Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA DOCUMENTELOR SOCIALE

Documentele sociale sunt:texte, imagini grafice sau obiecte care furnizează


informaţii despre faptele, fenomenele şi procesele sociale din trecut sau prezent. Ele
sunt „urme" directe sau indirecte ale faptelor sociale. Pornind de la aceste „urme",
sociologul încearcă să reconstituie în plan teoretic viaţa socială, relaţiile interumane,
procesele sociale.
Actele oficiale, ziarele şi revistele, cărţile şi foile volante tipărite, afişele,
fotografiile, benzile imprimate, casetele video, însemnările zilnice, jurnalele
personale, scrisorile, biografiile şi autobiografiile, dar şi uneltele de muncă
tradiţionale sau modere, produsele muncii, bunurile de consum, ca şi creaţia artistică
reprezintă documente sociale, importante surse de informaţii în sociologie.
Documentele sociale pot fi clasificate după mai multe criterii:
După natura lor: scrise (texte) sau nescrise (obiecte, imagini, simboluri).
După conţinutul informaţional: cifrice , în limbajul natural ( necifrice).
După destinaţie : personale şi publice
După emitent: oficiale; neoficiale.
Biografia socială
Biografia socială este o metodă de (auto-)înregistrare a experienţei de viaţă a
individului, document personal neoficial utilizat în studierea faptelor, activităţilor,
aspiraţiilor, a universului de găndire şi simţire proprii individului, dar şi a condiţiilor
social-economice concrete în care acesta trăieşte. Aceste documente ajută la studierea
unor fenomene psihosociale cum sunt cele de: adaptare şi integrare social-culturală, de
structurare a vechilor obiceiuri şi cutume, adoptarea şi internalizarea unor noi norme şi
valori. Biografia socială oferă o alternativă la abordarea statistică a faptelor sociale.
Biografiile sociale pot fi:
• provocate şi neprovocate;
• spontane (în care individul îşi relatează experienţa de viaţă ) şi dirijate (în care individul
este invitat să urmărească un ghid răspunzînd unor întrebări formulate de cercetători).
• Din punctul de vedere al modalităţii de înregistrare, există biografii vorbite (înregistrate
pe bandă de magnetofon sau video) şi biografii scrise.
Biografia cuprinde: date demografice şi sociale, istoria dezvoltării individuale, caracteristici şi
semnificaţii asociate vieţii subiective, referitoare la concepţia despre sine, relaţiile cu alţii, trăiri şi
atitudini, opţiuni valorice.
Utilizarea biografiilor sociale, ca şi a celorlalte documente personale neoficiale, ridică o
serie de probleme metodologice:
• dificultatea colectării unui număr suficient de mare de (auto)biografii în vederea
asigurării reprezentativităţii datelor şi concluziilor.
• greutatea stabilirii autenticităţii documentului.
• Totdeauna trebuie determinat cu precizie dacă (auto)biografia a fost scrisă sau nu
de persoana care o semnează sau care pretinde că a trăit evenimentele relatate.
Metoda monogfafică este o metodă utilizată în cercetarea de teren; ea presupune
observarea directă a unei unităţi social teritoriale sau a unui subsistem social fără a
recurge la eşantionare şi fără a manipula variabile. Realitatea socială cercetată este
abordată în totalitatea manifestărilor sale.
Particularităţi ale metodei monografice:
- nu se poate folosi în laborator, ci numai pe teren;
- deşi nu manipulează variabile, ea poate să le surprindă pentru a le studia;
- datorită plasticităţii sale, această metodă îşi poate asocia orice metode şi tehnici de
recoltare a informaţiilor;
- impune implicarea în cercetare a unor echipe interdisciplinare.
Există variate tipuri de monografii, stabilite în funcţie de varietatea realităţilor sociale în
studiul cărora sunt utilizate: instituţii sociale, mari colectivităţi teritoriale, categorii
profesionale, anumite subsisteme ale sistemului social global, procese sociale etc.
Există, în consecinţă, tipuri corespunzătoare de monografii:
- monografii de familie sau monografii şcolare;
- monografii urbane sau rurale;
- monografii de meserii sau de profesiuni;
- monografii ale unor ramuri ale industriei sau ale unor întreprinderi;
- monografii privind migraţia sau mobilitatea socială etc.

Fişa de documentare
1. se dau următoarele documente sociale: Bugetul de stat pe 2009, factura telefonică
a familiei Popescu, Constituţia Romaniei de la 1923, Scrisorile lui Cioran adresate
lui M. Eliade
Plasaţi fiecare document în coloana corescpunzăroare

Cifrice Cifrice Necifrice Necifrice


personale publice personale publice

2.Determinaţi valoarea de adevăr a următoarelor enunţuri referitoare la biografiile sociale

1. Biografia socială este un document personal neoficial.(A/F)


2. Biografiile sociale este o metodă de a abordare statistică a socialului. (A/F)
3. Biografiile sociale permit explorarea universului subiectiv şi studierea unor
fenomene psihosociale. (A/F)
4. Biografiile sociale permit valorificare experienţelor concrete de viaţă. (A/F)

5.Monografia este o metodă de teren. (A)


6. Prin cercetarea monografică pot fi surprinse anumite variabile şi studiate. (A)
7. Cercetarea monografică implică şi manipularea unor variabile.(F)
8. Cercetările monografice se realizează de echipe interdisciplinare.(A)

S-ar putea să vă placă și