Sunteți pe pagina 1din 11

NURSING IN NEUROLOGIE

PLAN DE INGRIJIRE PE NEVOI (DUP MODELUL DE VIRGINIA HENDERSON)

STUDENT : TOTEANU CRISTINA


03.02.2010

EVALUARE (NURSING IN NEUROLOGIE)

Data intern rii :01.01.2010 Data extern rii:12.01.2010

 CULEGEREA INFORMATIILOR Nume : MIHAI Prenume: ELENA Domiciliu: Piteti, jud. Arge Situa ia familial : c s torit ,1 copil Activit i profesionale: pensionar Na ionalitate: roman Motivul intern rii: Accident vascular ischemic,fibrila ie atrial Diagnostic de internare: Hemiplegie cu afazie. Infarct cerebral. Medic curant: Dr. Stanciu Marian Antecedente personale: fiziopatologice=menarha 14ani Antecedente heredo-colaterale:-far Istoricul bolii:pacienta a fost g sit diminea a cu un deficit plegic al membrului superior si inferior(drept); cu deshidratare grad , tegumente palide si uscate,hipotonie( rsut adipos slab reprezentat),fibrila ie atrial . HTA=220/110 mmHg

Am acordat ingrijiri ce tin de satisfacerea nevoii de a respira i a avea o circula ie normal , nevoia de a bea i a manca, nevoia de a elimina,nevoia de a se mica i a avea o postur adecvat ,nevoia de a se odihni,nevoia de a se imbr ca i dezbr ca,nevoia de a p stra integritatea tegumentelor,nevoia de a evita pericolele,nevoia de a inv a. In timpul intern rii au fost efectuate investiga ii clinice i paraclinice, in vederea stabilirii unui diagnostic corect i acordarea ingrijirilor medicale necesare.  Informa ii fizice Varst : 77 ani n l ime:165 cm Greutate:51 kg

 Examinare clinic

y Atitudinea : (sindrom piramidal)-hemiplegie flasc y Semne meningeale:nu prezinta redoare de ceaf y Fundul de ochi:examinare oftalmoscopic cu staz papilar H.I.C y Examinarea func iilor nervilor cranieni: hemianopsie hemiparez ataxic tulbur ri de degluti ie y Motilitatea voluntar i involuntar :deficit total,nu se poate face nici-o mi care cu grupul muscular afectat;relieful muscular pierdut,mas muscular flasc la palpare. y Sensibilitatea: hipoestezie extrema cu lipsa perceptiei stimulilor. y Reflexele: patologice=semnul Babinski eviden iat y Semnele piramidale= semnul Babinski prezent sindrom piramidal

 Regimul:este alimentat parenteral hidratare hidroelectrolitic ,regim hiperproteic.  Comportament:pacienta prezinta afazie motorie asociat cu hemianopsie,pacienta nu se poate exprima,expresie oral s rac .  Informatii medicale: inaintea spitaliz rii pacienta controla HTA cu captopril(conform informa iilor furnizate de apar in tor).  Tratament:Heparin , Manitol,Furosemid,Digoxin.  Obiective: y asistarea pacientei in vederea men inerii i redobandirii homeostaziei, de a o ajuta s se adapteze modific rilor, disfunc iilor interne,fizice i psihice. y administrarea tratamentului cu heparina pentru dizolvarea trombului localizat in artera coronar stang . y scaderea HIC. y recuperare prin fizioterapie.

FIBRILA IE ATRIAL

ACCIDENT VASCULAR ISCHEMIC

Analiza situatiei
NR. CRT. 1 NEVOIE FUNDAMENTALA PROBLEMA DIAGNOSTICUL DE NURSING OBIECTIVE

Nevoia de a respira si a avea o circulatie adecvat Nevoia de a bea si a manca Nevoia de a elimina

-alterarea respira iei i circula iei -deshidratare grad -I-eliminare inadecvat -deficit total al mobilit ii -insomnie -deficit total de autoingrijire

- alterarea respira iei i circula iei cauzate HTA - deshidratare prin aport hidric insuficient cantitativ,tegumente i mucoase uscate. - eliminare inadecvat =oligurie -mictiunea se realizeaz cu ajutorul sondei -deficit total al mobilit ii cu hemiplegie dreapt .pacienta st in permanen in pat

-pacienta s aiba o respira ie i o circula ie normal -pacienta este hidratat parenteral -pacienta s aib o diurez normal -recuperare in func ie tratament

`4

Nevoia de a se misca si a mentine o postura adecvat Nevoia de a dormi, de a se odihni Nevoia de a se mbr ca si dezbraca

-deficit total de autoingrijire din cauza hemiplegiei -stare de subfebrilitate in special seara. tegumente normale,f r escare -H.I.C -afazie motorize,pacienta nu comunic

Nevoia de a pastra temperatura corpului in limite normale Nevoia de a fi curat si a proteja tegumentele Nevoia de a evita pericolele Nevoia de comunicare

-stare de subfebrilitate -tegumente normale - HIC -afazie

-pacienta este imbr cata de c tre cadrele de ingrijire specializate -p strarea temperaturii corpului in limite normale

-sc derea H.IC cu manitol.

10

11

Nevoia de a practica religia si de a actiona conform credintelor proprii

12

-din cauza conditiei fizice pacienta nu poate actiona conform credintelor Nevoia de a fi util,de -imposibilitate a fi ocupat de a fi util Nevoia de recreere

imposibilitate de a fi util din cauza imobiliz rii

13

14

Nevoia de a invata

-imosibilitate de comunicare -deficit total de imobilitate -afazie -imposibilitatea colabor rii cu cadrele medicale

-pacienta sa revin la obiceiurile sale cat mai curand

PLAN DE INGRIJIRE

NR. CRT

PROBLEMA

DIADNOSTI C DE NURSING

OBIECTIVE

INTERVENTII DE NURSING

EVALUARE

ALTERAREA RESPIRATIEI SI CIRCULATIEI

-alterarea circula iei i respira iei cu HTA

-pacienta s aib o respira ie i o circula ie normal in 30 min.

-pozi ionare adecvat ,regim igienodietetic, -m surarea i notarea func iilor vitale -asigurarea condi iilor igienico-sanitare corespunz toare -preg tirea materialelor

-pacienta are o circula ie i o respira ie normal in 30 minute.

si instrumentelor pentru administrarea medicamentelor.


2 DEFICIT DE VOLUM LICHIDIAN

deshidratar e prin aport insufficient de lichide

-pacienta s fie echilibrat hidroelectroliti c

-deficit total DEFICIT DE AUTOINGRIJIRE de

autoingrijire

DIMINUAREA MOBILITA II

-diminuarea mobilit ii din cauza membrelor afectate

ANXIETATE

-anxietate din cauza necunoaste rii evolu iei bolii

-m surarea func iilor vitalerespira ia,pulsul,diurez a, temperatura,T.A. - asigurarea condi iilor igienico-sanitare corespunz toare -preg tirea materialelor si instrumentelor pentru administrarea medicamentelor -pacienta s isi -pozi ionare poat efectua adecvat ,regim igienotoaleta cu dietetic, ajutor -m surarea i notarea func iilor vitale -asigurarea condi iilor igienico-sanitare corespunz toare -preg tirea materialelor si instrumentelor pentru administrarea medicamentelor -pacienta s se -m surarea i notarea poat mobilize func iilor vitale chiar si cu ajutor pe timpul noptii -asigurarea condi iilor igienico-sanitare corespunz toare -preg tirea materialelor si instrumentelor pentru administrarea medicamentelor -pacienta s nu -psihoterapie mai fie - asigurarea condi iilor anxioas in 24 igienico-sanitare de ore. corespunz toare

-pacienta are un aport hidric satisf c tor, diureza tinde s se normalizeze; se continu ingrijirile. -pacienta nu-si poate efectua toaleta.de acest aspect ocupanduse personalul specializat.

-pacienta nu se ridic -se continu ingrijirile

-pacienta nu mai este anxioas , -se urm rete evolu ia st rii pacientei.

Nivel de dependen
NR. CRT.
1 NEVOIA FUNDAMENTALA NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Nevoia de a respira si a avea o circulatie adecvat Nevoia de a bea si a manca Nevoia de a elimina Nevoia de a se misca si a mentine o postura adecvat Nevoia de a dormi, de a se odihni Nevoia de a se mbr ca si dezbraca Nevoia de a pastra temperature corpului in limite normale Nevoia de a fi curat si a proteja tegumentele Nevoia de a evita pericolele Nevoia de comunicare

`4

10

11

12

Nevoia de a practica religia si de a actiona conform credintelor proprii Nevoia de a fi util,de a fi ocupat Nevoia de recreere Nevoia de a invata

13

14

TOTAL=56 Pacient cu dependen total .

RECUPERARE HEMIPLEGIE FLASC

10

11