Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Chişinău 2005

3

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Ediţie sponsorizată de USAID prin proiectul BIZPRO – Moldova „Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova”

4

CUPRINS:
INTRODUCERE CAPITOLUL I. INFORMAŢIE GENERALĂ 1. Sectorul Micului Business – oportunităţi de finanţare ................................................................................ 4

CAPITOLUL II. INSTITUŢIILE BANCARE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Banca Comercială „BANCA DE ECONOMII” SA ..................................................................................... 6 Banca Comercială „BUSINESSBANK” SA .............................................................................................. 10 Banca Comercială „ENERGBANK” SA .................................................................................................... 12 Banca Comercială „EUROCREDITBANK” SA ........................................................................................ 15 Banca Comercială „EXIMBANK” SA ....................................................................................................... 17 Banca Comercială „FINCOMBANK” SA ................................................................................................. 20 Banca Comercială „INVESTPRIVATBANK” ........................................................................................... 23 Banca Comercială „MOBIASBANCĂ” SA ............................................................................................... 25 Banca Comercială „MOLDINDCONBANK” SA ...................................................................................... 30 Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA .......................................................................... 34 Banca Comercială „UNIBANK” SA .......................................................................................................... 38 Banca Comercială „UNIVERSALBANK” SA ........................................................................................... 41 Banca Comercială „VICTORIABANK” SA ............................................................................................... 43 Banca Comercială Română Chişinău ........................................................................................................ 48

CAPITOLUL III. ORGANIZAŢIILE DE MICROFINAŢARE 1. 2. 3. 4. Corporaţia de Finanţare Rurală ................................................................................................................. 50 Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor ......................................... 54 „ProCredit” SA ............................................................................................................................................ 58 SRL „MICROINVEST” .............................................................................................................................. 60

CAPITOLUL IV. Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business ...................... 62 CAPITOLUL V. Societatea interbancară de garantare „GARANTINVEST” SRL ............................................... 64 CAPITOLUL VI. PROIECTE INTERNAŢIONALE 1. 2. 3. 4. Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) .............................................................................................. 66 Proiectul Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (SRISP) ................................................... 69 Proiectul de Finanţare Rurală a Întreprinderilor Mici (IFAD) ................................................................ 72 Proiectul German pentru Cooperare Tehnică (GTZ) ................................................................................ 76

Companiile de leasing din Republica Moldova ........................................................................................................ 77 ANEXE: 1. 2. Anexa 1: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului la Băncile Comerciale ...................................................................................................................................... 78 Anexa 2: Dicţionar explicativ ...................................................................................................................... 81

5

INTRODUCERE

În conformitate cu iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), anul 2005 a fost proclamat Anul Internaţional al Microcreditului, statele membre, organizaţiile non-guvernamentale, sectorul privat şi societatea civilă fiind invitate să colaboreze în vederea pregătirii şi marcării acestuia prin impulsionarea programelor de microcreditare şi contribuire la creşterea gradului de cunoaştere şi conştientizare de către societate a rolului microfinanţării în soluţionarea problemelor social-economice. Aliniindu-se iniţiativei nominalizate, la 13 iunie 2003 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul de măsuri privind pregătirea pentru Anul Internaţional al Microcreditului – 2005 (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.723), în conformitate cu care, ulterior, Ministerul Economiei, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, a elaborat Programul naţional de mediatizare a obiectivelor Anului Internaţional al Microcreditului – 2005” (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1106 din 08 octombrie 2004). Programul nominalizat are drept scop lărgirea accesului populaţiei la informaţia cu privire la microfinanţare prin realizarea unui şir de acţiuni concrete, una dintre ele reprezentând editarea ghidului informativ cu privire la piaţa de microfinanţare din Republica Moldova. Astfel, prezenta publicaţie, fiind la momentul actual unica în domeniu, conţine informaţie amplă cu privire la sistemul autohton de microfinanţare (instituţii bancare şi nebancare, organizaţii, fonduri), principalele direcţii şi tendinţe în activitatea reprezentanţilor acestuia, gama serviciilor oferite, condiţiile de obţinere a unui credit sau împrumut, altă informaţie utilă. În acelaşi timp, broşura în cauză se adresează publicului larg, fără limite de vârstă, profesie sau gen de activitate desfăşurată, antreprenorilor cu experienţă, cât şi persoanelor care intenţionează iniţierea unei afaceri. Concomitent, este de menţionat că în scopul facilitării accesului la informaţie, Ministerul Economiei al Republicii Moldova va plasa publicaţia dată pe pagina sa web, care poate fi accesată la adresa www.moldova.md. În speranţa că prezentul ghid va contribui la educarea beneficiarilor în domeniul finanţării, dezvoltarea iniţiativei şi spiritului antreprenorial, favorizând, în final, creşterea bunăstării sociale şi dezvoltarea întregii comunităţi

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu, Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Sectorul micului business – oportunităţi de finanţare

6

euro) rata procentuală reprezentând 11. 7 .. • economii personale. Beneficiari ai produselor financiare oferite de către instituţiile sus-numite pot fi: • Persoane juridice – agenţi economici. . respectiv. adică pentru capital circulant. • servicii de leasing. faţă de 28% în anul 2001. pentru investiţii. astăzi ele fiind considerate coloana vertebrală a economiei naţionale. • venture capital. Această afirmaţie este dovedită şi de faptul că ponderea creditelor direcţionate pentru sectorul sus-numit nu depăşeşte 15% din total. ceea ce reprezintă o creştere de 13% faţă de anul 2003 şi. precum şi utilizarea profitului nerepartizat. este constituită din instituţii financiare bancare şi instituţii financiare nebancare. Concomitent. de altfel ca şi în majoritatea statelor în dezvoltare. Trebuie conştientizat faptul că întreprinderile din sectorul sus-numit întâmpină dificultăţi în desfăşurarea activităţii. solicitat de băncile comerciale. în anul 2004 acesta constituind pentru creditele acordate în lei – 21%. Astfel. întreprinderile micului business deţin peste 90% din total agenţi economici. fiind una din cea mai stabilă din fostele state URSS. a apărut urmare reformelor structurale. favorizarea inovaţiilor şi tehnologiilor. pe teritoriul republicii activând 16 bănci comerciale. dintre care sucursale ale băncilor străine sunt Banca Comercială Română Chişinău (România) şi Unibank (Rusia). cetăţeni. • Start-ups. care au drept obiectiv acordarea creditelor şi împrumuturilor pentru satisfacerea cererii de finanţare. Necătând la faptul că pe parcursul ultimilor ani este înregistrată o tendinţă pozitivă a numărului şi volumului creditelor acordate de sistemul bancar. o dublare faţă de anul 2001. iar pentru creditele acordate în valută liber convertibilă (dolari americani. indiferent dacă sunt create şi activează într-o ţară cu economie dezvoltată sau în tranziţie. inclusiv întreprinderile micului business. precum facilităţi de la plata acestora. întreprinderile micului business continuă să întâmpine dificultăţi în accesul la finanţe. ceea ce semnifică stimularea investiţiilor şi nu doar a activităţilor de consum curent. Din cadrul instituţiilor financiare bancare fac parte băncile comerciale. sectorul dat este considerat promotorul dezvoltării economice a ţării. factoring etc. Problema finanţării este actuală pentru toate întreprinderile mici. .deţinători de patentă. Factoring etc. efectuate întru trecerea de la economia centralizată la cea de piaţă. precum şi persoane care desfăşoară activitate de antreprenor: . lei. • cote reduse ale impozitelor şi taxelor. Companiile de Leasing. iar una din marile piedici care tergiversează dezvoltarea sectorului continuă să reprezinte lipsa accesului la finanţare. iar din cadrul celor nebancare: Organizaţiile de Microfinanţare. 14%. adeseori sunt insuficiente acoperirii deficitului de finanţare atât pe termen scurt.gospodării ţărăneşti. respectiv. micul business trebuie privit şi prin prisma asigurării bunei funcţionări a întreprinderilor mari cu produse şi servicii primare. Totodată. stimularea concurenţei.întreprinderi individuale. cât şi pe termen lung.4% şi. Asociaţiile de Economii şi Împrumut a Cetăţenilor. analiza ratelor dobânzilor indică o micşorare a costului banilor. resursele întreprinderii.„Micile afaceri reprezintă catalizatorul principal al creşterii economice” Sectorul micului business în Republica Moldova. marea majoritate a lor fiind acordate agenţilor economici concentraţi în raza municipiului Chişinău. După 14 ani de tranziţie. Agenţii economici pot utiliza în dezvoltarea activităţii lor următoarele instrumente financiare: • credite şi împrumuturi. • garanţii. Analiza sectorului financiar din Republica Moldova indică o predominare a instituţiilor financiare bancare. în prezent. Pe parcursul anului 2004 portofoliul de credite al băncilor comerciale a depăşit 9 190 mil. Un alt aspect pozitiv înregistrat în ultimii ani este majorarea cotei creditelor acordate pe termen lung. • Persoane fizice. Piaţa financiară din republică. dată fiind importanta contribuţie la crearea noilor locuri de muncă. De asemenea.

activează Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business. Totuşi. de fapt. băncile comerciale sunt adeseori reticente în acordarea creditelor subiecţilor micului business. ceea ce va îmbunătăţi cu siguranţă accesul la finanţare al micilor întreprinzători. care nu trebuiesc rambursate şi pentru care nu se achită dobândă. insuficienţa garanţiilor. care au menirea de a credita afacerile mici. fondată de 7 bănci comerciale autohtone. de a îmbunătăţi accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. dar. importanţi furnizori de resurse financiare sunt Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (AEÎC). „Corporaţia de Finanţare Rurală” SA şi AO „ProRuralInvest”. fiind flexibilă şi dinamică. acestea din urmă alordând resurse financiare întreprinderilor din sector. este necesar a sublinia că. implicit. este evident faptul că în Republica Moldova există oportunităţi de dezvoltare a finanţării prin intermediul operaţiunilor de leasing. debitori fiind Moldindconbank. prezente practic în fiecare localitate din ţară. Totodată. or. facilitând accesul la resurse financiare ieftine. fără a avea dreptul de a accepta depozite. au fost acordate împrumuturi în mărime de 250 mil. Dreptul de a benefica de facilitatea dată apare o dată cu completarea unei cereri tip la oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal de Stat. fiind tot mai certă necesitatea dotării agenţilor economici cu echipamente moderne. De exemplu.Totodată. Misiunea societăţii vizate este de a oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor. căruia. pe parcursul anului 2004. prin intermediul AEÎC. Astfel. În final. va absorbi cele mai bune practici internaţionale din domeniu. În prezent. Concomitent. „Microinvest” SRL şi „ProCredit” SA) activează în baza Legii nr. recent. Astfel. întreprinderile a căror număr de salariaţi este până la 19 persoane şi a căror vânzări nete nu depăşesc 3 mil. efectuate de către instituţiile de evaluare internaţională. precum şi de a stimula iniţiativa privată. În continuare se merită a evidenţia că. Scopul facilităţii nominalizate este acordarea suportului financiar pentru dezvoltarea activităţii întreprinderii. întru facilitarea accesului la finanţare a agenţilor economici. precum şi pentru cerinţele băncilor de a obţine garanţii corespunzătoare pentru creditele acordate. antreprenorul beneficiind. lei. de a contribui la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare. astfel încât acestea să contribuie la satisfacerea nevoilor de modernizare a întreprinderilor.02. este necesar a concluziona că produsele destinate satisfacerii necesarului de finanţare al agenţilor micului business sunt diverse şi încearcă să intre în concordanţă cu cerinţele şi posibilităţile antreprenorilor. 8 . Totodată. este bine ştiut faptul că. Conform analizelor de ţară. este necesar a completa că parteneri ai businessului rural sunt un şir de proiecte finanţate de comunitatea internaţională. produsele oferite de organizaţiile de microfinanţare. Organizaţiile vizate („Corporaţia de Finanţare Rurală” SA. preponderent din zonele rurale. care acordă linii de credit băncilor comerciale autohtone. Leasingul. cooperativele agricole de prestări servicii. de o alternativă a împrumuturilor de stat. O altă metodă de susţinere financiară a agenţilor micului business este scutirea de la plata impozitului pe venit. lipsa istoriei de creditare etc.1998 ca organizaţii necomerciale care acceptă depozite de la membrii săi şi cărora le eliberează împrumuturi. indiferent de sfera de activitate. iar lipsa mijloacelor financiare aduce acest instrument de finanţare în topul preferinţelor antreprenorilor.2004 privind Organizaţiile de Microfinanţare (în continuare OMF) şi alocă împrumuturi din mijloace proprii/împrumutate. IFAD. cota beneficiarilor reprezentând circa 55% din total membri ai asociaţiilor. dată fiind solvabilitatea nesatisfăcătoare a întreprinderii. iar producătorul trebuie să se conformeze necesităţilor acestuia. lei. conform Legii Bugetului de stat pentru anul 2004. a fost constituită Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL. „CONSUMATORUL ESTE REGE”. AEÎC formează o reţea bine dezvoltată din circa 535 de asociaţii. în prezent. Tranzacţiile de leasing în societatea modernă devin o sursă importantă de finanţare comercială. În anul 2004. destinate garantării în proporţie de 50% a creditelor acordate de către băncile comerciale. printre acestea fiind SRISP. alternativa creditelor acordate de către băncile comerciale constituie. i-au fost transferate 1 mil. Victoriabank şi Mobiabancă.07. pot beneficia de scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 perioade fiscale şi în proporţie de 35% pe parcursul următoarelor 2 perioade fiscale. chiar dacă sunt principalii furnizori de mijloace financiare. piaţa financiară în Republica Moldova. gospodăriile ţărăneşti. linii de credit pentru întreprinderile micului business au fost acordate de către BERD şi Banca Mondială. 1505-XIII din 18. create în baza Legii nr. 280-XV din 22. În anul 2005 de asemenea este preconizată alocarea sumei de 1 mil. Fără îndoială. este necesar a evidenţia că majoritatea creditelor subiecţilor micului business sunt din resursele instituţiilor financiare internaţionale. de asemenea. lei. prevăzută în articolul 49 al Codului fiscal. lei. este soluţia pentru problemele permanente legate de obţinerea facilităţilor bancare de credit şi de garanţii.

la acordarea creditelor se percepe un comision de pînă la 2 %. Avantajele creditării la BC „Banca de Economii” SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 445 de filiale şi agenţii. la compartimentul financiar: – rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de activitate. Condiţii de acordare: .rapoartele financiare trimestriale. Preşedintele băncii este Domnul Grigore GACIKEVICI (telefon anticameră: (+373 22) 24-47-22). amplasate în peste 370 localităţi ale republicii. investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante.creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 24 luni. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Rata dobînzii: .se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor. Chişinău. Tipuri de credite acordate: Destinaţia creditelor: . Termenul: . MD-2012 Date generale: Banca de Economii SA a fost fondată la 11 noiembrie 1940 şi este actualmente o bancă comercială universală cu cea mai veche tradiţie bancară din Republica Moldova şi cu o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. 9 . cu anexarea la ultimul raport financiar a descifrării principalelor posturi. Columna 115. care exclud declararea nulă a contractelor de credit şi de gaj. Rambursarea: .Str.finanţarea cheltuielilor directe. drept cele mai importante sunt: la compartimentul juridic: – documentele de luare a deciziei. existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului. lipsa angajamentelor restante. prestarea unui spectru larg de servicii.rata dobînzii la credite se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţii şi situaţia financiară a solicitanţilor. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul la minimum 1 an. la compartimentul sursa secundară de achitare: – documentele aferente gajului propus şi evaluarea gajului. inclusiv pentru ultimul an . efectuată de către o companie terţă specializată în domeniu. existenţa unui gaj eligibil. or. înregistrarea rezultatelor financiare pozitive. la compartimentul sursa primară de achitare: – planul de afaceri şi evaluarea afacerii. creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 36 luni. aplicarea unor rate de dobîndă competitive. În acelaşi timp. existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului.

în unele cazuri fiind acceptată numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit). capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus. iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni . inclusiv: antreprenori particulari. care va fi de 12 luni şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni. în paralel. comerciale. 10 . de asemenea. De asemenea. de către companiile terţe specializate în domeniu. Solicitantul poate obţine mai multe credite din linia creditară în cauză. flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă egală cu rata cumulativă a inflaţiei pentru lunile trecute ale anului curent şi rata inflaţiei prevăzută de Banca Naţională a Moldovei pentru lunile rămase pînă la finele anului curent plus o marjă minimă de 2 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja Băncii de Economii. de artizanat etc. standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant.garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20 % din capitalul social al acestei societăţi. echipamente. să corespundă actelor normative. investiţii pentru dezvoltarea prelucrării.. fermieri privaţi. comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat din spaţiul rural. cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. Coeficientul maxim. conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de bancă. în calitate de sursă secundară suplimentară. efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole.11. De sursele financiare din cadrul liniei respective pot beneficia persoane fizice sau juridice. ambalării. Totodată. oferită de către Banca Mondială prin intermediul Directoratului Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP)). este de 0. Rata dobînzii la creditele în USD va fi flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă LIBOR la împrumuturile în USD cu termen de 6 luni plus o marjă minimă de 1 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja băncii. inclusiv în societăţile agroindustriale. cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil.7 şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj. activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală.31 % anual). Totodată. Perioada de graţie la rambursarea creditului este de pînă la 3 ani (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi celor destinate creşterii animalelor). în calitate de sursă secundară pot servi bunuri imobile. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor constituind echivalentul a 250 mii dolari SUA. organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică. comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii. depozitării.Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a Băncii şi.03. Participarea debitorilor la proiect cu aportul propriu (mijloace băneşti sau nebăneşti) trebuie să constituie minimum 20 % din valoarea împrumutului. investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural. angajate în activităţile de fermier. de turism. Liniile de creditare: În anul 2004 la Banca de Economii SA a fost deschisă linia de credit. Termenul maxim al unui credit constituie 15 ani. la constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor. mai servi garanţiile personale ale debitorilor. aplicat de bancă la stabilirea valorii de gaj. acordate din cadrul liniei de credit nominalizate sunt destinate pentru: investiţii în gospodăria agricolă. care desfăşoară activitate de antreprenoriat. de prelucrare. Benefeciarii potenţiali trebuie să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. producţie.2004 – 31. Rata dobînzii la creditele în MDL va fi. precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut. Împrumuturile. mijloace circulante.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14. (Pentru perioada 01.

spectrul de servicii. str.bem. Columna 115. Date de contact: Oficiul central: mun. plăţilor faţă de Moldovagaz şi Union Fenosa (www. Banca practică încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de Bancă. pagina web: www. banca a lansat proiectul „Susţine Clientul Băncii”. plăţilor pentru telefonia mobilă. oferit de către Bancă a fost completat cu un serviciu nou – efectuarea plăţilor prin reţeaua Internet şi bancomate. cu excepţia mijloacelor de transport Lei MD 700 mii Lei 36 luni 5% anual Pînă la 3 luni Pînă la 6 luni Pînă la 2% (se achită la momentul obţinerii finanţării) Lunar. şi anume: achitarea serviciilor comunale. este unica bancă care deserveşte plăţile vamale şi acordă garanţii bancare pentru achitarea acestor plăţi.Programe speciale pentru creditarea micului business: În scopul susţinerii clienţilor săi. precum şi încheierea contractelor de deservire în cadrul acceptării spre plată a cardurilor bancare emise de Bancă (în cazul debitorilor care se ocupă cu comerţul cu amănuntul sau cu prestarea serviciilor persoanelor fizice).md Telefon de contact: anticameră (+373 22) 24-47-22. în cadrul căruia se preconizează acordarea creditelor întreprinderilor micului business. direcţia credite (+373 22) 24-05-75 11 .md). în rate proporţionale Asigurarea gajului la Societatea Naţională de Asigurări „Moldasig” Alte informaţii utile: BC „Banca de Economii” S. Chişinău.A. după cum urmează: Vacanţ a la suma principală Rambursarea creditului Rata dobînzii Maturitatea maximă Vacanţa la achitarea dobînzii Suma maximă a creditului Valuta creditului Comision pentru acordare Destinaţia creditului Gajul Condiţii de finanţare 1 70 % din contul creditului 30 % din fonduri proprii ale solicitantului de credit Echipamentele procurate din contul creditului Condiţii speciale Procurarea echipamentelor de producere.econom.

Reţeaua de filiale: Persoanele de contact Telefonul Filiala Chişinău Politov-Cangaş Natalia. director 23-494 Serviciul economico-financiar / 23-494 Serviciul credite Filiala Călăraşi (codul localităţii 244) Stegaru Tudor Nicolae. director 21-939/22-020 Serviciul credite 22-645 Filiala Cimişlia (codul localităţii 241) Voronin Ivan Nicolae. director 21-551 Serviciul economico-financiar 24-294 Filiala Rîşcani (codul localităţii 256) Casico Igor Leonid. director 22-720/22-268 Serviciul economico-financiar / 22-720 Serviciul credite Filiala Taraclia (codul localităţii 294) Olifirovici Elena Foma. director 22-020 Serviciul economico-financiar 23-680 Filiala Şoldăneşti (codul localităţii 272) Pozdirca Veronica Alexei. director 22-884 Serviciul economico-financiar/credite 22-186/22-064 Filiala Drochia (codul localităţii 252) Eriomov Stanislav Ion. director 23-173 Serviciul economico-financiar / 22-532/ Serviciul credite 24-997 Filiala Orhei (codul localităţii 235) Mititelu Grigore Gheorghe. director 22-985 Serviciul credite 22-994 Filiala Sîngerei (codul localităţii 262) Stanciuc Viteslav Constantin. director 23-493 Serviciul economico-financiar 24-445 Filiala Basarabeasca (codul localităţii297) Mihailov Mihail Ion. director 22-020 Serviciul credite 24-577 Filiala Briceni (codul localităţii 247) Andrei Svetlana Alexandru.director 24-253 Serviciul credite 24-173 Filiala Făleşti (codul localităţii 259) Oroşan Svetlana Ion. director 21-257 Serviciul economico-financiar / 22-331/22-662 Secţia operaţiuni Filiala Donduşeni (codul localităţii 251) Bacalu Petru Grigore. director 23-256/23-431 Serviciul credite 24-130 Filiala Ceadîr-Lunga (codul localităţii 291) Frolova Natalia Nicolae. director 23-030 Serviciul credite 22-932 Filiala Hînceşti (codul localităţii 269) Donică Ion Vasile. director 23-137 Serviciul credite 24-960 Filiala Cahul (codul localităţii 299) Diulgher Vasile Ion. director 22-235 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Leova (codul localităţii 263) Parfenii Ivan Dumitru. director 22-698 Serviciul economico-financiar 23-181 Filiala Soroca (codul localităţii 230) Creţu Iurie Grigore. director 27-992/22-020 Serviciul economico-financiar / Serviciul credite Filiala Vulcăneşti (codul localităţii 293) Grubîi Mihail Serghei. director 23-590 Serviciul credite 22-383 12 . director 21-462/21-683 Serviciul economico-financiar / 21-245 Serviciul credite Filiala Căuşeni (codul localităţii 243) Timuş Anatol Gheorghe. director 23-719/22-072 Secţia operaţii bancare / 22-285/ Serviciul credite 23-719 Filiala Ştefan-Vodă (codul localităţii 242) Chircu Gheorghe Ion. director adjunct 22-060 Serviciul economico-financiar 20-194 Persoanele de contact Telefonul Filiala Glodeni (codul localităţii 249) Romandaş Ion Tudor. director 22-020 Grădinaru Raisa. director 22-089 Serviciul economico-financiar / 22-679 Serviciul credite Filiala Ocniţa (codul localităţii 271) Ţurcan Leonid Mihai. contabil-şef 23-275 Serviciul economico-financiar 22-287 Filiala Comrat (codul localităţii 298) Donceva Tatiana Andrei. director 22-863 Contabilitatea / Sala de operaţii 22-552/22-543 Filiala Căinari (codul localităţii 277) Para Nina Anatol. contabil şef 22-427 Filiala Floreşti (codul localităţii 250) Cebotaru Igor. director 25-853/25-901 Serviciul economico-financiar 25-853 Filiala Teleneşti (codul localităţii 258) Şciuric Ana Radion. director 24-454 Serviciul economico-financiar / 21-726/ Serviciul credite 20-730 Filiala Rezina (codul localităţii 254) Iurceac Nina Anton. director 22-020/23-405 Serviciul credite 22-208 Filiala Ungheni (codul localităţii 236) Pîrţac Adela Vasile. director 23-207 Serviciul credite 22-462 Filiala Criuleni (codul localităţii 248) Soroceanu Feodora Alexei. director 23-965 Serviciul economico-financiar/ credite 24-931/27-846 Filiala Cantemir (codul localităţii 273) Coroi Ecaterina Grigore. director 26-285/23-337 Serviciul economico-financiar / 22-281 Serviciul credite Filiala Străşeni (codul localităţii 237) Demciuc Tatiana Fiodor. director adjunct 25-520 Contabilitatea / Serviciul credite 25-689/25-473 Filiala Bălţi (codul localităţii 231) Slivca Elena Boris. director 23-068/22-020 Secţia operaţii bancare 25-260/23-734 Filiala Edineţ (codul localităţii 246) Ganuşciac Leonid Constantin. director 22-351 Pîslari Emilia. director 23-967 Serviciul economico-financiar 23-288 Filiala Nisporeni (codul localităţii 264) Gorceag Eugenia Grigore. director 23-672 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Ialoveni (codul localităţii 268) Mustea Aliona Anton. director 24-10-23 Serviciul economico-financiar 24-13-90/ /Serviciul credite 24-11-81 Filiala Anenii Noi (codul localităţii265) Babenco Natalia Andrei.

. fidejusiune). istorie creditară pozitivă.procurarea imobilului.construcţia drumurilor şi transportare Termenul: scurt– cu perioada de rambursare până la un an Rata dobînzii: 23% 25%. bilanţ contabil pozitiv.suma creditului se acordă prin cont de împrumut. conform destinaţiei. Chişinău Republica Moldova Date generale: Banca comercială "BUSINESSBANK" S.A.în rate.gajul trebuie să fie asigurat la compania de asigurări 13 .construcţie şi îmbunătăţirea funciară. Preşedintele Băncii Comerciale „BUSINESSBANK” SA este Domnul Sergiu BRÎNZILĂ (telefon anticameră: (+373 22) 205-777).creditul se acordă cu condiţia prezentării de către debitor a unor garanţii (gaj. Str. . . Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. . Avantajele creditării la BC „BUSINESSBANK” SA: rapiditate în perfectarea documentelor. . deţinerea poziţiei de lider pe piaţă. fondată în 1997 – este o instituţie sigură şi stabilă pe piaţa financiară din Republica Moldova. 97 MD-2012. Alexandru cel Bun nr. Banca tinde spre atingerea scopului său de bază . . plata efectuându-se direct. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea calităţii de client al băncii şi derularea operaţiunilor prin conturile deschise în bancă.industria energetică şi a combustibilului.creşterea constantă a profitului şi asigurarea integrităţii mijloacelor financiare ale acţionarilor şi clienţilor. activitate pe piaţă de minimum 3 luni. . dispunere de garanţii cu un grad înalt de lichiditate. existenţa pieţei de desfacere.consumul. Rambursarea . rata competitivă a dobânzii la credite acordate. .sectorul bancar.industria/comerţul. .sectorul agrar/industria alimentară. existenţa gradului înalt de solvabilitate. lipsa datoriilor restante în alte bănci şi faţă de Bugetul de Stat. Tipuri de credite acordate: Destinaţia . conform unui grafic. demonstrarea rentabilităţii înalte a vînzărilor. . În cadrul activităţii sale.banca cu capital străin.A.integral la scadenţă Condiţii de acordare: . .Banca Comercială „Businessbank” S.

TVA la import în care sunt bine delimitate denumirea. preţul de piaţă a fost determinat în baza unei analize detaliate a cererii la valorile analogice. Bălţi str. str. web: www. str. preţul de gaj stabilit la valorile propuse acoperă suma creditului şi dobînzile aferente calculate pentru cel puţin 3 luni. Ştefan cel Mare. taxelor vamale. adică pot fi obiect al vânzării – cumpărării. Puchin. Chişinău.businessbank. Chişinău. a fost delimitat locul aflării obiectului propus în gaj şi locul aflării acestuia după gajare. Chişinău. Brîncuşi 3 mun. Date de contact: Oficiul central: mun. 30 mun. Alexandru cel Bun 97 Telefon: (+373 22) 205-777. există documentaţia tehnică şi certificatele de calitate corespunzătoare. bunurile propuse în gaj se află in circuitul civil . 48 Directorul Reprezentantei Rita Bostan Menzarari Maria Patrascu Anatol Telefonul de contact (+373 22) 207-428 (+373 22) 229-938 (+373 231) 6-29-66 14 . calitatea şi cantitatea averii propuse în gaj. str.Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea şi acceptarea gajului are loc în cazul confirmării următoarelor momente: valorile propuse în gaj sunt în proprietatea debitorului gajist. în cazul propunerii în gaj a valorilor materiale de import – au fost primite documentele ce confirmă achitarea accizelor. bunurile propuse în gaj sunt asigurate la o societate de asigurări pentru întreaga perioadă de acţiune a creditului solicitat (în unele cazuri de risc excesiv al pierderii acestor bunuri).md Reţeaua de filiale: Denumire Reprezentanta №1 “ELAT” Reprezentanta № 2 “CENTRU” Filiala №1 “BĂLŢI” Adresa juridică: mun.

Date generale: Banca Comercială “ENERGBANK”S.A. oferă clienţilor săi posibilitate de a beneficia de împrumuturi din cadrul liniei creditare oferite de către Banca Mondială prin intermediul Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. prestarea unui spectru larg de servicii.A. lipsa angajamentelor restante. înregistrarea rezultatelor financiare pozitive. BC "ENERGBANK" SA şi-a întărit considerabil poziţiile sale pe piaţa financiară a Moldovei. La constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor. iar datorită politicii echilibrate şi rezonabile în sfera managementului financiar. Pe parcursul activităţii sale. în unele cazuri se acceptă numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit). Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul a minimum 3 luni. Preşedintele băncii este Domnul Mihail OGORODNICOV (telefon anticameră: (+373 22) 544-377). Liniile de creditare: BC„Energbank” S. a fost creata la 16 ianuarie. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante Termenul Creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 18 luni Creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 24 luni Rata dobînzii Se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţei şi situaţia financiară a solicitanţilor La momentul actual constituie 21% anual pentru creditele în lei MD şi 11% pentru creditele în dolari SUA şi EURO Rambursarea Se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor Condiţii de cordare Perceperea unui comision de pînă la 1 % (cu excepţia creditelor pentru persoanele fizice) Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a băncii. Valoarea de gaj constituie 130% şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj. existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului. Avantajele creditării la BC„Energbank”SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 24 de filiale şi reprezentanţe. aplicarea unor rate de dobîndă competitive. Tipuri de credite acordate: Destinaţia Finanţarea cheltuielilor directe. amplasate în 13 localităţi ale republicii. existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului. 15 . existenţa unui gaj eligibil. 1997. banca a reuşit să capete reputaţia unui partener de afaceri sigur si profesionist.

11.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14. angajate în activităţile de fermier. corespundă actelor normative. iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni . 16 . de artizanat etc.garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20% din capitalul social al acestei societăţi. cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (termenul pentru acestea fiind de 12 luni) şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni.31 % anual (pentru resursele proiectului RISP). conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de BC„Energbank”SA. inclusiv pentru creşterea animalelor).Chişinău şi mun.2004 – 31. investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. echipamente. pentru perioada 01. Destinaţia împrumuturilor: investiţii în gospodăria agricolă. ca sursă suplimentară vor servi garanţiile personale ale debitorilor. precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut a cetăţenilor. Termenul maxim: pentru creditele acordate din resursele proiectului RISP: 15 ani. capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus. Rata dobînzii: pentru perioada 01. precum şi în cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale. Gajul: bunuri imobile. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare din linia generală constituie echivalentul în lei moldoveneşti a 600 mii dolari SUA. cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil.2004 – 31. Valoarea maximă a împrumuturilor: suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare oferite de către proiectul RISP constituie echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de 250 mii dolari SUA.Bălţi. ambalării. activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală. mijloace circulante. organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică. Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor trebuie să: fie persoane fizice sau juridice care-şi desfăşoară activitate de antreprenoriat (cu excepţia mun.03. fie înregistraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.Împrumuturile se oferă în cadrul liniei generale de creditare. depozitării. comerciale. pentru creditele acordate din resursele liniei generale: 2 ani. efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole. excepţia referindu-se numai la Proiectul RISP). Termenul minim: 12 luni (atît pentru creditele RISP cît şi pentru cele din linia generală de credit). standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant. Perioada de graţie: pînă la 3 luni (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural. comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii.11. Contribuţia proprie a beneficiarului: minimum 30% (mijloace băneşti sau nebăneşti). inclusiv în societăţile agroindustriale. de turism. fermieri privaţi.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în valută (dolari SUA şi EURO) va constitui 10-11 % anual. inclusiv: antreprenori particulari. de prelucrare sau producţie sau comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural.03..

Independenţei. Chişinău. comision pentru acordare – pînă la 1% (se achită la momentul obţinerii finanţării). 10. Alte informaţii utile: 1. BC„Energbank”SA acordă garanţii bancare pentru achitarea plăţilor vamale. 12. str. 31 August.Biruinţa. 11. 15.Orhei.Creditarea micului business: La acordarea creditelor întreprinderilor businessului mic se respectă următoarele condiţii: destinaţia creditului – procurarea echipamentelor de producere (cu excepţia mijloacelor de transport). Ştefan cel Mare. 16.Edineţ. 13. overdraft. Chişinău. 47 or.1 Filiala Cahul Filiala Hînceşti Filiala Soroca Filiala Leova Filiala Briceni Filiala Edineţ Filiala Criuleni Filiala Drochia Filiala Orhei Adresa CHIŞINĂU or. 13 or. 2-78-76 (235) 27574. bd. Vasile Alecsandri 78.web: www. 3 mun. 43-09-36 54-36-09. 4. rata dobînzii – 21 % anual. 137 (231) 2-51-49. Bălţi.Ocniţa. 2-92-28 (299) 32300.1 Filiala Ocniţa Filiala Comrat nr. 3. 27461. 2-10-04 (06) (248) 2-09-74. Date de contact: Oficiul central: mun. 2 or. Cahul. 4/4 or. 27-31-04 29-54-07. 2-60-56.energbank. 202 REPUBLICA MOLDOVA m. 5. 5 or.1 Filiala Bălţi nr. Este pe larg practicată încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de bancă. gajul – echipamentele procurate din contul creditului.27321 77-78-25. 17.Biruinţei. 29-54-06 Telefon 17 .Ştefan cel Mare. 8.com Reţeaua de filiale: Nr 1. Chişinău. factoring. 3 mun. fax 44-06-41 49-94-50. suma maximă a creditului – 300 mii lei.Comrat.Mircea cel Bătrîn.Criuleni. în rate proporţionale. 52 (263) 2-23-77. str. str. str M. 76 or. Independenţei. 20 or.Briceni. bd. Denumirea Filiala Botanica Filiala Ciocana Nouă Filiala Rîşcani Filiala Ismail Filiala Buiucani nr. 2-31-79 (298) 2-92-29. condiţii de finanţare – 30 % din fonduri proprii. 2-28-77 (247)2-37-00 (246) 2-53-83. 70 % din contul creditului. Hînceşti. 2-40-00. 2-48-00 (230) 2-15-50.Drochia. 25831 (269) 2-48-20.Mahu Vasile. rambursarea creditului – lunar. 7. str. 14.12 or. 76-59-55. str. 18. 31 August. Chişinău. 49 or. 6. Leova. str. str. 2-19-84.Kogălniceanu.Ştefan cel Mare. termen maxim – 24 luni. creditelor de consum pentru persoanele fizice. Telefoane de contact:(+373 22) 276-024. str.M. 2-09-72 (252) 2-78-75. 2-15-48. Str. 76-45-62 40-82-85. str. 16 or. bd. bd. 9. Ştefan cel Mare. Chişinău. vacanţa la suma principală – pînă la 3 luni. Chişinău. 2.Independenţei.Decebal.106 or. creditelor de tip revolver.33 or.Soroca.Viteazul. valuta creditului – lei moldoveneşti. 2-51-26 (271) 2-43-98. 27-59-44. Str. Moscova. 44 or. 22166. str.

Alte informaţii utile: Clienţii băncii au posibilitate de a utiliza sistemul “Telebank” . 18 . informaţii despre tarifele şi serviciile băncii. de consum. Tipuri de credite acordate: comercial. Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate bunurile imobile şi mobile (în dependenţă de termenul creditării). cu care banca are încheiat contract de colaborare. cursul valutar al Băncii Naţionale a Moldovei şi Băncii Comerciale “EuroCreditBank”SA. rezidenţi ai Republicii Moldova şi persoanele fizice. pachetul minim de documente necesar pentru obţinerea creditului. atitudine specială pentru fiecare client.. etc. consultaţii gratuite. program de lucru: 9. fax. scheme favorabile de rambursare a creditelor.md. conectarea la sistemul „Client-Bancă”.00 – 18. sistemului Interactiv de Comunicare Virtuală cu utilizarea unui aparat digital în regim de ton (telefonul: (+373 22) 500-201)).un sistem de deservire bancară la distanţă. etc. accesării non-stop prin sistemul “Telebank”-WEB: www. care permite folosirea serviciilor bancare în orice moment. ipotecar. REPO. „EuroCreditBank” propune agenţilor micului business pachetul de servicii “Business partener” care include creditare pe un termen de pînă la 5 ani cu rata dobînzii de 15-16 % anual în lei. cetăţeni ai Republicii Moldova. extrasele privind dispoziţiile de plată. rata dobînzii flexibilă (de la 9% anual în valută străină (dolari SUA şi EURO) la 18% anual în lei moldoveneşti). Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiarii potenţiali ai creditelor acordate de către BC „EuroCreditBank” SA pot fi persoane juridice. Preşedintele băncii este Domnul Aureliu CINCILEI. telefon mobil. Avantajele creditării la BC„EuroCreditBank”SA: posibilitatea obţinerii creditelor pe termen lung (pînă la 5 ani). Persoanele juridice pot primi prin intermediul sistemului “Telebank” următoarea informaţie: soldurile conturilor. investiţional.Date generale: Banca Comercială “EuroCreditBank” SA a fost fondată în 1992.telebank. Evaluarea preţului de piaţă a bunurilor propuse în gaj este efectuată de către o companie licenţiată. acreditiv. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.00). Deservirea prin sistemul “Telebank” se realizeaza prin intermediul: centrului de Deservire Telefonică (telefonul: 500-200. loc. şi prin intermediul următoarelor mijloace: telefon. reţeua INTERNET. perfectarea rapidă a creditelor.

(231) 2-51-81 e-mail: info@ecb. web: www.ecb. www. Ştefan cel Mare.md. fax.Date de contact: Oficiul central: str. Republica Moldova. 33. MD 2001 Telefon: (+373 22) 50-01-01. fax: 54-88-27 Filiale: Filiala “Bălţi” str. 50-02-22. mun. MD 3102 Telefon: (231) 2-94-28.telebank. Republica Moldova.md. mun. Chişinau. Bălţi. 50-02-00. 28. Ismail.md 19 .

Credite acordate din cadrul liniei de creditare oferite de către Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii prin intermediul Proiectului de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici întreprinderile rurale mici înregistrate pe intreg teritoriu Republicii Moldova (cu exceptia or. Avantajele creditării la BC„Eximbank”SA: existenţa unei reţele largi de filiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. desfăşurarea activităţii pe teritoriul Republicii Moldova. La momentul actual extensiunile teritoriale ale băncii reprezintă o modalitate excepţională de difuzare a serviciilor şi produselor bancare. . materiale şi obiecte de inventar sau a altor necesităţi privind activitatea curentă. Tipuri de credite acordate: Credite acordate din resursele băncii Credite acordate pentru crearea locurilor noi de muncă (se acordă în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca pe lingă Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale a Republicii Moldova) . estimată de către o companie licenţiata în domeniul dat.Date generale: Banca Comercială "Eximbank" S. . care se obligă să efectueze activităţi de antreprenoriat. înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. trasând drept obiectiv principal al activităţii sale prestarea celui mai larg spectru de servicii bancare şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestora. flexibilitatea în creditarea fiecărui client.producerea lactatelor şi a altor produse agricole. Preşedintele băncii este Domnul Marcel CHIRCĂ (telefon anticameră: (+373 22) 27-25-83). rulaje stabile în conturile curente şi capacităţii satisfăcătoare de rambursare a împrumuturilor.investiţii de capital Destinaţia .asociaţiile de gospodării ţărăneşti şi fermierii. conform specificaţiilor din studiul de fezabilitate. Setul documentelor necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. au trecut un curs de instruire în domeniul antreprenoriatului şi au fost testaţi pozitiv pentru activităţi de antreprenoriat în cadrul agenţiei . Chişinău şi teritoriului din stînga Nistrului) persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de antreprenoriat Beneficiarii eligibili . existenţa liniilor de creditare speciale pentru agenţii economici din sectorul agricol şi industrial.şomerii. a fost constituită la 29 aprilie 1994.prelucrarea materiei prime agricole în localităţile rurale.reînnoirea/plantarea viilor şi livezilor. 20 . rate competitive a dobînzilor şi comisioane rezonabile. . oferind posibilităţi de deservire a clienţilor pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. acceptarea tuturor tipurilor de gaj.finanţarea stocurilor de materii prime. . . existenţa gajului de valoare suficientă.întreprinderile mici şi mijlocii. existenţa unui plan de afaceri viabil (din punct de vedere economico-financiar) şi bine argumentat.A.majorarea capitalului circulant. personalul calificat. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea contului curent la bancă.

înfiinţarea magazinelor agricole.deschiderea camerelor frigorifice. .com 21 . . livezilor) flotantă (la momentul actual: 16. Telefon: (+3732 22) 27-25-83.numărul mediu de salariaţi nu mai mare de 50 persoane.la împrumuturile în dolari SUA) semestrial pînă la 24 luni (pentru reînnoirea/plantarea viilor. . mijloace de transport.deschiderea atelierelor pentru întreţinerea şi repararea tehnicii agricole (inclusiv. alte facilităţi rurale). construcţii speciale. www. 8. şi a. instalaţii de lucru. construcţii. Ştefan cel Mare şi Sfînt. fără ponderea capitalului de stat. fără ponderea capitalului de stat. 6.). semănat. . valuta si termenul utilizării creditului lunar se stabileşte de Comitetul de credite a băncii conform graficului stabilit de bancă şi de client după caz Condiţii suplimentare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Valoarea bunurilor propuse în gaj estimată de o companie licenţiată şi acceptată de bancă trebuie să depăşească suma creditului şi dobînzilor calculate pe un termen de 6 luni cu cel puţin 30%. riscurile aferente.producerea seminţelor şi a răsadului.deschiderea centrelor de colectare a diferitor produse agricole. .finanţarea cheltuielilor de capital. . . amenajări şi dotări. livezilor pînă la 60 luni) semestrial nu mai puţin de 10 % din valoarea totală a împrumutului . respectiv: utilaje şi echipamente.eximbank.suma anuală a vînzărilor nete pînă la 10 mln lei moldoveneşti Rata dobînzii Achitarea dobînzii Perioada de graţie Rambursarea Contribuţia proprie Se stabileşte de către Comitetul de Credite al băncii in dependenta de proiectul finanţat.2 % la împrumuturile în lei. .prestarea serviciilor mecanizate agricole (arat.totalmente capital privat.. .alte tipuri de activităţi pînă la 30 mii dolari SUA (în cazuri excepţionale pînă la 100 mii dolari SUA (sau echivalentul în lei) pînă la 180 luni (în cazul reînoirii/ plantării viilor. bd.asumarea angajamentul de către debitor de a antrena (în proporţie de cel puţin 50 la sută) la locurile de muncă nou create persoane din rîndurile şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. Chişinău. . creşterea legumelor în sere. . . calculatoare şi altele.deschiderea centrelor de deservire a fermierilor. . Date de contact: Oficiul central: or.finanţarea concomitentă a stocurilor de materii prime.prestarea serviciilor de depozitare şi păstrare a roadei.5 % .menţinerea în activitate a celor angajaţi cel puţin 3 ani cu condiţia că acesta să nu încalce disciplina muncii .totalmente capital privat. materiale şi obiecte de inventar sau altor necesităţi privind activitatea curentă Suma maximă a împrumutului Termenul maxim se stabileşte de Comitetul de credite a băncii pînă la 24 luni se stabileşte de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă pînă la 36 luni 50% din rata de bază a Băncii Naţionale a Republicii Moldova (rata REPO de cumpărare pe termen de două luni a Hîrtiilor de Valoare de Stat) lunar 6-12 luni în dependenţă de scopul folosirii creditului conform graficului stabilit de bancă şi de client 20-40% în dependenţă de scopul folosirii creditului .

1 Filiala Nr. 16 or. 148 ”A” Telefon de contact (0298) 2-44-76 (0236) 2-20-98 (022) 43-82-24 (0243) 2-18-15 (0235) 3-21-50 (022) 23-20-62 (022) 50-51-14 (0230) 3-06-22 (022) 27-53-25 (0299) 2-84-53 (0269) 2-58-69 22 . Comrat. Chişinău. 139 or. Vasile Alecsandri. 16 or. Renaşterii. M. 3 Filiala Nr. str. Decebal. 5 Filiala Nr.31 august. Chişinău. Cahul. or. Pobeda. Hîncu. Ştefan cel Mare. Scrisului Latin. bd. str.15 Reprezentanţa nr. Căuşeni.16 Adresa juridică or. str.Reţeaua de filiale si reprezentanţe: Filiala Filiala Nr. 4. str. Chişinău. 2 or. str.Hincesti. 15 „A”. str. 6 Filiala Nr. Mihail Kogălnicianu. 9 Reprezentanţa nr. 46 or. Orhei. 76 or. str. Ungheni. Decebal. Soroca. 2 Filiala Nr. 1 or. str.13 or. Chişinău. Alecu Russo. or. 7 Filiala Nr. str. 4 Filiala Nr. bd. 8 Filiala Nr.

existenta sau deschiderea conturilor bancare la bancă.Date generale: Banca de Finanţe şi Comerţ S.investiţii. .completarea mijloacelor circulante.consum Termenul individual pentru fiecare client în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Rata dobînzii 21-24% anual pentru creditele acordate în lei şi 11-14 % anual pentru creditele acordate în valută (dolari SUA şi EURO) Rambursarea de regulă lunară sau în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Condiţii de acordare . Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: stare economico-financiară bună. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. . deservire bună a datoriei. . oferirea unui spectru larg al serviciilor bancare. (telefon anticameră: (373 22) 22-74-35). Preşedintele băncii este Domnul Victor HVOROSTOVSCHI. . Avantajele creditării la BC „FinComBank” SA: examinarea operativă a cererilor de acordare a creditelor.A. Banca se bucură de o clientelă vastă. ce cuprinde toate sectoarele de bază ale economiei Moldovei.investirea mijloacelor proprii în afacerea. 23 . (FinComBank) a fost fondată în iulie 1993 şi este actualmente una din băncile comerciale universale de avangardă din Republica Moldova care oferă un spectru larg de servicii bancare corporative şi investiţionale atît cetăţenilor locali.prezentarea la bancă a contractelor sau a altor documente legate de valorificarea proiectului de creditare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către firmele de evaluare aflate în relaţii de colaborare (contractuale) cu banca. şi dispune de o experienţă bogată de muncă cu partenerii străini şi de un potenţial considerabil de export. pentru realizarea căreia este solicitat creditul. nivel stabil de încasări băneşti în conturile bancare. . Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): Scopul . reputaţie de afaceri.prezentarea garanţiilor în forma acceptată de bancă în scopul asigurării rambursării creditului. fiind respectat coraportul de 2:1 între preţul de piaţă a gajului şi suma creditului. cît şi persoanelor străine. atitudine individuală faţă de fiecare client în parte.

Termenul maxim 3 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie în fiecare caz în mod individual Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 24 .5 % anual în valută Termenul maxim 5 ani. Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 3. creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 250 000 dolari SUA – în cadrul liniei generale.5 % anual în lei şi 9 % anual în valută Termenul maxim 7 ani Termenul minim 2 ani Perioada de graţie nu mai mult de 2 ani. cu excepţia celor din sectorul militar şi cultivării tutunului Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 2 500 000 dolari SUA (întreprinderilor mici şi mijlocii – nu mai mult de 100 000 dolari SUA) Rata dobînzii se stabileşte în baza concursului. pentru finanţarea creşterii plantaţiilor multianuale – 15 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie pînă la 24 luni Rambursarea conform graficului stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului nu mai puţin de 10 % din costul proiectului Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 2. Linia de creditare oferită de către Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici prin intermediul Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă Destinaţia împrumutului prelucrarea materiei prime agricole. Linia de credit oferită de către Asociaţia de Dezvoltare Internaţională (IDA) prin intermediul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă. Linia de credit oferită de către Banca Mondială prin intermediul Primului proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat Beneficiarii eligibili întreprinderile private înregistrate în Republica Moldova. iar în cadrul liniei speciale – pînă la 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 17.Liniile de creditare: 1.2 % anual în lei şi 8. prelucrarea materiei-prime agricole. creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 16.

mun. Cahul Str. Chisinău Str. Chisinău Str. 20. Moscovei. 31 August. Mircea cel Bătrîn. mun. 1. 27. Comrat Str. mun. Rîşcani Str. Ungheni Str. Chişinău. 74. 10 mun. or. Floreşti Str. Chisinău Str. Independenţei.: 22 74 35. or. 46. mun. Ion Creangă. or.com Reţeaua de filiale: Telefon Filiala Adresa juridică Conducătorul Telefon anticameră 22-74-35 34-67-15 56-01-41 (231) 6-29-68 (235) 2-74-36 44-42-95 59-24-01 (299) 2-08-16 (256) 2-11-02 (250) 2-57-67 (236) 2-39-96 (298) 2-60-71 (246) 2-27-93 secţie relaţii cu clientelă Filiala №1 Filiala №2 Filiala №3 Filiala №4 Filiala №5 Filiala №6 Filiala №7 Filiala №8 Filiala №9 Filiala №10 Filiala №11 Filiala №12 Filiala №15 Str. Naţională. 20A. Orhei Bd. mun. 26. Eminescu. www. 73. mun. Pobeda. or. Independenţei.Date de contact: Oficiul central: str. 25. Bălţi Str. 13. or. Chisinău Bd. 31. M. Edineţ Şevcenco Ala Anatol Baxan Iulia Dumitru Ţepordei Maria Ion Rudenco Larisa Vasile Zaporojan Veronica Boris Ernu Zinaida Andrei Nicolaevschi Eugenia Gheorghe Creţu Nina Petru Romandaş Aliona Gheorghe Todorova Valentina Petru Grosu Minodora Grigore 2-60-73 2-26-51 2-57-63 2-05-44 77-66-63 6-29-69 2-77-32 44-47-72 59-24-04 3-30-00 2-46-40 Tabîrţa Alla Pantelei Ţîpliov Serhgei Vladimir 22-25-48 34-69-11 25 . Dacia.fincombank. Puşkin. oficiul 13 or. Puşkin 26. Ştefan cel Mare. tel. or. Chisinău Prospectul Rebublicii.9.

lipsa penalităţii pentru suma creditului rămasă pînă la disbursarea sumei totale a creditului (în cazul în care clientul nu doreşte disbursarea sumei totale a creditului) . Sciusev nr. Tipuri de credite acordate: Nr 1. Pînă în prezent.A. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. Banca Comercială autorizaţia BNM nr.A. Moldova 2001 telefon (+373 22) 27-43-86 fax: (+373 22) 54-05-10 Date generale: Banca Comercială “Investprivatbank” S. 4.1994 reînregistrată la nr. 3. 77 din 08. răspunsul la cererea privind eliberarea creditului se acordă în timp de 2 zile bancare. 102109622 din 03.08. -starea financiară satisfăcătoare a clientului. banca a reuşit să se afirme pe piaţa financiară autohtonă în calitate de o instituţie financiară multifuncţională şi cu profitabilitate stabilă creîndu-şi. 34. -argumentarea tehnico-economică realizabilă 1-2 ani 1-2 ani 1-2 ani Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: La evaluarea gajului se iau în consideraţie lichiditatea gajului. istoria creditară pozitivă.2001 str. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: existenţa capacităţii de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit). lipsa necesităţii de prezentare a unui act costisitor de evaluare a patrimoniului emis de către un expert independent (în cazul în care suma creditului nu depăşeşte 500 000 lei). a fost fondată ca societate pe acţiuni la 8 august 1994 în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. totodată. Chişinău.capacitatea de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit). -istoria creditară pozitivă. perisabilitatea şi valoarea pe piaţă a acestuia. posibilitatea de a achita dobânda pentru utilizarea creditului pe parcursul a primelor 10 zile a fiecărei luni calendaristice. partener de afaceri fidel şi o companie atractivă pentru investitori. Preşedintele băncii este Domnul Ivan CHIRPALOV (telefon anticameră:(+373 22) 27-43-86). Destinaţia creditelor Completarea mijloacelor circulante Achitarea pe contractele de import Procurarea imobilului Construcţia Termenul 1-2 ani 27% anual + comision pentru eliberarea creditului (de la 1% până la 2% din suma eliberată) conform graficului de plăţi sau la scadenţa creditului Rata dobînzii Rambursarea Condiţii de acordare . starea financiară satisfăcătoare a clientului. 26 . din momentul înaintării acesteia. Avantajele creditării la BC ”Investprivatbank”SA: lipsa penalităţii pentru achitarea înainte de termen a creditului.08.INVESTPRIVATBANK S. acţionari. clienţi si proprii angajaţi. 2.

5 7.8 8. 4. Sciusev.25% 50 USD conform tarifelor telefonice 300 MDL 2. gratis gratis Rata procentuală la credit +50 puncte Rata procentuală la credit +50 puncte 27 .6 7.md Reţeaua de filiale: Filiale Filiala nr. 1 Filiala nr.persoane fizice Rata procentuală la credit expirat Rata procentuală la dobînda expirată Date de contact: Oficiul central: str.md Tariful 200 lei 200 lei pînă la 2% 1% din soldul creditului pentru fiecare 3 luni. e-mail: ipb@ipb.4% din soldul p-u o lună pînă la 3% 200 lei Conform contractului Tariful minim 500 MDL 3%-10% anual din suma garanţiei 200 MDL 30 USD 50 USD min 0.2% 40 USD 50 USD min 0. I Creangă. fax: (+373 22) 54-05-10. 7. 3 Adresa juridică mun. 6. 70 mun.persoane juridice . Chişinău. Chişinău. Chişinău. 11. 16/1 Telefon tel. Chişinău. str. 9. 71-62-89 tel. 3. 2 Filiala nr. Republica Moldova. or. 5. Denumirea serviciului Perfectarea dosarului de credit . 34. 7. MD-2001 Telefon: (+373 22) 27-43-86.3 7.2 7. 22-70-10 tel.persoane juridice . Kiev. 134 mun. Ştefan cel Mare şi Sfânt.md www.1 7. controlul şi expedierea documentelor Plata Anularea garanţiei Cheltuieli de comunicare telefon/fax Prezentarea rapoartelor contabile trimestriale de către debitori cu intîrziere Examinarea cererii de acordare a creditului . 1.ipb.Tarifele la credite şi garanţii eliberate: Nr.4 7.md www. str.ipb. bd.15% 50 USD min 0. 10.7 7. 43-80-51 pagina web www.persoane fizice Comision pentru eliberarea creditului Comision pentru prorogarea dosarului de credit Comision pentru deschiderea liniei de credit Perfectarea contractului de gaj Servicii de consultanţă financiară Emiterea garanţiei bancare Comision pentru perfectarea garanţiei Pre avizare Avizare Amendament Primirea.ipb. 0.

precum şi structurilor financiare străine. lichiditate şi posibilitate de monitorizare. oferă garanţii de rambursare a creditului satisfăcătoare pentru bancă după volum. str. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.pentru finanţarea mijloacelor circulante – 18 luni. banca realizează propriul program de susţinere a activităţii de antreprenoriat şi efectuează creditarea aplicînd un sistem flexibil de rate ale dobînzilor. banca comercială „Mobiasbancă” acordă credite numai companiilor care corespund următoarelor criterii: sunt persoane juridice înregistrate care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare. . or. banca gestionează creditele din liniile de credit ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). cont de corespondenta 35210749 la Centrul de decontări al Băncii Naţionale a Moldovei Tel. În prezent direcţia prioritară de activitate a băncii constituie creditarea.12 luni Linia de credit: Destinaţia creditului finanţarea mijloacelor circulante Beneficiarii eligibili persoanele juridice şi fizice Valuta lei moldoveneşt. participă cu mijloace proprii în finanţarea proiectului creditat cu cel puţin 30% din suma totală a proiectului. Astfel.Chişinău.54-19-74.Republica Moldova. bazîndu-se pe metodica internaţională şi standardele aplicate la creditarea business-ului mic si mijlociu. Totodată.pentru credite investiţionale . Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Deoarece activitatea de creditare este însoţită de riscuri semnificative. EURO se calculă la suma creditului efectiv eliberată .60 luni în rate conform graficului stabilit in dependenta de fluxul mijloacelor băneşti a companiei vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” posibilitatea de a beneficia de perioade de gratie la rambursarea creditului pînă la 6 . a fost înfiinţată la 4 iunie 1990 şi este astăzi o instituţie financiară de tip universal ce oferă o gama completă de servicii atît persoanelor juridice cît şi celor fizice. posedă experienţa de succes în business de numai puţin de 6 luni. Tipuri de credite acordate: Gama de servicii oferită de către banca comercială „Mobiasbancă” în domeniul creditării cuprinde următoarele tipuri de produse creditare de bază: credite clasice Credite clasice: Destinaţia creditului Beneficiarii eligibili Valuta Dobînda Termenul Rambursarea Garanţii Avantaje linii de credit credite overdraft finanţarea mijloacelor circulante. dolari SUA.A. finanţarea investiţiilor persoanele juridice şi fizice lei moldoveneşti. EURO 28 .(+373 22) 54-19-74). componenţa.Stefan cel Mare 81A Cod 280101749. MD-2012. situaţia financiar-economică a companiei (a grupei de companii) este satisfăcătoare. 54-19-71. dolari SUA. fax 54-19-74 Date generale: Banca Comercială pe Acţiuni "Mobiasbancă" S. Preşedintele Consiliului de Administraţie este Domnul Nicolae DORIN (tel.

băncii pentru verificare şi evaluare ulterioară.nu este necesară existenţa gajului (drept garanţie servesc rulajele de pe cont.oferă posibilitatea obţinerii în orice moment* (parţial sau în totalitate) a surselor din cadrul liniei de credit. . obiectului gajului. mijloace băneşti.flexibilitatea absoluta.setul minim de documente necesar pentru examinarea cererii de primire a overdraftului Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj BC„Mobiasbancă” SA acceptă următoarele: bunuri imobile. în acelaşi timp fiecare tranşă primită a overdraftului trebuie să fie rambursată în termen de 25 zile din momentul acordării. Evaluarea gajurilor se efectuează prin aplicarea scontului asupra valorii de piaţă a acestora.se calculează doar pe suma efectiv utilizată din linia de credit. Rambursarea în orice timp convenabil pentru client cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii cesiunea încasărilor băneşti în favoarea băncii Avantaje . cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” Avantaje . contul va fi alimentat în regim automat cu suma necesară pentru a efectua transferul) Beneficiarii clienţii cu rulaje lunare stabile şi reputaţia financiară bună Limita creditului nu mai mult de 25% din suma încasărilor lunare în contul de decontare Valuta lei moldoveneşti. ce dispun de mijloace sau de surse stabile de mijloace. obligaţiunilor pe credit. folosirii repetate a resursele creditare într-un număr nelimitat de ori * cu conditia de a nu depasi limita de creditare stabilită Credite Overdraft Destinaţia creditului acoperirea deficitului temporar de mijloace băneşti din contul curent şi susţinerea operativă a solvabilităţii clientului (în cazul lipsei sau insuficienţei mijloacelor băneşti în contul curent pentru efectuarea dispoziţiilor de plată depuse. EURO Dobînda se calculează pe suma efectiv utilizată Termen maximum 12 luni. . asigurarea propusa trebuie să acopere suma creditului şi a dobînzii aferente şi să corespundă următoarelor criterii de calificare: lipsa reclamaţiilor din partea altor creditori deţinerea drepturilor de proprietate asupra asupra obiectului gajului. stocuri de mărfuri şi materiale. altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv datoria debitoare). capacitatea împrumutatului de a asigura lichiditate înaltă (posibilitatea transformării condiţii de păstrare a obiectului gajului pe rapide a gajului în mijloace băneşti). starea financiară stabilă şi istoria creditară ireproşabilă). . valori mobiliare. . . Pentru sumele nesolicitate se va calcula doar un comision minim de rezervare (angajament) Termen pînă la 18 luni Rambursarea în orice timp. utilaje şi echipamente. Este de menţionat că.economie de timp – trecere prin procedura de aprobare a overdraftului şi semnarea contractelor doar o singură data pînă la încheierea contractului.presupune economisirea plăţilor aferente dobînzii. care se determina de către agenţiile de evaluare independente.economie de mijloace – dobînda se plăteşte doar pentru sumele real utilizate. mijloace de transport. suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit. 29 . convenabil pentru client. corespunderea criteriilor de calificare pe suficienţa valorii gajului pentru rambursarea întreg termen de creditare. Dobînda În calitate de asigurare suplimentară pot fi prezentate garanţii ale persoanelor terţe. In continuare overdraftul lucrează în regim automat fără necesitatea de a contacta banca de fiecare dată cînd apare nevoia de bani. rambursării banilor primiţi. parcursul termenului de creditare şi accesul lipsa influenţei esenţiale a fluctuatei preturilor şi a cererii asupra obiectului asigurării.este un mijloc eficient de optimizare a fluxurilor băneşti ale întreprinderii. . dolari SUA.

000 dolari SUA 30 . .finanţarea capitalului circulant în vederea măririi capacităţii de producţie sau pentru întreprinderile nou-create pe baza proiectelor concrete sau a programelor investiţionale. . întreprinderile micului business sau gospodăriile agricole din Republica Moldova a căror total active (fără includerea de pămînt şi clădiri) nu depăşeşte suma echivalenta în Lei moldoveneşti de $250. modernizării şi diversificării capacităţilor de producţie.finanţarea activităţii de export şi pre-export la întreprinderile industriale care produc marfa de export şi încasează venituri în valută orice tip de activitate (cu excepţia celor enumerate în compartimentul „Restricţii la beneficiere” /rîndul 3 a tabelului în cauză/) Beneficiarii eligibili - întreprinderile mici şi mijlocii întreprinderile mici şi mijlocii microîntreprinderi din Republica Moldova a căror număr total de angajaţi permanenţi nu depăşeşte zece persoane.Liniile de creditare şi programe speciale pentru creditarea businessului mic şi mijlociu: Program de Facilitare a Comerţului (Trade Facilitation Program) susţinut de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) susţinerea operaţiunilor de import/export ale întreprinderilor mici şi mijlocii private din Republica Moldova Destinaţia Linia de Credit a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Program de garantare a împrumuturilor susţinut de către USAID .finanţarea proiectelor concrete sau programelor investiţionale în scopul creării.

bunurilor sau serviciilor care urmează a fi utilizate cu precădere pentru a satisface nevoi militare sau pentru a susţine activitatea politiei sau alte activităţi ale organelor de drept. investiţii in hârtii de valoare pe termen scurt. . . producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari.dacă debitorii calificaţi au venituri preponderent în lei moldoveneşti.activităţi ce contribuie la producerea.finanţarea pesticidelor sau echipamentelor de exploatare forestieră. împrumuturile pot fi acordate în dolari SUA.000 Dolari SUA pentru fiecare micro-intreprindere. investiţii in hîrtii de valoare pe termen scurt. producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari. . activitatea speculativa de investiţii.000 Dolari SUA pentru fiecare întreprindere mică sau gospodărie agricolă . orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice - producerea armelor.utilaj pentru jocuri de noroc. . sau lei moldoveneşti negociabilă. cercetări sau/şi servicii legate de sterilizare involuntară sau efectuarea avorturilor ca metoda de planificare a familiei. . promovarea si utilizarea tutunului echivalentul în Lei moldoveneşti a următoarelor sume – (1) $ 5. conform condiţiilor actuale de piaţă pîna la un an pînă la 6 luni negociabilă.- producerea armelor. activitatea speculativa de investiţii.activităţi ce înrăutăţesc considerabil starea parcurilor naţionale sau a unor zone similare aflate sub protecţie sau introduc animale sau plante exotice in astfel de zone. rambursarea sau răscumpărarea unui împrumut deja existent. conform condiţiilor actuale de piaţă pînă la 5 ani pînă la 12 luni 31 . aprovizionări pentru întreprinderi ce practica activităţi cu jocuri de noroc sau orice hoteluri. . .daca debitorii calificaţi au venituri preponderent în dolari SUA. EURO. cazinouri sau spatii de acomodare in care sunt amplasate sau se planifică amplasarea activităţilor cu jocuri de noroc. jocuri de noroc. jocuri de noroc. împrumuturile vor fi acordate în lei moldoveneşti. si (2) $ 150.echipament. orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice Restricţii la beneficiere Suma creditului pîna la 300 000 USD pîna la 250 000 USD Valuta dolari SUA sau altă valută liber convertibilă dolari SUA refinanţarea. conform condiţiilor actuale de piaţă - Rata dobînzii Termenul Perioada de graţie negociabilă.

9 „Centru” Filiala Nr. Moscovei 2. or. MD-3606 str. Barbu Lăutaru 26. Mircea cel Bătrîn 2.mobiasbanca.Date de contact: Oficiul central: Bd. Chişinău. Renaşterii 11. MD-2044 bd. 81-a. Ştefan cel Mare şi Sfînt 196. Concilierii Naţionale 2. 2 „ICAM” Filiala Nr. or. Cahul. Anenii Noi. Ştefan cel Mare şi Sfînt. MD-2001 bd. mun. Tighina 65. 3 „Ciocana” Filiala Nr. MD-6501 bd. Bălţi. MD-2068 str. 1 „Stejaur” Filiala Nr. Republicii 20/16. 10 „Cahul” Filiala Nr. MD-3909 str. Chişinău. mun. 6 „Aneni” Filiala Nr. or. Chişinău Telefon: serviciul informaţie (+373 22) 27-92-69. 8 „Ungheni” Filiala Nr. MD-2012 bd. Chişinău. MD-2060 bd. mun. 4 „Dacia” Filiala Nr. web: www. mun. 7 „Renastere” Filiala Nr. 5 „Riscani” Filiala Nr. 11 „Bălti” Adresa juridică bd. Ungheni. mun. MD-3112 Directorul filialei Alexandru Radu Olga Pasinschi Tatiana Birlanean Angela Vasilita Oleg Visnevschii Sergiu Bulibas Anatol Colta Galina Raileanu Ion Turcan Natalia Chiciuc Telefon anticameră (373 22) 54-50-11 (373 22) 29-52-33 (373 22) 27-04-76 (373 22) 45-07-89 (373 22) 55-15-63 (373 22) 43-99-10 (373 265) 2-21-72 (373 22) 22-49-19 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 Expert creditar (373 22) 29-52-34 (373 22) 27-92-65 (373 22) 47-33-09 (373 22) 57-13-34 (373 22) 44-31-18 (373 265) 2-21-74 (373 22) 22-49-18 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 32 . MD-2004 str. mun. Dacia 27. Ştefan cel Mare şi Sfint 81a. Chişinău. Alexandru cel Bun 5. Chişinău. Chişinău. mun. mun. Chişinău. mun.md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Nr. MD-2005 str.

condiţiile de eligibilitate pentru beneficiere din resursele nominalizate fiind următoarele: 1. emiterea cambiilor bancare.prestarea clienţilor săi unui spectru larg de servicii.A. banca a fost transformată într-o bancă comercială pe acţiuni pentru industrie şi construcţii – B. servicii bancare electronice. "MOLDINDCONBANK" S. servicii de brokeraj.: universalitatea . După destrămarea URSS. În prezent ea este o instituţie financiară universală.000 USD Termen pînă la 3 ani 6 luni Beneficiarii eligibili Întreprinderile mici şi mijlocii Pentru proiecte noi.C.A.C. ulterior reorganizată în Banca republicană moldovenească a Promstroibank-ului din URSS sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale şi locative. Liniile de creditare În cadrul Băncii Comerciale „MOLDINDCONBANK” au fost deschise liniile de creditare din cadrul resurselor organizaţiilor financiare internaţionale. susţinut financiar de Banca Mondială Termen Pînă la 3 ani. consultanţa în sfera investiţiilor. emiterea şi deservirea cardurilor şi cecurilor. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova. "MOLDINDCONBANK" S. care are posibilitatea de a presta toate tipurile de servicii bancare moderne pentru persoane fizice şi juridice. Banca are o reţea de filiale ramificată pe tot teritoriul ţării care se extinde în continuu şi oferă posibilitatea clienţilor săi să beneficieze de condiţii avantajoase de creditare. a întreprinderilor complexului energetic. acceptarea unui larg spectru de depozite şi păstrarea valorilor în safeuri individuale. deservirea complexa in orice oficiu al băncii. o atenţie deosebită fiind acordată dezvoltării bussinesului mic şi mijlociu. Conducătorul Băncii este Domnul Victor CIBOTARU (telefon anticameră: (+373 22) 57-67-33). Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. cum ar fi: deschiderea şi deservirea conturilor bancare multivalutare. completarea capitalului circulant 33 . transferuri băneşti rapide. Linia de Credit oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) Suma maximă 500.Date generale: Banca comercială pentru industrie şi construcţii – B. Avantajele creditării la BC „MOLDINDCONBANK” S. de transport şi telecomunicaţii. de dezvoltare sau reabilitare. prin decizia Adunării de Constituire din 25 octombrie 1991. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filiala a Stroibankului din URSS. Linia de credit oferită de către Directoratul Liniei de Credit în cadrul Primului Proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat.A. implementarea continuă a tehnologiilor performante. din contul resurselor de recreditare Beneficiarii eligibili Întreprinderi private (mai mult de 50% capital privat) 2.

Chişinău) 5.250. Suma maximă 30.000 USD.a) împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pînă la un termen de 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani Beneficiarii eligibili îtreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol (cu excepţia mun. sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun. corelată cu rata medie a inflaţiei Linia de credit oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii Scopul proiecte noi.întreprinderi cu mai mulţi proprietari 30. întreprinderi cu un singur proprietar . livezi. livezi. Chişinău şi mun.000 USD. Beneficiarii eligibili Persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor.000 USD (în cazuri excepţionale.420. susţinut financiar de Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie. înregistrate sub orice formă juridică. suma maximă. de prelucrare.5. împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pe un termen pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani. echivalentul în lei . susţinut financiar de Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie.3. producţie sau comercializare agricolă. de dezvoltare sau reabilitare.000 USD Contribuţia beneficiarului Linia specială – minimum 10% din costul sub-proiectului. ş. linia generală .000 MDL. angajate în activitate de fermier.000 USD Termen pînă la 3 ani 34 . echivalentul în lei .100. corelată cu rata medie a inflaţiei Condiţii suplimentare eliberarea creditelor are următoarea proporţie: 75%. Bălţi) Suma maximă Linia specială . completarea capitalului circulant Suma maximă 500. 25%capital circulant 4.000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite).70. ş.a).investiţii.minimum 20% din costul subproiectului Termen pnă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii rdusă. Linia de credit oferită de către Proiectul de Finanţare Agricolă. linia generală .000 USD) Contribuţia beneficiarului minimum 10% din costul total al investiţiei Termen pînă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii redusă. Linia de credit oferită de către Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale.

impozitelor şi accizelor necesare pentru achitare la înregistrarea automobilului. Credite lombard Creditele lombard reprezintă credite de consum oferite persoanelor fizice care presupun amanetarea articolelor de juvaierie: metalelor şi pietrelor preţioase. 5. Credite pentru procurarea automobilelor Creditele pentru procurarea automobilelor sunt credite investiţionale de consum care se acordă persoanelor fizice.min. 35 . Modalitatea de acordare a creditului la dorinţa clientului: direct sau prin transferarea creditului la contul de card emis de către bancă solicitantului. ş.000 USD. etc. producţie sau comercializare agricolă. care se acordă pentru necesităţi personale neindicându-se destinaţia. 6. precum şi persoanelor fizice sunt: Întreprinderile mici şi mijlocii Credite investiţionale Scop: proiecte investiţionale Termen: de la 18 luni Forma de eliberare: credit. linia generală . angajate în activitate de fermier.).000 USD) Contribuţia beneficiarului: min. 20% din costul sub-proiectului Termen: până la 5 ani* Rata dobînzii: redusă.întreprinderi cu mai mulţi proprietari – 30. Cerere de credit. Chişinău şi mun. linie de credit Credite pentru capital circulant Scop: finanţarea capitalului circulant Termen: scurt şi mediu (1 – 18 luni) Forma de eliberare: credit.250. Rambursările lunare (credit + dobândă) să nu depăşească 50% din salariul lunar al solicitantului.C. Suma creditului constituie 70 % din valoarea automobilului. echivalentul in lei 420. echivalentul in lei 70. Solicitantul trebuie să dispună de mijloace proprii în suma adecvată pentru achitarea taxelor vamale. înregistrate sub orice formă juridică.RISP pina la 15 ani (graţie pînă la 3 ani) . corelată cu rata medie a inflaţiei Eliberarea creditelor vor avea urmatoarea proportie: 75% investitii. repararea imobilului. Bălţi) Suma maximă: linia specială . Credite de trezorerie Este un produs nou pentru persoane fizice. linia generală . Linia de credit overdraft pe conturile de card salarial se acordă doar deţinătorilor de carduri salariale Cirrus/Maestro eliberate de bancă în bază de contract cu deţinătorul.000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite. constituind 100 000 MDL. 4. Credite "pentru management" Este un produs nou pentru persoane fizice . Termenul pentru care se acordă creditul este de max. Chitanţe de plată la zi a serviciilor comunale.a): . 10% din costul sub-proiectului. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. linie de credit Overdraft pe card de debit Creditele overdraft pe cont de card salarial reprezintă credite de consum care se acordă clienţilor pentru necesităţi primordiale de consum şi acoperirea unor lipse de disponibil bănesc pe perioade scurte de timp. de rambursare este de 12 luni.IFAD pina la 15 ani (graţie pînă la 5 ani) Overdraft . Termenul creditului este de până la 2 ani şi se acordă în monedă naţională. Perioada max. Creditele se acordă cu termen de până la o lună şi pot fi rambursate integral sau în rate. facilitate de overdraft Set redus de documente Scop: acoperirea decalajului temporar între încasări şi plăţi Termen: foarte scurt (pînă la 1 lună) Rambursarea: pe măsura intrărilor în cont. Beneficiarul trebuie să-şi deschidă cont de card la bancă. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. 10% din costul total al investiţiei Termen: până la 5 ani (graţie pînă la 2 ani)* Rata dobânzii: redusă.Principalele categorii de produse oferite de către B. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. Creditele nu au destinaţie concretă şi se acordă pentru finanţarea necesităţilor personale suma max. Termenul de valabilitate a contractului de credit este de 12 luni. Buletin de identitate (original + copie). livezile. Chişinău) Suma maximă: 30. 3. Rambursarea se efectuează în mod automat în momentul intrării sumelor în cont (salariu. Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Acreditive documentare Scop: procurări din import Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Garanţii şi acreditive documentare confirmate de BERD Scop: operaţiuni comerciale de import-export Termen: până la 12 luni.a. Scrisoare de garanţie emisă de întreprindere în favoarea Băncii (pentru creditul „pentru management). 2.000 USD. întreprinderilor mici şi mijlocii. credit revolving Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale (IDA) Beneficiari: persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor. Documente necesare 1. Copie a actului de proprietate (conform adresei din BI).manageri şi specialişti de vârf ai întreprinderilor mari care sânt clienţi ai băncii şi au vânzări nete medii lunare mai mari de 1 000 000 MDL şi înregistrează profit. Cerinţe faţă de solicitant Să fie cetăţean al Republicii Moldova. se acordă doar pentru procurarea automobilelor noi de la distribuitorii oficiali din ţară. Asigurare la creditul dat serveşte automobilul procurat din contul creditului cu asigurarea „Casco” în favoarea băncii sau alt gaj lichid (imobil). Termen: de la 18 luni Forma de eliberare:credit. Să aibă viză de reşedinţă permanentă în Republica Moldova.000 MDL. corelată cu rata medie a inflaţiei *În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţa de vie. Persoana poate să-l utilizeze pentru orice scop ce nu contravine legislaţiei în vigoare. 25% . precum şi altor obiecte de valoare.capital circulant Proiectul de Finanţare Agricolă a FIDA (Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă) Beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol (excepţie mun. etc. Aceste credite se acordă fără gaj şi fără giranţi până la suma maximă de 5 000 MDL. Copia integrală a cărţii de muncă (vizată de persoana autorizată şi ştampilată). de prelucrare.A.000 USD Contribuţia beneficiarului: linia specială . întreprinderi cu un singur proprietar – 5. Certificat privind salariul lunar. prime.000 USD (în cazuri excepţionale suma maximă – 100. cu posibilitatea prolongării ulterioare Persoane fizice Credite investiţionale Scop: procurarea. sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun. 12 luni. Vechimea la locul de muncă actual – minim 1 an (pentru creditul „pentru management şi de trezorerie). Credite cambiale Scop: achitarea cu furnizorii de resurse şi mărfuri Termen: scurt (1-12 luni) Modalitatea: prin eliberarea cambiei Credite documentare Garanţii bancare Scop: • operaţiuni comerciale interne şi de import-export • participarea la tendere pentru achiziţii publice şi la privatizare • amânarea plăţii TVA la vamă • garantarea plăţii avansului • garantarea unui credit • garanţii de bună execuţie ş. „MOLDINDCONBANK” S. punerii la evidenţă şi perfectării documentelor ceconfirmă dreprul de proprietate asupra automobilului.min.

pauză: 12. str. or.30. duminică 8. Mateevici.00 . Ungheni.Hînceşti.00 pauză 13.30 Telefon de contact (373 22) 576727.00 fără pauză. or. or. str. duminică 8.00 pauză 13.30-16.00 fără pauză. 38 2012. 22690 (373 263) 22487. Bălţi.14.30.14. str. 31 August.00-17. str. mun.00. 576734 (373 22) 228073 (373 22) 434607. str.00–16. or.17. duminică 8.00 -14. str. 27527 (373 274) 25556.00 pauză 13. duminică 8. Independenţei.30-16. 8 3700. Chişinău. duminică 8. Sciusev. mun.Date de contact: Oficiul central: str. 20242 (373 243) 24595. 20A 3501. 14/1 2001.00 pauză 13. or.00.30-15.30 .00 .17. 23780 (373 253) 24177. or.00 fără pauză. mun. r-l Cahul. 10 4300.125 4701. web: www. Armenească 38.00 pauză: 12. zile de odihnă: sâmbătă. Independenţei.30 . 6/1 3100. duminică 9. 25676 GIURGIULEŞTI HÎNCEŞTI BRICENI FLOREŞTI CĂUŞENI UNGHENI TARACLIA Valentina Bostan Toader Mereacre Elena Gonciariuc Ghenadie Nour Nicolae Platon Maria Rusu Dumitru Siumbeli 5318.00 sâmbătă: 9. Independenţei.00. Orhei. str.00-12. Străşeni. casa-8. or. Edineţ. duminică.00 – 16.00 fără pauză.00-13. duminică 8. zile de odihnă: sâmbătă.17. mun.00 fără pauză zile de odihnă: sâmbata.45 duminică 8.00 pauză 13. Chişinău. zile de odihnă: sâmbătă.00 –16.00. 24839 (373 250) 23206. Giurgiuleşti. 7A 3600.14.00 . fără pauză. or. duminică 8. zi liberă: duminică 8.30 – 16.00 . 2 5106. 123 A 2043. 23507 (373 247) 24963. zile de odihna: sâmbătă.00 .00-13. (373 22) 27.17. zile de odihnă: sâmbătă. str. mun. bd. str. Boico.00-16.sâmbătă: 8. Chişinău.14. Comsomolului.30.30 pauză:13.17. duminică 8.17. Taraclia.00 .00 . 71395 (373 234) 23201. Mihalcea Hîncu. Moscovei. 27August.Armenească. str. str.00 sâmbătă: 8. Eminescu. or.00. duminică 8.30 pauză 13. zile de odihna: sâmbătă.14. 76-A 2068.00 8. Rezina. e-mai: info@moldindconbank.moldindconbank. duminică 8. 22637 (373 254) 22659. zile de odihnă: sâmbătă.36 5000.Vasile Lupu. Donduşeni.00 fără pauză sâmbata 9. zile de odihnă: sâmbătă.00 .18. str. 9A 280101322 280101323 280101342 280101341 280101344 280101346 280101347 36 . fără pauză zile de odihnă: sâmbătă. 31 6301. Soroca .00 zile de odihnă: sâmbătă.00 pauză 13. 24266 (373 236) 27151.14.00 – 16. str.00 pauză 13.00 -17.30 . Independenţei .00-14.00 zile de odihnă: sâmbătă. Căuşeni. 104 3000. str. M. s. 30 4601. or Floreşti. Independenţei.95. 2Ŕ 7400. 22656 (373 251) 23790 (373 246) 22690 (373 230) 23606 (373 237) 22364.00 .00. (373 22) 57-67-82.00–17. Chişinău.00 . Briceni.00 fără pauză. zile de odihnă: sâmbătă. zile de odihnă: sâmbătă. str.com Reţeaua de filiale: Denumirea filialei CENTRU TELECOM TRANS INVEST REMIZ ONEST BĂLŢI ORHEI REZINA DONDUŞENI EDINEŢ SOROCA STRĂŞENI LEOVA Director Sergiu Teleşco Oleg Burdujan Nina Ţurcan Zinaida Torgai Ludmila Nebesnaia Valentin Armaş Sergiu Sergentu Nina Bogdanova Aurel Bucătaru Marina Urzică Ludmila Beregulenco Parascovia Jereghi Adresa 2012.00 pauză 13.16. mun. 31 August. str.00 zile de odihna: sâmbătă. duminică.00-14. 763522 (373 231) 23548 (373 235) 22690. str. duminică 8. duminică 8. Ştefan cel Mare. str.91. Ştefan cel Mare.30 zile de odihnă: sâmbătă.14. 434481 (373 22) 235667 (373 22) 764919. or.00 .00 . Chişinău. fax. duminică 8. casa valutară. or. zi de odihnă: duminică 8. Leova. 24 Codul băncii 280101309 280101332 280101329 280101317 280101319 280101321 280101333 280101335 280101327 280101326 280101337 280101324 280101318 Programul 8.00 . or.00-15.30-14. 38A 5400.00. 59 3401.30-13.13. bd. tel. Anatol Popovici.com.00 zile de odihnă:sâmbătă. zi de odihnă: duminică 8.30-15. duminică 8.

care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip deschis. aplicarea schemelor flexibile de eliberare şi rambursare a creditelor. a datoriilor restante faţă de bancă sau faţă de alte bănci. care să permită o evaluare adecvată a situaţiei clientului. a fost fondată la 8 mai 1991. Preşedintele băncii este Doamna Natalia VRABIE (telefon anticameră: (+0373 22) 22-27-70). dezvoltarea noilor tehnologii. lipsa. la momentul depunerii cererii pentru credit. procedura simplificată de evaluare a întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor. luarea deciziei referitor la posibilitatea acordării creditului în baza evaluării întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor după sistemul „credit scoring”. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: formarea şi completarea capitalului circulant. reconstrucţia şi modernizarea procesului de producere. precum şi a cererilor pentru eliberarea creditelor. reutilarea tehnică. posibilitatea acordării clientului mai multor produse creditare. confidenţialitatea informaţiei. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip închis. a producţiei noi. sădirea plantaţiilor multianuale. Avantajele creditării la BC „Moldova-Agroindbank” S. lung (mai mare de 5 ani). 20000 lei – pentru formaţiunile. achitare a dobînziilor. procurarea imobilului cu destinaţie de producţie. mediu (pînă la 5 ani).A. procurarea şi amenajarea terenurilor. şi este astăzi lider incontestabil în sectorul bancar al Republicii Moldova. - Termenul: scurt (pînă la 1 an). fiind succesorul fostei bănci teritoriale a băncii specializate „Agroprombank” din fosta URSS. oferirea informaţiei juridice şi financiare despre activitate în volumul. 10000 lei – pentru formaţiunile.: orientarea maximă spre client şi oferirea întreprinderii produselor creditare corespunzătoare domeniul ei de activitate. 37 .Date generale: Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S. cerinţe faţa de capitalul statutar: 5400 lei – pentru formaţiunile. mijloacelor de transport. procurarea fondurilor fixe. istorie creditară pozitivă.A. dispunerea sau deschiderea contului curent şi valutar la BC”Moldova-Agroindbank”S. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi cu Răspundere Limitată. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Cerinţe faţa de beneficiarii creditelor: înregistrarea şi desfăşurarea activităţii în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. şi efectuarea plăţilor în valuta naţională şi străină prin intermediul acestor conturi.A.

de artizanat etc.investiţii pentru dezvoltarea altor activităţi economice în spaţiul rural. societăţi cu răspundere limitată.000 USD (cu excepţia cooperativelor de producere şi asociaţiilor de gospodarii ţărăneşti. De regulă. .societăţi agricole de producere. cu preponderenţa. înregistrate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova sub orice formă organizatorico – juridică şi care corespund acrelor normative şi standardelor băncii Denumirea liniei de creditare Beneficiarii eligibili investiţiile capitale pentru dezvoltarea diferitor domenii de activitate economică în spaţiul rural Destinaţia împrumutului Valoarea maximă a 30. inclusiv în societăţii industriale. prin intermediul deschiderii liniilor de credit. trimestrial). comercializării şi altor activităţi aferente sub-sectoarelor agriculturii. prelucrare. societăţi în nume colectiv. în baza unui grafic stabilit. în care activitatea clientului este supusă acţiunii influenţelor sezoniere sau altor devieri de ordin ciclic. care pot beneficia 38 . Rambursarea: Rambursarea creditului are loc de regulă lunar.investiţii pentru dezvoltarea producţiei agricole. asociaţi de gospodarii de fermieri. asigurarea creditului cu gaj lichid trebuie să constituie nu mai puţin de 140% din suma creditului solicitat. o rată flotantă a dobînzii. ambalării. prin oferirea de garanţii şi emiteri a acreditivelor confirmate de bancă. comerciale. . Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea bunurilor acceptate de banca în calitate de gaj se efectuează de către specialistul băncii. condiţiile de acordare ale cărora permit astfel de acţiuni (credite de investiţie. dolari SUA. care activează în forma organizaţional – juridică de societăţi pe acţiuni. . EURO.întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol.). Modalităţile de acordare: prin intermediul eliberării directe a mijloacelor.Rata dobînzii: Banca aplică.000 MDL. de turism. overdraft-urilor. pentru o afacere în grup – 420. Liniile de creditare: Credite acordate în cadrul proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). din cadrul Liniei Speciale de Credit: pentru o afacere individuală-70. Perioada de graţie: La rambursarea creditului şi plata dobînzii perioadele de graţie se stabilesc pentru produsele creditare.investiţii pentru dezvoltarea prelucrării.a. În cazul. credite pentru cheltuieli curente la creşterea culturilor agricole ş. eliberării creditelor revolving. comercializare sau de prestări serviciile agricole. care este determinată de politica de preţuri.000 MDL Credite din mijloacele împrumutate a Republicii Moldova de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) . Valuta: Lei moldoveneşti. depozitării. . susţinut financiar de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) . întreprinderi individuale sau în alta formă de organizare juridică bazată pe proprietate privată şi angajată în activităţi economice în spaţiul rural . inclusiv a plantaţiilor multianuale.finanţarea capitalului circulant.gospodării ţărăneşti. poate fi stabilit un altfel de grafic de rambursare (spre exemplu.

000 USD) este stabilită şi revizuită o dată în 6 luni. cu o perioada de graţie de pînă la 4 ani se stabileşte în dependenţa de scopul creditului şi de regulă coincide cu termenii de producere şi comercializare a producţiei Rata dobînzii pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 15 ani. (+373 22) 22-11-04 web: www. în dependenţa de scopul investiţiei. animalele procurate din contul creditului Date de contact: Oficiul central: mun. pentru alte investiţii – pînă la 5 ani Termenul maxim Termenul de rambursare Perioada de graţie Contribuţia proprie a beneficiarului Gajul se stabileşte în dependenţă de termenii de producere şi comercializare a producţiei pînă la 3 ani nu mai puţin de 20% din costul afacerii creditare bunurile imobile. 9.pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 8 ani. str. terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit. Telefon: (+373 22) 22-80-51. Pentru împrumuturile acordate beneficiarilor rata dobînzii stabilită la momentul acordării rămîne constantă pe întreagă perioada de utilizare a creditului .împrumutului din cadrul Liniei Generale de Credit mărimea maximă a împrumuturilor – 250. stabilită în conformitate cu politica dobînzilor în vigoare a băncii de credite în suma de pînă la 100. utilajul.000 dolari SUA flotantă dar preferenţială. terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit. tehnica. tehnica.Cosmonauţilor.pentru creditele de termen mediu (cu excepţia investiţiilor în plantaţiile multianuale) – pînă la 5 ani cu o perioada de graţie de pînă la 2 ani.maib. animalele procurate din contul creditului nu mai puţin de 10% din costul afacerii creditare bunurile imobile. .Chişinău. utilajul.md 39 .

Eminescu Miron Costin Nisporeni Ocniţa Orhei Rezina Rîşcani Sângerei Şoldanesti Soroca Ştefan Vodă Străşeni Taraclia Teleneşti Ungheni Vulcaneşti Adresa juridică str.Alecsandri.5 str.centru nr.75 str. Tighina.Chişinăului.5 str.56-a str.25 str.M. director-adjunct al filialei Guşan Ludmila Colbasiuc Nelea Negură Alexei Roman Jorj Iabanji Lidia Untilă Efimia Zara Aurel Fiodor.V. director-adjunct al filialei Basoc Maria.Stefan cel Mare.Biruintei.Stefan Vodă.111 str.64 str.Stefan cel Mare. 6 Chişinău nr.10 str.8 str.49 str.Lenina. 7 Chişinău Ceadîr-Lunga Cimişlia Cocieri Comrat Criuleni Donduşeni Drochia Edineţ Făleşti Floreşti Glodeni Hânceşti Ialoveni Leova M. com.Eminescu.Ceapaev. Ion Creangă 78 str.27August.67 str.21 str.37 str.7a str.32 str.1Chişinău nr.3 str.Plotnicov.20 str.18 str.115 str.Srefan cel Mare.127 str. 205 str.Mateevici.Bulgara. 3 Chişinău nr.19 str.Stefan cel Mare.115 str.182 str.Independenţei.24 str.Independenţei.4 str.22 bd.Stefan Vodă.Independentei.Voda cel Cumplit.Budjacului.Mitropolit Varlaam.Alba Iulia 184-3 str.21 str.6 str Puşkin.I.V.9 ars.Miron Costin. director al filialei Cimişlia Primov Ina Vicol Adelina Nicorici Ion Scutaru Anatol Dorogoi Tamara Afanasiev Leonid Jitariuc Tamara Nofit Galina Ivasiuc Ghenadie Tomşa Svetlana Plămădeală Natalia Olga Căpăţină.Pobeda.17 str. Director al filialei Bălţi Iarovaia Raisa Gherasim Valeriu Eremeeva Liudmila Ţurcan Olga Fulga Eleonora Palancean Maria Telefon de contact Prefix Telefon 265 22590 231 29360 22 745858 267 22590 247 239 244 273 243 22 22 22 22 22 22 22 261 241 248 238 248 251 252 246 259 250 249 234 268 263 22 22 264 271 235 254 256 262 272 230 242 237 274 258 236 253 22590 32590 22590 22590 23086 237913 221809 271699 207034 506861 501917 319311 22590 22590 38265 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 226393 447004 22590 24517 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 24320 22590 22590 22590 40 .126 str.3 str. director al filialei Taraclia Veveriţa Ion Burbulea Maria Ion Veveriţă.6 str.2 Chişinău nr.31August.Eminescu. 4 Chişinău nr.Alexandru cel Bun.29 str.Pacii.Eminescu. 73 str.31 August.66 str.Stefan cel Mare.Mahu.Alexandru cel Bun.Reţeaua de filiale: Denumirea filialei Anenii-Noi Bălţi Buiucani Basarabeasca Briceni Cahul Călăraşi Cantemir Căuşeni Chişinău.Stăuceni str.31August.Renasterii.54 Director Solovei Larisa Zara Aurel Catruc Dumitru Capsamun Valentina Lavric Violina Groza Zaharia Griţcan Iulia Vicol Tatiana Ureche Valentina Ciubari Veta Miţcul Tatiana Dănuţă Ştefan Rogac Angela Nicolenco Tamara Cherina Maria Catană Viorel Ludmila Eremeeva.Tricolorului.Alexandru cel Bun.47 bd Dacia 30-3 str.Independenţei. 49 str.45 str.Burebista.M.Chişinău 5.70 str.M.Independenţei.

Chişinău. fax: (+373 22) 22-05-30 www. credite pentru întreprinderile industrial-comerciale. MD-2012 tel: (+373 22) 22-55-86. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. întregul pachet de acţiuni ale băncii aparţine Băncii Comerciale „Petrocommerţ” (Rusia) – lider recunoscut pe piaţa serviciilor bancare din ţara respectivă.str. 41 . 45. Preşedintele Băncii este D-na Claudia Melnic. suficienţa capitalului. credite pentru întreprinderile de combustibil şi energetică. Tipurile de credite acordate: în dependenţă de destinaţie: credite pentru agricultură. credite pentru construcţii şi deservirea drumurilor. precum şi dealer primar pe piaţa autohtonă a valorilor mobiliare.md Date generale: Banca Comercială “UNIBANK” SA şi-a început activitatea în ianuarie 1993. credite interbancare. leasing financiar. competenţă. rentabilitate). Avantajele creditării la Banca Comercială „Unibank”SA: operativitate. personalitate de excepţie în sistemul financiar-bancar al ţării. credite pentru întreprinderile industriei alimentare. Hînceşti. credite pentru construcţii şi ameliorarea pămîntului. în calitate de bancă regională cu sediul în or. corespunderea agentului economic criteriilor acceptate în Regulamentul privind activitatea de creditare a BC “UNIBANK” SA (presupune: lichiditate. achiziţionarea în cauză constituind un imbold esenţial de dezvoltare a băncii şi o serie de avantaje incontestabile. existenţa unui gaj solvabil. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: realitatea şi oportunitatea economică a proiectului propus pentru creditare.unibank. solvabilitate. analiză individuală a fiecărei propuneri a clientului. fiind astăzi una din cele mai stabile şi dinamice bănci comerciale din Republica Moldova. credite de consum (individuale). Mitropolit Bănulescu-Bodoni. mun. credite pentru procurarea imobilului. Actualmente.

de gaj a imobilului propus în calitate de gaj. credite garantate prin garanţii bancare. Forma respectivă de creditare eliberează clientul de plata lunară a dobânzii şi este foarte convenabilă. respectiv. banca acceptă producţie agricolă . valori în mărfuri şi materiale. struguri. solvabilitatea gajului. seminţelor şi alte cheltuieli de sezon. rata anuală a dobînzii: mai mică decît cea existentă pe piaţa bancară. condiţiile acordării: creditul se acordă cu condiţia plăţii preliminare a dobînzilor pentru întregul termen de utilizare a mijloacelor băneşti împrumutate.în dependenţă de valută: în lei moldoveneşti. utilaj etc. îngrăşămintelor. relaţiile dintre clienţi şi bancă.M. etc. tutun. utilaj. grîu alimentar. în dependenţă de modul de rambursare: la sfîrşitul termenului de utilizare. pe termen mediu (de la 1 an pînă la 5 ani). istoria creditară a clienţilor. în valută străină (se acordă persoanelor juridice şi fizice care practică activitate de antreprenoriat în scopul decontărilor cu nerezidenţi în baza contractelor. bunuri imobile. pentru reparaţia tehnicii şi procurarea pieselor de schimb.). 42 . precum şi evaluarea calităţii imobilului propus în gaj. în dependenţă de tipul asigurării: credite pentru asigurarea cărora se oferă gaj: imobil. overdraft (se acordă pentru completarea mijloacelor circulante în cazul lipsei acestora în contul curent al împrumutatului). seminţe de floarea soarelui. etc. Creditarea întreprinderilor agricole Pentru anul 2005 condiţiile de beneficiere de programul de creditare a întreprinderilor agricole sunt: destinaţia creditului: creditul se acordă pentru procurarea combustibilului şi lubrifianţilor cu scopul efectuării lucrărilor de însămînţare şi colectare în sezonul agricol 2005. chimicalelor. permit împrumutatului efectuarea împrumuturilor repetate şi stingerea mijloacelor băneşti în limitele şi termenii stabiliţi în contractul de credit). avînd în vedere caracterul sezonier al procesului de producţie şi încasările de mijloace băneşti ale întreprinderilor agricole. scopurile şi termenii creditării. Rata dobînzii: Se stabileşte în funcţie de conjunctura pieţei monetare. garanţii ale terţilor. precum şi băncilor în scopul desfăşurării activităţii lor financiare).). alte forme de gaj. linii de credit (inclusiv credite revolver. în dependenţă de termenul utilizării creditului: pe termen scurt (mai puţin de 1 an). în dependenţă de modalităţile de acordare a surselor financiare din cadrul creditului: acordare de o singură data. gaj: în calitate de gaj. garanţii ale R. Această sumă a dobânzii este inclusă în suma creditului.recolta anului 2005 (inclusiv sfeclă de zahăr. prevăzut în contractul de credit. terenuri de pămînt ce aparţin fondatorilor şi/sau conducerii întreprinderii.. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: BC “Unibank” SA prestează clienţilor servicii privind evaluarea costului de piaţă şi. particularităţile proiectului de creditare. în conformitate cu graficul expres cu oferirea unei perioade de graţie de la 1 pînă la 6 luni din momentul semnării contractului de credit (în funcţie de termenul creditului. porumb.

MD-3121 Str. Ştefan cel Mare.Bălţi. Lenin. 26. or. Bănulescu-Bodoni. 45. or. Puşkin. MD-2012 Telefon: (+373 22) 22-55-86. 52. Hîncu. web: www. Mitropolit G.md. Republica Moldova.Hînceşti. 204(b).unibank.Chişinău Bd. or. or. 108.md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Chişinău” Filiala “Bălţi” Filiala “Hînceşti” Filiala “Comrat” Filiala “Ceadîr-Lunga” Adresa juridică str. fax (+373 22) 22-05-30 e-mail: welcome@unibank. or.Date de contact: Oficiul central: str. Lenin. MD-3401 str. Chişinău. 41.Ceadîr-Lunga UTA Găgăuz-Ieri.Comrat UTA Găgăuz-Yeri. mun. MD-3801 str. MD-6101 Telefon anticameră (+373 22) 22-44-74 (231) 2-24-88 fax 2-24-88 (269) 2-36-06 fax 2-36-06 (298) 2-54-76 fax 2-54-76 (291) 2-09-85 fax 2-09-91 Telefon secţie creditare (+373 22) 22-44-85 (231) 2-24-48 (269) 2-20-08 (298) 2-36-80 (291) 2-12-39 43 . M.

Avantajele creditării la BC„Universalbank”SA: nivelul înalt de deservire a clienţilor. a fost fondată în anul 1994 şi activează pe piaţa capitalului din Republica Moldova deja mai mult de zece ani. a fluxului mijloacelor băneşti. Calitatea înaltă a activelor şi nivelul ridicat fiabilitate au permis băncii sa ocupe o poziţie sigură şi să-şi asigure un viitor reuşit atît pe piaţa internă. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiari persoane juridice Întreprinderile cu o situaţie financiară pozitivă. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: credite sezoniere: se acordă agenţilor economici pentru acoperirea necesităţilor financiare de scurtă durată (termen de până la 1 an).bd. ce permite rambursarea creditului. ratele competitive a dobînzilor.obţinerea profitului. . abordarea individuală a acestora. utilizarea sistemului “Client-Bancă. . MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900 (+0373 22) 220-056. 44 . credite pentru convertarea activelor: se acordă pentru finanţarea discrepanţei dintre termenul creditului comercial şi termenul obţinerii mijloacelor băneşti din vânzarea mărfurilor (termen de până la 1. 180 mun. care corespund următoarelor criterii: identificare pozitivă. tratarea individuală a clienţilor.raportul capitalului propriu către total active de minim 1:3. a profitului/pierderilor. Ştefan cel Mare şi Sfânt. gama largă de credite.universalbank. http://www. Astăzi Banca Comercială "Universalbank" S.universalbank. precum şi oferirea soluţiilor optime pentru soluţionarea problemelor financiare cu care acestea se confrunta. .md Date generale: Banca Comercială "Universalbank" S. existenţa unei surse de venit stabile. oferind totodată o gamă largă de produse inovative. Activitatea băncii este orientată spre satisfacerea la maxim a necesitaţilor clienţilor. inclusiv prognozei bilanţului.md.existenţa planului de afaceri. (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail. acorda întreaga paleta de servicii bancare şi realizează cu succes tot spectrul produselor bancare existente pe piaţă.A. examinarea promptă a cererilor de creditare.A. Chişinău.participarea cu mijloace proprii la efectuarea cheltuielilor prognozate cu minim 25-30% Beneficiari persoane fizice Persoane fizice. care dispun de un bilanţ lichid şi care asigură: . cît şi pe cea externă.5 ani). (telefon anticameră: (+373 22) 295-900). existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. .existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente. funcţie deţinută. stabilitate prin esenţa locului de muncă. Preşedinte interimar a Cîrmuirii băncii este Doamna Diana MOTOLOGA. vechimea în muncă.

8/1 Comrat. bd. 6 „Fidesco” Bălţi. hotel „Codru” Telefonul de contact (+373 22) 438-138 (+373 22) 347-618 (+373 231) 60-952 (+373 298) 28-474 (+373 22) 211-215 (+373 22) 270-142 (+373 235) 32-032 45 . amplasarea. lunară. Date de contact: Oficiul central: bd. la cererea clientului. Ştefan cel Mare şi Sfânt. str. 36. 2 Chişinău. 180. Valuta creditelor: lei moldoveneşti.md. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către specialiştii Secţiei Gajuri a băncii.1 Filiala nr. Ştefan cel Mare şi Sfânt. ş. Victoriei.2 Filiala nr.Vasile Lupu. Chişinău.3 Reprezentanţa Comrat Reprezentanţa „Gemeni” Reprezentanţa „Ismail” Reprezentanţa Orhei Adresa juridică Chişinău. EURO. (+0373 22) 220-056. credite industriale. „Ismail” Orhei. credite sub circulaţia fluxurilor băneşti: se acordă pentru achiziţia de utilaje. str.universalbank.a. maşini şi pentru menţinerea creşterii capitalului circulant (termen de peste 1 an).universalbank. la expirarea termenului contractului. str. ipotecă. Valoarea de gaj a bunurilor se stabileşte în dependenţă de categoria bunurilor. 136. 95 Chişinău. 65. Ştefan cel Mare şi Sfânt. „Gemeni” Chişinău. mun. MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900.a. existenţă pieţei de desfacere ş. termene diverse).13% anual. Rata dobînzii: credite în lei moldoveneşti: 19 – 23% anual. starea lor. credite în valută: 9 . creditare de proiect: combinarea creditelor sub circulaţia fluxurilor băneşti cu credite bazate pe active. Bogdan-Voievod. livrare.- credite pentru achiziţia de valori mobiliare corporative: se acordă pe un termen de până la 5 ani. Ştefan cel Mare şi Sfânt. credite bazate pe active: se acordă pentru menţinerea nivelului înalt al activelor lichide (leasing. Mircea cel Bătrân. (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail. bd. trimestrială. http://www.md Reţeaua de filiale şi reprezentanţe: Filiale Filiala nr. asigurare cu maşini şi utilaje. str. bd. Rambursarea: graficul depinde de tipul proiectului creditat şi poate prevedea rambursarea în rate. dolari SUA.

Tipuri de credite acordate: În domeniul creditării. întreprinderii) a împuternicirilor corespunzătoare pentru a purta negocieri şi semna documentele creditare. existenţa unui business stabil şi de perspectivă. care vor să se folosească de produsele creditare ale băncii se vor înainta anumite cerinţe. Pe parcursul activităţii sale. Avantajele creditării la BC „Victoriabank” SA: Avantajul principal de creditare la BC „Victoriabank” SA îl constituie prestarea unui spectru complet a serviciilor bancare pentru creditarea şi dezvoltarea micului business. existenţa capitalului privat. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Preşedintele băncii este Domnul Victor Nicolae ŢURCANU (telefon anticameră: (+373 22) 57-61-00). devenind prima bancă comercială din Republica Moldova. este orientată spre debitorii cu indicatori financiari rentabili. intenţionînd menţinerea statutului de bancă de importanţă naţională. asigurarea rambursării în termen. existenţa asigurării solvabile. aducîndu-şi contribuţia la transformările din economia ţarii printr-o participare mai activa la realizarea programelor economice a dezvoltării bussinesului privat. 31 August 1989.A. acestea se oferă pentru: agricultura şi industria prelucrătoare.Str. posibilitatea de monitorizare şi realizare (în caz de necesitate). existenta unei experienţe de succes în lucru. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Banca Comercială „Victoriabank” SA este cointeresată în cooperarea cu debitorii de încredere. În dependenţă de destinaţia creditelor . 46 . respectînd următoarele principii: utilizarea după scop. componenţa. Banca Comercială "Victoriabank" S. profilului de activitate a companiei şi a particularităţilor businessului cu politica creditară curentă a băncii. MD 2004 Telefon: (373 22) 576100 Date generale: Banca Comercială “Victoriabank” SA a fost fondată la 22 decembrie 1989. 141 Chisinau. concordanta scopului creditului. de aceea. banca şi-a confirmat reputaţia uneia dintre cele mai sigure. faţă de organizaţiile. stabile şi dinamice instituţii financiare din ţară. deţinerea de către directorul sau reprezentantul companiei (firmei. şi anume: situaţia satisfăcătoare financiar-economică a companiei (a grupei de companii). construcţii şi îmbunătăţirea funciară a pămîntului. participarea debitorului în finanţarea proiectului creditat (cota participării trebuie să constituie nu mai puţin de 30%). Creditele se acordă în baza contractelor încheiate. strategie echilibrată de dezvoltare şi potenţial suficient pe piaţă. lichiditate suficientă a activelor. existenta fluxului bănesc lunar prin conturile de decontare deschise la BC „Victoriabank” SA. etc. ce satisface Banca după volumul. precum şi concentrîndu-şi eforturile asupra diversificării sortimentului şi ridicării calităţii produselor şi serviciilor solicitate de clienţi.

afacerilor comerciale.). procurarea imobilului. etc. staţiuni balneare. etc. cardurile bancare de credit. etc.). Valuta creditelor: Creditele se acordă în monedă naţională şi valută străină (dolari SUA şi EURO).gaz. Microcredite: credite în mărime de pînă la 30 000 USD (sau echivalentul în Lei). altele (inclusiv overdrafturile temporare permise. Termenul: Stabilind termenii de folosire a mijloacelor creditare. moteluri. inclusiv hoteluri.- sectorul energiei electrice şi combustibilului (finanţarea producerii energetice şi a resurselor energetice . termenul creditului. petrol. Modul de rambursare: Adecvat proiectului finanţat şi sezonalităţii (conform graficului specificat in contractele de credit). care constituie 10% sau mai mult de la capitalul normativ al Băncii (peste 23 mln. crearea noilor capacităţi de producere. 47 . Lei). De regulă se eliberează pentru activitatea curentă (majorarea mijloacelor circulante. riscurile proiectului. extinderea producerii. Credite mijlocii: de la 30 000 USD pîna la 400 000 USD (sau echivalentul în lei moldoveneştii).). banca se orientează la particularităţile ciclului de producere. resursele proprii ale băncii: Destinaţia Completarea mijloacelor circulante Investiţii Termenul pînă la 18 luni pînă la 36 luni Credite pe termen mijlociu: (mai mult de 1 an – pînă la 5 ani). industrial / comerciale ( finanţarea industriei.). Liniile de creditare: 1. construcţia drumurilor şi transportare. ridicata şi altor servicii. construcţia obiectelor noi. Credite pe termen scurt: (un an sau mai puţin). etc. comerţului. rulajul activelor. condiţiile prevăzute de contracte. etc. acestea pot fi: Credite mari: sunt considerate datoriile pe credit. electricitate. comunicaţii. Credite pe termen lung: (termen mai mare de 5 ani). De regulă se acordă pentru reconstrucţia producerii. factoringul). industriilor ne-energetice. rulajul la conturile de decontare a debitorului. procurarea materiei prime şi a materiei pentru producere de scurtă durată. procurarea/modernizarea activelor fixe. organizaţii comerciale cu amănuntul. reputaţia debitorului). În dependenţă de suma creditului. Perioada de graţie: În dependenţă de scopul creditului (pînă la 12 luni). altor întreprinderi industriale de producere. Rata dobînzii: Fixă şi flotantă (se stabileşte în dependenţă de conjunctura curentă a pieţei financiare. De regulă se eliberează pentru activitatea de producere inclusiv procurarea utilajului. etc. finanţarea importului de produse petroliere.

linia creditară oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 60 luni Suma creditului pînă la 500 mii dol.2. Condiţii generale de beneficiere sunt: Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) susţinerea restructurării şi comercializării sectoarelor (privat. SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% 3. SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială „Victoriabank” SA oferă posibilitate clienţilor săi să beneficieze de programe speciale pentru creditarea micului business. agricol şi rural) acordînd o atenţie specială susţinerii grupului de fermieri ce se ocupă de prelucrarea şi comercializarea produselor agricole. oferite de către Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD). aflate pe teritoriul proiectului Scopul 48 . linia creditară oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 7 ani Suma creditului pînă la 500 mii dol. susţinerea antreprenorilor rurali Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) finanţarea rurală şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu profil agricol.

linia de credit este divizată în sub-componente: a) sub-componenta A (Linia de Credit Comercial) Suma: nu va depăşi echivalentul a USD 30 000; Beneficiari eligibili: Gospodăriile de fermier şi familiale; societăţi de producere, prelucrare, comercializare agricolă sau de prestare a serviciilor agricole, care operează în orice formă de organizare juridică; b) sub-componenta B (Linia Specială pentru organizaţiile fără istoria creditară) care include în sine asistenţa tehnică gratis)

30 000 USD – pentru întreprinderile mici şi mijlocii (cu orice formă juridică) 100 000 USD – pentru cooperative de producere şi asociaţii de gospodării ţărăneşti Beneficiari eligibili: întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol; număr de angajaţi – nu mai mare de 50; volum anual al vînzărilor nete – pînă la 10 mln. MDL; Destinaţia: reînnoirea / plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea materiei prime agricole; acordarea serviciilor mecanizate agricole; producerea seminţelor şi a răsadului; centre de colectare şi servicii de depozitare; magazine agricole şi centre în baza CNFA; alte tipuri

Linia de credit

Suma: echivalentul sumei USD 30000; Beneficiari eligibili: orice persoană juridică (compusă nu mai puţin decît de 3 membri), care activează în sectorul rural, şi solicită împrumutul în cauză pentru prima dată; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25% ; c) întreprinderi individuale pentru fermieri privaţi suma nu va fi mai mare de USD 5 000; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25%

Contribuţia beneficiarului Zona proiectului Valuta

nu mai puţin de 20% din costul proiectului teritoriul republicii în afara municipiilor Chişinău şi Bălţi lei moldoveneşti sub-creditele: 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani (ultima data de extragere din sursele IDA– 30.06.2005) pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: max 18.2 % anual max 9 % anual în USD: procurarea sau arenda pămîntului, a casei de locuit sau amenajarea acesteia, refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea pesticidelor asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

nu mai puţin de 10% din costul proiectului teritoriu raioanelor Bălţi, Cahul, Chişinău, Orhei, Ungheni, Edinet, Lapuşna, Soroca, Taraclia, Tighina lei moldoveneşti – pentru piaţa internă; dolari SUA – pentru achitarea cu nerezidenţii termen mediu: pînă la 5 ani cu perioada de graţie pînă la 2 ani; activităţi în viticultură – pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: 16.2 % anual 8.5 % anual în USD: refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea tehnicii vechi, cu excepţia existenţei rezoluţiei expertul independent asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

Termen

Dobînda Restricţii

Standardele ecologice

49

Principii de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate: imobilul; bunurile mobile (mărfuri la depozit sau în circulaţie, utilaj, transport, ş.a.); hîrtii de valoare; mijloacele băneşti; altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv, datoria debitoare); obligaţiuni sub altă formă, determinate de Bancă în fiecare caz aparte. Ca asigurare suplimentară, pot fi examinate scrisori de garanţie ale terţelor persoane ce dispun de mijloace (sau de surse stabile de mijloace), suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit. Evaluarea gajului este realizată de către experţii împuterniciţi ai băncii, luîndu-se în consideraţie: preţul de gaj al bunurilor şi a drepturilor patrimoniale gajate. Întru asigurarea rambursării creditului, valoarea gajului trebuie sa acopere suma creditului, dobînzii, penalităţii şi a cheltuielilor neprevăzute ale băncii, legate de încasarea datoriei din contul gajului; lichiditatea (posibilitatea transformării rapide a gajului în mijloace băneşti), care se atinge prin micşorarea preţului bunurilor gajate şi prin alegerea obiectelor competitive care se bucură de o cerere stabilă pe piaţă; corespunderea criteriilor de calitate pe întreg termen de creditare; posibilităţile de păstrare a obiectului gajului şi accesul Băncii pentru verificare şi încasare. Cheltuielile legate de procedura respectivă (inclusiv, autentificarea sau înregistrarea notarială a gajului) sunt suportate, de regulă, de către debitor. Date de contact: Oficiul central: str. 31 August 1989, 141, Chişinău, MD 2004 Telefon: (373 22) 57-61-00, 23-30-65 E-mail: office@victoriabank.md; web: www.victoriabank.md Reţeaua de filiale: Denumire Adresa juridică Filiale Filiala Nr.1 Filiala Nr.2 Filiala Nr.4 Filiala Nr.5 Filiala Nr.6 Filiala Nr.7 Filiala Nr.8 Filiala Nr.9 Filiala Nr.10 Filiala Nr.11 Filiala Nr.12 Bălti, str. Puşkin, 18 Floreşti, str. Şefan cel Mare, 63 Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 92 Căuşeni, str. Păcii, 31 Soroca, str. Independenţei 77 Orhei, str. Piatra Neamţ, 2/1 Chişinau, str. Decebal, 99 Cahul, str. Mateevici, 11a Ungheni, str. Naţională, 26 Chisinau, bd. Ştefan cel Mare, 77 Chisinau, bd. Moscovei, 16 (373 231) 6-10-20 (373 250) 2-16-50 (373 264) 2-39-52 (373 243) 2-45-89 (373 230) 2-40-06 (373 235) 2-37-95 (373 22) 53-05-11 (373 299) 2-35-41 (373 236) 2-30-92 (373 22) 22-64-41, 22-59-25 (373 22) 43-48-29, 43-48-28 Pislariuc Raisa Liholetov Lidia Marcuta Vasile Gorban Ludmila Comarschi Olga Savin Valeriu Bartcovschi Maria Sisianu Ghenadie Marcuta Vasile Tcaci Ecaterina Sirghi Mihail Telefon de contact Director

Reprezentanţe Reprezentanţa Drochia Drochia, şos. Sorocii, 14 (373 252) 2-37-59 Chisca Svetlana

Reprezentanţe Chişinău Reprezentanţa Nr.1"East-AutoLada" Reprezentanţa Nr. 2 "Taskent" Reprezentanţa Nr. 3 "Grand Hall" Reprezentanţa Nr. 4 "Moldcell" Reprezentanţa Nr. 5 "Sun City" Chisinau, str.Cucorilor 14 bd. Moscovei, 3 bd. Negruzzi, 2a str. Tighina 55 str. Puskin, 32 (373 22) 45-03-30 (373 22) 43-90-96 (373 22) 27-63-25 (373 22) 20-60-40 (373 22) 21-11-18 Sirghi Mihail Sirghi Mihail Bartcovschi Maria Tcaci Ecaterina Tcaci Ecaterina

50

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Sucursala CHIŞINĂU mun. Chişinău, str. Tricolorului, 32 Republica Moldova, MD – 2012
Tel. : /373 22/ 220549; Fax : /373 22/ 223509 Telex: 163213 CONT MD, SWIFT:RNCBMD2X E-mail: office@bcr.md; http://www.bcr.md

Date generale: Banca Comercială Română Chişinău şi-a început activitatea în Republica Moldova ca banca universală la data de 22 octombrie 1998, fiind prima unitate înfiinţata de Banca Comercială Română dincolo de graniţele României. Obiectivele majore ale băncii privesc consolidarea pe piaţă, performantizarea activităţii, creşterea profitabilităţii şi a productivităţii, precum şi gestionarea eficientă a riscurilor bancare. Preşedintele băncii este Domnul Dan Stelian MOCANU (telefon anticameră: (+373 22) 22-05-49, fax 223509). Avantajele creditării la Banca Comercială Română Chişinău: Avantajul principal în creditare la Banca Comercială Română (sucursala Chişinău) constituie dobînzile atractive, competitive pe piaţa financiară din Republica Moldova. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): utilizări din deschideri de credite permanente (linii de credite)(în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor temporare (în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor sezoniere (în lei); credite pentru prefinanţarea exporturilor (în lei şi valută); credite pe documente de plată aflate în curs de încasare (în lei); credite pe ordine de plată (în lei); credite pentru facilităţi de cont (în lei); credite pe descoperit de cont (overdraft) (în lei); credite pentru echipament (investiţii) în completarea surselor proprii (în lei şi valută); credite pentru activitatea de leasing (în lei şi valută). Principii de evaluare şi acceptare a gajului: existenţa depozitului bancar în valoare de 100% ; existenţa scriscrisori de garanţie maximum 100%; ipoteca maximum 80%; cesiunea de creanţă maximum 75%; garanţii reale mobiliare din care: cu deposedare (70%) şi fără deposedare (60%); fidejusiunea; riscul financiar de neplată. Liniile de creditare: Liniile de credite (în lei şi valută) se pot acorda pentru creditarea activităţii curente de aprovizionare, producţie, desfacere, prestări servicii, proiecte, contracte care, prin natura lor, se desfăşoară şi se evidenţiază distinct.

51

Pot beneficia de linii de credite în cauză agenţii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: sunt clienţi permanenţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută prin bancă; plăţile şi încasările au un caracter de permanenţă; au o situaţie financiara corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate; înregistrează un standing financiar corespunzător şi au un serviciul bun al datoriei; planul propus este viabil. Este de menţionat că, liniile de credite se pot acorda pe termen de 180 de zile sau de 365 de zile. Ele pot fi prelungite la cererea clientelor, în anumite condiţii, pe noi perioade de creditare, cu respectarea tuturor condiţiilor Băncii. Rambursarea resurselor financiare din cadrul liniilor creditare se efectuează în rate lunare, în ultima zi lucrătoare a acesteia. Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială Română Chişinău examinează posibilitatea de elaborare a unor programe speciale în vederea susţinerii micului business. Date de contact: Oficiul central: str. Tricolorului 32, or. Chişinău, MD 2012 Telefon de contact: (+373 22) 22-16-03; pagina web: www.bcr.md

52

a. care întruneşte astăzi 312 Asociaţii de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor în calitate de acţionari ai săi. activităţi de producere agricolă şi ne-agricolă. ş. AEÎC. de a contribui la dezvoltarea rurală în corespundere cu Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS).3 – 23 % procurarea sau arendarea pământului. Socieţăţi pe Acţiuni. activităţi de prelucrare agricolă şi industrială. Beneficiarii eligibili: deţinători de patentă gospodării Ţărăneşti întreprinderi individuale cooperative de întreprinzători Condiţiile de obţinere a împrumuturilor: Solicitanţii de împrumuturi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie considerate viabile din punct de vedere economic şi financiar. or. majorarea capitalului circulant. să fie desfăşurate după un plan de afaceri acceptabil şi conform unor estimări financiare realiste. prelucrare sau prestare servicii în sectorul rural. termenul maxim: 15 ani. Activităţile finanţate de CFR: investiţii în mijloace de producţie. Corporaţia este specializată în creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii din zona rurală. prestarea diferitor servicii. Produsele creditare: În anul 2005 Corporaţia propune clienţilor următoarele produse de creditare: 1. să fie realizabile din punct de vedere tehnic.CORPORAŢIA DE FINANŢARE RURALĂ S.A. perioada de graţie max. MD 2004 Date generale: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) a fost creată în 1997 şi este o instituie financiara ne-bancara cu statut de instituţie de microfinanţare. Activitatea de bază şi principalul scop de activitate a CFR constituie creditarea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi întreprinderilor şi antreprenorilor rurali la direct. Ştefan cel Mare 180 . îndeosebi întreprinderilor nou create şi care nu au istorie de creditare. în baza fluxului de numerar estimat sa demonstreze capacitatea beneficiarului de a rambursa împrumutul în conformitate cu condiţiile de rambursare prevăzute. activităţi de colectare şi comerţ. Împrumuturi investiţionale pe termen lung fermierilor privaţi şi antreprenorilor rurali destinaţia împrumuturilor: investiţii în activităţi de producere. rata dobînzii: 14. 53 . bd. investiţii în construcţia caselor de locuit. Misiunea CFR este de a acorda servicii financiare fermierilor şi antreprenorilor la condiţii favorabile şi.: 60 luni. suportul AEÎC în re-creditarea membrilor săi. este de menţionat că. SRL. Totodată. Chişinău. în felul acesta. procurarea pesticidelor. Nu se finanţează următoarele activităţi: refinanţarea datoriilor vechi.

gaj: 100-130% de la suma împrumutului. inclusiv. gaj: 130% de la suma împrumutului. şi la scadenţă . rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. rambursarea împrumutului: lunar sau trimestrial /semianual. 2. contribuţia proprie: min. şi la scadenţă. achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. iar pentru trimestrul 4. destinaţia împrumuturilor majorarea capitalului circulant. Linii de împrumut pentru majorarea capitalului circulant beneficiari eligibili clienţi cu istorie de creditare la Corporaţie. perioada de graţie: max. achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. termenul: 12-36 luni. 6. cel puţin anual. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie inclusiv. Linii de credit pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. termenul: 12-36 luni. 12 luni. la 25 decembrie dobînda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. tragerea tranşelor: nu mai devreme de 1 lună de la ultima rambursare. cu excepţia perioadei de rambursare conform graficului. rata dobînzii: 21 – 23 %. sau achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. - 54 .5%. 4. 10% din valoarea investiţiei.- rambursarea împrumutului: lunar trimestrial / semianual. 20% total necesar de capital circulant. rata dobînzii: 18.5. 25 decembrie dobânda acumulată până la 25 decembrie inclusiv. Împrumuturi pe termen scurt pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. împrumutul maxim acordat unei AEÎC: nu va depăşi 3 500 000 lei. Împrumuturi pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. 25 decembrie dobânda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. 20% total necesar de capital circulant. rata dobînzii: 21 – 23 % . sau - gaj: 100-130% de la suma împrumutului contribuţia proprie: min. termenul maxim: 24 luni. plata dobînzii: trimestrial. Împrumuturi pe termen scurt pentru majorarea capitalului circulant destinaţia împrumuturilor: majorarea capitalului circulant. soldul minim: min 20% la orice dată din suma iniţială a liniei. rambursarea împrumutului: la scadenţă. 5. rata dobânzii: 18. pînă la data de 10 a lunii următoare. termenul: 2-18 luni. rambursarea împrumutului : lunar trimestrial /semianual. soldul minim admis: 30% din suma iniţială a liniei de credit.5%. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie. preaviz: 10 zile lucrătoare (nu vor fi trageri în perioada de rambursare conform graficului). şi la scadenţă. termenul maxim: 36 luni. contribuţia proprie: min. rata dobânzii: 18. 4.

Partenerii Corporaţiei de Finanţare Rurală: Locali Centrul pentru Dezvoltarea Rurală Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP şi alte proiecte.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min.Liniile de creditare: Linia Specială RISP (Banca Mondială) Beneficiari eligibili antreprenori persoane fizice (ÎI. str. 36 luni 14. 36 luni 14. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. Zona de activitate: regiunea Bălţi-Ungheni Sediul central: Chisinău. Ştefan cel Mare 162. Zona de activitate: întreg teritoriul Republicii Moldova Sediul central: Chişinău. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. GŢ. bir 1010.000 lei 15 ani max. bir 1603.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100% de la suma împrumutului min.3 – 17. 10% total necesar de capital circulant Linia Generală RISP (Banca Mondială) întreprinderi rurale (în afara oraşelor Chişinău şi Bălţi) investiţii 700. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. Aleco Russo 12. Soroca str. 808 tel 295437. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. str. 36 luni 14. precum şi întreprinderile nou-formate. bir 807. Ştefan cel Mare 180. Ştefan cel Mare 180. 36 luni 16.3 – 17.2% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100-130% de la suma împrumutului min. tel 210089 55 .md Filiale: Edineţ. 10% total necesar de capital circulant Linia Specială RISP (Banca Mondială) întreprinderi noi fără istorie de creditare investiţii 420 000 lei 15 ani max. str. tel 246 23320 Silvia Dogotari. tel 230 30314 Sergiu Guţu Alianţa pentru Cooperare în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP.3 – 17. noi 180 000 lei 15 ani max. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. str. afaceri cu istorie de creditare. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. 10% total necesar de capital circulant Destinaţia împrumuturilor Împrumutul maxim Termenul maxim Perioada de graţie Rata dobînzii Rambursarea împrumutului Plata dobînzii Gaj Contribuţia proprie Majoritatea acestor produse de creditare sunt oferite din linia de credite a Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale. 20% total necesar de capital circulant Linia de Credit pentru întreprinderile rurale (FIDA) întreprinderi mici rurale (în afara oraşului Chişinău) investiţii în mijloace de producţie agricole. Zona de activitate: regiunea Centru a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău. Se accepta afaceri care nu au mai avut împrumuturi.246526 www.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min.microfinance. Beneficiarii eligibili pentru aceste împrumuturi sunt întreprinderi private de orice tip sau întreprinzători ce desfăşoară activităţi economice în spaţiul rural. tel 209988 Cooperare şi Credit în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. deţinători de patentă) investiţii 70 000 lei 15 ani max. Independenţei 88.

Independenţei. Ştefan cel Mare. Cosmonauţilor 9. Chişinău. Tel: 221144. Renaşterii 22/1. Chişinău. Zona de activitate: zona Sud a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău. mun. Proiectul Finanţare Rurală şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici Chisinău. M. et 4. 29-53-07. 31 August 1989 98. str. bir 513. Tel: 222465 DFID. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. Reprezentată de UCIPA BM (proiectul RISP) Chişinău. Mihalcea Hincu. 29-53-06. str. et. bir. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. prin compania de consultanţă Scanagri. Eminescu. 222467 FIDA. Republicii. Cosmonauţilor 9. V. str. Tel: 23498 Datele de contact: Oficiul central: bd. bir. 19 Telefon/fax: (+373 244) 20088 Alexandru Draganel Ştefan Vodă str. Ştefan cel Mare 162.microfinance.str.str. 29-53-09 e-mail: office@microfinance. www. Mahu. Ştefan cel Mare. Bulgară 33/1.bir 544. Tel: 210056 USAID şi proiectele sale implementate CNFA. 60 Telefon/fax: (+373 231) 21381 Lilia Vrabie Soroca str. 582047 SIDA.md. 202. 88 Telefon/fax: ( +373 246) 23320 Corneliu Sitari Orhei str. bir 544. 148 a Telefon/fax: (+373 269) 25867 Valentina Gak Cahul bd. MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 29-53-05. 14. Reprezentată de AIPFRDIM. Aleco Russo 12 Telefon/fax: ( +373 230) 30314 Liviu Avricenco Călăraşi str. 31 August.MEGA Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. 180. 8. 137 Telefon/fax: (+373 235) 32131 Roman Juncu Hincesti str. Chişinău.md Centre regionale: Bălţi str. tel 220958 Străini Banca Mondială. 906. 9/2 Telefon/fax: (+373 299) 23967 Ion Neagu 56 . Ştefan cel Mare. Tel: 577930 Bizpro-Moldova. Chişinău. Tel: 582045. prin compania de consultanţă Landell Mills Ltd. Chişinău. Bd. bir 411. 4a Telefon/fax: (+373 242) 22148 Eufrosinia Beril Edineţ str. str.

Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii de întreprinzător şi a altor activităţi legale ale membrilor ei. care activează preponderent în mediul rural. numite Proiectul de Finanţare Rurală. de asemenea Federaţia Naţională publică trimestrial un buletin informativ.Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova Bd. Calitatea de membru al Federaţiei este benevolă. demarat la sfârşitul anului 1996 cu un studiu de fezabilitate şi activităţi pilot de creare şi creditare a 11 AEÎC. lei. care sunt repartizate pe teritoriul Republicii Moldova. Chişinău. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri. dacă este obţinut.000 membri. Restabilirea ideii organizaţiilor de microfinanţare la sate a început practic cu reconstruirea reţelei de la zero. MD-2004 Datele generale privind FNAEÎC: Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova a fost fondata la 22 decembrie 1998. Ştefan cel Mare 180. Misiunea: În cadrul sistemului de microfinanţare. când au fost pe larg răspândite aşa forme de cooperare financiară ca tovărăşiile de credit şi păstrare şi băncile ţărăneşti care aveau ca scop păstrarea economiilor membrilor săi şi acordarea împrumuturilor acestora. care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. Astăzi ea întruneşte 435 de AEÎC cu un număr total de peste 68. Actualmente. asociaţiile membre au acces la diferite programe de instruire. Asociaţia de economii şi împrumut a cetăţenilor este o organizaţie necomercială cu statut juridic special. prin care prestează continuu servicii de consultanţă şi instruire conducerii AEÎC şi membrilor acestora. în cadrul unei iniţiative a Băncii Mondiale şi a Guvernului Republicii Moldova. Asociaţiile de economii şi împrumut sunt sursa cea mai importantă de creditare a fermierilor şi antreprenorilor privaţi din mediul rural. Datele generale privind AEÎC: Istoria funcţionării AEÎC pe teritoriul Moldovei îşi trage rădăcinile din secolul 19. decizia de a deveni membri la Federaţie este luata la Adunarea Generala a membrilor AEÎC. 57 . care conţine informaţii referitor la cele mai recente evenimente ce sau desfăşurat în interiorul reţelei şi dă răspuns la cele mai frecvente întrebări adresate de către asociaţii. la iniţiativa a 46 AEÎC din cele existente la acel moment. Avantajele calităţii de membru la Federaţie: Prin intermediul Federaţiei Naţionale. Actualmente reţeaua de asociaţii de economii şi împrumut se constituie din 535 asociaţii. Pentru materializarea acestor obiective şi îmbunătăţirea activităţii curente a sistemului de microfinanţare. a presta servicii de consultanţă necesare şi cerute de AEÎC membri şi asistenţa acestora în procesul de stabilire ca instituţii financiare durabile.or. În anul 2004 împrumuturile acordate prin intermediul asociaţiilor au constituit cca 250 mil. Federaţia a înfiinţat 9 centre regionale. Federaţia are misiunea de a proteja şi reprezenta interesele membrilor săi.

Crearea AEÎC şi Membrii săi: Conform Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut. cota în bani în capitalul propriu al asociaţiei în modul stabilit de statutul acesteia. Persoana se consideră membru al asociaţiei de la data adoptării de către adunarea generală a membrilor ei a hotărârii privind primirea sa. o AEÎC poate fi creată de cel puţin 10 membri prin desfăşurarea adunării constitutive şi prin înregistrarea ei de stat. li se interzice activitatea sau funcţiile respective. Codul fiscal nr. care vor include şi ridicarea acestor limitări. 89 din 28 octombrie 2002. 6. 719 din 28 iunie 2004. Produsele oferite: 58 . obligaţia de a depune cota în capitalul propriu al asociaţiei. Activitatea AEÎC este astăzi limitată la hotarele unei localităţi sau primării. Membrul care nu a depus în termenul stabilit cota în capitalul propriu al asociaţiei este considerat exclus din ea. 102-103) articolul 532. care o examinează în termen de 30 de zile şi o prezintă spre soluţionare adunării generale a membrilor asociaţiei. Cota minimă depusă trebuie să fie egală cu cel puţin 5 salarii minime în vigoare la data depunerii ei. lucrează în domenii profesionale conexe ori au alte interese comune. Persoana primită în asociaţie este obligată să depună. adunarea constitutivă a asociaţiei se ţine pe principii benevole de către persoane fizice. Regulamentul Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. vechimea asociaţiei.Cadrul legal: Unul dintre cele mai importante momente în dezvoltarea reţelei de AEÎC a servit aprobarea Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut a cetăţenilor. 77-g din 10 septembrie 2004. 2001. Legea nr. prevăzute de statutul asociaţiei. sunt cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizi. aprobat prin Ordinul Camerei de Licenţiere nr. competenţa conducerii. în termen de 15 zile de la data hotărârii privind primirea sa. 3. Cererea de primire în asociaţie se depune la consiliul asociaţiei. ceea ce pe de o parte protejează AEÎC de riscuri legate de lipsa de informaţie despre membrii-clienţi. au împlinit 18 ani. prin hotărâre a instanţei de judecata. 2. 1505-XII din 18 aprilie 1998 privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. în dependenţă de mărimea şi potenţialul economic al satului. 4. 719 din 28 iunie 2004. şi alţi factori. astfel punându-se baza creării cadrul legal necesar existenţei acesteia. nr. Standardul Naţional de Contabilitate 63 "Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare" şi Comentariilor cu privire la aplicarea lui. Normele de Prudenţă Financiară a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. au aceleaşi profesii. Actualmente cadrul normativ al activităţii financiare a AEÎC se compune din: 1. Regulamentul cu privire la Licenţierea activităţii AEÎC. Membri ai asociaţiei pot deveni persoanele fizice cu capacitate deplina de exerciţiu care: domiciliază în satul (comuna) sau oraşul (municipiul) pe al căror teritoriu activează asociaţia. Mărimea unei asociaţii astăzi variază de la 20-30 membri în asociaţiile nou-create şi peste 900 persoane în asociaţiile cu 5-6 ani de activitate. Această problemă este pusă în discuţie în prezent în interiorul sistemului de AEÎC şi este posibil ca în viitorul apropiat sa fie operate unele modificări la legislaţia ce reglementează funcţionarea AEÎC. au depus efectiv cotele în capitalul propriu al asociaţiei în termenul stabilit de legea AEÎC. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial. Nu pot desfăşura o anumită activitate şi nici deţine anumite funcţii în asociaţie persoanele cărora. iar pe de altă parte reţine creşterea şi dezvoltarea cantitativă şi calitativă a AEÎC care au potenţialul de gestionare a riscurilor. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova Nr. Cererea de primire în asociaţie trebuie să fie individuală şi să conţină: date care să confirme respectarea cerinţelor de mai sus. 5.

termenul de rambursare a depunerii. Depunerile se consemnează în contul de economii personale al membrului deponent al asociaţiei. 59 . mijloace de transport etc. numai după rambursarea integrală a împrumutului sau şi plăţii dobânzii aferente împrumutatul e cunoscut ca o persoană responsabilă şi se bucură de o bună reputaţie în societate. împrumutul este solicitat pentru realizarea unor afaceri cuprinse în obiectul de activitate legală a împrumutatului.). persoana înaintează cererea de împrumut. livezi. prestarea serviciilor. partenerii de afaceri împrumutatul şi-a respectat toate obligaţiile asumate. Inclusiv. cheltuieli pentru executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. AEÎC poate acorda: 1. Împrumuturi investiţionale – pe termen lung. agregate. depozitarea. 3. alta decât depunerea de economii. etc. instalaţii. achiziţionarea de animale şi păsări tinere pentru reproducţie. respectă prevederile legii în cauză şi îndeplinesc următoarele condiţii: solicitantul este amplasat în câmpul muncii profesionale sau desfăşoară o activitate de antreprenoriat liber în conformitate cu legislaţia în vigoare. cheltuieli privind achiziţionarea. Cel mai des întâlnit produs de economii oferit de către asociaţii membrilor săi sunt depunerile la termen ce reprezintă sume băneşti ale membrilor asociaţiei care. Acceptarea în calitate de depuneri a economiilor personale ale membrilor asociaţiei se face în temeiul unui contract de depunere încheiat în scris. modul şi termenele de achitare a dobânzii la ea. 2. în această categorie sunt incluse împrumuturile destinate pentru activitatea curentă şi constituirea fondurilor circulante: aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare realizării procesului de producţie.Conform articolului 28 al Legii cu privire la AEÎC. cu durata de rambursare mai mare de 3 ani pentru realizarea următoarelor scopuri: achiziţionarea de maşini. În dependenţă de scopurile pentru care sunt solicitate. Împrumuturi pe termen scurt. băncile comerciale. Un alt produs oferit de către AEÎC sunt împrumuturile acordate persoanelor fizice care au devenit membri ai asociaţiei în conformitate cu articolul 15. asociaţia este în drept să accepte ca depuneri la vedere şi/sau la termen economiile personale ale membrilor săi cu sau fără dobândă. dacă este cazul. în relaţiile anterioare cu asociaţia. cu durata de rambursare între 1-3 ani destinate pentru: creşterea bovinelor pentru carne. cu sau fără dobândă şi care urmează să fie rambursate în termen sau la cerere. Împrumuturi pe termen mediu. capitolul III al Legii Republicii Moldova privind AEÎC. factor important pentru protejarea intereselor membrilor depunători. Depunerile de economii sunt mijloace băneşti depuse în asociaţie de către membrul ei în baza contractului. prelucrarea şi desfacerea produselor destinate peţii. mobilizând mijloacele temporar disponibile ale membrilor – căi importante de constituire a resurselor de acordare a împrumuturilor. în mărimea stabilită de asociaţie (ce variază în dependenţă de asociaţie între 6% şi 10%) şi se rambursează la cererea în scris a membrului. cheltuieli pentru producţia anului următor. a depus în asociaţie mijloace băneşti numite depuneri pentru garantarea împrumutului în scopul garantării acestuia. sunt prezentate asociaţiei garanţii reale şi personale. realizarea de noi capacităţi şi tehnologii ale producţiei agricole. utilaje. înfiinţarea. sunt puse la dispoziţia AEÎC pentru o perioadă determinată în schimbul unei dobânzi. Conţinutul contractului de depunere a economiilor include denumirea părţilor. rata dobânzii la depunere. suma şi data depunerii. Rata medie anuală a dobânzii la depunerile de economii variază între 17-19 % anual. întreţinerea şi modernizarea plantaţiilor multianuale (vii. pentru efectuarea lucrărilor de montaj şi instalare a acestora. în temeiul unui contract. cât şi a plăţii dobânzii aferente. răspunderea pentru nerambursarea la scadenţă a depunerii şi a dobânzii la ea precum şi clauza confidenţialităţii. modernizarea capacităţilor şi tehnologiilor de producţie existente în scopul creşterii productivităţii muncii. a căror durată de rambursare nu poate depăşi 12 luni. împrumutatul face dovadă existenţa capacităţii de rambursare a sumei solicitate la scadenţă.

de spectrul împrumuturilor acordate şi riscul legat de acestea asociaţia poate cere autentificarea notarială a contractelor ce depăşesc o anumită sumă (aceasta variază la diferite asociaţii între 8000 . nu trebuie să depăşească mărimea dublă a capitalului propriu al asociaţiei. (254) 23638 Soroca MD . 1008 Tel. astfel contractele de împrumut conţin rubrica referitoare la gaj în care se indică bunul gajat de către beneficiar. 6 Tel. Vasile Mahu. Ştefan cel Mare. iar suma totală a împrumuturilor acordate membrilor consiliului. Alecu Russo. (235) 22893 Rezina MD . (22) 295914. 10 Tel.3401 Str. În dependenţă de nivelul de dezvoltare a asociaţiei. Ştefan cel Mare. (239) 23967 Orhei MD . (243) 22002 Hânceşti MD. la încheierea contractelor de împrumut asociaţia îşi constituie unele garanţii. Republicii. Astfel mărimea împrumutului acordat unui membru al asociaţiei nu poate depăşi 5% din portofoliul de împrumuturi. Date de contact (centrele regionale ale Federaţiei Naţionale a AEÎC): Oficiul central Chişinău. Chişinăului. 62 Tel. în ansamblu.88 Tel. MD-2004 Bd. (269) 21620 Edineţ MD – 4601 Str. 60 Tel.3501 str. 180 of. 137 Tel. inclusiv grupurilor de persoane acţionând în comun nu trebuie să depăşească 25% din portofoliul de împrumuturi. Suma maximă a împrumuturilor acordate de către asociaţii variază în dependenţă de volumul portofoliului de împrumut şi de capitalul propriu al asociaţiei şi se acordă în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiară. iar suma celor mai mari 10 împrumuturi acordate membrilor. 27 August. directorului executiv. (22) 296284 Bălţi MD – 3100 Str.10000).5401 str. (246) 25833 60 . (230) 30083 Căuşeni MD – 4301 Str. 4 Tel.3001 str. (231) 62967 Cahul MD – 3901 Str. Mihai Eminescu. Pentru a evita sau diminua riscul de nerambursare a împrumuturilor şi de neplată a dobânzii aferente.Rata medie anuală a dobânzii la împrumuturile acordate membrilor asociaţiilor variază între 22-27 % anual.Independenţei. 17 Tel. contabilului şef (contabilului) şi membrilor comisiei de cenzori.

02.A. concentrată strict pe capacitatea de plată a clientului la momentul luării deciziei de acordare a creditului. astfel. experienţa favorabilă a companiei în segmentul dat al pieţei de credite a permis reducerea numărului de documente şi volumul informaţiei.imobil . fapt care permite reducerea costului tranzacţiilor pentru mulţi dintre clienţii companiei.“ProCredit” S.000 USD* Termenul creditării Pentru capital circulant . Totodată.bunuri mobile (stocuri da mărfuri. este de menţionat că pe parcursul activităţii sale compania a simplificat produsele sale creditare lărgind.000 USD (Agro 10. aceste rezultate datorîndu-se în mare măsură strategiei de afaceri a companiei. Astfel. În acelaşi timp.fidejusiune * Creditele se acordă în USD.000 USD* 23% anual USD / EURO 28% anual MDL 1 fidejusor sau 50% gaj al bunurilor mobile 3. furnizată. întrucît aceste afaceri creează majoritatea locurilor de muncă şi contribuie substanţial la dezvoltarea economiei. utilaj.000* ProRapid pînă la 100. calitatea portofoliului este foarte bună. fiind în al cincilea an de activitate.10. Concomitent. „ProCredit” a devenit instituţia lider în Moldova în domeniul microfinanţării.bunuri mobile . în pofida reducerii permanente a cerinţelor formale faţă de clienţi.000 USD/ EURO) Pentru capital circulant . producere. baza de clienţi ai companiei a crescut mai mult de două ori.pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni (18 luni în MDL) 20 .23% anual USD / EURO 26-28% anual MDL pînă la 3 zile 100% gaj: . este pus accentul pe acordarea împrumuturilor întreprinderilor micro.fidejusiune ProVIP 10.1. de către clienţi în momentul solicitării unui credit. avînd un portofoliu de 5700 credite la sfîrşitul anului 2004. Prin prestarea serviciilor de creditare.001 . sunt deschise 16 reprezentanţe. EURO şi MDL 61 . servicii.pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 24 luni (18 luni în MDL) Rata dobînzii 23% anual USD / EURO 28% anual MDL Termenul de luare a deciziei Gajul creditului Fără gaj şi fidejusori în decurs de 1 zi ProExpress 1.3. respectiv.000 USD/EURO – 100. ceea ce este rezultatul abordării sociale responsabile a companiei. mici şi mijlocii. care combină reţeaua largă de reprezentanţe cu produse creditare accesibile.001 . este o companie financiară orientată spre dezvoltare.000 – 15. necesare a fi prezentate. aria potenţialilor beneficiari. agricultură (informaţia la 11. compania îşi rezervă dreptul de a efectua modificări) Denumirea produsului Suma 100 . la momentul actual. Totodată.pînă la 18 luni (Agropînă la 12 luni) Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni 14 .2005. PRODUSELE PROCREDIT pentru creditarea întreprinderilor din comerţ. transport auto) . Pe parcursul ultimilor ani.000 MDL Pentru capital circulant .21% anual pînă la 7 zile 100% gaj: .

(22) 27 17 07. Ştefan cel Mare 75/1 Tel. (243) 2 19 00./Fax (299) 2 44 23 cahul@procredit. of. (22) 49 98 12.md BĂLŢI Valentin NUCĂ Manager Dezvoltare Str. 31 August. Vasile Lupu 34 Tel. Fax (298) 2 49 00 comrat@procredit.md CAHUL Diana CIOBOTARI Expert superior Prospectul Republicii 12 Tel. Fax (250) 2 58 96 hincesti@procredit. 3 Tel.md HÎNCEŞTI Pavel TONU Expert de credite Str. Chişinăului.md DROCHIA Borislav BODNARIUC Expert superior de credite Str. (22) 47 06 66.md web: www.md ORHEI Andrei GUZUN Expert de credite Str. Fax (22) 31 01 15 ciocana@procredit. Fax (22) 27 34 88 office@procredit.md SOROCA Igor CAZAC Expert superior de credite Str. Fax (22) 47 30 09 riscani@procredit.md CĂUŞENI Serghei MARTÎNENCO Expert superior de credite Bd. 9A Tel.md FLOREŞTI Viorel PALADII Expert de credite Str. (252) 2 05 95. (236) 2 22 95. Ştefan cel Mare 123 Tel.md CHIŞINĂU (filiala CIOCANA) Sergiu MOCAN Expert superior de credite Bd. Independenţei. 6 Tel. 34/4 Tel. (235) 2 26 82. Kogălniceanu 20 Tel. (298) 2 72 36. 6 29 77 balti@procredit. Fax (236) 2 00 96 ungheni@procredit.Date de contact: CHIŞINĂU (oficiul central) Daniela WENDHAUS Manager General Str. Eminescu 27/3 Tel. Independenţei. (250) 2 60 92. Ismail 31 Tel.md EDINEŢ Veaceslav LUCHIANENCO Expert superior de credite Str.md 62 .md STRĂŞENI Valentin GODEA Expert de credite Str. Mircea cel Bătrîn. 1. (246) 2 49 00. M.procredit. Fax (246) 2 25 40 edinet@procredit.md UNGHENI Lilia CEREPITA Expert superior de credite Str./Fax (231) 6 29 75. Pobeda. Fax (252) 2 05 94 drochia@procredit. 5 Tel. Fax (230) 3 01 74 soroca@procredit. (269) 2 58 97. Fax (235) 2 49 38 orhei@procredit. 96 Tel.md COMRAT Serghei MILCAN Expert superior de credite Str. 7 Tel. Moscova.md CHIŞINĂU (filiala RÎŞCANI) Stanislav TUZLUCOV Expert superior de credite Bd. Fax (250) 2 60 93 floresti@procredit. 75 Tel./Fax (237) 2 25 15 staseni@procredit. Fax (243) 2 17 99 causeni@procredit. Decebal. (230) 3 01 75.

Date generale: „MICROINVEST” SRL a apărut pe piaţa financiar-bancară în 2003. comerţ. garanţii financiare: mărimea – până la 50% din valoarea creditului bancar. Condiţii de acordare a împrumuturilor: activitatea antreprenorială trebuie să fie rentabilă şi legală. să angajeze personal. să contribuie la dezvoltarea afacerii cu resurse proprii. motivat să achite împrumutul.până la 140 000 lei. antreprenorul trebuie să fie onest. rata dobânzii – 2% lunar (calculată la sold (suma rămasă)). să aibă reputaţia bună.până la 3 ani. investiţii în capitalul statutar al solicitantului: 63 . gospodării ţărăneşti. antreprenorii care au competenţa şi calităţile necesare afacerii. cooperative de întreprinzător. să extindă piaţa de desfacere. care nu poate depăşi 280 000 lei. Produsele creditare oferite: împrumuturi: suma . întreprinderi individuale. Activităţile finanţate: „MICROINVEST” SRL finanţează activităţi rentabile şi legale. să dovedească aptitudini antreprenoriale. turism şi artizanat. împrumuturile sunt acordate în termen de până la 10 zile pentru persoanele fizice sau juridice: titulari de patentă. să amenajeze spaţii de producţie. întreprinderilor micro şi mici întru stimularea iniţiativei private. să sporească calitatea lor. din mediul rural şi urban. să diversifice produsele/serviciile. afirmarea şi consolidarea poziţiei pe piaţa financiar-bancară prin elaborarea şi promovarea noilor produse şi servicii. antreprenorii ce preţuiesc istoria de creditare. servicii. Obiectivele organizaţiei: crearea unui segment nou pe piaţa de creditare. să dispună de bunuri suficiente pentru a fi gajate. dezvoltarea economico-socială şi creşterea nivelului de trai. precum şi identificarea şi valorificarea segmentelor neacoperite de serviciile bancare (de creditare) prin utilizarea unor strategii eficiente de marketing şi ajustarea continuă a produselor şi serviciilor la cerinţele pieţei. din următoarele sfere: producere. SRL. cu scopul de a răspunde la cererea de împrumuturi pentru afacerile micro şi mici Misiunea: Misiunea organizaţiei o constituie prestarea serviciilor de consultanţă şi oferirea produselor financiare destinate creării şi dezvoltării cooperativelor. precum şi să modernizeze utilajul. Beneficiari: De serviciile oferite de către „MICROINVEST” SRL pot beneficia: antreprenorii ce doresc şi au posibilitatea să lanseze sau să-şi dezvolte afacerea. termenul .

md 64 .md ungheni@microinvest. rata internă de rentabilitate – 25%.md cahul@microinvest. V. Ştefan cel Mare 4 BĂLŢI str. stocuri de mărfuri şi materiale. echipament de producere. „MICROINVEST” SRL acceptă: - hârtii de valoare. bunurile imobiliare.md criuleni@microinvest. Puşkin 16 CAHUL bd.microinvest. Republicii 20/2 CRIULENI str.- suma – până la 50 000 USD. tehnică şi echipament de uz casnic. Gajul În calitate de gaj. 21 27 68 (299) 20 7 34 (248) 21 9 91 (243) 22 8 63 (241) 24 8 99 (244) 22 8 75 (231) 29 0 74 (235) 20 4 67 (236) 27 4 82 e-mail: microinvest@microinvest. depozite la termen. Ştefan cel Mare 17 CĂLĂRAŞI str. Ştefan cel Mare 13 ORHEI str. 31 August 120/3 CĂUŞENI str. mijloace de transport. Datele de contact: Adresa CHIŞINĂU (oficiul central) str. animalele domestice.md cimislia@microinvest. acţiuni.md Telefonul (22) 21 27 64.md causeni@microinvest. Eminescu 25 CIMIŞLIA str.md balti@microinvest. Lupu 121 UNGHENI str. perioada de recuperare 5 ani. obligaţii.md orhei@microinvest. gajul – nu este necesar. Eminescu 10 web: www.md calarasi@microinvest.

avînd drept sarcină de bază sporirea ponderii businessului mic şi mijlociu şi dezvoltarea infrastructurii acestui sector în economia naţională. majorarea potenţialului de finanţare a agenţilor micului business (având ca bază sursa principală de venit de la bugetul de stat de până la 0. ce nu contravin legislaţiei. colaborarea cu instituţiile internaţionale.2004) îi acordă rolul de instrument financiar în realizarea programelor de stat de susţinere a micului business. ce ţin de activitatea sectorului ÎMM. managementului întreprinderii contemporane.i s-au atribuit următoarele funcţii: realizarea politicii statului în domeniul susţinerii întreprinderilor mici. Fondul este şi organul de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial. Misiunea: Legea Republicii Moldova nr. 65 . acordarea unor garanţii din fondul special de garantare a creditelor agenţilor economici. prin intermediul căruia se preconizează să se exercite susţinerea financiar-creditară a agenţilor sectorului ÎMM din mijloacele alocate de la buget. aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.2001) şi Programul de Stat de susţinere a micului business pentru anii 2002-2005 (Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. privind necesităţile de suport financiar a agenţilor din sectorul ÎMM. ce ţin de activitatea sectorului ÎMM.850 din 27. ce susţin versiunea ÎMM. Ştefan cel Mare.5 % din venitul anual al acestuia şi antrenarea surselor financiare ale bugetelor locale ) cu diversificarea şi a altor surse de venit ce se vor acumula de către Fond. motivând Guvernul în susţinerea acestui sector. fiind în obligaţia sa de a înainta propuneri.02. finanţarea programelor naţionale şi locale de susţinere de stat a agenţilor micului business.659 din 21 octombrie 1993 (şi modificat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. MD-2004 tel/fax : (3732) 29 57 41.850 se subliniază : „Asigurarea financiară a prezentului Program se efectuează din contul mijloacelor Fondului pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business şi din alte surse de finanţare. în articolul 5 al Anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.112 –XIII „Cu privire la susţinerea şi protecţia micului business” (din 08. tel. că Fondul este cel. cu instituţii specializate financiare din ţară şi de peste hotare. (3732) 29 62 68 e-mail: asfb@cni.Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business Republica Moldova The Entreprise Support and Small Business Development Fund Republic of Moldova 180. creditarea agenţilor economici. Fondul identifică problemele politice şi regulatorii care trebuie soluţionate. Regulamentul de activitate.2002) subliniază. confruntându-se în activitatea sa de zi cu zi cu toate problemele ce le întâlneşte în calea sa un antreprenor.06. elaborarea. elaborarea unui ciclu de cursuri consultative în domeniile activităţii economice externe. acordarea consultingului (consultaţii juridice şi economice pe gratis. ajutorul acordat organelor abilitate în perfecţionarea cadrelor pentru necesităţile micului business etc. În activitatea sa Fondul colaborează în primul rând cu Ministerul Economiei.” Funcţiile Fondului: Fondului pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova organ de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial şi de finanţare a Programelor Naţionale şi locale în acest domeniu . Este de menţionat că. crearea bazei de date. elaborarea proiectelor de atragere a investiţiilor.11.120 din 09. inclusiv a deţinătorilor de patentă. care vor asigura producţia mărfurilor necesare statului. prezentarea în Guvern şi Parlament a propunerilor de modificare a actelor normative. cerinţelor internaţionale în domeniul certificării şi standardizării mărfurilor şi a proceselor de producţie şi altele) . ajutorul tehnico-material pentru agenţii economici. Direcţia Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu. bd. În acelaşi timp. Chişinău.md Date generale: Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova este unica organizaţie de stat cu statut special. Republic of Moldova . care solicită credite de la băncile comerciale.

a. extinderea bazei impozabile şi creşterea veniturilor în buget.3). a deşeurilor de producţie şi consum. certificatul despre repartizarea terenului de pământ. Ştefan cel Mare. business-plan. mărimea creditului. creează locuri de muncă. gradul de pregătire a întreprinderii pentru realizarea în practică a proiectului. agentul economic trebuie să participe la concursurile. business planurile cărora sunt aprobate pentru finanţare şi garantare din partea Fondului şi au o acoperire parţială a creditului cu mijloace fixe. Pentru fiecare Concurs în parte se stabileşte rata dobânzii pentru acordarea creditului şi comisionul pentru garantare. Chişinău.Suportul Fondului pentru susţinerea agenţilor economici din sectorul ÎMM: În scopul obţinerii suportului financiar din partea Fondului sau a garanţiei parţiale. resurselor materiale secundare . preferinţele financiare pentru Fond (cota parte a mijloacelor proprii investite. orientarea spre exportul producţiei. Agenţii economici. alte documente. procurarea utilajului. alocate de Fond. documente. proceselor verbale de intenţie. pot conta la o garanţie de maximum 100 000 lei pentru fiecare proiect (Hotărârea Consiliului director din 29 octombrie 2004. scrisorilor de garanţie. declaraţia pentru anul de gestiune precedent. notă informativă. la cerinţa Direcţiei executive sau din propria iniţiativă a participantului. La selectarea proiectelor factorii decisivi constituie: rentabilitatea şi stabilitatea financiară a proiectului. calculul termenului de recuperare a proiectului. dotarea lor cu utilaj modern.). De la suma garanţiei agentul economic va achita Fondului un comision de minimum 2% anual. Pentru a participa la concurs se prezintă în Direcţia executivă a Fondului următoarele documente: cererea de participare la concursul de proiecte. proces verbal nr. ce argumentează participarea la finanţarea proiectului a persoanelor terţe. producţia mărfurilor şi serviciilor competitive. numărul locurilor de muncă . copiile documentelor de constituire. la concurs pot fi prezentate şi alte documente întru argumentarea eficienţei şi solvabilităţii proiectului: copiile contractelor. Date de contact: bd. copia Raportului financiar pentru ultimul trimestru de gestiune cu viza organului financiar. prezentate. participă cu surse proprii în realizarea proiectului. MD-2004 Telefon anticameră: (+373) 29 57 97 Telefon Direcţia Economie şi Finanţe: (+373 22) 29 62 68 Expert: (+373 22) 29 57 42 66 . utilizarea resurselor locale de materie primă. va contribui la crearea locurilor noi de muncă. existenţa inovaţiilor. ce ţine de activitatea participanţilor la concurs şi de proiectele. 180. eficienţa înaltă de utilizare a resurselor creditare . contractelor cu agenţii economici. păstrarea secretului comercial. implementarea tehnologiilor înaintate. 308 mun. materiei prime. anunţate sistematic de către organizaţia în cauză. siguranţa proiectului din punct de vedere ecologic. desfacerea producţiei şi altele). Suportul prin creditare şi garantare va favoriza desfăşurarea activităţii întreprinderilor din sectorul IMM. prioritatea în activitatea întreprinderii. Suplimentar. publicitatea desfăşurării concursului . documente de argumentare a gajului . garanţia de rambursare ş. know-how. evaluarea obiectivă a proiectelor prezentate în baza expertizei independente.300. ofic. Rata creditului se stabileşte la un nivel mai jos decât cea medie a băncilor comerciale. ce se vor forma în procesul realizării proiectului. ce ţin de desfăşurarea proiectului (arenda încăperilor. permisiunile organelor administrative. Concursurile respective sunt transparente şi se efectuează conform principiilor: asigurarea posibilităţii reale a tuturor întreprinzătorilor pentru a participa la concurs. folosirea forţei de muncă a păturilor social-vulnerabile ale populaţiei.

STR. aferente dezvoltării sectorului privat.A.SOCIETATEA INTERBANCARĂ DE GARANTARE „GARANTINVEST” SRL MD-2029. care activează în Republica Moldova. implicit. instituţiilor financiare nebancare. instituţii financiare internaţionale şi donatori. Banca Comercială "Eximbank" S. care are dreptul să desfăşoare activităţi de antreprenoriat sau orice persoană juridică privată. Banca Comercială "Banca Socială" S. Banca Comercială "Moldova Agroindbank" S. instituţiilor microfinanciare pentru creditele.A. Contribuie cu minimum 20% la investiţia propusă. Pentru a-şi realiza sarcinile asumate.A. „GarantInvest” SRL va presta următoarele servicii: • • Va acorda garanţii financiare antreprenorilor şi fermierilor privaţi din mediul rural şi urban pentru creditele obţinute de la instituţiile financiare şi/sau de micro-finanţare şi contribuţiile investitorilor în capitalul social al acestor întreprinderi. of. 98. Durata proiectului: Proiectul a fost lansat în septembrie 2004 şi are o durată de 1. Obiectivele proiectului: „GarantInvest” SRL va oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor. înregistrată legal sau persoană fizică ce deţine autorizaţii sau licenţe pentru desfăşurarea activităţii de antreprenoriat şi care activează în Republica Moldova.5 ani.. Beneficiarii calificaţi pentru acordarea garanţiei de către Societatea de Garantare trebuie să corespunda următoarelor criterii de eligibilitate: Orice persoană juridică aflată în proprietate privată... Va acorda garanţii financiare băncilor comerciale.504. 67 . Societatea pe acţiuni "Corporaţia de Finanţare Rurală" . mun. 31 August 1989. Banca Comercială “Mobiasbancă” S. Asociaţia Obştească "Proruralinvest". Va acorda garanţii financiare pentru investiţii de portofoliu şi va efectua investiţii în capitalul social al întreprinderilor private mici şi mijlocii în special celor din mediul rural. Banca de Economii SA.A. pieţe străine de capital.A.A. • • • Grupul ţintă poate fi orice persoană fizică. să contribuie la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare.. Va acorda garanţii financiare exportatorilor de bunuri şi servicii. Chişinău. împrumuturile acordate antreprenorilor şi fermierilor privaţi şi/sau pentru atragerea resurselor financiare de pe piaţa locală de capital. având menirea să îmbunătăţească accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. Întreprinderea va prezenta dovezi ale viabilităţii în cadrul planului de afaceri. Banca Comercială “Energbank” S. „GarantInvest” SRL a fost creată cu susţinerea proiectului „Suport pentru crearea şi funcţionarea Fondului de garantare a creditelor rurale”. Republica Moldova Tel/Fax + 373 22 234970 Date generale: Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL a fost înregistrată la 24 februarie curent şi este fondată de următoarele instituţii şi organizaţii: Banca Comercială "Victoriabank" S. finanţat de Departamentul pentru dezvoltare internaţională (DFID) al Guvernului britanic şi implementat de asociaţia obştească „ProRuralInvest”. Va efectua servicii de consultare şi evaluare.. Nu are datorii anterioare neplătite şi restanţe de lungă durată.

Credite eligibile: o Pentru perioada primilor 2 ani de activitate se vor accepta pentru garantare doar creditele ce nu depăşesc echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de maximum 10 000 dolari $. ÎMM va asigura respectarea normelor şi practicilor de protecţie a mediului înconjurător. Activitatea de cazino sau jocuri de noroc. alte norme şi reglementări existente în Moldova. cu excepţia cazurilor de necesitate în cursul normal de gestionare a afacerii. Procurarea pesticidelor interzise spre utilizare. Credite. handicap sau formă organizatorico-juridică.Nu au fost înregistrate incapacităţi de plată a ÎMM referitoare la creditele pe termen mediu şi lung şi nu există datorii comerciale neplătite la data solicitării creditului. bunurilor. Credite pentru plata serviciilor bancare. Construcţia şi îmbunătăţirea spaţiilor locative. Contractul de creditare trebuie să conţină angajamentul întreprinderii să continue achitarea acestor impozite pe durata garanţiei. Orice activităţi ce implică medicamente ilegale sau droguri. 68 . garanţia SIG constituind până la 50 % din suma creditelor acordate. o o o o o o o o o Activităţi ce nu sunt eligibile pentru garantare: Garanţiile acordate de Societatea de Garantare nu vor putea fi utilizate. va face imposibilă obţinerea garanţiei de la Societatea de Garantare. Incapacitatea de a corespunde acestor practici sau dacă funcţionarea afacerii conduce inevitabil la poluare. condiţiile cărora nu corespund regulilor general acceptate de creditare. Pentru serviciile oferte de către SIG „GarantInvest” va fi percepută plata de angajament în mărime de 1% din suma cotei garantate a creditului şi comision trimestrial egal cu 0. Activităţi amorale şi ilegale. Investiţii în valori mobiliare. inclusiv securitatea muncii. Garanţiile pot fi oferite creditelor acordate pentru finanţarea echipamentului. pentru următoarele scopuri: Credite acordate pentru refinanţarea datoriilor şi creditelor existente. Pentru creditele acordate de către IFP (instituţiile financiare participante) în cadrul programului Băncii Mondiale „Suport pentru investiţii şi servicii rurale” criteriile pentru creditele eligibile se vor stabili în conformitate cu cerinţele programului respectiv fără depăşirea criteriilor indicate. Mărimea creditului garantat de către SIG în decursul primului an de activitate nu poate depăşi suma de 10 mii USD. Fabricarea sau vânzarea articolelor sau serviciilor de muniţie (armament). cum ar fi materie primă. Lărgirea şi /sau restructurarea clădirilor productive. direct sau indirect.5% din suma soldului garanţiei calculată la soldul creditului la sfârşitul fiecărui trimestru. Creditele pentru ÎMM sunt oferite în lei moldoveneşti sau altă valută aprobată de Societatea de Garantare. cu un termen maxim de 5 ani şi perioadă de graţie de maximum 12 luni. naţionalitate. Procurarea mijloacelor de transport de mărfuri. bunuri semi-finite şi alte stocuri. Procurarea acţiunilor în alte companii. Nu se va admite discriminarea în bază de sex. În special. Asistenţă unui proiect sau activităţi care contribuie la încălcarea drepturilor internaţional recunoscute ale angajaţilor. Activităţi ce implică speculaţii valutare. Întreprinderea va ţine evidenţa contabilă şi va perfecta şi prezenta rapoarte financiare standard. Orice activitate definită ca ilegală sau dăunătoare pentru mediu şi primejdioasă pentru sănătatea omului. următoarele costuri investiţionale vor fi eligibile: Procurarea echipamentului nou (sau folosit). noi şi folosite. de asigurare. financiare. Capital circulant. vehiculelor şi clădirilor doar în cazul când acestea sunt aferente afacerii (investiţiei). ÎMM a achitat pe deplin impozitele şi contribuţiile sociale la data solicitării creditului. Procurarea şi /sau construirea uzinelor de producere şi facilităţilor aferente.

contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10-20% din suma investiţiei. cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi. întreprinderi cu statut de persoană fizică. viabile şi durabile. Condiţii de acordare a împrumuturilor: afacerea se desfăşoară în zonele geografice eligibile. având cel puţin 3 persoane. suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor formaţi pe principii de grup constituie 420 000 lei din Linia Specială de Credit şi până la 250 000 dolari din cea Generală. 4.Date generale: Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) a demarat în septembrie 2002. suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor individuali constituie 70 000 lei. procurarea sau arendarea pământului. stimularea creşterii productivităţii şi veniturilor în spaţiul rural prin asigurarea accesului noilor fermieri privaţi şi antreprenorilor rurali la cunoştinţe. în orice domeniu al businessului. 2. monitorizarea şi coordonarea lucrărilor de implementare a acestor proiecte în conformitate cu cerinţele organismelor internaţionale. încurajarea iniţierii şi dezvoltării activităţilor neagricole la sat. rata dobânzii este flotantă (fixată de 2 ori pe ani). actualmente constituind circa 17-18% în lei şi 8-10% în USD. Linia Specială de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) – credite destinate solicitanţilor fără istorii de credit Beneficiari eligibili: – antreprenori fără istorie creditară: întreprinderi cu statut de persoană juridică. 69 . experienţă modernă şi finanţare. Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor: orice doritor să iniţieze în spaţiul rural o afacere individuală (în bază de patentă. servicii şi alte activităţi comerciale) din spaţiu rural (preferabil proiecte care creează locuri de muncă sau utilizează materii prime locale) pe tot teritoriul Republicii Moldova. Obiectivele Proiectului RISP: 1. constituite în spaţiul rural. gospodărie ţărănească. perioada de rambursare: până la 15 ani. investiţii în construcţia caselor de locuit. societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori). creşterea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea acesteia la crearea şi dezvoltarea activităţilor economice private. prelucrare. întreprindere individuală. depozitare. Activităţile nefinanţate: refinanţarea datoriilor existente. cooperative de întreprinzători). Produsele financiare oferite: 1. procurarea pesticidelor. dezvoltarea unei reţele transparente şi eficiente a serviciilor de susţinere a producătorilor agricoli. ambalare. perioada de graţie: până la 3 ani. Activităţile finanţate: Proiectul RISP finanţează orice investiţii în activitatea economică (producere. moneda: Leu moldovenesc sau USD. marketing. grupuri (societăţi pe acţiuni. având drept scop asigurarea implementării eficiente a proiectelor rurale ale Băncii Mondiale şi altor donatori prin administrarea. societăţi cu răspundere limitată. 3. implicaţi activi în activităţile organizaţiei.

Gajul minim: constituie 130%. Rata anuală a dobânzii bancare (flotantă): .constituie 130%.minim 20% din suma investiţiei.- titulari ai patentei de întreprinzător. 2.conform posibilităţii de rambursare a clientului.întreprinderi legal înregistrate. Termenul minim: . titulari ai patentei de întreprinzător) reprezintă 70 000 lei. Suma maximă . Contribuţia proprie a beneficiarilor: . Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili constituiţi în grup): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili.constituie circa 17%-18% în lei şi 8-10% în USD. Gajul minim . Perioada de graţie: .până la 15 ani. Rata dobânzii Este flotantă.credite comerciale pe termen mediu şi lung Beneficiari eligibili: . Destinaţia creditului: investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural.investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural. Perioada de graţie: până la 3 ani. Destinaţia creditului: . întreprinderi cu statut de persoană fizică. Termenul minim: 2 ani (fără perioada de graţie). fixată de 2 ori pe an şi constituie în prezent circa 17%-18% anual. Contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10% din suma investiţiei. Termenul maxim: până la 15 ani. Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili individuali): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali (întreprinderi în care un singur fondator deţine cota majoritară (50% sau mai mult). constituiţi în grup (întreprinderi cu trei sau mai mulţi fondatori în care nici un fondator nu deţine cota majoritară (50% sau mai mult)). Termenul maxim: . Linia Generală de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) .până la 3 ani. reprezintă 420 000 lei.Leu moldovenesc sau USD.a împrumuturilor pentru agenţii economici este 250 000 USD (sau echivalentul în lei). Moneda: Leu moldovenesc. 70 . Moneda: .

162. Soroca. 29 54 39 MEGA bd. 29 54 38. BC Victoriabank S. 806 MD 2004. MD-2005. Nr. Şoldăneşti. Ştefan cel Mare. cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova şi a Băncii Mondiale. Moldova Tel/fax: (0 22) 29 54 37. 9.A. Ialoveni. finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernul Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills Ltd. din cadrul proiectului Guvernului Republicii Moldova „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). Făleşti. În acest context SRISP acordă asistenţă persoanelor din spaţiul rural. creată în 1997 de asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. Taraclia. Hînceşti.A. Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale Proiectul „Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale” (SRISP). Chişinău. Glodeni. Ştefan cel Mare.A. 2. bir. în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală a Băncii Mondiale şi al Guvernului Republicii Moldova. Străşeni. Moldova Tel/fax: (0 22) 20 99 88. Nisporeni. Ştefan cel Mare. Ocniţa. Instituţiile financiare participante la proiectul RISP: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) – instituţie financiară nebancară. suport pentru obţinerea împrumuturilor pe termen mediu şi lung în scopuri investiţionale. bir. 22 24 67. Chişinău.A. 21 00 94. 14 MD 2005. Anenii Noi. Fax: (0 22) 21 00 95 Centrul pentru Dezvoltarea Rurală bd. este responsabil de realizarea componentei “Dezvoltarea businessului rural”. Asistenţa pentru afacerile nou create este gratuită şi prevede: - evaluarea ideilor de afaceri. Cantemir. Nr. Ştefan Vodă Raioanele Cahul. iniţierea şi dezvoltarea afacerilor private viabile în spaţiul rural.A. Căuşeni.md. BC Moldova-Agroindbank S. Republica Moldova Telefon: (+373 22) 22 24 65. mun. BC FinComBank S. Nr. Renaşterii. pregătirea strategiilor de afaceri. Cimişlia.capmu. - Date de contact: Oficiul central: str. 180. BC Banca Socială S. BC Moldindconbank S. Ungheni Raioanele Drochia. UTA Găgăuzia Agenţia de dezvoltare Alianţa pentru Cooperare în Agricultură bd. Chişinău. Chişinău. Cosmonauţilor. Basarabeasca. 1603 MD 2004. Leova. Rezina Raioanele Rîşcani. 180. Chişinău. web: http://www. bir. Zona de activitate Raioanele Criuleni. bir. Moldova Tel: (0 22) 21 00 89. 544. Teleneşti. bir. 20 99 78 Consultanţă şi Credit în Agricultură bd. 20 99 87. suport la identificarea pieţelor de desfacere.Partenerii proiectului: 1. Fax: (+373 22) 24 44 69 e-mail: risp@capmu. 1015 MD 2004. Briceni. suport la identificarea produselor şi activităţilor profitabile. Donduşeni. Sîngerei. asistenţă post-formare în decursul primului an de activitate etc. Moldova Tel/fax: (0 22) 22 09 58 71 . pentru crearea unor afaceri profitabile. 22/1.md Reţeaua de filiale: Patru agenţii de dezvoltare care acordă asistenţă în identificarea. Călăraşi. Floreşti. Edineţ. elaborarea planurilor de afaceri. Orhei. Nr.

CCA. fax: 237802. Nr. 31 August 1989. CDR). comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. Republica Moldova tel: (+373 22) 234938. viabile şi durabile. DFID şi alţi donatori. resurse şi pieţe de desfacere). crearea cooperativelor de întreprinzători ( prestarea serviciilor agricole). De asemenea. ce şi-a început activitatea pe 15 noiembrie 2002 şi are o durată de 3 ani şi 3 luni (până pe 14 februarie 2006). dezvoltarea prelucrării. componenta „Dezvoltarea businessului rural” a proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). Misiunea: Sarcina principală a proiectului este ridicarea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea creării şi dezvoltării activităţilor economice private.moldline. 237801. prin intermediul a 4 agenţii de dezvoltare (ACA. web site: www. prin proiectul RISP al Guvernului Republicii Moldova.md Date generale: SRISP este un proiect de asistenţă tehnică în domeniul dezvoltării rurale durabile. consultanţă juridică (îmbunătăţirea accesului la soluţionarea alternativă a litigiilor prin judecăţi arbitrale permanente în sfera agrară). Proiectul este finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernului Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills LTD. instruire în agricultură (crearea loturilor demonstrative şi fermelor model de promovare a tehnologiilor avansate). 235079/80. în conformitate cu acordul dintre guvernele Republicii Moldova şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 72 . consultanţă şi instruire pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor în spaţiul rural. depozitării. cofinanţat de Banca Mondială. e-mail: rural@landell-mills. dezvoltarea organizaţiilor de fermieri (îmbunătăţirea accesului la tehnologii agricole avansate. menite să satisfacă cererea de servicii în localităţile rurale). îmbunătăţirea accesului la resurse financiare accesibile (facilitarea accesului la creditare) prin Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (107 AEÎC). MD 2004. Scopul: Scopul fundamental al proiectului SRISP este dezvoltarea rurală durabilă prin abordarea complexă a problemelor cu care se confruntă populaţia rurală şi prin acordarea suportului necesar Guvernului Republicii Moldova în procesul de tranziţie la economia de piaţă. ambalării. Chişinău.rural. dezvoltarea societăţii civile (crearea asociaţiilor obşteşti şi a grupurilor de iniţiativă). MEGA. SRISP implementează pe întreg teritoriul ţării. biroul 411.SUPORT PENTRU PROIECTUL INVESTITII SI SERVICII RURALE Str. Obiectivele: dezvoltarea businessului rural (asistenţă tehnică.net. dezvoltarea sferei sociale (revitalizarea infrastructurii sociale şi sprijinirea creării întreprinderilor mici. Activităţi finanţate: Se acordă credite de investiţii în economia rurală pentru: dezvoltarea producţiei agricole. 98. până la finele anului 2005 fiind prevăzută formarea a 900 de afaceri noi).

având cel puţin 3 membri implicaţi activ în activităţile organizaţiei în orice domeniu al businessului. perioada de graţie: până la 3 ani.până la 3 ani Spaţiu rural: tot teritoriul Republicii Moldova. turismului. orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. perioada de rambursare: până la 15 ani. artizanatului etc.4% anual Valoarea maximă a împrumutului Rata dobânzii bancare (flotantă 3) Termenul maxim Termenul minim Perioada de graţie: . 5. turismului. 7. 40 000 dolari americani pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17. artizanatului etc. suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali reprezintă 70000 lei. Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an.până la 6 luni.la suma ∗ 2 3 - - 15 ani 2 ani . cooperative de întreprinzător) constituite în spaţiul rural. Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an. turismului. societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori). dezvoltarea prelucrării. . dezvoltarea prelucrării. gospodărie ţărănească. depozitării. suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili constituiţi în grup reprezintă 420 000 lei. societăţi cu răspundere limitată. ambalării.minimum 10% din suma investiţiei. 6.până la 3 ani 15 ani 2 ani . inclusiv pentru dezvoltarea comerţului.la dobândă . cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. 420 000 lei pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17. artizanatului 70 000 lei pentru solicitanţii eligibili individuali. precum şi a regiunii transnistrene. întreprindere individuală. gajul minim constituie 130%. grupuri (societăţi pe acţiuni. 73 .până la 6 luni. 2.4 % anual Linia Generală de Creditare Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit dezvoltarea producţiei agricole. depozitării. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. ambalării. întreprinderea trebuie să aibă sediul permanent în spaţiul rural. Condiţiile de acordare a împrumuturilor: 1. rata dobânzii bancare (flotantă 2) constituie circa 18% anual. Liniile de creditare: Linia Specială de Creditare Ofertantul liniei de creditare Beneficiarii eligibili Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit Destinaţia împrumutului dezvoltarea producţiei agricole. . comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. 8. 10 000 dolari americani solicitanţii eligibili individuali. 9. 4. orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. Beneficiarii eligibili: orice doritor să iniţieze şi să înregistreze legal în spaţiul rural 1 o afacere individuală (în bază de patentă. 3. contribuţia proprie a beneficiarilor .orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. creditele sunt acordate solicitanţilor fără istorii de credit.

mun. MEGA - Instituţii financiare: Corporaţia de Finanţare Rurală BC „Banca Socială” S. Cantemir str. Nr.A. Donduşeni str. 4 34 44. Consultanţă şi Credit în Agricultură.md 74 .A.A.net www. 2 39 73. 23 50 7. 26. BC „Moldova-Agroindbank” S. 98. 2 33 70 (0 238) 2 48 86. 45.md srisp@mtc-co.rural.md Oficiul regional Donduşeni Oficiul regional Baimaclia Oficiul regional Comrat srisp@mtc-dn.md Fax: (0 251) 2 25 74. MD 7313. BC „Moldindconbank” S. BC „FinComBank” S. Nr. 23 50 80 MD 2004. Feroviarilor. Date de contact: Adresa Telefon Str. 4 35 55 6 Sediul principal (Oficiul central SRISP) E-mail rural@landellmills.A. biroul 411. Donduşeni. Chişinău. 40.A. (+373 22) 23 49 38 Nr. MD 3805. or. Lenin. BC „Victoriabank” S. UTA Găgăuzia (0 273) 4 32 41. 204 A. raion. ap. Centrul pentru Dezvoltarea Rurală.moldline. com. 2 80 62 6 srisp@mtc-ct. Baimaclia. Comrat. M. 31 August 1989. Nr. Republica Moldova Reţeaua de filiale (Oficii regionale SRISP) str. Eminescu.. Fax:(+373 22) 23 78 02. raion.principală Rambursarea Contribuţia proprie a beneficiarilor Gajul minim Valuta în care se eliberează împrumutul Partenerii: grafic flexibil (lunar /trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% grafic flexibil (lunar/ trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% lei moldoveneşti Agenţii de dezvoltare SRISP: Alianţa pentru Cooperare în Agricultură. MD 5102.

sporirea numărului de AEÎ capabile să mobilizeze economiile proprii. crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (AEÎ) ca răspuns la necesităţile noilor proprietari de pământ. contribuirea la edificarea unui cadru instituţional adecvat pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural. Sarcini de bază: 1. Investiţiile efectuate în cadrul Proiectului sunt utilizate pentru facilitarea încadrării păturilor sărace ale populaţiei din spaţiul rural în activităţi de antreprenoriat pentru a obţine venituri şi a contribui la crearea unui cadru instituţional efectiv pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural. 75 . Scopul proiectului: Scopul general al Proiectului constituie generarea sporurilor durabile a veniturilor gospodăriilor din spaţiul rural al Republicii în perioada de tranziţie către o economie de piaţă bine structurată. Investiţiile preconizate sunt direcţionate spre stimularea dezvoltării economice în spaţiul rural şi facilitarea accesului la serviciile financiare a populaţiei din teritoriul de implementare a Proiectului. crearea şi menţinerea unei structuri de management şi coordonare efectivă a Proiectului.PROIECTUL DE FINANŢARE RURALĂ ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI Date generale: Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici este realizat cu suportul Guvernului Republicii Moldova şi a Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). de orice formă organizatoricojuridică. cu profil agricol. să corespundă actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului înconjurător. Obiectivele majore ale Proiectului sunt: facilitarea participării populaţiei sărace din zona rurală la comercializarea agriculturii în spaţiul rural. de a avea un portofoliu de împrumut diversificat disponibil prin Băncile Comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) pentru întreprinderile mici rurale. 3. 2. încadraţi în activităţi economice în spaţiul rural al republicii Destinaţia împrumuturilor: crearea şi dezvoltarea întreprinderilor rurale mici crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi acordarea serviciilor de instruire şi asistenţă tehnică Criterii de eligibilitate pentru participarea la Proiect: să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. mărirea numărului de întreprinderi rurale profitabile. Beneficiari: Grupul-ţintă al Proiectului îl reprezintă micii proprietari (antreprenori). şi dezvoltarea financiară durabilă a lor. care activează după principiile de piaţă şi capabile să accesese servicii financiare de la băncile comerciale. 5. numărul mediu anual al angajaţilor permanenţi să fie până la 50 persoane. 4.

contribuţia proprie a beneficiarilor: minim 10% din costul investiţiei Condiţiile de creditare: suma maximă a unui credit este egală cu echivalentul în lei a 30 mii dolari SUA. Suport la elaborarea planurilor de afaceri şi servicii de consultanţă gratuit. Scheme favorabile de rambursare. BANCA SOCIALĂ. Prestarea serviciilor specializate în agricultură. în conformitate cu procedurile proprii de eliberare a creditelor Băncile Comerciale participante la Proiect: MOLDOVA-AGROINDBANK. ci sunt transferate în întregime la contul furnizorului de echipament şi/sau de servicii acordate beneficiarului. proporţia între investiţii şi capitalul circulant aferent investiţiilor este de 50% : 50%. în cazuri excepţionale – pînă la 100 mii dolari SUA. creditele sunt acordate prin intermediul Băncilor Comerciale participante la implementarea Proiectului. Procurarea pesticidelor. Procurarea sau arendarea pământului. creditele sunt eliberate în lei moldoveneşti (este posibilă acordarea creditelor în dolari SUA. BANCA DE ECONOMII. la moment constituind 16. FINCOMBANK.2% anual.e Sprijinul instituţional: • servicii financiare rurale şi asistenţă tehnică pentru AEÎC create cu suportul Proiectului Unitatea de Implementare a Proiectului a lansat o serie de activităţi în scopul îmbunătăţirii mediului pentru prestarea serviciilor financiare rurale prin intermediul Asociaţiilor de Economii şi Împrumut 76 . Ambalarea. MOLDINDCONBANK. Activităţi eligibile pentru finanţare: Producerea. Avantaje: Rate scăzute ale dobânzilor. perioada de graţie: până la 2 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 5 ani ). EXIMBANK. conform regulamentelor Băncii Naţionale a Moldovei). Depozitarea produselor agricole. VICTORIABANK. creditele nu se acordă în numerar. perioada de rambursare: până la 5 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 15 ani). Construcţia caselor de locuit. deci este flotantă. Prelucrarea. Alte activităţi economice (cu profil agricol) din spaţiul rural al republicii. Activităţi ce nu sunt eligibile pentru finanţare: Refinanţarea datoriilor existente. Colectarea. rata dobânzii se stabileşte semianual.

inclusiv promovarea liniei de credit.ale Cetăţenilor. CCA contribuie la implementarea liniei de credit a Proiectului cu diverse activităţi. 77 .2% şi reprezintă una dintre cele mai joase rate a dobânzii pentru împrumuturile acordate în sectorul agricol. au un număr de angajaţi nu mai mare de 50 de persoane. faţă de rata medie a dobânzii pe sistemul bancar. Astfel. de orice formă organizatorico-juridica. precum şi luând în consideraţie faptul că activităţile economice în sectorul agricol sunt însoţite de riscuri sporite. în baza criteriilor de evaluare economică. B. asistenţă în pregătirea cererilor de solicitare a creditelor prin PFRDÎM. necesitând astfel condiţii de creditare mai avantajoase. asistenţă la prezentarea documentelor de credit la instituţiile financiare participante şi asistenţă la justificarea planului de afaceri. au fost create adiţional încă 5 (cinci) AEÎ noi în raionul Ungheni. Asistenţă tehnică pentru beneficiarii de împrumuturi în cadrul FDÎM Asistenţa tehnică pentru beneficiari în cadrul Proiectului este asigurată de către organizaţia obştească specializată „Credit şi Consultanţă în Agricultură” (CCA). care permite ca aceasta să se menţină cu cel puţin 6-7 puncte procentuale mai jos. iar veniturile sunt relativ joase. consultarea beneficiarilor Proiectului şi ajutarea lor la pregătirea unui plan de afaceri. în dependenţă de rata medie a inflaţiei. aceasta este de 16. sunt înregistrate în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. tehnică.2%. rata dobînzii pentru beneficiarii finali constituie 16. dar în cazuri de excepţie pot fi acordate împrumuturi în sumă de pînă la 100 mii USD. La moment. Suma maximă a unui împrumut este de 30 000 USD. Studiul de fezabilitate al planului investiţional propus de potenţialii beneficiari ai liniei de credit. La moment. şi care corespund următoarelor criterii: activează în raza teritoriului de implementare a Proiectului (spaţiul rural al republicii). Rata dobînzii pentru împrumuturi este ajustată la fiecare 6 luni. C. • Fondurile circulante pentru împrumuturi: Fondul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici (FDÎM) – este componenta majoră a Proiectului şi acordă împrumuturi pentru întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol prin intermediul instituţiilor financiare participante (7 bănci comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală). Asistenţă beneficiarilor să apeleze la finanţare prin linia de credit a Proiectului şi anume: asistenţă beneficiarilor la pregătirea unui plan de afaceri. corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător. acceptate de către băncile comerciale. lei moldoveneşti. fiind continuată instruirea şi asistenţa de mai departe a celor 11 AEÎ create anterior în cadrul Proiectului. instruirea individuală a potenţialilor beneficiari referitor la principiile de creditare şi modalitatea obţinerii unui credit. Consultarea beneficiarilor consultaţii de credit individuale şi în grup acordate potenţialilor beneficiari ai liniei de credit a PFRDÎM.întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol. Asistenţa CCA s-a axat pe următoarele domenii: A. financiară şi comercială. pentru calcularea ratei dobânzii a fost stabilită o formulă. Beneficiari . vor participa la finanţarea proiectului prezentat spre finanţare cu contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale de circa 10% din costul total al investiţiei. Criterii şi modalităţi de utilizare a mijloacelor: pentru a facilita accesul la mijloacele Proiectului. determinate de Bancă. volumul anual al vânzărilor nete nu depăşeşte suma de 10 mil.

Tipologia împrumuturilor: În conformitate cu strategia şi criteriile de creditare stabilite în cadrul Proiectului. Ştefan cel Mare. AEÎC respectă cerinţele impuse de Normele de Prudenţă Financiare şi de Statutul CFR. AEÎC este situată în teritoriul iniţial de implementare a Proiectului. În cadrul componentei de Creditare a AEÎ sunt eliberate mijloace pentru finanţarea AEÎ prin intermediul Corporaţiei de Finanţare Rurală. pentru a asigura disponibilitatea unor fonduri de împrumuturi suficiente pentru membrii AEÎ ce activează în Teritoriul iniţial al Proiectului (fostul judeţ . în cazuri excepţionale până la 100 mii USD. 22-50-46 E-mail: piu@rfsedp. cît şi a resurselor proprii.- perioada maximă de maturitate a sub-împrumuturilor este stabilită de până la cinci (5) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cincisprezece (15) ani pentru plantaţiile multi-anuale. şi care reprezintă un grup important de clienţi ai Proiectului. AEÎC au beneficiat de instruire acordată de către Organizaţiile Ne-guvernamentale acceptate de CFR. Stabilirea legăturilor între liniile de creditare a FDÎM şi AEÎ. 162. cît şi cele deja existente. Unitatea de Implementare a inclus şi Corporaţia de Finanţare Rurală în schema de creditare a FDÎM. De împrumuturi beneficiază atît AEÎ create de Proiect. mun. cu suportul Proiectului au fost create un număr de 16 AEÎ cu un număr total de 1739 membri. care reprezintă o categorie specială de micro şi mini întreprinderi potenţiale. Republica Moldova. suma maximă pentru un sub-împrumut este de 30 mii USD. includerea CFR în schema de creditare a Proiectului va permite crearea legăturilor între Linia de Credit pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut şi Linia de Credit pentru Întreprinderile Rurale Mici şi va permite atragerea şi stimularea membrilor AEÎ care au atins un anumit nivel de dezvoltare şi au nevoie de împrumuturi mai mari pentru a iniţia activităţi economice la un nivel mai înalt şi profesionist. necesităţile de finanţare ale cărora depăşesc posibilităţile oferite de reţeaua asociaţiilor de economii şi împrumut. MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 21-00-56. totodată se confruntă cu dificultăţi în a obţine un împrumut de la băncile comerciale. Astfel. Astfel.Ungheni). AEÎC activează în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiare ale AEÎC.net 78 . Fiecare caz este examinat individual şi în detalii. Criteriile de eligibilitate pentru eliberarea împrumuturilor AEÎC: (a) (b) (c) (d) (e) AEÎC trebuie să fie înregistrată în conformitate cu Legislaţia cu privire la AEÎC. După creare. riscul pentru rambursarea împrumuturilor eliberate. Fondul Circulant de Împrumuturi pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor Proiectul IFAD prevede tot spectrul de servicii necesare pentru dezvoltarea durabilă a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut participante. în calitate de instituţie financiară participantă. S-a convenit ca această se va focusa asupra potenţialilor împrumutaţi ce vor necesita împrumuturi în sumă de pînă la 15 000 USD. AEÎ sunt asistate pe parcursul primilor 2-3 ani de activitate pentru a-şi întări capacităţile manageriale şi de funcţionare întru gestionarea corectă şi la un nivel calitativ atît a mijloacelor împrumutate. împrumuturile din FDÎM sunt acordate numai pentru finanţarea proiectelor investiţionale cu profil agricol. contribuţia personală a beneficiarilor urmează să fie de cca. este în seama băncilor comerciale care au acordat împrumuturile. însă. Date de contact: Oficiul central: Bd. 10 %. perioada de graţie maximă este de doi (2) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cinci (5) ani pentru plantaţiile multi-anuale.moldline. valoarea gajului este apreciată de bănci în corespundere cu politica sa internă despre gaj. În scopul facilitării accesului la finanţare pentru beneficiarii mai mici.Chişinău.

ONG-urilor. se va îmbunătăţi colaborarea între instituţiile locale. Camerei de Comerţ si Industrie din Hîncesti. 79 . 269 2 31 34 Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Date generale: Întărirea potenţialului economic şi de ocupare a forţei de muncă reclamă necesitatea unei cooperări mai intense între sectorul public şi cel privat (administraţia locală şi organizaţiile economice). şi ai administraţiei publice locale responsabili de dezvoltarea economică a regiunii. precum şi in primul rând creşterea numărului de întreprinderi.German Development Cooperation in Moldova Bd. interesaţi de lansarea şi de dezvoltarea propriei afaceri. Efecte aşteptate: Prin colaborarea dintre instituţiile implicate în reţea va fi întărită oferta către antreprenori. Obiectivele proiectului constau în crearea serviciilor de consultanţă şi organizarea diferitor seminare. în asistenţă financiară a diverselor activităţi precum şi din cofinanţare de seminare.md Consiliul Raional or. Măsurile vor fi implementate cu ajutorul personalului calificat de la faţa locului. Mediatorii sunt angajaţii organizaţiilor care se ocupă de dezvoltarea micului business. prin intermediul căruia se urmăreşte susţinerea start-up-urilor în oraşul Hînceşti şi în zona adiacentă.Hinceşti str. femei şi bărbaţi. mese rotunde pentru persoanele care se ocupă de business.809 tel: 22-83-19 fax: 29-58-19 e-mail: acrozu@gtz. contribuţia germană constînd în consultanţă şi managementul reţelei antreprenoriale regionale. a exportului regiunii. AEIC-urilor. precum şi acordarea unui suport financiar pentru cel puţin 60 de persoane care intenţionează să demareze o afacere. Chişinău MD-2004 Bir. a veniturilor personale.dnt. în luna mai a anului 2004 şi-a început activitatea Proiectul German pentru Cooperare Tehnică. capacitatea de reflecţie şi propria iniţiativă ca un prim pas spre principiul „ajută-te singur”. Grupul ţintă sunt familii tinere. Acest obiectiv se doreşte atins prin creşterea şi îmbunătăţirea ofertei de consultanţă. Folosirea acestei oferte va duce la creşterea oportunităţilor de ocupare in câmpul muncii. Ştefan cel Mare 180. ProAgroIndPrivat. la nivelul grupului ţintă se vor întări abilităţile antreprenoriale.Mihalcea Hincu130 tel. În acest context.

R. Adresa: MD-2005.md IM şi COMPANIA .A.CONSULTING GRUP S.md www.leasing.A. 501 Telefon: (+373-22) 27 27 09. mun. mun. 21 01 26 Fax: (+373-22) 21 00 39 Forma proprietăţii: Mixtă Anul fondării: 1996 E-mail: tehagroleasing@mdl.md www.socbank.net BANCA SOCIALĂ Leasing S. Adresa: MD-2004. Chişinău.L. 20 Telefon: (+373-22) 49 84 44.R. Chişinău.md TEHAGROLEASING S. 500 245 Fax: (+373-22) 27 25 24 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: eleasing@mtc.md www. Chişinău. 61 Telefon: (+373-22) 22 14 81 Fax: (+373-22) 22 42 30 Forma proprietăţii: Privată E-mail: office@socbank. Ştefan cel Mare.euroleasing. 162. Chişinău. str.L.dnt. bd. 1314-1322 Telefon: (+373-22) 21 01 16.imcleasing. 33. Ismail. Adresa: MD-2001.md 80 . Adresa: MD-2045. str.md EUROLEASING S. 49 93 17 Fax: (+373-22) 49 93 15 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 1995 E-mail: office@imcgroup. mun.A.Companiile de leasing din Republica Moldova MAIB-LEASING S. bd. 49 Telefon: (+373-22) 20 36 16 Fax: (+373-22) 20 25 66 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: info@leasing. mun. str. Adresa: MD-2001. mun. Bănulescu-Bodoni. Moscova. Tighina. Chişinău.md www.

alţi factori 81 . autentificată la notar Certificatele care confirmă înlesniri Licenţele de activitate III. contabil-şef) Procura pentru reprezentanţii împuterniciţi ai întreprinderii sau fondatori. cu semnăturile legalizate notarial II. 6. precum şi toate modificările la ele Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind conducătorul (pentru societăţi pe acţiuni) Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind fondatorii şi cotele deţinute şi conducătorul (pentru societăţi cu răspundere limitată. 8. data apariţiei. garanţiile) Descifrarea mijloacele fixe (formele 10 şi 11). 10.data acordării. depunerea în gaj a patrimoniului şi acordarea dreptului la semnătură (conform legislaţiei în vigoare). Rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de gestiune şi rapoartele financiare trimestriale pentru ultimul an de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) Declaraţiile cu privire la venituri pentru ultimii 2 ani de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) (pentru întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) În cazul existenţei conturilor în alte bănci: . 5. obiectul. datei acordării şi scadenţei. dare în expluatare. 2. 10. soldul la zi.Extrasul de la bancă privind rotaţiile în conturile curente. Compartimentul juridic 1. 11. 7. altă documentaţie tehnică) Descifrarea obligaţiilor de arendă. 12. suma. rata dobînzii. 9. 5.data rambursării. 2. întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) Extras de la Registratorul independent privind componenţa acţionarilor şi cotele deţinute (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Adunarea Generală a acţionarea este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal de alegere a membrilor Consiliului (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Consiliul este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal sau ordinul de numire în funcţie a directorului şi contabilului-şef Copia buletinelor de identitate ale persoanelor responsabile (conducător. data recuperării.Scrisoarea de la bancă despre existenţa sau lipsa creditelor (cu indicarea sumei. data achitării. contractele de cumpărare. note) Descifrarea datoriilor comerciale (denumirea. suma.Copiile contractelor de credit şi de gaj pe creditele curente în alte bănci Informaţia despre creditele precedente şi curente (locul primirii. suma. 9. . 3. 3. 7. 2. obiectul.Anexa 1 LISTA-STANDARD * DE DOCUMENTE necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului Nr d/o Denumirea documentelor I. 6. Certificatul de înregistrare a întreprinderii (cu aplicarea pe acesta a Codului IDNO) Certificatul privind atribuirea codului fiscal Statutul şi alte documente de constituire. soldului la zi al datoriilor). 8. . * lista-standard de documente necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului poate varia în dependenţă de instituţia care acordă creditul. data apariţiei. soldul la zi. Compartimentul situaţia financiară 1. 4. tipul creditului solicitat. contractele confirmatoare Descifrarea stocurilor Descifrarea creanţelor comerciale (denumirea. note) Contractele aferente celor mai mari 5 creanţe comerciale şi celor mai mari 5 datorii comerciale 4. Compartimentul informaţii generale 1. Cererea de solicitare a creditului Procesul-verbal al organului de decizie privind solicitarea creditului.

data achitării. note) Contractele aferente celor mai mari 5 avansuri acordate şi celor mai mari 5 avansuri primite Descifrarea altor posturi de bilanţ (în cazul în care suma acestora constituie mai mult de 10 % din valuta bilanţului) În cazul existenţei pierderilor – notă informativă privind cauzele acestora Ultimul raport de audit (dacă există) IV. 15. data apariţiei. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Extras din Registrul bunurilor imobile. 4. certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. certificatele de calitate de la producător. 6. 4. 12. 6. 14. cu indicarea unităţii de măsură. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 3. Compartimentul sursa secundară de rambursare Raportul de evaluare independentă a bunurilor propuse în gaj 1. 8. data apariţiei. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. 16. planul lui şi descrierea succintă Pentru apartamentele privatizate şi casele de locuit: (casele de locuit sau apartamentele persoanelor. obiectul.11. 4. 7. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. Descifrarea avansurilor acordate (denumirea. soldul la zi. 2. Pentru mijloace circulante Lista bunurilor propuse în gaj. 7. obiectul. eliberat de Primărie Procesul-verbal de recepţie finală a obiectului în expluatare şi Hotărîrea corespunzătoare a Primăriei Dosarul cadastral. 13. 1. 5. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Decizia Primariei cu privire la privatizarea terenului aferent Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. Pentru mijloace fixe Lista bunurilor propuse în gaj. certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. eliberat de Primărie Confirmarea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care sunt amplasate obiectele gajate Actele de vînzare cumpărare a imobilului şi terenului aferent Fotografii ale imobilului. suma. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 2. 5. 3. 12. 4. cu indicarea valorii contabile si uzurii Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală (pentru bunurile importate) Paşapoartele tehnice (pentru utilaje) Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. 3. activitatea de bază a cărora este agricultura nu se vor accepta în gaj) 82 . Contractele şi alte documente care confirmă utilizarea la destinaţie a creditului Contractele cu furnizorii de mărfuri şi servicii Contractele de comercializare a producţiei Contractele de arendă V. soldul la zi. 6. 2. suma. Pentru bunuri imobile Hotărîrea autorităţilor locale privind construcţia imobilului Procesul-verbal de repartizare a sectorului de pămînt pentru construcţie. 3. 1. 7. 8. certificatele de calitate de la producător. cantităţii şi preţului unei unităţi. 1. 9. 10. 2. data recuperării. 3. eliberat de Organul Cadastral Teritorial (pentru bunul imobil propus în gaj şi terenul de pământ aferent) Certificat cu privire la valoarea bunului imobil. Compartimentul baza contractuală 1. 5. conform valorii contabile Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală pentru produsele importate Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. 2. 11. note) Descifrarea avansurilor primite (denumirea.

1. Fotografiile bunurilor propuse în gaj. mostre. legalizat de notar Certificatul eliberat de către Organul de Tutelă şi Curatelă privind consimţămîntul de a gaja apartamentul unde au viză de reşedinţă sau locuiesc minori care sunt coproprietari ai apartamentului Cartea de imobil a locuinţei Certificatul eliberat de către Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova (lista participanţilor la privatizare) Documentele. proiecte de reclamă. 6. semnate de către reprezentantul solicitantului de credit 4. În cazul cînd debit. reconstrucţia. Compartimentul sursa primară de rambursare 1. 3 4 1. 3. 2. în baza cărora persoana a devenit proprietar al imobilului (contractele de vînzare-cumpărare. 83 . 4. Acordul scris al tuturor membrilor familiei privind gajarea apartamentului sau casei. contractele de donaţie etc). nu se află sub sechestru sau în litigiu 5. 3. fotografii etc. 7. În cazul cînd debit. Business-planul activităţii întreprinderii pentru perioada solicitării creditului şi argumentarea tehnicoeconomică a proiectului pentru care se solicită creditul Documentele privind cheltuielile de deviz şi proiect (în cazul cînd scopul proiectului este construcţia. 4. 2. 5. 5. În cazul cînd se constituie fidejusiunea de o terţă persoană Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a constitui fidejusiunea Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea constituirii fidejusiunii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) VI. gajist este o terţă persoană (fizică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Copia buletinului de identitate Acordul soţului / soţiei la gajarea bunurilor proprietate în devălmăşie Permisiunea organului de tutelă şi curatelă pentru gajarea bunurilor imobile coprprietari ai cărora sunt copii minori 7. reparaţia capitală) Prognoza veniturilor şi cheltuielilor în diviziune pe tipuri de activităţi Prognoza raportului privind rezultatele financiare Prognoza raportului privind fluxul de numerar Informaţia privind rulajul pe conturile curente (în lei şi valută) Detaliile tehnice ale producţiei. 2. 3. Pentru mijloacele de transport Certificatele de înmatriculare a mijloacelor de transport Confirmarea reviziei tehnice Confirmarea Direcţiei înmatriculare a transportului pe lîngă Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova cu privire la faptul că transportul propus în gaj nu este deja gajat. 1. 6. 3. 5. 2. 4. 2.1. gajist este o terţă persoană (juridică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea depunerii în gaj a averii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) în care figurează bunul preconizat să fie gajat Descifrarea postului raportului financiar în care figurează bunul preconizat să fie gajat 6. contractele de privatizare.

Consumuri – resurse consumate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri. Capital – sumă de bani (existentă într-o bancă) care produce dobândă. Angajament – obligaţie pe care şi-o ia cineva de a face. • societate in comandita. Asociat . precum şi de alte drepturi patrimoniale. • orice cetăţean străin sau apatrid. inclusiv de bani şi valori mobiliare. 84 . • cooperativa de întreprinzător. Bancă – instituţie financiară care atrage de la persoanele fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora. Asigurarea creditului – garanţie pe care şi-o asigură un creditor contra riscului de insolvabilitate a debitorilor săi. din proprie iniţiativă.Anexa 2 Dicţionar explicativ Acţionar – orice persoană proprietar al unei sau mai multor acţiuni ale unei societăţi pe acţiuni. dacă este obţinut. sumă avansată într-o afacere. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. Activitatea de antreprenoriat poate fi practicata sub următoarele forme organizatorico-juridice: • întreprindere individuala. in modul stabilit de prezenta Lege si de alte acte legislative.orice persoană care posedă o cotă-parte în capitalul unei persoane juridice Amendament – îmbunătăţire. sau la ordinul acestuia. de a realiza ceva. Avizare – faptul de a face cuiva o comunicare oficială. modificare adusă unui tratat. Cont bancar – cont deschis la o instituţie financiară (sucursala sau filiala acesteia) din Republica Moldova sau din străinătate. Activitate financiară – activitate. in numele lor. • societate pe acţiuni. la un anumit termen. care se află în proprietatea persoanei. • societate cu răspundere limitata. pe riscul propriu si sub răspunderea lor patrimoniala cu scopul de a-si asigura o sursa permanenta de venituri. Bilet la ordin – înscris prin care emitentul se angajează să plătească unui beneficiar. executare a lucrărilor si prestare a serviciilor. Antreprenor poate fi: • orice cetăţean al Republicii Moldova care nu este îngrădit in drepturi. in conformitate cu legislaţia in vigoare. Bunuri – totalitatea de valori materiale şi de active nemateriale. indiferent de faptul în a cărei folosinţă efectivă este. fond comercial sau industrial. o sumă de bani determinată. Cesiune – transmitere de către o persoană altei persoane. Activitate investiţională – activitate de efectuare a investiţiei şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în legătură cu această investiţie pentru a se obţine venit. Agent economic – orice persoană ce desfăşoară activitate de întreprinzător. Asociaţie de Economie şi Împrumut a Cetăţenilor – organizaţie necomercială cu statut juridic special. • societate in nume colectiv. în urma căreia se modifică mărimea şi componenţa capitalului propriu şi a împrumuturilor întreprinderii. desfăşurată de cetăţeni si de asociaţiile acestora in mod independent. risc care poate să apară la încheierea actelor de comerţ. Antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei. care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. • un grup de cetăţeni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie antreprenorul colectiv. • orice persoana juridica sau fizica in conformitate cu scopurile sale principale si cu legislaţia. a unui drept de creanţă cu titlu oneros în temeiul unui contract. şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc. • cooperativa de producţie. transferabile prin diferite instrumente de plată.

în baza cererii scrise a beneficiarului. ca rezultat al operaţiilor comerciale). dividendelor. prin care o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial. Gajul: • bunuri care aparţin unui debitor şi care sunt depuse de el în mînile creditorului său pentru a garanta plata datoriei. Evaluarea gajului – procedura de apreciere a valorii şi costului bunurilor materiale depuse de debitorul gajist. Dobândă. Credit – relaţie bănească ce se stabileşte între o persoană fizică sau juridică (creditor). din valoarea bunurilor sau a drepturilor patrimoniale date. serviciului. gratuit sau oberos obligaţia debitorului. Întreprindere mică . existenţa şi mişcarea unui mijloc sau proces economic într-o anumită perioadă de timp. Investiţie străină – investiţie efectuată de un investitor străin în activitatea de întreprinzător desfăşurată în Republica Moldova. iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 10 milioane lei. cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori. şi o altă persoană fizică sau juridică (debitor). Creditor – persoană sau instituţie care a acordat cuiva un credit. asumat de o bancă sau de o altă instituţie financiară (garant) la cererea unei alte persoane (ordonator). 85 . Dobîndă – suma de bani care se plăteşte pentru un împrumut bănesc.suma de bani pe care banca o achită în momentul încasării facturilor. Evaluarea gajului – determinarea valorii gajului exprimată în bani. de o bancă. Factoring disponibil (finanţare imediată) .). în condiţii specificate. • activ deţinut de întreprinderea-investitor în scopul ameliorării situaţiei sale financiare prin obţinerea veniturilor (dobânzilor. Discont – reducere din preţul mărfii.Contul curent . Fluxul mijloacelor băneşti – intrări şi ieşiri ale mijloacelor băneşti. care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie.ansamblu de operaţii constând din debit şi credit. Garanţie bancară – angajament în scris. Debitor – persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător şi datorează creditorilor mărfuri sau mijloace băneşti. care arată capacitatea unui produs de a-şi îndeplini. inclusiv veniturile de pe depunerile băneşti. Factoring indisponibil (finanţare la încasare) . cu performanţele prescrise.întreprinderea al cărei număr mediu anual de salariaţi este cuprins între 10 şi 50 de persoane inclusiv. inclusiv veniturile provenite din investiţia sa şi reinvestite în Republica Moldova. Comision – remuneraţie (procentuală) primită de o persoană. în al cărui temei creditorul (creditorul gajist) are dreptul de a fi satisfăcut. Factoringul –contract încheiat între bancă (factor) şi client (aderent) prin care factorul (banca) se obligă să plătească la prezentarea documentelor care atestă o creanţă comercială o anumită sumă de bani în schimbul unui comision.suma de bani pe care o plăteşte banca la prezentarea facturilor. redevenţelor etc. care primeşte împrumutul sau cumpără pe datorie. care exprimă valoric în ordine cronologică şi sistematică. Creanţă comercială – act care stabileşte dreptul creditorului de a cere executarea obligaţiunilor luate de debitor. funcţiile pentru care a fost conceput. Fiabilitate – latură a calităţii. în conformitate cu cota sa de participare. valutei şi al altor active financiare. • modalitate de garantare a executării unei obligaţiuni. Cheltuieli – toate cheltuielile şi pierderile perioadei care se scad din venit la calcularea profitului (pierderii) perioadei de gestiune. în cazul în care debitorul (debitorul gajist) nu execută obligaţiunea garantată prin gaj. Istoria creditară – ştiinţă care studiază dezvoltarea şi schimbările succesive în domeniul bancar. Investiţie: • totalitate de bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova pentru a se obţine venit. inclusiv statul. Emisiune – crearea şi punerea în circulaţie a banilor şi hîrtiilor de valoare. majorarea capitalului propriu şi obţinerea altor profituri (în special. Fidejusiunea – contract în scris. Dividend – orice plată efectuată de către o persoană juridică în folosul acţionarului (asociatului) acestei persoane juridice. Eligibilitate – calitate care întruneşte condiţiile spre a fi ales client permanent al băncii. venit sub formă de dobândă – orice venit obţinut conform creanţelor de orice fel (indiferent de modul întocmirii). de a plăti creditorului ordonatorului (beneficiarului) o sumă de bani. care a mijlocit o afacere comercială sau care a efectuat un serviciu.

a se menţine. Plafon –limită valorică (maximă) în cadrul unor operaţiuni financiare. în funcţie de evoluţiile de pe piaţa capitalurilor. revizuită periodic. Mijloace băneşti – disponibilităţi băneşti în casierie. a activelor intrate cu titlu gratuit. planificat pentru utilizarea mai mare de un an în activitatea de producţie comercială etc. Obligaţiile cu termenul mai mare de un an se clasifică la obligaţii pe termen lung. condiţiile creditului privind overdraftul sunt stipulate la deschiderea contului şi acesta nu poate să depăşească suma fixată. de regulă. Overdraftul – instrument al pieţei monetare. Mijloace fixe – active materiale preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie. desfăşurată de microîntreprinderi şi de întreprinderi mici (agenţi ai micului business). Lichiditate – capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare. Microîntreprindere – întreprindere al cărei număr mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 9 persoane. angajament. hârtie de valoare care conferă posesorului ei calitatea de creditor şi-i dă dreptul de a primi pentru suma împrumutată un anumit venit fix (sub formă de dobândă). sub formă de diferenţe de curs valutar. cambiile acordate etc. un credit pe termen scurt. valoarea acestuia înainte de scadenţă. act prin care cineva se obligă sau este obligat să (nu) dea să (nu) facă ceva. Organizaţie de microfinanţare – persoană juridică a cărei activitate de bază o constituie activitatea de microfinanţare.restituirea sumei de bani datorată. Perisabilitate .Împrumuturi – credite bancare şi împrumuturi primite de întreprindere de la alte persoane juridice şi fizice pe o anumită perioadă şi pentru o anumită plată.scădere în cantitate a unor mărfuri. persoană care a primit împrumut. sau sunt destinate închirierii sau pentru scopuri administrative. iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 3 milioane lei. după ce s-au efectuat anumite scăzăminte. cu persoana care l-a subscris. indicată în contractul de credit şi fiecare rată se eliberează în baza unui document de plată. Prorogarea dosarului – acţiune prin care se amînă sau se suspendă activitatea dosarului. Patrimoniu – totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor cu valoare economică. Obligaţiune – titlu care reprezintă un împrumut contractat de o persoană juridică. care aparţin unei persoane (fizice sau juridice). Scont – operaţiune prin care o bancă varsă deţinătorului unui efect de comerţ. destinat pentru executarea unor plăţi curente. precum şi a bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi. Overdraft bancar – tip de credit bancar primit de întreprindere prin emiterea cecului sau a dispoziţiei de plată în suma care depăşeşte soldul de mijloace în contul ei de decontare. Venituri din activitatea financiară – venituri din transmiterea în procesiunea altor persoane pe un termen mai mare de un an a activelor nemateriale şi a celor materiale pe termen lung. intervenită în timp (şi din cauze diferite). conturi de decontare. pînă la concurenţa sumei. pînă la o lună. Micul business – activitate de întreprinzător. Viabil – condiţii necesare pentru a dura. în contul unei datorii sau al unei obligaţii. Perfectarea contractului – încheierea contractului. care nu pot fi depăşite.) care trebuie plătite în decursul unui ciclu operaţional normal (obişnuit) sau al unui an. la un termen dinainte fixat. Rambursarea creditului – condiţiile de bază a acordării creditelor. potrivit căreia acestea trebuie restituite la anumite termene bine stabilite. Rată – parte eşalonată care urmează a fi vărsată sau distribuită. Linia de credit – se acordă în rate (de mărime egală sau diferită). dacă acest ciclu este mai mare de un an. Obligaţie – datorie. Împrumutat – debitor. Rezultatul financiar – rezultatul ce se obţine în urma unui şir de operaţiuni financiare. 86 . subvenţii etc. Rambursare . Penalitate – sancţiune pecuniară aplicată de o autoritate administrativă în virtutea legii şi sub controlul organelor judecătoreşti. Plafon de casă – limita pînă la care se pot păstra în permanenţă într-o casierie sume pentru efectuarea unor plăţi curente. Obligaţie financiară şi creditară – obligaţiile (împrumuturile primite. hârtiile de valoare de credit. Scadenţa – termen de plată. expirare a datei la care trebuie onorată o datorie. o obligaţie. pentru o sumă şi o durată determinată. împreună cu dobînzile aferente. Rata dobînzii – mărimea plăţii pentru resursele creditare acordate de o bancă benefeciarilor. valutare şi alte conturi la bănci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful