P. 1
Oportunitati de Finantare a Antreprenoriatului

Oportunitati de Finantare a Antreprenoriatului

|Views: 128|Likes:
Published by andrianbrinzan1111

More info:

Published by: andrianbrinzan1111 on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2012

pdf

text

original

Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Chişinău 2005

3

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Ediţie sponsorizată de USAID prin proiectul BIZPRO – Moldova „Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova”

4

CUPRINS:
INTRODUCERE CAPITOLUL I. INFORMAŢIE GENERALĂ 1. Sectorul Micului Business – oportunităţi de finanţare ................................................................................ 4

CAPITOLUL II. INSTITUŢIILE BANCARE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Banca Comercială „BANCA DE ECONOMII” SA ..................................................................................... 6 Banca Comercială „BUSINESSBANK” SA .............................................................................................. 10 Banca Comercială „ENERGBANK” SA .................................................................................................... 12 Banca Comercială „EUROCREDITBANK” SA ........................................................................................ 15 Banca Comercială „EXIMBANK” SA ....................................................................................................... 17 Banca Comercială „FINCOMBANK” SA ................................................................................................. 20 Banca Comercială „INVESTPRIVATBANK” ........................................................................................... 23 Banca Comercială „MOBIASBANCĂ” SA ............................................................................................... 25 Banca Comercială „MOLDINDCONBANK” SA ...................................................................................... 30 Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA .......................................................................... 34 Banca Comercială „UNIBANK” SA .......................................................................................................... 38 Banca Comercială „UNIVERSALBANK” SA ........................................................................................... 41 Banca Comercială „VICTORIABANK” SA ............................................................................................... 43 Banca Comercială Română Chişinău ........................................................................................................ 48

CAPITOLUL III. ORGANIZAŢIILE DE MICROFINAŢARE 1. 2. 3. 4. Corporaţia de Finanţare Rurală ................................................................................................................. 50 Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor ......................................... 54 „ProCredit” SA ............................................................................................................................................ 58 SRL „MICROINVEST” .............................................................................................................................. 60

CAPITOLUL IV. Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business ...................... 62 CAPITOLUL V. Societatea interbancară de garantare „GARANTINVEST” SRL ............................................... 64 CAPITOLUL VI. PROIECTE INTERNAŢIONALE 1. 2. 3. 4. Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) .............................................................................................. 66 Proiectul Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (SRISP) ................................................... 69 Proiectul de Finanţare Rurală a Întreprinderilor Mici (IFAD) ................................................................ 72 Proiectul German pentru Cooperare Tehnică (GTZ) ................................................................................ 76

Companiile de leasing din Republica Moldova ........................................................................................................ 77 ANEXE: 1. 2. Anexa 1: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului la Băncile Comerciale ...................................................................................................................................... 78 Anexa 2: Dicţionar explicativ ...................................................................................................................... 81

5

INTRODUCERE

În conformitate cu iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), anul 2005 a fost proclamat Anul Internaţional al Microcreditului, statele membre, organizaţiile non-guvernamentale, sectorul privat şi societatea civilă fiind invitate să colaboreze în vederea pregătirii şi marcării acestuia prin impulsionarea programelor de microcreditare şi contribuire la creşterea gradului de cunoaştere şi conştientizare de către societate a rolului microfinanţării în soluţionarea problemelor social-economice. Aliniindu-se iniţiativei nominalizate, la 13 iunie 2003 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul de măsuri privind pregătirea pentru Anul Internaţional al Microcreditului – 2005 (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.723), în conformitate cu care, ulterior, Ministerul Economiei, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, a elaborat Programul naţional de mediatizare a obiectivelor Anului Internaţional al Microcreditului – 2005” (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1106 din 08 octombrie 2004). Programul nominalizat are drept scop lărgirea accesului populaţiei la informaţia cu privire la microfinanţare prin realizarea unui şir de acţiuni concrete, una dintre ele reprezentând editarea ghidului informativ cu privire la piaţa de microfinanţare din Republica Moldova. Astfel, prezenta publicaţie, fiind la momentul actual unica în domeniu, conţine informaţie amplă cu privire la sistemul autohton de microfinanţare (instituţii bancare şi nebancare, organizaţii, fonduri), principalele direcţii şi tendinţe în activitatea reprezentanţilor acestuia, gama serviciilor oferite, condiţiile de obţinere a unui credit sau împrumut, altă informaţie utilă. În acelaşi timp, broşura în cauză se adresează publicului larg, fără limite de vârstă, profesie sau gen de activitate desfăşurată, antreprenorilor cu experienţă, cât şi persoanelor care intenţionează iniţierea unei afaceri. Concomitent, este de menţionat că în scopul facilitării accesului la informaţie, Ministerul Economiei al Republicii Moldova va plasa publicaţia dată pe pagina sa web, care poate fi accesată la adresa www.moldova.md. În speranţa că prezentul ghid va contribui la educarea beneficiarilor în domeniul finanţării, dezvoltarea iniţiativei şi spiritului antreprenorial, favorizând, în final, creşterea bunăstării sociale şi dezvoltarea întregii comunităţi

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu, Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Sectorul micului business – oportunităţi de finanţare

6

stimularea concurenţei. dată fiind importanta contribuţie la crearea noilor locuri de muncă. iar una din marile piedici care tergiversează dezvoltarea sectorului continuă să reprezinte lipsa accesului la finanţare. ceea ce reprezintă o creştere de 13% faţă de anul 2003 şi. solicitat de băncile comerciale. Agenţii economici pot utiliza în dezvoltarea activităţii lor următoarele instrumente financiare: • credite şi împrumuturi. euro) rata procentuală reprezentând 11. • venture capital. fiind una din cea mai stabilă din fostele state URSS. Din cadrul instituţiilor financiare bancare fac parte băncile comerciale. întreprinderile micului business continuă să întâmpine dificultăţi în accesul la finanţe.„Micile afaceri reprezintă catalizatorul principal al creşterii economice” Sectorul micului business în Republica Moldova. în anul 2004 acesta constituind pentru creditele acordate în lei – 21%. Astfel. • Persoane fizice. Necătând la faptul că pe parcursul ultimilor ani este înregistrată o tendinţă pozitivă a numărului şi volumului creditelor acordate de sistemul bancar. micul business trebuie privit şi prin prisma asigurării bunei funcţionări a întreprinderilor mari cu produse şi servicii primare. Pe parcursul anului 2004 portofoliul de credite al băncilor comerciale a depăşit 9 190 mil. sectorul dat este considerat promotorul dezvoltării economice a ţării. adică pentru capital circulant. inclusiv întreprinderile micului business. Totodată. favorizarea inovaţiilor şi tehnologiilor.. factoring etc. ceea ce semnifică stimularea investiţiilor şi nu doar a activităţilor de consum curent. a apărut urmare reformelor structurale. Concomitent. După 14 ani de tranziţie. iar pentru creditele acordate în valută liber convertibilă (dolari americani. Factoring etc.întreprinderi individuale. resursele întreprinderii. Beneficiari ai produselor financiare oferite de către instituţiile sus-numite pot fi: • Persoane juridice – agenţi economici. Companiile de Leasing. 14%. Asociaţiile de Economii şi Împrumut a Cetăţenilor. indiferent dacă sunt create şi activează într-o ţară cu economie dezvoltată sau în tranziţie. cetăţeni.gospodării ţărăneşti. o dublare faţă de anul 2001. • garanţii. Această afirmaţie este dovedită şi de faptul că ponderea creditelor direcţionate pentru sectorul sus-numit nu depăşeşte 15% din total. marea majoritate a lor fiind acordate agenţilor economici concentraţi în raza municipiului Chişinău. respectiv. respectiv. • Start-ups. analiza ratelor dobânzilor indică o micşorare a costului banilor. este constituită din instituţii financiare bancare şi instituţii financiare nebancare. dintre care sucursale ale băncilor străine sunt Banca Comercială Română Chişinău (România) şi Unibank (Rusia).deţinători de patentă. Un alt aspect pozitiv înregistrat în ultimii ani este majorarea cotei creditelor acordate pe termen lung. lei.4% şi. precum şi persoane care desfăşoară activitate de antreprenor: . Analiza sectorului financiar din Republica Moldova indică o predominare a instituţiilor financiare bancare. iar din cadrul celor nebancare: Organizaţiile de Microfinanţare. pe teritoriul republicii activând 16 bănci comerciale. precum facilităţi de la plata acestora. cât şi pe termen lung. • cote reduse ale impozitelor şi taxelor. . în prezent. pentru investiţii. De asemenea. 7 . faţă de 28% în anul 2001. . astăzi ele fiind considerate coloana vertebrală a economiei naţionale. de altfel ca şi în majoritatea statelor în dezvoltare. adeseori sunt insuficiente acoperirii deficitului de finanţare atât pe termen scurt. Trebuie conştientizat faptul că întreprinderile din sectorul sus-numit întâmpină dificultăţi în desfăşurarea activităţii. efectuate întru trecerea de la economia centralizată la cea de piaţă. care au drept obiectiv acordarea creditelor şi împrumuturilor pentru satisfacerea cererii de finanţare. • economii personale. precum şi utilizarea profitului nerepartizat. întreprinderile micului business deţin peste 90% din total agenţi economici. • servicii de leasing. Problema finanţării este actuală pentru toate întreprinderile mici. Piaţa financiară din republică.

fiind flexibilă şi dinamică. care au menirea de a credita afacerile mici. de a contribui la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare. linii de credit pentru întreprinderile micului business au fost acordate de către BERD şi Banca Mondială. Fără îndoială. create în baza Legii nr. au fost acordate împrumuturi în mărime de 250 mil. 280-XV din 22. debitori fiind Moldindconbank. conform Legii Bugetului de stat pentru anul 2004. este necesar a evidenţia că majoritatea creditelor subiecţilor micului business sunt din resursele instituţiilor financiare internaţionale. ceea ce va îmbunătăţi cu siguranţă accesul la finanţare al micilor întreprinzători. Totodată. a fost constituită Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL. Conform analizelor de ţară. astfel încât acestea să contribuie la satisfacerea nevoilor de modernizare a întreprinderilor. Totodată. fără a avea dreptul de a accepta depozite. printre acestea fiind SRISP. 1505-XIII din 18. de o alternativă a împrumuturilor de stat. întru facilitarea accesului la finanţare a agenţilor economici. Victoriabank şi Mobiabancă. antreprenorul beneficiind. precum şi de a stimula iniţiativa privată. Dreptul de a benefica de facilitatea dată apare o dată cu completarea unei cereri tip la oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal de Stat.2004 privind Organizaţiile de Microfinanţare (în continuare OMF) şi alocă împrumuturi din mijloace proprii/împrumutate. recent. alternativa creditelor acordate de către băncile comerciale constituie. facilitând accesul la resurse financiare ieftine. de asemenea. este necesar a completa că parteneri ai businessului rural sunt un şir de proiecte finanţate de comunitatea internaţională. chiar dacă sunt principalii furnizori de mijloace financiare. IFAD. în prezent. În continuare se merită a evidenţia că. Astfel. or. lipsa istoriei de creditare etc. indiferent de sfera de activitate. lei. AEÎC formează o reţea bine dezvoltată din circa 535 de asociaţii. pot beneficia de scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 perioade fiscale şi în proporţie de 35% pe parcursul următoarelor 2 perioade fiscale. este bine ştiut faptul că. prevăzută în articolul 49 al Codului fiscal. insuficienţa garanţiilor.02. implicit. care acordă linii de credit băncilor comerciale autohtone. destinate garantării în proporţie de 50% a creditelor acordate de către băncile comerciale. dată fiind solvabilitatea nesatisfăcătoare a întreprinderii. gospodăriile ţărăneşti. 8 . pe parcursul anului 2004. dar. În anul 2004. În anul 2005 de asemenea este preconizată alocarea sumei de 1 mil. este necesar a sublinia că. lei. produsele oferite de organizaţiile de microfinanţare. preponderent din zonele rurale. De exemplu. i-au fost transferate 1 mil. lei. de fapt. este evident faptul că în Republica Moldova există oportunităţi de dezvoltare a finanţării prin intermediul operaţiunilor de leasing.Totodată. care nu trebuiesc rambursate şi pentru care nu se achită dobândă. Misiunea societăţii vizate este de a oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor. băncile comerciale sunt adeseori reticente în acordarea creditelor subiecţilor micului business.1998 ca organizaţii necomerciale care acceptă depozite de la membrii săi şi cărora le eliberează împrumuturi. „CONSUMATORUL ESTE REGE”. efectuate de către instituţiile de evaluare internaţională. Leasingul. este soluţia pentru problemele permanente legate de obţinerea facilităţilor bancare de credit şi de garanţii. prin intermediul AEÎC. cooperativele agricole de prestări servicii.07. iar lipsa mijloacelor financiare aduce acest instrument de finanţare în topul preferinţelor antreprenorilor. În final. lei. „Corporaţia de Finanţare Rurală” SA şi AO „ProRuralInvest”. va absorbi cele mai bune practici internaţionale din domeniu. „Microinvest” SRL şi „ProCredit” SA) activează în baza Legii nr. Totuşi. iar producătorul trebuie să se conformeze necesităţilor acestuia. de a îmbunătăţi accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. precum şi pentru cerinţele băncilor de a obţine garanţii corespunzătoare pentru creditele acordate. întreprinderile a căror număr de salariaţi este până la 19 persoane şi a căror vânzări nete nu depăşesc 3 mil. Organizaţiile vizate („Corporaţia de Finanţare Rurală” SA. Tranzacţiile de leasing în societatea modernă devin o sursă importantă de finanţare comercială. căruia. activează Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business. piaţa financiară în Republica Moldova. fondată de 7 bănci comerciale autohtone. Concomitent. acestea din urmă alordând resurse financiare întreprinderilor din sector. fiind tot mai certă necesitatea dotării agenţilor economici cu echipamente moderne. Scopul facilităţii nominalizate este acordarea suportului financiar pentru dezvoltarea activităţii întreprinderii. Astfel. În prezent. este necesar a concluziona că produsele destinate satisfacerii necesarului de finanţare al agenţilor micului business sunt diverse şi încearcă să intre în concordanţă cu cerinţele şi posibilităţile antreprenorilor. prezente practic în fiecare localitate din ţară. O altă metodă de susţinere financiară a agenţilor micului business este scutirea de la plata impozitului pe venit. importanţi furnizori de resurse financiare sunt Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (AEÎC). cota beneficiarilor reprezentând circa 55% din total membri ai asociaţiilor.

existenţa unui gaj eligibil. la compartimentul sursa secundară de achitare: – documentele aferente gajului propus şi evaluarea gajului. În acelaşi timp. Condiţii de acordare: . existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului. Chişinău. creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 36 luni. la compartimentul sursa primară de achitare: – planul de afaceri şi evaluarea afacerii. Rata dobînzii: .creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 24 luni.finanţarea cheltuielilor directe.rapoartele financiare trimestriale. prestarea unui spectru larg de servicii. Termenul: . investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante. Avantajele creditării la BC „Banca de Economii” SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 445 de filiale şi agenţii. Tipuri de credite acordate: Destinaţia creditelor: . Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. cu anexarea la ultimul raport financiar a descifrării principalelor posturi. la compartimentul financiar: – rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de activitate. amplasate în peste 370 localităţi ale republicii. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul la minimum 1 an. or. care exclud declararea nulă a contractelor de credit şi de gaj. MD-2012 Date generale: Banca de Economii SA a fost fondată la 11 noiembrie 1940 şi este actualmente o bancă comercială universală cu cea mai veche tradiţie bancară din Republica Moldova şi cu o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară.Str. 9 . Columna 115. Rambursarea: . existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului. efectuată de către o companie terţă specializată în domeniu. Preşedintele băncii este Domnul Grigore GACIKEVICI (telefon anticameră: (+373 22) 24-47-22).rata dobînzii la credite se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţii şi situaţia financiară a solicitanţilor.la acordarea creditelor se percepe un comision de pînă la 2 %. înregistrarea rezultatelor financiare pozitive. lipsa angajamentelor restante. aplicarea unor rate de dobîndă competitive. drept cele mai importante sunt: la compartimentul juridic: – documentele de luare a deciziei.se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor. inclusiv pentru ultimul an .

2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14. depozitării. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor constituind echivalentul a 250 mii dolari SUA. Liniile de creditare: În anul 2004 la Banca de Economii SA a fost deschisă linia de credit.7 şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj. investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural. mai servi garanţiile personale ale debitorilor. Coeficientul maxim. comerciale. Rata dobînzii la creditele în MDL va fi. de turism. cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil. angajate în activităţile de fermier. să corespundă actelor normative. Termenul maxim al unui credit constituie 15 ani. în calitate de sursă secundară suplimentară. oferită de către Banca Mondială prin intermediul Directoratului Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP)). Împrumuturile. iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni . este de 0. De sursele financiare din cadrul liniei respective pot beneficia persoane fizice sau juridice. Rata dobînzii la creditele în USD va fi flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă LIBOR la împrumuturile în USD cu termen de 6 luni plus o marjă minimă de 1 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja băncii. de către companiile terţe specializate în domeniu. la constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor. fermieri privaţi. Solicitantul poate obţine mai multe credite din linia creditară în cauză.Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a Băncii şi. în unele cazuri fiind acceptată numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit). precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut. investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. producţie. care desfăşoară activitate de antreprenoriat. flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă egală cu rata cumulativă a inflaţiei pentru lunile trecute ale anului curent şi rata inflaţiei prevăzută de Banca Naţională a Moldovei pentru lunile rămase pînă la finele anului curent plus o marjă minimă de 2 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja Băncii de Economii. Totodată. inclusiv în societăţile agroindustriale.2004 – 31. inclusiv: antreprenori particulari.11. activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală. de artizanat etc. Totodată. echipamente.garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20 % din capitalul social al acestei societăţi. efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole. cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. (Pentru perioada 01. în calitate de sursă secundară pot servi bunuri imobile. Participarea debitorilor la proiect cu aportul propriu (mijloace băneşti sau nebăneşti) trebuie să constituie minimum 20 % din valoarea împrumutului. în paralel. standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant. capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus. Benefeciarii potenţiali trebuie să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.03.. ambalării. comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii. de prelucrare. organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică. De asemenea. de asemenea. comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat din spaţiul rural. acordate din cadrul liniei de credit nominalizate sunt destinate pentru: investiţii în gospodăria agricolă. conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de bancă. care va fi de 12 luni şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni.31 % anual). Perioada de graţie la rambursarea creditului este de pînă la 3 ani (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi celor destinate creşterii animalelor). aplicat de bancă la stabilirea valorii de gaj. 10 . mijloace circulante.

în rate proporţionale Asigurarea gajului la Societatea Naţională de Asigurări „Moldasig” Alte informaţii utile: BC „Banca de Economii” S. Banca practică încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de Bancă. după cum urmează: Vacanţ a la suma principală Rambursarea creditului Rata dobînzii Maturitatea maximă Vacanţa la achitarea dobînzii Suma maximă a creditului Valuta creditului Comision pentru acordare Destinaţia creditului Gajul Condiţii de finanţare 1 70 % din contul creditului 30 % din fonduri proprii ale solicitantului de credit Echipamentele procurate din contul creditului Condiţii speciale Procurarea echipamentelor de producere. banca a lansat proiectul „Susţine Clientul Băncii”. spectrul de servicii.econom.bem. Chişinău. plăţilor faţă de Moldovagaz şi Union Fenosa (www. este unica bancă care deserveşte plăţile vamale şi acordă garanţii bancare pentru achitarea acestor plăţi.Programe speciale pentru creditarea micului business: În scopul susţinerii clienţilor săi. pagina web: www. precum şi încheierea contractelor de deservire în cadrul acceptării spre plată a cardurilor bancare emise de Bancă (în cazul debitorilor care se ocupă cu comerţul cu amănuntul sau cu prestarea serviciilor persoanelor fizice). Columna 115. cu excepţia mijloacelor de transport Lei MD 700 mii Lei 36 luni 5% anual Pînă la 3 luni Pînă la 6 luni Pînă la 2% (se achită la momentul obţinerii finanţării) Lunar. direcţia credite (+373 22) 24-05-75 11 .A.md). plăţilor pentru telefonia mobilă. în cadrul căruia se preconizează acordarea creditelor întreprinderilor micului business. şi anume: achitarea serviciilor comunale. Date de contact: Oficiul central: mun. oferit de către Bancă a fost completat cu un serviciu nou – efectuarea plăţilor prin reţeaua Internet şi bancomate.md Telefon de contact: anticameră (+373 22) 24-47-22. str.

director 22-720/22-268 Serviciul economico-financiar / 22-720 Serviciul credite Filiala Taraclia (codul localităţii 294) Olifirovici Elena Foma. director 21-551 Serviciul economico-financiar 24-294 Filiala Rîşcani (codul localităţii 256) Casico Igor Leonid.Reţeaua de filiale: Persoanele de contact Telefonul Filiala Chişinău Politov-Cangaş Natalia. director 23-493 Serviciul economico-financiar 24-445 Filiala Basarabeasca (codul localităţii297) Mihailov Mihail Ion. director 22-020/23-405 Serviciul credite 22-208 Filiala Ungheni (codul localităţii 236) Pîrţac Adela Vasile. director 26-285/23-337 Serviciul economico-financiar / 22-281 Serviciul credite Filiala Străşeni (codul localităţii 237) Demciuc Tatiana Fiodor. director 23-967 Serviciul economico-financiar 23-288 Filiala Nisporeni (codul localităţii 264) Gorceag Eugenia Grigore. director 22-863 Contabilitatea / Sala de operaţii 22-552/22-543 Filiala Căinari (codul localităţii 277) Para Nina Anatol. director 21-462/21-683 Serviciul economico-financiar / 21-245 Serviciul credite Filiala Căuşeni (codul localităţii 243) Timuş Anatol Gheorghe. director 23-207 Serviciul credite 22-462 Filiala Criuleni (codul localităţii 248) Soroceanu Feodora Alexei.director 24-253 Serviciul credite 24-173 Filiala Făleşti (codul localităţii 259) Oroşan Svetlana Ion. director 24-10-23 Serviciul economico-financiar 24-13-90/ /Serviciul credite 24-11-81 Filiala Anenii Noi (codul localităţii265) Babenco Natalia Andrei. director 23-719/22-072 Secţia operaţii bancare / 22-285/ Serviciul credite 23-719 Filiala Ştefan-Vodă (codul localităţii 242) Chircu Gheorghe Ion. director 22-351 Pîslari Emilia. director 22-884 Serviciul economico-financiar/credite 22-186/22-064 Filiala Drochia (codul localităţii 252) Eriomov Stanislav Ion. director 22-985 Serviciul credite 22-994 Filiala Sîngerei (codul localităţii 262) Stanciuc Viteslav Constantin. director 23-672 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Ialoveni (codul localităţii 268) Mustea Aliona Anton. director 23-965 Serviciul economico-financiar/ credite 24-931/27-846 Filiala Cantemir (codul localităţii 273) Coroi Ecaterina Grigore. director 21-939/22-020 Serviciul credite 22-645 Filiala Cimişlia (codul localităţii 241) Voronin Ivan Nicolae. director 22-235 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Leova (codul localităţii 263) Parfenii Ivan Dumitru. contabil şef 22-427 Filiala Floreşti (codul localităţii 250) Cebotaru Igor. director 24-454 Serviciul economico-financiar / 21-726/ Serviciul credite 20-730 Filiala Rezina (codul localităţii 254) Iurceac Nina Anton. contabil-şef 23-275 Serviciul economico-financiar 22-287 Filiala Comrat (codul localităţii 298) Donceva Tatiana Andrei. director 27-992/22-020 Serviciul economico-financiar / Serviciul credite Filiala Vulcăneşti (codul localităţii 293) Grubîi Mihail Serghei. director 23-068/22-020 Secţia operaţii bancare 25-260/23-734 Filiala Edineţ (codul localităţii 246) Ganuşciac Leonid Constantin. director 23-590 Serviciul credite 22-383 12 . director 22-020 Grădinaru Raisa. director 23-173 Serviciul economico-financiar / 22-532/ Serviciul credite 24-997 Filiala Orhei (codul localităţii 235) Mititelu Grigore Gheorghe. director adjunct 25-520 Contabilitatea / Serviciul credite 25-689/25-473 Filiala Bălţi (codul localităţii 231) Slivca Elena Boris. director 25-853/25-901 Serviciul economico-financiar 25-853 Filiala Teleneşti (codul localităţii 258) Şciuric Ana Radion. director 22-698 Serviciul economico-financiar 23-181 Filiala Soroca (codul localităţii 230) Creţu Iurie Grigore. director 23-137 Serviciul credite 24-960 Filiala Cahul (codul localităţii 299) Diulgher Vasile Ion. director adjunct 22-060 Serviciul economico-financiar 20-194 Persoanele de contact Telefonul Filiala Glodeni (codul localităţii 249) Romandaş Ion Tudor. director 22-020 Serviciul economico-financiar 23-680 Filiala Şoldăneşti (codul localităţii 272) Pozdirca Veronica Alexei. director 22-089 Serviciul economico-financiar / 22-679 Serviciul credite Filiala Ocniţa (codul localităţii 271) Ţurcan Leonid Mihai. director 23-256/23-431 Serviciul credite 24-130 Filiala Ceadîr-Lunga (codul localităţii 291) Frolova Natalia Nicolae. director 21-257 Serviciul economico-financiar / 22-331/22-662 Secţia operaţiuni Filiala Donduşeni (codul localităţii 251) Bacalu Petru Grigore. director 23-494 Serviciul economico-financiar / 23-494 Serviciul credite Filiala Călăraşi (codul localităţii 244) Stegaru Tudor Nicolae. director 23-030 Serviciul credite 22-932 Filiala Hînceşti (codul localităţii 269) Donică Ion Vasile. director 22-020 Serviciul credite 24-577 Filiala Briceni (codul localităţii 247) Andrei Svetlana Alexandru.

existenţa gradului înalt de solvabilitate.construcţie şi îmbunătăţirea funciară. conform unui grafic. . rata competitivă a dobânzii la credite acordate. Tipuri de credite acordate: Destinaţia .construcţia drumurilor şi transportare Termenul: scurt– cu perioada de rambursare până la un an Rata dobînzii: 23% 25%. . Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea calităţii de client al băncii şi derularea operaţiunilor prin conturile deschise în bancă.sectorul bancar.integral la scadenţă Condiţii de acordare: . 97 MD-2012. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. . dispunere de garanţii cu un grad înalt de lichiditate. activitate pe piaţă de minimum 3 luni.procurarea imobilului. istorie creditară pozitivă. bilanţ contabil pozitiv. plata efectuându-se direct.în rate. .A. .Banca Comercială „Businessbank” S. În cadrul activităţii sale.creşterea constantă a profitului şi asigurarea integrităţii mijloacelor financiare ale acţionarilor şi clienţilor.sectorul agrar/industria alimentară. deţinerea poziţiei de lider pe piaţă. . Avantajele creditării la BC „BUSINESSBANK” SA: rapiditate în perfectarea documentelor. lipsa datoriilor restante în alte bănci şi faţă de Bugetul de Stat. fidejusiune). Preşedintele Băncii Comerciale „BUSINESSBANK” SA este Domnul Sergiu BRÎNZILĂ (telefon anticameră: (+373 22) 205-777). Rambursarea . . Chişinău Republica Moldova Date generale: Banca comercială "BUSINESSBANK" S.suma creditului se acordă prin cont de împrumut. . fondată în 1997 – este o instituţie sigură şi stabilă pe piaţa financiară din Republica Moldova. Banca tinde spre atingerea scopului său de bază . . .industria energetică şi a combustibilului.A.banca cu capital străin. existenţa pieţei de desfacere.creditul se acordă cu condiţia prezentării de către debitor a unor garanţii (gaj. conform destinaţiei. demonstrarea rentabilităţii înalte a vînzărilor. Str.gajul trebuie să fie asigurat la compania de asigurări 13 .consumul. . Alexandru cel Bun nr.industria/comerţul.

str. există documentaţia tehnică şi certificatele de calitate corespunzătoare. Brîncuşi 3 mun.Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea şi acceptarea gajului are loc în cazul confirmării următoarelor momente: valorile propuse în gaj sunt în proprietatea debitorului gajist. str. Chişinău. web: www. Ştefan cel Mare. taxelor vamale. Chişinău. adică pot fi obiect al vânzării – cumpărării. Chişinău. a fost delimitat locul aflării obiectului propus în gaj şi locul aflării acestuia după gajare. bunurile propuse în gaj se află in circuitul civil . 30 mun. Bălţi str. Date de contact: Oficiul central: mun. TVA la import în care sunt bine delimitate denumirea. preţul de gaj stabilit la valorile propuse acoperă suma creditului şi dobînzile aferente calculate pentru cel puţin 3 luni.businessbank. Alexandru cel Bun 97 Telefon: (+373 22) 205-777.md Reţeaua de filiale: Denumire Reprezentanta №1 “ELAT” Reprezentanta № 2 “CENTRU” Filiala №1 “BĂLŢI” Adresa juridică: mun. 48 Directorul Reprezentantei Rita Bostan Menzarari Maria Patrascu Anatol Telefonul de contact (+373 22) 207-428 (+373 22) 229-938 (+373 231) 6-29-66 14 . preţul de piaţă a fost determinat în baza unei analize detaliate a cererii la valorile analogice. în cazul propunerii în gaj a valorilor materiale de import – au fost primite documentele ce confirmă achitarea accizelor. Puchin. calitatea şi cantitatea averii propuse în gaj. bunurile propuse în gaj sunt asigurate la o societate de asigurări pentru întreaga perioadă de acţiune a creditului solicitat (în unele cazuri de risc excesiv al pierderii acestor bunuri). str.

Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul a minimum 3 luni. La constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor. în unele cazuri se acceptă numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit). Valoarea de gaj constituie 130% şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj. prestarea unui spectru larg de servicii.A. Liniile de creditare: BC„Energbank” S. oferă clienţilor săi posibilitate de a beneficia de împrumuturi din cadrul liniei creditare oferite de către Banca Mondială prin intermediul Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. BC "ENERGBANK" SA şi-a întărit considerabil poziţiile sale pe piaţa financiară a Moldovei.A. Preşedintele băncii este Domnul Mihail OGORODNICOV (telefon anticameră: (+373 22) 544-377). existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului. Pe parcursul activităţii sale. existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului. 1997. iar datorită politicii echilibrate şi rezonabile în sfera managementului financiar. 15 . lipsa angajamentelor restante. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. banca a reuşit să capete reputaţia unui partener de afaceri sigur si profesionist. Avantajele creditării la BC„Energbank”SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 24 de filiale şi reprezentanţe. Tipuri de credite acordate: Destinaţia Finanţarea cheltuielilor directe. amplasate în 13 localităţi ale republicii.Date generale: Banca Comercială “ENERGBANK”S. investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante Termenul Creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 18 luni Creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 24 luni Rata dobînzii Se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţei şi situaţia financiară a solicitanţilor La momentul actual constituie 21% anual pentru creditele în lei MD şi 11% pentru creditele în dolari SUA şi EURO Rambursarea Se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor Condiţii de cordare Perceperea unui comision de pînă la 1 % (cu excepţia creditelor pentru persoanele fizice) Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a băncii. aplicarea unor rate de dobîndă competitive. înregistrarea rezultatelor financiare pozitive. existenţa unui gaj eligibil. a fost creata la 16 ianuarie.

03. cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (termenul pentru acestea fiind de 12 luni) şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni.03. investiţii pentru dezvoltarea prelucrării.Împrumuturile se oferă în cadrul liniei generale de creditare. fie înregistraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. 16 . Contribuţia proprie a beneficiarului: minimum 30% (mijloace băneşti sau nebăneşti). activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală. cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil. Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor trebuie să: fie persoane fizice sau juridice care-şi desfăşoară activitate de antreprenoriat (cu excepţia mun. Perioada de graţie: pînă la 3 luni (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus. efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole. comerciale.. corespundă actelor normative. inclusiv pentru creşterea animalelor). Rata dobînzii: pentru perioada 01. de prelucrare sau producţie sau comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural. de artizanat etc.Chişinău şi mun.31 % anual (pentru resursele proiectului RISP). ambalării. Destinaţia împrumuturilor: investiţii în gospodăria agricolă. pentru creditele acordate din resursele liniei generale: 2 ani. Gajul: bunuri imobile. inclusiv: antreprenori particulari. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare din linia generală constituie echivalentul în lei moldoveneşti a 600 mii dolari SUA.garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20% din capitalul social al acestei societăţi. Termenul maxim: pentru creditele acordate din resursele proiectului RISP: 15 ani. precum şi în cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale.2004 – 31. depozitării. Valoarea maximă a împrumuturilor: suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare oferite de către proiectul RISP constituie echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de 250 mii dolari SUA. Termenul minim: 12 luni (atît pentru creditele RISP cît şi pentru cele din linia generală de credit). inclusiv în societăţile agroindustriale. de turism. comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii. standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant. iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni .2004 – 31. echipamente.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14. organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică. mijloace circulante.11. excepţia referindu-se numai la Proiectul RISP). investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural.11.Bălţi.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în valută (dolari SUA şi EURO) va constitui 10-11 % anual. conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de BC„Energbank”SA. precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut a cetăţenilor. ca sursă suplimentară vor servi garanţiile personale ale debitorilor. angajate în activităţile de fermier. pentru perioada 01. fermieri privaţi.

Soroca.Edineţ. 2-10-04 (06) (248) 2-09-74. 2-40-00. Cahul. 13 or. 10. 27-59-44. 12. str.Ştefan cel Mare. str. 2-19-84.com Reţeaua de filiale: Nr 1. Este pe larg practicată încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de bancă. 202 REPUBLICA MOLDOVA m. 3 mun.web: www. str. 15.Orhei. str M. Date de contact: Oficiul central: mun. bd. 76-45-62 40-82-85. 2-78-76 (235) 27574. Denumirea Filiala Botanica Filiala Ciocana Nouă Filiala Rîşcani Filiala Ismail Filiala Buiucani nr. 2-48-00 (230) 2-15-50. str. 31 August. str. 9. 13. 16. 2-92-28 (299) 32300. Str.Kogălniceanu. 31 August. 43-09-36 54-36-09. 2. 22166. 25831 (269) 2-48-20. 7. creditelor de tip revolver. rambursarea creditului – lunar.Creditarea micului business: La acordarea creditelor întreprinderilor businessului mic se respectă următoarele condiţii: destinaţia creditului – procurarea echipamentelor de producere (cu excepţia mijloacelor de transport).Biruinţa. Bălţi.Ocniţa.Criuleni. 44 or. str.Mircea cel Bătrîn. factoring. Ştefan cel Mare. 76 or. 2-60-56. 29-54-06 Telefon 17 . 2-15-48. 11. 27461. bd.Viteazul.Mahu Vasile.Drochia.27321 77-78-25. 3 mun. 18.energbank. rata dobînzii – 21 % anual. 20 or. 3. Independenţei. 27-31-04 29-54-07. bd.Biruinţei. Chişinău. 8. comision pentru acordare – pînă la 1% (se achită la momentul obţinerii finanţării).33 or. str. fax 44-06-41 49-94-50.Comrat. Alte informaţii utile: 1. Chişinău.12 or. Str. BC„Energbank”SA acordă garanţii bancare pentru achitarea plăţilor vamale. 4/4 or.Decebal. 16 or. termen maxim – 24 luni.M. str. Vasile Alecsandri 78.1 Filiala Cahul Filiala Hînceşti Filiala Soroca Filiala Leova Filiala Briceni Filiala Edineţ Filiala Criuleni Filiala Drochia Filiala Orhei Adresa CHIŞINĂU or. str. 2-28-77 (247)2-37-00 (246) 2-53-83. vacanţa la suma principală – pînă la 3 luni. 5. 17. gajul – echipamentele procurate din contul creditului. 52 (263) 2-23-77. 14. Chişinău. 2-31-79 (298) 2-92-29. Hînceşti. 49 or. 47 or. 137 (231) 2-51-49. Independenţei. Chişinău. 2-51-26 (271) 2-43-98. 76-59-55. bd. 5 or. 2 or. Telefoane de contact:(+373 22) 276-024. valuta creditului – lei moldoveneşti. overdraft.Briceni. în rate proporţionale. Chişinău. Chişinău. str. 2-09-72 (252) 2-78-75. Leova.1 Filiala Ocniţa Filiala Comrat nr. suma maximă a creditului – 300 mii lei. creditelor de consum pentru persoanele fizice. Moscova.Ştefan cel Mare. Ştefan cel Mare.Independenţei.1 Filiala Bălţi nr.106 or. 4. 70 % din contul creditului. 6. condiţii de finanţare – 30 % din fonduri proprii.

telebank. conectarea la sistemul „Client-Bancă”. Evaluarea preţului de piaţă a bunurilor propuse în gaj este efectuată de către o companie licenţiată. Preşedintele băncii este Domnul Aureliu CINCILEI. sistemului Interactiv de Comunicare Virtuală cu utilizarea unui aparat digital în regim de ton (telefonul: (+373 22) 500-201)). de consum. Tipuri de credite acordate: comercial. cetăţeni ai Republicii Moldova. etc. cursul valutar al Băncii Naţionale a Moldovei şi Băncii Comerciale “EuroCreditBank”SA.Date generale: Banca Comercială “EuroCreditBank” SA a fost fondată în 1992. atitudine specială pentru fiecare client. scheme favorabile de rambursare a creditelor. reţeua INTERNET.md. care permite folosirea serviciilor bancare în orice moment. program de lucru: 9. loc. Avantajele creditării la BC„EuroCreditBank”SA: posibilitatea obţinerii creditelor pe termen lung (pînă la 5 ani). Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiarii potenţiali ai creditelor acordate de către BC „EuroCreditBank” SA pot fi persoane juridice. şi prin intermediul următoarelor mijloace: telefon. perfectarea rapidă a creditelor.un sistem de deservire bancară la distanţă. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. rata dobînzii flexibilă (de la 9% anual în valută străină (dolari SUA şi EURO) la 18% anual în lei moldoveneşti).. REPO. telefon mobil. Persoanele juridice pot primi prin intermediul sistemului “Telebank” următoarea informaţie: soldurile conturilor. etc. pachetul minim de documente necesar pentru obţinerea creditului. investiţional. „EuroCreditBank” propune agenţilor micului business pachetul de servicii “Business partener” care include creditare pe un termen de pînă la 5 ani cu rata dobînzii de 15-16 % anual în lei. cu care banca are încheiat contract de colaborare.00 – 18.00). ipotecar. rezidenţi ai Republicii Moldova şi persoanele fizice. informaţii despre tarifele şi serviciile băncii. Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate bunurile imobile şi mobile (în dependenţă de termenul creditării). extrasele privind dispoziţiile de plată. accesării non-stop prin sistemul “Telebank”-WEB: www. fax. 18 . Deservirea prin sistemul “Telebank” se realizeaza prin intermediul: centrului de Deservire Telefonică (telefonul: 500-200. Alte informaţii utile: Clienţii băncii au posibilitate de a utiliza sistemul “Telebank” . consultaţii gratuite. acreditiv.

telebank.md 19 . MD 3102 Telefon: (231) 2-94-28. 50-02-22. 33. Republica Moldova. www. MD 2001 Telefon: (+373 22) 50-01-01. Republica Moldova. 28. fax: 54-88-27 Filiale: Filiala “Bălţi” str. Bălţi.md. Chişinau. (231) 2-51-81 e-mail: info@ecb. Ştefan cel Mare. Ismail. mun.md.ecb. fax. mun.Date de contact: Oficiul central: str. web: www. 50-02-00.

majorarea capitalului circulant. rate competitive a dobînzilor şi comisioane rezonabile. Tipuri de credite acordate: Credite acordate din resursele băncii Credite acordate pentru crearea locurilor noi de muncă (se acordă în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca pe lingă Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale a Republicii Moldova) . conform specificaţiilor din studiul de fezabilitate. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea contului curent la bancă.întreprinderile mici şi mijlocii. La momentul actual extensiunile teritoriale ale băncii reprezintă o modalitate excepţională de difuzare a serviciilor şi produselor bancare. a fost constituită la 29 aprilie 1994. Chişinău şi teritoriului din stînga Nistrului) persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de antreprenoriat Beneficiarii eligibili . desfăşurarea activităţii pe teritoriul Republicii Moldova. . 20 .A. personalul calificat. înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. au trecut un curs de instruire în domeniul antreprenoriatului şi au fost testaţi pozitiv pentru activităţi de antreprenoriat în cadrul agenţiei . care se obligă să efectueze activităţi de antreprenoriat. existenţa liniilor de creditare speciale pentru agenţii economici din sectorul agricol şi industrial.reînnoirea/plantarea viilor şi livezilor. existenţa unui plan de afaceri viabil (din punct de vedere economico-financiar) şi bine argumentat. existenţa gajului de valoare suficientă.investiţii de capital Destinaţia . oferind posibilităţi de deservire a clienţilor pe întregul teritoriu al Republicii Moldova.şomerii.prelucrarea materiei prime agricole în localităţile rurale. acceptarea tuturor tipurilor de gaj. . Credite acordate din cadrul liniei de creditare oferite de către Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii prin intermediul Proiectului de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici întreprinderile rurale mici înregistrate pe intreg teritoriu Republicii Moldova (cu exceptia or. flexibilitatea în creditarea fiecărui client.producerea lactatelor şi a altor produse agricole. Avantajele creditării la BC„Eximbank”SA: existenţa unei reţele largi de filiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. . trasând drept obiectiv principal al activităţii sale prestarea celui mai larg spectru de servicii bancare şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestora. . materiale şi obiecte de inventar sau a altor necesităţi privind activitatea curentă.finanţarea stocurilor de materii prime. rulaje stabile în conturile curente şi capacităţii satisfăcătoare de rambursare a împrumuturilor. Preşedintele băncii este Domnul Marcel CHIRCĂ (telefon anticameră: (+373 22) 27-25-83). Setul documentelor necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.asociaţiile de gospodării ţărăneşti şi fermierii.Date generale: Banca Comercială "Eximbank" S. . estimată de către o companie licenţiata în domeniul dat.

şi a.suma anuală a vînzărilor nete pînă la 10 mln lei moldoveneşti Rata dobînzii Achitarea dobînzii Perioada de graţie Rambursarea Contribuţia proprie Se stabileşte de către Comitetul de Credite al băncii in dependenta de proiectul finanţat.5 % .asumarea angajamentul de către debitor de a antrena (în proporţie de cel puţin 50 la sută) la locurile de muncă nou create persoane din rîndurile şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.menţinerea în activitate a celor angajaţi cel puţin 3 ani cu condiţia că acesta să nu încalce disciplina muncii .prestarea serviciilor mecanizate agricole (arat.eximbank. bd. valuta si termenul utilizării creditului lunar se stabileşte de Comitetul de credite a băncii conform graficului stabilit de bancă şi de client după caz Condiţii suplimentare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Valoarea bunurilor propuse în gaj estimată de o companie licenţiată şi acceptată de bancă trebuie să depăşească suma creditului şi dobînzilor calculate pe un termen de 6 luni cu cel puţin 30%. livezilor pînă la 60 luni) semestrial nu mai puţin de 10 % din valoarea totală a împrumutului . Telefon: (+3732 22) 27-25-83.numărul mediu de salariaţi nu mai mare de 50 persoane. Date de contact: Oficiul central: or. . .prestarea serviciilor de depozitare şi păstrare a roadei. instalaţii de lucru.deschiderea atelierelor pentru întreţinerea şi repararea tehnicii agricole (inclusiv.deschiderea camerelor frigorifice. . calculatoare şi altele.la împrumuturile în dolari SUA) semestrial pînă la 24 luni (pentru reînnoirea/plantarea viilor. amenajări şi dotări. . riscurile aferente. .2 % la împrumuturile în lei.finanţarea concomitentă a stocurilor de materii prime.finanţarea cheltuielilor de capital. mijloace de transport.producerea seminţelor şi a răsadului. materiale şi obiecte de inventar sau altor necesităţi privind activitatea curentă Suma maximă a împrumutului Termenul maxim se stabileşte de Comitetul de credite a băncii pînă la 24 luni se stabileşte de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă pînă la 36 luni 50% din rata de bază a Băncii Naţionale a Republicii Moldova (rata REPO de cumpărare pe termen de două luni a Hîrtiilor de Valoare de Stat) lunar 6-12 luni în dependenţă de scopul folosirii creditului conform graficului stabilit de bancă şi de client 20-40% în dependenţă de scopul folosirii creditului . . Ştefan cel Mare şi Sfînt. construcţii speciale. . .totalmente capital privat. 8. livezilor) flotantă (la momentul actual: 16. . www.deschiderea centrelor de deservire a fermierilor.deschiderea centrelor de colectare a diferitor produse agricole. construcţii. creşterea legumelor în sere.. 6. . respectiv: utilaje şi echipamente.com 21 .alte tipuri de activităţi pînă la 30 mii dolari SUA (în cazuri excepţionale pînă la 100 mii dolari SUA (sau echivalentul în lei) pînă la 180 luni (în cazul reînoirii/ plantării viilor. . fără ponderea capitalului de stat.înfiinţarea magazinelor agricole. . fără ponderea capitalului de stat. alte facilităţi rurale). . semănat.totalmente capital privat. Chişinău.).

Cahul. Alecu Russo. 4 Filiala Nr. str. str. Ştefan cel Mare. Vasile Alecsandri. Căuşeni. Chişinău. 139 or.31 august.Reţeaua de filiale si reprezentanţe: Filiala Filiala Nr. Decebal. Hîncu. 6 Filiala Nr. str. 4. 46 or. str. 2 or. 15 „A”. 8 Filiala Nr. 16 or. Pobeda.16 Adresa juridică or. Chişinău. bd. 1 or. M. 5 Filiala Nr. or.13 or. Renaşterii. 9 Reprezentanţa nr. 1 Filiala Nr. Soroca. Orhei. bd.Hincesti. Chişinău. Mihail Kogălnicianu. Comrat. 3 Filiala Nr. 2 Filiala Nr. str. 148 ”A” Telefon de contact (0298) 2-44-76 (0236) 2-20-98 (022) 43-82-24 (0243) 2-18-15 (0235) 3-21-50 (022) 23-20-62 (022) 50-51-14 (0230) 3-06-22 (022) 27-53-25 (0299) 2-84-53 (0269) 2-58-69 22 . Chişinău. str. 16 or. 7 Filiala Nr. Decebal. str.15 Reprezentanţa nr. 76 or. Scrisului Latin. Ungheni. str. or. str.

Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: stare economico-financiară bună. . . . Preşedintele băncii este Domnul Victor HVOROSTOVSCHI.completarea mijloacelor circulante. ce cuprinde toate sectoarele de bază ale economiei Moldovei. . Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. oferirea unui spectru larg al serviciilor bancare. atitudine individuală faţă de fiecare client în parte. Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): Scopul .consum Termenul individual pentru fiecare client în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Rata dobînzii 21-24% anual pentru creditele acordate în lei şi 11-14 % anual pentru creditele acordate în valută (dolari SUA şi EURO) Rambursarea de regulă lunară sau în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Condiţii de acordare . şi dispune de o experienţă bogată de muncă cu partenerii străini şi de un potenţial considerabil de export. .A.existenta sau deschiderea conturilor bancare la bancă.investiţii. deservire bună a datoriei. 23 . nivel stabil de încasări băneşti în conturile bancare. Banca se bucură de o clientelă vastă. pentru realizarea căreia este solicitat creditul.prezentarea la bancă a contractelor sau a altor documente legate de valorificarea proiectului de creditare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către firmele de evaluare aflate în relaţii de colaborare (contractuale) cu banca. cît şi persoanelor străine. fiind respectat coraportul de 2:1 între preţul de piaţă a gajului şi suma creditului. reputaţie de afaceri. (FinComBank) a fost fondată în iulie 1993 şi este actualmente una din băncile comerciale universale de avangardă din Republica Moldova care oferă un spectru larg de servicii bancare corporative şi investiţionale atît cetăţenilor locali.prezentarea garanţiilor în forma acceptată de bancă în scopul asigurării rambursării creditului. Avantajele creditării la BC „FinComBank” SA: examinarea operativă a cererilor de acordare a creditelor.Date generale: Banca de Finanţe şi Comerţ S.investirea mijloacelor proprii în afacerea. (telefon anticameră: (373 22) 22-74-35).

5 % anual în valută Termenul maxim 5 ani. Termenul maxim 3 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie în fiecare caz în mod individual Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 24 .5 % anual în lei şi 9 % anual în valută Termenul maxim 7 ani Termenul minim 2 ani Perioada de graţie nu mai mult de 2 ani. Linia de credit oferită de către Banca Mondială prin intermediul Primului proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat Beneficiarii eligibili întreprinderile private înregistrate în Republica Moldova. Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 3. prelucrarea materiei-prime agricole. iar în cadrul liniei speciale – pînă la 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 17. creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 250 000 dolari SUA – în cadrul liniei generale. pentru finanţarea creşterii plantaţiilor multianuale – 15 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie pînă la 24 luni Rambursarea conform graficului stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului nu mai puţin de 10 % din costul proiectului Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 2.Liniile de creditare: 1. cu excepţia celor din sectorul militar şi cultivării tutunului Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 2 500 000 dolari SUA (întreprinderilor mici şi mijlocii – nu mai mult de 100 000 dolari SUA) Rata dobînzii se stabileşte în baza concursului.2 % anual în lei şi 8. Linia de credit oferită de către Asociaţia de Dezvoltare Internaţională (IDA) prin intermediul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă. Linia de creditare oferită de către Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici prin intermediul Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă Destinaţia împrumutului prelucrarea materiei prime agricole. creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 16.

Independenţei. Chisinău Str. or. or. mun. Ştefan cel Mare. 27. or. 46.9. Dacia. oficiul 13 or. mun. Floreşti Str. 13.com Reţeaua de filiale: Telefon Filiala Adresa juridică Conducătorul Telefon anticameră 22-74-35 34-67-15 56-01-41 (231) 6-29-68 (235) 2-74-36 44-42-95 59-24-01 (299) 2-08-16 (256) 2-11-02 (250) 2-57-67 (236) 2-39-96 (298) 2-60-71 (246) 2-27-93 secţie relaţii cu clientelă Filiala №1 Filiala №2 Filiala №3 Filiala №4 Filiala №5 Filiala №6 Filiala №7 Filiala №8 Filiala №9 Filiala №10 Filiala №11 Filiala №12 Filiala №15 Str. or.: 22 74 35. Chisinău Bd. Pobeda. Ungheni Str. www. or. Moscovei. 74. Eminescu. Chisinău Prospectul Rebublicii. tel. 31 August. Naţională. 31. mun. 26. Orhei Bd. 73. Rîşcani Str. Ion Creangă. Independenţei. M. or. Puşkin 26. mun. Comrat Str. Cahul Str. mun. 20A. 1. 20. Chisinău Str. Chişinău. 10 mun. Mircea cel Bătrîn. mun. 25. Edineţ Şevcenco Ala Anatol Baxan Iulia Dumitru Ţepordei Maria Ion Rudenco Larisa Vasile Zaporojan Veronica Boris Ernu Zinaida Andrei Nicolaevschi Eugenia Gheorghe Creţu Nina Petru Romandaş Aliona Gheorghe Todorova Valentina Petru Grosu Minodora Grigore 2-60-73 2-26-51 2-57-63 2-05-44 77-66-63 6-29-69 2-77-32 44-47-72 59-24-04 3-30-00 2-46-40 Tabîrţa Alla Pantelei Ţîpliov Serhgei Vladimir 22-25-48 34-69-11 25 . Puşkin.Date de contact: Oficiul central: str. Chisinău Str. Bălţi Str.fincombank.

08. starea financiară satisfăcătoare a clientului. -istoria creditară pozitivă. Sciusev nr. partener de afaceri fidel şi o companie atractivă pentru investitori. posibilitatea de a achita dobânda pentru utilizarea creditului pe parcursul a primelor 10 zile a fiecărei luni calendaristice.capacitatea de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit). a fost fondată ca societate pe acţiuni la 8 august 1994 în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Chişinău. istoria creditară pozitivă. lipsa necesităţii de prezentare a unui act costisitor de evaluare a patrimoniului emis de către un expert independent (în cazul în care suma creditului nu depăşeşte 500 000 lei). 2.2001 str. lipsa penalităţii pentru suma creditului rămasă pînă la disbursarea sumei totale a creditului (în cazul în care clientul nu doreşte disbursarea sumei totale a creditului) .08. -argumentarea tehnico-economică realizabilă 1-2 ani 1-2 ani 1-2 ani Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: La evaluarea gajului se iau în consideraţie lichiditatea gajului. o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. 77 din 08. totodată. 3.INVESTPRIVATBANK S. -starea financiară satisfăcătoare a clientului. Banca Comercială autorizaţia BNM nr. răspunsul la cererea privind eliberarea creditului se acordă în timp de 2 zile bancare. acţionari. perisabilitatea şi valoarea pe piaţă a acestuia. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. 102109622 din 03. clienţi si proprii angajaţi. Pînă în prezent. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: existenţa capacităţii de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit). Moldova 2001 telefon (+373 22) 27-43-86 fax: (+373 22) 54-05-10 Date generale: Banca Comercială “Investprivatbank” S. 26 . Tipuri de credite acordate: Nr 1. din momentul înaintării acesteia. Avantajele creditării la BC ”Investprivatbank”SA: lipsa penalităţii pentru achitarea înainte de termen a creditului. 4. Destinaţia creditelor Completarea mijloacelor circulante Achitarea pe contractele de import Procurarea imobilului Construcţia Termenul 1-2 ani 27% anual + comision pentru eliberarea creditului (de la 1% până la 2% din suma eliberată) conform graficului de plăţi sau la scadenţa creditului Rata dobînzii Rambursarea Condiţii de acordare .1994 reînregistrată la nr. 34. banca a reuşit să se afirme pe piaţa financiară autohtonă în calitate de o instituţie financiară multifuncţională şi cu profitabilitate stabilă creîndu-şi.A.A. Preşedintele băncii este Domnul Ivan CHIRPALOV (telefon anticameră:(+373 22) 27-43-86).

persoane fizice Rata procentuală la credit expirat Rata procentuală la dobînda expirată Date de contact: Oficiul central: str.5 7. 1 Filiala nr.persoane fizice Comision pentru eliberarea creditului Comision pentru prorogarea dosarului de credit Comision pentru deschiderea liniei de credit Perfectarea contractului de gaj Servicii de consultanţă financiară Emiterea garanţiei bancare Comision pentru perfectarea garanţiei Pre avizare Avizare Amendament Primirea. 6. Ştefan cel Mare şi Sfânt.4% din soldul p-u o lună pînă la 3% 200 lei Conform contractului Tariful minim 500 MDL 3%-10% anual din suma garanţiei 200 MDL 30 USD 50 USD min 0. Chişinău. 9.3 7. 7. 34. 10. str.ipb.2% 40 USD 50 USD min 0. 70 mun.6 7.ipb.persoane juridice . fax: (+373 22) 54-05-10.md Tariful 200 lei 200 lei pînă la 2% 1% din soldul creditului pentru fiecare 3 luni. 16/1 Telefon tel. Chişinău. Chişinău.1 7.md www. gratis gratis Rata procentuală la credit +50 puncte Rata procentuală la credit +50 puncte 27 .md www. 71-62-89 tel. 3. 22-70-10 tel. or.Tarifele la credite şi garanţii eliberate: Nr. MD-2001 Telefon: (+373 22) 27-43-86.md Reţeaua de filiale: Filiale Filiala nr.25% 50 USD conform tarifelor telefonice 300 MDL 2. 4. 1.2 7. e-mail: ipb@ipb. I Creangă. 7.7 7.15% 50 USD min 0. Denumirea serviciului Perfectarea dosarului de credit . 134 mun. 0.persoane juridice .8 8. bd. 5. controlul şi expedierea documentelor Plata Anularea garanţiei Cheltuieli de comunicare telefon/fax Prezentarea rapoartelor contabile trimestriale de către debitori cu intîrziere Examinarea cererii de acordare a creditului . str.4 7. 2 Filiala nr. Chişinău. 11. Sciusev. 43-80-51 pagina web www. Kiev. Republica Moldova.ipb. 3 Adresa juridică mun.

oferă garanţii de rambursare a creditului satisfăcătoare pentru bancă după volum. EURO se calculă la suma creditului efectiv eliberată .12 luni Linia de credit: Destinaţia creditului finanţarea mijloacelor circulante Beneficiarii eligibili persoanele juridice şi fizice Valuta lei moldoveneşt. str. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. EURO 28 .Stefan cel Mare 81A Cod 280101749. bazîndu-se pe metodica internaţională şi standardele aplicate la creditarea business-ului mic si mijlociu. Astfel. MD-2012. lichiditate şi posibilitate de monitorizare. Totodată. situaţia financiar-economică a companiei (a grupei de companii) este satisfăcătoare. finanţarea investiţiilor persoanele juridice şi fizice lei moldoveneşti. posedă experienţa de succes în business de numai puţin de 6 luni. participă cu mijloace proprii în finanţarea proiectului creditat cu cel puţin 30% din suma totală a proiectului.60 luni în rate conform graficului stabilit in dependenta de fluxul mijloacelor băneşti a companiei vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” posibilitatea de a beneficia de perioade de gratie la rambursarea creditului pînă la 6 . fax 54-19-74 Date generale: Banca Comercială pe Acţiuni "Mobiasbancă" S. banca comercială „Mobiasbancă” acordă credite numai companiilor care corespund următoarelor criterii: sunt persoane juridice înregistrate care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare. În prezent direcţia prioritară de activitate a băncii constituie creditarea. . dolari SUA. Tipuri de credite acordate: Gama de servicii oferită de către banca comercială „Mobiasbancă” în domeniul creditării cuprinde următoarele tipuri de produse creditare de bază: credite clasice Credite clasice: Destinaţia creditului Beneficiarii eligibili Valuta Dobînda Termenul Rambursarea Garanţii Avantaje linii de credit credite overdraft finanţarea mijloacelor circulante. a fost înfiinţată la 4 iunie 1990 şi este astăzi o instituţie financiară de tip universal ce oferă o gama completă de servicii atît persoanelor juridice cît şi celor fizice. 54-19-71. componenţa. or.A.Chişinău.54-19-74. Preşedintele Consiliului de Administraţie este Domnul Nicolae DORIN (tel. dolari SUA. cont de corespondenta 35210749 la Centrul de decontări al Băncii Naţionale a Moldovei Tel. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Deoarece activitatea de creditare este însoţită de riscuri semnificative.Republica Moldova.pentru credite investiţionale . banca realizează propriul program de susţinere a activităţii de antreprenoriat şi efectuează creditarea aplicînd un sistem flexibil de rate ale dobînzilor. banca gestionează creditele din liniile de credit ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). precum şi structurilor financiare străine.(+373 22) 54-19-74).pentru finanţarea mijloacelor circulante – 18 luni.

altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv datoria debitoare). convenabil pentru client. dolari SUA. Este de menţionat că. obligaţiunilor pe credit. care se determina de către agenţiile de evaluare independente. . cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” Avantaje . . EURO Dobînda se calculează pe suma efectiv utilizată Termen maximum 12 luni. valori mobiliare. capacitatea împrumutatului de a asigura lichiditate înaltă (posibilitatea transformării condiţii de păstrare a obiectului gajului pe rapide a gajului în mijloace băneşti). Pentru sumele nesolicitate se va calcula doar un comision minim de rezervare (angajament) Termen pînă la 18 luni Rambursarea în orice timp. stocuri de mărfuri şi materiale.setul minim de documente necesar pentru examinarea cererii de primire a overdraftului Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj BC„Mobiasbancă” SA acceptă următoarele: bunuri imobile. obiectului gajului. 29 .oferă posibilitatea obţinerii în orice moment* (parţial sau în totalitate) a surselor din cadrul liniei de credit. utilaje şi echipamente. corespunderea criteriilor de calificare pe suficienţa valorii gajului pentru rambursarea întreg termen de creditare. . în acelaşi timp fiecare tranşă primită a overdraftului trebuie să fie rambursată în termen de 25 zile din momentul acordării. folosirii repetate a resursele creditare într-un număr nelimitat de ori * cu conditia de a nu depasi limita de creditare stabilită Credite Overdraft Destinaţia creditului acoperirea deficitului temporar de mijloace băneşti din contul curent şi susţinerea operativă a solvabilităţii clientului (în cazul lipsei sau insuficienţei mijloacelor băneşti în contul curent pentru efectuarea dispoziţiilor de plată depuse. . suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit. mijloace de transport. ce dispun de mijloace sau de surse stabile de mijloace. . contul va fi alimentat în regim automat cu suma necesară pentru a efectua transferul) Beneficiarii clienţii cu rulaje lunare stabile şi reputaţia financiară bună Limita creditului nu mai mult de 25% din suma încasărilor lunare în contul de decontare Valuta lei moldoveneşti. rambursării banilor primiţi. băncii pentru verificare şi evaluare ulterioară.este un mijloc eficient de optimizare a fluxurilor băneşti ale întreprinderii. asigurarea propusa trebuie să acopere suma creditului şi a dobînzii aferente şi să corespundă următoarelor criterii de calificare: lipsa reclamaţiilor din partea altor creditori deţinerea drepturilor de proprietate asupra asupra obiectului gajului. Dobînda În calitate de asigurare suplimentară pot fi prezentate garanţii ale persoanelor terţe.flexibilitatea absoluta. Rambursarea în orice timp convenabil pentru client cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii cesiunea încasărilor băneşti în favoarea băncii Avantaje . parcursul termenului de creditare şi accesul lipsa influenţei esenţiale a fluctuatei preturilor şi a cererii asupra obiectului asigurării. Evaluarea gajurilor se efectuează prin aplicarea scontului asupra valorii de piaţă a acestora.nu este necesară existenţa gajului (drept garanţie servesc rulajele de pe cont. . In continuare overdraftul lucrează în regim automat fără necesitatea de a contacta banca de fiecare dată cînd apare nevoia de bani. mijloace băneşti.se calculează doar pe suma efectiv utilizată din linia de credit. starea financiară stabilă şi istoria creditară ireproşabilă).economie de timp – trecere prin procedura de aprobare a overdraftului şi semnarea contractelor doar o singură data pînă la încheierea contractului.economie de mijloace – dobînda se plăteşte doar pentru sumele real utilizate.presupune economisirea plăţilor aferente dobînzii.

finanţarea proiectelor concrete sau programelor investiţionale în scopul creării. întreprinderile micului business sau gospodăriile agricole din Republica Moldova a căror total active (fără includerea de pămînt şi clădiri) nu depăşeşte suma echivalenta în Lei moldoveneşti de $250. .finanţarea capitalului circulant în vederea măririi capacităţii de producţie sau pentru întreprinderile nou-create pe baza proiectelor concrete sau a programelor investiţionale.finanţarea activităţii de export şi pre-export la întreprinderile industriale care produc marfa de export şi încasează venituri în valută orice tip de activitate (cu excepţia celor enumerate în compartimentul „Restricţii la beneficiere” /rîndul 3 a tabelului în cauză/) Beneficiarii eligibili - întreprinderile mici şi mijlocii întreprinderile mici şi mijlocii microîntreprinderi din Republica Moldova a căror număr total de angajaţi permanenţi nu depăşeşte zece persoane. modernizării şi diversificării capacităţilor de producţie. .Liniile de creditare şi programe speciale pentru creditarea businessului mic şi mijlociu: Program de Facilitare a Comerţului (Trade Facilitation Program) susţinut de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) susţinerea operaţiunilor de import/export ale întreprinderilor mici şi mijlocii private din Republica Moldova Destinaţia Linia de Credit a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Program de garantare a împrumuturilor susţinut de către USAID .000 dolari SUA 30 .

. rambursarea sau răscumpărarea unui împrumut deja existent. conform condiţiilor actuale de piaţă pînă la 5 ani pînă la 12 luni 31 .echipament. producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari. jocuri de noroc. orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice - producerea armelor. cazinouri sau spatii de acomodare in care sunt amplasate sau se planifică amplasarea activităţilor cu jocuri de noroc.activităţi ce înrăutăţesc considerabil starea parcurilor naţionale sau a unor zone similare aflate sub protecţie sau introduc animale sau plante exotice in astfel de zone. sau lei moldoveneşti negociabilă. activitatea speculativa de investiţii. cercetări sau/şi servicii legate de sterilizare involuntară sau efectuarea avorturilor ca metoda de planificare a familiei. conform condiţiilor actuale de piaţă pîna la un an pînă la 6 luni negociabilă. si (2) $ 150.activităţi ce contribuie la producerea. împrumuturile pot fi acordate în dolari SUA. conform condiţiilor actuale de piaţă - Rata dobînzii Termenul Perioada de graţie negociabilă. EURO. aprovizionări pentru întreprinderi ce practica activităţi cu jocuri de noroc sau orice hoteluri. . jocuri de noroc.daca debitorii calificaţi au venituri preponderent în dolari SUA. .000 Dolari SUA pentru fiecare întreprindere mică sau gospodărie agricolă . . investiţii in hârtii de valoare pe termen scurt. . promovarea si utilizarea tutunului echivalentul în Lei moldoveneşti a următoarelor sume – (1) $ 5. împrumuturile vor fi acordate în lei moldoveneşti. .dacă debitorii calificaţi au venituri preponderent în lei moldoveneşti.000 Dolari SUA pentru fiecare micro-intreprindere. investiţii in hîrtii de valoare pe termen scurt.- producerea armelor.finanţarea pesticidelor sau echipamentelor de exploatare forestieră. producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari.utilaj pentru jocuri de noroc. orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice Restricţii la beneficiere Suma creditului pîna la 300 000 USD pîna la 250 000 USD Valuta dolari SUA sau altă valută liber convertibilă dolari SUA refinanţarea.bunurilor sau serviciilor care urmează a fi utilizate cu precădere pentru a satisface nevoi militare sau pentru a susţine activitatea politiei sau alte activităţi ale organelor de drept. activitatea speculativa de investiţii. .

Dacia 27. Republicii 20/16. 2 „ICAM” Filiala Nr. mun. Ştefan cel Mare şi Sfint 81a. MD-2044 bd. mun. Mircea cel Bătrîn 2. Anenii Noi. Chişinău. Alexandru cel Bun 5. Chişinău. 9 „Centru” Filiala Nr. Chişinău Telefon: serviciul informaţie (+373 22) 27-92-69. Chişinău. MD-2012 bd. MD-2005 str. Ştefan cel Mare şi Sfînt. MD-6501 bd. mun. MD-3606 str. Concilierii Naţionale 2.Date de contact: Oficiul central: Bd. mun. Ungheni. mun. Chişinău. 11 „Bălti” Adresa juridică bd. Chişinău. Barbu Lăutaru 26. MD-2001 bd. 10 „Cahul” Filiala Nr. 4 „Dacia” Filiala Nr. 5 „Riscani” Filiala Nr. mun. MD-3112 Directorul filialei Alexandru Radu Olga Pasinschi Tatiana Birlanean Angela Vasilita Oleg Visnevschii Sergiu Bulibas Anatol Colta Galina Raileanu Ion Turcan Natalia Chiciuc Telefon anticameră (373 22) 54-50-11 (373 22) 29-52-33 (373 22) 27-04-76 (373 22) 45-07-89 (373 22) 55-15-63 (373 22) 43-99-10 (373 265) 2-21-72 (373 22) 22-49-19 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 Expert creditar (373 22) 29-52-34 (373 22) 27-92-65 (373 22) 47-33-09 (373 22) 57-13-34 (373 22) 44-31-18 (373 265) 2-21-74 (373 22) 22-49-18 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 32 . Ştefan cel Mare şi Sfînt 196. or. Chişinău. or. 7 „Renastere” Filiala Nr.mobiasbanca. Tighina 65. Renaşterii 11. MD-3909 str. 81-a. mun. MD-2060 bd. MD-2068 str. MD-2004 str.md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Nr. Moscovei 2. 3 „Ciocana” Filiala Nr. web: www. Chişinău. mun. Bălţi. mun. 8 „Ungheni” Filiala Nr. 1 „Stejaur” Filiala Nr. 6 „Aneni” Filiala Nr. Cahul. or.

condiţiile de eligibilitate pentru beneficiere din resursele nominalizate fiind următoarele: 1. În prezent ea este o instituţie financiară universală. care are posibilitatea de a presta toate tipurile de servicii bancare moderne pentru persoane fizice şi juridice. "MOLDINDCONBANK" S. deservirea complexa in orice oficiu al băncii.Date generale: Banca comercială pentru industrie şi construcţii – B. ulterior reorganizată în Banca republicană moldovenească a Promstroibank-ului din URSS sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale şi locative. transferuri băneşti rapide.C. completarea capitalului circulant 33 . "MOLDINDCONBANK" S. de dezvoltare sau reabilitare.A. prin decizia Adunării de Constituire din 25 octombrie 1991. Linia de credit oferită de către Directoratul Liniei de Credit în cadrul Primului Proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat. servicii bancare electronice. emiterea cambiilor bancare. implementarea continuă a tehnologiilor performante. o atenţie deosebită fiind acordată dezvoltării bussinesului mic şi mijlociu.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova.000 USD Termen pînă la 3 ani 6 luni Beneficiarii eligibili Întreprinderile mici şi mijlocii Pentru proiecte noi. Banca are o reţea de filiale ramificată pe tot teritoriul ţării care se extinde în continuu şi oferă posibilitatea clienţilor săi să beneficieze de condiţii avantajoase de creditare. servicii de brokeraj.C. consultanţa în sfera investiţiilor.: universalitatea . acceptarea unui larg spectru de depozite şi păstrarea valorilor în safeuri individuale. Liniile de creditare În cadrul Băncii Comerciale „MOLDINDCONBANK” au fost deschise liniile de creditare din cadrul resurselor organizaţiilor financiare internaţionale. emiterea şi deservirea cardurilor şi cecurilor.A. Linia de Credit oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) Suma maximă 500.prestarea clienţilor săi unui spectru larg de servicii. După destrămarea URSS. Avantajele creditării la BC „MOLDINDCONBANK” S. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filiala a Stroibankului din URSS. susţinut financiar de Banca Mondială Termen Pînă la 3 ani. de transport şi telecomunicaţii. Conducătorul Băncii este Domnul Victor CIBOTARU (telefon anticameră: (+373 22) 57-67-33). banca a fost transformată într-o bancă comercială pe acţiuni pentru industrie şi construcţii – B. a întreprinderilor complexului energetic. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. cum ar fi: deschiderea şi deservirea conturilor bancare multivalutare. din contul resurselor de recreditare Beneficiarii eligibili Întreprinderi private (mai mult de 50% capital privat) 2.

Chişinău) 5.3.100. ş.5. împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pe un termen pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani.000 USD.investiţii.a) împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pînă la un termen de 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani Beneficiarii eligibili îtreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol (cu excepţia mun. completarea capitalului circulant Suma maximă 500. susţinut financiar de Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie.000 USD Termen pînă la 3 ani 34 .000 USD) Contribuţia beneficiarului minimum 10% din costul total al investiţiei Termen pînă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii redusă. angajate în activitate de fermier. de dezvoltare sau reabilitare. livezi. Linia de credit oferită de către Proiectul de Finanţare Agricolă. înregistrate sub orice formă juridică. livezi.minimum 20% din costul subproiectului Termen pnă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii rdusă. corelată cu rata medie a inflaţiei Condiţii suplimentare eliberarea creditelor are următoarea proporţie: 75%. linia generală .420. Suma maximă 30. susţinut financiar de Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie. Bălţi) Suma maximă Linia specială . Linia de credit oferită de către Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale. 25%capital circulant 4.000 USD (în cazuri excepţionale. Beneficiarii eligibili Persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor.000 USD. ş. producţie sau comercializare agricolă.întreprinderi cu mai mulţi proprietari 30. corelată cu rata medie a inflaţiei Linia de credit oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii Scopul proiecte noi. sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun. de prelucrare.250. Chişinău şi mun.70. întreprinderi cu un singur proprietar . suma maximă. echivalentul în lei .000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite).a). linia generală .000 MDL.000 USD Contribuţia beneficiarului Linia specială – minimum 10% din costul sub-proiectului. echivalentul în lei .

Asigurare la creditul dat serveşte automobilul procurat din contul creditului cu asigurarea „Casco” în favoarea băncii sau alt gaj lichid (imobil). 35 . Cerinţe faţă de solicitant Să fie cetăţean al Republicii Moldova. Credite lombard Creditele lombard reprezintă credite de consum oferite persoanelor fizice care presupun amanetarea articolelor de juvaierie: metalelor şi pietrelor preţioase.RISP pina la 15 ani (graţie pînă la 3 ani) . 20% din costul sub-proiectului Termen: până la 5 ani* Rata dobînzii: redusă.IFAD pina la 15 ani (graţie pînă la 5 ani) Overdraft . care se acordă pentru necesităţi personale neindicându-se destinaţia. 10% din costul total al investiţiei Termen: până la 5 ani (graţie pînă la 2 ani)* Rata dobânzii: redusă.). angajate în activitate de fermier. precum şi persoanelor fizice sunt: Întreprinderile mici şi mijlocii Credite investiţionale Scop: proiecte investiţionale Termen: de la 18 luni Forma de eliberare: credit.min. producţie sau comercializare agricolă. cu posibilitatea prolongării ulterioare Persoane fizice Credite investiţionale Scop: procurarea. Buletin de identitate (original + copie). Chitanţe de plată la zi a serviciilor comunale. Cerere de credit. precum şi altor obiecte de valoare. impozitelor şi accizelor necesare pentru achitare la înregistrarea automobilului. linie de credit Credite pentru capital circulant Scop: finanţarea capitalului circulant Termen: scurt şi mediu (1 – 18 luni) Forma de eliberare: credit. Linia de credit overdraft pe conturile de card salarial se acordă doar deţinătorilor de carduri salariale Cirrus/Maestro eliberate de bancă în bază de contract cu deţinătorul. „MOLDINDCONBANK” S. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale.a): .000 USD. livezile. 2. Certificat privind salariul lunar.250. întreprinderi cu un singur proprietar – 5. Termenul de valabilitate a contractului de credit este de 12 luni. echivalentul in lei 70. constituind 100 000 MDL. Copie a actului de proprietate (conform adresei din BI). Perioada max.000 USD. Chişinău) Suma maximă: 30. Scrisoare de garanţie emisă de întreprindere în favoarea Băncii (pentru creditul „pentru management). Credite cambiale Scop: achitarea cu furnizorii de resurse şi mărfuri Termen: scurt (1-12 luni) Modalitatea: prin eliberarea cambiei Credite documentare Garanţii bancare Scop: • operaţiuni comerciale interne şi de import-export • participarea la tendere pentru achiziţii publice şi la privatizare • amânarea plăţii TVA la vamă • garantarea plăţii avansului • garantarea unui credit • garanţii de bună execuţie ş. Chişinău şi mun. linia generală . punerii la evidenţă şi perfectării documentelor ceconfirmă dreprul de proprietate asupra automobilului. Persoana poate să-l utilizeze pentru orice scop ce nu contravine legislaţiei în vigoare. facilitate de overdraft Set redus de documente Scop: acoperirea decalajului temporar între încasări şi plăţi Termen: foarte scurt (pînă la 1 lună) Rambursarea: pe măsura intrărilor în cont. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. etc. Termenul creditului este de până la 2 ani şi se acordă în monedă naţională.A. 25% . etc. Aceste credite se acordă fără gaj şi fără giranţi până la suma maximă de 5 000 MDL. 4. credit revolving Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale (IDA) Beneficiari: persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor. 3. Documente necesare 1. se acordă doar pentru procurarea automobilelor noi de la distribuitorii oficiali din ţară. Copia integrală a cărţii de muncă (vizată de persoana autorizată şi ştampilată). 5.întreprinderi cu mai mulţi proprietari – 30. corelată cu rata medie a inflaţiei Eliberarea creditelor vor avea urmatoarea proportie: 75% investitii.capital circulant Proiectul de Finanţare Agricolă a FIDA (Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă) Beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol (excepţie mun. Termenul pentru care se acordă creditul este de max. Rambursarea se efectuează în mod automat în momentul intrării sumelor în cont (salariu.min.a.000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite. ş.000 USD) Contribuţia beneficiarului: min. Creditele se acordă cu termen de până la o lună şi pot fi rambursate integral sau în rate. linia generală . Vechimea la locul de muncă actual – minim 1 an (pentru creditul „pentru management şi de trezorerie). de prelucrare. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. repararea imobilului. Rambursările lunare (credit + dobândă) să nu depăşească 50% din salariul lunar al solicitantului. linie de credit Overdraft pe card de debit Creditele overdraft pe cont de card salarial reprezintă credite de consum care se acordă clienţilor pentru necesităţi primordiale de consum şi acoperirea unor lipse de disponibil bănesc pe perioade scurte de timp.C.manageri şi specialişti de vârf ai întreprinderilor mari care sânt clienţi ai băncii şi au vânzări nete medii lunare mai mari de 1 000 000 MDL şi înregistrează profit. 6.000 USD Contribuţia beneficiarului: linia specială . echivalentul in lei 420. corelată cu rata medie a inflaţiei *În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţa de vie.000 MDL.000 USD (în cazuri excepţionale suma maximă – 100. Solicitantul trebuie să dispună de mijloace proprii în suma adecvată pentru achitarea taxelor vamale. Credite pentru procurarea automobilelor Creditele pentru procurarea automobilelor sunt credite investiţionale de consum care se acordă persoanelor fizice. prime. Să aibă viză de reşedinţă permanentă în Republica Moldova. de rambursare este de 12 luni. întreprinderilor mici şi mijlocii. Beneficiarul trebuie să-şi deschidă cont de card la bancă. Suma creditului constituie 70 % din valoarea automobilului. 10% din costul sub-proiectului. Bălţi) Suma maximă: linia specială . 12 luni. sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun. Credite "pentru management" Este un produs nou pentru persoane fizice . Termen: de la 18 luni Forma de eliberare:credit. Creditele nu au destinaţie concretă şi se acordă pentru finanţarea necesităţilor personale suma max. Modalitatea de acordare a creditului la dorinţa clientului: direct sau prin transferarea creditului la contul de card emis de către bancă solicitantului. Credite de trezorerie Este un produs nou pentru persoane fizice.Principalele categorii de produse oferite de către B. înregistrate sub orice formă juridică. Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Acreditive documentare Scop: procurări din import Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Garanţii şi acreditive documentare confirmate de BERD Scop: operaţiuni comerciale de import-export Termen: până la 12 luni.

00 . (373 22) 27. Taraclia. duminică 8. zile de odihna: sâmbătă. 24 Codul băncii 280101309 280101332 280101329 280101317 280101319 280101321 280101333 280101335 280101327 280101326 280101337 280101324 280101318 Programul 8. s. 31 6301.45 duminică 8.00–16.Armenească. 38 2012. duminică 8. or. or.00 .14. 31 August.00 . bd.00 fără pauză. zile de odihnă: sâmbătă. str.17.00.14.00. duminică 8. 9A 280101322 280101323 280101342 280101341 280101344 280101346 280101347 36 . 76-A 2068. Străşeni. or. or.00 sâmbătă: 8.00 . Eminescu.00-14. 30 4601. fără pauză zile de odihnă: sâmbătă.125 4701.30-16.00 pauză: 12. str. str. 10 4300.sâmbătă: 8. Soroca . Independenţei. Briceni. 38A 5400.00–17.Hînceşti.30-15.00 . duminică.30 pauză:13. str. Sciusev. Edineţ.00 . zi liberă: duminică 8. duminică 8. tel. 434481 (373 22) 235667 (373 22) 764919. zile de odihnă: sâmbătă. str. duminică 8.30-14.00 8. Leova.00-13. duminică 8. Chişinău. Giurgiuleşti. Chişinău. 22690 (373 263) 22487. 24839 (373 250) 23206.00 fără pauză. str. 59 3401. zi de odihnă: duminică 8.00 .00 . zile de odihnă: sâmbătă. 25676 GIURGIULEŞTI HÎNCEŞTI BRICENI FLOREŞTI CĂUŞENI UNGHENI TARACLIA Valentina Bostan Toader Mereacre Elena Gonciariuc Ghenadie Nour Nicolae Platon Maria Rusu Dumitru Siumbeli 5318.17.00-14. 71395 (373 234) 23201. str. str.00.30. duminică 8.95. Rezina. or. fax.com Reţeaua de filiale: Denumirea filialei CENTRU TELECOM TRANS INVEST REMIZ ONEST BĂLŢI ORHEI REZINA DONDUŞENI EDINEŢ SOROCA STRĂŞENI LEOVA Director Sergiu Teleşco Oleg Burdujan Nina Ţurcan Zinaida Torgai Ludmila Nebesnaia Valentin Armaş Sergiu Sergentu Nina Bogdanova Aurel Bucătaru Marina Urzică Ludmila Beregulenco Parascovia Jereghi Adresa 2012. Căuşeni. mun. 22637 (373 254) 22659.00 pauză 13. Chişinău. e-mai: info@moldindconbank. r-l Cahul. or. Mateevici.30 . mun.36 5000. Donduşeni. or Floreşti. 27527 (373 274) 25556. Bălţi. or. fără pauză. M.00-12. str. Independenţei.00 pauză 13. 24266 (373 236) 27151. 8 3700.30-15.00 pauză 13. 576734 (373 22) 228073 (373 22) 434607.00 pauză 13. duminică 8.00 . duminică 8. Anatol Popovici. Orhei.00-16.00 fără pauză.00 . zile de odihnă: sâmbătă. casa valutară. 2Ŕ 7400. mun.91. duminică.00-17.30 Telefon de contact (373 22) 576727. str.00 fără pauză zile de odihnă: sâmbata. str.00. Mihalcea Hîncu. zi de odihnă: duminică 8.00 fără pauză. zile de odihnă: sâmbătă.14.00 zile de odihnă: sâmbătă.00.00-13.17. duminică 8. Independenţei. str.30. duminică 8. str.00.00 zile de odihnă: sâmbătă. 27August. 763522 (373 231) 23548 (373 235) 22690.moldindconbank. duminică 8. mun.00. Chişinău. 31 August. 20242 (373 243) 24595. Boico.Vasile Lupu. 14/1 2001. duminică 9.00 –16. 2 5106. zile de odihnă: sâmbătă. 22656 (373 251) 23790 (373 246) 22690 (373 230) 23606 (373 237) 22364. or.30-16. str. zile de odihnă: sâmbătă.30. str. 20A 3501.14.30-13.00 . mun.00 pauză 13.30 pauză 13. Armenească 38. Ştefan cel Mare. (373 22) 57-67-82. Comsomolului.00 -14. 123 A 2043. Chişinău. str.00-15. or. or.00 -17.00 – 16. mun. 104 3000. zile de odihna: sâmbătă.14. str.18. duminică 8.00 .30 .17. 23507 (373 247) 24963. zile de odihnă: sâmbătă.00 fără pauză sâmbata 9.00 sâmbătă: 9. 7A 3600.13.00 pauză 13. Ştefan cel Mare.00 zile de odihna: sâmbătă. 23780 (373 253) 24177.17. or.com. pauză: 12. casa-8.Date de contact: Oficiul central: str.17.14. bd. Independenţei .00 pauză 13. 6/1 3100. Moscovei. Ungheni.00 .30 – 16.30 zile de odihnă: sâmbătă. Independenţei.00 fără pauză.16.00 pauză 13. duminică 8.30 .00 – 16. or.14. web: www.00 zile de odihnă:sâmbătă. str.

la momentul depunerii cererii pentru credit.A. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip închis. 10000 lei – pentru formaţiunile. Avantajele creditării la BC „Moldova-Agroindbank” S. luarea deciziei referitor la posibilitatea acordării creditului în baza evaluării întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor după sistemul „credit scoring”. care să permită o evaluare adecvată a situaţiei clientului. a producţiei noi. reutilarea tehnică. Cerinţe faţa de beneficiarii creditelor: înregistrarea şi desfăşurarea activităţii în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. mijloacelor de transport.A. lung (mai mare de 5 ani). - Termenul: scurt (pînă la 1 an). procurarea fondurilor fixe. sădirea plantaţiilor multianuale. fiind succesorul fostei bănci teritoriale a băncii specializate „Agroprombank” din fosta URSS. aplicarea schemelor flexibile de eliberare şi rambursare a creditelor. Preşedintele băncii este Doamna Natalia VRABIE (telefon anticameră: (+0373 22) 22-27-70). 37 . confidenţialitatea informaţiei. 20000 lei – pentru formaţiunile. dezvoltarea noilor tehnologii. reconstrucţia şi modernizarea procesului de producere. cerinţe faţa de capitalul statutar: 5400 lei – pentru formaţiunile. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. lipsa. procurarea imobilului cu destinaţie de producţie.: orientarea maximă spre client şi oferirea întreprinderii produselor creditare corespunzătoare domeniul ei de activitate. achitare a dobînziilor. şi este astăzi lider incontestabil în sectorul bancar al Republicii Moldova. precum şi a cererilor pentru eliberarea creditelor. dispunerea sau deschiderea contului curent şi valutar la BC”Moldova-Agroindbank”S. a fost fondată la 8 mai 1991. procurarea şi amenajarea terenurilor. istorie creditară pozitivă. a datoriilor restante faţă de bancă sau faţă de alte bănci.A. şi efectuarea plăţilor în valuta naţională şi străină prin intermediul acestor conturi. posibilitatea acordării clientului mai multor produse creditare. oferirea informaţiei juridice şi financiare despre activitate în volumul. mediu (pînă la 5 ani). care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi cu Răspundere Limitată.Date generale: Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip deschis. procedura simplificată de evaluare a întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: formarea şi completarea capitalului circulant.

comercializării şi altor activităţi aferente sub-sectoarelor agriculturii. condiţiile de acordare ale cărora permit astfel de acţiuni (credite de investiţie.gospodării ţărăneşti.000 MDL Credite din mijloacele împrumutate a Republicii Moldova de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) . Rambursarea: Rambursarea creditului are loc de regulă lunar. pentru o afacere în grup – 420.investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. Valuta: Lei moldoveneşti.societăţi agricole de producere. Perioada de graţie: La rambursarea creditului şi plata dobînzii perioadele de graţie se stabilesc pentru produsele creditare. prin oferirea de garanţii şi emiteri a acreditivelor confirmate de bancă. în care activitatea clientului este supusă acţiunii influenţelor sezoniere sau altor devieri de ordin ciclic. înregistrate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova sub orice formă organizatorico – juridică şi care corespund acrelor normative şi standardelor băncii Denumirea liniei de creditare Beneficiarii eligibili investiţiile capitale pentru dezvoltarea diferitor domenii de activitate economică în spaţiul rural Destinaţia împrumutului Valoarea maximă a 30. EURO. susţinut financiar de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) . în baza unui grafic stabilit. poate fi stabilit un altfel de grafic de rambursare (spre exemplu. . întreprinderi individuale sau în alta formă de organizare juridică bazată pe proprietate privată şi angajată în activităţi economice în spaţiul rural . trimestrial).a. asociaţi de gospodarii de fermieri. . . prin intermediul deschiderii liniilor de credit. care activează în forma organizaţional – juridică de societăţi pe acţiuni. care este determinată de politica de preţuri. ambalării.întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol. comercializare sau de prestări serviciile agricole. care pot beneficia 38 . Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea bunurilor acceptate de banca în calitate de gaj se efectuează de către specialistul băncii. de artizanat etc.000 USD (cu excepţia cooperativelor de producere şi asociaţiilor de gospodarii ţărăneşti. overdraft-urilor. o rată flotantă a dobînzii.000 MDL. .Rata dobînzii: Banca aplică.). inclusiv în societăţii industriale. dolari SUA.investiţii pentru dezvoltarea producţiei agricole. De regulă. de turism. credite pentru cheltuieli curente la creşterea culturilor agricole ş. societăţi cu răspundere limitată. societăţi în nume colectiv.finanţarea capitalului circulant. inclusiv a plantaţiilor multianuale. depozitării. comerciale. cu preponderenţa. prelucrare.investiţii pentru dezvoltarea altor activităţi economice în spaţiul rural. Modalităţile de acordare: prin intermediul eliberării directe a mijloacelor. Liniile de creditare: Credite acordate în cadrul proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). asigurarea creditului cu gaj lichid trebuie să constituie nu mai puţin de 140% din suma creditului solicitat. din cadrul Liniei Speciale de Credit: pentru o afacere individuală-70. În cazul. eliberării creditelor revolving.

împrumutului din cadrul Liniei Generale de Credit mărimea maximă a împrumuturilor – 250. Pentru împrumuturile acordate beneficiarilor rata dobînzii stabilită la momentul acordării rămîne constantă pe întreagă perioada de utilizare a creditului . .pentru creditele de termen mediu (cu excepţia investiţiilor în plantaţiile multianuale) – pînă la 5 ani cu o perioada de graţie de pînă la 2 ani.Chişinău.md 39 .maib. utilajul. terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit. str. Telefon: (+373 22) 22-80-51. pentru alte investiţii – pînă la 5 ani Termenul maxim Termenul de rambursare Perioada de graţie Contribuţia proprie a beneficiarului Gajul se stabileşte în dependenţă de termenii de producere şi comercializare a producţiei pînă la 3 ani nu mai puţin de 20% din costul afacerii creditare bunurile imobile.000 USD) este stabilită şi revizuită o dată în 6 luni. cu o perioada de graţie de pînă la 4 ani se stabileşte în dependenţa de scopul creditului şi de regulă coincide cu termenii de producere şi comercializare a producţiei Rata dobînzii pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 15 ani. terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit. tehnica. (+373 22) 22-11-04 web: www. animalele procurate din contul creditului nu mai puţin de 10% din costul afacerii creditare bunurile imobile. în dependenţa de scopul investiţiei.pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 8 ani. 9. utilajul. tehnica.000 dolari SUA flotantă dar preferenţială. stabilită în conformitate cu politica dobînzilor în vigoare a băncii de credite în suma de pînă la 100.Cosmonauţilor. animalele procurate din contul creditului Date de contact: Oficiul central: mun.

Mahu.70 str.5 str.21 str. 4 Chişinău nr.115 str.Pacii.I.126 str. 49 str.54 Director Solovei Larisa Zara Aurel Catruc Dumitru Capsamun Valentina Lavric Violina Groza Zaharia Griţcan Iulia Vicol Tatiana Ureche Valentina Ciubari Veta Miţcul Tatiana Dănuţă Ştefan Rogac Angela Nicolenco Tamara Cherina Maria Catană Viorel Ludmila Eremeeva.Burebista.9 ars.M.Stefan cel Mare.6 str.V.Srefan cel Mare.Eminescu.Alexandru cel Bun.56-a str.M. director-adjunct al filialei Guşan Ludmila Colbasiuc Nelea Negură Alexei Roman Jorj Iabanji Lidia Untilă Efimia Zara Aurel Fiodor.Ceapaev. director al filialei Taraclia Veveriţa Ion Burbulea Maria Ion Veveriţă.Eminescu.6 str Puşkin.64 str.Stefan cel Mare.Independenţei.Voda cel Cumplit.49 str.2 Chişinău nr.Stăuceni str.3 str.21 str. 6 Chişinău nr.Stefan cel Mare.7a str.Renasterii.115 str.17 str.M.Alexandru cel Bun.8 str. director al filialei Cimişlia Primov Ina Vicol Adelina Nicorici Ion Scutaru Anatol Dorogoi Tamara Afanasiev Leonid Jitariuc Tamara Nofit Galina Ivasiuc Ghenadie Tomşa Svetlana Plămădeală Natalia Olga Căpăţină.75 str.3 str.V.18 str.Independenţei.182 str.31 August.67 str.Eminescu Miron Costin Nisporeni Ocniţa Orhei Rezina Rîşcani Sângerei Şoldanesti Soroca Ştefan Vodă Străşeni Taraclia Teleneşti Ungheni Vulcaneşti Adresa juridică str.1Chişinău nr.Biruintei.Alexandru cel Bun.45 str.Alecsandri.37 str.111 str.20 str.19 str.10 str.66 str.127 str.Independentei.Chişinăului. 7 Chişinău Ceadîr-Lunga Cimişlia Cocieri Comrat Criuleni Donduşeni Drochia Edineţ Făleşti Floreşti Glodeni Hânceşti Ialoveni Leova M. 205 str.Stefan Vodă.Mitropolit Varlaam.4 str. Tighina.25 str. 3 Chişinău nr. Ion Creangă 78 str.Alba Iulia 184-3 str.Bulgara.centru nr.31August.Stefan Vodă.Eminescu.Mateevici.27August.Reţeaua de filiale: Denumirea filialei Anenii-Noi Bălţi Buiucani Basarabeasca Briceni Cahul Călăraşi Cantemir Căuşeni Chişinău.22 bd.Pobeda. com.47 bd Dacia 30-3 str.Tricolorului.Miron Costin. 73 str.29 str.Chişinău 5.31August.Independenţei. Director al filialei Bălţi Iarovaia Raisa Gherasim Valeriu Eremeeva Liudmila Ţurcan Olga Fulga Eleonora Palancean Maria Telefon de contact Prefix Telefon 265 22590 231 29360 22 745858 267 22590 247 239 244 273 243 22 22 22 22 22 22 22 261 241 248 238 248 251 252 246 259 250 249 234 268 263 22 22 264 271 235 254 256 262 272 230 242 237 274 258 236 253 22590 32590 22590 22590 23086 237913 221809 271699 207034 506861 501917 319311 22590 22590 38265 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 226393 447004 22590 24517 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 24320 22590 22590 22590 40 .24 str.Lenina.32 str.5 str.Independenţei. director-adjunct al filialei Basoc Maria.Stefan cel Mare.Budjacului.Plotnicov.

unibank. credite pentru întreprinderile de combustibil şi energetică. credite pentru construcţii şi ameliorarea pămîntului. solvabilitate. fiind astăzi una din cele mai stabile şi dinamice bănci comerciale din Republica Moldova. personalitate de excepţie în sistemul financiar-bancar al ţării. în calitate de bancă regională cu sediul în or. Mitropolit Bănulescu-Bodoni. Actualmente. credite pentru întreprinderile industriei alimentare. fax: (+373 22) 22-05-30 www.md Date generale: Banca Comercială “UNIBANK” SA şi-a început activitatea în ianuarie 1993. mun. 41 . precum şi dealer primar pe piaţa autohtonă a valorilor mobiliare. leasing financiar. Tipurile de credite acordate: în dependenţă de destinaţie: credite pentru agricultură. Preşedintele Băncii este D-na Claudia Melnic. credite interbancare. Avantajele creditării la Banca Comercială „Unibank”SA: operativitate. corespunderea agentului economic criteriilor acceptate în Regulamentul privind activitatea de creditare a BC “UNIBANK” SA (presupune: lichiditate. credite pentru întreprinderile industrial-comerciale. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.str. întregul pachet de acţiuni ale băncii aparţine Băncii Comerciale „Petrocommerţ” (Rusia) – lider recunoscut pe piaţa serviciilor bancare din ţara respectivă. analiză individuală a fiecărei propuneri a clientului. 45. existenţa unui gaj solvabil. suficienţa capitalului. Chişinău. credite pentru construcţii şi deservirea drumurilor. achiziţionarea în cauză constituind un imbold esenţial de dezvoltare a băncii şi o serie de avantaje incontestabile. credite de consum (individuale). credite pentru procurarea imobilului. rentabilitate). competenţă. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: realitatea şi oportunitatea economică a proiectului propus pentru creditare. MD-2012 tel: (+373 22) 22-55-86. Hînceşti.

de gaj a imobilului propus în calitate de gaj. Creditarea întreprinderilor agricole Pentru anul 2005 condiţiile de beneficiere de programul de creditare a întreprinderilor agricole sunt: destinaţia creditului: creditul se acordă pentru procurarea combustibilului şi lubrifianţilor cu scopul efectuării lucrărilor de însămînţare şi colectare în sezonul agricol 2005. valori în mărfuri şi materiale. struguri. overdraft (se acordă pentru completarea mijloacelor circulante în cazul lipsei acestora în contul curent al împrumutatului). porumb.. Forma respectivă de creditare eliberează clientul de plata lunară a dobânzii şi este foarte convenabilă. tutun. banca acceptă producţie agricolă . relaţiile dintre clienţi şi bancă. bunuri imobile.în dependenţă de valută: în lei moldoveneşti. pe termen mediu (de la 1 an pînă la 5 ani). seminţe de floarea soarelui. în conformitate cu graficul expres cu oferirea unei perioade de graţie de la 1 pînă la 6 luni din momentul semnării contractului de credit (în funcţie de termenul creditului.). linii de credit (inclusiv credite revolver. garanţii ale terţilor. în dependenţă de tipul asigurării: credite pentru asigurarea cărora se oferă gaj: imobil. permit împrumutatului efectuarea împrumuturilor repetate şi stingerea mijloacelor băneşti în limitele şi termenii stabiliţi în contractul de credit). în dependenţă de modul de rambursare: la sfîrşitul termenului de utilizare. respectiv. istoria creditară a clienţilor. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: BC “Unibank” SA prestează clienţilor servicii privind evaluarea costului de piaţă şi. etc. gaj: în calitate de gaj. precum şi băncilor în scopul desfăşurării activităţii lor financiare). utilaj. rata anuală a dobînzii: mai mică decît cea existentă pe piaţa bancară. utilaj etc. garanţii ale R. prevăzut în contractul de credit. scopurile şi termenii creditării. chimicalelor. Această sumă a dobânzii este inclusă în suma creditului. grîu alimentar. avînd în vedere caracterul sezonier al procesului de producţie şi încasările de mijloace băneşti ale întreprinderilor agricole. 42 . particularităţile proiectului de creditare. precum şi evaluarea calităţii imobilului propus în gaj.M. în dependenţă de termenul utilizării creditului: pe termen scurt (mai puţin de 1 an). condiţiile acordării: creditul se acordă cu condiţia plăţii preliminare a dobînzilor pentru întregul termen de utilizare a mijloacelor băneşti împrumutate. terenuri de pămînt ce aparţin fondatorilor şi/sau conducerii întreprinderii. etc. în valută străină (se acordă persoanelor juridice şi fizice care practică activitate de antreprenoriat în scopul decontărilor cu nerezidenţi în baza contractelor.). credite garantate prin garanţii bancare. solvabilitatea gajului. îngrăşămintelor. seminţelor şi alte cheltuieli de sezon.recolta anului 2005 (inclusiv sfeclă de zahăr. Rata dobînzii: Se stabileşte în funcţie de conjunctura pieţei monetare. pentru reparaţia tehnicii şi procurarea pieselor de schimb. în dependenţă de modalităţile de acordare a surselor financiare din cadrul creditului: acordare de o singură data. alte forme de gaj.

Ştefan cel Mare. 41.Hînceşti. 204(b).unibank. Republica Moldova.Comrat UTA Găgăuz-Yeri.Date de contact: Oficiul central: str. Lenin. Puşkin. or.md.Ceadîr-Lunga UTA Găgăuz-Ieri. Hîncu. mun. Chişinău.Bălţi. MD-2012 Telefon: (+373 22) 22-55-86. 52. or.Chişinău Bd.md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Chişinău” Filiala “Bălţi” Filiala “Hînceşti” Filiala “Comrat” Filiala “Ceadîr-Lunga” Adresa juridică str. or. Lenin. MD-3121 Str. MD-3401 str. or. MD-3801 str. fax (+373 22) 22-05-30 e-mail: welcome@unibank. web: www. Bănulescu-Bodoni. or. Mitropolit G. 108. 45. 26. MD-6101 Telefon anticameră (+373 22) 22-44-74 (231) 2-24-88 fax 2-24-88 (269) 2-36-06 fax 2-36-06 (298) 2-54-76 fax 2-54-76 (291) 2-09-85 fax 2-09-91 Telefon secţie creditare (+373 22) 22-44-85 (231) 2-24-48 (269) 2-20-08 (298) 2-36-80 (291) 2-12-39 43 . M.

5 ani). Chişinău. (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail.A. (telefon anticameră: (+373 22) 295-900). credite pentru convertarea activelor: se acordă pentru finanţarea discrepanţei dintre termenul creditului comercial şi termenul obţinerii mijloacelor băneşti din vânzarea mărfurilor (termen de până la 1.universalbank. a fost fondată în anul 1994 şi activează pe piaţa capitalului din Republica Moldova deja mai mult de zece ani.existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente. a profitului/pierderilor. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: credite sezoniere: se acordă agenţilor economici pentru acoperirea necesităţilor financiare de scurtă durată (termen de până la 1 an).bd. a fluxului mijloacelor băneşti. funcţie deţinută. care dispun de un bilanţ lichid şi care asigură: .raportul capitalului propriu către total active de minim 1:3. oferind totodată o gamă largă de produse inovative.md. Activitatea băncii este orientată spre satisfacerea la maxim a necesitaţilor clienţilor. vechimea în muncă.participarea cu mijloace proprii la efectuarea cheltuielilor prognozate cu minim 25-30% Beneficiari persoane fizice Persoane fizice. ratele competitive a dobînzilor. Ştefan cel Mare şi Sfânt. http://www.md Date generale: Banca Comercială "Universalbank" S. Avantajele creditării la BC„Universalbank”SA: nivelul înalt de deservire a clienţilor. utilizarea sistemului “Client-Bancă. acorda întreaga paleta de servicii bancare şi realizează cu succes tot spectrul produselor bancare existente pe piaţă. inclusiv prognozei bilanţului.A. stabilitate prin esenţa locului de muncă. existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. precum şi oferirea soluţiilor optime pentru soluţionarea problemelor financiare cu care acestea se confrunta. ce permite rambursarea creditului. 180 mun. . existenţa unei surse de venit stabile. .universalbank. . cît şi pe cea externă. Preşedinte interimar a Cîrmuirii băncii este Doamna Diana MOTOLOGA. Astăzi Banca Comercială "Universalbank" S. MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900 (+0373 22) 220-056. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiari persoane juridice Întreprinderile cu o situaţie financiară pozitivă. examinarea promptă a cererilor de creditare. tratarea individuală a clienţilor.existenţa planului de afaceri. . Calitatea înaltă a activelor şi nivelul ridicat fiabilitate au permis băncii sa ocupe o poziţie sigură şi să-şi asigure un viitor reuşit atît pe piaţa internă. care corespund următoarelor criterii: identificare pozitivă.obţinerea profitului. gama largă de credite. 44 . abordarea individuală a acestora.

Vasile Lupu. existenţă pieţei de desfacere ş.universalbank. asigurare cu maşini şi utilaje. str. bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt.3 Reprezentanţa Comrat Reprezentanţa „Gemeni” Reprezentanţa „Ismail” Reprezentanţa Orhei Adresa juridică Chişinău. mun. „Gemeni” Chişinău. dolari SUA. trimestrială.13% anual. Chişinău. Mircea cel Bătrân. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Date de contact: Oficiul central: bd. 6 „Fidesco” Bălţi. Ştefan cel Mare şi Sfânt. credite industriale. credite în valută: 9 .md Reţeaua de filiale şi reprezentanţe: Filiale Filiala nr. MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900. ipotecă. lunară. 2 Chişinău.- credite pentru achiziţia de valori mobiliare corporative: se acordă pe un termen de până la 5 ani. 136.md. ş. credite bazate pe active: se acordă pentru menţinerea nivelului înalt al activelor lichide (leasing. EURO. str. maşini şi pentru menţinerea creşterii capitalului circulant (termen de peste 1 an). hotel „Codru” Telefonul de contact (+373 22) 438-138 (+373 22) 347-618 (+373 231) 60-952 (+373 298) 28-474 (+373 22) 211-215 (+373 22) 270-142 (+373 235) 32-032 45 . str. (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail. bd. termene diverse). „Ismail” Orhei. 95 Chişinău. Valoarea de gaj a bunurilor se stabileşte în dependenţă de categoria bunurilor. 180.1 Filiala nr.universalbank. Victoriei.2 Filiala nr. (+0373 22) 220-056. credite sub circulaţia fluxurilor băneşti: se acordă pentru achiziţia de utilaje. Ştefan cel Mare şi Sfânt. 8/1 Comrat. Rata dobînzii: credite în lei moldoveneşti: 19 – 23% anual.a. Rambursarea: graficul depinde de tipul proiectului creditat şi poate prevedea rambursarea în rate. starea lor. creditare de proiect: combinarea creditelor sub circulaţia fluxurilor băneşti cu credite bazate pe active. 65. 36. str. livrare. http://www. la cererea clientului.a. bd. la expirarea termenului contractului. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către specialiştii Secţiei Gajuri a băncii. Valuta creditelor: lei moldoveneşti. amplasarea. Bogdan-Voievod.

şi anume: situaţia satisfăcătoare financiar-economică a companiei (a grupei de companii). ce satisface Banca după volumul. banca şi-a confirmat reputaţia uneia dintre cele mai sigure. existenta unei experienţe de succes în lucru. devenind prima bancă comercială din Republica Moldova. existenţa capitalului privat. componenţa. În dependenţă de destinaţia creditelor . lichiditate suficientă a activelor. Avantajele creditării la BC „Victoriabank” SA: Avantajul principal de creditare la BC „Victoriabank” SA îl constituie prestarea unui spectru complet a serviciilor bancare pentru creditarea şi dezvoltarea micului business. existenţa unui business stabil şi de perspectivă. de aceea. Banca Comercială "Victoriabank" S. existenţa asigurării solvabile. 46 . Preşedintele băncii este Domnul Victor Nicolae ŢURCANU (telefon anticameră: (+373 22) 57-61-00). 31 August 1989. stabile şi dinamice instituţii financiare din ţară. faţă de organizaţiile. deţinerea de către directorul sau reprezentantul companiei (firmei. concordanta scopului creditului. Tipuri de credite acordate: În domeniul creditării. Creditele se acordă în baza contractelor încheiate. 141 Chisinau. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. profilului de activitate a companiei şi a particularităţilor businessului cu politica creditară curentă a băncii.Str. existenta fluxului bănesc lunar prin conturile de decontare deschise la BC „Victoriabank” SA. MD 2004 Telefon: (373 22) 576100 Date generale: Banca Comercială “Victoriabank” SA a fost fondată la 22 decembrie 1989. este orientată spre debitorii cu indicatori financiari rentabili. care vor să se folosească de produsele creditare ale băncii se vor înainta anumite cerinţe. precum şi concentrîndu-şi eforturile asupra diversificării sortimentului şi ridicării calităţii produselor şi serviciilor solicitate de clienţi. Pe parcursul activităţii sale. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Banca Comercială „Victoriabank” SA este cointeresată în cooperarea cu debitorii de încredere. etc. construcţii şi îmbunătăţirea funciară a pămîntului. aducîndu-şi contribuţia la transformările din economia ţarii printr-o participare mai activa la realizarea programelor economice a dezvoltării bussinesului privat. acestea se oferă pentru: agricultura şi industria prelucrătoare. strategie echilibrată de dezvoltare şi potenţial suficient pe piaţă. posibilitatea de monitorizare şi realizare (în caz de necesitate). intenţionînd menţinerea statutului de bancă de importanţă naţională. întreprinderii) a împuternicirilor corespunzătoare pentru a purta negocieri şi semna documentele creditare.A. respectînd următoarele principii: utilizarea după scop. asigurarea rambursării în termen. participarea debitorului în finanţarea proiectului creditat (cota participării trebuie să constituie nu mai puţin de 30%).

crearea noilor capacităţi de producere. procurarea imobilului. rulajul activelor.). Credite pe termen lung: (termen mai mare de 5 ani). resursele proprii ale băncii: Destinaţia Completarea mijloacelor circulante Investiţii Termenul pînă la 18 luni pînă la 36 luni Credite pe termen mijlociu: (mai mult de 1 an – pînă la 5 ani). banca se orientează la particularităţile ciclului de producere. industriilor ne-energetice. etc. comunicaţii. finanţarea importului de produse petroliere. petrol. Modul de rambursare: Adecvat proiectului finanţat şi sezonalităţii (conform graficului specificat in contractele de credit). altor întreprinderi industriale de producere. organizaţii comerciale cu amănuntul. industrial / comerciale ( finanţarea industriei. Credite pe termen scurt: (un an sau mai puţin).). etc. Rata dobînzii: Fixă şi flotantă (se stabileşte în dependenţă de conjunctura curentă a pieţei financiare. Liniile de creditare: 1. condiţiile prevăzute de contracte. procurarea materiei prime şi a materiei pentru producere de scurtă durată. riscurile proiectului. Termenul: Stabilind termenii de folosire a mijloacelor creditare. De regulă se eliberează pentru activitatea de producere inclusiv procurarea utilajului. factoringul). De regulă se eliberează pentru activitatea curentă (majorarea mijloacelor circulante.). acestea pot fi: Credite mari: sunt considerate datoriile pe credit. De regulă se acordă pentru reconstrucţia producerii. Valuta creditelor: Creditele se acordă în monedă naţională şi valută străină (dolari SUA şi EURO).gaz. reputaţia debitorului). Credite mijlocii: de la 30 000 USD pîna la 400 000 USD (sau echivalentul în lei moldoveneştii). comerţului. moteluri. construcţia obiectelor noi. etc. procurarea/modernizarea activelor fixe. etc. Microcredite: credite în mărime de pînă la 30 000 USD (sau echivalentul în Lei). Perioada de graţie: În dependenţă de scopul creditului (pînă la 12 luni). construcţia drumurilor şi transportare. inclusiv hoteluri. electricitate. În dependenţă de suma creditului. Lei). rulajul la conturile de decontare a debitorului. cardurile bancare de credit. altele (inclusiv overdrafturile temporare permise. care constituie 10% sau mai mult de la capitalul normativ al Băncii (peste 23 mln.). afacerilor comerciale. termenul creditului. etc. 47 . ridicata şi altor servicii. extinderea producerii. etc. staţiuni balneare.- sectorul energiei electrice şi combustibilului (finanţarea producerii energetice şi a resurselor energetice .

oferite de către Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD). aflate pe teritoriul proiectului Scopul 48 .2. Condiţii generale de beneficiere sunt: Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) susţinerea restructurării şi comercializării sectoarelor (privat. agricol şi rural) acordînd o atenţie specială susţinerii grupului de fermieri ce se ocupă de prelucrarea şi comercializarea produselor agricole. SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială „Victoriabank” SA oferă posibilitate clienţilor săi să beneficieze de programe speciale pentru creditarea micului business. linia creditară oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 60 luni Suma creditului pînă la 500 mii dol. susţinerea antreprenorilor rurali Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) finanţarea rurală şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu profil agricol. SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% 3. linia creditară oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 7 ani Suma creditului pînă la 500 mii dol.

linia de credit este divizată în sub-componente: a) sub-componenta A (Linia de Credit Comercial) Suma: nu va depăşi echivalentul a USD 30 000; Beneficiari eligibili: Gospodăriile de fermier şi familiale; societăţi de producere, prelucrare, comercializare agricolă sau de prestare a serviciilor agricole, care operează în orice formă de organizare juridică; b) sub-componenta B (Linia Specială pentru organizaţiile fără istoria creditară) care include în sine asistenţa tehnică gratis)

30 000 USD – pentru întreprinderile mici şi mijlocii (cu orice formă juridică) 100 000 USD – pentru cooperative de producere şi asociaţii de gospodării ţărăneşti Beneficiari eligibili: întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol; număr de angajaţi – nu mai mare de 50; volum anual al vînzărilor nete – pînă la 10 mln. MDL; Destinaţia: reînnoirea / plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea materiei prime agricole; acordarea serviciilor mecanizate agricole; producerea seminţelor şi a răsadului; centre de colectare şi servicii de depozitare; magazine agricole şi centre în baza CNFA; alte tipuri

Linia de credit

Suma: echivalentul sumei USD 30000; Beneficiari eligibili: orice persoană juridică (compusă nu mai puţin decît de 3 membri), care activează în sectorul rural, şi solicită împrumutul în cauză pentru prima dată; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25% ; c) întreprinderi individuale pentru fermieri privaţi suma nu va fi mai mare de USD 5 000; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25%

Contribuţia beneficiarului Zona proiectului Valuta

nu mai puţin de 20% din costul proiectului teritoriul republicii în afara municipiilor Chişinău şi Bălţi lei moldoveneşti sub-creditele: 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani (ultima data de extragere din sursele IDA– 30.06.2005) pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: max 18.2 % anual max 9 % anual în USD: procurarea sau arenda pămîntului, a casei de locuit sau amenajarea acesteia, refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea pesticidelor asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

nu mai puţin de 10% din costul proiectului teritoriu raioanelor Bălţi, Cahul, Chişinău, Orhei, Ungheni, Edinet, Lapuşna, Soroca, Taraclia, Tighina lei moldoveneşti – pentru piaţa internă; dolari SUA – pentru achitarea cu nerezidenţii termen mediu: pînă la 5 ani cu perioada de graţie pînă la 2 ani; activităţi în viticultură – pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: 16.2 % anual 8.5 % anual în USD: refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea tehnicii vechi, cu excepţia existenţei rezoluţiei expertul independent asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

Termen

Dobînda Restricţii

Standardele ecologice

49

Principii de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate: imobilul; bunurile mobile (mărfuri la depozit sau în circulaţie, utilaj, transport, ş.a.); hîrtii de valoare; mijloacele băneşti; altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv, datoria debitoare); obligaţiuni sub altă formă, determinate de Bancă în fiecare caz aparte. Ca asigurare suplimentară, pot fi examinate scrisori de garanţie ale terţelor persoane ce dispun de mijloace (sau de surse stabile de mijloace), suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit. Evaluarea gajului este realizată de către experţii împuterniciţi ai băncii, luîndu-se în consideraţie: preţul de gaj al bunurilor şi a drepturilor patrimoniale gajate. Întru asigurarea rambursării creditului, valoarea gajului trebuie sa acopere suma creditului, dobînzii, penalităţii şi a cheltuielilor neprevăzute ale băncii, legate de încasarea datoriei din contul gajului; lichiditatea (posibilitatea transformării rapide a gajului în mijloace băneşti), care se atinge prin micşorarea preţului bunurilor gajate şi prin alegerea obiectelor competitive care se bucură de o cerere stabilă pe piaţă; corespunderea criteriilor de calitate pe întreg termen de creditare; posibilităţile de păstrare a obiectului gajului şi accesul Băncii pentru verificare şi încasare. Cheltuielile legate de procedura respectivă (inclusiv, autentificarea sau înregistrarea notarială a gajului) sunt suportate, de regulă, de către debitor. Date de contact: Oficiul central: str. 31 August 1989, 141, Chişinău, MD 2004 Telefon: (373 22) 57-61-00, 23-30-65 E-mail: office@victoriabank.md; web: www.victoriabank.md Reţeaua de filiale: Denumire Adresa juridică Filiale Filiala Nr.1 Filiala Nr.2 Filiala Nr.4 Filiala Nr.5 Filiala Nr.6 Filiala Nr.7 Filiala Nr.8 Filiala Nr.9 Filiala Nr.10 Filiala Nr.11 Filiala Nr.12 Bălti, str. Puşkin, 18 Floreşti, str. Şefan cel Mare, 63 Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 92 Căuşeni, str. Păcii, 31 Soroca, str. Independenţei 77 Orhei, str. Piatra Neamţ, 2/1 Chişinau, str. Decebal, 99 Cahul, str. Mateevici, 11a Ungheni, str. Naţională, 26 Chisinau, bd. Ştefan cel Mare, 77 Chisinau, bd. Moscovei, 16 (373 231) 6-10-20 (373 250) 2-16-50 (373 264) 2-39-52 (373 243) 2-45-89 (373 230) 2-40-06 (373 235) 2-37-95 (373 22) 53-05-11 (373 299) 2-35-41 (373 236) 2-30-92 (373 22) 22-64-41, 22-59-25 (373 22) 43-48-29, 43-48-28 Pislariuc Raisa Liholetov Lidia Marcuta Vasile Gorban Ludmila Comarschi Olga Savin Valeriu Bartcovschi Maria Sisianu Ghenadie Marcuta Vasile Tcaci Ecaterina Sirghi Mihail Telefon de contact Director

Reprezentanţe Reprezentanţa Drochia Drochia, şos. Sorocii, 14 (373 252) 2-37-59 Chisca Svetlana

Reprezentanţe Chişinău Reprezentanţa Nr.1"East-AutoLada" Reprezentanţa Nr. 2 "Taskent" Reprezentanţa Nr. 3 "Grand Hall" Reprezentanţa Nr. 4 "Moldcell" Reprezentanţa Nr. 5 "Sun City" Chisinau, str.Cucorilor 14 bd. Moscovei, 3 bd. Negruzzi, 2a str. Tighina 55 str. Puskin, 32 (373 22) 45-03-30 (373 22) 43-90-96 (373 22) 27-63-25 (373 22) 20-60-40 (373 22) 21-11-18 Sirghi Mihail Sirghi Mihail Bartcovschi Maria Tcaci Ecaterina Tcaci Ecaterina

50

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Sucursala CHIŞINĂU mun. Chişinău, str. Tricolorului, 32 Republica Moldova, MD – 2012
Tel. : /373 22/ 220549; Fax : /373 22/ 223509 Telex: 163213 CONT MD, SWIFT:RNCBMD2X E-mail: office@bcr.md; http://www.bcr.md

Date generale: Banca Comercială Română Chişinău şi-a început activitatea în Republica Moldova ca banca universală la data de 22 octombrie 1998, fiind prima unitate înfiinţata de Banca Comercială Română dincolo de graniţele României. Obiectivele majore ale băncii privesc consolidarea pe piaţă, performantizarea activităţii, creşterea profitabilităţii şi a productivităţii, precum şi gestionarea eficientă a riscurilor bancare. Preşedintele băncii este Domnul Dan Stelian MOCANU (telefon anticameră: (+373 22) 22-05-49, fax 223509). Avantajele creditării la Banca Comercială Română Chişinău: Avantajul principal în creditare la Banca Comercială Română (sucursala Chişinău) constituie dobînzile atractive, competitive pe piaţa financiară din Republica Moldova. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): utilizări din deschideri de credite permanente (linii de credite)(în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor temporare (în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor sezoniere (în lei); credite pentru prefinanţarea exporturilor (în lei şi valută); credite pe documente de plată aflate în curs de încasare (în lei); credite pe ordine de plată (în lei); credite pentru facilităţi de cont (în lei); credite pe descoperit de cont (overdraft) (în lei); credite pentru echipament (investiţii) în completarea surselor proprii (în lei şi valută); credite pentru activitatea de leasing (în lei şi valută). Principii de evaluare şi acceptare a gajului: existenţa depozitului bancar în valoare de 100% ; existenţa scriscrisori de garanţie maximum 100%; ipoteca maximum 80%; cesiunea de creanţă maximum 75%; garanţii reale mobiliare din care: cu deposedare (70%) şi fără deposedare (60%); fidejusiunea; riscul financiar de neplată. Liniile de creditare: Liniile de credite (în lei şi valută) se pot acorda pentru creditarea activităţii curente de aprovizionare, producţie, desfacere, prestări servicii, proiecte, contracte care, prin natura lor, se desfăşoară şi se evidenţiază distinct.

51

Pot beneficia de linii de credite în cauză agenţii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: sunt clienţi permanenţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută prin bancă; plăţile şi încasările au un caracter de permanenţă; au o situaţie financiara corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate; înregistrează un standing financiar corespunzător şi au un serviciul bun al datoriei; planul propus este viabil. Este de menţionat că, liniile de credite se pot acorda pe termen de 180 de zile sau de 365 de zile. Ele pot fi prelungite la cererea clientelor, în anumite condiţii, pe noi perioade de creditare, cu respectarea tuturor condiţiilor Băncii. Rambursarea resurselor financiare din cadrul liniilor creditare se efectuează în rate lunare, în ultima zi lucrătoare a acesteia. Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială Română Chişinău examinează posibilitatea de elaborare a unor programe speciale în vederea susţinerii micului business. Date de contact: Oficiul central: str. Tricolorului 32, or. Chişinău, MD 2012 Telefon de contact: (+373 22) 22-16-03; pagina web: www.bcr.md

52

Chişinău.: 60 luni. prestarea diferitor servicii. investiţii în construcţia caselor de locuit. termenul maxim: 15 ani. Totodată.CORPORAŢIA DE FINANŢARE RURALĂ S. activităţi de producere agricolă şi ne-agricolă.A. procurarea pesticidelor. Ştefan cel Mare 180 . suportul AEÎC în re-creditarea membrilor săi. 53 . Socieţăţi pe Acţiuni. în baza fluxului de numerar estimat sa demonstreze capacitatea beneficiarului de a rambursa împrumutul în conformitate cu condiţiile de rambursare prevăzute. care întruneşte astăzi 312 Asociaţii de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor în calitate de acţionari ai săi. Nu se finanţează următoarele activităţi: refinanţarea datoriilor vechi. Activitatea de bază şi principalul scop de activitate a CFR constituie creditarea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi întreprinderilor şi antreprenorilor rurali la direct. Misiunea CFR este de a acorda servicii financiare fermierilor şi antreprenorilor la condiţii favorabile şi. prelucrare sau prestare servicii în sectorul rural. rata dobînzii: 14. perioada de graţie max. bd. Beneficiarii eligibili: deţinători de patentă gospodării Ţărăneşti întreprinderi individuale cooperative de întreprinzători Condiţiile de obţinere a împrumuturilor: Solicitanţii de împrumuturi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie considerate viabile din punct de vedere economic şi financiar. activităţi de colectare şi comerţ. Împrumuturi investiţionale pe termen lung fermierilor privaţi şi antreprenorilor rurali destinaţia împrumuturilor: investiţii în activităţi de producere. este de menţionat că. îndeosebi întreprinderilor nou create şi care nu au istorie de creditare. în felul acesta. Produsele creditare: În anul 2005 Corporaţia propune clienţilor următoarele produse de creditare: 1.a. Activităţile finanţate de CFR: investiţii în mijloace de producţie. majorarea capitalului circulant. Corporaţia este specializată în creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii din zona rurală. or. ş. MD 2004 Date generale: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) a fost creată în 1997 şi este o instituie financiara ne-bancara cu statut de instituţie de microfinanţare. să fie realizabile din punct de vedere tehnic.3 – 23 % procurarea sau arendarea pământului. AEÎC. activităţi de prelucrare agricolă şi industrială. SRL. să fie desfăşurate după un plan de afaceri acceptabil şi conform unor estimări financiare realiste. de a contribui la dezvoltarea rurală în corespundere cu Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS).

rata dobînzii: 21 – 23 %. rata dobînzii: 18.5%. 25 decembrie dobânda acumulată până la 25 decembrie inclusiv. sau achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. pînă la data de 10 a lunii următoare. şi la scadenţă. perioada de graţie: max. soldul minim admis: 30% din suma iniţială a liniei de credit. tragerea tranşelor: nu mai devreme de 1 lună de la ultima rambursare. 12 luni. achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. 4. la 25 decembrie dobînda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. Împrumuturi pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. şi la scadenţă . destinaţia împrumuturilor majorarea capitalului circulant. 25 decembrie dobânda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. 4. împrumutul maxim acordat unei AEÎC: nu va depăşi 3 500 000 lei. gaj: 100-130% de la suma împrumutului. rambursarea împrumutului: lunar sau trimestrial /semianual. contribuţia proprie: min. cel puţin anual. Împrumuturi pe termen scurt pentru majorarea capitalului circulant destinaţia împrumuturilor: majorarea capitalului circulant. inclusiv. rambursarea împrumutului : lunar trimestrial /semianual. 20% total necesar de capital circulant. 5. 10% din valoarea investiţiei. Linii de credit pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. termenul: 2-18 luni. Linii de împrumut pentru majorarea capitalului circulant beneficiari eligibili clienţi cu istorie de creditare la Corporaţie. termenul maxim: 36 luni. termenul: 12-36 luni. soldul minim: min 20% la orice dată din suma iniţială a liniei. termenul: 12-36 luni. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie inclusiv. sau - gaj: 100-130% de la suma împrumutului contribuţia proprie: min. şi la scadenţă. 2. - 54 . achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial.5%. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie. contribuţia proprie: min. rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. 6. rata dobânzii: 18.5. preaviz: 10 zile lucrătoare (nu vor fi trageri în perioada de rambursare conform graficului). rambursarea împrumutului: la scadenţă. gaj: 130% de la suma împrumutului. 20% total necesar de capital circulant. cu excepţia perioadei de rambursare conform graficului. termenul maxim: 24 luni. Împrumuturi pe termen scurt pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri.- rambursarea împrumutului: lunar trimestrial / semianual. rata dobînzii: 21 – 23 % . plata dobînzii: trimestrial. rata dobânzii: 18. iar pentru trimestrul 4.

tel 246 23320 Silvia Dogotari.Liniile de creditare: Linia Specială RISP (Banca Mondială) Beneficiari eligibili antreprenori persoane fizice (ÎI. Zona de activitate: regiunea Bălţi-Ungheni Sediul central: Chisinău.000 lei 15 ani max. 36 luni 14. 808 tel 295437. 10% total necesar de capital circulant Destinaţia împrumuturilor Împrumutul maxim Termenul maxim Perioada de graţie Rata dobînzii Rambursarea împrumutului Plata dobînzii Gaj Contribuţia proprie Majoritatea acestor produse de creditare sunt oferite din linia de credite a Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale. Se accepta afaceri care nu au mai avut împrumuturi. Aleco Russo 12. bir 1010. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min. 10% total necesar de capital circulant Linia Specială RISP (Banca Mondială) întreprinderi noi fără istorie de creditare investiţii 420 000 lei 15 ani max. bir 1603. Independenţei 88. str. bir 807. Ştefan cel Mare 162. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. Zona de activitate: regiunea Centru a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău. Soroca str. 10% total necesar de capital circulant Linia Generală RISP (Banca Mondială) întreprinderi rurale (în afara oraşelor Chişinău şi Bălţi) investiţii 700. 20% total necesar de capital circulant Linia de Credit pentru întreprinderile rurale (FIDA) întreprinderi mici rurale (în afara oraşului Chişinău) investiţii în mijloace de producţie agricole.3 – 17. 36 luni 14. 36 luni 14. str. str. afaceri cu istorie de creditare.md Filiale: Edineţ. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. Ştefan cel Mare 180.3 – 17. precum şi întreprinderile nou-formate. GŢ. Ştefan cel Mare 180.2% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100-130% de la suma împrumutului min. tel 209988 Cooperare şi Credit în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP.3 – 17. Partenerii Corporaţiei de Finanţare Rurală: Locali Centrul pentru Dezvoltarea Rurală Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP şi alte proiecte. str.246526 www. Zona de activitate: întreg teritoriul Republicii Moldova Sediul central: Chişinău. Beneficiarii eligibili pentru aceste împrumuturi sunt întreprinderi private de orice tip sau întreprinzători ce desfăşoară activităţi economice în spaţiul rural.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min.microfinance. noi 180 000 lei 15 ani max. tel 230 30314 Sergiu Guţu Alianţa pentru Cooperare în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. tel 210089 55 . deţinători de patentă) investiţii 70 000 lei 15 ani max. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100% de la suma împrumutului min. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. 36 luni 16.

et 4. Ştefan cel Mare 162. 29-53-06. Reprezentată de UCIPA BM (proiectul RISP) Chişinău. 31 August. bir. Bulgară 33/1. 31 August 1989 98. Eminescu. Tel: 221144. 88 Telefon/fax: ( +373 246) 23320 Corneliu Sitari Orhei str. prin compania de consultanţă Landell Mills Ltd. Tel: 210056 USAID şi proiectele sale implementate CNFA. Renaşterii 22/1. 148 a Telefon/fax: (+373 269) 25867 Valentina Gak Cahul bd. prin compania de consultanţă Scanagri.str. bir.md. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor.str. Cosmonauţilor 9. V. Tel: 23498 Datele de contact: Oficiul central: bd. 137 Telefon/fax: (+373 235) 32131 Roman Juncu Hincesti str. 202. Chişinău. Reprezentată de AIPFRDIM. str. tel 220958 Străini Banca Mondială. 4a Telefon/fax: (+373 242) 22148 Eufrosinia Beril Edineţ str. 8. 180. bir 411. Tel: 582045. Proiectul Finanţare Rurală şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici Chisinău.bir 544. str. mun. Ştefan cel Mare. Republicii. Chişinău. et. Mihalcea Hincu. 14. 60 Telefon/fax: (+373 231) 21381 Lilia Vrabie Soroca str. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. Chişinău. Chişinău. 906. Aleco Russo 12 Telefon/fax: ( +373 230) 30314 Liviu Avricenco Călăraşi str. str.md Centre regionale: Bălţi str. Ştefan cel Mare. Chişinău. bir 513. 582047 SIDA. MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 29-53-05. 222467 FIDA. Independenţei. 29-53-09 e-mail: office@microfinance. Bd. 9/2 Telefon/fax: (+373 299) 23967 Ion Neagu 56 . M. www. Tel: 222465 DFID. Mahu.MEGA Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. Cosmonauţilor 9. str. 29-53-07. bir 544. Ştefan cel Mare. Zona de activitate: zona Sud a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău. 19 Telefon/fax: (+373 244) 20088 Alexandru Draganel Ştefan Vodă str.microfinance. Tel: 577930 Bizpro-Moldova.

000 membri.or. Ştefan cel Mare 180. Misiunea: În cadrul sistemului de microfinanţare. Actualmente reţeaua de asociaţii de economii şi împrumut se constituie din 535 asociaţii. Federaţia a înfiinţat 9 centre regionale. care activează preponderent în mediul rural. Chişinău. numite Proiectul de Finanţare Rurală. dacă este obţinut. Federaţia are misiunea de a proteja şi reprezenta interesele membrilor săi. demarat la sfârşitul anului 1996 cu un studiu de fezabilitate şi activităţi pilot de creare şi creditare a 11 AEÎC. Datele generale privind AEÎC: Istoria funcţionării AEÎC pe teritoriul Moldovei îşi trage rădăcinile din secolul 19. decizia de a deveni membri la Federaţie este luata la Adunarea Generala a membrilor AEÎC. Asociaţia de economii şi împrumut a cetăţenilor este o organizaţie necomercială cu statut juridic special.Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova Bd. care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. Astăzi ea întruneşte 435 de AEÎC cu un număr total de peste 68. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. Calitatea de membru al Federaţiei este benevolă. 57 . care conţine informaţii referitor la cele mai recente evenimente ce sau desfăşurat în interiorul reţelei şi dă răspuns la cele mai frecvente întrebări adresate de către asociaţii. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri. Pentru materializarea acestor obiective şi îmbunătăţirea activităţii curente a sistemului de microfinanţare. a presta servicii de consultanţă necesare şi cerute de AEÎC membri şi asistenţa acestora în procesul de stabilire ca instituţii financiare durabile. lei. În anul 2004 împrumuturile acordate prin intermediul asociaţiilor au constituit cca 250 mil. la iniţiativa a 46 AEÎC din cele existente la acel moment. MD-2004 Datele generale privind FNAEÎC: Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova a fost fondata la 22 decembrie 1998. care sunt repartizate pe teritoriul Republicii Moldova. Asociaţiile de economii şi împrumut sunt sursa cea mai importantă de creditare a fermierilor şi antreprenorilor privaţi din mediul rural. în cadrul unei iniţiative a Băncii Mondiale şi a Guvernului Republicii Moldova. asociaţiile membre au acces la diferite programe de instruire. prin care prestează continuu servicii de consultanţă şi instruire conducerii AEÎC şi membrilor acestora. de asemenea Federaţia Naţională publică trimestrial un buletin informativ. Restabilirea ideii organizaţiilor de microfinanţare la sate a început practic cu reconstruirea reţelei de la zero. Avantajele calităţii de membru la Federaţie: Prin intermediul Federaţiei Naţionale. Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii de întreprinzător şi a altor activităţi legale ale membrilor ei. Actualmente. când au fost pe larg răspândite aşa forme de cooperare financiară ca tovărăşiile de credit şi păstrare şi băncile ţărăneşti care aveau ca scop păstrarea economiilor membrilor săi şi acordarea împrumuturilor acestora.

Cererea de primire în asociaţie se depune la consiliul asociaţiei. au aceleaşi profesii. Persoana se consideră membru al asociaţiei de la data adoptării de către adunarea generală a membrilor ei a hotărârii privind primirea sa. 2001. care vor include şi ridicarea acestor limitări. Nu pot desfăşura o anumită activitate şi nici deţine anumite funcţii în asociaţie persoanele cărora. obligaţia de a depune cota în capitalul propriu al asociaţiei. ceea ce pe de o parte protejează AEÎC de riscuri legate de lipsa de informaţie despre membrii-clienţi. iar pe de altă parte reţine creşterea şi dezvoltarea cantitativă şi calitativă a AEÎC care au potenţialul de gestionare a riscurilor. Membri ai asociaţiei pot deveni persoanele fizice cu capacitate deplina de exerciţiu care: domiciliază în satul (comuna) sau oraşul (municipiul) pe al căror teritoriu activează asociaţia. 3. Crearea AEÎC şi Membrii săi: Conform Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut. o AEÎC poate fi creată de cel puţin 10 membri prin desfăşurarea adunării constitutive şi prin înregistrarea ei de stat. Normele de Prudenţă Financiară a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 102-103) articolul 532. în dependenţă de mărimea şi potenţialul economic al satului. Mărimea unei asociaţii astăzi variază de la 20-30 membri în asociaţiile nou-create şi peste 900 persoane în asociaţiile cu 5-6 ani de activitate. Legea nr. 1505-XII din 18 aprilie 1998 privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. 719 din 28 iunie 2004. 2. astfel punându-se baza creării cadrul legal necesar existenţei acesteia. vechimea asociaţiei. Standardul Naţional de Contabilitate 63 "Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare" şi Comentariilor cu privire la aplicarea lui. 4. au împlinit 18 ani. nr. Regulamentul Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. adunarea constitutivă a asociaţiei se ţine pe principii benevole de către persoane fizice. Produsele oferite: 58 . 89 din 28 octombrie 2002. sunt cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizi. Codul fiscal nr. prin hotărâre a instanţei de judecata. Activitatea AEÎC este astăzi limitată la hotarele unei localităţi sau primării. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial. cota în bani în capitalul propriu al asociaţiei în modul stabilit de statutul acesteia. 6. Persoana primită în asociaţie este obligată să depună. aprobat prin Ordinul Camerei de Licenţiere nr. 719 din 28 iunie 2004. 5. 77-g din 10 septembrie 2004. Această problemă este pusă în discuţie în prezent în interiorul sistemului de AEÎC şi este posibil ca în viitorul apropiat sa fie operate unele modificări la legislaţia ce reglementează funcţionarea AEÎC. prevăzute de statutul asociaţiei. Regulamentul cu privire la Licenţierea activităţii AEÎC. Membrul care nu a depus în termenul stabilit cota în capitalul propriu al asociaţiei este considerat exclus din ea. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova Nr. Cota minimă depusă trebuie să fie egală cu cel puţin 5 salarii minime în vigoare la data depunerii ei. Cererea de primire în asociaţie trebuie să fie individuală şi să conţină: date care să confirme respectarea cerinţelor de mai sus. şi alţi factori. în termen de 15 zile de la data hotărârii privind primirea sa. li se interzice activitatea sau funcţiile respective. care o examinează în termen de 30 de zile şi o prezintă spre soluţionare adunării generale a membrilor asociaţiei. competenţa conducerii. Actualmente cadrul normativ al activităţii financiare a AEÎC se compune din: 1.Cadrul legal: Unul dintre cele mai importante momente în dezvoltarea reţelei de AEÎC a servit aprobarea Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut a cetăţenilor. au depus efectiv cotele în capitalul propriu al asociaţiei în termenul stabilit de legea AEÎC. lucrează în domenii profesionale conexe ori au alte interese comune.

termenul de rambursare a depunerii. prestarea serviciilor. cu sau fără dobândă şi care urmează să fie rambursate în termen sau la cerere. rata dobânzii la depunere. sunt prezentate asociaţiei garanţii reale şi personale. capitolul III al Legii Republicii Moldova privind AEÎC. cheltuieli pentru producţia anului următor. cu durata de rambursare între 1-3 ani destinate pentru: creşterea bovinelor pentru carne. mobilizând mijloacele temporar disponibile ale membrilor – căi importante de constituire a resurselor de acordare a împrumuturilor. răspunderea pentru nerambursarea la scadenţă a depunerii şi a dobânzii la ea precum şi clauza confidenţialităţii. în mărimea stabilită de asociaţie (ce variază în dependenţă de asociaţie între 6% şi 10%) şi se rambursează la cererea în scris a membrului. achiziţionarea de animale şi păsări tinere pentru reproducţie. asociaţia este în drept să accepte ca depuneri la vedere şi/sau la termen economiile personale ale membrilor săi cu sau fără dobândă. dacă este cazul. Rata medie anuală a dobânzii la depunerile de economii variază între 17-19 % anual. în această categorie sunt incluse împrumuturile destinate pentru activitatea curentă şi constituirea fondurilor circulante: aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare realizării procesului de producţie. Împrumuturi pe termen scurt. înfiinţarea. agregate. modul şi termenele de achitare a dobânzii la ea.Conform articolului 28 al Legii cu privire la AEÎC. factor important pentru protejarea intereselor membrilor depunători. Inclusiv. etc. numai după rambursarea integrală a împrumutului sau şi plăţii dobânzii aferente împrumutatul e cunoscut ca o persoană responsabilă şi se bucură de o bună reputaţie în societate. a căror durată de rambursare nu poate depăşi 12 luni. respectă prevederile legii în cauză şi îndeplinesc următoarele condiţii: solicitantul este amplasat în câmpul muncii profesionale sau desfăşoară o activitate de antreprenoriat liber în conformitate cu legislaţia în vigoare. cât şi a plăţii dobânzii aferente. Un alt produs oferit de către AEÎC sunt împrumuturile acordate persoanelor fizice care au devenit membri ai asociaţiei în conformitate cu articolul 15. împrumutatul face dovadă existenţa capacităţii de rambursare a sumei solicitate la scadenţă. realizarea de noi capacităţi şi tehnologii ale producţiei agricole. cheltuieli pentru executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. prelucrarea şi desfacerea produselor destinate peţii. mijloace de transport etc. Împrumuturi investiţionale – pe termen lung. Acceptarea în calitate de depuneri a economiilor personale ale membrilor asociaţiei se face în temeiul unui contract de depunere încheiat în scris. depozitarea. pentru efectuarea lucrărilor de montaj şi instalare a acestora. alta decât depunerea de economii. 2. instalaţii. Depunerile de economii sunt mijloace băneşti depuse în asociaţie de către membrul ei în baza contractului. suma şi data depunerii. a depus în asociaţie mijloace băneşti numite depuneri pentru garantarea împrumutului în scopul garantării acestuia. 3. modernizarea capacităţilor şi tehnologiilor de producţie existente în scopul creşterii productivităţii muncii. utilaje. AEÎC poate acorda: 1. Cel mai des întâlnit produs de economii oferit de către asociaţii membrilor săi sunt depunerile la termen ce reprezintă sume băneşti ale membrilor asociaţiei care.). partenerii de afaceri împrumutatul şi-a respectat toate obligaţiile asumate. întreţinerea şi modernizarea plantaţiilor multianuale (vii. În dependenţă de scopurile pentru care sunt solicitate. cheltuieli privind achiziţionarea. sunt puse la dispoziţia AEÎC pentru o perioadă determinată în schimbul unei dobânzi. 59 . Împrumuturi pe termen mediu. Depunerile se consemnează în contul de economii personale al membrului deponent al asociaţiei. băncile comerciale. Conţinutul contractului de depunere a economiilor include denumirea părţilor. livezi. împrumutul este solicitat pentru realizarea unor afaceri cuprinse în obiectul de activitate legală a împrumutatului. în temeiul unui contract. cu durata de rambursare mai mare de 3 ani pentru realizarea următoarelor scopuri: achiziţionarea de maşini. în relaţiile anterioare cu asociaţia. persoana înaintează cererea de împrumut.

1008 Tel. Vasile Mahu. În dependenţă de nivelul de dezvoltare a asociaţiei. contabilului şef (contabilului) şi membrilor comisiei de cenzori.88 Tel. Date de contact (centrele regionale ale Federaţiei Naţionale a AEÎC): Oficiul central Chişinău. Ştefan cel Mare. (246) 25833 60 . Pentru a evita sau diminua riscul de nerambursare a împrumuturilor şi de neplată a dobânzii aferente. (235) 22893 Rezina MD . 4 Tel. 6 Tel. Alecu Russo.3501 str. iar suma celor mai mari 10 împrumuturi acordate membrilor. (230) 30083 Căuşeni MD – 4301 Str. 17 Tel. 62 Tel. 27 August. Republicii. (22) 296284 Bălţi MD – 3100 Str.5401 str. la încheierea contractelor de împrumut asociaţia îşi constituie unele garanţii. în ansamblu.10000). (254) 23638 Soroca MD . directorului executiv. de spectrul împrumuturilor acordate şi riscul legat de acestea asociaţia poate cere autentificarea notarială a contractelor ce depăşesc o anumită sumă (aceasta variază la diferite asociaţii între 8000 . 60 Tel. (239) 23967 Orhei MD . 10 Tel. iar suma totală a împrumuturilor acordate membrilor consiliului. 180 of. inclusiv grupurilor de persoane acţionând în comun nu trebuie să depăşească 25% din portofoliul de împrumuturi. Chişinăului. (231) 62967 Cahul MD – 3901 Str. (22) 295914. (243) 22002 Hânceşti MD.3401 Str.Independenţei. Ştefan cel Mare. MD-2004 Bd. astfel contractele de împrumut conţin rubrica referitoare la gaj în care se indică bunul gajat de către beneficiar. (269) 21620 Edineţ MD – 4601 Str.3001 str. Mihai Eminescu. nu trebuie să depăşească mărimea dublă a capitalului propriu al asociaţiei.Rata medie anuală a dobânzii la împrumuturile acordate membrilor asociaţiilor variază între 22-27 % anual. 137 Tel. Astfel mărimea împrumutului acordat unui membru al asociaţiei nu poate depăşi 5% din portofoliul de împrumuturi. Suma maximă a împrumuturilor acordate de către asociaţii variază în dependenţă de volumul portofoliului de împrumut şi de capitalul propriu al asociaţiei şi se acordă în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiară.

2005. transport auto) . Astfel.000 USD* 23% anual USD / EURO 28% anual MDL 1 fidejusor sau 50% gaj al bunurilor mobile 3.fidejusiune * Creditele se acordă în USD. ceea ce este rezultatul abordării sociale responsabile a companiei. calitatea portofoliului este foarte bună.000 MDL Pentru capital circulant . întrucît aceste afaceri creează majoritatea locurilor de muncă şi contribuie substanţial la dezvoltarea economiei.23% anual USD / EURO 26-28% anual MDL pînă la 3 zile 100% gaj: . Pe parcursul ultimilor ani. în pofida reducerii permanente a cerinţelor formale faţă de clienţi. producere. servicii. PRODUSELE PROCREDIT pentru creditarea întreprinderilor din comerţ. este de menţionat că pe parcursul activităţii sale compania a simplificat produsele sale creditare lărgind.1. utilaj. concentrată strict pe capacitatea de plată a clientului la momentul luării deciziei de acordare a creditului. compania îşi rezervă dreptul de a efectua modificări) Denumirea produsului Suma 100 . aria potenţialilor beneficiari.000 USD/EURO – 100. baza de clienţi ai companiei a crescut mai mult de două ori. este pus accentul pe acordarea împrumuturilor întreprinderilor micro. mici şi mijlocii. avînd un portofoliu de 5700 credite la sfîrşitul anului 2004.001 .bunuri mobile (stocuri da mărfuri.02.21% anual pînă la 7 zile 100% gaj: .pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni (18 luni în MDL) 20 . fiind în al cincilea an de activitate. furnizată. Totodată.bunuri mobile .“ProCredit” S. care combină reţeaua largă de reprezentanţe cu produse creditare accesibile.000* ProRapid pînă la 100.A. EURO şi MDL 61 . sunt deschise 16 reprezentanţe. este o companie financiară orientată spre dezvoltare. Totodată. respectiv.000 USD* Termenul creditării Pentru capital circulant .pînă la 18 luni (Agropînă la 12 luni) Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni 14 . de către clienţi în momentul solicitării unui credit. Prin prestarea serviciilor de creditare.10. agricultură (informaţia la 11. aceste rezultate datorîndu-se în mare măsură strategiei de afaceri a companiei.fidejusiune ProVIP 10. fapt care permite reducerea costului tranzacţiilor pentru mulţi dintre clienţii companiei. „ProCredit” a devenit instituţia lider în Moldova în domeniul microfinanţării.000 USD (Agro 10. la momentul actual. astfel.3.pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 24 luni (18 luni în MDL) Rata dobînzii 23% anual USD / EURO 28% anual MDL Termenul de luare a deciziei Gajul creditului Fără gaj şi fidejusori în decurs de 1 zi ProExpress 1. Concomitent.001 . necesare a fi prezentate.000 USD/ EURO) Pentru capital circulant . În acelaşi timp. experienţa favorabilă a companiei în segmentul dat al pieţei de credite a permis reducerea numărului de documente şi volumul informaţiei.000 – 15.imobil .

Pobeda. Fax (243) 2 17 99 causeni@procredit. Fax (236) 2 00 96 ungheni@procredit. 75 Tel. Fax (252) 2 05 94 drochia@procredit.md ORHEI Andrei GUZUN Expert de credite Str. 6 29 77 balti@procredit.md HÎNCEŞTI Pavel TONU Expert de credite Str. Independenţei. Vasile Lupu 34 Tel. 9A Tel. (235) 2 26 82.md BĂLŢI Valentin NUCĂ Manager Dezvoltare Str. Ştefan cel Mare 123 Tel. (236) 2 22 95.Date de contact: CHIŞINĂU (oficiul central) Daniela WENDHAUS Manager General Str. (246) 2 49 00. Chişinăului. (230) 3 01 75. Fax (230) 3 01 74 soroca@procredit. Kogălniceanu 20 Tel. Decebal. Fax (235) 2 49 38 orhei@procredit. 3 Tel. (298) 2 72 36. (269) 2 58 97. of. Fax (22) 47 30 09 riscani@procredit.md STRĂŞENI Valentin GODEA Expert de credite Str. Fax (250) 2 58 96 hincesti@procredit. 6 Tel. Fax (22) 27 34 88 office@procredit./Fax (231) 6 29 75.md 62 . 31 August.md web: www.md CHIŞINĂU (filiala CIOCANA) Sergiu MOCAN Expert superior de credite Bd. 1. Ismail 31 Tel. 96 Tel. Independenţei. Fax (250) 2 60 93 floresti@procredit.md CĂUŞENI Serghei MARTÎNENCO Expert superior de credite Bd. (22) 47 06 66.md CHIŞINĂU (filiala RÎŞCANI) Stanislav TUZLUCOV Expert superior de credite Bd. (243) 2 19 00. (252) 2 05 95./Fax (237) 2 25 15 staseni@procredit. 7 Tel.md FLOREŞTI Viorel PALADII Expert de credite Str. (22) 49 98 12.md COMRAT Serghei MILCAN Expert superior de credite Str.procredit. Ştefan cel Mare 75/1 Tel. M.md DROCHIA Borislav BODNARIUC Expert superior de credite Str. 5 Tel. Fax (22) 31 01 15 ciocana@procredit. (250) 2 60 92. Fax (246) 2 25 40 edinet@procredit. Fax (298) 2 49 00 comrat@procredit./Fax (299) 2 44 23 cahul@procredit. Eminescu 27/3 Tel. Moscova.md CAHUL Diana CIOBOTARI Expert superior Prospectul Republicii 12 Tel.md UNGHENI Lilia CEREPITA Expert superior de credite Str. (22) 27 17 07.md SOROCA Igor CAZAC Expert superior de credite Str. Mircea cel Bătrîn.md EDINEŢ Veaceslav LUCHIANENCO Expert superior de credite Str. 34/4 Tel.

Obiectivele organizaţiei: crearea unui segment nou pe piaţa de creditare. Activităţile finanţate: „MICROINVEST” SRL finanţează activităţi rentabile şi legale. întreprinderi individuale. dezvoltarea economico-socială şi creşterea nivelului de trai. să dispună de bunuri suficiente pentru a fi gajate. să aibă reputaţia bună. să extindă piaţa de desfacere. să contribuie la dezvoltarea afacerii cu resurse proprii. antreprenorul trebuie să fie onest. rata dobânzii – 2% lunar (calculată la sold (suma rămasă)). servicii.până la 140 000 lei. din următoarele sfere: producere. motivat să achite împrumutul. turism şi artizanat. garanţii financiare: mărimea – până la 50% din valoarea creditului bancar. SRL. precum şi identificarea şi valorificarea segmentelor neacoperite de serviciile bancare (de creditare) prin utilizarea unor strategii eficiente de marketing şi ajustarea continuă a produselor şi serviciilor la cerinţele pieţei. să diversifice produsele/serviciile. Produsele creditare oferite: împrumuturi: suma . cu scopul de a răspunde la cererea de împrumuturi pentru afacerile micro şi mici Misiunea: Misiunea organizaţiei o constituie prestarea serviciilor de consultanţă şi oferirea produselor financiare destinate creării şi dezvoltării cooperativelor. să amenajeze spaţii de producţie. Condiţii de acordare a împrumuturilor: activitatea antreprenorială trebuie să fie rentabilă şi legală. comerţ. antreprenorii care au competenţa şi calităţile necesare afacerii. din mediul rural şi urban. investiţii în capitalul statutar al solicitantului: 63 . gospodării ţărăneşti. termenul . să sporească calitatea lor. antreprenorii ce preţuiesc istoria de creditare. cooperative de întreprinzător. să angajeze personal. Beneficiari: De serviciile oferite de către „MICROINVEST” SRL pot beneficia: antreprenorii ce doresc şi au posibilitatea să lanseze sau să-şi dezvolte afacerea. întreprinderilor micro şi mici întru stimularea iniţiativei private. care nu poate depăşi 280 000 lei.Date generale: „MICROINVEST” SRL a apărut pe piaţa financiar-bancară în 2003. să dovedească aptitudini antreprenoriale.până la 3 ani. afirmarea şi consolidarea poziţiei pe piaţa financiar-bancară prin elaborarea şi promovarea noilor produse şi servicii. precum şi să modernizeze utilajul. împrumuturile sunt acordate în termen de până la 10 zile pentru persoanele fizice sau juridice: titulari de patentă.

depozite la termen.md criuleni@microinvest. Ştefan cel Mare 17 CĂLĂRAŞI str. bunurile imobiliare.md causeni@microinvest.md Telefonul (22) 21 27 64. tehnică şi echipament de uz casnic. Lupu 121 UNGHENI str. Datele de contact: Adresa CHIŞINĂU (oficiul central) str.md 64 .microinvest. echipament de producere.- suma – până la 50 000 USD. Eminescu 10 web: www. Ştefan cel Mare 4 BĂLŢI str. acţiuni. 31 August 120/3 CĂUŞENI str. obligaţii.md orhei@microinvest.md balti@microinvest. stocuri de mărfuri şi materiale. Ştefan cel Mare 13 ORHEI str. 21 27 68 (299) 20 7 34 (248) 21 9 91 (243) 22 8 63 (241) 24 8 99 (244) 22 8 75 (231) 29 0 74 (235) 20 4 67 (236) 27 4 82 e-mail: microinvest@microinvest.md calarasi@microinvest.md cahul@microinvest. „MICROINVEST” SRL acceptă: - hârtii de valoare. Republicii 20/2 CRIULENI str. mijloace de transport.md cimislia@microinvest.md ungheni@microinvest. animalele domestice. Eminescu 25 CIMIŞLIA str. Gajul În calitate de gaj. Puşkin 16 CAHUL bd. rata internă de rentabilitate – 25%. V. perioada de recuperare 5 ani. gajul – nu este necesar.

aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. prin intermediul căruia se preconizează să se exercite susţinerea financiar-creditară a agenţilor sectorului ÎMM din mijloacele alocate de la buget. ce ţin de activitatea sectorului ÎMM. care vor asigura producţia mărfurilor necesare statului. elaborarea proiectelor de atragere a investiţiilor. bd. Fondul identifică problemele politice şi regulatorii care trebuie soluţionate. în articolul 5 al Anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. Regulamentul de activitate.” Funcţiile Fondului: Fondului pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova organ de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial şi de finanţare a Programelor Naţionale şi locale în acest domeniu . 65 . majorarea potenţialului de finanţare a agenţilor micului business (având ca bază sursa principală de venit de la bugetul de stat de până la 0. prezentarea în Guvern şi Parlament a propunerilor de modificare a actelor normative. finanţarea programelor naţionale şi locale de susţinere de stat a agenţilor micului business. privind necesităţile de suport financiar a agenţilor din sectorul ÎMM. În acelaşi timp. În activitatea sa Fondul colaborează în primul rând cu Ministerul Economiei.659 din 21 octombrie 1993 (şi modificat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. motivând Guvernul în susţinerea acestui sector. confruntându-se în activitatea sa de zi cu zi cu toate problemele ce le întâlneşte în calea sa un antreprenor. ce susţin versiunea ÎMM. elaborarea unui ciclu de cursuri consultative în domeniile activităţii economice externe. ce ţin de activitatea sectorului ÎMM. (3732) 29 62 68 e-mail: asfb@cni.5 % din venitul anual al acestuia şi antrenarea surselor financiare ale bugetelor locale ) cu diversificarea şi a altor surse de venit ce se vor acumula de către Fond. elaborarea.11.i s-au atribuit următoarele funcţii: realizarea politicii statului în domeniul susţinerii întreprinderilor mici. Fondul este şi organul de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial. cu instituţii specializate financiare din ţară şi de peste hotare.2002) subliniază.02. colaborarea cu instituţiile internaţionale. Este de menţionat că. Ştefan cel Mare. care solicită credite de la băncile comerciale. ajutorul tehnico-material pentru agenţii economici. acordarea unor garanţii din fondul special de garantare a creditelor agenţilor economici. ajutorul acordat organelor abilitate în perfecţionarea cadrelor pentru necesităţile micului business etc. Direcţia Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu. cerinţelor internaţionale în domeniul certificării şi standardizării mărfurilor şi a proceselor de producţie şi altele) .md Date generale: Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova este unica organizaţie de stat cu statut special. crearea bazei de date. managementului întreprinderii contemporane. acordarea consultingului (consultaţii juridice şi economice pe gratis. tel. Chişinău.2001) şi Programul de Stat de susţinere a micului business pentru anii 2002-2005 (Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.850 se subliniază : „Asigurarea financiară a prezentului Program se efectuează din contul mijloacelor Fondului pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business şi din alte surse de finanţare. MD-2004 tel/fax : (3732) 29 57 41. că Fondul este cel.2004) îi acordă rolul de instrument financiar în realizarea programelor de stat de susţinere a micului business. creditarea agenţilor economici. Republic of Moldova . inclusiv a deţinătorilor de patentă.120 din 09. fiind în obligaţia sa de a înainta propuneri. Misiunea: Legea Republicii Moldova nr.850 din 27.112 –XIII „Cu privire la susţinerea şi protecţia micului business” (din 08. ce nu contravin legislaţiei.06.Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business Republica Moldova The Entreprise Support and Small Business Development Fund Republic of Moldova 180. avînd drept sarcină de bază sporirea ponderii businessului mic şi mijlociu şi dezvoltarea infrastructurii acestui sector în economia naţională.

Pentru a participa la concurs se prezintă în Direcţia executivă a Fondului următoarele documente: cererea de participare la concursul de proiecte. Chişinău. a deşeurilor de producţie şi consum. Suportul prin creditare şi garantare va favoriza desfăşurarea activităţii întreprinderilor din sectorul IMM. orientarea spre exportul producţiei. utilizarea resurselor locale de materie primă. proceselor verbale de intenţie. business-plan. 308 mun. declaraţia pentru anul de gestiune precedent.300. la cerinţa Direcţiei executive sau din propria iniţiativă a participantului. va contribui la crearea locurilor noi de muncă. agentul economic trebuie să participe la concursurile. notă informativă. calculul termenului de recuperare a proiectului. materiei prime. la concurs pot fi prezentate şi alte documente întru argumentarea eficienţei şi solvabilităţii proiectului: copiile contractelor. numărul locurilor de muncă . De la suma garanţiei agentul economic va achita Fondului un comision de minimum 2% anual. dotarea lor cu utilaj modern. implementarea tehnologiilor înaintate. copia Raportului financiar pentru ultimul trimestru de gestiune cu viza organului financiar.).3). eficienţa înaltă de utilizare a resurselor creditare . business planurile cărora sunt aprobate pentru finanţare şi garantare din partea Fondului şi au o acoperire parţială a creditului cu mijloace fixe. ofic. Rata creditului se stabileşte la un nivel mai jos decât cea medie a băncilor comerciale. existenţa inovaţiilor. scrisorilor de garanţie. alte documente. participă cu surse proprii în realizarea proiectului. creează locuri de muncă. Ştefan cel Mare. alocate de Fond. pot conta la o garanţie de maximum 100 000 lei pentru fiecare proiect (Hotărârea Consiliului director din 29 octombrie 2004. preferinţele financiare pentru Fond (cota parte a mijloacelor proprii investite. resurselor materiale secundare . documente de argumentare a gajului . procurarea utilajului. permisiunile organelor administrative. La selectarea proiectelor factorii decisivi constituie: rentabilitatea şi stabilitatea financiară a proiectului. ce se vor forma în procesul realizării proiectului. 180. ce ţine de activitatea participanţilor la concurs şi de proiectele. documente. publicitatea desfăşurării concursului . proces verbal nr. Concursurile respective sunt transparente şi se efectuează conform principiilor: asigurarea posibilităţii reale a tuturor întreprinzătorilor pentru a participa la concurs. gradul de pregătire a întreprinderii pentru realizarea în practică a proiectului. desfacerea producţiei şi altele). copiile documentelor de constituire.a. certificatul despre repartizarea terenului de pământ. anunţate sistematic de către organizaţia în cauză. Agenţii economici. ce argumentează participarea la finanţarea proiectului a persoanelor terţe.Suportul Fondului pentru susţinerea agenţilor economici din sectorul ÎMM: În scopul obţinerii suportului financiar din partea Fondului sau a garanţiei parţiale. folosirea forţei de muncă a păturilor social-vulnerabile ale populaţiei. contractelor cu agenţii economici. evaluarea obiectivă a proiectelor prezentate în baza expertizei independente. garanţia de rambursare ş. prioritatea în activitatea întreprinderii. producţia mărfurilor şi serviciilor competitive. know-how. MD-2004 Telefon anticameră: (+373) 29 57 97 Telefon Direcţia Economie şi Finanţe: (+373 22) 29 62 68 Expert: (+373 22) 29 57 42 66 . siguranţa proiectului din punct de vedere ecologic. ce ţin de desfăşurarea proiectului (arenda încăperilor. Suplimentar. păstrarea secretului comercial. mărimea creditului. Pentru fiecare Concurs în parte se stabileşte rata dobânzii pentru acordarea creditului şi comisionul pentru garantare. Date de contact: bd. extinderea bazei impozabile şi creşterea veniturilor în buget. prezentate.

care are dreptul să desfăşoare activităţi de antreprenoriat sau orice persoană juridică privată. Va acorda garanţii financiare exportatorilor de bunuri şi servicii. Contribuie cu minimum 20% la investiţia propusă. instituţii financiare internaţionale şi donatori. „GarantInvest” SRL va presta următoarele servicii: • • Va acorda garanţii financiare antreprenorilor şi fermierilor privaţi din mediul rural şi urban pentru creditele obţinute de la instituţiile financiare şi/sau de micro-finanţare şi contribuţiile investitorilor în capitalul social al acestor întreprinderi. să contribuie la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare. Banca Comercială "Eximbank" S. Va acorda garanţii financiare pentru investiţii de portofoliu şi va efectua investiţii în capitalul social al întreprinderilor private mici şi mijlocii în special celor din mediul rural. 67 .A. împrumuturile acordate antreprenorilor şi fermierilor privaţi şi/sau pentru atragerea resurselor financiare de pe piaţa locală de capital. mun. Pentru a-şi realiza sarcinile asumate. înregistrată legal sau persoană fizică ce deţine autorizaţii sau licenţe pentru desfăşurarea activităţii de antreprenoriat şi care activează în Republica Moldova.. Banca Comercială “Energbank” S. Întreprinderea va prezenta dovezi ale viabilităţii în cadrul planului de afaceri.A. • • • Grupul ţintă poate fi orice persoană fizică. Durata proiectului: Proiectul a fost lansat în septembrie 2004 şi are o durată de 1. Republica Moldova Tel/Fax + 373 22 234970 Date generale: Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL a fost înregistrată la 24 februarie curent şi este fondată de următoarele instituţii şi organizaţii: Banca Comercială "Victoriabank" S.SOCIETATEA INTERBANCARĂ DE GARANTARE „GARANTINVEST” SRL MD-2029..504. Va acorda garanţii financiare băncilor comerciale.. Banca Comercială "Moldova Agroindbank" S. Societatea pe acţiuni "Corporaţia de Finanţare Rurală" . implicit. „GarantInvest” SRL a fost creată cu susţinerea proiectului „Suport pentru crearea şi funcţionarea Fondului de garantare a creditelor rurale”. aferente dezvoltării sectorului privat. 98.A.A. Asociaţia Obştească "Proruralinvest". care activează în Republica Moldova.A. Banca de Economii SA. pieţe străine de capital. 31 August 1989. instituţiilor microfinanciare pentru creditele.. Banca Comercială "Banca Socială" S. având menirea să îmbunătăţească accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. Chişinău. of. Nu are datorii anterioare neplătite şi restanţe de lungă durată. instituţiilor financiare nebancare.5 ani. Obiectivele proiectului: „GarantInvest” SRL va oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor. finanţat de Departamentul pentru dezvoltare internaţională (DFID) al Guvernului britanic şi implementat de asociaţia obştească „ProRuralInvest”. STR.A. Va efectua servicii de consultare şi evaluare. Banca Comercială “Mobiasbancă” S.. Beneficiarii calificaţi pentru acordarea garanţiei de către Societatea de Garantare trebuie să corespunda următoarelor criterii de eligibilitate: Orice persoană juridică aflată în proprietate privată.

o o o o o o o o o Activităţi ce nu sunt eligibile pentru garantare: Garanţiile acordate de Societatea de Garantare nu vor putea fi utilizate. pentru următoarele scopuri: Credite acordate pentru refinanţarea datoriilor şi creditelor existente. handicap sau formă organizatorico-juridică. Orice activităţi ce implică medicamente ilegale sau droguri. condiţiile cărora nu corespund regulilor general acceptate de creditare.Nu au fost înregistrate incapacităţi de plată a ÎMM referitoare la creditele pe termen mediu şi lung şi nu există datorii comerciale neplătite la data solicitării creditului. următoarele costuri investiţionale vor fi eligibile: Procurarea echipamentului nou (sau folosit). va face imposibilă obţinerea garanţiei de la Societatea de Garantare. noi şi folosite. Orice activitate definită ca ilegală sau dăunătoare pentru mediu şi primejdioasă pentru sănătatea omului. 68 . cu un termen maxim de 5 ani şi perioadă de graţie de maximum 12 luni. cum ar fi materie primă. ÎMM a achitat pe deplin impozitele şi contribuţiile sociale la data solicitării creditului. Activităţi ce implică speculaţii valutare. Creditele pentru ÎMM sunt oferite în lei moldoveneşti sau altă valută aprobată de Societatea de Garantare. inclusiv securitatea muncii. Asistenţă unui proiect sau activităţi care contribuie la încălcarea drepturilor internaţional recunoscute ale angajaţilor. Credite. Capital circulant. Pentru creditele acordate de către IFP (instituţiile financiare participante) în cadrul programului Băncii Mondiale „Suport pentru investiţii şi servicii rurale” criteriile pentru creditele eligibile se vor stabili în conformitate cu cerinţele programului respectiv fără depăşirea criteriilor indicate. Întreprinderea va ţine evidenţa contabilă şi va perfecta şi prezenta rapoarte financiare standard. bunurilor. cu excepţia cazurilor de necesitate în cursul normal de gestionare a afacerii. garanţia SIG constituind până la 50 % din suma creditelor acordate. Procurarea pesticidelor interzise spre utilizare. Procurarea şi /sau construirea uzinelor de producere şi facilităţilor aferente. În special. de asigurare. Activitatea de cazino sau jocuri de noroc. naţionalitate. Construcţia şi îmbunătăţirea spaţiilor locative. Incapacitatea de a corespunde acestor practici sau dacă funcţionarea afacerii conduce inevitabil la poluare. Credite eligibile: o Pentru perioada primilor 2 ani de activitate se vor accepta pentru garantare doar creditele ce nu depăşesc echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de maximum 10 000 dolari $.5% din suma soldului garanţiei calculată la soldul creditului la sfârşitul fiecărui trimestru. Procurarea mijloacelor de transport de mărfuri. Garanţiile pot fi oferite creditelor acordate pentru finanţarea echipamentului. Lărgirea şi /sau restructurarea clădirilor productive. Pentru serviciile oferte de către SIG „GarantInvest” va fi percepută plata de angajament în mărime de 1% din suma cotei garantate a creditului şi comision trimestrial egal cu 0. alte norme şi reglementări existente în Moldova. Contractul de creditare trebuie să conţină angajamentul întreprinderii să continue achitarea acestor impozite pe durata garanţiei. Activităţi amorale şi ilegale. financiare. vehiculelor şi clădirilor doar în cazul când acestea sunt aferente afacerii (investiţiei). Investiţii în valori mobiliare. Credite pentru plata serviciilor bancare. Fabricarea sau vânzarea articolelor sau serviciilor de muniţie (armament). Mărimea creditului garantat de către SIG în decursul primului an de activitate nu poate depăşi suma de 10 mii USD. direct sau indirect. Procurarea acţiunilor în alte companii. bunuri semi-finite şi alte stocuri. ÎMM va asigura respectarea normelor şi practicilor de protecţie a mediului înconjurător. Nu se va admite discriminarea în bază de sex.

societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori). Activităţile nefinanţate: refinanţarea datoriilor existente. încurajarea iniţierii şi dezvoltării activităţilor neagricole la sat. servicii şi alte activităţi comerciale) din spaţiu rural (preferabil proiecte care creează locuri de muncă sau utilizează materii prime locale) pe tot teritoriul Republicii Moldova. în orice domeniu al businessului. întreprindere individuală. cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi. marketing. constituite în spaţiul rural.Date generale: Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) a demarat în septembrie 2002. depozitare. dezvoltarea unei reţele transparente şi eficiente a serviciilor de susţinere a producătorilor agricoli. stimularea creşterii productivităţii şi veniturilor în spaţiul rural prin asigurarea accesului noilor fermieri privaţi şi antreprenorilor rurali la cunoştinţe. 3. moneda: Leu moldovenesc sau USD. 2. suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor individuali constituie 70 000 lei. având drept scop asigurarea implementării eficiente a proiectelor rurale ale Băncii Mondiale şi altor donatori prin administrarea. având cel puţin 3 persoane. viabile şi durabile. ambalare. implicaţi activi în activităţile organizaţiei. creşterea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea acesteia la crearea şi dezvoltarea activităţilor economice private. contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10-20% din suma investiţiei. procurarea sau arendarea pământului. rata dobânzii este flotantă (fixată de 2 ori pe ani). societăţi cu răspundere limitată. perioada de rambursare: până la 15 ani. gospodărie ţărănească. investiţii în construcţia caselor de locuit. 4. prelucrare. suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor formaţi pe principii de grup constituie 420 000 lei din Linia Specială de Credit şi până la 250 000 dolari din cea Generală. monitorizarea şi coordonarea lucrărilor de implementare a acestor proiecte în conformitate cu cerinţele organismelor internaţionale. perioada de graţie: până la 3 ani. 69 . Produsele financiare oferite: 1. Condiţii de acordare a împrumuturilor: afacerea se desfăşoară în zonele geografice eligibile. procurarea pesticidelor. Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor: orice doritor să iniţieze în spaţiul rural o afacere individuală (în bază de patentă. experienţă modernă şi finanţare. Obiectivele Proiectului RISP: 1. actualmente constituind circa 17-18% în lei şi 8-10% în USD. grupuri (societăţi pe acţiuni. Activităţile finanţate: Proiectul RISP finanţează orice investiţii în activitatea economică (producere. întreprinderi cu statut de persoană fizică. cooperative de întreprinzători). Linia Specială de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) – credite destinate solicitanţilor fără istorii de credit Beneficiari eligibili: – antreprenori fără istorie creditară: întreprinderi cu statut de persoană juridică.

conform posibilităţii de rambursare a clientului.minim 20% din suma investiţiei. Rata anuală a dobânzii bancare (flotantă): . întreprinderi cu statut de persoană fizică. Contribuţia proprie a beneficiarilor: . Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili individuali): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali (întreprinderi în care un singur fondator deţine cota majoritară (50% sau mai mult). fixată de 2 ori pe an şi constituie în prezent circa 17%-18% anual. Suma maximă . Linia Generală de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) . Moneda: Leu moldovenesc. Termenul maxim: .a împrumuturilor pentru agenţii economici este 250 000 USD (sau echivalentul în lei). Rata dobânzii Este flotantă. Perioada de graţie: . Gajul minim: constituie 130%. Termenul maxim: până la 15 ani. Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili constituiţi în grup): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili. 70 .Leu moldovenesc sau USD. Perioada de graţie: până la 3 ani.până la 15 ani. reprezintă 420 000 lei. constituiţi în grup (întreprinderi cu trei sau mai mulţi fondatori în care nici un fondator nu deţine cota majoritară (50% sau mai mult)).investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural. Moneda: . Destinaţia creditului: investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural.până la 3 ani. Termenul minim: 2 ani (fără perioada de graţie). Contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10% din suma investiţiei.constituie circa 17%-18% în lei şi 8-10% în USD. 2.întreprinderi legal înregistrate. Gajul minim . Destinaţia creditului: . Termenul minim: . titulari ai patentei de întreprinzător) reprezintă 70 000 lei.constituie 130%.credite comerciale pe termen mediu şi lung Beneficiari eligibili: .- titulari ai patentei de întreprinzător.

Fax: (+373 22) 24 44 69 e-mail: risp@capmu. finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernul Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills Ltd. Ştefan Vodă Raioanele Cahul. Chişinău. Asistenţa pentru afacerile nou create este gratuită şi prevede: - evaluarea ideilor de afaceri. Taraclia. este responsabil de realizarea componentei “Dezvoltarea businessului rural”. 806 MD 2004. Sîngerei. cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova şi a Băncii Mondiale.Partenerii proiectului: 1. suport la identificarea produselor şi activităţilor profitabile. 1603 MD 2004. 9. Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale Proiectul „Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale” (SRISP). Instituţiile financiare participante la proiectul RISP: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) – instituţie financiară nebancară. Ştefan cel Mare. Chişinău. 180. 20 99 78 Consultanţă şi Credit în Agricultură bd. Făleşti. MD-2005. UTA Găgăuzia Agenţia de dezvoltare Alianţa pentru Cooperare în Agricultură bd. 544. iniţierea şi dezvoltarea afacerilor private viabile în spaţiul rural. Străşeni. Moldova Tel/fax: (0 22) 20 99 88. creată în 1997 de asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. BC Moldova-Agroindbank S. Leova. - Date de contact: Oficiul central: str. mun. bir. Cantemir.A. Nr. 29 54 39 MEGA bd. 162. BC Victoriabank S. În acest context SRISP acordă asistenţă persoanelor din spaţiul rural. Donduşeni. Renaşterii. asistenţă post-formare în decursul primului an de activitate etc. Soroca. Chişinău. Teleneşti. BC Moldindconbank S. Cimişlia.md Reţeaua de filiale: Patru agenţii de dezvoltare care acordă asistenţă în identificarea. bir. 29 54 38. Republica Moldova Telefon: (+373 22) 22 24 65. 22 24 67. 2. pregătirea strategiilor de afaceri. bir. Nr. 14 MD 2005. BC Banca Socială S. Hînceşti.A. Nr. 22/1.A. 180. 1015 MD 2004. Fax: (0 22) 21 00 95 Centrul pentru Dezvoltarea Rurală bd. Basarabeasca. bir. Moldova Tel: (0 22) 21 00 89.capmu. Floreşti. Ştefan cel Mare. Nr. 20 99 87. elaborarea planurilor de afaceri. web: http://www.A. 21 00 94. Ştefan cel Mare. Călăraşi. din cadrul proiectului Guvernului Republicii Moldova „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). Rezina Raioanele Rîşcani. Căuşeni. Glodeni. Ocniţa. Orhei. Moldova Tel/fax: (0 22) 29 54 37. Cosmonauţilor. Chişinău. Ungheni Raioanele Drochia. pentru crearea unor afaceri profitabile. în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală a Băncii Mondiale şi al Guvernului Republicii Moldova. suport pentru obţinerea împrumuturilor pe termen mediu şi lung în scopuri investiţionale. Briceni.A. suport la identificarea pieţelor de desfacere. Chişinău. BC FinComBank S. Zona de activitate Raioanele Criuleni. Şoldăneşti. Anenii Noi. Ialoveni. Nisporeni. bir. Moldova Tel/fax: (0 22) 22 09 58 71 . Edineţ.md.

MEGA. Nr.SUPORT PENTRU PROIECTUL INVESTITII SI SERVICII RURALE Str. 98. biroul 411. Misiunea: Sarcina principală a proiectului este ridicarea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea creării şi dezvoltării activităţilor economice private. dezvoltarea organizaţiilor de fermieri (îmbunătăţirea accesului la tehnologii agricole avansate.rural.net. web site: www. dezvoltarea sferei sociale (revitalizarea infrastructurii sociale şi sprijinirea creării întreprinderilor mici. DFID şi alţi donatori. menite să satisfacă cererea de servicii în localităţile rurale). instruire în agricultură (crearea loturilor demonstrative şi fermelor model de promovare a tehnologiilor avansate). fax: 237802. până la finele anului 2005 fiind prevăzută formarea a 900 de afaceri noi). 31 August 1989. resurse şi pieţe de desfacere). e-mail: rural@landell-mills. Republica Moldova tel: (+373 22) 234938. 235079/80.moldline. crearea cooperativelor de întreprinzători ( prestarea serviciilor agricole). componenta „Dezvoltarea businessului rural” a proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). îmbunătăţirea accesului la resurse financiare accesibile (facilitarea accesului la creditare) prin Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (107 AEÎC). cofinanţat de Banca Mondială. depozitării. viabile şi durabile. Activităţi finanţate: Se acordă credite de investiţii în economia rurală pentru: dezvoltarea producţiei agricole. ce şi-a început activitatea pe 15 noiembrie 2002 şi are o durată de 3 ani şi 3 luni (până pe 14 februarie 2006). dezvoltarea societăţii civile (crearea asociaţiilor obşteşti şi a grupurilor de iniţiativă). De asemenea. Chişinău. prin proiectul RISP al Guvernului Republicii Moldova.md Date generale: SRISP este un proiect de asistenţă tehnică în domeniul dezvoltării rurale durabile. Obiectivele: dezvoltarea businessului rural (asistenţă tehnică. dezvoltarea prelucrării. CCA. ambalării. SRISP implementează pe întreg teritoriul ţării. consultanţă şi instruire pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor în spaţiul rural. 237801. prin intermediul a 4 agenţii de dezvoltare (ACA. Proiectul este finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernului Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills LTD. Scopul: Scopul fundamental al proiectului SRISP este dezvoltarea rurală durabilă prin abordarea complexă a problemelor cu care se confruntă populaţia rurală şi prin acordarea suportului necesar Guvernului Republicii Moldova în procesul de tranziţie la economia de piaţă. 72 . MD 2004. consultanţă juridică (îmbunătăţirea accesului la soluţionarea alternativă a litigiilor prin judecăţi arbitrale permanente în sfera agrară). în conformitate cu acordul dintre guvernele Republicii Moldova şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. CDR).

având cel puţin 3 membri implicaţi activ în activităţile organizaţiei în orice domeniu al businessului. dezvoltarea prelucrării.la dobândă . Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an. perioada de graţie: până la 3 ani.la suma ∗ 2 3 - - 15 ani 2 ani . turismului. 73 . 420 000 lei pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17. creditele sunt acordate solicitanţilor fără istorii de credit. 2.până la 3 ani 15 ani 2 ani . depozitării. orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori). întreprinderea trebuie să aibă sediul permanent în spaţiul rural. Beneficiarii eligibili: orice doritor să iniţieze şi să înregistreze legal în spaţiul rural 1 o afacere individuală (în bază de patentă. grupuri (societăţi pe acţiuni. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. 7. Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an. cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi. artizanatului 70 000 lei pentru solicitanţii eligibili individuali. turismului.până la 6 luni.până la 3 ani Spaţiu rural: tot teritoriul Republicii Moldova. 4. orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. rata dobânzii bancare (flotantă 2) constituie circa 18% anual. dezvoltarea prelucrării. întreprindere individuală. . precum şi a regiunii transnistrene.până la 6 luni. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. artizanatului etc. perioada de rambursare: până la 15 ani. ambalării. societăţi cu răspundere limitată. 40 000 dolari americani pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17. contribuţia proprie a beneficiarilor . 9. depozitării. cooperative de întreprinzător) constituite în spaţiul rural. gospodărie ţărănească. Condiţiile de acordare a împrumuturilor: 1. 8.orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural.4% anual Valoarea maximă a împrumutului Rata dobânzii bancare (flotantă 3) Termenul maxim Termenul minim Perioada de graţie: . 6. 10 000 dolari americani solicitanţii eligibili individuali. 3. 5. turismului. . comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. artizanatului etc. Liniile de creditare: Linia Specială de Creditare Ofertantul liniei de creditare Beneficiarii eligibili Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit Destinaţia împrumutului dezvoltarea producţiei agricole. suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali reprezintă 70000 lei. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii.minimum 10% din suma investiţiei.4 % anual Linia Generală de Creditare Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit dezvoltarea producţiei agricole. gajul minim constituie 130%. suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili constituiţi în grup reprezintă 420 000 lei. ambalării.

raion. Fax:(+373 22) 23 78 02. MD 5102. Chişinău.rural. 2 80 62 6 srisp@mtc-ct. MD 3805. (+373 22) 23 49 38 Nr. 23 50 80 MD 2004. 98. 2 33 70 (0 238) 2 48 86.md Oficiul regional Donduşeni Oficiul regional Baimaclia Oficiul regional Comrat srisp@mtc-dn. UTA Găgăuzia (0 273) 4 32 41. Cantemir str.A. Nr. 204 A. Centrul pentru Dezvoltarea Rurală. raion. Republica Moldova Reţeaua de filiale (Oficii regionale SRISP) str. com. MEGA - Instituţii financiare: Corporaţia de Finanţare Rurală BC „Banca Socială” S. Comrat. mun. Feroviarilor. BC „Victoriabank” S. 26. M. or. Nr. 2 39 73.A. Baimaclia. Eminescu. Donduşeni str.net www.principală Rambursarea Contribuţia proprie a beneficiarilor Gajul minim Valuta în care se eliberează împrumutul Partenerii: grafic flexibil (lunar /trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% grafic flexibil (lunar/ trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% lei moldoveneşti Agenţii de dezvoltare SRISP: Alianţa pentru Cooperare în Agricultură. 45. Date de contact: Adresa Telefon Str. 4 35 55 6 Sediul principal (Oficiul central SRISP) E-mail rural@landellmills.md srisp@mtc-co..A. MD 7313.md 74 . 40.moldline. Donduşeni. ap. BC „Moldova-Agroindbank” S. Lenin. BC „FinComBank” S. BC „Moldindconbank” S. 4 34 44. Nr. biroul 411. 23 50 7.md Fax: (0 251) 2 25 74. 31 August 1989.A.A. Consultanţă şi Credit în Agricultură.

contribuirea la edificarea unui cadru instituţional adecvat pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural. Investiţiile efectuate în cadrul Proiectului sunt utilizate pentru facilitarea încadrării păturilor sărace ale populaţiei din spaţiul rural în activităţi de antreprenoriat pentru a obţine venituri şi a contribui la crearea unui cadru instituţional efectiv pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural. Obiectivele majore ale Proiectului sunt: facilitarea participării populaţiei sărace din zona rurală la comercializarea agriculturii în spaţiul rural. şi dezvoltarea financiară durabilă a lor. 2. Scopul proiectului: Scopul general al Proiectului constituie generarea sporurilor durabile a veniturilor gospodăriilor din spaţiul rural al Republicii în perioada de tranziţie către o economie de piaţă bine structurată. 5. Sarcini de bază: 1. să corespundă actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului înconjurător. care activează după principiile de piaţă şi capabile să accesese servicii financiare de la băncile comerciale.PROIECTUL DE FINANŢARE RURALĂ ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI Date generale: Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici este realizat cu suportul Guvernului Republicii Moldova şi a Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). Investiţiile preconizate sunt direcţionate spre stimularea dezvoltării economice în spaţiul rural şi facilitarea accesului la serviciile financiare a populaţiei din teritoriul de implementare a Proiectului. 3. de a avea un portofoliu de împrumut diversificat disponibil prin Băncile Comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) pentru întreprinderile mici rurale. numărul mediu anual al angajaţilor permanenţi să fie până la 50 persoane. de orice formă organizatoricojuridică. cu profil agricol. 75 . crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (AEÎ) ca răspuns la necesităţile noilor proprietari de pământ. Beneficiari: Grupul-ţintă al Proiectului îl reprezintă micii proprietari (antreprenori). sporirea numărului de AEÎ capabile să mobilizeze economiile proprii. mărirea numărului de întreprinderi rurale profitabile. 4. încadraţi în activităţi economice în spaţiul rural al republicii Destinaţia împrumuturilor: crearea şi dezvoltarea întreprinderilor rurale mici crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi acordarea serviciilor de instruire şi asistenţă tehnică Criterii de eligibilitate pentru participarea la Proiect: să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. crearea şi menţinerea unei structuri de management şi coordonare efectivă a Proiectului.

în cazuri excepţionale – pînă la 100 mii dolari SUA. Prelucrarea. Activităţi ce nu sunt eligibile pentru finanţare: Refinanţarea datoriilor existente. creditele sunt acordate prin intermediul Băncilor Comerciale participante la implementarea Proiectului. MOLDINDCONBANK. creditele nu se acordă în numerar. Procurarea pesticidelor. Scheme favorabile de rambursare. FINCOMBANK.contribuţia proprie a beneficiarilor: minim 10% din costul investiţiei Condiţiile de creditare: suma maximă a unui credit este egală cu echivalentul în lei a 30 mii dolari SUA. deci este flotantă. conform regulamentelor Băncii Naţionale a Moldovei). Suport la elaborarea planurilor de afaceri şi servicii de consultanţă gratuit. proporţia între investiţii şi capitalul circulant aferent investiţiilor este de 50% : 50%. în conformitate cu procedurile proprii de eliberare a creditelor Băncile Comerciale participante la Proiect: MOLDOVA-AGROINDBANK. Colectarea. perioada de rambursare: până la 5 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 15 ani). perioada de graţie: până la 2 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 5 ani ). Construcţia caselor de locuit. Depozitarea produselor agricole. BANCA DE ECONOMII. Ambalarea. rata dobânzii se stabileşte semianual. BANCA SOCIALĂ.e Sprijinul instituţional: • servicii financiare rurale şi asistenţă tehnică pentru AEÎC create cu suportul Proiectului Unitatea de Implementare a Proiectului a lansat o serie de activităţi în scopul îmbunătăţirii mediului pentru prestarea serviciilor financiare rurale prin intermediul Asociaţiilor de Economii şi Împrumut 76 . la moment constituind 16.2% anual. Prestarea serviciilor specializate în agricultură. ci sunt transferate în întregime la contul furnizorului de echipament şi/sau de servicii acordate beneficiarului. Procurarea sau arendarea pământului. creditele sunt eliberate în lei moldoveneşti (este posibilă acordarea creditelor în dolari SUA. Activităţi eligibile pentru finanţare: Producerea. Alte activităţi economice (cu profil agricol) din spaţiul rural al republicii. EXIMBANK. VICTORIABANK. Avantaje: Rate scăzute ale dobânzilor.

au un număr de angajaţi nu mai mare de 50 de persoane. în baza criteriilor de evaluare economică. faţă de rata medie a dobânzii pe sistemul bancar. B. sunt înregistrate în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. şi care corespund următoarelor criterii: activează în raza teritoriului de implementare a Proiectului (spaţiul rural al republicii). Asistenţa CCA s-a axat pe următoarele domenii: A. tehnică. instruirea individuală a potenţialilor beneficiari referitor la principiile de creditare şi modalitatea obţinerii unui credit. aceasta este de 16. volumul anual al vânzărilor nete nu depăşeşte suma de 10 mil. Suma maximă a unui împrumut este de 30 000 USD. corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător. lei moldoveneşti.2% şi reprezintă una dintre cele mai joase rate a dobânzii pentru împrumuturile acordate în sectorul agricol. Rata dobînzii pentru împrumuturi este ajustată la fiecare 6 luni. fiind continuată instruirea şi asistenţa de mai departe a celor 11 AEÎ create anterior în cadrul Proiectului. Studiul de fezabilitate al planului investiţional propus de potenţialii beneficiari ai liniei de credit. Consultarea beneficiarilor consultaţii de credit individuale şi în grup acordate potenţialilor beneficiari ai liniei de credit a PFRDÎM. financiară şi comercială. necesitând astfel condiţii de creditare mai avantajoase. La moment. La moment.întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol. asistenţă la prezentarea documentelor de credit la instituţiile financiare participante şi asistenţă la justificarea planului de afaceri. au fost create adiţional încă 5 (cinci) AEÎ noi în raionul Ungheni. Astfel. pentru calcularea ratei dobânzii a fost stabilită o formulă. Asistenţă tehnică pentru beneficiarii de împrumuturi în cadrul FDÎM Asistenţa tehnică pentru beneficiari în cadrul Proiectului este asigurată de către organizaţia obştească specializată „Credit şi Consultanţă în Agricultură” (CCA). rata dobînzii pentru beneficiarii finali constituie 16. dar în cazuri de excepţie pot fi acordate împrumuturi în sumă de pînă la 100 mii USD. asistenţă în pregătirea cererilor de solicitare a creditelor prin PFRDÎM. 77 . iar veniturile sunt relativ joase. în dependenţă de rata medie a inflaţiei. de orice formă organizatorico-juridica. Beneficiari . consultarea beneficiarilor Proiectului şi ajutarea lor la pregătirea unui plan de afaceri.ale Cetăţenilor. Criterii şi modalităţi de utilizare a mijloacelor: pentru a facilita accesul la mijloacele Proiectului. care permite ca aceasta să se menţină cu cel puţin 6-7 puncte procentuale mai jos. • Fondurile circulante pentru împrumuturi: Fondul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici (FDÎM) – este componenta majoră a Proiectului şi acordă împrumuturi pentru întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol prin intermediul instituţiilor financiare participante (7 bănci comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală). determinate de Bancă. CCA contribuie la implementarea liniei de credit a Proiectului cu diverse activităţi. vor participa la finanţarea proiectului prezentat spre finanţare cu contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale de circa 10% din costul total al investiţiei. Asistenţă beneficiarilor să apeleze la finanţare prin linia de credit a Proiectului şi anume: asistenţă beneficiarilor la pregătirea unui plan de afaceri. precum şi luând în consideraţie faptul că activităţile economice în sectorul agricol sunt însoţite de riscuri sporite.2%. inclusiv promovarea liniei de credit. C. acceptate de către băncile comerciale.

este în seama băncilor comerciale care au acordat împrumuturile. cît şi a resurselor proprii. În cadrul componentei de Creditare a AEÎ sunt eliberate mijloace pentru finanţarea AEÎ prin intermediul Corporaţiei de Finanţare Rurală.- perioada maximă de maturitate a sub-împrumuturilor este stabilită de până la cinci (5) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cincisprezece (15) ani pentru plantaţiile multi-anuale. cu suportul Proiectului au fost create un număr de 16 AEÎ cu un număr total de 1739 membri. riscul pentru rambursarea împrumuturilor eliberate. şi care reprezintă un grup important de clienţi ai Proiectului. AEÎ sunt asistate pe parcursul primilor 2-3 ani de activitate pentru a-şi întări capacităţile manageriale şi de funcţionare întru gestionarea corectă şi la un nivel calitativ atît a mijloacelor împrumutate.net 78 . mun.Ungheni). Tipologia împrumuturilor: În conformitate cu strategia şi criteriile de creditare stabilite în cadrul Proiectului. pentru a asigura disponibilitatea unor fonduri de împrumuturi suficiente pentru membrii AEÎ ce activează în Teritoriul iniţial al Proiectului (fostul judeţ . includerea CFR în schema de creditare a Proiectului va permite crearea legăturilor între Linia de Credit pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut şi Linia de Credit pentru Întreprinderile Rurale Mici şi va permite atragerea şi stimularea membrilor AEÎ care au atins un anumit nivel de dezvoltare şi au nevoie de împrumuturi mai mari pentru a iniţia activităţi economice la un nivel mai înalt şi profesionist. MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 21-00-56. Date de contact: Oficiul central: Bd. valoarea gajului este apreciată de bănci în corespundere cu politica sa internă despre gaj. Fondul Circulant de Împrumuturi pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor Proiectul IFAD prevede tot spectrul de servicii necesare pentru dezvoltarea durabilă a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut participante. 162. În scopul facilitării accesului la finanţare pentru beneficiarii mai mici. 22-50-46 E-mail: piu@rfsedp. perioada de graţie maximă este de doi (2) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cinci (5) ani pentru plantaţiile multi-anuale. necesităţile de finanţare ale cărora depăşesc posibilităţile oferite de reţeaua asociaţiilor de economii şi împrumut. S-a convenit ca această se va focusa asupra potenţialilor împrumutaţi ce vor necesita împrumuturi în sumă de pînă la 15 000 USD. 10 %.Chişinău. însă. Fiecare caz este examinat individual şi în detalii. Ştefan cel Mare. Republica Moldova. Unitatea de Implementare a inclus şi Corporaţia de Finanţare Rurală în schema de creditare a FDÎM. Stabilirea legăturilor între liniile de creditare a FDÎM şi AEÎ. Astfel. Astfel. AEÎC este situată în teritoriul iniţial de implementare a Proiectului.moldline. care reprezintă o categorie specială de micro şi mini întreprinderi potenţiale. în calitate de instituţie financiară participantă. împrumuturile din FDÎM sunt acordate numai pentru finanţarea proiectelor investiţionale cu profil agricol. suma maximă pentru un sub-împrumut este de 30 mii USD. După creare. cît şi cele deja existente. în cazuri excepţionale până la 100 mii USD. AEÎC activează în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiare ale AEÎC. totodată se confruntă cu dificultăţi în a obţine un împrumut de la băncile comerciale. De împrumuturi beneficiază atît AEÎ create de Proiect. Criteriile de eligibilitate pentru eliberarea împrumuturilor AEÎC: (a) (b) (c) (d) (e) AEÎC trebuie să fie înregistrată în conformitate cu Legislaţia cu privire la AEÎC. contribuţia personală a beneficiarilor urmează să fie de cca. AEÎC respectă cerinţele impuse de Normele de Prudenţă Financiare şi de Statutul CFR. AEÎC au beneficiat de instruire acordată de către Organizaţiile Ne-guvernamentale acceptate de CFR.

interesaţi de lansarea şi de dezvoltarea propriei afaceri. În acest context. ONG-urilor. Obiectivele proiectului constau în crearea serviciilor de consultanţă şi organizarea diferitor seminare. în luna mai a anului 2004 şi-a început activitatea Proiectul German pentru Cooperare Tehnică. precum şi acordarea unui suport financiar pentru cel puţin 60 de persoane care intenţionează să demareze o afacere. Măsurile vor fi implementate cu ajutorul personalului calificat de la faţa locului.809 tel: 22-83-19 fax: 29-58-19 e-mail: acrozu@gtz. a exportului regiunii.Hinceşti str. Mediatorii sunt angajaţii organizaţiilor care se ocupă de dezvoltarea micului business. Chişinău MD-2004 Bir.German Development Cooperation in Moldova Bd. 269 2 31 34 Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Date generale: Întărirea potenţialului economic şi de ocupare a forţei de muncă reclamă necesitatea unei cooperări mai intense între sectorul public şi cel privat (administraţia locală şi organizaţiile economice). 79 . ProAgroIndPrivat. a veniturilor personale. în asistenţă financiară a diverselor activităţi precum şi din cofinanţare de seminare.md Consiliul Raional or. prin intermediul căruia se urmăreşte susţinerea start-up-urilor în oraşul Hînceşti şi în zona adiacentă. femei şi bărbaţi. Ştefan cel Mare 180. precum şi in primul rând creşterea numărului de întreprinderi. se va îmbunătăţi colaborarea între instituţiile locale. şi ai administraţiei publice locale responsabili de dezvoltarea economică a regiunii. Camerei de Comerţ si Industrie din Hîncesti. Efecte aşteptate: Prin colaborarea dintre instituţiile implicate în reţea va fi întărită oferta către antreprenori. Grupul ţintă sunt familii tinere. capacitatea de reflecţie şi propria iniţiativă ca un prim pas spre principiul „ajută-te singur”. AEIC-urilor.Mihalcea Hincu130 tel.dnt. mese rotunde pentru persoanele care se ocupă de business. Folosirea acestei oferte va duce la creşterea oportunităţilor de ocupare in câmpul muncii. contribuţia germană constînd în consultanţă şi managementul reţelei antreprenoriale regionale. Acest obiectiv se doreşte atins prin creşterea şi îmbunătăţirea ofertei de consultanţă. la nivelul grupului ţintă se vor întări abilităţile antreprenoriale.

Ismail.A. 21 01 26 Fax: (+373-22) 21 00 39 Forma proprietăţii: Mixtă Anul fondării: 1996 E-mail: tehagroleasing@mdl.R. 500 245 Fax: (+373-22) 27 25 24 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: eleasing@mtc.md IM şi COMPANIA . Adresa: MD-2001. Chişinău. 49 Telefon: (+373-22) 20 36 16 Fax: (+373-22) 20 25 66 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: info@leasing. 20 Telefon: (+373-22) 49 84 44. mun. str.md www.md www.imcleasing.Companiile de leasing din Republica Moldova MAIB-LEASING S. Tighina. Adresa: MD-2001. Adresa: MD-2004.CONSULTING GRUP S. mun. mun.A.euroleasing. 61 Telefon: (+373-22) 22 14 81 Fax: (+373-22) 22 42 30 Forma proprietăţii: Privată E-mail: office@socbank. Ştefan cel Mare.md TEHAGROLEASING S. 162. str.dnt.md EUROLEASING S. Bănulescu-Bodoni. Chişinău.net BANCA SOCIALĂ Leasing S. Adresa: MD-2005. 33. Moscova. str. bd. mun. Chişinău.socbank.leasing.L.md www.R. Chişinău. mun.md 80 .md www. bd.L. 49 93 17 Fax: (+373-22) 49 93 15 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 1995 E-mail: office@imcgroup. 501 Telefon: (+373-22) 27 27 09. Chişinău.A. 1314-1322 Telefon: (+373-22) 21 01 16. Adresa: MD-2045.

data acordării. întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) Extras de la Registratorul independent privind componenţa acţionarilor şi cotele deţinute (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Adunarea Generală a acţionarea este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal de alegere a membrilor Consiliului (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Consiliul este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal sau ordinul de numire în funcţie a directorului şi contabilului-şef Copia buletinelor de identitate ale persoanelor responsabile (conducător. note) Descifrarea datoriilor comerciale (denumirea. data recuperării. 8. Certificatul de înregistrare a întreprinderii (cu aplicarea pe acesta a Codului IDNO) Certificatul privind atribuirea codului fiscal Statutul şi alte documente de constituire. . 2. Compartimentul juridic 1. 5. 2. data apariţiei. 2. depunerea în gaj a patrimoniului şi acordarea dreptului la semnătură (conform legislaţiei în vigoare). garanţiile) Descifrarea mijloacele fixe (formele 10 şi 11).Extrasul de la bancă privind rotaţiile în conturile curente. contractele de cumpărare. data achitării. 3. note) Contractele aferente celor mai mari 5 creanţe comerciale şi celor mai mari 5 datorii comerciale 4. dare în expluatare. soldul la zi. obiectul. contabil-şef) Procura pentru reprezentanţii împuterniciţi ai întreprinderii sau fondatori.Copiile contractelor de credit şi de gaj pe creditele curente în alte bănci Informaţia despre creditele precedente şi curente (locul primirii. 5. 10. suma. obiectul. 10. suma. autentificată la notar Certificatele care confirmă înlesniri Licenţele de activitate III. 6. * lista-standard de documente necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului poate varia în dependenţă de instituţia care acordă creditul. precum şi toate modificările la ele Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind conducătorul (pentru societăţi pe acţiuni) Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind fondatorii şi cotele deţinute şi conducătorul (pentru societăţi cu răspundere limitată.Anexa 1 LISTA-STANDARD * DE DOCUMENTE necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului Nr d/o Denumirea documentelor I. 6. 7. 3. 4.Scrisoarea de la bancă despre existenţa sau lipsa creditelor (cu indicarea sumei. rata dobînzii. suma. Compartimentul informaţii generale 1.data rambursării. datei acordării şi scadenţei. cu semnăturile legalizate notarial II. . Cererea de solicitare a creditului Procesul-verbal al organului de decizie privind solicitarea creditului. 9. Rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de gestiune şi rapoartele financiare trimestriale pentru ultimul an de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) Declaraţiile cu privire la venituri pentru ultimii 2 ani de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) (pentru întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) În cazul existenţei conturilor în alte bănci: . contractele confirmatoare Descifrarea stocurilor Descifrarea creanţelor comerciale (denumirea. tipul creditului solicitat. alţi factori 81 . 9. 12. altă documentaţie tehnică) Descifrarea obligaţiilor de arendă. soldul la zi. soldului la zi al datoriilor). Compartimentul situaţia financiară 1. 11. 8. data apariţiei. 7.

Contractele şi alte documente care confirmă utilizarea la destinaţie a creditului Contractele cu furnizorii de mărfuri şi servicii Contractele de comercializare a producţiei Contractele de arendă V. 7. 6. 4. 16. 3. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Extras din Registrul bunurilor imobile. soldul la zi. cu indicarea valorii contabile si uzurii Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală (pentru bunurile importate) Paşapoartele tehnice (pentru utilaje) Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. 15. Compartimentul sursa secundară de rambursare Raportul de evaluare independentă a bunurilor propuse în gaj 1. 5. 14. 12. suma. 1.11. eliberat de Primărie Confirmarea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care sunt amplasate obiectele gajate Actele de vînzare cumpărare a imobilului şi terenului aferent Fotografii ale imobilului. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. Descifrarea avansurilor acordate (denumirea. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 2. 10. cantităţii şi preţului unei unităţi. 3. data recuperării. 13. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Decizia Primariei cu privire la privatizarea terenului aferent Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. 6. 11. obiectul. data apariţiei. 5. certificatele de calitate de la producător. 12. obiectul. 4. 4. 2. eliberat de Primărie Procesul-verbal de recepţie finală a obiectului în expluatare şi Hotărîrea corespunzătoare a Primăriei Dosarul cadastral. 2. 2. 1. certificatele de calitate de la producător. 1. Pentru mijloace fixe Lista bunurilor propuse în gaj. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 3. activitatea de bază a cărora este agricultura nu se vor accepta în gaj) 82 . 8. 8. cu indicarea unităţii de măsură. soldul la zi. 3. 3. data achitării. suma. 4. planul lui şi descrierea succintă Pentru apartamentele privatizate şi casele de locuit: (casele de locuit sau apartamentele persoanelor. certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. 9. 7. conform valorii contabile Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală pentru produsele importate Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. data apariţiei. 6. eliberat de Organul Cadastral Teritorial (pentru bunul imobil propus în gaj şi terenul de pământ aferent) Certificat cu privire la valoarea bunului imobil. Compartimentul baza contractuală 1. 2. Pentru bunuri imobile Hotărîrea autorităţilor locale privind construcţia imobilului Procesul-verbal de repartizare a sectorului de pămînt pentru construcţie. 7. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. note) Contractele aferente celor mai mari 5 avansuri acordate şi celor mai mari 5 avansuri primite Descifrarea altor posturi de bilanţ (în cazul în care suma acestora constituie mai mult de 10 % din valuta bilanţului) În cazul existenţei pierderilor – notă informativă privind cauzele acestora Ultimul raport de audit (dacă există) IV. 5. note) Descifrarea avansurilor primite (denumirea. Pentru mijloace circulante Lista bunurilor propuse în gaj.

3. 3. 4. fotografii etc. 1. contractele de donaţie etc). În cazul cînd se constituie fidejusiunea de o terţă persoană Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a constitui fidejusiunea Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea constituirii fidejusiunii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) VI. semnate de către reprezentantul solicitantului de credit 4. Business-planul activităţii întreprinderii pentru perioada solicitării creditului şi argumentarea tehnicoeconomică a proiectului pentru care se solicită creditul Documentele privind cheltuielile de deviz şi proiect (în cazul cînd scopul proiectului este construcţia. reparaţia capitală) Prognoza veniturilor şi cheltuielilor în diviziune pe tipuri de activităţi Prognoza raportului privind rezultatele financiare Prognoza raportului privind fluxul de numerar Informaţia privind rulajul pe conturile curente (în lei şi valută) Detaliile tehnice ale producţiei. 2. 2. 2. legalizat de notar Certificatul eliberat de către Organul de Tutelă şi Curatelă privind consimţămîntul de a gaja apartamentul unde au viză de reşedinţă sau locuiesc minori care sunt coproprietari ai apartamentului Cartea de imobil a locuinţei Certificatul eliberat de către Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova (lista participanţilor la privatizare) Documentele. 5. Compartimentul sursa primară de rambursare 1. 4. mostre. gajist este o terţă persoană (fizică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Copia buletinului de identitate Acordul soţului / soţiei la gajarea bunurilor proprietate în devălmăşie Permisiunea organului de tutelă şi curatelă pentru gajarea bunurilor imobile coprprietari ai cărora sunt copii minori 7. 5. reconstrucţia. contractele de privatizare. în baza cărora persoana a devenit proprietar al imobilului (contractele de vînzare-cumpărare. nu se află sub sechestru sau în litigiu 5. 3. Acordul scris al tuturor membrilor familiei privind gajarea apartamentului sau casei. gajist este o terţă persoană (juridică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea depunerii în gaj a averii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) în care figurează bunul preconizat să fie gajat Descifrarea postului raportului financiar în care figurează bunul preconizat să fie gajat 6. 6. 3. 7. proiecte de reclamă. Pentru mijloacele de transport Certificatele de înmatriculare a mijloacelor de transport Confirmarea reviziei tehnice Confirmarea Direcţiei înmatriculare a transportului pe lîngă Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova cu privire la faptul că transportul propus în gaj nu este deja gajat.1. 6. 1. 3 4 1. 2. În cazul cînd debit. 5. În cazul cînd debit. Fotografiile bunurilor propuse în gaj. 2. 83 . 4.

Angajament – obligaţie pe care şi-o ia cineva de a face. Activitatea de antreprenoriat poate fi practicata sub următoarele forme organizatorico-juridice: • întreprindere individuala. • cooperativa de producţie. executare a lucrărilor si prestare a serviciilor. • orice cetăţean străin sau apatrid. Agent economic – orice persoană ce desfăşoară activitate de întreprinzător. de a realiza ceva. • societate pe acţiuni. dacă este obţinut. in conformitate cu legislaţia in vigoare. 84 . indiferent de faptul în a cărei folosinţă efectivă este. • un grup de cetăţeni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie antreprenorul colectiv. Asigurarea creditului – garanţie pe care şi-o asigură un creditor contra riscului de insolvabilitate a debitorilor săi. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri. Antreprenor poate fi: • orice cetăţean al Republicii Moldova care nu este îngrădit in drepturi. în urma căreia se modifică mărimea şi componenţa capitalului propriu şi a împrumuturilor întreprinderii. din proprie iniţiativă. Activitate investiţională – activitate de efectuare a investiţiei şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în legătură cu această investiţie pentru a se obţine venit. • societate in comandita. in modul stabilit de prezenta Lege si de alte acte legislative. Cesiune – transmitere de către o persoană altei persoane. a unui drept de creanţă cu titlu oneros în temeiul unui contract. care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. Cont bancar – cont deschis la o instituţie financiară (sucursala sau filiala acesteia) din Republica Moldova sau din străinătate. • cooperativa de întreprinzător. care se află în proprietatea persoanei. Capital – sumă de bani (existentă într-o bancă) care produce dobândă. sumă avansată într-o afacere. precum şi de alte drepturi patrimoniale. pe riscul propriu si sub răspunderea lor patrimoniala cu scopul de a-si asigura o sursa permanenta de venituri. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. • societate cu răspundere limitata. Antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei. desfăşurată de cetăţeni si de asociaţiile acestora in mod independent. la un anumit termen. Bilet la ordin – înscris prin care emitentul se angajează să plătească unui beneficiar. Asociat .Anexa 2 Dicţionar explicativ Acţionar – orice persoană proprietar al unei sau mai multor acţiuni ale unei societăţi pe acţiuni. şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc. Bunuri – totalitatea de valori materiale şi de active nemateriale. transferabile prin diferite instrumente de plată. • societate in nume colectiv. risc care poate să apară la încheierea actelor de comerţ. Consumuri – resurse consumate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit. Avizare – faptul de a face cuiva o comunicare oficială. • orice persoana juridica sau fizica in conformitate cu scopurile sale principale si cu legislaţia. modificare adusă unui tratat. o sumă de bani determinată. Asociaţie de Economie şi Împrumut a Cetăţenilor – organizaţie necomercială cu statut juridic special. fond comercial sau industrial. inclusiv de bani şi valori mobiliare. sau la ordinul acestuia.orice persoană care posedă o cotă-parte în capitalul unei persoane juridice Amendament – îmbunătăţire. in numele lor. Bancă – instituţie financiară care atrage de la persoanele fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora. Activitate financiară – activitate.

în al cărui temei creditorul (creditorul gajist) are dreptul de a fi satisfăcut. în baza cererii scrise a beneficiarului. gratuit sau oberos obligaţia debitorului. existenţa şi mişcarea unui mijloc sau proces economic într-o anumită perioadă de timp. Discont – reducere din preţul mărfii. prin care o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial. în condiţii specificate. valutei şi al altor active financiare. Dobândă. care primeşte împrumutul sau cumpără pe datorie. Fluxul mijloacelor băneşti – intrări şi ieşiri ale mijloacelor băneşti. Creanţă comercială – act care stabileşte dreptul creditorului de a cere executarea obligaţiunilor luate de debitor. de o bancă. Istoria creditară – ştiinţă care studiază dezvoltarea şi schimbările succesive în domeniul bancar. inclusiv veniturile de pe depunerile băneşti. funcţiile pentru care a fost conceput. Fidejusiunea – contract în scris. Dividend – orice plată efectuată de către o persoană juridică în folosul acţionarului (asociatului) acestei persoane juridice.).suma de bani pe care o plăteşte banca la prezentarea facturilor. Factoring indisponibil (finanţare la încasare) . Evaluarea gajului – determinarea valorii gajului exprimată în bani. care a mijlocit o afacere comercială sau care a efectuat un serviciu. Investiţie străină – investiţie efectuată de un investitor străin în activitatea de întreprinzător desfăşurată în Republica Moldova. din valoarea bunurilor sau a drepturilor patrimoniale date. ca rezultat al operaţiilor comerciale). serviciului.Contul curent . de a plăti creditorului ordonatorului (beneficiarului) o sumă de bani. cu performanţele prescrise. iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 10 milioane lei. Eligibilitate – calitate care întruneşte condiţiile spre a fi ales client permanent al băncii. Emisiune – crearea şi punerea în circulaţie a banilor şi hîrtiilor de valoare. Fiabilitate – latură a calităţii. 85 . care exprimă valoric în ordine cronologică şi sistematică. dividendelor. Evaluarea gajului – procedura de apreciere a valorii şi costului bunurilor materiale depuse de debitorul gajist. Factoring disponibil (finanţare imediată) . Creditor – persoană sau instituţie care a acordat cuiva un credit.suma de bani pe care banca o achită în momentul încasării facturilor. redevenţelor etc. venit sub formă de dobândă – orice venit obţinut conform creanţelor de orice fel (indiferent de modul întocmirii). Credit – relaţie bănească ce se stabileşte între o persoană fizică sau juridică (creditor). • activ deţinut de întreprinderea-investitor în scopul ameliorării situaţiei sale financiare prin obţinerea veniturilor (dobânzilor. care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie. Gajul: • bunuri care aparţin unui debitor şi care sunt depuse de el în mînile creditorului său pentru a garanta plata datoriei. cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori. inclusiv statul. Debitor – persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător şi datorează creditorilor mărfuri sau mijloace băneşti. Dobîndă – suma de bani care se plăteşte pentru un împrumut bănesc. • modalitate de garantare a executării unei obligaţiuni. majorarea capitalului propriu şi obţinerea altor profituri (în special. Comision – remuneraţie (procentuală) primită de o persoană. Garanţie bancară – angajament în scris. asumat de o bancă sau de o altă instituţie financiară (garant) la cererea unei alte persoane (ordonator).întreprinderea al cărei număr mediu anual de salariaţi este cuprins între 10 şi 50 de persoane inclusiv. Întreprindere mică . şi o altă persoană fizică sau juridică (debitor). în cazul în care debitorul (debitorul gajist) nu execută obligaţiunea garantată prin gaj. inclusiv veniturile provenite din investiţia sa şi reinvestite în Republica Moldova. Investiţie: • totalitate de bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova pentru a se obţine venit. Factoringul –contract încheiat între bancă (factor) şi client (aderent) prin care factorul (banca) se obligă să plătească la prezentarea documentelor care atestă o creanţă comercială o anumită sumă de bani în schimbul unui comision.ansamblu de operaţii constând din debit şi credit. în conformitate cu cota sa de participare. Cheltuieli – toate cheltuielile şi pierderile perioadei care se scad din venit la calcularea profitului (pierderii) perioadei de gestiune. care arată capacitatea unui produs de a-şi îndeplini.

hârtie de valoare care conferă posesorului ei calitatea de creditor şi-i dă dreptul de a primi pentru suma împrumutată un anumit venit fix (sub formă de dobândă). pentru o sumă şi o durată determinată. Scadenţa – termen de plată. hârtiile de valoare de credit. Rambursarea creditului – condiţiile de bază a acordării creditelor. care nu pot fi depăşite.Împrumuturi – credite bancare şi împrumuturi primite de întreprindere de la alte persoane juridice şi fizice pe o anumită perioadă şi pentru o anumită plată. Rată – parte eşalonată care urmează a fi vărsată sau distribuită. 86 . Lichiditate – capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare. Microîntreprindere – întreprindere al cărei număr mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 9 persoane. Mijloace băneşti – disponibilităţi băneşti în casierie. Obligaţie – datorie. Overdraft bancar – tip de credit bancar primit de întreprindere prin emiterea cecului sau a dispoziţiei de plată în suma care depăşeşte soldul de mijloace în contul ei de decontare. o obligaţie. de regulă. indicată în contractul de credit şi fiecare rată se eliberează în baza unui document de plată. un credit pe termen scurt. iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 3 milioane lei. Rezultatul financiar – rezultatul ce se obţine în urma unui şir de operaţiuni financiare. destinat pentru executarea unor plăţi curente. Linia de credit – se acordă în rate (de mărime egală sau diferită). Plafon –limită valorică (maximă) în cadrul unor operaţiuni financiare. Plafon de casă – limita pînă la care se pot păstra în permanenţă într-o casierie sume pentru efectuarea unor plăţi curente. Patrimoniu – totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor cu valoare economică. pînă la o lună. Micul business – activitate de întreprinzător. precum şi a bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi. valoarea acestuia înainte de scadenţă. Prorogarea dosarului – acţiune prin care se amînă sau se suspendă activitatea dosarului. Rata dobînzii – mărimea plăţii pentru resursele creditare acordate de o bancă benefeciarilor.restituirea sumei de bani datorată. sub formă de diferenţe de curs valutar. a activelor intrate cu titlu gratuit. Organizaţie de microfinanţare – persoană juridică a cărei activitate de bază o constituie activitatea de microfinanţare. a se menţine. act prin care cineva se obligă sau este obligat să (nu) dea să (nu) facă ceva. dacă acest ciclu este mai mare de un an. persoană care a primit împrumut. planificat pentru utilizarea mai mare de un an în activitatea de producţie comercială etc. în contul unei datorii sau al unei obligaţii. Obligaţiile cu termenul mai mare de un an se clasifică la obligaţii pe termen lung. Scont – operaţiune prin care o bancă varsă deţinătorului unui efect de comerţ.) care trebuie plătite în decursul unui ciclu operaţional normal (obişnuit) sau al unui an. expirare a datei la care trebuie onorată o datorie. Perfectarea contractului – încheierea contractului. condiţiile creditului privind overdraftul sunt stipulate la deschiderea contului şi acesta nu poate să depăşească suma fixată. Mijloace fixe – active materiale preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie. sau sunt destinate închirierii sau pentru scopuri administrative. Împrumutat – debitor. intervenită în timp (şi din cauze diferite). Overdraftul – instrument al pieţei monetare. cu persoana care l-a subscris. Perisabilitate . la un termen dinainte fixat. Viabil – condiţii necesare pentru a dura. împreună cu dobînzile aferente. Obligaţie financiară şi creditară – obligaţiile (împrumuturile primite. conturi de decontare. potrivit căreia acestea trebuie restituite la anumite termene bine stabilite. valutare şi alte conturi la bănci. angajament. Rambursare . revizuită periodic. desfăşurată de microîntreprinderi şi de întreprinderi mici (agenţi ai micului business). Penalitate – sancţiune pecuniară aplicată de o autoritate administrativă în virtutea legii şi sub controlul organelor judecătoreşti. Obligaţiune – titlu care reprezintă un împrumut contractat de o persoană juridică.scădere în cantitate a unor mărfuri. subvenţii etc. în funcţie de evoluţiile de pe piaţa capitalurilor. după ce s-au efectuat anumite scăzăminte. care aparţin unei persoane (fizice sau juridice). Venituri din activitatea financiară – venituri din transmiterea în procesiunea altor persoane pe un termen mai mare de un an a activelor nemateriale şi a celor materiale pe termen lung. cambiile acordate etc. pînă la concurenţa sumei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->