P. 1
Oportunitati de Finantare a Antreprenoriatului

Oportunitati de Finantare a Antreprenoriatului

|Views: 128|Likes:
Published by andrianbrinzan1111

More info:

Published by: andrianbrinzan1111 on Jul 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2012

pdf

text

original

Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Chişinău 2005

3

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Ediţie sponsorizată de USAID prin proiectul BIZPRO – Moldova „Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova”

4

CUPRINS:
INTRODUCERE CAPITOLUL I. INFORMAŢIE GENERALĂ 1. Sectorul Micului Business – oportunităţi de finanţare ................................................................................ 4

CAPITOLUL II. INSTITUŢIILE BANCARE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Banca Comercială „BANCA DE ECONOMII” SA ..................................................................................... 6 Banca Comercială „BUSINESSBANK” SA .............................................................................................. 10 Banca Comercială „ENERGBANK” SA .................................................................................................... 12 Banca Comercială „EUROCREDITBANK” SA ........................................................................................ 15 Banca Comercială „EXIMBANK” SA ....................................................................................................... 17 Banca Comercială „FINCOMBANK” SA ................................................................................................. 20 Banca Comercială „INVESTPRIVATBANK” ........................................................................................... 23 Banca Comercială „MOBIASBANCĂ” SA ............................................................................................... 25 Banca Comercială „MOLDINDCONBANK” SA ...................................................................................... 30 Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA .......................................................................... 34 Banca Comercială „UNIBANK” SA .......................................................................................................... 38 Banca Comercială „UNIVERSALBANK” SA ........................................................................................... 41 Banca Comercială „VICTORIABANK” SA ............................................................................................... 43 Banca Comercială Română Chişinău ........................................................................................................ 48

CAPITOLUL III. ORGANIZAŢIILE DE MICROFINAŢARE 1. 2. 3. 4. Corporaţia de Finanţare Rurală ................................................................................................................. 50 Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor ......................................... 54 „ProCredit” SA ............................................................................................................................................ 58 SRL „MICROINVEST” .............................................................................................................................. 60

CAPITOLUL IV. Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business ...................... 62 CAPITOLUL V. Societatea interbancară de garantare „GARANTINVEST” SRL ............................................... 64 CAPITOLUL VI. PROIECTE INTERNAŢIONALE 1. 2. 3. 4. Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) .............................................................................................. 66 Proiectul Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (SRISP) ................................................... 69 Proiectul de Finanţare Rurală a Întreprinderilor Mici (IFAD) ................................................................ 72 Proiectul German pentru Cooperare Tehnică (GTZ) ................................................................................ 76

Companiile de leasing din Republica Moldova ........................................................................................................ 77 ANEXE: 1. 2. Anexa 1: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului la Băncile Comerciale ...................................................................................................................................... 78 Anexa 2: Dicţionar explicativ ...................................................................................................................... 81

5

INTRODUCERE

În conformitate cu iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), anul 2005 a fost proclamat Anul Internaţional al Microcreditului, statele membre, organizaţiile non-guvernamentale, sectorul privat şi societatea civilă fiind invitate să colaboreze în vederea pregătirii şi marcării acestuia prin impulsionarea programelor de microcreditare şi contribuire la creşterea gradului de cunoaştere şi conştientizare de către societate a rolului microfinanţării în soluţionarea problemelor social-economice. Aliniindu-se iniţiativei nominalizate, la 13 iunie 2003 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul de măsuri privind pregătirea pentru Anul Internaţional al Microcreditului – 2005 (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.723), în conformitate cu care, ulterior, Ministerul Economiei, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, a elaborat Programul naţional de mediatizare a obiectivelor Anului Internaţional al Microcreditului – 2005” (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1106 din 08 octombrie 2004). Programul nominalizat are drept scop lărgirea accesului populaţiei la informaţia cu privire la microfinanţare prin realizarea unui şir de acţiuni concrete, una dintre ele reprezentând editarea ghidului informativ cu privire la piaţa de microfinanţare din Republica Moldova. Astfel, prezenta publicaţie, fiind la momentul actual unica în domeniu, conţine informaţie amplă cu privire la sistemul autohton de microfinanţare (instituţii bancare şi nebancare, organizaţii, fonduri), principalele direcţii şi tendinţe în activitatea reprezentanţilor acestuia, gama serviciilor oferite, condiţiile de obţinere a unui credit sau împrumut, altă informaţie utilă. În acelaşi timp, broşura în cauză se adresează publicului larg, fără limite de vârstă, profesie sau gen de activitate desfăşurată, antreprenorilor cu experienţă, cât şi persoanelor care intenţionează iniţierea unei afaceri. Concomitent, este de menţionat că în scopul facilitării accesului la informaţie, Ministerul Economiei al Republicii Moldova va plasa publicaţia dată pe pagina sa web, care poate fi accesată la adresa www.moldova.md. În speranţa că prezentul ghid va contribui la educarea beneficiarilor în domeniul finanţării, dezvoltarea iniţiativei şi spiritului antreprenorial, favorizând, în final, creşterea bunăstării sociale şi dezvoltarea întregii comunităţi

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu, Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Sectorul micului business – oportunităţi de finanţare

6

• Start-ups. Pe parcursul anului 2004 portofoliul de credite al băncilor comerciale a depăşit 9 190 mil. cetăţeni. Din cadrul instituţiilor financiare bancare fac parte băncile comerciale.gospodării ţărăneşti. precum facilităţi de la plata acestora. iar din cadrul celor nebancare: Organizaţiile de Microfinanţare. Această afirmaţie este dovedită şi de faptul că ponderea creditelor direcţionate pentru sectorul sus-numit nu depăşeşte 15% din total. resursele întreprinderii. lei. 14%. iar una din marile piedici care tergiversează dezvoltarea sectorului continuă să reprezinte lipsa accesului la finanţare. adică pentru capital circulant. • servicii de leasing. efectuate întru trecerea de la economia centralizată la cea de piaţă. care au drept obiectiv acordarea creditelor şi împrumuturilor pentru satisfacerea cererii de finanţare. indiferent dacă sunt create şi activează într-o ţară cu economie dezvoltată sau în tranziţie. După 14 ani de tranziţie. respectiv. Asociaţiile de Economii şi Împrumut a Cetăţenilor. dată fiind importanta contribuţie la crearea noilor locuri de muncă. este constituită din instituţii financiare bancare şi instituţii financiare nebancare. Analiza sectorului financiar din Republica Moldova indică o predominare a instituţiilor financiare bancare. stimularea concurenţei. adeseori sunt insuficiente acoperirii deficitului de finanţare atât pe termen scurt. Piaţa financiară din republică. dintre care sucursale ale băncilor străine sunt Banca Comercială Română Chişinău (România) şi Unibank (Rusia). sectorul dat este considerat promotorul dezvoltării economice a ţării. marea majoritate a lor fiind acordate agenţilor economici concentraţi în raza municipiului Chişinău. întreprinderile micului business continuă să întâmpine dificultăţi în accesul la finanţe. factoring etc. • garanţii. o dublare faţă de anul 2001. cât şi pe termen lung. Un alt aspect pozitiv înregistrat în ultimii ani este majorarea cotei creditelor acordate pe termen lung. pentru investiţii. analiza ratelor dobânzilor indică o micşorare a costului banilor.întreprinderi individuale. ceea ce semnifică stimularea investiţiilor şi nu doar a activităţilor de consum curent.. . iar pentru creditele acordate în valută liber convertibilă (dolari americani. euro) rata procentuală reprezentând 11. • Persoane fizice. în prezent. Astfel. • cote reduse ale impozitelor şi taxelor. întreprinderile micului business deţin peste 90% din total agenţi economici. ceea ce reprezintă o creştere de 13% faţă de anul 2003 şi. Concomitent. Beneficiari ai produselor financiare oferite de către instituţiile sus-numite pot fi: • Persoane juridice – agenţi economici. 7 . fiind una din cea mai stabilă din fostele state URSS. . respectiv.„Micile afaceri reprezintă catalizatorul principal al creşterii economice” Sectorul micului business în Republica Moldova. micul business trebuie privit şi prin prisma asigurării bunei funcţionări a întreprinderilor mari cu produse şi servicii primare. • economii personale. Agenţii economici pot utiliza în dezvoltarea activităţii lor următoarele instrumente financiare: • credite şi împrumuturi. precum şi utilizarea profitului nerepartizat. pe teritoriul republicii activând 16 bănci comerciale. astăzi ele fiind considerate coloana vertebrală a economiei naţionale. faţă de 28% în anul 2001. favorizarea inovaţiilor şi tehnologiilor. Necătând la faptul că pe parcursul ultimilor ani este înregistrată o tendinţă pozitivă a numărului şi volumului creditelor acordate de sistemul bancar. inclusiv întreprinderile micului business. solicitat de băncile comerciale.deţinători de patentă. • venture capital. Companiile de Leasing. a apărut urmare reformelor structurale. Problema finanţării este actuală pentru toate întreprinderile mici. Totodată. în anul 2004 acesta constituind pentru creditele acordate în lei – 21%. precum şi persoane care desfăşoară activitate de antreprenor: . De asemenea. Factoring etc.4% şi. de altfel ca şi în majoritatea statelor în dezvoltare. Trebuie conştientizat faptul că întreprinderile din sectorul sus-numit întâmpină dificultăţi în desfăşurarea activităţii.

Totuşi. Dreptul de a benefica de facilitatea dată apare o dată cu completarea unei cereri tip la oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal de Stat. care au menirea de a credita afacerile mici. facilitând accesul la resurse financiare ieftine. Fără îndoială. au fost acordate împrumuturi în mărime de 250 mil. „Microinvest” SRL şi „ProCredit” SA) activează în baza Legii nr. alternativa creditelor acordate de către băncile comerciale constituie. a fost constituită Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL. de o alternativă a împrumuturilor de stat. acestea din urmă alordând resurse financiare întreprinderilor din sector. implicit. lei. prevăzută în articolul 49 al Codului fiscal. linii de credit pentru întreprinderile micului business au fost acordate de către BERD şi Banca Mondială. chiar dacă sunt principalii furnizori de mijloace financiare. este necesar a completa că parteneri ai businessului rural sunt un şir de proiecte finanţate de comunitatea internaţională. Scopul facilităţii nominalizate este acordarea suportului financiar pentru dezvoltarea activităţii întreprinderii. de a îmbunătăţi accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. indiferent de sfera de activitate. băncile comerciale sunt adeseori reticente în acordarea creditelor subiecţilor micului business. AEÎC formează o reţea bine dezvoltată din circa 535 de asociaţii. Concomitent. pe parcursul anului 2004. În final. va absorbi cele mai bune practici internaţionale din domeniu. precum şi de a stimula iniţiativa privată. efectuate de către instituţiile de evaluare internaţională. antreprenorul beneficiind. Totodată. Tranzacţiile de leasing în societatea modernă devin o sursă importantă de finanţare comercială. este bine ştiut faptul că. este necesar a evidenţia că majoritatea creditelor subiecţilor micului business sunt din resursele instituţiilor financiare internaţionale. O altă metodă de susţinere financiară a agenţilor micului business este scutirea de la plata impozitului pe venit. importanţi furnizori de resurse financiare sunt Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (AEÎC). În prezent. cooperativele agricole de prestări servicii. este evident faptul că în Republica Moldova există oportunităţi de dezvoltare a finanţării prin intermediul operaţiunilor de leasing. 280-XV din 22.07. iar producătorul trebuie să se conformeze necesităţilor acestuia. Conform analizelor de ţară. este necesar a sublinia că. debitori fiind Moldindconbank. Organizaţiile vizate („Corporaţia de Finanţare Rurală” SA. 8 . În anul 2005 de asemenea este preconizată alocarea sumei de 1 mil. de asemenea. fondată de 7 bănci comerciale autohtone. fiind tot mai certă necesitatea dotării agenţilor economici cu echipamente moderne. i-au fost transferate 1 mil. produsele oferite de organizaţiile de microfinanţare. lei. destinate garantării în proporţie de 50% a creditelor acordate de către băncile comerciale. preponderent din zonele rurale. De exemplu. Victoriabank şi Mobiabancă.1998 ca organizaţii necomerciale care acceptă depozite de la membrii săi şi cărora le eliberează împrumuturi. care nu trebuiesc rambursate şi pentru care nu se achită dobândă. dar. piaţa financiară în Republica Moldova. printre acestea fiind SRISP. IFAD. lipsa istoriei de creditare etc. Astfel. prezente practic în fiecare localitate din ţară. întreprinderile a căror număr de salariaţi este până la 19 persoane şi a căror vânzări nete nu depăşesc 3 mil. de fapt. pot beneficia de scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 perioade fiscale şi în proporţie de 35% pe parcursul următoarelor 2 perioade fiscale. conform Legii Bugetului de stat pentru anul 2004. În continuare se merită a evidenţia că. astfel încât acestea să contribuie la satisfacerea nevoilor de modernizare a întreprinderilor. lei. ceea ce va îmbunătăţi cu siguranţă accesul la finanţare al micilor întreprinzători. recent. întru facilitarea accesului la finanţare a agenţilor economici. Misiunea societăţii vizate este de a oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor. iar lipsa mijloacelor financiare aduce acest instrument de finanţare în topul preferinţelor antreprenorilor. lei. cota beneficiarilor reprezentând circa 55% din total membri ai asociaţiilor. or. „Corporaţia de Finanţare Rurală” SA şi AO „ProRuralInvest”. este soluţia pentru problemele permanente legate de obţinerea facilităţilor bancare de credit şi de garanţii. Leasingul. Totodată.Totodată. activează Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business. create în baza Legii nr. insuficienţa garanţiilor. În anul 2004. precum şi pentru cerinţele băncilor de a obţine garanţii corespunzătoare pentru creditele acordate. 1505-XIII din 18. gospodăriile ţărăneşti. dată fiind solvabilitatea nesatisfăcătoare a întreprinderii. de a contribui la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare. prin intermediul AEÎC.2004 privind Organizaţiile de Microfinanţare (în continuare OMF) şi alocă împrumuturi din mijloace proprii/împrumutate. care acordă linii de credit băncilor comerciale autohtone.02. în prezent. Astfel. căruia. fiind flexibilă şi dinamică. „CONSUMATORUL ESTE REGE”. fără a avea dreptul de a accepta depozite. este necesar a concluziona că produsele destinate satisfacerii necesarului de finanţare al agenţilor micului business sunt diverse şi încearcă să intre în concordanţă cu cerinţele şi posibilităţile antreprenorilor.

la compartimentul financiar: – rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de activitate. înregistrarea rezultatelor financiare pozitive. efectuată de către o companie terţă specializată în domeniu.la acordarea creditelor se percepe un comision de pînă la 2 %. amplasate în peste 370 localităţi ale republicii. cu anexarea la ultimul raport financiar a descifrării principalelor posturi. În acelaşi timp. existenţa unui gaj eligibil. investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante. prestarea unui spectru larg de servicii.creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 24 luni.rapoartele financiare trimestriale. Condiţii de acordare: . Chişinău.se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor. Rata dobînzii: .finanţarea cheltuielilor directe. or. Tipuri de credite acordate: Destinaţia creditelor: . existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului.Str. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul la minimum 1 an. creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 36 luni. Termenul: . aplicarea unor rate de dobîndă competitive. care exclud declararea nulă a contractelor de credit şi de gaj. la compartimentul sursa primară de achitare: – planul de afaceri şi evaluarea afacerii.rata dobînzii la credite se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţii şi situaţia financiară a solicitanţilor. la compartimentul sursa secundară de achitare: – documentele aferente gajului propus şi evaluarea gajului. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. MD-2012 Date generale: Banca de Economii SA a fost fondată la 11 noiembrie 1940 şi este actualmente o bancă comercială universală cu cea mai veche tradiţie bancară din Republica Moldova şi cu o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. 9 . Rambursarea: . drept cele mai importante sunt: la compartimentul juridic: – documentele de luare a deciziei. Avantajele creditării la BC „Banca de Economii” SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 445 de filiale şi agenţii. inclusiv pentru ultimul an . lipsa angajamentelor restante. Columna 115. existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului. Preşedintele băncii este Domnul Grigore GACIKEVICI (telefon anticameră: (+373 22) 24-47-22).

investiţii pentru dezvoltarea prelucrării.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14. Totodată. comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii. De asemenea.03. standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant. aplicat de bancă la stabilirea valorii de gaj.2004 – 31. să corespundă actelor normative. Coeficientul maxim.Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a Băncii şi. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor constituind echivalentul a 250 mii dolari SUA. mai servi garanţiile personale ale debitorilor. Rata dobînzii la creditele în MDL va fi. angajate în activităţile de fermier. în calitate de sursă secundară suplimentară. De sursele financiare din cadrul liniei respective pot beneficia persoane fizice sau juridice. oferită de către Banca Mondială prin intermediul Directoratului Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP)). iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni . Rata dobînzii la creditele în USD va fi flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă LIBOR la împrumuturile în USD cu termen de 6 luni plus o marjă minimă de 1 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja băncii.11. de artizanat etc. Participarea debitorilor la proiect cu aportul propriu (mijloace băneşti sau nebăneşti) trebuie să constituie minimum 20 % din valoarea împrumutului. în unele cazuri fiind acceptată numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit). organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică.7 şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj. Solicitantul poate obţine mai multe credite din linia creditară în cauză. comerciale. mijloace circulante. este de 0. Împrumuturile. (Pentru perioada 01. ambalării. Perioada de graţie la rambursarea creditului este de pînă la 3 ani (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi celor destinate creşterii animalelor). cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut.. comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat din spaţiul rural. în paralel. de către companiile terţe specializate în domeniu. producţie. în calitate de sursă secundară pot servi bunuri imobile. de prelucrare. efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole. flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă egală cu rata cumulativă a inflaţiei pentru lunile trecute ale anului curent şi rata inflaţiei prevăzută de Banca Naţională a Moldovei pentru lunile rămase pînă la finele anului curent plus o marjă minimă de 2 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja Băncii de Economii. inclusiv: antreprenori particulari. fermieri privaţi. care desfăşoară activitate de antreprenoriat. echipamente. la constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor. de turism. Totodată. Liniile de creditare: În anul 2004 la Banca de Economii SA a fost deschisă linia de credit. activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală.garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20 % din capitalul social al acestei societăţi. Benefeciarii potenţiali trebuie să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. de asemenea. Termenul maxim al unui credit constituie 15 ani.31 % anual). capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus. acordate din cadrul liniei de credit nominalizate sunt destinate pentru: investiţii în gospodăria agricolă. conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de bancă. inclusiv în societăţile agroindustriale. cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil. investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural. 10 . care va fi de 12 luni şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni. depozitării.

în rate proporţionale Asigurarea gajului la Societatea Naţională de Asigurări „Moldasig” Alte informaţii utile: BC „Banca de Economii” S. este unica bancă care deserveşte plăţile vamale şi acordă garanţii bancare pentru achitarea acestor plăţi. oferit de către Bancă a fost completat cu un serviciu nou – efectuarea plăţilor prin reţeaua Internet şi bancomate. precum şi încheierea contractelor de deservire în cadrul acceptării spre plată a cardurilor bancare emise de Bancă (în cazul debitorilor care se ocupă cu comerţul cu amănuntul sau cu prestarea serviciilor persoanelor fizice). în cadrul căruia se preconizează acordarea creditelor întreprinderilor micului business.bem. plăţilor pentru telefonia mobilă.Programe speciale pentru creditarea micului business: În scopul susţinerii clienţilor săi. plăţilor faţă de Moldovagaz şi Union Fenosa (www. şi anume: achitarea serviciilor comunale. pagina web: www. direcţia credite (+373 22) 24-05-75 11 .A. cu excepţia mijloacelor de transport Lei MD 700 mii Lei 36 luni 5% anual Pînă la 3 luni Pînă la 6 luni Pînă la 2% (se achită la momentul obţinerii finanţării) Lunar. Banca practică încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de Bancă. Chişinău.md Telefon de contact: anticameră (+373 22) 24-47-22.econom.md). Date de contact: Oficiul central: mun. banca a lansat proiectul „Susţine Clientul Băncii”. spectrul de servicii. după cum urmează: Vacanţ a la suma principală Rambursarea creditului Rata dobînzii Maturitatea maximă Vacanţa la achitarea dobînzii Suma maximă a creditului Valuta creditului Comision pentru acordare Destinaţia creditului Gajul Condiţii de finanţare 1 70 % din contul creditului 30 % din fonduri proprii ale solicitantului de credit Echipamentele procurate din contul creditului Condiţii speciale Procurarea echipamentelor de producere. Columna 115. str.

director 23-967 Serviciul economico-financiar 23-288 Filiala Nisporeni (codul localităţii 264) Gorceag Eugenia Grigore. director 21-462/21-683 Serviciul economico-financiar / 21-245 Serviciul credite Filiala Căuşeni (codul localităţii 243) Timuş Anatol Gheorghe. director 24-10-23 Serviciul economico-financiar 24-13-90/ /Serviciul credite 24-11-81 Filiala Anenii Noi (codul localităţii265) Babenco Natalia Andrei. director 25-853/25-901 Serviciul economico-financiar 25-853 Filiala Teleneşti (codul localităţii 258) Şciuric Ana Radion. director 23-965 Serviciul economico-financiar/ credite 24-931/27-846 Filiala Cantemir (codul localităţii 273) Coroi Ecaterina Grigore. director 22-020/23-405 Serviciul credite 22-208 Filiala Ungheni (codul localităţii 236) Pîrţac Adela Vasile. director 23-494 Serviciul economico-financiar / 23-494 Serviciul credite Filiala Călăraşi (codul localităţii 244) Stegaru Tudor Nicolae. director adjunct 22-060 Serviciul economico-financiar 20-194 Persoanele de contact Telefonul Filiala Glodeni (codul localităţii 249) Romandaş Ion Tudor. director 22-020 Serviciul economico-financiar 23-680 Filiala Şoldăneşti (codul localităţii 272) Pozdirca Veronica Alexei. director 23-493 Serviciul economico-financiar 24-445 Filiala Basarabeasca (codul localităţii297) Mihailov Mihail Ion. director 23-256/23-431 Serviciul credite 24-130 Filiala Ceadîr-Lunga (codul localităţii 291) Frolova Natalia Nicolae. director 22-720/22-268 Serviciul economico-financiar / 22-720 Serviciul credite Filiala Taraclia (codul localităţii 294) Olifirovici Elena Foma. contabil şef 22-427 Filiala Floreşti (codul localităţii 250) Cebotaru Igor. director 22-985 Serviciul credite 22-994 Filiala Sîngerei (codul localităţii 262) Stanciuc Viteslav Constantin. director 24-454 Serviciul economico-financiar / 21-726/ Serviciul credite 20-730 Filiala Rezina (codul localităţii 254) Iurceac Nina Anton. director 22-020 Grădinaru Raisa. director 22-351 Pîslari Emilia. director 23-590 Serviciul credite 22-383 12 .director 24-253 Serviciul credite 24-173 Filiala Făleşti (codul localităţii 259) Oroşan Svetlana Ion. director 22-089 Serviciul economico-financiar / 22-679 Serviciul credite Filiala Ocniţa (codul localităţii 271) Ţurcan Leonid Mihai. director 26-285/23-337 Serviciul economico-financiar / 22-281 Serviciul credite Filiala Străşeni (codul localităţii 237) Demciuc Tatiana Fiodor. director 21-551 Serviciul economico-financiar 24-294 Filiala Rîşcani (codul localităţii 256) Casico Igor Leonid. director 23-068/22-020 Secţia operaţii bancare 25-260/23-734 Filiala Edineţ (codul localităţii 246) Ganuşciac Leonid Constantin. director adjunct 25-520 Contabilitatea / Serviciul credite 25-689/25-473 Filiala Bălţi (codul localităţii 231) Slivca Elena Boris. director 23-719/22-072 Secţia operaţii bancare / 22-285/ Serviciul credite 23-719 Filiala Ştefan-Vodă (codul localităţii 242) Chircu Gheorghe Ion. director 22-020 Serviciul credite 24-577 Filiala Briceni (codul localităţii 247) Andrei Svetlana Alexandru. director 22-698 Serviciul economico-financiar 23-181 Filiala Soroca (codul localităţii 230) Creţu Iurie Grigore. director 23-030 Serviciul credite 22-932 Filiala Hînceşti (codul localităţii 269) Donică Ion Vasile. director 22-863 Contabilitatea / Sala de operaţii 22-552/22-543 Filiala Căinari (codul localităţii 277) Para Nina Anatol. director 23-207 Serviciul credite 22-462 Filiala Criuleni (codul localităţii 248) Soroceanu Feodora Alexei. director 23-137 Serviciul credite 24-960 Filiala Cahul (codul localităţii 299) Diulgher Vasile Ion. director 23-672 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Ialoveni (codul localităţii 268) Mustea Aliona Anton.Reţeaua de filiale: Persoanele de contact Telefonul Filiala Chişinău Politov-Cangaş Natalia. director 22-884 Serviciul economico-financiar/credite 22-186/22-064 Filiala Drochia (codul localităţii 252) Eriomov Stanislav Ion. director 23-173 Serviciul economico-financiar / 22-532/ Serviciul credite 24-997 Filiala Orhei (codul localităţii 235) Mititelu Grigore Gheorghe. director 21-257 Serviciul economico-financiar / 22-331/22-662 Secţia operaţiuni Filiala Donduşeni (codul localităţii 251) Bacalu Petru Grigore. director 27-992/22-020 Serviciul economico-financiar / Serviciul credite Filiala Vulcăneşti (codul localităţii 293) Grubîi Mihail Serghei. director 22-235 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Leova (codul localităţii 263) Parfenii Ivan Dumitru. contabil-şef 23-275 Serviciul economico-financiar 22-287 Filiala Comrat (codul localităţii 298) Donceva Tatiana Andrei. director 21-939/22-020 Serviciul credite 22-645 Filiala Cimişlia (codul localităţii 241) Voronin Ivan Nicolae.

Alexandru cel Bun nr. .construcţia drumurilor şi transportare Termenul: scurt– cu perioada de rambursare până la un an Rata dobînzii: 23% 25%. dispunere de garanţii cu un grad înalt de lichiditate. . demonstrarea rentabilităţii înalte a vînzărilor. deţinerea poziţiei de lider pe piaţă. . 97 MD-2012. . fidejusiune). Preşedintele Băncii Comerciale „BUSINESSBANK” SA este Domnul Sergiu BRÎNZILĂ (telefon anticameră: (+373 22) 205-777). existenţa pieţei de desfacere. rata competitivă a dobânzii la credite acordate. conform destinaţiei.creditul se acordă cu condiţia prezentării de către debitor a unor garanţii (gaj. Tipuri de credite acordate: Destinaţia .A.suma creditului se acordă prin cont de împrumut. fondată în 1997 – este o instituţie sigură şi stabilă pe piaţa financiară din Republica Moldova. Banca tinde spre atingerea scopului său de bază .sectorul agrar/industria alimentară.integral la scadenţă Condiţii de acordare: . Rambursarea . bilanţ contabil pozitiv. lipsa datoriilor restante în alte bănci şi faţă de Bugetul de Stat. . Avantajele creditării la BC „BUSINESSBANK” SA: rapiditate în perfectarea documentelor. Chişinău Republica Moldova Date generale: Banca comercială "BUSINESSBANK" S.procurarea imobilului. istorie creditară pozitivă.creşterea constantă a profitului şi asigurarea integrităţii mijloacelor financiare ale acţionarilor şi clienţilor. Str.industria/comerţul. .industria energetică şi a combustibilului. .A.sectorul bancar. existenţa gradului înalt de solvabilitate. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea calităţii de client al băncii şi derularea operaţiunilor prin conturile deschise în bancă.gajul trebuie să fie asigurat la compania de asigurări 13 .construcţie şi îmbunătăţirea funciară. conform unui grafic. plata efectuându-se direct.Banca Comercială „Businessbank” S. . Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.banca cu capital străin. activitate pe piaţă de minimum 3 luni. . . În cadrul activităţii sale.consumul. .în rate.

48 Directorul Reprezentantei Rita Bostan Menzarari Maria Patrascu Anatol Telefonul de contact (+373 22) 207-428 (+373 22) 229-938 (+373 231) 6-29-66 14 . str. Ştefan cel Mare. există documentaţia tehnică şi certificatele de calitate corespunzătoare. Date de contact: Oficiul central: mun. str. Brîncuşi 3 mun. Puchin. Chişinău. calitatea şi cantitatea averii propuse în gaj.Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea şi acceptarea gajului are loc în cazul confirmării următoarelor momente: valorile propuse în gaj sunt în proprietatea debitorului gajist. 30 mun. taxelor vamale. str. Bălţi str. bunurile propuse în gaj sunt asigurate la o societate de asigurări pentru întreaga perioadă de acţiune a creditului solicitat (în unele cazuri de risc excesiv al pierderii acestor bunuri). Chişinău.md Reţeaua de filiale: Denumire Reprezentanta №1 “ELAT” Reprezentanta № 2 “CENTRU” Filiala №1 “BĂLŢI” Adresa juridică: mun. preţul de piaţă a fost determinat în baza unei analize detaliate a cererii la valorile analogice. a fost delimitat locul aflării obiectului propus în gaj şi locul aflării acestuia după gajare.businessbank. TVA la import în care sunt bine delimitate denumirea. adică pot fi obiect al vânzării – cumpărării. bunurile propuse în gaj se află in circuitul civil . în cazul propunerii în gaj a valorilor materiale de import – au fost primite documentele ce confirmă achitarea accizelor. web: www. preţul de gaj stabilit la valorile propuse acoperă suma creditului şi dobînzile aferente calculate pentru cel puţin 3 luni. Alexandru cel Bun 97 Telefon: (+373 22) 205-777. Chişinău.

existenţa unui gaj eligibil. banca a reuşit să capete reputaţia unui partener de afaceri sigur si profesionist. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul a minimum 3 luni. La constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor. prestarea unui spectru larg de servicii. 1997. în unele cazuri se acceptă numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit). Avantajele creditării la BC„Energbank”SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 24 de filiale şi reprezentanţe. BC "ENERGBANK" SA şi-a întărit considerabil poziţiile sale pe piaţa financiară a Moldovei. 15 . Preşedintele băncii este Domnul Mihail OGORODNICOV (telefon anticameră: (+373 22) 544-377). înregistrarea rezultatelor financiare pozitive. lipsa angajamentelor restante. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.Date generale: Banca Comercială “ENERGBANK”S. Liniile de creditare: BC„Energbank” S.A. a fost creata la 16 ianuarie. investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante Termenul Creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 18 luni Creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 24 luni Rata dobînzii Se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţei şi situaţia financiară a solicitanţilor La momentul actual constituie 21% anual pentru creditele în lei MD şi 11% pentru creditele în dolari SUA şi EURO Rambursarea Se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor Condiţii de cordare Perceperea unui comision de pînă la 1 % (cu excepţia creditelor pentru persoanele fizice) Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a băncii. amplasate în 13 localităţi ale republicii.A. oferă clienţilor săi posibilitate de a beneficia de împrumuturi din cadrul liniei creditare oferite de către Banca Mondială prin intermediul Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. aplicarea unor rate de dobîndă competitive. iar datorită politicii echilibrate şi rezonabile în sfera managementului financiar. Tipuri de credite acordate: Destinaţia Finanţarea cheltuielilor directe. existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului. existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului. Valoarea de gaj constituie 130% şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj. Pe parcursul activităţii sale.

Perioada de graţie: pînă la 3 luni (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. precum şi în cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale. mijloace circulante. efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole.11. pentru creditele acordate din resursele liniei generale: 2 ani. de prelucrare sau producţie sau comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural. investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. inclusiv în societăţile agroindustriale. de turism. angajate în activităţile de fermier.garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20% din capitalul social al acestei societăţi. Gajul: bunuri imobile. excepţia referindu-se numai la Proiectul RISP).03. comerciale. inclusiv pentru creşterea animalelor). 16 .2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în valută (dolari SUA şi EURO) va constitui 10-11 % anual. Rata dobînzii: pentru perioada 01. fermieri privaţi.. organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică.Chişinău şi mun. Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor trebuie să: fie persoane fizice sau juridice care-şi desfăşoară activitate de antreprenoriat (cu excepţia mun.Bălţi.03. conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de BC„Energbank”SA. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare din linia generală constituie echivalentul în lei moldoveneşti a 600 mii dolari SUA. Valoarea maximă a împrumuturilor: suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare oferite de către proiectul RISP constituie echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de 250 mii dolari SUA. cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (termenul pentru acestea fiind de 12 luni) şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni. depozitării. capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus. comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii. de artizanat etc.2004 – 31. pentru perioada 01.Împrumuturile se oferă în cadrul liniei generale de creditare. Contribuţia proprie a beneficiarului: minimum 30% (mijloace băneşti sau nebăneşti). precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut a cetăţenilor. corespundă actelor normative. activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală. Termenul maxim: pentru creditele acordate din resursele proiectului RISP: 15 ani. Termenul minim: 12 luni (atît pentru creditele RISP cît şi pentru cele din linia generală de credit). cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil. investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural. ca sursă suplimentară vor servi garanţiile personale ale debitorilor. ambalării. fie înregistraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.11.31 % anual (pentru resursele proiectului RISP). standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant. Destinaţia împrumuturilor: investiţii în gospodăria agricolă. iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni .2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14. inclusiv: antreprenori particulari.2004 – 31. echipamente.

Kogălniceanu.energbank. Bălţi. 44 or. str. str M. 2-60-56.web: www. 2-28-77 (247)2-37-00 (246) 2-53-83. Denumirea Filiala Botanica Filiala Ciocana Nouă Filiala Rîşcani Filiala Ismail Filiala Buiucani nr. fax 44-06-41 49-94-50. 5 or. bd. 18.1 Filiala Cahul Filiala Hînceşti Filiala Soroca Filiala Leova Filiala Briceni Filiala Edineţ Filiala Criuleni Filiala Drochia Filiala Orhei Adresa CHIŞINĂU or. str. 12. 70 % din contul creditului. 2-15-48. Chişinău. rata dobînzii – 21 % anual.Ştefan cel Mare. 11. 2-51-26 (271) 2-43-98. str. valuta creditului – lei moldoveneşti. condiţii de finanţare – 30 % din fonduri proprii. 2. Ştefan cel Mare. 27-59-44. Vasile Alecsandri 78. 2-92-28 (299) 32300. 2-48-00 (230) 2-15-50. str. Chişinău.106 or. 10. Independenţei.Comrat. str. Chişinău. 49 or. str. 13. 4/4 or.Ştefan cel Mare. Independenţei. str. creditelor de consum pentru persoanele fizice. 3. 43-09-36 54-36-09. 76-45-62 40-82-85.Orhei.M.1 Filiala Bălţi nr.Independenţei. bd. în rate proporţionale. 8.Criuleni.Ocniţa.com Reţeaua de filiale: Nr 1. 16 or. overdraft. 2-40-00.27321 77-78-25. 15. comision pentru acordare – pînă la 1% (se achită la momentul obţinerii finanţării). factoring. vacanţa la suma principală – pînă la 3 luni. Leova. 27461. 76-59-55. rambursarea creditului – lunar.Mahu Vasile. Date de contact: Oficiul central: mun.Briceni. 29-54-06 Telefon 17 . 22166. str. 31 August.Soroca. 202 REPUBLICA MOLDOVA m. 3 mun. bd. Telefoane de contact:(+373 22) 276-024.Creditarea micului business: La acordarea creditelor întreprinderilor businessului mic se respectă următoarele condiţii: destinaţia creditului – procurarea echipamentelor de producere (cu excepţia mijloacelor de transport). creditelor de tip revolver. 2-78-76 (235) 27574. bd. 7. 2-19-84. Cahul. Este pe larg practicată încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de bancă. str. Str. 2-31-79 (298) 2-92-29. Moscova.Viteazul. 52 (263) 2-23-77.1 Filiala Ocniţa Filiala Comrat nr. 14. 137 (231) 2-51-49. 17. 6. Str. 25831 (269) 2-48-20. 76 or. 5. Chişinău.Edineţ. 13 or. 2-09-72 (252) 2-78-75. Chişinău. 4.12 or. Hînceşti. 2-10-04 (06) (248) 2-09-74. Ştefan cel Mare.Biruinţa. Chişinău. str. 31 August.Biruinţei. 47 or. 27-31-04 29-54-07.33 or. 16. termen maxim – 24 luni. gajul – echipamentele procurate din contul creditului. 20 or.Drochia.Decebal. 9. 3 mun. BC„Energbank”SA acordă garanţii bancare pentru achitarea plăţilor vamale. Alte informaţii utile: 1. 2 or.Mircea cel Bătrîn. suma maximă a creditului – 300 mii lei.

un sistem de deservire bancară la distanţă.md. cursul valutar al Băncii Naţionale a Moldovei şi Băncii Comerciale “EuroCreditBank”SA. extrasele privind dispoziţiile de plată. accesării non-stop prin sistemul “Telebank”-WEB: www.Date generale: Banca Comercială “EuroCreditBank” SA a fost fondată în 1992. scheme favorabile de rambursare a creditelor. rata dobînzii flexibilă (de la 9% anual în valută străină (dolari SUA şi EURO) la 18% anual în lei moldoveneşti).00 – 18. Alte informaţii utile: Clienţii băncii au posibilitate de a utiliza sistemul “Telebank” .. Preşedintele băncii este Domnul Aureliu CINCILEI. sistemului Interactiv de Comunicare Virtuală cu utilizarea unui aparat digital în regim de ton (telefonul: (+373 22) 500-201)). cetăţeni ai Republicii Moldova.telebank. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. „EuroCreditBank” propune agenţilor micului business pachetul de servicii “Business partener” care include creditare pe un termen de pînă la 5 ani cu rata dobînzii de 15-16 % anual în lei. şi prin intermediul următoarelor mijloace: telefon. fax. Evaluarea preţului de piaţă a bunurilor propuse în gaj este efectuată de către o companie licenţiată. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiarii potenţiali ai creditelor acordate de către BC „EuroCreditBank” SA pot fi persoane juridice. etc. conectarea la sistemul „Client-Bancă”. telefon mobil. cu care banca are încheiat contract de colaborare. 18 . etc. REPO. ipotecar. Persoanele juridice pot primi prin intermediul sistemului “Telebank” următoarea informaţie: soldurile conturilor. program de lucru: 9. Deservirea prin sistemul “Telebank” se realizeaza prin intermediul: centrului de Deservire Telefonică (telefonul: 500-200. acreditiv. Tipuri de credite acordate: comercial. investiţional. informaţii despre tarifele şi serviciile băncii. loc. consultaţii gratuite.00). rezidenţi ai Republicii Moldova şi persoanele fizice. de consum. perfectarea rapidă a creditelor. Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate bunurile imobile şi mobile (în dependenţă de termenul creditării). Avantajele creditării la BC„EuroCreditBank”SA: posibilitatea obţinerii creditelor pe termen lung (pînă la 5 ani). pachetul minim de documente necesar pentru obţinerea creditului. reţeua INTERNET. atitudine specială pentru fiecare client. care permite folosirea serviciilor bancare în orice moment.

50-02-22. Republica Moldova. Chişinau. Republica Moldova. mun. 28. www.md. fax. fax: 54-88-27 Filiale: Filiala “Bălţi” str. mun.md. 50-02-00.Date de contact: Oficiul central: str. Ştefan cel Mare. Ismail. (231) 2-51-81 e-mail: info@ecb.telebank. 33.md 19 . web: www. MD 3102 Telefon: (231) 2-94-28. Bălţi. MD 2001 Telefon: (+373 22) 50-01-01.ecb.

prelucrarea materiei prime agricole în localităţile rurale. La momentul actual extensiunile teritoriale ale băncii reprezintă o modalitate excepţională de difuzare a serviciilor şi produselor bancare. rulaje stabile în conturile curente şi capacităţii satisfăcătoare de rambursare a împrumuturilor.Date generale: Banca Comercială "Eximbank" S. conform specificaţiilor din studiul de fezabilitate. flexibilitatea în creditarea fiecărui client. 20 . desfăşurarea activităţii pe teritoriul Republicii Moldova. a fost constituită la 29 aprilie 1994. personalul calificat. Avantajele creditării la BC„Eximbank”SA: existenţa unei reţele largi de filiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova.investiţii de capital Destinaţia . . Chişinău şi teritoriului din stînga Nistrului) persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de antreprenoriat Beneficiarii eligibili . .producerea lactatelor şi a altor produse agricole. care se obligă să efectueze activităţi de antreprenoriat. trasând drept obiectiv principal al activităţii sale prestarea celui mai larg spectru de servicii bancare şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestora. au trecut un curs de instruire în domeniul antreprenoriatului şi au fost testaţi pozitiv pentru activităţi de antreprenoriat în cadrul agenţiei . existenţa gajului de valoare suficientă. rate competitive a dobînzilor şi comisioane rezonabile.majorarea capitalului circulant. existenţa liniilor de creditare speciale pentru agenţii economici din sectorul agricol şi industrial. . Preşedintele băncii este Domnul Marcel CHIRCĂ (telefon anticameră: (+373 22) 27-25-83). . materiale şi obiecte de inventar sau a altor necesităţi privind activitatea curentă.A. acceptarea tuturor tipurilor de gaj. Credite acordate din cadrul liniei de creditare oferite de către Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii prin intermediul Proiectului de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici întreprinderile rurale mici înregistrate pe intreg teritoriu Republicii Moldova (cu exceptia or. Setul documentelor necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Tipuri de credite acordate: Credite acordate din resursele băncii Credite acordate pentru crearea locurilor noi de muncă (se acordă în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca pe lingă Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale a Republicii Moldova) .întreprinderile mici şi mijlocii. existenţa unui plan de afaceri viabil (din punct de vedere economico-financiar) şi bine argumentat.finanţarea stocurilor de materii prime.şomerii. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea contului curent la bancă. înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. estimată de către o companie licenţiata în domeniul dat.reînnoirea/plantarea viilor şi livezilor. .asociaţiile de gospodării ţărăneşti şi fermierii. oferind posibilităţi de deservire a clienţilor pe întregul teritoriu al Republicii Moldova.

instalaţii de lucru.alte tipuri de activităţi pînă la 30 mii dolari SUA (în cazuri excepţionale pînă la 100 mii dolari SUA (sau echivalentul în lei) pînă la 180 luni (în cazul reînoirii/ plantării viilor. .producerea seminţelor şi a răsadului. materiale şi obiecte de inventar sau altor necesităţi privind activitatea curentă Suma maximă a împrumutului Termenul maxim se stabileşte de Comitetul de credite a băncii pînă la 24 luni se stabileşte de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă pînă la 36 luni 50% din rata de bază a Băncii Naţionale a Republicii Moldova (rata REPO de cumpărare pe termen de două luni a Hîrtiilor de Valoare de Stat) lunar 6-12 luni în dependenţă de scopul folosirii creditului conform graficului stabilit de bancă şi de client 20-40% în dependenţă de scopul folosirii creditului .deschiderea atelierelor pentru întreţinerea şi repararea tehnicii agricole (inclusiv. Date de contact: Oficiul central: or. livezilor) flotantă (la momentul actual: 16. . . www. .totalmente capital privat. fără ponderea capitalului de stat.prestarea serviciilor mecanizate agricole (arat. creşterea legumelor în sere.deschiderea centrelor de deservire a fermierilor.deschiderea camerelor frigorifice.eximbank. semănat. Chişinău. şi a. bd.). mijloace de transport.com 21 . construcţii speciale.suma anuală a vînzărilor nete pînă la 10 mln lei moldoveneşti Rata dobînzii Achitarea dobînzii Perioada de graţie Rambursarea Contribuţia proprie Se stabileşte de către Comitetul de Credite al băncii in dependenta de proiectul finanţat.prestarea serviciilor de depozitare şi păstrare a roadei.asumarea angajamentul de către debitor de a antrena (în proporţie de cel puţin 50 la sută) la locurile de muncă nou create persoane din rîndurile şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. calculatoare şi altele. .totalmente capital privat. . valuta si termenul utilizării creditului lunar se stabileşte de Comitetul de credite a băncii conform graficului stabilit de bancă şi de client după caz Condiţii suplimentare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Valoarea bunurilor propuse în gaj estimată de o companie licenţiată şi acceptată de bancă trebuie să depăşească suma creditului şi dobînzilor calculate pe un termen de 6 luni cu cel puţin 30%. . amenajări şi dotări. Telefon: (+3732 22) 27-25-83..finanţarea concomitentă a stocurilor de materii prime. .la împrumuturile în dolari SUA) semestrial pînă la 24 luni (pentru reînnoirea/plantarea viilor. . 8. riscurile aferente. respectiv: utilaje şi echipamente. . . construcţii. Ştefan cel Mare şi Sfînt. alte facilităţi rurale).2 % la împrumuturile în lei.5 % .menţinerea în activitate a celor angajaţi cel puţin 3 ani cu condiţia că acesta să nu încalce disciplina muncii .deschiderea centrelor de colectare a diferitor produse agricole.înfiinţarea magazinelor agricole. . livezilor pînă la 60 luni) semestrial nu mai puţin de 10 % din valoarea totală a împrumutului . 6.finanţarea cheltuielilor de capital.numărul mediu de salariaţi nu mai mare de 50 persoane. fără ponderea capitalului de stat. .

139 or. str. Pobeda. 16 or. 9 Reprezentanţa nr. Ştefan cel Mare. M. Alecu Russo. str. bd. Scrisului Latin. 2 or. 8 Filiala Nr. str. str. Decebal. 5 Filiala Nr. or. bd. Chişinău. Decebal. 16 or. Căuşeni. str. 3 Filiala Nr. Ungheni. 4 Filiala Nr. str.Reţeaua de filiale si reprezentanţe: Filiala Filiala Nr. Chişinău.15 Reprezentanţa nr. Soroca. 2 Filiala Nr. str. Mihail Kogălnicianu.31 august. Chişinău. 76 or. Orhei. 7 Filiala Nr. 1 or. 4. str.Hincesti. 148 ”A” Telefon de contact (0298) 2-44-76 (0236) 2-20-98 (022) 43-82-24 (0243) 2-18-15 (0235) 3-21-50 (022) 23-20-62 (022) 50-51-14 (0230) 3-06-22 (022) 27-53-25 (0299) 2-84-53 (0269) 2-58-69 22 . str.13 or. or. Chişinău. Hîncu. 1 Filiala Nr. Renaşterii. Cahul. 6 Filiala Nr.16 Adresa juridică or. Vasile Alecsandri. 46 or. 15 „A”. Comrat.

. nivel stabil de încasări băneşti în conturile bancare. . (telefon anticameră: (373 22) 22-74-35). oferirea unui spectru larg al serviciilor bancare. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: stare economico-financiară bună.investirea mijloacelor proprii în afacerea. Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): Scopul . cît şi persoanelor străine. fiind respectat coraportul de 2:1 între preţul de piaţă a gajului şi suma creditului.Date generale: Banca de Finanţe şi Comerţ S.completarea mijloacelor circulante. . reputaţie de afaceri. . Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.existenta sau deschiderea conturilor bancare la bancă. Avantajele creditării la BC „FinComBank” SA: examinarea operativă a cererilor de acordare a creditelor. .prezentarea garanţiilor în forma acceptată de bancă în scopul asigurării rambursării creditului. deservire bună a datoriei. ce cuprinde toate sectoarele de bază ale economiei Moldovei. 23 . Preşedintele băncii este Domnul Victor HVOROSTOVSCHI. (FinComBank) a fost fondată în iulie 1993 şi este actualmente una din băncile comerciale universale de avangardă din Republica Moldova care oferă un spectru larg de servicii bancare corporative şi investiţionale atît cetăţenilor locali. atitudine individuală faţă de fiecare client în parte.consum Termenul individual pentru fiecare client în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Rata dobînzii 21-24% anual pentru creditele acordate în lei şi 11-14 % anual pentru creditele acordate în valută (dolari SUA şi EURO) Rambursarea de regulă lunară sau în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Condiţii de acordare .investiţii.prezentarea la bancă a contractelor sau a altor documente legate de valorificarea proiectului de creditare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către firmele de evaluare aflate în relaţii de colaborare (contractuale) cu banca. Banca se bucură de o clientelă vastă. pentru realizarea căreia este solicitat creditul. şi dispune de o experienţă bogată de muncă cu partenerii străini şi de un potenţial considerabil de export.A.

5 % anual în lei şi 9 % anual în valută Termenul maxim 7 ani Termenul minim 2 ani Perioada de graţie nu mai mult de 2 ani. Termenul maxim 3 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie în fiecare caz în mod individual Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 24 . creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 250 000 dolari SUA – în cadrul liniei generale. Linia de creditare oferită de către Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici prin intermediul Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă Destinaţia împrumutului prelucrarea materiei prime agricole. Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 3. Linia de credit oferită de către Banca Mondială prin intermediul Primului proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat Beneficiarii eligibili întreprinderile private înregistrate în Republica Moldova. prelucrarea materiei-prime agricole. creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 16. iar în cadrul liniei speciale – pînă la 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 17.2 % anual în lei şi 8. Linia de credit oferită de către Asociaţia de Dezvoltare Internaţională (IDA) prin intermediul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă.Liniile de creditare: 1. cu excepţia celor din sectorul militar şi cultivării tutunului Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 2 500 000 dolari SUA (întreprinderilor mici şi mijlocii – nu mai mult de 100 000 dolari SUA) Rata dobînzii se stabileşte în baza concursului.5 % anual în valută Termenul maxim 5 ani. pentru finanţarea creşterii plantaţiilor multianuale – 15 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie pînă la 24 luni Rambursarea conform graficului stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului nu mai puţin de 10 % din costul proiectului Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 2.

9. mun. or. Ştefan cel Mare. 74. mun. mun. Cahul Str. 1. mun.Date de contact: Oficiul central: str. Eminescu. 46. Ion Creangă. Dacia. or. Floreşti Str. 27. or.com Reţeaua de filiale: Telefon Filiala Adresa juridică Conducătorul Telefon anticameră 22-74-35 34-67-15 56-01-41 (231) 6-29-68 (235) 2-74-36 44-42-95 59-24-01 (299) 2-08-16 (256) 2-11-02 (250) 2-57-67 (236) 2-39-96 (298) 2-60-71 (246) 2-27-93 secţie relaţii cu clientelă Filiala №1 Filiala №2 Filiala №3 Filiala №4 Filiala №5 Filiala №6 Filiala №7 Filiala №8 Filiala №9 Filiala №10 Filiala №11 Filiala №12 Filiala №15 Str. M. Pobeda. 31 August. 10 mun. 20A. Rîşcani Str. Ungheni Str. Puşkin. Comrat Str. or. 13. Mircea cel Bătrîn. Chisinău Prospectul Rebublicii. www.: 22 74 35. Naţională. oficiul 13 or. 20. mun. 25. Chisinău Str. Chisinău Bd. Chisinău Str. Edineţ Şevcenco Ala Anatol Baxan Iulia Dumitru Ţepordei Maria Ion Rudenco Larisa Vasile Zaporojan Veronica Boris Ernu Zinaida Andrei Nicolaevschi Eugenia Gheorghe Creţu Nina Petru Romandaş Aliona Gheorghe Todorova Valentina Petru Grosu Minodora Grigore 2-60-73 2-26-51 2-57-63 2-05-44 77-66-63 6-29-69 2-77-32 44-47-72 59-24-04 3-30-00 2-46-40 Tabîrţa Alla Pantelei Ţîpliov Serhgei Vladimir 22-25-48 34-69-11 25 . 26. or. 31. tel. Bălţi Str. Chişinău. 73. Chisinău Str.fincombank. Moscovei. mun. Independenţei. Puşkin 26. Independenţei. or. Orhei Bd.

-starea financiară satisfăcătoare a clientului. Avantajele creditării la BC ”Investprivatbank”SA: lipsa penalităţii pentru achitarea înainte de termen a creditului.2001 str. 34. partener de afaceri fidel şi o companie atractivă pentru investitori.capacitatea de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit). 102109622 din 03. lipsa necesităţii de prezentare a unui act costisitor de evaluare a patrimoniului emis de către un expert independent (în cazul în care suma creditului nu depăşeşte 500 000 lei).A. totodată. 4. 2. Chişinău. -argumentarea tehnico-economică realizabilă 1-2 ani 1-2 ani 1-2 ani Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: La evaluarea gajului se iau în consideraţie lichiditatea gajului. din momentul înaintării acesteia. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: existenţa capacităţii de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit). banca a reuşit să se afirme pe piaţa financiară autohtonă în calitate de o instituţie financiară multifuncţională şi cu profitabilitate stabilă creîndu-şi. Preşedintele băncii este Domnul Ivan CHIRPALOV (telefon anticameră:(+373 22) 27-43-86). perisabilitatea şi valoarea pe piaţă a acestuia.08.A. clienţi si proprii angajaţi. 77 din 08. Banca Comercială autorizaţia BNM nr. Pînă în prezent. 26 . acţionari.INVESTPRIVATBANK S.08. posibilitatea de a achita dobânda pentru utilizarea creditului pe parcursul a primelor 10 zile a fiecărei luni calendaristice. Tipuri de credite acordate: Nr 1.1994 reînregistrată la nr. a fost fondată ca societate pe acţiuni la 8 august 1994 în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. starea financiară satisfăcătoare a clientului. Destinaţia creditelor Completarea mijloacelor circulante Achitarea pe contractele de import Procurarea imobilului Construcţia Termenul 1-2 ani 27% anual + comision pentru eliberarea creditului (de la 1% până la 2% din suma eliberată) conform graficului de plăţi sau la scadenţa creditului Rata dobînzii Rambursarea Condiţii de acordare . Sciusev nr. o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. răspunsul la cererea privind eliberarea creditului se acordă în timp de 2 zile bancare. -istoria creditară pozitivă. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. 3. istoria creditară pozitivă. lipsa penalităţii pentru suma creditului rămasă pînă la disbursarea sumei totale a creditului (în cazul în care clientul nu doreşte disbursarea sumei totale a creditului) . Moldova 2001 telefon (+373 22) 27-43-86 fax: (+373 22) 54-05-10 Date generale: Banca Comercială “Investprivatbank” S.

1 Filiala nr.persoane fizice Rata procentuală la credit expirat Rata procentuală la dobînda expirată Date de contact: Oficiul central: str.md www. Chişinău. 3 Adresa juridică mun.md Tariful 200 lei 200 lei pînă la 2% 1% din soldul creditului pentru fiecare 3 luni.25% 50 USD conform tarifelor telefonice 300 MDL 2.4% din soldul p-u o lună pînă la 3% 200 lei Conform contractului Tariful minim 500 MDL 3%-10% anual din suma garanţiei 200 MDL 30 USD 50 USD min 0. Ştefan cel Mare şi Sfânt. 5. 7.5 7.Tarifele la credite şi garanţii eliberate: Nr.2 7.6 7. 4. Republica Moldova. 16/1 Telefon tel.7 7. Chişinău. 6.md www. Sciusev. e-mail: ipb@ipb.4 7. 0. controlul şi expedierea documentelor Plata Anularea garanţiei Cheltuieli de comunicare telefon/fax Prezentarea rapoartelor contabile trimestriale de către debitori cu intîrziere Examinarea cererii de acordare a creditului . Chişinău. Denumirea serviciului Perfectarea dosarului de credit . or.persoane fizice Comision pentru eliberarea creditului Comision pentru prorogarea dosarului de credit Comision pentru deschiderea liniei de credit Perfectarea contractului de gaj Servicii de consultanţă financiară Emiterea garanţiei bancare Comision pentru perfectarea garanţiei Pre avizare Avizare Amendament Primirea.8 8. I Creangă. 34.1 7. 70 mun. bd.persoane juridice . fax: (+373 22) 54-05-10.ipb. gratis gratis Rata procentuală la credit +50 puncte Rata procentuală la credit +50 puncte 27 .2% 40 USD 50 USD min 0. 134 mun.3 7. 3. 9.persoane juridice . 7. 22-70-10 tel.ipb. str. Kiev. Chişinău. 43-80-51 pagina web www. str. 1. 71-62-89 tel. MD-2001 Telefon: (+373 22) 27-43-86.md Reţeaua de filiale: Filiale Filiala nr. 2 Filiala nr. 11.ipb.15% 50 USD min 0. 10.

Republica Moldova. situaţia financiar-economică a companiei (a grupei de companii) este satisfăcătoare. banca gestionează creditele din liniile de credit ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). MD-2012.pentru finanţarea mijloacelor circulante – 18 luni.54-19-74. posedă experienţa de succes în business de numai puţin de 6 luni. finanţarea investiţiilor persoanele juridice şi fizice lei moldoveneşti. dolari SUA. Totodată.Chişinău.A. oferă garanţii de rambursare a creditului satisfăcătoare pentru bancă după volum. componenţa. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Deoarece activitatea de creditare este însoţită de riscuri semnificative. dolari SUA. .(+373 22) 54-19-74).12 luni Linia de credit: Destinaţia creditului finanţarea mijloacelor circulante Beneficiarii eligibili persoanele juridice şi fizice Valuta lei moldoveneşt. Preşedintele Consiliului de Administraţie este Domnul Nicolae DORIN (tel. str. 54-19-71. cont de corespondenta 35210749 la Centrul de decontări al Băncii Naţionale a Moldovei Tel. banca realizează propriul program de susţinere a activităţii de antreprenoriat şi efectuează creditarea aplicînd un sistem flexibil de rate ale dobînzilor. banca comercială „Mobiasbancă” acordă credite numai companiilor care corespund următoarelor criterii: sunt persoane juridice înregistrate care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare. participă cu mijloace proprii în finanţarea proiectului creditat cu cel puţin 30% din suma totală a proiectului. Astfel. a fost înfiinţată la 4 iunie 1990 şi este astăzi o instituţie financiară de tip universal ce oferă o gama completă de servicii atît persoanelor juridice cît şi celor fizice. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. precum şi structurilor financiare străine. Tipuri de credite acordate: Gama de servicii oferită de către banca comercială „Mobiasbancă” în domeniul creditării cuprinde următoarele tipuri de produse creditare de bază: credite clasice Credite clasice: Destinaţia creditului Beneficiarii eligibili Valuta Dobînda Termenul Rambursarea Garanţii Avantaje linii de credit credite overdraft finanţarea mijloacelor circulante.60 luni în rate conform graficului stabilit in dependenta de fluxul mijloacelor băneşti a companiei vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” posibilitatea de a beneficia de perioade de gratie la rambursarea creditului pînă la 6 .pentru credite investiţionale .Stefan cel Mare 81A Cod 280101749. În prezent direcţia prioritară de activitate a băncii constituie creditarea. lichiditate şi posibilitate de monitorizare. EURO 28 . fax 54-19-74 Date generale: Banca Comercială pe Acţiuni "Mobiasbancă" S. EURO se calculă la suma creditului efectiv eliberată . bazîndu-se pe metodica internaţională şi standardele aplicate la creditarea business-ului mic si mijlociu. or.

In continuare overdraftul lucrează în regim automat fără necesitatea de a contacta banca de fiecare dată cînd apare nevoia de bani. valori mobiliare.se calculează doar pe suma efectiv utilizată din linia de credit. . rambursării banilor primiţi.economie de mijloace – dobînda se plăteşte doar pentru sumele real utilizate.setul minim de documente necesar pentru examinarea cererii de primire a overdraftului Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj BC„Mobiasbancă” SA acceptă următoarele: bunuri imobile. . dolari SUA. în acelaşi timp fiecare tranşă primită a overdraftului trebuie să fie rambursată în termen de 25 zile din momentul acordării. corespunderea criteriilor de calificare pe suficienţa valorii gajului pentru rambursarea întreg termen de creditare. obiectului gajului. capacitatea împrumutatului de a asigura lichiditate înaltă (posibilitatea transformării condiţii de păstrare a obiectului gajului pe rapide a gajului în mijloace băneşti).este un mijloc eficient de optimizare a fluxurilor băneşti ale întreprinderii. cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” Avantaje . Dobînda În calitate de asigurare suplimentară pot fi prezentate garanţii ale persoanelor terţe. folosirii repetate a resursele creditare într-un număr nelimitat de ori * cu conditia de a nu depasi limita de creditare stabilită Credite Overdraft Destinaţia creditului acoperirea deficitului temporar de mijloace băneşti din contul curent şi susţinerea operativă a solvabilităţii clientului (în cazul lipsei sau insuficienţei mijloacelor băneşti în contul curent pentru efectuarea dispoziţiilor de plată depuse. . stocuri de mărfuri şi materiale. parcursul termenului de creditare şi accesul lipsa influenţei esenţiale a fluctuatei preturilor şi a cererii asupra obiectului asigurării.flexibilitatea absoluta.oferă posibilitatea obţinerii în orice moment* (parţial sau în totalitate) a surselor din cadrul liniei de credit. contul va fi alimentat în regim automat cu suma necesară pentru a efectua transferul) Beneficiarii clienţii cu rulaje lunare stabile şi reputaţia financiară bună Limita creditului nu mai mult de 25% din suma încasărilor lunare în contul de decontare Valuta lei moldoveneşti. . mijloace băneşti. 29 . mijloace de transport. Este de menţionat că. utilaje şi echipamente. . asigurarea propusa trebuie să acopere suma creditului şi a dobînzii aferente şi să corespundă următoarelor criterii de calificare: lipsa reclamaţiilor din partea altor creditori deţinerea drepturilor de proprietate asupra asupra obiectului gajului. EURO Dobînda se calculează pe suma efectiv utilizată Termen maximum 12 luni. băncii pentru verificare şi evaluare ulterioară.economie de timp – trecere prin procedura de aprobare a overdraftului şi semnarea contractelor doar o singură data pînă la încheierea contractului. Rambursarea în orice timp convenabil pentru client cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii cesiunea încasărilor băneşti în favoarea băncii Avantaje . Pentru sumele nesolicitate se va calcula doar un comision minim de rezervare (angajament) Termen pînă la 18 luni Rambursarea în orice timp. suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit. ce dispun de mijloace sau de surse stabile de mijloace. convenabil pentru client. obligaţiunilor pe credit. care se determina de către agenţiile de evaluare independente. Evaluarea gajurilor se efectuează prin aplicarea scontului asupra valorii de piaţă a acestora.nu este necesară existenţa gajului (drept garanţie servesc rulajele de pe cont. starea financiară stabilă şi istoria creditară ireproşabilă).presupune economisirea plăţilor aferente dobînzii. altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv datoria debitoare). .

întreprinderile micului business sau gospodăriile agricole din Republica Moldova a căror total active (fără includerea de pămînt şi clădiri) nu depăşeşte suma echivalenta în Lei moldoveneşti de $250.Liniile de creditare şi programe speciale pentru creditarea businessului mic şi mijlociu: Program de Facilitare a Comerţului (Trade Facilitation Program) susţinut de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) susţinerea operaţiunilor de import/export ale întreprinderilor mici şi mijlocii private din Republica Moldova Destinaţia Linia de Credit a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Program de garantare a împrumuturilor susţinut de către USAID .finanţarea activităţii de export şi pre-export la întreprinderile industriale care produc marfa de export şi încasează venituri în valută orice tip de activitate (cu excepţia celor enumerate în compartimentul „Restricţii la beneficiere” /rîndul 3 a tabelului în cauză/) Beneficiarii eligibili - întreprinderile mici şi mijlocii întreprinderile mici şi mijlocii microîntreprinderi din Republica Moldova a căror număr total de angajaţi permanenţi nu depăşeşte zece persoane. .finanţarea proiectelor concrete sau programelor investiţionale în scopul creării.000 dolari SUA 30 . modernizării şi diversificării capacităţilor de producţie. .finanţarea capitalului circulant în vederea măririi capacităţii de producţie sau pentru întreprinderile nou-create pe baza proiectelor concrete sau a programelor investiţionale.

activitatea speculativa de investiţii. .- producerea armelor. .echipament. conform condiţiilor actuale de piaţă pîna la un an pînă la 6 luni negociabilă. cazinouri sau spatii de acomodare in care sunt amplasate sau se planifică amplasarea activităţilor cu jocuri de noroc. . jocuri de noroc. promovarea si utilizarea tutunului echivalentul în Lei moldoveneşti a următoarelor sume – (1) $ 5. conform condiţiilor actuale de piaţă pînă la 5 ani pînă la 12 luni 31 .activităţi ce înrăutăţesc considerabil starea parcurilor naţionale sau a unor zone similare aflate sub protecţie sau introduc animale sau plante exotice in astfel de zone. EURO. împrumuturile vor fi acordate în lei moldoveneşti. . sau lei moldoveneşti negociabilă. investiţii in hîrtii de valoare pe termen scurt.000 Dolari SUA pentru fiecare micro-intreprindere. împrumuturile pot fi acordate în dolari SUA. activitatea speculativa de investiţii.utilaj pentru jocuri de noroc. rambursarea sau răscumpărarea unui împrumut deja existent. . aprovizionări pentru întreprinderi ce practica activităţi cu jocuri de noroc sau orice hoteluri. orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice - producerea armelor.bunurilor sau serviciilor care urmează a fi utilizate cu precădere pentru a satisface nevoi militare sau pentru a susţine activitatea politiei sau alte activităţi ale organelor de drept.finanţarea pesticidelor sau echipamentelor de exploatare forestieră. . investiţii in hârtii de valoare pe termen scurt. jocuri de noroc. conform condiţiilor actuale de piaţă - Rata dobînzii Termenul Perioada de graţie negociabilă. producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari. producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari. cercetări sau/şi servicii legate de sterilizare involuntară sau efectuarea avorturilor ca metoda de planificare a familiei.daca debitorii calificaţi au venituri preponderent în dolari SUA.activităţi ce contribuie la producerea. . si (2) $ 150. orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice Restricţii la beneficiere Suma creditului pîna la 300 000 USD pîna la 250 000 USD Valuta dolari SUA sau altă valută liber convertibilă dolari SUA refinanţarea.dacă debitorii calificaţi au venituri preponderent în lei moldoveneşti.000 Dolari SUA pentru fiecare întreprindere mică sau gospodărie agricolă .

web: www. mun. or. MD-6501 bd. Bălţi. Chişinău. Tighina 65. MD-3606 str.mobiasbanca. Chişinău. 7 „Renastere” Filiala Nr. Moscovei 2. mun. Ştefan cel Mare şi Sfînt. or. MD-2001 bd. Concilierii Naţionale 2. mun. 11 „Bălti” Adresa juridică bd. Republicii 20/16. MD-2004 str. Ungheni. 9 „Centru” Filiala Nr. 8 „Ungheni” Filiala Nr. 6 „Aneni” Filiala Nr. Cahul. MD-2068 str. 4 „Dacia” Filiala Nr. Chişinău. Chişinău. mun. mun. MD-2012 bd. 1 „Stejaur” Filiala Nr. MD-2044 bd. mun. MD-2005 str. Dacia 27.Date de contact: Oficiul central: Bd. 2 „ICAM” Filiala Nr. mun. MD-3909 str. MD-2060 bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 196. Mircea cel Bătrîn 2. Chişinău. Anenii Noi. or. mun. 81-a. Renaşterii 11. Alexandru cel Bun 5. Ştefan cel Mare şi Sfint 81a. 10 „Cahul” Filiala Nr.md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Nr. mun. Chişinău. Chişinău Telefon: serviciul informaţie (+373 22) 27-92-69. 5 „Riscani” Filiala Nr. 3 „Ciocana” Filiala Nr. MD-3112 Directorul filialei Alexandru Radu Olga Pasinschi Tatiana Birlanean Angela Vasilita Oleg Visnevschii Sergiu Bulibas Anatol Colta Galina Raileanu Ion Turcan Natalia Chiciuc Telefon anticameră (373 22) 54-50-11 (373 22) 29-52-33 (373 22) 27-04-76 (373 22) 45-07-89 (373 22) 55-15-63 (373 22) 43-99-10 (373 265) 2-21-72 (373 22) 22-49-19 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 Expert creditar (373 22) 29-52-34 (373 22) 27-92-65 (373 22) 47-33-09 (373 22) 57-13-34 (373 22) 44-31-18 (373 265) 2-21-74 (373 22) 22-49-18 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 32 . Chişinău. Barbu Lăutaru 26.

de dezvoltare sau reabilitare.: universalitatea . condiţiile de eligibilitate pentru beneficiere din resursele nominalizate fiind următoarele: 1. "MOLDINDCONBANK" S. Banca are o reţea de filiale ramificată pe tot teritoriul ţării care se extinde în continuu şi oferă posibilitatea clienţilor săi să beneficieze de condiţii avantajoase de creditare. Linia de credit oferită de către Directoratul Liniei de Credit în cadrul Primului Proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat.Date generale: Banca comercială pentru industrie şi construcţii – B. o atenţie deosebită fiind acordată dezvoltării bussinesului mic şi mijlociu. emiterea şi deservirea cardurilor şi cecurilor. ulterior reorganizată în Banca republicană moldovenească a Promstroibank-ului din URSS sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale şi locative. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova. acceptarea unui larg spectru de depozite şi păstrarea valorilor în safeuri individuale. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filiala a Stroibankului din URSS. "MOLDINDCONBANK" S.A. Avantajele creditării la BC „MOLDINDCONBANK” S. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. servicii bancare electronice. După destrămarea URSS.A. Conducătorul Băncii este Domnul Victor CIBOTARU (telefon anticameră: (+373 22) 57-67-33). prin decizia Adunării de Constituire din 25 octombrie 1991. implementarea continuă a tehnologiilor performante. care are posibilitatea de a presta toate tipurile de servicii bancare moderne pentru persoane fizice şi juridice.C. a întreprinderilor complexului energetic. de transport şi telecomunicaţii. În prezent ea este o instituţie financiară universală. cum ar fi: deschiderea şi deservirea conturilor bancare multivalutare.000 USD Termen pînă la 3 ani 6 luni Beneficiarii eligibili Întreprinderile mici şi mijlocii Pentru proiecte noi. din contul resurselor de recreditare Beneficiarii eligibili Întreprinderi private (mai mult de 50% capital privat) 2. deservirea complexa in orice oficiu al băncii. susţinut financiar de Banca Mondială Termen Pînă la 3 ani. Linia de Credit oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) Suma maximă 500. servicii de brokeraj. banca a fost transformată într-o bancă comercială pe acţiuni pentru industrie şi construcţii – B. consultanţa în sfera investiţiilor.C. emiterea cambiilor bancare. Liniile de creditare În cadrul Băncii Comerciale „MOLDINDCONBANK” au fost deschise liniile de creditare din cadrul resurselor organizaţiilor financiare internaţionale. transferuri băneşti rapide. completarea capitalului circulant 33 .prestarea clienţilor săi unui spectru larg de servicii.A.

000 USD (în cazuri excepţionale.a).420. 25%capital circulant 4.70. Chişinău şi mun. Linia de credit oferită de către Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale.investiţii. linia generală .5.000 USD. angajate în activitate de fermier. susţinut financiar de Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie. producţie sau comercializare agricolă. Suma maximă 30.000 USD Contribuţia beneficiarului Linia specială – minimum 10% din costul sub-proiectului. Linia de credit oferită de către Proiectul de Finanţare Agricolă.3.a) împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pînă la un termen de 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani Beneficiarii eligibili îtreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol (cu excepţia mun. de dezvoltare sau reabilitare. susţinut financiar de Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie.000 USD. Chişinău) 5. livezi. întreprinderi cu un singur proprietar . înregistrate sub orice formă juridică. împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pe un termen pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani. completarea capitalului circulant Suma maximă 500. sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun. corelată cu rata medie a inflaţiei Condiţii suplimentare eliberarea creditelor are următoarea proporţie: 75%. ş.000 USD) Contribuţia beneficiarului minimum 10% din costul total al investiţiei Termen pînă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii redusă. de prelucrare.100.000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite). echivalentul în lei . suma maximă. Bălţi) Suma maximă Linia specială . echivalentul în lei . Beneficiarii eligibili Persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor.000 USD Termen pînă la 3 ani 34 .întreprinderi cu mai mulţi proprietari 30. ş.250. linia generală .minimum 20% din costul subproiectului Termen pnă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii rdusă.000 MDL. livezi. corelată cu rata medie a inflaţiei Linia de credit oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii Scopul proiecte noi.

Copia integrală a cărţii de muncă (vizată de persoana autorizată şi ştampilată). Cerere de credit. Credite pentru procurarea automobilelor Creditele pentru procurarea automobilelor sunt credite investiţionale de consum care se acordă persoanelor fizice. 20% din costul sub-proiectului Termen: până la 5 ani* Rata dobînzii: redusă. Termen: de la 18 luni Forma de eliberare:credit. echivalentul in lei 70. „MOLDINDCONBANK” S.000 USD. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale.Principalele categorii de produse oferite de către B.IFAD pina la 15 ani (graţie pînă la 5 ani) Overdraft .capital circulant Proiectul de Finanţare Agricolă a FIDA (Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă) Beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol (excepţie mun.min. Beneficiarul trebuie să-şi deschidă cont de card la bancă. etc. Credite de trezorerie Este un produs nou pentru persoane fizice. întreprinderilor mici şi mijlocii.a.a): .RISP pina la 15 ani (graţie pînă la 3 ani) . producţie sau comercializare agricolă.000 MDL. facilitate de overdraft Set redus de documente Scop: acoperirea decalajului temporar între încasări şi plăţi Termen: foarte scurt (pînă la 1 lună) Rambursarea: pe măsura intrărilor în cont. 10% din costul sub-proiectului. livezile.000 USD) Contribuţia beneficiarului: min.000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite. înregistrate sub orice formă juridică. Cerinţe faţă de solicitant Să fie cetăţean al Republicii Moldova. Suma creditului constituie 70 % din valoarea automobilului. linia generală .C. Persoana poate să-l utilizeze pentru orice scop ce nu contravine legislaţiei în vigoare. corelată cu rata medie a inflaţiei Eliberarea creditelor vor avea urmatoarea proportie: 75% investitii. credit revolving Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale (IDA) Beneficiari: persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor.000 USD (în cazuri excepţionale suma maximă – 100. Rambursările lunare (credit + dobândă) să nu depăşească 50% din salariul lunar al solicitantului. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. echivalentul in lei 420. Creditele se acordă cu termen de până la o lună şi pot fi rambursate integral sau în rate. Chişinău) Suma maximă: 30. Credite cambiale Scop: achitarea cu furnizorii de resurse şi mărfuri Termen: scurt (1-12 luni) Modalitatea: prin eliberarea cambiei Credite documentare Garanţii bancare Scop: • operaţiuni comerciale interne şi de import-export • participarea la tendere pentru achiziţii publice şi la privatizare • amânarea plăţii TVA la vamă • garantarea plăţii avansului • garantarea unui credit • garanţii de bună execuţie ş. Copie a actului de proprietate (conform adresei din BI). impozitelor şi accizelor necesare pentru achitare la înregistrarea automobilului.A. Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Acreditive documentare Scop: procurări din import Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Garanţii şi acreditive documentare confirmate de BERD Scop: operaţiuni comerciale de import-export Termen: până la 12 luni. Perioada max. linie de credit Credite pentru capital circulant Scop: finanţarea capitalului circulant Termen: scurt şi mediu (1 – 18 luni) Forma de eliberare: credit. angajate în activitate de fermier. precum şi altor obiecte de valoare. Aceste credite se acordă fără gaj şi fără giranţi până la suma maximă de 5 000 MDL. Rambursarea se efectuează în mod automat în momentul intrării sumelor în cont (salariu. constituind 100 000 MDL.întreprinderi cu mai mulţi proprietari – 30. linie de credit Overdraft pe card de debit Creditele overdraft pe cont de card salarial reprezintă credite de consum care se acordă clienţilor pentru necesităţi primordiale de consum şi acoperirea unor lipse de disponibil bănesc pe perioade scurte de timp. Să aibă viză de reşedinţă permanentă în Republica Moldova. 2. 35 . Credite "pentru management" Este un produs nou pentru persoane fizice . 5.000 USD. 10% din costul total al investiţiei Termen: până la 5 ani (graţie pînă la 2 ani)* Rata dobânzii: redusă. linia generală . întreprinderi cu un singur proprietar – 5. Creditele nu au destinaţie concretă şi se acordă pentru finanţarea necesităţilor personale suma max. precum şi persoanelor fizice sunt: Întreprinderile mici şi mijlocii Credite investiţionale Scop: proiecte investiţionale Termen: de la 18 luni Forma de eliberare: credit. ş.min. Modalitatea de acordare a creditului la dorinţa clientului: direct sau prin transferarea creditului la contul de card emis de către bancă solicitantului. Termenul de valabilitate a contractului de credit este de 12 luni.000 USD Contribuţia beneficiarului: linia specială .). Asigurare la creditul dat serveşte automobilul procurat din contul creditului cu asigurarea „Casco” în favoarea băncii sau alt gaj lichid (imobil). Chitanţe de plată la zi a serviciilor comunale.manageri şi specialişti de vârf ai întreprinderilor mari care sânt clienţi ai băncii şi au vânzări nete medii lunare mai mari de 1 000 000 MDL şi înregistrează profit. Vechimea la locul de muncă actual – minim 1 an (pentru creditul „pentru management şi de trezorerie). Buletin de identitate (original + copie). 4. Linia de credit overdraft pe conturile de card salarial se acordă doar deţinătorilor de carduri salariale Cirrus/Maestro eliberate de bancă în bază de contract cu deţinătorul. cu posibilitatea prolongării ulterioare Persoane fizice Credite investiţionale Scop: procurarea. Solicitantul trebuie să dispună de mijloace proprii în suma adecvată pentru achitarea taxelor vamale. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. de rambursare este de 12 luni. Certificat privind salariul lunar. etc. Documente necesare 1. Credite lombard Creditele lombard reprezintă credite de consum oferite persoanelor fizice care presupun amanetarea articolelor de juvaierie: metalelor şi pietrelor preţioase. 3. Scrisoare de garanţie emisă de întreprindere în favoarea Băncii (pentru creditul „pentru management). repararea imobilului. sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun. Termenul pentru care se acordă creditul este de max. corelată cu rata medie a inflaţiei *În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţa de vie. care se acordă pentru necesităţi personale neindicându-se destinaţia. punerii la evidenţă şi perfectării documentelor ceconfirmă dreprul de proprietate asupra automobilului. se acordă doar pentru procurarea automobilelor noi de la distribuitorii oficiali din ţară. 12 luni.250. 6. Bălţi) Suma maximă: linia specială . de prelucrare. 25% . Termenul creditului este de până la 2 ani şi se acordă în monedă naţională. prime. Chişinău şi mun.

e-mai: info@moldindconbank. duminică 8. 23507 (373 247) 24963. Independenţei. duminică 8.17.Vasile Lupu.14. Donduşeni.00-15. str.00 – 16. or.17. zile de odihna: sâmbătă. duminică 8.Date de contact: Oficiul central: str.00 pauză: 12.com Reţeaua de filiale: Denumirea filialei CENTRU TELECOM TRANS INVEST REMIZ ONEST BĂLŢI ORHEI REZINA DONDUŞENI EDINEŢ SOROCA STRĂŞENI LEOVA Director Sergiu Teleşco Oleg Burdujan Nina Ţurcan Zinaida Torgai Ludmila Nebesnaia Valentin Armaş Sergiu Sergentu Nina Bogdanova Aurel Bucătaru Marina Urzică Ludmila Beregulenco Parascovia Jereghi Adresa 2012.18.00 8. 24 Codul băncii 280101309 280101332 280101329 280101317 280101319 280101321 280101333 280101335 280101327 280101326 280101337 280101324 280101318 Programul 8. 27August.00 . str. or Floreşti. Independenţei. Independenţei. M. 24266 (373 236) 27151. 7A 3600. 9A 280101322 280101323 280101342 280101341 280101344 280101346 280101347 36 .00 pauză 13. 22637 (373 254) 22659.00 fără pauză. duminică 8.30 Telefon de contact (373 22) 576727. mun. r-l Cahul. zile de odihnă: sâmbătă.moldindconbank.16.00 . 434481 (373 22) 235667 (373 22) 764919. Briceni. str. Rezina. 59 3401.com. str. Boico. 71395 (373 234) 23201. zile de odihnă: sâmbătă. Eminescu.00-13. Mihalcea Hîncu. Chişinău.00 zile de odihnă: sâmbătă.30 pauză:13. zile de odihnă: sâmbătă. 22656 (373 251) 23790 (373 246) 22690 (373 230) 23606 (373 237) 22364.00 .00 – 16. mun.91.00 -14.00-14. 31 6301. or. mun.30 – 16. s. str.00–17. 22690 (373 263) 22487. Comsomolului.00 .30.30.00-17.00 zile de odihnă: sâmbătă. or.95. 20A 3501.00. 24839 (373 250) 23206.00.00 pauză 13. pauză: 12.14. zile de odihna: sâmbătă.30-14. str. 23780 (373 253) 24177.125 4701. str.13. 2Ŕ 7400. Orhei.30 . tel.30-16. Străşeni. Leova. Anatol Popovici. Chişinău.45 duminică 8. Ungheni. 763522 (373 231) 23548 (373 235) 22690. Sciusev. str. 30 4601. zile de odihnă: sâmbătă. duminică.00. Independenţei .17. zi de odihnă: duminică 8. mun. 104 3000. str. Giurgiuleşti. Chişinău. duminică 8. Independenţei.00 pauză 13. Căuşeni.17. or. zile de odihnă: sâmbătă. 14/1 2001.00 fără pauză zile de odihnă: sâmbata.14. (373 22) 27. casa valutară.00. web: www. Edineţ. Ştefan cel Mare. fax.17.00 . duminică 8.14. zile de odihnă: sâmbătă.36 5000.00 .00. duminică 8. str. Soroca . duminică 8.00 sâmbătă: 9.00 sâmbătă: 8. duminică 8. Ştefan cel Mare. (373 22) 57-67-82. bd. str.00 . str. 76-A 2068.Armenească. zi de odihnă: duminică 8. Armenească 38. str.00 zile de odihna: sâmbătă.30-15. 38A 5400. mun.30 pauză 13. duminică 8. duminică 8. or.00 . str.00 –16. 27527 (373 274) 25556.30-16. str.00 pauză 13. Chişinău.00 .30.00 fără pauză. zi liberă: duminică 8. or.14. duminică 8. 2 5106.30 . Mateevici. or. zile de odihnă: sâmbătă. 576734 (373 22) 228073 (373 22) 434607.00 . 123 A 2043. zile de odihnă: sâmbătă.00 fără pauză. duminică.00–16.sâmbătă: 8.00-14. 31 August.17.00.30-15.00 .00 fără pauză. 38 2012. mun. fără pauză. str. 8 3700.00 fără pauză sâmbata 9. 20242 (373 243) 24595.00-16. bd.00 pauză 13.00 pauză 13.30 zile de odihnă: sâmbătă. 31 August.00 -17. Moscovei. or. or. or. casa-8. or. or. Bălţi.00 .00 pauză 13. duminică 8.30-13.30 . duminică 9. 6/1 3100.Hînceşti. Chişinău. duminică 8.00 .14. fără pauză zile de odihnă: sâmbătă.00 zile de odihnă:sâmbătă.00-13.00 fără pauză. 25676 GIURGIULEŞTI HÎNCEŞTI BRICENI FLOREŞTI CĂUŞENI UNGHENI TARACLIA Valentina Bostan Toader Mereacre Elena Gonciariuc Ghenadie Nour Nicolae Platon Maria Rusu Dumitru Siumbeli 5318. str. 10 4300. Taraclia.00. str.00-12.14.00 pauză 13.

Date generale: Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S. care să permită o evaluare adecvată a situaţiei clientului. lipsa.: orientarea maximă spre client şi oferirea întreprinderii produselor creditare corespunzătoare domeniul ei de activitate. la momentul depunerii cererii pentru credit. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip închis. procurarea fondurilor fixe. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. reutilarea tehnică. mediu (pînă la 5 ani). care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip deschis. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: formarea şi completarea capitalului circulant. - Termenul: scurt (pînă la 1 an).A. şi efectuarea plăţilor în valuta naţională şi străină prin intermediul acestor conturi. cerinţe faţa de capitalul statutar: 5400 lei – pentru formaţiunile.A. sădirea plantaţiilor multianuale. mijloacelor de transport. dispunerea sau deschiderea contului curent şi valutar la BC”Moldova-Agroindbank”S. 37 . Cerinţe faţa de beneficiarii creditelor: înregistrarea şi desfăşurarea activităţii în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. achitare a dobînziilor. Avantajele creditării la BC „Moldova-Agroindbank” S. fiind succesorul fostei bănci teritoriale a băncii specializate „Agroprombank” din fosta URSS. a fost fondată la 8 mai 1991. dezvoltarea noilor tehnologii. 20000 lei – pentru formaţiunile. şi este astăzi lider incontestabil în sectorul bancar al Republicii Moldova. a producţiei noi. Preşedintele băncii este Doamna Natalia VRABIE (telefon anticameră: (+0373 22) 22-27-70). confidenţialitatea informaţiei. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi cu Răspundere Limitată. istorie creditară pozitivă. lung (mai mare de 5 ani). 10000 lei – pentru formaţiunile. a datoriilor restante faţă de bancă sau faţă de alte bănci. reconstrucţia şi modernizarea procesului de producere. procurarea şi amenajarea terenurilor. aplicarea schemelor flexibile de eliberare şi rambursare a creditelor.A. oferirea informaţiei juridice şi financiare despre activitate în volumul. posibilitatea acordării clientului mai multor produse creditare. precum şi a cererilor pentru eliberarea creditelor. luarea deciziei referitor la posibilitatea acordării creditului în baza evaluării întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor după sistemul „credit scoring”. procurarea imobilului cu destinaţie de producţie. procedura simplificată de evaluare a întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor.

În cazul.investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. care pot beneficia 38 .investiţii pentru dezvoltarea altor activităţi economice în spaţiul rural. prelucrare. în baza unui grafic stabilit. care este determinată de politica de preţuri. De regulă. întreprinderi individuale sau în alta formă de organizare juridică bazată pe proprietate privată şi angajată în activităţi economice în spaţiul rural . Valuta: Lei moldoveneşti. eliberării creditelor revolving. societăţi cu răspundere limitată. poate fi stabilit un altfel de grafic de rambursare (spre exemplu.finanţarea capitalului circulant.întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol. . . comerciale. în care activitatea clientului este supusă acţiunii influenţelor sezoniere sau altor devieri de ordin ciclic. depozitării. EURO. prin intermediul deschiderii liniilor de credit. . asociaţi de gospodarii de fermieri.).000 MDL. overdraft-urilor. inclusiv a plantaţiilor multianuale. Liniile de creditare: Credite acordate în cadrul proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). . înregistrate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova sub orice formă organizatorico – juridică şi care corespund acrelor normative şi standardelor băncii Denumirea liniei de creditare Beneficiarii eligibili investiţiile capitale pentru dezvoltarea diferitor domenii de activitate economică în spaţiul rural Destinaţia împrumutului Valoarea maximă a 30. pentru o afacere în grup – 420.gospodării ţărăneşti. societăţi în nume colectiv.000 MDL Credite din mijloacele împrumutate a Republicii Moldova de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) . susţinut financiar de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) . de artizanat etc. de turism. prin oferirea de garanţii şi emiteri a acreditivelor confirmate de bancă. condiţiile de acordare ale cărora permit astfel de acţiuni (credite de investiţie. comercializării şi altor activităţi aferente sub-sectoarelor agriculturii.societăţi agricole de producere. ambalării.000 USD (cu excepţia cooperativelor de producere şi asociaţiilor de gospodarii ţărăneşti.Rata dobînzii: Banca aplică.investiţii pentru dezvoltarea producţiei agricole. dolari SUA. o rată flotantă a dobînzii. care activează în forma organizaţional – juridică de societăţi pe acţiuni. cu preponderenţa. Perioada de graţie: La rambursarea creditului şi plata dobînzii perioadele de graţie se stabilesc pentru produsele creditare. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea bunurilor acceptate de banca în calitate de gaj se efectuează de către specialistul băncii. Rambursarea: Rambursarea creditului are loc de regulă lunar. comercializare sau de prestări serviciile agricole. din cadrul Liniei Speciale de Credit: pentru o afacere individuală-70. credite pentru cheltuieli curente la creşterea culturilor agricole ş. Modalităţile de acordare: prin intermediul eliberării directe a mijloacelor.a. inclusiv în societăţii industriale. trimestrial). asigurarea creditului cu gaj lichid trebuie să constituie nu mai puţin de 140% din suma creditului solicitat.

cu o perioada de graţie de pînă la 4 ani se stabileşte în dependenţa de scopul creditului şi de regulă coincide cu termenii de producere şi comercializare a producţiei Rata dobînzii pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 15 ani. tehnica.000 dolari SUA flotantă dar preferenţială. str. tehnica. stabilită în conformitate cu politica dobînzilor în vigoare a băncii de credite în suma de pînă la 100.Cosmonauţilor. . animalele procurate din contul creditului Date de contact: Oficiul central: mun.maib.pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 8 ani. pentru alte investiţii – pînă la 5 ani Termenul maxim Termenul de rambursare Perioada de graţie Contribuţia proprie a beneficiarului Gajul se stabileşte în dependenţă de termenii de producere şi comercializare a producţiei pînă la 3 ani nu mai puţin de 20% din costul afacerii creditare bunurile imobile. 9. Telefon: (+373 22) 22-80-51. terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit.md 39 . utilajul.Chişinău. animalele procurate din contul creditului nu mai puţin de 10% din costul afacerii creditare bunurile imobile. în dependenţa de scopul investiţiei. utilajul. (+373 22) 22-11-04 web: www.000 USD) este stabilită şi revizuită o dată în 6 luni.pentru creditele de termen mediu (cu excepţia investiţiilor în plantaţiile multianuale) – pînă la 5 ani cu o perioada de graţie de pînă la 2 ani. Pentru împrumuturile acordate beneficiarilor rata dobînzii stabilită la momentul acordării rămîne constantă pe întreagă perioada de utilizare a creditului . terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit.împrumutului din cadrul Liniei Generale de Credit mărimea maximă a împrumuturilor – 250.

Independenţei.Alexandru cel Bun.6 str.111 str.Eminescu.126 str.24 str.5 str.M.5 str.25 str.37 str. director-adjunct al filialei Guşan Ludmila Colbasiuc Nelea Negură Alexei Roman Jorj Iabanji Lidia Untilă Efimia Zara Aurel Fiodor.20 str.6 str Puşkin.Stefan Vodă.Alba Iulia 184-3 str.127 str.Lenina.115 str.Stăuceni str.3 str. director-adjunct al filialei Basoc Maria. Tighina.66 str.54 Director Solovei Larisa Zara Aurel Catruc Dumitru Capsamun Valentina Lavric Violina Groza Zaharia Griţcan Iulia Vicol Tatiana Ureche Valentina Ciubari Veta Miţcul Tatiana Dănuţă Ştefan Rogac Angela Nicolenco Tamara Cherina Maria Catană Viorel Ludmila Eremeeva.Srefan cel Mare.47 bd Dacia 30-3 str. 4 Chişinău nr.Independenţei.Plotnicov.9 ars.115 str. 6 Chişinău nr.17 str.Mateevici. 7 Chişinău Ceadîr-Lunga Cimişlia Cocieri Comrat Criuleni Donduşeni Drochia Edineţ Făleşti Floreşti Glodeni Hânceşti Ialoveni Leova M.8 str. 49 str.M.Stefan cel Mare.Independentei.Budjacului.Independenţei.67 str.45 str.Miron Costin. director al filialei Taraclia Veveriţa Ion Burbulea Maria Ion Veveriţă.Burebista.29 str.Chişinău 5.Eminescu.70 str.Chişinăului.Eminescu.182 str.M.21 str.32 str.Stefan cel Mare.Eminescu Miron Costin Nisporeni Ocniţa Orhei Rezina Rîşcani Sângerei Şoldanesti Soroca Ştefan Vodă Străşeni Taraclia Teleneşti Ungheni Vulcaneşti Adresa juridică str.Pobeda.3 str.1Chişinău nr. Director al filialei Bălţi Iarovaia Raisa Gherasim Valeriu Eremeeva Liudmila Ţurcan Olga Fulga Eleonora Palancean Maria Telefon de contact Prefix Telefon 265 22590 231 29360 22 745858 267 22590 247 239 244 273 243 22 22 22 22 22 22 22 261 241 248 238 248 251 252 246 259 250 249 234 268 263 22 22 264 271 235 254 256 262 272 230 242 237 274 258 236 253 22590 32590 22590 22590 23086 237913 221809 271699 207034 506861 501917 319311 22590 22590 38265 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 226393 447004 22590 24517 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 24320 22590 22590 22590 40 .19 str.Stefan Vodă.Alexandru cel Bun.Mahu.Stefan cel Mare.Voda cel Cumplit. director al filialei Cimişlia Primov Ina Vicol Adelina Nicorici Ion Scutaru Anatol Dorogoi Tamara Afanasiev Leonid Jitariuc Tamara Nofit Galina Ivasiuc Ghenadie Tomşa Svetlana Plămădeală Natalia Olga Căpăţină.31 August.V.Renasterii.Bulgara. Ion Creangă 78 str.Biruintei.Independenţei.4 str.21 str.49 str. 3 Chişinău nr.Pacii.Ceapaev.2 Chişinău nr.31August.56-a str.10 str.27August.22 bd.7a str.64 str. 205 str.Reţeaua de filiale: Denumirea filialei Anenii-Noi Bălţi Buiucani Basarabeasca Briceni Cahul Călăraşi Cantemir Căuşeni Chişinău. com.I.Stefan cel Mare.Mitropolit Varlaam.75 str.Tricolorului.18 str.Alexandru cel Bun.Alecsandri.V.centru nr. 73 str.31August.

leasing financiar. competenţă. MD-2012 tel: (+373 22) 22-55-86.str. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. suficienţa capitalului. solvabilitate. credite pentru construcţii şi ameliorarea pămîntului. corespunderea agentului economic criteriilor acceptate în Regulamentul privind activitatea de creditare a BC “UNIBANK” SA (presupune: lichiditate. Mitropolit Bănulescu-Bodoni.unibank. Actualmente. personalitate de excepţie în sistemul financiar-bancar al ţării.md Date generale: Banca Comercială “UNIBANK” SA şi-a început activitatea în ianuarie 1993. Chişinău. Tipurile de credite acordate: în dependenţă de destinaţie: credite pentru agricultură. 41 . 45. întregul pachet de acţiuni ale băncii aparţine Băncii Comerciale „Petrocommerţ” (Rusia) – lider recunoscut pe piaţa serviciilor bancare din ţara respectivă. credite interbancare. existenţa unui gaj solvabil. fax: (+373 22) 22-05-30 www. rentabilitate). Hînceşti. Preşedintele Băncii este D-na Claudia Melnic. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: realitatea şi oportunitatea economică a proiectului propus pentru creditare. credite pentru întreprinderile de combustibil şi energetică. în calitate de bancă regională cu sediul în or. analiză individuală a fiecărei propuneri a clientului. credite de consum (individuale). mun. credite pentru construcţii şi deservirea drumurilor. fiind astăzi una din cele mai stabile şi dinamice bănci comerciale din Republica Moldova. credite pentru procurarea imobilului. credite pentru întreprinderile industrial-comerciale. Avantajele creditării la Banca Comercială „Unibank”SA: operativitate. precum şi dealer primar pe piaţa autohtonă a valorilor mobiliare. achiziţionarea în cauză constituind un imbold esenţial de dezvoltare a băncii şi o serie de avantaje incontestabile. credite pentru întreprinderile industriei alimentare.

permit împrumutatului efectuarea împrumuturilor repetate şi stingerea mijloacelor băneşti în limitele şi termenii stabiliţi în contractul de credit). pentru reparaţia tehnicii şi procurarea pieselor de schimb. rata anuală a dobînzii: mai mică decît cea existentă pe piaţa bancară. prevăzut în contractul de credit. gaj: în calitate de gaj. seminţelor şi alte cheltuieli de sezon.recolta anului 2005 (inclusiv sfeclă de zahăr. îngrăşămintelor. linii de credit (inclusiv credite revolver. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: BC “Unibank” SA prestează clienţilor servicii privind evaluarea costului de piaţă şi. avînd în vedere caracterul sezonier al procesului de producţie şi încasările de mijloace băneşti ale întreprinderilor agricole. etc. solvabilitatea gajului.). porumb. precum şi băncilor în scopul desfăşurării activităţii lor financiare). seminţe de floarea soarelui. în dependenţă de termenul utilizării creditului: pe termen scurt (mai puţin de 1 an).. etc.în dependenţă de valută: în lei moldoveneşti. în valută străină (se acordă persoanelor juridice şi fizice care practică activitate de antreprenoriat în scopul decontărilor cu nerezidenţi în baza contractelor. scopurile şi termenii creditării. valori în mărfuri şi materiale. garanţii ale R. Rata dobînzii: Se stabileşte în funcţie de conjunctura pieţei monetare. grîu alimentar. relaţiile dintre clienţi şi bancă. banca acceptă producţie agricolă . struguri. overdraft (se acordă pentru completarea mijloacelor circulante în cazul lipsei acestora în contul curent al împrumutatului). garanţii ale terţilor. alte forme de gaj. credite garantate prin garanţii bancare. 42 . particularităţile proiectului de creditare. Această sumă a dobânzii este inclusă în suma creditului.M. utilaj. precum şi evaluarea calităţii imobilului propus în gaj. bunuri imobile. terenuri de pămînt ce aparţin fondatorilor şi/sau conducerii întreprinderii. respectiv. condiţiile acordării: creditul se acordă cu condiţia plăţii preliminare a dobînzilor pentru întregul termen de utilizare a mijloacelor băneşti împrumutate. tutun. Creditarea întreprinderilor agricole Pentru anul 2005 condiţiile de beneficiere de programul de creditare a întreprinderilor agricole sunt: destinaţia creditului: creditul se acordă pentru procurarea combustibilului şi lubrifianţilor cu scopul efectuării lucrărilor de însămînţare şi colectare în sezonul agricol 2005. Forma respectivă de creditare eliberează clientul de plata lunară a dobânzii şi este foarte convenabilă. chimicalelor. în dependenţă de tipul asigurării: credite pentru asigurarea cărora se oferă gaj: imobil. de gaj a imobilului propus în calitate de gaj. utilaj etc. istoria creditară a clienţilor. pe termen mediu (de la 1 an pînă la 5 ani). în dependenţă de modalităţile de acordare a surselor financiare din cadrul creditului: acordare de o singură data. în dependenţă de modul de rambursare: la sfîrşitul termenului de utilizare. în conformitate cu graficul expres cu oferirea unei perioade de graţie de la 1 pînă la 6 luni din momentul semnării contractului de credit (în funcţie de termenul creditului.).

108.Chişinău Bd.md. 52. MD-3401 str.Ceadîr-Lunga UTA Găgăuz-Ieri. or. Lenin. MD-2012 Telefon: (+373 22) 22-55-86. or.Bălţi.unibank. mun. Chişinău. Lenin.Hînceşti. 45.md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Chişinău” Filiala “Bălţi” Filiala “Hînceşti” Filiala “Comrat” Filiala “Ceadîr-Lunga” Adresa juridică str. 26. Bănulescu-Bodoni. or. Hîncu. fax (+373 22) 22-05-30 e-mail: welcome@unibank.Date de contact: Oficiul central: str. MD-6101 Telefon anticameră (+373 22) 22-44-74 (231) 2-24-88 fax 2-24-88 (269) 2-36-06 fax 2-36-06 (298) 2-54-76 fax 2-54-76 (291) 2-09-85 fax 2-09-91 Telefon secţie creditare (+373 22) 22-44-85 (231) 2-24-48 (269) 2-20-08 (298) 2-36-80 (291) 2-12-39 43 . Puşkin. 204(b). Ştefan cel Mare. MD-3121 Str. MD-3801 str. or. or. M. 41. Mitropolit G. Republica Moldova.Comrat UTA Găgăuz-Yeri. web: www.

180 mun. . oferind totodată o gamă largă de produse inovative. Chişinău. Ştefan cel Mare şi Sfânt.raportul capitalului propriu către total active de minim 1:3.participarea cu mijloace proprii la efectuarea cheltuielilor prognozate cu minim 25-30% Beneficiari persoane fizice Persoane fizice. ratele competitive a dobînzilor.A.A.universalbank. (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail. Activitatea băncii este orientată spre satisfacerea la maxim a necesitaţilor clienţilor. http://www. Calitatea înaltă a activelor şi nivelul ridicat fiabilitate au permis băncii sa ocupe o poziţie sigură şi să-şi asigure un viitor reuşit atît pe piaţa internă. existenţa unei surse de venit stabile. a fluxului mijloacelor băneşti. stabilitate prin esenţa locului de muncă. MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900 (+0373 22) 220-056. Avantajele creditării la BC„Universalbank”SA: nivelul înalt de deservire a clienţilor.5 ani).universalbank. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: credite sezoniere: se acordă agenţilor economici pentru acoperirea necesităţilor financiare de scurtă durată (termen de până la 1 an).obţinerea profitului. Astăzi Banca Comercială "Universalbank" S. tratarea individuală a clienţilor. . Preşedinte interimar a Cîrmuirii băncii este Doamna Diana MOTOLOGA. acorda întreaga paleta de servicii bancare şi realizează cu succes tot spectrul produselor bancare existente pe piaţă. vechimea în muncă.bd. (telefon anticameră: (+373 22) 295-900). precum şi oferirea soluţiilor optime pentru soluţionarea problemelor financiare cu care acestea se confrunta. inclusiv prognozei bilanţului. gama largă de credite.existenţa planului de afaceri. a fost fondată în anul 1994 şi activează pe piaţa capitalului din Republica Moldova deja mai mult de zece ani. cît şi pe cea externă. ce permite rambursarea creditului. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiari persoane juridice Întreprinderile cu o situaţie financiară pozitivă. examinarea promptă a cererilor de creditare. abordarea individuală a acestora.existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente.md Date generale: Banca Comercială "Universalbank" S. credite pentru convertarea activelor: se acordă pentru finanţarea discrepanţei dintre termenul creditului comercial şi termenul obţinerii mijloacelor băneşti din vânzarea mărfurilor (termen de până la 1. existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. care corespund următoarelor criterii: identificare pozitivă. .md. a profitului/pierderilor. 44 . funcţie deţinută. utilizarea sistemului “Client-Bancă. care dispun de un bilanţ lichid şi care asigură: . .

bd. la expirarea termenului contractului. credite industriale. Bogdan-Voievod. Date de contact: Oficiul central: bd. Valuta creditelor: lei moldoveneşti. 36.3 Reprezentanţa Comrat Reprezentanţa „Gemeni” Reprezentanţa „Ismail” Reprezentanţa Orhei Adresa juridică Chişinău. Victoriei. 136. str. „Gemeni” Chişinău.- credite pentru achiziţia de valori mobiliare corporative: se acordă pe un termen de până la 5 ani. maşini şi pentru menţinerea creşterii capitalului circulant (termen de peste 1 an). Ştefan cel Mare şi Sfânt.a. termene diverse). Mircea cel Bătrân. ş.2 Filiala nr.1 Filiala nr. 180.universalbank. Ştefan cel Mare şi Sfânt. asigurare cu maşini şi utilaje. str. lunară. la cererea clientului. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către specialiştii Secţiei Gajuri a băncii. bd. hotel „Codru” Telefonul de contact (+373 22) 438-138 (+373 22) 347-618 (+373 231) 60-952 (+373 298) 28-474 (+373 22) 211-215 (+373 22) 270-142 (+373 235) 32-032 45 . (+0373 22) 220-056. „Ismail” Orhei. EURO.13% anual. starea lor. ipotecă. credite bazate pe active: se acordă pentru menţinerea nivelului înalt al activelor lichide (leasing. amplasarea. 2 Chişinău. 95 Chişinău. dolari SUA.md Reţeaua de filiale şi reprezentanţe: Filiale Filiala nr. Ştefan cel Mare şi Sfânt.md. trimestrială. 65. credite în valută: 9 . 6 „Fidesco” Bălţi. Rambursarea: graficul depinde de tipul proiectului creditat şi poate prevedea rambursarea în rate. Chişinău. creditare de proiect: combinarea creditelor sub circulaţia fluxurilor băneşti cu credite bazate pe active. Ştefan cel Mare şi Sfânt. str.universalbank. str. http://www. bd. credite sub circulaţia fluxurilor băneşti: se acordă pentru achiziţia de utilaje. (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail.a. MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900. Valoarea de gaj a bunurilor se stabileşte în dependenţă de categoria bunurilor. mun. Rata dobînzii: credite în lei moldoveneşti: 19 – 23% anual. 8/1 Comrat. existenţă pieţei de desfacere ş.Vasile Lupu. livrare.

precum şi concentrîndu-şi eforturile asupra diversificării sortimentului şi ridicării calităţii produselor şi serviciilor solicitate de clienţi. Banca Comercială "Victoriabank" S. construcţii şi îmbunătăţirea funciară a pămîntului. asigurarea rambursării în termen. devenind prima bancă comercială din Republica Moldova.Str. Tipuri de credite acordate: În domeniul creditării. În dependenţă de destinaţia creditelor . Creditele se acordă în baza contractelor încheiate. aducîndu-şi contribuţia la transformările din economia ţarii printr-o participare mai activa la realizarea programelor economice a dezvoltării bussinesului privat. existenţa asigurării solvabile. existenţa capitalului privat. este orientată spre debitorii cu indicatori financiari rentabili. şi anume: situaţia satisfăcătoare financiar-economică a companiei (a grupei de companii). existenta fluxului bănesc lunar prin conturile de decontare deschise la BC „Victoriabank” SA. existenţa unui business stabil şi de perspectivă. deţinerea de către directorul sau reprezentantul companiei (firmei.A. acestea se oferă pentru: agricultura şi industria prelucrătoare. întreprinderii) a împuternicirilor corespunzătoare pentru a purta negocieri şi semna documentele creditare. MD 2004 Telefon: (373 22) 576100 Date generale: Banca Comercială “Victoriabank” SA a fost fondată la 22 decembrie 1989. strategie echilibrată de dezvoltare şi potenţial suficient pe piaţă. profilului de activitate a companiei şi a particularităţilor businessului cu politica creditară curentă a băncii. 46 . Pe parcursul activităţii sale. care vor să se folosească de produsele creditare ale băncii se vor înainta anumite cerinţe. posibilitatea de monitorizare şi realizare (în caz de necesitate). 31 August 1989. participarea debitorului în finanţarea proiectului creditat (cota participării trebuie să constituie nu mai puţin de 30%). concordanta scopului creditului. componenţa. banca şi-a confirmat reputaţia uneia dintre cele mai sigure. 141 Chisinau. Preşedintele băncii este Domnul Victor Nicolae ŢURCANU (telefon anticameră: (+373 22) 57-61-00). Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. etc. Avantajele creditării la BC „Victoriabank” SA: Avantajul principal de creditare la BC „Victoriabank” SA îl constituie prestarea unui spectru complet a serviciilor bancare pentru creditarea şi dezvoltarea micului business. respectînd următoarele principii: utilizarea după scop. faţă de organizaţiile. stabile şi dinamice instituţii financiare din ţară. ce satisface Banca după volumul. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Banca Comercială „Victoriabank” SA este cointeresată în cooperarea cu debitorii de încredere. existenta unei experienţe de succes în lucru. lichiditate suficientă a activelor. intenţionînd menţinerea statutului de bancă de importanţă naţională. de aceea.

ridicata şi altor servicii. comunicaţii.- sectorul energiei electrice şi combustibilului (finanţarea producerii energetice şi a resurselor energetice . Rata dobînzii: Fixă şi flotantă (se stabileşte în dependenţă de conjunctura curentă a pieţei financiare. rulajul la conturile de decontare a debitorului. finanţarea importului de produse petroliere. care constituie 10% sau mai mult de la capitalul normativ al Băncii (peste 23 mln. etc. Credite pe termen lung: (termen mai mare de 5 ani). construcţia obiectelor noi. etc. altele (inclusiv overdrafturile temporare permise. rulajul activelor. procurarea/modernizarea activelor fixe. De regulă se eliberează pentru activitatea curentă (majorarea mijloacelor circulante. industriilor ne-energetice. procurarea materiei prime şi a materiei pentru producere de scurtă durată. altor întreprinderi industriale de producere. afacerilor comerciale. În dependenţă de suma creditului. electricitate. condiţiile prevăzute de contracte. cardurile bancare de credit. Credite mijlocii: de la 30 000 USD pîna la 400 000 USD (sau echivalentul în lei moldoveneştii). reputaţia debitorului). industrial / comerciale ( finanţarea industriei. resursele proprii ale băncii: Destinaţia Completarea mijloacelor circulante Investiţii Termenul pînă la 18 luni pînă la 36 luni Credite pe termen mijlociu: (mai mult de 1 an – pînă la 5 ani).gaz. banca se orientează la particularităţile ciclului de producere. etc. inclusiv hoteluri. Liniile de creditare: 1. De regulă se eliberează pentru activitatea de producere inclusiv procurarea utilajului. Credite pe termen scurt: (un an sau mai puţin). etc.). Perioada de graţie: În dependenţă de scopul creditului (pînă la 12 luni). extinderea producerii. Modul de rambursare: Adecvat proiectului finanţat şi sezonalităţii (conform graficului specificat in contractele de credit). construcţia drumurilor şi transportare. 47 .). comerţului. etc. factoringul). riscurile proiectului. procurarea imobilului. Termenul: Stabilind termenii de folosire a mijloacelor creditare. Valuta creditelor: Creditele se acordă în monedă naţională şi valută străină (dolari SUA şi EURO). organizaţii comerciale cu amănuntul. acestea pot fi: Credite mari: sunt considerate datoriile pe credit. staţiuni balneare. crearea noilor capacităţi de producere. moteluri. Microcredite: credite în mărime de pînă la 30 000 USD (sau echivalentul în Lei). Lei).). termenul creditului. petrol.). etc. De regulă se acordă pentru reconstrucţia producerii.

agricol şi rural) acordînd o atenţie specială susţinerii grupului de fermieri ce se ocupă de prelucrarea şi comercializarea produselor agricole. linia creditară oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 60 luni Suma creditului pînă la 500 mii dol. linia creditară oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 7 ani Suma creditului pînă la 500 mii dol. Condiţii generale de beneficiere sunt: Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) susţinerea restructurării şi comercializării sectoarelor (privat. SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% 3.2. SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială „Victoriabank” SA oferă posibilitate clienţilor săi să beneficieze de programe speciale pentru creditarea micului business. oferite de către Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD). aflate pe teritoriul proiectului Scopul 48 . susţinerea antreprenorilor rurali Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) finanţarea rurală şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu profil agricol.

linia de credit este divizată în sub-componente: a) sub-componenta A (Linia de Credit Comercial) Suma: nu va depăşi echivalentul a USD 30 000; Beneficiari eligibili: Gospodăriile de fermier şi familiale; societăţi de producere, prelucrare, comercializare agricolă sau de prestare a serviciilor agricole, care operează în orice formă de organizare juridică; b) sub-componenta B (Linia Specială pentru organizaţiile fără istoria creditară) care include în sine asistenţa tehnică gratis)

30 000 USD – pentru întreprinderile mici şi mijlocii (cu orice formă juridică) 100 000 USD – pentru cooperative de producere şi asociaţii de gospodării ţărăneşti Beneficiari eligibili: întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol; număr de angajaţi – nu mai mare de 50; volum anual al vînzărilor nete – pînă la 10 mln. MDL; Destinaţia: reînnoirea / plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea materiei prime agricole; acordarea serviciilor mecanizate agricole; producerea seminţelor şi a răsadului; centre de colectare şi servicii de depozitare; magazine agricole şi centre în baza CNFA; alte tipuri

Linia de credit

Suma: echivalentul sumei USD 30000; Beneficiari eligibili: orice persoană juridică (compusă nu mai puţin decît de 3 membri), care activează în sectorul rural, şi solicită împrumutul în cauză pentru prima dată; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25% ; c) întreprinderi individuale pentru fermieri privaţi suma nu va fi mai mare de USD 5 000; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25%

Contribuţia beneficiarului Zona proiectului Valuta

nu mai puţin de 20% din costul proiectului teritoriul republicii în afara municipiilor Chişinău şi Bălţi lei moldoveneşti sub-creditele: 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani (ultima data de extragere din sursele IDA– 30.06.2005) pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: max 18.2 % anual max 9 % anual în USD: procurarea sau arenda pămîntului, a casei de locuit sau amenajarea acesteia, refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea pesticidelor asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

nu mai puţin de 10% din costul proiectului teritoriu raioanelor Bălţi, Cahul, Chişinău, Orhei, Ungheni, Edinet, Lapuşna, Soroca, Taraclia, Tighina lei moldoveneşti – pentru piaţa internă; dolari SUA – pentru achitarea cu nerezidenţii termen mediu: pînă la 5 ani cu perioada de graţie pînă la 2 ani; activităţi în viticultură – pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: 16.2 % anual 8.5 % anual în USD: refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea tehnicii vechi, cu excepţia existenţei rezoluţiei expertul independent asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

Termen

Dobînda Restricţii

Standardele ecologice

49

Principii de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate: imobilul; bunurile mobile (mărfuri la depozit sau în circulaţie, utilaj, transport, ş.a.); hîrtii de valoare; mijloacele băneşti; altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv, datoria debitoare); obligaţiuni sub altă formă, determinate de Bancă în fiecare caz aparte. Ca asigurare suplimentară, pot fi examinate scrisori de garanţie ale terţelor persoane ce dispun de mijloace (sau de surse stabile de mijloace), suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit. Evaluarea gajului este realizată de către experţii împuterniciţi ai băncii, luîndu-se în consideraţie: preţul de gaj al bunurilor şi a drepturilor patrimoniale gajate. Întru asigurarea rambursării creditului, valoarea gajului trebuie sa acopere suma creditului, dobînzii, penalităţii şi a cheltuielilor neprevăzute ale băncii, legate de încasarea datoriei din contul gajului; lichiditatea (posibilitatea transformării rapide a gajului în mijloace băneşti), care se atinge prin micşorarea preţului bunurilor gajate şi prin alegerea obiectelor competitive care se bucură de o cerere stabilă pe piaţă; corespunderea criteriilor de calitate pe întreg termen de creditare; posibilităţile de păstrare a obiectului gajului şi accesul Băncii pentru verificare şi încasare. Cheltuielile legate de procedura respectivă (inclusiv, autentificarea sau înregistrarea notarială a gajului) sunt suportate, de regulă, de către debitor. Date de contact: Oficiul central: str. 31 August 1989, 141, Chişinău, MD 2004 Telefon: (373 22) 57-61-00, 23-30-65 E-mail: office@victoriabank.md; web: www.victoriabank.md Reţeaua de filiale: Denumire Adresa juridică Filiale Filiala Nr.1 Filiala Nr.2 Filiala Nr.4 Filiala Nr.5 Filiala Nr.6 Filiala Nr.7 Filiala Nr.8 Filiala Nr.9 Filiala Nr.10 Filiala Nr.11 Filiala Nr.12 Bălti, str. Puşkin, 18 Floreşti, str. Şefan cel Mare, 63 Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 92 Căuşeni, str. Păcii, 31 Soroca, str. Independenţei 77 Orhei, str. Piatra Neamţ, 2/1 Chişinau, str. Decebal, 99 Cahul, str. Mateevici, 11a Ungheni, str. Naţională, 26 Chisinau, bd. Ştefan cel Mare, 77 Chisinau, bd. Moscovei, 16 (373 231) 6-10-20 (373 250) 2-16-50 (373 264) 2-39-52 (373 243) 2-45-89 (373 230) 2-40-06 (373 235) 2-37-95 (373 22) 53-05-11 (373 299) 2-35-41 (373 236) 2-30-92 (373 22) 22-64-41, 22-59-25 (373 22) 43-48-29, 43-48-28 Pislariuc Raisa Liholetov Lidia Marcuta Vasile Gorban Ludmila Comarschi Olga Savin Valeriu Bartcovschi Maria Sisianu Ghenadie Marcuta Vasile Tcaci Ecaterina Sirghi Mihail Telefon de contact Director

Reprezentanţe Reprezentanţa Drochia Drochia, şos. Sorocii, 14 (373 252) 2-37-59 Chisca Svetlana

Reprezentanţe Chişinău Reprezentanţa Nr.1"East-AutoLada" Reprezentanţa Nr. 2 "Taskent" Reprezentanţa Nr. 3 "Grand Hall" Reprezentanţa Nr. 4 "Moldcell" Reprezentanţa Nr. 5 "Sun City" Chisinau, str.Cucorilor 14 bd. Moscovei, 3 bd. Negruzzi, 2a str. Tighina 55 str. Puskin, 32 (373 22) 45-03-30 (373 22) 43-90-96 (373 22) 27-63-25 (373 22) 20-60-40 (373 22) 21-11-18 Sirghi Mihail Sirghi Mihail Bartcovschi Maria Tcaci Ecaterina Tcaci Ecaterina

50

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Sucursala CHIŞINĂU mun. Chişinău, str. Tricolorului, 32 Republica Moldova, MD – 2012
Tel. : /373 22/ 220549; Fax : /373 22/ 223509 Telex: 163213 CONT MD, SWIFT:RNCBMD2X E-mail: office@bcr.md; http://www.bcr.md

Date generale: Banca Comercială Română Chişinău şi-a început activitatea în Republica Moldova ca banca universală la data de 22 octombrie 1998, fiind prima unitate înfiinţata de Banca Comercială Română dincolo de graniţele României. Obiectivele majore ale băncii privesc consolidarea pe piaţă, performantizarea activităţii, creşterea profitabilităţii şi a productivităţii, precum şi gestionarea eficientă a riscurilor bancare. Preşedintele băncii este Domnul Dan Stelian MOCANU (telefon anticameră: (+373 22) 22-05-49, fax 223509). Avantajele creditării la Banca Comercială Română Chişinău: Avantajul principal în creditare la Banca Comercială Română (sucursala Chişinău) constituie dobînzile atractive, competitive pe piaţa financiară din Republica Moldova. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): utilizări din deschideri de credite permanente (linii de credite)(în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor temporare (în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor sezoniere (în lei); credite pentru prefinanţarea exporturilor (în lei şi valută); credite pe documente de plată aflate în curs de încasare (în lei); credite pe ordine de plată (în lei); credite pentru facilităţi de cont (în lei); credite pe descoperit de cont (overdraft) (în lei); credite pentru echipament (investiţii) în completarea surselor proprii (în lei şi valută); credite pentru activitatea de leasing (în lei şi valută). Principii de evaluare şi acceptare a gajului: existenţa depozitului bancar în valoare de 100% ; existenţa scriscrisori de garanţie maximum 100%; ipoteca maximum 80%; cesiunea de creanţă maximum 75%; garanţii reale mobiliare din care: cu deposedare (70%) şi fără deposedare (60%); fidejusiunea; riscul financiar de neplată. Liniile de creditare: Liniile de credite (în lei şi valută) se pot acorda pentru creditarea activităţii curente de aprovizionare, producţie, desfacere, prestări servicii, proiecte, contracte care, prin natura lor, se desfăşoară şi se evidenţiază distinct.

51

Pot beneficia de linii de credite în cauză agenţii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: sunt clienţi permanenţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută prin bancă; plăţile şi încasările au un caracter de permanenţă; au o situaţie financiara corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate; înregistrează un standing financiar corespunzător şi au un serviciul bun al datoriei; planul propus este viabil. Este de menţionat că, liniile de credite se pot acorda pe termen de 180 de zile sau de 365 de zile. Ele pot fi prelungite la cererea clientelor, în anumite condiţii, pe noi perioade de creditare, cu respectarea tuturor condiţiilor Băncii. Rambursarea resurselor financiare din cadrul liniilor creditare se efectuează în rate lunare, în ultima zi lucrătoare a acesteia. Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială Română Chişinău examinează posibilitatea de elaborare a unor programe speciale în vederea susţinerii micului business. Date de contact: Oficiul central: str. Tricolorului 32, or. Chişinău, MD 2012 Telefon de contact: (+373 22) 22-16-03; pagina web: www.bcr.md

52

ş. bd.CORPORAŢIA DE FINANŢARE RURALĂ S. îndeosebi întreprinderilor nou create şi care nu au istorie de creditare. Produsele creditare: În anul 2005 Corporaţia propune clienţilor următoarele produse de creditare: 1. prestarea diferitor servicii. Totodată. Împrumuturi investiţionale pe termen lung fermierilor privaţi şi antreprenorilor rurali destinaţia împrumuturilor: investiţii în activităţi de producere. Chişinău. MD 2004 Date generale: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) a fost creată în 1997 şi este o instituie financiara ne-bancara cu statut de instituţie de microfinanţare. în baza fluxului de numerar estimat sa demonstreze capacitatea beneficiarului de a rambursa împrumutul în conformitate cu condiţiile de rambursare prevăzute. Misiunea CFR este de a acorda servicii financiare fermierilor şi antreprenorilor la condiţii favorabile şi. este de menţionat că. investiţii în construcţia caselor de locuit. activităţi de colectare şi comerţ. procurarea pesticidelor. Socieţăţi pe Acţiuni. AEÎC. să fie desfăşurate după un plan de afaceri acceptabil şi conform unor estimări financiare realiste. activităţi de prelucrare agricolă şi industrială. care întruneşte astăzi 312 Asociaţii de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor în calitate de acţionari ai săi. să fie realizabile din punct de vedere tehnic.3 – 23 % procurarea sau arendarea pământului. suportul AEÎC în re-creditarea membrilor săi. prelucrare sau prestare servicii în sectorul rural. Nu se finanţează următoarele activităţi: refinanţarea datoriilor vechi. Activităţile finanţate de CFR: investiţii în mijloace de producţie. Beneficiarii eligibili: deţinători de patentă gospodării Ţărăneşti întreprinderi individuale cooperative de întreprinzători Condiţiile de obţinere a împrumuturilor: Solicitanţii de împrumuturi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie considerate viabile din punct de vedere economic şi financiar. Ştefan cel Mare 180 . SRL. majorarea capitalului circulant.A. or. termenul maxim: 15 ani.a. activităţi de producere agricolă şi ne-agricolă. rata dobînzii: 14. Activitatea de bază şi principalul scop de activitate a CFR constituie creditarea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi întreprinderilor şi antreprenorilor rurali la direct. în felul acesta. de a contribui la dezvoltarea rurală în corespundere cu Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS). perioada de graţie max. 53 .: 60 luni. Corporaţia este specializată în creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii din zona rurală.

Împrumuturi pe termen scurt pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. rambursarea împrumutului: la scadenţă. soldul minim admis: 30% din suma iniţială a liniei de credit. rambursarea împrumutului : lunar trimestrial /semianual. termenul: 2-18 luni. cu excepţia perioadei de rambursare conform graficului.- rambursarea împrumutului: lunar trimestrial / semianual. 10% din valoarea investiţiei. gaj: 100-130% de la suma împrumutului.5. pînă la data de 10 a lunii următoare. iar pentru trimestrul 4. termenul maxim: 24 luni. plata dobînzii: trimestrial. şi la scadenţă . rata dobînzii: 21 – 23 % . 25 decembrie dobânda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. tragerea tranşelor: nu mai devreme de 1 lună de la ultima rambursare. contribuţia proprie: min. 20% total necesar de capital circulant. achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. rata dobânzii: 18. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie. 6. 4. perioada de graţie: max. destinaţia împrumuturilor majorarea capitalului circulant. şi la scadenţă. rambursarea împrumutului: lunar sau trimestrial /semianual. termenul: 12-36 luni. inclusiv. 5. rata dobînzii: 18. rata dobînzii: 21 – 23 %. 25 decembrie dobânda acumulată până la 25 decembrie inclusiv. 20% total necesar de capital circulant. sau - gaj: 100-130% de la suma împrumutului contribuţia proprie: min. cel puţin anual. termenul maxim: 36 luni. rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. 2. şi la scadenţă. Împrumuturi pe termen scurt pentru majorarea capitalului circulant destinaţia împrumuturilor: majorarea capitalului circulant. - 54 . Linii de credit pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. soldul minim: min 20% la orice dată din suma iniţială a liniei. împrumutul maxim acordat unei AEÎC: nu va depăşi 3 500 000 lei. Împrumuturi pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. la 25 decembrie dobînda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. gaj: 130% de la suma împrumutului. rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. contribuţia proprie: min. 4.5%. 12 luni. sau achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. termenul: 12-36 luni.5%. achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. preaviz: 10 zile lucrătoare (nu vor fi trageri în perioada de rambursare conform graficului). Linii de împrumut pentru majorarea capitalului circulant beneficiari eligibili clienţi cu istorie de creditare la Corporaţie. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie inclusiv. rata dobânzii: 18.

str. bir 807. Aleco Russo 12. bir 1010. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare.2% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100-130% de la suma împrumutului min. Zona de activitate: întreg teritoriul Republicii Moldova Sediul central: Chişinău. str. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100% de la suma împrumutului min. Beneficiarii eligibili pentru aceste împrumuturi sunt întreprinderi private de orice tip sau întreprinzători ce desfăşoară activităţi economice în spaţiul rural. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor.3 – 17. tel 210089 55 . 10% total necesar de capital circulant Linia Generală RISP (Banca Mondială) întreprinderi rurale (în afara oraşelor Chişinău şi Bălţi) investiţii 700.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min. afaceri cu istorie de creditare.md Filiale: Edineţ. tel 230 30314 Sergiu Guţu Alianţa pentru Cooperare în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. Independenţei 88. noi 180 000 lei 15 ani max. 20% total necesar de capital circulant Linia de Credit pentru întreprinderile rurale (FIDA) întreprinderi mici rurale (în afara oraşului Chişinău) investiţii în mijloace de producţie agricole. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. 36 luni 14.000 lei 15 ani max. Zona de activitate: regiunea Centru a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău. Se accepta afaceri care nu au mai avut împrumuturi. Ştefan cel Mare 180. Zona de activitate: regiunea Bălţi-Ungheni Sediul central: Chisinău. Soroca str.microfinance. 10% total necesar de capital circulant Destinaţia împrumuturilor Împrumutul maxim Termenul maxim Perioada de graţie Rata dobînzii Rambursarea împrumutului Plata dobînzii Gaj Contribuţia proprie Majoritatea acestor produse de creditare sunt oferite din linia de credite a Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale. Partenerii Corporaţiei de Finanţare Rurală: Locali Centrul pentru Dezvoltarea Rurală Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP şi alte proiecte. Ştefan cel Mare 162. deţinători de patentă) investiţii 70 000 lei 15 ani max. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. tel 209988 Cooperare şi Credit în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. 10% total necesar de capital circulant Linia Specială RISP (Banca Mondială) întreprinderi noi fără istorie de creditare investiţii 420 000 lei 15 ani max.Liniile de creditare: Linia Specială RISP (Banca Mondială) Beneficiari eligibili antreprenori persoane fizice (ÎI. GŢ. 36 luni 14.3 – 17.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min. bir 1603. 808 tel 295437.246526 www. str. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. 36 luni 16. Ştefan cel Mare 180. precum şi întreprinderile nou-formate.3 – 17. 36 luni 14. tel 246 23320 Silvia Dogotari. str.

Tel: 582045.str. V. Zona de activitate: zona Sud a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău. Reprezentată de AIPFRDIM. Tel: 222465 DFID. Independenţei. Tel: 23498 Datele de contact: Oficiul central: bd. 180. 9/2 Telefon/fax: (+373 299) 23967 Ion Neagu 56 . Bd. bir 544. Renaşterii 22/1. Cosmonauţilor 9. Bulgară 33/1. str. 19 Telefon/fax: (+373 244) 20088 Alexandru Draganel Ştefan Vodă str. tel 220958 Străini Banca Mondială.md. 29-53-09 e-mail: office@microfinance. bir 411. Proiectul Finanţare Rurală şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici Chisinău. et.MEGA Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. www. 222467 FIDA. Mihalcea Hincu. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. 148 a Telefon/fax: (+373 269) 25867 Valentina Gak Cahul bd. 88 Telefon/fax: ( +373 246) 23320 Corneliu Sitari Orhei str. Chişinău. 29-53-07. 202. 14. prin compania de consultanţă Scanagri.str. Ştefan cel Mare 162. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. str. 29-53-06. bir 513. Ştefan cel Mare. Chişinău.md Centre regionale: Bălţi str. Chişinău. Republicii. Aleco Russo 12 Telefon/fax: ( +373 230) 30314 Liviu Avricenco Călăraşi str. 582047 SIDA. str. prin compania de consultanţă Landell Mills Ltd. str. 4a Telefon/fax: (+373 242) 22148 Eufrosinia Beril Edineţ str. 8. 60 Telefon/fax: (+373 231) 21381 Lilia Vrabie Soroca str. Chişinău. Eminescu. et 4. Ştefan cel Mare. bir.microfinance. M. 31 August 1989 98. Tel: 577930 Bizpro-Moldova. Ştefan cel Mare. 906. bir. MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 29-53-05. mun. Tel: 221144. Mahu. Cosmonauţilor 9. Reprezentată de UCIPA BM (proiectul RISP) Chişinău. Chişinău. 137 Telefon/fax: (+373 235) 32131 Roman Juncu Hincesti str.bir 544. 31 August. Tel: 210056 USAID şi proiectele sale implementate CNFA.

la iniţiativa a 46 AEÎC din cele existente la acel moment.or. Federaţia are misiunea de a proteja şi reprezenta interesele membrilor săi. Misiunea: În cadrul sistemului de microfinanţare. În anul 2004 împrumuturile acordate prin intermediul asociaţiilor au constituit cca 250 mil. Asociaţia de economii şi împrumut a cetăţenilor este o organizaţie necomercială cu statut juridic special. Asociaţiile de economii şi împrumut sunt sursa cea mai importantă de creditare a fermierilor şi antreprenorilor privaţi din mediul rural. Astăzi ea întruneşte 435 de AEÎC cu un număr total de peste 68. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. care sunt repartizate pe teritoriul Republicii Moldova. Restabilirea ideii organizaţiilor de microfinanţare la sate a început practic cu reconstruirea reţelei de la zero. Actualmente. decizia de a deveni membri la Federaţie este luata la Adunarea Generala a membrilor AEÎC.000 membri.Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova Bd. demarat la sfârşitul anului 1996 cu un studiu de fezabilitate şi activităţi pilot de creare şi creditare a 11 AEÎC. când au fost pe larg răspândite aşa forme de cooperare financiară ca tovărăşiile de credit şi păstrare şi băncile ţărăneşti care aveau ca scop păstrarea economiilor membrilor săi şi acordarea împrumuturilor acestora. Ştefan cel Mare 180. asociaţiile membre au acces la diferite programe de instruire. lei. care conţine informaţii referitor la cele mai recente evenimente ce sau desfăşurat în interiorul reţelei şi dă răspuns la cele mai frecvente întrebări adresate de către asociaţii. numite Proiectul de Finanţare Rurală. Pentru materializarea acestor obiective şi îmbunătăţirea activităţii curente a sistemului de microfinanţare. Avantajele calităţii de membru la Federaţie: Prin intermediul Federaţiei Naţionale. 57 . care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. MD-2004 Datele generale privind FNAEÎC: Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova a fost fondata la 22 decembrie 1998. dacă este obţinut. a presta servicii de consultanţă necesare şi cerute de AEÎC membri şi asistenţa acestora în procesul de stabilire ca instituţii financiare durabile. Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii de întreprinzător şi a altor activităţi legale ale membrilor ei. prin care prestează continuu servicii de consultanţă şi instruire conducerii AEÎC şi membrilor acestora. Chişinău. care activează preponderent în mediul rural. în cadrul unei iniţiative a Băncii Mondiale şi a Guvernului Republicii Moldova. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri. Actualmente reţeaua de asociaţii de economii şi împrumut se constituie din 535 asociaţii. Calitatea de membru al Federaţiei este benevolă. Federaţia a înfiinţat 9 centre regionale. Datele generale privind AEÎC: Istoria funcţionării AEÎC pe teritoriul Moldovei îşi trage rădăcinile din secolul 19. de asemenea Federaţia Naţională publică trimestrial un buletin informativ.

719 din 28 iunie 2004. în dependenţă de mărimea şi potenţialul economic al satului. Persoana se consideră membru al asociaţiei de la data adoptării de către adunarea generală a membrilor ei a hotărârii privind primirea sa. iar pe de altă parte reţine creşterea şi dezvoltarea cantitativă şi calitativă a AEÎC care au potenţialul de gestionare a riscurilor. au aceleaşi profesii. Membrul care nu a depus în termenul stabilit cota în capitalul propriu al asociaţiei este considerat exclus din ea. Cota minimă depusă trebuie să fie egală cu cel puţin 5 salarii minime în vigoare la data depunerii ei.Cadrul legal: Unul dintre cele mai importante momente în dezvoltarea reţelei de AEÎC a servit aprobarea Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut a cetăţenilor. ceea ce pe de o parte protejează AEÎC de riscuri legate de lipsa de informaţie despre membrii-clienţi. au depus efectiv cotele în capitalul propriu al asociaţiei în termenul stabilit de legea AEÎC. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova Nr. 5. Membri ai asociaţiei pot deveni persoanele fizice cu capacitate deplina de exerciţiu care: domiciliază în satul (comuna) sau oraşul (municipiul) pe al căror teritoriu activează asociaţia. 77-g din 10 septembrie 2004. cota în bani în capitalul propriu al asociaţiei în modul stabilit de statutul acesteia. Cererea de primire în asociaţie se depune la consiliul asociaţiei. 4. Actualmente cadrul normativ al activităţii financiare a AEÎC se compune din: 1. sunt cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizi. 102-103) articolul 532. 2. 719 din 28 iunie 2004. Codul fiscal nr. prevăzute de statutul asociaţiei. Crearea AEÎC şi Membrii săi: Conform Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut. 2001. prin hotărâre a instanţei de judecata. Regulamentul cu privire la Licenţierea activităţii AEÎC. Produsele oferite: 58 . Mărimea unei asociaţii astăzi variază de la 20-30 membri în asociaţiile nou-create şi peste 900 persoane în asociaţiile cu 5-6 ani de activitate. şi alţi factori. Standardul Naţional de Contabilitate 63 "Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare" şi Comentariilor cu privire la aplicarea lui. lucrează în domenii profesionale conexe ori au alte interese comune. 3. au împlinit 18 ani. obligaţia de a depune cota în capitalul propriu al asociaţiei. Regulamentul Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. nr. Persoana primită în asociaţie este obligată să depună. Normele de Prudenţă Financiară a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. Nu pot desfăşura o anumită activitate şi nici deţine anumite funcţii în asociaţie persoanele cărora. 6. li se interzice activitatea sau funcţiile respective. Legea nr. competenţa conducerii. în termen de 15 zile de la data hotărârii privind primirea sa. vechimea asociaţiei. care vor include şi ridicarea acestor limitări. Cererea de primire în asociaţie trebuie să fie individuală şi să conţină: date care să confirme respectarea cerinţelor de mai sus. astfel punându-se baza creării cadrul legal necesar existenţei acesteia. aprobat prin Ordinul Camerei de Licenţiere nr. 89 din 28 octombrie 2002. adunarea constitutivă a asociaţiei se ţine pe principii benevole de către persoane fizice. o AEÎC poate fi creată de cel puţin 10 membri prin desfăşurarea adunării constitutive şi prin înregistrarea ei de stat. Această problemă este pusă în discuţie în prezent în interiorul sistemului de AEÎC şi este posibil ca în viitorul apropiat sa fie operate unele modificări la legislaţia ce reglementează funcţionarea AEÎC. 1505-XII din 18 aprilie 1998 privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial. care o examinează în termen de 30 de zile şi o prezintă spre soluţionare adunării generale a membrilor asociaţiei. Activitatea AEÎC este astăzi limitată la hotarele unei localităţi sau primării.

a căror durată de rambursare nu poate depăşi 12 luni. agregate. termenul de rambursare a depunerii. asociaţia este în drept să accepte ca depuneri la vedere şi/sau la termen economiile personale ale membrilor săi cu sau fără dobândă. Un alt produs oferit de către AEÎC sunt împrumuturile acordate persoanelor fizice care au devenit membri ai asociaţiei în conformitate cu articolul 15. prelucrarea şi desfacerea produselor destinate peţii. cheltuieli pentru executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. în mărimea stabilită de asociaţie (ce variază în dependenţă de asociaţie între 6% şi 10%) şi se rambursează la cererea în scris a membrului. cât şi a plăţii dobânzii aferente. respectă prevederile legii în cauză şi îndeplinesc următoarele condiţii: solicitantul este amplasat în câmpul muncii profesionale sau desfăşoară o activitate de antreprenoriat liber în conformitate cu legislaţia în vigoare. cu durata de rambursare mai mare de 3 ani pentru realizarea următoarelor scopuri: achiziţionarea de maşini. suma şi data depunerii. răspunderea pentru nerambursarea la scadenţă a depunerii şi a dobânzii la ea precum şi clauza confidenţialităţii. realizarea de noi capacităţi şi tehnologii ale producţiei agricole. modul şi termenele de achitare a dobânzii la ea. livezi. împrumutatul face dovadă existenţa capacităţii de rambursare a sumei solicitate la scadenţă. AEÎC poate acorda: 1. În dependenţă de scopurile pentru care sunt solicitate. capitolul III al Legii Republicii Moldova privind AEÎC. persoana înaintează cererea de împrumut. rata dobânzii la depunere. Împrumuturi investiţionale – pe termen lung. cu durata de rambursare între 1-3 ani destinate pentru: creşterea bovinelor pentru carne. băncile comerciale. cu sau fără dobândă şi care urmează să fie rambursate în termen sau la cerere. prestarea serviciilor. întreţinerea şi modernizarea plantaţiilor multianuale (vii. sunt prezentate asociaţiei garanţii reale şi personale. modernizarea capacităţilor şi tehnologiilor de producţie existente în scopul creşterii productivităţii muncii. împrumutul este solicitat pentru realizarea unor afaceri cuprinse în obiectul de activitate legală a împrumutatului. Cel mai des întâlnit produs de economii oferit de către asociaţii membrilor săi sunt depunerile la termen ce reprezintă sume băneşti ale membrilor asociaţiei care. pentru efectuarea lucrărilor de montaj şi instalare a acestora. a depus în asociaţie mijloace băneşti numite depuneri pentru garantarea împrumutului în scopul garantării acestuia. mijloace de transport etc. utilaje. cheltuieli privind achiziţionarea. mobilizând mijloacele temporar disponibile ale membrilor – căi importante de constituire a resurselor de acordare a împrumuturilor. instalaţii. cheltuieli pentru producţia anului următor. partenerii de afaceri împrumutatul şi-a respectat toate obligaţiile asumate. Împrumuturi pe termen mediu. Acceptarea în calitate de depuneri a economiilor personale ale membrilor asociaţiei se face în temeiul unui contract de depunere încheiat în scris.). 3. factor important pentru protejarea intereselor membrilor depunători. Împrumuturi pe termen scurt. sunt puse la dispoziţia AEÎC pentru o perioadă determinată în schimbul unei dobânzi. 59 . achiziţionarea de animale şi păsări tinere pentru reproducţie. înfiinţarea. Conţinutul contractului de depunere a economiilor include denumirea părţilor.Conform articolului 28 al Legii cu privire la AEÎC. Depunerile de economii sunt mijloace băneşti depuse în asociaţie de către membrul ei în baza contractului. dacă este cazul. în această categorie sunt incluse împrumuturile destinate pentru activitatea curentă şi constituirea fondurilor circulante: aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare realizării procesului de producţie. depozitarea. etc. Rata medie anuală a dobânzii la depunerile de economii variază între 17-19 % anual. 2. în temeiul unui contract. numai după rambursarea integrală a împrumutului sau şi plăţii dobânzii aferente împrumutatul e cunoscut ca o persoană responsabilă şi se bucură de o bună reputaţie în societate. în relaţiile anterioare cu asociaţia. alta decât depunerea de economii. Inclusiv. Depunerile se consemnează în contul de economii personale al membrului deponent al asociaţiei.

Ştefan cel Mare. (246) 25833 60 . 62 Tel. astfel contractele de împrumut conţin rubrica referitoare la gaj în care se indică bunul gajat de către beneficiar. Astfel mărimea împrumutului acordat unui membru al asociaţiei nu poate depăşi 5% din portofoliul de împrumuturi. (231) 62967 Cahul MD – 3901 Str. 137 Tel. la încheierea contractelor de împrumut asociaţia îşi constituie unele garanţii. contabilului şef (contabilului) şi membrilor comisiei de cenzori.Rata medie anuală a dobânzii la împrumuturile acordate membrilor asociaţiilor variază între 22-27 % anual. (230) 30083 Căuşeni MD – 4301 Str.3501 str. Chişinăului. (254) 23638 Soroca MD . 27 August. Mihai Eminescu. MD-2004 Bd. (235) 22893 Rezina MD . În dependenţă de nivelul de dezvoltare a asociaţiei. (22) 296284 Bălţi MD – 3100 Str. Vasile Mahu. 6 Tel. Suma maximă a împrumuturilor acordate de către asociaţii variază în dependenţă de volumul portofoliului de împrumut şi de capitalul propriu al asociaţiei şi se acordă în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiară. (243) 22002 Hânceşti MD.3401 Str. Republicii. (22) 295914. 60 Tel. 1008 Tel. nu trebuie să depăşească mărimea dublă a capitalului propriu al asociaţiei. 10 Tel.3001 str. (269) 21620 Edineţ MD – 4601 Str. iar suma totală a împrumuturilor acordate membrilor consiliului. directorului executiv.10000).5401 str. 17 Tel. iar suma celor mai mari 10 împrumuturi acordate membrilor. de spectrul împrumuturilor acordate şi riscul legat de acestea asociaţia poate cere autentificarea notarială a contractelor ce depăşesc o anumită sumă (aceasta variază la diferite asociaţii între 8000 . Pentru a evita sau diminua riscul de nerambursare a împrumuturilor şi de neplată a dobânzii aferente. Alecu Russo.Independenţei. în ansamblu. (239) 23967 Orhei MD . inclusiv grupurilor de persoane acţionând în comun nu trebuie să depăşească 25% din portofoliul de împrumuturi.88 Tel. 180 of. Date de contact (centrele regionale ale Federaţiei Naţionale a AEÎC): Oficiul central Chişinău. 4 Tel. Ştefan cel Mare.

001 .pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 24 luni (18 luni în MDL) Rata dobînzii 23% anual USD / EURO 28% anual MDL Termenul de luare a deciziei Gajul creditului Fără gaj şi fidejusori în decurs de 1 zi ProExpress 1.A.2005.3.21% anual pînă la 7 zile 100% gaj: .“ProCredit” S.pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni (18 luni în MDL) 20 . este de menţionat că pe parcursul activităţii sale compania a simplificat produsele sale creditare lărgind.000 MDL Pentru capital circulant . aceste rezultate datorîndu-se în mare măsură strategiei de afaceri a companiei. necesare a fi prezentate.000 USD/EURO – 100. compania îşi rezervă dreptul de a efectua modificări) Denumirea produsului Suma 100 .000* ProRapid pînă la 100. experienţa favorabilă a companiei în segmentul dat al pieţei de credite a permis reducerea numărului de documente şi volumul informaţiei. de către clienţi în momentul solicitării unui credit. baza de clienţi ai companiei a crescut mai mult de două ori. utilaj.fidejusiune ProVIP 10.10.bunuri mobile (stocuri da mărfuri. mici şi mijlocii. „ProCredit” a devenit instituţia lider în Moldova în domeniul microfinanţării.imobil .fidejusiune * Creditele se acordă în USD.000 USD* Termenul creditării Pentru capital circulant . este o companie financiară orientată spre dezvoltare. în pofida reducerii permanente a cerinţelor formale faţă de clienţi.000 USD (Agro 10. Totodată. Pe parcursul ultimilor ani. întrucît aceste afaceri creează majoritatea locurilor de muncă şi contribuie substanţial la dezvoltarea economiei. este pus accentul pe acordarea împrumuturilor întreprinderilor micro. care combină reţeaua largă de reprezentanţe cu produse creditare accesibile.pînă la 18 luni (Agropînă la 12 luni) Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni 14 . PRODUSELE PROCREDIT pentru creditarea întreprinderilor din comerţ. fapt care permite reducerea costului tranzacţiilor pentru mulţi dintre clienţii companiei. Totodată.bunuri mobile . Prin prestarea serviciilor de creditare. concentrată strict pe capacitatea de plată a clientului la momentul luării deciziei de acordare a creditului.1. respectiv.001 . sunt deschise 16 reprezentanţe.000 USD* 23% anual USD / EURO 28% anual MDL 1 fidejusor sau 50% gaj al bunurilor mobile 3. calitatea portofoliului este foarte bună.000 USD/ EURO) Pentru capital circulant . la momentul actual. Concomitent. astfel.000 – 15. furnizată. EURO şi MDL 61 . fiind în al cincilea an de activitate. producere.23% anual USD / EURO 26-28% anual MDL pînă la 3 zile 100% gaj: . agricultură (informaţia la 11. transport auto) . aria potenţialilor beneficiari. ceea ce este rezultatul abordării sociale responsabile a companiei.02. Astfel. În acelaşi timp. servicii. avînd un portofoliu de 5700 credite la sfîrşitul anului 2004.

(250) 2 60 92. Fax (22) 31 01 15 ciocana@procredit. Decebal. 75 Tel. Ismail 31 Tel. Fax (235) 2 49 38 orhei@procredit.md CHIŞINĂU (filiala RÎŞCANI) Stanislav TUZLUCOV Expert superior de credite Bd.md web: www.procredit. Independenţei. 1./Fax (231) 6 29 75.md DROCHIA Borislav BODNARIUC Expert superior de credite Str. (235) 2 26 82. 3 Tel. 5 Tel.md BĂLŢI Valentin NUCĂ Manager Dezvoltare Str. (298) 2 72 36. 96 Tel. Kogălniceanu 20 Tel.md FLOREŞTI Viorel PALADII Expert de credite Str.md UNGHENI Lilia CEREPITA Expert superior de credite Str. Fax (252) 2 05 94 drochia@procredit. Fax (236) 2 00 96 ungheni@procredit.md 62 .md COMRAT Serghei MILCAN Expert superior de credite Str. Fax (250) 2 60 93 floresti@procredit. Moscova. (22) 27 17 07./Fax (299) 2 44 23 cahul@procredit. Fax (243) 2 17 99 causeni@procredit.md STRĂŞENI Valentin GODEA Expert de credite Str. (246) 2 49 00. Fax (230) 3 01 74 soroca@procredit. Independenţei.md ORHEI Andrei GUZUN Expert de credite Str. Fax (22) 27 34 88 office@procredit. Ştefan cel Mare 123 Tel. Eminescu 27/3 Tel. M. Pobeda. Mircea cel Bătrîn.md CAHUL Diana CIOBOTARI Expert superior Prospectul Republicii 12 Tel. Fax (298) 2 49 00 comrat@procredit. 31 August.md EDINEŢ Veaceslav LUCHIANENCO Expert superior de credite Str.md SOROCA Igor CAZAC Expert superior de credite Str. (236) 2 22 95. (230) 3 01 75. Fax (250) 2 58 96 hincesti@procredit. 6 Tel. Chişinăului./Fax (237) 2 25 15 staseni@procredit. 9A Tel. (269) 2 58 97. (252) 2 05 95. Fax (22) 47 30 09 riscani@procredit. 7 Tel.Date de contact: CHIŞINĂU (oficiul central) Daniela WENDHAUS Manager General Str. Fax (246) 2 25 40 edinet@procredit. (22) 47 06 66.md HÎNCEŞTI Pavel TONU Expert de credite Str.md CHIŞINĂU (filiala CIOCANA) Sergiu MOCAN Expert superior de credite Bd.md CĂUŞENI Serghei MARTÎNENCO Expert superior de credite Bd. (22) 49 98 12. of. 6 29 77 balti@procredit. (243) 2 19 00. 34/4 Tel. Ştefan cel Mare 75/1 Tel. Vasile Lupu 34 Tel.

cu scopul de a răspunde la cererea de împrumuturi pentru afacerile micro şi mici Misiunea: Misiunea organizaţiei o constituie prestarea serviciilor de consultanţă şi oferirea produselor financiare destinate creării şi dezvoltării cooperativelor. afirmarea şi consolidarea poziţiei pe piaţa financiar-bancară prin elaborarea şi promovarea noilor produse şi servicii. să aibă reputaţia bună.până la 3 ani. precum şi să modernizeze utilajul. comerţ. din următoarele sfere: producere. gospodării ţărăneşti. antreprenorii care au competenţa şi calităţile necesare afacerii. servicii. să contribuie la dezvoltarea afacerii cu resurse proprii. investiţii în capitalul statutar al solicitantului: 63 . termenul . întreprinderi individuale. motivat să achite împrumutul. să extindă piaţa de desfacere. Produsele creditare oferite: împrumuturi: suma .Date generale: „MICROINVEST” SRL a apărut pe piaţa financiar-bancară în 2003. să sporească calitatea lor. garanţii financiare: mărimea – până la 50% din valoarea creditului bancar. SRL. întreprinderilor micro şi mici întru stimularea iniţiativei private. antreprenorul trebuie să fie onest. din mediul rural şi urban. Condiţii de acordare a împrumuturilor: activitatea antreprenorială trebuie să fie rentabilă şi legală. turism şi artizanat. să amenajeze spaţii de producţie. să dovedească aptitudini antreprenoriale. Obiectivele organizaţiei: crearea unui segment nou pe piaţa de creditare. dezvoltarea economico-socială şi creşterea nivelului de trai. antreprenorii ce preţuiesc istoria de creditare. să angajeze personal. precum şi identificarea şi valorificarea segmentelor neacoperite de serviciile bancare (de creditare) prin utilizarea unor strategii eficiente de marketing şi ajustarea continuă a produselor şi serviciilor la cerinţele pieţei. care nu poate depăşi 280 000 lei. împrumuturile sunt acordate în termen de până la 10 zile pentru persoanele fizice sau juridice: titulari de patentă. să dispună de bunuri suficiente pentru a fi gajate. Beneficiari: De serviciile oferite de către „MICROINVEST” SRL pot beneficia: antreprenorii ce doresc şi au posibilitatea să lanseze sau să-şi dezvolte afacerea.până la 140 000 lei. Activităţile finanţate: „MICROINVEST” SRL finanţează activităţi rentabile şi legale. rata dobânzii – 2% lunar (calculată la sold (suma rămasă)). cooperative de întreprinzător. să diversifice produsele/serviciile.

mijloace de transport. echipament de producere. tehnică şi echipament de uz casnic. obligaţii.md cimislia@microinvest. Ştefan cel Mare 13 ORHEI str.md ungheni@microinvest. gajul – nu este necesar. Ştefan cel Mare 17 CĂLĂRAŞI str.microinvest.- suma – până la 50 000 USD.md balti@microinvest. Eminescu 25 CIMIŞLIA str. bunurile imobiliare. 21 27 68 (299) 20 7 34 (248) 21 9 91 (243) 22 8 63 (241) 24 8 99 (244) 22 8 75 (231) 29 0 74 (235) 20 4 67 (236) 27 4 82 e-mail: microinvest@microinvest. acţiuni. Datele de contact: Adresa CHIŞINĂU (oficiul central) str. V.md orhei@microinvest. animalele domestice. Lupu 121 UNGHENI str. rata internă de rentabilitate – 25%. „MICROINVEST” SRL acceptă: - hârtii de valoare.md criuleni@microinvest.md calarasi@microinvest.md 64 . Gajul În calitate de gaj. Republicii 20/2 CRIULENI str.md cahul@microinvest. Eminescu 10 web: www.md causeni@microinvest. Ştefan cel Mare 4 BĂLŢI str. 31 August 120/3 CĂUŞENI str. stocuri de mărfuri şi materiale. depozite la termen. Puşkin 16 CAHUL bd. perioada de recuperare 5 ani.md Telefonul (22) 21 27 64.

că Fondul este cel. elaborarea. aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. Chişinău.850 se subliniază : „Asigurarea financiară a prezentului Program se efectuează din contul mijloacelor Fondului pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business şi din alte surse de finanţare. Fondul identifică problemele politice şi regulatorii care trebuie soluţionate. care vor asigura producţia mărfurilor necesare statului. ajutorul acordat organelor abilitate în perfecţionarea cadrelor pentru necesităţile micului business etc. motivând Guvernul în susţinerea acestui sector.md Date generale: Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova este unica organizaţie de stat cu statut special. tel.850 din 27. Este de menţionat că. prezentarea în Guvern şi Parlament a propunerilor de modificare a actelor normative. cerinţelor internaţionale în domeniul certificării şi standardizării mărfurilor şi a proceselor de producţie şi altele) .Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business Republica Moldova The Entreprise Support and Small Business Development Fund Republic of Moldova 180. 65 .06. acordarea consultingului (consultaţii juridice şi economice pe gratis. managementului întreprinderii contemporane.659 din 21 octombrie 1993 (şi modificat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. care solicită credite de la băncile comerciale.i s-au atribuit următoarele funcţii: realizarea politicii statului în domeniul susţinerii întreprinderilor mici. ajutorul tehnico-material pentru agenţii economici. majorarea potenţialului de finanţare a agenţilor micului business (având ca bază sursa principală de venit de la bugetul de stat de până la 0.120 din 09.” Funcţiile Fondului: Fondului pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova organ de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial şi de finanţare a Programelor Naţionale şi locale în acest domeniu . ce susţin versiunea ÎMM.02. cu instituţii specializate financiare din ţară şi de peste hotare. în articolul 5 al Anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.112 –XIII „Cu privire la susţinerea şi protecţia micului business” (din 08. avînd drept sarcină de bază sporirea ponderii businessului mic şi mijlociu şi dezvoltarea infrastructurii acestui sector în economia naţională.2002) subliniază. Misiunea: Legea Republicii Moldova nr. colaborarea cu instituţiile internaţionale.2001) şi Programul de Stat de susţinere a micului business pentru anii 2002-2005 (Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.2004) îi acordă rolul de instrument financiar în realizarea programelor de stat de susţinere a micului business. Ştefan cel Mare. finanţarea programelor naţionale şi locale de susţinere de stat a agenţilor micului business. În activitatea sa Fondul colaborează în primul rând cu Ministerul Economiei. fiind în obligaţia sa de a înainta propuneri. MD-2004 tel/fax : (3732) 29 57 41. În acelaşi timp. ce ţin de activitatea sectorului ÎMM. acordarea unor garanţii din fondul special de garantare a creditelor agenţilor economici. creditarea agenţilor economici. confruntându-se în activitatea sa de zi cu zi cu toate problemele ce le întâlneşte în calea sa un antreprenor. inclusiv a deţinătorilor de patentă. privind necesităţile de suport financiar a agenţilor din sectorul ÎMM.11. Republic of Moldova . crearea bazei de date. ce nu contravin legislaţiei. elaborarea proiectelor de atragere a investiţiilor. Regulamentul de activitate. Direcţia Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu. ce ţin de activitatea sectorului ÎMM. bd. prin intermediul căruia se preconizează să se exercite susţinerea financiar-creditară a agenţilor sectorului ÎMM din mijloacele alocate de la buget. (3732) 29 62 68 e-mail: asfb@cni. Fondul este şi organul de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial. elaborarea unui ciclu de cursuri consultative în domeniile activităţii economice externe.5 % din venitul anual al acestuia şi antrenarea surselor financiare ale bugetelor locale ) cu diversificarea şi a altor surse de venit ce se vor acumula de către Fond.

garanţia de rambursare ş. Concursurile respective sunt transparente şi se efectuează conform principiilor: asigurarea posibilităţii reale a tuturor întreprinzătorilor pentru a participa la concurs. la cerinţa Direcţiei executive sau din propria iniţiativă a participantului. La selectarea proiectelor factorii decisivi constituie: rentabilitatea şi stabilitatea financiară a proiectului. permisiunile organelor administrative. Pentru a participa la concurs se prezintă în Direcţia executivă a Fondului următoarele documente: cererea de participare la concursul de proiecte. Chişinău. ce se vor forma în procesul realizării proiectului. ce ţine de activitatea participanţilor la concurs şi de proiectele. ofic. anunţate sistematic de către organizaţia în cauză. business planurile cărora sunt aprobate pentru finanţare şi garantare din partea Fondului şi au o acoperire parţială a creditului cu mijloace fixe. dotarea lor cu utilaj modern. contractelor cu agenţii economici. siguranţa proiectului din punct de vedere ecologic. Agenţii economici. alocate de Fond. documente de argumentare a gajului . Pentru fiecare Concurs în parte se stabileşte rata dobânzii pentru acordarea creditului şi comisionul pentru garantare. certificatul despre repartizarea terenului de pământ. copia Raportului financiar pentru ultimul trimestru de gestiune cu viza organului financiar. 180. preferinţele financiare pentru Fond (cota parte a mijloacelor proprii investite. Suplimentar. declaraţia pentru anul de gestiune precedent. producţia mărfurilor şi serviciilor competitive. proces verbal nr. creează locuri de muncă. gradul de pregătire a întreprinderii pentru realizarea în practică a proiectului. procurarea utilajului. De la suma garanţiei agentul economic va achita Fondului un comision de minimum 2% anual. materiei prime.3). Rata creditului se stabileşte la un nivel mai jos decât cea medie a băncilor comerciale. păstrarea secretului comercial. publicitatea desfăşurării concursului . la concurs pot fi prezentate şi alte documente întru argumentarea eficienţei şi solvabilităţii proiectului: copiile contractelor. resurselor materiale secundare . ce argumentează participarea la finanţarea proiectului a persoanelor terţe. extinderea bazei impozabile şi creşterea veniturilor în buget. participă cu surse proprii în realizarea proiectului. calculul termenului de recuperare a proiectului. a deşeurilor de producţie şi consum. know-how. numărul locurilor de muncă . orientarea spre exportul producţiei. desfacerea producţiei şi altele). eficienţa înaltă de utilizare a resurselor creditare . copiile documentelor de constituire. MD-2004 Telefon anticameră: (+373) 29 57 97 Telefon Direcţia Economie şi Finanţe: (+373 22) 29 62 68 Expert: (+373 22) 29 57 42 66 . notă informativă. agentul economic trebuie să participe la concursurile. proceselor verbale de intenţie. pot conta la o garanţie de maximum 100 000 lei pentru fiecare proiect (Hotărârea Consiliului director din 29 octombrie 2004. business-plan. prioritatea în activitatea întreprinderii. documente. folosirea forţei de muncă a păturilor social-vulnerabile ale populaţiei.300. va contribui la crearea locurilor noi de muncă. evaluarea obiectivă a proiectelor prezentate în baza expertizei independente.Suportul Fondului pentru susţinerea agenţilor economici din sectorul ÎMM: În scopul obţinerii suportului financiar din partea Fondului sau a garanţiei parţiale. implementarea tehnologiilor înaintate. prezentate. utilizarea resurselor locale de materie primă. Date de contact: bd. mărimea creditului. alte documente. Suportul prin creditare şi garantare va favoriza desfăşurarea activităţii întreprinderilor din sectorul IMM. scrisorilor de garanţie. Ştefan cel Mare. 308 mun.a. existenţa inovaţiilor.). ce ţin de desfăşurarea proiectului (arenda încăperilor.

înregistrată legal sau persoană fizică ce deţine autorizaţii sau licenţe pentru desfăşurarea activităţii de antreprenoriat şi care activează în Republica Moldova. împrumuturile acordate antreprenorilor şi fermierilor privaţi şi/sau pentru atragerea resurselor financiare de pe piaţa locală de capital. Pentru a-şi realiza sarcinile asumate. instituţiilor financiare nebancare. Banca Comercială “Mobiasbancă” S. Banca Comercială "Eximbank" S.. care activează în Republica Moldova.A. aferente dezvoltării sectorului privat. să contribuie la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare. Banca Comercială "Banca Socială" S.A. Asociaţia Obştească "Proruralinvest". STR. Va acorda garanţii financiare pentru investiţii de portofoliu şi va efectua investiţii în capitalul social al întreprinderilor private mici şi mijlocii în special celor din mediul rural. of. Obiectivele proiectului: „GarantInvest” SRL va oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor. 31 August 1989... 67 . Va acorda garanţii financiare exportatorilor de bunuri şi servicii..504. instituţiilor microfinanciare pentru creditele. 98. Banca Comercială “Energbank” S.A. mun. Beneficiarii calificaţi pentru acordarea garanţiei de către Societatea de Garantare trebuie să corespunda următoarelor criterii de eligibilitate: Orice persoană juridică aflată în proprietate privată. „GarantInvest” SRL a fost creată cu susţinerea proiectului „Suport pentru crearea şi funcţionarea Fondului de garantare a creditelor rurale”. „GarantInvest” SRL va presta următoarele servicii: • • Va acorda garanţii financiare antreprenorilor şi fermierilor privaţi din mediul rural şi urban pentru creditele obţinute de la instituţiile financiare şi/sau de micro-finanţare şi contribuţiile investitorilor în capitalul social al acestor întreprinderi. Nu are datorii anterioare neplătite şi restanţe de lungă durată. Contribuie cu minimum 20% la investiţia propusă. Banca Comercială "Moldova Agroindbank" S. implicit.. • • • Grupul ţintă poate fi orice persoană fizică. Va acorda garanţii financiare băncilor comerciale. care are dreptul să desfăşoare activităţi de antreprenoriat sau orice persoană juridică privată. pieţe străine de capital.5 ani.A. Întreprinderea va prezenta dovezi ale viabilităţii în cadrul planului de afaceri. Va efectua servicii de consultare şi evaluare. finanţat de Departamentul pentru dezvoltare internaţională (DFID) al Guvernului britanic şi implementat de asociaţia obştească „ProRuralInvest”. Chişinău. având menirea să îmbunătăţească accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. Republica Moldova Tel/Fax + 373 22 234970 Date generale: Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL a fost înregistrată la 24 februarie curent şi este fondată de următoarele instituţii şi organizaţii: Banca Comercială "Victoriabank" S. Banca de Economii SA. Societatea pe acţiuni "Corporaţia de Finanţare Rurală" . instituţii financiare internaţionale şi donatori. Durata proiectului: Proiectul a fost lansat în septembrie 2004 şi are o durată de 1.A.A.SOCIETATEA INTERBANCARĂ DE GARANTARE „GARANTINVEST” SRL MD-2029.

5% din suma soldului garanţiei calculată la soldul creditului la sfârşitul fiecărui trimestru. naţionalitate. Mărimea creditului garantat de către SIG în decursul primului an de activitate nu poate depăşi suma de 10 mii USD.Nu au fost înregistrate incapacităţi de plată a ÎMM referitoare la creditele pe termen mediu şi lung şi nu există datorii comerciale neplătite la data solicitării creditului. direct sau indirect. handicap sau formă organizatorico-juridică. cum ar fi materie primă. Fabricarea sau vânzarea articolelor sau serviciilor de muniţie (armament). Garanţiile pot fi oferite creditelor acordate pentru finanţarea echipamentului. Asistenţă unui proiect sau activităţi care contribuie la încălcarea drepturilor internaţional recunoscute ale angajaţilor. Contractul de creditare trebuie să conţină angajamentul întreprinderii să continue achitarea acestor impozite pe durata garanţiei. Procurarea şi /sau construirea uzinelor de producere şi facilităţilor aferente. Credite eligibile: o Pentru perioada primilor 2 ani de activitate se vor accepta pentru garantare doar creditele ce nu depăşesc echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de maximum 10 000 dolari $. vehiculelor şi clădirilor doar în cazul când acestea sunt aferente afacerii (investiţiei). Orice activităţi ce implică medicamente ilegale sau droguri. Investiţii în valori mobiliare. Procurarea mijloacelor de transport de mărfuri. ÎMM va asigura respectarea normelor şi practicilor de protecţie a mediului înconjurător. Activitatea de cazino sau jocuri de noroc. Orice activitate definită ca ilegală sau dăunătoare pentru mediu şi primejdioasă pentru sănătatea omului. Procurarea acţiunilor în alte companii. Procurarea pesticidelor interzise spre utilizare. garanţia SIG constituind până la 50 % din suma creditelor acordate. Credite pentru plata serviciilor bancare. Creditele pentru ÎMM sunt oferite în lei moldoveneşti sau altă valută aprobată de Societatea de Garantare. de asigurare. va face imposibilă obţinerea garanţiei de la Societatea de Garantare. În special. Credite. financiare. Nu se va admite discriminarea în bază de sex. Pentru creditele acordate de către IFP (instituţiile financiare participante) în cadrul programului Băncii Mondiale „Suport pentru investiţii şi servicii rurale” criteriile pentru creditele eligibile se vor stabili în conformitate cu cerinţele programului respectiv fără depăşirea criteriilor indicate. pentru următoarele scopuri: Credite acordate pentru refinanţarea datoriilor şi creditelor existente. Activităţi amorale şi ilegale. cu un termen maxim de 5 ani şi perioadă de graţie de maximum 12 luni. Construcţia şi îmbunătăţirea spaţiilor locative. bunurilor. 68 . Capital circulant. ÎMM a achitat pe deplin impozitele şi contribuţiile sociale la data solicitării creditului. Activităţi ce implică speculaţii valutare. Pentru serviciile oferte de către SIG „GarantInvest” va fi percepută plata de angajament în mărime de 1% din suma cotei garantate a creditului şi comision trimestrial egal cu 0. noi şi folosite. alte norme şi reglementări existente în Moldova. cu excepţia cazurilor de necesitate în cursul normal de gestionare a afacerii. bunuri semi-finite şi alte stocuri. inclusiv securitatea muncii. următoarele costuri investiţionale vor fi eligibile: Procurarea echipamentului nou (sau folosit). condiţiile cărora nu corespund regulilor general acceptate de creditare. Lărgirea şi /sau restructurarea clădirilor productive. Incapacitatea de a corespunde acestor practici sau dacă funcţionarea afacerii conduce inevitabil la poluare. Întreprinderea va ţine evidenţa contabilă şi va perfecta şi prezenta rapoarte financiare standard. o o o o o o o o o Activităţi ce nu sunt eligibile pentru garantare: Garanţiile acordate de Societatea de Garantare nu vor putea fi utilizate.

69 . rata dobânzii este flotantă (fixată de 2 ori pe ani). încurajarea iniţierii şi dezvoltării activităţilor neagricole la sat. depozitare. Activităţile finanţate: Proiectul RISP finanţează orice investiţii în activitatea economică (producere. implicaţi activi în activităţile organizaţiei. societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori). întreprinderi cu statut de persoană fizică. marketing. grupuri (societăţi pe acţiuni. perioada de rambursare: până la 15 ani. Produsele financiare oferite: 1. prelucrare. având cel puţin 3 persoane. gospodărie ţărănească. servicii şi alte activităţi comerciale) din spaţiu rural (preferabil proiecte care creează locuri de muncă sau utilizează materii prime locale) pe tot teritoriul Republicii Moldova. 4. cooperative de întreprinzători). Obiectivele Proiectului RISP: 1. creşterea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea acesteia la crearea şi dezvoltarea activităţilor economice private. dezvoltarea unei reţele transparente şi eficiente a serviciilor de susţinere a producătorilor agricoli. constituite în spaţiul rural. investiţii în construcţia caselor de locuit. având drept scop asigurarea implementării eficiente a proiectelor rurale ale Băncii Mondiale şi altor donatori prin administrarea. societăţi cu răspundere limitată. suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor formaţi pe principii de grup constituie 420 000 lei din Linia Specială de Credit şi până la 250 000 dolari din cea Generală. contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10-20% din suma investiţiei. procurarea sau arendarea pământului.Date generale: Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) a demarat în septembrie 2002. întreprindere individuală. moneda: Leu moldovenesc sau USD. procurarea pesticidelor. în orice domeniu al businessului. cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi. perioada de graţie: până la 3 ani. actualmente constituind circa 17-18% în lei şi 8-10% în USD. ambalare. Condiţii de acordare a împrumuturilor: afacerea se desfăşoară în zonele geografice eligibile. 2. monitorizarea şi coordonarea lucrărilor de implementare a acestor proiecte în conformitate cu cerinţele organismelor internaţionale. Activităţile nefinanţate: refinanţarea datoriilor existente. viabile şi durabile. suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor individuali constituie 70 000 lei. Linia Specială de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) – credite destinate solicitanţilor fără istorii de credit Beneficiari eligibili: – antreprenori fără istorie creditară: întreprinderi cu statut de persoană juridică. 3. stimularea creşterii productivităţii şi veniturilor în spaţiul rural prin asigurarea accesului noilor fermieri privaţi şi antreprenorilor rurali la cunoştinţe. experienţă modernă şi finanţare. Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor: orice doritor să iniţieze în spaţiul rural o afacere individuală (în bază de patentă.

Rata dobânzii Este flotantă. Termenul maxim: până la 15 ani.până la 3 ani. Termenul minim: . întreprinderi cu statut de persoană fizică. constituiţi în grup (întreprinderi cu trei sau mai mulţi fondatori în care nici un fondator nu deţine cota majoritară (50% sau mai mult)). Contribuţia proprie a beneficiarilor: .constituie 130%. reprezintă 420 000 lei.credite comerciale pe termen mediu şi lung Beneficiari eligibili: . Destinaţia creditului: . 70 . Contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10% din suma investiţiei. Moneda: .investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural. Perioada de graţie: până la 3 ani. Moneda: Leu moldovenesc. Destinaţia creditului: investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural. titulari ai patentei de întreprinzător) reprezintă 70 000 lei.întreprinderi legal înregistrate. Linia Generală de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) .a împrumuturilor pentru agenţii economici este 250 000 USD (sau echivalentul în lei). Gajul minim: constituie 130%. Suma maximă .constituie circa 17%-18% în lei şi 8-10% în USD. Rata anuală a dobânzii bancare (flotantă): . Gajul minim . Termenul maxim: . Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili individuali): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali (întreprinderi în care un singur fondator deţine cota majoritară (50% sau mai mult). 2.minim 20% din suma investiţiei. Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili constituiţi în grup): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili.conform posibilităţii de rambursare a clientului. fixată de 2 ori pe an şi constituie în prezent circa 17%-18% anual. Termenul minim: 2 ani (fără perioada de graţie).Leu moldovenesc sau USD.- titulari ai patentei de întreprinzător.până la 15 ani. Perioada de graţie: .

md Reţeaua de filiale: Patru agenţii de dezvoltare care acordă asistenţă în identificarea. BC Victoriabank S. Glodeni. Fax: (+373 22) 24 44 69 e-mail: risp@capmu.capmu. Nr. asistenţă post-formare în decursul primului an de activitate etc.A. Ştefan cel Mare. 806 MD 2004.A. Moldova Tel/fax: (0 22) 29 54 37. 22/1. Rezina Raioanele Rîşcani. Ştefan Vodă Raioanele Cahul. Edineţ. Donduşeni. Republica Moldova Telefon: (+373 22) 22 24 65. 29 54 39 MEGA bd. Şoldăneşti.A. BC Moldindconbank S. MD-2005. este responsabil de realizarea componentei “Dezvoltarea businessului rural”. Moldova Tel/fax: (0 22) 20 99 88. Ungheni Raioanele Drochia. mun. bir. În acest context SRISP acordă asistenţă persoanelor din spaţiul rural. bir. 544. Ialoveni. 2.A. Cantemir. Cosmonauţilor. suport la identificarea pieţelor de desfacere. 21 00 94. Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale Proiectul „Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale” (SRISP). 29 54 38. Orhei. Nisporeni. 162. Nr. Renaşterii. suport pentru obţinerea împrumuturilor pe termen mediu şi lung în scopuri investiţionale. web: http://www. Ocniţa. bir. Soroca. Făleşti. Asistenţa pentru afacerile nou create este gratuită şi prevede: - evaluarea ideilor de afaceri. Ştefan cel Mare. creată în 1997 de asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. pregătirea strategiilor de afaceri. Anenii Noi. Chişinău. 1015 MD 2004. Nr. Floreşti. 180. 1603 MD 2004. Chişinău. Teleneşti. iniţierea şi dezvoltarea afacerilor private viabile în spaţiul rural. Chişinău. - Date de contact: Oficiul central: str. Căuşeni. elaborarea planurilor de afaceri. Moldova Tel/fax: (0 22) 22 09 58 71 . Hînceşti. 9.md. Chişinău.Partenerii proiectului: 1. cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova şi a Băncii Mondiale. Briceni. Instituţiile financiare participante la proiectul RISP: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) – instituţie financiară nebancară.A. Străşeni. pentru crearea unor afaceri profitabile. UTA Găgăuzia Agenţia de dezvoltare Alianţa pentru Cooperare în Agricultură bd. în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală a Băncii Mondiale şi al Guvernului Republicii Moldova. 22 24 67. Zona de activitate Raioanele Criuleni. Fax: (0 22) 21 00 95 Centrul pentru Dezvoltarea Rurală bd. BC FinComBank S. finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernul Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills Ltd. Leova. Basarabeasca. Cimişlia. 180. bir. Moldova Tel: (0 22) 21 00 89. Călăraşi. suport la identificarea produselor şi activităţilor profitabile. Taraclia. Chişinău. bir. Ştefan cel Mare. BC Banca Socială S. Sîngerei. 20 99 78 Consultanţă şi Credit în Agricultură bd. Nr. din cadrul proiectului Guvernului Republicii Moldova „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). 14 MD 2005. 20 99 87. BC Moldova-Agroindbank S.

Scopul: Scopul fundamental al proiectului SRISP este dezvoltarea rurală durabilă prin abordarea complexă a problemelor cu care se confruntă populaţia rurală şi prin acordarea suportului necesar Guvernului Republicii Moldova în procesul de tranziţie la economia de piaţă.net. Proiectul este finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernului Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills LTD. Obiectivele: dezvoltarea businessului rural (asistenţă tehnică. până la finele anului 2005 fiind prevăzută formarea a 900 de afaceri noi). ce şi-a început activitatea pe 15 noiembrie 2002 şi are o durată de 3 ani şi 3 luni (până pe 14 februarie 2006). CCA. crearea cooperativelor de întreprinzători ( prestarea serviciilor agricole). De asemenea.md Date generale: SRISP este un proiect de asistenţă tehnică în domeniul dezvoltării rurale durabile. MEGA. 72 . Misiunea: Sarcina principală a proiectului este ridicarea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea creării şi dezvoltării activităţilor economice private.SUPORT PENTRU PROIECTUL INVESTITII SI SERVICII RURALE Str. Activităţi finanţate: Se acordă credite de investiţii în economia rurală pentru: dezvoltarea producţiei agricole. Republica Moldova tel: (+373 22) 234938. web site: www.moldline. prin intermediul a 4 agenţii de dezvoltare (ACA. dezvoltarea sferei sociale (revitalizarea infrastructurii sociale şi sprijinirea creării întreprinderilor mici. Chişinău. resurse şi pieţe de desfacere). Nr. componenta „Dezvoltarea businessului rural” a proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). fax: 237802. consultanţă şi instruire pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor în spaţiul rural. prin proiectul RISP al Guvernului Republicii Moldova. viabile şi durabile. e-mail: rural@landell-mills. 31 August 1989. dezvoltarea organizaţiilor de fermieri (îmbunătăţirea accesului la tehnologii agricole avansate. biroul 411. îmbunătăţirea accesului la resurse financiare accesibile (facilitarea accesului la creditare) prin Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (107 AEÎC). menite să satisfacă cererea de servicii în localităţile rurale). dezvoltarea prelucrării. depozitării. ambalării. MD 2004. SRISP implementează pe întreg teritoriul ţării.rural. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. 235079/80. CDR). cofinanţat de Banca Mondială. DFID şi alţi donatori. consultanţă juridică (îmbunătăţirea accesului la soluţionarea alternativă a litigiilor prin judecăţi arbitrale permanente în sfera agrară). instruire în agricultură (crearea loturilor demonstrative şi fermelor model de promovare a tehnologiilor avansate). 98. în conformitate cu acordul dintre guvernele Republicii Moldova şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. dezvoltarea societăţii civile (crearea asociaţiilor obşteşti şi a grupurilor de iniţiativă). 237801.

inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. dezvoltarea prelucrării. 10 000 dolari americani solicitanţii eligibili individuali. întreprinderea trebuie să aibă sediul permanent în spaţiul rural. orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural.minimum 10% din suma investiţiei. 4. 9. 2. turismului. 3. orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. turismului. creditele sunt acordate solicitanţilor fără istorii de credit. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. societăţi cu răspundere limitată. Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an.până la 6 luni. gospodărie ţărănească. Beneficiarii eligibili: orice doritor să iniţieze şi să înregistreze legal în spaţiul rural 1 o afacere individuală (în bază de patentă.până la 3 ani 15 ani 2 ani . comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. 7. ambalării. suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili constituiţi în grup reprezintă 420 000 lei. artizanatului etc. depozitării. cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.4% anual Valoarea maximă a împrumutului Rata dobânzii bancare (flotantă 3) Termenul maxim Termenul minim Perioada de graţie: . întreprindere individuală.4 % anual Linia Generală de Creditare Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit dezvoltarea producţiei agricole. 420 000 lei pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17. grupuri (societăţi pe acţiuni. artizanatului etc. rata dobânzii bancare (flotantă 2) constituie circa 18% anual. societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori). dezvoltarea prelucrării. suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali reprezintă 70000 lei. 8. ambalării. Condiţiile de acordare a împrumuturilor: 1. 6. 5. cooperative de întreprinzător) constituite în spaţiul rural. 73 . 40 000 dolari americani pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17. Liniile de creditare: Linia Specială de Creditare Ofertantul liniei de creditare Beneficiarii eligibili Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit Destinaţia împrumutului dezvoltarea producţiei agricole. perioada de rambursare: până la 15 ani. Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an.până la 3 ani Spaţiu rural: tot teritoriul Republicii Moldova. contribuţia proprie a beneficiarilor .la dobândă .până la 6 luni. gajul minim constituie 130%. având cel puţin 3 membri implicaţi activ în activităţile organizaţiei în orice domeniu al businessului.la suma ∗ 2 3 - - 15 ani 2 ani . artizanatului 70 000 lei pentru solicitanţii eligibili individuali. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului.orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. precum şi a regiunii transnistrene. . . turismului. perioada de graţie: până la 3 ani. depozitării.

Baimaclia. MD 3805.A. (+373 22) 23 49 38 Nr. Consultanţă şi Credit în Agricultură. raion. Chişinău. BC „Moldova-Agroindbank” S. 23 50 80 MD 2004.principală Rambursarea Contribuţia proprie a beneficiarilor Gajul minim Valuta în care se eliberează împrumutul Partenerii: grafic flexibil (lunar /trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% grafic flexibil (lunar/ trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% lei moldoveneşti Agenţii de dezvoltare SRISP: Alianţa pentru Cooperare în Agricultură. Eminescu.A.net www. biroul 411. Donduşeni. Fax:(+373 22) 23 78 02. Republica Moldova Reţeaua de filiale (Oficii regionale SRISP) str. 204 A.rural. Feroviarilor. MD 5102.. Cantemir str. or. 45. Comrat.md Fax: (0 251) 2 25 74.A. Nr. UTA Găgăuzia (0 273) 4 32 41.A. 23 50 7. ap. 26. MEGA - Instituţii financiare: Corporaţia de Finanţare Rurală BC „Banca Socială” S. Donduşeni str.md srisp@mtc-co.moldline. Date de contact: Adresa Telefon Str. raion. Nr. 40. com.md Oficiul regional Donduşeni Oficiul regional Baimaclia Oficiul regional Comrat srisp@mtc-dn. 2 80 62 6 srisp@mtc-ct. MD 7313. BC „FinComBank” S.md 74 .A. 2 39 73. 4 35 55 6 Sediul principal (Oficiul central SRISP) E-mail rural@landellmills. BC „Victoriabank” S. BC „Moldindconbank” S. 4 34 44. Lenin. mun. 2 33 70 (0 238) 2 48 86. 98. 31 August 1989. Centrul pentru Dezvoltarea Rurală. Nr. M.

numărul mediu anual al angajaţilor permanenţi să fie până la 50 persoane. sporirea numărului de AEÎ capabile să mobilizeze economiile proprii. Sarcini de bază: 1. încadraţi în activităţi economice în spaţiul rural al republicii Destinaţia împrumuturilor: crearea şi dezvoltarea întreprinderilor rurale mici crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi acordarea serviciilor de instruire şi asistenţă tehnică Criterii de eligibilitate pentru participarea la Proiect: să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. Obiectivele majore ale Proiectului sunt: facilitarea participării populaţiei sărace din zona rurală la comercializarea agriculturii în spaţiul rural. 3. 2. 5. 75 . de a avea un portofoliu de împrumut diversificat disponibil prin Băncile Comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) pentru întreprinderile mici rurale. crearea şi menţinerea unei structuri de management şi coordonare efectivă a Proiectului. contribuirea la edificarea unui cadru instituţional adecvat pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural. Investiţiile efectuate în cadrul Proiectului sunt utilizate pentru facilitarea încadrării păturilor sărace ale populaţiei din spaţiul rural în activităţi de antreprenoriat pentru a obţine venituri şi a contribui la crearea unui cadru instituţional efectiv pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural. de orice formă organizatoricojuridică.PROIECTUL DE FINANŢARE RURALĂ ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI Date generale: Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici este realizat cu suportul Guvernului Republicii Moldova şi a Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). şi dezvoltarea financiară durabilă a lor. mărirea numărului de întreprinderi rurale profitabile. care activează după principiile de piaţă şi capabile să accesese servicii financiare de la băncile comerciale. cu profil agricol. crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (AEÎ) ca răspuns la necesităţile noilor proprietari de pământ. Scopul proiectului: Scopul general al Proiectului constituie generarea sporurilor durabile a veniturilor gospodăriilor din spaţiul rural al Republicii în perioada de tranziţie către o economie de piaţă bine structurată. Investiţiile preconizate sunt direcţionate spre stimularea dezvoltării economice în spaţiul rural şi facilitarea accesului la serviciile financiare a populaţiei din teritoriul de implementare a Proiectului. să corespundă actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului înconjurător. Beneficiari: Grupul-ţintă al Proiectului îl reprezintă micii proprietari (antreprenori). 4.

în cazuri excepţionale – pînă la 100 mii dolari SUA. FINCOMBANK. deci este flotantă. BANCA SOCIALĂ. BANCA DE ECONOMII. creditele sunt acordate prin intermediul Băncilor Comerciale participante la implementarea Proiectului. Colectarea. rata dobânzii se stabileşte semianual. Prelucrarea. perioada de graţie: până la 2 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 5 ani ). la moment constituind 16. Construcţia caselor de locuit. proporţia între investiţii şi capitalul circulant aferent investiţiilor este de 50% : 50%. creditele nu se acordă în numerar. Scheme favorabile de rambursare.contribuţia proprie a beneficiarilor: minim 10% din costul investiţiei Condiţiile de creditare: suma maximă a unui credit este egală cu echivalentul în lei a 30 mii dolari SUA. Avantaje: Rate scăzute ale dobânzilor. în conformitate cu procedurile proprii de eliberare a creditelor Băncile Comerciale participante la Proiect: MOLDOVA-AGROINDBANK. Procurarea pesticidelor. Procurarea sau arendarea pământului.e Sprijinul instituţional: • servicii financiare rurale şi asistenţă tehnică pentru AEÎC create cu suportul Proiectului Unitatea de Implementare a Proiectului a lansat o serie de activităţi în scopul îmbunătăţirii mediului pentru prestarea serviciilor financiare rurale prin intermediul Asociaţiilor de Economii şi Împrumut 76 . conform regulamentelor Băncii Naţionale a Moldovei). Prestarea serviciilor specializate în agricultură. perioada de rambursare: până la 5 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 15 ani). Ambalarea. Alte activităţi economice (cu profil agricol) din spaţiul rural al republicii. Depozitarea produselor agricole. EXIMBANK. Activităţi eligibile pentru finanţare: Producerea. VICTORIABANK.2% anual. creditele sunt eliberate în lei moldoveneşti (este posibilă acordarea creditelor în dolari SUA. Suport la elaborarea planurilor de afaceri şi servicii de consultanţă gratuit. Activităţi ce nu sunt eligibile pentru finanţare: Refinanţarea datoriilor existente. ci sunt transferate în întregime la contul furnizorului de echipament şi/sau de servicii acordate beneficiarului. MOLDINDCONBANK.

La moment. B.ale Cetăţenilor. Asistenţă beneficiarilor să apeleze la finanţare prin linia de credit a Proiectului şi anume: asistenţă beneficiarilor la pregătirea unui plan de afaceri. • Fondurile circulante pentru împrumuturi: Fondul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici (FDÎM) – este componenta majoră a Proiectului şi acordă împrumuturi pentru întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol prin intermediul instituţiilor financiare participante (7 bănci comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală). tehnică. dar în cazuri de excepţie pot fi acordate împrumuturi în sumă de pînă la 100 mii USD. Studiul de fezabilitate al planului investiţional propus de potenţialii beneficiari ai liniei de credit. Astfel. de orice formă organizatorico-juridica. sunt înregistrate în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. Asistenţă tehnică pentru beneficiarii de împrumuturi în cadrul FDÎM Asistenţa tehnică pentru beneficiari în cadrul Proiectului este asigurată de către organizaţia obştească specializată „Credit şi Consultanţă în Agricultură” (CCA). volumul anual al vânzărilor nete nu depăşeşte suma de 10 mil. determinate de Bancă. în dependenţă de rata medie a inflaţiei. acceptate de către băncile comerciale. instruirea individuală a potenţialilor beneficiari referitor la principiile de creditare şi modalitatea obţinerii unui credit. Suma maximă a unui împrumut este de 30 000 USD. care permite ca aceasta să se menţină cu cel puţin 6-7 puncte procentuale mai jos. vor participa la finanţarea proiectului prezentat spre finanţare cu contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale de circa 10% din costul total al investiţiei. în baza criteriilor de evaluare economică. consultarea beneficiarilor Proiectului şi ajutarea lor la pregătirea unui plan de afaceri. precum şi luând în consideraţie faptul că activităţile economice în sectorul agricol sunt însoţite de riscuri sporite. faţă de rata medie a dobânzii pe sistemul bancar. La moment. pentru calcularea ratei dobânzii a fost stabilită o formulă. aceasta este de 16. asistenţă în pregătirea cererilor de solicitare a creditelor prin PFRDÎM. şi care corespund următoarelor criterii: activează în raza teritoriului de implementare a Proiectului (spaţiul rural al republicii). rata dobînzii pentru beneficiarii finali constituie 16. 77 . inclusiv promovarea liniei de credit. Rata dobînzii pentru împrumuturi este ajustată la fiecare 6 luni. iar veniturile sunt relativ joase. asistenţă la prezentarea documentelor de credit la instituţiile financiare participante şi asistenţă la justificarea planului de afaceri. Beneficiari . necesitând astfel condiţii de creditare mai avantajoase. au un număr de angajaţi nu mai mare de 50 de persoane. financiară şi comercială.2%. C.întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol. Asistenţa CCA s-a axat pe următoarele domenii: A. Criterii şi modalităţi de utilizare a mijloacelor: pentru a facilita accesul la mijloacele Proiectului. CCA contribuie la implementarea liniei de credit a Proiectului cu diverse activităţi.2% şi reprezintă una dintre cele mai joase rate a dobânzii pentru împrumuturile acordate în sectorul agricol. lei moldoveneşti. fiind continuată instruirea şi asistenţa de mai departe a celor 11 AEÎ create anterior în cadrul Proiectului. au fost create adiţional încă 5 (cinci) AEÎ noi în raionul Ungheni. corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător. Consultarea beneficiarilor consultaţii de credit individuale şi în grup acordate potenţialilor beneficiari ai liniei de credit a PFRDÎM.

Fiecare caz este examinat individual şi în detalii. contribuţia personală a beneficiarilor urmează să fie de cca.Ungheni). Tipologia împrumuturilor: În conformitate cu strategia şi criteriile de creditare stabilite în cadrul Proiectului. 162. Fondul Circulant de Împrumuturi pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor Proiectul IFAD prevede tot spectrul de servicii necesare pentru dezvoltarea durabilă a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut participante. Ştefan cel Mare. Stabilirea legăturilor între liniile de creditare a FDÎM şi AEÎ.Chişinău. cu suportul Proiectului au fost create un număr de 16 AEÎ cu un număr total de 1739 membri. suma maximă pentru un sub-împrumut este de 30 mii USD. În cadrul componentei de Creditare a AEÎ sunt eliberate mijloace pentru finanţarea AEÎ prin intermediul Corporaţiei de Finanţare Rurală. includerea CFR în schema de creditare a Proiectului va permite crearea legăturilor între Linia de Credit pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut şi Linia de Credit pentru Întreprinderile Rurale Mici şi va permite atragerea şi stimularea membrilor AEÎ care au atins un anumit nivel de dezvoltare şi au nevoie de împrumuturi mai mari pentru a iniţia activităţi economice la un nivel mai înalt şi profesionist. MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 21-00-56. pentru a asigura disponibilitatea unor fonduri de împrumuturi suficiente pentru membrii AEÎ ce activează în Teritoriul iniţial al Proiectului (fostul judeţ . S-a convenit ca această se va focusa asupra potenţialilor împrumutaţi ce vor necesita împrumuturi în sumă de pînă la 15 000 USD.- perioada maximă de maturitate a sub-împrumuturilor este stabilită de până la cinci (5) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cincisprezece (15) ani pentru plantaţiile multi-anuale. AEÎ sunt asistate pe parcursul primilor 2-3 ani de activitate pentru a-şi întări capacităţile manageriale şi de funcţionare întru gestionarea corectă şi la un nivel calitativ atît a mijloacelor împrumutate.moldline. în cazuri excepţionale până la 100 mii USD. 10 %. însă. cît şi a resurselor proprii. este în seama băncilor comerciale care au acordat împrumuturile. De împrumuturi beneficiază atît AEÎ create de Proiect. După creare. împrumuturile din FDÎM sunt acordate numai pentru finanţarea proiectelor investiţionale cu profil agricol. perioada de graţie maximă este de doi (2) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cinci (5) ani pentru plantaţiile multi-anuale. şi care reprezintă un grup important de clienţi ai Proiectului. care reprezintă o categorie specială de micro şi mini întreprinderi potenţiale. În scopul facilitării accesului la finanţare pentru beneficiarii mai mici. Unitatea de Implementare a inclus şi Corporaţia de Finanţare Rurală în schema de creditare a FDÎM. AEÎC respectă cerinţele impuse de Normele de Prudenţă Financiare şi de Statutul CFR. 22-50-46 E-mail: piu@rfsedp. în calitate de instituţie financiară participantă.net 78 . cît şi cele deja existente. riscul pentru rambursarea împrumuturilor eliberate. mun. AEÎC au beneficiat de instruire acordată de către Organizaţiile Ne-guvernamentale acceptate de CFR. Astfel. Date de contact: Oficiul central: Bd. valoarea gajului este apreciată de bănci în corespundere cu politica sa internă despre gaj. AEÎC activează în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiare ale AEÎC. Criteriile de eligibilitate pentru eliberarea împrumuturilor AEÎC: (a) (b) (c) (d) (e) AEÎC trebuie să fie înregistrată în conformitate cu Legislaţia cu privire la AEÎC. AEÎC este situată în teritoriul iniţial de implementare a Proiectului. Astfel. Republica Moldova. necesităţile de finanţare ale cărora depăşesc posibilităţile oferite de reţeaua asociaţiilor de economii şi împrumut. totodată se confruntă cu dificultăţi în a obţine un împrumut de la băncile comerciale.

precum şi in primul rând creşterea numărului de întreprinderi. ProAgroIndPrivat. la nivelul grupului ţintă se vor întări abilităţile antreprenoriale. mese rotunde pentru persoanele care se ocupă de business. Obiectivele proiectului constau în crearea serviciilor de consultanţă şi organizarea diferitor seminare. precum şi acordarea unui suport financiar pentru cel puţin 60 de persoane care intenţionează să demareze o afacere. în luna mai a anului 2004 şi-a început activitatea Proiectul German pentru Cooperare Tehnică. femei şi bărbaţi. ONG-urilor. Mediatorii sunt angajaţii organizaţiilor care se ocupă de dezvoltarea micului business. Acest obiectiv se doreşte atins prin creşterea şi îmbunătăţirea ofertei de consultanţă. contribuţia germană constînd în consultanţă şi managementul reţelei antreprenoriale regionale. AEIC-urilor. a veniturilor personale. 79 . În acest context.Hinceşti str. prin intermediul căruia se urmăreşte susţinerea start-up-urilor în oraşul Hînceşti şi în zona adiacentă. Ştefan cel Mare 180. interesaţi de lansarea şi de dezvoltarea propriei afaceri.Mihalcea Hincu130 tel. a exportului regiunii. Efecte aşteptate: Prin colaborarea dintre instituţiile implicate în reţea va fi întărită oferta către antreprenori.809 tel: 22-83-19 fax: 29-58-19 e-mail: acrozu@gtz. se va îmbunătăţi colaborarea între instituţiile locale.dnt. Camerei de Comerţ si Industrie din Hîncesti.md Consiliul Raional or.German Development Cooperation in Moldova Bd. capacitatea de reflecţie şi propria iniţiativă ca un prim pas spre principiul „ajută-te singur”. Măsurile vor fi implementate cu ajutorul personalului calificat de la faţa locului. Folosirea acestei oferte va duce la creşterea oportunităţilor de ocupare in câmpul muncii. Chişinău MD-2004 Bir. Grupul ţintă sunt familii tinere. în asistenţă financiară a diverselor activităţi precum şi din cofinanţare de seminare. 269 2 31 34 Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Date generale: Întărirea potenţialului economic şi de ocupare a forţei de muncă reclamă necesitatea unei cooperări mai intense între sectorul public şi cel privat (administraţia locală şi organizaţiile economice). şi ai administraţiei publice locale responsabili de dezvoltarea economică a regiunii.

49 Telefon: (+373-22) 20 36 16 Fax: (+373-22) 20 25 66 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: info@leasing. Adresa: MD-2045. 501 Telefon: (+373-22) 27 27 09.md EUROLEASING S.dnt.md IM şi COMPANIA .md www.R. Adresa: MD-2001.imcleasing.md www. Adresa: MD-2001. 500 245 Fax: (+373-22) 27 25 24 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: eleasing@mtc. Bănulescu-Bodoni.md www. mun. Chişinău.R.leasing. 162. mun.net BANCA SOCIALĂ Leasing S.euroleasing. Chişinău. Ismail. Adresa: MD-2004. str.L.md www.md TEHAGROLEASING S. mun. 21 01 26 Fax: (+373-22) 21 00 39 Forma proprietăţii: Mixtă Anul fondării: 1996 E-mail: tehagroleasing@mdl. 1314-1322 Telefon: (+373-22) 21 01 16. Adresa: MD-2005. str.md 80 . 33.Companiile de leasing din Republica Moldova MAIB-LEASING S. bd. 61 Telefon: (+373-22) 22 14 81 Fax: (+373-22) 22 42 30 Forma proprietăţii: Privată E-mail: office@socbank.CONSULTING GRUP S. 49 93 17 Fax: (+373-22) 49 93 15 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 1995 E-mail: office@imcgroup.A. str.socbank. Tighina.A. bd. Chişinău. Ştefan cel Mare.L. 20 Telefon: (+373-22) 49 84 44. Moscova. Chişinău.A. Chişinău. mun. mun.

obiectul. 2. suma. Compartimentul situaţia financiară 1. contractele de cumpărare. tipul creditului solicitat. 3.data rambursării. contabil-şef) Procura pentru reprezentanţii împuterniciţi ai întreprinderii sau fondatori. rata dobînzii. data recuperării. 8. precum şi toate modificările la ele Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind conducătorul (pentru societăţi pe acţiuni) Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind fondatorii şi cotele deţinute şi conducătorul (pentru societăţi cu răspundere limitată. 3. soldul la zi. dare în expluatare. suma.Copiile contractelor de credit şi de gaj pe creditele curente în alte bănci Informaţia despre creditele precedente şi curente (locul primirii. Cererea de solicitare a creditului Procesul-verbal al organului de decizie privind solicitarea creditului. 2. 6. data apariţiei. 10. 6.Anexa 1 LISTA-STANDARD * DE DOCUMENTE necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului Nr d/o Denumirea documentelor I. 11. data achitării. data apariţiei.Scrisoarea de la bancă despre existenţa sau lipsa creditelor (cu indicarea sumei. întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) Extras de la Registratorul independent privind componenţa acţionarilor şi cotele deţinute (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Adunarea Generală a acţionarea este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal de alegere a membrilor Consiliului (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Consiliul este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal sau ordinul de numire în funcţie a directorului şi contabilului-şef Copia buletinelor de identitate ale persoanelor responsabile (conducător. 5. 7. 2. Certificatul de înregistrare a întreprinderii (cu aplicarea pe acesta a Codului IDNO) Certificatul privind atribuirea codului fiscal Statutul şi alte documente de constituire. soldului la zi al datoriilor). cu semnăturile legalizate notarial II. datei acordării şi scadenţei. note) Contractele aferente celor mai mari 5 creanţe comerciale şi celor mai mari 5 datorii comerciale 4. Compartimentul informaţii generale 1. garanţiile) Descifrarea mijloacele fixe (formele 10 şi 11). soldul la zi. 7. 12. 8. alţi factori 81 . contractele confirmatoare Descifrarea stocurilor Descifrarea creanţelor comerciale (denumirea. altă documentaţie tehnică) Descifrarea obligaţiilor de arendă. * lista-standard de documente necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului poate varia în dependenţă de instituţia care acordă creditul. note) Descifrarea datoriilor comerciale (denumirea. 9. 4. . autentificată la notar Certificatele care confirmă înlesniri Licenţele de activitate III. suma. 5. Rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de gestiune şi rapoartele financiare trimestriale pentru ultimul an de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) Declaraţiile cu privire la venituri pentru ultimii 2 ani de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) (pentru întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) În cazul existenţei conturilor în alte bănci: . depunerea în gaj a patrimoniului şi acordarea dreptului la semnătură (conform legislaţiei în vigoare). obiectul. . 9. Compartimentul juridic 1.data acordării.Extrasul de la bancă privind rotaţiile în conturile curente. 10.

soldul la zi. 12. 2. Descifrarea avansurilor acordate (denumirea. obiectul. certificatele de calitate de la producător. 9. data recuperării. eliberat de Organul Cadastral Teritorial (pentru bunul imobil propus în gaj şi terenul de pământ aferent) Certificat cu privire la valoarea bunului imobil. Pentru mijloace circulante Lista bunurilor propuse în gaj. 4. 1. 3. 4. Contractele şi alte documente care confirmă utilizarea la destinaţie a creditului Contractele cu furnizorii de mărfuri şi servicii Contractele de comercializare a producţiei Contractele de arendă V. 6. 7. soldul la zi. 6. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 2. certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. cu indicarea unităţii de măsură. data apariţiei. obiectul. planul lui şi descrierea succintă Pentru apartamentele privatizate şi casele de locuit: (casele de locuit sau apartamentele persoanelor. conform valorii contabile Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală pentru produsele importate Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. 11. 2. 5. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Extras din Registrul bunurilor imobile. note) Descifrarea avansurilor primite (denumirea. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Decizia Primariei cu privire la privatizarea terenului aferent Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 3. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. eliberat de Primărie Procesul-verbal de recepţie finală a obiectului în expluatare şi Hotărîrea corespunzătoare a Primăriei Dosarul cadastral. 8. 3. 5. certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. 10. suma. 8. note) Contractele aferente celor mai mari 5 avansuri acordate şi celor mai mari 5 avansuri primite Descifrarea altor posturi de bilanţ (în cazul în care suma acestora constituie mai mult de 10 % din valuta bilanţului) În cazul existenţei pierderilor – notă informativă privind cauzele acestora Ultimul raport de audit (dacă există) IV. 14. 15. 2. 7. certificatele de calitate de la producător. 13. Compartimentul sursa secundară de rambursare Raportul de evaluare independentă a bunurilor propuse în gaj 1. 7. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. Pentru bunuri imobile Hotărîrea autorităţilor locale privind construcţia imobilului Procesul-verbal de repartizare a sectorului de pămînt pentru construcţie. 3. cu indicarea valorii contabile si uzurii Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală (pentru bunurile importate) Paşapoartele tehnice (pentru utilaje) Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. 12. 1. 5. 3. 1. 16. 4. Pentru mijloace fixe Lista bunurilor propuse în gaj. Compartimentul baza contractuală 1. 4. data apariţiei. eliberat de Primărie Confirmarea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care sunt amplasate obiectele gajate Actele de vînzare cumpărare a imobilului şi terenului aferent Fotografii ale imobilului. 2. cantităţii şi preţului unei unităţi. data achitării. 6. suma. activitatea de bază a cărora este agricultura nu se vor accepta în gaj) 82 .11.

3. 2. 6. proiecte de reclamă. 3 4 1. fotografii etc. 2. 83 . Pentru mijloacele de transport Certificatele de înmatriculare a mijloacelor de transport Confirmarea reviziei tehnice Confirmarea Direcţiei înmatriculare a transportului pe lîngă Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova cu privire la faptul că transportul propus în gaj nu este deja gajat. 4. nu se află sub sechestru sau în litigiu 5. 6. 7. reconstrucţia. 3. 2. mostre. În cazul cînd se constituie fidejusiunea de o terţă persoană Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a constitui fidejusiunea Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea constituirii fidejusiunii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) VI. legalizat de notar Certificatul eliberat de către Organul de Tutelă şi Curatelă privind consimţămîntul de a gaja apartamentul unde au viză de reşedinţă sau locuiesc minori care sunt coproprietari ai apartamentului Cartea de imobil a locuinţei Certificatul eliberat de către Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova (lista participanţilor la privatizare) Documentele. contractele de donaţie etc). Business-planul activităţii întreprinderii pentru perioada solicitării creditului şi argumentarea tehnicoeconomică a proiectului pentru care se solicită creditul Documentele privind cheltuielile de deviz şi proiect (în cazul cînd scopul proiectului este construcţia. 2. 1. 5. În cazul cînd debit. Compartimentul sursa primară de rambursare 1. În cazul cînd debit. 3. 5. Acordul scris al tuturor membrilor familiei privind gajarea apartamentului sau casei. 3. contractele de privatizare. 4. Fotografiile bunurilor propuse în gaj. în baza cărora persoana a devenit proprietar al imobilului (contractele de vînzare-cumpărare. gajist este o terţă persoană (fizică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Copia buletinului de identitate Acordul soţului / soţiei la gajarea bunurilor proprietate în devălmăşie Permisiunea organului de tutelă şi curatelă pentru gajarea bunurilor imobile coprprietari ai cărora sunt copii minori 7.1. 1. 5. 4. 2. gajist este o terţă persoană (juridică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea depunerii în gaj a averii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) în care figurează bunul preconizat să fie gajat Descifrarea postului raportului financiar în care figurează bunul preconizat să fie gajat 6. reparaţia capitală) Prognoza veniturilor şi cheltuielilor în diviziune pe tipuri de activităţi Prognoza raportului privind rezultatele financiare Prognoza raportului privind fluxul de numerar Informaţia privind rulajul pe conturile curente (în lei şi valută) Detaliile tehnice ale producţiei. semnate de către reprezentantul solicitantului de credit 4.

şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc.orice persoană care posedă o cotă-parte în capitalul unei persoane juridice Amendament – îmbunătăţire. Cont bancar – cont deschis la o instituţie financiară (sucursala sau filiala acesteia) din Republica Moldova sau din străinătate. • societate pe acţiuni. 84 . din proprie iniţiativă. • orice persoana juridica sau fizica in conformitate cu scopurile sale principale si cu legislaţia. precum şi de alte drepturi patrimoniale. • societate in nume colectiv. Bilet la ordin – înscris prin care emitentul se angajează să plătească unui beneficiar. dacă este obţinut. sumă avansată într-o afacere. transferabile prin diferite instrumente de plată. in modul stabilit de prezenta Lege si de alte acte legislative. • cooperativa de întreprinzător. care se află în proprietatea persoanei. a unui drept de creanţă cu titlu oneros în temeiul unui contract. in numele lor. Activitate investiţională – activitate de efectuare a investiţiei şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în legătură cu această investiţie pentru a se obţine venit. Activitate financiară – activitate. Asigurarea creditului – garanţie pe care şi-o asigură un creditor contra riscului de insolvabilitate a debitorilor săi. care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. de a realiza ceva. în urma căreia se modifică mărimea şi componenţa capitalului propriu şi a împrumuturilor întreprinderii. Activitatea de antreprenoriat poate fi practicata sub următoarele forme organizatorico-juridice: • întreprindere individuala. inclusiv de bani şi valori mobiliare. Cesiune – transmitere de către o persoană altei persoane. Bunuri – totalitatea de valori materiale şi de active nemateriale. Consumuri – resurse consumate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit. • societate in comandita. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. indiferent de faptul în a cărei folosinţă efectivă este. Asociaţie de Economie şi Împrumut a Cetăţenilor – organizaţie necomercială cu statut juridic special. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri. • orice cetăţean străin sau apatrid. • societate cu răspundere limitata. Bancă – instituţie financiară care atrage de la persoanele fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora. Avizare – faptul de a face cuiva o comunicare oficială. pe riscul propriu si sub răspunderea lor patrimoniala cu scopul de a-si asigura o sursa permanenta de venituri. desfăşurată de cetăţeni si de asociaţiile acestora in mod independent. Antreprenor poate fi: • orice cetăţean al Republicii Moldova care nu este îngrădit in drepturi. Capital – sumă de bani (existentă într-o bancă) care produce dobândă. in conformitate cu legislaţia in vigoare. Antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei. • cooperativa de producţie. • un grup de cetăţeni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie antreprenorul colectiv. la un anumit termen. sau la ordinul acestuia. Agent economic – orice persoană ce desfăşoară activitate de întreprinzător. modificare adusă unui tratat.Anexa 2 Dicţionar explicativ Acţionar – orice persoană proprietar al unei sau mai multor acţiuni ale unei societăţi pe acţiuni. risc care poate să apară la încheierea actelor de comerţ. executare a lucrărilor si prestare a serviciilor. fond comercial sau industrial. o sumă de bani determinată. Asociat . Angajament – obligaţie pe care şi-o ia cineva de a face.

Evaluarea gajului – procedura de apreciere a valorii şi costului bunurilor materiale depuse de debitorul gajist. Debitor – persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător şi datorează creditorilor mărfuri sau mijloace băneşti. din valoarea bunurilor sau a drepturilor patrimoniale date. Istoria creditară – ştiinţă care studiază dezvoltarea şi schimbările succesive în domeniul bancar. care a mijlocit o afacere comercială sau care a efectuat un serviciu. Dividend – orice plată efectuată de către o persoană juridică în folosul acţionarului (asociatului) acestei persoane juridice.Contul curent . inclusiv veniturile provenite din investiţia sa şi reinvestite în Republica Moldova. Eligibilitate – calitate care întruneşte condiţiile spre a fi ales client permanent al băncii. prin care o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial. în al cărui temei creditorul (creditorul gajist) are dreptul de a fi satisfăcut. Credit – relaţie bănească ce se stabileşte între o persoană fizică sau juridică (creditor). care primeşte împrumutul sau cumpără pe datorie. 85 . Întreprindere mică . Comision – remuneraţie (procentuală) primită de o persoană. Dobândă. Factoring disponibil (finanţare imediată) . inclusiv veniturile de pe depunerile băneşti. de a plăti creditorului ordonatorului (beneficiarului) o sumă de bani. ca rezultat al operaţiilor comerciale). cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori. care arată capacitatea unui produs de a-şi îndeplini. cu performanţele prescrise. Fidejusiunea – contract în scris. iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 10 milioane lei.suma de bani pe care banca o achită în momentul încasării facturilor. dividendelor. Emisiune – crearea şi punerea în circulaţie a banilor şi hîrtiilor de valoare. valutei şi al altor active financiare.suma de bani pe care o plăteşte banca la prezentarea facturilor. majorarea capitalului propriu şi obţinerea altor profituri (în special. Creanţă comercială – act care stabileşte dreptul creditorului de a cere executarea obligaţiunilor luate de debitor. • activ deţinut de întreprinderea-investitor în scopul ameliorării situaţiei sale financiare prin obţinerea veniturilor (dobânzilor. Creditor – persoană sau instituţie care a acordat cuiva un credit. funcţiile pentru care a fost conceput. în condiţii specificate. Fluxul mijloacelor băneşti – intrări şi ieşiri ale mijloacelor băneşti. Gajul: • bunuri care aparţin unui debitor şi care sunt depuse de el în mînile creditorului său pentru a garanta plata datoriei. • modalitate de garantare a executării unei obligaţiuni. asumat de o bancă sau de o altă instituţie financiară (garant) la cererea unei alte persoane (ordonator). Factoring indisponibil (finanţare la încasare) . existenţa şi mişcarea unui mijloc sau proces economic într-o anumită perioadă de timp. gratuit sau oberos obligaţia debitorului.întreprinderea al cărei număr mediu anual de salariaţi este cuprins între 10 şi 50 de persoane inclusiv. Discont – reducere din preţul mărfii. în baza cererii scrise a beneficiarului.ansamblu de operaţii constând din debit şi credit. Garanţie bancară – angajament în scris. Evaluarea gajului – determinarea valorii gajului exprimată în bani. în cazul în care debitorul (debitorul gajist) nu execută obligaţiunea garantată prin gaj. Investiţie: • totalitate de bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova pentru a se obţine venit. venit sub formă de dobândă – orice venit obţinut conform creanţelor de orice fel (indiferent de modul întocmirii). inclusiv statul. şi o altă persoană fizică sau juridică (debitor). Investiţie străină – investiţie efectuată de un investitor străin în activitatea de întreprinzător desfăşurată în Republica Moldova. Factoringul –contract încheiat între bancă (factor) şi client (aderent) prin care factorul (banca) se obligă să plătească la prezentarea documentelor care atestă o creanţă comercială o anumită sumă de bani în schimbul unui comision. Fiabilitate – latură a calităţii. Dobîndă – suma de bani care se plăteşte pentru un împrumut bănesc. de o bancă. redevenţelor etc. Cheltuieli – toate cheltuielile şi pierderile perioadei care se scad din venit la calcularea profitului (pierderii) perioadei de gestiune.). în conformitate cu cota sa de participare. serviciului. care exprimă valoric în ordine cronologică şi sistematică. care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie.

dacă acest ciclu este mai mare de un an. iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 3 milioane lei. Rambursarea creditului – condiţiile de bază a acordării creditelor. Lichiditate – capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare. desfăşurată de microîntreprinderi şi de întreprinderi mici (agenţi ai micului business). Overdraftul – instrument al pieţei monetare. pînă la o lună. care aparţin unei persoane (fizice sau juridice). Patrimoniu – totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor cu valoare economică. condiţiile creditului privind overdraftul sunt stipulate la deschiderea contului şi acesta nu poate să depăşească suma fixată.) care trebuie plătite în decursul unui ciclu operaţional normal (obişnuit) sau al unui an. persoană care a primit împrumut. o obligaţie. Scadenţa – termen de plată. Overdraft bancar – tip de credit bancar primit de întreprindere prin emiterea cecului sau a dispoziţiei de plată în suma care depăşeşte soldul de mijloace în contul ei de decontare. un credit pe termen scurt. Micul business – activitate de întreprinzător. în contul unei datorii sau al unei obligaţii. 86 . Rată – parte eşalonată care urmează a fi vărsată sau distribuită. Mijloace băneşti – disponibilităţi băneşti în casierie. Plafon de casă – limita pînă la care se pot păstra în permanenţă într-o casierie sume pentru efectuarea unor plăţi curente. Viabil – condiţii necesare pentru a dura. Perfectarea contractului – încheierea contractului. indicată în contractul de credit şi fiecare rată se eliberează în baza unui document de plată. expirare a datei la care trebuie onorată o datorie. Obligaţie – datorie. a activelor intrate cu titlu gratuit. sub formă de diferenţe de curs valutar. Prorogarea dosarului – acţiune prin care se amînă sau se suspendă activitatea dosarului. hârtiile de valoare de credit. Microîntreprindere – întreprindere al cărei număr mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 9 persoane. cu persoana care l-a subscris. Penalitate – sancţiune pecuniară aplicată de o autoritate administrativă în virtutea legii şi sub controlul organelor judecătoreşti. Scont – operaţiune prin care o bancă varsă deţinătorului unui efect de comerţ. act prin care cineva se obligă sau este obligat să (nu) dea să (nu) facă ceva. la un termen dinainte fixat. împreună cu dobînzile aferente. Obligaţie financiară şi creditară – obligaţiile (împrumuturile primite. Organizaţie de microfinanţare – persoană juridică a cărei activitate de bază o constituie activitatea de microfinanţare. Plafon –limită valorică (maximă) în cadrul unor operaţiuni financiare. pînă la concurenţa sumei. hârtie de valoare care conferă posesorului ei calitatea de creditor şi-i dă dreptul de a primi pentru suma împrumutată un anumit venit fix (sub formă de dobândă). Împrumutat – debitor. conturi de decontare. în funcţie de evoluţiile de pe piaţa capitalurilor. valutare şi alte conturi la bănci.Împrumuturi – credite bancare şi împrumuturi primite de întreprindere de la alte persoane juridice şi fizice pe o anumită perioadă şi pentru o anumită plată. intervenită în timp (şi din cauze diferite). planificat pentru utilizarea mai mare de un an în activitatea de producţie comercială etc. Perisabilitate . Linia de credit – se acordă în rate (de mărime egală sau diferită). Rata dobînzii – mărimea plăţii pentru resursele creditare acordate de o bancă benefeciarilor. după ce s-au efectuat anumite scăzăminte. Venituri din activitatea financiară – venituri din transmiterea în procesiunea altor persoane pe un termen mai mare de un an a activelor nemateriale şi a celor materiale pe termen lung. valoarea acestuia înainte de scadenţă. potrivit căreia acestea trebuie restituite la anumite termene bine stabilite. precum şi a bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi. Obligaţiune – titlu care reprezintă un împrumut contractat de o persoană juridică. angajament. cambiile acordate etc.restituirea sumei de bani datorată. care nu pot fi depăşite. Mijloace fixe – active materiale preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie. subvenţii etc. pentru o sumă şi o durată determinată.scădere în cantitate a unor mărfuri. sau sunt destinate închirierii sau pentru scopuri administrative. Rezultatul financiar – rezultatul ce se obţine în urma unui şir de operaţiuni financiare. de regulă. Obligaţiile cu termenul mai mare de un an se clasifică la obligaţii pe termen lung. a se menţine. revizuită periodic. Rambursare . destinat pentru executarea unor plăţi curente.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->