Oportunitati de Finantare a Antreprenoriatului

Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Chişinău 2005

3

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Ediţie sponsorizată de USAID prin proiectul BIZPRO – Moldova „Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova”

4

CUPRINS:
INTRODUCERE CAPITOLUL I. INFORMAŢIE GENERALĂ 1. Sectorul Micului Business – oportunităţi de finanţare ................................................................................ 4

CAPITOLUL II. INSTITUŢIILE BANCARE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Banca Comercială „BANCA DE ECONOMII” SA ..................................................................................... 6 Banca Comercială „BUSINESSBANK” SA .............................................................................................. 10 Banca Comercială „ENERGBANK” SA .................................................................................................... 12 Banca Comercială „EUROCREDITBANK” SA ........................................................................................ 15 Banca Comercială „EXIMBANK” SA ....................................................................................................... 17 Banca Comercială „FINCOMBANK” SA ................................................................................................. 20 Banca Comercială „INVESTPRIVATBANK” ........................................................................................... 23 Banca Comercială „MOBIASBANCĂ” SA ............................................................................................... 25 Banca Comercială „MOLDINDCONBANK” SA ...................................................................................... 30 Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA .......................................................................... 34 Banca Comercială „UNIBANK” SA .......................................................................................................... 38 Banca Comercială „UNIVERSALBANK” SA ........................................................................................... 41 Banca Comercială „VICTORIABANK” SA ............................................................................................... 43 Banca Comercială Română Chişinău ........................................................................................................ 48

CAPITOLUL III. ORGANIZAŢIILE DE MICROFINAŢARE 1. 2. 3. 4. Corporaţia de Finanţare Rurală ................................................................................................................. 50 Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor ......................................... 54 „ProCredit” SA ............................................................................................................................................ 58 SRL „MICROINVEST” .............................................................................................................................. 60

CAPITOLUL IV. Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business ...................... 62 CAPITOLUL V. Societatea interbancară de garantare „GARANTINVEST” SRL ............................................... 64 CAPITOLUL VI. PROIECTE INTERNAŢIONALE 1. 2. 3. 4. Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) .............................................................................................. 66 Proiectul Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (SRISP) ................................................... 69 Proiectul de Finanţare Rurală a Întreprinderilor Mici (IFAD) ................................................................ 72 Proiectul German pentru Cooperare Tehnică (GTZ) ................................................................................ 76

Companiile de leasing din Republica Moldova ........................................................................................................ 77 ANEXE: 1. 2. Anexa 1: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului la Băncile Comerciale ...................................................................................................................................... 78 Anexa 2: Dicţionar explicativ ...................................................................................................................... 81

5

INTRODUCERE

În conformitate cu iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), anul 2005 a fost proclamat Anul Internaţional al Microcreditului, statele membre, organizaţiile non-guvernamentale, sectorul privat şi societatea civilă fiind invitate să colaboreze în vederea pregătirii şi marcării acestuia prin impulsionarea programelor de microcreditare şi contribuire la creşterea gradului de cunoaştere şi conştientizare de către societate a rolului microfinanţării în soluţionarea problemelor social-economice. Aliniindu-se iniţiativei nominalizate, la 13 iunie 2003 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul de măsuri privind pregătirea pentru Anul Internaţional al Microcreditului – 2005 (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.723), în conformitate cu care, ulterior, Ministerul Economiei, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, a elaborat Programul naţional de mediatizare a obiectivelor Anului Internaţional al Microcreditului – 2005” (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1106 din 08 octombrie 2004). Programul nominalizat are drept scop lărgirea accesului populaţiei la informaţia cu privire la microfinanţare prin realizarea unui şir de acţiuni concrete, una dintre ele reprezentând editarea ghidului informativ cu privire la piaţa de microfinanţare din Republica Moldova. Astfel, prezenta publicaţie, fiind la momentul actual unica în domeniu, conţine informaţie amplă cu privire la sistemul autohton de microfinanţare (instituţii bancare şi nebancare, organizaţii, fonduri), principalele direcţii şi tendinţe în activitatea reprezentanţilor acestuia, gama serviciilor oferite, condiţiile de obţinere a unui credit sau împrumut, altă informaţie utilă. În acelaşi timp, broşura în cauză se adresează publicului larg, fără limite de vârstă, profesie sau gen de activitate desfăşurată, antreprenorilor cu experienţă, cât şi persoanelor care intenţionează iniţierea unei afaceri. Concomitent, este de menţionat că în scopul facilitării accesului la informaţie, Ministerul Economiei al Republicii Moldova va plasa publicaţia dată pe pagina sa web, care poate fi accesată la adresa www.moldova.md. În speranţa că prezentul ghid va contribui la educarea beneficiarilor în domeniul finanţării, dezvoltarea iniţiativei şi spiritului antreprenorial, favorizând, în final, creşterea bunăstării sociale şi dezvoltarea întregii comunităţi

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu, Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Sectorul micului business – oportunităţi de finanţare

6

• Start-ups.4% şi. dată fiind importanta contribuţie la crearea noilor locuri de muncă. lei. pe teritoriul republicii activând 16 bănci comerciale. Companiile de Leasing. Asociaţiile de Economii şi Împrumut a Cetăţenilor. respectiv. în prezent. adeseori sunt insuficiente acoperirii deficitului de finanţare atât pe termen scurt. favorizarea inovaţiilor şi tehnologiilor. micul business trebuie privit şi prin prisma asigurării bunei funcţionări a întreprinderilor mari cu produse şi servicii primare. în anul 2004 acesta constituind pentru creditele acordate în lei – 21%. a apărut urmare reformelor structurale. Piaţa financiară din republică. întreprinderile micului business continuă să întâmpine dificultăţi în accesul la finanţe. Astfel. precum facilităţi de la plata acestora. cât şi pe termen lung.întreprinderi individuale. stimularea concurenţei. Analiza sectorului financiar din Republica Moldova indică o predominare a instituţiilor financiare bancare. adică pentru capital circulant. • venture capital.. De asemenea. Totodată. resursele întreprinderii. iar din cadrul celor nebancare: Organizaţiile de Microfinanţare. sectorul dat este considerat promotorul dezvoltării economice a ţării. este constituită din instituţii financiare bancare şi instituţii financiare nebancare. fiind una din cea mai stabilă din fostele state URSS. • garanţii. respectiv. efectuate întru trecerea de la economia centralizată la cea de piaţă. factoring etc. întreprinderile micului business deţin peste 90% din total agenţi economici. care au drept obiectiv acordarea creditelor şi împrumuturilor pentru satisfacerea cererii de finanţare.gospodării ţărăneşti. Necătând la faptul că pe parcursul ultimilor ani este înregistrată o tendinţă pozitivă a numărului şi volumului creditelor acordate de sistemul bancar. Problema finanţării este actuală pentru toate întreprinderile mici. Din cadrul instituţiilor financiare bancare fac parte băncile comerciale. indiferent dacă sunt create şi activează într-o ţară cu economie dezvoltată sau în tranziţie. faţă de 28% în anul 2001. Un alt aspect pozitiv înregistrat în ultimii ani este majorarea cotei creditelor acordate pe termen lung. solicitat de băncile comerciale. Concomitent. o dublare faţă de anul 2001. inclusiv întreprinderile micului business. Agenţii economici pot utiliza în dezvoltarea activităţii lor următoarele instrumente financiare: • credite şi împrumuturi. Beneficiari ai produselor financiare oferite de către instituţiile sus-numite pot fi: • Persoane juridice – agenţi economici. Pe parcursul anului 2004 portofoliul de credite al băncilor comerciale a depăşit 9 190 mil. precum şi utilizarea profitului nerepartizat. euro) rata procentuală reprezentând 11. precum şi persoane care desfăşoară activitate de antreprenor: . pentru investiţii. • Persoane fizice. După 14 ani de tranziţie. Această afirmaţie este dovedită şi de faptul că ponderea creditelor direcţionate pentru sectorul sus-numit nu depăşeşte 15% din total.„Micile afaceri reprezintă catalizatorul principal al creşterii economice” Sectorul micului business în Republica Moldova. 14%.deţinători de patentă. 7 . astăzi ele fiind considerate coloana vertebrală a economiei naţionale. iar una din marile piedici care tergiversează dezvoltarea sectorului continuă să reprezinte lipsa accesului la finanţare. • servicii de leasing. Trebuie conştientizat faptul că întreprinderile din sectorul sus-numit întâmpină dificultăţi în desfăşurarea activităţii. de altfel ca şi în majoritatea statelor în dezvoltare. . • cote reduse ale impozitelor şi taxelor. • economii personale. cetăţeni. . dintre care sucursale ale băncilor străine sunt Banca Comercială Română Chişinău (România) şi Unibank (Rusia). iar pentru creditele acordate în valută liber convertibilă (dolari americani. analiza ratelor dobânzilor indică o micşorare a costului banilor. marea majoritate a lor fiind acordate agenţilor economici concentraţi în raza municipiului Chişinău. ceea ce reprezintă o creştere de 13% faţă de anul 2003 şi. ceea ce semnifică stimularea investiţiilor şi nu doar a activităţilor de consum curent. Factoring etc.

Concomitent. recent. a fost constituită Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL. ceea ce va îmbunătăţi cu siguranţă accesul la finanţare al micilor întreprinzători. în prezent. lipsa istoriei de creditare etc. produsele oferite de organizaţiile de microfinanţare. activează Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business. create în baza Legii nr. iar lipsa mijloacelor financiare aduce acest instrument de finanţare în topul preferinţelor antreprenorilor. IFAD. Scopul facilităţii nominalizate este acordarea suportului financiar pentru dezvoltarea activităţii întreprinderii. care acordă linii de credit băncilor comerciale autohtone. indiferent de sfera de activitate. prin intermediul AEÎC. or. Organizaţiile vizate („Corporaţia de Finanţare Rurală” SA. Dreptul de a benefica de facilitatea dată apare o dată cu completarea unei cereri tip la oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal de Stat. care nu trebuiesc rambursate şi pentru care nu se achită dobândă. este soluţia pentru problemele permanente legate de obţinerea facilităţilor bancare de credit şi de garanţii. căruia. În anul 2004. pe parcursul anului 2004. Astfel. Totodată. precum şi de a stimula iniţiativa privată. de a îmbunătăţi accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. Leasingul. Totuşi. Totodată. Conform analizelor de ţară. În prezent. dar. importanţi furnizori de resurse financiare sunt Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (AEÎC). 1505-XIII din 18. cooperativele agricole de prestări servicii. cota beneficiarilor reprezentând circa 55% din total membri ai asociaţiilor. Astfel. lei. este necesar a evidenţia că majoritatea creditelor subiecţilor micului business sunt din resursele instituţiilor financiare internaţionale. chiar dacă sunt principalii furnizori de mijloace financiare. facilitând accesul la resurse financiare ieftine. De exemplu. băncile comerciale sunt adeseori reticente în acordarea creditelor subiecţilor micului business. gospodăriile ţărăneşti. O altă metodă de susţinere financiară a agenţilor micului business este scutirea de la plata impozitului pe venit. de asemenea. 280-XV din 22. iar producătorul trebuie să se conformeze necesităţilor acestuia. AEÎC formează o reţea bine dezvoltată din circa 535 de asociaţii. „Corporaţia de Finanţare Rurală” SA şi AO „ProRuralInvest”.1998 ca organizaţii necomerciale care acceptă depozite de la membrii săi şi cărora le eliberează împrumuturi. au fost acordate împrumuturi în mărime de 250 mil. antreprenorul beneficiind. piaţa financiară în Republica Moldova.07. întru facilitarea accesului la finanţare a agenţilor economici. „Microinvest” SRL şi „ProCredit” SA) activează în baza Legii nr. prevăzută în articolul 49 al Codului fiscal.Totodată. Fără îndoială. Victoriabank şi Mobiabancă. este necesar a completa că parteneri ai businessului rural sunt un şir de proiecte finanţate de comunitatea internaţională. „CONSUMATORUL ESTE REGE”. astfel încât acestea să contribuie la satisfacerea nevoilor de modernizare a întreprinderilor. este necesar a sublinia că. lei. acestea din urmă alordând resurse financiare întreprinderilor din sector. prezente practic în fiecare localitate din ţară. va absorbi cele mai bune practici internaţionale din domeniu. dată fiind solvabilitatea nesatisfăcătoare a întreprinderii. În anul 2005 de asemenea este preconizată alocarea sumei de 1 mil. de fapt.2004 privind Organizaţiile de Microfinanţare (în continuare OMF) şi alocă împrumuturi din mijloace proprii/împrumutate.02. de a contribui la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare. preponderent din zonele rurale. printre acestea fiind SRISP. 8 . Tranzacţiile de leasing în societatea modernă devin o sursă importantă de finanţare comercială. linii de credit pentru întreprinderile micului business au fost acordate de către BERD şi Banca Mondială. fără a avea dreptul de a accepta depozite. de o alternativă a împrumuturilor de stat. insuficienţa garanţiilor. alternativa creditelor acordate de către băncile comerciale constituie. lei. este evident faptul că în Republica Moldova există oportunităţi de dezvoltare a finanţării prin intermediul operaţiunilor de leasing. În continuare se merită a evidenţia că. este necesar a concluziona că produsele destinate satisfacerii necesarului de finanţare al agenţilor micului business sunt diverse şi încearcă să intre în concordanţă cu cerinţele şi posibilităţile antreprenorilor. conform Legii Bugetului de stat pentru anul 2004. Misiunea societăţii vizate este de a oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor. care au menirea de a credita afacerile mici. fondată de 7 bănci comerciale autohtone. lei. În final. pot beneficia de scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 perioade fiscale şi în proporţie de 35% pe parcursul următoarelor 2 perioade fiscale. este bine ştiut faptul că. efectuate de către instituţiile de evaluare internaţională. precum şi pentru cerinţele băncilor de a obţine garanţii corespunzătoare pentru creditele acordate. destinate garantării în proporţie de 50% a creditelor acordate de către băncile comerciale. implicit. fiind flexibilă şi dinamică. i-au fost transferate 1 mil. debitori fiind Moldindconbank. fiind tot mai certă necesitatea dotării agenţilor economici cu echipamente moderne. întreprinderile a căror număr de salariaţi este până la 19 persoane şi a căror vânzări nete nu depăşesc 3 mil.

9 .rata dobînzii la credite se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţii şi situaţia financiară a solicitanţilor. care exclud declararea nulă a contractelor de credit şi de gaj. la compartimentul sursa primară de achitare: – planul de afaceri şi evaluarea afacerii. la compartimentul financiar: – rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de activitate. drept cele mai importante sunt: la compartimentul juridic: – documentele de luare a deciziei. inclusiv pentru ultimul an . Termenul: . Tipuri de credite acordate: Destinaţia creditelor: . Preşedintele băncii este Domnul Grigore GACIKEVICI (telefon anticameră: (+373 22) 24-47-22). existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului. Chişinău.la acordarea creditelor se percepe un comision de pînă la 2 %.rapoartele financiare trimestriale. investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante. În acelaşi timp. înregistrarea rezultatelor financiare pozitive. creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 36 luni.Str.finanţarea cheltuielilor directe.creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 24 luni. lipsa angajamentelor restante. Condiţii de acordare: . Columna 115. efectuată de către o companie terţă specializată în domeniu.se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. or. amplasate în peste 370 localităţi ale republicii. aplicarea unor rate de dobîndă competitive. Rata dobînzii: . la compartimentul sursa secundară de achitare: – documentele aferente gajului propus şi evaluarea gajului. existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului. prestarea unui spectru larg de servicii. cu anexarea la ultimul raport financiar a descifrării principalelor posturi. MD-2012 Date generale: Banca de Economii SA a fost fondată la 11 noiembrie 1940 şi este actualmente o bancă comercială universală cu cea mai veche tradiţie bancară din Republica Moldova şi cu o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. Avantajele creditării la BC „Banca de Economii” SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 445 de filiale şi agenţii. Rambursarea: . Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul la minimum 1 an. existenţa unui gaj eligibil.

la constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor. acordate din cadrul liniei de credit nominalizate sunt destinate pentru: investiţii în gospodăria agricolă. Rata dobînzii la creditele în USD va fi flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă LIBOR la împrumuturile în USD cu termen de 6 luni plus o marjă minimă de 1 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja băncii. iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni . Participarea debitorilor la proiect cu aportul propriu (mijloace băneşti sau nebăneşti) trebuie să constituie minimum 20 % din valoarea împrumutului. de artizanat etc. mijloace circulante. care desfăşoară activitate de antreprenoriat.31 % anual). fermieri privaţi. depozitării. angajate în activităţile de fermier. în unele cazuri fiind acceptată numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit). echipamente. de turism. care va fi de 12 luni şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni. 10 . Termenul maxim al unui credit constituie 15 ani. conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de bancă. comerciale. capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus. cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut.03. investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. (Pentru perioada 01. mai servi garanţiile personale ale debitorilor. comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat din spaţiul rural.7 şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj. Totodată. efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole.. producţie.garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20 % din capitalul social al acestei societăţi.Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a Băncii şi. Rata dobînzii la creditele în MDL va fi.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14. activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală. Benefeciarii potenţiali trebuie să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural. de asemenea. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor constituind echivalentul a 250 mii dolari SUA. inclusiv: antreprenori particulari. să corespundă actelor normative. Liniile de creditare: În anul 2004 la Banca de Economii SA a fost deschisă linia de credit. De sursele financiare din cadrul liniei respective pot beneficia persoane fizice sau juridice.2004 – 31. în calitate de sursă secundară pot servi bunuri imobile. în paralel. standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant. aplicat de bancă la stabilirea valorii de gaj. flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă egală cu rata cumulativă a inflaţiei pentru lunile trecute ale anului curent şi rata inflaţiei prevăzută de Banca Naţională a Moldovei pentru lunile rămase pînă la finele anului curent plus o marjă minimă de 2 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja Băncii de Economii. Împrumuturile. de prelucrare. De asemenea. este de 0. Solicitantul poate obţine mai multe credite din linia creditară în cauză. oferită de către Banca Mondială prin intermediul Directoratului Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP)). cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil. în calitate de sursă secundară suplimentară. organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică. precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut. Perioada de graţie la rambursarea creditului este de pînă la 3 ani (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi celor destinate creşterii animalelor).11. de către companiile terţe specializate în domeniu. ambalării. inclusiv în societăţile agroindustriale. Totodată. comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii. Coeficientul maxim.

precum şi încheierea contractelor de deservire în cadrul acceptării spre plată a cardurilor bancare emise de Bancă (în cazul debitorilor care se ocupă cu comerţul cu amănuntul sau cu prestarea serviciilor persoanelor fizice). cu excepţia mijloacelor de transport Lei MD 700 mii Lei 36 luni 5% anual Pînă la 3 luni Pînă la 6 luni Pînă la 2% (se achită la momentul obţinerii finanţării) Lunar. după cum urmează: Vacanţ a la suma principală Rambursarea creditului Rata dobînzii Maturitatea maximă Vacanţa la achitarea dobînzii Suma maximă a creditului Valuta creditului Comision pentru acordare Destinaţia creditului Gajul Condiţii de finanţare 1 70 % din contul creditului 30 % din fonduri proprii ale solicitantului de credit Echipamentele procurate din contul creditului Condiţii speciale Procurarea echipamentelor de producere. şi anume: achitarea serviciilor comunale. banca a lansat proiectul „Susţine Clientul Băncii”. spectrul de servicii.bem. Chişinău. plăţilor pentru telefonia mobilă.econom. Columna 115.md). plăţilor faţă de Moldovagaz şi Union Fenosa (www. în cadrul căruia se preconizează acordarea creditelor întreprinderilor micului business.A. este unica bancă care deserveşte plăţile vamale şi acordă garanţii bancare pentru achitarea acestor plăţi. pagina web: www. direcţia credite (+373 22) 24-05-75 11 . oferit de către Bancă a fost completat cu un serviciu nou – efectuarea plăţilor prin reţeaua Internet şi bancomate. str. Banca practică încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de Bancă. în rate proporţionale Asigurarea gajului la Societatea Naţională de Asigurări „Moldasig” Alte informaţii utile: BC „Banca de Economii” S.md Telefon de contact: anticameră (+373 22) 24-47-22.Programe speciale pentru creditarea micului business: În scopul susţinerii clienţilor săi. Date de contact: Oficiul central: mun.

contabil-şef 23-275 Serviciul economico-financiar 22-287 Filiala Comrat (codul localităţii 298) Donceva Tatiana Andrei. director 22-020/23-405 Serviciul credite 22-208 Filiala Ungheni (codul localităţii 236) Pîrţac Adela Vasile.Reţeaua de filiale: Persoanele de contact Telefonul Filiala Chişinău Politov-Cangaş Natalia. director 22-863 Contabilitatea / Sala de operaţii 22-552/22-543 Filiala Căinari (codul localităţii 277) Para Nina Anatol. director 24-454 Serviciul economico-financiar / 21-726/ Serviciul credite 20-730 Filiala Rezina (codul localităţii 254) Iurceac Nina Anton. director 23-256/23-431 Serviciul credite 24-130 Filiala Ceadîr-Lunga (codul localităţii 291) Frolova Natalia Nicolae. director 24-10-23 Serviciul economico-financiar 24-13-90/ /Serviciul credite 24-11-81 Filiala Anenii Noi (codul localităţii265) Babenco Natalia Andrei. director 23-494 Serviciul economico-financiar / 23-494 Serviciul credite Filiala Călăraşi (codul localităţii 244) Stegaru Tudor Nicolae. director 22-351 Pîslari Emilia. director 23-173 Serviciul economico-financiar / 22-532/ Serviciul credite 24-997 Filiala Orhei (codul localităţii 235) Mititelu Grigore Gheorghe. director 23-672 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Ialoveni (codul localităţii 268) Mustea Aliona Anton. director 22-089 Serviciul economico-financiar / 22-679 Serviciul credite Filiala Ocniţa (codul localităţii 271) Ţurcan Leonid Mihai. director 22-884 Serviciul economico-financiar/credite 22-186/22-064 Filiala Drochia (codul localităţii 252) Eriomov Stanislav Ion. director 23-030 Serviciul credite 22-932 Filiala Hînceşti (codul localităţii 269) Donică Ion Vasile. director 22-020 Serviciul economico-financiar 23-680 Filiala Şoldăneşti (codul localităţii 272) Pozdirca Veronica Alexei. director 22-698 Serviciul economico-financiar 23-181 Filiala Soroca (codul localităţii 230) Creţu Iurie Grigore. director 21-551 Serviciul economico-financiar 24-294 Filiala Rîşcani (codul localităţii 256) Casico Igor Leonid. director 23-207 Serviciul credite 22-462 Filiala Criuleni (codul localităţii 248) Soroceanu Feodora Alexei. director 25-853/25-901 Serviciul economico-financiar 25-853 Filiala Teleneşti (codul localităţii 258) Şciuric Ana Radion.director 24-253 Serviciul credite 24-173 Filiala Făleşti (codul localităţii 259) Oroşan Svetlana Ion. director 23-068/22-020 Secţia operaţii bancare 25-260/23-734 Filiala Edineţ (codul localităţii 246) Ganuşciac Leonid Constantin. director 26-285/23-337 Serviciul economico-financiar / 22-281 Serviciul credite Filiala Străşeni (codul localităţii 237) Demciuc Tatiana Fiodor. director 23-719/22-072 Secţia operaţii bancare / 22-285/ Serviciul credite 23-719 Filiala Ştefan-Vodă (codul localităţii 242) Chircu Gheorghe Ion. contabil şef 22-427 Filiala Floreşti (codul localităţii 250) Cebotaru Igor. director adjunct 25-520 Contabilitatea / Serviciul credite 25-689/25-473 Filiala Bălţi (codul localităţii 231) Slivca Elena Boris. director 21-462/21-683 Serviciul economico-financiar / 21-245 Serviciul credite Filiala Căuşeni (codul localităţii 243) Timuş Anatol Gheorghe. director 22-020 Serviciul credite 24-577 Filiala Briceni (codul localităţii 247) Andrei Svetlana Alexandru. director 23-967 Serviciul economico-financiar 23-288 Filiala Nisporeni (codul localităţii 264) Gorceag Eugenia Grigore. director 23-493 Serviciul economico-financiar 24-445 Filiala Basarabeasca (codul localităţii297) Mihailov Mihail Ion. director 22-720/22-268 Serviciul economico-financiar / 22-720 Serviciul credite Filiala Taraclia (codul localităţii 294) Olifirovici Elena Foma. director 23-137 Serviciul credite 24-960 Filiala Cahul (codul localităţii 299) Diulgher Vasile Ion. director 27-992/22-020 Serviciul economico-financiar / Serviciul credite Filiala Vulcăneşti (codul localităţii 293) Grubîi Mihail Serghei. director 22-235 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Leova (codul localităţii 263) Parfenii Ivan Dumitru. director 22-985 Serviciul credite 22-994 Filiala Sîngerei (codul localităţii 262) Stanciuc Viteslav Constantin. director 22-020 Grădinaru Raisa. director 23-590 Serviciul credite 22-383 12 . director 21-939/22-020 Serviciul credite 22-645 Filiala Cimişlia (codul localităţii 241) Voronin Ivan Nicolae. director 21-257 Serviciul economico-financiar / 22-331/22-662 Secţia operaţiuni Filiala Donduşeni (codul localităţii 251) Bacalu Petru Grigore. director 23-965 Serviciul economico-financiar/ credite 24-931/27-846 Filiala Cantemir (codul localităţii 273) Coroi Ecaterina Grigore. director adjunct 22-060 Serviciul economico-financiar 20-194 Persoanele de contact Telefonul Filiala Glodeni (codul localităţii 249) Romandaş Ion Tudor.

Chişinău Republica Moldova Date generale: Banca comercială "BUSINESSBANK" S.construcţia drumurilor şi transportare Termenul: scurt– cu perioada de rambursare până la un an Rata dobînzii: 23% 25%. Banca tinde spre atingerea scopului său de bază .integral la scadenţă Condiţii de acordare: . .Banca Comercială „Businessbank” S. . rata competitivă a dobânzii la credite acordate. existenţa gradului înalt de solvabilitate. .creditul se acordă cu condiţia prezentării de către debitor a unor garanţii (gaj. .suma creditului se acordă prin cont de împrumut.industria energetică şi a combustibilului.industria/comerţul. activitate pe piaţă de minimum 3 luni. istorie creditară pozitivă. conform destinaţiei. Rambursarea . .procurarea imobilului. 97 MD-2012. fidejusiune). Tipuri de credite acordate: Destinaţia . Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Str. . deţinerea poziţiei de lider pe piaţă. existenţa pieţei de desfacere. . demonstrarea rentabilităţii înalte a vînzărilor.consumul. lipsa datoriilor restante în alte bănci şi faţă de Bugetul de Stat.A. Preşedintele Băncii Comerciale „BUSINESSBANK” SA este Domnul Sergiu BRÎNZILĂ (telefon anticameră: (+373 22) 205-777). bilanţ contabil pozitiv. . Alexandru cel Bun nr. plata efectuându-se direct. În cadrul activităţii sale. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea calităţii de client al băncii şi derularea operaţiunilor prin conturile deschise în bancă.gajul trebuie să fie asigurat la compania de asigurări 13 . fondată în 1997 – este o instituţie sigură şi stabilă pe piaţa financiară din Republica Moldova.în rate.sectorul bancar. .construcţie şi îmbunătăţirea funciară.A.sectorul agrar/industria alimentară. . Avantajele creditării la BC „BUSINESSBANK” SA: rapiditate în perfectarea documentelor. .creşterea constantă a profitului şi asigurarea integrităţii mijloacelor financiare ale acţionarilor şi clienţilor.banca cu capital străin. conform unui grafic. dispunere de garanţii cu un grad înalt de lichiditate.

calitatea şi cantitatea averii propuse în gaj. Chişinău.md Reţeaua de filiale: Denumire Reprezentanta №1 “ELAT” Reprezentanta № 2 “CENTRU” Filiala №1 “BĂLŢI” Adresa juridică: mun. Ştefan cel Mare. bunurile propuse în gaj sunt asigurate la o societate de asigurări pentru întreaga perioadă de acţiune a creditului solicitat (în unele cazuri de risc excesiv al pierderii acestor bunuri). bunurile propuse în gaj se află in circuitul civil . Bălţi str. Chişinău. str.Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea şi acceptarea gajului are loc în cazul confirmării următoarelor momente: valorile propuse în gaj sunt în proprietatea debitorului gajist. TVA la import în care sunt bine delimitate denumirea. a fost delimitat locul aflării obiectului propus în gaj şi locul aflării acestuia după gajare. str. Puchin. preţul de piaţă a fost determinat în baza unei analize detaliate a cererii la valorile analogice. web: www. în cazul propunerii în gaj a valorilor materiale de import – au fost primite documentele ce confirmă achitarea accizelor. 30 mun. 48 Directorul Reprezentantei Rita Bostan Menzarari Maria Patrascu Anatol Telefonul de contact (+373 22) 207-428 (+373 22) 229-938 (+373 231) 6-29-66 14 . există documentaţia tehnică şi certificatele de calitate corespunzătoare. Date de contact: Oficiul central: mun. Chişinău. taxelor vamale. preţul de gaj stabilit la valorile propuse acoperă suma creditului şi dobînzile aferente calculate pentru cel puţin 3 luni. Alexandru cel Bun 97 Telefon: (+373 22) 205-777. adică pot fi obiect al vânzării – cumpărării. Brîncuşi 3 mun. str.businessbank.

aplicarea unor rate de dobîndă competitive. oferă clienţilor săi posibilitate de a beneficia de împrumuturi din cadrul liniei creditare oferite de către Banca Mondială prin intermediul Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.A.Date generale: Banca Comercială “ENERGBANK”S. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante Termenul Creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 18 luni Creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 24 luni Rata dobînzii Se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţei şi situaţia financiară a solicitanţilor La momentul actual constituie 21% anual pentru creditele în lei MD şi 11% pentru creditele în dolari SUA şi EURO Rambursarea Se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor Condiţii de cordare Perceperea unui comision de pînă la 1 % (cu excepţia creditelor pentru persoanele fizice) Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a băncii. Valoarea de gaj constituie 130% şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj. Avantajele creditării la BC„Energbank”SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 24 de filiale şi reprezentanţe. lipsa angajamentelor restante. La constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor. Liniile de creditare: BC„Energbank” S. amplasate în 13 localităţi ale republicii. 15 . în unele cazuri se acceptă numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit). Tipuri de credite acordate: Destinaţia Finanţarea cheltuielilor directe. înregistrarea rezultatelor financiare pozitive. existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului. existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului. 1997. a fost creata la 16 ianuarie. Pe parcursul activităţii sale. prestarea unui spectru larg de servicii. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul a minimum 3 luni. banca a reuşit să capete reputaţia unui partener de afaceri sigur si profesionist. existenţa unui gaj eligibil. BC "ENERGBANK" SA şi-a întărit considerabil poziţiile sale pe piaţa financiară a Moldovei. iar datorită politicii echilibrate şi rezonabile în sfera managementului financiar.A. Preşedintele băncii este Domnul Mihail OGORODNICOV (telefon anticameră: (+373 22) 544-377).

garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20% din capitalul social al acestei societăţi. activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală.2004 – 31. standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant. fermieri privaţi. inclusiv în societăţile agroindustriale. Perioada de graţie: pînă la 3 luni (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut.2004 – 31. Termenul maxim: pentru creditele acordate din resursele proiectului RISP: 15 ani. pentru creditele acordate din resursele liniei generale: 2 ani. Rata dobînzii: pentru perioada 01. cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil. Destinaţia împrumuturilor: investiţii în gospodăria agricolă. mijloace circulante. Termenul minim: 12 luni (atît pentru creditele RISP cît şi pentru cele din linia generală de credit).11. Valoarea maximă a împrumuturilor: suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare oferite de către proiectul RISP constituie echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de 250 mii dolari SUA. echipamente. corespundă actelor normative.Împrumuturile se oferă în cadrul liniei generale de creditare. ambalării. cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (termenul pentru acestea fiind de 12 luni) şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni. Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor trebuie să: fie persoane fizice sau juridice care-şi desfăşoară activitate de antreprenoriat (cu excepţia mun. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare din linia generală constituie echivalentul în lei moldoveneşti a 600 mii dolari SUA.03.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14.Chişinău şi mun. de turism.11.Bălţi. conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de BC„Energbank”SA. iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni . precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut a cetăţenilor. inclusiv pentru creşterea animalelor). Gajul: bunuri imobile.03. efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole. ca sursă suplimentară vor servi garanţiile personale ale debitorilor. precum şi în cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale. excepţia referindu-se numai la Proiectul RISP). Contribuţia proprie a beneficiarului: minimum 30% (mijloace băneşti sau nebăneşti). depozitării. pentru perioada 01. 16 . organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică. inclusiv: antreprenori particulari. investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural. comerciale. de prelucrare sau producţie sau comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural. investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. angajate în activităţile de fermier. comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în valută (dolari SUA şi EURO) va constitui 10-11 % anual. de artizanat etc.31 % anual (pentru resursele proiectului RISP). capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus.. fie înregistraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

str.Ştefan cel Mare. 7. 27-59-44.Creditarea micului business: La acordarea creditelor întreprinderilor businessului mic se respectă următoarele condiţii: destinaţia creditului – procurarea echipamentelor de producere (cu excepţia mijloacelor de transport). creditelor de consum pentru persoanele fizice. Ştefan cel Mare.1 Filiala Ocniţa Filiala Comrat nr. 2-09-72 (252) 2-78-75. str.Edineţ.Mahu Vasile.Comrat. valuta creditului – lei moldoveneşti. Cahul. 2-78-76 (235) 27574. fax 44-06-41 49-94-50. str M. 29-54-06 Telefon 17 . bd. Telefoane de contact:(+373 22) 276-024.Biruinţei. bd. 2-19-84. 31 August. 13.1 Filiala Bălţi nr. BC„Energbank”SA acordă garanţii bancare pentru achitarea plăţilor vamale. 76-59-55. 16 or. în rate proporţionale. 5 or.Briceni. 6.Biruinţa. 137 (231) 2-51-49.12 or.Ştefan cel Mare. Str.27321 77-78-25. str.1 Filiala Cahul Filiala Hînceşti Filiala Soroca Filiala Leova Filiala Briceni Filiala Edineţ Filiala Criuleni Filiala Drochia Filiala Orhei Adresa CHIŞINĂU or.106 or. str. 2-10-04 (06) (248) 2-09-74. 70 % din contul creditului. creditelor de tip revolver.web: www. 5. 2. 43-09-36 54-36-09. 10. 2-31-79 (298) 2-92-29. Leova. 20 or. 76-45-62 40-82-85. 22166. comision pentru acordare – pînă la 1% (se achită la momentul obţinerii finanţării).Decebal. 18. 25831 (269) 2-48-20. 49 or. 16. str. 2-60-56.energbank. 12. overdraft. termen maxim – 24 luni. Chişinău. factoring. 27-31-04 29-54-07. 76 or.Kogălniceanu. Vasile Alecsandri 78. 2-28-77 (247)2-37-00 (246) 2-53-83.Orhei. str. 4. 3. str. Independenţei. vacanţa la suma principală – pînă la 3 luni. Chişinău.33 or. 14. Ştefan cel Mare. 3 mun. 31 August. rambursarea creditului – lunar. 47 or. 44 or.Independenţei. 27461. Alte informaţii utile: 1. str. 2-40-00. 3 mun.Drochia. Date de contact: Oficiul central: mun. Chişinău. rata dobînzii – 21 % anual. Str. 2-15-48. 17.M. 13 or. 52 (263) 2-23-77.Ocniţa. 9. Chişinău.Criuleni. str. 2-51-26 (271) 2-43-98. Independenţei. 2 or. condiţii de finanţare – 30 % din fonduri proprii. suma maximă a creditului – 300 mii lei. str. Este pe larg practicată încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de bancă. gajul – echipamentele procurate din contul creditului. bd. Denumirea Filiala Botanica Filiala Ciocana Nouă Filiala Rîşcani Filiala Ismail Filiala Buiucani nr. 4/4 or.Mircea cel Bătrîn. Moscova. Chişinău. 8. 202 REPUBLICA MOLDOVA m. 2-92-28 (299) 32300.Viteazul. 2-48-00 (230) 2-15-50.Soroca. Hînceşti. 15. Bălţi.com Reţeaua de filiale: Nr 1. bd. Chişinău. 11.

00). loc. 18 . REPO. cetăţeni ai Republicii Moldova. accesării non-stop prin sistemul “Telebank”-WEB: www.md.un sistem de deservire bancară la distanţă. Alte informaţii utile: Clienţii băncii au posibilitate de a utiliza sistemul “Telebank” . conectarea la sistemul „Client-Bancă”.00 – 18. scheme favorabile de rambursare a creditelor. program de lucru: 9. Preşedintele băncii este Domnul Aureliu CINCILEI.. etc. rata dobînzii flexibilă (de la 9% anual în valută străină (dolari SUA şi EURO) la 18% anual în lei moldoveneşti). de consum. Avantajele creditării la BC„EuroCreditBank”SA: posibilitatea obţinerii creditelor pe termen lung (pînă la 5 ani). investiţional. sistemului Interactiv de Comunicare Virtuală cu utilizarea unui aparat digital în regim de ton (telefonul: (+373 22) 500-201)). ipotecar. „EuroCreditBank” propune agenţilor micului business pachetul de servicii “Business partener” care include creditare pe un termen de pînă la 5 ani cu rata dobînzii de 15-16 % anual în lei.telebank. extrasele privind dispoziţiile de plată. informaţii despre tarifele şi serviciile băncii. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiarii potenţiali ai creditelor acordate de către BC „EuroCreditBank” SA pot fi persoane juridice. consultaţii gratuite. cu care banca are încheiat contract de colaborare. pachetul minim de documente necesar pentru obţinerea creditului. rezidenţi ai Republicii Moldova şi persoanele fizice. telefon mobil. reţeua INTERNET. care permite folosirea serviciilor bancare în orice moment. Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate bunurile imobile şi mobile (în dependenţă de termenul creditării). Deservirea prin sistemul “Telebank” se realizeaza prin intermediul: centrului de Deservire Telefonică (telefonul: 500-200. fax. Evaluarea preţului de piaţă a bunurilor propuse în gaj este efectuată de către o companie licenţiată. atitudine specială pentru fiecare client. Tipuri de credite acordate: comercial. acreditiv.Date generale: Banca Comercială “EuroCreditBank” SA a fost fondată în 1992. şi prin intermediul următoarelor mijloace: telefon. etc. Persoanele juridice pot primi prin intermediul sistemului “Telebank” următoarea informaţie: soldurile conturilor. perfectarea rapidă a creditelor. cursul valutar al Băncii Naţionale a Moldovei şi Băncii Comerciale “EuroCreditBank”SA. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.

mun. MD 2001 Telefon: (+373 22) 50-01-01. 50-02-22. 28.md. Ştefan cel Mare.md. fax.Date de contact: Oficiul central: str. MD 3102 Telefon: (231) 2-94-28. web: www. Republica Moldova. mun. 33.ecb. www.telebank. Ismail. 50-02-00. (231) 2-51-81 e-mail: info@ecb. Republica Moldova. fax: 54-88-27 Filiale: Filiala “Bălţi” str. Chişinau. Bălţi.md 19 .

producerea lactatelor şi a altor produse agricole. existenţa unui plan de afaceri viabil (din punct de vedere economico-financiar) şi bine argumentat. flexibilitatea în creditarea fiecărui client.finanţarea stocurilor de materii prime. a fost constituită la 29 aprilie 1994. estimată de către o companie licenţiata în domeniul dat. existenţa liniilor de creditare speciale pentru agenţii economici din sectorul agricol şi industrial. personalul calificat. . Setul documentelor necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.asociaţiile de gospodării ţărăneşti şi fermierii.majorarea capitalului circulant.reînnoirea/plantarea viilor şi livezilor. rulaje stabile în conturile curente şi capacităţii satisfăcătoare de rambursare a împrumuturilor. care se obligă să efectueze activităţi de antreprenoriat.prelucrarea materiei prime agricole în localităţile rurale.A. rate competitive a dobînzilor şi comisioane rezonabile. au trecut un curs de instruire în domeniul antreprenoriatului şi au fost testaţi pozitiv pentru activităţi de antreprenoriat în cadrul agenţiei . desfăşurarea activităţii pe teritoriul Republicii Moldova. Chişinău şi teritoriului din stînga Nistrului) persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de antreprenoriat Beneficiarii eligibili . Avantajele creditării la BC„Eximbank”SA: existenţa unei reţele largi de filiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. . Preşedintele băncii este Domnul Marcel CHIRCĂ (telefon anticameră: (+373 22) 27-25-83). conform specificaţiilor din studiul de fezabilitate. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea contului curent la bancă.şomerii.întreprinderile mici şi mijlocii. 20 . materiale şi obiecte de inventar sau a altor necesităţi privind activitatea curentă. . . . Tipuri de credite acordate: Credite acordate din resursele băncii Credite acordate pentru crearea locurilor noi de muncă (se acordă în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca pe lingă Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale a Republicii Moldova) . acceptarea tuturor tipurilor de gaj. La momentul actual extensiunile teritoriale ale băncii reprezintă o modalitate excepţională de difuzare a serviciilor şi produselor bancare.investiţii de capital Destinaţia . trasând drept obiectiv principal al activităţii sale prestarea celui mai larg spectru de servicii bancare şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestora. existenţa gajului de valoare suficientă.Date generale: Banca Comercială "Eximbank" S. înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. Credite acordate din cadrul liniei de creditare oferite de către Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii prin intermediul Proiectului de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici întreprinderile rurale mici înregistrate pe intreg teritoriu Republicii Moldova (cu exceptia or. oferind posibilităţi de deservire a clienţilor pe întregul teritoriu al Republicii Moldova.

5 % . . .). 6.numărul mediu de salariaţi nu mai mare de 50 persoane. . amenajări şi dotări. riscurile aferente. . construcţii speciale.finanţarea concomitentă a stocurilor de materii prime.alte tipuri de activităţi pînă la 30 mii dolari SUA (în cazuri excepţionale pînă la 100 mii dolari SUA (sau echivalentul în lei) pînă la 180 luni (în cazul reînoirii/ plantării viilor. fără ponderea capitalului de stat.finanţarea cheltuielilor de capital. creşterea legumelor în sere. Telefon: (+3732 22) 27-25-83.totalmente capital privat. calculatoare şi altele. . . . fără ponderea capitalului de stat. www. Ştefan cel Mare şi Sfînt.deschiderea centrelor de colectare a diferitor produse agricole. valuta si termenul utilizării creditului lunar se stabileşte de Comitetul de credite a băncii conform graficului stabilit de bancă şi de client după caz Condiţii suplimentare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Valoarea bunurilor propuse în gaj estimată de o companie licenţiată şi acceptată de bancă trebuie să depăşească suma creditului şi dobînzilor calculate pe un termen de 6 luni cu cel puţin 30%. . . livezilor) flotantă (la momentul actual: 16.totalmente capital privat. Date de contact: Oficiul central: or. .eximbank.deschiderea centrelor de deservire a fermierilor.2 % la împrumuturile în lei.producerea seminţelor şi a răsadului. instalaţii de lucru.menţinerea în activitate a celor angajaţi cel puţin 3 ani cu condiţia că acesta să nu încalce disciplina muncii .com 21 .suma anuală a vînzărilor nete pînă la 10 mln lei moldoveneşti Rata dobînzii Achitarea dobînzii Perioada de graţie Rambursarea Contribuţia proprie Se stabileşte de către Comitetul de Credite al băncii in dependenta de proiectul finanţat.. bd.prestarea serviciilor de depozitare şi păstrare a roadei. . respectiv: utilaje şi echipamente.înfiinţarea magazinelor agricole.asumarea angajamentul de către debitor de a antrena (în proporţie de cel puţin 50 la sută) la locurile de muncă nou create persoane din rîndurile şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. mijloace de transport. semănat. 8. construcţii. şi a. Chişinău. materiale şi obiecte de inventar sau altor necesităţi privind activitatea curentă Suma maximă a împrumutului Termenul maxim se stabileşte de Comitetul de credite a băncii pînă la 24 luni se stabileşte de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă pînă la 36 luni 50% din rata de bază a Băncii Naţionale a Republicii Moldova (rata REPO de cumpărare pe termen de două luni a Hîrtiilor de Valoare de Stat) lunar 6-12 luni în dependenţă de scopul folosirii creditului conform graficului stabilit de bancă şi de client 20-40% în dependenţă de scopul folosirii creditului . livezilor pînă la 60 luni) semestrial nu mai puţin de 10 % din valoarea totală a împrumutului .deschiderea atelierelor pentru întreţinerea şi repararea tehnicii agricole (inclusiv.la împrumuturile în dolari SUA) semestrial pînă la 24 luni (pentru reînnoirea/plantarea viilor.deschiderea camerelor frigorifice. . alte facilităţi rurale).prestarea serviciilor mecanizate agricole (arat. .

7 Filiala Nr. Ungheni. bd. M. Chişinău. Decebal. str. Mihail Kogălnicianu. Vasile Alecsandri. 2 Filiala Nr. str.Reţeaua de filiale si reprezentanţe: Filiala Filiala Nr. 2 or. or. str. Alecu Russo. or. Hîncu.13 or. Căuşeni. Cahul.31 august. Orhei.15 Reprezentanţa nr. 148 ”A” Telefon de contact (0298) 2-44-76 (0236) 2-20-98 (022) 43-82-24 (0243) 2-18-15 (0235) 3-21-50 (022) 23-20-62 (022) 50-51-14 (0230) 3-06-22 (022) 27-53-25 (0299) 2-84-53 (0269) 2-58-69 22 . 4.Hincesti. Renaşterii. 46 or. 139 or. Comrat. 9 Reprezentanţa nr. Chişinău. 8 Filiala Nr. 16 or. 1 Filiala Nr. Soroca. str. str. Pobeda. 15 „A”.16 Adresa juridică or. 76 or. bd. Chişinău. 6 Filiala Nr. Scrisului Latin. str. 4 Filiala Nr. str. 5 Filiala Nr. 1 or. str. str. Chişinău. Decebal. 16 or. 3 Filiala Nr. Ştefan cel Mare.

şi dispune de o experienţă bogată de muncă cu partenerii străini şi de un potenţial considerabil de export. Avantajele creditării la BC „FinComBank” SA: examinarea operativă a cererilor de acordare a creditelor. nivel stabil de încasări băneşti în conturile bancare.existenta sau deschiderea conturilor bancare la bancă. 23 . oferirea unui spectru larg al serviciilor bancare.completarea mijloacelor circulante. . Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. (FinComBank) a fost fondată în iulie 1993 şi este actualmente una din băncile comerciale universale de avangardă din Republica Moldova care oferă un spectru larg de servicii bancare corporative şi investiţionale atît cetăţenilor locali. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: stare economico-financiară bună. pentru realizarea căreia este solicitat creditul. ce cuprinde toate sectoarele de bază ale economiei Moldovei. (telefon anticameră: (373 22) 22-74-35). .prezentarea garanţiilor în forma acceptată de bancă în scopul asigurării rambursării creditului. reputaţie de afaceri. atitudine individuală faţă de fiecare client în parte. . deservire bună a datoriei.investirea mijloacelor proprii în afacerea. cît şi persoanelor străine. Banca se bucură de o clientelă vastă.prezentarea la bancă a contractelor sau a altor documente legate de valorificarea proiectului de creditare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către firmele de evaluare aflate în relaţii de colaborare (contractuale) cu banca. . .investiţii.consum Termenul individual pentru fiecare client în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Rata dobînzii 21-24% anual pentru creditele acordate în lei şi 11-14 % anual pentru creditele acordate în valută (dolari SUA şi EURO) Rambursarea de regulă lunară sau în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Condiţii de acordare .Date generale: Banca de Finanţe şi Comerţ S.A. Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): Scopul . Preşedintele băncii este Domnul Victor HVOROSTOVSCHI. fiind respectat coraportul de 2:1 între preţul de piaţă a gajului şi suma creditului.

Linia de credit oferită de către Asociaţia de Dezvoltare Internaţională (IDA) prin intermediul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă. Termenul maxim 3 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie în fiecare caz în mod individual Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 24 . iar în cadrul liniei speciale – pînă la 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 17. Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 3.5 % anual în lei şi 9 % anual în valută Termenul maxim 7 ani Termenul minim 2 ani Perioada de graţie nu mai mult de 2 ani.5 % anual în valută Termenul maxim 5 ani. cu excepţia celor din sectorul militar şi cultivării tutunului Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 2 500 000 dolari SUA (întreprinderilor mici şi mijlocii – nu mai mult de 100 000 dolari SUA) Rata dobînzii se stabileşte în baza concursului. creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 250 000 dolari SUA – în cadrul liniei generale. pentru finanţarea creşterii plantaţiilor multianuale – 15 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie pînă la 24 luni Rambursarea conform graficului stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului nu mai puţin de 10 % din costul proiectului Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 2. prelucrarea materiei-prime agricole.Liniile de creditare: 1. creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 16. Linia de creditare oferită de către Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici prin intermediul Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă Destinaţia împrumutului prelucrarea materiei prime agricole.2 % anual în lei şi 8. Linia de credit oferită de către Banca Mondială prin intermediul Primului proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat Beneficiarii eligibili întreprinderile private înregistrate în Republica Moldova.

Rîşcani Str. 13. Chisinău Bd. 26.fincombank. Comrat Str. Ion Creangă. mun. Mircea cel Bătrîn. Ştefan cel Mare. Moscovei. www. Puşkin 26.9. 27. 20A. mun. 10 mun. Floreşti Str. 73. Chisinău Str. 31. Pobeda. Bălţi Str. 20. Chişinău. Orhei Bd. Dacia. 1. mun. Naţională. or.com Reţeaua de filiale: Telefon Filiala Adresa juridică Conducătorul Telefon anticameră 22-74-35 34-67-15 56-01-41 (231) 6-29-68 (235) 2-74-36 44-42-95 59-24-01 (299) 2-08-16 (256) 2-11-02 (250) 2-57-67 (236) 2-39-96 (298) 2-60-71 (246) 2-27-93 secţie relaţii cu clientelă Filiala №1 Filiala №2 Filiala №3 Filiala №4 Filiala №5 Filiala №6 Filiala №7 Filiala №8 Filiala №9 Filiala №10 Filiala №11 Filiala №12 Filiala №15 Str. Cahul Str. M. oficiul 13 or. Puşkin. Eminescu.: 22 74 35. Independenţei.Date de contact: Oficiul central: str. Independenţei. or. mun. or. or. Chisinău Str. Edineţ Şevcenco Ala Anatol Baxan Iulia Dumitru Ţepordei Maria Ion Rudenco Larisa Vasile Zaporojan Veronica Boris Ernu Zinaida Andrei Nicolaevschi Eugenia Gheorghe Creţu Nina Petru Romandaş Aliona Gheorghe Todorova Valentina Petru Grosu Minodora Grigore 2-60-73 2-26-51 2-57-63 2-05-44 77-66-63 6-29-69 2-77-32 44-47-72 59-24-04 3-30-00 2-46-40 Tabîrţa Alla Pantelei Ţîpliov Serhgei Vladimir 22-25-48 34-69-11 25 . 31 August. Chisinău Str. 74. mun. Ungheni Str. Chisinău Prospectul Rebublicii. or. 46. tel. 25. or. mun.

Banca Comercială autorizaţia BNM nr. 26 . 102109622 din 03. -starea financiară satisfăcătoare a clientului. lipsa necesităţii de prezentare a unui act costisitor de evaluare a patrimoniului emis de către un expert independent (în cazul în care suma creditului nu depăşeşte 500 000 lei). 2. 77 din 08. perisabilitatea şi valoarea pe piaţă a acestuia. 4. 34. istoria creditară pozitivă. Moldova 2001 telefon (+373 22) 27-43-86 fax: (+373 22) 54-05-10 Date generale: Banca Comercială “Investprivatbank” S. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: existenţa capacităţii de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit).08. posibilitatea de a achita dobânda pentru utilizarea creditului pe parcursul a primelor 10 zile a fiecărei luni calendaristice.capacitatea de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit). Destinaţia creditelor Completarea mijloacelor circulante Achitarea pe contractele de import Procurarea imobilului Construcţia Termenul 1-2 ani 27% anual + comision pentru eliberarea creditului (de la 1% până la 2% din suma eliberată) conform graficului de plăţi sau la scadenţa creditului Rata dobînzii Rambursarea Condiţii de acordare . acţionari.2001 str. răspunsul la cererea privind eliberarea creditului se acordă în timp de 2 zile bancare. o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. lipsa penalităţii pentru suma creditului rămasă pînă la disbursarea sumei totale a creditului (în cazul în care clientul nu doreşte disbursarea sumei totale a creditului) .A. Pînă în prezent. totodată. banca a reuşit să se afirme pe piaţa financiară autohtonă în calitate de o instituţie financiară multifuncţională şi cu profitabilitate stabilă creîndu-şi. Sciusev nr.08. Preşedintele băncii este Domnul Ivan CHIRPALOV (telefon anticameră:(+373 22) 27-43-86). Tipuri de credite acordate: Nr 1. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.1994 reînregistrată la nr.INVESTPRIVATBANK S. -istoria creditară pozitivă. Chişinău. clienţi si proprii angajaţi.A. partener de afaceri fidel şi o companie atractivă pentru investitori. 3. starea financiară satisfăcătoare a clientului. Avantajele creditării la BC ”Investprivatbank”SA: lipsa penalităţii pentru achitarea înainte de termen a creditului. din momentul înaintării acesteia. -argumentarea tehnico-economică realizabilă 1-2 ani 1-2 ani 1-2 ani Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: La evaluarea gajului se iau în consideraţie lichiditatea gajului. a fost fondată ca societate pe acţiuni la 8 august 1994 în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

str. bd. Chişinău. str. Chişinău. 9.7 7. Kiev.md Tariful 200 lei 200 lei pînă la 2% 1% din soldul creditului pentru fiecare 3 luni. 4. 3 Adresa juridică mun. 0. 7.25% 50 USD conform tarifelor telefonice 300 MDL 2.8 8. gratis gratis Rata procentuală la credit +50 puncte Rata procentuală la credit +50 puncte 27 . 1 Filiala nr.md www. 7.md www. controlul şi expedierea documentelor Plata Anularea garanţiei Cheltuieli de comunicare telefon/fax Prezentarea rapoartelor contabile trimestriale de către debitori cu intîrziere Examinarea cererii de acordare a creditului .4 7. 71-62-89 tel. 11. Republica Moldova.5 7.2% 40 USD 50 USD min 0. 43-80-51 pagina web www. MD-2001 Telefon: (+373 22) 27-43-86. 70 mun.persoane juridice .persoane fizice Comision pentru eliberarea creditului Comision pentru prorogarea dosarului de credit Comision pentru deschiderea liniei de credit Perfectarea contractului de gaj Servicii de consultanţă financiară Emiterea garanţiei bancare Comision pentru perfectarea garanţiei Pre avizare Avizare Amendament Primirea. 34. Sciusev.15% 50 USD min 0. 134 mun. Ştefan cel Mare şi Sfânt.md Reţeaua de filiale: Filiale Filiala nr.6 7. 6.persoane juridice . Chişinău.3 7.1 7. 5.2 7.4% din soldul p-u o lună pînă la 3% 200 lei Conform contractului Tariful minim 500 MDL 3%-10% anual din suma garanţiei 200 MDL 30 USD 50 USD min 0.Tarifele la credite şi garanţii eliberate: Nr. 16/1 Telefon tel. Denumirea serviciului Perfectarea dosarului de credit . 10. or.ipb.ipb. 2 Filiala nr. e-mail: ipb@ipb. 1.persoane fizice Rata procentuală la credit expirat Rata procentuală la dobînda expirată Date de contact: Oficiul central: str. 3. 22-70-10 tel. I Creangă. fax: (+373 22) 54-05-10. Chişinău.ipb.

Preşedintele Consiliului de Administraţie este Domnul Nicolae DORIN (tel. str. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Deoarece activitatea de creditare este însoţită de riscuri semnificative. cont de corespondenta 35210749 la Centrul de decontări al Băncii Naţionale a Moldovei Tel. banca comercială „Mobiasbancă” acordă credite numai companiilor care corespund următoarelor criterii: sunt persoane juridice înregistrate care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare. participă cu mijloace proprii în finanţarea proiectului creditat cu cel puţin 30% din suma totală a proiectului. finanţarea investiţiilor persoanele juridice şi fizice lei moldoveneşti. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.12 luni Linia de credit: Destinaţia creditului finanţarea mijloacelor circulante Beneficiarii eligibili persoanele juridice şi fizice Valuta lei moldoveneşt. Totodată. a fost înfiinţată la 4 iunie 1990 şi este astăzi o instituţie financiară de tip universal ce oferă o gama completă de servicii atît persoanelor juridice cît şi celor fizice. Astfel.54-19-74. EURO 28 . Tipuri de credite acordate: Gama de servicii oferită de către banca comercială „Mobiasbancă” în domeniul creditării cuprinde următoarele tipuri de produse creditare de bază: credite clasice Credite clasice: Destinaţia creditului Beneficiarii eligibili Valuta Dobînda Termenul Rambursarea Garanţii Avantaje linii de credit credite overdraft finanţarea mijloacelor circulante.Republica Moldova. lichiditate şi posibilitate de monitorizare. fax 54-19-74 Date generale: Banca Comercială pe Acţiuni "Mobiasbancă" S. or.Chişinău. banca gestionează creditele din liniile de credit ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). .60 luni în rate conform graficului stabilit in dependenta de fluxul mijloacelor băneşti a companiei vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” posibilitatea de a beneficia de perioade de gratie la rambursarea creditului pînă la 6 .A.(+373 22) 54-19-74). oferă garanţii de rambursare a creditului satisfăcătoare pentru bancă după volum. EURO se calculă la suma creditului efectiv eliberată . MD-2012. dolari SUA. În prezent direcţia prioritară de activitate a băncii constituie creditarea. componenţa. bazîndu-se pe metodica internaţională şi standardele aplicate la creditarea business-ului mic si mijlociu. posedă experienţa de succes în business de numai puţin de 6 luni.pentru finanţarea mijloacelor circulante – 18 luni. banca realizează propriul program de susţinere a activităţii de antreprenoriat şi efectuează creditarea aplicînd un sistem flexibil de rate ale dobînzilor. situaţia financiar-economică a companiei (a grupei de companii) este satisfăcătoare.pentru credite investiţionale . dolari SUA. precum şi structurilor financiare străine. 54-19-71.Stefan cel Mare 81A Cod 280101749.

Este de menţionat că. parcursul termenului de creditare şi accesul lipsa influenţei esenţiale a fluctuatei preturilor şi a cererii asupra obiectului asigurării. . mijloace de transport. corespunderea criteriilor de calificare pe suficienţa valorii gajului pentru rambursarea întreg termen de creditare. . utilaje şi echipamente. capacitatea împrumutatului de a asigura lichiditate înaltă (posibilitatea transformării condiţii de păstrare a obiectului gajului pe rapide a gajului în mijloace băneşti). dolari SUA.oferă posibilitatea obţinerii în orice moment* (parţial sau în totalitate) a surselor din cadrul liniei de credit. convenabil pentru client. Pentru sumele nesolicitate se va calcula doar un comision minim de rezervare (angajament) Termen pînă la 18 luni Rambursarea în orice timp.nu este necesară existenţa gajului (drept garanţie servesc rulajele de pe cont.economie de timp – trecere prin procedura de aprobare a overdraftului şi semnarea contractelor doar o singură data pînă la încheierea contractului. asigurarea propusa trebuie să acopere suma creditului şi a dobînzii aferente şi să corespundă următoarelor criterii de calificare: lipsa reclamaţiilor din partea altor creditori deţinerea drepturilor de proprietate asupra asupra obiectului gajului. suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit.setul minim de documente necesar pentru examinarea cererii de primire a overdraftului Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj BC„Mobiasbancă” SA acceptă următoarele: bunuri imobile. ce dispun de mijloace sau de surse stabile de mijloace. obligaţiunilor pe credit. valori mobiliare. mijloace băneşti.presupune economisirea plăţilor aferente dobînzii. . starea financiară stabilă şi istoria creditară ireproşabilă). In continuare overdraftul lucrează în regim automat fără necesitatea de a contacta banca de fiecare dată cînd apare nevoia de bani. altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv datoria debitoare). Rambursarea în orice timp convenabil pentru client cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii cesiunea încasărilor băneşti în favoarea băncii Avantaje . în acelaşi timp fiecare tranşă primită a overdraftului trebuie să fie rambursată în termen de 25 zile din momentul acordării.flexibilitatea absoluta. EURO Dobînda se calculează pe suma efectiv utilizată Termen maximum 12 luni. contul va fi alimentat în regim automat cu suma necesară pentru a efectua transferul) Beneficiarii clienţii cu rulaje lunare stabile şi reputaţia financiară bună Limita creditului nu mai mult de 25% din suma încasărilor lunare în contul de decontare Valuta lei moldoveneşti. . obiectului gajului.este un mijloc eficient de optimizare a fluxurilor băneşti ale întreprinderii. folosirii repetate a resursele creditare într-un număr nelimitat de ori * cu conditia de a nu depasi limita de creditare stabilită Credite Overdraft Destinaţia creditului acoperirea deficitului temporar de mijloace băneşti din contul curent şi susţinerea operativă a solvabilităţii clientului (în cazul lipsei sau insuficienţei mijloacelor băneşti în contul curent pentru efectuarea dispoziţiilor de plată depuse. . Dobînda În calitate de asigurare suplimentară pot fi prezentate garanţii ale persoanelor terţe. Evaluarea gajurilor se efectuează prin aplicarea scontului asupra valorii de piaţă a acestora.se calculează doar pe suma efectiv utilizată din linia de credit.economie de mijloace – dobînda se plăteşte doar pentru sumele real utilizate. rambursării banilor primiţi. . stocuri de mărfuri şi materiale. cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” Avantaje . care se determina de către agenţiile de evaluare independente. 29 . băncii pentru verificare şi evaluare ulterioară.

întreprinderile micului business sau gospodăriile agricole din Republica Moldova a căror total active (fără includerea de pămînt şi clădiri) nu depăşeşte suma echivalenta în Lei moldoveneşti de $250. .000 dolari SUA 30 .finanţarea activităţii de export şi pre-export la întreprinderile industriale care produc marfa de export şi încasează venituri în valută orice tip de activitate (cu excepţia celor enumerate în compartimentul „Restricţii la beneficiere” /rîndul 3 a tabelului în cauză/) Beneficiarii eligibili - întreprinderile mici şi mijlocii întreprinderile mici şi mijlocii microîntreprinderi din Republica Moldova a căror număr total de angajaţi permanenţi nu depăşeşte zece persoane.Liniile de creditare şi programe speciale pentru creditarea businessului mic şi mijlociu: Program de Facilitare a Comerţului (Trade Facilitation Program) susţinut de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) susţinerea operaţiunilor de import/export ale întreprinderilor mici şi mijlocii private din Republica Moldova Destinaţia Linia de Credit a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Program de garantare a împrumuturilor susţinut de către USAID . modernizării şi diversificării capacităţilor de producţie.finanţarea capitalului circulant în vederea măririi capacităţii de producţie sau pentru întreprinderile nou-create pe baza proiectelor concrete sau a programelor investiţionale.finanţarea proiectelor concrete sau programelor investiţionale în scopul creării. .

conform condiţiilor actuale de piaţă pîna la un an pînă la 6 luni negociabilă. rambursarea sau răscumpărarea unui împrumut deja existent.activităţi ce contribuie la producerea.000 Dolari SUA pentru fiecare întreprindere mică sau gospodărie agricolă . producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari.bunurilor sau serviciilor care urmează a fi utilizate cu precădere pentru a satisface nevoi militare sau pentru a susţine activitatea politiei sau alte activităţi ale organelor de drept. promovarea si utilizarea tutunului echivalentul în Lei moldoveneşti a următoarelor sume – (1) $ 5.activităţi ce înrăutăţesc considerabil starea parcurilor naţionale sau a unor zone similare aflate sub protecţie sau introduc animale sau plante exotice in astfel de zone. împrumuturile vor fi acordate în lei moldoveneşti. jocuri de noroc. investiţii in hârtii de valoare pe termen scurt. conform condiţiilor actuale de piaţă - Rata dobînzii Termenul Perioada de graţie negociabilă.daca debitorii calificaţi au venituri preponderent în dolari SUA.000 Dolari SUA pentru fiecare micro-intreprindere. investiţii in hîrtii de valoare pe termen scurt. activitatea speculativa de investiţii. jocuri de noroc.echipament. .- producerea armelor. . cercetări sau/şi servicii legate de sterilizare involuntară sau efectuarea avorturilor ca metoda de planificare a familiei. orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice - producerea armelor. EURO. . activitatea speculativa de investiţii. cazinouri sau spatii de acomodare in care sunt amplasate sau se planifică amplasarea activităţilor cu jocuri de noroc. . . aprovizionări pentru întreprinderi ce practica activităţi cu jocuri de noroc sau orice hoteluri. . sau lei moldoveneşti negociabilă. orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice Restricţii la beneficiere Suma creditului pîna la 300 000 USD pîna la 250 000 USD Valuta dolari SUA sau altă valută liber convertibilă dolari SUA refinanţarea. producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari.dacă debitorii calificaţi au venituri preponderent în lei moldoveneşti.utilaj pentru jocuri de noroc. si (2) $ 150.finanţarea pesticidelor sau echipamentelor de exploatare forestieră. . conform condiţiilor actuale de piaţă pînă la 5 ani pînă la 12 luni 31 . împrumuturile pot fi acordate în dolari SUA.

2 „ICAM” Filiala Nr. Chişinău. 4 „Dacia” Filiala Nr. 81-a. MD-2068 str. MD-3909 str. 7 „Renastere” Filiala Nr. Dacia 27. Ştefan cel Mare şi Sfint 81a. mun. or. MD-3112 Directorul filialei Alexandru Radu Olga Pasinschi Tatiana Birlanean Angela Vasilita Oleg Visnevschii Sergiu Bulibas Anatol Colta Galina Raileanu Ion Turcan Natalia Chiciuc Telefon anticameră (373 22) 54-50-11 (373 22) 29-52-33 (373 22) 27-04-76 (373 22) 45-07-89 (373 22) 55-15-63 (373 22) 43-99-10 (373 265) 2-21-72 (373 22) 22-49-19 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 Expert creditar (373 22) 29-52-34 (373 22) 27-92-65 (373 22) 47-33-09 (373 22) 57-13-34 (373 22) 44-31-18 (373 265) 2-21-74 (373 22) 22-49-18 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 32 . MD-6501 bd. Moscovei 2. mun. Bălţi. Mircea cel Bătrîn 2. Tighina 65. Anenii Noi. mun. Renaşterii 11. 5 „Riscani” Filiala Nr. 1 „Stejaur” Filiala Nr. 9 „Centru” Filiala Nr. mun. 11 „Bălti” Adresa juridică bd. web: www. MD-2044 bd. Cahul. Chişinău.md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Nr. Alexandru cel Bun 5. mun. mun. Ştefan cel Mare şi Sfînt.Date de contact: Oficiul central: Bd. mun. Chişinău. mun. or. 6 „Aneni” Filiala Nr. Ungheni. Chişinău. Barbu Lăutaru 26. Chişinău. Chişinău Telefon: serviciul informaţie (+373 22) 27-92-69. Concilierii Naţionale 2. MD-2004 str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 196. MD-2060 bd.mobiasbanca. MD-2012 bd. MD-3606 str. 8 „Ungheni” Filiala Nr. MD-2001 bd. 10 „Cahul” Filiala Nr. MD-2005 str. Republicii 20/16. 3 „Ciocana” Filiala Nr. Chişinău. mun. Chişinău. or.

servicii de brokeraj. completarea capitalului circulant 33 . cum ar fi: deschiderea şi deservirea conturilor bancare multivalutare. de dezvoltare sau reabilitare.C. Conducătorul Băncii este Domnul Victor CIBOTARU (telefon anticameră: (+373 22) 57-67-33). "MOLDINDCONBANK" S. din contul resurselor de recreditare Beneficiarii eligibili Întreprinderi private (mai mult de 50% capital privat) 2. consultanţa în sfera investiţiilor. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filiala a Stroibankului din URSS. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova.C. care are posibilitatea de a presta toate tipurile de servicii bancare moderne pentru persoane fizice şi juridice.Date generale: Banca comercială pentru industrie şi construcţii – B. În prezent ea este o instituţie financiară universală. susţinut financiar de Banca Mondială Termen Pînă la 3 ani. "MOLDINDCONBANK" S. ulterior reorganizată în Banca republicană moldovenească a Promstroibank-ului din URSS sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale şi locative. deservirea complexa in orice oficiu al băncii.: universalitatea . acceptarea unui larg spectru de depozite şi păstrarea valorilor în safeuri individuale. servicii bancare electronice. o atenţie deosebită fiind acordată dezvoltării bussinesului mic şi mijlociu. Liniile de creditare În cadrul Băncii Comerciale „MOLDINDCONBANK” au fost deschise liniile de creditare din cadrul resurselor organizaţiilor financiare internaţionale.000 USD Termen pînă la 3 ani 6 luni Beneficiarii eligibili Întreprinderile mici şi mijlocii Pentru proiecte noi. banca a fost transformată într-o bancă comercială pe acţiuni pentru industrie şi construcţii – B. a întreprinderilor complexului energetic. prin decizia Adunării de Constituire din 25 octombrie 1991. emiterea şi deservirea cardurilor şi cecurilor. Avantajele creditării la BC „MOLDINDCONBANK” S.A.A. emiterea cambiilor bancare. condiţiile de eligibilitate pentru beneficiere din resursele nominalizate fiind următoarele: 1. implementarea continuă a tehnologiilor performante. Linia de credit oferită de către Directoratul Liniei de Credit în cadrul Primului Proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat.A. Linia de Credit oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) Suma maximă 500. transferuri băneşti rapide. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. După destrămarea URSS. de transport şi telecomunicaţii.prestarea clienţilor săi unui spectru larg de servicii. Banca are o reţea de filiale ramificată pe tot teritoriul ţării care se extinde în continuu şi oferă posibilitatea clienţilor săi să beneficieze de condiţii avantajoase de creditare.

suma maximă. susţinut financiar de Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie. Beneficiarii eligibili Persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor.000 MDL. 25%capital circulant 4. împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pe un termen pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani. înregistrate sub orice formă juridică.minimum 20% din costul subproiectului Termen pnă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii rdusă. corelată cu rata medie a inflaţiei Linia de credit oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii Scopul proiecte noi. ş. Linia de credit oferită de către Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale.100.5. echivalentul în lei .a) împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pînă la un termen de 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani Beneficiarii eligibili îtreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol (cu excepţia mun.420. livezi. sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun. angajate în activitate de fermier.întreprinderi cu mai mulţi proprietari 30. Chişinău şi mun. de prelucrare. Chişinău) 5.a).70. Linia de credit oferită de către Proiectul de Finanţare Agricolă.250.000 USD (în cazuri excepţionale. linia generală .000 USD Termen pînă la 3 ani 34 . livezi.investiţii. linia generală .000 USD. susţinut financiar de Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie.3.000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite). producţie sau comercializare agricolă.000 USD Contribuţia beneficiarului Linia specială – minimum 10% din costul sub-proiectului. echivalentul în lei . Bălţi) Suma maximă Linia specială .000 USD. de dezvoltare sau reabilitare. Suma maximă 30. întreprinderi cu un singur proprietar . ş. completarea capitalului circulant Suma maximă 500. corelată cu rata medie a inflaţiei Condiţii suplimentare eliberarea creditelor are următoarea proporţie: 75%.000 USD) Contribuţia beneficiarului minimum 10% din costul total al investiţiei Termen pînă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii redusă.

„MOLDINDCONBANK” S. 5. constituind 100 000 MDL. prime. Termenul creditului este de până la 2 ani şi se acordă în monedă naţională.000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite.min. 20% din costul sub-proiectului Termen: până la 5 ani* Rata dobînzii: redusă. Chişinău şi mun. repararea imobilului. echivalentul in lei 420. Credite "pentru management" Este un produs nou pentru persoane fizice . sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun. etc. facilitate de overdraft Set redus de documente Scop: acoperirea decalajului temporar între încasări şi plăţi Termen: foarte scurt (pînă la 1 lună) Rambursarea: pe măsura intrărilor în cont. Bălţi) Suma maximă: linia specială . 10% din costul total al investiţiei Termen: până la 5 ani (graţie pînă la 2 ani)* Rata dobânzii: redusă. Termenul de valabilitate a contractului de credit este de 12 luni. Rambursările lunare (credit + dobândă) să nu depăşească 50% din salariul lunar al solicitantului. producţie sau comercializare agricolă. Termen: de la 18 luni Forma de eliberare:credit. Să aibă viză de reşedinţă permanentă în Republica Moldova. Buletin de identitate (original + copie). punerii la evidenţă şi perfectării documentelor ceconfirmă dreprul de proprietate asupra automobilului. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. Termenul pentru care se acordă creditul este de max. linie de credit Credite pentru capital circulant Scop: finanţarea capitalului circulant Termen: scurt şi mediu (1 – 18 luni) Forma de eliberare: credit.000 USD. corelată cu rata medie a inflaţiei *În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţa de vie. Linia de credit overdraft pe conturile de card salarial se acordă doar deţinătorilor de carduri salariale Cirrus/Maestro eliberate de bancă în bază de contract cu deţinătorul. Chitanţe de plată la zi a serviciilor comunale. echivalentul in lei 70. Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Acreditive documentare Scop: procurări din import Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Garanţii şi acreditive documentare confirmate de BERD Scop: operaţiuni comerciale de import-export Termen: până la 12 luni. livezile. etc. impozitelor şi accizelor necesare pentru achitare la înregistrarea automobilului.000 USD) Contribuţia beneficiarului: min. 25% . Copie a actului de proprietate (conform adresei din BI). Cerere de credit. Solicitantul trebuie să dispună de mijloace proprii în suma adecvată pentru achitarea taxelor vamale. Rambursarea se efectuează în mod automat în momentul intrării sumelor în cont (salariu. Creditele nu au destinaţie concretă şi se acordă pentru finanţarea necesităţilor personale suma max. Vechimea la locul de muncă actual – minim 1 an (pentru creditul „pentru management şi de trezorerie).Principalele categorii de produse oferite de către B.000 MDL. Documente necesare 1. Credite pentru procurarea automobilelor Creditele pentru procurarea automobilelor sunt credite investiţionale de consum care se acordă persoanelor fizice. cu posibilitatea prolongării ulterioare Persoane fizice Credite investiţionale Scop: procurarea. Suma creditului constituie 70 % din valoarea automobilului. 4. precum şi persoanelor fizice sunt: Întreprinderile mici şi mijlocii Credite investiţionale Scop: proiecte investiţionale Termen: de la 18 luni Forma de eliberare: credit. întreprinderi cu un singur proprietar – 5. 6. precum şi altor obiecte de valoare. Beneficiarul trebuie să-şi deschidă cont de card la bancă. Asigurare la creditul dat serveşte automobilul procurat din contul creditului cu asigurarea „Casco” în favoarea băncii sau alt gaj lichid (imobil).).000 USD. credit revolving Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale (IDA) Beneficiari: persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. 2. Certificat privind salariul lunar. 10% din costul sub-proiectului.capital circulant Proiectul de Finanţare Agricolă a FIDA (Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă) Beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol (excepţie mun. care se acordă pentru necesităţi personale neindicându-se destinaţia. de prelucrare.manageri şi specialişti de vârf ai întreprinderilor mari care sânt clienţi ai băncii şi au vânzări nete medii lunare mai mari de 1 000 000 MDL şi înregistrează profit. de rambursare este de 12 luni. angajate în activitate de fermier. Modalitatea de acordare a creditului la dorinţa clientului: direct sau prin transferarea creditului la contul de card emis de către bancă solicitantului. linie de credit Overdraft pe card de debit Creditele overdraft pe cont de card salarial reprezintă credite de consum care se acordă clienţilor pentru necesităţi primordiale de consum şi acoperirea unor lipse de disponibil bănesc pe perioade scurte de timp. Credite cambiale Scop: achitarea cu furnizorii de resurse şi mărfuri Termen: scurt (1-12 luni) Modalitatea: prin eliberarea cambiei Credite documentare Garanţii bancare Scop: • operaţiuni comerciale interne şi de import-export • participarea la tendere pentru achiziţii publice şi la privatizare • amânarea plăţii TVA la vamă • garantarea plăţii avansului • garantarea unui credit • garanţii de bună execuţie ş. se acordă doar pentru procurarea automobilelor noi de la distribuitorii oficiali din ţară.250. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. întreprinderilor mici şi mijlocii.a): . înregistrate sub orice formă juridică. Scrisoare de garanţie emisă de întreprindere în favoarea Băncii (pentru creditul „pentru management). Copia integrală a cărţii de muncă (vizată de persoana autorizată şi ştampilată). corelată cu rata medie a inflaţiei Eliberarea creditelor vor avea urmatoarea proportie: 75% investitii. linia generală .000 USD Contribuţia beneficiarului: linia specială . linia generală .IFAD pina la 15 ani (graţie pînă la 5 ani) Overdraft . ş.C. Perioada max. Aceste credite se acordă fără gaj şi fără giranţi până la suma maximă de 5 000 MDL. Credite de trezorerie Este un produs nou pentru persoane fizice. Chişinău) Suma maximă: 30.000 USD (în cazuri excepţionale suma maximă – 100. Creditele se acordă cu termen de până la o lună şi pot fi rambursate integral sau în rate.RISP pina la 15 ani (graţie pînă la 3 ani) . 3. Cerinţe faţă de solicitant Să fie cetăţean al Republicii Moldova. Persoana poate să-l utilizeze pentru orice scop ce nu contravine legislaţiei în vigoare.min.A. 12 luni. 35 .întreprinderi cu mai mulţi proprietari – 30.a. Credite lombard Creditele lombard reprezintă credite de consum oferite persoanelor fizice care presupun amanetarea articolelor de juvaierie: metalelor şi pietrelor preţioase.

web: www.00-16. Ungheni.17.00 . 31 August. e-mai: info@moldindconbank.30. zile de odihnă: sâmbătă. duminică 8. Boico. s.00 fără pauză. casa valutară.00 . duminică 8. duminică 8.00. 30 4601. bd.com Reţeaua de filiale: Denumirea filialei CENTRU TELECOM TRANS INVEST REMIZ ONEST BĂLŢI ORHEI REZINA DONDUŞENI EDINEŢ SOROCA STRĂŞENI LEOVA Director Sergiu Teleşco Oleg Burdujan Nina Ţurcan Zinaida Torgai Ludmila Nebesnaia Valentin Armaş Sergiu Sergentu Nina Bogdanova Aurel Bucătaru Marina Urzică Ludmila Beregulenco Parascovia Jereghi Adresa 2012. str. 76-A 2068.00-12. zile de odihnă: sâmbătă. Armenească 38.00-15. duminică 8.00 pauză 13. fax. Leova. Briceni.30.00 .30-13.00-13.00 . 23780 (373 253) 24177.00 pauză: 12.30 . duminică 8.00 . str. 7A 3600.13. str. (373 22) 27. 38A 5400. str. or.30 zile de odihnă: sâmbătă. str. 20242 (373 243) 24595. 24266 (373 236) 27151. zile de odihnă: sâmbătă. str.00 fără pauză. Orhei. Independenţei .30-15. or.30.00 fără pauză.16.Vasile Lupu.00.14. 23507 (373 247) 24963.91. mun.00. duminică 8. 71395 (373 234) 23201. Soroca . zi de odihnă: duminică 8.14. pauză: 12. or. 576734 (373 22) 228073 (373 22) 434607.00 –16. Căuşeni.17.00–17. or. zi liberă: duminică 8. 22637 (373 254) 22659. 10 4300. Independenţei.00 pauză 13. mun. zile de odihnă: sâmbătă.30-15. 104 3000. 22690 (373 263) 22487. 27527 (373 274) 25556.14. duminică 8. 24839 (373 250) 23206.Hînceşti. Giurgiuleşti. zi de odihnă: duminică 8. Independenţei.30 pauză:13.18.30 . r-l Cahul.00 zile de odihna: sâmbătă. duminică 8. 31 6301. 434481 (373 22) 235667 (373 22) 764919. zile de odihna: sâmbătă.00.00 – 16.30-14. Edineţ.00 pauză 13.00-13.45 duminică 8. Bălţi.00 . bd. fără pauză zile de odihnă: sâmbătă.00 fără pauză. or.00 pauză 13. Eminescu.00 zile de odihnă: sâmbătă. Ştefan cel Mare. str.com. duminică 8. duminică. Mihalcea Hîncu. 123 A 2043.17.00 .00 -14. zile de odihnă: sâmbătă. tel.00-17. 20A 3501. str.30 Telefon de contact (373 22) 576727.17.00 pauză 13. str. 2Ŕ 7400. 59 3401.36 5000.00 .00.14. 22656 (373 251) 23790 (373 246) 22690 (373 230) 23606 (373 237) 22364.00 8. str. Chişinău. Chişinău.00 -17. fără pauză. 8 3700. zile de odihnă: sâmbătă.30 pauză 13. Mateevici. mun. or. or.00 – 16. 763522 (373 231) 23548 (373 235) 22690. zile de odihnă: sâmbătă. duminică 8. mun. 6/1 3100. zile de odihna: sâmbătă.00 zile de odihnă: sâmbătă.00 fără pauză sâmbata 9. 38 2012. Chişinău.00 sâmbătă: 9.sâmbătă: 8.17.00.17.30 . 14/1 2001. duminică 8. str.125 4701. 2 5106.00 pauză 13.00 . Ştefan cel Mare.00 zile de odihnă:sâmbătă.00 .00 . 27August. duminică 8. str. Chişinău.00 pauză 13.95.14.00 .Armenească.00 fără pauză. or. mun. str.00 .30-16. (373 22) 57-67-82. casa-8.00. str. Rezina. Chişinău. duminică 8. 24 Codul băncii 280101309 280101332 280101329 280101317 280101319 280101321 280101333 280101335 280101327 280101326 280101337 280101324 280101318 Programul 8. 9A 280101322 280101323 280101342 280101341 280101344 280101346 280101347 36 .Date de contact: Oficiul central: str. or Floreşti. Donduşeni. Taraclia. Independenţei. Străşeni. Anatol Popovici. mun. 31 August. Independenţei. Comsomolului.14. duminică 8. or. or. str. or.30-16.00 pauză 13. or.00 fără pauză zile de odihnă: sâmbata.00-14. M. str. str. Sciusev.14.00 sâmbătă: 8. zile de odihnă: sâmbătă. duminică. duminică 9. Moscovei.moldindconbank. str.30 – 16. 25676 GIURGIULEŞTI HÎNCEŞTI BRICENI FLOREŞTI CĂUŞENI UNGHENI TARACLIA Valentina Bostan Toader Mereacre Elena Gonciariuc Ghenadie Nour Nicolae Platon Maria Rusu Dumitru Siumbeli 5318.00-14.00–16.

istorie creditară pozitivă. procurarea şi amenajarea terenurilor. şi este astăzi lider incontestabil în sectorul bancar al Republicii Moldova.A. Avantajele creditării la BC „Moldova-Agroindbank” S. posibilitatea acordării clientului mai multor produse creditare. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: formarea şi completarea capitalului circulant.A.: orientarea maximă spre client şi oferirea întreprinderii produselor creditare corespunzătoare domeniul ei de activitate. precum şi a cererilor pentru eliberarea creditelor. procurarea fondurilor fixe. lung (mai mare de 5 ani). Cerinţe faţa de beneficiarii creditelor: înregistrarea şi desfăşurarea activităţii în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. aplicarea schemelor flexibile de eliberare şi rambursare a creditelor. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip deschis. a fost fondată la 8 mai 1991. luarea deciziei referitor la posibilitatea acordării creditului în baza evaluării întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor după sistemul „credit scoring”. fiind succesorul fostei bănci teritoriale a băncii specializate „Agroprombank” din fosta URSS. lipsa. sădirea plantaţiilor multianuale. - Termenul: scurt (pînă la 1 an). achitare a dobînziilor. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi cu Răspundere Limitată.A. a producţiei noi. procurarea imobilului cu destinaţie de producţie. mediu (pînă la 5 ani). oferirea informaţiei juridice şi financiare despre activitate în volumul. Preşedintele băncii este Doamna Natalia VRABIE (telefon anticameră: (+0373 22) 22-27-70). care să permită o evaluare adecvată a situaţiei clientului. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip închis. 37 . şi efectuarea plăţilor în valuta naţională şi străină prin intermediul acestor conturi. 10000 lei – pentru formaţiunile. la momentul depunerii cererii pentru credit. cerinţe faţa de capitalul statutar: 5400 lei – pentru formaţiunile. dezvoltarea noilor tehnologii. confidenţialitatea informaţiei. procedura simplificată de evaluare a întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor. reutilarea tehnică. dispunerea sau deschiderea contului curent şi valutar la BC”Moldova-Agroindbank”S.Date generale: Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S. mijloacelor de transport. a datoriilor restante faţă de bancă sau faţă de alte bănci. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. 20000 lei – pentru formaţiunile. reconstrucţia şi modernizarea procesului de producere.

gospodării ţărăneşti. din cadrul Liniei Speciale de Credit: pentru o afacere individuală-70. societăţi în nume colectiv.000 MDL Credite din mijloacele împrumutate a Republicii Moldova de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) . care pot beneficia 38 . de turism. inclusiv a plantaţiilor multianuale. Rambursarea: Rambursarea creditului are loc de regulă lunar. care este determinată de politica de preţuri. prin intermediul deschiderii liniilor de credit. poate fi stabilit un altfel de grafic de rambursare (spre exemplu. în baza unui grafic stabilit. asociaţi de gospodarii de fermieri. care activează în forma organizaţional – juridică de societăţi pe acţiuni. Perioada de graţie: La rambursarea creditului şi plata dobînzii perioadele de graţie se stabilesc pentru produsele creditare. susţinut financiar de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) . ambalării.investiţii pentru dezvoltarea producţiei agricole. comerciale. inclusiv în societăţii industriale.Rata dobînzii: Banca aplică. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea bunurilor acceptate de banca în calitate de gaj se efectuează de către specialistul băncii. prelucrare.societăţi agricole de producere. prin oferirea de garanţii şi emiteri a acreditivelor confirmate de bancă. Valuta: Lei moldoveneşti.). comercializării şi altor activităţi aferente sub-sectoarelor agriculturii.a. dolari SUA. înregistrate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova sub orice formă organizatorico – juridică şi care corespund acrelor normative şi standardelor băncii Denumirea liniei de creditare Beneficiarii eligibili investiţiile capitale pentru dezvoltarea diferitor domenii de activitate economică în spaţiul rural Destinaţia împrumutului Valoarea maximă a 30.investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. de artizanat etc. overdraft-urilor. pentru o afacere în grup – 420. comercializare sau de prestări serviciile agricole. o rată flotantă a dobînzii. EURO. trimestrial). asigurarea creditului cu gaj lichid trebuie să constituie nu mai puţin de 140% din suma creditului solicitat. depozitării.investiţii pentru dezvoltarea altor activităţi economice în spaţiul rural.întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol. . . cu preponderenţa. Liniile de creditare: Credite acordate în cadrul proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP).000 USD (cu excepţia cooperativelor de producere şi asociaţiilor de gospodarii ţărăneşti. credite pentru cheltuieli curente la creşterea culturilor agricole ş. În cazul. condiţiile de acordare ale cărora permit astfel de acţiuni (credite de investiţie. eliberării creditelor revolving. De regulă.000 MDL. în care activitatea clientului este supusă acţiunii influenţelor sezoniere sau altor devieri de ordin ciclic. . societăţi cu răspundere limitată. întreprinderi individuale sau în alta formă de organizare juridică bazată pe proprietate privată şi angajată în activităţi economice în spaţiul rural . Modalităţile de acordare: prin intermediul eliberării directe a mijloacelor. .finanţarea capitalului circulant.

9.Cosmonauţilor.pentru creditele de termen mediu (cu excepţia investiţiilor în plantaţiile multianuale) – pînă la 5 ani cu o perioada de graţie de pînă la 2 ani. în dependenţa de scopul investiţiei. utilajul.md 39 .pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 8 ani. . str.000 USD) este stabilită şi revizuită o dată în 6 luni. (+373 22) 22-11-04 web: www.împrumutului din cadrul Liniei Generale de Credit mărimea maximă a împrumuturilor – 250. animalele procurate din contul creditului nu mai puţin de 10% din costul afacerii creditare bunurile imobile. terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit. Telefon: (+373 22) 22-80-51. animalele procurate din contul creditului Date de contact: Oficiul central: mun.maib. tehnica. pentru alte investiţii – pînă la 5 ani Termenul maxim Termenul de rambursare Perioada de graţie Contribuţia proprie a beneficiarului Gajul se stabileşte în dependenţă de termenii de producere şi comercializare a producţiei pînă la 3 ani nu mai puţin de 20% din costul afacerii creditare bunurile imobile. cu o perioada de graţie de pînă la 4 ani se stabileşte în dependenţa de scopul creditului şi de regulă coincide cu termenii de producere şi comercializare a producţiei Rata dobînzii pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 15 ani.000 dolari SUA flotantă dar preferenţială. terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit. Pentru împrumuturile acordate beneficiarilor rata dobînzii stabilită la momentul acordării rămîne constantă pe întreagă perioada de utilizare a creditului . tehnica.Chişinău. stabilită în conformitate cu politica dobînzilor în vigoare a băncii de credite în suma de pînă la 100. utilajul.

Plotnicov.Voda cel Cumplit.2 Chişinău nr.Stefan cel Mare.Eminescu Miron Costin Nisporeni Ocniţa Orhei Rezina Rîşcani Sângerei Şoldanesti Soroca Ştefan Vodă Străşeni Taraclia Teleneşti Ungheni Vulcaneşti Adresa juridică str.Eminescu.Independenţei. Ion Creangă 78 str.I.75 str.Burebista.Mahu.Eminescu.115 str.Alexandru cel Bun.Eminescu.Mateevici.32 str. 3 Chişinău nr.7a str.25 str.Renasterii.Pobeda.3 str. 49 str.8 str.10 str.5 str.Chişinău 5.Alecsandri.24 str.31August.Lenina.111 str.6 str Puşkin.Stefan cel Mare.Mitropolit Varlaam.centru nr.Tricolorului.182 str.37 str.126 str.Stefan Vodă.Srefan cel Mare.127 str.Stăuceni str.Independentei.Alexandru cel Bun.Reţeaua de filiale: Denumirea filialei Anenii-Noi Bălţi Buiucani Basarabeasca Briceni Cahul Călăraşi Cantemir Căuşeni Chişinău.Independenţei. Tighina. director al filialei Cimişlia Primov Ina Vicol Adelina Nicorici Ion Scutaru Anatol Dorogoi Tamara Afanasiev Leonid Jitariuc Tamara Nofit Galina Ivasiuc Ghenadie Tomşa Svetlana Plămădeală Natalia Olga Căpăţină.4 str.Stefan Vodă.3 str.20 str.27August.M.66 str.47 bd Dacia 30-3 str.115 str.Independenţei.45 str.29 str. Director al filialei Bălţi Iarovaia Raisa Gherasim Valeriu Eremeeva Liudmila Ţurcan Olga Fulga Eleonora Palancean Maria Telefon de contact Prefix Telefon 265 22590 231 29360 22 745858 267 22590 247 239 244 273 243 22 22 22 22 22 22 22 261 241 248 238 248 251 252 246 259 250 249 234 268 263 22 22 264 271 235 254 256 262 272 230 242 237 274 258 236 253 22590 32590 22590 22590 23086 237913 221809 271699 207034 506861 501917 319311 22590 22590 38265 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 226393 447004 22590 24517 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 24320 22590 22590 22590 40 . director-adjunct al filialei Basoc Maria.67 str.31 August.Stefan cel Mare.54 Director Solovei Larisa Zara Aurel Catruc Dumitru Capsamun Valentina Lavric Violina Groza Zaharia Griţcan Iulia Vicol Tatiana Ureche Valentina Ciubari Veta Miţcul Tatiana Dănuţă Ştefan Rogac Angela Nicolenco Tamara Cherina Maria Catană Viorel Ludmila Eremeeva.1Chişinău nr.Ceapaev.31August. director al filialei Taraclia Veveriţa Ion Burbulea Maria Ion Veveriţă.V.17 str.9 ars. 7 Chişinău Ceadîr-Lunga Cimişlia Cocieri Comrat Criuleni Donduşeni Drochia Edineţ Făleşti Floreşti Glodeni Hânceşti Ialoveni Leova M.Bulgara.56-a str.22 bd.19 str.Alexandru cel Bun.49 str. 205 str.Pacii.64 str. com.Independenţei.Chişinăului.V.M.Stefan cel Mare.Miron Costin.21 str.70 str. director-adjunct al filialei Guşan Ludmila Colbasiuc Nelea Negură Alexei Roman Jorj Iabanji Lidia Untilă Efimia Zara Aurel Fiodor.Alba Iulia 184-3 str.Biruintei.M.Budjacului.6 str.18 str. 6 Chişinău nr. 4 Chişinău nr. 73 str.5 str.21 str.

Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. analiză individuală a fiecărei propuneri a clientului. fiind astăzi una din cele mai stabile şi dinamice bănci comerciale din Republica Moldova. suficienţa capitalului. Hînceşti. mun. întregul pachet de acţiuni ale băncii aparţine Băncii Comerciale „Petrocommerţ” (Rusia) – lider recunoscut pe piaţa serviciilor bancare din ţara respectivă. personalitate de excepţie în sistemul financiar-bancar al ţării. 45. competenţă. 41 . precum şi dealer primar pe piaţa autohtonă a valorilor mobiliare. Actualmente. fax: (+373 22) 22-05-30 www. existenţa unui gaj solvabil. credite interbancare.unibank. Preşedintele Băncii este D-na Claudia Melnic. MD-2012 tel: (+373 22) 22-55-86. Mitropolit Bănulescu-Bodoni. Tipurile de credite acordate: în dependenţă de destinaţie: credite pentru agricultură. credite pentru construcţii şi deservirea drumurilor. în calitate de bancă regională cu sediul în or. credite de consum (individuale). credite pentru construcţii şi ameliorarea pămîntului. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: realitatea şi oportunitatea economică a proiectului propus pentru creditare. Avantajele creditării la Banca Comercială „Unibank”SA: operativitate.md Date generale: Banca Comercială “UNIBANK” SA şi-a început activitatea în ianuarie 1993.str. credite pentru procurarea imobilului. leasing financiar. rentabilitate). credite pentru întreprinderile industriei alimentare. corespunderea agentului economic criteriilor acceptate în Regulamentul privind activitatea de creditare a BC “UNIBANK” SA (presupune: lichiditate. credite pentru întreprinderile industrial-comerciale. solvabilitate. achiziţionarea în cauză constituind un imbold esenţial de dezvoltare a băncii şi o serie de avantaje incontestabile. credite pentru întreprinderile de combustibil şi energetică. Chişinău.

pe termen mediu (de la 1 an pînă la 5 ani). Creditarea întreprinderilor agricole Pentru anul 2005 condiţiile de beneficiere de programul de creditare a întreprinderilor agricole sunt: destinaţia creditului: creditul se acordă pentru procurarea combustibilului şi lubrifianţilor cu scopul efectuării lucrărilor de însămînţare şi colectare în sezonul agricol 2005. chimicalelor. respectiv. în valută străină (se acordă persoanelor juridice şi fizice care practică activitate de antreprenoriat în scopul decontărilor cu nerezidenţi în baza contractelor.). prevăzut în contractul de credit. banca acceptă producţie agricolă . de gaj a imobilului propus în calitate de gaj. în dependenţă de termenul utilizării creditului: pe termen scurt (mai puţin de 1 an). solvabilitatea gajului. condiţiile acordării: creditul se acordă cu condiţia plăţii preliminare a dobînzilor pentru întregul termen de utilizare a mijloacelor băneşti împrumutate. istoria creditară a clienţilor. grîu alimentar. în conformitate cu graficul expres cu oferirea unei perioade de graţie de la 1 pînă la 6 luni din momentul semnării contractului de credit (în funcţie de termenul creditului. utilaj etc. utilaj. relaţiile dintre clienţi şi bancă. bunuri imobile. overdraft (se acordă pentru completarea mijloacelor circulante în cazul lipsei acestora în contul curent al împrumutatului). tutun. terenuri de pămînt ce aparţin fondatorilor şi/sau conducerii întreprinderii. particularităţile proiectului de creditare. etc. avînd în vedere caracterul sezonier al procesului de producţie şi încasările de mijloace băneşti ale întreprinderilor agricole. garanţii ale R.. în dependenţă de modalităţile de acordare a surselor financiare din cadrul creditului: acordare de o singură data. Această sumă a dobânzii este inclusă în suma creditului. pentru reparaţia tehnicii şi procurarea pieselor de schimb. struguri. rata anuală a dobînzii: mai mică decît cea existentă pe piaţa bancară.M. seminţe de floarea soarelui. îngrăşămintelor. Forma respectivă de creditare eliberează clientul de plata lunară a dobânzii şi este foarte convenabilă. valori în mărfuri şi materiale.). permit împrumutatului efectuarea împrumuturilor repetate şi stingerea mijloacelor băneşti în limitele şi termenii stabiliţi în contractul de credit). în dependenţă de modul de rambursare: la sfîrşitul termenului de utilizare. precum şi băncilor în scopul desfăşurării activităţii lor financiare).în dependenţă de valută: în lei moldoveneşti.recolta anului 2005 (inclusiv sfeclă de zahăr. linii de credit (inclusiv credite revolver. garanţii ale terţilor. precum şi evaluarea calităţii imobilului propus în gaj. scopurile şi termenii creditării. porumb. etc. Rata dobînzii: Se stabileşte în funcţie de conjunctura pieţei monetare. seminţelor şi alte cheltuieli de sezon. alte forme de gaj. credite garantate prin garanţii bancare. gaj: în calitate de gaj. în dependenţă de tipul asigurării: credite pentru asigurarea cărora se oferă gaj: imobil. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: BC “Unibank” SA prestează clienţilor servicii privind evaluarea costului de piaţă şi. 42 .

or. MD-3801 str. Lenin.Date de contact: Oficiul central: str. M. 108.Hînceşti. Hîncu. MD-2012 Telefon: (+373 22) 22-55-86.unibank. 52.md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Chişinău” Filiala “Bălţi” Filiala “Hînceşti” Filiala “Comrat” Filiala “Ceadîr-Lunga” Adresa juridică str.Bălţi. mun. 204(b). Ştefan cel Mare. MD-3121 Str. or. fax (+373 22) 22-05-30 e-mail: welcome@unibank. 41. or. Bănulescu-Bodoni. Republica Moldova. or. 26.Ceadîr-Lunga UTA Găgăuz-Ieri.Chişinău Bd. 45. Lenin. MD-3401 str. MD-6101 Telefon anticameră (+373 22) 22-44-74 (231) 2-24-88 fax 2-24-88 (269) 2-36-06 fax 2-36-06 (298) 2-54-76 fax 2-54-76 (291) 2-09-85 fax 2-09-91 Telefon secţie creditare (+373 22) 22-44-85 (231) 2-24-48 (269) 2-20-08 (298) 2-36-80 (291) 2-12-39 43 .Comrat UTA Găgăuz-Yeri. Chişinău. web: www. Mitropolit G. or. Puşkin.md.

participarea cu mijloace proprii la efectuarea cheltuielilor prognozate cu minim 25-30% Beneficiari persoane fizice Persoane fizice. a fost fondată în anul 1994 şi activează pe piaţa capitalului din Republica Moldova deja mai mult de zece ani. inclusiv prognozei bilanţului. utilizarea sistemului “Client-Bancă.universalbank. Calitatea înaltă a activelor şi nivelul ridicat fiabilitate au permis băncii sa ocupe o poziţie sigură şi să-şi asigure un viitor reuşit atît pe piaţa internă. (telefon anticameră: (+373 22) 295-900). Avantajele creditării la BC„Universalbank”SA: nivelul înalt de deservire a clienţilor. . precum şi oferirea soluţiilor optime pentru soluţionarea problemelor financiare cu care acestea se confrunta. ratele competitive a dobînzilor. a fluxului mijloacelor băneşti. MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900 (+0373 22) 220-056. existenţa unei surse de venit stabile. care corespund următoarelor criterii: identificare pozitivă. care dispun de un bilanţ lichid şi care asigură: . credite pentru convertarea activelor: se acordă pentru finanţarea discrepanţei dintre termenul creditului comercial şi termenul obţinerii mijloacelor băneşti din vânzarea mărfurilor (termen de până la 1. examinarea promptă a cererilor de creditare. oferind totodată o gamă largă de produse inovative. . a profitului/pierderilor.A. stabilitate prin esenţa locului de muncă. 180 mun.raportul capitalului propriu către total active de minim 1:3.universalbank. Chişinău.existenţa planului de afaceri. Preşedinte interimar a Cîrmuirii băncii este Doamna Diana MOTOLOGA. Activitatea băncii este orientată spre satisfacerea la maxim a necesitaţilor clienţilor.obţinerea profitului. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiari persoane juridice Întreprinderile cu o situaţie financiară pozitivă. 44 .bd. Astăzi Banca Comercială "Universalbank" S.md Date generale: Banca Comercială "Universalbank" S. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: credite sezoniere: se acordă agenţilor economici pentru acoperirea necesităţilor financiare de scurtă durată (termen de până la 1 an). ce permite rambursarea creditului. abordarea individuală a acestora. (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail. Ştefan cel Mare şi Sfânt. vechimea în muncă. gama largă de credite.md. existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente. http://www. cît şi pe cea externă. tratarea individuală a clienţilor. . funcţie deţinută.A. . acorda întreaga paleta de servicii bancare şi realizează cu succes tot spectrul produselor bancare existente pe piaţă.5 ani).

Valuta creditelor: lei moldoveneşti. existenţă pieţei de desfacere ş. bd. hotel „Codru” Telefonul de contact (+373 22) 438-138 (+373 22) 347-618 (+373 231) 60-952 (+373 298) 28-474 (+373 22) 211-215 (+373 22) 270-142 (+373 235) 32-032 45 . Ştefan cel Mare şi Sfânt. Bogdan-Voievod. livrare. str. 65. Date de contact: Oficiul central: bd. 36. maşini şi pentru menţinerea creşterii capitalului circulant (termen de peste 1 an). la cererea clientului. dolari SUA. la expirarea termenului contractului.universalbank.3 Reprezentanţa Comrat Reprezentanţa „Gemeni” Reprezentanţa „Ismail” Reprezentanţa Orhei Adresa juridică Chişinău. creditare de proiect: combinarea creditelor sub circulaţia fluxurilor băneşti cu credite bazate pe active. Chişinău. Ştefan cel Mare şi Sfânt. ipotecă.md. „Gemeni” Chişinău. 8/1 Comrat. 6 „Fidesco” Bălţi. 95 Chişinău. MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900.md Reţeaua de filiale şi reprezentanţe: Filiale Filiala nr.- credite pentru achiziţia de valori mobiliare corporative: se acordă pe un termen de până la 5 ani. Rata dobînzii: credite în lei moldoveneşti: 19 – 23% anual. termene diverse).Vasile Lupu.universalbank. amplasarea. 180. credite în valută: 9 . credite industriale. asigurare cu maşini şi utilaje.a. Mircea cel Bătrân. (+0373 22) 220-056. „Ismail” Orhei. Victoriei.13% anual. (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail.2 Filiala nr. ş. starea lor. mun. 136. trimestrială. EURO. credite sub circulaţia fluxurilor băneşti: se acordă pentru achiziţia de utilaje. 2 Chişinău.a. Valoarea de gaj a bunurilor se stabileşte în dependenţă de categoria bunurilor. lunară. Ştefan cel Mare şi Sfânt. credite bazate pe active: se acordă pentru menţinerea nivelului înalt al activelor lichide (leasing. bd. str. Rambursarea: graficul depinde de tipul proiectului creditat şi poate prevedea rambursarea în rate. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către specialiştii Secţiei Gajuri a băncii. bd.1 Filiala nr. str. http://www. str. Ştefan cel Mare şi Sfânt.

construcţii şi îmbunătăţirea funciară a pămîntului. intenţionînd menţinerea statutului de bancă de importanţă naţională. Banca Comercială "Victoriabank" S. În dependenţă de destinaţia creditelor . Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Banca Comercială „Victoriabank” SA este cointeresată în cooperarea cu debitorii de încredere. profilului de activitate a companiei şi a particularităţilor businessului cu politica creditară curentă a băncii. faţă de organizaţiile. Preşedintele băncii este Domnul Victor Nicolae ŢURCANU (telefon anticameră: (+373 22) 57-61-00).A. precum şi concentrîndu-şi eforturile asupra diversificării sortimentului şi ridicării calităţii produselor şi serviciilor solicitate de clienţi. participarea debitorului în finanţarea proiectului creditat (cota participării trebuie să constituie nu mai puţin de 30%). stabile şi dinamice instituţii financiare din ţară. asigurarea rambursării în termen. care vor să se folosească de produsele creditare ale băncii se vor înainta anumite cerinţe. existenţa capitalului privat. este orientată spre debitorii cu indicatori financiari rentabili. întreprinderii) a împuternicirilor corespunzătoare pentru a purta negocieri şi semna documentele creditare. 31 August 1989. de aceea. Pe parcursul activităţii sale. strategie echilibrată de dezvoltare şi potenţial suficient pe piaţă. acestea se oferă pentru: agricultura şi industria prelucrătoare. respectînd următoarele principii: utilizarea după scop. Avantajele creditării la BC „Victoriabank” SA: Avantajul principal de creditare la BC „Victoriabank” SA îl constituie prestarea unui spectru complet a serviciilor bancare pentru creditarea şi dezvoltarea micului business. lichiditate suficientă a activelor. existenta unei experienţe de succes în lucru. posibilitatea de monitorizare şi realizare (în caz de necesitate). 141 Chisinau. existenţa unui business stabil şi de perspectivă. Tipuri de credite acordate: În domeniul creditării.Str. devenind prima bancă comercială din Republica Moldova. MD 2004 Telefon: (373 22) 576100 Date generale: Banca Comercială “Victoriabank” SA a fost fondată la 22 decembrie 1989. concordanta scopului creditului. banca şi-a confirmat reputaţia uneia dintre cele mai sigure. Creditele se acordă în baza contractelor încheiate. aducîndu-şi contribuţia la transformările din economia ţarii printr-o participare mai activa la realizarea programelor economice a dezvoltării bussinesului privat. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. existenţa asigurării solvabile. componenţa. existenta fluxului bănesc lunar prin conturile de decontare deschise la BC „Victoriabank” SA. şi anume: situaţia satisfăcătoare financiar-economică a companiei (a grupei de companii). deţinerea de către directorul sau reprezentantul companiei (firmei. etc. 46 . ce satisface Banca după volumul.

etc. Perioada de graţie: În dependenţă de scopul creditului (pînă la 12 luni). Credite pe termen lung: (termen mai mare de 5 ani).gaz. electricitate. Microcredite: credite în mărime de pînă la 30 000 USD (sau echivalentul în Lei). industriilor ne-energetice. factoringul). Lei). Credite mijlocii: de la 30 000 USD pîna la 400 000 USD (sau echivalentul în lei moldoveneştii). organizaţii comerciale cu amănuntul. care constituie 10% sau mai mult de la capitalul normativ al Băncii (peste 23 mln. riscurile proiectului. De regulă se acordă pentru reconstrucţia producerii. crearea noilor capacităţi de producere. De regulă se eliberează pentru activitatea curentă (majorarea mijloacelor circulante. Modul de rambursare: Adecvat proiectului finanţat şi sezonalităţii (conform graficului specificat in contractele de credit). acestea pot fi: Credite mari: sunt considerate datoriile pe credit. inclusiv hoteluri. industrial / comerciale ( finanţarea industriei. altor întreprinderi industriale de producere. Termenul: Stabilind termenii de folosire a mijloacelor creditare.).). 47 . procurarea materiei prime şi a materiei pentru producere de scurtă durată. comerţului. finanţarea importului de produse petroliere. procurarea/modernizarea activelor fixe. petrol.- sectorul energiei electrice şi combustibilului (finanţarea producerii energetice şi a resurselor energetice . etc. afacerilor comerciale. cardurile bancare de credit. altele (inclusiv overdrafturile temporare permise. ridicata şi altor servicii. Credite pe termen scurt: (un an sau mai puţin). rulajul activelor. În dependenţă de suma creditului. comunicaţii.). etc. condiţiile prevăzute de contracte. Liniile de creditare: 1. procurarea imobilului. termenul creditului. staţiuni balneare. moteluri. resursele proprii ale băncii: Destinaţia Completarea mijloacelor circulante Investiţii Termenul pînă la 18 luni pînă la 36 luni Credite pe termen mijlociu: (mai mult de 1 an – pînă la 5 ani). rulajul la conturile de decontare a debitorului. De regulă se eliberează pentru activitatea de producere inclusiv procurarea utilajului. construcţia obiectelor noi. banca se orientează la particularităţile ciclului de producere. Valuta creditelor: Creditele se acordă în monedă naţională şi valută străină (dolari SUA şi EURO). etc. etc. construcţia drumurilor şi transportare.). etc. Rata dobînzii: Fixă şi flotantă (se stabileşte în dependenţă de conjunctura curentă a pieţei financiare. reputaţia debitorului). extinderea producerii.

linia creditară oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 60 luni Suma creditului pînă la 500 mii dol. linia creditară oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 7 ani Suma creditului pînă la 500 mii dol. SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială „Victoriabank” SA oferă posibilitate clienţilor săi să beneficieze de programe speciale pentru creditarea micului business. agricol şi rural) acordînd o atenţie specială susţinerii grupului de fermieri ce se ocupă de prelucrarea şi comercializarea produselor agricole. SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% 3. oferite de către Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD). Condiţii generale de beneficiere sunt: Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) susţinerea restructurării şi comercializării sectoarelor (privat.2. susţinerea antreprenorilor rurali Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) finanţarea rurală şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu profil agricol. aflate pe teritoriul proiectului Scopul 48 .

linia de credit este divizată în sub-componente: a) sub-componenta A (Linia de Credit Comercial) Suma: nu va depăşi echivalentul a USD 30 000; Beneficiari eligibili: Gospodăriile de fermier şi familiale; societăţi de producere, prelucrare, comercializare agricolă sau de prestare a serviciilor agricole, care operează în orice formă de organizare juridică; b) sub-componenta B (Linia Specială pentru organizaţiile fără istoria creditară) care include în sine asistenţa tehnică gratis)

30 000 USD – pentru întreprinderile mici şi mijlocii (cu orice formă juridică) 100 000 USD – pentru cooperative de producere şi asociaţii de gospodării ţărăneşti Beneficiari eligibili: întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol; număr de angajaţi – nu mai mare de 50; volum anual al vînzărilor nete – pînă la 10 mln. MDL; Destinaţia: reînnoirea / plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea materiei prime agricole; acordarea serviciilor mecanizate agricole; producerea seminţelor şi a răsadului; centre de colectare şi servicii de depozitare; magazine agricole şi centre în baza CNFA; alte tipuri

Linia de credit

Suma: echivalentul sumei USD 30000; Beneficiari eligibili: orice persoană juridică (compusă nu mai puţin decît de 3 membri), care activează în sectorul rural, şi solicită împrumutul în cauză pentru prima dată; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25% ; c) întreprinderi individuale pentru fermieri privaţi suma nu va fi mai mare de USD 5 000; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25%

Contribuţia beneficiarului Zona proiectului Valuta

nu mai puţin de 20% din costul proiectului teritoriul republicii în afara municipiilor Chişinău şi Bălţi lei moldoveneşti sub-creditele: 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani (ultima data de extragere din sursele IDA– 30.06.2005) pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: max 18.2 % anual max 9 % anual în USD: procurarea sau arenda pămîntului, a casei de locuit sau amenajarea acesteia, refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea pesticidelor asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

nu mai puţin de 10% din costul proiectului teritoriu raioanelor Bălţi, Cahul, Chişinău, Orhei, Ungheni, Edinet, Lapuşna, Soroca, Taraclia, Tighina lei moldoveneşti – pentru piaţa internă; dolari SUA – pentru achitarea cu nerezidenţii termen mediu: pînă la 5 ani cu perioada de graţie pînă la 2 ani; activităţi în viticultură – pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: 16.2 % anual 8.5 % anual în USD: refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea tehnicii vechi, cu excepţia existenţei rezoluţiei expertul independent asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

Termen

Dobînda Restricţii

Standardele ecologice

49

Principii de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate: imobilul; bunurile mobile (mărfuri la depozit sau în circulaţie, utilaj, transport, ş.a.); hîrtii de valoare; mijloacele băneşti; altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv, datoria debitoare); obligaţiuni sub altă formă, determinate de Bancă în fiecare caz aparte. Ca asigurare suplimentară, pot fi examinate scrisori de garanţie ale terţelor persoane ce dispun de mijloace (sau de surse stabile de mijloace), suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit. Evaluarea gajului este realizată de către experţii împuterniciţi ai băncii, luîndu-se în consideraţie: preţul de gaj al bunurilor şi a drepturilor patrimoniale gajate. Întru asigurarea rambursării creditului, valoarea gajului trebuie sa acopere suma creditului, dobînzii, penalităţii şi a cheltuielilor neprevăzute ale băncii, legate de încasarea datoriei din contul gajului; lichiditatea (posibilitatea transformării rapide a gajului în mijloace băneşti), care se atinge prin micşorarea preţului bunurilor gajate şi prin alegerea obiectelor competitive care se bucură de o cerere stabilă pe piaţă; corespunderea criteriilor de calitate pe întreg termen de creditare; posibilităţile de păstrare a obiectului gajului şi accesul Băncii pentru verificare şi încasare. Cheltuielile legate de procedura respectivă (inclusiv, autentificarea sau înregistrarea notarială a gajului) sunt suportate, de regulă, de către debitor. Date de contact: Oficiul central: str. 31 August 1989, 141, Chişinău, MD 2004 Telefon: (373 22) 57-61-00, 23-30-65 E-mail: office@victoriabank.md; web: www.victoriabank.md Reţeaua de filiale: Denumire Adresa juridică Filiale Filiala Nr.1 Filiala Nr.2 Filiala Nr.4 Filiala Nr.5 Filiala Nr.6 Filiala Nr.7 Filiala Nr.8 Filiala Nr.9 Filiala Nr.10 Filiala Nr.11 Filiala Nr.12 Bălti, str. Puşkin, 18 Floreşti, str. Şefan cel Mare, 63 Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 92 Căuşeni, str. Păcii, 31 Soroca, str. Independenţei 77 Orhei, str. Piatra Neamţ, 2/1 Chişinau, str. Decebal, 99 Cahul, str. Mateevici, 11a Ungheni, str. Naţională, 26 Chisinau, bd. Ştefan cel Mare, 77 Chisinau, bd. Moscovei, 16 (373 231) 6-10-20 (373 250) 2-16-50 (373 264) 2-39-52 (373 243) 2-45-89 (373 230) 2-40-06 (373 235) 2-37-95 (373 22) 53-05-11 (373 299) 2-35-41 (373 236) 2-30-92 (373 22) 22-64-41, 22-59-25 (373 22) 43-48-29, 43-48-28 Pislariuc Raisa Liholetov Lidia Marcuta Vasile Gorban Ludmila Comarschi Olga Savin Valeriu Bartcovschi Maria Sisianu Ghenadie Marcuta Vasile Tcaci Ecaterina Sirghi Mihail Telefon de contact Director

Reprezentanţe Reprezentanţa Drochia Drochia, şos. Sorocii, 14 (373 252) 2-37-59 Chisca Svetlana

Reprezentanţe Chişinău Reprezentanţa Nr.1"East-AutoLada" Reprezentanţa Nr. 2 "Taskent" Reprezentanţa Nr. 3 "Grand Hall" Reprezentanţa Nr. 4 "Moldcell" Reprezentanţa Nr. 5 "Sun City" Chisinau, str.Cucorilor 14 bd. Moscovei, 3 bd. Negruzzi, 2a str. Tighina 55 str. Puskin, 32 (373 22) 45-03-30 (373 22) 43-90-96 (373 22) 27-63-25 (373 22) 20-60-40 (373 22) 21-11-18 Sirghi Mihail Sirghi Mihail Bartcovschi Maria Tcaci Ecaterina Tcaci Ecaterina

50

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Sucursala CHIŞINĂU mun. Chişinău, str. Tricolorului, 32 Republica Moldova, MD – 2012
Tel. : /373 22/ 220549; Fax : /373 22/ 223509 Telex: 163213 CONT MD, SWIFT:RNCBMD2X E-mail: office@bcr.md; http://www.bcr.md

Date generale: Banca Comercială Română Chişinău şi-a început activitatea în Republica Moldova ca banca universală la data de 22 octombrie 1998, fiind prima unitate înfiinţata de Banca Comercială Română dincolo de graniţele României. Obiectivele majore ale băncii privesc consolidarea pe piaţă, performantizarea activităţii, creşterea profitabilităţii şi a productivităţii, precum şi gestionarea eficientă a riscurilor bancare. Preşedintele băncii este Domnul Dan Stelian MOCANU (telefon anticameră: (+373 22) 22-05-49, fax 223509). Avantajele creditării la Banca Comercială Română Chişinău: Avantajul principal în creditare la Banca Comercială Română (sucursala Chişinău) constituie dobînzile atractive, competitive pe piaţa financiară din Republica Moldova. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): utilizări din deschideri de credite permanente (linii de credite)(în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor temporare (în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor sezoniere (în lei); credite pentru prefinanţarea exporturilor (în lei şi valută); credite pe documente de plată aflate în curs de încasare (în lei); credite pe ordine de plată (în lei); credite pentru facilităţi de cont (în lei); credite pe descoperit de cont (overdraft) (în lei); credite pentru echipament (investiţii) în completarea surselor proprii (în lei şi valută); credite pentru activitatea de leasing (în lei şi valută). Principii de evaluare şi acceptare a gajului: existenţa depozitului bancar în valoare de 100% ; existenţa scriscrisori de garanţie maximum 100%; ipoteca maximum 80%; cesiunea de creanţă maximum 75%; garanţii reale mobiliare din care: cu deposedare (70%) şi fără deposedare (60%); fidejusiunea; riscul financiar de neplată. Liniile de creditare: Liniile de credite (în lei şi valută) se pot acorda pentru creditarea activităţii curente de aprovizionare, producţie, desfacere, prestări servicii, proiecte, contracte care, prin natura lor, se desfăşoară şi se evidenţiază distinct.

51

Pot beneficia de linii de credite în cauză agenţii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: sunt clienţi permanenţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută prin bancă; plăţile şi încasările au un caracter de permanenţă; au o situaţie financiara corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate; înregistrează un standing financiar corespunzător şi au un serviciul bun al datoriei; planul propus este viabil. Este de menţionat că, liniile de credite se pot acorda pe termen de 180 de zile sau de 365 de zile. Ele pot fi prelungite la cererea clientelor, în anumite condiţii, pe noi perioade de creditare, cu respectarea tuturor condiţiilor Băncii. Rambursarea resurselor financiare din cadrul liniilor creditare se efectuează în rate lunare, în ultima zi lucrătoare a acesteia. Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială Română Chişinău examinează posibilitatea de elaborare a unor programe speciale în vederea susţinerii micului business. Date de contact: Oficiul central: str. Tricolorului 32, or. Chişinău, MD 2012 Telefon de contact: (+373 22) 22-16-03; pagina web: www.bcr.md

52

ş. îndeosebi întreprinderilor nou create şi care nu au istorie de creditare. prestarea diferitor servicii.3 – 23 % procurarea sau arendarea pământului.a. activităţi de prelucrare agricolă şi industrială. investiţii în construcţia caselor de locuit. Nu se finanţează următoarele activităţi: refinanţarea datoriilor vechi. Totodată. Chişinău. prelucrare sau prestare servicii în sectorul rural. Activităţile finanţate de CFR: investiţii în mijloace de producţie. bd. Socieţăţi pe Acţiuni. Corporaţia este specializată în creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii din zona rurală. rata dobînzii: 14. MD 2004 Date generale: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) a fost creată în 1997 şi este o instituie financiara ne-bancara cu statut de instituţie de microfinanţare. Misiunea CFR este de a acorda servicii financiare fermierilor şi antreprenorilor la condiţii favorabile şi.: 60 luni. este de menţionat că. or. Produsele creditare: În anul 2005 Corporaţia propune clienţilor următoarele produse de creditare: 1. termenul maxim: 15 ani. AEÎC. suportul AEÎC în re-creditarea membrilor săi. Ştefan cel Mare 180 . Beneficiarii eligibili: deţinători de patentă gospodării Ţărăneşti întreprinderi individuale cooperative de întreprinzători Condiţiile de obţinere a împrumuturilor: Solicitanţii de împrumuturi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie considerate viabile din punct de vedere economic şi financiar. majorarea capitalului circulant. Activitatea de bază şi principalul scop de activitate a CFR constituie creditarea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi întreprinderilor şi antreprenorilor rurali la direct.A. să fie realizabile din punct de vedere tehnic. activităţi de producere agricolă şi ne-agricolă. în baza fluxului de numerar estimat sa demonstreze capacitatea beneficiarului de a rambursa împrumutul în conformitate cu condiţiile de rambursare prevăzute. să fie desfăşurate după un plan de afaceri acceptabil şi conform unor estimări financiare realiste. SRL. activităţi de colectare şi comerţ. care întruneşte astăzi 312 Asociaţii de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor în calitate de acţionari ai săi. Împrumuturi investiţionale pe termen lung fermierilor privaţi şi antreprenorilor rurali destinaţia împrumuturilor: investiţii în activităţi de producere. procurarea pesticidelor. de a contribui la dezvoltarea rurală în corespundere cu Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS). 53 . perioada de graţie max. în felul acesta.CORPORAŢIA DE FINANŢARE RURALĂ S.

rata dobînzii: 21 – 23 %.5%. rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. 25 decembrie dobânda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. Linii de credit pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. termenul: 12-36 luni. preaviz: 10 zile lucrătoare (nu vor fi trageri în perioada de rambursare conform graficului). perioada de graţie: max. contribuţia proprie: min. 4. gaj: 130% de la suma împrumutului. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie inclusiv. 25 decembrie dobânda acumulată până la 25 decembrie inclusiv. rata dobânzii: 18. Linii de împrumut pentru majorarea capitalului circulant beneficiari eligibili clienţi cu istorie de creditare la Corporaţie. - 54 . tragerea tranşelor: nu mai devreme de 1 lună de la ultima rambursare. achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. 20% total necesar de capital circulant. termenul maxim: 36 luni. împrumutul maxim acordat unei AEÎC: nu va depăşi 3 500 000 lei.5%. la 25 decembrie dobînda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. cel puţin anual. 12 luni. Împrumuturi pe termen scurt pentru majorarea capitalului circulant destinaţia împrumuturilor: majorarea capitalului circulant. sau achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie. achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. plata dobînzii: trimestrial. 6. rambursarea împrumutului: la scadenţă. şi la scadenţă . rambursarea împrumutului : lunar trimestrial /semianual. şi la scadenţă. rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. 2. rata dobânzii: 18. rata dobînzii: 18. termenul: 2-18 luni.5. 4. şi la scadenţă. sau - gaj: 100-130% de la suma împrumutului contribuţia proprie: min. destinaţia împrumuturilor majorarea capitalului circulant. pînă la data de 10 a lunii următoare. termenul maxim: 24 luni. 10% din valoarea investiţiei. 5. rambursarea împrumutului: lunar sau trimestrial /semianual. contribuţia proprie: min. 20% total necesar de capital circulant. gaj: 100-130% de la suma împrumutului. termenul: 12-36 luni. soldul minim: min 20% la orice dată din suma iniţială a liniei. rata dobînzii: 21 – 23 % . inclusiv. Împrumuturi pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri.- rambursarea împrumutului: lunar trimestrial / semianual. iar pentru trimestrul 4. Împrumuturi pe termen scurt pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. cu excepţia perioadei de rambursare conform graficului. soldul minim admis: 30% din suma iniţială a liniei de credit.

bir 807. Partenerii Corporaţiei de Finanţare Rurală: Locali Centrul pentru Dezvoltarea Rurală Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP şi alte proiecte. 10% total necesar de capital circulant Linia Specială RISP (Banca Mondială) întreprinderi noi fără istorie de creditare investiţii 420 000 lei 15 ani max. afaceri cu istorie de creditare. tel 230 30314 Sergiu Guţu Alianţa pentru Cooperare în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. 36 luni 14. Soroca str. Ştefan cel Mare 180. str.2% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100-130% de la suma împrumutului min. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. Aleco Russo 12.Liniile de creditare: Linia Specială RISP (Banca Mondială) Beneficiari eligibili antreprenori persoane fizice (ÎI.3 – 17. 36 luni 16. Se accepta afaceri care nu au mai avut împrumuturi. str. 20% total necesar de capital circulant Linia de Credit pentru întreprinderile rurale (FIDA) întreprinderi mici rurale (în afara oraşului Chişinău) investiţii în mijloace de producţie agricole. Ştefan cel Mare 162. Zona de activitate: regiunea Bălţi-Ungheni Sediul central: Chisinău. deţinători de patentă) investiţii 70 000 lei 15 ani max. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. 10% total necesar de capital circulant Destinaţia împrumuturilor Împrumutul maxim Termenul maxim Perioada de graţie Rata dobînzii Rambursarea împrumutului Plata dobînzii Gaj Contribuţia proprie Majoritatea acestor produse de creditare sunt oferite din linia de credite a Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100% de la suma împrumutului min. GŢ. Zona de activitate: regiunea Centru a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. bir 1010. Zona de activitate: întreg teritoriul Republicii Moldova Sediul central: Chişinău. 36 luni 14. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. Beneficiarii eligibili pentru aceste împrumuturi sunt întreprinderi private de orice tip sau întreprinzători ce desfăşoară activităţi economice în spaţiul rural. Ştefan cel Mare 180. 36 luni 14.microfinance.md Filiale: Edineţ. tel 209988 Cooperare şi Credit în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. tel 210089 55 .3 – 17. tel 246 23320 Silvia Dogotari. Independenţei 88.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min. str. precum şi întreprinderile nou-formate.000 lei 15 ani max.3 – 17. str. 10% total necesar de capital circulant Linia Generală RISP (Banca Mondială) întreprinderi rurale (în afara oraşelor Chişinău şi Bălţi) investiţii 700.246526 www. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. bir 1603. noi 180 000 lei 15 ani max. 808 tel 295437. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor.

4a Telefon/fax: (+373 242) 22148 Eufrosinia Beril Edineţ str. Mahu.microfinance. Zona de activitate: zona Sud a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău.str. 202. Tel: 577930 Bizpro-Moldova. str. 19 Telefon/fax: (+373 244) 20088 Alexandru Draganel Ştefan Vodă str. Eminescu. tel 220958 Străini Banca Mondială.md. 582047 SIDA. 9/2 Telefon/fax: (+373 299) 23967 Ion Neagu 56 . Renaşterii 22/1. et. bir. www.str. prin compania de consultanţă Scanagri. Tel: 23498 Datele de contact: Oficiul central: bd. Tel: 221144. MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 29-53-05. str. Chişinău. Tel: 582045. Chişinău. 180. 148 a Telefon/fax: (+373 269) 25867 Valentina Gak Cahul bd. Ştefan cel Mare. str. 60 Telefon/fax: (+373 231) 21381 Lilia Vrabie Soroca str. Tel: 210056 USAID şi proiectele sale implementate CNFA. prin compania de consultanţă Landell Mills Ltd. Ştefan cel Mare. 222467 FIDA. Cosmonauţilor 9. V. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. bir 411. Reprezentată de UCIPA BM (proiectul RISP) Chişinău. Mihalcea Hincu. Ştefan cel Mare 162. bir 513. M. 88 Telefon/fax: ( +373 246) 23320 Corneliu Sitari Orhei str. Independenţei. 29-53-06. Cosmonauţilor 9. 906.MEGA Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. Republicii. mun. Chişinău.bir 544. Tel: 222465 DFID. 29-53-07. Chişinău. 31 August 1989 98. str. Reprezentată de AIPFRDIM. Chişinău. bir 544. 137 Telefon/fax: (+373 235) 32131 Roman Juncu Hincesti str. Ştefan cel Mare. 31 August. 14. bir. Bulgară 33/1. 8. Proiectul Finanţare Rurală şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici Chisinău. Aleco Russo 12 Telefon/fax: ( +373 230) 30314 Liviu Avricenco Călăraşi str.md Centre regionale: Bălţi str. 29-53-09 e-mail: office@microfinance. Bd. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. et 4.

demarat la sfârşitul anului 1996 cu un studiu de fezabilitate şi activităţi pilot de creare şi creditare a 11 AEÎC. Ştefan cel Mare 180. Astăzi ea întruneşte 435 de AEÎC cu un număr total de peste 68. Pentru materializarea acestor obiective şi îmbunătăţirea activităţii curente a sistemului de microfinanţare. MD-2004 Datele generale privind FNAEÎC: Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova a fost fondata la 22 decembrie 1998. care sunt repartizate pe teritoriul Republicii Moldova. Actualmente. de asemenea Federaţia Naţională publică trimestrial un buletin informativ. numite Proiectul de Finanţare Rurală. când au fost pe larg răspândite aşa forme de cooperare financiară ca tovărăşiile de credit şi păstrare şi băncile ţărăneşti care aveau ca scop păstrarea economiilor membrilor săi şi acordarea împrumuturilor acestora. Federaţia a înfiinţat 9 centre regionale. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. Asociaţiile de economii şi împrumut sunt sursa cea mai importantă de creditare a fermierilor şi antreprenorilor privaţi din mediul rural. Misiunea: În cadrul sistemului de microfinanţare. în cadrul unei iniţiative a Băncii Mondiale şi a Guvernului Republicii Moldova. Restabilirea ideii organizaţiilor de microfinanţare la sate a început practic cu reconstruirea reţelei de la zero. care activează preponderent în mediul rural. lei. 57 . dacă este obţinut. decizia de a deveni membri la Federaţie este luata la Adunarea Generala a membrilor AEÎC. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri.Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova Bd. Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii de întreprinzător şi a altor activităţi legale ale membrilor ei.or. Calitatea de membru al Federaţiei este benevolă.000 membri. Datele generale privind AEÎC: Istoria funcţionării AEÎC pe teritoriul Moldovei îşi trage rădăcinile din secolul 19. Chişinău. Federaţia are misiunea de a proteja şi reprezenta interesele membrilor săi. care conţine informaţii referitor la cele mai recente evenimente ce sau desfăşurat în interiorul reţelei şi dă răspuns la cele mai frecvente întrebări adresate de către asociaţii. care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. asociaţiile membre au acces la diferite programe de instruire. prin care prestează continuu servicii de consultanţă şi instruire conducerii AEÎC şi membrilor acestora. Asociaţia de economii şi împrumut a cetăţenilor este o organizaţie necomercială cu statut juridic special. Avantajele calităţii de membru la Federaţie: Prin intermediul Federaţiei Naţionale. a presta servicii de consultanţă necesare şi cerute de AEÎC membri şi asistenţa acestora în procesul de stabilire ca instituţii financiare durabile. În anul 2004 împrumuturile acordate prin intermediul asociaţiilor au constituit cca 250 mil. Actualmente reţeaua de asociaţii de economii şi împrumut se constituie din 535 asociaţii. la iniţiativa a 46 AEÎC din cele existente la acel moment.

4. Cota minimă depusă trebuie să fie egală cu cel puţin 5 salarii minime în vigoare la data depunerii ei. lucrează în domenii profesionale conexe ori au alte interese comune. vechimea asociaţiei. nr. li se interzice activitatea sau funcţiile respective. în dependenţă de mărimea şi potenţialul economic al satului. Nu pot desfăşura o anumită activitate şi nici deţine anumite funcţii în asociaţie persoanele cărora. iar pe de altă parte reţine creşterea şi dezvoltarea cantitativă şi calitativă a AEÎC care au potenţialul de gestionare a riscurilor. prevăzute de statutul asociaţiei. 2. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial. sunt cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizi. Persoana primită în asociaţie este obligată să depună. care vor include şi ridicarea acestor limitări. 2001. Această problemă este pusă în discuţie în prezent în interiorul sistemului de AEÎC şi este posibil ca în viitorul apropiat sa fie operate unele modificări la legislaţia ce reglementează funcţionarea AEÎC. ceea ce pe de o parte protejează AEÎC de riscuri legate de lipsa de informaţie despre membrii-clienţi. Legea nr. o AEÎC poate fi creată de cel puţin 10 membri prin desfăşurarea adunării constitutive şi prin înregistrarea ei de stat. şi alţi factori. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova Nr. aprobat prin Ordinul Camerei de Licenţiere nr. Regulamentul cu privire la Licenţierea activităţii AEÎC. 6. 719 din 28 iunie 2004. Regulamentul Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Membri ai asociaţiei pot deveni persoanele fizice cu capacitate deplina de exerciţiu care: domiciliază în satul (comuna) sau oraşul (municipiul) pe al căror teritoriu activează asociaţia. Persoana se consideră membru al asociaţiei de la data adoptării de către adunarea generală a membrilor ei a hotărârii privind primirea sa. 719 din 28 iunie 2004. Membrul care nu a depus în termenul stabilit cota în capitalul propriu al asociaţiei este considerat exclus din ea. au depus efectiv cotele în capitalul propriu al asociaţiei în termenul stabilit de legea AEÎC. Actualmente cadrul normativ al activităţii financiare a AEÎC se compune din: 1. 5. astfel punându-se baza creării cadrul legal necesar existenţei acesteia. cota în bani în capitalul propriu al asociaţiei în modul stabilit de statutul acesteia. Codul fiscal nr. 3. prin hotărâre a instanţei de judecata. Cererea de primire în asociaţie trebuie să fie individuală şi să conţină: date care să confirme respectarea cerinţelor de mai sus. Mărimea unei asociaţii astăzi variază de la 20-30 membri în asociaţiile nou-create şi peste 900 persoane în asociaţiile cu 5-6 ani de activitate. Normele de Prudenţă Financiară a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 89 din 28 octombrie 2002. Standardul Naţional de Contabilitate 63 "Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare" şi Comentariilor cu privire la aplicarea lui. Produsele oferite: 58 . 102-103) articolul 532. Crearea AEÎC şi Membrii săi: Conform Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut. Cererea de primire în asociaţie se depune la consiliul asociaţiei. Activitatea AEÎC este astăzi limitată la hotarele unei localităţi sau primării. au aceleaşi profesii. adunarea constitutivă a asociaţiei se ţine pe principii benevole de către persoane fizice. 77-g din 10 septembrie 2004. în termen de 15 zile de la data hotărârii privind primirea sa. obligaţia de a depune cota în capitalul propriu al asociaţiei. au împlinit 18 ani. care o examinează în termen de 30 de zile şi o prezintă spre soluţionare adunării generale a membrilor asociaţiei.Cadrul legal: Unul dintre cele mai importante momente în dezvoltarea reţelei de AEÎC a servit aprobarea Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut a cetăţenilor. competenţa conducerii. 1505-XII din 18 aprilie 1998 privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor.

instalaţii. alta decât depunerea de economii. Împrumuturi pe termen mediu. a căror durată de rambursare nu poate depăşi 12 luni. partenerii de afaceri împrumutatul şi-a respectat toate obligaţiile asumate. întreţinerea şi modernizarea plantaţiilor multianuale (vii. băncile comerciale. Depunerile de economii sunt mijloace băneşti depuse în asociaţie de către membrul ei în baza contractului. modul şi termenele de achitare a dobânzii la ea. suma şi data depunerii. Împrumuturi pe termen scurt. cu durata de rambursare între 1-3 ani destinate pentru: creşterea bovinelor pentru carne. cu sau fără dobândă şi care urmează să fie rambursate în termen sau la cerere. Cel mai des întâlnit produs de economii oferit de către asociaţii membrilor săi sunt depunerile la termen ce reprezintă sume băneşti ale membrilor asociaţiei care. respectă prevederile legii în cauză şi îndeplinesc următoarele condiţii: solicitantul este amplasat în câmpul muncii profesionale sau desfăşoară o activitate de antreprenoriat liber în conformitate cu legislaţia în vigoare. factor important pentru protejarea intereselor membrilor depunători. mobilizând mijloacele temporar disponibile ale membrilor – căi importante de constituire a resurselor de acordare a împrumuturilor. 3. Rata medie anuală a dobânzii la depunerile de economii variază între 17-19 % anual. în această categorie sunt incluse împrumuturile destinate pentru activitatea curentă şi constituirea fondurilor circulante: aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare realizării procesului de producţie. În dependenţă de scopurile pentru care sunt solicitate. asociaţia este în drept să accepte ca depuneri la vedere şi/sau la termen economiile personale ale membrilor săi cu sau fără dobândă. răspunderea pentru nerambursarea la scadenţă a depunerii şi a dobânzii la ea precum şi clauza confidenţialităţii. termenul de rambursare a depunerii. în mărimea stabilită de asociaţie (ce variază în dependenţă de asociaţie între 6% şi 10%) şi se rambursează la cererea în scris a membrului. prestarea serviciilor. Inclusiv. etc. modernizarea capacităţilor şi tehnologiilor de producţie existente în scopul creşterii productivităţii muncii.). AEÎC poate acorda: 1. Conţinutul contractului de depunere a economiilor include denumirea părţilor. prelucrarea şi desfacerea produselor destinate peţii. Un alt produs oferit de către AEÎC sunt împrumuturile acordate persoanelor fizice care au devenit membri ai asociaţiei în conformitate cu articolul 15. sunt puse la dispoziţia AEÎC pentru o perioadă determinată în schimbul unei dobânzi. achiziţionarea de animale şi păsări tinere pentru reproducţie. cheltuieli pentru executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. sunt prezentate asociaţiei garanţii reale şi personale. 59 . înfiinţarea. utilaje. pentru efectuarea lucrărilor de montaj şi instalare a acestora. 2. Împrumuturi investiţionale – pe termen lung. cât şi a plăţii dobânzii aferente. numai după rambursarea integrală a împrumutului sau şi plăţii dobânzii aferente împrumutatul e cunoscut ca o persoană responsabilă şi se bucură de o bună reputaţie în societate. cu durata de rambursare mai mare de 3 ani pentru realizarea următoarelor scopuri: achiziţionarea de maşini. a depus în asociaţie mijloace băneşti numite depuneri pentru garantarea împrumutului în scopul garantării acestuia. împrumutul este solicitat pentru realizarea unor afaceri cuprinse în obiectul de activitate legală a împrumutatului. dacă este cazul. cheltuieli pentru producţia anului următor. în relaţiile anterioare cu asociaţia.Conform articolului 28 al Legii cu privire la AEÎC. Acceptarea în calitate de depuneri a economiilor personale ale membrilor asociaţiei se face în temeiul unui contract de depunere încheiat în scris. cheltuieli privind achiziţionarea. în temeiul unui contract. mijloace de transport etc. realizarea de noi capacităţi şi tehnologii ale producţiei agricole. depozitarea. livezi. împrumutatul face dovadă existenţa capacităţii de rambursare a sumei solicitate la scadenţă. persoana înaintează cererea de împrumut. agregate. Depunerile se consemnează în contul de economii personale al membrului deponent al asociaţiei. capitolul III al Legii Republicii Moldova privind AEÎC. rata dobânzii la depunere.

Rata medie anuală a dobânzii la împrumuturile acordate membrilor asociaţiilor variază între 22-27 % anual. 17 Tel. nu trebuie să depăşească mărimea dublă a capitalului propriu al asociaţiei. (269) 21620 Edineţ MD – 4601 Str. Ştefan cel Mare.3501 str. (22) 296284 Bălţi MD – 3100 Str. Mihai Eminescu. Ştefan cel Mare. în ansamblu. Suma maximă a împrumuturilor acordate de către asociaţii variază în dependenţă de volumul portofoliului de împrumut şi de capitalul propriu al asociaţiei şi se acordă în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiară. 62 Tel. 60 Tel.5401 str. iar suma totală a împrumuturilor acordate membrilor consiliului. Date de contact (centrele regionale ale Federaţiei Naţionale a AEÎC): Oficiul central Chişinău. inclusiv grupurilor de persoane acţionând în comun nu trebuie să depăşească 25% din portofoliul de împrumuturi. MD-2004 Bd. Alecu Russo. directorului executiv.10000). Astfel mărimea împrumutului acordat unui membru al asociaţiei nu poate depăşi 5% din portofoliul de împrumuturi. Republicii. 27 August. (246) 25833 60 . (235) 22893 Rezina MD . (254) 23638 Soroca MD . 137 Tel. În dependenţă de nivelul de dezvoltare a asociaţiei. (239) 23967 Orhei MD . de spectrul împrumuturilor acordate şi riscul legat de acestea asociaţia poate cere autentificarea notarială a contractelor ce depăşesc o anumită sumă (aceasta variază la diferite asociaţii între 8000 . 1008 Tel.88 Tel. 180 of.3401 Str. contabilului şef (contabilului) şi membrilor comisiei de cenzori. 4 Tel. 10 Tel.Independenţei. astfel contractele de împrumut conţin rubrica referitoare la gaj în care se indică bunul gajat de către beneficiar.3001 str. (243) 22002 Hânceşti MD. (231) 62967 Cahul MD – 3901 Str. Pentru a evita sau diminua riscul de nerambursare a împrumuturilor şi de neplată a dobânzii aferente. (22) 295914. 6 Tel. iar suma celor mai mari 10 împrumuturi acordate membrilor. Chişinăului. (230) 30083 Căuşeni MD – 4301 Str. la încheierea contractelor de împrumut asociaţia îşi constituie unele garanţii. Vasile Mahu.

000 USD/ EURO) Pentru capital circulant . avînd un portofoliu de 5700 credite la sfîrşitul anului 2004.000 MDL Pentru capital circulant .3. transport auto) . calitatea portofoliului este foarte bună. agricultură (informaţia la 11.001 .000 – 15. Pe parcursul ultimilor ani. care combină reţeaua largă de reprezentanţe cu produse creditare accesibile.000 USD* Termenul creditării Pentru capital circulant .pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 24 luni (18 luni în MDL) Rata dobînzii 23% anual USD / EURO 28% anual MDL Termenul de luare a deciziei Gajul creditului Fără gaj şi fidejusori în decurs de 1 zi ProExpress 1. necesare a fi prezentate.“ProCredit” S.02.21% anual pînă la 7 zile 100% gaj: . baza de clienţi ai companiei a crescut mai mult de două ori. furnizată. experienţa favorabilă a companiei în segmentul dat al pieţei de credite a permis reducerea numărului de documente şi volumul informaţiei. la momentul actual. mici şi mijlocii. servicii. este pus accentul pe acordarea împrumuturilor întreprinderilor micro.000* ProRapid pînă la 100. sunt deschise 16 reprezentanţe. „ProCredit” a devenit instituţia lider în Moldova în domeniul microfinanţării. întrucît aceste afaceri creează majoritatea locurilor de muncă şi contribuie substanţial la dezvoltarea economiei. producere. Concomitent. Astfel. astfel. de către clienţi în momentul solicitării unui credit.bunuri mobile (stocuri da mărfuri.fidejusiune ProVIP 10. este de menţionat că pe parcursul activităţii sale compania a simplificat produsele sale creditare lărgind. Totodată.pînă la 18 luni (Agropînă la 12 luni) Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni 14 . fiind în al cincilea an de activitate.23% anual USD / EURO 26-28% anual MDL pînă la 3 zile 100% gaj: . În acelaşi timp. este o companie financiară orientată spre dezvoltare. concentrată strict pe capacitatea de plată a clientului la momentul luării deciziei de acordare a creditului.000 USD/EURO – 100. fapt care permite reducerea costului tranzacţiilor pentru mulţi dintre clienţii companiei.1.bunuri mobile .000 USD* 23% anual USD / EURO 28% anual MDL 1 fidejusor sau 50% gaj al bunurilor mobile 3. compania îşi rezervă dreptul de a efectua modificări) Denumirea produsului Suma 100 . aria potenţialilor beneficiari. ceea ce este rezultatul abordării sociale responsabile a companiei.imobil .fidejusiune * Creditele se acordă în USD. aceste rezultate datorîndu-se în mare măsură strategiei de afaceri a companiei. PRODUSELE PROCREDIT pentru creditarea întreprinderilor din comerţ. EURO şi MDL 61 .000 USD (Agro 10.001 . Totodată.A. Prin prestarea serviciilor de creditare. în pofida reducerii permanente a cerinţelor formale faţă de clienţi. respectiv.2005. utilaj.10.pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni (18 luni în MDL) 20 .

(298) 2 72 36. Fax (22) 31 01 15 ciocana@procredit.md UNGHENI Lilia CEREPITA Expert superior de credite Str. Fax (22) 27 34 88 office@procredit. Decebal. Eminescu 27/3 Tel./Fax (237) 2 25 15 staseni@procredit. Moscova./Fax (231) 6 29 75.md CĂUŞENI Serghei MARTÎNENCO Expert superior de credite Bd.md DROCHIA Borislav BODNARIUC Expert superior de credite Str. Independenţei. 34/4 Tel. Ştefan cel Mare 75/1 Tel.md HÎNCEŞTI Pavel TONU Expert de credite Str. Fax (246) 2 25 40 edinet@procredit. Fax (230) 3 01 74 soroca@procredit. (22) 47 06 66. 5 Tel.Date de contact: CHIŞINĂU (oficiul central) Daniela WENDHAUS Manager General Str. 31 August. Vasile Lupu 34 Tel.md BĂLŢI Valentin NUCĂ Manager Dezvoltare Str. Fax (298) 2 49 00 comrat@procredit. Fax (236) 2 00 96 ungheni@procredit. (22) 27 17 07. (250) 2 60 92.procredit. Fax (243) 2 17 99 causeni@procredit.md FLOREŞTI Viorel PALADII Expert de credite Str. 6 29 77 balti@procredit. Pobeda. (236) 2 22 95.md 62 . Independenţei.md web: www. 7 Tel. of. Mircea cel Bătrîn. (22) 49 98 12. 3 Tel. 96 Tel.md STRĂŞENI Valentin GODEA Expert de credite Str. Ismail 31 Tel. Fax (22) 47 30 09 riscani@procredit. (243) 2 19 00. Fax (252) 2 05 94 drochia@procredit. (230) 3 01 75. Fax (250) 2 58 96 hincesti@procredit.md ORHEI Andrei GUZUN Expert de credite Str. Chişinăului. Kogălniceanu 20 Tel. Ştefan cel Mare 123 Tel.md COMRAT Serghei MILCAN Expert superior de credite Str. (246) 2 49 00. Fax (235) 2 49 38 orhei@procredit.md CHIŞINĂU (filiala CIOCANA) Sergiu MOCAN Expert superior de credite Bd. (235) 2 26 82. (252) 2 05 95. (269) 2 58 97. Fax (250) 2 60 93 floresti@procredit. 75 Tel./Fax (299) 2 44 23 cahul@procredit. 9A Tel. 1.md EDINEŢ Veaceslav LUCHIANENCO Expert superior de credite Str.md SOROCA Igor CAZAC Expert superior de credite Str.md CHIŞINĂU (filiala RÎŞCANI) Stanislav TUZLUCOV Expert superior de credite Bd. M. 6 Tel.md CAHUL Diana CIOBOTARI Expert superior Prospectul Republicii 12 Tel.

antreprenorii ce preţuiesc istoria de creditare. SRL. antreprenorii care au competenţa şi calităţile necesare afacerii.Date generale: „MICROINVEST” SRL a apărut pe piaţa financiar-bancară în 2003. comerţ. gospodării ţărăneşti. să contribuie la dezvoltarea afacerii cu resurse proprii. să extindă piaţa de desfacere. investiţii în capitalul statutar al solicitantului: 63 . precum şi să modernizeze utilajul. să aibă reputaţia bună. cu scopul de a răspunde la cererea de împrumuturi pentru afacerile micro şi mici Misiunea: Misiunea organizaţiei o constituie prestarea serviciilor de consultanţă şi oferirea produselor financiare destinate creării şi dezvoltării cooperativelor. precum şi identificarea şi valorificarea segmentelor neacoperite de serviciile bancare (de creditare) prin utilizarea unor strategii eficiente de marketing şi ajustarea continuă a produselor şi serviciilor la cerinţele pieţei. să angajeze personal. rata dobânzii – 2% lunar (calculată la sold (suma rămasă)). antreprenorul trebuie să fie onest. să dispună de bunuri suficiente pentru a fi gajate. termenul . care nu poate depăşi 280 000 lei. afirmarea şi consolidarea poziţiei pe piaţa financiar-bancară prin elaborarea şi promovarea noilor produse şi servicii. întreprinderilor micro şi mici întru stimularea iniţiativei private. Beneficiari: De serviciile oferite de către „MICROINVEST” SRL pot beneficia: antreprenorii ce doresc şi au posibilitatea să lanseze sau să-şi dezvolte afacerea. să diversifice produsele/serviciile. să amenajeze spaţii de producţie. dezvoltarea economico-socială şi creşterea nivelului de trai. din următoarele sfere: producere. întreprinderi individuale. turism şi artizanat. Produsele creditare oferite: împrumuturi: suma . servicii. să sporească calitatea lor. să dovedească aptitudini antreprenoriale. împrumuturile sunt acordate în termen de până la 10 zile pentru persoanele fizice sau juridice: titulari de patentă. garanţii financiare: mărimea – până la 50% din valoarea creditului bancar. Activităţile finanţate: „MICROINVEST” SRL finanţează activităţi rentabile şi legale.până la 3 ani. din mediul rural şi urban. Condiţii de acordare a împrumuturilor: activitatea antreprenorială trebuie să fie rentabilă şi legală.până la 140 000 lei. cooperative de întreprinzător. Obiectivele organizaţiei: crearea unui segment nou pe piaţa de creditare. motivat să achite împrumutul.

rata internă de rentabilitate – 25%.md orhei@microinvest.md 64 .md cahul@microinvest. echipament de producere. perioada de recuperare 5 ani. acţiuni.md Telefonul (22) 21 27 64. Ştefan cel Mare 17 CĂLĂRAŞI str.md criuleni@microinvest. Gajul În calitate de gaj.md calarasi@microinvest. Eminescu 25 CIMIŞLIA str.md ungheni@microinvest.microinvest. „MICROINVEST” SRL acceptă: - hârtii de valoare. gajul – nu este necesar. bunurile imobiliare. Puşkin 16 CAHUL bd. animalele domestice. V. Lupu 121 UNGHENI str. stocuri de mărfuri şi materiale. mijloace de transport. 31 August 120/3 CĂUŞENI str. depozite la termen. Ştefan cel Mare 4 BĂLŢI str.md cimislia@microinvest. Ştefan cel Mare 13 ORHEI str. Republicii 20/2 CRIULENI str. tehnică şi echipament de uz casnic. 21 27 68 (299) 20 7 34 (248) 21 9 91 (243) 22 8 63 (241) 24 8 99 (244) 22 8 75 (231) 29 0 74 (235) 20 4 67 (236) 27 4 82 e-mail: microinvest@microinvest. obligaţii.md causeni@microinvest. Datele de contact: Adresa CHIŞINĂU (oficiul central) str.md balti@microinvest.- suma – până la 50 000 USD. Eminescu 10 web: www.

” Funcţiile Fondului: Fondului pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova organ de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial şi de finanţare a Programelor Naţionale şi locale în acest domeniu .2004) îi acordă rolul de instrument financiar în realizarea programelor de stat de susţinere a micului business. aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. creditarea agenţilor economici. confruntându-se în activitatea sa de zi cu zi cu toate problemele ce le întâlneşte în calea sa un antreprenor. fiind în obligaţia sa de a înainta propuneri. Direcţia Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu. ce ţin de activitatea sectorului ÎMM. colaborarea cu instituţiile internaţionale. Este de menţionat că. elaborarea.850 din 27. ajutorul acordat organelor abilitate în perfecţionarea cadrelor pentru necesităţile micului business etc.120 din 09.md Date generale: Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova este unica organizaţie de stat cu statut special. motivând Guvernul în susţinerea acestui sector. crearea bazei de date. care solicită credite de la băncile comerciale. cu instituţii specializate financiare din ţară şi de peste hotare.Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business Republica Moldova The Entreprise Support and Small Business Development Fund Republic of Moldova 180. Republic of Moldova . prin intermediul căruia se preconizează să se exercite susţinerea financiar-creditară a agenţilor sectorului ÎMM din mijloacele alocate de la buget. care vor asigura producţia mărfurilor necesare statului.06. prezentarea în Guvern şi Parlament a propunerilor de modificare a actelor normative. ce nu contravin legislaţiei. că Fondul este cel.i s-au atribuit următoarele funcţii: realizarea politicii statului în domeniul susţinerii întreprinderilor mici. avînd drept sarcină de bază sporirea ponderii businessului mic şi mijlociu şi dezvoltarea infrastructurii acestui sector în economia naţională.850 se subliniază : „Asigurarea financiară a prezentului Program se efectuează din contul mijloacelor Fondului pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business şi din alte surse de finanţare. (3732) 29 62 68 e-mail: asfb@cni.659 din 21 octombrie 1993 (şi modificat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. bd. Ştefan cel Mare. acordarea consultingului (consultaţii juridice şi economice pe gratis. Fondul este şi organul de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial.02. în articolul 5 al Anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. acordarea unor garanţii din fondul special de garantare a creditelor agenţilor economici. ce susţin versiunea ÎMM. elaborarea proiectelor de atragere a investiţiilor. 65 .2002) subliniază. elaborarea unui ciclu de cursuri consultative în domeniile activităţii economice externe. MD-2004 tel/fax : (3732) 29 57 41. În activitatea sa Fondul colaborează în primul rând cu Ministerul Economiei. majorarea potenţialului de finanţare a agenţilor micului business (având ca bază sursa principală de venit de la bugetul de stat de până la 0. tel.112 –XIII „Cu privire la susţinerea şi protecţia micului business” (din 08. În acelaşi timp. managementului întreprinderii contemporane.11. ajutorul tehnico-material pentru agenţii economici.5 % din venitul anual al acestuia şi antrenarea surselor financiare ale bugetelor locale ) cu diversificarea şi a altor surse de venit ce se vor acumula de către Fond. privind necesităţile de suport financiar a agenţilor din sectorul ÎMM. Regulamentul de activitate. inclusiv a deţinătorilor de patentă. Fondul identifică problemele politice şi regulatorii care trebuie soluţionate. cerinţelor internaţionale în domeniul certificării şi standardizării mărfurilor şi a proceselor de producţie şi altele) . finanţarea programelor naţionale şi locale de susţinere de stat a agenţilor micului business. ce ţin de activitatea sectorului ÎMM. Misiunea: Legea Republicii Moldova nr. Chişinău.2001) şi Programul de Stat de susţinere a micului business pentru anii 2002-2005 (Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.

alocate de Fond. implementarea tehnologiilor înaintate. publicitatea desfăşurării concursului . scrisorilor de garanţie. la cerinţa Direcţiei executive sau din propria iniţiativă a participantului. anunţate sistematic de către organizaţia în cauză. agentul economic trebuie să participe la concursurile. ce se vor forma în procesul realizării proiectului. ce argumentează participarea la finanţarea proiectului a persoanelor terţe. resurselor materiale secundare . folosirea forţei de muncă a păturilor social-vulnerabile ale populaţiei. declaraţia pentru anul de gestiune precedent. participă cu surse proprii în realizarea proiectului. procurarea utilajului. existenţa inovaţiilor. alte documente.Suportul Fondului pentru susţinerea agenţilor economici din sectorul ÎMM: În scopul obţinerii suportului financiar din partea Fondului sau a garanţiei parţiale. desfacerea producţiei şi altele). calculul termenului de recuperare a proiectului. contractelor cu agenţii economici. ce ţine de activitatea participanţilor la concurs şi de proiectele. garanţia de rambursare ş. copia Raportului financiar pentru ultimul trimestru de gestiune cu viza organului financiar. creează locuri de muncă. a deşeurilor de producţie şi consum. 308 mun. permisiunile organelor administrative. certificatul despre repartizarea terenului de pământ. numărul locurilor de muncă . Suplimentar. business planurile cărora sunt aprobate pentru finanţare şi garantare din partea Fondului şi au o acoperire parţială a creditului cu mijloace fixe. Pentru fiecare Concurs în parte se stabileşte rata dobânzii pentru acordarea creditului şi comisionul pentru garantare. siguranţa proiectului din punct de vedere ecologic. documente de argumentare a gajului . copiile documentelor de constituire. know-how.). Rata creditului se stabileşte la un nivel mai jos decât cea medie a băncilor comerciale. eficienţa înaltă de utilizare a resurselor creditare . orientarea spre exportul producţiei.300. preferinţele financiare pentru Fond (cota parte a mijloacelor proprii investite. utilizarea resurselor locale de materie primă. De la suma garanţiei agentul economic va achita Fondului un comision de minimum 2% anual. ofic. mărimea creditului. extinderea bazei impozabile şi creşterea veniturilor în buget. business-plan. 180. prezentate. materiei prime. Chişinău. ce ţin de desfăşurarea proiectului (arenda încăperilor. La selectarea proiectelor factorii decisivi constituie: rentabilitatea şi stabilitatea financiară a proiectului.3). producţia mărfurilor şi serviciilor competitive. Concursurile respective sunt transparente şi se efectuează conform principiilor: asigurarea posibilităţii reale a tuturor întreprinzătorilor pentru a participa la concurs. păstrarea secretului comercial. documente. pot conta la o garanţie de maximum 100 000 lei pentru fiecare proiect (Hotărârea Consiliului director din 29 octombrie 2004. Ştefan cel Mare. gradul de pregătire a întreprinderii pentru realizarea în practică a proiectului. Date de contact: bd. Agenţii economici. MD-2004 Telefon anticameră: (+373) 29 57 97 Telefon Direcţia Economie şi Finanţe: (+373 22) 29 62 68 Expert: (+373 22) 29 57 42 66 . la concurs pot fi prezentate şi alte documente întru argumentarea eficienţei şi solvabilităţii proiectului: copiile contractelor. notă informativă.a. proceselor verbale de intenţie. proces verbal nr. va contribui la crearea locurilor noi de muncă. prioritatea în activitatea întreprinderii. Suportul prin creditare şi garantare va favoriza desfăşurarea activităţii întreprinderilor din sectorul IMM. evaluarea obiectivă a proiectelor prezentate în baza expertizei independente. Pentru a participa la concurs se prezintă în Direcţia executivă a Fondului următoarele documente: cererea de participare la concursul de proiecte. dotarea lor cu utilaj modern.

Va acorda garanţii financiare băncilor comerciale. instituţiilor microfinanciare pentru creditele. Va acorda garanţii financiare exportatorilor de bunuri şi servicii.. Banca Comercială “Mobiasbancă” S. Pentru a-şi realiza sarcinile asumate. „GarantInvest” SRL a fost creată cu susţinerea proiectului „Suport pentru crearea şi funcţionarea Fondului de garantare a creditelor rurale”. înregistrată legal sau persoană fizică ce deţine autorizaţii sau licenţe pentru desfăşurarea activităţii de antreprenoriat şi care activează în Republica Moldova. 31 August 1989. STR. 67 . finanţat de Departamentul pentru dezvoltare internaţională (DFID) al Guvernului britanic şi implementat de asociaţia obştească „ProRuralInvest”. Va acorda garanţii financiare pentru investiţii de portofoliu şi va efectua investiţii în capitalul social al întreprinderilor private mici şi mijlocii în special celor din mediul rural. Chişinău. care are dreptul să desfăşoare activităţi de antreprenoriat sau orice persoană juridică privată.A. Asociaţia Obştească "Proruralinvest". Întreprinderea va prezenta dovezi ale viabilităţii în cadrul planului de afaceri.A. Banca Comercială “Energbank” S. Durata proiectului: Proiectul a fost lansat în septembrie 2004 şi are o durată de 1. să contribuie la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare. instituţiilor financiare nebancare. Republica Moldova Tel/Fax + 373 22 234970 Date generale: Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL a fost înregistrată la 24 februarie curent şi este fondată de următoarele instituţii şi organizaţii: Banca Comercială "Victoriabank" S. împrumuturile acordate antreprenorilor şi fermierilor privaţi şi/sau pentru atragerea resurselor financiare de pe piaţa locală de capital. Banca Comercială "Eximbank" S. aferente dezvoltării sectorului privat.A.504. Obiectivele proiectului: „GarantInvest” SRL va oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor. „GarantInvest” SRL va presta următoarele servicii: • • Va acorda garanţii financiare antreprenorilor şi fermierilor privaţi din mediul rural şi urban pentru creditele obţinute de la instituţiile financiare şi/sau de micro-finanţare şi contribuţiile investitorilor în capitalul social al acestor întreprinderi. 98.. Beneficiarii calificaţi pentru acordarea garanţiei de către Societatea de Garantare trebuie să corespunda următoarelor criterii de eligibilitate: Orice persoană juridică aflată în proprietate privată. având menirea să îmbunătăţească accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. pieţe străine de capital.A. Banca Comercială "Banca Socială" S. care activează în Republica Moldova.A. Nu are datorii anterioare neplătite şi restanţe de lungă durată. implicit. Banca de Economii SA. Contribuie cu minimum 20% la investiţia propusă.A. • • • Grupul ţintă poate fi orice persoană fizică. Societatea pe acţiuni "Corporaţia de Finanţare Rurală" .5 ani. instituţii financiare internaţionale şi donatori.. of. Banca Comercială "Moldova Agroindbank" S.SOCIETATEA INTERBANCARĂ DE GARANTARE „GARANTINVEST” SRL MD-2029. Va efectua servicii de consultare şi evaluare... mun.

Întreprinderea va ţine evidenţa contabilă şi va perfecta şi prezenta rapoarte financiare standard. cu un termen maxim de 5 ani şi perioadă de graţie de maximum 12 luni. Procurarea pesticidelor interzise spre utilizare. handicap sau formă organizatorico-juridică. Activitatea de cazino sau jocuri de noroc. Pentru creditele acordate de către IFP (instituţiile financiare participante) în cadrul programului Băncii Mondiale „Suport pentru investiţii şi servicii rurale” criteriile pentru creditele eligibile se vor stabili în conformitate cu cerinţele programului respectiv fără depăşirea criteriilor indicate. Fabricarea sau vânzarea articolelor sau serviciilor de muniţie (armament). financiare. Creditele pentru ÎMM sunt oferite în lei moldoveneşti sau altă valută aprobată de Societatea de Garantare. În special. naţionalitate. vehiculelor şi clădirilor doar în cazul când acestea sunt aferente afacerii (investiţiei). o o o o o o o o o Activităţi ce nu sunt eligibile pentru garantare: Garanţiile acordate de Societatea de Garantare nu vor putea fi utilizate. ÎMM a achitat pe deplin impozitele şi contribuţiile sociale la data solicitării creditului. bunuri semi-finite şi alte stocuri. Garanţiile pot fi oferite creditelor acordate pentru finanţarea echipamentului. cum ar fi materie primă. va face imposibilă obţinerea garanţiei de la Societatea de Garantare. Credite. ÎMM va asigura respectarea normelor şi practicilor de protecţie a mediului înconjurător. alte norme şi reglementări existente în Moldova. Orice activitate definită ca ilegală sau dăunătoare pentru mediu şi primejdioasă pentru sănătatea omului. cu excepţia cazurilor de necesitate în cursul normal de gestionare a afacerii. Procurarea acţiunilor în alte companii. Contractul de creditare trebuie să conţină angajamentul întreprinderii să continue achitarea acestor impozite pe durata garanţiei. Nu se va admite discriminarea în bază de sex. de asigurare. Procurarea mijloacelor de transport de mărfuri. următoarele costuri investiţionale vor fi eligibile: Procurarea echipamentului nou (sau folosit). Lărgirea şi /sau restructurarea clădirilor productive. condiţiile cărora nu corespund regulilor general acceptate de creditare. Activităţi amorale şi ilegale. Credite pentru plata serviciilor bancare. Capital circulant. Pentru serviciile oferte de către SIG „GarantInvest” va fi percepută plata de angajament în mărime de 1% din suma cotei garantate a creditului şi comision trimestrial egal cu 0. noi şi folosite. inclusiv securitatea muncii. Investiţii în valori mobiliare. Activităţi ce implică speculaţii valutare.Nu au fost înregistrate incapacităţi de plată a ÎMM referitoare la creditele pe termen mediu şi lung şi nu există datorii comerciale neplătite la data solicitării creditului. Asistenţă unui proiect sau activităţi care contribuie la încălcarea drepturilor internaţional recunoscute ale angajaţilor. Incapacitatea de a corespunde acestor practici sau dacă funcţionarea afacerii conduce inevitabil la poluare. Procurarea şi /sau construirea uzinelor de producere şi facilităţilor aferente. pentru următoarele scopuri: Credite acordate pentru refinanţarea datoriilor şi creditelor existente. Orice activităţi ce implică medicamente ilegale sau droguri. bunurilor. Credite eligibile: o Pentru perioada primilor 2 ani de activitate se vor accepta pentru garantare doar creditele ce nu depăşesc echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de maximum 10 000 dolari $. Mărimea creditului garantat de către SIG în decursul primului an de activitate nu poate depăşi suma de 10 mii USD. garanţia SIG constituind până la 50 % din suma creditelor acordate. direct sau indirect. 68 . Construcţia şi îmbunătăţirea spaţiilor locative.5% din suma soldului garanţiei calculată la soldul creditului la sfârşitul fiecărui trimestru.

gospodărie ţărănească. suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor individuali constituie 70 000 lei. Activităţile nefinanţate: refinanţarea datoriilor existente. ambalare. marketing. servicii şi alte activităţi comerciale) din spaţiu rural (preferabil proiecte care creează locuri de muncă sau utilizează materii prime locale) pe tot teritoriul Republicii Moldova. 4. Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor: orice doritor să iniţieze în spaţiul rural o afacere individuală (în bază de patentă. implicaţi activi în activităţile organizaţiei. dezvoltarea unei reţele transparente şi eficiente a serviciilor de susţinere a producătorilor agricoli. întreprinderi cu statut de persoană fizică. cooperative de întreprinzători). societăţi cu răspundere limitată. procurarea pesticidelor. rata dobânzii este flotantă (fixată de 2 ori pe ani). întreprindere individuală. moneda: Leu moldovenesc sau USD. viabile şi durabile. 69 .Date generale: Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) a demarat în septembrie 2002. Linia Specială de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) – credite destinate solicitanţilor fără istorii de credit Beneficiari eligibili: – antreprenori fără istorie creditară: întreprinderi cu statut de persoană juridică. grupuri (societăţi pe acţiuni. investiţii în construcţia caselor de locuit. prelucrare. având drept scop asigurarea implementării eficiente a proiectelor rurale ale Băncii Mondiale şi altor donatori prin administrarea. suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor formaţi pe principii de grup constituie 420 000 lei din Linia Specială de Credit şi până la 250 000 dolari din cea Generală. societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori). depozitare. având cel puţin 3 persoane. Obiectivele Proiectului RISP: 1. monitorizarea şi coordonarea lucrărilor de implementare a acestor proiecte în conformitate cu cerinţele organismelor internaţionale. Activităţile finanţate: Proiectul RISP finanţează orice investiţii în activitatea economică (producere. cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi. perioada de rambursare: până la 15 ani. procurarea sau arendarea pământului. actualmente constituind circa 17-18% în lei şi 8-10% în USD. stimularea creşterii productivităţii şi veniturilor în spaţiul rural prin asigurarea accesului noilor fermieri privaţi şi antreprenorilor rurali la cunoştinţe. creşterea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea acesteia la crearea şi dezvoltarea activităţilor economice private. 3. 2. contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10-20% din suma investiţiei. în orice domeniu al businessului. Condiţii de acordare a împrumuturilor: afacerea se desfăşoară în zonele geografice eligibile. experienţă modernă şi finanţare. Produsele financiare oferite: 1. constituite în spaţiul rural. încurajarea iniţierii şi dezvoltării activităţilor neagricole la sat. perioada de graţie: până la 3 ani.

Perioada de graţie: . 70 . Linia Generală de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) . Moneda: Leu moldovenesc.minim 20% din suma investiţiei. Gajul minim . Rata dobânzii Este flotantă. Termenul maxim: . Contribuţia proprie a beneficiarilor: .până la 3 ani. Perioada de graţie: până la 3 ani. Moneda: . Destinaţia creditului: investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural.Leu moldovenesc sau USD.întreprinderi legal înregistrate.constituie circa 17%-18% în lei şi 8-10% în USD. Rata anuală a dobânzii bancare (flotantă): . Suma maximă . Gajul minim: constituie 130%.până la 15 ani.constituie 130%. constituiţi în grup (întreprinderi cu trei sau mai mulţi fondatori în care nici un fondator nu deţine cota majoritară (50% sau mai mult)).a împrumuturilor pentru agenţii economici este 250 000 USD (sau echivalentul în lei). reprezintă 420 000 lei. fixată de 2 ori pe an şi constituie în prezent circa 17%-18% anual. Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili individuali): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali (întreprinderi în care un singur fondator deţine cota majoritară (50% sau mai mult). Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili constituiţi în grup): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili. titulari ai patentei de întreprinzător) reprezintă 70 000 lei. 2. întreprinderi cu statut de persoană fizică.conform posibilităţii de rambursare a clientului. Contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10% din suma investiţiei. Termenul minim: .credite comerciale pe termen mediu şi lung Beneficiari eligibili: .- titulari ai patentei de întreprinzător. Termenul maxim: până la 15 ani.investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural. Termenul minim: 2 ani (fără perioada de graţie). Destinaţia creditului: .

este responsabil de realizarea componentei “Dezvoltarea businessului rural”. Rezina Raioanele Rîşcani. Taraclia. BC Moldova-Agroindbank S. Chişinău. Leova. Nr. Nr. Cosmonauţilor. Moldova Tel/fax: (0 22) 20 99 88. Chişinău. bir. Teleneşti. Ştefan Vodă Raioanele Cahul. Zona de activitate Raioanele Criuleni. Donduşeni. 1015 MD 2004. BC FinComBank S. 9. Moldova Tel/fax: (0 22) 22 09 58 71 . Ungheni Raioanele Drochia. UTA Găgăuzia Agenţia de dezvoltare Alianţa pentru Cooperare în Agricultură bd. Chişinău. Făleşti.Partenerii proiectului: 1. cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova şi a Băncii Mondiale.A. 180. - Date de contact: Oficiul central: str. Chişinău. Sîngerei. 162. Glodeni.capmu. Floreşti. Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale Proiectul „Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale” (SRISP). suport pentru obţinerea împrumuturilor pe termen mediu şi lung în scopuri investiţionale. Hînceşti. 180. mun. În acest context SRISP acordă asistenţă persoanelor din spaţiul rural. Străşeni. Ştefan cel Mare. bir. Asistenţa pentru afacerile nou create este gratuită şi prevede: - evaluarea ideilor de afaceri. Nr. Cimişlia. din cadrul proiectului Guvernului Republicii Moldova „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). 1603 MD 2004. Nisporeni. bir. BC Banca Socială S.md Reţeaua de filiale: Patru agenţii de dezvoltare care acordă asistenţă în identificarea. 20 99 87. BC Moldindconbank S. Ocniţa. Soroca. Moldova Tel/fax: (0 22) 29 54 37. Căuşeni. Orhei. suport la identificarea produselor şi activităţilor profitabile. Republica Moldova Telefon: (+373 22) 22 24 65. 22 24 67. Fax: (+373 22) 24 44 69 e-mail: risp@capmu. 21 00 94.A.A. Ştefan cel Mare. Chişinău. web: http://www. BC Victoriabank S. 22/1. Anenii Noi. bir. Şoldăneşti. bir.A. Ştefan cel Mare. 544. 806 MD 2004. Moldova Tel: (0 22) 21 00 89. asistenţă post-formare în decursul primului an de activitate etc. pentru crearea unor afaceri profitabile. Basarabeasca.A. pregătirea strategiilor de afaceri. 2. Ialoveni. elaborarea planurilor de afaceri. creată în 1997 de asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. iniţierea şi dezvoltarea afacerilor private viabile în spaţiul rural. 29 54 39 MEGA bd.md. finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernul Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills Ltd. 14 MD 2005. 20 99 78 Consultanţă şi Credit în Agricultură bd. Briceni. Călăraşi. 29 54 38. Renaşterii. Edineţ. în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală a Băncii Mondiale şi al Guvernului Republicii Moldova. suport la identificarea pieţelor de desfacere. Nr. Instituţiile financiare participante la proiectul RISP: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) – instituţie financiară nebancară. Fax: (0 22) 21 00 95 Centrul pentru Dezvoltarea Rurală bd. MD-2005. Cantemir.

Republica Moldova tel: (+373 22) 234938. resurse şi pieţe de desfacere). viabile şi durabile. îmbunătăţirea accesului la resurse financiare accesibile (facilitarea accesului la creditare) prin Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (107 AEÎC). Misiunea: Sarcina principală a proiectului este ridicarea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea creării şi dezvoltării activităţilor economice private. 31 August 1989. până la finele anului 2005 fiind prevăzută formarea a 900 de afaceri noi). Activităţi finanţate: Se acordă credite de investiţii în economia rurală pentru: dezvoltarea producţiei agricole.md Date generale: SRISP este un proiect de asistenţă tehnică în domeniul dezvoltării rurale durabile. e-mail: rural@landell-mills. dezvoltarea societăţii civile (crearea asociaţiilor obşteşti şi a grupurilor de iniţiativă).net. Obiectivele: dezvoltarea businessului rural (asistenţă tehnică. în conformitate cu acordul dintre guvernele Republicii Moldova şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. biroul 411. De asemenea. componenta „Dezvoltarea businessului rural” a proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). 72 . menite să satisfacă cererea de servicii în localităţile rurale).rural. crearea cooperativelor de întreprinzători ( prestarea serviciilor agricole). DFID şi alţi donatori. CDR). MD 2004. Chişinău. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. 98. cofinanţat de Banca Mondială. dezvoltarea organizaţiilor de fermieri (îmbunătăţirea accesului la tehnologii agricole avansate. Scopul: Scopul fundamental al proiectului SRISP este dezvoltarea rurală durabilă prin abordarea complexă a problemelor cu care se confruntă populaţia rurală şi prin acordarea suportului necesar Guvernului Republicii Moldova în procesul de tranziţie la economia de piaţă. ambalării. depozitării. CCA. instruire în agricultură (crearea loturilor demonstrative şi fermelor model de promovare a tehnologiilor avansate). fax: 237802. 235079/80. dezvoltarea prelucrării. Proiectul este finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernului Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills LTD. SRISP implementează pe întreg teritoriul ţării. dezvoltarea sferei sociale (revitalizarea infrastructurii sociale şi sprijinirea creării întreprinderilor mici. MEGA. prin proiectul RISP al Guvernului Republicii Moldova. 237801. prin intermediul a 4 agenţii de dezvoltare (ACA. web site: www.moldline. Nr.SUPORT PENTRU PROIECTUL INVESTITII SI SERVICII RURALE Str. ce şi-a început activitatea pe 15 noiembrie 2002 şi are o durată de 3 ani şi 3 luni (până pe 14 februarie 2006). consultanţă şi instruire pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor în spaţiul rural. consultanţă juridică (îmbunătăţirea accesului la soluţionarea alternativă a litigiilor prin judecăţi arbitrale permanente în sfera agrară).

având cel puţin 3 membri implicaţi activ în activităţile organizaţiei în orice domeniu al businessului. societăţi cu răspundere limitată. suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili constituiţi în grup reprezintă 420 000 lei. întreprinderea trebuie să aibă sediul permanent în spaţiul rural. Liniile de creditare: Linia Specială de Creditare Ofertantul liniei de creditare Beneficiarii eligibili Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit Destinaţia împrumutului dezvoltarea producţiei agricole. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. turismului. 73 . contribuţia proprie a beneficiarilor . 4. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. 6. precum şi a regiunii transnistrene.până la 3 ani 15 ani 2 ani . .4% anual Valoarea maximă a împrumutului Rata dobânzii bancare (flotantă 3) Termenul maxim Termenul minim Perioada de graţie: . 10 000 dolari americani solicitanţii eligibili individuali. orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. rata dobânzii bancare (flotantă 2) constituie circa 18% anual. . orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. grupuri (societăţi pe acţiuni. Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. 7. Condiţiile de acordare a împrumuturilor: 1. suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali reprezintă 70000 lei. artizanatului 70 000 lei pentru solicitanţii eligibili individuali. perioada de graţie: până la 3 ani. cooperative de întreprinzător) constituite în spaţiul rural. societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori).4 % anual Linia Generală de Creditare Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit dezvoltarea producţiei agricole. ambalării. artizanatului etc.la suma ∗ 2 3 - - 15 ani 2 ani .până la 6 luni.până la 6 luni.minimum 10% din suma investiţiei. Beneficiarii eligibili: orice doritor să iniţieze şi să înregistreze legal în spaţiul rural 1 o afacere individuală (în bază de patentă. dezvoltarea prelucrării. gospodărie ţărănească. ambalării. turismului. turismului. întreprindere individuală. 9. Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an. gajul minim constituie 130%. cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi. dezvoltarea prelucrării. depozitării.orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. 2. creditele sunt acordate solicitanţilor fără istorii de credit. artizanatului etc. 420 000 lei pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17. 8. 3. depozitării. 5. 40 000 dolari americani pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17. perioada de rambursare: până la 15 ani.până la 3 ani Spaţiu rural: tot teritoriul Republicii Moldova. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii.la dobândă . inclusiv pentru dezvoltarea comerţului.

(+373 22) 23 49 38 Nr. 2 39 73. 204 A. Comrat. or. BC „Victoriabank” S. Cantemir str. Republica Moldova Reţeaua de filiale (Oficii regionale SRISP) str. biroul 411. Donduşeni str. ap. 31 August 1989. 23 50 80 MD 2004.md 74 . Nr. mun.md srisp@mtc-co. MD 7313. MD 3805. Feroviarilor. 40. BC „Moldindconbank” S. 26.A. BC „Moldova-Agroindbank” S.net www. 2 80 62 6 srisp@mtc-ct.A. Lenin.rural. Date de contact: Adresa Telefon Str. Centrul pentru Dezvoltarea Rurală.A. Fax:(+373 22) 23 78 02. raion. Chişinău. MD 5102. Nr.md Oficiul regional Donduşeni Oficiul regional Baimaclia Oficiul regional Comrat srisp@mtc-dn.A. com. 23 50 7. M. MEGA - Instituţii financiare: Corporaţia de Finanţare Rurală BC „Banca Socială” S. 4 35 55 6 Sediul principal (Oficiul central SRISP) E-mail rural@landellmills. Donduşeni. Nr.principală Rambursarea Contribuţia proprie a beneficiarilor Gajul minim Valuta în care se eliberează împrumutul Partenerii: grafic flexibil (lunar /trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% grafic flexibil (lunar/ trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% lei moldoveneşti Agenţii de dezvoltare SRISP: Alianţa pentru Cooperare în Agricultură.. raion. Baimaclia. 98. 45.md Fax: (0 251) 2 25 74. Consultanţă şi Credit în Agricultură.A.moldline. Eminescu. 2 33 70 (0 238) 2 48 86. 4 34 44. UTA Găgăuzia (0 273) 4 32 41. BC „FinComBank” S.

Beneficiari: Grupul-ţintă al Proiectului îl reprezintă micii proprietari (antreprenori). Sarcini de bază: 1. de orice formă organizatoricojuridică. care activează după principiile de piaţă şi capabile să accesese servicii financiare de la băncile comerciale.PROIECTUL DE FINANŢARE RURALĂ ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI Date generale: Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici este realizat cu suportul Guvernului Republicii Moldova şi a Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). mărirea numărului de întreprinderi rurale profitabile. 3. 5. încadraţi în activităţi economice în spaţiul rural al republicii Destinaţia împrumuturilor: crearea şi dezvoltarea întreprinderilor rurale mici crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi acordarea serviciilor de instruire şi asistenţă tehnică Criterii de eligibilitate pentru participarea la Proiect: să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. contribuirea la edificarea unui cadru instituţional adecvat pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural. Obiectivele majore ale Proiectului sunt: facilitarea participării populaţiei sărace din zona rurală la comercializarea agriculturii în spaţiul rural. numărul mediu anual al angajaţilor permanenţi să fie până la 50 persoane. 2. Investiţiile preconizate sunt direcţionate spre stimularea dezvoltării economice în spaţiul rural şi facilitarea accesului la serviciile financiare a populaţiei din teritoriul de implementare a Proiectului. Investiţiile efectuate în cadrul Proiectului sunt utilizate pentru facilitarea încadrării păturilor sărace ale populaţiei din spaţiul rural în activităţi de antreprenoriat pentru a obţine venituri şi a contribui la crearea unui cadru instituţional efectiv pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural. şi dezvoltarea financiară durabilă a lor. Scopul proiectului: Scopul general al Proiectului constituie generarea sporurilor durabile a veniturilor gospodăriilor din spaţiul rural al Republicii în perioada de tranziţie către o economie de piaţă bine structurată. cu profil agricol. 75 . crearea şi menţinerea unei structuri de management şi coordonare efectivă a Proiectului. crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (AEÎ) ca răspuns la necesităţile noilor proprietari de pământ. să corespundă actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului înconjurător. sporirea numărului de AEÎ capabile să mobilizeze economiile proprii. 4. de a avea un portofoliu de împrumut diversificat disponibil prin Băncile Comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) pentru întreprinderile mici rurale.

Procurarea pesticidelor. creditele sunt eliberate în lei moldoveneşti (este posibilă acordarea creditelor în dolari SUA. FINCOMBANK.e Sprijinul instituţional: • servicii financiare rurale şi asistenţă tehnică pentru AEÎC create cu suportul Proiectului Unitatea de Implementare a Proiectului a lansat o serie de activităţi în scopul îmbunătăţirii mediului pentru prestarea serviciilor financiare rurale prin intermediul Asociaţiilor de Economii şi Împrumut 76 . în cazuri excepţionale – pînă la 100 mii dolari SUA. MOLDINDCONBANK. Scheme favorabile de rambursare.contribuţia proprie a beneficiarilor: minim 10% din costul investiţiei Condiţiile de creditare: suma maximă a unui credit este egală cu echivalentul în lei a 30 mii dolari SUA. Activităţi ce nu sunt eligibile pentru finanţare: Refinanţarea datoriilor existente. Ambalarea. Colectarea. perioada de rambursare: până la 5 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 15 ani). Activităţi eligibile pentru finanţare: Producerea. deci este flotantă. în conformitate cu procedurile proprii de eliberare a creditelor Băncile Comerciale participante la Proiect: MOLDOVA-AGROINDBANK. Avantaje: Rate scăzute ale dobânzilor. proporţia între investiţii şi capitalul circulant aferent investiţiilor este de 50% : 50%. Prelucrarea. creditele nu se acordă în numerar. Procurarea sau arendarea pământului. BANCA SOCIALĂ. BANCA DE ECONOMII. VICTORIABANK. perioada de graţie: până la 2 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 5 ani ). creditele sunt acordate prin intermediul Băncilor Comerciale participante la implementarea Proiectului.2% anual. Construcţia caselor de locuit. Suport la elaborarea planurilor de afaceri şi servicii de consultanţă gratuit. Alte activităţi economice (cu profil agricol) din spaţiul rural al republicii. Depozitarea produselor agricole. la moment constituind 16. rata dobânzii se stabileşte semianual. Prestarea serviciilor specializate în agricultură. ci sunt transferate în întregime la contul furnizorului de echipament şi/sau de servicii acordate beneficiarului. EXIMBANK. conform regulamentelor Băncii Naţionale a Moldovei).

sunt înregistrate în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. financiară şi comercială. Rata dobînzii pentru împrumuturi este ajustată la fiecare 6 luni. tehnică.2%. şi care corespund următoarelor criterii: activează în raza teritoriului de implementare a Proiectului (spaţiul rural al republicii). fiind continuată instruirea şi asistenţa de mai departe a celor 11 AEÎ create anterior în cadrul Proiectului.ale Cetăţenilor. au fost create adiţional încă 5 (cinci) AEÎ noi în raionul Ungheni. pentru calcularea ratei dobânzii a fost stabilită o formulă. au un număr de angajaţi nu mai mare de 50 de persoane. acceptate de către băncile comerciale.2% şi reprezintă una dintre cele mai joase rate a dobânzii pentru împrumuturile acordate în sectorul agricol. La moment. • Fondurile circulante pentru împrumuturi: Fondul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici (FDÎM) – este componenta majoră a Proiectului şi acordă împrumuturi pentru întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol prin intermediul instituţiilor financiare participante (7 bănci comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală). B. Asistenţa CCA s-a axat pe următoarele domenii: A. în dependenţă de rata medie a inflaţiei. care permite ca aceasta să se menţină cu cel puţin 6-7 puncte procentuale mai jos. inclusiv promovarea liniei de credit. CCA contribuie la implementarea liniei de credit a Proiectului cu diverse activităţi. instruirea individuală a potenţialilor beneficiari referitor la principiile de creditare şi modalitatea obţinerii unui credit. faţă de rata medie a dobânzii pe sistemul bancar. Asistenţă beneficiarilor să apeleze la finanţare prin linia de credit a Proiectului şi anume: asistenţă beneficiarilor la pregătirea unui plan de afaceri. Asistenţă tehnică pentru beneficiarii de împrumuturi în cadrul FDÎM Asistenţa tehnică pentru beneficiari în cadrul Proiectului este asigurată de către organizaţia obştească specializată „Credit şi Consultanţă în Agricultură” (CCA). 77 . La moment. dar în cazuri de excepţie pot fi acordate împrumuturi în sumă de pînă la 100 mii USD. volumul anual al vânzărilor nete nu depăşeşte suma de 10 mil. consultarea beneficiarilor Proiectului şi ajutarea lor la pregătirea unui plan de afaceri. vor participa la finanţarea proiectului prezentat spre finanţare cu contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale de circa 10% din costul total al investiţiei. Studiul de fezabilitate al planului investiţional propus de potenţialii beneficiari ai liniei de credit. lei moldoveneşti. asistenţă la prezentarea documentelor de credit la instituţiile financiare participante şi asistenţă la justificarea planului de afaceri. corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător. aceasta este de 16. asistenţă în pregătirea cererilor de solicitare a creditelor prin PFRDÎM. necesitând astfel condiţii de creditare mai avantajoase. Suma maximă a unui împrumut este de 30 000 USD. C. rata dobînzii pentru beneficiarii finali constituie 16. iar veniturile sunt relativ joase. Consultarea beneficiarilor consultaţii de credit individuale şi în grup acordate potenţialilor beneficiari ai liniei de credit a PFRDÎM.întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol. Astfel. Beneficiari . determinate de Bancă. Criterii şi modalităţi de utilizare a mijloacelor: pentru a facilita accesul la mijloacele Proiectului. de orice formă organizatorico-juridica. în baza criteriilor de evaluare economică. precum şi luând în consideraţie faptul că activităţile economice în sectorul agricol sunt însoţite de riscuri sporite.

şi care reprezintă un grup important de clienţi ai Proiectului. mun.Chişinău. Stabilirea legăturilor între liniile de creditare a FDÎM şi AEÎ. în cazuri excepţionale până la 100 mii USD.- perioada maximă de maturitate a sub-împrumuturilor este stabilită de până la cinci (5) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cincisprezece (15) ani pentru plantaţiile multi-anuale. cît şi cele deja existente. cît şi a resurselor proprii. În scopul facilitării accesului la finanţare pentru beneficiarii mai mici.Ungheni). AEÎC activează în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiare ale AEÎC. 22-50-46 E-mail: piu@rfsedp. Date de contact: Oficiul central: Bd. este în seama băncilor comerciale care au acordat împrumuturile. contribuţia personală a beneficiarilor urmează să fie de cca. AEÎC respectă cerinţele impuse de Normele de Prudenţă Financiare şi de Statutul CFR. Unitatea de Implementare a inclus şi Corporaţia de Finanţare Rurală în schema de creditare a FDÎM. perioada de graţie maximă este de doi (2) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cinci (5) ani pentru plantaţiile multi-anuale. De împrumuturi beneficiază atît AEÎ create de Proiect. În cadrul componentei de Creditare a AEÎ sunt eliberate mijloace pentru finanţarea AEÎ prin intermediul Corporaţiei de Finanţare Rurală. AEÎ sunt asistate pe parcursul primilor 2-3 ani de activitate pentru a-şi întări capacităţile manageriale şi de funcţionare întru gestionarea corectă şi la un nivel calitativ atît a mijloacelor împrumutate. S-a convenit ca această se va focusa asupra potenţialilor împrumutaţi ce vor necesita împrumuturi în sumă de pînă la 15 000 USD. Fiecare caz este examinat individual şi în detalii. Tipologia împrumuturilor: În conformitate cu strategia şi criteriile de creditare stabilite în cadrul Proiectului. Criteriile de eligibilitate pentru eliberarea împrumuturilor AEÎC: (a) (b) (c) (d) (e) AEÎC trebuie să fie înregistrată în conformitate cu Legislaţia cu privire la AEÎC. în calitate de instituţie financiară participantă. 162. Astfel. care reprezintă o categorie specială de micro şi mini întreprinderi potenţiale.moldline. AEÎC este situată în teritoriul iniţial de implementare a Proiectului. valoarea gajului este apreciată de bănci în corespundere cu politica sa internă despre gaj. suma maximă pentru un sub-împrumut este de 30 mii USD. necesităţile de finanţare ale cărora depăşesc posibilităţile oferite de reţeaua asociaţiilor de economii şi împrumut. MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 21-00-56. Fondul Circulant de Împrumuturi pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor Proiectul IFAD prevede tot spectrul de servicii necesare pentru dezvoltarea durabilă a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut participante. Ştefan cel Mare. însă. includerea CFR în schema de creditare a Proiectului va permite crearea legăturilor între Linia de Credit pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut şi Linia de Credit pentru Întreprinderile Rurale Mici şi va permite atragerea şi stimularea membrilor AEÎ care au atins un anumit nivel de dezvoltare şi au nevoie de împrumuturi mai mari pentru a iniţia activităţi economice la un nivel mai înalt şi profesionist. împrumuturile din FDÎM sunt acordate numai pentru finanţarea proiectelor investiţionale cu profil agricol. După creare. Astfel. 10 %.net 78 . riscul pentru rambursarea împrumuturilor eliberate. AEÎC au beneficiat de instruire acordată de către Organizaţiile Ne-guvernamentale acceptate de CFR. totodată se confruntă cu dificultăţi în a obţine un împrumut de la băncile comerciale. cu suportul Proiectului au fost create un număr de 16 AEÎ cu un număr total de 1739 membri. Republica Moldova. pentru a asigura disponibilitatea unor fonduri de împrumuturi suficiente pentru membrii AEÎ ce activează în Teritoriul iniţial al Proiectului (fostul judeţ .

Efecte aşteptate: Prin colaborarea dintre instituţiile implicate în reţea va fi întărită oferta către antreprenori. Măsurile vor fi implementate cu ajutorul personalului calificat de la faţa locului. mese rotunde pentru persoanele care se ocupă de business. Grupul ţintă sunt familii tinere. în luna mai a anului 2004 şi-a început activitatea Proiectul German pentru Cooperare Tehnică.dnt. se va îmbunătăţi colaborarea între instituţiile locale. 269 2 31 34 Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Date generale: Întărirea potenţialului economic şi de ocupare a forţei de muncă reclamă necesitatea unei cooperări mai intense între sectorul public şi cel privat (administraţia locală şi organizaţiile economice). a exportului regiunii. femei şi bărbaţi.809 tel: 22-83-19 fax: 29-58-19 e-mail: acrozu@gtz. precum şi in primul rând creşterea numărului de întreprinderi. a veniturilor personale. În acest context. AEIC-urilor. Chişinău MD-2004 Bir. prin intermediul căruia se urmăreşte susţinerea start-up-urilor în oraşul Hînceşti şi în zona adiacentă.German Development Cooperation in Moldova Bd. Obiectivele proiectului constau în crearea serviciilor de consultanţă şi organizarea diferitor seminare. capacitatea de reflecţie şi propria iniţiativă ca un prim pas spre principiul „ajută-te singur”. 79 .Mihalcea Hincu130 tel. la nivelul grupului ţintă se vor întări abilităţile antreprenoriale. ProAgroIndPrivat. Camerei de Comerţ si Industrie din Hîncesti. interesaţi de lansarea şi de dezvoltarea propriei afaceri. Ştefan cel Mare 180.Hinceşti str. contribuţia germană constînd în consultanţă şi managementul reţelei antreprenoriale regionale.md Consiliul Raional or. Acest obiectiv se doreşte atins prin creşterea şi îmbunătăţirea ofertei de consultanţă. ONG-urilor. în asistenţă financiară a diverselor activităţi precum şi din cofinanţare de seminare. Folosirea acestei oferte va duce la creşterea oportunităţilor de ocupare in câmpul muncii. precum şi acordarea unui suport financiar pentru cel puţin 60 de persoane care intenţionează să demareze o afacere. Mediatorii sunt angajaţii organizaţiilor care se ocupă de dezvoltarea micului business. şi ai administraţiei publice locale responsabili de dezvoltarea economică a regiunii.

Companiile de leasing din Republica Moldova MAIB-LEASING S.R.md www. mun. Tighina.euroleasing.md TEHAGROLEASING S. 500 245 Fax: (+373-22) 27 25 24 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: eleasing@mtc.socbank.md www.R. Ismail. mun. 61 Telefon: (+373-22) 22 14 81 Fax: (+373-22) 22 42 30 Forma proprietăţii: Privată E-mail: office@socbank. Chişinău. bd.L. Adresa: MD-2001. bd.dnt. Bănulescu-Bodoni.L. str. mun. mun.A. 20 Telefon: (+373-22) 49 84 44. str.md EUROLEASING S.A. str. Adresa: MD-2005. 1314-1322 Telefon: (+373-22) 21 01 16.A. 33.imcleasing. Chişinău. Chişinău. 21 01 26 Fax: (+373-22) 21 00 39 Forma proprietăţii: Mixtă Anul fondării: 1996 E-mail: tehagroleasing@mdl.md 80 . Adresa: MD-2004. 49 93 17 Fax: (+373-22) 49 93 15 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 1995 E-mail: office@imcgroup.md www. Moscova. Adresa: MD-2045. mun.md IM şi COMPANIA .md www. Chişinău. Ştefan cel Mare. 162. 501 Telefon: (+373-22) 27 27 09. Chişinău. Adresa: MD-2001.CONSULTING GRUP S. 49 Telefon: (+373-22) 20 36 16 Fax: (+373-22) 20 25 66 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: info@leasing.leasing.net BANCA SOCIALĂ Leasing S.

4. garanţiile) Descifrarea mijloacele fixe (formele 10 şi 11). Compartimentul informaţii generale 1. 2. 6.data acordării. suma. obiectul. data recuperării. Rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de gestiune şi rapoartele financiare trimestriale pentru ultimul an de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) Declaraţiile cu privire la venituri pentru ultimii 2 ani de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) (pentru întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) În cazul existenţei conturilor în alte bănci: . contractele confirmatoare Descifrarea stocurilor Descifrarea creanţelor comerciale (denumirea. 9.data rambursării. Certificatul de înregistrare a întreprinderii (cu aplicarea pe acesta a Codului IDNO) Certificatul privind atribuirea codului fiscal Statutul şi alte documente de constituire. * lista-standard de documente necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului poate varia în dependenţă de instituţia care acordă creditul. obiectul. 5. 8. note) Contractele aferente celor mai mari 5 creanţe comerciale şi celor mai mari 5 datorii comerciale 4. 3. Cererea de solicitare a creditului Procesul-verbal al organului de decizie privind solicitarea creditului. . suma. Compartimentul situaţia financiară 1. datei acordării şi scadenţei. 8. data apariţiei. 3. 10. întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) Extras de la Registratorul independent privind componenţa acţionarilor şi cotele deţinute (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Adunarea Generală a acţionarea este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal de alegere a membrilor Consiliului (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Consiliul este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal sau ordinul de numire în funcţie a directorului şi contabilului-şef Copia buletinelor de identitate ale persoanelor responsabile (conducător. depunerea în gaj a patrimoniului şi acordarea dreptului la semnătură (conform legislaţiei în vigoare). 2. precum şi toate modificările la ele Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind conducătorul (pentru societăţi pe acţiuni) Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind fondatorii şi cotele deţinute şi conducătorul (pentru societăţi cu răspundere limitată. 5.Copiile contractelor de credit şi de gaj pe creditele curente în alte bănci Informaţia despre creditele precedente şi curente (locul primirii. soldul la zi. . 12. 2. contractele de cumpărare. 7. 9. cu semnăturile legalizate notarial II. 10. rata dobînzii. 7. data achitării. Compartimentul juridic 1. 11. 6. soldul la zi. contabil-şef) Procura pentru reprezentanţii împuterniciţi ai întreprinderii sau fondatori.Extrasul de la bancă privind rotaţiile în conturile curente. soldului la zi al datoriilor).Scrisoarea de la bancă despre existenţa sau lipsa creditelor (cu indicarea sumei. alţi factori 81 . suma.Anexa 1 LISTA-STANDARD * DE DOCUMENTE necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului Nr d/o Denumirea documentelor I. data apariţiei. dare în expluatare. altă documentaţie tehnică) Descifrarea obligaţiilor de arendă. tipul creditului solicitat. note) Descifrarea datoriilor comerciale (denumirea. autentificată la notar Certificatele care confirmă înlesniri Licenţele de activitate III.

11. data recuperării. 12. 2. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 3. 4.11. soldul la zi. Contractele şi alte documente care confirmă utilizarea la destinaţie a creditului Contractele cu furnizorii de mărfuri şi servicii Contractele de comercializare a producţiei Contractele de arendă V. Pentru mijloace fixe Lista bunurilor propuse în gaj. note) Contractele aferente celor mai mari 5 avansuri acordate şi celor mai mari 5 avansuri primite Descifrarea altor posturi de bilanţ (în cazul în care suma acestora constituie mai mult de 10 % din valuta bilanţului) În cazul existenţei pierderilor – notă informativă privind cauzele acestora Ultimul raport de audit (dacă există) IV. Pentru bunuri imobile Hotărîrea autorităţilor locale privind construcţia imobilului Procesul-verbal de repartizare a sectorului de pămînt pentru construcţie. certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. planul lui şi descrierea succintă Pentru apartamentele privatizate şi casele de locuit: (casele de locuit sau apartamentele persoanelor. cu indicarea valorii contabile si uzurii Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală (pentru bunurile importate) Paşapoartele tehnice (pentru utilaje) Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. conform valorii contabile Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală pentru produsele importate Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. 7. 5. 4. 16. suma. data apariţiei. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 2. obiectul. 3. 10. 6. 4. 8. note) Descifrarea avansurilor primite (denumirea. 5. 7. 14. 9. eliberat de Primărie Confirmarea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care sunt amplasate obiectele gajate Actele de vînzare cumpărare a imobilului şi terenului aferent Fotografii ale imobilului. 1. Compartimentul baza contractuală 1. activitatea de bază a cărora este agricultura nu se vor accepta în gaj) 82 . eliberat de Primărie Procesul-verbal de recepţie finală a obiectului în expluatare şi Hotărîrea corespunzătoare a Primăriei Dosarul cadastral. cantităţii şi preţului unei unităţi. 7. 2. eliberat de Organul Cadastral Teritorial (pentru bunul imobil propus în gaj şi terenul de pământ aferent) Certificat cu privire la valoarea bunului imobil. 5. 3. Pentru mijloace circulante Lista bunurilor propuse în gaj. 3. 12. certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. 4. soldul la zi. Compartimentul sursa secundară de rambursare Raportul de evaluare independentă a bunurilor propuse în gaj 1. suma. 1. 6. 8. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. 3. data apariţiei. cu indicarea unităţii de măsură. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Decizia Primariei cu privire la privatizarea terenului aferent Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. 13. 6. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Extras din Registrul bunurilor imobile. certificatele de calitate de la producător. Descifrarea avansurilor acordate (denumirea. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. 2. data achitării. 1. obiectul. certificatele de calitate de la producător. 2. 15.

3. gajist este o terţă persoană (fizică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Copia buletinului de identitate Acordul soţului / soţiei la gajarea bunurilor proprietate în devălmăşie Permisiunea organului de tutelă şi curatelă pentru gajarea bunurilor imobile coprprietari ai cărora sunt copii minori 7. gajist este o terţă persoană (juridică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea depunerii în gaj a averii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) în care figurează bunul preconizat să fie gajat Descifrarea postului raportului financiar în care figurează bunul preconizat să fie gajat 6. 6. semnate de către reprezentantul solicitantului de credit 4. 1. 7. Business-planul activităţii întreprinderii pentru perioada solicitării creditului şi argumentarea tehnicoeconomică a proiectului pentru care se solicită creditul Documentele privind cheltuielile de deviz şi proiect (în cazul cînd scopul proiectului este construcţia. contractele de donaţie etc). 5. Compartimentul sursa primară de rambursare 1. nu se află sub sechestru sau în litigiu 5.1. proiecte de reclamă. fotografii etc. 6. 4. 2. 5. 1. 3. 4. reconstrucţia. 2. legalizat de notar Certificatul eliberat de către Organul de Tutelă şi Curatelă privind consimţămîntul de a gaja apartamentul unde au viză de reşedinţă sau locuiesc minori care sunt coproprietari ai apartamentului Cartea de imobil a locuinţei Certificatul eliberat de către Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova (lista participanţilor la privatizare) Documentele. În cazul cînd debit. 3. Acordul scris al tuturor membrilor familiei privind gajarea apartamentului sau casei. 5. Pentru mijloacele de transport Certificatele de înmatriculare a mijloacelor de transport Confirmarea reviziei tehnice Confirmarea Direcţiei înmatriculare a transportului pe lîngă Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova cu privire la faptul că transportul propus în gaj nu este deja gajat. 83 . contractele de privatizare. 3 4 1. În cazul cînd se constituie fidejusiunea de o terţă persoană Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a constitui fidejusiunea Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea constituirii fidejusiunii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) VI. 2. mostre. 3. reparaţia capitală) Prognoza veniturilor şi cheltuielilor în diviziune pe tipuri de activităţi Prognoza raportului privind rezultatele financiare Prognoza raportului privind fluxul de numerar Informaţia privind rulajul pe conturile curente (în lei şi valută) Detaliile tehnice ale producţiei. În cazul cînd debit. 2. în baza cărora persoana a devenit proprietar al imobilului (contractele de vînzare-cumpărare. 4. 2. Fotografiile bunurilor propuse în gaj.

pe riscul propriu si sub răspunderea lor patrimoniala cu scopul de a-si asigura o sursa permanenta de venituri. Asigurarea creditului – garanţie pe care şi-o asigură un creditor contra riscului de insolvabilitate a debitorilor săi. fond comercial sau industrial. Bancă – instituţie financiară care atrage de la persoanele fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora. Antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei. • societate pe acţiuni. in numele lor. risc care poate să apară la încheierea actelor de comerţ. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri. care se află în proprietatea persoanei. dacă este obţinut. in modul stabilit de prezenta Lege si de alte acte legislative. • cooperativa de producţie. • societate cu răspundere limitata. Bilet la ordin – înscris prin care emitentul se angajează să plătească unui beneficiar. Antreprenor poate fi: • orice cetăţean al Republicii Moldova care nu este îngrădit in drepturi. Activitate financiară – activitate. • cooperativa de întreprinzător. in conformitate cu legislaţia in vigoare. Avizare – faptul de a face cuiva o comunicare oficială. • societate in comandita. • un grup de cetăţeni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie antreprenorul colectiv. în urma căreia se modifică mărimea şi componenţa capitalului propriu şi a împrumuturilor întreprinderii. Capital – sumă de bani (existentă într-o bancă) care produce dobândă. Bunuri – totalitatea de valori materiale şi de active nemateriale. şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc. Asociat .Anexa 2 Dicţionar explicativ Acţionar – orice persoană proprietar al unei sau mai multor acţiuni ale unei societăţi pe acţiuni. desfăşurată de cetăţeni si de asociaţiile acestora in mod independent. modificare adusă unui tratat. executare a lucrărilor si prestare a serviciilor. Cesiune – transmitere de către o persoană altei persoane. Agent economic – orice persoană ce desfăşoară activitate de întreprinzător. inclusiv de bani şi valori mobiliare. la un anumit termen. indiferent de faptul în a cărei folosinţă efectivă este. a unui drept de creanţă cu titlu oneros în temeiul unui contract. Activitatea de antreprenoriat poate fi practicata sub următoarele forme organizatorico-juridice: • întreprindere individuala. Cont bancar – cont deschis la o instituţie financiară (sucursala sau filiala acesteia) din Republica Moldova sau din străinătate. precum şi de alte drepturi patrimoniale. • societate in nume colectiv. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. o sumă de bani determinată. transferabile prin diferite instrumente de plată. din proprie iniţiativă. de a realiza ceva. Consumuri – resurse consumate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit. Angajament – obligaţie pe care şi-o ia cineva de a face. Activitate investiţională – activitate de efectuare a investiţiei şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în legătură cu această investiţie pentru a se obţine venit. sumă avansată într-o afacere. care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. • orice persoana juridica sau fizica in conformitate cu scopurile sale principale si cu legislaţia. • orice cetăţean străin sau apatrid. sau la ordinul acestuia. Asociaţie de Economie şi Împrumut a Cetăţenilor – organizaţie necomercială cu statut juridic special. 84 .orice persoană care posedă o cotă-parte în capitalul unei persoane juridice Amendament – îmbunătăţire.

serviciului. în conformitate cu cota sa de participare. Cheltuieli – toate cheltuielile şi pierderile perioadei care se scad din venit la calcularea profitului (pierderii) perioadei de gestiune. Evaluarea gajului – procedura de apreciere a valorii şi costului bunurilor materiale depuse de debitorul gajist. • activ deţinut de întreprinderea-investitor în scopul ameliorării situaţiei sale financiare prin obţinerea veniturilor (dobânzilor. Credit – relaţie bănească ce se stabileşte între o persoană fizică sau juridică (creditor). Istoria creditară – ştiinţă care studiază dezvoltarea şi schimbările succesive în domeniul bancar. • modalitate de garantare a executării unei obligaţiuni. Creditor – persoană sau instituţie care a acordat cuiva un credit. Factoringul –contract încheiat între bancă (factor) şi client (aderent) prin care factorul (banca) se obligă să plătească la prezentarea documentelor care atestă o creanţă comercială o anumită sumă de bani în schimbul unui comision. Dobândă.suma de bani pe care banca o achită în momentul încasării facturilor.ansamblu de operaţii constând din debit şi credit. Creanţă comercială – act care stabileşte dreptul creditorului de a cere executarea obligaţiunilor luate de debitor. şi o altă persoană fizică sau juridică (debitor). iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 10 milioane lei. ca rezultat al operaţiilor comerciale). cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori. redevenţelor etc. Investiţie străină – investiţie efectuată de un investitor străin în activitatea de întreprinzător desfăşurată în Republica Moldova. Fluxul mijloacelor băneşti – intrări şi ieşiri ale mijloacelor băneşti. care primeşte împrumutul sau cumpără pe datorie. funcţiile pentru care a fost conceput. Debitor – persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător şi datorează creditorilor mărfuri sau mijloace băneşti. inclusiv veniturile provenite din investiţia sa şi reinvestite în Republica Moldova. inclusiv statul. Garanţie bancară – angajament în scris. de o bancă. Evaluarea gajului – determinarea valorii gajului exprimată în bani. Factoring indisponibil (finanţare la încasare) . în baza cererii scrise a beneficiarului. care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie. gratuit sau oberos obligaţia debitorului. Comision – remuneraţie (procentuală) primită de o persoană. care exprimă valoric în ordine cronologică şi sistematică. valutei şi al altor active financiare. majorarea capitalului propriu şi obţinerea altor profituri (în special.Contul curent . inclusiv veniturile de pe depunerile băneşti. în al cărui temei creditorul (creditorul gajist) are dreptul de a fi satisfăcut. care arată capacitatea unui produs de a-şi îndeplini. Dobîndă – suma de bani care se plăteşte pentru un împrumut bănesc. Fidejusiunea – contract în scris. Fiabilitate – latură a calităţii. care a mijlocit o afacere comercială sau care a efectuat un serviciu. de a plăti creditorului ordonatorului (beneficiarului) o sumă de bani. asumat de o bancă sau de o altă instituţie financiară (garant) la cererea unei alte persoane (ordonator).). în cazul în care debitorul (debitorul gajist) nu execută obligaţiunea garantată prin gaj. Discont – reducere din preţul mărfii. Emisiune – crearea şi punerea în circulaţie a banilor şi hîrtiilor de valoare. din valoarea bunurilor sau a drepturilor patrimoniale date. Investiţie: • totalitate de bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova pentru a se obţine venit. 85 . în condiţii specificate.suma de bani pe care o plăteşte banca la prezentarea facturilor. Gajul: • bunuri care aparţin unui debitor şi care sunt depuse de el în mînile creditorului său pentru a garanta plata datoriei. Întreprindere mică . dividendelor.întreprinderea al cărei număr mediu anual de salariaţi este cuprins între 10 şi 50 de persoane inclusiv. prin care o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial. Eligibilitate – calitate care întruneşte condiţiile spre a fi ales client permanent al băncii. Factoring disponibil (finanţare imediată) . Dividend – orice plată efectuată de către o persoană juridică în folosul acţionarului (asociatului) acestei persoane juridice. cu performanţele prescrise. venit sub formă de dobândă – orice venit obţinut conform creanţelor de orice fel (indiferent de modul întocmirii). existenţa şi mişcarea unui mijloc sau proces economic într-o anumită perioadă de timp.

valoarea acestuia înainte de scadenţă. a se menţine. Rată – parte eşalonată care urmează a fi vărsată sau distribuită.Împrumuturi – credite bancare şi împrumuturi primite de întreprindere de la alte persoane juridice şi fizice pe o anumită perioadă şi pentru o anumită plată.restituirea sumei de bani datorată. valutare şi alte conturi la bănci. planificat pentru utilizarea mai mare de un an în activitatea de producţie comercială etc. expirare a datei la care trebuie onorată o datorie. Plafon –limită valorică (maximă) în cadrul unor operaţiuni financiare. Mijloace fixe – active materiale preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie. sub formă de diferenţe de curs valutar. sau sunt destinate închirierii sau pentru scopuri administrative. Microîntreprindere – întreprindere al cărei număr mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 9 persoane. Penalitate – sancţiune pecuniară aplicată de o autoritate administrativă în virtutea legii şi sub controlul organelor judecătoreşti. 86 . după ce s-au efectuat anumite scăzăminte. Mijloace băneşti – disponibilităţi băneşti în casierie. cambiile acordate etc. revizuită periodic. Obligaţie – datorie. a activelor intrate cu titlu gratuit. destinat pentru executarea unor plăţi curente. conturi de decontare. Linia de credit – se acordă în rate (de mărime egală sau diferită). o obligaţie. potrivit căreia acestea trebuie restituite la anumite termene bine stabilite. persoană care a primit împrumut. Micul business – activitate de întreprinzător. Perfectarea contractului – încheierea contractului. desfăşurată de microîntreprinderi şi de întreprinderi mici (agenţi ai micului business). Rambursare . indicată în contractul de credit şi fiecare rată se eliberează în baza unui document de plată. Overdraft bancar – tip de credit bancar primit de întreprindere prin emiterea cecului sau a dispoziţiei de plată în suma care depăşeşte soldul de mijloace în contul ei de decontare. Venituri din activitatea financiară – venituri din transmiterea în procesiunea altor persoane pe un termen mai mare de un an a activelor nemateriale şi a celor materiale pe termen lung. pînă la o lună. Overdraftul – instrument al pieţei monetare. cu persoana care l-a subscris. intervenită în timp (şi din cauze diferite). Viabil – condiţii necesare pentru a dura. subvenţii etc. Obligaţiune – titlu care reprezintă un împrumut contractat de o persoană juridică. Rata dobînzii – mărimea plăţii pentru resursele creditare acordate de o bancă benefeciarilor. iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 3 milioane lei. împreună cu dobînzile aferente. Scont – operaţiune prin care o bancă varsă deţinătorului unui efect de comerţ. Prorogarea dosarului – acţiune prin care se amînă sau se suspendă activitatea dosarului. Rezultatul financiar – rezultatul ce se obţine în urma unui şir de operaţiuni financiare.) care trebuie plătite în decursul unui ciclu operaţional normal (obişnuit) sau al unui an. pentru o sumă şi o durată determinată. care aparţin unei persoane (fizice sau juridice). dacă acest ciclu este mai mare de un an. hârtiile de valoare de credit. hârtie de valoare care conferă posesorului ei calitatea de creditor şi-i dă dreptul de a primi pentru suma împrumutată un anumit venit fix (sub formă de dobândă). Organizaţie de microfinanţare – persoană juridică a cărei activitate de bază o constituie activitatea de microfinanţare. pînă la concurenţa sumei. Împrumutat – debitor. în funcţie de evoluţiile de pe piaţa capitalurilor. act prin care cineva se obligă sau este obligat să (nu) dea să (nu) facă ceva. de regulă. precum şi a bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi. Obligaţie financiară şi creditară – obligaţiile (împrumuturile primite. Obligaţiile cu termenul mai mare de un an se clasifică la obligaţii pe termen lung. la un termen dinainte fixat. Scadenţa – termen de plată. Lichiditate – capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare. Perisabilitate . angajament. Rambursarea creditului – condiţiile de bază a acordării creditelor. condiţiile creditului privind overdraftul sunt stipulate la deschiderea contului şi acesta nu poate să depăşească suma fixată. care nu pot fi depăşite. Plafon de casă – limita pînă la care se pot păstra în permanenţă într-o casierie sume pentru efectuarea unor plăţi curente. în contul unei datorii sau al unei obligaţii.scădere în cantitate a unor mărfuri. Patrimoniu – totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor cu valoare economică. un credit pe termen scurt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful