Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Chişinău 2005

3

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Ediţie sponsorizată de USAID prin proiectul BIZPRO – Moldova „Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova”

4

CUPRINS:
INTRODUCERE CAPITOLUL I. INFORMAŢIE GENERALĂ 1. Sectorul Micului Business – oportunităţi de finanţare ................................................................................ 4

CAPITOLUL II. INSTITUŢIILE BANCARE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Banca Comercială „BANCA DE ECONOMII” SA ..................................................................................... 6 Banca Comercială „BUSINESSBANK” SA .............................................................................................. 10 Banca Comercială „ENERGBANK” SA .................................................................................................... 12 Banca Comercială „EUROCREDITBANK” SA ........................................................................................ 15 Banca Comercială „EXIMBANK” SA ....................................................................................................... 17 Banca Comercială „FINCOMBANK” SA ................................................................................................. 20 Banca Comercială „INVESTPRIVATBANK” ........................................................................................... 23 Banca Comercială „MOBIASBANCĂ” SA ............................................................................................... 25 Banca Comercială „MOLDINDCONBANK” SA ...................................................................................... 30 Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA .......................................................................... 34 Banca Comercială „UNIBANK” SA .......................................................................................................... 38 Banca Comercială „UNIVERSALBANK” SA ........................................................................................... 41 Banca Comercială „VICTORIABANK” SA ............................................................................................... 43 Banca Comercială Română Chişinău ........................................................................................................ 48

CAPITOLUL III. ORGANIZAŢIILE DE MICROFINAŢARE 1. 2. 3. 4. Corporaţia de Finanţare Rurală ................................................................................................................. 50 Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor ......................................... 54 „ProCredit” SA ............................................................................................................................................ 58 SRL „MICROINVEST” .............................................................................................................................. 60

CAPITOLUL IV. Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business ...................... 62 CAPITOLUL V. Societatea interbancară de garantare „GARANTINVEST” SRL ............................................... 64 CAPITOLUL VI. PROIECTE INTERNAŢIONALE 1. 2. 3. 4. Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) .............................................................................................. 66 Proiectul Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (SRISP) ................................................... 69 Proiectul de Finanţare Rurală a Întreprinderilor Mici (IFAD) ................................................................ 72 Proiectul German pentru Cooperare Tehnică (GTZ) ................................................................................ 76

Companiile de leasing din Republica Moldova ........................................................................................................ 77 ANEXE: 1. 2. Anexa 1: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului la Băncile Comerciale ...................................................................................................................................... 78 Anexa 2: Dicţionar explicativ ...................................................................................................................... 81

5

INTRODUCERE

În conformitate cu iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), anul 2005 a fost proclamat Anul Internaţional al Microcreditului, statele membre, organizaţiile non-guvernamentale, sectorul privat şi societatea civilă fiind invitate să colaboreze în vederea pregătirii şi marcării acestuia prin impulsionarea programelor de microcreditare şi contribuire la creşterea gradului de cunoaştere şi conştientizare de către societate a rolului microfinanţării în soluţionarea problemelor social-economice. Aliniindu-se iniţiativei nominalizate, la 13 iunie 2003 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul de măsuri privind pregătirea pentru Anul Internaţional al Microcreditului – 2005 (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.723), în conformitate cu care, ulterior, Ministerul Economiei, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, a elaborat Programul naţional de mediatizare a obiectivelor Anului Internaţional al Microcreditului – 2005” (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1106 din 08 octombrie 2004). Programul nominalizat are drept scop lărgirea accesului populaţiei la informaţia cu privire la microfinanţare prin realizarea unui şir de acţiuni concrete, una dintre ele reprezentând editarea ghidului informativ cu privire la piaţa de microfinanţare din Republica Moldova. Astfel, prezenta publicaţie, fiind la momentul actual unica în domeniu, conţine informaţie amplă cu privire la sistemul autohton de microfinanţare (instituţii bancare şi nebancare, organizaţii, fonduri), principalele direcţii şi tendinţe în activitatea reprezentanţilor acestuia, gama serviciilor oferite, condiţiile de obţinere a unui credit sau împrumut, altă informaţie utilă. În acelaşi timp, broşura în cauză se adresează publicului larg, fără limite de vârstă, profesie sau gen de activitate desfăşurată, antreprenorilor cu experienţă, cât şi persoanelor care intenţionează iniţierea unei afaceri. Concomitent, este de menţionat că în scopul facilitării accesului la informaţie, Ministerul Economiei al Republicii Moldova va plasa publicaţia dată pe pagina sa web, care poate fi accesată la adresa www.moldova.md. În speranţa că prezentul ghid va contribui la educarea beneficiarilor în domeniul finanţării, dezvoltarea iniţiativei şi spiritului antreprenorial, favorizând, în final, creşterea bunăstării sociale şi dezvoltarea întregii comunităţi

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu, Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Sectorul micului business – oportunităţi de finanţare

6

Din cadrul instituţiilor financiare bancare fac parte băncile comerciale. precum facilităţi de la plata acestora. întreprinderile micului business deţin peste 90% din total agenţi economici. Trebuie conştientizat faptul că întreprinderile din sectorul sus-numit întâmpină dificultăţi în desfăşurarea activităţii. iar una din marile piedici care tergiversează dezvoltarea sectorului continuă să reprezinte lipsa accesului la finanţare. indiferent dacă sunt create şi activează într-o ţară cu economie dezvoltată sau în tranziţie. • Persoane fizice. Problema finanţării este actuală pentru toate întreprinderile mici. ceea ce reprezintă o creştere de 13% faţă de anul 2003 şi. dintre care sucursale ale băncilor străine sunt Banca Comercială Română Chişinău (România) şi Unibank (Rusia). precum şi utilizarea profitului nerepartizat. De asemenea. . 14%. micul business trebuie privit şi prin prisma asigurării bunei funcţionări a întreprinderilor mari cu produse şi servicii primare. Beneficiari ai produselor financiare oferite de către instituţiile sus-numite pot fi: • Persoane juridice – agenţi economici. iar din cadrul celor nebancare: Organizaţiile de Microfinanţare. cetăţeni. sectorul dat este considerat promotorul dezvoltării economice a ţării. o dublare faţă de anul 2001. Asociaţiile de Economii şi Împrumut a Cetăţenilor.deţinători de patentă. fiind una din cea mai stabilă din fostele state URSS. ceea ce semnifică stimularea investiţiilor şi nu doar a activităţilor de consum curent.. factoring etc. Totodată. favorizarea inovaţiilor şi tehnologiilor.„Micile afaceri reprezintă catalizatorul principal al creşterii economice” Sectorul micului business în Republica Moldova. 7 . Necătând la faptul că pe parcursul ultimilor ani este înregistrată o tendinţă pozitivă a numărului şi volumului creditelor acordate de sistemul bancar. euro) rata procentuală reprezentând 11. • servicii de leasing. Această afirmaţie este dovedită şi de faptul că ponderea creditelor direcţionate pentru sectorul sus-numit nu depăşeşte 15% din total.gospodării ţărăneşti. dată fiind importanta contribuţie la crearea noilor locuri de muncă. este constituită din instituţii financiare bancare şi instituţii financiare nebancare. • cote reduse ale impozitelor şi taxelor. adică pentru capital circulant. • venture capital. în prezent. a apărut urmare reformelor structurale. inclusiv întreprinderile micului business. pentru investiţii. respectiv. care au drept obiectiv acordarea creditelor şi împrumuturilor pentru satisfacerea cererii de finanţare.4% şi. întreprinderile micului business continuă să întâmpine dificultăţi în accesul la finanţe. iar pentru creditele acordate în valută liber convertibilă (dolari americani. adeseori sunt insuficiente acoperirii deficitului de finanţare atât pe termen scurt. Analiza sectorului financiar din Republica Moldova indică o predominare a instituţiilor financiare bancare. faţă de 28% în anul 2001. solicitat de băncile comerciale. Concomitent. de altfel ca şi în majoritatea statelor în dezvoltare. precum şi persoane care desfăşoară activitate de antreprenor: . efectuate întru trecerea de la economia centralizată la cea de piaţă. în anul 2004 acesta constituind pentru creditele acordate în lei – 21%. Companiile de Leasing.întreprinderi individuale. analiza ratelor dobânzilor indică o micşorare a costului banilor. stimularea concurenţei. respectiv. Astfel. pe teritoriul republicii activând 16 bănci comerciale. După 14 ani de tranziţie. marea majoritate a lor fiind acordate agenţilor economici concentraţi în raza municipiului Chişinău. Pe parcursul anului 2004 portofoliul de credite al băncilor comerciale a depăşit 9 190 mil. lei. • garanţii. Factoring etc. Agenţii economici pot utiliza în dezvoltarea activităţii lor următoarele instrumente financiare: • credite şi împrumuturi. • economii personale. Piaţa financiară din republică. . Un alt aspect pozitiv înregistrat în ultimii ani este majorarea cotei creditelor acordate pe termen lung. astăzi ele fiind considerate coloana vertebrală a economiei naţionale. • Start-ups. cât şi pe termen lung. resursele întreprinderii.

Totodată. este bine ştiut faptul că. Tranzacţiile de leasing în societatea modernă devin o sursă importantă de finanţare comercială. În continuare se merită a evidenţia că. insuficienţa garanţiilor. create în baza Legii nr. prevăzută în articolul 49 al Codului fiscal.02. Concomitent. care acordă linii de credit băncilor comerciale autohtone. gospodăriile ţărăneşti. lei. cooperativele agricole de prestări servicii. ceea ce va îmbunătăţi cu siguranţă accesul la finanţare al micilor întreprinzători. produsele oferite de organizaţiile de microfinanţare. Astfel. dar. „CONSUMATORUL ESTE REGE”. iar lipsa mijloacelor financiare aduce acest instrument de finanţare în topul preferinţelor antreprenorilor. este necesar a sublinia că. a fost constituită Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL. lei. Totodată. În anul 2005 de asemenea este preconizată alocarea sumei de 1 mil. este necesar a concluziona că produsele destinate satisfacerii necesarului de finanţare al agenţilor micului business sunt diverse şi încearcă să intre în concordanţă cu cerinţele şi posibilităţile antreprenorilor. este necesar a completa că parteneri ai businessului rural sunt un şir de proiecte finanţate de comunitatea internaţională. antreprenorul beneficiind. „Microinvest” SRL şi „ProCredit” SA) activează în baza Legii nr. În final. căruia. fără a avea dreptul de a accepta depozite. pot beneficia de scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 perioade fiscale şi în proporţie de 35% pe parcursul următoarelor 2 perioade fiscale. recent. este soluţia pentru problemele permanente legate de obţinerea facilităţilor bancare de credit şi de garanţii. Leasingul. preponderent din zonele rurale. importanţi furnizori de resurse financiare sunt Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (AEÎC). lipsa istoriei de creditare etc. Conform analizelor de ţară. Scopul facilităţii nominalizate este acordarea suportului financiar pentru dezvoltarea activităţii întreprinderii. i-au fost transferate 1 mil. facilitând accesul la resurse financiare ieftine. de a contribui la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare. AEÎC formează o reţea bine dezvoltată din circa 535 de asociaţii. 1505-XIII din 18. este necesar a evidenţia că majoritatea creditelor subiecţilor micului business sunt din resursele instituţiilor financiare internaţionale.07. În prezent. întreprinderile a căror număr de salariaţi este până la 19 persoane şi a căror vânzări nete nu depăşesc 3 mil. acestea din urmă alordând resurse financiare întreprinderilor din sector. Organizaţiile vizate („Corporaţia de Finanţare Rurală” SA. în prezent. IFAD. linii de credit pentru întreprinderile micului business au fost acordate de către BERD şi Banca Mondială. Dreptul de a benefica de facilitatea dată apare o dată cu completarea unei cereri tip la oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal de Stat. astfel încât acestea să contribuie la satisfacerea nevoilor de modernizare a întreprinderilor. de a îmbunătăţi accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. De exemplu. prin intermediul AEÎC. chiar dacă sunt principalii furnizori de mijloace financiare. fiind tot mai certă necesitatea dotării agenţilor economici cu echipamente moderne. indiferent de sfera de activitate. precum şi de a stimula iniţiativa privată. iar producătorul trebuie să se conformeze necesităţilor acestuia. În anul 2004.Totodată. Totuşi. Astfel.2004 privind Organizaţiile de Microfinanţare (în continuare OMF) şi alocă împrumuturi din mijloace proprii/împrumutate. Victoriabank şi Mobiabancă. care au menirea de a credita afacerile mici. activează Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business. piaţa financiară în Republica Moldova. fondată de 7 bănci comerciale autohtone. 8 . este evident faptul că în Republica Moldova există oportunităţi de dezvoltare a finanţării prin intermediul operaţiunilor de leasing. prezente practic în fiecare localitate din ţară. printre acestea fiind SRISP. va absorbi cele mai bune practici internaţionale din domeniu. care nu trebuiesc rambursate şi pentru care nu se achită dobândă. Fără îndoială. destinate garantării în proporţie de 50% a creditelor acordate de către băncile comerciale. fiind flexibilă şi dinamică. „Corporaţia de Finanţare Rurală” SA şi AO „ProRuralInvest”. O altă metodă de susţinere financiară a agenţilor micului business este scutirea de la plata impozitului pe venit. efectuate de către instituţiile de evaluare internaţională. alternativa creditelor acordate de către băncile comerciale constituie. or.1998 ca organizaţii necomerciale care acceptă depozite de la membrii săi şi cărora le eliberează împrumuturi. cota beneficiarilor reprezentând circa 55% din total membri ai asociaţiilor. dată fiind solvabilitatea nesatisfăcătoare a întreprinderii. de fapt. întru facilitarea accesului la finanţare a agenţilor economici. 280-XV din 22. pe parcursul anului 2004. implicit. lei. au fost acordate împrumuturi în mărime de 250 mil. Misiunea societăţii vizate este de a oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor. băncile comerciale sunt adeseori reticente în acordarea creditelor subiecţilor micului business. conform Legii Bugetului de stat pentru anul 2004. de o alternativă a împrumuturilor de stat. precum şi pentru cerinţele băncilor de a obţine garanţii corespunzătoare pentru creditele acordate. lei. de asemenea. debitori fiind Moldindconbank.

la compartimentul financiar: – rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de activitate. existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului. Termenul: . În acelaşi timp. înregistrarea rezultatelor financiare pozitive. Tipuri de credite acordate: Destinaţia creditelor: . lipsa angajamentelor restante. existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului. drept cele mai importante sunt: la compartimentul juridic: – documentele de luare a deciziei.se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor. aplicarea unor rate de dobîndă competitive. la compartimentul sursa secundară de achitare: – documentele aferente gajului propus şi evaluarea gajului. Rambursarea: . efectuată de către o companie terţă specializată în domeniu. prestarea unui spectru larg de servicii. or.la acordarea creditelor se percepe un comision de pînă la 2 %. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul la minimum 1 an. MD-2012 Date generale: Banca de Economii SA a fost fondată la 11 noiembrie 1940 şi este actualmente o bancă comercială universală cu cea mai veche tradiţie bancară din Republica Moldova şi cu o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. Rata dobînzii: . investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante. cu anexarea la ultimul raport financiar a descifrării principalelor posturi. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. existenţa unui gaj eligibil. 9 . care exclud declararea nulă a contractelor de credit şi de gaj. la compartimentul sursa primară de achitare: – planul de afaceri şi evaluarea afacerii.Str.rata dobînzii la credite se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţii şi situaţia financiară a solicitanţilor. Avantajele creditării la BC „Banca de Economii” SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 445 de filiale şi agenţii.rapoartele financiare trimestriale. Chişinău. creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 36 luni. amplasate în peste 370 localităţi ale republicii. Condiţii de acordare: . Preşedintele băncii este Domnul Grigore GACIKEVICI (telefon anticameră: (+373 22) 24-47-22). Columna 115.creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 24 luni.finanţarea cheltuielilor directe. inclusiv pentru ultimul an .

inclusiv: antreprenori particulari. precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut. iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni . efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole.31 % anual). cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de bancă. comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat din spaţiul rural.Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a Băncii şi. De sursele financiare din cadrul liniei respective pot beneficia persoane fizice sau juridice. activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală. de turism. mijloace circulante. acordate din cadrul liniei de credit nominalizate sunt destinate pentru: investiţii în gospodăria agricolă. Totodată.03. echipamente.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14. Perioada de graţie la rambursarea creditului este de pînă la 3 ani (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi celor destinate creşterii animalelor). care desfăşoară activitate de antreprenoriat. depozitării. Solicitantul poate obţine mai multe credite din linia creditară în cauză. de asemenea. standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant. cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil. investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural. capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus.. inclusiv în societăţile agroindustriale. de prelucrare.2004 – 31. Liniile de creditare: În anul 2004 la Banca de Economii SA a fost deschisă linia de credit. oferită de către Banca Mondială prin intermediul Directoratului Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP)). (Pentru perioada 01. la constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor. este de 0. flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă egală cu rata cumulativă a inflaţiei pentru lunile trecute ale anului curent şi rata inflaţiei prevăzută de Banca Naţională a Moldovei pentru lunile rămase pînă la finele anului curent plus o marjă minimă de 2 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja Băncii de Economii. de către companiile terţe specializate în domeniu. angajate în activităţile de fermier. care va fi de 12 luni şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni.7 şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj. comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii. aplicat de bancă la stabilirea valorii de gaj. mai servi garanţiile personale ale debitorilor. Rata dobînzii la creditele în MDL va fi. fermieri privaţi. Termenul maxim al unui credit constituie 15 ani.11. Benefeciarii potenţiali trebuie să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. în unele cazuri fiind acceptată numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit). producţie. să corespundă actelor normative.garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20 % din capitalul social al acestei societăţi. investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. 10 . de artizanat etc. comerciale. Împrumuturile. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor constituind echivalentul a 250 mii dolari SUA. Coeficientul maxim. Participarea debitorilor la proiect cu aportul propriu (mijloace băneşti sau nebăneşti) trebuie să constituie minimum 20 % din valoarea împrumutului. Rata dobînzii la creditele în USD va fi flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă LIBOR la împrumuturile în USD cu termen de 6 luni plus o marjă minimă de 1 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja băncii. organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică. ambalării. De asemenea. în calitate de sursă secundară suplimentară. în calitate de sursă secundară pot servi bunuri imobile. în paralel. Totodată.

Columna 115.A. precum şi încheierea contractelor de deservire în cadrul acceptării spre plată a cardurilor bancare emise de Bancă (în cazul debitorilor care se ocupă cu comerţul cu amănuntul sau cu prestarea serviciilor persoanelor fizice). şi anume: achitarea serviciilor comunale. în rate proporţionale Asigurarea gajului la Societatea Naţională de Asigurări „Moldasig” Alte informaţii utile: BC „Banca de Economii” S. Date de contact: Oficiul central: mun. oferit de către Bancă a fost completat cu un serviciu nou – efectuarea plăţilor prin reţeaua Internet şi bancomate. cu excepţia mijloacelor de transport Lei MD 700 mii Lei 36 luni 5% anual Pînă la 3 luni Pînă la 6 luni Pînă la 2% (se achită la momentul obţinerii finanţării) Lunar. banca a lansat proiectul „Susţine Clientul Băncii”. este unica bancă care deserveşte plăţile vamale şi acordă garanţii bancare pentru achitarea acestor plăţi. str. pagina web: www.md).econom.md Telefon de contact: anticameră (+373 22) 24-47-22. plăţilor pentru telefonia mobilă. plăţilor faţă de Moldovagaz şi Union Fenosa (www. Chişinău. direcţia credite (+373 22) 24-05-75 11 . după cum urmează: Vacanţ a la suma principală Rambursarea creditului Rata dobînzii Maturitatea maximă Vacanţa la achitarea dobînzii Suma maximă a creditului Valuta creditului Comision pentru acordare Destinaţia creditului Gajul Condiţii de finanţare 1 70 % din contul creditului 30 % din fonduri proprii ale solicitantului de credit Echipamentele procurate din contul creditului Condiţii speciale Procurarea echipamentelor de producere. în cadrul căruia se preconizează acordarea creditelor întreprinderilor micului business. spectrul de servicii. Banca practică încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de Bancă.bem.Programe speciale pentru creditarea micului business: În scopul susţinerii clienţilor săi.

director 24-454 Serviciul economico-financiar / 21-726/ Serviciul credite 20-730 Filiala Rezina (codul localităţii 254) Iurceac Nina Anton. director 21-939/22-020 Serviciul credite 22-645 Filiala Cimişlia (codul localităţii 241) Voronin Ivan Nicolae. director 26-285/23-337 Serviciul economico-financiar / 22-281 Serviciul credite Filiala Străşeni (codul localităţii 237) Demciuc Tatiana Fiodor. director 23-494 Serviciul economico-financiar / 23-494 Serviciul credite Filiala Călăraşi (codul localităţii 244) Stegaru Tudor Nicolae. director 22-884 Serviciul economico-financiar/credite 22-186/22-064 Filiala Drochia (codul localităţii 252) Eriomov Stanislav Ion. director 23-030 Serviciul credite 22-932 Filiala Hînceşti (codul localităţii 269) Donică Ion Vasile. director 22-720/22-268 Serviciul economico-financiar / 22-720 Serviciul credite Filiala Taraclia (codul localităţii 294) Olifirovici Elena Foma. director 23-173 Serviciul economico-financiar / 22-532/ Serviciul credite 24-997 Filiala Orhei (codul localităţii 235) Mititelu Grigore Gheorghe. director 22-698 Serviciul economico-financiar 23-181 Filiala Soroca (codul localităţii 230) Creţu Iurie Grigore. director adjunct 22-060 Serviciul economico-financiar 20-194 Persoanele de contact Telefonul Filiala Glodeni (codul localităţii 249) Romandaş Ion Tudor. director 22-863 Contabilitatea / Sala de operaţii 22-552/22-543 Filiala Căinari (codul localităţii 277) Para Nina Anatol. director 22-020 Serviciul economico-financiar 23-680 Filiala Şoldăneşti (codul localităţii 272) Pozdirca Veronica Alexei.director 24-253 Serviciul credite 24-173 Filiala Făleşti (codul localităţii 259) Oroşan Svetlana Ion. director 22-020 Serviciul credite 24-577 Filiala Briceni (codul localităţii 247) Andrei Svetlana Alexandru. director 23-493 Serviciul economico-financiar 24-445 Filiala Basarabeasca (codul localităţii297) Mihailov Mihail Ion. director 23-256/23-431 Serviciul credite 24-130 Filiala Ceadîr-Lunga (codul localităţii 291) Frolova Natalia Nicolae. contabil-şef 23-275 Serviciul economico-financiar 22-287 Filiala Comrat (codul localităţii 298) Donceva Tatiana Andrei. director 22-351 Pîslari Emilia. director 25-853/25-901 Serviciul economico-financiar 25-853 Filiala Teleneşti (codul localităţii 258) Şciuric Ana Radion. director adjunct 25-520 Contabilitatea / Serviciul credite 25-689/25-473 Filiala Bălţi (codul localităţii 231) Slivca Elena Boris.Reţeaua de filiale: Persoanele de contact Telefonul Filiala Chişinău Politov-Cangaş Natalia. director 22-985 Serviciul credite 22-994 Filiala Sîngerei (codul localităţii 262) Stanciuc Viteslav Constantin. director 22-235 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Leova (codul localităţii 263) Parfenii Ivan Dumitru. director 21-257 Serviciul economico-financiar / 22-331/22-662 Secţia operaţiuni Filiala Donduşeni (codul localităţii 251) Bacalu Petru Grigore. director 21-551 Serviciul economico-financiar 24-294 Filiala Rîşcani (codul localităţii 256) Casico Igor Leonid. director 22-020 Grădinaru Raisa. director 22-089 Serviciul economico-financiar / 22-679 Serviciul credite Filiala Ocniţa (codul localităţii 271) Ţurcan Leonid Mihai. director 23-137 Serviciul credite 24-960 Filiala Cahul (codul localităţii 299) Diulgher Vasile Ion. director 23-672 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Ialoveni (codul localităţii 268) Mustea Aliona Anton. director 22-020/23-405 Serviciul credite 22-208 Filiala Ungheni (codul localităţii 236) Pîrţac Adela Vasile. director 23-207 Serviciul credite 22-462 Filiala Criuleni (codul localităţii 248) Soroceanu Feodora Alexei. contabil şef 22-427 Filiala Floreşti (codul localităţii 250) Cebotaru Igor. director 23-719/22-072 Secţia operaţii bancare / 22-285/ Serviciul credite 23-719 Filiala Ştefan-Vodă (codul localităţii 242) Chircu Gheorghe Ion. director 23-965 Serviciul economico-financiar/ credite 24-931/27-846 Filiala Cantemir (codul localităţii 273) Coroi Ecaterina Grigore. director 27-992/22-020 Serviciul economico-financiar / Serviciul credite Filiala Vulcăneşti (codul localităţii 293) Grubîi Mihail Serghei. director 24-10-23 Serviciul economico-financiar 24-13-90/ /Serviciul credite 24-11-81 Filiala Anenii Noi (codul localităţii265) Babenco Natalia Andrei. director 23-967 Serviciul economico-financiar 23-288 Filiala Nisporeni (codul localităţii 264) Gorceag Eugenia Grigore. director 23-590 Serviciul credite 22-383 12 . director 21-462/21-683 Serviciul economico-financiar / 21-245 Serviciul credite Filiala Căuşeni (codul localităţii 243) Timuş Anatol Gheorghe. director 23-068/22-020 Secţia operaţii bancare 25-260/23-734 Filiala Edineţ (codul localităţii 246) Ganuşciac Leonid Constantin.

sectorul agrar/industria alimentară. . existenţa pieţei de desfacere. rata competitivă a dobânzii la credite acordate.în rate.Banca Comercială „Businessbank” S. . existenţa gradului înalt de solvabilitate. lipsa datoriilor restante în alte bănci şi faţă de Bugetul de Stat. Rambursarea . Banca tinde spre atingerea scopului său de bază . . Tipuri de credite acordate: Destinaţia . Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. . . Str.industria energetică şi a combustibilului. . Preşedintele Băncii Comerciale „BUSINESSBANK” SA este Domnul Sergiu BRÎNZILĂ (telefon anticameră: (+373 22) 205-777).construcţie şi îmbunătăţirea funciară. . Alexandru cel Bun nr.A.banca cu capital străin.suma creditului se acordă prin cont de împrumut. activitate pe piaţă de minimum 3 luni. fondată în 1997 – este o instituţie sigură şi stabilă pe piaţa financiară din Republica Moldova. plata efectuându-se direct. Avantajele creditării la BC „BUSINESSBANK” SA: rapiditate în perfectarea documentelor. 97 MD-2012.consumul. conform unui grafic.integral la scadenţă Condiţii de acordare: .creşterea constantă a profitului şi asigurarea integrităţii mijloacelor financiare ale acţionarilor şi clienţilor. .gajul trebuie să fie asigurat la compania de asigurări 13 . istorie creditară pozitivă.sectorul bancar.construcţia drumurilor şi transportare Termenul: scurt– cu perioada de rambursare până la un an Rata dobînzii: 23% 25%. deţinerea poziţiei de lider pe piaţă.A.procurarea imobilului. Chişinău Republica Moldova Date generale: Banca comercială "BUSINESSBANK" S. . conform destinaţiei. . Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea calităţii de client al băncii şi derularea operaţiunilor prin conturile deschise în bancă.industria/comerţul. bilanţ contabil pozitiv. În cadrul activităţii sale. fidejusiune).creditul se acordă cu condiţia prezentării de către debitor a unor garanţii (gaj. dispunere de garanţii cu un grad înalt de lichiditate. demonstrarea rentabilităţii înalte a vînzărilor. .

bunurile propuse în gaj se află in circuitul civil . 48 Directorul Reprezentantei Rita Bostan Menzarari Maria Patrascu Anatol Telefonul de contact (+373 22) 207-428 (+373 22) 229-938 (+373 231) 6-29-66 14 . Chişinău. Chişinău. a fost delimitat locul aflării obiectului propus în gaj şi locul aflării acestuia după gajare. str. preţul de piaţă a fost determinat în baza unei analize detaliate a cererii la valorile analogice. Chişinău. bunurile propuse în gaj sunt asigurate la o societate de asigurări pentru întreaga perioadă de acţiune a creditului solicitat (în unele cazuri de risc excesiv al pierderii acestor bunuri). Alexandru cel Bun 97 Telefon: (+373 22) 205-777. TVA la import în care sunt bine delimitate denumirea. Brîncuşi 3 mun. taxelor vamale. adică pot fi obiect al vânzării – cumpărării. Puchin. str.md Reţeaua de filiale: Denumire Reprezentanta №1 “ELAT” Reprezentanta № 2 “CENTRU” Filiala №1 “BĂLŢI” Adresa juridică: mun.Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea şi acceptarea gajului are loc în cazul confirmării următoarelor momente: valorile propuse în gaj sunt în proprietatea debitorului gajist. calitatea şi cantitatea averii propuse în gaj. Date de contact: Oficiul central: mun. Bălţi str. Ştefan cel Mare. preţul de gaj stabilit la valorile propuse acoperă suma creditului şi dobînzile aferente calculate pentru cel puţin 3 luni. str. în cazul propunerii în gaj a valorilor materiale de import – au fost primite documentele ce confirmă achitarea accizelor. 30 mun.businessbank. web: www. există documentaţia tehnică şi certificatele de calitate corespunzătoare.

prestarea unui spectru larg de servicii. a fost creata la 16 ianuarie. Valoarea de gaj constituie 130% şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj.A. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul a minimum 3 luni. lipsa angajamentelor restante.Date generale: Banca Comercială “ENERGBANK”S. oferă clienţilor săi posibilitate de a beneficia de împrumuturi din cadrul liniei creditare oferite de către Banca Mondială prin intermediul Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Preşedintele băncii este Domnul Mihail OGORODNICOV (telefon anticameră: (+373 22) 544-377). existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului. în unele cazuri se acceptă numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit). înregistrarea rezultatelor financiare pozitive. existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului. investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante Termenul Creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 18 luni Creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 24 luni Rata dobînzii Se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţei şi situaţia financiară a solicitanţilor La momentul actual constituie 21% anual pentru creditele în lei MD şi 11% pentru creditele în dolari SUA şi EURO Rambursarea Se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor Condiţii de cordare Perceperea unui comision de pînă la 1 % (cu excepţia creditelor pentru persoanele fizice) Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a băncii. BC "ENERGBANK" SA şi-a întărit considerabil poziţiile sale pe piaţa financiară a Moldovei. La constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Avantajele creditării la BC„Energbank”SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 24 de filiale şi reprezentanţe. amplasate în 13 localităţi ale republicii. Tipuri de credite acordate: Destinaţia Finanţarea cheltuielilor directe. 15 . existenţa unui gaj eligibil. aplicarea unor rate de dobîndă competitive. Pe parcursul activităţii sale. banca a reuşit să capete reputaţia unui partener de afaceri sigur si profesionist. Liniile de creditare: BC„Energbank” S. iar datorită politicii echilibrate şi rezonabile în sfera managementului financiar. 1997.A.

mijloace circulante.Împrumuturile se oferă în cadrul liniei generale de creditare. inclusiv: antreprenori particulari. precum şi în cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale. iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni .2004 – 31. conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de BC„Energbank”SA. efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole. inclusiv în societăţile agroindustriale. Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor trebuie să: fie persoane fizice sau juridice care-şi desfăşoară activitate de antreprenoriat (cu excepţia mun. organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în valută (dolari SUA şi EURO) va constitui 10-11 % anual. fie înregistraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. pentru perioada 01. inclusiv pentru creşterea animalelor). ambalării. fermieri privaţi. investiţii pentru dezvoltarea prelucrării.11. 16 . Perioada de graţie: pînă la 3 luni (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. de prelucrare sau producţie sau comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural. Valoarea maximă a împrumuturilor: suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare oferite de către proiectul RISP constituie echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de 250 mii dolari SUA. capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus.2004 – 31.31 % anual (pentru resursele proiectului RISP). activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare din linia generală constituie echivalentul în lei moldoveneşti a 600 mii dolari SUA.03. Termenul minim: 12 luni (atît pentru creditele RISP cît şi pentru cele din linia generală de credit). ca sursă suplimentară vor servi garanţiile personale ale debitorilor. Rata dobînzii: pentru perioada 01.03. cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (termenul pentru acestea fiind de 12 luni) şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni. echipamente. comerciale.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14. depozitării. standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant.Bălţi. excepţia referindu-se numai la Proiectul RISP). angajate în activităţile de fermier. de turism.11. de artizanat etc.Chişinău şi mun. Contribuţia proprie a beneficiarului: minimum 30% (mijloace băneşti sau nebăneşti). Destinaţia împrumuturilor: investiţii în gospodăria agricolă.. cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil. precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut a cetăţenilor. comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii. pentru creditele acordate din resursele liniei generale: 2 ani. Gajul: bunuri imobile. corespundă actelor normative. Termenul maxim: pentru creditele acordate din resursele proiectului RISP: 15 ani. investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural.garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20% din capitalul social al acestei societăţi.

2-28-77 (247)2-37-00 (246) 2-53-83. vacanţa la suma principală – pînă la 3 luni.Decebal.1 Filiala Cahul Filiala Hînceşti Filiala Soroca Filiala Leova Filiala Briceni Filiala Edineţ Filiala Criuleni Filiala Drochia Filiala Orhei Adresa CHIŞINĂU or. 7. Independenţei. 5.com Reţeaua de filiale: Nr 1. 29-54-06 Telefon 17 . 49 or. factoring. 8. Ştefan cel Mare. 22166. str. str. valuta creditului – lei moldoveneşti.M. 47 or. 25831 (269) 2-48-20. 52 (263) 2-23-77. str.Biruinţa. 31 August.Ştefan cel Mare. 4. str.27321 77-78-25. creditelor de tip revolver. 44 or. Str.Mircea cel Bătrîn. 2 or. Chişinău. 6. bd. Ştefan cel Mare.Independenţei. 16 or. 2-92-28 (299) 32300. Chişinău. Independenţei. 137 (231) 2-51-49. 27-31-04 29-54-07. 43-09-36 54-36-09. Denumirea Filiala Botanica Filiala Ciocana Nouă Filiala Rîşcani Filiala Ismail Filiala Buiucani nr. 11.Kogălniceanu. 3 mun. 2-10-04 (06) (248) 2-09-74. Chişinău.1 Filiala Bălţi nr. 2-40-00. BC„Energbank”SA acordă garanţii bancare pentru achitarea plăţilor vamale. 16. 27461.106 or. 31 August. str.energbank. 2-78-76 (235) 27574. 13.12 or.web: www. rambursarea creditului – lunar. 12. rata dobînzii – 21 % anual. 2. 76-59-55. Cahul. 27-59-44. 70 % din contul creditului. 15. 3 mun. creditelor de consum pentru persoanele fizice.Drochia. 2-48-00 (230) 2-15-50. 20 or. 17. condiţii de finanţare – 30 % din fonduri proprii. overdraft. Este pe larg practicată încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de bancă. Chişinău. suma maximă a creditului – 300 mii lei.Biruinţei. Hînceşti. Alte informaţii utile: 1.Edineţ. 202 REPUBLICA MOLDOVA m. str. 4/4 or. Moscova.Soroca. 18. 9.Mahu Vasile. bd.Ştefan cel Mare. Vasile Alecsandri 78. 76 or. 10.Criuleni. str. str. str. 2-51-26 (271) 2-43-98.Creditarea micului business: La acordarea creditelor întreprinderilor businessului mic se respectă următoarele condiţii: destinaţia creditului – procurarea echipamentelor de producere (cu excepţia mijloacelor de transport). 76-45-62 40-82-85. 14. 3.1 Filiala Ocniţa Filiala Comrat nr. str M. în rate proporţionale. 13 or.33 or. 2-60-56. gajul – echipamentele procurate din contul creditului. str.Orhei. 2-31-79 (298) 2-92-29. Bălţi. comision pentru acordare – pînă la 1% (se achită la momentul obţinerii finanţării). fax 44-06-41 49-94-50.Comrat. bd. Chişinău. Date de contact: Oficiul central: mun.Viteazul. 2-19-84. Str. 2-09-72 (252) 2-78-75. Telefoane de contact:(+373 22) 276-024. bd.Ocniţa.Briceni. 2-15-48. Leova. Chişinău. 5 or. termen maxim – 24 luni.

Avantajele creditării la BC„EuroCreditBank”SA: posibilitatea obţinerii creditelor pe termen lung (pînă la 5 ani). Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. scheme favorabile de rambursare a creditelor.Date generale: Banca Comercială “EuroCreditBank” SA a fost fondată în 1992. şi prin intermediul următoarelor mijloace: telefon. sistemului Interactiv de Comunicare Virtuală cu utilizarea unui aparat digital în regim de ton (telefonul: (+373 22) 500-201)). atitudine specială pentru fiecare client.md. cursul valutar al Băncii Naţionale a Moldovei şi Băncii Comerciale “EuroCreditBank”SA. „EuroCreditBank” propune agenţilor micului business pachetul de servicii “Business partener” care include creditare pe un termen de pînă la 5 ani cu rata dobînzii de 15-16 % anual în lei. fax.00 – 18. Preşedintele băncii este Domnul Aureliu CINCILEI. program de lucru: 9.un sistem de deservire bancară la distanţă.. conectarea la sistemul „Client-Bancă”. cetăţeni ai Republicii Moldova. Alte informaţii utile: Clienţii băncii au posibilitate de a utiliza sistemul “Telebank” .telebank. reţeua INTERNET. consultaţii gratuite. Persoanele juridice pot primi prin intermediul sistemului “Telebank” următoarea informaţie: soldurile conturilor. informaţii despre tarifele şi serviciile băncii. Deservirea prin sistemul “Telebank” se realizeaza prin intermediul: centrului de Deservire Telefonică (telefonul: 500-200. accesării non-stop prin sistemul “Telebank”-WEB: www. etc. investiţional. ipotecar. care permite folosirea serviciilor bancare în orice moment. rezidenţi ai Republicii Moldova şi persoanele fizice. loc. perfectarea rapidă a creditelor. rata dobînzii flexibilă (de la 9% anual în valută străină (dolari SUA şi EURO) la 18% anual în lei moldoveneşti). de consum. REPO. pachetul minim de documente necesar pentru obţinerea creditului. Tipuri de credite acordate: comercial. extrasele privind dispoziţiile de plată. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiarii potenţiali ai creditelor acordate de către BC „EuroCreditBank” SA pot fi persoane juridice. Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate bunurile imobile şi mobile (în dependenţă de termenul creditării). 18 .00). acreditiv. etc. cu care banca are încheiat contract de colaborare. telefon mobil. Evaluarea preţului de piaţă a bunurilor propuse în gaj este efectuată de către o companie licenţiată.

web: www.md 19 . 28. mun. Bălţi. 50-02-00. Ştefan cel Mare. (231) 2-51-81 e-mail: info@ecb. Republica Moldova. 33.md. www. Republica Moldova.md. 50-02-22. MD 2001 Telefon: (+373 22) 50-01-01.telebank. Ismail. MD 3102 Telefon: (231) 2-94-28. Chişinau.Date de contact: Oficiul central: str. mun. fax.ecb. fax: 54-88-27 Filiale: Filiala “Bălţi” str.

Chişinău şi teritoriului din stînga Nistrului) persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de antreprenoriat Beneficiarii eligibili . Avantajele creditării la BC„Eximbank”SA: existenţa unei reţele largi de filiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. .A. . . înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.Date generale: Banca Comercială "Eximbank" S. 20 .investiţii de capital Destinaţia . existenţa gajului de valoare suficientă. personalul calificat. care se obligă să efectueze activităţi de antreprenoriat. rulaje stabile în conturile curente şi capacităţii satisfăcătoare de rambursare a împrumuturilor. Preşedintele băncii este Domnul Marcel CHIRCĂ (telefon anticameră: (+373 22) 27-25-83). existenţa liniilor de creditare speciale pentru agenţii economici din sectorul agricol şi industrial. La momentul actual extensiunile teritoriale ale băncii reprezintă o modalitate excepţională de difuzare a serviciilor şi produselor bancare.prelucrarea materiei prime agricole în localităţile rurale.producerea lactatelor şi a altor produse agricole. flexibilitatea în creditarea fiecărui client. Credite acordate din cadrul liniei de creditare oferite de către Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii prin intermediul Proiectului de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici întreprinderile rurale mici înregistrate pe intreg teritoriu Republicii Moldova (cu exceptia or. rate competitive a dobînzilor şi comisioane rezonabile. materiale şi obiecte de inventar sau a altor necesităţi privind activitatea curentă. trasând drept obiectiv principal al activităţii sale prestarea celui mai larg spectru de servicii bancare şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestora. desfăşurarea activităţii pe teritoriul Republicii Moldova. .şomerii. Setul documentelor necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.întreprinderile mici şi mijlocii.asociaţiile de gospodării ţărăneşti şi fermierii. .majorarea capitalului circulant. oferind posibilităţi de deservire a clienţilor pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. conform specificaţiilor din studiul de fezabilitate. a fost constituită la 29 aprilie 1994. au trecut un curs de instruire în domeniul antreprenoriatului şi au fost testaţi pozitiv pentru activităţi de antreprenoriat în cadrul agenţiei .finanţarea stocurilor de materii prime. estimată de către o companie licenţiata în domeniul dat. existenţa unui plan de afaceri viabil (din punct de vedere economico-financiar) şi bine argumentat.reînnoirea/plantarea viilor şi livezilor. acceptarea tuturor tipurilor de gaj. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea contului curent la bancă. Tipuri de credite acordate: Credite acordate din resursele băncii Credite acordate pentru crearea locurilor noi de muncă (se acordă în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca pe lingă Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale a Republicii Moldova) .

construcţii.). valuta si termenul utilizării creditului lunar se stabileşte de Comitetul de credite a băncii conform graficului stabilit de bancă şi de client după caz Condiţii suplimentare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Valoarea bunurilor propuse în gaj estimată de o companie licenţiată şi acceptată de bancă trebuie să depăşească suma creditului şi dobînzilor calculate pe un termen de 6 luni cu cel puţin 30%. livezilor) flotantă (la momentul actual: 16.totalmente capital privat.com 21 . calculatoare şi altele. . instalaţii de lucru. şi a.prestarea serviciilor mecanizate agricole (arat. alte facilităţi rurale).5 % .eximbank.deschiderea centrelor de deservire a fermierilor. Date de contact: Oficiul central: or. .numărul mediu de salariaţi nu mai mare de 50 persoane. fără ponderea capitalului de stat.deschiderea atelierelor pentru întreţinerea şi repararea tehnicii agricole (inclusiv. fără ponderea capitalului de stat.deschiderea centrelor de colectare a diferitor produse agricole. .deschiderea camerelor frigorifice. mijloace de transport. . riscurile aferente. 6. Telefon: (+3732 22) 27-25-83.la împrumuturile în dolari SUA) semestrial pînă la 24 luni (pentru reînnoirea/plantarea viilor. creşterea legumelor în sere. semănat.alte tipuri de activităţi pînă la 30 mii dolari SUA (în cazuri excepţionale pînă la 100 mii dolari SUA (sau echivalentul în lei) pînă la 180 luni (în cazul reînoirii/ plantării viilor. respectiv: utilaje şi echipamente. . . .prestarea serviciilor de depozitare şi păstrare a roadei.finanţarea cheltuielilor de capital.asumarea angajamentul de către debitor de a antrena (în proporţie de cel puţin 50 la sută) la locurile de muncă nou create persoane din rîndurile şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.suma anuală a vînzărilor nete pînă la 10 mln lei moldoveneşti Rata dobînzii Achitarea dobînzii Perioada de graţie Rambursarea Contribuţia proprie Se stabileşte de către Comitetul de Credite al băncii in dependenta de proiectul finanţat. livezilor pînă la 60 luni) semestrial nu mai puţin de 10 % din valoarea totală a împrumutului .înfiinţarea magazinelor agricole.finanţarea concomitentă a stocurilor de materii prime. materiale şi obiecte de inventar sau altor necesităţi privind activitatea curentă Suma maximă a împrumutului Termenul maxim se stabileşte de Comitetul de credite a băncii pînă la 24 luni se stabileşte de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă pînă la 36 luni 50% din rata de bază a Băncii Naţionale a Republicii Moldova (rata REPO de cumpărare pe termen de două luni a Hîrtiilor de Valoare de Stat) lunar 6-12 luni în dependenţă de scopul folosirii creditului conform graficului stabilit de bancă şi de client 20-40% în dependenţă de scopul folosirii creditului . .totalmente capital privat..menţinerea în activitate a celor angajaţi cel puţin 3 ani cu condiţia că acesta să nu încalce disciplina muncii . bd. . 8. amenajări şi dotări. .2 % la împrumuturile în lei. . construcţii speciale. Ştefan cel Mare şi Sfînt. . . www.producerea seminţelor şi a răsadului. Chişinău.

Mihail Kogălnicianu. str. 15 „A”. Alecu Russo. 16 or. bd. 4 Filiala Nr. str. Decebal. Hîncu. 1 Filiala Nr. Chişinău.Reţeaua de filiale si reprezentanţe: Filiala Filiala Nr. Decebal. 6 Filiala Nr. 148 ”A” Telefon de contact (0298) 2-44-76 (0236) 2-20-98 (022) 43-82-24 (0243) 2-18-15 (0235) 3-21-50 (022) 23-20-62 (022) 50-51-14 (0230) 3-06-22 (022) 27-53-25 (0299) 2-84-53 (0269) 2-58-69 22 . 16 or. 76 or. str. or. str. Pobeda.13 or. str. Chişinău. Vasile Alecsandri. 2 or.15 Reprezentanţa nr. 139 or. Căuşeni. 1 or. Ştefan cel Mare. Orhei. 7 Filiala Nr. Cahul. 5 Filiala Nr. Chişinău. str.Hincesti. str. or.31 august. M. 2 Filiala Nr. Comrat. Ungheni. Chişinău. 8 Filiala Nr. Renaşterii. 4.16 Adresa juridică or. str. 9 Reprezentanţa nr. Soroca. 46 or. 3 Filiala Nr. bd. Scrisului Latin. str.

fiind respectat coraportul de 2:1 între preţul de piaţă a gajului şi suma creditului. Preşedintele băncii este Domnul Victor HVOROSTOVSCHI. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: stare economico-financiară bună. nivel stabil de încasări băneşti în conturile bancare. şi dispune de o experienţă bogată de muncă cu partenerii străini şi de un potenţial considerabil de export.investiţii. .Date generale: Banca de Finanţe şi Comerţ S. . Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): Scopul . oferirea unui spectru larg al serviciilor bancare. atitudine individuală faţă de fiecare client în parte. .investirea mijloacelor proprii în afacerea.prezentarea la bancă a contractelor sau a altor documente legate de valorificarea proiectului de creditare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către firmele de evaluare aflate în relaţii de colaborare (contractuale) cu banca.prezentarea garanţiilor în forma acceptată de bancă în scopul asigurării rambursării creditului.A. pentru realizarea căreia este solicitat creditul. (FinComBank) a fost fondată în iulie 1993 şi este actualmente una din băncile comerciale universale de avangardă din Republica Moldova care oferă un spectru larg de servicii bancare corporative şi investiţionale atît cetăţenilor locali. 23 . Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.consum Termenul individual pentru fiecare client în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Rata dobînzii 21-24% anual pentru creditele acordate în lei şi 11-14 % anual pentru creditele acordate în valută (dolari SUA şi EURO) Rambursarea de regulă lunară sau în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Condiţii de acordare . ce cuprinde toate sectoarele de bază ale economiei Moldovei. . reputaţie de afaceri. cît şi persoanelor străine.completarea mijloacelor circulante. Banca se bucură de o clientelă vastă. (telefon anticameră: (373 22) 22-74-35). . deservire bună a datoriei.existenta sau deschiderea conturilor bancare la bancă. Avantajele creditării la BC „FinComBank” SA: examinarea operativă a cererilor de acordare a creditelor.

Termenul maxim 3 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie în fiecare caz în mod individual Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 24 . Linia de credit oferită de către Asociaţia de Dezvoltare Internaţională (IDA) prin intermediul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă.2 % anual în lei şi 8.5 % anual în valută Termenul maxim 5 ani. Linia de credit oferită de către Banca Mondială prin intermediul Primului proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat Beneficiarii eligibili întreprinderile private înregistrate în Republica Moldova.5 % anual în lei şi 9 % anual în valută Termenul maxim 7 ani Termenul minim 2 ani Perioada de graţie nu mai mult de 2 ani. cu excepţia celor din sectorul militar şi cultivării tutunului Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 2 500 000 dolari SUA (întreprinderilor mici şi mijlocii – nu mai mult de 100 000 dolari SUA) Rata dobînzii se stabileşte în baza concursului. iar în cadrul liniei speciale – pînă la 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 17. Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 3. creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 16. Linia de creditare oferită de către Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici prin intermediul Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă Destinaţia împrumutului prelucrarea materiei prime agricole. creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 250 000 dolari SUA – în cadrul liniei generale. prelucrarea materiei-prime agricole.Liniile de creditare: 1. pentru finanţarea creşterii plantaţiilor multianuale – 15 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie pînă la 24 luni Rambursarea conform graficului stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului nu mai puţin de 10 % din costul proiectului Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 2.

73. Chisinău Prospectul Rebublicii. mun. or. Ion Creangă. or. Chisinău Str. Bălţi Str. mun. 1. mun. 31 August. Rîşcani Str. Mircea cel Bătrîn. or.com Reţeaua de filiale: Telefon Filiala Adresa juridică Conducătorul Telefon anticameră 22-74-35 34-67-15 56-01-41 (231) 6-29-68 (235) 2-74-36 44-42-95 59-24-01 (299) 2-08-16 (256) 2-11-02 (250) 2-57-67 (236) 2-39-96 (298) 2-60-71 (246) 2-27-93 secţie relaţii cu clientelă Filiala №1 Filiala №2 Filiala №3 Filiala №4 Filiala №5 Filiala №6 Filiala №7 Filiala №8 Filiala №9 Filiala №10 Filiala №11 Filiala №12 Filiala №15 Str. tel. 31. or. M. Puşkin. Orhei Bd. 25.: 22 74 35. or. 74. Floreşti Str.Date de contact: Oficiul central: str. Chisinău Str. Chisinău Str. Naţională. or. oficiul 13 or. Edineţ Şevcenco Ala Anatol Baxan Iulia Dumitru Ţepordei Maria Ion Rudenco Larisa Vasile Zaporojan Veronica Boris Ernu Zinaida Andrei Nicolaevschi Eugenia Gheorghe Creţu Nina Petru Romandaş Aliona Gheorghe Todorova Valentina Petru Grosu Minodora Grigore 2-60-73 2-26-51 2-57-63 2-05-44 77-66-63 6-29-69 2-77-32 44-47-72 59-24-04 3-30-00 2-46-40 Tabîrţa Alla Pantelei Ţîpliov Serhgei Vladimir 22-25-48 34-69-11 25 .9. Cahul Str. 20A. Eminescu. mun. Dacia. 13. mun. Ştefan cel Mare. Ungheni Str. 20. Puşkin 26. 10 mun. mun. Chisinău Bd. Independenţei. 26. Independenţei. Moscovei.fincombank. 46. Chişinău. 27. Comrat Str. Pobeda. www.

totodată. istoria creditară pozitivă. Destinaţia creditelor Completarea mijloacelor circulante Achitarea pe contractele de import Procurarea imobilului Construcţia Termenul 1-2 ani 27% anual + comision pentru eliberarea creditului (de la 1% până la 2% din suma eliberată) conform graficului de plăţi sau la scadenţa creditului Rata dobînzii Rambursarea Condiţii de acordare . -argumentarea tehnico-economică realizabilă 1-2 ani 1-2 ani 1-2 ani Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: La evaluarea gajului se iau în consideraţie lichiditatea gajului. 34. partener de afaceri fidel şi o companie atractivă pentru investitori.A. acţionari. Moldova 2001 telefon (+373 22) 27-43-86 fax: (+373 22) 54-05-10 Date generale: Banca Comercială “Investprivatbank” S. 3. lipsa penalităţii pentru suma creditului rămasă pînă la disbursarea sumei totale a creditului (în cazul în care clientul nu doreşte disbursarea sumei totale a creditului) . 102109622 din 03. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: existenţa capacităţii de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit). banca a reuşit să se afirme pe piaţa financiară autohtonă în calitate de o instituţie financiară multifuncţională şi cu profitabilitate stabilă creîndu-şi. -starea financiară satisfăcătoare a clientului. perisabilitatea şi valoarea pe piaţă a acestuia. Preşedintele băncii este Domnul Ivan CHIRPALOV (telefon anticameră:(+373 22) 27-43-86). Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. 4.1994 reînregistrată la nr. din momentul înaintării acesteia.08. 26 . lipsa necesităţii de prezentare a unui act costisitor de evaluare a patrimoniului emis de către un expert independent (în cazul în care suma creditului nu depăşeşte 500 000 lei). clienţi si proprii angajaţi. Sciusev nr. posibilitatea de a achita dobânda pentru utilizarea creditului pe parcursul a primelor 10 zile a fiecărei luni calendaristice.08. Avantajele creditării la BC ”Investprivatbank”SA: lipsa penalităţii pentru achitarea înainte de termen a creditului. 2. a fost fondată ca societate pe acţiuni la 8 august 1994 în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. starea financiară satisfăcătoare a clientului.A. Tipuri de credite acordate: Nr 1. Pînă în prezent. Banca Comercială autorizaţia BNM nr. -istoria creditară pozitivă. răspunsul la cererea privind eliberarea creditului se acordă în timp de 2 zile bancare.capacitatea de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit).INVESTPRIVATBANK S. 77 din 08. Chişinău.2001 str.

Kiev. 134 mun.ipb.ipb.8 8.4% din soldul p-u o lună pînă la 3% 200 lei Conform contractului Tariful minim 500 MDL 3%-10% anual din suma garanţiei 200 MDL 30 USD 50 USD min 0.7 7. fax: (+373 22) 54-05-10. 9. 3.md Reţeaua de filiale: Filiale Filiala nr. gratis gratis Rata procentuală la credit +50 puncte Rata procentuală la credit +50 puncte 27 .25% 50 USD conform tarifelor telefonice 300 MDL 2. MD-2001 Telefon: (+373 22) 27-43-86.md Tariful 200 lei 200 lei pînă la 2% 1% din soldul creditului pentru fiecare 3 luni. 34. 71-62-89 tel. Chişinău. 16/1 Telefon tel. 1 Filiala nr.persoane juridice .persoane fizice Rata procentuală la credit expirat Rata procentuală la dobînda expirată Date de contact: Oficiul central: str. 7. 4.md www. 70 mun.4 7.persoane fizice Comision pentru eliberarea creditului Comision pentru prorogarea dosarului de credit Comision pentru deschiderea liniei de credit Perfectarea contractului de gaj Servicii de consultanţă financiară Emiterea garanţiei bancare Comision pentru perfectarea garanţiei Pre avizare Avizare Amendament Primirea. controlul şi expedierea documentelor Plata Anularea garanţiei Cheltuieli de comunicare telefon/fax Prezentarea rapoartelor contabile trimestriale de către debitori cu intîrziere Examinarea cererii de acordare a creditului . Sciusev. Denumirea serviciului Perfectarea dosarului de credit . Ştefan cel Mare şi Sfânt.ipb.3 7.2 7.md www. or. Republica Moldova. I Creangă. 2 Filiala nr. 10. Chişinău.1 7. str. 5.5 7.persoane juridice .15% 50 USD min 0. 0.6 7. bd.Tarifele la credite şi garanţii eliberate: Nr. Chişinău.2% 40 USD 50 USD min 0. e-mail: ipb@ipb. 11. Chişinău. str. 22-70-10 tel. 43-80-51 pagina web www. 1. 3 Adresa juridică mun. 6. 7.

Astfel. participă cu mijloace proprii în finanţarea proiectului creditat cu cel puţin 30% din suma totală a proiectului. banca realizează propriul program de susţinere a activităţii de antreprenoriat şi efectuează creditarea aplicînd un sistem flexibil de rate ale dobînzilor. EURO se calculă la suma creditului efectiv eliberată .60 luni în rate conform graficului stabilit in dependenta de fluxul mijloacelor băneşti a companiei vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” posibilitatea de a beneficia de perioade de gratie la rambursarea creditului pînă la 6 . precum şi structurilor financiare străine. str. dolari SUA.pentru credite investiţionale . bazîndu-se pe metodica internaţională şi standardele aplicate la creditarea business-ului mic si mijlociu. posedă experienţa de succes în business de numai puţin de 6 luni. MD-2012.Republica Moldova. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. dolari SUA.Stefan cel Mare 81A Cod 280101749.12 luni Linia de credit: Destinaţia creditului finanţarea mijloacelor circulante Beneficiarii eligibili persoanele juridice şi fizice Valuta lei moldoveneşt. cont de corespondenta 35210749 la Centrul de decontări al Băncii Naţionale a Moldovei Tel. Preşedintele Consiliului de Administraţie este Domnul Nicolae DORIN (tel. banca comercială „Mobiasbancă” acordă credite numai companiilor care corespund următoarelor criterii: sunt persoane juridice înregistrate care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare. lichiditate şi posibilitate de monitorizare.A. banca gestionează creditele din liniile de credit ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). or. EURO 28 . Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Deoarece activitatea de creditare este însoţită de riscuri semnificative.(+373 22) 54-19-74). . situaţia financiar-economică a companiei (a grupei de companii) este satisfăcătoare.pentru finanţarea mijloacelor circulante – 18 luni.Chişinău. Tipuri de credite acordate: Gama de servicii oferită de către banca comercială „Mobiasbancă” în domeniul creditării cuprinde următoarele tipuri de produse creditare de bază: credite clasice Credite clasice: Destinaţia creditului Beneficiarii eligibili Valuta Dobînda Termenul Rambursarea Garanţii Avantaje linii de credit credite overdraft finanţarea mijloacelor circulante. Totodată. fax 54-19-74 Date generale: Banca Comercială pe Acţiuni "Mobiasbancă" S. oferă garanţii de rambursare a creditului satisfăcătoare pentru bancă după volum. finanţarea investiţiilor persoanele juridice şi fizice lei moldoveneşti. componenţa. a fost înfiinţată la 4 iunie 1990 şi este astăzi o instituţie financiară de tip universal ce oferă o gama completă de servicii atît persoanelor juridice cît şi celor fizice.54-19-74. 54-19-71. În prezent direcţia prioritară de activitate a băncii constituie creditarea.

valori mobiliare. 29 .flexibilitatea absoluta.economie de mijloace – dobînda se plăteşte doar pentru sumele real utilizate. rambursării banilor primiţi. corespunderea criteriilor de calificare pe suficienţa valorii gajului pentru rambursarea întreg termen de creditare. stocuri de mărfuri şi materiale. . cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” Avantaje . . capacitatea împrumutatului de a asigura lichiditate înaltă (posibilitatea transformării condiţii de păstrare a obiectului gajului pe rapide a gajului în mijloace băneşti). EURO Dobînda se calculează pe suma efectiv utilizată Termen maximum 12 luni. contul va fi alimentat în regim automat cu suma necesară pentru a efectua transferul) Beneficiarii clienţii cu rulaje lunare stabile şi reputaţia financiară bună Limita creditului nu mai mult de 25% din suma încasărilor lunare în contul de decontare Valuta lei moldoveneşti. starea financiară stabilă şi istoria creditară ireproşabilă).se calculează doar pe suma efectiv utilizată din linia de credit. mijloace băneşti. obligaţiunilor pe credit.este un mijloc eficient de optimizare a fluxurilor băneşti ale întreprinderii.nu este necesară existenţa gajului (drept garanţie servesc rulajele de pe cont. In continuare overdraftul lucrează în regim automat fără necesitatea de a contacta banca de fiecare dată cînd apare nevoia de bani. Rambursarea în orice timp convenabil pentru client cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii cesiunea încasărilor băneşti în favoarea băncii Avantaje . ce dispun de mijloace sau de surse stabile de mijloace. suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit.presupune economisirea plăţilor aferente dobînzii. asigurarea propusa trebuie să acopere suma creditului şi a dobînzii aferente şi să corespundă următoarelor criterii de calificare: lipsa reclamaţiilor din partea altor creditori deţinerea drepturilor de proprietate asupra asupra obiectului gajului. băncii pentru verificare şi evaluare ulterioară.oferă posibilitatea obţinerii în orice moment* (parţial sau în totalitate) a surselor din cadrul liniei de credit. utilaje şi echipamente. dolari SUA.economie de timp – trecere prin procedura de aprobare a overdraftului şi semnarea contractelor doar o singură data pînă la încheierea contractului. Dobînda În calitate de asigurare suplimentară pot fi prezentate garanţii ale persoanelor terţe. folosirii repetate a resursele creditare într-un număr nelimitat de ori * cu conditia de a nu depasi limita de creditare stabilită Credite Overdraft Destinaţia creditului acoperirea deficitului temporar de mijloace băneşti din contul curent şi susţinerea operativă a solvabilităţii clientului (în cazul lipsei sau insuficienţei mijloacelor băneşti în contul curent pentru efectuarea dispoziţiilor de plată depuse. altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv datoria debitoare). Este de menţionat că. . . obiectului gajului. Evaluarea gajurilor se efectuează prin aplicarea scontului asupra valorii de piaţă a acestora. mijloace de transport. .setul minim de documente necesar pentru examinarea cererii de primire a overdraftului Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj BC„Mobiasbancă” SA acceptă următoarele: bunuri imobile. parcursul termenului de creditare şi accesul lipsa influenţei esenţiale a fluctuatei preturilor şi a cererii asupra obiectului asigurării. Pentru sumele nesolicitate se va calcula doar un comision minim de rezervare (angajament) Termen pînă la 18 luni Rambursarea în orice timp. care se determina de către agenţiile de evaluare independente. în acelaşi timp fiecare tranşă primită a overdraftului trebuie să fie rambursată în termen de 25 zile din momentul acordării. . convenabil pentru client.

finanţarea proiectelor concrete sau programelor investiţionale în scopul creării.Liniile de creditare şi programe speciale pentru creditarea businessului mic şi mijlociu: Program de Facilitare a Comerţului (Trade Facilitation Program) susţinut de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) susţinerea operaţiunilor de import/export ale întreprinderilor mici şi mijlocii private din Republica Moldova Destinaţia Linia de Credit a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Program de garantare a împrumuturilor susţinut de către USAID .finanţarea capitalului circulant în vederea măririi capacităţii de producţie sau pentru întreprinderile nou-create pe baza proiectelor concrete sau a programelor investiţionale.finanţarea activităţii de export şi pre-export la întreprinderile industriale care produc marfa de export şi încasează venituri în valută orice tip de activitate (cu excepţia celor enumerate în compartimentul „Restricţii la beneficiere” /rîndul 3 a tabelului în cauză/) Beneficiarii eligibili - întreprinderile mici şi mijlocii întreprinderile mici şi mijlocii microîntreprinderi din Republica Moldova a căror număr total de angajaţi permanenţi nu depăşeşte zece persoane. . modernizării şi diversificării capacităţilor de producţie.000 dolari SUA 30 . întreprinderile micului business sau gospodăriile agricole din Republica Moldova a căror total active (fără includerea de pămînt şi clădiri) nu depăşeşte suma echivalenta în Lei moldoveneşti de $250. .

jocuri de noroc. producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari.activităţi ce înrăutăţesc considerabil starea parcurilor naţionale sau a unor zone similare aflate sub protecţie sau introduc animale sau plante exotice in astfel de zone. sau lei moldoveneşti negociabilă. promovarea si utilizarea tutunului echivalentul în Lei moldoveneşti a următoarelor sume – (1) $ 5.finanţarea pesticidelor sau echipamentelor de exploatare forestieră. împrumuturile pot fi acordate în dolari SUA. . împrumuturile vor fi acordate în lei moldoveneşti.000 Dolari SUA pentru fiecare întreprindere mică sau gospodărie agricolă . orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice - producerea armelor.daca debitorii calificaţi au venituri preponderent în dolari SUA. .utilaj pentru jocuri de noroc. . cercetări sau/şi servicii legate de sterilizare involuntară sau efectuarea avorturilor ca metoda de planificare a familiei. conform condiţiilor actuale de piaţă pîna la un an pînă la 6 luni negociabilă. jocuri de noroc. investiţii in hârtii de valoare pe termen scurt. .dacă debitorii calificaţi au venituri preponderent în lei moldoveneşti. EURO.- producerea armelor.activităţi ce contribuie la producerea. rambursarea sau răscumpărarea unui împrumut deja existent.bunurilor sau serviciilor care urmează a fi utilizate cu precădere pentru a satisface nevoi militare sau pentru a susţine activitatea politiei sau alte activităţi ale organelor de drept.echipament.000 Dolari SUA pentru fiecare micro-intreprindere. conform condiţiilor actuale de piaţă pînă la 5 ani pînă la 12 luni 31 . conform condiţiilor actuale de piaţă - Rata dobînzii Termenul Perioada de graţie negociabilă. . investiţii in hîrtii de valoare pe termen scurt. activitatea speculativa de investiţii. si (2) $ 150. . . cazinouri sau spatii de acomodare in care sunt amplasate sau se planifică amplasarea activităţilor cu jocuri de noroc. activitatea speculativa de investiţii. orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice Restricţii la beneficiere Suma creditului pîna la 300 000 USD pîna la 250 000 USD Valuta dolari SUA sau altă valută liber convertibilă dolari SUA refinanţarea. producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari. aprovizionări pentru întreprinderi ce practica activităţi cu jocuri de noroc sau orice hoteluri.

81-a. or. Ştefan cel Mare şi Sfînt. Ştefan cel Mare şi Sfînt 196. 7 „Renastere” Filiala Nr. Bălţi. Concilierii Naţionale 2. Chişinău. mun. web: www. MD-2005 str. MD-2012 bd. Renaşterii 11. Mircea cel Bătrîn 2. MD-3606 str. MD-3112 Directorul filialei Alexandru Radu Olga Pasinschi Tatiana Birlanean Angela Vasilita Oleg Visnevschii Sergiu Bulibas Anatol Colta Galina Raileanu Ion Turcan Natalia Chiciuc Telefon anticameră (373 22) 54-50-11 (373 22) 29-52-33 (373 22) 27-04-76 (373 22) 45-07-89 (373 22) 55-15-63 (373 22) 43-99-10 (373 265) 2-21-72 (373 22) 22-49-19 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 Expert creditar (373 22) 29-52-34 (373 22) 27-92-65 (373 22) 47-33-09 (373 22) 57-13-34 (373 22) 44-31-18 (373 265) 2-21-74 (373 22) 22-49-18 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 32 . 3 „Ciocana” Filiala Nr. Alexandru cel Bun 5. Tighina 65. 5 „Riscani” Filiala Nr. Chişinău.Date de contact: Oficiul central: Bd. 2 „ICAM” Filiala Nr. mun. Chişinău. 11 „Bălti” Adresa juridică bd. Chişinău. MD-2001 bd. mun. Chişinău Telefon: serviciul informaţie (+373 22) 27-92-69. MD-2068 str. mun. Anenii Noi. mun. Ungheni. Dacia 27. 6 „Aneni” Filiala Nr. MD-6501 bd. Chişinău. Moscovei 2. Republicii 20/16. Cahul. mun. Ştefan cel Mare şi Sfint 81a. mun. MD-2060 bd. MD-2044 bd. MD-3909 str. 9 „Centru” Filiala Nr. or. 8 „Ungheni” Filiala Nr.md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Nr. or. mun. Chişinău. mun. 1 „Stejaur” Filiala Nr.mobiasbanca. Barbu Lăutaru 26. MD-2004 str. Chişinău. 4 „Dacia” Filiala Nr. 10 „Cahul” Filiala Nr.

implementarea continuă a tehnologiilor performante. Conducătorul Băncii este Domnul Victor CIBOTARU (telefon anticameră: (+373 22) 57-67-33). susţinut financiar de Banca Mondială Termen Pînă la 3 ani. o atenţie deosebită fiind acordată dezvoltării bussinesului mic şi mijlociu. din contul resurselor de recreditare Beneficiarii eligibili Întreprinderi private (mai mult de 50% capital privat) 2. "MOLDINDCONBANK" S. emiterea şi deservirea cardurilor şi cecurilor.A. care are posibilitatea de a presta toate tipurile de servicii bancare moderne pentru persoane fizice şi juridice. Linia de Credit oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) Suma maximă 500.: universalitatea . Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filiala a Stroibankului din URSS. consultanţa în sfera investiţiilor. de dezvoltare sau reabilitare.A.prestarea clienţilor săi unui spectru larg de servicii. condiţiile de eligibilitate pentru beneficiere din resursele nominalizate fiind următoarele: 1. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Banca are o reţea de filiale ramificată pe tot teritoriul ţării care se extinde în continuu şi oferă posibilitatea clienţilor săi să beneficieze de condiţii avantajoase de creditare. a întreprinderilor complexului energetic. Liniile de creditare În cadrul Băncii Comerciale „MOLDINDCONBANK” au fost deschise liniile de creditare din cadrul resurselor organizaţiilor financiare internaţionale. Linia de credit oferită de către Directoratul Liniei de Credit în cadrul Primului Proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat. Avantajele creditării la BC „MOLDINDCONBANK” S. de transport şi telecomunicaţii. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova. emiterea cambiilor bancare. După destrămarea URSS. cum ar fi: deschiderea şi deservirea conturilor bancare multivalutare.C. "MOLDINDCONBANK" S. În prezent ea este o instituţie financiară universală. ulterior reorganizată în Banca republicană moldovenească a Promstroibank-ului din URSS sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale şi locative. servicii bancare electronice.A.Date generale: Banca comercială pentru industrie şi construcţii – B. prin decizia Adunării de Constituire din 25 octombrie 1991. transferuri băneşti rapide.C. banca a fost transformată într-o bancă comercială pe acţiuni pentru industrie şi construcţii – B. acceptarea unui larg spectru de depozite şi păstrarea valorilor în safeuri individuale. servicii de brokeraj. deservirea complexa in orice oficiu al băncii. completarea capitalului circulant 33 .000 USD Termen pînă la 3 ani 6 luni Beneficiarii eligibili Întreprinderile mici şi mijlocii Pentru proiecte noi.

5. producţie sau comercializare agricolă. corelată cu rata medie a inflaţiei Condiţii suplimentare eliberarea creditelor are următoarea proporţie: 75%. echivalentul în lei . ş. livezi.250. susţinut financiar de Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie.000 USD. suma maximă.3. Linia de credit oferită de către Proiectul de Finanţare Agricolă.a).420. sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun.000 USD) Contribuţia beneficiarului minimum 10% din costul total al investiţiei Termen pînă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii redusă. 25%capital circulant 4. linia generală . completarea capitalului circulant Suma maximă 500.100.investiţii.întreprinderi cu mai mulţi proprietari 30.000 USD.000 MDL. întreprinderi cu un singur proprietar .000 USD (în cazuri excepţionale. echivalentul în lei . de prelucrare. împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pe un termen pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani.a) împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pînă la un termen de 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani Beneficiarii eligibili îtreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol (cu excepţia mun. ş.70.minimum 20% din costul subproiectului Termen pnă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii rdusă.000 USD Termen pînă la 3 ani 34 . înregistrate sub orice formă juridică.000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite). Beneficiarii eligibili Persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor.000 USD Contribuţia beneficiarului Linia specială – minimum 10% din costul sub-proiectului. Suma maximă 30. Bălţi) Suma maximă Linia specială . angajate în activitate de fermier. Chişinău) 5. Chişinău şi mun. livezi. Linia de credit oferită de către Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale. linia generală . susţinut financiar de Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie. de dezvoltare sau reabilitare. corelată cu rata medie a inflaţiei Linia de credit oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii Scopul proiecte noi.

de rambursare este de 12 luni.000 USD) Contribuţia beneficiarului: min. prime. linie de credit Credite pentru capital circulant Scop: finanţarea capitalului circulant Termen: scurt şi mediu (1 – 18 luni) Forma de eliberare: credit.C. Cerere de credit. Suma creditului constituie 70 % din valoarea automobilului.000 USD. 5. Termenul de valabilitate a contractului de credit este de 12 luni. linia generală . Chişinău şi mun.250. corelată cu rata medie a inflaţiei Eliberarea creditelor vor avea urmatoarea proportie: 75% investitii. întreprinderi cu un singur proprietar – 5. Să aibă viză de reşedinţă permanentă în Republica Moldova. 4. impozitelor şi accizelor necesare pentru achitare la înregistrarea automobilului. Chişinău) Suma maximă: 30. se acordă doar pentru procurarea automobilelor noi de la distribuitorii oficiali din ţară.a): . producţie sau comercializare agricolă.RISP pina la 15 ani (graţie pînă la 3 ani) . linie de credit Overdraft pe card de debit Creditele overdraft pe cont de card salarial reprezintă credite de consum care se acordă clienţilor pentru necesităţi primordiale de consum şi acoperirea unor lipse de disponibil bănesc pe perioade scurte de timp.000 USD Contribuţia beneficiarului: linia specială . 12 luni. corelată cu rata medie a inflaţiei *În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţa de vie. înregistrate sub orice formă juridică. sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun. Creditele se acordă cu termen de până la o lună şi pot fi rambursate integral sau în rate. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale.min. credit revolving Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale (IDA) Beneficiari: persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor.manageri şi specialişti de vârf ai întreprinderilor mari care sânt clienţi ai băncii şi au vânzări nete medii lunare mai mari de 1 000 000 MDL şi înregistrează profit. echivalentul in lei 70. „MOLDINDCONBANK” S.000 MDL. Beneficiarul trebuie să-şi deschidă cont de card la bancă. întreprinderilor mici şi mijlocii. Documente necesare 1. Scrisoare de garanţie emisă de întreprindere în favoarea Băncii (pentru creditul „pentru management). 25% . ş. Modalitatea de acordare a creditului la dorinţa clientului: direct sau prin transferarea creditului la contul de card emis de către bancă solicitantului. etc. Vechimea la locul de muncă actual – minim 1 an (pentru creditul „pentru management şi de trezorerie). Credite lombard Creditele lombard reprezintă credite de consum oferite persoanelor fizice care presupun amanetarea articolelor de juvaierie: metalelor şi pietrelor preţioase.). Termenul pentru care se acordă creditul este de max. Certificat privind salariul lunar. precum şi persoanelor fizice sunt: Întreprinderile mici şi mijlocii Credite investiţionale Scop: proiecte investiţionale Termen: de la 18 luni Forma de eliberare: credit. echivalentul in lei 420. 3. 10% din costul total al investiţiei Termen: până la 5 ani (graţie pînă la 2 ani)* Rata dobânzii: redusă. livezile. Credite de trezorerie Este un produs nou pentru persoane fizice. Termenul creditului este de până la 2 ani şi se acordă în monedă naţională. care se acordă pentru necesităţi personale neindicându-se destinaţia. 2. linia generală . angajate în activitate de fermier. Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Acreditive documentare Scop: procurări din import Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Garanţii şi acreditive documentare confirmate de BERD Scop: operaţiuni comerciale de import-export Termen: până la 12 luni. 6.Principalele categorii de produse oferite de către B. 10% din costul sub-proiectului. Cerinţe faţă de solicitant Să fie cetăţean al Republicii Moldova.A. Credite "pentru management" Este un produs nou pentru persoane fizice .IFAD pina la 15 ani (graţie pînă la 5 ani) Overdraft . Perioada max.000 USD. Buletin de identitate (original + copie). repararea imobilului. Chitanţe de plată la zi a serviciilor comunale. etc. Linia de credit overdraft pe conturile de card salarial se acordă doar deţinătorilor de carduri salariale Cirrus/Maestro eliberate de bancă în bază de contract cu deţinătorul. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. de prelucrare. Solicitantul trebuie să dispună de mijloace proprii în suma adecvată pentru achitarea taxelor vamale. Creditele nu au destinaţie concretă şi se acordă pentru finanţarea necesităţilor personale suma max.capital circulant Proiectul de Finanţare Agricolă a FIDA (Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă) Beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol (excepţie mun. Copie a actului de proprietate (conform adresei din BI). Credite pentru procurarea automobilelor Creditele pentru procurarea automobilelor sunt credite investiţionale de consum care se acordă persoanelor fizice. Rambursările lunare (credit + dobândă) să nu depăşească 50% din salariul lunar al solicitantului.a. punerii la evidenţă şi perfectării documentelor ceconfirmă dreprul de proprietate asupra automobilului. Persoana poate să-l utilizeze pentru orice scop ce nu contravine legislaţiei în vigoare. Bălţi) Suma maximă: linia specială . facilitate de overdraft Set redus de documente Scop: acoperirea decalajului temporar între încasări şi plăţi Termen: foarte scurt (pînă la 1 lună) Rambursarea: pe măsura intrărilor în cont.întreprinderi cu mai mulţi proprietari – 30. Copia integrală a cărţii de muncă (vizată de persoana autorizată şi ştampilată). Asigurare la creditul dat serveşte automobilul procurat din contul creditului cu asigurarea „Casco” în favoarea băncii sau alt gaj lichid (imobil). Rambursarea se efectuează în mod automat în momentul intrării sumelor în cont (salariu. Aceste credite se acordă fără gaj şi fără giranţi până la suma maximă de 5 000 MDL. cu posibilitatea prolongării ulterioare Persoane fizice Credite investiţionale Scop: procurarea.000 USD (în cazuri excepţionale suma maximă – 100. 20% din costul sub-proiectului Termen: până la 5 ani* Rata dobînzii: redusă. precum şi altor obiecte de valoare. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. Termen: de la 18 luni Forma de eliberare:credit.min. Credite cambiale Scop: achitarea cu furnizorii de resurse şi mărfuri Termen: scurt (1-12 luni) Modalitatea: prin eliberarea cambiei Credite documentare Garanţii bancare Scop: • operaţiuni comerciale interne şi de import-export • participarea la tendere pentru achiziţii publice şi la privatizare • amânarea plăţii TVA la vamă • garantarea plăţii avansului • garantarea unui credit • garanţii de bună execuţie ş.000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite. 35 . constituind 100 000 MDL.

Străşeni. duminică 8. str.95.00 – 16. 123 A 2043. 22637 (373 254) 22659.00 pauză 13. Orhei. zi liberă: duminică 8.00. str.00 . or.Armenească. pauză: 12. Căuşeni. r-l Cahul. duminică 8.00 pauză 13.30-15.00 . Bălţi. or.00.30-14.17.00 . Donduşeni.00.36 5000. Eminescu.00.00 zile de odihnă:sâmbătă. Rezina. casa valutară. zile de odihna: sâmbătă.30 pauză 13.00 . mun. str. 14/1 2001. fără pauză zile de odihnă: sâmbătă. 31 August.00 fără pauză. s. duminică 8. or. or.00 zile de odihnă: sâmbătă. str.00 .13.17.00-17. duminică 8. str. duminică 8. str. duminică 8. Giurgiuleşti. Ştefan cel Mare.sâmbătă: 8. 24839 (373 250) 23206.00 8.30. str.00-13. 10 4300. Taraclia.00 .00 . str. zile de odihna: sâmbătă.14. str.Date de contact: Oficiul central: str. duminică 8. 59 3401. 8 3700. duminică 8. mun.125 4701. duminică 9.30-16.17. Chişinău.14.30 zile de odihnă: sâmbătă. zile de odihnă: sâmbătă. str. 20242 (373 243) 24595. duminică 8. 30 4601. Chişinău. zile de odihnă: sâmbătă.14. 38 2012.00 pauză 13.00.00 . bd.00 . zi de odihnă: duminică 8. mun. 22656 (373 251) 23790 (373 246) 22690 (373 230) 23606 (373 237) 22364. 31 6301. or.00 fără pauză. 2Ŕ 7400. duminică 8. 31 August.00 fără pauză.00–17. Independenţei. 104 3000. Edineţ.30 Telefon de contact (373 22) 576727.17.com Reţeaua de filiale: Denumirea filialei CENTRU TELECOM TRANS INVEST REMIZ ONEST BĂLŢI ORHEI REZINA DONDUŞENI EDINEŢ SOROCA STRĂŞENI LEOVA Director Sergiu Teleşco Oleg Burdujan Nina Ţurcan Zinaida Torgai Ludmila Nebesnaia Valentin Armaş Sergiu Sergentu Nina Bogdanova Aurel Bucătaru Marina Urzică Ludmila Beregulenco Parascovia Jereghi Adresa 2012. Chişinău. duminică 8. 6/1 3100. 20A 3501. zile de odihnă: sâmbătă. Chişinău. web: www.moldindconbank. 576734 (373 22) 228073 (373 22) 434607.00 pauză 13. or.14. or.00 – 16. Chişinău. duminică 8. 76-A 2068. 25676 GIURGIULEŞTI HÎNCEŞTI BRICENI FLOREŞTI CĂUŞENI UNGHENI TARACLIA Valentina Bostan Toader Mereacre Elena Gonciariuc Ghenadie Nour Nicolae Platon Maria Rusu Dumitru Siumbeli 5318. 434481 (373 22) 235667 (373 22) 764919. duminică. zile de odihnă: sâmbătă.14. 38A 5400.30.00 fără pauză sâmbata 9. Independenţei.00-15. 71395 (373 234) 23201.00 –16. Anatol Popovici. zile de odihnă: sâmbătă.30 .30-16.30.Vasile Lupu.Hînceşti. Moscovei. or. e-mai: info@moldindconbank. 2 5106.00 pauză 13. Independenţei. or.00 . or. Mihalcea Hîncu. fără pauză. mun. str. zile de odihnă: sâmbătă.00 fără pauză. str. 23507 (373 247) 24963.30 – 16. (373 22) 27. str. 22690 (373 263) 22487. Ungheni. fax.00.00 -14. Independenţei. Comsomolului.00 pauză 13. or.00 zile de odihna: sâmbătă. str. mun.17.00-14. M. str.14.00 pauză 13.14.00-14.00. Leova.17.com. casa-8. (373 22) 57-67-82.00 zile de odihnă: sâmbătă. Soroca . duminică. duminică 8.00 pauză 13. str. Mateevici.00-16.30 .00 . Independenţei .45 duminică 8.00 . Boico.00–16.00 pauză: 12.00 .30-15. zile de odihnă: sâmbătă. or. duminică 8.91.30 pauză:13. 23780 (373 253) 24177. zi de odihnă: duminică 8.30 .00-12. 27August. 7A 3600. Armenească 38.00 sâmbătă: 9.00-13.00 -17. 24 Codul băncii 280101309 280101332 280101329 280101317 280101319 280101321 280101333 280101335 280101327 280101326 280101337 280101324 280101318 Programul 8. mun. zile de odihnă: sâmbătă.16. tel. Sciusev. Briceni. or Floreşti. bd.00 fără pauză. str. Ştefan cel Mare.30-13. str. 24266 (373 236) 27151.18.00 fără pauză zile de odihnă: sâmbata.00 sâmbătă: 8. 9A 280101322 280101323 280101342 280101341 280101344 280101346 280101347 36 . 27527 (373 274) 25556. 763522 (373 231) 23548 (373 235) 22690.

mediu (pînă la 5 ani). care să permită o evaluare adecvată a situaţiei clientului. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi cu Răspundere Limitată. precum şi a cererilor pentru eliberarea creditelor. Avantajele creditării la BC „Moldova-Agroindbank” S. a datoriilor restante faţă de bancă sau faţă de alte bănci.Date generale: Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: formarea şi completarea capitalului circulant. la momentul depunerii cererii pentru credit. posibilitatea acordării clientului mai multor produse creditare. 37 . cerinţe faţa de capitalul statutar: 5400 lei – pentru formaţiunile. procurarea fondurilor fixe. lung (mai mare de 5 ani). Preşedintele băncii este Doamna Natalia VRABIE (telefon anticameră: (+0373 22) 22-27-70). şi efectuarea plăţilor în valuta naţională şi străină prin intermediul acestor conturi. reconstrucţia şi modernizarea procesului de producere. - Termenul: scurt (pînă la 1 an). care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip închis. procurarea şi amenajarea terenurilor. dezvoltarea noilor tehnologii. oferirea informaţiei juridice şi financiare despre activitate în volumul. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip deschis. Cerinţe faţa de beneficiarii creditelor: înregistrarea şi desfăşurarea activităţii în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 20000 lei – pentru formaţiunile. lipsa. a fost fondată la 8 mai 1991.A. şi este astăzi lider incontestabil în sectorul bancar al Republicii Moldova. achitare a dobînziilor. procurarea imobilului cu destinaţie de producţie. reutilarea tehnică. dispunerea sau deschiderea contului curent şi valutar la BC”Moldova-Agroindbank”S.A. aplicarea schemelor flexibile de eliberare şi rambursare a creditelor.A. luarea deciziei referitor la posibilitatea acordării creditului în baza evaluării întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor după sistemul „credit scoring”. 10000 lei – pentru formaţiunile. fiind succesorul fostei bănci teritoriale a băncii specializate „Agroprombank” din fosta URSS. istorie creditară pozitivă. confidenţialitatea informaţiei. sădirea plantaţiilor multianuale. a producţiei noi.: orientarea maximă spre client şi oferirea întreprinderii produselor creditare corespunzătoare domeniul ei de activitate. procedura simplificată de evaluare a întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor. mijloacelor de transport. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.

cu preponderenţa. prin intermediul deschiderii liniilor de credit. În cazul. eliberării creditelor revolving. care activează în forma organizaţional – juridică de societăţi pe acţiuni. societăţi în nume colectiv. o rată flotantă a dobînzii. prelucrare. prin oferirea de garanţii şi emiteri a acreditivelor confirmate de bancă. care este determinată de politica de preţuri. Rambursarea: Rambursarea creditului are loc de regulă lunar. Perioada de graţie: La rambursarea creditului şi plata dobînzii perioadele de graţie se stabilesc pentru produsele creditare. de artizanat etc. din cadrul Liniei Speciale de Credit: pentru o afacere individuală-70. . asigurarea creditului cu gaj lichid trebuie să constituie nu mai puţin de 140% din suma creditului solicitat. .a. susţinut financiar de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) . întreprinderi individuale sau în alta formă de organizare juridică bazată pe proprietate privată şi angajată în activităţi economice în spaţiul rural .gospodării ţărăneşti.investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. asociaţi de gospodarii de fermieri. în care activitatea clientului este supusă acţiunii influenţelor sezoniere sau altor devieri de ordin ciclic. comerciale. Liniile de creditare: Credite acordate în cadrul proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). inclusiv a plantaţiilor multianuale. EURO. societăţi cu răspundere limitată.Rata dobînzii: Banca aplică.000 USD (cu excepţia cooperativelor de producere şi asociaţiilor de gospodarii ţărăneşti. Valuta: Lei moldoveneşti. . comercializării şi altor activităţi aferente sub-sectoarelor agriculturii. inclusiv în societăţii industriale.000 MDL Credite din mijloacele împrumutate a Republicii Moldova de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) . condiţiile de acordare ale cărora permit astfel de acţiuni (credite de investiţie.000 MDL. trimestrial). Modalităţile de acordare: prin intermediul eliberării directe a mijloacelor.investiţii pentru dezvoltarea producţiei agricole. overdraft-urilor. .).investiţii pentru dezvoltarea altor activităţi economice în spaţiul rural. ambalării. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea bunurilor acceptate de banca în calitate de gaj se efectuează de către specialistul băncii. credite pentru cheltuieli curente la creşterea culturilor agricole ş. de turism. înregistrate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova sub orice formă organizatorico – juridică şi care corespund acrelor normative şi standardelor băncii Denumirea liniei de creditare Beneficiarii eligibili investiţiile capitale pentru dezvoltarea diferitor domenii de activitate economică în spaţiul rural Destinaţia împrumutului Valoarea maximă a 30. comercializare sau de prestări serviciile agricole. pentru o afacere în grup – 420.societăţi agricole de producere. care pot beneficia 38 . poate fi stabilit un altfel de grafic de rambursare (spre exemplu.întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol.finanţarea capitalului circulant. dolari SUA. De regulă. depozitării. în baza unui grafic stabilit.

tehnica. utilajul.pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 8 ani. Telefon: (+373 22) 22-80-51.000 dolari SUA flotantă dar preferenţială.împrumutului din cadrul Liniei Generale de Credit mărimea maximă a împrumuturilor – 250. tehnica. în dependenţa de scopul investiţiei. Pentru împrumuturile acordate beneficiarilor rata dobînzii stabilită la momentul acordării rămîne constantă pe întreagă perioada de utilizare a creditului .Chişinău. .Cosmonauţilor. animalele procurate din contul creditului nu mai puţin de 10% din costul afacerii creditare bunurile imobile. animalele procurate din contul creditului Date de contact: Oficiul central: mun. utilajul.pentru creditele de termen mediu (cu excepţia investiţiilor în plantaţiile multianuale) – pînă la 5 ani cu o perioada de graţie de pînă la 2 ani. stabilită în conformitate cu politica dobînzilor în vigoare a băncii de credite în suma de pînă la 100. (+373 22) 22-11-04 web: www. pentru alte investiţii – pînă la 5 ani Termenul maxim Termenul de rambursare Perioada de graţie Contribuţia proprie a beneficiarului Gajul se stabileşte în dependenţă de termenii de producere şi comercializare a producţiei pînă la 3 ani nu mai puţin de 20% din costul afacerii creditare bunurile imobile. terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit.maib. str. cu o perioada de graţie de pînă la 4 ani se stabileşte în dependenţa de scopul creditului şi de regulă coincide cu termenii de producere şi comercializare a producţiei Rata dobînzii pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 15 ani.md 39 . terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit.000 USD) este stabilită şi revizuită o dată în 6 luni. 9.

3 str. 7 Chişinău Ceadîr-Lunga Cimişlia Cocieri Comrat Criuleni Donduşeni Drochia Edineţ Făleşti Floreşti Glodeni Hânceşti Ialoveni Leova M.Stefan cel Mare.Ceapaev.Reţeaua de filiale: Denumirea filialei Anenii-Noi Bălţi Buiucani Basarabeasca Briceni Cahul Călăraşi Cantemir Căuşeni Chişinău. 4 Chişinău nr.Tricolorului.Independentei.70 str.Lenina.Mahu.Eminescu. director-adjunct al filialei Guşan Ludmila Colbasiuc Nelea Negură Alexei Roman Jorj Iabanji Lidia Untilă Efimia Zara Aurel Fiodor. Tighina.Alexandru cel Bun.Independenţei. 49 str. director al filialei Cimişlia Primov Ina Vicol Adelina Nicorici Ion Scutaru Anatol Dorogoi Tamara Afanasiev Leonid Jitariuc Tamara Nofit Galina Ivasiuc Ghenadie Tomşa Svetlana Plămădeală Natalia Olga Căpăţină.Alexandru cel Bun.Voda cel Cumplit.20 str.6 str Puşkin. 205 str.centru nr.5 str. director-adjunct al filialei Basoc Maria.21 str.6 str.Pobeda.Stefan cel Mare.115 str. 73 str.127 str.10 str.8 str.182 str.25 str.Burebista.Stefan cel Mare.Eminescu.Eminescu Miron Costin Nisporeni Ocniţa Orhei Rezina Rîşcani Sângerei Şoldanesti Soroca Ştefan Vodă Străşeni Taraclia Teleneşti Ungheni Vulcaneşti Adresa juridică str.V.Alba Iulia 184-3 str.M.Alexandru cel Bun.5 str.31 August. director al filialei Taraclia Veveriţa Ion Burbulea Maria Ion Veveriţă. 3 Chişinău nr. Ion Creangă 78 str.67 str.Renasterii.Stefan cel Mare.22 bd. Director al filialei Bălţi Iarovaia Raisa Gherasim Valeriu Eremeeva Liudmila Ţurcan Olga Fulga Eleonora Palancean Maria Telefon de contact Prefix Telefon 265 22590 231 29360 22 745858 267 22590 247 239 244 273 243 22 22 22 22 22 22 22 261 241 248 238 248 251 252 246 259 250 249 234 268 263 22 22 264 271 235 254 256 262 272 230 242 237 274 258 236 253 22590 32590 22590 22590 23086 237913 221809 271699 207034 506861 501917 319311 22590 22590 38265 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 226393 447004 22590 24517 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 24320 22590 22590 22590 40 .Plotnicov.Srefan cel Mare.Independenţei.Miron Costin.M.49 str.18 str.9 ars.M.47 bd Dacia 30-3 str.126 str.Stăuceni str.75 str.Independenţei.Alecsandri.Pacii.Mitropolit Varlaam.32 str.64 str.29 str.2 Chişinău nr.V.21 str.4 str.45 str.Eminescu.31August.31August.Independenţei. 6 Chişinău nr.1Chişinău nr.Mateevici.Biruintei.Stefan Vodă.37 str.24 str.Chişinău 5.3 str.Chişinăului. com.Budjacului.I.19 str.54 Director Solovei Larisa Zara Aurel Catruc Dumitru Capsamun Valentina Lavric Violina Groza Zaharia Griţcan Iulia Vicol Tatiana Ureche Valentina Ciubari Veta Miţcul Tatiana Dănuţă Ştefan Rogac Angela Nicolenco Tamara Cherina Maria Catană Viorel Ludmila Eremeeva.Stefan Vodă.66 str.56-a str.115 str.111 str.27August.17 str.7a str.Bulgara.

Chişinău. personalitate de excepţie în sistemul financiar-bancar al ţării. Mitropolit Bănulescu-Bodoni. în calitate de bancă regională cu sediul în or. rentabilitate). credite pentru întreprinderile industriei alimentare.str. Tipurile de credite acordate: în dependenţă de destinaţie: credite pentru agricultură. precum şi dealer primar pe piaţa autohtonă a valorilor mobiliare. fax: (+373 22) 22-05-30 www.unibank. competenţă. credite interbancare. analiză individuală a fiecărei propuneri a clientului. fiind astăzi una din cele mai stabile şi dinamice bănci comerciale din Republica Moldova. întregul pachet de acţiuni ale băncii aparţine Băncii Comerciale „Petrocommerţ” (Rusia) – lider recunoscut pe piaţa serviciilor bancare din ţara respectivă. Avantajele creditării la Banca Comercială „Unibank”SA: operativitate. leasing financiar. credite de consum (individuale). Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. credite pentru construcţii şi ameliorarea pămîntului. corespunderea agentului economic criteriilor acceptate în Regulamentul privind activitatea de creditare a BC “UNIBANK” SA (presupune: lichiditate. mun. credite pentru procurarea imobilului. credite pentru întreprinderile de combustibil şi energetică.md Date generale: Banca Comercială “UNIBANK” SA şi-a început activitatea în ianuarie 1993. achiziţionarea în cauză constituind un imbold esenţial de dezvoltare a băncii şi o serie de avantaje incontestabile. Actualmente. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: realitatea şi oportunitatea economică a proiectului propus pentru creditare. existenţa unui gaj solvabil. solvabilitate. Preşedintele Băncii este D-na Claudia Melnic. MD-2012 tel: (+373 22) 22-55-86. 45. 41 . Hînceşti. suficienţa capitalului. credite pentru construcţii şi deservirea drumurilor. credite pentru întreprinderile industrial-comerciale.

în valută străină (se acordă persoanelor juridice şi fizice care practică activitate de antreprenoriat în scopul decontărilor cu nerezidenţi în baza contractelor. relaţiile dintre clienţi şi bancă. gaj: în calitate de gaj. struguri. Rata dobînzii: Se stabileşte în funcţie de conjunctura pieţei monetare.). particularităţile proiectului de creditare. banca acceptă producţie agricolă .). rata anuală a dobînzii: mai mică decît cea existentă pe piaţa bancară. istoria creditară a clienţilor. pentru reparaţia tehnicii şi procurarea pieselor de schimb.M. solvabilitatea gajului. etc. Creditarea întreprinderilor agricole Pentru anul 2005 condiţiile de beneficiere de programul de creditare a întreprinderilor agricole sunt: destinaţia creditului: creditul se acordă pentru procurarea combustibilului şi lubrifianţilor cu scopul efectuării lucrărilor de însămînţare şi colectare în sezonul agricol 2005. îngrăşămintelor. alte forme de gaj. etc. linii de credit (inclusiv credite revolver. pe termen mediu (de la 1 an pînă la 5 ani). credite garantate prin garanţii bancare. utilaj etc. în dependenţă de termenul utilizării creditului: pe termen scurt (mai puţin de 1 an). 42 . condiţiile acordării: creditul se acordă cu condiţia plăţii preliminare a dobînzilor pentru întregul termen de utilizare a mijloacelor băneşti împrumutate.în dependenţă de valută: în lei moldoveneşti. avînd în vedere caracterul sezonier al procesului de producţie şi încasările de mijloace băneşti ale întreprinderilor agricole. overdraft (se acordă pentru completarea mijloacelor circulante în cazul lipsei acestora în contul curent al împrumutatului). respectiv. în dependenţă de modalităţile de acordare a surselor financiare din cadrul creditului: acordare de o singură data. bunuri imobile. porumb. terenuri de pămînt ce aparţin fondatorilor şi/sau conducerii întreprinderii. prevăzut în contractul de credit. tutun. garanţii ale terţilor. valori în mărfuri şi materiale. garanţii ale R. seminţe de floarea soarelui. în dependenţă de modul de rambursare: la sfîrşitul termenului de utilizare. de gaj a imobilului propus în calitate de gaj.. permit împrumutatului efectuarea împrumuturilor repetate şi stingerea mijloacelor băneşti în limitele şi termenii stabiliţi în contractul de credit). Principii de evaluare şi acceptare a gajului: BC “Unibank” SA prestează clienţilor servicii privind evaluarea costului de piaţă şi. utilaj. grîu alimentar.recolta anului 2005 (inclusiv sfeclă de zahăr. în dependenţă de tipul asigurării: credite pentru asigurarea cărora se oferă gaj: imobil. în conformitate cu graficul expres cu oferirea unei perioade de graţie de la 1 pînă la 6 luni din momentul semnării contractului de credit (în funcţie de termenul creditului. precum şi evaluarea calităţii imobilului propus în gaj. scopurile şi termenii creditării. Forma respectivă de creditare eliberează clientul de plata lunară a dobânzii şi este foarte convenabilă. chimicalelor. seminţelor şi alte cheltuieli de sezon. precum şi băncilor în scopul desfăşurării activităţii lor financiare). Această sumă a dobânzii este inclusă în suma creditului.

41. Republica Moldova. or. MD-2012 Telefon: (+373 22) 22-55-86. or. mun. MD-3401 str.md. Lenin.Hînceşti. Mitropolit G. 45. M. 108.Date de contact: Oficiul central: str. MD-3121 Str. Ştefan cel Mare. Lenin. Hîncu.Chişinău Bd. or. MD-3801 str. Puşkin. 204(b). or.unibank. or.Bălţi. 52.md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Chişinău” Filiala “Bălţi” Filiala “Hînceşti” Filiala “Comrat” Filiala “Ceadîr-Lunga” Adresa juridică str.Ceadîr-Lunga UTA Găgăuz-Ieri. 26. fax (+373 22) 22-05-30 e-mail: welcome@unibank. web: www.Comrat UTA Găgăuz-Yeri. MD-6101 Telefon anticameră (+373 22) 22-44-74 (231) 2-24-88 fax 2-24-88 (269) 2-36-06 fax 2-36-06 (298) 2-54-76 fax 2-54-76 (291) 2-09-85 fax 2-09-91 Telefon secţie creditare (+373 22) 22-44-85 (231) 2-24-48 (269) 2-20-08 (298) 2-36-80 (291) 2-12-39 43 . Bănulescu-Bodoni. Chişinău.

existenţa planului de afaceri. vechimea în muncă. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: credite sezoniere: se acordă agenţilor economici pentru acoperirea necesităţilor financiare de scurtă durată (termen de până la 1 an). tratarea individuală a clienţilor.raportul capitalului propriu către total active de minim 1:3. a fluxului mijloacelor băneşti. inclusiv prognozei bilanţului. .participarea cu mijloace proprii la efectuarea cheltuielilor prognozate cu minim 25-30% Beneficiari persoane fizice Persoane fizice. precum şi oferirea soluţiilor optime pentru soluţionarea problemelor financiare cu care acestea se confrunta. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiari persoane juridice Întreprinderile cu o situaţie financiară pozitivă. a profitului/pierderilor. Activitatea băncii este orientată spre satisfacerea la maxim a necesitaţilor clienţilor. ce permite rambursarea creditului. Preşedinte interimar a Cîrmuirii băncii este Doamna Diana MOTOLOGA.A. . http://www. (telefon anticameră: (+373 22) 295-900). ratele competitive a dobînzilor. utilizarea sistemului “Client-Bancă.universalbank. credite pentru convertarea activelor: se acordă pentru finanţarea discrepanţei dintre termenul creditului comercial şi termenul obţinerii mijloacelor băneşti din vânzarea mărfurilor (termen de până la 1. MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900 (+0373 22) 220-056. Avantajele creditării la BC„Universalbank”SA: nivelul înalt de deservire a clienţilor. existenţa unei surse de venit stabile. gama largă de credite. cît şi pe cea externă. oferind totodată o gamă largă de produse inovative.md Date generale: Banca Comercială "Universalbank" S. funcţie deţinută. care dispun de un bilanţ lichid şi care asigură: . .obţinerea profitului.existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente. Astăzi Banca Comercială "Universalbank" S. acorda întreaga paleta de servicii bancare şi realizează cu succes tot spectrul produselor bancare existente pe piaţă. Calitatea înaltă a activelor şi nivelul ridicat fiabilitate au permis băncii sa ocupe o poziţie sigură şi să-şi asigure un viitor reuşit atît pe piaţa internă. care corespund următoarelor criterii: identificare pozitivă. abordarea individuală a acestora.5 ani).bd. Chişinău. (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail.universalbank. existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. examinarea promptă a cererilor de creditare. stabilitate prin esenţa locului de muncă. . 180 mun.md. 44 .A. a fost fondată în anul 1994 şi activează pe piaţa capitalului din Republica Moldova deja mai mult de zece ani.

Ştefan cel Mare şi Sfânt. str.md Reţeaua de filiale şi reprezentanţe: Filiale Filiala nr. „Gemeni” Chişinău.- credite pentru achiziţia de valori mobiliare corporative: se acordă pe un termen de până la 5 ani. 136. ipotecă.a. hotel „Codru” Telefonul de contact (+373 22) 438-138 (+373 22) 347-618 (+373 231) 60-952 (+373 298) 28-474 (+373 22) 211-215 (+373 22) 270-142 (+373 235) 32-032 45 . asigurare cu maşini şi utilaje. trimestrială. la cererea clientului. Rambursarea: graficul depinde de tipul proiectului creditat şi poate prevedea rambursarea în rate. str. MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900. lunară. 95 Chişinău. str. Ştefan cel Mare şi Sfânt. dolari SUA. http://www. Date de contact: Oficiul central: bd. Chişinău. 36. creditare de proiect: combinarea creditelor sub circulaţia fluxurilor băneşti cu credite bazate pe active. mun.3 Reprezentanţa Comrat Reprezentanţa „Gemeni” Reprezentanţa „Ismail” Reprezentanţa Orhei Adresa juridică Chişinău.1 Filiala nr. 6 „Fidesco” Bălţi. „Ismail” Orhei. credite sub circulaţia fluxurilor băneşti: se acordă pentru achiziţia de utilaje.universalbank.a. Rata dobînzii: credite în lei moldoveneşti: 19 – 23% anual. (+0373 22) 220-056. 180. Ştefan cel Mare şi Sfânt. maşini şi pentru menţinerea creşterii capitalului circulant (termen de peste 1 an).13% anual. credite bazate pe active: se acordă pentru menţinerea nivelului înalt al activelor lichide (leasing. 65. bd.universalbank. Victoriei. EURO. Ştefan cel Mare şi Sfânt. str. Valuta creditelor: lei moldoveneşti.md. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către specialiştii Secţiei Gajuri a băncii.Vasile Lupu. Valoarea de gaj a bunurilor se stabileşte în dependenţă de categoria bunurilor. credite în valută: 9 . credite industriale. la expirarea termenului contractului.2 Filiala nr. termene diverse). starea lor. (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail. 2 Chişinău. ş. bd. 8/1 Comrat. Mircea cel Bătrân. existenţă pieţei de desfacere ş. amplasarea. bd. livrare. Bogdan-Voievod.

Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. întreprinderii) a împuternicirilor corespunzătoare pentru a purta negocieri şi semna documentele creditare. precum şi concentrîndu-şi eforturile asupra diversificării sortimentului şi ridicării calităţii produselor şi serviciilor solicitate de clienţi. existenta fluxului bănesc lunar prin conturile de decontare deschise la BC „Victoriabank” SA. lichiditate suficientă a activelor. etc. deţinerea de către directorul sau reprezentantul companiei (firmei. Creditele se acordă în baza contractelor încheiate.A. 141 Chisinau. Preşedintele băncii este Domnul Victor Nicolae ŢURCANU (telefon anticameră: (+373 22) 57-61-00). existenta unei experienţe de succes în lucru. intenţionînd menţinerea statutului de bancă de importanţă naţională. În dependenţă de destinaţia creditelor . ce satisface Banca după volumul. de aceea. asigurarea rambursării în termen. existenţa capitalului privat. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Banca Comercială „Victoriabank” SA este cointeresată în cooperarea cu debitorii de încredere. Avantajele creditării la BC „Victoriabank” SA: Avantajul principal de creditare la BC „Victoriabank” SA îl constituie prestarea unui spectru complet a serviciilor bancare pentru creditarea şi dezvoltarea micului business. concordanta scopului creditului. participarea debitorului în finanţarea proiectului creditat (cota participării trebuie să constituie nu mai puţin de 30%). care vor să se folosească de produsele creditare ale băncii se vor înainta anumite cerinţe. 31 August 1989. construcţii şi îmbunătăţirea funciară a pămîntului. componenţa. MD 2004 Telefon: (373 22) 576100 Date generale: Banca Comercială “Victoriabank” SA a fost fondată la 22 decembrie 1989. 46 . Pe parcursul activităţii sale. existenţa unui business stabil şi de perspectivă. Banca Comercială "Victoriabank" S. este orientată spre debitorii cu indicatori financiari rentabili. şi anume: situaţia satisfăcătoare financiar-economică a companiei (a grupei de companii). aducîndu-şi contribuţia la transformările din economia ţarii printr-o participare mai activa la realizarea programelor economice a dezvoltării bussinesului privat.Str. stabile şi dinamice instituţii financiare din ţară. posibilitatea de monitorizare şi realizare (în caz de necesitate). Tipuri de credite acordate: În domeniul creditării. acestea se oferă pentru: agricultura şi industria prelucrătoare. existenţa asigurării solvabile. profilului de activitate a companiei şi a particularităţilor businessului cu politica creditară curentă a băncii. devenind prima bancă comercială din Republica Moldova. respectînd următoarele principii: utilizarea după scop. faţă de organizaţiile. strategie echilibrată de dezvoltare şi potenţial suficient pe piaţă. banca şi-a confirmat reputaţia uneia dintre cele mai sigure.

altor întreprinderi industriale de producere. Valuta creditelor: Creditele se acordă în monedă naţională şi valută străină (dolari SUA şi EURO). Perioada de graţie: În dependenţă de scopul creditului (pînă la 12 luni). crearea noilor capacităţi de producere.- sectorul energiei electrice şi combustibilului (finanţarea producerii energetice şi a resurselor energetice . care constituie 10% sau mai mult de la capitalul normativ al Băncii (peste 23 mln. resursele proprii ale băncii: Destinaţia Completarea mijloacelor circulante Investiţii Termenul pînă la 18 luni pînă la 36 luni Credite pe termen mijlociu: (mai mult de 1 an – pînă la 5 ani). acestea pot fi: Credite mari: sunt considerate datoriile pe credit. De regulă se eliberează pentru activitatea de producere inclusiv procurarea utilajului. construcţia drumurilor şi transportare. De regulă se eliberează pentru activitatea curentă (majorarea mijloacelor circulante. organizaţii comerciale cu amănuntul.gaz.). rulajul la conturile de decontare a debitorului. industriilor ne-energetice. afacerilor comerciale. De regulă se acordă pentru reconstrucţia producerii. comerţului. etc. condiţiile prevăzute de contracte. ridicata şi altor servicii. staţiuni balneare. industrial / comerciale ( finanţarea industriei. procurarea imobilului. Rata dobînzii: Fixă şi flotantă (se stabileşte în dependenţă de conjunctura curentă a pieţei financiare. În dependenţă de suma creditului. moteluri. etc. etc. reputaţia debitorului). Credite pe termen scurt: (un an sau mai puţin). comunicaţii. Credite pe termen lung: (termen mai mare de 5 ani). Lei). etc. construcţia obiectelor noi.). Liniile de creditare: 1. procurarea materiei prime şi a materiei pentru producere de scurtă durată. finanţarea importului de produse petroliere. etc. extinderea producerii. Termenul: Stabilind termenii de folosire a mijloacelor creditare.). factoringul). etc. cardurile bancare de credit. procurarea/modernizarea activelor fixe. electricitate. Modul de rambursare: Adecvat proiectului finanţat şi sezonalităţii (conform graficului specificat in contractele de credit). inclusiv hoteluri. riscurile proiectului.). petrol. termenul creditului. Microcredite: credite în mărime de pînă la 30 000 USD (sau echivalentul în Lei). banca se orientează la particularităţile ciclului de producere. rulajul activelor. Credite mijlocii: de la 30 000 USD pîna la 400 000 USD (sau echivalentul în lei moldoveneştii). 47 . altele (inclusiv overdrafturile temporare permise.

SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% 3. linia creditară oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 7 ani Suma creditului pînă la 500 mii dol. aflate pe teritoriul proiectului Scopul 48 . Condiţii generale de beneficiere sunt: Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) susţinerea restructurării şi comercializării sectoarelor (privat. oferite de către Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD). agricol şi rural) acordînd o atenţie specială susţinerii grupului de fermieri ce se ocupă de prelucrarea şi comercializarea produselor agricole.2. SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială „Victoriabank” SA oferă posibilitate clienţilor săi să beneficieze de programe speciale pentru creditarea micului business. susţinerea antreprenorilor rurali Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) finanţarea rurală şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu profil agricol. linia creditară oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 60 luni Suma creditului pînă la 500 mii dol.

linia de credit este divizată în sub-componente: a) sub-componenta A (Linia de Credit Comercial) Suma: nu va depăşi echivalentul a USD 30 000; Beneficiari eligibili: Gospodăriile de fermier şi familiale; societăţi de producere, prelucrare, comercializare agricolă sau de prestare a serviciilor agricole, care operează în orice formă de organizare juridică; b) sub-componenta B (Linia Specială pentru organizaţiile fără istoria creditară) care include în sine asistenţa tehnică gratis)

30 000 USD – pentru întreprinderile mici şi mijlocii (cu orice formă juridică) 100 000 USD – pentru cooperative de producere şi asociaţii de gospodării ţărăneşti Beneficiari eligibili: întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol; număr de angajaţi – nu mai mare de 50; volum anual al vînzărilor nete – pînă la 10 mln. MDL; Destinaţia: reînnoirea / plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea materiei prime agricole; acordarea serviciilor mecanizate agricole; producerea seminţelor şi a răsadului; centre de colectare şi servicii de depozitare; magazine agricole şi centre în baza CNFA; alte tipuri

Linia de credit

Suma: echivalentul sumei USD 30000; Beneficiari eligibili: orice persoană juridică (compusă nu mai puţin decît de 3 membri), care activează în sectorul rural, şi solicită împrumutul în cauză pentru prima dată; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25% ; c) întreprinderi individuale pentru fermieri privaţi suma nu va fi mai mare de USD 5 000; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25%

Contribuţia beneficiarului Zona proiectului Valuta

nu mai puţin de 20% din costul proiectului teritoriul republicii în afara municipiilor Chişinău şi Bălţi lei moldoveneşti sub-creditele: 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani (ultima data de extragere din sursele IDA– 30.06.2005) pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: max 18.2 % anual max 9 % anual în USD: procurarea sau arenda pămîntului, a casei de locuit sau amenajarea acesteia, refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea pesticidelor asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

nu mai puţin de 10% din costul proiectului teritoriu raioanelor Bălţi, Cahul, Chişinău, Orhei, Ungheni, Edinet, Lapuşna, Soroca, Taraclia, Tighina lei moldoveneşti – pentru piaţa internă; dolari SUA – pentru achitarea cu nerezidenţii termen mediu: pînă la 5 ani cu perioada de graţie pînă la 2 ani; activităţi în viticultură – pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: 16.2 % anual 8.5 % anual în USD: refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea tehnicii vechi, cu excepţia existenţei rezoluţiei expertul independent asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

Termen

Dobînda Restricţii

Standardele ecologice

49

Principii de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate: imobilul; bunurile mobile (mărfuri la depozit sau în circulaţie, utilaj, transport, ş.a.); hîrtii de valoare; mijloacele băneşti; altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv, datoria debitoare); obligaţiuni sub altă formă, determinate de Bancă în fiecare caz aparte. Ca asigurare suplimentară, pot fi examinate scrisori de garanţie ale terţelor persoane ce dispun de mijloace (sau de surse stabile de mijloace), suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit. Evaluarea gajului este realizată de către experţii împuterniciţi ai băncii, luîndu-se în consideraţie: preţul de gaj al bunurilor şi a drepturilor patrimoniale gajate. Întru asigurarea rambursării creditului, valoarea gajului trebuie sa acopere suma creditului, dobînzii, penalităţii şi a cheltuielilor neprevăzute ale băncii, legate de încasarea datoriei din contul gajului; lichiditatea (posibilitatea transformării rapide a gajului în mijloace băneşti), care se atinge prin micşorarea preţului bunurilor gajate şi prin alegerea obiectelor competitive care se bucură de o cerere stabilă pe piaţă; corespunderea criteriilor de calitate pe întreg termen de creditare; posibilităţile de păstrare a obiectului gajului şi accesul Băncii pentru verificare şi încasare. Cheltuielile legate de procedura respectivă (inclusiv, autentificarea sau înregistrarea notarială a gajului) sunt suportate, de regulă, de către debitor. Date de contact: Oficiul central: str. 31 August 1989, 141, Chişinău, MD 2004 Telefon: (373 22) 57-61-00, 23-30-65 E-mail: office@victoriabank.md; web: www.victoriabank.md Reţeaua de filiale: Denumire Adresa juridică Filiale Filiala Nr.1 Filiala Nr.2 Filiala Nr.4 Filiala Nr.5 Filiala Nr.6 Filiala Nr.7 Filiala Nr.8 Filiala Nr.9 Filiala Nr.10 Filiala Nr.11 Filiala Nr.12 Bălti, str. Puşkin, 18 Floreşti, str. Şefan cel Mare, 63 Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 92 Căuşeni, str. Păcii, 31 Soroca, str. Independenţei 77 Orhei, str. Piatra Neamţ, 2/1 Chişinau, str. Decebal, 99 Cahul, str. Mateevici, 11a Ungheni, str. Naţională, 26 Chisinau, bd. Ştefan cel Mare, 77 Chisinau, bd. Moscovei, 16 (373 231) 6-10-20 (373 250) 2-16-50 (373 264) 2-39-52 (373 243) 2-45-89 (373 230) 2-40-06 (373 235) 2-37-95 (373 22) 53-05-11 (373 299) 2-35-41 (373 236) 2-30-92 (373 22) 22-64-41, 22-59-25 (373 22) 43-48-29, 43-48-28 Pislariuc Raisa Liholetov Lidia Marcuta Vasile Gorban Ludmila Comarschi Olga Savin Valeriu Bartcovschi Maria Sisianu Ghenadie Marcuta Vasile Tcaci Ecaterina Sirghi Mihail Telefon de contact Director

Reprezentanţe Reprezentanţa Drochia Drochia, şos. Sorocii, 14 (373 252) 2-37-59 Chisca Svetlana

Reprezentanţe Chişinău Reprezentanţa Nr.1"East-AutoLada" Reprezentanţa Nr. 2 "Taskent" Reprezentanţa Nr. 3 "Grand Hall" Reprezentanţa Nr. 4 "Moldcell" Reprezentanţa Nr. 5 "Sun City" Chisinau, str.Cucorilor 14 bd. Moscovei, 3 bd. Negruzzi, 2a str. Tighina 55 str. Puskin, 32 (373 22) 45-03-30 (373 22) 43-90-96 (373 22) 27-63-25 (373 22) 20-60-40 (373 22) 21-11-18 Sirghi Mihail Sirghi Mihail Bartcovschi Maria Tcaci Ecaterina Tcaci Ecaterina

50

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Sucursala CHIŞINĂU mun. Chişinău, str. Tricolorului, 32 Republica Moldova, MD – 2012
Tel. : /373 22/ 220549; Fax : /373 22/ 223509 Telex: 163213 CONT MD, SWIFT:RNCBMD2X E-mail: office@bcr.md; http://www.bcr.md

Date generale: Banca Comercială Română Chişinău şi-a început activitatea în Republica Moldova ca banca universală la data de 22 octombrie 1998, fiind prima unitate înfiinţata de Banca Comercială Română dincolo de graniţele României. Obiectivele majore ale băncii privesc consolidarea pe piaţă, performantizarea activităţii, creşterea profitabilităţii şi a productivităţii, precum şi gestionarea eficientă a riscurilor bancare. Preşedintele băncii este Domnul Dan Stelian MOCANU (telefon anticameră: (+373 22) 22-05-49, fax 223509). Avantajele creditării la Banca Comercială Română Chişinău: Avantajul principal în creditare la Banca Comercială Română (sucursala Chişinău) constituie dobînzile atractive, competitive pe piaţa financiară din Republica Moldova. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): utilizări din deschideri de credite permanente (linii de credite)(în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor temporare (în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor sezoniere (în lei); credite pentru prefinanţarea exporturilor (în lei şi valută); credite pe documente de plată aflate în curs de încasare (în lei); credite pe ordine de plată (în lei); credite pentru facilităţi de cont (în lei); credite pe descoperit de cont (overdraft) (în lei); credite pentru echipament (investiţii) în completarea surselor proprii (în lei şi valută); credite pentru activitatea de leasing (în lei şi valută). Principii de evaluare şi acceptare a gajului: existenţa depozitului bancar în valoare de 100% ; existenţa scriscrisori de garanţie maximum 100%; ipoteca maximum 80%; cesiunea de creanţă maximum 75%; garanţii reale mobiliare din care: cu deposedare (70%) şi fără deposedare (60%); fidejusiunea; riscul financiar de neplată. Liniile de creditare: Liniile de credite (în lei şi valută) se pot acorda pentru creditarea activităţii curente de aprovizionare, producţie, desfacere, prestări servicii, proiecte, contracte care, prin natura lor, se desfăşoară şi se evidenţiază distinct.

51

Pot beneficia de linii de credite în cauză agenţii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: sunt clienţi permanenţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută prin bancă; plăţile şi încasările au un caracter de permanenţă; au o situaţie financiara corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate; înregistrează un standing financiar corespunzător şi au un serviciul bun al datoriei; planul propus este viabil. Este de menţionat că, liniile de credite se pot acorda pe termen de 180 de zile sau de 365 de zile. Ele pot fi prelungite la cererea clientelor, în anumite condiţii, pe noi perioade de creditare, cu respectarea tuturor condiţiilor Băncii. Rambursarea resurselor financiare din cadrul liniilor creditare se efectuează în rate lunare, în ultima zi lucrătoare a acesteia. Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială Română Chişinău examinează posibilitatea de elaborare a unor programe speciale în vederea susţinerii micului business. Date de contact: Oficiul central: str. Tricolorului 32, or. Chişinău, MD 2012 Telefon de contact: (+373 22) 22-16-03; pagina web: www.bcr.md

52

în felul acesta. Beneficiarii eligibili: deţinători de patentă gospodării Ţărăneşti întreprinderi individuale cooperative de întreprinzători Condiţiile de obţinere a împrumuturilor: Solicitanţii de împrumuturi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie considerate viabile din punct de vedere economic şi financiar. Totodată. prelucrare sau prestare servicii în sectorul rural. îndeosebi întreprinderilor nou create şi care nu au istorie de creditare. 53 . termenul maxim: 15 ani. investiţii în construcţia caselor de locuit. Împrumuturi investiţionale pe termen lung fermierilor privaţi şi antreprenorilor rurali destinaţia împrumuturilor: investiţii în activităţi de producere. rata dobînzii: 14. or. procurarea pesticidelor. SRL. în baza fluxului de numerar estimat sa demonstreze capacitatea beneficiarului de a rambursa împrumutul în conformitate cu condiţiile de rambursare prevăzute.A. MD 2004 Date generale: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) a fost creată în 1997 şi este o instituie financiara ne-bancara cu statut de instituţie de microfinanţare. Activitatea de bază şi principalul scop de activitate a CFR constituie creditarea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi întreprinderilor şi antreprenorilor rurali la direct. Nu se finanţează următoarele activităţi: refinanţarea datoriilor vechi. Ştefan cel Mare 180 . Chişinău.CORPORAŢIA DE FINANŢARE RURALĂ S. care întruneşte astăzi 312 Asociaţii de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor în calitate de acţionari ai săi. ş. să fie desfăşurate după un plan de afaceri acceptabil şi conform unor estimări financiare realiste. activităţi de colectare şi comerţ. majorarea capitalului circulant. activităţi de producere agricolă şi ne-agricolă. să fie realizabile din punct de vedere tehnic. de a contribui la dezvoltarea rurală în corespundere cu Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS). Activităţile finanţate de CFR: investiţii în mijloace de producţie.3 – 23 % procurarea sau arendarea pământului. prestarea diferitor servicii. suportul AEÎC în re-creditarea membrilor săi. perioada de graţie max. Misiunea CFR este de a acorda servicii financiare fermierilor şi antreprenorilor la condiţii favorabile şi. bd.: 60 luni. AEÎC. Socieţăţi pe Acţiuni. Corporaţia este specializată în creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii din zona rurală. este de menţionat că.a. Produsele creditare: În anul 2005 Corporaţia propune clienţilor următoarele produse de creditare: 1. activităţi de prelucrare agricolă şi industrială.

termenul: 2-18 luni. inclusiv. pînă la data de 10 a lunii următoare. la 25 decembrie dobînda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. rata dobînzii: 21 – 23 %. contribuţia proprie: min. Împrumuturi pe termen scurt pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. tragerea tranşelor: nu mai devreme de 1 lună de la ultima rambursare. Linii de împrumut pentru majorarea capitalului circulant beneficiari eligibili clienţi cu istorie de creditare la Corporaţie. - 54 . cel puţin anual. rambursarea împrumutului: la scadenţă. şi la scadenţă. rata dobînzii: 21 – 23 % . sau - gaj: 100-130% de la suma împrumutului contribuţia proprie: min. Împrumuturi pe termen scurt pentru majorarea capitalului circulant destinaţia împrumuturilor: majorarea capitalului circulant. 4. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie inclusiv. Împrumuturi pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. termenul: 12-36 luni. rambursarea împrumutului : lunar trimestrial /semianual. 12 luni. 2. sau achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. Linii de credit pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. perioada de graţie: max.- rambursarea împrumutului: lunar trimestrial / semianual. 20% total necesar de capital circulant.5%. rata dobînzii: 18. cu excepţia perioadei de rambursare conform graficului. 25 decembrie dobânda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. iar pentru trimestrul 4. achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. rata dobânzii: 18. împrumutul maxim acordat unei AEÎC: nu va depăşi 3 500 000 lei. rambursarea împrumutului: lunar sau trimestrial /semianual. rata dobânzii: 18. 6. termenul maxim: 36 luni. destinaţia împrumuturilor majorarea capitalului circulant. soldul minim admis: 30% din suma iniţială a liniei de credit.5. gaj: 130% de la suma împrumutului. termenul maxim: 24 luni. soldul minim: min 20% la orice dată din suma iniţială a liniei. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie. preaviz: 10 zile lucrătoare (nu vor fi trageri în perioada de rambursare conform graficului). rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. plata dobînzii: trimestrial. şi la scadenţă. 5. termenul: 12-36 luni. 4. şi la scadenţă . 20% total necesar de capital circulant. gaj: 100-130% de la suma împrumutului. 10% din valoarea investiţiei. rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. 25 decembrie dobânda acumulată până la 25 decembrie inclusiv.5%. contribuţia proprie: min.

str. precum şi întreprinderile nou-formate. Beneficiarii eligibili pentru aceste împrumuturi sunt întreprinderi private de orice tip sau întreprinzători ce desfăşoară activităţi economice în spaţiul rural. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor.246526 www. GŢ.microfinance. tel 210089 55 . Zona de activitate: regiunea Bălţi-Ungheni Sediul central: Chisinău. bir 1010. 808 tel 295437. Zona de activitate: regiunea Centru a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău. Aleco Russo 12. 20% total necesar de capital circulant Linia de Credit pentru întreprinderile rurale (FIDA) întreprinderi mici rurale (în afara oraşului Chişinău) investiţii în mijloace de producţie agricole. Se accepta afaceri care nu au mai avut împrumuturi. 10% total necesar de capital circulant Linia Generală RISP (Banca Mondială) întreprinderi rurale (în afara oraşelor Chişinău şi Bălţi) investiţii 700.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. 36 luni 14. str. tel 230 30314 Sergiu Guţu Alianţa pentru Cooperare în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100% de la suma împrumutului min. Ştefan cel Mare 180.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min.3 – 17. noi 180 000 lei 15 ani max. Ştefan cel Mare 180. Soroca str.3 – 17.Liniile de creditare: Linia Specială RISP (Banca Mondială) Beneficiari eligibili antreprenori persoane fizice (ÎI.md Filiale: Edineţ. 36 luni 16.3 – 17.2% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100-130% de la suma împrumutului min. Zona de activitate: întreg teritoriul Republicii Moldova Sediul central: Chişinău. afaceri cu istorie de creditare. tel 246 23320 Silvia Dogotari. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. 10% total necesar de capital circulant Linia Specială RISP (Banca Mondială) întreprinderi noi fără istorie de creditare investiţii 420 000 lei 15 ani max. str. Independenţei 88. bir 807. 10% total necesar de capital circulant Destinaţia împrumuturilor Împrumutul maxim Termenul maxim Perioada de graţie Rata dobînzii Rambursarea împrumutului Plata dobînzii Gaj Contribuţia proprie Majoritatea acestor produse de creditare sunt oferite din linia de credite a Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale. deţinători de patentă) investiţii 70 000 lei 15 ani max. Ştefan cel Mare 162. bir 1603. 36 luni 14. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. Partenerii Corporaţiei de Finanţare Rurală: Locali Centrul pentru Dezvoltarea Rurală Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP şi alte proiecte. 36 luni 14. tel 209988 Cooperare şi Credit în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. str.000 lei 15 ani max.

4a Telefon/fax: (+373 242) 22148 Eufrosinia Beril Edineţ str. 29-53-07. 906. 582047 SIDA. bir 411. Independenţei. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. 202.md Centre regionale: Bălţi str. str. Cosmonauţilor 9. 60 Telefon/fax: (+373 231) 21381 Lilia Vrabie Soroca str. Chişinău. Tel: 221144. tel 220958 Străini Banca Mondială. 222467 FIDA. Tel: 23498 Datele de contact: Oficiul central: bd. 8. M. mun. Tel: 222465 DFID. str.str. Chişinău. Tel: 210056 USAID şi proiectele sale implementate CNFA. Tel: 577930 Bizpro-Moldova. et 4. Mihalcea Hincu. 31 August. et. 19 Telefon/fax: (+373 244) 20088 Alexandru Draganel Ştefan Vodă str. prin compania de consultanţă Landell Mills Ltd. Ştefan cel Mare 162. Bulgară 33/1. 29-53-06. MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 29-53-05. Ştefan cel Mare. bir 544. 29-53-09 e-mail: office@microfinance. Republicii. bir. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. Ştefan cel Mare. 9/2 Telefon/fax: (+373 299) 23967 Ion Neagu 56 . Renaşterii 22/1.str. Ştefan cel Mare. bir 513.MEGA Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. Eminescu. Reprezentată de UCIPA BM (proiectul RISP) Chişinău. 14. Zona de activitate: zona Sud a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău. 31 August 1989 98. str. Chişinău. 137 Telefon/fax: (+373 235) 32131 Roman Juncu Hincesti str. Chişinău. Reprezentată de AIPFRDIM. prin compania de consultanţă Scanagri. bir. Cosmonauţilor 9. Mahu. www.bir 544. 88 Telefon/fax: ( +373 246) 23320 Corneliu Sitari Orhei str. Bd.md. 180. Proiectul Finanţare Rurală şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici Chisinău. Aleco Russo 12 Telefon/fax: ( +373 230) 30314 Liviu Avricenco Călăraşi str. 148 a Telefon/fax: (+373 269) 25867 Valentina Gak Cahul bd. str. Chişinău. Tel: 582045.microfinance. V.

Astăzi ea întruneşte 435 de AEÎC cu un număr total de peste 68.000 membri. Pentru materializarea acestor obiective şi îmbunătăţirea activităţii curente a sistemului de microfinanţare. Asociaţia de economii şi împrumut a cetăţenilor este o organizaţie necomercială cu statut juridic special. asociaţiile membre au acces la diferite programe de instruire. lei. Asociaţiile de economii şi împrumut sunt sursa cea mai importantă de creditare a fermierilor şi antreprenorilor privaţi din mediul rural. a presta servicii de consultanţă necesare şi cerute de AEÎC membri şi asistenţa acestora în procesul de stabilire ca instituţii financiare durabile. care conţine informaţii referitor la cele mai recente evenimente ce sau desfăşurat în interiorul reţelei şi dă răspuns la cele mai frecvente întrebări adresate de către asociaţii. Avantajele calităţii de membru la Federaţie: Prin intermediul Federaţiei Naţionale. Misiunea: În cadrul sistemului de microfinanţare. demarat la sfârşitul anului 1996 cu un studiu de fezabilitate şi activităţi pilot de creare şi creditare a 11 AEÎC. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri. decizia de a deveni membri la Federaţie este luata la Adunarea Generala a membrilor AEÎC. Actualmente. Chişinău. în cadrul unei iniţiative a Băncii Mondiale şi a Guvernului Republicii Moldova. Restabilirea ideii organizaţiilor de microfinanţare la sate a început practic cu reconstruirea reţelei de la zero. la iniţiativa a 46 AEÎC din cele existente la acel moment. Actualmente reţeaua de asociaţii de economii şi împrumut se constituie din 535 asociaţii. Federaţia are misiunea de a proteja şi reprezenta interesele membrilor săi. când au fost pe larg răspândite aşa forme de cooperare financiară ca tovărăşiile de credit şi păstrare şi băncile ţărăneşti care aveau ca scop păstrarea economiilor membrilor săi şi acordarea împrumuturilor acestora. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii de întreprinzător şi a altor activităţi legale ale membrilor ei.or. În anul 2004 împrumuturile acordate prin intermediul asociaţiilor au constituit cca 250 mil. Ştefan cel Mare 180. de asemenea Federaţia Naţională publică trimestrial un buletin informativ. 57 . Federaţia a înfiinţat 9 centre regionale.Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova Bd. MD-2004 Datele generale privind FNAEÎC: Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova a fost fondata la 22 decembrie 1998. numite Proiectul de Finanţare Rurală. Calitatea de membru al Federaţiei este benevolă. dacă este obţinut. care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. Datele generale privind AEÎC: Istoria funcţionării AEÎC pe teritoriul Moldovei îşi trage rădăcinile din secolul 19. care sunt repartizate pe teritoriul Republicii Moldova. care activează preponderent în mediul rural. prin care prestează continuu servicii de consultanţă şi instruire conducerii AEÎC şi membrilor acestora.

vechimea asociaţiei. care vor include şi ridicarea acestor limitări. Crearea AEÎC şi Membrii săi: Conform Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut. 5. 6. 102-103) articolul 532. 719 din 28 iunie 2004. nr. Nu pot desfăşura o anumită activitate şi nici deţine anumite funcţii în asociaţie persoanele cărora. Regulamentul cu privire la Licenţierea activităţii AEÎC. Persoana se consideră membru al asociaţiei de la data adoptării de către adunarea generală a membrilor ei a hotărârii privind primirea sa. adunarea constitutivă a asociaţiei se ţine pe principii benevole de către persoane fizice. Membrul care nu a depus în termenul stabilit cota în capitalul propriu al asociaţiei este considerat exclus din ea. competenţa conducerii. în dependenţă de mărimea şi potenţialul economic al satului. care o examinează în termen de 30 de zile şi o prezintă spre soluţionare adunării generale a membrilor asociaţiei. Mărimea unei asociaţii astăzi variază de la 20-30 membri în asociaţiile nou-create şi peste 900 persoane în asociaţiile cu 5-6 ani de activitate. Codul fiscal nr. Produsele oferite: 58 . Persoana primită în asociaţie este obligată să depună. sunt cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizi. ceea ce pe de o parte protejează AEÎC de riscuri legate de lipsa de informaţie despre membrii-clienţi. 4. 2001. Legea nr. 3.Cadrul legal: Unul dintre cele mai importante momente în dezvoltarea reţelei de AEÎC a servit aprobarea Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut a cetăţenilor. Cererea de primire în asociaţie trebuie să fie individuală şi să conţină: date care să confirme respectarea cerinţelor de mai sus. prin hotărâre a instanţei de judecata. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial. aprobat prin Ordinul Camerei de Licenţiere nr. prevăzute de statutul asociaţiei. o AEÎC poate fi creată de cel puţin 10 membri prin desfăşurarea adunării constitutive şi prin înregistrarea ei de stat. 89 din 28 octombrie 2002. Membri ai asociaţiei pot deveni persoanele fizice cu capacitate deplina de exerciţiu care: domiciliază în satul (comuna) sau oraşul (municipiul) pe al căror teritoriu activează asociaţia. au depus efectiv cotele în capitalul propriu al asociaţiei în termenul stabilit de legea AEÎC. Cererea de primire în asociaţie se depune la consiliul asociaţiei. Activitatea AEÎC este astăzi limitată la hotarele unei localităţi sau primării. lucrează în domenii profesionale conexe ori au alte interese comune. li se interzice activitatea sau funcţiile respective. iar pe de altă parte reţine creşterea şi dezvoltarea cantitativă şi calitativă a AEÎC care au potenţialul de gestionare a riscurilor. obligaţia de a depune cota în capitalul propriu al asociaţiei. astfel punându-se baza creării cadrul legal necesar existenţei acesteia. 2. 77-g din 10 septembrie 2004. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova Nr. Actualmente cadrul normativ al activităţii financiare a AEÎC se compune din: 1. Normele de Prudenţă Financiară a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. şi alţi factori. Standardul Naţional de Contabilitate 63 "Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare" şi Comentariilor cu privire la aplicarea lui. Cota minimă depusă trebuie să fie egală cu cel puţin 5 salarii minime în vigoare la data depunerii ei. au împlinit 18 ani. au aceleaşi profesii. 1505-XII din 18 aprilie 1998 privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. Regulamentul Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. în termen de 15 zile de la data hotărârii privind primirea sa. Această problemă este pusă în discuţie în prezent în interiorul sistemului de AEÎC şi este posibil ca în viitorul apropiat sa fie operate unele modificări la legislaţia ce reglementează funcţionarea AEÎC. cota în bani în capitalul propriu al asociaţiei în modul stabilit de statutul acesteia. 719 din 28 iunie 2004.

agregate.). prestarea serviciilor. în relaţiile anterioare cu asociaţia. a căror durată de rambursare nu poate depăşi 12 luni. Inclusiv. livezi. asociaţia este în drept să accepte ca depuneri la vedere şi/sau la termen economiile personale ale membrilor săi cu sau fără dobândă. Conţinutul contractului de depunere a economiilor include denumirea părţilor. dacă este cazul. în temeiul unui contract. răspunderea pentru nerambursarea la scadenţă a depunerii şi a dobânzii la ea precum şi clauza confidenţialităţii. 3. capitolul III al Legii Republicii Moldova privind AEÎC. a depus în asociaţie mijloace băneşti numite depuneri pentru garantarea împrumutului în scopul garantării acestuia. AEÎC poate acorda: 1. împrumutatul face dovadă existenţa capacităţii de rambursare a sumei solicitate la scadenţă. modernizarea capacităţilor şi tehnologiilor de producţie existente în scopul creşterii productivităţii muncii. termenul de rambursare a depunerii. cu sau fără dobândă şi care urmează să fie rambursate în termen sau la cerere. alta decât depunerea de economii. etc. cu durata de rambursare mai mare de 3 ani pentru realizarea următoarelor scopuri: achiziţionarea de maşini. sunt puse la dispoziţia AEÎC pentru o perioadă determinată în schimbul unei dobânzi. Împrumuturi pe termen mediu. persoana înaintează cererea de împrumut. utilaje. cheltuieli pentru executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. Depunerile de economii sunt mijloace băneşti depuse în asociaţie de către membrul ei în baza contractului. Împrumuturi pe termen scurt.Conform articolului 28 al Legii cu privire la AEÎC. Un alt produs oferit de către AEÎC sunt împrumuturile acordate persoanelor fizice care au devenit membri ai asociaţiei în conformitate cu articolul 15. numai după rambursarea integrală a împrumutului sau şi plăţii dobânzii aferente împrumutatul e cunoscut ca o persoană responsabilă şi se bucură de o bună reputaţie în societate. modul şi termenele de achitare a dobânzii la ea. Cel mai des întâlnit produs de economii oferit de către asociaţii membrilor săi sunt depunerile la termen ce reprezintă sume băneşti ale membrilor asociaţiei care. împrumutul este solicitat pentru realizarea unor afaceri cuprinse în obiectul de activitate legală a împrumutatului. cheltuieli pentru producţia anului următor. înfiinţarea. suma şi data depunerii. Acceptarea în calitate de depuneri a economiilor personale ale membrilor asociaţiei se face în temeiul unui contract de depunere încheiat în scris. partenerii de afaceri împrumutatul şi-a respectat toate obligaţiile asumate. Depunerile se consemnează în contul de economii personale al membrului deponent al asociaţiei. Rata medie anuală a dobânzii la depunerile de economii variază între 17-19 % anual. realizarea de noi capacităţi şi tehnologii ale producţiei agricole. 59 . băncile comerciale. achiziţionarea de animale şi păsări tinere pentru reproducţie. sunt prezentate asociaţiei garanţii reale şi personale. prelucrarea şi desfacerea produselor destinate peţii. cu durata de rambursare între 1-3 ani destinate pentru: creşterea bovinelor pentru carne. factor important pentru protejarea intereselor membrilor depunători. mijloace de transport etc. cât şi a plăţii dobânzii aferente. în mărimea stabilită de asociaţie (ce variază în dependenţă de asociaţie între 6% şi 10%) şi se rambursează la cererea în scris a membrului. în această categorie sunt incluse împrumuturile destinate pentru activitatea curentă şi constituirea fondurilor circulante: aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare realizării procesului de producţie. întreţinerea şi modernizarea plantaţiilor multianuale (vii. cheltuieli privind achiziţionarea. În dependenţă de scopurile pentru care sunt solicitate. depozitarea. respectă prevederile legii în cauză şi îndeplinesc următoarele condiţii: solicitantul este amplasat în câmpul muncii profesionale sau desfăşoară o activitate de antreprenoriat liber în conformitate cu legislaţia în vigoare. pentru efectuarea lucrărilor de montaj şi instalare a acestora. 2. rata dobânzii la depunere. Împrumuturi investiţionale – pe termen lung. instalaţii. mobilizând mijloacele temporar disponibile ale membrilor – căi importante de constituire a resurselor de acordare a împrumuturilor.

Chişinăului. Ştefan cel Mare. (246) 25833 60 . (235) 22893 Rezina MD . 180 of. 27 August. (239) 23967 Orhei MD . Alecu Russo. 10 Tel. Mihai Eminescu. iar suma totală a împrumuturilor acordate membrilor consiliului. inclusiv grupurilor de persoane acţionând în comun nu trebuie să depăşească 25% din portofoliul de împrumuturi. 60 Tel. nu trebuie să depăşească mărimea dublă a capitalului propriu al asociaţiei. În dependenţă de nivelul de dezvoltare a asociaţiei. contabilului şef (contabilului) şi membrilor comisiei de cenzori.3401 Str. astfel contractele de împrumut conţin rubrica referitoare la gaj în care se indică bunul gajat de către beneficiar. iar suma celor mai mari 10 împrumuturi acordate membrilor. Astfel mărimea împrumutului acordat unui membru al asociaţiei nu poate depăşi 5% din portofoliul de împrumuturi. în ansamblu. (22) 295914.3001 str.5401 str. Vasile Mahu.3501 str. 137 Tel. (269) 21620 Edineţ MD – 4601 Str.88 Tel. 62 Tel. Suma maximă a împrumuturilor acordate de către asociaţii variază în dependenţă de volumul portofoliului de împrumut şi de capitalul propriu al asociaţiei şi se acordă în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiară.Rata medie anuală a dobânzii la împrumuturile acordate membrilor asociaţiilor variază între 22-27 % anual.10000). (231) 62967 Cahul MD – 3901 Str. Pentru a evita sau diminua riscul de nerambursare a împrumuturilor şi de neplată a dobânzii aferente. (22) 296284 Bălţi MD – 3100 Str. Date de contact (centrele regionale ale Federaţiei Naţionale a AEÎC): Oficiul central Chişinău. 17 Tel. 4 Tel. 1008 Tel. (230) 30083 Căuşeni MD – 4301 Str.Independenţei. (254) 23638 Soroca MD . Republicii. la încheierea contractelor de împrumut asociaţia îşi constituie unele garanţii. de spectrul împrumuturilor acordate şi riscul legat de acestea asociaţia poate cere autentificarea notarială a contractelor ce depăşesc o anumită sumă (aceasta variază la diferite asociaţii între 8000 . directorului executiv. (243) 22002 Hânceşti MD. 6 Tel. Ştefan cel Mare. MD-2004 Bd.

2005.1. EURO şi MDL 61 . întrucît aceste afaceri creează majoritatea locurilor de muncă şi contribuie substanţial la dezvoltarea economiei. necesare a fi prezentate. „ProCredit” a devenit instituţia lider în Moldova în domeniul microfinanţării. PRODUSELE PROCREDIT pentru creditarea întreprinderilor din comerţ. avînd un portofoliu de 5700 credite la sfîrşitul anului 2004.000 USD* Termenul creditării Pentru capital circulant .000 – 15.3. În acelaşi timp. sunt deschise 16 reprezentanţe.fidejusiune * Creditele se acordă în USD.10. Totodată.imobil . care combină reţeaua largă de reprezentanţe cu produse creditare accesibile.pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni (18 luni în MDL) 20 . fiind în al cincilea an de activitate. Prin prestarea serviciilor de creditare. de către clienţi în momentul solicitării unui credit. transport auto) .001 . Astfel.000 USD/ EURO) Pentru capital circulant . este pus accentul pe acordarea împrumuturilor întreprinderilor micro. concentrată strict pe capacitatea de plată a clientului la momentul luării deciziei de acordare a creditului. furnizată. compania îşi rezervă dreptul de a efectua modificări) Denumirea produsului Suma 100 .pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 24 luni (18 luni în MDL) Rata dobînzii 23% anual USD / EURO 28% anual MDL Termenul de luare a deciziei Gajul creditului Fără gaj şi fidejusori în decurs de 1 zi ProExpress 1. agricultură (informaţia la 11. Concomitent.02. respectiv. ceea ce este rezultatul abordării sociale responsabile a companiei. Pe parcursul ultimilor ani. în pofida reducerii permanente a cerinţelor formale faţă de clienţi.A. producere.000 USD (Agro 10.000* ProRapid pînă la 100. servicii. experienţa favorabilă a companiei în segmentul dat al pieţei de credite a permis reducerea numărului de documente şi volumul informaţiei.“ProCredit” S. este o companie financiară orientată spre dezvoltare.pînă la 18 luni (Agropînă la 12 luni) Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni 14 . baza de clienţi ai companiei a crescut mai mult de două ori.bunuri mobile . mici şi mijlocii. aria potenţialilor beneficiari. la momentul actual. utilaj.001 . aceste rezultate datorîndu-se în mare măsură strategiei de afaceri a companiei.23% anual USD / EURO 26-28% anual MDL pînă la 3 zile 100% gaj: . fapt care permite reducerea costului tranzacţiilor pentru mulţi dintre clienţii companiei. calitatea portofoliului este foarte bună.fidejusiune ProVIP 10.21% anual pînă la 7 zile 100% gaj: .000 USD/EURO – 100. Totodată. astfel.000 USD* 23% anual USD / EURO 28% anual MDL 1 fidejusor sau 50% gaj al bunurilor mobile 3. este de menţionat că pe parcursul activităţii sale compania a simplificat produsele sale creditare lărgind.000 MDL Pentru capital circulant .bunuri mobile (stocuri da mărfuri.

Fax (250) 2 58 96 hincesti@procredit. Fax (22) 27 34 88 office@procredit. (269) 2 58 97. (246) 2 49 00. (252) 2 05 95.md FLOREŞTI Viorel PALADII Expert de credite Str. Fax (252) 2 05 94 drochia@procredit.procredit. Fax (250) 2 60 93 floresti@procredit. (230) 3 01 75. Eminescu 27/3 Tel.md BĂLŢI Valentin NUCĂ Manager Dezvoltare Str.md STRĂŞENI Valentin GODEA Expert de credite Str. of. Ştefan cel Mare 75/1 Tel./Fax (237) 2 25 15 staseni@procredit. (250) 2 60 92. Fax (246) 2 25 40 edinet@procredit.md 62 . Ismail 31 Tel.md CĂUŞENI Serghei MARTÎNENCO Expert superior de credite Bd. 31 August. (235) 2 26 82. 34/4 Tel. Independenţei. 7 Tel. (243) 2 19 00. (22) 49 98 12. Vasile Lupu 34 Tel. Mircea cel Bătrîn. 96 Tel.md COMRAT Serghei MILCAN Expert superior de credite Str. 6 29 77 balti@procredit.md web: www. Decebal. Fax (235) 2 49 38 orhei@procredit.md SOROCA Igor CAZAC Expert superior de credite Str. Chişinăului. 9A Tel.md CHIŞINĂU (filiala RÎŞCANI) Stanislav TUZLUCOV Expert superior de credite Bd. 6 Tel. Kogălniceanu 20 Tel. Fax (230) 3 01 74 soroca@procredit. (22) 47 06 66. Fax (243) 2 17 99 causeni@procredit. M. Moscova. 1.md CHIŞINĂU (filiala CIOCANA) Sergiu MOCAN Expert superior de credite Bd. 5 Tel.md DROCHIA Borislav BODNARIUC Expert superior de credite Str. Fax (298) 2 49 00 comrat@procredit. (298) 2 72 36.md HÎNCEŞTI Pavel TONU Expert de credite Str.md ORHEI Andrei GUZUN Expert de credite Str. Fax (236) 2 00 96 ungheni@procredit. (236) 2 22 95. 3 Tel. Fax (22) 31 01 15 ciocana@procredit. Fax (22) 47 30 09 riscani@procredit.md EDINEŢ Veaceslav LUCHIANENCO Expert superior de credite Str. Pobeda. Ştefan cel Mare 123 Tel./Fax (231) 6 29 75.md CAHUL Diana CIOBOTARI Expert superior Prospectul Republicii 12 Tel. 75 Tel. Independenţei. (22) 27 17 07./Fax (299) 2 44 23 cahul@procredit.Date de contact: CHIŞINĂU (oficiul central) Daniela WENDHAUS Manager General Str.md UNGHENI Lilia CEREPITA Expert superior de credite Str.

motivat să achite împrumutul. cooperative de întreprinzător. să amenajeze spaţii de producţie. cu scopul de a răspunde la cererea de împrumuturi pentru afacerile micro şi mici Misiunea: Misiunea organizaţiei o constituie prestarea serviciilor de consultanţă şi oferirea produselor financiare destinate creării şi dezvoltării cooperativelor. să sporească calitatea lor. precum şi identificarea şi valorificarea segmentelor neacoperite de serviciile bancare (de creditare) prin utilizarea unor strategii eficiente de marketing şi ajustarea continuă a produselor şi serviciilor la cerinţele pieţei. să aibă reputaţia bună. termenul . întreprinderi individuale. care nu poate depăşi 280 000 lei. turism şi artizanat. dezvoltarea economico-socială şi creşterea nivelului de trai. comerţ. antreprenorul trebuie să fie onest. să dovedească aptitudini antreprenoriale. Beneficiari: De serviciile oferite de către „MICROINVEST” SRL pot beneficia: antreprenorii ce doresc şi au posibilitatea să lanseze sau să-şi dezvolte afacerea. să diversifice produsele/serviciile. Obiectivele organizaţiei: crearea unui segment nou pe piaţa de creditare.până la 3 ani. să extindă piaţa de desfacere. antreprenorii care au competenţa şi calităţile necesare afacerii. să dispună de bunuri suficiente pentru a fi gajate. Produsele creditare oferite: împrumuturi: suma . gospodării ţărăneşti. să contribuie la dezvoltarea afacerii cu resurse proprii. servicii. afirmarea şi consolidarea poziţiei pe piaţa financiar-bancară prin elaborarea şi promovarea noilor produse şi servicii. din următoarele sfere: producere. din mediul rural şi urban. împrumuturile sunt acordate în termen de până la 10 zile pentru persoanele fizice sau juridice: titulari de patentă. garanţii financiare: mărimea – până la 50% din valoarea creditului bancar. Activităţile finanţate: „MICROINVEST” SRL finanţează activităţi rentabile şi legale. investiţii în capitalul statutar al solicitantului: 63 . Condiţii de acordare a împrumuturilor: activitatea antreprenorială trebuie să fie rentabilă şi legală. SRL.până la 140 000 lei. rata dobânzii – 2% lunar (calculată la sold (suma rămasă)). să angajeze personal. întreprinderilor micro şi mici întru stimularea iniţiativei private.Date generale: „MICROINVEST” SRL a apărut pe piaţa financiar-bancară în 2003. antreprenorii ce preţuiesc istoria de creditare. precum şi să modernizeze utilajul.

Eminescu 25 CIMIŞLIA str. 31 August 120/3 CĂUŞENI str. 21 27 68 (299) 20 7 34 (248) 21 9 91 (243) 22 8 63 (241) 24 8 99 (244) 22 8 75 (231) 29 0 74 (235) 20 4 67 (236) 27 4 82 e-mail: microinvest@microinvest. Lupu 121 UNGHENI str. Datele de contact: Adresa CHIŞINĂU (oficiul central) str. gajul – nu este necesar. V.- suma – până la 50 000 USD. bunurile imobiliare. stocuri de mărfuri şi materiale.md cimislia@microinvest.md ungheni@microinvest. Eminescu 10 web: www. Republicii 20/2 CRIULENI str. „MICROINVEST” SRL acceptă: - hârtii de valoare.md balti@microinvest. perioada de recuperare 5 ani.md Telefonul (22) 21 27 64. Ştefan cel Mare 13 ORHEI str.md criuleni@microinvest. mijloace de transport. depozite la termen.md 64 . Ştefan cel Mare 4 BĂLŢI str. Ştefan cel Mare 17 CĂLĂRAŞI str.md cahul@microinvest. animalele domestice.md calarasi@microinvest. tehnică şi echipament de uz casnic. obligaţii.md orhei@microinvest. acţiuni.microinvest. rata internă de rentabilitate – 25%. Puşkin 16 CAHUL bd.md causeni@microinvest. echipament de producere. Gajul În calitate de gaj.

i s-au atribuit următoarele funcţii: realizarea politicii statului în domeniul susţinerii întreprinderilor mici. acordarea consultingului (consultaţii juridice şi economice pe gratis. privind necesităţile de suport financiar a agenţilor din sectorul ÎMM. care solicită credite de la băncile comerciale. cerinţelor internaţionale în domeniul certificării şi standardizării mărfurilor şi a proceselor de producţie şi altele) . elaborarea.2001) şi Programul de Stat de susţinere a micului business pentru anii 2002-2005 (Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.2002) subliniază. Este de menţionat că.850 se subliniază : „Asigurarea financiară a prezentului Program se efectuează din contul mijloacelor Fondului pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business şi din alte surse de finanţare.659 din 21 octombrie 1993 (şi modificat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.120 din 09. creditarea agenţilor economici. tel. ajutorul tehnico-material pentru agenţii economici.06. că Fondul este cel. prin intermediul căruia se preconizează să se exercite susţinerea financiar-creditară a agenţilor sectorului ÎMM din mijloacele alocate de la buget. motivând Guvernul în susţinerea acestui sector. managementului întreprinderii contemporane. Direcţia Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu.5 % din venitul anual al acestuia şi antrenarea surselor financiare ale bugetelor locale ) cu diversificarea şi a altor surse de venit ce se vor acumula de către Fond. inclusiv a deţinătorilor de patentă. Regulamentul de activitate.02. prezentarea în Guvern şi Parlament a propunerilor de modificare a actelor normative. 65 . care vor asigura producţia mărfurilor necesare statului. elaborarea unui ciclu de cursuri consultative în domeniile activităţii economice externe.112 –XIII „Cu privire la susţinerea şi protecţia micului business” (din 08. confruntându-se în activitatea sa de zi cu zi cu toate problemele ce le întâlneşte în calea sa un antreprenor. Chişinău. MD-2004 tel/fax : (3732) 29 57 41. (3732) 29 62 68 e-mail: asfb@cni. Fondul identifică problemele politice şi regulatorii care trebuie soluţionate. majorarea potenţialului de finanţare a agenţilor micului business (având ca bază sursa principală de venit de la bugetul de stat de până la 0.” Funcţiile Fondului: Fondului pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova organ de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial şi de finanţare a Programelor Naţionale şi locale în acest domeniu . ce ţin de activitatea sectorului ÎMM. ce ţin de activitatea sectorului ÎMM.850 din 27. Ştefan cel Mare. Republic of Moldova . aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. avînd drept sarcină de bază sporirea ponderii businessului mic şi mijlociu şi dezvoltarea infrastructurii acestui sector în economia naţională. acordarea unor garanţii din fondul special de garantare a creditelor agenţilor economici. în articolul 5 al Anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. ce nu contravin legislaţiei. În acelaşi timp.2004) îi acordă rolul de instrument financiar în realizarea programelor de stat de susţinere a micului business. crearea bazei de date. ajutorul acordat organelor abilitate în perfecţionarea cadrelor pentru necesităţile micului business etc. În activitatea sa Fondul colaborează în primul rând cu Ministerul Economiei. fiind în obligaţia sa de a înainta propuneri.Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business Republica Moldova The Entreprise Support and Small Business Development Fund Republic of Moldova 180. colaborarea cu instituţiile internaţionale. elaborarea proiectelor de atragere a investiţiilor. Misiunea: Legea Republicii Moldova nr.11.md Date generale: Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova este unica organizaţie de stat cu statut special. bd. cu instituţii specializate financiare din ţară şi de peste hotare. Fondul este şi organul de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial. finanţarea programelor naţionale şi locale de susţinere de stat a agenţilor micului business. ce susţin versiunea ÎMM.

numărul locurilor de muncă . siguranţa proiectului din punct de vedere ecologic. publicitatea desfăşurării concursului . Date de contact: bd. eficienţa înaltă de utilizare a resurselor creditare . know-how. utilizarea resurselor locale de materie primă.3). alte documente. preferinţele financiare pentru Fond (cota parte a mijloacelor proprii investite. notă informativă. Pentru fiecare Concurs în parte se stabileşte rata dobânzii pentru acordarea creditului şi comisionul pentru garantare. certificatul despre repartizarea terenului de pământ. mărimea creditului. prezentate. Agenţii economici. scrisorilor de garanţie. documente de argumentare a gajului . extinderea bazei impozabile şi creşterea veniturilor în buget. resurselor materiale secundare . Ştefan cel Mare. contractelor cu agenţii economici. Rata creditului se stabileşte la un nivel mai jos decât cea medie a băncilor comerciale. ofic. existenţa inovaţiilor. agentul economic trebuie să participe la concursurile.300. copiile documentelor de constituire. producţia mărfurilor şi serviciilor competitive. dotarea lor cu utilaj modern. desfacerea producţiei şi altele). materiei prime. ce se vor forma în procesul realizării proiectului. De la suma garanţiei agentul economic va achita Fondului un comision de minimum 2% anual. pot conta la o garanţie de maximum 100 000 lei pentru fiecare proiect (Hotărârea Consiliului director din 29 octombrie 2004. implementarea tehnologiilor înaintate. folosirea forţei de muncă a păturilor social-vulnerabile ale populaţiei. permisiunile organelor administrative. proceselor verbale de intenţie. ce argumentează participarea la finanţarea proiectului a persoanelor terţe. Suportul prin creditare şi garantare va favoriza desfăşurarea activităţii întreprinderilor din sectorul IMM.). a deşeurilor de producţie şi consum. 180. proces verbal nr. copia Raportului financiar pentru ultimul trimestru de gestiune cu viza organului financiar. prioritatea în activitatea întreprinderii.Suportul Fondului pentru susţinerea agenţilor economici din sectorul ÎMM: În scopul obţinerii suportului financiar din partea Fondului sau a garanţiei parţiale. ce ţin de desfăşurarea proiectului (arenda încăperilor. la concurs pot fi prezentate şi alte documente întru argumentarea eficienţei şi solvabilităţii proiectului: copiile contractelor.a. alocate de Fond. documente. procurarea utilajului. va contribui la crearea locurilor noi de muncă. creează locuri de muncă. declaraţia pentru anul de gestiune precedent. MD-2004 Telefon anticameră: (+373) 29 57 97 Telefon Direcţia Economie şi Finanţe: (+373 22) 29 62 68 Expert: (+373 22) 29 57 42 66 . ce ţine de activitatea participanţilor la concurs şi de proiectele. Suplimentar. participă cu surse proprii în realizarea proiectului. calculul termenului de recuperare a proiectului. Concursurile respective sunt transparente şi se efectuează conform principiilor: asigurarea posibilităţii reale a tuturor întreprinzătorilor pentru a participa la concurs. business planurile cărora sunt aprobate pentru finanţare şi garantare din partea Fondului şi au o acoperire parţială a creditului cu mijloace fixe. Pentru a participa la concurs se prezintă în Direcţia executivă a Fondului următoarele documente: cererea de participare la concursul de proiecte. orientarea spre exportul producţiei. La selectarea proiectelor factorii decisivi constituie: rentabilitatea şi stabilitatea financiară a proiectului. business-plan. păstrarea secretului comercial. garanţia de rambursare ş. gradul de pregătire a întreprinderii pentru realizarea în practică a proiectului. Chişinău. anunţate sistematic de către organizaţia în cauză. la cerinţa Direcţiei executive sau din propria iniţiativă a participantului. 308 mun. evaluarea obiectivă a proiectelor prezentate în baza expertizei independente.

.A. care are dreptul să desfăşoare activităţi de antreprenoriat sau orice persoană juridică privată. Societatea pe acţiuni "Corporaţia de Finanţare Rurală" .SOCIETATEA INTERBANCARĂ DE GARANTARE „GARANTINVEST” SRL MD-2029. Durata proiectului: Proiectul a fost lansat în septembrie 2004 şi are o durată de 1. aferente dezvoltării sectorului privat. Banca de Economii SA. Banca Comercială “Mobiasbancă” S. instituţiilor microfinanciare pentru creditele. finanţat de Departamentul pentru dezvoltare internaţională (DFID) al Guvernului britanic şi implementat de asociaţia obştească „ProRuralInvest”. Contribuie cu minimum 20% la investiţia propusă.A. înregistrată legal sau persoană fizică ce deţine autorizaţii sau licenţe pentru desfăşurarea activităţii de antreprenoriat şi care activează în Republica Moldova. „GarantInvest” SRL a fost creată cu susţinerea proiectului „Suport pentru crearea şi funcţionarea Fondului de garantare a creditelor rurale”. care activează în Republica Moldova. Va acorda garanţii financiare pentru investiţii de portofoliu şi va efectua investiţii în capitalul social al întreprinderilor private mici şi mijlocii în special celor din mediul rural. Banca Comercială “Energbank” S.. 67 . Banca Comercială "Banca Socială" S.5 ani. Nu are datorii anterioare neplătite şi restanţe de lungă durată. având menirea să îmbunătăţească accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. pieţe străine de capital.A. 98. „GarantInvest” SRL va presta următoarele servicii: • • Va acorda garanţii financiare antreprenorilor şi fermierilor privaţi din mediul rural şi urban pentru creditele obţinute de la instituţiile financiare şi/sau de micro-finanţare şi contribuţiile investitorilor în capitalul social al acestor întreprinderi.504. STR. instituţiilor financiare nebancare. Beneficiarii calificaţi pentru acordarea garanţiei de către Societatea de Garantare trebuie să corespunda următoarelor criterii de eligibilitate: Orice persoană juridică aflată în proprietate privată. Întreprinderea va prezenta dovezi ale viabilităţii în cadrul planului de afaceri.. împrumuturile acordate antreprenorilor şi fermierilor privaţi şi/sau pentru atragerea resurselor financiare de pe piaţa locală de capital.A.. Banca Comercială "Moldova Agroindbank" S.. Republica Moldova Tel/Fax + 373 22 234970 Date generale: Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL a fost înregistrată la 24 februarie curent şi este fondată de următoarele instituţii şi organizaţii: Banca Comercială "Victoriabank" S. Obiectivele proiectului: „GarantInvest” SRL va oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor. Va acorda garanţii financiare exportatorilor de bunuri şi servicii. • • • Grupul ţintă poate fi orice persoană fizică. să contribuie la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare.A. mun. Pentru a-şi realiza sarcinile asumate. Banca Comercială "Eximbank" S. 31 August 1989.A. of. implicit. instituţii financiare internaţionale şi donatori. Va efectua servicii de consultare şi evaluare. Chişinău. Asociaţia Obştească "Proruralinvest". Va acorda garanţii financiare băncilor comerciale.

Procurarea şi /sau construirea uzinelor de producere şi facilităţilor aferente. financiare. Orice activitate definită ca ilegală sau dăunătoare pentru mediu şi primejdioasă pentru sănătatea omului. Asistenţă unui proiect sau activităţi care contribuie la încălcarea drepturilor internaţional recunoscute ale angajaţilor. de asigurare. Procurarea pesticidelor interzise spre utilizare. noi şi folosite. va face imposibilă obţinerea garanţiei de la Societatea de Garantare. inclusiv securitatea muncii. garanţia SIG constituind până la 50 % din suma creditelor acordate. direct sau indirect.Nu au fost înregistrate incapacităţi de plată a ÎMM referitoare la creditele pe termen mediu şi lung şi nu există datorii comerciale neplătite la data solicitării creditului. Credite eligibile: o Pentru perioada primilor 2 ani de activitate se vor accepta pentru garantare doar creditele ce nu depăşesc echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de maximum 10 000 dolari $. bunuri semi-finite şi alte stocuri. Creditele pentru ÎMM sunt oferite în lei moldoveneşti sau altă valută aprobată de Societatea de Garantare. ÎMM va asigura respectarea normelor şi practicilor de protecţie a mediului înconjurător. cu un termen maxim de 5 ani şi perioadă de graţie de maximum 12 luni. o o o o o o o o o Activităţi ce nu sunt eligibile pentru garantare: Garanţiile acordate de Societatea de Garantare nu vor putea fi utilizate. ÎMM a achitat pe deplin impozitele şi contribuţiile sociale la data solicitării creditului. Pentru creditele acordate de către IFP (instituţiile financiare participante) în cadrul programului Băncii Mondiale „Suport pentru investiţii şi servicii rurale” criteriile pentru creditele eligibile se vor stabili în conformitate cu cerinţele programului respectiv fără depăşirea criteriilor indicate. Incapacitatea de a corespunde acestor practici sau dacă funcţionarea afacerii conduce inevitabil la poluare. Credite. Garanţiile pot fi oferite creditelor acordate pentru finanţarea echipamentului. următoarele costuri investiţionale vor fi eligibile: Procurarea echipamentului nou (sau folosit). Pentru serviciile oferte de către SIG „GarantInvest” va fi percepută plata de angajament în mărime de 1% din suma cotei garantate a creditului şi comision trimestrial egal cu 0. alte norme şi reglementări existente în Moldova. bunurilor. condiţiile cărora nu corespund regulilor general acceptate de creditare. Capital circulant. Fabricarea sau vânzarea articolelor sau serviciilor de muniţie (armament). cu excepţia cazurilor de necesitate în cursul normal de gestionare a afacerii. pentru următoarele scopuri: Credite acordate pentru refinanţarea datoriilor şi creditelor existente.5% din suma soldului garanţiei calculată la soldul creditului la sfârşitul fiecărui trimestru. Construcţia şi îmbunătăţirea spaţiilor locative. cum ar fi materie primă. Mărimea creditului garantat de către SIG în decursul primului an de activitate nu poate depăşi suma de 10 mii USD. Credite pentru plata serviciilor bancare. Nu se va admite discriminarea în bază de sex. Activităţi amorale şi ilegale. Activităţi ce implică speculaţii valutare. Contractul de creditare trebuie să conţină angajamentul întreprinderii să continue achitarea acestor impozite pe durata garanţiei. Procurarea mijloacelor de transport de mărfuri. handicap sau formă organizatorico-juridică. În special. Investiţii în valori mobiliare. 68 . Lărgirea şi /sau restructurarea clădirilor productive. Întreprinderea va ţine evidenţa contabilă şi va perfecta şi prezenta rapoarte financiare standard. naţionalitate. vehiculelor şi clădirilor doar în cazul când acestea sunt aferente afacerii (investiţiei). Procurarea acţiunilor în alte companii. Orice activităţi ce implică medicamente ilegale sau droguri. Activitatea de cazino sau jocuri de noroc.

creşterea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea acesteia la crearea şi dezvoltarea activităţilor economice private. societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori). constituite în spaţiul rural. procurarea pesticidelor. perioada de graţie: până la 3 ani. întreprinderi cu statut de persoană fizică. 2. Linia Specială de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) – credite destinate solicitanţilor fără istorii de credit Beneficiari eligibili: – antreprenori fără istorie creditară: întreprinderi cu statut de persoană juridică. marketing. viabile şi durabile. având cel puţin 3 persoane. monitorizarea şi coordonarea lucrărilor de implementare a acestor proiecte în conformitate cu cerinţele organismelor internaţionale. încurajarea iniţierii şi dezvoltării activităţilor neagricole la sat. Condiţii de acordare a împrumuturilor: afacerea se desfăşoară în zonele geografice eligibile. Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor: orice doritor să iniţieze în spaţiul rural o afacere individuală (în bază de patentă. suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor formaţi pe principii de grup constituie 420 000 lei din Linia Specială de Credit şi până la 250 000 dolari din cea Generală. contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10-20% din suma investiţiei. implicaţi activi în activităţile organizaţiei. 69 . suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor individuali constituie 70 000 lei. dezvoltarea unei reţele transparente şi eficiente a serviciilor de susţinere a producătorilor agricoli. perioada de rambursare: până la 15 ani. întreprindere individuală. cooperative de întreprinzători). Produsele financiare oferite: 1. societăţi cu răspundere limitată. procurarea sau arendarea pământului. Activităţile finanţate: Proiectul RISP finanţează orice investiţii în activitatea economică (producere. moneda: Leu moldovenesc sau USD. Obiectivele Proiectului RISP: 1. ambalare. având drept scop asigurarea implementării eficiente a proiectelor rurale ale Băncii Mondiale şi altor donatori prin administrarea. depozitare. 3. investiţii în construcţia caselor de locuit. servicii şi alte activităţi comerciale) din spaţiu rural (preferabil proiecte care creează locuri de muncă sau utilizează materii prime locale) pe tot teritoriul Republicii Moldova. stimularea creşterii productivităţii şi veniturilor în spaţiul rural prin asigurarea accesului noilor fermieri privaţi şi antreprenorilor rurali la cunoştinţe. în orice domeniu al businessului. cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.Date generale: Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) a demarat în septembrie 2002. gospodărie ţărănească. grupuri (societăţi pe acţiuni. rata dobânzii este flotantă (fixată de 2 ori pe ani). prelucrare. experienţă modernă şi finanţare. 4. actualmente constituind circa 17-18% în lei şi 8-10% în USD. Activităţile nefinanţate: refinanţarea datoriilor existente.

până la 3 ani. Termenul maxim: până la 15 ani. Contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10% din suma investiţiei. Rata anuală a dobânzii bancare (flotantă): .a împrumuturilor pentru agenţii economici este 250 000 USD (sau echivalentul în lei). constituiţi în grup (întreprinderi cu trei sau mai mulţi fondatori în care nici un fondator nu deţine cota majoritară (50% sau mai mult)). Moneda: Leu moldovenesc.minim 20% din suma investiţiei. 2. Perioada de graţie: . fixată de 2 ori pe an şi constituie în prezent circa 17%-18% anual. Suma maximă .constituie circa 17%-18% în lei şi 8-10% în USD. Termenul maxim: . Gajul minim: constituie 130%. reprezintă 420 000 lei. Termenul minim: .întreprinderi legal înregistrate. Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili constituiţi în grup): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili. titulari ai patentei de întreprinzător) reprezintă 70 000 lei. întreprinderi cu statut de persoană fizică. Contribuţia proprie a beneficiarilor: . 70 . Linia Generală de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) . Destinaţia creditului: investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural. Gajul minim . Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili individuali): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali (întreprinderi în care un singur fondator deţine cota majoritară (50% sau mai mult). Termenul minim: 2 ani (fără perioada de graţie).constituie 130%.investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural. Rata dobânzii Este flotantă.credite comerciale pe termen mediu şi lung Beneficiari eligibili: .- titulari ai patentei de întreprinzător. Perioada de graţie: până la 3 ani. Moneda: .conform posibilităţii de rambursare a clientului.Leu moldovenesc sau USD.până la 15 ani. Destinaţia creditului: .

A. Cimişlia. bir. Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale Proiectul „Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale” (SRISP). Leova. Chişinău. Ştefan cel Mare. BC Victoriabank S. Soroca.md. MD-2005. pentru crearea unor afaceri profitabile. 20 99 87. suport pentru obţinerea împrumuturilor pe termen mediu şi lung în scopuri investiţionale. Făleşti. Cosmonauţilor. Şoldăneşti. Chişinău.A. elaborarea planurilor de afaceri. 29 54 38. Orhei. Instituţiile financiare participante la proiectul RISP: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) – instituţie financiară nebancară. Taraclia. Donduşeni. finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernul Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills Ltd. UTA Găgăuzia Agenţia de dezvoltare Alianţa pentru Cooperare în Agricultură bd. 22/1. este responsabil de realizarea componentei “Dezvoltarea businessului rural”. Fax: (+373 22) 24 44 69 e-mail: risp@capmu.A. 21 00 94. Nr. suport la identificarea produselor şi activităţilor profitabile. Ştefan Vodă Raioanele Cahul. Basarabeasca. 22 24 67. Căuşeni.md Reţeaua de filiale: Patru agenţii de dezvoltare care acordă asistenţă în identificarea. 1603 MD 2004. Republica Moldova Telefon: (+373 22) 22 24 65. Moldova Tel/fax: (0 22) 22 09 58 71 . 20 99 78 Consultanţă şi Credit în Agricultură bd. bir. Briceni. 9.A. BC Banca Socială S. Ialoveni. BC Moldindconbank S. Renaşterii. Rezina Raioanele Rîşcani. Cantemir. bir. pregătirea strategiilor de afaceri. - Date de contact: Oficiul central: str. Ştefan cel Mare. bir. 806 MD 2004. BC Moldova-Agroindbank S. 180. Chişinău. Ungheni Raioanele Drochia. Ocniţa. creată în 1997 de asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. bir. Chişinău. 180. Moldova Tel: (0 22) 21 00 89. Călăraşi. Anenii Noi. Moldova Tel/fax: (0 22) 20 99 88. iniţierea şi dezvoltarea afacerilor private viabile în spaţiul rural. asistenţă post-formare în decursul primului an de activitate etc. Hînceşti. Fax: (0 22) 21 00 95 Centrul pentru Dezvoltarea Rurală bd. Edineţ. Teleneşti. 544.Partenerii proiectului: 1. mun. 2. Sîngerei. în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală a Băncii Mondiale şi al Guvernului Republicii Moldova. Străşeni. În acest context SRISP acordă asistenţă persoanelor din spaţiul rural. 14 MD 2005.A. Chişinău. 162. BC FinComBank S. Floreşti. Asistenţa pentru afacerile nou create este gratuită şi prevede: - evaluarea ideilor de afaceri. din cadrul proiectului Guvernului Republicii Moldova „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). Nr. cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova şi a Băncii Mondiale. Nr. Moldova Tel/fax: (0 22) 29 54 37. 29 54 39 MEGA bd. Ştefan cel Mare.capmu. Glodeni. 1015 MD 2004. Nr. Nisporeni. web: http://www. suport la identificarea pieţelor de desfacere. Zona de activitate Raioanele Criuleni.

instruire în agricultură (crearea loturilor demonstrative şi fermelor model de promovare a tehnologiilor avansate). comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. în conformitate cu acordul dintre guvernele Republicii Moldova şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. CDR). menite să satisfacă cererea de servicii în localităţile rurale). CCA. DFID şi alţi donatori. viabile şi durabile. Republica Moldova tel: (+373 22) 234938.moldline. Proiectul este finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernului Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills LTD. MD 2004. 72 . 237801. dezvoltarea societăţii civile (crearea asociaţiilor obşteşti şi a grupurilor de iniţiativă).md Date generale: SRISP este un proiect de asistenţă tehnică în domeniul dezvoltării rurale durabile. MEGA.net. web site: www. e-mail: rural@landell-mills. Activităţi finanţate: Se acordă credite de investiţii în economia rurală pentru: dezvoltarea producţiei agricole. prin intermediul a 4 agenţii de dezvoltare (ACA. consultanţă şi instruire pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor în spaţiul rural. Chişinău. Scopul: Scopul fundamental al proiectului SRISP este dezvoltarea rurală durabilă prin abordarea complexă a problemelor cu care se confruntă populaţia rurală şi prin acordarea suportului necesar Guvernului Republicii Moldova în procesul de tranziţie la economia de piaţă. depozitării. componenta „Dezvoltarea businessului rural” a proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). ce şi-a început activitatea pe 15 noiembrie 2002 şi are o durată de 3 ani şi 3 luni (până pe 14 februarie 2006). crearea cooperativelor de întreprinzători ( prestarea serviciilor agricole). prin proiectul RISP al Guvernului Republicii Moldova. până la finele anului 2005 fiind prevăzută formarea a 900 de afaceri noi). îmbunătăţirea accesului la resurse financiare accesibile (facilitarea accesului la creditare) prin Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (107 AEÎC). 31 August 1989. Misiunea: Sarcina principală a proiectului este ridicarea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea creării şi dezvoltării activităţilor economice private. 98. 235079/80. De asemenea. resurse şi pieţe de desfacere).SUPORT PENTRU PROIECTUL INVESTITII SI SERVICII RURALE Str. dezvoltarea prelucrării. dezvoltarea sferei sociale (revitalizarea infrastructurii sociale şi sprijinirea creării întreprinderilor mici. Obiectivele: dezvoltarea businessului rural (asistenţă tehnică. consultanţă juridică (îmbunătăţirea accesului la soluţionarea alternativă a litigiilor prin judecăţi arbitrale permanente în sfera agrară). dezvoltarea organizaţiilor de fermieri (îmbunătăţirea accesului la tehnologii agricole avansate.rural. ambalării. biroul 411. Nr. cofinanţat de Banca Mondială. SRISP implementează pe întreg teritoriul ţării. fax: 237802.

artizanatului 70 000 lei pentru solicitanţii eligibili individuali. suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili constituiţi în grup reprezintă 420 000 lei. contribuţia proprie a beneficiarilor . creditele sunt acordate solicitanţilor fără istorii de credit. artizanatului etc. Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an.până la 3 ani 15 ani 2 ani . Liniile de creditare: Linia Specială de Creditare Ofertantul liniei de creditare Beneficiarii eligibili Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit Destinaţia împrumutului dezvoltarea producţiei agricole. societăţi cu răspundere limitată. dezvoltarea prelucrării. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural.la dobândă .până la 6 luni. orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. .orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. 73 . perioada de rambursare: până la 15 ani. turismului. 7. artizanatului etc. 6. 3. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. 420 000 lei pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17. având cel puţin 3 membri implicaţi activ în activităţile organizaţiei în orice domeniu al businessului. 8. ambalării. societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori). Beneficiarii eligibili: orice doritor să iniţieze şi să înregistreze legal în spaţiul rural 1 o afacere individuală (în bază de patentă. precum şi a regiunii transnistrene. 9. perioada de graţie: până la 3 ani. 40 000 dolari americani pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17.până la 3 ani Spaţiu rural: tot teritoriul Republicii Moldova.4 % anual Linia Generală de Creditare Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit dezvoltarea producţiei agricole. Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an. 10 000 dolari americani solicitanţii eligibili individuali. turismului. întreprindere individuală. grupuri (societăţi pe acţiuni. 5. 2. . cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi. cooperative de întreprinzător) constituite în spaţiul rural. dezvoltarea prelucrării. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. rata dobânzii bancare (flotantă 2) constituie circa 18% anual. turismului. ambalării. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii.până la 6 luni. suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali reprezintă 70000 lei. întreprinderea trebuie să aibă sediul permanent în spaţiul rural.4% anual Valoarea maximă a împrumutului Rata dobânzii bancare (flotantă 3) Termenul maxim Termenul minim Perioada de graţie: . gospodărie ţărănească. depozitării. 4.minimum 10% din suma investiţiei. Condiţiile de acordare a împrumuturilor: 1. depozitării.la suma ∗ 2 3 - - 15 ani 2 ani . gajul minim constituie 130%.

BC „Moldova-Agroindbank” S.A. 23 50 7. Nr. BC „FinComBank” S. Eminescu. Nr. Nr.. Donduşeni str. 2 80 62 6 srisp@mtc-ct. 4 34 44. 23 50 80 MD 2004. Republica Moldova Reţeaua de filiale (Oficii regionale SRISP) str.md Oficiul regional Donduşeni Oficiul regional Baimaclia Oficiul regional Comrat srisp@mtc-dn. or. com. MD 5102. 45. 40. BC „Victoriabank” S.A. Centrul pentru Dezvoltarea Rurală. 26. Donduşeni. Fax:(+373 22) 23 78 02.rural.A. MD 7313. Lenin. BC „Moldindconbank” S.md 74 . 98.md srisp@mtc-co. M. ap. UTA Găgăuzia (0 273) 4 32 41. Comrat. raion. Date de contact: Adresa Telefon Str. Cantemir str. Baimaclia.md Fax: (0 251) 2 25 74. MD 3805. Consultanţă şi Credit în Agricultură.moldline. biroul 411. 204 A.principală Rambursarea Contribuţia proprie a beneficiarilor Gajul minim Valuta în care se eliberează împrumutul Partenerii: grafic flexibil (lunar /trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% grafic flexibil (lunar/ trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% lei moldoveneşti Agenţii de dezvoltare SRISP: Alianţa pentru Cooperare în Agricultură. Feroviarilor. raion.A. 4 35 55 6 Sediul principal (Oficiul central SRISP) E-mail rural@landellmills. mun. 2 39 73. MEGA - Instituţii financiare: Corporaţia de Finanţare Rurală BC „Banca Socială” S.A. (+373 22) 23 49 38 Nr.net www. 31 August 1989. 2 33 70 (0 238) 2 48 86. Chişinău.

Obiectivele majore ale Proiectului sunt: facilitarea participării populaţiei sărace din zona rurală la comercializarea agriculturii în spaţiul rural. Beneficiari: Grupul-ţintă al Proiectului îl reprezintă micii proprietari (antreprenori). încadraţi în activităţi economice în spaţiul rural al republicii Destinaţia împrumuturilor: crearea şi dezvoltarea întreprinderilor rurale mici crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi acordarea serviciilor de instruire şi asistenţă tehnică Criterii de eligibilitate pentru participarea la Proiect: să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. 2.PROIECTUL DE FINANŢARE RURALĂ ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI Date generale: Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici este realizat cu suportul Guvernului Republicii Moldova şi a Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). Investiţiile efectuate în cadrul Proiectului sunt utilizate pentru facilitarea încadrării păturilor sărace ale populaţiei din spaţiul rural în activităţi de antreprenoriat pentru a obţine venituri şi a contribui la crearea unui cadru instituţional efectiv pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural. de a avea un portofoliu de împrumut diversificat disponibil prin Băncile Comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) pentru întreprinderile mici rurale. cu profil agricol. contribuirea la edificarea unui cadru instituţional adecvat pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural. mărirea numărului de întreprinderi rurale profitabile. de orice formă organizatoricojuridică. numărul mediu anual al angajaţilor permanenţi să fie până la 50 persoane. sporirea numărului de AEÎ capabile să mobilizeze economiile proprii. crearea şi menţinerea unei structuri de management şi coordonare efectivă a Proiectului. 75 . 4. Scopul proiectului: Scopul general al Proiectului constituie generarea sporurilor durabile a veniturilor gospodăriilor din spaţiul rural al Republicii în perioada de tranziţie către o economie de piaţă bine structurată. să corespundă actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului înconjurător. Sarcini de bază: 1. care activează după principiile de piaţă şi capabile să accesese servicii financiare de la băncile comerciale. 5. şi dezvoltarea financiară durabilă a lor. Investiţiile preconizate sunt direcţionate spre stimularea dezvoltării economice în spaţiul rural şi facilitarea accesului la serviciile financiare a populaţiei din teritoriul de implementare a Proiectului. 3. crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (AEÎ) ca răspuns la necesităţile noilor proprietari de pământ.

proporţia între investiţii şi capitalul circulant aferent investiţiilor este de 50% : 50%. FINCOMBANK. creditele sunt acordate prin intermediul Băncilor Comerciale participante la implementarea Proiectului. în conformitate cu procedurile proprii de eliberare a creditelor Băncile Comerciale participante la Proiect: MOLDOVA-AGROINDBANK. Alte activităţi economice (cu profil agricol) din spaţiul rural al republicii. Avantaje: Rate scăzute ale dobânzilor. MOLDINDCONBANK. la moment constituind 16. ci sunt transferate în întregime la contul furnizorului de echipament şi/sau de servicii acordate beneficiarului. perioada de graţie: până la 2 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 5 ani ). Construcţia caselor de locuit. în cazuri excepţionale – pînă la 100 mii dolari SUA. Depozitarea produselor agricole. Scheme favorabile de rambursare. conform regulamentelor Băncii Naţionale a Moldovei). BANCA DE ECONOMII. Procurarea sau arendarea pământului. perioada de rambursare: până la 5 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 15 ani). EXIMBANK. Activităţi ce nu sunt eligibile pentru finanţare: Refinanţarea datoriilor existente. Ambalarea. creditele nu se acordă în numerar. BANCA SOCIALĂ. Prelucrarea. Procurarea pesticidelor. VICTORIABANK.contribuţia proprie a beneficiarilor: minim 10% din costul investiţiei Condiţiile de creditare: suma maximă a unui credit este egală cu echivalentul în lei a 30 mii dolari SUA. creditele sunt eliberate în lei moldoveneşti (este posibilă acordarea creditelor în dolari SUA.e Sprijinul instituţional: • servicii financiare rurale şi asistenţă tehnică pentru AEÎC create cu suportul Proiectului Unitatea de Implementare a Proiectului a lansat o serie de activităţi în scopul îmbunătăţirii mediului pentru prestarea serviciilor financiare rurale prin intermediul Asociaţiilor de Economii şi Împrumut 76 . deci este flotantă. Colectarea. Suport la elaborarea planurilor de afaceri şi servicii de consultanţă gratuit.2% anual. rata dobânzii se stabileşte semianual. Prestarea serviciilor specializate în agricultură. Activităţi eligibile pentru finanţare: Producerea.

lei moldoveneşti. faţă de rata medie a dobânzii pe sistemul bancar. Asistenţă beneficiarilor să apeleze la finanţare prin linia de credit a Proiectului şi anume: asistenţă beneficiarilor la pregătirea unui plan de afaceri. Asistenţa CCA s-a axat pe următoarele domenii: A.2% şi reprezintă una dintre cele mai joase rate a dobânzii pentru împrumuturile acordate în sectorul agricol. Suma maximă a unui împrumut este de 30 000 USD. instruirea individuală a potenţialilor beneficiari referitor la principiile de creditare şi modalitatea obţinerii unui credit. Studiul de fezabilitate al planului investiţional propus de potenţialii beneficiari ai liniei de credit. iar veniturile sunt relativ joase. asistenţă la prezentarea documentelor de credit la instituţiile financiare participante şi asistenţă la justificarea planului de afaceri. care permite ca aceasta să se menţină cu cel puţin 6-7 puncte procentuale mai jos. corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător.întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol. Asistenţă tehnică pentru beneficiarii de împrumuturi în cadrul FDÎM Asistenţa tehnică pentru beneficiari în cadrul Proiectului este asigurată de către organizaţia obştească specializată „Credit şi Consultanţă în Agricultură” (CCA). Rata dobînzii pentru împrumuturi este ajustată la fiecare 6 luni.2%. B. au un număr de angajaţi nu mai mare de 50 de persoane. 77 . volumul anual al vânzărilor nete nu depăşeşte suma de 10 mil. precum şi luând în consideraţie faptul că activităţile economice în sectorul agricol sunt însoţite de riscuri sporite. aceasta este de 16. fiind continuată instruirea şi asistenţa de mai departe a celor 11 AEÎ create anterior în cadrul Proiectului. în baza criteriilor de evaluare economică. rata dobînzii pentru beneficiarii finali constituie 16. acceptate de către băncile comerciale. C. financiară şi comercială. La moment. La moment. CCA contribuie la implementarea liniei de credit a Proiectului cu diverse activităţi. Astfel. necesitând astfel condiţii de creditare mai avantajoase. Beneficiari . Criterii şi modalităţi de utilizare a mijloacelor: pentru a facilita accesul la mijloacele Proiectului. de orice formă organizatorico-juridica. vor participa la finanţarea proiectului prezentat spre finanţare cu contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale de circa 10% din costul total al investiţiei. Consultarea beneficiarilor consultaţii de credit individuale şi în grup acordate potenţialilor beneficiari ai liniei de credit a PFRDÎM. inclusiv promovarea liniei de credit. dar în cazuri de excepţie pot fi acordate împrumuturi în sumă de pînă la 100 mii USD. pentru calcularea ratei dobânzii a fost stabilită o formulă. sunt înregistrate în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. consultarea beneficiarilor Proiectului şi ajutarea lor la pregătirea unui plan de afaceri. în dependenţă de rata medie a inflaţiei. şi care corespund următoarelor criterii: activează în raza teritoriului de implementare a Proiectului (spaţiul rural al republicii). asistenţă în pregătirea cererilor de solicitare a creditelor prin PFRDÎM. • Fondurile circulante pentru împrumuturi: Fondul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici (FDÎM) – este componenta majoră a Proiectului şi acordă împrumuturi pentru întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol prin intermediul instituţiilor financiare participante (7 bănci comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală). tehnică.ale Cetăţenilor. au fost create adiţional încă 5 (cinci) AEÎ noi în raionul Ungheni. determinate de Bancă.

Astfel. contribuţia personală a beneficiarilor urmează să fie de cca. totodată se confruntă cu dificultăţi în a obţine un împrumut de la băncile comerciale. AEÎC au beneficiat de instruire acordată de către Organizaţiile Ne-guvernamentale acceptate de CFR. 10 %. includerea CFR în schema de creditare a Proiectului va permite crearea legăturilor între Linia de Credit pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut şi Linia de Credit pentru Întreprinderile Rurale Mici şi va permite atragerea şi stimularea membrilor AEÎ care au atins un anumit nivel de dezvoltare şi au nevoie de împrumuturi mai mari pentru a iniţia activităţi economice la un nivel mai înalt şi profesionist. cu suportul Proiectului au fost create un număr de 16 AEÎ cu un număr total de 1739 membri. în cazuri excepţionale până la 100 mii USD. împrumuturile din FDÎM sunt acordate numai pentru finanţarea proiectelor investiţionale cu profil agricol. Tipologia împrumuturilor: În conformitate cu strategia şi criteriile de creditare stabilite în cadrul Proiectului. valoarea gajului este apreciată de bănci în corespundere cu politica sa internă despre gaj. S-a convenit ca această se va focusa asupra potenţialilor împrumutaţi ce vor necesita împrumuturi în sumă de pînă la 15 000 USD. cît şi cele deja existente. perioada de graţie maximă este de doi (2) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cinci (5) ani pentru plantaţiile multi-anuale. Criteriile de eligibilitate pentru eliberarea împrumuturilor AEÎC: (a) (b) (c) (d) (e) AEÎC trebuie să fie înregistrată în conformitate cu Legislaţia cu privire la AEÎC. Date de contact: Oficiul central: Bd.Ungheni). Ştefan cel Mare.moldline. AEÎC respectă cerinţele impuse de Normele de Prudenţă Financiare şi de Statutul CFR. Astfel. cît şi a resurselor proprii. pentru a asigura disponibilitatea unor fonduri de împrumuturi suficiente pentru membrii AEÎ ce activează în Teritoriul iniţial al Proiectului (fostul judeţ . 162. necesităţile de finanţare ale cărora depăşesc posibilităţile oferite de reţeaua asociaţiilor de economii şi împrumut. mun. De împrumuturi beneficiază atît AEÎ create de Proiect. Unitatea de Implementare a inclus şi Corporaţia de Finanţare Rurală în schema de creditare a FDÎM. AEÎC este situată în teritoriul iniţial de implementare a Proiectului. AEÎ sunt asistate pe parcursul primilor 2-3 ani de activitate pentru a-şi întări capacităţile manageriale şi de funcţionare întru gestionarea corectă şi la un nivel calitativ atît a mijloacelor împrumutate. În scopul facilitării accesului la finanţare pentru beneficiarii mai mici.- perioada maximă de maturitate a sub-împrumuturilor este stabilită de până la cinci (5) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cincisprezece (15) ani pentru plantaţiile multi-anuale. este în seama băncilor comerciale care au acordat împrumuturile. care reprezintă o categorie specială de micro şi mini întreprinderi potenţiale. Fiecare caz este examinat individual şi în detalii. AEÎC activează în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiare ale AEÎC.net 78 . MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 21-00-56. Fondul Circulant de Împrumuturi pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor Proiectul IFAD prevede tot spectrul de servicii necesare pentru dezvoltarea durabilă a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut participante. şi care reprezintă un grup important de clienţi ai Proiectului. riscul pentru rambursarea împrumuturilor eliberate. în calitate de instituţie financiară participantă. suma maximă pentru un sub-împrumut este de 30 mii USD. Stabilirea legăturilor între liniile de creditare a FDÎM şi AEÎ. Republica Moldova. însă.Chişinău. În cadrul componentei de Creditare a AEÎ sunt eliberate mijloace pentru finanţarea AEÎ prin intermediul Corporaţiei de Finanţare Rurală. 22-50-46 E-mail: piu@rfsedp. După creare.

precum şi in primul rând creşterea numărului de întreprinderi. prin intermediul căruia se urmăreşte susţinerea start-up-urilor în oraşul Hînceşti şi în zona adiacentă.809 tel: 22-83-19 fax: 29-58-19 e-mail: acrozu@gtz. Ştefan cel Mare 180.md Consiliul Raional or. În acest context. 79 . Chişinău MD-2004 Bir. 269 2 31 34 Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Date generale: Întărirea potenţialului economic şi de ocupare a forţei de muncă reclamă necesitatea unei cooperări mai intense între sectorul public şi cel privat (administraţia locală şi organizaţiile economice). la nivelul grupului ţintă se vor întări abilităţile antreprenoriale. ONG-urilor. se va îmbunătăţi colaborarea între instituţiile locale. în luna mai a anului 2004 şi-a început activitatea Proiectul German pentru Cooperare Tehnică. mese rotunde pentru persoanele care se ocupă de business. AEIC-urilor. Grupul ţintă sunt familii tinere. contribuţia germană constînd în consultanţă şi managementul reţelei antreprenoriale regionale. Camerei de Comerţ si Industrie din Hîncesti. interesaţi de lansarea şi de dezvoltarea propriei afaceri. ProAgroIndPrivat. în asistenţă financiară a diverselor activităţi precum şi din cofinanţare de seminare. Mediatorii sunt angajaţii organizaţiilor care se ocupă de dezvoltarea micului business.dnt.Mihalcea Hincu130 tel. capacitatea de reflecţie şi propria iniţiativă ca un prim pas spre principiul „ajută-te singur”. a veniturilor personale.Hinceşti str. a exportului regiunii. precum şi acordarea unui suport financiar pentru cel puţin 60 de persoane care intenţionează să demareze o afacere. Efecte aşteptate: Prin colaborarea dintre instituţiile implicate în reţea va fi întărită oferta către antreprenori. Măsurile vor fi implementate cu ajutorul personalului calificat de la faţa locului. Acest obiectiv se doreşte atins prin creşterea şi îmbunătăţirea ofertei de consultanţă.German Development Cooperation in Moldova Bd. şi ai administraţiei publice locale responsabili de dezvoltarea economică a regiunii. Obiectivele proiectului constau în crearea serviciilor de consultanţă şi organizarea diferitor seminare. femei şi bărbaţi. Folosirea acestei oferte va duce la creşterea oportunităţilor de ocupare in câmpul muncii.

str. Chişinău.R. 501 Telefon: (+373-22) 27 27 09. Adresa: MD-2001.A. 21 01 26 Fax: (+373-22) 21 00 39 Forma proprietăţii: Mixtă Anul fondării: 1996 E-mail: tehagroleasing@mdl. Tighina. Adresa: MD-2004. bd. Chişinău. str. mun. Ştefan cel Mare. mun.Companiile de leasing din Republica Moldova MAIB-LEASING S.socbank.md www.md www.A.md IM şi COMPANIA .imcleasing. bd.euroleasing. mun.md www. 162. Adresa: MD-2005.md EUROLEASING S. 61 Telefon: (+373-22) 22 14 81 Fax: (+373-22) 22 42 30 Forma proprietăţii: Privată E-mail: office@socbank.L. Bănulescu-Bodoni.md TEHAGROLEASING S. Moscova. Adresa: MD-2001.dnt. 49 Telefon: (+373-22) 20 36 16 Fax: (+373-22) 20 25 66 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: info@leasing. 33. Chişinău.net BANCA SOCIALĂ Leasing S. Adresa: MD-2045. 20 Telefon: (+373-22) 49 84 44. Ismail. 1314-1322 Telefon: (+373-22) 21 01 16. str.A. Chişinău.leasing.R. mun. 500 245 Fax: (+373-22) 27 25 24 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: eleasing@mtc.L.md www. 49 93 17 Fax: (+373-22) 49 93 15 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 1995 E-mail: office@imcgroup. mun. Chişinău.CONSULTING GRUP S.md 80 .

garanţiile) Descifrarea mijloacele fixe (formele 10 şi 11). Rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de gestiune şi rapoartele financiare trimestriale pentru ultimul an de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) Declaraţiile cu privire la venituri pentru ultimii 2 ani de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) (pentru întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) În cazul existenţei conturilor în alte bănci: . . 7. soldului la zi al datoriilor). 11. alţi factori 81 . depunerea în gaj a patrimoniului şi acordarea dreptului la semnătură (conform legislaţiei în vigoare). 5. datei acordării şi scadenţei. Certificatul de înregistrare a întreprinderii (cu aplicarea pe acesta a Codului IDNO) Certificatul privind atribuirea codului fiscal Statutul şi alte documente de constituire. cu semnăturile legalizate notarial II. 3. 5. 4.data rambursării. note) Descifrarea datoriilor comerciale (denumirea. obiectul. * lista-standard de documente necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului poate varia în dependenţă de instituţia care acordă creditul. Compartimentul informaţii generale 1. Cererea de solicitare a creditului Procesul-verbal al organului de decizie privind solicitarea creditului. precum şi toate modificările la ele Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind conducătorul (pentru societăţi pe acţiuni) Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind fondatorii şi cotele deţinute şi conducătorul (pentru societăţi cu răspundere limitată. 12. data recuperării. Compartimentul juridic 1. 3. Compartimentul situaţia financiară 1. 8. 8. rata dobînzii. suma. contabil-şef) Procura pentru reprezentanţii împuterniciţi ai întreprinderii sau fondatori.Anexa 1 LISTA-STANDARD * DE DOCUMENTE necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului Nr d/o Denumirea documentelor I. data apariţiei. 2.Extrasul de la bancă privind rotaţiile în conturile curente. contractele de cumpărare. 6. 2. 7. întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) Extras de la Registratorul independent privind componenţa acţionarilor şi cotele deţinute (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Adunarea Generală a acţionarea este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal de alegere a membrilor Consiliului (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Consiliul este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal sau ordinul de numire în funcţie a directorului şi contabilului-şef Copia buletinelor de identitate ale persoanelor responsabile (conducător. obiectul. data apariţiei. 10. dare în expluatare.data acordării.Scrisoarea de la bancă despre existenţa sau lipsa creditelor (cu indicarea sumei. tipul creditului solicitat. 9. soldul la zi. suma. autentificată la notar Certificatele care confirmă înlesniri Licenţele de activitate III. 10. . 6. data achitării. 2. note) Contractele aferente celor mai mari 5 creanţe comerciale şi celor mai mari 5 datorii comerciale 4. soldul la zi. 9. suma. contractele confirmatoare Descifrarea stocurilor Descifrarea creanţelor comerciale (denumirea.Copiile contractelor de credit şi de gaj pe creditele curente în alte bănci Informaţia despre creditele precedente şi curente (locul primirii. altă documentaţie tehnică) Descifrarea obligaţiilor de arendă.

11. cu indicarea unităţii de măsură. 3. certificatele de calitate de la producător. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. 2. 12. soldul la zi. 4. 3. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 2. 4. 6. 1. 8. 15. eliberat de Organul Cadastral Teritorial (pentru bunul imobil propus în gaj şi terenul de pământ aferent) Certificat cu privire la valoarea bunului imobil. 14. suma. obiectul. soldul la zi. obiectul. activitatea de bază a cărora este agricultura nu se vor accepta în gaj) 82 . eliberat de Primărie Procesul-verbal de recepţie finală a obiectului în expluatare şi Hotărîrea corespunzătoare a Primăriei Dosarul cadastral. 1. Compartimentul sursa secundară de rambursare Raportul de evaluare independentă a bunurilor propuse în gaj 1. 6. certificatele de calitate de la producător. 11. 8. note) Contractele aferente celor mai mari 5 avansuri acordate şi celor mai mari 5 avansuri primite Descifrarea altor posturi de bilanţ (în cazul în care suma acestora constituie mai mult de 10 % din valuta bilanţului) În cazul existenţei pierderilor – notă informativă privind cauzele acestora Ultimul raport de audit (dacă există) IV. conform valorii contabile Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală pentru produsele importate Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. Pentru mijloace fixe Lista bunurilor propuse în gaj. 6. note) Descifrarea avansurilor primite (denumirea. 7. certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Decizia Primariei cu privire la privatizarea terenului aferent Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. 4. Contractele şi alte documente care confirmă utilizarea la destinaţie a creditului Contractele cu furnizorii de mărfuri şi servicii Contractele de comercializare a producţiei Contractele de arendă V. certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. Compartimentul baza contractuală 1. Pentru mijloace circulante Lista bunurilor propuse în gaj. cu indicarea valorii contabile si uzurii Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală (pentru bunurile importate) Paşapoartele tehnice (pentru utilaje) Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. data apariţiei. Pentru bunuri imobile Hotărîrea autorităţilor locale privind construcţia imobilului Procesul-verbal de repartizare a sectorului de pămînt pentru construcţie. 3. cantităţii şi preţului unei unităţi. 10. 1. 5. data achitării. planul lui şi descrierea succintă Pentru apartamentele privatizate şi casele de locuit: (casele de locuit sau apartamentele persoanelor. 5. 3. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Extras din Registrul bunurilor imobile. 2. 4. 5. 13. 9. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. eliberat de Primărie Confirmarea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care sunt amplasate obiectele gajate Actele de vînzare cumpărare a imobilului şi terenului aferent Fotografii ale imobilului. data recuperării. Descifrarea avansurilor acordate (denumirea. suma. data apariţiei. 2. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 3. 7. 7. 2. 12. 16.

reparaţia capitală) Prognoza veniturilor şi cheltuielilor în diviziune pe tipuri de activităţi Prognoza raportului privind rezultatele financiare Prognoza raportului privind fluxul de numerar Informaţia privind rulajul pe conturile curente (în lei şi valută) Detaliile tehnice ale producţiei. 2. Business-planul activităţii întreprinderii pentru perioada solicitării creditului şi argumentarea tehnicoeconomică a proiectului pentru care se solicită creditul Documentele privind cheltuielile de deviz şi proiect (în cazul cînd scopul proiectului este construcţia. Pentru mijloacele de transport Certificatele de înmatriculare a mijloacelor de transport Confirmarea reviziei tehnice Confirmarea Direcţiei înmatriculare a transportului pe lîngă Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova cu privire la faptul că transportul propus în gaj nu este deja gajat. proiecte de reclamă. 4. 3. 2. 6. nu se află sub sechestru sau în litigiu 5. în baza cărora persoana a devenit proprietar al imobilului (contractele de vînzare-cumpărare. reconstrucţia. gajist este o terţă persoană (juridică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea depunerii în gaj a averii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) în care figurează bunul preconizat să fie gajat Descifrarea postului raportului financiar în care figurează bunul preconizat să fie gajat 6. 7. 2. 3. 5. semnate de către reprezentantul solicitantului de credit 4. 2. 5. 5. 6. Compartimentul sursa primară de rambursare 1. 4. mostre. 1. În cazul cînd se constituie fidejusiunea de o terţă persoană Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a constitui fidejusiunea Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea constituirii fidejusiunii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) VI. 4. Fotografiile bunurilor propuse în gaj. 83 . contractele de privatizare. 2. fotografii etc. În cazul cînd debit. contractele de donaţie etc). 1. legalizat de notar Certificatul eliberat de către Organul de Tutelă şi Curatelă privind consimţămîntul de a gaja apartamentul unde au viză de reşedinţă sau locuiesc minori care sunt coproprietari ai apartamentului Cartea de imobil a locuinţei Certificatul eliberat de către Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova (lista participanţilor la privatizare) Documentele. Acordul scris al tuturor membrilor familiei privind gajarea apartamentului sau casei. gajist este o terţă persoană (fizică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Copia buletinului de identitate Acordul soţului / soţiei la gajarea bunurilor proprietate în devălmăşie Permisiunea organului de tutelă şi curatelă pentru gajarea bunurilor imobile coprprietari ai cărora sunt copii minori 7. 3. 3.1. În cazul cînd debit. 3 4 1.

inclusiv de bani şi valori mobiliare. risc care poate să apară la încheierea actelor de comerţ.Anexa 2 Dicţionar explicativ Acţionar – orice persoană proprietar al unei sau mai multor acţiuni ale unei societăţi pe acţiuni. Asociaţie de Economie şi Împrumut a Cetăţenilor – organizaţie necomercială cu statut juridic special. Activitate financiară – activitate. Antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei. Agent economic – orice persoană ce desfăşoară activitate de întreprinzător. şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc. Asigurarea creditului – garanţie pe care şi-o asigură un creditor contra riscului de insolvabilitate a debitorilor săi. Bancă – instituţie financiară care atrage de la persoanele fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora. sau la ordinul acestuia. din proprie iniţiativă. • cooperativa de întreprinzător. Asociat . care se află în proprietatea persoanei. • un grup de cetăţeni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie antreprenorul colectiv. 84 . • cooperativa de producţie. Capital – sumă de bani (existentă într-o bancă) care produce dobândă. dacă este obţinut. • orice persoana juridica sau fizica in conformitate cu scopurile sale principale si cu legislaţia. in modul stabilit de prezenta Lege si de alte acte legislative. • societate in comandita. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri. Angajament – obligaţie pe care şi-o ia cineva de a face. • societate pe acţiuni. indiferent de faptul în a cărei folosinţă efectivă este. Cont bancar – cont deschis la o instituţie financiară (sucursala sau filiala acesteia) din Republica Moldova sau din străinătate. precum şi de alte drepturi patrimoniale. sumă avansată într-o afacere. de a realiza ceva. • orice cetăţean străin sau apatrid. care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. Bilet la ordin – înscris prin care emitentul se angajează să plătească unui beneficiar. desfăşurată de cetăţeni si de asociaţiile acestora in mod independent. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. pe riscul propriu si sub răspunderea lor patrimoniala cu scopul de a-si asigura o sursa permanenta de venituri. o sumă de bani determinată.orice persoană care posedă o cotă-parte în capitalul unei persoane juridice Amendament – îmbunătăţire. in conformitate cu legislaţia in vigoare. fond comercial sau industrial. modificare adusă unui tratat. Activitate investiţională – activitate de efectuare a investiţiei şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în legătură cu această investiţie pentru a se obţine venit. Antreprenor poate fi: • orice cetăţean al Republicii Moldova care nu este îngrădit in drepturi. in numele lor. executare a lucrărilor si prestare a serviciilor. Avizare – faptul de a face cuiva o comunicare oficială. a unui drept de creanţă cu titlu oneros în temeiul unui contract. Bunuri – totalitatea de valori materiale şi de active nemateriale. Cesiune – transmitere de către o persoană altei persoane. transferabile prin diferite instrumente de plată. • societate in nume colectiv. • societate cu răspundere limitata. la un anumit termen. Consumuri – resurse consumate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit. Activitatea de antreprenoriat poate fi practicata sub următoarele forme organizatorico-juridice: • întreprindere individuala. în urma căreia se modifică mărimea şi componenţa capitalului propriu şi a împrumuturilor întreprinderii.

Investiţie: • totalitate de bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova pentru a se obţine venit. asumat de o bancă sau de o altă instituţie financiară (garant) la cererea unei alte persoane (ordonator). dividendelor. care arată capacitatea unui produs de a-şi îndeplini. şi o altă persoană fizică sau juridică (debitor). Fluxul mijloacelor băneşti – intrări şi ieşiri ale mijloacelor băneşti. care primeşte împrumutul sau cumpără pe datorie. existenţa şi mişcarea unui mijloc sau proces economic într-o anumită perioadă de timp. cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori. în al cărui temei creditorul (creditorul gajist) are dreptul de a fi satisfăcut.întreprinderea al cărei număr mediu anual de salariaţi este cuprins între 10 şi 50 de persoane inclusiv. în baza cererii scrise a beneficiarului. Discont – reducere din preţul mărfii. în condiţii specificate. Dividend – orice plată efectuată de către o persoană juridică în folosul acţionarului (asociatului) acestei persoane juridice. redevenţelor etc. Evaluarea gajului – procedura de apreciere a valorii şi costului bunurilor materiale depuse de debitorul gajist. din valoarea bunurilor sau a drepturilor patrimoniale date. Gajul: • bunuri care aparţin unui debitor şi care sunt depuse de el în mînile creditorului său pentru a garanta plata datoriei. care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie. de o bancă. Debitor – persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător şi datorează creditorilor mărfuri sau mijloace băneşti. venit sub formă de dobândă – orice venit obţinut conform creanţelor de orice fel (indiferent de modul întocmirii). valutei şi al altor active financiare. serviciului. inclusiv veniturile de pe depunerile băneşti. cu performanţele prescrise. gratuit sau oberos obligaţia debitorului. inclusiv veniturile provenite din investiţia sa şi reinvestite în Republica Moldova.). prin care o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial. Fidejusiunea – contract în scris. inclusiv statul. în conformitate cu cota sa de participare. Garanţie bancară – angajament în scris. Factoring disponibil (finanţare imediată) . Factoringul –contract încheiat între bancă (factor) şi client (aderent) prin care factorul (banca) se obligă să plătească la prezentarea documentelor care atestă o creanţă comercială o anumită sumă de bani în schimbul unui comision. Istoria creditară – ştiinţă care studiază dezvoltarea şi schimbările succesive în domeniul bancar. funcţiile pentru care a fost conceput. care exprimă valoric în ordine cronologică şi sistematică. Dobândă. Investiţie străină – investiţie efectuată de un investitor străin în activitatea de întreprinzător desfăşurată în Republica Moldova.Contul curent .suma de bani pe care banca o achită în momentul încasării facturilor. Evaluarea gajului – determinarea valorii gajului exprimată în bani. Întreprindere mică . Creditor – persoană sau instituţie care a acordat cuiva un credit. 85 . Fiabilitate – latură a calităţii. Comision – remuneraţie (procentuală) primită de o persoană. Credit – relaţie bănească ce se stabileşte între o persoană fizică sau juridică (creditor). Emisiune – crearea şi punerea în circulaţie a banilor şi hîrtiilor de valoare. ca rezultat al operaţiilor comerciale). Factoring indisponibil (finanţare la încasare) . majorarea capitalului propriu şi obţinerea altor profituri (în special. de a plăti creditorului ordonatorului (beneficiarului) o sumă de bani. care a mijlocit o afacere comercială sau care a efectuat un serviciu.suma de bani pe care o plăteşte banca la prezentarea facturilor. • activ deţinut de întreprinderea-investitor în scopul ameliorării situaţiei sale financiare prin obţinerea veniturilor (dobânzilor. Creanţă comercială – act care stabileşte dreptul creditorului de a cere executarea obligaţiunilor luate de debitor. în cazul în care debitorul (debitorul gajist) nu execută obligaţiunea garantată prin gaj. Eligibilitate – calitate care întruneşte condiţiile spre a fi ales client permanent al băncii. • modalitate de garantare a executării unei obligaţiuni.ansamblu de operaţii constând din debit şi credit. Cheltuieli – toate cheltuielile şi pierderile perioadei care se scad din venit la calcularea profitului (pierderii) perioadei de gestiune. Dobîndă – suma de bani care se plăteşte pentru un împrumut bănesc. iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 10 milioane lei.

a activelor intrate cu titlu gratuit. indicată în contractul de credit şi fiecare rată se eliberează în baza unui document de plată. subvenţii etc.scădere în cantitate a unor mărfuri. împreună cu dobînzile aferente. sub formă de diferenţe de curs valutar. Patrimoniu – totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor cu valoare economică. un credit pe termen scurt. planificat pentru utilizarea mai mare de un an în activitatea de producţie comercială etc. Rata dobînzii – mărimea plăţii pentru resursele creditare acordate de o bancă benefeciarilor. conturi de decontare. de regulă. angajament. hârtie de valoare care conferă posesorului ei calitatea de creditor şi-i dă dreptul de a primi pentru suma împrumutată un anumit venit fix (sub formă de dobândă). valutare şi alte conturi la bănci. Overdraftul – instrument al pieţei monetare. revizuită periodic. condiţiile creditului privind overdraftul sunt stipulate la deschiderea contului şi acesta nu poate să depăşească suma fixată. în funcţie de evoluţiile de pe piaţa capitalurilor. după ce s-au efectuat anumite scăzăminte. Rată – parte eşalonată care urmează a fi vărsată sau distribuită. Scadenţa – termen de plată. destinat pentru executarea unor plăţi curente. pînă la concurenţa sumei. a se menţine. la un termen dinainte fixat.Împrumuturi – credite bancare şi împrumuturi primite de întreprindere de la alte persoane juridice şi fizice pe o anumită perioadă şi pentru o anumită plată. iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 3 milioane lei. Penalitate – sancţiune pecuniară aplicată de o autoritate administrativă în virtutea legii şi sub controlul organelor judecătoreşti. Perfectarea contractului – încheierea contractului. intervenită în timp (şi din cauze diferite). Obligaţiune – titlu care reprezintă un împrumut contractat de o persoană juridică. Mijloace fixe – active materiale preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie. 86 . persoană care a primit împrumut. Organizaţie de microfinanţare – persoană juridică a cărei activitate de bază o constituie activitatea de microfinanţare. Obligaţie financiară şi creditară – obligaţiile (împrumuturile primite. Scont – operaţiune prin care o bancă varsă deţinătorului unui efect de comerţ. Rambursarea creditului – condiţiile de bază a acordării creditelor. desfăşurată de microîntreprinderi şi de întreprinderi mici (agenţi ai micului business). Obligaţie – datorie. Overdraft bancar – tip de credit bancar primit de întreprindere prin emiterea cecului sau a dispoziţiei de plată în suma care depăşeşte soldul de mijloace în contul ei de decontare. precum şi a bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi. hârtiile de valoare de credit. Perisabilitate . care nu pot fi depăşite.) care trebuie plătite în decursul unui ciclu operaţional normal (obişnuit) sau al unui an. cu persoana care l-a subscris. pînă la o lună. în contul unei datorii sau al unei obligaţii. Obligaţiile cu termenul mai mare de un an se clasifică la obligaţii pe termen lung. pentru o sumă şi o durată determinată. Rezultatul financiar – rezultatul ce se obţine în urma unui şir de operaţiuni financiare. potrivit căreia acestea trebuie restituite la anumite termene bine stabilite. Linia de credit – se acordă în rate (de mărime egală sau diferită). Viabil – condiţii necesare pentru a dura. sau sunt destinate închirierii sau pentru scopuri administrative. Venituri din activitatea financiară – venituri din transmiterea în procesiunea altor persoane pe un termen mai mare de un an a activelor nemateriale şi a celor materiale pe termen lung. Rambursare . act prin care cineva se obligă sau este obligat să (nu) dea să (nu) facă ceva. dacă acest ciclu este mai mare de un an. o obligaţie. Microîntreprindere – întreprindere al cărei număr mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 9 persoane. cambiile acordate etc. valoarea acestuia înainte de scadenţă.restituirea sumei de bani datorată. Mijloace băneşti – disponibilităţi băneşti în casierie. care aparţin unei persoane (fizice sau juridice). Lichiditate – capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare. Împrumutat – debitor. Prorogarea dosarului – acţiune prin care se amînă sau se suspendă activitatea dosarului. Plafon –limită valorică (maximă) în cadrul unor operaţiuni financiare. Plafon de casă – limita pînă la care se pot păstra în permanenţă într-o casierie sume pentru efectuarea unor plăţi curente. expirare a datei la care trebuie onorată o datorie. Micul business – activitate de întreprinzător.