Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Chişinău 2005

3

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu

GHID INFORMATIV

Oportunităţi de finanţare a antreprenoriatului în Republica Moldova

Ediţie sponsorizată de USAID prin proiectul BIZPRO – Moldova „Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Republica Moldova”

4

CUPRINS:
INTRODUCERE CAPITOLUL I. INFORMAŢIE GENERALĂ 1. Sectorul Micului Business – oportunităţi de finanţare ................................................................................ 4

CAPITOLUL II. INSTITUŢIILE BANCARE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Banca Comercială „BANCA DE ECONOMII” SA ..................................................................................... 6 Banca Comercială „BUSINESSBANK” SA .............................................................................................. 10 Banca Comercială „ENERGBANK” SA .................................................................................................... 12 Banca Comercială „EUROCREDITBANK” SA ........................................................................................ 15 Banca Comercială „EXIMBANK” SA ....................................................................................................... 17 Banca Comercială „FINCOMBANK” SA ................................................................................................. 20 Banca Comercială „INVESTPRIVATBANK” ........................................................................................... 23 Banca Comercială „MOBIASBANCĂ” SA ............................................................................................... 25 Banca Comercială „MOLDINDCONBANK” SA ...................................................................................... 30 Banca Comercială „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA .......................................................................... 34 Banca Comercială „UNIBANK” SA .......................................................................................................... 38 Banca Comercială „UNIVERSALBANK” SA ........................................................................................... 41 Banca Comercială „VICTORIABANK” SA ............................................................................................... 43 Banca Comercială Română Chişinău ........................................................................................................ 48

CAPITOLUL III. ORGANIZAŢIILE DE MICROFINAŢARE 1. 2. 3. 4. Corporaţia de Finanţare Rurală ................................................................................................................. 50 Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor ......................................... 54 „ProCredit” SA ............................................................................................................................................ 58 SRL „MICROINVEST” .............................................................................................................................. 60

CAPITOLUL IV. Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business ...................... 62 CAPITOLUL V. Societatea interbancară de garantare „GARANTINVEST” SRL ............................................... 64 CAPITOLUL VI. PROIECTE INTERNAŢIONALE 1. 2. 3. 4. Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) .............................................................................................. 66 Proiectul Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (SRISP) ................................................... 69 Proiectul de Finanţare Rurală a Întreprinderilor Mici (IFAD) ................................................................ 72 Proiectul German pentru Cooperare Tehnică (GTZ) ................................................................................ 76

Companiile de leasing din Republica Moldova ........................................................................................................ 77 ANEXE: 1. 2. Anexa 1: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului la Băncile Comerciale ...................................................................................................................................... 78 Anexa 2: Dicţionar explicativ ...................................................................................................................... 81

5

INTRODUCERE

În conformitate cu iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), anul 2005 a fost proclamat Anul Internaţional al Microcreditului, statele membre, organizaţiile non-guvernamentale, sectorul privat şi societatea civilă fiind invitate să colaboreze în vederea pregătirii şi marcării acestuia prin impulsionarea programelor de microcreditare şi contribuire la creşterea gradului de cunoaştere şi conştientizare de către societate a rolului microfinanţării în soluţionarea problemelor social-economice. Aliniindu-se iniţiativei nominalizate, la 13 iunie 2003 Guvernul Republicii Moldova a aprobat Planul de măsuri privind pregătirea pentru Anul Internaţional al Microcreditului – 2005 (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.723), în conformitate cu care, ulterior, Ministerul Economiei, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, a elaborat Programul naţional de mediatizare a obiectivelor Anului Internaţional al Microcreditului – 2005” (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1106 din 08 octombrie 2004). Programul nominalizat are drept scop lărgirea accesului populaţiei la informaţia cu privire la microfinanţare prin realizarea unui şir de acţiuni concrete, una dintre ele reprezentând editarea ghidului informativ cu privire la piaţa de microfinanţare din Republica Moldova. Astfel, prezenta publicaţie, fiind la momentul actual unica în domeniu, conţine informaţie amplă cu privire la sistemul autohton de microfinanţare (instituţii bancare şi nebancare, organizaţii, fonduri), principalele direcţii şi tendinţe în activitatea reprezentanţilor acestuia, gama serviciilor oferite, condiţiile de obţinere a unui credit sau împrumut, altă informaţie utilă. În acelaşi timp, broşura în cauză se adresează publicului larg, fără limite de vârstă, profesie sau gen de activitate desfăşurată, antreprenorilor cu experienţă, cât şi persoanelor care intenţionează iniţierea unei afaceri. Concomitent, este de menţionat că în scopul facilitării accesului la informaţie, Ministerul Economiei al Republicii Moldova va plasa publicaţia dată pe pagina sa web, care poate fi accesată la adresa www.moldova.md. În speranţa că prezentul ghid va contribui la educarea beneficiarilor în domeniul finanţării, dezvoltarea iniţiativei şi spiritului antreprenorial, favorizând, în final, creşterea bunăstării sociale şi dezvoltarea întregii comunităţi

Direcţia principală Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu, Ministerul Economiei al Republicii Moldova

Sectorul micului business – oportunităţi de finanţare

6

dată fiind importanta contribuţie la crearea noilor locuri de muncă. Analiza sectorului financiar din Republica Moldova indică o predominare a instituţiilor financiare bancare. Asociaţiile de Economii şi Împrumut a Cetăţenilor. ceea ce reprezintă o creştere de 13% faţă de anul 2003 şi. indiferent dacă sunt create şi activează într-o ţară cu economie dezvoltată sau în tranziţie. de altfel ca şi în majoritatea statelor în dezvoltare. solicitat de băncile comerciale. Companiile de Leasing. iar una din marile piedici care tergiversează dezvoltarea sectorului continuă să reprezinte lipsa accesului la finanţare. Totodată. . Astfel. lei. în prezent. • economii personale. stimularea concurenţei.gospodării ţărăneşti. Din cadrul instituţiilor financiare bancare fac parte băncile comerciale. 14%. analiza ratelor dobânzilor indică o micşorare a costului banilor. ceea ce semnifică stimularea investiţiilor şi nu doar a activităţilor de consum curent. întreprinderile micului business continuă să întâmpine dificultăţi în accesul la finanţe.. a apărut urmare reformelor structurale. Necătând la faptul că pe parcursul ultimilor ani este înregistrată o tendinţă pozitivă a numărului şi volumului creditelor acordate de sistemul bancar. Un alt aspect pozitiv înregistrat în ultimii ani este majorarea cotei creditelor acordate pe termen lung. precum facilităţi de la plata acestora. respectiv. Pe parcursul anului 2004 portofoliul de credite al băncilor comerciale a depăşit 9 190 mil. precum şi persoane care desfăşoară activitate de antreprenor: . marea majoritate a lor fiind acordate agenţilor economici concentraţi în raza municipiului Chişinău. • venture capital. Piaţa financiară din republică.„Micile afaceri reprezintă catalizatorul principal al creşterii economice” Sectorul micului business în Republica Moldova. cetăţeni. Factoring etc. în anul 2004 acesta constituind pentru creditele acordate în lei – 21%.întreprinderi individuale. Problema finanţării este actuală pentru toate întreprinderile mici. o dublare faţă de anul 2001. faţă de 28% în anul 2001.deţinători de patentă. . 7 . După 14 ani de tranziţie. dintre care sucursale ale băncilor străine sunt Banca Comercială Română Chişinău (România) şi Unibank (Rusia). iar pentru creditele acordate în valută liber convertibilă (dolari americani. respectiv. • cote reduse ale impozitelor şi taxelor. Această afirmaţie este dovedită şi de faptul că ponderea creditelor direcţionate pentru sectorul sus-numit nu depăşeşte 15% din total. favorizarea inovaţiilor şi tehnologiilor. cât şi pe termen lung. adică pentru capital circulant. • Persoane fizice. Agenţii economici pot utiliza în dezvoltarea activităţii lor următoarele instrumente financiare: • credite şi împrumuturi. euro) rata procentuală reprezentând 11. iar din cadrul celor nebancare: Organizaţiile de Microfinanţare. micul business trebuie privit şi prin prisma asigurării bunei funcţionări a întreprinderilor mari cu produse şi servicii primare. • Start-ups. fiind una din cea mai stabilă din fostele state URSS. Concomitent. Beneficiari ai produselor financiare oferite de către instituţiile sus-numite pot fi: • Persoane juridice – agenţi economici. factoring etc. sectorul dat este considerat promotorul dezvoltării economice a ţării. • garanţii. resursele întreprinderii. precum şi utilizarea profitului nerepartizat. Trebuie conştientizat faptul că întreprinderile din sectorul sus-numit întâmpină dificultăţi în desfăşurarea activităţii. pentru investiţii. inclusiv întreprinderile micului business. astăzi ele fiind considerate coloana vertebrală a economiei naţionale. care au drept obiectiv acordarea creditelor şi împrumuturilor pentru satisfacerea cererii de finanţare. De asemenea. pe teritoriul republicii activând 16 bănci comerciale. este constituită din instituţii financiare bancare şi instituţii financiare nebancare. adeseori sunt insuficiente acoperirii deficitului de finanţare atât pe termen scurt.4% şi. întreprinderile micului business deţin peste 90% din total agenţi economici. • servicii de leasing. efectuate întru trecerea de la economia centralizată la cea de piaţă.

fiind tot mai certă necesitatea dotării agenţilor economici cu echipamente moderne. De exemplu. Dreptul de a benefica de facilitatea dată apare o dată cu completarea unei cereri tip la oficiul teritorial al Inspectoratului Fiscal de Stat. care nu trebuiesc rambursate şi pentru care nu se achită dobândă. În anul 2005 de asemenea este preconizată alocarea sumei de 1 mil. lei. de o alternativă a împrumuturilor de stat. în prezent. i-au fost transferate 1 mil. Conform analizelor de ţară. lei. acestea din urmă alordând resurse financiare întreprinderilor din sector.2004 privind Organizaţiile de Microfinanţare (în continuare OMF) şi alocă împrumuturi din mijloace proprii/împrumutate. „Corporaţia de Finanţare Rurală” SA şi AO „ProRuralInvest”. este necesar a sublinia că. or. cota beneficiarilor reprezentând circa 55% din total membri ai asociaţiilor. recent. preponderent din zonele rurale. de a contribui la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare. activează Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business. au fost acordate împrumuturi în mărime de 250 mil. care acordă linii de credit băncilor comerciale autohtone. lipsa istoriei de creditare etc. de asemenea. Fără îndoială. prezente practic în fiecare localitate din ţară. este soluţia pentru problemele permanente legate de obţinerea facilităţilor bancare de credit şi de garanţii. lei. O altă metodă de susţinere financiară a agenţilor micului business este scutirea de la plata impozitului pe venit. Tranzacţiile de leasing în societatea modernă devin o sursă importantă de finanţare comercială. fără a avea dreptul de a accepta depozite. precum şi pentru cerinţele băncilor de a obţine garanţii corespunzătoare pentru creditele acordate. prin intermediul AEÎC. În prezent. este bine ştiut faptul că. produsele oferite de organizaţiile de microfinanţare. iar lipsa mijloacelor financiare aduce acest instrument de finanţare în topul preferinţelor antreprenorilor. chiar dacă sunt principalii furnizori de mijloace financiare. Victoriabank şi Mobiabancă. Leasingul. întreprinderile a căror număr de salariaţi este până la 19 persoane şi a căror vânzări nete nu depăşesc 3 mil. Totodată. 8 . În anul 2004. este necesar a evidenţia că majoritatea creditelor subiecţilor micului business sunt din resursele instituţiilor financiare internaţionale. ceea ce va îmbunătăţi cu siguranţă accesul la finanţare al micilor întreprinzători. importanţi furnizori de resurse financiare sunt Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (AEÎC). lei.1998 ca organizaţii necomerciale care acceptă depozite de la membrii săi şi cărora le eliberează împrumuturi. căruia. Totuşi. „CONSUMATORUL ESTE REGE”. 280-XV din 22. iar producătorul trebuie să se conformeze necesităţilor acestuia. indiferent de sfera de activitate. a fost constituită Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL. În continuare se merită a evidenţia că.02. debitori fiind Moldindconbank. este necesar a concluziona că produsele destinate satisfacerii necesarului de finanţare al agenţilor micului business sunt diverse şi încearcă să intre în concordanţă cu cerinţele şi posibilităţile antreprenorilor. întru facilitarea accesului la finanţare a agenţilor economici. fondată de 7 bănci comerciale autohtone.07. dar. În final. fiind flexibilă şi dinamică. Astfel. alternativa creditelor acordate de către băncile comerciale constituie. conform Legii Bugetului de stat pentru anul 2004. Astfel. prevăzută în articolul 49 al Codului fiscal. linii de credit pentru întreprinderile micului business au fost acordate de către BERD şi Banca Mondială. Misiunea societăţii vizate este de a oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor. Organizaţiile vizate („Corporaţia de Finanţare Rurală” SA. insuficienţa garanţiilor. pot beneficia de scutirea integrală de la plata impozitului pe venit pe parcursul a 3 perioade fiscale şi în proporţie de 35% pe parcursul următoarelor 2 perioade fiscale. antreprenorul beneficiind. dată fiind solvabilitatea nesatisfăcătoare a întreprinderii. va absorbi cele mai bune practici internaţionale din domeniu. efectuate de către instituţiile de evaluare internaţională. printre acestea fiind SRISP.Totodată. 1505-XIII din 18. de a îmbunătăţi accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. destinate garantării în proporţie de 50% a creditelor acordate de către băncile comerciale. Scopul facilităţii nominalizate este acordarea suportului financiar pentru dezvoltarea activităţii întreprinderii. implicit. facilitând accesul la resurse financiare ieftine. este evident faptul că în Republica Moldova există oportunităţi de dezvoltare a finanţării prin intermediul operaţiunilor de leasing. AEÎC formează o reţea bine dezvoltată din circa 535 de asociaţii. piaţa financiară în Republica Moldova. băncile comerciale sunt adeseori reticente în acordarea creditelor subiecţilor micului business. create în baza Legii nr. Totodată. astfel încât acestea să contribuie la satisfacerea nevoilor de modernizare a întreprinderilor. precum şi de a stimula iniţiativa privată. gospodăriile ţărăneşti. „Microinvest” SRL şi „ProCredit” SA) activează în baza Legii nr. pe parcursul anului 2004. este necesar a completa că parteneri ai businessului rural sunt un şir de proiecte finanţate de comunitatea internaţională. care au menirea de a credita afacerile mici. de fapt. Concomitent. cooperativele agricole de prestări servicii. IFAD.

lipsa angajamentelor restante.se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor. la compartimentul sursa primară de achitare: – planul de afaceri şi evaluarea afacerii.rapoartele financiare trimestriale. înregistrarea rezultatelor financiare pozitive. 9 . În acelaşi timp. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Rata dobînzii: .la acordarea creditelor se percepe un comision de pînă la 2 %.Str.creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 24 luni. investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante. Rambursarea: . existenţa unui gaj eligibil. la compartimentul sursa secundară de achitare: – documentele aferente gajului propus şi evaluarea gajului. prestarea unui spectru larg de servicii.finanţarea cheltuielilor directe. Termenul: . existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului. Chişinău. existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului. Avantajele creditării la BC „Banca de Economii” SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 445 de filiale şi agenţii. Condiţii de acordare: . Tipuri de credite acordate: Destinaţia creditelor: . care exclud declararea nulă a contractelor de credit şi de gaj. Columna 115. cu anexarea la ultimul raport financiar a descifrării principalelor posturi. inclusiv pentru ultimul an . efectuată de către o companie terţă specializată în domeniu. aplicarea unor rate de dobîndă competitive. or. MD-2012 Date generale: Banca de Economii SA a fost fondată la 11 noiembrie 1940 şi este actualmente o bancă comercială universală cu cea mai veche tradiţie bancară din Republica Moldova şi cu o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. amplasate în peste 370 localităţi ale republicii. Preşedintele băncii este Domnul Grigore GACIKEVICI (telefon anticameră: (+373 22) 24-47-22). creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 36 luni. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul la minimum 1 an. la compartimentul financiar: – rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de activitate. drept cele mai importante sunt: la compartimentul juridic: – documentele de luare a deciziei.rata dobînzii la credite se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţii şi situaţia financiară a solicitanţilor.

Termenul maxim al unui credit constituie 15 ani. inclusiv în societăţile agroindustriale. De asemenea. aplicat de bancă la stabilirea valorii de gaj. Împrumuturile. standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant. care desfăşoară activitate de antreprenoriat. acordate din cadrul liniei de credit nominalizate sunt destinate pentru: investiţii în gospodăria agricolă. Coeficientul maxim.11. Totodată. Rata dobînzii la creditele în MDL va fi. organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică. comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii. este de 0. de prelucrare.03. mijloace circulante. cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil. conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de bancă. Liniile de creditare: În anul 2004 la Banca de Economii SA a fost deschisă linia de credit.garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20 % din capitalul social al acestei societăţi. fermieri privaţi. capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus. Perioada de graţie la rambursarea creditului este de pînă la 3 ani (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi celor destinate creşterii animalelor)..Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a Băncii şi. investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural. să corespundă actelor normative.7 şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj. Totodată. investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. De sursele financiare din cadrul liniei respective pot beneficia persoane fizice sau juridice. cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. de asemenea. în paralel. care va fi de 12 luni şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni. Solicitantul poate obţine mai multe credite din linia creditară în cauză. comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat din spaţiul rural. inclusiv: antreprenori particulari.31 % anual). în calitate de sursă secundară pot servi bunuri imobile. 10 . echipamente. flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă egală cu rata cumulativă a inflaţiei pentru lunile trecute ale anului curent şi rata inflaţiei prevăzută de Banca Naţională a Moldovei pentru lunile rămase pînă la finele anului curent plus o marjă minimă de 2 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja Băncii de Economii. angajate în activităţile de fermier. de către companiile terţe specializate în domeniu. în calitate de sursă secundară suplimentară. de artizanat etc.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14. comerciale. efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole. producţie. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor constituind echivalentul a 250 mii dolari SUA. ambalării. la constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor. depozitării. iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni . activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală. (Pentru perioada 01. Rata dobînzii la creditele în USD va fi flotantă şi se va stabili ca rata de referinţă LIBOR la împrumuturile în USD cu termen de 6 luni plus o marjă minimă de 1 % (pentru compensarea cheltuielilor DLC) şi plus marja băncii. oferită de către Banca Mondială prin intermediul Directoratului Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova (Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP)). precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut. Participarea debitorilor la proiect cu aportul propriu (mijloace băneşti sau nebăneşti) trebuie să constituie minimum 20 % din valoarea împrumutului. de turism. mai servi garanţiile personale ale debitorilor.2004 – 31. Benefeciarii potenţiali trebuie să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. în unele cazuri fiind acceptată numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit).

Date de contact: Oficiul central: mun.Programe speciale pentru creditarea micului business: În scopul susţinerii clienţilor săi. este unica bancă care deserveşte plăţile vamale şi acordă garanţii bancare pentru achitarea acestor plăţi. oferit de către Bancă a fost completat cu un serviciu nou – efectuarea plăţilor prin reţeaua Internet şi bancomate. plăţilor pentru telefonia mobilă. Banca practică încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de Bancă. Chişinău. spectrul de servicii. Columna 115.md Telefon de contact: anticameră (+373 22) 24-47-22. pagina web: www. direcţia credite (+373 22) 24-05-75 11 . cu excepţia mijloacelor de transport Lei MD 700 mii Lei 36 luni 5% anual Pînă la 3 luni Pînă la 6 luni Pînă la 2% (se achită la momentul obţinerii finanţării) Lunar.A. în cadrul căruia se preconizează acordarea creditelor întreprinderilor micului business. plăţilor faţă de Moldovagaz şi Union Fenosa (www.md).econom. precum şi încheierea contractelor de deservire în cadrul acceptării spre plată a cardurilor bancare emise de Bancă (în cazul debitorilor care se ocupă cu comerţul cu amănuntul sau cu prestarea serviciilor persoanelor fizice). şi anume: achitarea serviciilor comunale.bem. banca a lansat proiectul „Susţine Clientul Băncii”. str. după cum urmează: Vacanţ a la suma principală Rambursarea creditului Rata dobînzii Maturitatea maximă Vacanţa la achitarea dobînzii Suma maximă a creditului Valuta creditului Comision pentru acordare Destinaţia creditului Gajul Condiţii de finanţare 1 70 % din contul creditului 30 % din fonduri proprii ale solicitantului de credit Echipamentele procurate din contul creditului Condiţii speciale Procurarea echipamentelor de producere. în rate proporţionale Asigurarea gajului la Societatea Naţională de Asigurări „Moldasig” Alte informaţii utile: BC „Banca de Economii” S.

director 23-965 Serviciul economico-financiar/ credite 24-931/27-846 Filiala Cantemir (codul localităţii 273) Coroi Ecaterina Grigore. director 23-493 Serviciul economico-financiar 24-445 Filiala Basarabeasca (codul localităţii297) Mihailov Mihail Ion. director 23-719/22-072 Secţia operaţii bancare / 22-285/ Serviciul credite 23-719 Filiala Ştefan-Vodă (codul localităţii 242) Chircu Gheorghe Ion. director 21-551 Serviciul economico-financiar 24-294 Filiala Rîşcani (codul localităţii 256) Casico Igor Leonid.Reţeaua de filiale: Persoanele de contact Telefonul Filiala Chişinău Politov-Cangaş Natalia. director 23-590 Serviciul credite 22-383 12 . director 22-020 Serviciul economico-financiar 23-680 Filiala Şoldăneşti (codul localităţii 272) Pozdirca Veronica Alexei. director 22-863 Contabilitatea / Sala de operaţii 22-552/22-543 Filiala Căinari (codul localităţii 277) Para Nina Anatol. director 21-462/21-683 Serviciul economico-financiar / 21-245 Serviciul credite Filiala Căuşeni (codul localităţii 243) Timuş Anatol Gheorghe. director 22-020 Serviciul credite 24-577 Filiala Briceni (codul localităţii 247) Andrei Svetlana Alexandru. director 25-853/25-901 Serviciul economico-financiar 25-853 Filiala Teleneşti (codul localităţii 258) Şciuric Ana Radion. director 26-285/23-337 Serviciul economico-financiar / 22-281 Serviciul credite Filiala Străşeni (codul localităţii 237) Demciuc Tatiana Fiodor. director 23-068/22-020 Secţia operaţii bancare 25-260/23-734 Filiala Edineţ (codul localităţii 246) Ganuşciac Leonid Constantin. director 21-939/22-020 Serviciul credite 22-645 Filiala Cimişlia (codul localităţii 241) Voronin Ivan Nicolae.director 24-253 Serviciul credite 24-173 Filiala Făleşti (codul localităţii 259) Oroşan Svetlana Ion. director 22-089 Serviciul economico-financiar / 22-679 Serviciul credite Filiala Ocniţa (codul localităţii 271) Ţurcan Leonid Mihai. director 22-235 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Leova (codul localităţii 263) Parfenii Ivan Dumitru. director 24-10-23 Serviciul economico-financiar 24-13-90/ /Serviciul credite 24-11-81 Filiala Anenii Noi (codul localităţii265) Babenco Natalia Andrei. director 23-672 Serviciul economico-financiar 23-417 Filiala Ialoveni (codul localităţii 268) Mustea Aliona Anton. director 23-967 Serviciul economico-financiar 23-288 Filiala Nisporeni (codul localităţii 264) Gorceag Eugenia Grigore. director 22-020/23-405 Serviciul credite 22-208 Filiala Ungheni (codul localităţii 236) Pîrţac Adela Vasile. director 22-020 Grădinaru Raisa. director 23-207 Serviciul credite 22-462 Filiala Criuleni (codul localităţii 248) Soroceanu Feodora Alexei. director 23-137 Serviciul credite 24-960 Filiala Cahul (codul localităţii 299) Diulgher Vasile Ion. director 23-256/23-431 Serviciul credite 24-130 Filiala Ceadîr-Lunga (codul localităţii 291) Frolova Natalia Nicolae. director adjunct 25-520 Contabilitatea / Serviciul credite 25-689/25-473 Filiala Bălţi (codul localităţii 231) Slivca Elena Boris. director 22-720/22-268 Serviciul economico-financiar / 22-720 Serviciul credite Filiala Taraclia (codul localităţii 294) Olifirovici Elena Foma. contabil şef 22-427 Filiala Floreşti (codul localităţii 250) Cebotaru Igor. director 23-173 Serviciul economico-financiar / 22-532/ Serviciul credite 24-997 Filiala Orhei (codul localităţii 235) Mititelu Grigore Gheorghe. director 22-884 Serviciul economico-financiar/credite 22-186/22-064 Filiala Drochia (codul localităţii 252) Eriomov Stanislav Ion. director adjunct 22-060 Serviciul economico-financiar 20-194 Persoanele de contact Telefonul Filiala Glodeni (codul localităţii 249) Romandaş Ion Tudor. director 23-494 Serviciul economico-financiar / 23-494 Serviciul credite Filiala Călăraşi (codul localităţii 244) Stegaru Tudor Nicolae. director 22-698 Serviciul economico-financiar 23-181 Filiala Soroca (codul localităţii 230) Creţu Iurie Grigore. director 27-992/22-020 Serviciul economico-financiar / Serviciul credite Filiala Vulcăneşti (codul localităţii 293) Grubîi Mihail Serghei. director 23-030 Serviciul credite 22-932 Filiala Hînceşti (codul localităţii 269) Donică Ion Vasile. director 24-454 Serviciul economico-financiar / 21-726/ Serviciul credite 20-730 Filiala Rezina (codul localităţii 254) Iurceac Nina Anton. director 21-257 Serviciul economico-financiar / 22-331/22-662 Secţia operaţiuni Filiala Donduşeni (codul localităţii 251) Bacalu Petru Grigore. director 22-985 Serviciul credite 22-994 Filiala Sîngerei (codul localităţii 262) Stanciuc Viteslav Constantin. contabil-şef 23-275 Serviciul economico-financiar 22-287 Filiala Comrat (codul localităţii 298) Donceva Tatiana Andrei. director 22-351 Pîslari Emilia.

construcţie şi îmbunătăţirea funciară. dispunere de garanţii cu un grad înalt de lichiditate.construcţia drumurilor şi transportare Termenul: scurt– cu perioada de rambursare până la un an Rata dobînzii: 23% 25%.sectorul agrar/industria alimentară. .în rate. . demonstrarea rentabilităţii înalte a vînzărilor. Preşedintele Băncii Comerciale „BUSINESSBANK” SA este Domnul Sergiu BRÎNZILĂ (telefon anticameră: (+373 22) 205-777). .industria/comerţul. Avantajele creditării la BC „BUSINESSBANK” SA: rapiditate în perfectarea documentelor.industria energetică şi a combustibilului. fidejusiune).Banca Comercială „Businessbank” S. rata competitivă a dobânzii la credite acordate.creditul se acordă cu condiţia prezentării de către debitor a unor garanţii (gaj.sectorul bancar. .integral la scadenţă Condiţii de acordare: . conform destinaţiei. Rambursarea . 97 MD-2012. . . activitate pe piaţă de minimum 3 luni.procurarea imobilului. existenţa gradului înalt de solvabilitate. Banca tinde spre atingerea scopului său de bază . deţinerea poziţiei de lider pe piaţă. Str.creşterea constantă a profitului şi asigurarea integrităţii mijloacelor financiare ale acţionarilor şi clienţilor. . existenţa pieţei de desfacere. Alexandru cel Bun nr. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea calităţii de client al băncii şi derularea operaţiunilor prin conturile deschise în bancă. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.banca cu capital străin. bilanţ contabil pozitiv.suma creditului se acordă prin cont de împrumut.A. . conform unui grafic.gajul trebuie să fie asigurat la compania de asigurări 13 . . În cadrul activităţii sale. Chişinău Republica Moldova Date generale: Banca comercială "BUSINESSBANK" S. . Tipuri de credite acordate: Destinaţia .consumul. fondată în 1997 – este o instituţie sigură şi stabilă pe piaţa financiară din Republica Moldova. .A. plata efectuându-se direct. istorie creditară pozitivă. lipsa datoriilor restante în alte bănci şi faţă de Bugetul de Stat.

Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea şi acceptarea gajului are loc în cazul confirmării următoarelor momente: valorile propuse în gaj sunt în proprietatea debitorului gajist. în cazul propunerii în gaj a valorilor materiale de import – au fost primite documentele ce confirmă achitarea accizelor. bunurile propuse în gaj sunt asigurate la o societate de asigurări pentru întreaga perioadă de acţiune a creditului solicitat (în unele cazuri de risc excesiv al pierderii acestor bunuri). a fost delimitat locul aflării obiectului propus în gaj şi locul aflării acestuia după gajare. str. adică pot fi obiect al vânzării – cumpărării. Chişinău.businessbank. Chişinău. Date de contact: Oficiul central: mun. preţul de piaţă a fost determinat în baza unei analize detaliate a cererii la valorile analogice. calitatea şi cantitatea averii propuse în gaj. bunurile propuse în gaj se află in circuitul civil . Bălţi str. web: www. taxelor vamale. TVA la import în care sunt bine delimitate denumirea. 48 Directorul Reprezentantei Rita Bostan Menzarari Maria Patrascu Anatol Telefonul de contact (+373 22) 207-428 (+373 22) 229-938 (+373 231) 6-29-66 14 . există documentaţia tehnică şi certificatele de calitate corespunzătoare. str. Ştefan cel Mare. Chişinău. Brîncuşi 3 mun. Puchin.md Reţeaua de filiale: Denumire Reprezentanta №1 “ELAT” Reprezentanta № 2 “CENTRU” Filiala №1 “BĂLŢI” Adresa juridică: mun. Alexandru cel Bun 97 Telefon: (+373 22) 205-777. preţul de gaj stabilit la valorile propuse acoperă suma creditului şi dobînzile aferente calculate pentru cel puţin 3 luni. str. 30 mun.

Liniile de creditare: BC„Energbank” S. Avantajele creditării la BC„Energbank”SA: existenţa unei reţele vaste compuse din 24 de filiale şi reprezentanţe. Valoarea de gaj constituie 130% şi se aplică la valoarea de piaţă (de lichidare) a bunului propus în gaj. în unele cazuri se acceptă numai constituirea gajului asupra mijloacelor circulante (în funcţie de situaţia financiară a solicitantului de credit). lipsa angajamentelor restante. Pe parcursul activităţii sale. oferă clienţilor săi posibilitate de a beneficia de împrumuturi din cadrul liniei creditare oferite de către Banca Mondială prin intermediul Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. existenţa unui volum de vînzări adecvat sumei creditului. Tipuri de credite acordate: Destinaţia Finanţarea cheltuielilor directe. prestarea unui spectru larg de servicii. investiţiilor în mijloace fixe şi completării mijloacelor circulante Termenul Creditele pentru completarea mijloacelor circulante – pînă la 18 luni Creditele pentru investiţii în mijloace fixe – pînă la 24 luni Rata dobînzii Se stabileşte în funcţie de condiţiile pieţei şi situaţia financiară a solicitanţilor La momentul actual constituie 21% anual pentru creditele în lei MD şi 11% pentru creditele în dolari SUA şi EURO Rambursarea Se practică stabilirea graficelor lunare de rambursare a creditelor Condiţii de cordare Perceperea unui comision de pînă la 1 % (cu excepţia creditelor pentru persoanele fizice) Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către o subdiviziune specializată a băncii. existenţa unui gaj eligibil. amplasate în 13 localităţi ale republicii. 15 .A. existenţa unei situaţii financiare adecvate sumei creditului. înregistrarea rezultatelor financiare pozitive. aplicarea unor rate de dobîndă competitive. a fost creata la 16 ianuarie. banca a reuşit să capete reputaţia unui partener de afaceri sigur si profesionist.Date generale: Banca Comercială “ENERGBANK”S. Preşedintele băncii este Domnul Mihail OGORODNICOV (telefon anticameră: (+373 22) 544-377). Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. La constituirea gajului se acordă prioritate bunurilor imobile şi echipamentelor. 1997.A. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: activarea în decursul a minimum 3 luni. iar datorită politicii echilibrate şi rezonabile în sfera managementului financiar. BC "ENERGBANK" SA şi-a întărit considerabil poziţiile sale pe piaţa financiară a Moldovei.

comercializării şi altor activităţi aferente subsectoarelor agriculturii. investiţii în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural.11. capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus. Rata dobînzii: pentru perioada 01. Valoarea maximă a împrumuturilor: suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare oferite de către proiectul RISP constituie echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de 250 mii dolari SUA. Perioada de graţie: pînă la 3 luni (cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut. angajate în activităţile de fermier. conform cerinţelor şi la valoarea de gaj stabilită de BC„Energbank”SA. iar în cazul societăţilor cu răspundere limitată şi societăţilor pe acţiuni . cu excepţia creditelor acordate Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (termenul pentru acestea fiind de 12 luni) şi creditelor acordate pentru creşterea animalelor – pînă la 24 luni. pentru creditele acordate din resursele liniei generale: 2 ani. investiţii pentru dezvoltarea prelucrării.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în lei va fi de 14. Gajul: bunuri imobile. Termenul minim: 12 luni (atît pentru creditele RISP cît şi pentru cele din linia generală de credit). corespundă actelor normative. fermieri privaţi.Chişinău şi mun.Bălţi. inclusiv pentru creşterea animalelor).31 % anual (pentru resursele proiectului RISP). organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică. Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor trebuie să: fie persoane fizice sau juridice care-şi desfăşoară activitate de antreprenoriat (cu excepţia mun.03. de artizanat etc.2004 – 31.garanţiile personale ale tuturor împrumutaţilor semnificativi care deţin mai mult de 20% din capitalul social al acestei societăţi. efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole. excepţia referindu-se numai la Proiectul RISP). precum şi Asociaţii de Economii şi Împrumut a cetăţenilor. fie înregistraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.11.. inclusiv: antreprenori particulari. depozitării. pentru perioada 01. Destinaţia împrumuturilor: investiţii în gospodăria agricolă. comerciale. de prelucrare sau producţie sau comercializare agricolă sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural. standardelor referitoare la ocrotirea mediului ambiant şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului ambiant. precum şi în cadrul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale.Împrumuturile se oferă în cadrul liniei generale de creditare. inclusiv în societăţile agroindustriale. de turism.03. ca sursă suplimentară vor servi garanţiile personale ale debitorilor. suma maximă cumulativă a creditelor acordate unui debitor din cadrul resurselor financiare din linia generală constituie echivalentul în lei moldoveneşti a 600 mii dolari SUA. 16 . ambalării.2004 – 31. Termenul maxim: pentru creditele acordate din resursele proiectului RISP: 15 ani. echipamente. activităţi economice neagricole în spaţiul rural care generează locuri noi de muncă şi utilizarea materiei prime de provenienţă locală.2005 rata dobînzii finală pentru beneficiarii de împrumuturi în valută (dolari SUA şi EURO) va constitui 10-11 % anual. cu excepţia cazurilor cînd fluxurile istorice de numerar demonstrează o capacitate înaltă de deservire a datoriei sau gajul este excepţional de fezabil. Contribuţia proprie a beneficiarului: minimum 30% (mijloace băneşti sau nebăneşti). mijloace circulante.

16.33 or. 15.106 or. valuta creditului – lei moldoveneşti. 2-92-28 (299) 32300. Str.Drochia. Str.Creditarea micului business: La acordarea creditelor întreprinderilor businessului mic se respectă următoarele condiţii: destinaţia creditului – procurarea echipamentelor de producere (cu excepţia mijloacelor de transport). 27-59-44. str. 10. 5 or. str.Mircea cel Bătrîn. factoring. Hînceşti. 4/4 or.Ştefan cel Mare. Chişinău. 3 mun. 2-51-26 (271) 2-43-98.27321 77-78-25. 70 % din contul creditului.Soroca. fax 44-06-41 49-94-50.1 Filiala Bălţi nr. bd. 2-19-84. Chişinău. 76 or. Denumirea Filiala Botanica Filiala Ciocana Nouă Filiala Rîşcani Filiala Ismail Filiala Buiucani nr. str. str. 4. 25831 (269) 2-48-20. Ştefan cel Mare. Leova. 2 or. Independenţei. Telefoane de contact:(+373 22) 276-024. 2-31-79 (298) 2-92-29. 43-09-36 54-36-09. în rate proporţionale. str. rambursarea creditului – lunar. 2-40-00.Viteazul. 22166. 31 August. 2. 76-59-55. Chişinău. 20 or. 3.Criuleni. 202 REPUBLICA MOLDOVA m.Orhei. vacanţa la suma principală – pînă la 3 luni. 14. comision pentru acordare – pînă la 1% (se achită la momentul obţinerii finanţării). 9. str.Briceni. 29-54-06 Telefon 17 . Moscova. 8. Chişinău. 5. Alte informaţii utile: 1. Este pe larg practicată încheierea cu debitorii a acordurilor de efectuare a plăţilor salariale prin intermediul cardurilor bancare emise de bancă.12 or. Bălţi. termen maxim – 24 luni. bd.M.web: www.com Reţeaua de filiale: Nr 1. 44 or.Comrat. 3 mun. str. Vasile Alecsandri 78. Chişinău. Independenţei. gajul – echipamentele procurate din contul creditului. 52 (263) 2-23-77. Cahul. BC„Energbank”SA acordă garanţii bancare pentru achitarea plăţilor vamale.Ocniţa. 2-15-48. 2-09-72 (252) 2-78-75.Independenţei. 2-28-77 (247)2-37-00 (246) 2-53-83.Kogălniceanu. suma maximă a creditului – 300 mii lei. 13 or.1 Filiala Cahul Filiala Hînceşti Filiala Soroca Filiala Leova Filiala Briceni Filiala Edineţ Filiala Criuleni Filiala Drochia Filiala Orhei Adresa CHIŞINĂU or.Edineţ. 16 or.Biruinţei. str. 11. 2-10-04 (06) (248) 2-09-74. 18. 76-45-62 40-82-85. str. str M. bd.Biruinţa. 27461. Date de contact: Oficiul central: mun. 47 or. 2-48-00 (230) 2-15-50. Chişinău. overdraft. 7.energbank. 31 August. 13.Decebal.Mahu Vasile. 17. 2-78-76 (235) 27574. creditelor de tip revolver. 6. bd. 2-60-56. creditelor de consum pentru persoanele fizice. str.Ştefan cel Mare.1 Filiala Ocniţa Filiala Comrat nr. 27-31-04 29-54-07. 49 or. Ştefan cel Mare. rata dobînzii – 21 % anual. 137 (231) 2-51-49. condiţii de finanţare – 30 % din fonduri proprii. 12.

extrasele privind dispoziţiile de plată. rata dobînzii flexibilă (de la 9% anual în valută străină (dolari SUA şi EURO) la 18% anual în lei moldoveneşti).Date generale: Banca Comercială “EuroCreditBank” SA a fost fondată în 1992. Deservirea prin sistemul “Telebank” se realizeaza prin intermediul: centrului de Deservire Telefonică (telefonul: 500-200. 18 . Tipuri de credite acordate: comercial. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. consultaţii gratuite. rezidenţi ai Republicii Moldova şi persoanele fizice. program de lucru: 9. de consum. accesării non-stop prin sistemul “Telebank”-WEB: www. conectarea la sistemul „Client-Bancă”. cetăţeni ai Republicii Moldova. care permite folosirea serviciilor bancare în orice moment.00). cursul valutar al Băncii Naţionale a Moldovei şi Băncii Comerciale “EuroCreditBank”SA. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiarii potenţiali ai creditelor acordate de către BC „EuroCreditBank” SA pot fi persoane juridice. şi prin intermediul următoarelor mijloace: telefon.. pachetul minim de documente necesar pentru obţinerea creditului. perfectarea rapidă a creditelor. Alte informaţii utile: Clienţii băncii au posibilitate de a utiliza sistemul “Telebank” .un sistem de deservire bancară la distanţă. REPO. scheme favorabile de rambursare a creditelor. loc. Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate bunurile imobile şi mobile (în dependenţă de termenul creditării). cu care banca are încheiat contract de colaborare. ipotecar. Persoanele juridice pot primi prin intermediul sistemului “Telebank” următoarea informaţie: soldurile conturilor. fax. telefon mobil. sistemului Interactiv de Comunicare Virtuală cu utilizarea unui aparat digital în regim de ton (telefonul: (+373 22) 500-201)).00 – 18. informaţii despre tarifele şi serviciile băncii. Avantajele creditării la BC„EuroCreditBank”SA: posibilitatea obţinerii creditelor pe termen lung (pînă la 5 ani). acreditiv.md. investiţional. reţeua INTERNET. Evaluarea preţului de piaţă a bunurilor propuse în gaj este efectuată de către o companie licenţiată. atitudine specială pentru fiecare client. etc. „EuroCreditBank” propune agenţilor micului business pachetul de servicii “Business partener” care include creditare pe un termen de pînă la 5 ani cu rata dobînzii de 15-16 % anual în lei. Preşedintele băncii este Domnul Aureliu CINCILEI. etc.telebank.

Ştefan cel Mare. Chişinau. 50-02-22. MD 2001 Telefon: (+373 22) 50-01-01.Date de contact: Oficiul central: str. 33. mun. Republica Moldova. Ismail. 28.md. Bălţi. (231) 2-51-81 e-mail: info@ecb.md 19 . fax. www.telebank. MD 3102 Telefon: (231) 2-94-28. 50-02-00. Republica Moldova.ecb. mun. fax: 54-88-27 Filiale: Filiala “Bălţi” str. web: www.md.

20 . . care se obligă să efectueze activităţi de antreprenoriat. materiale şi obiecte de inventar sau a altor necesităţi privind activitatea curentă.investiţii de capital Destinaţia . . rulaje stabile în conturile curente şi capacităţii satisfăcătoare de rambursare a împrumuturilor.şomerii.A. . flexibilitatea în creditarea fiecărui client. trasând drept obiectiv principal al activităţii sale prestarea celui mai larg spectru de servicii bancare şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestora.producerea lactatelor şi a altor produse agricole.majorarea capitalului circulant. existenţa unui plan de afaceri viabil (din punct de vedere economico-financiar) şi bine argumentat. . La momentul actual extensiunile teritoriale ale băncii reprezintă o modalitate excepţională de difuzare a serviciilor şi produselor bancare.asociaţiile de gospodării ţărăneşti şi fermierii. estimată de către o companie licenţiata în domeniul dat. Setul documentelor necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. rate competitive a dobînzilor şi comisioane rezonabile.Date generale: Banca Comercială "Eximbank" S. oferind posibilităţi de deservire a clienţilor pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. .prelucrarea materiei prime agricole în localităţile rurale.finanţarea stocurilor de materii prime. Avantajele creditării la BC„Eximbank”SA: existenţa unei reţele largi de filiale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Credite acordate din cadrul liniei de creditare oferite de către Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii prin intermediul Proiectului de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici întreprinderile rurale mici înregistrate pe intreg teritoriu Republicii Moldova (cu exceptia or. Chişinău şi teritoriului din stînga Nistrului) persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de antreprenoriat Beneficiarii eligibili . a fost constituită la 29 aprilie 1994. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: deţinerea contului curent la bancă. personalul calificat. desfăşurarea activităţii pe teritoriul Republicii Moldova. conform specificaţiilor din studiul de fezabilitate. acceptarea tuturor tipurilor de gaj. existenţa liniilor de creditare speciale pentru agenţii economici din sectorul agricol şi industrial. au trecut un curs de instruire în domeniul antreprenoriatului şi au fost testaţi pozitiv pentru activităţi de antreprenoriat în cadrul agenţiei . existenţa gajului de valoare suficientă. Preşedintele băncii este Domnul Marcel CHIRCĂ (telefon anticameră: (+373 22) 27-25-83). Tipuri de credite acordate: Credite acordate din resursele băncii Credite acordate pentru crearea locurilor noi de muncă (se acordă în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca pe lingă Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale a Republicii Moldova) .întreprinderile mici şi mijlocii. înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.reînnoirea/plantarea viilor şi livezilor.

.2 % la împrumuturile în lei. Ştefan cel Mare şi Sfînt. mijloace de transport.deschiderea camerelor frigorifice. .producerea seminţelor şi a răsadului. . . .numărul mediu de salariaţi nu mai mare de 50 persoane.înfiinţarea magazinelor agricole. 8. şi a. 6.la împrumuturile în dolari SUA) semestrial pînă la 24 luni (pentru reînnoirea/plantarea viilor. .prestarea serviciilor de depozitare şi păstrare a roadei.prestarea serviciilor mecanizate agricole (arat.). Date de contact: Oficiul central: or. valuta si termenul utilizării creditului lunar se stabileşte de Comitetul de credite a băncii conform graficului stabilit de bancă şi de client după caz Condiţii suplimentare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Valoarea bunurilor propuse în gaj estimată de o companie licenţiată şi acceptată de bancă trebuie să depăşească suma creditului şi dobînzilor calculate pe un termen de 6 luni cu cel puţin 30%. Telefon: (+3732 22) 27-25-83. riscurile aferente.deschiderea centrelor de deservire a fermierilor. Chişinău. instalaţii de lucru. construcţii. . alte facilităţi rurale). amenajări şi dotări..alte tipuri de activităţi pînă la 30 mii dolari SUA (în cazuri excepţionale pînă la 100 mii dolari SUA (sau echivalentul în lei) pînă la 180 luni (în cazul reînoirii/ plantării viilor. .totalmente capital privat. bd. materiale şi obiecte de inventar sau altor necesităţi privind activitatea curentă Suma maximă a împrumutului Termenul maxim se stabileşte de Comitetul de credite a băncii pînă la 24 luni se stabileşte de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă pînă la 36 luni 50% din rata de bază a Băncii Naţionale a Republicii Moldova (rata REPO de cumpărare pe termen de două luni a Hîrtiilor de Valoare de Stat) lunar 6-12 luni în dependenţă de scopul folosirii creditului conform graficului stabilit de bancă şi de client 20-40% în dependenţă de scopul folosirii creditului . fără ponderea capitalului de stat. livezilor pînă la 60 luni) semestrial nu mai puţin de 10 % din valoarea totală a împrumutului . www.suma anuală a vînzărilor nete pînă la 10 mln lei moldoveneşti Rata dobînzii Achitarea dobînzii Perioada de graţie Rambursarea Contribuţia proprie Se stabileşte de către Comitetul de Credite al băncii in dependenta de proiectul finanţat. .deschiderea atelierelor pentru întreţinerea şi repararea tehnicii agricole (inclusiv. respectiv: utilaje şi echipamente. construcţii speciale.deschiderea centrelor de colectare a diferitor produse agricole. fără ponderea capitalului de stat. calculatoare şi altele.finanţarea cheltuielilor de capital. .asumarea angajamentul de către debitor de a antrena (în proporţie de cel puţin 50 la sută) la locurile de muncă nou create persoane din rîndurile şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.finanţarea concomitentă a stocurilor de materii prime.com 21 . . creşterea legumelor în sere.eximbank. . livezilor) flotantă (la momentul actual: 16.5 % . .menţinerea în activitate a celor angajaţi cel puţin 3 ani cu condiţia că acesta să nu încalce disciplina muncii . semănat.totalmente capital privat.

4 Filiala Nr. Renaşterii.13 or. M. 2 or. str. str. Soroca. 46 or. str. str. 15 „A”. str. 4. or. 1 Filiala Nr. Alecu Russo. Pobeda.Reţeaua de filiale si reprezentanţe: Filiala Filiala Nr. Căuşeni. str. Ungheni. Hîncu. 7 Filiala Nr. str. 6 Filiala Nr. 1 or. 5 Filiala Nr. 16 or. bd. Chişinău. Chişinău. or. bd. Ştefan cel Mare. Orhei.31 august. str. Cahul. 16 or.16 Adresa juridică or. Scrisului Latin.15 Reprezentanţa nr. 148 ”A” Telefon de contact (0298) 2-44-76 (0236) 2-20-98 (022) 43-82-24 (0243) 2-18-15 (0235) 3-21-50 (022) 23-20-62 (022) 50-51-14 (0230) 3-06-22 (022) 27-53-25 (0299) 2-84-53 (0269) 2-58-69 22 . Mihail Kogălnicianu. 3 Filiala Nr. Comrat. 76 or. 2 Filiala Nr. 9 Reprezentanţa nr. Decebal. Chişinău. Chişinău. str. Decebal. Vasile Alecsandri. 8 Filiala Nr. 139 or.Hincesti.

atitudine individuală faţă de fiecare client în parte.completarea mijloacelor circulante.existenta sau deschiderea conturilor bancare la bancă. ce cuprinde toate sectoarele de bază ale economiei Moldovei. Avantajele creditării la BC „FinComBank” SA: examinarea operativă a cererilor de acordare a creditelor. Banca se bucură de o clientelă vastă. nivel stabil de încasări băneşti în conturile bancare. oferirea unui spectru larg al serviciilor bancare. (FinComBank) a fost fondată în iulie 1993 şi este actualmente una din băncile comerciale universale de avangardă din Republica Moldova care oferă un spectru larg de servicii bancare corporative şi investiţionale atît cetăţenilor locali. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: stare economico-financiară bună. .prezentarea la bancă a contractelor sau a altor documente legate de valorificarea proiectului de creditare Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către firmele de evaluare aflate în relaţii de colaborare (contractuale) cu banca.A.Date generale: Banca de Finanţe şi Comerţ S. reputaţie de afaceri.investiţii. pentru realizarea căreia este solicitat creditul.prezentarea garanţiilor în forma acceptată de bancă în scopul asigurării rambursării creditului. . deservire bună a datoriei. Preşedintele băncii este Domnul Victor HVOROSTOVSCHI. Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): Scopul .consum Termenul individual pentru fiecare client în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Rata dobînzii 21-24% anual pentru creditele acordate în lei şi 11-14 % anual pentru creditele acordate în valută (dolari SUA şi EURO) Rambursarea de regulă lunară sau în dependenţă de proiectul de creditare şi resursele de creditare Condiţii de acordare . 23 . . cît şi persoanelor străine. .investirea mijloacelor proprii în afacerea. şi dispune de o experienţă bogată de muncă cu partenerii străini şi de un potenţial considerabil de export. (telefon anticameră: (373 22) 22-74-35). Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. . fiind respectat coraportul de 2:1 între preţul de piaţă a gajului şi suma creditului.

2 % anual în lei şi 8. Linia de credit oferită de către Banca Mondială prin intermediul Primului proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat Beneficiarii eligibili întreprinderile private înregistrate în Republica Moldova. pentru finanţarea creşterii plantaţiilor multianuale – 15 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie pînă la 24 luni Rambursarea conform graficului stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului nu mai puţin de 10 % din costul proiectului Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 2. iar în cadrul liniei speciale – pînă la 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 17. Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 3.5 % anual în valută Termenul maxim 5 ani. prelucrarea materiei-prime agricole.5 % anual în lei şi 9 % anual în valută Termenul maxim 7 ani Termenul minim 2 ani Perioada de graţie nu mai mult de 2 ani. creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 250 000 dolari SUA – în cadrul liniei generale. Linia de creditare oferită de către Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici prin intermediul Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă Destinaţia împrumutului prelucrarea materiei prime agricole. creşterea producţiei agricole Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 30 000 dolari SUA Rata dobînzii 16. cu excepţia celor din sectorul militar şi cultivării tutunului Valoarea maximă a împrumutului echivalentul în lei a 2 500 000 dolari SUA (întreprinderilor mici şi mijlocii – nu mai mult de 100 000 dolari SUA) Rata dobînzii se stabileşte în baza concursului. Linia de credit oferită de către Asociaţia de Dezvoltare Internaţională (IDA) prin intermediul Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii de producţie agricolă.Liniile de creditare: 1. Termenul maxim 3 ani Termenul minim 1 an Perioada de graţie în fiecare caz în mod individual Rambursarea în conformitate cu graficul stabilit în contractul de credit Contribuţia proprie a beneficiarului 20% Gajul se stabileşte conformitate politica creditare băncii în cu de a 24 .

com Reţeaua de filiale: Telefon Filiala Adresa juridică Conducătorul Telefon anticameră 22-74-35 34-67-15 56-01-41 (231) 6-29-68 (235) 2-74-36 44-42-95 59-24-01 (299) 2-08-16 (256) 2-11-02 (250) 2-57-67 (236) 2-39-96 (298) 2-60-71 (246) 2-27-93 secţie relaţii cu clientelă Filiala №1 Filiala №2 Filiala №3 Filiala №4 Filiala №5 Filiala №6 Filiala №7 Filiala №8 Filiala №9 Filiala №10 Filiala №11 Filiala №12 Filiala №15 Str. 25. mun. 26. Chisinău Prospectul Rebublicii. Ştefan cel Mare.fincombank. 27. mun. Orhei Bd. Cahul Str. Chisinău Str. 13. or. Puşkin 26. or. 31 August. Edineţ Şevcenco Ala Anatol Baxan Iulia Dumitru Ţepordei Maria Ion Rudenco Larisa Vasile Zaporojan Veronica Boris Ernu Zinaida Andrei Nicolaevschi Eugenia Gheorghe Creţu Nina Petru Romandaş Aliona Gheorghe Todorova Valentina Petru Grosu Minodora Grigore 2-60-73 2-26-51 2-57-63 2-05-44 77-66-63 6-29-69 2-77-32 44-47-72 59-24-04 3-30-00 2-46-40 Tabîrţa Alla Pantelei Ţîpliov Serhgei Vladimir 22-25-48 34-69-11 25 . Bălţi Str. Floreşti Str. mun. Dacia. 10 mun. Chisinău Bd. M. 73. Comrat Str.: 22 74 35. 20. Rîşcani Str. Chisinău Str. Independenţei. 46. 1. Ungheni Str. or.9. Moscovei. Puşkin. tel. or.Date de contact: Oficiul central: str. Chişinău. 20A. 74. or. Chisinău Str. Mircea cel Bătrîn. www. Pobeda. Naţională. Independenţei. oficiul 13 or. 31. Eminescu. mun. mun. mun. or. Ion Creangă.

08. Preşedintele băncii este Domnul Ivan CHIRPALOV (telefon anticameră:(+373 22) 27-43-86). o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. -argumentarea tehnico-economică realizabilă 1-2 ani 1-2 ani 1-2 ani Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: La evaluarea gajului se iau în consideraţie lichiditatea gajului.INVESTPRIVATBANK S. totodată. banca a reuşit să se afirme pe piaţa financiară autohtonă în calitate de o instituţie financiară multifuncţională şi cu profitabilitate stabilă creîndu-şi. 2.08. partener de afaceri fidel şi o companie atractivă pentru investitori. Moldova 2001 telefon (+373 22) 27-43-86 fax: (+373 22) 54-05-10 Date generale: Banca Comercială “Investprivatbank” S. Avantajele creditării la BC ”Investprivatbank”SA: lipsa penalităţii pentru achitarea înainte de termen a creditului. Banca Comercială autorizaţia BNM nr.capacitatea de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit).A. răspunsul la cererea privind eliberarea creditului se acordă în timp de 2 zile bancare. Sciusev nr. perisabilitatea şi valoarea pe piaţă a acestuia. istoria creditară pozitivă. lipsa penalităţii pentru suma creditului rămasă pînă la disbursarea sumei totale a creditului (în cazul în care clientul nu doreşte disbursarea sumei totale a creditului) . 26 . 3.1994 reînregistrată la nr. clienţi si proprii angajaţi. posibilitatea de a achita dobânda pentru utilizarea creditului pe parcursul a primelor 10 zile a fiecărei luni calendaristice. Chişinău. 77 din 08. -starea financiară satisfăcătoare a clientului. starea financiară satisfăcătoare a clientului. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: existenţa capacităţii de rambursare a creditului (existenţa sursei de venit). din momentul înaintării acesteia. 34. Destinaţia creditelor Completarea mijloacelor circulante Achitarea pe contractele de import Procurarea imobilului Construcţia Termenul 1-2 ani 27% anual + comision pentru eliberarea creditului (de la 1% până la 2% din suma eliberată) conform graficului de plăţi sau la scadenţa creditului Rata dobînzii Rambursarea Condiţii de acordare . a fost fondată ca societate pe acţiuni la 8 august 1994 în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 4. Tipuri de credite acordate: Nr 1. lipsa necesităţii de prezentare a unui act costisitor de evaluare a patrimoniului emis de către un expert independent (în cazul în care suma creditului nu depăşeşte 500 000 lei). -istoria creditară pozitivă.2001 str.A. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. acţionari. Pînă în prezent. 102109622 din 03.

3 7. Chişinău. 11. 9. 6. 71-62-89 tel. Denumirea serviciului Perfectarea dosarului de credit . Chişinău.md Tariful 200 lei 200 lei pînă la 2% 1% din soldul creditului pentru fiecare 3 luni. 10.25% 50 USD conform tarifelor telefonice 300 MDL 2.7 7.4 7.2% 40 USD 50 USD min 0. Ştefan cel Mare şi Sfânt. MD-2001 Telefon: (+373 22) 27-43-86.5 7.2 7. controlul şi expedierea documentelor Plata Anularea garanţiei Cheltuieli de comunicare telefon/fax Prezentarea rapoartelor contabile trimestriale de către debitori cu intîrziere Examinarea cererii de acordare a creditului . bd. 1 Filiala nr. 34.8 8. 7.6 7.md www. 16/1 Telefon tel. Sciusev. 1.1 7. 4. Chişinău.persoane juridice .15% 50 USD min 0. 22-70-10 tel.4% din soldul p-u o lună pînă la 3% 200 lei Conform contractului Tariful minim 500 MDL 3%-10% anual din suma garanţiei 200 MDL 30 USD 50 USD min 0. gratis gratis Rata procentuală la credit +50 puncte Rata procentuală la credit +50 puncte 27 . 3.md Reţeaua de filiale: Filiale Filiala nr.persoane juridice . fax: (+373 22) 54-05-10. str.Tarifele la credite şi garanţii eliberate: Nr. Chişinău.ipb.ipb. 0.ipb. I Creangă. 2 Filiala nr. Kiev.md www.persoane fizice Comision pentru eliberarea creditului Comision pentru prorogarea dosarului de credit Comision pentru deschiderea liniei de credit Perfectarea contractului de gaj Servicii de consultanţă financiară Emiterea garanţiei bancare Comision pentru perfectarea garanţiei Pre avizare Avizare Amendament Primirea. 134 mun. or. Republica Moldova. 3 Adresa juridică mun. 70 mun. 43-80-51 pagina web www. str.persoane fizice Rata procentuală la credit expirat Rata procentuală la dobînda expirată Date de contact: Oficiul central: str. e-mail: ipb@ipb. 5. 7.

Tipuri de credite acordate: Gama de servicii oferită de către banca comercială „Mobiasbancă” în domeniul creditării cuprinde următoarele tipuri de produse creditare de bază: credite clasice Credite clasice: Destinaţia creditului Beneficiarii eligibili Valuta Dobînda Termenul Rambursarea Garanţii Avantaje linii de credit credite overdraft finanţarea mijloacelor circulante.54-19-74. a fost înfiinţată la 4 iunie 1990 şi este astăzi o instituţie financiară de tip universal ce oferă o gama completă de servicii atît persoanelor juridice cît şi celor fizice. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Deoarece activitatea de creditare este însoţită de riscuri semnificative. oferă garanţii de rambursare a creditului satisfăcătoare pentru bancă după volum. EURO 28 . bazîndu-se pe metodica internaţională şi standardele aplicate la creditarea business-ului mic si mijlociu. EURO se calculă la suma creditului efectiv eliberată . MD-2012. precum şi structurilor financiare străine.Chişinău.60 luni în rate conform graficului stabilit in dependenta de fluxul mijloacelor băneşti a companiei vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” posibilitatea de a beneficia de perioade de gratie la rambursarea creditului pînă la 6 . cont de corespondenta 35210749 la Centrul de decontări al Băncii Naţionale a Moldovei Tel. .Stefan cel Mare 81A Cod 280101749. or. banca realizează propriul program de susţinere a activităţii de antreprenoriat şi efectuează creditarea aplicînd un sistem flexibil de rate ale dobînzilor. banca gestionează creditele din liniile de credit ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). fax 54-19-74 Date generale: Banca Comercială pe Acţiuni "Mobiasbancă" S. dolari SUA. posedă experienţa de succes în business de numai puţin de 6 luni. În prezent direcţia prioritară de activitate a băncii constituie creditarea. dolari SUA. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Totodată. 54-19-71. banca comercială „Mobiasbancă” acordă credite numai companiilor care corespund următoarelor criterii: sunt persoane juridice înregistrate care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare.A.12 luni Linia de credit: Destinaţia creditului finanţarea mijloacelor circulante Beneficiarii eligibili persoanele juridice şi fizice Valuta lei moldoveneşt. Preşedintele Consiliului de Administraţie este Domnul Nicolae DORIN (tel. lichiditate şi posibilitate de monitorizare. participă cu mijloace proprii în finanţarea proiectului creditat cu cel puţin 30% din suma totală a proiectului. finanţarea investiţiilor persoanele juridice şi fizice lei moldoveneşti.pentru credite investiţionale . componenţa.Republica Moldova.pentru finanţarea mijloacelor circulante – 18 luni. situaţia financiar-economică a companiei (a grupei de companii) este satisfăcătoare. Astfel. str.(+373 22) 54-19-74).

Pentru sumele nesolicitate se va calcula doar un comision minim de rezervare (angajament) Termen pînă la 18 luni Rambursarea în orice timp. care se determina de către agenţiile de evaluare independente. Dobînda În calitate de asigurare suplimentară pot fi prezentate garanţii ale persoanelor terţe. .se calculează doar pe suma efectiv utilizată din linia de credit. valori mobiliare. .nu este necesară existenţa gajului (drept garanţie servesc rulajele de pe cont. băncii pentru verificare şi evaluare ulterioară. suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit.presupune economisirea plăţilor aferente dobînzii. . utilaje şi echipamente. dolari SUA.economie de mijloace – dobînda se plăteşte doar pentru sumele real utilizate. altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv datoria debitoare). rambursării banilor primiţi. . parcursul termenului de creditare şi accesul lipsa influenţei esenţiale a fluctuatei preturilor şi a cererii asupra obiectului asigurării. corespunderea criteriilor de calificare pe suficienţa valorii gajului pentru rambursarea întreg termen de creditare. Este de menţionat că. EURO Dobînda se calculează pe suma efectiv utilizată Termen maximum 12 luni. contul va fi alimentat în regim automat cu suma necesară pentru a efectua transferul) Beneficiarii clienţii cu rulaje lunare stabile şi reputaţia financiară bună Limita creditului nu mai mult de 25% din suma încasărilor lunare în contul de decontare Valuta lei moldoveneşti.flexibilitatea absoluta. în acelaşi timp fiecare tranşă primită a overdraftului trebuie să fie rambursată în termen de 25 zile din momentul acordării. In continuare overdraftul lucrează în regim automat fără necesitatea de a contacta banca de fiecare dată cînd apare nevoia de bani. ce dispun de mijloace sau de surse stabile de mijloace. 29 .este un mijloc eficient de optimizare a fluxurilor băneşti ale întreprinderii. folosirii repetate a resursele creditare într-un număr nelimitat de ori * cu conditia de a nu depasi limita de creditare stabilită Credite Overdraft Destinaţia creditului acoperirea deficitului temporar de mijloace băneşti din contul curent şi susţinerea operativă a solvabilităţii clientului (în cazul lipsei sau insuficienţei mijloacelor băneşti în contul curent pentru efectuarea dispoziţiilor de plată depuse. mijloace băneşti.oferă posibilitatea obţinerii în orice moment* (parţial sau în totalitate) a surselor din cadrul liniei de credit. cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii vezi compartimentul „Principiile de evaluare şi acceptare a gajului” Avantaje . stocuri de mărfuri şi materiale. capacitatea împrumutatului de a asigura lichiditate înaltă (posibilitatea transformării condiţii de păstrare a obiectului gajului pe rapide a gajului în mijloace băneşti). starea financiară stabilă şi istoria creditară ireproşabilă). mijloace de transport. convenabil pentru client. obiectului gajului. asigurarea propusa trebuie să acopere suma creditului şi a dobînzii aferente şi să corespundă următoarelor criterii de calificare: lipsa reclamaţiilor din partea altor creditori deţinerea drepturilor de proprietate asupra asupra obiectului gajului. Evaluarea gajurilor se efectuează prin aplicarea scontului asupra valorii de piaţă a acestora. . obligaţiunilor pe credit. Rambursarea în orice timp convenabil pentru client cu posibilitatea folosirii repetate a resurselor creditare Garanţii cesiunea încasărilor băneşti în favoarea băncii Avantaje . .economie de timp – trecere prin procedura de aprobare a overdraftului şi semnarea contractelor doar o singură data pînă la încheierea contractului.setul minim de documente necesar pentru examinarea cererii de primire a overdraftului Principiile de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj BC„Mobiasbancă” SA acceptă următoarele: bunuri imobile.

finanţarea activităţii de export şi pre-export la întreprinderile industriale care produc marfa de export şi încasează venituri în valută orice tip de activitate (cu excepţia celor enumerate în compartimentul „Restricţii la beneficiere” /rîndul 3 a tabelului în cauză/) Beneficiarii eligibili - întreprinderile mici şi mijlocii întreprinderile mici şi mijlocii microîntreprinderi din Republica Moldova a căror număr total de angajaţi permanenţi nu depăşeşte zece persoane.finanţarea proiectelor concrete sau programelor investiţionale în scopul creării.finanţarea capitalului circulant în vederea măririi capacităţii de producţie sau pentru întreprinderile nou-create pe baza proiectelor concrete sau a programelor investiţionale. .Liniile de creditare şi programe speciale pentru creditarea businessului mic şi mijlociu: Program de Facilitare a Comerţului (Trade Facilitation Program) susţinut de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) susţinerea operaţiunilor de import/export ale întreprinderilor mici şi mijlocii private din Republica Moldova Destinaţia Linia de Credit a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Program de garantare a împrumuturilor susţinut de către USAID . .000 dolari SUA 30 . modernizării şi diversificării capacităţilor de producţie. întreprinderile micului business sau gospodăriile agricole din Republica Moldova a căror total active (fără includerea de pămînt şi clădiri) nu depăşeşte suma echivalenta în Lei moldoveneşti de $250.

sau lei moldoveneşti negociabilă.finanţarea pesticidelor sau echipamentelor de exploatare forestieră. .dacă debitorii calificaţi au venituri preponderent în lei moldoveneşti.bunurilor sau serviciilor care urmează a fi utilizate cu precădere pentru a satisface nevoi militare sau pentru a susţine activitatea politiei sau alte activităţi ale organelor de drept.000 Dolari SUA pentru fiecare micro-intreprindere. activitatea speculativa de investiţii. . investiţii in hîrtii de valoare pe termen scurt. cazinouri sau spatii de acomodare in care sunt amplasate sau se planifică amplasarea activităţilor cu jocuri de noroc. .activităţi ce contribuie la producerea.000 Dolari SUA pentru fiecare întreprindere mică sau gospodărie agricolă . activitatea speculativa de investiţii. producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari. împrumuturile vor fi acordate în lei moldoveneşti.daca debitorii calificaţi au venituri preponderent în dolari SUA. orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice Restricţii la beneficiere Suma creditului pîna la 300 000 USD pîna la 250 000 USD Valuta dolari SUA sau altă valută liber convertibilă dolari SUA refinanţarea. .- producerea armelor. împrumuturile pot fi acordate în dolari SUA.activităţi ce înrăutăţesc considerabil starea parcurilor naţionale sau a unor zone similare aflate sub protecţie sau introduc animale sau plante exotice in astfel de zone. . cercetări sau/şi servicii legate de sterilizare involuntară sau efectuarea avorturilor ca metoda de planificare a familiei. investiţii in hârtii de valoare pe termen scurt.echipament. jocuri de noroc. orice activitate din lista de excepţii BERD după criterii ecologice - producerea armelor. . si (2) $ 150. conform condiţiilor actuale de piaţă - Rata dobînzii Termenul Perioada de graţie negociabilă. promovarea si utilizarea tutunului echivalentul în Lei moldoveneşti a următoarelor sume – (1) $ 5. aprovizionări pentru întreprinderi ce practica activităţi cu jocuri de noroc sau orice hoteluri. . EURO.utilaj pentru jocuri de noroc. conform condiţiilor actuale de piaţă pînă la 5 ani pînă la 12 luni 31 . jocuri de noroc. producerea si export a tutunului si băuturilor alcoolice tari. conform condiţiilor actuale de piaţă pîna la un an pînă la 6 luni negociabilă. rambursarea sau răscumpărarea unui împrumut deja existent.

Chişinău. MD-2068 str. 11 „Bălti” Adresa juridică bd. Renaşterii 11. Anenii Noi. Chişinău. Mircea cel Bătrîn 2. Cahul. or. mun. mun.mobiasbanca. MD-3112 Directorul filialei Alexandru Radu Olga Pasinschi Tatiana Birlanean Angela Vasilita Oleg Visnevschii Sergiu Bulibas Anatol Colta Galina Raileanu Ion Turcan Natalia Chiciuc Telefon anticameră (373 22) 54-50-11 (373 22) 29-52-33 (373 22) 27-04-76 (373 22) 45-07-89 (373 22) 55-15-63 (373 22) 43-99-10 (373 265) 2-21-72 (373 22) 22-49-19 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 Expert creditar (373 22) 29-52-34 (373 22) 27-92-65 (373 22) 47-33-09 (373 22) 57-13-34 (373 22) 44-31-18 (373 265) 2-21-74 (373 22) 22-49-18 (373 236) 2-21-50 (373 299) 3-24-40 32 . 6 „Aneni” Filiala Nr. Tighina 65. mun. mun. 4 „Dacia” Filiala Nr. Ungheni. mun. Chişinău. Republicii 20/16. MD-6501 bd. or.Date de contact: Oficiul central: Bd. Barbu Lăutaru 26. Concilierii Naţionale 2. Ştefan cel Mare şi Sfint 81a. Chişinău. Chişinău Telefon: serviciul informaţie (+373 22) 27-92-69. 9 „Centru” Filiala Nr. MD-3606 str. MD-2004 str. mun. Ştefan cel Mare şi Sfînt. mun. web: www. MD-2060 bd. MD-2044 bd. 5 „Riscani” Filiala Nr. MD-2005 str. 8 „Ungheni” Filiala Nr. MD-3909 str. 2 „ICAM” Filiala Nr.md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Nr. or. 10 „Cahul” Filiala Nr. Chişinău. Alexandru cel Bun 5. 1 „Stejaur” Filiala Nr. 7 „Renastere” Filiala Nr. 3 „Ciocana” Filiala Nr. Dacia 27. MD-2012 bd. MD-2001 bd. mun. mun. 81-a. Ştefan cel Mare şi Sfînt 196. Moscovei 2. Bălţi. Chişinău. Chişinău.

acceptarea unui larg spectru de depozite şi păstrarea valorilor în safeuri individuale. Linia de Credit oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) Suma maximă 500. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. deservirea complexa in orice oficiu al băncii.prestarea clienţilor săi unui spectru larg de servicii.C. Banca are o reţea de filiale ramificată pe tot teritoriul ţării care se extinde în continuu şi oferă posibilitatea clienţilor săi să beneficieze de condiţii avantajoase de creditare. cum ar fi: deschiderea şi deservirea conturilor bancare multivalutare.000 USD Termen pînă la 3 ani 6 luni Beneficiarii eligibili Întreprinderile mici şi mijlocii Pentru proiecte noi. "MOLDINDCONBANK" S. În prezent ea este o instituţie financiară universală. completarea capitalului circulant 33 . "MOLDINDCONBANK" S. servicii de brokeraj. Linia de credit oferită de către Directoratul Liniei de Credit în cadrul Primului Proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat. de transport şi telecomunicaţii. transferuri băneşti rapide. După destrămarea URSS.Date generale: Banca comercială pentru industrie şi construcţii – B.C. servicii bancare electronice. condiţiile de eligibilitate pentru beneficiere din resursele nominalizate fiind următoarele: 1. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filiala a Stroibankului din URSS.A. este una din cele mai vechi şi mai mari bănci din Moldova. ulterior reorganizată în Banca republicană moldovenească a Promstroibank-ului din URSS sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor obiectelor industriale şi locative. consultanţa în sfera investiţiilor.A. o atenţie deosebită fiind acordată dezvoltării bussinesului mic şi mijlociu. de dezvoltare sau reabilitare. Liniile de creditare În cadrul Băncii Comerciale „MOLDINDCONBANK” au fost deschise liniile de creditare din cadrul resurselor organizaţiilor financiare internaţionale. prin decizia Adunării de Constituire din 25 octombrie 1991. care are posibilitatea de a presta toate tipurile de servicii bancare moderne pentru persoane fizice şi juridice. emiterea şi deservirea cardurilor şi cecurilor. a întreprinderilor complexului energetic. Conducătorul Băncii este Domnul Victor CIBOTARU (telefon anticameră: (+373 22) 57-67-33). din contul resurselor de recreditare Beneficiarii eligibili Întreprinderi private (mai mult de 50% capital privat) 2. Avantajele creditării la BC „MOLDINDCONBANK” S. implementarea continuă a tehnologiilor performante. susţinut financiar de Banca Mondială Termen Pînă la 3 ani.A.: universalitatea . banca a fost transformată într-o bancă comercială pe acţiuni pentru industrie şi construcţii – B. emiterea cambiilor bancare.

70. 25%capital circulant 4. Chişinău) 5. sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun. ş. ş.investiţii. producţie sau comercializare agricolă.000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite). suma maximă. Chişinău şi mun.5. susţinut financiar de Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie. de prelucrare. Linia de credit oferită de către Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale.000 USD.întreprinderi cu mai mulţi proprietari 30. Beneficiarii eligibili Persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor. corelată cu rata medie a inflaţiei Linia de credit oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) Beneficiarii eligibili întreprinderile mici şi mijlocii Scopul proiecte noi.000 USD) Contribuţia beneficiarului minimum 10% din costul total al investiţiei Termen pînă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii redusă. angajate în activitate de fermier. completarea capitalului circulant Suma maximă 500. linia generală .a) împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pînă la un termen de 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani Beneficiarii eligibili îtreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol (cu excepţia mun. echivalentul în lei .minimum 20% din costul subproiectului Termen pnă la 5 ani Perioada de graţie pînă la 2 ani Rata dobînzii rdusă. Linia de credit oferită de către Proiectul de Finanţare Agricolă.000 USD. Bălţi) Suma maximă Linia specială .420.000 USD Contribuţia beneficiarului Linia specială – minimum 10% din costul sub-proiectului. linia generală . împrumuturile din cadrul acestei linii de creditare se oferă pe un termen pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani. livezi. echivalentul în lei . înregistrate sub orice formă juridică. Suma maximă 30. întreprinderi cu un singur proprietar .3. de dezvoltare sau reabilitare.000 MDL. corelată cu rata medie a inflaţiei Condiţii suplimentare eliberarea creditelor are următoarea proporţie: 75%.100.a).000 USD Termen pînă la 3 ani 34 .000 USD (în cazuri excepţionale. livezi.250. susţinut financiar de Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă Notă: În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţă de vie.

Copia integrală a cărţii de muncă (vizată de persoana autorizată şi ştampilată).întreprinderi cu mai mulţi proprietari – 30. Credite lombard Creditele lombard reprezintă credite de consum oferite persoanelor fizice care presupun amanetarea articolelor de juvaierie: metalelor şi pietrelor preţioase.manageri şi specialişti de vârf ai întreprinderilor mari care sânt clienţi ai băncii şi au vânzări nete medii lunare mai mari de 1 000 000 MDL şi înregistrează profit. Creditele nu au destinaţie concretă şi se acordă pentru finanţarea necesităţilor personale suma max. Credite cambiale Scop: achitarea cu furnizorii de resurse şi mărfuri Termen: scurt (1-12 luni) Modalitatea: prin eliberarea cambiei Credite documentare Garanţii bancare Scop: • operaţiuni comerciale interne şi de import-export • participarea la tendere pentru achiziţii publice şi la privatizare • amânarea plăţii TVA la vamă • garantarea plăţii avansului • garantarea unui credit • garanţii de bună execuţie ş. Credite "pentru management" Este un produs nou pentru persoane fizice . Să aibă viză de reşedinţă permanentă în Republica Moldova.). 25% . 6. Cerere de credit. care se acordă pentru necesităţi personale neindicându-se destinaţia. Rambursarea se efectuează în mod automat în momentul intrării sumelor în cont (salariu. linia generală .000 USD) Contribuţia beneficiarului: min. Rambursările lunare (credit + dobândă) să nu depăşească 50% din salariul lunar al solicitantului.000 USD (în cazuri excepţionale suma maximă – 100. Credite de trezorerie Este un produs nou pentru persoane fizice. 10% din costul total al investiţiei Termen: până la 5 ani (graţie pînă la 2 ani)* Rata dobânzii: redusă.000 MDL (întreprinderi private noi sau care n-au beneficiat anterior de credite. cu posibilitatea prolongării ulterioare Persoane fizice Credite investiţionale Scop: procurarea.min. echivalentul in lei 420. 2. Perioada max. 10% din costul sub-proiectului. 35 . Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Acreditive documentare Scop: procurări din import Termen: în conformitate cu condiţiile contractului Garanţii şi acreditive documentare confirmate de BERD Scop: operaţiuni comerciale de import-export Termen: până la 12 luni. facilitate de overdraft Set redus de documente Scop: acoperirea decalajului temporar între încasări şi plăţi Termen: foarte scurt (pînă la 1 lună) Rambursarea: pe măsura intrărilor în cont. înregistrate sub orice formă juridică. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. Chişinău şi mun. Termen: de la 18 luni Forma de eliberare:credit. impozitelor şi accizelor necesare pentru achitare la înregistrarea automobilului. Suma creditului constituie 70 % din valoarea automobilului. Copie a actului de proprietate (conform adresei din BI). Solicitantul trebuie să dispună de mijloace proprii în suma adecvată pentru achitarea taxelor vamale. 12 luni. Certificat privind salariul lunar. precum şi altor obiecte de valoare. livezile. Termenul creditului este de până la 2 ani şi se acordă în monedă naţională.C. producţie sau comercializare agricolă. Buletin de identitate (original + copie). Creditele se acordă cu termen de până la o lună şi pot fi rambursate integral sau în rate. etc. corelată cu rata medie a inflaţiei *În cazul înfiinţării plantaţiilor multianuale (viţa de vie. punerii la evidenţă şi perfectării documentelor ceconfirmă dreprul de proprietate asupra automobilului.A. Chitanţe de plată la zi a serviciilor comunale. 20% din costul sub-proiectului Termen: până la 5 ani* Rata dobînzii: redusă. ş. etc.Principalele categorii de produse oferite de către B.000 USD Contribuţia beneficiarului: linia specială . echivalentul in lei 70. repararea imobilului. Asigurare la creditul dat serveşte automobilul procurat din contul creditului cu asigurarea „Casco” în favoarea băncii sau alt gaj lichid (imobil). sau oricare activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural (excepţie mun. Documente necesare 1. întreprinderilor mici şi mijlocii. linia generală .000 USD. se acordă doar pentru procurarea automobilelor noi de la distribuitorii oficiali din ţară. constituind 100 000 MDL. Beneficiarul trebuie să-şi deschidă cont de card la bancă.IFAD pina la 15 ani (graţie pînă la 5 ani) Overdraft . Termenul pentru care se acordă creditul este de max. Vechimea la locul de muncă actual – minim 1 an (pentru creditul „pentru management şi de trezorerie).a): . Persoana poate să-l utilizeze pentru orice scop ce nu contravine legislaţiei în vigoare.250. „MOLDINDCONBANK” S.000 USD. Termenul de valabilitate a contractului de credit este de 12 luni.RISP pina la 15 ani (graţie pînă la 3 ani) .min. Credite pentru procurarea automobilelor Creditele pentru procurarea automobilelor sunt credite investiţionale de consum care se acordă persoanelor fizice. Aceste credite se acordă fără gaj şi fără giranţi până la suma maximă de 5 000 MDL. Chişinău) Suma maximă: 30. de prelucrare. întreprinderi cu un singur proprietar – 5. prime. credit revolving Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale (IDA) Beneficiari: persoane fizice sau juridice care desfăşoară activitate de antreprenor.capital circulant Proiectul de Finanţare Agricolă a FIDA (Fondul Internaţional de Dezvoltare Agricolă) Beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii cu profil agricol (excepţie mun. precum şi persoanelor fizice sunt: Întreprinderile mici şi mijlocii Credite investiţionale Scop: proiecte investiţionale Termen: de la 18 luni Forma de eliberare: credit. linie de credit Credite pentru capital circulant Scop: finanţarea capitalului circulant Termen: scurt şi mediu (1 – 18 luni) Forma de eliberare: credit. 4. linie de credit Overdraft pe card de debit Creditele overdraft pe cont de card salarial reprezintă credite de consum care se acordă clienţilor pentru necesităţi primordiale de consum şi acoperirea unor lipse de disponibil bănesc pe perioade scurte de timp. Modalitatea de acordare a creditului la dorinţa clientului: direct sau prin transferarea creditului la contul de card emis de către bancă solicitantului. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. 3. 5. Rambursarea se efectuează lunar în rate egale. de rambursare este de 12 luni. Scrisoare de garanţie emisă de întreprindere în favoarea Băncii (pentru creditul „pentru management).a. Cerinţe faţă de solicitant Să fie cetăţean al Republicii Moldova. angajate în activitate de fermier. Linia de credit overdraft pe conturile de card salarial se acordă doar deţinătorilor de carduri salariale Cirrus/Maestro eliberate de bancă în bază de contract cu deţinătorul. Bălţi) Suma maximă: linia specială . corelată cu rata medie a inflaţiei Eliberarea creditelor vor avea urmatoarea proportie: 75% investitii.000 MDL.

00 zile de odihna: sâmbătă. Ştefan cel Mare.00 zile de odihnă:sâmbătă.00 pauză 13. 31 6301.00 sâmbătă: 9. 25676 GIURGIULEŞTI HÎNCEŞTI BRICENI FLOREŞTI CĂUŞENI UNGHENI TARACLIA Valentina Bostan Toader Mereacre Elena Gonciariuc Ghenadie Nour Nicolae Platon Maria Rusu Dumitru Siumbeli 5318.125 4701.00 fără pauză. 71395 (373 234) 23201. 30 4601.30.Hînceşti.00 pauză 13. 8 3700. 76-A 2068. fără pauză.00 -14. zi liberă: duminică 8. or. Briceni. 763522 (373 231) 23548 (373 235) 22690. tel.00 fără pauză.30 pauză:13.00 .00. Chişinău.13.45 duminică 8.30. Rezina.00 fără pauză.00 . Comsomolului. Eminescu. duminică 8. duminică.00-17.95. zile de odihnă: sâmbătă. 24839 (373 250) 23206. Ştefan cel Mare. str. duminică 8. r-l Cahul.14. (373 22) 57-67-82.14. 2Ŕ 7400.00. str. duminică 8. 23780 (373 253) 24177.00 -17.00 .00 –16. duminică 8.00 .00 fără pauză zile de odihnă: sâmbata.00 zile de odihnă: sâmbătă.00 .30 . str.sâmbătă: 8. zile de odihnă: sâmbătă.30-13. or. Taraclia. 22690 (373 263) 22487. Soroca . Giurgiuleşti.com Reţeaua de filiale: Denumirea filialei CENTRU TELECOM TRANS INVEST REMIZ ONEST BĂLŢI ORHEI REZINA DONDUŞENI EDINEŢ SOROCA STRĂŞENI LEOVA Director Sergiu Teleşco Oleg Burdujan Nina Ţurcan Zinaida Torgai Ludmila Nebesnaia Valentin Armaş Sergiu Sergentu Nina Bogdanova Aurel Bucătaru Marina Urzică Ludmila Beregulenco Parascovia Jereghi Adresa 2012. str. casa-8.00 pauză 13.00 fără pauză. Anatol Popovici.00 fără pauză. or Floreşti. e-mai: info@moldindconbank.00. 576734 (373 22) 228073 (373 22) 434607. zile de odihnă: sâmbătă.00 8. 59 3401. str.00 .14. 7A 3600.91.00 pauză 13. str.18. Leova.00-15. Chişinău. zile de odihnă: sâmbătă. Moscovei. or.36 5000. 24 Codul băncii 280101309 280101332 280101329 280101317 280101319 280101321 280101333 280101335 280101327 280101326 280101337 280101324 280101318 Programul 8.moldindconbank.00 pauză 13. bd.Vasile Lupu.30-15. or. zile de odihnă: sâmbătă.00 pauză 13. str. M. str. str. duminică 8. 24266 (373 236) 27151. or.30 . 23507 (373 247) 24963.30-16.00-14. duminică 8. duminică 8. Boico. 104 3000. duminică 8. mun. Ungheni.00 pauză 13.00-12. mun. Independenţei. str.17. fax.30 pauză 13.00-14.30 – 16. or.Date de contact: Oficiul central: str. Independenţei. 38A 5400.00-16.30-15. (373 22) 27.00 pauză: 12. zi de odihnă: duminică 8. Donduşeni.30.30 . Mateevici. zile de odihnă: sâmbătă. duminică 9.00 – 16. duminică 8.00-13.00. 20A 3501. 31 August.00 . or.00-13.30 zile de odihnă: sâmbătă. mun. or.00 . 123 A 2043.17. 27527 (373 274) 25556.00 pauză 13. zile de odihna: sâmbătă. web: www. Orhei.17. str. duminică 8. Chişinău. casa valutară. Mihalcea Hîncu.17. bd.16. str. str. 31 August. duminică 8. Independenţei . 38 2012. duminică 8. str. 22637 (373 254) 22659. mun. str. Chişinău. or.00. Bălţi. zi de odihnă: duminică 8. zile de odihnă: sâmbătă.17.00 sâmbătă: 8.00 . or. mun. 20242 (373 243) 24595. Independenţei.30 Telefon de contact (373 22) 576727.14.00. 434481 (373 22) 235667 (373 22) 764919.00 . Căuşeni. str. 9A 280101322 280101323 280101342 280101341 280101344 280101346 280101347 36 .14. 6/1 3100.00 fără pauză sâmbata 9. s. zile de odihnă: sâmbătă. str. str. or. zile de odihna: sâmbătă.17. Străşeni.00 – 16. duminică. Sciusev. duminică 8. 27August. Chişinău. Independenţei. pauză: 12.00–16.00 .14.Armenească. or.00 .00–17.14. 22656 (373 251) 23790 (373 246) 22690 (373 230) 23606 (373 237) 22364.00 .30-16. mun.00.com.00 zile de odihnă: sâmbătă. Armenească 38. 2 5106. 14/1 2001. Edineţ. duminică 8.30-14. fără pauză zile de odihnă: sâmbătă. 10 4300.

oferirea informaţiei juridice şi financiare despre activitate în volumul. a producţiei noi. cerinţe faţa de capitalul statutar: 5400 lei – pentru formaţiunile. lung (mai mare de 5 ani). precum şi a cererilor pentru eliberarea creditelor. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: formarea şi completarea capitalului circulant. procedura simplificată de evaluare a întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor. Avantajele creditării la BC „Moldova-Agroindbank” S.Date generale: Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S. procurarea fondurilor fixe. reutilarea tehnică. dezvoltarea noilor tehnologii. 10000 lei – pentru formaţiunile. 37 . procurarea şi amenajarea terenurilor. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. dispunerea sau deschiderea contului curent şi valutar la BC”Moldova-Agroindbank”S. mijloacelor de transport. mediu (pînă la 5 ani). Preşedintele băncii este Doamna Natalia VRABIE (telefon anticameră: (+0373 22) 22-27-70).: orientarea maximă spre client şi oferirea întreprinderii produselor creditare corespunzătoare domeniul ei de activitate. aplicarea schemelor flexibile de eliberare şi rambursare a creditelor. şi este astăzi lider incontestabil în sectorul bancar al Republicii Moldova. şi efectuarea plăţilor în valuta naţională şi străină prin intermediul acestor conturi. lipsa. sădirea plantaţiilor multianuale. la momentul depunerii cererii pentru credit. a fost fondată la 8 mai 1991. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip închis. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi pe Acţiuni de tip deschis.A. Cerinţe faţa de beneficiarii creditelor: înregistrarea şi desfăşurarea activităţii în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.A. - Termenul: scurt (pînă la 1 an). care să permită o evaluare adecvată a situaţiei clientului. procurarea imobilului cu destinaţie de producţie. fiind succesorul fostei bănci teritoriale a băncii specializate „Agroprombank” din fosta URSS. care-şi desfăşoară activitatea sub forma de Societăţi cu Răspundere Limitată. luarea deciziei referitor la posibilitatea acordării creditului în baza evaluării întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor după sistemul „credit scoring”. a datoriilor restante faţă de bancă sau faţă de alte bănci. posibilitatea acordării clientului mai multor produse creditare. istorie creditară pozitivă.A. reconstrucţia şi modernizarea procesului de producere. 20000 lei – pentru formaţiunile. confidenţialitatea informaţiei. achitare a dobînziilor.

Liniile de creditare: Credite acordate în cadrul proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). . societăţi în nume colectiv. din cadrul Liniei Speciale de Credit: pentru o afacere individuală-70.Rata dobînzii: Banca aplică. societăţi cu răspundere limitată. prelucrare. înregistrate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova sub orice formă organizatorico – juridică şi care corespund acrelor normative şi standardelor băncii Denumirea liniei de creditare Beneficiarii eligibili investiţiile capitale pentru dezvoltarea diferitor domenii de activitate economică în spaţiul rural Destinaţia împrumutului Valoarea maximă a 30. prin oferirea de garanţii şi emiteri a acreditivelor confirmate de bancă.finanţarea capitalului circulant. care este determinată de politica de preţuri. care activează în forma organizaţional – juridică de societăţi pe acţiuni. inclusiv a plantaţiilor multianuale. o rată flotantă a dobînzii. trimestrial). depozitării. . întreprinderi individuale sau în alta formă de organizare juridică bazată pe proprietate privată şi angajată în activităţi economice în spaţiul rural . Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea bunurilor acceptate de banca în calitate de gaj se efectuează de către specialistul băncii. EURO.000 MDL Credite din mijloacele împrumutate a Republicii Moldova de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) . comercializare sau de prestări serviciile agricole. comercializării şi altor activităţi aferente sub-sectoarelor agriculturii. în care activitatea clientului este supusă acţiunii influenţelor sezoniere sau altor devieri de ordin ciclic.investiţii pentru dezvoltarea prelucrării. pentru o afacere în grup – 420. inclusiv în societăţii industriale. dolari SUA. condiţiile de acordare ale cărora permit astfel de acţiuni (credite de investiţie.000 USD (cu excepţia cooperativelor de producere şi asociaţiilor de gospodarii ţărăneşti. Modalităţile de acordare: prin intermediul eliberării directe a mijloacelor. susţinut financiar de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) . poate fi stabilit un altfel de grafic de rambursare (spre exemplu.gospodării ţărăneşti. care pot beneficia 38 . overdraft-urilor. credite pentru cheltuieli curente la creşterea culturilor agricole ş.000 MDL. .întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol.investiţii pentru dezvoltarea altor activităţi economice în spaţiul rural. în baza unui grafic stabilit. În cazul. asociaţi de gospodarii de fermieri. comerciale.a. ambalării. Perioada de graţie: La rambursarea creditului şi plata dobînzii perioadele de graţie se stabilesc pentru produsele creditare. asigurarea creditului cu gaj lichid trebuie să constituie nu mai puţin de 140% din suma creditului solicitat.investiţii pentru dezvoltarea producţiei agricole. cu preponderenţa. eliberării creditelor revolving. Rambursarea: Rambursarea creditului are loc de regulă lunar. de artizanat etc.). Valuta: Lei moldoveneşti. prin intermediul deschiderii liniilor de credit. de turism. .societăţi agricole de producere. De regulă.

Chişinău.md 39 . în dependenţa de scopul investiţiei. (+373 22) 22-11-04 web: www. animalele procurate din contul creditului Date de contact: Oficiul central: mun. .000 dolari SUA flotantă dar preferenţială. terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit. animalele procurate din contul creditului nu mai puţin de 10% din costul afacerii creditare bunurile imobile.000 USD) este stabilită şi revizuită o dată în 6 luni.maib. utilajul. 9. tehnica. terenurile agricole ce aparţin cu drept de proprietate solicitantului de credit.pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 8 ani. Pentru împrumuturile acordate beneficiarilor rata dobînzii stabilită la momentul acordării rămîne constantă pe întreagă perioada de utilizare a creditului . str. stabilită în conformitate cu politica dobînzilor în vigoare a băncii de credite în suma de pînă la 100. utilajul.Cosmonauţilor.pentru creditele de termen mediu (cu excepţia investiţiilor în plantaţiile multianuale) – pînă la 5 ani cu o perioada de graţie de pînă la 2 ani. Telefon: (+373 22) 22-80-51. cu o perioada de graţie de pînă la 4 ani se stabileşte în dependenţa de scopul creditului şi de regulă coincide cu termenii de producere şi comercializare a producţiei Rata dobînzii pentru investiţii în plantaţiile multianuale – pînă la 15 ani.împrumutului din cadrul Liniei Generale de Credit mărimea maximă a împrumuturilor – 250. pentru alte investiţii – pînă la 5 ani Termenul maxim Termenul de rambursare Perioada de graţie Contribuţia proprie a beneficiarului Gajul se stabileşte în dependenţă de termenii de producere şi comercializare a producţiei pînă la 3 ani nu mai puţin de 20% din costul afacerii creditare bunurile imobile. tehnica.

115 str.Alexandru cel Bun.Alecsandri.Tricolorului.31 August.1Chişinău nr. 3 Chişinău nr.67 str. 6 Chişinău nr.Stăuceni str.Stefan cel Mare.Eminescu.Srefan cel Mare.37 str.Chişinăului.25 str.Ceapaev.Mitropolit Varlaam.56-a str.centru nr.I.Independenţei.Alba Iulia 184-3 str. 49 str.Burebista.V. Ion Creangă 78 str.6 str Puşkin.Lenina.5 str.Alexandru cel Bun.47 bd Dacia 30-3 str.21 str.Budjacului. Tighina. director-adjunct al filialei Guşan Ludmila Colbasiuc Nelea Negură Alexei Roman Jorj Iabanji Lidia Untilă Efimia Zara Aurel Fiodor.Eminescu.126 str.20 str. 73 str.10 str.19 str.Chişinău 5.75 str.111 str.Mateevici.Voda cel Cumplit.32 str.Renasterii.21 str.6 str.18 str.Pacii.Miron Costin.V. director-adjunct al filialei Basoc Maria.17 str.Independenţei.Eminescu Miron Costin Nisporeni Ocniţa Orhei Rezina Rîşcani Sângerei Şoldanesti Soroca Ştefan Vodă Străşeni Taraclia Teleneşti Ungheni Vulcaneşti Adresa juridică str. Director al filialei Bălţi Iarovaia Raisa Gherasim Valeriu Eremeeva Liudmila Ţurcan Olga Fulga Eleonora Palancean Maria Telefon de contact Prefix Telefon 265 22590 231 29360 22 745858 267 22590 247 239 244 273 243 22 22 22 22 22 22 22 261 241 248 238 248 251 252 246 259 250 249 234 268 263 22 22 264 271 235 254 256 262 272 230 242 237 274 258 236 253 22590 32590 22590 22590 23086 237913 221809 271699 207034 506861 501917 319311 22590 22590 38265 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 226393 447004 22590 24517 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 22590 24320 22590 22590 22590 40 .127 str.2 Chişinău nr.45 str. 7 Chişinău Ceadîr-Lunga Cimişlia Cocieri Comrat Criuleni Donduşeni Drochia Edineţ Făleşti Floreşti Glodeni Hânceşti Ialoveni Leova M.Stefan cel Mare.Alexandru cel Bun. 4 Chişinău nr.M.27August.Independentei.Stefan cel Mare. com.49 str.M.64 str.M.4 str.Reţeaua de filiale: Denumirea filialei Anenii-Noi Bălţi Buiucani Basarabeasca Briceni Cahul Călăraşi Cantemir Căuşeni Chişinău.Plotnicov.8 str.Stefan Vodă.Eminescu.31August.Pobeda.3 str.7a str. 205 str.54 Director Solovei Larisa Zara Aurel Catruc Dumitru Capsamun Valentina Lavric Violina Groza Zaharia Griţcan Iulia Vicol Tatiana Ureche Valentina Ciubari Veta Miţcul Tatiana Dănuţă Ştefan Rogac Angela Nicolenco Tamara Cherina Maria Catană Viorel Ludmila Eremeeva.Independenţei.70 str. director al filialei Taraclia Veveriţa Ion Burbulea Maria Ion Veveriţă.115 str.182 str.9 ars. director al filialei Cimişlia Primov Ina Vicol Adelina Nicorici Ion Scutaru Anatol Dorogoi Tamara Afanasiev Leonid Jitariuc Tamara Nofit Galina Ivasiuc Ghenadie Tomşa Svetlana Plămădeală Natalia Olga Căpăţină.24 str.Stefan Vodă.Mahu.Bulgara.22 bd.5 str.66 str.3 str.29 str.Biruintei.31August.Stefan cel Mare.Independenţei.

str. analiză individuală a fiecărei propuneri a clientului. credite de consum (individuale). leasing financiar. în calitate de bancă regională cu sediul în or. 41 . mun. existenţa unui gaj solvabil. personalitate de excepţie în sistemul financiar-bancar al ţării. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: realitatea şi oportunitatea economică a proiectului propus pentru creditare. competenţă. MD-2012 tel: (+373 22) 22-55-86. fiind astăzi una din cele mai stabile şi dinamice bănci comerciale din Republica Moldova. credite pentru construcţii şi ameliorarea pămîntului. 45. credite pentru întreprinderile industriei alimentare. Actualmente. solvabilitate. credite interbancare. întregul pachet de acţiuni ale băncii aparţine Băncii Comerciale „Petrocommerţ” (Rusia) – lider recunoscut pe piaţa serviciilor bancare din ţara respectivă. fax: (+373 22) 22-05-30 www. rentabilitate). corespunderea agentului economic criteriilor acceptate în Regulamentul privind activitatea de creditare a BC “UNIBANK” SA (presupune: lichiditate. Tipurile de credite acordate: în dependenţă de destinaţie: credite pentru agricultură.md Date generale: Banca Comercială “UNIBANK” SA şi-a început activitatea în ianuarie 1993.unibank. Preşedintele Băncii este D-na Claudia Melnic. Hînceşti. suficienţa capitalului. credite pentru întreprinderile industrial-comerciale. credite pentru întreprinderile de combustibil şi energetică. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. precum şi dealer primar pe piaţa autohtonă a valorilor mobiliare. credite pentru construcţii şi deservirea drumurilor. Avantajele creditării la Banca Comercială „Unibank”SA: operativitate. Chişinău. Mitropolit Bănulescu-Bodoni. credite pentru procurarea imobilului. achiziţionarea în cauză constituind un imbold esenţial de dezvoltare a băncii şi o serie de avantaje incontestabile.

condiţiile acordării: creditul se acordă cu condiţia plăţii preliminare a dobînzilor pentru întregul termen de utilizare a mijloacelor băneşti împrumutate. permit împrumutatului efectuarea împrumuturilor repetate şi stingerea mijloacelor băneşti în limitele şi termenii stabiliţi în contractul de credit).în dependenţă de valută: în lei moldoveneşti. în conformitate cu graficul expres cu oferirea unei perioade de graţie de la 1 pînă la 6 luni din momentul semnării contractului de credit (în funcţie de termenul creditului. banca acceptă producţie agricolă . etc. rata anuală a dobînzii: mai mică decît cea existentă pe piaţa bancară. grîu alimentar. credite garantate prin garanţii bancare. istoria creditară a clienţilor. pentru reparaţia tehnicii şi procurarea pieselor de schimb. precum şi băncilor în scopul desfăşurării activităţii lor financiare). precum şi evaluarea calităţii imobilului propus în gaj. valori în mărfuri şi materiale. în dependenţă de tipul asigurării: credite pentru asigurarea cărora se oferă gaj: imobil. bunuri imobile.M. seminţelor şi alte cheltuieli de sezon. în valută străină (se acordă persoanelor juridice şi fizice care practică activitate de antreprenoriat în scopul decontărilor cu nerezidenţi în baza contractelor.. etc. respectiv. relaţiile dintre clienţi şi bancă. garanţii ale R.recolta anului 2005 (inclusiv sfeclă de zahăr. de gaj a imobilului propus în calitate de gaj. seminţe de floarea soarelui. particularităţile proiectului de creditare. prevăzut în contractul de credit. terenuri de pămînt ce aparţin fondatorilor şi/sau conducerii întreprinderii. chimicalelor. Forma respectivă de creditare eliberează clientul de plata lunară a dobânzii şi este foarte convenabilă. în dependenţă de modul de rambursare: la sfîrşitul termenului de utilizare.). utilaj. alte forme de gaj. struguri. îngrăşămintelor. overdraft (se acordă pentru completarea mijloacelor circulante în cazul lipsei acestora în contul curent al împrumutatului). gaj: în calitate de gaj. Rata dobînzii: Se stabileşte în funcţie de conjunctura pieţei monetare. Această sumă a dobânzii este inclusă în suma creditului. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: BC “Unibank” SA prestează clienţilor servicii privind evaluarea costului de piaţă şi.). porumb. utilaj etc. 42 . garanţii ale terţilor. Creditarea întreprinderilor agricole Pentru anul 2005 condiţiile de beneficiere de programul de creditare a întreprinderilor agricole sunt: destinaţia creditului: creditul se acordă pentru procurarea combustibilului şi lubrifianţilor cu scopul efectuării lucrărilor de însămînţare şi colectare în sezonul agricol 2005. linii de credit (inclusiv credite revolver. în dependenţă de termenul utilizării creditului: pe termen scurt (mai puţin de 1 an). pe termen mediu (de la 1 an pînă la 5 ani). avînd în vedere caracterul sezonier al procesului de producţie şi încasările de mijloace băneşti ale întreprinderilor agricole. tutun. scopurile şi termenii creditării. în dependenţă de modalităţile de acordare a surselor financiare din cadrul creditului: acordare de o singură data. solvabilitatea gajului.

Bălţi. MD-3801 str. mun. MD-3401 str. fax (+373 22) 22-05-30 e-mail: welcome@unibank. 26. MD-2012 Telefon: (+373 22) 22-55-86. Lenin. or. or. Lenin. MD-6101 Telefon anticameră (+373 22) 22-44-74 (231) 2-24-88 fax 2-24-88 (269) 2-36-06 fax 2-36-06 (298) 2-54-76 fax 2-54-76 (291) 2-09-85 fax 2-09-91 Telefon secţie creditare (+373 22) 22-44-85 (231) 2-24-48 (269) 2-20-08 (298) 2-36-80 (291) 2-12-39 43 . MD-3121 Str. Bănulescu-Bodoni. 108. Ştefan cel Mare. Puşkin. 41. or. 52. Chişinău. Republica Moldova.Chişinău Bd.Ceadîr-Lunga UTA Găgăuz-Ieri.Hînceşti. web: www.Date de contact: Oficiul central: str. 45.md.Comrat UTA Găgăuz-Yeri. or. Hîncu.md Reţeaua de filiale: Filiala Filiala Chişinău” Filiala “Bălţi” Filiala “Hînceşti” Filiala “Comrat” Filiala “Ceadîr-Lunga” Adresa juridică str. Mitropolit G. 204(b).unibank. M. or.

Astăzi Banca Comercială "Universalbank" S. inclusiv prognozei bilanţului. cît şi pe cea externă.A. a fost fondată în anul 1994 şi activează pe piaţa capitalului din Republica Moldova deja mai mult de zece ani. credite pentru convertarea activelor: se acordă pentru finanţarea discrepanţei dintre termenul creditului comercial şi termenul obţinerii mijloacelor băneşti din vânzarea mărfurilor (termen de până la 1.md.universalbank. Avantajele creditării la BC„Universalbank”SA: nivelul înalt de deservire a clienţilor. 44 .A. (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail. tratarea individuală a clienţilor.bd. care dispun de un bilanţ lichid şi care asigură: . examinarea promptă a cererilor de creditare.5 ani). care corespund următoarelor criterii: identificare pozitivă.obţinerea profitului. Activitatea băncii este orientată spre satisfacerea la maxim a necesitaţilor clienţilor. existenţa unei surse de venit stabile.participarea cu mijloace proprii la efectuarea cheltuielilor prognozate cu minim 25-30% Beneficiari persoane fizice Persoane fizice. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Beneficiari persoane juridice Întreprinderile cu o situaţie financiară pozitivă. 180 mun. a fluxului mijloacelor băneşti. . MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900 (+0373 22) 220-056.existenţa planului de afaceri. Chişinău. gama largă de credite. precum şi oferirea soluţiilor optime pentru soluţionarea problemelor financiare cu care acestea se confrunta. Ştefan cel Mare şi Sfânt. funcţie deţinută. vechimea în muncă.md Date generale: Banca Comercială "Universalbank" S. ce permite rambursarea creditului. (telefon anticameră: (+373 22) 295-900). Calitatea înaltă a activelor şi nivelul ridicat fiabilitate au permis băncii sa ocupe o poziţie sigură şi să-şi asigure un viitor reuşit atît pe piaţa internă. ratele competitive a dobînzilor. existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului.universalbank. oferind totodată o gamă largă de produse inovative. http://www. acorda întreaga paleta de servicii bancare şi realizează cu succes tot spectrul produselor bancare existente pe piaţă. . abordarea individuală a acestora. .raportul capitalului propriu către total active de minim 1:3. a profitului/pierderilor. . utilizarea sistemului “Client-Bancă. stabilitate prin esenţa locului de muncă. Preşedinte interimar a Cîrmuirii băncii este Doamna Diana MOTOLOGA. Tipuri de credite acordate: Destinaţia: credite sezoniere: se acordă agenţilor economici pentru acoperirea necesităţilor financiare de scurtă durată (termen de până la 1 an).existenţa unei garanţii acceptabile şi suficiente.

Ştefan cel Mare şi Sfânt.a. credite bazate pe active: se acordă pentru menţinerea nivelului înalt al activelor lichide (leasing. 95 Chişinău. ş. 65. 136. http://www. EURO. maşini şi pentru menţinerea creşterii capitalului circulant (termen de peste 1 an). starea lor. bd. termene diverse). livrare. str.a. credite în valută: 9 . Chişinău. Ştefan cel Mare şi Sfânt.3 Reprezentanţa Comrat Reprezentanţa „Gemeni” Reprezentanţa „Ismail” Reprezentanţa Orhei Adresa juridică Chişinău. asigurare cu maşini şi utilaje. „Ismail” Orhei.md Reţeaua de filiale şi reprezentanţe: Filiale Filiala nr.universalbank. (+0373 22) 210-528 e-mail: ub@mail. Bogdan-Voievod.1 Filiala nr. bd.2 Filiala nr. Rata dobînzii: credite în lei moldoveneşti: 19 – 23% anual. Mircea cel Bătrân. str. mun. Valuta creditelor: lei moldoveneşti. 8/1 Comrat. amplasarea. la expirarea termenului contractului. „Gemeni” Chişinău. Ştefan cel Mare şi Sfânt. 2 Chişinău. dolari SUA. str. Principii de evaluare şi acceptare a gajului: Evaluarea gajului se efectuează de către specialiştii Secţiei Gajuri a băncii. MD-2004 Telefon: (+0373 22) 295-900. la cererea clientului. Valoarea de gaj a bunurilor se stabileşte în dependenţă de categoria bunurilor. bd.universalbank.13% anual. ipotecă. Victoriei. 36. 6 „Fidesco” Bălţi. credite sub circulaţia fluxurilor băneşti: se acordă pentru achiziţia de utilaje. Rambursarea: graficul depinde de tipul proiectului creditat şi poate prevedea rambursarea în rate.Vasile Lupu.- credite pentru achiziţia de valori mobiliare corporative: se acordă pe un termen de până la 5 ani. Date de contact: Oficiul central: bd. str. 180.md. existenţă pieţei de desfacere ş. hotel „Codru” Telefonul de contact (+373 22) 438-138 (+373 22) 347-618 (+373 231) 60-952 (+373 298) 28-474 (+373 22) 211-215 (+373 22) 270-142 (+373 235) 32-032 45 . credite industriale. creditare de proiect: combinarea creditelor sub circulaţia fluxurilor băneşti cu credite bazate pe active. trimestrială. (+0373 22) 220-056. Ştefan cel Mare şi Sfânt. lunară.

devenind prima bancă comercială din Republica Moldova. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. ce satisface Banca după volumul. stabile şi dinamice instituţii financiare din ţară. intenţionînd menţinerea statutului de bancă de importanţă naţională. şi anume: situaţia satisfăcătoare financiar-economică a companiei (a grupei de companii). acestea se oferă pentru: agricultura şi industria prelucrătoare. existenţa capitalului privat. posibilitatea de monitorizare şi realizare (în caz de necesitate). componenţa. existenta fluxului bănesc lunar prin conturile de decontare deschise la BC „Victoriabank” SA. Avantajele creditării la BC „Victoriabank” SA: Avantajul principal de creditare la BC „Victoriabank” SA îl constituie prestarea unui spectru complet a serviciilor bancare pentru creditarea şi dezvoltarea micului business. deţinerea de către directorul sau reprezentantul companiei (firmei. aducîndu-şi contribuţia la transformările din economia ţarii printr-o participare mai activa la realizarea programelor economice a dezvoltării bussinesului privat. precum şi concentrîndu-şi eforturile asupra diversificării sortimentului şi ridicării calităţii produselor şi serviciilor solicitate de clienţi. MD 2004 Telefon: (373 22) 576100 Date generale: Banca Comercială “Victoriabank” SA a fost fondată la 22 decembrie 1989. respectînd următoarele principii: utilizarea după scop. existenta unei experienţe de succes în lucru. participarea debitorului în finanţarea proiectului creditat (cota participării trebuie să constituie nu mai puţin de 30%). profilului de activitate a companiei şi a particularităţilor businessului cu politica creditară curentă a băncii. întreprinderii) a împuternicirilor corespunzătoare pentru a purta negocieri şi semna documentele creditare. În dependenţă de destinaţia creditelor . de aceea. etc. asigurarea rambursării în termen. Pe parcursul activităţii sale. faţă de organizaţiile. Cerinţe faţă de beneficiarii creditelor: Banca Comercială „Victoriabank” SA este cointeresată în cooperarea cu debitorii de încredere.Str. 141 Chisinau.A. concordanta scopului creditului. construcţii şi îmbunătăţirea funciară a pămîntului. Creditele se acordă în baza contractelor încheiate. lichiditate suficientă a activelor. Preşedintele băncii este Domnul Victor Nicolae ŢURCANU (telefon anticameră: (+373 22) 57-61-00). strategie echilibrată de dezvoltare şi potenţial suficient pe piaţă. existenţa asigurării solvabile. care vor să se folosească de produsele creditare ale băncii se vor înainta anumite cerinţe. Tipuri de credite acordate: În domeniul creditării. banca şi-a confirmat reputaţia uneia dintre cele mai sigure. Banca Comercială "Victoriabank" S. 31 August 1989. existenţa unui business stabil şi de perspectivă. 46 . este orientată spre debitorii cu indicatori financiari rentabili.

Termenul: Stabilind termenii de folosire a mijloacelor creditare. etc. care constituie 10% sau mai mult de la capitalul normativ al Băncii (peste 23 mln. banca se orientează la particularităţile ciclului de producere. construcţia drumurilor şi transportare. ridicata şi altor servicii.). Perioada de graţie: În dependenţă de scopul creditului (pînă la 12 luni). Liniile de creditare: 1. rulajul activelor.- sectorul energiei electrice şi combustibilului (finanţarea producerii energetice şi a resurselor energetice . inclusiv hoteluri. altele (inclusiv overdrafturile temporare permise.gaz. altor întreprinderi industriale de producere. finanţarea importului de produse petroliere. Credite pe termen lung: (termen mai mare de 5 ani). industriilor ne-energetice. Credite mijlocii: de la 30 000 USD pîna la 400 000 USD (sau echivalentul în lei moldoveneştii). resursele proprii ale băncii: Destinaţia Completarea mijloacelor circulante Investiţii Termenul pînă la 18 luni pînă la 36 luni Credite pe termen mijlociu: (mai mult de 1 an – pînă la 5 ani). etc. extinderea producerii. etc. 47 . moteluri. construcţia obiectelor noi. petrol. Credite pe termen scurt: (un an sau mai puţin). rulajul la conturile de decontare a debitorului. De regulă se acordă pentru reconstrucţia producerii. reputaţia debitorului). etc. etc. acestea pot fi: Credite mari: sunt considerate datoriile pe credit. etc. riscurile proiectului. De regulă se eliberează pentru activitatea de producere inclusiv procurarea utilajului. procurarea materiei prime şi a materiei pentru producere de scurtă durată. Lei). crearea noilor capacităţi de producere. procurarea imobilului. comunicaţii. industrial / comerciale ( finanţarea industriei. procurarea/modernizarea activelor fixe. afacerilor comerciale. Valuta creditelor: Creditele se acordă în monedă naţională şi valută străină (dolari SUA şi EURO).).). Microcredite: credite în mărime de pînă la 30 000 USD (sau echivalentul în Lei). comerţului. organizaţii comerciale cu amănuntul. În dependenţă de suma creditului. staţiuni balneare. Modul de rambursare: Adecvat proiectului finanţat şi sezonalităţii (conform graficului specificat in contractele de credit). factoringul). termenul creditului. De regulă se eliberează pentru activitatea curentă (majorarea mijloacelor circulante.). condiţiile prevăzute de contracte. cardurile bancare de credit. electricitate. Rata dobînzii: Fixă şi flotantă (se stabileşte în dependenţă de conjunctura curentă a pieţei financiare.

Condiţii generale de beneficiere sunt: Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare (IDA) susţinerea restructurării şi comercializării sectoarelor (privat. oferite de către Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD).2. aflate pe teritoriul proiectului Scopul 48 . SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% 3. SUA Perioada de graţie pînă la 12 luni Contribuţia proprie 30% Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială „Victoriabank” SA oferă posibilitate clienţilor săi să beneficieze de programe speciale pentru creditarea micului business. linia creditară oferită de către Corporaţia Financiară Internaţională (IFC): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 7 ani Suma creditului pînă la 500 mii dol. linia creditară oferită de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD): Scopul Finanţarea programelor investiţionale şi a capitalului circulant a întreprinderilor private Termenul pînă la 60 luni Suma creditului pînă la 500 mii dol. agricol şi rural) acordînd o atenţie specială susţinerii grupului de fermieri ce se ocupă de prelucrarea şi comercializarea produselor agricole. susţinerea antreprenorilor rurali Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (FIDA) finanţarea rurală şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu profil agricol.

linia de credit este divizată în sub-componente: a) sub-componenta A (Linia de Credit Comercial) Suma: nu va depăşi echivalentul a USD 30 000; Beneficiari eligibili: Gospodăriile de fermier şi familiale; societăţi de producere, prelucrare, comercializare agricolă sau de prestare a serviciilor agricole, care operează în orice formă de organizare juridică; b) sub-componenta B (Linia Specială pentru organizaţiile fără istoria creditară) care include în sine asistenţa tehnică gratis)

30 000 USD – pentru întreprinderile mici şi mijlocii (cu orice formă juridică) 100 000 USD – pentru cooperative de producere şi asociaţii de gospodării ţărăneşti Beneficiari eligibili: întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol; număr de angajaţi – nu mai mare de 50; volum anual al vînzărilor nete – pînă la 10 mln. MDL; Destinaţia: reînnoirea / plantarea viilor şi livezilor; prelucrarea materiei prime agricole; acordarea serviciilor mecanizate agricole; producerea seminţelor şi a răsadului; centre de colectare şi servicii de depozitare; magazine agricole şi centre în baza CNFA; alte tipuri

Linia de credit

Suma: echivalentul sumei USD 30000; Beneficiari eligibili: orice persoană juridică (compusă nu mai puţin decît de 3 membri), care activează în sectorul rural, şi solicită împrumutul în cauză pentru prima dată; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25% ; c) întreprinderi individuale pentru fermieri privaţi suma nu va fi mai mare de USD 5 000; Condiţii: necesitatea investirii (pe parcurs a primii 2 ani) în mijloace fixe – cel puţin 75% din totalul valorii împrumutului şi în capital circulant- pînă la 25%

Contribuţia beneficiarului Zona proiectului Valuta

nu mai puţin de 20% din costul proiectului teritoriul republicii în afara municipiilor Chişinău şi Bălţi lei moldoveneşti sub-creditele: 15 ani cu perioada de graţie pînă la 3 ani (ultima data de extragere din sursele IDA– 30.06.2005) pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: max 18.2 % anual max 9 % anual în USD: procurarea sau arenda pămîntului, a casei de locuit sau amenajarea acesteia, refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea pesticidelor asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

nu mai puţin de 10% din costul proiectului teritoriu raioanelor Bălţi, Cahul, Chişinău, Orhei, Ungheni, Edinet, Lapuşna, Soroca, Taraclia, Tighina lei moldoveneşti – pentru piaţa internă; dolari SUA – pentru achitarea cu nerezidenţii termen mediu: pînă la 5 ani cu perioada de graţie pînă la 2 ani; activităţi în viticultură – pînă la 15 ani cu perioada de graţie pînă la 5 ani pînă la 01.05.2005 rata dobînzii va constitui: în MDL: 16.2 % anual 8.5 % anual în USD: refinanţarea oricărei datorii existente, procurarea tehnicii vechi, cu excepţia existenţei rezoluţiei expertul independent asigurarea corespunderii proiectului cu toate legile şi standardele ecologice a Republicii Moldova şi Regulamentul Ecologic Intern

Termen

Dobînda Restricţii

Standardele ecologice

49

Principii de evaluare şi acceptare a gajului: În calitate de gaj sunt acceptate: imobilul; bunurile mobile (mărfuri la depozit sau în circulaţie, utilaj, transport, ş.a.); hîrtii de valoare; mijloacele băneşti; altă avere sau drepturi patrimoniale (inclusiv, datoria debitoare); obligaţiuni sub altă formă, determinate de Bancă în fiecare caz aparte. Ca asigurare suplimentară, pot fi examinate scrisori de garanţie ale terţelor persoane ce dispun de mijloace (sau de surse stabile de mijloace), suficiente pentru îndeplinirea obligaţiunilor conform contractului de credit. Evaluarea gajului este realizată de către experţii împuterniciţi ai băncii, luîndu-se în consideraţie: preţul de gaj al bunurilor şi a drepturilor patrimoniale gajate. Întru asigurarea rambursării creditului, valoarea gajului trebuie sa acopere suma creditului, dobînzii, penalităţii şi a cheltuielilor neprevăzute ale băncii, legate de încasarea datoriei din contul gajului; lichiditatea (posibilitatea transformării rapide a gajului în mijloace băneşti), care se atinge prin micşorarea preţului bunurilor gajate şi prin alegerea obiectelor competitive care se bucură de o cerere stabilă pe piaţă; corespunderea criteriilor de calitate pe întreg termen de creditare; posibilităţile de păstrare a obiectului gajului şi accesul Băncii pentru verificare şi încasare. Cheltuielile legate de procedura respectivă (inclusiv, autentificarea sau înregistrarea notarială a gajului) sunt suportate, de regulă, de către debitor. Date de contact: Oficiul central: str. 31 August 1989, 141, Chişinău, MD 2004 Telefon: (373 22) 57-61-00, 23-30-65 E-mail: office@victoriabank.md; web: www.victoriabank.md Reţeaua de filiale: Denumire Adresa juridică Filiale Filiala Nr.1 Filiala Nr.2 Filiala Nr.4 Filiala Nr.5 Filiala Nr.6 Filiala Nr.7 Filiala Nr.8 Filiala Nr.9 Filiala Nr.10 Filiala Nr.11 Filiala Nr.12 Bălti, str. Puşkin, 18 Floreşti, str. Şefan cel Mare, 63 Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 92 Căuşeni, str. Păcii, 31 Soroca, str. Independenţei 77 Orhei, str. Piatra Neamţ, 2/1 Chişinau, str. Decebal, 99 Cahul, str. Mateevici, 11a Ungheni, str. Naţională, 26 Chisinau, bd. Ştefan cel Mare, 77 Chisinau, bd. Moscovei, 16 (373 231) 6-10-20 (373 250) 2-16-50 (373 264) 2-39-52 (373 243) 2-45-89 (373 230) 2-40-06 (373 235) 2-37-95 (373 22) 53-05-11 (373 299) 2-35-41 (373 236) 2-30-92 (373 22) 22-64-41, 22-59-25 (373 22) 43-48-29, 43-48-28 Pislariuc Raisa Liholetov Lidia Marcuta Vasile Gorban Ludmila Comarschi Olga Savin Valeriu Bartcovschi Maria Sisianu Ghenadie Marcuta Vasile Tcaci Ecaterina Sirghi Mihail Telefon de contact Director

Reprezentanţe Reprezentanţa Drochia Drochia, şos. Sorocii, 14 (373 252) 2-37-59 Chisca Svetlana

Reprezentanţe Chişinău Reprezentanţa Nr.1"East-AutoLada" Reprezentanţa Nr. 2 "Taskent" Reprezentanţa Nr. 3 "Grand Hall" Reprezentanţa Nr. 4 "Moldcell" Reprezentanţa Nr. 5 "Sun City" Chisinau, str.Cucorilor 14 bd. Moscovei, 3 bd. Negruzzi, 2a str. Tighina 55 str. Puskin, 32 (373 22) 45-03-30 (373 22) 43-90-96 (373 22) 27-63-25 (373 22) 20-60-40 (373 22) 21-11-18 Sirghi Mihail Sirghi Mihail Bartcovschi Maria Tcaci Ecaterina Tcaci Ecaterina

50

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Sucursala CHIŞINĂU mun. Chişinău, str. Tricolorului, 32 Republica Moldova, MD – 2012
Tel. : /373 22/ 220549; Fax : /373 22/ 223509 Telex: 163213 CONT MD, SWIFT:RNCBMD2X E-mail: office@bcr.md; http://www.bcr.md

Date generale: Banca Comercială Română Chişinău şi-a început activitatea în Republica Moldova ca banca universală la data de 22 octombrie 1998, fiind prima unitate înfiinţata de Banca Comercială Română dincolo de graniţele României. Obiectivele majore ale băncii privesc consolidarea pe piaţă, performantizarea activităţii, creşterea profitabilităţii şi a productivităţii, precum şi gestionarea eficientă a riscurilor bancare. Preşedintele băncii este Domnul Dan Stelian MOCANU (telefon anticameră: (+373 22) 22-05-49, fax 223509). Avantajele creditării la Banca Comercială Română Chişinău: Avantajul principal în creditare la Banca Comercială Română (sucursala Chişinău) constituie dobînzile atractive, competitive pe piaţa financiară din Republica Moldova. Setul de documente necesare pentru perfectarea creditului: Lista-standard a documentelor necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului este plasată în anexa 1 a ghidului. Tipuri de credite acordate (destinaţia creditelor): utilizări din deschideri de credite permanente (linii de credite)(în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor temporare (în lei şi valută); credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor sezoniere (în lei); credite pentru prefinanţarea exporturilor (în lei şi valută); credite pe documente de plată aflate în curs de încasare (în lei); credite pe ordine de plată (în lei); credite pentru facilităţi de cont (în lei); credite pe descoperit de cont (overdraft) (în lei); credite pentru echipament (investiţii) în completarea surselor proprii (în lei şi valută); credite pentru activitatea de leasing (în lei şi valută). Principii de evaluare şi acceptare a gajului: existenţa depozitului bancar în valoare de 100% ; existenţa scriscrisori de garanţie maximum 100%; ipoteca maximum 80%; cesiunea de creanţă maximum 75%; garanţii reale mobiliare din care: cu deposedare (70%) şi fără deposedare (60%); fidejusiunea; riscul financiar de neplată. Liniile de creditare: Liniile de credite (în lei şi valută) se pot acorda pentru creditarea activităţii curente de aprovizionare, producţie, desfacere, prestări servicii, proiecte, contracte care, prin natura lor, se desfăşoară şi se evidenţiază distinct.

51

Pot beneficia de linii de credite în cauză agenţii economici care îndeplinesc următoarele condiţii: sunt clienţi permanenţi ai băncii şi efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în lei şi valută prin bancă; plăţile şi încasările au un caracter de permanenţă; au o situaţie financiara corespunzătoare şi cu o evoluţie favorabilă a indicatorilor de bonitate; înregistrează un standing financiar corespunzător şi au un serviciul bun al datoriei; planul propus este viabil. Este de menţionat că, liniile de credite se pot acorda pe termen de 180 de zile sau de 365 de zile. Ele pot fi prelungite la cererea clientelor, în anumite condiţii, pe noi perioade de creditare, cu respectarea tuturor condiţiilor Băncii. Rambursarea resurselor financiare din cadrul liniilor creditare se efectuează în rate lunare, în ultima zi lucrătoare a acesteia. Programe speciale pentru creditarea micului business: Banca Comercială Română Chişinău examinează posibilitatea de elaborare a unor programe speciale în vederea susţinerii micului business. Date de contact: Oficiul central: str. Tricolorului 32, or. Chişinău, MD 2012 Telefon de contact: (+373 22) 22-16-03; pagina web: www.bcr.md

52

A. Împrumuturi investiţionale pe termen lung fermierilor privaţi şi antreprenorilor rurali destinaţia împrumuturilor: investiţii în activităţi de producere. să fie realizabile din punct de vedere tehnic. Corporaţia este specializată în creditarea întreprinderilor mici şi mijlocii din zona rurală. în baza fluxului de numerar estimat sa demonstreze capacitatea beneficiarului de a rambursa împrumutul în conformitate cu condiţiile de rambursare prevăzute. Misiunea CFR este de a acorda servicii financiare fermierilor şi antreprenorilor la condiţii favorabile şi. Beneficiarii eligibili: deţinători de patentă gospodării Ţărăneşti întreprinderi individuale cooperative de întreprinzători Condiţiile de obţinere a împrumuturilor: Solicitanţii de împrumuturi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie considerate viabile din punct de vedere economic şi financiar. prelucrare sau prestare servicii în sectorul rural. Nu se finanţează următoarele activităţi: refinanţarea datoriilor vechi. Socieţăţi pe Acţiuni. care întruneşte astăzi 312 Asociaţii de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor în calitate de acţionari ai săi. în felul acesta. să fie desfăşurate după un plan de afaceri acceptabil şi conform unor estimări financiare realiste. este de menţionat că. activităţi de colectare şi comerţ. investiţii în construcţia caselor de locuit. Ştefan cel Mare 180 . prestarea diferitor servicii.3 – 23 % procurarea sau arendarea pământului. activităţi de prelucrare agricolă şi industrială. or. perioada de graţie max.a. rata dobînzii: 14. Chişinău. procurarea pesticidelor. MD 2004 Date generale: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) a fost creată în 1997 şi este o instituie financiara ne-bancara cu statut de instituţie de microfinanţare. 53 . AEÎC. îndeosebi întreprinderilor nou create şi care nu au istorie de creditare. Totodată. bd. SRL. majorarea capitalului circulant. de a contribui la dezvoltarea rurală în corespundere cu Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS). activităţi de producere agricolă şi ne-agricolă. Activitatea de bază şi principalul scop de activitate a CFR constituie creditarea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi întreprinderilor şi antreprenorilor rurali la direct. Produsele creditare: În anul 2005 Corporaţia propune clienţilor următoarele produse de creditare: 1.: 60 luni. ş. Activităţile finanţate de CFR: investiţii în mijloace de producţie. termenul maxim: 15 ani. suportul AEÎC în re-creditarea membrilor săi.CORPORAŢIA DE FINANŢARE RURALĂ S.

Împrumuturi pe termen scurt pentru majorarea capitalului circulant destinaţia împrumuturilor: majorarea capitalului circulant. soldul minim admis: 30% din suma iniţială a liniei de credit. contribuţia proprie: min. Linii de împrumut pentru majorarea capitalului circulant beneficiari eligibili clienţi cu istorie de creditare la Corporaţie. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie. 25 decembrie dobânda acumulată până la 25 decembrie inclusiv. cu excepţia perioadei de rambursare conform graficului. perioada de graţie: max. - 54 . Împrumuturi pe termen scurt pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. rata dobînzii: 21 – 23 % . gaj: 100-130% de la suma împrumutului. şi la scadenţă.5%. achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. 5. rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. şi la scadenţă. sau achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. sau - gaj: 100-130% de la suma împrumutului contribuţia proprie: min. gaj: 130% de la suma împrumutului. rambursarea împrumutului: în tranşe negociabile. rata dobînzii: 21 – 23 %. rambursarea împrumutului : lunar trimestrial /semianual. la 25 decembrie dobînda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. termenul: 12-36 luni. împrumutul maxim acordat unei AEÎC: nu va depăşi 3 500 000 lei. 12 luni. soldul minim: min 20% la orice dată din suma iniţială a liniei. iar pentru trimestrul 4. rata dobânzii: 18. plata dobânzii: la 10 octombrie dobânda acumulată până la 30 septembrie inclusiv. 20% total necesar de capital circulant. rata dobânzii: 18. Linii de credit pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. tragerea tranşelor: nu mai devreme de 1 lună de la ultima rambursare. preaviz: 10 zile lucrătoare (nu vor fi trageri în perioada de rambursare conform graficului).- rambursarea împrumutului: lunar trimestrial / semianual. contribuţia proprie: min. 4. rambursarea împrumutului: la scadenţă. 10% din valoarea investiţiei. termenul maxim: 24 luni. termenul: 12-36 luni. achitarea dobînzii: lunar sau trimestrial. rata dobînzii: 18. 2. rambursarea împrumutului: lunar sau trimestrial /semianual. cel puţin anual.5. pînă la data de 10 a lunii următoare.5%. termenul maxim: 36 luni. termenul: 2-18 luni. 6. Împrumuturi pe termen mediu pentru AEÎC destinaţia împrumuturilor: creditarea membrilor pentru activităţi generatoare de venituri. 4. 25 decembrie dobânda acumulată pînă la 25 decembrie inclusiv. 20% total necesar de capital circulant. şi la scadenţă . plata dobînzii: trimestrial. inclusiv. destinaţia împrumuturilor majorarea capitalului circulant.

10% total necesar de capital circulant Linia Specială RISP (Banca Mondială) întreprinderi noi fără istorie de creditare investiţii 420 000 lei 15 ani max. Se accepta afaceri care nu au mai avut împrumuturi. 36 luni 16. 808 tel 295437.md Filiale: Edineţ. Beneficiarii eligibili pentru aceste împrumuturi sunt întreprinderi private de orice tip sau întreprinzători ce desfăşoară activităţi economice în spaţiul rural. Zona de activitate: regiunea Centru a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău. Zona de activitate: regiunea Bălţi-Ungheni Sediul central: Chisinău. str. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. tel 246 23320 Silvia Dogotari. tel 209988 Cooperare şi Credit în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP. tel 230 30314 Sergiu Guţu Alianţa pentru Cooperare în Agricultură Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP.000 lei 15 ani max. str. Ştefan cel Mare 162.microfinance.2% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100-130% de la suma împrumutului min. Ştefan cel Mare 180.Liniile de creditare: Linia Specială RISP (Banca Mondială) Beneficiari eligibili antreprenori persoane fizice (ÎI. GŢ. Independenţei 88.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 100% de la suma împrumutului min. bir 1603. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. noi 180 000 lei 15 ani max. bir 1010.246526 www. tel 210089 55 . Soroca str. 36 luni 14. Zona de activitate: întreg teritoriul Republicii Moldova Sediul central: Chişinău. deţinători de patentă) investiţii 70 000 lei 15 ani max. str. 10% total necesar de capital circulant Linia Generală RISP (Banca Mondială) întreprinderi rurale (în afara oraşelor Chişinău şi Bălţi) investiţii 700. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. precum şi întreprinderile nou-formate.4% lunar sau trimestrial /semianual lunar sau trimestrial 130% de la suma împrumutului min. Aleco Russo 12. 10% total necesar de capital circulant Destinaţia împrumuturilor Împrumutul maxim Termenul maxim Perioada de graţie Rata dobînzii Rambursarea împrumutului Plata dobînzii Gaj Contribuţia proprie Majoritatea acestor produse de creditare sunt oferite din linia de credite a Proiectului de Investiţii şi Servicii Rurale. 36 luni 14. bir 807. 20% total necesar de capital circulant Linia de Credit pentru întreprinderile rurale (FIDA) întreprinderi mici rurale (în afara oraşului Chişinău) investiţii în mijloace de producţie agricole.3 – 17.3 – 17. Ştefan cel Mare 180. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. afaceri cu istorie de creditare. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare.3 – 17. Partenerii Corporaţiei de Finanţare Rurală: Locali Centrul pentru Dezvoltarea Rurală Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP şi alte proiecte. 36 luni 14. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. str.

bir 513. Ştefan cel Mare. asistenţă la solicitarea împrumuturilor de la instituţii financiare. Tel: 577930 Bizpro-Moldova. Acordă asistenţă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor. 29-53-09 e-mail: office@microfinance. Chişinău. MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 29-53-05. Mihalcea Hincu.md. Tel: 582045. str. mun. Tel: 210056 USAID şi proiectele sale implementate CNFA. Bulgară 33/1.microfinance. prin compania de consultanţă Scanagri. Ştefan cel Mare. Ştefan cel Mare 162. bir 411. Republicii. Zona de activitate: zona Sud a Republicii Moldova Sediul central: Chisinău. 14. Cosmonauţilor 9. 906. V. 582047 SIDA. Proiectul Finanţare Rurală şi Dezvoltarea Întreprinderilor Mici Chisinău. et. Chişinău. 180. prin compania de consultanţă Landell Mills Ltd. 60 Telefon/fax: (+373 231) 21381 Lilia Vrabie Soroca str. Mahu. 137 Telefon/fax: (+373 235) 32131 Roman Juncu Hincesti str. 4a Telefon/fax: (+373 242) 22148 Eufrosinia Beril Edineţ str. bir. str. Chişinău. Tel: 221144. str. 88 Telefon/fax: ( +373 246) 23320 Corneliu Sitari Orhei str. 31 August 1989 98. M. Chişinău. bir 544.bir 544.MEGA Agenţie de dezvoltare în cadrul proiectului RISP.str. Reprezentată de AIPFRDIM. 202. Tel: 222465 DFID. Reprezentată de UCIPA BM (proiectul RISP) Chişinău. et 4. Bd. Eminescu. tel 220958 Străini Banca Mondială. 148 a Telefon/fax: (+373 269) 25867 Valentina Gak Cahul bd.str. 222467 FIDA. 8. 29-53-06. Cosmonauţilor 9. 19 Telefon/fax: (+373 244) 20088 Alexandru Draganel Ştefan Vodă str. Renaşterii 22/1. Aleco Russo 12 Telefon/fax: ( +373 230) 30314 Liviu Avricenco Călăraşi str. Ştefan cel Mare. Tel: 23498 Datele de contact: Oficiul central: bd. Independenţei. 29-53-07. 31 August.md Centre regionale: Bălţi str. str. 9/2 Telefon/fax: (+373 299) 23967 Ion Neagu 56 . www. Chişinău. bir.

În anul 2004 împrumuturile acordate prin intermediul asociaţiilor au constituit cca 250 mil. a presta servicii de consultanţă necesare şi cerute de AEÎC membri şi asistenţa acestora în procesul de stabilire ca instituţii financiare durabile. MD-2004 Datele generale privind FNAEÎC: Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova a fost fondata la 22 decembrie 1998. Asociaţia are ca scop sprijinirea activităţii de întreprinzător şi a altor activităţi legale ale membrilor ei. care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. Ştefan cel Mare 180. asociaţiile membre au acces la diferite programe de instruire. care sunt repartizate pe teritoriul Republicii Moldova. lei. la iniţiativa a 46 AEÎC din cele existente la acel moment. când au fost pe larg răspândite aşa forme de cooperare financiară ca tovărăşiile de credit şi păstrare şi băncile ţărăneşti care aveau ca scop păstrarea economiilor membrilor săi şi acordarea împrumuturilor acestora. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri. Calitatea de membru al Federaţiei este benevolă. 57 . Restabilirea ideii organizaţiilor de microfinanţare la sate a început practic cu reconstruirea reţelei de la zero. Astăzi ea întruneşte 435 de AEÎC cu un număr total de peste 68. dacă este obţinut. Avantajele calităţii de membru la Federaţie: Prin intermediul Federaţiei Naţionale. decizia de a deveni membri la Federaţie este luata la Adunarea Generala a membrilor AEÎC. Misiunea: În cadrul sistemului de microfinanţare. Federaţia a înfiinţat 9 centre regionale. prin care prestează continuu servicii de consultanţă şi instruire conducerii AEÎC şi membrilor acestora. în cadrul unei iniţiative a Băncii Mondiale şi a Guvernului Republicii Moldova. demarat la sfârşitul anului 1996 cu un studiu de fezabilitate şi activităţi pilot de creare şi creditare a 11 AEÎC. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. de asemenea Federaţia Naţională publică trimestrial un buletin informativ. Actualmente. Federaţia are misiunea de a proteja şi reprezenta interesele membrilor săi. Datele generale privind AEÎC: Istoria funcţionării AEÎC pe teritoriul Moldovei îşi trage rădăcinile din secolul 19.Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova Bd. care conţine informaţii referitor la cele mai recente evenimente ce sau desfăşurat în interiorul reţelei şi dă răspuns la cele mai frecvente întrebări adresate de către asociaţii. Actualmente reţeaua de asociaţii de economii şi împrumut se constituie din 535 asociaţii. care activează preponderent în mediul rural.000 membri. numite Proiectul de Finanţare Rurală.or. Asociaţiile de economii şi împrumut sunt sursa cea mai importantă de creditare a fermierilor şi antreprenorilor privaţi din mediul rural. Asociaţia de economii şi împrumut a cetăţenilor este o organizaţie necomercială cu statut juridic special. Chişinău. Pentru materializarea acestor obiective şi îmbunătăţirea activităţii curente a sistemului de microfinanţare.

Persoana se consideră membru al asociaţiei de la data adoptării de către adunarea generală a membrilor ei a hotărârii privind primirea sa. Regulamentul Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. care vor include şi ridicarea acestor limitări. prevăzute de statutul asociaţiei. 102-103) articolul 532. sunt cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizi. 77-g din 10 septembrie 2004. Cererea de primire în asociaţie se depune la consiliul asociaţiei. au aceleaşi profesii. Standardul Naţional de Contabilitate 63 "Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare" şi Comentariilor cu privire la aplicarea lui. o AEÎC poate fi creată de cel puţin 10 membri prin desfăşurarea adunării constitutive şi prin înregistrarea ei de stat. 2. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial.Cadrul legal: Unul dintre cele mai importante momente în dezvoltarea reţelei de AEÎC a servit aprobarea Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut a cetăţenilor. Cererea de primire în asociaţie trebuie să fie individuală şi să conţină: date care să confirme respectarea cerinţelor de mai sus. Legea nr. aprobat prin Ordinul Camerei de Licenţiere nr. Cota minimă depusă trebuie să fie egală cu cel puţin 5 salarii minime în vigoare la data depunerii ei. 5. 89 din 28 octombrie 2002. au depus efectiv cotele în capitalul propriu al asociaţiei în termenul stabilit de legea AEÎC. în dependenţă de mărimea şi potenţialul economic al satului. Produsele oferite: 58 . prin hotărâre a instanţei de judecata. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova Nr. 2001. Activitatea AEÎC este astăzi limitată la hotarele unei localităţi sau primării. Crearea AEÎC şi Membrii săi: Conform Legii cu privire la asociaţiile de economii şi împrumut. obligaţia de a depune cota în capitalul propriu al asociaţiei. au împlinit 18 ani. vechimea asociaţiei. Nu pot desfăşura o anumită activitate şi nici deţine anumite funcţii în asociaţie persoanele cărora. 719 din 28 iunie 2004. nr. Persoana primită în asociaţie este obligată să depună. Normele de Prudenţă Financiară a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. şi alţi factori. 4. 6. adunarea constitutivă a asociaţiei se ţine pe principii benevole de către persoane fizice. care o examinează în termen de 30 de zile şi o prezintă spre soluţionare adunării generale a membrilor asociaţiei. Actualmente cadrul normativ al activităţii financiare a AEÎC se compune din: 1. 719 din 28 iunie 2004. ceea ce pe de o parte protejează AEÎC de riscuri legate de lipsa de informaţie despre membrii-clienţi. 3. cota în bani în capitalul propriu al asociaţiei în modul stabilit de statutul acesteia. Mărimea unei asociaţii astăzi variază de la 20-30 membri în asociaţiile nou-create şi peste 900 persoane în asociaţiile cu 5-6 ani de activitate. Membri ai asociaţiei pot deveni persoanele fizice cu capacitate deplina de exerciţiu care: domiciliază în satul (comuna) sau oraşul (municipiul) pe al căror teritoriu activează asociaţia. li se interzice activitatea sau funcţiile respective. iar pe de altă parte reţine creşterea şi dezvoltarea cantitativă şi calitativă a AEÎC care au potenţialul de gestionare a riscurilor. lucrează în domenii profesionale conexe ori au alte interese comune. competenţa conducerii. Membrul care nu a depus în termenul stabilit cota în capitalul propriu al asociaţiei este considerat exclus din ea. Această problemă este pusă în discuţie în prezent în interiorul sistemului de AEÎC şi este posibil ca în viitorul apropiat sa fie operate unele modificări la legislaţia ce reglementează funcţionarea AEÎC. Codul fiscal nr. Regulamentul cu privire la Licenţierea activităţii AEÎC. în termen de 15 zile de la data hotărârii privind primirea sa. astfel punându-se baza creării cadrul legal necesar existenţei acesteia. 1505-XII din 18 aprilie 1998 privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor.

Depunerile de economii sunt mijloace băneşti depuse în asociaţie de către membrul ei în baza contractului. cu durata de rambursare mai mare de 3 ani pentru realizarea următoarelor scopuri: achiziţionarea de maşini. persoana înaintează cererea de împrumut. a căror durată de rambursare nu poate depăşi 12 luni. alta decât depunerea de economii. cheltuieli privind achiziţionarea. modul şi termenele de achitare a dobânzii la ea. 3. Rata medie anuală a dobânzii la depunerile de economii variază între 17-19 % anual. Cel mai des întâlnit produs de economii oferit de către asociaţii membrilor săi sunt depunerile la termen ce reprezintă sume băneşti ale membrilor asociaţiei care. Depunerile se consemnează în contul de economii personale al membrului deponent al asociaţiei. pentru efectuarea lucrărilor de montaj şi instalare a acestora. Un alt produs oferit de către AEÎC sunt împrumuturile acordate persoanelor fizice care au devenit membri ai asociaţiei în conformitate cu articolul 15. 59 . prelucrarea şi desfacerea produselor destinate peţii. mijloace de transport etc. instalaţii. a depus în asociaţie mijloace băneşti numite depuneri pentru garantarea împrumutului în scopul garantării acestuia. întreţinerea şi modernizarea plantaţiilor multianuale (vii. sunt prezentate asociaţiei garanţii reale şi personale. răspunderea pentru nerambursarea la scadenţă a depunerii şi a dobânzii la ea precum şi clauza confidenţialităţii.). împrumutatul face dovadă existenţa capacităţii de rambursare a sumei solicitate la scadenţă. capitolul III al Legii Republicii Moldova privind AEÎC. respectă prevederile legii în cauză şi îndeplinesc următoarele condiţii: solicitantul este amplasat în câmpul muncii profesionale sau desfăşoară o activitate de antreprenoriat liber în conformitate cu legislaţia în vigoare. AEÎC poate acorda: 1. Împrumuturi pe termen scurt. băncile comerciale. cât şi a plăţii dobânzii aferente. în mărimea stabilită de asociaţie (ce variază în dependenţă de asociaţie între 6% şi 10%) şi se rambursează la cererea în scris a membrului. termenul de rambursare a depunerii. cu durata de rambursare între 1-3 ani destinate pentru: creşterea bovinelor pentru carne. depozitarea. factor important pentru protejarea intereselor membrilor depunători. cu sau fără dobândă şi care urmează să fie rambursate în termen sau la cerere. În dependenţă de scopurile pentru care sunt solicitate. mobilizând mijloacele temporar disponibile ale membrilor – căi importante de constituire a resurselor de acordare a împrumuturilor. agregate. împrumutul este solicitat pentru realizarea unor afaceri cuprinse în obiectul de activitate legală a împrumutatului. în temeiul unui contract. suma şi data depunerii. Inclusiv. partenerii de afaceri împrumutatul şi-a respectat toate obligaţiile asumate. achiziţionarea de animale şi păsări tinere pentru reproducţie. utilaje. în această categorie sunt incluse împrumuturile destinate pentru activitatea curentă şi constituirea fondurilor circulante: aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare realizării procesului de producţie. 2. înfiinţarea.Conform articolului 28 al Legii cu privire la AEÎC. Acceptarea în calitate de depuneri a economiilor personale ale membrilor asociaţiei se face în temeiul unui contract de depunere încheiat în scris. sunt puse la dispoziţia AEÎC pentru o perioadă determinată în schimbul unei dobânzi. livezi. asociaţia este în drept să accepte ca depuneri la vedere şi/sau la termen economiile personale ale membrilor săi cu sau fără dobândă. cheltuieli pentru executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. realizarea de noi capacităţi şi tehnologii ale producţiei agricole. numai după rambursarea integrală a împrumutului sau şi plăţii dobânzii aferente împrumutatul e cunoscut ca o persoană responsabilă şi se bucură de o bună reputaţie în societate. etc. Împrumuturi pe termen mediu. în relaţiile anterioare cu asociaţia. Conţinutul contractului de depunere a economiilor include denumirea părţilor. modernizarea capacităţilor şi tehnologiilor de producţie existente în scopul creşterii productivităţii muncii. prestarea serviciilor. Împrumuturi investiţionale – pe termen lung. rata dobânzii la depunere. cheltuieli pentru producţia anului următor. dacă este cazul.

180 of. Republicii. (22) 296284 Bălţi MD – 3100 Str. 62 Tel.3001 str. iar suma totală a împrumuturilor acordate membrilor consiliului. 6 Tel. 4 Tel. 27 August. (269) 21620 Edineţ MD – 4601 Str. MD-2004 Bd. (239) 23967 Orhei MD .88 Tel. (22) 295914. în ansamblu. Vasile Mahu. inclusiv grupurilor de persoane acţionând în comun nu trebuie să depăşească 25% din portofoliul de împrumuturi. Mihai Eminescu. (254) 23638 Soroca MD . Ştefan cel Mare.10000). 1008 Tel. contabilului şef (contabilului) şi membrilor comisiei de cenzori. (235) 22893 Rezina MD . Ştefan cel Mare.Independenţei. 137 Tel. În dependenţă de nivelul de dezvoltare a asociaţiei. la încheierea contractelor de împrumut asociaţia îşi constituie unele garanţii. Suma maximă a împrumuturilor acordate de către asociaţii variază în dependenţă de volumul portofoliului de împrumut şi de capitalul propriu al asociaţiei şi se acordă în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiară. directorului executiv. Pentru a evita sau diminua riscul de nerambursare a împrumuturilor şi de neplată a dobânzii aferente. (243) 22002 Hânceşti MD. Alecu Russo. astfel contractele de împrumut conţin rubrica referitoare la gaj în care se indică bunul gajat de către beneficiar. 60 Tel. Chişinăului. Date de contact (centrele regionale ale Federaţiei Naţionale a AEÎC): Oficiul central Chişinău.5401 str. de spectrul împrumuturilor acordate şi riscul legat de acestea asociaţia poate cere autentificarea notarială a contractelor ce depăşesc o anumită sumă (aceasta variază la diferite asociaţii între 8000 . iar suma celor mai mari 10 împrumuturi acordate membrilor. (231) 62967 Cahul MD – 3901 Str. (230) 30083 Căuşeni MD – 4301 Str. (246) 25833 60 . Astfel mărimea împrumutului acordat unui membru al asociaţiei nu poate depăşi 5% din portofoliul de împrumuturi. 10 Tel. nu trebuie să depăşească mărimea dublă a capitalului propriu al asociaţiei. 17 Tel.Rata medie anuală a dobânzii la împrumuturile acordate membrilor asociaţiilor variază între 22-27 % anual.3501 str.3401 Str.

respectiv. este de menţionat că pe parcursul activităţii sale compania a simplificat produsele sale creditare lărgind. la momentul actual. Pe parcursul ultimilor ani. compania îşi rezervă dreptul de a efectua modificări) Denumirea produsului Suma 100 . Totodată. astfel. calitatea portofoliului este foarte bună. furnizată.bunuri mobile (stocuri da mărfuri. este o companie financiară orientată spre dezvoltare. avînd un portofoliu de 5700 credite la sfîrşitul anului 2004.1. fiind în al cincilea an de activitate. baza de clienţi ai companiei a crescut mai mult de două ori.23% anual USD / EURO 26-28% anual MDL pînă la 3 zile 100% gaj: . PRODUSELE PROCREDIT pentru creditarea întreprinderilor din comerţ. agricultură (informaţia la 11. Concomitent.fidejusiune ProVIP 10.fidejusiune * Creditele se acordă în USD. aria potenţialilor beneficiari. în pofida reducerii permanente a cerinţelor formale faţă de clienţi.bunuri mobile . necesare a fi prezentate. întrucît aceste afaceri creează majoritatea locurilor de muncă şi contribuie substanţial la dezvoltarea economiei. EURO şi MDL 61 .pînă la 18 luni (Agropînă la 12 luni) Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni 14 . utilaj. de către clienţi în momentul solicitării unui credit. este pus accentul pe acordarea împrumuturilor întreprinderilor micro.2005. care combină reţeaua largă de reprezentanţe cu produse creditare accesibile. fapt care permite reducerea costului tranzacţiilor pentru mulţi dintre clienţii companiei.imobil .001 . transport auto) . Totodată.000 – 15.21% anual pînă la 7 zile 100% gaj: .000 USD* Termenul creditării Pentru capital circulant .001 . aceste rezultate datorîndu-se în mare măsură strategiei de afaceri a companiei. sunt deschise 16 reprezentanţe. experienţa favorabilă a companiei în segmentul dat al pieţei de credite a permis reducerea numărului de documente şi volumul informaţiei.A.02. „ProCredit” a devenit instituţia lider în Moldova în domeniul microfinanţării. În acelaşi timp.3. ceea ce este rezultatul abordării sociale responsabile a companiei. servicii.000 MDL Pentru capital circulant .pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 36 luni (18 luni în MDL) 20 . producere.000 USD* 23% anual USD / EURO 28% anual MDL 1 fidejusor sau 50% gaj al bunurilor mobile 3. Prin prestarea serviciilor de creditare.000 USD/EURO – 100. Astfel.pînă la 12 luni Pentru mijloace fixe pînă la 24 luni (18 luni în MDL) Rata dobînzii 23% anual USD / EURO 28% anual MDL Termenul de luare a deciziei Gajul creditului Fără gaj şi fidejusori în decurs de 1 zi ProExpress 1.000 USD (Agro 10.“ProCredit” S.000* ProRapid pînă la 100.10. concentrată strict pe capacitatea de plată a clientului la momentul luării deciziei de acordare a creditului. mici şi mijlocii.000 USD/ EURO) Pentru capital circulant .

(243) 2 19 00. M.md EDINEŢ Veaceslav LUCHIANENCO Expert superior de credite Str. (22) 47 06 66. (22) 49 98 12. Kogălniceanu 20 Tel. Fax (246) 2 25 40 edinet@procredit.md FLOREŞTI Viorel PALADII Expert de credite Str. Mircea cel Bătrîn. Pobeda. Fax (22) 47 30 09 riscani@procredit.md CHIŞINĂU (filiala CIOCANA) Sergiu MOCAN Expert superior de credite Bd. 1.md STRĂŞENI Valentin GODEA Expert de credite Str. Vasile Lupu 34 Tel. 3 Tel. Fax (250) 2 58 96 hincesti@procredit.md SOROCA Igor CAZAC Expert superior de credite Str. (235) 2 26 82. (236) 2 22 95. 7 Tel.md CAHUL Diana CIOBOTARI Expert superior Prospectul Republicii 12 Tel. 9A Tel.md 62 . Independenţei. Chişinăului.md HÎNCEŞTI Pavel TONU Expert de credite Str. (269) 2 58 97. 96 Tel. Fax (22) 31 01 15 ciocana@procredit. (250) 2 60 92./Fax (237) 2 25 15 staseni@procredit. (246) 2 49 00. Fax (250) 2 60 93 floresti@procredit. (298) 2 72 36. 75 Tel. 6 Tel. 31 August. (230) 3 01 75. 34/4 Tel./Fax (231) 6 29 75./Fax (299) 2 44 23 cahul@procredit.md web: www. (252) 2 05 95.Date de contact: CHIŞINĂU (oficiul central) Daniela WENDHAUS Manager General Str. Fax (22) 27 34 88 office@procredit. Fax (230) 3 01 74 soroca@procredit. Moscova. 6 29 77 balti@procredit.md CĂUŞENI Serghei MARTÎNENCO Expert superior de credite Bd.md ORHEI Andrei GUZUN Expert de credite Str. Fax (236) 2 00 96 ungheni@procredit. 5 Tel. Eminescu 27/3 Tel.md COMRAT Serghei MILCAN Expert superior de credite Str. (22) 27 17 07.procredit. of.md UNGHENI Lilia CEREPITA Expert superior de credite Str. Fax (252) 2 05 94 drochia@procredit. Independenţei. Decebal. Ştefan cel Mare 75/1 Tel. Fax (298) 2 49 00 comrat@procredit. Fax (235) 2 49 38 orhei@procredit. Ismail 31 Tel.md CHIŞINĂU (filiala RÎŞCANI) Stanislav TUZLUCOV Expert superior de credite Bd. Ştefan cel Mare 123 Tel.md DROCHIA Borislav BODNARIUC Expert superior de credite Str. Fax (243) 2 17 99 causeni@procredit.md BĂLŢI Valentin NUCĂ Manager Dezvoltare Str.

să contribuie la dezvoltarea afacerii cu resurse proprii. antreprenorii ce preţuiesc istoria de creditare. cooperative de întreprinzător. să dovedească aptitudini antreprenoriale. din următoarele sfere: producere. motivat să achite împrumutul. Beneficiari: De serviciile oferite de către „MICROINVEST” SRL pot beneficia: antreprenorii ce doresc şi au posibilitatea să lanseze sau să-şi dezvolte afacerea.până la 3 ani. termenul . rata dobânzii – 2% lunar (calculată la sold (suma rămasă)). comerţ. Obiectivele organizaţiei: crearea unui segment nou pe piaţa de creditare. servicii. afirmarea şi consolidarea poziţiei pe piaţa financiar-bancară prin elaborarea şi promovarea noilor produse şi servicii. garanţii financiare: mărimea – până la 50% din valoarea creditului bancar. să angajeze personal. care nu poate depăşi 280 000 lei. cu scopul de a răspunde la cererea de împrumuturi pentru afacerile micro şi mici Misiunea: Misiunea organizaţiei o constituie prestarea serviciilor de consultanţă şi oferirea produselor financiare destinate creării şi dezvoltării cooperativelor. turism şi artizanat. SRL. precum şi să modernizeze utilajul. gospodării ţărăneşti. să sporească calitatea lor. dezvoltarea economico-socială şi creşterea nivelului de trai. investiţii în capitalul statutar al solicitantului: 63 . să amenajeze spaţii de producţie. Produsele creditare oferite: împrumuturi: suma . întreprinderilor micro şi mici întru stimularea iniţiativei private. să dispună de bunuri suficiente pentru a fi gajate. întreprinderi individuale.Date generale: „MICROINVEST” SRL a apărut pe piaţa financiar-bancară în 2003. să diversifice produsele/serviciile. antreprenorul trebuie să fie onest. Condiţii de acordare a împrumuturilor: activitatea antreprenorială trebuie să fie rentabilă şi legală. Activităţile finanţate: „MICROINVEST” SRL finanţează activităţi rentabile şi legale. din mediul rural şi urban. să extindă piaţa de desfacere.până la 140 000 lei. precum şi identificarea şi valorificarea segmentelor neacoperite de serviciile bancare (de creditare) prin utilizarea unor strategii eficiente de marketing şi ajustarea continuă a produselor şi serviciilor la cerinţele pieţei. împrumuturile sunt acordate în termen de până la 10 zile pentru persoanele fizice sau juridice: titulari de patentă. antreprenorii care au competenţa şi calităţile necesare afacerii. să aibă reputaţia bună.

Ştefan cel Mare 4 BĂLŢI str.- suma – până la 50 000 USD.microinvest. Gajul În calitate de gaj.md Telefonul (22) 21 27 64.md calarasi@microinvest.md cimislia@microinvest. tehnică şi echipament de uz casnic. Ştefan cel Mare 13 ORHEI str.md 64 . rata internă de rentabilitate – 25%.md orhei@microinvest.md ungheni@microinvest. mijloace de transport. bunurile imobiliare. V.md causeni@microinvest.md cahul@microinvest.md balti@microinvest. Republicii 20/2 CRIULENI str. perioada de recuperare 5 ani. Ştefan cel Mare 17 CĂLĂRAŞI str. depozite la termen. Lupu 121 UNGHENI str. Eminescu 25 CIMIŞLIA str. animalele domestice. acţiuni. Datele de contact: Adresa CHIŞINĂU (oficiul central) str. Puşkin 16 CAHUL bd. gajul – nu este necesar. stocuri de mărfuri şi materiale. 21 27 68 (299) 20 7 34 (248) 21 9 91 (243) 22 8 63 (241) 24 8 99 (244) 22 8 75 (231) 29 0 74 (235) 20 4 67 (236) 27 4 82 e-mail: microinvest@microinvest. 31 August 120/3 CĂUŞENI str.md criuleni@microinvest. „MICROINVEST” SRL acceptă: - hârtii de valoare. obligaţii. echipament de producere. Eminescu 10 web: www.

06. bd.2002) subliniază. Regulamentul de activitate. Fondul este şi organul de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial. acordarea consultingului (consultaţii juridice şi economice pe gratis. ce ţin de activitatea sectorului ÎMM. prin intermediul căruia se preconizează să se exercite susţinerea financiar-creditară a agenţilor sectorului ÎMM din mijloacele alocate de la buget. În acelaşi timp. motivând Guvernul în susţinerea acestui sector. Republic of Moldova . În activitatea sa Fondul colaborează în primul rând cu Ministerul Economiei. care solicită credite de la băncile comerciale. privind necesităţile de suport financiar a agenţilor din sectorul ÎMM.850 se subliniază : „Asigurarea financiară a prezentului Program se efectuează din contul mijloacelor Fondului pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business şi din alte surse de finanţare. majorarea potenţialului de finanţare a agenţilor micului business (având ca bază sursa principală de venit de la bugetul de stat de până la 0. ce ţin de activitatea sectorului ÎMM. cerinţelor internaţionale în domeniul certificării şi standardizării mărfurilor şi a proceselor de producţie şi altele) . (3732) 29 62 68 e-mail: asfb@cni. ce susţin versiunea ÎMM. Este de menţionat că.2004) îi acordă rolul de instrument financiar în realizarea programelor de stat de susţinere a micului business. fiind în obligaţia sa de a înainta propuneri.02. Direcţia Dezvoltarea Businessului Mic şi Mijlociu.Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business Republica Moldova The Entreprise Support and Small Business Development Fund Republic of Moldova 180.2001) şi Programul de Stat de susţinere a micului business pentru anii 2002-2005 (Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. prezentarea în Guvern şi Parlament a propunerilor de modificare a actelor normative. ajutorul tehnico-material pentru agenţii economici. Misiunea: Legea Republicii Moldova nr. ce nu contravin legislaţiei.md Date generale: Fondul pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova este unica organizaţie de stat cu statut special. Fondul identifică problemele politice şi regulatorii care trebuie soluţionate.659 din 21 octombrie 1993 (şi modificat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. acordarea unor garanţii din fondul special de garantare a creditelor agenţilor economici. elaborarea unui ciclu de cursuri consultative în domeniile activităţii economice externe. care vor asigura producţia mărfurilor necesare statului. confruntându-se în activitatea sa de zi cu zi cu toate problemele ce le întâlneşte în calea sa un antreprenor. crearea bazei de date.850 din 27. avînd drept sarcină de bază sporirea ponderii businessului mic şi mijlociu şi dezvoltarea infrastructurii acestui sector în economia naţională.” Funcţiile Fondului: Fondului pentru Susţinerea Antreprenoriatului şi Dezvoltarea Micului Business din Republica Moldova organ de promovare a politicii Statului în domeniul antreprenorial şi de finanţare a Programelor Naţionale şi locale în acest domeniu . tel. Chişinău. inclusiv a deţinătorilor de patentă. ajutorul acordat organelor abilitate în perfecţionarea cadrelor pentru necesităţile micului business etc. aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. elaborarea proiectelor de atragere a investiţiilor. finanţarea programelor naţionale şi locale de susţinere de stat a agenţilor micului business. creditarea agenţilor economici. în articolul 5 al Anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. Ştefan cel Mare.11. cu instituţii specializate financiare din ţară şi de peste hotare. MD-2004 tel/fax : (3732) 29 57 41. elaborarea.i s-au atribuit următoarele funcţii: realizarea politicii statului în domeniul susţinerii întreprinderilor mici. managementului întreprinderii contemporane.112 –XIII „Cu privire la susţinerea şi protecţia micului business” (din 08. 65 .120 din 09. că Fondul este cel.5 % din venitul anual al acestuia şi antrenarea surselor financiare ale bugetelor locale ) cu diversificarea şi a altor surse de venit ce se vor acumula de către Fond. colaborarea cu instituţiile internaţionale.

scrisorilor de garanţie. siguranţa proiectului din punct de vedere ecologic. MD-2004 Telefon anticameră: (+373) 29 57 97 Telefon Direcţia Economie şi Finanţe: (+373 22) 29 62 68 Expert: (+373 22) 29 57 42 66 . extinderea bazei impozabile şi creşterea veniturilor în buget. Suplimentar. pot conta la o garanţie de maximum 100 000 lei pentru fiecare proiect (Hotărârea Consiliului director din 29 octombrie 2004. desfacerea producţiei şi altele). dotarea lor cu utilaj modern. permisiunile organelor administrative.300. la cerinţa Direcţiei executive sau din propria iniţiativă a participantului. ce se vor forma în procesul realizării proiectului. participă cu surse proprii în realizarea proiectului. 308 mun.a. a deşeurilor de producţie şi consum. La selectarea proiectelor factorii decisivi constituie: rentabilitatea şi stabilitatea financiară a proiectului. utilizarea resurselor locale de materie primă.3). numărul locurilor de muncă . la concurs pot fi prezentate şi alte documente întru argumentarea eficienţei şi solvabilităţii proiectului: copiile contractelor. declaraţia pentru anul de gestiune precedent. publicitatea desfăşurării concursului .). documente de argumentare a gajului . 180. implementarea tehnologiilor înaintate. alocate de Fond. existenţa inovaţiilor. preferinţele financiare pentru Fond (cota parte a mijloacelor proprii investite. resurselor materiale secundare . procurarea utilajului. orientarea spre exportul producţiei. contractelor cu agenţii economici. Pentru fiecare Concurs în parte se stabileşte rata dobânzii pentru acordarea creditului şi comisionul pentru garantare. creează locuri de muncă. Rata creditului se stabileşte la un nivel mai jos decât cea medie a băncilor comerciale. certificatul despre repartizarea terenului de pământ. ce argumentează participarea la finanţarea proiectului a persoanelor terţe. prezentate. anunţate sistematic de către organizaţia în cauză. Ştefan cel Mare. va contribui la crearea locurilor noi de muncă. copiile documentelor de constituire. mărimea creditului. ce ţin de desfăşurarea proiectului (arenda încăperilor. business planurile cărora sunt aprobate pentru finanţare şi garantare din partea Fondului şi au o acoperire parţială a creditului cu mijloace fixe. păstrarea secretului comercial. know-how. notă informativă. Pentru a participa la concurs se prezintă în Direcţia executivă a Fondului următoarele documente: cererea de participare la concursul de proiecte. De la suma garanţiei agentul economic va achita Fondului un comision de minimum 2% anual. materiei prime. producţia mărfurilor şi serviciilor competitive. evaluarea obiectivă a proiectelor prezentate în baza expertizei independente. Chişinău. Suportul prin creditare şi garantare va favoriza desfăşurarea activităţii întreprinderilor din sectorul IMM. agentul economic trebuie să participe la concursurile. proces verbal nr.Suportul Fondului pentru susţinerea agenţilor economici din sectorul ÎMM: În scopul obţinerii suportului financiar din partea Fondului sau a garanţiei parţiale. prioritatea în activitatea întreprinderii. business-plan. eficienţa înaltă de utilizare a resurselor creditare . gradul de pregătire a întreprinderii pentru realizarea în practică a proiectului. Concursurile respective sunt transparente şi se efectuează conform principiilor: asigurarea posibilităţii reale a tuturor întreprinzătorilor pentru a participa la concurs. ce ţine de activitatea participanţilor la concurs şi de proiectele. copia Raportului financiar pentru ultimul trimestru de gestiune cu viza organului financiar. proceselor verbale de intenţie. ofic. folosirea forţei de muncă a păturilor social-vulnerabile ale populaţiei. alte documente. documente. Date de contact: bd. Agenţii economici. garanţia de rambursare ş. calculul termenului de recuperare a proiectului.

pieţe străine de capital. Va acorda garanţii financiare pentru investiţii de portofoliu şi va efectua investiţii în capitalul social al întreprinderilor private mici şi mijlocii în special celor din mediul rural.A. care are dreptul să desfăşoare activităţi de antreprenoriat sau orice persoană juridică privată. Durata proiectului: Proiectul a fost lansat în septembrie 2004 şi are o durată de 1. aferente dezvoltării sectorului privat. înregistrată legal sau persoană fizică ce deţine autorizaţii sau licenţe pentru desfăşurarea activităţii de antreprenoriat şi care activează în Republica Moldova. Banca Comercială “Mobiasbancă” S.. Obiectivele proiectului: „GarantInvest” SRL va oferi servicii instituţionalizate de garantare a creditelor.. Întreprinderea va prezenta dovezi ale viabilităţii în cadrul planului de afaceri. împrumuturile acordate antreprenorilor şi fermierilor privaţi şi/sau pentru atragerea resurselor financiare de pe piaţa locală de capital. instituţiilor financiare nebancare.A.. Va acorda garanţii financiare exportatorilor de bunuri şi servicii. Va acorda garanţii financiare băncilor comerciale. Pentru a-şi realiza sarcinile asumate. Banca Comercială "Eximbank" S. Contribuie cu minimum 20% la investiţia propusă. Banca de Economii SA. STR.A. instituţii financiare internaţionale şi donatori. of. Banca Comercială “Energbank” S. Chişinău. având menirea să îmbunătăţească accesul la credite comerciale a întreprinderilor cu gaj insuficient şi. mun. Nu are datorii anterioare neplătite şi restanţe de lungă durată. instituţiilor microfinanciare pentru creditele. „GarantInvest” SRL va presta următoarele servicii: • • Va acorda garanţii financiare antreprenorilor şi fermierilor privaţi din mediul rural şi urban pentru creditele obţinute de la instituţiile financiare şi/sau de micro-finanţare şi contribuţiile investitorilor în capitalul social al acestor întreprinderi..504.A. implicit.A.SOCIETATEA INTERBANCARĂ DE GARANTARE „GARANTINVEST” SRL MD-2029.5 ani. Societatea pe acţiuni "Corporaţia de Finanţare Rurală" .. Republica Moldova Tel/Fax + 373 22 234970 Date generale: Societatea Interbancară de Garantare „GarantInvest” SRL a fost înregistrată la 24 februarie curent şi este fondată de următoarele instituţii şi organizaţii: Banca Comercială "Victoriabank" S. Banca Comercială "Banca Socială" S. 31 August 1989. Beneficiarii calificaţi pentru acordarea garanţiei de către Societatea de Garantare trebuie să corespunda următoarelor criterii de eligibilitate: Orice persoană juridică aflată în proprietate privată. finanţat de Departamentul pentru dezvoltare internaţională (DFID) al Guvernului britanic şi implementat de asociaţia obştească „ProRuralInvest”. Banca Comercială "Moldova Agroindbank" S.A. Va efectua servicii de consultare şi evaluare. care activează în Republica Moldova. „GarantInvest” SRL a fost creată cu susţinerea proiectului „Suport pentru crearea şi funcţionarea Fondului de garantare a creditelor rurale”. 98. 67 . • • • Grupul ţintă poate fi orice persoană fizică. să contribuie la majorarea numărului de antreprenori privaţi eligibili pentru creditare. Asociaţia Obştească "Proruralinvest".

Incapacitatea de a corespunde acestor practici sau dacă funcţionarea afacerii conduce inevitabil la poluare. alte norme şi reglementări existente în Moldova. financiare. Nu se va admite discriminarea în bază de sex. Mărimea creditului garantat de către SIG în decursul primului an de activitate nu poate depăşi suma de 10 mii USD. Procurarea pesticidelor interzise spre utilizare. Pentru serviciile oferte de către SIG „GarantInvest” va fi percepută plata de angajament în mărime de 1% din suma cotei garantate a creditului şi comision trimestrial egal cu 0. Activităţi ce implică speculaţii valutare. Creditele pentru ÎMM sunt oferite în lei moldoveneşti sau altă valută aprobată de Societatea de Garantare. 68 . Lărgirea şi /sau restructurarea clădirilor productive. cu un termen maxim de 5 ani şi perioadă de graţie de maximum 12 luni. naţionalitate. pentru următoarele scopuri: Credite acordate pentru refinanţarea datoriilor şi creditelor existente. ÎMM a achitat pe deplin impozitele şi contribuţiile sociale la data solicitării creditului. cum ar fi materie primă. o o o o o o o o o Activităţi ce nu sunt eligibile pentru garantare: Garanţiile acordate de Societatea de Garantare nu vor putea fi utilizate. noi şi folosite. Orice activitate definită ca ilegală sau dăunătoare pentru mediu şi primejdioasă pentru sănătatea omului. Construcţia şi îmbunătăţirea spaţiilor locative. vehiculelor şi clădirilor doar în cazul când acestea sunt aferente afacerii (investiţiei). ÎMM va asigura respectarea normelor şi practicilor de protecţie a mediului înconjurător. Credite eligibile: o Pentru perioada primilor 2 ani de activitate se vor accepta pentru garantare doar creditele ce nu depăşesc echivalentul în lei moldoveneşti a sumei de maximum 10 000 dolari $. bunuri semi-finite şi alte stocuri. handicap sau formă organizatorico-juridică. Activităţi amorale şi ilegale. cu excepţia cazurilor de necesitate în cursul normal de gestionare a afacerii. Procurarea acţiunilor în alte companii. bunurilor. inclusiv securitatea muncii. direct sau indirect. Întreprinderea va ţine evidenţa contabilă şi va perfecta şi prezenta rapoarte financiare standard. următoarele costuri investiţionale vor fi eligibile: Procurarea echipamentului nou (sau folosit).Nu au fost înregistrate incapacităţi de plată a ÎMM referitoare la creditele pe termen mediu şi lung şi nu există datorii comerciale neplătite la data solicitării creditului. Activitatea de cazino sau jocuri de noroc.5% din suma soldului garanţiei calculată la soldul creditului la sfârşitul fiecărui trimestru. Fabricarea sau vânzarea articolelor sau serviciilor de muniţie (armament). va face imposibilă obţinerea garanţiei de la Societatea de Garantare. Pentru creditele acordate de către IFP (instituţiile financiare participante) în cadrul programului Băncii Mondiale „Suport pentru investiţii şi servicii rurale” criteriile pentru creditele eligibile se vor stabili în conformitate cu cerinţele programului respectiv fără depăşirea criteriilor indicate. Garanţiile pot fi oferite creditelor acordate pentru finanţarea echipamentului. Procurarea şi /sau construirea uzinelor de producere şi facilităţilor aferente. Asistenţă unui proiect sau activităţi care contribuie la încălcarea drepturilor internaţional recunoscute ale angajaţilor. În special. condiţiile cărora nu corespund regulilor general acceptate de creditare. Contractul de creditare trebuie să conţină angajamentul întreprinderii să continue achitarea acestor impozite pe durata garanţiei. Capital circulant. Procurarea mijloacelor de transport de mărfuri. Orice activităţi ce implică medicamente ilegale sau droguri. de asigurare. Credite pentru plata serviciilor bancare. Credite. garanţia SIG constituind până la 50 % din suma creditelor acordate. Investiţii în valori mobiliare.

încurajarea iniţierii şi dezvoltării activităţilor neagricole la sat. Condiţii de acordare a împrumuturilor: afacerea se desfăşoară în zonele geografice eligibile. în orice domeniu al businessului. stimularea creşterii productivităţii şi veniturilor în spaţiul rural prin asigurarea accesului noilor fermieri privaţi şi antreprenorilor rurali la cunoştinţe. având drept scop asigurarea implementării eficiente a proiectelor rurale ale Băncii Mondiale şi altor donatori prin administrarea. 69 . servicii şi alte activităţi comerciale) din spaţiu rural (preferabil proiecte care creează locuri de muncă sau utilizează materii prime locale) pe tot teritoriul Republicii Moldova. întreprinderi cu statut de persoană fizică. rata dobânzii este flotantă (fixată de 2 ori pe ani). creşterea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea acesteia la crearea şi dezvoltarea activităţilor economice private. monitorizarea şi coordonarea lucrărilor de implementare a acestor proiecte în conformitate cu cerinţele organismelor internaţionale. suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor formaţi pe principii de grup constituie 420 000 lei din Linia Specială de Credit şi până la 250 000 dolari din cea Generală. suma maximă a unui împrumut acordat beneficiarilor individuali constituie 70 000 lei. procurarea sau arendarea pământului. perioada de rambursare: până la 15 ani. ambalare. societăţi cu răspundere limitată. implicaţi activi în activităţile organizaţiei.Date generale: Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP) a demarat în septembrie 2002. procurarea pesticidelor. experienţă modernă şi finanţare. având cel puţin 3 persoane. perioada de graţie: până la 3 ani. Obiectivele Proiectului RISP: 1. Activităţile nefinanţate: refinanţarea datoriilor existente. actualmente constituind circa 17-18% în lei şi 8-10% în USD. depozitare. Beneficiarii eligibili ai împrumuturilor: orice doritor să iniţieze în spaţiul rural o afacere individuală (în bază de patentă. cooperative de întreprinzători). viabile şi durabile. prelucrare. societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori). dezvoltarea unei reţele transparente şi eficiente a serviciilor de susţinere a producătorilor agricoli. întreprindere individuală. gospodărie ţărănească. 2. moneda: Leu moldovenesc sau USD. grupuri (societăţi pe acţiuni. 3. Produsele financiare oferite: 1. Linia Specială de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) – credite destinate solicitanţilor fără istorii de credit Beneficiari eligibili: – antreprenori fără istorie creditară: întreprinderi cu statut de persoană juridică. 4. cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi. marketing. constituite în spaţiul rural. Activităţile finanţate: Proiectul RISP finanţează orice investiţii în activitatea economică (producere. investiţii în construcţia caselor de locuit. contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10-20% din suma investiţiei.

Moneda: .- titulari ai patentei de întreprinzător. constituiţi în grup (întreprinderi cu trei sau mai mulţi fondatori în care nici un fondator nu deţine cota majoritară (50% sau mai mult)). Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili constituiţi în grup): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili. Termenul maxim: până la 15 ani. Destinaţia creditului: . Contribuţia proprie a beneficiarilor: . Contribuţia proprie a beneficiarilor: minimum 10% din suma investiţiei. Suma maximă (pentru solicitanţi eligibili individuali): suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali (întreprinderi în care un singur fondator deţine cota majoritară (50% sau mai mult). titulari ai patentei de întreprinzător) reprezintă 70 000 lei. Rata dobânzii Este flotantă. fixată de 2 ori pe an şi constituie în prezent circa 17%-18% anual.constituie 130%.credite comerciale pe termen mediu şi lung Beneficiari eligibili: .constituie circa 17%-18% în lei şi 8-10% în USD.până la 3 ani.întreprinderi legal înregistrate. Perioada de graţie: până la 3 ani. 70 . Gajul minim: constituie 130%.Leu moldovenesc sau USD. întreprinderi cu statut de persoană fizică. Termenul minim: 2 ani (fără perioada de graţie). 2. Rata anuală a dobânzii bancare (flotantă): . Perioada de graţie: .minim 20% din suma investiţiei. Termenul minim: . reprezintă 420 000 lei. Termenul maxim: .investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural. Destinaţia creditului: investiţii în activităţi de producere sau prestări servicii în sectorul rural. Gajul minim . Suma maximă .conform posibilităţii de rambursare a clientului.a împrumuturilor pentru agenţii economici este 250 000 USD (sau echivalentul în lei). Linia Generală de Credit oferită de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială) . Moneda: Leu moldovenesc.până la 15 ani.

A. bir. Fax: (+373 22) 24 44 69 e-mail: risp@capmu.md. Cimişlia. pregătirea strategiilor de afaceri. - Date de contact: Oficiul central: str. Floreşti. 20 99 78 Consultanţă şi Credit în Agricultură bd. bir. Renaşterii. Moldova Tel/fax: (0 22) 20 99 88. Străşeni. 180. Chişinău. 21 00 94. 22/1. finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernul Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills Ltd. Moldova Tel: (0 22) 21 00 89. Ştefan cel Mare. Chişinău. Nr. Zona de activitate Raioanele Criuleni. Soroca. este responsabil de realizarea componentei “Dezvoltarea businessului rural”. Ştefan cel Mare. asistenţă post-formare în decursul primului an de activitate etc. Ocniţa.A. suport pentru obţinerea împrumuturilor pe termen mediu şi lung în scopuri investiţionale. Făleşti. Chişinău. Chişinău. mun. bir. BC FinComBank S. 1603 MD 2004. Sîngerei. Ştefan cel Mare. Ialoveni. Leova. 544. Instituţiile financiare participante la proiectul RISP: Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) – instituţie financiară nebancară. Teleneşti. pentru crearea unor afaceri profitabile. Briceni. 20 99 87. Orhei. Basarabeasca. 1015 MD 2004. 29 54 39 MEGA bd. Moldova Tel/fax: (0 22) 29 54 37. UTA Găgăuzia Agenţia de dezvoltare Alianţa pentru Cooperare în Agricultură bd.A. Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale Proiectul „Suport pentru Proiectul Investiţii şi Servicii Rurale” (SRISP). suport la identificarea produselor şi activităţilor profitabile. Moldova Tel/fax: (0 22) 22 09 58 71 . BC Moldindconbank S. Cosmonauţilor. Anenii Noi. Hînceşti. Glodeni. bir. 2. 180. Şoldăneşti. cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova şi a Băncii Mondiale. Nr.capmu. MD-2005. BC Victoriabank S. BC Banca Socială S. Donduşeni. suport la identificarea pieţelor de desfacere.md Reţeaua de filiale: Patru agenţii de dezvoltare care acordă asistenţă în identificarea. Nr. Nr. în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală a Băncii Mondiale şi al Guvernului Republicii Moldova. 29 54 38. web: http://www. Căuşeni. Edineţ. În acest context SRISP acordă asistenţă persoanelor din spaţiul rural. 14 MD 2005. elaborarea planurilor de afaceri. 806 MD 2004. bir. 162. Fax: (0 22) 21 00 95 Centrul pentru Dezvoltarea Rurală bd. Taraclia. Ştefan Vodă Raioanele Cahul. Chişinău. Asistenţa pentru afacerile nou create este gratuită şi prevede: - evaluarea ideilor de afaceri. Călăraşi.A. 22 24 67.Partenerii proiectului: 1. Nisporeni.A. Ungheni Raioanele Drochia. din cadrul proiectului Guvernului Republicii Moldova „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). 9. Cantemir. Republica Moldova Telefon: (+373 22) 22 24 65. Rezina Raioanele Rîşcani. creată în 1997 de asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. iniţierea şi dezvoltarea afacerilor private viabile în spaţiul rural. BC Moldova-Agroindbank S.

CDR).net. 72 . Obiectivele: dezvoltarea businessului rural (asistenţă tehnică. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. Misiunea: Sarcina principală a proiectului este ridicarea bunăstării populaţiei din spaţiul rural prin susţinerea creării şi dezvoltării activităţilor economice private. dezvoltarea organizaţiilor de fermieri (îmbunătăţirea accesului la tehnologii agricole avansate. viabile şi durabile. Chişinău. în conformitate cu acordul dintre guvernele Republicii Moldova şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. dezvoltarea societăţii civile (crearea asociaţiilor obşteşti şi a grupurilor de iniţiativă). DFID şi alţi donatori. consultanţă juridică (îmbunătăţirea accesului la soluţionarea alternativă a litigiilor prin judecăţi arbitrale permanente în sfera agrară). MEGA. e-mail: rural@landell-mills. crearea cooperativelor de întreprinzători ( prestarea serviciilor agricole). ambalării. Nr.rural.moldline. dezvoltarea prelucrării. consultanţă şi instruire pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor în spaţiul rural. cofinanţat de Banca Mondială. 31 August 1989. depozitării. CCA. SRISP implementează pe întreg teritoriul ţării. Proiectul este finanţat de Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernului Marii Britanii (DFID) şi implementat de compania britanică de consultanţă Landell Mills LTD. MD 2004. dezvoltarea sferei sociale (revitalizarea infrastructurii sociale şi sprijinirea creării întreprinderilor mici. prin proiectul RISP al Guvernului Republicii Moldova.md Date generale: SRISP este un proiect de asistenţă tehnică în domeniul dezvoltării rurale durabile. De asemenea. Scopul: Scopul fundamental al proiectului SRISP este dezvoltarea rurală durabilă prin abordarea complexă a problemelor cu care se confruntă populaţia rurală şi prin acordarea suportului necesar Guvernului Republicii Moldova în procesul de tranziţie la economia de piaţă. 237801. 98. resurse şi pieţe de desfacere). instruire în agricultură (crearea loturilor demonstrative şi fermelor model de promovare a tehnologiilor avansate). componenta „Dezvoltarea businessului rural” a proiectului „Investiţii şi Servicii Rurale” (RISP). ce şi-a început activitatea pe 15 noiembrie 2002 şi are o durată de 3 ani şi 3 luni (până pe 14 februarie 2006). 235079/80. fax: 237802. îmbunătăţirea accesului la resurse financiare accesibile (facilitarea accesului la creditare) prin Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor (107 AEÎC). până la finele anului 2005 fiind prevăzută formarea a 900 de afaceri noi). prin intermediul a 4 agenţii de dezvoltare (ACA. biroul 411. Republica Moldova tel: (+373 22) 234938.SUPORT PENTRU PROIECTUL INVESTITII SI SERVICII RURALE Str. web site: www. Activităţi finanţate: Se acordă credite de investiţii în economia rurală pentru: dezvoltarea producţiei agricole. menite să satisfacă cererea de servicii în localităţile rurale).

inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. 10 000 dolari americani solicitanţii eligibili individuali.minimum 10% din suma investiţiei. turismului. întreprinderea trebuie să aibă sediul permanent în spaţiul rural. întreprindere individuală.până la 3 ani Spaţiu rural: tot teritoriul Republicii Moldova. 4. depozitării.până la 6 luni. 420 000 lei pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17. 40 000 dolari americani pentru solicitanţii eligibili constituiţi în grup circa 17. având cel puţin 3 membri implicaţi activ în activităţile organizaţiei în orice domeniu al businessului. 2. gajul minim constituie 130%. 73 . dezvoltarea prelucrării. suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili individuali reprezintă 70000 lei. precum şi a regiunii transnistrene. ambalării. . 6. grupuri (societăţi pe acţiuni. gospodărie ţărănească. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. comercializării şi altor activităţi aferente agriculturii. turismului.până la 3 ani 15 ani 2 ani . cooperative de întreprinzător) constituite în spaţiul rural. Liniile de creditare: Linia Specială de Creditare Ofertantul liniei de creditare Beneficiarii eligibili Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit Destinaţia împrumutului dezvoltarea producţiei agricole. 5. Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an. turismului. artizanatului 70 000 lei pentru solicitanţii eligibili individuali. rata dobânzii bancare (flotantă 2) constituie circa 18% anual. Rata dobânzii se revede şi poate fi modificată de 2 ori pe an.până la 6 luni. perioada de graţie: până la 3 ani. ambalării. perioada de rambursare: până la 15 ani. suma maximă a unui împrumut acordat solicitanţilor eligibili constituiţi în grup reprezintă 420 000 lei. 8. contribuţia proprie a beneficiarilor .4 % anual Linia Generală de Creditare Banca Mondială solicitanţi fără istorii de credit dezvoltarea producţiei agricole. societate cu răspundere limitată cu mai puţin de trei fondatori). . societăţi cu răspundere limitată.4% anual Valoarea maximă a împrumutului Rata dobânzii bancare (flotantă 3) Termenul maxim Termenul minim Perioada de graţie: . dezvoltarea prelucrării.la suma ∗ 2 3 - - 15 ani 2 ani . 3.orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural.la dobândă . inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. 7. artizanatului etc. Condiţiile de acordare a împrumuturilor: 1. depozitării. creditele sunt acordate solicitanţilor fără istorii de credit. 9. Beneficiarii eligibili: orice doritor să iniţieze şi să înregistreze legal în spaţiul rural 1 o afacere individuală (în bază de patentă. cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi. inclusiv pentru dezvoltarea comerţului. orice altă activitate economică nonagricolă în spaţiul rural. artizanatului etc.

Chişinău. (+373 22) 23 49 38 Nr. 45. raion. MD 3805.A.A. Date de contact: Adresa Telefon Str. UTA Găgăuzia (0 273) 4 32 41. com. Centrul pentru Dezvoltarea Rurală.md Fax: (0 251) 2 25 74. or. biroul 411. Feroviarilor.A. Eminescu. MEGA - Instituţii financiare: Corporaţia de Finanţare Rurală BC „Banca Socială” S. M. Comrat. 23 50 7. 2 33 70 (0 238) 2 48 86. Consultanţă şi Credit în Agricultură.md srisp@mtc-co. mun.. Nr. Baimaclia. BC „Moldova-Agroindbank” S. Donduşeni str.moldline. 4 34 44. Donduşeni. Nr. 2 80 62 6 srisp@mtc-ct. Nr.principală Rambursarea Contribuţia proprie a beneficiarilor Gajul minim Valuta în care se eliberează împrumutul Partenerii: grafic flexibil (lunar /trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% grafic flexibil (lunar/ trimestrial/ semestrial) minimum 10% din suma investiţiei 130% lei moldoveneşti Agenţii de dezvoltare SRISP: Alianţa pentru Cooperare în Agricultură. raion. BC „FinComBank” S. 26.net www. 2 39 73. ap.md 74 . Lenin. 31 August 1989. 23 50 80 MD 2004. Cantemir str.A. Republica Moldova Reţeaua de filiale (Oficii regionale SRISP) str.A. MD 7313. MD 5102.rural.md Oficiul regional Donduşeni Oficiul regional Baimaclia Oficiul regional Comrat srisp@mtc-dn. 204 A. 98. BC „Moldindconbank” S. 40. 4 35 55 6 Sediul principal (Oficiul central SRISP) E-mail rural@landellmills. BC „Victoriabank” S. Fax:(+373 22) 23 78 02.

Scopul proiectului: Scopul general al Proiectului constituie generarea sporurilor durabile a veniturilor gospodăriilor din spaţiul rural al Republicii în perioada de tranziţie către o economie de piaţă bine structurată. care activează după principiile de piaţă şi capabile să accesese servicii financiare de la băncile comerciale. cu profil agricol. crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut (AEÎ) ca răspuns la necesităţile noilor proprietari de pământ. de a avea un portofoliu de împrumut diversificat disponibil prin Băncile Comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală (CFR) pentru întreprinderile mici rurale. Obiectivele majore ale Proiectului sunt: facilitarea participării populaţiei sărace din zona rurală la comercializarea agriculturii în spaţiul rural. 4. 2. sporirea numărului de AEÎ capabile să mobilizeze economiile proprii. să corespundă actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului înconjurător. Investiţiile preconizate sunt direcţionate spre stimularea dezvoltării economice în spaţiul rural şi facilitarea accesului la serviciile financiare a populaţiei din teritoriul de implementare a Proiectului. contribuirea la edificarea unui cadru instituţional adecvat pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural. mărirea numărului de întreprinderi rurale profitabile. 75 . Investiţiile efectuate în cadrul Proiectului sunt utilizate pentru facilitarea încadrării păturilor sărace ale populaţiei din spaţiul rural în activităţi de antreprenoriat pentru a obţine venituri şi a contribui la crearea unui cadru instituţional efectiv pentru prestarea serviciilor financiare în spaţiul rural. încadraţi în activităţi economice în spaţiul rural al republicii Destinaţia împrumuturilor: crearea şi dezvoltarea întreprinderilor rurale mici crearea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut şi acordarea serviciilor de instruire şi asistenţă tehnică Criterii de eligibilitate pentru participarea la Proiect: să fie înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. Sarcini de bază: 1. Beneficiari: Grupul-ţintă al Proiectului îl reprezintă micii proprietari (antreprenori).PROIECTUL DE FINANŢARE RURALĂ ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI Date generale: Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici este realizat cu suportul Guvernului Republicii Moldova şi a Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). şi dezvoltarea financiară durabilă a lor. 3. crearea şi menţinerea unei structuri de management şi coordonare efectivă a Proiectului. de orice formă organizatoricojuridică. 5. numărul mediu anual al angajaţilor permanenţi să fie până la 50 persoane.

Depozitarea produselor agricole. MOLDINDCONBANK. deci este flotantă.contribuţia proprie a beneficiarilor: minim 10% din costul investiţiei Condiţiile de creditare: suma maximă a unui credit este egală cu echivalentul în lei a 30 mii dolari SUA. Alte activităţi economice (cu profil agricol) din spaţiul rural al republicii. FINCOMBANK.2% anual. perioada de rambursare: până la 5 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 15 ani). creditele sunt acordate prin intermediul Băncilor Comerciale participante la implementarea Proiectului. Scheme favorabile de rambursare. EXIMBANK. BANCA SOCIALĂ.e Sprijinul instituţional: • servicii financiare rurale şi asistenţă tehnică pentru AEÎC create cu suportul Proiectului Unitatea de Implementare a Proiectului a lansat o serie de activităţi în scopul îmbunătăţirii mediului pentru prestarea serviciilor financiare rurale prin intermediul Asociaţiilor de Economii şi Împrumut 76 . conform regulamentelor Băncii Naţionale a Moldovei). Prelucrarea. ci sunt transferate în întregime la contul furnizorului de echipament şi/sau de servicii acordate beneficiarului. Procurarea pesticidelor. Colectarea. Ambalarea. Prestarea serviciilor specializate în agricultură. Construcţia caselor de locuit. rata dobânzii se stabileşte semianual. în cazuri excepţionale – pînă la 100 mii dolari SUA. Activităţi ce nu sunt eligibile pentru finanţare: Refinanţarea datoriilor existente. Activităţi eligibile pentru finanţare: Producerea. în conformitate cu procedurile proprii de eliberare a creditelor Băncile Comerciale participante la Proiect: MOLDOVA-AGROINDBANK. perioada de graţie: până la 2 ani (pentru plantaţii multi-anuale: până la 5 ani ). creditele sunt eliberate în lei moldoveneşti (este posibilă acordarea creditelor în dolari SUA. BANCA DE ECONOMII. Suport la elaborarea planurilor de afaceri şi servicii de consultanţă gratuit. Avantaje: Rate scăzute ale dobânzilor. Procurarea sau arendarea pământului. VICTORIABANK. creditele nu se acordă în numerar. la moment constituind 16. proporţia între investiţii şi capitalul circulant aferent investiţiilor este de 50% : 50%.

La moment. precum şi luând în consideraţie faptul că activităţile economice în sectorul agricol sunt însoţite de riscuri sporite. şi care corespund următoarelor criterii: activează în raza teritoriului de implementare a Proiectului (spaţiul rural al republicii). inclusiv promovarea liniei de credit. C. pentru calcularea ratei dobânzii a fost stabilită o formulă. lei moldoveneşti. necesitând astfel condiţii de creditare mai avantajoase. 77 . CCA contribuie la implementarea liniei de credit a Proiectului cu diverse activităţi. Suma maximă a unui împrumut este de 30 000 USD. Asistenţă beneficiarilor să apeleze la finanţare prin linia de credit a Proiectului şi anume: asistenţă beneficiarilor la pregătirea unui plan de afaceri. Consultarea beneficiarilor consultaţii de credit individuale şi în grup acordate potenţialilor beneficiari ai liniei de credit a PFRDÎM. Criterii şi modalităţi de utilizare a mijloacelor: pentru a facilita accesul la mijloacele Proiectului. Asistenţă tehnică pentru beneficiarii de împrumuturi în cadrul FDÎM Asistenţa tehnică pentru beneficiari în cadrul Proiectului este asigurată de către organizaţia obştească specializată „Credit şi Consultanţă în Agricultură” (CCA). La moment. volumul anual al vânzărilor nete nu depăşeşte suma de 10 mil. determinate de Bancă. asistenţă în pregătirea cererilor de solicitare a creditelor prin PFRDÎM. dar în cazuri de excepţie pot fi acordate împrumuturi în sumă de pînă la 100 mii USD. faţă de rata medie a dobânzii pe sistemul bancar. iar veniturile sunt relativ joase. fiind continuată instruirea şi asistenţa de mai departe a celor 11 AEÎ create anterior în cadrul Proiectului. au un număr de angajaţi nu mai mare de 50 de persoane. rata dobînzii pentru beneficiarii finali constituie 16. asistenţă la prezentarea documentelor de credit la instituţiile financiare participante şi asistenţă la justificarea planului de afaceri.2%. consultarea beneficiarilor Proiectului şi ajutarea lor la pregătirea unui plan de afaceri.ale Cetăţenilor. care permite ca aceasta să se menţină cu cel puţin 6-7 puncte procentuale mai jos. aceasta este de 16. vor participa la finanţarea proiectului prezentat spre finanţare cu contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale de circa 10% din costul total al investiţiei. Asistenţa CCA s-a axat pe următoarele domenii: A. acceptate de către băncile comerciale. • Fondurile circulante pentru împrumuturi: Fondul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici (FDÎM) – este componenta majoră a Proiectului şi acordă împrumuturi pentru întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol prin intermediul instituţiilor financiare participante (7 bănci comerciale şi Corporaţia de Finanţare Rurală). B. au fost create adiţional încă 5 (cinci) AEÎ noi în raionul Ungheni. în baza criteriilor de evaluare economică. Astfel.întreprinderile rurale mici şi mijlocii cu profil agricol. corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător. financiară şi comercială. instruirea individuală a potenţialilor beneficiari referitor la principiile de creditare şi modalitatea obţinerii unui credit. tehnică. Rata dobînzii pentru împrumuturi este ajustată la fiecare 6 luni. sunt înregistrate în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.2% şi reprezintă una dintre cele mai joase rate a dobânzii pentru împrumuturile acordate în sectorul agricol. în dependenţă de rata medie a inflaţiei. de orice formă organizatorico-juridica. Beneficiari . Studiul de fezabilitate al planului investiţional propus de potenţialii beneficiari ai liniei de credit.

MD-2004 Telefon/fax: (+373 22) 21-00-56. includerea CFR în schema de creditare a Proiectului va permite crearea legăturilor între Linia de Credit pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut şi Linia de Credit pentru Întreprinderile Rurale Mici şi va permite atragerea şi stimularea membrilor AEÎ care au atins un anumit nivel de dezvoltare şi au nevoie de împrumuturi mai mari pentru a iniţia activităţi economice la un nivel mai înalt şi profesionist. Ştefan cel Mare. Fondul Circulant de Împrumuturi pentru Asociaţiile de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor Proiectul IFAD prevede tot spectrul de servicii necesare pentru dezvoltarea durabilă a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut participante. necesităţile de finanţare ale cărora depăşesc posibilităţile oferite de reţeaua asociaţiilor de economii şi împrumut.Chişinău. AEÎC respectă cerinţele impuse de Normele de Prudenţă Financiare şi de Statutul CFR. Tipologia împrumuturilor: În conformitate cu strategia şi criteriile de creditare stabilite în cadrul Proiectului. Astfel. Astfel. În cadrul componentei de Creditare a AEÎ sunt eliberate mijloace pentru finanţarea AEÎ prin intermediul Corporaţiei de Finanţare Rurală. Date de contact: Oficiul central: Bd. AEÎC activează în conformitate cu Normele de Prudenţă Financiare ale AEÎC. S-a convenit ca această se va focusa asupra potenţialilor împrumutaţi ce vor necesita împrumuturi în sumă de pînă la 15 000 USD.Ungheni). riscul pentru rambursarea împrumuturilor eliberate. totodată se confruntă cu dificultăţi în a obţine un împrumut de la băncile comerciale. contribuţia personală a beneficiarilor urmează să fie de cca. în cazuri excepţionale până la 100 mii USD. pentru a asigura disponibilitatea unor fonduri de împrumuturi suficiente pentru membrii AEÎ ce activează în Teritoriul iniţial al Proiectului (fostul judeţ . însă. În scopul facilitării accesului la finanţare pentru beneficiarii mai mici. perioada de graţie maximă este de doi (2) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cinci (5) ani pentru plantaţiile multi-anuale.net 78 .moldline. cît şi a resurselor proprii. 10 %. mun. valoarea gajului este apreciată de bănci în corespundere cu politica sa internă despre gaj. Republica Moldova. Unitatea de Implementare a inclus şi Corporaţia de Finanţare Rurală în schema de creditare a FDÎM. 22-50-46 E-mail: piu@rfsedp. care reprezintă o categorie specială de micro şi mini întreprinderi potenţiale. Criteriile de eligibilitate pentru eliberarea împrumuturilor AEÎC: (a) (b) (c) (d) (e) AEÎC trebuie să fie înregistrată în conformitate cu Legislaţia cu privire la AEÎC. Fiecare caz este examinat individual şi în detalii. După creare. suma maximă pentru un sub-împrumut este de 30 mii USD. şi care reprezintă un grup important de clienţi ai Proiectului. împrumuturile din FDÎM sunt acordate numai pentru finanţarea proiectelor investiţionale cu profil agricol. cît şi cele deja existente. cu suportul Proiectului au fost create un număr de 16 AEÎ cu un număr total de 1739 membri. AEÎC este situată în teritoriul iniţial de implementare a Proiectului. 162.- perioada maximă de maturitate a sub-împrumuturilor este stabilită de până la cinci (5) ani pentru proiectele investiţionale generale şi până la cincisprezece (15) ani pentru plantaţiile multi-anuale. în calitate de instituţie financiară participantă. AEÎC au beneficiat de instruire acordată de către Organizaţiile Ne-guvernamentale acceptate de CFR. este în seama băncilor comerciale care au acordat împrumuturile. Stabilirea legăturilor între liniile de creditare a FDÎM şi AEÎ. De împrumuturi beneficiază atît AEÎ create de Proiect. AEÎ sunt asistate pe parcursul primilor 2-3 ani de activitate pentru a-şi întări capacităţile manageriale şi de funcţionare întru gestionarea corectă şi la un nivel calitativ atît a mijloacelor împrumutate.

269 2 31 34 Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Date generale: Întărirea potenţialului economic şi de ocupare a forţei de muncă reclamă necesitatea unei cooperări mai intense între sectorul public şi cel privat (administraţia locală şi organizaţiile economice). 79 . AEIC-urilor. Efecte aşteptate: Prin colaborarea dintre instituţiile implicate în reţea va fi întărită oferta către antreprenori. Chişinău MD-2004 Bir. precum şi in primul rând creşterea numărului de întreprinderi. Acest obiectiv se doreşte atins prin creşterea şi îmbunătăţirea ofertei de consultanţă.dnt. a veniturilor personale. Mediatorii sunt angajaţii organizaţiilor care se ocupă de dezvoltarea micului business. Camerei de Comerţ si Industrie din Hîncesti.809 tel: 22-83-19 fax: 29-58-19 e-mail: acrozu@gtz. Grupul ţintă sunt familii tinere. la nivelul grupului ţintă se vor întări abilităţile antreprenoriale. Măsurile vor fi implementate cu ajutorul personalului calificat de la faţa locului. mese rotunde pentru persoanele care se ocupă de business. Ştefan cel Mare 180. a exportului regiunii. femei şi bărbaţi.Hinceşti str. precum şi acordarea unui suport financiar pentru cel puţin 60 de persoane care intenţionează să demareze o afacere. prin intermediul căruia se urmăreşte susţinerea start-up-urilor în oraşul Hînceşti şi în zona adiacentă. în luna mai a anului 2004 şi-a început activitatea Proiectul German pentru Cooperare Tehnică. în asistenţă financiară a diverselor activităţi precum şi din cofinanţare de seminare.md Consiliul Raional or. În acest context. capacitatea de reflecţie şi propria iniţiativă ca un prim pas spre principiul „ajută-te singur”. contribuţia germană constînd în consultanţă şi managementul reţelei antreprenoriale regionale.Mihalcea Hincu130 tel. şi ai administraţiei publice locale responsabili de dezvoltarea economică a regiunii. Obiectivele proiectului constau în crearea serviciilor de consultanţă şi organizarea diferitor seminare. ONG-urilor. ProAgroIndPrivat. interesaţi de lansarea şi de dezvoltarea propriei afaceri. se va îmbunătăţi colaborarea între instituţiile locale.German Development Cooperation in Moldova Bd. Folosirea acestei oferte va duce la creşterea oportunităţilor de ocupare in câmpul muncii.

mun.imcleasing.md TEHAGROLEASING S.md www.md EUROLEASING S. bd.Companiile de leasing din Republica Moldova MAIB-LEASING S. Moscova. Ştefan cel Mare. Adresa: MD-2001. Adresa: MD-2001. Adresa: MD-2004.dnt.A. 501 Telefon: (+373-22) 27 27 09.md www.md IM şi COMPANIA . mun.euroleasing.md 80 . 21 01 26 Fax: (+373-22) 21 00 39 Forma proprietăţii: Mixtă Anul fondării: 1996 E-mail: tehagroleasing@mdl. mun. Chişinău. 1314-1322 Telefon: (+373-22) 21 01 16.leasing. str. Bănulescu-Bodoni.socbank. 49 Telefon: (+373-22) 20 36 16 Fax: (+373-22) 20 25 66 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: info@leasing. 49 93 17 Fax: (+373-22) 49 93 15 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 1995 E-mail: office@imcgroup.R. 61 Telefon: (+373-22) 22 14 81 Fax: (+373-22) 22 42 30 Forma proprietăţii: Privată E-mail: office@socbank.CONSULTING GRUP S. Chişinău.md www. str. bd. Chişinău. 20 Telefon: (+373-22) 49 84 44. mun. Chişinău. Chişinău. Adresa: MD-2005. str.L.A. 500 245 Fax: (+373-22) 27 25 24 Forma proprietăţii: Privată Anul fondării: 2002 E-mail: eleasing@mtc.R. Ismail.md www. 162. 33.L. Adresa: MD-2045. mun. Tighina.net BANCA SOCIALĂ Leasing S.A.

Compartimentul situaţia financiară 1. 8.Extrasul de la bancă privind rotaţiile în conturile curente. 2. precum şi toate modificările la ele Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind conducătorul (pentru societăţi pe acţiuni) Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor şi organizaţiilor privind fondatorii şi cotele deţinute şi conducătorul (pentru societăţi cu răspundere limitată. contractele confirmatoare Descifrarea stocurilor Descifrarea creanţelor comerciale (denumirea. dare în expluatare. Rapoartele financiare anuale pentru ultimii 2 ani de gestiune şi rapoartele financiare trimestriale pentru ultimul an de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) Declaraţiile cu privire la venituri pentru ultimii 2 ani de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) (pentru întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) În cazul existenţei conturilor în alte bănci: . Certificatul de înregistrare a întreprinderii (cu aplicarea pe acesta a Codului IDNO) Certificatul privind atribuirea codului fiscal Statutul şi alte documente de constituire. Compartimentul juridic 1. note) Descifrarea datoriilor comerciale (denumirea. suma. 12. .Anexa 1 LISTA-STANDARD * DE DOCUMENTE necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului Nr d/o Denumirea documentelor I. depunerea în gaj a patrimoniului şi acordarea dreptului la semnătură (conform legislaţiei în vigoare). cu semnăturile legalizate notarial II. întreprinderi individuale şi gospodării ţărăneşti) Extras de la Registratorul independent privind componenţa acţionarilor şi cotele deţinute (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Adunarea Generală a acţionarea este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal de alegere a membrilor Consiliului (pentru societăţi pe acţiuni în cazul în care Consiliul este organul de decizie de solicitare a creditului) Procesul-verbal sau ordinul de numire în funcţie a directorului şi contabilului-şef Copia buletinelor de identitate ale persoanelor responsabile (conducător. altă documentaţie tehnică) Descifrarea obligaţiilor de arendă. 2. data apariţiei.Copiile contractelor de credit şi de gaj pe creditele curente în alte bănci Informaţia despre creditele precedente şi curente (locul primirii. soldul la zi. suma. note) Contractele aferente celor mai mari 5 creanţe comerciale şi celor mai mari 5 datorii comerciale 4. data recuperării. data achitării. 5. tipul creditului solicitat. contractele de cumpărare. 6.data rambursării. soldul la zi. 10. Compartimentul informaţii generale 1. 3. rata dobînzii. . data apariţiei. 2. 3. 9. suma. 9.Scrisoarea de la bancă despre existenţa sau lipsa creditelor (cu indicarea sumei. 7. 7. garanţiile) Descifrarea mijloacele fixe (formele 10 şi 11). 6. autentificată la notar Certificatele care confirmă înlesniri Licenţele de activitate III. contabil-şef) Procura pentru reprezentanţii împuterniciţi ai întreprinderii sau fondatori. 8. Cererea de solicitare a creditului Procesul-verbal al organului de decizie privind solicitarea creditului. 10.data acordării. alţi factori 81 . * lista-standard de documente necesare a fi prezentate pentru perfectarea creditului poate varia în dependenţă de instituţia care acordă creditul. obiectul. 5. soldului la zi al datoriilor). datei acordării şi scadenţei. obiectul. 4. 11.

planul lui şi descrierea succintă Pentru apartamentele privatizate şi casele de locuit: (casele de locuit sau apartamentele persoanelor. 1. 2. 4. certificatele de calitate de la producător. 12. cu indicarea valorii contabile si uzurii Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală (pentru bunurile importate) Paşapoartele tehnice (pentru utilaje) Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 2. 1. soldul la zi. 6. 4. 6. 7. Compartimentul baza contractuală 1. data apariţiei. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Decizia Primariei cu privire la privatizarea terenului aferent Titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. eliberat de Organul Cadastral Teritorial (pentru bunul imobil propus în gaj şi terenul de pământ aferent) Certificat cu privire la valoarea bunului imobil. 2. Pentru mijloace fixe Lista bunurilor propuse în gaj. data recuperării. 4. 8. 1. data achitării. 8. certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. Descifrarea avansurilor acordate (denumirea. 6. 3. note) Descifrarea avansurilor primite (denumirea. 13. 16. Compartimentul sursa secundară de rambursare Raportul de evaluare independentă a bunurilor propuse în gaj 1. suma. 15. 10. 5. certificatele de calitate de la producător. suma. eliberat de Primărie Procesul-verbal de recepţie finală a obiectului în expluatare şi Hotărîrea corespunzătoare a Primăriei Dosarul cadastral. 9. Pentru bunuri imobile Hotărîrea autorităţilor locale privind construcţia imobilului Procesul-verbal de repartizare a sectorului de pămînt pentru construcţie. 3. eliberat de Primărie Confirmarea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe care sunt amplasate obiectele gajate Actele de vînzare cumpărare a imobilului şi terenului aferent Fotografii ale imobilului. Contractele şi alte documente care confirmă utilizarea la destinaţie a creditului Contractele cu furnizorii de mărfuri şi servicii Contractele de comercializare a producţiei Contractele de arendă V.11. 7. cu indicarea unităţii de măsură. Pentru mijloace circulante Lista bunurilor propuse în gaj. 5. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. 14. activitatea de bază a cărora este agricultura nu se vor accepta în gaj) 82 . note) Contractele aferente celor mai mari 5 avansuri acordate şi celor mai mari 5 avansuri primite Descifrarea altor posturi de bilanţ (în cazul în care suma acestora constituie mai mult de 10 % din valuta bilanţului) În cazul existenţei pierderilor – notă informativă privind cauzele acestora Ultimul raport de audit (dacă există) IV. obiectul. 2. eliberat de Organul Cadastral Teritorial Extras din Registrul bunurilor imobile. 3. conform valorii contabile Documentele ce confirma achitarea totala fata de furnizori a bunurilor propuse in gaj Acordul tuturor proprietarilor de a remite bunurile in gaj Documentele ce confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Declaraţia vamală pentru produsele importate Certificatele de conformitate ale Sistemului National de Certificare al Republicii Moldova. soldul la zi. certificatele de provenienţă Certificatele de depozitare. 12. certificatele igienice de la Centrul Naţional de Igienă şi Epidemiologie. 7. dacă depozitul este arendat – contractul de arendă şi certificatul care atestă lipsa datoriilor pentru arendă 3. 5. cantităţii şi preţului unei unităţi. 11. 2. data apariţiei. 3. 4. obiectul.

reparaţia capitală) Prognoza veniturilor şi cheltuielilor în diviziune pe tipuri de activităţi Prognoza raportului privind rezultatele financiare Prognoza raportului privind fluxul de numerar Informaţia privind rulajul pe conturile curente (în lei şi valută) Detaliile tehnice ale producţiei. contractele de donaţie etc). nu se află sub sechestru sau în litigiu 5. Compartimentul sursa primară de rambursare 1. 3 4 1. 5. 4. 4. legalizat de notar Certificatul eliberat de către Organul de Tutelă şi Curatelă privind consimţămîntul de a gaja apartamentul unde au viză de reşedinţă sau locuiesc minori care sunt coproprietari ai apartamentului Cartea de imobil a locuinţei Certificatul eliberat de către Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor al Republicii Moldova (lista participanţilor la privatizare) Documentele. reconstrucţia. Business-planul activităţii întreprinderii pentru perioada solicitării creditului şi argumentarea tehnicoeconomică a proiectului pentru care se solicită creditul Documentele privind cheltuielile de deviz şi proiect (în cazul cînd scopul proiectului este construcţia. 5. În cazul cînd se constituie fidejusiunea de o terţă persoană Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a constitui fidejusiunea Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea constituirii fidejusiunii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) VI. 6. 2. 5. fotografii etc.1. gajist este o terţă persoană (fizică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Copia buletinului de identitate Acordul soţului / soţiei la gajarea bunurilor proprietate în devălmăşie Permisiunea organului de tutelă şi curatelă pentru gajarea bunurilor imobile coprprietari ai cărora sunt copii minori 7. proiecte de reclamă. 4. 3. 3. 1. 3. 6. 7. Acordul scris al tuturor membrilor familiei privind gajarea apartamentului sau casei. 2. 2. gajist este o terţă persoană (juridică) Scrisoarea solicitantului de credit către terţa persoană cu rugămintea de a depune în gaj obiectulproprietatea terţei persoane Documentele prevăzute în prezenta listă la capitolul II „Compartimentul juridic” punctele 1-13 Procesul-verbal al organului de decizie privind acceptarea depunerii în gaj a averii şi împuternicirea cu dreptul la semnătură Ultimul raport financiar anual (cu viza Direcţiei pentru statistică) Raportul financiar la ultima dată de gestiune (cu viza Direcţiei pentru statistică) în care figurează bunul preconizat să fie gajat Descifrarea postului raportului financiar în care figurează bunul preconizat să fie gajat 6. Pentru mijloacele de transport Certificatele de înmatriculare a mijloacelor de transport Confirmarea reviziei tehnice Confirmarea Direcţiei înmatriculare a transportului pe lîngă Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova cu privire la faptul că transportul propus în gaj nu este deja gajat. mostre. în baza cărora persoana a devenit proprietar al imobilului (contractele de vînzare-cumpărare. contractele de privatizare. 3. În cazul cînd debit. În cazul cînd debit. Fotografiile bunurilor propuse în gaj. 1. semnate de către reprezentantul solicitantului de credit 4. 2. 83 . 2.

indiferent de faptul în a cărei folosinţă efectivă este. 84 . Bilet la ordin – înscris prin care emitentul se angajează să plătească unui beneficiar. • orice persoana juridica sau fizica in conformitate cu scopurile sale principale si cu legislaţia. Agent economic – orice persoană ce desfăşoară activitate de întreprinzător. sumă avansată într-o afacere. a unui drept de creanţă cu titlu oneros în temeiul unui contract.orice persoană care posedă o cotă-parte în capitalul unei persoane juridice Amendament – îmbunătăţire. Asociat . Angajament – obligaţie pe care şi-o ia cineva de a face. nu are ca scop obţinerea de profit (venit) şi nu-l repartizează între membri. executare a lucrărilor si prestare a serviciilor. • societate in nume colectiv. Cesiune – transmitere de către o persoană altei persoane. pe riscul propriu si sub răspunderea lor patrimoniala cu scopul de a-si asigura o sursa permanenta de venituri. de a realiza ceva. • societate in comandita. • societate pe acţiuni. sau la ordinul acestuia.Anexa 2 Dicţionar explicativ Acţionar – orice persoană proprietar al unei sau mai multor acţiuni ale unei societăţi pe acţiuni. in modul stabilit de prezenta Lege si de alte acte legislative. transferabile prin diferite instrumente de plată. desfăşurată de cetăţeni si de asociaţiile acestora in mod independent. in numele lor. Antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei. inclusiv de bani şi valori mobiliare. Capital – sumă de bani (existentă într-o bancă) care produce dobândă. Activitate investiţională – activitate de efectuare a investiţiei şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în legătură cu această investiţie pentru a se obţine venit. Bancă – instituţie financiară care atrage de la persoanele fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora. ci îl îndreaptă spre dezvoltarea sa. Asigurarea creditului – garanţie pe care şi-o asigură un creditor contra riscului de insolvabilitate a debitorilor săi. modificare adusă unui tratat. Avizare – faptul de a face cuiva o comunicare oficială. care se află în proprietatea persoanei. şi care utilizează aceste mijloace total sau parţial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc. Bunuri – totalitatea de valori materiale şi de active nemateriale. care primeşte ca depuneri economiile personale ale membrilor săi şi le acordă împrumuturi cu destinaţie specială. • cooperativa de producţie. • un grup de cetăţeni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie antreprenorul colectiv. în urma căreia se modifică mărimea şi componenţa capitalului propriu şi a împrumuturilor întreprinderii. la un anumit termen. Activitate financiară – activitate. • cooperativa de întreprinzător. din proprie iniţiativă. Asociaţie de Economie şi Împrumut a Cetăţenilor – organizaţie necomercială cu statut juridic special. risc care poate să apară la încheierea actelor de comerţ. Activitatea de antreprenoriat poate fi practicata sub următoarele forme organizatorico-juridice: • întreprindere individuala. o sumă de bani determinată. Antreprenor poate fi: • orice cetăţean al Republicii Moldova care nu este îngrădit in drepturi. in conformitate cu legislaţia in vigoare. fond comercial sau industrial. Consumuri – resurse consumate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit. dacă este obţinut. Cont bancar – cont deschis la o instituţie financiară (sucursala sau filiala acesteia) din Republica Moldova sau din străinătate. • orice cetăţean străin sau apatrid. • societate cu răspundere limitata. precum şi de alte drepturi patrimoniale.

Evaluarea gajului – determinarea valorii gajului exprimată în bani. în baza cererii scrise a beneficiarului. în cazul în care debitorul (debitorul gajist) nu execută obligaţiunea garantată prin gaj. Creditor – persoană sau instituţie care a acordat cuiva un credit. iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 10 milioane lei.). Discont – reducere din preţul mărfii. Comision – remuneraţie (procentuală) primită de o persoană. cu performanţele prescrise. în condiţii specificate.suma de bani pe care o plăteşte banca la prezentarea facturilor. Factoring disponibil (finanţare imediată) . • modalitate de garantare a executării unei obligaţiuni. Întreprindere mică . Dividend – orice plată efectuată de către o persoană juridică în folosul acţionarului (asociatului) acestei persoane juridice. Eligibilitate – calitate care întruneşte condiţiile spre a fi ales client permanent al băncii. de a plăti creditorului ordonatorului (beneficiarului) o sumă de bani. Cheltuieli – toate cheltuielile şi pierderile perioadei care se scad din venit la calcularea profitului (pierderii) perioadei de gestiune. Emisiune – crearea şi punerea în circulaţie a banilor şi hîrtiilor de valoare. care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie. Fluxul mijloacelor băneşti – intrări şi ieşiri ale mijloacelor băneşti. 85 . Dobîndă – suma de bani care se plăteşte pentru un împrumut bănesc.suma de bani pe care banca o achită în momentul încasării facturilor. Fidejusiunea – contract în scris. care exprimă valoric în ordine cronologică şi sistematică. şi o altă persoană fizică sau juridică (debitor). Evaluarea gajului – procedura de apreciere a valorii şi costului bunurilor materiale depuse de debitorul gajist. Factoringul –contract încheiat între bancă (factor) şi client (aderent) prin care factorul (banca) se obligă să plătească la prezentarea documentelor care atestă o creanţă comercială o anumită sumă de bani în schimbul unui comision.întreprinderea al cărei număr mediu anual de salariaţi este cuprins între 10 şi 50 de persoane inclusiv. inclusiv veniturile provenite din investiţia sa şi reinvestite în Republica Moldova. care a mijlocit o afacere comercială sau care a efectuat un serviciu. de o bancă. care primeşte împrumutul sau cumpără pe datorie. Creanţă comercială – act care stabileşte dreptul creditorului de a cere executarea obligaţiunilor luate de debitor. Fiabilitate – latură a calităţii. dividendelor. Debitor – persoană fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător şi datorează creditorilor mărfuri sau mijloace băneşti. • activ deţinut de întreprinderea-investitor în scopul ameliorării situaţiei sale financiare prin obţinerea veniturilor (dobânzilor. venit sub formă de dobândă – orice venit obţinut conform creanţelor de orice fel (indiferent de modul întocmirii). care arată capacitatea unui produs de a-şi îndeplini. funcţiile pentru care a fost conceput. Investiţie străină – investiţie efectuată de un investitor străin în activitatea de întreprinzător desfăşurată în Republica Moldova. existenţa şi mişcarea unui mijloc sau proces economic într-o anumită perioadă de timp. Dobândă. ca rezultat al operaţiilor comerciale). Garanţie bancară – angajament în scris. inclusiv statul. în conformitate cu cota sa de participare. Investiţie: • totalitate de bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova pentru a se obţine venit. cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori. Factoring indisponibil (finanţare la încasare) . prin care o parte (fidejusor) se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial. majorarea capitalului propriu şi obţinerea altor profituri (în special.Contul curent . redevenţelor etc. Credit – relaţie bănească ce se stabileşte între o persoană fizică sau juridică (creditor). în al cărui temei creditorul (creditorul gajist) are dreptul de a fi satisfăcut. din valoarea bunurilor sau a drepturilor patrimoniale date. Istoria creditară – ştiinţă care studiază dezvoltarea şi schimbările succesive în domeniul bancar. asumat de o bancă sau de o altă instituţie financiară (garant) la cererea unei alte persoane (ordonator). gratuit sau oberos obligaţia debitorului.ansamblu de operaţii constând din debit şi credit. Gajul: • bunuri care aparţin unui debitor şi care sunt depuse de el în mînile creditorului său pentru a garanta plata datoriei. serviciului. inclusiv veniturile de pe depunerile băneşti. valutei şi al altor active financiare.

indicată în contractul de credit şi fiecare rată se eliberează în baza unui document de plată. Overdraftul – instrument al pieţei monetare. după ce s-au efectuat anumite scăzăminte. dacă acest ciclu este mai mare de un an. în contul unei datorii sau al unei obligaţii. persoană care a primit împrumut. desfăşurată de microîntreprinderi şi de întreprinderi mici (agenţi ai micului business). precum şi a bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi. Micul business – activitate de întreprinzător.Împrumuturi – credite bancare şi împrumuturi primite de întreprindere de la alte persoane juridice şi fizice pe o anumită perioadă şi pentru o anumită plată. care nu pot fi depăşite. Overdraft bancar – tip de credit bancar primit de întreprindere prin emiterea cecului sau a dispoziţiei de plată în suma care depăşeşte soldul de mijloace în contul ei de decontare. Linia de credit – se acordă în rate (de mărime egală sau diferită).) care trebuie plătite în decursul unui ciclu operaţional normal (obişnuit) sau al unui an. Obligaţiile cu termenul mai mare de un an se clasifică la obligaţii pe termen lung. Patrimoniu – totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor cu valoare economică. hârtiile de valoare de credit. iar suma anuală a vânzărilor nete este de până la 3 milioane lei. Viabil – condiţii necesare pentru a dura. Obligaţiune – titlu care reprezintă un împrumut contractat de o persoană juridică. Prorogarea dosarului – acţiune prin care se amînă sau se suspendă activitatea dosarului. Penalitate – sancţiune pecuniară aplicată de o autoritate administrativă în virtutea legii şi sub controlul organelor judecătoreşti. hârtie de valoare care conferă posesorului ei calitatea de creditor şi-i dă dreptul de a primi pentru suma împrumutată un anumit venit fix (sub formă de dobândă). planificat pentru utilizarea mai mare de un an în activitatea de producţie comercială etc. care aparţin unei persoane (fizice sau juridice). potrivit căreia acestea trebuie restituite la anumite termene bine stabilite. Rezultatul financiar – rezultatul ce se obţine în urma unui şir de operaţiuni financiare. valutare şi alte conturi la bănci. sub formă de diferenţe de curs valutar.restituirea sumei de bani datorată. Perisabilitate . 86 . un credit pe termen scurt. subvenţii etc. a se menţine. Scont – operaţiune prin care o bancă varsă deţinătorului unui efect de comerţ. valoarea acestuia înainte de scadenţă. pentru o sumă şi o durată determinată. cu persoana care l-a subscris. Obligaţie financiară şi creditară – obligaţiile (împrumuturile primite. condiţiile creditului privind overdraftul sunt stipulate la deschiderea contului şi acesta nu poate să depăşească suma fixată. Mijloace fixe – active materiale preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie. act prin care cineva se obligă sau este obligat să (nu) dea să (nu) facă ceva. intervenită în timp (şi din cauze diferite). Plafon –limită valorică (maximă) în cadrul unor operaţiuni financiare. Venituri din activitatea financiară – venituri din transmiterea în procesiunea altor persoane pe un termen mai mare de un an a activelor nemateriale şi a celor materiale pe termen lung. Lichiditate – capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare. o obligaţie. Plafon de casă – limita pînă la care se pot păstra în permanenţă într-o casierie sume pentru efectuarea unor plăţi curente. în funcţie de evoluţiile de pe piaţa capitalurilor. la un termen dinainte fixat. Mijloace băneşti – disponibilităţi băneşti în casierie. Scadenţa – termen de plată. pînă la concurenţa sumei. Împrumutat – debitor.scădere în cantitate a unor mărfuri. de regulă. Rată – parte eşalonată care urmează a fi vărsată sau distribuită. Rambursarea creditului – condiţiile de bază a acordării creditelor. cambiile acordate etc. angajament. sau sunt destinate închirierii sau pentru scopuri administrative. Microîntreprindere – întreprindere al cărei număr mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 9 persoane. Perfectarea contractului – încheierea contractului. a activelor intrate cu titlu gratuit. pînă la o lună. Rata dobînzii – mărimea plăţii pentru resursele creditare acordate de o bancă benefeciarilor. destinat pentru executarea unor plăţi curente. Obligaţie – datorie. conturi de decontare. Organizaţie de microfinanţare – persoană juridică a cărei activitate de bază o constituie activitatea de microfinanţare. expirare a datei la care trebuie onorată o datorie. revizuită periodic. Rambursare . împreună cu dobînzile aferente.