Sunteți pe pagina 1din 19

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Ştiinţe Economice
Departamentul „Finanţe şi Bănci”

SARCINĂ INDIVIDUALĂ
La disciplina: Bazele activității bancare

TEMA: „ RESURSELE BĂNCILOR COMERCIALE ”

BC EUROCREDITBANK SA, BC COMERŢBANK SA și BC FINCOMBANK SA

Autor: Maria MIRON


Grupa: FB1802

Verificat: Daniela BUMBAC

drd., lector universitar

Chișinău, 2020
CUPRINS
INTRODUCERE.........................................................................................................................3
I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND BĂNCILE COMERCIALE ..........................4
II. ANALIZA RESURSELOR ȘI DEPOZITELOR BĂNCILOR COMERCIALE ......6
2.1. Analiza formelor de depozite oferite de către băncile comerciale, termenul și rata
dobânzii .............................................................................................................................6
III. ANALIZA COMPARATIVĂ PENTRU TOTAL SISTEMUL BANCAR ȘI BC
Moldova-Agroindbank SA, BC Victoriabank SA, BC Mobiasbanca SA
3.1. Analiza formelor de depozite dupa categorii de clienți (persoane fizice/persoane
juridice) acceptate de băncile comerciale ........................................................................10
3.2. Analiza formelor de depozite după categorii de depozite ( la vedere, la termen)
acceptate de băncile comerciale ......................................................................................12
3.3. Analiza formelor de depozite după categorii de valută (lei/valută straină) acceptate de
băncile comerciale……………………………………………………………………..13
3.4. Analiza evoluției total depozite sub formă de diagrame .................................................14
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI ......................................................................................18
BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................................19
INTRODUCERE
Sistemul financiar bancar care are ca obiect instrumentele şi tehnicile de plată,
reprezintă un domeniu de pregnanţă importantă în desfăşurarea operaţiunilor
economice şi financiare în economia de piaţă. Aceste operaţiuni economice se
efectuează cu ajutorul beneficiilor băncii, instrumentul cu care banca îşi desfăşoară
activitatea, în acelaşi timp fiind ca o garanţie a băncii pentru deponenţii săi. Toate
aceste trăsături ale capitalului au făcut ca resursele băncii, baza forte a băncii, sa fie
un obiect de cea mai mare importanţă în studiul activităţii bancare, să i se acorde o
importanţă primordială. În condiţiile economiei de piaţă fiecare bancă este
preocupată să atragă suficiente resurse pentru a-şi asigura baza financiară necesară
acordării creditelor, dar, în acelaşi timp, doreşte să menţină fonduri lichide sau
“aproape lichide”, pentru a satisface eventualele cereri de retragere a sumelor de
către deponenţi. Resursele atrase constituie partea cea mai activă din resursele
băncii, practic, pe seama acestora banca îşi poate îndeplini funcţia de investiţii în
economie.
În ultimii ani au început tot mai mult să se dezvolte depozitele bancare, cu
toate formele acestora, cu ajutorul cărora putem obţine un câştig în plus, fiind nişte
operaţiuni convenabile atât pentru bancă, cât şi pentru clientul acestei bănci.
În cadrul acestui studiu, am analizat depozitele acordate de către băncile BC
EuroCreditBank SA, BC Comerţbank SA și BC FinComBank SA. În cardul
primului capitol au fost prezentate datele generale privind activitatea băncilor,
precum și formele depozitelor acordate de către aceste bănci.
În capitolul II a fost efectuată analiza în dinamică a depozitelor acordate de
băncile supuse analizei, ținând cont de categoriile de clienți, categoriile de depozite
și valută. De asemenea, datele sintetizate în cadrul tabelelor au fost prezentate sub
formă de diagrame.

3
I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND BĂNCILE COMERCIALE
BC EuroCreditBank SA

BC EuroCreditBank SA a fost fondată la data de 30 septembrie 1992. Este o bancă


universală, care efectuează toate tipurile de operațiuni bancare, prezente pe piața bancară. Banca
deserveşte atât clienți privați, cât și corporativi.
Printre produsele şi serviciile oferite sunt: creditele de afaceri, creditele imobiliare,
creditele de consum, emiterea şi deservirea carduri de plată bancare, servicii de gestionare de la
distanță a conturilor, carduri de credit cu perioadă de graţie, un spectru larg de depozite băneşti,
arenda safeurilor bancare, transferuri rapide de bani etc. O parte din serviciile disponibile pentru
clienții noștri sunt în regim on-line, iar pentru aceasta sunt utilizate instrumente moderne, cum ar
fi sistemul ECB-Online si Telebank.md.
Rețeaua Băncii formează 50 de puncte comerciale (8 sucursale şi 42 Agenții) în 11
localităţi din Republica Moldova, cu Sediul Central situat în mun. Chișinău.
În BC "EuroCreditBank" S.A. are circa 300 de angajați, care demonstrează zi de zi
calitățile sale profesionale, capabile să găsească soluții pentru oferirea serviciilor de calitate
clientilor săi.
BC "EuroCreditBank" S.A. este un garant al succesului, fiabilităţii și stabilităţii pentru
partenerii săi. Nu este doar meritul angajaţilor Băncii, dar și un rezultat înalt de încredere
manifestat din partea clienților.

BC Comerţbank SA

4
La moment Comerţbank este o bancă modernă de nivel european, cu management şi
servicii de înaltă calitate, care oferă clienţilor un sprijin financiar sigur şi complex. Comerţbank
oferă un spectru larg de servicii bancare şi financiare în Republica Moldova, acordînd o atenţie
deosebită serviciilor bancare avansate.

Comerţbank îşi extinde în mod semnificativ oportunităţile de finanţare a proiectelor de


investiţii concesionale şi oferă clienţilor săi o gamă maximă de proiecte donatoare care
funcţionează astăzi în Moldova, precum şi finanţarea programelor de dezvoltare a afacerilor
regionale.

Banca îşi extinde cooperarea cu partenerii străini. Prezenţa unor relaţii de corespondenţă
cu băncile străine din toate ţările, care au o afacere activă cu companiile din Republica
Moldova, permite rapid şi eficient efectuarea plăţilor bancare pentru clienţii săi.

O atenţie sporită Comerţbank dedică deservirii clienţilor corporativi. Banca aspiră la


colaborare cu companii, cu proprietarii şi managerii acestora, care sunt orientaţi spre o dezvoltare
plină de succes, social şi financiar responsabili, care îşi respectă ireproşabil obligaţiunile sale şi
cerinţele legislaţiei. Printre clienţii băncii sunt reprezentanţi din diferite domenii de activitate,
precum: întreprinderile industriale, de investiţii, farmaceutice, agricole şi întreprinderile
comerciale.

În decursul a patru ani ,Banca a deschis filiale în Chişinău şi Bălţi, precum şi cinci agenţii-
patru în Chişinău şi una în Cahul. Permanent se desfăşoară lucrul cu oferte pentru persoanele fizice
precum şi cu extinderea geografică a sistemelor urgente de transferuri internaţionale.

Oportunităţile de creştere continuă ale Comerţbank sunt bazate pe strategii de dezvoltare


ale băncii, adoptate de către acţionari, care în ultimii 12 ani îşi direcţionează profitul spre
dezvoltarea şi perfecţionarea băncii.

Eficacitatea activităţii Băncii se realizează, în primul rând, datorită managementului


competitiv şi personalului înalt calificat. Îmbunătăţirea echipamentului tehnic al Băncii,
dezvoltarea noilor tehnologii informaţionale, permit în mod semnificativ extinderea spectrului larg
de servicii propuse şi efectuarea deservirii clienţilor la un nivel înalt. Ca urmare, îmbunătăţirea
continuă a calităţii serviciilor şi optimizarea tehnologiilor, a poceselor de afaceri interne, oferă
băncii perspective clare de dezvoltare şi succes.

25 de ani de experienţă permit băncii să privească cu încredere spre viitor. Cu toate acestea,
prioritatea Comerţbank constă în asigurarea bunăstării financiare a fiecărui client.

5
BC FinComBank SA

FinComBank S.A. este una din principalele bănci comerciale din Republica Moldova, care,
de la fondarea sa din 1993, oferă un spectru larg de servicii financiare microîntreprinderilor,
întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi consumatorilor individuali prin intermediul unei reţele de
96 de unităţi, deschise pe întreg teritoriul ţării.
Strategia de dezvoltare a FinComBank se bazează pe o creştere echilibrată, care serveşte
economiei reale şi intereselor a peste 100 000 de clienţi, 669 angajaţi şi a 136 de acţionari.
FinComBank a reuşit în anul curent să îmbunătăţească în mod semnificativ rezultatele sale
comerciale şi financiare, întregistrând cei mai buni indicatori în comparaţie cu anii precedenţi şi
cel mai mic coeficient de credite neperformante din istoria băncii, dar şi de pe piaţa bancară din
Republica Moldova, acesta constituid 3,8%. De asemenea, conform datelor ale anului 2015,
valoarea totală a activelor băncii a constituit 2, 038 miliarde de lei.
Dinamica ascendentă de dezvoltare a băncii, indicatorii finaciari în creştere şi stabilitatea
băncii au fost principalele argumente ce au determinat instituţiile financiare internaţionale şi
donatorii ca Banca Mondială, Fondul European pentru Europa de Sud-Ests, Corporaţia pentru
investiţii străine private,ă coopereze activ cu FinComBank, FinComBank este membru al Proiectul
de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltarea Businessului Agricol, al Proiectului de Investiţii şi
Servicii Rurale, precum şi al Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii.
Din anul 2007, unul dintre principalii acționari ai FinComBank este cunoscutul fond
american Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), care deţine pachetul majoritar.
FinComBank este unul din fondatorii și membrii Asociației Băncilor din Moldova și ai
Bursei de Valori a Moldovei, precum şi membru al Camerei de Comerț Americane din Moldova.
De asemenea, Banca colaborează cu instituţiile statului şi organizaţiile finaciare în vederea
promovării politicilor bancare.

6
II. ANALIZA RESURSELOR ȘI DEPOZITELOR BĂNCILOR COMERCIALE
2.1. Analiza formelor de depozite oferite de către băncile comerciale, termenul și rata
dobânzii
Tabelul 2.1
Depozite oferite de către banca comercială EuroCreditBank SA
Forma/tipul de Suma minimă Temenul Rata dobînzii Depuneri suplimentare/
depozit retrageri din cont
Clasic (rată 1 000 lei 6/12/24/36 4,00%/5,25%/6,40%/6,60% MDL Nu se permite / Nu se
flotantă) 100 USD luni 1,25%/2,00%/2,50%/3,00% USD permite
100 EUR 0,30%/0,70%/1,40%/1,60% EUR
Standard Plus 20 000 lei 12 luni 5,40% MDL Se permite în primii 3 ani
(rată flotantă) 1 000 USD 2,10% USD /se permite anual la
1 000 EUR 0,80% EUR expirarea unui an de
păstrare a depozitului
Standard Plus 20 000 lei 6 luni 4,10% MDL Se permite în primii 3 ani
(rată flotantă) 1 000 USD 1,50% USD /se permite la fiecare 6 luni
1 000 EUR 0,60% EUR
de economii 1 000 lei 3-36 luni 2,50-6,75% MDL Nelimitat / nu se permite
Standard (rată 100 USD 0,35-0,90% USD
flotantă) 100 EUR 0,10-1,50% EUR
5 000 RUB 1,50-4,00% RUB
de economii 1 000 lei 6/12/24/36 3,75%/5,00%/6,30%/6,50% MDL Nelimitat / Lunar maxim
Pensionar (rată 100 USD luni 1,15%/1,90%/2,45%/2,95% USD 30% din soldul de la
flotantă) 100 EUR 0,25%/0,60%/1,35%/1,55% EUR sfârșitul lunii precedente
păstrând soldul minim
Sigur (rată fixă) 1 000 lei 3-12 luni 2,50-4,50% MDL Nu se permite / Nu se
100 USD 0,30-1,60% USD permite
100 EUR 0,10-0,50% EUR
Adolescent (rată 1 000 lei 3-60 luni 6,00% MDL Nelimitat / Nu se permite
flotantă) 100 USD 2,40% USD
100 EUR 1,20% EUR
Olimpic (rată 10 000 lei 3-60 luni 3,80% MDL Nelimitat / Păsttrând
flotantă) 1 000 USD 1,00% USD soldul minim
1 000 EUR 0,75% EUR
30 000 RUB 0,75% RUB
Libertate (rată 1 000 lei 3-60 luni 3,30% MDL Nelimitat / Păsttrând
flotantă) 100 USD 0,75% USD soldul minim
100 EUR 0,50% EUR
5 000 RUB 0,50% RUB

Concluzie:
Conform analizei efectuate la BC EuroCreditBank SA, banca dispune de 9 tipuri de depozite
acordate persoanelor fizice. Perioada minima pentru care poate fi acordat un depozit este de 3 luni,
perioada maximă fiind de 60 luni. Suma minimă a depozitului este de 1.000 lei, echivalentă cu
100 USD/100 EUR/5.000 RUB. Cea mai avantajoasă dobândă este înregistrată la depozitul de
economii Standard de 6.75% pe o perioadă de 36 luni. Cea mai mică dobândă este înregistrată la
depozitele de economii Standard și Sigur pe un termen de 3 luni.

7
Tabelul 2.2
Depozite oferite de către banca comercială Comerţbank SA

Forma/tipul de Suma Depuneri suplimentare/


Temenul Rata dobînzii
depozit minimă retrageri din cont

1000 MDL 6 luni/12 luni 4 % / 4,5%


Gotic 100 USD 6/12/25 luni 0,5% / 2%/ 2,25% NU
100 EUR 6/12/25 luni 0,3% / 1%/ 1,5%
1000 MDL 6 luni/12 luni 4 % / 4,5% Suplinire min. 200
Renaissance 100 USD 6 luni/12 luni 1 % / 1,75% Suplinire min. 100
100 EUR 6 luni/12 luni 0,5% / 1% Suplinire min. 100
1,75 %/ 3,25% / Suplinire
500 MDL 3/6/12/18/25 luni
4,2%/ 4,5 %/ 5% min. 200
0,25% / 0,5% / 1% Suplinire Retrageri 20%
Modern 100 USD 3/6/12/25 luni după I lună
1,5 % min. 100
0,25% / 0,5% / 0,8% Suplinire
100 EUR 3/6/12/25 luni
1,25 % min. 100
1000 MDL 6 /12/25 luni 4,5 %/ 5% / 6,25%
Barocco 100 USD 6/12/25 luni 1,25% / 2,5% / 3% NU
100 EUR 6/12/25 luni 0,5% / 1,25%/ 1,75%
0,75% / 1,75% / 2%
25000 USD 6/12/18/25 luni
2,25 % Suplinire Retrageri
Barocco vip
0,25% / 1% / 1,25% da Nu
25000 EUR 6/12/18/25 luni
1,5 %
Min 200
500 MDL 6 luni 3,5 %
MDL
Min 100 Retrageri
Pensionar 100 USD 6/12 luni 1 % / 1,75 %
USD da
Min 100
100 EUR 6/12 luni 0,5 %/ 1%
EUR

Pensionar rată Da, suplinire min. 200


500 MDL 12 luni 5%
flotantă MDL

Pensionar rată Retrageri


500 MDL 12 șuni 4,5 % Nu
fixă da

Concluzie:
Conform datelor prezentate mai sus, BC Comerţbank SA, dispune de 8 tipuri de depozite.
Termenul de acordare a depozitului variază de la 3 la 25 luni. Suma minimă a depozitului
constituie 500 lei. Din punct de vedere al ratei dobânzii, cel mai avantajos depozit îl constituie
Barocco pentru o perioadă de 25 luni cu o rată de 6,25%. Cea mai mică rată a dobânzii se
înregistrează la depozitul Modern pe termen de 3 luni.

8
Tabelul 2.3
Depozite oferite de către banca comercială FinComBank SA
Forma/tipul de Suma minimă Termenul Rata dobânzii Depuneri
depozit suplimentare/ retrageri
din cont

Stabil 5000 MDL 25 luni 4,5% MDL Nu există/nu există


500 EUR 1,3% EUR

Creştere stabilă 1000MDL 48-120 luni 5,50%-6,50% MDL Există/nu există


100EUR 1,00%-1,50% EUR
100USD 2,00%-2,50% USD
Liber 5000-1000 MDL/500-1000 > 1 lună 1,50%/0,10%/0,10% Există/Există
EUR/USD 2,00%/0,15%/0,15%
10001-100000 MDL/1001- 2,50%/0,20%/0,20%
5000 EUR/USD 2,50%/0,25%/0,25%
100001-400000 MDL/5001-
20000 EUR/USD
>400000 MDL/>20000
EUR/USD
Raţional 500 MDL 3-60 luni 2,50%-6,00 % Nu există/nu există
100 EUR 0,60%-2,20%
100 USD 0,30%-1,40%
Raţional de 500 MDL 25 luni 5,50% Nu există/nu există
pensie
Vârsta de aur 500 MDL 13 luni 2,00% + bonus 2,50% Există/Există

Depozit la 5000 RUB 3-6 luni 0,50%-1,00% Există/Nu există


termen în ruble
ruseşti

Concluzie:

Potrivit datelor prezentate în tabelul de mai sus, BC FinComBank SA, oferă la dispoziția
clienților 7 tipuri de depozite cu un termen de la 1 la 120 luni. Suma minimă a depozitului nu
poate fi mai mică de 500 lei. Cea mai avantajoasă rată este înregistrată la depozitul Creștere
stabilă cu 6,50% pe termen de 120 luni. Cea mai mică rată a dobânzii este depozitul Liber pe
termen de 1 lună cu 1,50%.

9
III. ANALIZA COMPARATIVĂ PENTRU TOTAL SISTEMUL BANCAR ȘI BC EUROCREDITBANK SA, BC COMERŢBANK SA
ȘI BC FINCOMBANK SA

3.1. Analiza formelor de depozite dupa categorii de clienți (persoane fizice /persoane juridice) acceptate de băncile comerciale
a) acceptate în MDL

Tabelul 3.1

2015 2016 2017 2018 2019

Denumirea
băncii Depozite Depozite Depozite Depozite Depozite
Persoane Persoane Persoane Persoane Persoane
persoane persoane persoane persoane persoane
juridice juridice juridice juridice juridice
fizice fizice fizice fizice fizice

BC
28,133,546 46,114,187 95,764,566 249,102,015 148,840,823
EuroCreditBank 73,303,837 125,359,476 147,140,180 163,409,537 322,203,175
SA
BC Comerțbank 185,898,950 60,676,646 353,162,513 91,299,190 419,920,328 128,236,378 406,214,811 147,908,099 418,086,230 166,428,012
SA

BC Fincombank
654,517,968 266,917,093 808,682,802 385,265,293 954,401,093 486,278,422 948,228,593 497,165,732 984,090,117 547,792,764
SA

Total sistemul 16,348,446, 7,516,123,6 20,172,224, 9,182,485,9 21,546,546, 12,718,064, 23,346,473, 14,010,040, 26,030,875, 14,317,000,
bancar 294 22 733 02 486 214 768 362 095 733

10
b) acceptate în valută străină
Tabelul 3.2

2015 2016 2017 2018 2019

Denumirea
băncii Depozite Depozite Depozite Depozite Depozite
Persoane Persoane Persoane Persoane Persoane
persoane persoane persoane persoane persoane
juridice juridice juridice juridice juridice
fizice fizice fizice fizice fizice

BC
107,432,425 45,952,814 111,318,313 55,442,450 151,827,388 53,718,302 207,410,939 99,059,183 274,147,381 88,433,719
EuroCreditBank
SA
BC Comerțbank 224,449,796 246,180,325 259,767,720 262,323,595 322,461,793 114,523,614 347,060,970 81,140,714 361,241,295 85,279,725
SA
BC Fincombank
528,027,215 213,674,533 525,960,949 256,913,892 526,545,404 270,874,659 541,841,410 284,890,616 567,027,138 343,095,737
SA
Total sistemul 18,669,049, 7,667,891,4 17,496,872, 7,986,958,2 18,076,564, 7,555,709,7 18,330,340, 7,775,664,5 19,568,007, 8,441,720,9
bancar 796 98 991 63 596 23 160 24 311 64

Concluzie:

Conform datelor din tabelele 3.1 și 3.2, am constat că uma depozitelor pentru persoane fizice în monedă națională în total sistemul bancar
este cea mai mare în anul 2019 și constituie 26,030,875,095 lei , iar în valută străină suma depozitelor pentru persoane fizice în anul 2019 și
constituie 19,568,007,311. Depozitele pentru persoanele juridice în monedă națonală sunt în sumă mai mare în anul 2019 și constituie
14,317,000,733 lei, iar depozitele pentru persoanele juridice în valută străină în anul 2019 constituie 8,441,720,964. De asemenea, cea mai mare
pondere în totalul depozitelor îi revine BC FinComBank cu 984,090,117 lei în monedă națională și 567,027,138 lei în valută străină. Ponderea cea
mai mare în totalul depozitelor persoanelor fizice îi revine de asemenea BC FinComBank, cu 547,792,764 lei în monedă națională și 343,095,737
în valută străină. Pe parcursul anilor 2015-2019, se obervă o majorare în dinamică a depozitelor depuse în băncile comerciale, ceea ce denotă o
majorare a resurselor aflate în gestiunea băncilor comerciale.

11
3.2. Analiza formelor de depozite după categorii de depozite ( la vedere, la termen) acceptate de băncile comerciale
a) acceptate în MDL

Tabelul 3.3

2015 2016 2017 2018 2019


Denumirea
băncii
La vedere La termen La vedere La termen La vedere La termen La vedere La termen La vedere La termen
BC
56,919,942 63,224,815 108,248,848 107,941,244 134,963,502 145,914,821 266,596,731 145,556,327 325,487,672
EuroCreditBank 44,517,441
SA
BC Comerțbank 56,643,342 189,932,254 87,076,910 357,384,793 107,359,716 440,796,990 125,436,219 428,686,691 143,755,119 440,759,122
SA
BC Fincombank 104,4439,78
213,171,172 708,263,889 288,227,499 905,720,596 396,239,735 508,395,690 936,998,636 559,639,945 972,242,936
SA 1
Total sistemul 8,556,848,4 15,307,721, 11,487,926, 17,866,784, 16,466,340, 17,798,270, 19,309,342, 18,047,171, 20,821,049, 19,526,826,
bancar 83 433 587 047 291 410 396 734 017 813

b) acceptate în valută străină


Tabelul 3.4

2015 2016 2017 2018 2019


Denumirea
băncii
La vedere La termen La vedere La termen La vedere La termen La vedere La termen La vedere La termen
BC
98,479,093 54,906,146 98,757,164 68,003,599 97,691,153 107,854,537 136,745,365 169,724,757 134,155,045
EuroCreditBank 228,426,055
SA
BC Comerțbank 239,547,234 231,082,887 264,552,293 257,539,022 116,744,318 320,241,089 119,643,047 308,558,637 135,821,124 310,699,896
SA
BC Fincombank
231,272,787 510,428,961 252,372,332 530,502,508 286,224,420 511,195,642 397,667,296 488,905,011 477,251,878 432,870,997
SA
Total sistemul 9,698,279,3 16,638,661, 10,116,434, 15,367,396, 10,490,225, 15,142,049, 12,495,982, 13,610,022, 14,414,112, 13,595,615,
bancar 95 899 852 402 232 087 386 298 568 707

12
Concluzie:
Conform datelor prezentate în tabelele 3.3 și 3.4, se observă o tendință de majorare a valorii depozitelor la vedere în comparație cu cele la
termen. Deși, în anul 2015, valoarea depozitelor la termen depășea aproape dublu depozitele la vedere, în ultimii ani, valoarea depozitelor la vedere
a înregistrat o pondere mai mare în totalul depozitelor, atât în monedă națională, cât și în valută străină. În anul 2019, cea mai mare pondere în
totalul depozitelor la vedere și la termen, a fost înregistrată de către BC FinComBank SA, comparativ cu forma depunerilor, depozitele în monedă
națională au reprezentat un număr mai mare decât cele în valută străină.

3.3. Analiza formelor de depozite după categorii de valută (lei/valută straină) acceptate de băncile comerciale

Tabelul 3.5

2015 2016 2017 2018 2019


Denumirea
băncii
Lei Valuta Lei Valuta Lei Valuta Lei Valuta Lei Valuta

BC
EuroCreditBank 101,437,383 153,385,239 171,473,663 166,760,763 242,904,746 205,545,690 412,511,552 306,470,122 471,043,998 362,581,100
SA
BC Comerțbank
246,575,596 470,630,121 444,461,703 522,091,315 548,156,706 436,985,407 554,122,910 428,201,684 584,514,242 446,521,020
SA
BC Fincombank 1,193,948,0 1,440,679,5 1,445,394,3 1,531,882,8
921,435,061 741,701,748 782,874,841 797,420,063 826,732,025 910,122,875
SA 94 15 25 81
Total sistemul 23,864,569, 26,336,941, 29,354,710, 25,483,831, 34,264,610, 25,632,274, 37,356,514, 26,106,004, 40,347,875, 28,009,728,
bancar 916 294 635 254 700 319 130 684 828 275

13
Concluzie:

Potrivit datelor prezentate în tabelul 3.5, după categorii de valută acceptate de băncile comerciale, ponderea cea mai mare îi revine
depunerilor în monedă națională. Analizând în dinamică, se constată că în anul 2015, depunerile în valută străine depășeau cele în monedă
națională, ceea ce s-a modificat simțitor în anii ce au urmat. Cea mai mare ponderea a depozitelor în totalul sistemului bancar, comparativ cu
celelalte 2 bănci analizate în cadrul studiului, îi revine BC FinComBank SA.

3.4. Analiza evoluției total depozite sub formă de diagrame și grafice

Tabelul 3.6
Denumirea
2015 2016 2017 2018 2019
băncii
BC
EuroCreditBank 254,822,622 338,234,426 448,450,436 718,981,674 833,625,098
SA
BC Comerțbank
717,205,717 966,553,018 985,142,113 982,324,594 1,031,035,262
SA
BC Fincombank
1,663,136,809 1,976,822,935 2,238,099,578 2,272,126,350 2,442,005,756
SA
Total sistemul
50,201,511,210 54,838,541,889 59,896,885,019 63,462,518,814 68,357,604,103
bancar

Concluzie:

Conform tabelului sinteză, observăm că totalul depozitelor în sistemul bancar s-a majorat în dinamică între anii 2015-2019 cu
18,156,092,893 lei. La această majorare a favorizat majorarea mărmii depozitelor la toate băncile analizate. Cea mai mare pondere în total aparține
depozitelor BC FinComBank SA, care s-a majorat de la 3% în anul 2015 la 4% în anul 2019. BC Comerțbank SA și BC EuroCreditBank SA au
înregistrat o pondere de 1%, și respectiv 1%.

14
Total depozite pentru anul 2015 Total depozite pentru anul 2016
1% 2%
1% 3% 1% 3%

95% 94%

BC EuroCreditBank SA BC Comerțbank SA BC EuroCreditBank SA BC Comerțbank SA


BC Fincombank SA Restul băncilor BC Fincombank SA Restul băncilor

Total depozite pentru anul 2017 Total depozite pentru anul 2018
1%1% 4% 1%
1% 4%

94%
94%

BC EuroCreditBank SA BC Comerțbank SA BC EuroCreditBank SA BC Comerțbank SA


BC Fincombank SA Restul băncilor BC Fincombank SA Restul băncilor

15
Total depozite pentru anul 2019

1% 1%
4%

94%

BC EuroCreditBank SA BC Comerțbank SA
BC Fincombank SA Restul băncilor

16
Statistica depozite bancare pentru anii 2015-2019
70,000,000,000

60,000,000,000

50,000,000,000

40,000,000,000

30,000,000,000

20,000,000,000

10,000,000,000

0
2015 2016 2017 2018 2019

BC EuroCreditBank SA BC Comerțbank SA BC Fincombank SA Total sistem bancar

17
CONCLUZIE
Băncile sunt cele care mobilizează foarte multe resurse băneşti existente în economie. Iar
principala mobilizare are loc cu ajutorul depozitelor pe care persoanele fizice şi juridice le
constituie în bănci.
În prezent, băncile din R. Moldova ne propun o gamă foarte largă de depozite. Pentru orice
gust. Pe de altă parte, o gamă atât de largă, poate descuraja, mai ales un client începător. Băncile
sunt cele care gestionează depozitele şi mijloacele de plată din economie pentru a obține profit.
Astfel, colectând depozitele, băncile își i-au angajamentul gestionării eficiente a acestora, cu
randament maxim, în beneficiul propriu şi al depunătorilor.
În urma analizei efectuate, am constat că BC EuroCreditBank SA, BC Comerţbank SA și
BC FinComBank SA, oferă o gamă largă de credite individualizate după categoria de clienți și
termenele de acordare preferate de către depunători. Fiecare bancă are forme de credite diferite,
dar care în mare parte au trăsături comune cu cele ale concurenților.
Conform analizei după categoriile de clienți ponderea cea mai mare în totalul depozitelor
îi revine depozitelor persoanelor fizice, atât în monedă națională, cât și în valută străină. Această
trăsătură este caracteristică întregului sistem bancar, cât și fiecărei bănci în parte. Din punctul de
vedere al categoriile de depozite, ponderea cea mai mare îi revine depozitelor la vedere, fapt ce s-
a modificat în comparație cu anul 2015, când depozitele la termen depășeau pe cele la vedere.
În dinamică se observă o creștere a depozitelor în monedă națională, care au ajuns să le
depășească pe cele în valută străină începând cu anul 2016. În totalul sectorului bancar, depozitele
BC FinComBank SA constituie o pondere nesemnificativă de 4%, dar mai mare decât cea a
celorlalte 2 bănci analizate în cadrul studiului.

18
BIBLIOGRAFIE

1. https://fincombank.com/ro/tipurile-de-depozite/
2. https://www.ecb.md/ro/depozite-persoane-fizice/
3. https://comertbank.md/services/physical_person/deposits/?id=1#i
4. Baza interactivă BNM - https://www.bnm.md/bdi/?lang=en

19

S-ar putea să vă placă și