Sunteți pe pagina 1din 214

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA Cu titlu de manuscris C.Z.U: 336: 314.

723 (478)(043)

BELOBROV Angela

EFECTELE FINANCIARE ALE MIGRAIEI EXTERNE A FOREI DE MUNC DIN REPUBLICA MOLDOVA

08.00.10 Finane; moned; credit.

Tez de doctor n economie

Conductor tiinific: Autor:

Caraganciu Anatol, prof. univ, dr. hab. Belobrov Angela

Chiinu, 2011

Belobrov Angela, 2011

Cuprins

Foaia privind dreptul de autor .................................................................................................2 Adnotare .........6 Lista abrevierilor ........9 Introducere .....10 1. Aspecte teoretico-economice ale fenomenului migraiei externe a forei de munc ............................18 1.1. Elemente definitorii ale fenomenului migraiei externe ......................18 1.2. Tratarea migraiei n literatura economic contemporan ...........23 1.3. Specificarea relaiei cauzale migraie-dezvoltare ....................................................38 1.4. Precizri metodologice privind remitenele .............................................................40 1.5. Concluzii la capitolul 1 ....46

2. Contribuia migraiei externe a forei de munc asupra economiilor naionale ............................................................................................................48 2.1. Climatul migraional n rile de origine i destinaie .....48 2.2. Influena migraiei asupra economiilor rilor de origine ale migranilor ...57 2.3. Influena migraiei asupra economiilor rilor de destinaie ale migranilor........65 2.4. Impactul crizelor financiare asupra migraiei internaionale ...................................69 2.5. Concluzii la capitolul 2 ....79 3. Incidene financiare ale remitenelor n Republica Moldova ...................81 3.1. Fundamentarea conceptual a efectelor financiare ale remitenelor ........81 3.2. Analiza remitenelor n Republica Moldova ....92 3.3. Efectele financiare ale remitenelor n Republica Moldova ...........103 3.3.1. Analiza impactului influxurilor de remitene asupra echilibrului Balanei de Pli Externe a Republicii Moldova i a cursului de schimb al leului moldovenesc.......104 3.3.2. Corelarea fluxurilor de remitene cu operaiunile pieelor valutare i monetare din Republica Moldova............................................................................................117 3.3.3. Efectele remitenelor asupra finanelor publice ....................................................123 3.4. Concluzii la capitolul 3 ............128

4. Strategii de gestiune a procesului migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova ......131 4.1. Elaborarea metodologiei de evaluare a efectelor financiare ale migraiei externe a forei de munc prin aplicarea Analizei Cost-Beneficiu ........131 4.2. Evaluarea efectelor financiare ale migraiei economice externe cu aplicarea Analizei Cost-Beneficiu ....................................................................................................139 4.3. Raionalizarea implicrii statului n gestiunea fenomenului migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova .............142 4.4. Concluzii la capitolul 4 ...149 Concluzii generale i recomandri .....152 Bibliografie .......158 Anexe ........170 Anexa 1. Dinamica i trendul migranilor internaionali ....171 Anexa 2. Factorii determinani ai migraiei externe a forei de munc ..172 Anexa 3. Modelul de estimare a remitenelor aplicat de Banca Naional a Moldovei..173 Anexa 4. Chestionar pentru evaluarea climatului migraional ...174 Anexa 5. Sistemul de indicatori de msurare a rezilienei sistemului financiar. 176 Anexa 6. ncadrarea remitenelor n circuitul financiar al economiei naionale .178 Anexa 7. ncadrarea remitenelor n formarea fondurilor financiare i rolul lor n susinerea evoluiei economiei naionale .179 Anexa 8. Topul rilor recipiente de remitene ...180 Anexa 9. Repartizarea geografic a fluxurilor de remitene ...181 Anexa 10. Topul rilor-surs a remitenelor ..182 Anexa 11. Estimri ale numrului de emigrani cu scop de munc din Republica Moldova..183 Anexa 12. Dinamica transferurilor brute, remitenelor, transferurilor prin bnci i prin STIB n Republica Moldova .....184 Anexa 13. Rezultatele aplicrii modelului de msurare a impactului remitenelor asupra cursului valutar al leului moldovenesc n perioada 2000-2009 ..185 Anexa 14. Rulajul de cas n instituiile financiare 187 Anexa 15. Structura rulajului operaiunilor pe piaa valutar dup participanii la operaiuni...188 Anexa 16. Activitatea Bncii Naionale a Moldovei pe piaa valutar interbancar...190 Anexa 17. Evoluia operaiunilor de sterilizare ale BNM n anii 2004-2009 .192 Anexa 18. Sursele principale de cumprare i vnzare a valutei strine de ctre bncile liceniate ale Republicii Moldova pe piaa valutar intern ........................194 Anexa 19. Dinamica indicelui lichiditii internaionale, corelaia evoluiei activelor oficiale de rezerv, remitenelor i masei monetare n R. Moldova....................................195

Anexa 20. Riscuri i costuri poteniale ale procesului de acumulare a rezervelor valutare oficiale..196 Anexa 21. Dinamica remitenelor, a depunerilor bancare ale persoanelor fizice, a soldului creditelor n economia Republicii Moldova ....197 Anexa 22. Analiza comparativ a remitenelor i salariilor n Republica Moldova....198 Anexa 23. Mecanismul aplicrii Analizei Cost-Beneficiu pentru procesul migraiei externe cu scop de munc ...199 Anexa 24. Cadrul stilizat al Analizei Cost-Beneficiu a migraiei externe cu scop de munc din perspectiva participanilor i neparticipanilor la procesul migraionist (ara de origine a migranilor) ......200 Anexa 25. Cadrul stilizat al analizei cost-beneficiu a migraiei externe a forei de munc din perspectiva rii de destinaie.....202 Anexa 26. Cadrul stilizat al analizei cost-beneficiu a migraiei externe a forei de munc din perspectiv global.....203 Anexa 27. Calculul efectului financiar al migraiei externe a forei de munc - cheltuieli economisite aferente asigurrilor sociale i cu ajutoarele de omaj aferente cetenilor plecai la munc peste hotare n anii 2001-2009 .. 204 Anexa 28. Calculul efectului financiar al migraiei externe a forei de munc: venituri fiscale ratate din impozite directe aferente cetenilor plecai la munc peste hotare i venituri fiscale realizate din impozite indirecte aferente consumului finanat din remitene n anii 2001-2009.205 Anexa 29. Calculul efectului financiar al migraiei externe a forei de munc: venituri (pierderi) ale exportatorilor i importatorilor rezultate din aprecierea cursului valutar i costurile aferente sterilizrii excesului de lichiditate suportate de BNM n anii 2001-2009 ...206 Anexa 30. Aspecte de corelaie pozitiv n relaia migraie dezvoltare durabil .....................207 Anexa 31. Factorii determinani ai volumului remitenelor ...208 Actul de implementare a rezultatelor cercetrii ...209 Declaraie privind asumarea rspunderii ......................................................................210 Curriculum vitae ......211

ADNOTARE la teza pentru obinerea gradului tiinific de doctor n tiine economice cu tema Efectele financiare ale migraiei forei de munc din Republica Moldova. Belobrov Angela, Chiinu, 2011. Specialitatea 08.00.10 Finane; moned; credit.
Teza cuprinde introducerea, patru capitole, concluzii i recomandri, bibliografia din 225 de titluri, 31 de nexe, 170 de pagini text de baz, inclusiv 44 de figuri, 30 de tabele i 22 de formule. Rezultatele obinute sunt publicate n peste 20 de lucrri tiinifice, inclusiv o monografie (coautor). Cuvintele-cheie: migraia forei de munc, remitene, climat migraional, evaluarea climatului migraional, efecte financiare, msurarea efectelor financiare, efectele migraiei, rezilien financiar, analiza cost-beneficiu, gestiunea migraiei economice. Domeniul de studiu: finane, moned i credit, relaii valutar-financiare internaionale. Scopul i obiectivele lucrrii: identificarea i evaluarea efectelor financiare ale migraiei externe a forei de munc asupra economiilor naionale i formularea recomandrilor privind raionalizarea gestiunii procesului migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova. Noutatea i originalitatea tiinific a rezultatelor obinute: elaborarea conceptului i metodologiei de evaluare a climatului migraional; identificarea ansamblului efectelor fenomenului migraiei economice internaionale la nivel micro-, mezo- i macroeconomic n rile de origine i de destinaie a migranilor; elaborarea categoriei economice efect financiar, precizarea efectelor financiare i funciilor remitenelor; construirea unui set de indicatori de analiz a fluxurilor de remitene; identificarea corelaiilor dintre remitene i indicatorii macroeconomici n Republica Moldova; elaborarea unui model de msurare a impactului remitenelor asupra aprecierii cursului valutar al leului moldovenesc; elaborarea modelului de determinare a rezultatului net al migraiei economice externe din diverse perspective macroeconomice prin aplicarea analizei cost-beneficiu; estimarea rezultatului net al migraiei forei de munc din Republica Moldova din perspectiva efectelor financiare. Semnificaia teoretic const n conceptele propuse, metodologiile noi elaborate, constatrile realizate, care vor servi drept suport pentru cercetrile tiinifice viitoare. Totodat, teza poate fi propus ca surs bibliografic n procesul didactic din instituiile de nvmnt economic superior. Valoarea aplicativ a lucrrii rezid n: dezvoltarea abordrilor teoretice i metodologice

de analiz i evaluare a cauzelor i efectelor migraiei forei de munc, iar, prin operaionalizarea
indicatorilor de analiz a remitenelor, cercetarea d via unui instrument bogat n cuantificare, analiz, percepie i decizie la ndemna tuturor celor interesai de cunoaterea i gestionarea fenomenului migraiei economice externe. Implementarea rezultatelor tiinifice: unele recomandri, elaborate n tez, au fost acceptate spre implementare n activitatea Ministerului Economiei al Republicii Moldova.

ANNOTATION To the Doctoral Thesis in Economics with the theme: The financial effects of labor migration in the Republic of Moldova. Belobrov Angela, Chisinau, 2011. Speciality 08. 00. 10 Finance; money; credit. The thesis consists of introduction, four chapters, conclusions and recommendations, bibliography of 225 titles, 31 annexes, 170 pages, including 44 charts, 30 tables and 22 formulas. The results are published in 20 scientific works, including a monograph (co-author). Key words: labor migration, remittances, migration climate, migration climate assessment, financial effects, measuring the financial effects, the effects of migration, financial resilience, Cost-Benefit Analysis, management of economic migration. Domain of study: finance, money and credit, international financial relations. Objectives of thesis: determination and evaluation of financial effects of foreign labor migration on national economies and making recommendations on streamlining the management policies of foreign labor migration from the Republic of Moldova. Scientifical novation and originality of the results consists of: development of the concepts and the evaluation methodology for migration climate; identification of economic effects of international migration phenomenon at micro, meso and macro economic level in countries of origin and destination countries of migrants, elaboration the concepts of financial effect, specification of financial effects and remittances functions; developing and testing a set of indicators for the analysis of remittance flows; identification of correlations between remittances and macroeconomic indicators in the Republic of Moldova; elaboration of a model for measuring the impact of remittances on the exchange rate of MDL assessment; development of the model for determining the net result of external economic migration from various macroeconomic outlook by applying cost-benefit analysis, estimated net income of labor migration in the Republic of Moldova. Theoretical significance consists of proposed concepts, new developed methodologies, realized findings, which will serve to support further scientific research. However, the sentence may be proposed as reference work in the teaching of economic higher education institutions. Applicative value of the thesis can be found in: development of theoretical and methodological approaches for analysis and assessment of causes and effects of labor migration, and through operationalization of indicators for remittances analysis, research brings to life a rich tool in quantifying analysis, perception and decision to reach all those interested in knowledge and managing international economic migration external process. Implementation of scientifical results: Some recommendations developed in thesis were accepted to be used in the activity of The Ministry of Economy of the Republic of Moldova.

. , , 2011. 08. 00. 10 - , .

, , , 225 , 31 , 170 , 44 , 30 22 . 20 , (). : , , , , , , , , . : , , . : . : , -, - - , -

,
, , ; ; , . , , , . . , , , . . .

Lista abrevierilor ACB Analiza cost-beneficiu ACE Analiza cost-eficacitate AMC Analiza multicriterial BIS Bank for International Settlements (Banca Reglementrilor Internaionale) BM Banca Mondial BNM Banca Naional a Moldovei BNS Biroul Naional de Statistic BPE Balana de Pli Externe CNAM Casa Naional de Asigurri n Medicin CNAS Casa Naional de Asigurri Sociale CF Codul Fiscal al Republicii Moldova CSI Comunitatea Statelor Independente EUR euro (moneda Uniunii Europene) FMI Fondul Monetar Internaional ILO International Labour Organization (Organizaia Internaional a Muncii) ISD Investiii Strine Directe IMM ntreprinderile Mici i Mijlocii mil. milioane mlrd. miliarde OCDE Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic OIM Organizaia Internaional pentru Migraie p.p. puncte procentuale PIB Produsul Intern Brut PNB Produsul Naional Brut
PNUD Programul Naiunilor Unite de Dezvoltare RM Republica Moldova RMO Rezerve minime obligatorii RO Rata de ocupare

SIDA Agenia Suedez pentru Dezvoltare i Cooperare Internaional UE Uniunea European USAID Agenia pentru Dezvoltare Internaional a SUA USD dolarul american VMS Valori Mobiliare de Stat

Introducere
Actualitatea i importana temei abordate. Migraia extern a forei de munc din Republica

Moldova i fluxurile impuntoare de remitene de la cetenii care muncesc peste hotare constituie cei mai importani factori care modeleaz economia rii noastre la nceputul secolului XXI. Veniturile remise de emigrani au impulsionat creterea economic nregistrat n anii 2003-2008, n Republica Moldova, prin susinerea cererii interne i suplinirea veniturilor bugetului public i, probabil, vor sprijini relansarea economic dup criza financiar internaional recent, care a afectat i economia Republicii Moldova. n prezent, practic, toate rile lumii sunt implicate n procesul complex al migraiei externe pentru munc, integrndu-se n tabloul general fie ca ri de destinaie, fie ca ri de origine, fie de tranzit, ns, n toate cazurile, fiind influenate de acest fenomen sub aspect economic, social i politic. Aceste influene prezint deopotriv avantaje i dezavantaje pentru toi cei implicai n acest fenomen: ncepnd de la nii migranii i membrii familiilor lor, localitile de batin i de destinaie al migranilor, ramurile economiei n care au activat i activeaz n timpul migraiei, populaia rmas n ara de origine i populaia din ara de destinaie, economiile rilor de origine i economiile rilor de destinaie, propagndu-se asupra ntregii economii mondiale. n prezentul studiu, aspectele economice i, n special, ipostazele financiare primeaz. Globalizarea a indus i impus noi micri n spaiul internaional, iar printre cele mai importante se numr deplasarea relativ liber a persoanelor, bunurilor i capitalului. Efectele financiare ale comerului internaional i ale fluxurilor de capital au fost msurate, analizate i pot fi bine precizate, n timp ce efectul net al migraiei a fost mult mai puin studiat i neles, chiar dac fluxurile migraioniste au aprut cu mult naintea fluxurilor de bunuri i capital. Analiza lucrrilor consacrate acestui domeniu sugereaz c, de regul, rile importatoare de for de munc ctig mai mult de pe urma fenomenului migraiei externe a forei de munc dect rile exportatoare. Cu ct mai intense sunt fluxurile migratorii ce afecteaz un stat, cu att mai semnificative sunt schimbrile realizate n relaiile financiare i economice, ale economiei i evoluiei rii implicate n aceste procese. Dei impactul economic i financiar al procesului migraiei externe a forei de munc este enorm, pn n prezent, fenomenul nu se bucur de o abordare tiinific consacrat, care s permit cunoaterea complexitii fenomenului i elucidarea posibilitilor de maximizare a valorificrii potenialului fluxurilor de remitene prin implicarea statului n gestiunea eficient a acestora, fapt ce subliniaz actualitatea cercetrii tiinifice. Suportul metodologic i teoretic al tezei. Drept fundament teoretic al tezei au servit lucrrile economitilor autohtoni i strini n materie de economie i finane. Aspectele specifice

10

fenomenului migraionist au fost cercetate n baza lucrrilor renumiilor savani: E. Raveinstein, P.Halpern, W. Lewis, M. Piore, M. Todaro, D. Ratha, D. Massey, G. Borjas .a. Diverse aspecte ale acestei teme sunt prezentate i n lucrrile cercettorilor autohtoni, printre care: A. Cojuhari, A. Caraganciu, V. Moneaga, A. Secrieru, V. Lopotenco, A. Moraru. De asemenea, au fost utilizate i lucrrile cercettorilor din Romnia i Rusia: P.Bran, M.Stoica, . Basno, V. Dedu (Romnia); Gh. Gluenco, V. Sevruk, O. Lavruin, G. Vitcovskoi (Rusia). Suportul informaional al lucrrii l constituie actele legislative i normative ale Republicii Moldova emise n perioada 1991-2010; datele furnizate de Ministerul Finanelor i Banca Naional a Moldovei, Biroul Naional de Statistic, bazele de date i studii ale unor organisme de mare prestigiu, precum: Banca Mondial, Fondul Monetar Internaional, Banca European de Reconstrucii i Dezvoltare, materialele TACIS i PNUD; cercetrile efectuate de proiectul BIZPRO-Moldova, finanat de USAID, compania de consultan Expert-Grup, CBS AXA .a. Cu toate acestea, este important s menionm c, n literatura autohton i universal, nu sunt cercetate efectele migraiei din perspectiv financiar. Prin urmare, concentrarea studiilor asupra consecinelor financiare ale fenomenului migraionist cu scop de munc reprezint o contribuie original n sfera tiinelor. Scopul lucrrii const n identificarea i evaluarea efectelor financiare ale migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova asupra economiei naionale, elucidarea cauzelor fluxurilor migratorii, a utilizrii iraionale i neefective a potenialului migraiei externe pentru munc n Republica Moldova i formularea recomandrilor privind raionalizarea politicilor de gestiune a migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova. Avnd n vedere scopul enunat, obiectivele cercetrii sunt: 1) concretizarea elementelor definitorii ale fenomenului migraiei economice internaionale; 2) analiza lucrrilor tiinifice i a publicaiilor consacrate migraiei economice; 3) analiza mixului de factori determinani ai fenomenului migraiei economice externe; 4) concretizarea conceptului de remitene; 5) fundamentarea categoriei economice efect financiar; 6) concretizarea funciilor economice ale remitenelor; 7) identificarea efectelor financiare generate de migraia economic extern la nivel microi macroeconomic; 8) construirea unui set de indicatori de analiz a remitenelor; 9) identificarea contribuiei migraiei economice externe la creterea i dezvoltarea economic a economiilor implicate n procesul migraiei economice externe;

11

10) evaluarea impactului migraiei economice externe asupra echilibrului economic general, prin aprecierea implicaiilor asupra echilibrului monetar-valutar i echilibrului financiar public; 11) selectarea i aplicarea celei mai potrivite metode de analiz a incidenelor financiare ale fenomenului migraiei externe a forei de munc n scopul dimensionrii beneficiilor sau pierderilor actorilor implicai n procesul migraionist; 12) recunoaterea impactului migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova asupra creterii i dezvoltrii economiei naionale; 13) generalizarea experienei utilizrii productive a remitenelor n practica internaional; 14) elaborarea recomandrilor privind raionalizarea utilizrii remitenelor n Republica Moldova.
Metodologia cercetrii. Bazndu-ne pe faptul c cercetarea comport un caracter

interdisciplinar (aspectele cercetate aparin domeniului teoriei economice, innd cont de aspectele tiinelor sociale, ale geografiei economice i demografiei, ns, neglijndu-le din punct de vedere al metodologiei cercetrii acestor tiine), iar fenomenul cercetat are impact asupra sistemelor economice, considerm necesar ca metodologia cercetrii aplicate s se bazeze pe principiile generale ale analizei complexe a sistemelor: metoda analizei sistemice, metoda analizei diagnostic, metoda modelrii, metode de prognoz (extrapolrii i intrapolrii), metode de eantionare informaional: interviuri, chestionare, metode de analiz a datelor folosind tehnici statistice: grafice i tabelare, metoda scenariilor i comparaiilor internaionale. Aceste metode, mai mult sau mai puin specifice cercetrii sistemelor macroeconomice, urmeaz metodele consacrate: abstracia tiinific, analiza i sinteza, inducia i deducia, observaia,
raionamentul, comparaia i gruparea. Metodologia utilizat n tez relev despre caracterul interdisciplinar al cercetrii, ce corespunde tendinelor moderne de dezvoltare a tiinei economice.

Direciile de soluionare a problemei de cercetare. Pentru atingerea obiectivelor enunate, se va analiza profund fenomenul migraiei economice internaionale i vor fi ntreprinse aciuni privind elaborarea modelelor de msurare a efectelor migraiei economice, pe parcursul ntregului proces, urmrindu-se identificarea soluiilor i oportunitilor fenomenului cu referin la situaia din Republica Moldova.
Noutatea tiinific a rezultatelor obinute. Noutatea tiinific a cercetrii reprezint tratamentul integrat al naturii i factorilor determinani, al efectelor financiare cauzate de fenomenul migraiei economice internaionale i identificarea cilor de maximizare a beneficiilor fenomenului migraiei economice. Elementele de noutate ale cercetrii se concretizeaz n:

identificarea mixului de factori determinani ai procesului migraionist, elaborarea i fundamentarea conceptului i metodologiei de evaluare a climatului migraional; 12

identificarea ansamblului efectelor directe i externalitilor fenomenului migraiei economice internaionale la nivel micro-, mezo- i macroeconomic n rile de origine i de destinaie a migranilor; elaborarea categoriei economice efect financiar; precizarea efectelor financiare ale remitenelor i funciilor economice ale remitenelor; construirea unui set de indicatori de analiz a fluxurilor de remitene; identificarea corelaiilor dintre remitene i indicatorii macroeconomici n Republica Moldova; elaborarea unui model de msurare a efectelor remitenelor asupra aprecierii cursului valutar al leului moldovenesc; dezvoltarea conceptului de rezilien financiar n contextul studiului efectelor crizelor economice asupra migraiei externe a forei de munc la nivel internaional i naintarea unui set de indicatori de msurare a rezilienei financiare; aprofundarea bazei teoretice privind metodologia aplicrii analizei cost-beneficiu pentru estimarea impactului diverselor fenomene i procese asupra sistemelor economicofinanciare, elaborarea modelului de determinare a rezultatului net al migraiei economice externe, din diverse perspective macroeconomice, prin aplicarea Analizei Cost-Beneficiu i estimarea rezultatului financiar net al migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova.

Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Importana teoretic a tezei rezid n multiplele concepte propuse, concretizate i dezvoltate, originalitatea prezentrii cercetrii, sistematizarea teoriilor economice privind migraia, elaborarea metodologiei aplicrii analizei cost-beneficiu la evaluarea fenomenelor cu consecine de ordin economic i financiar, precum i testarea metodologiei n cazul evalurii procesului migraiei economice, argumentarea necesitii interveniei statului n gestionarea procesului migraiei economice externe i naintarea unor repere pentru implementarea politicii ocuprii externe a forei de munc, precum i de reproiectare a altor politici macroeconomice. Din punct de vedere metodologic, elaborarea conceptelor de efect financiar i climat migraional, dezvoltarea conceptului de rezilien financiar i dezvoltarea metodologiei de msurare a efectelor financiare ale migraiei economice i rezilienei pot servi drept baz pentru continuarea i aprofundarea cercetrilor de profil financiar. Prin operaionalizarea indicatorilor de analiz a remitenelor, cercetarea d via unui instrument bogat n cuantificare, analiz, percepie i decizie la ndemna tuturor celor interesai de fenomenul migraiei economice externe, din cele mai variate motive: analize i decizii macroeconomice; 13

prognozarea i planificarea dezvoltrii rii, comparaii internaionale, fundamentarea politicilor macroeconomice i a actelor normative care le pun n aplicare; continuarea i aprofundarea cercetrilor de profil; cursuri universitare etc. Cercetarea dat poate fi consultat la studierea diverselor cursuri universitare i postuniversitare pentru specialitile: Finane, Relaii economice internaionale, Economie mondial etc. Valoarea practic a lucrrii deriv din dezvoltarea abordrilor teoretice i metodologice de analiz i evaluare a cauzelor i efectelor migraiei forei de munc, precum i abilitatea de a utiliza principalele teze i concluzii ale lucrrii n analize tiinifice suplimentare i dezvoltarea teoriei migraiei economice. Concluziile teoretice i generalizrile vor contribui la o mai bun nelegere a naturii economice a migraiei externe a forei de munc pentru economia modern a Republicii Moldova. Considerm important s enumerm elementele aplicabilitii practice a rezultatelor cercetrii: elaborarea metodologiei evalurii climatului migraional, elaborarea setului de indicatori de analiz a fluxurilor de remitene, elaborarea reperelor de baz ale sistemului de indicatori de msurare a rezilienei sistemului financiar, elaborarea tabloului integrrii fluxurilor de remitene n circuitul financiar al unei economii, aplicarea analizei cost-beneficiu la evaluarea efectelor financiare ale migraiei economice externe a forei de munc din perspectiva rii de origine a migranilor i a rii de destinaie. elaborarea propunerilor de reproiectare a politicilor macroeconomice, n Republica Moldova, n vederea coreciei impactului negativ al emigrrii n mas a populaiei active din ar. Problema tiinific important soluionat n domeniul cercetat cuprinde evaluarea efectelor financiare ale migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova. Cercetarea a demonstrat c, din perspectiva rii de origine a migranilor, migraia economic extern cauzeaz efecte financiare directe i indirecte pozitive asupra bugetului public, asupra echilibrrii balanei de pli externe, efecte negative asupra cursului valutar i inflaiei, iar efectul economic net este negativ, costurile depind de 1,25 ori beneficiile. Aprobarea rezultatelor. Rezultatele obinute n cadrul studiului de doctorat au fost prezentate i discutate n cadrul Seminarului tiinifico-metodic al Catedrei Bnci i activitate 14

bancar a Academiei de Studii Economice din Moldova, 7 articole tiinifice publicate n reviste i culegeri tiinifice recenzate din Republica Moldova, peste 12 conferine internaionale cu tematic aferent domeniului economico-financiar, organizate n cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, Universitii din Bucureti Facultatea de Administraie i Afaceri, Institutului de Economie, Finane i Statistic, Institutului Internaional de Management IMI Nova i publicate n perioada 2004-2010. De asemenea, concluziile tezei au fost incluse n cadrul proiectului de cercetare din sfera tiinei, finanate din cadrul Programului de Stat Elaborarea mecanismelor i metodelor de stimulare a creterii economice, de reducere a srciei i de mbuntire a calitii vieii n contextul SCERS, al Programului Naional Satul Moldovenesc i al Planului de Aciuni Republica Moldova Uniunea European. n baza cercetrilor efectuate n cadrul proiectului, a fost editat monografia Remiteni i remitene n contextul creterii economice (coautor al compartimentului Politici intervenioniste ntru sporirea eficienei utilizrii remitenelor), publicaie comun a Institutului de Economie, Finane i Statistic al Academiei de tiine a Moldovei, Academiei de Studii Economice din Moldova i Ministerului Economiei. Tezele principale ale lucrrii i-au gsit reflectare n publicaiile tiinifice, fiind expuse n peste 20 de lucrri cu un volum total de 11,91 coli de autor, cele mai recente fiind: 1) Comunicarea Quantification of economic and social impact of external labor migration by application of Cost-Benefit Analysis, prezentat la The International Conference on Administration and Business ICEA - FAA 2010, 4 5 iunie 2010, organizat de Facultatea de Administraie i Afaceri a Universitii din Bucureti. http://www.itchannel.ro/faasesiune/sites/default/files/ICEA_FAA_2010_final.pdf (vizitat 01.10.2010). 2) Articolul Atribuirea conceptului de efect financiar la sistemul categoriilor cunoaterii realitii economice, prezentat n cadrul Conferinei Internaionale tiinifico-practice a Tinerilor Cercettori Dezvoltarea economiei bazat pe cunoatere, organizat de Institutul Internaional de Management, 12 iunie 2010. 3) Articolul Evaluarea impactului remitenelor asupra cursului valutar Cazul Republica Moldova, prezentat la cadrul Simpozionului Internaional al Tinerilor Cercettori (Ediia a VIIIa) din 28-29 aprilie 2010, organizat de Academia de Studii Economice din Moldova. 4) Articolul Impactul migraiei externe a forei de munc asupra rezilienei financiare a gospodriilor casnice n timpul crizei, expus n contextul desfurrii Conferinei tiinifice Internaionale Competitivitatea i inovarea n economia cunoaterii, organizat de Academia de Studii Economice din Moldova la 25 - 26 septembrie 2009. 5) Comunicarea Studiu privind funciile remitenelor i ncadrarea lor n circuitul financiar al economiei naionale, prezentat n cadrul Conferinei tiinifice Internaionale 15

Competitivitatea i inovarea n economia cunoaterii: probleme i soluii pentru Romnia i Republica Moldova, organizat de Academia de Studii Economice din Moldova la 18-19 aprilie 2009 i publicate n culegerile de lucrri ale conferinelor .a. Sumarul compartimentelor tezei. Scopul i sarcinile investigate au condiionat structura tezei, dup cum urmeaz: introducerea, patru capitole, concluzii i recomandri generale, bibliografia i anexele. n Introducere, se justific tema aleas pentru cercetare: se descrie actualitatea i importana problemei abordate, sunt determinate scopul i obiectivele tezei, este relevat noutatea tiinific a rezultatelor obinute i valoarea aplicativ a lucrrii, aprobarea rezultatelor i sumarul compartimentelor tezei. n capitolul 1 Aspecte teoretico-economice ale fenomenului migraiei externe a forei de munc sunt concretizate elementele definitorii ale fenomenului migraiei la nivel internaional i analizate materialele tiinifice la tema tezei: lucrrile consacrate cercetrii cauzelor i consecinelor fenomenului migraiei externe pentru munc. Sunt analizate i prezentate o serie de lucrri tiinifice i publicaii att n reviste de specialitate naionale, internaionale, ct i on-line. Am considerat binevenit prezentarea lucrrilor prin prisma ncadrrii n teoriile economice privind migraia. Primul capitol include, de asemenea, specificarea relaiei cauzale migraie-dezvoltare, analiza ncadrrii migraiei n rndul factorilor creterii economice, descrierea componenei fluxurilor de remitene i sunt fcute precizri metodologice privind problematica estimrii fluxurilor de remitente i a distorsiunilor existente n statistica internaional a remitenelor. n urma studierii aspectelor enumerate, au fost formulate problema de cercetare i direciile de soluionare a ei i descrise metodele de cercetare selectate, pornind de la specificul fenomenului analizat. Capitolul 2 Contribuia migraiei externe a forei de munc asupra economiilor naionale cuprinde analiza particularitilor ncadrrii tuturor statelor lumii n procesul migraional, se prezint mixul de determinante ale procesului migraiei economice. Din perspectiva factorilor determinai, se propune implementarea unui concept nou climatul migraional, sunt concretizai parametrii acestui concept, este propus un model de evaluare a climatului migraional. Sunt identificate toate consecinele (efectele directe i externalitile sau ale reziduurilor) procesului migraiei economice externe i prezentate din perspectiva contribuiei pozitive sau negative la dezvoltarea rilor de origine i de destinaie a migranilor i a familiei migrantului. n contextul descrierii impactului crizei actuale asupra fenomenului migraionist, se dezvolt conceptul de rezilien financiar i se analizeaz contribuia migraiei la sporirea rezilienei sistemului financiar.

16

n capitolul 3 Incidene financiare ale remitenelor n Republica Moldova este prezentat un concept nou efectul financiar, se abordeaz problematica msurrii efectului financiar. Sunt descrise funciile remitenelor i este elaborat tabloul ncadrrii remitenelor n circuitul financiar al economiei beneficiare de remitene i contribuia acestora la dezvoltarea durabil. Deoarece s-a constat faptul c consecinele pozitive ale migraiei economice asupra economiilor rilor de origine ale migranilor se materializeaz, n mare parte, n remitene, se efectueaz analiza fluxurilor de remitene, n baza aplicrii unui set de indicatori, elaborai de autor. Analiza fluxurilor de remitene intrate n Republica Moldova continu sub aspectul identificrii efectelor asupra balanei de pli, cursului valutar, pieei valutare, pieei monetare, echilibrului financiar public i activitii bncilor comerciale. ntru elucidarea situaiilor paradoxale, depistate n analiza impactului remitenelor asupra balanei de pli i cursului valutar, a fost elaborat i aplicat de autor un model de determinare a contribuiei remitenelor la aprecierea cursului valutar. n capitolul 4 Strategii de gestiune a procesului migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova este prezentat metodologia aplicrii analizei cost-beneficiu pentru calcularea rezultatului procesului migraionist, adaptat de autor la cercetarea domeniului respectiv. Metodologia este aplicat la evaluarea efectelor financiare ale migraiei din Republica Moldova n ultimul deceniu. n baza estimrii rezultatului net al migraiei economice asupra societilor economiilor exportatoare i importatoare de migrani, precum i a societii globale, se argumenteaz necesitatea elaborrii i implementrii politicii ocuprii externe. n cadrul capitolului, Sunt naintate recomandri privind maximizarea influxurilor de remitene. Se argumenteaz necesitatea extinderii bncilor n localitile rurale i implementarea produselor bancare noi destinate migranilor. Sunt formulate unele principii de baz ale restructurrii politicilor macroeconomice, cu accente pe perfecionarea politicii fiscale, se sugereaz necesitatea prelevrii unei cote din veniturile bugetare la capitolul taxa pe valoare adugat la import n fondul de susinere a populaiei i necesitatea formrii i suplinirii unui fond de stabilizare, destinat echilibrrii bugetului de stat n perioadele viitoare. Compartimentul Concluzii generale i recomandri cuprinde concluziile tematice, efectuate pe parcursul cercetrii, precum i formularea concluziei generale, sunt descrise rezultatele de baz ale cercetrilor efectuate i sunt naintate recomandrile referitoare la msurile raionale de gestiune a procesului migraiei forei de munc.

17

1. ASPECTE TEORETICO-ECONOMICE ALE FENOMENULUI MIGRAIEI EXTERNE A FOREI DE MUNC 1.1. Elementele definitorii ale fenomenului migraiei economice O privire n dinamic asupra pieelor mondiale remarc modificri majore pe piaa internaional a forei de munc. Una dintre importantele modificri se refer la creterea ponderii ocuprii lucrtorilor migrani pe pieele naionale. Spre exemplu, n rile Orientului Mijlociu, unde, n anii 1950, numrul imigranilor nu depea 5% din populaia economic activ, n prezent, numrul lucrtorilor imigrani l depete pe cel al nativilor: n Emiratele Arabe Unite, imigranii constituie 90% din populaia ocupat, n Kuweit i Qatar 85%, n Arabia Saudit 40%. La nceputul secolului XXI, la scar mondial, fiecare a 35-a persoan este migrant, iar numrul total al migranilor depete 200 milioane sau 3 la sut din populaia lumii. n anul 2010, se ateapt ca numrul total de migrani internaionali s ajung la 214 milioane. Din 2005 pn n 2010, numrul global de migrani internaionali, se estimeaz c va crete cu 10 la sut, ceea ce depete puin creterea nregistrat n cinci ani precedeni (9 la sut), dar se situeaz sub nivelul creterii nregistrate n perioada 1975-1980 (13 de sut), 19801985 (11 la sut) i 1985-1990 (37 la sut)1 (figura A1.1). Repartizarea geografic a migranilor internaionali nu este uniform. Nici ritmul de cretere a stocului de migrani internaionali nu este acelai (figura A1.2). Creterea continu a numrului migranilor face ca migraia s reprezinte o component tot mai important a societii contemporane. Iar creterea proporiei persoanelor ce traverseaz frontierele naionale, asemenea fluxurilor financiare, comerciale sau de informaii, se numr printre cei mai semnificativi indicatori de msurare a intensitii procesului de globalizare. Termenul de fenomen de migraie se utilizeaz, n lucrare, cu sensul de mulime de evenimente de migraie, unde evenimentul de migraie se refer la deplasarea unei persoane individual sau n grup n afara comunitii sale de reziden, n decursul unei perioade de referin date, pentru a schimba domiciliul stabil i/sau locul de munc obinuit[162, p.20]. n situaia n care deplasarea persoanei depete hotarele unui sau mai multor state, ea se definete ca migraie internaional. Menionm aici c termenul de migrant se utilizeaz n toate cazurile cnd decizia de migrare se adopt de ctre individ, fr influena decisiv a unor factori exteriori[96]. Cazul n care factorul determinativ al scopului deplasrii persoanei reprezint schimbarea sau obinerea unui loc de munc, iar schimbarea domiciliului constituie o condiie
1

Creterea numrului migranilor de 37 la sut, n perioada 1985-1990, s-a datorat, n mare parte, dezintegrrii, n anul 1991, a fostului URSS, care a condus la crearea a 15 state independente i, ca urmare, la reclasificarea a milioane de oameni, care au fost migrani interni n cadrul URSS-ului, n migrani internaionali, pentru c locul lor de natere se afl ntr-o alt ar.

18

de care poate face abstracie, migraia se definete ca migraie cu scop de munc sau migraie pentru munc. Plasarea fenomenului migraiei cu scop de munc pe coordonate economicofinanciare calific acest fenomen ca migraie a forei de munc, pornind de la faptul c are loc transportarea n spaiu a factorului de producie - munca. Migraia forei de munc sub aspect de categorie teoretic, alturi de migraia internaional politic, familial, recreativ, turistic . a., are un coninut mai ngust dect fenomenul migraiei populaiei, la general. n literatura de specialitate, consacrat cercetrii acestui domeniu, noiunea de migraie a forei de munc a fost i este interpretat diferit, atribuindu-i-se semnificaii destul de ample. Astfel, Organizaia Internaional pentru Migraie definete migraia internaional a forei de munc drept un proces de emigrare temporar n alt ar, motivat de generarea unor venituri alternative i sperana de rentoarcere n ara de origine i care nu prevede o nou reedin[124]. n sens restrns, migraia extern pentru munc este definit ca procesul permutrii resurselor de munc, dintr-o ar n alta, n scopul angajrii n cmpul muncii n condiii mai avantajoase dect n ara de provenien. n legislaia Republicii Moldova, migraia de munc este definit ca plecarea benevol a cetenilor Republicii Moldova peste hotare, precum i intrarea benevol a cetenilor strini sau a apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul de a desfura activitate de munc [111]. Sensul amplu, ntlnit n monografiile cercettorilor romani fenomenului migraionist, afirm c migraia extern pentru munc, este determinat, n principal, de motivaii de ordin economic i spre deosebire de emigrare sau imigrare, comport caracter temporar, durata acesteia variind n limite largi (de la cteva sptmni /luni pn la civa ani), i nu presupune schimbarea definitiv a reedinei [51]. Cercetarea fenomenului migraiei externe pentru munc, n tiina economic, este dictat de dependena acestui fenomen de fora factorilor specifici de mpingere/atracie (push-pull), care sunt predominant economici (figura A.2.1.) i de efectele economice cauzate2. Migraia internaional a forei de munc sub aspectul micrilor circulatorii poate mbrca mai multe forme, de ex. emigrarea, imigrarea, migraia de revenire, re-emigrarea, migraia tranzitorie, migraia de rangul doi, migraia circulatorie . a. Acestea sunt doar cteva forme, pe care le-am considerat adaptate pentru studiul nostru i, totodat, relevante. Deoarece, ca ex. procesul ntoarcerii n ar, numit migraie de revenire sau repatriere, necesit o cercetare separat datorit efectelor specifice cauzate de importul: i) sumelor de valut special economisite pentru momentul ntoarcerii;
2

Detalierea acestor factori este prezentat n capitolul 2.

19

ii) cunotinelor i aptitudinilor noi de via etc. Organizaia Internaional pentru Munc definete mai multe subcategorii de migrani pentru munc [27]: a) lucrtori migrani sezonieri, b) lucrtori migrani n baza contractelor de munc, obligai s prseasc ara la expirarea contractului, chiar i n cazul n care contractul de munc i se schimb, c) migranii temporari, primii n ara de destinaie pentru ndeplinirea anumitor activiti, pe o perioad anumit de timp, crora li se permite schimbarea patronilor i prelungirea contractelor de munc fr prsirea rii respective, d) migranii pendulari, n cea mai mare parte, sunt comerciani, a cror activitate economic include plecri i ntoarceri repetate n ara de reedin, e) lucrtorii migrani rezideni care dispun de permis permanent de edere i munc n aragazd pe parcursul mai multor ani. Aceti lucrtori nu sunt obligai s prseasc ara-gazd n caz de omaj i, de obicei, au dreptul la rentregirea familiilor, n cazul n care dispun de reedin i loc de munc asigurat. Migranii receni sunt definii ca transmigrani[166], deoarece ei dezvolt i menin legturile de familie, sociale, economice, politice, instituionale i atitudinile religioase, care se extind dincolo de frontiere. Centrul de interes economic al migranilor se afl i n ara lor de reedin actual i n ara de plecare. Abordarea transnaional ofer o nelegere a fenomenului migraiei ca un proces social, crend legturi ntre rile de origine i de destinaie. n funcie de nivelul de calificare deinut, persoanele implicate n micarea migratorie legal i/sau contigentat ar putea fi grupate n trei mari categorii de for de munc: a) for de munc de nalt calificare, cu pregtire nalt n domeniile de vrf ale tiinei i tehnologiei, ca i n unele servicii, precum cele de nvmnt, sntate. Aceast categorie poate fi recrutat direct, adesea, chiar din ultimii ani de studii sau prin organisme specializate ale rilor de provenien sau strine i are cele mai multe anse de a obine contracte pe termen lung, i, n final, de a obine dreptul de stabilire n ara-gazd. n plus, se ncadreaz n categoria de vrst 25 - 40 de ani, considerat cea mai creativ i productiv; b) fora de munc cu un nivel mediu de calificare, de specializare, care cuprinde o gam larg de activiti i profesii, cum sunt: - constructorii - categorie de for de munc bine cotat pe pieele occidentale (Portugalia, Germania, Spania, Israel) i Rusia; - personalul para medical (asistente medicale), pentru care cererea angajatorilor din diferite ri este n cretere (Italia, SUA, Canada, Elveia . a.);

20

- personal hotelier i de alimentaie public, de asemenea, solicitat pe anumite piee occidentale; c) for de munc necalificat sau semicalificat solicitat n activiti din agricultur (n perioada de recoltare), n salubritate, construcii (Spania, Portugalia, Grecia) etc.. n dependen de statutul legal de intrare, edere i dreptul la munc n ara de destinaie, legislaia internaional deosebete lucrtori migrani (labour migrants) legali i ilegali. Lucrtorul migrant legal este definit ca un strin, care are permis de intrare legal n ar, reedin i munc pentru o perioad determinat de timp n ara-gazd. Dac una dintre aceste condiii nu este satisfcut, migrantul se calific ca migrant ilegal. Un caz aparte l reprezint migraia din Republica Moldova n Rusia i Ucraina, n care, datorit relaiilor specifice ale Republicii Moldova cu aceste state, cetenii Republicii Moldova se bucur de regim liber de vize. ns i n aceste state exist un numr mare de lucrtorimigrani ilegali, din motivul nclcrii regulilor de nregistrare a reedinei sau neperfectrii contractelor de munc cu patronii lor. n acelai timp, o caracteristic specific a fenomenului migraiei forei de munc, o reprezint agrearea angajrii migranilor de ctre firmele din strintate fr perfectarea contractelor de munc, deoarece costurile salariale sunt mai reduse i aportul muncii acestor lucrtori la sporirea competitivitii firmei respective ajunge s fie mai nsemnat. n lipsa datelor statistice referitore la numrul exact al migranilor pentru munc cu statut legal i ilegal, n cercetare, noiunea de migrant va cuprinde att migranii legali, ct i cei cu statut nedeterminat, atribuit celor care nu ndeplinesc cteva din condiiile enumerate. n funcie de sensul micrilor migratorii ale forei de munc pe plan internaional, ar putea fi prezentate cinci direcii ale fluxurilor migratorii cu scop de munc (figura 1.1.1).
RI INDUSTRIAL-DEZVOLTATE

I V

III III

IIIII IIII

RI N DEZVOLTARE

FOSTELE RI SOCIALISTE

Figura 1.1. Direciile migraiei internaionale cu scop de munc


Sursa: elaborat de autor

21

Aceste fluxuri, sub aspect generalizat, prezint: I. Migraia din rile n dezvoltare spre rile dezvoltate. rile dezvoltate au nevoie de fora de munc din rile n dezvoltare, deoarece aceasta le asigur necesarul de muncitori, ntrun spectru larg de sectoare i servicii de infrastructur, n cea mai mare parte, pentru munci ce nu sunt bine pltite, nu cer nivel nalt de calificare i nu sunt agreate de ctre localnici. De ex., n Frana, mai mult de 25 la sut dintre muncitorii din construcii i 33 la sut din industria constructoare de maini sunt lucrtori migrani; n Belgia, cea mai mare parte dintre mineri sunt migrani. II. Migraia n cadrul rilor dezvoltate. Migraia internaional a forei de munc ntre rile dezvoltate este determinat de factori non-economici, cu toate c fenomenul exodul creierelor este observabil. III. IV. Migraia n cadrul rilor n dezvoltare. Migraia ntre rile n dezvoltare a cptat amploare n ultimele decenii. Ca ex., anii 80 au fost caracterizai de migraie din China i Vietnam spre Hong-Kong i Singapore; n anii 90, dup destrmarea Uniunii Sovietice a aprut un flux puternic de migrani spre Ungaria, Slovacia, Polonia . a. V. Migraia din rile dezvoltate spre rile n dezvoltare are proporii comparativ mici i este reprezentat de migraia cadrelor calificate (experi, consultani . a.) ndreptate de ctre organismele internaionale n rile n dezvoltare. Exist asemenea specialiti i n Republica Moldova. Ei activeaz, n special, n sectoarele: public, financiar i bancar, educaional, agroindustrial i altele. De regul, ei sunt invitai de organizaii non-guvernamentale pentru asistarea executrii proiectelor finanate de rile dezvoltate. n cadrul direciilor III, IV i V, o pondere n cretere rapid o dein tehnologiile de outstaffing, piaa crora, n perioada crizei actuale, nregistreaz o cretere de 35 la sut [191]. Un caz specific al migraiei internaionale a forei de munc l reprezint circulaia capitalului n cadrul corporaiilor transnaionale. Corporaiile transnaionale favorizeaz combinarea forei de munc cu capitalul, realiznd fie transportarea forei de munc spre capital, fie capitalul spre rile cu exces de for de munc, astfel genernd fluxuri migratorii de for de munc. La nivel internaional, nu exist o definiie acceptat a migraiei economice. n aceste condiii, considerm c, sub aspect economic, fenomenul de migraie extern a forei de munc poate fi definit drept permutarea forei de munc dintr-o ar n alta, adic permutarea unui capital a capitalului uman, creat n ara de origine cu investiii publice semnificative

22

ntr-o alt ar (ara de destinaie) cu scop de utilizare a lui n scopuri economice, adic de producere a bunurilor i/sau prestare a serviciilor3. Ca urmare, rile de destinaie capitalizeaz aceste resurse ieftine, create cu investiiile rilor de origine ale migranilor. n acest context, fora de munc poate fi privit ca un bun economic cu caracteristici specifice, care circul peste hotare n cutarea consumatorului su. Diferena conceptual dintre fora de munc i orice alte bunuri const n faptul c reprezint un factor de producie a altor bunuri. ara care export asemenea capitaluri sau bunuri economice, de obicei, ncaseaz venituri sub forma remitenelor. Cnd o ar se confrunt cu excesul de for de munc, exportul ei contribuie la reducerea omajului, asigurnd, n acelai timp, un influx important de valut. ns, din alt punct de vedere, exodul forei de munc nalt calificate conduce la micorarea potenialului tehnologic al acestei ri i, n general, a nivelului dezvoltrii. 1.2. Tratarea migraiei n literatura economic contemporan Fenomenul migraiei internaionale a nceput s fie cercetat mai intens, ncepnd cu anii 60, n cadrul modelelor de cretere economic. Necesitatea cercetrii fenomenului de baz pe consideraia c circulaia internaional a forei de munc, ca factor de producie, influeneaz ritmul creterii economice. Studiile erau de tip explorator, cu tentative de formulare a unor serii de ipoteze i opiuni teoretice asociate fie cu caracterul sistemic al migraiei, fie cu dezvoltarea unei culturi a migraiei la nivel comunitar, cu plasarea deciziei de migraie la nivelul familiei/gospodriei, cu ideea migraiei externe ca reacie de rspuns la riscul perceput asupra gospodriei, de ideea extinderii i dezvoltrii migraiei clandestine pe baza reelelor sociale i ideea apariiei proceselor de instituionalizare a migraiei pe msura dezvoltrii fenomenului. n marea majoritate a cazurilor, motivaia principal a migraiei forei de munc o constituia existena diferenelor dintre nivelul plilor salariale n diverse ri. n valoroasa lucrare The laws of migration (1885), Ernest George Ravenstein, n baza unor cercetri efectuate n Marea Britanie, a scos n eviden factorii care atrag sau resping persoanele n fluxul migrator. Aceast lucrare l-a consacrat pe E. Ravenstein drept printe al economiei migraiei, pentru c se consider c el a delimitat acest domeniu de cercetare. Rezultatele cercetrilor au fost prezentate sub forma ctorva legi ale migraiei, care au constituit baza tuturor cercetrilor ulterioare. Legile migraiei au fost formulate de Ravenstein n modul urmtor [151]: I. II.
3

Cel mai important determinant al migraiei pentru munc este distana scurt. Aceasta ndreapt fluxurile de migrani spre centrele comerciale mari.

Elaborat de autor.

23

III. Fiecare flux are un reflux compensatoriu n direcie opus. IV. Ambele fluxuri comport caracteristici similare. V. Micrile la distane lungi sunt direcionate spre centrele comerciale mari. VI. Oamenii din localitile urbane migreaz mai puin dect cei din localitile rurale. VII. Brbaii migreaz la distane mai mari, iar femeile migreaz la distane mai mici. Mai trziu, el a completat aceste legi cu nc dou: VIII. De regul, migraia se produce n prima parte a vieii active, ntre vrstele de 20-34 de ani. IX. Dezvoltarea locuinelor urbane este inadecvat pentru fluxul de migrani, ca urmare se formeaz ghetourile4. Fenomenul migraiei forei de munc este abordat i n lucrarea Principiile economiei politice i ale impunerii, scris de marele economist David Ricardo, reprezentant al liberalismului economic. D. Ricardo analizeaz migraia forei de munc ca reacie de rspuns la echilibrarea capitalului foarte productiv din ara de destinaie. Acest fenomen apare ca un rezultat al salariilor mai mari din aceste ri, comparativ cu cele din rile de origine ale muncitorilor [158]. Aceasta servete drept stimulent al deplasrii migranilor. Unii autori argumenteaz faptul c mobilitatea internaional a forei de munc trebuie s fie deplin, nct s poat fi obinute avantaje asemntoare celor din comerul internaional. Astfel, Pritchett evideniaz faptul c mobilitatea internaional a forei de munc poate conduce la bunstare mondial [141]. Kahanec i Zimmermann arat c soluionarea problemelor demografice i economice la nivelul UE ine de fenomenul liberei circulaii, de fenomenul braindrain (circulaia creierelor); migraia liber nu trebuie s mai fie considerat n contradicie cu deschiderea pieei muncii i cu sistemele de securitate social din UE [101]. Complexitatea proceselor (factorii push-pull, inflexiuni i ntoarceri) induse de migraie i efectele acestora au atras specialitii n cercetri n acest domeniu, ceea ce a condus la apariia unui numr mare de cercetri i studii. n scopul prezentrii, n ansamblu, a analizei materialelor tiinifice asupra migraiei economice, considerm elocvent prezentarea acestora structurate dup dou principii, dialogul rmnnd deschis: - principiul esenei apariiei migraiei sau cauzei declanatoare a fenomenului i - principiul permanenei fenomenului migraiei forei de munc (figura 1.2.).

Ghetou cartier al unui ora n care erau constrni s triasc evreii sau alte naii din unele ri. [64, p. 421.

24

Teorii economice privind migraia

I. Teorii axate pe esena apariiei migraiei Teoria economic neoclasic Noua Teorie Economic a Migraiei Forei de Munc (NELM)

II. Teorii ale migraiei permanente Teoria reelei sociale Teoria neformal a creditului Teoria instituional

Teoria pieei duble a muncii Teoria sistemelor mondiale Figura 1.2. Teorii economice privind migraia
Sursa: elaborat de autor

Teoria dependenei cumulative Teoria sistemului migraional

I. n lucrrile tiinifice, axate pe cercetarea naturii fenomenului , migraia se analizeaz ca un fenomen benefic, n principal, pentru indivizii-migrani i familiile/gospodriile lor, iar obiectul cercetrilor l constituie determinarea factorilor ce determin apariia migraiei. n lucrrile lui William Arthur Lewis, Economic Development with Unlimited Supplies of Labour (1954); Michael P. Todaro, International Migration in Developing Countries: A Review of Theory, Evidence, Methodology and Research Priorities. (1976) i Joaquin Arango, Professor of Sociology, Complutense University of Madrid "Explaining migration: a critical view (2000), sunt conturate mai multe principii, care corespund celor ale teoriei economice neoclasice. Viziunea lui William Arthur Lewis, economist influenat puternic de teoria laissez-faire, referitoare la geneza migraiei, se bazeaz pe un model de analiz bisectorial. Se plaseaz ntrun cadru dualist, n antitez, sectorul tradiional (agricol), n care productivitatea marginal a muncii se afl n procimitatea lui zero, i sectorul modern (industrial), n care productivitatea marginal a muncii este strict pozitiv. Aceste idei au pornit de la faptul c el a constatat existena unui surplus de for de munc n zona rural. Surplusul menionat este absorbit continuu de orae prin intermediul migraiei, care furnizeaz mini de lucru sectorului industrial n plin expansiune. Acest mecanism contribuie la alocarea optim a factorului munc. Fenomenul migraiei, n paralel, prezint i urmri sociale benefice. n acelai domeniu, Michael P. Todaro a elaborat un model ce prefigureaz procesul migraiei din sate spre orae, chiar n condiiile unui nivel simitor al omajului n orae. n 25

concluzie, putem remarca c, n lucrrile atribuite de noi la aceast teorie, analiza se axeaz doar pe factori macroeconomici ca: deosebirile geografice ale regiunilor de origine i destinaie ale migranilor, structura vrstnic a populaiei, nivelul ocuprii forei de munc i posibilitile de ocupare a forei de munc. Adepii teoriei economice neoclasice privelegiaz rolul factorilor economici n explicarea apariiei fluxurilor de migraie (la nivel macro) i a deciziei de migraie (la nivel micro). Conform lucrrii Explaining migration: a critical view (2000), decizia de migraie reprezint rezultatul unui proces prin care individul evalueaz raional beneficiile migraiei internaionale. Inconvenientul acestor cercetri const n neglijarea faptului c creterea n sectorul industrial era susinut de acumularea rapid a capitalului i progresul tehnic, i nu doar de factorul munc. Lucrarea lui Oded Stark i D. Bloom, The new economics of labor migration (1985), a prezentat viziuni revoluionare asupra migraiei la acea vreme. n lucrare, au fost puse bazele unei noi teorii asupra migraiei: Noua Teorie Economic a Migraiei Forei de Munc, cunoscut sub abrevierea NELM (New Economics of Labor Migration), dezvoltat i n alte lucrri, precum i de ali cercettori n decursul timpului. Oded Stark i D. Bloom consider c motivaia migraiei pentru munc este de natur economic i se datoreaz, n cea mai mare parte, unor factori macroeconomici, ca instabilitatea i eecurile pieelor locale (agricole), lipsa posibilitilor de asigurare a riscurilor culturilor i altor mijloace de via, protecia preurilor i lipsa accesibilitii creditului, dar i de factorii socio-culturali. n lucrarea lui Michael J. Piore, Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies (1979), pentru prima dat, se ntlnete teoria pieei duble a muncii, care neglijeaz motivele i deciziile luate la nivel ne-individual. Michael J. Piore consider c motivul principal al migraiei l constituie factorii de nivel macroeconomic cererea structural a economiilor moderne din regiunile de destinaie (orae mari, ri strine). n centrul cercetrii, se afl factorii atractivi ai regiunilor de destinaie, inclusiv reducerea structural a ocuprii la nivelul de jos al ierarhiei profesionale, la lucrri prost pltite i neprestigioase. Diferenele dintre nivelurile de salarii reflect stratificarea social, scopul oamenilor fiind accederea la locuri de munc de alt nivel dect locurile de munc aflate la nivelul inferior, care, ulterior, trebuie ocupate de migrani. Printre factorii atractivi fundamentali ai societilor regiunilor de destinaie, M. Piore enumer: (1)inflaia structural: ateptrile sociale formale i neformale i mecanismele instituionale care asigur c salariile corespund ierarhiei de prestigiu i c scderea salariilor pentru muncile calificate este improbabil, deoarece 26

cauzele inflaiei rezid n salarii; (2) problemele motivaionale: puini nativi doresc locuri de munc cu salarii mici, deoarece ei dispun de recompense financiare, generate de statutul lor de btinai; (3) dualismul economic: o bifurcaie a forei de munca are loc din cauza dorinei capitalitilor de a folosi munc permanent i munc de rezerv, pe msur ce economia fluctueaz (fie i pe sezoane); lucrtorii capital intensive (eng.) sunt mai costisitori i pierd pe o pia a muncii primar sau ctig n altele graie avantajelor i caracteristicilor specifice; (4) problemele demografice de furnizare a forei de munc: factorii de mai sus creeaz (i, totodat, furnizeaz) o cerere permanent a lucrtorilor necalificai. Pilonul teoriei const n existena unei piee a forei de munc duale, incluznd un sector primar, caracterizat, n principal, de un serviciu stabil, condiii bune de munc, beneficii secundare i posibilitatea mobilitii ascendente i un sector secundar, cu serviciu necalificat i instabil, condiii grele sau periculoase de munc i slabe posibiliti de mobilitate ascendent pe scara ierarhic. Aceast teorie prezint o serie de avantaje indiscutabile n explicaii, unul dintre cele mai importante fiind conjugat cu justificarea aparentei contradicii dintre migraia forei de munc i omajul ridicat n cazul unor ri de destinaie, ns prezint o serie de limite: (i) Teoria pieei duble a muncii explic doar ce se ntmpl n ara de destinaie, furniznd o motivaie convingtoare pentru apariia programelor de tip guest worker i rspunznd oarecum anticipat dezbaterii publice despre imigraie i temerilor fundamentale, potrivit crora imigranii ajung s concureze cu nativii n ocuparea locurilor de munc. (ii) Teoria naintat prezint o viziune exclusiv din perspectiva societii, al crei mesaj general poate fi tradus n termenii: avem nevoie de imigrani pentru lucrurile pe care nu le putem/nu dorim s le facem, ei nu sunt o ameninare pentru noi, deoarece n-au acces la segmentul primar. Problemele sociale al imigranilor rmn n umbra ideii primare. (iii) Teoria pieei duble a muncii denot, c migraia internaional este dirijat de cererea de for de munc i, sub acest aspect, nu poate s explice dect o parte a realitii. Ea explic doar cazul migraiei bazate pe recrutarea forei de munc, fr a mai fi, n aceeai msur, adecvat fluxurilor spontane, ce caracterizeaz perioada care a urmat dup anii 70 ai secolului trecut. n lucrrile lui Immanuel Wallerstein, The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century(1974) i Douglas S. Massey Social Structure, Household Strategies, and the Cumulative Causation of Migration (1989), expunerea problematicii corespunde principiilor teoriei sistemelor mondiale. n aceste lucrri, principala cauz a migraiei o constituie globalizarea economic i politic. Globalizarea provoac transformri sociale i influeneaz raporturile tradiionale dintre

27

patron i angajat. i, anume globalizarea contribuie n cea mai mare msur la introducerea mijloacelor de producere moderne, ce se soldeaz cu concedierea lucrtorilor necalificai. Exponentul cel mai cunoscut al curentului, Immanuel Wallerstein, formuleaz existena a trei zone concentrice: centrul (puterile dominante), semi-periferie, perifeie, cu referire la roluri distincte n diviziunea internaional a muncii. n acest context, migraia internaional asigur fluxurile forei de munc de la periferii spre centrele economice, fiind facilitate de legturile materiale (dezvoltarea transportului i a telecomunicaiilor), pe care rile de origine ale fluxului de capital (centrul) sunt interesate/forate s le dezvolte pentru a-i derula investiiile. Factorii, ce declaneaz migraia, sunt de natur structural, n afara celor economici, rspndirea, prin diverse mijloace (massmedia avnd un rol major), a valorilor i informaiei despre stilul de via occidental, creeaz aspiraii greu de mplinit n spaiul rilor periferice. Cercetrile lui I. Wallerstein i D. Massey nu acord atenie deciziilor adoptate la nivel micro de individ, familii/ gospodrii. II. Conturul generalizat al unui ir de lucrri tiinifice, ale cror teze principale argumenteaz faptul c factorii care provoac migraia se deosebesc de cei care fac migraia permanent, sugereaz c aceste lucrri ar putea fi ncadrate n irul teoriilor migraiei permanente. Teoria reelei sociale atribuie rolul de actor al procesului migraionist reelelor sociale. Aceast idee se ntlnete n lucrrile lui G.J. Hugo Population Movement in Indonesia during the Colonial Period (1981) i Douglas, S. Massey The Social and Economic Origins of Immigration(1990a) i Social Structure, Household Strategies, and the Cumulative Causation of Migration (1990b) i este susinut, n prezent, de mai muli cercettori, precum Ivan Light i Stavros Karageorgis, Universitatea din California; Parminder Bhachu, Clark University. Lucrrile se axeaz pe analiza factorilor de nivel micro. Autorii consider c legturile dintre migrani i cei rmai acas, familiile i prietenii, iniiaz noi micri migraioniste. Reeaua de migrani este un set de legturi interpersonale care leag migrani, foti migrani i non-migrani din ara/regiunea de destinaie i cea de origine prin intermediul legturilor de rudenie, prietenie i origine comun (shared community origin n original)[70]. Astfel, reele sociale minimizeaz riscurile i cheltuielile noilor sosii. Rspndirea acestor reele att n regiunile/rile de origine, ct i n regiunile /rile de destinaie ale migranilor contribuie la majorarea potenialelor fluxuri de migrani. Limitele migratorii sunt dictate doar de timp, aa cum regiunea de destinaie a migratului pentru care se adopt decizia, sufer schimbri n timp, devenind mai puin atractiv pentru urmtorii migrani. 28

n lucrarea lui Bernard Poirine, A Theory of Remittances as an Implicit Family Loan Arrangement (1997), remitenele se analizeaz din punct de vedere al teoriei financiare i se cerceteaz sub aspectul plasrii unui mprumut n familie, care se realizeaz n trei trepte. Din punct de vedere al teoriei economice, lucrarea se atribuie la teoria neformal a creditului. Conform interpretrii prin prisma teoriei neformale a creditului, remitenele sunt nite mprumuturi neformale pentru dezvoltarea capitalului uman, n condiii de rambursabilitate implicit. Familiile investesc iniial n educaia/pregtirea viitorului migrant, ateptnd ca rata de rentabilitate a investiiei n capitalul uman s fie mai mare dect la alte investiii (ca n agricultur)5. n lucrrile: S. Massey, R. Alarcon, H. Gonzalez, J. Durand Return to Atzlan: The Social Process of International Migration from Western Mexico (1987); Thomas Faist The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spacesse (2000) .a., se remarc conturul teoriei instituionale a migraiei. Aceste studii se delimiteaz de altele, prin faptul c se consider c nu individul sau familiile genereaz procesele migratorii, cauza acestora constituind-o procesele de macro-nivel. Teoria instituional consider c permanena migraiei se datoreaz existenei unor instituii/infrastructuri obteti, prin aceasta recunoscndu-se existena i importana reelelor sociale, care sunt organizaii implicate n dirijarea fluxurilor de migrani clandestini (fr documente) i pentru care aceast activitate (traficul de fiine umane) apare ca un business. Scopul acestor ntreprinztori este satisfacerea cererii create de decalajul dintre numrul mare de persoane care ncearc s intre ntr-o ar bogat (capital-rich country, n original) i numrul limitat de vize de imigrare, pe care aceste ri, n mod obinuit, le acord. Ei speculeaz i, implicit, ncurajeaz indirect tendinele internaionale de migraie ilegal n scopul obinerii profitului. Pentru prima dat, Gunnar Myrdal, n lucrarea Economic Theory and Under-Developed Regions (1957), a prezentat o alt teorie - teoria dependenei (determinrii) cumulative. Cercetarea acord atenie major proceselor social-economice la nivel macro. Fiecare eveniment de migraie provoac modificri ale contextului social, n care se adopt decizii despre migraiile viitoare, fcnd migraiile noi mai posibile. Exist ase factori social-economici n regiunile de origine care se supun influenei, genernd noi fluxuri migratorii: (1) distribuirea veniturilor, (2) distribuirea terenurilor, (3) distribuirea regional a capitalului uman, (4)

n loc s participe la obinerea unei pri din veniturile familiei lucrnd n gospodrie sau afacerea familiei viitorul migrant este trimis la studii. Familia sufer costul studiilor i rateaz posibilele venituri, n special, cnd trebuie finanat traiul i consumul studentului pe perioada cnd acesta locuiete separat de familie.

29

organizarea agriculturii, (5) cultura migraiei, (6) importana social a muncii pe diferite genuri de activiti n parte. Cercetarea fenomenului migraionist a constituit obiectul lucrrii autorilor Mary M. Kritz, Lin Lean Lim i Hania Zlotnik, International migration systems: a global approach (1992), n care a fost elaborat teoria sistemului migraional. Problema-cheie a economiei migraiei o reprezint determinarea i cercetarea fluxurilor migratorii stabile ntre regiunile de origine (ieire) i instalare (gazd) n scopul explicrii apariiei i prezenei permanente a migraiei. Sistemul migraional internaional se compune din totalitatea principalelor regiuni primitoare de migrani din rile de destinaie i totalitatea principalelor regiuni donatoare de migrani din rile de origine. Problema const n aprecierea, studierea corelaiei i raporturilor dintre procesele migratorii n regiunile de origine i cele de destinaie. Procesul de luare a deciziilor la nivel micro (de individ sau gospodrie) se consider de o importan major n permanena migraiei. Dac, n a doua jumtate a secolului XX, cercetrile privind tematica migraiei economice se axau pe cercetarea cauzelor migraiei, atunci, la nceputul secolului XXI, cercettorii din ntreaga lume s-au axat pe efectele procesului migraionist. n acest context, gestionarea eficient migraiei a devenit o prioritate politic att pentru rile dezvoltate, ct i pentru rile n curs de dezvoltare. n lucrarea Economic and Social Effects of Migration on Sending Countries (2006), eloaborat de Louka T. Katseli, Robert E.B. Lucas i Theodora Xenogiani, se menioneaz c este unanim recunoscut faptul c migraia, n cazul unei gestionri adecvate, poate genera ctiguri importante nu numai pentru migrani, dar i pentru ara-gazd i rile de origine. rile n curs de dezvoltare, n special, pot beneficia de o mulime de ctiguri n termeni de cretere, de investiii, acumulare de capital uman i reducerea srciei, dac reuesc s restructureze eficient economiile lor i s difuzeze aceste beneficii n ntreaga economie. ns, pentru a fi posibil acest fapt, migraia i politicile de dezvoltare trebuie s devin mai coerente. Datele privind remitenele au servit drept obiect al diferitelor studii ncruciate dintre diverse ri. Astfel, n literatura economic, se constat o cretere relativ a cercetrilor empirice ale impactului remitenelor asupra creterii economice. Primul dintre aceste studii a fost Are Immigrant Remittance Flows a Source of Capital for Development?(2003) [45]. Studiul elaborat n baza unui eantion de 83 de ri, n perioada 1970-1998 i a unui model de regresie n funcie de creterea PIB-ului real pe cap de locuitor, remitenelor la PIB, precum i modificarea acestui raport condiionat de rata de investiii, rata inflaiei, specificul regional, precum i raportul dintre fluxurile nete de capital privat la PIB.

30

FMI a efectuat studiul Two Current Issues Facing Developing Countries (2005) [97], utiliznd un model de regresie, similar cu precedentul, pe un set de 101 ri, n baza datelor statistice din perioada 1970-2003. Spre deosebire de studiul anterior, aici s-a folosit variabila remitene agregate. Studiul FMI a utilizat nc dou variabile: distana dintre ara de origine i ara de destinaie principal a migranilor i raportul n care ara de origine i ara de destinaie principal vorbesc aceeai limb. Studiul nu a constatat niciun efect statistic semnificativ al remitenelor asupra creterii economice. n 2006, pe baza unui set de 68 ri a fost elaborat studiul Migration and Remittances: The Impact on the Countries of Origin, cu utilizarea unui model de regresie, n care variabila dependent este rata medie anual de cretere a PIB-ului pe cap de locuitor n perioada 1980 2004. Modelul include analiza unui set de 68 de ri. Regresiile nu includ ca variabile investiiile. Motivul este c investiiile ar putea fi provocate, ntr-o anumit msur, de remitene i, prin urmare, mrimea acestora ar putea capta unele efecte ale remitenelor. Coeficientul estimat n baza remitenelor totale la PIB a fost pozitiv i semnificativ att n cazul cnd au fost utilizate mrimile medii ale remitenelor, ct i n cazul cnd remitenele iniiale au fost utilizate n funcie de aportul lor la PIB. n ultimii ani, cercetrile din domeniul migraiei, dintre care menionm The impact of remittances of international migrants on the standard of living of the left-behind families in Turkey i "Remittances And Development: Challenges For Africa, i-au deplasat accentul de la cercetarea migraiei ca fenomen negativ, legat de exodul creierelor, la recunoaterea efectelor pozitive ale ei asupra dezvoltrii, n special a rilor de origine [157]. Banca Mondial a elaborat mai multe studii, n decursul timpului, ns, complementar celor descrise pn acum, n World Development Indicators (2006), a inclus variabile dependente (remitenele i educaia, remitenele i gradul de intermediere financiar, remitenelor i calitatea indicatorilor instituional) n trei modele de cretere separate, care au avut aceleai specificaii ca modelele de cretere examinate anterior, i au argumentat c remitenele influeneaz pozitiv creterea economic n prezena unor politici complementare, care s sporeasc investiiile n educaie, profunzimea intermedierii financiare sau calitatea instituional [179]. Lucrarea Macroeconomic consequences of remittances (2008)6 a aprut ca rspuns la creterea fluxurilor de remitene din lume i la cererea Consiliul Executiv al FMI pentru o investigaie aprofundat a remitenelor, a sistemelor de transfer al remitenelor, inclusiv efectul lor asupra srciei i performanelor macroeconomice [144].

Not: Lucrarea este produsul unei echipe conduse de Ralph Chami de la Institutul FMI i compus din Adolfo Barajas de la
Institutul FMI, Thomas Cosimano de la Universitatea Notre Dame, Fullenkamp Connel de la Universitatea Duke, Michael Gapen de la Institutul FMI i Montiel Peter de la Williams College.

31

Concluziile, ce reies din lucrare, relev c este dificil obinerea unui efect pozitiv robust al remitenelor migranilor asupra creterii economice. n multe cazuri, remitenele/PIB nu prezint o corelaie semnificativ cu creterea economic. Un coeficient pozitiv i semnificativ privind investiiile apare numai cnd se exclud din estimare alte efecte. Pe de alt parte, efectele rezultate pentru anumite ri pot indica faptul c aportul remitenelor la creterea economic este foarte dependent de circumstanele individuale de ar. n plus, rezultatele sugereaz c remitenele ar putea reduce creterea economic n multe ri. Rezultatele empirice susin ideea c remitenele diminueaz volatilitatea macroeconomic pe termen lung, ns lucrarea nu developeaz mecanismul exact prin care remitenele reduc volatilitatea. Dei, pentru nicio ar, nu exist dovezi clare, cercetarea nainteaz prezumia convenional, potrivit creia ncasrile mari de remitene au tendina de a aprecia cursului de schimb real. Studiile lui George Borjas, unul dintre cei mai cunoscui cercettori ai migraiei, desfurate n decurs de zeci de ani, indic faptul c, n general, imigraia economic prezint efecte economice marginale pozitive nete. Problematica cercetrilor nu se rezum la determinarea efectului rezultativ net, ci, mai degrab, la modul n care avantajele i dezavantajele imigrrii sunt distribuite n ntreaga economie. n lucrarea Cross-country variation in the impact of international migration: Canada, Mexico, and the United States(2007) [203], citndu-l pe Borjas [204], constatm c: ... punctul crucial al ipotezei cercetate nu este dac ntreaga ar se face mai bine n urma imigraiei pentru munc, ci despre modul n care plcinta economic este feliat i mprit ntre participanii i neparticipanii la acest proces (nota autorului: procesul migraionist). Recent, au fost publicate dou studii consacrate aspectului financiar al fenomenului migraionist: Remittances and Banking Sector Breadth and Depth: Evidence from Mexico (2010), care arat c remitenele exercit un impact pozitiv i semnificativ asupra dezvoltrii financiare. Estimarea cea mai conservatoare sugereaz c creterea cu un procent a gospodriilor care primesc remitene conduce la creterea cu o sucursal bancar la 100.000 de locuitori, cu 31 conturi la mia de locuitori i creterea cu 3,4 p.p. a raportului depozite/PIB [219]. O alt lucrare, Do Workers Remittances Promote Financial Development? (2006), utilizeaz date privind fluxurile de remitene ale lucrtorilor-migranilor din 99 de ri n curs de dezvoltare n perioada 1975-2003 pentru a studia impactul remitenelor asupra dezvoltrii sectorului financiar [66]. Lucrarea ofer dovezi clare ale unei legturi pozitive semnificative i robuste ntre remitene i dezvoltarea financiar, materializat la prima etap prin contribuia remitenelor la creterea nivelului agregat al depozitelor i creditelor intermediate de sectorul bancar local.

32

Printre lucrrile tiinifice consacrate cercetrii impactului remitenelor, un studiu asupra fluxurilor de remitene, intrate n 74 de ri n curs de dezvoltare, n perioada 1983-2004, sprijin argumentul c remitenele diminueaz costurile autoritilor monetare de susinere a cursului de schimb i sporete probabilitatea alegerii, de ctre acestea, a regimului cursului de schimb [57]. Studiul a introdus fluxul de remitene n studiul economiei politice a regimurilor cursului de schimb i a contestat noiunea de deschidere a pieei financiare, a demonstrat influena nedifereniat asupra politicilor economice. Studiul susine c efectele financiare internaionale ale migraiei economice exercit o influen puternic asupra alegerii regimurilor ratei de schimb n curs de dezvoltare. Ideea evident a acestor argumente denot c sumele repatriate cresc probabilitatea ca politicienii s adopte regimuri de rate de schimb fixe. Analiza datelor privind regimurile ratelor de schimb de facto i datele disponibile privind transferurile de fonduri de ctre aceste ri, n perioada 1983-2004, sprijin acest argument. Un model teoretic produs de cercetrile actuale prezum c remitenele, n cadrul unui regim fix, au caracter inflaionist, deoarece genereaz creterea ofertei de bani pe piaa intern. n contextul adoptrii unui regim flexibil al cursului valutar, remitenele au impact deflaionist, deoarece nu genereaz modificri ale ofertei de bani [154]. Dup David Andrew Singer, creterea fluxurilor de remitene are implicaii profunde asupra studiul relaiilor financiare: fluxurile de remitene, rezultate din fenomenul migraiei economice internaionale, schimb caracterul influenei pieelor financiare asupra politicilor guvernelor [57]. Cercetarea migraiei i remitenelor n Republica Moldova Printre primele lucrri consacrate cercetrii fenomenului migraionist din Republica Moldova, se nscrie raportul elaborat n cadrul FMI de ctre Milan Cuc, Erik Lundbck i Edgardo Ruggiero Migration and remittances in Moldova (2005), n care se analizeaz caracteristicile microeconomice, consecinele macroeconomice i provocrile politice ale emigrrii forei de munc i remitenelor n R. Moldova. Bazndu-se pe datele sondajelor gospodriilor casnice, autorii ncearc s explice de ce muncitorii moldoveni pleac peste hotare i modul n care sunt folosite remitenele lor. n acest context, lucrarea ofer repere pentru a face fa provocrilor politice i pentru maximizarea beneficiilor de la mobilitatea internaional a forei de munc i fluxurilor mari de remitene. La puinele lucrri moldoveneti dedicate cercetrii fenomenului migraiei, se atribuie i monografia Populaia Republicii Moldova n contextul migraiilor(2006) [206], [207]. Monografia reprezint, n sine, o culegere de articole. Autorii acestei culegeri menioneaz c datorit migraiilor oamenii i asigur securitatea personal; cu ajutorul migraiilor statele lumii, deseori i soluioneaz problemele social-economice, tehnico-tiinifice, demografice; se atrage 33

atenia asupra faptului c, adesea, migraiile sunt folosite de mass-media i politicieni pentru promovrea unor scopuri politice, crearea unei atmosfere xenofobe fa de reprezentanii altor popoare i etnii. Monografia Remiteni i remitene n contextul creterii economice (2006) reflect generalizarea experienei internaionale n gestiunea migraiei. Lucrarea cuprinde cinci capitole, n care se descriu trsturile specifice ale migraiei forei de munc n condiiile actuale, teoriile internaionale asupra migraiei, efectele micro- i macroeconomice ale remitenelor n Republica Moldova; este prezentat sinteza practicilor internaionale de gestiune a fluxurilor de remiteri i a politicilor intervenioniste ntru sporirea eficienei utilizrii remitenelor; fenomenul migraionist nu este cercetat din punct de vedere financiar [42]. Lucrarea Migraia la propriu. O retrospectiv a migraiei n Republica Moldova (2007) reprezint o prim lucrare care ofer o ilustraie comprehensiv a fenomenului migraiei i remitenelor din Republica Moldova, a rilor de destinaie i angajrii peste hotare. Lucrarea constituie un studiu amnunit asupra gospodriilor din RM, cu accent asupra cauzelor pentru care oamenii migreaz i cum fenomenul acesta le afecteaz viaa, efectuat de CBS AXA pe ntreg teritoriul Republicii Moldova, n iulie-august 2006, contractat de OIM cu sprijinul SIDA [208]. n 2006, ETF a lansat un studiu-pilot privind legturile dintre migraie, sistemul de instruire i educaie i piaa muncii. Cercetarea iniiat de ETF a inclus o revizuire a literaturii existente, misiuni de constatare a faptelor i studii cantitative n cinci ri partenere ale UE, i anume, Albania, Egipt, R. Moldova, Tunisia i Ucraina. Pentru studiul ntreprins n R. Moldova a fost contractat o companie local, Centrul de Analiz i Investigaii Sociologice, Politologice i Psihologice CIVIS, pentru realizarea cercetrii cantitative i a primului nivel de analiz a datelor. Misiunea de constatare a faptelor n R. Moldova a avut loc n perioada 8-13 octombrie 2006, la care au participat o echip de experi din partea ETF i un expert internaional, Richard Black, de la Universitatea Sussex (Marea Britanie). Rezultatele studiului au fost publicate n raportul Modelele migraiei i problemele dezvoltrii resurselor umane n Moldova (decembrie 2007), care include o descriere amnunit a fluxurilor migraioniste i caracteristicilor lor; structura educaional i de gen a fluxurilor migraioniste; studiile i insuficiena/suprasaturaia nivelelor de calificare; cadrul legislativ i politicile pentru migraie; descrierea succint a emigranilor poteniali; evaluarea inteniilor de emigrare peste hotare; caracteristicile sociodemografice i educaionale ale emigranilor poteniali; ateptrile emigranilor poteniali; caracteristicile socio-demografice i educaionale ale emigranilor ntori; istoria emigraionist; experiena de ntoarcere.

34

Lucrarea Evoluii, tendine i pronosticuri referitoare la piaa muncii din Republica Moldova n apropierea acesteia de standardele UE (2007), scris de Iurie Gotian, nglobeaz mai multe concluzii referitoare la impactul pe care emigraia l-a avut asupra resurselor umane ale Republicii Moldova i asupra potenialului economic al acesteia: ntr-o perioad de 10 ani (1995-2005), cumulat, produsul intern brut real realizat de emigranii moldoveni oficiali, n ipoteza c nici unul dintre acetia nu ar fi prsit ara, ar fi fost a 6-a parte din PIB-ul Republicii Moldova din anul 2005. Prin fenomenul emigrrii, n perioada 1995-2005, R. Moldova a devenit mai srac n copii cu aproximativ 10.000 nscui potenial n acest interval. Se poate afirma c R. Moldova a pierdut, n aceast perioad, prin emigrare, aproximativ un sfert din numrul de nscui-vii nregistrat n anul 2005 (peste 10.000 potenial nscui-vii, fa de 37,7 mii nscui-vii n anul 2005). Emigrarea are o influen favorabil asupra rii de origine, legat de: utilizarea remitenelor cu efect pozitiv asupra nivelului de trai al celor rmai n ar; revenirea n ar a unei fore de munc mai bine calificat i cu spirit antreprenorial; scderea presiunii omajului asupra pieei forei de munc; posibilitatea mijlocirii unor contacte de afaceri ntre ara de origine i ara de destinaie prin intermediul emigranilor. Cercetarea Migraia Forei de Munc (2008) a fost realizat de BNS n cadrul proiectului Eliminarea traficului de fiine umane din Republica Moldova i Ucraina prin msuri ale pieei muncii, implementat de ctre Organizaia Internaional a Muncii (OIM) mpreun cu Centrul Internaional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraionale i n parteneriat cu Ministerul Economiei i Comerului. Scopul cercetrii a fost obinerea unor caracteristici adiionale privind persoanele plecate peste hotare la lucru sau n cutare de lucru, cum ar fi: motivul plecrii, modalitile de emigrare la munc, costurile emigrrii, modalitile de cutare a unui loc de munc i condiiile de munc, statutul de edere n ara de destinaie, ocupaia i activitatea economic a migranilor, relaiile de munc, problemele cu care s-au confruntat, unde s-au adresat pentru soluionarea problemelor etc. [194]. Lucrarea Tendine i Politici Migraioniste n Regiunea Mrii Negre: cazurile Republicii Moldova, Romniei i Ucrainei (2008), este o consecin a Proiectului Trilateral Gestionarea Problemei Migraiei n Regiunea Mrii Negre: mbuntirea Implementrii Politicilor Naionale ale Ucrainei, Moldovei i Romniei prin Cooperarea Regional ntre ONGuri. Proiectul a fost implementat de ctre trei centre intelectuale din Kiev, Chiinu i Bucureti: Institutul pentru Politici Publice (Bucureti), Institutul pentru Dezvoltare i Iniiative Sociale

35

Viitorul (Chiinu) i Centrul Internaional pentru Studii de Politici (Kiev), cu sprijinul Fundaiei Soros-Moldova, n cadrul programului Est-Est: parteneriat fr frontiere[210]. Pentru Republica Moldova, au fost trase cteva concluzii. ara noastr furnizeaz for de munc att spre rile CSI, ct i spre cele ale UE. mbuntirea nivelului de trai este motivul esenial care i-a determinat pe marea majoritate a cetenilor s plece la munc peste hotare. Republica Moldova, fiind o ar mic, resimte orice fluctuaie de persoane; aproximativ o treime din populaia activ din punct de vedere economic este implicat n procesul de emigrare i aceasta are un impact negativ asupra proceselor demografice, socio-economice de lung durat, dei cota migranilor moldoveni nu este una semnificativ pentru rile-gazde. Remitenele reprezint un element foarte important n susinerea familiilor din Republica Moldova, circa 1,5 mil. de ceteni triesc n gospodrii care primesc bani de peste hotare, beneficiari indireci fiind i ceilali ceteni. R. Moldova ocup primul loc n lume n privina ponderii remitenelor raportate la PIB. Remitenele sunt orientate preponderent spre consum.
n prima parte a lucrrii Efectele migraiei i remitenelor n zonele rurale ale Moldovei

i Studiul de caz privind gestionarea migraiei n Polonia (2008), se descriu rezultatele


sondajului efectuat n cadrul proiectului CASE de ctre CBS-AXA n unele comuniti rurale din Republica Moldova n luna octombrie 2008. n cercetare, sunt analizate impactul migraiei i al remitenelor asupra comportamentului gospodriilor i localitilor rurale n condiiile tendinelor generale ale migraiei din ar i particularitilor sectorului rural din Republica Moldova. Sectorul rural din Republica Moldova este caracterizat de un nivel sporit al srciei, dat fiind agricultura subdezvoltat i insuficiena altor surse de venituri interne. Incidena emigraiei n localitile rurale este, la fel, mai mare dect n localitile urbane.

Raportul elaborat de Matthias Luecke, Toman Omar i Andreas Steinmayr Mahmoud Migraia forei de munc i remitenele n Moldova: boomul este depit?(2009) include estimarea tendinelor i aprecieri preliminare ale OIM-CBS AXA, comparativ cu sondajele gospodriilor casnice din 2006-2008 [211]. n opinia autorilor, situaia complex creat necesit o strategie politic din partea guvernului moldovenesc bazat cel puin pe doi piloni: I. Crearea i meninerea condiiilor de cretere a venitului i produciei n R. Moldova, de mbuntire a nivelului de trai, care va depinde, tot mai mult, de creterea produciei interne; II. maximizarea beneficiilor de pe urma migraiei forei de munc prin reducerea costurilor sociale ale migraiei i stabilizarea ctigurilor i remitenelor migranilor, care vor rmne un sprijin al economiei moldoveneti, chiar dac acestea nu vor crete n continuare. Teza de doctorat Remiterile i impactul lor economic (2009) reprezint o lucrare
tiinific complex axat pe fundamentarea teoretic a remiterilor, volumului acestora i ncadrrii temei n cadrul principalelor modele macroeconomice. Lucrarea relev concretizarea conceptului de

36

remiteri i remitene; determinarea cilor de ncadrare a remiterilor n principalele modele macroeconomice i a impactului acestora asupra economiei; identificarea locului remiterilor n cadrul fluxurilor valutare externe; evidenierea factorilor care determin dinamica remiterilor n Republica Moldova; determinarea specificului migraiei economice din R. Moldova; identificarea instrumentelor de reorientare a remiterilor din consum spre investiii n scopul stimulrii creterii economice. n lucrare, sunt selectai i sistematizai un ir de indicatori pentru analiza impactului remiterilor asupra economiei receptoare; este elaborat schema de formare a fluxurilor de remiteri; sunt formulate propuneri privind eficientizarea msurilor i deciziilor autoritilor statale referitor la remiteri i migraia economic; sunt identificate cteva modaliti de intervenie a statului n stimularea consumului productiv din contul remiterilor monetare [131]. Abordarea fenomenului migraiei externe pentru munc i a remitenelor este prezentat tangenial n teza de doctorat Factorii determinani ai atragerii investiiilor n economia naional (2007). Fluxurile de remitene sunt analizate sub aspectul unei surse investiionale poteniale, este elaborat schema circuitului economic de utilizare a veniturilor provenite din transferurile remitenelor [49]. De asemenea, tangenial sunt cercetate remitenele i n teza de doctorat Integrarea Republicii Moldova n fluxurile financiare internaionale (2010), n care sunt elaborate recomandri privind gestiunea fluxurilor de remiteri i orientarea acestora n sectorul real al economiei, prin argumentarea necesitii implicrii active a statului n realizarea proiectelor investiionale comune cu migranii; metode de administrare a fluxurilor de remitene i ncurajarea activitii investiionale a migranilor i propuneri privind dezvoltarea conceptului de parteneriat dintre Guvern i sectorul privat n domeniul administrrii remiterilor [171]. Teza de doctorat Fenomenul migraiei i statutul juridic al strinului n dreptul internaional public (2010) elucideaz aspectul juridic al migraiei internaionale a forei de munc i argumenteaz necesitatea delimitrii politicilor internaionale n domeniul migraiei i propus caracteristica lor politico-juridic; analizeaz politica actual a Republicii Moldova n domeniul migraiei [39].
Fcnd o analiz a lucrrilor publicate la tema migraiei forei de munc i aspectelor asociate acestui proces, constatm c, n Republica Moldova, publicaiile respective sunt axate pe: (i) evaluarea proporiilor migraiei externe a forei de munc, a cauzelor migraiei, cilor de emigrare, volumului remitenelor, direciilor de utilizare a lor, problemelor ntlnite de emigrani i familiile rmase acas etc. Aceste publicaii se bazeaz, n marea lor majoritate, pe sondaje, sunt finanate de Banca Mondial, FMI, USAID i UE i sunt elaborate de ctre diverse instituii de cercetri i organizaii autohtone n colaborare cu experi internaionali.

37

(ii) identificarea cauzelor i impactului procesului migraionist asupra evoluiilor economice i sociale din Republica Moldova, ncercarea de elucidare a unor direcii de valorificare a oportunitilor acestui fenomen. 1.3. Specificarea relaiei cauzale migraie-dezvoltare Procesele de dezvoltare afecteaz i sunt afectate de fluxurile migratorii. S-a observat c, atunci cnd o ar srac ncepe s se dezvolte economic, emigrarea are tendin de cretere. Parial, aceasta se datoreaz contactelor mai intense cu lumea exterioar, competenei crescnde i, parial, oportunitilor, n cretere, de realizare a aspiraiilor migratorii. Cnd rile ating un nivel de dezvoltare, emigrarea are tendine de declin, fapt ntmplat, ntre anii 1970 i 1990, n Portugalia, Spania i Italia. n cercetrile timpurii legturile dintre fenomenele de migraie i dezvoltare sunt descrise ca nerezolvate i subminate [139]. Majoritatea studiilor consacrate migraiei externe cu scop de munc abordeaz problematica sub aspectul impactului asupra creterii economice. Specificarea unei relaii cauzale presupune identificarea cauzei, a asimetriei dintre cauz i efect i a factorilor contingent sau a condiiilor n care relaia se constituie. Constana relaiei cauzale se asociaz, uneori, cu varietatea condiiilor n care se constituie [212]. Varietatea acestor condiii poate impieta asupra universalizrii relaiilor de cauzare, dar nu asupra existenei ca atare a cauzalitii. De regul, se distinge ntre cauzalitate linear i cauzalitate circular, fiecare dintre ele putnd fi simpl (implic numai dou fenomene) sau n lan (cauza genereaz efecte care devin cauze etc.). n cauzalitatea linear, un eveniment nu poate fi propria sa cauz. n cauzalitatea circular apar cicluri sau bucle de determinare: cauza genereaz un efect, iar vectorul schimbrilor concretizate n efect ajunge s acioneze drept cauz a propriei cauze. Sintetiznd reperele referitoare la determinism, concretizate prin relaiile cauzale descrise, putem afirma c migraia i dezvoltarea economic sunt fenomene determinate de o relaie cauzal. Existena relaiei cauzale este demonstrat de multitudinea cercetrilor axate pe acest aspect, iar importana tematicii este subliniat i de implicarea i volumul finanrilor pentru cercetarea acestei cauzaliti acordate de Banca Mondial, Fondul Monetar i Uniunea European, de numrul conferinelor internaionale organizate cu aceast tematic i de crearea de site-uri co-organizate cu sprijinul Comisiei Europene, Bncii Mondiale, al Guvernului Regatului Belgiei i Organizaiei Internaionale pentru Migraie[213], .a. Plasnd relaia migraie-dezvoltare pe coordonatele teoriilor economice privind migraia, putem afirma, cu certitudine, c relaia migraie-dezvoltare prezint o relaie circular n lan.

38

Fiind tratate, n mod tradiional, prin politici separate i diferite - migraia i dezvoltarea astzi, sunt analizate, tot mai des, prin prisma relaiilor comune, existente ntre cele dou domenii. Literatura economic scoate n eviden dou aspecte contradictorii ale relaiei cauzale remitene-dezvoltare: pozitiv i negativ, ambele argumentate din punct de vedere tiinific. n timp ce aciunile orientate spre dezvoltare cuprind abordarea cauzelor fluxurilor migratoare, migraia poate contribui pozitiv la dezvoltare, prin contribuia la creterea economic, la responsabilitatea social i la progresul tehnic. n acelai timp, n cazul gestionrii ineficiente, migraia poate prezenta provocri pentru eforturile de dezvoltare ale rilor, prin fenomenul exodului de for de munc i exodului de inteligen. Parteneriatul sporit ntre rile de origine, rile de tranzit i rile de destinaie, precum i integrarea deplin a dimensiunilor migraiei n politicile de dezvoltare i dialogul ntre guverne i actorii de toate nivelurile sunt extrem de importante n sporirea potenialului de dezvoltare a migraiei. Migraia este analizat sub aspect pozitiv din punct de vedere al dezvoltrii, evideniind influena remitenelor, la nivel microeconomic, asupra mbuntirii nivelului de trai al beneficiarilor de remitene (remitenele), acoperind financiar necesitile lor primare: pentru hran, mrfuri de larg consum, mbuntirea condiiilor de trai, studii etc. La nivel macroeconomic, remitenele reprezint o posibil surs a dezvoltrii economice atunci, cnd ating un nivel nalt i ajung s ndeplineasc rolul de multiplicator (multiplicator al investiiilor, al ocuprii forei de munc .a.), constituie o surs important de valut strin, contribuie la creterea venitului naional, importului financiar i la mbuntirea situaiei balanei de pli. Avertizrile economistului Philip Martin, referitoare la faptul c ..[remitenele] rar constituie o scnteie, care ar crea activitatea economic i care ar face ca migraia s nu fie dependent de necesitate, n opinia noastr, rmn valabile pentru rile n dezvoltare, care continu s exporte for de munc. De asemenea, Martin consider c remitenele nu numai c nu ajut economia, ci chiar pot favoriza reducerea posibilitilor de dezvoltare a economiei. Fluxul de fonduri poate crea decepii printre beneficiari, ncurajnd migraia populaiei apte de munc, i, prin urmare, descurajnd posibilitile de investiii de stat i strine din motivul insuficienei forei de munc calificate sau care obinuiete s nu lucreze [164]. n afar de aceasta, realitatea economic demonstreaz c volumul i dinamica fluxurilor de remitene sunt imprevizibile i favorizeaz creterea inegalitii veniturilor. n rile n dezvoltare, remitenele, n cele mai dese cazuri, sunt utilizate pentru procurarea mrfurilor de larg consum preponderent importate, fapt ce contribuie la reducerea potenialului multiplicatorului financiar, la sporirea importurilor i a inflaiei [121]. 39

Un moment important este faptul c, n ultimii ani, cercetrile n domeniul migraiei, i-au schimbat accentul de la cercetarea migraiei ca fenomen negativ, asociat cu exodul creierelor, la recunoaterea efectelor pozitive ale ei asupra dezvoltrii, n special a rilor de origine [156]. Migraia, de asemenea, contribuie la transnaionalizarea sferelor economice, sociale i politice, precum i la dezvoltarea reelelor de transferuri de bani, companiilor de curieri i schimburi valutare [119]. Etapa care succede specificrii este dimensionarea corelaiei7. Dimensionarea corelaiei migraie-dezvoltare reprezint o tem de cercetare a viitorului, dat fiind caracterul foarte vulnerabil al ambelor elemente ale relaiei cauzale. Relaia migraie-dezvoltare constituie o relaie cauzal pozitiv [14]. Analiza irului de beneficii i costuri ale fenomenului migraiei economice, descrise n lucrrile contemporane, atest c impactul migraiei asupra dezvoltrii se materializeaz n proporii sporite prin remitene. Relaia de corelaie pozitiv presupune c maximizarea volumului remitenelor va fi nsoit de (va avea ca urmare) dezvoltare economic. n acelai timp, experiena unor state cu niveluri nalte de fluxuri de remitene de la emigranii externi pentru munc (Mexic, Turcia, Filipine) demonstreaz c creterea veniturilor nu este urmat ntotdeauna de dezvoltare, unul din motive fiind cheltuirea remitenelor n scopuri sterile (cheltuieli de consum al produselor ne-locale). Analiznd lucrrile de specialitate aferente fenomenului migraiei economice externe elaborate n centrele de cercetri din rile dezvoltate, i cele n dezvoltare, constatm existena unor decalaje n ceea ce privete modul de abordare a problematicii i scopul urmrit. Cercetrile efectuate n centrele de cercetri din statele caracterizate de influxuri enorme de imigrani, interpreteaz migraia cu scop de munc ca un fenomen nedorit i se axeaz pe evidenierea efectelor negative ale fenomenului. 1.4. Precizri metodologice privind remitenele Concretizarea conceptului de remitene. Raiunea migrrii pentru munc n strintate este argumentat de urmrirea obinerii de venituri din munc, iar n condiiile n care membrii familiei i rudele sau prietenii rmn n ara de origine, o mare parte din veniturile din munc sunt trimise (prin diverse metode) ctre acetia. n literatura economic, aceste transferuri sunt numite remitene, remiteri sau remisii.

Noiunea de dimensiune de corelaie a fost introdus i dezvoltat de Grassberger i Procaccia. Metoda de determinare a dimensiunii de corelaie prezentat de acetia presupune parcurgerea unei secvene de pai, dar n prealabil este necesar eliminarea autocorelrii din seria de date, dac exist. // Grassberger, P., and I. Procaccia (1983). Measuring the strangeness of strange attractors, Physica, 9D, 189-208. citat dup http://www.reviews.com / reviewer/quickreview/frameset_toplevel.cfm?bib_id=766894 (vizitat 20.09.2006).

40

Remitenele, n sens generalizat, pot fi definite ca transferuri de fonduri bneti spre ara de origine a migrailor. Cercettorul rus, G. Gluenco, concretizeaz c, n urma expedierii acestor fonduri bneti, nu apar niciun fel de cerine din partea migranilor, prin urmare, remitenele sunt transferuri private fr recompens (private unrequited transfers). Dicionarul Explicativ al Limbii Romne atribuie cuvntului remiteri sensul de renunare total sau parial a unui creditor la dreptul su mpotriva debitorului; iertare de datorie [64, p.914]. Remitenele asociate forei de munc migratorii reprezint doar o parte din totalul remitenelor, n sensul amplu al noiunii i cuprind fluxurile transmise de migrani (se includ migraii cu statut legal, ct i cu statut ilegal) spre familii, prieteni, analizate ca o compensaie pentru fenomenul de brain-drain i, n general, pentru ieirile de capital uman. Remitenele migranilor, conform interpretrii ntlnite n majoritatea lucrrilor descrise n subcapitolul anterior, includ, n cea mai mare parte, doar fluxurile financiare aprute n urma migrrii. Migrarea (nota autorului: legal) apare n momentul n care individul i schimb rezidena dintr-o economie n alta i transfer patrimoniul, creanele i angajamentele financiare n noua ar de reziden 8. Din perspectiva fenomenului migraiei cu statut nedeterminat, recunoscut de toate organismele internaionale ca fenomen caracteristic perioadei istorice actuale, pentru integritatea cercetrilor, n categoria de remitene aferente migraiei externe a forei de munc, trebuie incluse i fluxurile generate de migranii cu statut nedeterminat. Remitenele, dup natura lor, reprezint fluxuri financiare internaionale. Evidena fluxurilor monetare i financiare internaionale se realizeaz conform principiilor statisticocontabile n BPE, n strict corespundere cu cerinele metodologice adoptate la nivel mondial. n Anuarul Statistic al BPE, publicat anual de ctre FMI, n categoria remitene, sunt incluse trei tipuri de fluxuri de transferuri monetare internaionale [8]: - Transferurile efectuate de muncitori cuprind transferurile curente ale migranilor angajai n alte economii, care sunt considerai rezideni ai acestora sau se afl peste hotarele rii de origine mai mult de un an (Migrantul este persoana care vine ntr-o economie i st acolo sau se ateapt s stea acolo mai mult de un an. Persoanele care muncesc sau stau n alt economie mai puin de un an sunt considerate nerezideni, tranzaciile lor fiind, n majoritate, alocate componentei Compensarea pentru munc);

Norme metodologice referitoare la Balana de Pli Externe a Republicii Moldova [193].

41

- Compensarea pentru munc cuprinde recompensele, salariile i alte beneficii (n bani sau n natur) ctigate de indivizi n economii, altele dect cele ale cror rezideni sunt i se afl acolo mai puin dect un an; - Transferurile migranilor sunt nscrieri compensatorii ale fluxurilor financiare i materiale, care apar n urma migrrii (schimbarea rezidenei pentru cel puin un an) indivizilor dintr-o economie n alta. n viziunea unui numr de state, instituii i experi, conceptul remitene include mai mult dect cele trei componente enumerate. Astfel, conform principiilor elaborrii Balanei de Pli Externe, depozitele n valut strin reprezint obligaii ale economiei naionale fa de restul lumii. Prin urmare, n multe ri, depozitele n valut strin sunt clasificate drept transferuri legate de migraie, nregistrate n Contul de Capital i Financiar, reflectnd parial transferurile migranilor. Ca exemplu, n India, depozitele nerezidenilor n rupii, n mod evident, sunt transferuri deghizate n depozite. La scaden aceste depozite nu se ramburseaz investitorilor nerezideni, aa cum rupia este o moned neconvertibil. Dup OIM, n sens larg, remitenele migranilor sunt definite ca transferuri monetare efectuate de migrant spre ara de origine. Cu alte cuvinte, remitenele sunt fluxurile financiare asociate migraiei. n publicaiile OIM, se menioneaz c remitenele sunt fluxuri personale, ce includ transferuri de numerar de la un lucrtor migrant la o rud n ara de origine. Aceste fonduri financiare9 pot fi investite, economisite sau donate de ctre beneficiari. Remitenele internaionale sunt definite ca partea de ctiguri ale lucrtorilor migrani trimis din ara de destinaie napoi n ara de origine [159]. Definiia ar putea fi, eventual, extins, pentru a include i transferurile cu caracter personal n natur i donaii [99]. Considerm c sensul uzual al noiunii de remitene caracterizeaz financiar fenomenul migraiei internaionale, reflectnd transferurile valutare, provenite din activitatea migrantului de peste hotare, ctre membrii gospodriei rezidente a rii de origine. Motivaiile pentru transferul ctigurilor personale, provenite din munc, ale migranilor ctre alte persoane rmase n ara de origine pot fi: endogene - cele care in de migrant nsui, i aici motivele se rezum la patru abordri: (1) motive de altruism (atitudinea altruist fa de familie i de cei apropiai rmai acas), (2) motive de egoism (averea finanat din remitene aparine sau va fi motenit de migrant), (3) motive contractuale, implicit familiale I: rambursarea mprumuturilor i (4) motive contractuale implicit familiale II: co-asigurare, i exogene - cele care in de mediul extern, precum securitatea n transmiterea fondurilor, reducerea

Fluxurile financiare abordate din punct de vedere static reprezint fonduri.

42

sau anularea taxrii sumelor transmise, distribuia geografic a migranilor i diferenele de PIB ntre ara de origine i cea de destinaie. Remitenele pot fi individuale i colective. Remitenele individuale includ fluxurile trimise de indivizi familiilor, rudelor sau cunotinelor. Atunci cnd un grup de migrani diaspora, asociaiile sau organismele profesionale mobilizeaz resurse mpreun i le trimit pentru finanarea programelor comunitare sau colective, aceste fluxuri reprezint remitene colective. Remitenele individuale sunt, n cea mai mare parte, orientate spre familii, iar transferurile colective de bani sunt direcionate, n general, pentru dezvoltarea comunitii. Distorsiuni n statistica oficial a remitenelor. n multe studii, se enun c transferurile oficiale constituie doar vrful icebergului, atunci cnd estimarea acestora include doar transferurile efectuate prin sistemele de transfer formale. O parte de remitene, posibil chiar mai important ca dimensiune, intr n ar pe alte canale, direct cu migrantul sau membrii familiei, care l-au vizitat, prieteni, nsoitori de trenuri i oferi de rute internaionale de transport de pasageri etc. i aceasta este probabil calea de transfer cea mai frecvent utilizat de migranii ilegali [13]. De obicei, remitenele migranilor, nenregistrate oficial, sunt tratate de ctre rile de destinaie ale migranilor drept scurgeri de valut strin ctre rile exportatoare de for de munc. Exist dou tipuri de scurgeri ce creeaz distorsiuni n datele oficiale privind remitenele: primul tip se datoreaz contabilizrii inexacte a remitenelor la posturile i capitolele BPE menionate, iar al doilea tip se datoreaz existenei sistemelor neoficiale, respectiv necontrolate, de transfer. La nivel internaional, se observ i unele particulariti regionale ale utilizrii cilor de transfer al remitenelor, i anume, se atest c o parte din remitene sunt trimise n rile de origine prin sistemul bancar subteran i anume: prin reelele Hawala sau Hundi10. De ex., Siddiqui i Abrars au constatat c aproximativ 40 la sut din remitenele recepionate de Bangladesh au intrat prin intermediul sistemului hundi [168]. n multe ri, conform reglementrilor valutare, introducerea n ar a sumelor de pn la 10 de mii de dolari nu se declar. Acesta este un factor ce denatureaz mult datele oficiale, n special, n cazul migraiei temporare i sezoniere. Importurile individuale, de regul, se nregistreaz n debitul BPE n contul importurilor de bunuri. Cu toate acestea, nregistrarea corespunztoare de credit este probabil s fie atribuit la poziia erori i omisiuni, ceea ce, evident, va reduce statistica cantitativ a remitenelor migranilor. Monedele strine convertite n moned local, de regul, se contabilizeaz n BPE
10

Conform Wikipedia, hawala (de asemenea cunoscut ca hundi) este un sistem de transfer informal bazat pe performan i onoare, constituit dintr-o reea imens de brokeri, care sunt, n principal, amplasai n Orientul Mijlociu, Africa de Nord i Asia de Sud.

43

ca cheltuieli turistice, ceea ce, de asemenea, denatureaz (scade) datele statistice ale volumului de remitene. Exist dovezi c aceste dou forme de transferuri este posibil s reprezinte o magnitudine important, n special, pentru migranii cu venituri mici, care, n multe regiuni ale lumii, constituie majoritatea migranilor cu scop de munc [142]. De facto, exist trei ci de scurgeri reale de remitene: n primul rnd, unii muncitori migrani pstreaz o parte din economiile lor n conturi personale deschise n bnci strine, n scopul achitrii taxelor de colarizare n strintate sau pentru cazul recurgerii la migraia cu caracter permanent. Aceast form de scurgere reprezint cu siguran o pierdere de valoare pentru ara de origine. Cu toate acestea, cota acestor pierderi nu este mare n totalul mondial al remitenelor migranilor. Studiile locale atest c astfel de metode sunt folosite doar de migranii din rile cu venituri ridicate; n al doilea rnd, o parte din remitenele aduse de migrani (n buzunare), se ivesc pe piaa neagr. Estimrile acestora difer n majoritatea rilor. Cu toate acestea, din cauza acestor scurgeri, s-au nregistrat dezvoltri grandioase ale pieelor valutare paralele, ca ex., n Filipine, n anii 80, sau n Pakistan n anii 90. n msura n care aceste remitene sunt utilizate pentru finanarea importurilor, acestea, la fel ca transferurile oficiale, stimuleaz activitatea economic n ar; n al treilea rnd transferurile efectuate prin intermediul sistemelor financiare informale, cum ar fi hawala, hundi etc. Exist diferite estimri cu privire la sumele de remitene trimise n rile de origine prin intermediul sistemelor informale i ponderea acestora n suma total a remitenelor internaionale. Conform unor estimri, transferurile neoficiale, n 2001, au constituit 16 miliarde USD, ceea ce reprezint a cincea parte din remitenele nregistrate oficial [214]. Potrivit ONU, mai mult de 40% din totalul sumelor repatriate n lume de migrani au fost efectuate prin canale neoficiale. Conform estimrilor grupului de cercetare Celent, cota sistemelor neformale de transfer, n 2002, a fost de 45% din piaa remitenelor, estimate la 143 miliarde dolari SUA [86]. Exist estimri care demonstreaz c 46% din remitenele mexicane sunt transportate n minile beneficiarilor n mod ilegal [117], n multe ri africane, doar 50% din remitene ajung prin intermediul canalelor oficiale [127]. Un raport realizat n Japonia a constatat c 70% dintre thailandezi i lucrtorii filipinezi trimit bani acas prin intermediul sistemelor ilegale. n 1998, poliia japonez a descoperit o reea de bnci subterane de expediere, ce au intermediat transferuri de peste 176 miliarde yeni (1,48 miliarde dolari SUA) n China, Thailanda, Coreea de Sud, Iran, Taiwan i Nepal [162]. n Nepal, fluxurile non-oficiale de remitene i transferurile n natur depesc de 10 ori fluxurile oficiale [155]. 44

Metodologia Bncii Naionale a Moldovei de msurare a remitenelor. Banca Naional a Moldovei, care are atribuia de compilare a statisticii sectorului extern, efectueaz nregistrri de date la fiecare dintre posturile BPE n strict corespundere cu prevederile legislaiei, care ine cont de recomandrile de Manualul V al BPE al FMI. BNM documenteaz fluxurile de remitene intrate n Moldova de la restul lumii i fluxurile de remitene ndreptate ctre exterior. n statistica BPE, elaborat de BNM, fluxurile monetare sunt evideniate fie n grupa veniturilor din munc, dac la iniierea transferului expeditorul specific explicit proveniena sumelor transferate, respectiv din prestarea unei activiti bazate pe un contract de munc, fie la categoria transferurilor private ale persoanelor, dac nu se menioneaz munca remunerat ca surs de constituire, fie la categoria compensarea pentru munca ce reprezint remunerrile (sub orice form) pltite de angajatori angajailor (n special celor de frontier i sezonieri), atunci cnd atribuia rezidenial a prilor este diferit. Aceste remunerri includ i taxele pltite sub forma de impozite n ara-gazd, a cror nscriere compensatorie este reflectat la articolul transferuri curente11. Fluxurile nemonetare incluse n categoria remitene se evideniaz la categoria transferurile migranilor. Pentru delimitarea strict a prii fiecrei posturi a BPE, ce se atribuie la remitene, se recurge la divizarea acestor transferuri n funcie de pltitori, destinaia plii i proveniena sumelor, ceea ce nu ntotdeauna este posibil. De aici, apare riscul ca aceste sume s reflecte doar o parte din remitenele totale. Totodat, deoarece remitenele ajung n ara de origine i prin sisteme informale de transfer, exist riscul ca suma real a remitenelor s fie mai mare dect suma nregistrat n BPE. n majoritatea statelor i n Republica Moldova, se recurge i la estimarea indirect a remitenelor migranilor. n prezent, BNM utilizeaz un model complex de calculare a remitenelor totale, innd cont att de transferurile prin intermediul sistemului bancar, ct i de alte fluxuri de valut ce au intrat n ar prin ci neformale, aplicnd modele de calcul care iau n consideraie volumul tranzaciilor pe anumite piee specifice, unde se utilizeaz ca mijloc de plat valuta strin (piaa imobilului, piaa automobilelor) (Anexa 3). Considerm c modelul BNM de calculare a remitenelor totale, trebuie completat astfel nct estimarea s in cont i de: (1) rulajul operaiunilor de conversie a valutei strine pe piaa valutar n numerar a Republicii Moldova i sporul depozitelor n moned strin a persoanelor fizice,

11

Cheltuielile efectuate de angajai n ara-gazd se nregistreaz compensatoriu la articolul cltorii. Dup: Norme metodologice referitoare la Balana de pli a Republicii Moldova; p.2.

45

(2) abaterile dintre ritmul de cretere a salariului n economie i ritmul de cretere a consumului gospodriilor casnice. Urmrind obiectivele expuse n cercetare, facem precizarea c mrimea remitenelor migranilor care lucreaz n strintate, luate n calcul n cercetrile actuale, naionale i internaionale, comport caracter parial i reprezint doar o parte a veniturilor obinute, respectiv transferurile realizate prin fluxuri bancare plus estimrile i ajustrile menionate. Pe de alt parte, n fluxurile de remitene cu care se opereaz n statisticile oficiale, att la nivel internaional, ct i n R. Moldova, exist riscul includerii unor pri din transferurile oficiale ale persoanelor fizice care se refer la alte genuri de transferuri dect cele ce in de migraia economic, dintre care: achitrile pentru exportul de bunuri i prestri de servicii, achitri pentru activiti i mrfuri ilicite .a., motiv care sprijin ipoteza c fluxurile de remitene incluse n statistica oficial sunt supraestimate. 1.5. Concluzii la capitolul 1 Cercetarea fenomenului migraiei economice externe a luat amploare n a doua jumtate a secolului XX, n consecin, lucrrile consacrate cercetrii acestui fenomen nu sunt multiple. Cercetrile realizate la tematica abordat n primul capitol al tezei orienteaz spre formularea urmtoarelor concluzii: - Cercetarea fenomenului migraiei externe pentru munc, n tiina economic, este dictat de dependena acestui fenomen de fora factorilor specifici de mpingere/atracie (push-pull), care sunt predominant economici i de efectele economice cauzate. - n lipsa datelor statistice referitore la numrul exact al migranilor pentru munc cu statut legal i ilegal, n cercetare, noiunea de migrant va cuprinde att migranii legali, ct i pe cei cu statut nedeterminat. - La nivel internaional, nu exist o definiie acceptat a migraiei economice. n aceste condiii, considerm c, sub aspect economic am putea defini fenomenul de migraie extern a forei de munc drept permutarea forei de munc dintr-o ar n alta, adic permutarea unui capital - capitalul uman, creat n ara de origine cu investiii publice semnificative, ntr-o alt ar (ara de destinaie), cu intenia de utilizare a lui n scopuri economice, adic de producere a bunurilor i/sau prestare a serviciilor. Astfel, rile de destinaie capitalizeaz aceste resurse ieftine, create cu investiiile rilor de origine ale migranilor. n acest context, fora de munc poate fi privit ca un produs cu caracteristici specifice, care circul peste hotare n cutarea consumatorului su. Diferena conceptual dintre fora de munc i orice alte produse const n faptul c reprezint un factor de producie a altor produse. ara care export asemenea produse, de obicei, ncaseaz venituri sub forma remitenelor. Cnd o ar se confrunt cu un 46

exces de for de munc, exportul ei contribuie la reducerea omajului, asigurnd, n acelai timp, un flux important de valut. ns, din alt punct de vedere, exodul forei de munc nalt calificate conduce la micorarea potenialului tehnologic al acestei ri i, n general, a nivelului dezvoltrii. Migraia extern pentru munc reprezint o reacie de rspuns la existena unor decalaje mari ntre condiiile de via ale indivizilor din diferite ri ale lumii i va continua s existe atta timp ct vor exista aceste decalaje. Relaia migraie-dezvoltare reprezint o relaie cauzal pozitiv. Plasnd relaia migraiedezvoltare pe coordonatele teoriilor economice privind migraia, putem afirma, cu certitudine, c relaia migraie-dezvoltare reprezint o relaie circular n lan. n prezent, exist distorsiuni n statistica oficial a remitenelor. Acestea se datoreaz, n mare msur, faptului c o parte din remitene se transfer prin intermediul sistemelor informale. - Studiile aprute sub coordonarea organismelor financiare internaionale abordeaz procesul migraiei cu scop de munc sub aspect pozitiv, analiznd impactul migraiei asupra economiilor i domeniilor activitii i existenei umane i, n mare msur, urmresc identificarea i promovarea msurilor de atenuare a efectelor nedorite i maximizare a beneficiilor. Studiul lucrrilor consacrate efectelor migraiei externe a forei de munc a demonstrat c efectele financiare ale fenomenului nu sunt abordate n ntreaga complexitate nici ntr-o lucrare, cu att mai mult nu sunt cercetate efectele acestui fenomen asupra economiei Republicii Moldova. Lund n consideraie contribuiile majore ale migraiei externe a forei de munc la economiile naionale ale rilor de origine i destinaie ale migranilor i bazndu-ne pe problemele identificate n lucrrile tiinifice analizate i cele expuse n cadrul capitolului, problema de cercetare poate fi formulat n modul urmtor: precizarea cauzelor fluxurilor migratorii, identificarea efectelor economice ale migraiei externe a forei de munc exercitate asupra economiilor naionale implicate n procesul migraionist i evaluarea efectelor financiare ale migraiei, ceea ce reprezint o problem actual i esenial n contextul dezideratelor orientrii spre dezvoltarea durabil, declarate i urmrite de toi actorii economici. Obiectul cercetrii l constituie migraia cu scop de munc i remitenele, abordate din perspectiv financiar. Direciile de soluionare a problemei de cercetare. Pentru atingerea obiectivelor enunate, se va analiza profund fenomenul migraiei economice internaionale n vederea cuantificrii consecinelor i vor fi ntreprinse aciuni privind elaborarea modelelor de msurare a efectelor migraiei economice i identificarea soluiilor i oportunitilor fenomenului pentru R. Moldova. 47

2. CONTRIBUIA MIGRAIEI EXTERNE A FOREI DE MUNC ASUPRA ECONOMIILOR NAIONALE n prezent, practic, toate rile lumii sunt implicate n procesul complex al migraiei internaionale a forei de munc, ncadrndu-se n proces fie ca ri de destinaie, fie ca ri de origine, fie de tranzit, dar, n toate cazurile, sunt influenate de acest fenomen sub aspect social, economic i politic. Fenomenul migraiei forei de munc genereaz o multitudine de efecte de ordin economic, demografic, social i politic. Acest fenomen prezint, deopotriv, avantaje i dezavantaje pentru toi cei implicai n acest fenomen: ncepnd de la nii migranii i membrii familiilor lor, localitile de batin i de destinaie ale migranilor, ramurile economiei n care au activat i activeaz n timpul migraiei, populaia rmas n ara de origine i populaia din ara de destinaie, economiile rilor de origine i economiile rilor de destinaie, propagndu-se asupra ntregii economii mondiale. 2.1. Climatul migraional n rile de origine i destinaie Cauzele migraiei. Analiza particularitilor fenomenului migraiei externe pentru munc, la nivel internaional, a lucrrilor teoretice consacrate acestui domeniu i analiza empiric a fenomenului migraiei cetenilor din Republica Moldova la munc peste hotare atest c motivaia principal a migraiei forei de munc este de ordin economic [151]: ateptrile obinerii unor venituri net-superioare peste hotare, comparativ cu cele ce pot fi obinute n rile de origine pentru o munc de valoare egal. n afar de aceasta, mai sunt i ali factori economici care exercit o influen important asupra deciziei de migrare, precum i factori sociali i politici, precum discriminarea etnic, persecuia politic . a. Cercetarea proporiilor i direciilor fluxurilor internaionale ale forei de munc evideniaz urmtoarele determinante ale procesului migrator [20]: I. Existena unor diferene ntre venitul mediu pe cap de locuitor, PIB pe locuitor sau veniturile reale obinute ntre rile lumii i capacitatea acestora de a asigura un trai decent. PNB mondial, n anul 2000, a constituit 30 trilioane dolari, ceea ce prezum c venitul mediu pe cap de locuitor a fost 5000 dolari anual. ns, datele prezentate de statisticile naionale reflect discrepane mari ntre veniturile pe cap de locuitor n diferite ri: de la 100 dolari anual, n Etiopia, pn la 38000 dolari n Elveia. La gruparea rilor dup PNB pe locuitor, intervalul dintre rile cu venituri nalte (9300$ i mai mult pe cap de locuitor) i rile cu nivel jos al veniturilor (mai puin de 750$ pe cap de locuitor), se constat existena unor mari decalaje ntre venituri. Aceste decalaje i reprezint una dintre cauzele principale ce dau natere unor fluxuri migratorii. n funcie de aceti factori, rile lumii se disperseaz n ri de origine i ri de 48

destinaie a migranilor, iar fluxurile migratorii nete coreleaz pozitiv cu rata venitului mediu pe cap de locuitor din fiecare ar n parte. Aici, menionm i existena diferenelor dintre remunerarea pentru fiecare calificare profesional n parte. n plus, cel puin n prim faz, migranii nu se raporteaz la standardele societii n care triesc. Veniturile obinute n strintate nu sunt comparate cu cele din ara de destinaie, ci cu cele care ar fi fost obinute n condiiile rmnerii n ara de origine. Diferena dintre standardul de via ntre rile dezvoltate i rile n curs de dezvoltare face ca chiar i salariile sczute din strintate s par generoase dup standardele comunitii de plecare. Motivaia migraiei este de a realiza ceva aici n ara de origine. De aceea, n dese cazuri, nu conteaz care este prestigiul social asociat meseriei practicate n strintate i nici dac aceasta are vreo legtur cu pregtirea profesional a migrantului. Muncii i este asociat numai valoarea pecuniar. Diferenele dintre prestaiile sociale dintre ri, de asemenea, pot servi drept motivaii pentru migraie. II. Situaia pe piaa muncii n ara de origine i de destinaie. Un potenial sporit de migraie, n rndul forei de munc, denot lipsa locurilor de munc cu remunerare acceptabil, a posibilitilor de afirmare profesional a celor cu potenial ridicat, de specializare, de continuare a studiilor n ara de origine i perspectiva obinerii unui loc de munc mai bine remunerat n ara de destinaie, ntr-un timp ct mai scurt i cu cheltuieli minime. III. Existena unor deosebiri nsemnate ntre climatele de afaceri din diferite ri i fazele ciclului economic din diferite ri, ceea ce influeneaz nivelul i direcia migraiei internaionale pentru munc: n faza de boom, caracterizat de cretere economic, nsoit, inevitabil, de creterea simultan a cererii de for de munc, rile de destinaie tind s favorizeze migraia, contrar tendinelor din fazele de declin. n literatura de specialitate, se menioneaz c, n viitor, migraia va deveni o surs tot mai apreciat de completare a deficitului de for de munc din rile dezvoltate [51]. IV. Deprtarea geografic sau apropierea. n linii generale, migraia n rile amplasate geografic mai aproape tinde i, de fapt, este mai nalt dect n rile situate la o deprtare mai mare. V. Costurile migraiei. Migraia atrage dup sine unele costuri economice i emoionale. Costurile economice includ cheltuieli de transport, precum bilete de autobuz, tren, avion sau maritime, cheltuieli de trai n ara de destinaie, cu excepia cheltuielilor de cutare a locului de lucru. Migranii necalificai i sraci sunt mai afectai economic de cheltuielile de migraie dect migranii cu calificare nalt. n timp, criteriul distanei devine minor, fapt pentru care fluxurile spre continentele mai ndeprtate ctig teren. Sunt preferate zonele cu perspective mai mari de

49

realizare profesional i condiii relativ facile de integrare n noile comuniti (menionm politicile promovate n ultimii ani de Canada i SUA pentru atragerea tinerilor familiti). VI. Efectul de reea. Analiza empiric a migranilor demonstreaz c decizia de migraie depinde, n mare msur, de existena rudelor i prietenilor n strintate, n special, n alegerea rilor de destinaie. De fapt, familia, prietenii i reelele naionale/etnice/religioase constituie un factor important de susinere a migranilor, de primire a informaiei despre locurile de munc i alte caracteristici relevante ale rilor de destinaie, astfel ajutnd indivizii i familiile n stabilirea dup migraie. VII. Politicile de imigrare a rilor de destinaie - dac politicile de imigrare n rile de destinaie sunt nefavorabile, migraia n aceste ri este descurajat (ns, ntotdeauna, exist un nivel al migraiei ilegale). Politicile active de imigrare a unor state atrag fluxurile migratorii. Promovarea politicilor active pentru importul de capital uman, de for de munc se bazeaz pe efectele net-favorabile pentru rile-gazd, care se manifest prin: contribuia la reducerea deficitului de for de munc de divers calificare, dar, n toate situaiile, cu costuri comparabile mai reduse; atenuarea procesului de mbtrnire demografic; contribuii la creterea produciei, inclusiv a exportului, deseori, chiar n rile de origine ale migranilor. Experiena Italiei, Portugaliei i Spaniei, n ceea ce privete legalizarea imigranilor ilegali, dup prerea noastr, poate provoca alte fluxuri masive de imigrare, care vor fi limitate doar de situaia de pe piaa muncii. VIII. Diferenele culturale dintre ri. Caracteristicile, de ex., limba, tradiiile i legturile familiale, influeneaz felul migraiei. Aceste particulariti culturale, n cele mai dese cazuri, diferite de cele din ara de origine, au tendin de influen de dumping asupra migraiei internaionale. IX. Relaiile politice dintre statul de origine i de destinaie al migranilor. Cercetrile asupra fenomenului migraiei se bazeaz pe analiza condiiilor complexe din
cadrul rilor de plecare i de destinaie. Printre factorii considerai relevani pentru migraie se mai enumer: a) sexul migrantului. n migraia internaional, predomin brbaii, n timp ce femeile cunosc migraii pe distane scurte. Referitor la emigranii pe sexe, n perioada 1980-2005, la nivel mondial, ponderea cea mai mare a fost a contigentului feminin. b) vrsta. Aceast caracteristic este foarte important n analiza migraiei. n migraia internaional, predomin persoanele tinere. c) starea civil. n ceea ce privete aceast caracteristic, se poate spune c, ntr-o perioad mai ndeprtat, predominau persoanele necstorite; n ultimele decenii, au nceput s predomine persoanele cstorite.

50

d) nivelul de instruire sau ocupaie la momentul migraiei. Cea mai mare importan o are motivaia economic n migraia internaional. Un studiu al S.U.A. arat c distana medie de migraie a unei persoane cu studii superioare este de aproape de 400 mile, n timp ce a unui muncitor este de 80 mile. e) Un alt aspect, care trebuie luat n considerare la analizele comparative internaionale, n ceea ce privete migraia, este distana (d) dintre rile i i j (d). Cu un secol n urm, s-a formulat prima lege a migraiei de ctre E. G. Ravenstein, potrivit creia intensitatea migraiei este invers proporional cu distana, aceasta acioneaz ca un obstacol.

n funcie de factorii enumerai, situaia economic a rii de destinaie, precum i procesele de integrare economic, n care este i a fost antrenat ara noastr, s-a format urmtorul tablou al proporiilor i direciilor fluxurilor emigranilor cu scop de munc din Republica Moldova:

Israel Spania 1% 2% Romania 2% Ucraina 2% Grecia 3% Portugalia 5%

Turcia 1%

Germania 1%

Franta 1% alte tari 5%

Rusia 58%

Italia 19%

Rusia Italia Portugalia Grecia Ucraina Romania Spania Israel Turcia Germania Franta alte tari

Figura 2.1. Direciile prioritare ale migranilor cu scop de munc din Republica Moldova sau geografia emigrrii externe la munc a cetenilor Republicii Moldova, %
Sursa: elaborat de autor n baza datelor din CBS AXA, Studiu: Transferuri de bani de la cetenii Republicii Moldova, aflai peste hotare la munc, decembrie 2004, p. 63

Generalizarea cauzelor migraiei pentru munc, prezentate mai sus, denot existena, n realitate, a unui mix de determinante ale migraiei. Aceste cauze sunt elucidate n diverse lucrri din domeniu i au fost cercetate de teoriile migraiei. Mixul respectiv de determinante ale migraiei forei de munc este alimentat de existena unor diferene caracteristice ale mediului economic i social al rilor de origine i rilor de destinaie ale migranilor. Migrarea forei de munc trebuie analizat din perspectiva celor dou componente de baz ale pieei muncii: cererea i oferta, dar nu doar la nivel local, dar i regional [120]. Din punct de vedere al cererii, enumerm factorii urmtori: - omajul i retribuia joas a muncii; 51

- sistemul de protecie social inadecvat noilor realiti sociale; - lipsa unor politici locative eficiente pentru tinerele familii; - frica de srcie, care este una din cele mai mari ngrijorri ale multor familii, n special, legate de accesul copiilor la sistemul de educaie superior; - ineficiena sau lipsa cilor legale de migrare, precum i lipsa de informaie cu privire la mijloacele existente pentru a obine o slujb peste hotare. Din punct de vedere al ofertei: - sporirea cererii pentru fora de munc ieftin i exploatarea muncii; - sporirea nivelului de educaie i extinderea programelor sociale (asigurare pentru omeri, alocaii pentru familii, salariu minim). Climatul migraional. Ansamblul diferenelor caracteristice mediului economic i social al rilor lumii determin factori de impuls al migraiei economice. ntr-o msur mai redus, procesul migraional este influenat i de particularitile politice i geografice ale rilor. n context de teoretizare a caracteristicilor fenomenului migraiei externe a forei de munc, propunem implementarea unui nou indicator caracteristic imaginii integrale a unei ri climatul migraional. Conceptul de climat migraional pentru munc interpreteaz totalitatea factorilor economici, financiari, politici, socio-culturali, juridico-organizatori i geografici, caracteristici, ntr-un anumit moment, unui stat/regiuni, care fie atrag (pull factor), fie genereaz/resping (push factor) potenialii imigrani economici. Climatul migraional pentru munc al unei ri ar fi determinat de valorile unui ir de parametri care reflect [12]: I. Imaginea economic de ansamblu a rii: i) nivelul de dezvoltare, ii) stabilitatea macroeconomic, reprezentat, n general, de: situaia bugetar, starea balanei de pli externe, datoria public, inclusiv cea extern; iii) potenialul rii i modul de utilizare al acestuia: existena resurselor umane, n special, a forei de munc i calitatea ei (nivelul de pregtire i educaie, componena vrstnic), situaia pieei muncii (nivelul ocuprii forei de munc) n corelaie cu specificul mecanismului de funcionare a pieei muncii, deficitul sau excedentul de for de munc pe sectoare de ocupare, structura pieei muncii pe domenii de ocupare (munci sezoniere, munci grele, munci periculoase, servicii), participarea feminin la piaa muncii, ponderea nalt a activitilor informale

52

ntr-o serie de sectoare i ramuri de producie; capacitatea rii de a importa

i exporta migrani . a.; resursele naturale (pmnt, resurse ale subsolului, condiii climaterice etc.); stocul de capital tehnic (maini, echipamente, construcii, ci de transport etc.); tehnologia (tiin, inginerie, organizare, management, antreprenoriat, inovare). iv) nivelul i calitatea creterii economice i msura influenrii acesteia de ctre factorii cu aciune mediat: nivelul de salarizare sau retribuii, mecanismele de stabilire a salariilor corespunztoare productivitii muncii i nivelului de calificare al angajailor, reformele structurale din anumite sectoare ale economiei, de ex., reorganizarea i lichidarea ntreprinderilor agricole, ce poate conduce la reducerea brusc a locurilor de munc n sector i, ca urmare, creterea nivelului omajului, rata de impozitare a veniturilor i povara fiscal, n ansamblu, dimensiunea cererii agregate, respectiv capacitatea de absorbie a pieei interne; eficiena sistemului financiar-bancar i a altor instituii financiare, privit prin prisma modului de orientare a activitii economice prin intermediul creditului: - accesul la surse interne de finanare, - promovarea politicilor locative i de creditare eficiente pentru populaie, - existena i promovarea politicilor de creditare a studiilor etc.; rata de intermediere financiar (M2/PIB) i ratele economiilor i investiiilor; nivelul dezvoltrii pieei asigurrilor; nivelul dezvoltrii pieei de capital; liberalizarea comerului extern; mediul internaional i competitivitatea produselor; nclinaia marginal spre export, n comparaie cu cea spre import; modul i nivelul implicaiei n migraia internaional a forei de munc i a capitalului; politica bugetar i fiscal a statului etc. v) factorii de evaluare redai prin preuri: 53

inflaia, implicit rata dobnzii reale, dobnda, implicit austeritatea politicii monetare, cursul valutar, implicit austeritatea politicilor i strategiilor de meninere a cursului valutar.

vi) climatul investiional; vii) nivelul i modul de implicare a statului n economie, viii) cota economiei tenebre. II. Caracteristica politic i social a rii: i) factorii situaiei politice interne a rii: cadrul instituional; mecanismele de control; corupia, stabilitatea politic. importana geopolitic; stabilitatea politicii regionale; stabilitatea economic regional. nivelul omajului, nivelul omajului de lung durat, omajul n rndul
tinerilor;

ii) factorii situaiei politice externe a rii:

iii) factorii situaiei sociale i structurii sociale interne a rii:

nivelul costului vieii, inclusiv accesul la locuine, mrfuri de lux (automobile, mobil, tehnic .a.) nivelul calitii vieii, calitatea sistemului de protecie social, inclusiv a sistemului de asigurare cu pensii, calitatea sistemului de protecie medical, calitatea programelor sociale: asigurri pentru omeri, alocaii pentru familii cu copii, nivelul salariului minim reglementat , calitatea sistemului de monitorizare i prognozare a pieei forei de munc etc.

III. Particularitile cadrului legislativ: i) calitatea cadrului legislativ; ii) consolidarea supremaiei legii, inclusiv n domeniul muncii; iii) stabilitatea legislaiei; iv) nivelul de previziune a modificrilor cadrului legislativ; v) dreptul constituional al cetenilor (rezideni i nerezideni) la libera deplasare; 54

vi) implicarea legislativ a statului n procesul migraional. IV. nsuirile geografice ale rii: amplasarea n regiuni geografice bogate n resurse naturale (populaie, zcminte, soluri etc.); caracteristicile resurselor (gradul de p mbtrnire a populaiei, necesitatea extragerii sau prelucrrii resurselor cu utilizarea intensiv a forei de munc ); amplasarea n puncte de tranzit . a. V. nsuirile culturale ale populaiei rii: relaiile etnice, religia, caracteristicile naionale etc. VI. Factorii distinctivi ai riscurilor aferente procesului migraional: economici; sociali; politici; criminogeni; ecologici; legislativi etc. n ansamblul factorilor obiectivi i subiectivi, care determin climatul migraional pentru munc, cel mai puternic este nivelul i dinamica salariului i a veniturilor. Ca Barometru caracteristic direciilor migratorii servete alinierea rilor lumii ntr-un rating dup un scor al climatului migraional, care, fiind favorabil recrutrii forei de munc din exterior, definete un climat imigraional, sau nefavorabil calificat n climat emigraional. Scorul poate fi msurat n baza unui sistem expert fuzzy i utilizarea unui set fuzzy12, care va capta, din punct de vedere cantitativ, interpretarea calitativ a termenilor (factorilor) determinani ai climatului migraional n intervalul [-1; 1], conform irului de parametri elaborai de autor indicai n anexa 4. Climatul imigraional, n viziunea noastr, indic nivelul de atractivitate al unei ri (ramuri, zone, regiuni) pentru activitatea migranilor cu scop de munc. Atractivitatea este determinat, n primul rnd, de condiiile obiective generate de viaa economic i se identific prin urmtoarele determinante: i) nivelul i dinamica salariului i a veniturilor n general. Interesant este faptul c, cel puin n prim faz, migranii nu se raporteaz la standardele societii n care triesc. Veniturile obinute n ara-gazd nu sunt comparate cu cele din ara respectiv, ci cu cele care ar fi fost obinute n condiiile rmnerii n ara de origine. Diferena dintre standardul de via, ntre rile dezvoltate i rile n curs de dezvoltare, face ca inclusiv salariile sczute din strintate s par generoase dup standardele comunitii de plecare. Motivaia migraiei este de a realiza ceva n localitatea de origine (patrie). De aceea, nu conteaz care este prestigiul social asociat meseriei practicate n strintate i nici dac
12

Logica fuzzy (din engl.: logica vag) a fost definit, n 1965, de ctre prof. Lotfi Zadeh, de la Universitatea Berkeley. Spre deosebire de logica clasic, care lucreaz cu dou valori numerice exacte (0 pentru fals i 1 pentru adevrat), logica fuzzy folosete o plaj continu de valori logice cuprinse n intervalul [-1; 1], unde -1 indic falsitatea complet, 1 indic adevrul complet, iar 0 neutralitatea sau absena legturilor cu fenomenul analizat. Astfel, dac n logica clasic un obiect poate aparine (1) sau nu (0) unei mulimi date, n logica fuzzy, putem defini gradul de apartenen al obiectului la mulime i care poate lua valori ntre -1 i 1. Logica fuzzy ofer instrumentele necesare pentru reprezentarea, n sistemele inteligente, a unor concepte imprecise, cum sunt mare, mic, scump, ieftin .a., concepte numite variabile lingvistice sau variabile fuzzy. Pentru reprezentarea acestora se folosesc seturile fuzzy, care capteaz din punct de vedere cantitativ interpretarea calitativ a termenilor. Bazate pe logica fuzzy, sistemele fuzzy sunt considerate un caz particular al sistemelor expert, motiv pentru care mai sunt denumite i sisteme expert fuzzy. http://ro.wikipedia.org/wiki/Logica_fuzzy (vizitat 12.01.2010).

55

aceasta are vreo legtur cu pregtirea profesional a migrantului muncii i este asociat numai valoarea pecuniar. ii) anticiprile populaiei autohtone i migranilor cu privire la evoluia raporturilor dintre veniturile prezente i cele viitoare, iii) cheltuielile de consum (de procurare a bunurilor de consum hran, mbrcminte, cheltuielile de trai, servicii personale etc.); iv) modificarea politicilor de imigrare, v) modificarea politicilor fiscale, vi) anticiprile cu privire la evoluia raporturilor dintre preurile prezente i cele viitoare . a. Respectiv, climatul emigraional ar fi caracterizat de un ir de factori declanatori (push factor) ai migraiei externe pentru munc, printre care putem desemna: i) creterea tensiunii sociale, provocat de nrutirea strii materiale a majoritii populaiei, existena unei rate nalte de srcie a populaiei; ii) declinul economic i creterea nivelului srciei; iii) lipsa unei baze economico-juridice de susinere a populaiei, corespunztoare practicii internaionale; iv) existena forei de munc relativ calificat i relativ ieftin, for de munc excedentar n regiunile rurale; v) promovarea politicilor propice emigrrii sau carena oricror politici n domeniu, vi) instinctul de ridicare a standardului de via al oamenilor; vii) senzaia de independen i de libertate n micare (inclusiv n afara hotarelor rii de origine); i ca factori favorabili climatului emigraional denumim: viii) condiii favorabile legalizrii i utilizrii cu eficien maxim a veniturilor provenite din munca cetenilor n afara hotarelor statului, ix) existena unui numr mare de migrani pentru munc n strintate, care contribuie la continuitatea procesului (teoria reelei sociale); x) programe active de reintegrare n societate a fotilor migrani . a. n timp, unii dintre indicatorii caracteristici rilor se pot modifica sau pot aprea caracteristici noi. Astfel, o ar, caracterizat, pe parcursul unei perioade, de un climat emigraional, se poate transforma ntr-o ar cu climat imigraional. Ca exemplu, servete experiena Italiei i Portugaliei, al cror climat migraional pentru munc, n anii 1960, ar fi putut fi estimat drept climat emigraional, iar n prezent rile respective se calific drept ri cu climat imigraional favorabil.

56

Alt exemplu ar fi Romnia, care, n trecut, n tabloul migraiei internaionale, se distingea ca ar de emigraie. Din perspectiva integrrii n Uniunea European, situaia mediului economic i social al rii are tendina de mbuntire i, n timp, datorit caracteristicilor noi, se observ transformarea Romniei ntr-o ar de imigraie. Fundamentat pe coordonatele expuse, climatul migraional al Republicii Moldova se poate specifica drept climat emigraional. Pe termen scurt i mediu, nu am putea vorbi despre posibilitatea modificrilor eseniale ale factorilor obiectivi i subiectivi ai climatului migraional al Republicii Moldova. 2.2. Influena migraiei asupra economiilor rilor de origine ale migranilor n ceea ce privete rile de origine ale migranilor, calificate din punct de vedere al teoriei economice ca ri exportatoare de for de munc, putem enumera urmtoarele efecte pozitive ale procesului migraiei externe cu scop de munc[19]: 1) scderea presiunii omajului asupra pieei forei de munc, cci exportul forei de munc prezint i export de omaj n momentul n care persoanele care pleac la munc n strintate nu aveau un loc de munc convenabil i remunerat n ar, sau, n cazul n care erau angajate n munc, locurile de munc eliberate pot fi suplinite de omerii rmai n ar; 2) sporirea ocuprii populaiei, care are ca urmare scderea raportului real de dependen economic13; 3) reducerea srciei, din moment ce migraia permite migranilor i familiilor lor obinerea de venituri pentru finanarea necesarului minim de consum; 4) cea mai mare parte a efectelor pozitive ale migraiei se refer la efectele ce se materializeaz n remitene, care au incidene i pot fi precizate prin impactul pozitiv asupra: - consumului, - economiilor, - investiiilor, - creterii economice i - altor fenomene prin intermediul consumului [169]; 5) familiarizarea migranilor cu noi tehnologii i proceduri tehnice aplicate n ara de destinaie, 6) dezvoltarea la migrani a abilitilor de spirit antreprenorial; 7) investiiile migranilor n ara de origine, finanate din veniturile din munca de peste hotare, efectuate de ctre migrani la ntoarcere sau n perioada n care acetia se afl peste hotare, efectuate de ctre membrii familiilor migranilor;

13

Raportul de dependen economic este exprimat prin numrul persoanelor neocupate (inactive sau n omaj) ce revin la 1000 persoane ocupate.

57

8) investiiile strine directe ale investitorilor din rile de destinaie ale migranilor, n al cror mecanism de atragere sunt implicai migranii etc. n irul efectelor pozitive ale remitenelor, se aliniaz: sporirea veniturilor populaiei rii de origine, dat fiind faptul c o parte din veniturile private ale migrantului, ncasate din munca desfurat peste hotare remitenele, se transfer pe adresa membrilor familiei acestuia - ceteni ai statului de origine al migranilor, reducerea proporiei persoanelor care triesc n srcie i chiar srcie extrem, prin acoperirea cererii de consum a familiilor recipiente. Este important s remarcm faptul c fluxurile de remitene sunt responsabile i pentru reducerea srciei rurale. De asemenea, considerm important s menionm c migraia economic extern, cu caracteristicile complexe ale ei, contribuie, n sens larg, la eradicarea srciei conform conceptului de srcie uman promovat de Naiunile Unite, care analizeaz srcia ca o component a srciei veniturilor, accentund c echitatea, incluziunea social, abilitarea femeilor i respectul pentru drepturile omului sunt importante pentru reducerea srciei [217]. acoperind cererea de consum a familiilor recipiente, remitenele ajung s fie economisite, astfel conduc la creterea economiilor populaiei. ns, din motive de divers natur, preponderent din motive psihologice, doar o parte din economii ajung s fie economisite n sectorul bancar. exercit influen pozitiv asupra contului curent al balanei de pli externe. Influxurile importante de remitene compenseaz deficitul contului curent al balanei de pli externe, reducnd astfel probabilitatea crizei balanei de pli. de asemenea, contracareaz urmrile negative ale globalizrii economiilor i anume a deschiderii pieelor i liberalizrii economiilor. Compensnd cererea suplimentar de valut, urmare a activizrii comerului extern, remitenele susin meninerea stabilitii ratei de schimb a monedei naionale i poate conduce chiar la aprecierea monedei naionale. prezentndu-se ca o surs stabil de valut strin pentru rile n dezvoltare, remitenele contracareaz (parial) efectul prociclic al economiei, deoarece se menin i chiar cresc i n perioadele de declin economic al rilor. n timp ce investiiile strine directe, investiiile de portofoliu i alte fluxuri de capital ctre rile n curs de dezvoltare cresc i scad ciclic, remitenele au demonstrat stabilitate remarcabil pe o lung perioad de timp i chiar au crescut ca rspuns la crizele economice. Ca exemplu, remitenele ctre rile n curs de dezvoltare au continuat s creasc, n mod constant, ntre anii 1998-2001, atunci cnd fluxurile de capital privat au sczut sub impactul crizei financiare asiatice. Chiar i componentele cele mai stabile ale fluxurilor monetare - investiiile strine directe i fluxurile de asisten oficial au sczut ntre anii 2000-2001, iar remitenele au continuat s creasc [150]. Diferena n stabilitatea fluxurilor 58

este i mai izbitoare. Atunci cnd s-au analizat rile beneficiare de remitene, s-a observat c, n 107 din 135 de ri, stabilitatea remitenelor a fost mai mare dect cea a fluxurilor de capital privat; n 70 de ri - n comparaie cu fluxurile de asisten oficial, n timp ce n 62 de ri stabilitatea remitenelor a fost mai mare, comparativ cu toate fluxurile de capital. nlocuiesc fluxurile de asisten financiar extern, inclusiv mprumuturile externe, i conform datelor statisticii mondiale, remitenele nu numai c sunt mai mari dect fluxurile de asisten financiar extern i, concomitent, mai efective dect acestea, deoarece sunt distribuite direct ctre beneficiarii nevoiai. Iar acetia - cetenii/menajele, de sine sttor, decid s le utilizeze pentru satisfacerea nevoilor cu adevrat stridente. n acelai timp, remitenele nu pot nlocui asistena financiar extern. contribuie la sporirea ncasrilor fiscale aferente operaiunilor i profiturilor firmelor autohtone i intermediare, care ofer mrfuri i servicii migranilor i beneficiarilor de remitene din ar. contribuie la activizarea dezvoltrii economice. Acest efect este cauzat de impulsul dat de sporirea economiilor populaiei, dar, pentru atingerea cu adevrat a acestei afirmri, este necesar corelarea politicii monetare a statului n vederea creditrii eficiente a economiei. exercit influene pozitive asupra investiiilor. i aceasta nu numai din motivul c remitenele ofer posibiliti de investire i celor mai mici actori ai businessului, cum ar fi ntreprinztorii individuali, ntreprinderile cu doi-trei fondatori, crora le este limitat accesul la credite (n cele mai dese cazuri, din lipsa posibilitilor de asigurare a creditului),dar i pornind din faptul c remitenele influeneaz nu numai cantitatea absolut a investiiilor, ci i calitatea lor. Aceasta se datoreaz experienei acumulate n strintate de ctre migranii-investitori sau instruirii de ctre migrani a membrilor familiilor din ar care urmeaz s fac investiii, sau din motivul c migranii cunosc mai bine condiiile i posibilitile de investire din ar dect investitorii strini. Analiza impactului constrngerilor financiare de investiii la nivelul microntreprinderilor, n Mexic, a constatat c, din remitenele migranilor, s-a constituit aproape 20% din capitalul investit n microntreprinderi, ceea ce a reprezentat aproximativ 2 miliarde dolari SUA. n 10 state cu un nivel ridicat de migrare, aproape 1/3 din capitalul investit n microntreprinderi a fost asociat cu remitenele migranilor [178]. ntotdeauna genereaz efecte pozitive de multiplicare. Utilizarea remitenelor genereaz efecte suplimentare de multiplicare n economie, i n cazul cheltuirii, i n cazul economisirii acestora. n cazul economisirii, conteaz forma economisirii: pstrarea banilor la ciorap, plasarea lor n sistemul bancar sau alte forme echivalente de economisire i investire. Se ine cont de faptul c, ntr-o economie deschis, efectul de multiplicator este mai sczut [11]. n cazul 59

cheltuirii remitenelor, o importan major o are structura ofertei ce acoper cererea solvabil a beneficiarilor de remitene: dac oferta se compune din produse autohtone, efectul de multiplicator al remitenelor este mai mare dect n cazul n care se consum bunuri i servicii importate. Creterea produciei n ar se poate atinge, n condiiile unei politici active de stat, prin investirea remitenelor n economia naional. ns, chiar i n situaia n care cererea solvabil suplimentar alimentat din remitene este acoperit din importuri, efectul de multiplicare exist, ns se propag ntr-un mod mai specific i anume: consumul suplimentar al populaiei, alimentat din importuri, conduce la sporirea ncasrilor din impozitele indirecte n bugetul de stat taxe de import, taxa pe valoarea adugat .a. Evalurile efectuate pe baza experienei din Bangladesh, indic faptul c remitenele n sum de 610 milioane USD au creat o cerere suplimentar de 351 milioane de dolari n bunuri i servicii locale i au contribuit, cel puin, la crearea a 577 000 de locuri de munc [6]. - creterea cererii la un ir de servicii specifice i drept urmare dezvoltarea sectoarelor: de comunicaii, de transport (aerian, feroviar i auto), turism, servicii educaionale (nvmnt superior), servicii medicale .a. Totodat, creterea cererii la serviciile educaionale stimuleaz mbuntirea calitii acestora, ceea ce susine promovarea dezvoltrii economice i sociale i dezvoltarea sistemului educaional n rile n curs de dezvoltare. - dezvoltarea comerului ntre rile de destinaie i de origine a migranilor, att sub forma operaiunilor de export, ct i de import, chiar fiind fonduri private ale populaiei, nlocuiesc ajutoarele strine, ajutnd guvernele la rezolvarea mai multor probleme macroeconomice, ca ajustarea balanei de pli, radicarea srciei .a. n acelai timp, irul efectelor economice negative ale migraiei externe pentru munc asupra rilor exportatoare de for de munc este cu mult mai lung. Efectele negative ale migraiei economice externe la nivel macroeconomic sunt determinate de: 1) pierderea de P.I.B. cauzat de reducerea cantitativ a forei de munc disponibile din ar. Exerciiile de descompunere a creterii economice pe contribuiile factorilor de producie, ntlnite n majoritatea modelelor de cretere economic, arat c reducerea ofertei de for de munc compromite potenialul de cretere economic; 2) pierderea de P.I.B. cauzat de reducerea potenialului de munc i, implicit, a resurselor intelectuale ale naiunii. Acestea reprezint o component a avuiei naionale, care are o mare influen asupra nivelului i ritmului dezvoltrii unei economii, deoarece se exprim, n particular, prin gradul de instruire, capacitatea de cercetare tiinific, prin valorile tiinifice, cultural-artistice etc. n toate statele exportatoare de for de munc, se atest, implicit, 60

diminuarea ratei populaiei active ocupate n economia local n totalul populaiei, pornind de la motivul c datele statistice atest c peste 60% dintre emigrani au vrsta cuprins ntre 20 i 40 de ani. Aici nscriem i pierderea de P.I.B. cauzat de pierderea creativitii i neutralizrii capacitii de munc a celor ce pleac la lucru n strintate sau chiar scderea competitivitii economiei naionale, ca urmare a scderii caracteristicilor calitative ale resurselor de munc; 3) sporirea costului forei de munc pe piaa intern din motivul reducerii ofertei forei de munc autohtone; 4) pierderea de capital uman i intelectual, care a emigrat, i scderea activismului inovator i raionalizator, precum i nerecuperarea de ctre stat a investiiilor n capitalul uman i intelectual (care a emigrat) realizat prin sistemul educaiei, finanat din surse bugetare (ne referim la investiiile de stat n capitalul uman) . a.; 5) fenomenul de exod al inteligenei; 6) cel mai frecvent, pierderea calificrii forei de munc, care a emigrat sau erodarea calitativ a capitalului uman, aa cum, n rile de destinaie, migranii nu sunt angajai n cmpul muncii conform calificrii deinute, deoarece: a)ocuparea unui loc de munc n strintate se face, de regul, la un post mai slab calificat dect pregtirea profesional obinut de lucrtorul migrant n ara de origine; b) se menine tendina de polarizare a locurilor de munc ocupate de lucrtorii migrani - pe de o parte, super-calificaii exodul creierelor (fiind un fenomen deja recunoscut), pe de alt parte (proporia covritoare), cei care ocup locuri de munc slab calificate, slab remunerate, atipice, refuzate de fora de munc autohton, la care se asociaz o asisten social precar sau chiar lipsa acesteia; 7) pierderea net de venituri rezultat din subevaluarea muncii emigranilor n ara de destinaie; 8) creterea poverii fiscale ca urmare a scderii ponderii populaiei active n totalul populaiei, deoarece emigreaz populaia activ i, respectiv, emigreaz contribuabilii, deci, n acest context, am putea vorbi despre un export de contribuabili; 9) creterea dezastruoas a importurilor. nclinaia nalt spre consum a populaiei, care a trit o perioad de srcie, trebuie s ncurajeze extinderea puternic a sectorului productiv, ns companiile locale, deseori, sunt prea lente pentru a rspunde la semnalele cererii. Drept urmare, cererea se acoper cu bunuri i servicii importate. Importurile cresc cu ritmuri galopante, depind semnificativ exporturile, ajungndu-se la deficite comerciale grave; 10) aprecierea cursului de schimb al monedei naionale, ce conduce la diverse dezechilibre n economie, n primul rnd, la frnarea exporturilor. n mod normal, aprecierea monedei trebuie s se bazeze pe creterea de productivitate n economie, n caz contrar, aprecierile nefondate ale monedei naionale pot provoca dezechilibre periculoase, ca 61

dezindustrializarea sau apariia de diverse explozii corective n economie sau de instabilitate, din alte motive, a monedei naionale; 11) existena unei cantiti sporite de moned naional n economie, injectat n circulaie n urma interveniilor bncii centrale pe piaa valutar, precum i cererea excesiv pentru anumite bunuri, de ex., terenuri i case, conduce la creterea artificial a preurilor acestora i, n ansamblu, alimenteaz presiunile inflaioniste; 12) nrutirea situaiei pieei naionale a muncii, cauzat de reducerea semnificativ a ofertei naionale de for de munc, cantitativ i calitativ. Pieele naionale ale muncii, prin atributele lor, nu pot reine fora de munc necesar, aflndu-se n dezavantaj, comparativ cu pieele din rile dezvoltate, precum UE i chiar (!) CSI, care ofer (cel puin) venituri din munc mult mai ridicate; apariia unei situaii ridicole caracterizat de existena paralel a unei rate nalte a omajului i unei cereri de munc neacoperit la majoritatea categoriilor ocupaionale, i ncetinirea formrii unei culturi a muncii adecvat noului context al globalizrii: la populaia rmas, preponderent de vrst mai naintat, deprinderile de munc se autoconserveaz, n loc s se adapteze la modelul occidental mai performant. n cazul migraiei externe, comportamentul lucrtorului se modeleaz n raport cu mediul n care lucreaz, este adaptabil n cazul muncii n strintate i, mult prea conservator n cazul activitii desfurate pe piaa naional a muncii. Eficientizarea activitilor pe plan naional vine mai mult din comportamente impuse (de regul, de firmele strine sau mixte). Excepii naionale exist, dar nu sunt suficiente pentru schimbarea stilului de munc. Pentru nc cteva decenii se vor menine decalaje importante de performan: productivitate mai sczut, nivel tehnic mai redus; 13) Situaia pieei naionale a muncii descurajeaz migraia de ntoarcere, care reprezint un important factor negativ, deoarece pierderea statului n urma migrrii definitive este net superioar migrrii temporare i beneficiile aduse de migrani la revenire sunt net-superioare celor care pot fi transmise n cazul stabilirii n statul-gazd; 14) Emigrarea populaiei tinere i instruite, n timp, genereaz fenomenul mbtrnirii demografice, care comport urmri nefaste pentru stat, generate de gradul de dependen economic a celor btrni i va necesita creterea considerabil a cheltuielilor pentru serviciile medicale, asigurarea social sau de alt gen al pensionarilor i presiunea sporit asupra sistemelor actuale de asigurare cu pensii, finanate doar din venituri curente, fiind dependente de cotizaiile pltite de generaia curent a angajailor. n prezent, sistemele de pensii suport presiuni sporite, deoarece exodul forei de munc reduce baza perceperii cotizaiilor. n acelai timp, statele exportatoare de for de munc au fost scutite de cheltuielile sociale legate de susinerea migranilor plecai la munc peste hotare (care, teoretic, ar trebui s fie mai mici dect

62

cotizaiile pltite n cazul n care aceste persoane ar fi ncadrate n cmpul muncii). Generalizat, declarm c migraia economic produce efecte distructive asupra sistemului de asisten social; 15) pe termen scurt, creterea inegalitii veniturilor i favorizarea creterii inegalitii veniturilor accentueaz nivelul sczut al salariilor din economia rii de origine a migranilor i conduce la neimplicarea forei de munc n cmpul muncii, ceea ce are efecte distructive asupra echilibrului economic general, iar, n paralel, accentuarea nivelului sczut al veniturilor din patrie ncurajeaz noi valuri de migraie extern pentru munc; 16) efecte distructive asupra politicilor promovate de stat din motivul caracterului imprevizibil al remitenelor ce nu pot fi luate n calcul la elaborarea politicilor macroeconomice, 17) pierderea la export rezultat din diferena de productivitate potenial a celor plecai la munc n strintate (n urma migraiei forei de munc, ara primitoare de migrani deine avantaj comparativ pe piaa cu produse mai eficiente i/sau mai bune din punct de vedere calitativ); 18) apariia decalajului dintre nivelul de dezvoltare al diferitelor regiuni ale rii, n funcie de numrul migranilor plecai i care trimit remitene n regiune; 19) fenomenul migraiei externe pentru munc peste hotare comport caracteristici ale bolii olandeze (Dutch disease), care are urmri dezastruoase pentru o economie: este vorba de teama de dezindustrializare, resimit acum cteva decenii, n rile din regiunea de jos a Mrii Nordului, ca urmare a descoperirii de zcminte petroliere n mare. Logica acestei temeri este c i n economiile exportatoare de for de munc, ca urmare a migrrii cetenilor peste hotare, intr sume masive de bani, care, conduc la creterea cererii agregate solvabile, acoperit prin importuri, ramurile productive ale economiei nu se dezvolt i economia devine extrem de vulnerabil la ocurile externe, n cazul dat, determinate de volatilitatea cererii i preurilor la fora de munc pe pieele internaionale; 20) emigrarea genereaz o problem serioas de hazard moral, care se manifest la nivelul guvernului etc. La nivel microeconomic (individ, familii, gospodrii/menaje) pentru lucrtorul-emigrant i familia lui, de asemenea, efectele sunt diverse, dar apreciem c soldul este pozitiv. Cele mai semnificative ctiguri la nivel microeconomic constau n: (i) obinerea unui venit, care asigur reproducia forei de munc a lucrtorului i a familiei sale, venit pe care migrantul, n ar, nu l-ar fi obinut, datorit nivelului comparativ mult mai redus al salariilor pentru acelai gen de activitate sau chiar a lipsei locului de munc; (ii) partea de venituri transferat ctre familia rmas n ar remitenele, permite ridicarea substanial a nivelului de via al beneficiarilor de remitene, acoperind financiar

63

necesitile lor primare (pentru hran, mrfuri de larg consum, mbuntirea condiiilor de trai, studii . a.), ceea ce contribuie la reducerea srciei; (iii) sporete capacitatea de economisire i investiii a populaiei, fie n bunuri de folosin ndelungat (locuin, electrocasnice, maini agricole etc.), fie pentru lansarea de afaceri. n orice situaie, prin investiii se contribuie la sporirea avuiei naionale i/sau la crearea unor noi locuri de munc; (iv) sporesc investiiile n educarea copiilor emigranilor, cu veniturile de peste hotare, multe familii obin posibilitatea s-i nscrie copiii la universiti i s plteasc taxele de studii. Copiii, pe viitor, probabil, vor fi angajai n diferite sectoare ale economiei i vor contribui mai mult la prosperitatea economiei naionale. (v) ctiguri n plan profesional i al culturii muncii de cunotine, deprinderi, comportament, disciplin a muncii, securitate a muncii. La acestea, se adaug un spor calitativ n planul relaiilor inter-umane, spirit civic, implicare n viaa comunitii etc. Pierderile la nivel microeconomic sunt att de natur economic, ct mai ales social14, dar care oricum afecteaz rezultatele economice ale procesului migrator: 1) tratament discriminator, comparativ cu fora de munc autohton sau chiar cu ali lucrtori-migrani; 2) riscul de nerespectare, din partea angajatorului, a contractului de munc ncheiat. Cazurile de acest gen au determinat reacii, inclusiv din partea rilor de destinaie: de ex., sindicatele italiene i cele spaniole; 3) tensiuni n relaiile cu fora de munc autohton, putnd ajunge, uneori, pn la conflict; 4) dificulti de acomodare i, ca atare, eficien redus n munc; 5) o protecie social redus sau necorespunztoare, concretizat n securitatea redus a locurilor de munc i condiii de munc nu totdeauna satisfctoare. Pierderile la nivel microeconomic sunt ngrijortoare, cu att mai mult c au repercursiuni asupra dezvoltrii economico-sociale. Dificultile, cu care se confrunt cei care stau n spatele emigranilor pentru munc, ne referim la membrii familiei rmai n ara de origine, sunt subcercetate n studiile de migraiune [61]. n cercetrile tematice, se abordeaz modul n care migraia temporar pentru munc a unui membru al familiei, de obicei tatl, duce la creterea nesiguranei femeilor i copiilor care triesc n gospodrii srace, trec prin lips acut de hran, presiuni financiare i suport probleme de sntate. n ciuda riscurilor crescute, absena temporar a brbailor emigrani,

14

Din perspectiv social, migraia comport rezultat net negativ (costurile sociale ale migraiei sunt enorme).

64

uneori, poate facilita o mai mare autonomie pentru femei, care s le permit s gestioneze munca lor proprie i s adopte decizii cu privire gestiunea problemelor casnice. Emigraia economic a unui membru al familiei are consecine negative asupra celorlali membri ia familiei: 1) faptul c emigraia asigur fluxuri constante de venituri face ca membrii familiilor
dependente de emigrani s devin mult mai ineri n cutarea unor locuri de munc sau n deschiderea unor afaceri individuale, deci, genereaz probleme serioase de hazard moral, care se manifest la nivelul gospodriilor casnice;

2) asumndu-ne riscul unor abstractizri teoretice, am putea vorbi despre apariia simptomelor bolii olandeze la nivel de gospodrii. Situaia din familiile, care au cel puin un membru al familiei plecat peste hotare, arat c membrii familiei rmai n ar nu se ncadreaz n cmpul muncii, motivele invocate fiind diverse, de ex., nivelul sczut al salariilor din economie .a.; 3) n acelai timp, dac persoanele respective nu practic activiti conform specialitilor deinute, calificarea lor scade. n terminologie economic, vorbim despre erodarea calitativ a
capitalului uman .a.

n concluzie, am putea spune c fora de munc ieftin compune exportul principal pentru statele n dezvoltare, deoarece exportul produselor cu prelucrare avansat necesit eforturi consistente pentru crearea instituiilor i infrastructurii necesare. n Republica Moldova, s-a format chiar o cultur a dependenei de emigrani. Totodat, efectele microeconomice ale emigraiei sunt ambivalente. Bunstarea material pentru fiecare a treia familie din R. Moldova depinde cvasi-integral de banii ctigai prin munca peste hotare. Gospodriile ce au venituri de peste hotare ating rapid niveluri de via mai nalte dect cele care nu au astfel de venituri. Dei impactul imediat al veniturilor remise de muncitorii emigrani asupra srciei de tranziie este unul considerabil, nu trebuie subestimate nici efectele de lung durat, precum srcia tranziional este un obstacol serios pentru dezvoltarea capitalului uman. 2.3. Influena migraiei asupra economiilor rilor de destinaie ale migranilor Impactul migraiei pentru munc asupra rilor-gazd reprezint unul dintre cele mai actuale subiecte de dezbateri ale populaiei, guvernelor i cercettorilor din rile dezvoltate din Vest. Se analizeaz i se evalueaz, n special, efectele economice, dar i efectele socio-culturale cauzate de migraia legal i ilegal n rile care primesc imigrani economici. Beneficiari ai procesului imigraiei pentru munc sunt: 1. Proprietarii de afaceri, care beneficiaz de for de munc flexibil. Imigranii pledeaz, n special, pentru ocuparea locurilor de munc necalificate, sezoniere i/sau sensibile la 65

fluctuaiile ciclurilor de afaceri. Astfel, ntreprinderile pot, cu lejeritate, angaja sau elibera fora de munc dup necesitate i fr obligaii sociale. Acest fapt conduce la o mai mare eficien i profitabilitate pentru proprietarii de afaceri i la o productivitate mai mare benefic pentru ntreaga economie. 2. Potenialul sporit de for de munc n rile de destinaie, suplinit de oferta de munc a imigranilor, ofer companiilor autohtone stimulente pentru a reduce atractivitatea ofertelor de munc. Proprietarii de afaceri, n general, economisesc enorm la capitolele: costurile muncii i beneficiile angajailor: imigranii vor lucra mai multe ore, pentru mai puini bani, vor accepta un salariu mai mic, comparativ cu salariile muncitorilor nativi, vor avea pretenii mai mici referitoare la condiiile de munc i vor solicita mai puine/sau deloc beneficii sociale. 3. Consumatorii din ara de destinaie se bucur de beneficii majore rezultate din imigrarea forei de munc: costurile de munc mai mici permit proprietarilor de afaceri s scad preurile mrfurilor produse. Nivelul redus al preurilor la bunurile de consum prezint avantajul consumatorilor att imigrani, ct i nativi, cci le permit tuturor procurarea de bunuri i servicii la preuri accesibile. 4. Economia, n ansamblu, obine beneficii din calificarea imigranilor. Imigranii calificai i chiar muli imigrani necalificai posed capaciti antreprenoriale. Cercetrile comportamentului migranilor economici demonstreaz c exist un proces de autoselecie a persoanelor implicate n actul de migrare: mai frecvent, migreaz persoanele mai curajoase, care pot s-i asume riscuri i sunt auto-motivatori [130]. Imigranii, deseori, se dovedesc a fi primii n implementarea inovaiilor tehnologice i creeaz locuri de munc. n perioada 1995-1998, 30% din ntreprinderile din Silicon Valley15, inclusiv Google, au fost iniiate de ctre imigrani chinezi i indieni. Chiar i imigranii necalificai, adeseori, iniiaz afaceri de familie i n asociaii. 5. Alt avantaj pentru rile importatoare de for de munc ar fi capacitatea de consum adiional a imigranilor, care stimuleaz creterea economic. 6. Toat populaia din statul de destinaie beneficiaz atunci cnd imigranii ocup locurile de munc, cunoscute sub numele de 3Ds (dirty, dangerous and difficult) murdare, periculoase i dificile, care nu i atrag pe lucrtorii nativi. n acelai timp, economiile rilor dezvoltate sunt foarte dependente de muncile manuale i locurile de munc din sectorul de servicii, de construcii, tutori, lucrtori casnici, servicii de ngrijire etc. Odat ce imigranii ndeplinesc aceste munci, lucrtorii nativi se elibereaz i pot obine locuri de munc la un nivel superior
15

Silicon Valley este partea de sud a regiunii San Francisco Bay Area, n California de Nord, Statele Unite ale Americii. Renumele regiunii se datoreaz numrului mare de inovatori i productori ai cipurilor de siliciu. n cele din urm, termenul Silicon Valley a ajuns s fie folosit ca metonym pentru sectorul high-tech. n ciuda dezvoltrii altor centre economice hightech n Statele Unite ale Americii, Silicon Valley, continu s fie lider hub-tech, din cauza numrului mare de antreprenori, ingineri i capital de risc concentrat n regiune.

66

(dup condiii de munc, remunerare i prestigiu) i astfel contribuie mai mult la prosperitatea rii. 7. Beneficiile pentru societate cresc i pe baza generaiilor urmtoare ale imigranilor. Copiii i nepoii imigranilor, n medie, nva mai bine la coal i sunt mai productivi dect colegii lor autohtoni. n rndul imigranilor de generaia a doua i a treia, ocuparea forei de munc este mare i respectiv bunstarea societii este n cretere. Comunitile de imigrani, ca grup, au tendina sporit de a plti impozite i de a crea locuri de munc, ca apoi (posibil, abia la btrnee) s se ntoarc n comunitile lor. 8. Statele rilor-gazd, preponderent ri dezvoltate, n prezent, se confrunt cu probleme demografice: de meninere a nivelul populaiei, structurii pe vrste a populaiei, fertilitatea sczut i sperana mare de via. n aceste ri, exist pericolul de cretere i denaturare a ratelor de dependen economic pe viitor. Imigranii reprezint un panaceu la aceast dilem, deoarece, n marea lor parte, se afl n vrsta activ de munc i sunt de vrst fertil. Ei contribuie la creterea populaiei i stimuleaz raportul de dependen economic n direcie favorabil. 9. Statul-gazd economisete resurse financiare publice, deoarece importul forei de munc calificate permite economisirea cheltuielilor aferente procesului de educaie i pregtire profesional finanat din surse bugetare. 10. Statul-gazd suport cheltuieli reduse de susinere a forei de munc, deoarece n majoritatea statelor de destinaie, imigranii nu sunt eligibili la programe sociale de susinere a populaiei, cum ar fi: accesul la servicii medicale, accesul la educaie gratiut, asigurarea cu locuine etc. 11. Statul-gazd suport cheltuieli reduse de asisten social, deoarece muli imigrani (n funcie de legalitatea i durata ncadrrii n munc n ara-gazd) nu beneficiaz de pensii sau beneficiaz de pensii reduse. 12. Proprietarii de afaceri, deoarece costul forei de munc importate este sczut (deseori diferena de cost al muncii este considerabil) i, ca urmare, bunurile i serviciile produse de ei devin mai competitive dup pre pe piaa internaional, urmare a sinecostului sczut. 13. n continuare, produsele, relativ, mai ieftine se export fie la preuri internaionale i se ncaseaz supraprofituri, fie la preuri mai reduse, iar economia, n ansamblu, ctig din creterea volumului exporturilor. 14. Preurile reduse la bunuri i servicii modereaz nivelul inflaiei i deci imigranii ajut organele abilitate n gestionarea inflaiei i implicit ntreaga societate i economie a riigazd.

67

15. Economia rii-gazd beneficiaz, n urma efectului de multiplicare a cheltuielilor imigranilor efectuate pe teritoriul economic al rii-gazd. 16. Proprietarii de afaceri i statul beneficiaz, n urma creterii calitii ofertei de munc rezultat din recalificarea localnicilor i chiar a imigranilor, cauzat de concurena care se creeaz pe piaa muncii, rezultat din suplinirea ofertei de munc din partea imigranilor i astfel, toi lucrtorii sunt stimulai s-i mbunteasc performanele (de exemplu, n sectorul tehnologiilor de vrf). Pierdani ai procesului imigraionist cu scop de munc se consider: 1. Proprietarii de afaceri, beneficiarii forei de munc ieftine i flexibile a imigranilor, dar care, deseori, nu realizeaz c ctigurile pe termen scurt din rentabilitatea muncii, de fapt, conduc la pierderi pe termen lung. Aceste companii, temporar, nu simt nevoia s fac reforme, s modernizeze sau s investeasc n productivitatea lucrtorilor lor i, astfel, compromit competitivitatea lor pe termen lung pe piaa aflat n proces de globalizare, care cere o competitivitate sporit. 2. Lucrtorii nativi, care ncaseaz un pre mai mic pentru munca lor sau chiar intr n omaj. Majoritatea experilor cred c aceste pierderi, n general, nu sunt semnificative. n ceea ce privete ratele omajului - rar se ntmpl ca imigranii s fure locuri de munc de la lucrtorii nativi. Este mult mai probabil ca unii imigrani nou-sosii s fure locuri de munc de la imigranii cu edere mai lung. Cu toate acestea, se atest un mic efect negativ asupra nivelului salariilor nativilor, mai ales n rndul muncitorilor necalificai. Aici este important s menionm c aceast scdere de salarii este compensat de ctigul nativilor din preuri mai mici la bunurile de consum i din creterea economic generat de contribuia cu munc a imigranilor. 3. Muncitorii nativi i chiar muncitorii imigrani, care sufer cnd exist puine stimulente pentru angajatori de a mbunti condiiile de munc, cci atunci cnd companiile nu au nevoie s concureze pentru fora de munc, nu este necesar sporirea atractivitii locurilor de munc. 4. Statul de imigraie, cci imigranii beneficiaz de servicii publice de ordin general i/sau avantaje sociale, nu n conformitate cu contribuiile lor fiscale. Este greu de efectuat estimri precise, deoarece statele lumii au diferite prevederi n legile naionale i locale privind eligibilitatea imigranilor la educaie, sntate i servicii de asisten social, precum i diverse instrumente utilizate pentru a colecta impozite i taxe de la imigranii ilegali. Unii cercettori cred c, n timp, imigranii ajung s plteasc pentru utilizarea serviciilor publice prin contribuii fiscale i contribuia la dezvoltarea economic general a societii, dar recuperarea total a cheltuielilor poate dura mai mult de o generaie.

68

5. Statul i localnicii, care au pierdut locurile de munc n favoarea imigranilor. Statul suport cheltuieli cu indemnizaiile de omaj pltite nativilor, n loc s utilizeze aceste fonduri n alte scopuri de dezvoltare. 6. Statul i localnicii, n situaiile n care legislaia autohton ofer condiii de acces imigranilor la programele de susinere social a forei de munc. n concluzie, menionm c veniturile obinute de ctre imigrani sunt inferioare sumei valorii adugate create de ei n ara n care emigreaz i aceast diferen reprezint pierderea sau reziduul procesului migraionist pentru munc. 2.4. Impactul crizelor financiare asupra migraiei economice internaionale Cum sunt afectai migranii de crizele financiare i cum se modific comportamentul lor i, n special, remitenele expediate ctre rile de origine sunt primele ntrebri care suscit cele mai mari discuii att n rndurile cercettorilor consacrai domeniului, ct i n rndurile guvernanilor rilor afectate i ncadrate n fluxurile migraiei forei de munc. Ca ex., se ateapt c recenta criz financiar mondial va duce la o recesiune n economia mondial. Profunzimea i amploarea crizei este dificil de prevzut, iar impactul crizei poate varia n funcie de ar, regiune geografic, nivelul ocuprii forei de munc, structura pe ramuri a economiei naionale i muli ali factori. n timpul scderii activitilor economice, lucrtorii migrani sunt, adesea, primii care risc s-i piard locurile de munc i, n timp, unii pot alege s se ntoarc acas. n acelai timp, politicile de expulzare i extrdare a muncitorilor migrani nu reprezint, nici pe departe, soluii perfecte i ar putea avea consecine dezastruoase asupra potenialului de dezvoltare al rilor (att de origine, ct i de destinaie), avnd n vedere amploarea remitenelor i nivelul, deja, ridicat al omajului n rile n curs de dezvoltare. n contextul crizelor financiare mondiale, fenomenul migraionist poate suferi diverse modificri, iar scenariul viitor, probabil, va fi caracterizat, printre altele, de urmtoarele evenimente: - reducerea posibilitilor de munc i chiar pierderea locurilor de munc, n special n construcii, industria prelucrtoare, finane, servicii, retail i turism, afectnd astfel migranii angajai n aceste sectoare; - impactul diferit asupra lucrtorilor-migrani de sex masculin i feminin. Se observ c criza a afectat, n proporii mai mari, sectoarele economiei n care, cu preponderen, muncesc lucrtori migrani de sex masculin (ex., n construcii); - reducerea salariilor i nrutirea condiiilor de munc ale migranilor, ca urmare a deciziei angajatorilor de a face economii; 69

- reducerea asistenei sociale primite de ctre migrani, ca rezultat al reducerii cheltuielilor publice, ceea ce determin impactul negativ asupra calitii vieii i sntii migranilor; - declinul remiterilor va conduce la creterea ratei srciei i la accentuarea decalajelor de dezvoltare a rilor de origine; - opoziia publicului (a populaiei din rile de destinaie) fa de imigrani, percepui ca ocupani ai locurilor de munc destinate lucrtorilor locali, n special, n sectoarele cu calificare sczut a pieei muncii; - reducerea fluxurilor migraiei forei de munc datorit faptului c o mare parte dintre potenialii migrani vor decide s rmn acas n timpul crizei; - presiuni n cretere asupra revenirii din strintate; - selectivitate sporit a migranilor; - creterea ponderii migraiei circulare; - creterea migraiei ilegale i consolidarea pieei muncii neformale, care este ncurajat ntr-o oarecare msur i de faptul c, n strintate, migranii-omeri vor accepta s activeze nelegal din diverse motive: fie la munci ocazionale, fie deoarece vor putea ncasa salarii brute i nu vor trebui s plteasc taxe care s le diminueze veniturile, fie ntruct angajatorii vor plti remunerri sczute; - creterea riscurilor de discriminare i a xenofobiei fa de imigrani; - creterea (posibil) traficului de fiine umane i nu n ultimul rnd; - izbucnirea unor noi fluxuri migratorii din rile afectate de criz ntr-o msur mai profund. Apelurile rilor de destinaie privind reducerea imigraiei economice au tendina de a se baza pe percepia fals c imigranii ocup locuri de munc, sau c imigranii sunt n competiie pentru prestaiile de bunstare, cnd, de fapt, majoritatea migranilor creeaz activitate economic i locuri de munc. Unele ri de destinaie ale migranilor au adoptat msuri de rspuns la turbulenele provocate de criz, care, ns, nu totdeauna se soldeaz pozitiv. Printre acestea menionm: - promovarea unor politici de rentoarcere a migranilor fr loc de munc n rile de origine. n acest caz, migranii ar putea s se confrunte cu condiii economice inferioare (ex., rata ridicat a omajului i a srciei), iar migraia de revenire pe termen scurt ar putea afecta i mai mult stabilitatea economic i social a statului de origine a migranilor. Astfel de returnri sunt mai puin probabile n unele ri (de ex., unele ri europene), n cazul n care migranii (i familiile acestora) beneficiaz de drepturi de edere legal i sunt benefeciari ai sistemelor de asisten social.

70

- adoptarea unor politici mai restrictive de imigrare, pentru a proteja piaa local a muncii ca rspuns la cererea n cretere pentru locuri de munc din partea muncitorilor strini. De exemplu, o reducere a numrului de migrani admii pentru ocuparea locurilor de munc a fost, deja, anunat n unele ri (Italia, U. K.) sau este n discuie n altele (de ex., Australia). n Spania, guvernul a introdus stimulente financiare pentru a ncuraja imigranii omeri s se ntoarc acas. Dimpotriv, putem identifica i anumite efecte favorabile ale crizei financiare asupra migraiei economice: Cererea de muncitori imigrani, n unele ri de destinaie, rmne stabil n anumite sectoare ale ocuprii forei de munc, n special, n cazul n care exist o cerere structural pentru migrani, cum ar fi asistena medical sau agricultura. Volumul remitenelor ndreptate ctre rile de origine, profund afectate de criz, poate crete, de fapt, paralel cu investiiile i comerul exterior, aa cum migranii i diaspora vor ncerca s reduc impactul duntor al crizei asupra rii de origine. Cererea de lucrtori imigrani are cauze, n principal, demografice asociate cu scderea i mbtrnirea populaiei n rile industrializate, n comparaie cu populaia n cretere n rile n curs de dezvoltare, precum i de faptul c, n multe ri, lucrtorii locali ezit s ocupe anumite locuri de munc, fie din lipsa competenelor necesare, fie din lips de interes fa de cererea de munc semicalificat sau pentru anumite calificri. Analiza unor crize anterioare, att globale, ct i regionale (ex., criza petrolului de la nceputul anilor 1970 i criza financiar din Asia din anii 1998) denot faptul c migraia va continua (iar migraia nelegal chiar ar putea crete) din cauza creterii cererii structurale continue pentru for de munc n anumite sectoare ale economiei, paralel cu creterea omajului. Criza financiar din Asia a demonstrat, de asemenea, c meninerea pieelor deschise pentru accesul migranilor prezint importan n stimularea accelerrii redresrii economice. Datele istorice demonstreaz c fluxurile migraiei de returnare corespund mai mult cu dezvolarea economic din ara de origine i condiiile de liber circulaie, dect cu condiiile economice din rile de destinaie ale imigranilor [218]. De ex., n Grecia, Irlanda, Portugalia i Spania, migraia de retur corespundea mai mult cu evoluiile economice, sociale i politice din aceste ri, dect cu situaia de pe piaa muncii din rile de destinaie. n aceste ri, migraia de retur reprezenta fluxul dominant (comparativ cu migraia de ieire), n perioada n care statul se afla n perioada de tranziie de la economia emergent spre economia dezvoltat [72]. Migranii economici se adapteaz mai rapid la frmntrile de pe piaa muncii prin schimbarea locului de munc i chiar a funciei, comparativ cu nativii [134]. Un studiu recent 71

efectuat n SUA [173] relev c 28 la sut dintre nerezideni i-au schimbat reedina din motive legate de munc 16, fa de 19 la sut dintre nativi i 20 la sut dintre cetenii naturalizai. Fluxurile de capital tind s creasc pe parcursul fazei de relansare a ciclurilor economice i s nregistreze declin n vremuri grele, n timp ce remitenele au tendina de a fi contra-ciclice n raport cu ciclurile economice din rile beneficiare. Mai multe studii au demonstrat c fluxurile de remitene sunt, relativ, rezistente la crizele financiare, comparativ cu alte categorii de fluxuri financiare. Aceste afirmaii par s fie valabile i n cazul crizei financiare actuale. Astfel, se ateapta ca, n 2009, fluxurile de remitene la nivel global s scad cu 0,9 la sut sau, n cel mai ru caz, cu nu mai mult de ase la sut [149]. Creterea economiei globale se va diminua cu mult mai mult. n timp ce investiiile strine directe, investiiile de portofoliu i alte fluxuri de capital ctre rile n curs de dezvoltare cresc i scad ciclic, remitenele au demonstrat stabilitate remarcabil pe o lung perioad de timp i chiar au crescut ca rspuns la crizele economice. De exemplu, transferurile ctre rile n curs de dezvoltare au continuat s creasc, n mod constant, ntre anii 1998-2001, atunci cnd fluxurile de capital privat au sczut sub impactul crizei financiare asiatice. Chiar i componenta cea mai stabil a fluxurilor monetare - ISD i fluxurile de asisten oficial au sczut ntre anii 2000-2001, iar remitenele au continuat s creasc [148]. Diferena n stabilitatea fluxurilor de remitene este izbitoare. Atunci cnd se analizeaz principalele ri-beneficiare de remitene, n 107 din 135 de ri stabilitatea remitenelor a fost mai mare dect cea a fluxurilor de capital privat; n 70 de ri - n comparaie cu fluxurile de asisten oficial, n timp ce n 62 de ri stabilitatea remitenelor a fost mai mare, comparativ cu toate fluxurile de capital [38]. Fluxurile de remitene, din punct de vedere istoric, au fost rezistente i la dezechilibrele economice din rile de destinaie ale migranilor [160]. Migranii pot fi, de asemenea, mai reticeni n a trimite bani prin canale oficiale din cauza lipsei de ncredere n sistemele neformale. Totodat, remitenele reprezint una dintre sursele de venituri ale rilor n curs de dezvoltare mai puin volatile fa de cursul valutar. Exist mai multe motive, care explic capacitatea de recuperare a fluxurilor de remitene n timpul scderii activitilor economice n rile de destinaie ale migranilor, respectiv n rile-surs a remitenelor: i) Fluxurile de remitene trimise de migrani sunt acumulate de-a lungul anilor i nu doar n perioadele curente. Acest fapt face ca remitenele s fie persistente n timp. n acest caz, sunt

16

Motivele de angajare includ: motivul gsirii unui nou loc de munc, transferul la un nou loc de munc sau funcie, cutare a unui loc de munc, ca urmare a pierderii locului de munc anterior sau alte motive legate de munc.

72

afectai, ntr-o msur sporit, migranii noi. n cazul n care vor fi stopate fluxurile de migrani noi, trendul de cretere a remitenelor va nceta abia dup un deceniu. ii) Att timp ct fluxurile de migraie persist, fluxurile de remitene vor continua s creasc. iii) Transferurile de bani ctre ara de origine constituie o mic parte din veniturile migranilor, astfel migranii vor continua s trimit remitene i atunci cnd veniturile familiei lor din ara de origine vor fi afectate de unele ocuri. iv) Din cauza creterii sentimentelor anti-imigraie i controalelor mai riguroase la frontier, n special n S.U.A. i Europa, perioada de migraie este n cretere. Aceste motive, de asemenea, susin continuitatea fluxurilor de remitene. v) n cazul n care migranii se ntorc definitiv este probabil ca acetia s aduc napoi economiile acumulate pe parcursul ntregii perioade aflate n strintate, respectiv fluxurile de remitene vor crete. Acest fapt a fost nregistrat n India, n timpul rzboiului din Golf, din 1990-91, care a forat un numr mare de lucrtori indieni din Golf s se ntoarc acas [147]. De asemenea, refugiul migranilor spre condiii de siguran, sau migraia temporar, pot declana utilizarea remitenelor n scopuri de investiii. vi) sau ntoarcerea acas n timpul recesiunii economice. vii) rile dezvoltate, respectiv rile-surs de remitene, ca rspuns la criza financiar, pot adopta msuri sporite de stimulare fiscal, care pot avea efect pozitiv asupra imigranilor economici. Creterea cheltuielilor publice direcionate ctre proiectele de infrastructur public, va conduce la creterea cererii pentru lucrtori, att indigeni i de migrani. i, n acest caz, migranii vor avea posibilitate s trimit remitene mai multe pentru familiile lor. viii) Remitenele contribuie la acumularea de capital uman, investiii, dezvoltarea ntreprinderilor, reducerea muncii copiilor, i sporirea capacitii gospodriilor de a nfrunta ocuri naturale, cum ar fi seceta, cicloanele [219]. Reziliena n contextul cercetrii impactului crizei financiare. Cercetarea consacrat impactului recentei crize financiare asupra fenomenului migraionist evideniaz o caracteristic particular a remitenelor: stabilitate sporit, rezisten la impactul crizelor i capacitate sporit de recuperare. n acest context, ne referim i la remarca guvernatorului Bncii Centrale din Liban, care face referin la o nou caracteristic a pieelor n timpul crizelor, numit rezilien, preciznd c remitenele contribuie direct i pozitiv la reziliena unei economii
17

. Aceste

17

The Central Bank has adopted and will continue to adopt pro-market policies and will ensure price stability. This is essentialto believe in a country that enjoys annual remittances of six billion dollars, the highest per capita in the world. Our markets have shown resiliency in difficult times. Riad T. Salameh, Governor, Central Bank of Lebanon, 2008 Comentarii de la Dinner G., Beirut, Liban. 12 Septembrie 2008. http://larpmission.org/larpii/remarks-salameh.html (vizitat 15.09.2009).

73

constatri au servit drept motivaii pentru precizarea conceptului i analiza contribuiei migraiei economice internaionale la sporirea capacitii de rezilien financiar a economiei. Conceptul de rezilien a prefigurat o atenie considerabil n modelarea sistemelor economico-ecologice n ultimul deceniu, dei conceptul nu a fost aplicat, n mare msur, la studiile pieelor financiare [3]. Reziliena se bazeaz pe ipoteza c diverse stri ale unui sistem implic echilibre diferite. Se consider c, dac un sistem economic este rezilient, atunci ar trebui s fie capabil de a rspunde noilor provocri prin schimbri calitative brute. Cu alte cuvinte, n cazul n care o economie este rezilient, atunci ansa de a se schimba de la starea sa actual ctre alte stri este mai mare. n contextul sistemelor economice i financiare, capacitatea de adaptare poate fi interpretat ca o msur a capacitii unui sistem de a rmne stabil. Conceptul de rezilien nu poate fi analizat n afara relaiei sale cauzale cu stabilitatea financiar, ceea ce necesit precizri n acest sens. Stabilitatea financiar reprezint o noiune larg ce are n vedere diferite aspecte ale sistemului financiar infrastructura, instituiile i pieele. Conceptul de stabilitate financiar nu beneficiaz de nc o definiie consacrat i nici de un model sau cadru analitic de evaluare. Sub aspect generalizat, stabilitatea financiar descrie, n linii mari, starea de echilibru n care sistemul financiar i ndeplinete eficient funciile sale economice-cheie, cum ar fi capacitatea de alocare eficient a resurselor economice (att spaial, ct mai ales intertemporal), s evalueze, s msoare, s aloce i s administreze riscurile financiare [125]. n multe cazuri, stabilitatea financiar se definete ca o absen de instabilitate [56], adic o situaie n care performana economic este potenial afectat de fluctuaiile preului la activele financiare sau de incapacitatea instituiilor financiare de a-i ndeplini obligaiile contractuale. Stabilitatea financiar este observabil n situaiile n care nu se manifest nicio criz sistemic [53]. Economistul A. Crockett menioneaz c, pentru a asigura stabilitatea financiar, este necesar ca: (i) instituiile de baz ale unui sistem financiar s fie stabile, s se bucure de credibilitate, s-i poat onora obligaiunile contractuale fr asistena altor organisme, (ii) pieele de baz s fie stabile i participanii acestora s-i poat desfura tranzaciile n condiii de confidenialitate, la preuri stabile, ce nu variaz substanial pe termen scurt [53]. Pentru atingerea stabilitii sectorului financiar, savantul C. Meyer propune estimarea a trei C: Cauze (Causes), Consecine (Consequences), Cure (Cure) ale instabilitii financiare [123]. Totodat, C. Mayer este de prere c este cu mult mai uoar profilaxia instabilitii dect tratarea consecinelor i, astfel, guvernele i bncile centrale urmeaz s acioneze n mod corespunztor, n primul rnd, pentru prevenirea apariiei crizelor financiare. 74

n contrast cu stabilitatea preurilor, ca exemplu, nu exist nc nicio unitate de msur pentru stabilitatea financiar. Acest fapt reflect caracterul complex al stabilitii financiare, care se refer att la stabilitatea, ct i la reziliena instituiilor financiare i, totodat, la buna funcionare a pieelor financiare i a sistemelor de decontare. Msurile de sporire a stabilitii financiare implic adesea raionalizarea alocrii eficiente a resurselor financiare, n raport cu capacitatea de a exclude sau absorbi ocurile sistemului financiar. Acest lucru implic un risc, care este dificil s se fac ntr-un mod pe deplin obiectiv. Ca exemplu, n sfera politicilor prudeniale, cerinele de solvabilitate mai ridicat vor reduce riscul unei bnci de a nu fi capabil s absoarb un oc advers, dar vor implica, de asemenea, costuri de capital i oportuniti de investiii nerealizate. n mod analog, restriciile de schimb valutar pot reduce sau exclude anumite riscuri conexate cu fluxurile internaionale de capital, dar pot limita, de asemenea, eficiena pieei financiare interne. Continuitatea logicii prezentate mai sus denot c politicile care vizeaz stabilitatea financiar se refer, adesea, la un compromis ntre reziliena i eficiena sistemului financiar (figura 2.2.).
reziliena sistemului financiar eficiena sistemului financiar

STABILITATE FINANCIAR

Figura 2.2. Interdependena dintre reziliena i eficiena sistemului financiar


Sursa: elaborat de autor

n sens larg, reziliena reprezint capacitatea de recuperare rapid dintr-un incident sau dezastru. ntr-un sens mai ngust, reziliena presupune adaptarea prin schimbri, fie fundamentale, fie treptate, ale modului de existen. Plasat pe coordonatele tiinelor reale, reziliena reprezint capacitatea de a rezista la oc, fr defeciuni catastrofale. Necesitatea evalurii rezilienei este recunoscut implicit n studiile referitoare la stabilitatea sistemelor financiare (chiar dac nu se opereaz nemijlocit cu termenul respectiv): un sistem financiar, indiferent de mrimea sau complexitatea sa, este stabil atunci cnd este capabil s faciliteze performanele unei economii i s corecteze dezechilibrele ce apar ca urmare a unor ocuri semnificative, att endogene, ct i ca urmare a oricror evenimente adverse i neanticipate [77]. Reziliena este mai important ca niciodat n lumea de astzi, declar prof., dr. Al Siebert, n cartea Avantajul rezilienei [220]. Perioada volatil i haotic, prin care trecem, nu se va sfri curnd. Al Siebert susine c reziliena i rezilient se refer la: 75

capacitatea de a face fa cu brio unor schimbri continue i majore; capacitatea de a pstra viabilitatea i energia sub presiune constant; capacitatea de a depi adversitile; capacitatea de a gsi un nou mod de a activa i de a exista, cnd cu cel vechi nu este posibil; capacitatea de a face toate acestea, fr a aciona ntr-o manier distructiv sau disfuncional. n contextul evoluiilor actuale, conceptul de rezilien reprezint un deziderat mai

pertinent dect chiar sustenabilitatea18. Prin urmare, reziliena reprezint un factor de mediu (variabil-condiie) a sustenabilitii. ntr-un context privitor la dezvoltare, capacitatea de adaptare se refer la capacitatea persoanelor, comunitilor sau sistemelor (socio-economice, instituionale i/sau culturale) de a se adapta la perturbrile externe, precum schimbrile climatice sau dezastrele naturale, dar i altor forme de perturbri, precum fluctuaiile economice i politice. Pentru evidenierea laturii profunde a rezilienei, vom aplica o viziune din perspectiva gestiunii riscurilor. n contextul dat, reziliena ar putea fi considerat drept capacitatea de a absorbi perturbrile, de a se schimba, iar apoi de a se reorganiza, meninnd, totodat, aceeai identitate sau utilizare, avnd n vedere, de asemenea, capacitatea de a nva din perturbare. Sensul mai profund al conceptului de rezilien l distingem, dac problemele sunt abordate din viziunea teoriei sistemelor19. Conform teoriei sistemelor, este necesar abordarea, n ansamblu, a mai multor noiuni asociative, precum senzivitatea, reziliena, fragilitatea i vulnerabilitatea sistemului [133]. STABILITATE
reziliena
vulnerabilitate

fragilitate

senzivitate

Figura 2.3. Integrarea rezilienei n sistemul noiunilor asociative stabilitii


Sursa: elaborat de autor dup Nelson, W. R., Perli, R. (2005)

n acest sens:
18

Ipoteza a fost naintat i susinut de un grup de cercettori la "Chasing Sustainability Conference" desfurat la 12 martie 2009 la UBC Sauder School of Business' n Vancouver, citat dup http://resiliencejournal.blogspot.com/2009_04_01_archive.html (vizitat 15.09.2009). 19 Un sistem este un grup de interaciune, legate ntre ele i componente interdependente, care formeaz un ntreg complex i unificat. Suntem nconjurai de sisteme: pornind de la orice sistem al corpului uman (respirator, digestiv etc.), urmat de sistemul economic, financiar, ecosistem forestier, de ocrotire a sntii etc.

76

- senzivitatea exprim msura modificrii unui sistem sau a unui component al acestuia n urma aciunii unui factor de stres, - reziliena reprezint capacitatea sistemului de a-i menine integritatea n condiii de perturbaii i de a-i reveni prin asimilarea schimbrilor induse de perturbaiile respective, - fragilitatea este rezultatul corelrii senzivitii cu reziliena, - iar vulnerabilitatea reprezint rspunsul global al sistemului la perturbaiile induse de fenomenele extreme, rspuns care depinde de senzivitatea, reziliena i fragilitatea sistemului respectiv. Vulnerabilitatea se poate exprima sub form cantitativ, fcnd apel la gradele de vulnerabilitate. Vulnerabilitatea este condiionat att de factori naturali (caracteristicile mediului natural, intensitatea, durata i frecvena fenomenelor extreme), ct i de factori antropici (gestiunea riscurilor, nivelul de dezvoltare tehnologic, relaiile economice, sociale i politice etc.). Dup Fondul Monetar Internaional [198], reziliena este viteza cu care fluctuaiile de pre, care decurg din tranzacii, sunt disipate sau viteza cu care dezechilibrele pe o pia - n cerere sau ofert sunt inversate cu noi comenzi. Reziliena este capacitatea sistemelor complexe de a supravieui, a se adapta, a evolua i a se dezvolta n condiiile schimbrilor turbulente [60]. n contextul sistemelor financiare, considerm c reziliena ar putea fi interpretat drept capacitatea unui sistem financiar de a rmne integru, funcionabil i durabil, n urma unui sau mai multe ocuri, cu condiia asimilrii perturbrilor i adaptrii la noile condiii. Sistemele reziliente se adapteaz i se dezvolt mai bine dect altele n condiii de schimbri permanente. Ele se adapteaz rapid la noile realiti, funcioneaz bine sub presiuni constante, fac fa cu brio la situaiile de criz. Se disting dou tipuri de rezilien: rezilien inerent, care reprezint capacitatea de a rmne sustenabil n condiii normale, n urma unor perturbri mici, ca ex., de a substitui alte resurse pentru cele reduse de un oc extern, sau capacitatea pieelor de a realoca resursele ca rspuns la semnalele privind preul etc.; - rezilien adaptiv - capacitatea de a rmne sustenabil n situaii de criz, datorit ingeniozitii sau efortului suplimentar, de ex., posibilitile de substituie i chiar cretere a afacerii prin implementarea de operaiuni noi, sau consolidarea pieei prin furnizarea de informaii pentru a intermedia relaiile dintre furnizorii fr clieni i consumatorii fr furnizori. Reziliena este o nsuire critic pentru un sistem n condiiile de perturbri. Un sistem rezilient genereaz opiuni strategice, precum i reconstruiete potenialul su mai repede dect rivalii. Prin urmare, sistemele reziliente dein avantaj competitiv.

77

Tehnici de msurare a rezilienei financiare. Dei conceptul de rezilien este plauzibil, problema msurrii rezilienei rmne deschis n cercetrile actuale. O dificultate major rezid n faptul c nu exist un set de variabile adecvate de msurare a rezilienei. Avnd n vedere dificultatea de a prezice o criz, dezvoltarea unui model care s poat evalua nivelul de rezilien al unei economii este i mai dificil. Cadrul general de analiz se bazeaz pe premisa c economiile i pieele financiare se vor comporta diferit n faa unei iminene de criz financiare (monetare, bancare .a.), i c un astfel de comportament anormal trebuie s fie cuprins ntr-un model sistemic care s perceap recurena (revenirea). Este posibil s se anticipeze o criz financiar (utiliznd sisteme de alert timpurie - EWS) sau s se simuleze o asemenea situaie i s se foloseasc o variabil de rspuns n contextul modelului unui sistem supravegheat de nvare. ns, pentru msurarea rezistenei, este nevoie de un model ntr-o situaie de nvare nesupravegheat [89]. Msurarea rezilienei financiare nu include anticiparea crizelor financiare, ci, mai degrab, evalueaz starea actual de sntate a unei economii i capacitatea acesteia de a rezista la ocurile financiare. Gary Hamel i Liisa Valikangas au argumentat cteva ipoteze absolut noi n domeniul cercetrii rezilienei la nivelul unei instituii, dintre care: ntr-o epoc turbulent, singurul avantaj competitiv al unei instituii rmne capacitatea superioar de reinventare a modelului de afaceri, nainte ca circumstanele n vigoare s-l ofere; - sigurana instituiilor se cltin atunci cnd investesc prea mult n ceea ce este i prea puin n ceea ce ar putea fi; - nivelul rezilienei scade odat cu creterea dimensiunii instituiei; - reziliena ideal ar nsemna capacitatea unei instituii de a se rennoi naintea declanrii perturbaiilor [88]. Considerm c ipotezele prezentate se extind i asupra sistemelor financiare. Dup John Wreathall, managementul rezilienei a fost descris ca gestionarea riscurilor, dincolo de evaluarea lor [181]. Dac reziliena se afl n corelare puternic cu stabilitatea financiar, este logic s fie utilizai indicatorii de msurare a stabilitii, neglijnd criteriile eficienei economice. Msurarea rezilienei se poate efectua sprijinindu-ne pe setul de indicatori de baz ai Stabilitii Financiare adoptai de Fondul Monetar Internaional [180]. Cadrul conceptual de baz pentru msurarea rezilienei sistemului financiar va implica evaluarea rezilienei n ase sectoare (comparativ cu cinci sectoare n cazul stabilitii financiare): (i) (ii) sectorul real; sectorul public;

(iii) sectorul corporativ; 78

(iv) sectorul gospodriilor casnice; (v) sectorul financiar (bancar i nebancar); (vi) sectorul extern. Estimarea rezilienei, n fiecare din aceste sectoare, se efectueaz pe baza unui set de indicatori, selectai i adaptai dup Indicatorii de Baz ai Stabilitii Financiare adoptai de Fondul Monetar Internaional, la care se adug ali indicatori specifici sectoarelor. Pentru anticiparea capacitii de rezilien n viitor, precizm un prag critic pentru fiecare indicator, dup cum se prezint n anexa 5 [21].
Menionm c, pn la etapa actual, literatura economic se concentreaz mai mult asupra premiselor macroeconomice ale stabilitii financiare i, ntr-o msur mai mic, asupra premiselor financiare.

Dac este s ne referim la analiza comparativ a fluxurilor financiare din perspectiva gradului de rezilien, considerm potrivit determinarea vitezei de reluare a creterii sau timpul de revenire sau atingere a unui anumit nivel al unui indicator dup scderea acestuia n urma unui oc. Aplicarea acestor enunuri la analiza fluxurilor financiare demonstreaz o capacitate de rezilien sporit a fluxurilor financiare i sectoarelor influenate de fenomenul migraiei externe a forei de munc din R. Moldova (anexa 6). Migraia economic contribuie la sporirea rezilienei sistemului financiar, prin impactul nemijlocit asupra sporirii rezilienei gospodriilor casnice, a rezilienei sistemului bugetar, a rezilienei balanei de pli i, ntr-o anumit msur, asupra cursului valutar i pieei valutare. Dup cum sistemul financiar include drept componente interdependente toate cele cinci sectoare enumerate, procesul de existen n sine a sistemului financiar i fluxurilor intersistemice, determin capacitatea de rezilien a unei componente s se difuzeze asupra ntregului sistem financiar. 2.5. Concluzii la capitolul 2 Concluziile ce rezult din parcurgerea capitolului al doilea al lucrrii se refer la evidenierea momentelor importante, ce in de cauzele, esena i consecinele fenomenului complex al migraiei economice. n baza studiului efectuat, putem conchide c: Identificarea i generalizarea cauzelor migraiei pentru munc denot existena, n realitate, a unui mix de determinante ale migraiei. Mixul respectiv de determinante ale migraiei forei de munc este alimentat de existena unor diferene caracteristice ale mediului economic i social al rilor de origine i rilor de destinaie a migranilor. Ansamblul acestor diferene caracteristice mediului economic i social al rilor determin factori de impuls al migraiei economice. n acest context, am considerat necesar implementarea unui nou indicator, 79

caracteristic imaginii integrale a unei ri climatul migraional. Conceptul de climat migraional pentru munc interpreteaz totalitatea factorilor economici, financiari, politici, socioculturali, juridico-organizatori i geografici, caracteristici, ntr-un anumit moment, unui stat/regiuni, care fie atrag (pull factor), fie genereaz/resping (push factor) poteniali migrani. Ca barometru caracteristic direciilor migratorii servete alinierea rilor lumii ntr-un rating dup un index al climatului migraional, care, fiind favorabil recrutrii forei de munc din exterior, definete un climat imigraional sau nefavorabil calificat n climat emigraional. Fenomenul migraiei forei de munc genereaz o multitudine de efecte de ordin economic, demografic, social i politic, care, pe de o parte, contribuie pozitiv la creterea i dezvoltarea economic, iar, pe de alt parte, frneaz acest proces. Fenomenul prezint, deopotriv, avantaje i dezavantaje pentru toi cei implicai n acest fenomen: ncepnd de la nii migranii i membrii familiilor lor, localitile de batin i de destinaie a migranilor, ramurile economiei n care au activat i activeaz n timpul migraiei, populaia rmas n ara de origine i populaia din ara de destinaie, economiile rilor de origine i economiile rilor de destinaie, propagndu-se n economia mondial. Analiza lucrrilor consacrate acestui domeniu sugereaz c, de regul, rile importatoare de for de munc ctig mai mult de pe urma fenomenului migraiei externe a forei de munc dect rile exportatoare. Fluxurile de migrani economici i volumul remitenelor manifest tendin permanent de cretere, iar recenta criz financiar a afectat fluxurile de remitene, ntr-o msur mai mic, comparativ cu alte fluxuri economice i financiare. Capacitatea de meninere i dezvoltare, n condiii perturbatoare, se analizeaz n literatura de specialitate, n contextul noiunii de rezilien. Dezvoltarea conceptului de rezilien financiar a evideniat faptul c migraia economic contribuie la sporirea rezilienei sistemului financiar, prin impactul nemijlocit asupra sporirii rezilienei gospodriilor casnice, a rezilienei sistemului bugetar, a rezilienei balanei de pli i, ntr-o anumit msur, asupra cursului valutar i pieei valutare. Reziliena fluxurilor de remitene se explic prin dou motive: (1) migranii economici se adapteaz mai rapid la fluctuaiile de pe piaa muncii prin schimbarea locului de munc i chiar a funciei, comparativ cu nativii, i (2) emigranii economici activeaz n ri dezvoltate cu sisteme economice caracterizate de un grad de rezilien sporit, comparativ cu economiile rilor de origine ale migranilor, respectiv sursele de venituri din munc prezint stabilitate sporit. Bazndu-ne pe raionamentul economic, afirmm c migraia i remitenele se vor numra printre principalii factori care vor susine relansarea creterii economice n ara noastr, dup recenta criz financiar.

80

3. INCIDENE FINANCIARE ALE REMITENELOR N REPUBLICA MOLDOVA 3.1. Fundamentarea conceptual a efectelor financiare ale remitenelor Cercetarea fenomenului migraiei externe a forei de munc, prin prisma contribuiei asupra dezvoltrii economiilor rilor implicate n procesul migrator, expus n capitolul anterior, scoate n eviden generarea, de ctre acesta, de diverse efecte economico-sociale. O mare parte dintre efectele economice se cuantific n efecte financiare. Literatura de specialitate, din domeniul financiar, nu invoc semnificaie terminologic clar pentru termenul de efect financiar, respectiv efecte financiare, ci denot utilizarea acestora, pn n prezent, doar n calitate de sintagme sau expresii de context. Periodicitatea utilizrii acestor sintagme n diverse lucrri, att din domeniul tiinific, ct i pres, i cu att mai mult tema anunat a cercetrii actuale, a servit drept imbold pentru elucidarea nsuirilor eseniale i generale, precum i coninutul i sfera sintagmei efect financiar. Scopul acestor aciuni l reprezint atribuirea efectului financiar la unul dintre elementele sistemului categorial al cunoaterii economice, aa cum temeiurile cunoaterii economice i gsesc expresia n legile i sistemul categorial, pe care le susin i cu care opereaz, i au stat sau stau la baza diferitelor orientri metodologice, ce s-au confruntat i se confrunt n cunoaterea adevrului. Menionm c obiectul prezentei cercetri nu se refer la noiunile de efecte financiare ca denumire generic dat unor titluri de credit (cambii, bilete la ordin, cecuri) sau efecte publice (titluri de crean emise de stat sau de ctre alte instituii publice), ci urmrete cercetarea celui mai amplu coninut al termenului de efect financiar din punct de vedere lingvistic i al relaiilor financiare. Sistemul20 categorial cuprinde mai multe elemente, precum: categoria, noiunea, conceptul. La o prim etap a procesului de conceptualizate, este necesar concretizarea semanticii termenilor sintagmei cercetate. Conform Dicionarul Explicativ al Limbii Romne, efectul reprezint un fenomen, un rezultat, o urmare, o consecin, care rezult, neaprat, dintr-o anumit cauz, fiind ntr-o legtur indestructibil cu aceasta (cauza) [64]. Dicionarul de sinonime atribuie cuvntului efect mai multe sensuri, ca: rezultat, rod, urmare, concluzie, consecin, impresie, influen [63]. Evident, efectul nu poate exista n afara unei relaii de cauzalitate, din moment ce efectul reprezint finalitatea unei cauzaliti21, originea cauzalitii fiind cauza fenomenului.
20

Un sistem este un grup de interaciune, legate ntre ele i componente interdependente, care formeaz un ntreg complex i unificat. Dup Bertalanffy, printele teoriei sistemelor, pentru ca o mulime de elemente s formeze un sistem, este obligatoriu ca ntre ele s existe o conexiune sau o legtur de ordine.

81

Dup dicionarul de termeni financiari-bancari, termenul financiar [64, p.380] este o nsuire ce semnific ceva ce ine de organizarea finanelor, privitor la finane, la circulaia banilor, a creditului etc., iar finanele [64, 381] reprezint totalitatea mijloacelor bneti care se gsesc la dispoziia unui stat i care sunt necesare pentru ndeplinirea funciilor i sarcinilor sale, precum i totalitatea mijloacelor bneti ale unei ntreprinderi, precum i averea n bani a unei persoane particulare. Prin prisma coninutului de relaii (n context economic, vorbim despre relaiile economice) sistemul financiar se definete ca un ansamblu al relaiilor n form bneasc ce se manifest ntre participanii la procesele de constituire, distribuire i utilizare a fondurilor bneti (financiare), n ntreaga activitate economic i social. n cadrul sistemului de relaii financiare, se disting mai multe grupuri de relaii ce se deruleaz ntre subsistemele financiare, caracterizate prin anumite particulariti i cuprinznd categorii financiare specifice (figura 3.1). Sistemul financiar

Subsistemul financiar public

Subsistemul financiar privat

Finanele firmelor

Finanele populaiei

Figura 3.1. Relaii inter-sistemice n cadrul sistemului financiar


Sursa: elaborat de autor

Pe o prim treapt a delimitrilor, se difereniaz dou mari subsisteme financiare: - Subsistemul financiar public, considerat ca ansamblul relaiilor financiare prin care se constituie, distribuie i utilizeaz fondurile financiare publice, avnd n prim-plan, ca participani cu rol determinant, autoritile sau entitile publice, care administreaz n interes colectiv (public) fondurile respective; - Subsistemul financiar privat, reprezentnd ansamblul relaiilor financiare, prin care se constituie, distribuie i utilizeaz capitalurile i fondurile bneti private, avnd ca participani entitile i persoanele private ce administreaz fondurile respective n interesul persoanelor fizice sau juridice private. Independent de accepiunile posibile ale conceptului de sistem financiar, acesta reprezint un ansamblu de elemente sau categorii financiare, caracterizat prin legturi organice ntre componentele sale, care i imprim un caracter unitar, de sistem.
21

Sau extremitatea, dac analizm procesul din punct de vedere al mrimilor vectoriale.

82

Finanele publice sunt asociate ntotdeauna cu statul i unitile administrativ-teritoriale ale statului i cuprind veniturile, cheltuielile, mprumuturile i datoriile acestora. Finanele private sunt asociate ntotdeauna cu activitile financiare ale ntreprinderilor economice, ale bncilor i societilor de asigurri private i ale populaiei, n legtur cu resursele i necesitile acestora, veniturile, mprumuturile primite sau acordate, creanele de ncasat i obligaiile de plat, asigurrile i reasigurrile .a. Totodat, noiunea de finane sau relaii financiare nu poate fi confundat cu cea de bani sau relaii bneti. Banii reprezint o marf, iar finanele sunt relaii de constituire, repartizare i utilizare a mijloacelor bneti. Finanele publice se aseamn cu cele private cel puin sub dou aspecte: i unele i altele opereaz cu categorii financiare de baz: moned, credit, bani; i unele i altele se confrunt cu probleme de echilibru financiar, de resurse financiare n ultim instan. n contextul logic descris, efectul financiar nglobeaz, n mod cert, totalitatea finalitilor diverselor relaii de cauzalitate (cauzele atribuindu-se la diverse domenii, nu neaprat financiare), care produc influene asupra proceselor de constituire, distribuire i utilizare a fondurilor bneti/financiare publice i private la diverse niveluri (micro, mezo, macro, mondo). Conform teoriei sistemelor, constituirea, distribuirea i utilizarea fondurilor financiare se realizeaz n diferite stri dinamice22 ale sistemului financiar, iar efectele financiare reprezentnd fenomene, mbrac diverse forme n funcie de starea dinamic a sistemului n timpul creia se manifest. Bazndu-ne pe ipoteza dat, considerm c efectele financiare ar putea fi grupate n cel puin dou grupe: I. efecte financiare cu impact asupra relaiilor de constituire a fondurilor i/sau nemijlocit asupra veniturilor, II. efecte financiare cu impact asupra relaiilor de distribuire i utilizare a fondurilor i/sau nemijlocit asupra cheltuielilor. Din punct de vedere metodologic, aceast clasificare prezint i accepiune tiinific, din moment ce veniturile i cheltuielile reprezint grupe de categorii financiare consacrate. Veniturile ca grup de categorie economic reprezint partea de relaii financiare, aprute ntre subiecii acestor relaii n vederea formrii fondurilor de mijloace bneti (centralizate i descentralizate) ale acestor subieci.

22

Conceptul de fenomen generalizeaz manifestrile exterioare ale unui sistem aflat n diferite stri dinamice sau procese. n: [35, p.42].

83

Cheltuielile sub aspect de categorie financiar cuprind acea parte a relaiilor financiare ce apar ntre diveri subieci ai acestor relaii n privina distribuirii i utilizrii fondurilor acestora conform destinaiei. Dup prerea unor cercettori rui [188], o a treia grup de categorii financiare include fondurile bneti cu destinaie special. Fondurile bneti cu destinaie special reprezint, n sine, o categorie financiar autonom, din cauz c au drept caracteristic de baz separarea unei pri de mijloace bneti n cadrul produsului social brut, apar relaii financiare aferente destinaiei speciale i se bucur de autonomie relativ n funcionare. La asemenea fonduri se atribuie fondul statutar, fondurile de asigurri, fondurile de rezerv, bugetul de stat i fondurile extrabugetare (de pensii, de asigurri sociale, de asigurri medicale .a.), fondul de uzur, fondul reparaiilor capitale, fondurile de binefacere, fondurile organizaiilor obteti .a. Considerm c exist o mare varietate de efecte financiare, care pot fi difereniate dup diverse criterii, dintre care [15]: i) tipul relaiei financiare afectate, ii) subiecii relaiei de cauzalitate, iii) obiectul relaiei de cauzalitate, iv) starea dinamic a sistemului n momentul manifestrii efectului financiar, v) factorii de cauzalitate, vi) durata manifestrii efectului, vii) durata aciunii efectului financiar, ceea ce ar reprezenta perioada de via a efectului financiar, viii) impactul asupra obiectului relaiei de cauzalitate, ce ar reprezenta mrimea absolut a efectului financiar .a. n scopul enumerrii tipurilor i formelor de efecte financiare, pornim de la o simpl trecere n revist a tipologiei categoriilor i conceptelor financiare n funcie de relaiile financiare n cadrul crora apar, cu care se opereaz n teoria i practica economic i care au argumentare tiinific pn n prezent. Se cunoate c, n procesul realizrii relaiilor financiare derulate ntre stat i subieci economici, se opereaz cu categorii i concepte financiare consacrate, ca: - venituri i cheltuieli, impozite i contribuii, dobnzi, active circulante i active pe termen lung .a. Esena relaiilor financiare derulate ntre diferii subieci economici se red cu ajutorul mai multor concepte financiare, dintre care: venituri din vnzri, profituri, sanciuni financiare, stimulente financiare, amortizarea i uzura, fondurile de rezerv .a. Relaiile financiare desfurate ntre ageni economici i persoane fizice se exprim prin conceptele financiare pli salariale i dividende, cote de participare, cotizaii. 84

Exprimarea relaiilor financiare din cadrul agentului economic se efectueaz utiliznd conceptele financiare: ncasri din vnzri, profit, rentabilitate, venituri i cheltuieli, sanciuni financiare, stimulente materiale, amortizarea i uzura, diverse fonduri de mijloace bneti. ntr-o form generalizat, putem spune c efectele financiare cuprind rezultatele tuturor relaiilor de cauzalitate ale cror finaliti au impact sau provoac orice gen de modificri asupra: veniturilor i cheltuielilor bugetelor de toate nivelurile, veniturilor i cheltuielilor subiecilor economici, veniturilor i cheltuielilor societii, respectiv veniturile i cheltuielile cetenilor, strii financiare a subiecilor economici, structurii fondurilor bneti, eficienei bugetare .a.

Prin esena sa, efectele financiare se pot materializa n: - efecte fiscale (rate de impozite i taxe, venituri i cheltuieli bugetare, deficit bugetar etc.), - efecte monetare (preuri, rate de dobnd, curs valutar etc.), - efecte investiionale (volumul investiiilor, rata investiiilor, rentabilitatea investiiilor etc.) .a. Totodat, n raporturile dintre cele dou mari componente ale sistemului financiar fiscal i monetar, se constat i existena unor interrelaii i zone de interferen ntre acestea, urmare a crora rezult alte tipuri de efecte financiare. Concluzionnd toate cele expuse mai sus, considerm c efectul financiar poate fi definit ca finalitatea unei relaii de cauzalitate generat de factori de orice natur (natural, social, politic, economic, financiar, managerial etc.), care influeneaz procesele de constituire, distribuire i utilizare a fondurilor bneti (financiare), publice i private la diverse niveluri (micro, mezo, macro, mondo). Pentru orice tiin, una din problemele sale fundamentale este aceea de a stabili modalitile prin care se realizeaz legtura dintre universul teoretic-conceptual i realitatea empiric. n cadrul acestei chestiuni generale, un loc aparte l ocup problema operaionalizrii conceptelor, nelegnd prin aceasta ansamblul operaiilor prin care nsuirile definitorii ale noiunii pot fi identificate, evaluate sau chiar msurate. Conceptele operaionale reprezint acea specie de concepte, care servesc direct n investigaia empiric a realitii - se construiesc n cmpul operaionalizrii conceptelor generale i sunt redate prin dimensiuni, variabile, indicatori i indici.

85

Prin urmare, ntregirea unei conceptualizri presupune descoperirea nu numai a laturilor i legturilor fenomenului sau procesului analizat cu alte entiti i procese, ci neaprat i dimensionarea acestui fenomen sau proces. Din ipoteza formulat, rezult c mrimea convenional a efectului financiar ar putea fi determinat ca diferena dintre mrimea absolut a veniturilor/cheltuielilor/fondurilor financiare n condiiile n care nu ar fi acionat cauza efectului financiar analizat i mrimea absolut a veniturilor/cheltuielilor/fondurilor financiare dup aciunea cauzei efectului, deci apariia efectului financiar analizat [15]. Ca ex., msurarea efectului financiar al unui contract de leasing (obiectul contractului de leasing fiind procurarea, de ctre un agent economic, a unui activ pe termen lung) se determin ca diferena dintre cheltuielile poteniale necesare pentru procurarea acestui activ prin leasing financiar i cheltuielile necesare pentru procurarea acestui activ prin metode alternative, la care se mai adaug mrimea fluxurilor generate de aciunea contractului de leasing. n procesul de formulare a acestor idei i ipoteze, am considerat logic s ne convingem c, n teoria i practica economic, exist puncte de reper pentru acestea i s verificm dac ipotezele naintate nu s-au delimitat total de realitatea economic. O investigaie de ultim or dovedete c, n ultimii ani, se pune problema dimensionrii efectelor financiare, iar puinele lucrri tematice publicate demonstreaz c, n procesul de evaluare a efectelor, se urmrete msurarea fie a economiilor (de cheltuieli), fie sporirea veniturilor n urma impulsului generat de cauza declanatoare a efectului financiar analizat. Ca ex., efectul financiar de la fuziunea a dou companii din Rusia a fost estimat la 200 mil. dolari [221]. Suma dat include economiile la cheltuieli pentru utilizarea infrastructurii de reea, economiile la cheltuieli administrative i prognozarea creterii veniturilor din vnzri. Alt exemplu servete evaluarea impactului economic al competiiilor sportive EURO 2008 n Austria, care a fost estimat la 641 milioane . Efectele monetare cuantificabile, asociate cu gzduirea EURO 2008, se bazeaz pe trei piloni: investiii n infrastructura de faciliti sportive (care implic efecte predominant n sectorul de construcii al economiei), cheltuielile generate de vizitatorii acestor evenimente (efectele sunt acumulate predominant n sectorul turistic) i absorbia bugetelor alocate acestor evenimente ce genereaz efecte n ntreaga economie [222]. Pentru evidenierea efectelor financiare ale remitenelor, vom aborda o viziune a impactului acestora asupra contribuiei la venitul naional. Efectele directe ale remitenelor, ce reprezint venituri ale populaiei, se materializeaz ca urmare a utilizrii acestora de beneficiarii de remitene pentru cheltuieli diverse (de consum i chiar investiii) n venituri ale diferiilor actori economici, ce activeaz n diverse sectoare ale

86

economiei: industria alimentar, industria textil, construcii etc. Ne referim aici la veniturile din vnzri, salarii, profituri ale firmelor etc. n al doilea rnd, avem n vedere efecte indirecte, care vizeaz impactul creterii cheltuielilor de consum asupra ramurilor productoare de materii prime, la care firmele productoare de bunuri i servicii de consum (acordate beneficiarilor de remitene) apeleaz, n mod inevitabil, pentru a-i susine oferta la parametri competitivi. n al treilea rnd, pot fi urmrite i efecte induse asupra ntregii economii naionale, deoarece att veniturile celor ce lucreaz nemijlocit n ramurile productoare de bunuri de larg consum, ct i cele ce revin sectorului productor de materii prime, pentru acestea sunt reinvestite n vederea procurrii altor mrfuri i servicii de care au nevoie. Totalitatea acestor efecte se realizeaz n cadrul procesului de multiplicare a cererii agregate la scar macroeconomic. Funciile remitenelor migranilor. Schema ncadrrii remitenelor n circuitul financiar al unei economii arat c ele ptrund n circuitul financiar, pornind de la familiile migranilor, care cheltuie aceste fonduri cu scop de consum sau de investiii (figura A.6.1). Pornind de la premisa cert c remitenele constituie fluxuri/fonduri monetare private ale migrantului i, n baza relaiilor de proprietate civil, concomitent a gospodriei lui
23

considerm c nelegerea mai profund, elucidarea rolului i modalitii de ncadrare a remitenelor n circuitul financiar este posibil cu condiia concretizrii locului i rolului remitenelor ca surs financiar de venit a populaiei, respectiv a migrantului i familiei lui. n teoria economic, cercetarea menajelor/gospodriilor casnice24 este dictat de faptul c acestea sunt proprietarii unuia dintre cei mai importani factori de producie factorul munc. Abordarea rolului gospodriilor, expus n manualele de finane ale autorilor rui [184], [190], atest c acestora le sunt atribuite urmtoarele roluri: I. Apar pe pia ca principalii consumatori ai mrfurilor i serviciilor, produse de firme iar cota lor n cererea global n economie este mare; II. Asigur aceste firme cu factori de producie, III. Economisesc o parte din venitul total, procurnd active reale i financiare i contribuind astfel la impulsionarea activitii economice. Aceste trsturi, dup prerea noastr, caracterizeaz pe deplin rolul gospodriilor n cadrul unei economii nchise.

23

Gospodria casnic reprezint un mod de gospodrie, constituit de una sau cteva persoane, ce locuiesc mpreun sau au buget comun. Spre deosebire de familie, gospodriile includ nu numai rude i pot fi formate din unul, doi i mai muli membri. [184, . 339] sau Gospodrie unitate format dintr-o locuin i din persoanele (nrudite) care o locuiesc, trind n comun; persoanele (nrudite) care locuiesc mpreun, avnd buget comun i valorificnd n comun bunurile dobndite prin munca lor. [64, p. 429]. 24 n literatura economic i n lucrarea de fa, termenii de familie, gospodrie i menaje se utilizeaz ca fiind analogici.

87

n condiiile actuale, cnd economiile nchise cedeaz n faa proceselor de deschidere i globalizare, considerm necesar concretizarea atribuiilor menajelor ca subiect al activitii economice. Astfel, eventuala schem a funciilor gospodriilor n economie o vom extinde i completa cu noi funcii, rezultate din deschiderea economiilor, prin prisma evoluiei fenomenului migraiei externe a forei de munc (figura 3.2.).
principalii consumatori ai mrfurilor i serviciilor firmelor ( produsele finite ale firmelor)

principalii consumatori ai bunurilor i serviciilor produse de firme

G O S P O D R I I L E

furnizeaz firmelor factorul de producie munca

principalii consumatori ai bunurilor i serviciilor importate din exterior

creeaz economii, destinate procurrii de active reale i financiare

export factorul de producie munca (furnizeaz munc n afara rii)

plaseaz economii n strintate

Figura 3.2. Funciile gospodriilor n economiile deschise prin prisma procesului migraiei economice
Sursa: elaborat de autor

Furniznd munc firmelor gospodriile sunt remunerate cu salarii i prime. Remitenele apar ca form de remunerare a muncii exportate. Deci, remitenele constituie parte a veniturilor familiilor migrantului, de acelai rang cu salariile, plile sociale, veniturile antreprenoriale . a. Ele se includ n finanele25 interne ale gospodriilor, n cazul n care servesc drept obiect al relaiilor din cadrul gospodriei, n vederea formrii fondurilor bneti cu destinaie divers: fonduri pentru consumul curent; fonduri pentru ridicarea nivelului cheltuielilor financiare; fonduri destinate investirii ulterioare . a.

Pornind de la aceste caracteristici, putem argumenta c remitenele se integreaz pe deplin n finanele populaiei26 i corespund categoriei economice finane. Remitenele presupun micare de resurse monetare/bneti i/sau de echivalent al lor. Plecnd de la premisa c relaiile financiare comport, ca regul, caracter monetar, putem argumenta c remitenele reprezint obiect de studiu al finanelor27.
25 26

Finane pot fi considerate doar relaiile monetare, aprute n vederea formrii i distribuirii fondurilor bneti [184, c.386]. Conceptul de finane a populaiei este cercetat n teoria economic de mai muli cercettori ai domeniului financiar [184, c. 339], [190].

88

Continuu gospodriile, n procesul utilizrii acestor fonduri, susin relaii financiare cu: alte gospodrii n vederea: vederea: procurrii de mrfuri i servicii pentru consumul curent, procurrilor de bunuri pentru ridicarea nivelului de trai, procurrilor cu scop de investiii, bncile comerciale n vederea: - plasrii economiilor n conturile bancare, - tragerii de credite pentru nevoile de investiii sau de consum, utiliznd remitenele ca form de asigurare. companiile de asigurri, n vederea formrii i utilizrii diferitelor fonduri de asigurare; statul n privina formrii i utilizrii fondurilor bugetare i extrabugetare, ali subieci ai relaiilor financiare pentru diferite alte operaiuni economice, financiare etc. ntreaga schem a ncadrrii remitenelor n circuitul financiar al unei economii naionale cu menionarea rolului n susinerea evoluiei economice (creterii i dezvoltrii economice) a unui stat este prezentat n anexa 6. Din figur, se observ c remitenele, reprezentnd fluxuri financiare, pornesc din strintate, ptrund n ntreg circuitul resurselor financiare ale rii i se scurg napoi n strintate. Scurgerea este prezentat, n cea mai mare parte, sub forma plilor importurilor de ctre firme din ar, a arieratelor la datoria extern de ctre stat, iar gospodriile susin migranii urmtori cu o parte din remitenele primite. Impactul financiar pozitiv ar fi mai mare, dac scurgerile din sistemul economiei naionale ar fi mai mici. Impactul sporit al remitenelor se bazeaz pe efectul potenial de multiplicare a remitenelor asupra creterii economice investiiilor, care este, de asemenea, semnificativ [223]. Bazndu-ne pe caracteristica fenomenului migraiei externe a forei de munc i datele prezentate, afirmm cu certitudine c remitenele ndeplinesc anumite funcii financiare (figura 3.3) [25]. procurrii de mrfuri i servicii pentru consumul curent, formrii i utilizrii fondurilor financiare comune: investiiilor colective; firmele, ce activeaz n diverse sfere a produciei materiale i prestare a serviciilor n

27

n acelai timp, un ir de economiti susin c finane se pot considera doar relaiile bneti aprute n urma formrii i redistribuirii fondurilor bneti. [190, c. 386]

89

Funcia de asigurare a condiiilor minime de existen Funcia de repartiie Funcia de control

Funciile remitenelor
Funcia de alocare Funcia de reglementare Funcia de stabilizare

Figura 3.3. Funciile remitenelor migranilor n ipostaza de venituri a populaiei


Sursa: elaborat de autor

Principala i cea mai important funcie a remitenelor este funcia de asigurare a condiiilor minime de existen a gospodriilor. Aceast funcie creeaz condiiile reale de existen a membrilor familiei migrantului. Sondajele de opinie asupra gospodriilor casnice din Republica Moldova, cu aplicarea chestionarului tip screening (eantion 1000 de gospodrii casnice), confirm importana acestei funcii [48]. Astfel, 44 la sut din persoanele, care au migrat la munc peste hotare, menioneaz c factorul determinant al plecrii la munc peste hotare este insuficiena de resurse financiare pentru asigurarea minimumului de existen (alimentaie, mbrcminte, servicii comunale . a.); ali 21 la sut menioneaz necesitatea achitrii datoriilor, inclusiv atrase pentru acoperirea necesitilor de existen. Alt funcie, nu mai puin important, este funcia de repartiie. Ca i funcia de repartiie a finanelor publice, funcia de repartiie a remitenelor cuprinde repartiia fondurilor financiare ntre membrii gospodriei, asigurnd cu resurse materiale continuitatea procesului de reproducere a forei de munc, ca unul dintre factorii de producere. Funcia respectiv o putem compune din trei faze independente: constituirea fondurilor, distribuirea i utilizarea lor. Pe seama veniturilor acumulate, gospodria ntreprinde activiti de susinere, fie cu caracter general (plata studiilor de educare a copiilor, plata foilor de tratament a unor membri ai gospodriei, ntreinerea locuinei etc.), fie cu caracter punctual (ncurajarea unui anumit gen de activitate/ocupaie neremunerat sau slab remunerat, susinerea unor membri ai gospodriei defavorizai etc.). i urmtoarea funcie a remitenelor deriv din funcia de control al gospodriilor casnice. Aa cum gospodriile casnice, n economia de pia, sunt subieci de sine stttori, nivelul de venituri ale gospodriei depinde direct de nivelul veniturilor membrilor acestei gospodrii. Principiile raionalismului economic presupun c, la acumularea veniturilor gospodriei, trebuie 90

s participe toi membrii acestei gospodrii, desigur inndu-se cont de capacitatea de munc (vrsta apt de munc) sau antrenarea n activiti neremunerate (ngrijirea copiilor, studii .a.) Avnd tendina de a menine nivelul de consum atins, gospodria casnic nu poate s existe fr controlul distribuirii remitenelor n fondurile cu destinaie divers i, de asemenea, asupra utilizrii dup destinaie a acestor fonduri. Totodat, trebuie s menionm c sondajele efectuate asupra fenomenului migraiei din Republica Moldova atest c membrii familiilor care au un migrant n afara rii, deseori, nu se angajeaz la munc n ar, motivul fiind nivelul comparativ sczut al salariilor de pe piaa local. Utilizarea veniturilor i, implicit, efectuarea cheltuielilor presupun: inventarierea nevoilor, cuantificarea lor, ierarhizarea, ealonarea n timp. n aceste procese, se manifest funcia de alocare. Ealonarea n timp este o decizie rezultat din raportul resurse-nevoi, respectiv din faptul c dinamica nevoilor (dar i dimensiunea lor) o devanseaz ntotdeauna pe cea a resurselor (implicit a dimensiunilor lor): practic, nevoile sunt nelimitate i n continu cretere i diversificare, n timp ce resursele sunt limitate, iar dinamica lor, nu de puine ori, nregistreaz stagnare sau scdere. Funcia de reglementare menine dezvoltarea balansat a gospodriei casnice ca un tot ntreg. Aceasta devine posibil prin redistribuirea finanelor gospodriei. Funcia de stabilizare are ca obiect utilizarea resurselor financiare ale gospodriei pentru favorizarea creterii nivelului de trai al gospodriei i atenuarea dezechilibrelor economice ce apar n gospodrie. Prin aceast funcie, se urmrete ncasarea ritmic a veniturilor, cheltuirea lor potrivit nevoilor, constrngerea tuturor membrilor de a aduce venituri. n realizarea acestei funcii, sunt avute n vedere mijloace, operaiuni i procedee, precum disciplina financiar, oportunitatea i caracterul economicos al fluxurilor. Toate aceste funcii sunt interdependente, acioneaz simultan i se completeaz reciproc. Concretizarea acestor atribuii demonstreaz c remitenele prezint caracteristici certe ale resurselor financiare i se ncadreaz adnc n formarea tuturor fondurilor financiare din economie - a fondurilor publice (bugetul consolidat de stat) i fondurilor private - a firmelor i a menajelor, nemijlocit a gospodriilor recipiente de remitene, ct i a altor gospodrii, n urma relaiilor de schimb cu gospodriile receptoare de remitene (anexa 7). Specificul remitenelor ca resurse financiare ale gospodriei migrantului se rezum la faptul c acest domeniu al relaiilor financiare este, n foarte mic msur, reglementat de stat. Ca ex., procesul de formare i utilizare a fondurilor centralizate (ca ex., bugetul de stat) se afl sub controlul strict al statului; procesul de formare a fondurilor financiare ale ntreprinderii, de asemenea, ntr-o mare msur, este determinat de stat (de ex., cerinele privind minimumul de capital statutar, sistemul de impozitare, direcii de cheltuieli deductibile . a.). n cazul 91

migrantului i gospodriei lui, deciziile referitoare la necesitatea i modalitatea de formare a fondurilor bneti, mrimea i direciile de utilizare a lor, precum i momentul utilizrii acestora se adopt de sine stttor. Din cele analizate, rezult c, n condiiile economiei de pia, statul nu dispune de instrumente directe de influen asupra procesului de formare, distribuire, redistribuire i utilizare a fondurilor de remitene. 3.2. Analiza remitenelor n Republica Moldova Construirea de indicatori ai analizei remitenelor n ipostaza de flux financiar. Cunoaterea mecanismului de formare i manifestare a fenomenelor i proceselor economicofinanciare, precum i a legturilor cauzale dintre acestea, constituie, n contextul economicosocial dat, o necesitate de prim-rang. Realizarea practic a acestor deziderate reclam analiza, care constituie o metod de cercetare bazat pe descompunerea sau desfacerea unui ntreg (fenomen sau proces) n prile sale componente, n elementele sale simple. Cercetarea unui fenomen sau proces, din punct de vedere economic, implic corelativ evidenierea eforturilor dimensionate prin consumul de resurse materiale, umane i financiare, ct i a efectelor circumscrise rezultatelor ca valori sociale utile. Cunoaterea deplin a proceselor sau fenomenelor economico-financiare necesit mbinarea, ntr-o unitate, a analizei i sintezei, ca mijloace ale cunoaterii [161]. Analiza fenomenului migraionist trebuie abordat prin metoda abordrii sistemice, din cauz c datele statistice, cercettorii i factorii decizionali recunosc c fenomenul conduce la apariia de disfuncionaliti n cadrul sistemelor economice i, totodat, se constat existena unor sisteme economice similare, dar cu performane mai bune, ceea ce fundamenteaz ideea existenei posibilitii de perfecionare i ameliorare continu a performanelor sistemului printro activitate de analiz i proiectare tiinific a acestora. n scopul identificrii cauzelor, efectelor, ameninrilor i oportunitilor fenomenului migraiei economice i implicit a remitenelor, considerm necesar efectuarea analizei dup o serie de indicatori i indici grupai n urmtoarele grupe [26]: (i) Indicatorii primari, se obin n procesul prelucrrii primare prin operaii de centralizare/agregare etc. a datelor i exprim. valoarea absolut a remitenelor, ce arat mrimea remitenelor, exprimate n uniti monetare ntr-o anumit perioad (de obicei, un an):
R = rcompensarea munca + rtransferuri efectuate
. muncitori

+ rtransf .migrantilor + raltor

posturi atribuite la remitente

(3.1.)

92

unde: R exprim valoarea remitenelor, exprimate n uniti monetare28, r suma rulajelor creditare sau debitoare ale posturilor corespunztoare din BPE atribuite la categoria de remitene. (ii) indicatorii derivai se obin prin comparri, abstractizri, generalizri i sintetizri, operaii aplicate mrimilor absolute sau relative ale indicatorilor primari. Indicatorii derivai au rolul de a pune n eviden aspecte calitative ale migraiei i remitenelor. n funcie de scopul analizei, al direciei n care se efectueaz compararea, indicatorii relativi ai remitenelor pot fi de structur; de intensitate; de dinamic; de coordonare i de perspectiv/program. Indicatorii relativi de structur a remitenelor, numii ponderi sau greuti, exprim raportul prilor fa de ntreg, ofer informaii despre structurile cantitativ-calitativ distincte ale remitenelor.

i* =

ri 100% R

(3.2.)

Indicatorii relativi de coordonare se calculeaz, comparnd prin raportare, valori ale aceleiai variabile nregistrate n dou state sau regiuni.
IA =
B

RA 100 RB

(3.3.)

Relaia de calcul al acestei mrimi relative (3.2) arat, de exemplu, de cte ori nivelul remitenelor este mai mare sau mai mic la ara A fa de ara B. Considerm necesar s includem n aceast grup i raportarea dintre valoarea remitenelor i alte variabile macroeconomice, dintre care: ponderea remiterilor n PIB, exporturi, importuri, deficitul BPE, datoria extern, rezervele internaionale etc.:

I1 =

R 100% P.I .B. R nr. populaiei

(3.4.)

remitene per capita (volumul remitenelor ce revin unui locuitor): I2 = (3.5.)

remitene per emigrant (volumul remitenelor ce revin unui migrant): I3 = R nr.emigranilor (3.6.)

ponderea remitenelor n venitul agregat al populaiei:


I1 = R 100% Veniturile populaiei

(3.7.)

28

n prezent, n statistica internaional, se utilizeaz n calitate de moned de referin i calcul dolarul american.

93

ponderea remitenelor n rulajul total al BPE:


I4 = R rulajul (creditor sau creditor )al BPE

(3.8.)

ponderea remitenelor n rulajul contului curent al BPE:


I5 = R rulajul contului curent al BPE

(3.9.)

Indicatorii dinamicii remitenelor reflect evoluia remiterilor, ntr-o perioad de timp, de ex., de la anul de baz (0) la anul 1 etc. Comparaiile dintre date pot fi efectuate prin diferen sau prin raportare. Indicatorii statistici derivai, care se obin n urma comparrii prin raportare, sunt indicatori relativi. Indicatorii relativi de dinamic se calculeaz pentru a caracteriza variaia de timp a unui fenomen. Acetia se mai numesc i indici de dinamic i exprim, n cazul analizat, de cte ori (sau procentul) se modific valoarea remitenelor dintr-o perioad (moment) de timp t fa de cea dintr-o perioad (moment) de referin (de raportare). Prin definiie, mrimile relative de dinamic se calculeaz lund baza de raportare fix sau mobil (nlnuit sau tranzitiv). Relaiile de calcul al acestor indici sunt: cu baz fix: It =
0

Rt 100, t = 1, T R0
Rt 100, t = 1, T Rt 1

(3.10.)

cu baz mobil sau de lan:


It
t 1

(3.11.)

unde: Rt indic valoarea remitenelor nregistrat n momentul sau intervalul de timp t din orizontul seriei cronologice 1,T ; T - ultimul termen al seriei cronologice, exprimnd n acelai timp i lungimea seriei analizate; R0 - valoarea remitenelor nregistrat n momentul sau intervalul de timp ales baz de comparaie fix. indicele corespondenei dintre variaia remitenelor i variaia P.I.B.:
Rt k R1 = PIB t R0 PIB 0

(3.12.)

indicele corespondenei dintre variaia remitenelor i variaia masei monetare n circulaie (M3):
Rt kR 2 = M 3(USD )t R0 M 3(USD ) 0

(3.13.)

94

indicele corespondenei dintre variaia remitenelor i variaia depozitelor n sistemul bancar (D):
Rt kR 3 = Dt R0 D0

(3.14.)

indicele corespondenei dintre variaia remitenelor i variaia impozitelor indirecte ncasate n bugetul de stat (imp. indir.):
Rt kR 4 = imp .indir .t R0 imp .indir . 0

(3.15.)

elasticitatea remitenelor fa de P.I.B.:


Rt R0 eR = PIB t PIB 0 R0 PIB 0

(3.16.)

Indicatorii relativi de intensitate, spre deosebire de ceilali, se exprim n uniti concrete de msur. De obicei, ei se calculeaz, comparnd prin raportare, valorile unei caracteristici x cu valorile altei caracteristici yi, cele dou variabile aflndu-se ntr-o legtur logic de intercondiionare sau dependen. Exemple de astfel de mrimi relative de intensitate pentru analiza remitenelor pot fi: productivitatea muncii migranilor (producia n unitatea de timp); rentabilitatea economic a proiectelor finanate de diaspor .a. irul indicatorilor de coordonare i de coresponden poate fi continuat n vederea cuantificrii corelrii i impactului remitenelor asupra factorilor cu influen asupra evoluiei economice, analizei acestora ntru gsirea soluiilor practice n vederea prevenirii i nlturrii factorilor cu aciune distructiv, i crearea, pe aceast baz, a condiiilor manifestrii nengrdite a factorilor cu influen pozitiv. n funcie de scopul cercetrii, procesul de rafinare (transformare) a datelor primare se continu cu operaii (adecvate) de determinare a diferitelor sinteze numerice29. Efectul multiplicator al remitenelor se definete ca volumul suplimentar de venituri realizat de o unitate de cheltuieli din remitene, care vor fi utilizate n economie. Pornind de la modelul keynesian al multiplicatorului investiiilor, se indic o formul de calcul al multiplicatorului remitenelor astfel: mremiteri = 1 1 cr (3.17.)

29

Cu ncrctur informaional condensat.

95

Unde: m

remiteri

exprim multiplicatorul remitenelor, care arat de cte ori se multiplic n

economia naional fiecare unitate monetar cheltuit de beneficiarul de remitente; cr - nclinaia marginal spre consum a remitenelor, care arat cu ct crete cheltuiala pentru consumul beneficiarilor de remitene la creterea cu o unitate monetar a veniturilor din remitene.
Evidenieri de amploare ale remitenelor internaionale. Cu toate c migranii

economici reprezint un procent nu prea mare al forei de munc la nivel mondial (cca 3%), fluxurile de remitene, pe care le genereaz migranii, au ajuns s se plaseze pe al doilea loc, n ce privete volumul lor dup fluxurile financiare de investiii strine directe i au atins nivel dublu, comparativ cu fluxurile de asisten financiar extern (fig. 3.2.1) [4, p. 2]. Din 1980 pn n 2003, remitenele oficial nregistrate au crescut de 5 ori [197] i au tendin de cretere de aproximativ 7,7 la sut anual [169].
350 300 250 200 150 100 50 0 -50

19

19

19

19

19

19

19

19

20

19

19

20

20

20

20

20

20

20

Remitene

ISD

Fluxuri de capitaluri private

Asistena financiara externa

Figura 3.4. Fluxurile financiare ndreptate spre economiile n dezvoltare, bil. dolari Sursa: IMF, Balance of Payments Yearbook, various years, and World Bank staff estimates Datele statistice disponibile [197] arat c fluxurile de remitene ctre rile n curs de dezvoltare au atins 328 miliarde dolari n 2008, n cretere cu 15 la sut de la 285 miliarde dolari n 2007 i depesc, n continuare, fluxurile de investiii i de asisten oficial pentru dezvoltare ctre rile n curs de dezvoltare [219]. n anul 2009, fluxurile internaionale totale ale remitenelor au constituit 307 miliarde dolari. Se cere menionat faptul c remitenele reprezint fluxuri financiare valutare care ajung direct la milioane de gospodrii: la aproximativ 10 la sut din populaia lumii [223]. Este remarcabil faptul c, contrar impresiei generale privind ndreptarea fluxurilor de remitene prioritar spre rile n curs de dezvoltare, printre cele mai mari ri recipiente de remitene din lume, conform situaiei din 2007, se numr Frana (figurile A.8.1, A.8.2), iar conform indicatorilor medii anuali, pentru perioada 1992-2001, dou dintre cinci cele mai mari ri recipiente de remitene reprezentau ri din grupul celor cinci (Frana i Germania).

20

07 08 *

90

92

95

93

96

99

98

02

01

00

03

91

94

05

04

06

97

96

Trei ptrimi din volumul global al remitenelor se ndreapt spre rile n dezvoltare. Fluxurile de remitene sunt mai puin concentrate dect fluxurile de capitaluri private. n timp ce cota parte a 10 ri din topul primitorilor de investiii strine directe au primit 70 la sut din volumul total al ISD ndreptate spre rile mai puin dezvoltate n 2001, fraciunea primilor zece mari destinatari de remitene constituia 59 la sut din totalul lor [102, p.7]. Efectiv, de la migranii relativ sraci, care muncesc n rile bogate, curg mai muli bani n rile n dezvoltare dect volumul sumar al ajutoarelor guvernamentale, mprumuturile bancare private, ajutoarele financiare i de consultan a FMI i BM. Structurarea geografic regional a destinatarilor remitenelor demonstreaz c cele mai mari fluxuri de transferuri bneti de la migranii economici externi se ndreapt spre America Latin (figura A.9.1.) O alt caracteristic ar fi faptul c una-dou ri din regiune primesc mai mult de jumtate din remitenele regiunii (figura A.9.2). De ex., India primete 73% din transferurile ndreptate spre Asia de Sud, partea Mexului din remiteele regiunii Americii Latine constituie 34%, iar Filipinele primesc 43% din remitenele regiunii. n cea mai mare parte, cu excepia Americii Latine, remitenele provin din mai multe ri i regiuni. Analiza volumului remitenelor la nivel mondial subliniaz importana pe care o pot avea aceste fluxuri financiare n dezvoltarea rilor n curs de dezvoltare ale lumii. rile dezvoltate constituie sursele principale ale remitenelor. Statele Unite ale Americii reprezint cea mai important surs, cu 42 miliarde dolari n fluxurile internaionale de remitene n 2006. Ele sunt urmate de Arabia Saudit, Elveia i Germania (figurile A.10.1., A.10.2). Este de remarcat faptul c mai multe ri n curs de dezvoltare (India, Malaiezia, Rusia) sunt i ri primitoare de remitene i, n acelai timp, i ri-surs de remitene.
Factorii volumului i structurii migranilor i remitenelor n Republica Moldova

Volumul impuntor al emigranilor cu scop de munc este factorul determinant al volumului remitenelor i distorsiunilor din economia naional a Republicii Moldova n ultimele dou decenii. Migraia extern a forei de munc este un fenomen care a nregistrat o cretere intens, n Republica Moldova, dup anul 1991, dup destrmarea vechiului regim politic sovietic, care inea sub control strict emigrarea populaiei. Astfel, la 5 octombrie 2004 (data ultimului recensmnt al populaiei), n Republica Moldova, n totalul populaiei de 3 383 332 de persoane, au fost incluse 273 mii de persoane, care, la momentul recensmntului, lipseau din ar, deci reprezentau emigrani, ceea ce constituie 8,1 % din totalul populaiei. Din totalul emigranilor, 88,7% au plecat peste hotare la munc sau n cutarea unui loc de munc. Aceasta nseamn c emigranii cu scop de munc constituie 11,2 la sut din totalul populaiei active a

97

Republicii Moldova30. 130 000 de emigrani sau 47,7 la sut lipseau din ar o perioad mai mare dect un an. Cota cea mai mare a migranilor revine celor mai active categorii de vrst ale populaiei. 75,3% de migrani sunt n vrsta ntre 21 40 de ani. Vrsta minim a migrantului este de 16 ani, vrsta maxim 63 de ani. Vrsta medie a migranilor 34,5 ani. Brbaii constituie 65,9 la sut din totalul migranilor, iar 76% dintre migrani au studii medii sau medii generale. Din totalul emigranilor cca 63,7 % intenioneaz s se rentoarc n R. Moldova dup ce vor acumula bani. n 2004, contigentul migrant al Republicii Moldova, format din emigranii la moment peste hotarele rii i migranii aflai la momentul cercetrii n ar, dar cu intenii de a pleca din nou, constituiau cca 571 mii de persoane. Iar potenialul de migrare este i mai mare i ar constitui cca 690 mii de persoane, deoarece mai multe familii, care, la momentul cercetrii i n ultimii doi ani, nu au avut pe nimeni plecai i-au exprimat intenia de a pleca [48]. Marea majoritate dintre cetenii moldoveni au migrat ilegal peste hotare folosind vize turistice i doar n jur de 80 000 de ceteni au plecat ntr-o ar strin legalizat [99]. n afar de Biroul Naional de Statistic, exist i alte instituii care prezint diverse estimri ale numrului de muncitori moldoveni emigrai la munc peste hotare (tabelul. A.11.1). Analiznd evoluia numrului de migrani putem face o periodizare convenional a fluxurilor de migrani pentru munc peste hotare: I. Pn n anul 1989 rata migraiei s-a meninut la nivel sczut. Acest fapt se datora, n special, regimului politic sovietic, cnd se permitea migraia cu scop de munc doar a persoanelor de anumite specializri sub controlul strict al statului. II. Anii 1989-1994 destrmarea regimului comunist, nsoit de nrutirea situaiei economice, a determinat o cretere modest a numrului celor ce au plecat legal din ar. Paralel, a crescut numrul cererilor de emigrare, respinse n marea lor majoritate, i ncercrile de emigrri, parial, legale i ilegale, ncheiate, n mare parte, cu succes. III. ncepnd cu anul 1994 i cptnd amploare dup criza din 1998, fluxurile de emigrare au tendin de cretere, acestea fiind determinate de legitile ce vor fi enunate n continuare n cadrul teoriilor privind migraia: factorii specifici de mpingere/atracie, reelele sociale, instituiile formale i neformale . a. Pn la declanarea crizei globale i a impactului acesteia asupra fluxurilor forei de munc, Rusia i UE deineau primele poziii n calitate de destinaii preferate ale emigranilor moldoveni, cu 62 la sut i respectiv 28 la sut din totalul emigranilor economici (tabelul 3.1).

30

Coeficient calculat n baza datelor [194], [48].

98

Tabelul 3.1 Migrani dup ara de destinaie, mii persoane


2006 UE 91,2 Rusia 192,5 Alte ri 26,5 Sursa: Studiul Forei de Munc, BNS 2007 95,1 210,8 29,7 2008 88,2 191,1 30,5

Aplicarea indicatorilor de analiz a remitenelor pentru cazul Republicii Moldova. n

Republica Moldova, volumul remitenelor a nregistrat o cretere continu ncepnd cu anii 1999, fiind afectate profund de criza financiar mondial actual. Determinarea fluxurilor nete de remitene intrate n Republica Moldova include sumarea rulajelor creditare i debitoare a trei posturi din BPE ce sunt atribuite la categoria de remitene (tabelul 3.2). n contextul prezentei cercetri, considerm elocvent msurarea remitenelor, intrate n Republica Moldova, drept sum a nregistrrilor creditoare la dou articole ale BPE: compensarea pentru munc i transferurile muncitorilor. Transferurile migranilor reprezentnd modificri la contul de capital ocazionate de transferul de avere al migrantului, n legtur cu schimbarea locului de domiciliu permanent, considerm c, n mare msur, nu comport caracter financiar i, ca urmare, nu sunt relevante pentru identificarea impactului fluxurilor de remiteri din punct de vedere al prezentei cercetri. Tabelul 3.2 Fluxurile de remitene n Republica Moldova(milioane USD)
Anul Remitene, credit (+)
Compensaii pentru munc transferurile muncitorilor transferurile migra nilor total compensa ii pentru munc

Remitene, debit (-)


transferurile muncitorilor Transferu -rile migranilor total

Remitene nete (intrri minus ieiri)


compensaii pentru munc transferurile muncitorilor transferurile migranilor total

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

0 84,00 113,00 121,00 109,80 125,00 162,00 221,00 332,00 480,00 520,00 573,00 649,00 842,00 563,40 677,00

1,03 3,09 1,32 1,17 0,61 52,58 80,21 101,59 152,02 221,37 395,08 602,82 842,26 1046,02 635,18 751,00

0 0,09 0,01 0 1,28 1,02 1,11 1,15 2,61 3,87 5,23 5,90 6,97 9,28 12,13 12,00

1,03 87,18 114,33 122,17 111,69 178,60 243,32 323,74 486,63 705,24 920,31 1181,72 1498,23 1897,30 1210,71 1440,00

0 -5,08 -19,75 -21,32 -24,28 -29,00 -39,00 -35,31 -42,98 -41,06 -43,17 -50,40 -56,11 -79,00 -65,67 -53,30

-0,32 -0,76 -0,20 -0,10 -0,38 -0,21 -0,39 -0,97 -0,83 -0,77 -3,10 -6,46 -15,79 -13,25 -7,96 -16,00

-0,29 -0,14 -0,23 -0,35 -0,14 -16,75 -19,14 -20,27 -23,59 -25,45 -22,10 -28,84 -14,81 -23,16 -29,73 -41,00

-0,61 -5,98 -20,18 -21,77 -24,80 -45,96 -58,53 -56,55 -67,40 -67,28 -68,37 -85,70 -86,71 -115,41 -103,36 -110,30

0 78,92 93,25 99,68 85,52 96,00 123,00 185,69 289,02 438,94 476,83 522,60 592,89 763,00 497,73 623,70

0,71 2,33 1,12 1,07 0,23 52,37 79,82 100,62 151,19 220,60 391,98 596,36 826,47 1032,77 627,22 735,00

-0,29 -0,05 -0,22 -0,35 1,14 -15,73 -18,03 -19,12 -20,98 -21,58 -16,87 -22,94 -7,84 -13,88 -17,60 -98,00

0,42 81,2 94,15 100,4 86,89 132,64 184,79 267,19 419,23 637,96 851,94 1096,02 1411,52 1781,89 1107,35 1329,70

Sursa: elaborat de autor conform BNM: http://www.bnm.md/md/balance_of_payments. Not: * datele pentru 2010 au fost estimate de autor prin metoda extrapolrii datelor din 2000- 2009.

Indicatorii dinamicii relative a remitenelor, n perioada 1996-2009, demonstreaz variaia n timp a acestora. Fa de perioada de baz (anul 1996), remitenele nregistreaz un trend pozitiv, excepie fcnd anul 2009, n contextul recentei crize financiare internaionale. Analiza ritmului de cretere cu baz mobil a remitenelor nu reliefeaz o tendin continu de cretere a fluxurilor de remitene ncasate de rezidenii Republicii Moldova (figura 3.5.).

99

80 60 40 20 0 -20 -40 -60


19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 *

2500 2000 1500 1000 500 0


Ritmul de cretre a remitenelor fa de anul 1996, % (scara din dreapta) Ritmul de cretere a remitenelor fa de anul precedent, % (scara din stinga)

Figura 3.5. Indicatorii relativi de dinamic a remitenelor intrate n Republica Moldova


Sursa: elaborat de autor n baza datelor din tabelul 3.2.2

Analiza grafic a dinamicii remitenelor denot un trend cresctor, tendina de cretere suferind abateri nregistrate n anul 2009 i cauzate de consecinele crizei financiare i economice mondiale actuale (figura 3.6).
2500

2000

y = 130,44x - 329,65 2 R = 0,834

1500 mil. USD 1000

500

0 1 -500 anii 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

Figura 3.6.Trendul influxului de remitene n Republica Moldova, mil. USD, 1996-2009


Sursa: elaborat de autor n baza datelor: www.bnm.org

Analiza grafic a fluxului de remitene, n Republica Moldova, n intervalul de timp 19962008, demonstreaz o tendin mai puternic de cretere, comparativ cu includerea n interval i a perioadei 2008-2009, R2 constituind 1 fa de 0,834 n perioada 1996-2009. Trendul remitenelor ncasate de rezidenii Republicii Moldova coreleaz pozitiv cu trendul fluxurilor de remitene ndreptate ctre rile n dezvoltare i cu trendul mondial (tabelul 3.3). Tabelul 3.3 Trendul fluxurilor de remitene (%)
Rata de cretere 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fluxul de remitene la nivel mondial 22% 14% 14% 15% 21% 7% Fluxul de remitene intrate rile n 21% 25% 14% 18% 17% 23% 9% dezvoltare Fluxul de remitene intrate n Republica 33% 50% 45% 30% 28% 27% 27% Moldova Sursa: calculele autorului conform datelor publicate de BNM i BM (date actualizate la 10.04.2010) 2009* -6,9% -36%

100

Analiza fluxurilor de remitene din Republica Moldova, din perioada 1995-2009, denot structura diferit dup componente ale fluxurilor de remitene intrate i ieite din Republica Moldova (tabelul 3.4).
Tabelul 3.4

Structura pe componente a remitenelor n Republica Moldova, perioada 1995-2009 (cumulat), %


Compensaii pentru Transferurile munc muncitorilor Credit (+) 53,90 45,54 Debit (-) 66,63 6,21 Remitene nete 52,62 49,49 Sursa: calculat de autor n baza datelor din tabelul 3.2. Sensul fluxului Transferurile migranilor 0,56 27,15 -2,11

Analiza dinamic demonstreaz modificarea, n timp, a ponderii anumitor componente, de ex., n creditul posturii Compensarea pentru munc, n anul 2000, au fost nregistrate 69,99% din totalul remitenelor intrate n ar, n anul 2005 56,50%, iar n anul 2009 46,53%; n timp ce debitul acestei posturi i menine poziia n totalul remitenelor ieite, de ex., n anul 2000, Compensarea pentru munc a constituit 63,09%, n 2005 63,14% i n 2009 63,53% din totalul remitenelor ncasate. Situaia analizat ar putea fi explicat de modificarea statutului legal al emigranilor din R. Moldova n strintate, aa cum la postura Compensarea pentru munc sunt nregistrate recompensele, salariile i alte beneficii (n bani sau n natur) ctigate de indivizi n economii, altele dect cele ai cror rezideni sunt i se afl acolo mai puin dect un an, n timp ce Transferurile efectuate de muncitori cuprind transferurile curente ale migranilor, care sunt angajai n alte economii i care sunt considerai rezideni a acestora sau se afl peste hotarele rii de origine mai mult de un an, iar Transferurile migranilor sunt nscrieri compensatorii ale fluxurilor nemonetare care apar n urma migrrii (schimbarea rezidenei pentru cel puin un an) indivizilor dintr-o economie n alta. Cadrul legislativ explic, n mare msur, ponderea sporit a Transferurilor migranilor n totalul remitenelor ieite din Republica Moldova i, respectiv, ponderea mic a acestei componente n cadrul remitenelor intrate n ar. Valoarea indicatorilor de tipul (3.4) i (3.5) este relevant s fie prezentat sub forma unui top al rilor dup volumul remitenelor primite ntr-o anumit perioad (tabelul 3.5).
Tabelul 3.5

Topul rilor dup volumul remitenelor primite n 2008


Remitene Locul ara ara ara per capita, USD I. India 49 bil. Tadjikistan 50 % Luxembourg 3527 II. China 48 bil. Tonga 38 % New Caledonia 2528 III. Mexic 26 bil. Moldova 31 % Lebanon 1712 IV. Philippines 18,6 bil. Kirgzstan 28 % Macao 964 V. Frana 15,9 bil. Lesotho 27 % Belgia 856 Sursa: calculat de autor n baza datelor de pe www.databank.worldbanc.org Total remitene primite, USD
Remitene /P.I.B Remitene

ara Tonga Haiti Nepal


Tadjikistan

/export bunuri i servicii 239 % 169 % 159 % 145 % 76 %

Moldova

101

Contribuia enorm a remitenelor migranilor la economia Republicii Moldova este evideniat i de faptul c ara noastr se nscrie n topul internaional, la cel puin doi indicatori raportul remitenelor la PIB i la exporturile totale anuale. Fluxurile de remitene intrate n Republica Moldova au atins volume comparabile cu indicatori macroeconomici, ca P.I.B., volumul exporturilor, investiiile strine directe i asistena financiar extern (figura 3.7).
2000 1500 1000 500 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0


PIB, mil. USD Remitente Asistenta Financiara ISD

Figura 3.7. Dinamica PIB, asistenei financiare externe, remitenelor i ISD n R. Moldova
Sursa: elaborat de autor n baza datelor de pe www.bnm.org

Figura 3.7 evideniaz cert corelaia pozitiv puternic dintre PIB i remitene n perioada 1999-2009 i o corelaie pozitiv mai slab ntre fluxurile de remitene i cele de asisten financiar extern i investiii directe. Analiza statisticii BIS ne permite s concluzionm c n republica Moldova s-a nregistrat o corelare mai slab ntre remitene i ISD, i dup prerea noastr factorul politic ar fi printre principalii care au frnat atragerea de investiii strine, alturi de scderea ofertei de for de munc pe piaa local. Fluxurile de remitene ncasate de rezidenii Republicii Moldova ating volume comparabile cu fluxurile nregistrate n posturile Contului Curent al BPE (tabelul 3.6.). n prezent, remitenele de peste hotare reprezint o cot-parte important n veniturile gospodriilor din R. Moldova, fiind, de asemenea, sursa principal de active ce urmeaz a fi acumulate. Abordate din perspectiva fluxurilor de venituri din exterior, remitenele reprezint o parte considerabil a veniturilor rii. Analiza cifric a evoluiei fluxurilor valutare intrate n Republica Moldova pe parcursul 199-2010 denot prevalarea acestora asupra fluxurilor de transferuri curente i venituri (alte dect cele ce se includ n componena remitenelor) i nsumeaz mrimi comparative cu exporturile, importurile, depind dublu volumul exporturilor de servicii.

102

Tabelul 3.6 Dinamica indicatorilor de comparare a influxurilor de remitene cu alte posturi ale Contului Curent al BPE a Republicii Moldova
Anul Ponderea (%) ctre: Export Soldul Transferuri Venituri* servicii balanei curente* comerciale 1999 111,69 23,5 18,26 82,37 62,2 91,86 1053,5 2000 178,60 37,46 23,18 108,5 54,03 104,30 1624,87 2001 243,32 43,09 27,66 142,37 68,94 146,55 2041,27 2002 323,74 49,07 31,20 149,43 77,42 203,02 3863,24 2003 486,63 60,44 34,07 194,71 72,92 267,13 5536,17 2004 705,24 70,94 40,34 218,96 90,98 378,47 7024,30 2005 920,31 83,32 40,08 230,69 75,92 411,44 4775,87 2006 1181,72 111,39 44,68 253,77 73,60 451,97 3590,76 2007 1498,23 109,09 40,75 239,68 64,88 339,03 2453,30 2008 1897,30 115,27 38,99 226,62 59,14 275,71 3011,11 2009 1210,71 91,10 36,99 179,36 53,19 177,20 4484,11 2010* 1440,00 96,00 38,00 213,00 83,00 219,00 682,00 Sursa: elaborat de autor n baza datelor de pe http://www.bnm.md/md/balance_of_payments Not: * Sumele transferurilor curente i veniturilor nu includ posturile atribuite la remitene Export bunuri Import bunuri Remitene total, mil. USD

Menionm c, n mare msur, calitatea analizei efectuate depinde de respectarea mai multor principii ale analizei, precum reprezentativitatea rezultatelor determinrii indicilor de dinamic cu baz fix, care este dependent de msura multicriterial de asigurare a comparabilitii datelor luate n considerare .a.
3.3. Efectele financiare ale remitenelor n Republica Moldova

Indiferent prin ce ci migranii trimit bani acas - formale sau informale, aceste fonduri, afecteaz dezvoltarea economiile rilor implicate n procesul migraionist, n special a rilor de origine ale migranilor, n mod direct sau indirect, ntr-o msur mai mare sau mai mic, funcie de structura funcional a economiei. Scopul cercetrii prezente fiind identificarea i evaluarea efectelor financiare ale migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova, considerm necesar precizarea principiilor abordate n efectuarea analizei. Impactul economic i financiar al migraiei externe a forei de munc poate fi precizat din dou perspective: (i) a fluxului de migrani cu scop de munc, (ii) a fluxului de remitene generat de migranii care muncesc n strintate. Fluxurile de remitene, de asemenea, necesit abordarea din dou perspective (figura 3.8).

103

Perspectivele abordate n cercetarea efectelor migraiei externe a forei de munc Migraia ca reflux de for de munc din economie Migraia - generator al fluxurilor de remitene Remitenele ca fluxuri financiare internaionale Remitenele ca form a veniturilor populaiei (menajelor)

Figura 3.8. Perspectivele abordate n identificarea i evaluarea efectelor financiare ale migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova
Sursa: elaborat de autor

Impactul migraiei asupra performanelor economiilor donatoare i receptoare de migrani economici expuse n capitolul al doilea al lucrrii trebuie s fie precizat i din punct de vedere al perioadei temporale pe parcursul crora acioneaz i al calitii acestora din punct de vedere al contribuiei la atingerea dezideratelor de dezvoltare durabil.
Impactul migraiei asupra sistemului economic al rilor de origine ale migranilor

Piaa muncii distorsiuni +/ -

Echilibrul valutar dezechilibre

Echilibrul monetar presiuni inflaioniste

Echilibrul financiar public presiuni

Legenda: + efecte pozitive - efecte negative

perioad scurt perioad lung

Figura 3.9. Manifestarea temporal a impactului migraiei economice externe asupra sistemul economic al rilor de origine a migranilor economici
Sursa: elaborat de autor

Din perspectiv temporal, impactul remitenelor se manifest contradictoriu. Ca ex., pe termen scurt, emigraia economic are impact pozitiv asupra pieei muncii contribuie la reducerea omajului i populaiei neocupate, n timp ce, pe termen lung, se manifest impactul negativ reducerea cantitativ i calitativ a forei de munc i a potenialului de munc.
3.3.1. Analiza impactului influxurilor de remitene asupra echilibrului Balanei de Pli Externe a Republicii Moldova i a cursului de schimb al leului moldovenesc

n contextul analizei impactului influxului de remitene asupra echilibrului BPE, considerm necesar precizarea ctorva particulariti ale acesteia: 104

BPE reprezint cel mai important instrument de nregistrare a fluxurilor, care apar n relaiile dintre ri, exigibile ntr-o anumit perioad (de obicei, un an). Fiind un tabel de sintez detaliat pe conturi i subconturi analitice elaborate pe o anumit perioad, balana de pli permite compararea, sub raport cantitativ i calitativ, a schimburilor reale i financiare ale unei ri cu strintatea. Simpla nregistrare n balana de pli a tuturor operaiunilor cu strintatea furnizeaz elementele de diagnostic, care permit evaluarea avantajelor i dezavantajelor pe care fiecare naiune le are n schimburile comerciale cu rile tere, cu creditorii/debitorii sau cu organismele financiare internaionale. n acelai timp, BPE admite evaluarea gradului de atractivitate a mediului de afaceri intern pentru investitorii rezideni i nerezideni (atunci cnd mediul de afaceri se deterioreaz, investitorii i orienteaz capitalurile ctre alte piee mai atractive), precum i evaluarea situaiei economiei naionale. Momentul n care se manifest deteriorarea atractivitii mediului de afaceri sau lipsa de competitivitate pe plan extern reprezint apariia unui dezechilibru cronic la nivelul balanei comerciale (exporturi mai mici dect importuri). Teoretic, dezechilibrele BPE pot fi reduse printr-un pachet de msuri de natur fiscal sau comercial sau pot fi ajustate prin tehnici specifice ale Bncii Centrale. n ipostaza internaional relatat, remitenele migranilor se nscriu n irul de msuri ale politicilor macroeconomice ale statului, practic, ajutnd statele n dezvoltare afectate grav de refluxurile migraiei economice, la echilibrarea BPE. Att n practic, ct i n teorie, se pune accent pe deficitele BPE, i nu pe excedentele acesteia, deoarece procesul de ajustare determin reducerea rezervelor internaionale ale rii i adoptarea de msuri corective. Evoluia deficitului de cont curent al BPE, n Republica Moldova, reflect o combinaie a factorilor structurali i de cretere pe termen lung, a ocurilor externe i a politicilor interne. Concret, deficitul extern al rii noastre a fost determinat de dou cauze majore: dezvoltarea insuficient a capacitii de producie a economiei naionale, comparativ cu creterea cererii interne; majorarea accentuat a cererii determinat de mrirea veniturilor interne cu mult peste creterea productivitii muncii i veniturilor externe remitenelor. Pentru a nelege i mai bine locul i rolul migraiei n cadrul BPE a unei ri, analizele economice trebuie completate i cu alte elemente care in de obiectivele majore ale politicii comerciale i chiar cu cele ale politicii externe, n general. Cel mai important dintre factorii generatori ai dezechilibrului extern l constituie tipul de cretere economic bazat pe absorbia intern, i nu pe exportul net (figura 3.10). n Republica Moldova, importurile depesc 80% din PIB, o mare parte dintre acestea fiind bunuri intermediare (energie electric, combustibil, gaze, echipament industrial) sau bunuri pentru consum final de importan vital (produse alimentare). R. Moldova export bunuri prea 105

puine i prea ieftine pentru a-i putea asigura necesarul de valut pentru achitarea importurilor. Nu este, deci, surprinztor faptul c balana contului curent s-a aflat sub o presiune constant, evolund de la -7,6% din PIB n 2005 pn la -16,7% n 2008. Recesiunea economic din 2009 a atenuat aceast presiune (-8,1% din PIB), care, probabil, se va menine pe termen mediu.
100
Remitene/PIB Import/PIB Export/PIB ISD/PIB

80

60

40

20

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Figura 3.10. Ponderea n PIB-ul Republicii Moldova a indicatorilor macroeconomici: remitene, import, export, ISD, %
Sursa: elaborat de autor n baza datelor de pe http://www.bnm.md/md/balance_of_payments

n Republica Moldova, importurile depesc 80% din PIB, o mare parte dintre acestea fiind bunuri intermediare (energie electric, combustibil, gaze, echipament industrial) sau bunuri pentru consum final de importan vital (produse alimentare). R. Moldova export bunuri prea puine i prea ieftine pentru a-i putea asigura necesarul de valut pentru achitarea importurilor. Nu este, deci, surprinztor faptul c balana contului curent s-a aflat sub o presiune constant, evolund de la -7,6% din PIB n 2005 pn la -16,7% n 2008. Recesiunea economic din 2009 a atenuat aceast presiune (-8,1% din PIB), care, probabil, se va menine pe termen mediu. Urmrind msurarea efectului financiar al remitenelor asupra echilibrrii balanei de pli, considerm relevant determinarea aportului remitenelor (n valoare absolut) la echilibrarea contului curent i anume la acoperirea decalajului dintre exporturi i importuri de bunuri i servicii, adic a dezechilibrului balanei comerciale. Interpretarea structural a situaiei BPE a Republicii Moldova, n perioada 1999-2009, demonstreaz contribuia major a remitenelor la acoperirea deficitului balanei comerciale a Balanei de Pli Externe, de la min. 54% n anul 2000 la 91% n anul 2004 (figura 3.11). Revenind la problema existenei distorsiunilor n evidena fluxurilor de remitene, ridicat n cadrul mai multor de cercetri efectuate de ctre organizaiile financiare internaionale, cu care suntem de acord, se dovedete c exist distorsiuni i n statistica BPE a Republicii Moldova.

106

100

Fluxurile de remitene
2000 2001

2009 2008

80 60 40 20 0

incluse n statistica oficial a BNM, dup toate probabilitile, sunt subestimate la


2002

2007

nivel naional, din cauza neincluderii unei de pri fluxuri semnificative intrate prin

2006 2005 2004

2003

intermediul

Figura 3.11. Dinamica contribuiei remitenelor (suma compensrii pentru munc i transferurile muncitorilor) la acoperirea deficitului balanei comerciale a Republicii Moldova, (%).
Sursa: elaborat de autor n baza datelor de pe http://www.bnm.md/md/balance_of_payments

canalelor neoficiale sau a operaiunilor care nu sunt raportate adecvat la iniierea

operaiunilor de transfer al sumelor i a dificultilor ntlnite n msurarea acestor fluxuri. n aceste situaii, tabloul rezultativ al modelul de estimare a remitenelor, aplicat de BNM, este redat n figura 3.12, care reflect cota transferurilor prin sistemul bancar n suma remitenelor, determinat conform statisticii BPE, demonstreaz includerea n evidena oficial a BNM i a unor sume estimate prin metode indirecte. Analiza structural a fluxurilor de remitene demonstreaz c transferurile prin intermediul STIB dein pondere majoritar n totalul transferurilor prin bnci, care variaz ntre 75-85 la sut n intervalul de timp cercetat (figura A.12.1).
1999

100
2009

80 60 40 20 0

2000

82,77
2008

80,1 85,44 87,24 78,43 65,15 59,92


2003

Ponderea transferurilor prin sistemul bancar n remitene totale, %


2001

Datele fluxurile

prezentate de

figura 3.3.1.3 demonstreaz c remitene nregistrate n statistica Bncii

92,44 81,32
2007

2002

Naionale a Moldovei sunt subestimate. n realitate, volumul fluxurilor valutare ncasate de beneficiarii de remitene din Republica Moldova depind cu peste 50 la sut (posibil) remitenele trimise prin canale oficiale.

72,31 74,27
2006 2005

2004

Figura 3.12. Dinamica ponderii transferurilor prin bnci n remitene totale n Republica Moldova, %
Sursa: elaborat de autor n baza datelor de pe http://www.bnm.md/md/balance_of_payments,http://www.bnm.md/md/external _operations_via_banc_system

Enunul dat se bazeaz pe datele sondajelor tematice, care demonstreaz c migranii, mult mai des, recurg la transmiterea remitenelor prin intermediul canalelor informale.

107

n baza analizei efectuate, menionm c remitenele ajut, ntr-o msur considerabil, statul la ajustarea deficitelor din balana de pli externe, plasndu-se n schema de finanare a deficitelor BPE alturi de creditele externe i investiiile strine (care prezint avantaje pe termen scurt, deoarece, pe termen lung, acestea vor cauza pli (ieiri) de valut) i, n acelai rnd, cu numeroasele prghii i mecanisme ale politicilor macroeconomice, ca: politicile monetare, politicile bugetare, devalorizarea cursului de schimb, instituirea de bariere tarifare i netarifare n calea importului, stimularea i promovarea exporturilor etc. [18]. Lund n consideraie angajarea, i respectiv costurile autoritilor de stat legate de echilibrarea balanei de pli externe, considerm c remitenele reprezint o surs eficient de
finanare a deficitului extern. Remitenele reprezint msuri de echilibrare a BPE, chiar mai

eficiente dect ISD31. Baz a enunului dat servesc urmtoarele argumente:


- comparativ cu ISD, care, pe termen lung, comport ieiri de valut din ar, remitenele

nu presupun ieiri de valut (inclusiv pe termen lung);


- comparativ cu ISD, atragerea crora trebuie stimulat prin diverse politici de stat, care

implic i cheltuieli publice, atragerea remitenelor este mult mai simpl i necostisitoare. Atractivitatea remitenelor este dictat, n principal, de reducerea costurilor de transfer al mijloacelor bneti i extinderea reelelor de transfer n teritoriu. Statul, n acest caz, nu trebuie s suporte cheltuieli directe, ci s contribuie la crearea conjuncturii necesare, precum i s protejeze concurena;
- expunerea investitorilor strini la Republica Moldova, trebuie stimulat de percepia

pozitiv despre ar - mbuntirea climatului investiional. Drept urmare, n perioadele de criz se atest scderea ISD. n acelai timp, datele statistice internaionale atest c, n timpul crizelor, fluxurile de remitene cresc;
- comparativ cu finanarea deficitului BPE din rezervele valutare internaionale,

remitenele nu presupun pierderea de ctre stat a oportunitilor oferite de rezervele valutare, precum i a veniturilor din valorificarea rezervelor;
- comparativ cu finanarea deficitului BPE din mprumuturi externe, remitenele nu

presupun pli de dobnzi i, n general, arierate n viitor. n acelai timp, pornind de la caracteristica remitenelor ca flux financiar, putem evidenia urmtoarele trsturi ale lor: remitenele reprezint transferuri specifice de fonduri private i nu creeaz oarecare obligaii ale prilor. Sintagma specific, utilizat n acest context, se refer la natura

31

Considerate de majoritatea cercettorilor i guvernanilor drept forma cea mai sntoas de finanare a deficitului extern.

108

remiterilor, care presupune renunarea total sau parial a creditorului la dreptul su mpotriva debitorului; remitenele contribuie la echilibrarea contului curent i, n special, la compensarea cererii suplimentare de valut pentru plata importurilor, i drept urmare, contribuie la stabilitatea cursului de schimb al monedei naionale; remitenele contracareaz (parial) efectul prociclic al economiei, deoarece se menin i chiar cresc i n perioadele de declin economic al rilor; dar, n acelai timp, fiind fluxuri private, se folosesc de ctre gospodriile casnice, n special, pentru finanarea necesitilor gospodriilor i, deci, nu pot nlocui ajutoarele strine care sunt ndreptate spre anumite scopuri generale ale ntregii societi comunitare sau ale statului. Concluzia este, totui, evident: alturi de unica soluie la criza balanelor de pli, cu care se confrunt majoritatea rilor n dezvoltare, acoperirea deficitelor BPE prin atragerea resurselor de pe pieele financiare internaionale (preferabil pe termene ct mai lungi), deplasarea finanrii (din punct de vedere al creditorului) dinspre sectorul public ctre sectorul privat, precum i corelarea atent a scadenelor la aceste finanri, remitenele constituie o surs neestimat
pentru guvernarea noastr, cu att mai mult c ele asigur sustenabilitatea contului curent pe

termen mediu i lung. Contribuind la ajustarea deficitului BPE, remitenele implicit contribuie la contracararea urmrilor negative ale globalizrii i anume ale deschiderii pieelor i liberalizrii economiilor naionale. n urma efecturii analizei relaiilor de cauzalitate dintre remitene i echilibrarea BPE, este important s specificm relaia de cauzalitate: migraie versus BPE. Din aceast perspectiv, relaia se specific n modul urmtor: migraia genereaz efectul financiar direct remitenele, care, servete cauz pentru alt efect - genereaz efectul financiar ajustarea BPE.
Ajustarea BPE
efect direct

Migraia economic

Remitene
efect indus

Dezechilibrarea BPE

...

Figura 3.13. Efectele financiare ale remitenelor asupra echilibrului BPE i ncadrarea migraiei ntr-o relaie cauzal n lan (circular)
Sursa: elaborat de autor

n continuarea efectului expus, specificarea continu nsei remitenele contribuie enorm la creterea cererii agregate din economie, care genereaz creterea importurilor, din motivul 109

stagnrii produciei n ar i, deci, remitenele reprezint factorul ce conduce indirect la deteriorarea situaiei balanei de pli externe. Efectul financiar al remitenelor asupra echilibrrii BPE poate fi dimensionat. Efectul direct se evalueaz pornind de la contribuia remitenelor la reducerea dezechilibrului/inegalitii dintre pli i ncasri la exterior. Valoarea efectului financiar al remitenelor se va estima cu
suma economiilor de resurse, destinate acoperirii costurilor de finanare a deficitelor BPE.

Situaia paradoxal ntlnit la aceast etap a cercetrii, rezultat din analiza contribuiei remitenelor la echilibrarea BPE, pe de o parte, i necesitatea operaiunilor de intervenie a bncii centrale pe piaa valutar, n scopul neadmiterii consolidrii cursului valutar al leului moldovenesc, pe de alt parte, servete cauz pentru efectuarea unui studiu intertematic, mai profund, referitor la influena remitenelor asupra cursului valutar i situaiei BPE.
Influenarea remitenelor asupra cursului de schimb al leului moldovenesc. n lucrrile

tiinifice consacrate echilibrului extern i nemijlocit problematicii echilibrrii BPE, se acord o mai mare importan aspectelor teoretice, iar practicile bncilor centrale n gestiunea cursului valutar sunt, deseori, analizate, ntr-un mod superficial sau chiar neglijate. n cele mai dese cazuri, aceste probleme se cerceteaz separat i nu se redau n cadrul aceleiai tematici, cu toate c, de fapt, problema echilibrrii balanei de pli externe i gestiunea cursului de schimb reprezint dou faete ale aceluiai fenomen. Abordarea intertematic a problemelor echilibrrii balanei de pli externe i gestiunii cursului de schimb se bazeaz pe paradoxul manifestat n cadrul efecturii analizei BPE. Analiza grafic a aportului remitenelor
100

2009 2008

80 60 40 20 0

2000 2001

la acoperirea deficitului BPE nu confirm ipoteza exercitrii unor presiuni asupra aprecierii cursului de schimb al leului
2002

2007

moldovenesc de ctre fluxurile de remitene acoper n intrate n Republica Moldova, deoarece nu ntregime deficitul i cu att mai mult nul depete (figura 3.14.). Lund n consideraie

2006 2005 2004

2003

Figura 3.14. Dinamica contribuiei remitenelor (suma compensrii pentru munc i transferurile muncitorilor) la acoperirea deficitului balanei comerciale a Republicii Moldova, %)
Sursa: elaborat n baza datelor de pe http://www.bnm.md/md/balance_of_payments

conjunctura descris, constatm necesitatea precizrii unor aspecte metodologice ale BPE: La baza elaborrii BPE st conceptul de tranzacie internaional, prin aceasta nelegndu-se crearea, transformarea, comercializarea, transferul sau stingerea unei valori 110

economice n relaiile unei economii cu restul lumii. Urmare a nregistrrii tranzaciilor economice cu restul lumii, n partid dubl, balana de pli externe a unei ri este, n mod necesar, echilibrat, n sensul c activul este egal cu pasivul (creditul este egal cu debitul). n literatura de specialitate, se enun c conceptele de dezechilibru pot caracteriza anumite posturi sau conturi (pri) ale balanei de pli externe. Iar conceptul de echilibru extern depinde de distincia care se face ntre tranzaciile autonome32 i tranzaciile de compensare (finanare), precum i de poziionarea liniei imaginare care le desparte. n situaia ideal, o balan de pli echilibrat presupune existena echilibrului rezultat din tranzaciile autonome n cadrul tuturor tipurilor de activiti i, n ansamblu, pe activitile unui stat cu exteriorul, ceea ce ar avea drept urmare un curs de schimb stabil n orice moment de timp. n cazul existenei dezechilibrelor i n lipsa interveniilor (att a bncii centrale, ct i a statului prin politici macroeconomice), pe termen scurt, mecanismul unic pentru realizarea echilibrului extern este ajustarea cursului de schimb. Astfel, soldul negativ al balanei de pli va reduce rata de schimb a monedei naionale, n timp ce excedentele balanei de pli vor contribui la aprecierea monedei naionale. n cazul rilor cu economii mici i deschise, cu piee financiare puin dezvoltate, flotarea liber a cursului de schimb poate s induc o volatilitate extrem. Aceasta poate avea efecte negative asupra importurilor i exporturilor, determinnd, n acelai timp, creterea presiunilor inflaioniste. Ateptrile privind fluxurile de lichiditi, profitabilitatea i competitivitatea, sunt, de asemenea, afectate semnificativ de evoluia cursului valutar, principalii ctigtori sau pierztori fiind nu doar companiile implicate n activiti de comer exterior, ci i statele, companiile ce activeaz pe piaa intern i chiar populaia. Recurgerea bncii centrale la practicarea operaiunilor de intervenie pe piaa valutar este motivat de existena, n timp, a presiunilor pe piaa valutar. n aceast lucrare, urmnd definiia dat de Weymark [176], vom defini presiunea pe piaa valutar, ca acea modificare a cursului de schimb, care ar fi aprut n cazul n care banca central s-ar fi abinut s intervin pe piaa valutar i, lund n considerare anticiprile pe care agenii i le formeaz, avnd n vedere politica valutar implementat n realitate de banca central. Presiunea pe piaa valutar ca variabil nu poate fi observat direct. Din perspectiva msurrii efectului financiar cauzat, presiunea pe piaa valutar se poate defini ca fiind mrimea dezechilibrului existent la un moment dat ntre cererea i oferta pentru o anumit moned.

32

Nota autorului: Termenul autonom n contextul cercetat se atribuie tranzaciilor care se bucur de autonomie, adic sunt realizate de agenii implicai, fiecare urmndu-i propriul su interes economic.

111

Banca central poate rspunde, n mod pasiv, la presiunea de pe piaa valutar, lsnd cursul s se modifice sau poate s rspund n mod activ, vnznd sau cumprnd valut pe piaa valutar. Logica mecanismului interveniilor pe piaa valutar este simpl: interveniile pe piaa valutar reprezint tranzaciile active de cumprare sau vnzare de moned strin de ctre Banca Central cu scopul de a influena rata de schimb a monedei naionale. Dac banca central cumpr valut strin, va crete cantitatea de moned naional pe piaa intern i se va reduce cantitatea de moned strin aflat la agenii economici i populaie, ceea ce ar trebui s duc la deprecierea monedei naionale. i invers, dac banca central vinde valut strin, cantitatea valutei strine pe piaa valutar intern crete, iar cantitatea de moned naional se reduce, ceea ce cauzeaz consolidarea poziiei monedei naionale mpotriva monedei strine. Interveniile valutare pot fi nu numai directe, ci i indirecte. n cazul interveniilor directe, Banca Central practic operaiuni pe piaa valutar n nume propriu, serviciul de pres urmnd s informeze publicul despre volumul i data interveniilor, n perioada imediat urmtoare dup efectuarea interveniilor. n cazul interveniilor indirecte, operaiuni de vnzare/cumprare de valute desfoar mai multe bnci comerciale, la indicaia bncii centrale. Aceste operaiuni, n cele mai dese cazuri, practicate pe piaa Forex, exercit efecte mai mari, comparativ cu interveniile directe, pornind de la impreviziunea lor. Fluxurile de remitene intrate n Republica Moldova, nregistrnd trend de cretere, duc la creterea ofertei de valut pe piaa valutar intern de la persoanele fizice (tabelul A.13.1.), ceea ce poate conduce la o consolidare semnificativ a ratei de schimb reale pe termen mediu. Analiza operiunilor de intervenie a BNM pe piaa valutar se prezint n subcapitolul urmtor. Abordate din perspectiva prevederilor Legii privind reglementarea valutar, plile efectuate ntre rezidenii Republicii Moldova pot fi efectuate doar n moned naional (cu mici excepii). Urmare a acestei reglementri, beneficiarii de remitene (materializate n valut strin) se adreseaz la piaa valutar intern n scopul convertirii n moned naional. Posesorii de remitene nu recurg la convertirea tuturor sumelor deinute n moned naional. Cota-parte de remitene, care se convertesc n lei moldoveneti, este influenat direct de prevederile reglementrilor valutare naionale i segmentele pieelor interne n aria crora aceste reglementri nu acioneaz, drept urmare plile se efectueaz n valut. Factorii care determin convertirea remitenelor n moned naional sunt: mrimea cheltuielilor curente (alimentaie, sntate, mbrcminte, cheltuieli de trai, plata studiilor etc.), mrimea cheltuielilor de investiii (reparaii curente, procurarea de electrocasnice, calculatoare .a.), 112

mrimea economiilor pstrate n lei moldoveneti, determinat de tendina de apreciere a monedei naionale i nivelul sporit al dobnzii la depunerile n lei .a. Exist i factori care determin posesorii de remitene s nu recurg la convertirea acestora n moned naional: mrimea cheltuielilor de investiii (procurarea de apartamente, autovehicule .a.), tendina de depreciere a monedei naionale, nivelul dobnzii la depunerile n moned strin. Analiza rezultatelor sondajului efectuat de ctre CBS-AXA, ntr-un eantion de localiti rurale din Republica Moldova, n luna octombrie 2008, n cadrul proiectului CASE, estimeaz c cota de remitene ce se convertete n lei moldoveneti ar constitui aproximativ 60 la sut din totalul lor. Logica prezentat denot c remitenele se nscriu n lista factorilor determinani ai cursului valutar, din dou motive: (1) remitenele influeneaz cursul valutar prin influena asupra ofertei de moned strin n momentul n care deintorii de remitene se adreseaz pieei valutare pentru a preschimba sumele de moned strin n moned naional, (2) remitenele influeneaz cursul valutar prin influena asupra cererii de moned strin n momentul n care ara receptoare de remitene primete aceste fluxuri monetare (le nscrie n BPE), astfel contribuind asupra echilibrului extern. nelegerea factorilor determinani ai cursului valutar este important n aplicarea instrumentelor politicii monetare, evaluarea impactului macroeconomic al evoluiei cursului valutar depinznd de sursa ocului ce a generat-o. Abordarea echilibrului extern, din perspectiva mecanismului cursului valutar, presupune cel puin o interpretare dual: financiar i contabil. Abordnd tranzaciile cu strintatea din perspectiv financiar, implicit a fluxurilor de moned naional i strin, observm c dintre toate tipurile de nregistrri (echivalate n context cu tranzaciile) reflectate n BPE, doar o parte se presupun existena i circulaia de semne monetare efective i, prin urmare, exercit influene reale asupra formrii cursului de schimb. Dintre cinci tipuri de tranzacii reflectate n BPE a Republicii Moldova, conform normelor metodologice referitoare la Balana de Pli a Republicii Moldova, trei grupe presupun implicarea monedei doar n ipostaza de etalon al valorii i nu de mijloc de circulaie sau de plat: (1) tranzaciile convenional calculate, (2) reclasificarea i reevaluarea creanelor i angajamentelor i

113

(3) migraia (ce presupune transferul patrimoniului, creanelor i angajamentelor financiare n noua ar de reziden), i doar dou presupun circulaia de fluxuri monetare efective. Cursul valutar se formeaz pe piaa valutar (numit i pia monetar extern) i, prin urmare, este determinat doar de partea din tranzaciile nregistrate n BPE, care implic circulaia de moned efectiv (n numerar sau n conturi) i anume: (1) schimburile, care reprezint tranzacii n care un rezident i un nerezident fac schimb de drepturi de proprietate asupra unor valori economice echivalente, fie reale (bunuri, servicii, venituri), fie financiare, i (2) transferurile, care reprezint tranzaciile n care un partener furnizeaz o valoare economic altui partener, fr s primeasc n schimb o alt valoare. Anume, abordarea interdisciplinar sub aspect financiar i contabil, explic paradoxul
BPE al RM balan deficitar i presiuni permanente de apreciere a cursului valutar.

Operaiunile de schimb valutar al valutelor provenite din remitene, influeneaz cererea i oferta de valut pe piaa valutar, i implicit cursul valutar. n perioada 1999-2009, n Republica Moldova, remitenele au exercitat presiuni asupra cursului valutar i au contribuit la meninerea ratei de schimb a monedei naionale sau chiar au cauzat aprecierea monedei naionale (figura 3.15).

15 10 5 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

2000 1500 1000 500 0 Rata de schimb MDL/USD Remitente, mil,USD (scara din dreapta)

Figura 3.15. Corelaia dinamicii cursului valutar al leului moldovenesc ctre dolarul american (curs mediu anual) i a remitenelor. Sursa: elaborat de autor dup www.bnm.md/md/medium_exchange_rates,
www.bnm.md/md/balance_of_payments

Influenarea raportului cerere/ofert de valut are n vedere reacia imediat a pieei monetare la schimbarea raportului cantitativ dintre masele de semne monetare ce se negociaz n context internaional:

CVA / B

( (oferta pe moneda A pentru moneda B ) = ( (oferta pe moneda B pentru moneda A)

(3.18.)

Pentru stabilirea cursului valutar al leului moldovenesc, Banca Naional a Moldovei a adoptat modelul cursului valutar determinat prin metoda calculului mediei aritmetice a mediilor cursurilor preponderente de cumprare i vnzare ponderate la volumul tranzaciilor de 114

cumprare /vnzare efectuate pe piaa valutar interbancar i cea intrabancar ale Republicii Moldova [152]. Piaa interbancar cuprinde tranzaciile de schimb valutar efectuate ntre bncile comerciale autorizate) i piaa intrabancar cuprinde tranzaciile de schimb valutar efectuate ntre bnci i clienii acestora. n acest mod, tranzaciile de vnzare a valutelor, provenite din remitene, se iau n calcul la determinarea cursului valutar oficial al leului moldovenesc. Determinarea influenei remitenelor asupra cursului valutar al leului moldovenesc ctre monedele strine se poate efectua lund n calcul efectul convertirii n moned naional a fondului de valut provenit din remitenele ncasate de rezidenii RM asupra formrii cursului valutar. Mecanismul determinrii cursului valutar al leului moldovenesc ctre dolarul american adoptat de BNM [152] are la baz urmtoarele etape: Etapa I. Determinarea cursului valutar mediu al leului moldovenesc ctre dolarul american n perioada de raportare:
n n

CMDL USD =

Q
i =1

Cc + Qv Cv
i =1

(Qc + Qv )
i =1

(3.19.)

Sursa: elaborat de autor

unde, C MDL/USD este cursul valutar oficial al leului moldovenesc ctre dolarul american, Qc - cantitatea de valut strin cumprat de intermediarul i n perioada de calcul, Qv - cantitatea de valut strin vndut de intermediarul i n perioada de calcul, Cc cursul de cumprare a valutei, la care s-a efectuat tranzacia, Cv cursul de vnzare a valutei, la care s-a efectuat tranzacia. Etapa II. Cursul valutar al leului moldovenesc ctre valutele strine, altele dect dolarul SUA, fa de care Banca Naional a Moldovei coteaz leul moldovenesc se calculeaz n baza cursului oficial al leului moldovenesc fa de dolarul SUA multiplicat la cross-cursul valutei strine respective fa de dolarul SUA stabilit pe piaa internaional la ora 14:00 ora Chiinului. Sursa de baza utilizat pentru preluarea informaiei privind cross-cursurile valutelor strine fa de dolarul SUA n vederea stabilirii cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine respective este sistemul informaional Reuters, alternativ sistemul informaional Bloomberg. n cazul n care cursurile valutare pe piaa internaional nu sunt accesibile, la calcularea cursului oficial al leului moldovenesc, se utilizeaz cursurile valutare disponibile din

115

alte surse sigure (de exemplu, cursurile valutare stabilite de ctre bncile centrale ale statelor respective, cursurile de fixing stabilite la bursele valutare ale statelor respective etc.). Mecanismul determinrii cursului valutar al leului moldovenesc ctre dolarul american are la baz raportul stabilit liber ntre cererea i oferta de dolari pe piaa valutar moldoveneasc. Principiul teoretic de lucru prevede urmrirea cererii de dolari, n special, pentru plata importurilor i oferta de dolari adus n economie de ctre exportul de bunuri i servicii [35, p. 136]. Volumul enorm al remitenelor intrate n Republica Moldova n ultimul deceniu reclam necesitatea includerii acestora la nivelul importurilor i exporturilor n ceea ce privete impactul asupra cursului valutar. Pentru determinarea influenei unui factor asupra indicatorului rezultativ, se aplic metoda descompunerii factorilor. Descompunerea factorilor din egalitatea 3.19 se poate efectua n modul urmtor:
n n n

CMDL USD =

( QcE Cv + QcR Cv ) + Q vI Cv
i =1 i =1 i =1

(Q
i =1

cE

+ (Q vI +QvR ))

(3.20.)

Sursa: elaborat de autor unde, C MDL/USD este cursul valutar oficial al leului moldovenesc ctre dolarul american, QE - cantitatea de valut strin cumprat de intermediarul i n perioada de calcul, Qv - cantitatea de valut strin vndut de intermediarul i n perioada de calcul, Cc cursul de cumprare a valutei, la care s-a efectuat tranzacia, Cv cursul de vnzare a valutei, la care s-a efectuat tranzacia, E fluxurile de valut ncasate din export, I plata importurilor, R remitenele.

Egalitatea 3.20 prezint modelul ipotetic generalizat simplificat pentru determinarea influenei convertirii n moned naional a fluxurilor valutare provenite din remitenele ncasate de rezidenii RM ntr-o anumit perioad [22]. Aplicarea identitii deduse pentru perioada 2000-2009 a permis dimensionarea efectelor financiare ale remitenelor asupra aprecierii cursului valutar al leului moldovenesc (tab. A.13.1):
Anul 2000 2001 2002 2003 2004 Mrimea efectului 0,0090 0,0105 0,0147 0,0148 0,0146 financiar, p.p. Sursa: calculat de autor cu aplicarea identitii 1. 2005 0,0173 2006 0,0218 2007 0,0276 2008 0,0184 2009 0,0194

Modelul generalizat propus poate fi continuat prin descompunerea factorului importuri i excluderea din calcul a creterii importurilor determinate de sporul veniturilor populaiei din remitene. Factorul importuri are influen direct asupra cursului valutar, ceea ce nseamn c sporirea importurilor conduce la creterea presiunii asupra cursului valutar. Rezult c, la dimensionarea efectul remitenelor asupra cursului valutar determinat n baza egalitii 3.20, se 116

face abstracie de contribuia factorului sporirea importurilor pe baza remitenelor. Msurarea acestui efect indus este posibil prin continuarea descompunerii factorilor. De asemenea, se nregistreaz efecte financiare induse ale remitenelor asupra BNM i a statului prin impactul produs asupra costurilor resurselor externe de finanare a deficitelor BPE i a deficitelor bugetului consolidat de stat
3.3.2. Corelarea fluxurilor de remitene cu operaiunile pieelor valutare i monetare din Republica Moldova

Analiza operaiunilor desfurate pe piaa valutar a Republicii Moldova denot trendul ascendent al tranzaciilor efectuate pe piaa valutar contra MDL. Faptul c remitenele exercit influene asupra pieei valutare se atest, n primul rnd, prin cota mare a operaiunilor pieei valutare interne n numerar, iar, n al doilea rnd, prin ponderea major (ntre 60 i 90 la sut) a rulajului pieei intrabancare n totalul rulajului pieei valutare interne n Republica Moldova (tabelul A.15.2). Faptul c tranzaciile intrabancare cuprind tranzaciile de schimb valutar efectuate ntre bnci i clienii acestora subliniaz rolul determinant al remitenelor asupra structurii pieei valutare interne. Analiza tranzaciilor valutare intrabancare denot rulajul n cretere al cumprrilor i vnzrilor de valut pe piaa intern, cu tendina clar de majorare a cotei persoanelor fizice n totalul tranzaciilor pn la 50% din totalul cumprrilor efectuate de bnci. Pentru a preveni supra-consolidarea leului moldovenesc i a proteja ntreprinderile autohtone de riscul valutar, BNM are obligaia s intervin pe piaa valutar. Necesitatea interveniilor este cauzat de presiunile rezultate din decalajele nregistrate ntre cererea i oferta de valut i n funcie de lichiditate i termene de scaden a operaiunilor. Analiza situaiei pieei valutare i a BPE denot c BNM practic n permanen operaiuni de intervenie pe piaa valutar intern, intensitatea acestora sporind din anul 2005. Banca Naional utilizeaz n calitate de instrumente ale interveniilor valutare att operaiunile directe cumprri sau vnzri de valut contra lei moldoveneti la vedere, care influeneaz masa monetar, ct i operaiunile de ajustare (swapuri valutare), care sunt instrumente reversibile i nu influeneaz masa monetar pe termen lung. n ambele cazuri manifestarea efectului are loc ntr-o perioad scurt, ns, n cazul operaiunilor de ajustare pe termen lung, masa monetar se ajusteaz (influena negativ se compenseaz cu influena pozitiv). Dinamica operaiunilor de intervenie demonstreaz permanena practicrii operaiunilor de cumprare a valutei strine de pe piaa valutar intern a Republicii Moldova utilizate n scopul prevenirii supraconsolidrii cursului de schimb al leului moldovenesc i practicarea operaiunilor de vnzare periodic, de ex., n perioadele septembrie 2008-aprilie 2009 i episodic la nceputul 117

anului 2010 (tabelul A.16.1). Analiza volumului interveniilor BNM pe piaa valutar, n perioada 2006-2010, ne permite s enunm c BNM dirijeaz cursul de schimb al leului moldovenesc, aa cum ponderea operaiunilor practicate atinge pn la 48 la sut din rulajul pieei interbancare sau pn la 32 la sut din rulajul total al pieei valutare interne. BNM recurge mai rar la operaiunile de ajustare (prin operaiunile de swap valutar), iar n ultimul an au fost nregistrate intervenii de acest tip doar pe parcursul a dou luni. Intensitatea operaiunilor BNM pe piaa valutar interbancar demonstreaz empiric justeea ipotezei referitoare la faptul c remitenele genereaz presiuni asupra aprecierii cursului valutar al leului moldovenesc, care, parial, sunt ajustate de ctre BNM. Analiza de corelaie a dinamicii remitenelor i intervenia BNM prin cumprri de valut pe piaa valutar intern demonstreaz existena unei corelaii puternice ntre aceste variabile n perioada 2005-2009, coeficientul de corelaie constituind 0,74249. n lucrrile tiinifice privind intervenia bncii centrale pe piaa valutar, se face distincie ntre interveniile care modific baza monetar i cele care nu modific baza monetar [103]. Primul tip de intervenie este numit intervenie nesterilizat, iar cel de al doilea tip de intervenie este numit intervenie sterilizat. n cazul interveniilor sterilizate, Banca Central, concomitent cu operaiunile de vnzare/cumprare a monedei strine, mai efectueaz operaiuni n moned naional, care compenseaz impactul interveniilor pe piaa valutar asupra bazei monetare. Acestea sunt numite operaiuni de sterilizare a interveniilor. Confuz este faptul c interveniile, exact ca i politica monetar, au un impact direct asupra inflaiei. Expansiunea monetar i interveniile nesterilizate ale autoritilor monetare difer numai prin faptul c, n primul caz, agenilor le se confisc bunuri nominalizate n moned intern, iar n al doilea caz n moned strin. Creterea bazei monetare, cauzat de interveniile valutare ale bncii centrale, are ca efect creterea masei monetare n moned naional, drept urmare a aciunii multiplicatorului monetar. Creterea ofertei de bani ntr-o ar, n comparaie cu alte ri, de obicei, duce la creterea inflaiei i deprecierea cursului de schimb. Dac expansiunea monetar nu duce la o creterea ateptat a inflaiei, acioneaz efectul de lichiditate, ce cauzeaz scderea ratelor dobnzii reale, care are acelai efect asupra cursului de schimb. BNM practic n permanen operaiuni de sterilizare a masei monetare. n scopul atingerii scopurilor de politic monetar, Banca Naional dispune de un set larg de instrumente: (1) vnzri de Certificate ale BNM (CBN), care constituie instrumente negociabile de datorie ale BNM, tranzacionate n scopul absorbiei lichiditii din piaa monetar. n condiiile supralichiditii sistemului bancar din ultimul timp, Certificatele BNM constituie principalul instrument aplicat de ctre BNM n aceast perioad;

118

(2) Repo de vnzare i Repo de cumprare a valorilor mobiliare de stat, care reprezint operaiuni de vnzare a valorilor mobiliare de stat cu rscumprarea ulterioar a acelorai valori mobiliare la o dat anumit sau la vedere i la un pre anumit, stabilit la data vnzrii. BNM poate fi att vnztorul (repo de vnzare), ct i cumprtorul (Repo de cumprare) VMS, n funcie de situaia impus de piaa monetar; (3) Depozitele acceptate de BNM de la bnci prin licitaii sau negocieri directe se utilizeaz pentru absorbia excesului structural de lichiditate. (4)Vnzrile i cumprrile de valori mobiliare de stat - instrumente care se aplic rar n ultimii ani. Dinamica i volumul operaiunilor de sterilizare a excedentului de lichiditi n moned naional aflat n circulaie se prezint n tabelul A.17.1. Volumul operaiunilor BNM pe piaa
valutar, n mare parte, denot efortul BNM n vederea compensrii efectelor remitenelor asupra stabilitii monetare.

Analiza

datelor

prezentate

demonstreaz

modificarea

instrumentelor utilizate, n ultima perioad, BNM practicnd preponderent vnzri de CBN, n timp, termenul mediu la operaiunilor fiind n scdere. Conform datelor statistice prezentate, BNM nu a practicat operaiuni de sterilizare a masei monetare doar n perioada aprilie-noiembrie 2009, cnd s-a nregistrat i scderea fluxului de remitene intrate n RM. Pe parcursul anilor 2006-2009, se nregistreaz n permanen sold net pozitiv al operaiunilor de vnzare/cumprare de valut strin contra MDL de ctre persoanele fizice i sold net negativ la operaiunile de vnzare/cumprare de valut strin contra MDL de ctre persoanele juridice i BNM, exceptnd trimestrul I/2009, cnd operaiunile BNM au nregistrat sold pozitiv (tabelul A.15.1). Spre deosebire de analiza BPE, redat prin determinarea contribuiei remitenelor la acoperirea deficitului balanei comerciale, analiza pieei valutare, i anume, a soldului net detaliat al operaiunilor de vnzare/cumprare de valut strin contra MDL demonstreaz cert c soldul net pozitiv al operaiunilor efectuate de persoanele fizice a compensat pe deplin
soldul net negativ al operaiunilor efectuate de persoanele juridice, cu excepia perioadei trim.

4/2008-trim. 2/2009, cnd s-a resimit impactul crizei asupra remitenelor. BNM suport costuri n urma realizrii operaiunilor de sterilizare a masei monetare (tabelul A.29.2). Costurile aferente sterilizrii excesului de lichiditate suportate de BNM n anul 2008 210,8 mil. lei, iar pe parcursul anului 2009, urmare a reducerii influxurilor de remitene n RM, a sczut simitor i costul suportat de BNM pentru sterilizarea excesului de lichiditate pn la 32,8 mil. lei. Menionm c, n anul 2007, n urma situaiei create pe piaa valutar intern BNM (nregistrarea permanent de excedente n valut strin) a operat modificri n legislaia 119

valutar, prin care se permite persoanelor juridice meninerea valutei strine n bncile comerciale sub forma depozitelor la vedere i depozitelor la termen. Totodat, nu au fost operate modificri n privina scopurilor procurrii valutelor de ctre persoanele juridice din RM. Considerm important ca BNM s demareze procesul de liberalizare a pieei valutare, inclusiv prin acordarea persoanelor juridice a dreptului de a procura valut strin i n scop de asigurare contra riscului valutar i n cadrul operaiunilor de hedging valutar. n baza analizei efectuate constatm corectitudinea ipotezei referitoare la presiunea exercitat de remitene asupra aprecierii cursului valutar. Mrimea absolut a efortul financiar al BNM, materializat n interveniile pe piaa valutar naional, cu scopul meninerii stabilitii cursul valutar al monedei naionale, este redat de modificrile activelor de rezerv, subcontul Valut i depozite(tabelul 3.8). Tabelul 3.8 Modificarea activelor de rezerv a Republicii Moldova n perioada 1998-2009, mil. USD
Anul
Active de rezerv Drepturi speciale de tragere Devize strine Valut i depozite Titluri de valoare

1998
225.78 0.63 225.15 217.88 7.27

1999
-48.70 0.34 -49.04 -25.42 -23.62

2000
-47.42 -0.03 -47.39 -84.06 36.67

2001
-9.47 -0.42 -9.05 19.73 -28.78

2002
-26.96 0.50 -27.46 -43.36 15.90

2003
-14.07 0.25 -14.32 -12.94 -1.38

2004
-147.99 -0.03 -147.96 -110.14 -37.82

2005
-128.62 0.06 -128.68 -26.41 -102.27

2006
-140.76 -0.17 -140.59 -48.15 -92.44

2007
-528.86 0.04 -528.90 -495.32 -33.58

2008
-452.01 0.01 -452.02 -119.06 -332.96

2009
200,55 -3,38 203,93 149,97 53,96

Sursa: elaborat de autor n baza datelor de pe http://www.bnm.md/md/balance_of_payments

Fluxul mare de valut, interveniile pe piaa valutar naional, alturi de alte operaiuni specifice, faciliteaz direct acumularea activelor oficiale de rezerv ale Republicii Moldova (figura 3.16).
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Activele oficiale de rezerv ale Republicii Moldova, mil. USD Numarul de luni de import acoperite cu rezerve valutare

Figura 3.16. Dinamica activelor oficiale de rezerv ale Republicii Moldova, la sfrit de perioad, mii USD
Sursa: elaborat de autor dup datele BNM //http://www.bnm.md/md/statistics i rapoartele BNM pentru anii 1994 - 1997

Facilitnd acumularea activelor valutare internaionale, impactul remitenelor se rsfrnge direct asupra ndeplinirii funciilor acestora i anume: 120

2 .2 00 3 20 04 20 05 20 06 20 07 20 se 08 pt em .2 br 009 ie 20 10

19 9

19 9

19 9

19 9

19 9

19 9

19 9

20 0

20 0

20 0

- mijloc de garantare a solvabilitii economiei naionale pe piaa financiar-valutar internaional prin contribuia la dinamica lichiditii internaionale (figura A.19.1.); - mijloc de finanare a interveniilor pe piaa valutar pentru a sprijini cursul monedei naionale n raport cu celelalte monede pe termen lung .a. Tabloul generalizat al impactului remitenelor asupra pieelor valutare i monetare este redat prin corelaia existent ntre dinamica remitenelor, dinamica masei monetare i a rezervelor valutare oficiale (figura A.19.2). Datele statistice din Republica Moldova demonstreaz corelaia pozitiv ntre aceti indicatori n perioada 1999-2010. Acest fapt se apreciaz pozitiv, deoarece practica internaional atest c creterea rezervelor valutare influeneaz pozitiv asupra atractivitii investiionale a unui stat. Ca ex., acumularea de rezerve valutare a servit o cauz principal a ridicrii prognozei de ctre Moodys a ratingului de credit al Rusiei [182, p. 24]. Pe de alt parte, procesul de acumulare a rezervelor valutare oficiale de ctre Republica Moldova, de rnd cu alte sisteme financiare n dezvoltare, cauzat de sporirea fluxului de remitene, comport mai multe riscuri i costuri, dintre care cele mai semnificative includ presiunile inflaioniste, fenomenul over-investment, apariia bulelor n preurile activelor, dificulti n gestionarea politicii monetare, segmentarea datoriei publice pe pia .a. (tabelul A.20.1). Abordarea dual a remitenelor, n ipostaza de flux valutar, care impune Banca Central s realizeze operaiuni de sterilizare i n ipostaza de form a veniturilor populaiei, dovedete exercitarea de ctre acestea de influene asupra pieei monetare. Pornind de la abordarea n aceste ipostaze, rezult c remitenele provoac presiuni proinflaioniste n rile receptoare n absena interveniilor Bncilor Centrale. Ipoteza este just, deoarece intrrile semnificative de capital ntr-o ar sunt, ntotdeauna, succedate de creterea inflaiei.
Analiza ritmului de cretere a remitenelor i inflaiei, n Republica Moldova, sugereaz existena corelaiei pozitive ntre aceste variabile (figura 3.17).
2 1,5 1 0,5 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ritmul anual al remitentelor, coieficient Indicele preurilor de consum, % (scara dreapta)

140 120 100 80 60 40 20 0

Figura 3.17. Ritmul anual al remitenelor i inflaiei n Republica Moldova


Sursa: elaborat de autor dup http://www.bnm.org/md/annual_report si BNS, Anuare statistice 2000-2009

121

Analiza efectuat demonstreaz corelaia pozitiv puternic dintre dinamica remitenelor i a inflaiei k=0,722274 i impactul puternic exercitat de remitene asupra evoluiei i variabilelor pieelor valutare i monetare din Republica Moldova. Efectul financiar al remitenelor asupra inflaiei cauzeaz, n continuare, efecte financiare induse asupra bugetului de stat, n condiiile n care, n sistemul fiscal, prevaleaz impozitele indirecte, baza crora se calculeaz pornind de la preurile de realizare, inflaia este benefic pentru stat, deoarece comport venituri suplimentare n buget. Impozitele, n special, cele indirecte intensific procesele inflaioniste i devin factori inflaioniti.
Contribuia remitenelor asupra activitii bncilor comerciale. Analiza datelor

statistice din perioada analizat demonstreaz existena unei corelaii pozitive puternice ntre evoluia fluxurilor de remitene i dinamica depunerilor bneti ale populaiei n bncile comerciale i a creditelor n sistemul bancar (figurile A.21.1, A.15.2). Bncile comerciale, n calitatea lor de intermediari pe aceste piee, ncaseaz beneficii att din operaiunile de creditare n baza fondurilor bneti acumulate de la beneficiarii de remitene, ct i din comisioanele ncasate de la transferurile bneti prin STB. Analiza depozitelor la termen din sistemul bancar al Republicii Moldova demostreaz preferina populaiei pentru economiile nominalizate n valut strin. n condiiile n care eliberarea creditelor n valut strin este restricionat , bncile comerciale sunt obligate s-i asume riscul valutar, valorificnd resursele acumulate n valut strin prin direcionarea acestora ctre operaiuni active nominalizate n moned naional. n condiiile descrise, liberalizarea creditelor n valut strin reprezint o necesitate actual care ar avea efecte benefice pentru: (i) bncile comerciale, care n condiiile actuale sunt obligate s suporte cheltuieli suplimentare legate de gestiunea poziiilor valutare deschise (uramre a derulrii operaiunilor descrise mai sus); (ii) firmele i populaia, care ar putea beneficia de credite n valut strin, care comport dobanzi scazute comparativ cu cele la creditele in moneda national. Desigur, firmele i populaia vor beneficia de dobanzi sczute in condiiile asumrii riscului valutar, care ns pe parcursul ultimului deceniu este relativ redus, i analiza faptic a situaiei demonstreaz c rezultatul net pentru debitorii creditelor n valut strin este pozitiv [17]. Cu toate c legislaia n vigoare a Republicii Moldova acord avantaj competitiv bncilor pe piaa transferurilor de fonduri pe adresa persoanelor, ele nu au reuit s ocupe cota major de pia. Sondajele recente efectuate n Republica Moldova demonstreaz c migranii nu utilizeaz, preponderent, transferurile bancare, iar beneficiarii de remitene nu au deplin ncredere i nu ncredineaz economiile lor bncilor. Accesul financiar limitat reprezint, de asemenea, un factor negativ n acest sens. 122

3.3.3. Efectele remitenelor asupra finanelor publice

Msurarea efectelor remitenelor asupra finanelor publice este posibil prin analiza acestora n ipostaza de venituri ale populaiei. ncasarea de remitene de ctre gospodrii le permite acestora s dispun de mai multe bunuri i servicii pentru existen i activiti zilnice. Datele statistice atest corelaia pozitiv puternic dintre remitene i consumul final al gospodriilor casnice 0,990019 (figura 3.18). n unele surse, se menioneaz c cifrele oficiale ar include doar mai puin de jumtate din remitenele transferate n realitate. Pe de alt parte, remitenele reprezint doar o parte din veniturile emigranilor economici, de vreme ce o parte este cheltuit de migrant n ara de destinaie: R=Vm-CHlocuin-CHcurente-ECONstr-COSTtranf. (3.21) unde: Vm indic veniturile din munca n strintate, CHlocuin cheltuielile de procurare sau nchiriere a locuinei migrantului; CHcurente cheltuielile curente ale migrantului; ECONstr economiile pstrate n ara-gazd a migrantului (sub diverse forme, inclusiv n bnci); COSTtr costul de transfer al remitenelor ctre beneficiarii din ara de origine.
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 18,69% 16,69% 13,56% 10,22% 27,07% 24,81% 18,47% 17,85% 24,93% 29,97% 29,87%

35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% consumul final al gospodariilor casnice preturi curente, Rem/consum Remiteri (mil. USD)

Figura 3.18. Dinamica remitenelor, consumului final al gospodriilor casnice i gradul de acoperire a consumului final al gospodriilor casnice cu remitene Sursa: elaborat de autor n baza datelor de pe www.bnm.md i www.statistica.md Analiza comparativ a remitenelor i salariilor medii din Republica Moldova n perioada 2000-2009 demonstreaz c remitenele trimise de fiecare migrant depesc salariul mediu din economia Republicii Moldova cu valori cuprinse ntre minimum 138% n condiiile crizei financiare din 2009, sau pn la apariia crizei minimum 185% n anul 2005 i maximum 327% n anul 2000 (tabelul A.22.1). Pe parcursul anilor 2006-2008, raportul analizat a nregistrat un trend descresctor, ceea ce se poate aprecia pozitiv i demonstreaz c condiiile de munc n Republica Moldova se 123

mbuntesc. ntr-o anumit msur, acest efect este rezultatul relaiei cauzale n lan impulsionat de procesul migraiei forei de munc i nemijlocit a remitenelor. Trebuie accentuat faptul c sumele remitenelor ncasate reprezint transferurile nete determinate, conform formulei 3.3.3.1, fapt ce confirm c veniturile obinute de migranii moldoveni n strintate sunt net-superioare celor ce se obin, n medie, n Republica Moldova, chiar i n condiiile realitii n care munca migranilor este subapreciat i din veniturile ncasate migranii cheltuie o bun cot pentru acoperirea cheltuielilor de trai i existen n strintate, pstreaz economii n strintate .a. Remitenele, n ipostaza de venituri ale populaiei, pot fi analizate i sub aspect negativ din moment ce favorizeaz creterea inegalitii veniturilor. Potrivit studiului OIM gospodriile beneficiare de remitene cheltuiesc cu 18,3% mai mult dect cele non-beneficiare de remitene (tabelul A.22.2). Datele prezentate sugereaz impactul sporit al remitenelor asupra efectelor financiare ale consumului gospodriilor casnice n economia naional, comparativ cu consumul populaiei non-beneficiare de remitene. Impactul pozitiv al utilizrii remitenelor pe piaa intern din perspectiv financiar este pozitiv sut la sut. Remitenele se utilizeaz n dou direcii: se consum pentru diverse scopuri (cheltuieli de consum sau cheltuieli de investiii) i/sau se economisesc (cu/fr plasarea n sistemul bancar). n ambele situaii: toate activitile economice efectuate de beneficiarii de remitene se propag asupra ntregului sistem economic i financiar prin intermediul efectelor de multiplicator i accelerator, iar intensificarea sau frnarea efectelor acestora este posibil prin utilizarea instrumentelor politicilor macroeconomice. Impactul remitenelor asupra economiei naionale va fi cercetat n funcie de utilizarea acestora (tabelul A.22.2). Pe termen scurt, remitenele contribuie la ridicarea venitului disponibil al populaiei i implicit la creterea cererii agregate, iar aceasta prezum venituri fiscale mai mari. Prin intermediul mecanismelor financiare, efectele remitenelor se propag asupra ntregii societi: de ex., redistribuirea veniturilor are ca efect sporirea nivelului de trai i pentru nonbeneficiarii de remitene. n Republica Moldova, veniturile publice depind, n mare msur, de activitatea economic i de consumul final al gospodriilor casnice. n decursul ultimilor ani, dependena bugetului de stat de consumul gospodriilor casnice a continuat s creasc din cauza majorrii ponderii taxelor indirecte n totalul veniturilor publice, iar micorarea importurilor, n anii 2009-Q1/2010, a condus la diminuarea acumulrilor mijloacelor financiare n bugetul public naional, provenite din achitarea drepturilor de import.

124

Remitenele, fiind utilizate preponderent pentru consum, contribuie la creterea veniturilor fiscale, ndeosebi prin perceperea ratei nalte a T.V.A. aferent volumului crescnd al importurilor i vnzrilor interne. Datele prezentate n figura 3.19 prezint o corelaie pozitiv puternic ntre dinamica remitenelor i TVA ncasat la import n perioada 2000-2009.
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Remitente, USD TVA incasata la import, mil. lei TVA incasata pe teritoriul republicii, mil. Lei PIB, USD

Figura 3.19. Dinamica remitenelor, impozitelor indirecte (TVA ncasat la import i pe teritoriul Republicii) i PIB n Republica Moldova
Sursa: elaborat n baza datelor de pe www.bnm.org, www.minfin.md

n decursul ultimilor ani, dependena bugetului de stat de consumul gospodriilor casnice a continuat s creasc din cauza majorrii ponderii taxelor indirecte n totalul veniturilor publice, iar micorarea importurilor, n anii 2009-Q1/2010, a condus la diminuarea acumulrilor mijloacelor financiare n bugetul public naional, provenite din achitarea drepturilor de import. Un alt aspect important l reprezint faptul c criza financiar internaional a provocat abateri similare asupra trendurilor variabilelor PIB, fluxurilor de remitene i TVA ncasat la import, TVA ncasat din tranzaciile desfurate pe teritoriul Republicii nu a fost afectat de criz n aceeai msur. n scopul testrii rezilienei sistemului financiar public, vom efectua analiza structural a bugetului public naional din perspectiva efectelor politicii fiscale asupra creterii economice. Analiza se va efectua n funcie de impactul teoretic al impozitelor asupra creterii economice, care este determinat dup efectele acestora asupra deciziilor agenilor privai, n modul sugerat de Robert J. Barro i Xavier Sala-i-Martin, dup care veniturile bugetare se clasific n venituri fiscale distorsionare, nondistorsionare, venituri nefiscale i altele (figura 3.20). n context, menionm c literatura de specialitate ofer modele care implic efecte negative ale impozitelor distorsionare asupra creterii economice, n timp ce veniturile nondistorsionare i alte venituri nu afecteaz creterea economic [10].

125

50
44,1

40 30 20 10

41,1

39,4 35,8

41,2 37,4 35,8

42,7 40,5

44,6

45,4

46,3 44,3 43,2 39,3

44,4

Impozite distorsionare, % Impozite nondistorsionare ,% **TVA incasata la import Venituri nefiscale, % Granturi interne,%

36,3

37,1

36,2

35,5

36,5

31,9 26,3 27,9 29,1 28,5 28,5 23,7 23,8

25,2 22,7 18,1 16 19,6

11,2
8 5,6

10,4
8,4

9,9

8,5

8,3

6,5 0,9

7,5 7,4

7,4 7,1 1,4

8,3
6

6,8 6,2 1,5

6,7

Granturi externe,%
5 4,8 2,1

5,1 1,4

2,6

2,4

0,8

0,6

1,2

1,6

Venituri din

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

Figura 3.20. Dinamica contribuiei veniturilor distorsionare i nondistorsionare la formarea veniturilor bugetului public naional al Republicii Moldova, %
Sursa: elaborat n baza datelor www.minfin.md

Rolul pozitiv al sistemului de impunere fiscal const nu numai n completarea veniturilor bugetare, ci i-n stimularea creterii economice a economiei naionale. Aceasta atest manifestarea funcionrii sistemice a sistemului fiscal, nepermind predominarea unor funcii (fiscale), asupra altora (de reglementare, stimulativ, redistribuire, social . a.) Pentru stimularea nemijlocit i direct a creterii economice prin intermediul politicii fiscale, statul dispune de mai multe instrumente: i) finanarea investiiilor directe, pe care sectorul privat nu le-ar putea furniza n cantiti adecvate; ii) oferirea eficient de anumite servicii publice de baz care sunt necesare pentru asigurarea condiiilor de baz pentru desfurarea condiiilor economice i a investiiilor pe termen lung; iii) finanarea propriilor activiti astfel nct s fie minimalizate distorsiunile aferente deciziilor de economisire-investiii aferente sectorului privat. n Republica Moldova, veniturile suplimentare rezultate din majorarea ncasrilor fiscale au fost utilizate preponderent pentru a finana creterea cheltuielilor publice neproductive (figura 3.21), ceea ce se apreciaz negativ, deoarece pentru a sprijini procesul de cretere economic trebuie majorate cheltuielile publice pentru cercetare-dezvoltare, infrastructur i educaie. Analiza grafic a evoluiei ponderii cheltuielilor de ordin social n totalul cheltuielilor bugetului public naional, afirm ipoteza exercitrii, de ctre acestea, de presiuni asupra bugetului de stat, deoarece nregistreaz trend cresctor. Sistemul actual de asigurare cu pensii, pentru acordarea prestaiilor pensionarilor, fiind finanat doar din venituri curente, este dependent de cotizaiile pltite de generaia curent a 126

angajailor. Astfel, a ajuns s suporte o presiune sporit, ntruct exodul forei de munc reduce baza perceperii cotizaiilor. n anul 2009, populaia ocupat a constituit 1184,3 mii de persoane, iar numrul persoanelor care primesc pensii constituiau 636,7 mii. n aceast situaie, la mai puin
2010* 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

de

dou 1

persoane pensionar -

22,8 24 21,3 19,4 20,5 20,3 21,8 20,9 22,2 21,2 18,5 0 20

33,2 33,2 30,2 29,4 28,7 30,4 29 28,1 28,7 26,7 27,6 40

ocupate le revine obligaia de


71,2 70,2 65,4 62,6 63,2 63,3 62,5 62,4 62,6 57,7 53,8 60 80 100

ntreine

(mrimea 1,86).

coeficientului

n Republica Moldova, n cadrul Legii Bugetului Asigurrilor Sociale de Stat, ncepnd cu anul 2007, este prevzut posibilitatea achitrii benevole a cotei anuale de asigurri sociale n vederea beneficierii de asigurri sociale cu pensii de stat. Produsul este destinat

Cheltuieli cu asistenta si sustinere social/cheltuieli bugetare Venituri din CAS obligatorii / venituri bugetare Cheltuieli de ordin social/cheltuieli bugetare

Figura 3.21. Evoluia ponderii veniturilor din CAS i cheltuielilor de ordin social, inclusiv a cheltuielilor cu asisten i susinere social n bugetul public naional, (%).
Sursa: elaborat n baza datelor de pe http://www.minfin.md

att emigranilor ct i persoanelor din ar, care nu sunt angajate i nu pltesc contribuii de asigurri sociale de stat. ntre anii 2006-2010, cota anual de asigurri sociale personale a constituit respectiv: 2013 lei, 2618 lei, 2920 lei, 3708 lei i 4044 lei. n urma intervievrii angajailor CNAS din sectoarele Rcani i Botanica ale mun. Chiinu, am aflat c, pe parcursul anului 2009, doar o singur persoan a procurat acest produs de asigurare, dar, i n acest caz, persoana, care a declarat c muncete n strintate, a procurat doar cota de asigurare echivalent pentru 3 luni, ca s-i ating perioada de cotizare de 15 ani i s beneficieze de pensia de vrst. Angajaii CNAS afirm c exist persoane care se informeaz despre posibilitatea achitrii contribuiilor pentru anii precedeni, ns se efectueaz doar calcule i se determin suma necesar de achitat. Ca ex., dac, n anul 2010, se solicit achitarea contribuiilor aferente pentru 5 ani, este necesar s se achite 20220 lei=4044 lei x 5 ani. n momentul n care sunt anunate sumele concrete, persoanele respective nu se decid n privina efecturii plilor. Este important s menionm c, n acelai timp, statul a fost absolvit de cheltuielile sociale legate de susinerea migranilor plecai la munc peste hotare (care, teoretic, ar trebui s fie mai mici dect cotizaiile pltite n cazul n care aceste persoane ar fi ncadrate n cmpul muncii). Analiza compartimentului de cheltuieli al fondului bugetului asigurrilor sociale de stat atest: 127

1) o cretere liniar a cotei-pri a cheltuielilor pentru pensii de la 67,33% n anul 2000 la 78,36% n anul 2008, i 2) o descretere liniar a cheltuielilor pentru ajutoare de omaj, de la 1,46% n anul 2000 la 0,35% n anul 2008. 40% dintre cetenii Republicii Moldova locuiesc n gospodrii ce primesc remitene [209]. Fluxul de remitene s-a redus, n anul 2009, fa de anul 2008, cu 9,84 la sut, n timp ce ncasrile de TVA, ncasate la vam, s-au redus cu 24,1 la sut. Explicaia s-ar rezuma la factorul psihologic al populaiei, care in contextul crizei financiare, a redus drastic consumul ntr-o msur mult mai mare dect reducerea veniturilor. Ca urmare, reducerea cererii interne a avut consecine negative asupra bugetului. Datele statistice recente denot c diminuarea volumului de transferuri de peste hotare ale moldovenilor cu 22,3 la sut n 2009 a contribuit la diminuarea consumului final al populaiei cu 8,8 puncte procentuale. Analiza structural i n dinamic a situaiei sectorului financiar public demonstreaz vulnerabilitatea sporit a acestuia, cu tendin de cretere pe viitor.
3.4. Concluzii la capitolul 3

Concluziile ce rezult din parcurgerea capitolului al treilea al lucrrii se refer la evidenierea consecinelor financiare ale fenomenului complex al migraiei economice, dintre care inem s evideniem urmtoarele: - Deoarece literatura de specialitate din domeniul financiar nu incumb semnificaie terminologic clar pentru termenul de efect financiar, respectiv efecte financiare, n urma studiului efectuat, n cadrul lucrrii, s-a conturat definirea efectul financiar drept finalitate a unei relaii de cauzalitate generat de factori de orice natur (natural, social, politic, economic, financiar, managerial etc.), care influeneaz asupra proceselor de constituire, distribuire i utilizare a fondurilor bneti (financiare). - Dup cum ntregirea unei conceptualizri presupune descoperirea nu numai a laturilor i legturilor fenomenului sau procesului analizat cu alte entiti i procese, ci neaprat i dimensionarea acestui fenomen sau proces, considerm c mrimea convenional a efectului financiar ar putea fi determinat ca diferena dintre mrimea absolut a veniturilor/cheltuielilor/fondurilor financiare n condiiile n care nu ar fi acionat cauza efectului financiar analizat i mrimea absolut a veniturilor/cheltuielilor/fondurilor financiare dup aciunea cauzei efectului, deci, apariia efectului financiar analizat. - Prin esena sa, efectele financiare se pot materializa n: efecte fiscale (rate de impozite i taxe, venituri i cheltuieli bugetare, deficit bugetar etc.), efecte monetare (preuri, rate de

128

dobnd, curs valutar etc.), efecte investiionale (volumul investiiilor, rata investiiilor, rentabilitatea investiiilor etc.) .a. n centrul cercetrilor expuse n al treilea capitol s-a plasat identificarea incidenelor financiare ale remitenelor asupra economiei Republicii Moldova, i la general asupra economiilor statelor de origine a migranilor. Cercetrile tematice au demonstrat generarea de ctre remitene a unui spectru larg de efecte financiare. Aplicarea indicatorilor de analiz a fluxurilor de migrani i remitene, constituii n scopul identificrii cauzelor, efectelor, ameninrilor i oportunitilor fenomenului migraiei economice, evideniaz impactul major al fenomenului asupra variabilelor financiare i evoluiei economiei Republicii Moldova, n general. Printre cele mai importante se enumr: - Remitenele manifest efect dual asupra situaiei Balanei de Pli Externe a Republicii Moldova: contribuind direct la echilibrarea contului curent, iar indirect la dezechilibrarea acestuia prin impulsul asupra creterii importurilor. n acelai timp, remitenele reprezint o surs de finanare a deficitului BPE mai eficient ca orice alt flux financiar internaional. - Piaa valutar se afl n permanen sub presiuni valutare, care comport un caracter variabil i coreleaz pozitiv cu dinamica remitenelor. Ponderea mare a operaiunilor n numerar pe piaa valutar demonstreaz aportul direct al remitenelor la segmentarea pieei valutare interne. - Fluxurile de remitene coreleaz pozitiv cu structura i dinamica operaiunilor de pe piaa valutar, cu stocul de active de rezerv ale BNM, cu evoluiile pieei monetare, veniturile bugetare, n special, din impozite indirecte, importuri i cu evoluia PIB-ului. - Analiza dinamicii modificrilor activelor de rezerv demonstreaz mrimea i frecvena interveniilor BNM. n paralel, sterilizarea ridicat a lichiditii de pe piaa monetar genereaz pierderi operaionale ale BNM, al cror volum este considerabil. Totodat, acumularea rezervelor valutare oficiale, comport riscuri i costuri suplimentare. - Analiza grafic a aportului remitenelor la acoperirea deficitului BPE nu a confirmat ipoteza exercitrii de presiuni asupra aprecierii cursului de schimb al leului moldovenesc de ctre influxurile de remitene intrate n Republica Moldova, deoarece nu acoper n ntregime deficitul i cu att mai mult nu-l depete. Acest fapt a constituit cauza unui studiu inter-tematic: al problemelor echilibrrii balanei de pli externe i gestiunii cursului de schimb. A fost construit un model de analiz, aplicarea cruia a demonstrat, la nivelul respectiv de abstractizare, c fluxurile de remitene cauzeaz aprecierea cursului valutar al monedei naionale. - Corelaia pozitiv a fost identificat ntre influxurile de remitene i cheltuielile bugetare de ordin social, inclusiv de asisten social.

129

- n ultimul deceniu, veniturile bugetului de stat depind, preponderent, de consumul gospodriilor casnice i veniturile persoanelor fizice, inclusiv a veniturilor din munc obinute peste hotare. Se constat, ns, c efectele financiare pozitive ale remitenelor sporirea veniturilor fiscale (care nu sunt valorificate raional) i sporul de resurse financiare publice sunt direcionate prioritar spre cheltuieli de ordin social (55-72 la sut) i ntr-un volum extrem de redus spre finanarea investiiilor directe, care ar avea contribuii favorabile asupra creterii economice. - Cercetate din perspectiva veniturilor, remitenele ptrund n circuitul financiar pornind de la familiile migranilor, care cheltuie aceste fonduri cu scop de consum sau de investiii i, ca urmare, efectele acestora se propag asupra ntregii economii naionale. Premisa cert c remitenele constituie fonduri monetare private ale migrantului sugereaz c, n condiiile economiei de pia, statul nu dispune de instrumente directe de influen asupra procesului de formare, distribuire, redistribuire i utilizare a fondurilor de remitene. Concluzia general se rezum la faptul c migraia i remitenele manifest incidene majore asupra ntregului sistemul financiar al Republicii Moldova i cauzeaz un ir larg de efecte financiare directe, indirecte i induse, favorabile i nefavorabile dezvoltrii economice.

130

4. STRATEGII DE GESTIUNE A PROCESULUI MIGRAIEI EXTERNE A FOREI DE MUNC DIN REPUBLICA MOLDOVA 4.1. Elaborarea metodologiei de evaluare a efectelor financiare ale migraiei externe a forei de munc prin aplicarea Analizei Cost-Beneficiu

Centrele internaionale de cercetare recunosc c migraia are o gam larg de consecine asupra celor mai diverse domenii ale activitii i existenei societii umane. Majoritatea cercettorilor recunosc relaia de cauzalitate migraie-dezvoltare i se axeaz pe identificarea efectelor pozitive i negative asupra obiectivului general al societii umane dezvoltarea durabil. n scopul elucidrii i concretizrii cauzalitilor i efector, a impactului generalizat al procesului migraiei cu scop de munc, am decis s analizm relaia dintre rezultatele obinute i resursele consumate n cadrul acestui proces.
Metode de analiz economico-financiar. Printre metodele de analiz economico-

financiar aplicabile n analiza proiectelor/politicilor/aciunilor, generalizat spunnd, a proceselor33 caracterizate printr-o multitudine de costuri i beneficii, se enumer: analiza cost beneficiu, analiza cost-eficacitate i analiza multicriterial. ACB (eng. Cost Benefit Analysis) reprezint un cadru conceptual aplicat oricrei evaluri cantitative, sistematice, a unui proiect public sau privat pentru a stabili dac, sau n ce msur este valoros dintr-o perspectiv social. Analiza Cost-beneficiu difer de o simpl evaluare financiar, unde sunt luate n considerare toate ctigurile (beneficii) i pierderile (costuri), cuantificabile direct. Analiza cost-eficacitate este o tehnic de evaluare i monitorizare utilizat atunci cnd beneficiile nu pot fi msurate, n mod rezonabil, n termeni financiari, iar costurile pot fi estimate cu exactitate. Aceasta este, de obicei, realizat prin calcularea costului pe unitatea de produs a beneficiilor fr echivalent monetar i necesit existena unor mijloace pentru cuantificarea beneficiilor, dar nu prin ataarea, la aceste beneficii, a unei valori monetare sau economice. Analiza multicriterial este o metodologie de evaluare care ia n considerare mai multe obiective prin atribuirea unei ponderi pentru fiecare obiectiv msurabil. n contract cu ACB, care se concentreaz pe un singur criteriu (maximizarea bunstrii sociale), AMC este un instrument care acoper un set de obiective diferite care nu pot fi agregate prin utilizarea preurilor-umbr i ponderea bunstrii, aa cum se ntmpl n ACB standard.

33

Elementul procese a fost introdus n acest context de autor, considernd c orice proiect/politic reprezint, n esen, un proces. Precizarea a fost efectuat bazndu-ne pe distribuirea sensului cuvintelor proiect/politic/proces, dup DEX: procesul reprezint o succesiune de operaii, de stri sau fenomene prin care se efectueaz o lucrare, se produce o transformare. [64, p. 853].

131

Pornind de la caracteristicile de fond ale acestor tipuri de analiz, considerm c ACB este cea mai adecvat pentru aplicarea la analiza fenomenului migraiei externe pentru munc.
Esena i utilizarea ACB. Tradiional, ACB reprezint o metod practic, sau un

instrument analitic, utilizat n: i) alegerea implementrii unui anumit proiect, care necesit o evaluare a efectelor implementrii proiectului pe termen mediu i lung i o comparaie ntre costurile ocazionate i beneficiile scontate; ii) evaluarea unei politici, care cuantific, n termeni monetari, valoarea tuturor consecinelor acestei politici asupra tuturor membrilor societii [224]. Analiza cost-beneficiu este o metod de a pune n balan i de a evalua diferite opiuni de politici n funcie de costurile i de beneficiile lor; iii) determinarea beneficiului net al unui program de msuri aplicabil la o anumit scar (nivel de element, nivel de subsistem, nivel de sistem); iv) estimarea (din punct de vedere al beneficiilor i costurilor) impactului socio-economic datorat implementrii anumitor aciuni. Impactul trebuie s fie evaluat, n comparaie cu obiective predeterminate, analiza realizndu-se, n mod uzual, prin luarea n considerare a tuturor indivizilor afectai de aciune, n mod direct sau indirect [80]. Noi considerm c ACB poate fi utilizat i pentru evaluarea impactul socio-economic datorat declanrii anumitor procese, ca ex., procesele migraioniste. ACB a fost preluat din mediul privat, iar aplicarea ei pentru evaluarea diferitelor proiecte din sectorul public este foarte mult ngreunat de existena unor costuri i a unor beneficii viitoare care nu pot fi uor cuantificate.
Problematica i obiectivul ACB. n literatura de specialitate, este dezbtut problema ale

cui beneficii i costuri se iau n considerare?, sau bunstarea cui se include n agregarea beneficiilor?. n unele cazuri, pentru a identifica persoanele afectate, este nevoie s fim contieni de existena unui numr de actori (stakeholderi) sociali, ntruct costurile i beneficiile pot afecta grupuri mai mari sau mai mici de actori economici/sociali n funcie de nivelul geografic adoptat de analiz. Ghidul pentru Analiza Cost-beneficiu a proiectelor finanate din instrumentele structurale ale UE prevede c ACB trebuie s stabileasc dac analiza se realizeaz adoptnd o perspectiv local, regional, naional, la nivelul UE sau global [85]. Nivelul de analiz potrivit trebuie determinat n relaie cu mrimea i scopul proiectului, adic n relaie cu grupul/zona n care proiectul are un impact relevant. n anii 70, s-a produs o anumit descretere a interesului n ACB, ca urmare a rezervelor, tot mai frecvent formulate, cu privire la posibilitatea utilizrii banilor ca msur a unor lucruri, 132

precum linitea sufleteasc, securitatea, viaa, pacea, aerul curat. Ca reacie la aceste dificulti sau dezvoltat o serie de tehnici alternative de analiz, mai moderate ca ambiii: studiile de impact pentru analiza efectelor complexe ale tehnologiilor sau ACE n care doar costurile sunt calculate n bani, iar beneficiile rmn n uniti non-monetare. Obiectivul ACB este de a identifica i cuantifica toate impacturile posibile ale aciunii analizate, n vederea determinrii costurilor i beneficiilor corespunztoare (n valori monetare). ACB nu trebuie confundat cu Analiza Venit-Cost care permite alegerea variantei optime de proiect din considerente pur economice. Obiectivele luate n considerare la ACB trebuie, obligatoriu, s includ componente sociale i economice. Analiza se va efectua prin considerarea sistematic a raportului dintre beneficiile aduse (ansamblul consecinelor pozitive) i costurile lor (cheltuielile de resurse), la care se adaug efectele negative(!). n principiu, ar trebui evaluate toate impacturile: financiare, economice, sociale, de mediu etc. n mod tradiional, costurile i beneficiile sunt evaluate prin analizarea diferenei dintre scenariul cu proiect i alternativa acestui scenariu: scenariul fr proiect (aa-numita abordare incremental). n continuare, rezultatele sunt cumulate pentru a identifica beneficiile nete i a stabili dac aciunea este oportun i merit s fie implementat. Astfel, ACB poate fi utilizat ca instrument de decizie pentru evaluarea utilitii investiiilor/politicilor ce urmeaz a fi finanate din resurse publice. Regula este simpl: dac beneficiile nete, pentru societate, ale proiectului (beneficii minus costuri) sunt pozitive, atunci societatea este avantajat de proiect, deoarece beneficiile sale depesc costurile. ncercarea de aplicare a ACB, chiar dac nu duce nc la rezultate necontroversabile, reprezint un exerciiu util, pentru c sensibilizeaz la analiza sistematic a eficienei. Ca exemplu: criza actual a reglementrilor sociale. Colectivitile tind s adopte variate reglementri (norme, legi, msuri, programe) n vederea soluionrii problemelor cu care se confrunt. ns, acumularea unor asemenea reglementri are, adesea, numeroase consecine negative indirecte neintenionate (costuri), fapt care le face, uneori, chiar contraproductive. Aceste situaii impun o nou exigen: reglementrile s nu mai fie luate pe baza unor impresii vagi, pe credina bunului sim c ele ar putea lucra, ci ca urmare a unei temeinice ACB prin considerarea diferitelor consecine pe termen scurt i lung, directe i indirecte, i a costurilor implicate.
Momentul efecturii ACB. n funcie de relaia temporal i perioada de derulare a

proiectului Analiza Cost-beneficiu poate fi ACB ex ante i ACB ex post. 133

ACB ex ante se efectueaz n perioada n care un proiect se afla nc n studiu, nainte de implementarea sau derularea lui; contribuia sa la luarea deciziilor este direct, imediat i specific, deoarece ACB ex ante se efectueaz naintea momentului cnd trebuie s se decid dac resursele limitate ar trebui alocate de guvern pentru un anumit proiect. Analiza ex post este efectuat la finalul proiectului, iar valoarea analizelor este mai cuprinztoare, dar mai puin direct, ntruct contribuie la nvarea, de ctre decideni, dac anumite categorii de proiecte sunt oportune sau nu. Alte analize se desfoar pe durata de via a unui proiect, adic - in medias res. Anumite elemente ale unor astfel de studii sunt asemntoare cu cele ale analizei ex ante, n timp ce altele sunt similare unei analize ex post. Exist i al patrulea tip de ACB, care compar o analiz ACB ex ante cu una ex post pentru acelai proiect. Acest tip comparativ de ACB este cel mai util pentru factorii de decizie n materie de politici pentru a descoperi eficacitatea ACB ca instrument de evaluare i luare a deciziilor.
Etapele ACB aplicabile pentru migraia extern pentru munc. Conform Ghidului

pentru Analiza Cost-beneficiu a proiectelor finanate din instrumentele structurale ale UE, etapele propuse pentru realizarea ACB, n contextul pregtirii proiectelor de investiii, sunt urmtoarele: 1) identificarea fenomenului i definirea obiectivelor; 2) analiza opiunilor; 3) analiza financiar; 4) analiza economic; 5) analiza senzitivitii; 6) analiza riscului; 7) prezentarea rezultatelor. Analiza procesului migraionist difer esenial de analiza unui proiect de investiii sau a unei politici guvernamentale. Pentru argumentarea selectrii ACB, la evaluarea consecinelor migraiei externe cu scop de munc, menionm suplimentar c, la etapa actual, abordarea economic de msurare a vulnerabilitii se bazeaz pe ACB [122]. Iar cercetrile consacrate fenomenului migraiei externe a forei de munc demonstreaz c sistemele economico-financiare sunt vulnerabile la procesele migraioniste. De la etapa iniial, enunm c, pornind de la specificul procesului cercetat, vor fi evitate anumite probleme de ordin metodologic n procesul de elaborare i aplicare a ACB, iar ntreaga analiz presupune un anumit grad de abstractizare. Scopul cercetrii actuale fiind cuantificarea impactului migraiei externe a forei de munc, implicit considerm identificat fenomenul analizat. innd cont de particularitile specifice ale fenomenului migraiei forei de munc, considerm c modul de realizare sau mecanismul ACB aplicabile pentru acest caz, poate fi segmentat n cel puin ase etape (figura A.23.1) [40]. 134

Obiectivele urmrite ale ACB pentru fenomenul migraionist trebuie s identifice cauzalitile socio-economice ale fenomenului, s deslueasc beneficiul net al acestuia, precum i s gseasc repere pentru elaborarea i reproiectarea politicilor de gestiune a fenomenului, avnd n vedere criteriul de performan. n condiiile actuale, pentru cazul Republicii Moldova, vom desfura o analiza ACB in medias res a fenomenului migraionist, adic pe perioada de via a fenomenului. Respectiv, vom utiliza i elemente ale analizei ex ante i similare cu ale analizei ex post. Etapa I. Stabilirea obiectivelor, specificarea perioadei de referin, perspectiva
geografic i alternativele

n ceea ce privete analiza alternativelor, Ghidul pentru Analiza Cost-beneficiu a proiectelor finanate din instrumentele structurale ale UE prevede ca cel puin trei opiuni s fie luate n considerare: - varianta zero, reprezint alternativa de continuare a activitii fr nicio intervenie; - varianta medie, care include costurile realiste necesare pentru mentenan plus o valoare minim a costurilor de intervenie sau de mbuntiri necesare evitrii sau ntrzierii deteriorrii situaiei; - varianta maxim, implic intervenii maxime propuse n vederea atingerii obiectivelor ateptate. Etapa II. Identificarea participanilor i neparticipanilor la proces, a subiecilor care
pltesc i celor care beneficiaz

n virtutea caracteristicilor fenomenului analizat, n postura de participani la proces, se ncadreaz persoanele implicate direct n procesul migraiei. Considerm oportun separarea acestora n urmtoarele subgrupe: I. nemijlocit persoanele ncadrate n circuitul migrator - migranii sau remitenii i II. persoanele rmase n ar familiile, menajele, rudele, prietenii care ncaseaz remitene. Statul joac un rol distinct, care-i revine din atribuiile fundamentale: pe de o parte, statul investete n formarea capitalului uman (educaie, nvmnt, susinere social i medical etc.), iar, pe de alt parte, el nu poate pretinde la valorificarea direct a acestui capital. Grupul neparticipanilor cuprinde persoanele care nu migreaz i familiile care nu au nici un membru care s munceasc n strintate i s transmit remitene. Este posibil i evaluarea procesul migrator sub aspectul export-import de for de munc. n acest caz, n posturile analizate se ncadreaz: I. participanii ara de origine i ara de destinaie a migranilor, i indirect i rile de tranzit, II. neparticipanii rile nencadrate n procesul migrator cu scop de munc.

135

La aceast etap, se urmrete i identificarea celor care pltesc i a celor care beneficiaz de desfurarea procesului migraionist cu scop de munc. De obicei, este vorba de grupuri sociale (familii, menaje), zone sau de ntreaga societate. n cazul cercetat, considerm logic s utilizm urmtoarea metod: n loc s examinm beneficiile sau costurile n relaie cu un segment specific de indivizi sau grupuri, vom analiza costurile i beneficiile la nivelul ansamblului societii unei ri sau guvernului, pentru un ntreg set de criterii. Etapa III. Catalogarea impacturilor, selectarea indicatorilor de msur i estimarea
cantitativ a impacturilor reprezint o etap fundamental pentru realizarea cu succes a ACB

pentru orice tip de aciuni i, cu att mai mult, a migraiei. Se urmrete descoperirea tuturor impacturilor directe ale procesului, precum i ale externalitilor. Etapa IV. Dup identificarea grupurilor-int, a catalogrii impacturilor i selectrii indicatorilor de msur, trebuie atribuit valoare monetar pentru resursele (cheltuielile sau costurile) i rezultatele procesului. n majoritatea studiilor aplicate politicilor de stat, costurile se definesc n termeni bugetari. Cele dou categorii majore de cheltuieli sunt reflectate n costuri materiale (echipament, cldiri etc.) i administrative (salarii etc.). i beneficiile sunt msurate n termeni monetari. O serie de beneficii tipice includ creterea veniturilor bugetare din ncasrile fiscale, reducerea cheltuielilor bugetare legate de ajutoarele sociale .a. Dincolo de aceste beneficii directe, apar i beneficii care nu pot fi msurate direct. Exemplele cele mai clasice const n sporirea calitii vieii i chiar n viaa omeneasc. Pentru costuri sau beneficii, a cror valoare nu poate fi msurat direct, trebuie determinat un pre-umbr, care este o procedur de a face judeci subiective asupra valorii monetare a beneficiilor i costurilor, cnd preul de pia nu este de ncredere sau nu este disponibil. n cazul analizei procesului migraionist, determinarea costurilor i beneficiilor necesit a abordare special. Vom estima totalitatea de consecine, bazndu-ne structura costurilor i veniturilor pe punctul de vedere al teoriei economice. Costul este un indicator economic care cuprinde ansamblul consumurilor de munc i consumurilor materializate exprimate n form bneasc efectuate sau care urmeaz a fi efectuate pentru executarea unei lucrri, prestarea de servicii etc. n cazul migraiei, costurile cuprind ansamblul consumurilor de munc, consumurilor materializate, psihologico-emoionale .a., exprimate n form bneasc, efectuate sau care urmeaz a fi efectuate pentru deplasarea, ncadrarea n munc i desfurarea muncii de ctre emigrani n strintate. Din perspectiva analizei de tip ACB, vom lua n calcul urmtoarele categorii de costuri:

136

- Costuri directe, care delimiteaz cheltuielile care pot fi individualizate i atribuite fr ambiguiti activitilor ntreprinse pentru deplasarea i ncadrarea n munc peste hotare, dintre care enumerm: cheltuielile de perfectare a actelor, cheltuielile aferente obinerii vizei, cheltuieli de transport, cheltuieli de finanare (costul mprumuturilor), costul serviciilor de consultan, pli ctre intermediarii schemelor de migrare (reelelor sociale ale migraiei), cheltuieli pentru studierea limbii strine, pli pentru gsirea unui loc de munc .a. - Costuri indirecte din externaliti. Pentru a demonstra necesitatea includerii acestor costuri n analiza noastr, considerm necesar s precizm c externalitile sunt cunoscute ca fiind efecte externe. Apariia externalitilor este o consecin a interdependenelor care se manifest ntre funcia utilitii i funcia de producie sau consum, respectiv ntre consumatori i productori. Cu alte cuvinte, aciunile unui actor au efecte care se pot rsfrnge asupra altui actor, influenndu-le activitatea sau bunstarea pozitiv sau negativ, fr ca ultimii s efectueze vreo plat sau compensaie. Externalitile pot fi pozitive sau negative. Teoria economic identific externalitile pozitive i negative ca fiind marginale sau inframarginale. Externalitile marginale se manifest atunci cnd o schimbare a activitii generatoare de externalitate influeneaz producia sau utilitatea resimit de agenii afectai. n schimb, externalitile inframarginale sunt cele la care o modificare n activitatea generatoare de externalitate nu influeneaz n niciun fel producia sau utilitatea resimit de agenii afectai. n situaia n care activitatea generatoare de externalitate se modific n aa fel nct activitatea afectat de externalitate se mbuntete, fr ca cea generatoare de efect s se nruteasc, se spune c este o externalitate tip Pareto. Externalitile apar datorit insucceselor pieei. Acestea, la rndul lor, se explic prin incapacitatea pieei de a respecta drepturile de proprietate. n analiza proiectelor, externalitile reprezint efecte ale proiectului care nu se regsesc n nregistrrile financiare i, n consecin, nu sunt incluse n evaluare. Costurile, i directe, i indirecte, trebuie s fie exprimate n valoare monetar, adic n preuri. Preurile pot fi abordate din punctul de vedere al: preului de pia, ca ex. costuri de nlocuire a pierderilor de productivitate din nvmnt, medicin, industrie, agricultur; descreterea valorii proprietii etc.; i preului-umbr, de ex., mbuntirea sau deteriorarea climatului investiional, modificarea ratingului de ar etc. La aplicarea ACB, n dese cazuri, se recurge la utilizarea costului de oportunitate, care reprezint valoarea celei mai bune dintre ansele sacrificate, la care se renun atunci cnd se face o alegere oarecare. Cu alte cuvinte, el msoar cea mai mare pierdere dintre variantele sacrificate, considerndu-se c alegerea fcut constituie ctigul. Este valoarea sacrificiilor alegerilor efective, n condiiile resurselor date. Preul de oportunitate exprim evaluarea cantitii de bunuri care nu vor putea fi produse, deoarece s-a luat decizia de a produce un alt 137

bun. Orice activitate are un cost de oportunitate. Acest concept are un coninut mai cuprinztor dect cel de cost din exprimarea curent, obinuit. El nu se limiteaz la simpla cheltuial bneasc, ci desemneaz o estimare subiectiv a oportunitilor sacrificate, care pot nsemna mai mult dect banii cheltuii. n ACB a procesului migraionist cu scop de munc vom lua n calcul urmtoarele beneficii: - Beneficii directe grupate n: a) Beneficii financiare - venituri sub forma fluxurilor i fondurilor financiare, taxelor i impozitelor pe outputurile procesului etc.; b) Beneficii economice - dezvoltarea economic, local, regional, naional - n special proiectele de dezvoltare a infrastructurii, economii de resurse utilizate, consolidarea poziiei pe piaa intern i extern; c) Beneficii sociale - sporirea calitii vieii, stabilitatea social cu efecte n stabilitatea economic i politic. - Beneficii indirecte din externaliti exprimate n: preuri de pia - creterea valorii proprietii, scderea cheltuielilor cu indemnizaiile de omaj, beneficii de sntate: scderea cheltuielilor cu sntatea populaiei, beneficii din educaie i calificare, economia din costuri realizat de micorarea poverii fiscale asupra antreprenorilor etc.; preuri-umbr - creterea calitii serviciilor publice i private etc. n analiza procesului migraiei externe cu scop de munc, abordat din perspectiva societii, costurile indirecte ca i beneficiile indirecte din externaliti dein o pondere major n totalul costurilor i beneficiilor, iar evaluarea i includerea acestora n ACB au importan decisiv n succesul aplicrii analizei i calitii rezultatelor acesteia. Etapa V. Estimarea i analiza beneficiilor i costurilor procesului migrator peste timp reprezint cea mai complex i costisitoare etap. n cadrul acestei etape, se vor aplica tehnicile de analiz economic i financiar, tehnicile de actualizare, tehnicile analizei de sensibilitate i a riscului. Necesitatea actualizrii se bazeaz pe faptul c unele active n timp i pot pierde din valoare, se pot uza, n timp ce ali itemi pot deveni mai valoroi. Etapa VI. Ultima etap const n calcularea raportului dintre costuri i beneficii i
formularea de concluzii i recomandri n baza analizelor efectuate. Raportul dintre costuri i

beneficii este o singur valoare numeric ce reflect relaia dintre costuri i beneficii. Dac raportul este mai mic dect 1,00 nseamn c beneficiile sunt depite de costuri, i invers pentru o valoare mai mare de 1,00. n raportul final, raporturile dintre costuri i beneficii pentru diferii itemi trebuie prezentate ntr-un tabel i detaliate descriptiv-narativ. 138

4.2. Evaluarea efectelor financiare ale migraiei economice externe cu aplicarea Analizei Cost-beneficiu

n funcie de perspectiva adoptat de aplicare a ACB, tablourile generale de prezentare a costurilor i beneficiilor pot fi prezentate n diverse moduri, de ex., tabelele A.24, A.25 i A.26. Important este s enunm c, n practic, exist dezacorduri ale criticilor sociali34 cu privire la premisele fundamentale privind utilitatea ACB, i anume, c este posibil compensarea ctigurilor de utilitate ale unora cu pierderile de utilitate ale altora[37].
Evaluarea rezultatului net al migraiei externe a forei de munc din perspectiva rilor de origine ale migranilor. Concluziile care se desprind din tabelul A.24 (elaborat la

acest nivel de abstractizare a cercetrii) se axeaz pe faptul c procesul migraiei externe cu scop de munc, analizat din perspectiva societii rii de origine a migranilor, comport costuri mai mari dect beneficiile. Mai exact, raportul ntre costuri i beneficii este: 20 itemi de costuri la 16 itemi de beneficii, deci beneficiile sunt depite de costuri de 1,25 ori. Aplicarea etapelor IV i V ale ACB n forma complex descris: pentru fiecare dintre itemii de cost sau beneficiu enumerai n tabelele A.24, A.25 i A.26 presupune o procedur complex de determinare a costurilor i beneficiilor n uniti monetare n preuri de pia, preuri-umbr i costuri de oportunitate, prin metodologii specifice pentru fiecare item. Aceste proceduri vor servi obiect de studiu al cercetrilor de perspectiv. n cadrul prezentului studiu, vom aplica aceste etape prin luarea n calcul a costurilor i beneficiilor posibile de estimat prin proceduri ale utilizrii analizei comparative pentru determinarea veniturilor realizate i ratate sau a economiilor de cheltuieli cu referin la structura veniturilor i cheltuielilor bugetare n Republica Moldova. Procedurile se efectueaz n corespundere cu principiile determinrii costului de oportunitate. n tabelele A.27.1, A.27.2, A.28.1 i A.28.2 sunt prezentate modalitile de calcul al efectelor financiare ale migraiei externe a forei de munc asupra veniturilor i cheltuielilor bugetului de stat n perioada 20002009. Prin cumularea efectelor financiare analizate obinem efectul financiar net al migraiei externe a forei de munc asupra veniturilor i cheltuielilor bugetului de stat (tabelul 4.1). Analiza efectelor financiare nete ale migraiei economice externe asupra venitului global al bugetului public naional al Republicii Moldova demonstreaz c, n perioada analizat, migraia extern a forei de munc a influenat pozitiv asupra sporirii veniturilor i reducerii cheltuielilor bugetului de stat n proporii de la minimum 6,03% n anul 2000 pn la maximum 20,72 % n

34

Se includ aici unii economiti, politicieni, filosofi i socialiti n alte domenii.

139

anul 2008, n anul 2009, impactul reducndu-se pn la 9,97%, n contextul crizei financiare actuale. Tabelul 4.1 Determinarea efectelor financiare nete ale migraiei externe a forei de munc asupra veniturilor i cheltuielilor bugetului de stat al Republicii Moldova
Anul Venituri fiscale realizate din impozite indirecte aferente remitenelor, mil. lei Venituri fiscale ratate din impozite directe aferente migraiei externe a forei de munc, mil. lei 2 -158,13 -251,06 -419,28 -723,49 -1204,26 -1579,21 -1633,48 -2168,89 -2239,86 -2648,37 Cheltuieli economisite aferente asigurrilor sociale ale migranilor, mil. lei Cheltuieli economisite cu ajutoarele de omaj, mil. lei Efecte financiare nete, mil. lei Ponderea efectelor financiare nete ale migraiei economice externe n venitul global al bugetului public naional, % 6 6,03 6,46 9,70 6,62 7,72 12,70 7,82 10,45 20,72 9,97

A 1 283,46 2000 320,92 2001 420,52 2002 527,94 2003 715,4 2004 724,49 2005 1125,23 2006 1728,86 2007 2257,81 2008 1707,28 2009 Sursa: calculat de autor

3 10,69 13,4 22,28 34,19 54,40 85,96 101,50 135,17 151,98 176,09

4 11,23 23,67 17,26 13,42 25,19 28,91 33,83 165,03 203,67 142,71

5=1+2+3+4 327,30 395,06 712,27 623,16 874,58 1846,28 1395,89 2329,26 5287,66 2344,88

Rezultatele analizate sunt pariale, iar evaluarea efectelor financiare poate continua prin cuantificarea altor efecte induse de impactul acestor efecte asupra deficitului bugetar i economiilor de cheltuieli la costul resurselor de finanare a deficitelor (a surselor interne, a surselor externe i a mijloacelor din vnzarea i privatizarea bunurilor domeniului public). Este important s accentum c efectele descrise reprezint doar o parte a tuturor efectelor financiare ale fenomenului, care a fost posibil s fie evaluate n conformitate cu metodologia descris. Remitenele, prin efectul direct asupra aprecierii cursului valutar, cauzeaz efecte asupra veniturilor agenilor economici i populaiei antrenai n operaiuni externe (tabelul 4.2). Tabelul 4.2 Estimarea efectelor financiare indirecte ale migraiei externe a forei de munc asupra veniturilor exportatorilor i importatorilor din Republicii Moldova, mil. USD
Anul Efectele indirecte ale remitenelor asupra veniturilor exportatorilor Efectele indirecte ale remitenelor asupra veniturilor importatorilor 2000 -5,77 2001 -7,72 2002 -12,88 2003 -15,61 2004 -19,36 2005 -26,01 2006 -33,28 2007 -55,16 2008 -45,90 2009 -38,88

8,75

11,43

19,03

25,49

30,68

46,98

67,80

118,21

104,72

77,15

Sursa: calculat de autor n baza rezultatelor din tabelul A.13.1 140

Analiza datelor din tabelul 4.2 demonstreaz cert c efectul direct al remitenelor asupra aprecierii cursului valutar al leului moldovenesc cauzeaz efecte indirecte asupra veniturilor/ pierderilor importatorilor i exportatorilor. O estimare mai complet a efectelor descrise trebuie s includ i veniturile (pierderile) rezultate i din impactul asupra competitivitii dup pre a bunurilor i servicii, rezultate din distorsiunile produse de aprecierea cursului valutar, de asemenea, i a veniturilor fiscale realizate/ratate din impozitarea veniturilor importatorilor i exportatorilor. irul efectelor induse de aprecierea cursului valutar poate continua. Deasemenea, se nregistreaz efecte financiare induse ale remitenelor asupra BNM i a statului prin impactul produs asupra costurilor resurselor externe de finanare a deficitelor BPE i a deficitelor bugetului consolidat de stat (tabelul A.29.2). Evaluarea integrat a efectelor financiare ale fenomenului analizat cuprinde i atribuirea de valori monetare i efectelor directe, indirecte i induse de natur social, economic, politic etc. Precizarea respectiv vine s sprijine, la prima etap a analizei efectuate, din care rezult c efectul net al migraiei forei de munc din RM, n perspectiva societii rii de origine a migranilor, este negativ. Rezult, deci, c migraia forei de munc din Republica Moldova aduce prejudicii economiei n mrime care depete de 1,25 ori suma beneficiilor bugetare estimate pentru perioadele analizate.
Evaluarea rezultatului net al migraiei externe a forei de munc din perspectiva rilor de destinaie a migranilor. Concluziile care se desprind din tabelul A.25 (elaborat la

acest nivel de abstractizare a cercetrii) se axeaz pe faptul c procesul migraiei externe cu scop de munc, analizat din perspectiva societii rii de destinaie a migranilor, comport costuri mai mici dect beneficiile. Mai exact, raportul dintre costuri i beneficii este: 1 item de costuri la 2 itemi de beneficii, deci beneficiile depesc costurile de 2 ori. Sinteza analizelor economice prezentate de unele centre de cercetri economice din lume, denot c unele ri-destinaie ale migranilor desfoar cercetri asupra evalurii efectelor nete ale migraiei economice. Ca ex., potrivit Bncii Centrale a Rusiei, n perioada 2000-2009, plile totale ale Rusiei, n cadrul migraiei forei de munc n beneficiul statelor Comunitii Statelor Independente, au depit 68 mlrd. USD. Estimrile Institutului pentru Dezvoltare Contemporan din Federaia Rus (INSOR) arat c imigranii la munc contribuie cu 3-5% la PIB-ul Rusiei. Dac inem cont c PIB-ul Rusiei este de circa un trilion de USD, rezult c contribuia imigranilor este de 30-50 mlrd. USD pe an, ceea ce este incomparabil mai mult dect valoarea remitenelor din Federaia Rus [225].
Evaluarea rezultatului net al migraiei externe a forei de munc din perspectiv global. Concluziile care se desprind din tabelul A.26 (elaborat la acest nivel de abstractizare a

cercetrii) se axeaz pe faptul c procesul migraiei externe cu scop de munc, analizat din 141

perspectiva societii globale, comport costuri mai mici dect beneficiile. Analiza ne permite s afirmm c migraia extern a forei de munc reprezint un fenomen cu impact favorabil asupra prosperitii economice la nivel mondial. Considerm c rezultatele obinute din aplicarea ACB, pn la acest moment, furnizeaz un set destul de complex de elemente de diagnostic ale impactului integral al migraiei externe a forei de munc asupra economiilor implicate n procesul migraiei economice externe. Iar raportarea logic a acestora la cazul Republicii Moldova permite fundamentarea direciilor de reproiectare a politicilor macroeconomice n scopul maximizrii beneficiilor procesului migraiei externe a forei de munc privind implicarea raional a statului n gestiunea acestui proces. Concluziile care se desprind din ACB a procesului migraiei externe a forei de munc (la acest nivel de abstractizare a cercetrii) se rezum la faptul c, din perspectiva societii globale,
procesul migraiei externe a forei de munc comport beneficii nete, materializate n special n creterea bunstrii, n acelai timp, migraia extern a forei de munc comport beneficii nete pentru rile de destinaie i pierderi nete pentru rile de origine ale migranilor.

Scopul ACB, rezumat, n linii mari, la determinarea rezultatului net al migraiei forei de munc, este de a sensibiliza factorii de decizie din Republica Moldova, alte state furnizoare i receptoare de for de munc, factorii de decizie de nivel regional i internaional i opinia public referitoare la impactul fenomenului migraiei externe a forei de munc asupra economiilor exportatoare de for de munc i economiilor importatoare de for de munc, referitor la costurile i beneficiile n sistemul social, economic i politic, n direcia implementrii proceselor democratice, care s serveasc pentru adoptarea de decizii raionale, pentru implementarea i reproiectarea politicilor de gestionare a proceselor migratorii cu scop de munc, reproiectarea politicilor macroeconomice i aplicarea celor mai eficiente instrumente i prghii n toate sectoarele ce reglementeaz itemii analizai.
4.3. Raionalizarea implicrii statului n gestiunea fenomenului migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova

Emigrarea forei de munc aduce un aport important pentru economiile naionale ale rilor de origine, n special cnd nivelul emigraiei este foarte nalt. Efectele remitenelor asupra dezvoltrii unei ri sunt complexe i contradictorii, ns, sunt analizate pozitiv de majoritatea cercettorilor. Sinteza cercetrilor actuale sugereaz c astzi remitenele pot fi definite numai n raport cu conceptele de cretere economic i dezvoltare. Paralel cu impactul pozitiv al remitenelor migranilor asupra dezvoltrii economiilor, apare i o sarcin a decidenilor din aceste ri de a avea grij de respectarea i protecia drepturilor i intereselor cetenilor lor, n perioada de munc peste hotare. 142

Manolo Abella, eful Programului pentru Migraie al Organizaiei Internaionale a Muncii la o conferin recent a Bncii Mondiale a declarat, cu o not de scepticism, c mai muli cercettori au ajuns la concluzia c migraia pentru munc de la sine, puin probabil c poate mbunti simitor potenialul de dezvoltare al rii de origine. Literatura consacrat migraiei sugereaz c iniiativele politice n domeniul remitenelor trebuie s porneasc de la autoritile rilor beneficiare de remitene. ns, exist i ali subieci cointeresai s influeneze fluxurile de remitene, utilizarea lor, precum i valorificarea impactului de cretere. La ei se refer asociaiile de migrani, ONG-urile, att cele din rilegazd, ct i cele din rile de origine, ageniile multilaterale, deintorii de afaceri private n diverse domenii implicate n proces. Modalitatea de implicare a statului n gestionarea procesului migraiei externe a forei de munc este posibil prin elaborarea de politici n domeniul respectiv. Conform teoriei economice, politicile pot fi grupate n: politici generale[135], prin care se urmrete atingerea dezideratelor de cretere economic i anume: - reducerea srciei, pornind de la mbuntirea condiiilor de trai ale populaiei, care ar stopa refluxurile de emigrani; - ameliorarea climatului investiional al rii, care ar favoriza creterea volumului investiiilor, att din remitene, ct i din alte surse de stat, private i strine contribuind astfel la dezvoltarea rii, implicit al crerii locurilor de munc etc.; politici cu destinaii concrete (speciale). n funcie de sfera de cuprindere a politicilor, deosebim: politici cu spectru larg, spre exemplu, msurile de influen asupra fluxurilor de migrani (contractele de munc bilaterale) sau stimularea concurenei pe piaa ageniilor de transfer al remitenelor; politici cu spectru ngust, spre exemplu, care ar stimula loialitatea (legalizarea ceteniei duble). Unele ri au elaborat politici emigraionale sau politici ale ocuprii externe a forei de munc [119]. Al doilea termen accentueaz mai adnc rolul statului n dirijarea forei de munc i i atribuie acest rol n politicile adoptate. Paralel, se evideniaz i alte aspecte combinate ale politicii de stat ca sporirea investiiilor publice n domeniul nvmntului, utilizarea deplin a factorului uman, sporirea aportului pozitiv al migraiei i remitenelor la creterea economic i dezvoltare. Termenul de politic de emigrare conine n sine mai puine semnificaii i se refer doar la controlul i influena statului asupra emigrrii cetenilor si.
Pn n prezent, autoritile autohtone nu au demonstrat o abordare complex n domeniul politicii migraionale. Am asistat la o serie de programe de cercetare a proporiilor migraiei i remitenelor, avnd la baz sondaje tematice, programe de cercetare tiinific a impactului migraiei economice externe i, se pare, un program de contientizare a impactului social al migraiei externe pentru munc, majoritatea finanate din bugetul public i din partea donatorilor externi.

143

n contextul n care fluxurile de remitene au demonstrat un grad mai nalt de rezilien,

comparativ cu alte fluxuri financiare, elaborarea politicii de gestiune a migraiei reprezint o problem de mare actualitate. Dup cum s-a demonstrat pe parcursul primelor capitole ale lucrrii, relaia migraiedezvoltare prezint, n sine, o relaie cauzal pozitiv. Aspectele economice pozitive generalizate ale relaiei migraie-dezvoltare sunt redate prin mai multe cauzaliti (figura A.30.1). irul de beneficii i costuri ale fenomenului migraiei economice, descrise n lucrrile contemporane i generalizate n tabelul A.25-26, atest c impactul migraiei asupra dezvoltrii se materializeaz, n proporii sporite prin remitene. Corelaia pozitiv dintre aceste variabile presupune c maximizarea volumului remitenelor va contribui la dezvoltarea economic. Ca i n orice alte situaii similare, dac se urmrete maximizarea valorii variabilei dezvoltarea, trebuie influenat maximizarea valorii variabilei remitene, prin intermediul acionrii, n limitele posibile, asupra factorilor determinai ai acesteia. Volumul remitenelor este determinat de o multitudine de factori (figura A.31.1). Nu toi factorii determinani ai volumului remitenelor intr n jurisdicia statului de origine al migranilor economici, fapt ce limiteaz a priori posibilitile de implicare a acestuia n maximizarea influxurilor de remitene. n acelai timp, s-a observat c politica macroeconomic din rile beneficiare de remitene, precum i riscurile politice i economice asociate, comport un impact puternic asupra volumului remitenelor. Iniiative, precum: reducerea costurilor de transfer (taxe mai mici de transfer i rate de schimb mai favorabile), reducerea riscurilor implicate n aceste transferuri i oferirea mai multor alternative atractive de investiii sunt direcii sigure i posibile de influenat de stat prin politicile sale. n acelai timp, experiena unor state cu nivel nalt de recepionare a remitenelor de la emigranii economici externi (Mexic, Turcia, Filipine), demonstreaz c creterea veniturilor nu ntotdeauna este urmat de dezvoltare, unul din motive fiind cheltuirea remitenelor n scopuri sterile (de ex., cheltuieli de consum al produselor nelocale). Elaborarea politicii ocuprii externe a forei de munc pentru Republica Moldova, pentru care emigrarea forei de munc reprezint, n linii generale, pierderea unicului su avantaj competitiv, reprezint un obiectiv de necesitate primordial, i, n viitor, procesul de emigrare a forei de munc trebuie examinat ca parte a strategiei de dezvoltare a rii. n funcie de dezideratele de intervenie a statului n procesul migrator, se pot evidenia scopuri economice, sociale i strategice [23]:

144

SCOPURILE POLITICII OCUPRII EXTERNE

ECONOMICE Reducerea nivelului


omajului

SOCIALE Majorarea ncasrilor pentru investiii n nvmnt Majorarea salariilor i mbuntirea condiiilor de munc a cetenilor angajai n strintate nlturarea abuzului n sfera traficului de fiine umane Reducerea cheltuielilor pentru emigrare Acordarea unui complex de msuri n vederea proteciei migranilor i membrilor familiilor lor, inclusiv prin asigurarea social de stat Reducerea inegalitii salariilor legate de lrgirea pieii muncii

SCOPURI STRATEGICE Mrirea i diversificarea numrului rilor de angajare (destinaie) Prevenirea migraiei ilegale i aprobarea legislaiei n domeniul procesului migraional Influena asupra componenei profesionale a lucrtorilor migrani Utilizarea migraiei ca mod de dobndire a cunotinelor noi din exterior Minimizarea dizlocrii producerii interne ca urmare a exodului creierilor ncurajarea migraiei de rentoarcere

Majorarea ncasrilor de valut strin ncurajarea economisirii Atragerea remitenelor n sistemul financiar (bancarizarea ) Stimularea investiiilor

Figura 4.2. Scopurile politicii ocuprii externe a forei de munc


Sursa: elaborat i dezvoltat de autor n baza: Manolo I. Abella, Sending Workers Abroad. A manual for lowand midlle-income countries, IOM, Geneva, 1997, p. 21

Dintre strategiile cu caracter financiar, enumerm urmtoarele deziderate: - ncurajarea utilizrii canalelor de transfer oficiale i sporirea ncrederii n instituiile bancare. Dezideratul se poate atinge prin mbuntirea cunotinelor n domeniul financiar. Prin parteneriate public-private, consumatorii trebuie s fie educai n privina serviciilor existente. - reducerea cotei remitenelor neformale se poate atinge prin mbuntirea concurenei i reducerea costurilor tranzaciilor. Aici putem utiliza dou ci: i) extinderea i dezvoltarea intermediarilor n domeniul remitenelor: bncilor, ageniilor de microfinanare, ageniilor de credit i asociaiilor de economii, oficiilor potale, i ii) implementarea de tehnologii noi de transfer al remitenelor. - implicarea diasporei n dezvoltarea patriei prin sprijinirea investiiilor, afacerilor i parteneriatelor cu diaspora.

145

- facilitarea legturilor ntre remitene i servicii financiare (elaborarea i implementarea de produse de creditare asociate cu aceste transferuri, ipoteci, produse de economisire cu dobnzi atractive, relaxarea politicilor de credit). - punerea n aplicare a politicii de informare a migranilor stimulnd ncrederea n patrie i construirea de parteneriate cu migranii; - alinierea remitenelor la alte surse de finanare i orientarea acestora spre dezvoltarea comunitar; - crearea unui climat investiional favorabil i facilitarea creterii investiilor din remitene n IMM-uri prin mbuntirea cadrului de reglementare i instituional pentru IMM-uri, oferind stimulente fiscale, ghiee unice, cursuri de formare antreprenorial; - mbuntirea colectrii datelor privind remitenele, - cercetarea bunelor practici n domeniu i implementarea acestora n ara noastr. Iniial, statul trebuie s decid caracterul politicii, cci promovarea unei politici active/agresive n acest domeniu poate favoriza apariia unui spectru larg de alte probleme sociale i economice. Dintre acestea, putem enumera protecia siguranei sociale, pregtirea i instruirea populaiei, precum i aspecte legate de economisiri i investiii [169]. Este foarte complicat de integrat toate aceste deziderate, n ansamblu, n cadrul unei politici. Analiza practicii internaionale [169] n vederea aprecierii eficienei rezultatelor politicii ocuprii externe ne permite s afirmm c, n prezent, pentru Republica Moldova, elaborarea acestei politici reprezint o chestiune de prim-ordin. Este de apreciat faptul c, n Republica Moldova, se ntreprind msuri de atragere a remitenelor n investiii. Menionm aici Programul Pare 1+1 pus n aplicare de Guvern n trim.IV al anului 2010. Pn n prezent nu au publicate date referitoare la derularea programului. Recenta criz economic global reprezint o provocare pentru modul n care guvernele vor fi capabile s gestioneze situaia migraional. Dificultile provin din faptul c nu exist o situaie identic pentru analiza datelor istorice. Prin urmare, condiiile actuale sporesc necesitatea promovrii unor politici de gestionare a migraiei flexibile, coerente i cuprinztoare i cu scop principal de a spori beneficiile procesului, de a proteja migranii i nevoile lor, dar care s conin i msuri de adaptare la situaiile de criz. n contextul recentei crize, n cadrul politicilor de gestionare a migraiei, trebuie s se pun accentul pe urmtoarele aspecte: - s se asigure c drepturile imigranilor sunt protejate, n mod eficient, de exemplu, n perioadele de lucru ale acestora, condiiile de via, cazurile de pierdere a locurilor de munc,

146

- s se includ msuri, care s faciliteze sporirea fluxurilor de remitene prin reducerea costurilor de transfer/tranzacie n cadrul unitilor publice i private i reinerea fluxurilor de remitene n sistemul bancar pe perioade ct mai lungi, - s se includ msuri de ncurajare a utilizrii productive a remitenelor, care trebuie promovate n ambele ri (de destinaie i de origine), pentru a contracara scderea potenialului ultimelor, de asemenea, i pentru protejarea familiilor migranilor, - s se asigure protejarea mpotriva pierderii locurilor de munc ale migranilor, inclusiv prin informarea populaiei din rile de destinaie despre valoroasele contribuii economice i sociale efectuate de migrani, - s se asigure deschiderea i meninerea canalelor oficiale de migraie a forei de munc cu scopul de a satisface cererea continu de lucrtori migrani, contribuind astfel la prevenirea migraiei nelegale i a traficului de fiine umane. - s se includ msuri de asistare a rentoarcerii migranilor, repatrierii proprietii lor i reintegrrii lor n societate. n condiiile evoluiilor recente ale economiei naionale din Republica Moldova, considerm c politicile macroeconomice trebuie s se orienteze la strategiile politicilor orientate ctre ofert, care au drept obiectiv: creterea permanent a outputului potenial. Scopul acestor politici const n mobilizarea resurselor productive ale economiei n vederea creterii venitului potenial, deci a venitului, care se poate obine n condiii normale de utilizare a resurselor. n condiiile descrise, considerm raional utilizarea urmtoarelor instrumente: - Instrumente destinate s creasc venitul curent prin care se mbuntete eficiena alocrii i utilizrii principalelor resurse de ctre utilizatorii competitivi. Se includ n aceast categorie instrumentele politice care reduc distorsiunile ce conduc la diferene ntre preuri unitare i costurile marginale ale produselor. Astfel de distorsiuni pot aprea, de exemplu, datorit competiiei imperfecte, controlului preului, restriciilor comerciale sau sistemelor de taxe i subsidii. - Instrumente destinate s mreasc rata de cretere, pe termen lung, a venitului potenial. Se includ aici msuri de stimulare a economiilor i investiiilor interne, precum i a inovaiilor tehnologice i manageriale. - O frn n calea utilizrii normale a resurselor prezint erorile i distorsiunile pieei, care, la rndul lor, pot fi minimizate prin politici care determin, n special, creterea concurenei pe pia. Dac este s ne referim la erorile i distorsiunile pieei financiare, ce trebuie reduse sau eliminate, strategiile urmrite, n acest sens, includ: (1) meninerea unor rate ale dobnzii real pozitive i utilizarea unor politici de mbuntire a structurii acestor rate i (2) reducerea controlului asupra orientrii creditelor. 147

n Republica Moldova, cele mai mari distorsiuni ale pieelor sunt produse de efectele politicii fiscale. Conform principiilor economiei politice, din aplicarea sistemului de taxe i impozite sufer pierderi de venit att consumatorii, ct i productorii. Din aceast cauz sistemul de impozite i taxe trebuie astfel proiectat, nct s reduc pierderile i ale unora i ale celorlali. Analiza formrii i distribuirii fondului bugetului de stat al RM demonstreaz distorsiuni n acest sens: veniturile bugetului consolidat de stat sunt formate majoritar din contribuiile persoanelor fizice, care suport att impozite directe ca ex. impozitul pe venit (7-18%), contribuiile la asigurrile sociale, ct i impozitele indirecte, n timp ce productorii, i cu att mai nsemnat - comercianii sunt scutii de impozitul pe venit. n situaia n care sporirea veniturilor bugetare, n perioada curent, se datoreaz creterii impozitelor indirecte, care, n mare msur, prezint efecte indirecte ale emigrrii forei de munc, considerm iraional utilizarea acestui spor de venituri bugetare pentru finanarea cheltuielilor sociale. n scopul stabilizrii i sporirii rezilienei sistemului financiar public, considerm necesar instituirea unui Fond de Stabilizare. Pornind de la practica internaional, referitoare la aceast problematic, fondul trebuie s fie creat ca o instituie public independent, cu personalitate juridic, i care s prezinte un instrument de intervenii n situaii perturbatoare sau s contribuie la stabilitatea sectorului financiar public n viitor. Se poate analiza i o contribuie de finanare iniial din rezerva valutar a Bncii Naionale a Moldovei. Companiile din sectoarele construcii i imobiliar au rol n cretere pentru economie i sectorul bancar i atragerea remitenelor migranilor, astfel disfuncionalitile pe piaa activelor imobiliare pot impieta tot mai mult stabilitatea financiar i reduce intrarea de remitene n ar. Promovarea concurenei n aceste sectoare reprezint o condiie obligatorie n condiiile actuale. Referitor la stimulentele pentru investiii i economisire, statul trebuie s acioneze, n primul rnd, asupra profitului net adus de acestea, doar n aa mod se pot ncuraja investiiile. Strategia de acoperire a importurilor este o soluie-deziderat, n acest sens, i poate contribui la rezolvarea mai multor probleme n paralel. O necesitate chiar mai important dect toate cele enumerate ar fi impunerea disciplinei financiare n ntreaga economie. Este foarte important consistena politic deci, meninerea, pentru un timp mai ndelungat, a msurilor politice adoptate, astfel, nct acestea s-i poat exercita efectele i la nivel microeconomic. Consensul realizat ntre rile de destinaie i de origine, n ultimii ani, n cadrul forurilor internaionale, privind migraia i dezvoltarea, nu a slbit ca urmare a crizei financiare. Ca ex-, 148

rile dezvoltate ar putea crete asistena oficial pentru dezvoltare sau, cel puin, a opta mpotriva reducerii, dat fiind faptul c o parte din asisten contribuie la crearea unor condiii (ex., de reducere a srciei, creare de locuri de munc), care limiteaz migraia ilegal i abuzurile conexe. Prin evaluarea consecinelor mobilitii forei de munc, pot fi jalonate politicile n domeniul migraiei. Existena restriciilor pe imigrare pot fi justificate pe baza meninerii bunstrii, prosperitii cetenilor si [73] sau pe temeiurile politicilor referitoare la impactul imigraiei asupra votanilor [59]. Nici relaxrile politicilor pe domeniul migraiei, despre care vorbete OMC, nu vor fi foarte repede puse n practic, nici rile din UE nu vor deschide total pieele proprii ale muncii pentru fora de munc strin, astfel c factorii decizionali care au ca ghidaj evoluia migraiei internaionale ar trebui s in seama i de modul n care literatura de specialitate face referire la aceste aspecte.
4.4. Concluzii la capitolul 4

Al patrulea capitolul al lucrrii se axeaz pe evaluarea efectelor procesului migraiei externe a forei de munc i elaborarea direciilor strategiilor de gestionare a migraiei economice din Republica Moldova. Analiza efectuat se bazeaz pe principiile metodologiei Analizei Costbeneficiu adaptat de autor pentru cercetarea impactului procesului migraionist. Efectele financiare ale migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova, n perioada 2000-2009 (la nivelul de abstractizare descris) din perspectiva societii rii de origine a migranilor, nsumeaz efecte bugetar-fiscale - soldate pozitiv, efecte monetare i valutare soldate negativ, precum i efecte investiionale, care ns nu sunt de proporii . Analiza efectelor financiare nete ale migraiei economice externe asupra venitului global al bugetului public naional al Republicii Moldova demonstreaz c, n perioada analizat, migraia extern a forei de munc a influenat pozitiv asupra veniturilor i cheltuielilor bugetului de stat n proporii de la 6,03% n anul 2000 pn la 20,72 % n anul 2008, n anul 2009, reducndu-se pn la 9,97% sub impactul recentei crize financiare. Efectele remitenelor asupra cursului valutar cauzeaz distorsiuni la distribuirea veniturilor ntre participanii la operaiunilor economice internaionale. n perioada 2000-2009, impactul remitenelor asupra aprecierii cursului valutar s-a propagat asupra importatorilor, comportnd surplusuri de venit i asupra exportatorilor cauzndu-le pierderi estimate de pn la 0,0218 p.p. pentru fiecare dolar ncasat din exporturi. Rezultatele analizate sunt pariale, iar evaluarea efectelor financiare poate continua prin cuantificarea altor efecte induse de impactul acestor efecte, de ex., asupra deficitului bugetar i

149

economiilor de cheltuieli la costul resurselor de finanare a deficitelor (a surselor interne, a surselor externe i a mijloacelor din vnzarea i privatizarea bunurilor domeniului public). Este important s accentum c efectele descrise reprezint doar o parte a efectelor financiare ale fenomenului, care au fost posibil s fie evaluate n conformitate cu metodologia descris. Evaluarea integrat a efectelor financiare, economice i cu att mai mult sociale ale fenomenului analizat cuprinde i atribuirea de valori monetare efectelor directe, indirecte i induse de acest gen, prin atribuirea preurilor de pia i preurilor umbr procese care prezint tehnici specifice nu neaprat de ordin financiar. Migraia economic, analizat din perspectiva societii rii de destinaie a migranilor, comport costuri mai mici dect beneficiile. Mai exact, raportul ntre costuri i beneficii este: 1 item de costuri la 3 itemi de beneficii, deci, beneficiile depesc costurile de 3 ori. Procesul migraiei externe cu scop de munc, analizat din perspectiva societii globale comport costuri mai mici dect beneficiile. Analiza ne permite s afirmm c migraia extern are impact favorabil asupra prosperitii economice la nivel mondial. Scopul Analizei Cost-beneficiu, rezumat la determinarea rezultatului net al migraiei forei de munc, este de a sensibiliza factorii de decizie din Republica Moldova i alte state furnizoare de for de munc, factorii de decizie de nivel regional i internaional i opinia public referitoare la impactul fenomenului migraiei externe a forei de munc, care genereaz costuri imense n sistemul social, economic, politic, cultural i n direcia implementrii proceselor democratice, care s serveasc pentru adoptarea de decizii raionale, pentru implementarea i reproiectarea politicilor de gestionare a proceselor migraiei economice, aplicarea metodelor cele mai eficiente n toate sectoarele de aplicare a reglementrilor analizate. Elaborarea politicii ocuprii externe a forei de munc pentru Republica Moldova, pentru care emigrarea forei de munc reprezint, n linii generale, pierderea unicului su avantaj competitiv, reprezint un obiectiv de necesitate primordial, i, n viitor, procesul de emigrare a forei de munc trebuie examinat ca parte a strategiei de dezvoltare a rii. n funcie de dezideratele de intervenie a statului n procesul migrator, se pot evidenia scopuri economice, sociale i strategice. Rezultatele prezentei cercetri argumenteaz ferm c strategia prioritar pe termen lung a Republicii Moldova, n gestiunea fenomenului migraiei externe a forei de munc, trebuie s se orienteze spre ncurajarea migraiei de retur. Pe termen scurt, ns, inta strategic prioritar a politicii trebuie s reprezinte legalizarea migraiei temporare. Concluziile de ordin economico-financiar cuprind urmtoarele orientri: 1) constatarea faptului c remitenele contribuie benefic la sporirea veniturilor bugetului de stat, sugereaz ideea c statul trebuie s stimuleze majorrii ncasrii de remitene. 150

2) un prim stimulent pentru sporirea volumului remitenelor oficiale reprezint reducerea costurilor de transfer a remitenelor, iar protecia concurenei este cel mai reuit instrument n acest domeniu. 3) institurea unui Fond de Stabilizare, constituit n scopul stabilizrii i sporirii rezilienei sistemului financiar public, n contextul exodului forei de munc din ar i a iminenei tendinelor de mbtrnire demografic a populaiei; 4) reforma urgent a sistemului actual de pensii. n condiiile n care sistemul public de pensii de stat, care funcioneaz n Republica Moldova (similar celor din marea majoritate a rilor lumii), dup principiul redistributiv (n englez, PAYG = pay as you go), se bazeaz pe principiul statul colecteaz contribuii sociale de pensii de la salariai i le pltete imediat, sub form de pensii, ctre pensionarii actuali. Datele statistice arat, deja, c aceast logic redistributiv nu mai poate funciona pe baze sustenabile prea mult timp, de acum ncolo, n condiiile problemelor demografice. n aceast situaie, implementarea sistemului multipilon, recomandat de Banca Mondial, reprezint cea mai eficient soluie n acest sens. Sistemul de pensii private multipilon este compus din pilonul II- obligatoriu i pilonul III facultativ de pensii private. Pilonul II reprezint pensii administrate privat i contribuiile sunt obligatorii pentru participanii de pn la 45 de ani, n timp ce pilonul III reprezint fonduri de pensii facultative. 5) utilizarea metodelor directe i indirecte de impozitare a remitenelor i orientarea fondurilor acumulate n investiiile n sfera social ar putea reprezenta o strategie de majorare a impactului benefic al migraiei. ns, politica utilizrii impozitrii directe a remitenelor n practica internaional a suportat eec, una dintre cauze fiind rspndirea corupiei n rndul organelor de stat. n contextul iminenei acelorai riscuri, nu sugerm aplicarea metodelor fiscale. 6) referitor la stimulentele pentru investiii i economisire, statul trebuie s acioneze, n primul rnd, asupra profitul net adus de acestea. O prim soluie ar fi atragerea remitenelor n sistemul financiar, i aici inta o reprezint rata real a dobnzilor. Canalizarea remiterilor n investiii productive directe este prioritar n promovarea creterii economice a rilor exportatoare de munc. Instrumentele de realizare pot include: (i) facilitarea importurilor de ctre emigrani a mainilor i utilajelor n scopuri investiionale la taxe concesionale, (2) antrenamente i (3) consultri de business i programe de antreprenoriat. Dup prerea noastr, dificultile dezvoltrii economice a rii noastre sunt n corelaie puternic cu evoluia fenomenului migraiei externe a forei de munc din ar, iar reproiectarea politicilor de gestionare a proceselor migraiei economice reprezint o necesitate de mare actualitate.

151

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI n urma propriilor investigaii efectuate la tema cercetrii s-au conturat un ir de concluzii i recomandri asupra cauzelor i efectelor fenomenului migraiei externe a forei de munc:

1.

Cercetarea fenomenului migraiei externe pentru munc, n tiina economic, este

dictat de dependena acestui fenomen de fora factorilor specifici de mpingere/atracie (pushpull), care sunt predominant economici i de efectele economice cauzate. Fenomenul migraiei internaionale a nceput s fie cercetat mai intens, ncepnd cu anii 60, n cadrul modelelor de cretere economic. Necesitatea cercetrii fenomenului se bazeaz pe consideraia c circulaia internaional a forei de munc, ca factor de producie, influeneaz ritmul creterii economice. 2. Fenomenul migraiei externe a forei de munc reprezint permutarea forei de munc, dintr-o ar n alta, adic permutarea unui capital - capitalul uman, creat n ara de origine cu investiii publice semnificative ntr-o alt ar (ara de destinaie), cu scop de utilizare a lui n scopuri economice, adic de producere a bunurilor i/sau prestare a serviciilor. n acest context cercetarea consecinelor economice ale acestui proces comport un grad sporit de complexitate. 3. Migraia extern pentru munc reprezint o reacie de rspuns la existena unor decalaje mari ntre condiiile de via ale indivizilor din diferite ri ale lumii i va continua s existe atta timp ct vor exista aceste decalaje. Totalitatea factorilor economici, financiari, politici, socioculturali, juridico-organizatori i geografici, caracteristici ntr-un anumit moment unui stat/regiuni, carue fie atrag (pull factor), fie genereaz/resping (push factor) poteniali migrani economici interpreteaz, n esen, conceptul de climat migraional pentru munc. n ansamblul factorilor obiectivi i subiectivi care determin climatul migraional pentru munc cel mai puternic este nivelul i dinamica salariului i a veniturilor. Barometru caracteristic direciilor migratorii servete alinierea rilor lumii ntr-un rating dup un scor al climatului migraional, care fiind favorabil recrutrii forei de munc din exterior definete un climat imigraional, sau nefavorabil calificat n climat emigraional. 4. n prezent, exist distorsiuni n statistica oficial a remitenelor. Acestea se datoreaz, n mare msur, faptului c o parte din remitene se transfer prin intermediul sistemelor informale. Pe lng datele colectate prin rapoarte statistice, Bncile Centrale efectueaz un ir de estimri i ajustri n scopul mbuntirii calitii i plenitudinii datelor. Remitenele nregistrate pot avea caracter parial sau pot fi supraestimate. BNM a elaborat i utilizeaz un model de calculare a remitenelor totale, care considerm c necesit completat astfel nct estimarea s in cont i de: (1) rulajul operaiunilor de conversie a valutei strine pe piaa valutar n numerar a Republicii Moldova i sporul depozitelor n moned strin a persoanelor fizice, (2) abaterile dintre ritmul de cretere a salariului n economie i ritmul de cretere a consumului gospodriilor casnice. 152

5.

Fenomenul migraiei forei de munc genereaz o multitudine de efecte de ordin

economic, demografic, social i politic. Acest fenomen prezint, deopotriv, avantaje i dezavantaje pentru toi cei implicai n acest fenomen: ncepnd de la nii migranii i membrii familiilor lor, localitile de batin i de destinaie ale migranilor, ramurile economiei n care au activat i activeaz n timpul migraiei, populaia rmas n ara de origine i populaia din ara de destinaie, economiile rilor de origine i economiile rilor de destinaie, propagndu-se asupra ntregii economii mondiale. 6. Practic, toate rile lumii sunt implicate, n prezent, n procesul complex al migraiei internaionale a forei de munc, ncadrndu-se n proces fie ca ri de destinaie, fie ca ri de origine, fie de tranzit, dar, n toate cazurile, influenate de acest fenomen sub aspect social, economic i politic. Beneficiile fenomenului nu sunt distribuite proporional ntre toi cei implicai n procesul migraional. rile importatoare de for de munc ctig mai mult de pe urma fenomenului migraiei externe a forei de munc dect rile exportatoare, ceea ce demonstreaz necesitatea implicrii statelor de origine a migranilor n gestonarea procesului migrator. 7. Criza financiar recent a influenat nefavorabil asupra migraiei economice, ns se observ i anumite efecte favorabile. Cercetarea consacrat impactului recentei crize financiare asupra fenomenului migraionist evideniaz reziliena sporit a fluxurilor de remitene, iar n contextul evoluiilor actuale, conceptul de rezilien reprezint un deziderat mai pertinent dect chiar sustenabilitatea. Precizm, c n contextul sistemelor financiare, reziliena ar putea fi interpretat drept capacitatea unui sistem financiar de a rmne integru, funcionabil i durabil, n urma unui sau mai multe ocuri, cu condiia asimilrii perturbrilor i adaptrii la noile condiii. Migraia economic contribuie la sporirea rezilienei sistemului financiar, prin impactul nemijlocit asupra sporirii rezilienei gospodriilor casnice, a rezilienei sistemului bugetar, a rezilienei balanei de pli i ntr-o anumit msur asupra cursului valutar i pieei valutare. 8. Deoarece literatura de specialitate din domeniul financiar nu incub semnificaie terminologic clar pentru termenul de efect financiar, respectiv efecte financiare, n urma studiului efectuat, s-a conturat definirea efectul financiar drept finalitate a unei relaii de cauzalitate generat de factori de orice natur (natural, social, politic, economic, financiar, managerial etc.) care influeneaz procesele de constituire, distribuire i utilizare a fondurilor bneti (financiare). ntregirea unei conceptualizri presupune descoperirea nu numai a laturilor i legturilor fenomenului sau procesului analizat cu alte entiti i procese, ci neaprat i dimensionarea acestui fenomen sau proces, ca urmare, mrimea convenional a efectului financiar ar putea fi determinat ca diferena dintre mrimea absolut a veniturilor/cheltuielilor/fondurilor financiare, n condiiile n care nu ar fi acionat cauza 153

efectului financiar analizat i mrimea absolut a veniturilor/cheltuielilor/fondurilor financiare dup aciunea cauzei efectului, deci, apariia efectului financiar analizat. 9. Analiza procesul ncadrrii remitenelor n circuitul financiar al unei economii naionale, cu menionarea rolului n susinerea evoluiei economice (creterii i dezvoltrii economice) a unui stat, arat c remitenele, reprezentnd fluxuri financiare, pornesc din strintate, ptrund n ntreg circuitul resurselor financiare ale rii, iar o anumit parte din aceste fonduri se scurg napoi n strintate. n scopul maximizrii beneficiilor remitenelor, politicile macroeconomice trebuie s se orienteze asupra minimizrii scurgerilor de remitene n strintate, att pe ci directe, ct i indirecte. 10. Cercetate din perspectiva veniturilor, remitenele ptrund n circuitul financiar pornind de la familiile migranilor, care cheltuie aceste fonduri cu scop de consum sau de investiii i ca urmare efectele acestora se propag asupra ntregii economii naionale. Premisa cert c remitenele constituie fonduri monetare private ale migrantului sugereaz c, n condiiile economiei de pia, statul nu dispune de instrumente directe de influen asupra procesului de formare, distribuire, redistribuire i utilizare a fondurilor de remitene. 11. Remitenele manifest efect dual asupra situaiei Balanei de Pli Externe: direct contribuind la echilibrarea contului curent, iar indirect la dezechilibrarea acestuia, prin impulsul asupra creterii importurilor. Remitenele reprezint o surs de finanare a deficitului BPE mai eficient ca orice alt flux financiar internaional. 12. Piaa valutar din Republica Moldova se afl, n permanen, sub presiuni valutare, care au caracter variabil i coreleaz pozitiv cu dinamica remitenelor. Fluxurile de remitene coreleaz pozitiv cu structura i dinamica operaiunilor de pe piaa valutar, cu stocul de active de rezerv ale BNM, cu evoluiile pieei monetare, veniturile bugetare, n special, din impozite indirecte, importuri i cu evoluia PIB-ului. Analiza dinamicii modificrilor activelor de rezerv demonstreaz mrimea i frecvena interveniilor BNM. n paralel, sterilizarea ridicat a lichiditii de pe piaa monetar genereaz pierderi operaionale BNM, al cror volum este considerabil. Totodat, acumularea rezervelor valutare oficiale comport riscuri i costuri suplimentare. 13. Studiul inter-tematic al problemelor echilibrrii balanei de pli externe i gestiunii cursului de schimb a condus la construirea un model de analiz, aplicarea cruia a demonstrat, c fluxurile de remitene cauzeaz aprecierea cursului valutar al monedei naionale. 14. A fost identificat corelaie pozitiv ntre influxurile de remitene i cheltuielile bugetare de ordin social, inclusiv de asistena social. Impactul generalizator n acest domeniu este negativ. Acest fapt evideniaz stridena restructurrii politicii de asisten social a statului.

154

15.

n ultimul deceniu, veniturile bugetului de stat depind, preponderent, de consumul

gospodriilor casnice i veniturile persoanelor fizice. n situaia n care impozitele distorsionare contribuie major la formarea bugetului de stat, autoritile din Republica Moldova trebuie s manifeste precauie vis--vis de efectele negative ale acestor tipuri de impozite asupra creterii economice. Aspecte negative se nregistreaz i la distribuirea resurselor financiare publice, care sunt direcionate, prioritar, spre cheltuieli de ordin social i ntr-un volum extrem de redus spre finanarea investiiilor directe, cu contribuii asupra creterii economice. 16. Dei legislaia n vigoare a Republicii Moldova acord avantaj competitiv bncilor pe piaa transferurilor de fonduri pe adresa persoanelor, ele nu au reuit s ocupe o cot major de pia. Sondajele efectuate n Republica Moldova demonstreaz c migranii nu utilizeaz, preponderent, transferurile bancare, iar beneficiarii de remitene nu au deplin ncredere i nu ncredineaz economiile lor bncilor. Accesul financiar limitat reprezint, de asemenea, un factor negativ n acest sens. 17. n efectele financiare ale migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova, n perioada 2000-2009, cuprind efecte bugetar-fiscale care, conform estimrilor, s-au soldat pozitiv, efecte monetare, soldul crora este negativ i efecte investiionale, care, ns, nu sunt de proporii, iar estimarea prezint dificulti. Avnd n vedere avantajele i distorsiunile cauzate de fluxurile majore de remitene, precum i faptul c chiar dac efectele i beneficiile induse de fluxurile de remitene pe termen scurt sunt majore, acestea sunt net inferioare consecinelor pe termen lung, sugerm
urmtoarele recomandri privind raionalizarea implicrii statului n gestiunea migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova:

1. Implementarea unei politici de gestionare a proceselor migraiei economice politica ocuprii externe, care s includ n sine scopuri economice, sociale i strategice. 2. Scopul strategic prioritar al politicii ocuprii externe pe termen lung se va referi la
ncurajarea migraiei de return i construirea legturilor de parteneriat cu diaspora. Soluia

recomandat n primul caz se refer la mbuntirea climatului migraional i investiional. 3. Chiar i n condiiile n care rezultatul net al migraiei externe a forei de munc este negativ, din perspectiv financiar, se atest un impact pozitiv al remitenelor prin mecanismul de multiplicator i accelerator, impulsionate de cererea solvabil finanat din remitene i, deci, efectele bugetar-fiscale nu pot fi neglijate, ci este necesar reorientarea direciilor de cheltuieli bugetare spre investiii. 4. Restructurarea urgent a sistemului de pensii. n condiiile n care, la mai puin de dou persoane ocupate le revine susinerea unui pensionar, n condiiile pstrrii trendului nregistrat, spre sfritul urmtorului deceniu, se va ajunge la cifre subunitare, 155

implementarea sistemului multipilon, recomandat de Banca Mondial, reprezint cea mai eficient soluie n acest sens. 5. n condiiile n care, pentru populaia care deine economii i este dispus s ncredineze economiile bncilor comerciale, un moment decisiv l reprezint extinderea bncilor n teritoriu i implementarea produselor bancare noi destinate beneficiarilor de remitene i emigranilor externi cu scop de munc. Dezvoltarea instituiilor financiare nebancare reprezint o strategie rezonabil de atragere n circuitul financiar al economiilor populaiei, n special din sectorul rural. 6. Reproiectarea politicii fiscale, cu accentul repartizrii mai echitabile a sarcinii fiscale ntre populaie i antreprenori. Scderea ratelor la impozite va spori veniturile reale ale populaiei i, prin urmare, va crete venitul disponibil, care se va ndrepta spre consum i investiii. Problema suplinirii veniturilor de stat trebuie soluionat doar prin impunerea disciplinei financiare n ntreaga economie. 7. n cadrul politicii fiscale, trebuie urmrite, de asemenea, obiectivele strategiei de substituire a importurilor. 8. n cadrul politicii monetare, strategiile trebuie s se orienteze spre meninerea unor rate reale ale dobnzii, cci stimulentele principale pentru investiii i economisire sunt reprezentate de profitul net adus de acestea. 9. n scopul sporirii stabilitii i rezilienei sistemului financiar public, considerm necesar instituirea unui Fond de Stabilizare, contextul exodului forei de munc din ar i a iminenei tendinelor de mbtrnire demografic a populaiei. Se poate precuta posibilitatea unei prelevri iniiale din contul rezervelor internaionale a Republicii Moldova. 10. n condiiile asumrii riscului de a fi clasificat ca politic anti-social, ns cunoscnd rezultatul financiar net negativ al fenomenului migraionist din perspectiva statului nostru, sugerm adoptarea de ctre stat a strategiei de recuperare a investiiilor (proprie oricrui investitor) i, ca urmare, recomandm implementarea unui program de urmrire a recuperrii investiiilor de stat n capitalul uman. La prima etap sugerm luarea la eviden, n fiele personale a cetenilor din baza de date a Inspectoratului Fiscal, a finanrilor studiilor n instituiile de nvmnt superior drept obligaii a acestora fa de stat, i stingerea treptat a obligaiilor acestor ceteni odat cu primirea declaraiilor pe venit pe parcursul primilor cinci ani de munc dup finisarea studiilor. Este foarte important consistena politic deci, meninerea, pentru un timp mai ndelungat, a msurilor politice adoptate, astfel, nct acestea s-i poat exercita efectele i la nivel microeconomic.

156

Concluzia generalizat se rezum la faptul c, din punct de vedere al durabilitii fondurilor de finanare a creterii economice, fondurile de remitene reprezint o surs de finanare eficient a creterii economice pe termen scurt. Valorificarea potenialului acestor fonduri depinde, n mare msur, de calitatea conjugrii factorilor de cretere economic, dintre care, n Republica Moldova, menionm mari rezerve, n special, aferente nivelului i calitii intermedierii financiare i a factorului instituional. Lipsa sau ntrzierea interveniilor statului n gestionarea procesului migraiei externe a forei de munc ar putea fi interpretat din perspectiva faptului c guvernarea noastr a acceptat migraia extern a forei de munc drept o supap de scpare de problemele sociale.
Problema tiinific important soluionat n domeniul cercetat cuprinde evaluarea

efectelor financiare ale migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova. Cercetarea a demonstrat c migraia economic extern cauzeaz efecte financiare directe i indirecte pozitive asupra bugetului public, asupra echilibrrii balanei de pli externe, efecte negative asupra cursului valutar i inflaiei, iar efectul economic net este negativ, costurile totale depind de 1,25 ori beneficiile.
Planul cercetrilor de perspectiv n vederea aprofundrii domeniului de cercetare, considerm oportun continuarea cercetrilor cu urmtoarele orientri: o argumentarea studierii finanelor populaiei ca domeniu aparte al finanelor, pornind de la estimarea presiunii valutare i presiunii inflaioniste, exercitate de remitene pe piaa valutar mecanismul transformrii economiilor populaiei n investiii; mecanismul de implicare a diasporei n finanarea proiectelor comunitare; dezvoltarea produselor bancare noi pentru atragerea remitenelor n sistemul bancar; restructurarea sistemului de pensii din Republica Moldova n contextul tendinelor migratorii economica regimului ratei de schimb; reproiectarea politicii fiscale n vedere susinerii creterii economice; determinarea impactului migraiei economice externe asupra stabilitii sistemului de caracteristicile specifice formrii i gestiunii fondurilor financiare ale populaiei; o naional; o o o o

actuale; o o o

asigurri sociale, medicale, asupra sectorului ocrotirii sntii (emigrarea medicilor i personalului medical), de nvmnt (emigrarea nvtorilor i creterea cererii pentru studii superioare) .a.; o o msurarea contribuiei migraiei economice la reziliena economiei naionale, precizarea metodologiei de msurare a efectelor financiare cu aplicarea costului de msurarea impulsurilor fiscale ale remitenelor .a.

oportunitate; o

157

Bibliografie

1. Abraham-Frois G. Economie politic. Bucureti: Humanitas, 1994. 525 p. 2. Acosta Pablo (2008). The Impact of Remittances on Poverty and Human Capital. Evidence from Latin American Household Surveys, in Caglar Ozden and Maurice W. Schiff, International Migration, Economic Development and Policy, World Bank. 3. Amitrajeet A. Batabyal. The Concept of Resilience: Retrospect and Prospect. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=119048 (vizitat 15.09.2009) 4. Appendix A. Enhancing the Developmental Effect of Workers Remittances to Developing Countries. n: Global Development Finance, 2004, p. 2. 5. Appendix A: Enhancing the Developmental Effect of Workers Remittances to Developing Countries, Global Development Finance, 2004. 6. Arnold, F. The contribution of remittances to economic and social development. n: International Migration Systems. Kritz, M.M., L.L. Lim and H. Zlotnik (eds). Oxford: Clarendon, 1992, p. 205. 7. Ashenfelter and David Card, eds., Handbook of Labor Economics, Amsterdam: NorthHolland, pp. 1697-1760. 8. Balance of payments Manual the 5th edition. // IMF, Washington, 1993. 188 p. 9. Balance of Payments Statistics. Yearbook 2007. Part I: Country tables. IMF. Washington, 2007. 1088 p. 10. Barro Robert J., Xavier Sala-i-Martin. Economic Growth. Taiwan: McGraw-Hill, 1995. 539 p. 11. Bcescu, M., Bcescu-Crbunaru A. Macroeconomie intermediar. Bucureti: Editura Universitar, 2004. 540p. 12. Belobrov A. Aspecte conceptuale ale migraiei economice. n: Economica. Chiinu, 2007, nr. 1 , p. 100-102. 13. Belobrov A. Aspecte financiare ale migraiei forei de munc. n: Simpozionul Internaional al Tinerilor Cercettori din 14-15 aprilie 2006. Chiinu: ASEM, 2006, ed. IV, vol. I, p. 237-239. 14. Belobrov A. Aspecte financiare ale relaiei migraie-dezvoltare. n: Dezvoltarea durabil a Romniei i Republicii Moldova n context european i mondial: Conferina tiinific Internaional din 22-23 septembrie 2006. Chiinu: ASEM, 2007, Vol. II, p.116-120. 15. Belobrov A. Atribuirea conceptului de efect financiar la sistemul categoriilor cunoaterii realitii economice. n: Dezvoltarea economiei bazat pe cunoatere: Conferina tiinifico-practic Internaional a Tinerilor Cercettori din 12 iunie 2010 organizat de Institutul Internaional de Management. Chiinu: Impresium SRL, 2010, p. 73-79. 16. Belobrov A. Corelaia dintre politica fiscal i creterea economic. n: Simpozionul Internaional al Tinerilor Cercettori din 10-11 aprilie 2009. Chiinu: ASEM, ed. VII, vol. 1, 2009, p. 235-239. 17. Belobrov A. Creditarea n valut strin o posibil modalitate de injectare n circuitele economiei a investiiilor de capital autohton. n: Revista Economic. Chiinu Sibiu, 2004, nr. 6 , p. 85-89. 18. Belobrov A. Efectele remitenelor asupra echilibrrii balantei de pli externe. n: Simpozionul Internaional al Tinerilor Cercettori din 19-20 aprilie 2007. Chiinu:ASEM, 2007, ed. V, vol. I, p. 191-194. 158

19. Belobrov A. Evaluarea succint a impactului financiar al migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova. n: Creterea competitivitii i dezvoltarea economiei bazate pe cunoatere: Conferina tiinific Internaional din 28-29 septembrie 2007. Chiinu: ASEM, 2008, vol. II, p. 157-162. 20. Belobrov A. Factorii determinani ai migraiei externe a forei de munc. n: Revista Economic. Chiinu Sibiu, 2006, nr. 4 , p. 107-111. 21. Belobrov A. Impactul migraiei externe a forei de munc asupra rezilienei financiare a gospodriilor casnice n timpul crizei. n: Competitivitatea i inovarea n economia cunoaterii: Conferina tiinific Internaional din 25 - 26 septembrie 2009. Chiinu: ASEM, 2009, vol. II, p. 228-233. 22. Belobrov A. Evaluarea impactului remitenelor asupra cursului valutar cazul Republicii Moldova. In: Simpozionul Internaional al Tinerilor Cercettori din 28-29 aprilie 2010. Chiinu: ASEM, ed. VIII, vol. 1, 2010, p. 264-273. 23. Belobrov A. Necesitatea introducerii politicii ocuprii externe a forei de munc n Republica Moldova. n: Revista Economic. Chiinu Sibiu, 2006, nr. 3 , p. 114-118. 24. Belobrov A. Remitenele ca surs financiar de susinere a creterii economice. n: Creterea economic n condiiile internaionalizrii: Conferina tiinific Internaional din 6-7 septembrie 2007. Chiinu: IEFS, 2007, ed. II, p. 164-167. 25. Belobrov A. Studiu privind funciile remitenelor i ncadrarea lor n circuitul financiar al economiei naionale. n: Competitivitatea i inovarea n economia cunoaterii: probleme i soluii pentru Romnia i Republica Moldova: Conferina tiinific Internaional din 2627 septembrie 2008. Chiinu: ASEM, 2008, vol. II, p. 154-157. 26. Belobrov A. Construirea de indicatori ai analizei remitenelor n ipostaza de flux financiar. In: Economic growth in conditions of internationalisation: International Scientific and Practical Conference, octomber 21-22, 2010. Chiinu: IEFS, vol. I, 2010, p. 426-432. 27. Billsborrow et al. Statistics on International www.sourceoecd.org/database/16081269/intmigration Migration. ILO, 1999.

28. BNS. Migraia Forei de Munc. Chiinu, 2009. http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/migratia/Migratia_FM.pdf (vizitat la 10.12.2009). 29. Borjas G. The Analytics of the Wage Effect of Immigration. http://www.borjas.com/ 30. Borjas, George J. 1999. The Economic Analysis of Immigration. In: Orley C. 31. Borjas, George J., Jeffrey Grogger, and Gordon H. Hanson. 2008. Imperfect Substitution between Immigrants and Natives: A Reappraisal. NBER Working Paper No.13887. 32. Borjas-Grogger-Hanson. Imperfect Substitution between Immigrants and Natives: A Reappraisal. // http://www.borjas.com/ 33. Bor, I. Relaii valutar-financiare internaionale ale Republicii Moldova. Chiinu: ARC, 1999. 198 p. 34. Bran, P. Relaiile financiare i monetare internaionale. Bucureti: Editura Economic, 1995. 528 p. 35. Bran, P., Costic, I. Economica activitii financiare i monetare internaionale. Bucureti: Editura Economic, 2003. 567 p. 36. Brezeanu, P. Relaii valutare i tehnici financiare internaionale. Bucureti: Editura Fundaiei Romnia de mine, 1998. 175 p.

159

37. Broadman, A. , Greenberg, D., Vining, A., Weimer, D. Analiza Cost-Beneficiu. Concepte i practic (traducere: Ustiriu, D. .a.). Chiinu: Arc, 2004. 38. Buch, ., A. Kuckulenz, M.-H. Le Manchec. Worker Remittances and Capital Flows. Kiel Institute for World Economics. Kiel Working Paper No. 1130. June 2002, p. 13. 39. Buruian C. Fenomenul migraiei i statutul juridic al strinului n dreptul internaional public. Tez de dr. n drept. Chiinu, 2010. 217 p. 40. Caraganciu A., Belobrov A. Quantification of economic and social impact of external labor migration by application of Cost-Benefit Analysis. n: The International Conference on Administration and Business on 4 5 June 2010, organized by The Faculty of Business and Administration, University of Bucharest. Bucharest: ASEM, 2010, p. 146-155, 0,90 c.a. http://www.itchannel.ro/faa-sesiune/sites/default/files/ICEA_FAA_2010_final.pdf (vizitat 15.09.2010). 41. Caraganciu A., Iliadi Gh., Luchian I. Cugetri asupra fenomenului de introducere masiv a valutei strine n RM. n: Revista Economic. Chiinu-Sibiu, 2004. Nr. 3(16). p. 95-101. 42. Caraganciu A., .a. Remiteni i remitene n contextul creterii economice. Chiinu, 2006. 70p. 43. Caraganciu, A. Economia n schimbare: cercetri i opinii // Fetiniuc V., Crare V. et. al. Chiinu: AM, 2006. 288 p. 44. Carling J. Migrant remittances and development cooperation. Report 1/2005. International Peace Research Institute, Oslo: PRIO, 2005. 45. Chami, Ralph, Connel Fullenkamp, and Samir Jahjah. Are Immigrant Remittance Flows a Source of Capital for Development? IMF Working Paper 03/189. Washington: International Monetary Fund, 2003. 46. Chirc S. Mecanisme de funcionare a economiei, Volumul I. Chiinu: Editura ASEM, 1997. 239 p. 47. Chirc S. Mecanisme de funcionare a economiei. Volumul II. Chiinu: Editura ASEM, 1997. 307 p. 48. CBS AXA. Studiu: Transferuri de bani de la cetenii notri aflai peste hotare la munc. Chiinu, 2004. (valabil on-line, vizitat 20.12.2007). 49. Cinic L. Factorii determinani ai atragerii investiiilor n economia naional. Tez de dr. n tiine economice. Chiinu, 2007. 170 p. 50. Cojuhari A., Manole T., Grunzu T. Teorie economic. Chiinu: UTM, 2004. 232 p. 51. Constantin D., Preda D., Vasile V., Nicolescu L. Fenomenul migraionist din perspectiva aderrii Romniei la U.E. Bucureti: Ed. Bilingv, Institutul European din Romnia, 2004. 324 p. 52. Crockett A. Bank for International Settlements and Financial Stability Forum. Citat de pe //http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp04187.pdf (vizitat 22.09.2009). 53. Crockett A. Why is the Financial Stability a Goal of Public Policy? Federal Reserve Bank of Kansas City Journal Economic Review Q IV, 1997, p.5-22. 54. Cucu M. Aspectul stabilizrii i sporirii siguranei funcionrii sistemului bancar al Republicii Moldova n contextul integrrii n Uniunea European. Autoref. tezei de dr. t. ec. Chiinu, 2007. 24 p. 55. Dardac, N., Barbu, T. Moned, bnci i politici monetare. Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, 2005. 440 p. 160

56. Das U., Quintyn M., Chenard K Does Regulatory Governance Matter for Financial System Stability? An Empirical Analyses. IMF Working Paper, WP/04/89, May 2004, 44p. 57. David Andrew Singer. Migrant Remittances and Exchange Rate Regimes in the Developing World. 2008. http://web.mit.edu/polisci/research/singer/Remittances_July08.pdf (vizitat 25.03.2010). 58. Dianu, D. Funcionarea economiei i echilibrul extern. Bucureti: Editura Academiei Romne, 1992. 162 p. 59. De Melo Jaime, Grether Jean-Marie, Mller Tobias (2001). The Political Economy of International Migration in a Ricardo-Viner Model. n: CEPR Discussion Paper No. 2714. 42. 60. Debra van Opstal. Council on Competitiveness. Transform.The Resilient Economy: Integrating Competitiveness and Security. www.tisp.org/index.cfm?pk=download&id=11018&pid=10261 (vizitat 26.03.2010). 61. Development Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty, University of Sussex, 2009. http://www.migrationdrc.org/publications/briefing_papers/BP18.pdf. (vizitat 12.03.2010). 62. Diasporas, migrs and Development. A Special Study of the U.S. Agency for International Development (USAID) Trade Enhancement for the Services Sector (TESS) Project. 2004. Johnson, B., Sedaca, S. http://www.tessproject.org/products/special_studies/diasporas_emigres_&_development.pd f (vizitat 16.03.2010). 63. Dicionar de sinonime al limbii romne. Kiev: Editura Kalita, 2005, 335 p. 64. Dicionarul Explicativ al limbii romne. Bucureti: Editura Univers enciclopedic, 1998. 1192 p. 65. Dinner G., Beirut, Liban. 12 septembrie 2008. http://larpmission.org/larpii/remarkssalameh.html (vizitat 15.09.2009). 66. Do Workers Remittances_Promote Financial development. http://siteresources.worldbank.org/INTTOPCONF3/Resources/Do_Workers_Remittances_ Promote_Financial_Development.pdf (vizitat 02.09.2010) 67. Dobrot, N. Dicionar de Economie. Bucureti: Editura Economic, 1999. 312 p. 68. Docquier, Frederic, Rapoport Hillel (2009). Skilled Migration: The Perspective of Developing Countries. 69. Dominguez, K. Central bank intervention and exchange rate Volatility. 1998. http://wwwpersonal.umich.edu/~kathrynd/JIMF.CBIVolatility.Feb98.pdf (vizitat 19.04.2010). 70. Douglas, S. Massey. The Social and Economic Origins of Immigration. 1990. Citat dup http://www.jstor.org/pss/1046794 (vizitat 01.12.2009). 71. Dumitrescu S., Bal, A. Economie mondial. Bucureti: Editura Economic, 2002. 448 p. 72. Dumont, Jean-Cristophe and Spielvogel Gilles. Return Migration: A New Perspective. n Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Migration Outlook, Annual Report 2008. Paris, OCED, 2008. 73. Fachini Giovani, Nielmann Gerald (2007). The Political Economy of International Factor Mobility. n: Journal of International Economics, No. 2. 74. Fetiniuc V., Belobrov A. Cerinele integraioniste privind elaborarea balanei de pli. n: tiina, Businessul, Societatea: Evoluii i intercorelri n condiiile integrrii n spaiul 161

economic european: Conferina tiinific Internaional din 12-14 februarie 2004. Chiinu: ASEM, 2004, p. 113-115. 75. Finance for all? Policies and pitfalls in expanding access. A World Bank Policy Research Report. 2008 // http://siteresources.worldbank.org/INTFINFORALL/Resources/40995831194373512632/FFA_book.pdf (vizitat 01.05.2010). 76. Fora de munc n Republica Moldova = Labour force in the Republic of Moldova: Ocupare i omaj: / Biroul Na. de Statistic al Rep. Moldova; Elena Basarab [et al.]. Chiinu: Statistica. 2009. 368 p. 77. Garry J. Schinasi, Defining Financial Stability, //http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp04187.pdf IMF, WP/04/187, p. 8

78. Gestionarea finanelor de ctre gospodriile casnice din Moldova, Cunotine i practici, Raport de studiu 2008. // Centrul de Investigaii Sociologice i Marketing CBS-AXA, OIM. Chiinu, 2008. 51 p. 79. Ghencea B., Gudumac I. Migraia de munc i remitenele n Republica Moldova. Aliana Microfinanare Moldova, Fundaia SOROS. Chiinu, martie 2004. 79 p. 80. Ghid naional pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor finanate din instrumentele structurale (proiect) // http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/evaluare/GhidACB_RO.pdf (vizitat 01.02.2010). 81. Ghidul practic: Ce nseamn s fii migrant? Chiinu, 2007. http://www.migratie.md/cgi/jump.cgi?DB=Document&view=Doc_File_ro&ID=1039 (vizitat la 10.12.2009). 82. Glodeanu I., Hoffman O. Paradoxul instituional. IMM i dezvoltarea durabil. Bucureti: S.C. Lumina Tipo, 2006.428 p. 83. Gogonea B. Economia riscului i incertitudinii. Bucureti: Editura Economic, 2004. 303 p. 84. Grassberger, P., and I. Procaccia (1983). Measuring the strangeness of strange attractors, Physica, 9D, 189-208. citat dup http://www.reviews.com / reviewer/quickreview/frameset_toplevel.cfm?bib_id=766894 (vizitat 20.09.2006). 85. Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects. Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, 2008 // http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf (vizitat 01.02.2010). 86. Gwenn Bezard. Global Money Transfers: Exploring the Remittance Gold Mine. Celent Communications, August 2002. http://www.celent.com/ /default.htm (vizitat 02.09.2009). 87. Halpern P. Finane manageriale. Bucureti: Editura Economic, 1998. 800 p. 88. Hamel G. and Valikangas L. The Quest for Resilience. n: Harvard Business Revue. http://www.gilbertacton.com/PDF/Other/The%20Quest%20for%20Resilience.pdf (vizitat 26.03.2010). 89. Hastie, T., Tibshirani, R. and Friedman, J. (2001) The Elements of Statistical Learning, Springer-Verlag, New York, NY.; Breiman, L. (2001) Statistical modeling: the two cultures. Statistical Science, 16, 199-231. // http://www.dleex.com/read/9194 (vizitat 27.03.2010). 90. Heldane A., Hoggarth G., Saporta V. Assessing financial system stability, efficiency and structure at the Bank of England. BIS Papers No.1, 2001, p.138-159.

162

91. Hotrre privind aprobarea Concepiei politicii migraionale a Republicii Moldova. n: Monitorul Oficial, Nr. 146-148/1140, 31.10.2002. 92. Hotrrea Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Moldovei nr.11 din 22.01.2009 cu privire la aprobarea Instruciunii cu privire la raportarea unor operaiuni valutare de ctre bncile liceniate. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.47-48/178 din 03.03.2009. 93. Instruciunea cu privire la procedura de formare, distribuire i arhivare a cursului oficial al leului moldovenesc, aprobat prin hotrrea Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Moldovei nr. 399 din 23 decembrie 1999 (cu modificrile i completrile ulterioare). 94. Instruciunea privind angajamentele externe, aprobat prin hotrrea Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Moldovei nr.185 din 13.07.2006 (cu modificrile i completrile ulterioare). n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.116-119, art. 427. 95. Instruciune cu privire la introducerea /scoaterea numerarului n /din Republica Moldova de ctre bnci, aprobat prin hotrrea Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Moldovei nr.340 din 18.11.1998 (cu modificrile i completrile ulterioare). n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.109-110, art.219. 96. International Migration Law, Glossary on Migration. International Organization for Migration. http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/se rial_publications/Glossary_eng.pdf (vizitat 15.03.2005). 97. International Monetary Fund, 2005. Two Current Issues Facing Developing Countries. n: World Economic Outlook, April 2005: Globalization and External Imbalances, World Economic and Financial Surveys (Washington). 98. INTPROSPECTS/Resources/334934-1110315015165/MD_Brief8.pdf. (vizitat 15.09.2009). 99. IOM and Remittances 2007. http://www.iom.int/unitedstates/Fact%20Sheets/PDFs/IOM%20and%20Remittances.pdf (vizitat 09.10.2009). 100. Jaba E. Statistica. Ediia a doua, rev. Bucureti: Editura Economic, 2000. 448 p. 101. Kahanec, M., Zimmermann, K.F., eds. (2009), EU Labor Markets after Post-Enlargement Migration, Springer, Berlin et al. /http://www.iza.org/en/webcontent/publications/books/flyerEUbook.pdf (vizitat 01.12.2009). 102. Kapur, D. Remittances: the New Development Mantra? Conference on Migrant Remittances, London, October 9-10, 2003. 103. Klaassen F., Jager H. Model-free Measurement of Exchange Market Pressure. Tinbergen Institute Amsterdam. 2006. // http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/06112.pdf (vizitat 15.04.2010). 104. Klei, Lawrence R., Welfe A, Welfe W. Principiile modelrii macroeconomice. Bucureti: Editura Economic, 2003. 408 p. 105. Krueger Anne O. Determinarea cursului valutar. Timioara: Editura Sedona, 1996. 222 p. 106. Lach, Saul. 2007. Immigration and Prices. Journal of Political Economy 115(4): 548587.

163

107. Legea instituiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 (cu modificrile i completrile ulterioare). n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1/2 din 01.01.96. 108. Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutar, n vigoare din 18.01.2009 (cu modificrile i completrile ulterioare). n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.127-130/496 din 18.07.2008. 109. Legea privind ocuparea forei de munc i protecia social a persoanelor aflate n cutarea unui loc de munc Nr. 102-XV din 13.03.2003. 110. Legea Republicii Moldova cu privire la migraia de munc nr. 180-XVI din 10.07.2008 n: Monitorul Oficial, Nr. 162-164/598 din 29.08.2008. 111. Legea Republicii Moldova cu privire la migraie nr. 1518-XV din 6.12.2002. n: Monitorul Oficial, Nr. 1-2 din 15.01.2003. 112. Legea Republicii Moldova cu privire la prevenirea i combaterea splrii banilor, Nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001(cu modificrile i completrile ulterioare). n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.48-49/496 din 01.10.01. 113. Legea Republicii Moldova nr.548 XII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naional a Moldovei (cu modificrile i completrile ulterioare). n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.54-57/624 din 12.10.95. 114. Leon-Ledesma Miguel, Piracha Matloob (2001). International Migration and the Role of Remittances in Eastern Europe. ftp://ftp.ukc.ac.uk/pub/ejr/RePEc/ukc/ukcedp/0113.pdf 115. Levin et al. Resilience in natural and socioeconomic systems. http://ideas.repec.org/a/cup/endeec/v3y1998i02p221-262_24.html(vizitat 15.09.2009). 116. Lopotenco V., Belobrov A. Aprecierea efectelor exportului de for de munc asupra economiei Republicii Moldova. n: Revista Economic. Chiinu Sibiu, 2004, nr. 2 , p. 10 17, 0,52 c. a. 117. Lowell, B.L. and R.O. De La Garza. The Developmental Role of Remittances in U.S. Latino Communities and in Latin American Countries. Washington D.C.: Inter-American Dialogue, Final Project Report. 2000. 118. Manolescu G. Moneda i ipostazele ei. Bucureti: Editura Economic, 1997. 511 p. 119. Manolo I. Abella. Sending Workers Abroad. A manual for low- and midlle-income countries. IOM, Jeneva, 1997. 124 p. 120. Manolo, A. Cum s gestionm migraia forei de munc. Chiinu: Organizaia Internaional a Muncii, 2005. 152 p. 121. Martin Ph. Labor Relations in California Agriculture: 1975-2000. October 4, 2000. http://migration.ucdavis.edu/cf/more.php?id=44_0_2_0 (vizitat 20.04.2009). 122. Measuring the Un-Measurable. The Challenge of Vulnerability. United Nations University. 2006. http://www.ehs.unu.edu/file.php?id=212 (vizitat 06.02.2010). 123. Meyer C. The Assessment: Financial Instability. Oxford Review of Economic Policy Vol.15 no.3, p.1-8. 124. Migration in CIS Countries 1997-1998. IOM, Vienna, 2001; Migration in CIS Countries in 2000. IOM, Vienna, 2002. http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=62 (vizitat 10.04.2004). 125. Mishkin F. Anatomy of a Financial Crisis. Cambridge National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 3934, 1991, Journal of Evolutionary Economics, August 1992, p.115-130 164

126. Mishkin F. The Causes and Propagation of Financial Instability: Lessons for Policymakers. Symposium at Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, 1997, p.55-96. 127. Mohan, G. Diaspora and development in Development and Displacement, J. Robinson (Ed.), Milton Keynes: Open University Press, 2002, pp. 77-139. 128. Moisiuc, C. Relaii valutar-financiare internaionale. Bucureti: Romnia de Mine, 2000. 338 p. 129. Moldovanu D. Curs de teorie economic. Chiinu: ARC, 2007. 428 p. 130. Moore Stephen: Why Immigrants Are Good for America. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId =3141022 (vizitat 15.06.2009). 131. Moraru A. Remiterile i impactul lor economic n Republica Moldova. Tez de dr. n tiine economice. Chiinu, 2009. 161 p. 132. Mundell, R. A. 1957. International Trade and Factor Mobility, American Economic Re view 47(3): 321-335. 133. Nelson, W R, Perli, R (2005). Selected indicators of financial stability. 4th Joint Central Bank Research Conference on Risk Measurement and Systemic Risk. ECB Frankfurt am Main, November. // http://www.ecb.int/events/pdf/conferences/jcbrconf4/Perli.pdf (vizitat 19.09.2009). 134. Olivier, Jean Blanchard and Lawrence, F. Katz. Regional Evolutions. n: Brooking Papers on Economic Activity 1:1992. 135. Orozco, M. (2003a). Changes in the Atmosphere? Increase of remittances, price decline and new challenges. Inter-American Dialogue Research Series, Washington, D.C. 136. PadoaSchioppa T. Central Banks and Financial Stability. Central Banking Conference, Frankfurt am Mein, 24-25 October 2002. 137. Prachi I., Caraivanova S. Statistica social-economic. Chiinu: ASEM, 2007. 220 p. 138. Paxino Dan Octav. Politica valutar i managementul riscurilor n tranzaciile internaionale. Bucureti: Editura Economic, 2003. 255 p. 139. Petit,Veronique. Migration internationales et development. Dans: Le monde en dveloppement. Paris: La Documentation Franaise, 2002, Chapitre 8. http://www.cicred.org/rdr/rdr_f/revues/revue83-84/30-83-84_f.html (vizitat 04.04.2006). 140. Polterovich, V. Popov. Accumulation of Foreign Exchange Reserves and Long Term Economic Growth - http://www.nes.ru/english/about/10th-Anniversary/papers-pdf/PopovPolterovich.pdf 141. Pritchett, L. (2006), Let Their People Come: Breaking the Gridlock on Global Labor Mobility, Washington, DC: Center for Global Development. Citat dup http://ipsnews.net/news.asp?idnews=34730 (vizitat 01.12.2009). 142. Puri S., Ritzema . Migrant worker remittances, micro finance and informal economy: prospects and issues, WP No. 21. Geneva: ILO, 1999. 143. Rafique, A, Massey, D. and Rogaly, B. (2006) Migration for hard work: a reluctant livelihood strategy for poor households in West Bengal, India. Migration DRC Working Paper T-17. Brighton: Migration DRC, University of Sussex. www.migrationdrc.org/publications/ working_papers/WP-T17.pdf. 144. Ralph Chami et al. Macroeconomic consequences of remittances. Washington, DC: International Monetary Fund, 2008. 94 p. 165

145. Raport n cadrul companiei de informare: Legtura cu batina. // Centrul de Investigaii Sociologice i Marketing CBS-AXA SRL, organizat de Organizaia Internaional pentru Migraie, interviuri realizate n perioada de culegere a datelor 22 iulie-12 august 2008. Chiinu, 2008. 50 p. 146. Raportul Migraia forei de munc i remitenele n Moldova n perioada 2006-2008: Tendine i constatri preliminare ale Sondajului panel OIM CBS-AXA al gospodriilor casnice, prezentat la 18 decembrie 2008. Chiinu, 2008. 8 p. 147. Ratha (2003). Leveraging Remittances for Development. http://www.dallasfed.com/research/pubs/migration/ratha.pdf (vizitat 23.09.2010). 148. Ratha D. (2003).Worker Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance, in Global Development Finance 2003: Striving for Stability in Development Finance, Washington, DC: International Monetary Fund. 149. Ratha D., Mohapatra S. and Xu Z. Outlook for Remittance Flows 2008-2010: Growth expected to moderate significantly, but flows to remain resilient. 11 November 2008, Migration and Development Brief No. 8, Migrant and Remittances Team, Development Prospects Group, The World Bank, http://siteresources.worldbank.org/ 150. Ratha, D. Workers Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance. n: Global Development Finance 2003. WB. p. 171. 151. Ravenstein, E. (1885). The laws of migration. n: Journal of the Statistical Society of London, 48, 167235. Citat dup http://www.seiselt.com/smutheory/David%20Willers/Ravenstein.html (vizitat 20.01.2006). 152. Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc fa de valutele strine publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29. 153. Remittances Statistics: First Meeting of the Luxembourg Group. June 2006. // http://www.imf.org/external/np/sta/bop/2006/luxgrp/pdf/moldova.pdf 154. Remittances, Inflation and Exchange Rate Regimes in Small Open Economies. Christopher P. Ball (Quinnipiac University), Martha Cruz-Zuniga (Catholic University of America), Claude Lopez (University of Cincinnati), Javier Reyes (University of Arkansas), March 2009. http://web.mit.edu/polisci/research/facultyresearch/Remittances_ER_Paper_2009.pdf (vizitat 25.03.2010). 155. Report and Conclusions. International Conference on Migrant Remittances: Development Impact, Opportunities for the Financial Sector and Future Prospects. London, October 2003. 156. Report On A Joint Commonwealth Secretariat/World Bank Workshop On Migration, Remittances And Development: Challenges For Africa. 2004. 157. Report on Remittances And Development: Challenges For Africa , Accra, Ghana, 1819 July 2005. 158. Ricardo D. Opere alese, vol. I. Chiinu, 1993. 336 p. 159. Rmmru T. Efficiency of Migrant Workers Remittance:The Bangladesh Case. University of Dhaka. 2004. 47 p. 160. Roache and Gradzka 2007. Do Remittances to Latin America Depend on the U.S. Business Cycle? IMF, 2007. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07273.pdf (vizitat 23.09.2010)

166

161. Robu V., Georgescu N. Analiza economico-financiar. http://www.bibliotecadigitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=113&idb=6 (vizitat 05.04.2010). 162. Rogers G. Remittances and underground banking in Asian economies, Traces 6. 1999 www.transcomm.ox.ac.uk/traces/issue6.htm (vizitat 02.09.2009). 163. Rojco, A. Instrumentele de msurare a srciei i particularitile de utilizare a lor in programele asistenei sociale. n: Economie i Sociologie, nr. 1. Chiinu, 2004. p. 33-42. 164. Sana M., Massey D. Household Composition, Family Migration, and Community Context: Migrant Remittances in Four Countries. http://www.scribd.com/doc/20270354/Massey-andSana-Household-Composition-Family-Migration-And-Community-Context-Migrant-R (vizitat 20.04.2009). 165. Sandu, D. Fluxurile de migraie n Romnia. Bucureti, 1984, 168 p. 166. Schiller G. N., L. Basch and Scanton Blanc (Eds). Toward a Transnational perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered. New York Academy of Sciences. New York. 1992, pp. 1-2. 167. Secrieru A. Influene ale reformelor economice asupra finanelor unitilor economice. Tez de dr. hab. n tiine economice. Chiinu, 2005. 359 p. 168. Siddiqui, T., Abrar, C R, 2003. Migrant Worker Remittances and Microfinance in Bangladesh. Working Paper No. 38. ILO Geneva. http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Publications/lang--en/docName-WCMS_117970/index.htm (vizitat 09.10.2009) 169. Solimano Andrs. Remittances by Emigrants, Issues and Evidence, UNU-WIDER, 2003. http://www.andressolimano.com /articles/migration/Remittances%20WIDER,%20manuscript.pdf (vizitat 10.11.2006). 170. Strategia naional privind politicile de ocupare a forei de munc pe anii 2007-2015 aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.605 din 31.05. 2007. 171. Timu V. Integrarea Republicii Moldova n fluxurile financiare internaionale. Tez de dr. n tiine economice. Chiinu, 2010. 207 p. 172. arc M. Demografie, Bucureti: Editura Economic, 1997. 352 p. 173. US Census Bureau. Curent Population Survez, Social and Economic Supplement, March, 2008. 174. Vcrel I. Finane publice. Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, 1992. 416 p. 175. Voinea Gh. Mecanisme financiar-monetare n proces de tranziie la economia de pia. Iai: Editura Sedcom Libris, 1999. 258 p. 176. Weymark Diana N. A General Approach to Measuring Exchange Market Pressure. n: Oxford Economic Papers. Vol. 50 (January 1998), pp. 106121. 177. Whitehead Geoffrey. Economia. Timioara: Editura Sedona, 1997. 178. Woodruff, C, R. Zenteno. Remittances and Microenterprises in Mexico. University of California, San Diego, 2001. Citat dupa Ellerman, D. Policy Research on Migration and Development. World Bank Policy Research Working Paper 3117, August 2003, p. 18. 179. World Bank. World Development Indicators. http://devdata.worldbank.org/data-query (vizitat 26.08.2010) Washington. 2006.

180. Worldbank, IMF. Financial Sector Assessment: A Handbook. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/FSLP/0,,content 167

MDK:20656885~pagePK:64156158~piPK:64152884~theSitePK:461005,00.html 20.09.2009).

(vizitat

181. Wreathall, J. Developing Models for Measuring Resilience. // http://www.resilienceengineering.org/RE3/papers/Wreathall_text.pdf (vizitat 26.03.2010). 182. . c . B: . 5(75) 2009; . 24-25. 183. . . : , 1998. 462 c. 184. .., .. . , - , 2004. 586 . 185. . . B: : . . . . : , 1999. c. 151-190. 186. . . B: . , 2005. 12 . 50-57. 187. ., , .. - : . : -, 2003. 312 c. 188. : ./ . .. : , - , 2005. 512 . 189. ., ., . . , 1999. 830 . . 190. http://www.jourclub.ru/3/425 (vizitat 24.10.2009).

191. ., . . , 1999. 800 . 192. . http://www.otiss.ru/txts/09_02/SK09_02_58.htm (vizitat 10.04.2010).


Surse internet

193. 194. 195. 196. 197. 198.

http://www.bnm.md (vizitat n 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). http://www.statistica.md (vizitat n 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). http://www.mf.gov.md/ (vizitat n 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). http://www.cnas.md (vizitat n 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). http://www.worldbank.org/ (vizitat n 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). http://www.imf.org/external/data.htm (vizitat n 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).

199. http://www.econbrowser.com (BIS Triennial Survey 2007) (vizitat n 2007, 2008, 2009, 2010). 200. 201. 202. 203. 204. http://www.ecb.int/pub/pdf/scpops/ecbocp43.pdf http://edu.nstu.ru/education/educourses/course_24/glava1.html http://www.logos.press.md (vizitat n 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). http://www.hks.harvard.edu/fs/gborjas/Papers/JEEA2008.pdf http://www.borjas.com/ (vizitat n 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).

205. http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2009/06/30/000158349_ 20090630105142/Rendered/INDEX/WPS4983.txt (vizitat 05.12.2009). 168

206. http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Moscow/pdf/migration_co nference_proceedings_volume1.pdf (vizitat 05.12.2009). 207. http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Moscow/pdf/migration_co nference_proceedings_2005_volum2.pdf (vizitat 05.12.2009). 208. http://www.iom.md/materials/brochures/10_migration_as_it_is_rom.pdf 12.12.2009). (vizitat

209. http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/migratia/Migratia_FM.pdf (vizitat 12.12.2009). 210. http://www.viitorul.org/public/1675/ro/Migratia_rom_final.pdf (vizitat 14.12.2009). 211. http://www.iom.md/materials/studies_reports/2009_05_05_remmit_boom_over_eng. pdf (vizitat 15.12.2009). 212. 213. 214. 215. 216. 217. http://www.dictsociologie.netfirms.com/C/CTermeni.htm (vizitat 20.10.2009). www.migration4development.org/ (vizitat n 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). http://www.migrationdevelopment.org/ (vizitat n 2007, 2008, 2009, 2010). www.worldbank.org/wbi/qualityofgrowth/ (vizitat 20.03.2008). http://ro.wikipedia.org/wiki/Logica_fuzzy http://www.undp.org/poverty/ (vizitat 19.11.2007).

218. http://www.ilo.org/asia/info/public/features/lang--en/WCMS_112572/index.htm (vizitat 23.09.2009). 219. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/NEWSRUS SIAN/0,,contentMDK:20653433~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1081472,00 .html 220. http://www.resiliencycenter.com/topics/bookquotes.shtml 2009). (vizitat 25 septembrie (vizitat

221. http://www.bit.prime-tass.ru/news/show.asp?topicid=1&id=69445 10.11.2009).

222. http://www.esce.at/speafile/080603%20UEFA%20EURO%202008%20BKA%20WK O%20ExecSumm%20SpEA%20RO.pdf (vizitat 25.03.2010). 223. 224. http://www.ifad.org/remittances/maps/index.htm (vizitat 20.03.2010). http://www.search.com/reference/Cost-benefit_analysis (vizitat la 03.02.2010).

225. http://karadeniz-press.ro/kara/politica-kremlinului-contestata-de-mediile-academiceruse/ (vizitat 10.04.2010).

169

ANEXE

170

Anexa 1.

250 213,94 195,25 200 155,51 150 106,37 100 76,75 83,96 165,97 178,5

50

0 1965 1975 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Figura A.1.1. Trendul migranilor internaionali (total n lume), 1965-2010, mil. persoane
Sursa: elaborat dup www.worldbank.org

Figura A1.2. Dinamica numrului migranilor internaionali pe regiuni geografice (19902010), milioane persoane
Sursa: http://www.un.org/esa/population/migration/UN_MigStock_2008.pdf

171

Anexa 2.

SOCIALI

POLITICI

LEGAL-INSTITUIONALI
DETERMINANTELE MIGRAIEI EXTERNE A FOREI DE MUNC

ECONOMICI

MACRONIVEL

MICRONIVEL

Figura A.2.1. Factorii determinani ai migraiei externe a forei de munc


Sursa: elaborat de autor

172

Anexa 3. Modelul de estimare a remitenelor aplicat de Banca Naional a Moldovei Sub aspect generalizat, modelul de estimare a remitenelor aplicat de BNM include urmtoarele etape: A. Msurarea fluxurilor de valut transferat prin sistemul bancar (inclusiv prin STIB - sistemele de transfer internaional de bani) de ctre persoane fizice de peste hotare; B. Msurarea remiterilor ce urmeaz s fie ridicate n numerar (cash), retrase de pe depozite din bnci de beneficiarii acestora; C. Msurarea volumului net al valutei strine n numerar eliberate de bncile comerciale rezidenilor; D. Msurarea cheltuielilor pe pieele unde tranzaciile se efectueaz, preponderent, n valut; E. Ajustarea remiterilor efectuate prin canale oficiale cu remiterile n numerar efectuate prin canale neoficiale. Pe lng datele colectate prin rapoarte statistice, BNM efectueaz un ir de estimri i ajustri n scopul mbuntirii calitii i plenitudinii datelor. n ceea ce privete datele referitoare la remitene, estimrile i ajustrile includ: 1. Compensarea pentru munca rezidenilor n favoarea angajatorilor nerezideni se estimeaz n baza datelor statistice din Sistemul de Raportare a Tranzaciilor Internaionale privind transferurile bneti de peste hotare efectuate de ctre persoanele fizice. O parte din aceste date sunt ajustate lund n consideraie evoluia pieelor interne de imobil i autoturisme, precum i a consumului final al gospodriilor, ceea ce permite aprecierea valutei n numerar introduse n ar pe ci neformale de ctre persoanele fizice. 2. Transferurile curente ce in de impozitele i taxele achitate de rezideni n rile n care se afl la munc sunt calculate utiliznd un coeficient la valoarea compensrii pentru munc. 3. Estimarea veniturilor din munca nerezidenilor n R. Moldova se efectueaz n baza datelor din anchetarea reprezentanelor instituiilor internaionale plasate n R. Moldova, precum i a datelor Biroului Migraie i Azil despre numrul strinilor ce lucreaz n R. Moldova n baza contractelor de munc pe termen scurt. 4. Transferurile migranilor ce pleac / sosesc la loc permanent de trai sunt calculate n baza numrului de emigrani / imigrani i a valorii medii a averii acestora (casa, maina etc.). Modelul de estimare a remitenelor, aplicat de BNM, se bazeaz pe principiile nregistrrilor stipulate de Sistemul de Raportare a Tranzaciilor Internaionale i sistemele expert35.
Sursa: Isacov L. (ef al Direciei Balana de pli, BNM). Moldova. Compilarea datelor despre remiteri, n cadrul Programului Aeneas - Dincolo de reducerea srciei, grupul de lucru pentru Moldova. - Chiinu, 2007. p. 7. Citat dup: Moraru A. Remiterile i impactul lor economic. Tez de doctorat. Chiinu. 2009. -161p.; P. 65.
35

Sistemele expert sunt produse ale inteligenei artificiale, ramur a tiinei calculatoarelor ce urmrete dezvoltarea de programe inteligente. Un sistem expert este un program care urmrete un grup de cunotine pentru obinerea, n acelai mod, ca i experii umani, a rezultatelor despre activiti dificil de examinat. Principala caracteristic a sistemelor expert este derivat dintr-o baz de cunotine, mpreun cu un algoritm de cutare specific metodei de raionare. Un sistem expert trateaz cu succes probleme pentru care o soluie algoritmic clar nu exist.

173

Anexa 4. CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA CLIMATULUI MIGRAIONAL Nr. crt. Parametrii climatului migraional Moldova Rusia Italia I. Imaginea economic de ansamblu a rii
1.1. Nivelul de dezvoltare al rii

1.2.

1.3.

1.4.

1.2. Stabilitatea macroeconomic 1.2.1. Situaia bugetar 1.2.2. Starea balanei de pli 1.2.3. Datoria public 1.2.3.1 Datoria public extern Potenialul rii 1.2.1. Potenialul demografic 1.2.2. Potenialul de munc 1.2.2.1. Situaia pieei muncii 1.2.3. Potenialul resurselor naturale 1.2.4. Stocul de capital tehnic 1.2.5. Potenialul tehnologic Nivelul i calitatea creterii economice 1.3.1. Nivelul de salarizare 1.3.2. Gradul de corespundere a salariilor cu productivitatea muncii i nivelului de calificare al angajailor 1.3.3. Rata de impozitare a veniturilor i povara fiscal ( n ansamblu) 1.3.4. Dimensiunea cererii agregate, inclusiv capacitatea de absorbie a pieei interne Eficiena sistemului financiar-bancar i altor instituii financiare
1.4.1. Accesul la surse interne de finanare 1.4.2. Promovarea politicilor locative eficiente pentru populaie 1.4.3. Promovarea politicilor de creditare eficiente pentru populaie 1.4.4. Promovarea politicilor de creditare a studiilor 1.4.5. Rata de intermediere financiar 1.4.6. Rata economiilor i rata investiiilor 1.4.7. Nivelul dezvoltrii pieei asigurrilor 1.4.8. Nivelul dezvoltrii pieei de capital 1.4.9. Liberalizarea comerului extern

1.5.

1.6. 1.7. 1.8. 1.9. II. 2.1.

Factori de evaluare redai prin preuri 1.5.1. Inflaia i implicit rata dobnzii reale 1.5.2. Dobnda i austeritatea politicii monetare 1.5.3. Stabilitatea cursul valutar i austeritatea politicilor de meninere a cursului valutar Climatul investiional Nivelul i modul de implicare a statului n economie Cota economiei tenebre Modul i nivelul implicaiei n migraia internaional a forei de munc i a capitalului Caracteristica politic i social a rii Factorii situaiei politice interne a rii 2.1.1. Cadrul instituional 2.1.2. Eficiena mecanismelor de control

174

Nr.crt.

Parametrii climatului migraional

Moldova

Rusia

Italia

2.2.

2.1.3. Nivelul corupiei 2.1.4. Stabilitatea politic Factorii situaiei politice externe a rii 2.2.1. Importana geopolitic 2.2.2. Stabilitatea politicii regionale 2.2.3. Stabilitatea economic regional
Factorii situaiei sociale i structurii sociale interne a rii 2.3.1. Nivelul omajului, inclusiv de lung durat i n rndul tinerilor 2.3.2. Nivelul costului vieii 2.3.3. Nivelul calitii vieii 2.3.4. Calitatea sistemului de protecie social, inclusiv a sistemului de asigurare cu pensii 2.3.5. Calitatea sistemului de protecie medical 2.3.6. Calitatea programelor sociale: asigurri pentru omeri, alocaii pentru familii cu copii, nivelul salariului minim reglementat 2.3.7. Calitatea sistemului de monitorizare i prognozare a pieei forei de munc

2.3.

III. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. IV. 4.1. 4.2. 4.3. V. 5.1. 5.2. 5.3. VI. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Particularitile cadrului legislativ Calitatea cadrului legislativ Consolidarea supremaiei legii, inclusiv n domeniul muncii Stabilitatea legislaiei Nivelul de previziune a modificrilor cadrului legislativ Dreptul constituional al cetenilor (rezideni i nerezideni) la libera deplasare Implicarea legislativ a statului n procesul migraional nsuirile geografice a rii Amplasarea n regiuni dezvoltate Amplasarea n puncte de tranzit Abundena resurselor naturale i calitatea lor nsuirile culturale a populaiei rii Relaiile etnice (panice) Religia (propovduirea atitudinii fa de adepii altor credine) Caracteristicile naionale (atitudinea fa de strini, inclusiv migrani) Factori distinctivi ai riscurilor aferente procesului migraional Riscul economic Riscul politic Nivelul criminalitii Riscul ecologic Riscul social

Sursa: elaborat de autor. Note: 1. Evaluarea se va efectua cu folosirea seturilor fuzzy, care capteaz din punct de vedere cantitativ interpretarea calitativ a termenilor i presupune atribuirea de valori logice cuprinse n intervalul [-1; 1], unde -1 indic falsitatea complet, 1 indic adevrul complet, iar 0 neutralitatea sau absena legturilor cu fenomenul analizat. 2. n forma prezentat, fia a fost testat pentru evaluarea comparativ a climatului migraional din Moldova i principalele ri-destinaie ale emigranilor moldoveni Rusia i UE.

175

Anexa 5. Sistemul de indicatori de msurare a rezilienei sistemului financiar


Indicatori financiari Comentarii referitoare la nivelul critic sau minim recomandat

Indicatori macroeconomici Indicatori ce caracterizeaz reziliena bugetului de stat Deficit bugetar raportat la P.I.B. Datoria public raportat la P.I.B. Datoria public intern raportat la P.I.B. Datoria public extern raportat la P.I.B Cheltuieli cu serviciul datoriei publice raportate la total cheltuieli bugetare Nivelul suficienei rezervelor valutare Baza monetar raportat la rezervele valutare Rata de cretere a rezervelor valutare raportat la rata de cretere a bazei monetare Rezerve valutare raportate la valoarea importurilor lunare Rezerve valutare raportate la datoria extern (de stat, a sectorului financiar i sectorului nefinanciar) pe termen scurt (pn la 1 an) Indicatorii condiiilor macro-financiare pentru buna funcionare a economiei Gradul de monetizare a economiei determinat ca masa monetar raportat la P.I.B. Indicatorul de msurare a volumului i structurii cererii i ofertei de bani n economie, determinat ca diferena dintre sporul masei monetare i rata inflaiei Nivelul modificrii ratei reale a dobnzii pasive i active Indicatori ce caracterizeaz rentabilitatea Rentabilitatea economiei: raportul dintre rata medie de rentabilitate i rata inflaiei Rentabilitatea sectoarelor de baz ale economiei: raportul dintre rata medie de rentabilitate a sectorului i rata inflaiei Corelaia ratei de rentabilitate cu ratele de dobnd Indicatori ce caracterizeaz corelaia dintre economii i investiii (eficiena ndeplinirii de ctre sistemul financiar a funciei de transformare a economiilor n investiii) Investiii n capitalul fix raportate la PIB Investiii raportate la economii, n faza de echilibru economic Investiii raportate la economii, n faza de avnt economic Gradul de subutilizare a economiilor, determinat ca economii raportate la investiii (not:10% din economii sunt absorbite de pieele financiare) Economiile n moned naional raportate la economiile n moned strin Scurgerile ilegale de capital (n baza BPE) determinate ca raportul ntre sporul ncasrilor din export avansurilor la import nerepatriate i sporul avansurilor la import majorat cu jumtatea posturii Erori i omisiuni i redus cu sporul datoriilor creditoare expirate i din contul curent Indicatori ce caracterizeaz nivelul ndatorrii sectorului financiar 25 % =1 >1 10 % 70 : 30 1 1 1,5 rrent> rd credite> rd depozite> >rinflaiei 20-30% 10 % 50 % 70 % 1 3 luni 100 % 3% 60 % 30 % 30 % 20 %

176

Raportul datorilor externe la active totale Datorii pe termen scurt raportate la datorii pe termen lung Indicatorii rezilienei sectorului bancar Gradul de suficien a capitalului determinat prin raportul capitalului propriu la activele ponderate la risc Total active bancare raportate la PIB (ideal 80-100%) Durata medie de atragere a depozitelor raportat la durata medie de acordare a creditelor Depozite i credite pn la 1 an raportate la depozite i credite peste 1 an Poziia valutar deschis n valoare absolut raportat la capitalul propriu Ponderea activelor bancare n PIB raportat la gradul de monetizare a economiei Ponderea portofoliului creditar n activele bncilor Rentabilitatea capitalului propriu al bncilor -ROE, determinat ca profitul net al bncilor raportat la capitalul propriu Rentabilitatea activelor bancare ROA, determinat ca profitul net al bncilor raportat la active Cota creditelor neperformante n portofoliul creditar al bncilor Gradul de concentrare a sistemului bancar, determinat prin raportarea numrului de bnci i totalul activelor acestora Gradul de dependen de creditele interbancare, determinat ca raportarea creditelor interbancare la pasive totale Indicatorii caracteristici situaiei pieelor financiare Modificarea indicelui pieei bursiere Raportul dintre volumul pieei instrumentelor financiare derivate i volumul pieei instrumentelor primare (activelor de baz) Investiiile strine de portofoliu raportate la investiiile strine directe Ritmul creterii capitalizrii pieei financiare n raport cu ritmul creterii PIB, n perioad medie i lung Profitabilitatea valorilor mobiliare de stat raportat la ritmul creterii PIB Corelaia dintre ritmul creterii cursului valutar i ritmul creterii indicelui bursier, n perioad medie Indicatorii de pre Rata anual a inflaiei Dinamica modificrii preurilor la diferite grupe de mrfuri i servicii Indicatori ce caracterizeaz nivelul ndatorrii sectorului corporativ nefinanciar Datorii totale raportate la capitalul propriu Capitalul propriu raportat la cifra de afaceri Datorii pe termen scurt raportate la datorii pe termen lung Indicatori ce caracterizeaz reziliena gospodriilor casnice Venituri curente raportate la cheltuieli minime de trai Datorii totale raportate la averea proprie Raportarea economiilor deinute la cheltuieli de trai

30 % 70 : 30 12 % 50% =1 30 : 70 20 % 1 45% 15% 1-2% 10 % 20 : 80 20 %

5% 80 : 20 25 % 115 % 1 1 2-5 % 30 % 1 20% 70 : 30 1 1 3 luni

Sursa: elaborat de autor n baza unui numr impuntor de surse bibliografice consultate n perioada de elaborare a cercetrii. Not: Multe corelaii sunt redate conform principiului Pareto (ca ex. 80:20 etc.).

177

ECONOMIA NAIONAL
consum 65 %

impozite i taxe x % N R E in A taxe ves M 5-10% % M ti STATUL I arierate la datoria extern J O ii T N M E E D x% O N I figura de mai sus se observ c remitenele, reprezentnd fluxuri financiare, pornesc din strintate, ptrund n ntreg circuitul resurselor N Din investiii x % A D E L I economii 15-20% % A Piaa financiar Sursa: elaborat. L Figura 2.3.5. ncadrarea remitenelor n formarea fondurilor financiare i rolul lor n susinerea evoluiei economiei naionale.
mprumuturi

E C O N O M I A

FIRME M E
investiii 10 %

pli importuri
E C O N O M I A

susinerea viitorilor migrani

MENAJE

Figura A.6.1. ncadrarea remitenelor n circuitul financiar al economiei naionale


Sursa: elaborat de autor

178

G O

principalii consumatori ai mrfurilor i serviciilor produse i prestate de alte gospodrii casnice, astfel oferindu-le venituri principalii consumatori ai mrfurilor i serviciilor produse i prestate de firme

particip mpreun cu alte gospodrii la investiiile colective

investiiile colective, fie contribuie la majorarea ncasrilor bugetare, fie la micorarea cheltuielilor bugetare fondarea de noi firme contribuie la sporirea ncasrilor bugetare i nemijlocit la majorarea P.I.B.-ului ofer companiilor de asigurri, fondurilor de pensii posibiliti (fonduri) de investiii

* state *firme *menaje din strintate

export
factorul de producie munca

S P O D R

particip la fondarea de noi firme, care urmeaz s efectueze diverse investiii

remunereaz fora de munc

plaseaz fondurile financiare libere n conturi de economii n bnci

particip astfel la formarea fondurilor de investiii din economie,


bncile ndeplinindu-i doar funcia de intermediari financiari

R E M I T E N E

I I L E

consum servicii de asigurare prestate de ctre companiile de asigurare, fondurilor private de pensii

ofer companiilor de asigurri, fondurilor de pensii posibiliti (fonduri) de investiii

achit diverse impozite i taxe( indirecte) n bugetul de stat

particip la formarea fondurilor de investiii de stat

participnd la formarea fondurilor bugetului consolidat de stat la redistribuirea lui, la susinerea altor gospodrii casnice, beneficiare de ajutoare de stat

Figura A.7.1. ncadrarea remitenelor n formarea fondurilor financiare i rolul lor n susinerea evoluiei economiei naionale
Sursa: elaborat de autor

179

Anexa 8.
30 Romania; 6,8 25 China; 25,7 Philippines; 17 20 15 10 5 0
Remitene, bil. USD

Franta; 12,5

Spania; 8,9

Germania; 7

Belgia; 7,2

Figura A.8.1. Topul rilor recipiente de remitene (bil. USD), 2007


Sursa: elaborat dup Migration and Remittances Factbook 2008. // http://econ.worldbank.org/

50 Tadjikistan; 45,5 40 30 20 10 0

Moldova; 38,3

Mexic; 25

India; 27

Honduras; 24,5

Guyana; 23,5

Tonga; 35,1

Jordan; 22,7

Anglia; 7

Leban; 24,4

Remitene, % din PIB

Figura A.8.2. Topul rilor recipiente de remitene (% din P.I.B.), 2008e


Sursa: Remitance flows to developing countries are estimated to exceed $300 billion in 2008 (People Move, 2/8/09)

Jamaica; 19,4

Lesotho; 28,7

Haiti; 20

180

Anexa 9.

Europa i Asia Central; 13% Asia de Est i regiunea Oceanului Pacific; 14%

Africa de Sud; 5%

America Latin i rile Mrii Caraibilor; 30%

Orientul Apropiat i Africa de Nord; 18%

Asia de Sud; 20%

Figura A.9.1. Repartizarea fluxurilor de transferuri bneti a migranilor pe regiuni de destinaie, 2007, %
Sursa: elaborat n baza datelor statistice publicate pe http://databank.worldbank.org

Figura A.9.2. Repartizarea geografic a fluxurilor de remitene dup regiunile de destinaie, 2006, mil. USD
Sursa: http://www.ifad.org/remittances/maps/index.htm

181

Anexa 10.
50 Arabia Saudita; 15,6 Elveia; 13,8 40 SUA; 42,2 30 20 10 0
Remitene, bil. USD

Germania; 12,3

Luxemburg; 7,5

Rusia; 11,4

Spania; 11

Figura A.10.1. Topul rilor-surs a remitenelor (bil. USD), 2006


Sursa: elaborat dup Migration and Remittances Factbook 2008. // http://econ.worldbank.org/

20 Maldives; 9 Vanuatu; 5 15 10 5 0
Remitene, % P.I.B.

Luxemburg; 18

Tadjikistan; 14

Figura A.10.2. Topul rilor-surs a remitenelor (% P.I.B.), 2006.


Sursa: elaborat dup Migration and Remittances Factbook 2008. // http://econ.worldbank.org/

Bahrain; 12

Arabia Saudita; 5

Kargastan; 5

Leban; 18

Tonga; 5

Guyana; 5

Malaysia; 5,6

Olanda; 6,7

Italia; 8,2

182

Anexa 11. Tabelul A.11.1 Estimri ale numrului de emigrani cu scop de munc din Republica Moldova
Anul 2000 2001 2002 2003 Datele privind numrul emigranilor pentru munc, persoane 138 300 172 000 231 300 291 000 285 000 2004 300 000 345 300 273 056 571 000(399 000 efectiv plecai + 172 000 revenii temporar acas) 600 000 600 000 394 500 600 000 1 000 000 567 000 571 000 310 100 2007 2008 2009 335 600 309 700 294 900 Sursa DSS, estimare pe baza anchetei anuale a forei de munc DSS, estimare pe baza anchetei anuale a forei de munc DSS, estimare pe baza anchetei anuale a forei de munc DSS, estimare pe baza anchetei anuale a forei de munc Ghencea B., Gudumac I. Migraia forei de munc i remitenele n Republica Moldova, 2004 Aliana Microfinanare din Moldova 36 DSS, estimare pe baza anchetei anuale a forei de munc DSS, estimare pe baza rezultatelor recensmntului populaiei Republicii Moldova CBS AxA, Transferuri de bani de la cetenii Republicii Moldova, aflai peste hotare la munc Organizaia Internaional pentru Migraie37 Departamentul de Migraie BNS, estimare pe baza anchetei anuale a forei de munc Serviciul de Inteligen i Securitate din Moldova Organizaia Internaional pentru Migraie Ultimul recensmnt dup datele publicate n nr. 14 din 14 aprilie 2006. BNS, estimare pe baza anchetei anuale a forei de munc BNS, estimare pe baza anchetei anuale a forei de munc BNS, estimare pe baza anchetei anuale a forei de munc BNS, estimare pe baza anchetei anuale a forei de munc

2005

2006

Sursa: elaborat de autor n baza surselor menionate n coloana 3 Not: n anul 2006, definiia Ocuprii a fost modificat, de aceea, pentru unii indicatori, pot aprea diferene mai mari, n comparaie cu perioada 2000-2005

36 37

Capitala, 2 iunie, 2004 Sptmna, 7 mai, 2004

183

Anexa 12.

7250 7000 6750 6500 6250 6000 5750 5500 5250 5000 4750 4500 4250 4000 3750 3500 3250 3000 2750 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0

transferuri prin STIB Transferuri prin banci Transferuri brute Remitene, total

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

.2010

Figura A.12.1. Dinamica transferurilor brute, remitenelor, transferurilor prin bnci i prin STIB n Republica Moldova, mil. USD
Sursa: elaborat n baza datelor de pe http://www.bnm.md/md/balance_of_payments, http://www.bnm.md/md/external _operations_via_banc_system

184

Anexa 13.
Aplicarea modelului de msurare a impactului remitenelor asupra cursului valutar al leului moldovenesc

Calculele includ aplicarea identitilor 3.19 i 3.20 pentru perioadele de raportare. De ex., pentru anul 2005 cursul valutar determinat n baza principalelor operaiuni valutare se determin:
C MDL USD = + 920,31mil.USD 12,52 MDL (1503,52mil.USD 12,52 MDL ) + 2715,76mil.USD 12,67 MDL USD = USD USD 1503,52mil.USD + 920,31mil.USD + 2715,76mil.USD

(18824,07 + 11522,16 + 34408,68) MDL USD mil.USD = 12,5992 MDL USD 5139,59mil.USD

Mrimea efectului remitenelor asupra cursului valutar se determin prin excluderea din calcul a factorului remitene. n acest caz, cursul valutar s-ar fi stabilit la nivelul: C MDL USD = 1503,52mil.USD 12,52 MDL + 2715,76mil.USD 12,67 MDL USD USD = 1503,52mil.USD + 2715,76mil.USD USD mil.USD = 4219,28mil.USD 53323,75 MDL USD mil.USD = 12,6165 MDL USD 4219,28mil.USD

(18824,07 + 34408,68) MDL

La nivelul dat de abstractizare, efectul remitenelor asupra cursului valutar, n anul 2005, se estimeaz cu valoarea aprecierii cursului de schimb al leului moldovenesc n mrime absolut de (-) 0,0173 puncte (12,6165 MDL/USD 12,5992 MDL/USD).

Not: Cursurile de cumprare i vnzare a dolarului american incluse n calcul sunt estimate n baza cursurilor de schimb medii anuale, innd cont de spreadul la operaiunile cu USD pe piaa valutar la vedere la 1 iulie a anului (n scopul evitrii impactului sezonier asupra mrimii spreadului).

Anexa 13-continuare. Tabelul A.13.1 Rezultatele aplicrii modelului de msurare a impactului remitenelor asupra cursului valutar al leului moldovenesc n perioada 2000-2009
Date pentru calcule Anul Export, mil. USD Import, mil. USD Remitene, mil. USD Curs mediu anual de cumprare, MDL/USD Curs mediu anual de vnzare, MDL/USD Rezultate Curs Curs mediu de mediu de schimb schimb, fr MDL/USD remitene, MDL/USD 12,4414 12,4504 Efectul remitenelor asupra cursului valutar, MDL/USD 0,0090 0,0105 0,0147 0,0148 0,0146 0,0173 0,0218 0,0276 0,0184 0,0194

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

641,35 735,54 876,35 1055,02 1326,15 1503,52 1526,47 1998,42 2483,17 2004,02

971,88 1088,48 1294,49 1722,36 2101,29 2715,76 3110,08 4301,49 5691,06 3976,71

178,60 243,32 323,74 486,63 705,24 920,31 1181,72 1498,23 1897,30 1210,71

12,36 12,80 13,48 13,86 12,26 12,50 13,08 11,98 10,20 10,94

12,51 12,95 13,67 14,02 12,40 12,57 13,24 12,19 10,38 11,13

12,8790 13,5786 13,9444 12,3312 12,5992 13,1655 12,0958 10,2891 11,0355

12,8895 13,5933 13,9592 12,3458 12,6165 13,1873 12,1234 10,3075 11,0549

Sursa: calculele autorului prin aplicarea formulelor 3.19.i 3.20. Not: n scopul evitrii distorsiunilor cauzate de factorul sezonier, cursurile medii de cumprare i vnzare luate n calcul pornesc de la cursurile medii anuale, innd cont de spreadul la operaiunile de vnzare-cumprare a dolarului american pe piaa valutar intern la 01 iulie a fiecrui an.

186

Anexa 14. Tabelul A.14.1 Rulajul de cas n instituiile financiare, mil. lei
Total ncasri de la vnzarea valutei strine persoanelor fizice
A 1

Anul

Total eliberri pentru cumprarea valutei strine de la persoane fizice


2

Soldul net al ofertei valutei strine de la persoanele fizice


3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1518,06 2126 2152 2127,9 2636,8 3583,3 4839,2 5255

3096,4 5179,3 7689,6 10879,8 15318,8 20118,5 26479,4 28515,1

1578,34 3053,3 5537,6 8751,9 12682,0 16535,2 21640,2 23260,1

Sursa: Serii de timp anuale/rulajul de cas n instituiile financiare. www.statistica.md

Anexa 15. Tabelul A.15.1 Soldul net al operaiunilor de vnzare/cumprare de valut strin contra MDL (mil. USD)
Soldul net Perioada 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 2009 BNM -61,4 -56,8 -78,5 -68,9 -92,5 -277,8 -174,8 -122,1 -367,30 -42,8 -65,4 -194,2 64,0 -238,40 464,3 -16,1 -63,1 -164,9 220,2 Bnci rezidente -16,3 -28,4 -42,1 -26,2 -1,8 -20,1 -0,8 -3,0 1,8 -0,6 -0,4 -6,9 -2,7 -10,6 1,6 0,1 -0,3 -0,9 0,5 Bnci nerezidente -1,4 2,3 -5,3 -6,9 -2,8 -5,9 -2,5 42,5 32,7 2,6 9,1 4,6 3,7 20,0 -21,8 0,4 1,8 21,6 2,0 Persoane juridice 29,4 18,4 -70,5 -182,6 -349,6 -531,4 -904,1 -1174,4 -1462,1 -535,2 -624,6 -601,0 -614,5 -2375,3 -529,8 -476,3 -572,3 -508,3 -2086,7 Case de schimb valutar 4,2 17,0 20,9 2,1 11,7 0,6 3,3 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Persoane fizice 29,8 111,3 194,7 252,5 430,9 761,7 1035,4 1193,40 1710,8 522,6 627,3 731,6 511,5 2393,0 59,6 461,4 580,0 590,0 1691,0 Diverse 28,7 7,1 7,3 11,8 20,6 -53,1 75,6 108,3 191,1 78,5 91,0 136,3 161,6 467,4 112,0 102,7 88,7 113,6 417,0 Total 13,0 31,0 26,9 -18,1 16,5 -19,8 32,1 44,7 107,1 25,1 37,0 70,4 123,6 256,1 85,9 72,2 34,8 51,1 244,00

Sursa: elaborat de autor n baza rapoartelor anuale a BNM pe anii 2006-2009

188

Anexa 15-continuare. Tabelul A.15.2 Structura rulajului operaiunilor pe piaa valutar dup participanii la operaiuni
Perioada Rulajul lunar, mil. USD Ponderea (%) n total a operaiunilor desfurate pe: piaa interbancar piaa intrabancar 87,75 86,77 79,12 82,55 78,53 82,52 74,79 82,01 78,59 74,29 78,67 78,89 89,01 90,79 89,71 87,84 87,96 83,35 78,63 71,88 70,67 70,70 77,23 75,67 62,98 57,52 48,17 70,99 72,82 73,53 75,16 71,27 71,48 83,15 77,28 61,73 74,64 76,10 83,80 82,06 82,46 83,67 76,38 82,02 84,91

2007 I 418906,81 12,25 II 320377,20 13,23 III 429647,11 20,88 IV 390023,16 17,45 V 469517,90 21,47 VI 420456,40 17,48 VII 491705,89 25,21 VIII 471554,24 17,99 IX 523458,93 21,41 X 593902,77 25,71 XI 576829,31 21,33 XII 594382,61 21,11 total 2007 5700762,33 2008 I 460188,61 10,99 II 574870,40 9,21 III 622414,99 10,29 IV 837233,37 12,16 V 961102,87 12,04 VI 1033611,13 16,65 VII 1043312,81 21,37 VIII 677134,26 28,12 IX 735925,33 29,33 X 683688,64 29,30 XI 548127,52 22,77 XII 648384,90 24,33 total 2008 8825994,83 2009 I 436998,38 37,02 II 580089,70 42,48 III 667466,72 51,83 IV 420440,01 29,01 V 410497,21 27,18 VI 439535,34 26,47 VII 484078,36 24,84 VIII 461053,12 28,73 IX 535728,38 28,52 X 476364,10 16,85 XI 461947,84 22,72 XII 652322,35 38,27 total 2009 6026521,51 2010 I 315041,33 25,36 II 391643,53 23,90 III 466572,25 16,20 IV 412104,10 17,94 V 397005,70 17,54 VI 471286,08 16,33 VII 470122,84 21,64 VIII 472288,64 17,98 IX 554205,64 15,09 Sursa: elaborat de autor n baza rapoartelor lunare a BNM pe anii 2007-2010

189

Anexa 16. Tabelul A.16.1 Activitatea Bncii Naionale a Moldovei pe piaa valutar interbancar (echivalentul n mii dolari SUA)
Rulajul BNM pe piaa interbancar Perioada Cumprri operaiuni la vedere 1 0,5 146,4 1326,6 7018,7 11600,0 54,3 0 4976,4 9081,7 33409,5 36715,0 22850,3 127179,4 9,6 3161,6 13006,8 20852,4 41999,7 7232,9 58429,7 24731,3 19169,7 71068,5 59567,4 48097,0 367326,6 11008,5 9724,2 23105,4 17172,0 448,1 47705,9 81134,3 93213,4 56950,0 17556,2 10801,3 33304,7 402124 operaiuni SWAP 2 3000,0 7500,0 1500,0 500,0 0 700,0 0 0 0 2136,3 2500,0 0 17836,3 0 600,0 0 818,2 0 0 0 0 3000,0 719,6 5137,8 1000,0 12440,6 13440,6 Ponderea, % 3 50 50,48 63,33 93,76 88,89 14,78 0 0 100 94,33 94,01 0 100 100 95,59 96,36 100 100 100 100 88,08 99,01 100 100 100 91,47 100 100 100 82,86 100 100 60,53 16,31 36,64 66,20 Vnzri operaiuni la vedere 4 0 1450,0 3650,0 5100 0 37137,5 90065,0 18675,0 17005,0 162882,5 operaiuni SWAP 5 3000,0 7500,0 1500,0 500,00 0 700,0 0 0 0 2136,3 2500,0 0 17836,3 600,0 600,0 818,2 3000,0 719,6 5137,8 1000,0 12440,6 13440,6 Pe piaa interbancar 6 11,35 22,93 6,47 16,45 18,68 7,43 0 5,86 13,04 28,41 0,51 28,44 0 10,67 15,03 29,18 38,08 11,71 40,01 30,42 23,0 39,88 42,35 36,83 25,91 26,96 37,98 22,59 0,70 33,90 37,89 41,87 39,92 44,29 26,54 32,92 n rulajul total 7 2,43 5,33 1,11 3,32 4,61 1,74 0 1,42 3,10 9,92 10,50 6,81 0 1,58 3,64 7,02 11,74 2,27 14,35 7,34 6,23 14,57 13,59 10,88 3,66 3,37 5,93 3,51 0,09 7,87 11,53 16,84 16,31 18,99 7,60 10,67 Ponderea BNM n operaiunile n USD, %

A 2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total 2006 2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total 2007 2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total 2008

190

Tabelul A.16.1- continuare.


Rulajul BNM pe piaa interbancar Perioada Cumprri operaiuni la vedere 1 1,3 367,0 9,5 3035,0 48320,9 14100,0 14714,7 39862,5 33559,8 9333,7 39126,4 116392 318822,8 0,5 10770,2 14,7 12,6 49,5 6549,8 14625,9 14200,0 46223,2 operaiuni SWAP 2 0 800,0 1500,0 2300,0 Ponderea, % 3 0 0,25 0 5,80 100 100 100 100 57,30 100 100 Vnzri operaiuni la vedere 4 88650,0 145265,0 230476,0 49264,5 0 0 0 0 25010,0 0 0 0 538665,5 6900,0 39090,0 0 12250, 5350,0 0 0 0 0 63590 operaiuni SWAP 5 0 800,0 1500,0 2300,0 Pe piaa interbancar 6 45,64 46,95 48,05 39,5 38,81 17,37 17,51 33,11 36,96 16,54 37,17 40,19 11,71 38,91 18,63 21,69 13,92 0 9,4 25,29 21,47 n rulajul total 7 23,47 26,91 32,21 14,86 14,92 4,99 5,00 12,19 14,33 3,21 11,72 20,56 3,25 13,17 3,57 4,73 2,78 0 2,18 5,97 3,96 Ponderea BNM n operaiunile n USD, %

A 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total 2009 2010 I II III IV V VI VII VIII IX Total IIX/2010

0 0 100 0,12 11,67 100 100 88,31 100

Sursa: elaborat de autor n baza rapoartelor lunare a BNM plasate pe http://www.bnm.md/md/fm_bnm_activity

191

Anexa 17. Tabelul A.17.1 Evoluia operaiunilor de sterilizare ale BNM n anii 2004-2009
Depozite acceptate de BNM de la bnci Termen mediu (zile) Rata medie nominal (%) Volumul (mil. lei) Operaiuni de pia deschis REPO de vnzare a VMS/ Vnzri de VMS Termen Rata medie Volumul mediu nominal (%) (mil. lei) (zile)

Vnzri de certificate ale BNM Perioada Termen mediu (zile) Rata medie nominal (%) Volumul (mil. lei)

2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 21 24 24 16

7,29 1,63 1,42 3,02 3,21 3,23 3,19 3,16 3,79 3,66 3,94 1,57 2,86 4,11 4,97 6,41 10,35 10,88 10,91 10,69 10,99 12,63 13,87

99,40 311,0 349,6 409,60 438,2 460,9 527,4 615,0 393,9 413,8 141,3 149,8 297,9 145,3 194,3 263,9 301,6 409,7 339,9 869,4 1001,4 1077,3 1579,1

25 49 49 29 28 49 50 49 38 33 54 54 45 37 42 54 56 56 56 52 42 42 51 56 112 60 42 54 46 38 41 48 22 42

9,70 12,08 11,89 13,07 13,50 13,33 13,13 11,53 11,47 12,08 12,45 12,33 6,13 2,35 3,94 1,77 3,83 4,02 4,00 3,88 3,71 3,94 3,89 4,13 2,55 3,47 4,12 4,94 7,12 10,07 11,21 11,29 12,17 14,27

20,0 92,0 20,0 85,0 25,0 58,5 82,2 84,0 88,5 34,0 270,0 412,5 120,0 350,0 300,0 600,0 335,0 428,0 376,0 400,0 518,0 325,0 382,5 347,0 850,0 313,0 195,5 185,0 193,8 338,8 368,0 327,5 264,0 154,0

20/0 28/0 28/29 0/74 42/63 0/84 0/73 0/76 26/56 44/60 42/0 38/0 -

9,77/0 10,94/0 13,06/13,89 0/15,08 14,56/14,36 0/13,66 0/10,68 0/9,47 11,04/10,39 11,90/11,25 11,83/0 10,97/0 -

70,0/0 63,0/0 30,0/24,7 0/48,5 17,0/12,6 0/92,7 0/31,5 0/115,9


91,0/162,0 190,0/102,3

303,0/0 169,0/0 -

192

Tabelul A.17.1- continuare.


Vnzri de certificate ale BNM Perioada Termen mediu (zile) Rata medie nominal (%) Volumul (mil. lei) Depozite acceptate de BNM de la bnci Termen mediu (zile) Rata medie nominal (%) Volumul (mil. lei) Operaiuni de pia deschis REPO de vnzare a VMS/ Vnzri de VMS Termen mediu (zile) Rata medie nominal (%) Volumul (mil. lei)

2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2010 I II III IV V VI VII VIII

14,07 13,97 14,04 13,69 13,32 13,23 13,28 13,27 13,59 15,83 15,84 15,82 15,83 15,83 16,16 16,82 16,83 18,21 18,34 18,32 18,33 16,92 16,9 15,16 13,32 11,51 11,00 5,00 4,5 6,00 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

21 21 21 23 19 16 17 17 16 14 15 11 14 13 12 11 14 9 10 8 9 9 8 8 7 7 7 14 7 7 7 7 7 7 7 7

782,5 777,1 659,7 805,1 1203,2 1502,9 1676,1 1750,4 1877,8 2032,9 1761,0 1814,0 1217,4 1772,2 1506,1 1137,8 1130,9 1327,5 1163,4 1188,9 1302,6 1196,3 882,7 1067,4 1365,7 1374,1 379,3 286,3 2249,0 3014,9 3447,8 3512,6 3292,6 3502,1 3221,6 3248,0

14,45 14,49 14,48 14,2 -

60 80 69 56 -

277,8 527,3 671,6 640,4 272,4 -

Sursa: elaborat de autor n baza rapoartelor lunare a BNM

193

Anexa 18. Tabelul A.18.1 Sursele principale de cumprare a valutei strine de ctre bncile liceniate ale Republicii Moldova pe piaa valutar intern (echivalentul n milioane USD)
Cumprri de valut pe piaa valutar contra MDL case de bnci bnci persoane persoane schimb rezidente nerezidente juridice fizice valutar

Perioada

BNM

diverse

total

Echivalentul n milioane dolari SUA


1616.3 0.1 2136.5 2625.7 0.0 3005.2 1273.2 0.0 2343.6 Ponderea % 0.1 5.4 0.9 37.5 0.0 49.5 2007 2.6 3.8 0.3 38.9 0.0 44.5 2008 10.6 4.3 0.6 25.2 0.0 46.3 2009 Sursa: elaborat de autor n baza rapoartelor anuale ale BNM pe anii 2006-2009 2007 2008 2009 5.1 176.0 538.7 231.7 255.4 215.8 38.9 20.6 32.6 286.3 670.9 658.3 6.6 9.9 13.0 4314.9 6753.8 5062.2 100.0 100.0 100.0

Tabelul A.18.2 Direciile principale de vnzare a valutei strine de ctre bncile liceniate ale Republicii Moldova pe piaa valutar intern (echivalentul n milioane USD)
Vnzri de valut pe piaa valutar contra MDL case de bnci bnci persoane persoane schimb rezidente nerezidente juridice fizice valutar

Perioada

BNM

diverse

total

Echivalentul n milioane dolari SUA


3078.4 0.0 425.7 5001.0 0.0 612.2 3359.9 0.0 652.6 Ponderea % 8.8 5.5 0.1 73.2 0.0 10.1 2007 6.4 4.1 0.0 77.0 0.0 9.4 2008 6.6 4.5 0.6 69.7 0.0 13.6 2009 Sursa: elaborat de autor n baza rapoartelor anuale a BNM pe anii 2006-2009 2007 2008 2009 372.4 414.4 318.5 229.9 266.0 215.3 6.2 0.6 30.6 95.2 203.5 241.3 2.3 3.1 5.0 4207.8 6497.7 4818.2 100.0 100.0 100.0

194

Anexa 19.

12 10 8 6 4 2 0
2000

Raportul dintre rezervele valutare si angajamentele autoritatilor monetare ale R. Moldova, coeficient Raportul rezervelor valutare la datoria externa a autoritatilor monetare si sectorului guvernamental (scara dreapta)

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Figura A.19.1. Dinamica indicelui lichiditii internaionale, coeficient


Sursa: elaborat de autor dup datele BNM // http://www.bnm.md/md/statistics

11600 11100 10600 10100 9600 9100 8600 8100 7600 7100 6600 6100 5600 5100 4600 4100 3600 3100 2600 2100 1600 1100 600 100 1999 2000

Activele oficiale de rezerva ale Republicii Moldova, mil. USD Masa monetara (M1), mil.lei

2001

2002

.2003

2004

2005

2006

2007

2008

15 mai 09

Figura A.19.2. Corelaia evoluiei activelor oficiale de rezerv, remitenelor i masei monetare n R. Moldova
Sursa: elaborat de autor dup www.bnm.md/md/medium_exchange_rates, www.bnm.md/md/balance_of_payments

195

Anexa 20. Tabelul A.20.1 Riscuri i costuri poteniale ale procesului de acumulare a rezervelor valutare oficiale
Riscurile i costurile poteniale
Riscuri (1) Distorsiunile dintre stabilitatea cursului de schimb i facilitarea necorespunztoare a condiiilor monetare, n cele din urm, conduc la generarea inflaiei i / sau overinvestment i / sau bulelor de active

Factori fundamentali
Eecuri ale operaiunilor de sterilizare, datorit: (i) subdezvoltrii pieelor financiare i lipsei de instrumente de sterilizare; (ii) efectelor adverse (ratele ridicate ale dobnzii produse de sterilizare, conjugate cu ateptrile de apreciere a cursului de schimb, conduc la influxuri masive de capital, astfel fornd banca central de a interveni / steriliza i mai mult).

(2)

Dificultile

bncilor

centrale

Dependena excesiv a bncii centrale de tranzaciile de absorbii de lichiditate, n situaia n care, piaa monetar este mai uor de gestionat prin intermediul operaiunilor de furnizare de lichiditate Sterilizarea excesiv, prin emiterea pasivelor bncii centrale (hrtii de valoare) n loc de valori mobiliare de stat Acumularea unui potenial de apreciere a monedei naionale, atunci cnd nceteaz interveniile sau nu mai sunt eficiente; Riscul ratei dobnzii Dobnzile pltite pe piaa intern pentru instrumentele de sterilizare le depesc pe cele percepute din valorificare activelor externe

gestionarea pieei monetare i, n general, n aplicarea politicii monetare (3) Segmentarea pieei datoriei publice i, ca urmare, riscul de lichiditate (4) Sporirea riscurilor de pia (valutar i al ratei dobnzii) din care rezult pierderi poteniale de capital din bilanul autoritii monetare Costuri (1)Sporirea costurilor de sterilizare

(2)

Reducerea

profitabilitii

activitii

n special, datorit controlului asupra creditrii. Sectorul bancar ar putea ntmpina greuti n gsirea alternativelor la instrumentele de sterilizare cu randament sczut.

bncii centrale i a bncilor comerciale

Sursa: elaborat de autor dup European Central Bank. The accumulation of foreign reserves. No. 43/ february 2006. // http://www.ecb.int.

196

Anexa 21.
Remitenele i depunerile bancare ale persoanelor fizice
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Soldul depunerilor bneti ale persoanelor fizice (mln.USD) Depuneri n moned naional (mln.USD) Depuneri n moned strin (mln.USD) Remiteri (mil. USD)

Figura A.21.1. Dinamica remitenelor i a depunerilor bancare ale persoanelor fizice n Republica Moldova, milioane USD
Sursa: elaborat n baza datelor de pe http://www.bnm.md

Rem itenele i soldul creditelor n econom ie 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Remiteri (mil. USD) Soldul creditelor n economie total (mln.USD)

Figura A.21.2. Dinamica remitenelor i a soldului creditelor n economia Republicii Moldova, milioane USD
Sursa: elaborat de autor n baza datelor de pe http://www.bnm.md

197

Anexa 22. Tabelul A.22.1 Analiza comparativ a remitenelor i salariilor n Republica Moldova
Remitene, mil. USD Migrani, mii persoane R/migrant, USD/an R/migrant, USD/lun Salariul mediu lunar n RM, USD R/salariul mediu n economia naional, %

Anul

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

178,60 243,32 323,74 486,63 705,24 920,31 1181,72 1498,23 1897,30 1210,71

138,3 172,0 231,3 291,0 345,3 394,5 310,1 335,6 309,7 294,9

1288,60 1414,65 1399,65 1672,27 2042,39 2332,85 3810,77 4464,33 6126,25 4105,49

107,38 117,89 116,64 139,36 170,20 194,40 317,56 372,03 510,52 342,12

32,8 42,2 51,0 63,9 89,5 104,7 129,2 170,2 243,5 247,2

327,4 279,4 228,7 218,1 190,2 185,7 245,8 218,6 209,7 138,4

Sursa: elaborat de autor n baza datelor de pe http://www.bnm.md i www.statistica.md

Tabelul A.22.2 Suma cheltuit lunar de gospodriile din Republica Moldova n 2007, USD
Direcia de cheltuieli Beneficiari de remitene 385 Nonbeneficiari 346 Total

Produse alimentare (total) mbrcminte / nclminte Sntate Facturi telefonice Electricitate Locuin (arend, meninere) Educaie Distracii Economii Rambursarea creditelor total

356 152 131 84 83 89 72 56 27 16 1066

180 132 124 92 85 85 65 34 21 1203

143 130 70 79 90 67 53 24 15 1017

Sursa: dezvoltat de autor n baza datelor studiului OIM privind migraia i remitenele. Chiinu, 2006

198

Anexa 23.

I. Stabilirea obiectivelor, specificarea perioadei de referin, perspectiva geografic i alternativele

II. Identificarea participanilor i neparticipanilor la proces, a subiecilor care pltesc i celor care beneficiaz de pe urma procesului

III. Catalogarea impacturilor, selectarea indicatorilor de msur i estimarea cantitativ

IV. Atribuirea de valori monetare pentru resursele (cheltuielile) i rezultatele procesului

V. Estimarea i analiza beneficiilor i costurilor peste timp

VI. Calcularea raportului dintre costuri i beneficii, formularea de concluzii i recomandri

Figura A.23.1. Mecanismul aplicrii Analizei Cost-Beneficiu pentru evaluarea procesul migraiei externe cu scop de munc
Sursa: elaborat de autor

199

Anexa 24. Tabelul A.24.1 Cadrul stilizat al Analizei Cost-Beneficiu a migraiei externe cu scop de munc din perspectiva participanilor i neparticipanilor la procesul migraionist (ara de origine a migranilor)
Itemi

Societate (A) (A=B+C)

Participani (emigrani i menaje) (B)

Nonparticipani (C)

COSTURI rezultate n urma fenomenului migraiei externe cu scop de munc Costuri directe Cheltuieli ale participanilor determinate de ncadrarea n procesul migrator Taxe i impozite achitate n cazul n care se emigreaz prin programe de stat Cheltuieli de ntreinere a copiilor emigranilor n grdinie i case de copii Cheltuieli de educaie i nvmnt acordate copiilor emigranilor Cheltuieli de asisten medical acordate copiilor emigranilor Indemnizaii (sociale) primite de participani Cheltuieli de asigurare cu pensii minime de vrst la ntoarcerea n ar (B) Programe de stat de cercetare a impactului migraiei externe pentru munc (finanarea) Programe de stat de informare i suport juridic acordat participanilor (finanarea) Costuri indirecte din externaliti Deteriorarea pieei muncii Pierderea de capital uman i intelectual Pierderea investiiilor n formarea capitalului uman Pierderea calificrii i deprinderilor forei de munc Pierderea de P.I.B. cauzat de reducerea potenialului de munc Pierderea la export rezultat din diferena de productivitate potenial Pierderea net de venituri din subevaluarea muncii emigranilor Creterea poverii fiscale Creterea importurilor Deteriorarea situaiei balanei de pli externe Generare presiuni inflaioniste Aprecierea cursului de schimb al monedei naionale Generarea fenomenului mbtrnirii demografice Generare de presiuni asupra sistemului asigurri cu pensii Generare de presiuni asupra sistemului asigurri sociale Generare de presiuni asupra sistemului asigurri n medicin Creterea inegalitii veniturilor Efecte distructive asupra promovrii politicilor de stat Sindromul boala olandez

0 0 0 0 0 0 0 -

+ + + + + 0 + 0

0 + -

0 - ** 0 0

0
-

0 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- *** + 200

Tabelul A.24.1- continuare


Itemi

Societate (A) (A=B+C)

Participani (emigrani i menaje) (B)

Nonparticipani (C)

BENEFICII - Rezultate aferente ncadrrii n procesul migrator Beneficii directe Remitene (n bani, mrfuri, tehnologii) Acumulare cunotine i deprinderi noi Beneficii indirecte din externaliti Diminuarea ratei omajului reducerea cheltuielilor cu omajul Creterea cererii de bunuri i servicii finanate din remitene Cretere /dezvoltare economic Reducerea srciei Creterea economiilor (din remitene) Creterea investiiilor (din remitene) Facilitarea finanrii datoriei externe rezultat din aprecierea monedei naionale Meninerea ratei de schimb a monedei naionale Scderea efectiv a valorii datoriei interne cauzat de inflaie Efecte pozitive de multiplicare Creterea ISD din ara de destinaie (atrase de emigrani) mbuntirea poziiei financiare externe Reducerea necesarului de asisten financiar extern Reducerea necesarului de mprumuturi externe pentru acoperirea deficitelor bugetare Reducerea necesarului de mprumuturi externe pentru acoperirea deficitelor balanelor de pli (deficitelor balanei comerciale) Reducerea necesarului de mprumuturi externe pentru majorarea activelor internaionale de rezerv Contracarare a efectului pro-ciclic al economiei Sursa: elaborat de autor

+ + + + + + + + 0 +

+ + 0 0 + + + + -* +

0 0 + + + 0 + + + +

+ + + + +
+

+ + 0 0 0
0

+ + + + +
+

Note: * Pentru participanii la procesul migrator este mai convenabil ca moneda naional s se deprecieze, cci, n acest caz, vor trebui s transfere mai puin valut n ar pentru acoperirea cheltuielilor de consum ale familiilor/menajelor. ** Investiiile n capitalul uman au fost efectuate din resurse de stat i private, deci participanii suport pierderea de investiii n educaiei finanate pe cont propriu. *** Non-participanii suport pierderi n mod indirect din externaliti, ca ex. diminuarea impozitelor indirecte achitate de participani .a.

201

Anexa 25. Tabelul A.25 Cadrul stilizat al analizei cost-beneficiu a migraiei externe a forei de munc din perspectiva rii de destinaie
Itemi Costuri Asisten social public acordat imigranilor Asisten medical public acordat imigranilor Cheltuieli de judecat i detenie a imigranilor Cheltuieli de deplasare la munc a nativilor concediai sau forai s-i schimbe locul de munc Beneficii Prosperitate economic Imigraii presteaz munc low-cost => sporirea veniturilor angajatorilor reduceri de costuri pentru consumatori Creterea diversitii culturale Creterea standardului de via al imigranilor Sursa: elaborat de autor 0 + + 0 + 0 + + + + + + + 0 0 0 0 + + + Societate (A) (B+C) Participani (imigrani) (B) Nonparticipani (C)

202

Anexa 26. Tabelul A.26 Cadrul stilizat al analizei cost-beneficiu a migraiei externe a forei de munc din perspectiv global
Societate global Itemi Costuri Investiii n formarea capitalului uman Beneficii Prosperitatea economic Sursa: elaborat de autor + + + 0 + (A) (B+C) ri de origine (B) ri de destinaie (C)

203

Anexa 27. Tabelul A.27.1 Calculul efectului financiar al migraiei externe a forei de munc - cheltuieli economisite aferente asigurrilor sociale ale migranilor economici Km (raportul migrani la populaia ocupat) 3
0,0913 0,1147 0,1527 0,2145 0,2624 0,2992 0,2466 0,2691 0,2476 0,2490

Anul

Populaia ocupat, mii persoane 1


1 514,6 1 499,0 1 505,1 1 356,5 1 316,0 1 318,7 1 257,3 1 247,2 1 251,0 1 184,4

Migrani, mii persoane

Fondul de asigurare social a salariailor, milioane lei 4


117,05* 116,8 145,9 159,4 207,3 287,3 411,6 502,3 613,8 707,19*

A 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2
138,3 172,0 231,3 291,0 345,3 394,5 310,1 335,6 309,7 294,9

Cheltuieli economisite aferente asigurrilor sociale a migranilor, mil. lei 5=4x3


10,69 13,4 22,28 34,19 54,40 85,96 101,50 135,17 151,98 176,09

Sursa: calculat de autor n baza datelor din Anuarul statistic pentru anii 2001-2009

Tabelul A.27.2 Calculul efectului financiar al migraiei externe a forei de munc - cheltuieli economisite cu ajutoarele de omaj aferente cetenilor plecai la munc peste hotare Cheltuieli Mrimea economisite medie anual Nr. omeri Cheltuieli cu Nr. emigrani, cu ajutoarele a nregistrai, Anul ajutoare de mii persoane de omaj, mil. omaj, mil. lei mii persoane indemnizaiei lei de omer, lei A 1 2 3=1/2 4 5=3x4 11,38* 81,22 138,3 11,23 2000 140.1 16,2 137,63 172,0 23,67 2001 117.7 8,2 74,61 231,3 17,26 2002 109.9 5,4 46,11 291,0 13,42 2003 117.1 8,5 72,96 345,3 25,19 2004 116.5 7,6 73,29 394,5 28,91 2005 103.7 10,9 109,10 310,1 33,83 2006 99.9 32,8 491,75 335,6 165,03 2007 66.7 34,0 657,64 309,7 203,67 2008 51.7 39,17* 80,95* 483,92 294,9 142,71 2009
Sursa: calculat de autor n baza datelor din Anuarul statistic pentru anii 2001-2009

204

Anexa 28. Tabelul A.28.1 Calculul efectului financiar al migraiei externe a forei de munc - Venituri fiscale ratate din impozite directe aferente cetenilor plecai la munc peste hotare Venituri fiscale din impozite Km Venituri directe ratate fiscale din Populaia (raportul aferente Migrani, impozite Anul ocupat, migrani la migraiei mii persoane directe, mii persoane populaia externe a milioane lei ocupat) forei de munc, mil. lei A 1 2 3 4 5=4x3 2000 1 514,6 138,3 0,0913 1732,0 158,13 2001 1 499,0 172,0 0,1147 2188,8 251,06 2002 1 505,1 231,3 0,1527 2745,8 419,28 2003 1 356,5 291,0 0,2145 3372,9 723,49 2004 1 316,0 345,3 0,2624 4589,4 1204,26 2005 1 318,7 394,5 0,2992 5278,1 1579,21 2006 1 257,3 310,1 0,2466 6624,0 1633,48 2007 1 247,2 335,6 0,2691 8059,8 2168,89 2008 1 251,0 309,7 0,2476 9046,3 2239,86 2009 1 184,4 294,9 0,2490 9132,3 2648,37
Sursa: calculat de autor n baza datelor din Anuarul statistic pentru anii 2001-2009

Tabelul A.28.2 Calculul efectului financiar al migraiei externe a forei de munc - Venituri fiscale realizate din impozite indirecte aferente consumului finanat din remitene Anul Venituri fiscale din impozite indirecte, milioane lei Ponderea remitenelor n veniturile disponibile a populaiei, % 2 12,7 13,3 13,9 12,7 14,8 11,18 13,9 17,5 19,1 17,0 Venituri fiscale realizate din impozite indirecte aferente remitenelor, mil. lei 3=2x3 283,46 320,92 420,52 527,94 715,4 724,49 1125,23 1728,86 2257,81 1707,28

A 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 2232,0 2412,9 3025,3 4157,0 4833,8 6480,2 8095,2 9879,2 11821,1 10042,8

Sursa: calculat de autor n baza datelor din Anuarul statistic pentru anii 2001-2009

205

Anexa 29. Tabelul A.29.1 Calculul efectului financiar al migraiei externe a forei de munc Venituri (pierderi) ale exportatorilor i importatorilor rezultate din aprecierea cursului valutar
Anul Efectul remitenelor asupra cursului valutar, MDL/USD 0,0090 0,0105 0,0147 0,0148 0,0146 0,0173 0,0218 0,0276 0,0184 0,0194 Export, mil. USD Efectele indirecte ale remitenelor asupra veniturilor exportatorilor, mil. USD -5,77 -7,72 -12,88 -15,61 -19,36 -26,01 -33,28 -55,16 -45,90 -38,88 Import, mil. USD Efectele indirecte ale remitenelor asupra veniturilor importatorilor, mil. USD 8,75 11,43 19,03 25,49 30,68 46,98 67,80 118,21 104,72 77,15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

641,35 735,54 876,35 1055,02 1326,15 1503,52 1526,47 1998,42 2483,17 2004,02

971,88 1088,48 1294,49 1722,36 2101,29 2715,76 3110,08 4301,49 5691,06 3976,71

Sursa: calculate de autor n baza datelor estimate i a BPE a Republicii Moldova n 2000-2009

Tabelul A.29.2 Efectul financiar al migraiei externe a forei de munc Costurile aferente sterilizrii excesului de lichiditate suportate de BNM Anul Volumul anual
al operaiunilor de sterilizare, mil. lei

Soldul mediu zilnic al operaiunilor de sterilizare, mil. lei * * * * 308,3 946,80 970,8 1586,5 1239,1 *

Rata medie ponderat anual a operaiunilor de sterilizare * 10,83 4,14 * 11,88 3,36 9,62 14,40 17,0 * * 1,4 0,4 2,6 25,4 * 71,1 226,7 210,8 32,8 Costurile aferente sterilizrii, mil. lei

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

216,1 507,2 1411,5 429,4 2794,9 8641,6 9819,1 * * *

Sursa: elaborat de autor n baza datelor prezentate n Rapoartele anuale ale BNM pentru 2007-2009 Not: * - datele nu se conin n Rapoartele anuale ale BNM

206

Anexa 30. .
Remitenele, fiind parte a veniturilor populaiei Acoperirea nevoilor de consum menajelor

REDUCEREA SRCIEI (1) Echilibrarea bugetului de stat (b)

Creterea consumului
Remitenele, fiind parte a veniturilor populaiei

Creterea impozitelor indirecte

Creterea economiilor
Remitenele, reprezentnd afluxuri de valut strin

Creterea investiiilor (c)


Stabilitatea monedei naionale (a)

CRETERE ECONOMIC (2)

Surse de acoperire a deficitului balanei de pli externe

Legenda:

- genereaz;

- contribuie;

(1) i (2) reprezint deziderate ale dezvoltrii economice durabile; (a), (b), (c) condiii ale creterii economice. Figura A.28.1. Aspecte de corelaie pozitiv n relaia migraie-dezvoltare durabil38
Sursa: elaborat de autor

Coeficientul de corelaie dintre X i Y arat cu cte abateri standard proprii variaz X la creterea cu o abatere standard a lui Y. Reciproca este i ea adevrat. Coeficientul de corelaie poate lua valori n intervalul [-1;1]. (1) semnific o corelaie negativ perfect, 1 semnific o corelaie pozitiv perfect, iar 0 absena corelaiei. Faptul c corelaia este pozitiv nseamn c creterea valorilor pe una dintre variabile este nsoit de o cretere i pe cealalt variabil.

38

207

Anexa 31.

Caracteristica economicosocial i instituional a rii de origine

Numrul migranilor externi cu scop de munc

Veniturile migranilor

Caracteristicile forei de munc care emigreaz:


nivelul de calificare, statutul emigrantului n ara de destinaie (legal/ilegal), starea familial a migrantului, nivelul veniturilor gaspodriei, nivelul calificrii migrantului, durata ederii peste hotare, valorile morale ale migrantului, ce determin motivaia pentru remiteri, . a.

Cheltuielile de trai ale migrantului n ara de destinaie

nclinaia spre remitere

Ratele de schimb valutar i ratele dobnzilor

Costul de transfer al remitenelor i existena infrastructurii financiare

Caracteristica economicosocial i instituional a rii de destinaie

VOLUMUL REMITENELOR

Figura A.27.1. Factorii determinani ai volumului remitenelor


Sursa: elaborat de autor

208

209

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnata, Belobrov Angela, declar pe prorpia-mi rspundere c materialele prezentate n teza de doctorat sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n caz contrar, urmeaz s suport consecinele legislaiei n vigoare.

Belobrov Angela

Data 28.02.2011

210

CURRICULUM VITAE 1. Numele i prenumele: 2. Data i locul naterii: 3. Cetenia: 4. Starea civil: 5. Studii: Instituia (perioada) 2004 - 2008, Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea Finane 1994 1999, Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea Contabilitate i Audit 1991 1994, Colegiul Naional de Comer, Chiinu, Republica Moldova 6. Stagii: Perioada, Instituia mai 2004, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iai, Romnia Septembrie-octombrie 2010, Firma Instructivconsultativ i de Implementare Contabil-Service n colaborare cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova 7. Activitate profesional: Perioada Decembrie 2006 prezent Instituia Subiectul Economie i administrarea afacerilor Contabilitate i impozitare Calificarea obinut Studii la doctorat la specialitatea 08.00.10 Finane; moned; credit Liceniat n economie Diplom de bacalaureat, Profilul fizic-matematic Certificat calificare contabil--economist BELOBROV Angela 25.06.1976; Republica Moldova, r. Criuleni, s. Hrtopul Mare Republica Moldova cstorit, 2 copii

Poziia Lector superior universitar

Descrierea responsabilitilor Predarea disciplinelor din domeniul Finane; moned; credit Elaborarea cercetrilor tiinifice n domeniu Coordonarea cercetrilor tiinifice studeneti Predarea disciplinelor din domeniul Finane; moned; credit Elaborarea cercetrilor tiinifice n domeniu Coordonarea cercetrilor tiinifice studeneti Predarea disciplinelor din domeniul Finane; moned; credit Elaborarea cercetrilor tiinifice n domeniu Administrare fiscal

Academia de Studii Economice din Moldova

Mai 2003 decembrie 2006

Academia de Studii Economice din Moldova

Lector universitar

Septembrie 1999 mai 2003

Academia de Studii Economice din Moldova

Asistent universitar

Septembrie 1999 -2003 Noiembrie 1997 1998

Inspectoratul Fiscal de Stat al judeului Chiinu, Chiinu, R. Moldova ntreprinderea Moldo-American Radiotel-MIR S.R.L., Chiinu, R. Moldova

Inspector fiscal Contabil

Organizarea contabilitii Pregtirea rapoartelor financiare

211

Februarie Informinstrument S.A., Chiinu, Contabil-ef Organizarea contabilitii 1996 R. Moldova financiare i de gestiune n producere noiembrie Elaborarea i prezentarea 1997 rapoartelor fiscale i financiare 8. Domeniile de activitate tiinific: - elaborarea i prezentarea de comunicri cu tematic monetar-creditar i financiar n cadrul conferinelor tiinifice ale cadrelor didactice i tinerilor cercettori din cadrul universitilor din ar i din strintate; - elaborarea i publicarea de lucrri tiinifice cu tematic monetar-creditar i financiar n reviste tiinifice din ar i din strintate; - activitate de ndrumtor de lucrri pentru Sesiunile cercurilor tiinifice studeneti din cadrul catedrei Bnci i activitate bancar i pentru sesiunile anuale ale Simpozionului Tinerilor Cercettori organizate de Academia de Studii Economice din Moldova. 9. Participri la n proiecte tiinifice naionale: Perioada 2006-2007 Denumirea proiectului Proiectul Elaborarea mecanismelor i metodelor de stimulare a creterii economice, de reducere a srciei i de mbuntire a calitii vieii n contextul SCERS. Cod 06.411.02.03P Poziia Consultant Beneficiar Ministerul Economiei i Comerului, finanat de Consiliul Suprem pentru Cercetare i Transfer Tehnologic al Academiei de tiine a Moldovei.

10. Participri la foruri tiinifice internaionale: Perioada, Instituia 2010, 21-22 octombrie, Institutul de Economie, Finane i Statistic, Chiinu, Republica Moldova 2010, 24-25 septembrie 2010, Academia de Studii Economice din Moldova 2010, 12 iunie, Institutul Internaional de Management 2010, 4-5 June, University of Bucharest, The Faculty of Business and Administration 2010, 28-29 aprilie, Academia de Studii Economice din Moldova 2009, 25 - 26 septembrie 2009, Academia de Studii Economice din Moldova 2009, 18-19 aprilie 2009, Academia de Studii Economice din Moldova 2008, 26-27 septembrie 2008, Academia de Studii Economice din Moldova 2007, 28-29 septembrie 2007, Academia de Studii Economice din Moldova 2007, 6-7 septembrie, Institutul de Economie, Finane i Statistic, Chiinu, Republica Moldova 2007, 19-20 aprilie, Academia de Studii Economice din Moldova 2006, 22-23 septembrie 2006, Academia de Studii Economice din Moldova Subiectul Conferina tiinific Internaional Creterea economic n condiiile internaionalizrii, ediia a V-a Conferina tiinific Internaional Competitivitatea i inovarea n economia cunoaterii Conferina tiinifico-practic Internaional a Tinerilor Cercettori Dezvoltarea economiei bazat pe cunoatere The International Conference on Administration and Business Simpozionul Internaional al Tinerilor Cercettori, Ediia a VIII-a Conferina tiinific Internaional Competitivitatea i inovarea n economia cunoaterii Simpozionul Internaional al Tinerilor Cercettori, Ediia a VII-a Conferina tiinific Internaional Competitivitatea i inovarea n economia cunoaterii: probleme i soluii pentru Romnia i Republica Moldova Conferina tiinific Internaional Creterea competitivitii i dezvoltarea economiei bazate pe cunoatere Conferina tiinific Internaional Creterea economic n condiiile internaionalizrii, ediia a II-a Simpozionul Internaional al Tinerilor Cercettori, Ediia a V-a Conferina tiinific Internaional Dezvoltarea durabil a Romniei i Republicii Moldova n

212

context european i mondial 2006, 14-15 aprilie, Academia de Studii Economice din Moldova 2005, 23-24 septembrie, Academia de Studii Economice din Moldova 2004, 12-14 februarie, Academia de Studii Economice din Moldova Simpozionul Internaional al Tinerilor Cercettori, Ediia a IV-a Conferina tiinific Internaional economice de integrare european Politici

Conferina tiinific Internaional tiina, businessul i societatea: evoluii i intercorelri n condiiile integrrii n spaiul economic european

11. Lucrri tiinifice i tiinifico-metodice publicate: Monografii: 1. Belobrov A., Caraganciu A. Politici intervenioniste ntru sporirea eficienei utilizrii remitenelor. n: Caraganciu A., . a. Remiteni i remitene n contextul creterii economice (Sinteza experienei internaionale). Chiinu: IEFS, 2006, p. 49-67, 1,57 c. a. Articole n reviste tiinifice cu recenzeni: 2. LOPOTENCO V., BELOBROV A. Aprecierea efectelor exportului de for de munc asupra economiei Republicii Moldova. n: Revista Economic. Chiinu-Sibiu, 2004, nr. 2 , p. 10 17, 0,52 c. a. 3. BELOBROV A. Creditarea n valut strin o posibil modalitate de injectare n circuitele economiei a investiiilor de capital autohton. n: Revista Economic. Chiinu-Sibiu, 2004, nr. 6 , p. 85-89, 0,40 c.a. 4. BELOBROV A. Necesitatea introducerii politicii ocuprii externe a forei de munc n Republica Moldova. n: Revista Economic. Chiinu- Sibiu, 2006, nr. 3 , p. 114-118, 0,27 c.a. 5. BELOBROV A. Factorii determinani ai migraiei externe a forei de munc. n: Revista Economic. ChiinuSibiu, 2006, nr. 4 , p. 107-111, 0,29 c.a. 6. BELOBROV A. Aspecte conceptuale ale migraiei economice. n: Economica. Chiinu, 2007, nr. 1 , p. 100102, 0,37 c.a. 7. DAROVANAIA A., BELOBROV A. Raionalizarea etapelor procesului de creditare n banca comercial. In: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. Chiinu, 2010, ed. VIII, p. 235-242, 0,80 c.a. 8. BELOBROV A. Abordarea metodologic a aplicrii Analizei Cost-Beneficiu pentru cuantificarea impactului economico-social a migraiei externe a forei de munc. n: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. Chiinu, 2010, ed. VIII, p. 211-222, 1,17 c.a. 9. BELOBROV A., CEBAN V. Impactul remitentelor asupra evolutiei pietelor de capital in economiile emergente. n: Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei. Chiinu, 2011, ed. IX, n ediie. 0,4 c.a. Materiale ale comunicrilor tiinifice: 10. FETINIUC V., BELOBROV A. Cerinele integraioniste privind elaborarea balanei de pli. n: tiina, Businessul, Societatea: Evoluii i intercorelri n condiiile integrrii n spaiul economic european: Conferina tiinific Internaional din 12-14 februarie 2004. Chiinu: ASEM, 2004, p. 113-115, 0,34 c.a. 11. BELOBROV A. Influene asupra masei monetare. n: Politici economice de integrare european: Conferina tiinific Internaional din 23-24 septembrie 2005. Chiinu: ASEM, 2005, p. 446-448, 0,30 c.a. 12. BELOBROV A. Aspecte financiare ale migraiei forei de munc. n: Simpozionul Internaional al Tinerilor Cercettori din 14-15 aprilie 2006. Chiinu: ASEM, 2006, ed. IV, vol. I, p. 237-239, 0,37 c.a. 13. BELOBROV A. Aspecte financiare ale relaiei migraie-dezvoltare. n: Dezvoltarea durabil a Romniei i Republicii Moldova n context european i mondial: Conferina tiinific Internaional din 22-23 septembrie 2006. Chiinu: ASEM, 2007, Vol. II, p.116-120, 0,42 c.a. 14. BELOBROV A. Efectele remitenelor asupra echilibrrii balantei de pli externe. n: Simpozionul Internaional al Tinerilor Cercettori din 19-20 aprilie 2007. Chiinu: ASEM, 2007, ed. V, vol. I, p. 191-194, 0,34 c.a. 15. BELOBROV A. Remitenele ca surs financiar de susinere a creterii economice. n: Creterea economic n condiiile internaionalizrii: Conferina tiinific Internaional din 6-7 septembrie 2007. Chiinu: IEFS, 2007, ed. II, p. 164-167, 0,40 c.a. 16. BELOBROV A. Evaluarea succint a impactului financiar al migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova. n: Creterea competitivitii i dezvoltarea economiei bazate pe cunoatere: Conferina tiinific Internaional din 28-29 septembrie 2007. Chiinu: ASEM, 2008, vol. II, p. 157-162, 0,41 c.a. 17. BELOBROV A. Studiu privind funciile remitenelor i ncadrarea lor n circuitul financiar al economiei naionale. n: Competitivitatea i inovarea n economia cunoaterii: probleme i soluii pentru Romnia i Republica Moldova: Conferina tiinific Internaional din 26-27 septembrie 2008. Chiinu: ASEM, 2008, vol. II, p. 154-157, 0,68 c.a. 18. BELOBROV A. Corelaia dintre politica fiscal i creterea economic. n: Simpozionul Internaional al Tinerilor Cercettori din 10-11 aprilie 2009. Chiinu: ASEM, ed. VII, vol. 1, 2009, p. 235-239, 0,42 c.a.

213

19. BELOBROV A. Impactul migraiei externe a forei de munc asupra rezilienei financiare a gospodriilor casnice n timpul crizei. n: Competitivitatea i inovarea n economia cunoaterii: Conferina tiinific Internaional din 25 - 26 septembrie 2009. Chiinu: ASEM, 2009, vol. II, p. 228-233, 0,74 c.a. 20. CARAGANCIU A., BELOBROV A. Quantification of economic and social impact of external labor migration by application of Cost-Benefit Analysis. n: The International Conference on Administration and Business on 4 5 June 2010, organized by The Faculty of Business and Administration, University of Bucharest. Bucharest: ASE, 2010, p. 146-155, 0,90 c.a. Accesibil on-line pe: http://www.itchannel.ro/faasesiune/sites/default/files/ICEA_FAA_2010_final.pdf 21. BELOBROV A. Atribuirea conceptului de efect financiar la sistemul categoriilor cunoaterii realitii economice. n: Dezvoltarea economiei bazat pe cunoatere: Conferina tiinifico-practic Internaional a Tinerilor Cercettori din 12 iunie 2010 organizat de Institutul Internaional de Management. Chiinu: Impresium SRL, 2010, p. 73-79, 0,73 c.a. 22. BELOBROV A. Evaluarea impactului remitenelor asupra cursului valutar Cazul Republicii Moldova. n: Simpozionul Internaional al Tinerilor Cercettori (Ediia VIII-a) din 28-29 aprilie 2010. Chiinu: ASEM, 2010. 0,92 c.a. 23. BELOBROV A. Tehnici de msurare a rezilienei financiare. n: Competitivitatea i inovarea n economia cunoaterii: Conferina tiinific Internaional din 24-25 septembrie 2010. Chiinu: ASEM, 2010. 0,80 c.a. 24. BELOBROV A. Construirea de indicatori de analiz a remitenelor n ipostaza de flux financiar. n: Conferina tiinific Internaional din 21-22 octombrie 2010 organizat de Institutul de Economie, Finane i Statistic. Chiinu, 2010. 0,56 c.a. Lucrri metodico-didactice: 25. FETINIUC V., LOPOTENCO V., BELOBROV A. Culegere de probleme la disciplina Relaii valutarfinanciare internaionale. Chiinu: ASEM, 2003. 91p. 5,8, c.a. 26. ., ., . - . : , 2003. 91 . 4,4 c.a. 27. FETINIUC V., LOPOTENCO V., BELOBROV A. Relaii valutar-financiare internaionale. Concepte, probleme, teste-gril. Note de curs. Chiinu: ASEM, 2005. 161 p. 10,12 c.a. 28. ., ., . - . . : , 2006. 137 . 7,7 c.a.

Articole n culegeri internaionale:


29. CARAGANCIU A., BELOBROV A. Quantification of economic and social impact of external labor migration by application of Cost-Benefit Analysis. In: Analele Universitii Bucureti. Bucureti, 2010, anul IV, p. 47-61, 1,17 c.a. 30. CARAGANCIU A., BELOBROV A. Cercetarea climatului migrational. n: Lucrarile Centrului International de Cercetare a Reformelor Economice Chisinau-Sibiu, IASI: Tehnopress, COD CNCSIS 89; ISBN 978-973-702805-1; p. 9-21; 2010. 0,5 c.a. 12. Activiti n cadrul colegiilor de redacie ale revistelor tiinifice Perioada Denumirea revistei tiinifice 2006-2007 Revista economic, Sibiu - Chiinu; ISSN 1582-6260 Poziia Secretar de redacie

13. Aptitudini lingvistice: Romn - Limba matern, Rus Foarte bine, Englez bine, Francez bine. 14. Date de contact: adresa serviciu: telefon: e-mail: m. Chiinu, str. Cpriana, 50, bir. 325, tel. 402 768, 447 726 (+373) - 795 -07 947 belobrov_angela@yahoo.com

214