Sunteți pe pagina 1din 40

+black1magenta+

RECAPITULARE
nainte de a trece la materia nou\, s\ recapitul\m cteva probleme de gramatic\.

27 (6)

1.

Timpul Perfekt este perfectul compus, format din prezentul verbelor haben sau sein [i din participiul trecut (forma a 3-a) al verbului principal. Desigur, verbele auxiliare (haben, sein) nu se traduc separat, deoarece n acest caz au doar rol gramatical. Forma de participiu trecut nu se conjug\. Participiul trecut al verbelor de conjugare slab\ se formeaz\ prin ad\ugarea prefixului ,,ge- [i a sufixului -t sau -et", de exemplu: kaufen arbeiten kauf-en arbeit-en ge-kauf-t ge-arbeit-et gekauft gearbeitet

27 (21,22)

n propozi]ii afirmative forma conjugat\ la prezent a verbului auxiliar se g\se[te pe locul al doilea, pe cnd n ntreb\ri verbul auxiliar se afl\ pe primul loc, de exemplu: Er hat gestern ein Haus gekauft. Hat er gestern ein Haus gekauft? 2. Termina]iile adjectivelor aflate: dup\ un articol hot\rt: Singular masculin N. A. G. D. -e -en -en -en feminin -e -e -en -en neutru -e -e -en -en -en -en -en -en Plural Ieri a cump\rat o cas\. El a cump\rat ieri o cas\?

21 (5,13) 22 (23,33)

dup\ un articol nehot\rt (ein, kein) sau dup\ un pronume posesiv: Singular masculin N. A. G. D. 3. -er -en -en -en feminin -e -e -en -en neutru -es -es -en -en -en -en -en -en Plural

25 (9)

Verbul mgen - a dori/a pl\cea se conjug\ astfel la modul conjunctiv (Konjunktiv II folosit n acest caz pentru exprimarea modului conjunctiv prezent): ich mchte du mchtest er mchte sie mchte es mchte eu a[ dori tu ai dori el ar dori (m) ea ar dori (f) el/ea ar dori (n) wir mchten ihr mchtet sie mchten Sie mchten noi am dori voi a]i dori ei, ele ar dori dumneavoastr\ a]i dori

1
+black1magenta+

+black2magenta+

LEC}IA 29 PARTEA NTI


Iat\, pentru `nceput, un set de cuvinte noi. Citi]i-le cu voce tare [i `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor: die Apotheke der Arzt die Brust das Fieber der Finger der Grad das Herz der Husten das Knie die Kopfschmerzen der Magen die Medizin das Rezept die Tablette das Waschbecken > [di: apote:k\] > [de:r a:r]t] > [di: brust] > [das fi:b\r] > [de:r fing\r] > [de:r gra:t] > [das her]] > [de:r hust\n] > [das kni:] > [di: kopf[mer]\n] > [de:r ma:g\n] > [di: medi]i:n] > [das re]ept] > [di: tablet\] > [das va[bek\n] farmacia medicul pieptul febra degetul gradul inima tusea genunchiul durerile de cap stomacul medicamentul; medicina re]eta tableta chiuveta

Acum vom repeta acelea[i cuvinte, dar ntr-o alt\ ordine. Re]ine]i pronun]ia corect\: das Waschbecken das Rezept der Husten der Grad das Fieber der Arzt der Magen das Knie das Herz die Kopfschmerzen der Finger die Brust die Medizin die Tablette die Apotheke > [das va[bek\n] > [das re]ept] > [de:r hust\n] chiuveta re]eta tusea gradul febra medicul stomacul genunchiul inima durerile de cap degetul pieptul medicamentul; medicina tableta farmacia

> [de:r gra:t] > [das fi:b\r] > [de:r a:r]t]

> [de:r ma:g\n] > [das kni:] > [das her]] > [di: kopf[mer]\n] > [de:r fing\r] > [di: brust] > [di: medi]i:n] > [di: tablet\] > [di: apote:k\] 2

+black2magenta+

+black3magenta+

Vom folosi acum noile cuvinte n propozi]ii. Exersa]i pronun]ia lor [i urm\ri]i traducerea n limba romn\: Neben dem Goetheplatz ist eine Apotheke. Herr Neumann ist Arzt von Beruf. Dieter hat eine breite Brust. Ich habe schon seit gestern Fieber. Ich habe 39 Grad Fieber. Was hast du auf dem Finger? Sie hat ein gutes Herz. Mein Bruder hat starken Husten. Er nimmt sie auf das Knie. Ich habe Kopfschmerzen. Ist das der Magen? Ich brauche heute keine Medizin. Der Arzt schreibt das Rezept. Er gibt mir eine Tablette. Im Bad haben wir ein Waschbecken. Lng\ Pia]a Goethe este o farmacie. Domnul Neumann este medic de profesie. Dieter are pieptul lat. Am febr\ `nc\ de ieri. Am febr\ 39 de grade. Ce ai pe deget? Ea are o inim\ bun\. Fratele meu are o tuse puternic\. El o ia pe genunchi. Am dureri de cap. Acesta este stomacul? Azi nu am nevoie de medicament. Medicul scrie re]eta. El mi d\ o tablet\. n baie avem o chiuvet\.

Completa]i propozi]iile urm\toare cu cuvintele corespunz\toare. Folosi]i filtrul ro[u: M\ duc la farmacie. Medicul m\ cheam\ n cabinetul medical. {i fiul lui are un piept foarte lat. Am febr\. Am temperatur\ 38 de grade. Ai grij\, degetul! Ea are inim\ bun\. Sora mea tu[e[te. El `[i spal\ genunchiul. Sigur acesta este stomacul? Azi nu am nevoie de medicament. Pe ea o doare capul. Medicul mi d\ re]eta. Iau o tablet\. n baie este o chiuvet\. 3
+black3magenta+

Ich gehe in >die Apotheke. >Der Arzt bittet mich ins Sprechzimmer. Sein Sohn hat auch eine sehr breite >Brust. Ich habe >Fieber. Ich habe 38 >Grad Fieber. Pa auf, >dein Finger! Sie hat ein gutes >Herz. Meine Schwester hat >Husten. Er wscht >das Knie. Ist das bestimmt >der Magen? Ich brauche heute >keine Medizin. Sie hat >Kopfschmerzen. Der Arzt gibt mir >das Rezept. Ich nehme >eine Tablette. Im Bad ist >ein Waschbecken.

+black4magenta+

Traduce]i `n limba german\ urm\toarele cuvinte; folosi]i filtrul ro[u: farmacia febra tusea genunchiul medicul medicamentul degetul pieptul re]eta inima gradul tableta chiuveta durerea de cap stomacul > die Apotheke > das Fieber > der Husten > das Knie > der Arzt > die Medizin > der Finger > die Brust > das Rezept > das Herz > der Grad > die Tablette > das Waschbecken > die Kopfschmerzen > der Magen > [di: apote:k\] > [das fi:b\r] > [de:r hust\n] > [das kni:] > [de:r a:r]t] > [di: medi]i:n] > [de:r fing\r] > [di: brust] > [das re]ept] > [das her]] > [de:r gra:t] > [di: tablet\] > [das va[bek\n] > [di: kopf[mer]\n] > [de:r ma:g\n]

Re]ine]i formele de plural ale unora dintre noile cuvinte `nv\]ate: die Apotheke der Arzt der Finger das Herz das Knie die Tablette die Apotheken die rzte die Finger die Herzen die Knie die Tabletten > [di: apote:k\n] > [di: E:r]t\] > [di: fing\r] > [di: her]\n] > [di: kni:] > [di: tablet\n] farmaciile medicii degetele inimile genunchii tabletele

Completa]i propozi]iile urm\toare cu forma corespunz\toare a substantivelor; folosi]i filtrul ro[u: ntr-un ora[ mare sunt multe farmacii. In einer groen Stadt gibt es viele >Apotheken. Was haben >die rzte heute vor? Wir haben zehn >Finger. Die Kinder haben gute >Herzen. Das Kind hat schmutzige >Knie. Er hat zehn >Tabletten Aspirin gekauft.

Ce au de gnd s\ fac\ medicii ast\zi? Noi avem zece degete. Copiii au inim\ bun\. Copilul are genunchii murdari. El a cump\rat zece tablete de aspirin\.

4
+black4magenta+

+black5magenta+

n continuare, ne vom ocupa de timpul perfect compus al verbelor tari. Citi]i cu voce tare [i urm\ri]i traducerea n limba romn\: essen sehen lesen trinken finden sprechen nehmen helfen schlafen liegen stehen schreiben ich habe gegessen ich habe gesehen ich habe gelesen ich habe getrunken ich habe gefunden ich habe gesprochen ich habe genommen ich habe geholfen ich habe geschlafen ich habe gelegen ich habe gestanden ich habe geschrieben > [ih Ha:b\ geges\n] > [ih Ha:b\ geze:\n] > [ih Ha:b\ gele:z\n] > [ih Ha:b\ getrunk\n] > [ih Ha:b\ gefund\n] > [ih Ha:b\ ge[proH\n] > [ih Ha:b\ genom\n] > [ih Ha:b\ geHolf\n] > [ih Ha:b\ ge[la:f\n] > [ih Ha:b\ gele:g\n] > [ih Ha:b\ gestand\n] > [ih Ha:b\ ge[ri:b\n] am mncat am v\zut am citit am b\ut am g\sit am vorbit am luat am ajutat am dormit am stat culcat(\) am stat n picioare am scris

Perfectul compus al verbelor tari, ca [i cel al verbelor slabe, este format din dou\ elemente, [i anume: forma conjugat\ a verbelor haben sau sein la timpul prezent [i participiul trecut al verbului principal, situat la sfr[itul propozi]iei. Participiul trecut al verbelor tari se formeaz\ prin ad\ugarea la r\d\cina verbului a prefixului ge- [i a sufixului-en. a ajuta helfen geholfen

Verbele tari schimb\ vocala din r\d\cina infinitivului cel pu]in la una din celelalte dou\ forme (participiul trecut [i imperfectul). De aceea, participiul trecut al verbelor neregulate trebuie nv\]at pe dinafar\.

Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\ cu forma corespunz\toare a verbului haben [i cu participiul trecut al verbului principal. Folosi]i filtrul ro[u: El [i-a luat deja micul dejun. Te-am v\zut n ora[. Ea a citit ziarul. Noi am b\ut bere. Am g\sit o sut\ de m\rci. Ai vorbit cu bunicul. Voi a]i luat deja pila. Ei au ajutat-o pe m\tu[a ta. 5
+black5magenta+

Er >hat das Frstck schon >gegessen. Ich >habe dich in der Stadt >gesehen. Sie >hat die Zeitung >gelesen. Wir >haben Bier >getrunken. Ich >habe 100 Mark >gefunden. Du >hast mit dem Opa >gesprochen. Ihr >habt schon die Feile >genommen. Sie >haben deiner Tante >geholfen.

+black6magenta+

Copilul meu a dormit zece ore. Cartea a stat pe mas\. El a stat lng\ mas\ (n picioare). Am scris o scrisoare.

Mein Kind >hat zehn Stunden >geschlafen. Das Buch >hat auf dem Tisch >gelegen. Er >hat an dem Tisch >gestanden. Ich >habe einen Brief >geschrieben.

Trece]i urm\toarele verbe tari la timpul perfect compus, persoana a treia, num\rul singular, iar apoi traduce]i n limba romn\. Folosi]i filtrul ro[u: essen schreiben nehmen finden stehen sehen trinken helfen schlafen liegen > er hat gegessen > er hat geschrieben > er hat genommen > er hat gefunden > er hat gestanden > er hat gesehen > er hat getrunken > er hat geholfen > er hat geschlafen > er hat gelegen > el a mncat > el a scris > el a luat > el a g\sit > el a stat n picioare > el a v\zut > el a b\ut > el a ajutat > el a dormit > el a stat culcat

Traduce]i propozi]iile care urmeaz\ n limba german\; folosi]i filtrul ro[u: Ieri dup\ amiaz\ am scris o scrisoare. > Gestern Nachmittag habe ich einen Brief geschrieben. > Er hat an der Bohrmaschine gestanden. > Das Handtuch hat auf dem Waschbecken gelegen. > Am Sonntag habe ich bis zehn Uhr geschlafen. > Wem hast du geholfen, der Mutter? > Ich habe eine Zange genommen. > Dieter hat mit dem Meister gesprochen. > Ich habe in der Kantine deinen Ausweis gefunden. > Gestern haben wir im Restaurant Limonade getrunken.

El a stat lng\ burghiu. Prosopul de mini a stat pe chiuvet\.

Duminic\ am dormit pn\ la ora zece.

Pe cine ai ajutat, pe mama? Am luat un cle[te. Dieter a vorbit cu me[terul. }i-am g\sit buletinul n cantin\.

Noi am b\ut ieri limonad\ la restaurant.

6
+black6magenta+

+black7magenta+

n pauz\ am citit un ziar. Te-am v\zut n ora[. El a luat deja micul dejun.

> In der Pause habe ich eine Zeitung gelesen. > Ich habe dich in der Stadt gesehen. > Er hat schon das Frhstck gegessen.

n ntreb\rile cu predicatul la timpul perfect compus ordinea cuvintelor n propozi]ie este urm\toarea: pronume interogativ, urmat de forma conjugat\ la prezent a verbului haben sau sein, apoi de subiect sau de complement.

Ca [i n propozi]iile afirmative, participiul trecut se g\se[te tot la sfr[itul propozi]iei, de exemplu: Wem hast du heute geholfen? Wo hat er seinen Ausweis gefunden? Wer hat hier gewohnt? Pe cine ai ajutat tu ast\zi? Unde [i-a g\sit el buletinul? Cine a locuit aici?

S\ mai `nv\]\m cteva cuvinte [i expresii noi. Citi]i-le cu voce tare: auszeichnen fehlen gesund krank krank schreiben > [aus]hn\n] > [fe:l\n] > [gezunt] > [krank] > [krank [rb\n] > [mitmaH\n] > [niht nu:r zond\rn auH] > [zond\rn] > [es tu:t mi:r ve:] > [unt\rzu:H\n] a (se) eviden]ia, a decora a lipsi s\n\tos, s\n\toas\ bolnav, bolnav\ a da/trimite n concediu medical a participa nu doar., ci [i... ci m\ doare a examina

mitmachen nicht nur..., sondern auch sondern es tut mir weh untersuchen

S\ repet\m verbele noi, dar la persoana a treia singular: er zeichnet aus er hat gefehlt er schreibt krank > [e:r ]hn\t aus] > [e:r Hat gefe:lt] > [e:r [rpt krank] > [e:r maHt mit] > [e:r unt\rzu:Ht] el eviden]iaz\, decoreaz\ el a lipsit el d\/trimite `n concediu medical el particip\ el examineaz\

er macht mit er untersucht

7
+black7magenta+

+black8magenta+

Citi]i cu voce tare [i clar urm\toarele propozi]ii `n care am folosit cuvintele noi, [i re]ine]i traducerea lor `n limba romn\: Er zeichnet diesen Wein aus. Was fehlt Ihnen?, fragt der Arzt. Mein Vater ist immer gesund. Du hast Fieber. Du bist krank. Ich schreibe dich vier Tage krank. lch will Fuball spielen. Machst du mit? Gehrt dir das Fahrrad? Nein, es gehrt mir nicht, sondern meinem Bruder. Er will nicht nur Brtchen, sondern auch ein Stck Wurst. Das Herz tut mir weh. El laud\ (premiaz\) acest vin. Ce v\ lipse[te?, ntreab\ medicul. Tat\l meu este ntotdeauna s\n\tos. Ai febr\. E[ti bolnav. ]i dau patru zile de concediu medical. Vreau s\ joc fotbal. Vii [i tu? Bicicleta este a ta? Nu, nu este a mea, ci a fratelui meu. El nu vrea doar chifl\, ci [i o bucat\ de crnat. M\ doare inima.

Verbele auszeichnen a eviden]ia [i mitmachen a face ceva mpreun\ sunt verbe cu particul\ separabil\. Verbul untersuchen a examina nu are particul\ separabil\.

Completa]i propozi]iile urm\toare cu cuvintele sau expresiile potrivite; folosi]i filtrul ro[u: El [i laud\ secretara. Ce-]i lipse[te?, ntreab\ medicul. Mama mea este ntotdeauna s\n\toas\. M\tu[a mea este bolnav\ acum. Medicul mi d\ cinci zile de concediu medical. Juc\m fotbal. Vrei s\ joci [i tu? >Er zeichnet seine Sekretrin >aus. Was >fehlt dir?", fragt der Arzt. Meine Mutter ist immer >gesund. Meine Tante ist jetzt >krank. Der Arzt >schreibt mich fnf Tage >krank. Wir spielen Fuball. Willst du auch >mitmachen? Dieses Haus gehrt nicht mir, >sondern meinem Bruder. Sie kauft >nicht nur das schwarze Kleid, >sondern auch die weie Bluse. Der Magen >tut mir weh. Der Arzt mu ihn >untersuchen.

Aceast\ cas\ nu este a mea, ci a fratelui meu.

Ea cump\r\ nu numai rochia neagr\, ci [i bluza alb\. M\ doare stomacul. Medicul trebuie s\-l examineze.

8
+black8magenta+

+black9magenta+

S\ recapitul\m nc\ o dat\ cuvintele [i expresiile noi traducnd `n limba german\: a examina m\ doare a participa a lipsi bolnav ci nu doar.ci [i... a trimite n concediu medical a (se) eviden]ia, a decora, a l\uda s\n\tos, s\n\toas\ > untersuchen > es tut mir weh > mitmachen > fehlen > krank > sondern > nicht nur..., sondern auch > krank schreiben > auszeichnen > gesund > [unt\rzu:H\n] > [es tu:t mi:r ve:] > [mitmaH\n] > [fe:l\n] > [krank] > [zond\rn] > [niht nu:r zond\rn auH] > [krank [rb\n] > [aus]hn\n] > [gezunt]

Ultimul exerci]iu va cuprinde toat\ materia `nv\]at\ `n aceast\ parte a lec]iei. Traduce]i `n limba romn\: Dieter hatte heute Morgen 39 Grad Fieber und keinen Appetit. Das hat sein Freund Max gesehen. Dieter, du bist krank. Komm, wir gehen zum Arzt! Um 11 Uhr waren sie schon beim Arzt im Sprechzimmer. Guten Tag! Was fehlt dir, Dieter? > Azi diminea]\ Dieter avea 39 de grade febr\ [i nu avea poft\ de mncare. > Asta a v\zut prietenul s\u, Max. > Dieter, e[ti bolnav. Hai s\ mergem la medic!

> La ora 11 erau deja n cabinetul medicului.

> Bun\ ziua! Care-i problema, Dieter (ce te deranjeaz\)? > M\ doare capul [i tu[esc. > Ai avut [i febr\? > Da, azi diminea]\ am avut 39 (de grade). > Ia deschide gura! Spune aaa"! > Te doare [i pieptul? > Poate aici, inima? > Nu, inima nu m\ doare. > ]i dau concediu medical. > R\mi trei zile n pat. > Aici ai re]eta. 9
+black9magenta+

Ich habe Kopfschmerzen und Husten. Hattest du auch Fieber? Ja, heute Morgen hatte ich 39 Grad Fieber. Mach mal den Mund auf! Sag aaa"! Tut es dir in der Brust auch weh? Vielleicht hier, das Herz? Nein, das Herz tut mir nicht weh. Ich schreibe dich krank. Du bleibst drei Tage im Bett. Hier ist das Rezept.

+black10magenta+

Entschuldigen Sie! Bekomme ich keine Medizin? Doch, ich habe dir ein Rezept geschrieben. Die Schwester erklrt dir alles. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, Herr Neumann!

> Scuza]i-m\! Nu primesc medicamente? > Ba da, ]i-am scris o re]et\. > Sora ]i va explica totul. La revedere! > La revedere, domnule Neumann.

Reciti]i de cteva ori exerci]iul anterior, apoi r\spunde]i n limba german\ la ntreb\rile care urmeaz\. Folosi]i filtrul ro[u: Wer war heute Morgen krank? Wieviel Grad Fieber hatte er? Um wieviel Uhr war er schon beim Arzt? Was fr Schmerzen hat Dieter? Tut ihm das Herz auch weh? Wie lange soll Dieter im Bett bleiben? Was hat der Arzt geschrieben? > Dieter war heute Morgen krank. > Er hatte 39 Grad Fieber. > Er war schon um 11 Uhr beim Arzt (bei ihm). > Er hat Kopfschmerzen. > Nein, das Herz tut ihm nicht weh. > Er soll drei Tage im Bett bleiben. > Er hat ein Rezept geschrieben.

10
+black10magenta+

+black11magenta+

LEC}IA 29 PARTEA A DOUA


Iat\ un set de cuvinte noi. Citi]i-le cu voce tare [i cu aten]ie [i re]ine]i traducerea lor: der Apotheker die Aufnahme > [de:r apote:k\r] > [di: aufna:m\] > [di: disko] > [de:r krank\] > [das krank\nHaus] > [de:r krank\n[ain] farmacistul nregistrarea bolnavilor, registratura discoteca bolnavul spitalul fi[a medical\

die Disco der Kranke das Krankenhaus der Krankenschein

die Krankenschwester > [di: krank\n[vest\r] sora medical\ der Schnupfen der Tropfen der Vormittag > [de:r [nupf\n] > [de:r tropf\n] > [de:r fo:rmita:k] guturaiul pic\tura nainte de amiaz\, perioada `ntre diminea]\ [i prnz/amiaz\ camera de a[teptare drumul

das Wartezimmer der Weg

> [das vart\]im\r] > [de:r ve:k]

Repeta]i acelea[i cuvinte, dar ntr-o alt\ ordine: das Wartezimmer der Weg der Vormittag > [das vart\]im\r] > [de:r ve:k] > [de:r fo:rmita:k] camera de a[teptare drumul nainte de amiaz\, perioada `ntre diminea]\ [i prnz/amiaz\ guturaiul pic\tura farmacistul nregistrarea bolnavilor, registratura bolnavul spitalul

der Schnupfen der Tropfen der Apotheker die Aufnahme

> [de:r [nupf\n] > [de:r tropf\n] > [de:r apote:k\r] > [di: aufna:m\] > [de:r krank\] > [das krank\nHaus]

der Kranke das Krankenhaus

die Krankenschwester > [di: krank\n[vest\r] sora medical\ der Krankenschein die Disco > [de:r krank\n[ain] > [di: disko] fi[a medical\ discoteca

11
+black11magenta+

+black12magenta+

Vom folosi acum cuvintele noi n propozi]ii. Citi]i-le cu voce tare [i `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea n limba romn\: Der Apotheker liest mein Rezept. Dieter geht zur Aufnahme. Heute tanzen wir in der Disco. Der Kranke bekommt die Medizin. In unserer Stadt haben wir ein Krankenhaus. Wo ist der Krankenschein von Dieter? Die Krankenschwester gibt dem Kranken eine Medizin. Ich habe starken Schnupfen. Ich trinke keinen Tropfen Wein mehr. Am Vormittag trinke ich immer starken Tee. Der Kranke ist schon im Wartezimmer. Ist das der Weg zum Bahnhof? Farmacistul cite[te re]eta mea. Dieter merge la registratur\. Azi dans\m n discotec\. Bolnavul prime[te medicamentul. n ora[ul nostru avem un spital. Unde este fi[a medical\ a lui Dieter? Sora i d\ bolnavului un medicament. Sunt foarte r\cit\/ Am un guturai puternic. Nu mai beau nici o pic\tur\ de vin. nainte de amiaz\ beau ntotdeauna ceai tare. Bolnavul este deja n camera de a[teptare. Acesta este drumul spre gar\?

Completa]i propozi]iile urm\toare cu substantivele corespunz\toare; folosi]i filtrul ro[u: Acesta este drumul spre gar\. Dieter este deja de o or\ n sala de a[teptare. nainte de amiaz\ beau cafea tare. Nu mai beau nici o pic\tur\ de bere. El are un guturai puternic. Bolnavul prime[te un medicament. n ora[ul nostru este un spital. Nu am fi[\ medical\. Noi dans\m cu pl\cere n discotec\. Dieter merge la registratur\. Farmacistul mi d\ tabletele. Sora st\ lng\ pat. Das ist >der Weg zum Bahnhof. Dieter ist schon eine Stunde im >Wartezimmer. Ich trinke >am Vormittag starken Kaffee. Ich trinke >keinen Tropfen Bier mehr. Er hat starken >Schnupfen. >Der Kranke bekommt eine Medizin. In unserer Stadt gibt es >ein Krankenhaus. Ich habe keinen >Krankenschein. Wir tanzen gern in >der Disco. Dieter geht zur >Aufnahme. >Der Apotheker gibt mir die Tabletten. >Die Krankenschwester steht am Bett.

Traduce]i `n limba german\ urm\toarele cuvinte verificnd astfel dac\ le-a]i re]inut deja; folosi]i filtrul ro[u: farmacistul bolnavul drumul discoteca guturaiul > der Apotheker > der Kranke > der Weg > die Disco > der Schnupfen > [de:r apote:k\r] > [de:r krank\] > [de:r ve:k] > [di: disko] > [de:r [nupf\n]

12
+black12magenta+

+black13magenta+

pic\tura sora medical\ camera de a[teptare nainte de amiaz\ nregistrarea bolnavilor, registratura spitalul fi[a medical\

> der Tropfen > die Krankenschwester > das Wartezimmer > der Vormittag > die Aufnahme > das Krankenhaus > der Krankenschein

> [de:r tropf\n] > [di: krank\n[vest\r] > [das vart\]im\r] > [de:r fo:rmita:k] > [di: aufna:m\] > [das krank\nHaus] > [de:r krank\n[n]

~n urm\torul exerci]iu vom recapitula timpul perfect compus (Perfekt). R\spunde]i la urm\toarele `ntreb\ri, folosind filtrul ro[u: Sag mal, hast du Eva gesehen? Sag mal, hast du deinen Vater gefragt? Sag mal, hast du Geld gefunden? Sag mal, hast du den neuen Wagen gesehen? Sag mal, hast du einen Brief geschrieben? Sag mal, hast du das Werk besucht? Sag mal, hast du das Kleid gekauft? > Ja, ich habe sie gestern gesehen. > Ja, ich habe ihn gefragt. > Ja, ich habe Geld gefunden. > Ja, ich habe ihn gesehen. > Ja, ich habe einen geschrieben. > Ja, ich habe es besucht. > Ja, ich habe es gekauft.

S\ mai `nv\]\m acum cteva cuvinte noi. Citi]i-le cu voce tare [i clar [i `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor: blau dreimal einnehmen rot schicken tglich verwandt warten zuerst > [blau] > [drmal] > [nne:m\n] > [ro:t] > [[ik\n] > [tE:glih] > [f\rvant] > [vart\n] > []uerst] albastru de trei ori a lua, a nghi]i ro[u a trimite zilnic nrudit a a[tepta nti, mai `nti

Repeta]i verbele noi, conjugate la persoana a treia singular: er nimmt ein er schickt er wartet > [e:r nimt n] > [e:r [ikt] > [e:r vart\t] 13
+black13magenta+

el ia, el `nghite el trimite el a[teapt\

+black14magenta+

Verbul einnehmen este verb cu particul\ separabil\.

~n propozi]iile urm\toare am folosit cuvintele noi. Citi]i-le cu voce tare [i re]ine]i traducerea lor: Die Bluse ist blau. Mach das dreimal! Ich nehme die Medizin ein. Ich schicke die Tochter in die Schule. Dein Mantel ist rot. Wir sehen uns tglich. Ich bin mit Peter verwandt. Ich warte auf dich. Zuerst geht er in die Bank. Bluza este albastr\. F\ asta de trei ori! ~nghit medicamentul. mi trimit fiica la [coal\. Paltonul t\u este ro[u. Ne vedem zilnic. Sunt rud\ cu Peter. Te a[tept. Mai `nti el merge la banc\.

Completa]i propozi]iile cu cuvintele corespunz\toare, apoi citi]i-le cu voce tare; folosi]i filtrul ro[u: Rochia ta este albastr\. F\ asta de trei ori! El ia medicamentele de trei ori pe zi. Bluza este ro[ie. i trimit (lui) ceva bani. Ne vedem zilnic. Sunt rud\ cu Peter. Te a[tept\m ntotdeauna. Eu fac asta mai nti. Dein Kleid ist >blau. Mach das >dreimal! >Er nimmt die Medizin dreimal tglich >ein. Die Bluse ist >rot. >Ich schicke ihm etwas Geld. Wir sehen uns >tglich. Ich bin mit Peter >verwandt. >Wir warten immer auf dich. Ich mache das >zuerst.

Traduce]i urm\toarele propozi]ii n limba romn\; nu uita]i s\ folosi]i filtrul ro[u: Wir machen das dreimal. Du hast ein blaues Kleid. Er nimmt die Medizin dreimal tglich ein. Sie hat eine rote Bluse. Ich schicke dir Geld. Wir haben uns tglich gesehen. Ich bin mit Peter verwandt. Ich warte immer auf sie. Ich mache das zuerst. 14
+black14magenta+

> Noi facem asta de trei ori. > Tu ai o rochie albastr\. > El ia medicamentul de trei ori pe zi. > Ea are o bluz\ ro[ie. > ]i trimit bani. > Noi ne-am v\zut zilnic. > Sunt rud\ cu Peter. > O a[tept ntotdeauna. > nti fac asta.

+black15magenta+

Verifica]i dac\ a]i `nv\]at cuvintele noi, traducnd `n limba romn\: ro[u zilnic nti albastru a trimite de trei ori nrudit a lua, a nghi]i a a[tepta > rot > tglich > zuerst > blau > schicken > dreimal > verwandt > einnehmen > warten > [ro:t] > [tE:glih] > []uerst] > [blau] > [[ik\n] > [drmal] > [f\rvant] > [nne:m\n] > [vart\n]

~n acest exerci]iu vom recapitula declinarea adjectivelor precedate de articol hot\rt. Formula]i propozi]ii pe baza modelului urm\tor: Soll ich dir den Wagen zeigen? Er ist ganz neu. Ja, zeig mir mal den neuen Wagen! Acum este rndul vostru: Soll ich dir das Kleid zeigen? Es ist rot. Soll ich dir die Blusen zeigen? Sie sind sehr hbsch. Soll ich dir den Fuball zeigen? Er ist ganz blau. Soll ich dir das Fahrrad zeigen? Es ist schon alt! Soll ich dir den VW zeigen? Er ist ganz neu. > Ja, dann zeig mir mal das rote Kleid! > Ja, dann zeig mir mal die hbschen Blusen!

> Ja, dann zeig mir mal den blauen Fuball! > Ja, dann zeig mir mal das alte Fahrrad. > Ja, dann zeig mir mal den neuen VW!

13 (5)

n lec]iile anterioare a]i ntlnit deja substantive provenite din adjective. Aceste substantive se declin\ la fel ca adjectivele. De exemplu: krank bolnav der Kranke, ein Kranker die Kranke, eine Kranke die Kranken, Kranke bolnavul, un bolnav bolnava, o bolnav\ bolnavii, (ni[te) bolnavi ruda (m.), o rud\ ruda (f.), o rud\ rudele, (ni[te) rude

verwandt `nrudit(\)

der Verwandte, ein Verwandter die Verwandte, eine Verwandte die Verwandten, Verwandte

15
+black15magenta+

+black16magenta+

Substantivele provenite din adjective se declin\ la fel ca adjectivele corespunz\toare, adic\ li se adaug\ termina]iile adjectivelor. Desigur, termina]ia adjectivelor depinde de cuvntul care le preced\, prin urmare substantivele provenite din adjective vor primi termina]ii impuse de cuvntul pe care-l determinau, de exemplu: den kranken Mann einer kranken Frau den Kranken einer Kranken bolnavul unei bolnave

Care sunt substantivele corespunz\toare adjectivelor urm\toare [i care sunt formele lor `nso]ite de articol hot\rt [i nehot\rt la singular [i la plural? Traduce]i-le n limba romn\, folosind filtrul ro[u: deutsch > der Deutsche, ein Deutscher > neam]ul, un neam], germanul, un german > nem]ii, nem]i, germanii, germani > cuno[tin]a (m.), cunoscutul, un cunoscut, o cuno[tin]\ > cuno[tin]ele, cuno[tin]e, cunoscu]ii, (ni[te) cunoscu]i > bolnavul, un bolnav > bolnavii, (ni[te) bolnavi > ruda (m.), o rud\ > rudele, (ni[te) rude

> die Deutschen, Deutsche

bekannt

> der Bekannte, ein Bekannter

> die Bekannten, Bekannte

krank

> der Kranke, ein Kranker > die Kranken, Kranke

verwandt

> der Verwandte, ein Verwandter > die Verwandten, Verwandte

Completa]i urm\toarele propozi]ii cu substantivele provenite din adjective: Bolnavul este culcat n pat. Bolnavii sunt culca]i n pat. El este cuno[tin]a mea (m). Ai acolo o cuno[tin]\ (m.)? Max [i Klaus sunt cunoscu]ii mei. Acolo st\ cuno[tin]a (f.) mea. Am o rud\ (m.) la Bucure[ti. Unchiul Hans este ruda ta? Nu am rude la Berlin. Acolo st\ un neam]. Nu-l cunosc pe acest neam]. n aceast\ cas\ locuiesc nem]i. n camera de a[teptare sunt deja bolnavi. >Der Kranke liegt im Bett. >Die Kranken liegen in den Betten. Er ist >mein Bekannter. Hast du dort >einen Bekannten? Max und Klaus sind >meine Bekannten. Dort sitzt >meine Bekannte. Ich habe in Bukarest >einen Verwandten. Ist Onkel Hans >dein Verwandter? In Berlin habe ich >keine Verwandten. Dort sitzt >ein Deutscher. Ich kenne >diesen Deutschen nicht. In diesem Haus wohnen >Deutsche. Im Wartezimmer sind schon >Kranke.

16
+black16magenta+

+black17magenta+

V\ prezent\m acum conjugarea la perfectul compus, persoana nti singular a verbelor cu particul\ neseparabil\. Citi]i cu voce tare [i urm\ri]i traducerea lor n limba romn\: bekommen vergessen gefallen behalten beginnen verstehen verbinden ich habe bekommen ich habe vergessen ich habe gefallen ich habe behalten ich habe begonnen ich habe verstanden ich habe verbunden > [ih Ha:b\ bekom\n] > [ih Ha:b\ f\rges\n] > [ih Ha:b\ gefal\n] > [ih Ha:b\ beHalt\n] > [ih Ha:b\ begon\n] > [ih Ha:b\ f\r[tand\n] > [ih Ha:b\ f\rbund\n] am primit am uitat am pl\cut (cuiva) am re]inut am nceput am n]eles am f\cut leg\tura

La forma de participiu a verbelor cu particul\ neseparabil\ nu se adaug\ prefixul ge-, de exemplu:

28 (29)

verstehen Ich habe dich verstanden. Aceste forme trebuie `nv\]ate pe de rost!

verstanden Te-am n]eles.

Conjuga]i verbele urm\toare la perfect compus, persoana a treia singular, [i traduce]i-le apoi n limba romn\: beginnen verstehen behalten verbinden gefallen bekommen vergessen > er hat begonnen > er hat verstanden > er hat behalten > er hat verbunden > er hat gefallen > er hat bekommen > er hat vergessen > el a nceput > el a n]eles > el a re]inut > el a f\cut leg\tura > el a pl\cut > el a primit > el a uitat

Completa]i urm\toarele propozi]ii cu forma corespunz\toare a verbului haben la prezent [i cu participiul trecut al verbului principal. Folosi]i filtrul ro[u: Am primit bani. Noi am uitat caietele. Serviciul meu a nceput la ora [ase. Mi-a pl\cut filmul. Noi nu am n]eles-o pe profesoar\. Maria a p\strat pa[aportul. Mi-au f\cut leg\tura cu Berlinul. Ich >habe Geld >bekommen. Wir >haben die Hefte >vergessen. Meine Arbeit >hat um 6 Uhr >begonnen. Der Film >hat mir >gefallen. Wir >haben die Lehrerin nicht >verstanden. Maria >hat den Pa >behalten. Sie >haben mich mit Berlin >verbunden.

17
+black17magenta+

+black18magenta+

Traduce]i propozi]iile urm\toare n limba german\; folosi]i filtrul ro[u: Ne-am primit sculele. Am uitat ciocanul. Cnd a nceput filmul? Aceast\ fat\ mi-a pl\cut foarte mult. Nu am n]eles-o pe doamna Schrder. Po]i s\ p\strezi cartea. V-am f\cut leg\tura cu Berlinul. Vorbi]i, v\ rog! > Wir haben unsere Werkzeuge bekommen. > Ich habe den Hammer vergessen. > Wann hat der Film begonnen? > Dieses Mdchen hat mir sehr gefallen. > Ich habe Frau Schrder nicht verstanden. > Du kannst das Buch behalten. > Ich habe Sie mit Berlin verbunden. Bitte sprechen Sie!

Vom repeta acum toat\ materia `nv\]at\ `n aceast\ lec]ie. Traduce]i n limba romn\, folosind filtrul ro[u: Eva bleibt heute im Bett. Sie hat Schnupfen und Husten. Die Mutter schickt sie am Vormittag ins Krankenhaus. Im Krankenhaus geht sie zuerst in die Aufnahme. Sie gibt der Krankenschwester ihren Ausweis. Die Krankenschwester zeigt Eva das Wartezimmer. Dort wartet sie eine halbe Stunde. Die Schwester ruft sie dann ins Sprechzimer. Der Arzt untersucht sie. > Eva r\mne azi n pat. > Ea are guturai [i tu[e[te. > Mama o trimite la spital `nainte de amiaz\.

> La spital ea merge mai nti la registratur\. > Ea i d\ buletinul asistentei medicale. > Asistenta i arat\ Evei camera de a[teptare. > A[teapt\ acolo o jum\tate de or\. > Apoi asistenta o cheam\ n cabinet. > Medicul o examineaz\.

Citi]i de cteva ori textul anterior, pentru a putea r\spunde f\r\ dificultate la urm\toarele ntreb\ri. Folosi]i filtrul ro[u: Warum bleibt Eva im Bett? > Sie bleibt im Bett, weil sie Husten und Schnupfen hat. > Ja, sie ist krank. > Die Mutter schickt sie ins Krankenhaus. > Sie geht zuerst in die Aufnahme. > Sie gibt ihn einer Krankenschwester.

Ist sie krank? Wohin schickt sie die Mutter? Wohin geht Eva zuerst? Wem gibt sie dort ihren Ausweis?

18
+black18magenta+

+black19magenta+

Wie lange wartet sie im Wartezimmer? Wo untersucht sie der Arzt?

> Sie wartet dort eine halbe Stunde. > Er untersucht sie im Sprechzimmer.

Iar acum urmeaz\ ultimul exerci]iu al lec]iei, cu ajutorul c\ruia v\ pute]i verifica cuno[tin]ele acumulate. nainte de a trece la urm\toarea lec]ie, trebuie s\ cunoa[te]i bine materialul acesteia. Traduce]i `n limba romn\; nu uita]i s\ folosi]i filtrul ro[u: Maria merge la farmacie n locul Evei. Re]eta, v\ rog!, a spus farmacistul. Aici sunt tabletele dumneavoastr\. Lua]i, v\ rog, dou\ tablete de trei ori pe zi. > Maria geht fr Eva in die Apotheke. > Ihr Rezept, bitte, hat der Apotheker gesagt. > Hier sind Ihre Tabletten. > Bitte nehmen Sie dreimal tglich zwei Tabletten ein! > Hier sind noch die Tropfen. > Zehn Tropfen nehmen Sie am Abend ein! > Diese Medizin hilft Ihnen bestimmt. > Die Kranke liegt im Bett und wartet auf ihre Freundin. > Diesen Deutschen habe ich nicht verstanden. > Meine Arbeit hat um 7 Uhr begonnen. > Ich habe das Rezept behalten. > Der Magen tut mir weh. > Ich hatte eine rote Bluse und eine blaue Hose. > Ist Onkel Hans dein Verwandter?

Aici sunt [i pic\turile. Lua]i seara zece pic\turi! Acest medicament v\ ajut\ sigur. Bolnava este culcat\ n pat [i [i a[teapt\ prietena.

Nu l-am n]eles pe acest neam].

Munca mea a nceput la ora [apte. Am p\strat re]eta. M\ doare stomacul. Aveam o bluz\ ro[ie [i un pantalon albastru.

Unchiul Hans este ruda ta?

Urmeaz\ un exerci]iu de pronun]ie. n limba german\ sunetele de la sfr[itul cuvntului se estompeaz\ sau se pronun]\ scurt. Citi]i urm\toarele cuvinte cu voce tare: [\] [\r] [\n] Kranke, Verwandte, Bekannte, Deutsche, der Zollbeamte; Kranker, Verwandter, Bekannter, Deutscher; Kranken, Verwandten, Bekannten, Deutschen.

19
+black19magenta+

+black20magenta+

RECAPITULAREA LEC}IEI 29
29.1. Perfectul compus al verbelor tari, ca [i cel al celor slabe, este format din dou\ elemente, [i anume: forma conjugat\ a verbelor haben sau sein la timpul prezent [i participiul trecut al verbului principal, situat la sfr[itul propozi]iei. Participiul trecut al verbelor tari se formeaz\ prin ad\ugarea la r\d\cina verbului a prefixului ge-, respectiv a sufixului-en. La forma de participiu trecut a verbelor tari vocala din r\d\cin\ se schimb\. De aceea, participiul trecut al acestor verbe neregulate trebuie nv\]at pe dinafar\. a g\si a lua a sta n picioare a bea finden nehmen stehen trinken gefunden genommen gestanden getrunken

29.2. Conjugarea verbului tare trinken - a bea la perfectul compus: ich habe getrunken du hast getrunken er hat getrunken sie hat getrunken eu am b\ut tu ai b\ut el a b\ut ea a b\ut wir haben getrunken ihr habt getrunken sie haben getrunken Sie haben getrunken noi am b\ut voi a]i b\ut ei au b\ut dumneavoastr\ a]i b\ut

es hat getrunken

a b\ut (neutru)

29.3. n ntreb\rile al c\ror predicat este la timpul perfect compus, ordinea cuvintelor n propozi]ie este urm\toarea: pronume interogativ, verbul haben sau sein conjugat la prezent, subiectul (care poate lipsi), complementele, forma de participiu trecut a verbului principal, de exemplu: Wo hast du die Bohrmaschine gekauft? Wer hat dort gestanden? Was hast du gestern getrunken? Unde ai cump\rat burghiul? Cine stat acolo? Ce ai b\ut ieri?

29.4. Substantivele formate din adjective se declin\ la fel ca adjectivele corespunz\toare, adic\ li se adaug\ termina]iile adjectivelor. Desigur, termina]ia adjectivelor depinde de cuvntul care le preced\ (articol hot\rt, nehot\rt, pronume posesiv sau nimic), prin urmare substantivele provenite din adjective vor primi termina]ii impuse de cuvntul pe care `l determinau, de exemplu: den kranken Mann einer kranken Frau den Kranken einer Kranken bolnavul bolnava

20
+black20magenta+

+black21magenta+

29. 5. Declinarea substantivelor der Kranke, die Kranke bolnavul/bolnava": a. precedat de articol hot\rt: Singular masculin N: der Kranke A: den Kranken G: des Kranken D: dem Kranken feminin die Kranke die Kranke der Kranken der Kranken die Kranken die Kranken der Kranken den Kranken Plural

b. precedat de articol nehot\rt (ein, kein) sau de articol posesiv : Singular masculin N: ein Kranker A: einen Kranken G: eines Kranken D: einem Kranken feminin eine Kranke eine Kranke einer Kranken einer Kranken keine Kranken keine Kranken keiner Kranken keinen Kranken Plural

29. 6. Participiul trecut al verbelor cu particul\ neseparabil\, indiferent dac\ sunt tari sau slabe, nu se formeaz\ cu ajutorul prefixului ge-, de exemplu: a ncepe a face leg\tura a primi a n]elege beginnen verbinden bekommen verstehen begonnen verbunden bekommen verstanden

De obicei, vocala din r\d\cin\ se schimb\, de aceea aceast\ form\ trebuie nv\]at\ pe dinafar\.

29. 7. Conjugarea verbului tare [i cu particul\ neseparabil\ verstehen - a n]elege la perfect compus. ich habe verstanden du hast verstanden er hat verstanden sie hat verstanden eu am n]eles tu ai n]eles el a n]eles ea a n]eles wir haben verstanden ihr habt verstanden sie haben verstanden Sie haben verstanden noi am n]eles voi a]i n]eles ei au n]eles dumneavoastr\ a]i n]eles

es hat verstanden

a n]eles (neutru)

21
+black21magenta+

+black22magenta+

TEMA PENTRU ACAS| 29


A. Traduce]i n limba romn\: l. 2. 3. 4. 5. 6. Dieter hatte heute 39 Grad Fieber und keinen Appetit. Schon um 11 Uhr waren Dieter und Max beim Arzt im Sprechzimmer. Tut dir der Magen auch weh?, hat ihn der Arzt gefragt. Ich habe dich krank geschrieben, hat der Arzt gesagt. Das Handtuch hat auf dem Waschbecken gelegen. Warum hast du meinen Schraubenschlssel genommen?

B.

Traduce]i n limba german\: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nu am n]eles-o pe doamna Schrder. Cnd ai nceput serviciul? V-am f\cut leg\tura cu Berlinul. Vorbi]i, v\ rog! Ce ai g\sit ieri la farmacie? Acolo st\ cunoscutul meu. Cum ]i place ruda mea?

C.

Completa]i propozi]iile urm\toare, al c\ror predicat este la perfect compus: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ich................. meinem Bruder einen Brief................... (schreiben). Unser Meister.................. den Arbeitern immer......................... (helfen). Wer...................... gestern die Zeitung..................... (lesen). Frau Meyer..................... uns die Hefte......................... (geben). Du................ schon meinen Freund...................... (sehen). Ich................... Sie nicht.................................. (verstehen).

22
+black22magenta+

+black23magenta+

LEC}IA 30 PARTEA NTI


Iat\, ca de obicei, un set de cuvinte noi. Citi]i-le cu voce tare [i clar [i `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor `n limba romn\: der Anorak die Arbeitskleidung > [de:r anorak] > [di: arb]kldung] > [de:r arb]pla]] > [de:r kld\rbU:g\l] > [das da:tum] > [das faH] > [di: frU:[iht] > [di: kldung] > [de:r [u:] > [das ta[\ntu:H] > [de:r umkld\raum] hanoracul salopeta

der Arbeitsplatz der Kleiderbgel

locul de munc\ umera[ul

das Datum das Fach die Frhschicht

data sertarul, sec]ia, materia tura/ schimbul de diminea]\ mbr\c\mintea pantoful batista garderoba, vestiarul

die Kleidung der Schuh das Taschentuch der Umkleideraum

Repeta]i acum noile cuvinte, dar ntr-o alt\ ordine: das Taschentuch die Frhschicht > [das ta[\ntu:H] > [di: frU:[iht] > [das faH] > [das da:tum] > [de:r kld\rbU:g\l] > [de:r anorak] > [de:r umkld\raum] > [de:r arb]pla]] > [di: arb]kldung] > [di: kldung] > [de:r [u:] batista tura/ schimbul de diminea]\ sertarul, sec]ia, materia data umera[ul

das Fach das Datum der Kleiderbgel

der Anorak der Umkleideraum

hanoracul garderoba, vestiarul

der Arbeitsplatz die Arbeitskleidung

locul de munc\ salopeta

die Kleidung der Schuh

`mbr\c\mintea pantoful

23
+black23magenta+

+black24magenta+

Citi]i cu aten]ie propozi]iile urm\toare, `n care am introdus cuvintele noi, [i `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor: Die Mutter kauft ihrem Sohn einen Anorak. Ich habe meine Arbeitskleidung vergessen. Um 6 Uhr bin ich an meinem Arbeitsplatz. Sie hngt die Bluse auf einen Kleiderbgel. Welches Datum ist heute? Er legt den Schal in das Fach. Um 6 Uhr hat die Frhschicht begonnen. Eva, ist das deine Kleidung? Mein Schuh ist kaputt. Hast du ein Taschentuch? Ich habe Schnupfen. Der Umkleideraum fr Damen ist dort links. Mama i cump\r\ fiului ei un hanorac. Mi-am uitat salopeta. La ora [ase sunt la serviciu. Ea pune bluza pe un umera[. Ce zi este ast\zi? El pune [alul n sertar. La ora [ase a `nceput tura de diminea]\. Eva, asta este `mbr\c\mintea ta? Mi s-a stricat pantoful. Ai o batist\? Am guturai. Vestiarul pentru femei este acolo, la stnga.

Completa]i propozi]iile urm\toare, folosind filtrul ro[u: Mami, cump\r\-mi un hanorac grozav! Nu ai voie s\ lucrezi n aceast\ bluz\. Unde ]i este salopeta? La ora [apte Max este deja la serviciu. Mutti, kauf mir einen tollen >Anorak! In dieser Bluse darfst du nicht arbeiten. Wo ist >deine Arbeitskleidung? Max ist schon um 7 Uhr an >seinem Arbeitsplatz. Er hngt die Hose auf >einen Kleiderbgel. Welches >Datum ist heute? Er legt die Mtze in >das Fach. >Die Frhschicht hat um 6 Uhr begonnen. Das ist nicht >meine Kleidung. >Mein Schuh ist kaputt. Oma, hast du ein >Taschentuch? Ich habe Schnupfen. >Der Umkleideraum fr Damen ist dort links.

El [i pune pantalonii pe umera[. Ce dat\ este azi? El pune c\ciula n sertar. Schimbul de diminea]\ a nceput la ora [ase. Asta nu este mbr\c\mintea mea. Mi s-a stricat pantoful. Bunico, ai o batist\? Am guturai.

Vestiarul pentru femei este acolo, la stnga.

24
+black24magenta+

+black25magenta+

Iat\ formele de plural ale ctorva dintre cuvintele noi: der Anorak der Kleiderbgel das Fach die Anoraks die Kleiderbgel die Fcher > [di: anoraks] > [di: kld\rbU:g\l] > [di: fEh\r] hanoracele umera[ele sertarele, sec]iile, materiile pantofii batistele

der Schuh das Taschentuch

die Schuhe die Taschentcher

> [di: [u:\] > [di: ta[\ntU:h\r]

Completa]i propozi]iile urm\toare cu formele corespunz\toare ale substantivelor; folosi]i filtrul ro[u: n acest magazin sunt multe hanorace. n dulapul meu sunt ag\]ate trei umera[e. In diesem Geschft gibt es viele >Anoraks. In meinem Schrank hngen drei >Kleiderbgel. Dieser Schrank hat fnf >Fcher. Sie hat >Schuhe bekommen. Ich brauche keine >Taschentcher mehr.

Acest dulap are cinci sertare. Ea a primit pantofi. Nu mai am nevoie de batiste.

Verifica]i dac\ a]i `nv\]at cuvintele noi, traducnd n limba german\: pantoful batista data mbr\c\mintea locul de munc\ tura de diminea]\ garderoba sertarul, sec]ia, materia salopeta hanoracul umera[ul > der Schuh > das Taschentuch > das Datum > die Kleidung > der Arbeitsplatz > die Frhschicht > der Umkleideraum > das Fach > die Arbeitskleidung > der Anorak > der Kleiderbgel > [de:r [u:] > [das ta[\ntu:H] > [das da:tum] > [di: kldung] > [de:r arb]pla]] > [di: frU:[iht] > [de:r umkld\raum] > [das faH] > [di: arb]kldung] > [de:r anorak] > [de:r kld\rbU:g\l]

27 (6)

n lec]ia anterioar\ a]i `nv\]at perfectul compus. {ti]i c\ acesta se formeaz\ cu ajutorul verbelor haben sau sein.

25
+black25magenta+

+black26magenta+

Pn\ acum am exersat perfectul compus format cu ajutorul verbului auxiliar haben. Acum vom introduce perfectul format cu ajutorul verbului auxiliar sein: bleiben fahren fliegen gehen sein ich bin geblieben ich bin gefahren ich bin geflogen ich bin gegangen ich bin gewesen > [ih bin gebli:b\n] > [ih bin gefa:r\n] > [ih bin geflo:g\n] > [ih bin gegang\n] > [ih bin geve:z\n] am r\mas am c\l\torit am zburat m-am dus, am mers am fost

1.

Perfectul verbelor conjugate cu ajutorul verbului sein se formeaz\ ca [i perfectul verbelor conjugate cu verbul haben. Cnd se `nva]\ verbele tari, pe lng\ participiul trecut, trebuie re]inut [i verbul auxiliar corespunz\tor. Verbul sein, ca auxiliar ce ajut\ la formarea timpului perfect compus, nu se traduce.

27 (6)

2.

3.

Traduce]i `n limba romn\ fiind aten]i la timpul verbelor; folosi]i filtrul ro[u: Am Sonnabend ist mein Freund aus Hamburg gekommen. Er ist bei uns bis Mittwoch geblieben. Wir sind sehr oft ins Kino gegangen. Am Donnerstag ist er nach Wien geflogen. Wir sind mit dem Zug nach Hause gefahren. Die Oma ist immer zu Hause gewesen. > Smb\t\ a venit prietenul meu din Hamburg.

> El a r\mas la noi pn\ miercuri. > Ne-am dus foarte des la cinema. > Joi el a plecat cu avionul la Viena. > Noi am mers cu trenul acas\. > Bunica era ntotdeauna acas\.

Completa]i urm\toarele propozi]ii cu forma corespunz\toare a verbului sein [i cu participiul trecut al verbului principal; nu uita]i s\ folosi]i filtrul ro[u: Am venit de la Berlin. Noi am r\mas la p\rin]ii no[tri. Ea a plecat la Kiel. Ei au plecat cu avionul la Viena. El s-a dus la [coal\? La ora cinci ai fost acas\. Ich >bin aus Berlin >gekommen. Wir >sind bei unseren Eltern >geblieben. Sie >ist nach Kiel >gefahren. Sie >sind nach Wien >geflogen. >Ist er in die Schule >gegangen? Du >bist um 5 Uhr zu Hause >gewesen.

26
+black26magenta+

+black27magenta+

Ia\ `nc\ un set de cuvinte noi. Citi]i-le cu voce tare [i `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor: der erste, die erste der dritte, die dritte fallen geboren sein laufen modern pnktlich schlieen bermorgen der wievielte > [de:r di: erst\] > [de:r di: drit\] > [fal\n] > [gebo:r\n zn] > [lauf\n] > [modern] > [pUnktlih] > [[li:s\n] > [U:b\rmorg\n] > [de:r vi:filt\] primul, prima al treilea, a treia a c\dea a fi n\scut a alerga modern punctual, la timp a nchide poimine ce dat\, al ctelea, a cta

S\ repet\m verbele noi, `ns\ conjugate la timpul prezent, persoana a treia, singular: er fllt er luft er schliet er ist geboren > [e:r fElt] > [e:r lft] > [e:r [li:st] > [e:r ist gebo:r\n] el cade el alearg\ el nchide el s-a n\scut

Repeta]i verbele noi [i la persoana a treia singular, timpul perfect compus: er ist gelaufen er ist gefallen er hat geschlossen > [e:r ist gelauf\n] > [e:r ist gefal\n] > [e:r Hat ge[los\n] el a alergat el a c\zut el a nchis

Vom folosi acum cuvintele noi n propozi]ii simple. Citi]i-le cu voce tare [i urm\ri]i traducerea lor n limba romn\: Heute ist der dritte Mai. Gestern war der erste Januar. Er fllt ins Wasser. Er ist ins Wasser gefallen. Er ist am ersten Januar geboren. Diese Hose ist sehr modern. Er luft sehr schnell. Er ist sehr schnell gelaufen. Azi este trei mai. Ieri a fost nti ianuarie. El cade n ap\. El a c\zut n ap\. El s-a n\scut pe nti ianuarie. Ace[ti pantaloni sunt foarte moderni. El alearg\ foarte repede. El a alergat foarte repede.

27
+black27magenta+

+black28magenta+

Sie beginnt die Arbeit immer pnktlich. Sie hat die Arbeit immer sehr pnktlich begonnen. Er schliet die Tr. Er hat die Tr geschlossen. Sie kommt erst bermorgen. Der wievielte ist heute?

Ea ncepe lucrul ntotdeauna la timp. Ea a nceput ntotdeauna lucrul la timp. El nchide u[a. El a nchis u[a. Ea vine abia poimine. Ce dat\ este azi?

Verbele tari fallen a c\dea [i laufen a fugi sunt neregulate. La persoana a doua [i a treia singular, vocala a din r\d\cin\ devine , de exemplu:

25 (9)

du fllst, er fllt; du lufst, er luft

Completa]i propozi]iile n limba german\, folosind filtrul ro[u: Azi este trei mai. Mine este nti iulie. El a c\zut n ap\. El s-a n\scut pe dou\ ianuarie. Am o rochie modern\. El alearg\ foarte repede. Ea ncepe lucrul la timp. El nchide u[a. Ea vine abia poimine. Ce dat\ este azi? Heute ist >der dritte Mai. Morgen ist >der erste Juli. >Er ist ins Wasser >gefallen. >Er ist am zweiten Januar >geboren. Ich habe ein >modernes Kleid. >Er luft sehr schnell. Sie beginnt ihre Arbeit >pnktlich. >Er schliet die Tr. Sie kommt erst >bermorgen. >Der wievielte ist heute?

Traduce]i urm\toarele cuvinte n limba geman\ pentru a verifica dac\ le-a]i `nv\]at deja: a alerga el alearg\ ce dat\, al ctelea modern a c\dea el a c\zut primul poimine punctual > laufen > er luft > der wievielte > modern > fallen > er ist gefallen > der erste > bermorgen > pnktlich > [lauf\n] > [e:r lft] > [de:r vi:filt\] > [modern] > [fal\n] > [e:r ist gefal\n] > [de:r erst\] > [U:b\rmorg\n] > [pUnktlih]

28
+black28magenta+

+black29magenta+

al treilea a (fi) n\scut a nchide el a nchis

> der dritte > geboren sein > schlieen > er hat geschlossen

> [de:r drit\] > [gebo:r\n zn] > [[li:s\n] > [e:r Hat ge[los\n]

Traduce]i n limba german\ propozi]iile urm\toare, folosind filtrul ro[u: Eva a fugit n ora[. Ieri ne-am dus la biseric\. Am c\zut n ap\. M-am dus cu ma[ina mea. Domnul Viktor a plecat cu avionul n America. El a stat la noi pn\ miercuri. Ieri a venit prietenul meu din Kiel. Ai fost acas\? > Eva ist in die Stadt gelaufen. > Gestern sind wir in die Kirche gegangen. > Ich bin ins Wasser gefallen. > Ich bin mit meinem Wagen gefahren. > Herr Viktor ist nach Amerika geflogen. > Er ist bis Mittwoch bei uns geblieben. > Gestern ist mein Freund aus Kiel gekommen. > Bist du zu Hause gewesen?

Acum s\ ne ocup\m de numerale. Citi]i cu voce tare propozi]iile urm\toare [i re]ine]i traducerea lor n limba romn\: Heute ist der dritte Mrz. Heute haben wir den dritten Mrz. Er ist am dritten Mrz geboren. Gestern war der zweite Mrz. Morgen ist der vierte Mrz. bermorgen ist der fnfte Mrz. Der wievielte ist heute? Den wievielten haben wir heute? Wann waren Sie in Berlin? Ich war am ersten April 1992 (neunzehnhundertzweiundneunzig) in Wien. Wann sind Sie geboren? Ich bin am neunzehnten Juli 1945 (neunzehnhundertfnfundvierzig) geboren. Du bist mein erster Sohn. Azi este trei martie. Azi este trei martie. El s-a n\scut pe trei martie. Ieri a fost dou\ martie. Mine este patru martie. Poimine este cinci martie. Ce dat\ este azi? Ce dat\ este azi? Cnd a]i fost dumneavoastr\ la Berlin? Pe nti aprilie 1992 am fost la Viena.

Cnd v-a]i n\scut? M-am n\scut pe 19 iulie 1945.

Tu e[ti primul meu fiu.

29
+black29magenta+

+black30magenta+

22 (33)

Numeralele ordinale de la 1 la 19 se formeaz\ prin ad\ugarea termina]iei -te la forma corespunz\toare a numeralelor cardinale, de exemplu: zwei - zweite vier - vierte

24 (30)

De la num\rul dou\zeci n sus, numeralele cardinale se formeaz\ prin ad\ugarea termina]iei -ste, de exemplu: zwanzig zwanzigste dreiig dreiigste

1.

Urm\toarele dou\ numerale ordinale se formeaz\ neregulat: eins erste, drei dritte n cazul numeralului ordinal format de la opt - acht, vom ad\uga termina]ia -e numeralului cardinal: acht achte. n general, numeralele sunt precedate de articol hot\rt, de pronumele posesiv (mein) sau demonstrativ (dieser), de exemplu: Ich bin der erste Schler. Sie ist das erste Kind. Diese erste Schlerin ist sehr schn. Er ist mein erster Sohn. Sunt primul elev. Ea este primul copil. Aceast\ prim\ elev\ este foarte frumoas\. El este primul meu fiu.

2.

3.

4.

Pentru denumirea anilor, nu se folose[te cuvntul tausend, ci se men]ioneaz\ sutele de ani, iar apoi restul numerelor, de exemplu: 1947 neunzehnhundertsiebenundvierzig

5.

naintea datei, se folose[te am (prepozi]ia an + dem), de exemplu: Er ist am fnften April geboren. El s-a n\scut n cinci aprilie.

Completa]i urm\toarele propozi]ii cu numeralele ordinale corespunz\toare; folosi]i filtrul ro[u: Azi este nti ianuarie. Ieri a fost 31 decembrie. Heute ist >der erste Januar. Gestern war >der einunddreiigste Dezember. Morgen haben wir >den zweiten Januar. bermorgen ist >der dritte Januar. Sie ist >die vierte Schlerin. Ich habe am >neunzehnten Juli Geburtstag. Ich bin am >einunddreiigsten Mrz >neunzehnhundertfnfundfnfzig geboren. Das ist >mein erstes Kind. Am >zwlften September war ich in Berlin.

Mine este dou\ ianuarie. Poimine este trei ianuarie. Ea este a patra elev\. Ziua mea de na[tere este pe nou\sprezece iulie. M-am n\scut pe 31 martie 1955.

Acesta este primul meu copil. Pe 12 septembrie eram la Berlin.

30
+black30magenta+

+black31magenta+

Traduce]i propozi]iile urm\toare n limba romn\, folosind filtrul ro[u: Vor der Arbeit gehen Max und seine Kollegen in den Umkleideraum. Hier wechseln sie ihre Kleidung. Sie hngen ihre Sachen in den Schrank und nehmen ihre Arbeitskleidung. Max hngt seinen Anorak auf einen Kleiderbgel. Die Mtze hngt er an einen Haken. Seine Tasche stellt er oben in ein Fach. Die Handschuhe legt er neben die Tasche. Seine Schuhe stellt er links in den Schrank. Er sieht in den Spiegel, dann schliet er den Schrank. Jetzt geht er an seinen Arbeitsplatz. Die Frhschicht beginnt pnktlich. > nainte de lucru Max [i colegii lui merg la vestiar. > Aici ei [i schimb\ mbr\c\mintea. > ~[i aga]\ hainele n dulap [i [i iau salopetele. > Max [i aga]\ hanoracul pe un umera[.

> ~[i aga]\ c\ciula n cuier. > Geanta [i-o pune sus, ntr-un sertar. > M\nu[ile [i le pune lng\ geant\. > El [i pune pantofii n dulap, la stnga. > El se uit\ n oglind\, apoi nchide dulapul.

> Acum merge la locul s\u de munc\. > Schimbul de diminea]\ ncepe la timp.

Citi]i de cteva ori textul anterior, pentru a putea r\spunde mai u[or la ntreb\rile care urmeaz\. Folosi]i filtrul ro[u: Wohin gehen Max und seine Kollegen vor der Arbeit? Warum gehen sie in den Umkleideraum? > Sie gehen in den Umkleideraum.

> Sie gehen in den Umkleideraum, weil sie dort ihre Kleidung wechseln wollen. > Er hngt ihn auf einen Kleiderbgel. > Er stellt sie oben in ein Fach. > Er stellt dorthin seine Schuhe. > Er schliet dann den Schrank. > Die Frhschicht beginnt pnktlich.

Wohin hngt Max seinen Anorak? Wohin stellt er seine Tasche? Was stellt er links in den Schrank? Was schliet er dann? Was beginnt pnktlich?

Trece]i la perfect compus verbele din textul urm\tor; folosi]i filtrul ro[u: Prezent: Vor der Arbeit gehen Max und seine Kollegen in den Umkleideraum. Hier wechseln sie ihre Kleidung. Sie hngen ihre Sachen in den Schrank. Perfectul compus: > Vor der Arbeit sind Max und seine Kollegen in den Umkleideraum gegangen. > Hier haben sie ihre Kleidung gewechselt. > Sie haben ihre Sachen in den Schrank gehngt.

31
+black31magenta+

+black32magenta+

Sie nehmen ihre Arbeitskleidung. Max hngt seinen Anorak auf einen Kleiderbgel. Seine Tasche stellt er oben in ein Fach. Die Handschuhe legt er neben die Tasche.

> Sie haben ihre Arbeitskleidung genommen. > Max hat seinen Anorak auf einen Kleiderbgel gehngt. > Seine Tasche hat er oben in ein Fach gestellt. > Die Handschuhe hat er neben die Tasche gelegt. > Seine Schuhe hat er links in den Schrank gestellt. > Er hat in den Spiegel gesehen, dann hat er den Schrank geschlossen. > Jetzt ist er an seinen Arbeitsplatz gegangen. > Die Frhschicht hat pnktlich begonnen.

Seine Schuhe stellt er links in den Schrank.

Er sieht in den Spiegel, dann schliet er den Schrank. Jetzt geht er an seinen Arbeitsplatz. Die Frhschicht beginnt pnktlich.

~n ultimul exerci]iu al acestei lec]ii vom recapitula toat\ materia `nv\]at\ acum. Traduce]i n limba german\ urm\toarele propozi]ii. Folosi]i filtrul ro[u: Smb\t\ a venit prietena mea din Ia[i. > Am Sonnabend ist meine Freundin aus Ia[i gekommen. > Das Buch ist hinter den Schrank gefallen. > Wir sind zusammen in die Stadt gegangen. > Wir sind eine Woche in Kiel geblieben. > Heute ist der erste Oktober. > Heute haben wir den ersten Oktober. > Ich bin am dritten Mrz neunzehnhundertfnfundfnfzig geboren. > Er ist mein erster Sohn. > Sie war mein erstes Mdchen. > Im Geschft haben wir Handschuhe gesehen. > Sie hat moderne Schuhe bekommen. > Ich brauche keine Taschentcher mehr. > Dieser Schrank hatte fnf Fcher. > Er ist in die Stadt gelaufen. > Wir sind mit dem Zug nach Hause gefahren.

Cartea a c\zut dup\ dulap. Noi ne-am dus mpreun\ n ora[. Noi am r\mas o s\pt\mn\ la Kiel. Azi este nti octombrie. Azi suntem `n nti octombrie. M-am n\scut pe trei martie 1955.

El este primul meu fiu. Ea a fost prima mea fat\. Noi am v\zut m\nu[i la magazin. Ea a primit pantofi moderni. Nu mai am nevoie de batiste. Acest dulap avea cinci sertare. El a fugit n ora[. Noi am mers acas\ cu trenul.

32
+black32magenta+

+black33magenta+

LEC}IA 30 PARTEA A DOUA


n partea a doua a lec]iei vom recapitula no]iunile [i cuvintele nv\]ate. ncepem cu un exerci]iu de citire. Pentru a pronun]a mai u[or, cuvintele [i silabele accentuate din propozi]ii sunt tip\rite cu litere `ngro[ate: Max holt Medizin. Dieter ist krank und liegt im Bett. Max geht fr ihn in die Apotheke. Er gibt dem Apotheker das Rezept. Ihr Rezept bitte! Hier bitte! Das sind Ihre Tabletten. Nehmen Sie dreimal tglich zwei Stck ein! Hier haben Sie noch Tropfen. Am Abend nehmen Sie zehn Tropfen mit Wasser ein! Die Medizin hilft Ihnen bestimmt. Das ist aber nicht fr mich, sondern fr meinen Freund. Ach so!

Iar acum r\spunde]i la ntreb\rile urm\toare, pornind de la textul anterior; folosi]i filtrul ro[u: Wem hilft Max? Warum hilft ihm Max? Fr wen geht Max in die Apotheke? Wem hat er das Rezept gegeben? Was fr Medizin hat Max bekommen? Wieviel Tabletten soll Dieter einnehmen? > Er hilft seinem Freund Dieter. > Max hilft ihm, weil er krank ist. > Er geht fr Dieter in die Apotheke. > Er hat es dem Apotheker gegeben. > Er hat Tabletten und Tropfen bekommen. > Er soll zwei Tabletten dreimal tglich einnehmen. > Er soll sie am Abend einnehmen.

Wann soll Dieter die Tropfen einnehmen?

Vom recapitula acum prepozi]iile deja cunoscute: neben, in, auf. Completa]i propozi]iile care urmeaz\ cu prepozi]iile corespunz\toare: Diminea]\ vin n vestiar. Am Morgen komme ich >in den Umkleideraum. Ich ffne den Schrank und stelle meine Tasche >in den Schrank.

Deschid dulapul [i mi pun geanta n dulap.

33
+black33magenta+

+black34magenta+

mi pun c\ciula sus, n sertar. M\nu[ile le pun pe c\ciul\. Ag\] hanoracul pe umera[.

Die Mtze lege ich oben >in das Fach. Meine Handschuhe lege ich >auf die Mtze. Meinen Anorak hnge ich >auf den Kleiderbgel. Habe ich alles >in den Schrank gelegt? Ich habe noch >die Armbanduhr vergessen. Ich lege sie >neben die Mtze. So, jetzt kann ich den Schrank schlieen und >in die Halle an meinen Arbeitsplatz gehen.

Am pus tot n dulap? Am uitat doar ceasul de mn\. l pun lng\ c\ciul\. A[a, acum pot s\ nchid dulapul [i s\ m\ duc la locul meu de munc\ din hal\.

Am ajuns la ultimul exerci]iu al acestei lec]ii. Dac\ pe parcursul efectu\rii acestui exerci]iu vor ap\rea dificult\]i, v\ recomand\m s\-l repeta]i de cteva ori pentru a nu avea probleme cu tema pentru acas\. Traduce]i n limba german\ urm\toarele propozi]ii, folosind filtrul ro[u: }i-am g\sit buletinul n cantin\. > Ich habe deinen Ausweis in der Kantine gefunden. > Das Handtuch hat auf dem Waschbecken gelegen. > Gestern nachmittag habe ich einen Brief geschrieben. > Ich habe mein Heft vergessen. > Er ist bis Sonntag bei uns geblieben. > Ich bin mit dem Wagen nach Kiel gefahren. > lch bin am einunddreiigsten Dezember neunzehnhunderteinundsechzig geboren. > Sie ist in die Stadt gelaufen. > Der wievielte ist heute? > Den wievielten haben wir heute? > Ich bin ins Wasser gefallen. > Ich bin nicht nach Wien geflogen. > Die Frhschicht hat pnktlich begonnen. > Wir sind oft ins Kino gegangen. > Er ist aus Hamburg gekommen. > bermorgen haben wir den dritten Januar. > bermorgen ist der dritte Januar. 34
+black34magenta+

Prosopul era pe chiuvet\.

Ieri dup\-mas\ am scris o scrisoare.

Mi-am uitat caietul. El a r\mas la noi pn\ duminic\. M-am dus la Kiel cu ma[ina. M-am n\scut pe 31 decembrie 1961.

Ea a fugit pn\ n ora[. Ce dat\ este azi? ~n ct suntem ast\zi? Am c\zut n ap\. Nu am plecat cu avionul la Viena. Schimbul de diminea]\ a nceput la timp. Noi ne-am dus des la cinema. El a venit din Hamburg. Poimine este trei ianuarie.

+black35magenta+

ntr-un ora[ mare sunt multe farmacii.

> In einer groen Stadt gibt es viele Apotheken. > Das Herz tut mir weh. > Sie hat Kopfschmerzen. > Ich habe am neunzehnten Juli Geburtstag. > Welches Datum haben wir heute? > Deine Schuhe haben mir sehr gefallen.

M\ doare inima. O doare capul. Ziua mea de na[tere este pe 19 iulie. Ce dat\ este azi? Pantofii t\i mi-au pl\cut foarte mult.

n ncheiere v\ propunem un exerci]iu de pronun]ie. Citi]i cu voce tare urm\toarele cuvinte: a/ au/u u/ o/ Platz/Pltze; Haus/Huser; Buch/Bcher; Rock/Rcke; Arzt/rzte; Fach/Fcher; ich falle/er fllt, ich laufe/er luft, Gru/Gre,

Umkleideraum/Umkleiderume; Taschentuch/Taschentcher; Kopf/Kpfe; Wort/Wrter.

35
+black35magenta+

+black36magenta+

RECAPITULAREA LEC}IEI 30
30.1. Perfectul compus se formeaz\ cu ajutorul verbului sein `n acela[i fel ca [i cu haben. Ordinea cuvintelor n propozi]ie este identic\ n ambele cazuri. Dac\ nv\]\m verbele tari, pe lng\ participiul trecut trebuie s\ re]inem [i verbul auxiliar corespunz\tor. Verbul sein ca element al perfectului compus nu se traduce.

30.2. Conjugarea la perfect compus a verbului gehen a merge: ich bin gegangen du bist gegangen er ist gegangen sie ist gegangen es ist gegangen eu m-am dus tu te-ai dus el s-a dus ea s-a dus s-a dus (neutru) wir sind gegangen ihr seid gegangen sie sind gegangen Sie sind gegangen noi ne-am dus voi v-a]i dus ei (ele) s-au dus dumneavoastr\ v-a]i dus

30.3. Numeralele ordinale de la 1 la 19 se formeaz\ prin ad\ugarea termina]iei -te la forma corespunz\toare a numeralelor cardinale, de exemplu: cinci unsprezece fnf elf al cincilea al unsprezecelea der fnfte der elfte

Urm\toarele dou\ numerale ordinale se formeaz\ neregulat: unu trei eins drei primul al treilea der erste der dritte

30.4. De la num\rul dou\zeci n sus, numeralele cardinale se formeaz\ prin ad\ugarea termina]iei -ste, de exemplu: dou\zeci [i doi zweiundzwanzig al dou\zeci [i doilea al [aptezecilea der zweiundzwanzigste der siebzigste

[aptezeci

siebzig

30.5. n general numeralele sunt precedate de articol hot\rt, de pronume posesiv (mein) sau demonstrativ (dieser). n acest caz se declin\ ca [i adjectivele, de exemplu: der zweite Wagen sein erstes Kind dem dritten Sohn Ich bin der erste Schler. vagonul al doilea primul lui copil celui de-al treilea fiu Sunt primul elev.

30.6. n cazul anilor nu se folose[te cuvntul tausend, ci se men]ioneaz\ num\rul sutelor, iar apoi restul numerelor, de exemplu: 1991 neunzehnhunderteinundneunzig

36
+black36magenta+

+black37magenta+

TEMA PENTRU ACAS| 30


A. Traduce]i n limba romn\: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Im Schrank hatten wir viele Kleiderbgel. Wir haben dort drei Fernseher gesehen. Ich habe mir einen Anorak gekauft. Sie hat moderne Schuhe bekommen. Der Arzt untersucht den Kranken. Welches Datum ist heute?

B.

Traduce]i n limba german\: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pe opt aprilie am fost la Berlin. n acest magazin am v\zut multe hanorace. Ce dat\ este mine? El [i-a pus m\nu[ile lng\ c\ciul\. El [i-a pus geanta n sertar. Poimine este trei ianuarie.

C.

Completa]i propozi]iile care urmeaz\ cu formele corespunz\toare de perfect compus ale verbelor din paranteze: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gestern ............ deine Arbeit im Werk ................. (beginnen). .................. dein Freund aus Hamburg am Sonnabend ............... (kommen)? Er ................... drei Tage bei uns .................... (bleiben). Der Meister ....................... uns die Arbeit genau ........................... (erklren). Im Umkleideraum .................... wir unsere Kleidung ................... (wechseln). Was ....................... hinter den Schrank ........................... (fallen)?

37
+black37magenta+

+black38magenta+

VOCABULARUL LEC}IILOR 29 {I 30
der die der die der der die Anorak, -s, -s Apotheke, -, -n Apotheker, -s, Arbeitskleidung, -, -en Arbeitsplatz, -es, ()-e Arzt,-es, ()-e Aufnahme, -, -n > [de:r anorak] > [di: apote:k\] > [de:r apote:k\r] > [di: arb]kldung] > [de:r arb]pla]] > [de:r ar]t] > [di: aufna:m\] hanoracul farmacia farmacistul(a) haina de serviciu, salopeta locul de munc\ medicul nregistrarea bolnavilor, registratur\ a (se) eviden]ia, a decora el eviden]iaz\ albastru pieptul data de trei ori discoteca al treilea a lua, a nghi]i el nghite primul sertarul, sec]ia, materia a c\dea el cade el a c\zut a lipsi el a lipsit febra degetul tura, schimbul de diminea]\

auszeichnen er zeichnet aus blau die das Brust, -, ()-e Datum, -s, pl: Daten dreimal die Disco, -, -s der dritte einnehmen er nimmt ein der erste das Fach, -es, ()-er fallen er fllt er ist gefallen fehlen er hat gefehlt das der die Fieber, -s Finger, -s, Frhschicht, -, -en

> [aus]hn\n] > [e:r ]hn\t aus] > [blau] > [di: brust] > [das da:tum] > [drmal] > [di: disko] > [de:r drit\] > [nne:m\n] > [e:r nimt n] > [de:r erst\] > [das faH] > [fal\n] > [e:r fElt] > [e:r ist gefal\n] > [fe:l\n] > [e:r Hat gefe:lt] > [das fi:b\r] > [de:r fing\r] > [di: frU:[iht]

38
+black38magenta+

+black39magenta+

geboren sein gesund der das der der das die Grad, -es, -e Herz, -ens, -en Husten, -s Kleiderbgel, -s, Knie, -s, Kopfschmerzen krank der die Kranke, -n, -n Kranke, -n, -n krank schreiben das der die Krankenhaus, -es, (u)-er Krankenschein, -es, -e Krankenschwester, -, -n

> [gebo:r\n zn] > [gezunt] > [de:r gra:t] > [das Her]] > [de:r Hust\n] > [de:r kld\rbU:g\l] > [das kni:] > [di: kopf[mer]\n] > [krank] > [de:r krank\] > [di: krank\] > [krank [rb\n] > [das krank\nHaus] > [de:r krank\n[n] > [di: krank\n[vest\r] > [lauf\n] > [e:r lft] > [e:r ist gelauf\n] > [de:r ma:g\n] > [di: medi]i:n] > [mitmaH\n] > [e:r maHt mit] > [modern] > [niht nu:r zond\rn auH] > [pUnktlih] > [das re]ept] > [ro:t] > [[ik\n] > [e:r Hat ge[ikt] > [[li:s\n] > [e:r Hat ge[los\n] > [de:r [nupf\n]

a fi n\scut s\n\tos, s\n\toas\ gradul inima tusea umera[ul genunchiul durerile de cap bolnav bolnavul bolnava a trimite n concediu de boal\ spitalul fi[a medical\ asistenta medical\, sora medical\ a fugi, a merge pe jos el fuge, merge el a fugit, a mers stomacul medicamentul a participa el particip\ modern(\) nu doar (numai) , ci [i ... punctual, -\ re]eta ro[u a trimite el a trimis a nchide el a nchis guturaiul

laufen er luft er ist gelaufen der die Magen, -s, - () Medizin, -, -en mitmachen er macht mit modern nicht nur..., sondern auch pnktlich das Rezept, -es, -e rot schicken er hat geschickt schlieen er hat geschlossen der Schnupfen, -s, -

39
+black39magenta+

+black40magenta+

der

Schuh, -es, -e sondern

> [de:r [u:] > [zond\rn] > [di: tablet\] > [das ta[\ntuH] > [tE:glih] > [de:r tropf\n] > [es tu:t mi:r ve:] > [U:b\rmorg\n] > [de:r umkld\raum] > [unt\rzu:H\n] > [e:r Hat unt\rzu:Ht] > [f\rvant] > [de:r fo:rmita:k] > [vart\n] > [e:r Hat gevart\t] > [das vart\]im\r] > [das va[bek\n] > [de:r ve:k] > [de:r vi:filt\] > []uerst]

pantoful ci tableta batista zilnic pic\tura m\ doare poimine garderoba, vestiarul a examina el a examinat nrudit nainte de amiaz\, diminea]\ a a[tepta el a a[teptat camera/sala de a[teptare chiuveta drumul al ctelea, ce dat\ nti, mai `nti

die das

Tablette, -, -n Taschentuch, -es, ()-er tglich

der

Tropfen, -s, es tut mir weh bermorgen

der

Umkleideraum, -es, (u)-e untersuchen er hat untersucht verwandt

der

Vormittag, -es, -e

warten er hat gewartet das das der Wartezimmer, -s, Waschbecken, -s, Weg, -es, -e der wievielte zuerst

40
+black40magenta+

S-ar putea să vă placă și