Sunteți pe pagina 1din 363

Teodor MARUCA coordonator

TRATAT
DE RECONSTRUCIE ECOLOGIC A HABITATELOR DE PAJITI I TERENURI DEGRADATE MONTANE

EDITURA UNIVERSITII TRANSILVANIA DIN BRAOV 2010

Teodor MARUSCA coordonator


Marius I. BRBOS, Vasile A. BLAJ, Vasile CARDAOL, Neculai DRAGOMIR, Vasile MOCANU, Ioan ROTAR, Mariana RUSU, Ion SECELEANU

TRATAT
DE RECONSTRUCIE ECOLOGIC A HABITATELOR DE PAJITI I TERENURI DEGRADATE MONTANE

EDITURA UNIVERSITII TRANSILVANIA DIN BRAOV 2010

CUPRINS Pag. Cuprins .. 3 Introducere 11 CERCETRI PRIVIND VEGETAIA PAJITILOR MONTANE I ALE STAIUNILOR .. 13 Scurt istoric . 13 17 Scheme de clasificare a pajitilor i tipuri de habitate de pajiti montane Condiii staionale ale cmpurilor experimentale de cercetare pentru mbuntirea i folosirea pajitilor 28 DESCRIEREA PAJITILOR DEGRADATE DE Nardus stricta DIN JUDEUL BRAOV 32 Condiii naturale .. 32 32 Cadrul geografic i relieful . Geologia . 33 Clima .. 35 Solul 38 Aspecte privind flora i vegetaia ... 41 Obiectivele cercetrii i metoda de lucru 43 Principii generale 44 Studiul geobotanic .. 45 Studiul tipologic . 54 Bonitarea nardetelor 56 Ecologia i compoziia floristic a nardetelor 58 Ecologia speciei Nardus stricta L. . 59 70 Cteva date privind structura compoziiei floristice a nardetelor .. Descrierea asociaiilor de Nardus stricta L. .. 72 76 Asociaia Nardetum alpigenum . Asociaia Nardo Campanuletum (abietinae) .. 81 Asociaia Nardo Juncetum (conglomerati) . 92 Indicii sinecologici ai nardetelor 111 Descrierea tipurilor de nardete ... 113 Nardete subalpine situate pe pante foarte puternic nclinate sau abrupte 113 Nardete subalpine situate pe terenuri plane sau uor pn la mijlociu nclinate . 114 Nardete cu diferite specii de Vaccinium 114 Nardete montane cu Festuca rubra i Agrostis capillaris situate pe pante foarte puternic nclinate sau abrupte .. 115 Nardete montane cu Festuca rubra i Agrostis capillaris situate pe pante foarte slab pn la mijlociu nclinate . 115
3

I. 1.1. 1.2. 1.3. II. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5.

2.5.6. Nardete colinare, cu diferite specii mezofile i xeromezofile situate pe pante mijlocii pn la foarte puternic nclinate .. 2.5.7. Nardete din depresiuni, cu diferite specii mezohigrofile i higrofile situate pe terenuri plane sau uor nclinate 2.6. Alte descrieri ale nardetelor 2.6.1. Bonitarea nardetelor 2.6.2. Relaia ntre fitocenoze, tipuri i bonitare .. III. ASPECTE PRIVIND ECOLOGIA PAJITILOR DIN ZONA MONTAN 3.1. Principalii factori ecologici care influeneaz structura i dinamica habitatelor de pajiti . 3.1.1. Factorii topografici (relieful) .. 3.1.2. Factorii edafici 3.1.3. Factorii climatici . 3.1.4. Factorii biotici 3.2. Fitodiversitatea habitatelor de pajiti din zona montan . 3.3. Ameninri poteniale .. IV. NVELIUL DE SOLURI ALE PAJITILOR MONTANE ... 4.1. Solurile din etajul pajitilor alpine .. 4.2. Soluri din etajul jnepeniurilor (subalpin) . 4.3. Soluri din etajul molidiurilor (boreal) .. 4.4. Soluri din etajul foioaselor (nemoral) . 4.5. Caracteristici generale ale solurilor 4.5.1. nveliul de soluri ale Carpailor Orientali . 4.5.2. nveliul de soluri ale Carpailor Meridionali . 4.5.3. nveliul de soluri ale Carpailor Occidentali . 4.6. Rezultate de cercetare din punctele cheie de observaii V. PRINCIPALELE TIPURI DE HABITATE DE PAJITI DIN ZONA MONTAN .............................................................................................. 5.1. Argument pentru conservarea biodiversitii ........................................ 5.2. Consideraii metodologice 5.3. Descrierea principalelor tipuri de habitate de pajiti din zona montan a Romniei . 5.3.1. Pajiti alpine i subalpine . 5.3.1.1. Habitatul R3601 - Pajiti sud-est carpatice de rogoz pitic (Kobresia myosuroides) i Oxytropis carpatica .. 5.3.1.2. Habitatul R3602 - Pajiti sud-est carpatice de coarn (Carex curvula) i Primula minima . 5.3.1.3. Habitatul R3603 - Pajiti sud-est carpatice de prul porcului (Juncus trifidus) i Oreochloa disticha
4

116 116 117 117 119 122 122 123 125 135 136 140 145 151 152 156 158 166 187 187 191 193 195 216 216 217 218 218 218 220 222

5.3.1.4. Habitatul R3604 - Pajiti sud-est carpatice de pruc (Festuca airoides) i Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda .. 5.3.1.5. Habitatul R3605 - Pajiti sud-est carpatice de piu de coli (Festuca versicolor) i Sesleria rigida ssp. haynaldiana . 5.3.1.6. Habitatul R3606 Pajiti sud-est carpatice de piu de stnci (Festuca saxatilis) . 5.3.1.7. Habitatul R3607 - Pajiti sud-est carpatice de Festuca amethystina i Dianthus tenuifolius 5.3.1.8. Habitat R3608 - Pajiti sud-est carpatice de Scorzonera purpurea ssp. rosea i Festuca nigrescens 5.3.1.9. Habitatul R3609 - Pajiti sud-est carpatice de poic (Nardus stricta) i Viola declinata 5.3.1.10 Habitatul R3610 - Pajiti sud-est carpatice de Poa media ... 5.3.1.11 Habitatul R3611 Pajiti sud-est carpatice de coada iepurelui (Sesleria rigida ssp haynaldiana) i rogoz (Carex sempervirens) 5.3.1.12 Habitatul R3612 Pajiti sud-est carpatice de rogoz (Carex sempervirens) i coarn mare (Sesleria bielzii) 5.3.1.13 Habitatul R3613 Pajiti sud-est carpatice de Festuca carpatica, Carduus kerneri i Trisetum fuscum .. 5.3.1.14 Habitatul R3614 - Pajiti sud-est carpatice de Festuca xanthina 5.3.2. Pajiti umede i comuniti de ierburi nalte (buruieniuri) 5.3.2.1. Habitatul R3708 Comuniti daco-getice cu Angelica sylvestris, Crepis paludosa i Scirpus sylvaticus 5.3.2.2. Habitatul R3710 Pajiti dacice de Molinia coerulea ... 5.3.3.3. Habitat R3712 Comuniti dacice cu Deschampsia caespitosa i Agrostis stolonifera . . 5.3.3. Pajiti mezofile 5.3.3.1. Habitatul R3801 Pajiti sud-est carpatice de Trisetum flavescens i Alchemilla vulgaris ... 5.3.3.2. Habitatul R3802 - Pajiti daco-getice de Arrhenatherum elatius ... 5.3.3.3. Habitatul R3803 Pajiti sud-est carpatice de Agrostis capillaris i Festuca rubra . 5.3.3.4. Habitatul R3804 Pajiti daco-getice de Agrostis capillaris i Anthoxanthum odoratum 5.3.4. Pajiti xerice . 5.3.4.1. Habitatul R3401 - Pajiti sud-est carpatice de Asperula capitata i Sesleria rigida .. 5.3.4.2. Habitatul R3402 Pajiti sud-est carpatice de Helictotrichon decorum 5.3.4.3. Habitatul R3403 Paj. daco-getice de Festuca pallens i Melica ciliata

224 226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 246 247 248 250 250 252 253 254 256 256 258 260

VI. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. VII. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3.

GOSPODRIREA HABITATELOR DE PAJITI .. Gospodrirea habitatelor cu valoare furajer i conservativ . Pajiti alpine i subalpine ... Pajiti umede . Pajiti mezofile ... Gospodrirea habitatelor degradate de Nardus stricta . Lucrri biopedoameliorative generale Lucrri de mbuntire, ntreinere i valorificare a produciei . Producia de lapte pe nardetele mbuntite . GRADIENI DE PRODUCTIVITATE A PAJITILOR PE ALTITUDINE .. Gradieni climatici Temperatura aerului i solului Precipitaii atmosferice i ali factori climatici .. Distribuia altitudinal a ecosistemelor forestiere i tipuri de pajiti Productivitatea primar a ecosistemelor montane pe niveluri altitudinale Gradieni de productivitate a pajitilor montane mbuntite ... Munii Cindrel Munii Fgra Munii Bucegi . Prognoza productivitii pajitilor montane n contextul nclzirii globale a climei . Evoluia climatic i consecinele ei .. Prognoza modificrilor bioclimatice i ale solului montan Prognoza productivitii pajitilor montane BIBLIOGRAFIE ..

262 262 263 265 272 280 280 281 287 292 292 293 299 300 302 306 306 316 323 328 328 330 332 334

CONTENT Content ...................................................................................................... Introduction .............................................................................................. RESEARCH ON THE MOUNTAIN GRASSLAND VEGETATION AND PASTURE STATIONS .................................................................. Brief History .............................................................................................. Classification scheme of pastures and mountain grassland habitat types Stationary conditions of experimental fields for improving and using the pastures .............................................................................................. DESCRIPTION OF DEGRADED Nardus stricta GRASSLANDS OF BRASOV COUNTY ......................................................................... Natural conditions .................................................................................... The geographical and terrain conditions .................................................... Geology ...................................................................................................... Climate ....................................................................................................... Soil .............................................................................................................. Aspects of the flora and vegetation ............................................................ Research objectives and working methods ............................................ General principles ...................................................................................... Geo botany study ....................................................................................... Typological study ....................................................................................... Conditional evaluation of Nardus stricta areas .......................................... Ecology and floristic composition of Nardus stricta areas .................... Ecology of Nardus stricta L. Species ........................................................ Some data on the structure of the floristic composition of Nardus stricta areas ............................................................................................................ Description of Nardus stricta L. associations .......................................... Alpigenum Nardetum association ............................................................... Nardo - Campanuletum (abietinae) association ......................................... Nardo - Juncetum (conglomerates) association ......................................... Sinecological indices of Nardus stricta areas ........................................... Description of Nardus stricta area types ................................................ Subalpine Nardus stricta area situated on great slopes or steep conditions Subalpine Nardus stricta area situated on flat or slightly to the middle slope ........................................................................................................... Nardus stricta area with various species of Vaccinium ............................. Mountain Nardus stricta area with Festuca rubra and Agrostis capillaris species situated on very strong slopes or steep slopes ............................... Mountain Nardus stricta area with Festuca rubra and Agrostis capillaris species situated on very low to medium slopes ........................................
7

Pag. 3 11 13 13 17 28 32 32 32 33 35 38 41 43 44 45 54 56 58 59 70 72 76 81 92 111 113 113 114 114 115 115

I. 1.1. 1.2. 1.3. II. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5.

2.5.6. Hilly Nardus stricta area with different mesophilic and xeromezophilic species situated on medium to very strongly inclined slopes ................... 2.5.7. Nardus stricta area of depression, with different species and hydrophilic mezohygrophile located on flat or gently sloping land .............................. 2.6. Other descriptions of Nardus stricta area ............................................... 2.6.1. Nardus stricta area conditional evaluation ................................................. 2.6.2. Relationship between phytocoenosis, types and conditional evaluation ... III. ASPECTS OF ECOLOGY PASTURE FROM MOUNTAIN AREA 3.1. The main ecological factors that influence the structure and dynamics of grassland habitats ............................................................... 3.1.1. Topographic factors .................................................................................... 3.1.2. Edaphic factors ........................................................................................... 3.1.3. Climatic factors .......................................................................................... 3.1.4. Biotic factors .............................................................................................. 3.2. Phyto diversity of grassland habitats from the mountain area .......... 3.3. Potential Threats ...................................................................................... IV. THE SOILS OF THE MOUNTAIN GRASSLANDS ........................... 4.1. Soils in the alpine grassland zone ............................................................... 4.2. Soils in the mountain pine zone(sub alpine) ............................................... 4.3. Soils in the spruce zone (boreal) ................................................................ 4.4. Soils in the hardwoods zone (nemoral) ...................................................... 4.5. General characteristics of soils ................................................................ 4.5.1. Soils covering of the Eastern Carpathians .................................................. 4.5.2. Soil covering of the Southern Carpathians ............................................... 4.5.3. Soil covering of the Western Carpathians .................................................. 4.6. Research results of the observation key locations ................................. V. MAIN TYPES OF GRASSLAND HABITATS IN THE MOUNTAIN AREA ....................................................................................................... 5.1. Arguments for biodiversity conservation ............................................... 5.2. Methodological Considerations ............................................................... 5.3. Description of main types of grassland habitats in the mountain area of Romania ............................................................................................... 5.3.1. Alpine and subalpine grasslands ................................................................ 5.3.1.1. R3601 habitat - south-east Carpathian grasslands of dwarf sedge (Kobresia myosuroides) and Oxytropis carpatica ...................................... 5.3.1.2. R3602 habitat - south-east Carpathian grasslands of Carex curvula and Primula minima ......................................................................................... 5.3.1.3. R3603 habitat - south-east Carpathian grasslands of pig hair (Juncus trifidus) and Oreochloa disticha ............................................................... 5.3.1.4. R3604 habitat - south-east Carpathian grasslands of Festuca airoides and
8

116 116 117 117 119 122 122 123 125 135 136 140 145 151 152 156 158 166 187 187 191 193 195 216 216 217 218 218 218 220 222

Potentilla aurea ssp chrysocraspeda ......................................................... 5.3.1.5. R3605 habitatsouth east Carpathian grasslands corner fescue (Festuca versicolor), and Sesleria rigida ssp haynaldiana ....................................... 5.3.1.6. R3606 habitat south east Carpathian grasslands of rocks fescue (Festuca saxatilis) ....................................................................................... 5.3.1.7. R3607 habitat - south-east Carpathian grasslands of Festuca amethystina and Dianthus tenuifolius ............................................................................. 5.3.1.8. R3608 habitat - Carpathian southeast grasslands of Scorzonera purpurea ssp rosea and Festuca nigrescens ............................................................. 5.3.1.9. R3609 habitat - south-east Carpathian grasslands of Nardus stricta and Viola declinata ............................................................................................ 5.3.1.10 R3610 habitat - south-east Carpathian grasslands of Poa media ................ 5.3.1.11 R3611 habitat - south-east Carpathian grasslands of tail rabbit (Sesleria rigida subsp haynaldiana) and sedge (Carex sempervirens) ..................... 5.3.1.12 R3612 habitat - south-eastern Carpathian grasslands of sedge (Carex sempervirens) and large horns (Sesleria bielzii) ........................................ 5.3.1.13 R3613 habitat - south-east Carpathian grasslands of Festuca carpatica , Carduus Kerneri and Trisetum fuscum ..................................................... 5.3.1.14 R3614 habitat - southeastern Carpathian grasslands of Festuca xanthina 5.3.2. Wet grasslands and tall herb communities (weedings) ......................... 5.3.2.1. Habitat R3708 - Communities Daco-getics with Angelica sylvestris, Crepis paludosa and Scirpus sylvaticus ..................................................... 5.3.2.2. R3710 habitat - Dacian grasslands of Molinia coerulea ............................ 5.3.3.3. Habitat R3712 - Dacian communities with Deschampsia caespitosa and Agrostis stolonifera .................................................................................... 5.3.3. Mesophile grasslands ................................................................................ 5.3.3.1. R3801 habitat- south-east Carpathian grassland of Trisetum flavescens and Alchemilla vulgaris .............................................................................. 5.3.3.2. R3802 habitat - Daco-getics grasslands of Arrhenatherum elatius ........... 5.3.3.3. R3803 habitat - south-east Carpathian grasslands of Agrostis capillaris and Festuca rubra ...................................................................................... 5.3.3.4. R3804 habitat - Daco-getic grasslands of Agrostis capillaris and Anthoxanthum odoratum ........................................................................... 5.3.4. Xerice pastures ........................................................................................... 5.3.4.1. R3401 habitat - south-east Carpathian grasslands of Asperula capitata and Sesleria rigida ..................................................................................... 5.3.4.2. R3402 habitat - south-east Carpathian grasslands of Helictotrichon decorum ..................................................................................................... 5.3.4.3. R3403 habitat- Daco-getic grassland of Festuca pallens and Melica ciliata ..........................................................................................................
9

224

226 228 230 232 234 236 238 240 242 244 246 246 247 248 250 250 252 253 254 256 256 258 260

VI. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. VII. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.2. 7.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.5. 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3.

MANAGEMENT OF GRASSLAND HABITATS ................................ Management of habitats with forage and conservation value ............ Alpine and subalpine grasslands ................................................................. Wet pastures ............................................................................................... Mesophile grasslands .................................................................................. Management of degraded Nardus stricta habitats ................................. General bio pedo ameliorative Works ........................................................ Improvement works, maintenance and utilization of production ............... Milk production on improved Nardus stricta species area ........................ GRADIENTS OF GRASSLAND PRODUCTIVITY RELATED TO ALTITUDINAL LEVEL ......................................................................... Climatic gradients ..................................................................................... Air and soil temperature ............................................................................. Rainfall and other climatic factors .............................................................. Altitudinal distribution of forest types and grassland ecosystems ....... Primary productivity of mountainous ecosystems related to the altitude levels ............................................................................................. Productivity gradients of mountain improved grasslands .......................... The Cindrel Mountains ............................................................................... The Fagaras Mountains ............................................................................... The Bucegi Mountains ............................................................................... Productivity prediction of mountain pastures in the context of global climate warming ....................................................................................... The evolution of climate and its consequences .......................................... Prediction of changes in mountain soil and bioclimatic ............................ Prediction of the mountain pastures productivity ...................................... BIBLIOGRAPHY .....................................................................................

262 262 263 265 272 280 280 281 287 292 292 293 299 300 302 306 306 316 323 328 328 330 332 334

10

INTRODUCERE
Pajitile montane din Romnia, situate ntre 600 800 m altitudine pn la 2.544m pe Vf. Moldoveanu din Munii Fgra, au o suprafa de cca. 2,8 milioane hectare, reprezentnd aproximativ 56 % din patrimoniul pastoral al rii. Cu excepia pajitilor din etajul alpin, al stncriilor i mlatinilor, vegetaia pajitilor montane din Carpai este de origine secundar, fiind un produs al interveniei omului i animalelor sale, dup defriarea pdurii. Astfel, influena antropic este determinant n evoluia vegetaiei ierboase i a productivitii ei. Stadiul actual al punilor i fneelor montane din ara noastr este departe de situaia normal din rile europene dezvoltate, att din punct de vedere al cunoaterii lor, ct i al gospodririi (managementului) pentru a realiza n mod eficient produse animaliere ncadrate n normele de siguran alimentar. Alturi de rolul decisiv al pajitilor pentru hrana animalelor ierbivore, trebuie s se in cont i de importana acestor suprafee pentru protecia mediului i dezvoltrii rurale, prin mbuntirea fertilitii solului i prevenirea eroziunii, alunecrilor i inundaiilor, conservarea biodiversitii i a frumuseii peisajelor i asigurarea unui potenial mbuntit de sechestrare a carbonului n sol. Suprapunatul, subncrcarea cu animale pn la abandon, mpreun cu lipsa de mbuntire i ntreinere permanent sunt extrem de duntoare din toate punctele de vedere, ndeosebi n zona montan, cu ecosisteme mai fragile. Pentru ndreptarea acestei situaii sunt necesare studii preliminare asupra covorului ierbos i cercetri tiinifice riguroase asupra posibilitilor de mbuntire i folosire raional a pajitilor n toate componentele ecosistemului praticol, clim sol plant animal om mediu. Cercetrile din acest domeniu au fost focalizate pe stabilirea unor soluii tehnice care s permit o interaciune favorabil ntre sistemele de cultur a plantelor i creterea animalelor cu resursele naturale din zona respectiv. Fr a epuiza subiectul, n tratatul de fa se ncearc abordarea tiinific a problemei pajitilor pe mai multe planuri. Dup ce se prezint studiile asupra vegetaiei pajitilor din ultimele opt decenii i ale condiiilor staionale din cmpurile experimentale din ultima jumtate de secol, se trateaz n mod unitar, ca exemplificare, pajitile degradate de Nardus stricta din judeul Braov. n continuare, se redau cteva aspecte privind ecologia pajitilor din zona montan, avnd la baz ultimele nouti n acest domeniu pe relaia sol plant. Un interes aparte s-a acordat caracteristicilor solurilor din pajitile montane, mpreun cu unele precizri privind denumirile folosite n ultima perioad i o schem cheie de mbuntire a factorilor de degradare a terenurilor.
11

n literatura noastr de specialitate a lipsit pn acum o descriere mai ampl a habitatelor de pajiti dup modelul rilor din UE i al rspndirii lor n Carpaii notri. Acest neajuns este acum completat mpreun cu cteva principii de gospodrire a habitatelor de pajiti. Problemele legate de mbuntirea i folosirea raional a pajitilor sunt prezentate mai larg n Ghidul de producere ecologic a furajelor de pajiti montane aprut simultan cu prezentul tratat n aceeai generoas editur. n ultima parte sunt prezentai gradienii altitudinali de productivitate a pajitilor cu exemplificri din Munii Cindrel, Fgra i Bucegi, unde s-au acumulat mai multe date de cercetare tiinific de pratologie i pratotehnie. nainte de final se prezint o predicie a dinamicii vegetaiei i productivitii pajitilor la nivelul anilor 2070, n cazul nclzirii globale a climei n medie cu 3 0C n urmtorii ani. Din enumerarea coninutului tratatului se constat o oarecare lips de coeziune ntre componente de care suntem contieni i noi. ntr-o oarecare msur la aceast situaie a contribuit i reducerea fondurilor de cercetare din ultimii doi ani ai proiectului care nu ne-au permis ntregirea cercetrilor i atingerea obiectivelor conform planului iniial. Cu toate aceste neajunsuri, autorii sper ca acest tratat s aduc o contribuie important la cunoaterea covorului ierbos al pajitilor montane i la gospodrirea judicioas a lui. Folosim acest prilej pentru a mulumi specialitilor din MADR care au propus i finanat acest proiect, specialitilor din cercetarea tiinific din reeaua ASAS, Academia Romn, universitile agricole i nu n ultimul rnd Universitii Transilvania din Braov, care a asigurat editarea crii. Sperm ca ntr-o ediie viitoare s lrgim i s ntregim problematica acestui tratat de pajiti montane, fiind convini de importana acestei iniiative. Orice sugestie n aceast direcie va fi bine primit de autori cu mulumiri anticipate.

Autorii

12

I. CERCETRI PRIVIND VEGETAIA PAJITILOR MONTANE I ALE STAIUNILOR 1.1. SCURT ISTORIC Primele scrieri asupra plantelor i vegetaiei de pe teritoriul rii noastre au fost fcute n anul 1578 de ctre MELIUS, un botanist care a publicat la Cluj o Botanic medical dup care au urmat numeroi alii pn n zilele noastre. Dup BORZA i BOCAIU (1965) completai de UCRA i NEACU (1988) n studiul vegetaiei Romniei s-au derulat urmtoarele etape: I. etapa floristic descriptiv 1578 1863; II. etapa fitogeografic 1863 1918; III. etapa fitocenologic 1918 1936; IV. etapa fitocenologic ecologic 1936 1960; V. etapa ecologic dup 1960. nceputul fiecrei etape poart pecetea unei lucrri de referin care se individualizeaz prin idei i metode noi admise c au adus un progres evident n studiul vegetaiei. S-a amintit nceputul etapei I-a n anul 1578, urmat de etapa a II-a marcat de lucrarea lui KERNER VON MARILAUN Das Phlanzenleben der Donaulnder aprut n 1863 care leag pentru prima dat vegetaia de mediul ei. ncepnd cu etapa a II-a fitocenologic se ncepe propriu zis studiul vegetaiei dup definirea asociaiei vegetale ca unitate fundamental la al 3-lea Congres de Botanic de la Bruxelles (1910). Principiile fitosociologiei elaborate de BRAUN BLANQUET, au fost adoptate i dezvoltate de BORZA n Vegetaia i flora Romniei (1926) unde n Carpai se difereniaz 4 etaje de vegetaie (etajul fagului, molidului, subalpin i alpin) la care se adaug Flora i vegetaia Munilor Retezat (1934), Munii Semenic (1946), Munii Sebeului (1951) i altele. Etapa a IV-a fitocenologic ecologic este prima etap n care vegetaia pajitilor sunt studiate i din punct de vedere agronomic, deschiztor de drum fiind de aceast dat prof. SAFTA (1936) cu lucrarea Contribuii la studiul fitosocial agricol al fneelor din judeul Cluj n care introduce termenul tip de fnea i mai trziu n alte lucrri i cel de tip de pune. n aceast etap se fac primele studii n relaia staiune vegetaie i de apreciere a valorii economice a pajitilor. Etapa a V-a, ecologic debuteaz n 1960 cu lucrarea Geobotanica aplicat la studiul pajitilor i al terenurilor cultivate ntocmit de prof. ANGHEL care a punctat n linii generale obiectivele i a jalonat calea de urmat n aceast nou etap pe care le citm n continuare: pentru cunoaterea temeinic a vegetaiei pajitilor sunt necesare, n primul rnd, cercetri staionale de lung durat; studiul vegetaiei trebuie fcut n strns legtur cu condiiile staionale, n care scop geobotanitii vor colabora cu ali specialiti precum pedologi, climatologi, pratologi, silvicultori, zootehniti, etc.;
13

pentru clasificarea pajitilor i pentru stabilirea msurilor de mbuntire sunt necesare n primul rnd hri de vegetaie la scar mare; trebuie fcut o difereniere ntre asociaia vegetal i tipul de pajite, prin tipul de pajite netrebuind s se neleag numai vegetaia ci i condiiile staionale; clasificarea vegetaiei pajitilor numai dup criterii floristice nu este satisfctoare pentru nevoile produciei; nomenclatura unitilor n clasificrile tipologice trebuie s cuprind att aspectul fitocenologic ct i cel staional. ntre etapele III i V respectiv fitocenologic pn la cea ecologic, nu se pot face distincii clare ntruct multe din aceste studii continu i astzi avnd ca obiective i metodologie de lucru asemntoare cu iniiatorii menionai mai nainte. n plus pentru studiul vegetaiei pajitilor se remarc o privire mai larg asupra rolului multifuncional al acestora n ecosistemele terestre. Prin apariia lucrrii Habitatele din Romnia de DONI i colab. (2005) se poate considera c a nceput o nou etap a VI-a n studiul vegetaiei ca parte component determinant a unui habitat. Denumirea habitatelor s-a fcut ntr-o concepie unitar, prin utilizarea a trei elemente definitorii pentru habitate naturale i anume: unitatea fitocenologic mare (pduri, tufriuri, pajiti, comuniti de mlatini i terenuri nmltinate, de stncrii, de dune de nisip, de ape etc.); localizarea n domeniul geographic (sud-est carpatic, dacic, getic, moldav, panonic, danubian, vest-pontic, ponto-sarmatic, balcanic); speciile de plante definitorii pentru tipul de habitat. Habitatele au fost descrise dup urmtoarea schem: Cod i denumire; Corespondena cu NATURA 2000, EMERALD, CORINE, PALAEARCTIC HABITATS, EUNIS; Corespondena cu asociaiile vegetale iar pentru pduri i cu tipurile de ecosisteme forestiere; Rspndirea n Romnia; Suprafee aproximative; Staiuni: altitudinea, clima, relief, roci, soluri; Structura biocenozei; Compoziia floristic; Valoarea de conservare; Literatura utilizat; Redactorul habitatului. La aceast nou etap i metoda de lucru utilizat urmeaz s se studieze mai mult i vegetaia pajitilor montane, pentru a ne conecta la sistemul de clasificare a habitatelor din Uniunea European.
14

Cele mai importante sinteze privind pajitile montane n ordinea apariiei au fost urmtoarele: PUCARU, D. i colab (1956) Punile alpine din Munii Bucegi, Ed. Academiei Romne, Bucureti, n care n prima parte se face un studiu geobotanic i agrozootehnic i n partea a II-a experiene agrozootehnice n vederea ridicrii productivitii punilor alpine, fiind primul tratat romnesc despre pajitile montane. BUIA, AL., SAFTA, I., PAVEL, C. i colab (1962), Pajitile din Masivul Parng i mbuntirea lor, Ed. Agro-Silvic, Bucureti, n care sunt prezentate la fel ca n precedenta lucrare o descriere amnunit a condiiilor naturale (geologie, geomorfologie, hidrologie, clim, soluri, vegetaie primar, etc.) clasificarea vegetaiei pajitilor i posibiliti de mbuntire a lor, fiind unul din cele mai complexe i complete lucrri de acest gen din literatura noastr tiinific din acest domeniu. PUCARU-SOROCEANU Evdochia i colab.(1963) Punile i fneele din R.P.Romn, Studiu geobotanic i agroproductiv, Ed. Academiei Romne, Bucureti, n care se face pentru prima dat o prezentare mai cuprinztoare a vegetaiei pajitilor montane din Carpaii Romniei ncadrate la formaiunile Puni i fnee de munte (800-1600-1800 m altitudine) i Puni alpine (1600-1800 2543 m altitudine), la care sunt prezentate suprafeele i repartiia lor, aprecierea economic dup producia i valoarea nutritiv precum i cile i perspective de sporire a productivitii acestora cu recomandri practice. RESMERI, I.(1970) Flora, vegetaia i potenialul productive pe Masivul Vldeasa, Ed. Academiei Romne, Bucureti, a duce o contribuie important la cunoaterea vegetaiei pajitilor i dinamica ei dup despdurire, completat cu msuri de mbuntire a productivitii lor. PAVEL, C. i colab. (1973), Pajitile din zona subcarpatic a Olteniei, Ed. Scrisul Romnesc, Craiova, n care se face o descriere complex staiunevegetaie cu posibiliti concrete de mbuntire a lor n aceast parte a rii. ANGHEL, GH., BRBULESCU, C., BRSAN A. i colab. (1977) Pajitile din Platforma Bran, Casa Agronomului Braov, lucrare de referin pentru modul cum trebuiesc ntocmite studiile monografice asupra vegetaiei pajitilor dintr-un areal clar delimitat ntre Masivele Bucegi i Piatra Craiului, cu hrile geologice, geomorfologice, hidrografice, izoterme, izohiete, harta solurilor i profile geobotanice, dup care sunt descrie tipurile de pajiti cu valoarea lor pastoral i metoda de sporire a produciei. SAMOIL, Z. i colab (1979) Pajitile din Banat, Sporirea produciei i mbuntirea calitii lor, Redacia de Propagand Tehnic Agricol, Bucureti, unde se prezint pentru Munii Banatului, o hart a raionrii pedoclimatice, tipurile de pajiti montane i tehnologii de sporire a produciei i calitii pajitilor pe baza unor experimentri riguroase n staionarele din Munii Semenicului i arcu-Godeanu.
15

MARUCA, T. (1982) Studiul geobotanic i tipologic al nardetelor din judeul Braov, IANB Bucureti, n care se prezint fitocenozele i tipurile de pajiti degradate dominate de Nardus stricta, de la 480 m altitudine din Depresiunea Fgraului pn la 2210 m n Gaura de sub Vf. Omu din Masivul Bucegi, cu posibiliti de mbuntire a lor n staionarele de la Vldeni-Braov i Blana-Bucegi. BRBULESCU, C., MOTC, Gh. (1983) Punile munilor nali, Ed. Ceres, Bucureti, care se prezint ca un veritabil ghid de recunoatere a plantelor din punile montane, urmate de principalele tipuri de puni i metode de ameliorare i folosire a lor, bazai pe o vast experien dobndit n Carpaii Meridionali (Iezer-Ppua, Leaota, Bucegi, etc.). CIUC Maria (1984) Flora i vegetaia pajitilor din Munii Ciuca, Ed. Academiei Romne, Bucureti, este un exemplu de urmat pentru studiul covorului ierbos al unui munte, cu flora i asociaiile de pajiti, urmat de o hart sugestiv a lor. UCRA, I. i colab (1987) Principalele tipuri de pajiti din Romnia, Redacia de Propagand Tehnic Agricol, Bucureti, lucrare de referin n care enun i se dezvolt principiile de baz n tipizarea pajitilor cu sistematica i criteriile de stabilire a unitilor tipologice, nomenclatura i elemente de caracterizare a tipurilor de pajiti, conspectul principalelor tipuri de pajiti din Romnia, inclusiv cele montane, categorii de staiuni cu pajiti i msuri tehnologice de mbuntire. MOTC,Gh., OANCEA, I., GEAMNU Lidia Ivona (1994) Pajitile Romniei, Tipologie i tehnologie, Ed. Tehnic Agricol, Bucureti, este una din cele mai complexe lucrri din domeniu care cuprinde principalele tipuri de pajiti, inclusiv cele montane, cu metode de mbuntire i folosire a lor, urmate de tehnologii difereniate pe tipuri de pajiti. POPOVICI, D. i colab (1996) Pajitile din Bucovina, Ed. Helios prezint condiiile naturale i rspndirea pajitilor n aceast provincie n care zona montan este bine reprezentat, flora i vegetaia pajitilor urmate de tipurile de pajiti la care sunt prezentate pentru fiecare tip rezultate experimentale privind msurile de cretere a produciei. IONESCU, I. i colab.(2001) Pajitile permanente din nordul Olteniei, Ed. Universitaria Craiova, aduce ultimele nouti asupra caracterizrii geografice a spaiului subcarpatic i carpatic din aceast provincie istoric cu principalele soluri, flora i vegetaia pajitilor montane cu mbuntirea lor prin fertilizare cu ngrminte chimice i organice ct i valorificarea lor prin punat, fiind un model de urmat pentru cercetarea complex a pajitilor dintr-o regiune muntoas mai ntins. SRBU Anca, VEEN, P. i colab.(2004) Grasslands of Romania, Final report on National Grasslands Inventary 2000-2003, Proiect PIN-MATRA, Bucureti, face pentru prima oar la noi o estimare a biodiversitii pajitilor din ara noastr
16

cu identificarea alianelor fitocenologice i a speciilor ameninate la nivel global, european i naional, la care coordonatorul prezentului tratat a participat direct ca responsabil al grupului de lucru de la Braov pentru centrul rii, unde s-au studiat pajitile montane din Bucegi, Fgra i Perani din Carpaii Meridionali. Acestea au fost principalele 15 lucrri de sintez privind vegetaia pajitilor din care 5 pe ar, 5 pe zone fizico-geografice (Oltenia 2, Bucovina, Banat i Jud. Braov) i 5 pe masivii muntoi (Bucegi, Parng, Vldeasa, Platforma Bran i Ciuca) la care se adaug alte sute de lucrri cu titluri bibliografice din acest domeniu. 1.2. SCHEME DE CLASIFICARE A PAJITILOR I TIPURILE DE HABITATE DE PAJITI MONTANE ncepnd cu primele clasificri a pajitilor montane (SAFTA, 1943) pn mai recent (UCRA, NEACU, 1984) au fost elaborate mai multe scheme din ce n ce mai perfecionate, care au inut cont mai mult la altitudine, etajarea vegetaiei forestiere , condiii staionale i alte criterii. Astfel, n tabelul 1.1. este prezentat o prim clasificare dup distribuia geografic i tipurile de puni dup SAFTA (1943) cu o conturare exact a punilor alpine din Carpaii Meridionali. Tabelul 1.1. Clasificarea i distribuia geografic a punilor montane din Transilvania Classification and geographic distribution of mountainous pastures from Transylvania ( SAFTA , 1943) Categorii Punile etajului forestier i montan Tipuri de puni 1. Tipul Agrostis tenuis-Cynosurus cristatus 2. Tipul Festuca rubra

Punile degradate ale etajului 1. Tipul Nardus stricta ( climax) forestier i montan 2. Tinoavele Punile alpine 1. Tipul Festuca supina-Agrostis rupestris f. frecvent ntre 1800 i 2100 m ( zona de jnepeni) 2. Tipul Carex curvula > 2100m

Cercetrile efectuate de BURDUJA (1956) n Carpaii Orientali ajung la o etajare (zonare) apropiat cu cea precedent, n plus face o echivalen ntre tipul de pajite i asociaiile de baz cu cele secundare (Tabelul 1.2).
17

Tabelul 1.2. Schema clasificrii pajitilor montane din Moldova Classification scheme of mountainous pastures from Moldavia (BURDUJA i colab., 1956 ) Tipul de pajite Asociaii de baz Pajiti din etajul pdurilor Festuca sulcata, Agrostis tenuis, Festuca rubra fallax Pajiti din zona alpin Festuca supina, Juncus trifidus, Carex sempervirens, Nardus stricta Asociaii secundare Festuca pseudovina -

O clasificare mai detaliat este fcut de BUIA (1959) pentru punile i fneele montane din Oltenia, utiliznd zona i subzona vegetaiei primare ca elemente biogeografice cu corespondena lor n vegetaia secundar dup defriare sau primar n zona alpin ca asociaii de baz i asociaiile secundare de pajiti rezultate din cele de baz n urma interveniei omului i animalelor sale (Tabelul 1.3). Tabelul 1.3 Schema clasificrii punilor i fneelor montane din Oltenia Classification scheme of mountainous pastures and meadows from Oltenia (BUIA i colab., 1959) Zona Asociaii de baz Asociaii secundare Pajiti din etajul pdurilor: Poa angustifolia, Agrostis As. Nardus stricta, Lolium - subzona pdurilor de tenuis, Festuca rubra perenne, Anthoxanthum stejar odoratum, Vulpia myuros - subzona fagului - subzona coniferelor Pajiti din zona alpin Festuca supina, F. picta, Agrostis rupestris F. rubra, Carex curvula Sesleria disticha Luzula spadicea Juncus trifidus Rhododendron, Vaccinium, Loiseleuria procumbens, Nardus stricta Anthoxanthum odoratum ntr-o alt clasificare fcut de PUSCARU- SOROCEANU (1963) punile i fneele montane sunt mprite n dou categorii, dup altitudine i n 10 asociaii vegetale din care 6 pentru puni i fnee de munte (800-1600 m altitudine) i 4 pentru puni alpine (1600-1800-2544 m altitudine) (Tabelul 1.4).
18

Tabelul 1.4. Schema clasificrii punilor i fneelor montane n ara noastr Classification scheme of mountainous pastures and meadows from Romania ( PUSCARU- SOROCEANU, i colab., 1963)
Categorii Puni i fnee de munte (8001600 m alt.) Asociaii vegetale 1.As. de Agrostis tenuis, Cynosurus cristatus 2.As. de Arrhenantherum elatius, Festuca pratensis, Dactylis glomerata 3.As. de Agrostis tenuis, Festuca rubra 4.As. de Festuca rubra fallax( sinonim commutata) 5.As de Nardus stricta 6.As de Rododendron Vaccinium-Juniperus Puni alpine 1.As de Agrostis rupestris- Festuca supina-Nardus stricta (subalpine ( 1600-1800- silicicole) 2544 m alt. ) 2.As. de Festuca saxatilis-Poa violacea-Carex sempervirens (subalpine calcicole) 3.As. de Carex curvula- Juncus trifidus- Festuca supina (pajiti alpine) 4.As. de Sesleria caerulea- Festuca varis ssp. versicolor- Carex sempervirens ( pajiti alpine)

Din aceste scheme de clasificare a vegetaiei pajitilor montane rezult ca o concluzie general necesitatea gsirii unei corespondene ntre vegetaia lemnoas i cea ierboas, a relaiei ntre pdure i pajite,pe etaje altitudinale. n ceea ce privete staiunile de pajiti pentru zona montan sunt stabilite de asemenea zonele fizico-geografice cu caracteristicile fitogeografice i procesele morfogenetice actuale de modelare a reliefului (Tabelul 1.5) Tabelul 1.5. Uniti morfoclimatice montane de pe teritoriul rii noastre Mountainous morpho climatic units from Romanian territory ( dup Monografia Geografic, 1960, vol I, pag. 181)
Muncei i muni Caractere mijlocii fitogeografice Muncei i muni Zona forestier mijlocii Procese morfogenetice actuale Eroziune linear Eroziune chimic n carst Alunecri, eroziune moderat a solurilor Acumulare fluviatil Acumulare deluvio-pluvional Eroziune linear torenial Alterare fizic ( dezagregare) Acumulare pe pant- grohotiuri Eroziune eolian Eroziune mare a solurilor
19

Muni inali

Zona alpina

De aici rezult c n muncei i muni mijlocii cu zon forestier i n munii nali cu zon alpin procesele morfogenetice sunt foarte active pe msur ce crete altitudinea, din care eroziunea pluvial i eolian a solului i alunecrile de teren ocup un loc important. Alturi de pdure, covorul ierbos al pajitilor prin elina care o produce este un scut extreme de eficient mpotriva eroziunii. Din aceste considerente este necesar meninerea unui covor ierbos dens pe pajitile montane, ndeosebi a celor situate pe pante. Una din primele clasificri a vegetaiei pajitilor care au n preambul etajele, altitudinea i solurile a fost fcut de ANGHEL (1965) pentru Munii Cibinului (Tabelul 1.6). Tabelul 1.6. Schema clasificrii punilor i fneelor din Munii Cibinului Classification scheme of pastures and meadows from Mountains Cibin ( ANGHEL i colab., 1965)
Etajul
Submontan

Alt.
450800

Solul Oligotrofe
Podzoluri secundare, Soluri brune de pdure Nardete submontane, Festucete srcite ( degradate)

Eumontan (fgete)

8001250

Brune acide Brune acide scheletice Brune acide, podzolice, rar podzoluri primare Idem, dar cu podzoluri primare mai frecvente Podzoluri primare,aciditate extrem Brune alpine

Montan superior (molidi) Subalpin (jnepeni) Alpin ( rodoret)

12001800 17502050 20002245

Eutrofe Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis( fnee, Lolium perenne (puni) Nardete montane As. montane i Fnee, cu forme de trecere plcuri de Brukentalia ntre Agrostis spiculifolia + Festuca Hieracium pilossela tenuis si pratensis, Festuca rubra Festuca rubra Dactylis fallax fallax glomerata Trisetum flavescens Nardete montane Aproape doar Grupa ( FestuceteFestuca rubra inexistent n depreciate si Campanula etaj)
As. sumbont. de Agrostis tenuis si Festuca rubra ( srcite ) Nardete subalpine Festuca rubra Agrostis rupestris Nardete n partea inferioar, pe alocuri nsorite Carex curvula Cetraria islandica Thamnolia vermicularis n partea superioar 20 abietina Poa media ( trlire)

Asociaii de pajiti Mezotrofe

Festuca violaceea Poa media pe grohotiuri

n plus asociaiile de pajiti au fost mprite dup troficitatea solurilor, n oligotrofe, mezotrofe i eutrofe. Pentru prima oar n aceast lucrare se face o coresponden ntre etajele fitogeografice (molidi, jnepeni, alpin) i etajele speciilor ierboase din puni (piu rou, piuul oilor, coarn). O clasificare mai elaborat dect precedenta a fost fcut de BRBULESCU (1977) n Platforma Bran, unde se stabilesc categorii de tipuri de pajiti dup valoarea lor pastoral (Tabelul 1.7). Tabelul 1.7 Schema clasificrii tipurilor de pajiti din Platforma Bran Classification scheme of pastures types from Bran Platform ( BARBULESCU si colab., 1977) Etajul Alt. Vp > 50 It.e. > 75 Eutrofice Fagului < 900 Festuca pratensis, Trisetum flavescens Trisetum, flavescens Categorii de tipuri Vp 40-49 Vp 30-39 Vp 20-29 Vp sub 19 It.e. >75 It.e. = 50-75 It. e. = 30-50 It.e. < 30 Eutrofice Mezotrofice Submezo - Oligotro trofice -fice Trisetum Agrostis tenuis, Agrostis Nardus flavescens, A. tenuis + tenuis stricta Agrostis Holcus lanatus, tenuis Festuca pratensis Festuca Festuca rubra, Festuca rubra F. rubra + rubra, Agrostis tenuis, F. rubra + F. rubra + Agrostis Nardus stricta tenuis Trisetum Festuca rubra Festuca Nardus flavescens rubra, stricta F. rubra + Nardus stricta

Fag cu molid

900 1150

Molid

> 1150

Cercetrile n direcia clasificrii vegetaiei pajitilor au evoluat continuu de la simplu la complex cu mai multe clarificri pentru a fi generalizate (Tabelul 1.8). Astfel, n urm cu trei decenii, ANGHEL (1981) stabilete o schem cadru pentru clasificarea pajitilor montane dup relief, etaje de vegetaie, vegetaia lemnoas caracteristic i vegetaia ierboas caracteristic, principii meninute i completate de ctre UCRA i NECU (1984) care au adugat n plus condiiile pedoclimatice ca element staional determinant (Tabelul 1.9).

21

Tabelul 1.8. Schem cadru pentru clasificarea vegetaiei zonale montane a pajitilor permanente( naturale, seminaturale) din Romnia Frame scheme of classification of zonal mountainous vegetation from grasslands ( ANGHEL 1981) Categorii de Zone i Vegetaia lemnoas Vegetaia ierboas caracteristic pajiti dup etaje de caracteristic relief vegetaie Pajiti de Etaj Fgete montane Pajiti de Agrostis tenuis, A. tenuis munte nemoral cu Festuca rubra ( 750-800Etaj boreal Molidiuri Pajiti de Festuca rubra ssp. fallax, 2544 m Festuca rubra ssp. commutata altitudine ) Etaj Rariti cu molid i Pajiti de Festuca rubra ssp. subalpin jnepeniuri commutata i pajiti de Festuca ovina ssp. sudetica sin. Festuca supina Etaj Slcii pitice Pajiti de Carex curvula i pajiti arctoalpin (Salix herbacea etc.) de Juncus trifidus

22

Tabelul 1.9. Formaiile de tipuri de pajiti schem cadru pentru vegetaia zonal Forms of grassland types frame scheme for zonal vegetation ( UCRA, NEACU, 1984) Categorii Zone i Vegetaia Formaiunile de Condiiile pedoclimatice de pajiti etaje de lemnoas tipuri de pajite Solurile Temp. Precip. vegetaie caracterisdup dominante medie medii relief tic anual anuale ( C)
Etaj nemoral Fgete montane i rinoase de amestec Molidiuri Agrostis tenuis din etajul nemoral pe cambisoluri, de muni joi (<1400 m alt.) Festuca rubra din etajul boreal , pe cambisoluri i spododoluri de muni mijlocii (1400-1800 m alt) Festuca rubra din etajul subalpin pe spodsoluri i cambisoluri de muni nali (> 1800 m alt. ) Soluri brune acide i soluri brune eumezobazice Soluri brune acide i brune feriiluviale Soluri brune feriiluviale 4-7 8001000

Etaj boreal Pajiti de munte 750-8002544 m altitudine Etaj subalpin

2-4

10001200

Rariti

0-2

12001400

Etaj arctoalpin

Jnepeniuri Festuca ovina ssp. sudetica din etajul subalpin pe spodsoluri i umbrisoluri de munti nali Slcii Carex curvula i pitice Juncus trifidus din etajul arctoalpin pe umbrisoluri de muni nali

Podzoluri i soluri humicosilitice

0-2

12001400

Soluri humicosilicatice

-2-0

>1400

Din cele prezentate pn acum se constat c majoritatea celor care s-au ocupat de clasificarea pajitilor montane au ajuns la concluzia necesitii prezentrii n paralel pe etaje altitudinale a condiiilor staionale cu vegetaia primar i secundar.
23

Ca urmare a necesitii aducerii la un numitor comun al tuturor comunitilor vegetale i condiiilor staionale la nivel global i implicit n Uniunea European s-au cutat i gsit soluii de clasificare comune, numerotate pentru toate tipurile de habitate, inclusiv pentru pajitile naturale. Din analiza lucrrii HABITATELE DIN ROMNIA de N. DONI i colaboratorii, rezult c au fost descrise ntr-o prim aproximaie 367 tipuri de habitate ncadrate la 7 clase i 24 subclase dup sistemul de clasificare PALEARCTIC HABITATS (PAL. HAB.) .Dintre aceste 3 clase, 10 subclase i 96 tipuri de habitate (26%) aparin parial sau n totalitate vegetaiei pajitilor naturale i seminaturale. Aceast nou clasificare la care va trebui s se ralieze i ara noastr, complic destul de mult lucrurile, fiind necesare eforturi suplimentare de asimilare i reaezare a tuturor datelor privind vegetaia pajitilor i staiunile acestora acumulate pn n prezent. ntr-o prim aproximaie a ncercrii de clasificare a tipurilor de habitate de pajiti au rezultat un numr de 47 habitate n cele mai diverse condiii naturale (Tabelul 1.10). Dup acest sistem se constat c pajitile aparin la urmtoarele clase i subclase: 3. Tufriuri i pajiti 36 pajiti alpine i subalpine cu 19 tipuri de habitate; 37 Pajiti umede i comuniti de ierburi nalte cu 16 tipuri de habitate; 38 Pajiti mezofile cu 4 tipuri de habitate; 6. Grohotiuri, stncrii i nisipuri continentale 63 Vegetaie chinofil cu 6 tipuri de habitate; 8. Terenuri agricole i peisaje artificiale 87 Comuniti ruderale cu 2 tipuri de habitate de pajiti. Rezult n final 47 tipuri de habitate de pajiti montane cu o repartizare extrem de heterogen att sub aspectul condiiilor staionale, al valorii conservative ct i al valorii economice exprimate prin indicatorii de valoare furajer. Cele mai rspndite ca suprafa i valoroase pajiti din punct de vedere calitativ i productiv sunt cele mezofile la care din pcate sunt menionate doar 4 tipuri !? n schimb pentru pajitile cu vegetaie chinofil, mult mai nensemnate dect primele se descriu 6 tipuri de habitate. Aceast constatare face ca s elaborm pe viitor o clasificare a habitatelor de pajiti mult mai laborioas care s corespund att nevoilor de conservare a biodiversitii ct i a celor economice.

24

Cod 3 36 R 3601 R 3602 R 3603 R 3604 R 3605 R 3606 R 3607 R 3608 R 3609 R 3610 R 3611 R 3612 R 3613

Tabelul 1.10. Principalele tipuri de habitate cu pajiti montane, din Romnia Principal types of mountainous grassland habitats from Romania (DONI i colab, 2005) Tip Habitat CV(x) VP(xx) CP(xxx) Tufriuri i pajiti Pajisti alpine si subalpine (R-FM) (1-35) 0,1-0,7 Pajiti sud-est carpatice de rogoz pitic M 1-5 0,1 (Kobresia myosuroides ) i Oxytropis carpatica Pajiti sud-est carpatice de coarna (Carex R-M 15-20 0,3-0,4 curvula ) i Primula minima Pajiti sud-est carpatice de prul porcului R 5-10 0,1-0,2 ( Juncus trifidus) i Potentilla minima Pajiti sud-est carpatice de pruc ( Festuca M 5-15 0,1-0,3 supina) i Potentilla ternata Pajiti sud-est carpatice de piu de coli M 5-10 0,1-0,2 (Festuca versicolor) i Sesleria rigida ssp. haynaldiana Pajiti sud-est carpatice de piu de stanci M 5-10 0,1-0,2 ( Festuca saxatilis) Pajiti sud-est carpatice de Festuca M 5-10 0,1-0,2 amenthystina i Dianthus tenuifolius Pajiti sud-est carpatice de Scorzonera rosea i m 25-35 0,5-0,7 Festuca nigrescens (sin. F. rubra commutata) Pajiti sud-est carpatice de poic( Nardus m 10-15 0,2-0,3 stricta) i Viola declinata Pajiti sud-est carpatice de Poa media m 15-20 0,3-04 Pajiti sud-est carpatice de coada iepurelui M 5-10 0,1-0,2 ( Sesleria rigida ssp. haynaldiana) i rogoz ( Carex sempervirens) Pajiti sud-est carpatice de rogoz ( Carex M 5-10 0,1-0,2 sempervirens) i coarn mare ( Sesleria bielzii) Pajiti sud-est carpatice de Carduus kerneri, M 15-25 0,3-0,5 Festuca carpatica i Trisetum fuscum
(xx) V.P. - indice pentru valoarea pastoral: < 5 - pajite degradat 5-15 foarte slab; 15- 25 slab; 25-50 mijlocie; 50-75 bun; 75-100 pajite foarte bun
25

(x) C.V. apreciere valoare conservativ: R redus m moderat M mare FM foarte mare

(xxx) - C.P.- capacitate punat = VP x 0,02 (UVM/ha)

Cod Tip Habitat R 3614 Pajiti sud-est carpatice de Festuca xanthina R 3615 Tufriuri pitice sud-est carpatice de slcii alpine ( Salix herbacea) R 3616 Tufriuri pitice sud-est carpatice de slcii alpine ( Salix retusa, S. reticulata) R 3617 Tufriuri pitice de arginic ( Dryas octopetala) R 3618 Tufriuri pitice sud-est carpatice de slcii endemice ( Salix kitaibeliana) cu degetru ( Soldanella hungarica) R 3619 Tufriuri pitice sud-estice de slcii endemice (Salix kitaibeliana) cu degetru alpin ( Soldanella pusilla) 37 Pajiti umede i comuniti de ierburi inalte ( buruieniuri) R 3701 Comuniti sud-est carpatice de buruieniuri nalte cu Aconitum tauricum R 3702 Comuniti sud-est carpatice de buruieniuri nalte de Adenostyles alliaria i Doronicum austriacum R 3703 Comuniti sud-est carpatice de buruieniuri nalte de Cirsium waldsteinii i Heracleum sphondylium ssp. transilvanicum R 3704 Comuniti sud-est carpatice de buruieniuri nalte de Senecio subalpinus i tevia stanelor ( Rumex alpinus) R 3705 Comuniti sud-est carpatice de buruieniuri nalte de Rumex obtusifolia i Urtica dioica R 3706 Comuniti sud-est carpatice de buruieniuri nalte de Petasites kablikianus R 3707 Comuniti sud-est carpatice de buruieniuri nalte de Telekia speciosa i Petasites hybridus R 3708 Comuniti daco-getice cu Angelica syslvestris, Crepis paludosa i Scirpus sylvaticus R 3709 Comuniti danubiene de Juncus effusus, J. inflexus i Agrostis canina R 3710 Pajiti dacice de Molinia coerulea R 3711 Pajiti dacice de Nardus stricta i Molinia coerulea R 3712 Comuniti dacice cu Deschampsia caespitosa i Agrostis stolonifera
26

C.V. M M M M FM FM (RM) R R R R R R R R-M R m m R

V.P. 5-10 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 (1-70) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 5-15 1-5 5-15 10-30

C.P. 0,1-0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 (0,11,4) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1-0,3 0,1 0,1-0,3 0,2-0,6

Cod Tip Habitat C.V. V.P. C.P. R 3713 Pajiti antropice de Juncus tenuis i Trifolium R 10-20 0,2-0,4 repens R 3714 Comuniti daco-getice cu Filipendula ulmaria, R 1-5 0,1 Geranium palustre i Alopecurus pratensis danubian-panonice de Agrostis R-M 30-60 0,6-1,2 R 3715 Pajiti stolonifera R 3716 Pajiti danubian-pontice de Poa pratensis, m 40-70 0,8-1,4 Festuca pratensis i Alopecurus pratensis 38 Pajiti mezofile (R-m) (40-80) (0,81,6) R 3801 Pajiti sud-est carpatice de Trisetum flavescens R 50-70 1,0-1,4 i Alchemilla vulgaris R 3802 Pajiti daco-getice de Arrhenatherum elatius m 60-80 1,2-1,6 R 3803 Pajiti sud-est carpatice de Agrostis capillaris R 40-60 0,8-1,2 (sin Agrostis tenuis)i Festuca rubra R 3804 Pajiti daco-getice de Agrostis capillaris i m 40-60 0,8-1,2 Anthoxanthum odoratum 6 Grohotiuri, stncrii i nisipuri continentale 63 Vegetaie chinofil (R-m) (1-5) (0,1) R6301 Comuniti sud-est carpatice chinofile cu R 1-5 0,1 Arenaria biflora R 6302 Comuniti sud est carpatice chinofile cu R 1-5 0,1 Polytrichum sexangularis R 6303 Comuniti sud est carpatice chinofile cu Luzula R 1-5 0,1 alpino-pilosa R 6304 Comuniti sud est carpatice chinofile cu R 1-5 0,1 Ranunculus crenatus i Soldanella pusilla R6305 Comuniti sud est carpatice chinofile cu R 1-5 0,1 Gnaphalium supinum i Nardus stricta R 6306 Comuniti sud est carpatice chinofile cu Poa m 1-5 0,1 supina i Cerastium cerastioides 8 Terenuri agricole i peisaje artificiale 87 Comuniti ruderale (R-M) (1-15) (0,103) R8706 Comuniti sud-est carpatice cu Calamagrostis R 1-5 0,1 arundinacea, Epilobium angustifolium i Atropa bella-donna R8707 Comuniti sud-est carpatice cu Poa supina R 5-10 0,10,2
27

1.3. CONDIII STAIONALE ALE CMPURILOR EXPERIMENTALE DE CERCETARE PENTRU MBUNTIREA I FOLOSIREA PAJITILOR n ultima jumtate de secol pe pajitile montane s-au efectuat numeroase studii i cercetri asupra sporirii produciei i valorificrii raionale a acestora (Tabelul 1.11). Tabelul 1.11. Cmpuri experimentale montane de pajiti din reeaua I.C.D.P - Braov i colaboratorii Experimental field of mountainous grasslands from ICDP Brasov partner network (NEACU i colab. 1986) Cmpul Nr. grupe Nr Relief experimental de tip Roc Sol crt
Localitate Mgurele inca Jude BV Unitate Alt. de pajite 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

Etaj nemoral gorunete (6 staiuni)


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Depr. Brsei 550 Luturi argiloase Cernozionoid Depr. 560 Luturi argiloase Luvisol albic BV Fgra Vad BV Depr.Fgra 500 Luturi argiloase Luvisol albic Smbta BV Depr. 500 Luturi argiloase Luvisol de Sus Fgra pseudogleic Vldeni BV Depr. 600 Luturi argiloase Luvisol albic Brsei pseudogleic Codlea BV Depr. 560 Luturi argiloase Luvisol albic Brsei pseudogleic Etaj nemoral-fgete colinare ( 4 staiuni) Poiana CS Depr. 645 Luturi Sol brun acid Mrului Poiana Mrului Recea BV Depr. 700 Luturi pietri Sol brun acid Fgra Agri MM Depr. 770 Luturi, luturi Sol brun luvic cu caracter andic Maramure argiloase Predelu BV Depr. Brsei 790 Luturi Sol brun acid Etaj nemoral- fgete montane i rinoase de amestec ( 5 staiuni) Dealul AG Dep. 1200 Luturi argiloase Sol brun Sasului Brsei mezobazic redzinic Poiana BV Carpaii.Merid. 960 Luturi Sol brun acid Braov Postvar tipic Scuev CJ Carpaii 1000 Luturi din sisturi Sol brun acid Occident. cristaline Munii Bihor CJ Carpaii Occid. 1150 Luturi din isturi Sol brun acid Munii Gilu cristaline 28

Nr crt

Cmpul experimental Localitate Jude 15. Padi BH

16. 17.

Vldeasa Semenic

CJ CS

18.

Semenic

CS

19. 20. 21. 22. 23.

Crint Pltini CiucaBrtei Grbova ( Munii Baiului) Raru ( Munii Rarau) Leaota Rnca ( Munii Parng) Rnca

SB SB PH PH SV

24. 25. 26.

DB GJ GJ

27.

Vldeasa (Munii Bihor)

CJ

Nr. grupe Relief de tip Roc Sol de pajite Unitate Alt. Carpatii 1280 Luturi din gresii Sol brun acid 11 Occident. cuaritice criptospodic Munii Bihor Etaj boreal- molidiuri (8 staiuni) Carpaii 1480 Luturi din riolite Sol brun acid 12 Occident. criptozolic Munii Bihor Carpaii 1420 Luturi din Sol brun acid 12 Occident. sisturi cristaline criptozolic Grup.M-ilor Banatului Carpaii 1430 Luturi din Sol brun 12 Occident. isturi cristaline feriiluvial litic Grupa M-ilor Banatului 1200 Luturi din Sol brun 12 Carpaii sisturi cristaline feriiluvial litic Merid. Grupa Parng Carpaii 1350 Luturi din Sol podzolic 12 Merid. sisturi cristaline brun Grupa Parng Carpaii 1400 Luturi din Sol brun acid 12 Orientali, conglomerate criptospodic grupa Sudic Carpaii 1675 Deluvii, din Sol brun 12 Merid. strate de Sinaia Acid criptospodic Carpaii 1500 Luturi Sol brun acid 12 Orientali, criptospodic Grup. Nordic Etajul subalpin-rariti ( 3 staiuni) Carpaii 1750 Luturi din Sol brun 13 Meridionali sisturi cristaline feriiluvial grupa Fagara Carpatii 1680 Luturi din Podzol tipic 13 Meridionali sisturi cristaline grupa Parang Carpaii 1650 Luturi din Sol podzolic 13 Meridionali sisturi cristaline brun grupa Parng Etaj subalpin-jnepeniuri ( 6 staiuni) Carpaii 1830 Luturi din Sol brun acid 14 Occident porfirite criptospodic grupa M-ilor andezite Apuseni 29

Nr crt

Cmpul experimental Localitate Jude 28. TransfgSB ran ( Munii Fgra) 29. IezerAG Papua 30 Muntele Mic (arcu) Muntele Rou ( Munii Ciuca) Blana (Munii Bucegi) Cabana Blea ( Munii Fgra) CS

Relief Unitate Carpaii Merid. grupa Fagara Carpatii Merid. grupa Fagaras Carpatii Occident. Munii Banatului Carpaii Orientali, grupa sudic Carpaii Merid.

Alt. 1700

Roc Luturi din sisturi cristaline Luturi din sisturi cristaline Luturi din roci eruptive Luturi din gonglomerate Luturi din conglomerate

Sol Podzol tipic

Nr. grupe de tip de pajite 14

1800 1800

Podzol tipic Sol brun feriiluvial Podzol tipic

14 14

31.

PH

1710

14

32.

DB

1820

Sol brun feriiluvial

14

33.

SB

Etaj arcto-alpin- slcii pitice ( 1 staiune) Carpaii 2240 Luturi din isturi Sol Meridionali cloritoseriticioase humicosililatic Muntii Fagara

15

Pe cele trei mari grupe de muni din lanul carpatic romnesc, staiunile n care sau efectuat studii i cercetri privind mbuntirea pajitilor se prezint astfel : Carpaii Orientali 4 staiuni; C-ii Meridionali 20 staiuni i Carpaii Occidentali 9 staiuni. Din cele prezentate se constat un numr mai mare de staiuni n Carpaii Meridionali( 20) fa de cei Occidentali ( 9) i semnificativ mai mare fa de Orientali (4) n ambele zone cercetrile trebuind intensificate pe viitor

30

Tabelul 1.12. Corespondena grupelor de tipuri de pajiti i a principalilor factori limitativi Analogy of grassland type groups and the principal limitative factors (NEACU i colab. 1986) Grupa de tip de pajite 8 Agrostis capillaris Festuca rupicola din etajul gorunetelor pe argiluvisoluri n piemonturi i dealuri joase 9 Agrostis capillaris Cynosurus cristatus din etajul gorunetelor pe argiluvisoluri, n podiuri i depresiuni 10 Agrostis capillaris Festuca rubra din etajul fgetelor colinare pe argiluvisoluri i cambisoluri, n dealuri subcarpatice i muni joi 11 Agrostis capillaris Nardus stricta din etajul fgetelor montane pe cambisoluri n muni joi 12 Festuca nigrescens Deschampsia flexuosa din etajul subalpin (rariti cu molid) pe spodosoluri i cambisoluri n muni nali 14 Festuca airoides din etajul subalpin (jnepeniuri) pe spodosoluri i umbrisoluri n muni nali 15 Carex curvula-Juncus trifidus din etajul arcto-alpin (slcii pitice) pe umbrisoluri n muni nali Alt.m Factori limitativi 200-600 - eroziune moderat, puternic i excesiv; - exces de ap; - aciditate; 500-700 - eroziune moderat, puternic i excesiv; - alunecri de teren; - exces de ap; - aciditate; 600-900 - eroziune moderat, puternic i excesiv; - aciditate; 1000 1200 1600 1800 1800 2000 2000 - pericol de eroziune i eroziune moderat - puternic; - eroziune de adncime; - aciditate; - eroziune moderat - puternic i exesiv; - aciditate; - volum edafic mic; - eroziune moderat - puternic i exesiv; - aciditate; - volum edafic mic; - temperaturi medii anuale 00C; - aciditate; - volum edafic mic;

31

II. DESCRIEREA PAJITILOR DEGRADATE DE Nardus stricta L. DIN JUDEUL BRAOV 2.1 CONDIII NATURALE 2.1.1. Cadrul geografic i relieful Judeul Braov este situat n sud-estul Depresiunii intracarpatice a Transilvaniei, fiind ncadrat la est, sud-est i sud de Carpaii Orientali, la sud i sud-vest de Carpaii Meridionali i la nord de interfluviul Trnava Mare-Olt. Judeul Braov este nvecinat cu 8 din judeele rii i anume: la nord judeele Mure i Harghita, la est judeele Covasna i Buzu, la sud judeele Arge, Dmbovia i Prahova, la vest judeul Sibiu. n ansamblu, judeul Braov se prezint ca o unitate bine conturat. Suprafaa judeului se desfoar pe 5351 km2 i cuprinde uniti i forme de relief foarte variate. Relieful judeului Braov prezint n amnunt o mare complexitate morfologic i morfogenetic, fiind rezultatul unei ndelungate evoluii pe un fundament de geosinclinal carpatic i pe variate structuri geologice. Analiza unor indici morfometrici i a unor aspecte morfografice d posibilitatea identificrii unor complexe naturale bine definite. Urmrite de la sud spre nord, n cuprinsul judeului se disting trei trepte majore de relief (Fig. 2.1.) - treapta munilor nali, situai la limita sudic, cu altitudini absolute depind 1700 m, n Fgra, Piatra Craiului, Leaota, Bucegi, Postvarul, Piatra Mare i Ciuca; aceste grupe muntoase, dei difereniate structural, au avut totui o dezvoltare relativ asemntoare pe flancul nordic, condiionat de nivelul de baz local, reprezentat prin rul Olt; - treapta munilor scunzi, ntre cca. 800 i 1700 m, situai la limita estic, sud-estic i parial sudic, n care se ncadreaz ntorsura Buzului, Drstelor, Tmpa, Poiana Braovului, Mgura Codlei i Perani; - treapta depresiunilor i a dealurilor de podi, realizate pe unitate de geosinclinal, situat ntre 450 i 700 m altitudine, n partea central i nordic a judeului, n care cmpiile apar desfurate n cele mai tipice depresiuni intramontane i submontane interne. n configuraia general a acestei trepte se disting: Cmpia Brsei i golurile depresionare Zrneti -Tohan, Vldeni i culoarul Mieru, Cmpia Fgraului, depresiunea Homoroadelor i culmile deluroase ale laturii sud-estice a Podiului Transilvaniei (colinele Podiului Trnavelor). Cea mai mare parte din suprafaa judeului revine cmpiilor i dealurilor de 450-700 m, cca. 60%, munii scunzi (800-1700 m) ocup 22% iar munii nali (peste 1700 m) ocup 18% (IANCU i col. 1971). Aceste elemente de relief au influen determinant n repartizarea unitilor de vegetaie primar i a celor secundare, din care un loc important l au pajitile.
32

Fig. 2.1. Unitile de relief din judeul Braov Typography units from Brasov County 2.1.2. Geologia Sub raport geologic, judeul Braov apare ca un adevrat mozaic: cristalin, calcare, conglomerate, gresii, marne etc., a cror rspndire este rezultatul frmntrilor scoarei terestre i aciunii agenilor externi. n alctuirea munilor nali predomin: - n m. Fgraului: isturi cristaline, predominant acide; - n m.Bucegi i Piatra Craiului: calcare jurasice i conglomerate cretacice; - n m. Piatra Mare i Postvarul: calcare jurasice i conglomerate cretacice; - n m. Ciuca: fliil cretacic format din marne, gresii, isturi marnogrezoase i conglomerate calcaroase; - n m. Leaota isturi cristaline (filite, isturi sericitocloritoase); n alctuirea munilor scunzi predomin: - n m.Perani: roci cristaline, conglomerate calcaroase, gresii i marne; - n m. Buzului: fli cretacic istos-grezos; - n m. Drstei, Tmpa, Poiana Braovului: conglomerate calcaroase, calcare, marne i gresii; - n Mgura Codlei: conglomerate, gresii, calcar i marne.
33

Depresiunea Brsei este instalat pe un fundament de fli cretacic i a reprezentat un lac intramontan care a rmas nchis pn la sfritul cuaternarului inferior. n dacian depresiunea a fost colmatat cu nisipuri i marne, iar n levantin cu pietriuri i nisipuri. n pleistocen i holocen colmatarea depresiunii a continuat prin depunerea de bolovniuri, nisipuri, pietriuri, argile, toate cu caracter torenial. Dealurile nvecinate sunt constituite din depozite deluviale alctuite din rocile montane din apropiere. Cmpia piemontan este alctuit din materiale heterogene proluviale (pietri, nisip, argile). Pe terase ultimele depuneri sunt mai fine (argiloase, lutoase) dect restul cmpiei, datorit transportului eolian al materialului fin i unei sedimentri mai linitite. Ele acoper, ntr-un strat gros de 1-3 m aceste terase. n luncile din depresiune se ntlnesc depozite aluviale stratificate (nisip, pietri) n general carbonatice. Pe vile toreniale din zone de deal se gsesc pietriuri i bolovniuri de conglomerate i gresii. Depresiunea Fgraului este colmatat cu depozite miocene i pliocene inferioare, peste care se suprapun depozitele pliocenului superior (nisipuri, pietriuri, marne i argile marnoase). n cuaternar, sub influena schimbrilor climatice (glaciare-interglaciare) au loc suprapuneri i juxtapuneri pe conuri de dejecie alctuite din depozite toreniale, aluvio-proluviale. n zona de deal predomin formaiuni miocene: conglomerate, marne etc., acoperite adesea de un depozit mai fin lutos. Cmpia piemontan este alctuit din depozite cu stratificaie ncruciat, groase (40-50 m grosime), formate din pietriuri, nisipuri i luturi argiloase, cu reacie acid. Aceste depozite sunt acoperite cu material fin de natur proluvial i eolian, cu grosime de 0,5-3 m, pe relieful vechi. Luncile sunt formate din depozite aluviale stratificate, fine i grosiere, carbonatice n lunca Oltului i acide n luncile rurilor ce coboar din munii Fgra. Podiul Trnavelor este alctuit din materiale sedimentare ce aparin sarmaianului. Ridicarea n mas a Carpailor, la sfritul pliocenului, a determinat cutarea depozitelor sedimentare existente. Ele sunt formate din alternane de marne i nisipuri cu intercalaii de gresii i tufuri. Aceste roci sunt slab consolidate, bazice i intermediare. Alternana rocilor sarmatice, impermeabilitatea unora dintre ele i panta terenului sunt factori determinani ai alunecrilor de teren destul de frecvente n aceast zon. De-a lungul vilor din podi sunt depozite aluviale i aluvio-coluviale ce aparin cuaternarului (Monografia geografic a RPR 1960). Substratul geologic al judeului Braov, precum i factorii climatici i biotici au avut o influen determinant n formarea i predominarea unor soluri acide n zona de munte i depresiunea Fgraului, slab acide n depresiunea Brsei i neutre spre bazice n podiul Trnavelor. n linii generale rspndirea nardetelor n jude este legat de prezena solurilor acide, formate pe roci acide sau alte categorii de roci puternic debazificate.
34

2.1.3. Clima Unitile i formele de relief amintite, cu nlimi absolute de la 400-500 m pn la peste 2500 m altitudine exercit influene deosebite asupra condiiilor climatice. Acestea determin variaii specifice ale temperaturilor i precipitaiilor, care se reflect prin zonalitatea pe vertical a nveliului de sol i vegetaie. 2.1.3.1. Temperatura aerului Variaiile suprafeei subiacente-active (alternarea culmilor muntoase cu vile adnci, a suprafeelor mpdurite cu cele lipsite de pduri, a luncilor umede cu suprafee mai uscate), au repercusiune direct asupra temperaturii aerului, ca urmare a repartizrii neuniforme a radiaiei solare. De la marile nlimi montane din sudul judeului pn la dealurile joase de la periferia sa nordic, temperatura medie anual a aerului crete de la - 2,6 0C (Vrful Omul), pe vrfurile de peste 2500 m altitudine, la 4,9 0C (Predeal) pe munii de nlime mijlocie, pentru ca jos n depresiuni s ajung la peste 8 0C (Fgra 8,2 0C) (Fig.2.2.) Luna cea mai rece a anului este, pe culmile alpine, februarie, cnd temperatura medie scade la 11,1 0C, iar n munii mijlocii i depresiuni, ianuarie, cu - 5,1 0C i respectiv - 5,3 0C temperatur medie. Temperatura minim absolut n ultimele apte decenii a cobort pe teritoriul judeului Braov la 38,5 0C (nregistrat la Bod la data de 25 ianuarie 1942), aceasta fiind i cea mai sczut temperatur de pe teritoriul rii noastre. Vara, temperatura aerului este pozitiv pe ntreg teritoriul judeului, luna cea mai cald fiind august pe vrfurile munilor (5,7 0C) i iulie n depresiuni, unde nclzirea aerului este mai intens i temperatura depete 18 0C. n anotimpurile de tranziie, primvara i toamna, temperatura se menine 0 sub 0 C pe nlimile muntoase, dar crete la 10-12 0C n depresiuni. Ca urmare a caracteristicilor de relief, n judeul Braov se produc frecvente inversiuni de temperatur, ce duc n depresiuni la scderea accentuat a temperaturii aerului, la apariia ngheurilor trzii de primvar i a celor timpurii de toamn, la creterea numrului de zile ceoase etc., fenomene ce au repercusiuni negative asupra vegetaiei pajitilor i a celorlalte culturi agricole. Durata medie a intervalului fr nghe este de 140-160 zile anual, la altitudini mai joase, corespunznd n linii mari i cu perioada de punat a pajitilor. 2.1.3.2. Precipitaiile atmosferice Datorit acelorai cauze i precipitaiile atmosferice au o repartiie neuniform ca i temperatura aerului, altitudinea imprimnd i cantitilor de precipitaii o zonalitate vertical. Vrfurile nalte ale Bucegilor i Fgraului primesc anual peste 1300 mm, n timp ce pe esurile depresionare cantitatea de precipitaii scade la mai puin de jumtate (600 mm). Deschiderea larg spre V-NV nlesnete advecia maselor de aer umed, astfel nct pe cmpul depresionar al Fgraului cantitatea de precipitaii este cu peste 100 mm mai ridicat dect pe cel al Brsei.
35

Fig. 2.2. Climadiagrame reprezentative pentru judeul Braov Representative climatic diagram for Brasov County Precipitaiile prezint variaii anotimpuale evidente. Cele mai mici cantiti cad pe treptele de relief joase, n anotimpul de iarn, n special n februarie, cnd se nregistreaz sub 30 mm de cmpul depresionar al Brsei. Pe nlimile de 180036

2000 m, luna cea mai srac n ploi este septembrie cu valori sub 55 mm. n luna iunie cade cea mai mare cantitate de precipitaii, depind 100 mm pe ntreg teritoriul judeului, nregistrndu-se astfel maximumul pluviometric anual. n anii cu activitate ciclonic deosebit de frecvent i intens, cantitatea de precipitaii a fost de peste 1000 mm (Predeal 1321 mm; Braov 1225 mm), iar pe munii nali a depit 2000 mm (Vrful Omul 2402 mm). n anii cnd activitatea anticiclonic este persistent, sumele anuale de precipitaii nu au depit 400-500 mm pe esul depresionar al Brsei (Bod 382 mm; Braov 479 mm) i 900 mm pe vrfurile munilor (Vrful Omul 850 mm). Aceste abateri de la un an la altul, se nregistreaz i pe parcursul fiecrui an. Astfel, cele mai intense precipitaii pe teritoriul judeului au fost nregistrate la Bod cu 220,5 mm n luna iulie 1898, iar n perioada 1-12 mai 1970 la Braov i Fgra au czut peste 160 mm. Au fost nregistrate i luni n care nu au czut precipitaii (Bod, septembrie 1903). Constatrile au dus la aprecierea c pe teritoriul judeului Braov, cantitatea de precipitaii medii multianuale cade n timp de peste 130 zile pe an. La sfritul toamnei i nceputul iernii, odat cu scderea temperaturii aerului sub 0 0C, precipitaiile cad mai mult sub form de ninsoare. Dac pe culmile muntoase zpada se aterne n strat continuu ncepnd uneori cu luna septembrie, n depresiuni i face apariia abia n luna noiembrie. Data medie a ultimei ninsori este mai timpurie n depresiuni, n martie i mai trzie cu trei luni pe nlimile munilor, mai precis n luna iunie. Stratul de zpad se depune discontinuu, avnd grosimi i durate difereniate n funcie de suprafaa subiacent respectiv. Pe nlimile muntoase numrul mediu de zile cu strat de zpad depete 215 zile, n timp ce n zona joas este n medie de 55 zile (IANCU i colab. 1971). Alturi de temperatur i ceilali factori climatici, precipitaiile au un rol determinant n repartizarea vegetaiei. Astfel, n judeul Braov, nardetele se ntlnesc numai n zonele unde precipitaiile medii anuale depesc 600 mm. 2.1.3.3. Regimul vntului Vrfurile cele mai nalte ale Fgraului, Bucegilor i Piatra Craiului, cu peste 2000 m altitudine absolut, sunt supuse permanent vnturilor de nord-vest i vest, a cror frecven anual depete 25 respectiv 20 %. Variaiile de relief determin devierea i canalizarea curenilor de aer pe anumite direcii. n sectorul estic al judeului, pe cmpul depresionar al Brsei, direcia dominant este de NESV (orientare general a vii Oltului). Depresiunea Fgraului fiind larg deschis spre NV-V, este supus influenei vnturilor dominante ce penduleaz pe aceste direcii. Pe nlimile munilor, vnturile dominante bat aproape permanent (cca. 90 % din an) cu o vitez medie de peste 7-8 m/sec, n unele cazuri n lunile mai i iunie ea depete 25-20 m/sec. n depresiuni, vnturile bat aproximativ 50-75 % din an, cu viteze medii de 2,5-3,5 m/sec. Pe versantul nordic al Fgraului i cel estic al Peranilor, primvara apar micri cu caracter fhnic, care determin i alte fenomene meteorologice. Astfel,
37

n depresiunea Fgraului, "Vntul Mare" topete zpada n cteva zile (M. Iancu i colab. 1971). 2.1.3.4. Caracterizarea general a climei Dup Monografia geografic a Romniei (1960), pe teritoriul luat n studiu n prezenta lucrare, se pot deosebi urmtoarele sectoare: Podiul Trnavelor i cele dou mari depresiuni a Brselor i Fgraului, situate la altitudini de 450 m pn la cca.800 m, se caracterizeaz ca sectoare cu clim continental moderat, cu subdiviziunile: IB-de dealuri, IG-de depresiuni i IP-de pdure. Zonei de munte (IV) i este specific clima de munte n care se deosebesc subdiviziunile: IV-C-de muni mijlocii, IV-D-clima munilor nali, ambele ncorpornd subinuturile cu clim de versani expui vnturilor vestice (E). n munii Fgraului se mai adaug districtul climatic cu efecte de fhn (f). Indicii de ariditate de Martonne sunt cuprini ntre 38 la Fgra, 63 la Predeal i 174 la Vrful Omul. Nardetele n judeul Braov, din punct de vedere al indicilor de ariditate sunt cuprinse n limitele 40-120, prezentnd deci o amplitudine larg n cadrul unui climat mai umed spre foarte umed. 2.1.4. Solul Diversitatea mare a condiiilor de mediu din judeul Braov, determin procese variate de solificare, care duc la formarea numeroaselor tipuri, subtipuri i varieti de soluri. Judeul Braov este situat n zona forestier umed (Iar > 35) i cuprinde dou subzone pedogeografice (PUNESCU, 1975). - Subzona inferioar, ocupat de pduri de foioase i amestec cu condiii bioclimatice care determin un circuit biologic activ i o acidifiere moderat a solurilor. Aici predomin solurile brune, slab sau moderat acide i solurile argiloiluviale evoluate din acestea (solurile brune podzolite i solurile podzolice argiloiluviale). - Subzona superioar, ocupat de molidiuri i jnepeniuri, cu condiii bioclimatice care determin un circuit biologic moderat acid sau lent i o acidifiere puternic sau foarte puternic a solurilor. Sunt caracteristice acestei subzone solurile brune acide i solurile evoluate din acestea prin procese de acidifiere puternic i podzolire humicoferiiluvial (podzolurile i solurile brune podzolice). Sub influena predominant a condiiilor de substrat de relief sau umezire, se formeaz solurile intrazonale (limitrofe, hidromorfe, neevoluate). Solurile formate n condiii fizico-geografice ale judeului Braov sunt clasificate i caracterizate pe baza criteriilor stabilite de ICPA (1976). Soluri din seria podzolirii argiloiluviale. 1. Soluri brune tipice, mollice, vertice, cumulice, rendzinice, pseudorendzinice, regosolice, litice, gleizate, pseudogleizate se ntlnesc ntre 500800 (1000) m altitudine n depresiunile Braov i Fgra (pe terase, piemonturi,
38

conuri de dejecie, pe versanii i culmile zonei colinare i montane inferioare, pe podiul Trnavelor (pe culmi, versani, terase). S-au format pe materiale parentale (depozite) foarte variate ca origine, compoziie mineralogic, textur i vrst (luturi i argile, marne, gresii, calcare, conglomerate, isturi cristaline, nisipuri i pietriuri9. n general sunt bogate n componente bazice, carbonatice sau necarbonatice. Apa freatic se gsete n general mai jos de 5 m, cu excepia teraselor inferioare, la extrema din aval a conurilor de dejecie la baza unor versani. Vegetaia forestier: pduri de Quercus petraea, Quercus robur u uneori amestec de Fagus silvatica i Quercus petraea. Vegetaia ierboas: pajiti de Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis, Agrostis capillaris i altele. Solurile brune se caracterizeaz prin textur grosier (nisipo-lutoas), mijlocie (luto-nisipoas, lutoas) i fin (luto-argiloas), nedifereniat textural pe profil: sunt slab moderat acide (pH 5,4-6,8), oligomezobazice i mezobazice (V 55-90 %), slab-bogat humifere (2-10 %), mai slab humifere pe terenurile cultivate. Sunt soluri mijlociu fertile. 2. Soluri brune podzolite, tipice, vertice, planice, pseudogleizate. Se ntlnesc n arealul solurilor brune dar pe relief mai vechi (terase nalte, relief piemontan vechi, culmi i versani slab nclinai). Roca i materialul parental este constituit din depozite mai fine, relativ groase, uneori stratificate (soluri policiclice). Soluri cu textur mijlocie i fin (lutoase, luto-argiloase), evident difereniate textural pe profil: sunt slab puternic acide (pH 4,5-6,5) mezobazice (V 55-75 %), slab-mijlociu humifere (1-3 %). Valorile pH, V i humus sunt mai sczute n orizontul eluvial (El) comparativ cu orizontul A. fertilitatea este slabmijlocie, n funcie de caracterul factorilor ecopedologici limitativi (textur fin, drenaj slab, reacie acid etc.). 3. Solurile podzolice argiloiluviale, tipice, glosice, holoacide, vertice, planice, pseudogleizate, pseudogleice. Se ntlnesc n arealul solurilor brune podzolite, frecvent asociate cu acestea i cu solurile pseudogleice podzolite, pe forme vechi de relief din cadrul piemonturilor, pe terase nalte, pe culmi n general pe terenuri cu pante mici i zone depresionare. S-au format pe materiale (depozite) fine, uneori polistratificate (cu urme ale proceselor periglaciare), cu grosimi de peste 2 m. Sunt soluri cu textur mijlocie (luto-nisipoas-lutoas) n orizontul A i Ba i fin (luto-argiloas-argiloas) n orizontul Bt, diferenierea textural fiind puternic, sunt moderat-puternic acide (pH 4,3-5,8), oligobazice-oligomezobazice (V 25-75 %)pe terenurile cultivate, slab-mijlociu humifere (1-3 %), conin aluminiu i mangan uneori n doze nocive plantelor, nsuirile fizice nefavorabile (porozitate redus, tasare ridicat, aproape impermeabil, capacitate redus de structurare). Sunt soluri cu fertilitate sczut. Pe aceste soluri factorii ecopedologici cu caractere negative pentru vegetaie, determin pe pajiti ca specia Nardus stricta s invadeze i s
39

nlocuiasc speciile mai valoroase de Festuca rubra i Agrostis tenuis. Procesul este mai accentuat acolo unde i drenajul solului este mai slab (zone plane, depresionare cu stagnri de ap din precipitaii). Cele mai mari suprafee de nardete din zona depresionar i de podi a judeului se gsesc pe aceste soluri de regul asociate cu solurile pseudogleice. Soluri din seria podzolirii humico-feriiluviale 1. Soluri brune acide, tipice, litice, gleizate, se ntlnesc n zona montan, n zona colinar i pe conurile de dejecie ale vilor ce coboar din munii Fgra spre depresiunea cu acelai nume. Altitudinal sunt frecvente ntre 700 i 1400 m, pe culmi i versani de regul nordici. S-au format pe roci acide: isturi cristaline (munii Fgra, Peranii sudici, Piatra Craiului, Perani); gresii i conglomerate silicioase (munii Ciuca, Brsei, Bucegi); pe depozite de dezagregare-alterare ale unor roci carbonatice, mai puin strate Sinaia (pe platformele Bran i Poiana Mrului). Vegetaia caracteristic arealului acestor soluri: molidiurile, fgete pure i n amestec cu rinoase, nsoite de o flor acidofil, de muchi verzi, mai puin de Vaccinium myrtillus. Sunt soluri cu textur grosier (nisipo-lutoas), mijlocie (luto-nisipoas), argila fiind sub 30%; moderat puternic acide (pH4,3-5,5), oligobaziceoligomezobazice (V 11-55 %), coninutul n humus variabil (5-25 %) n general legate n materie organic slab descompus spre limita superioar a arealului, conin Fe2O3 i Al2O3 liber dar migrarea lor spre orizontul B este slab, cu ct ea se accentueaz solul are caractere sporadice evidente. Fertilitatea acestor soluri este mijlocie i sczut n limita superioar a arealului. n depresiunea Fgra, solurile brune acide sunt ocupate mai ales de terenurile arabile. 2. Solurile brune podzolice, tipice, umbrice, criptopodzolice, litice, gleizate, turboase. Se ntlnesc n limita superioar a zonei forestiere montane n molidiuri i n etajul alpin inferior sub jnepeniuri i ienuperete, pe roci acide i substrate srace n minerale calcice i feromagnetice n climat rece i umed. Sunt soluri cu textur grosier (nisipo-lutoas) i mijlocie (luto-nisipoas), puternic-foarte puternic acide (pH < 5), oligobazice (V < 40 %), coninutul n humus ridicate (10-25 %) ca i de materie organic slab descompus. Fertilitatea este mai sczut ca cea a solurilor brune acide, factorii ecopedologici limitativi fiind clima i nsuirile chimice ale solului. 3. Podzoluri tipice, friiluviale, brune, litice, gleizate, turboase. Se ntlnesc spre limita superioar a subetajului molidului i n etajul alpin al jnepeniurilor, la altitudini mai mari de 1700 m, pe culmi largi, platforme, versani slab nclinai, pe roci acide silicioase (isturi cristaline, gresii, conglomerate) pe depozite eluvio-deluviale debazificate. Sunt soluri cu textur grosier (nisipo-lutoas), puternic i foarte puternic acide (pH < 4,5), oligobazice (V < 30 %), coninut ridicat de materie organic slab descompus, srac n azot, calciu i magneziu, cu activitate biologic sczut. Fertilitatea natural este foarte sczut.
40

Condiiile pedoclimatice din arealul solurilor din seria podzolirii humicoferiiluviale sunt favorabile dezvoltrii i extinderii nardetelor n pajiti i pe terenurile defriate. n cuprinsul judeului Braov, n afara solurilor caracterizate mai sus, se ntlnesc cernoziomuri tipice, levigate i argilice (n depresiunea Braov i podiul Trnavelor) cultivate aproape n totalitate datorit fertilitii ridicate, rendzine (pe piemontul Scele i n zona montan pe calcare), pseudorendzine (pe podiul Trnavelor). Apariia solurilor azonale este determinat de un factor pedoecologic predominant: umiditate crescut (soluri hidromorfe-lcoviti, rendzine) relief i roc (regosoluri, litosoluri, soluri aluviale). Dat fiind importana mai mic pe care o au aceste soluri pentru nardete, ele nu se mai descriu n lucrarea de fa. 2.1.5. Aspecte privind flora i vegetaia Poziia geografic, particularitile formelor de relief i condiiile pedoclimatice au determinat, n decursul timpului, dezvoltarea unei vegetaii deosebit de variate pe teritoriul judeului Braov. Amplitudinea mare de relief, de peste 2000 m, a constituit factorul hotrtor al etajrii vegetaiei actuale. Printre alte particulariti, expoziia nordic i nclinarea mare a versanilor Bucegilor, Pietrei Craiului i Fgraului, au determinat unele particulariti nentlnite n alte masive muntoase. Vegetaia alpin ocup culmile munilor nali (Bucegi, Fgra) cu climat vitreg i perioad de vegetaie scurt (3-4 luni). n astfel de staiuni apar caracteristicile tufiurilor scunde de plante lemnoase ca: Loiseleuria procumbens, Salix reticulata, Salix retusa, Salix herbacea. Speciile ierboase adeseori pajiti ntinse (Festuca airoides, Agrostis rupestris, Carex curvula i altele) ori pernie (Primula minima, Silene acualis, Minuartia sedoides etc). Vegetaia subalpin se situeaz deasupra pdurilor de molid, mai sus de 1700-1800 m, n masivele muntoase ce constituie grania sudic a judeului Braov. Speciile lemnoase sunt bine reprezentate de Pinus mugo, Juniperus sibirica, Rhododendron myrtifolium, Vaccinum myrtillus .a. pajitile care apar ca vegetaie secundar sunt dominate de Nardus stricta, Festuca airoides, Agrostis rupestris i uneori de Festuca rubra. Pdurile sunt bine reprezentate, fiind mult mai restrnse dect n trecut, cnd acopereau aproape n ntregime teritoriul judeului, excepie fcnd doar crestele alpine i abrupturile. Molidiurile (pduri de Picea excelsa) ocup partea superioar a zonei forestiere, ntre 1200-1700 m, adeseori cobornd ns pn la 700-800 m pe versanii nordici. Spre limita inferioar molidul intr adeseori n amestec cu fagul. Pajitile bine ntreinute din etajul molidului sunt n cea mai mare parte ocupate de Festuca rubra, care prin degradare se transform n nardete. Fgetele ( pduri de Fagus silvatica) se desfoar normal ntre 800-1200 m, dar ele urc uneori pe versanii favorabili pn la 1350-1500 m (Bucegi, Fgra) sau coboar alteori la 600 m pe versanii nordici ai Postvarului sau ai
41

Peranilor. Pe versanii vestici ai Postvarului spre Poiana Braov pe creste domin fagul, iar mai jos pn la 600 m coboar bradul. Gorunetele (pduri de Quercus petraea) se amestec la altitudini mici (500600 m), cu stejarul i uneori cu carpenul, iar spre limita superioar (600-800 m) cu fagul. Pe versanii nsorii ai Peranilor, gorunul urc pn la 1000 m, n timp ce fagul coboar pe versanii umbrii i pe vi, sub gorun. Pe Mgura Codlei se ntlnesc adeseori exemplare izolate, vrstnice de gorun la cca. 1000 m n plin pdure de fag (MORARIU i colab. 1970). Au fost semnalate situaii n care gorunul este substituit de brad (STNESCU 1958). Pajitile care s-au instalat dup defriarea pdurilor de fag i gorun sunt n marea lor majoritate compuse din Festuca rubra i Agrostis capillaris, graminee care domin n covorul ierbos. Prin degradarea acestor pajiti se ajunge la nardete de altitudine mai joas, forte bine reprezentate n judeul Braov (depresiunea Fgra i Vldeni). Stejeretele (pduri de Quercus robur), care aveau rspndirea natural n depresiuni, au fost n cea mai mare parte defriate n vederea lrgirii terenurilor agricole. Resturi ale acestor pduri, ntinse odinioar, se gsesc n apropierea Prejmerului, pdurea dintre Crizbav i Satu Nou, vestita pdure de la Poiana Narciselor. Stejerete mai apar insular i n sud-estul Podiului Transilvaniei, n luncile rurilor din dealurile dintre Rupea i Fgra. n locul stejeretelor, dup defriare, s-au instalat cele mai valoroase pajiti din judeul Braov, care cuprind n componena lor speciile: Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Poa pratensis, Poa trivialis, Festuca pratensis i altele la care adugm i Agrostis capillaris, deseori dominant n covorul ierbos. n puine cazuri se ntlnesc i nardete (Poiana Narciselor, Lunca Oltului). Pe versanii nsorii, pe dealurile aparinnd ndeosebi Podiului Transilvaniei apar fitocenoze relativ restrnse cu vegetaie xerofil, n care apar Festuca valesiaca, Festuca rupicola, Botriochloa ischaemum, Stipa capillata, Carex humilis .a. Depresiunile din lunca Oltului (ara Brsei i Fgraului), pe lng faptul c sunt zone cu altitudinea cea mai mic din cuprinsul judeului, prezint i unele particulariti sub raport floristic i de vegetaie, prin faptul c au conservat n decursul mileniilor cteva relicte glaciale valoroase. Posibilitile meninerii n mlatinile eutrofe a unor elemente rare, a fost asigurat de particularitile apei izvoarelor (reci i cu puin CaCo3), ce brzdeaz pajitile pe zeci de hectare. Menionm dintre raritile floristice ale mlatinilor urmtoarele specii: Armeria alpina ssp. barcensis - endemism al Trii Brsei (Hrman-Prejmer), Pedicularis sceptrum carolinum, Primula farinosa, Lysimachia thyrsiflora, Cnidium dubium, Cladium mariscus, Sweertia perennis, Lingularia sibirica, Carex davalliana, Comarum palustre, Valeriana simplicifolia, Drosera anglica, etc. n judeul Braov se mai ntlnesc numeroase alte specii de plante rare i endemisme cum sunt: Dianthus callizonus, Linaria alpina, Saxifraga demissa, Daphne cneorum n Piatra Craiului; Hepatica transsilvanica, Bromus barcensis, Coronilla coronata pe Tmpa Amygdalus nana, Stipa pulcherrima, Carex humilis
42

pe Lempe Smpetru, Narcissus stellaris la Dumbrava Vadului i multe alte specii care sunt ocrotite n cele 13 rezervaii floristice, fiind declarate monumente ale naturii (MORARIU i colab. 1971). n raionarea floristic, conform concepiei BORZA i BOCAIU, 1965, judeul Braov aparine regiunii eurosiberiene, provinciei central-european estcarpatic ce cuprinde circumscripiile: masivul Bucegilor i Munii Brsei; Harghita - Perani; Carpaii Meridionali cristalini (Munii Fgraului) i Podiul Transilvaniei (Podiul Trnavelor). Aceast clasificare are n vedere n mod deosebit speciile relicte i endemice care dezvluie istoria vegetaiei, fr a se lua n considerare etajele de vegetaie sau substratul geologic, dup cum afirm, de altfel i autorii ei. 2. 2. OBIECTIVELE CERCETRII I METODA DE LUCRU Rspndirea nardetelor pe suprafee ntinse n numeroase ri cu relief muntos din Europa, ASIA, Africa de Nord i alte areale ale globului, au atras atenia a numeroi oameni de tiin care de peste un secol au adus o contribuie nsemnat la cunoaterea i mbuntirea acestor pajiti degradate. ntreg lanul Munilor Carpai la care se adaug dealurile i depresiunile ce i nsoesc pe teritoriul rii noastre, sunt prin excelen acoperii de ntinse suprafee de pajiti, n care nardeteele sunt bine reprezentate. De aceea, sunt puine descrieri ale vegetaiei munilor notri i a dealurilor cu climat mai umed n care s nu fie remarcate nardetele. Studiile geobotanice asupra nardetelor, dei numeroase i temeinic efectuate n majoritatea lucrrilor, sunt destul de heterogene datorit metodelor diferite de caracterizare i clasificare adaptate de majoritatea autorilor. S-a ivit astfel problema sistematizrii acestor rezultate dup o metod unitar, obiectiv luat n studiu i n lucrarea de fa. n ceea ce privete caracterizarea tipurilor de nardete care s serveasc nevoilor imediate ale produciei se constat c cercetrile sunt abia la nceput. Continuarea i adncirea studiilor de tipologie care s nglobeze i elemente de mbuntire a nardetelor a stat n atenia acestei lucrri. De asemenea, sunt mai puin cunoscute relaiile i raporturile dintre fitocenoze i tipurile de pajiti n scopul asimilrii studiilor geobotanice efectuate pn n prezent pentru a fi mai accesibile n condiii de producie. mbuntirea i folosirea nardetelor a fost destul de bine cercetat, ndeosebi n zona de munte. n aceast direcie dispunem de date mai puine pentru nardetele din zona de deal i depresionar. Cteva probleme privind mbuntirea nardetelor situate la altitudini mai joase i-a propus s abordeze i aceast lucrare. n final stabilirea randamentului n producie animal a nardetelor mbuntite se impune ca o necesitate n concluzionarea mai precis a celor mai eficiente mijloace de mbuntire. Aceste cteva considerente au stat la baza iniierii unui studiu unitar, geobotanic i tipologic cu implicaii de ordin practic asupra nardetelor din judeul
43

Braov, unde pe o suprafa relativ restrns sunt cuprinse principalele fitocenoze i tipuri edificate de specia Nardus stricta n ara noastr. 2.2.1. Principii generale Principiile i metodele de cercetare a covorului ierbos edificat de specia Nardus stricta au evoluat de-a lungul timpului. Autorii acestor studii au adoptat adeseori principii diferite de caracterizare i clasificare a nardetelor, ceea ce creeaz unele dificulti n sintetizarea i generalizarea rezultatelor. n studiile geobotanice, punctele de vedere sunt controversate datorit faptului c nardetele nu au specii caracteristice proprii care s satisfac pe deplin sistemul de clasificare al asociaiilor vegetale dup principiile colii floristice (BRAUN-BLANQUET, 1964; BOCAIU, 1971). Pe de alt parte absolutizarea dominaiei ca unic criteriu de apreciere i clasificare a fitocenozelor de Nardus stricta s-a dovedit n cele din urm deficitar, fiind adeseori lipsit de posibilitatea conturrii unor nsuiri ecologice proprii de difereniere fa de alte fitocenoze (BELDIE, 1967). n ultima vreme, dezvoltarea i adncirea cercetrilor de ecologie a speciilor i a influenei factorilor staionali asupra vegetaiei, au creat numeroase premise de ieire din acest impas. Caracterizarea fitocenozelor este tot mai mult legat de condiiile staionale i a influenelor exercitate de diferii factori ecologici, care sunt conturai i determinai adesea prin observaii i msurtori riguroase. Pe aceste baze noi, n lucrarea de fa se ncearc un studiu geobotanic al nardetelor judeului Braov. n ceea ce privete tipologia nardetelor, exist un consens unanim n ncercrile fcute pn n prezent i anume acelea de a stabili principii i metode de investigaia care s serveasc nevoilor imediate a produciei. Studiile privind tipologia nardetelor sunt puine la noi n ar, preocuprile n acesat direcie s-au intensificat abia n ultimii ani, dup principii relativ unitare n comparaie cu studiile geobotanice. Recent a aprut o direcie nou n ceeace privete studiul pajitilor i anume acela al bonitrii, care ncearc s sintetizeze toate datele acumulate asupra structurii ecosistemului (fitocenoz+habitat), s evalueze ecologic i agronomic factorii determinani ai bioproductivitii, n vederea gospodririi raionale a acestor resurse naturale. De remarcat, c ntre aceste trei direcii de studiere a vegetaiei pajitilor, geobotanic, tipologic i al bonitrii, exist o strns interdependen ntruct se bazeaz pe metode de lucru comune asupra fitocenozelor i factorilor staionali. Fr studiul geobotanic nu poate fi continuat cel tipologic. mpreun aceste metode de lucru dar mai ales studiul tipologic este elementul de baz al bonitrii pajitilor. Diferena dintre aceste direcii mari de studiu al vegetaiei i staiunii const n diversificarea i aprofundarea unor laturi i elemente care s serveasc n final obiectivelor dinainte stabilite. n aceast lucrare pe lng studiul geobotanic i tipologic se face bonitarea nardetelor cu datele din teren, adunate nainte de apariia "Instruciunilor de bonitare a pajitilor - Braov, 1978" elaborate de SCCP Braov, IANB i ICPA
44

Bucureti. Pentru acest considerent o parte din elementele staionale ale solurilor necesare bonitrii nardetelor sunt extrase din diferite lucrri de sintez i literatura de specialitate. 2.2.2. Studiul geobotanic Unitatea de baz n studiul geobotanic o constituie "Asociaia vegetal" stabilit la al III-lea Congres de botanic de la Bruxelles n 1910, unde FLAHAULT i SCHRTER o definesc ca "o ntovrire de plante cu o anumit compoziie floristic, prezentnd o fizionomie uniform i vegetnd n condiii staionale uniforme" la care BRAUN - BLANQUET 1913, precizeaz c "asociaia posed una sau mai multe specii caracteristice" (citat dup BORZA i BOSCAIU, 1965). ntemeietorul colii fitosociologice - floristice BRAUN - BLANQUET, 1928, 1964) descrie pentru prima dat asociaia Nardetum strictae alpinum pe care o ncadreaz n aliana Nardion Br-Bl 26, Ordinul Caricetalia curvulae Br-Bl 26, clasa Caricetea curvulae Br-Bl 48, cu rspndirea n Alpi, Pirinei, Carpai, Apenini, Balcani, etc. PREISING 1949 i OBERDORFER 1957,1959 completai de HUNDT 1964 descriu mai multe asociaii de Nardus stricta n Europa dup principiile colii floristice la care adaug i aspecte ecologice cum sunt distribuia altitudinal a vegetaiei primare i zona geografic care influeneaz repartizarea nardetelor pe continentul nostru. Astfel, nardetele din ara noastr sunt ncadrate n aliana punilor i prul porcului alpine, subaliana Carpailor estici. OBERDORFER 1957, reunete asociaia de nardete n cinci grupe de asociaii conturate dup altitudine i regimul de umiditate al staiunilor, pe care le ncadreaz n cl. Nardo-Callunetea Prag.49, Ord. Nardetalia Oberd.49, Al EuNardion br.Bl. 26. ELLENBERG 1963 i KLAPP 1965 descriu la rndul lor asociaiile de Nardus stricta dup principiile floristico - ecologice elaborate de OBERDORFER 1957 la care adaug unele detalii care s serveasc scopurilor practice de mbuntire a acestor pajiti. i la noi n ar principiile i metodele de cercetare a covorului ierbos au evoluat de-a lungul timpului de asemenea i cele referitoare la nardete. O prim direcie de studiu a nardetelor a fost n concepia colii ZrichMontpellier ale crui principii au fost adoptate prima oar la noi de ctre BORZA 1934, continuate pn n prezent de BOCAIU 1971, DIHORU 1975 i alii. Adepii colii floristice analizeaz i clasific vegetaia dup speciile caracteristice, fidele asociaiei, alianei, ordinului i clasei, precum i a diferenelor ecologice pentru subasociaii, a dominaiei pentru facies-uri i alte criterii. n concepia acestor coli, obiectivul de baz l constituie clasificarea i ncadrarea comunitilor vegetale dup principii fitosociologice. A doua orientare major n studiul vegetaiei, are la baz criteriul dominanei dup modelul colii sovietice, adoptat de ctre Secia de geobotanic a Institutului de Geologie. Ideile principale ale acestei orientri au fost prezentate de ctre SERBNESCU 1960, la prima consftuire naional de geobotanic. Dup
45

acest principiu, dominana unei specii sau a unui grup de 2-3 specii pot fi considerate ca edificatoare pentru o asociaie, grup de asociaii (alian) i formaiuni vegetale (ordin-clas). La aceste principii au aderat numeroi pratologici (ANGHEL i col. 1965, 1977; BARBULESCU,1961; BURCEA, 1965; GRINEANU, 1967; NIEDERMAIER, 1968; TEFNESCU, 1970; MOTC, 1972; MARUCA, 1982 i alii), precum i geobotanitii (PUSCARUSOROCEANU i col. 1963; PAUCA, 1960; CIUCA, 1963 i alii), care au adus i unele mbuntiri, prezentnd lista speciilor pe grupe economice dup principii mai mult tipologice (graminee, leguminoase, ciperacee + juncaceae, alte familii, muchi + licheni). Diagnoza fitocenozei se face prin alturarea speciilor dominante i codominante, de exemplu: Nardus stricta + Agrostis tenuis - Pauc 60, n scopul accesibilitii pentru practica agricol. n alt direcie de studiu a vegetaiei i implicit a nardetelor, s-a preluat criteriul fitocenologic al speciilor dominante edificatoare pentru identificarea asociaiilor, ornduind la fel speciile i releveuri pe grupe economice, asemntor tipurilor, la care n final se folosete nomenclatura fitosociologic a colii floristice att n denumirea asociaiilor ct i al celorlali cetaxoni de rang superior i inferior asociaiei (PUCARU i col. 1956; BUIA i col. 1962; BUIA 1963; PUIA i col. 1973 i alii). innd seama de aceste trei orientri, fitosociologic, fitocenologic i combinaia dintre ele, n care s-au utilizat principii i metode diferite pentru studiul nardetelor, din punct de vedere geobotanic n sens larg, se pun urmtoarele probleme: au nardetele specii caracteristice-fidele n sensul colii floristice ? care este optimum ecologic al speciei Nardus stricta i al asociaiilor care le edific n condiiile rspndirilor pe un areal altitudinal att de vast (230-2200 m altitudine) la noi n ar ? n ce uniti superioar (alian, ordin, clas) se integreaz asociaiile de Nardus stricta ? ce recomandri utile pentru transformarea nardetelor n pajiti mai productive, cantitativ i calitativi, se pot desprinde din studiile geobotanice efectuate pn n prezent i altele. n ce privete existena speciilor caracteristice fidele, prerile fitosociologilor de orientare floristic sunt mprite. Unii autori susin existena speciilor caracteristice (BRAUN-BLANQUET et j. 1926; BARTSCH et j. 1940; OBERDORFER 1957; KLAPP 1965; BORZA 1959; BOSCAIU 1971; DIHORU 1975 i alii), mai ales pentru nardetele situate la altitudini din etajul subalpin i uneori pentru cel montan. Alii contest existena unor specii caracteristice - fidele, remarcnd existena unor specii transgresive, rmase din alte asociaii pe care le-a invadat specia Nardus stricta (PUSCARU i col.1956; BELDIE 1967). Sunt autori care au contestat caracterul independent al asociaiilor de Nardus stricta considerndu-le facies-uri din lips de specii caracteristice (BUIA 1943), ca apoi s revin asupra acestui punct de vedere, confirmnd existena asociaiilor edificate de Nardus stricta (BUIA i col. 1962; BUIA 1963).
46

Au existat deci i exist preri diferite n ceea ce privete existena speciilor caracteristice-fidele pentru nardete, o apropiere din acest punct de vedere se remarc numai la nardetele situate n etajele alpin-subalpin, parial pentru cele din etajele molidului i fagului i puine precizri deocamdat n etajul gorunului i zona stejarului. Condiiile staionale au un rol determinant n rspndirea nardetelor. Optimum ecologic al speciei Nardus stricta este reprezentat de soluri acide i foarte acide, puternic debazeificate, srace n elemente fertilizante, situate n etajul alpin-subalpin pn la zona colinar-planarp. Din punct de vedere al temperaturilor nardetele sunt mai puin exigente fiind ntlnite n zone cu 0-8 0C media anual, pe pante preponderent nsorite la altitudini ridicate i pe toate expoziiile la altitudini mai joase. La fel i umiditatea joac un rol mai puin important fiind remarcate xeronardetele i hygronardetele. Totui regimul precipitaiilor medii anuale depesc 600 mm, iar solurile sunt temporar sau permanent umede. Persistena nardetelor este favorizat i de punatul moderat cu animalele ndeosebi cu ovinele. Aproape fr excepie autorii strini i autohtoni, stabilesc c rspndirea speciei Nardus stricta depinde n primul rnd de condiiile edafice i apoi de cele climatice i antropogene, factori ce se gsesc n strns interdeoenden. Aceste observaii asupra ecologiei nardetelor cu cortegiul de specii caracteristice, aduc multe clarificri n direcia clasificrii lor. Referitor la ncadrarea asociaiilor de Nardus stricta n uniti superioare (alian, ordin, clas) pe baza lucrrilor elaborate pn n prezent se contureaz cteva concluzi. La nivelul alianei, primele nardete descrise n etajele alpine - subalpine, respectiv Nardetum alpinum Br-Bl 26 i Nardetum alpigenum Br-Bl 49 au fost ncadrate n aliane Nardion strictae Br-Bl 26 sau Eu-Nardion Br-Bl 26, ordinul Caricetalia curvulae Br-Bl 48, clasa Caricetea curvulae Br-Bl 48. Ulterior, pentru nardetele submontane din Germania s-a conturat aliana Nardo-Galion (saxatilis) PREISG 49, adoptat de OBERDORFER 1957; KLAPP 1965; ROTHMALER 1970 i alii. Aceast alian Nardo-Galion mpreun cu aliana Eu-Nardion au fost ncadrate n ordinul Nardetalia Preisg 49, clasa NardoCalunetea Preisg 49, (Pajiti europene de prul porcului i tufriuri pitice). Este pentru prima dat cnd nardetele alpine, subalpine, montane, submontane i planare din vestul i centrul continentului nostru, sunt ncadrate n acelai ordin i clas de vegetaie. La noi n ar primele nardete descrise de BORZA 1934, n Retezat au fost ncadrate n aliana Nardion strictae Br-Bl 26, ordinul Caricetalia curvulae Br-Bl 26, clasa Caricetalia curvulae Br-Bl 26, punct de vedere meninut i n descrierea nardetelor din Valea Sebeului (BORZA 1959). Pentru nardetele din masivul Bucegi, PUCARU i col 1956 contest apartenena lor la ordinul Caricetalia curvulae Br-Bl 26, considerndu-le c aparinnd unei formaiuni (ordin) distincte, Nardatalia strictae n care pot fi deosebite mai multe grupe de asociaii (aliane) i anume: Nardion strictae alpinum, Nardion strictae montanum i Nardion strictae campestre.
47

Dup aceleai principii au fost studiate i clasificate nardetele din Masivul Parng de ctre BUIA, PUN i PAVEL 1962, unde se afirm apartenena nardetelor la ordinul Nardetalia cu dou aliane Nardion strictae alpinum i Nardion strictae montanum existente n zona luat n studiu. BOSCAIU 1971, apreciaz nc util meninerea denumirilor de Nardetum strictae alpinum i Nardetum strictae montanum, (PUCARU et al.56, BUIA et al. 62 non SILLINGER 33) pentru sublinierea repartiiei altitudinale a acestor pajiti i mai ales a unor indici distinci de productivitate a biomasei. Din punct de vedere cenotaxonomic aceast nomenclatur este puin satisfctoare. Ridicrile ambelor tabele publicate de BUIA i col. 1962, susine BOSCAIU 1971, aparin n realitate la aliana Potentillo(ternatae) Nardion, SIMON 57 i este dificil ca n cadrul lor s se recunoasc existena a dou asociaii i cu att mai puin a dou aliane distincte (Nardion strictae montanum - PUCARU et al. 56 i Nardion strictae alpinum PUCARU et al. 56). Astfel, BOSCAIU 1971 ncadreaz nardetele din Carpaii sud-estici, n aliana Potentillo-Nardion, dar le menine n ordinul Caricetalia curvulae Br-Bl 26 i le introduce n clasa Juncetae trifidi - HADA et KLIKA 1944 (Pajiti din tufriuri scunde de pe soluri alpine, oligotrofe, intens acide). Nardetele din Muntele Siriu, descrise de DIHORU 1975 sunt de asemenea ncadrate n aliana Potentillo(ternatae)-Nardion, dar spre deosebire de BOSCAIU 1971, apreciaz mai just apartenena lor la ordinul Nardetalia, clasa NardoCallunetea. n aceeai alian, ordin, clas, adoptate de DIHORU 1975, sunt ncadrate i nardetele din Bazinul superior al Motrului (MALOS 1977). Cu toate observaiile i precizrile fcute de ctre BOSCAIU 1971 i DIHORU 1975, cu privire la ncadrarea nardetelor montane n aliana PotentilloNardion, n unele lucrri mai recente (DUMITRU 1980; STEFAN 1980), se continu ncadrarea lor dup principii mai mult tipologice n aliana Nardion strictae montanum propus de PUCARU i col. 1956. O problem aparte o prezint ncadrarea nardetelor din etajele de vegetaie situate la altitudini mai joase, mai ales la nivelul de alian. Pn n prezent la noi n ar aceste nardete au fost ncadrate adesea n aliana Nardion strictae collinum de ctre numeroi autori (TURCU 1968; PUN i col 1973; DUMITRU 1980, i alii). Dac se consider nepotrivit din punct de vedere cenotaxonomic aliana Nardion strictae campestre (collinum) Pucaru et col. 56, Buia 56, Buia et col. 62, avnd mai mult un caracter tipologic pentru departajarea nardetelor de joas altitudine de cele montane i alpine, atunci este oportun a se stabili alte formule de ncadrare conform cu principiile colii floristice. Acest aspect este relevat i de MORARU i DANCIU 1977 care precizeaz c n conformitate cu articolul 34 din Codul de nomenclatur fitosociologic trebuiesc ndeprtate din denumirea cenotaxonilor unele epitete ce indic o particularitate geografic i bineneles una altitudinal. Astfel, este descris asociaia Thymo (comosi)-Caricetum humilis, n ara Brsei care nlocuiete pe cea descris mai nainte i anume: Caricetum humilis transylvanicum -Zolyomi 34. n cazul acesta specia Thymus comosus este caracteristic pentru asociaie, nlocuind numele mai vag de transylvanicum.
48

n cazul nardetelor, mai multe denumiri care au aprut i n literatura noastr de specialitate ca de exemplu: xeronardetum, hygronardetum, alpinum, subalpinum, montanum, submontanum, campestre, collinum, austro-carpaticum, biharicum, siculum, marmarosicum, nudum, etc., dup noile ndreptri nomenclaturale trebuiesc reformulate alturnd denumirii de Nardion sau Nardetum o specie caracteristic care s indice i s nglobeze particularitile geografice altitudinale, staionale i altele. Pentru ncadrarea nardetelor submontane i planare, aa cum s-a mai amintit, OBERDORFER E. 1957 i alii descriu pentru Germania aliana Nardo Galion (saxatilis) Preisg 49 pe care o consider sinonim cu Violion caninae Schwick 44. n Cehoslovacia MORAVEC 1965, include nardetele colinare n aliana Violion caninae pe care o asimileaz cu Violon(caninae)-Nardion Oberd 49. De asemenea, ELENBERG 1978, ncadreaz nardetele joase din Europa Central n aliana Violo-Nardion. BOSCAIU 1971, citeaz c pentru nardetele colinare s-a propus delimitarea alianei Nardo-Agrostion (tenuis) Sillinger 33 pe care KRAJNA 1933 a relatat-o la ordinul Arrhenatheretalia iar ulterior SO 1964 la Nardetalia. Aceast apartenen este reconfirmat de SO 1973 care include nardetele de joas altitudine din Ungaria n aliana Nardo-Agrostion i Violion caninae, ncadrnd-o la Nardetalia, clasa Nardo-Callunetea. i la noi se descriu nardetele premontane din Munii Perani, jud. Braov (ULARU 1972), ca aparinnd alianei Violion caninae. Urmrind o transect din vestul spre centrul i estul continentului european, se constat ca nardetele colinare i planare sunt ncadrate de majoritatea autorilor n aliana Violo (caninae)-Nardion Oberd.49 sau altre aliane considerate sinonime cu acestea. Din aceast enumerare de puncte de vedere privind apartenena asociaiilor de Nardus stricta, n urma unei analize amnunite, apreciem c nardetele din judeul Braov, reprezentative pentru ntreg lanul carpatic romnesc se pot ncadra n alianele: Potentillo(ternatae) Nardion, Simion 57 (pentru nardetele subalpine montane); Violo (caninae) Nardion Oberd 49 (pentru nardetele colinare planare). Ambele aliane le includem n ordinul Nardetalia Preisg 49, care aa cum sa artat este aproape unanim acceptat n ultimul timp, dat fiind rspndirea nardetelor pe o amplitudine altitudinal att de vast la noi i n alte ri. n ceeace privete clasa de vegetaie din aceleai considerente de rspndire a nardetelor, acceptm clasa Nardo-Callunetea Preisg 49, n locul aceleia de Caricetea curvulaie Br-Bl 49 sau Juncetea trifidi Hadac et Klika 44. Aceast opiune pentru ncadrarea nardetelor n ordinul Nardetalia i clasa NardoCallunetea este susinut n numeroase teze de doctorat care au avut ca tem studiul vegetaiei n diferite zone ale rii noastre, prezentate n centrele universitare din Bucureti, Cluj, Iai i Timioara (RESMERI 1969; PANAIT 1969; MOLDOVAN 1970; TURCU 1970; SUTEU 1970; ZANOVSCHI 1971;
49

ULARU 1972; PASCAL 1973; MALOS 1977; STEFAN 1980; DUMITRU 1980 i alii). Problema ncadrrii asociaiilor edificate de Nardus stricta va crea n continuare unele controverse, dei n linii generale cercetrile din ultimul timp au ajuns la concluzii asemntoare sau apropiate. Pe msura acumulrii de material faptic asupra nardetelor mai ales a celor situate n etajele de vegetaie mai joase, colinare i depresionare, aceste puncte de vedere privind ncadrarea acestor asociaii n uniti superioare, se vor apropia i mai mult. n legtur cu posibilitile de transformare a nardetelor considerate pe drept ca pajiti degradate, n pajiti mai productive, din studiile fitosociologice dup coala Zrich-Montpellier sau fotosociologice dup coala sovietic i a combinaiei dintre acestea, se desprind concluzii pe care le prezentm n continuare. Sunt utile pentru cunoaterea vegetaiei, toate releveurile floristice indiferent dup care metod au fost ntocmite. Din studiile efectuate dup coala floristic unde se clasific cenotaxonii dup speciile caracteristrice-fidele, importan prezint unele dintre ele, care contureaz un etaj de vegetaie primar, un stadiu de umiditate a solului i alte lemente staionale. De asemenea, facies-urile caracterizate dup speciile dominante pot fi cu mai mult uurin folosite pentru studiile de mbuntire a nardetelor. Cercetrile asupra vegetaiei dup criteriul dominanei speciilor sunt mai utile produciei, ntruct de la prima vedere i n realitate speciile dominante au ponderea n realizarea fitomasei asupra creia se acioneaz n procesul de mbuntire a nardetelor. Aezarea speciilor n releveuri, pe grupe economice, dup criterii mai mult tipologice, uureaz i mai mult munca celui care este chemat s intervin pe aceste pajiti, avnd de la bun nceput dispoziie o ordonare a speciilor valoroase furajere (graminee, leguminoase) pe care de fapt caut s le stimuleze, pe unele dintre ele prin diferite procedee, urmate de cele mai puin valoroase i buruieni ncadrate la ciperacee, juncacee i alte familii de plante. n alte ordine de idei, sistemul de notare a abundenei i dominanei speciilor efectuate dup scara BRAUN-BLANQUET prin cifre de la 1 la 5, folosit frecvent de adepii colii floristice este mai greu de neles la prima vedere, necesitnd transformarea lor n procente, mai uor de interpretat din punct de vedere cantitativ. Pentru a evita acest inconvenient, se utilizeaz tot mai mult metoda preconizat de KLAPP-ELLENBERG de apreciere direct n procente de participare a speciilor, care se preteaz la interpretri statistice, ecologice, i mai ales, este uor accesibil pentru practicieni. Aa cum susine i KLAPP 1965, este dificil de realizat un sistem de clasificare a pajitilor care s corespund n ntregime concepiei fitosociologice, floristice i totodat s aib i aplicabilitatea agricol. Au fost fcute i alte ncercri de adaptare la nevoile produciei, studii asupra vegetaiei pajitilor. Cele mai importante pot fi considerate lrgirea numrului de date cu privire la staiune (altitudine, expoziie, nclinaie, sol, etaj vegetaie primar, mod de folosin, fitomas util, etc.), ca preambul la releveuri,
50

ordonarea speciilor pe grupe economice, notarea n procente a participrii speciilor, toate fiind mai mult tipologice, alturi de care pentru fiecare specie se indic elementul floristic, bioforma i apartenena cenotic (caracteristica asociaiei, alianei, ordinului, clasei, difereniat pentru subasociaie sau fr valoare indicatoare) prezentate dup principii fitosociologice. Aceste mbinri de metode ale aezrii speciilor n releveuri pe grupe economice, cu posibiliti de menionare a elementelor staionale biocenotice, nu se abat dect formal de la principiile riguroase ale fitocenologiei sau fitosociologiei clasice. n schimb releveul cu fotocenoza prazentat astfel, i mrete considerabil gradul de accesibilitate pentru practica agricol avnd n acelai timp suficiente elemente de caracterizare fitosociologic i cenotaxonomic. n acest sens, citm lucrrile mai vechi elaborate de PUSCARU i col. 1965, i BUIA i col. 1962, unde sunt prezentate releveuri sintetice dup principii combinate, fitocenologice-tipologice ct i lucrri mai noi (PUN 1973) ce prezint releveuri dup principii fitosociologice-tipologice. De altfel, un releveu sintetic "fitosociologic-tipologic" complet i bine prezentat, poate fi cu uurin transformat ntr-un releveu dup principii riguroase fitosociologice, prin renunarea la ordonarea speciilor pe grupe economice i reaezarea lor dup caracteristicile asociaiei, alianei, ordinului, clasei, etc., prezentate n faa fiecrei specii pe coloana apartenenei cenotice. Procedeul de transformare invers, este uneori deficitar, ntruct multe din releveele strict fitosociologice nu conin suficiente date staionale i de alt natur care s satisfac reordonarea releveelor pentru solicitrile ct de ct acceptabile ale pratotehnicii. n lucrarea de fa, se prezint releveuri dup modelul folosit de PUN i col. 1973 pentru Subcarpaii Olteniei, cu unele modificri. S-a considerat necesar a se prezenta n paralel pentru comparaie i asimilare, participarea speciilor dup scara BRAUN-BLANQUET i n procente dup KLAPP, se indic un numr sporit de condiii staionale. Cu toate acestea, studiile asupra nardetelor care se rezum aproape exclusiv la vegetaie, considerm c sunt necesare, dar nu suficiente pentru a lua decizii corecte privind metodele de mbuntire cantitativ i calitativ a acestor fitocenoze. Este necesar a se ine seama, pe lng studiul vegetaiei, de factorii staionali (relief, sol, clim, etc.) i mai ales de posibilitile de mbuntire, care fac, de altfel, obiectul unei alte direcii de studiu al vegetaiei i anume, tipologia. n aceast controvers asupra oportunitii studiilor despre vegetaia pajitilor dup principii fitosociologice sau fitocenologice, orientarea mai nou, include pajitea ntr-un agroecosistem n care condiiile staionale i vegetaia caracterizat dup speciile dominante au un rol esenial n caracterizarea lanurilor trofice i productivitii ecosistemelor (PUIA, SORAN 1979; PRVU i col. 1980). Nardetele din judeul Braov au fost cercetate dup metoda geobotanic pe itinerariu, efectundu-se 205 releveuri, pe ntreaga perioad de vegetaie pentru a cuprinde ct mai complet i aspectele sezoniere ale compoziiei floristice.
51

Pe teren avnd la dispoziie o hart la scara 1: 25.000, dup parcurgerea unei suprafee de pajiti edificate de specia Nardus stricta s-a ales cu cele mai reprezentative poriuni de cte 100 mp, unde s-a ntocmit lista integral a speciilor, notrile asupra vegetaiei primare din apropiere, expoziia i panta terenului, modul de folosin actual al pajitii, lucrrile de ntreinere efectuate, constatate n discuii cu localnicii i cadrele tehnice a unitilor agricole din teritoriu i alte date. Dup analiza floristic de pe aceeai suprafa de teren (100 mp) pentru 99 releveuri, sau luat probe de sol de la adncimea de 0 10 i 10 20 cm cu sonda agrochimic din 25 30 locuri dispersate ct mai uniform. Pentru notrile asupra vegetaiei pe suprafee de prob din cele cteva metode de lucru cunoscute care sunt utilizate n prezent pentru descrierea vegetaiei s-a ales metoda BRAUN-BLANQUET (1928,1964) n ceea ce privete aprecierea abundenei + dominanei, frecvenei, etc., ct i elaborat de KLAPP 1949, cu privire la aprecierea procentual a participrii n biomas, aranjarea speciilor pe grupe economice etc. n punctele reprezentative pentru asociaii, notrile asupra vegetaiei s-au fcut dup metoda BRAUN-BLANQUET, pentru o mai uoar comparaie cu studiile asupra nardetelor de pn acum. Cu toate c cele ase valori ale scrii convenionale BRAUN-BLANQUET pentru aprecierea combinat a abundenei i dominanei au corespondent n procente, totui ea nu satisface pe deplin interpretrile statistice mai riguroase pentru factorii ecologici, datorit intervalelor prea mari dintre o valoare i alta, care ajung uneori la 10-15 % aproximaie. Astfel, c s-a folosit n toate cazurile metoda KLAPP de apreciere direct n procente a participrii fiecrei specii n biomas avnd posibiliti ulterioare mai bune de interpretare matematic a factorilor ecologici i calitativi ai covorului ierbos. Dup prelucrarea datelor din teren, respectiv notrile asupra vegetaiei, condiiile staionale, probe de sol, s-a trecut la faza de laborator unde au fost fcute determinrile chimice, releveuri sintetice, analize comparative, calcule statistice, etc. Determinarea caracteristicilor chimice ale solului s-au efectuat n laboratoarele Institutului de cercetri pentru pedologie i agrochimie din Bucureti i anume: - valoarea pH dup metoda poteniometric cu electrozi de sticl; - humus (%) dup metoda Schollemberger; - azotul total (%) dup metoda Kjeldhal; - P2O5 total (mg/ 100 g sol) dup metoda nefelometric; - K2O schimbabil (mg/ 100 g sol) dup metoda debazificrii cu acid acetic; - Al mobil (mg/100 g sol) dup metoda Socolov; - Ca (%) dup metoda percolrii cu acid acetic. Celelalte nsuiri ale solului cum sunt gradul de saturaie n baze (V %) i capacitatea de schimb cationic (T) au fost determinate prin analize premergtoare (SB; Ah; etc.) i calculate dup diferite formule uzuale. Caracterizarea nsuirilor chimice ale solurilor s-au fcut dup clasele stabilite de diferii autori: OBREJANU 1961, pentru pH; CERNESCU 1959 pentru
52

V%; STNG pentru Al mobil; DANILIUC pentru Ca % din T; TEACI 1954 pentru humus %; DAVIDESCU 1960 pentru N total; P2O5 total i K2O schimbabil. Interpretarea i valorificarea rezultatelor privind autecologia principalelor specii din nerdatele judeului Braov s-a fcut dup metoda descris n lucrarea lui HUNDT 1966, mbuntit de LAUER 1974. La nceput s-au ntocmit iruri de variaie pentru fiecare caracteristic chimic a solului. Dup aceasta s-a trecut la ntocmirea irurilor de variaie pentru 17 specii mai rspndite n nardete, att din punct de vedere al participrii ct i al prezenei n funcie de caracteristicile solului. Valorile maxime ale participrii i prezenei unei specii au fost egalate cu 100 %, fa de care s-au recalculat celelalte valori mai mici obinndu-se astfel dependena relativ. Pe baza valorilor astfel obinute, au fost ntocmite ecodiagrame n care se reprezint participarea i prezena relativ a speciilor luate n studiu, fa de caracteristicile solului nardetelor. Prin aceast metod s-a determinat valoarea indicatoare a ctorva specii care difereniaz condiiile ecologice n care se ntlnesc nardetele. Individualizarea asociaiilor vegetale s-a fcut dup criteriul floristicecologic, stabilindu-se pentru fiecare asociaie o grup de specii de recunoatere, care exprim prin participarea n biomas i dependena de anumite condiii staionale cele mai sigure indicii de difereniere. Pentru conturarea subasociaiilor s-au inut seam de modificrile locale ale factorilor staionali stabilindu-se prin determinri agrochimice ale solului i a altor indici ecologici (umiditate, temperatur, etc.) care sunt speciile difereniale ecologice cele mai reprezentative. S-au determinat astfel de specii indicatoare de condiii staionale pentru fiecare subasociaie n parte. Prin stabilirea spectrelor biologice dar mai ales a celor fitogeografice s-au adus completri la criteriile de difereniere a fitocenozelor edificate de specia Nardus stricta. nsuirile biologice, ecologice i economice ale speciilor au fost adoptate dup KOVACS 1979 i cele fitogeografice dup BELDIE 1978, 1979. Aceti indicatori au fost sintetizai pentru fiecare asociaie edificat de Nardus stricta utiliznd diferite metode. Astfel spectrul bioformelor i cel fitogeografic a fost ntocmit dup sistemul adoptat de PANAIT 1969, n care pe lng raportul numeric i prezen este redat i acoperirea procentual, element important pentru fitocenozele dominate de o specie cum sunt nardetele. Reprezentarea geografic a rspndirii nardetelor n funcie de expoziie i panta terenului (nclinaie n grade) a fost dup metoda utilizat de CIUBOTARU 1974. n final, indicele de valoare furajer a fitocenozelor a fost determinat cu ajutorul metodei botanice dup formula: Vf = FB + 3/4 B +1/2 M + 1/4R + CF-2T descris de NIEDERMAIER 1967. Datele analitice privind compoziia floristic, condiiile staionale i elementele economice determinate pentru fiecare releveu n parte, au fost analizate, interpretate i ulterior prezentate sub forma unor releveuri de sintez care cuprind indicatoru medii i limite de variaie minim i maxim.
53

Prin aceast condensare a datelor s-a cutat o exprimare ct mai concis a principalelor caracteristici care contureaz fitocenozele descrise. Alturi de releveurile sintetice se prezint o list a staiunilor unde au fost descrise fitocenozele i n final o hart la scara 1 : 250.000 cu rspndirea nardetelor n judeul Braov. 2.2.3. Studiul tipologic n studiul vegetaiei pajitilor, noiunea de tip fnea (STEBLER i SCHRTER, 1893) a precedat definirea noiunii de asociaie vegetal (Congresul de botanic de la Bruxelles din 1910), astfel c cele dou uniti de baz au fost utilizate n paralel de-alungul timpului pn azi. ntemeietorii metodei de cercetare tipologic n domeniul pajitilor (STEBLER i SCHRTER) definesc tipul de fnea ca fiind acele subuniti locale care se identific prin una sau mai multe dominane, sau printr-o specie foarte caracteristic pentru specia dominant. Definiia astfel formulat pune n discuie existena unor suprapuneri ntre noiunea de tip de pajite i asociaie vegetal n cazul n care aceasta din urm se caracterizeaz dup speciile dominante edificatoare, aa cum procedeaz unele coli geobotanice. Aceste tipuri determinate dup speciile dominante i alte indicii fitocenologice sunt corespondente cu asociaiile sau sociaiile iar uneori facies-ul (ELLENBERG 1963). Desigur n tipologie se face apel la cunotinele privind descrierea vegetaiei dup principiile geobotanicii, dar aceasta nu este suficient. Spre deosebire de asociaie, noiunea de tip nglobeaz i alte detalii care servesc cu deosebire practicii imediate cum sunt productivitatea, calitatea, mijloacele de mbuntire etc., KLAPP 1965, menioneaz c este greu de realizat un sistem de clasificare a asociaiilor de pajite care s corespund n ntregime concepiei fitosociologice floristice i tot odat s aib i aplicabilitatea agricol. Din aceste considerente, acest autor preconizeaz o clasificare n care asociaiile sunt denumite dup nomenclatura colii floristice, fiind apoi grupate dup modul de folosin, potenialul de producie, fertilitatea solului. Un punct de vedere apropiat este susinut i de MORAVEC 1965, care stabilete asociaiile de pajiti dup principiile colii floristice pe care le mparte apoi n dou grupe mari: pajiti fertilizate i nefertilizate. Fiecare din aceste grupe se submpart dup regimul de umiditate al solului i vegetaia primar (asociaiile de pdure), respectiv stadiul de climax dup CLEMENTS 1938.dup cum era de ateptat tipologia ca tiin i-a gsit un larg cmp de aplicabilitate n silvicultur. Criteriile principale de difereniere a tipurilor de pdure rmn cele recomandate de SUKACEV, cu anumite nuanri originale. Tipul se difereniaz n funcie de: compoziie, productivitate,aspectul arborilor i calitatea produselor, regenerarea natural, subarboretul i ptura ierbacee, caracterele edafice, caracterele climatice i msurile silvotehnice (STNESCU 1973). n spiritul acestor principii s-au iniiat n ara noastr studii riguroase, concretizate n sinteza "Tipuri de pdure din RPR" (PASCOVSCHI i LEANDRU 1958). Dup aceast prim etap n silvicultura noastr cercetrile s-au amplificat,
54

remarcndu-se o tipologie a pdurilor, o tipologie a staiunilor forestiere i mai nou se contureaz tipologiile terenurilor degradate i al exploatrilor forestiere (CHIRITA i col. 1964, 1974; DONITA i col. 1970; STNESCU 1973; PUNESCU 1975). S-a fcut aceast scurt digresiune ntruct multe din principiile care stau la baza diferenierii i clasificrii tipurilor de pdure au fost adoptate pentru tipologia pajitilor. Dac avem n vedere c pajitile cu puine excepii (etajul alpin, stepe, lunci, mlatini, etc) n ara noastr reprezint vegetaia secundar care s-a instalat dup defriarea vegetaiei lemnoase de ctre om, este cu att mai evident legtura care exist ntre tipul de pdure i tipul de pajite. Un grad i mai nalt de apropiere exist ntre tipurile de staiuni ale pdurilor i pajitilor care au foarte multe elemente comune. n ara noastr, pentru prima dat, noiunea de tip de pajite i caracterizarea vegetaiei pajitilor pe baze tipologice a fost fcut de SAFTA 1936. n descrierea tipurilor de fnee din judeul Cluj, ntemeietorul tipologiei praticole romneti, aeaz pe prim plan compoziia floristic determinat dup dominan+abunden i frecven. La acestea se adaug aprecierile privind productivitatea i indicele calitativ, dup o clasificare original. Pentru fiecare tip de fnea se anun cteva caracteristici staionale cum sunt:umiditatea, relieful, uneori expoziia i vegetaia primar. La sfritul fiecrei descrieri se indic i mijloacele de mbuntire. Pentru clasificarea tipurilor de puni din judeul Timi, n descrierea condiiilor staionale (SAFTA 1938), pe lng starea umiditii solului se menioneaz i srturarea acestuia. Este demn de remarcat importana tiinific i practic a raporturilor stabilite de SAFTA I. ntre tipul de pune, clim i sol. n studiul asupra punilor din Transilvania (SAFTA, 1943) se arat c "valoarea punilor depinde n primul rnd de compoziia floristic care la rndul ei este expresia factorilor climatologici i ecologici activi n fiecare pajite". Ulterior nsemnate contribuii la definitivarea noiunilor de baz pentru identificarea i clasificarea tipurilor de pajiti din ara noastr au fost aduse de ANGHEL 1960, 1967; ANGHEL i col. 1965, 1971,1975; VASIU i col.1961; SAMOIL 1971; MOTC 1972; LAUER 1974; CERNELEA 1974; NYARADY i col. 1974; GUS 1976; KOVACS i col. 1978; SAFTA, GRIGORE i col. 1979 MARUCA 1982 i alii. n aceste lucrri, aprute mai recent sunt respectate n general principiile elaborate de SAFTA 1943, cu cteva completri care adncesc latura pretabilitii tipurilor de pajiti la intensificarea i valorificarea superioar a produciei pajitilor. ANGHEL i MOTC 1975 definesc tipul de pajite "ca o unitate de vegetaie care se caracterizeaz prin uniformitatea compoziiei floristice, a condiiilor staionale, a productivitii i calitii furajului, a msurilor de mbuntire i direciilor de evoluie n funcie de aceste msuri ". Aceast definiie cuprinde de fapt i o succint prezentare a criteriilor care se propun a fi luate n considerare pentru identificarea tipurilor de pajiti. Pe baza acestor criterii au fost identificate i tipurile de nardete din lucrarea de fa. La acesta adugm cteva particulariti impuse de nardete, cum sunt
55

condiiile staionale extrem de diversificate i stadiul de degradare a covorului ierbos care necesit cu precdere intervenii pentru mbuntirea nsuirilor productive i de calitate. A fost introdus noiunea de subtip care contureaz unele faze ale stadiului de degradare pe baza cruia se aleg variantele de mbuntire. n cazul tipurilor de nardete se disting subtipuri determinate de volumul edafic al solului i anume: a. pe soluri profunde; b. pe soluri scheletice. La acestea adugm subtipurile determinate de ali factori, n principal biotici cum sunt: c. cu muuroaie (marghile); d. cu vegetaie lemnoas (arborescent). Pe teren, n practic se ntlnesc subtipuri de nardete determinate de un singur factor vizibil de degradare ct i combinaii ale acestor factori. Stabilirea subtipurilor de nardete, aduc elemente suplimentare n elaborarea unor tehnologii care urmeaz a fi aplicate n vederea mbuntirii compoziiei floristice, a ridicrii nivelului productiv i calitativ al fitomasei utile pe ansamblul unor condiii staionale date. 2.2.4. Bonitarea nardetelor n procesul de adncire a studiilor asupra vegetaiei i condiiilor staionale, bonitarea pajitilor reprezint o etap superioar de evaluare a potenialului actual i de perspectiv a acestui mod de folosin a terenurilor agricole. Obiectivele bonitrii i metoda de lucru sunt clar reprezentate n "Instruciunile pentru elaborarea lucrrilor de bonitare a pajitilor" editat de SCCP Mgurele - Braov, IANB i ICPA Bucureti 1978. Numeroase elemente privind bonitarea terenurilor agricole au fost elaborate pentru prima dat la noi n ar de TEACI 1970. Pentru pajiti primele cercetri au fost efectuate de BARBULESCU 1970; BRBULESCU Viorica 1975; ANGHEL i col. 1977, cu privire mai ales la exprimarea valorii pastorale dup metoda DAGET-POISSONET (1969, 1971). Dup stabilirea unei metode unitare de bonitare a pajitilor pentru exemplificare, recent au aprut primele lucrri cu acest obiectiv nou de caracterizare a tipurilor i staiunilor de pajiti (KOVACS i col. 1978; NEACU, KOVACS 1979; UCRA i col. 1980). Bonitarea cuprinde dou componente principale i anume: vegetaia i staiunea, indisolubil legate ntre ele. Elementele folosite pentru bonitarea vegetaiei sunt: valoarea pastoral, indicele de umiditate i producia actual. Pentru determinarea indicelui sintetic de valoare pastoral (Vp) s-au folosit releveurile floristice n care participarea speciilor a fost apreciat dup acoperire (metoda procentual elaborat de KLAPP), n majoritatea cazurilor. De asemenea, pentru comparaie s-au efectuat 5 releveuri n care participarea speciilor a fost stabilit dup frecven (metoda dublului metru dup DAGET-POISSONET 1969,
56

n acest din urm caz valoarea pastoral, ca indice sintetic de calitate a fost calculat dup formula: Cs x Is Vp = x 100 500 n care: Vp = valoarea pastoral;Cs = contribuia specific; Is = indicele specific de calitate; 500 = nota maxim care se poate da unei pajiti (indice 5 x 100 prezena). Aceast metod de determinare a valorii pastorale folosit pentru prima dat de DAGET-POISSONET, este foarte riguroas solicitnd un timp mai ndelungat de lucru pe teren i calcule mai complicate, fapt ce o recomand n cazul unor teritorii mai restrnse sau cercetri comparative mai aprofundate. Pentru aceste considerente, determinarea valorii pastorale s-a fcut avnd ca baz de plecare acoperirea procentual a speciilor de nardete. A fost utilizat formula: Vp = P1 x Is + P2 x Is +.Pn x Is

100 n care: P1, P2 .Pn = procentul de participare a fiecrei specii din releveu; Is = indicele specific de calitate pentru fiecare specie n parte. Aprecierea valorii pastorale dup acoperirea procentual are marele avantaj c este expeditiv i totodat permite folosirea datelor vechi existente n literatura noastr (Instruciuni SCCP, IANB, ICPA, 1978). Al doilea element component al bonitrii vegetaiei i anume, indicele de umiditate (U) se calculeaz numai pentru speciile care au exigene specifice fa de acest factor, astfel c speciile cu mare variabilitate ecologic notate cu X nu au fost incluse n calcul. S-a utilizat formula: 1 x PU1 + 2 x PU2 +.9 x PU9 U = PU1 + PU2 +.PU9 n care: 1; 2; 3;..9 = gradaii indicii de umiditate pentru fiecare specie; PU1. PU9 = suma procentelor de participare a speciilor ce corespund unei gradaii de umiditate. Ultimul element pentru bonitarea vegetaiei i anume producie actual a fost determinat prin cosirea suprafeelor de prob n staionarele Vldeni i Platoul Bucegi ct i prin estimri pe teren. Producia actual (Pa) a fost exprimat n tone mas verde la hectar. n ceea ce privete bonitarea staiunii s-au folosit datele proprii asupra reliefului terenului (pant, expoziie, etc.), altitudine, etaj vegetaie primar, hidrologie i unele nsuiri ale solului. Pentru determinarea resurselor climatice ale teritoriului, respectiv media anual a temperaturilor i precipitaiilor au fost folosite hrile la scara 1 : 500.000 elaborate de IMH 1971, pentru stabilirea teritoriilor ecologice omogene.
57

n urma determinrii i calculrii unui numr destul de mare de date s-au stabilit notele de bonitare pentru vegetaie i pentru staiune i s-a estimat n final potenialul de producie al nardetelor. Din cele prezentate rezult c bonitarea pajitilor este o sintez a metodei geobotanice (ANGHEL i col. 1971) a celei pratologice (DAGET, POISSONET 1971; KLAPP 1971) i a bonitrii terenurilor agricole (TEACI 1970). n lucrarea de fa se ncearc a se stabili corelaiile care exist ntre fitocenoz (asociaie, subasociaie), tip de pajite i bonitare (vegetaie + staiune), corespunznd unor etape ale procesului de cunoatere a nardetelor sub aspect geobotanic, tipologic, pratologic i pratotehnic. 2.3. ECOLOGIA I COMPOZIIA FLORISTIC A NARDETELOR Nardetele din judeul Braov au o arie larg de rspndire datorit condiiilor fizico geografice, pedoclimatice ct i a celor economice legate de activitatea omului, care au influenat i determinat instalarea nardetelor att pe culmile i platourile munilor nali, Fgra, Bucegi, Piatra Mare ct i n staiuni relativ joase, planare i colinare a depresiunilor Fgra, Vldeni i altele. ntre aceste dou extreme, nardetele prezint o continuitate remarcabil, ceea ce face ca pe un spaiu relativ restrns s ntlnim principalele asociaii i tipuri edificate de specia Nardus stricta n ara noastr. Factorii ecologici acioneaz permanent ntr-o strns interdependen i dinamic. Determinrile efectuate asupra constituenilor chimici ai solului, legai de participarea i prezena speciilor din nardete, aduc cteva elemente noi de referin asupra ecologiei nardetelor. Aceste determinri mpreun cu ceilali factori ecologici prezentai la metodic, au permis s se contureze valoarea fitocenotic a unor specii mai des ntlnite n nardete, pe baza crora au fost stabilite asociaiile, subasociaiile i n final tipurile edificate de specia Nardus stricta. Este cunoscut faptul c nardetele sunt prin excelen medii mai stabile n raport cu alte comuniti vegetale ierboase. Specia dominat Nardus stricta are la rndul ei o influen determinat asupra constituenilor chimiei ai solului. Acetia influeneaz n acelai timp existena altor specii care de cele mai multe ori aparin fitocenozelor invadate de Nardus stricta . n aceast situaie, o analiz a ecologiei speciilor mai rspndite n nardete, privite din punct de vedere al caracteristicilor chimice ale solurilor, contureaz n primul rnd amplitudinea ecologic a speciei Nardus stricta i valoarea indicatoare a unor specii cu tendine de comportare fa de factorii din sol. Diagramele ecologice din prezenta lucrare, exprim cerinele speciilor fa de factorii chimici ai solului, n condiiile n care specia Nardus stricta are un caracter dominant. Compoziia floristic a nardetelor determinat n cele 205 releveuri, cuprinde cum era de ateptat, un numr relativ restrns de specii n comparaie cu alte fitocenoze. Structura speciilor este foarte heterogen, date fiind condiiile staionale extreme n care se ntlnesc nardetele.
58

Stabilirea aspectelor biologice i ale celor fitogeografice a completat caracteristicile nardetelor din zona luat n studiu. 2.3.1. Ecologia speciei Nardus stricta L., cu referiri i asupra nardetelor Rspndirea speciei Nardus stricta de la altitudini de 200 m pn la peste 2200m la noi n ar, ne indic o plasticitate ecologic deosebit. Aceast nsuire egalat de puine specii de ierburi, face ca Nardus stricta s fie ntlnit n staiuni cu condiii extreme i s domine n numeroase pajiti. n Europa nardetele sunt rspndite n toate regiunile muntoase din Pirinei, Alpi, Tatra, Carpai, Apenini, Balcani, etc., cobornd n vi pn la 700 - 800 m alt. (BRAUN BLANQUET 1964). Nardete ntinse se ntlnesc n Africa de Nord n Atlasul Mare la 2700 - 3500 m alt. (JAGER i col., 1965), ct i n etajul alpin i subalpin al Caucazului i munilor din Asia Central (TAROSENKO 1952). Specia Nardus stricta se ntlnete i n alte pri de pe glob cum sunt India, Noua Zeeland, Insulele Azore, Groenlanda i America de Nord, unde probabil este sinantrop (HULTEN 1958). De ecologia speciei Nardus stricta i a asociaiilor care le edific, s-au ocupat numeroi autori (COULON 1923; OBREJANU 1941, 1957; PUSCARU i col., 1956; CHADWICK 1960; RESMERITA i col., 1963; KING i NICHOLSON 1964; BARBULESCU VIORICA 1975;MONTARD i GACHON 1976) i alii care au stabilit factorii care contribuie la rspndirea i dominana acestei specii. Fr excepie aceti autori stabilesc c rspndirea speciei Nardus stricta depinde n primul rnd de condiiile edafice i apoi de cele climatice i antropozoogene, factori ce se regsesc ntr-o strns legtur de interdependen. n studiile privind ecologia speciei Nardus stricta efectuate n judeul Braov, se ncearc o prim conturare a optimului ecologic legat de condiiile edafice i anume constituenii chimici ai solului. Dependena participrii relative a speciei Nardus stricta fa de valoarea pH, care se extinde de la 4,3 - 5,8 se prezint sub forma unei curbe care atinge un maximum la valorile de 4,5 - 4,6 care delimiteaz domeniul foarte puternic acid de cel puternic acid (Fig. 2.3.). Aceast curb are o scdere uoar spre domeniul acid pn la 5,5 - 5,6 dup care se nregistreaz o scdere brusc a participrii speciei Nardus stricta spre valorile pH 5,7 - 5,8. Fa de aciditatea solului optim ecologic al speciei Nardus stricta din zona luat n studiu, este cuprins n limitele pH 4,5 - 4,8 unde se nregistreaz i cel mai nalt grad de participare n covorul ierbos. Exigena speciei Nardus stricta fa de solurile acide a fost constatat pentru prima oar de COULON 1923, care stabilete ca limit superioar de cretere i dezvoltare pH 6,1. Mai recent LARIN 1951 specific c n URSS nardetele se ntlnesc cel mai frecvent pe solurile cu un pH cuprins ntre 4,0 -5,0 CHADWICK 1960 pentru nardetele din Insulele Britanice determin un pH n ap cuprins ntre 4,4 - 6,0 i KLAPP 1965 pentru Germania un pH n KCl de 3,8 - 4,5 date foarte apropiate de cele obinute n judeul Braov.
59

Fig. 2.3. Ecodiagrama speciei Nardus stricta fa de nsuirile pedochimice Eco diagram of Nardus stricta species in according with pedoclimatic features

60

n ceea ce privete dependena participrii relative a speciei Nardus stricta fa de gradul de saturaie n baze (V%) putem deduce c optimum ecologic se gsete pe solurile oligobazice la valoarea de 6 10%, spre cele oligo-mezobazice. Fa de coninutul n Al mobil, humus % i N total %, participarea relativ a speciei Nardus stricta urmeaz un curs ascendent odat cu creterea valorilor pe ecodiagram, conturnd un optim ecologic pe solurile puternic humifere (24 %) cu Al mobil ce atinge 60 mg/100 g sol cu mult peste potenialul considerat ca toxic. n raport cu coninutul solurilor n P2O5 total, se nregistreaz un optim n limitele a 0,15 - 0,30 mg/100 g sol, considerat ca foarte bogat n acest element, dar inaccesibil plantelor datorit aciditii pronunate i al procesului intens de debazificare al acestor soluri. Fa de K2O schimbabil i Ca % din T al solului, care se gsesc n limitele foarte srace spre mijlocii n primul caz dependena participrii speciei Nardus stricta este indiferent. Aceast comportare a participrii speciei Nardus stricta fa de caracteristicile solului o desemneaz ca plant puternic acidofil, care gsete optimul de dezvoltare a fitomasei supraterane pe solurile oligobazice, puternic humifere, cu un grad ridicat de Al mobil, precum i azot, fosfor i alte elemente greu accesibile nutriiei plantelor. La aceeai concluzie ajung i HUNDT 1964, MORAVEC 1965 i KLAPP 1965 pentru nardetele din Europa Central. Majoritatea solurilor pe care vegeteaz specia Nardus stricta au un regim aerohidric deficitar fiind slab aerate din cauza excesului temporar de umiditate i al proceselor de gleizare care au loc. n aceste condiii procesele de oxido-reducere sunt ncetinite n materia organic nedescompus care se acumuleaz n cantiti apreciabile. Fa de aceste condiii mai puin propice pentru plante, specia Nardus stricta prezint cteva adaptri cum sunt modul de nfrire, sistemul radicular i nutriia. Astfel mugurii de nfrire dispui intravaginal, sunt situai deasupra solului fiind mai puin afectai de compactitatea i slaba aerisire a acestuia. Lstarii care pornesc din rizomi sunt foarte strns alipii unul de altul, formnd tufe dense n care alte plante nu pot supravieui. Numrul lstarilor ajunge la 78 pe o plant (tuf) de Nardus stricta avnd o longevitate de 2-3 ani uneori mai mult, fa de numai un an la specia Phleum pratense (PERKINS 1965). Rdcinile sunt de dou tipuri: unele de suprafa, fine i scurte (7-14 cm) i altele mai groase i lungi (3550-80 cm) cu esut aerifer (aerenchim) bine dezvoltat, prezentnd totodat i micoriz endotrof. Nutriia micotrof ofer plantei posibilitatea s creasc pe soluri mai srace folosind substanele nutritive mobilizate de ciuperc din humusul brut acid, acumulat adeseori n exces. Toate aceste caracteristici morfologice i adaptri explic ntr-o mare msur robusteea acestei specii i posibilitile care le are de a domina n condiii staionale dintre cele mai diferite, edificnd fitocenoze stabile de lung durat. PERSIKOVA 1959 stabilete durata medie de via a unei plante de Nardus stricta la aproximativ 40 ani. Stadiul vegetativ dureaz 6-8 ani dup care ncepe cel generativ ce atinge un maxim la 11-15 ani. Sfritul perioadei
61

generative survine la 25-30 ani, cnd ritmul de lstrire se diminueaz, planta devine btrn i eventual moare n urmtorii 5-7 ani. Dup PUSCARU, 1956, nardetele din Bucegi ar avea o vrst de 300-400 ani, iar SIFFERS 1952, citat de aceeai autor apreciaz vrsta nardetelor din Caucaz la aproape 1000 de ani. Un rol important n rspndirea nardetelor l au factorii climatici cum sunt umiditatea i temperatura. n ceea ce privete umiditatea solului, specia Nardus stricta suport att terenuri mai uscate formnd xeronardete ct i terenuri mai umede formnd higronardete. Nu rezist ns la secet excesiv i nici la inundare ndelungat (PUSCARU, 1956; BUIA 1963). n judeul Braov specia Nardus stricta se ntlnete mai abundent n zonele cu precipitaii medii anuale mai mari de 600 mm pn la 1200 mm i temperaturi sub 80 C pn la 0 grade, media anual nregistrat n etajul alpin. Se poate afirma c acestea sunt limite existenei nardetelor n ara noastr, exprimat sintetic n indicele de ariditate de MARTONNE, cu valori cuprinse ntre 30-120. Optimum de dezvoltare se ntlnete n staiunile cu indice de ariditate cuprins ntre 40-55, corespunznd (zonei) etajului pdurilor de fag i molid. Referitor la ceilali factori ecologici se constat o corelaie ntre nivelul altitudinii i expoziia terenului pe care o prefer Nardus stricta (Fig. 2.4.). Pe msur ce altitudinea crete nardetele se instaleaz cu precdere de expoziiile nsorite ale terenurilor. Peste 2000 m atitudine nardetele se ntlnesc numai pe pante nsorite, fiind absente pe cele umbrite. Pe expoziii umbrite se ntlnesc nardetele de la altitudini joase n deosebi cele cuprinse ntre 800-1200 m suprafee mari de nardete se ntlnesc pe suprafeele relativ plane din depresiunile Fgra i Vldeni la altitudinea de 500700 m unde dein aproape 2/3 din total.

62

Fig. 2.4. Exigenele nardetelor fa de expoziia terenului pe altitudine Requirements of Nardus stricta species compared with altitudinal land exposure

63

Privite n ansamblu (de la 480-2210 m alt.) nardetele din judeul Braov sunt repartizate destul de uniform pe toate expoziiile terenului (Fig. 2.5.).

Fig. 2.5. Repartizarea general a nardetelor n funcie de expoziia terenului General distribution of Nardus stricta areas depending on land exposure n funcie de nclinaia terenului nardetele din jude au cea mai mare rspndire pe locuri relativ plane (39,0 %), urmate de cele cu nclinaie 5-100 (22,9 %); 11-200 (11,7 %); 21-300 (10,7 %); 31-400 (10,3 %) i 41-450 ce reprezint numai 5,4 % din cele 205 staiuni studiate (Fig. 2.6.).

Fig. 2.6. Repartizarea nardetelor n funcie de panta terenului, exprimat n grade Distribution of Nardus stricta areas depending on slope of the land
64

Dintre toi factorii ecologici pe altitudine, lumina (L) are constana cea mai ridicat, toate nardetele sunt indicatoare de lumin aproape plin, suportnd slab umbrirea (nota medie: 7,73 dif. -0,15... +0,06). A fost pus firesc ntrebarea: cum reuesc nardetele care sunt rspndite de la 400 m pn la peste 2200 m altitudine s-i asigure un asemenea grad constant de insolaie. Rspunsul a fost dat dup o analiz mai complex a nclinaiei i expoziiei terenului la diferite nivele altitudinale ale staiunilor preferate de nardete. Dup studiul a 205 staiuni cu nardete i analiza gradului de insolaie mijlociu calculat pentru perioada de vegetaie (21 martie-23 septembrie) la latitudinea de 46 din Carpaii Meridionali, pe diferite expoziii i nclinaii ale terenului (dup METODOLOGIA ELABORRII STUDIILOR PEDOLOGICE INDICATORII ECOPEDOLOGICI, 1987) s-a constatat c la oricare dintre nivelele altitudinale, indicele de insolaie mediu al staiunilor cu nardete este de 81-83% (Fig.2.7).

Fig.2.7.Evoluia orografic a staiunilor cu Nardus stricta L. din Carpaii Meridionali Orographic evolution of Nardus stricta locations from MeridionalCarpathians Aceast constan a gradului de insolaie a nardetelor este asigurat de creterea nclinaiei terenului cu 2/100 m (3-35) ntre 400-2200 m altitudine i a expoziiilor nsorite (S, SV) i seminsorite (V, SE) cu +5%/100 m (5-85%) pe aceeai amplitudine altitudinal. Dac la altitudini mai joase nardetele sunt mai rspndite pe terenuri plane sau pante mici cu expoziii umbrite, n partea superioar de extindere a lor n etajul subalpin sunt situate aproape exclusiv pe expoziiile nsorite ale versanilor puternic nclinai (MARUCA, 1993, 1995).
65

Caracteristicile fizicochimice ale solurilor de sub nardetele n studiu sunt redate mai jos n tabelul 2.1. Tabelul 2.1 Cteva caracteristici fizico-chimice medii ale solurilor cu nardete (400-2200 m altitudine) Medium physical chemic characteristics of the soils covered by Nardus stricta species (400-2200 m altitude) Adncimea Fragmente pH SH me la V Humus Al+3 cm roci n 100 g sol % % me la 2 - 20 mm% H2O 100 g sol 0-10 5,4 4,8 25,0 20,8 12,0 3,1 10-20 6,5 5,0 21,0 18,8 7,2 3,7 Dif. +1,1 +0,2 -4,0 -2,0 -4,8 +0,6 Aceste date confirm aciditatea foarte ridicat a solului pe primii 10 cm, un grad de saturaie n baze (V%) sczut i un coninut de aluminiu mobil toxic pentru creterea i dezvoltarea normal a plantelor. La adncimea de 10-20 cm, datorit substratului litologic cu reacie mai mult bazic, pH-ul solului crete n medie cu 0,2 uniti fa de 010 cm. Dei n solurile pajitilor invadate cu Nardus stricta pe altitudine nu se remarc schimbri apreciabile de caracteristici fizico-chimice, la o analiz mai aprofundat au fost conturai civa gradieni chimici (MARUCA, 2001) (Tabelul 2.2). Tabelul 2.2 Evoluia unor caracteristici fizico-chimice medii recalculate pentru solurile staiunilor cu Nardus stricta din Carpaii Meridionali Evolution of some medium physical chemic characteristics recalculated for soil locations with Nardus stricta species from Meridional Carpathians
Limite altitudinale m 2000-2200 1800-2000 1600-1800 1400-1600 1200-1400 1000-1200 800-1000 600- 800 400- 600 GRADIENI pentru 100 m alt. Fragmente roci dure diametru 2-20 mm (%) 10,6 9,3 8,0 6,7 5,4 4,1 2,8 1,5 0,2 +0,65 pH n H2O 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 -0,05 SH me la V Humus 100 g sol % % 35,0 32,5 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 +1,25 11,6 13,9 16,2 18,5 20,8 23,1 25,4 27,7 30,0 -1,15 Al+3 me la 100g sol

16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 +0,5

4,7 4,3 3,9 3,5 3,1 2,7 2,3 1,9 1,5 +0,2

66

Astfel, pH-ul scade cu 0,05/100 m alt., gradul de saturaie n baze (V%) scade cu 1,15/100 m, iar restul indicilor, cum sunt hidrogenul schimbabil (SH), humusul i aluminiu mobil, au o uoar cretere pe altitudine urmare a factorilor de clim, n special a creterii precipitaiilor i scderii temperaturilor. Datorit acestor condiii de scdere a factorului termic, procesele de pedogenez sunt, mult diminuate, astfel c proporia materialelor dure (roci) nealterate din sol chiar i de la suprafa (0-10 cm) este de asemenea n cretere pe altitudine. Expoziia terenurilor, regimul termic i hidric difereniat ct i vegetaia ierboas dominant de Nardus stricta dup defriarea jneapnului (Pinus mugo) de pe Vrful Blana, pe pante de 30-450 nclinaie au avut n timp o influen direct asupra solurilor i caracteristicilor agrochimice (Tabelul 2.3.). Tabelul 2.3. Modificri ale caracteristicilor agrochimice ale solurilor de sub nardete n funcie de expoziia terenului pe Vrful Blana din Bucegi, 1875 m altitudine Changes of agrochemical characteristics of the soils covered by Nardus stricta species related to land exposure, situated on Blana Peack, Bucegi Mountains, 1875 m altitude Indicatori Expoziia Media Dif. % agrochimici expoziiei +, sud est nord vest nsorit umbrit

1. Adncimea 0-15 cm 4,6 -pH n H2O 18,0 -V% 12,4 -Humus % 0,54 -N total % 15,5 -P-AL ppm 108 -K-AL ppm 3+ 3,1 -Al me 2. Adncimea 15-30 cm 4,8 -pH n H2O 14,2 -V% 9,2 -Humus % 0,41 -N total % 6,0 -P-AL ppm 44 -K-AL ppm 3+ 2,4 -Al me Diferena 2-1 -pH n H2O +0,2 -V% -3,8

4,5 4,5 4,3 25,0 18,6 22,9 17,8 20,0 12,7 0,80 0,74 0,55 38,5 4,5 10,5 89 142 123 3,3 3,5 5,3 4,9 4,7 4,6 22,9 14,3 20,0 8,2 4,8 9,8 0,41 0,34 0,47 5,5 3,0 2,5 34 36 30 1,9 2,7 4,1 +0,2 +0,3 +0,4 -2,1 -4,3 -2,9

4,6 21,5 15,1 0,67 27,0 125 3,3 4,8 18,6 7,0 0,41 4,5 37 2,6 +0,2 -2,9

4,4 20,8 16,4 0,64 7,5 106 4,3 4,8 17,2 9,0 0,41 4,0 35 3,0 +0,4 -3,6

-0,2 -0,7 +1,3 -0,03 -19,5 -19 +1,0 0 -1,4 +2,0 0 -0,5 -2 +0,4 +0,2 +0,7

96 97 109 96 28 85 130 100 92 129 100 89 95 115 200 124

Pe expoziiile nsorite cu factori bioclimatici mai favorabili se constat o situaie mai bun a proprietilor agrochimice ale solurilor, fa de expoziiile umbrite. Dat fiind substratul bazic pe adncimea de 15-30 cm, reacia solului crete cu valori cuprinse ntre +0,2 0,4 uniti i gradul de saturaie n baze scade cu 2,1 -4,3% la suprafa (0-15 cm), datorit debazificrii puternice.
67

Pe expoziiile umbrite mai reci i mai umede, este de ateptat ca i productivitatea pajitilor s fie mai sczut, asemntoare cu a celor situate cu peste 200 m altitudine mai sus, ntlnite pe expoziii nsorite. Din acelai considerente pajitile de pe pantele nsorite se regsesc cu cca 200 m mai jos pe expoziiile umbrite ale aceluiai masiv montan. Dintre factorii biotici mai ales cel antropogen are o influen hotrtoare n crearea unor condiii propice instalrii i proliferrii speciei Nardus stricta. PERKINS 1965, pe baza unor documente istorice i lucrri tiinifice constat c pajitile din Britania pn n secolul al XVI-lea au fost punate cu taurine, fiind nlocuite treptat de ovine care pn la mijlocul secolului al XIX-lea au punat intensiv att vara ct i iarna. n aceast perioad specia Nardus stricta a avut o rspndire redus. Odat cu scurtarea perioadei punatului de iarn cu oile i utilizarea cu precdere numai a celui de var la nceputul secolului nostru s-a mrit cantitatea (resturile) de Nardus stricta nepunat, ceea ce a dus la proliferarea i dominarea acestei specii n pajiti care altdat erau mai valoroase. La aceiai concluzie ajunge LARIN 1952; BRBULESCU, 1978 i alii care consider c punatul moderat mai ales cu oile nlesnete dezvoltarea i rspndirea nardetelor n timp ce punatul intens cu vitele mari bovine i cabaline stnjenete sau chiar distrug plantele de Nardus stricta. Suspendarea punatului pe suprafee mprejmuite n acest scop, a dus la scderea numrului i a dominaiei speciei Nardus stricta. HEDDLE i OGG 1936, menionai de PERKINS 1965, au gsit c numrul lstarilor de Nardus stricta descrete de la 44 la 22 % dup mai muli ani de ndeprtare a animalelor de la punat BUS 1937, citat de LARIN 1952, constat c pe o suprafa unde punatul a fost suspendat 5 ani, participarea speciei Nardus stricta a czut de la 87 la 64 % iar Agrostis tenuis a crescut de la 4 la 17 %. Precizri importante au fost aduse de KLAPP 1965, care consider c prin punatul permanent i selectiv cu ovinele, speciile valoroase sunt consumate pn la distrugerea lor total n timp ce specia Nardus stricta rmne practic neconsumat, avnd posibiliti mari de extindere. Acelai autor, stabilete pentru prima dat o relaie ntre distana unde puneaz animalele, locul de odihn a animalelor i gradul de rspndire a speciei Nardus stricta. Astfel, pe o pune extensiv unde animalele se ntorc zilnic acas la ferm, o parte din dejecii sunt ndeprtate de pe teren, avnd loc o scdere permanent de substane nutritive, situaie n care specia Nardus stricta se extinde n detrimentul altor specii mai exigente fa trofismul solului. Asupra influenei micrii i staionrii animalelor pe nardete sunt cunoscute mai recent i cercetrile efectuate de SPATZ 1970; MONTARD i GACHON 1976, prin care se stabilete gradul de participare a speciei Nardus stricta n covorul ierbos n funcie de distana adposturilor montane de var. n judeul Braov este uor de observat influena care o are micarea i staionarea turmelor de oi asupra nardetelor montane i alpine. Astfel, n imediata apropiere a adposturilor de var pe locurile de odihn peste noapte intens trlite, nardetele sunt nlocuite de o vegetaie nitrofil specific. La o distan variabil de 100-300 m (-500 m), ntlnim o vegetaie mai valoroas cu un grad mai redus de
68

participare a speciei Nardus stricta unde animalele pasc mai intens i staioneaz adeseori pe timpul zilei (Fig. 2.8.).

Fig. 2.8. Repartizarea nardetelor montane n funcie de intensitatea punatului i deprtarea de locul de odihn al oilor Distribution of mountainous Nardus stricta areas depending on grazing intensity and the distance from resting place of sheep Pe msur ce ne ndeprtm de adpostul de var i mprejurimile mai apropiate, specia Nardus stricta are o participare din ce n ce mai mare n covorul ierbos, ceea ce corespunde zonei cu punat moderat i permanent cu aport minim de dejecii animale. La marginile zonei de punat acolo unde turmele de oi ajung mai rar, participarea speciei Nardus stricta ncepe s scad, datorit slbirii intensitii de punat sau al unui punat sporadic care duce la invazia ericaceelor i a unor specii lemnoase. Privit de sus aceast distribuire a participrii speciilor Nardus stricta ne apare sub forma unor cercuri concentrice sau segmentate n cerc n funcie de locul amplasrii adpostului, forma suprafeei punii i condiiile de relief.
69

Asemntor zonei de munte n depresiunile Fgraului, Nardus stricta are cea mai mare participare n covorul ierbos la o oarecare distan de localiti, adeseori pe limit de hotar. Aici cirezile de vite i turmele de oi n drumul lor pasc numai la mijlocul zilei, iar dimineaa i seara uneori noaptea se gsesc n apropierea localitilor unde punatul este mai intens i dejeciile au un aport mai ridicat n mbuntirea punii. n prezent prin aplicarea pe suprafee mari a ngrmintelor i al construirii unor tabere de var, aceste delimitri ale rspndirii speciei Nardus stricta n raport cu distana fa de localiti au nceput s se tearg. Desigur, aceste cteva observaii privind rspndirea speciei Nardus stricta n funcie de sistemele tradiionale de punat din diferite ri, merit a fi continuate i aprofundate. Alturi de tradiie, mai intervin i ali factori cum sunt prezena animalelor slbatice rpitoare, posibilitile de adpostire a animalelor domestice mpotriva condiiilor nefavorabile de mediu, ndeosebi a vnturilor. Aceste cauze de multe ori mpiedic mbuntirea structural a sistemelor de punat practicate, care s duc n final la reducerea i nlturarea speciei Nardus stricta din pajiti i prin repartizarea mai uniform a intensitii de punat, evitarea trlirii excesive, etc. Din cele prezentate se constat influena determinant care o are omul i animalele sale n rspndirea speciei Nardus stricta. Nardetele se prezint astfel ca un ecosistem complex i durabil pe suprafee ntinse, indicnd un stadiu avansat de degradare a unor pajiti mai valoroase pe care le-au nlocuit treptat. 2.3.2. Cteva date privind structura compoziiei floristice a nardetelor Datorit condiiilor ecologice n care se ntlnesc nardetele, numrul de specii care le alctuiesc este destul de redus. Fizionomia nardetelor este monoton i numai rspndirea lor pe un areal altitudinal att de vast ca n judeul Braov face ca diversitatea florei s fie totui remarcat. n cele 205 releveuri analizate pe acest teritoriu au fost determinate 202 specii aparinnd la 124 genuri i 41 familii. Numrul de specii ntlnite n nardetele judeului Braov se consider a fi destul de ridicat, ntruct n ntreaga ar au fost determinate pn acum aproximativ 290 specii. Din totalul de 205 releveuri, 30 aparin etajului subalpin, 72 zonei montane i 103 n zona de deal i depresionar a judeului Braov. Repartizarea speciilor pe zone i grupe economice este prezentat n Tabelul 2.4. Astfel n etajul subalpin au fost ntlnite 50 specii, n zona montan 88 specii i n cea colinar - depresionar 138 specii. Dintre acestea doar 6 specii sunt comune ntregului areal de rspndire a nardetelor din zona luat n studiu i anume: Nardus stricta, Festuca rubra, Agrostis capillaris (A.tenuis), Anthoxantum odoratum, Trifolium repens i Bruckethalia spiculifolia.

70

Tabelul 2.4. Repartizarea pe zone geografice a speciilor de plante determinate n nardetele jud. Braov Distribution of plants species determinate in Nardus stricta areas from Brasov County Grupe de Repartizarea pe zone (etaje) Total specii Sub Subalp Mon - Mont. Coli- Subalp. Nr. de % alpine mont. tane Colin. nare Mont. specii Colin. 3 4 3 6 7 4 27 13,3 Gramineae Cyperacee i 3 1 2 4 12 22 10,9 Juncaceae 1 5 8 1 15 7,4 Leguminosae Alte familii 19 11 14 28 51 1 124 61,4 Sp. lemnoase 2 1 2 9 14 7,0 Total nr. specii 27 17 20 45 87 6 202 100,0 % participare 13,3 8,4 9,9 22,3 43,1 3,0 100,0 X Alte detalii asupra compoziiei floristice a nardetelor pe cele trei zone mari (subalpine montane colinare) vor fi prezentate n descrierea asociaiilor edificate de Nardus stricta care sunt conturate n linii generale n funcie de aceste zone altitudinal geografice cu speciile lor caracteristice. Spectrul bioformelor este dominat de hemicriptofite. Sub raport numeric din cele 202 specii, 72,1 % sunt hemicriptofite, care sunt prezente ntr-o proporie medie de 86,8 % n cele 205 releveuri analizate.Proporia foarte ridicat a hemicriptofitelor n nardetele luate n studiu ne indic un grad nalt de stabilitate a acestor fitocenoze. Spectrul fitogeografic att sub raport numeric ct i al prezenei este dominat de elemente eurasiatice (35,6%) urmat de circumpolare (15,3%), europene (15,3%), alpine (13,8%), central europene (6,5%), cosmopolite (5,0%), dacobalcanice (3%), continentale (3%) i alte elemente cu participare mai redus din care cele mai importante sunt cele endemice cu 0,5%.

71

2. 4. DESCRIEREA ASOCIAIILOR DE Nardus stricta L. Nardetele judeului Braov a cror rspndire prezentat pe hart (Fig. 2.9.) sunt alctuite din trei asociaii i ase subasociaii care au fost ncadrate n dou aliane, un ordin i o clas dup cum urmeaz: CLASA NARDO - CALLUNETEA, Preisg 49. Ordinul Nardetalia, Preisg 49. Aliana Potentillo (ternatae) - Nardion, Simon 57. 1. As. Nardetum alpigenum (Br.Bl. 49), Borza 59. 2. As. Nardo - Campanuletum (abietinae), Bocaiu 71. nom.corr. - nardetosum, Buia 63. - festucetosum rubrae, Buia 63. Aliana Violo (caninae) - Nardion, Oberd 49. 3. As. Nardo - Juncetum (conglomerati), Resmeri 69. nom.corr.as.nov.? - agrostidetosum tenui, Buia 63., Turcu 68. - agrostidetosum canini Turcu 68. - molinietosum Gergely 56., nom.nud - eriphoretosum subas.nov. Principalele specii caracteristice ale clasei Nardo - Callunetea sunt: Potentilla erecta, Sieglingia decumbens, Thymus pulegioides, Luzula campestris, Veronica officinalis, Deschampsia flexuosa, Luzula multiflora, Hieracium pilosella i Antenaria dioica. Ecodiagrama speciei Sieglingia decumbens una din cele mai reprezentative din aceast clas indic soluri puternic acide cu un pH n ap cuprins ntre 4,5 5,5, oligobazice, cu un coninut n Al mobil situat la limita inferioar a potenialului toxic, fiind puin influenat de coninutul n cationi de Ca din sol i K2O schimbabil (Fig. 2.10.) Caracteristicile ordinului Nardetalia sunt: Nardus stricta, Carex pallescens, Carex leporina, Hypericum maculatum,Coeloglossum viride, Alchemilla hybrida i Euphrasia stricta. Ecodiagrama speciei Carex pallescens una din cele mai rspndite plante din nardetele colinare i montane indic soluri puternic acide cu un pH cuprins ntre 4,5 5,6, cu un optim la pH 5,5, soluri oligobazice spre oligomezobazice, oligomezotrofice cu un coninut sczut n Al mobil (Fig. 2.11). Fa de coninutul n humus al solului se remarc o preferin spre valori mai sczute, nedepind 16%. Celelalte elemente din sol nu influeneaz evident participarea i prezena acestei specii n covorul ierbos. Aceste date privind optimum ecologic al speciilor caracteristice clasei Nardo - Callunetea i ordinului Nardetalia confirm rezultatele i concluziile la care au ajuns HUNDT 1964 i KLAPP 1965, asupra valorii indicatoare pe care le au Nardus stricta, Sieglingia decumbens, Carex pallescens i altele, pentru unii constitueni ai solurilor unde ntlnim nardete. n ceea ce privete speciile caracteristice ale alianei Potentillo - Nardion, le amintim pe urmtoarele: Potentilla ternata, Viola declinata, Campanula serrata, Euphrasia tatrae, Cerastium fontanum i Carlina acaulis.
72

Pajiti subalpine din Platoul Bucegilor invadate de Nardus stricta

73

Pentru cea de a doua alian Violo - Nardion s-au stabilit ca specii caracteristice Viola canina, Polygala vulgaris i Centaurea jacea. Conform precizrilor fcute n metoda de lucru, toate speciile caracteristice clasei, ordinului i alianelor prezentate mai sus, alturi de cele ale asociaiilor i diferenialele ecologice ale subasociaiilor sunt menionate n releveurile sintetice ale asociaiilor.

Fig. 2.10. Dependena participrii i prezenei speciei Sieglingia decumbens din cadrul asociaiilor de Nardus stricta fa de caracteristicile solului Dependence of participation and existence of Sieglingia decumbens species from Nardus stricta associations related to soil proprieties

74

Fig. 2.11. Dependena participrii i prezenei speciei Carex pallescens din cadrul asociaiilor de Nardus stricta fa de caracteristicile solului Dependence of participation and existence of Carex pallescens species from Nardus stricta associations related to soil proprieties
75

2.4.1. As. Nardetum alpigenum Br. Bl. 49, Borza 59. (Syn.Nardetum, Domin. 33; Nardetum strictae Soo 28; Nardetum alpigenum austro - carpaticum, Borza 59; Nardetum strictae alpinum, Borza 34 p.p.; Ghia 40 p.p.; Pucaru et al. 56 p.p.; Buia 63 p.p.; Beldie 67 p.p., As Nardus stricta alpin, Pucaru et al. 1963). Aceast asociaie vegetal aa cum indic numele se ntlnete n etajul subalpin al raritilor de molid pn la jnepeniurile din M-ii Fgra, Masivul Bucegi i M-tele Piatra Mare, la o altitudine de 1780 - 2210 m, cu caracteristici staionale i productive prezentate n tabelul 2.5. i 2.6. Tabelul 2.5. As. Nardetum alpigenum (Br.Bl. 49) Borza 59 Association of Nardetum alpigenum Caracteristici staionale i productive Numr staiuni Altitudine (m) nclinaie (garde) Substrat geologic Temperatura medie anual ( 0 C) Precipitaii medii anuale (mm) Etajul de vegetaie primar Tipuri de soluri pH V% Humus % P2O5 total mg / 100 g sol K2O schimbabil mg / 100 g sol Fragmente roc 2-20 mm (%) Adncime fragmente roc cu >20 mm (m) Modul de folosire actual al pajitii Acoperirea solului cu vegetaie (%) Producia de iarb (t/ha) Valoarea pastoral
Bio Element Aparte for floristic nena ma cenotic H. H. H. H. H. H. H. Eua Alp Alp Eua Cp Cp Alp SPECII

Nardetum alpigenum 30 1945 (1780 - 2210) 250 (0 - 450) conglom., isturi cristaline 0 - 20 peste 1200 jneapn, rarite molid Al, P, AB 4,7 (4,5 - 4.9) 14,9 (12,5 - 18.2) 14,5 (8,7 - 20.2) 0,20 (0,16 - 0,27) 9,7 (7,0 - 10.9) 7,6 (2,3 - 14.4) 0,0 -0,4 pune ovine 80 - 90 2,1 (1,5 - 2,5) 14 (9 - 27)
AD P% Total 3-5 1-2 1-2 +-1 +-2 1-2 +-1 (87) 58 8 10 1 5 2 + 30 27 25 22 20 13 8 K % 100 90 83 73 67 43 27 Cl V V V IV IV III II

Gramineae Car. ord. Nardus stricta Rec. as Festuca airoides (ovina sudetica) Rec. as Agrostis rupestris Anthoxantum odoratum Poa alpina Festuca rubra Phleum alpinum 76

Bio Element Aparte for floristic nena ma cenotic H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. ChN H. H. Ch.N N. Ch. ChN H. H. ChN Th H. H. H. H. H. H. H. H. G. H. Th M. M. Cp Cp DB Alp Cp Cp Alp Alp Eua Alp B Alp.ep Alp ec. DB DB Alp.ec. B. Cp. Ec. Alp.ec Cp. DB. E. Arct.alp Alp. Alp. DB. Alp. Alp. Alp. Alp ec. Alp ec. Alp. Alp ec. DB. Alp Cp. Alp.ec Alp. Cp. Alp.ec Car. cl

SPECII

AD +-2 +-1 + + + + +-1 + +-1 + +-2 +-2 +-1 + + +-1 +-1 +-1 + + +-1 +-2 +-1 +-1 + + +-1 + + + + + + + + + + + + + + +-2

P% Total + + + + (+) + + + + (+) + + (13) 4 2 2 + + 1 1 + + + + 1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1 7 3 2 2 12 4 4 3 (2sp) 12 3 31sp. 30 26 22 11 11 9 8 7 7 6 6 5 5 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 30

K % 23 10 7 7 40 13 13 10 40 10 100 87 73 37 37 30 27 23 23 20 20 17 17 13 10 10 10 10 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 10 100

Cl II I I I III I I I II I V V IV II II II II II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I V

Deschampsia flexuosa Agrostis capillaris Poa media Helictotrichon versicolor Cyperaceae i juncaceae Rec. as Luzula spicata Car. cl Luzula multiflora Carex curvula Juncus trifidus Leguminosae Trifolium repens Genista tinctoria oligosperma Alte familii Car. al Potentilla aurea chrysocraspeda Rec.as. Geum montanum Rec.as. Ligusticum mutellinum Car. al Viola declinata Campanula patula abietina Homogyne alpina Rec.as. Plantago gentianoides Vaccinum vitis idaea Ranunculus montanum Soldanella pusila Vaccimun myrtillus Rhododendron myrtifolium Thymus parviflorus Vaccinium gaultheroides Pedicularia verticillata Hieracium alpinum Bruckenthalia spiculifolia Car. al Euphrasia tatrae Ranunculus alpester Pulsatilla alpina Primula minima Car. ord. Alchemilla hybr. flabellata Alchemilla glaucescens Gentiana kochiana Phyteuma nanum Achillea distans Car. ord. Coeloglossum viride Gentiana urticulosa Euprasia minima Juniperus communis nana Pinus mugho Muchi i licheni 77

Tabelul 2.6. Staiuni cu Nardetum alpigenum Locations with Nardetum alpigenum association
Zona fizicogeografic Nr. releveu Localizare Alt (m) Expo ziia Incl. Mod de (grade) folosin

Munii Fgraului

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Munii Bucegi

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Sub Vf. Mogo Sub Vf. Mou aua Muuleii aua Muuleii Sub Fereastra Mare Sub Fereastra Mare Sub Fereastra Mic Cldarea Fereastra Mic Cldarea Fereastra Mic Cldarea Podragu Spre Cabana Podragu n apropiere Podragu Deasupra Cabanei Urlea V.Doamnei, deasupra lac Lng lacul Doamnei Sub Vf. Omu, Valea Gaura Sub Vf. Omu, Valea Gaura Captul Cldrii Gaura Duda Mare, spre Moeciu Duda Mare, spre Strung Sub Culmea Strunga, imed. Sub Strunga, la 300 m Vf. Nucet. Muntele Blana M-tele Blana, lng drum Platou Bucegi, cmp exp.

2200 2200 2100 2150 1850 1800 2180 1900 1800 2080 1920 2000 1800 2000 1900 2210 2170 2120 1850 1830 1900 1800 1875 1850 1805

S E SV E SV SV S E V Plan V NV E V Plan SE SE S NE SE SE SV SV E E

35 20 5 5 35 40 45 5 40 0 45 40 30 40 0 45 45 45 40 45 15 35 8 5 5

P.Ov " " " " " " " " " " " " " P.Ov " " " " " " " " " "

78

Zona fizicogeografic

Nr. releveu

Localizare

Alt (m)

Expo ziia

Incl. Mod de (grade) folosin

Munii Brsei (Piatra Mare)

26 27 28 29 30

Lng Vf. Piatra Mare Sub Vf. Piatra Mare Platou Piatra Mare Baza Platou Piatra Mare Baza Platou spre Tamina

1840 1830 1800 1780 1780

Plan S E V NV

0 30 5 25 20

" " " " "

Asociaia cantoneaz ndeosebi pe expoziii nsorite (SV; S; SE) cu pante preponderent repezi 25-450 (Fig. 2.12.).

Fig.2.12. Rspndirea asociaiei Nardetum alpigenum n funcie de expoziie(a) i panta terenului (b) Distribution of Nardetum alpigenum association related to exposure (a) and slope of the land (b) Temperatura medie anual foarte sczut 0-2 0C, precipitaiile abundente 1200 mm pe an i mai ales regimul eolian foarte activ, caracteristic bioclimatului subalpin, au o influen determinant asupra vegetaiei primare i a solurilor. Vegetaia primar a fost de jnepeniuri care prin defriare i punat a fost succedat de o vegetaie de rodorete i vaccinete de Agrostis rupestris, Festuca airoides i Nardus stricta care ajunge n cele din urm s edifice asociaii larg rspndite. n partea inferioar a nardetelor subalpine actuale, vegetaia primar a fost constituit din rariti de molid iar n cea superioar nardetele ajung pn la limita de extindere a vegetaiei lemnoase, respectiv a jneapnului, uneori depindo invadnd pe alocuri vegetaia ierboas primar caracteristic etajului alpin.
79

S-a pus problema existenei unor fitocenoze primare edificate de Nardus stricta n etajul alpin. Acest fapt nu s-a semnalat nc, toi autorii care s-au ocupat de geneza nardetelor sunt de acord c aceste fitocenoze sunt de origine secundar. Principalele tipuri de soluri pe care s-au dezvoltat nardetele subalpine sunt: humicosilicatice (Al), podzoluri humicoferiiluviale (Sp) i brune acide (BO, AB). Aceste soluri prezint cea mai pronunat aciditate i cel mai sczut coninut de baze schimbabile fa de alte tipuri de sol pe care se ntlnesc nardetele n judeul Braov. Analiza ecologic a unor specii mai rspndite n nardetele subalpine, aduc cteva lmuriri suplimentare asupra condiiilor de sol. Ecodiagrama speciei Agrostis rupestris ne indic o dependen fa de aciditatea pronunat a solului (pH 4,3-5,2) cu gradul de saturaie n baze de pn la 30 %, atinge optimul ecologic la un coninut de cca. 20 % humus i prefer solurile bogate n N i P2O5 total i aprovizionate mijlociu n K2O schimbabil. Prezena speciei Agrostis rupestris n nardetele subalpine ne mai indic un coninut foarte sczut n calciu a solurilor respective care sunt considerate din acest punct de vedere ca extrem oligotrofice, situaie n care i celelalte elemente de nutriie sunt mai greu accesibile plantelor. n aceste condiii staionale se descrie o singur asociaie Nardetum alpigenum avnd ca specii de recunoatere: Festuca ovina sudetica, Agrostis rupestris, Luzula spicata, Geum montanum,Ligusticum mutellium, Plantago gentianoides i alte specii caracteristice etajului subalpin. n cele 30 releveuri descrise, asociaia cuprinde 50 specii din care 11 Graminee, 4 Cyperaceae i Juncaceae, 2 Leguminoase, 31 alte familii i 2 specii lemnoase. Bioformele cele mai rspndite sunt hemicriptofitele care ating 78 % ca raport numeric, 98,6 % participare n biomas i 90,4 % prezen (Fig. 2.13.).

Fig. 2.13. Spectrul bioformelor asociaiei Nardetum alpigenum Bioforma spectrum of Nardetum alpigenum association
80

Aceast distribuie a bioformelor confer asociaiei un grad nalt de stabilitate n timp, consemnat i n paragraful precedent. Spectrul fitogeografic sub raport numeric i al prezenei este dominat de elemente alpine - subalpine i circumpolare. n schimb participarea n biomas este dominat de elemente eurasiatice urmat de cele alpin - subalpin, circumpolare i altele. Analiznd distribuia spectrelor fitogeografice, constatm predominarea elementelor alpine i circumpolare ce contureaz mai clar asociaia Nardetum alpigenum fa de celelalte asociaii edificate de specia Nardus stricta. Sub raport economic asociaia Nardetum alpigenum are o nsemntate mai redus. Acest fapt se datorete produciei de fitomas de 2,1 t/ha i indicele de valoare pastoral de numai 14 n medie, respectiv foarte srac. La aceast apreciere trebuie s se aib n vedere i condiiile climatice deosebit de aspre pentru om i animalele care valorific producia, accesibilitatea acestor teritorii, posibilitile reduse de mbuntire a acestor asociaii, aspecte care se vor prezenta pe larg n descrierea tipurilor de nardete. Valorificarea actual a produciei de mas verde se face n general prin punat cu oi, tineret ovin i sporadic cu tineret taurin, vaci i cai n locuri mai accesibile din Masivul Bucegi. 2.4.2. As. Nardo - Campanuletum (abietinae) Bocaiu 71. nom.corr. (Syn. Nardetum strictae montanum Pucaru et al.56; Buia et al. 62; As de Nardus stricta, montan, Pucaru i col. 63; As Nardus stricta + Thymus dacicus Anghel i colab. 65). Reprezint una din asociaiile de baz a vegetaiei pajitilor din judeul Braov, care s-a identificat n 72 staiuni. Cuprins ntre 850-1710 m altitudine, asociaia Nardo - Campanuletum beneficiaz de condiii bioclimatice mai favorabile fa de nardetele subalpine (Tabelele 2.7. i 2.8.). Asociaia se ntlnete pe expoziii diferite, mai ales nsorite dar i pe cele seminsorite, semiumbrite i chiar umbrite la altitudini mai joase. nclinaia pantelor este mai domoal, predominnd cu valori de 200. Temperatura medie anual de pn la 60C i precipitaii de 900-1200 mm, sunt evident mai propice vieuirii plantelor fa de condiii bioclimatice ale etajului subalpin. Vegetaia primar este bine reprezentat de ntinse pduri de molid n partea superioar, fag n partea inferioar i de amestec (molid + fag; fag - molid), la confluena acestora. De asemenea, condiiile edafice sunt mai bune, predominnd tipurile de sol ca: brune acide (BO), brune podzolice (BP), brune podzolice feriiluviale (Bfe), podzolice feriiluviale (P), rendzine (R) i altele. Dup defriarea pdurilor de molid i fag prin succesiunea unor stadii ale vegetaiei ierboase de tietur n prezena punatului se instaleaz fitocenoze edificate n principal de speciile Festuca rubra i Agrostis tenuis.
81

Tabelul 2.7. As. Nardo - Campanuletum (abietinae) Bocaiu 71. Association of Nardo - Campanuletum (abietinae) species Caracteristici staionale i productive Numr staiuni Altitudine (m) nclinaie (grade) Temperatura medie anual ( 0 C) Precipitaii medii anuale (mm) Etajul de vegetaie primar Tipuri de soluri pH V% Humus % P2O5 total mg / 100 g sol K2O schimbabil mg / 100 g sol Fragmente roc 2-20 mm (%) Adncime fragmente roc cu >20 mm (m) Modul de folosire actual al pajitii Acoperirea solului cu vegetaie (%) Producia de iarb (t/ha) Valoarea pastoral Nardo - Campanuletum 72 1300 (850-1750) 21 (2 - 40) 2-60 900 - 1200 Molid, molid+fag, fag BO,Bfe,P,BM,R 4,9 (4,3 - 5,3) 20,3 (5,7 - 34,4) 11,8 (4,6 - 19,8) 0,18 (0,13- 0,25) 13,8 (7,8 - 23,0) 5,4 (0,0 -27,9) 0,0 - 1,2 Ovine, bovine, mixt, fnea 85 - 100 3,4 (2,5 - 4,5) 20 (2 - 46) 1. nardetosum 1570 (850-1750) 25 (4 - 40) 2-60 900 - 1200 Molid, Bfe, P 4,3 (4,3 - 4,8) 14,3 (5,7 - 21,8) 14,3 (9,6 - 19,8) 0,20 (0,18 - 0,22) 16,7 (8,2 - 22,2) 8,1 (0,8 - 27,9) 0,0 - 0,5 Ovine, bovine 85 - 100 3,2 (2,5 - 3,5) 8 (2 - 15) 2. festucetosum rubrae 1190(850-1750) 20 (4 - 40) 2-60 900 - 1200 Molid, molid+fag, fag BO,BP,Bfe,BM,R 5,0 (4,6 - 5,3) 22,2 (11,3-34,4) 10,9 (4,6-13,8) 0,17(0,13-0,25) 12,7 (7,8 - 23,0) 4,1 (0,0 - 14,3) 0,0 - 1,2 Ovine, bovine, mixt 85 - 100 3,6 (3,0 - 4,5) 27 (17 - 46)

82

Bio for ma

Ele ment floris tic

Aparte nena cenotic

SPECII

Nardo - Campanuletum
K AD

1. nardetosum
K

2. festucetosum rubrae
K

H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H.

Eua Cp Cp Eua Eua E Alp ec E Cosm Alp Cp Eua Alp Cp Eua Cp E E Cp Cp Cp Eua

Car.ord Dif.2

Car.cl

Car.cl

As Car.cl Car.ord

Gramineae Nardus stricta Festuca rubra Agrostis capillaris Anhoxantum odoratum Briza media Sieglingia decumbens Agrostis rupestris Cynosurus cristatus Deschampsia caespitosa Phleum alpinum Deschampsia flexuosa Holcus lanatus Festuca airoides Poa pratensis Helictotrichon pubescens Phleum pratense Poa chaixii Cyperaceae i Juncaceae Luzula luzuloides Luzula spadicea Luzula multiflora Carex leporina Juncus conglomeratus

3-5 1-3 1-3 +-1 +-1 +-1 +-1 +-1 +-1 + + + + + + + + +-1 + + +-1 +

Total (84) (17cp) 60 72 17 70 5 54 1 48 + 20 + 18 1 17 + 17 + 16 + 11 + 9 + 8 + 4 + 4 + 3 + 2 + 2 (1) (7sp.) + 35 + 13 + 8 + 7 + 5


83

P%

% 100 70 74 66 28 25 24 24 22 15 13 11 6 6 4 3 3 48 18 11 10 7

Cl V V IV IV II II II II II I I I I I I I I III I I I I

Total (88) (10cp) 82 20 3 18 1 10 + 9 L + + + + + (+) + + + 7 2 5 5 2 2 (3sp.) 11 8 4

P%

Total (84) (17sp) 100 50 52 90 23 52 50 7 44 45 + 39 + 20 + 18 35 1 10 1 17 10 + 14 25 + 6 25 + 4 + 8 10 + 2 + 4 10 + 1 55 40 20 (1) + + + + + (7sp) 24 5 8 3 3

P%

% 100 100 85 75 38 35 19 33 27 11 8 14 4 8 2 46 10 15 6 10

Bio for ma

Element Aparte floristic nena cenoti c

SPECII

Nardo - Campanuletum
K AD P% P%

1. nardetosum
K

2. festucetosum rubrae
K

H H H Ch.H H Ch.H H. Ch. H. Ch.N H. Ch.N H. H. Ch. H. H. H.

Eua Eua Eua E Alp E B Ec Db

Leguminosae Trifolium repens Trifolium pratense Lotus corniculatus Genista tinctoria Genista oligosperma Anthyllis vulneraria Alte familii Car.cl Potentilla aurea
chrysocraspeda

+-2 +-1 +-2 +-1 +-1 +-1 +-1 +-1 + +-2 +-1 +-1 +-1 + + +-1 + +

Total (3) (7sp.) 2 56 + 30 + 20 + 20 + 6 + 1 (12) (54sp) 1 36 + + 1 1 1 1 + + + + + 33 32 27 26 22 22 18 16 16 16 15


84

% 77 41 28 28 8 1 50 46 44 38 36 31 31 25 22 22 22 21

Cl IV III II II I I III III III II II II II II II II II II

(+) + + + + 12 2 + + 3 1 2 +

Total (4sp.) 6 2 1 4 (22sp) 20 10 11 18 7 16 4

% 30 10 5 20 100 50 55 90 35 80 20

P%

(2) 2 + + + + + 13 2 1 + 1 1 + + + + + + +

Total (7sp.) 50 28 19 20 2 1 (54sp) 16 24 20 9 19 6 22 18 12 16 16 15

% 96 54 36 38 4 2 31 46 38 17 36 12 42 35 23 31 31 29

Rec.a

Cp Dif l Cp Cp Dif.l Eua Car.cl Eua Cp Car.cl Chrysanthemum Eua


leucanthemum

Thymus nontanus Campanula patula abientina Vaccinium myrtillus Alchemilla vulgaris Vaccinium vitis-idaea Potentilla erecta Stellaria graminea Veronica officinalis Polygala vulgaris Plantago lanceolata

E Eua

Bio for ma

Element Aparte floristic nena cenoti c

SPECII

Nardo - Campanuletum
K AD P%

1. nardetosum
K P%

2. festucetosum rubrae
K

H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. Ch.N H. H. H. G. Th. Th. H. H. Ch.H Ch.

E Eua Cosm E E Car.cl DB Alp.ec Cosm E Alp.b Rec.a Alp Dif.l Eua BD Alp.ec Eua Ec Eua Eua E E Ec Car.al M E Car.cl

Viola canina Achillea millefolium Prunella vulgaris Campanula patula Hieracium pilosella Viola declinata Geum montanum Cerastium fontanum triv. Hypochaeris radicata Scorzonera rosaea Hieracium aurantiacum Leontodon autumnale Bruckenthalia spiculifolia Ligusticum mutellinum Hypericum perforatum Ranunculus montanum Veratrum album Rhinanthus augustifolius Euphrasia rostkoviana Galium cruciata Carlina acualis Helianthemum nummul. Thymus pulegioides

+ +-1 + + +-1 + +-1 + +-1 + + + +-1 +-1 +-1 + +-2 +-1 + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Total 15 15 15 12 12 12 11 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 6 6
85

% 21 21 21 17 17 17 16 14 14 14 14 12 12 12 11 11 10 10 10 8 8 8 8

Cl II II II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Total

P%

+ + + + + 1 + + 1

2 4 6 3 7 5 5 4 2

10 20 30 15 35 25 25 20 10

+ + + + + + + + + + + + + + + + 2 + + + + + +

Total 15 15 13 12 12 8 5 10 10 7 3 9 4 4 8 4 5 7 7 6 6 6 6

% 29 29 25 23 23 15 10 19 19 13 6 17 8 8 15 8 10 13 13 12 12 12 12

Bio Element Aparte forma floristic nena


cenoti c

SPECII

Nardo - Campanuletum
K AD P% P%

1. nardetosum
K

2. festucetosum rubrae
K P%

G. B + + Crocus heufelianus H. End Car.al Campanula serrata + + H. Eua + + Hypericum maculatum Ch.H E + + Veronica chamaedrys Ch.N Cp +-1 + Vaccinum uliginosum H. Cp + + Polygonum bistorta TH.H Eua +-1 + Carlina vulgaris H. Eua + + Ranunculus polyanthemos H. Alp.b + + Gentiana praecox H. E + + Bellis perennis H. Eua + + Plantago media H. Alp + + Pedicularis verticillata Ch. Cp Car.cl Antenaria dioica + + H-G E + + Ranunculus bulbosus H. Ec + + Diarithus carthusianorum TH. Eua + + Carum carvi G. E + + Colchicum autumnale + + Th. Ec Car.ord Euphrasia stricta TH.H Eua + + Tragopogon orientalis Specii lemnoase (puiei) + M. Cp +-1 + Juniperus comunnis M.M. E +-1 + Picea albies M.M. Eua + + Betula verrucosa

Total 6 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 (3sp) 16 5 1
86

% 8 7 7 7 7 7 7 6 6 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 23 7 1

Cl I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I

+ + + + +

Total 4 2 2 4 2

% 20 10 10 15 10

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

(1) 1 +

(2sp) 9 3

45 15

Total % 2 4 3 6 3 6 5 10 1 2 3 6 5 10 4 8 4 8 3 6 3 6 2 4 3 6 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 (3sp) 7 13 2 4 1 2

Tabelul 2.8. Staiuni cu Nardo - Campanuletum (abietinae) Locations with Nardo - Campanuletum (abietinae) association
Zona Nr. fizicorlv. geografic M-ii Bucegi 1 2 3 4 5 6 Localizare 1. nardetosum Duda Mic spre Pietrele Alba Duda Mic spre Pietrele Alba ntre Duda Mare i Duda Mic Spre poalele Dudei Mici ntre Cabana Diham i Izvoarele Cabana Diham spre Pichetul Rou Lng cabana Diham Cabana Diham spre Prul Rece Pietrele Albe spre Duda Mic Dragoslavele lng marcaj Leaota La bif.marcaj spre Fundica Fundata, Sleaul Mndrului Fundata, Sleaul Mndrului Ttarul Mare spre vrf Vama Buzului, Ttaru Mare Ttarul Mare spre poale Valea Smbetei, deasupra cabanei Breaza pe valea Brezcioarei Piatra Mare spre Predeal Deasupra cabanei Dmbu Morii 2. festucetosum rubrae Platoul din faa Strungii Deasupra Cabanei Padina Cabana Padina spre Strung Lng drumul spre Strung Pe Muntele Btrna Deasupra sector zootehnic Nucet Lng cabana Guanu ntre cabana Diham i Vntorilor ntre cabana Prul Rece i Diham n apropierea cabanei Prul Rece Deasupra cabanei Prul Rece Dincolo de Valea Rnoave Alt (m) 1620 1550 1580 1500 1380 1370 1350 1300 1710 1650 1600 1550 1500 1410 1250 1230 1500 780 1750 850 1750 1600 1650 1700 1750 1700 1550 1380 900 850 950 900 Expo Incl. Mod de ziia (grade) folosin S S SE S NV V 18 20 4 15 25 40 P.Ov. P.B.ov P.ov P.B. P.ov

7 8 M-ii 9 Leaota 10 11 Platforma 12 Bran 13 M-ii 14 Buzului 15 16 M-ii 17 Fgra 18 M-ii 19 Brsei 20 M-ii Bucegi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

NV 35 V 30 SV 40 SE 30 E 20 N 6 V 4 E 15 N 30 S 40 V 35 NV 22 SV 30 N 35 E 4 S 40 S 15 S 40 SE 35 S 30 S 30 SV 40 SV 10 V NE NE 15 15 20

87

Zona fizicogeograf. Platforma Bran

Nr. rlv. 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Localizare Fundata spre Plaiul Mndrului Fundata la cca. 3 km V de coal Sub Cabana Guanu, Moeciu Fundata, marcaj spre Padina irnea la 2 km NE de centru irnea mai jos rel. 67 irnea deasupra re. 67 Fundata lng coal Valea Vitei Mari sub grohoti Valea Vitei Mari n cldare Valea Smbetei n cldarea gla. Deasupra cabanei Smbta Piatra Mare spre Tamina ntre Tamina i Timiu de Sus Deasupra cabanei Dmbu Morii Pe traseul Dmbu Morii, P. Mare Poiana Mic lng post Trafo Poiana Mic sub post Trafo Poiana Mic lng cabana Vntori P. Mic drumul spre loc.Cristian Poiana Mic lng cmp experim. Poiana Mic deasupra cmp exp. Poiana Mic lng cab. Vntorul Poiana Mic lng rezerv.zimbri Poiana Mic sub tietur lng os. Poiana Mic lng post Trafo Poiana Mic lng adpost animale Poiana Mic lng staia Meteo Cristian spre Poiana Mic Poiana Mrului,Valea lui Paul Poiana Mrului deasupra b. Fierului Zrneti alea Brsei Fierului Sub Vf. Teslei spre Poian Poiana Teslei Zrneti deasupra Vii Brsei Zrneti deasupra Vii Brsei Zrneti deasupra Brsei

Alt Expo Incl. Mod de (m) ziia (grade) folosin 1600 1260 1300 1230 1220 1190 1250 1240 1620 1600 1650 1500 1550 1120 850 980 1000 960 950 940 920 930 930 940 960 950 950 950 970 1050 1020 870 1430 1420 1010 920 910 NV SV S S E E NV NE SE E N NE SE NE N E E V SE NE SV S SV SE V V E SV SE NV V NV E NE N NE SV 38 6 35 22 15 25 40 15 45 40 6 30 35 20 32 30 8 8 6 30 6 4 5 8 5 4 2 P.ov Mixt P.ov P.ov P.B.ov P.B.ov

M-ii Fgra M-ii Brsei M-ii Poiana Braov

M-ii Codlei M-ii Ciuca M-ii Piatra Craiului

2 15 25 P.B. 5 P.B.ov 35 15 30 15 8 25 P.ov. P.ov Mixt

88

Zona fizicogeograf. M-ii Buzului

Nr. rlv. 70 71 72

Localizare Vama Buzului Ttaru Mare Vama Buzului punea comunei Vam. Buzului V.Fetei spre Tttu

Alt (m) 1320 880 930

Expo Incl. Mod de ziia (grade) folosin V V V 35 8 15 P.ov P.B.ov Mixt

Prin degradarea condiiilor trofice ale solului meninerea unui punat moderat pn la intensiv nrutirea regimului aerohidric i alte cauze s-a favoriza extinderea speciei Nardus stricta care edific n final fitocenoze ntinse. n aceste condiii staionale se descrie asociaia Nardo - Campanolatum avnd ca specii de recunoatere: Campanula patula abientina, Luzula luzuloides i Scorzonera rosaea. n cele 72 releveuri descrise asociaia a cuprins 88 specii din care 17 Graminee, 7 Cyperaceae i Juncaceae, 7 Leguminoase, 54 Alte familii i 3 specii lemnoase n stadiul de puiei. Bioformele cele mai rspndite sunt hemicriptofilele urmate de camefite. Spectrul fitogeografic este dominat ca numr i prezen de elemente eurasiatice, circumpolare, europene, urmate de cele alpine cosmopolite, dacobalcanice, balcanice, central europene, mediteraneene i endemice (Fig.2.14.)

Fig. 2.14. Spectrul fitogeografic al As. Nardo-Campanuletum Phyto geographic spectrum of Nardo-Campanuletum association

89

n biomas particip n proporie de 2/3 elementele eurasiatice urmate de cca. 27 % circumpolare i altele n proporie de sub 2 % fiecare. Se poate observa c n asociaia Nardo - Campanulatum speciile eurasiatice circumpolare i europene sunt forte bine reprezentate iar speciile de origine alpine subalpine sunt mult mai puine dect n nardetele subalpine. n plus apar elementele cosmopolite i mediterane care nu se ntlnesc n nardetele alpine. n cadrul asociaiei Nardo - Campanulatum s-au conturat pe baza speciilor difereniale ecologice, un numr de dou subasociaii i anume 1. Nardetum i 2. Festucatosum rubrae. 2.4.2.1. Nardo - Campanuletum nardetosum (Syn Nardetum strictae montanum nardetosum (typicum) Buia, 63) Este identificat n 20 de staiuni luate la altitudini cuprinse ntre 1230-1710 m, pe pante nsorite cu nclinaie de 15 - 400. Situat n etajul molidului pe soluri brune podzolice feriiluviale (Bfe) i podzolice brune feriiluviale (P) aceast subasociaie se ntlnete pe solurile cele mai acide i cu trofismul cel mai sczut ntre fitocenozele edificate de Nardus stricta n zona montan. n aceste condiii specia Nardus stricta particip n proporie de 82 % n biomas, cel mai ridicat procent n fitocenozele edificate de aceast specie n zona luat n studiu. Ca specii difereniale ecologice pentru aceast subasociaie au fost desemnate: Vaccinum myrtillus,Vaccinum vitis idaea i Hieracium aurantiacum. Ecodiagrama speciei Vaccinum myrtillus indic cele mai acide soluri pe care se ntlnesc nardetele n judeul Braov (Fig. 2.15.) La acestea se adaug caracterul lor oligobazic, extrem oligotrofic foarte puternic humifer cu un coninut foarte ridicat n Al mobil i mijlociu aprovizionate n potasiu. Producia de mas verde este de 3,2 t/ha n medie i este de o calitate foarte sczut. Valoarea pastoral medie este de 8 fiind de asemenea foarte sczut. 2.4.2.2. Nardo - Campanuletum festucetosum rubrae Buia, 63 (Syn Nardetum strictae montanum festucetosum rubrae, Buia, 63) A fost identificat n 52 staiuni situate la altitudini cuprinse ntre 870 - 1750 m pe diferite expoziii i nclinaii de 5 35 0. Subasociaia se ntlnete n etajul pdurilor de molid i la altitudini nai joase n etajul pdurilor de amestec ntre molid i fag, i uneori i a celor de fag din ntreaga zon montan luat n studiu. Solurile sunt de tipul brune acide (BC), brune podzolite (BP) pe alocuri brune podzolice feriiluviale (Bfe) mai puin acide i cu un grad de troficitate ceva mai ridicat dect ale subasociaiei tipice descrise mai nainte.

90

Fig. 2.15. Dependena participrii i prezenei speciei Vaccinium myrtillus din cadrul asociaiilor de Nardus stricta fa de caracteristicile solului Dependence of participation and existence of Vaccinium myrtillus species from Nardus stricta associations related to soil proprieties n aceste condiii specia Nardus stricta particip n proporie medie de numai 50 % n biomas alturi de care ntlnim specia Festuca rubra cu 23 %, Agrostis tenuis 7 %, Trifolium repens 2 % i altre specii mai pretenioase fa de trofismul solului.
91

Specia Festuca rubra este considerat diferenial ecologic a subasociaiei. La fel participarea nensemnat a speciilor Vaccinium myrtillus i Vaccinum vitis idaea este un indiciu de difereniere fa de subasociaia Nardo Campanuletum nardetosum unde aceste specii sunt bine reprezentate. Ecodiagrama speciei Festuca rubra indic optimum de participare i prezen relativ la un pH 4,9-5,0 pe soliri oligobazice, humifere, cu un coninut ridicat de Al mobil i P2O5 total, relativ indiferent fa de K2O schimbabil. Din punct de vedere al evoluiei Nardo - Campanuletum festucetosum rubrae face legtura ntre fitocenozele de Festuca rubra i nardetele tipice reprezentnd un stadiu de degradare a acestor pajiti. Producia de mas verde se estimeaz la cca. 3,6 t/ha, fiind de o calitate mediocr spre slab. Valoarea pastoral este de 28 fiind de asemenea destul de sczut. Productivitatea potenial a subasociaiei este mai ridicat datorit posibilitilor oferite de mbuntirea condiiilor de troficitate prin fertilizare, cnd specia Festuca rubra poate nltura cu uurin din covorul ierbos specia dominant Nardus stricta. 2.4.3. As Nardo - Juncetum (conglomerati) Resmeri, 69 (Syn Nardetum strictae collinum, Buia 63; Nardetum strictae submontanum, Resmeri et al. 63; As de Nardus stricta, Safta 43) Prezena cu indici de frecven i constan ridicai ai speciei Juncus conglomeratus n nardetele colinare i depresionare (att n cele cu exces pronunat de umiditate ct i n cele relativ uscate) ne-a determinat s le ncadrm n asociaia Nardo - Juncetum (conglomerati). Putem confirma c ntre asociaia Nardo - Juncetum (conglomerati) descris n aceast lucrare i Nardo - Juncetum conglomerati effusi exist numai o similitudine nomenclatoral, asociaia fiind dealtfel o subasociaie (Nardo - Juncetum molinietosum sau Agrostidetosum canini). Nardetele de Juncus conglomeratus din ara noastr ar constitui o asociaie paralel cu Nardo - Juncetum squarrosi (Nordh 20 ) Bk 42, care este descris n zonele planare din vestul i centrul Europei. Este remarcabil faptul c paralelismul celor dou asociaii se continu i la nivelul subunitilor pe care le cuprind. Astfel, n cadrul asociaiei Nardo - Juncetum squarrosi sunt menionate de OBERDORFER E. 1957, trei subasociaii: - agrostidetosum tenuis PREISG, 51, condiii relativ uscate ce conduce spre Nardo - Galion. - molinietosum, subas.nov.pe terenuri alternativ umede. - eriophoretosum angustifolii PREISG 51, pe terenuri permanent umede, mijlocind spre Caricion canescenti - fuscae. Corespondena subunitilor asociaiei Nardo-Juncetum (conglomerati) identificate n zona cercetat sunt: - agrostidetosum tenuis, care se individualizeaz prin speciile Agrostis capillaris, Calamagrostis arundinacea, Euphorbia cyparissias, Dorychnium herbaceum i altele, ce evidenieaz condiii staionale mai uscate.
92

- molinietosum, care are ca difereniele ecologice speciile Molinia coerulea, Gentiana pneumonanthe, Achillea ptarmica i altele fiind legat de staiuni cu regim de umiditate temporar spre permanent. - eriophoretosum latifolii, care grupeaz nardetele cu caracter de trecere spre unitile clasei Scheuchzerio - Caricetae nigrae Nordh 36, i se diferenieaz prin speciile Carex nigra (fusca), Eriophorum latifolium, Sphagnum sp., Polytrichum sp. i alte specii legate de terenuri permanent umede, mmltinate. La acestea se mai adaug i subas. Nardo - Juncetum agrostidetosum canini care evidenieaz staiuni cu umiditate temporar, avnd ca diferenial principal, specia Agrostis canina. Asociaia Nardo - Juncetum (conglomerati) a fost ntlnit n 103 staiuni cuprins ntre 480-820 m altitudine n Depresiunile Fgra, Vldeni, Homoroadelor i Brsei, ct i pe toate dealurile ce nsoesc munii din judeul Braov (Tabel 2.9.2.10.). Asociaia este rspndit ndeosebi pe terenuri plane i pante cu nclinaie de pn la 20 % i expoziii umbrite. Temperatura medie anual este cuprins ntre 4 - 8 0C i precipitaiile ating 700-900 mm anual. Vegetaia primar este reprezentat de pduri de fag n partea superioar, amestec de fag i gorun urmat de cele de gorun i stejar n zonele cele mai joase. n aceste condiii solurile predominante sunt: argiloiluviale, brune podzolite (Bpo), brune acide (BO), podzolice argiloiluviale (SPn), argiloiluviale pseudogleice (TP), aluviale frecvent gleizate (SA) i altele. Dup defriarea pdurilor de fag i gorun i trecerea prin diferite stadii ierboase de tietur n prezena punatului i cosirii se instaleaz fitocenoze edificate n principal de speciile: Agrostis tenuis, Festuca rubra, Agrostis canina, Festuca pratensis i Festuca valesiaca. Un loc aparte l ocup fitocenozele edificate de Molinia coerulea care se consider a avea un caracter relictar RESMERI I., 1969. nlturarea vegetaiei lemnoase a nrutit regimul aerohidric al solului, suprafee mari fiind supuse excesului temporar de umiditate. La aceste fenomene se adaug i modul de folosire necorespunztor ce a dus la degradarea continu a condiiilor trofice care a favorizat extinderea speciei Nardus stricta n cele mai diferite fitocenoze. n aceste condiii staionale se descrie asociaia Nardo - Juncetum (conglomerai), avnd ca specii de recunoatere: Juncus conglomeratus, ranunculus polyatemos,Succisa pratensis.

93

Tabelul 2.9. As. Nardo - Juncetum (conglomerati) Association of Nardo - Juncetum (conglomerati)
Caracteristici staionale i productive Numr staiuni Altitudine (m) nclinaie (grade) Temperatura medie anual ( 0 C) Precipitaii medii anuale (mm) Etajul de vegetaie primar Tipuri de soluri pH V% Humus % P2O5 total mg / 100 g sol K2O schimbabil mg / 100 g sol Fragmente roc 2-20 mm (%) Adncime fragmente roc cu >20 mm (m) Modul de folosire actual al pajitii Acoperirea solului cu vegetaie (%) Producia de iarb (t/ha) Valoarea pastoral Nardo - Juncetum 103 600 (480-790) 4 (0-20) 4-80 700-900 Fag, gorun, stejar, molinete BPo,BO,SPn,Spo,P,BP 5,2 (4,8-5,7) 35,5 (15,6-49,7) 8,0 (3,2-11,1) 0,16 (0,10-0,34) 9,7 (3,1-19,1) 0,2 (0,0-0,4) 0,0 - 2,0 Pune,Ovine, mixt, 75 - 100 4,9 (3,5-6,5) 33 (19-48) 1. agrostidetosum tenui 53 630 (540-790) 7 (2-20) 4-80 700-900 Fag + gorun, gorun, BO,BPo,SPn,BP,B 5,3 (4,8-5,7) 32,1 (15,6-49,7) 6,8 (3,2-10,4) 0,17 (0,10-0,34) 8,5 (4,8-14,4) 0,1 (0,0-4,0) 0,3 - 2,0 bovine, Ovine, bovine, mixt 85 - 100 5,1 (3,5-6,5) 37 (21-48) 2. agrostidetosum canini 14 570 (520-630) 1 (0-4) 4-80 800-900 Gorun Spo 5,2 (5,0-5,4) 35,7 (22,8-43,0) 8,1 (4,0-10,7) 0,16 (0,10-0,25) 8,6 (4,7-13,3) 0,6 (0,0-2,3) 0,0 - 1,5 Bovine,ovine, mixt 85 - 95 4,7 (4,0-5,5) 32 (24-37) 3. molinietosum 27 540 (480-620) 2 (0-6) 4-80 800 - 900 Stejar, molinete P 5,1 (4,9-5,3) 31,0 (18,745,2) 8,4 (6,7-10,8) 0,14 (0,100,20) 10,3 (3,1-19,1) 0,2 (0,0-1,8) 0,8 - 1,5 Bovine,ovine, mixt 75 - 100 4,8 (3,5-6,5) 28 (19-41) 4. eriophoretosum 9 570 (510-750) 0 4-60 900 Gorun SVr, SA 5,2 (5,2-5,3) 27,9 (24,0-33,0) 10,3 (8,6-11,1) 0,12 (0,10-0,13) 11,7 (9,7-12,9) 0,0 0,8 - 1,2 Bovine, mixt 80 - 85 4,2 (3,0-6,5) 24 (21-28)

94

Bio for ma

Elem floris tic

Aparte nena ceno tic Car.ord Dif.1

SPECII AD Gramineae Nardus stricta Festuca rubra Agrostis capillaris Anhoxanthum odoratum Sieglingia decumb. Holcus lanatus Deschampsia caespitosa Cynosurus cristatus Agrostis canina Briza media Agrostis stolonifera Molinia coerulea Calamagrostis arundinacea Poa pratensis Poa trivialis Festuca pratensis Festuca valesiaca Cyperaceae i Juncaceae Carex pallescens Juncus conglomeratus Luzula campestris Carex flava Carex stellulata 3-5 1-1 1-3 +-1 1-2 +-2 1-3 +-1 1-3 +-1 1-2 1-3 1-2 + + + + +-2 +-3 + +-1 +-1

Nardo - Juncetum P% (86) 59 2 11 1 1 1 2 + 3 + 3 2 + + + + + (7) 2 2 + + + K %

Total

Cl V IV IV IV IV III III II II II I I I I I I I V IV II I I

1. agrostidetosum tenui P K % Total %

2. agrostidetosum canini P K % Total %

3. molinietosum P % K Total %

4. eriophoretosum P % K Total % (11sp 9 100 3 33 2 22 5 3 3 5 4 3 4 56 33 33 56 44 33 44

H. H. H. H. H. H. H. H. H H H H H H H H H H H H H H

Eua Cp Cp Eua E Eua Cos m E Eua Eua Cp Cp Eua Cp Eua Eua Ec Cp Eua

(17sp) 103 100 79 77 78 76 74 64 40 45 28 24 22 18 14 6 5 4 3 1 (16sp) 84 63 38 16 14 72 62 47 44 27 23 21 18 14 6 5 4 3 1 81 61 37 16 14

(95) (12sp) - (80) 67 53 100 47 3 49 92 3 18 53 10 3 1 1 1 1 + + 1 + + (2) 1 1 + + 43 31 23 19 13 20 6 2 2 (6sp ) 38 94 21 3 81 58 43 36 25 38 11 4 4 72 45 40 6 + + + (9) 3 5 + + 1 2 1 1 + 22 + +

(14sp - (79) 14 100 53 10 71 1 7 50 5 6 12 5 7 3 14 2 2 43 86 36 50 21 100 14 14 2 1 2 2 + 1 4 8 + + + (9) 3 3 + + +

(14sp - (63) 27 100 50 17 63 1 16 59 + 20 18 17 14 8 7 12 14 2 1 1 (9s p) 26 21 13 8 9 74 67 63 52 29 26 44 52 2 4 4 96 78 48 29 33 + 1 1 6 + 1 3

Car.cl

Dif. 2 Dif.3 Dif.1

1 1 2 (7sp ) 13 12 4 2

7 7 14 95 86 29 14

22

Car.ord Rec.as

(18) (16sp ) 2 7 78 1 6 67 1 1 3 5 33 56

Cosm Car.cl A-BO Cp

95

Bio for ma H H H G G H H H H H H ChH H H H TH H H Ch H ThH H H ChN H

Elem floris tic Cp Adv Cp C Cp Cp Cosm Ec E Ec Eua E Eua Eua Eua E C Ec M Eua E E Ec C Eua

Aparte nena ceno tic Car.ord

SPECII AD Carex leporina Juncus tenuis Juncus effusus Carex tomentosa Carex nigra Juncus articulatus Pycreus flavescens Carex brizoides Carex lepidocarpa Eriophorum latifolium Carex gracilis Leguminosae Genista tinctoria Trifolium repens Lotus corniculatus Trifolium pratense Trifolium dubium Trifolium montanum Genista sagittalis Dorychnium herbaceum Lathyrus pratensis Anthyllis vulneraria Trifolium hybridum Trifolium ochroleucum Cytisus hirsutus Medicago falcata +-1 +-2 +-3 +-1 +-1 + +-2 +-1 +-1 +-2 +-1 +-2 +-2 +-1 +-1 + + + +-1 + + + + + +

Nardo - Juncetum P% + + 1 + + + + + + + + (3) 1 1 + + 1 + + + + + + + + + K % 13 13 9 5 4 3 3 2 2 2 1 62 61 32 27 10 5 4 3 3 2 1 1 1 1

Total 13 13 9 5 4 3 3 2 2 2 1 (14sp) 64 63 33 28 10 5 4 3 3 2 1 1 1 1

Cl I I I I I I I I I I I IV IV II II I I I I I I I I I I

1. agrostidetosum tenui P K % Total % + + 1 2 2 4

2. agrostidetosum canini P K % Total % + 1 + 4 3 1 29 21 7

3. molinietosum P % + 2 + + K Total % 4 6 3 2 15 22 11 7

4. eriophoretosum P % 1 + 9 1 + + + + + K Total 4 4 8 2 3 3 2 2 2 % 44 44 89 22 33 33 22 22 22

Dif.4 Dif.4 Dif.4

(1) (12sp) 1 30 57 + 38 72 + 24 45 + 19 36 + 2 4 + 5 9 + + + + + + 4 3 2 1 1 1 8 6

(2) (6 sp) 1 8 1 7 + 3 + 3 + 3

57 50 21 21 21

(4) 3 + + + +

(5sp 23 13 5 6 2

84 48 18 22 7

+ 1 1 (2) (6sp) 1 3 33 + 5 56 + 1 11 + 3 33

Dif.1

+ 4 2 2 2

14

+ +

1 1

11 11

96

Bio for ma

Elem floris tic

Aparte nena ceno tic Car.cl Car.al Car.al

SPECII AD Alte familii Potentilla erecta Viola canina Centaurea jacea Prunella vulgaris Plantago lanceol. Achillea millefolium Chrysanthemum leucanthemum Ranunculus polyanthemos Polygala vulgaris Succisa pratensis Leontodon autumnale Thymus pulegoides Hypochoeris radicata Gentiana pneumonanthe Achillea ptarmica Lysimachia vulgaris Euphrasia rostkovina Hypericum perforatum Bruckenthalia spiculifolia +-2 + +-2 +-1 +3 +-1 +-1 + + +-2 +-2 +-1 + +-2 +-2 + + +-1 +

Nardo - Juncetum P% (4) 1 + 1 + + + + + + + + + + + + + + + + K % 83 61 57 57 56 42 41 41 33 33 26 25 25 24 21 21 16 14 10

Total (80sp) 86 63 59 59 58 43 42 42 34 34 27 26 26 25 22 22 16 14 10

Cl V IV III III III III III III II II II II II II II I I I I

1. agrostidetosum tenui P K % Total % (2) (58sp) 1 44 83 + 33 62 1 28 53 + 20 38 + 37 70 + 28 53 + + + + + + + 21 19 24 8 22 20 19 40 36 45 15 42 38 36

2. agrostidetosum canini P K % Total % (9) (30sp) 1 13 93 + 7 50 1 8 57 + 8 57 + 5 36 + 5 36 + + + + + + + 8 8 2 7 2 1 4 57 57 14 50 14 7 29

3. molinietosum P % K Total %

4. eriophoretosum P % K Total %

H H H H H H H H H H H Ch H H H H Th H ChN

Eua E Eua Cosm Eua Eua Eua Eua E Eua Eua E E Eua Eua Eua E Eua BD

(8) (48sp 1 23 84 + 21 78 2 23 84 1 24 88 + 16 59 + 10 37 + + + 1 + + + 1 12 13 8 16 3 5 3 25 18 13 5 3 2 44 48 29 59 11 18 11 92 67 48 18 11 7

(7) (29sp) + 6 67 + 2 22 + 7 78

Rec.as Car.al Rec.as Car.al Dif.3 Dif.3

+ +

2 2

22 22

+ + + + +

1 1 11 11 6

2 2 21 21 11

+ +

2 4

14 29

1 + + +

+ +

1 4

11 44

14

97

Bio for ma Th Th Ch Th G H H H H H H H H G H H H H H ChH H H Ch

Elem floris tic Adv Eua Cp Eua Eua Eua Eua Eua Eua E E E Eua Cos m E Eua Ec M Cos m M Eua Cosm Eua

Aparte nena ceno tic

SPECII AD Erigeron annuus Centaurium erytraea Veronica officin. Rhinanthus augustifolius Veratrum album Leontodon hispidus Serratula tinctoria Ranunculus flammula Euphorbia cyparissias Hieracium pilosella Betonica officinalis Ajuga reptans Ranunculus acer Pteridium aquilinum Campanula patula Sanguisorba minor Salvia verticillata Mentha pulegium Rumex acetosa Helianthemum nummularium Stellaria graminaea Plantago major Lysimachia nummularia + + + + +-2 +-1 + + +-1 + + + + +-2 + + + + + + + + +

Nardo - Juncetum P% + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + K % 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 4 4 4 3

Total 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 4 4 4 3

Cl I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1. agrostidetosum tenui P K % Total % + + + + + + 5 7 4 4 2 4 9 13 8 8 4 8

2. agrostidetosum canini P K % Total % + + + 2 + + 1 2 1 2 3 1 7 14 7 14 21 7

3. molinietosum P % + + + + + + + + K Total % 4 3 3 4 5 4 5 5 15 11 11 15 18 15 18 18

4. eriophoretosum P % K Total %

Car.al

+ +

2 3

22 33

Dif.1 Car.al

+ + + 1 +

8 6 4 6 6

15 11 8 11 11 + + 1 1 1 7 7 7 + + + + 3 4 5 2 11 15 18 7 + + + 2 1 1 22 11 11 + + 1 1 7 7 + + + + 1 2 4 5 4 7 18 15

+ +

2 2

22 22

+ + +

2 4 2

4 8 4

+ + +

2 3 1

7 11 4

+ +

1 2

11 22

98

H H H H Th H H H G G H H G G Th ThH H H H H H H H H HCh H

Cp Cos m Eua E Eua C Eua Eua P Cp Eua Eua Ec Eua A Eua P Eua C Eua E Cp C E E Cp

Parnassia palustris Cerastium fontanum Agrimonia eupatoria Knautia arvensis Carum carvi Hieracium bauhini Galium palustre Lychnis flos cuculi Cirsium canum Equisetum palustre Epilobium hirsutum Centaurea phrygia Narcisus stellaris Orchis maculata Hypericum humifusum Carlina vulgaris Centaurea micranthos Filipendula vulgaris Scabiosa ochroleuca Plantago media Peucedanum oreoselinum Alchemilla vulgaris Fragaria viridis Galium cruciata Veronica chamaedrys Cardamine pratensis

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I + + + + 3 3 3 2 6 6 6 4

+ + 3 11

33

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 + 1 7 1 + + 2 2 1 7 7 4

2 2 2 2 2 2

22 22 22 22 22 22

11

99

Bio for ma H H H H H ChN H H H G G H MM M MM MM M M MM M M M MM

Elem floris tic Cosm Eua E Cp M Eua P Eua Cosm Eua E Eua Eua Eua Eua E Cp E Eua Ec E Eua Ec

Aparte nena ceno tic

SPECII AD Veronica serpyllifol Echium vulgare Prunella grandiflora Gnaphalium silvaticum Hypericum tetrapterum Calluna vulgaris Inula grmanica Senecio jacobaea Rumex acetosella Erythronium dens c Colchicum autumn Myosotis palustris Specii lemnoase Populus nigra Salix cinerea Betula verrucosa Quercus robur Juniperus comm. Crataegus monogyna Alunus glutinosa Coryllus avellana Prunus spinosa Rosa canina Fagus silvatica Muchi Polytricum commun. Sphagnum acutifol. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +-1 +-2

Nardo - Juncetum P% + + + + + + + + + + + + + + + + 3 + + + + + + + + K % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 6 5 3 3 3 2 1 1 1 1 7 6

Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (11sp) 10 6 5 3 3 3 2 1 1 1 1 7 6

Cl I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

1. agrostidetosum tenui P K % Total % + + + + + + + + + + + + + + + + 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

2. agrostidetosum canini P K % Total % + 1

3. molinietosum P % K Total %

4. eriophoretosum P % K Total %

+ + 2 2 1 7

+ 13 6 6 6 + 2 2 2 2 1 2 14 4 + + + + + 3 4 2 3 11 15 7 11 +

1 2

11 22

11

Dif.4 Dif.4

7 6

67 56

100

Tabelul 2.10. Staiuni cu Nardo - Juncetum (conglomerati) Locations with Nardo - Nardo - Juncetum (conglomerati) association
Zona fizicogeografic
Nr. rlv.

Localizare 1. agrostidetosum tenuis Vldeni cmp experimental Vldeni cmp experimental Vldeni deasupra cmp experimental Vldeni lng cantonul V.Homorod Vldeni punea tarlalizat pe sub pdure Dumbrvia, deasupra vii Hamaradia Dumbrvia, platou lng Faa Rudii Dumbrvia, spre Faa Rudii Dumbrvia, baza pantei Faa Rudii Dumbrvia, Faa Rudii, mijloc Dumbrvia, Faa Rudii, mijloc Dumbrvia, Faa Rudii, mijloc Dumbrvia, spre valea Ursului Crizbav, punea Dumbrava Crizbav, punea Dumbrava Codlea, desupra vii Homorod Codlea, dealu Mare spre Vldeni Codlea, dealu Mare spre Mgur Codlea, Dealu Frumos lng drum Codlea, Dealu Frumos lng pdure Arpau de Sus la 3 km NV de caban Ucea de Sus la 2 km S de sat Corb, la 3 km V de combinat Victoria Vitea de Sus lng drum spre Victoria Smbta de Sus la 2 km N de Complex Smbta de Sus la 1,5 km NE de Complex Smbta de Sus lng Complex turistic Breaza pe Piscul Bchii Lisa, punea Graur sub pdure Mrgineni la 3,5 km SV de localitate Bucium la 1 km S de Poiana Narciselor inca Veche lng Poligon Teliu, punea Columbier spre drum Teliu, punea Columbier la mijloc Mercheaa, punea Apa Stejarilor Mercheaa, punea Pietri Raco, coama dealului spre Mateia Raco, punea Valea Hotarului Raco spre Mercheaa, pe platou Mercheaa, punea Pietri lng localitate Mercheaa, punea Pietri la mijloc Mercheaa, punea Pietri spre Mateia 101

Alt Expo (m) ziia 580 580 590 560 600 590 600 620 630 650 650 640 620 630 620 610 570 600 600 610 610 600 570 540 650 660 670 680 720 630 560 550 540 550 700 720 720 700 720 700 710 720 NE Plan E NE N SE SV E SE S S SE NE SE S E N NV NE N N E V Plan N NE N N NE NV NE N NV NE SV N V SE Plan N N N

Incl. (grade) 2 0 18 2 25 6 4 10 2 10 4 20 4 6 2 8 10 8 6 8 2 6 2 0 2 4 2 10 12 2 2 6 15 8 4 2 6 6 0 4 8 6

Mod de folosin

Depr. Vldeni

Depr. Fgra

Depr. Braov Depr. Homoroa delor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

P.Bo " " " Mixt P.Bo P.Bo " P.Ov " " " " " P.Bo. " P.Ov " " " P.Bo " " " " " " " " " " " P.BoOv " P.BoOv " " P.Ov " P.BoOv " "

Zona fizicogeografic Culoarul Mieru

Nr. rlv.

Localizare Augustin, 2,5 km SV de localitate Augustin sub Vrful Mare. Ormeni Augustin spre culmea de la SV de localitate Idem rel. 95 deasupra pdurii Idem rel. 95 , 96 pe culme Ormeni sub Vrful Mare Ormeni sub Vrful Mare Ormeni la 3 km pe drum spre Augustin Perani, sub Vf. Mlcii Perani la 8 km spre Vldeni Vama Buzului 2. agrostidetosum canini Arpaul de Sus la 3 km E de caban Ucea de Sus la 1,5 km S de localitate Victoria la 1 km V de ora Victoria la 0,5 km spre Vitea de Sus Victoria la 1 km spre Vitea de Sus Smbta de Sus la 3 km N de complex Smbta de Sus la 5 km N de complex ntre Breaza i Lisa la mijlocul distanei Lisa la 2 km SV, punea Monii Vaida Rece spre Berivoi la jumtate Hreni la 4,5 km de localitate Vldeni lng canton CFR, V.Homorod Vldeni valea Hamaradiei Vldeni pe valea Popilnicei 3. molinietosum Vitea de Sus l'ng drum spre Drgu Intre Vitea de Sus i Drgu la hotar ntre Vitea de Sus i Drgu la hotar Drgu la 1 km SV spre Vitea de Sus Drgu la 1 km spre Vitea de Sus Drgu lng lacalitatea spre Vitea de Sus Vad, n rezervaia Poiana Narciselor Vad la 0,5 km S de rezervaie Vad. Lng rezervaia spre localitate ercia, 1 km V de localitate Sinca Veche lng Valea Strmbei Sinca Nou 3 km NV de marginea localitii inca Nou 2 km NV de localitate Vldeni cmp experimental lng DN 1 Vldeni cmp experimental Vldeni lng cmp experimental Vldeni deasupra cmp experimental Vldeni desupra cmp experimental Vldeni cmp experimental spre cantonul pastoral 102

Alt Expo Incl. (m) ziia (grade) 660 680 640 650 650 660 660 630 590 580 790 560 520 570 550 550 590 560 630 560 550 610 560 560 565 480 480 480 490 490 490 510 510 510 520 540 560 560 570 575 575 585 585 575 N N NE NE NE V V SV SV N SE Plan Plan Plan E Plan N Plan Plan N Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan NE NE NE Plan SE SE S SV Plan 20 8 6 4 2 6 4 4 15 10 15

Mod de folosin

Culoarul Perani Buzu

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

" " " " " " " " Mixt Mixt Mixt

Depr. Fgra

Depr. Vldeni

0 P.BoOv 0 " 0 " 6 Mixt 0 " 2 " 0 " 0 " 6 P.BoOv 0 " 0 " 0 Mixt 0 " 0 " 0 Mixt 0 " 0 " 0 " 0 " 0 Fnea 0 Fnea 0 P.BoOv 0 " 0 " 2 Mixt 4 " 4 " 0 P.BoOv 2 " 6 " 4 " 6 " 0 "

Depr. Fgra

Depr. Vldeni

Zona fizicogeografic Depr. Vldeni

Nr. rlv.

Localizare Vldeni 2,5 km NV de localitate Vldeni lng canton pastoral Vldeni, punea tarlalizat spre pdure Vldeni ,Furca Popii Vldeni 2,5 km NV de localitate Dumbrvia, 1,5 km NV de localitate Dumbrvia, 2,5 km NV de localitate 4. eriophoretosum Dumbrvia lng Valea Crbunei Crizbav lng Valea Ursului Satu Nou, punea Pdurea Mare Satu Nou, punea Pdurea Mare Ucea de sus la 0,5 km S de localitate Ucea de sus la 2 km SE spre Arpa Ucea de sus la 4 km Sv spre Victoria Victoria la 3 km N de ora spre Corbi Predelu, lng Valea Turcului

Alt Expo (m) ziia 570 570 620 560 575 600 600 590 600 550 550 510 510 540 570 750 Plan Plan NE Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan

Incl. (grade) 0 0 6 0 0 0 0

Mod de folosin

87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

" " " " " " "

Depr. Vldeni

Depr. Fgra

100 101 102 Platforma 103

0 PBoOv 0 " 0 " 0 " 0 Mixt 0 " 0 " 0 " 0 Fnea

Bran

Ecodiagrama speciei Juncus conglomeratus indic un optim la pH de 5,5-5,6 pe soluri oligobazice spre oligomezobazice, extrem oligotrofice spre oligotrofoce cu un coninut mai sczut n Al mobil. Fa de coninutul n humus al solului se remarc o preferin spre valori de 4-12 % fr s depeasc 16 %. Celelalte elemente din sol nu influeneaz evident participarea i prezena speciei n nardete (Fig. 2.16.). n cele 103 relevee descrise, asociaia cuprinde 138 specii din care 17 graminee, 16 Cyperaceae i Juncaceae, 14 leguminoase, 80 alte familii i 11 specii lemnoase n stadiu de puiei. Ca bioform predomin hemicriptofitele urmate de camefite terofite i altele. n cele 103 relevee descrise, asociaia cuprinde 138 specii din care 17 graminee, 16 Cyperaceae i Juncaceae, 14 leguminoase, 80 alte familii i 11 specii lemnoase n stadiu de puiei. Spectrul fitogeografic este dominat de elemente eurasiatice urmat de cele europene, circumpolare, cosmopolite, central europene i altele. Lipsesc elemente alpine, balcanice i endemice, care sunt bine reprezentate n nardetele montane i subalpine. n schimb n asociaia Nardeto - Juncetum ptrund elemente continentale, pontice, atlantice i adventive care nu apar n celelalte fitocenoze de Nardus stricta situate la altitudini mai nalte. Distribuia elementelor fitogeografice delimiteaz destul de clar nardetele colinare de cele montane, constituind un criteriu suplimentar de difereniere ntre aceste fitocenoze.

103

Fig. 2.16. Dependena participrii i prezenei speciei Juncus conglomeratus din cadrul asociaiilor de Nardus stricta fa de caracteristicile solului Dependence of participation and existence of Juncus conglomeratus species from Nardus stricta associations related to soil proprieties
104

2.4.3.1. Nardo-Juncetum conglomerati agrostidetosum tenuis (Buia 63, Turcu 68)(Syn.Nardetum strictae collinumtypicum, Buia 63; Nardetum strictae collinum agrostidetosum tenuis, Turcu 68; As. de Nardus stricta + Agrostis tenuis, Pauca 60). A fost identificat n 53 de staiuni situate la altitudini de 540 - 790 m, pe pante umbrite cu nclinaie de 2-200, n medie 70. Subasociaia este situat n etajul pdurilor de amestec ntre fag i gorun la confluena cu nardetele montane i a etajului pdurilor de gorun la altitudini mai loase. Solurile sunt n marea majoritate brune acide (BO), brune podzolite (BPo), podzolice argiloiluviale (SP, BP, B). Modul de folosin este mai ales prin punat cu oile i mai puin cu bovinele. n aceste condiii specia Nardus stricta particip n proporie de 67 % n biomas, fiind cel mai ridicat procent nregistrat n nardetele colinare. Aceast subasociaie prezint cel ,ai avansat proces de degradare a fitocenozelor mezofile situate n zona de deal i depresionar a judeului Braov. Specia Nardus stricta a invadat fitocenozele edificate de Agrostis tenuis, fiind favorizat de acidifierea i oligotrofismul solului determinate de modul de ntreinere i folosire a covorului ierbos. Subasociaia are n componen aproape exclusiv elemente mezofile, fapt ce o difereniaz ecologic de celelalte fitocenoze edificate de specia Nardus stricta n zona de deal i depresionar. Astfel, lipsesc speciile mezohigrofile i higrofile ca: Agrostis canina, Agrostis stolonifera, Molinia coerulea, Poa trivialis, Carex stellulata, Juncus effusus,Gentiana pneumonanthe, Ranunculus flammula, Ajuga reptans, etc. Apar n schimb specii xeromezofite ca: Festuca valesiaca, Dorychnium herbaceum, Euphorbia cyparissias, Agrimonia eupatoria, Plantago media i altele. Prezena destul de frecvent n subasociaie a speciilor Dechampsia caespitosa i Juncus conglomeratus, care dup cum se tie sunt specii care vieuiesc n condiii de umiditate mai ridicat a solului, creeaz unele confuzii privind caracterul pronunat mezofil al acestei fitocenoze. n acest caz, vitalitatea celor dou specii menionate are un rol determinant n delimitarea fitocenozelor mezofile de cele mezohigrofile i higrofile. Astfel, n subasociaia Nardo-Juncetum agrostidetosum tenuis, speciile Dechampsia caespitosa i Juncus conglomeratus se prezint ca indivizi izolai subdezvoltai, nu formeaz tufe caracteristice fiind la limita vieuirii lor n nardete. Celelalte fitocenoze edificate de Nardus stricta situate n condiii cu umiditate mai pronunat, speciile de Dechampsia caespitosa i Juncus conglomeratus sunt cu mult mai viguroase i formeaz tufe mari, dese, avnd o participare nsemnat n covorul ierbos. Ecodiagrama speciei Agrostis tenuis confirm i mai bine condiiile ecologice difereniate n care se ntlnete subasociaia. n nardete specia Agrostis tenuis se ntlnete la un pH cuprins ntre 4,3- 5,8 realizeaz optimum ecologic la un pH acid (5,7-5,8) pe soluri oligomezobazice spre mezobazice, oligomezotrofice, medii humifer (4-5 % humus) cu un coninut mai ridicat n P2O5 i variabil n K2O. Fa de Al mobil se remarc un optim ecologic la limita unde ncepe potenialul toxic (6-10 %).
105

Analiznd dependena speciei Agrostis tenuis fa de caracteristicile solului n pajitile din zona Caraova a Carstului Bnean, LAUER C., 1974, stabilete optimul ecologic la un pH de 4,5-5,1. O ntlnete i la un pH slab alcalin 6,4-6,9 pe soluri mezobazice pn la eubazice humifere (V % = 91 - 95) slab aprovizionate n P2O5 i K2O schimbabil. n Depresiunea Liteni - Suceava, CIUBOTARU C., 1974 descrie specia Agrostis tenuis ntr-o repartizare aproape constant la un pH cuprins ntre 4,5-7,5 pe soluri slab aprovizionate n P2O5 i K2O, cu un coninut mai sczut n humus (3,2 10 %). Aceste rezultate pun n discuie generalizarea valorii indicatoare a speciei Agrostis tenuis pentru caracteristicile solului. Dac ne referim la aciditatea solului n Carstul Bnean valoarea indicatoare este destul de bine conturat iar n Derpresiunea Liteni specia Agrostis tenuis este aproape lipsit de aceast calitate. Facem aceast comparaie ntruct autorii celor dou lucrri au studiat comportarea speciei Agrostis tenuis independent de fitocenozele n care s-a ntlnit, respectiv n ntreaga zon luat n studiu din care lipsesc ns nardetele. n lucrarea de fa s-a studiat dependena speciei Agrostis tenuis fa de caracteristicile solului ntr-un cadru limitat al fitocenozelor edificate de Nardus stricta specie care dup cum se tie are o influen determinant i asupra solului. n aceste condiii specifice nardetelor, prezena i participarea mai mare a speciei Agrostis tenuis n covorul ierbos ne dau suficiente elemente de difereniere a unei subasociaii fa de altele. Este ceea ce i-a propus dealtfel acest studiu n direcia stabilirii pe baze ecologico-floristice a fitocenozelor edificate de specia Nardus stricta. Din punct de vedere al evoluiei, Nardo-Juncetum agrostidetosum tenuis, reprezint stadiul cel mai avansat de degradare a fitocenozelor de Agrostis tenuis care s-a instalat dup defriarea pdurilor de fag i gorun. Specia Nardus stricta se poate instala direct n fitocenozele edificate de Calamagrostis arundinacea care reprezint vegetaia ierboas dup defriare. Prezena speciei Calamagrostis arundinacea n subasociaie atest aceast posibilitate direct de instalare a nardetelor n condiiile punatului cu oile. Producia de mas verde se estimeaz la cca. 5,1 t/ha, fiind de calitate slab. Valoarea furajer este de 33, fiind de asemernea sczut. 2.4.3.2. Nardo - juncetum conglomerati agrostidetosum canini, Turcu 68. (Syn.Nardetum strictae collinum agrostidetosum canini Turcu 68;) A fost ntlnit n 14 staiuni situate ntre 520 - 630 m altitudine, pe terenuri plane sau cu o uoar nclinaie de pn la 40 din depresiunile Fgra, Vldeni i Homoroadelor. Vegetaia primar este reprezentat de pdurile de gorun. Solurile sunt podzolice argiloiluviale, superficial-profund oligomezobazice (Spo).

106

O caracteristic a acestor soluri este drenajul mai bun datorit unui coninut mai ridicat n fragmente de roci care adeseori se ntlnesc la suprafa sub form de pietri rulat. Modul de folosin al acestor pajiti este prin punat cu bovine din care predomin bubalinele la care se adaug i ovinele. Pe alocuri se folosesc mixt, n apropierea localitilor. n aceast subasociaie specia Nardus stricta particip n proporie de 47 % din biomas urmat de Agrostis tenuis cu 22 %, Juncus conglomeratus care cu cei 5 % realizeaz cea mai ridicat participare medie n nardete i alte specii. Prezena acestei fitocenoze n ara noastr a fost pus n eviden n ultima vreme, datorit faptului c o parte din exemplarele de Agrostis caninai au fost atribuite speciei Agrostis stolonifera (alba), dup cum remarc TURCU, 1968. Astfel, se face c n Depresiunea Vldeni BUIA, 1963, descrie subasociaia Nardetum strictae collinum agrostidetosum albae, care ulterior nu a fost rentlnit dei s-au fcut pe parcursul anilor mai multe investigaii. Este posibil s existe o confuzie mai ales c alturi de BUIA, 1963 i ali autori SAFTA, 1943; RESMERI,1971, nu menioneaz existena speciei Agrostis canina n nardetele din ara noastr, indicnd n schimb Agrostis stolonifera ca frecvent pe terenuri cu exces de umiditate. Cu toate acestea nu se poate trage o concluzie definitiv asupra unei eventuale confuzii ntruct n nardetele din apropierea luncilor rurilor se ntlnete sporadic specia Agrostis stolonifera n proporie de pn la 12 % participare n biomas. Destul de recent mai muli autori indic prezena speciei Agrostis canina n nardete, adeseori alturi de Agrostis stolonifera (SERBNESCU,1964; TURCU, 1968; MOTCA, 1972; PAUN, 1973; ANGHEL, 1977). Ecodiagrama speciei Agrostis canina indic optimum de participare i prezen n nardete pe soluri cu un pH de 4,9-5,2 oligomezobazice, extrem oligotrofice, coninut n humus de 9-12 % foarte srace n K2O schimbabil i coninut n Al mobil la limita inferioar a toxicitii. Condiiile staionale n care ntlnim aceast fitocenoz au un caracter mai pronunat mezohigrofit dect subasociaia precedent. Din subasociaia Nardo - Juncetum agrostidetosum canini lipsesc speciile: Molinia coerulea, Carex stellulata, Gentiana pneumonanthe, Ranunculus flammula, Ajuga reptans, Lysimachia nummularia i alte specii care indic un grad mai pronunat de umiditate a solului. Producia de mas verde este estimat la cca. 4,7 t/ha fiind de o calitate slab. Indicele de valoare furajer este de 32. 2.4.3.3. Nardo Juncetum conglomerati molinietosum Gergely 56. (Syn. Nardo-Molinietum, Gergely 56 ) A fost identificat n 27 staiuni situate ntre 480-620 m altitudine pe terenuri plane pn la 60 nclinaie. Subasociaia este rezultatul invadrii fitocenozelor de Molinia coerulea de ctre specia Nardus stricta.
107

Dac se consider molinietele ca fitocenoze ierboase relicte RESMERI I. 1969, atunci problema vegetaiei primare este destul de clar. Dar evoluia molinietelor este destul de greu de stabilit n condiiile influenei factorilor atropici. Pe de o parte se constat restrngerea arealului fitocenozelor de Molinia coerulea prin invadarea lor de ctre specia Narduss stricta ct i a speciilor lemnoase Salix cinerea, Alunus glutinosa, Betula Verrucosa, Populus nigra i n cele din urm Querqus robur care se ntlnete sub form de indivizi izolai, uneori bine dezvoltai. n alte condiii Molinia coerulea se ntlnete n luminiurile de stejar de la Dumbrava Vadului. Este dificil de constatat dac stejarul s-a instalat n moliniete n urma unui proces de drenare a terenurilor mltinoase. Cercetri de lung durat n staionar sunt necesare pentru a lmuri aceast evoluie. Solurile mai reprezentative sunt argiloiluviale pseudogleice i soluri podzolice argiloiluviale pseudogleizate (IP). n aceast subasociaie Nardus stricta particip n proporie de 53 % din biomas urmat de Molinia coerulea cu 8 % i alte specii cu participare mai mic. Ca specii difereniale ecologice pe lng Molinia coerulea se remarc i Gentiana pneumonanthe i Achillea patarmica, specii aproape integral ntlnite numai n aceast fitocenoz. Ecodiagrama speciei Molinia coerulea indic optimum de participare i prezen relativ n nardetele rspndite pe soluri puternic acide (pH 4,9-5,2), oligomezobazice, oligotrofice, cu un coninut n humus de 4-8 %, 20-30 mg/a00 g sol Al mobil, foarte srace n K2O schimbabil (Fig. 2.17). Analiznd comportarea speciei Molinia coerulea din diferite fitocenoze, n afar de nardete CIUBOTARU C. 1974, stabilete optimum de participare relativ la pH 5,0-5,5 i cel de prezen la pH 6,0-6,5 fiind ntlnit de la pH 4,5 pn la pH 7,5. Fa de humus P2O5 i K2O acelai autor stabilete exigenele ecologice ale acestei specii din Depresiunea Liteni-Suceava, n limite apropiate cu cele din judeul Braov. i n acest caz se constat unele deosebiri mai ales n ceea ce privete aciditatea solului fa de care Molinia coerulea are exigene mai largi. Ecodiagrama speciei Gentiana pneumonanthe indic soluri cu un pH cuprins ntre 4,9-5,2, un coninut n humus de 4-12 % i valori ale Al mobil de 6-20 mg/100 g sol (Fig.2.18.). Aceste valori restrnse ale diferitelor constitueni ai solului fac din aceast specie una din cele mai valoroase plante indicatoare ale fitocenozelor edificate de Nardus stricta. Comportarea speciei Gentiana pneumonanthe este destul de apropiat de cea a speciei Molinia coerulea, fiind ntlnite adeseori mpreun. Prezena speciei Gentiana pneumonanthe n nardete chiar n absena speciei Molinia coerulea ne indic proveniena acestei fitocenoze din moliniete. Producia de mas verde este estimat la 4,8 t/ha avnd o calitate slab. Valoarea furajer este de 25 fiind de asemenea sczut.

108

Fig. 2.17. Dependena participrii i prezenei speciei Molinia coerulea din cadrul asociaiilor de Nardus stricta fa de caracteristicile solului Dependence of participation and existence of Molinia coerulea species from Nardus stricta associations related to soil proprieties 2.4.3.4. Nardo - Juncetum conglomerati eriophoretosum (Syn. Hygronardetum strictae collinum, Buia 63, Hygronardetum submontanum, Resmeri 71) A fost ntlnit n 9 staiuni pe terenuri plane situate la altitudini de 510-750 m din Depresiunea Fgra (Ucea de Sus, Victoria, Corbi), Depresiunea Vldeni (Dumbrvia, Crisbav, Satu Nou) i Platforma Bran (Predelu). Vegetaia primar este dominat de ariniuri n Platforma Bran i de gorun n Depresiunile Fgra i Vldeni.
109

Fig. 2.18. Dependena participrii i prezenei speciei Gentiana pneumonanthe din cadrul asociaiilor de Nardus stricta fa de caracteristicile solului Dependence of participation and existence of Gentiana pneumonanth species from Nardus stricta associations related to soil proprieties

110

Solurile sunt mai ales argiloiluviale brune podzolite (SVr) i soluri aluviale frecvent gleizate (SA). n aceste condiii pe marginea terenurilor mltinoase cu exces permanent de umiditate se instaleaz i specia Nardus stricta care n unele situaii reuete s domine n covorul ierbos, edificnd higronardetele. Excesul aproape permanent de umiditate face ca aceast fitocenoz s fie folosit sporadic prin punat iar n perioade cu precipitaii mai abundente animalele s ocoleasc aceste terenuri. n subasociaie specia Nardus stricta particip n proporie de 50 % urmat de Deschampsia caespitosa 6 % dintre graminee i 18 % ciperacee i juncacee care au cea mai ridicat participare n biomasa nardetelor din judeul Braov. Ca specii difereniale ecologice se enumr: Eriophorum latifolium, Juncus articulatus, Pycreus flavescens i alte plante higrofile. La acestea adugm participarea cea mai mare n nardete a speciei Juncus effusus 9 % ct i prezena speciilor din genul Sphagnum n 4 din cele 9 releveuri descrise. Toate aceste specii dau o not particular fitocenozelor de Nardus stricta, care sunt prin excelen indicatoare de exces de umiditate a solului la limita terenurilor cu vegetaie specific de mlatin. Producia de mas verde se estimeaz la 4,2 t/ha, fiind de o calitate foarte slab. Valoarea furajer este de 24 fiind din cele mai sczute nregistrate pe nardete. n concluzie fitocenozele edificate de specia Nardus stricta n judeul Braov prezint o diversitate accentuat, fapt ce a permis o caracterizare unitar floristicoecologic, cu unele aspecte economice. Datele care au servit la conturarea fitocenozelor de Nardus stricta se regsesc n continuare la caracterizarea tipurilor i bonitarea nardetelor. S-a procedat la acest sistem de reprezentare din motive de spaiu cu evitarea unor repetri. 2.4.4. Indicii sinecologici ai nardetelor n vederea unei caracterizri sinecologice a asociaiilor i subasociaiilor edificate de specia Nardus stricta s-au calculat indicii de umiditate, temperatur, lumin, reacie i azot, utilizndu-se metoda preconizat de ELLENBERG H. 1952, expus i modificat de CSROS St. i colab. 1966, prezentat mai amplu de LAUER C. 1974, completat de KOVACS At 1979.Datele obinute permit compararea trsturilor ecologice a fitocenozelor de Nardus stricta i aduc elemente noi de referin n caracterizarea geobotanic a nardetelor, fa de alte fitocenoze (Tab.2.11). Fa de factorul lumin (L) toate fitocenozele sunt indicatoare de lumin care suport slab umbrirea, fiind apropiate de cele care prefer lumin plin. Diferene destul de mici sunt nregistrate i la factorul reacia solului (pH-ul) (R) unde fitocenozele edificate de Nardus stricta prefer soluri foarte acide spre cele acide, fapt reieit i din ecodiagrame. De asemenea, fa de cantitatea de azot mineral din sol (N) la nardete se nregistreaz fluctuaii destul de mici cuprinse ntre soluri srace n azot mineral spre cele moderate ca i coninut n acest element.

111

Tabelul 2.11. Indicii sinecologici ai fitocenozelor edificate de Nardus stricta (U = umiditate; T = temperatura; L = lumina;R = reacia solului; N = coninutul de azot din sol) Sine ecological index of phytogenesis proved by Nardus stricta species ( U = humidity; T = temperature; L = light ;R = soil acidity ; N = Nitrogen content of soil) Fitocenoza Nardetum alpigenum Nardo - Campanuletum - nardetosum - festucetosum rubrae Nardo - Juncetum - agrostidetosum tenuis - agrostidetosum canini - molinietosum - eriophoretosum MEDIA U 4,82 4,87 5,12 4,97 5,96 5,13 6,16 6,43 7,04 5,22 T 2,03 3,55 2,94 3,77 4,87 4,97 4,76 4,79 4,70 3,52 L 7,79 7,67 7,77 7,63 7,72 7,76 7,58 7,61 7,70 7,73 R 2,55 2,24 2,07 2,25 2,53 2,28 2,60 2,58 2,43 2,44 N 3,94 3,51 2,65 3,80 3,50 3,04 3,33 3,32 3,62 3,65

O variaie nsemnat a indicelor sinecologici se consemneaz la factorii de umiditate (U) i temperatur (T), ndeosebi la nivelul subasociaiilor. Astfel, factorul umiditatea solului pentru Nardo - Juncetum difereniaz destul de net subasociaia Agrostidetosum tenuis fa de restul nardetelor, fiind ntlnite pe soluri relativ uscate pn la moderat umede, iar subasociaia eriophoretosum se instaleaz numai pe soluri jilav-umede, care nu se usuc n timpul anului. Temperatura are un rol determinant n conturarea asociaiilor i a ctorva subasociaii, fiind influenat de altitudine,expunere i suprafaa subiacent. Nardetele subalpine au n componen plante rspndite numai n climatul rece (boreal, arctic, alpin, subalpin i montan) iar cele colinare au n alctuire specii din climatul temperat al regiunilor deluroase i submontane. ntre aceste dou extreme sunt situate nardetele montane specifice climatului rcoros (montan, subalpin). Indicii sinecologici ai nardetelor din zona luat n studiu, determinai pe baza unor note de apreciere a exigenelor ecologice pentru speciile componente din fiecare fitocenoz, contureaz destul de clar condiiile staionale caracteristice asociaiilor i subasociaiilor edificate de specia Nardus stricta. De asemenea, aceste date se folosesc la diferite analize comparative ntre fitocenoze, atest sau infirm cenotaxonii stabilii prin alte metode n afara celor care au la baz o temeinic aprofundare a caracteristicilor ecologice.

112

2.5. DESCRIEREA TIPURILOR DE NARDETE Diferenierea i descrierea tipurilor de nardete s-a fcut dup anumite criterii n care compoziia floristic, factorii staionali i posibilitile de mbuntire a acestor pajiti degradate au avut un rol preponderent n elaborarea unei clasificri unitare. Clasificarea tipologic aduce multe criterii de referin pentru practic i include posibilitile de mbuntire i valorificare a produciei n funcie de nivelul cercetrilor i experienei extinderii n producie realizate pn acum la noi n ar i strintate. nsi termenul de nardete indic covor ierbos degradat, producie i calitate furajer necorespunztoare, soluri acide, oligobazice i oligomezobazice, coninut sczut n elemente fertilizante, exces temporar de umiditate o perioad mai scurt sau mai lung din an, punat permanent cu intensitate moderat, etc., caracteristici prezentate n studiul ecologic i geobotanic al acestor fitocenoze. Aceste caracteristici conturate n numeroase lucrri din ara noastr i strintate, fac ca nardetele s fie considerate tipuri de pajiti degradate calitativ i productiv, ce reprezint un studiu avansat de invadare de ctre specia Nardus stricta a unor fitocenoze mai valoroase care ar fi continuat s supravieuiasc n cazul unui sistem de ntreinere i folosire corespunztor. Studiul geobotanic caut s fundamenteze pe baze ecologice instalarea i expansiunea speciei Nardus stricta n diferite staiuni i fitocenoze considerate normale n cazul meninerii unui echilibru favorabil determinat de aciunea omului i al animalelor sale. Studiul tipologic n cazul nardetelor are ca scop principal descrierea condiiilor care exprim stadiile degradrii legate de vegetaie, sol, influena animalelor,etc., care s stea la baza aciunilor de corectare a factorilor de degradare i reinstalrii tipurilor de pajiti normale premergtoare sau crerii unor tipuri artificiale mai productive i economice. n acest fel clasificarea tipologic servete ntr-o msur mai mare practica imediat. 2.5.1. Nardete subalpine situate pe pante foarte puternic nclinate sau abrupte. Reprezint cel mai rspndit tip de nardete din etajul alpin caracteristic abrupturilor munilor Bucegi i Fgra ce aparin judeului Braov, situat pe pante mari, greu accesibile. Fitocenoza este reprezentat de Nardetum alpigenum care prefer pantele puternic nsorite. Condiiile ecologice au determinat conturarea a dou subtipuri i anume: a. pe soluri relativ profunde; b. pe soluri scheletice cu roci de suprafa. Valoarea pastoral a pajitilor de Nardus stricta subalpine, situate pe pante puternice i abrupte este sczut fiind de 10,6. Variantele de mbuntire pe solurile relativ profunde se reduc la fertilizarea cu ngrminte organice realizat prin trlire i n unele cazuri aplicarea ngrmintelor chimice cu ajutorul aviaiei. Aceste msuri au o eficien economic sczut.
113

Pe solurile scheletice cu roci la suprafa nu se recomand luarea unor msuri de mbuntire prin fertilizare datorit pierderilor i a lipsei de eficien economic. Valorificarea produciei se face n continuare prin punat extensiv cu oile. 2.5.2. Nardete subalpine situate pe terenuri plane sau uor pn la mijlociu nclinate. Sunt rspndite pe Platourile Munilor Bucegi, Fgra i Brsei (Piatra Mare) ct i pe fundul vilor glaciare ale Fgraului i Bucegilor. Acest tip de nardete are un areal mai restrns n judeul Braov fiind n schimb foarte rspndit n judeele nvecinate, Prahova, Dmbovia , Arge unde munii Bucegi i Fgra prezint platouri i pante uor nclinate pe ntinderi vaste. Covorul ierbos este de asemenea reprezentat de asociaia Nardetum alpigenum. Condiiile edafice, microclimatul i unele aspecte ale vegetaiei lemnoase arbustive au determinat conturarea a 4 subtipuri i anume: a. pe soluri profunde; b. pe soluri scheletice cu roci la suprafa; c. cu muuroaie nelenite, d. cu vegetaie arbustiv n extindere. ntre aceste subtipuri se ntlnesc uneori combinaii cum ar fi ed exemplu nardetele pe soluri profunde cu muuroaie nelenite (a+c) sau nardete pe soluri scheletice cu vegetaie arbustiv (b+d) sau altele. Subtipul de nardete subalpine pe soluri scheletice cu roci la suprafa se ntlnete ndeosebi pe fundul cldrilor glaciare sau n apropierea zonelor stncoase de unde prin dezagregarea rocilor i rostogolirea lor mpnzesc cu materiale scheletice solurile din jurul lor. Pe platouri mai ntinse cum sunt cele din Bucegi ntlnim subtipul de nardete pe soluri profunde. De asemenea, n aceste condiii apar i muuroaiele nelenite care contureaz un subtip de nardete distinct. n toate aceste condiii se nfirip pe suprafee destul de ntinse o vegetaie arbustiv reprezentat prin Juniperus communis alpestris i Pinus mugo. Valoarea pastoral a pajitilor de Nardus stricta subalpine situate pe terenuri plane sau uor pn la moderat nclinate,este destul de sczut fiind de 12,2. Posibilitile de mbuntire a acestui tip de nardete sunt mai mari, date fiind condiiile staionale mai favorabile introducerii mijloacelor mecanizate 2.5.3. Nardete cu diferite specii de Vaccinum. Sunt bine reprezentate n etajul molidului i pe soluri puternic acide n munii Bucegi, Fgra, Brsa, Ciuca i Piatra Craiului. Instalarea masiv a speciilor de Vaccinum myrtillus i Vaccinum vitis idaea ca urmare a unui punat sporadic pe alocuri abandonat, fac ca aceste nardete s prezinte cteva particulariti distincte fa de celelalte tipuri de pajiti cu Nardus stricta din zona montan. n primul rnd acest tip de nardete este situat cel mai adesea pe terenuri cu pante foarte puternic nclinate pn la foarte abrupte.
114

n aceste condiii apar adeseori specii lemnoase cum sunt Juniperus communis, i Picea abiens care stabilesc n cele din urm vegetaia primar de pdure din vecintate. Covorul ierbos aparine asociaiei Nardo-Camapanulatum nardetosum. n cadrul pajitilor de Nardus stricta cu diferite specii de Vaccinum se disting subtipurile: a. pe soluri profunde; b. pe soluri scheletice; d.cu vegetaie lemnoas precum i combinaiile a+d i b+d. Valoarea pastoral este de 3,4 fiind cea mai sczut dintre nardetele luate n studiu. 2.5.4. Nardete montane cu Festuca rubra i Agrostis capillaris situate pe pante foarte puternic nclinate sau abrupte. Sunt de asemenea rspndite n toat zona montan a judeului Braov. Vegetaia ierboas aparine subasociaiei Nardo - Camapanuletum festucetosum rubrae i parial la nardetosum. Nardete cu Festuca rubra i Agrostis tenuis situate pe pante foarte puternic nclinate sau abrupte au n componen 3 subtipuri si anume: a. pe soluri profunde; b. pe soluri scheletice; d. cu vegetaie lemnoas i dou combinaii dintre acestea (a+d i b+d). Valoarea pastoral a acestui tip este destul de sczut fiind de 22,2. Variantele de mbuntire sunt mai restrnse datorit condiiilor de relief accidentat i accesibilitatea redus. 2.5.5. Nardete cu Festuca rubra i Agrostis capillaris situate pe pante foarte slab pn la mijlociu nclinate. Sunt rspndite n toat zona montan a judeului Braov la etajele pdurilor de molid, fag i a amestecurilor dintre acestea. Arealul destul de larg n care se ntlnete acest tip de pajite a pus unele probleme de caracterizare i conturare a lui. Posibilitile unitare de mbuntire a acestor pajiti ct i rezultatul final destul de apropiat al acestor aciuni obinute prin numeroase cercetri au uurat ncadrarea lor ntr-un tip reprezentativ. Vegetaia ierboas aparine asociaiei Nardo-Campanuletum cu subasociaia festucetosum rubrae. Nardete montane cu Festuca rubra i Agrostis tenuis situate pe pante slab pn la mijlociu nclinate, au n componen 4 subtipuri i anume: a. pe soluri profunde; b. pe soluri scheletice c. cu muuroaie i nelenite; d. cu vegetaie lemnoas i unele combinaii dintre acestea. Valoarea pastoral a acestor pajiti ajunge la 23,2 fiind ceva mai ridicat dect a tipurilor descrise pn acum.
115

La fel i variantele de mbuntire sunt mai numeroase date fiind posibilitile de mecanizare a lucrrilor. 2.5.6. Nardete colinare, cu diferite specii mezofile i xeromezofile situate pe pante mijlocii pn la foarte puternic nclinate. Au o rspndire destul de ntins n zonele de confluen a dealurilor cu munii i n zona de deal i depresionar pe evantaiele din apropierea vilor. Acest tip de nardete a fost descris pentru prima oar n Depresiunea Fgra de ctre MOTC, 1972, pe care l numete Nardus stricta de dealuri premontane i evantaie proluviale cu posibiliti restrnse de mecanizare. Vegetaia ierboas aparine integral subasociaiei Nardo-Juncetum agrostidetosum tenuis. n componena acestui tip de nardete se remarc trei subtipuri i anume: a. pe soluri profunde; b. pe soluri scheletice d. cu vegetaie lemnoas i dou combinaii dintre acestea a+d i b+d. Valoarea furajer a acestor pajiti este destul de heterogen, fiind n general sczut ajungnd n medie la 14,2. Variantele de mbuntire sunt mai reduse datorit reliefului cu pante parial mecanizabile i al existenei la mic adncime n sol al unor materiale parentale dure. 2.5.7. Nardete din depresiuni, cu diferite specii mezohigrofile i higrofile situate pe terenuri plane sau uor nclinate. Acest tip de nardete are cea mai larg rspndire n Depresiunile Fgra i Vldeni. Este situat pe terenuri cu exces temporar de umiditate cu soluri a cror regim aerohidric este necorespunztor, necesitnd ample lucrri de afnare profund i desecri. Descrierea din punct de vedere tipologic al acestor nardete a fost fcut pn acum de MOTC, 1972, care le numete "Tip Nardus stricta de terase plane, uor mecanizabile pentru lucrrile de mbuntire" i "Tip Nardus stricta cu Deschampsia caespitosa". Mai recent KOVACS, 1978 descrie tipul "Pajiti de Nardus stricta situate pe terenuri plane sau uor nclinate". n aceste formulri se fac puine referiri asupra caracteristicilor covorului ierbos, din care cauz s-a procedat la completarea denumirii. Covorul ierbos aparine asociaiei Nardo-Juncetum subasociaia agrostidetosum canini; molinetosum i eriophoretosum, situate n ntregime pe terenuri cu exces temporar sau permanent de umiditate. n cadrul tipului se disting subtipurile de nardete: a. pe soluri profunde; b. pe soluri scheletice; c. cu muuroaie nelenite; d. cu vegetaie lemnoas i combinaii a+c, a+d, b+d, a+c+d; remarcndu-se o mare varietate a stadiilor de degradare.
116

Datorit acestor condiii, variantele de mbuntire i valorificare a produciei acestor nardete cuprind o gam mai larg de msuri la care ncearc s rspund experimentrile efectuate n staionarul Vldeni - Braov. Valoarea furajer a acestui tip este de asemenea sczut, fiind de 9,2. Prin luarea unor msuri corespunztoare de mbuntire aceste nardete pot fi transformate n pajiti productive. La acest proces contribuie mai ales posibilitile de intervenie cu mijloace mecanizate, aproape fr restricii. 2.6. ALTE DESCRIERI ALE NARDETELOR 2.6.1. Bonitarea nardetelor Prin bonitarea vegetaiei i a staiunilor cu nardete din judeul Braov se confirm nc o dat stadiul avansat de degradare a acestor pajiti (Tabelul 2.12). Clasele de vegetaie sunt cuprinse ntre VII i IX n medie VIII, corespunztoare unor categorii de pajiti slabe-degradate, cu valoarea pastoral medie de 13,4, indicele de umiditate 5,22 i producia actual de mas verde de 4,0 t/ha. Tipul de nardete cu clasa de vegetaie cea mai ridicat (VII) este cel montan cu Festuca rubra i Agrostis tenuis situat pe pante foarte slab pn la mijlociu nclinate. n cealalt extremitate, cu cea mai sczut clas de vegetaie (IX) sunt pajitile de Nardus stricta alpine situate pe pante foarte puternic nclinate sau abrupte i pajitile de Nardus stricta din depresiuni cu diferite specii mezohigrofile i higrofile situate pe terenuri plane sau uor nclinate. Bonitarea staiunilor cu nardete, scoate n eviden prezena unor clase de favorabilitate ecologic sczute cuprinse ntre VI (moderat favorabil) i IX (slab favorabil) n medie VII, slab spre moderat favorabil. La o concluzie apropiat privind nardetele ajunge i KOVACS At.i colab.1978, care determin pentru vegetaie clasele VII-VIII i staiune clasele VI-VIII dup bonitarea unui tip de nardete situat pe terenuri plane sau uor nclinate din perimetrul localitii Crizbav - Braov. n linii generale exist o corelaie direct ntre clasele de favorabilitate ale staiunilor, vegetaia exprimnd destul de fidel condiiile staionale. Totui se remarc o diferen ntre cele dou clase, respectiv clasele de favorabilitate ecologic sunt mai ridicate ca valoare dect clasele de vegetaie. n medie nardetele din judeul Braov prezint o cretere cu o clas a favorabilitii ecologice, fa de vegetaie. n acest sens, ntre diferitele tipuri de nardete exist diferene mai mari sau mai mici, uneori lipsesc. Diferene mari ntre punctajele acordate staiunilor i vegetaiei sunt nregistrate la tipurile de nardete colinare i din depresiuni unde ajunge la 24-25 puncte mai mult n favoarea staiunii, respectiv peste dou clase. TUCRA I.i colab.1980, remarc diferene de 1-2 uneori 3 clase ntre clasele de favorabilitate a terenurilor pentru pajiti i clasele i categoriile de pajiti. Aceast constatare pune n eviden stadiul foarte avansat de degradare a vegetaiei n condiii staionale relativ bune, cu posibiliti mari de mbuntire, ntreinere i valorificare a produciei acestor pajiti.
117

Tabelul 2.12. Caracteristicile capacitii de producie actuale a tipurilor de nardete din judeul Braov Characteristic of the current production capacity of Nardus stricta area type from Brasov County Tipul de nardete
1.Nardete alpine pe pante foarte puternic ncl. sau abrupte 2. Nardete alpine pe terenuri plane sau uor pn la mijl. ncl 3. Nardete cu Vaccinum sp. 4. Nardete montane cu F. rubra i A. capillaris situate pe pante puternic nclinate sau abrupte 5. Nardete montane cu F. rubra i A. capillaris pe pante foarte slab pn la mijlociu nclinate 6. Nardete cu diferite specii mezofile i xeromezofile situate pe pante mijlociu pn la foarte puternic nclinate 7.Nardete din depresiuni cu diferite specii mezohigrofite i hifrofite, situate pe terenuri plana sau uor nclinate. MEDIA Nr. stai uni 18 12 17 32 23

Vegetative
Val. past. (Vp) 0,53 0,61 0,17 1,11 1,16 Ind. de umidit. (U) 4,61 5,03 5,12 4,91 5,10 Prod. act. mv t/ha 1,8 2,3 3,2 3,1 3,9 Cl. de vegetaie IX VIII-IX IX-VIII VIII-VII VII Alt. (m) 1820 2120 1780 2150 1230 1710 910 1620 850 1600 540 820

Staiunea x)
ncli naie 200450 00 150 100400 200450 20150 100250 0050 130 pH n H2O 4,5 4,9 4,6 4,9 4,3 4,8 4,6 5,2 4,9 5,3 4,8 5,7 V% 12,5 16,3 13,1 18,2 5,7 21,8 11,3 26,5 18,2 34,4 15,6 49,7 Cl.de favora bilitate IX VIIIVII VIII VIIVIII VI VIV

Pct. bonitare
Vege taie 17 23 21 30 36 Stai une 15 29 23 31 45

Diferena (+, -) -2 +6 -2 +1 +9

40

0,71

4,97

5,2

VIII-IX

23

48

+ 25

63 x

0,46 0,67

6,29 5,22

4,8 4,0

IX VIII

480 750 1040

4,9 5,4 5,0

18,7 45,2 28,0

VIVII VII

18 26

42 37

+ 24 + 11

X)

Meniune: pentru bonitarea staiunii au fost luate n calcul toate datele cuprinse n tabelele 2.5. 2.10. unde sunt trecute caracteristicile staionale ale fitocenozei.
118

Diferenele mai mici ntre punctajele de bonitare a vegetaiei i staiuni (6-9 puncte n favoarea staiunii) sunt nregistrate la tipurile de nardete subalpine i montane situate pe pante foarte slab pn la mijlociu nclinate, unde i posibilitile de mbuntire i valorificare a produciei sunt ceva mai ridicate. La tipurile de nardete subalpine i montane, situate pe pante foarte puternic nclinate sau abrupte, datorit condiiilor staionale, diferenele de punctaj ntre vegetaie i staiune sunt nensemnate avnd posibiliti restrnse de mbuntire i valorificare a produciei. n concluzie, dup bonitarea vegetaiei i a staiunilor cu nardete se constat stadiul general avansat de degradare a acestor pajiti i posibilitile de cretere a productivitii actuale, n funcie de vegetaia existent i condiiile staionale ale fiecrui tip de nardete n parte. 2.6.2. Relaia ntre fitocenoze, tipuri de pajiti i bonitare Studiul geobotanic, continuat cu cel tipologic i de bonitare al nardetelor a scos n eviden cteva caracteristici comune dar mai ales unele diferenieri n funcie de metodele aplicate i obiective propuse a fi elucidate. n primul rnd studiul geobotanic a permis conturarea tipurilor de nardete pe care ulterior s-au efectuat lucrrile de bonitare. Din acest punct de vedere, ca metod de lucru se stabilete un raport direct ntre fitocenoz tip-bonitare, att ca ordine logic de efectuare a lucrrilor ct i ca interdependen ntre aceste direcii de studiu al vegetaiei i condiiilor staionale. Releveurile floristice, efectuate n diferite staiuni cu nardete au stat la baza studiilor geobotanice ct i a prii de vegetaie din studiul tipologic i al bonitrii. Alturi de analizele floristice datele asupra condiiilor staionale au difereniat i conturat fitocenozele, dar mai ales au avut un rol determinant n descrierea tipurilor i bonitarea nardetelor. n ce privete corespondena dintre fitocenoz i tip de nardete se constat unele diferenieri destul de accentuate (Tabelul 2.13.). Astfel, asociaia Nardetum alpigenum include dou tipuri de nardete difereniate mai ales dup gradul de nclinare a terenului care determin n final posibilitile de intervenie pentru mbuntirea i valorificarea produciei. Celelalte dou asociaii Nardo - Campanuletum i Nardo - Juncetum, nglobeaz de asemenea mai multe tipuri dar corespondena fitocenoz-tip se face la nivelul subasociaiilor. Tipul de Nardus stricta cu diferite specii de Vaccinium este situat pe o singur fitocenoz i anume Nardo - Campanuletum nardetosum, care la rndul ei este reprezentat parial i n tipul de Nardus stricta montan cu Festuca rubra i Agrostis tenuis situate pe pante foarte puternic nclinate sau abrupte. Acest din urm tip de nardete se constituie n principal pe subasociaia Nardo - Campanuletum festucetosum rubrae.

119

Tabelul 2.13. Corespondena dintre fitocenozele i tipurile de nardete din judeul Braov Analogy between phytogenesis and types of Nardus stricta areas from Brasov County Fitocenoza Tipul Nardus stricta subalpin situat pe pante foarte puternic nclinate sau abrupte Nardus stricta subalpin situat pe terenuri plane sau uor pn la mijlociu nclinate Nardus stricta cu diferite specii de Vaccinium Nardus stricta montan cu Festuca rubra i Agrostis tenuis situat pe pante foarte puternic nclinate sau abrupte. Nardus stricta montan cu Festuca rubra i Agrostis tenuis situat pe terenuri foarte slab pn la mijlociu nclinate Nardus stricta colinar, cu diferite specii mezofile i xeromezofile situate pe pante mijlocii pn la foarte puternic nclinate Nardus stricta din depresiuni cu diferite specii mezohigrofile i higrofile situate pe terenuri plane sau uor nclinate

Nardetum alpigenum Nardo - Campanuletum nardetosum

festucetosum rubrae Nardo - Juncetum - agrostidetosum tenui - agrostidetosum canini - molinietosum

- eriophoretosum

n concluzie, nu exist o coresponden direct asociaie tip i nici subordonare ntre acestea. La acest rezultat ajung i ali autori (ANGHEL, MOTC, 1975) care n depresiunea Fgra, disting pentru asociaia de Nardus stricta, dou tipuri de nardete n funcie de gradul de mecanizare a terenului. Aceiai autori stabilesc mai multe asociaii pentru un tip de pajite i n unele cazuri o asociaie aparine unui singur tip de pajite. Astfel, se ajunge la concluzia c cele dou uniti de vegetaie - asociaie i tipul sunt complet diferite. n prezenta lucrare au fost fcute cteva ncercri de stabilire a unor relaii ntre fitocenoz i subtip. Analizele efectuate nu au dus la concluzii sigure,ntruct subtipurile de nardete determinate dup unele criterii cum sunt prezena vegetaiei arborescente, a muuroaielor, a volumului edafic util i combinaii dintre acestea, nu au influenat dect n mic msur compoziia floristic de baz existent pe ansamblul tipului de nardete analizat. Totui se constat c subtipurile cu muuroaie sunt prezente pe terenuri relativ plane din jude, n fitocenozele Nardetum alpigenum, Nardo - Juncetum agrostidetosum canini i altele. Subtipurile cu vegetaie arborescent sunt semnalate pe tot cuprinsul zonei luate n studiu, dar mai ales n fitocenozele Nardo - Campanuletum nardetosum i Nardo - Juncetum agrostidetosum tenuis.

120

ntre tipurile de nardete i bonitare exist o relaie direct. Tipul de nardete nglobeaz caracteristicile de vegetaie i staionale determinate n final prin metoda bonitrii. Prin bonitare se stabilesc clase i categorii de vegetaie i condiii de staionale exprimate prin limbajul cifrelor latine, care prezint n final nivelul actual i potenial de producie. Clasele de favorabilitate ecologic a staiunilor cu nardete sunt destul de diversificate fiind cuprinse ntre V-VI pn la IX, respectiv de la moderat favorabile pn la slab favorabile.Din acest punct de vedere exist diferenieri aproape nete ntre un tip de nardete i altul. Clasele de vegetaie pentru nardete sunt mult mai constante variind ntre VII i IX n medie VIII, exprimnd de altfel caracteristicile unui covor ierbos degradat. Din acest punct de vedere tipul nr.1 de pajiti Nardus stricta subalpine, situate pe pante foarte puternic nclinate sau abrupte care nsumeaz 17 puncte de bonitare, este asemntor tipului 7, de Nardus stricta din depresiuni cu diferite specii mezohigrofile i higrofile situate pe terenuri plane sau uor nclinate, care posed 18 puncte, ambele tipuri fiind ncadrate n clasa IX de vegetaie, aceea a pajitilor degradate. n concluzie, deci se poate exprima c din punct de vedere al vegetaiei, potenialul actual al unui nardet din etajul subalpin de pe terenuri puternic nclinate poate s fie asemntor cu un nardet din zona colinar-depresionar de pe terenuri plane cu exces pronunat de umiditate. Astfel, mai multe tipuri de nardete sunt incluse n aceeai clas de vegetaie sau n cazuri mai rare unui tip n corespunde o clas de vegetaie distinct. n ceea ce privete corespondena dintre tipurile de nardete i clasele de favorabilitate ecologic a staiunilor se constat o apropiere mai accentuat, respectiv unui tip i corespunde de regul o anumit clas sau apropiat de clase de favorabilitate. ntre fitocenoz i clasa de vegetaie stabilit dup bonitare exist o legtur direct. Este de presupus ca mai multe fitocenoze s aparin aceleiai clase de vegetaie, aa cum mai multe tipuri de nardete aparin unei singure clase de vegetaie. Bonitarea vegetaiei s-a fcut conform metodei de lucru, numai la nivelul fiecrui tip de nardete, unde se prezint date comparative alturi de bonitarea staiunii.

121

III. ASPECTE PRIVIND ECOLOGIA PAJITILOR DIN ZONA MONTAN Aciunile de reconstrucie ecologic a pajitilor degradate necesit o foarte bun cunoatere a ecologiei acestor ecosisteme. Pentru refacerea habitatelor de pajiti degradate este necesar identificarea corect att a cauzelor care au determinat degradarea acestora, ct i a factorilor ecologici care au permis instalarea i dezvoltarea unor anumitor tipuri de fitocenoze ntr-o staiune oarecare. n materialul de fa nu ne-am propus o abordare exhaustiv a ntregii problematici legate de ecologia pajitilor, urmrindu-se, n special, evidenierea rolului pe care diferii factori ecologici l au n structurarea i dinamica comunitilor vegetale de pajiti. Lipsa unor studii ecologice complete i complexe, la nivel naional i pentru toate tipurile de pajiti, face imposibil elaborarea unor reete universal valabile, dar care ar fi foarte utile, mai ales pentru proprietarii de terenuri dar i pentru specialitii implicai n activiti de reconstrucie ecologic. De aceea, dorim s subliniem importana efecturii unor astfel de studii, ct mai aprofundate, att pentru planificarea aciunilor de reconstrucie ecologic ct i n vederea asigurrii unui management optim care s previn degradarea habitatelor i necesitatea refacerii acestora. Adresndu-se specialitilor, care sunt deja familiarizai cu teoriile ecologiei generale i a ecologiei plantelor, n lucrarea de fa sunt abordate doar acele aspecte care, n opinia noastr, sunt mai puin cunoscute sau constituie un element de noutate, i care pot oferi o alt perspectiv asupra ecologiei comunitilor vegetale n general, i a celor de pajiti n mod special. 3.1. PRINCIPALII FACTORI ECOLOGICI CARE INFLUENEAZ STRUCTURA I DINAMICA HABITATELOR DE PAJITI Vegetaia actual este rezultatul interaciunii continue, n spaiu i timp, att dintre speciile componente ct i dintre acestea i factorii din mediul n care triesc. Caracteristicile vegetaie pot fi considerate ca o funcie a climatului, materialului parental, topografie, organisme i timp, aceasta putnd fi exprimat astfel (AUSTIN 2005): V f cl, p, r, o, t , unde: V caracteristicile vegetaiei; cl climatul; p materialul parental; r topografia; o organismele; t timpul.

122

Diferitele populaii de plante care alctuiesc o anumit comunitate vegetal reprezint doar un anumit procent din populaiile prezente n flora local (GRIME 2001). Una dintre principalele provocri ale studiului covorului vegetal i a aciunilor de reconstrucie ecologic a habitatelor fiind aceea de a identifica procesele i factorii care determin abundena relativ a unei specii n cadrul unei comuniti vegetale date. Plantele, ca orice organisme vii, nu triesc izolat ci n strns interdependen att cu alte organisme (plante sau animale), ct i cu materia nevie, formnd mpreun mediul. Variabilele de mediu cele mai importante pot fi mprite n patru mari categorii i anume: factori topografici, factori climatici, factori edafici i factori biotici care includ i componenta antropic. 3.1.1. Factorii topografici (relieful) Factorii topografici influeneaz n mod indirect structura (specific i spaial) i distribuia fitocenozelor prin modificarea regimului climatic i a factorilor edafici. Dintre acetia, fr a minimaliza rolul celorlali factori, ne vom opri doar asupra altitudinii i a indicelui topografic de umiditate (TMI), indice care estimeaz umiditatea potenial a solului pe baza topografiei zonei luate n studiu. a) Altitudinea este un factor de mediu care influeneaz n mod indirect structura i dinamica fitocenozelor, prin modificarea factorilor climatici, edafici i biotici (POP 1977; BANATICLA et BUOT 2005). Astfel, odat cu creterea altitudinii scade temperatura i crete nivelul precipitaiilor, ceea ce duce la o cretere a umiditii solului reflectat i n viteza de descompunere a litierei (SCHINNER 1982), fapt care determin o cretere a substanei organice din sol (AMUNDSON et al. 1989) i o scdere a pH-ului (BANATICLA et BUOT 2005). De asemenea, creterea altitudinii influeneaz n mod direct durata sezonului de vegetaie ca o consecin a duratei acoperirii cu zpad (DOLEZAL et SRUTEK 2002; PIPER et al. 2006). Analiza relaiilor existente ntre bogia specific i altitudine a demonstrat existena unor modele diferite (GRYTNES 2003; BRUUN et al. 2006), dintre care cele mai comune sunt modelele unimodale i monoton descresctoare (NOGUSBRAVO et al. 2008). Una dintre ipotezele care ncearc s uneasc toate aceste modele este aceea c variaia bogiei specifice n funcie de altitudine urmeaz un model unimodal ca urmare a faptului c productivitatea i rezerva local de specii scad odat cu creterea altitudinii (BRUUN et al. 2006). Din punct de vedere al speciilor rare, numrul acestora crete odat cu creterea altitudinii ca urmare a creterii frecvenei cu care apar speciile endemice i slab competitive, care sunt specializate n ocuparea nielor libere din medii n care valoare factorilor ecologici tinde spre extreme (WHITE et MILLER 1988). Influena altitudinii asupra structurii comunitilor vegetale se reflect i prin variaia abundenei-dominanei diferitelor specii n funcie de variaia altitudinii diferitelor staiuni, fapt ilustrat i n fig. 3.1., n care se poate observa faptul c diferite specii realizeaz o abunden-dominan maxim la altitudini diferite. 123

Fig. 3.1. Rspunsul ecologic al unor specii de pajiti fa de altitudine (Festrubr Festuca rubra, Agrocapi Agrostis capillaris, Calaarun Calamagrostis arundinacea, Calaepig Calamagrostis epijeios, Anthvuln Anthyllis vulneraria, Bracpinn Brachypodium pinnatum, Desccaes- Deschampsia caespitosa, Avenprae Avenula praeusta, Nardstri Nardus stricta, Scirsylv Scirpus sylvaticus, Rumealpi Rumex alpinus) Ecological response of some grassland species to altitude Rspunsul ecologic al speciilor analizate n funcie de variaia altitudinii difer din punct de vedere al formei curbei de rspuns, al amplitudinii maxime i al valorii optime la care fiecare specie realizeaz valoarea maxim a abundenei-dominanei. Tot din punct de vedere altitudinal, aa cum reiese din tabelul 3.1., lrgimea nielor ecologice realizate de fiecare specie n parte este diferit. n cazul analizat, cele mai largi nie le realizeaz speciile Festuca rubra, Nardus stricta i Agrostis capillaris, acestea prezentnd gradul cel mai mare de suprapunere peste niele celorlaltor specii (94,6; 91,7 i 86,4%) n timp ce prezint i cea mai mic proporie n care niele celorlalte specii se suprapun peste al lor (23,1; 25,3 i 27,8%) (BRBOS 2007). b) Indicele topografic de umiditate (TMI), dei este corelat cu resursele de ap ale solului (MILLER et FRANKLIN 2002), nu poate fi considerat ca o unitate de msur fidel a umiditii solului, fiind utilizat pentru a caracteriza din punct de vedere al efectului pe care particularitile topografice l au asupra distribuie apei n sol (MEENTEMEYER et MOODY 2000). Totui, prin modul n care sunt distribuite valorile de abunden-dominan al speciilor edificatoare n funcie de variaia lui, reflect destul de bine variaia umiditii relative a solului. 124

Tabel 3.1. Gradul de suprapunere al nielor (%) unor specii de pajiti n funcie de altitudine (Media a gradul n care fiecare specie se suprapune peste niele celorlaltor specii; Media b gradul n care celelalte specii se suprapun peste niele fiecrei specii) Degree of niche overlap (%) of some grassland species depending on altitude (Mean a - degree to wich each species overlap the other species; Mean b degree to each species is overlapped by other species) Avenprae Anthvuln Agrocapi Desccaes Rumealpi 15.5 13.6 56.4 0 20.7 0 47.9 0.2 21 26.3 Bracpinn Calaarun Calaepig Festrubr Nardstri Medi (b) 23.1 27.8 54.9 66.8 66.9 64.5 58.0 51.8 25.3 58.4 31.8 Scirsilv 15.4 21.4 51.9 81.8 94.3 81.2 59.3 66.2 18.7

Festrubr Agrocapi Calaarun Calaepig Anthvuln Bracpinn Desccaes Avenprae Nardstri Scirsilv Rumealpi Media(a)

71.7 13.3 99.5 16 100 86.4 100 100 25.2 100 100 59.9 100 100 27.8 100 98.6 69.3 100 100 17.9 86 57.9 16.2 100 100 44.8 78 49.3 37.7 96.4 86.4 32.8

5.4 9.9 7.5 13.8 10.2 44.6 71.2 38.7 74.1 70.6 15.7 55 37.8 35.7 6.5 12 28.6 60.6 0 10.3 22.5 38.4

6.9 9.6 14.5 95.4 49.4 21.6 42.7 8.4 36.5 0 28.5

14.3 19.6 74.7 41.8 79.3 44.6 24.6 17.4 55 34.6 40.6

7.5 10.5 10.2 53 27.1 46.4 13

70.8 66.2 100 100 100 100 100 92.4

8.5 32.4 100 0.1 87.3 20.4 20.9 91.7 51.1 20.2

Acest indice nsumeaz patru parametri: poziia pe pant, panta, forma pantei i expoziia, i poate lua valori cuprinse ntre 0 i 60 (PARKER 1982). Indicele topografic de umiditate poate constitui un instrument sintetic, expeditiv i uor de utilizat, deosebit de util n evaluarea staiunilor din punct de vedere al umiditii poteniale, putnd fi calculat foarte uor pe baza datelor obinute din analiza spaial a datelor cu ajutorul programelor SIG (Sisteme Informatice Geografice) proprietare (ArcGIS, Miramon, IDRISI etc.) sau open-source (gvSIG, GRASS, QGIS etc.). 3.1.2. Factorii edafici Prin proprietile lor, factorii edafici sunt factori limitativi care condiioneaz creterea i dezvoltarea plantelor, iar constituirea i dezvoltarea comunitilor vegetale este n strns legtur cu acetia. Principalii componeni ai factorilor edafici sunt: a) Reacia solului este un factor care poate influena n mod direct sau indirect structura i dinamica covorului vegetal. Astfel, variaia pH-ului are un rol important n determinarea structurii fitocenozelor, influennd n mod direct att germinarea seminelor (BERENDSE et al. 1998), ct i a creterii i dezvoltrii sistemului 125

radicular al plantelor (BALSBERG-PAHLSSON 1995) i a capacitii de absorbie a substanelor nutritive de ctre acestea (FAGERIA et al. 1989; TYLER et OLSSON 2001) avnd astfel, un rol important n determinarea vitalitii plantelor. Influena indirect a aciditii solului asupra fitocenozelor se manifest prin intermediul proceselor de descompunere i mineralizare a materiei organice. Aciditatea solului determin compoziia i activitatea florei microbiene, prin aceasta determinnd att viteza de descompunere i mineralizare a substanei organice, ct i tipul de humus rezultat n urma acestor procese (HOPKINS et al. 1990; GRESZTA et al. 1992; RAUBUCH et BEESE 2005).

Fig. 3. 2. Rspunsul ecologic al unor specii de pajiti fa de pH-ul solului ( legenda ca n fig. 3.1.) Ecological response of some grassland species to soil pH ( the legend as in fig. 3.1.) Aciditatea solului influeneaz, ntr-o msur foarte mare, att structura specific ct i abundena-dominana speciilor. Dup cum se poate observa i n figura 3.2., cel mai puternic rspuns fa de variaia pH-ului l au speciile Nardus stricta, Agrostis capillaris i Festuca rubra. Dac n cazul speciei Nardus stricta se observ o scdere a dominanei acesteia odat cu creterea pH-ului, Agrostis capillaris i Festuca rubra prezint o cretere corelat cu creterea valorii pH.

126

Din analiza tabelului 3.2. reiese c Festuca rubra, Agrostis capillaris i Nardus stricta prezint niele cu lrgimea cea mai mare, care se suprapun n proporie de 95,7; 92,1 respectiv 69,6% peste niele celorlaltor specii (BRBOS 2007). Gradul de suprapunere al nielor speciilor poate fi utilizat ca indicator att al existenei sau absenei relaiilor de competiie interspecific, ct i al intensitii acestora. Tabel 3.2. Gradul de suprapunere al nielor (%) unor specii de pajiti n funcie de pH (Media a; Media b ca la tab. 3.1.) Degree of niche overlap (%) of some grassland species depending on pH (Media a; Media b as in tab. 3.1.) Avenprae Anthvuln Agrocapi Desccaes Bracpinn Calaarun Calaepig Festrubr Nardstri Media (b) 14.1 20.6 66.4 80.7 29.4 76 53.1 62.7 19.4 56.7 57.1 Rumealpi 4.2 6.2 25 61.2 5.4 55.7 39.1 28.2 11 24.9 Scirsylv 7 10.4 75.7 100 14.8 89.4 35 99.9 12.6

Festrubr Agrocapi Calaarun Calaepig Anthvuln Bracpinn Desccaes Avenprae Nardstri Scirsylv Rumealpi Media(a)

67.9 4.7 100 7 100 100 100 100 75.3 100 100 16.9 100 100 74.2 100 100 37.7 100 100 54.9 57 52.9 11.4 100 100 50.7 100 100 28.1 95.7 92.1 36.1

2.2 18.1 3.9 3.3 26.6 5.7 35.5 64.6 60.6 37.7 88.7 4.6 10.5 51.1 49.4 19.3 39.7 38 38.5 39.1 58.2 5.8 7.9 10.1 31.6 38 49.1 32.3 23.1 51.1 22.4 34.4 37.6

6.6 9.7 52.5 57.1 14.5 64.8 36.2 16.3 32.7 61.1 35.2

5 7.4 58.2 86.6 10.8 75.5 27.5

21.8 29.8 92.3 100 16.8 100 94.6 71.6

9.4 71.1 68.6 33.5 100 41.6 38.5 69.6 48.6 26.1

b) Substana organic moart din sol reprezint materia prim din care, sub influena diferitelor procese fizice, chimice i biologice ale solului, se formeaz humusul, care prin proprietile i compoziia chimic reprezint componenta esenial a solului, determinnd fertilitatea (CHIRI 1955, 1974; BLAGA et al. 2005). Sursa principal de substan organic din sol o constituie resturile de plante moarte, alturi de care mai contribuie, ntr-o msur mai mic i microflora i fauna solului, acestea din urm avnd un rol important n procesele de descompunere a materiei organice. Un rol important n acumularea de substane organice n sol l are i modul de folosin al vegetaiei (HUNTJENS et ALBERS 1978). Substana organic din sol reprezint un rezervor de substane nutritive (n special azot) care sunt reintroduse treptat n circuitul biogeochimic al elementelor (OLFF et al. 1993; SIVAL et GROOTJANS 1996; BERENDSE, LAMMERTS et OLFF 1998). Cantitatea de substan organic nu este singurul factor care influeneaz cantitatea de substane nutritive mineralizate, aceasta fiind influenat i de ali factori, cum ar fi activitatea microbian a solului, aciditatea, umiditate, temperatura solului i nu n ultimul rnd calitatea materiei organice din sol (PASTOR et al. 1987). 127

Dintre speciile edificatoare analizate n cadrul studiului realizat asupra pajitilor montane din Maramure (BRBOS 2007), cel mai puternic afectate de creterea cantitii de substan organic din sol (exprimat n procente), sunt Calamagrostis epigeios a crei rspuns este unul asimetric, prezentnd o cretere i descretere brusc a abundenei-dominaei, n jurul valorii optime de 5,34% (fig. 3.3.).

Fig. 3. 3. Rspunsul ecologic al unor specii de pajiti fa de concentraia (pe scar logaritmic) a ionilor de Ca++ ( legenda ca n fig. 3.1.) Ecological response of some grassland species to (on logarithmic scale) Ca++ ( the legend as in fig. 3.1.) Aproximativ acelai rspuns l are i Brachypodium pinnatum, al crei optim se situeaz n jurul valorii de 5,46%, dar a crei descretere este mai lin, avnd o toleran mai mare n ceea ce privete cantitatea de materie organic din sol. Cele dou specii, avnd un optim de dezvoltare foarte apropiat au i un grad ridicat de suprapunere a nielor, 63,3, respectiv 90,7% (tab. 3.3.). Rspunsul celor dou specii, ambele fiind specii care produc o cantitate mare de substan organic, se poate explica fie printr-o activitate intens a detritivorilor, care determin descompunerea rapid a materiei organice moarte, fie prin faptul c ele colonizeaz soluri puternic perturbate, n urma defririlor pdurilor pe care le nlocuiesc, n care cantitatea de substan organic este mai mic. Agrostis capillaris i Festuca rubra au un optim de dezvoltare la o cantitate de materie organic n sol de 10,03, respectiv 10,48%, valorile optime apropiate determinnd i un grad mare de suprapunere a nielor celor dou specii, 100 i 73,5%. Tabel 3.3. 128

Gradul de suprapunere al nielor (%) unor specii de pajiti n funcie de cantitatea de substan organic din sol (%) (Media a; Media b ca la tab. 3.1.) Degree of niche overlap (%) of some grassland species depending on soil organic matter (Media a; Media b as in tab. 3.1.) Media (b) 21.1 25.8 48.2 31.5 45.8 34.1 49.6 42.4 8.68 21.6 32.2 Rumealpi 9.9 11.4 47.6 0.1 18.1 1 18.3 7.1 3.5 1.5 Avenprae Anthvuln Agrocapi Desccaes Bracpinn Calaarun Calaepig Festrubr Scirsylv 11.8 11.1 7.6 0.4 7 1.2 49.3 49.2 13.6 4 Nardstri 54.4 56.5 100 34.5 100 45.1 100 100

Festrubr Agrocapi Calaarun Calaepig Anthvuln Bracpinn Desccaes Avenprae Nardstri Scirsylv Rumealpi Media (a)

100 100 82.2 100 93.7 100 100 25.6 39.5 90.3

73.5 7.7 10.4 99 75.3 2.8 100 29.7 88 5.8 100 32.2 84.1 12.6 19.5 3.6 27.4 2 76.4 33.5 14

6.1 9.3 7.6 12.6 2.6 35.5 23.8 19.1 63.3 32.6 2.7 23.5 0.1 6.8 1.2 4.3 0.1 2.2 0 15.3 10.3 16.6

10 12.8 8 90.7 37.6

14.1 19.2 58.7 5.1 35.8 8.9

6.7 0.9 63.3 2.3 6.6 6.6 0.4 23.2 23.1 96.8 1 23.6 9.1 68.4 17

14.1 16.1 23 0.3 10.3 1.1 63.2

83.1 74.3

25.9 16.7 75.6 15.5 11.9

Rumex alpinus i Avenula praeusta au un rspuns de tip gaussian, dar difer prin amplitudinea rspunsului i prin valoarea optim a cantitii de substan organic din sol la care rspunsul celor dou specii este maxim. Astfel, n cazul teviei stnelor, valoarea optim este de 14,61%, iar n cazul speciei Avenula praeusta aceasta este de 19,26%. Deschampsia caespitosa are un rspuns gaussian, de amplitudine mic, valoarea maxim de dezvoltare fiind atins la o cantitate de materie organic n sol de 18,53%. Dintre speciile analizate, Nardus stricta este specia care prezint cea mai mare toleran fa de variaia cantitii de substan organic din sol, rspunsul acesteia fa de acest factor fiind unul de cretere a abundenei-dominanei odat cu creterea cantitii de materie organic din sol (fig. 3.3.), amplitudinea rspunsului fiind foarte mare. Este singura specie, dintre cele analizate, care este net favorizat de o cretere a cantitii de substan organic slab descompus din sol. Din punct de vedere al gradului de suprapunere al nielor (tab. 3.3.), Festuca rubra, Nardus stricta, i Agrostis capillaris sunt speciile a cror nie se suprapun n proporia cea mai mare peste niele celorlalte specii, 83,1; 75,6 respectiv 74,3%, fiind speciile care suport cele mai mari variaii ale valorilor acestui factor ecologic.

129

Tabel 3.3. Gradul de suprapunere al nielor (%) speciilor edificatoare n funcie concentraia ionilor de Ca++ din sol (pe scar logaritmic) (Media a; Media b ca la tab. 3.1) Degree of niche overlap (%) of some grassland species depending on concentration of Ca++ in soil (on logarithmic scale) (Media a; Media b as in tab. 3.1.) Avenprae Anthvuln Agrocapi Desccaes Bracpinn Calaarun Calaepig Festrubr Nardstri Rumealpi 3.2 4.7 24 12 9.6 20.2 42 29.9 2.9 29 Scirsilv Media (b) 12 17.1 64.8 63.4 27.8 61.3 58.3 56.9 9.49 55 46.1

Festrubr Agrocapi Calaarun Calaepig Anthvuln Bracpinn Desccaes Avenprae Nardstri Scirsylv Rumealpi Media(a)

69 100 100 100 100 100 100 100 28.8 100 100 92.9 100 100 100 100 100 100 24.2 100 100 89.3

2.7 3.9 80.2 5.8 76.8 33.6 38.5 5.2 33.3 19.9 30

1.9 13.9 2.6 2.8 20.1 3.8 57.6 30.1 75.1 22.3 78.2 3.1 5.1 57.4 26.9 23.4 66.9 29.7 20 27.5 30.2 3.8 3.7 5.1 21.4 39.5 24.5 7.1 41.6 16.3 19.9 29.3 27.1

4.1 6 52.3 50.8 20 47.3 52.4 6.2 58.3 54.1 35.2

3.2 4.6 46.2 33.5 6.3 37.1 40.4

14.6 17.8 100 100 13.4 100 75.5 90.8

5.7 50.4 93.7 29.7 46.3 45.6 25.7 65.2 40 17.8

5.1 7.3 63.1 56.5 14.4 47.5 71.1 79.6 9.3

c) Concentraia cationilor din sol. Cei mai importani cationi din soluia solului sunt reprezentai de Ca++ , Mg++ i K+, care au un rol important, direct, n creterea i dezvoltarea plantelor, fiind macroelemente indispensabile acestora, i indirect, prin influena lor asupra aciditii solului (BOTNARIUC et VDINEANU 1982; STUGREN 1982). Variaia concentraiei ionilor de Mg++ din sol influeneaz i procesul de absorbie a ionilor de Ca++ i K+ (FAGERIA 1974). Concentraia ionilor de Ca++ din sol influeneaz compoziia specific a solului prin modificarea pH-ului acestuia i dezvoltarea rdcinilor plantelor. Multe dintre speciile acidofile sunt afectate n mod direct de o cretere a concentraiei ionilor de calciu din sol att ca urmare a scderii aciditii solului ct i indirect datorit efectului de inhibiie pe care l au speciile competitoare asupra acestora (GRIME et al. 1996; SCHELLBERG et al. 1999). Unele specii ca Festuca rubra, Agrostis capillaris etc sunt favorizate de creteri mici ale nivelului de calciu din sol n timp ce alte specii ca Nardus stricta sunt inhibate (BRADSHAW et al. 1958; BRBOS 2007). De asemenea, concentraia ionilor de calciu din sol, prin modificarea aciditii acestuia, influeneaz i bogia specific a fitocenozelor (COMMON et al. 1991; BRBOS 2007; HEJCMAN et al. 2007).

130

Fig. 3. 5. Rspunsul ecologic al unor specii de pajiti fa de concentraia (pe scar logaritmic) a ionilor de Mg++ ( legenda ca n fig. 3.1.) Ecological response of some grassland species to concentrantion (on logarithmic scale) Mg++ ( the legend as in fig. 3.1.)

Fig. 3. 6. Rspunsul ecologic al unor specii de pajiti fa de concentraia (pe scar logaritmic) fosforului solubil din sol ( legenda ca n fig. 3.1.) Ecological response of some grassland species to concentration (on logaritmic scale) of mobile phosporus in soil ( the legend as in fig. 3.1.) 131

Aa cum se poate observa i din figurile 3.3., 3.4. i 3.5., concentraia diferiilor cationi din sol are efecte diferite asupra speciilor analizate, acetia influennd att tipul curbelor de rspuns al speciilor, amplitudinea maxim a rspunsului acestora dar i prin valoarea optim a concentraiei cationilor din sol. De exemplu, fiind o specie acidofil, Nardus stricta este cel mai puternic afectat de variaia ionilor de Ca++, care, ca i n cazul ionilor de Mg++ prezint o scdere a abundenei-dominanei, odat cu creterea concentraiei ionilor din sol. Totui, exist i cteva diferene ntre cele dou cazuri, n special n ceea ce privete amplitudinea rspunsului i a pantei curbei de descretere, acestea fiind mai mari n cazul ionilor de Ca++ (Fig. 3.3., 3.5.). Tabel 3.4. Gradul de suprapunere al nielor (%) speciilor edificatoare n funcie concentraia ionilor de K+ din sol (pe scar logaritmic) (Media a; Media b ca la tab. 3.1) Degree of niche overlap (%) of some grassland species depending on concentration of K+ in soil (on logarithmic scale) (Media a; Media b as in tab. 3.1.) Avenprae Anthvuln Agrocapi Desccaes Bracpinn Calaarun Calaepig Festrubr Nardstri Media (b) 21 26.5 36.8 56.7 57 48.6 34.6 62.9 31.5 49.3 12.4 Rumealpi 22.6 25.8 2.4 1.9 30.7 1.2 43.5 21.3 19.4 21.6 Scirsilv 8.8 11.4 10.1 76.4 57.3 5.6 15.5 78.8 18.8

Festrubr Agrocapi Calaarun Calaepig Anthvuln Bracpinn Desccaes Avenprae Nardstri Scirsilv Rumealpi Media(a)

99.5 100 100 99.3 100 98.8 100 98.7 99.9 39.2 93.5

77.1 7.5 9.4 96.9 100 34 100 47 100 52.4 99.6 3.5 100 31.8 93.7 8.8 100 8.7 34.8 0.3 90.2 20.3

2.1 2.7 9.4 14 16.1 2 27.5 4.5 18.1 0.1 9.65

7.3 9.5 46.1 49.6 47.9 14.3 82.8 15.3 48 3.9 32.5

2.2 2.8 15.4 17 14.3 1.2 23.2 4.7 1.4 0 8.22

32.4 42.1 15.2 31.9 63.6 18.6 63.6 41.5 57.6 24.8 39.1

4.2 5.5 17.9 55.7 47.5 44.5 8.2

46.2 56.6 54.6 100 96.7 100 59.2 100

9.1 37.9 100 1.6 15.8 3.3 23.2 72.9 28.6 19

De remarcat este faptul c speciile Festuca rubra i Agrostis capillaris nu prezint nici o tendin fa de variaia concentraiei ionilor de potasiu din sol pn n jurul valorii de aproximativ 1,8 mg/l, dup care abundena-dominana lor scade treptat odat cu creterea concentraiei K+ peste aceast valoare. Dac analizm gradul de suprapunere a nielor speciilor studiate (tab. 3.3., 3.4. i 3.5.) putem observa c speciile Festuca rubra Agrostis capillaris i Nardus stricta realizeaz cele mai largi nie fa de cationii luai n studiu. La polul opus se regsesc speciile Calamagrostis arundinacea, C. epijeios, Brachypodium pinnatum i Rumex alpinus, specii care realizeaz cele mai nguste nie din punct de vedere al concentraiei cationilor din sol, fapt ce sugereaz un grad mai ridicat de specializare, cel puin fa de aceti factori. 132

Tabel 3.5. Gradul de suprapunere al nielor (%) speciilor edificatoare n funcie de concentraia ionilor de Mg++ din sol (pe scar logaritmic) (Media a; Media b ca la tab. 3.1) Degree of niche overlap (%) of some grassland species depending on concentration of Mg++ in soil (on logarithmic scale) (Media a; Media b as in tab. 3.1.) Media (b) 20.4 24.7 40.1 65.5 59.6 62.7 19.2 54 18.9 41.6 18.4 Rumealpi 23.2 26.2 0.6 2.8 24.9 3.8 31.5 8 5 28.9 15.5 Avenprae Anthvuln Agrocapi Desccaes Bracpinn Calaarun Calaepig Festrubr Nardstri Scirsilv

Festrubr Agrocapi Calaarun Calaepig Anthvuln Bracpinn Desccaes Avenprae Nardstri Scirsilv Rumealpi Media (a)

77.6 100 100 100 100 100 66.7 100 62.8 100 64.1 89.4 100 100 100 100 59.3 100 52.4 100 56.4 84.6

6.8 8.7 47.2 40.5 38.1 1 4.2 12.4 1.8 0.1 16.1

3.1 6.7 4 8.7 21.8 40.3 85.1 39.5 68.7 77.6 1.7 6.5 35.9 50.8 5.7 12.3 9.9 32 0.2 4.7 19.1 32.5

30.1 5 34.4 12.3 34.5 6.4 37 15.8 6.7 3 100 3.3 24.6 56.9 100 39 43.6 37.3 100 58.4 22.8 64.5 100 51.7 2.3 2.5 9.5 10.5 58.8 22.9 96.6 63.1 8.3 7.9 8.7 13.6 19 38.8 25.4 60.3 0.5 39.4 1.1 7.6 9.8 27.6 27.1 21.1 64.5 27.8

4.5 5.8 25.5 99.3 52

d) Fosforul i azotul sunt pricipalii nutrieni necesari pentru creterea i dezvoltarea plantelor (PARTON et al. 1988; NIINEMETS et KULL 2005), raportul dintre cele dou elemente din esutul plantelor indicnd care dintre ele are rol de factor limitativ. Astfel, un raport N:P < 10 (GUSEWELL 2004) sau < 14 (MAMOLOS et al. 2005) indic faptul c azotul are rol limitativ, iar un raport N:P >16 (MAMOLOS, VASILIKOS et VERESOGLOU 2005) sau > 20 (GUSEWELL 2004) indic faptul c fosforul are rol limitativ. Dac din punct de vedere cantitativ, o mare parte a variabilitii fosforului din sol poate fi atribuit texturii solului (STEWART et COLE 1989), din punct de vedere calitativ un rol important l are troficitatea solului i tipul de vegetaie. Astfel, n solurile oligotrofe, fosforul se gsete predominant sub form organic, disponibilitatea sa pentru plante fiind condiionat de mineralizarea acesteia (WILLIAMS et al. 1999). Din punct de vedere al vegetaiei, aceasta afecteaz distribuia formelor de fosfor din sol, pajitile coninnd fosfor n combinaii organice labile sau moderat-labile, care poate fi potenial utilizabil de ctre plante (MAGID 1993). Influena fosforului n viaa plantelor se manifest att direct, prin rolul nutritiv, ct i indirect, fiind unul dintre factorii care condiioneaz mineralizarea azotului, fertilizarea solurilor cu fosfor avnd un impact pozitiv asupra circuitului azotului (PURCHASE 1974). Efectul fosforului asupra mineralizrii azotului este amplificat de prezena vegetaiei, datorit stimulrii creterii rdcinilor, fapt ce 133

determin o cretere a volumului rizosferei i, implicit, a numrului de microorganisme nitrificatoare (CORNISH et RAISON 1977). Analiznd figura 3.6., se poate observa c, specia cu rspunsul cel mai puternic fa de variaia cantitii fosforului din sol este Rumex alpinus, a crei dinamic urmeaz o curb asimetric, urmat fiind de speciile Agrostis capillaris, Festuca rubra i Nardus stricta. Ca i n cazul celorlali factori ecologici analizai, piuul rou, iarba cmpului i epoica sunt speciile cu niele cele mai largi, acestea suprapunndu-se n proporie de 83,2; 80,5 i 72,6 % peste niele celorlaltor specii luate n studiu (tab.3.6.). Tabel 3.6. Gradul de suprapunere al nielor (%) speciilor edificatoare n funcie concentraia fosforului solubil din sol (pe scar logaritmic) (Media a; Media b ca la tab. 3.1) Degree of niche overlap (%) of some grassland species depending on concentration of mobile phosphorus in soil (on logarithmic scale) (Media a; Media b as in tab. 3.1.) Avenprae Anthvuln Agrocapi Desccaes Bracpinn Calaarun Calaepig Rumealpi 9.9 15.5 1 1.7 4.2 7.1 58 2.1 13 27.8 Festrubr Nardstri Scirsilv Media (b) 25 30.8 36.9 52.5 60.5 52.8 36.7 45.3 23.4 43.5 4.23

Festrubr Agrocapi Calaarun Calaepig Anthvuln Bracpinn Desccaes Avenprae Nardstri Scirsilv Rumealpi Media(a)

96.7 86.9 100 100 100 74.9 100 65.6 100 7.5 83.2

78.1 19.5 20.8 74.9 99.1 86.8 100 44.5 97.1 72.3 83.5 6.7 100 33.1 63 13.7 100 3.3 9.5 0.2 80.5 30.1

14.8 6.1 18.1 7.5 57.2 12.1 18.8 45.5 83 23.9 6.9 12.8 31.4 32 13.5 6.5 3.7 16.3 0.2 0.2 27.4 13.6

16.9 20.3 54.6 94.9 66.1 14 41 15.3 17.3 0.9 34.1

20.3 28 8.1 12.7 56.9 22.4 19.6 21.1 67.3 11.9 26.8

10.6 13.1 15.6 22.5 55.6 25.7 7.6

61.4 72.9 57 85.3 100 84.7 72.8 88.4

10 4.9 93.9 0.2 9.2 2.5 16.6 72.6 12.5 14

11.9 14.8 1.8 3 31.8 12.2 29.6 5.5 12

Din punct de vedere al influenei fertilitii asupra bogiei specifice, n general este acceptat ca productivitatea ecosistemelor creste odat cu creterea fertilitii solului, iar bogia specifica are un rspuns unimodal fata de variaia productivitii (GRIME 2001). Resursele de azot din sol sunt att minerale sub form de azot nitric i amoniacal, ct i organice sub form de aminoacizi simpli care pot fi absorbii de ctre plante (NSHOLM et al. 2000). Solurile acide din zona temperat i arcticalpin, sunt mai bogate n azot amoniacal dect n azot nitric (GIGON et RORISON 1972; ATKIN et CUMMINS 1994). Preferina plantelor pentru azotul amoniacal (NH4+ ) poate fi pus pe seama mecanismelor diferite de absorbie a azotului, absorbia azotului amoniacal necesitnd un consum mai mic de energie dect al azotului nitric (ATKIN et CUMMINS 1994) 134

3.1.3. Factorii climatici Prin climat se nelege aciunea complex a factorilor meteorologici (lumina, temperatura, umiditatea, precipitaiile, vntul) pe o anumit suprafa a Terrei (POP 1977). n cadrul acestui climat general pot fi deosebite subuniti mai mici cum ar fi macroclimatul sau climatul regional, mezoclimatul sau climatul local (topoclimatul) i microclimatul sau climatul microreliefului care include i fitoclimatul (CRISTEA 1991). Din punctul de vedere al studiilor de vegetaie, un rol important l are analiza macro- i microclimatului, care condiioneaz n mod direct structura i rspndirea fitocenozelor. Din categoria factorilor climatici, pe lng precipitaii, temperatur, vnt etc., a cror influene asupra covorului vegetal sunt bine cunoscute, un rol important l au i radiaia solar incident i indicele de nclzire. a) Radiaia solar incident care este de departe sursa dominant de energie pentru majoritatea organismelor vii (SCHULZE, BECK et MLLER-HOHENSTEIN 2005) i este singura surs de energie care poate fi utilizat n activitile metabolice de ctre plantele verzi, fiind convertit n energie chimic n procesul de fotosintez (BEGON et al. 2006). Radiaia solar este un factor foarte complex care prezint variaii simultane ale intensitii, compoziiei spectrale i a distribuiei spaiale (EVANS 1969; SCHULZE, BECK et MLLER-HOHENSTEIN 2005). Variaia zilnic sau sezonier a radiaiei solare directe este puternic corelat att cu umiditatea solului i a aerului, datorit evapotranspiraiei (GRANGER et SCHULZE 1977; KIRKPATRICK et al. 1988; FITTER et al. 1998; NEWELL et PEET 1998) , ct i cu temperatura i intensitatea luminii, factori care influeneaz n mod direct sau indirect structura i dinamica vegetaiei (KIRKPATRICK et NUNEZ 1980). b) Indicele de nclzire (HL), care, chiar dac nu reprezint dect o estimare a cantitii de energie termic poteniale pentru o anumit staiune, totui poate oferi informaii importante privind bugetul termic al solului i a stratului de aer din imediata sa apropiere. Temperatura joac un rol important att n viaa plantele, fiind unul dintre principalii factori care declaneaz sau opresc activitile metabolice din plante (SMITH 1996; SCHULZE, BECK et MLLER-HOHENSTEIN 2005), ct i n procesele biologice, chimice i fizice din sol (WEAVER et CLEMENTS 1938). Principalii factori care determin regimul termic al unei staiunii variaz de la radiaia solar incident direct, care este principala surs de nclzire (KORMONDY 1996) pn la culoarea, textura, structura solului, cantitatea de humus din sol, coninutul de ap al solului i acoperirea cu vegetaie a solului (WEAVER et CLEMENTS 1938). Att indicele de nclzire ct i radiaia solar incident sunt dou variabile uor de estimat cu ajutorul programelor SIG, constituind elemente importante n evaluarea condiiilor staionale generale ale unei anumite zone.

135

3.1.4. Factorii biotici Alturi de factorii abiotici, factorii biotici (vii) contribuie la constituirea, structurarea i distribuia spaial a fitocenozelor. Dintre acetia putem aminti acoperirea realizat de stratul de muchi, grosimea stratului de litier, relaiile intra i interspecifice de competiie i facilitare i modul de folosin al pajitilor (factorul antropo-zoogen) care, de fapt, se rsfrnge n mod direct asupra primilor trei factori. a) Acoperirea realizat de stratul de muchi are un rol important n determinarea structurii i a dinamicii comunitilor de plante vasculare, acionnd n mod direct, ca un filtru, asupra speciilor, unele specii de muchi putnd avea efecte alelopatice asupra cormofitelor (KEIZER et al. 1985) (KEIZER et al. 1985). O alt modalitate prin care muchii influeneaz structura i dinamica covorului vegetal este prin modificarea condiiilor microclimatice (chiar nanoclimatice) din fiecare staiune. Astfel, covorul de muchi determin o modificare a temperaturii de la suprafaa solului concomitent cu o cretere a umiditii (SEDIA et EHRENFELD 2003; OTSUS et ZOBEL 2004; ZAMFIR 2000), dar influeneaz i cantitatea i calitatea luminii (KEIZER, VANTOOREN et DURING 1985). Aceste modificri ale microclimatului se rsfrng asupra procesului de germinaie a seminelor dar i n creterea i dezvoltarea plantulelor, efectele asupra plantelor vasculare fiind diferite n funcie de specie i habitat (ZAMFIR 2000). Pturile compacte de muchi joac i un rol de barier fizic, putnd s mpiedice astfel germinaia seminelor, dar mai ales creterea i dezvoltarea plantulelor, dar, odat stabilite, plantele vasculare creeaz un microhabitat mult mai propice dezvoltrii lor (SEDIA et EHRENFELD 2003). De asemenea, muchii au un rol important i n circuitul biogeochimic al elementelor, n special al azotului (CURTIS et al. 2005). Prezena covorului de muchi favorizeaz activitatea microbian i acumularea de materie organic, fapt ce determin crearea unor microstaiuni bogate n substane nutritive i azot amoniacal (SEDIA et EHRENFELD 2005). Variaiile spaiale i temporale n structura covorului de muchi pot constitui unul dintre motivele variaiei diversitii comunitilor vegetale (KEIZER, VANTOOREN et DURING 1985). b) Litiera, este un factor de mediu cu un rol foarte complex, avnd o importan deosebit n determinarea structurii i dinamicii fitocenozelor. n funcie de modul n care influeneaz plantele i comunitile vegetale, efectele litierei pot fi: - directe constituind o barier fizic pentru creterea i dezvoltarea plantulelor (HECTOR et al. 2000), pentru disiparea vaporilor de ap din sol (MCALPINE et DRAKE 2003), mpiedic contactul direct dintre semine i sol (ROTUNDO et AGUIAR 2005), mpiedic eroziunea solului datorat apelor pluviale i protejeaz solul mpotriva ngheului (WALSH et VOIGT 1977), ofer protecie seminelor i plantulelor tinere mpotriva granivorelor i ierbivorilor (QUESTED et ERIKSSON 2006); - indirecte determinnd schimbri microclimatice care afecteaz temperatura i umiditatea solului dar i cantitatea i calitatea radiaiei solare (ECKSTEIN et DONATH 2005; FACELLI ET PICKETT 1991; BOSY et READER 1995;FACELLI 136

et CARSON 1991; NAKAMURA 1996), determinnd o scdere a variaiilor temperaturii (BOSY et READER 1995), amelioreaz condiiile de umiditate a solului, mai ales n perioadele de stres hidric (MARET et WILSON 2005) i reduce gradul de iradiere al solului cu pn la 99% (Bosy et Reader 1995). Proprietile de infiltrare, structura i textura, cel puin a orizontului superior al solului sunt determinate, parial, de cantitatea i calitatea litierei (WALSH et VOIGT 1977). De asemenea, litiera are un rol important n circuitul biogeochimic al substanelor nutritive (HECTOR et al. 2000; ECKSTEIN et DONATH 2005; QUESTED et ERIKSSON 2006; AERTS et al. 2003; WALSH et VOIGT 1977). n funcie de mecanismele care stau la baza influenelor exercitate de gosimea stratului de litier asupra comunitilor vegetale putem deosebi urmtoarele efecte: - efecte fizice sunt rezultatul proceselor care duc la modificarea condiiilor microclimatice, determin interaciunile plantelor cu mediul fizic (NAKAMURA 1996;ROTUNDO et AGUIAR 2005). Acumularea de litier prezint o heterogenitate spaial datorat heterogenitii vegetaiei, a redistribuirii litierei i descompunerii ei inegale, ceea ce determin o heterogenitate a condiiilor microclimatice (FACELLI et PICKETT 1991); - efecte chimice care se datoreaz n primul rnd proceselor de descompunere la care este supus litiera, acesta fiind un determinant major al nmagazinrii carbonului i al altor nutrieni i al fluxului de materie n ecosisteme (QUESTED et ERIKSSON 2006). Descompunerea litierei i eliberarea nutrienilor este controlat de o mare varietate de proprieti chimice ale acesteia, dintre care putem aminti concentraia de N, raportul C:N, concentraia de P, raportul C:P, raportul N:P, cantitatea de lignin, concentraia compuilor fenolici (AERTS, de CALUWE et BELTMAN 2003). Proprietile chimice ale litierei sunt determinate de compoziia calitativ a acestei care se datoreaz, n mare parte, speciilor dominante (HOORENS et al. 2003; HOORENS et al. 2002). Litiera speciilor de dicotiledonate poate avea un efect chimic mult mai puternic dect cea a gramineelor datorit fitotoxinelor i a eliberrii de nutrieni ntr-o perioad de timp mai scurt, viteza de descompunere a litierei produs de graminee fiind mai mic (XIONG et al. 2003). De asemenea, descompunerea litierei afecteaz pH-ul i coninutul chimic al apelor de percolare i conduce la formarea acizilor prehumici, humici i fulvici (WALSH et VOIGT 1977), avnd un efect de fertilizare a solului (MONK et GABRIELSON 1985); - efecte biologice dintre care menionm reducerea densitii i a numrului de specii (CARSON et PETERSON 1990; MONK et GABRIELSON 1985; FOSTER et GROSS 1998), influeneaz germinaia seminelor, creterea i dezvoltarea plantulelor, incidena bolilor fungice, prezena i intensitatea fenomenelor alelopatice (ROTUNDO et AGUIAR 2005; XIONG et al. 2003) i dinamica populaiilor de nevertebrate din sol (XIONG et NILSSON 1999). De asemenea, afecteaz i relaiile intra i interspecifice ale indivizilor populaiilor de plante (NAKAMURA 1996), cu rol important n structurarea fitocenozelor. Dac analizm rolul litierei asupra populaiilor de plante i a comunitilor vegetale din punct de vedere calitativ, efectele acesteia pot fi: - efecte pozitive care se pot datora mbuntirii condiiilor hidrice i reducerea stresului termic, aportului de substane nutritive i a diseminrii seminelor 137

ca urmare a redistribuirii ei (ECKSTEIN et DONATH 2005;QUESTED et ERIKSSON 2006; XIONG et NILSSON 1999; FOSTER et GROSS 1998; MARET et WILSON 2005), iar n stadiile iniiale ale succesiunii, acumularea de litier promoveaz dezvoltarea plantulelor (NAKAMURA 1996); - efecte negative determinate n general de creterea cantitii de litier ceea ce duce la o reducere a intensitii luminii la nivelul solului (FACELLI et PICKETT 1991), creterea numrului de bacterii i ciuperci patogene ca urmare a creterii umiditii i a temperaturii (MARET et WILSON 2005; BOSY et READER 1995), inhib germinaia seminelor, n special a celor mici, a cror germinaie este redus cu pn 100%, i creterea i dezvoltarea plantulelor (FOSTER et GROSS 1998; BOSY et READER 1995; MCALPINE et DRAKE 2003). Toate aceste modificri cauzate de acumularea de litier determin o scdere a bogiei specifice, a biodiversitii i a productivitii fitocenozelor (ECKSTEIN et DONATH 2005; MONK et GABRIELSON 1985). Litiera este un factor fundamental care controleaz structura, stabilitatea i dinamica comunitilor vegetale (GRIME 2001; CARSON et PETERSON 1990), avnd un rol mai important n organizarea fitocenozelor dect n circuitul biogeochimic al nutrienilor (FACELLI et CARSON 1991). Analiza curbelor de rspuns al speciilor edificatoare (Fig. 3.7) i a gradului de suprapunere al nielor (Tab. 3.7.) permite evidenierea distribuiei valorilor de abunden-dominan a speciilor edificatoare studiate. Astfel, rspunsul speciilor Anthyllis vulneraria i Agrostis capillaris se caracterizeaz printr-o scdere a valorilor de abunden-dominan odat cu creterea grosimii stratului de litier, vtmtoarea fiind mult mai afectat de acest factor dect iarba cmpului. Rspunsul speciei Festuca rubra, rspunsul ecologic este asimetric, amplitudinea maxim a acestuia fiind atins la o grosime de 4,3 mm a stratului de litier. n cazul speciilor de Nardus stricta i Scirpus sylvaticus, se nregistreaz un rspuns asimetric dar acestea difer att prin amplitudinea maxim a rspunsului, ct i prin grosimea stratului de litier la care se situeaz aceasta. Astfel, n cazul speciei Nardus stricta amplitudinea maxim este atins la o grosime a litierei de 39,25 mm, iar n cazul speciei Scirpus sylvaticus la o grosime de 56,93 mm. Dei, i n acest caz speciile Festuca rubra, Nardus stricta i Agrostis capillaris realizeaz cele mai largi nie, gradul de suprapunere al acestora peste niele celorlaltor specii fiind de 72,1; 68,7 i 59,5%, totui se poate remarca o ngustare a nielor realizate comparativ cu lrgimea nielor realizate n cazul celorlali factori ecologici analizai, ceea ce subliniaz importana litierei n structurarea fitocenozelor. La polul opus, cele mai nguste nie sunt realizate de speciile Anthyllis vulneraria i Calamagrostis arundinacea, a cror grad de suprapunere peste niele celorlaltor specii este de doar 7,69 i 14,3%.

138

Fig. 3. 7. Rspunsul ecologic al unor specii de pajiti fa grosimea stratului de litier ( legenda ca n fig. 3.1.) Ecological response of some grassland species to litter layer thickness (the legend as in fig. 3.1.) Tabel 3.7. Gradul de suprapunere al nielor (%) speciilor edificatoare n funcie de grosimea stratului de litier (mm) (Media a; Media b ca la tab. 3.1) Degree of niche overlap (%) of some grassland species depending on litter layer thickness (mm) (Media a; Media b as in tab. 3.1.) Avenprae Anthvuln Agrocapi Desccaes Bracpinn Calaarun Calaepig Festrubr Nardstri Media (b) 24.6 28.9 45.1 46.6 44.9 47.8 42.8 13.9 17.7 31.6 53.2 Rumealpi 12.7 17.7 1.7 30.2 81 32.2 13.8 0.9 9.1 8.8 Scirsylv 18.1 17.8 74.7 26.3 25.1 28.1 99.6 47.5 24.1

Festrubr Agrocapi Calaarun Calaepig Anthvuln Bracpinn Desccaes Avenprae Nardstri Scirsilv Rumealpi Media(a)

100 85.9 100 100 100 51.9 12.3 35.5 35.2 100 72.1

71.9 15.8 12.3 48.3 88.8 9.6 100 0.9 89.1 12 37.8 37.9 7.8 11.2 26.2 14.1 25 26.7 100 2.5 59.5 14.3

23.1 6.2 28.5 8.6 12 0.3 4.1 15.1 77.7 6.7 18.1 5 2.5 0.4 15.2 3.2 11.8 3 54.8 39.4 25.9 7.69

26.1 32.4 17.1 87.9 28.2 21.8 2.8 19.7 14.3 66.2 31.7

17.2 17.4 68.3 25.9 26.5 27.7 32.7 18.4 64.3 36 33.4

8.8 7.7 43.3 7.6 5.1 7.6 70.4

45.9 47 99.2 85.2 66.7 97.2 71.8 20.7

11.4 65.9 60.7 5.3 92.6 35.4 23.3 68.7 39.7 20.8

139

3.2. FITODIVERSITATEA HABITATELOR DE PAJITI DIN ZONA MONTAN Msurarea biodiversitii unei fitocenoze sau a unui ecosistem a devenit o tem central a studiilor de ecologie din ultimul deceniu, oferind informaii importante n ceea ce privete complexitatea, stabilitatea i valoarea conservativ a sistemelor analizate. Diversitatea ecologic poate fi vzut ca o msur a informaiei, ca varietatea mesajelor combinat cu numrul de indivizi care aparin diferitelor specii (MARGALEF 1994) sau ca media raritii ntr-o comunitate (PATIL et TAILLIE 1982). Analiza arborilor de regresie i clasificare pentru numrul de specii, indicii de diversitate i echitabilitate calculai pentru fiecare releveu, evideniaz principalii factori de mediu care determin variaia lor (BRBOS 2007). Variaia indicelui de diversitate Shannon (H) este influenat semnificativ de ctre variaia grosimii stratului de litier i cea a concentraiei de fosfor solubil din sol (Fig. 3.8). Valoarea prag a grosimii stratului de litier este de 17,5 mm. n cazul unui strat de litier cu o grosime egal sau mai mare cu valoarea prag, valoarea medie a indicelui H este de 0,753. Dac grosimea stratului de litier este mai mic dect valoarea prag, un rol important n variaia indicelui H i revine concentraiei fosforului solubil din sol, a crui valoare prag este de 1,368 mg/l (pe scar logaritmic) Astfel, la o concentraie a fosforului egal sau mai mare dect valoarea prag se observ o influen negativ asupra valorii indicelui de diversitate Shannon, valoarea medie a acestuia fiind de doar 0,423. O concentraie a fosforului solubil din sol sub valoarea prag favorizeaz instalarea unor fitocenoze cu o diversitate mai mare, valoarea medie a indicelui de diversitate H fiind de 1,61. Deci, cu ct grosimea stratului de litier i concentraia fosforului solubil din sol sunt mai mici cu att diversitatea fitocenozelor este mai mare. Cei doi factori analizai explic 63,46% din variana total a valorii indicelui de diversitate Shannon, fapt ce sugereaz implicarea, dar mult mai redus, i a altor factori n reglarea diversitii fitocenozelor studiate. Analiza arborilor de regresie pentru varianta exponenial a indicelui de diversitate Shannon (N1) relev faptul c, i n acest caz, litiera este principalul factor care iflueneaz variaia acestui indice, dar de aceast dat alturi de variaia pH-ului (Fig. 3.9.). Valoarea prag a grosimii stratului de litier este, de 16,66 mm, o valoare foarte apropiat de cea nregistrat n cazul indicelui de diversitate H. n cazul n care grosimea stratului de litier este egal sau mai mare dect valoarea prag, valoarea medie a indicelui de diversitate N1 este de 2,34. Dac grosimea stratului de litier este sub valoarea prag, atunci un rol important n variaia indicelui N1 i revine pH-ului, a crui valoare prag este de 5,22. La valori ale pH-ului mai mici dect valoarea prag, valoarea medie a variantei 140

exponeniale a indicelui de diversitate Shanon este de 4,38, n timp ce la valori egale sau mai mari dect valoarea prag, valoarea medie a acestuia este de 6,47.

. Fig. 3.8. Principalii factori care influeneaz variaia indicelui de diversitate Shannon (H) (P concentraia fosforului solubil din sol exprimat n mg/l pe scar logaritmic; n numrul de relevee prezente n fiecare nod terminal; r2 coeficientul de determinare) Main factors that influence the variation in the Shannon diversity index (H) (P concentration of soluble phosphorus in the soil expressed in mg/l on a logarithmic scale; n number of releves present in each terminal node; r2 determination coefficient) Deci, diversitatea cea mai mare se regsete la fitocenozele cu un strat de litier a crui grosime este mai mic de 16,66 mm i cu un pH al solului mai mare de 5,22. Variaia grosimii stratului de litier i a pH-ului solului explic doar 58,23% din variana total a indicelui de diversitate N1, fapt ce sugereaz prezena i a altor factori implicai n controlul diversitii fitocenozelor, factori care fie au un rol mai puin important, fie nu au fost analizai n studiul nostru.

141

Fig. 3.9. Principalii factori care influeneaz variaia indicelui de diversitate N1 (pH aciditatea solului; n numrul de relevee prezente n fiecare nod terminal; r2 coeficientul de determinare) Main factors that influence the variation in the exponential diversity index N1 (pH soil acidity; n number of releves present in each terminal node; r2 determination coefficient) Analiznd variaia numrului de specii/releveu (Fig. 3.10.), se poate observa c principalii factorii rspunztori de oscilaiile acestuia sunt grosimea stratului de litier, modul de utilizare a pajitilor i pH-ul solului. n condiiile n care grosimea stratului de litier din fitocenoze este egal sau mai mare de 21,66 mm (valoarea prag), numrul mediu de specii/releveu este de 18,5. Dac grosimea stratului de litier este mai mic dect valoarea prag, un rol important i revine i modului de utilizare a pajitilor Astfel, dac pajitile sunt utilizate ca puni pentru vite, oi sau puni mixte sau sunt trlite, numrul mediu de specii/releveu este de 21,7. n condiiile n care pajitile sunt utilizate ca fnee sau ca fnee punate primvara i toamna, pH-ul devine factorul principal care condiioneaz numrul de specii din fitocenoze. Dac pH-ul solului este mai mic de 5,134, numrul mediu de specii/releveu este de 31,8, iar dac pH-ul are valori egale sau mai mari dect 5,134, numrul mediu de specii/releveu crete la 39,3. Grosimea stratului de litier, modul de utilizare al pajitilor i pH-ul solului explic 58,60% din variana total a numrului de specii/releveu. 142

Analiznd figura 3.11 se poate constata faptul c principalii factori care influeneaz variaia indicelui de echitabilitate n cadrul fitocenozelor studiate sunt cantitatea de substan organic din sol (LOI) i pH-ul solului. n condiiile n care cantitatea de substan organic din sol este mai mic de 14,06% (valoarea prag), valoarea medie a indicelui de echitabilitate este de 0,463. Valoarea pH-ului solului influeneaz variaia indicelui de echitabilitate doar atunci cnd cantitatea de substan organic din sol este egal sau mai mare dect valoarea prag. La o valoare a pH-ului mai mic dect 5,15 (valoarea prag), valoarea medie a indicelui de echitabilitate este de 0,344, n timp ce la un pH 5,15, valoarea medie a indicelui de echitabilitate este de 0,44. Deoarece variana explicat de ctre cele dou variabile de mediu este de doar 29,05%, putem considera c echitabilitatea fitocenozelor este condiionat n primul rnd de particularitile biologice ale speciilor i mai puin de ceilali factori de mediu.

Fig. 3.10. Principalii factori care influeneaz variaia numrului de specii/releveu (past_c utilizarea pajitilor ca puni pentru vite; past_cs utilizarea pajitilor ca puni mixte; past_s utilizarea pajitilor ca puni pentru oi; stbl pajiti trlite; medw fnee; mdw_p fnee punate primvara i toamna; n numrul de relevee prezente n fiecare nod terminal; r2 coeficientul de determinare) Main factors that influence the variation in species richness (mdw hayfield; mdw_p grazed hayfield; pst_c cattle pasture; pst_cs mixed pasture; pst_s sheep pasture; stable sheep pen pasture; pH soil acidity; n number of releves present in each terminal node; r2 determination coefficient)

143

Fig. 3.11. Principalii factori care influeneaz variaia indicelui de echitabilitate Smith-Wilson (LOI cantitatea de substan organic din sol exprimat n procente; pH reacia solului; n numrul de relevee prezente n fiecare nod terminal; r2 coeficientul de determinare) Main factors that influence the variation in the Smith-Wilson evenness index (LOI soil organic matter; pH soil acidity; n number of releves present in each terminal node; r2 determination coefficient) n concluzie, rezultatele obinute n urma analizelor de tipul celor folosite de noi evideniaz faptul c acumularea de litier determin o scdere a bogiei specifice i a biodiversitii, fiind un factor fundamental care controleaz structura, stabilitatea i dinamica fitocenozelor, rolul su n organizarea fitocenozelor fiind mai important dect cel al circuitelor biogeochimice ale nutrienilor, confirmnd astfel rezultatele obinute i de ali cercettori (MONK et GABRIELSON 1985; ECKSTEIN et DONATH 2005; CARSON et PETERSON 1990; GRIME 2001; FACELLI et PICKETT 1991; FACELLI et CARSON 1991).

144

3.3. AMENINRI POTENIALE Ca orice sistem suprapopulaional de organizare a materiei vii i pajitile realizeaz schimburi permanente de materie i energie cu celelalte sisteme vii, cutnd s-i pstreze ct mai mult timp posibil o anumit stare de echilibru dinamic. Aceast stare de echilibru este temporar ea putnd fi perturbat de modificri de amplitudini diferite ale valorilor diferiilor factori ecologici. De aceea, un prim pas, necesar i obligatoriu n activitatea de conservare, l constituie identificarea potenialilor factori perturbatori, cu alte cuvinte, identificarea ameninrilor poteniale care pot produce dezechilibre grave n structura, dinamica i funcionarea habitatelor. Principalele ameninri poteniale la adresa stabilitii pajitilor din zona montan sunt: 1. Suprapunatul i subpunatul, sunt activiti care pot produce perturbri majore n cadrul acestui tip de habitat, pajitile, n general, i acestea n mod special, sunt dependente de un punat raional. Un management pastoral adecvat, realizat n condiii normale n ceea ce privete numrul de animale/unitatea de suprafa, corelat cu o intensitate moderat a punatului, are efecte benefice asupra habitatelor de pajiti, efecte ce se manifest la nivelul tuturor compartimentelor acestuia (structural, funcional, dinamic). n condiiile unui suprapunat, apar modificri structurale i funcionale majore, acestea manifestndu-se prin reducerea bogiei specifice a pajitilor i invadarea acestora de ctre specii colonizatoare i invazive. Aceasta se datoreaz, n primul rnd, eliminrii speciilor bune furajere, fapt ce permite dezvoltarea speciilor de buruieni, dar i ca urmare a modificrilor la nivelul structurii solului datorit tasrii i implicit a scderii aeraiei solului dar i datorit mbogirii solului n fosfor i azot din cauza dejeciilor animale (eutrofizare). Prin subpunat, speciile ruderale competitive i cele invazive vor elimina speciile autohtone, determinnd astfel o schimbare lent, dar radical a structurii habitatului. 2. Abandonul pajitilor, reprezint una dintre cele mai mari ameninri la adresa pajitilor montane, mai ales n regiuni greu accesibile. Din punct de vedere ecologic, abandonul are aceleai efecte cu subpunatul, cu deosebirea c, n cazul abandonului, acestea se manifest mult mai rapid. Dat fiind faptul c pajitile din zona montan sunt, n majoritatea cazurilor, pajiti secundare care au aprut i s-au meninut datorit unui anumit mod de folosin, abandonul acestora determin iniierea unui proces dinamic de succesiune spre tipul de comuniti vegetale pe care aceste pajiti le-au nlocuit. 3. mpdurirea reprezint un caz particular al efectelor subpunatului i al abandonului. n acest caz, succesiunea generat de un management defectuos duce la instalarea rapid a unei vegetaii lemnoase. n unele cazuri (terenuri improprii pentru agricultur), mpdurirea se efectueaz n mod contient de ctre om, grbindu-se astfel procesul de succesiune spre habitatea de pduri. 145

Pajite suprapunat Overgrazed grassland

Stn de oi n Munii Suhard Sheepfold in Suhard Mt. 146

Pajite abandonat recent n Munii Semenic Abandoned meadow in Semenic Mt.

Pajite invadat de vegetaie lemnoas n Munii Raru Grassland invaded by trees in Raru Mt. 147

Pajite invadat de vegetaie lemnoas n Munii Climani Grassland invaded by trees in Climani Mt.

Aspectul unei pajiti dup supratrlire invadata de Rumex alpinus The aspect of grassland after sheepfold was kept in one place for too long 148

4. Supratrlirea, reprezint o alt ameninare pentru conservarea habitatelor de pajiti montane, determinnd schimbri majore ale principalilor factori edafici i implicit iniierea unor succesiuni secundare spre habitate ruderalizate, puternic eutrofizate. n zonele supratrlite se instaleaz i domin o vegetaie nitrofil format din Rumex alpinus, R. obtusifolius, Urtica dioica, Veratrum album, Colchicum autumnale i altele. 5. Fertilizarea chimic sau organic (gunoi de grajd, compost, purin, etc.) n doze mari are aceleai efecte ca i supratrlirea. Prin fertilizare intensiv, efectul limitativ al nutrienilor dispare iar speciile cresc mai mari, lumina devenind un factor limitativ. Din punctul de vedere al compoziiei chimice, tratamente chimice cu doze mari de azot aplicate 5 ani consecutiv au determinat acumularea unor cantiti din ce n ce mai mari de azot total, funcie de mrimea dozei de ngrmnt. n cazul azotului proteic se observ aceeai evoluie, creterile ns fiind realizate prin valori mai mici ceea ce dovedete o neproporionalitate ntre mrimea dozei de ngrmnt i a azotului proteic din plante, valori mai mari s-au nregistrat la azotul neproteic care la martorul netratat este de peste dou ori mai mic dect la doza maxim de ngrmnt. Azotul nitric se gsete n cantitate mare la tratamentele cu ngrminte chimice, valoarea maxim (0,090%) nregistrndu-se dup 5 ani de experimentare la varianta fertilizat anual cu N250 kg/ha. Acesta este un indiciu al nemetabolizrii azotului nitric, n sensul reducerii lui la amoniac i antrenrii sale n reaciile biochimice. Proteina solubil, cea mai accesibil din punct de vedere metabolic rmnnd la aceleai valori cu ale martorului nefertilizat la variantele fertilizate cu doze mai mari de N150 kg/ha. Aceasta dovedete c sinteza albuminelor i globulinelor, proteide cu cea mai ridicat valoare alimentar, nu este favorizat de dozele mari de ngrminte. 6. Turismul i activitile recreative constituie o ameninare serioas mai ales n cazul pajitilor de la altitudini mari care sunt atractive pentru activiti recreative, cum ar fi sporturile de iarna. Dei practicarea acestora nu afecteaz n mod direct covorul vegetal, totui, prin tasarea solului i modificarea regimului de aeraie i hidric al solului se produc modificri mari n structura covorului ierbos. De asemenea, prin tasarea zpezii se ntrzie topirea acesteia micorndu-se astfel perioada de vegetaie a plantelor. Omul, n mod voit sau nu, constituie o ameninare permanent la adresa stabilitii i conservrii habitatelor de pajiti, contribuind n mod decisiv la degradarea acestora dac acioneaz n mod necorespunztor. *** Datele prezentate n cadrul acestui material, aa cum s-a subliniat i n partea introductiv a cestui capitol, se refer doar la acele aspecte privind ecologia pajitilor care am considerat noi c prezint un anumit grad de noutate. Deoarece aceste date se bazeaz pe rezultatele unui numr mic de relevee floristice, aproximativ 200, care nu 149

au surprins toate habitatele de pajiti din zona montan a Romniei, recomandm ca acestea s fie privite doar cu titlu informativ. Suntem contieni c nu am reuit s oferim rspunsurile ateptate probabil de mult lume, dar sperm c am sugerat mcar o parte dintre mijloacele prin care aceste rspunsuri pot fi gsite. De asemenea, sperm c, pe baza datelor prezentate, am reuit s subliniem faptul c, un plan de management sau de reconstrucie ecologic a unor habitate degradate, trebuie s aib la baz studii ecologice complexe, care s permit identificarea factorilor i mecanismelor ce determin structura, funciile i dinamica comunitilor vegetale. Datele obinute n urma derulrii unor astfel de studii, ofer argumentele tiinifice necesare lurii deciziilor privind msurile de management necesare pentru conservarea habitatelor, decizii care sunt influenate de factori politici, economici i sociali. n vederea elaborrii unor planuri de management sau de reconstrucie ecologic adecvate, innd cont de particularitile staionale i structurale ale fiecrui tip de habitat, fr a subestima importana rolului pe care fiecare specie l are ntr-o anumit fitocenoz, se recomand analiza rspunsului ecologic al principalele specii edificatoare (monodominante sau codominante) al habitatelor de pajiti. Importana mare acordat speciilor dominante rezid att n faptul c realizeaz cea mai mare parte a fitomasei, ct i prin influenarea (n mod direct i indirect) a identitii, abundenei i distribuiei locale a celorlalte specii (GRIME 1984; GRIME 1998; GIBSON et al. 1999).

150

IV. INVELIUL DE SOLURI ALE PAJITILOR MONTANE Munii Carpai prezint pe toat ntinderea sa o mare varietate a nveliului de soluri. Avnd prezente n cadrul lor toate etajele bioclimatice de la pajitile alpine la pdurile de foioase, o gama extraordinara de forme de relief de la cel de cmpie aluvioproluvial pn la cel glaciar, i un spectru foarte larg de roci eruptive, sedimentare i metamorfic, se formeaz o mare diversitate pedologic. n acord cu acest fapt, fiecrui etaj bioclimatic din Munii Carpai le sunt proprii, atunci cnd nu se manifest influenele excesive ale rocilor, materialelor parentale de soluri sau ale apei anumite asociaii zonale de soluri, dup cum urmeaz: etajului alpin al pajitilor secundare alpine cu Carex curvula i corespund soluri cu orizont A umbric semiturbos, acid i profund (nigrisoluri), fr orizont spodic sau cu orizont spodic relativ slab exprimat (humosiosol). etajului subalpin al jnepeniurilor, tufriurilor de ericacce i juniperetelor i sunt proprii spodosolurile cu orizont Bhs humico-feriiluvial i orizont Es clar exprimat (podzoluri); etajului boreal al pdurilor de molid - i corespund soluri cu orizont Bs feriiluvial (spodosoluri), n general fr orizont Es-eluvial-podzolic bine exprimat (prepodzoluri i podzoluri feriiluviale); etajului nemoral al pdurilor de foioase - i corespund, pe suprafeele de teren plane i slab nclinate, stabile, vechi, soluri cu orizont Bt argiloiluvial, n general luvisoluri (luvosoluri tipice i albice), iar pe suprafeele plane tinere sau pe cele n pant cu bilan de denudare activ, soluri cu orizont B, cambic - de alterare (cambisoluri) debazificate i acide (districambosoluri i eutricambosoluri); Zonalitatea solurilor poate fi perturbata prin efecte de extra i intrazonalitate. n cadrul unui etaj bioclimatic pot aprea - extrazonal - soluri caracteristice altui etaj bioclimatic, sub influena unor condiii compensatoare de ordin climatic i a unor asociaii vegetale extrazonale. Astfel, n etajul pdurilor de foioase, pe versanii umezi, umbroi i reci, mai ales pe substrat permeabil sub asociaii de ericacce sau plcuri de molid, pot aprea spodosoluri, care se dezvolta n mod normal n etajul boreal sau pe versani nsorii, calzi i relativ uscai. Pot aprea sub asociaii vegetale ierboase molisoluri (faeoziomuri) caracteristice condiiilor de limita spre silvostepa. Extrazonalitatea se manifest n zonele montane, cu precdere n etajul pdurilor de foioase, unde poate aprea o gama larga de topoclimate n raport cu expoziia versanilor i de asemenea o gama larga de asociaii vegetale. n etajele superioare condiiile climatice tot mai aspre determin variaii mai puin semnificative ale topoclimatelor i o gam tot mai mic de formaiuni vegetale, fapt care mpiedic diversificarea nveliului de soluri prin fenomene de extrazonalitate. (BLCEANU i MARIAN, 1985). Intrazonalitatea, conceput ca un fenomen n virtutea cruia ntr-un etaj bioclimatic pot aprea tipuri de soluri nespecifice, care se ndeprteaz de la direcia de evoluie zonal, sub influena unor condiii particulare de litologie,
151

hidrologie sau relief, se manifesta pretutindeni n muni. Totui fenomenul este mai intens n etajul pdurilor de foioase, unde condiiile climatice mai puin drastice determina tendine mai slabe de debazificare i acidifiere ce pot fi cu uurina contracarate de alte direcii de solificare imprimate de roci i materiale parentale cu texturi sau alctuiri chimico-mineralogice particulare i unde exista o foarte mare diversitate de forme de relief i condiii hidrologice care, la rndul lor, pot influena procesele pedogenetice. n acest etaj apare o gama larg de soluri litomorfe, litohidromorfe i hidromorfe (FLOREA i MUNTEANU, 2003). n celelalte etaje (boreal, subalpin, alpin), apariia solurilor intrazonale se reduce simitor. Pe de o parte datorit faptului c influenele condiiilor bioclimatice zonale n procesele de solificare sunt att de puternice nct nu mai pot fi contracarate de cele ale rocilor dect n cazuri extreme (calcare i parial andezite), iar pe de alta parte pentru ca gama condiiilor geomorfologice i hidrologice ce ar putea influena solificarea se reduce considerabil (SRCU, 1971). Indiferent de caracterul lor zonal, extrazonal sau intrazonal, solurile montane prezint o mare varietate de subtipuri, varieti i variante n legtura cu caracterele secundare de hidromorfism, caracterul mai mult sau mai puin scheletic, grosimea pn la roca dur, gradul de eroziune etc. Este de remarcat faptul c subtipurile i varietile gleizate i stagnogleizate, sunt proprii zonei joase nemorale, iar apariia caracterului scheletic este legat de substratul din roci dure, indiferent de etajul bioclimatic. Grosimea solurilor descrete n linii mari odat cu nlimea. Uneori, n special n zonele nalte, nveliul de sol poate lipsi, la suprafa aprnd roca dur sau materiale reziduale sau de acumulare. nveliul de soluri este foarte diferit de la un sector la altul i n unele situaii, mai ales n etajul pdurilor de conifere i n cel alpin, este dominat de asociaii de soluri zonale. n alte situaii ns, mai ales n etajul pdurilor de foioase, nveliul de soluri poate fi dominat de soluri intrazonale, extrazonale, azonale sau roci la zi i, ca atare, zonalitatea este greu de sesizat. Oricum nveliul de soluri din regiunile montane este deosebit de neuniform, fiind legat de intensitatea eroziunii, caracterul scheletic al materialului parental i de grosimea acestuia (NEACU i colab., 1986). 4.1. SOLURILE DIN ETAJUL PAJITILOR ALPINE n Carpaii Romneti, etajul alpin propriu-zis, al pajitilor alpine scunde, este cuprins intre 2000 (2300) i 2544 m (punctul cel mai nalt), reprezentnd de fapt limita de jos a acestui etaj, care n ali muni, cu condiii c1imatice comparabile, se ntinde pn la aproximativ 2800 m. Condiiile geologice i de relief sunt similare celor ale etajului subalpin, cu meniunea c, n anumite masive (Fgra, Retezat), abund vrfurile, crestele i abrupturile stncoase. Clima este aspra, cu media anuala a temperaturilor <0C i precipitaii peste 1300 mm anual; n mare parte sub forma de zpada, i cu vnturi frecvente i puternice care, adeseori, provoac deflaie.
152

Vegetaia lemnoasa se reduce la slcii pitice (Salix reticulata, S. retusa, S herbacea), n general nesemnificative pentru pedogenez i la rhodorete de altitudine mare, iar cea ierboasa la specii de Carex curvula, Juncus trifidus, Oreachloa disticha, Festuca bucegiensis etc., care constituie asociaii ncheiate numai pe fragmente de platform, culmi rotunjite i unii versani mai slab nclinai. n proporie mare, covorul vegetal este discontinuu, fiind afectat - ca i solul - de eroziune. Covorul ierbaceu este foarte bine dezvoltat fiind reprezentat prin: pruc (Festuca airoides), timoftic (Phleum alpinum), firuorul (Poa alpina), piuul (Deschampsia caespitosa), coarn (Carex curvula), epoica (Nardus stricta), rugin (Juncus trifidus), clopoel (Campanula alpina), degetruul (Soldanella pussila), piciorul cocoului alpin (Ranunculus alpestris), brndua de primvar (Crocus heuffelianus), degetruul (Soldanella montana), geniana de zpad (Geniana nivalis), cupele (Gentiana acaulis), clopoei, (Campanula transsilvanica, C. alpina, C. cochlearifolia), ciuboica-ochiul ginii (Primula minima), milieaua (Silene acaulis), ochiul arpelui (Eritrichium nanum), floarea reginei (Leontopodium alpinum), muchi (Polytrichum proliferum, Dicranum albicans), licheni (Cladonia rangiferina, Cetraria islandica, Certraria nivalis). n arealele cu stncrii i grohotiuri cresc perinie de meliea (Silene acaulis), pruc pitic (Festuca bucegiensis), macul pirenaic (Papaver pyrenaicum), floarea reginei (Leontopodium alpinum), iar n arealele mai umede i n preajma turbriilor apar pajiti cu salcie pitic (Salix herbacea- pe rocile silicioase i Salix reticulata - pe rocile calcaroase), pruc (Festuca airoides), clopoel (Campanula alpina), vulturic (Hieracium alpinum), ochiul ginii (Primula minima), coarn (Carex curvula) (ROU, 1973). Condiiile c1imatice care inhiba humificarea i formaiile vegetale cu vocaie acidifiant determina formarea solurilor puternic humifere cu orizont Au - umbric, semiturbos (30-40% humus, slab ncorporat prii minerale) i puternic acide (pH <4,5). Pe suprafeele mai stabile se formeaz humosiosol cambic i chiar criptopodzoluri litice cu orizonturi spodice evidente, care conduc la ideea unei vechi evoluii a solurilor sub rhodorete, iar pe suprafeele mai puin stabile, humosiosol tipic i litic, fr orizont B. n general solurile acestui etaj nu depaesc stadiul litic, iar n cazuri foarte frecvente nveliul de soluri este dominat de litosoluri districe i roc la zi. Efectele de intrazonalitate sunt slabe, numai calcarele i dolomitele determinnd apariia solurilor rendzinoide acidificate n orizontul superior, cu asociaii n care se ntlnesc Festuca amethystina, Sesleria haynaldiana, Festuca picta, Carex sempervirens, Festuca versicolor. Indiferent de tip, subtip etc., solurile acestui etaj sunt srace n elemente nutritive i cu condiii precare de humificare i mineralizare a substanelor organice. Printre cele mai ntlnite soluri n acest etaj sunt humosiosolul i litosolul. Humosiosolurile (HS) (Sol humico-silicatic), sunt soluri specifice etajului alpin superior specifice Munilor Carpai (Munii Rodnei, Maramureului, Bucegi,
153

Fgra, Parng Retezat) ocupate de pajiti alpine n care domin asociaii de Carex curvula. Materialul parental este format din materiale dezagregate i alterate provenind din roci silicatice necarbonatice (gresii, conglomerate cu liant silicios, isturi cristaline, roci vulcanice), pe forme de relief mai puin nclinate, platouri, coame largi. Clima este de tip montan cu Tma 1,20C. Pma 1350 mm (Staia Blea). Covorul ierbaceu este format de asociaii de Carex curvula, Poa alpina, Festuca airoides, Primula minima, Soldanela pussila, Campanula alpina, Juncus trifidus etc. Solurile prezint un orizont A umbric (Au) cu crome de <2 la umed, dar coninnd materie organic humificat segregabil de partea mineral silicatic, urmat de un orizont intermediar (AC, AR, B), grad de saturaie n baze<53% i culori cu crome i valori <3,5 la umed. Orizontul A are la suprafaa solului un strat gros de elin (A) gros de 4-7 cm. La nivel de subtip se separ humosiosol: tipic, cambic, litic i scheletic. Humosiosolul tipic (HS ti) Se ntlnete n zonele montane nalte ocupate de pajti alpine, pe roci acide, cu textur n general nisipo-lutoas. Profilul de sol de pe platoul Caraiman- Bucegi (PUCARIU i colab., 1956) prezint un suborizont A format din psl de rdcini, cu material mineral adus de vnt, gros de 4-7 cm. Urmeaz un orizont Au de cca. 1218 cm cu textur nisip-nisipo lutos, culoare brun cenuiu foarte nchis (10YR 3/2 la umed), astructurat, afnat. Urmeaz un orizont AR gros de 15 cm, nisipos cu fragmente de roc, brun (10YR 4/3) i roc dur R relativ dezagregat la cca. 40 cm adncime. Este un sol intens humifer pe tot profilul, conine 20-30 % substan organic, cu 28,5 humus n A, 7,0-14,9 % n Au, 1,0% n A/R. Conine 0,9-1% azot total, raportul C:N>20. Capacitatea de schimb cationic este de 30-50 me/100 g sol n Au i scade la 10 me/100 g sol n A/R. Reacia solului este puternic acid cu pH de 45, gradul de saturaie n baze este foarte sczut 10-12% n Au, putnd ajunge la sub 45% pe solurile formate pe materiale puternic acide, dar poate s creasc la 70-80% cnd solul se formeaz pe depozite bazice. Ca mod de folosin aceste terenuri sunt folosite ca pajiti pentru punatul oilor n perioada de var (VASU i colab., 1986). Litosolurile (LS), sunt soluri incipiente din clasa protisoluri, avnd un orizont Ao sau O de cel puin 5 cm grosime urmat din primi 20 cm de o roc compact continu (Rn) sau de un material scheletic cu sub 10% pmnt fin (Rp) sau orizont scheletic, cu sub 25% material fin (care poate continua pn la peste 50 cm adncime sau material (scheletic) calcaric cu peste 40% carbonat de calciu echivalent. Aceste soluri reprezint un stadiu iniial de formare a solurilor pe roci n general compacte n regiuni cu relief accidentat ndeosebi n regiunile de munte, dar i de dealuri i podiuri unde apar la zi de sub ptura de roci moi (argile, luturi, loessuri). Formarea i evoluia lor este legat n principal de intensitatea fenomenului de eroziune cuplate cu fenomenele de dezagregare i alterare a rocilor compacte. Litosolurile pot aprea att n zonele reci i umede din arealele montane din Carpai i Subcarpai, ct i n arealele mai joase cu roca dur aproape de suprafaa solului (Dobrogea). Apa freatic nu afecteaz profilul de sol, fiind situat la adncimi mai mari de
154

10 m. La nivel de subtip se ntlnesc LS eutrice, districe, rendzinice, scheletice (prundice) i histice. Litosolurile eutrice (LS eu), sunt soluri bazice, formate pe seama dezagregrii i alterrii rocilor dure formate n principal din calcare, conglomerate, gresii cu liant calcaros din zonele muntoase i din Podiul Dobrogei. Prezint un orizont Aom sau Ao cu grosimi, care variaz ntre 5-20 cm, textur luto-nisipoas n primii 10 cm i lutoas n rest, culoarea variaz de la neagr, pn la brun (10YR2/1-5/3), structura este grunoas-glomerular, conin o cantitate relativ mare de materie organic i numeroase fragmente de roc. LS pot avea i un orizont de tranziie A/R, cu mult schelet provenit din roca dezagregat, sau urmeaz direct un orizont R, format din roca dur, parial dezagregat. Litosolurile districe (LS di) sunt soluri acide, formate prin dezagregarea i alterarea rocilor dure acide reprezentate prin isturi cristaline, roci vulcanice, gresii silicioase. Ele se ntlnesc n general n zonele montane mai nalte, mai reci i mai umede din Carpai i Subcarpai. n concluzie, nveliul de soluri este srac n tipuri genetice, are soluri superficiale i puternic afectate de eroziunea care scoate la zi stncriile. Mai mult dect n alte etaje problemele ameliorative ale solurilor trebuie judecate n contextul eficienei, innd seama i de randamentele posibile ale speciilor adaptate n condiiile unei perioade de vegetaie scurta. n zonele mai nalte din etajul pdurilor i pajitilor alpine pe luncile rurilor pot fi ntlnite specii de ruuli (Hieracium aurantiacum), iarba ciutei (Doronicum austriacum), lptuca oaiei (Cicerbita alpina), salata iepurelui (Prenanthes purpurea), odogaciul (Saponaria officinalis), captalan (Petasites hybridum), clunul doamnei (Geum rivale), ferigi ca ruginia (Asplenium ruta muraria), acul pmntului (Asplenium trichomanes), Dryopteris filix-mas i Polypodium vulgare (SIMIONESCU, 1961). Pe rocile acide din Carpaii Orientali i Meridionali se gsesc specii de Saxifraga pedemontana, laptele stncii (Androsace sp.), iarba surzilor (Saxifraga aizoon), Saxifraga carpatica, Semperivivum montanum, roioar (Silene acaulis), floarea reginei (Leontopodium alpinum), Poa alpina ssp.vivipara, Ranunculus alpestris, Eritrichum nanum, Senecio abrotanifolius ssp.carpathicus, macul pirenaic (Papaver pyrenaicum). Stncriile calcaroase adpostesc asociaii vegetale de Seseli rigidum, Saxifraga paniculata, Dianthus petraeus ssp. petraeus , Hieracium villosum, Festuca picta, F. versicolor, Festuca cinerea, Melica ciliata. n momentul cnd pe stnci se formeaz un strat subire de sol apar mici pajiti de Sesleria coerulans, Carex sempervirens. Tot pe stncrii se gsesc o serie de plante cu caracter endemic cum este Silene zawadskii din Carpaii Orientali i Silene saxifraga i Primula auricola specii carpat-balcanice din munii Banatului i Apuseni (BLCEANU V., MARIAN ELISABETA, 1985). Grohotiurile i bolovniurile care se formeaz n general la baza unui versant dar i pe platourile montane sunt la nceput lipsite de vegetaie dup care ncep s fie acoperite de licheni i muchi ca dup ce se formeaz o ptur mic se sol s fie populate cu asociaii de Rumex scutatus, Silene vulgaris, Valeriana montana,
155

Geranium robertianum, Gymnocarpium robutianum, iar n cazul cnd bolovniurile sunt umbrite apar asociaii de Lunaria rediviva, Arabis procurrens, Parietaria officinalis. n cazul cnd grohotiurile sunt de origine calcaroas i sunt situate n etaul alpin pe ele cresc Saxifraga moschata, Dryas octopetala, Galium anisophyllum, Papaver pyrenaicum (BOJOI, 2000). 4.2. SOLURILE DIN ETAJUL JNEPENIURILOR (SUBALPIN) n etajul jnepeniurilor, gama rocilor i a tipurilor de soluri se lrgete i mai mult dect n etajul alpin. Rocile sunt exclusiv dure, chiar si n cazul celor sedimentare iar scoara de alterare este superficial, depind numai n cazuri excepionale 50 cm. Relieful este mai variat dect n etajul alpin datorita dezvoltrii largi a fenomenelor erozive. Clima este aspra, umeda i rece (Tma cca 0C, Pma 1200-1300 mm), zpezile sunt bogate i ndelung stagnante n locurile adpostite, iar vnturile sunt puternice. Asprimea condiiilor c1imatice determin instalarea n locul pdurilor a jnepeniurilor i a altor asociaii de plante lemnoase scunde, mai ales din ericacce. Pajitile secundare sunt constituite mai ales din asociaii de Festuca airoides, Agrostis rupestris cu Deschampsia flexuosa (cele mai tipice pentru etaj) i din asociaii de Nardus stricta insinuate pe vlcele. Avnd habitus mic i nrdcinare superficial speciile ierboase amintite nu modifica substanial solurile formate sub speciile lemnoase. Pe calcare i stncrii se ntlnesc asociaii cu specii calcifile sau pioniere, fr importana n orientarea pedogenezei (NEACU i colab, 1986). Topoclimatele nu determina apariia extrazonal a unor asociaii vegetale ci numai distribuiri ntre asociaiile din etaj, n funcie de umiditate, vntuire i temperatura. Pajitile sunt bogate, deoarece pe suprafee ntinse arborii i tufriurile au fost defriate n principal prin ardere fiind constituite din: firu (Poa media), epoic (Nardus stricta), iarba vntului (Agrostis rupestris), pruc (Festuca airoides), cinci degete (Potentila aurea ssp. chrysocraspeda), cimbrior (Thymus pulegioides), ghinur (Geniana clusii, Gentiana nivalis), silur (Euphrasia minima). Pe versanii calcaroi cu expoziie sudic apar specii ierboase doritoare de cldur c: pruc (Festuca saxatilis), rogoz (Carex sempervirens). n locurile mai umede pe unele vi i depresiuni apar specii de arin de munte (Alnus viridis), mcri (Rumex arifolius), timoftic (Phleum alpinum), trs (Deschamsia caespitosa) (UCRA i NEACU, 1985). n apropierea turbriilor cu Sphagnum i Eryophorum i arealelor mltinoase cresc specii de rogoz (Carex curta, C.dacica). Condiiile climatice i de vegetaie determina cea mai intens debazificare i acidifiere, solurile zonale ajungnd la valori ale gradului de saturaie n baze de 1-4% i la valori pH<4-4,5. n aceste condiii, predomina
156

pe toate rocile, cu excepia calcarelor i dolomitelor masive, solurile din clasa spodosolurilor, extinderea cea mai mare avnd-o podzolul litic (frecvent cu orizontul Bhs dezvoltat n roca subiacenta, acumularea sescvioxizilor i humusului fcndu-se pe fisuri). Cele mai puternice podzoluri se dezvolt sub jnepeniuri i loiselcuriete. Ele se menin nsa i sub asociaii de Festuca airoides i Agrostis rupestris, care nu au capacitatea de a modifica solul motenit Gama spodosolurilor este relativ mare, n acest etaj ntlnindu-se pe lng podzoluri, i nanopodzoluri (cu orizonturi subcentrimetrice foarte nete), podzoluri brune alpine cu orizont Es difuz etc. Intrazonalitatea este foarte slab exprimata. Aa cum s-a artat, chiar pe conglomeratele calcaroase sau pe gresiile cu ciment calcaros se dezvolt spodosoluri. Numai pe calcare i dolomite apar rendzine i mai ales soluri rendzinice, uneori cu turbificare la suprafa (turba uscata). Cele mai ntlnite soluri n acest etaj sunt podzolurile. Podzolurile sunt soluri puternic acide caracteristice subetajului subalpin al jneapnului i subetajului molidului (BARBU, 1976). Ca procese pedogenetice se acumuleaz puternic humusul brut puternic acid, silicaii sunt puternic alterai i migreaz sub forma unor produi de alterare (complexe humico-minerale) care se acumuleaz ntr-un orizont iluvial (Bhs i Bs). Sunt ntlnite n principal n Carpaii Meridionali ( Munii Bucegi, Fgra, Cibin, Parng, Sebe, Retezat i Godeanu). n Carpaii Orientalii sunt ntlnii n Munii Rodnei i Maramureului iar n Munii Apuseni apar insular la limita pdurii i n subetajul subalpin sub jnepeniuri. Clima este umed i rece cu Tma de 2-50C, cu temperaturi de 12-140C vara n iulie i -5 la -70C iarna n ianuarie. Cantitatea de Pma variaz cu altitudinea ntre 8001400 mm. Materialul parental este format din alterarea rocilor acide silicioase formate din gresii, conglomerate cu ciment silicios, isturi cristaline. Podzolurile au un orizont O sau A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat de un orizont eluvial spodic Es i un orizont B spodic humico-feriiluvial sau feriiluvial (Bhs, Bs). Pot prezenta la suprafaa solului un orizont organic nehidromorf O (folic) mai gros de 50 cm i proprieti criostagnice. La nivel de subtip de sol au fost deosebite podzoluri: tipice, umbrice, feriiluvice, histice, criostagnice, litice i scheltice. Podzoluri tipice (PD)-(podzol humico feriiluvial) Au ca principala caracteristic prezena orizontului Bhs de migrare a humusului. Aceste soluri sau format n condiii de relief montan pe areale cu drenaj mai slab, situate pe platforme, coame i depresiuni, pe depozite acide. Orizontul superior Ao sau Au la podzolurile umbrice, este nchis la culoare cu structur grunoas slab exprimat, restul profilului fiind nestructurat, urmeaz un orizont Es puternic srcit n materie organic i sescvioxizi mbogii n silice, albicios, gros de 5-20 cm. Orizontul Bhs de acumulare a sescvioxizilor i a humusului, gros de 30-70 cm, brunruginiu, dup care urmeaz roca dur R sau afnat C. Profilul de sol din cldarea glaciar a Vii Blea, lng lacul Blea (Punescu i Rou, 1979) este situat la baza versantului pe un tpan de acumulare, pant de 5157

100 , la 1700 m altitudine. Tma 1,80C, Pma 1200 mm (Staia Blea). Vegetaia este format din pune n subetajul jnepeniurilor cu asociaii ierbacee de Festuca rubra, Poa annua, Agrosis capillaris, A. rupestris, Soldanella major, Potentilla ternata. Materialul parental este format din depozite coluviale de isturi clorito-filitoase. Din punct de vedere morfologic profilul prezint un suborizont organic O de 3 cm cu psl de rdcini de plante ierboase cu foarte puin material mineral. Urmeaz un orizont Ao de 3cm cu mult materie organic, nisipo-lutos, cu 25% pietri, culoare neagr n stare umed (10YR2/1), glomerular foarte mic-poliedric mic, friabil, rdcini frecvente. Urmeaz un orizont Ea cu grosime variabil de-a lungul profilului pn la 18 cm, textur nisipoas, i 50% pietri, culoare cenuie (10YR 6/1), nestructurat, foarte friabil, slab coeziv n stare uscat, rdcini frecvente. Orizontul Bhs ntre 18-25 cm, are textur nisipoas, 60% pietre i pietri, culoare neagr la umed (5YR 2/1), nestructurat, friabil, urmeaz n continuare un orizont Bs ntre 25-48 cm, nisipos, cu 75% pietri i pietre, culoare brun nchis la partea superioar i brun glbui la partea inferioar (7,5YR 3/2-10 YR 5/4, nestructurat, i roca format din pietri i pietre i material mineral. Podzolurile au textur mijlociu-grosier, nedifereniat pe profil, au proprieti fizice, hidrofizice i de aeraie puin favorabile. Sunt soluri puin profunde, cu schelet foarte mult, volum edafic redus, drenaj rapid, capacitate de ap util foarte mic. Bine asigurate cu humus 36,8 % n suborizontul O, i A, 8,79% n Ea, 24,3 n Bhs, 5-15% n Bs. Raportul C:N este 23 n O i Ao, 18 n Ea i Bhs. N total 1,1% n O i Ao i 0,3% n Ea, 0,9 n Bhs i 0,5% n Bs. Foarte puternic acid cu ph 4,3 n Ao, 4,1 n Ea, 4,3 n Bhs i 4,6 n Bs. Coninut extrem de mic n baze de schimb iar gradul de saturaie n baze foarte mic (5%). Datorit condiiilor vitrege de clim i relief aceste soluri se folosesc ca puni i fnee cu productivitate slab (BLCEANU i MARIAN, 1985). Datorit instabilitii reliefului crionival, eroziunea capt uneori forme acute, determinnd extinderea extraordinara a litosolurilor i stncriilor reziduale pe creste si versani si acumulative pe conuri i pnze de grohotiuri la baza abrupturilor Limitrile de ordin agrochimic sunt foarte mari, dar, din punctul de vedere al produciei, limitrile cele mai mari se refer la volumul edafic i la integritatea nveliului de sol n ansamblu. Productivitatea ecosistemelor de pajiti din acest etaj depinde nsa foarte mult i de condiia c1imatica i potenialul biologic al speciilor (NEACU i colab, 1986). 4.3. SOLURILE DIN ETAJUL MOLIDIURILOR (BOREAL) Condiiile de solificare. n etajul pdurilor de molid, diversitatea condiiilor fizico-geografice, de sol i de vegetaie este mult mai mare dect n cel al jnepeniurilor. n acest etaj, dispar sau ocupa suprafee restrnse rocile moi i afnate cum ar fi argilele moi, marnele moi, lehmurile, depozitele eoliene, nisipurile, depozitele de terasa i evantaie de mprtiere etc. Gama formelor de relief se restrnge i ea prin dispariia reliefului acumulativ
158

de mari proporii i restrngerea celui acumulativo-eroziv. Dispar luncile largi, sistemele de terase cu poduri plane, dispar conurile de mprtiere i glacisurile de mari proporii. Domina relieful de eroziune, versanii i culmile mai mult sau mai puin nguste. Relieful aezat este dat numai de resturile vechilor nivele de eroziune. Apele freatice i pierd din importanta, influennd solificarea numai local, n tinoave. Condiiile climatice sunt mai aspre dect n etajul nemoral (Tma 1.5C, Pma 900-1200 mm), determinnd un excedent mai important de umiditate n sol. Datorita climei mai severe, s-a dezvoltat masiv pdurea de molid pretutindeni, indiferent de expoziie, modificrile topoclimatice fiind insuficient de drastice pentru a provoca ptrunderea extrazonal a speciilor de foioase n masive semnificative pentru pedogenez. Apariia diseminata a paltinului de munte i scoruului sau chiar a plcurilor de fgete de altitudine este nensemnat din acest punct de vedere. Pe expoziiile nordice n schimb, n luminiurile pdurilor sau n pajitile secundare, au ptruns adeseori specii din etajele superioare, semnificaia cea mai mare pentru pedogenez. Asociaiile vegetale din pajiti cunosc i ele o diversitate mai mare. Domina cele mezofile de Festuca rubra i Nardus stricta i, n legtur cu calcarele, apar asociaii cu plante calcifile sau termofile. Asociaiile cu plante xerofile i higrofile i pierd importana. Efectele instalrii vegetaiei secundare, mai ales a asociaiilor vechi de Festuca i Nardus, sunt nsa mult mai clar exprimate n pedogenez. dect n etajul fagului (BORZA, 1960). n subetajul de amestec de molid cu brad covorul ierbaceu din pdurile de conifere i mai ales din poienile din pdure sunt reprezentate de: piu rou (Festuca rubra), piuc (Agrostis capillaris), rogoz (Carex ovalis), trsa (Deschampsia caespitosa), horti (Luzula luzuloides), clopoei (Campanula patula ssp. abietina), suntoare (Hypericum maculatum), crinul de munte (Lilium martagon), oie (Pulsatilla alba), trestia de pdure (Calamagrostis arundinacea), mcriul iepurelui (Oxalis acetossela), ferigi (Polypodium vulgare, Athyrium filix-femina), licheni reprezentai de barba-ursului (Isnea barbata), ciuperci foarte numeroase: mntrca sau hribii (Boleotus edulis), rcovul (Lactarius deliciosus), pinioarele (Russula integra) toate comestibile iar flocueii (Lactarius torminosa) i Rossula emetica sunt ciuperci otrvitoare (SIMIONESCU, 1961). Procesele de solificare sunt mult mai puin influenate de condiiile climatice dect n etajul jnepeniurilor. Temperatura sczut condiioneaz o activitate biologica slab n sol. Datorita acestui fapt i datorita constituiei chimice a materiei organice furnizate de molid, n sol se acumuleaz o cantitate nsemnata de humus de tip moder sau moder-humus brut, puternic acid, ntre ai crui constitueni predomina acizii fulvici mobili i agresivi. Solificarea decurge sub influena fulvoacizilor n sensul debazificrii i acidifierii puternice, pn la valori V <20-25% i la valori pH <4,7 (4,0-4,5), la care nu mai este posibila argilizarea mineralelor primare dect ca faze intermediare ctre destrucia acestora i eliberarea de oxizi de fier i aluminiu. Sub influena excesului de apa i a curentului percolant format de acesta, sescvioxizii complexai de materia organica mobili sunt antrenai n profunzime i depui ntr-un orizont Bs feriiluvial sau Bhs humico-feriiluvial (spodic). S-au format n acest fel, pe
159

plan zonal, n proporie de mas, spodosoluri. Procesul de podzolire menionat, dei pregnant prin formarea orizontului B spodic, nu este totui, n limitele acestui etaj, suficient de intens pentru a provoca splarea total din orizontul mineral de suprafaa a sescvioxizilor i humusului i dezvoltarea neta a unui orizont eluvial Es albicios, ca n cazul podzolurilor propriuzise. EI se dezvolta numai pn la stadii intermediare i determina existena zonala prepodzolurilor tipice (spodosoluri fr orizont Es alb). n etajul respectiv se ntlnesc, ca termeni iniiali ai evoluiei ctre solul brun feriiluvial, criptopodzol tipic care sunt lipsite de orizont Bs exprimat morfologic, dar prezint acumulare de Al2O3 la nivelul orizontului B, i ca termeni hiperevoluai ctre podzol tipic, caracterizate prin realizarea unui orizont Es foarte slab exprimat morfologic, discontinuu, vizibil clar numai la solul n stare uscata. Sub pajitile secundare recente, podzolurile feriiluvice se regsesc morfologic ca atare, cptnd doar caracteristicile specifice nelenirii n orizontul A. Sub pajitile secundare vechi ins, mai ales sub cele de Festuca rubra, se produc n soluri modificri puternice, induse mai ales de modificarea regimului hidrotermic, a naturii humusului i de masa radiculara puina ceste modifidri pot merge pn la completa estompare morfologica a orizontului spodic, ce mai poate fi nsa decelat analitic prin identificarea sescvioxizilor preexistenti. Se formeaz n acest fel soluri criptospodice tipice ca o creaie a pajitilor, care ar putea fi confundate morfologic cu districambosolurile. Aceste soluri, care pot fi considerate zonale, se regsesc pe suprafee nsemnate n subetajul boreal (la limita de sus a pdurii). n general podzolurile feriiluvice, ca i cele criptospodice tipice sunt scurte, litice sau semilitice i scheletice, avnd volum edafic mic. Sub raport agrochimic, ele sunt, fr excepie, deficitare la toate capitolele. n etajul boreal, extrazonalitatea se manifesta mai ales prin dezvoltarea podzolurilor tipice pe roci hiperacide, sub influena vaccinietelor sau a excesului de apa sub sphagnete, cazuri deja amintite. Intrazonalitatea se manifesta mai rar i mai slab dect n etajul nemoral, ntruct pe de o parte Condiiile climatice mai aspre diminueaz rolul rocilor n determinarea sensului pedogenezei, iar pe de alta parte, pentru ca, n acest etaj, dispare o gam larga de roci moi capabile sa devieze sensul evoluiei prin crearea de regimuri hidrice specifice etc. Totui calcarele, marnele, dolomitele determina apariia eutricambosolurilor i a rendzinelor, iar sub influenta andezitelor bazaltoide i microdioritelor, apar soluri andice i chiar andosoluri, cu tot cortegiul lor de probleme agrochimice menionat anterior. De amintit, n sfrit, existente histosolurilor districe (turbrii acide sau nalte) determinate de ape strnse n microdepresiuni (BLCEANU i MARIAN, 1985). Eroziunea care acioneaz i ea, mai ales n domeniul pajitilor, determina existena litosolurilor, a solurilor trunchiate i a rocilor la zi, n proporii mai reduse dect n etajul nemoral, n care umanizarea mai puternica devine adesea cauza principala a eroziunii, i dect n etajul alpin cu covor vegetal mai slab i cu relief glaciar i crionival. Printre principalele soluri n acest areal vegetal se ntlnesc, podzolurile care coboar din arealul jnepeniurilor, prepodzolurile, criptopodzolurile, andosolurile, iar
160

pe areale cu stncrie aproape de suprafaa solului litosolurile i rendzinele. Prepodzolurile (EP) (Sol brun feriiluvial) se ntlnesc n regiunile montane nalte n subetajul pdurilor de molid, uneori n amestec de fag cu molid i cu covor de ericacee. Aceste soluri se formeaz pe roci acide formate din gresii silicioase, conglomerate, isturi crisataline i roci eruptive. Clima este umed i rece cu Tma 340C i Pma >1000 mm. Prepodzolurile au un orizont ocric sau umbric (Ao, Au) urmat de un orizont B spodic feriiluvial (Bs). Poate aprea un orizont de tranziie Es discontinuu i un orizont organic nehidromorf O (folic) n general la suprafaa solului.. La nivel de suptip de sol deosebim prepodzoluri: tipice, umbrice, histice, litice, scheletice. Prepodzoluri tipice (EPti) Au orizontul Ao (ohric) se ntlnesc n zonele montane sub pduri de molid cu Luzula silvatica. Profilul de sol de lng Hotelul Alpin, la altitudinea de 1400 m (N. Florea i colab., 1968), Folosina pdure de molid, vegetaia este format de molidiuri cu Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Rubus idaeus, Polygonatum verticillatum etc. Prezint la suprafa un suborizont O gros de 3 cm cu humus moder de culoare negru spre brun negricios i uneori din humus brut gros de 5-6 cm cu psl de rdcini de plante ierboase. Urmeaz un orizont Ao de 15 cm, cu iviri n puncte de orizont Es cu textur nisipo-lutoas culoare brun nchis-negricios la umed (7,5YR3/2), astructurat, conine grunciori de cuar, fr pelicule de humus sau oxizi de fier cu pete mici cenuii difuze friabil, rdcini frecvente. Orizontul Bs gros de 3080 cm, nisipo-lutos, brun - ruginiu (5YR 3/2), i brun rocat - glbui spre baz (5YR 6/4-6), astructurat. n baz este roca mam sub adncimea de 40-80 cm. Scheletul apare pe tot profilul i crete spre baz. Acest sol prezint un coninut ridicat de humus 25% n orizontul (O, 9,2%) n Ao+Es i 1.7-2,3% n Bs. Raportul acizi huminici/acizi fulvici este de 0,3-0,7, coninutul de azot total ridicat (0,39-1,0%) iar raportul C:N depete valoarea de 20. Capacitatea de schimb cationic este de 30-40 me/100 g sol n orizontul A+Es i scade spre adncime. Reacia solului este puternic acid cu ph 4,2 n O. 4,6 n Ao+Es i 5,1 n Bs. Gradul de saturaie n baze este cobort cu 10-45% n A i 20-25% n Bs. Se remarc o migrare a sescvioxizilor din orizontul A i acumularea lor n Bs Criptopodzolurile (CP). (Sol brun acid criptopodzolic) sunt ntlnite la contactul dintre districambisoluri (soluri brune acide) i prepodzoluri n zonele montane nalte n etajul pdurilor de conifere i de amestec de fag cu rinoase. Aceste soluri poate prezenta un orizont organic O i un orizont A foarte humifer sau numai unul dintre ele, urmat de un orizont B criptospodic (Bcp) humifer. Uneori poate prezenta i un orizont organic nehidromorf O (folic) sub 50 cm grosime. La nivel de subtip, pot fi ntlnite criptopodzoluri tipice, histice, litice, scheletice. Solul criptopodzolic tipic(CP ti) Este ntlnit n zonele montane i subcarpatice nalte la contactul ntre pdurile de conifere cu cele de fag..
161

Profilul de sol situat la 3 km nord de Cascada Blea (PUNESCU, ROU, Ghidul excursiilor, 1979) este situat pe un versant nclinat cu pant de 150 i altitudine absolut de 1100 m, n subetajul bioclimatic de amestec de fag cu rinoase. Tma este de 5.50C iar Pma 950 mm. Vegetaia este format de brdete i fgete cu flor de mull: Lamiastrum galeobdolon, Oxalis acetosella, Galium odoratum, Pulmonaria rubra (CLINESCU i colab., 1969). Materialul parental este format din depozite deluviale de isturi cloritosericitose. Prezint o textur luto nisipoas pe tot profilul de sol. Culoarea variaz de la brun cenuiu foarte nchis la umed (10 YR 3/2) n orizontul Ao sao Au, la brun glbui la umed (10YR 5/6) n orizontul Bs. Structura este glomerular mediu n Ao i poliedric subangular mic i foarte mic n Bs. Cantitatea de schelet crete cu adncimea (!00 cm) pn n suborizontul BR cnd atinge 70% din total. Este un sol semischeletic, volum edafic mijlociu, drenaj normal, capacitate de ap util mijlocie, intens humifer la suprafa cu 22,3-32,2% n orizonturile O (de 2cm) i Au (5 cm grosime), 7,3% n Bs, cu humus mull-moder, puternic acid cu 4,4 n Au i 4,3 n Bs, coninut mijlociu de baze schimbabile la suprafaa solului datorit biopacumulrii i extrem de mic n restul profilului. Aceste soluri sunt cu o productivitate mijlocie pentru fag i brad i superioar pentru molid (UCRA i NEACU, 1985). Andisoluri (AND) (Andosoluri) se gsesc n perimetrele montane vulcanice sau unde sau depus cenuile vulcanice, n special n Carpaii Orientali n lanul vulcanic Oa, Guti, ible, Climan, Gurghiu, Hrghita i n Munii Apuseni. Andisolurile se dezvolt att pe andezite, n special pe cele bazaltoide, pe microdiorite i alte roci bazice din familia dioritelor, ca efect al predominrii substanelor amorfe, inclusiv de tip allofanic, ntre materialele de alterare ale acestor roci, ct i pe cenui vulcanice, piatra ponce i alte derivate vulcanice de diferite compoziii. Alterarea rapid a materialului vulcanic poros determin acumularea de complexe amorfe i prezena de minerale incomplet cristalizate ca allofanul i imogolitul. Morfologic, andosolurile sunt caracterizate printr-un orizont vitric sau andic. Orizontul vitric este un orizont dominant de sticl vulcanic, n timp ce orizontul andic cuprinde orizonturi de sol constituite n principal din allofane n care predomin complexele humico-aluminice. Andisolurile prezint un orizont A (Am, Au, Ao) urmat de orizont intermediar (AC, AR, Bv) la care se asociaz proprieti andice pe cel puin 30 cm grosime ncepnd din primii 25 cm ai solului mineral. Poate avea un orizont organic O sa T. Dintre acestea va fi prezentat un andosul umbric litic din Caldeira Luci din Munii Harghita, la 8 km sud-vest de Sncrieni (V. PEREPELI, M. SPIRESCU, Ghidul Excursiilor, 1979). Profilul pedologic este situat pe un versant cu pant de 100, altitudine de 1270 m, expoziie nordic. Climatul este montan cu Tma 3,50C, Pma 900 mm. Vegetaia este de pdure de molid cu pajite de Oxalis acetosella, Agrostis capillaris, Calamagrostis arundinacea, Campanula patula ssp. abietina, Luzula luzuloides.
162

Materialul parental este format de deluviu din andezite cu piroxeni. Prezint la suprafaa solului o psl de rdcini O de 3 cm, un orizont Au de 35 cm cu textur lut nisipoas n partea superioar i lut nisipos-lut spre baza orizontului, culoare brun foarte nchis la umed (10 YR 2/2), structur glomerular mic-mediu, friabil, slab coeziv la uscat, schelet format din pietre i bolovani mai abundent spre baza orizontului (40-60%). Urmeaz un suborizont BR gros de 18-20 cm, cu textur lut-lut nisipos cu schelet 75%, culoare brun nchis (10 YR 3/3, structur poliedric subangular, friabil. Sub 52 cm urmeaz orizontul RB format din 85% pietre i bolovani printre care se gsete material mineral, luto-nisipos, culpare brun nchis la umed (10YR 3/3). Andosolul umbric litic este mijlociu profund, scheletic-excesiv scheletic, volum edafic mic, drenaj raopid, capacitate de ap util mic. Sol intens i profund humifer cu moder (18,6-25,6%) n orizontul Au, 11,6% n BR i 10,0 n RB, puternic acid cu ph 4,7-4,8 n Au, 4,8 n BR i 4,9 n RB., coninut extrem de mic de baze de schimb. Gradul de saturaie n baze este extrem de mic pe tot profilul de sol V% 1,92,7. (R. LCTUU i colab. Ghidul excursiilor, 1979). Sunt mijlociu favorabile pentru molid i larice, i slab favorabile pentru fag (GRBACEA,1956). Aceste soluri sunt dominate morfologic de acumularea puternica de humus ntr-un orizont A nchis la culoare, debazificat, acid (orizont Auumbric) i pot fi, ca i rendzinele, tipice (fara orizont B), cambice (cu orizont B cambic) sau litice (mai subiri de 50 cm). Se pare ca dezvoltarea lor este optima la limita de sus a subetajului pdurilor de fag, unde condiiile climatice sunt cele mai propice tipului de alterare menionat. Comparativ cu districambosolurile n etajul crora se dezvolt, andosolurile sunt mai puin debazificate (opun o rezistenta mai mare la debazificare), au capacitate de schimb cationic (dependent de pH) mai mare. Datorita coninutului ridicat de hidroxizi de aluminiu i fier amorfi, aceste soluri au o mare capacitate de fixare, n forme greu solubile i greu asimilabile, a ionilor fosfat, borat i molibdat, fapt care poate induce carene de nutritie la plante i animale. Pe unele roci bazaltice, n legtur cu proporia mare de silicai feromagnezieni, poate aprea o cantitate mare de magneziu i chiar predominarea ionului Mg2+ asupra celui de Ca2+ n complexul de schimb al acestor soluri, respectiv un dezechilibru al raportului Ca2+/Mg2+ i al nutriiei vegetale i animale. Ca i n cazul districambosolurilor la pH<5, apare i la aceste soluri Al3+ de schimb n proporii toxice pentru plante (UCRA i NEACU, 1985). Litosolurile eutrice (LS eu) Sunt soluri bazice, formate pe seama dezagregrii i alterrii rocilor dure formale n principal din calcare, conglomerate, gresii cu liant calcaros din zonele muntoase i din Podiul Dobrogei. Prezint un orizont Aom sau Ao cu grosimi, care variaz ntre 5-20 cm, textur luto-nisipoas n primii 10 cm i lutoas n rest, culoarea variaz de la neagr, pn la brun (10YR2/1-5/3), structura este grunoasglomerular, conin o cantitate relativ mare de materie organic i numeroase fragmente de roc. LS pot avea i un orizont de tranziie A/R, cu mult schelet provenit din roca dezagregat, sau urmeaz direct un orizont R, format din roca dur, parial dezagregat.
163

LS eutrice din Podiul Dobrogean s-au format n urma proceselor de eroziune, care au ndeprtat materialul mai fin, n general loesoid, de la suprafaa solului i au permis apariia, mai aproape de suprafa, a rocilor dure n stadii diferite de dezagregare. n zonele mai nalte, situate n Munii Mcinului, LS s-a format prin alterarea n situ a rocii dure, dar i printr-un aport eolian, pe care s-a aezat vegetaie ierboas i lemnoas, alturi de muchi i ciuperci, prin descompunerea crora s-a acumulat materia organic ntr-un orizont Ao subire. Vegetaia natural a litosolurilor dobrogene este format din vegetaie lemnoas i ierboas, respectiv de pdure mezofil cu Quercus petraea, Carpinus betulus, Acer campestre, Prunus mahaleb, n zonele mai nalte, i vegetaie de step cu specii de Poa bulbosa, Artemisia austriaca, Euphorbia nicaeensis i Festuca valesiaca, n zonele mai joase, iar n zona montan carpatic covorul vegetal corespunde cu treapta altitudinal de vegetaie. Nu are carbonai de calciu, solul avnd o reacie slab acid n Aom (6.3) i A/R (6.2). Au un coninut mijlociu n humus n Aom (4.48 %) i A/R (3.43 %). n cazul prelurii n cultur coninutul n humus scade. Coninutul n N total este mijlociu n Aom (0.25%) i A/R (0.20%), iar coninutul n fosfor (P2O5 %) este de 0.12 %. Raportul C:N este 12.0 n Aom i 10.0 n A/R. T este mic n Aom (19.43 me/100g sol) i mijlocie n A/R (22.40 me/100g sol), iar V este mezobazic n Aom (74.9%) i eubazic n A/R (77.4%), la sud-est de Greci, Dobrogea de Nord (FLOREA .a., 1968; ANA CONEA, 1970). Litosolurile districe (LS di) Sunt soluri acide, asmntoare cu litosolurile eutrice, formate prin dezagregarea i alterarea rocilor dure acide reprezentate prin isturi cristaline, roci vulcanice, gresii silicioase. Ele se ntlnesc n general n zonele montane mai nalte, mai reci i mai umede din Carpai i Subcarpai. Litosolurile redzinice (LS rz) Reprezint o alt categorie de LS, specifice Podiului Dobrogei, dar i zonelor nalte carpatice sunt asemntoare cu cele tipice, dar n care orizontul R este format din calcare, roci metamorfice i eruptive bazice i ultrabazice, care prin alterare nu formeaz materiale amorfe. Prezint o textur luto-nisipoas, coninut mare de carbonai (12.8-13.3%), o reacie slab alcalin (pH = 8.0), sunt mijlociu aprovizionate cu humus n Ao (4.5%) i A/Rrz (3.6%) i un coninut mare n N total n Ao (0.30%) i A/Rrz (0.20%), la Osmancea, Dobrogea de Sud (C. GRIGORA, 1999). Litosolurile prundice (LS qq) Sunt acele litosoluri n care roca dur o reprezint pietriurile. Aceste soluri se pot ntlnii pe trenele de pietriuri montane i piemontane. Litosolurile histice (LS tb) Sunt acel soluri care n orizontul de suprafa au o mai mare cantitate de materie organic mai puin alterat, care poate ajunge la stadiul de turb. Dei sunt relativ bine aprovizionate cu humus LS, nu pot fi valorificate n cultur, datorit cantitii mari de schelet, a rocii dure situate la mic adncime i uneori a pantei mari i sunt folosite ca puni foarte slabe. Rendzinele (RZ), se gsesc pe suprafee relativ reduse n ara nostr fiind
164

rspndite n special n zona montan n condiii de clim umed ale zonei forestiere n arealul pdurilor de gorun, fag i fag n amestec cu conifere. n Carpaii Occidentali se gsesc n munii: Bihor, Gilu, Trascu, Codru. Pdurea Craiului, Poiana Rusc, n Carpaii Orientali: munii Ciucului, Hghimaului, iar n Carpaii Meridionali: munii Bucegi, Lotrului, Sebeului, Vlcan. Local se mai gsesc n Subcarpaii Getici i n Dobrogea (BLEAHU i RUSU, 1965). Rendzinele apar pe reliefuri fragmentate, culmi nguste i versani cu nclinri i expoziii diferite, pe roci compacte bogate n calcar, ca efect al eliberrii unor cantiti importante de Ca2+, se dezvolt, att sub pduri ct i sub pajiti. Rendzine, soluri humifere de culoare nchis, cu humus calcic, stabil (molisoluri litomorfe), cu complexul argilo-humic saturat n proporie de 80100%, cu pH neutru slab alcalin i aprovizionare relativ buna cu elemente nutritive. Ele pot fi tipice (fr orizont B), cambice (cu orizont Bv de alterare), litice (cu profil scurt de 25-50 cm) sau semilitice (cu profil de 50-100 cm grosime). Restricia principal a acestor soluri n legtur cu fertilitatea este data de volumul edafic mic Marnele determina, prin acelai mecanism al eliberrii Ca2+, apariia fostelor pseudorendzine n vechile clasificri, n prezent, variante ale rendzinelor pe roci carbonatice moi, cu nsuiri similare, dar volum edafic mai mare. Ele se caracterizeaz prin prezena unui orizont Am, cu crome <3, un orizont Arz i Bv (cambic), cu culori avnd cel puin la partea superioar valori i crome de <3.5 la umed i <5.5 n stare uscat i un orizont Rrz n primii 150 cm. Caracteristica dominant este prezena orizontului diagnostic Rrz rendzinic bogat n schelet dar i a orizontului Am, nchis la culoare, bogat n humus, cu structur bine dezvoltat glomerular. Treptat rendzinele pot evolua spre solurile zonale dup apariia unui orizont Bv cambic. La nivel de subtip se ntlnesc RZ calcarice, eutrice, cambice i scheletice.Profilul de sol este de tipul Am-AR-Rrz. Textura variaz de la mijlocie la fin, fiind uniform pe profil. Rendzinele din zona montan (Culoarul Branului, CONEA, 1968) din punct de vedere morfologic prezint un orizont Am, argilos, de culoare neagr-brun foarte nchis n stare umed (10YR 2/1-2), structur grunoas, bine dezvoltat, fragmente de roc, face efervescen pe fragmentele de roc (tratat cu HCl). Urmeaz un orizont de tranziie spre roc (AR), argilos, culoare mai deschis sau asemntoare cu partea superioar, fragmente dese de roc alterat. Urmeaz orizontul Rrz care reprezint roca dur de multe ori dezagregat (BLCEANU i MARIAN, 1985). Dei au profilul scurt i scheletul calcaros poate aprea chiar din orizontul Am aceste soluri sunt bine structurate, poroase, cu aeraie relativ favorabil. Sunt soluri foarte bogate n humus (>10%), rezerv foarte mare de humus 200-300 t/ha, cu humus de tipul mull calcic. Sunt soluri saturate n baze sau foarte slab debazificate (V 70-100%), capacitatea de schimb cationic (T) n orizontul A este de 50-70 me/100 g sol, sunt soluri neutre-slab alcaline i uneori slab acide n arizontul Am (5,5-7,5), i ating 7,0-8,0 n orizontul AR, sunt bine aprovizionate cu substane nutritive, raportul C:N este de 12,7, iar N total este de 0,92-1,19%, dar greu mobilizabile n zona umed. Pentru a se obine recolte mai mari se recomand ngrminte chimice (NPK) i organice n cantiti mari (IONESCU SISETI i COCULESCU, 1939).
165

4.4. SOLURILE DIN ETAJUL FOIOASELOR (NEMORAL) n etajul pdurilor de foioase se ntlnete cea mai bogata gama de condiii fizico-geografice i de asociaii vegetale din spaiul carpatic i, drept urmare, cel mai larg spectru de soluri. n acest etaj se ntlnesc roci de duriti foarte diferite, de la argilele i marnele moi, pn la gnaisuri i cuarite, roci cu toate constituiile mineralogice i chimice cunoscute, de la cele u1trabazice - carbonatice, pn la cele hiperacide, n sfrit, o mare varietate de roci sub raportul originii (aluvii, deluvii, coluvii, proluvii). Relieful nu este nici el mai puin complex, att ca geneza ct i ca forma, vrst etc. Se ntlnesc reliefuri fragmentate erozive, reliefuri acumulative de cmpii piemontane nefragmentate, reliefuri acumulativo-erozive piemontane diferit fragmentate, platforme etc. Nu lipsesc nici reliefurile carstice i nici mgurile vulcanice. La toate acestea trebuie adugat diversificarea extraordinar provocata de fenomenele de pant, acumulri n lunci etc. Apele freatice i manifesta influena asupra solificrii n sistemele de lunci, la capetele conurilor de mprtiere i uneori pe pante prin infiltraii laterale, iar apele de stagnare intervin pe reliefurile plate cu depozite fine. La modul general, clima este moderat rcoroase (Tma 6-70 C, n subetajul gorunetelor, 60 C n subetajul fgetelor de a1titudine mai mare) i moderat umeda (Pma 700-1000 mm). La nivelul suprafeelor orizontale sau slab nc1inate, cu drenabilitate mai slaba, se nregistreaz n sol un excedent de umiditate anual, faa de evapotranspiraia poteniala, semnificativ pentru nregistrarea unei tendine de evoluie zonala. n limitele reliefului fragmentat, care este predominant, n relaie cu nclinarea i expoziia versanilor i cu gradul de acoperire cu vegetaie de pduri sau pajiti, se realizeaz topoclimate locale de la cele calde, relativ uscate, comparabile cu cele din antestepa, cu bilan deficitar al apei n sol, favorabile humificrii i mineralizrii materiei organice, pn la cele reci, umede, cu bilan puternic excedentar al apei din sol, nefavorabile humificrii i mineralizrii materiei organice, asemntoare celor din etajele montane superioare. Multitudinea condiiilor naturale amintite provoac diversificarea covorului vegetal, exprimata prin apariia extrazonal unor asociaii vegetale din alte etaje bioclimatice, influennd i ele de o manier specific, prin calitatea humusului furnizat, procesul de solificare. n limitele etajului, pdurile de gorun ocupa sectoarele joase, intrnd n muni sub forma unor enclave pe golurile depresionare, iar fagul ocupa versanii umbrii si sectoarele mai nalte de 600-700 m. Asociaiile ierboase din plante mezofile influeneaz solurile prin natura humusului, tipul de nrdcinare, distribuia materiei organice moarte, schimbarea regimului hidrotermic al solurilor etc., aducnd uneori modificri notabile n sensul evoluiei genetice. Pe versanii nordici, umbrii, umezi, reci, coboar extrazonal din etajul superior molidul i ericaceele, n asociaii cu mare putere acidifiant asupra solului, n timp ce pe versanii expui insolaiei pot aprea asociaii cu plante termofile i xerofile, cu putere slaba de influenare a solificrii. nveliul ierbos este reprezentat n ochiurile de pajiti din pdure prin rogoz (Carex
166

pilosa), fiua de pdure (Poa angustifolia), obsiga (Brachipodium sylvaticum), mrgelua (Melica uniflora), hortiile (Luzula luzuloides) pe solurile mai srace i mai acide, vinaria (Galium odoratum), urzica moarta galben (Lamiastrum galeobdolon), laptele cinelui (Euphorbia amygdaloides), golomul (Dactylis glomerata ssp. aschersoniana ) pe solurile mai fertile i piuca (Agrostis capillaris), sadina (Chrysopogon gryllus) pe solurile mai umede din vestul rii. (ROU, 1973). Sub influena excesului de umiditate de natura freatica se dezvolta asociaii de plante higrofile ce pot provoca turbificri n orizonturile superioare ale solurilor i chiar pot determina formarea solurilor organice hidromorfe, iar sub influena excesului de apa stagnant, asociaii higrofile i higrofil-acidifile specifice, cu Nardus stricta, Molinia caerulea, Deschampsia caespitosa, specii de Juncus etc. Prezena carbonatului de calciu determin apariia pajitilor secundare cu specii calcifil-termofile, provocnd dezvoltarea orizonturilor humifere, molice, cu humus saturat, stabil. n cadrul etajului pdurilor de fag din cadrul pdurilor de foioase se gsesc pajiti secundare n care nveliul ierbos este relativ bine dezvoltat fiind reprezentat prin specii de: firua de pdure (Poa nemoralis), mrgelua (Melica uniflora), piu (Festuca altissima), piu rou (Festuca nigrescens), vioreaua (Scilla bifolia), ceapa ciorii (Gagea lutea), ghiocel (Galanthus nivalis), brebenei (Corydalis cava), ferig (Dryopteria filis mas), rodul pmntului (Arum maculatum), urzica moart galben (Lamiastrum galeobdolon). Etajul pdurilor de fag la rndul su n funcie de anumite aspecte climatice i altitudinale prezint i un subetaj al pdurilor de amestec de rinoase i fag. Aici nveliul ierbaceu este mai puin bogat ca n pdurile de pn acum, nveliul de sol fiind mai srac n humus calcic i mai acid, fiind reprezentat prin: leurd (Allium ursinum), urzica moart galben (Lamiastrum galeobdolon), laptele cucului (Euphorbia cyparissias) pe solurile mai bogate cu humus cu mull i mcriul iepurelui (Oxalis acetosella), hurti (Luzula luzuloides), piu de pdure (Festuca altissima), piu rou (Festuca nigrescens), afini pe solurile mai acide i mai scheletice. n relaie cu multitudinea extraordinara a condiiilor naturale, nveliul de soluri din etajul nemoral prezint cea mai mare diversitate de tipuri, subtipuri, familii i varieti de soluri din toate zonele i etajele bioclimatice ale arii. Aa cum s-a artat mai nainte, procesul general de formare i evoluie a solurilor, desfurat sub influena condiiilor bioclimatice zonale (bilan uor excedentar al apei n sol i ca atare regim hidrologie percolativ profund, condiii moderate-bune de humificare i mineralizare a materiei organice) are ca tendin general debazificarea si acidifierea. Pe reliefurile relativ stabile i vechi, pe materiale parentale fine-mijlocii, fenomenele amintite sunt nsoite de argiloiluviere i formare a orizonturilor B texturale i a orizonturilor eluviale El sau Ea (argiluvisoluri), iar pe versani i culmi nguste, precum i pe terasele i evantaiele de mprtiere recente, orizonturi de alterare, translocare i acumulare de argil, cu doar
167

cel mult cu orientri locale ale argilei (orizonturi cambice-cambisoluri) (PARASCHIV, 1965). Luvisolurile pot fi, n raport cu vrsta, nclinarea i gradul de stabilitate a reliefului, preluvosoluri i luvosoluri tipice i albice uneori chiar glossice cu degradare podzolica. n cadrul lor se pot ntlni subtipuri slab, mediu sau puternic pseudogleizate, cu meniunea ca sub pajitile secundare se nregistreaz ntotdeauna o nrutire a regimului hidric, solurile fiind, prin comparaie, mai intens pseudogleizate dect cele de sub pduri. Pe versani, sub influena proceselor de denudare, se pot ntlni preluvosoluri i luvosoluri tipice fr orizonturi eluviale, ce pot fi considerate ca stadii ntinerite prin eroziune. Prin nelenire secundara, regimul lor hidric se nrutete i, odat cu aceasta, se schimb nu numai profilul solului care devine tot mai intens pseudogleizat, ci i asociaiile vegetale pe care le suport, trecdu-se de la pajitile cu Agrostis capillaris, Festuca rubra, Cynosurus cristatus etc., la cele cu Deschamphsia caespitosa, Agrostis canina, Nardus stricta, Juncus conglomeratus, Molinia coerulea, care degradeaz valoarea pajitilor. Aprovizionarea lor cu substane nutritive este n general deficitara, cu att mai mult cu ct sunt mai acide i mai debazificate. Pe substratele provenite din cristalin pot prezenta i carene de microelemente. Solurile specifice pdurilor cu frunz cztoare sunt foarte variate. Se ntlnesc prepodzolurile din etajul molidului, nigrisolurile, cambisolurile, luvisoluri, alosolurile, litosoluri i regosoluri, rendzine i n arealele depresionare, hidrisoluri, histosoluri, azonal faeoziomurile i intrazonal aluviosoluri districe i eutrice Cambisolurile soluri cu orizont B cambic - de alterare - putnd avea sau nu orizonturi A humifere umbrice sau molice, relativ scurte, reprezint o clas de soluri care ocup suprafee relativ mai reduse pe teritoriul rii noastre ntlnindu-se n special n zonele mai nalte carpatice, subcarpatice, de podi i dealuri nalte. La nivel de tip de sol cambisolurile sunt formate din: Eutricambosolurile (EC) (brune eumezobazice) larg rspndit n mai muIte etaje bioclimatice n relaie cu un substrat fin, saturat, frecvent carbonatic, considerat ca tip intrazonal, litomorf. Sunt soluri avnd orizont A ocric sau molic (Ao, Am) urmat de orizont intermediar cambic (Bv) cu valori i crome peste 3,5 (la umed) cel puin pe feele agregatelor structurale ncepnd din partea superioar; proprieti eutrice n ambele orizonturi. Nu prezint orizont Cca n primii 80 cm. Pot prezenta orizont O i orizont vertic sau pelic i proprieti stagnice, gleice i andice. Au profilul de sol de tipul AoBv-C. au o textur mijlociu-grosier pn la fin dar de obicei lutoas, fr difereniere textural pe profil. Structura este grunoas-poliedric mic moderat dezvoltat n Ao poliedric angular mediu-prismatic moderat-bine dezvoltat. Ele apar n dependena de substraturi fine cu carbonai sau cel puin puternic saturate, cu calciu dominant n complexul adsorbtiv (argile, lehmuri, argile reziduale din calcare, argile marnoase, marne etc.), sau de substraturi mai puin fine, dar cu schelet calcaros (proluvii calcaroase). Sunt soluri tinere, unele ca vrst absolut, fiind formate pe reliefuri acumulative recente, n cadrul depresiunilor intramontane (evantaie de
168

mprtiere i terase holocene), altele ca vrst relativa, fiind condiionate de eroziune i alunecri i reprezentnd fie vechi soluri trunchiate pn n orizontul B, reintrate ntr-un nou ciclu de solificare, fie un stadiu de solificare relativ evoluat al unui regolit scos la zi prin eroziune sau alunecri (SECELEANU, 1982, 2004). Se ntlnesc att sub pduri ct i sub pajiti secundare, fr ca asociaiile vegetale de pajite sa le schimbe semnificativ morfologia. Pot fi ochrice (cu acumulare slaba-moderata de humus intr-un orizont Ao-ochric, deschis la culoare) sau molice. Pe argilele sedimentare montmoril1onitice pot avea caractere vertice (argiloase, gonflate n perioadele umede, cu crpturi mari, n cele uscate), iar pe argilele reziduale sau pe proluviile calcaroase au caractere rendzinice. Frecvent prezint pelicule de argila i se asociaz cu soluri brune argiloiluviale, avnd tendina de evoluie ctre acestea. Ele sunt formate pe roci bogate n calciu; luturi, argile, marne, calcare, conglomerate i gresii. Apa freatic nu influeneaz n general profilul de sol fiind situat la adncimi >5m, drenajul fiind n general bun. Proprietile fizice i hidrofizice sunt relativ bune, condiionate de textur i adncimea apei freatice. Coninutul de humus este diferit dar se situeaz n jur de 2-4%, rezerva de humus fiind de 65-125t/ha. Reacia solului este slab acid-neutr, gradul de saturaie n baze variaz ntre 55-90%, sunt bine aprovizionate cu substane nutritive. Districambosoluri-DC (Soluri brune acide), sunt cambisoluri care ocup zonele montane i de dealuri respectiv Dealurilor Subcarpatice i Munii Carpai. Caracteristica acestor soluri este existena orizontului diagnostic Bv i gradul de saturaie n baze V<55%. Spre deosebire de solurile brune eu-mezobazice, acestea sunt formate pe un material parental n general mai acid, isturi cristaline, roci eruptive dar i luturi, nisipuri, gresii, conglomerate, acidifiate prin procesul de pedogenez. Profilul de sol este de tipul Ao-Bv-C sau R. Textura este uniform pe profil, i poate fi de la grosier pn la mijlocie. Structura solului este grunoas-poliedric mic subangular slab dezvoltat n orizontul Ao i poliedric angular-subangular mediu slab dezvoltat n Bv. Proprietile fizice sunt relativ favorabile iar cele de fertilitate slabe. Ele ocupa primul loc ca frecvena i extindere ntre solurile etajului nemoral, dezvoltndu-se pretutindeni unde apar roci silicatice intermediare i acide, dure, i materiale parentale derivate din acestea sau acolo unde apar roci sedimentare afnate, uor percolabile. Se ntlnesc att pe reliefuri acumulative tinere (terase, conuri de mprtiere holocene), dar i pe reliefurile vechi, cu bilan de denudare activ, care menine solurile ntr-un stadiu de tineree relativa. Ele au texturi variate, de la grosiere la mijlocii (mai rar mijlociu fine), i frecvent prezint caracter scheletic i caracter litic sau semilitic (grosime 20-50 cm sau, respectiv, 50-100 cm), intensitatea caracterului respectiv fiind determinata de panta reliefului, substrat, eroziune etc. n funcie de alctuirea granulometric i panta, ele au n cele mai multe cazuri un drenaj global asigurat i, n general, nu prezint fenomene de stagnare a apei n profil. Totui, n legtura cu alternanele de straturi de gresii i argile, pot aprea uneori, pe reliefuri cu alunecri soluri brune acide cu influene de ap laterale.

169

Pe reliefurile joase de cmpii proluviale, districambosolurile prundice (dezvoltate pe prundiuri) pot suferi influene freatice propriu-zise, clare i semnificative pentru pajiti (VELCEA, 2001). n relaie cu asociaiile vegetale sub care se dezvolta, cu natura chimicomineralogica a substratului i drenajul intern etc., districambosolurile prezint diverse grade de saturaie n baze, pH, aprovizionare cu elemente nutritive i alte particulariti care le pot diferenia la nivel de varietate i chiar subtip. Pe substrate din roci acide i intermediare, sub pduri de fag i chiar gorun, se ntlnesc districambosoluri tipice sau litice, cu mull, oligomezobazice (V = 30-50%), cu pH n jur de 4,8-5,2, adeseori cu Al3+ schimbabil n cantiti apreciabile (6-10 me), fr acumulare de sescvioxizi n orizontul B. Pe substrate hiperacide i unele roci acide cu cuar, uor percolabile, sub paduri de fag cu Luzula sp. i sub asociaii de ericacce (Bruckenthalia spiculifolia, Calluna vulgaris , Vaccinium sp.) se dezvolta soluri brune acide cu moder, oligobazice i distrioligobazice (V <30%), puternic acide (pH 4,5-4,8), cu acumulare iluvial de Al203 (soluri brune acide criptospodice). n cele mai multe cazuri aceste soluri au orizont A humifer acid (umbric), att sub pdure ct i sub pajite. Pe rocile bazice i ultrabazice fr carbonai, i uneori chiar pe roci intermediare din familia dioritelor sau pe depozite de fli, se ntlnesc, pn la altitudini de 900-1000 m, soluri brune acide de limit. inferioara, oligomezobazice i mezobazice (V =50-60%) cu profil tipic de sol brun acid, nedifereniat textural, fr pelicule argiloase. Ele constituie capul de serie n categoria solurilor acide i nu au afiniti genetice cu eutricambosolurile brune eubazice (eumezobazice) sau cu cele argiloiluviale. Un caz aparte l constituie districambosolurile formate pe andezite, microdiorite etc., care aparin adeseori subtipului andic, prezentnd particulariti mineralogice (proporie mare de substane amorfe de tip allofan) i chimice (capacitate mare de reinere fosfatica etc.), determinate de tipul de alterare (MUNTEANU, 1988, 1998). Districambosolurile sub pajiti secundare prezint particulariti morfologice legate de nelenire i au un regim hidrotermic mai favorabil dect cele de sub pdure. n rest, pajitea secundara conserv ca atare districambosolurile. Aprovizionarea acestor soluri cu elemente nutritive este cu att mai deficitara cu ct ele sunt mai debazificate i mai acide. Cele mai acide au Al3+ de schimb n cantiti toxice, iar cele pe cristalin i cele cu caracter andic pot avea carente de microelemente. Ca i la alte soluri, caracteristicile chimice i agrochimice ale acestor soluri sunt variabile n cadrul aceluiai tip, subtip etc. n diversele provincii geochimice ale Carpailor. Aa cum s-a artat anterior, n acest etaj este posibil i frecvent apariia extrazonalitii unor formaiuni vegetale specifice altor zone, ca efect al topoclimatelor locale de pe povrniurile umbrite i reci sau al celor nsorite i calde. Este frecventa mai ales apariia extrazonal a molidiurilor i vaccinietelor, asociaii cu mare potential acidifiant care, pe substraturi hiperacide, dau natere la spodosoluri, n special podzolurile feriiluvice. n limitele acestui etaj, diversificarea cea mai important a solurilor este determinat de efectele de intrazonalitate create de influena excesiva n pedogeneza a rocilor ultrabazice mai ales carbonatice, a celor cu texturi extreme sau cu constituii mineralogice particulare, precum i de excesul de apa sau efetul eroziunii.
170

Sunt n mod obinuit eubazice (grad de saturaie n baze V > 75%, frecvent 8090%), dar atunci cnd provin prin eroziune din vechi luvisoluri sau cnd sunt mai puternic evoluate ctre acestea, pot fi i mezobazice (frecvent cu V> 60). Prezint un coninut de humus sczut format n special din acizi fulvici cu grad de saturaie n baze mic, acesta mpreun cu o cantitate de materie organic parial humificat n special n zona de pdure atinge de la 4-20%, rezerva de materie organic este foarte mare 250-300t /ha. Gradul de saturaie n baze este sczut i poate atinge V 35%, iar pH <5, sunt slab aprovizionate cu substane nutritive. sunt slab favorabile pentru culturile agricole i sunt folosite ca pajiti i folosin silvic. (PUIU, 1980). n cadrul solurilor montane, se situeaz ntre cele mai bine aprovizionate cu elemente nutritive. Ridica mai mult probleme de conservare i combatere a eroziunii dect probleme agrochimice (TEACI, 1980). Hidrisolurile reprezint o clas de soluri intrazonale formate din cauza unui exces permanent sau temporar de umiditate. Aezarea lor este determinat de condiii locale de roc i relief care favorizeaz prezena apei n exces, fie datorit pnzei freatice situate la mic adncime n cazul solurilor hidromorfe de natur freatic, fie la suprafaa solului prin stagnarea apei din precipitaii n cazul solurilor superficial stagnante. Hidrisolurile sunt prin excelenta soluri de pajiti, genernd asociaii cu specii higrofile i fiind n acelai timp influenate de acestea. Dominant apar ciperacee, juncacee, graminee higrofile, ranunculacee, typhacee etc., n general specii puin valoroase. Hidrisolurile sunt formate n arealele montane pe de o parte pe terenuri joase, slab drenate, lunci, terase inferioare i depresiuni i pe de alt parte pe suprafee plane mai nalte acoperite cu depozite argiloase din cuprinsul zonei umede. Din punct de vedere morfologic hidrisolurile se caracterizeaz prin existena unui orizont de glei tipic la baza profilui de sol sau de pseudoglei n imediata apropiere a suprafeei solului. Excesul de umiditate produce n ambele cazuri, datorit condiiilor de anaerobioz, procese de reducere, ce au ca efect, apariia n sol a compuilor redui de Fe i Mn i a unor culori caracteristice vineii, cenuii i negricioase. Hidrisolurile apar n proporii semnificative numai n depresiunile intramontane, la captul conurilor de mprtiere, n zona de efilare a apelor freatice i la contactul diferitelor trepte din sistemele luncilor. n spaiul montan propriu-zis, influentele freatice se manifesta semnificativ pe suprafee mici, numai n tinoave. n funcie de gradul de oxigenare a apelor, de natura i cantitatea cationilor coninui, de viteza de curgere etc., apele freatice determina direcii diferite de evoluie n procesele pedogenetice. De asemenea, n funcie de asociaiile vegetale i condiiile de humificare, pot aprea tipuri diferite de soluri hidromorfe. n raport cu coninutul de materie organic, cu gradul ei de humificare i cu profunzimea acumulrii, n depresiunile intramontane se ntlnesc hidrisoluri de tipul gleiosolului distric i cernic i limnisoluri de tipul histosolurilor eutrice i districe. Toate aceste tipuri genetice au apa freatica la adncimi mai mici de 1,25 m i n proportie de 90% sunt acoperite de fnee. Hidrisolurile cuprind, n raport cu gradul de acumulare a humusului i cu saturaia n baze, urmtoarele subtipuri i varieti:
171

gleiosolurile (deschise la culoare, cu orizont de humus relativ slab dezvoltat) care, n raport cu saturatia n baze, sunt districe (V <55%), eutrice (V> 55%) i carbonatice (V 100% cu CaC03); Gleiosolurile sunt soluri avnd orizont O i /sau orizont A (Am, Ao,Au) i proprieti gleice (orizont Gr) care apar n profil din primii 50 cm ai solului mineral. gleiosolurile eutrice (cu orizont Ao relativ bogat n materie organic, deschis la culoare). gleiosolurile molice (cu orizont A molic - bogat n humus, nchis la culoare, cu V> 55%) ; gleiosolurile umbrice - idem, cu V <55%; gleiosolurile histice - cu orizont T de turba<50 cm grosime. Gleiosol cernic (lcovite) - soluri profund humifere, cu V> 55%, pot fi tipice, cambice, carbonatice etc. Att solurile gleice ct i lacovitile sunt considerate mltinoase cnd au apa la <50 cm adncime. Gleiosolurile eutrice Vegetaia natural este format din asociaii de Agrostis capillaris, Elymus repens, Poa pratensis, Alopecurus pratensis, Phragmites australis, Cirsium arvense, Carex ligerica. Apa freatic afecteaz profilul de sol, fiind situat la adncimi 1-2 m. Procesul de formare al GS eu este asemntor cu cel al GS ce (lcoviti), fiind determinat de prezena apei freatice la adncime mic, dar apa este mai srac n carbonat de calciu. Acumularea mai slab de humus calcic, ct i excesul de ap, care produce condiii de anaerobioz, determin o mai slab mineralizare a materiei organice i o culoare mai deschis a orizontului Ao (BLCEANU i MARIAN, 1985). Excesul de umiditate produce fenomene de reducere i apariia orizontului de glei (Gr) n primii 125 cm, bogat n minerale secundare de tipul fero-silicailor, cu Fe feros colorat n verzui sau albstrui. La suprafaa solului, unde excesul de umiditate este periodic, se formeaz hidroxizi ferici i manganici, care se depun sub form de bobovine i pete colorate n brun glbui sau brun rocat. n general, textura este uniform pe profilul de sol. GS eu prezint un orizont Ao cu grosimi care variaz ntre 20-30 cm, de culoare cenuie nchis-brun cenuie nchis (10 YR4/1-2) cu pete brune glbui nchise (10 YR4/4) la umed, structur grunoas moderat dezvoltat. Urmeaz un orizont de tranziie A/Go, de cca 20-50 cm, de culoare brun oliv-brun cenuie (2.5Y 4/4-5/2) n stare umed, cu o structur poliedric sau masiv, bobovine numeroase. Orizontul Gr situat sub 60-80 cm, are culoare cenuie-verzuie (N5-5GY5/1) cu pete oliv (5Y5/4) i glbui ruginii (7.5YR6/8) n stare umed, masiv, bobovine dese (GRIGORA, 1999). Textura variaz de la un areal la altul, de la nisipoas, la argiloas. Gleiosolurile molice sunt relativ des ntlnite avnd un orizont Am nchis la culoare, iar gleiosolurile histice prezint un orizont de turb la suprafa, desupra orizontului A.

172

Gleiosolurile histice (GS tb) Prezint la suprafaa solului un orizont Ts gros de 24 cm, format din depozite organice, culoare (5YR 6.5/1) neagr-brun foarte nchis (10YR 2/1.5) n stare umed, cenuie foarte nchis-brun cenuie foarte nchis (10YR 3/1.5) n stare uscat, masiv-nestructurat, foarte friabil, cu tulpini nedescompuse frecvente, un orizont A+G gros de 10-15 cm, argilos, negru-brun foarte nchis (10YR 2/1.5) n stare umed, cenuie foarte nchis-brun cenuie foarte nchis (10YR 3/1.5) n stare uscat, cu pete cenuiu verzui nchis (5GY 4/1), structur masiv spre nestructurat, foarte friabil, cu resturi vegetale puternic descompuse (MUNTEANU .a., 1994). Orizontul Ck/Grk sub adncimea de 35 cm, cu 6 suborizonturi pn la adncimea de 200 cm, cu textur lutoas cu stratificaii nisipoase i luto-argiloas n Ck2/Grk, culoarea variaz de la cenuiu nchis (5YR 5/1) n stare umed i cenuiu deschis (5YR 6.5/1) n stare uscat, la partea superioar i cenuiu nchis (N 4) n stare umed i cenuiu verzui deschis (7.5YR 4/4) n stare uscat, structur masiv, friabil, cu oxizi/hidroxizi i pelicule, efervescen puternic (MUNTEANU;1994). Orizontul de turb nu conine carbonai, cantitatea de CaCO3 total variind pe profil de la mic n A+G (0.4 %), la mijlocie-mare pe profilul de sol (11.9-15.4 %). Solul are o reacie slab acid n Ts (pH=6.4) i slab alcalin pe profil (7.6-8.0). GC au un coninut foarte mare n materie organic n Ts, coninut mijlociu de humus n A+G (6 %) i de la mic la foarte mic pe profil (1.0-1.5 %). Coninut foarte mare de N total (1.11-1.29 %) n Ts, mare n A+G (0.39 %) i foarte mic n restul profilului (0.093 %). Coninutul n P mobil este mare n orizontul Ts (44-63 ppm) i foarte mare n orizontul A+G (78 ppm), iar coninutul n K mobil este mare-foarte mare n Ts (268-682 ppm) i mijlociu n A+G (199 ppm). T este foarte mare n orizontul turbos (56.7-65.5 me/100g sol), mare n A+G (40.1 me/100g sol) i mic n restul profilului de sol (15.6-20.6 me/100g sol). Legat de aportul de microelemente se poate spune c gleiosolurile histice au un coninut mare de Zn n Ts (6.28-7.40 ppm) i n A+G (7.21 ppm) i de la mic la mijlociu pe profil (0.84-1.59 ppm). Un coninut mare n Cu n Ts (9.8-8.1 ppm) i n A+G (9.8 ppm) i mijlociu pe profil (5.8-7.3 ppm), coninut miljlociu-mare de Mn activ (40.0-54.4 ppm) n Ts, mijlociu n A+G (32.0 ppm) i Ck2-4/Grk, respectiv mic n Ck1/Grk (15.0 ppm). Coninutul n B este de la mare la foarte mare (coninut toxic) n Ts (1.75-4.32 ppm), foarte mare n A+G (2.37 ppm) i foarte mic n rest (0.41-0.75 ppm), iar coninutul de Mo este de 0.88 ppm n Ts i 0.53 ppm n A+G. Analiza fraciunii argiloase ne arat preponderena smectitului care variaz pe profilul de sol, de la 52 la 58%, n detrimentul ilitului (37-39%) i a caolinitului (35%), deci, prin uscare pot aprea crpturi mari. n general, profilul de sol al GC prezint o textur lutoas peste tot, cu tendina de cretere a coninutului n argil n orizontul Ck2/Grk la 32.9%, DA este extrem de mic-foarte mic pe tot profilul de sol (0.45-1.2 g cm-3), implicit PT este extrem de mare-foarte mare pe tot profilul (55.580.2 %). PA este de asemenea foarte mare n Ts (32.6-26.2 %), mijlocie n A+Gs (18.2 %) i mic n Ck1/Grk i Ck3/Grk (11.4 %) i extrem de mic n Ck4-6/Grk. CO este extrem de mare-foarte mare n Ts (21.0-30.2 %), foarte mare n A+Gs (19.7 %), mijlocie pe tot profilul de sol (8.7-11.3 %). CC este extrem de mare n Ts i A+Gs (80.0-120.0 %) i mijlocie n rest (24.0-26.3 %), ca i CU care este extrem de
173

mare n Ts i A+Gs (60.4-89.9 %) i foarte mare n rest (15.8-17.4 %). Ksat este foarte mare pe tot profilul de sol (41.6-108.8 mm h-1). RP este de la mic la foarte mic pe tot profilul de sol (3-15 Kgf cm-2), solurile fiind slab maturate i foarte afnate, gradul de tasare fiind negativ de la (-14.0 la 44.3). GS ce au un potenial de fertilitate ridicat, dar care nu poate fi valorificat dect prin lucrri de mbuntiri funciare, care s elimine excesul de umiditate i s mbunteasc nsuirile fizice i fizico-chimice ale acestora. n condiii naturale, neameliorate, se folosesc ca puni i fnee slabe. Histosoluri TB-solul turbos, sunt soluri organice, cu orizont de turba >50 cm grosime n primii 100 cm adncime, fr ca stratul mineral situat n primii 25 cm, s ating 20 cm grosime. Pot fi eutrice sau districe (tinoave) (POP,1960). Indiferent de cantitatea de humus sau materie organica, solurile hidromorfe prezint carene de nutriie cu azot, ntruct excesul de umiditate mpiedic nitrificarea. Ele au un potenial de fertilitate mai mic sau mai mare, dup cum sunt districe sau eutrice. Principalul factor limitativ rmne excesul de umiditate. Solurile cu exces de umiditate stagnanta respectiv stagnosolurile - tipice, luvice sau albice se dezvolta pe suprafee vechi plane i, n cele mai multe cazuri, provin din luvosoluri tipice crora li se nrutete drenajul n urma defririi i instalrii pajitilor secundare. n majoritatea cazurilor sunt debazificate i acide i ridic probleme complexe de ordin agrochimic i hidroameliorativ. TB, cunoscute n clasificrile mai vechi sub denumirea de turb i plaur, s-au format n condiiile unui relief cu caracter depresionar de lunci, delte i vi joase, pe depozite cu textur divers, predominant carbonatice, n condiiile unui climat cu caracter continental pronunat (zona climatic clduroas-secetoas), dar i n condiiile unui climat umed i rece, din arealele cu caracter depresionar din zonele montane (tinoavele i bahnele). Vegetaia natural este format din vegetaie higrofil de balt, Phragmites australis, Carex sp., Juncus sp., Typha i pduri de Salix cinerea, Populus tremula, Betula pendula. Apa freatic este situat la suprafaa solului sau n imediata apropiere. Procesul de formare se caracterizeaz prin existena unui mediu saturat n ap, bogat n vegetaie hidrofil. Dup moarte, resturile acestor plante se acumuleaz i se descompun parial, ca rezultat al mineralizrii lente datorate mediului anaerob. Procesul de bioacumulare trebuie s aib un coninut de materie organic mai mare de 35%, dac partea mineral este argiloas (peste 60% argil <0.002 mm), 20-35 % materie organic, la coninut proporional de argil i cel puin 20%, dac partea mineral nu conine argil. Stratul de turb rezultat poate avea grosimi relativ mari, care poate ajunge de ordinul metrilor (10 m). Excesul de umiditate produce fenomene de reducere i apariia orizontului de glei, bogat n minerale secundare, de tipul bicarbonatului de tip feros i manganos, colorat n cenuiu-verzui sau albstrui. Adesea n cadrul orizontului de turb apar inercalaii minerale, reprezentnd aluviuni depuse la viituri mai mari (C. GRIGORA, 1999).
174

La nivel de subtip, n funcie de gradul de descompunere a materiei organice, i de aciditate se ntlnesc TB districe, eutrice. Din punct de vedere al reaciei solului au fost deosebite i soluri turboase eutrofe, cu reacie alcalin. Histosoluri districe TB di Sunt soluri turboase oligotrofe, cu reacie puternic acid (PH <4), cu un coninut foarte mare n materie organic, slab descompus (93-99%) TB hemic sulfatic acid (MUNTEANU, 1996) prezint un orizont Ts gros de 18 cm, format din material organic sapric, brun foarte nchis (10 YR2/2), nestructurat, cu o reea deas de rdcini vii i moarte. Urmeaz un orizont Th gros de 40 cm, format din material organic hemic, brun-brun nchis (10 YR3-4/3), rdcini groase vii 3-5 cm diametru, foarte afnat, apoi un orizont Th/Gr gros de 25 cm, cu textur argiloas, cenuiu (N5), rdcini fine semidescompuse, ntre 82-97 cm adncime, dup care urmeaz orizontul T/Gr, format din turb hemic, cu material lutos de culoare cenuie deschis (N4), rdcini i frunze descompuse, frecvente, foarte moale, sub aceast adncime urmnd orizonturi minerale de glei Grk, stratificate de la nisip fin, la luturi, culoare cenuie-cenuie oliv (5 Y5/1.5), cu carbonai. Orizontul de turb nu are carbonai, cantitatea de CaCO3 total sub adncimea de 97 cm este mijlocie (10.612.7%). Solul are o reacie moderat acid n primii 40 cm (PH=5.2-5.6), puternic acid (4.6), n Th2, pe adncimea 40-57, extrem de acid-foarte puternic acid (3.5-4.3) pe grosimea de 57-97 cm, n orizonturile ThGr i Tgr i slab alcalin pe profil, sub aceast adncime (7.9-8.4). Are un coninut foarte mare de materie organic pn la adncimea de 98 cm (20.4-42.8 %), coninut foarte mare n N total (1.680-1.730 %) n orizontul turbos. T este foarte mare n orizontul turbos (95.6-139.9 me/100g sol) i mic n rest (11.8 me/100g sol). SB este foarte mare-extrem de mare n orizonturile de turb (57.8-113.3 me/100g sol) i mic n rest, iar SH este mare n orizonturile fr carbonai (26.6-44.5 me/100g sol) i lipsete, n rest. Coninutul total n sruri este mare n orizontul turbos (624-364 mg/100 gr sol) i mai redus, n orizonturile nisipoase din baz (76-137 mg/100 gr sol), predominnd sulfaii solubili (SO4--), cu valori de 14.8-21.8 me/100g sol n turb i 1.3-1.7 me/100g sol n stratele de nisip din baz. TB pun probleme deosebite n cazul lurii lor n cultur, n incinte desecate i ndiguite, datorit poziiei n areale microdepresionare, cu pericole permanente de ridicare a nivelului freatic i de salinizare accentuat, lipsa portanei datorit gradului slab de maturare a solului. n condiii naturale, cnd nu au apa de la suprafa, TB sunt ocupate de stuf sau puni foarte slabe. Turbele pot fi folosite, ca ngrmnt natural pentru alte soluri srace n humus, n pepiniere i grdini, la rsaduri. Stagnosoluri (SG) Sunt soluri avnd orizont A ocric (Ao) sau orizont a ocric i orizont eluvial E (Ao+El sau Ea) urmate de orizont B argic (Bt) la care se asociaz proprieti stagnice intense (orizont W) ncepnd de la suprafa sau din primii 50 cm ai solului mineral i care continu pe cal puin 50 cm grosime. n mod frecvent apar concreiuni ferimanganice. Nu prezint schimbare textural brusc (ntre E i Bt) pe cel mult 7,5
175

cm (diagnostic pentru planosoluri). Pot prezenta orizont vertic asociat orizontului B, orizont histic (sub 50 cm grosime) i proprieti gleice sub 50 cm adncime. Stagnosolurile se ntlnesc pe forme de relief cu drenaj natural foarte slab, suprafee practic orizontale i microdepresiuni, acoperite cu depozite fine foarte puin permeabile mai ales pe terasele rurilor i pe cmpia piemontan din vestul rii (Cmpia Crasnei, Cmpia piemontan i terasele Criurilor, Cmpia piemontan i terasele Timiului), n unele sectoare din Depresiunea Braov, compartimentul Tg.Secuiesc, n Moldova n depresiunile Liteni i Rdui i terasele inferioare ale Siretului, Moldovei i Someului, n platformele Cotmeana i Cndeti. Sunt caracteristice n special zonei forestiere cu pduri de Quercus robur, Q. frainetto i cu un covor erbaceu format din Juncus, Agrostis i Carex. Materialul parental este format din argile deluvio-proluviale de vrst pliocen care acoper pietriuri i nisipuri stratificate torenial caracteristice piemonturilor. Se mai pot forma pe depozite argiloase mai recente, aluviale i deluvio-proluviale caracteristice cmpiilor piemontane iar n cadrul Cmpiei Romne sunt formate pe depozite loessoide lutoase i luto-argiloase (CIOCRDEL, 1957). Stagnosolurile au un coninut mic de humus (2-4%) i azot (0,10-0,15%), coninutul de fosfor total este mic (sub 0,10%), reacia solului este slab-moderat acid n partea superioar, uneori mai acid n BW, iar gradul de saturaie n baze V nu scade sub 60-70%. Are un coninut ridicat al capacitii de schimb cationic T de 2535% (Florea i colab.1968). Nigrisolurile. Apariia lor, sporadica, pare legata de rocile sedimentare percolabile (gresii) cu ciment calcaros. Se mai dezvolt pe calcare cristaline i roci magmatice bazice. Apar sub pajiti mezofile sau mezofil-higrofile, la 9001200 m. n general sunt litice, au profil puternic dominat de humus, sunt nesaturate i acide, prezentnd carenele specifice districambosolurilor i prezint n afara orizontului diagnostic Au i un orizont Bv cambic. Nigrisolul cambic de la Ileni - Depresiunea Fgraului (MARIAN, 1979) este format pe un evantai aluvio-proluvial, la altitudinea de 450 m, teren arabil, Tma8,20C, Apariia lor, sporadica, pare legata de rocile sedimentare percolabile (gresii) cu ciment calcaros. Se mai dezvolt pe calcare cristaline i roci magmatice bazice. Apar sub pajiti mezofile sau mezofil-higrofile, la 9001200 m. n general sunt litice, au profil puternic dominat de humus, sunt nesaturate i acide, prezentnd carenele specifice districambosolurilor. Ele ocup suprafee nensemnate n muni (BUZA, 2000). Pma-691 mm, material parental format din luturi nisipoase de origine aluvioproluvial cu prundiuri cu elemente silicatice n substrat, apa freatic la 3-4 m. Din punct de vedere morfologic orizontul Au cu o grosime de 48 cm, prezint la suprafa un suborizont Aa (arat), are o textur lutoas, culoare neagr (10YR 2/1 n stare umed, structur poliedric subangular mic moderat dezvoltat, slab coeziv, friabil n stare umed, poros. Urmeaz un orizont de tranziie AuB, mai deschis la culoare cu textur lutoas-lut-nisipoas, dup care sub adncimea de 84 cm urmeaz un orizont Bv, lut nisipos de culoare brun cenuiu foarte nchis (10 YR
176

3,5/2) n stare umed, structur masiv gros de cca. 40 cm, dup care urmeaz roca mum. Sunt soluri permeabile cu drenaj bun, aciditate moderat (5,3-5,9) n Au i 6,0 n Bv, coninut de humus ridicat (6,9-7,3%) n orizontul Au i 0,8% n orizontul Bv. Rezerva de humus pn la 50 cm extrem de mare (350 t/ha). Bine asigurat cu azot total, dar cu o valorificare mai slab, cu 0,279-0,294 % n Au, asigurare moderat cu fosfor i potasiu i normal n forme mobile de microelemente, mobilizare slab a aluminiului. Pentru obinerea unor recolte ridicate n special de cartof, orz, sfecl de zahr i in fuior se recomand ngrminte cu fosfor i potasiu i amendamente calcaroase pentru combaterea aciditii. Luvisolurile sunt alctuite n principal din preluvosoluri i luvosoluri. n aceast clas au fost cuprinse o gam foarte variat de soluri care au ca trstur comun o difereniere textural accentuat pe profil ntre suprafaa solului i seciunea de control, respectiv de la textura luto-nisipoas la textura luto-argiloas n orizonturile Ap, Ao, El sau Ea la textur luto-argiloas i argil n seciunea de control n orizonturile Bt, Btw sau Btyw. Ele se definesc prin existena orizonturilor El sau Ea mai grosier i un orizont Bt mbogit n argil deci mai impermeabil, paralel cu acidifierea i scderea progresiv a fertilitii solurilor pornind de la solurile brune luvice la luvisolurile albice. Gradul de eluviere este pus n eviden de valorile mari ale indicelui de difereniere textural pe profil. Ca urmare cea mai mare partea argilei din orizontul Ao migreaz ctre orizontul Bt. Preluvosolurile (EL) Preluvosolurile fac parte din clasa Luvisolurilor i se ntlnesc pe un areal relativ larg pornind din Subcarpai, Dealurile Banato-Criene, Podiul Getic, Podiul Central Moldovenesc, Podiul Sucevei, Podiul Somean, Podiul Trnavelor, Podiul Dobrogei, unele depresiuni submontane i extramontane. Sunt soluri avnd orizont A ocric sau molic (Ao, Am) urmat de orizont intermediar argic (Bt) avnd culori cu valori peste 3,5 (la umed) cel puin pe feele agregatelor structurale ncepnd din partea superioar i grad de saturaie n baze (V) peste 53%. Pot prezenta orizont vertic, orizont Cca sau concentrri de carbonai secundari n primii 125 cm, orizont O i proprieti stagnice intense (W) sub 50 cm sau proprietii gleice (Gr) sub 50 cm. La nivel de subtip au fost deosebite n zona montan preluvosoluri: tipice, molice, rodice, stagnice, gleice, calcice, litice, scheletice. Preluvosoluri tipice (EL ti) se caracterizeaz prin prezena unui orizont Ao slab humifer i a unui un orizont Bt (argic). Specific acestor soluri este coloritul brun glbui (10YR 4-5/4), cu nuane rocate n orizontul iluvial. Preluvosoluri tipice de multe ori n asociaie cu luvosolurile tipice (brune luvice) ocup suprafee relativ ntinse n regiunile deluroase i piemontane cum sunt: Podiul Transilvaniei, Subcarpai, Piemontul Getic, Piemonturile Vestice. Dobrogea de Nord, n jurul culmilor Munilor Mcinului, Podiului Niculielului i a Dealurilor Tulcei.
177

Preluvosoluri tipice sau format n condiii de clim temperat umed cu influene oceanice. Media anual a precipitaiilor este mai mare sau cel puin egal cu evapotranspiraia potenial oscilnd ntre 600-1000 mm. Temperatura medie anual variaz ntre 7,6-10,40 C. Vegetaia natural este format din pdure mezofil cu asociaii de Quercus petraea, Q.robur n amestec cu Fagus sylvatica n zonele mai nalte Carpinus betulus, Acer campestre, Prunus mahaleb i specii ierboase de Brachypodium sylvaticum, Viola reichenbachiana, Carex spicata, Anthriscus sylvestris i Hedera helix. Altitudinal aceste soluri pot fi ntlnite ntre 150-800 m n condiii de relief fragmentat, pe culmi i versani cu diferite nclinri, pe interfluvii cu relief mai domol, piemonturi, cmpuri i terase. Materialul parental este format din depozite foarte variate sub raportul originii compoziiei mineralogice, texturii i vrstei: loessuri cu textur lutoas i lutoargiloas, luturi rocate, nisipuri, gresii, argile, marne, dar i din depozite deluviale i eluviale, iar apa freatic nu influeneaz profilul de sol, depind 15 m, drenajul global fiind moderat-bun, putnd s apar fenomene de pseudogleizare slab (FLOREA i colab., 1968). Excepie fac preluvosolurile tipice situate n cmpia joas a Someului care prezint probleme de exces de umiditate freatic (23.288 ha). Din punct de vedere pedogenetic preluvosolurile tipice beneficiaz de un surplus de umiditate din precipitaii i temperaturi relativ mai sczute fa de CZ ar, procesul de bioacumulare este puternic, dar datorit faptului c s-a format predominant pe seama litierei i a vegetaiei lemnoase de pdure, duce la formarea unei humus mai slab calitativ, alctuit din procente egale de acizi huminici i fulvici. Datorit substratului calcaros bogat n ioni de calciu, humusul este saturat, de tipul mull forestier. Caracteristica cea mai important este procesul mai avansat de debazificare a complexului coloidal al solului, formarea unei cantiti mai mari de argil i depunerea acesteia n orizontul Bt (argic). Carbonaii de calciu sunt levigai sub adncimea de 120 cm, fiind acumulai sub forma unui orizont Cca mai slab exprimat. Prezint un profil de tipul Ol-Ao-Bt-Cca la subtipul tipic, Ol-Am-Bt-Cca la subtipul molic, cu Btw la subtipul gleic i cu Bty la subtipul vertic. Orizontul Ao are o grosime de cca 30 cm, culoare brun cenuie foarte nchis (10YR 3/2.5) la umed i brun cenuie nchis (10YR 4.5/2) la uscat, textur lutoas, structur poliedric subangular medie, bine dezvoltat, friabil, poros. Urmeaz un orizont de tranziie A/B gros de 15 cm, culoare brun glbuie nchis (10YR 4/4) n stare umed, brun glbuie (10YR 5/3.5) n stare uscat, structur poliedric subangular mare-prismatic medie, bine dezvoltat, friabil, cu concreiuni-oxizi/hidroxizi, pori mici, compact. Orizontul Bt situat ntre 45-165 cm are culoare brun glbuie nchis (10YR 4/4) la umed i brun glbuie (10YR 5.5/4) la uscat n partea superioar, respectiv brun glbuie (10YR 5/4) n stare umed i brun glbuie deschis-brun foarte pal (10YR 6.5/4), cu textur lutoas-luto argiloas, structur prismatic-columnoid medie, bine dezvoltat, ferm n stare umed i dur n stare uscat, moderat compact. ntre 45-65 cm adncime apare un suborizont Bt melanic, mai nchis la culoare, brun glbui nchis (10YR 3.5/4) n stare umed, brun glbui (10YR 4,5/4) n stare uscat. Orizontul Ck este situat sub adncimea de 165 cm, avnd culoare brun glbuie-brun glbuie deschis (10YR 5.5/4) n stare umed, brun foarte pal (10YR 7.5/4) n stare uscat, cu textur
178

lutoas, masiv spre nestructurat. Prezint schelet, acumulare de CaCO3 sub form de eflorescene. Are un coninut moderat de carbonai (10.0 %) sub 165 cm adncime. Reacia solului este slab acid n Ao (PH=6.8), A/B (6.5) i Bt2 (6.4), moderat acid n Bt3 (5.3) i Bt4, (5.7), moderat alcalin n Ck (8.6). Este saturat n baze, V cifrndu-se la 91 % n Ao i 86 % n A/B, 81 % n Bt3 i 100 % n Cca. SH atinge 2.3 me/100g sol n Ao, 2.0 me/100g sol n Bt1 i crete n Bt3 la 3.1 me/100g sol, avnd un coninut mijlociu n SB, cu 23.9 me/100g sol n Ao, un coninut mic n Bt1 (14.9 me/100g sol), Bt4 (12.6-21.7 me/100g sol) i n Ck (14.7 me/100g sol). T este mijlocie n Ao (26.2 me/100g sol) i mic n restul profilului. EL ti au un coninut mare n humus n Ao (pn la 7.0 %) i foarte mic n Bt1 (0.7 %). Rezerva de humus este mijlocie (125 t/ha). Solurile sunt bine aprovizionate n N total (0.375 %) n Ao i foarte slab aprovizionate n Bt1 (0.079 %), foarte bine aprovizionate cu P mobil n Ao (42 ppm), foarte bine asigurate cu K mobil (325 ppm). Microelementele sunt prezente printr-un coninut mare n Zn n Ao (4.64 ppm) i foarte mic n AB (0.64 ppm) i Bt2 (0.54 ppm). Sunt mijlociu aprovizionate cu Cu n Ao (4.4 ppm), A/B (4.7 ppm), Bt1 (4.4 ppm) i mic n Bt3 (3.7 ppm), avnd coninut foarte mare de Mn activ n Ao (123 ppm), mic n A/B (14.5 ppm), mijlociu n Bt1 (28.5 ppm) i foarte mic n Bt3 (7.5 ppm). Coninutul n B este mare n Ao (1.18 ppm) i mic (0.26 ppm) n rest n A/B i Bt2, iar coninutul n Mo este de 0.10 ppm n Ao i 0.17 ppm n A/B. EL ti prezint o textur lutoas pe tot profilul de sol, cu tendina de cretere a coninutului n argil n orizontul Bt. DA este extrem de mic n Ao (0.97 g cm-3) i A/B 1,17, mic n Bt1, mijlocie n Bt2 (1.41 g cm-3) i foarte mic n Ck (1.17 g cm-3). PT este extrem de mare n Ao (63.3 %), foarte mare n A/B (56.3 %), mare n Bt1 (52.2 %), mijlocie n Bt2 (47.7 %) i foarte mare n Ck (56.6 %). PA este foarte mare n Ao (36.3 %), mare n A/B (26.9 %), mijlocie n Bt2 (16.0%) i foarte mare n Ck. CO este mijlociu pe tot profilul de sol, n orizontul Ao (11.1 %), n A/B (10.1 %), n Bt4 (9.9 %) i n Ck (8.7). CC este mare n Ao (27.8 %) i mijlocie n Bt (21.223.7 %) i n Ck (20.6 %). CU este foarte mare n Ao (16.7 %), mare n A/B (15.1 %) i mijlocie n rest, n Bt2 (12.0 %), Bt4 (11.3 %) i n Ck (11.9). Ksat este foarte mare n Ao (46.9 mm h-1), mare n A/B i Bt1 (21.3 mm h-1), mijlocie n Bt3 (5.4 mm h-1) i n Ck (10.2 mm h-1). RP este mic n Ao (20 Kgf cm-2), mijlocie n A/B (32 Kgf cm2 ), Bt1 (29 Kgf cm-2), Bt2 (32 Kgf cm-2) i mic (25 Kgf cm-2) n Bt4 i n Ck (19 Kgf cm-2). EL ti nu pun probleme deosebite n situaia lurii lor n cultur. n cazul folosirii irigaiilor, se recomand norme de udare mici i dese, pentru a prentmpina eventuala stagnare a apei pe profil. La solurile situate pe pante eroziunea poate fi combtut prin arturi pe curba de nivel, prin alegerea sortimentului adecvat de culturi, benzi nierbate, .a. Sunt soluri relativ favorabile unei game largi de folosine i culturi, dar cu limitri legate de poziia pe versant, fertilitatea mai slab, lipsa precipitaiilor atmosferice n perioada de var. Luvosolurile (LV) Aceste soluri se ntlnesc pe un areal larg pornind din partea central i nordic a sectorului n regiunile piemontane Cotmeana i Cndeti, Olteului, Dealurile Subcarpatice, Dealurile Banato-Criene, Podiul Central Moldovenesc, Podiul
179

Sucevei, Podiul Somean, Podiul Trnavelor, Podiul Dobrogei, unele depresiuni submontane i extramontane, n special n zonele cu caracter depresionar. Media anual a precipitaiilor este mai mare sau cel puin egal cu evapotranspiraia potenial oscilnd ntre 600-1000 mm. Temperatura medie anual variaz ntre 7,6-10,40. Vegetaia natural este format din pdure mezofil cu asociaii de Quercus petraea, Q. robur n amestec cu Fagus silvatica n zonele mai nalte Carpinus betulus, Acer campestre, Prunus mahaleb i specii ierboase de Brachypodium sylvaticum, Viola reichenbachiana, Carex spicata, Anthriscus sylvestris i Hedera helix. Altitudinal aceste soluri pot fi ntlnite ntre 150-800 m n condiii de relief mai domol, piemonturi, cmpuri i terase. Materialul parental este format din luturi, depozite loessoide, argile, marne i gresie. Din punct de vedere mineralogic, la luvosolurile tipice formate pe loess la suprafaa solului, n orizontul Ao predomin ilitul 51%, urmat de smectit cu 45%, caolinit 4% i urme de clorit. n orizontul El predomin tot ilitul 54%, urmat de smectit 42%, caolinit 4% i urme de clorit; pe profil, smectitul devine predominant, cu 52-60% n Bt i 64% n Ck, n dauna ilitului, care deine 35-44% n Bt i 32% n Ck, respectiv a caolinitului, cu 4-5% n Bt i 4% n Ck. Dintre minerale predomin micele, cu 13% n primii 65 cm, n Ao, El i Bt1 (10%), n Bt2 i n Ck (14%), amfibolii cu 2% n primii 65 cm, 10% n Bt2 i 5% n Ck, piroxenii care apar n Bt1 (6%), Bt2 (15%) i n Ck (6%); mai apar cantiti mici de granai (2-4%) pe tot profilul de sol i disten i staurolit, sporadic (2-3%) (CRCIUN i POPESCU; Ghidul excursiilor, 1994). Profilul de sol este de tipul Ap-Ao-El-EB-Bt-C la luvosolurile tipice (brune luvice) (6.124.876 ha ) i cu Ea la luvosolurile albice (luvisolurile albice) (779.481 ha) i cu Bty la subtipul vertic. La nivel de subtip se deosebesc luvosoluri: tipice, umbrice, rocate, rodice, calcice, rezicalcarice, psamice, vertice, albice, glosice, planice, stagnice, gleice, litice, scheletice i solodice (sodice). n cazul planosolurilor la nivel de subtip acestea pot fi: tipice, albice, vertice, stagnice i solodice (sodice). Profilul de sol are o structur grunoas-poliedric subangular mic n Ao, poliedric angular mic-mediu spre lamelar n El sau Ea i prismatic mare n Bt. nsuirile fizice devin mai nefavorabile de la luvosolurile tipice la luvosolurile albice n relaia acestor soluri cu apa, respectiv devin mai tasate i mai puin permeabile. Astfel densitatea aparent devine ridicat, porozitatea total este mijlocie la suprafa i mic pe profil, porozitatea de aeraie este mic la suprafa i foarte mic pe profil, indicele de contracie este mare i foarte mare i foarte mare n seciunea de control la subtipul vertic. Coeficientul de ofilire este mare-foarte mare, capacitatea de cmp este mare iar capacitatea de ap util este mijlocie. Permeabilitatea acestor soluri este mic i foarte mic, cu o vitez de infiltraie de 0,18 mm/h. Aceasta explic fenomenul de pseudogleizare care n funcie de condiiile locale poate fi de la slab-moderat la excesiv i regimul aerohidric deficitar (LUPACU,1986, 1996).
180

Sunt soluri mai puin fertile, aceasta scznd de la solurile luvosolurile tipice i planosolurile tipice la luvosolurile albice. Coninutul de humus este sczut variind de la 1,2-2,4% la luvosolurile tipice i 1,2-1.6% la luvosolurile albice. Reacia solului variaz de la moderat la puternic acid pH 4,8-5,8 n orizontul Ao la luvosolurile tipice i puternic acid pH 4,5-5,5 la luvosolurile albice, sunt soluri oligobazice i mai rar oligomezobazice. Aluminiul mobil variaz n primi 20 cm de la 0,4-34,4 mg/100g sol cu efecte toxice asupra plantelor de cultura. Gradul de saturaie n baze poate ajunge la 50%, CT este relativ ridicat 12,2-22,2 me dar cu predominarea ionilor de H. (SECELEANU i colab 1998) Sunt soluri mai puin favorabile, fertilitatea acestora scznd cu creterea gradului de eluviere, culturile agricole sufer mult de lipsa apei vara i are ap n exces primvara i toamna. Pentru reglarea regimului aerohidric se preconizeaz realizarea de lucrri hidro i pedoameliorative cum snt: canale deschise permanente, drenaje cu prism filtrant nalt pentru arealele depresionare, afnare adnc, scarificare, artur n benzi cu coame. Debazificarea naintat a complexului argilohumic, aciditatea acestora asociat cu prezena aluminiului mobil i a manganului, adesea cu doze nocive pentru creterea plantelor, deficitul mare de calciu i magneziu conduc la condiii puin favorabile dezvoltrii plantelor (BADEA, 1967). Se recomand aplicarea de amendamente calcaroase i ncorporare de gunoi de grajd pentru suplinirea necesarului de azot, fosfor i potasiu. Fertilitatea acestor soluri este relativ sczut i scade cu ct ne ndreptm spre regiunile de piemont i subcarpatice legate de nsuirile fizice i chimice mai puin favorabile i condiiile de mediu mai austere. Alosolurile-AL ( sol brun luvic i luvisol albic holoacid). Sunt soluri avnd orizont A ocric sau umbric (Ao, Au) urmat direct sau dup un orizont eluvial (E), de orizont B argic (Bt) avnd proprieti alice pe cel puin 50 cm, ntre 25 i 125 cm adncime (sau cel puin jumtate din orizont dac apare orizont R sau C la adncime mai mic). Poate prezenta orizont organic sau proprieti stagnice moderate (w) sau intense (W) sub 50 cm adncime. Alosolurile sunt soluri acide, cu coninut mediu - mare de argil, bine drenate, culoare brun la suprafa, structur poliedric mijlocie sau prismatic, crap la uscare, culoare rocat n orizontul Bt. Are un orizont B argic cu o capacitate de schim cationic mai mare sau egal cu 24 me/100 g argil n primii 100 cm. Este specific regiunilor tropicale i sub tropicale umede i temperate calde, la noi n ar se gsesc pe suprafee reduse n la poala Carpailor i Subcarpailor i n special n piemonturile i glaciesurile piemontane formate din depozite acide Piemontul Getic (Cndeti, Cotmeana, Jiului) i piemontul din faa Munilor Poiana Rusc. Pelosolurile (PE) Sunt soluri avnd orizont pelic la suprafa sau de la cel mult 20 cm (sub stratul arat) ce se continue pn la cel puin 100 cm; conin peste 30% argil n toate orizonturile pn la cel puin 100 cm adncime. La nivel de subtip se deosebesc pelosoluri: tipice, brunice, argice, gleice, stagnice.
181

Pelosolurile sunt ntlnite n areale asemntoare cu cele ale vertosolurilor respectiv cmpii nalte platouri piemontane i deluroase i de terase medii i superioare ale unor ruri dar i n zone de cmpie joase cu exceas de umiditate i de foarte multe ori asociate cu vertisolurile. Aceasta se realizeaz n condiiile n care argilele au o cantitate mai redus de minerale expandabile i nu se pot realiza vertosoluri sau cnd umiditatea mai mare nu permite producerea fenomenului de contracie i gonflare. Pelosolurile sunt ntlnite n cadrul Cmpiei Romne de Vest, Piemontului Getic, Cmpiei i Dealurilor de Vest, Podiului Transilvaniei i Moldovei (PLTINEANU i colab., 2003). Pelosol gleic-stagnic (PE gl-st) Este ntlnit n arealele de cmpii joase i luncile rurilor mai importante din ar n special n zona mai umed. Sunt formate pe argile de origine aluvial sau fluvio-lacustr. Un profil de sol reprezentativ este cel realizat de MUNTEANU i colab. (Ghidul excursiilor, 2003). Prezint un orizont Ao de 20 cm, argilo-prfos (48,7% argil < 0,002 mm), brun cenuiu nchis (10YR 3,5/2 la umed), structur poliedric angular mic i medie puin dezvoltat, crpturi de 2-3 cm lrgime. Urmeaz un orizont AB de 15 cm, argilo-prfos (45,8%), brun cenuiu nchis, (10YR 4/2 la umed), structur poliedric angular mare i medie foarte bine dezvoltat, separaii ferimanganice i bobovine mici, compact, crpturi de 2-3 cm lrgime. n continuare urmeaz un orizont B cambic (Bv)care are i caractere pelice (z) i proprieti stagnice i gleice (w, G) format din trei suborizonturi, respectiv: Bz1wac de 10 cm, lut argilo-prfos (43,7%), brun cenuiu foarte nchis (10YR 3/2 la umed), structur mare-masiv, foarte dens, foarte compact, crpturi de 2-3 cm lrgime, bobovine foarte mari; Bz2Grac de 37 cm, argil lutoas (60,0%), cenuiu oliv nchis (5Y3/2 la umed), masiv, foarte dens, compact, crpturi de 1-3 cm lrgime, concreiuni silicocalcaroase glbui mari rare, bobovine mari; Bz3Grac de 13 cm, argil medie (61,2%), cenuiu oliv (5Y 5/2), masiv, compact, crpturi rare, semiplastic, concreiuni silicocalcaroase rare, bobovine frecvente. n baza profilului se gsete un orizont Ck rezidual CkGrac de 22 cm, argil prfoas (57,3%), cenuiu nchis (5Y 4/1), concreiuni silico-calcaroase albe cenuii foarte numeroase, bobovine frecvente, semiplasti Este un sol relativ tnr format pe depozite fluvio-lacustre fine, care a evoluat n regim de exces de umiditate, n prezent semidrenat funcioneaz n continuare ca sol hidromorf datorit mpachetrii dense care determin stagnarea apei din precipitaii. Alcalizarea i concreiunile calcaroase foarte numeroase provin dintr-o faz anterioar de evoluie. Este un sol cu textur fin, dens i compact care fisureaz profund la uscare, aeraie slab i permeabilitate redus, exces de ap stagnant i alcalizare moderat n orizonturile inferioare. Afnarea adnc pare s fie o soluie de ameliorare a condiiilor fizice. Coninut mic de humus n orizontul Ao (3,90%), A/B (4,75%), Bz1wac (3,54%), foarte mic n Bz2Grac (1,14%) i extrem de mic n Bz3Grac (0,65). Coninutul de azot total este mijlociu n Ao(0142%) i A/B (0,147%) i mic n Bz1wac (0,137%). Coninut mic de P mobil (ppm) n Ao (9,0) i A/B 10,1. Coninutul de K mobil (ppm) este mijlociu n Ao (191), A/B (177) i Bz1wac (200).
182

Na schimbabil me/100 g sol este n cantitate foarte mic n Ao, A/B i Bz1wac, (0,64-1,32), mic n rest (2,57-3,06). Este slab acid n Ao cu pH n ap 5,98, A/B pH 6,19 i Bz1wac pH 6,45, slab alcalin n B2zGrac cu pH 7,72, moderat alcalin n Bz3Grac cu pH 8,54 i puternic alcalin n CkGrac cu pH 9,16. SB me/100 g sol variaz ntre 12,23-16,07 n primii 50 cm i ntre 24,68-36,52 sub aceast adncime, iar H schimbabil me/100 g sol are valori de 7,13 n Ao, 7,04 n A/B i 5,60 n Bz1wac. Gradul de saturaie n baze V8,3 %T variaz ntre 63,5-73,7 n primii 50 cm i este 100 n restul profilului. nsuirile fizice sunt asemntoare cu ale vertosolurilor (SECELEANU i colab., 1975, 1988). Vertosolurile (VS) (vertisoluri) Sunt soluri avnd orizont vertic de la suprafa sau de la cel mult 20 cm (sub stratul arat ce se continue pn la cel puin 100 cm; conin peste 30% argil n toate orizonturile pn la cel puin 100 cm adncime. Din punct de vedere geomorfologic, rspndirea acestor tipuri de sol este legat de cmpii nalte, platouri piemontane i deluroase i de terase medii i superioare ale unor cursuri de ap, cu altitudini care variaz ntre 100-400 m. Pot fi ntlnite i la altitudini situate peste 500m n arealele subcarpatice i de dealuri nalte. n sudul rii suprafee ntinse se gsesc n Piemontul Getic respectiv n partea central i sudic a Platformei Cotmeana, Cndeti, Olteului i Motrului n cmpiile Pitetiului, Gvanu-Burdea, Boianului i Pleniei. Cea mai mare densitate a vertosolurilor i pelosolurilor se gsete pe arealul ocupat de interfluviile rurilor Olt i Arge (CRCIUN, 1998, 2000). n vestul rii ele se ntlnesc n Cmpia Tisei la Oravia, Gtaia, Reca-Izvin, Salonta, Marghita i Satu Mare i la altitudini foarte variate pe terasele vechi ale rurilor la Hunedoara, Ortie-200 m, Sebe-400 m Sf. Gheorghe-Ilieni-600 m etc. n Transilvania. (Teaci i colab. 1956). Pe suprafee relativ restrnse ele se mai gsesc n Nordul Moldovei n Cmpia Moldovei la Mileanca i Ppui, n sud estul Moldovei n Dealurile Flciului, i pe piemonturile i cmpiile nalte care limiteaz spre est Subcarpaii de Curbur. Sunt soluri formate pe depozite argiloase cu caracter gonflant (smectite) prezentnd o textur care n Ao variaz de la luto-argiloas pn la argilo-lutoas i de la argilo-lutoas la argil n seciunea de control n orizontul By. Profilul de sol este de tipul Ao-By-C sau Byw la tipul pseudogleizat. Prezint un aspect morfologic diferit al profilului de sol i un comportament diferit n relaia cu apa, diferit de alte soluri vertice. Comportamentul diferit al acestor soluri se datorete faptului c aceste argile sunt expandabile i la uscciune se contract puternic formnd crpturi late de 5-10 cm pn la 150 cm adncime, iar la umezeal se dilat puternic executnd o mpingere puternic pe vertical i lateral. Se creeaz nite suprafee oblice de alunecare (slickensides) cu luciu metalic, cu nclinare de cca. 450 la nivelul crora se produce presarea i micarea diferitelor compartimente ale solului. Un alt proces care se produce la suprafaa solului realizat tot prin procesul de uscare i gonflare este automulcierea care duce la granularea solului n particule mici i tari alctuind un strat de pn la 5 cm grosime (in general 2-3 cm).
183

Grosimea stratului de mulch depinde i de folosin, numrul de arturi i poziia pe versant. Din punct de vedere morfologic profilul de sol prezint la suprafa un strat de mulch, fee oblice de alunecare cu luciu metalic pe profil cu att mai dese cu ct caracterul vertic este mai evident, o structur masiv sau poliedric angular-subangular mediu-mare n seciunea de control. Culoarea nchis (negru-10YR 2/1), n general, pe adncimi care pot s depeasc 1m, excepie fcnd vertosolurile brunice i brunice stagnice care au culori mai deschise. n cazul vertosolurilor stagnice deoarece apa stagneaz o perioad mai ndelungat de timp n profilul de sol la nivelul orizontului Byw apar pete de oxido-reducere i concreiuni fero-manganice (bobovine) i implicit nsuiri fizice mai nefavorabile. Luate n general vertisolurile sunt soluri relativ fertile, slab-moderat aprovizionate cu humus n Ap (2,5-4,0%), cu o rezerv de humus n primii 50 cm de la mare la foarte mare (170-217t/ha, slab-moderat aprovizionate cu fosfor (11-25 ppm), mijlociu-bine aprovizionate cu potasiu (121,0-181,3 ppm). Sunt moderat acide n Ap (pH 5,1-5,6), neutru la slab alcalin n By i gradul de saturaie n baze variat de la mezobazic la eubazic. nsuirile fizice sunt mai puin favorabile, densitatea aparent variaz de la 1,41 la vertosolurile cu textor luto-argiloas n Ap la 1,39 la cele argilo-lutoase n Ap. Porozitatea total este mijlocie n Ap (47,0-59,0%) i de la mic la foarte mic n seciunea de control (40,7-49,0%). Porozitatea de aeraie este de la mijlocie la foarte mic n Ap (29,0-1,37%) i foarte mic n rest (8,00-1,59%) inhibnd dezvoltarea plantelor mai ales n ariile micro depresionare n sezonul ploios i umed. Coeficientul de ofilire este mare pe tot profilul de sol variind de la 18,8% la vertisolurile cu Ap luto-argiloase i 15,7% la cele cu orizontul Ap argilo-lutos. Capacitatea de cmp este mijlocie pe tot profilul de sol i variaz de la 27,2% la vertosolurile cu Ap luto-argiloase la 25,6% la cele cu orizontul Ap argilo-lutos. Permeabilitatea solului este de la mic la mijlocie n Ap (1,9-3,8mm/h) i de la foarete mic la excesiv de mic (0,49-0,20mm/h) n seciunea de control. Indicele de contracie este de la mare la foarte mare pe tot profilul de sol (0,0091-0,015) fiind n concordan cu comportamentul argilelor gonflante pe care sau format vertisolurile. (SECELEANU i colab, 1992, 1999, 2003) Pentru o exploatare agricol ct mai favorabil se preconizeaz acolo unde este cazul realizarea de lucrri de combatere (eliminare) a excesului de umiditate datorat stagnrii apei la suprafaa solului, prin drenaj de suprafa, prin canale deschise, nivelare pentru asigurarea pantei de scurgere ctre acestea, cu decopertare selectiv pentru a diminua scderea fertilitii solului. Local n zonele microdepresionare ocupate cu vertisoluri pseudogleizate moderat-puternic se pot asocia cu lucrri de drenaj nchis (tuburi cu prizm filtrant nalt). Ca lucrri agropedoameliorative se pot realiza lucrri de scarificare, rigole i drenaj crti, fertilizare (PARICHI i SECELEANU,1989). Vertosolurile sunt relativ favorabile pentru folosina pune i fnea i pentru cultivarea unei game largi de plante furajere, aceasta favorabilitate scznd odat cu creterea gradului de argilozitate i legat de aceasta a creteri intensitii fenomenului de pseudogleizare.
184

Faeoziomurile (FZ) Sunt soluri avnd orizont A molic (Am), orizont intermediar (Bt, Bv, AC) cu culori cu crome i valori sub 3,5 (la umed) cel puin n partea superioar (pe cca. 1015 cm) i cel puin pe feele agregatelor structurale i fr orizont Cca sau concentrri de carbonai secundari n primi 125 cm (sau primii 200 cm n cazul texturii grosiere). Pelicule argilo-humice n orizontul B i adesea caractere de hidromorfie cnd exist orizont Bt. Sunt excluse solurile formate pe materiale parentale calcarifere sau roci calcaroase care apar ntre 20 i 50 cm. Pot avea orizont vertic, proprieti gleice (Gr) sub 50 cm i proprieti stagnice (w sau sub 50 cm, W). Ele pot fi ntlnite n Podiul Moldovei, Cmpia Romn de Vest, Cmpia de Vest i Podiul Transilvaniei. Fiind situate n perimetrele mai umede i mai reci dect solurile similare care au rmas ncadrate la cernoziomuri. (BRNDU,1981). Faeoziomurile argice (FZar) Sunt formate n general pe depozite loessoide i luturi cu un profil de tipul ApAm-AB-Bt-Cca, cu textur lutoas sau luto-argiloas difereniat pe profil, orizontul Bt argiloiluvial fiind mbogit n argil. n unele sectoare ale cmpiei ele prezint un drenaj mai slab cu apariia fenomenului de pseudogleizare cu intensitate de la slab la moderat. Structura acestor soluri este glomerular bine dezvoltat n orizontul Am i prismatic moderat dezvoltat n Bt. Structura bun i textura favorabil se reflect n nsuirile fizice n general bune ale acestor soluri, care sunt totui mai tasate i mai puin permeabile ca cernoziomurile tipice i cambice. Sunt soluri fertile cu coninutul de humus de 3-4,5%, reacia solului este slab acid n Ap- 6,4-6,6 i neutr-slab alcalin 7,1-7,4 pe profil, SB este de 20-28 me/100gr.sol, SH-1-8,2me/100gr.sol. Gradul de saturaie n baze V% este eubazic 8097% i mai rar mezobazic cu 70-75%. Aceste nsuiri devin mai puin favorabile cu creterea gradului de eroziune i de pseudogleizare a acestor soluri. Faeoziomurile argice vertice i vertice stagnice Sunt formate pe argile i se evideniaz n teren prin prezena crpturilor i pe profilul de sol prin existena feelor oblice de alunecare pn la adncimea de 1m datorat caracterului vertic. n perioada cu deficit de umiditate aceste soluri devin compacte i dure. Profilul de sol este de tipul Ap-Am-ABy-Bty-Cy. Textura solului este luto-argiloas n Ap i argilo-lutoas n Bty iar structura este glomerular-poliedric subangular mic n Am i poliedric angular mediu n Bty. Sunt soluri fertile, moderat aprovizionate cu humus n Ap 3,9-4,5%, cu o rezerv foarte mare de humus pe primii 50 cm adncime, bine aprovizionate cu fosfor mobil 40-70 ppm, bine i foarte bine aprovizionate cu potasiu mobil 150-250 ppm. Reacia n Ap este slab acid 6,4-6,8 i crete pe profil. Pe unele suprafee agricole unde se folosesc intens ngrmintele chimice, pH n Ap este moderat acid. nsuirile fizice i hidrofizice sunt mai puin favorabile, porozitatea total Pt este mare la mijlocie n Ap (46-57%) i mic i foarte mic n seciunea de control, porozitatea de aeraie Pa de la mijlocie la foarte mic n Am (21,8-8,7%) i foarte mic n seciunea de control (9,7-4,0%).Coeficientul de ofilire CO variaz de la foarte mare 18% la mijlociu 8,6% n Ap i mare i foarte mare 13-18% n Bty.
185

Capacitatea de cmp este CC este mijlocie pe tot profilul de sol 23-24%. Permeabilitatea variaz de la medie la mare 5,5-12,3 n Ap i de la mic la excesiv de mic 0,15-5,8 n orizontul Bty i nu permit o infiltraie bun pe profil n perioadele umede. Caracterul vertic este reliefat i de indicele de contracie Ic care este mare n Ap (0,0081-0,0114) i de la mare la foarte mare n Bty (0,0088-0,0142). Pentru corectarea unor nsuiri mai puin favorabile se recomand realizarea de lucrri hidroameliorative care constau n folosirea judicioas a irigaiilor prin aplicarea de norme mici i dese, realizarea de canale deschise pentru evacuarea apei din microdepresiuni, iar ca lucrri pedoameliorative afnare adnc i arturi cu adncimi variabile i local amendare calcic. Faeoziomurile argice sunt soluri favorabile culturilor agricole, gradul de favorabilitate scznd cu creterea argilozitii, a gradului de pseudogleizare i creterii eroziunii. Faeoziomurile greice(FZgr)(Solurile cenuii de pdure). Prezint un orizont diagnostic Ame care are att caractere de orizont molic ct i de orizont eluvial prin acumularea de grune de cuar care dau un aspect mai albicios acestui orizont Materialul parental este format din depozite lossoide i luturi. Spre deosebire de cernoziomurile argice i argice vertice cu care se nvecineaz prezint o tent mai cenuie negru-brun cenuiu foarte nchis pn la brun cenuiu foarte nchis (10YR 2,5/1,5-10YR 3/1,5). Orizontul Ame prezint o pudrare de silice i structur grunoas-poliedric mic subangular, orizontul Bt este mai ferm, cu structur poliedric angular -subangular mare -prismatic. Orizontul Cca apare sub 165 cm i este bogat n concreiuni de CaCO3. Faeoziomurile greice stagnice Ocup arealele de crovuri unde datorit neuniformitii terenului, apa din ploi stagneaz o perioad mai ndelungat i produce o pseudogleizare slab-moderat, producnd la nivelul orizontului Bt pete de reducere i un grad mai mare de tasare. Profilul de sol ete de tipul Ap-Am-Ame-ABtw-Btw-Cca Faeoziomurile greice sunt soluri fertile, mijlociu aprovizionate cu humus n Ap (3,7-3,9), cu o rezerv foarte mare de humus n primi 50 cm ( 218-231t/ha), mijlociu aprovizionate cu fosfor (21,9-26,5 ppm) i foarte bine aprovizionate cu potasiu (229260 ppm). Sunt soluri moderat acide n Ap (pH 5,45-5,60 ) i neutru la slab alcaline n Bt (pH 7,0-7,30). Gradul de saturaie n baze variaz de la mezobazic (73,4 %) la eumezobazic (77,94 %) n Ap i eumezobazic n Bt cu >90%. nsuirile fizice ale acestor soluri sunt relativ favorabile; porozitatea total variaz de la normal n orizontul Ap (51-52%) la mic n Bt (45%), porozitatea de aeraie este de la mijlocie n Ap (17%) la mic n seciunea de control (10,0-11,6 %), coeficientul de ofilire variaz de la mijlociu la mare n Ap (8,6-14,0 %) i de la mare la foarte mare n seciunea de control )15,6-16,5%), capacitatea de cmp este mijlocie pe tot profilul (23 %), permeabilitatea este de asemenea mijlocie pe tot profilul de sol i variaz de la 2,44 mm/h la 7,00 mm/h. Indicele de contracie este mijlociu n Ame (0,0074) i mare n Bt (0,0085). n condii normale de expluatare agricol faeoziomurile greice sunt soluri cu favorabilitate medie pentru agricol.
186

In condiiile creterii gradului de pseudogleizare n microdepresiuni favorabilitatea acetor soluri scade. n condiiile folosiri irigaiilor i realizarea unor lucrri pedoameliorative de mbuntire a condiiilor de aeraie a solurilor pseudogleizate din microdepresiuni prin canale deschise, afnare adnca, scarificare precum i aplicarea de amendamente calcice i ngrminte organice fertilitatea acestor soluri crete simitor. n sfrit, nveliul de soluri din subetajul fagului este diversificat i prin efectele eroziunii care, n pajiti, poate avea efecte spectaculoase, aprnd soluri divers trunchiate i chiar roci la zi i soluri tinere slab evoluate fr a fi propriu-zis erodate, dar mpiedicate n evoluie i meninute ntr-un echilibru precar de ctre un bilan de denudare neagresiv. Din aceasta categorie fac parte regosolurile (soluri tinere pe materiale afnate), litosolurile (idem pe roci dure) i chiar diferitele soluri litice. Att solurile erodate ct i litosolurile i regosolurile, care au un potenial foarte mare de eroziune, sunt soluri srace, dar mai ales soluri care ridica probleme de protecie i conservare antierozionala, n special n puni. 4.5. CARACTERISTICI GENERALE ALE SOLURILOR

Din cele artate anterior rezulta ca, n limitele spaiului carpatic din Romnia, diversitatea tipurilor de soluri i complexitatea nveliului de sol este diferita n diversele etaje bioclimatice, fiind mai mare n etajul nemoral i din ce n ce mai mica n etajele superioare, n funcie de caracterul mai mult sau mai puin aspru al condiiilor climatice i de gama mai bogata sau mai srac de roci, materiale parentale derivate, forme de relief, condiii hidrologice i hidrogeologice, asociaii vegetale etc. Cum insa diversele masive, blocuri sau lanuri muntoase difer intre ele sub raportul condiiilor fizico-geografice, mai ales al celor petrografice i stratigrafice, rezulta ca, att n ansamblul, ct i n cadrul aceluiai etaj bioclimatic, nveliul de soluri capt caractere specifice de la un masiv sau grup de masive montane la altul. Pornind de la acest fapt, n cele ce urmeaz se face o prezentare succint a peisajului pedologic, la nivelul marilor subdiviziuni ale Carpailor romaneti Carpaii Meridionali, Occidentali i Orientali - subdiviziuni care au un suport temeinic n aspectele geologico-geografice 4.5.1. nveliul de soluri al Carpailor Orientali Carpaii Orientali prezint, pe ntinderi mari, cea mai mare diversitate a nveliului de soluri, avnd reprezentate toate etajele bioclimatice de la gorun la pajitile alpine, o gama extraordinara de forme de relief de la cel de cmpie aluvioproluvial, pn la cel glaciar, i un spectru foarte larg de roci eruptive, sedimentare i metamorfice. Se considera, pentru sistematizarea prezentrii pedologice a acestui lan muntos, c este utila, mai mult dect subdivizarea lor transversal dup criterii geomorfologice, o grupare n raport cu alctuirea litologic. n funcie de acest criteriu, n Carpaii Orientali se disting trei grupe principale: grupa
187

munilor n roci cristaline, grupa munilor fliului i grupa munilor n roci eruptive. n grupa munilor fliului se includ i cele cteva petice de muni n calcare, molasa etc. La cele de mai sus se mai adaug ca uniti distincte seria depresiunilor interne sculptate n roci sedimentare moi sau umplute cu proluvii, aluvii, depozite loessoide etc (DONIS,1968). Cea mai important a grupa de muni sculptai n roci cristaline se constituie ca un nucleu median n Carpaii Maramureeni i cei MoldoTransilvan. Ea apare ca o imens culme cuprinznd o bun parte din Munii Maramureului, Munii Rodnei, Suhardului, o bun parte din Munii Bistriei i Munii Giurghiului i sfrete la Trotu. Sub raport litologic ei prezint mari afiniti cu Carpaii Meridionali, fiind la fel de monotoni ca acetia, masa lor principal fiind alctuit din roci intermediare i acide (isturi sericitocloritoase, gnaisuri etc.) cu unele intercalaii locale (semnificative) de isturi amfibolice, calcare i dolomite cristaline (SOMEAN, 1948). Este un lan puternic dezvoltat att n suprafaa ct i n nlime. Ei au circa 200 km lungime, limi variabile care pot atinge 50 km (n dreptul Munilor Rodnei), iar altitudinal ating 2 303 m n Pietrosul Rodnei, punctul cel mai nalt, i coboar la 1900-1950 m n Munii Maramureului i la 1400-1600 m n Munii Gurghiului treapta cea mai cobort. Datorita monotoniei lui litologice i predominrii nete a rocilor intermediare i acide, acest lan montan prezint condiii excepionale pentru manifestarea clara a zonalitii verticale bioclimatice i a solurilor. Ei cuprind dup cum am artat toate etajele bioclimatice, de la pdurile de fag la pajitile alpine, cu toata gama solurilor zonale proprii etajelor respective, de la solurile brune acide pn la podzoluri i humosiosoluri. Condiiile climatice mai aspre determin coborrea limitelor etajelor bioclimatice i de sol, extinderea neobinuita a pdurilor de conifere i realizarea morfologic. excepionala a podzolurilor ncepnd de la altitudini joase, de 1 650-1 700 m ( BARBU,1976). nveliul de soluri este i el monoton, fiind constituit n proporii de masa din soluri zonale, cu variaii numai n privina grosimii i caracterului scheletic, ale eroziunii i alternanei cu stncrii. Monotonia este ntrerupt doar la nivelul suprafeelor cu calcare i dolomite, pe care se dezvolta soluri de tip rendzinic. n cuprinsul Carpailor Orientali, mai apar muni n roci cristaline, cu tot cortegiul problemelor pedologice artate, 90 km mai la sud, n Perani i Leaota. Problemele de agrochimie, potenial productiv, ameliorare etc., ca i cele de extrapolare a datelor pedologice din cmpurile experimentale, sunt aceleai cu cele din Carpaii Meridionali. Experiena din Meridionali poate fi transferat n lanul cristalin nordic sau invers. n cuprinsul Carpailor Orientali grupa munilor sculptai n depozite de fli (la care se adaug i peticele cu muni n calcare, depozite de molasa etc.) are ponderea cea mai mare i prezint nveliul de sol cel mai complex.
188

Se distinge un fli intern cretacic constituit predominant din roci ultrabazice frecvent cu carbonai i de constituii fizice foarte diferite (strate de Sinaia din marne, marne i calcare, gresii calcaroase, brecii polimictice etc.), un fli median istos-grezos intermediar sau bazic i un fli extern dominat de roci acide i intermediare (fli grezos-istos. fli bituminos cu gresii de Kliwa, facies conglomeratic, facies grezos cu gresie de Tarcu etc.). Formaiunile calcaroase se asociaza mai mult cu fliul intern. Aparin fliului intern i median Culmea Stnioarei (partial), Ceahlaul, Hmaul, Munii Ciucului, ai Bodocului i Baraoltului (din Carpatii MoldoTransilvani), precum i Ciucaul, Munii Baiului, ai Braovului i Perani (din Carpaii de curbura), la care se mai adaug masivele Bucegilor i Pietrei Craiului, care fac tranziia la Carpaii Meridionali (BCINAN,1999). Fliul extern cuprinde Obcinile Bucovinene (din ramura nordica a Carpailor Orientali), Culmea Stnioara (parial), Munii Tarcului, ai Oituzului, ai Vrancei i ai Buzului (BLTEANU,1983). n sfrit, depozite intermediare de fli mai apar i pe latura transilvan a Carpailor Maramureeni, n Munii Brgului i cea mai mare parte a ibleului. n vastitatea acestui teritoriu se realizeaz altitudini de peste 2 000 m numai n Bucegi i Piatra Craiului (relief glaciar numai n Bucegi), restul munilor atingnd 1 800 m, maximum 1 900 m, numai cteva masive (Ciuca, Zaganu, Postavaru, Piatra Mare, Siriu, Penteleu i Carpaii Curburii, Ceahlul i Hmaul in Carpaii Moldo-Transilvani). n schimb, daca nu au relief glaciar, relieful lor fluvio-torential este extrem de variat, de la formele domoale generate de depozitele mai argiloase, la cele semee cu pante abrupte date de gresii i conglomerate i, n sfrit, pn la relieful calcaros. Stratigrafia fliului i rezistenta foarte diferita a rocilor la eroziune au favorizat n zonele nempdurite dezvoltarea larga a fenomenelor de panta, cu toate formele generate de eroziune i alunecri (COTE 1969, 1973). n ceea ce privete condiiile bioclimatice, se remarca faptul c numai Bucegii prezint toat gama etajelor de la pdurea de fag la cel alpin, restul munilor n fli depesc limita pdurilor numai n cele cteva mici masive enumerate anterior, care ajung la 1 700-1 900 m, n Carpaii Curburii pdurile de molid ocupa suprafee relativ mici, ele regsindu-se insa pe suprafee mari, mai ales pe munii fliului intern al Carpailor Moldo-Transilvani, o meniune special trebuie fcut n legtur cu coborrea puternica extrazonal a molidului i paj itilor din acest etaj, pe versanii vestici ai munilor fliului intern, la contactul cu depresiunile Ciucurilor i Gheorghienilor, n legtura cu inversiunile de temperatura (TUFESCU,1966). Solurile depind n foarte mare msura de roci i, datorita acestui fapt, diversitatea lor este mare, dar se desfoar pe areale largi, se remarca faptul ca pe fliul intern i median, dominant ultrabazic i bazic, au o larga rspndire pn la 900-1 000 m altitudine, chiar sub pdurile extrazonale de molid, eutricambosoluri, luvisoluri, uneori solurile brune slab-mediu luvice, iar dintre solurile brune domina cele acide de limita spre mezobazic sau chiar cele mezobazice (V = 4060%). Pe calcare i marne apar rendzinel i eutricambosoluri, molice.
189

n limitele aceluiai etaj nemoral, pe fliul extern, domina districambosolurile, oligomezobazice, numai pe gresia de Kliwa i uneori pe cea de Tarcau districambosolurile oligobazice sau extrem oligobazice i chiar criptospodice. Comparativ, solurile etajului nemoral din munii fliului sunt mult mai saturate i mai profunde dect cele din acelai etaj, pe cristalin (BLCEANU i MARIAN 1985). Ctre limita de sus a etajului capt preponderena districambosolurile tipice, dar pe fliul intern se mai menin nc suprafee notabile cu termeni de limita mezobazici ai acestora i chiar cu eutricambosoluri. Pe gresii i conglomerate, chiar pe cele cu ciment sau elemente calcaroase, domina districambosolurile care n multe situaii sunt semilitice, Frecvent, pe gresii cu ciment calcaros, sub asociaii de Nardus stricta si Festuca rubra se ntlnesc humosiosoluri. ncepnd din etajul pdurilor de molid, n sus, complexitatea nveliului de sol se restrnge, n limitele fliului intern, pe roci carbonatice i calcare mai apar nc eutricambosoluri i rendzine, dar n rest domina net solurile prepodzolice. n pajitile din boreal i alpin inferior se ntlnesc spodosoluri, iar sub pajitile vechi, soluri criptospodice. Podzoluri bine dezvoltate apar doar pe conglomerate i gresii, n Bucegi i Ceahlu. Aa cum am artat deja, numai Munii Bucegi prezint o zon alpina bine dezvoltat, cu podzoluri tipice i feriluviale cu nveliul de sol fragmentat prin aciunea eroziva a vnturilor, zpezilor i apei (PUCARU, 1956). Problema aprecierii capacitaii productive a terenurilor n raport cu solul este foarte complexa, mai ales n subetajul fgetelor, i se poate rezolva numai pe baza unui inventar detaliat al acestora, materializat pe hri la scara mare sau mijlocie. nveliul de soluri al munilor n roci eruptive din Carpaii Orientali prezint o monotonie litologica mai pronunata chiar dect cea a Carpailor Meridionali. Ei sunt, n proporie covritoare, constituii din andezite cu piroxeni (bazaltoide) sau cu piroxeni i amfiboli i din piroclastite ale acestora, care se comporta ca roci intermediare i mai ales bazice. n cadrul ramurii vulcanice au dezvoltare mare n suprafaa Munii Guti i mai ales lanul Climani-Gurghiu-Harghita. Altitudinal Munii Guti ajung la 1 444 m, meninndu-se n limitele etajelor forestiere (dar avnd n pajitile superioare i accente de subalpin), iar ceilali la 2 100 m n Climani i 1 800 m n Harghita, prezentnd un sector subalpin relativ puternic. Ei prezint diverse nivele largi relativ plate, dar ntre ele au suprafee de racord i versani foarte puternic nc1inati. Favorizat de uniformitatea geologica, zonalitatea bioc1imatica este clasica i clara, rsfrngndu-se i asupra nveliului de sol care trece prin toate etajele, de la eutricambosoluri districe specific pdurilor de fag, pn la podzolul humicoferiiluvial specific jnepeniurilor. Determinate de caracterul mai bazic al rocilor, preluvosolurile tipice au, pn la altitudini de 800-900 m caractere de limita (oligomezobazic mezobazic, respectiv V = 50-60%). Particularitatea eseniala nsa a solurilor, derivata din specificul mineralogic al materialelor parentale, este caracterul andic al unei mari pari a eutricambosoluri districe (solurilor brune acide) i chiar al unei pari din spodosoluri. Mai mult nc se remarc prezena andosolurilor, pe suprafee relativ semnificative, mai ales la limita superioar a fgetelor.
190

n legtur cu nclinarea puternic a versanilor, foarte multe soluri din aceste masive au caracter litic sau rmn la stadiul de litosol distric. n zonele nalte, lipsa reliefului glaciar aduce de asemenea o nota de monotonie n nveliul de sol, care este mai puin sfrtecat. Pe treptele inferioare, pe vulcanogen sedimentar, se ntlnesc stagnogleiuri luvice. Din punct de vedere al fertilitii, problemele solurilor acestor masive sunt similare cu cele din cristalin, cu meniunea c ele sunt totui mai puin acide i debazificate. n plus, la andosoluri i solurile andice se manifest o capacitate mare de fixare, n forme greu accesibile pentru plante, a ionilor fosfat, molibdat, borat, iar n unele situaii pot aprea cantiti mari de Mg, care inhib nutriia cu Ca etc. n spaiul geografic al Carpailor Orientali, depresiunile interne, profund umanizate, aduc o nota cu totul aparte n peisajul geografic, pedologic i economic. Sub raportul condiiilor fizico-geografice, se disting doua grupe de depresiuni, una a celor cu relief fragmentat (Maramure, Bilbor, Borsec, Glod, ntorsura Buzului) i alta a celor cu relief plat de cmpie piemontana (Gheorgheni, Ciuc, Braov-Tg.Secuiesc). n general n depresiunile cu aspect deluros se ntlnesc luvosoluri pseudogleizate, luvisoluri albice pseudogleizate, stagnosoluri (pe terase). O nota aparte prezint marea depresiune a Maramureului, care are un relief foarte complex, cu piemonturi n structura crora se ntlnesc depozite provenite din rocile vulcanice, metamorfice sau chiar sediment are din jur, dealuri cu un mozaic foarte mare de roci (argile, marne - uneori salifere - conglomerate) i n sfrit terase. Legat de aceasta diversitate a litologiei, apare o gama foarte larga de soluri, anume: luvosoluri pseudogleizate, luvosoluri albice stagnogleice, uneori holoacide i stagnosoluri pe terase, eutricambosoluri frecvente pe reliefuri cu alunecri, n complex cu soluri erodate i regosoluri, districambosoluri, i salsodisoluri pe ivirile de sare de pe unii versani nali. n sectoarele umede ale luncilor, din zonele nalte se ntlnesc gleiosolurile. Depresiunile plate au un nveli de soluri mai uniform, cu luvosoluri stagnice pe treptele vechi, districambosoluri sau eutricambosoluri prundice pe conurile de mprtiere recente (dupa cum substratul este silicatic sau calcaros) i gleiosoluri tipice i cernice la capetele conurilor de dejecie i n lunci. Pajitile ocup n general terenurile cu alunecri cu soluri erodate sau eutricambosoluri, piemonturile cu districambosoluri sau luvosoluri stagnice pseudogleizate i mai ales terenurile cu soluri hidromorfe. Problemele lor agrochimice, ameliorative etc. sunt cele specifice tuturor lanurilor muntoase (SPIRESCU i colab., 1985). 4.5.1. nveliul de soluri al Carpailor Meridionali

Carpaii Meridionali cuprind trei blocuri montane: Fgra, Paring, Retezat, desprite prin culoare relativ largi i depresiuni interne (Caransebe-Mehadiea, Hateg, Petroani, Titeti). Din punct de vedere petrografic, aceti muni sunt extrem de simpli si monotoni, n constituia lor predominnd net isturile cristaline
191

intermediare i acide, strpunse pe alocuri de mase intruzive granitice i gnaise de injecie (acide i ele) i, local, de calcare cristaline. La poalele munilor apar uneori brecii sau conglomerate, n general oligomictice, remaniate i ele din cristalin, sau conuri cu proluvii din aceleai roci. Monotonia petrografica este ntrerupt numai n etajul pdurilor de foioase de o cuvertura de calcare aternut peste cristalin n Munii Vilcanului, de depozite cuaternare fine pe terasele pleistocene din depresiunile Haegului, Caransebeului i Petroanilor i de depozite moi marno-argiloase n Depresiunea Titetilor. Comparate cu isturile cristaline, toate aceste roci moi, ultrabazice - carbonatice etc. ocupa suprafee mici. Ramura carpatica meridionala este cea mai nalta din Romnia i cuprinde cel mai vast i mai bine dezvoltat spaiu alpin. Relieful sau, monoton i el din cauza structurii geologice uniforme, are ca trsturi particulare de detaliu, pe de o parte dezvoltarea puternica a platformelor de eroziune (care au favorizat un nveli continuu de sol i vegetaie i cel mai puternic domeniu pastoral din tara), i pe de alta parte conservarea excepionala a formelor reliefului glaciar cuaternar, complicat prin suprapunerea unui alt relief actual crionival, dinamic. Bioclimatic, se nregistreaz ntreaga gama a etajelor din Carpai, cu meniunea ca zonalitatea este mai clar exprimata dect oriunde, fiind favorizata de monotonia petrografica. n mod particular efectul de "fata" i "dos" este foarte puternic, determinnd diferene de peste 100 m ntre limitele etajelor bioclimatice pe clinele de nord i sud ale lanului montan. Limita superioara a pdurilor este cu toate acestea mai joasa (uneori chiar 1 500-1 600 m) pe povrniurile sudice, din cauza despduririlor efectuate n scopul extinderii pajitilor, fapt cu implicaii n nveliul de sol. Reflectnd monotonia petrografica i etajarea bioclimatica foarte evidenta, nveliul de sol al spaiului montan propriu-zis este simplu i monoton i el, i dominat net de solurile zonale, exprimnd pregnant zonalitatea verticala. Subetajului pdurilor de fag i corespunde eutricambosolurile districe (solul brun acid) n ipostazele cele mai debazificate i mai acide, etajului molidului solul brun feriiluvial i podzolul brun, jneapnului podzolul, iar caricetelor, solul humicosilicatic litic. Pe clina nordica, coboar frecvent molidul i ericaceele n etajul fagului i, odat cu ele, i spodosolurile. Variaiile la nivelul solurilor zonale in mai curnd de grosimea i caracterul lor mai mult sau mai puin scheletic. Ca regula general, pe conglomeratele din zonele mai joase, solurile sunt mai profunde (semi-litice), n timp ce pe rocile dure sunt litice, asociate adeseori cu litosoluri. n etajul alpin numai platformele au nveli de sol continuu, n rest, nveliul de soluri este sfrtecat de stncrii reziduale sau ngrmdite sub forma de grohotiuri la baza versanilor. n cadrul reliefului montan, monotonia peisajului pedologic este ntrerupt de solurile intrazonale. Pe ca1carele cristaline, care se ntlnesc n mai toate etajele bioclimatice, apar rendzine, soluri rendzinice i humosiosoluri (soluri humicosilicatice) frecvent acidifiate n orizonturile superioare, iar pe ca1carele jurasice din Vlcan sau de pe rama sudica dinspre Depresiunea Haegului a Munilor ureanului, apar rendzine, eutricambosoluri rodice i uneori, pe argile reziduale din ca1care, eutricambosoluri. De reinut nsa ca ponderea acestor soluri n totalul suprafeei Carpailor Meridionali este nensemnata.
192

n sfrit, o nota de variaie aduc i depresiunile interne care apar n subetajul gorunului. n toate depresiunile, cu excepia celei a Titetilor domina relieful de terase i glacisurile piemontane vechi, acoperite respectiv cu luvosoluri tipice i albice stagnice i cu alosoluri tipice. n Depresiunea Titetilor, cu aspect deluros, domina eutricambosolurile eutrice i districe pe marne i argile, adeseori asociate cu gleiosoluri de panta, pe reliefuri cu alunecri. n final trebuie reinut un lucru esenial, anume ca nveliul de soluri al Carpailor Meridionali este n proporie de 90-95% constituit din soluri zonale, c n privina solurilor zonale este provincia cu cele mai acide i mai debazificate soluri din ara, ca toate solurile zonale sunt slab aprovizionate cu elemente nutritive i adeseori sunt aprovizionate la limita spre insuficient cu microelemente, n sfrit, ca ele reclama amendamente i ngrminte care nsa, aa cum s-a artat, trebuie aplicate cu mult grij pentru a nu provoca dezechilibre, i numai acolo unde se justifica prin sporuri de recolte, n arealele mai joase. Uniformitatea nveliului de sol are avantajul valabilitii largi i al posibilitilor de extrapolare pe ntinderi mari a rezultatelor obinute n cmpurile experimentale, cu condiia respectrii zonelor bioclimatice. 4.5.2. nveliul de soluri al Carpailor Occidentali

Judecai prin prisma aspectelor pedologice, Carpaii Occidentali pot fi subdivizai n doua grupe: grupa Munilor Banatului i Poiana Rusca i grupa Munilor Apuseni. Munii Banatului i Poiana Rusca prezint mari similitudini cu Carpaii Meridionali, att din punct de vedere petrografic ct i pedologic. Ei sunt constituii, n principal, din isturi cristaline i granie, cu unele intruziuni de ca1care cristaline, mai importante n Poiana Rusca, i cu o cuvertura de ca1care jurasice n SemenicAlmaj. Altitudinal ns, ei sunt mai cobori dect Carpaii Meridionali cu 1 000-1 200 m, ajungnd la 1 400 m n Semenic, 1 220 m n Munii Almajului i la 1 374 m n Poiana Rusca. Relieful lor de detaliu se reduce la formele provocate de eroziunea fluviatila. Ei aparin aproape n ntregime subetajului bioclimatic al fagului, pdurea de molid ocupnd suprafee mici, numai n Semenic i Poiana Rusca. Circa 70-80% din suprafaa acestor muni este acoperit cu districambosoluri n general tipice, oligomezobazice (V=30-50%) i mai puin criptopodzolice. Spodosolurile specifice pdurilor de molid ocupa suprafee mici n munii amintii, la peste 1 300 m altitudine. Calcarelor cristaline din Poiana Rusca le corespund eutricambosoluri molice i litice i mai puin rendzine, iar calcarelor jurasice din Munii Banatului, rendzine si uneori eutricambosoluri rocate. n depresiunile i culoarele intramontane (Bozovici, Caransebes, Mehadica etc.) domin luvosolurile tipice i albice stagnogleice.Majoritatea solurilor sunt litice sau cu roca dur aproape de suprafa.. Eroziunea prezint importan mai ales n jurul satelor puternic insinuate n spaiul montan, i n legtur cu exploatrile miniere. Din punct de vedere agrochimic i al extrapolrii datelor din cmpurile experimentale, aceleai meniuni ca n Carpaii Meridionali. Rezultatele din cmpurile de la Crint-Cibin pot fi extrapolate n Poiana Rusca sau oriunde n solurile pe cristalin, n limitele aceluiai etaj bioclimatic.
193

Munii Apuseni prezint cea mai mare diversitate de roci i tipuri de soluri pe unitatea de suprafaa din ntregul lan carpatic. n sectorul nord-nord estic al acestor muni, se afla un pivot puternic al Bihariei - constituit din patru masive cu altitudini comparabile (Muntele Mare - 1 826 m, Bihorul, Biharia sau Curcubata - 1 849 m i Vldeasa 1 836m). Acest nucleu este constituit, predominant, din isturi cristaline i granie, roci acide i intermediare care favorizeaz dezvoltarea solurilor zonale, dar i din calcare jurasice care rup monotonia petrografica pe suprafee relativ mari, crend un peisaj geologic i pedologic aparte. n relieful acestui nucleu se deosebete o regiune de poduri netede cu martori mai nali de forma cornetelor (Vldeasa), o mare platforma de eroziune la peste 1 700 m altitudine (Muntele Mare), un sector cu relief carstic (Cetile Ponorului) i o prispa mai joasa ce coboar sub 1200-1 300 m (Munceii Dealului). Vegetaia cunoate o repartiie zonala, cu meninerea dominrii pdurilor de fag, a restrngerii ariei pdurilor de molid i a dezvoltrii largi, pe poduri i platforme, a pajitilor secundare. n relaie cu condiiile bioclimatice, solurile cunosc, pe rocile cristaline, aceeai repartiie altitudinala ca n Poiana Rusca. Domina districambosoluri iar prepodzolurile se dezvolta pe suprafee restrnse n jurul nlimilor mai mari. Podzolurile nu apar n acest masiv. Pe suprafeele plane ale platformelor nveliul de sol este uniform, n timp ce pe versani i mameloane intervin eroziuni, iar solurile au caracter litic. Pe calcarele de la Ponoare apar soluri cutricambosoluri i rendzine. Tot restul Munilor Apuseni se dezvolta pe laturile Masivului Bihariei sub forma unor trepte joase tentaculare, n general sub 1 000 m altitudine (dar ajungnd uneori la aproape 1 400 m) desprite prin depresiuni insinuate n perimetrul montan sub forma unor golfuri constituite din cmpii cu terase, profund umanizate i cultivate agricol. n limitele altitudinilor artate, toi aceti muni se menin n etajul pdurilor de foioase, cu incluziuni ale subetajului gorunului, de-a lungul golfurilor depresionare. n acest context, problema nveliului de soluri nu mai este o chestiune de zonalitate, ci de relaie roca-relief-sol. n linii mari, situaiile pedologice n raport cu roca i relieful sunt urmtoarele: golfurile depresionare cele mai importante (Vad-Borod-Beiu-Zarand) sunt formate din terase mrginite de piemonturi. Acestea sunt constituite la partea superioara, din depozite fine din care cauz se ntlnesc dominant luvosoluri tipice i albice n general pseudogleizate i uneori stagnogleiuri; ramura nordic a Mezeului i Muntelui es, care se prezint sub forma unor trepte joase de cca. 900 m fiind constituit din isturi cristaline, este acoperit cu districambosoluri i luvosoluri tipice i uneori alosoluri. munii Pdurea Craiului, o masa de calcare mezozoice compacte, acoperite ctre nord-vest cu fli cretacic, mpreun cu Munceii Codru Moma (< 1 000 m altitudine), care sunt o asociere complicat de formaiuni permo-carbonifere, fli cretacic, calcar, andezite etc., prezint un nveli de sol extrem de eterogen, cu districambosoluri i alosoluri, districambosoluri andice, eutricambosoluri i rendzine etc.;
194

Munceii Zarandului cuprind un compartiment jos (900 m) format din isturi cristaline, cu districambosoluri i luvosoluri tipice (Munii Highi) i unul mai nalt, mai complicat, cu fli cretacic, piroclastite andezitice i un complex melafiric bazic, pe care s-au dezvoltat, districambosoluri tipice i districambosoluri andice i cutricambosoluri, asociate cu preluvosoluri tipice i litosoluri; Munii Metaliferi constituie compartimentul cel mai complex sub toate raporturile. Se caracterizeaz, din punct de vedere geologic, prin prezena a patru complexe litologice, cu rol morfologic i pedologic diferit: ofiolite mezobazice, calcare jurasico-cretacice (mai ales n Munii Trascului), fli i eruptiv neogen (VESPREMEANU, 1998). Ele determina forme de relief foarte diferite. Se ntlnesc relief calcaros cu abrupturi spectaculoase golae i poduri cu relief carstic foarte divers, relieful de fli prezint forme domoale generate de argile, un relief mai energic dat de gresii i conglomerate etc. i n sfrit cupole de corpuri intrusive dezvelite de eroziune sau platouri mrginite de versani abrupi etc. Solurile cunosc o diversitate mare de tipuri genetice prezentnd o mare varietate ca succesiune i asociere n spaiu, deoarece nu numai rocile sunt diferite, dar i stratigrafia. Se ntlnesc districambosoluri n toate stadiile de debazificare (eutrice i districe), districambosoluri andice, luvosoluri tipice, alosoluri, nigrosoluri, eutricambosoluri i rendzine etc. La toate tipurile i subtipurile artate mai sus se mai adug diversitatea solurilor din culoarele depresionare, sculptate n roci moi i cea produs de fenomenele de pant, frecvente mai ales n depozitele de fli i n sectoarele intens umanizate. Dincolo de varietatea nveliului de sol, apar i diferene de la un loc la altul n ceea ce privete aspectele chimice, mineralogice i fizice, chiar n cadrul aceluiai tip sau subtip de sol (BLCEANU i MARIAN 1985). n contextul acestei bogii de soluri i a complexitii deosebite a nveliului de sol, rezultatele obinute pe solurile din cmpurile experimentale cu pajiti trebuiesc extrapolate cu mult discernmnt i numai pe baza cunoaterii detaliate a solurilor sub toate aspectele, inclusiv al repartiiei lor teritoriale. 4.6. REZULTATE DE CERCETARE DIN PUNCTELE CHEIE DE OBSERVAII Solurile regiunilor de munte i repartizarea lor geografic prezint o serie de particulariti prin care se deosebesc de solurile de cmpie i dealuri. n regiunea de munte, factorul bioclimatic sufer schimbri rapide, determinate n primul rnd de schimbrile de altitudine. n mod corespunztor se schimb solurile, care se succed ntr-o zonalitate vertical specific regiunilor montane. Relieful i roca intervin, la rndul lor, determinnd formarea solurilor de profunzime foarte variat (n general redus) i cu caracter scheletic. n raport cu alctuirea chimic-mineralogic a rocilor, profunzimea solurilor n aceleai condiii de relief poate fi mai mare sau mai mic, iar caracterul de sol scheletic mai slab sau mai puternic. De exemplu, solurile formate n zona fliului carpatic pe gresii slab cimentate sunt mai profunde i mai slab scheletice ca solurile formate pe roci eruptive sau cristaline mai greu alterabile.
195

Diversitatate pedologic a zonei montane este evideniat de hrile de soluri, n acest scop folosindu-se harta solurilor Romniei, scara 1:1 000 000. Pe baza acestei harti, s-au constituit comunitati de soluri (UPAS) adiacente cu proprieti suficient de asemntoare nct se comport similar la tehnologii de ameliorare, lucrri ale solului, de fertilizare sau de protecie. Conceptul nu este nou, a fost introdus ca unitate pedoagrotehnologic UPAT de ctre GHEORGHE I FLOREA, 2006, GHEORGHE, 2007 i reprezint unitatea de baz n aplicarea unei agriculturii specifice la nivel local-regional, difereniat n teritoriu. Un UPAS este o unitate teritorial cu acelai specific calitativ din punct de vedere agricol, care se comport, rspunde sau evolueaz relativ n acelai mod la aplicarea unei anumite tehnologii agricole. Conceptul a fost aplicat la Cmpia Romn de Est (GHEORGHE, 2007) pentru condiii de soluri variate din climat semiarid-semiumed, distingndu-se 22 de UPATuri. n 2008 conceptul a fost extins la teritoriul agricol al ntregii ri, definindu-se 34 UPAT-uri, precizndu-se cerinele lor agrotehnologice (FLOREA i GHEORGHE, 2007). Aplicnd criteriile la ntreaga suprafa a rii (agricol i neagricol), s-a ajuns la concluzia c unitatea delimitat astfel este mai potrivit s fie denumit unitate de pedopeisaj cu atribute specifice (UPAS), deorece multe uniti delimitate astfel nu au folosin agricol, cerinele lor de utilizare fiind de alt ordin. Criteriile de definire (i de delimitare n acelai timp) sunt reprezentate de caracteristicile de sol ce rezult din hrile de soluri i rapoartele explicative nsoitoare. Unul din criteriile importante este cel al gruprilor genetice de soluri n funcie de comportamentul lor similar la diferite folosine i n special la cea agricol, determinat de coninutul i rezerva de materie organic, gradul de dezvoltare a solului i de difereniere pedogenetic (Tabelul 4.1 i Fig. 4.1) La acest criteriu, s-au adugat urmtoarele: Reacia solului cu trei subdiviziuni: bazic, neutr-slab acid, acid; Textura solului n orizontul superior, difereniat n trei clase: grosier, mijlocie i fin; Volumul edafic cu trei subdiviziuni; Excesul de umiditate i natura lui; Gradul de srturare i natura acesteia (salinizare, alcalizare); nclinarea terenului i riscul de eroziune; Prezena sau pericolul de alunecri. Dup aceste criterii, solurile de munte s-au divizat n alte opt UPAS-uri de nivel superior (Tabelul 4.2 i Fig. 4.2). Utiliznd criteriile de definire i delimitare ale UPAS-urilor elaborate de FLOREA i colab, 2009, au fost separate n final 22 UPAS-uri pentru zona de munte (Tabelul 4.3 i Fig.4.3). n final se prezint schema cheie de definire a UPAS-urilor montane (Tabelul 4.4).

196

Tabel 4.1 Distribuia solurilor din zona de munte n functie de caracteristicile lor principale i de natura limitrilor Soil distribution from mountainous area related to principal characteristics and limit types Cod A UPAS-uri tabulare sau slab ondulate cu soluri profunde fr limitri majore B UPAS-uri tabulare cu soluri profunde cu limitri datorit excesului de ap i/sau srturrii C UPAS-uri cu soluri profunde cu limitri datorit reliefului D UPAT-uri cu soluri avnd alte limitri (volum edafic, turb, roc la zi). Lacuri TOTAL Nr. poligoane 96 91 363 24 2 576 Suprafata ha % 200022 3.47 165383 5229230 159961 7250 5761846 2.87 90.76 2.78 0.13 100.00

Tabel 4.2 Distribuia solurilor din zona de munte in UPAS-uri la nivel superior Distribution of soil from mountainous area in UPAS-es at superior level Cod 100 - Pedopeisaje tabulare sau slab ondulate, cu soluri profunde cu textur mijlocie 300 - Pedopeisaje (UPAS-uri) tabulare sau slab ondulate cu textur fin 400 - Pedopeisaje (UPAS-uri) tabulare cu soluri profunde afectate de exces de umiditate freatic sau stagnant 600 - Pedopeisaje (UPAS-uri) cu soluri profunde fr alunecri 700- Pedopeisaje (UPAS-uri) cu soluri profunde pe terenuri cu alunecri 800 - Pedopeisaje (UPAS-uri) cu soluri scheletice i /sau puin profunde sau extrem de nisipoase 900 - Pedopeisaje (UPAS-uri) cu soluri organice 1000 - Lacuri TOTAL
197

Nr. poligoane 85 11 91 276 86 22 3 2 576

Suprafata ha % 192033 7989 165383 4249886 976165 159763 3.33 0.14 2.87 73.76 16.94 2.77

3378 0.06 7250 0.13 5761847 100.00

Fig. 4.1 Gruparea solurilor n functie de caracteristicile lor principale i de natura limitrilor din zona montan Soils grouping according to their main characteristics and the type of limitations in mountain area.
198

Fig. 4.2. Gruparea solurilor din zona de munte in UPAS-uri la nivel superior Grouping of the soil from the mountain area in UPAS from high level
199

Tabel 4.3 Distribuia solurilor din zona de munte in Unitati de Pedopeisaj Soil distribution from mountainous area in Pedolandscape units COD 112 - Soluri cernoziomice bine drenate, cu reacie neutr-slab acid (cernoziomuri, faeoziomuri) 113 - Soluri cernoziomice bine drenate, cu reacie bazic (kastanoziomuri, cernoziomuri calcarice) 122 - Soluri preluvice i cambice, drenate, cu reacie neutr-slab acid 131 - Soluri luvice cu drenaj subteran bun, cu reacie acid 312 - Soluri cernoziomice (faeoziomuri) i preluvosoluri (cu textur mijlocie-fin) bine drenate, cu reacie neutr la slab acid 322 - Pelosoluri (vertosoluri) i soluri pelice cu drenaj subteran relativ bun, cu reacie neutr-slab acid 412 - Gleiosoluri i soluri gleice cu reacie neutr la slab acid 421 - Stagnosoluri i soluri stagnice cu reacie acid 422 - Stagnosoluri, planosoluri i soluri stagnice cu reacie neutr la slab-acid 432 - Aluviosoluri i soluri aluvice cu reacie neutr slab-acid. 433 - Aluviosoluri i soluri aluvice cu reacie bazic 610 - Soluri variate (cambice, luvice) pe versani slab moderat nclinai 620 - Soluri cambice (cambisoluri, andosoluri) pe versani slab la puternic nclinai 630 - Soluri spodice (prepodzoluri, podzoluri, pe versani slab la puternic nclinai 650 - Soluri de goluri alpine n teritorii puternic accidentate (humosiosoluri, criptopodzoluri, litosoluri) 690 - Soluri puternic erodate pe pante accentuate 702 - Faeoziomuri, eutricambosoluri i soluri erodate pe relief vlurit 704 - Faeoziomuri i soluri erodate pe relief ondulat - Soluri variate pe relief ondulat la accidentat, local exces de umiditate 811 - Soluri scheletice pe profil 812 - Soluri cu profil scurt (litosoluri, rendzine, soluri litice ) 910- Histosoluri districe (acide) 1000 - Lacuri TOTAL
200

Nr. polig. 10 1 9 65 7 4 5 47 2 19 18 101 112 54 7 3 4 1 81 1 20 3 2 576

Suprafata ha % 8209 3184 12801 167838 3055 4934 700 78178 395 35072 51038 488576 2915473 810376 34188 4453 22332 17 953817 123 156460 3378 7250 5761847 0.14 0.06 0.22 2.91 0.05 0.09 0.01 1.36 0.01 0.61 0.89 8.48 50.6 14.06 0.59 0.08 0.39 0 16.55 0 2.72 0.06 0.13 100

Fig. 4.3. Gruparea solurilor din zona de munte in Unitati de Pedopeisaj Grouping of the soil from the mountain area in the landchaft
201

Tabelul 4.4. Schema-cheie de definire si delimitare a UPAS-urilor din zona de munte Key-scheme for defining and listing the UPAS-es from mountainous area
Lucrri Lucrri specifice Amendare i Observaii agroale solului fertilizare pedoame (ind. 275) liorative (ind. 272) 1 2 3 4 5 6 7 A. UPAS fr sau cu slabe limitri (cu excepia celor determinate de textur i reacie) 100 Pedopeisaje tabulare sau slab ondulate, cu soluri profunde cu textur mijlocie, reprezentate prin: 112 Soluri Irigaie i Asolament Mecanizabilitate ngrminte De regul nu apar probleme deosebite de cernoziomi desecare de cmp; favorabil fr organice nutriie i fertilizare n ce bine asociat Perdele cerine speciale, semifermentate la drenate, cu irigaiei condiiile aplicrii corete a forestiere lucrabilitate bun, intervale de 3-4ani; tehnologiilor de cultur. reacie (ntreinerea rezisten moderat Fertilizare cu N,PK; Risc moderat de acidifiere neutr-slab i eventual la arat, perioad N ca nitrocalcar sau a solului prin folosirea acid modernizare mijlocie cu azotat de amoniu sistematic a (cernozi a reelei de umiditate optim aplicat fracionat; P omuri, irigaie i de de lucrare a solului. ca superfosfat aplicat ngrmintelor cu N acidifiante fr aplicarea faeozio desecare, Necesare lucrri nefracionat prin muri) acolo unde care s favorizeze mprtiere; K aplicat periodic a ngrmintelor organice. exist acumularea apei la plante cu cerine Risc moderat de dereglare din precipitaii n mari de K. a nutriiei cu Zn la niveluri sol. Fertilizarea cu ridicate de P mobil n sol Lucrri minime microelemente nu (ICZn sub 3,5) apare necesar, de regul. Cod Descriere Lucrri de (Denumire) amenajare specific (ind. 271) Subdiviziuni sau observaii

8 Pedopeisaje tabulare: Cmpia Romn, Cmpia BanatoCrian, Depresiunea Braovului; Ondulate (Podiul Dobrogei, Podiul Moldovenesc)

202

1 113

2 Soluri cernoziom ice bine drenate, cu reacie bazic (kastanozi omuri, cernoziom uri calcarice)

3 Idem

4 Idem

5 Idem

122

Soluri preluvice i cambice, drenate, cu reacie neutrslab acid

Irigaie de completare n perioade secetoase

Asolament de cmp

Idem

6 ngrminte organice semifermentate la interval de 3-4 ani. Fertilizare cu N, P, K: N ca azotat de amoniu, aplicat fracionat; P ca superfosfat aplicat nefracionat prin mprtiere; K la plante cu cerine mari de K. Fertlizare cu Zn la valori sub 3,5 ale ICZn la plante susceptibile la deficiene de Zn. ngrminte organice semifermentate la intervale de 3-4ani; Fertilizare cu N,PK; N ca nitrocalcar sau azotat de amoniu aplicat fracionat; P ca superfosfat aplicat nefracionat prin mprtiere; K aplicat la plante cu cerine mari de K.Fertilizarea cu microelemente nu apare necesar, de regul. 203

7 Probabilitate de apariie a clorozelor determinat de deficiena de Fe sau Mn la plantele sensibile

8 Pedopeisaje: Tabulare (Cmpia Romn, C. Banato Crian) Ondulate (Podiul Dobrogei, Pod. Moldovenesc)

De regul nu apar probleme deosebite de nutriie i fertilizare n condiiile aplicrii corecte a tehnologiilor de cultur. Risc moderat de acidifiere a solului prin folosirea sistematic a ngrmintelor cu N acidifiante fr aplicarea periodic a ngrmintelor organice. Risc moderat de dereglare a nutriiei cu Zn la niveluri ridicate de P mobil n sol (ICZn sub 3,5)

Pedopeisaje influenate de clima: continental (estic); Balcanic; Centraleuropeana

Cod

Descriere Lucrri de (Denumire) amenajare specific (ind. 271)

1 300 312

322

Lucrri specifice ale solului Amendare i fertilizare Lucrri (ind. 275) agropedoame liorative (ind. 272) 2 3 4 5 6 Pedopeisaje (UPAS-uri) tabulare sau slab ondulate cu textur fin reprezentate prin: Soluri Irigaie i Asolament Dei condiiile de pant ngrminte organice cernoziom desecare cu ierburi asigur o bun circulaie a fermentate la intervale de ice asociat atelajelor, totui traficabilitatea 3-4 ani. Fertilizare cu (faeoziom irigaiei este dificil n starea umed a NPK: N ca azotat de uri) i solului. Solul se svnt greu amoniu; P ca superfosfat; preluvosol dup ploi sau udri. aplicarea N fracionat; uri (cu Lucrabilitate ngreunat aplicarea P nefracionat textur datorit rezistenei mari la arat. prin mprtiere; K la mijlociePerioad scurt cu umiditate plante cu cerine mari de fin) bine optim de lucru. Adncime K; Fertilizarea cu drenate, redus la arat n cazul solurilor microelemente nu apare cu reacie salinizate. Afnare adnc n prezent necesar neutr la slab acid Pelosoluri Idem Idem Dei condiiile de pant asigur ngrminte organice (vertosolu o bun circulaie, totui fermentate la intervale de ri) i traficabilitatea este dificil n 3-4 ani. Fertilizare cu soluri starea umed a solului. Solul se NPK: N ca azotat de pelice cu svnt greu dup ploi sau udri. amoniu; P ca superfosfat; drenaj Lucrabi litate ngreunat aplicarea N fracionat; subteran datorit rezistenei mari la arat. aplicarea P nefracionat relativ Perioad scurt cu umiditate i localizat sau n benzi; bun, cu optim de lucru. Adncime K la plante cu cerine reacie redus la arat n cazul solu mari de K. Fertilizarea cu neutrrilor salinizate. microelemente nu apare slab acid Afnare adnc n prezent necesar 204

Observaii

7 Risc slab de acidifiere prin folosirea ngrmintelor cu N acidifiante

Subdi viziun i sau observ aii 8 Pedop eisaje tabular e; Pedop eisaje ondula te

Risc slab de acidifiere prin folosirea ngrmintelor cu N acidifiante.

Apar n cmpii piemo ntane

1 2 3 4 5 6 7 B. Pedopeisaje (UPAS-uri) cu soluri profunde, avnd limitri datorit regimului excesiv umed sau salin ori alcalin 400 Pedopeisaje (UPAS-uri) tabulare cu soluri profunde afectate de exces de umiditate freatic sau stagnant, reprezentat prin: 412 Gleiosolur Drenaj Pajiti. Traficabilitate ngreunat; La cerinele specifice La observaiile i i soluri pentru Asolament Lucrrile solului n funcie de pentru clasa textural referitoare la clasa gleice cu coborrea furajer textur; Dotare mecanic (112, 212, 312) se adaug textural (112, 212, reacie nivelului sporit; Tractoare cu roi duble asigurarea unui mediu 312) se adaug: neutr la freatic i sau cu enile. Maini speciale oxido-reductor favorabil posibilitate de slab acid reglarea pentru executat anuri, rigole, (prin ameliorarea dereglare temporar a regimului drenaj crti. Adncimea regimului aerohidric) n nutriiei cu macro sau hidric arturii limitat. cazul texturii mijlocii i microelemente n fin. perioade de stres de umiditate (exces, deficit) i/sau de temperatur sczut. Eficacitate ridicat a fertilizrii foliare n perioadele de stres de umiditate. 421 Stagnosol Desecare Idem Traficabilitate ingreunat; La cerinele specifice La observaiile uri i pentru Lucrrile solului n funcie de pentru clasa textural referitoare la clasa soluri eliminarea textur; Dotare mecanic (131) se textural (131) se stagnice excesului sporit; Tractoare cu roi duble adaug;Asigurarea unui adaug: posibilitate cu reacie temporar de sau cu enile;Maini speciale mediu oxido-reductor de dereglare tempo acid ap pentru executat anuri, rigole, favorabil. rar a nutriiei cu stagnant n drenaj crti, scarificare. macro sau micro partea Adncimea arturii limitat. lemente n perioade superioar a de stres de umiditate solului (exces, deficit) i/sau de temperatur sczut. Eficacitate ridicat a fertilizrii foliare n perioadele de stres de umiditate. 205

8 Ocup arii reduse

Ocup arii reduse

Cod

Descriere Lucrri de (Denumire) amenajare specific (ind. 271) 2 Stagnosol uri, planosolur i i soluri stagnice cu reacie neutr la slab-acid Aluviosol uri i soluri aluvice cu reacie neutr slab-acid. 3 Idem

1 422

Lucrri agropedoame liorative (ind. 272) 4 Idem

Lucrri specifice ale solului

Amendare i fertilizare (ind. 275)

Observaii

432

ndiguire sau alte msuri de aprare contra inundaiilor. ntreinerea digurilor

Asolament furajer sau pajisti

5 Traficabilitate ngreunat; Lucrrile solului n funcie de textur; Dotare mecanic sporit. Tractoare cu roi duble sau cu enile. Maini speciale pentru executat anuri, rigole, drenaj crti, scarificare. Adncimea arturii limitat. Dotare mecanic sporit. Tractoare cu roi duble sau cu enile. Maini speciale pentru executat anuri, rigole, drenaj crti. Adncimea arturii limitat. Traficabilitate i lucrabilitate variat n funcie de textur i excesul de umiditate

6 La cerinele specifice Idem pentru clasa textural (131) se adaug: Asigurarea unui mediu oxido-reductor favorabil n cazul texturilor mijlocii i fine. La cerinele specifice pentru clasa textural (112, 122, 212, 222, 312) se adaug asigurarea unui mediu oxido-reductor favorabil (prin ameliorarea regimului aerohidric) n cazul texturii mijlocii i fin.

Subdivi ziuni sau observa ii 8 Ocup arii reduse

La observaiile referitoare la clasa textural (112, 122, 212, 222, 312) se adaug: Posibilitate de dereglare temporar a nutriiei cu macro sau microelemente n perioade de stres de umiditate (exces, deficit) i/sau de temperatur sczut. Eficacitate ridicat a fertilizrii foliare n perioadele de stres de umiditate. Msuri de aprare contra inundaiilor.

Apar n fii nguste

206

1 433

3 4 5 6 ndiguirea Asolament Idem La cerinele specifice sau alte e de cmp pentru clasa textural msuri de n ariile (113, 213, 223, 313, 323) aprare ndiguite i se adaug: Asigurarea contra irigate; unui mediu oxidoinundaiilor. perdele reductor favorabil n ntreinerea forestiere. cazul texturilor mijlocii digurilor. Asolament i fine. Irigaie i furajer. desecare. Pajiti n Drenaj n arii joase. ariile joase C. Pedopeisaje (UPAS-uri) cu limitri datorit reliefului i riscului de eroziune i alunecare 600 Pedopeisaje (UPAS-uri) cu soluri profunde fr alunecri cu: 610 Soluri Organizare Pdure, Lucrrile solului pe curba de Fertilizarea puin variate i pajite. Pe nivel. Adncimea arturii recomandat. Amendare (cambice, amenajarea terenuri limitate pe soluri cu orizont cu calcar i dolomit n luvice-) pe teritoriului cultivate scurt. Scarificarea pe soluri cu doze stabilite n funcie versani pentru asolament orizont B compact. Culturi n de indicii agrochimici; slab dezvoltare i structur benzi (agrotehnic specific pe interval de revenire 5-7 moderat drabil de culturi terenurile n pant) ani. (Fertilizare cu NPK: nclinai adaptate N ca nitrocalcar; P ca nclinrii superfosfat; aplicarea N terenului. i K fracionat; aplicarea P nefracionat prin mprtiere). Fertlizarea prin trlire.

2 Aluviosol uri i soluri aluvice cu reacie bazic

7 Idem, plus Probabilitate mare de apariie a clorozelor (Fe, Mn). Msuri de aprare contra inundaiilor.

8 Apar n fii nguste n zona deluroas i mai largi n regiunea de cmpie.

Risc de acidifiere Subdiviziuni rapid a solului. ca la 131 Probabilitate de dereglare a nutriiei cu N, P n primverile reci (datorit diminurii ritmului de absorbie a P la temperaturi sczute). Probabilitate de toxicitate de Al la majoritatea plantelor i de Mn la plante sensibile.

207

Cod

Descriere Lucrri de (Denumire) amenajare specific (ind. 271) 2 Soluri cambice (cambisol uri, andosoluri ) pe versani slab la puternic nclinai 3 Oragnizarea i amenajarea teritoriului pentru dezvoltare durabil

1 620

Lucrri agropedoame liorative (ind. 272) 4 Pdure, pajiste

Lucrri specifice ale solului

Amendare i fertilizare (ind. 275)

Observaii

5 Utilizate ca pajiti i fnee. Lucrri specifice pajitilor. Maini speciale pentru pant. Pericol accentuat de eroziune. (Marea majoritate se afl sub pdure)

630

Soluri Idem spodice (prepodzol uri, podzoluri, pe versani slab la puternic nclinai

Pdure, tufriuri, pajite

De regul, neameliorabile. Utilizabile ca pune. (Marea majoritate se afl sub pdure)

6 Fertilizarea puin recomandat. Amendare cu calcar i dolomit n doze stabilite n funcie de indicii agrochimici; interval de revenire 5-7 ani. (Fertilizare cu NPK: N ca nitrocalcar; P ca superfosfat; aplicarea N i K fracionat; aplicarea P nefracionat prin mprtiere). Fertlizarea prin trlire. Fertilizare cu NPK n doze mici sau moderate aplicate fracionat. (ngrminte organice aplicate anual). Fertilizare cu microelemente (Mo, B) n funcie de utilizarea terenului. Amendare cu calcar i dolomit n funcie de utilizarea terenului i condiiile de relief.

7 Risc de acidifiere rapid a solului. Probabilitate de dereglare a nutriiei cu N, P n primverile reci (datorit diminurii ritmului de absorbie a P la temperaturi sczute). Probabilitate de toxicitate de Al la majoritatea plantelor i de Mn la plante sensibile. Risc de accentuare a Muni acidifierii. Risc mare nali de fixare (retrogradare) a P din ngrminte Risc de splare a elementelor nutritive; Probabilitate de dereglare a nutritiei cu macroelemente (N,P,K) i microelemente Probabilitate de obinere de furaje cu concentraie mineral neadecvat pentru necesitile animalelor.

Subdivi ziuni sau observ aii 8 Muni mijlocii

208

1 650

690

2 3 Soluri de Nearabil goluri alpine n teritorii puternic accidentat e (humosios oluri, criptopodz oluri, litosoluri) Soluri Neameliora puternic bil erodate pe pante accentuate

4 Pajiti, Tufriuri

5 Lucrri specifice pajitilor

Pajiti, Tufriuri,

Nemecanizabil, tehnologii de protecie antierozionala

Cerine de fertilizare difereniat n funcie de utilizare, pant, sol, substrat

Probabilitatea de antrenare pe versani a ngrmintelor. Posibilitate de dereglare a nutriiei cu macro i microelemente n cazul unor soluri i materiale parentale. Probabilitate de antre nare pe versant a ngrmintelor. Probabilitate de dereglare a nutriiei cu macro i microelemente n cazul unor caracteristici locale aparte ale solului i materialului parental. Risc de accentuare a eroziunii

Versani abrupi

700 702

Pedopeisaje (UPAS-uri) cu soluri profunde pe terenuri cu alunecri cu: Faeoziom Organizarea Pduri, Lucrrile solului pe curba de uri, i pajiti, nivel; adncimea arturii eutricamb amenajarea culturi. limitat pe soluri cu orizont A osoluri i teritoriului Asolamente scurt; scarificare pe soluri cu soluri n scopul antierozion orizont B compact. erodate pe unei ale, relief dezvoltri structur de vlurit durabile culturi adecvate,

Cerine de fertilizare n general mai accentuate i difereniate n funcie de textur, reacie i alte caracteristici ale solului. ngrminte organice n doze mari.

209

Cod

Descriere Lucrri de (Denumire) amenajare specific (ind. 271) 2 Faeoziom uri i soluri erodate pe relief ondulat 3 Organizarea i amenajarea teritoriului n scopul unei dezvoltri durabile

1 704

Lucrri agropedoame liorative (ind. 272) 4 Culturi, pajiti, pduri, asolament e antierozio nale.

Lucrri specifice ale solului

Amendare i fertilizare (ind. 275) 6 ngrminte organice fermentate la intervale de 3-4 ani. Fertilizare cu NPK: N ca azotat de amoniu; P ca superfosfat; aplicarea N fracionat; aplicarea P nefracionat prin mprtiere; K la plante cu cerine mari de K Fertilizarea cu microelemente nu apare n prezent necesar Cerine de fertilizare difereniate n funcie de utilizare, pant, sol, substrat.

Observaii

710

Soluri variate pe relief ondulat la accidentat, local exces de umiditate

Organizarea i amenajarea teritoriului n scopul unei dezvoltri durabile

Pduri, pajiti, culturi. Asolament e antierozio nale, structur de culturi adecvate,

5 Dei condiiile de pant asigur o bun circulaie a atelajelor, totui traficabilitatea este dificil n starea umed a solului. Solul se svnt greu dup ploi sau udri. Lucrabilitate ngreunat datorit rezistenei mari la arat. Perioad scurt cu umiditate optim de lucru. Adncime redus la arat n cazul solurilor salinizate. Lucrrile solului pe curba de nivel; adncimea arturii limitat pe soluri cu orizont A scurt; scarificare pe soluri cu orizont B compact. Mecanizabilitate diferit datorit pantei, texturii argiloase, excesului local de ap, msuri speciale pentru pant

7 Risc slab de acidifiere prin folosirea ngrmintelor cu N acidifiante. Risc de antrenare pe versant a ngrmintelor aplicate, asociat cu acumularea local a acestora (unde determin creterea potenialului osmotic al soluiei solului).

Subdivi ziuni sau observ aii 8

Probabilitate de antrenare pe versant a ngrmintelor. Probabilitate de dereglare a nutriiei cu macro- i microelemente n funcie de caracteristicile solului sau materialului parental.

210

1 2 3 4 5 6 7 D. Pedopeisaje (UPAS-uri) cu alte limitri 800 Pedopeisaje (UPAS-uri) cu soluri scheletice i /sau puin profunde sau extrem de nisipoase sistematizate n pedopeisaje cu: 811 Soluri Asolament Mecanizabilitate, Fertilizare Risc de splare n scheletice specific traficabilitate i difereniat, n raport adncime i/sau pe profil (furajer, lucrabilitate ngreunate de cu natura scheletului antrenare pe versant a sau pajiti caracterul scheletic al i volumul edafic, cu ngrmintelor i ori pduri solului precum i de pante aplicare de amendamentelor. ngrminte (i amendamente, dac este cazul) n doze mici sau moderate, aplicate fracionat. Fertilizare organic cu doze mari, n special pe soluri formate pe substrate srace (silicioase). 812 Soluri cu Asolament Mecanizabilitate, Fertilizare Risc de splare n profil specific traficabilitate i difereniat, n raport adncime i/sau scurt (furajer, lucrabilitate ngreunate de cu natura scheletului antrenare pe versant a (litosoluri, sau pajiti caracterul scheletice al i volumul edafic, cu ngrmintelor i rendzine, ori pduri solului precum i de pante aplicare de amendamentelor. soluri ngrminte (i litice ) amendamente, dac este cazul) n doze mici sau moderate, aplicate fracionat. Fertilizare organic cu doze mari, n special pe soluri formate pe substrate srace (silicioase).

211

Cod

Descriere Lucrri de (Denumire) amenajare specific (ind. 271)

900 910

Lucrri specifice ale solului Lucrri agropedoame liorative (ind. 272) Pedopeisaje (UPAS-uri) cu soluri organice i anume: Histosoluri Se Pajite Mecanizabilitate dificil districe recomand (acide) folosirea n condiii naturale. Luarea n cultur presupune ameliorare

Amendare i fertilizare (ind. 275)

Observaii

Subdiviziuni sau observaii

Desecare prealabil. Amendare cu calcar i dolomit n doze mici (0,3-0,5 t/ha la pH=6) la intervale scurte (1-2 ani). Cerine ridicate de P i K. Fertilizare cu NPK: N ca nitrocalcar; P ca superfosfat, fosfai brui sau fosforite activate; aplicare fracionat. Fertilizare organic la 45 ani. Fertilizare cu Cu la plante sensibile la deficiena cu Cu sau la plante furajere. Amestec cu material pmntos.

Risc de suprafertilizare la aplicarea de doze mari nefracionate de ngrminte. Risc de splare a ngrmintelor, cu probabilitatea de poluare a mediului. Risc mrit de scdere a rezistenei plantelor n primele perioade de cretere (datorit temperaturilor sczute) n condiiile unei fertilizri neechilibrate. Probabilitate de dereglare a nutriiei cu Ca i Mg. Probabilitate de obinere de furaje cu compoziie mineral neadecvat pentru necesitile animalelor. Risc de autoaprindere i de spulberare eolian.

212

Din datele de pn acum, se poate observa c UPAS-urilor cu soluri profunde cu limitri datorit reliefului, fr alunecri (cambisoluri, andosoluri) pe versani de la slab la puternic nclinai (620) ocupa cea mai mare suprafa. n cadrul acestor clase, domin brunele acide (BO) si andosolurile (AN). Solurile brune acide analizate prezint textura mijlocie-grosier pn la mijlocie, nedifereniat pe profil, drenaj intern bun i n consecint cu regim aerohidric favorabil. Reacia este acid, pH <5, n orizontul de suprafat, conine cantiti importante de materie organic (humus de tip mull acid cu mineralizare slab), frecvent peste 4%, coninut de azot total de la mijlociu la foarte mare, coninut de P mobil mic i foarte mic, K mobil in cantitati mici i foarte mici. Gradul de saturaie n baze este <50%, frecvent <35%. Climatul rece i umed n care se ntlnesc aceste soluri i reacia acid a solului inhib aprovizionare optim cu elemente nutritive a plantelor. Avnd n vedere aciditatea natural a acestor soluri, este absolut necesar neutralizarea aciditii efective la fertilizare, n special la cea cu azotai. Este necesar i eficient, innd cont de condiiile bioclimatice, amendarea moderat i fertilizarea moderat pn la intens cu NPK. Andosolurile (AN) ocup suprafee mai mici n cadrul acestei grupe. Din profilele analizate se poate observa ca sunt soluri nedifereniate textural pe profil, conin cantiti mari de materie organic, dar slab transformat i acid, pH 5,7, frecvent sub 5, grad de saturaie n baze sub 50%. Sunt puin active microbiologic i slab aprovizionate cu substane nutritive. Pentru mbuntirea calitii pajitilor de pe aceste soluri sunt necesare ngrminte cu NPK i amendamente calcaroase. Pe locul doi ca ntindere (16.55%) se afl UPAS-urile cu soluri variate pe relief ondulat la accidentat (710), local cu exces de umiditate. In cadrul acestei categorii, solurile brune eumezobazice (BM) ocup suprafeele cele mai mari. Din profilele analizate, se poate observa ca acestea sunt soluri echilibrate din punct de vedere al nsuirilor fizico-chimice: textur de la mijlociu-grosier pn la fin (de obicei, mijlocie), nedifereniate pe profil, bine aprovizionate cu humus, pH frecvent peste 6, grad de saturaie n baze >53%, aprovizionare cu substane nutritive i activitate microbiologic relativ bun. Potenialul lor productiv poate fi mai eficient valorificat prin fertilizare slab pn la moderat cu N i P, nsoit unde este cazul (existena Als) n soluri mezobazice, de amendare foarte slab la solurile cu capacitate de tamponare mic (Te mic), evoluate pe substrate slab tamponate. Solurile spodice (prepodzoluri, podzoluri, pe versani slab la puternic nclinaiUPAS- 630) ocup, de asemenea, suprafee importante (14, 06%). Solurile spodice (prepodzoluri i podzoluri PB, PD) sunt soluri cu coninut mare i foarte mare de humus de tip mull, foarte puternic acid, mull-moder, moder i chiar humus brut, cu grad slab de mineralizare, coninut mic i foarte mic de argil nesaturat, coninut mare de materiale amorfe, crescnd cu stadiul de podzolire. n consecin, sunt soluri foarte puternic i puternic acide cu cantiti mari i extrem de mari de Als, predominant oligobazice (V<35%) cu deficit mare i chiar caren de elemente nutritive.
213

Ameliorarea acestor soluri trebuie s aib n vedere amendarea i fertilizarea moderat cu NPK. Fertilizarea pe aceste soluri trebuie s in cont de competitivitatea n absorbia elementelor nutritive a cantitilor mari, cu aport continuu, de materiale amorfe. O alt unitate important este cea a solurilor variate (cambice, luvice) pe versani slab moderat nclinai UPAS 610 (8,48%). Dominante sunt n aceast unitate solurile luvice (BD, BP, SP), care sunt soluri difereniate textural, cu un coninut ridicat de argil pe profil, coninuturi mici de humus saturat sau slab acid, deficit moderat pn la mare de elemente nutritive. Gradul de debazificare i acumulare de aluminiu schimbabil n orizontul eluvial determin reacie predominant puternic acid, defavorizeaz circuitul de substane nutritive i mai ales absorbia acestora de ctre plante, mai ales n solurile cu capacitate de tamponare mai sczut, cu coninut mic de humus i evoluate pe substrate mai acide. Argilozitatea mare i diferenierea textural accentuat afecteaz drenajul intern mai ales pe suprafeele plane sau slab nclinate, cu diminuarea conductivitii hidraulice la valori sub 2 mm/h i chiar sub 1 mm/h i scderi ale potenialului de oxido-reducere la valori caracteristice pentru regim aerohidric nefavorabil sau puin favorabil. Factorii limitativi pentru aceste soluri sunt aciditatea, deficitul de elemente nutritive, drenajul global imperfect. Compensarea deficitului de elemente nutritive trebuie s in cont de nivelul adsorbiei fosfatice n funcie de argilozitatea solului, de natura mineralogic a materialului parental i proporia de potasiu n complexul adsorbtiv, de efectul acidifiant al azotailor. Sunt necesare i eficiente, pentru aceste soluri, amendarea moderat, fertilizarea moderat pn la intens cu fosfor, moderat cu potasiu i azot. Solurile luvice cu drenaj subteran bun, cu reacie acid UPAS - 131, ocup suprafete mai mici, 2,91%. Avand drenaj subteran bun la aceste soluri dispar limitrile legate de excesul de umiditate, crete accesibilitatea nutrienilor pentru plante. Sunt soluri srace n materie organic i elemente nutritive. Raspund cu rezultate foarte bune la aplicarea ngrminetelor organice i minerale. Amendamentele calcaroase au, de asemenea, efecte benefice asupra strii de nutriie a acestor soluri. Solurile cu profil scurt (litosoluri, rendzine, soluri litice) UPAS - 812, ocup suprafee mici (2,75%). Rendzinele sunt bogate n humus de bun calitate, peste 10%,sunt saturate sau slab debazificate V%=100-70, pH 7,5-6, bine aprovizionate cu elemente nutritive si cu activitate microbiologic intens. Sunt soluri fertile care rspund foarte bine la aplicarea gunoiului de grajd si a ngrmintelor minerale. Necesit ndeprtarea pietrelor, atunci cnd acestea exist, precum i lucrri de combaterea eroziunii pe suprafeele nclinate. Litosolurile sunt ocupate de o vegetaie slab reprezentat. Utilizarea lor n scopuri agricole necesit aplicarea de ngrminte organice i minerale, ndeprtarea pietrelor. Restul UPAS-urilor ocup suprafee foarte mici, mpreun nsumnd 4,7% din zona cercetat.
214

*** Problemele principale ale agriculturii din regiunea de munte privesc ndeosebi ridicarea strii de fertilitate a solurilor ocupate de pajiti, n scopul ameliorrii compoziiei floristice i a creterii produciei punilor i fneelor. Amendamentele calcaroase i ngrmintele sunt necesare pe toate solurile montane ocupate de pajiti. Aplicarea unor doze convenabile (5-10 t/ha) de amendament calcaros pe pajitile cu Nardus stricta, amelioreaz compoziia floristic. Dintre ngrmintele minerale, cele mai bune rezultate le dau ngrmintele cu azot. Sporuri mari de recolt se obin ns prin folosirea de ngrminte complexe (NPK), aplicate mpreun cu amendamentul calcaros. Datorit regimului hidric dominant sau predominant percolativ al solurilor din regiunea de munte, este economic folosirea de doze relativ mici att de amendament (aplicate toamna), ct i de ngrminte (aplicate primvara dup topirea zpezii). ngrmintele cu reacie fiziologic acid sunt contraindicate fr amendamente calcaroase. Astfel de ngrminte, dei determin o cretere apreciabil a produciei pajitilor, au ca efect accentuarea aciditii i debazificrii solurilor i o nrutire n perspectiv a fertilitii. Gunoiul de grajd aplicat n doze mari are un efect favorabil de durat att n ceea ce privete creterea produciei de iarb, ct i asupra calitii nutritive a acesteia. Un procedeu eficace pentru creterea productivitii pajitilor este ngrarea prin trlire. Datele din literatura de specialitate evideniaz nbuntirea considerabil a condiiilor de reacie i saturaie n baze a solurilor ngrate prin trlire. Producia de mas verde crete de 3-4 ori i se amelioreaz substanial valoarea ei nutritiv prin creterea coninutului de protein digestibil. Efectul trlirii se menine muli ani, iar cnd se conbin trlirea cu aplicarea de amendamente calcaroase, rezultatele sunt i mai bune.

215

151

V. PRINCIPALELE TIPURI DE HABITATE DE PAJITI DIN ZONA MONTAN 5.1. ARGUMENT PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITII Biodiversitatea (bios gr.= via, diversitas lat. = diversitate) reprezint totalitatea organismelor vii (plante, animale, microorganisme), cu alte cuvinte biodiversitatea se refer la ntreaga lume vie n ansamblul ei. n funcie de nivelurile de organizare a materiei vii, se pot distinge urmtoarele tipuri de biodiversitate (CRISTEA et DENAEYER 2004): Biodiversitate genetic (intraspecific) care reprezint variabilitatea genotipurilor i genofondului din cadrul populaiilor unei specii; Biodiversitate specific (interspecific) care cuprinde totalitatea speciilor existente ntr-un anumit biotop, regiune, ar, continent etc.; Biodiversitate ecologic (a ecosistemelor) care reprezint mozaicarea diverselor comuniti de organisme, dar i complexul de relaii funcionale din cadrul ecosistemelor; Biodiversitate cultural care cuprinde totalitatea practicilor, tradiiilor i creailor umane prin care omul a reuit att s creeze biodiversitate (specii hibride, soiuri, rase etc.) ct i s conserve anumite tipuri de ecosisteme. ncepnd cu ultimele decenii ale secolului trecut, odat cu contientizarea faptului c un numr tot mai mare specii de animale i plante dispar iar rata de dispariie a acestora este tot mai mare, s-a pus tot mai mult accent pe gsirea unor msuri care s permit conservarea acestora. Odat cu creterea ratei de extincie a speciilor, pierdem nu doar specii cu o anumit valoare economic (alimentar, medicinal, tinctorial etc.), dar i un numr mare de specii despre a cror importan nu tim nimic, ceea ce nu nseamn c ele nu au nici o valoare. Din punct de vedere al valorii biodiversitii, se pot distinge 4 categorii de valoare (CRISTEA et DENAEYER 2004): - valoarea de folosin, organismele vii putnd fi folosite ca materii prime n diverse procese de producie artizanal sau industrial (valoare de producie), pentru activiti comerciale (valoare de pia), pentru alimentaie prin consumul lor n stare proaspt sau conservat (valoare de consum). n multe cazuri, biodiversitatea ofer anumite particulariti ale peisajului care i confer o valoarea recreativ, sau reprezint obiectul unor studii, cercetri, aciuni de instruire i educaie a populaiei, fapt ce i confer o valoare cognitiv. - valoarea ecologic sau valoare de protecie i reglaj, dei nu se poate cuantifica ntotdeauna n bani, constituie un factor important care afecteaz n mod direct sau indirect ntreaga activitate a omului. - valoarea de opiune viitoare sau valoarea de motenire care reprezint obligaia noastr de a lsa generaiilor viitoare o anumit zestre pe care ei s o poat valorifica n funcie de propriile necesiti.

216

- valoarea intrinsec sau valoarea de existen care reprezint dreptul fiecrei fiine vii la perpetuare n timp, la evoluie i diversificare prin procese naturale. Contientizarea importanei conservrii biodiversitii, dei cu un rol decisiv pentru motivarea aciunilor de conservare, nu reprezint dect jumtate din problem, cealalt jumtate fiind reprezentat de gsirea modalitilor practice prin care se poate realiza acest deziderat. n prezent, principalele dou mari sisteme de conservare sunt conservarea in situ i ex situ, fiecare dintre ele avnd particularitle lui. Conservarea in situ reprezint soluia optim, ideal pentru conservarea biodiversitii, deoarece ... singura posibilitate real de a proteja speciile periclitate cu dispariia rmne astfel ncercarea de a conserva comunitile biologice i ecosistemele din care fac parte (BOCAIU 1985, p. 127 ap. CRISTEA et DENAEYER 2004). Pentru realizarea conservrii in situ este nevoie s se identifice anumite arii (situri) cu importan mare pentru conservarea biodiversitii, care vor intra n anumite categorii de protecie (rezervaii tiinifice, rezervaii ale Biosferei, parcuri naionale, naturale, situri Natura 2000 etc.) n cadrul crora se va reglementa intensitatea aciunii antropice, de la interzicerea total a oricrei activiti umane (rezervaii tiinifice), restricionarea acestora doar la activiti tradiionale (situri Natura 2000) pn la permisiunea de a desfura o gam mai variat de activiti economice, dar doar cu aprobarea forurilor competente i pe baza unor studii de impact. Conservarea ex situ reprezint ... un complex de variate msuri complementare, dezvoltate ntr-o altfel de ambian ecologic dect cea caracteristic unitii int, n scopul refacerii i perpeturii populaiilor unor specii ameninate sau a unor soiuri i rase (CRISTEA et DENAEYER 2004, p. 69). Fr a intra n detalii privind particularitile fiecrei metode, n cadrul acestui sistem se pot distinge coleciile tematice, bncile de gene, conservatoarele in situ. Fr a avea pretenia de a fi epuizat acest vast subiect, sperm c am reuit, ntr-o oarecare msur, s subliniem att importana conservrii biodiversitii, ct i s oferim cteva informaii, foarte sumare, despre principalele sisteme de conservare. 5.2. CONSIDERAII METODOLOGICE Pentru delimitarea arealelor montane care adpostesc principalele habitate de pajiti cu valoare conservativ mare au fost luate ca puncte de plecare att observaiile efectuate pe teren n cadrul proiectului (n msura n care aceste observaii au putut fi efectuate ca urmare a reducerii drastice a bugetului proiectului) ct i a datelor publicate n literatura de specialitate privitor la vegetaia Romniei (COLDEA 1972, 1984, 1990, 1991; COLDEA et al. 1997; SANDA,POPESCU et BARABA 1998; SANDA,POPESCU et STANCU 2001; POP, CRISTEA et HODIAN 2002; SANDA,LLERER et BURESCU 2008; SANDA,VICOL et TEFNU 2008). Pentru evidenierea distribuiei pajitilor cu valoare conservativ mare, datorit lipsei hrilor de vegetaie detaliate, s-a optat pentru delimitarea arealelor la nivel de masive muntoase.
217

Pentru habitatele de pajiti cu o rspndire larg n toat zona montan, nu s-au mai realizat hri de distribuie. Delimitarea masivelor muntoase s-a realizat pe baza hrii unitilor de relief din Romnia (CANDREA, CANDREA et NI 2008) setul de date vectoriale fiind descrcat de pe situl www.earth.unibuc.ro. Sistemul de proiecie a datelor este Stereo 70, iar hrile de distribuie s-au realizat folosind ArcInfo versiunea 9 (ESRI 2004). Frontiera de stat a Romniei, principalele cursuri de ap i orae, au fost vectorizate avnd ca baz cartografic harta geologic a Romniei la scara 1:200000. Pentru clasificarea i descrierea habitatelor de pajiti s-a optat pentru sistemul de clasificare propus de DONI et al. (2005), considernd c acest sistem de clasificare este mult mai accesibil publicului larg, prezentndu-se i corespondena cu alte sisteme de clasificare. Deoarece aceste habitate (n mare parte) necesit msuri sporite de protecie, pentru evidenierea gradului n care acestea au fost incluse ntr-o arie natural protejat, s-a comparat distribuia acestora cu distribuia siturilor Natura 2000 la nivelul regiunii biogeografice alpine. S-a optat pentru evaluarea gradului n care arealele habitatelor analizate incluse n cadrul siturilor Natura 2000 deoarece, ariile protejate naturale din Romnia se suprapun peste siturile de importan comunitar. Limitele siturilor Natura 2000 sunt cele stabilite prin OM 1964/2007, pentru realizarea hrilor fiind utilizate datele vectoriale existente pe pagina Ministerului Mediului (http://www.mmediu.ro/ protectia_naturii/protectia_naturii.htm). Pentru stabilirea valorii conservative a fiecrui habitate s-a luat n calcul att rspndirea fiecrui habitat la nivel european i naional, habitatele endemice au fost considerate ca fiind cele mai valoroase din punct de vedere conservativ, dar i prezena/absena n structura habitatelor a speciilor care se regsesc pe Listele Roii naionale. Pentru identificarea speciilor rare s-a consultat Lista Roie elaborat de OLTEAN i colaboratorii (1994). 5.3. DESCRIEREA PRINCIPALELOR TIPURI DE HABITATE DE PAJITI DIN ZONA MONTAN A ROMNIEI 5.3.1. Pajiti alpine i subalpine 5.3.1.1. Habitatul R3601 - Pajiti sud-est carpatice de rogoz pitic (Kobresia myosuroides) i Oxytropis carpatica NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands EMERALD: CORINE: 36.42 Wind edge naked-rush swards PAL.HAB 1999: 36.425 Carpathian naked-rush swards EUNIS: E4.42 Wind edge (Kobresia myosuroides) swards

218

Asociaii vegetale: Oxytropido carpaticae - Elynetum (Pucaru et al. 1956) Coldea 1991(Syn. Elynetum myosuroides Pucaru et al. 1956; inclusiv Oxytropido carpaticae - Elynetum festucetosum bucegiensis Coldea 1991); Oxytropido carpaticae onobrychidetum transsilvanicae Tuber 1987. Scurt descriere: Fitocenozele caracteristice acestui habitat se ntlnesc pe platouri i creste cu pante moderate din etajul alpin ocupnd staiuni cu diferite expoziii i puternic vntuite pe tot parcusrul anului. Acest habitat prezint cel mai evoluat stadiu de nelenire din etajul alpin, i este considerat ca fiind un relict glaciar. Habitatul are o distribuie insular n etajul alpin. Condiii staionale: Altitudine: 1850-2500 m. Clima: T = 1,0- -2,50C; P = 1300-1450 mm. Relief: platouri, creste i muchii, acolo unde zpada este spulberat de vnt din locuri puternic vntuite n timpul iernii. Substrat: calcare, gresii, conglomerate. Soluri: crude sau brune de nelenire primar, cu pH = 4,8-5,3. Profilul de sol prezint orizonturi puin difereniate. Specii dominante i caracteristice: Kobresia myosuroides (Elyna myosuroides), Oxytropis carpatica, Kobresia myosuroides, Achillea schurii, Minuartia sedoides, Cerastium alpinum ssp. lanatum, Erigeron uniflorus, Dianthus glacialis, Carex atrata, Oxytropis halleri, Minuartia gerardii, Potentilla crantzii, Carex rupestris, Astragalus alpinus, Minuartia verna, Gentiana nivalis, Helianthemum alpestre, Minuartia verna, Leontopodium alpinum, Pedicularis verticillata, Euphrasia salisburgensis, Anthyllis alpestris, Poa alpina, Agrostis alpina, Achillea schurii, Festuca bucegiensis, Onobrychis transsilvanica. Valoare conservativ: are o valoare conservativ mare att prin faptul c este un habitat endemic ct i prin prezena unor specii rare/endemice/vulnerabile aflate pe listele roii (Oxytropis carpatica, Onobrichis transsilvanica, Achillea schurii, Dianthus glacialis, Festuca bucegiensis, Pedicularis oederi etc.). Corologie: Carpaii Meridionali, Munii Bucegi, Munii Piatra Craiului, Munii Fgra, Munii Retezat. Starea actual de protecie: - toate masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse n situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig. 5.1).

219

Fig. 5.1. Harta de distribuie a habitatului R3601 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3601 into Natura 2000 Network 5.3.1.2. Habitatul R3602 - Pajiti sud-est carpatice de coarn (Carex curvula) i Primula minima NATURA 2000: 6150 Siliceous alpine and boreal grassland EMERALD: CORINE: 36.341 Carex curvula grassland PAL.HAB. 1999: 36.3413 Carpathian Carex curvula grasslands EUNIS: E4.34 Alpigenous acidophilous grassland Asociaii vegetale: Primulo-Caricetum curvulae Br.-Bl. 1926 em. Oberd.1957 (Syn. Caricetum curvulae Brockm.-Jer. 1907).

220

Scurt descriere: Fitocenozele acestui habitat formeaz pajiti primare n etajul alpin. Habitatul este prezent n aproape toate masivele lanului carpatic cu vrfuri de peste 2000, dar suprafeele ocupate sunt destul de reduse. Specia caracteristic i edificatoare Carex curvula domin masiv, avnd o acoperire cuprins ntre 65-85%. Primula minima are o prezen ridicat, dar o acoperire redus. Condiii staionale: Altitudine: 1980-2500 m. Clima: T = 0,5- -2,50C; P = 1350-1450 mm. Relief: terenuri plane sau slab nclinate Substrat: gresii, conglomerate. Soluri: humosio-soluri puternic acide (pH = 4,2-4,4), cu troficitate redus i cu regim chiono-higrofil; profilul solului este redus (10-20 cm). Specii dominante i caracteristice: Carex curvula, Primula minima, Oreochloa disticha, Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda, Loiseleuria procumbens, Pedicularis exaltata, Vaccinium vitis-idaea, Campanula alpina, Phyteuma confusum, Luzula spicata, Armeria alpina, Dianthus glacialis, Sesleria coerulans, Senecio carpaticus, Hieracium alpinum, Pulsatilla alba, Minuartia sedoides, Vaccinium gaultherioides. Valoarea conservativ: este medie, acest habitat adpostind o serie de specii aflate pe listele roii (Pedicularis exaltata, Oreochloa disticha, Phyteuma confusum, Dianthus glacialis, Armeria alpina, Vaccinium gaultheroides etc.) Corologie: Munii Rodnei, Munii Climani, Munii Suhard, Munii Bucegi, Munii Piatra Craiului, Munii Iezer-Ppua, Munii Fgra, Munii Cibinului, Munii Parng, Munii Retezat, Munii arcu, Munii Godeanu. Starea actual de protecie: - toate masivelor muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse (total sau parial) n situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig. 5.2).

221

Fig. 5.2. Harta de distribuie a habitatului R3602 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3602 into Natura 2000 Network

5.3.1.3. Habitatul R3603 - Pajiti sud-est carpatice de prul porcului (Juncus trifidus) i Oreochloa disticha NATURA 2000: 6150 Siliceous alpine and boreal grassland EMERALD: CORINE: 36.34 Crooked-sedge swards and related communities PAL.HAB 1999: 36.3463 Carpathian Juncus trifidus swards, 36.34632 Eastern Carpathian Juncus trifidus swards EUNIS: E4.3463 Carpathian Juncus trifidus swards

222

Asociaii vegetale: Oreochloo -Juncetum trifidi Szafer 1927 (Syn.:Juncetum trifidi BUIA 1962; Rhododendro - Juncetum trifidi Resmeri 1975; Junceto trifidi Vaccinietum RESMERI 1975). Scurt descriere: Acest habitat este reprezentat prin pajiti primare, cu caracter xerofil-oligoterm fiind prezent n mai toate masivele muntoase importante din ar. Speciile caracteristice i edificatoare Oreochloa disticha i Juncus trifidus se gsesc, de cele mai multe ori, n raporturi de codominan pe suprafeele cu expoziie nordic, n timp ce pe platouri domin Juncus trifidus, Oreochloa disticha fiind sporadic. Cele dou specii edificatoare realizeaz o acoperire medie de 50-80%. Condiii staionale: Altitudine: 1800-2500 m. Clima: T = 1- -2,50C; P = 1300-1450 mm. Relief: versani slab-puternic nclinai, cu expoziii variate, expuse vnturilor. Substrat: gresii, conglomerate. Soluri: humosiosoluri acide (pH = 4,2-4,5) i foarte srace n elemente nutritive. Specii dominante i caracteristice: Oreochloa disticha, Juncus trifidus, Carex curvula, Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda, Loiseleuria procumbens, Empetrum nigrum ssp. hermafroditum, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus, Campanula alpina, Festuca airoides, Primula minima, Agrostis rupestris, Avenula versicolor, Phyteuma confusum, Luzula spicata, Sesleria coerulans, Senecio carpaticus, Hieracium alpinum, Pulsatilla alba, Minuartia sedoides, Vaccinium gaultherioides. Valoare conservativ: are o valoare conservativ medie, habitatul adpostind o serie de specii aflate pe listele roii (Oreochloa disticha, Phyteuma confusum, Vaccinium gaultheroides, Empetrum nigrum ssp. hermafroditum etc.) Corologie: Carpaii Orientali: Munii Rodnei (Coasta Neted, aua Grglu-Galaiu, vrfurile Pietrosul Mare, Momaia, Golgota, Buhiescu, Anieul Mare, Omul, Galaiul, Ineu), Munii Giumalu, Munii Climani. Carpaii Meridionali: Munii Fgra (vrfurile Zrna-Negoiu), Munii Cibinului, Valea Sadului, Munii Parng, Munii Retezat. Starea actual de protecie: - toate masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse (parial sau total) n situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig. 5.3).

223

Fig. 5.3. Harta de distribuie a habitatului R3603 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3603 into Natura 2000 Network 5.3.1.4. Habitatul R3604 - Pajiti sud-est carpatice de pruc (Festuca airoides) i Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda NATURA 2000: 6150 Siliceous alpine and boreal grassland EMERALD: CORINE: 36.34 Crooked-sedge swards and related communities PAL.HAB 1999: 36.34322 Eastern Carpathian Festuca airoides grasslands EUNIS: E4.3432 Carpathian Festuca airoides grasslands

224

Asociaii vegetale: Potentillo chrysocraspedae-Festucetum airoidis Bocaiu 1971 (Syn.: Festucetum supinae Domin 1933; Potentillo (ternatae) - Festucetum supinae Bocaiu 1971; Antennario-Festucetum sudeticae Dihoru 1975; As. Festuca supinaNardus stricta erbnescu 1939; As. Festuca supina Pucaru et al. 1959; Festuca supina- Deschampsia flexuosa-Vaccinium myrtillus Pucaru et al. 1959; Festuca supina-Festuca rubra fallax Pucaru et al. 1959; Festucetum supinae Vicol et al. 1971; Festucetum supinae subalpinae Sillinger 1933). Scurt descriere: Pajitile edificate de Festuca airoides acoper suprafee mari din etajul alpin . Specia edificatoare Festuca airoides prezint o acoperire foarte mare. Prin practicarea unui punat neraional, pajitile edificate de Festuca supina i Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda, se degradeaz i evolueaz ctre nardete. Condiii staionale: Altitudine: 1550-2500 m. Clima: T = 3,0- -2,50C; P = 800 mm. Relief: locuri plane, versani i coame moderat nclinate pn la repezi, uneori chiar pe grohotiuri fixate. Substrat: cristalin, mai rar calcaros. Soluri: spodisoluri sau humosiosoluri, puin profunde pn la superficiale, foarte acide sau slab acide (pH = 4,1-4,5), adeseori bogate n humus, reavene pn la uscate. Specii dominante i caracteristice: Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda, Festuca airoides, Campanula alpina, Agrostis rupestris, Avenula versicolor, Hieracium alpinum, Primula minima, Sesleria coerulans, Phyteuma confusum. Valoare conservativ: are o valoare conservativ mare att prin faptul c este un habitat endemic ct i prin speciile endemice i rare pe care le adpostete (Phyteuma confusum, Vaccinium gaultheroides, Leontopodium alpinum etc.). Corologie: Munii Rodnei (Faa Ctinului, Cobel, vrfurile Rebra, Btrna, Gardina, Galaiul, Cormaia, Cia), Vrfu Goru (jud. Vrancea), Muntele Siriu, Munii Bucegi (Lptici, Piatra Ars, Cocora, vrfurile Baba Mare, Caraiman, Cotila, Morarul, Bucoiu, Omu, Obria, Btrna, Vf. Cu Dor, Furnica, Jepii Mari, Jepii Mici), Muntele Grbova, Munii lezer-Ppua, Munii Piatra Craiului, Muntele Ciuca, Munii Fgra, Munii Cibinului, Munii Parng, Munii Retezat, Munii arcu, Munii Godeanu, Munii Cernei. Starea actual de protecie: - aproape toate masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse (parial sau total) n situri din cadrul Reelei Natura 2000 (fig. 5.4).

225

Fig. 5.4. Harta de distribuie a habitatului R3604 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3604 into Natura 2000 Network 5.3.1.5. Habitatul R3605 - Pajiti sud-est carpatice de piu de coli (Festuca versicolor) i Sesleria rigida ssp. haynaldiana NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands EMERALD: CORINE: 36.4 Alpine and subalpine calciphilous grasslands PAL.HAB 1999: 36.43922 East Carpathian Festuca versicolor grasslands EUNIS: E4.4392 East Carpathian calciphile stepped grasslands Asociaii vegetale: Seslerio -Festucetum versicoloris Beldie 1967 (Syn.: Festucetum versicoloris Pucaru et al. 1956; Festucetum versicoloris transsilvanicum So 1944).

226

Scurt descriere: Acest tip de habitat se dezvolt pe soluri bogate n carbonat de calciu i grad ridicat de saturaie n baze de pe crestele i poliele din etajele alpin i subalpin avnd un caracter mezoterm-heliofil. Condiii staionale: Altitudine: 2100-2500 m. Clima: T = -0,6- -2,50C; P = 1400-1450 mm. Relief: pante mai mult sau mai puin nclinate, ntr-un microclimat caracterizat printro puternic insolaie, n locurile adpostite de aciunea intens a vnturilor. Substrat: calcare, conglomerate calcaroase. Soluri: rendzine bogate n humus, amestecate cu sfrmturi de calcar, care asigur saturaia n carbonat de calciu, astfel nct reacia se menine neutr sau slab alcalin (pH = 7-7,4). Specii dominante i caracteristice: Festuca versicolor, Sesleria rigida ssp. haynaldiana, Cerastium transsilvanicum, Bupleurum falcatum ssp. cernuum, Carduus kerneri, Festuca amethystina, Potentilla crantzii, Androsace lactea, Sesleria bielzii, Helianthemum nummularium ssp. tomentosum, Festuca saxatilis, Asperula capitata, Biscutella laevigata, Anthyllis alpestris, Aster alpinus, Campanula cochleariifolia, Carex sempervirens, Cerastium alpinum, Minuartia verna, Nigritella nigra, Scabiosa lucida, Dryas octopetala, Euphrasia salisburgensis, Festuca saxatilis, Festuca violacea, Galium anisophyllon, Gypsophila petraea, Hieracium villosum, Pedicularis verticillata, Phyteuma orbiculare, Poa alpina, Seseli libanotis, Achillea schurii, Dianthus callizonus, Eritrichium nanum ssp. jankae,Dianthus spiculifolius, Dianthus tenuifolius etc. Valoare conservativ: are o valoare conservativ mare fiind un habitat endemic i adpostind numeroase specii de pe listele roii (Festuca amethystina, Nigritella nigra, Scabiosa lucida ssp. barbata, Gypsophila petraea, Achillea schurii, Dianthus callizonus, Eritrichium nanum ssp. jankae, Dianthus spiculifolius, Dianthus tenuifolius, Linum perenne ssp. extraaxilare etc.). Corologie: Munii Rodnei (Corongiul Mic, Corongiul Mare, Vf. Faa Ctinului, Vf. Mihiasa), Munii Bucegi (Colii Obriei, vrfurile Baba Mare, Jepii Mari, Caraiman, Colii Morarului, Strunga, Bucoiu), Munii Piatra Craiului, Munii Fgra, Munii Retezat. Starea actual de protecie: - toate masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse (total sau parial) n situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig. 5.5).

227

Fig. 5.5. Harta de distribuie a habitatului R3605 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3605 into Natura 2000 Network 5.3.1.6. Habitatul R3606 Pajiti sud-est carpatice de piu de stnci (Festuca saxatilis) NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grassland EMERALD: CORINE: 36.4 Alpine and subalpine calciphilous grasslands PAL.HAB 1999: 36.43921 East Carpathian sesleria-evergreen sedge grasslands; 36.43924 East Carpathian Festuca flaccida grasslands EUNIS: E4.4 Calcareous alpine and subalpine grasslands

228

Asociaii vegetale: Festucetum saxatilis Domin 1933 (Syn.: Festucetum saxatilis Pucaru et al. 1956; Seslerio -Festucetum saxatilis Beldie 1967; Festucetum saxatilis subalpinum auct. roman.; Caricetum sempervirentis Beldie 1967 p.p.); Festuco saxatilis - Trisetetum (macotrichum) Popescu et Sanda 1989; Festucetum flaccidae Coldea 1984. Scurt descriere: Stratul ierbos este dominat de Festuca saxatilis alturi de care, la edificarea habitatului mai constribuie i Carex sempervirens, Sesleria rigida ssp haynaldiana etc. Fitocenozele acestui habitat endemic se ntlnesc pe suprafee reduse din etajul subalpin al Carpailor Orientali i Meridionali. Condiii staionale: Altitudine: 1200-2300 m. Clima: T = 4,0- -2,50 C; P = 1100-1450 mm. Relief: stnci calcaroase nsorite. Substrat: stnci calcaroase. Soluri: rendzine, superficiale, cu o reacie slab acid pn la neutr (pH = 6,4-6,8), uneori chiar slab bazic. Specii dominante i caracteristice: Festuca saxatilis (F. rupicola ssp. saxatilis), Festuca nitida ssp. flaccida, Dianthus tenuifolius, Sesleria bielzii, Helianthemum nummularium ssp. tomentosum, Festuca flaccida, Festuca versicolor, Alyssum repens, Carduus kerneri, Festuca amethystine, Sesleria rigida ssp. haynaldiana, Primula elatior ssp. carpatica, Centaurea kotschyana, Cerastium arvense ssp. calcicolum, Potentilla crantzii, Poa rehmanii, Centaurea pinnatifida, Trisetum fuscum, Carex sempervirens, Phyteuma orbiculare, Bartsia alpina, Galium anisophyllon, Polygonum viviparum, Myosotis alpestris, Pedi-cularis verticillata, Hieracium villosum, Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum, Carex atrata, Dianthus spiculifolius, Dianthus tenuifolius, Koeleria transsilvanica, Linum perenne ssp. extraaxilare, Onobrychis transsilvanica, Thlaspi dacicum, Thesium kernerianum, Thymus pulcherrimus. Valoare conservativ: - fiind un habitat endemic care adpostete numeroase specii de pe liste roii (Dianthus spiculifolius, Dianthus tenuifolius, Koeleria transsilvanica, Linum perenne ssp. extraaxilare, Onobrychis transsilvanica, Thlaspi dacicum, Thesium kernerianum, Thymus pulcherrimus etc.) aceste pajiti au o valoare conservativ mare. Corologie: Munii Rodnei, Munii Raru, Muntele Hmau Mare, Muntele Siriu, Munii Bucegi, Munii Ciuca, Muntele Postvarul, Muntele Grbova, Munii Piatra Craiului, Munii Fgra, Munii Retezat. Starea actual de protecie: - toate masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse n parcuri naionale i situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig.5.6).
229

Fig. 5.6. Harta de distribuie a habitatului R3606 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3606 into Natura 2000 Network

5.3.1.7. Habitatul R3607 - Pajiti sud-est carpatice de Festuca amethystina i Dianthus tenuifolius Natura 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grassland EMERALD: CORINE: 36.43 Stepped and garland grassland PAL.HAB 1999: 36.43923 East Carpathian Festuca amethystina grasslands EUNIS: E4.4392 East Carpathian calciphile stepped grasslands

230

Asociaii vegetale: Diantho tenuifolii -Festucetum amethystinae (Domin 1933) Coldea 1984 (Syn.: Festucetum amethystinae Pucaru et al. 1956; Festucetum amethystinae transsilvanicum Nyrdy 1967). Scurt descriere: este un habitat xerofil, ntlnit n staiuni ferite de vnt i n care speciile caracteristice i dominante ale asociaiei sunt endemite carpatice, Festuca amethystina i Dianthus tenuifolius. Condiii staionale: Altitudine: 1500-2200 m. Clima: T = 3,2- -1,50 C; P = 1200-1450 mm. Relief: versanii calcaroi, nsorii, pe pante nclinate de 10-450. Substrat: calcaros. Soluri: rendzine cu pH = 5,8-7,5. Specii dominante i caracteristice: Festuca amethystina, Dianthus tenuifolius, Sesleria bielzii, Helianthemum nummularium ssp. tomentosum, Festuca saxatilis, Festuca versicolor, Alyssum repens, Carduus kerneri, Sesleria rigida ssp. haynaldiana, Primula elatior ssp. carpatica, Centaurea kotschyana, Cerastium arvense ssp. calcicolum, Potentilla thuringiaca, Poa rehmanii, Cerastium transsilvanicum, Centaurea pinnatifida, Dianthus spiculifolius, Dianthus tenuifolius, Koeleria transsilvanica, Linum perenne ssp. extraaxilare, Onobrychis transsilvanica, Thlaspi dacicum, Thymus pulcherrimus. Valoare conservativ: fiind un habitat endemic care adpostete i numeroase specii aflate pe liste roii (Cerastium transsilvanicum, Centaurea pinnatifida, Dianthus spiculifolius, Dianthus tenuifolius, Koeleria transsilvanica, Linum perenne ssp. extraaxilare, Onobrychis transsilvanica, Thlaspi dacicum, Thymus pulcherrimus, Poa rehmanii etc.) are o valoare conservativ ridicat. Corologie: Munii Rodnei, Munii Raru, Muntele Hmau Mare, Munii Ciucului, Muntele Siriu, Munii Bucegi, Munii Fgra. Starea actual de protecie: - toate masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse (total sau parial) n situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig. 5.7).

231

Fig. 5.7. Harta de distribuie a habitatului R3607 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3607 into Natura 2000 Network 5.3.1.8. Habitat R3608 - Pajiti sud-est carpatice de Scorzonera purpurea ssp. rosea i Festuca nigrescens NATURA 2000: 6230* Species-rich Nardus grasslands, in siliceous substrates in mountain areas (and submontan areas, in Continental Europe) EMERALD: CORINE: 36.31 Alpic matgrass swards and related communities PAL.HAB 1999: 36.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards EUNIS: E4.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities; E4.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards

232

Asociaii vegetale: Scorzonero roseae -Festucetum nigricantis (Pucaru et al. 1956) Coldea 1978 (Syn.: Festucetum rubrae fallax Pucaru et al. 1956, Festucetum rubrae montanum Csrs et Resmeri 1960). Scurt descriere: Habitat mezofil i mezo-higrofil, de pajite secundar dezvoltat n urma defririi pdurilor de molid. Stratul arbustiv - foarte redus; n pajiti ptrund specii arbustive, dintre care: Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea.Stratul ierbos - dominant, speciile caracteristice Scorzonera purpurea ssp. rosea i Campanula abietina definesc caracterul regional al gruprii. Specia edificatoare Festuca nigrescens realizeaz o acoperire cuprins ntre 35-85%. n structura floristic sunt prezente numeroase specii mezofile, caracteristice pentru Arrhenatheretea. Specia Nardus stricta are o constan ridicat i o acoperire de pn la 25-35%. Condiii staionale: Altitudine: 900-2340 m. Clima: T = 6,0- -1,50C; P = 950-1450 mm. Relief: versani, platouri. Substrat: diferit. Soluri: disticambosoluri, cu profil scurt i saturate n baze (20-25%) i pH = 4-4,5. Specii dominante i caracteristice: Scorzonera purpurea ssp. rosea, Festuca nigrescens, Viola declinata, Nardus stricta, Poa media, Tozzia carpathica, Geum montanum, Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda,Campanula serrata, Ligusticum mutellina, Gentiana kochiana, Hieracium aurantiacum, Hipochoeris uniflora, Thymus balcanus, Antennaria dioica, Euphrasia stricta, Hieracium pillosela, Potentilla erecta, Luzula sudetica, Thymus pulegioides, Alchemilla glaucescens, Danthonia decumbens, Hypericum umbellatum, Arnica montana, Luzula campestris, Alchemilla flabellata, Polygala vulgaris, Nigritella rubra. Valoare conservativ: are o valoare conservativ moderat fiind un habitat endemic i prioritar la nivel european, care adpostete specii aflate pe listele roii (Viola declinata, Scorzonera rosea ssp purpurea, Gymnadenia conopsea, Campanula serrata etc.). Corologie: habitat comun n tot lanul carpatic n etajul montan superior i subalpin. Starea actual de protecie: - toate masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse (total sau parial) n situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig. 5.8.).

233

Fig. 5.8. Harta de distribuie a habitatului R3608 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3608 into Natura 2000 Network 5.3.1.9. Habitatul R3609 - Pajiti sud-est carpatice de epoic (Nardus stricta) i Viola declinata NATURA 2000: 6230* Species-rich Nardus grasslands, in siliceous substrates in mountain areas (and submontan areas, in Continental Europe) EMERALD: CORINE: 36.31 Alpic mat-grass swards and related communities PAL.HAB 1999: 36.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards EUNIS: E4.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities; E4.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards

234

Asociaii vegetale: Violo declinatae -Nardetum Simon 1966 (Syn.: Nardetum strictae montanum Resmeri et Csrs 1963, Nardetum strictae alpinum Buia et al. 1962, Nardetum alpigenum austro - carpaticum Borza 1959). Scurt descriere: Habitat oligotrof, xerofil, acidofil. Stratul arbustiv este foarte redus; n pajiti ptrunznd specii arbustive din fitocenozele nvecinate, dintre care Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea sunt cel mai frecvent ntlnite. n stratul ierbos se ntlnete frecvent, specia caracteristic carpato-balcanic Viola declinata. Festuca nigrescens are o constan ridicat, dar cu o acoperire destul de redus, mai ales n cazul habitatelor degradate. Pajitile de epoic, degradate ca urmare a punatului neraional nu sunt incluse n cadrul habitatului Natura 2000 6230*. Au fost descrise subasociaiile typicum, care este ntlnit n etajul montan superior i festucetosum airoidis Coldea 1987, prezent n etajul subalpin, cu numeroase specii microterme i cu diferenialele ecologice. Condiii staionale: Altitudine: 500-2070 m. Clima: T = 6,0-00C; P = 900-1400 mm. Relief: platouri, versani, vi i coaste domoale pn la moderat nclinate. Substrat: acid. Soluri: spodisoluri cu profil scurt, srace n baze (5-10%), slab aerate i acide pH = 3,6-4,5. Specii dominante i caracteristice: Viola declinata, Nardus stricta, Scorzonera rosea, Poa media, Hieracium aurantiacum, Hypochoeris uniflora, Calluna vulgaris, Campanula serrata, Geum montanum, Ligusticum mutellina, Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda,Campanula abietina, Leucorchis albida, Genista sagittalis, Festuca nigrescens, Antennaria dioica, Luzula campestris, Carex ovalis, Polygala vulgaris, Euphrasia stricta, Hieracium pilosella, Hieracium lactucella, Potentilla erecta, Luzula sudetica, Alchemilla glaucescens, Alchemilla flabellate, Carex pallescens, Danthonia decumbens, Hypericum maculatum, Arnica montana. Valoare conservativ: are o valoare conservativ moderat fiind un habitat prioritar la nivel european. Acest habitat adpostete i o serie de specii de pe listele roii (Viola declinata, V. dacica, Campanulla serrata, Scorzonera rosea ssp purpurea, Gymnadenia conopsea, Arnica montana, Anthemis macrantha etc.). Corologie: habitat comun n tot lanul carpatic n etajul montan i subalpin. Starea actual de protecie: - aproape toate masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse (total sau parial) n situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig. 5.9.).

235

Fig. 5.9. Harta de distribuie a habitatului R3609 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3609 into Natura 2000 Network 5.3.1.10. Habitatul R3610 - Pajiti sud-est carpatice de Poa media NATURA 2000: EMERALD: CORINE: 36.31 Alpic mat-grass swards and related communities PAL.HAB 1999: 36.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards EUNIS: E4.31 Alpic Nardus stricta swards and related communities Asociaii vegetale: Poetum mediae Csrs et al. 1956.

236

Scurt descriere: Pajitile subalpine edificate de Poa media sunt pajiti ntlnite pe platouri i versani puin nclinai pe care zpada persist pn primvara trziu. Caracterul chiono-higrofil este subliniat de prezena unor specii ca: Ranunculus crenatus, Gnaphalium supinum etc.. Gruprile cu Poa media prezint numeroase specii caracteristice pentru Potentillo-Nardion i Caricetalia curvulae.Din punct de vedere dinamic, aceste fitocenoze tind s evolueze spre pajiti de epoic. Condiii staionale: Altitudine: 1800-2000 m. Clima: T = 0,7- -0,00C; P = 950-1450 mm. Relief: versani, platouri. Substrat: diferit. Soluri: humosiosoluri, bogate n substane nutritive i reacie acid pH = 5. Specii dominante i caracteristice: Poa media, Viola declinata, Nardus stricta, Agrostis rupestris, Avenula versicolor, Geum montanum, Potentilla ternata, Campanula serrata, Campanula abietina, Plantago atrata, Pedicularis verticillata, Leontodon croceus, Veronica alpina, Veronica officinalis, Alchemilla glabra, Cerastium fontanum ssp. triviale, Cardaminopsis halleri ssp. ovirensis, Euphrasia minima, Hypochoeris uniflora, Vaccinium uliginosum, Alchemilla obtusa, Hieracium aurantiacum, Phleum alpinum ssp. commutatum, Anthoxantum odoratum, Alchemilla flabellata, Achillea stricta, Festuca nigrescens, Antennaria dioica, Achillea distans, Alchemilla xanthochlora, Luzula multiflora, Leucorchis albida, Hypericum richeri ssp. grisebachii, Lychnis nivalis, Thlaspi dacicum. Valoare conservativ: moderat dat de prezena unor specii endemice sau rare aflate pe listele roii naionale, cum ar fi: Viola declinata, Leucorchis albida, Hypericum richeri ssp. grisebachii, Lychnis nivalis, Thlaspi dacicum etc. Corologie: Munii Maramureului, Munii Rodnei, Munii Bucegi, Munii Fgra, Munii Retezat, Munii Parng. Starea actual de protecie: - toate masivele muntoase n care a fost semnalat prezena acestui habitat sunt incluse n situri din cadrul reelei Natura 2000 (Fig. 5.10).

237

Fig. 5.10. Harta de distribuie a habitatului R3610 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3610 into Natura 2000 Network 5.3.1.11. Habitatul R3611 Pajiti sud-est carpatice de coada iepurelui (Sesleria rigida ssp haynaldiana) i rogoz (Carex sempervirens) NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grassland EMERALD: CORINE: 36.4 Alpine and subalpine calciphilous grassland PAL.HAB 1999: 36.43921 East Carpathian sesleria-evergreen sedge grasslands EUNIS: E4.4392 East Carpathian calciphile stepped grasslands Asociaii vegetale: Seslerio haynaldianae- Caricetum sempervirentis Pucaru et al. 1956 (Syn.: Seslerietum haynaldianae sempervirentis Pucaru et al. 1950,1956;

238

Seslerietum rigidae retezaticum Csrs et al. 1956; Seslerietum rigidae biharicum Csrs 1963, Resmeri 1965); Seslerio haynaldianae - Saxifragetum rochelianae Bocaiu 1971 (Syn.: Seslerietum rigidae retezaticum Csrs 1956); Seslerio rigidae Saxifragetum rochelianae Gergely 1967; Seslerio heuflerianae - Caricetum sempervirentis Coldea 1984 (Syn.: Seslerietum heuflerianae auct. rom.). Scurt descriere: Habitat mezoterm-heliofil, a crei compoziie floristic cuprinde un grup ridicat de specii relictare termofile. Stratul ierbos este dominat de Sesleria rigida ssp. haynaldiana i Carex sempervirens. Condiii staionale: Altitudine: 1500-2400 m. Clima: T = 2,5- -2,50C; P = 1200-1450 mm. Relief: stnci calcaroase, brne, versani diferii, nsorii sau cu expoziie nordic. Substrat: calcaros. Soluri: rendzine, cu coninut bogat de carbonat de calciu i grad ridicat de saturaie n baze, cu o reacie neutr (pH = 6,8-7). Specii dominante i caracteristice: Sesleria rigida ssp. haynaldiana, Carex sempervirens, Saxifraga marginata, Sesleria heufleriana, Dianthus tenuifolius, Helianthemum nummularium ssp. tomentosum, Festuca saxatilis, Alyssum repens, Festuca amethystina, Primula elatior ssp. carpatica, Centaurea kotschyana, Cerastium arvense ssp. calcicolum, Potentilla thuringiaca, Poa rehmanii, Anthyllis alpestris, Hedysarum hedysaroides, Carduus kerneri, Alyssum repens, Geranium coerulatum, Calamintha alpina ssp. baumgarteni, Bromus riparius ssp. barcensis, Trollius europaeus, Centaurea pinnatifida, Cerastium transsilvanicum, Dianthus spiculifolius, Dianthus tenuifolius, Koeleria transsilvanica, Linum perenne ssp. extraaxilare, Onobrychis transsilvanica, Thlaspi dacicum, Thesium kernerianum, Thymus pulcherrimus. Valoare conservativ: fiind un habitat endemic i adpostind un numr mare de specii care se regsesc pe listele roii (Centaurea pinnatifida, Cerastium transsilvanicum, Dianthus spiculifolius, Dianthus tenuifolius, Koeleria transsilvanica, Linum perenne ssp. extraaxilare, Onobrychis transsilvanica, Thlaspi dacicum, Thesium kernerianum Thymus pulcherrimus etc.), are o valoare conservativ mare. Corologie: Munii Rodnei, Munii Raru, Muntele Hmau Mare, Munii Bucegi, Munii Piatra Craiului, Muntele Postvarul, Munii Ciuca, Munii Fgra, Munii Vlcanului, Munii Retezat, Munii arcu, Munii Godeanu, Munii Cernei, Masivul Vldeasa. Starea actual de protecie: - aproape toate masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse (total sau parial) n situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig. 5.11).
239

Fig. 5.11. Harta de distribuie a habitatului R3611 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3611 into Natura 2000 Network

5.3.1.12. Habitatul R3612 Pajiti sud-est carpatice de rogoz (Carex sempervirens) i coarn mare (Sesleria bielzii) NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grassland EMERALD: CORINE: 36.43 Stepped and garland grassland PAL.HAB 1999: 36.43921 East Carpathian sesleria-evergreen sedge grasslands EUNIS: E4.4392 East Carpathian calciphile stepped grasslands Asociaii vegetale: Seslerio bielzii -Caricetum sempervirentis Pucaru et al. 1956 (Syn.: Seslerietum bielzii transsilva-nicum Borhidi 1956, 1958); Poo alpinae Alyssetum repentis Beldie 1967.
240

Scurt descriere: Habitat mozaicat, datorat variabilitii condiilor staionale n care se dezvolt. Stratul ierboseste edificat de Carex sempervirens i Sesleria bielzii, alturi de care, cu constan ridicat, se mai ntlnesc: Astragalus alpinus, Sausurea alpina, Cerastium transsilvanicum, Androsace chamaejasme, Astragalus frigidus, Bartschia alpina, Hedysarum hedysaroides, Biscutella laevigata. n condiii de umiditate ridicat, n asociaie se infiltreaz adeseori elemente din Salicetum reticulatae. Condiii staionale: Altitudine: 1650-2200 m. Clima: T = 2,0- -1,50C; P = 1200-1450 mm. Relief: stnci calcaroase nsorite, n unele cazuri, umbrite. Substrat: calcaros. Soluri: soluri rankere, bogate n schelet, adeseori slab nelenite, cu pH = 5,8-7,5. Specii dominante i caracteristice: Sesleria bielzii, Carex sempervirens, Dianthus tenuifolius,Cerastium transsilvanicum, Festuca versicolor, Festuca flaccida, Helianthemum nummularium ssp. tomentosum, Carduus kerneri, Festuca amethystina, Sesleria rigida ssp. haynaldiana, Primula elatior ssp. carpatica, Centaurea kotschyana, Cerastium arvense ssp. calcicolum, Potentilla thuringiaca, Poa rehmanii, Centaurea pinnatifida, Alyssum repens, Alchemilla palmata, Calamintha baumgarteni, Anthemis carpatica ssp. pyrethriformis, Cerastium transsilvanicum, Dianthus spiculifolius, Dianthus tenuifolius, Koeleria transsilvanica, Linum perenne ssp. extraaxilare, Onobrychis transsilvanica, Thlaspi dacicum, Thesium kernerianum Thymus pulcherrimus. Valoare conservativ: fiind un habitat endemic care adpostete un numr mare de specii regasite pe listele roii (Anthemis carpatica ssp. pyrethriformis, Cerastium transsilvanicum, Dianthus spiculifolius, Dianthus tenuifolius, Koeleria transsilvanica, Linum perenne ssp. extraaxilare, Onobrychis transsilvanica, Thlaspi dacicum, Thesium kernerianum Thymus pulcherrimus etc.), are o valoare conservativ ridicat. Corologie: Munii Raru, Masivul Ceahlu, Muntele Hmau Mare, Munii Ciuca, Munii Bucegi, Muntele Grbova, Muntele Postvaru, Munii Piatra Craiului, Munii Fgra, Munii Parng, Munii arcu. Starea actual de protecie: - aproape toate masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse (total sau parial) n situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig. 5.12).

241

Fig. 5.12. Harta de distribuie a habitatului R3612 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3612 into Natura 2000 Network 5.3.1.13. Habitatul R3613 Pajiti sud-est carpatice de Festuca carpatica, Carduus kerneri i Trisetum fuscum NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grassland EMERALD: CORINE: PAL.HAB 1999: 37.8221 Carpathian fescue tall grass communities EUNIS: E4.4 Calcareous alpine and subalpine grassland Asociaii vegetale: Cardo kerneri -Festucetum carpaticae (Pucaru et al. 1956) Coldea 1990 (Syn.: Festucetum carpaticae Pucaru et al. 1956). Scurt descriere: Pajitile mezo-xerofile edificate de Festuca carpatica se ntlnesc, pe suprafee insulare, n toate zonele calcaroase ale Munilor Rodnei i Munilor Bucegi. n compoziia floristic sunt foarte bine reprezentate speciile caracteristice pentru Festuco saxatilis - Seslerion bielzii i pentru ordinul Seslerietalia.
242

Condiii staionale: Altitudine: 1390-2200 m. Clima: T = 3,5- -1,50C; P = 1200-1450 mm. Relief: versanti slab nsorii. Substrat: grohotiuri calcaroase semifixate i fixate. Soluri: rendzine, reavne, superficiale, cu pH = 6,7-7. Specii dominante i caracteristice: Festuca carpatica, Carduus kerneri, Trisetum fuscum, Sesleria bielzii, Festuca saxatilis, Alyssum repens, Festuca amethystina, Sesleria rigida ssp. haynaldiana, Primula elatior ssp. carpatica, Centaurea kotschyana, Bupleurum diversifolium, Poa rehmanii, Bartsia alpina, Carex sempervirens, Galium anisophyllon, Phyteuma orbiculare, Polygonum vivipa-rum, Ranunculus oreophilus, Myosostis alpestris, Pedicularis verticillata, Biscutella laevigata, Scabiosa lucida, Hieracium villo-sum, Anemone narcissiflora, Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum, Hedy-sarum hedysaroides, Ranunculus thora, Astragalus frigidus, Crepis jacquinii, Sausurea discolor, Cerastium transsilvanicum, Linum perenne ssp. extraaxilare, Thymus pulcherrimus. Valoarea conservativ: este dat de caracterul endemic al habitatului i de speciile regsite pe listele roii pe care le adpostete (Astragalus frigidus, Crepis jacquinii, Sausurea discolor, Cerastium transsilvanicum, Linum perenne ssp. extraaxilare, Thymus pulcherrimus etc.). Corologie: Munii Rodnei, Munii Bucegi. Starea actual de protecie: - toate masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse n situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig. 5.13).

243

Fig. 5.13. Harta de distribuie a habitatului R3613 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3612 into Natura 2000 Network

5.3.1.14. Habitatul R3614 - Pajiti sud-est carpatice de Festuca xanthina NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grassland EMERALD: 34.3 Dense perennial grasslands and middle European steppes CORINE: PAL.HAB 1999: 34.35123 South Carpathian Festuca xanthina grasslands EUNIS: E4.4 Calcareous alpine and subalpine grassland Asociaii vegetale: Festucetum xanthinae Bocaiu 1971.

244

Scurt descriere: Fitocenozele acestor pajiti xerofile vegeteaz pe versanii abrupi i poliele de la baza stncilor calcaroase. Prin speciile caracteristice, pentru aliana Seslerion rigidae, aceste fitocenoze prezint particulariti floristice distincte fa de gruparea descris din estul Serbiei: Festucetum xanthino-variae. n regiunea montan i etajul subalpin. Condiii staionale: Altitudine: 450-1700 m. Clima: T = 8-1,50C; P = 800 mm. Relief: creste i versani abrupi. Substrat: conglomerat calcaros. Soluri: rendzine, cu humus de tip mull. Specii dominante i caracteristice: Festuca xanthina, Asperula capitata, Alyssum repens, Sesleria rigida, Seseli gracile, Seseli rigidum, Saxifraga marginata, Primula veris ssp. columnae, Dianthus petraeus, Erysimum witmannii, Athamantha turbith ssp. hungarica, Draba lasiocarpa, Scrophularia heterophylla ssp. laciniata, Phyteuma orbiculare, Aster alpinus, Ranunculus oreophilus, Carduus glaucus, Centaurea pinnatifida, Minuartia verna, Biscutella laevigata, Myosotis alpestris, Thymus comosus, Viola jooi. Valoare conservativ: - mare, att datorit faptului c este un habitat endemic ct i prezenei multor specii endemice i rare pentru flora Romniei, cum ar fi: Erysimum witmannii, Athamantha turbith ssp. hungarica, Thymus comosus, Viola jooi etc. Corologie: Munii Retezat, Munii arcu-Godeanu, Munii Cernei, Piatra Cloani (Fig. 5.14). Starea actual de protecie: - toate masivele muntoase n care se gsete acest tip de habitat au fost incluse (total sau parial) n situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig. 5.14).

245

Fig. 5.14. Harta de distribuie a habitatului R3614 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3614 into Natura 2000 Network

5.3.2. Pajiti umede i comuniti de ierburi nalte (buruieniuri) 5.3.2.1. Habitatul R3708 Comuniti daco-getice cu Angelica sylvestris, Crepis paludosa i Scirpus sylvaticus NATURA 2000: EMERALD: 37.7 Humid tall fringes CORINE: 37.211 Cobbage thistle (Cirsium oleraceum) meadows PAL.HAB: 37.814 Carpathian herb communities EUNIS: E5.5143 Carpathian monk shoad communities Asociaii vegetale: Angelico - Cirsietum oleracei R. Tx. 1937, Scirpetum sylvatici Ralski 1931 emend. Schwich 1944.
246

Scurt descriere: Sunt ntlnite insular n vile umede i difuz luminate din etajele colinar i montan inferior. Speciile edificatoare sunt plante nalte, cunoscute i sub numele de buruieni din vile de munte, dintre care mai reprezentative sunt: Cirsium oleraceum, Angelica sylvestris, Cirsium rivularis, Filipendula ulmaria. Condiii staionale: Altitudine: 350-800 m. Clima: T = 8-70C; P = 650-800 mm. Relief: versanii vilor, n apropiere de firul vii sau al ochiurilor de ap din lungul acestora. Soluri: aluviale, pseudo-gleice, bogate n substane nutritive. Specii dominante i caracteristice: Scirpus sylvaticus, Angelica sylvestris, Cirsium oleraceum, Angelica archangelica, Crepis paludosa, Juncus articulatus, Ligularia sibirica, Polemonium caeruleum, Trolius europaeus. Valoarea conservativ: este redus, din punct de vedere sozologic fiind importante doar acele pajiti care adpostesc specii rare (Ligularia sibirica, Polemonium caeruleum, Trolius europaeus). Corologie: este un habit comun n etajul colinar i montan inferior. Starea actual de protecie: - nu se cunoate, nici mcar cu aproximaie, ce suprafa ocupat de acest tip de habitat este inclus n situri din cadrul Reelei Natura 2000. 5.3.2.2. Habitatul R3710 Pajiti dacice de Molinia coerulea NATURA 2000: 6410 Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-siltladen soils (Molinion caeruleae) EMERALD: 37.3 Oligotrophic humid grasslands CORINE: 37.31 Purple moograss meadows PAL.HAB: 37.312 Acid purple moorgrass meadows EUNIS: E3.511 Calcidine purple moorgross meadows Asociaii vegetale: Junco-Molinietum Preising 1951, Peucedano rocheliani Molinietum coeruleae Bocaiu 1965, Molinio - Salicetum rosmarinifoliae Magyar ex So 1933. Scurt descriere: Fitocenozele acestui habitat se instaleaz pe terenuri cu umiditate n exces i bogate n substane nutritive. n cadrul fitocenozelor particip, n numr mare, plante de talie nalt ce depesc 1 m nlime. Condiii staionale: Altitudine: 300-450(500) m. Clima: T = 9-80C; P = 700-850 mm.
247

Relief: depresiuni, cu pante foarte uor nclinate, cu expoziii variate. Substrat: depozite luto-argiloase. Soluri: brune luvice, brun acide de pant, pe terenurile plate soluri turboase sau gleice cu coninut ridicat de substane nutritive i umiditate n exces. Specii dominante i caracteristice: Molinia caerulea, Peucedanum rochelianum, Juncus conglomeratus i Salix rosmarinifolia, Angelica sylvetris, Cirsium rivulare, Succisia pratensis, Stachys officinalis, Gentiana pneumonanthe, Galium boreale, Carex ovalis, Parnassia palustris, Lathyrus pratensis,Gladiolus imbricatus, Stellaria graminea. Valoare conservativ: are o valoare conservativ moderat prin speciile rare i periclitate pe care le adpostete (Peucedanum rochelianum, Gentiana pneumonanthe, Gladiolus imbricatusetc.). Corologie: Maramure, Transilvania, depresiunile intramontane din bazinul Oltului superior, Bazinul Giurgeului, Banat, Munii Apuseni. Starea actual de protecie: - aproape toate masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse (total sau parial) n situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig. 5.15). 5.3.2.3. Habitatul R3712 Comuniti dacice cu Deschampsia caespitosa i Agrostis stolonifera NATURA 2000: EMERALD: 37.2 Eutrophic humid grasslands CORINE: PAL.HAB: 37.263 Danubio-Pannonic riverine and humid meadows EUNIS: E2.233 Carpathian submontane hay meadows Asociaii vegetale: Agrostio stoloniferae -Deschampsietum caespitosae Ujvrosi 1947.

248

Fig. 5.15. Harta de distribuie a habitatului R3710 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3710 into Natura 2000 Network Scurt descriere: Specia caracteristic are mare putere de extindere i realizeaz o acoperire de pn la 90-95 (100)%. Alturi de specia dominant, se mai dezvolt: Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Juncus inflexus, J. conglomeratus, Briza media, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Poa trivialis care alctuiesc stratul superior al vegetaiei. Condiii staionale: Altitudine: 300-700 m. Clima: T = 8-6,50C; P = 700-800 mm. Relief: teren foarte uor nclinat sau plane, cu exces de umiditate. Substrat: depuneri aluviale, glei. Soluri: gleiosoluri, soluri aluviale

249

Specii dominante i caracteristice: Deschampsia caespitosa, Agrostis stolonifera, Juncus conglomeratus, Phleum pratense, Festuca pratensis, Poa trivialis, P. palustris, Ranunculus acris, Alopecurus pratensis, Trifolium pratense, Briza media, Lathyrus pratensis, Cynosurus cristatus, Holcus lanatus, Cirsium canum. Valoare conservativ: are o valoare conservativ redus. Corologie: Transilvania, iar n Oltenia, Muntenia i Moldova, numai n zona colinar i etajul montan inferior. Starea actual de protecie: - aproape toate masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse (total sau parial) n situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig. 5.16). 5.3.3. Pajiti mezofile 5.3.3.1. Habitatul R3801 Pajiti sud-est carpatice de Trisetum flavescens i Alchemilla vulgaris NATURA 2000:6520 Mountain hay meadows EMERALD: !38.25 Continental meadows CORINE: 38.3 Montan hay meadows PAL.HAB: 38.2333 Eastern Carpathian yellow oatgrass meadows EUNIS: E2.2333 Eastern Carpathian yellow oatgrass meadows Asociaii vegetale: Cerastio holosteoidis -Trisetum flavescenti Sanda et Popescu 2001 (Poo - Trisetum flavescetis auct. rom. non Knapp 1951), Trisetetum flavescentis (Schrter) Brockmann 1907. Scurt descriere: Fitocenozele de Trisetum flavescens ocup suprafee relativ mici pe terenuri slab nclinate din etajul montan inferior i mijlociu. Acestea au n compoziie numeroase specii de talie mare (60-80 cm), care realizeaz o acoperire de 80-95%. Alturi de specia dominant se dezvolt frecvent: Agrostis capillaris, Phleum montanum, Cynosurus cristatus, Festuca pratensis, Arrhenatherum elatius, Onobrychis viciifolia, Leucanthemum vulgaris, Knautia arvensis, Campanula glomerata, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Gymnadenia conopsea, Carum carvi, Trifolium campestre, T. montanum, Cerastium holosteoides, specii care imprim un caracter mezofil, micro-mezoterm i eurionic acestor pajiti.

250

Fig. 5.16. Harta de distribuie a habitatului R3712 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3712 into Natura 2000 Network Staiuni: Altitudine: 650-800 m. Clima: T = 7-60C; P = 700-800 mm. Relief: versani puin nclinai cu expoziie nordic sau nord-estic. Roci: isturi, conglomerate. Soluri: eutricambosoluri, bogate n substane nutritive i moderat umede, neutre pn la slab acide. Specii dominante i caracteristice: Trisetum flavescens, Cerastium holosteoides, Anthoxanthum odoratum, Briza media, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Agrostis capillaris, Poa pratensis, Trifolium pratensis, Onobrychis viciifolia, Lotus corniculatus, Rumex acetosa, Polygonum bistorta, Holcus lanatus, Leucanthemum vulgare, Daucus carota ssp. carota, Achillea millefolium, Silene vulgaris, Dianthus carthusianorum, Leontodon autumnalis etc.
251

Valoare conservativ: redus Corologie: Etajele montan inferior i mijlociu ale Carpailor din Romnia (SudEstici). Starea actual de conservare: - datorit valorii conservative sczute nu credem c este necesar includerea acestui habitat n arii protejate noi, el fiind deja prezent n multe dintre ariile protejate din zona montan. 5.3.3.2. Habitatul R3802 - Pajiti daco-getice de Arrhenatherum elatius NATURA 2000:6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) EMERALD: 38.2 Lawlands humid grasslands CORINE: PAL.HAB: 38.233 Carpathian submontane hay meadows EUNIS: E2.233 Carpathian submontane hay meadows Asociaii vegetale: Arrhenatherum elatioris Br,-Bl. ex Scherrer 1925. Scurt descriere: Flora pajitilor de ovscior este variat i bogat, etajul superior fiind format din: Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Salvia nemorosa, Onobrychis viciifolia, Trifolium pratense, Alopecurus pratense. nlimea acestui etaj ajunge la 80-100 cm i realizeaz o acoperire mare (peste 70%). Cel de al doilea etaj, este format din plante de talie mai mic, dintre care cele mai reprezentative sunt: Medicago lupulina, Agrostis stolonifera, Trifolium repens, Lotus corniculatus, Campanula patula ssp. patula. n pajitile din sud-vestul rii (Oltenia, Banat) apare destul de frecvent specia Moenchia mantica, plant mai puin rspndit n flora rii. Staiuni: Altitudine: 350-700 m. Clima: T = 9-6,50C; P = 600-800 mm. Relief: versani slab i mediu nclinai, expoziie sudic i sud-estic. Roci: isturi cristaline i mai rar calcare i gresii. Soluri: brune luvice, moderate n humus, brun-montane slab acid, fertile. Specii dominante i caracteristice: Arrhenatherum elatioris, Dactylis glomerata, Lotus corniculatus. Cerastium holosteoides, Trisetum flavescens, Trifolium pratense, Onobrychis viciifolia, Agrostis stolonifera, Dactylis glomerata, Alopecurus pratense, Leontodon autumnalis, Lolium perenne, Campanula patula ssp. patula, Phleum pratense.

252

Valoare conservativ: moderat. Corologie: Etajele colinar i montan inferior din toat ara. Starea actual de conservare: - datorit valorii conservative sczute i a rspndirii largi pe care o are, el fiind deja prezent n multe dintre ariile protejate din zona montan, nu considerm c este necesar includerea acestui habitat n arii protejate noi. 5.3.3.3. Habitatul R3803 Pajiti sud-est carpatice de Agrostis capillaris i Festuca rubra NATURA 2000: 6520 Mountain hay meadows EMERALD: 37.2 Eutrophic humide grasslands CORINE: 35.12 Agrostis Festuca grasslands PAL.HAB: 38. 2323 Eastern Carpathian yellow oatgrass meadows EUNIS: E1.721 Nemoral Agrostis -Festuca grasslands Asociaii vegetale: Festuco rubrae - Agrostetum capillaris Horvat 1951. Scurt descriere: Acest tip de habitat cuprinde fnee montane, bogate n specii, cu o mare amplitudine ecologic. Sunt cele mai rspndite tipuri de pajiti, fiind prezente n tot lanul carpatic i ocup cele mai mari suprafee. Sunt utilizate att ca fnee ct i ca puni. Condiii staionale: Altitudine: 350-700 m. Clima:T = 8-6,50C; P = 700-800 mm. Relief:versani slab nclinai, expoziii sudice, estice. Substrat: roci silicioase, pietriuri. Soluri: districambosoluri, luvosoluri. Specii dominante i caracteristice: Agrostis capillaris, Festuca rubra, Trisetum flavescens, Anthyllis vulneraria, Hypochoeris radicata, Cynosurus cristatus, Briza media, Stellaria graminea, Anthoxanthum odoratum, Centaurea phrygia s.l., Linum catharticum, Leontodon hispidus, Trifolium aureum, Peucedanum oreoselinum, Holcus lanatus, Colchicum autumnale, Trifolium montanum, Trifolium pannonicum, Chamaespartium sagittale. Valoare conservativ: are o valoare conservativ moderat, aceasta fiind dat de prezena n structura habitatului a unor specii care se regasesc pe listele roii naionale i europene, cum ar fi: Gymnadenia conopsea, Orchis maculata. O. morio, Traunsteinera globosa, Anthemis macrantha etc. Corologie: Etajul montan inferior i mijlociu din ntreg arcul carpatic.
253

Starea actual de protecie: - datorit valorii conservative sczute nu credem c este necesar includerea acestui habitat n arii protejate noi, el fiind deja prezent n toate ariile protejate din zona montan. 5.3.3.4. Habitatul R3804 Pajiti daco-getice de Agrostis capillaris i Anthoxanthum odoratum NATURA 2000: EMERALD: 37.2 Eutrophic humide grasslands CORINE: 35.12 Agrostis - Festuca grasslands PAL.HAB: 38.233 Carpathian submontane hay meadows EUNIS: E1.721 Nemoral Agrostis - Festuca grasslands Asociaii vegetale: Anthoxantho -Agrostetum capillare Silinger 1933. Scurt descriere: Sunt pajiti foarte asemntoare din punct de vedere structural cu precedentele fiind edificate de Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum i Cynosurus cristatus. Specii dominante i caracteristice: Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Luzula campestris, Knautia arvensis, Galium mollugo, Pastinaca sativa, Achillea millefolium, Festuca pratensis, Stellaria graminea, Filipendula vulgaris, Briza media, Linum catharticum, Trifolium pratense. Staiuni: Altitudine: 300-700 m. Clima: T = 9,0-70C; P = 650-750 mm. Relief: pante moderat nclinate, platouri. Substrat: slab-moderat acid. Soluri: eutricambosoluri, districambosoluri, aluviosoluri. Valoare conservativ: ca i n cazul precedentului tip de habitat, valoarea conservativ este redus, ea fiind dat mai ales de ctre speciile de pe listele roii naionale care se regsesc n structura habitatului. Corologie: etajul montan inferior din Carpaii Orientali i Apuseni.. Starea actual de protecie: - dei doar o mic parte din masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse (total sau parial) n situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig.5.17), datorit valorii conservative sczute nu credem c necesit declararea de noi situri Natura 2000 pentru conservarea acestui habitat.

254

Fig. 5.17. Harta de distribuie a habitatului R3804 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3804 into Natura 2000 Network

255

5.3.4. Pajiti xerice 5.3.4.1. Habitatul R3401 - Pajiti sud-est carpatice de Asperula capitata i Sesleria rigida NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands EMERALD: CORINE: 36.4 Alpine and subalpine calci-philous grasslands PAL.HAB 1999: 36.43921 East Carpathian Sesleria-evergreen sedge grasslands EUNIS: E4.4392 East Carpathian calciphile stepped grasslands Asociaii vegetale: Asperulo capitatae -Seslerietum rigidae (Zlyomi 1939) Coldea 1991 (Syn.: Seslerietum rigidae praebiharicum Zlyomi 1939, Asplenio -Seslerietum rigidae Csrs 1958, Alysso - Seslerietum rigidae Csrs et al. 1958). Scurt descriere: Cenozele edificate de Sesleria rigida ssp. rigida i Asperula capitata, sunt foarte rspndite, regsindu-se pe curprinsul majoritii masivelor calcaroase din ar. Pajitile de Sesleria rigida se ntlnesc pe vesani stncoi cu expoziii variabile i pante medii pn la mari. Staiuni: Altitudine: 400-1550 m. Clima: T = 7,8-30C; P = 800-1200 mm. Relief: se ntlnesc frecvent pe rocile calcaroase umbroase i semi-umbroase din etajul montan. Soluri: rendzine bogate n schelet i cu reacie bazic (pH = 7,3-8). Compoziie floristic: Sesleria rigida, Asperula capitata, Alyssum repens, Saponaria bellidifolia, Centaurea triumfetii, Anthericum ramosum, Pedicularis comosa ssp. campestris, Helictotrichon decorum, Festuca xanthina, Saxifraga marginata, Bupleurum falcatum, Centaurea atropurpurea, Stipa eriocaulis, Dianthus petraeus, Edrainthus graminifolius, Conioselinum tataricum, Cnidium silaifolium, Seseli gracile, Seseli rigidum, Primula columnae, Aconitum anthora, Dianthus spiculifolius, Thymus comosus, Viola jooi. Valoare conservativ: - mare determinat de caracterul endemic al habitatului i de prezena unor specii endemice i rare, dintre care amintim Seseli rigidum, Dianthus spiculifolius, Centaurea atropurpurea, Conioselinum tataricum, Saponaria bellidifolia, Helictotrichon derorum, Saxifraga marginata, Thymus comosus, Viola jooi etc. Corologie: Muntele Postvaru, Mgura Codlei, Munii Leaota, Cheile Rudriei, Cheile Dmboviei, Munii Bucegi, Munii Piatra Craiului, Munii Lotru, Valea Clineti, Munii arcu-Godeanu, Munii Apuseni, Munii Trascu, Cheile Ordncuii, Cheile Crciuneti, Cheile Bulzeti, Cheile Feneului, Cheile Turului, Gilu, Metaliferi, Munii Bihorului, Munii Scria-Belioara, Cheile Runcu.
256

Starea actual de conservare: majoritatea zonelor n care se ntlnete acest habitat sunt incluse n parcuri naionale i situri Natura 2000 (Fig. 5.18) nefiind necesare msuri suplimentare.

Fig. 5.18. Harta de distribuie a habitatului R3401 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3401 into Natura 2000 Network

257

5.3.4.2. Habitatul R3402 Pajiti sud-est carpatice de Helictotrichon decorum NATURA 2000: 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands EMERALD: CORINE: 34 Dry calcareous grasslands and steppes PAL.HAB 1999: 34.3512 East Carpathian Sesleria rigida grasslands; 34.35122 Apuseni Helictotrichon grasslands EUNIS: Asociaii vegetale: Helictotrichetum decori Domin 1932. Scurt descriere: Pajitile edificate de Helictotrichum decorum sunt ntlnite n zone restrnse din Carpaii Orientali, iar n Carpaii Occidentali mai ales la periferia acestora lipsind din parte lor central. Fitocenozele acestui habitat vegeteaz mai ales pe versanii nsorii a cror cu pante variabile, de la mici pn la foarte mari. Din punct de vedere fitosociologic, n cadrul asociaiei Helictotrichetum decori Domin 1932 au fost descrise urmtoarele subasociaii: caricetosum humilis Csrs 1958; seslerietosum rigidae Csuros 1958; melicetosum flavescentis Zolyomi 1939. Staiuni: Altitudine: 500-1350 m. Clima: T = 7,3-3,50C; P = 800-1150 mm. Relief: stnci, versani nsorii. Substrat: calcaros. Soluri: rendzine superficial, cu o reacie bazic (pH = 7-8). Specii dominante i caracteristice: Helictotrichon decorum, Asperula capitata, Alyssum repens, Anthericum ramosum, Pedicularis comosa ssp. campestris, Saponaria bellidifolia, Sesleria rigida, Seseli gracile, Seseli rigidum, Primula veris ssp. columane, Aconitum anthora, Centaurea atropurpurea, Stipa eriocaulis, Erysimum witmannii, Centaurea reichenbachii, Phyteuma orbiculare, Aster alpinus, Ranunculus oreophilus, Carduus glaucus, Acinos alpinus, Minuartia verna, Biscutella laevigata, Myosotis alpestris, Centaurea pinnatifida, Dianthus spiculifolius, Thymus comosus, Viola jooi. Valoare conservativ: - mare determinat att de caracterul endemic al habitatului ct i de prezena n structura acestuia a unui numr mare de specii endemice i rare, cum ar fi: Helictotrichon decorum, Saponaria bellidifolia, Seseli gracile, Seseli rigidum, Centaurea atropurpurea, Stipa eriocaulis, Erysimum witmannii, Centaurea reichenbachii, Dianthus spiculifolius, Thymus comosus, Viola jooi, Cephalaria radiata, Allium obliquum etc. Corologie: Suhardul Mic lng Lacul Rou, Muntele Postvaru, Muntele ScriaBelioara, Cheile ntregalde, Piatra Caprei, Cheile Runcu, Cheile Fene, Cheile Rme, Cheile Turzii, Muntele Trascu.
258

Starea actual de conservare: aproape toate masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse (total sau parial) (Fig. 5.19) n parcuri naionale i situri din cadrul Reelei Natura 2000. Lund n considerare importana deosibit pe care acest habitat l are din punct de vedere fitocenologic i fitogeografic, POP, CRISTEA et HODIAN (2002) au propus includerea acestor pajiti pe lista monumentelor naturii.

Fig. 5.19. Harta de distribuie a habitatului R3402 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3402 into Natura 2000 Network

259

5.3.4.3. Habitatul R3403 Pajiti daco-getice de Festuca pallens i Melica ciliata NATURA 2000: 6190 Rupicolous pannonic grasslands EMERALD: 34.3 Dense perennial grasslands and middle European steppes CORINE: 34.35 Pale fescue (Festuca pallens) grasslands PAL.HAB: 34.35223 Pre-Dacic pale fescue grasslands EUNIS: E1.1133 Melica ciliata rock debris swards Asociaii vegetale: Asplenio rutae-murariae - Melicetum ciliatae So 1962, Seseli gracile - Festucetum pallentis (So 1959) Coldea 1991, Melico -Phleetum montani Bocaiu 1966. Scurt descriere: n cadrul habitatului se regsesc pajiti xerofile stepizate din etajul montan inferior. Fitocenozele care alctuiesc acest tip de habitat prefer staiunile uscate, pe soluri calcaroase cu diferite expoziii i grade de nclinare. Staiuni: Altitudine: 500-800 m. Clima: T = 7,3-60C; P = 750-900 mm. Relief: versani moderat nclinai pn la puternic nclinai, cu expoziie sudic, sudestic, sud-vestic. Roci: calcare, bolovniuri calcaroase. Soluri: rendzine superficiale, bogate n humus. Specii dominante i caracteristice: Festuca pallens, Melica ciliata, Phleum montanum, Stipa joannis, Seseli gracile, Ferula sadleriana, Helianthemum nummularium, Cardaminopsis arenosa, Stachys recta, Jurinea mollis, Linum tenuifolium, Artemisia campestris, Veronica austriaca ssp. jacquinii, Peucedanum oreoselinum, Vincetoxicum hirundinaria, Poa pannonica, Genista januensis, Festuca rupicola, Asplenium trichomanes, A. septentrionale, A. ruta-muraria, Cystopteris fragilis, Sedum hispanicum, Acinos arvensis, Veronica bachofenii, Thymus comosus etc. Valoare conservativ: moderat ca urmare a prezenei unor specii endemice i rare cum ar fi: Ferula sadleriana, Seseli gracile, Genista januensis, Poa pannonica, Jurinea mollis, Thymus comosus, Veronica bachofenii etc. Corologie: Munii Hma, Masivul Postvaru, Masivul Leaota, Munii Cibinului, Munii Trascului, Munii Gilu, Someul Rece, Munii Plopi. Starea actual de conservare: aproape toate masivele muntoase n care acest habitat este rspndit sunt incluse (total sau parial) n parcuri naionale i situri din cadrul Reelei Natura 2000 (Fig. 5.20).

260

Fig. 5.20. Harta de distribuie a habitatului R3403 n cadrul Reelei Natura 2000 Distribution map of habitat type R3403 into Natura 2000 Network *** Cunoaterea, ct mai exact, a distribuiei diferitelor tipuri de habitate, mai ales a celor cu valoare conservativ mare, este una dintre condiiile necesare, dar nu neaprat suficient, pentru o mai bun proiectare a aciunilor de conservare, cu importan major n delimitarea i declararea ariilor naturale protejate. Dei necesit importante resurse financiare, materiale i umane, considerm ca fiind necesar realizarea unor proiecte de cartare de habitate, la nivel naional i realizarea unei baze de date cu toate tipurile de vegetaie. Att hrile de vegetaie ct i bazele de date trebuie s devin, printre altele, instrumentele de lucru a celor implicaii n aciunile de conservare a biodiversitii.

261

VI GOSPODRIREA HABITATELOR DE PAJISTI 6.1. GOSPODRIREA HABITATELOR CU VALOARE FURAJER I CONSERVATIV Modul de folosin al pajitilor (managementul pajitilor) are implicaii la nivelul compoziiei floristice, productivitii i calitatea furajului obinut. n cadrul a numeroase studii realizate pe pajiti, managementul pajitilor este de multe ori ignorat i tocmai acesta este cel care a determinat situaia actual. Managementul este cel care creeaz i menine o fitodiversitate ridicat, dar tot acesta poate s o reduc drastic ntr-un timp scurt. Implicaiile modului de folosin merg i mai departe pn la nivelul esteticii landaftului cultural. Neaplicarea managementului pe anumite pajiti ar determina dispariia a numeroase elemente de landaft (grmezi de pietre, garduri de lemn, copaci singuratici etc.), care ar deprecia considerabil particularitatea landaftului local. Deprecierea landaftului ar atrage dup sine scderea considerabil a potenialului turistic al unei zone (n Alpii francezi i Pirinei, 65% din punile de var sunt ntretiate de crri care servesc agroturismului i ecoturismului, cu adposturi construite pentru turiti, iar 15% servesc activitilor de schiat). Absena managementului (abandonul pajitilor) determinat de depopularea zonelor montane, are de asemenea efecte negative asupra fitodiversitii i implicit a landaftului. Suprafeele respective se vor rempduri i landaftul cultural va deveni probabil o pdure. Situaii similare s-au ntmplat i n ri ale Comunitii Europene, spre exemplu n Elveia n perioada 1985 1995, 4% din suprafaa de pajiti a rii a fost rempdurit (JEANGROS i THOMET, 2004). Abandonarea suprafeelor de pajiti din Italia a determinat rempdurirea suprafeelor si, implicit, reducerea biodiversitii floristice (LOMBARDI, 2001, SABATINI i colab., 2003, SUSAN i ZILIOTTO, 2004). Acelai lucru este semnalat de BIALA i ZYSZKOWSKA (2004) n Polonia, HEJCMAN i colaboratorii (2004) n Cehia. Nu cu mult timp n urm, att la nivel European, ct i n ara noastr, obiectivele principale ale managementului pajitilor erau de a intensiviza sistemele de pajiti n vederea mbuntirii troficitii solului i sporirii produciei de iarb la unitatea de suprafa. Aceast intensivizare presupunea aplicarea de ngrminte minerale i organice n cantiti mari (200 300 kg / ha N s.a.), care de multe ori erau combinate cu lucrri de supransmnare. Aceast situaie creat a determinat modificri pregnante la nivelul covorului ierbos, nregistrndu-se o instalare puternic a speciilor nitrofile n detrimentul speciilor azotofuge i moderat nitrofile. La momentul actual, cnd se pune problema pstrrii fitodiversitii i meninerea unor habitate importante pentru reeaua Natura 2000 i alte programe de conservare, se impun noi abordri ale managementului pajitilor, care s aib obiective chiar contradictorii cu cele ale sistemelor intensive. Din cele expuse mai sus putem afirma c pajitile sunt strns legate de modul de folosin i foarte uor ele pot fi dirijate de la o extrem la alta (abandon exploatare intensiv). De aceea este deosebit de important elaborarea unor reete de moduri de folosin care s menin pajitile naturale primare i secundare n cadrul landaftului cultural.
262

Scopul lucrrii noastre este de a elabora un sistem de management de meninere a habitatelor de pajiti i a fitodiversitii lor n cadrul landaftului cultural n conformitate cu cerinele programului Natura 2000 6.1.1. Pajiti alpine i subalpine Etajul alpin La noi in tara etajul alpin ocupa terenuri la altitudini de peste 2000 m in nord si 2100-2200 m in sud. Solurile humicosilicatice, rendzine, litosoluri, s-au format pe isturi cristaline n Munii Rodnei, Fgra, Parang-Cindrel, conglomerate si calcare in Bucegi, arcuGodeanu, granie in Retezat etc. Temperatura medie anuala (Tm) este de -1,50C pana la 2,50C, iar precipitaiile medii anuale (Pm) sunt cuprinse intre 1300 si 1400 mm. Suprafaa ocupata cu pajiti este de aproximativ 40.000 ha. Tipul Carex curvula Pe lng specia dominanta mai ntlnim si alte specii: Agrostis rupestris, Juncus trifidus, Poa media, Campanula alpina, Hieracium alpinum, Chrysanthemum alpinum, Primula minima, Soldanella pusilla. Ocupa platouri, coame, versani slab nclinai cu soluri puternic acide (humicosilicatice, litice turboase), fiind cel mai important tip de pajite din zona alpina. Tipul Juncus trifidus -Agrostis rupestris Alte specii: Festuca airoides, Poa media, Anthemis carpatica, Campanula alpina, Hieracium alpinum, Soldanella pusilla. Ocupa culmi nguste i versani foarte puternic nclinai, abrupi, expui vanturilor, cu soluri revene, foarte putemic acide. Pajitile de Carex curvula, Juncus trifidus i Agrostis rupestris dau producii foarte mici de 1,5-3 t/ha masa verde si o capacitate de punat de 0,1 0,3 UVM/ha. Etajul subalpin Etajul subalpin ocupa teritorii in munii nali, la altitudini cuprinse intre 17002200 m. Solurile sunt podzoluri, brune feriiluviale, rendzine, litosoluri, formate pe isturi cristaline, granie, calcare. Temperatura medie anuala (Tm) este sczuta, fiind cuprinsa Intre 0,5si 1,50C, iar cantitatea de precipitaii mare: Pm=1200 mm. Suprafaa ocupata de pajiti este de aproximativ 66.000 ha.

263

Tipul Festuca airoides Alturi de specia principala mai ntlnim: Agrostis rupestris, Poa violacea, Nardus stricta, Geum montanum, Polygonum viviparum, Potentilla ternata, Pulsatila alba. Acest tip ocupa versani de la moderat la foarte puternic nclinai, nsorii, soluri revene-uscat revene, extrem oligobazice, foarte puternic acide. Tipul Festuca nigrescens - Nardus stricta Pe lng cele doua specii care domina pajitea mai ntlnim: Phleum alpinum, Genista sagittalis, Trifolium repens, Centaurea nervosa, Hieracium aurantiacum, Scorzonera rosea, Viola declinata. Ocupa versani de la slab pana la moderat nclinat, nsorii, soluri revene, puternic acide, in zone cu ericacee, cu humus brut turbos. Tipul Nardus stricta - Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda Alte specii ale releveului floristic: Poa media, Genista tinctoria, Gentiana punctata, Luzula sudetica, Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda. Ocupa versani slab pana la moderat nclinai, soluri revene-jilave, cu umiditate excesiva primvara datorita topirii rapide a stratului de zpada, avnd humus brut turbos. Tipul Festuca amethystina - Festuca versicolor Alte specii: Poa violacea, Koeleria macrantha, Onobrychis montana, Allium ochroleucum, Iris ruthenica, Knautia longifolia, Thlaspi dacicum. Acest tip de pajite se dezvolta pe versani abrupi din muni calcaroi, pe soluri afnate, slab acide-neutre. Are mai mica importan furajer i mai mult botanic. Acestei serii i mai aparin dou tipuri cu importan praticol redus: Sesleria haynaldiana - Carex sempervirens care ocup versani calcaroi, si Poa violacea pe versani nsorii, abrupi. Pajitile de Festuca airoides (pruc) sunt slabe din punct de vedere productiv, 2-4 t/ha mas verde i o capacitate de punat de 0,2-0,5 UVM/ha. Aa cum am mai remarcat, pajitile de Nardus stricta sunt slab productive, 3-5 t/ha masa verde, de calitate slab, i o ncrctur de 0,4-0,5 UVM/ha. Cele aparinnd seriei Festuca amethystina prezint mai mult importan din punct de vedere botanic i mai puin furajer. 6.1.1.1. Lucrri de ntreinere Curirea pajitilor const n strngerea pietrelor de pe pajiti. Aceast lucrare se justific numai acolo unde s-a practicat timp ndelungat (nu se recomand ca o lucrare nou pentru regiunile unde nu s-a mai practicat) deoarece, probabil, a avut o contribuie la aspectul floristic actual i la crearea unor elemente de landaft (grmdarele de pietre). Recomandm curirea pajitilor de orice alte materiale cum ar fi: pungile de plastic, peturile, pungile de hrtie, .a. Distrugerea muuroaielor, mai ales a celor de origine vegetal, se recomand atunci cnd au depit 40 % din suprafaa unei pajiti, dar numai cu acordul i sub supravegherea organelor de stat competente.
264

Combaterea buruienilor. Buruienile ce apar n etajul alpin i subalpin sunt: Aconitum anthora, Aconicum tauricum, Aconicum toxicum, Colchicum autumnale, Euphorbia cyparissias, Hypericum maculatum, Ranunculus nemorosus, Stellaria graminea, Veratrum album etc. Dintre acestea , o rspndire mai larg i un pericol mai mare pentru animale o au speciile Veratum album i Aconitum sp. De asemenea, sunt foarte rspndite speciile nitrofile, ca: Urtica dioica, Rumex alpinus i Rumex obtusifolius. Exist i alte multe specii de buruieni i recomandm combaterea lor manual (exclus folosirea erbicidelor sau a altor substane), dar cu o consultare prealabil cu organele competente ale statului, pentru a evita distrugerea vreunei specii cu valoare conservativ. ndeprtarea vegetaiei lemnoase. n etajele alpin i subalpin vegetaia lemnoas are o importan deosebit, cu o tendin de extindere, care, uneori poate ajunge la o acoperire foarte mare, diminund astfel, suprafaa pajitii. Recomandm combaterea manual a speciilor ca Vaccinium myrtillus i Vaccinium vitis-idaea n condiiile unui plan riguros i prezentat organelor competente. n planurile de defriare, indiferent de condiiile n care se gsesc, nu intr speciile periclitate sau declarate Monumente ale Naturii, cum ar fi: Pinus cembra, Pinus sylvestris, Larix decidua, Rhodondendron myrtifolium, Juniperus sibirica, Bruckenthalia spiculifolia, Loiseleuria procumbens etc. Fertilizarea pajitilor alpine i subalpine nu se recomand i considerm c sunt suficiente cantitile de gunoi ce rmn n urma punatului. Recomandm fertilizarea doar pe pajitile cu un grad de eroziune ridicat, unde acoperirea covorului ierbos este mic (sub 60%). Fertilizarea se poate realiza fie prin trlitul cu oile (1-2 nopi), fie prin aplicarea a 5-10 t / ha gunoi de grajd o dat la 3-4 ani. 6.1.1.2. Sistemul de exploatare Pajitile alpine i subalpine se vor exploata prin punat ntr-un sistem liber extensiv. Recomandm punatul cu ovinele , liber extensiv mbuntit care presupune mprirea pajitilor n 2-3 parcele, iar ncrctura de animale se stabilete n funcie de ncrctura ei. Punatul trebuie s nceap cnd vegetaia are 10 cm nlime i s se ncheie cu 25-30 zile nainte de venirea primelor ngheuri, astfel nct plantele s aib timp s-i acumuleze substanele de rezerv necesare. ncrctura de animale la hectar pentru pajitile alpine i subalpine o recomandm ntre 0,2-0,4 UVM / ha. 6.1.2. Pajiti umede Pajitile umede sunt suprafee ierboase situate pe soluri umede sau umezite n permanen, n luncile rurilor, n vile i depresiunile dintre dealuri sau din cmpie, la baza pantelor i pe terenurile cu apa freatic la mic adncime. Aceste pajiti, n ara noastr, ocup o suprafa de circa 550.000 hectare, reprezentnd 9,2 % din suprafaa total de pajiti permanente. Condiiile naturale specifice din aceste zone au favorizat instalarea unor pajiti valoroase, cu producii mari i de bun calitate furajer, cu o compoziie floristic
265

variat, format din specii mezofile, mezohigrofile i, pe terenurile cu exces permanent de umiditate, din specii higrofile sau hidrofile. Suprafeele cele mai mari de pajiti umede se ntlnesc n luncile i vile rurilor, unde predomin solurile aluvionare, permeabile, cu textur uoar (lutonisipoas), bine aprovizionate n substane nutritive, ca urmare a inundaiilor periodice prin care se transport i se depoziteaz cantiti mari de minerale, determinnd fertilitatea ridicat a acestor terenuri. Structura floristic a pajitilor instalate n luncile rurilor este foarte diversificat, aceasta n funcie i de distana acestor suprafee fa de albia major. Astfel, pe suprafeele din imediata apropiere a albiei, care reprezint i fia cea mai nalt a rului i cea mai redus ca suprafa, n urma inundaiilor, se depun nisipuri grosiere, cu aport sczut n materie organic. Pe aceste terenuri, unde solurile au o capacitate redus, iar dup retragerea apelor de inundaie scade puternic i nivelul apei freatice, plantele instalate pot suferi din lipsa apei n cea mai mare parte a verii. n aceste condiii variabile vegetaia pajitilor este format, n cea mai mare parte, din specii xerofile i mezoxerofile, caracteristice terenurilor neinundate. Dup aceast fie ngust de teren urmeaz suprafaa propriu-zis ,cea mai mare a albiei rurilor, pe care, n urma inundaiilor, se depun materiale fine, bogate n minerale, imprimnd solului o textur mijlocie luto-nisipoas, cu o capacitate mai mare de reinere a apei. Pe aceste terenuri, n urma retragerii apelor, se instaleaz pajiti valoroase, formate din asociaii de specii mezofile i mezohigrofile, unde prezena n proporie mai mare a speciilor de poacee i fabacee ridic calitatea acestor pajiti. La periferia albiei majore a rurilor, n poriunea cea mai ndeprtat, aflat sub nivelul apei, unde excesul de umiditate este aproape n permanen, se formeaz asociaii vegetale din specii higrofile i hidrofile, n care predomin speciile de ciperacee, juncacee i multe alte specii cu valoare furajer sczut. Structura floristic a pajitilor situate la baza pantelor, n zonele neinundabile, unde starea de umiditate mai mare a solului este dat de apele diluviale (provenite din precipitaii), care se scurg pe pantele versanilor, este format din specii cu valoare furajer mare, adaptate la soluri cu umiditate i fertilitate ridicat. Asociaiile vegetale de pajiti ntlnite n zonele de lunci i depresiuni nu sunt specifice numai acestora, acestea se pot forma i pe terenurile mai nalte, mai ales n zona podiurilor, unde condiiile de umiditate i fertilitate a solurilor sunt ridicate. Tipurile de pajiti formate n aceste condiii au o structur floristic foarte divers, n care predomin speciile de poaceae mezofile i higrofile. Aceste specii sau asociat n formaii de pajiti cu alte specii, din care mai importante, ca valoare economic i furajer, sunt pajitile n care proporia cea mai mare o au urmtoarele speciile: pajiti de Lolium perenne, de Agropyron repens, de Alopecurus pratensis, de Agrostis stolonifera, de Poa pratensis, de Cynodon dactylon. Pajitile formate din specii higrofile i hidrofile sunt adaptate la condiii de umiditate n exces, pe tot timpul anului, n care predomin speciile de rogozuri i pipirig, iar pe terenurile cu ap n permanen (bli i mlatini) speciile de stuf i papur.
266

Pajitile de zzanie (Lolium perenne) sunt rspndite n luncile rurilor, pe terenurile plane sau cu nclinaie mic, pe soluri fertile i cu umiditate suficient. Specia dominant din aceast asociaie este nsoit de numeroase alte specii mezofile sau mezoxerofile, cum sunt: Poacee: Agrostis stolonifera, Poa pratensis, Cynodon dactylon, Alopecurus pratensis Fabacee: Trifolium repens, Trifolium pratense, Trifolium fragiferum, Lotus corniculatus, Medicago lupulina etc. Ciperacee i juncacee: Carex hirta, Carex vulpina, Juncus gerardii etc. Specii diverse: Taraxacum officinale, Artemisia austriaca, Plantago sp., Achillea millefolium, Convolvulus arvensis, Potentilla reptans, Cichorium intybus, Matricaria inodora, Echium vulgare, Lepidium draba, Carduus nutans. n structura compoziiei floristice poaceele au o participare de 40-50 %, fabaceele ntre 5-10 %, iar speciile din alte familii botanice, mai ales pe terenurile ruderalizate, ajung pn la 50 %. Prezena n asociaie a unor specii valoroase de fabacee i poacee asigur realizarea unor producii bune de mas verde i o calitate ridicat a furajului. Pajitile de pir trtor (Agropyron repens), se ntlnesc n toate luncile inundabile ale rurilor, din zonele de cmpie i de deal, pe solurile aluvionale, permeabile, reavne. n structura floristic a acestor pajiti, specia dominant Agropyron repens ajunge la peste 60% din compoziia floristic. Rspndirea larg a acestor pajiti determin i o structur foarte divers a speciilor nsoitoare, cu care, n anumite zone, formeaz asociaii mixte (de exemplu Agropyron repens + Gallega officinalis). Speciile mai importante care intr n asociaie cu Agropyron repens sunt urmtoarele: Lolium perenne, Alopecurus pratensis, Cynodon dactylon, Poa pratensis, Lotus corniculatus, Lotus tenuis, Trifolium repens, Triofolium hybridum, Medicago lupulina, Plantago lanceolata, Inula britanica, Lepidium ruderale, Polygonum aviculare, Centaurea iberica, etc. Caracterul stolonifer al plantelor de Agropyron repens duce la formarea unor pajiti cu un grad mai sczut de acoperire a solului cu vegetaie, determinnd o valorificare a acestora, mai mult, prin cosire pentru producerea fnului. Pajitile de molea (Agrostis stolonifera) ocup suprafee mari pe terenuri mai joase din luncile rurilor, frecvent inundate i prefer solurile grele, lutoargiloase, lcovitite, cu apa freatic superficial. Specia dominant, Agrostis stolonifera , poate realiza, uneori, o acoperire de 80-100 % a covorului vegetal, determinnd o calitate slab a furajului obinut de pe aceste pajiti. n pajitile asociate compoziia floristic este format din specii mai valoroase, cum sunt: Lolium perenne, Poa pratensis, Poa trivialis, Cynosurus cristatus, Holcus lanatus, Agropyron repens, Trifolium repens, Trifolium hybridum, Trifolium fragiferum, Trifolium campestre, Lotus corniculatus, Carex hirta, Scirpus maritimus,
267

Plantago major, Potentilla reptans, Symphytum officinale, Rumex crispus, Lychnis flos-cuculi etc.. Pajitile de Agrostis stolonifera dei realizeaz producii ridicate, calitatea furajului este sczut din cauza gradului redus de consumabilitate al speciei dominante, care crete sau scade n funcie de ponderea de participare a speciilor de fabacee sau a celor din alte familii botanice. Condiiile staionale i nsuirile morfologice ale speciei Agrostis stolonifera influeneaz i modul de valorificare al acestor pajiti, n sensul folosirii lor ca fnea. Pajitile de firu (Poa pratensis) au o larg rspndire n zonele depresionare dintre dealuri i se instaleaz pe coastele domoale ale acestora i pe platouri. Aceast asociaie de pajite prefer solurile reavne, profunde, fertile, din grupa solurilor aluvionare i cernoziomice. n zonele cu condiiile ecologice cele mai favorabile se ntlnesc pajiti mixte, cu dou specii de poacee edificatoare, respectiv: Poa pratensis + Festuca pratensis sau Poa pratensis + Lolium perenne. Dintre speciile nsoitoare care formeaz compoziia floristic a acestor pajiti, cele mai importante sunt: Agropyron repens, Agrostis stolonifera, Festuca pseudovina, Festuca sulcata, Poa bulbosa, Alopecurus pratensis, Festuca arundinacea, Trifolium repens, Trifolium pratense, Trifolium hybridum, Trifolium resupinatum, Medicago lupulina, Lotus corniculatus, Plantago sp, Achillea millefolium, Taraxacum officinale, Euphorbia cyparissias, Potentilla reptans, etc. Structura floristic a acestor pajiti i condiiile staionale de formare determin valorificarea acestora, n exclusivitate, prin punat, deoarece speciile componente rezist bine la punat i se regenereaz repede. Pajitile de pir gros (Cynodon dactylon) Asociaia care formeaz acest tip de pajite se ntlnete n zonele mai nalte din luncile rurilor, unde predomin solurile nisipoase i cu umiditate redus. n general, aceste pajiti ocup grindurile nisipoase din apropierea albiei rurilor. Condiiile ecologice speciale care conduc la formarea i rspndirea acestor pajiti influeneaz negativ asupra dezvoltrii covorului vegetal, care, de regul, se caracterizeaz printr-o acoperire sczut a solului. Cele mai frecvente specii nsoitoare, care particip la alctuirea covorului vegetal al acestor pajiti, sunt urmtoarele: Medicago lupulina, Trifolium fragiferum, Capsella bursa pastoris, Daucus carota, Euphorbia cyparissias, Eryngium campestre, etc. Valoarea economic a acestor pajiti este redus, cu producii relativ mici i de calitate slab. Pajitile de rogozuri, pipirig, stuf i papur (Carex sp., Juncus sp., Scirpus sp., Phragmites sp., Typha sp.). Vegetaia acestor pajiti este format din specii higrofile i hidrofile, adaptate terenurilor cu exces, aproape, permanent de umiditate n sol. Zonele cu rspndirea cea mai larg a acestor terenuri se ntlnesc n luncile inundabile ale rurilor, n luncile i blile Dunrii i n Delt.
268

n funcie de adncimea apei de pe aceste terenuri se dezvolt diverse asociaii de specii higrofile, formate din: Phalaris arundinacea, Poa polustris, Agrostis canina, Beckmania eruciformis, Carex sp., Scirpus sp., Juncus sp. La adncimi de peste 0,50 m se instaleaz o vegetaie hidrofil, specific condiiilor mediului acvatic. Condiiile staionale specifice i valoarea furajer sczut a speciilor din vegetaia acestor pajiti impun msuri speciale de protecie i conservare a habitatelor de pe aceste terenuri. 6.1.2.1. Lucrri de ntreinere Pajitile umede sunt considerate ca cele mai importante din ara noastr, nu numai pentru valoarea lor economic i furajer, dar mai ales, pentru biodiversitatea lor, dat de bogia mare de specii botanice i faunistice. Aceste pajiti formate ntrun mediu deschis, n care apa provenit din precipitaii sau din inundaia rurilor au un rol foarte important, necesit intervenia permanent a omului, att n privina valorificrii ct i a preservrii i conservrii acestora. Gestionarea pajitilor umede, mai ales a celor aluviale, care ocup un spaiu de tranziie permanent ntre ap i uscat, trebuie s asigure perenitatea acestora, n condiiile n care asupra acestor terenuri acioneaz o serie de factori perturbatori, cum sunt: intensivizarea practicilor agricole pentru valorificarea produciei n furajarea animalelor, schimbarea destinaiei acestor terenuri prin cultivarea de specii cerealiere i urbanizarea terenurilor de-alungul rurilor i vilor. De asemenea, o valorificare raional a acestor pajiti nu presupune i alegerea variantei de abandon, deoarece, aceste terenuri ar evolua spre stadiul pre-forestier, prin proliferarea arbutilor i arborilor tineri. Lucrrile tehnologice de ntreinere, care vizeaz managementul acestor pajiti, trebuie s respecte bunele condiii agricole i de mediu (GAEC) i s asigure pstrarea echilibrului dintre fitodiversitatea vegetaiei i meninerea unor habitate specifice acestor terenuri. Condiiile naturale staionale n care se ntlnesc pajitile umede influeneaz i structura lucrrilor tehnologice ce se aplic pe aceste terenuri pentru ntreinerea i folosirea lor. Astfel, starea de umiditate, aproape permanent a solului, textura i gradul de troficitate, structura floristic a covorului vegetal, determin aplicarea unui sistem difereniat de msuri organizatorice i tehnologice de ntreinere n vederea ameliorrii i preservrii acestor pajiti. Suprafeele de pajiti situate n luncile i vile rurilor vor fi curate dup fiecare viitur a apelor de materialele aluvionare grosiere (pietri, pietre) i de unele materiale menajere. Aceast lucrare se aplic i pe celelalte tipuri de pajiti umede, aflate la periferia albiei majore a rurilor, n urma unor inundaii majore. La nceputul perioadei de vegetaie (primvara devreme), sau toamna trziu (dup ncheierea vegetaiei) se vor efectua lucrri generale de curenie, printre care i ndeprtarea resturilor vegetale, executate manual prin cosire. Pe pajitile cu exces de umiditate, formate din specii cu tufa deas (Deschampsia caespitosa) sau specii de Juncus sp., prezena muuroaielor, datorate acestor specii, duce la denivelarea terenului i la diminuarea suprafeei de folosin. n situaia n care excesul de umiditate nu poate fi eliminat n totalitate i pentru a se evita tasarea solului, se recomand distrugerea muuroaielor prin lucrri manuale. n
269

condiiile n care starea de umiditate a solului permite se pot folosi, pentru distrugerea acestor muuroaie, grape obinuite (cu coli reglabili), urmate de nivelarea terenului. n structura floristic a pajitilor umede unde gradul de mburuienare este ridcat, mai ales n cazul terenurilor cu exces de umiditate i apa freatic la mic adncime, se vor efectua lucrri specialer de combatere a speciilor de buruieni. n acest sens, innd seama de condiiile staionale, se vor aplica numai msuri preventive i lucrri manuale sau mecanice. Msurile preventive, prin care se limiteaz mburuienarea acestor pajiti sau se evit apariia unor specii de buruieni puternic invazive, sunt urmtoarele: cosirea resturilor vegetale neconsumate de animale, cosirea speciilor de buruieni de pe suprafeele din apropierea pajitilor luate n folosin, aplicarea gunoiului de grajd bine fermentat, mprtierea dejeciilor animaliere dup punat, recoltarea fneelor nainte de fructificarea buruienilor (pe suprafee de pajite unde proporia acestora n covorul vegetal este de peste 50%), pentru a se evita autonsmnarea acestora. n funcie de frecvena, numrul, gradul de acoperire i biologia speciilor de buruieni se recomand lucrarea de cosire repetat, pe cale manual sau mecanic, n condiiile evitrii tasrii solului. Lucrarea de grpare se recomand, n special, pe pajitile de lunc, de o parte i alta a rurilor, unde s-a depus un strat de nisip sau de ml n urma inundaiilor i pe pajitile umede, n care dominante sunt speciile stolonifere (pajitile de Agrostis stolonifera i Cynodon dactylon), ce necesit o foarte bun aerare a solului. Combaterea vegetaiei lemnoase, cu excepia speciilor de talie joas, se realizeaz numai n situaia n care speciile lemnoase ocup un spaiu mai mare din fitocenoza pajitilor. Aceast lucrare se va efectua manual pentru a se evita tasarea profund a solului la folosirea utilajelor mecanice. Pajitile umede, situate n luncile rurilor sau n zonele depresionare, indiferent de zona n care se gsesc, se caracterizeaz prin condiii naturale asemntoare, determinate pe de o parte de nivelul apelor freatice i regimul inundaiilor, iar pe de alt parte de natura solului, format din depuneri aluvionare, bogate n substane nutritive. n aceste condiii, n care majoritatea speciilor edificatoare a acestor habitate sunt indiferente fa de troficitatea solului i i procur elementele nutritive din materialele depuse de viituri, nu se recomand fertilizarea. n luncile neinundabile i pe platourile mai nalte se pot aplica, n doze moderate, ngrminte minerale cu azot i potasiu, sub form de ngrminte complexe. 6.1.2.2. Sistemul de exploatare Condiiile foarte favorabile pentru dezvoltarea diferitelor plante, inclusiv a speciilor cu valoare furajer ridicat, fac ca pajitile umede, situate n zona luncilor, vilor i depresiunilor, s fie meninute timp ndelungat ntr-o stare bun de productivitate i calitate, att prin aplicarea unor lucrri speciale de ntreinere ct i prin folosirea unui sistem raional de valorificare. Folosirea pajitilor umede se face difereniat, n funcie de urmtorii factori staionali: starea de umiditate a solului, nivelul apei freatice, structura floristic a fitocenozei, topografia terenului.
270

Toate tipurile de pajiti, situate de o parte i de alta a albiilor rurilor, cu exces aproape permanent de umiditate din cauza inundaiilor periodice, se vor folosi numai prin cosire extensiv, realizndu-se 1-2 recolte pe an. Producia rezultat poate fi folosit direct n hrana animalelor, sau nsilozat, iar pentru producerea fnului, uscarea se realizeaz numai pe supori. De asemenea, pajitile n care predomin speciile de Agrostis stolonifera i Alopecurus pratensis se vor valorifica numai prin cosire, deoarece rezistena acestor specii la punat este foarte sczut. Pentru a prezerva diversitatea fitocenozelor de pajiti umede se recomand , la intervale de 2-3 ani, cosirea acestor terenuri mai trziu, dup fructificarea principalelor specii mai importante, n vederea realizrii autonsmnrii, inclusiv a unor specii de plante de interes conservativ (Angelica archangelica, Trollius europaeus i unele specii de orhidee). Pajitile de Agropyron repens, Lolium perenne i Poa pratensis pot fi valorificate prin punatul cu animalele, n urmtoarele condiii: interzicerea punatului cnd solul este umed (inclusiv dup retragerea apelor de inundaie) i corelarea ncrcturii de animale cu capacitatea de producie a pajitii. Valorificarea mixt (cosire, urmat de un punat uor spre sfritul perioadei de vegetaie) este posibil pe pajitile umede situate la baza versanilor i pe platourile mai nalte din depresiuni i vi. n vederea prevenirii distrugerii unor habitate de animale i psri, ce se ntlnesc n vegetaia pajitilor umede (mai ales n zonele de lunc, mlatini i bli), se recomand, ca tehnica de lucru, cositul centrifugal, ncepnd de la centrul parcelei spre margine, pentru retragerea la timp a acestor vieuitoare.

271

6.1.3 Pajiti mezofile Habitatele de pajiti cu o valoare conservativ ridicat au nevoie de un sistem de management care s permit meninerea lor n ecosistem. Managementul pajitilor se poate efectua cu diferite intensiti, iar o aplicare intensiv va conduce la dispariia acestor habitate. Neaplicarea managementului sau aplicarea lui cu o intensitate foarte redus are mari repercusiuni asupra habitatelor, mai ales asupra fitodiversitii. Astfel ROTAR i colab., n 2010, arat c aplicarea managementului cu o intensitate foarte redus (aproape de inexisten) n partea sudic a comunei Grda de Sus determin o reducere important a fitodiversitii comparativ zona de nord a aceleiai comune (Tabelul 6.1). Managementul pajitilor este compus din lucrrile de ntreinere a pajitilor i modul de exploatare (folosin). Lucrrile de ngrijire ce se aplic pe pajiti sunt: curirea pajitilor, combaterea vegetaiei lemnoase, distrugerea muuroaielor, combaterea buruienilor, ndeprtarea excesului de umiditate, combaterea eroziunii i fertilizarea. PCURAR i colab., n 2008, n urma aplicrii unui chestionar cu privire la lucrrile de ngrijire a pajitilor cu Arnica montana din Munii Apuseni, constat c cele mai aplicate lucrri sunt de strngere a pietrelor i fertilizarea, urmate de distrugerea muuroaielor i ndeprtarea vegetaiei lemnoase (Tabelul 6.2). Tabelul 6.2. Situaia aplicrii lucrrilor de ngrijire pe pajitile cu Arnica montana din Munii Apuseni Statement of works application on pasture of Arnica montana in Apuseni Mountains Rspunsuri Rspunsuri ntrebarea Posibiliti de rspuns (numr) (%) Strngerea pietrelor 65 85,5 Distrugerea muuroaielor 52 68,4 ndeprtarea vegetaiei Ce fel de lucrri de ngrijire 46 60,5 lemnoase aplicai pe pajitile cu Arnica montana? Combaterea buruienilor 21 27,6 Fertilizarea 61 80,3 Altele 11 14,5 Total 76 100,0 Curirea pajitilor se realizeaz cu scopul de a ndeprta anumite materiale, cum ar fi: cele aduse de viiturile apelor, resturile turismului de duminica, mrciniuri, pietre, buturugi etc.

272

Tabelul 6.1. Influena managementului asupra fitodiversitii pajitilor semi-naturale din comuna Grda de Sus Influence of management of diversity on semi-natural grasslands in Grda de Sus
Specificare Nr.parcelei Localitatea Altitudinea (m) Expoziia Grosimea solului (cm) Panta % Aplicarea lucrrilor de ngrijire Aplicarea fertilizrii cu gunoi Momentul fertilizrii Punat Cosit Folosin Mixt Recolta kg/m2 mas verde Nr. de specii (1 m2) Nr. de specii (25 m2) Zona sudic a comunei Grda de Sus 4004 Valea Bucini 1014 335 12 32 nu nu nu 4048 4057 4072 4073 Biharia 880 5 26 nu nu Zona nordic a comunei Grda de Sus 11 26 30 Grda Seac 1216 300 15 7 da 12-16 t p 45 Ocoale 1305 220 <20 7 da 16-17 t p nu Iul. x 0,361 28 46 52 Ocoale 1289 240 12 6 da 16-20 t p-t toamna Aug. da 0,79 30 47

Biharia Biharia Biharia 1200 335 9 11 da redus 1250 200 8 25 da nu 7 21 da redus 860

Marocu Marocu 1134 320 20 15 da 5-6 t p-t sept. Aug. da 0,364 35 52 1245 45 10 17 da 3-5 t p

p-t nu p-t nu Vara continuu vara continuu continuu toamna nu nu nu nu nu nu 0,52 11 14 nu 0,469 10 16 nu 0,371 13 20 nu 0,279 15 30 nu 0,487 15 26 t toamn
273

toamna toamna Aug. da 0,552 39 53 Iul. da 0,642 28 39

p primavar

p-t = primavar-toamn

Aceste activiti trebuie, n general, s se realizeze deoarece aplicarea unora dintre ele au creat anumite elemente de landaft, ca de exemplu grmdarele de pietre aprute n urma activitii de strngere a pietrelor. Grmdarele de pietre apar ca nite movile de pietre de diferite forme (liniare, rotunde i neregulate), cele mai vechi fiind acoperite de vegetaie ierboas sau lemnoas (GRDA, 2010, Fig.6.1).

Fig. 6.1. Grmad de pietre n fnea (Hneti, Grda de Sus) Pile of stones in the meadow (Hneti, Grda de Sus) Muuroaiele care apar pe pajiti pot fi de origine animal i vegetal. Pe pajitile montane sunt mai rspndite muuroaiele de origine vegetal (VNTU i colab.2004). Pe muuroaie se instaleaz o vegetaie specific, care este nevaloaros din punct de vedere furajer. De asemenea, prezena muuroaielor ngreuneaz foarte mult aplicarea lucrrilor de ntreinere i exploatare. n unele habitate de pajiti, distrugerea muuroaielor apare ca o lucrare necesar, dar n altele nu se recomand deoarece aici i gsesc locul numeroase specii de origine animal (Fig.6.2). ndeprtarea vegetaiei lemnoase este deosebit de important mai ales n cazul pajitilor semi-naturale deoarece din lipsa unor lucrri de ngrijire corespunztoare aceste vor fi invadate de vegetaia lemnoas specific zonei sau etajului de vegetaie (Fig. 6.3).

274

Fig.6.2. Distrugerea manual a muuroaielor n vederea exploatrii prin cosit (Vrful Petreasa, comuna Horea, Munii Apuseni) Destruction of the mounds manually by mowing (Peak Petreasa, Horea, Apuseni Mountains)

Fig. 6.3. Invadarea vegetaiei lemnoase pe o pune din comuna Avram Iancu Invasion of woody vegetation on pasture, Avram Iancu

275

Defriarea vegetaie lemnoase se face pe baza unor studii i documentaii (amenajamete silvopastorale) n care se prevd toate detaliile privind organizarea i efectuarea lucrrii (prevenirea eroziunii, loc de refugiu pentru animale etc.). De asemenea, sunt excluse de la defriare speciile rare i cele declarate monumente ale naturii (aceste specii vor fi menionate mai jos n cazul fiecrui tip de habitat). n praticultur sunt considerate buruieni plantele fr valoare furajer, cel care depreciaz calitatea produselor obinute de la animale, cele care duneaz vegetaie pajitilor i cele toxice. Cauzele care conduc la nburuienarea pajitilor sunt multiple, cele mai importante sunt condiiile staionale i lipsa sistemului raional de folosire a pajitii. Combaterea buruienilor se poate face prin diferite metode (preventive i curative), care vor fi detaliate mai jos pentru fiecare tip de habitat. ndeprtarea excesului de umiditate se realizeaz prin mai multe metode (prin canale deschise, drenajul crti, drenajul biologic etc.), dar nu se recomand cnd este vorba de pstrarea habitatelor de pajiti umede. Dintre lucrrile menionate mai sus, cea mai mare importan o are fertilizarea. Fertilizarea poate determina schimbarea covorului ierbos ntr-un timp foarte scurt. Chiar i aplicarea unor cantiti reduse de ngrminte (10 t gunoi de grajd / ha sau 50N 25P2O5 25K2O + 10 t/ha gunoi de grajd aplicate anual) poate determina schimbri importante la nivelul covorului ierbos i o reducere puternic a fitodiversitii. Astfel, PCURAR i ROTAR (2008) arat c prin aplicarea a 10 t / ha gunoi de grajd anual pe o pajite de Festuca rubra din Munii Apuseni dup o perioad de 7 ani, fitodiversitatea s-a restrns cu 10 specii (Tabelul 6.3). Prin combinarea celor dou tipuri de ngrminte n cantitile amintite, diversitatea floristic s-a restrns i mai mult cu pn la 15 specii. Aplicarea anual a 10 t/ha gunoi + 100N 50P2O5 50K2O a determinat cea mai mare reducere a fitodiversitii cu pn la 21 de specii. Aadar, n vederea meninerii fitodiversitii se recomand aplicarea unor cantiti mai mici de ngrmnt comparativ cu cele folosite n experiena de fa sau cel mult de 10 t/ha gunoi sau 50N 25P2O5 25K2O aplicate o dat la 2-3 ani. Sistemul de exploatare poate fi prin cosit, prin punat sau mixt. Acesta poate s aib o aplicare intensiv sau extensiv. n recomandarea unui sistem sau a altuia trebuie s inem cont de pretabilitatea fitocenozei la cosit, punat sau la sistemul mixt. De asemenea, n cazul n care dorim s meninem n fitocenoz o anumit specie cu o mare valoare conservativ, atunci modul de exploatare trebuie recomandat cu strictee, n funcie de exigenele speciei respective cu privire la punat, clcat sau cosit. Exploatarea prin cosit trebuie s in cont de urmtoarele elemente: tehnica de cosit, momentul nceperii cositului, nlimea de cosit, frecvena cosirilor i modul de uscare al ierbii. Exploatarea prin punat are n vedere urmtoarele aspecte: sistemul de punat, specia de animale ce puneaz, momentul nceperii i terminrii punatului, capacitatea de punat, valoarea pastoral etc.

276

Tabelul 6.3 Influena fertilizrii organice, minerale i organo-minerale asupra unei pajiti de Festuca rubra Influence of organic, mineral and organo-mineral fertilization on a meadow of Festuca rubra Variante experimentale SPECII Acoperire % Specii % Poaceae Festuca rubra Anthoxanthum odoratum Trisetum flavescens Cynosurus cristatus Festuca pratensis Briza media Agrostis capillaris Fabaceae Lathyrus pratensis Lotus corniculatus Trifolium repens Trifolium pratense Vicia cracca Cyperacee and Juncaceae Luzula multiflora Carex pallescens Alte familii botanice Achilea milefolium Alchemila vulgaris Campanula patula Carlina acaualis Carum carvi Centaurea phrygia agg. Colchicum autumnale Crepis biennis 10t gunoi/ha 100N 10t martor + 50N 25P2O5 50P2O5 gunoi/ha 50K2O 25K2O 96 41,5 22,5 1 1 98 41,5 18,5 18 2,5 0,2 2 41,5 26,5 3,5 7 8 98 56,5 4 1 10 1 0,2 40 6,5 0,2 1 1 4 100 88,5 2 0,2 20 0,2 0,2 65 45 0,5 0,2 0,2 3 10t gunoi/ha + 100N 50P2O5 50K2O 100 82 6 16

17 11,5 3 6 2 0,2 1 0,2 0,2 56,83 24 0,2 0,2 0,3 8 2 0,2

60 2,5

0,2 0,2 1,5 -

48,8 8

40 7

20 0,2 4

13,5 7

0,3 11 2 0,5
277

15 2 0,2

6 0,2

10 1

Variante experimentale 10t gunoi/ha 10t gunoi/ha 100N + 50N + 100N 10t SPECII 50P2O5 martor 25P2O5 50P2O5 gunoi/ha 50K2O 25K2O 50K2O Crysanthemum leucantheum 0,2 0,3 Euphorbia carniolica 0,2 Gentiana precox 0,2 Gymnadenia conopaea 0,2 Heracleum sphondylium 1 6 0,5 0,5 5 Hypericum maculatum 1,2 0,5 Leontodon autumnale 0,2 Leucanthemum vulgare 3 4 3 3 4 Pimpinella major 0,2 Plantago lanceolata 0,2 Plantago media 0,2 Polygala vulgaris 9 2,5 Potentilla erecta 1,5 3 3 0,2 Ranunculus acris 0,3 Rhinanthus minor 0,5 2,5 0,2 Rumex acetosa 0,3 Stellaria graminea 1,5 4 Taraxacum officinale 0,2 0,2 Tragopogon pratensis 0,2 4 7 1 3 Veronica chamaedrys 0,2 0,2 Viola canina Numrul de specii 36 26 21 21 15 n general, habitatele de pajiti montane se exploateaz printr-un sistem mixt. MOREA (2007) arat c pajitile semi-naturale cu Arnica montana din comuna Grda de Sus (Munii Apuseni) cel mai frecvent sunt folosite printr-un sistem mixt (Tabelul 6.4). Tabelul 6.4 Modul de folosin a pajitilor cu Arnica montana Utilisation mode of the grasslands of Arnica montana ntrebarea Cum folosii pajite cu Arnica montana? Total
278

Posibiliti de rspuns Punat Cosit Mixt

Rspunsuri (numr) 20 2 61 83

Rspunsuri (%) 24 2 74 100,0

Pajitile mezofile de Agrostis capillaris-Festuca rubra i Agrostis capillarisAnthoxanthum odoratum din punct de vedere agronomic sunt moderat acidofile, moderat nitrofile, mediu rezistente la cosit, mediu rezistente la clcat i mediu rezistente la punat (GRDA, 2010). Recomandarea tehnologiei de ntreinere i folosire trebuie s aib n vedere caracterele fitocenozelor deoarece schimbarea condiiilor de troficitate poate s determine anumit fluctuaii sau succesiuni nedorite. 6.1.3.1. Lucrri de ntreinere Curirea pajitilor const n strngerea pietrelor de pe pajiti. Aceast lucrare se justific numai acolo unde s-a practicat timp ndelungat (nu se recomand ca o lucrare nou pentru regiunile unde nu s-a mai practicat) deoarece, probabil, a avut o contribuie la aspectul floristic actual i la crearea unor elemente de landaft (grmdarele de pietre). Recomandm curirea pajitilor de orice alte materiale cum ar fi: pungile de plastic, peturile, pungile de hrtie, .a. Distrugerea muuroaielor, mai ales a celor de origine vegetal, se recomand atunci cnd au depit 40 % din suprafaa unei pajiti, dar numai cu acordul i sub supravegherea organelor de stat competente. Combaterea buruienilor. Buruienile ce apar n etajul alpin i subalpin sunt: Aconitum anthora, Aconicum tauricum, Aconicum toxicum, Colchicum autumnale, Euphorbia cyparisias, Hypericum maculatum, Ranunculus nemorosus, Stelaria graminea, Veratrum album etc. Dintre acestea , o rspndire mai larg i un pericol mai mare pentru animale o au speciile Veratum album i Colchicum autumnale. De asemenea, sunt foarte rspndite speciile nitrofile, ca: Urtica dioica, Rumex alpinus i Rumex acifolius. Exist i alte multe specii de buruieni i recomandm combaterea lor manual (exclus folosirea erbicidelor sau a altor substane), dar cu o consultare prealabil cu organele competente ale statului, pentru a evita distrugerea unei specii cu valoare conservativ. ndeprtarea vegetaiei lemnoase. n etajele alpin i subalpin vegetaia lemnoas are o importan deosebit , cu o tendin de extindere, care, uneori poate ajunge la o acoperire foarte mare, diminund astfel, suprafaa pajitii. Recomandm combaterea manual a speciilor ca Vaccinium myrtilus i Vaccinium vitis-idae n condiiile unui plan riguros i prezentat organelor competente. n planurile de defriare, indiferent de condiiile n care se gsesc, nu intr speciile periclitate sau declarate Monumente ale Naturii, cum ar fi: Pinus cembra, Pinus sylvestris, Larix decidua, Rhodondendron koschyi, Juniperus sibirica, Bruckentalia spiculifolia, Loiseleuria precumbens etc. Fertilizarea habitatelor de pajiti mezofile se realizeaz numai cu ngrminte organice, n cantiti cuprinse ntre 5-10 t / ha gunoi de grajd, administrate o dat la 2-3 ani. Gunoiul de grajd trebuie s fie bine fermentat i s provin de la bovine, cabaline sau ovine. Aplicarea gunoiului se realizeaz toamna i numai n cazuri excepionale primvara.

279

6.1.3.2. Sistemul de exploatare Habitatele de pajiti mezofile pot fi exploatate prin cosit sau printr-un sistem mixt. Cositul se va realiza extensiv, cnd se ia o coas pe an i numai n cazuri excepionale se vor efectua dou coase. Momentul de ncepere a cositului va corespunde cu faza de fructificare a plantelor din alte familii botanice. Cositul se va realiza fie manual, fie mecanic, la o nlime de 5-6 cm. Cositul mecanizat se va realiza cu maini de cosit rotative uoare, ca s nu determine tasarea solului. Acest mecanism are repercusiunile cele mai mici asupra faunei. Tehnica de deplasare cu maina de cosit se realizeaz de la centru spre extremiti, pentru ca vieuitoarele s aib timp s se retrag. Uscatul ierbii se recomand a se realiza pe sol, pentru c prin manipularea manual a fnului multe inflorescene se vor scutura pe pajite i n acest fel unele semine vor avea posibilitatea s germineze. De asemenea, existena cpielor de fn au un rol foarte important n aspectul sezonier al landaftului cultural. Exploatarea prin sistemul mixt presupune cositul pajitilor aa cum s-a descris mai sus i realizarea unui punat extensiv toamna, dup ce animalele se ntorc de pe punea comunal. n acest caz pajitea se cosete o singur dat, iar coasa a doua va fi destinat punatului. Punatul trebuie s nceap cnd iarba are 10 15 cm nlime i s nceteze cu 25 30 zile nainte de venirea ngheurilor permanente. ncrctura de animale se recomand a fii de 0,6 0,8 UVM / ha 6.2. GOSPODRIREA HABITATELOR DEGRADATE DE NARDUS STRICTA 6.2.1. Lucrri biopedoameliorative generale Rspndirea speciei Nardus stricta (epoica, prul porcului) de la 200 m altitudine n depresiunile din nordul rii noastre, pn la peste 2 200 m altitudine n munii nali, ne demonstreaz o plasticitate ecologica deosebit. ntreg lanul Munilor Carpai, la care se adaug dealurile i depresiunile cu climat mai umed ce i nsoesc, sunt acoperite cu ntinse suprafee de pajiti, n care nardetele sunt bine reprezentate. Prezena nardetelor este semnalat numai unde precipitaiile medii anuale depesc 600 mm pn la 1 200 (1400) mm cu temperaturi medii anuale sub 6-8 0C pn la 0-20C., n zona pdurilor de stejar, continund cu etajele gorunului, fagului, molidului pn la cel al jneapnului, pe terenuri plane pn la o nclinaie a pantelor de 450. Nardetele indic covor ierbos degradat, producie i calitate furajer necorespunztoare, soluri acide, oligobazice, coninut sczut n elemente fertilizante, exces de umiditate, punat permanent i selectiv cu intensitate moderat etc. Diferenierea i descrierea tipurilor de nardete s-a fcut dup anumite criterii n care compoziia floristic, condiiile staionale i posibilitile de mbuntire a acestor pajiti degradate, au avut un rol preponderent n elaborarea unei clasificri unitare (MARUCA, 1982).
280

n judeul Brasov, nardetele sunt bine reprezentate, ncepnd cu 480 m altitudine n Depresiunea Fgraului pn la 2 210 m altitudine n Masivul Bucegi, ceea ce a permis ca pe un spaiu relativ restrns s fie studiate principalele tipuri de pajiti cu Nardus stricta existente i n alte zone din ara noastr. Din cele apte tipuri de nardete descrise, dou aparin etajului subalpin, trei zonei montane i dou zonei colinare depresionare. Pentru stabilirea unor variante tehnologice de mbuntire a fondului funciar s-au conturat subtipurile : a = soluri profunde ; b = soluri scheletice ; c = cu vegetaie lemnoas (arborescent) i d = cu muuroaie nelenite la care se adaug numeroase combinaii ntre acestea, ntlnite frecvent pe teren. Sub aspectul gradului de mecanizare a lucrrilor de mbuntire, determinat de nclinaia pantelor, tipul 1 si 4 sunt fr posibiliti de mecanizare terestr cu mijloacele actuale din dotare, tipul 3 si 6 sunt parial mecanizabile i tipul 2, 5 si 7 sunt mecanizabile n totalitate. Lucrrile biopedoameliorative generale constau din: defriarea vegetaiei lemnoase, nivelarea terenului, adunarea pietrelor, amendarea calcic, desecare dac este cazul i alte lucrri prezentate n Tabelul 6.5. Dup ncheierea acestor lucrri obligatorii se trece la faza urmtoare de mbuntire a covorului ierbos degradat. 6.2.2. Lucrri de mbuntire i valorificarea produciei n procesul de mbuntire a nardetelor exist n momentul de fat o gam larg de variante tehnologice (Tabelul 6.6.). Un prim grup de variante se refer la posibilitile oferite de fertilizarea cu ngrminte organice i chimice, prin care se stimuleaz speciile valoroase furajere din flora spontan cum sunt : Festuca rubra, Agrostis tenuis, Poa pratensis, Festuca pratensis, Poa trivialis, Trifolium repens i multe altele, care pot substitui specia dominant, Nardus stricta, pn la dispariie. Dintre acestea, trlirea 3-5 nopi o oaie/mp, se poate aplica practic pe toate tipurile de nardete. Trlirea, dei este una din cele mai valoroase metode de mbuntire a nardetelor, poate fi aplicat n zona montan numai pn la 25 % din suprafaa de nardete (PAVEL 1962, PUCARU 1956, RESMERI 1969). Suprafeele mbuntite prin trlire pot fi simitor mrite, dac n apropierea nardetelor exista pajiti mbuntite sau alte surse de furaje, care permit ntreinerea unui numr mai mare de animale cu care s se fac trlirea. Cu toate acestea n etapa actual, numai prin trlire nu se poate cuprinde ntreaga suprafa de nardete ce urmeaz a fi mbuntit. Aplicarea gunoiului de grajd (30-40 t/ha) este posibil din punct de vedere economic numai n zonele unde exist n apropiere surse de dejecii de la animalele aflate n stabulaie, cu posibiliti de transport i mprtiere pe teren. Avnd n vedere suprafeele destul de restrnse de nardete care pot beneficia de ngrminte organice, principala msur de mbuntire, ntr-o prim etap, o constituie fertilizarea cu ngrminte chimice n doze mari, 150-200 kg/ha N, 50-100 kg/ha P2O5 i uneori 50 kg/ha K2O (PAVEL 1962).
281

Tabelul 6.5. Tipurile de nardete i lucrri ameliorative generale pentru punerea n valoare a fondului funciar Types of Nardus stricta areas and general ameliorative works for turning the land patrimony to good account
Tipul de nardete Subtipul Defri- Nive- Adunat Dese- Amenare lare pietre care dare

1. Nardete alpine situate a-sol profund pe pante foarte puternic b-sol schelet nclinate sau abrupte

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

2. Nardete alpine situate pe a-sol profund terenuri plane sau uor b-sol schelet pn la mijlociu nclinate c-cu muuroaie d-cu veg. lemnoas + a+c + a+d + a+c+d b+c (+) b+d (+) b+c+d 3.Nardete cu Vaccinum sp. a-sol profund b-sol schelet d-cu veg. lemnoas a+d b+d 4. Nardete montane cu a-sol profund Festuca rubra i Agrostis b-sol schelet tenuis situate pe pante d-cu veg. puternic nclinate sau lemnoas abrupte a+d b+d 5. Nardete montane cu a-sol profund Festuca rubra i Agrostis b-sol schelet tenuis situate pe pante c-cu muuroaie foarte slab pn la d-cu veg. mijlociu nclinate . lemnoas a+c a+d a+c+d b+c b+d b+c+d

(+) + + + (+)

(+) (+) (+)

+ + (+)

(+) (+) + + + (+) (+) (+) (+) (+) (+)

+ + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + +

282

a-sol profund b-sol schelet d-cu veg. lemnoas a+d b+d 7. Nardete din depresiuni a-sol profund cu diferite specii b-sol schelet mezohigrofite i hifrofite, c-cu muuroaie situate pe terenuri plana d-cu veg. sau uor nclinate. lemnoas a+c a+d a+c+d b+c b+d b+c+d Meniune: + - lucrri obligatorii; (+) - lucrri necesare n unele cazuri 6. Nardete cu diferite specii mezofile i xeromezofile situate pe pante mijlociu pn la foarte puternic nclinate .

Tipul de nardete

Subtipul

Defri- Nive- Adunat Dese- Amenare lare pietre care dare

+ + +

(+) (+) + + (+) (+) (+) + + + (+) (+) (+) + (+) + + + + + (+) (+) (+)

+ + + + +

+ (+) + (+) + + +

+ + +

Pentru a evita apariia i proliferarea unor specii nitrofile nevaloroase, cum este Deschampsia caespitosa, pe nardetele colinare i din depresiuni, doza de azot se reduce la 100 kg/ha (MARUCA 1982) Aplicarea ngrmintelor chimice cu mijloace terestre sau aviaia utilitar, trebuie fcut cu mult discernmnt, pe suprafeele unde covorul ierbos are n componen i specii valoroase furajere care dup ameliorarea condiiilor trofice ale solului, n prezenta unei folosiri raionale, pot nlocui treptat pn la dispariie specia dominanta Nardus stricta. Al doilea grup de variante de mbuntire a nardetelor fac apel la introducerea de specii furajere cultivate, prin supransmnare i rensmnare, dup distrugerea prin diferite mijloace, mecanice i chimice, a covorului ierbos degradat. Supransmnarea suprafeelor intens trlite (BRBULESCU 1975), sau a golurilor rezultate dup nivelarea muuroaielor nelenite, scoaterea cioatelor, arderea martoanelor, adunatul pietrelor etc. reprezint o msura complementar de introducere a unor specii cultivate valoroase, mai receptive la noile condiii create pentru sporirea i valorificarea produciei.Cu toate c suprafeele unde se efectueaz supransmnarea sunt relativ restrnse ca arie, totui aceast msura prezint importan practic deoarece se grbete instalarea speciilor valoroase. Una din principalele msuri de mbuntire a nardetelor o reprezint rensmnarea ( LAZA 1979, MARUCA 1982, PUIA i POPESCU 1971). Prin rensmnare se nfiineaz o pajite semnata, dup distrugerea integral a covorului ierbos degradat prin lucrri mecanice (arat, prelucrarea cu freza) chimice (erbicidare total cu 5 1/ha ,,Gramoxone) i combinaia dintre acestea (erbicidare + trlire, erbicidare + mobilizare superficial) i altele.

283

Tabelul 6.6. Variantele de mbuntire, ntreinere i valorificarea produciei pentru diferitele tipuri de nardete dup efectuarea lucrrilor ameliorative generale Variants of improving, maintenance and production utilisation for different type of Nardus stricta and types after making the general ameliorative works

Nivel fertilizare i ntreinere anual cu ngrminte chimice kg/ha

Variante fertilizare de baz Trlire 3-5 nopi 1 oaie/mp ngrminte organice 30-40 t/ha ngr. chimice N150-200 P 50-100 K 50 kg/ha Subtipul

Trlire 1-2 nopi 1 oaie/mp Mobilizare superficial 2-6 cm Prelucrare cu freza 10-12 cm Arat 18-25 cm

Mobilizare superficial local

Permanent

1. Nardete alpine situate pe pante foarte puternic nclinate sau abrupte 2. Nardete alpine situate pe terenuri plane sau uor pn la mijloc nclinate 3. Nardete cu Vaccinum sp. 4. Nardete montane cu Festuca rubra i Agrostis tenuis situate pe pante puternic nclinate sau abrupte

a b a b a b a b

(+) 2-5 + + + + + + + + + + + + + N90-120 P50 K50 N100-150 P50 K50 N100-150 P50 K50 8-12 1520 1820 2025

Temporar

Trlire intens

Tipul de nardete

Punat ovine Punat ovine i tineret bovin Punat ovine Punat ovine i bovine

+ +

+ +

+ +

+ +

10-15 10-18

284

Valorificarea produciei

Variante de introducere specii cultivate Supransm Rensmnare dup: nare dup:

Prod. mas verde t/ha Pajiti

Nivel fertilizare i ntreinere anual cu ngrminte chimice kg/ha

Variante fertilizare de baz Trlire 3-5 nopi 1 oaie/mp ngrminte organice 30-40 t/ha ngr. chimice N150-200 P 50-100 K 50 kg/ha Subtipul

Trlire intens Mobilizare superficial local Trlire 1-2 nopi 1 oaie/mp Mobilizare superficial 2-6 cm Prelucrare cu freza 10-12 cm Arat 18-25 cm

Permanent

5. Nardete montane cu Festuca rubra i Agrostis tenuis situate pe pante foarte slab pn la mijlociu nclinate . 6. Nardete cu diferite specii mezofile i xeromezofile situate pe pante mijlociu pn la foarte puternic nclinate . 7. Nardete din depresiuni cu diferite specii mezohigrofite i hifrofite, situate pe terenuri plana sau uor nclinate.

a b

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

N100-150 P50 K50

20-25

2530

Temporar 2535 3045

Tipul de nardete

Punat bovine i ovine Mixt Fnea Punat bovine i ovine

a b

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

N120-180 P50-100 K50

20-30

a b

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

N150-200 P100 K50

20-35

Mixt Punat bovine Fnea

Meniune: - Se alege numai una din fiecare variant de fertilizare de baz sau de introducere specii cultivate prin supra sau rensmnare; - Subtipul "a" se refer la nardete situate pe soluri profunde iar "b" sunt nardetele situate pe soluri scheletice cu roci dure la suprafa sau la mic adncime

285

Valorificarea produciei

Variante de introducere specii cultivate Supransm Rensmnare dup: n- are dup:

Prod. mas verde t/ha Pajiti

Dintre acestea, erbicidarea cu 5 1/ha ,,Gramoxone dup 14 zile, semnatul trlirea 1-2 nopi poate fi aplicat practic pe aproape toate tipurile de nardete, inclusiv pe cele cu restricii sub aspectul mecanizrii. ntruct aceast metod nu face apel la mobilizarea solului se pune problema dac trebuie sau nu inclus n categoria lucrrilor de rensmnare. Deoarece prin erbicidare se distruge aproape integral covorul ierbos degradat, iar prin semnat i trlire, ca rezultat final apare o pajite nou, cu specii cultivate, considerm a fi inclus n categoria lucrrilor de rensmnare. De altfel i la metoda clasica de rensmnare prin mobilizarea elinei cu freza sau plugul nu se realizeaz o distrugere integral a tuturor plantelor din vechiul covor ierbos, la care dac se adaug i rezerva de smna viabil din sol, nu se poate afirma c rezult i mai ales se menine, o pajite pur, format numai din componentele amestecului semnat. Fa de metoda tradiionala de trlire (3-5 nopi), pe aceeai pajite degradat i cu acelai efectiv de animale, prin erbicidare total, semnat i trlire de ncorporare (1-2 nopi), suprafeele mbuntite cresc de dou, trei ori, rezultnd pajiti semnate foarte valoroase. Pe aceste pajiti se pot ntreine tot mai multe animale cu care se continu i se multiplic suprafeele erbicidate i trlite, astfel c vor fi suficiente animale ntr-o zon mai greu accesibil c pe parcursul a mai muli ani, s se mbunteasc integral o suprafa de nardete, numai prin aceast metod. Evident, ca la oricare pajite semnat, este necesar n continuare fertilizarea anual de ntreinere cu ngrminte chimice ce se pot aplica i cu aviaia utilitar pe suprafeele cu restricii de mecanizare terestr. Pe suprafeele de nardete mecanizabile, o metod de rensmnare const n erbicidare cu 5 1/ha ,,Gramoxone" i prelucrarea superficial pe rnduri sau total a elinei cu freza-semntoare. In absena acestui utilaj, se poate mobiliza elina rmas dup erbicidare, cu ajutorul grapei cu discuri prin 2-3 treceri pe direcii perpendiculare urmat de tasare, semnat i din nou tasare cu un tvlug. Prelucrarea elinei cu freza la 10-12 cm adncime pe solurile lipsite de fragmente de roci dure la suprafa, reprezint de asemenea una din metodele cele mai bune de pregtire a terenului n vederea nsmnrii. Dup prelucrarea, la o sptmna mai nsorit, se taseaz cu un tvlug inelar, se seamn i imediat se taseaz din nou cu un tvlug neted. . . Pe nardetele cu strat gros de elina, pe terenuri denivelate cu muuroaie i resturi de rdcini rezultate dup defriarea vegetaiei lemnoase se recomand deselenirea n toamn cu plugul la adncimea de 18-25 cm, precedat de premrunirea elinei cu grapa cu discuri. n primvar, terenul se pregtete normal cu grapa cu discuri, se taseaz, se seamn i din nou se taseaz cu tvlugul. Epocile optime de supransmnare i rensmnare, indiferent prin ce metod se execut, variaz n funcie de zona n care se efectueaz lucrrile. n toate situaiile epoca optima este primvara ct mai devreme posibil, la fel i vara, ntruct nardetele sunt situate n areale cu precipitaii suficiente i destul de bine ealonate.

286

Restricii apar doar spre toamn, cnd plantele semnate trebuie s aib suficient timp pentru a se dezvolta i nfri, nainte de venirea brumelor i ngheurilor la sol. Amestecurile de ierburi i cantitile de smna utilizate la hectar sunt cele cunoscute, adaptate de asemenea condiiilor pedoclimatice, nivel de fertilizare, mod de folosire etc. Dup alegerea i aplicarea uneia din variante de mbuntire descrise pn acum, care au avut ca principal scop, nlocuirea speciei Nardus stricta cu specii valoroase furajere problema principal rmne aplicarea msurilor de ntreinere prin fertilizare i alte lucrri. Fertilizarea difereniat de ntreinere n funcie de tipul de nardete, face posibil meninerea unei productiviti ridicate, ct i a speciilor valoroase din covorul ierbos. Dozele de ngrminte azotoase care depesc 100 kg ha N, se recomand s fie fracionate i aplicate n reprize a cte 50 kg/ha, n vederea ealonrii produciei de iarb de-a lungul perioadei de punat. n zona montan inferioar i cea colinardepresionar, unde se pot realiza 20-45 t ha mas verde, sunt necesare lucrri de tarlalizare a suprafeelor mbuntite, n vederea folosirii lor prin punat raional. Valorificarea produciei se face la altitudini mai nalte prin punat cu ovine i tineret taurin, la cele medii n zone permanent locuibile prin punat cu bovine adulte, mixt i fnea iar pe cele de joas altitudine prin toate metodele de folosire n funcie de necesiti i condiii economice. 6.2.3. Producia de lapte pe nardetele mbuntite Cele mai degradate pajiti din zona montan sunt cele invadate i dominate de specia Nardus stricta numit popular poic, prul porcului, ngar i altele. Locul de origine al acestei specii slab furajere a fost la marginea turbriilor oligotrofe din zona montan nalt. Dup defriarea vegetaiei lemnoase, nelenirea terenului i valorificarea prin punat neraional cu animale, specia Nardus stricta s-a instalat i a copleit pn la urm pajiti mai valoroase de Festuca rubra, Agrostis capillaris, Festuca rupicola i altele, formnd nardete. Suprafaa de nardete din ara noastr ajunge la cca. 1 milion de hectare, fiind una din cele mai rspndite habitate de pajiti din zona montan. Pentru aceste considerente la Baza de cercetri pajiti montane Blana Bucegi n anul 1995 s-a nfiinat un lot demonstrativ cu cele mai bune variante de mbuntire a nardetelor n suprafa de 0,75 ha fiecare, care s-au punat cu vaci de lapte din rasa Brun de Maramure (Schwyz), o durat medie de 85 zile n condiiile din etajul subalpin. nainte de mbuntire, pajitea era dominat de Nardus stricta n proporie de 40 60 % (MARUCA 2010) Variantele de mbuntire a nardetelor au fost urmtoarele: Grupa A, varianta martor, punat n afara cmpului pe nardete nembuntite ntre anii 1996 1999;
287

Grupa B, fertilizare cu ngrminte chimice 3 ani consecutiv (1996 1998) cu 150 kg/ha N, 50 kg/ha P2O5 i 50 kg/ha K2O, urmat de trlire (2004) concomitent cu fosfatare 100 kg/ha P2O5 respectiv cu Eurobio 26 P fosfai mcinai pentru agricultura ecologic; Grupa C, amendare calcic la 2/3 Ah (cca. 7 t/ha CaO praf de var), n vara anului 1995, fertilizare NPK chimic (1996 1998) la fel ca n grupa B i n continuare organic (2003 i 2009 ) cu fosfatare; Grupa D, erbicidare total cu Roundup (glifosat) 5 L/ha n 150 litri ap n vara anului 1995, dup dou sptmni amendare calcic identic cu varianta B, prelucrarea cu freza de pajiti la 10 12 cm adncime i dup o sptmn semnat cu MSP 2,5. n perioada 1996 1998 fertilizarea chimic NPK identic cu variantele B i C i n continuare organic prin trlire (2002 i 2008 ) cu fosfatare. Producia medie de lapte la grupa A (martor), care a punat pe nardete nembuntite n medie pe 4 ani de msurtori a fost de 846 L/ha (923 litri n 1996, 847 n 1997, 844 n 1998 i 771 n 1999) la o ncrcare de cca. 1 vac pe hectar i o producie a pajitii de 1,2 t/ha SU (substan uscat) de slab calitate. Dup mbuntirea nardetelor producia de substan uscat i de lapte este de cteva ori mai mare fa de cele nembuntite (Tabelul 6.7.). Tabelul 6.7. Date comparative medii privind productivitatea nardetelor subalpine mbuntite prin diferite metode 1995 2009 (Blana 1800 m alt.) Comparative data on the average productivity of subalpine nardions improved through various methods 1995 2009, (Blana 1800 m alt.) Variante (lotul de vaci) A martor, Nardus stricta 40 60 % B fertilizare NPK + trlire + P C amendare CaO + NPK + trlire + P D semnat + CaO + NPK + trlire + P Producia de substan uscat (SU) t/ha % 1,20 100 3,38 282 4,16 347 6,20 517 Producia de lapte de vac L/ha 846 3.248 3.941 4.620 % 100 384 466 546

Astfel, producia de substan uscat crete de 3 5 ori i cea de lapte la hectar de 4 5,5 ori pe o perioad de 14 ani, ceea ce este extrem de economic. n plus, prin mbuntirea nardetelor n poriunile mecanizabile i intensivizarea produciei se mrete i se redistribuie ncrcarea cu animale existent, crendu-se posibiliti de protecie i conservare a biodiversitii n zonele limitrofe, cu habitate mai fragile cum sunt stncriile, terenurile n pant accentuat i cele cu exces de umiditate.

288

Realizarea de produse animaliere ecologice pe pajitile montane degradate nu este posibil dect dup ameliorarea lor. n rile alpine (Elveia, Frana, Italia, Austria, Germania i Slovenia), conversia la agricultura ecologic (biologic) se face dup ce pe pajiti s-au aplicat decenii la rnd doze mari de ngrminte chimice (N 150 300 kg/ha), avnd un covor ierbos format din specii foarte bune furajere din flora spontan sau semnate, receptive la fertilizarea organic i alte mijloace naturiste. La noi exist o tendin greit de trecere direct de la pajiti degradate nefertilizate la agricultura bio, care cu certitudine nu va avea sori de izbnd, datorit solului foarte acid i slab aprovizionat n elemente fertilizante i covorului ierbos cu specii slab furajere cum este specia Nardus stricta (poic) n zona montan mai umed sau Botriochloa ischaemum (brboas) n zona de dealuri mai uscate erodate, de exemplu. n aceste cazuri de pajiti degradate, obligatoriu este necesar mbuntirea prin orice mijloace cunoscute a covorului ierbos (erbicidare, fertilizare chimic, amendare, supransmnare, rensmnare) dup care la 2 ani dup ncetarea fertilizrii chimice sau al aplicrii pesticidelor i trecerea la fertilizare organic, se pot realiza pe pajiti produse animaliere bio. Este iluzorie ideea c pajitile noastre nefertilizate chimic de ani de zile pot fi deja considerate ca productoare de furaje pentru hrnirea animalelor n sistem biologic. Cei care fac aceste afirmaii i le difuzeaz, nu se gndesc la performan i aspectele economice care cntresc greu n promovarea i realizarea produselor animaliere ecologice. Experiena cu vaci de lapte din Platoul Bucegilor rspunde ntrutotul acestui demers i sistem enunat mai nainte. n primii 5 ani (1996 2000) producia de SU i de lapte s-a realizat n sistem convenional (3 ani) i de conversie la producie ecologic (2 ani). n urmtorii 9 ani (2001 2009) se realizeaz deja o producie ecologic, ntruct se fertilizeaz organic prin trlire i se aplic fosforite mcinate, fiind prima experien cu animale cu produse bio pe pune din ara noastr (Tabelul 6.8.). Producia de lapte convenional obinut n primii 5 ani este mai mare dect producia ecologic din urmtorii 9 ani. La varianta B (NPK), producia ecologic ajunge la 82 %, la varianta C (CaO + NPK) la 81 % i la varianta D (semnat + CaO + NPK) la 97 % fa de producia convenional, ceea ce explic i mai clar superioritatea pajitii semnate n obinerea laptelui ecologic fa de covorul ierbos cu specii din flora spontan. Din aceste date rezult o extrem de mare diferen ntre ani i variante. n cel mai secetos an, 2000, s-au obinut cele mai slabe rezultate i n primul an 1996 i 2003 cele mai bune rezultate la producia de iarb i lapte. n ceea ce privete efectul amendrii calcice asupra produciei medii de lapte pe 14 ani n varianta C se constat c producia este mai ridicat cu 21 % fa de varianta B, cu tendin de meninere a efectivului cel puin 20 de ani, fapt necunoscut n literatura tiinific de specialitate.

289

Tabelul 6.8. Producia de substan uscat (SU) i de lapte pe nardetele subalpine din Masivul Bucegi, mbuntite prin diferite metode convenionale i ecologice Dry matter (DM) and milk production on the subalpine nardions in Bucegi Massif improved by various conventional and organic methods
Fertilizri de Anul mbuntire i ntreinere mbuntire pedoameliorativ 1995 i covor ierbos 1. Producie convenional 1996 Fertilizare anual, trei ani consecutiv cu 150 1997 kg/ha N,50 kg/ha P2O5 1998 i 50 kg/haK2O Conversie la producia 1999 ecologic 2000 MEDIE convenional * Efect amendare * Efect semnat * 2. Producie ecologic 2001 2002 Trlit 5 nopi, o vac pe 2003 6 mp + 100 kg/ha P2O5 2004 produs ecologic n 2005 diferii ani (T) 2006 2007 2008 2009 MEDIE ecologic * Efect amendare * Efect semnat * Diferen 2-1, (+, -) * Efect relativ 2-1 (%) * MEDIE GENERAL * Efect amendare * Efect semnat * Producia de SU (t/ha) B C D * * * 6,95 4,77 1,84 1,56 1,28 3,28 100 * * Erbicidat Amendat Amendat * Semnat 7,61 5,22 2,15 2,09 2,02 3,82 116 100 8,68 6,86 2,58 2,68 2,77 4,71 144 123 5,54 T 10,65 9,22 6,38 4,68 8,00 T 6,34 7,26 210 165 + 2,55 154 6,20 183 149 Producia de lapte (L/ha) B C D * * * 4.180 4.784 3.356 4.216 1.725 3.652 100 * 2.070 1.927 2.111 T 3.056 3.570 3.689 3.740 3.798 2.995 100 * - 657 82 3.248 100 * Erbicidat * Amendat Amendat * Semnat 5.690 5.803 4.272 4.364 1.960 4.418 121 100 2.460 2.280 T 4.946 3.350 3.910 4.072 4.182 T 3.600 120 100 - 818 82 3.941 121 100 7.020 5.335 4.673 4.368 2.150 4.709 129 107 2.690 T 5.899 5.221 4.658 4.080 4.976 T 4.372 4.557 152 127 - 152 97 4.620 142 117

3,22 4,62 2,28 3,50 4,12 T T 5,81 6,00 6,73 2,92 3,55 3,02 3,67 2,07 2,95 3,97 T 3,45 4,40 100 128 * 100 + 0,17 + 0,58 105 115 3,38 4,16 100 123 * 100

La fel, efectul nfiinrii pajitii din varianta D este cu 42 % mai mare n producia de lapte ecologic fa de varianta C cu covor ierbos natural, efect care va dura minim 30 de ani. Din cele prezentate rezult clar necesitatea mbuntirii covorului ierbos degradat n cazul de fa a unei puni subalpine dominate de Nardus stricta i

290

acceptarea unei perioade normale de conversie nainte de trecerea la producie de lapte ecologic. Efectul economic este evideniat prin produciile de 3.000 4.600 litri pe hectarul de pajite mbuntit care este asigurator pentru cel puin 20 30 de ani, indiferent de costurile msurilor de mbuntire prin fertilizare, amendare calcic i nfiinare pajite semnat. Facem n final o meniune foarte important, care const din mprejmuirea cu garduri fixe (stlpi de beton cu 4 rnduri de srm ghimpat) a cmpului experimental de cca. 27 ha, n care din anul 1975 se puneaz raional cu ncrctur adecvat de animale, la nceput de ovine i n prezent de bovine. Fr mprejmuirea suprafeelor supuse mbuntirii cu folosirea raional a lor, rezultatele ar fi fost sortite din start eecului, datorit imixtiunilor cu animale din afar i deci al ncrcrii necorespunztoare cu animale, care puteau degrada n final covorul ierbos al pajitilor.

Vedere general asupra Bazei de Cercetri Pajiti Montane Blana Bucegi 1800 m alt.

291

VII. GRADIENI DE PRODUCTIVITATE A PAJITILOR PE ALTITUDINE Termenul de gradient, dup DICIONARUL ENCICLOPEDIC din 1996, provine din latin (gradiens = care nainteaz) i este folosit n matematic, fizic i alte tiine pentru exprimarea unor mrimi i variaii n funcie de un anumit parametru, de obicei distan pe orizontal sau vertical (nlime, adncime) etc. n meteorologie, de exemplu, se utilizeaz gradientul baric care exprim mrimea variabil a presiunii barometrice, care se stabilete ntre centru i zona periferic a unui ciclon. n mediul marin se cunoate presiunea hidrostatic care crete cu un gradient de cca 1 atmosfer cu fiecare 10 m adncime (TRZIU, 1994). Dar cei mai utilizai gradieni de pn acum au fost cel termic, care indic scderea medie a temperaturii atmosferei pe vertical pentru fiecare 100 m diferen de nivel cu 0,6C, i cel geotermic care indic creterea medie a temperaturii spre interiorul pmntului pentru fiecare 100 m adncime, cu cca. 3C n Europa i cca. 2,5C n America. n paralel se folosete i termenul de treapt geotermic, care este distana exprimat n metri, cu care trebuie s se coboare pe vertical n adncul pmntului pentru a constata o cretere a temperaturii cu 1C, distan ce variaz ntre 5-150 m n funcie de grosimea scoarei terestre. Aceti doi parametri, gradient i treapt, utilizai pentru acelai factor geotermic, difer doar ca mod de exprimare. Astfel gradientul exprim mrimea factorului la o echidistan fix de 100 m, iar treapta exprim atingerea unei uniti de msur a factorului studiat pe o distan variabil. Pentru condiiile rii noastre au fost stabilii gradientul termic vertical din troposfer, care este 0,5... 0,6C/100 m altitudine (STOENESCU, TEA, 1962) i gradientul hidric 40-50 mm/100 m (MARCU, 1983). O prim contribuie la diversificarea gradienilor climatici a avut-o N. TOPOR (1956), care a stabilit c ntrzierea topirii zpezii este de 4 zile (gradient disparitic) pentru fiecare 100 m altitudine. Dispariia zpezii se face treptat n raport cu altitudinea: sub 200 m n jurul datei de 22 martie 200 - 500 m n jurul datei de 3 aprilie 500 - 1000 m n jurul datei de 23 aprilie 1000 - 1500 m n jurul datei de 12 mai 1500 - 2000 m n jurul datei de 1 iunie peste 2000 m n jurul datei de 21 iunie Acest gradient este n funcie de expoziia versanilor, el avnd cele mai mari valori n Munii Apuseni pe versantul estic i cele mai mici n Munii Banatului (TOPOR, 1956, citat de GIURCNEANU, 1988). NIEDERMAIER (1962) constat c pornirea n vegetaie a ntrziat n medie pentru 100 m diferen de altitudine cu 2,69 zile, sau cu alte cuvinte a naintat zilnic de la poalele munilor cercetai spre vrful Cindrelului, n medie cu 37,2 m diferen de altitudine. Pentru Masivul Bucegi, STOENESCU (1951) arat c primvara 292

nainteaz n nlime cu 31 m pe zi. Din aceste date putem observa c n Munii Cindrelului situai mai spre vest se desprimvreaz n medie mai repede cu cca 6 m pe zi dect n Bucegi. Avnd n vedere modul sintetic i evolutiv de exprimare al acestor factori (presiune atmosferic, temperatur aer, precipitaii, topirea zpezii, desprimvrare, etc.) s-a pus problema dac acest model poate fi extins i la ali factori climatici sau de alt natur specifici zonei montane, unde sunt cunoscute variaiile mari ale acestora pe altitudine. Mai recent s-a analizat evoluia pe altitudine a duratei intervalelor cu temperaturi medii zilnice mai mari sau egale cu 10C, care dup datele din CLIMATOLOGIA ROMNIEI (1966) sunt de -7,5 zile /100 m altitudine, parametru identic cu durata optim a sezonului de punat n zona montan (MARUCA, 1992). n continuare au fost luai n studiu numeroi ali factori climatici, pedologici, productivitatea vegetaiei, activitatea uman n aer liber, confortul termic n locuine i multe altele care se prezint n lucrarea de fa. Exprimarea prin gradieni a factorilor naturali i socio-economici din zona montan prezint numeroase avantaje din care enumerm: - sintetizarea unui volum imens de date din diferite domenii ale cunoaterii pentru un nivel sau niveluri altitudinale. - posibilitatea determinrii cu o oarecare exactitate a datelor lips la un anumit nivel sau ecart altitudinal. - uurina cu care se stabilesc legturile ntre diferii factori i explicarea unor fenomene i interaciuni mai complexe, cu evoluia lor pe altitudine. - crearea unui limbaj mai accesibil de comunicare ntre specialiti din diferite domenii de activitate, fiind util i n procesul instructiv - formativ. - fundamentarea pe baze tiinifice a legislaiei montane cu regulamentele ei de aplicare specifice i multe altele. Aceast nou direcie de sintetizare a numeroaselor acumulri de cunotine intrainter- i trans-disciplinare pentru zona montan este la nceput de drum, existnd multiple posibiliti de dezvoltare i mbuntire a ei n continuare. 7.1. GRADIENI CLIMATICI Din cele prezentate mai nainte, primii gradieni studiai au fost cei climatici cu deosebire temperatura medie anual a aerului i precipitaiile atmosferice. n continuare se prezint ncercrile efectuate asupra altor factori climatici, cu evoluia lor pe altitudine. 7.1.1. Temperatura aerului i solului Datele privind temperatura aerului din ara noastr, prezentate n diferite lucrri de specialitate pentru perioadele 1896-1955 (STOENESCU, TTEA, 1962); 1928-1945 (STOENESCU 1951); 1946-1969 (TTEA, NEACA i colab., 1974); 1961-1980 293

(BACINSCHI, NEACA, 1985) i altele, au fost utilizate la conturarea unor noi tipuri de gradieni ale factorului termic pe intervalul 6001800 m altitudine, pentru ecosistemele forestiere montane (MARUCA, DONI, 1994). Valorile termice pe altitudine au fost nregistrate pe hrtie milimetric, dup care, prin linii deliberat drepte, asemenea unor regresii lineare simple, s-au unificat mediile acestor nregistrri, estimndu-se apoi gradienii verticali pentru fiecare 100 m altitudine. Dup interpretarea datelor climatice au rezultat civa gradieni ecologici montani, prin care se reconfirm scderea cu aproximativ 0,5C a temperaturii medii anuale a aerului cu fiecare 100 m alt. pe intervalul 600-1800 m, scderea cu - 0,3C a temperaturii medii a lunii celei mai reci (ianuarie) i cu -0,7C a lunii celei mai calde (iulie) (Fig. 7.1). Dup aceste date limita superioar de extindere a pdurilor ncheiate n Carpaii romneti este situat ntre 1600-1800 m altitudine, limit determinat n principal de temperatura medie a aerului care este de aproximativ 2C medie anual, -7,5C media lunii ianuarie i 10C media lunii iulie. De altfel, pe glob, limita nordic a pdurii, dup DENGLER (1971) urmeaz ndeaproape izoterma de 10C a lunii iulie i oscileaz n jurul cercului polar arctic (6630) (FLORESCU, NICOLAESCU, 1996)

Fig. 7.1: Evoluia pe altitudine a temperaturilor medii ale aerului n zona pdurilor montane din Romnia Evolution of mean air temperatures on altitude in mountain forest zone

294

Gradienii ecologici pentru durata intervalelor cu temperaturi medii zilnice egale sau mai mari de 0C, 5C i 10C sunt aceeai de -7,5 zile pentru fiecare 100 m altitudine, respectiv 4,0 zile la nceputul perioadei i 3,5 zile la sfritul ei (Fig. 7.2).

Fig. 7.2. Evoluia pe altitudine a duratei intervalelor cu unele temperaturi medii zilnice din Carpaii Romniei Evolution of periods with diurnal mean temperatures in Roumanian Carpathians Ali autori stabilesc c n Masivul Bucegi, cu fiecare 100 m altitudine aerul rmne n climatul local sub punctul de nghe nc 7,65 zile pe an (STOENESCU, 1951). La fel gradientul de scdere a duratei intervalelor cu temperaturi medii zilnice mai mari de 00C cu 4,0 zile la desprimvrare ne reamintete de gradientul disparitic de ntrziere a topirii zpezii cu 4 zile pentru fiecare 100 m altitudine, previziune foarte exact a celui care l-a determinat (TOPOR, 1956). Prin aceste dou exemple de mai sus a fost pus n eviden o diferen nesemnificativ de 2% ntre valorile gradienilor determinai dup metode consacrate de ctre mari specialiti n domeniu (STOENESCU, TOPOR) i gradienii conturai dup metoda noastr de sintez i reprezentare. Se poate aprecia c arborii se instaleaz pn la limita unde intervalul cu temperaturi medii zilnice de peste 0C depete 50% din an, a celor de peste 5C (perioad limit a vegetaiei) trec de 33% din an i a celor medii de peste 10C (perioada bioactiv optimal) ajung la cel puin 20% dintr-un an (cca 75-90 zile). 295

Pentru intervale cu temperaturi medii, egale sau peste 15C, (perioad bio-activ cu inhibiie termic) care se menin pn la 1000 m altitudine, gradientul duratei cu acest interval scade cu 15 zile/100 m altitudine. Temperatura solului pe altitudine o urmeaz ndeaproape pe cea a aerului. Cercetri sistematice asupra topoclimatului i microclimatului comunitilor vegetale din aer i sol au fost iniiate pentru prima oar n Europa la Grdina Botanic din Cluj-Napoca (BUJOREAN, 1930) i au continuat pn n prezent (MARCU, 1971, 1973; FILIP, 1984 .a.). n aceste studii, prin msurtori de mare acuratee, sub nlimea de 2 m a adpostului meteo sau n sol pn la 1,5 m s-au determinat i analizat dinamica factorului termic cu implicaiile lui asupra evoluiei i productivitii vegetaiei n diferite staionare. Mai recent, n Munii Apuseni, ntr-un staionar din Masivul Vldeasa, la 1100 m altitudine, pe culmea Floroiu, n etajul molideto-fgetelor cu Oxalis i al pajitilor secundare de Agrostis tenuis cu Festuca rubra, incipient invadate de Nardus stricta, pe soluri brune podzolice, a fost determinat regimul termic n aer i n sol pentru perioada de vegetaie (Tabelul 7.1). Tabelul 7.1 Temperatura medie (C) din aer i sol n pdure (Pd.) i pajite (Pj.) n perioada de vegetaie la 1100 m alt. n Munii Apuseni Mean temperature of air and soil in forest and pasture during of vegetation period at 1100m altitude in Apuseni Mountains Amplasare termometre (cm) AER +200 +150 +100 + 60 + 30 0 MEDIA -5 SOL -15 -30 -50 -100 -150 MEDIA DIF. AERSOL Ora 7 Pd. 9,3 9,0 9,4 9,2 9,1 8,9 9,1 9,0 9,2 8,5 8,8 8,4 7,9 8,6 +0,5 Pj. 10,7 10,7 9,9 10,1 10,1 9,1 10,1 10,9 10,7 9,6 10,3 9,8 9,2 10,1 0,0 Dif. -1,4 -1,7 -0,5 -0,9 -1,0 -0,2 -1,0 -1,9 -1,5 -1,1 -1,5 -1,4 -1,3 -0,5 Pd. 13,8 13,7 13,7 13,4 13,4 13,5 13,6 9,9 9,5 8,8 9,2 8,6 8,2 9,0 +4,6 296 Ora 13 Pj. 13,8 15,2 15,4 16,6 17,6 28,4 17,0 17,0 12,4 10,9 11,1 10,8 10,4 12,1 +5,7 Dif. 0,0 -1,5 -1,7 -3,2 -4,2 -14,9 -4,2 -7,1 -2,9 -2,1 -1,9 -2,2 -2,2 -3,1 Diferen orele 13 - 7 Pd. Pj. +4,5 +3,1 +4,7 +4,5 +4,3 +5,5 +4,2 +6,5 +4,3 +7,5 +4,6 +19,3 +4,5 +7,7 +0,9 +6,1 +0,3 +1,7 +0,3 +1,3 +0,4 +0,8 +0,2 +1,0 +0,3 +1,2 +0,4 +2,0 +4,1 +5,7

Aceste date au fost nregistrate n perioada mai - septembrie, n 3 etape a 10-12 zile, cu climat mediu, pe timp nsorit, nnourat, ploios, atmosfer linitit i vnt, etc. Au fost efectuate determinri concomitente (n paralel), n pdure i pajite din 20 n 20 de minute asupra temperaturii de la suprafaa solului pn la 2 m nlime i n sol pn la 1,5 m. Determinrile pentru temperatura aerului s-au efectuat cu termometre obinuite, fixate pe o stadie, avnd rezervoarele cu mercur umbrite cu conuri de hrtie, iar termometrele pentru sol au fost prevzute cu carcas metalic. Rezultatele din tabel pun n eviden diferenele nete dintre temperaturile din pdure i pajite, la fel ntre cele din sol i aer. Astfel, la 7 dimineaa, diferena medie ntre temperatura din pdure i pajite este de 1C n aer i 0,5C n sol, crescnd la ora 1300, pn la 4,2C n aer i 3,1C n sol pe pajite fa de pdure. Cu ajutorul unor microgradieni termici a fost posibil conturarea evoluiei temperaturii din 10 n 10 cm nlime n aer i adncime n sol (MARUCA i FILIP, 1995) (Fig. 7.3). Schimbrile cele mai mari ale microgradienilor termici s-au nregistrat pe intervale 040 cm n aer i sol ndeosebi pe pajite unde sunt de -1,6/10 cm (17,214,0C) n aer i -2,8C (16,0-10,4C) n sol. Sub pdure temperaturile n aer i sol sunt mai constante, nregistrndu-se valori subunitare pentru microgradieni, confirmnd rolul protector al vegetaiei lemnoase n comparaie cu alte moduri de folosin al terenurilor. Regimul termic al aerului (0-200 cm nlime) i al solului (0-150 cm adncime) din vegetaia lemnoas este mai sczut i mult mai constant n comparaie cu cel din vegetaia ierboas n perioada de vegetaie (mai-septembrie) la nivelul de 1100 m altitudine. Microgradienii termici medii din aer sunt abseni n pdure pe intervalul 50-200 cm nlime de la sol (11,50C) i au o uoar scdere pe pajite de -0,04C/10 cm (13,112,70C) la aceeai nlime. n sol, pe adncimea 50-150 cm microgradienii sunt egali, respectiv de -0,08C/10 cm, dar cu limitele medii de 8,7-8,30 sub pdure i 10,3-9,9 0C sub pajite. Aceste date atest nc o dat, dac mai este nevoie, rolul termoregulator al pdurilor n climatul zonei montane.

297

Fig. 7.3. Evoluia microgradienilor termici din ecosisteme montane n perioada de vegetaie (Munii Apuseni 1100 m altitudine) Evolution of termic microgradients in mountain ecosistems during of vegetation period (Apuseni Mountains at 1100 m altitude) 298

7.1.2. Precipitaii atmosferice i ali factori climatici Din aceeai surs de date din literatura meteorologic i climatologic romneasc de specialitate, au fost sintetizai i ali factori cu gradienii lor pe altitudine (Fig. 7.4).

Fig. 7.4 Evoluia precipitaiilor, zile cu strat de zpad i vitez medie a vntului ntre 600 i 1800 m altitudine Evolution of rainfall, days with snow and mean speed of wind between 600 and 1800 m altitude Astfel, pe ecartul 600-1800 m precipitaiile medii anuale cresc cu 45 mm/100 m altitudine, numrul mediu de zile cu strat de zpad crete cu 7,5 zile/100 m i viteza medie anual a vntului crete cu 0,5m/s la fiecare 100 m altitudine. Extinderea pdurilor boreale (molidiuri) la altitudini mai nalte, respectiv peste 1600-1800 m altitudine n Carpaii romneti este limitat i de intensitatea vntului care depete n medie 7 m/s pe an (MARUCA, DONI, 1994). La vnturi i mai puternice n subalpin, vegetaia lemnoas este alctuit din arbuti i subarbuti, iar n etajul alpin, aproape exclusiv din vegetaie ierboas. Desigur, cu ajutorul gradienilor se pot exprima n continuare dup acest model i ali factori climatici cu evoluia lor pe altitudine. O parte dintre aceti factori se prezint n urmtoarele capitole ale prezentei lucrri.

299

7.2. DISTRIBUIA ALTITUDINAL A ECOSISTEMELOR FORESTIERE I TIPURI DE PAJITI n lucrrile de sintez asupra vegetaiei lemnoase i ierboase din Carpaii Romniei s-a determinat conceptul de etajare vertical pe altitudine fa de zonalitatea orizontal pe latitudine, caracteristic vegetaiei planare i colinare (ANGHEL, DONI, 1980; BRBULESCU, MOTC, 1983, 1987; DONI, IVAN, 1985 i alii). ncepnd cu BRNZ (1879) pn n prezent (IVAN, 1979; VELCEA, BADEA, 1983) sunt redate mai mult arealul sau limitele inferioare i superioare de rspndire altitudinal a unor specii, fitocenoze, ecosisteme, etc., fr menionarea suprafeelor sau distribuia lor procentual pe nivele altitudinale, obiectiv propus a se lmuri pe ct posibil n continuare. Acumularea de date noi privind tipurile de ecosisteme forestiere cu nveli biocenetic natural (DONI i colab., 1990) i a tipurilor de pajiti anturale (UCRA i colab., 1987) au permis elaborarea unui sistem mai sugestiv de reprezentare paralel a vegetaiei primare i secundare precum i a relaiei pdure-pajite la diferite nivele altitudinale. Pentru fitocenozele i tipurile de pajiti naturale dispunem de date incomplete sub aspectul suprafeelor i limitelor altitudinale de rspndire a lor. Au fost luate n studiu principalele fitocenoze montane de pajiti naturale (PUCARU-SOROCEANU, 1963) i cca 20 tipuri de pajiti situate ntre 600-1800 m altitudine (UCRA, 1987) la care se cunosc n linii generale suprafeele i ecartul altitudinal. n completare au fost utilizate suprafeele de pajiti ntre diferite limite altitudinale (TEACI, 1980). Dup aceast metodologie de lucru i surse de date din literatura noastr de specialitate, a fost posibil ntocmirea unei sinteze grafice n care se prezint concomitent rspndirea altitudinal, distribuia la nivel altitudinal i structur spaial (suprafaa) a pdurilor i pajitilor naturale montane (MARUCA, DONI, 1994a) (Fig.7.5.). Prezentarea grafic fa n fa a vegetaiei primare i secundare, confirm i expliciteaz datele obinute de ANGHEL i DONI (1980) prin care, n etajul pdurilor de molid se instaleaz pajiti dominante de Festuca rubra ssp. commutata (F. nigrescens), n subetajul pdurilor de fag i de amestec de fag cu rinoase domin Agrostis tenuis (A. capillaris) cu Festuca rubra, iar n subetajul pdurilor de gorun sau amestec de gorun, vegetaia secundar este dominat de Festuca rupicola cu Agrostis tenuis i alte specii. Acest grafic se poate considera un abac simplu prin care se determin pe nivele altitudinale sau etaje de vegetaie mari (subalpin, boreal, nemoral) corespondena ntre tipurile de ecosisteme forestiere i tipurile de pajiti care se succed dup nlturarea prin defriare a vegetaiei lemnoase.

300

Fig.7.5. Rspndirea, structura i distribuia pe nivele altitudinale a pdurilor i pajitilor naturale din Carpaii Romniei (MARUSCA, 2001) Spreading, structure and distribution of forests and natural grasslands on altitudinal levels in Roumanian Carpathians Datele obinute au permis stabilirea raportului pdure-pajite la diferite nivele altitudinale (Tabelul 7.2).

301

Tabelul 7.2 Raportul ntre pduri i pajiti naturale la diferite altitudini Share between forests and natural grasslands at different altitudes Suprafaa Suprafaa Raportul Direcii Cauzele Altitudine de pduri de pajiti pdure/ impact despduririi pajite antropic mii ha % mii ha % 1600-1800 90 2,8 70 4,4 1:0,78*) Extindere 1400-1600 310 9,7 105 6,6 1:0,34 puni 1200-1400 660 20,6 120 7,5 1:0,18 animale pduri 1000-1200 1130 35,3 160 10,0 1:0,14 Gospodrii 800-1000 700 21,9 500 31,2 1:0,71 Fnee 600- 800 310 9,7 645 40,3 1:2,08 Arabil, etc.

*)

Raport influenat i de limita superioar natural de rspndire a pdurilor

7.3. PRODUCTIVITATEA PRIMAR A ECOSISTEMELOR MONTANE PE NIVELURI ALTITUDINALE n extrasul privind principalele tipuri de ecosisteme forestiere pe lng ecart altitudinal, suprafa i biometrie se prezint n final volumul mediu (m3/ha) de mas lemnoas la vrsta de 100 de ani, date care s-au utilizat la calculul productivitii lor (DONI, CHIRI, STNESCU i ali, 1990). La o prim analiz, productivitatea medie a ecosistemelor forestiere montane este de aproximativ 450 m3/ha, cele mai productive fiind brdetele (500 m3/ha) care sunt i cele mai complexe avnd pe lng brad, n diferite proporii, molid, fag i alte specii (Tabelul 7.3). Tabelul 7.3 Date generale privind productivitatea ecosistemelor forestiere montane din Romnia General date regarding to the productivity of mountain forestry ecosistems in Romania Mas lemnoas la 100 ani Tipul de formaie Nr. total Limite Suprafaa Volum 3 ecosistemic tipuri altitudinale mii ha % m /ha % (m) Molidiuri 14 800 -1850 885 28 450 100 Brdete 20 600 -1450 1020 32 500 111 Fgete montane 13 700 -1500 1040 33 425 94 Fgete colinare 11 (600)-1000 210 6 370 82 Gorunete 5 (600)- 750 45 1 270 60 Zvoaie 2 (600)-1200 + + * * TOTAL 65 (600)-1850 302 3200 100 450 100

La polul opus sunt gorunetele de limit altitudinal superioar care realizeaz abia 60% din media productivitii pdurilor montane. Pentru pajitile naturale s-au folosit datele sintetizate de PUIA i colab. (1976) privind productivitatea pratoecosistemelor pe nivele altitudinale (Tabelul 7.4). Nivelul cel mai ridicat de fitomas (recoltabil) este ntre 1000-1400 m altitudine fiind de 1900 kg/ha substan uscat, aproximativ 9 tone iarb i cel mai sczut se nregistreaz la peste 1800 m altitudine, unde este de 890 kg/ha SU, rezultat din parcelele martor ale cmpurilor experimentale pratotehnice din zona montan. Tabelul 7.4 Producia de fitomas (recoltabil) a unor formaii de pajiti montane i alpine (dup PUIA, 1976) Biomass production of alpine and mountain grasslands by PUIA, 1976 SU t/ha Altitudinea (m) Formaia 601- 801- 1001- 1201- 1401- 1601- Peste Media 800 1000 1200 1400 1600 1800 1800 1,64 2,21 1,62 Agrostis tenuis 1,82 2,22 1,46 1,67 2,18 1,08 1,48 Agrostis tenuis + 1,68 Festuca rubra 1,40 2,27 1,80 1,65 1,24 Festuca rubra 1,67 1,27 1,51 0,92 2,01 0,84 Festuca rubra + 1,30 Nardus stricta 1,38 1,21 1,25 0,73 Nardus stricta 1,14 Festuca airoides + 1,16 0,93 Nardus stricta + 1,05 Agrostis rupestris Media pe 1,66 1,84 1,90 1,90 1,30 1,55 0,89 1,57 altitudine Suprafeele de pajiti pe nivele altitudinale au fost preluate dup TEACI i colab. 1982 i alte lucrri (Tabelul 7.5). Pe baza acestor date se estimeaz c peste nivelul de 600 m altitudine sunt aproximativ 1600 mii ha pajiti naturale. Pentru stabilirea limitelor altitudinale ale diferitelor formaiuni i tipuri de pajiti naturale au fost analizate mai multe lucrri de sintez (PUCARIU-SOROCEANU, 1963; UCRA, 1987; MOTC, 1991 i altele), innd seama i de valoroasele precizri fcute de ANGHEL i DONI (1980) asupra corespondenei ntre tipurile de pdure i tipurile de pajiti pe nivele altitudinale.

303

Tabelul 7.5 Repartiia pajitilor pe altitudini absolute (dup TEACI, 1980) Disposition of the grasslands on absolute altitudes by TEACI, 1980 mii hectare Altitudine (m) Puni Fnee Total % peste 2000 44 2 46 1,0 1501-2000 154 21 176 7,4 1001-1500 227 131 358 8,1 751-1000 331 291 602 13,6 501- 750 488 376 863 19,4 251- 500 819 387 1206 27,1 101- 250 606 168 774 17,4 sub 100 384 38 422 9,5 TOTAL 3033 1413 4446 100,0

304

Avnd la dispoziie acest volum mare de date din diferite domenii dup aplicarea metodelor specifice de determinare a distribuiei ecosistemelor forestiere i praticole s-au conturat gradienii productivitii pdurilor i pajitilor naturale (MARUCA, DONI, 1994) (Fig. 7.6.).

Fig. 7.6. Evoluia pe altitudine a distribuiei i productivitii pdurilor i pajitilor naturale (dup MARUSCA i DONI, 1994) Evolution of distribution and productivity of forests and natural grasslands by MARUSCA and DONITA, 1994 Productivitatea ecosistemelor forestiere montane la vrsta de 100 ani, de la limita de 600 m altitudine, crete n medie cu 15 m3 pe ha (430-490 m3) volum mas lemnoas pn la 1000-1200 m altitudine, dup care scade cu 30 m3/ha (490-310 m3) pentru fiecare 100 m altitudine, pn la limita superioar de rspndire a lor (cca 1800 m altitudine). Productivitatea protoecosistemelor crete n medie cu 0,5 t/ha/an (7-9 t) mas verde pn la acela nivel de 1000-1200 m alt. dup care scade cu 1,0 t/ha/an (9-3 t) pentru fiecare 100 m pn la acela nivel de 1800 m altitudine. 305

Productivitatea maxim a vegetaiei n Carpaii Romniei n jurul altitudinii de 1000 m, a fost prezentat i n alte lucrri de specialitate (ANGHEL, DONI, 1980; DONI; IVAN, 1982; s.a.), n lucrarea de fa se aduc cteva elemente care completeaz i ntresc aceast concluzie. Valorile maxime ale productivitii pdurilor i pajitilor nregistrate ntre 10001200 m altitudine sunt condiionate climatic prin 4-60C temperatur medie anual, 13150C, temperatura medie a lunii celei mai calde, 150-180 zile cu temperaturi medii de peste 50C i 110-140 zile durat cu temperaturi peste 100C, la precipitaii anuale de 9001050 mm pe soluri cu o reacie de 5,0-5,5 pH n ap i 35-45% grad de saturaie n baze (V%), unde se ntlnesc 53% brdete, 30% fgete montane, 17% molidiuri, dup a cror defriare au rezultat i s-au meninut 65% agrosteto-festucete, 15% festucete i 20% nardete din suprafaa ecosistemelor situate la acest nivel altitudinal. Din aceast niruire de condiii climatice, pedochimice, nveliuri vegetale cu productivitatea lor, rezid importana aparte care merit s fie acordat gradienticii montane ca metodologie i instrument de caracterizare complex i mai explicit a unui interval altitudinal din spaiul carpatic romnesc. Reflectarea influenei factorilor ecologici montani prezentai mai nainte, mpletiii cu tehnologiile aplicate de ctre om, este redat n final de performanele de productivitate a aminalelor domestice n special a celor care valorific pajitile prin punat. Experimentrile privind sporirea produciei pajitilor prin fertilizare cu ngrminte chimice sau organice ncepute cu mai bine de 75 de ani n urm (SAFTA, 1936) au continuat n paralel cu exprimarea randamentului n spor greutate vie la tineretul taurin sau lapte de vac (MARUCA, 1974, 2000, 2008) pn n zilele noastre, acumulndu-se un volum mare de date ndeosebi n Carpaii Meridionali mai accesibili i intens cercetai din toate punctele de vedere. 7.4. GRADIENI DE PRODUCTIVITATE A PAJITILOR MONTANE MBUNTITE 7.4.1. Munii Cindrel 7.4.1.1. Evoluia pe altitudine a unor caracteristici pedoclimatice Munii Cindrelului, denumii i Munii Cibinului sau ai Mrginimii Sibiului sunt o foarte veche vatr de vieuire pstoreasc de unde au difuzat n timp, pe ntreg lanul carpatic i alte meleaguri creterea animalelor, n special al oilor. Aceti muni cu culmi domoale care au permis un grad ridicat de umanizare, au atras de-a lungul vremii pe muli specialiti din diferite domenii de activitate, care au dezlegat o bun parte din complexitatea tainelor care le ascunde clima, solul, vegetaia primar i secundar cu productivitatea animalelor i altele, n scopul unei mai bune gospodriri a resurselor montane. 306

ntruct pe unele ecarturi altitudinale nu dispunem de date experimentale concrete, iar cele existente realizate n perioada 1954-2010 sunt extrem de heterogene sub aspectul metodelor de lucru i al modului de exprimare al produciei pajitilor (iarb, fn, substan uscat) sau al calitii acestora, s-au efectuat numeroase evaluri i extrapolri, utiliznd n acest scop metode specifice de operare a gradienticii montane, singurele deocamdat care ne pot oferi o imagine integral fluent pe toate nivelurile altitudinale, cu multiple puni de legtur interdisciplinare asupra ecologiei i economiei spaiului montan. Astfel, ntr-o prim aproximaie pentru Munii Cindrelului, se ncearc o sintez a unui volum mare de date tiinifice, studii i observaii care s-au efectuat aproape fr ntrerupere 50 de ani, fapt unic n Carpaii romneti. Din primele date climatice rezult c Munii Cindrelului pe amsamblu sunt mai calzi i ceva mai uscai dect cei ai Fgraului, la acelai ecart altitudinal. La 1200-1400 m alt. n Cindrel temperatura medie anual este de 4,50C i precipitaiile anuale medii de 960 mm, iar n Fgra 4,40C i 990 mm (TTEA i colab., 1974) (Tabelul 7.6). Tabelul 7.6. Condiii medii de clim i sol n Munii Cindrelului (Date din CLIMA ROMNIEI, 1966, STNG, 1963, i NEACU, 1978) Climate and soil characteristics in Cindrel Mountains SOLUL CLIMA (Orizontul A) Altitudine Temperatura Precipitaii Durat pH V Humus medie anual anuale interval n H2O % % 0 (m) aer (0C) (mm) 5 C (zile) 2000-2200 0,5 1240 110 4,10 14 28 1800-2000 1,5 1170 125 4,25 18 25 1600-1800 2,5 1100 140 4,40 22 22 1400-1600 3,5 1030 155 4,55 26 19 1200-1400 4,5 960 170 4,70 30 16 1000-1200 5,5 890 185 4,85 34 13 800-1000 6,5 820 200 5,00 38 10 600- 800 7,5 750 215 5,15 42 7 GRADIENI -0,5 +35 -7,5 -0,075 -2 +1,5 pt. 100 m alt. Substratul litologic silicios cu reacie preponderent acid, regimul termic deficitar i regimul excedentar al precipitaiilor pe altitudine, au influenat puternic acidifierea solurilor, care scade cu 0,075 uniti pH la fiecare 100 m alt.in sus, i la fel gradul de saturaie n baze (V%) cu 2% la 100 m. n acest caz, solurile de jos (600 m alt.) pn sus (2200 m) sunt moderat acide pn la puternic acide, mezobazice-oligomezobazice pn la extrem oligobazice cu scderea tot mai accentuat a troficitii lor pe altitudine. 307

Ca urmare a acestor procese pedogenetice nefavorabile creterii plantelor, se acumuleaz progresiv cu altitudinea o cantitate tot mai mare de humus n solul pajitilor, respectiv cu +1,5%/100 m, de la 7% (600-800 m) pn la 28% (2000-2200 m altitudine) de la mull pn la moder i humus brut foarte acid. 7.4.1.2. Etajarea vegetaiei primare i secundare Asupra paralelismului i n parte a echivalenei ntre vegetaia lemnoas (primar) i ierboas (secundar i primar) sunt puine lucrri n literatura noastr de specialitate (ANGHEL, DONI, 1980). Pentru teritoriul carpatic romnesc au fost conturate i propuse urmtoarele etaje de vegetaie ierboas: - Etajul ierbii vntului corespunztor Etajului foioaselor; - Etajul piuului rou corespunztor Etajului molidiurilor; - Etajul piuului oilor corespunztor Etajului jnepeniurilor; - Etajul coarnei i pipiriguului corespunztor Etajului alpin. Avnd ca punct de plecare aceste constatri cu caracter general i date din Munii Cindrelului (ANGHEL i colab., 1965, 1982; BURCEA, 1965; NIEDERMAIER, 1968; BUZA, 1978 i alii) ne-am propus s prezentm grafic corespondena ntre etajele de vegetaie lemnoas i ierboas (Fig.7.7).

Fig. 7.7. Etajele de vegetaie primar i rspndirea pajitilor naturale (31,3 mii ha) din Munii Cindrelului (dup ANGHEL, 1982, modificat) Primary vegetation levels and spreading of natural grasslands (31.3 thausand ha) in Cindrel Mountains by ANGHEL, 1982, modified 308

Rezultatele obinute sunt convingtoare i pun n eviden extinderea maxim a pajitilor de 61% ntre 600-1200 m cu cele mai valoroase agrostete nemorale (etajul ierbii vntului), unde sunt gospodriile i odile de var, urmat de o secven mai ngust de 19% pe ecartul 1200-1800 m, cu festucete boreale (etajului piuului rou) i continuat peste 1800 m de 16% festucete oreale (etajul piuului oilor) i 0,3% caricete alpine, care constituie puni de var pentru ovine, la care se adaug 3,7% vegetaie ierboas de lunci, mlatini i stncrii, nsumnd n total peste 31,3 mii hectare pajiti naturale. 7.4.1.3. Producia i calitatea pajitilor Debutul cercetrilor privind mbuntirea prin fertilizare i calitatea pajitilor din Munii Cindrelului a fost fcut de ctre NIEDERMAIER (1954). n paragraful a fost prezentat etajarea vegetaiei primare i secundare din aceti muni, considerai unul din principalele leagne ale pstoritului romnesc. Pe toate aceste etaje de pajiti au fost efectuate experimentri diverse, n special sporirea produciei prin ngrare (fertilizare organic sau chimic) mai ales a celor degradate de Nardus stricta, evaluarea calitii nutreurilor de pajiti i experimentri pe animale, dup metodele uzuale. n lucrare s-au folosit numeroase date publicate n literatura de specialitate cu referire strict la Munii Cindrelului sau condiii naturale apropiate ct i unele rezultate pe pajitile din Pltini sau de la poalele muntelui parial publicate sau nepublicate (MARUCA, 1968-1970; RUSU, 1985-1997; CIORTEA, 2000). Pentru nceput s-au adus la un numitor comun de exprimare n substan uscat (SU) a fitomasei recoltabile a pajitilor naturale prin utilizarea unor indicatori de transformare i anume 0,20 pentru masa verde (iarb) i 0,84 pentru fn i otav (PUIA i colab., 1976). La fel s-au recalculat compoziia chimic, coeficienii de digestibilitate, echivalenii amidon (EA) i unitile nutritive (UN ovz = EA x 1,66), care s-au raportat i ele la SU. Evoluia proceselor climatice, solurile i gospodrirea terenurilor au influenat producia pajitilor naturale primare (alpine) i secundare (din zona forestier) (Tabelul 7.7). Spre deosebire de ansamblul Carpailor Meridionali unde n jurul altitudinii de 1200 m se nregistreaz un maxim al productivitii pdurilor i pajitilor (MARUCA, 1993) n Munii Cindrelului, intens i bine gospodrii, producia maxim o ntlnim la poale (600-800 m), asemntor pajitilor din Alpi, dup care scade uniform spre vrf cu 0,15 t/ha SU, pe pajitile naturale nefertilizate i cu 0,35 t/ha SU pe cele fertilizate la nivel de 50 N kg/ha i aceeai proporie PK (P2O5 i K2O). Reducerea eficienei fertilizrii pe altitudine este evident, respectiv cu 1,35 kg SU/kg NPK cu fiecare 100 m n cifre absolute sau 5,5% n cifre relative. 309

Tabelul 7.7 Producia pajitilor naturale i eficiena fertilizrii cu ngrminte chimice n Munii Cindrelului (Date prelucrate dup NIEDERMAIER: 1958, 1960, 1968; BURCEA: 1965; CARDAOL: 1975, 1979; RUSU: 1996; ROTAR: 1997; CIORTEA: 2000) Production of natural grasslands and fertilisation efficiency with mineral fertilizers in Cindrel Mountains Producia de SU (t/ha) Altitudine Spor SU Realizat Eficien kg SU Neferti- N50P50K50 % (m) t/ha % kg NPK lizate kg/ha 2000-2200 0,9 1,6 178 0,7 4,6 20 1800-2000 1,2 2,3 192 1,1 7,3 31 1600-1800 1,5 3,0 200 1,5 10,0 43 1400-1600 1,8 3,7 206 1,9 12,7 54 1200-1400 2,1 4,4 210 2,3 15,4 66 1000-1200 2,4 5,1 213 2,7 18,1 77 800-1000 2,7 5,8 215 3,1 20,8 88 600- 800 3,0 6,5 217 3,5 23,5 100 GRADIENI pt. 100 m

-0,15 t

-0,35 t

-0,2 t

-1,35

-5,5

Astfel, dac am considera eficiena fertilizrii pajitilor de 100% la 600-800 m, aceasta se reduce de pn la 5 ori (20%) la nivelul de 2000-2200 m altitudine. Limita economic a aplicrii ngrmintelor chimice n Munii Cindrelului s-ar situa undeva la 1200-1400 m, nivel unde eficiena ngrrii scade pn la 2/3 (66%) fa de nivelul de baz (600-800 m).

310

n ceea ce privete compoziia chimic a nutreurilor de pe pajitile naturale nengrate se constat o destul de mare cretere pe altitudine (+ 0,35% din SU/100 m) a coninutului n substane organice (SO) i o scdere n aceeai proporie a cenuii brute (Cen. B) (Tabelul 7.8). Tabelul 7.8 Compoziia chimic medie a nutreului de pe pajitile naturale nengrate din Munii Cindrelului (Datele recalculate dup NIEDERMAIER i SLUANSCHI, 1964) Mean chemical composition of forage on unfertilised natural grasslands in Cindrel Mountains % din SU Altitudine (m) SO PB GB SEN Cel B Cen B 1800-2000 95,5 10,4 2,4 52,3 30,4 4,5 1600-1800 94,8 10,7 2,6 51,5 30,0 5,2 1400-1600 94,1 11,0 2,8 50,7 29,6 5,9 1200-1400 93,4 11,3 3,0 49,9 21,6 6,6 1000-1200 92,7 11,6 3,2 49,1 28,8 7,3 800-1000 92,0 11,9 3,4 48,3 28,4 8,0 600- 800 91,3 12,2 3,6 47,5 28,0 8,7 GRADIENI +0,35 -0,15 -0,10 +0,40 +0,20 -0,35 pt. 100 m alt. Dintre SO se remarc creterea substanelor extractive neazotate (SEN) i a celulozei brute (Cel. B) direct proporional cu altitudinea i o oarecare scdere a coninutului de protein brut (PB = N x 6,25) i grsime brut (GB) din nutreul acestor pajiti nefertilizate.Prin ngrarea pajitilor naturale (trlire, gunoire, fertilizare chimic, etc.) coninuturile de SO i Cen, B din nutre (iarb, fn, otav) sunt constante pe ecartul 600- 1400 m alt. (Tabelul 7.9). Tabelul 7.9. Compoziia chimic medie a nutreului de pe pajitile ngrate (trlite sau gunoite) din Munii Cindrelului (Datele recalculate dup NIEDERMAIER i SLUANSCHI, 1964) Mean chemical composition of forage on fertilised natural grasslands (paddocked or manured) in Cindrel Mountains Altitudine (m) 1200-1400 1000-1200 800-1000 600- 800 GRADIENI pt. 100 m alt. SO 92,0 92,0 92,0 92,0 0 PB 17,0 16,5 16,0 15,5 +0,25 GB 3,9 3,5 3,1 2,7 +0,20 311 SEN 46,6 46,0 45,4 44,8 +0,30 % din SU Cel B Cen B 24,5 8,0 26,0 8,0 27,5 8,0 29,0 8,0 -0,75 0

Din structura SO pe altitudine nregistreaz creteri n nutreuri PB; GB i SEN; iar Cel. B este n scdere. Aceste experimentri aflate n faz de nceput, necesit a fi continuate pentru o mai bun lmurire a evoluiei compoziiei chimice a nutreurilor de pajiti pe altitudine n strns corelaie cu condiiile climatice i imputurile tehnologice. O privire de ansamblu asupra compoziiei chimice a nutreurilor de pe pajitile situate la 1200-1400 m alt. de la Pltini i Crin, unde s-au efectuate cele mai multe experimentri n staionar, pe pajitile ngrate, coninuturile n PB, GB i Cen. B sporesc evident cu 121-150% din SU a nutreurilor, iar coninutul de Cel. B este de numai 84% i al SEN de 93% fa de nivelul atins pe pajitile naturale nengrate (Tabelul 7.10). Tabelul 7.10. Diferenierea calitativ ntre nutreurile de pe pajitile nengrate i ngrate la un nivel mediu (Media PltiniCrin, 1200-1400 m alt) Qualitative differences between unfertilized and fertilized grasslands

Specificare SO PB Compoziie chimic (% din SU) - nengrate 93,4 11,3 - ngrate 92,0 17,0 Diferena +, -1,4 +5,7 % 99 150 Digestibilitate (coeficient %) - nengrate 57,7 50,9 - ngrate 69,2 67,5 Diferena +, - +11,5 +16,6 % 120 133

GB 3,0 3,9 +0,9 130 33,7 44,9 +11,2 133

SEN 49,9 46,6 -3,3 93 59,8 70,4 +10,6 118

Cel B 29,2 24,5 -4,7 84 59,1 70,4 +11,3 119

Cen B 6,6 8,0 +1,4 121 33,4 48,9 +15,5 146

De asemenea ngrarea a mbuntit substanial coeficienii de digestibilitate cu 118-146% n funcie de substan, din care cele mai importante, PB i GB sunt cu 133% fiecare, mai ridicate fa de cele provenite de pe pajitile nengrate. Aceste rezultate obinute n principal de NIEDERMAIER i SLUANSCHI (1964) au permis n continuare calcularea indicatorilor sintetici de calitate a nutreurilor pn la unitile nutritive ovz (UN) g la 100 g SU nutre i total pe hectar pajite, elemente de referin care alturi de consumul specific de UN/1 kg spor ponderal, fac posibil exprimarea productivitii pajitilor n produse animaliere, scopul economic final al creterii animalelor n zona montan.

312

7.4.1.4. Randamentul n spor greutate vie la tineretul taurin i ovin n perioada de punat Dup cum este bine cunoscut cel mai fidel parametru al productivitii unei pajiti sunt produsele animaliere (spor greutate, lapte, ln, etc.) realizate n special prin punat n zona montan. Experimentrile cu animale pe pune sunt deosebit de dificile, astfel c avem puine date n acest sens pe niveluri altudinale. Prin aplicarea unor metode specifice gradienticii montane a fost posibil conturarea unor consumuri specifice de uniti nutritive la un kilogram de spor pe altitudine, ceea ce a permis recalcularea produciei animale pe niveluri altitudinale. Experimentri mai recente (ROTAR, PRICA, SIMA, 1997) au permis calcularea randamentului n spor ponderal la hectar pentru tineretul ovin la Pltini, care este foarte asemntor cu cel stabilit n Munii Fgraului la tineretul taurin i anume un consum specific calculat de 23 kg SU pentru 1 kg spor ponderal pe ecartul 1200-1400 m altitudine (MARUCA, 1997). Avnd la dispoziie date riguroase privind fertilizarea pajitilor i stabilirea coeficienilor de digestibilitate a produciei (iarb, fn, otav) de pe suprafeele ngrate i nengrate obinute direct pe batali dup metoda in vivo de ctre NIEDERMAIER i colaboratorii (1954-1972), urmate de alte experimentri legate de sporirea produciei efectuate de BURCEA (1965), CARDAOL (1979, 1985) i alii a fost posibil elaborarea ntr-o prim aproximaie a gradienilor altitudinali, ncepnd cu cei uzuali de clim i continund cu cei de sol, producia de fitomas pn la produsele animaliere a pajitilor naturale, care sunt rezultanta interaciunii tuturor factorilor ecologici i economici. La calcularea diferiilor indicatori s-a cutat a se respecta pe ct posibil datele exacte reieite din calcul cu o abatere care n majoritate este de 0,1-3%, excepional 67% n plus sau n minus fa de medie, ajustri care servesc conturrii unor gradieni cu cifre mai rotunde, care nu influeneaz pe amsamblu evoluia rezultatelor i legitile unor factori pe niveluri de altitudine. Pe pajitile naturale nengrate (nefertilizate) calitatea nutreurilor respectiv coninutul n UN pe unitate de produs (SU) este n cretere, ceea ce exprim i o calitate a produselor animaliere n special lapte i carne, insuficient analizate i apreciate organoleptic, sanogen i economic n condiiile rii noastre pn n prezent (Tabelul 7.11.). Cu toate c se remarc o cretere general a calitii nutreului pe altitudine, pe ansamblu se nregistraz o scdere a produciei de UN/ha cu -90 UN/100 m din cauza scderii pronunate a produciei totale de SU/ha pe altitudine. Consumul specific crete cu 1 UN/1 kg spor ponderal/100 m alt., datorit n principal necesarului suplimentar energetic pentru reglarea temperaturii corpului animalelor ntr-un climat din ce n ce mai aspru, cu disconfort termic, eolian, pluvial, stres produs de unele animale rpitoare (lupi, uri, ri, etc), efort mai mare pentru 313

procurarea hranei prin pscut prelungit la producii de iarb din ce n ce mai mici i multe altele, care in de etologia animal, insuficient studiate pn acum. Tabelul 7.11. Calitatea nutreurilor i randamentului n spor ponderal la tineretul ovin i taurin de pe pajitile naturale nefertilizate (Munii Cindrel Sibiu) Forage quality and live weight gain at young sheep and cattle on unfertilized natural grasslands Nivelul altitudional (m) 1600-1800 1400-1600 1200-1400 1000-1200 800-1000 600- 800 Prod. UN**) UN Consum Durat Spor ponderal estimat pajiti ovz g la 1 ha specific punat la 100 pajite t/ha UN (zile) kg/ha kg/ha/z *) kg spor g SU SU i 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 1800 GRADIENI pt. 100 m 1200 -10 +0,35
**)

64,6 63,9 63,2 62,5 61,8 61,1

950 1130 1310 1490 1670 1850

19 17 15 13 11 9

85 100 115 130 145 160

50 70 90 115 155 195

0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3

-0,05 -0,10

-90

+1

-7,5

600 *) SU = substan uscat

-20

UN = uniti nutritive

De exemplu, dup datele publicate de NIEDERMAIER (1964) coeficienii de digestibilitate determinai direct pe pune pe batali care pasc iarba, sunt cu 12% mai sczui (88%) fa de coeficieni determinai n paralel pe batali n cuti adpostite, care au fost hrnii cu iarb cosit de pe aceeai pajite. Diminuarea coeficientului de digestibilitate determinat pe pune fa de iarba cosit, servit, se explic prin efortul suplimentar fcut de animal prin pscut i expunerea acestuia la intemperii sub cerul liber, factori care sporesc consumul energetic necesar alimentaiei i termoreglrii organismului. Sporul ponderal al tineretului ovin sau bovin posibil de realizat pe hectarul de pajite natural scade cu 20 kg/ha (195115 kg) ntre 6001200 m, dup care scderea este de -10 kg/ha (9050 kg) ntre 12001800 m altitudine. Efectul ngrrii pajitilor naturale asupra calitii i productivitii exprimate n spor ponderal la tineretul ovin sau bovin urmeaz aceleai legiti pe altitudine, dar la cote mai ridicate (Tabelul 7.12). 314

Tabelul 7.12. Calitatea nutreurilor i randamentului n spor ponderal la tineretul ovin i taurin de pe pajitile naturale fertilizate cu doze medii de ngrminte (Munii Cindrel Sibiu) Forage quality and live weight gain at young sheep and cattle on fertilized natural grasslands with moderate fertilizer levels Consum Durat Spor ponderal Prod. UN**) Nivelul UN estimat altitudional pajiti ovz g la 1 ha specific punat t/ha la 100 g pajite UN (zile) (m) kg/ha kg/ha *) kg spor SU SU /zi 1600-1800 1400-1600 1200-1400 1000-1200 800-1000 600- 800 3,0 3,7 4,4 5,1 5,8 6,5 1800 GRADIENI pt. 100 m
*)

86,0 84,5 83,0 81,5 80,0 78,5

2550 3100 3650 4200 4650 5100

19 17 15 13 11 9

85 100 115 130 145 160

130 190 250 325 445 565

1,6 1,9 2,2 2,5 3,0 3,5

1200

-255 +0,75
**)

-30 +1 -7,5 -60

-0,15 -0,25

-225

600 SU = substan uscat

UN = uniti nutritive

Astfel, UN/SU cresc cu +0,75/100 m alt. (78,586,0 g la 100 g SU) ntre 600-1800 m, fapt ce atest calitatea nutreurilor pe pajitile fertilizate pe altitudine. n schimb datorit scderii produciei de SU/ha, se nregistraz n final o scdere n 2 trepte a UN/ha, la fel i a sporului ponderal la hectar ntre cele dou limite parincipale 600-1200 i 1200-1800 m altitudine. Sporul ponderal exprim mult mai fidel productivitatea unei pajiti fa de simpla determinare a produciei de substan uscat. n sprijinul acestei afirmaii, pe intervalul 6001800 m altitudine producia medie a pajitilor nengrate (2,25 t/ha SU) crete prin ngrare cu 210% n medie (4,75 t/ha), iar sporul ponderal la tineretul animal (ovin sau bovin) pe acelai ecart este de 112,5 kg/ha pe pajiti nengrate i 317,5 kg/ha n medie pe cele ngrate, astfel exprimat de 282%, respectiv 72% mai mare fa de creterea produciei de SU, datorit nbuntirii calitii nutreurilor de pe aceste pajiti, care influeneaz decisiv productivitatea animalier.

315

Cu toate dificultile care au aprut n ordonarea i sintetizarea datelor, n final se poate constata oportunitatea determinrii gradienilor altitudinali, valorificnd superior datele mai vechi sau mai noi, n scopul unei analize pe ansamblu i pe niveluri altitudinale a evoluiei factorilor ecologici, tehnologici i economici cu toat complexitatea lor ntr-un spaiu montan bine conturat ca Munii Cindrelului. Aceast viziune global de abordare a montanologiei pe lng caracterul strict descriptiv sau de sintez, este generatoare de noi direcii de studiu i cercetare a unei zone montane de ctre echipe interdisciplinare n spaii i domenii mai puin abordate. Pentru a ajunge la aceste deziderate, ntr-o prim faz este necesar valorificarea unui volum imens de date, obinute cu mult trud i druire de naintaii notri. 7.4.2. Munii Fgra 7.4.2.1. Evoluia pe altitudine a vegetaiei primare n funcie de clim i expoziia versanilor Munii Fgraului sunt cei mai masivi i mai nali din tot lanul carpatic romnesc, avnd 6 vrfuri ce trec de 2500 m altitudine din care domin Moldoveanu cu 2544 m fiind denumii de Em. De MARTONNE, Alpii Transilvaniei. Din punct de vedere geologic sunt formai pe sisturi cristaline. Clima este caracteristic zonelor montane cu temperaturi medii anuale de 6-70C la poale pn la cca 20C (-2,50C) la vrf i precipitaii de 700-850 pn la 1300-1400 mm anual n prile cele mai nalte. nveliul de soluri poart n principal amprenta naturii substratului litologic, care este n general acid, a climatului rece i umed a vegetaiei sub care s-a format (MOTC, ROU, BELU, 1985). Vegetaia primar forestier este format aproape n exclusivitate din fag, brad i molid, care singure sau n amestec alctuiesc etaje de vegatie ce se desfoar n altitudine, ncepnd cu 600-700 m pn la 1650 m pe versantul nordic i pn la 1750 m pe versantul sudic, dup care urmeaz celelalte etaje, subalpin i aplin (Tabelul 7.13). Tabelul 7.13. Delimitarea etajelor de vegetaie primar n Munii Fgraului (Dup MOTC, ROU, BELU, 1985 Delimitation of primary vegetation levels in Fagaras Mountains Versantul nordic m alt. Limita Limita inferioar superioar 600 - 700 1200-1250 Subetajul fgetelor 1200-1250 1600-1650 Etajul molidiurilor 2200 Etajul jnepeniului (subalpin) 1600-1650 2200 2544 Etajul alpin Etajul de vegetaie 316 Versantul sudic m alt. Limita Limita inferioar superioar 650- 900 1350-1450 1350-1450 1700-1750 1700-1750 2300 2300 2544

Acest model de reprezentare sub form de tabel este cu mult mai explicit dect prezentarea simpl a acestor date n cuprinsul unui text. Prin reprezentare grafic aceleai limite altitudinale ale vegetaiei completate cu date climatice (TEA, NEACA, 1974) ctig i mai mult n valoare prin posibilitatea stabilirii unor corelaii ntre etajele de vegetaie i clim (Fig. 7.8.)

Fig. 7.8. Condiii climatice i etaje de vegetaie primar din Munii Fgra Climate and primary vegetation levels in Fagaras Mountains De asemenea s-a stabilit gradientul hidric pentru Munii Fgraului care este de +30 mm/100 m, iar gradientul termic este cel cunoscut de 0,50C/100 m altitudine. Toate aceste date se folosesc n continuare la caracterizarea general a condiiilor naturale, a formaiilor de pajiti i productivitii animalelor. 317

7.4.2.2.mbuntirea prin fertilizare cu ngrminte chimice n urma unor experimentri riguroase n staionare, pe durate diferite, dar de minim 3 ani, a fost posibil conturarea evoluiei pe altitudine a produciei i calitii pajitilor fertilizate cu diferite doze de ngrminte chimice (PUCARU-SOROCEANU EVDOCHIA i colab.: 1963, 1965, 1969; PUCARU i colab.: 1977; MOTC: 1972; BELU: 1982) (Tabelul 7.14). Tabelul 7.14. Producia de substan uscat (SU) i de protein digestibil (PD) la principalele tipuri de pajiti din Munii Fgraului (dup MOTC, ROU, BELU: 1985) Dry matter yield (DM) and digestibile protein ( DP) for main types grasslands in Fagaras Mountains 300 N*) 100 N*) 50 P2O5 100 P2O5 Nefertilizat Tipul de Locul determinrii 50 K2O 100 K2O (muntele, altitudinea) pajite SUq PDkg SUq PDkg SUq PDkg /ha /ha /ha /ha /ha /ha Recea 650 m 36,9 - 82,0 - 90,9 Agrostis Valea Cumpna 800 m 21,6 100 50,0 840 77,6 1760 tenuis Mormntul 1100 m 26,0 180 61,1 910 83,7 1700 Florea 1350 m 38,1 370 75,3 950 94,5 1020 Festuca rubra Marginea 1500 m 19,4 170 67,5 800 87,1 930 ssp. commutata Marginea 1600 m 19,6 90 53,6 420 88,1 930 Nardus stricta Malia 1600 m 27,8 - 47,2 - 56,7 Malia 1700 m 24,5 - 35,8 - 43,0 Comarnic 1800 m 13,8 130 49,5 950 64,6 1430 Malia 1820 m 27,2 - 39,0 - 41,9 Malia 1900 m 12,2 - 31,8 - 39,4 Malia 2000 m 8,6 - 19,9 - 30,3 Podeanu 2000 m 14,5 110 22,8 220 25,4 400 Malia 2050 m 4,3 - 18,4 - 25,1 Festuca ovina Podeanu 2150 m 11,8 60 30,5 220 27,7 250 ssp. sudetica Agrostis Podeanu 2200 m 6,5 40 11,5 150 18,5 340 rupestris Lespezi 2300 m 6,6 50 Juncus trifidus 9,7 80 12,0 130 7,1 80 Lespezi 2350 m Carex curvula
*)

La Recea: 70 P2O5, 80 K2O o dat la 2 ani; La Malia: fr K2O 318

Din acest volum impresionant de date privind producia de SU i PB al diferitelor tipuri de pajiti situate pe un ecart de 1700 m (650-2350 m alt.) se contureaz concluzia diminurii pe altitudine a acestor doi importani parametri pratotehnici, chiar i la doze mari de ngrminte chimice. Aceast evoluie este completat i ntrit dup stabilirea unor gradieni ai produciei pajitilor la cele 3 niveluri principale de fertilizare chimic (Fig.7.9.)

Fig. 7.9. Evoluia pe altitudine a produciei pajitilor permanente, fertilizate cu diferite doze de ngrminte chimice n Munii Fgraului Evolution of permanent grasland production fertilized with different mineral levels in Fagaras Mountains

319

Se constat o reducerea a eficienei fertilizrii pe altitudine la doze mari, cnd se pot produce chiar scderi de producie. n general eficacitatea fertilizrii cu doze moderate de ngrminte chimice n special azot (N) crete odat cu precipitiile anuale pn la acela nivel altidudinal de cca 1200 m dup care scade de 2 ori mai mult spre limita superioar, datorit reducerii temperaturilor din aer i sol. Influena altitudinii asupra produciei de substan uscat a pajitilor a fost cercetat mai amnunit n Muntele Cernatului ce aparine de Fgra, unde s-au amplasat 6 experiene din 100 n 100 m altidune ncepnd cu 1600 m pn la 2050 m altidune (BRBULESCU, MOTC, POP,1982) (Tabelul 7.15.). Tabelul 7.15. Influena altitudinii asupra produciei de substan uscat (Munii Cernatului, 1976-1978) (dup BRBULESCU, MOTC, POP, 1982) Influence of the altitude on dry matter yield Altitudine (m) 1600 1700 1800 1900 2000 2050 Producie de SU q/ha % 51,4 100 38,2 74 40,9 80 32,7 64 24,9 48 20,8 40 Diferena de SU -13,2 -10,5 -18,7 -26,5 -30,6 Semnificaia Mt o oo ooo ooo

DL 5% = 12,1 q/ha;

1% = 17,2 q/ha;

0,1% = 24,8 q/ha

n medie pe 3 ani (19761978) dup o fertilizare chimic cu 150 kg/ha N i 100 kg/ha P2O5 la 1600 m alt. s-a realizat 5,14 t/ha SU i la 2050 m s-a produs numai 2,08 t/ha SU respectiv, abia 40% la o diferen de 450 m altidune. Relaia ntre producia de substan uscat i altitudine este o funcie liniar, cu o descretere de 0,61 t/ha SU la fiecare cretere a altitudini cu 100 m. Aceste rezultate fr a fi numite de autori gradieni de producie din Muntele Cernatului sunt identice, cu gradienii de descretere a produciei pajitilor din Munii Fgraului ntre 1200-2400 m care sunt de 0,60 t/ha SU/100 m alt., stabilii prin calcul pentru nivelul de fertilizare N100P50(K50) kg/ha/an, prezentai n fig. 5.3, al acestui paragraf. Datele obinute pe pajitile din Muntele Cernatului au servit n continuare la determinarea unor gradieni ale indicilor de nutriie (In) cu azot (N) i fosfor (P) care scad pe altitudine cu -4,5 InN/100m i 7,7 InP/100m altitudine, rezultate deosebit de valoroase care explic i mai exact cauzele descreterii produciei pajitilor pe altitudine (MOTC, GEAMNU, 2000) 320

7.4.2.3. Calitatea furajului de pajite i sporul n greutate vie la tineretul taurin ntruct nivelul de fertilizare de 200 N kg/ha pe ecartul 600-1800 m altitudine a dat cele mai bune rezultate sub aspect productiv i economic s-au conturat civa gradieni de calitate a ierbii de pe pajiti (Tabelul 7.16.). Tabelul 7.16. Calitatea furajer a produciei pajitilor naturale montane, fertilizate cu N200 P100 K100 kg/ha din Munii Fgraului (Date recalculate dup PUCARIU, 1977 i BELU, 1982) Forage quality of natural mountain grasslands fertilized with N200 P100 K100 kg/ha in Fagaras Mountains Substan uscat Protein digestibil Uniti nutritive Altitudine SU t/ha PD kg/ha UN/ha (m) N0 N200 % N0 N200 % N0 N200 % 2,3 5,4 180 750 415 1560 3980 255 1600-1800 235 2,8 6,8 220 950 430 1900 5000 260 1400-1600 240 3,3 8,2 260 1150 440 2240 6020 270 1200-1400 250 3,3 8,4 260 1200 460 2240 6420 285 1000-1200 255 2,8 7,7 220 1100 500 1900 5910 310 800-1000 275 2,3 7,0 180 1000 555 1560 5400 345 600- 800 300 1800 GRADIENI pt. 100 m -20 1200 +20 600 i aici se observ o cretere a cantitii de protein digestibil la hectar pn la acelai nivel de 1200 m, dup care scderea este mai brusc la pajitile fertilizate. Acela curs l urmeaz i unitile nutritive la unitatea de suprafa. Prin fertilizare chimic corespunztoare, aceste date confirm nc o dat potenialul deosebit care l au pajitile naturale din zona montan pentru realizarea unor producii animaliere de nalt randament i calitate. Prin fertilizarea pajitilor la un nivel de N200 P100 K100 kg/ha, sporul n greutate vie la tineretul taurin este cu 250-300% mai mare (Tabelul 7.17.). +50 +170 +255 -100 -170 -510

321

Tabelul 7.17 Sporul n greutate vie la tineretul taurin n sezonul de punat pe pajitile fertilizate cu N200 P100 K100 kg/ha din Munii Fgraului (Date recalculate dup BELU, 1982; MARUCA, 1974, 1982 i alii) Live weight gain for young cattle during the grazing on pastures fertilized with N200 P100 K100 kg/ha in Fagaras Mountains Nr. Producia viele pajitilor 12-18 SU t/ha luni la ha 5,4 6,8 8,2 8,4 7,7 7,0 1800 GRADIENI pt. 100 m 1200 600 -0,05 +0,2 5 -7.5 zile -30 g +1,5 kg 40 20 -0,2 0 5,4 5,5 5,6 5,2 4,7 4,2 Durata medie a punatului (zile) 85 100 115 130 145 160 Consum Randament Spor spor n specific greutate vie greutate kg SU g/cap/zi 1 kg spor kg/ha kg/ha /zi 440 500 560 620 680 740 29 26 23 20 17 14 200 280 360 420 460 500 2,2 2,6 3,0 3,1 3,1 3,1

Altitudine (m) 1600-1800 1400-1600 1200-1400 1000-1200 800-1000 600- 800

Performanele individuale ale tineretului taurin din Munii Fgraului se reduc cu 30 g/100 m altitudine spor mediu zilnic n greutate vie, datorit condiiilor climatice n special a temperaturilor tot mai sczute. Realizarea unui randament n spor greutate vie de 500 kg/ha la 600-800 m altitudine este satisfctor, fiind de 2,5 ori mai mare dect cel realizat la 16001800 m altitudine, cu un ritm constant de 3,1 kg/ha/zi pn la 1200 m i o scdere cu 0,2 kg/100 m peste aceast limit altitudinal din Munii Fgraului. Acest model complex de experimare concis a productivitii animalelor de pe puni, cu ajutorul gradienilor, ne pot aduce n continuare lmuriri i surprize nebnuite nc, fiind totodat un liant ntre diferitele domenii ale cunoaterii unui spaiu montan, cu largi posibiliti de extindere pentru alte masive sau lanuri muntoase.

322

7.4.3. Munii Bucegi 7.4.3.1. Evoluia pe altitudine a taliei unor specii de graminee perene din etajele subalpin - alpin Condiiile climatice i de vegetaie pentru creterea i dezvoltarea plantelor sunt progresiv mai nefavorabile pe altitudine, fapt ce se reflect n schimbrile ce au loc n structura nveliului vegetal i talia speciilor componente (MARUCA, SPIRESCU, 1994). Pentru a contura mai exact amploarea acestor fenomene au fost efectuate mai multe observaii i msurtori biometrice la plantele mature ce aparin la 7 specii de graminee perene mai rspndite n golul montan ntre 1400-2400 m altitudine (Fig. 7.10).

Fig. 7.10. Gradienii creterii n nlime (G.h.) a unor graminee de pajiti din golul montan romnesc Gradients of height increasing of some grasses in roumanian mountain hole n condiiile biotermice prezentate n capitole anterioare, gradienii creterii n nlime a gramineelor sunt n scdere cu 1,5 cm/100 m alt. (20-8 cm) la Agrostis rupestris ntre 1400-2400 m i pn la 5 cm/100 m (45-25 cm) pentru Deschampsia flexuosa pe ecartul 1400-2000 m altitudine. Restul speciilor luate n studiu descresc cu 23 cm/100 m pn la nivelul altitudinal unde vieuiesc n covorul ierbos. 323

Prin descreterea progresiv a taliei gramineelor perene peste 1400 m altitudine se reduce evident i producia pajitilor avnd n vedere c specile din aceast familie (Graminee) domin n covorul ierbos. Ca urmare a nspririi condiiilor de vegetaie pe altitudine pe lng micorarea taliei gramineelor, se diminuiaz i proporia lstarilor generativi pn la un prag de dispariie periodic sau total a lor, lsnd locul altor ecotipuri sau specii cu nmulire preponderent vegetativ n etajul alpin superior. 7.4.3.2. Evoluia biodiversitii nardetelor pe altitudine Dup o analiz mai atent a compoziiei floristice a releveurilor pe nivele altitudinale s-a stabilit o reducere a numrului cu 6 specii pentru fiecare 100 m altitudine (Fig. 7.11.). Aceast tendin binecunoscut de reducere a biodiversitii pe altitudine n zona montan este n strns corelaie cu diminuarea treptat a condiiilor climatice de vieuire a plantelor i animalelor.

Fig. 7.11. Reducerea pe altitudine a biodiversitii nardetelor din Carpaii Meridionali Declin of biodiversity nardion on altitude in Meridional Carpathians 7.4.3.3. Producia de lapte de vac n perioada de punat Cu toate dificultile mari care le presupune experimentrile pe vaci de lapte n scopul determinrii productivitii pajitilor, la Institutul de Cercetare i Producie pentru Cultura Pajitilor, dup 1995 au fost ncepute astfel de cercetri la Mgurele (600 m alt.) 324

i Blana (1800 m alt.), cmpuri reprezentative pentru seria litologic bazic Bucegi Piatra Craiului. Pentru exemplificare se prezint rezultatele obinute la Baza de cercetri pentru Pajiti Montane de la Blana-Bucegi unde n medie pe 3 ani pe nardetele mbuntite s-a depit 5000 l/ha lapte de vac de la rasa Schwitz (Brun de Maramure) adaptat mai bine condiiilor climatice montane (Tabelul 7.18). Dup lucrrile de mbuntire a nardetelor s-au ameliorat substanial caracteristicile agrochimice ale solului, compoziia floristic, producia de substan uscat i protein, care au permis ntreinerea a peste 5 vaci/ha o perioad medie de 83 zile de punat (MARUCA, POP, NEAGU, MOCANU, BLAJ, OPREA, 2000). Calitatea furajer a ierbii a redus consumul de substan uscat, protein i durata de pscut pentru realizarea unui litru de lapte la nivelul de 64-86% din consumul i timpul necesar pentru obinerea aceluiai produs pe punea nembuntit. Numai prin caracterizarea complex a factorilor de sol-plant-animal produs i comportament animalier ntr-un concept unitar se pot contura agroecosistemele de pajiti sau pratoecosistemele. Pe baza acestor date proprii realizate la institutul de profil s-au stabilit gradienii produciei de lapte pe altitudine (Tabelul 7.19). Rezultatele obinute pe pajiti fertilizate i raional folosite cu vaci de lapte pot fi destul de mari i mai ales profitabile pentru cresctorii de animale din zona montan. i n acest caz producia individual de lapte scade cu 0,4 l/100 m altitudine, datorit n primul rnd a condiiilor climatice, iar consumul specific pentru realizarea unui litru de lapte crete cu 0,05 kg SU/l pentru fiecare 100 m altitudine, astfel de la cca. 10000 l/ha lapte, care se produce la 600-800 m, se ajunge la numai 5000 l/ha la 16001800 m altitudine, bine neles ntr-o perioad mai sczut de timp de numai 85 zile fa de 160 zile de punat. Evident pentru susinerea produciei de lapte de vac n zona montan sunt necesare acordarea unor preuri difereniate pe altitudine, aa cum se practic n economia agricol a unor ri dezvoltate din jurul Alpilor. Gradienii produciilor animaliere se pot utiliza la fundamentarea tiinific a noilor preuri pentru producia de carne, lapte i alte produse din zona montan, care pot avea un rol decisiv pentru stabilizarea populaiei n acest spaiu defavorizat pentru agricultur i n final, cu efecte benefice pe ansamblul economiei.

325

Tabelul 7.18. Date generale privind solul, producia de substan uscat, lapte i comportamentul vacilor pe punile subalpine de Nardus stricta din Platoul Bucegilor (1996-1998) General data regarding to the soil, dry matter yield, milk and cows behaviour on subalpine pastures of Nardus stricta in Bucegi Plateau Muntele Blana, 1800 m altitudine Pune Diferen % Specificare UM Neameliorat mbuntit* +, Caracteristicile agrochimice ale solui (0-15 cm adc.) 108 +0,4 5,2 4,8 Ind. - pH n H2O 212 +27,0 51,2 24,2 % - grad saturaie baze (V) 96 -0,6 15,5 16,1 % - coninut humus 268 +32,6 52,0 19,4 ppm - coninut P-AL 113 +12,0 108,0 96,0 ppm - coninut K-AL 3+ 32 -2,8 1,3 4,1 me - coninut Al Compoziia floristic specii cu valoare redus** % 85 15 -70 * specii cu valoare bun*** % 15 85 +70 * Valoarea pastoral 10/15 50/65 +45 450 Producii (83 zile punat) 242 +3,52 6,00 t/ha - substan uscat 2,48 325 +1051 1519 - protein brut 468 kg/ha 346 +3,64 5,12 - ncrcare pune 1,48 vaci/ha 109 +1,0 11,8 - lapte vac (3,5%G) 10,8 l/cap 379 3688 5012 - lapte vac (3,5%G) 1324 l/ha Comportament animal (24 ore) - pscut h min 10,00 8,30 -1,30 85 - rumegat h min 6,08 6,56 +0,48 113 - odihn h min 7,52 8,34 +0,42 109 din care: somn (h min) (0,42) (0,55) (+0,13) 130 Necesar pentru un litru lapte - substan uscat (SU) kg 1,87 1,20 -0,67 64 - protein brut furaj (PB) kg 0,35 0,30 -0,05 86 - durat pscut min 56 43 -13 77 * Punea neameliorat avnd n compoziie peste 70% participare Nardus stricta a fost mbuntit prin fertilizare cu N150 P50 K50 kg/ha 3 ani consecutiv, toate cele 3 variante, pe fondul amendat cu CaO la 2/3 Ah (2 variante) i neamendat (1 variant) ct i nfiinarea unei pajiti semnate pe fond amendat (1 variant); ** Nardus stricta, Festuca nigrescens, Festuca ovina, Phleum alpinum, Deschampsia flexuosa, Potentilla aurea, Viola declinata, Campanula napuligera, etc.; *** Semnate: Phleum pratense, Festuca pratensis, Lolium perenne, Poa pratensis; Spontane: Festuca rubra, Agrostis capillaris, A. rupestris, Poa media, Trifolium repens, Ligusticum mutellina, etc. 326

Tabelul 7.19. Producia de lapte de vac n sezonul de punat pe pajitile fertilizate cu N200 P100 K100 kg/ha din Munii Bucegi Piatra Craiului (Date recalculate dup MARUCA: 1996-1998 i SCURTU: 1996-1998) Milk production during the grazing on fertilized pastures with N200 P100 K100 kg/ha in Bucegi - Piatra Craiului Mountains Produc ia pajitil or fertiliza te SU t/ha 6,5 8,0 9,5 9,6 8,8 8,0 Nr. vaci lapte la ha Durata Prod. Consum Randament medie a medie specific prod. lapte kg SU l/ha punatulu lapte l/ha 1l i (zile) l/cap/zi /zi lapte

Altitudine (m)

1600-1800 1400-1600 1200-1400 1000-1200 800-1000 600- 800

5,3 5,6 5,9 5,4 4,8 4,2

85 100 115 130 145 160

11,0 11,8 12,6 13,4 14,2 15,0

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8

5000 6800 8600 9600 9800 10000

60 68 76 74 68 62

1800 GRADIENI pt. 100 m altitudine -0,15 1 2 0 0 -0,75 t +0,40 t +0,20 -7,5 zile -0,4 L +0,05 -900 L -100L -4 L +3 L

600 Gradienii produciilor animaliere se pot utiliza la fundamentarea tiinific a noilor preuri pentru producia de carne, lapte i alte produse din zona montan, care pot avea un rol decisiv pentru stabilizarea populaiei n acest spaiu defavorizat pentru agricultur i n final, cu efecte benefice pe ansamblul economiei.

327

7.5. PROGNOZA PRODUCTIVITII PAJITILOR CONTEXTUL NCLZIRII GLOBALE A CLIMEI 7.5.1. Evoluia climatic i consecinele ei

MONTANE

nclzirea global a climei va redistribui pe niveluri altitudinale parametrii de temperatur i umiditate mpreun cu nveliul vegetal i productivitatea lui. Cu ajutorul gradienilor altitudinali se pot stabili n timp evoluia acestor parametrii climatici i de vegetaie care vor influena la rndul lor performanele realizate din creterea animalelor i practicarea agroturismului. n curnd populaia va fi nevoit s recucereasc zonele montane abandonate dup ce va fi obligat s prseasc zonele costiere inundate de nivelul tot mai crescut al oceanului planetar i extinderea accentuat a suprafeelor aride improprii pentru practicarea agriculturii. Zona montan mai nalt poate deveni astfel un spaiu de refugiu, supravieuire i petrecerea mai plcut a timpului liber n actualul context climatic nefavorabil pentru zonele mai joase. Pentru aceasta sunt necesare luarea din timp a unor msuri specifice de cretere a productivitii pajitilor, drumuri de acces i construcii, plantaii forestiere, acumulri de ap, etc., care s satisfac nevoile noilor venii n spaiul montan. Conform ultimelor previziuni ale evoluiei climei pe glob, fenomenul de nclzire general datorit activitilor umane (defriare, industrializare, transporturi, etc.) cu sporirea emisiilor de dioxid de carbon, topirea calotelor glaciare i a ghearilor montani, creterea nivelului oceanelor, inundaii, aridizare i deertificare, intensificarea proceselor orajoase (uragane, taifunuri, tornade, cicloane, etc.) vor avea un impact major asupra ntregii umaniti cu consecine imprevizibile dintre cele mai negative (AL GORE, 2007). Nu ntmpltor de Ziua Internaional a Muntelui din anul 2007, s-a ales ca obiectiv tematic schimbrile climatice globale pentru care s-au fcut cteva previziuni cu exemplificri din Carpaii Romniei. Din datele OMM (Organizaia Meteorologic Mondial) cu sediul la Geneva, temperatura medie a globului a crescut n perioada 1901 2000 cu 0,6 0C ceea ce este extrem de mult. Pentru Romnia, conform INMH Bucureti, aceast cretere este de 0,3 0C, mai mare n regiunile de sud i est (0,8 0C) i mai mic n regiunile intracarpatice (0,10C). nclzirea climei este mai pronunat dup anii 1961 i cu deosebire dup anul 2000 (2003, 2005) cnd frecvena zilelor tropicale (maxima zilnic > 30 0C) a crescut ngrijortor de mult i zilele de iarn (maxima zilnic < 0 0C ) a sczut substanial. Drept urmare mai multe zone din ara noastr prezint un risc ridicat de secet i deertificare n special cele unde temperatura medie anual este mai mare de, 10 0 C; suma precipitaiilor atmosferice anuale este sub 350 550 mm; precipitaii aprilie octombrie sunt sub200 350 mm iar rezerva ap din sol 0 100 cm la 31 martie este mai mic de 950 1500 mc /ha Conform Conveniei Naiunilor Unite pentru Combaterea Deertificrii (UNCDD) indicele de ariditate (cantitatea anual de precipitaii / evapotranspiraia potenial 328

ETP) pentru zonele aride, deerturi este de 0,05 i pentru zonele sub umed uscate de 0,65 , prag peste care un teritoriu se consider a fi aproape de normalitate. Conform acestei convenii ETP pentru step i silvostep este de 400 900 mm i pentru zona montan de 300 mm de ap. n al patrulea raport (2007) al Comitetului Internaional pentru Schimbri Climatice (IPCC) pentru perioada 2020 2030 fa de anul 2000 ntr-o variant optimist se estimeaz o cretere global a temperaturii medii cu 0,5 0 C i ntr-o variant mai pesimist cu 1,5 0 C iar n perioada 2030 2100 creterea n cele dou variante se situeaz ntre 2,0 0 C i 5,0 0 C, ceea ce este extrem de mult. Dac am lua nivelul anului 2070 cu o cretere de numai 3 0 C fa de nivelul actual, atunci 68 % din teritoriul Romniei situat sub 500 m altitudine va fi supus aridizrii i deertificrii, respectiv o suprafa mai mult dect dubl cea a zonei montane actuale (Tabelul 7.20.). Tabelul 7.20. Repartizarea altitudinal procentual a formelor de relief din teritoriul Romniei (dup GEOGRAFIA ROMNIEI vol.I, 1983) Percental altitudinal distribution of relief forms in Romania % din teritoriul din care Romniei Muni Dealuri Cmpii 2 (237,5 mii km ) peste 2000 1 3 1500 - 2000 3 7 1000 - 1500 6 19 700 - 1000 12 36 3 500 - 700 10 16 12 300 - 500 18 12 38 1 200 - 500 12 7 24 5 100 - 200 18 18 35 0 - 100 20 5 59 Peste 500 m 32 81 15 Sub 500 m *) 68 19 85 100 *) teritoriu afectat de aridizare i deertificare n cazul creterii temperaturi medii a aerului cu 3 0 C, prognoz pn n anul 2070. Prin creterea cu 3 0 C a temperaturii medii a aerului pe teritoriul Romniei se prognozeaz c Dobrogea, Sudul Moldovei i o bun parte din sudul Cmpiei Romne, respectiv peste 30 % din ar va fi supus unui proces de deertificare i restul de cca. 38 % unui proces de aridizare accentuat, care va cuprinde n continuare toate cmpiile noastre, pn la 85 % din suprafaa dealurilor i aproape 20 % din munii de la altitudini mai joase ale rii. 329 Altitudini (m)

7.5.2. Prognoza modificrilor bioclimatice i ale solului montan Schimbrile climatice prognozate vor avea o inciden major asupra redistribuiei actuale a vegetaiei pe zone i etaje altitudinale care la rndul lor se vor rsfrnge asupra habitatelor i performanelor economice. Conform prognozelor pentru anii 2070 o cretere de cu 3 0 C a temperaturii medii a aerului n zona montan dup gradienii altitudinali actuali (-0,5 0 C / 100 m alt.) se estimeaz o cretere cu cca. 600 m a etajrii actuale a vegetaiei primare. Pentru zona montan din ara noastr aceste modificri bioclimatice la nivelul anului 2070 se prezint n tabelul 7.21. Din aceste date rezult c n munii nali vor disprea etajele alpin i subalpin (al jneapnului) fiind nlocuite de etajul pdurilor de molid i fag. Tabelul 7.21 Modificarea etajelor bioclimatice i de vegetaie la o cretere a temperaturii medii a aerului cu 30C ( prognoz anul 2070 ) Change of bioclimatic and vegetation levels by increasing of mean air temperature with 3 0C (2070 prognosis) Etaje (zone) actuale Altitudinea (m) TEMPERA TURA medie anual(0C) Nivel Actu an al 2070 -1 2 0 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 PRECIPITAI I anuale (mm) Actual 1500 1450 1350 1250 1150 1050 950 850 800 Nivel an 2070 1250 1150 1050 950 850 800 700 600 500 Etaje (zone) schimbate dup zeci de ani

Alpin Jneapn Jneapn Molid Molid Mo + Fa Fag Fag Gorun (Stejari) (Silvostep) (Step)

2200- 2400 Molid 2000-2200 Molid 1800-2000 Mo + Fa 1600-1800 Fag 1400-1600 Fag 1200-1400 Gorun 1000-1200 Stejari 800-1000 Silvostep 600-800 Step (Subumed uscate) GRADIENI 0 0 pentru 100 -0,5 C -0,5 C + 45 mm + 45 mm (Semiaride) m alt. (Aride - deerturi)

330

n paralel zona de step va nlocui etajul superior al pdurilor de gorun i silvostepa va nlocui partea inferioar a etajelor pdurilor de fag. Aceste mutaii majore n repartiia pe altitudine a vegetaiei lemnoase din zona montan va duce la reducerea natural cu 40 70 % a suprafeelor de pdure actuale cu consecine i mai dramatice asupra echilibrului hidrologic i al precipitaiilor. Schimbrile climatice vor modifica i proprietile fizico chimice ale solurilor (Tabelul 7.22). Astfel, grosimea stratului de sol n urmtorii 60 70 ani va fi aproximativ aceeai avnd n vedere c 1 cm sol n zona temperat se formeaz n cca. 100 ani. n schimb unele proprieti agrochimice pot suferi schimbri pe o durat greu de definit pn la atingerea unui echilibru specific impus de temperaturile i precipitaiile prognozate pentru anul 2070. Modificrile mult mai lente la nivelul solului vor face ca productivitatea vegetaiei naturale i al culturilor agricole s fie destul de sczut cu toate condiiile mai favorabile de cldur care vor fi pe viitor la altitudini mai nalte. Tabelul 7.22. Modificarea condiiilor de sol la o cretere a temperaturii medii a aerului cu 30C ( prognoz anul 2070 ) Change of soil characteristics by increasing of mean air temperature with 3 0C (2070 prognosis) Etaje (zone) actuale Grosime strat sol (cm) Altitudinea (m) Actual Orizontul A

Alpin 2200- 2400 Jneapn 2000-2200 Jneapn 1800-2000 Molid 1600-1800 Molid 1400-1600 Mo + Fa 1200-1400 Fag 1000-1200 Fag 800-1000 Gorun 600-800 (Stejari) GRADIENI (Silvostep) pentru (Step) 100 m alt.

- 7,5 mm

Cretere foarte lent (cca. cm la 100 de ani)

20 35 50 65 80 95 110 125 140

pH n ap V% Viitor Actual Viitor Actual Viitor ndeprtat mai mai apropiat apropiat 3,6 4,5 6 24 3,9 4,8 12 30 4,2 5,1 18 36 4,5 5,4 24 42 4,8 5,7 30 48 5,1 6,0 36 54 5,4 6,3 42 60 5,7 6,6 48 66 6,0 6,9 54 72 - 0,15 - 0,15 -3% -3%

331

7.5.3. Prognoza productivitii pajitilor montane Ca urmare a modificrilor climatice i a proprietilor fizico chimice ale solurilor, productivitatea pajitilor pe altitudine se va schimba n sensul atingerii unui maxim ntre 1600 1800 m fa de 1000 -1200 m alt. actual, respectiv cu 600 m mai sus (Tabelul 7.23). Tabelul 7.23 Prognoza productivitii pajitilor la o cretere a temperaturii medii a aerului cu 30C ( anul 2070 ) Prognosis of grassland productivity at a increasing of mean air temperature with 30C Etaje Productivitatea pajitilor naturale (zone) Prod. de Durata Consum Producia animalier posibile substan medie specific spor greutate dup uscat (SU) de kg (kg/ha) Altitudinea zeci de t/ha punat SU/kg (m) ani (zile) spor Nefer N100 Neferti N100P50K50 tilizat P50K50 lizat kg/ha kg/ha Molid 2200- 2400 1,8 4,8 100 30 60 160 Molid 2000-2200 2,3 6,0 115 28 80 220 Mo + Fa 1800-2000 2,8 7,2 130 26 100 280 Fag 1600-1800 3,3 7,4 145 24 130 310 Fag 1400-1600 2,8 6,8 160 22 120 310 Gorun 1200-1400 2,3 6,2 175 20 110 310 Stejari 1000-1200 Silvostep 800-1000 Step 600-800 1800-2400 1200-1800 600-1200 1,8 5,6 160 18 1,3 5,0 130 16 0,8 4,4 100 14 Gradieni pentru 100 m altitudine - 0,25 - 0,6 - 7,5 + 1,0 + 0,25 + 0,3 - 7,5 + 1,0 + 0,25 + 0,3 + 15,0 + 1,0 100 80 60 - 10 +5 + 10 310 310 310 - 30 0 0

Nivelul produciilor n schimb va fi mai sczut dect al celor actuale datorit reducerii cu cca. 45 cm a grosimii stratului de sol i a aciditii mai pronunate cu 0,9 uniti. Prin fertilizare organo mineral cu N100 P50 K50 kg/ha cele mai productive pajiti de la 1600 1800 m alt. producia crete de la 3,3 t/ha SU la 7,4 t/ha SU (224 %) pe care se pot realiza dup conversie n produse animaliere, 310 kg /ha spor greutate vie ntr-o perioad medie de 145 zile de punat. 332

Durata perioadei de punat variaz ntre 100 zile la 600 - 800 m alt. datorit perioadei de uscciune, la fel i pe ecartul 2200 2400 m alt. unde intervine o perioad de vegetaie mai scurt. Durata maxim de punat de 175 zile se atinge la 1200-1400 m altitudine. Datorit altitudinii, consumul specific pentru 1 kg spor crete cu 1 kg SU pentru fiecare 100 m alt., respectiv de la 14 kg la 600 800 m la 30 kg la 2200 2400 m alt. Ca urmare a scderii temperaturilor active pe altitudine i al creterii cantitii de precipitaii se creeaz un echilibru cldur umiditate ntre 600 1800 m alt., interval ntre care productivitatea pajitilor exprimat n spor greutate vie rmne aproape constant fiind de 310 kg /ha pe suprafeele fertilizate la un nivel mediu. Condiiile de sol i clim din zona montan i mai nefavorabile pe altitudine pentru culturile tradiionale agricole, impune dezvoltarea creterii animalelor erbivore pe pajitile naturale mai performante i practicarea pe scar mai larg a agroturismului, asemntor rilor alpine. Datorit aridizrii climatului este necesar implementarea i extinderea sistemului agrosilvopastoral prin care au de ctigat att covorul ierbos ct i animalele de pe pune.

333

BIBLIOGRAFIE
1. 2.

Aerts R., Caluwe H., Beltman B., 2003, Plant community mediated vs. nutritional controls on litter decomposition rates in grasslands, Ecology, 84, 3198-3208 Amundson R.G., Chadwick O.A., Sowers J.M., 1989, A comparision of soil climate and biological activity along an elevational gradient in the eastern Mojave Desert, Oecologia, 80, 395-400 Anghel Gh., 1960, Geobotanica aplicat n studiul pajitilor i al terenurilor cultivate, Comunicri de botanic, Soc. t. Nat. Geogr., Bucureti Anghel Gh. .a., 1965, Studiul i cartarea punilor din corpul Crin - Munii Cibinului, Comunicri de botanic, vol. III Anghel Gh.i colab., 1967, Cultura pajitilor, Ed. Agrosilvic, Bucureti Anghel Gh., Rvru M., Turcu Gh., 1971, Geobotanica, Editura Ceres, Bucureti Anghel Gh., Motc Gh., 1975, Principii de baz n elaborarea tipologiei pajitilor din R.S. Romnia, Lucrri tiinifice S.C.C.P. Mgurele-Braov, vol.I Anghel Gh., C. Brbulescu, A. Brsan, 1977: Pajitile din Platforma Bran, Casa Agronomului, Braov Anghel Gh., Doni N.,1980, Etajarea vegetaiei lemnoase i ierboase n teritoriul carpatic, Staiunea central de cercetri pentru cultura pajitilor Mgurele-Braov10 ani de activitate, Casa agronomului-Braov (naturale, seminaturale) din R.S.Romnia, Lucrri tiinifice, S.C.C.P. MgureleBraov, vol. VII

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. Anghel Gh., 1981, Scheme pentru clasificarea vegetaiei pajitilor permanente

11. Anghel Gh., Neacu Marcela, Vasu Alexandra, 1982, Etajarea vegetaiei ierboase

din Munii Cibinului (Munii Cindrel), Lucr. t. ICPCP Braov, vol. VIII, pag. 3-17, Buc.
12. Anghel Gh., 1984, Pajiti intensive. Ed. Ceres, Bucureti 13. Atkin O.K.,Cummins W.R, 1994, The effect of nitrogen source on growth, nitrogen

economy and respiration of two high arctic plant species differing in relative growth rate, Functional Ecology, 8, 389-399
14. Austin M.P., 2005, Vegetation and environment: discontinuities and continuities,

Pages 52-84 in E. van der Maarel, editor. Vegetation ecology. Blackwell Publishing, Oxford

334

15. Bacinschi D., Neaca O., 1985, Principalele caracteristici climatice ale Carpailor

romneti, Lucr. t. ale ICPCP Mgurele-Braov, vol. X, pag. 33-74, Red. prop. tehn. Agr. Bucureti
16. Badea L., 1967, Subcarpaii dintre Cerna Olteului i Gilort, Studiu de

geomorfologie, Ed. Acad. Bucureti


17. Balsberg-Pahlsson A.M.,1995, Growth, radicle and root hair development of

Deschampsia flexuosa (L) Trin seedlings in relation to soil acidity, Plant and Soil, 175, 125-132
18. Banaticla M.C.N., Buot I.E., 2005, Altitudinal zona on of pteridophytes on Mt.

Banahaw de Lucban, Luzon Island, Philippines, Plant Ecology, 180,135-151


19. Barbu N., 1976, Obcinile Bucovinei, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti 20. Bartsch M. i al., 1940, Vegetationskunde des Schwarzwaldes Pflanzensoziologie,

Band 4, Verlag Gustav Fischer, Jena


21. Bcinan N., 1999, Munii Baraolt- Studiu Geomorfologic, Ed. Acad. Rom.

Bucureti, 160 p.
22. Blceanu V., Marian Elisabeta, 1985, Soils of the Romanian Carpathians,

Lucrrile tiinifice ale Institutului de Cercetare i Producie pentru Cultura Pajitilor Mgurele-Braov vol. X, Bucureti
23. Brbos M.I., 2007, Studii privind cenologia i ecologia pajitilor montane din

judeul Maramure, Universitatea "Babe-Bolyai", Cluj Napoca


24. Brbulescu C., 1961, Punile alpine din Munii Iezer- Ppua, Natura, nr.3 25. Brbulescu C., Burcea ., 1970, Determinator pentru flora pajitilor, Ed. Ceres,

Bucureti
26. Brbulescu Viorica, 1975, Cercetri privind relaia dintre solul i vegetaia

pajitilor naturale din Platforma Bran, I.A.N.B.- Bucureti


27. Brbulescu C., Burcea P., Brbulescu Viorica, Motc Gh., tefnescu Al., 1978,

Pajitile permanente, n Pajitile din Platforma Bran, Casa agronomului- Braov


28.

Brbulescu C., Motc Gh., Pop M., Capa Stela, Belu C., Neagu M., 1982, Efectul ngrmintelor chimice pe punile munilor nali n funcie de altitudine, Lucr. t. ale ICPCP Braov, vol. VIII, pag. 19-36, Red. prop. tehn. agr. Bucureti

29. Brbulescu C., Motc Gh., 1983, Punile munilor nali, Ed. Ceres, Bucureti 30. Brbulescu, C., Motc Gh.,1987, Pajitile de deal din Romnia, Ed. Ceres

Bucureti;
31. Brbulescu C. i colab., 1991, Cultura pajitilor i a plantelor furajere, Ed.

Didactic i Pedagogic, Bucureti


335

32. Blteanu D., 1983, Experimentul de teren n geomorfologie. Aplicaii la Subcarpaii

Buzului, Ed. Acad., Bucureti


33.

Begon M., Townsend C.R., Harper J.L., 2006, Ecology: from individuals to ecosystems, Blackwell Publishing Ltd.

34. Beldie Al., 1967, Flora i vegetaia munilor Bucegi, Editura Academiei R.S.R. 35. Beldie Al., 1977, 1979 Flora Romniei. Determinator ilustrat al plantelor

vasculare, vol I i II. Editura Academiei R.S.R


36. Belu C., 1982, Valorificarea punilor alpine din Munii Cernatului-Masivul

Fgra, Tez de doctorat, Institutul agronomic N. Blcescu, Bucureti


37. Berendse F., Lammerts E.J., Olff H., 1998, Soil organic matter accumulation and

its implications for nitrogen mineralization and plant species composition during succesion in coastal dune slacks, Plant Ecology, 137, 71-78
38.

Biala K., Zyszkowska M., 2004, Effects of changes in grassland management on biodiversity and landscape in the Sudeten Mountains in Poland, Grassland Science in Europe, vol.9, pg. 210-212 Blaga G., Filipov F., Udrescu S., Rusu I., Vasile D., 2005, Pedologie, Editura AcademicPres, Cluj Napoca Racovi", tom IV

39.

40. Bleahu M., Rusu T., 1965, Carstul din Romnia, Lucrrile Instit. de speol. E. 41. Bojoi I., 2000, Romnia, Geografie fizic, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iai 42. Borza Al., 1934, Studii fitosociologice n Munii Retezat. Bul. grd. bot., Cluj,

vol.XI
43. Borza Al., 1934, Buletinul Grdinii Botanicii i Muzeul botanic, vol. XIV, Cluj 44. Borza Al., 1959, Flora i vegetaia Vii Sebeului, Ed. Academiei RPR, Bucureti 45. Borza. AL., 1960, Elementele florei i rspndirea lor, Monografia geografic a

R.P.R., vol. I Geografia fizic", Bucureti


46. Borza Al., Bocaiu M., 1965, Introducere n studiul covorului vegetal. Editura

Academiei R.S.R., Bucureti


47. Bosy J. L., Reader R.J., 1995, Mechanisms underlying the suppression of forb

seedling emergence by grass (Poa pratensis) litter, Functional Ecology, 9, 635-639


48. Bocaiu N., 1971, Flora i vegetaia Munilor arcu, Godeanu i Cernei. Editura

Academiei R.S.R., Bucureti


49. Bocaiu N., 1985,

Criterii pentru constituirea i gestionarea ecologic a rezervaiilor botanice, Ocrotirea naturii i mediului nconjurtor, 28, 2, 126-135

336

50.

Botnariuc N., Vdineanu A., 1982, Ecologie, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti Investigations Into the Mineral-Nutrition of Several Grass Species .1. Calcium Level, Journal of Ecology, 46, 749-757

51. Bradshaw A.D., Lodge R.W., Jowett D., Chadwick M.J., 1958, Experimental

52. 52.Braun Blanquet J., 1964, Pflanzensoziologie, III, Aufl. Springer, Verlag, Wien,

New York
53. Brndu C., 1981, Subcarpaii Tazlului. Studiu Geomorfologic, Ed. Acad. R.S.R.,

Bucureti
54. Bruun H.H., Moen J., Virtanen R., Grytnes J.A., Oksanen L., Angerbjorn A., 2006,

Effects of altitude and topography on species richness of vascular plants, bryophytes and lichens in alpine communities, Journal of Vegetation Science, 17, 37-46
55. Bujorean G., 1930, Contribuii la cunoaterea succesiunii i ntovririi plantelor,

Bul. Grdinii i Muzeului Botanic, vol. X, Cluj-Napoca;


56.

Buia Al., 1943, Contribuii la studiul fitosociologic al punilor din Munii Carpai, Bul. Fac. Agronom., Cluj, X punilor i fneelor din Oltenia, Inst. Agr. T. Vladimirescu Craiova, Lucrrile tiinifice, 90p.

57. Buia Al., Pun M., Safta I., Pop M., 1959, Contribuii geobotanice asupra

58. Buia Al., Pavel C., Safta I., 1962, Pajitile din Masivul Parng i mbuntirea lor,

Ed. Agrosilvic, Bucureti


59. Buia Al., Pun M., Pavel C.,1962, Studiul geobotanic al pajitilor. Pajitile din

Masivul Parng i mbuntirea lor, Ed. Agro-Silvic, Bucureti, 143-274


60. Buia Al., 1963, Les association de Nardus stricta de la R.P.R., Revista de biologie,

seria Botanic, 8, 2, 119-137


61. Burcea P., 1965, Cercetri asupra fneelor naturale dintre rul Cibin i rul Dobra,

raionul Sibiu, Tez de doctorat, I.A.N.B., Bucureti


62. Burduja C., Dobrescu C.,Grneanu A., Rvru M., Czceanu I., Brc C., Raclaru

P., Turenschi E.,1956, Contribuii la cunoaterea pajitilor naturale din Moldova sub raport geobotanic i agroproductiv, Studii i cercetri t. biol. agr., tom. VII, 1
63. Buza M., 1978, Munii Cindrelului Studii de geografie fizic, Tez de doctorat,

Inst. de Geografie, Academia Romniei


64. Buza M., 2000, Munii Cindrelului, Studiu geoecologic, Ed. Univ. "Lucian Blaga"

Sibiu, 135 p.

337

65. Candrea B., Candrea P., Ni M.D., 2008, Harta unitilor de relief din Romnia,

http://earth.unibuc.ro/
66. Cardaol

V., Maruca T., 1975, Importana pajitilor semnate pentru intensivizarea produciei de furaje pe solurile cu exces de umiditate freatic, Revista de creterea animalelor, Bucureti, nr. 11, 31-38 Munii Cibin, Lucrri tiinifice ale SCCP Mgurele Braov, vol. V, pag. 137-142

67. Cardaol, V., Daniliuc D., 1979, Contribuii la punerea n valoare a pajitilor din 68. 68.Cardaol V., Pop M., Razec I., Brezean, D., 1985, Pajitile din Munii Bucegi,

Lucrri tiinifice ale In stitutului de Cercetare i Producie Pajitilor Mgurele Braov, vol.X, 181-202

pentru Cultura

69. Carson W. P.,Peterson C.J., 1990, The role of litter in an old-field community -

impact of litter quantity in different seasons on plant-species richness et abundance, Oecologia, 85, 8-13
70. Clinescu R. i colab., 1969, Biogeografia Romniei, Ed. tiinific, Bucureti 71. Cernelea I., 1974, Cercetri privind pajiitile de Agrostis tenuis din Depresiunea

Haegului i posibiliti de sporire a produciei prin aplicarea ngrmintelor, Rezumat al tezei de doctorat, IANB, Bucureti
72. Chadwick M. J., 1960, Biological Flora of the British Isles: Nardus stricta, L.J.E.

col.48
73. Chiri C.D., 1955, Pedologie general, Editura Agro-Silvic de Stat, Bucuresti 74. Chiri C. i col., 1964, Fundamentele naturalistice i metodologice ale tipologiei i

cartrii staionare forestiere, Ed. Academia RPR, Bucureti


75. Chiri C.,

1974, Ecopedologie cu baze de pedologie general, Ed. Ceres,

Bucureti
76. Ciocrdel R., 1957, Hidrogeologie, Ed. Tehnic, Bucureti 77. Ciortea G., 2000, Ameliorarea produciei pajitilor de munte prin mbuntirea

regimului de nutriie, Tez de doctorat, USAMVB Timioara


78. Ciubotaru C., 1974, Contribuii la studiul florei, vegetaiei i mbuntirii

pajitilor naturale din Depresiunea Liteni, jud. Suceava, Rezumat al tezei de doctorat, Inst. Agron.Iasi
79. Ciuc Maria,

1984, Vegetaia pajitilor din masivul Ciuca, Ed. Academiei,

Bucureti
80. Coldea Gh., Pnzaru Gh., 1967, Vegetaia rezervaiei naturale Omul din Munii

Suhardului,St. i Cerc. Biol., Seria Biol.Veget., Bucureti, 39, 4, 109-118

338

81. Coldea Gh., 1972, Flora i vegetaia Munilor Plopi, Tez de doctorat, Cluj 82. Coldea Gh., 1984, L etude des paturages basiphyles sousalpins des monts Rodnei
,

(Les Carpates Orientales), Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 137-154


83. Coldea Gh.,1990, Munii Rodnei. Studiu geobotanic, Ed. Academiei, Bucureti 84. Coldea Gh., 1991, Documents phytosociologiques. Prodrome des associations

vegetales des Carpates du sud-est (Carpates Roumaines), Camerino Universita degli Studi
85. Coldea Gh., Contribuii la studiul vegetaiei Romniei (I), Contrib. Bot., Cluj-

Napoca, 1-8, 1995-1996


86. Coldea Gh., Sanda V., Popescu A.,tefan N., 1997, Les associations vegetales de

Roumanie, Tome 1, Les associations herbacees naturelles, Presses Universitaires de Cluj, 261 p.
87. Common T.G., Hunter E.A., Floate M.J.S., Eadie J., Hodgson J., 1991, The long-

term effects of a range of pasture treatments applied to three semi-natural hill grassland communities. 1. Pasture production and botanical composition, Grass and Forage Science, 46, 239-251
88. Cornish P.S., Raison R.J., 1977, Effects of phosphorus and plants on nitrogen

mineralization in three grassland soils, Plant and Soil, 47, 289-295


89. Cote P., 1973, Geomorfologia Romniei, Ed. Tehnic, Bucureti 90. Crciun C., 2000, Mineralele argiloase din sol- Implicaii n agricultur, Ed.

G.N.P. Minischool, Bucureti


91. Cristea V., 1991, Fitocenologie i vegetaia Romniei; ndrumtor de lucrri

practice, Universitatea Babe-Bolyai, Cluj Napoca


92.

Cristea V., Denaeyer S., 2004, De la biodiversitate la OGM-uri?, Editura Eikon, Cluj Napoca plante din Transilvania pe baza indicilor ecologici, Contribuii botanice, Cluj, 2, 163-179

93. Csuros St., Csuros-Kaptalan Margareta, 1966, Caracterizarea unor asociaii de

94. Curtis C. J., Emmett B. A., Grant H., Kernan M., Reynolds B., Shilland E., 2005,

Nitrogen saturation in UK moorlands: the critical role of bryophytes et lichens in determining retention of atmospheric N deposition, Journal of Applied Ecology, 42, 507-517
95. Daget Ph., Poissonet J., 1969, Publication, CEPE Montpellier 96. Daget Ph., Poissonet J., 1971, Annuaire Agronomique, nr. 22, Paris 97. Dihoru Gh., 1975, nveliul vegetal din muntele Siriu, Editura Academiei R.S.R. 339

98. Dix R.L., 1958, Some slope-plant relationships in the grasslands of the Little

Missouri Badlands of Noth Dakota. Journal of Range Management, 11, 88-92


99. Dolezal J., Srutek M., 2002, Altitudinal changes in composition and structure of

mountain-temperate vegetation: a case study from the Western Carpathians, Plant Ecology, 158, 201-221
100. Donis I., 1968, Geomorfologia vii Bistriei, Ed. Acad. R.S.R., Bucureti 101. Doni, N., Doina Ivan, 1982, Producia primar a vegetaiei terestre din R. S.

Romnia, Probleme moderne de ecologie, pag. 294-305, Ed. tiin. i enciclopedic, Buc.
102. Doni N., Ivan D., 1985, Vegetaia Carpailor, Pajitile din Carpaii Romniei,

Lucr. t. ale Inst. de Cerc. i Producie pentru Cultura Pajitilor Mgurele Braov, Vol.X, 109-140
103. Doni N., Chiri C., Stnescu V.. a., 1990, Tipuri de ecosisteme forestiere din

Romnia, ICAS, Red. de prop. tehn. agr. Bucureti


104. Doni N., Popescu A., Pauc-Comnescu M., Mihilescu S., Biri I.A., 2005,

Habitatele din Romnia, Editura Tehnic Silvic, Bucureti


105. Dragomir N., 2005, Pajiti i plante furajere,

Tehnologii de cultivare, Editura

Eurobit, ISBN 973-620-115-5


106. Dumitru M., 1980, Cercetri asupra florei i vegetaiei Subcarpailor dintre

Ialomia i Dmbovia, Rezumat al tezei de doctorat, Univ. Bucureti


107. Eckstein R. L., Donath T. W., 2005, Interactions between litter et water availability

affect seedling emergence in four familial pairs of floodplain species, Journal of Ecology, 93, 807-816
108. Ellenberg H., 1963, Vegetation Mitteleuropas Mit Den Alpen, Eugen Ulmer,

Stuttgart
109. Evans G.C.m 1969, Spectral composition of light in field . Its measurement and

ecological importance, Journal Of Ecology, 57, 109-&


110. Facelli J. M., Pickett S.T.A., 1991, Plant litter - light interception et effects on an

old-field plant community, Ecology, 72, 1024-1031


111. Facelli J. M.,Carson W.P., 1991, Heterogeneity of plant litter accumulation in

successional communities, Bulletin of the Torrey Botanical Club, 118, 62-66


112. Fageria N.K., 1974, Absorption of magnesium and its influence on uptake of

phosphorus, potassium, and calcium by intact groundnut plants, Plant and Soil, 40, 313-320

340

113. Fageria N.K., Baligar V.C., Wright R.J., 1989, Growth and nutrient concentrations

of alfalfa and common bean as influenced by soil acidity, Plant and Soil, 119, 331333
114. Filip, N. F., 1984, Cercetri privind solurile i staiunile forestiere din Podiul

Trnavelor, Tez de doctorat, Universitatea Braov


115. Fitter A.H., Graves J.D., Self G.K., Brown T.K., Bogie D.S., Taylor K., 1998, Root

production, turnover and respiration under two grassland types along an altitudinal gradient: influence of temperature and solar radiation, Oecologia, 114, 20-30
116. Florea N., Munteanu I, Rapaport C., Chiu C., Opri M.,1968, Geografia solurilor

Romniei, Ed. tiinific, Bucureti


117. Florea N., Munteanu I., 2003, Sistemul romn de taxonomie a solurilor (SRTS), Ed,

Estfalia, Bucureti, 182 p.


118. Florea N., Gheorghe Maria 2008, Unitile pedoagrotehnologice de teren. Cerine

specifice, tiina solului nr. 1, vol XLII


119. Florea N. i colab., 2009, Gruparea terenurilor din Romnia dup specificul

cerinelor tehnologice de management, Lucrrile celei de a XIX-a Conferine Naionale pentru tiina Solului, Iai
120. Florescu, I., Nicolaescu N.V., 1996, Silvicultura, vol. I, Studiul pdurii Editura Lux

Libris-Braov;
121. Grda N., 2010, Studiul elementelor de landaft montan (cu privire special asupra

ecosistemelor de pajiti din comuna Grda de Sus, Munii Apuseni), Tez de doctorat, U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
122. Foster B.L., Gross K.L.,1998, Species richness in a successional grassland: effects

of nitrogen enrichment et plant litter, Ecology, 79, 2593-2602


123. Grbacea V., 1956, Piemontul Climanilor, Studii i cercetri de geologie geogr.,

VII, 1-4, Acad.R.P.R., Fil. Cluj


124. Gheorghe Maria, Florea N., 2006, Harta unitilor pedo-agrotehnologice din

Cmpia Romn de Est, a 18-a Conferin Na. Rom. de t. Solului, Cluj Napoca
125. Gheorghe Maria, 2007, Gruparea solurilor agricole n funcie de specificul lor care

determin diferenierea lucrrilor agrotehnice cu aplicaie n partea de est a Cmpiei Romne, Ed. Ceres, Bucureti, 226 pag. (tez de doctorat, USAMV Bucureti, 2006)
126. Gibson D. J., Ely J. S., Collins S.L., 1999, The core-satellite species hypothesis

provides a theoretical basis for Grime's classification of dominant, subordinate, et transient species, Journal of Ecology, 87, 1064-1067
341

127. Gigon A., Rorison I.H., 1972, Response of some ecologically distinct plant species

to nitrate-nitrogen and to ammonium-nitrogen, Journal of Ecology, 60, 93-&


128. Giurcneanu C., 1988, Populaia i aezrile din Carpaii romneti, Ed. tiinific

i enciclopedic, Bucureti
129. Granger J.E.,Schulze R.E. ,1977, Incoming solar-radiation patterns and vegetation

response - examples from Natal Drakensberg, Vegetatio, 35, 47-54


130. Greszta J., Gruszka A., Wachalewski T., 1992, Humus degradation under the

influence of simulated "acid rain", Water, Air, and Soil Pollution, 63, 51-66
131. Grigora C., 1999, Solurile Romniei, Ed. Universitatea din Craiova Facultatea de

tiine, Secia Geografie


132. Grime J. P., 1984, Dominant et subordinate components of plant communities:

implications for succesion, stability et diversity, Pages 413-428 in AJ Gray, MJ Crawley, et PJ Edwards, editors. Colonization, Succesion et Stability. Blackwell Scientific Publications, Oxford
133. Grime J. P., 1998, Benefits of plant diversity to ecosystems: immediate, filter et

founder effects, Journal of Ecology, 86, 902-910


134. Grime J.P., Hodgson J.G., Hunt R., 1996, Comparative plant ecology. A functional

approach to common British specie, Chapman and Hall, London


135. Grime J.P., 2001, Plant strategies, vegetation processes, and ecosystem properties,

John Wiley & Sons, Ltd.


136. Grneanu A.,Popovici D., Plea D., 1967, Zece ani de activitate n sprijinul

produciei agricole n Cmpia Moldovei, Revista agricol, Bucureti


137. Grytnes J.A., 2003, Species-richness patterns of vascular plants along seven

altitudinal transects in Norway, Ecography, 26, 291-300


138. Gusewell S., 2004, N : P ratios in terrestrial plants: variation and functional

significance, New Phytologist, 164, 243-266


139. Gu P., 1976, Contribuii la cunoaterea vegetaiei i a solurilor cu exces de

umiditate din Valea Sieului, Rezumat al tezei de doctorat, Inst. Agric., Cluj
140. Hector A., Beale A. J., Minns A., Otway S. J.,

J. H. Lawton J.H., 2000, Consequences of the reduction of plant diversity for litter decomposition: effects through litter quality et microenvironment, Oikos, 90, 357-371 grassed and cut grasslands in the Giant Mountains, Czech Republic, Grassland Science in Europe, vol.9, pg. 213-215

141. Hejcman M., Pavlusi V., Gaisler J., 2004, Vegetation structure under unmanaged,

342

142. Hejcman M., Klaudisova M., Schellberg J., Honsova D., 2007, The regen grassland

experiment: Plant species composition after 64 years of fertilizer application Agriculture, Ecosystems & Environment, 122, 259-266
143. Hoorens B., Aerts R., Stroetenga M., 2002, Litter quality et interactive effects in

litter mixtures: more negative interactions under elevated CO2? Journal of Ecology, 90, 1009-1016
144. Hoorens B., Aerts R., Stroetenga M., 2003, Does initial litter chemistry explain

litter mixture effects on decomposition? Oecologia, 137, 578-586


145. Hopkins D.W., Ibrahim D.M., Odonnell A.G., Shiel R.S., 1990, Decomposition of

cellulose, soil organic-matter and plant litter in a temperate grassland soil, Plant and Soil, 124, 79-85
146. Hund R., 1964, Die Bergwisen des Harzes des Thuringer Waldes und des

Erzgebirges Pflanzensoziologie, 14, Jena


147. Hund R., 1966, Ekologisch geobotanische Untersuchungen an Pflanzen der mittel

europaischen, Wiesen, Jena


148. Huntjens J.L.M.,Albers R.A.J.M., 1978, A model experiment to study influence of

living plants on accumulation of soil organic-matter in pastures, Plant and Soil, 50, 411-418
149. Iacob T., Vntu V., Samuil C., 2000, Tehnologia producerii i conservrii furajelor,

Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iai


150. Iancu M. i col., 1971, Judeul Braov, Ed. Academiei RSR, Bucureti 151. 152. Ionescu I., i colab., 2001, Pajitile permanente din Nordul Olteniei, Ed.

Universitatea Craiova
152. Ivan Doina, 1979, Fitocenologie i vegetaia R.S.R., Editura tehnic i pedagogic,

Bucureti
153. Jeangros B.,Thomet P., 2004,

Multifunctionality of grassland systems in Switzerland, Grass and Science in Europe, vol.9, pg. 11-23

154. Keizer P.J., Vantooren B.F., During H.J., 1985, Effects of bryophytes on seedling

emergence and establishment of short-lived forbs in chalk grassland, Journal of Ecology, 73, 493-504
155. King I., Nicholson I. A., 1964, The vegetation of Scotland, Olivier and Bayd,

Edinburg
156. Kirkpatrick J.B.,Nunez M., 1980, Vegetation-radiation relationships in

mountainous terrain - eucalypt-dominated vegetation in the Risdon Hills,. Tasmania, Journal of Biogeography, 7, 197-208

343

157. Kirkpatrick J.B., Fensham R.J., Nunez M., Bowman D.M.J.S., 1988, Vegetation-

radiation relationships in the wet-dry tropics - Granite Hills in Northern Australia. Vegetatio, 76, 103-112
158. Klapp E., 1965, Grunland Vegetation und Standort, Paul- Parey, Berlin, Hamburg 159. Klapp E., 1971, Wiesen und Weidwn, Ed. IV, Berlin-Hamburg 160. Klimek S., Kemmermann A.R., Hofmann M., Isselstein J., 2007, Plant species

richness and composition in managed grasslands: The relative importance of field management and environmental factors, Biological Conservation, 134, 559-570
161. Kormondy E., 1996, Concepts of ecology, Prentice Hall 162. Kovacs At., 1978, Bonitarea pajitilor, Biblioteca agricol A.S.A.S., Bucureti 163. Kovacs At., 1979,

Flora i vegetaia Munilor Bodoc (jud.Covasna, Studiu taxonomic, geobotanic i economic, Tez de doctorat, Cluj-Napoca

164. Kovacs At., 1979, Indicatorii biologici, ecologici i economici ai florei pajitilor,

Redacia de propagand tehnic agricol, Bucureti, 50 p.


165. Larin I.V. i col., 1951, Kormovie rastenia senocosov I pastbisci SSSR, Vol.I, II,

Moskva-Leningrad
166. Lauer C., 1974, Studiul geobotanic i topologic al pajitilor naturale din carstul

bnean, zona Craova (judeul Cara- Severin) ,Tez de doctorat I.A.N.B., Bucureti
167. Lombardi G., 2001, Gestione delle risorse proto-pascolive alpine, Contributi alla

conoscenza scientifica, MIPAF, Italy


168. Lupacu

Gh., Rusu C., Andreiai N., Seceleanu I., 1985, Consideraii pedogeografice asupra teritoriului jud. Suceava, Lucrrile Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir, nr. 6 Iai Corson, Iai

169. Lupacu Gh., 1996, Depresiunea Cracu-Bistria. Studiu Geomorfologic, Ed. 170. Magid J., 1993, Vegetation effects on phosphorus fractions in set-aside soils, Plant

and Soil, 149, 111-119


171. Malo C., 1977, Flora i vegetaia din Bazinul Superior al Motrului, Rezumat al

tezei de doctorat Universitatea Bucureti


172. Mamolos.P., Vasilikos, C.V., Veresoglou D.S., 2005, Vegetation in contrasting soil

water sites of upland herbaceous grasslands and N : P ratios as indicators of nutrient limitation, Plant and Soil, 270, 355-369
173. Marcu M., 1971, Cercetri topoclimatice i fenologice n Masivul Postvarul, Tez

de doctorat, Braov;
344

174. Maret M. P., Wilson M.V., 2005, Fire et litter effects on seedling establishment in

western Oregon upland prairies, Restoration Ecology, 13, 562-568


175. Marcu M., 1983, Meteorologie i Climatologie Forestier, Ed. Ceres Bucureti 176. Maruca, T., 1974, Influena msurilor de mbuntire a pajitilor de Nardus

stricta L. asupra randamentului n producie animal, Revista de zootehnie i medicin veterinar nr.3, pag. 49-57, Bucureti
177. Marusca T. 1976, Observatii privind comportamentul tineretului taurin de pasune.

Revista de cresterea animalelor nr.3, pag. 66-73, Bucuresti


178. Marusca T. 1977, Sisteme de infiintare a pajistilor temporare pe suprafetele

dominate de Nardus stricta L. Lucrari stiintifice ale SCCP Magurele-Brasov, vol. III, pag. 35-49, Re-dactia materiale de propaganda agricola, Bucuresti.
179. Marusca T. 1977, Influenta modului de folosire, fertilizare si amendare asupra

pajistilor dominate de specia Nardus stricta. L. din zona de deal. Lucrari stiintifice ale SCCP Magurele-Brasov, vol. III, pag. 5l-6l, Redactia materiale de propaganda agricola, Bucuresti.
180. Marusca T. 1980, Randamentul in produse animale (spor greutate vie) a

conveierelor de pajisti.Lucrari stiintifice ale SCCP Magurele-Brasov, vol.VI, pag. 207-218, Redactia materiale de propaganda agricola, Bucuresti.
181. Maruca T., 1982, Studiul geobotanic i topologic al nardetelor din judeul Braov,

Tez de doctorat, Institutul agronomic N. Blcescu, Bucureti


182. Maruca T., 1982, Suprainsamantarea pajistilor, mijloc eficient de sporire a

productiei si calitatii furajelor. Revista de cresterea animalelor nr. 2, pag. 18-22, Bucuresti.
183. Maruca T., 1982, Comportamentul pe pasune a tineretului ovin si bovin. Revista

de cresterea animalelor nr. 5 pag. 7-14, Bucuresti.


184. Maruca T., 1983, Tipuri de pajisti cu

Nardus stricta L. si posibilitati de imbunatatire a lor.Revista de cresterea animalelor nr. 3 pag. 14-21, Bucuresti. pajisti naturale prin expansiunea speciei Nardus stricta L. in covorul vegetal A Va Conferinta Nationala de Ecologie, pag. 188, Cluj Napoca

185. Maruca T., 1992, Contributii privind cauzele degradarii unor agro-ecosisteme de

186. Maruca T., 1993, Bioproductivitatea pdurilor i pajitilor naturale din Carpaii

Meridionali n sprijinul ipotezei privind amplasarea capitalei statului dac Sarmisegetuza Regia la 1200 m alt., Lucrrile Sesiunii anuale de comunicri tiinifice, ICAS-Staiunea Braov, pag. 351-354, Braov

345

187. Maruca T., 1993, Studii privind exigenele nardetelor fa de nclinaia i expoziia

terenului pe altitudine n Carpaii Meridionali, Sesiunea tiinific Universitea Babe Bolyai, Secia de biologie, pag. 41-42, Cluj-Napoca
188. Maruca T., Doni N., 1994, Studiul privind distribuia i structura pe altitudine a

pdurilor i pajitilor naturale din Carpaii Romniei, Sesiunea jubiliar 45 de ani de cercetare i proiectare silvic n Staiunea Braov (ICAS), 22-23 iunie
189. Maruca T., Doni N.,1994, Aspecte de gradientic ecologic montan din

Carpaii Romnie, Meteorologie, Studii i cercetri, nr. 9 (I), pag. 75-83, INMH Buc.
190. Maruca T., Spirescu N., 1994, Studii asupra evoluiei pe altitudine a nlimii unor

graminee perene de pajiti din Platoul Bucegilor (Carpaii Meridionali), Conferina tiinific a botanitilor Ocrotirea, reproducerea i utilizarea plantelor, pag. 31-32, Chiinu, Moldova
191. Maruca T., 1995, Stabilirea unor gradieni orografici de rspndire a pajitilor cu

Nardus stricta din Carpaii Meridionali, A VI-a Conferin naional de ecologie, pag. 247-248, Arad
192. Maruca T., 1995, Gradientica ecologic - Baza strategiilor de dezvoltare durabil

n zona montan, A VI-a Conferin naional de ecologie, Universitatea de Vest, Arad, 237-245
193. Maruca T., 1995, Cercetri asupra ecologiei pajitilor dominate de Nardus stricta

L. din judeul Braov, Lucrri tiinifice, Simpozion omagial George Bujorean, USAB, Timioara, vol. XXVIII, 487-492
194. Maruca T., 1995, Contributii la stabilirea unor gradienti pedoclimatici verticali

caracteristici conurilor vulcanice din Muntii Harghitei. Factori si procese pedogenetice din zona temperata, vol. II, pag.119-122, Ed. Universitatii A.I. Cuza Iasi
195. Maruca T., Oprea Georgeta, Chiper Constantina, 1996, Studies concerning to

impact of rational grazing with youngh cattle on some sown grasslands, Proceding of the 3nd International Scientific Conference, pag. 114-117, USAMV-Bucureti
196. Maruca T., Oprea Georgeta, 1996, Caracteristicile unor tipuri de telina din zona

montana inalta si rolul lor in protectia antierozionala. A 3-a conferinta nationala pentru protectia mediului prin metode si mijloace biologice si biotehnice Brasov, pag. 483-486, Universitatea Transilvania Brasov
197. Maruca T., Gh. Dologa, 1996,Cercetari asupra mijloacelor biotehnice de

inierbare a suprafetelor fara vegetatie din etajul subalpin al platoului Bucegilor. A 3-a Conferinta nationala pentru protectia mediului, Brasov, pag.487-491, Universitatea Transilvania Brasov
346

198. Maruca T., Mocanu V., Hermenean I. 1997, Erbicidele paraquat si glifosat in

sprijinul reconstructiei ecologice a covorului ierbos de gradat Nardus stricta L. di n pajistile montane Proplant 97, pag. 118, Calimanest
199. Maruca T., 1997, Studii asupra gradienilor ecologici i economici din spaiul

carpatic romnesc, Lucrrile primului Congres al Academiei Oamenilor de tiin din Romnia tiina la sfrit de mileniu, pag. 176-178, Bucureti
200. Marusca T., 1998, Utilisation des gradients altitudinaux pour le completement et le

transfer des connaissances sur le fond pastoral mantagnard de Roumanie FAOCIHEAM, 10 eme reunion du grupe de travail des herbages de montagne, 10-13 septembrie, Braov Romnia
201. Maruca T., Neagu M., Mocanu V.1999, Strategies of sustainable agropastoral

development in Plateau Bucegi (Meridional Carpathians), Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 2, nr.1 pag.67-73, IUSBA-Troyan, Bulgaria
202. Maruca T., 1999, Genetic resources of grasses and legumes in Romania IPGRI,

Seventh Meeting of the ECP/GR Working Group on Forages, Pp. 132-136, Elvas, Portugalia
203. Maruca, T., 2000, The productivity of different types of sown grasslands expossed

in weight gain, 18th General Meeting of the European Grassland Federation, Aalborg Denmark, Balancing enviromental and economic demands, EGF, Volume 5, Pp. 479-581, British Grassland Society, U.K. altitudinali de productivitate a pajistilor naturale din Muntii Cindrelului-Sibiu Buletin stiintific, Seria Agrisib, nr. 1, pag.175-180, Universitatea Lucian Blaga Sibiu

204. Marusca T., Mariana Rusu G. Ciortea, 2000, Determinarea unor gradienti

205. Maruca, T., 2000,The productivity of different types of sown grassland expreseed

in weight gain Grassland Farming, Balancing enviromental and economic demands, Grassland Sciences in Europe, vol. 5, Pp 579-581, British Grassland Society, United Kingdom
206. Maruca T., Pop M., Neagu M., Mocanu V., Blaj A.V., Oprea Georgeta, 2001,

Efectul tehnologiilor de mbuntire a punilor subalpine asupra produciei vacilor de lapte, Simpozionul Cercetarea tiinific i Agricultura durabil, Academia Oamenilor de tiin din Romnia, Bucureti, 93-102
207. Marusca T. Blaj V.A. Stejaru Nicoleta, 2001, Gradientic montan, o posibilitate

nou de valorificare a rezultatelor cercetrii tiinifice din spaiul agrosilvopastoral Lucrrile celui de al XIX-lea Simpozion Naional al Societii de Istorie i Retrologie Agrar din Romnia, pag.293-294, Braov

347

208. Maruca T., 2001, Elemente de gradientic i ecologie montan, Editura

Universitii Transilvania, Braov, 130 p.


209. Maruca T., 2002, Utilizarea gradienilor pentru aprecierea evoluiei pe altitudine

a resurselor naturale i socioeconomice din spaiul montan Lucrrile Clocviului Naional de Geografie a Populaiei i Aezrilor Umane, Ediia a XIII-a, Habitatul rural i urban n spaiul montan, pag. 38, Universitatea Valahia, Trgovite Cprioara, 25-27 octombrie.
210. Maruca T., Mocanu V., Blaj A.V., 2002, Effect of improvement tehnologies on

subalpine pastures in milk production of dairy cows Proceedings of the 19th General Meeting of the European Grassland Federation, Multi Function Grasslands, Grassland Science in Europe, vol. 7, Pp 1052-1053, La Rochelle, France.

211. Maruca T., Lctuu R., Kovacsovics B., Chiper C., Blaj V.A., Stejaru N., 2002,

Cercetri privin durata optim de trlire cu ovinele pe punile subalpine de Nardus stricta L. i miloace de atenuare a efectelor supratrlirii Lucrri tinifice ale Instiutului de Cercetare Dezvoltare pentru Pajiti Braov, pag. 172 179, ed. Universitii Transilvania din Braov
212. Maruca T., Frame J., 2003., Pasture improvement strategies in the Carpathians

pacage with dairy cows EGF 2003, Bulgaria, Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environement, Grassland Science in Europe , Vol.8, Pp.219-221
213. Maruca T., .Pop O., Vod Al.,Verghele M., 2003, Evaluation of grazing presure

on the Piatra Craiului National Parks pastures an management issues Research in Piatra Craiului National Park, Vol.I, Pp. 130-141 Ed. Ph

214. Marusca T.,2003, The productivity of different types of sown grasslands expressed

in weight gain, FAO, HERBA nr.13, Pp. 53-55, Nyon, Suisse


215. Maruca T., Mocanu V., Neagu M., Blaj V.A., 2005, Posibiliti de ameliorare a

efectelor negative asupra supratrlirii cu oile pe nardetele subalpine A 7-a Conferin Naional pentru Protecia Mediului, Universitatea Transilvania, Braov
216. Maruca T.,

Mocanu V., 2006, Utilization of altitudinal gradients for interdisciplinary knowlwdge on mountain grasslands productivity Proceedings of the 21st General Meeting EGEF, Badajos, Spain, Pp.802-804 supratrlirea cu animale. MEC, AMCSIT, Cercetarea de excelen premiz favorabil pentru dezvoltarea spaiului romnesc de cercetare, vol.I, Braov, Editura PRINTECH

217. Maruca T.,2006, Contribuii la reconstrucia ecologic a pajitilor degradate de

348

218. Maruca T., Mocanu V., Blaj V.A., 2007, Improvement systems of mountain

grasslands depending of the altitudinal productivity in Romanian Carpathians, Journal of mountain agriculture on the Balkans, 14 th Meeting of the FAO CIHEAM Mountain Pastures Network, RIMSA, Troyan, Bulgaria Pp. 187 193
219. Maruca T., Mocanu V., Blaj V.A.Hermenean I.,2007, Systems for improvement of

Nardus stricta subalpine grasslands from Carpathian Mountains Permanent and Temporary Grassland Plant, Environment and Economy , Volume 12, Grassland Science in Europe, European Grassland Federation EGF 3-5 september 2007 Ghent, Belgium, Pp. 94-97
220. Maruca T., Mocanu V., Blaj V.A., 2007, Sisteme de reconstrucie ecologic a

pajitilor dominate de Nardus stricta L din Munii Bucegi AMCSIT Politehnica, CEEX, Conference, Braov, CD Rom, ISSN 1843-5904, Editura Tehnic, Bucureti
221. Maruca T., 2007, Creterea performanei trlirii cu animalele pe pajitile montane

invadate de Nardus stricta (nardete) Oferta cercetrii tiinifice pentru transfer Tehnologic n agricultur, industria alimentar i silvicultur,vol.IX,20052006,Bucureti pp189-190
222. Maruca T., Mocanu V., Blaj V.A., 2008,Research regarding to obtaining of milk

cow for agri-tourism ecological methods in Bucegi Plateau, Journal of EcoAgriTourism, Proceeding of BIOATLAS, Conference vol 1, Transilvania University of Brasov, pp.80-84
223. Maruca T., Mocanu V., Blaj V.A.Hermenean I.,2008, Organic farming system

utilization of improved subalpine pastures in the Carpathian Mountains, Biodiversity and Animal Feed, 22nd General Meeting of the European Grassland Federation, Uppsala, Sweden, pp.111
224. Maruca T., Mocanu V., Blaj V.A. Hermenean I., Scurtu I., 2008, Biological milk

production on improved sub alpine pastures in Carpathian Mountains, International Pasture Conference, Luxembourg, pp. 25-26
225. Marusca T., 2008, Reconstructia ecologica a pajistilor degradate, Editura

Universitii Transilvania din Brasov, 108 pagini


226. Marusca T., 2010, mbuntirea nardetelor montane i conversia la producia

ecologic de lapte, Revista Profitul Agricol, nr. 36 i 37 septembrie, Bucureti


227. Marusca T.,Mocanu V., Cardaol V., Hermenean I., Blaj A. V., Oprea Georgeta,

Tod A. Monica, 2010, Ghid de producere ecologic a furajelor de pajiti montane, Editura Universitii Transilvania, Braov
228. McAlpine K.G., Drake D.R., 2003, The effects of small-scale environmental

heterogeneity on seed germination in experimental treefall gaps in New Zealand, Plant Ecology, 165, 207-215
349

229. Meentemeyer R.K., Moody A., 2000, Rapid sampling of plant species composition

for assessing vegetation patterns in rugged terrain, Landscape Ecology, 15, 697711
230. Miller J.,Franklin J., 2002, Modeling the distribution of four vegetation alliances

using generalized linear models and classification trees with spatial dependence, Ecological Modelling, 157, 227-247
231. Moisuc, Al., Samfira, I., Carrere, P., 2001 Pajiti naturale i exploataii

ecologice, Ed. Agroprint, Timioara


232. Moisuc Al,, Dukic D., 2002, Cultura plantelor furajere, Ed. Orizonturi

Universitare,Timioara
233. Moldovan I., 1970, Flora i vegetaia Muntelui Guti, Tez de doctorat, Cluj 234. Monk C. D., Gabrielson F. C., 1985, Effects of shade, litter et root competition on

old-field vegetation in South-Carolina, Bulletin of the Torrey Botanical Club, 112, 383-392
235. Montard F.m Gachon L., 1976, Les paturages d altitude des Mont Dore, Station de

Agronomie, Clermont Ferrand


236. Morariu I., 1970, Un aspect de vegetaie natural din Dobrogea, Acta Bot. Horti.,

Bucureti, 193-199
237. Morariu I., Danciu M., 1977, Studii i cercetri de biologie, Seria Biologie

vegetal, Tom 29, nr. 2, Ed. Academiei RSR


238. Moravec J., 1965, Wiesen im mittleren Teil des Bohmer-waldes-Sumava, Praha 239. Morea A., 2008, Cercetri asupra evoluiei biodiversitii i productivitii n

pajitile de Festuca rubra din etajul boreal (cu privire special asupra Munilor Apuseni ), Tez de doctorat, U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
240. Motc Gh., 1972: Cercetri privind metodele de mbuntire a pajitilor din

Depresiunea Fgraului, Tez de doctorat, IANB-Bucureti


241. Motc Gh., Rou, C., Belu C., 1985, Pajitile din Munii Fgraului, Lucrri

tiinifice a ICPCP Braov, vol. X, pag. 247-264, Red. prop. tehn. agr. Bucureti
242. Motc Gh., I. Oancea, Lidia Geamnu, 1994: Pajitile Romniei, Tipologie i

Tehnologie, Editura tehnic agricol, Bucureti


243. Munteanu I., Florea N., Seceleanu I., 1988, The principles of soil classification n

Romania, International Scientific Conference on Soil Classification, Alma-Ata, URSS

350

244. Munteanu I., Sorina Dumitru, Victoria Mocanu, Irina Moise, 1998, Tipurile de

terenuri din Romnia la sc. 1:2.500.000 dup metodologia SOTER i utilizarea lor pentru fundamentarea strategiei de conservare i protecie a fondului funciar, Lucrrile Simpozionului "Protecia mediului n agricultur", 29 septembrie, 103122
245. Nakamura T., 1996, Ecological relationships between seedling emergence et litter

cover in theearliest stage of plant succession on sandy soil, Ecological Research, 11, 105-110
246. Nsholm T., Huss-Danell K., Hgberg P., 2000, Uptake of organic nitrogen in the

field by four agriculturally important plant species, Ecology, 81, 1155-1161


247. Neacu Marcela, Vasu Alexandra, Zanelli Sofia Cardaol V., Kovacs A., 1978,

Caracterizarea condiiilor staionale ale pajitilor din perimetrul Pltini-Cibin i aprecierea capacitii de producie, Lucrrile t. ale SCCP Mgurele Braov, vol. IV, Bucureti
248. Neacu Marcela, Mielcescu Anca, 1979, Aspecte privind influena condiiilor

staionale asupra vegetaiei pajitilor permanente, tiina solului, vol. 5-6, Bucureti
249. Neacu Marcela,. Kovcs A., 1979, Aspecte privind cercetarea vegetaiei i

staiunilor de pajiti din perimetrul Sebe- Braov, Lucrrile tiinifice ale Staiunii Centrale de Cercetri pentru Cultura Pajitilor Mgurele Braov, vol. V, pag. 127136, Bucureti
250. Neacu Marcela, Dragu I., ucra I., Cardaol V., Vasu Alexandra., Dulvara

Eufrosina, Tudor Ana., 1986, Caracterizarea cmpurilor experimentale n pajiti n cadrul grupelor de tipuri de pajiti din R.S.Romnia, Lucrrile tiinifice ale Institutului de Cercetare i Producie pentru Cultura Pajitilor Mgurele-Braov, vol. XI, Bucureti
251. Newell C.L., Peet R.K., 1998, Vegetation of Linville George Wilderness, North

Carolina, Castanea 63, 275-322


252. Niedermaier, K., 1958, Experiene de ngrare a pajitilor de munte, Analele ICA,

vol. XXVI, Seria A, pag. 121-139, Editura Academiei Romne, Bucureti


253. Niedermaier, K., 1960, Contribuii la cunoaterea efectului ngrmintelor pe

pajitile din Munii Cibinului, Analele ICA, seria A, vol. XXVIII, pag. 163-177, Editura Academie Romne, Bucureti
254. Niedermaier K., 1962, Cercetri asupra dinamicii produciei unor pajiti situate la

diferite nivele altitudinale. Comunicri ale Academiei Romne, Tom. XII, nr. 12, pag. 1333-1340, Bucureti

351

255. Niedermaier K., Sluanschi H., 1964, Cotribuii la cunoaterea valorii nutritive a

pajitilor naturale din Munii Cibinului, Analele ICCPT-Fundulea, vol. XXII, Seria B, pag. 269-386, Centrul de Documentare Agricol, Bucureti
256. Niedermaier K., 1967, Rev. Probleme agricole, nr. 5, Bucureti 257. Niedermaier K., 1968, Productivitatea pajitilor dintre Rul Mare i Valea Sadului-

Munii Cibinului, Tez de doctorat, I.A.N.B., Bucureti


258. Niinemets U., Kull K., 2005, Co-limitation of plant primary productivity by

nitrogen and phosphorus in a species-rich wooded meadow on calcareous soils, Acta Oecologica-International Journal of Ecology, 28, 345-356
259. Nogus-Bravo D., Araujo M.B., Romdal T., Rahbek C., 2008, Scale effects and

human impact on the elevational species richness gradients, Nature, 453, 216-220
260. Nyarady A. i col., 1974, Lucrri tiinifice ale Inst. Agr. Dr. P. Groza, Cluj 261. Oberdorfer E., 1957, Suddetsche Pflanzengesellschaften, Gustav Fischer, Verlag,

Jena
262. Obrejanu Gr., 1941, Rev. Agricultura nou, nr.6, Bucureti 263. Obrejanu Gr., 1957, Studii i cercetri de agronomie, Tom VIII, nr.1-3, Filiala

Cluj, Ed. Acad.RPR


264. Olff H., Huisman J., Vantooren B.F., 1993, Species dynamics and nutrient

accumulation during early primary succession in coastal sand dunes, Journal of Ecology, 81, 693-706
265. Otsus M., Zobel M.,

2004, Moisture conditions et the presence of bryophytes determine fescue species abundance in a dry calcareous grassland, Oecologia, 138, 293-299

266. Panait V., 1969, Contribuii la studiul

vegetaiei i mbuntirea pajitilor naturale din Bazinul Moldoviei, judeul Suceava, Rezumat al tezei de doctorat. Institutul agronomic Ion Neculce,Iai M., Seceleanu I., 1989, Contribuii la cunoaterea perioadelor caracteristice de genez i evoluie a unor soluri din Cmpia Romn i Piemontul Getic, Studii i cercetri de geografie, Tomul XXXIV Acad. RSR. moisture assessment in mountain terrain, Physical Geography, 3, 160-168

267. Paraschiv D., 1965, Piemontul Cndeti, tiin i tehnic geologic, Bucureti 268. Parichi

269. 236.Parker A.J., 1982, The topographic relative moisture index: an approach to 270. Parton W.J., Stewart J.W.B., Cole C.V., 1988, Dynamics of C, N, P and S in

grassland soils - a model,, Biogeochemistry, 5, 109-131


271. Pascal P., 1973, Flora i vegetaia din bazinul Bistria Aurie (jud. Suceava), Tez

de doctorat, Bucureti, 374 p.


352

272. Pascovschi S., Leandru V., 1958, Tipuri de pdure din RPR, Ed. Agro-Silvic,

Bucureti
273. Pastor J., Stillwell M.A., Tilman D., 1987, Nitrogen mineralization and nitrification

in four Minnesota old fields, Oecologia, 71, 481-485


274. Pavel C. i col., 1962, Pajitile din Masivul Parng i mbuntirea lor, Inst. Agr.

Craiova, Ed. Agro-Silvic


275. Pavel C., 1973, Pajitile din zona subcarpatic a Olteniei, Ed. Scrisul Romnesc,

Craiova
276. Pcurar F., Rotar I., Grda Nicoleta, 2008, Elemente de dezvoltare durabil n

managementul tradiional al pajitilor cu Arnica montana, Hameiul i plantele medicinale, Anul XVI, nr. 1-2 (31-32), Cluj-Napoca, ISSN 1454-7805 pp. 251-254
277. Pcurar F., Rotar I., Morea Adriana, Garda Nicoleta, 2008. Productivity and

biodiversity evolution of Festuca rubra grasslands during a seven years period, Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, seria Agricultura Print ISSN1843-5246 Electronic ISSN 1843-5386, pp. 186-190
278. Pltineanu Cr., Seceleanu I, Crciun C., 2003, Vertisolurile i solurile cu caractere

vertice din Romnia, Ed. Estfalia, Bucureti


279. Puc A., Pucaru-Soroceanu Evd., Ciuc M., 1960,

Contribuii la studiul pajitilor din masivul Ciuca, Bul. Soc. de tiine nat. i geografie, 1

280. Pun M., Popescu Gh., Zaharia I., Vegetaia. Pajitile din Zona Subcarpatic a

Olteniei, Ed. Scrisul Romnesc, Craiova, 1973, 98-172


281. Piper F.I., Cavieres L.A., Reyes-Diaz M., Corcuera L.J., 2006, Carbon sink

limitation and frost tolerance control performance of the tree Kageneckia angustifolia D. Don (Rosaceae) at the treeline in central Chile, Plant Ecology, 185, 29-39
282. Prvu I. i col., 1980, Ecosistemele din Romnia, Ed. Ceres Bucureti 283. Perkins F.D., 1965, Ecology of Nardus stricta L. , Journal of Ecology, 54 284. Pop E. ,1960, Mlatinile de turb din R.P.R, Ed. Academiei R.P.R. Bucureti 285. Pop I., Hodian I., 1969, Consideraii asupra florei i vegetaiei masivelor

calcaroase de pe Valea Sighiel (Munii Bihor), Studia Univ. Babe-Bolyai, Seria Biol., Cluj, 1, 33-43
286. Pop I., 1977, Biogeografie ecologic, Editura Dacia, Cluj Napoca 287. Pop I., Cristea V., Hodisan I., 2000, Vegetatia judetului Cluj (Studiu fitocenologic,

ecologic, bioeconomic si eco-protectiv), Contribuii botanice, XXXV, 5-254


288. Popovici D., Chifu T., Ciubotariu C., Mititelu D., Lupacu G., Davidescu G., Pascal

P., 1996, Pajitile din Bucovina, Ed. Helios, 340 p.


353

289. Puia, I.., Popescu V.,

Erdely t., Vorica Tru, Heinke Klemm, 1976, Productivitatea unor ecosisteme de pajiti montane i alpine din Romnia, Lucrri t. ale SCCP Mgurele-Braov, vol. II. Red. rev. de prop. agr., Bucureti Editura Academiei RSR, Bucureti

290. Puia I., Soran V., 1979, Alimentaia i agricultura n urmtoarele trei decenii, 291. Puia I. i colab., 1984, Producerea i pstrarea furajelor, Ed. Didactic i

pedagogic Bucureti.
292. Purchase B.S., 1974, Influence of phosphate deficiency on nitrification, Plant and

Soil, 41, 541-547


293. Pucaru D., Pucaru- Soroceanu Evdochia, Puc A.,erbnescu I.,Beldie Al.,

tefureac Fr., Cernescu N., Saghin F., Creu V., Lupan L., Tacenco V., 1956, Punile alpine din Munii Bucegi, Edit. Acad. R.P.R., Bucureti
294. Pucaru- Soroceanu Evd. .a., 1963, Punile i fneele din R.P.R., Editura

Academiei R.P.R., Bucureti


295. Pucaru- Soroceanu Evd., Doni N.,1963, Inventarierea i cartarea vegetaiei din

R.P.R., S.S.N.G. Comunicri de botanic, vol.II, P.I


296. Pucaru Soroceanu Evdochia .a., 1965, Fertilizarea pajitilor de Nardus stricta

din Masivul Fgra, Analele I.C.C.P.T. Fundulea, seria B, vol. XXXIII


297. Pucaru - Soroceanu Evd., Pucaru D., 1969, Asociaiile

pajitilor alpine din Munii Fgra sub aspect fitogeografic i al valorii lor productive, Comunicri de botanic, vol.XI H.,Eriksson O., 2006, Litter species composition influences the performance of seedlings of grassland herbs, Functional Ecology, 20, 522-532

298. Quested

299. Raiu O., 1970, Consideraii ecologice asupra principalelor grupri de plante din

Bazinul hidrografic al Vii Colobia (Munii Climani), Contribuii botanice, Cluj


300. Raiu O., Moldovan I., 1974, Consideraii cenologice asupra vegetaiei muntelui

Ignis, Contrib. Bot., Cluj-Napoca, 85-94


301. Raiu O., 1980, Fitocenoze ierboase specifice bazinului Someului Cald i aciunea

lor antierozional, Contrib.Bot., Cluj-Napoca, 143-159


302. Raubuch M., Beese F., 2005, Influence of soil acidity on depth gradients of

microbial biomass in beech fores soils, European Journal of Forest Research, 124, 87-93
303. Resmeri I.,1963, Studii de vegetaie pe pajitile din Maramure ,St. i Cerc.Biol.,

Cluj, 14, 2, 223-255


304. Resmeri I., 1969, Pajitile Masivului Vldeasa. Flora, vegetaia i potenialul

productiv, Tez de doctorat, Inst. Agr., Timioara


354

305. Resmeri I., 1970, Flora, vegetaia i potenialul productiv pe Masivul Vldeasa.

Editura Academiei R.S.R.


306. Resmeri I., 1971, Cercetri experimentale pe nardete de joas altitudine, Inst.

Agr. Cluj
307. Rou Al., 1973, Geografia fizic a Romniei, Ed. Didactic i Pedagogic,

Bucureti
308. Rotar I., Prica Fl., Sima N., 1997, Valorificarea cu ovine a pajitilor de Festuca

rubraAgrostis tenui, Simpozionul Naional Realizri i perspective n zooterhnie, vol. XXVIII, pag. 408-417, Tipo Agronomia, Cluj-Napoca
309. Rotar I., Pcurar F., Stoie A., Grda Nicoleta, Dale Laura, 2010, The evolution of

Arnica montana L. grasslands depending on the performed management (Apuseni Mountains, Romnia), USAMV - Iasi, in Revista Lucrari stiintifice vol. 53/2010, Seria Agronomie, ISSN 1454-7414, (CD)
310. Rothmaler W., 1970, Exkursionflora von Deutcshland, Wolk und Wisen

Volkseigener, Verlag, Berlin


311. Rotundo J. L., Aguiar M.R., 2005, Litter effects on plant regeneration in arid

lands: a complex balance between seed retention, seed longevity et soil-seed contac, Journal of Ecology, 93, 829-838
312. Sabatini S., Albertosi A., Argenti G., Bianchetto E., Stagliano N., 2003,

Improvement of pastures encroached by shrubs through animal grazing in an Italian Alpine environment, Grassland Science in Europe, vol.8, pg. 74-76
313. Safta I., 1936, Contribuiuni la studiul fitosocial-agricol al fneelor din jud. Cluj,

Analele Inst. de Cercet. Agron. ale Romniei 8, Bucureti


314. Safta I., 1938, Punile din judeul Timi, Analele I.C.A.R. 315. Safta I., 1943, Cercetri geobotanice asupra punilor din Transilvania, Buletinul

Facultii de Agronomie Cluj -Timioara, vol. X


316. Safta I. i col., 1979, Pajitile din Banat, Red. de prop. tehn. Agric. , Bucureti 317. Samoil Z., 1971, Cercetri experimentale privind reacia la fertilizarei amendare

cu calciu a unor tipuri de pajiti din Banat, Rezumat al tezei de doctorat, Institutul Agronomic Timioara
318. Samoil Z., i colab., 1979, Pajitile din Banat, M.A.I.A.-Redacia de propagand

tehnic agricol
319. Sanda V., Popescu A., Peicea I., 1972, Contribuii la cunoaterea vegetaiei din

judeul Hunedoara, St. i Cerc. Biol., Seria Bot., Bucureti, 24, 4, 295-317
320. Sanda V., Popescu A., Doltu M.I., 1980, Cenotaxonomia i corologia gruprilor

vegetale din Romnia, Studii i comunicri, tiine naturale, 24, 11-171


355

321. Sanda V., Popescu A., Baraba N., 1998, Cenotaxonomia i caracterizarea

gruparilor vegetale din Romnia, Studii i Comunicri - Biologie Vegetal, 14, 9366
322. Sanda V., Popescu A., Stancu D., 2001, Structura cenotic i caracterizarea

ecologic a fitocenozelor din Romnia, Ed. Conphis, Piteti, 359 p.


323. Sanda V.,Ollerer K., Burescu P., 2008, Fitocenozele din Romnia, Sintaxonomie,

structur, dinamic i evoluie, Editura Ars Docendi, Universitatea Bucureti


324. Sanda V., Vicol I., tefnu S., 2008, Biodiversitatea cenostructural a nveliului

vegetal din Romnia, Editura Ars Docendi, Universitatea Bucureti


325. Srbu Anca, Coldea G., Negrean G., Cristea V., Hanganu J., Veen P., 2004,

Grasslands of Romania, Ed.Alo, Bucureti, 67 p.


326. Schellberg J., Moseler B.M., Kuhbauch W., Rademacher I.F., 1999, Long-term

effect of fertilizer on soil nutrient concentration, yield, forage quality and floristic composition of a hay meadow in the Eifel mountains, Germany, Grass and Forage Science, 54,195-207
327. Schinner F., 1982, Soil microbial activities and litter decomposition related to

altitude, Plant and Soil, 65, 87-94


328. Schulze E.D., Beck E., Mller-Hohenstein K., 2005, Plant ecology, Springer,

Berlin
329. 294.Sedia E. G., Ehrenfeld J. G., 2003, Lichens et mosses promote alternate stable

plant communities in the New Jersey Pinelands, Oikos, 100, 447-458


330. Seceleanu I., Andreiai N., 1975, Argumente pedogeografice n sprijinul originii i

limitelor pajitilor din golul subalpin al Masivului Grbova, Lucrrile staiunii de cercetri biologice, geologice i geografice "Stejarul", seria Geologie-Geografie, jud. Neam
331. Seceleanu I., 1982, The Romanian Land rating system n comparison with the

Dutch system of soil survey interpretation , Soil Survey Institute, Wageningen, The Netherlands
332. Seceleanu I., Vasu Alexandra., Filip Fl. N., Crciun C., Matei Gabi Mirela, Matei

S., Popescu I., Tain Ioana., Chivulete S., 1998, The study of two Mediteranean ecosistems for the assessement of the desertification risk, Soil Science nr. 1-2, Bucureti
333. Seceleanu I., Vasu Alexandra., Filip Fl. N., Crciun C., Matei Gabi .Mirela, Matei

S., Popescu I., Tain Ioana., Chivulete S., Seceleanu I. Al., 1999, Cercetri ecopedologice n vederea evalurii riscului deertificrii i planificrii folosirii terenurilor ntr-o regiune de coast mediteranian, vol. Simp. "Protecia mediului nconjurtor n agricultur" ASAS-ICPA, Bucureti
356

334. Seceleanu I., Mocanu Victoria, Ispas t., 2003, Cercetri ecopedoclimatice asupra

luvisolurilor albice din Piemontul Cndeti, Analele Univ. Valahia-Trgovite, Seria Geografie Tom 3
335. Seceleanu I., 2004, Geografia fizic a Romniei, Ed. Venus, Bucureti 336. Sival F.P.,Grootjans A.P., 1996, Dynamics of seasonal bicarbonate supply in a

dune slack: effects on organic matter, nitrogen pool and vegetation succession, Vegetatio, 126, 39-50
337. Srcu I., 1971, Geografia fizic a Republicii Socialiste Romnia, Ed. Didactic i

Pedagogic, Bucureti
338. Smith R.L., 1996, Ecology and field biology, HarperCollins College Publishers,

New York
339. Somean L., 1948, Consideraiuni geomorfologice asupra Munilor Climani,

Lucr. Inst. Geogr, Univ. Cluj, vol. VII


340. Spirescu M., MehedinI V., Lati L., 1985, Pajitile masivului Grbova (Munii

Baiului), Lucrrile tiinifice ale Institutului de Cercetare i Producie pentru Cultura Pajitilor Mgurele-Braov, vol. X, Buc.
341. Stnescu V., 1973, Tipologia pdurilor , Silvicultura, Ed. Ceres, Bucureti 342. Stewart J.W.B.,Cole C.V., 1989, Influences of elemental interactions and

pedogenic processes in organic-matter dynamics, Plant and Soil, 115, 199-209


343. Stng N. .a., 1963, Solurile de pajiti din Munii Cibinului, Analele seciei de

pedologie, vol. 31
344. Stoenescu t. M.,

1951, Clima Bucegilor, Mem. i st. Institut. meteorologic central, Bucureti, vol.IV Bucureti

345. Stoenescu t.M., tea D., 1962, Clima Romniei, vol. I, Institutul Meteorologic 346. Stugren B., 1982, Bazele ecologiei generale, Editura Stiintifica si Enciclopedica,

Bucuresti
347. Susan F., Ziliotto U:, 2004, Effects of arboreal and shrubby components on some

features of pastures in a dolomitic area, Grassland Science in Europe, vol.9, pg. 314-316
348. erbnescu I., 1964, Anuarul Comitetului Geologic, vol. XXXIV, partea II-a,

Bucureti
349. tefan N., 1980, Cercetarea florei i vegetaiei din Bazinul Superior i Mijlociu al

rului Rmnicu- Srat, Rezumat al tezei de doctorat, Universitatea Al.I. Cuza, Iai
350. tefnescu Al., 1970, Contribui la studiul vegetaiei i mbuntirea pajitilor

naturale de deal dintre Olt i Arge, Tez de doctorat, IANB, Bucureti


357

351. uteu St., 1970, Flora i vegetaia bazinului inferior al Vii Rmeului, Rez. Tezei

de doctorat, Cluj
352. Trziu D., 1994, Ecologie, Universitatea Transilvania Braov 353. Teaci D., 1970, Bonitarea terenurilor agricole, Ed. Ceres, Bucureti 354. Teaci, D. i colab., 1980, Resursele de terenuri de pajiti din Romnia i

problemele principale ale productivitii actuale i perspectiv, Lucr. t. SCCP Mgurele-Braov, vol. VI. Red. prop. tehn. Agr. Bucureti
355. Teaci D., 1980, Bonitarea ternurilor agricole, Ed. Ceres, Bucureti 356. Tufescu V., 1966, Subcarpaii, Ed. tiinific, Bucureti 357. Turcu Gh., 1970, Flora i vegetaia regiunii deluroase dintre Arge i rul

Doamnei, Rezumat al tezei de doctorat, Universitatea Bucureti


358. Tyler G., Olsson T., 2001, Plant uptake of major and minor mineral elements as

influenced by soil acidity and liming, Plant and Soil, 230, 307-321
359. tea D. i colab., 1974,

Studii de climatologie, vol. I, pag. 105-206, IMH

Bucureti;
360. ucra I., Kovacs A., Cardaol V., Neacu Marcela., 1980, Caracterizarea i

bonitarea pajitilor, S.C.C.P. Mgurele Braov, 10 ani de activitate, Casa agronomului Braov
361. ucra I., Neacu Marcela, 1984, Conspectul tipurilor de pajiti din Dobrogea,

Lucrri tiinifice I.C.P.C.P. Mgurele Braov, vol.IX


362. ucra I., Neacu Marcela, 1985, Aspecte privind caracterizarea cartarea i

bonitarea pajitilor permanente (naturale), Lucrrile tiinifice ale Institutului de Cercetare i Producie pentru Cultura Pajitilor Mgurele-Braov, vol. X, Bucureti
363. ucra I., Kovacs A., Rou C., Ciubotaru C., Chifu T., Neacu M., Brbulescu C.,

Cardaol V., Popovici D., Simtea N., Motc GH., Dragu I., Spirescu M., 1987, Principalele tipuri de pajiti din R.S.Romnia, Redacia de propagand tehnic agricol
364. Ularu P., 1972, Cercetri asupra cormofitelor din Munii Perani, Tez de doctorat,

Universitatea Bucureti
365. Vasu

Alexandra, Neacu Marcela, Daniliuc D., 1986, Caracterizarea ecopedologic a unitilor reprezentative de pajiti din regiunea de munte n vederea stabilirii necesarului de msuri de tehnologii de imbuntire, Bucureti furajere, Ed.Ion Ionescu de la Brad, Iasi, 34

366. Vntu V., Moisuc Al., Motca Gh., Rotar I., 2004, Cultura pajtilor i a plantelor

358

367. Velcea Valeria, 2001, Geografia fizic a Romniei, Ed. Univ. "Lucian Blaga",

Sibiu
368. Vespremeanu E., 1998, Pedimente, piemonturi i glacisuri n Depresiunea

Mureului de Jos, Ed. Univ. Bucureti


369. Walsh R.P.D., Voigt P.J.,1977, Vegetation litter-underestimated variable in

hydrology et geomorphology, Journal of Biogeography, 4, 253-274


370. Weaver J.E.,Clements F.E., 1938, Plant ecology, McGraw-Hill Book Company,

Inc., New York, London


371. White P.S., Miller R.I., 1988, Topographic Models of Vascular Plant Richness in

the Southern Appalachian High Peaks, Journal of Ecology, 76,192-199


372. Williams B.L., Shand C.A., Sellers S., Young M.E., 1999, Impact of synthetic

sheep urine on N and P in two pastures in the Scottish uplands, Plant and Soil, 214, 93-103
373. Xiong S. J.,Nilsson C., 1999, The effects of plant litter on vegetation: a meta-

analysis, Journal of Ecology, 87, 984-994


374. Xiong S. J., Johansson M. E., Hughes F. M. R., Hayes A., Richards K. S., Nilsson

C., 2003, Interactive effects of soil moisture, vegetation canopy, plant litter et seed addition on plant diversity in a wetland community, Journal of Ecology, 91, 976986
375. Zamfir M., 2000, Effects of bryophytes et lichens on seedling emergence of alvar

plants: evidence from greenhouse experiments, Oikos, 88, 603-61


376. Zanoschi V., 1971, Contribuii la cunoaterea vegetaiei masivului Ceahlu, Stud.

i Cerc.de Biol., Seria Bot., Bucureti, 23(4), 221-226


377. *** Clima R.S.R., vol. II, Date climatologice, Comitetul de stat al Apelor de pe

lng Consiliul de Minitri, Institutul Meteorologic, 1966, Bucureti.


378. *** Metodologia elaborrii studiilor pedologice, 1987,vol.I,II i III, I.C.P.A

(redactori coord.: Florea N., Blceanu V., Ru C., Canarache A.) Ed. Redacia de propagand i Tehnic Agricol, Bucureti
379. ***

Monografia geografic Academiei R.P.R., Bucureti

R.P.R., 1960,vol.I, Geografia fizic. Editura

380. *** Raionarea pedoclimatic, bonitarea i caracterizarea tehnologic a terenurilor

agricole n vederea zonrii produciei agricole,1975, Arhiva I.C.P.A. Bucureti

359

ISBN 978-973-598-787-9