Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul 1:Atomul Lectia 1

1.Simboluri chimice

Definitii: Atomul este cea mai mica particula dintr-o substanta care nu mai poate fi divizata prin procedee chimice obisnuite. Elementul chimic reprezinta totalitatea atomilor de acelasi tip. Simbolul chimic este notatia prescurtata a denumirii unui element chimic. Exemple de atomi : A: aluminiu Al; argint Ag; argon Ar; aurAu; azot N; B: bariu Ba; brom Br; C: calciu Ca; carbon C; clor Cl; crom Cr; cupru Cu; F: fier Fe; fluor F; fosfor P; H: hidrogen H; heliu He; I: iod I; M: magneziu Mg; mangan Mn; mercur Hg; N: nichel Ni; neon Ne; O: oxigen O; P: potasiu K; platina Pt; plumb Pb; S: sodiu=natriu Na; sulf S; Z: zinc. 2.Structura atomului

Atomul este format din: -nucleu-partea centrala,care contine doua tipuri de particule Protoni-p+-particule cu sarcina pozitiva; Neutroni-n0-particule fara sarcina. -invelis electronic-partea externa a atomului, care contine particule numite Electroni-e- -particule cu sarcina negativa. A Atomii sunt caracterizati de doua marimi: E Z

Numarul atomic, notat cu Z, care arata: - numarul de protoni p+(sarcini pozitive) din nucleu; -numarul de electroni e-(sarcini negative) din invelisul electronic ; -numarul de ordine in Sistemul Periodic. Z = p+ = e -

Numarul de masa, notat cu A, care arata suma dintre numarul de protoni si numarul de neutroni din nucleu. Este un numar intreg. A = p+ + n0 3.Configuratia electronica

Capitolul 1:Atomul Lectia 1

Invelisul electronic este format din totalitatea electronilor care graviteaza in jurul nucleului. Invelisul electronic are o structura stratificata,fiind format din straturi,substraturi si orbitali . Orbitalul atomic reprezinta zona din jurul nucleului in care exista probabilitatea maxima de a gasi electroni. Se cunosc 4 tipuri de orbital ,notati cu literele s ,p , d , f . Orbitalii de tip s au cea mai mica energie si este unul in fiecare strat. Orbitalii de tip p urmeaza ca energie si se gasesc in numar de 3 in fiecare strat,pe cele trei axe x,y,z. Orbitalii de tip d sunt in numar de 5. Orbitalii de tip f sunt in numar de 7. Substratul este format din orbitalii de acelasi tip. Stratul este format din substraturi.Sunt in numar de 7 notate de la 1 la 7 sau K,L,M,N,O,P si Q. Numarul de electroni dintr-un substrat al unui strat electronic se noteaza ca exponent la litera care arata tipul orbitalului. Ex: s2,p5. Substratul: nax unde n =numarul stratului ;a = tipul orbitalului ;x = numarul de electroni.

Configuratia electronica a atomului reprezinta schema in care orbitalii atomici se completeaza cu electroni,in ordinea cresterii energiei lor. Ocuparea cu electroni are la baza: a.Principiul stabilitatii: electronii se aranjeaza in orbital in ordinea cresterii energiei orbitalilor s,p,d,f. b.Principiul lui Pauli: un orbital atomic poate fi ocupat cu maxim doi electroni de spin opus. c.Principiul lui Hund: dupa semiocuparea orbitalilor urmeaza cuplarea cu al doilea electron de spin opus. Pe baza acestor principii avem: -pe orbitalii s incap maxim 2e-; - pe orbitalii p incap maxim 6e-; - pe orbitalii d incap maxim 10e-; - pe orbitalii f incap maxim 14e-; -ordinea energetica a substraturilor este incepand de la nucleu : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p ( 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p);