Sunteți pe pagina 1din 67

SPECIALIZAREA: CHIMIE

LUCRARE DE LICEN

COORDONATOR TIINIFIC,

ABSOLVENT, T. E

2012

TEMA:PRODUI ORGANICI UTILIZAI N COSMETIC

COORDONATOR TIINIFIC, ABSOLVENT, T.E

2012

INTRODUCERE
Produsele cosmetice i de parfumerie sunt amestecuri de su stan!e c"imice naturale sau sintetice# care se folosesc $n scopul $n%ri&irii corpului omenesc# $n 'ederea asi%ur(rii men!inerii ec"ili rului fi)iolo%ic i a st(rii de s(n(tate corespun)(toare* +enumirea lor deri'( de la cu'$ntul %recesc ,-osmeticos.# ce $nseamn( i%iena pielii* Pro%resele tiin!ei i te"nicii au preci)at i fundamentat factorii care inter'in $n fi)ilo%ia pielii* Aceasta a determinat o l(r%ire a %amei de materii prime i implicit a sortimentelor care s( acopere necesit(!ile de utili)are* /re uie remarcat faptul c( produsele cosmetice i de parfumerie sunt folosite pentru or%anismul s(n(tos* +eci# cosmetica se a)ea)( pe i%ien( i estetic(* 0o!iunea cuprinde o sfer( mai lar%( i anume de: Cosmetica fi)iolo%ic( a)at( pe $n%ri&irea pielii# fe!ei# corpului# a p(rului etc*# pentru a le asi%ura func!ii de nutri!ie i de)'oltare normal(* Cosmetica decorati'( a)at( pe o !inerea unui aspect cat mai pl(cut# curat i atr(%(tor* /e"nolo%ia o !inerii produselor cosmetice i de parfumerie const( $n procese de condi!ionare* 1 !inerea $n fa)( pilot producti' 2pentru produsele noi lansate $n 'ederea prospect(rii pie!ii i a formulelor proprii3# dar mai ales la scar( industraial( a produselor cosmetice reali)ea)( un du lu scop # i anume : 'alorificarea resurselor de materii prime naturale# prin transformarea $n produse de lar%( i eficient( utilitate# dar i producerea unurilor de lar% consum* 4nainte de a introduce $n consum un produs cosmetic# dup( ce cercet(rile i pro ele de la orator au dat completa satisfac!ie# se efectuea)( aplica!ii sistematice i ,teste epicutanate. $n clinici de specialitate# at5t cu produsul respecti'# c5t i 6 dup( ca) 7 cu unii componen!i ai re!etei spre a 'erifica eficien!a produselor i respecti' inofensi'itatea acestora sau a componen!ilor pe care $i con!in* 4n a'5ntul industriei cosmetice a contri uit c"imia *4ntroducerea metodelor tiin!ifice de lucru# uniformi)area procedeelor te"nolo%ice# preci)area calit(!ilor materiilor prime $n
8

controlul produselor cosmetice finite au ridicat prepararea cosmeticelor din stadiul de art( meteu%(reasc(# empiric(# la acela al uneia din ramurile te"nolo%iei c"imice*

1. CLASIFICAREA PRODUSELOR COSMETICE I DE PARFUMERIE


/e"nolo%ia o !inerii produselor cosmetice i de parfumerie repre)int( o specialitate a c"imiei or%anice# caracteri)at( prin specificitatea opera!iunilor# a utila&elor i a metodolo%iei de lucru* Materiile prime necesare o !inerii produselor cosmetice sunt su stan!e de pro'enien!( natural( sau sintetic( o !inute prin te"nolo%ii fundamentale* /e"nolo%iile de o !inere a produselor cosmetice i de parfumerie pot fi %rupate prin ceea ce au ele $n comun# func!ie de produsul final ce tre uie reali)at* Astfel# e9ist( o te"nolo%ie %eneral( pentru o !inerea produselor cosmetice solide 2ru&# rimel# creioane contur etc*3# alta pentru o !inerea produselor de parfumerie # alta pentru o !inerea cremelor i aa mai departe* 4n cadrul fiec(rei linii de fa rica!ie# prin sc"im area re!etelor at5t din punctul de 'edere al materiilor prime c"imice c5t i al do)(rii lor# se pot o !ine 'ariante de produse finite care s( difere $ntre ele prin culoare # parfum # consisten!( etc* Pentru clasificarea produselor cosmetice sunt utili)ate urm(toarele criterii: modul de $ntre uin!are i efectul acestota: modul de pre)entare: $n func!ie de finalitate# de scopul utili)(rii* I. Di !" #$ %& '&%&(& )* +#,!"*"i "$i*i-.(ii 7 scopuri de fapt pentru care sunt create toate produsele cosmetice* 1.1.Articole de parfumerie ape de colonie i toalet( parfumuri spra;6uri a)ate pe procesele c"imice

Produsele de parfumerie alcoolice 7 ape de colonie i de toalet(6 se o !in prin $n%lo area compo)i!iilor de parfum $ntr6un e9cipient# cu rol de sol'ent sau de 'e"icul# ce poate fi lic"id# solid sau cremos* Cei mai utili)a!i sunt e9cipien!ii lic"i)i# $n special alcool
<

etilic# ca atare sau $n amestec cu apa* Apele de colonie# de toalet( i parfumurile sunt solu!ii alcoolice de diferite concentra!ii# con!in5nd uleiuri de parfum# de o icei uor colorate cu coloran!i artificiali* =leiurile de parfum# denumite i compo)i!ii de parfum# sunt amestecuri de uleiuri naturale i sintetice# preparate dup( anumite re!ete# c(rora pentru a le m(ri persisten!a# li se adau%( i fi9atori* Apele de toalet pre)int(# de o icei# uc"ete speciale# ne5nt5lnite ca atare $n natur(* 4n afar( de mirosurile tip fante)ii# apele de toalet(# ca i cele de colonie# pot a'ea diferite uc"ete florare# ine preci)ate* Aceste produse con!in $ntre 2> i ?> % ulei de parfum la litru# t(ria lor alcoolic( 'ariind $ntre @> i @? A* Parfumurile sunt cu totul asem(n(toare apelor de colonie i de toalet( # cu deose ire c( au un con!inut mai ridicat de ulei de parfum i implicit o concentra!ie alcoolic( superioar(* 4n parfumuri nu se introduce ap(* Re)ult( c( procesul de a)( al o !inerii apelor de colonie# de toalet( i al parfumurilor este solu ili)area uleiurilor de parfum $n alcool# $n diferite concentra!ii* =rmea)( macerarea produselor care# $n func!ie de calitate durea)( minimum 2> )ile i apoi filtrarea p5n( c5nd filtratul este perfect limpede* Pentru umplerea flacoanelor cu ape de colonie# de toaleta i a parfumurilor se folosesc maini ce lucrea)( su 'id la ni'el constant* Prin macerare sau maturi)are produii $i $m un(t(!esc mirosul# uc"etul* +in punct de 'edere c"imic# $n timpul macer(rii au loc o serie de procese# lente: eterific(ri# alcooli)e# etc*# care conduc $n final la o !inerea unui %rad de fine!e superior celui a'ut anterior* 1.2.Produse de toalet paste de din!i i alte produse pentru $n%ri&irea ca'ita!ii ucale# ape de %ur(# produse pentru cura!irea prote)elor creme de o ra) s(punuri de toalet( produse pentru aie 7 spuman!i de aie# s(punuri deodoran!i i antitranspira!ie : tip BuicC#Del# pudr( di'erse: creme depilatoare# di)ol'ant# lac de un%"ii creme de ras

P)+$&*& %& %i /i sunt suspensii de su stan!e solide cu caracter uor a ra)i'# $ntr6un %el constituit din su stan!e mucila%inoase macerate $n ap( 2esteri ai celulo)ei3* 4n re!etele clasice#

ca a%ent coloidal pentru o !inerea %elului se utili)ea)( s(punul din %r(simi alimentare* +up( rolul pe care6l au componen!ii din pastele de din!i# pot fi clasifica!i astfel: Su stan!ele de cur(!ire mecanic(# prin ac!iunea lor a ra)i'( Su stan!ele de sp(lare a resturilor suprafe!ei din!ilor* Se $ntre uin!ea)( laurilsulfatul Lian!i# care a&ut( la formarea i sta ilirea suspensiei de in%redien!i pul'erulen!i# $n

de sodiu* amestec cu restul componen!ilor flui)i: coloi)i "idrofili# care $mpreun( cu apa dau %eluri '5scoase* =mectan!ii# cei mai utili)a!i fiind %licerina i sor itolul* +atorit( '5sco)it(!ii lor Su stan!ele de $ndulcire 7 $n special sarea de sodiu a )a"arinei# ciclamatul de sodiu

ridicate# aceste su stan!e m(resc sta ilitatea suspensiilor* etc*# sau amestecul lor cu efect siner%ic* Su stan!ele acti'e cu efect specific 'aria)( $n func!ie de marca pastei de din!i en)oo9ipiridina pentru al ire etc* Su stan!ele colorate6 clorofila pentru nuan!e 'er)i# al astrul de metilen pentru nuan!e al astru pal# rodamina# eo)ina sau carminul pentru nuan!e ro)6roii* Pentru o re!et( ec"ili rat( tre uie p(strat un anumit raport $ntre a ra)i'i# lian!i i umectan!i* P"6ul pastelor de din!i 'aria)( $n func!ie de re!eta aplicat(* Astfel# pastele pe a)( de s(pun au pH6ul $ntre E#? i 1>#? : cele pe a)( de deter%en!i# cu arome de s(pun# @#?6E etc* Pentru a fi eficace# pastele cu s(ruri de fluor tre uie s( ai ( pH6ul acid# $ntre <#F i ?#?* Ga ricarea pastelor de din!i const( $n formarea preala il( a %elului din lian!i i umectan!i# la care se adau%( treptat su stan!ele de cura!ire6a ra)i'e i $n final spumantul 2su mala9are foarte lent( spre a e'ita aerarea masei 3*4n func!ie de felul liantului# pastele de din!i se fa ric( la cald sau la rece* =ltima opera!ie este de)aerarea su 'id # la minimum >#>? atm*# care se efectuea)( tot $n mala9or* +ac( nu se dispune de mala9oare moderne# pre'()ute la fund cu mori6tur ine de omo%eni)are# pasta o !inut( $n mala9oarele clasice este omo%eni)at( prin 'al!uri sau cu role i apoi de)aerarea* =rmea)( umplerea i am alarea* Spre a da luciu pl(cut pastelor de din!i # $n afar( de de)aerare se $ncorporea)( i cantit(!i mici de ulei de 'aselin(* A'5nd $n 'edere scopul $n care sunt folosite pastele de din!i este necesar un control ri%uros al calita!ii tuturor materiilor prime# c5t i asi%urarea condi!iilor optime de i%ien( # $n

respecti'e* +e e9emplu: fluor"idra!i de amine alifatice pentru com aterea cariilor #

timpul fa ric(rii* +e e9emplu car onatul de calciu tre uie s( fie lipsit de o9id de calciu cu un %rad de al ridicat i foarte fin* S.!" "(i*& de toalet( tre uie s( fie c5t mai neutre# pentru a nu fi iritante* Astfel# tre uie fa ricate din %r(simi purificate i $n orice ca) super%resate cu lanolin(# deri'a!i ai lanolinei# colesterin( sau crem(# $n ca)ul folosirii lor pentru tenurile uscate sau sensi ile* Principalele indica!ii pentru s(punurile medicinale sunt: spunul de sulf este recomandat $n se oreea pielii# contra acneei# precum i $mpotri'a m(tre!ei %rase a pielii capului* 4n re!et( se utili)ea)( sulf precipitat# $n proportie de 1> A : spunul gudron-sulf con!ine ? A %udron i 1> A sulf* Este indicat pentru $n%ri&irea pielii %rase# com aterea m(tre!ei %rase# a pielii sensi ili)ate de ec)eme# ca i oli para)itare 2diferite ciuperci3: spunul ichtiol con!ine 8 A inc"tiosulfonat de amoniu* Este recomandat pentru com aterea diferitelor inflama!ii ale pielii# couri# acnee etc*: spunul borax se recomanad( $n %eneral persoanelor cu pielea sensi il( *

Su stan!ele acti'e respecti'e se introduc $n s(punul medical $n momentul mala9(rii t(ieri# incorporarea perfect( efectu5ndu6se $n continuare prin '(l!uirea acestora* A'5nd $n 'edere scopul i condi!iile $n care se folosesc s(punurile medicinale# este recomandat ca aceasta s( nu fie parfumate i nici colorate* C(&0&*& %& ()+ sunt produse cu consisten!( p(stoas(* Se fa ric( $n dou( calit(!i: creme spumoase6 cu un con!inut de circa 8H A aci)i %rai i nespumoase# primele fiind cele mai rasp5ndite* Ca materii prime se folosesc: stearina# acidul miristic sau palmitic# uleiul de cocos# -1H sau 0a1H i trietanolamina# iar ca adaosuri: %licerina# acidul oric# mentolul# lanolina sau deri'a!ii ei i tenside sintetice# pentru re%larea spumei* La fa ricarea spumelor de ras se recomand( s( se utili)e)e apa distilat( sau deminerali)at(* Pentru saponificarea cremelor de ras se procedea)( astfel: $n mala9orul cu duplicat se introduce cea mai mare parte din solu!iile de alcali# %licerin(# trietanolamin( i ap( distilat(# pre'()ute $n re!eta de fa rica!ie* Se $ncal)esc la H>I* 4ntr6un alt ca)an duplicator se $nc(l)esc separat# tot la H>I stearina# aci)ii palmitic i miristic# uleiul de cocos* +up( filtrare $n filtru# amestecul se introduce# su mala9orul de saponificare * continu( mala9area# peste componen!ii flui)i re!etuali# din

Se introduce apoi $n a doua parte din solu!ia de "idro9id de potasiu# pentru continuarea saponific(rii* =rmea)( introducerea su a%itare a acidului oric# di)ol'at $n apa cald(* +e $ndat( ce masa a de'enit omo%en( se adau%( o ultim( parte din solu!ia de "idro9id de potasiu# care produce fluidificarea masei# apoi restul de solu!ie de sod( caustic( i ultima parte a stearinei# toate su mala9are continu(* +up( sf5ritul saponific(rii se determin( alcalinitatea# pentru a se o !ine $n final6 la ne'oie prin adaos corespun)(tor de acid stearic 7 o uoar( aciditate or%anic( de 1#? 68#? A* Se continu( mala9area p5n( ce crema s6a r(cit la 8>I* +eoarece aci)ii %rai din uleiul de cocos sunt iritan!i pentru piele# de multe ori uleiul de cocos este saponificat separat# pentru a se asi%ura perfecta lui saponificare* Compo)i!ia de parfum se $ncorporea)( la rece# su uoar( mala9are* Crema se las( la macerat# $n camera de r(cire# timp de 268 s(pt(m5ni* 4n aceast( perioad( are loc fenomenul de siderare# ca urmare a cristali)(rii acidului stearic# aflat $n e9ces* Produsul siderat se umple $n tu uri fle9i ile de aluminiu* Se mai produc i creme de ras nespumoase# mai pu!in solicitate $n tara noastr(* Cremele nespumoase sunt $n fond creme6steara!i# puternic supra%resate* 1.3.Produse pentru ngrijirea epidermei i pentru nfrumuse are creme i emulsii de fa!(# maini i corp 2 pentru ten normal# uscat i %ras 3 produse pentru pla&( : creme i emulsii pentru ron)are# pentru calmarea arsurilor# antisolare lo!iuni 2 antiacnee# demac"iante# dup( ras# calmante dup( depilare 3 cosmetice pentru mac"iere: pudre# fond de ten# fond o ra)# rou de u)e# rimel pleoape# tu pleoape !osmetice pentru machiere. Cele mai importante sunt pudrele i fardurile# roul de u)e# lacurile de un%"ii i 'opselele de par* Pudrele i fardurile sunt produse necesare $nfrumuse!(rii tenului# care estompea)( sau masc"ea)( unele mici defecte inestetice ale fetei* Pudrele moderne# ca i fardurile# sunt amestecuri foarte intime de di'erse materii prime pul'erulente# a'5nd o mare fine!e* Pudrele de calitate tre uie s( fie le&ere aderente# onctuoase i s( se aplice cu mare uurin!( 2%lisante3* 4n acelai timp# ele tre uie s( ai ( o mare putere de acoperire# s( confere un aspect mat i s( fie uor a sor ite* Materiile prime de a)( pentru pudre i farduri sunt: talcul 2 silicat de ma%ne)iu "idratat3# caolina coloidal(# o9idul de )inc i dio9idul de titan# stearatul de )inc i de ma%ne)iu# car onatul de calciu# de ma%ne)iu i "idro9i6car onatul de ma%ne)iu# pudra de m(tase# coloran!ii naturali 2pi%men!i3 i mai ales cei sintetici# parfumul etc*

Procesul te"nolo%ic const( $n sitarea componen!ilor# omo%eni)area acestora $n mala9oare ori)ontale# $ncorporarea coloran!ilor# omo%eni)a!i perfect i dilua!i $n preala il $ntr6 o parte din corpul pudrei# $ncorporarea car onatului de ma%ne)iu parfumat $n masa colorat(# trecerea prin mori forple9 sau omo%eni)oare tip 'entilatoare# respecti' instala!ii de microni)are i $n final am alare* 4n cadrul pudrelor compacte 7 pe l5n%( cantit(!i reduse de lanolin( 7 se adau%( ca lian!i mucila%ii sau esteri %rai pentru a a&uta compactarea# ca e9emplu : steara!i# mirista!i# plamita!i de i)opropil# ceruriamidon i c"iar un emul%ator* 1.". Produse capilare produse de sp(lare i colorare a p(rului : ampoane 2antipeliculare# antise oree# cu di'erse e9trase3: ampoane colorate tip 2Cromoplatin3# 'opsele colorante pentru p(r %ene# spr5ncene fi9ati'6fi9atori6lo!iuni capilare* Gi9atori 2$nainte de coafat3* Lacuri de p(r# riantine#lo!iuni# solu!ie permanent la rece )0!,) &*& pentru p(r se fa ric( su form( fluid( sau de crem( ori mai rar din praf* Gormulele mai 'ec"i de , ampoane clasice.se a)au pe utili)area solu!iilor de s(pun de cocos sau palmier cu con!inut de 1262? A aci)i %rai al(turi de alte componente# dar care pre)entau de)a'anta&e* +e aceea# formulele de ampoane moderne se a)ea)( pe alc"ilsulfona!i# alcooli polieto9ila!i# alc"iletersulfa!i $mpreun( cu adaosuri pot fi: lanolina# ou# lecitina# 'itamina G# e9tracte 'e%etale etc* La ale%erea i folosirea ampoanelor se !ine seama de natura p(rului 2uscat# %ras# normal3 i de culoarea lui* Procesul de fa ricare se diferen!ia)( dup( calitatea ampoanelor astfel : ampoanele fluide se o !in prin simpla solu ili)are# la rece sau la cald # a componen!ilor actuali# $n care predomin( cei lic"i)i* La ne'oie se filtrea)(* ampoanele cremoase se prepar( $n mala9oare speciale# cu tura!ii foarte lente# spre a nu spuma* 4n final amponul este de)aerat su 'id* +up( de)aerare este necesar( macerarea $n decurs de cinci )ile $n $nc(peri cu temperatura sc()ut( de ?6 1> A* =rmea)( am alarea $n tu uri sau flacoane* Sta ilitatea spumei ampoanelor pe a)( de laurilsulfa!i sau laurietersulfa!i se reali)ea)( prin $ncorporarea dietanolamidei acidului lauric etc*

2. MATERII PRIME I AU1ILIARE


+atorit( multitudinii scopurilor i utili)(rilor produselor cosmetice ce determin( di'ersitatea lor# precum i formele comple9e de reali)are a produselor comerciale# industria fa ric(rii acestora este poate cea care reclam( materii prime i au9iliare pe c5t numeroase# pe at5t de di'erse i care cunosc o dinamic( de de)'oltare ascendent(# permanent( i $n continu( completare* 1 tr(s(tur( comun( tuturor materiilor prime cosmetice # $n afar( de marea lor di'ersitate# o constituie puritatea deose it( ce tre uie s( o ai ( * Industria cosmetic( $i are resursele de materii prime din toate cele trei re%nuri naturale# animale# 'e%etale i minerale# precum i produse de sinte)(# care ocup(# de asemenea # un rol important i care sunt din ce $n ce mai mult asimilate i di'ersificate 2 asa cum este ca)ul %licerinei sintetice# al 'itaminelor # al "ormonilor etc3 * Druparea principalelor clase de materii prime folosite $n func!ie de diferite criterii: 0aturale +up( sursa lor Sinetice Hidrocar uri Alcooli i polioli Aci)i Alde"ide i cetone Dliceride Esteri Jitamine Hormoni Componente acti'e In%rediente Emolien!i
1>

Animale Je%etale Minerale Anor%anice 1r%anice

+up( structura c"imic(

Jitamine Hormoni Kiostimuli

Materii prime pentru +up( rolul $ndeplinit industria cosmetice produselor +up( starea fi)ic(

Antiseptici Coloran!i Pul'erulente Lic"ide P(stoase 2cremoase3

2.1. M)$&(ii*& !(i0& !& $(" !(,%"+& #,+0&$i#&


E9ist( i alte criterii de clasificare a materiilor prime cosmetice# de e9emplu dup( constitu!ia lor c"imic(# acestea pot fi clasificate $n:%liceride# aci)i# alde"ide# cetone# alcooli# polialcooli* Ele pot fi %rupate i dup( rolul pe care6l $ndeplinesc $n produsele cosmetice respecti'e# de e9emplu: in%redien!i acti'i# e9cipienti# emolien!i# antiseptici# coloran!i sau dup( starea lor de a%re%are: su stan!e solide# lic"ide# semisolide* +e asemenea materiile prime de u) cosmetic se pot %rupa $n: %r(simi# ceruri# deri'a!i ai petrolului# emul%atori# su stan!e coloidale# coloran!i# conser'an!i# e9tracte fi)iolo%ice i compui c"imici or%anici i anor%anici* 2.1.1. G(.+i0i*& ) i0)*& 2i '&3&$)*& Dr(simile sunt materii prime cel mai frec'ent folosite *4n cosmetic( se utili)ea)( uleiuri i %r(simi animale de e9emplu seu# untur( sau mai ales %r(simi i uleiuri 'e%etale 2ulei de cocos# ulei de palmier# ulei de mi%dale# ulei de ricin# ulei de %ermeni de %r5u i de porum 3* +up( cum se tie# din punct de 'edere c"imic# %r(simile i uleiurile 'e%etale sunt com ina!ii ale diferi!ilor aci)i %rai cu %licerina# numite %liceride* 4n %r(simi se $nt5lnesc diferi!i aci)i or%anici# din care cei mai importan!i sunt: acidul stearic# palmitic# oleic# miristic# lauric* Ma&oritatea %r(similor au o compo)i!ie comple9(# ele fiind formate dintr6un amestec de diferi!i aci)i %rai# care intr( $n di'erse propor!ii* Astfel# principalii aci)i %rai care intr( $n compo)i!ia seului sau a %r(simii sunt: acidul stearic# acidul palmitic# i acidul oleic* Primii doi aci)i sunt soli)i# ultimul fiind lic"id la temperatura o inuit(* Pe aceast( proprietate se a)ea)( $n industrie separarea acidului stearic i palmitic# de cel oleic*

11

Amestecul primilor doi aci)i# o !inu!i prin de%licerinarea seului sau a %r(simii de oase# se numete stearina# iar ultimul se numete $n mod propriu oleina C5nd se folosesc %r(simile $n scopuri cosmetice# tre uie controlat( $n mod ri%uros puritatea lor i $n special s( nu fie r5ncede* 4n urma o9id(rii# %r(simile capat( un miros nepl(cut i de o icei $i $nc"id culoarea* Alde"idele i cetonele ce se produc $n urma proceselor de o9idare sunt su stan!e care irit( epiderma i au un miros nepl(cut# ceea ce face incompati il( utili)area unor asemenea %r(simi sau uleiuri $n scopuri cosmetice* #leiul de cocos# denumit i unt de copra"# este o %r(sime 'e%etal( o !inut( din nuca de cocos* Are un con!inut mare de acid lauric* Se pre)int( ca o mas( al (# de consisten!( onctuoas(# a'5nd temperatura de topire cuprins( $ntre 2>62ELC* Aciditatea li er( a uleiului de cocos folosit $n cosmetic( tre uie s( fie de ma9imum2A* #ntul de cacao este o %r(sime 'e%etal( e9tras( din semin!ele ar orelui de cacao i con!ine %liceridele aci)ilor stearic# palmitic# linoleic# oleic# ara"ic* Se pre)int( ca o mas( tare# de culoare al (# cu temperatura de topire 82LC* =ntul de cacao r5nce)ete %reu* El se saponific( uor #s(punurile de unt de cacao sunt ine tolerate de epiderm(* #leiurile $egetale sunt %r(simi fluide la temeperatura o inuit(# o !inute din semin!ele sau fructele unor plante prin presare sau e9trac!ie cu sol'en!i* Con!in amestecuri de %liceride# $n special al aci)ilor %rai nesatura!i# dar i alte su stan!e di)ol'ate $n aceste uleiuri cum ar fi 'itamine# lecitine# proteine# coloran!i* Au densitatea mai mic( dec5t a apei# sunt solu ile $n sol'en!i or%anici i insolu ile $n ap(* 4n ale%erea emolientelor pentru produse cosmetice se are $n 'edere faptul c( acetia s( ai ( o compo)i!ie c5t mai apropiat( de %r(simile naturale ale pielii# care sunt o%ate $n aci)i %rai nesatura!i# steroli# %liceride* Astfel se e9plic( utili)(rile uleiurilor 'e%etale $n cosmetic(* +intre acesta preci)(m: #leiul de masline Ko%at $n 'itamine# minerale i proteine# uleiul de m(sline este un foarte un mi&loc de !ntre!inere cosmetic(* +atorit( propriet(!ilor sale fortifiante i emoliente# uleiul de m(sline este folosit pentru $n%ri&irea tenului# m5inilor# un%"iilor i p(rului* =leiul de m(sline se afl( $n componen!a unor creme sau lo!iuni cu putere mare de "idratare* Prin con!inutul ridicat de aci)i %rai ome%a 8 i ome%a E# uleiul asi%ur( o "idratare profund(# fiind recomandat $n special persoanelor care au pielea uscat( fie din cau)a consumului insuficient de lic"ide# fie din cau)a e9punerilor prelun%ite la soare sau a caren!elor 'itaminice* 4n aceste ca)uri este s(n(tos s( se mase)e pielea at5t cu preparate cosmetice care con!in ulei de m(sline# c5t i cu uleiul ca atare* P(,!(i&$)/i*& "*&i"*"i %& 0.+*i & +" $:
12

$mpiedic( deteriorarea A+06ului considerat( de specialiti ca fiind sursa# din punct de 'edere ioc"imic# pentru o serie de afec!iuni %ra'e* compuii fenolici din uleiul de m(sline in"i ( e9tinderea cancerului $n fa)e incipiente# i# de asemenea# $ncetinesc procesul de $m (tr5nire* con!ine 'itaminele A# K1# K2# C# +# E# -# clorofila# aci)i %rai nesatura!i 2ome%a 8 si ome%a E 6 eficien!i pentru "idratarea tenului uscat3# fier# tri%liceride: cel mai un ulei de m(sline este cel o !inut prin presarea la rece# cel e9tra6'ir%in* specialitii au descoperit c( aci)ii %rai nesatura!i i monosatura!i# care repre)int( circa @?A din compo)i!ia uleiului# sunt similari cu cei pre)en!i $n laptele matern# ceea ce e9plic( de ce uleiul de m(sline este at5t de ine tolerat de or%anism* con!ine o serie de uleiuri esen!iale care nu pot fi produse de corpul nostru i a&ut( la una func!ionare a ficatului# ilei i intestinelor* are numeroase propriet(!i: la9ati'e# cola%o%e# coleretice# emoliente# decon%estionante "epatice# antiinfec!ioase# cicatri)ante# antira"itice# antianemice# anti"elmintice# anti%licemiante i anticolesterolice* #lei de shea Cunoscut i su denumirea de " $ %& 4)(i$5# " $"* %& +6&) este o crem( al (# uneori spre %al en auriu# cu multe su stan!e %rase* Este e9tras din alunele de Carite: fructe ale ar orilor Man%ifolia 2din re%iunea sa'anna" de 'est i din Africa Central(3# e9trem de ocrotit* Dra!ie# continutuluil o%at de aci)i %rai precum acidul stearic i acid oleic# untul mentine "idratarea i elasticitatea pielii* Este un e9celent emolient# calmant i "idratant datorit( unei com ina!ii unice de tri%liceride i su stan!elor nesaponifica ile* =ntul de s"ea# are o concentra!ie de ?A a frac!iei nesaponifica il(# i din aceast( cau)( prote&ea)( pielea $mpotri'a polu(rii i efectelor noci'e ale factorilor e9terni* Grac!ia nesaponifica il( este cea care separ( untul de s"ea de celelalte uleiuri i unturi* Su stan!a nesaponifica il( a untului ce con!ine cantit(!i mari de esteri cinamici ai alcoolilor triterpenici# $n timp ce su stan!ele nesaponifica ile din soia i a'ocado con!in mai mul!i fitosteroli dec5t alcooli* Acest lucru poate fi un indicator al rolului e9traordinar al untului de s"ea prin compara!ie cu tradi!ionalele uleiuri de soia i a'ocado* =ntul de s"ea prote&ea)( i $nt(rete lic"idele intercelulare i stratul "idrolipidic al pielii* Stimulea)( meta olismul celular i $nt(rete circula!ia local( $n capilare* =ntul de s"ea

18

ac!ionea)( ca un a%ent anti6iritant i anti6inflamator# a soar e radia!iile =J i prote&ea)( $mpotri'a eritemelor cau)ate de soare i $m (tr5nirii premature a pielii* Are efecte e9celente $n ceea ce pri'ete 'indecarea r(nilor i a cicatricelor i redarea elasticit(!ii pielii* Con!ine i tocoferoli 2Jitamina E3 care ac!ionea)( ca i antio9idan!i #lei din s%mburi de strugure =lei o !inut prin presare la rece din 'i!( de 'ie european( 2Jitis Jinifera3* E9trac!ia uleiului din semin!e de stru%uri este de dat( recent(# $n pofida faptului c( 'i!a de 'ie este culti'at( de mii de ani* Ini!ial a fost produs $n Gran!a i Italia i a fost utili)at pentru prepararea salatelor* Este un ulei foarte popular pentru utili)are $n cosmetic( datorit( consisten!ei sale foarte fine# uoare* Penetrea)( rapid epiderma# nel(s5nd sen)a!ia de piele %ras(* +atorit( con!inutului ridicat de acid linoleic care este repede $ncorporat $n piele# reduce pierderea de ap( i resta ilete elasticitatea pielii* Aci)ii %rai esen!iali trec repede $n stratul cornos i de aceea uleiul are efect oclu)i' dar i curati'* +e o icei transparent# cu o tent( %al en6'er)uie# inodor* +estul de su !ire ca i consisten!(# intra uor $n piele* Metoda de e9trac!ie: presat la rece* Pre)en!a 'itaminei E a&ut( uleiul s( lupte cu radicalii li eri# are un efect de normali)are# anti6iritant i calmant asupra pielii i $ncetinete procesul de $m (tr5nire a pielii* 4nt(rete ariera epidermic(# re%lea)( pierderile de ap(# "idratea)( i d( fine!e pielii* =leiul din s5m uri de stru%ure este o%at $n 'itamina E i 'itamina G#fitosteroli# fosfolipide precum i unele minerale: )inc# cupru# seleniu* Con!inut $n aci)i %rai: Linoleic6 @1A# Linolenic6 >*8A# 1leic6 1HA# Palmitic6 @A# Stearic6 <A* pH6 8*H 6 <*> Golosit $n formulele de $n%ri&ire a pielii cum ar fi creme de fa!( i corp* Este astrin%ent i este potri'it pentru tenul %ras# predispus la acnee* Las( o urm( fin( satinat( pe piele* Con!ine aa6numitele procianidine care sunt un a%ent anti6 $m (tr5nire recunoscut* #leiul de argan este e9tras din semin!ele fructelor de ar%an* Ar%anul este un copac din Maroc* =leiul de ar%an este o resurs( rar( i 'aloroas( pentru tratarea a multiple pro leme de natur( cosmetic( i medical(* Acesta con!ine un procent ridicat de aci)i %rai esen!iali i fenoli# fiind mult mai re)istent la o9idare dec5t uleiul de m(sline* +e asemenea# con!ine 'itamina A# aci)i %rai ome%a6F si ome%a6E care ofer( or%anismului multe dintre eneficiile specifice su stan!elor antio9idante* =leiul de ar%an este %reu de e9tras i este destul de scump* +atorit( costurilor ridicate# se re%asete doar $n cantit(!i modeste $n componen!a di'erselor produse*

1<

Are propriet(!i "idratante i antimicro iene# a'5nd calit(!i mai multe dec5t o simpl( lo!iune "idratant( $ntruc5t nu con!ine colesterol: =leiul de ar%an este mult mai eficient dec5t alte tipuri de su stan!e "idratante naturale pentru piele# cum ar fi untul de s"ea sau uleiul de m(sline# datorit( con!inutului ridicat de aci)i %rai* a&ut( la resta ilirea p"6ului natural al pielii: contri uie la estomparea ridurilor i $i ofer( pielii elasticitate: re%lea)( eli erarea se umului $n ca)ul tenului %ras: este util $n tratarea pielii uscate: estompea)( i particip( la 'indecarea petelor i pustulelor cau)ate de acnee sau 'aricel(: datorit( capacit(!ii de a neutrali)a radicalii li eri are un rol important $n tratarea ec)emelor# acneei i psoria)isului: are proprietatea de a re%enera pielea prin re'itali)area func!iilor celulelor# pre'enind $m (tr5nirea precoce# cau)at( de poluare# fumat# e9punerea e9cesi'( la soare# etc* prin aplicare de ulei de ar%an pe un%"ii# acestea se $nt(resc# de aceea este recomandat pentru tratarea un%"iilor casante: de asemenea# uleiul a&ut( la diminuarea inflama!iilor si irita!iilor pielii: femeile $ns(rcinate pot aplica pe corp ulei de ar%an pentru a pre'eni apari!ia 'er%eturilor: mac"ia&ul pe a)( de minerale are tendin!a s( usuce pielea* Aceast( pro lem( poate fi e'itat( prin masarea tenului cu 162 pic(turi de ulei de ar%an $nainte de aplicarea mac"ia&ului*

1?

#leiul de floarea soarelui o !inut din semin!ele de floarea soarelui# prin presare* Con!ine aci)i %rai satur!ti 2H61<A3# acid oleic 21<6<8A3# acid linoleic 2<<6@?A3:

&ig. 1 ' &loarea (oarelui #leiul de jir este uleiul 'e%etal o !inut din mie)ul fructului de fa%* Con!ine %liceride ale aci)ilor %rai satura!i i nesatura!i ponderea cea mai mare a'5nd6o acidul oleic 2@>6H>A3 i acidul linoleic 21>612A3: #leiul de ctin este uleiul 'e%etal o !inut prin presare la rece sau la cald a fructelor de c(tin( al ( 2"ippop"ae r"ammoides3 #sau prin e9trac!ie cu sol'en!i or%anici *Con!ine aci)i %rai nesatur!i i o mare 'arietate de 'itamine liposolu ile:

&ig. 2 ' )od de pre*entare a uleiului de ctin #leiul de germeni de gr%u este uleiul 'e%etal o !inut din %ermeni de %r5u prin presare la rece# cu un foarte important con!inut de 'itamine 2ponderea 'itamina E3# fito"ormoni# aci)i %rai esen!iali 7 acidul linolic i linolenic# aci)i %rai nesatura!i* Prin con!inutul ec"ili rat de 'itamine uleiul se autoconser'(:

1F

+ecitina este un amestec natural de fosfatide 2numite de asemenea i fosfolipide sau mai recent de c(tre ioc"imiti# fosfo%liceride 3# care 'aria)( de la cafeniu desc"is la rou maroniu desc"is# i $n consisten!( de la fluid la plastic solid* Lecitina este materialul cleios %(sit $n uleiuri 'e%etale rute i e9trase prin de%umare* Lecitina este un component esen!ial al celulei #se flosete $n multe alimente ca a%ent emul%ator 2emul%atorii a&ut( la $mpiedicarea separ(rii %r(similor3* 4n piele se %(sete cca*>#<A lecitina*

&ig. 3 ' &ormula chimic a lecitinei

2.1.2. A#i-i 3()2i 2i %&(i')/ii *,( (tearina din comer! este un amestec de acid stearic CH 82CH231FC11H #cu di'erse propor!ii de acid palmitic CH82CH231<C11H i urme de acid oleic* 4n industria cosmetic( se folosete numai stearina de calitatea $nt5ia# cu urm(toarele caracteristici: temperatura de solidificare a aci)ilor %rai 2titrul3:?26?<LC# indicele de iod: ma9im1>* Cu c5t indicele de iod al stearinei este mai sc()ut cu at5t ea este mai un(* Acidul palmitic CH82CH231<C11H# numit i acidul cetilic a'5nd temperatura de topire:F1LC i solu ilitatea $n alcool rece EA* El este solu il $n eter etilic i $n alcool# la cald* Acidul miristic CH82CH2312C11H se pre)int( su form( de ace al e# cu temperatura de topire de ?<LC* Este apreciat pentru prepararea cremelor de ras: formea)( s(punuri foarte ine tolerate de piele# cu spum( a undent( i persistent(* )iristatul de i*opropil este un lic"id limpede# %ras la pip(it* Este solu il $n uleiuri minerale# %licerin(# etanol* Se utili)ea)( $n emulsii cosmetice dat( fiind compati ilitatea sa cu secre!iile pielii* Este un un a%ent de dispersie i difu)iune at5t $n formulele cosmetice c5t !i pe epiderm(* Este un un emolient i are putere mare de penetrare prin piele* Se folosete ca 'e"icul pentru anumite su stan!e acti'e*

1@

Acidul lauric CH82CH231>C11H are temperatura de topire <<LC* S(punul de acid lauric spumea)( foarte a undent# dar nu este persistent* Pentru piele este iritant* Acidul oleic CH82CH23@CHMCH2CH23@C11H denumit inpropiu i oleina #este un acid nesaturat* El este un lic"id uleios care se o9idea)( i r5nce)ete cu uurin!( datorit( du lei le%(turi din molecul(* Este folosit cu mult( pruden!( $n produsele cosmetice* Acidul oleic este unul din componen!ii principali ai uleiurilor 'e%etale* 2.1.7. C&("(i ) i0)*& 2i '&3&$)*& 1. +anolina# numit( uneori $n mod inpropriu i %r(sime de l5n(# este de fapt o cear( i nu o %r(sime 2%licerid(3* Lanolina se o !ine din l5na de oaie prin sp(larea acesteia cu ap( i "idro9i)i alcalini* 4n apele de la sp(larea l5nei trec at5t s(punurile c5t i frac!iunile nesaponifica ile emulsionate* Prin tratarea apelor de sp(lare cu acid sulfuric# aci)ii %rai sunt pui $n li ertate i se ridic( la suprafa!( antren5nd cu ei i partea nesaponificat(* Lanolina se purific( apoi prin filtrare 2pe ar%il( sau car une3 asi%ur5ndu6se i decolorarea iar de)odori)area se asi%ur( prin antrenarea cu 'apori su 'id* Lanolina este un produs o !inut prin e9trac!ia i purificarea lipidelor de pe l5na de oaie# con!in5nd un amestec de alcooli superiori li eri i su form( de esteri cu aci)i %rai superiori* +atorit( faptului c( nu con!ine esteri %licerinici# se aseam(n( mai mult cu cerurile* Cerurile sunt esteri ai aci)ilor %rai cu alcooli %rai i steroli* Ele nu con!in %licerin(* Principalul acid %ras identificat $n lanolina are formula asem(n(toare acidului cerotic 2C 2?H?16 C11H3# a'5nd temperatura de topire @86@?LC* 4n lanolin( s6au identificat peste 88 diferi!i aci)i %rai li eri# mai ales su form( de esteri 2stearat# palmitat# oleat de colesterin( 3 aci)i cu %rupe de i)o util $n po)i!ie terminal(: aci)i 'olatili i aci)i nesatura!i dintre care acidul cis 16E6octodecenoic* +intre steroli cei mai importan!i sunt di"idrocolesterolul sau N6colestanol# colesterolil #lanosterolul* Are compo)i!ia unei mase consistente# de culoare %al en( #'5scoas( cu miros caracteristic* Se di)ol'( $n eter #cloroform# eter de petrol# en)in(* +intre alcoolii pre)en!i preci)(m: colesterol# lanosterol# di"idrocolesterol# di"idrolanosterol# a%nosterol* Lanolina an"idr( 2f(r( ap( 3 r5nce)ete foarte %reu# $ns( prin depo)itare $ndelun%at( $i identific( mirosul nepl(cut *Lanolina an"idr( pentru u) cosmetic# are :culoare %(l ui6desc"is# ca paiul :miros sla # caracteristic :temperatura de topire 8F6<2LC:o mare capacitate de a
1H

$ncorpora apa 2poate $ncorpora 2p ap( f(r( a6i sc"im a constanta 3*Con!ine cca 2HA steroli e9prima!i $n colesterol* +in lanolin( s6au o !inut o serie $ntrea%( de alte materii prime folosite ca emul%atori : ,ucerina repre)int( alcoolii %rai din lanolin( i se o !ine $n urma saponific(rii lanolinei )odulanul este lanolina acetilat( i este foarte apreciat( pentru emolien!a deose it( pe care o d( produselor cosmetice * Eucerina se o !ine din eucerita 2alcooli de l5n( 3 $n amestec cu 'aselina i repre)int( un emul%ator i emolient important pentru cosmetic( * E9ist( firme speciali)ate $n reali)area unor materii prime cosmetice deri'ate de la lanolin( i aceasta datorit( faptului c( lanolina con!ine acea su stan!( care intr( $n componen!a normal( a !esutului s cutanat# contri uind la re%enerarea celulelor i a %landelor se acee* 2. !olesterina -colesterolul. C289:;O9

&ig. " ' &ormula chimic a colesterolului Este o su stan!( solid(# ce cristali)ea)( $n sistem rom ic# este insolu il( $n ap(# $n aci)i dilua!i i $n alcaline concentrate *Produsul ine purificat este de culoare al (: are temperatura de topire 1<H61<H#?LC* A'5nd o func!ie alcoolic(# formea)( esteri cu aci)ii minerali i or%anici* Colesterina intr( $n compo)i!ia lanolinei 2din care se i e9tra%e 3 a creierului i a alimentelor* Colesterolul contri uie la re%enerarea celulelor i a %landelor se acee fiind un re%enerator al stratului de %rasime de la a)a !esutului su cutanat* Se folosete adesea $n amestec cu lecitina care este o fosfatid( 2amestec de di%liceride ale aci)ilor %rai le%ate de fosfat de colin(3 pre)ent( $n uleiurile 'e%etale dar i $n creer sau %al enu de ou* Amestecul

1E

lecitin( 7colesterol se folosete $n produdsele cosmetice# $n propor!ii ine derminate# specifice propor!ie $n care aceti componen!i sunt pre)en!i $n stuctura intim( a epidermei* Lipo)omii folosi!i actual $n produse cosmetice i dermatofarmaceutice sunt amestecuri de lecitin(: colesterol $n proportie @:2 sau H:8* 3. !eara de albine. 4n ceara de al ine se %(sesc alcooli sin seria CH 82CH3nCH21H# cu 2<#2F#2H#8>#82#8< atomi de car on $n molecul(: aci)i din seria CH82CH23nC11H #cu 2<pana la 8< atomi de car on i parafine CH82CH23n CH8# cu 2?#2@#2E#81 atomi de car on* Ceara este solu il( $n eter# cloroform# en)en# uleiuri %rase i uleiuri 'olatile i este insolu il( $n alcool i ap(* Con!ine $n principal esteri alc"ilici ai aci)ilor din ceruri: $ntre aceti esteri predomin( palmitatul de miristil i esterii aci)ilor cerotici* Aci)ii se %(sesc su form( li er(* Ceara de al ine este produs( de al ina melifera* Ea se e9tra%e din fa%uri cu a&utorul topitorului de cear( cu a ur sau prin presare la cald pentru utili)(ri farmaceutice# cosmetice sau alimentare* Pentru scopuri industiale se e9tra%e cu a&utorul sol'en!ilor* Ceara de al ine este folosit( cu produsele cosmetice ca a%ent de emulsionare $n pre)en!a ora9ului* ". !eara !arnauba. Este o cear( 'e%etal( secretat( la suprafa!a frun)elor palmierului Corip"a cerip"era# din Kra)ilia* Ceara Carnau a con!ine alcool melisic# acid cerotic i cornau ic* Se folosete pentru a ridica punctul de topire al cremelor# ru&urilor# de)odori)antelor* Materiile %rase care fac le%(tura $ntre %r(simi i ceruri au $n constitu!ia lor at5t %liceride c5t i esteri ai aci)ilor %rai cu al!i alcooli dec5t %licerina 2de e9emplu cu alcoolul cetilic3* /. !etaceul numit i al ul de alen( sau spermantet este un produs o !inut din

su stan!ele %rase con!inute $n ca'it(!ile pericraniene ale alenelor P"iseter macrocep"alus* Componentul principal al acestei %r(simi este palmitatul de cetil# un ester el alcoolului cetilic cu acidul palmitic* Se pre)int( ca o mas( al (# cu luciu sidefos# cu structur( lamelar( cristalin(# onctuoas(# nel(s5nd pat( de %rasime pe "5rtie care se )%5rie uor cu un%"ia* Este un amestec de esteri palmitici# miristici i stearici ai alcoolului cetilic* +( consistenta cremelor# ru&urilor i putere mai mare de emulsionare* 2.1.:. D&(i')/i )i !&$(,*"*"i
2>

#leiul de $aselin pentru u) e9tern 2 cosmol 3* Este o !inut din uleiurile de petrol prin rafinare $naintat( pentru eliminarea complet( a componen!ilor aromatici* =leiul de 'aselin(# denumit i ulei cosmol# este incolor# '5scos# far( %ust* Produsul tre uie s( fie perfect neutru fa!( de turnesol* #leiul de parafin farmaceutic 2 medol 3 are aceleai caracteristici ca uleiul de 'aselin( tip cosmol# cu deose irea c( este mai '5scos i respecti' are o densitate mai mare* =leiul de parafin( te uie s( fie incolor# inodor i insipid* Aciditatea sau alcalinitatea li er( lips(* 0aselina natural este un amestec de "idrocar uri saturate lic"ide i solide o !inute la purificarea i $nal irea re)idurilor de la distilarea petrolului* 0u se o9idea)( i este misci il( cu uleiurile %rase i cu %r(simile* Este un produs al # translucid# onctuos care luat $ntre de%ete este filant* Jaselina etalat( la suprafa!a pielii $mpiedic( sc"im urile normale i nu fa'ori)ea)( p(trunderea intradermic(* Prin "idratare $n pre)en!a emul%atorilor se o !in 'aselinele "idrofile care se utili)ea)( lar% $n produsele cosmetice deoarece nu con%estionea)( pielea i men!in foliculii pielii cura!i* Spre deose ire de produsele naturale 'aselinele artificiale sunt al opace# %ranuloase i nefilante* Jaselina tre uie s( fie neutr( la turnesol i s( nu lase re)iduri* /emperatura de topire 'aria)( $ntre 8? i 8E>C* Prin topire se o !in solu!ii limpe)i* !ere*ina i o*ocherita. Cere)ina este o cear( de petrol rafinat( i decolorat(* Ea re!ine mai uor uleiul de 'aselin( dec5t parafina* 1)oc"erita6ca i cere)ina6este o cear( mineral( format( din "idrocar uri parafinice# de culoare %al en( p5n( la %al en6 run(* +up( calitate# temperatura de topire 'aria)( $ntre ??i 1>>> C* Ea repre)int( de fapt ra)idurile de la distilarea petrolului i este folosit( pentru consisten!a cremelor* Parafina &ste o cear( de petrol de culoare al (# temperatura de topire $ntre ?> i F> > C* Este un amestec de "idrocar uri alifatice din seria saturat(# cu formula %eneral( C nH2n* Parafina# ca i cere)ina sau o)oc"erita# nu tre uie s( con!in( urme de ulei i nici s( fie lipicioas(* * 1licolii sunt alcooli care con!in $n molecul( dou( %rupe 1H* Cei mai folosi!i sunt:
21

dietilen%licolul 1H6CH2 7CH2 716CH2 7CH261H si propilen%licolul CH86CH21H36CH261H* Dlicolii sunt ine tolera!i de epiderm( dac( sunt purifica!i# altfel au un %rad important

de to9icitate# moti' prin care au i fost $nlocui!i de multe ori# $n produsele cosmetice# cu %licerina sau sor itolul* 1licerina este un trialcool a'5nd trei %rup(ri 1H $n molecul( 1H6CH26CH21H36CH261H* Dlicerina se o !ine prin scindarea %r(similor neutre 'e%etale sau animale dar i prin sinte)( c"imic(* Este o su stan!( "i%roscopic( folosit( i ca sol'ent* Ea men!ine consisten!a moale a produselor dar d( i sta ilitate sistemului 2 suspensie# emulsie# etc 3* Este o su stan!( lic"id(# incolor(# siropoas(# far( miros# cu %ust ducea%# misci il( cu apa i alcoolul* (orbitolul# cu formula c"imic( 1H6CH22CH1H3< CH21H este un alcool "e9a'alent# cu ase atomi de car on $n molecul(* Se o !ine prin reducerea mono)a"aridelor* Este misci il cu apa# se utili)ea)( ca atare sau $n amestec cu %licerina sau %licolul* Este mai pu!in "i%roscopic dar foarte ine tolerat de epiderm(* Polietilenglicolii# 1H6CH2 CH26162CH26CH2613n6CH26CH261H sunt polimeri ai etilen%licolului* Cel mai utili)at $n produse cosmetice este polietilen%licolul <>>* ,mulgatorii sunt a%en!i acti'i de suprafa!( care au proprietatea de a micora tensiunea interfacial( a su stan!elor nemisci ile care 'in $n contact* Emul%atorii au $n molecula lor o %rupare "idrofil( 2solu il( $n ap(3 i o %rupare lipofil( 2solu il( $n corpi %rai3*4n func!ie de tipul de emul%ator predomin( o %rupare sau cealalt(* Moleculele emul%atorilor formea)( la interfa)e un strat monomolecular orientat astfel $nc5t %ruparea lipofil( se diri&ea)( c(tre ulei iar cea "idrofil( c(tre ap(* Gilmele monomoleculare formate la suprafa!a particulelor fa)ei diserse# constituie 'erita ile pelicule care $mpiedic( unirea acestor particule i deci separarea emulsiei* Caracter "idrofil au %rup(rile de tipul 7C1Me# 6S1 8Me 2 $n care Me poate fi sodiu# potasiu# amoniu sau o amin( 3 iar caracter lipofil pre)int( radicalii alc"ilici 2 lan!uri "idrocar onate %rase 3# radicalii arili 2 nuclei aromatici 3*

22

2ipuri de emulgatori n func ie de structura lor chimic 3 1. Anionici +.!" "* R<COO<

6 s(punul de sodiu R6C110a# este cel mai $nt5lnit 6 s(punul de potasiu RC11- este mai moale i mai spumant 6 s(punul de trietanolamina este mai ine tolerat de piele# mai sta il pentru emulsiile fine# se foloseste $n cremele cu steara!i* Eeste un emul%ator "idrofil* *)"(i*+"*=)$"* %& +,%i" CH262CH231>616S120a este un a%ent de spumare foarte

puternic i are ac!iune antimicro in(* Se %(sete su form( de pudr( $n concentra!ii de E>A* Se introduce $n produse $n cantit(!i mici 2>#168A3* *)"(i*&$(i+"*=)$"* %& +,%i" CH862CH231>6162CH2311616S120a solu!ie

CH862CH231>6C1602CH836CH26C110a mena&ea)( Ceratina 2ester al acidului lauric cu sarco)iana6 acid metil aminoacetic3* )0=i,*"* este io9id de siliciu de puritate EHA*

2. !ationici sunt de re%ul( s(rurile cuatermare de amoniu* Au afinitate pentru Ceratin(# au proprieta!i de)odori)ante# acteriostatice se ioni)ea)( $n ap( $n sens in'ers s(punurilor i de aceea se numesc s(punuri in'erse* 3. Amfoteri sunt anioni $n mediul acid i cationi $n mediu a)ic* Au caracter amfoter# ac!ionea)( ca un cation $n mediu a)ic i ca un anion $n mediu acid# au afinitate mare pentru fi rele de Ceratin(# au acti'itate actericid( i ac!iune deodorant( f(r( s( fie to9ici# distructi'i# sunt enulsiona!i* Cationii s(rurilor de amoniu se fi9ea)( pe anionii mem ranei acteriei cu care formea)( compleci neutri din punct de 'edere electic* Druparea anionic( este indispensa il( pentru 'ia!a celulei* Meta olismul i puterea de reproducere a acterie sunt puternic pertur ate prin distru%ere %rup(rii anionice din structura mem ranei* 4n %eneral ac!iunea lor este influen!at( de temperatura i de pH* =tilitatea etainelor este foarte frec'ent( $n produsele pentru $n%ri&irea p(rului deoarece au ac!iune mai l5nd( i cationii fi9a!i de firul de p(r $i confer( acestuia o suple!e deose it(*

28

". 4eionici nu disocia)( $n ap( ci formea)( asocia!ie cu aceasta* Au numeroase %rup(ri 1H sau CH26CH2616 asociate lan!urilor de aci)i %rai ceea ce le confer( ac!iunea lor tensioacti'( 2emul%atoare3* 4n %eneral sunt alcooli naturali# esteri sau eteri* lanolina i deri'a!ii de lanolin( 2eucerita6alcoolii %rai din lanolin(6lanolina acetilat(# lanolina "idro%enat(# lanolina interesterificat( cu alcool i)opropilic sau cu polietilen sor itan3# colesterolul* cetaceumul ceara de al ine trietanilamina spanurile 2esteri ai aci)ilor %rai cu sor itan3* Sor itanul este deri'at de la sor itol ca urmare a unei eterific(ri interne* Sunt solu ili $n %r(simi i deci sunt emul%atori lipofili*

&ig. / ' &ormula chimic a sorbitanului Spanurile se cunosc su denumire comerciala de Arlacel 2> 2monolaurat de sor itan3# Arlacel <> 2monopalmitat de sor itan3# Arlacel F>2 monostearat de sor itan3# Arlacel H> 2monooleat de sor itan3* tOeenurile sunt deri'a!i polieto9ilati ai spanului* Drupare 2 CH26CH2613n este %refat( la %rup(rile 1H ale sor itanului d5nd un produs cu masa molecular( mare* /Oeenurile sunt solu ile $n ap( i deci sunt emul%atori "idrofili* Sunt cunoscute comercial /Oeen 2> 2monolaurat de sor itan polieto9ilat3# /Oeen <> 2monopalmitat de sor itan polieto9ilat3# /Oeen F> 2monostearat de sor itan polieto9ilat3# /Oeen H> 2monooleat de sor itan polieto9ilat3* alcoolul cetilic CH862CH231?61H su stan!( cristali)at(# cu consisten!( ceroas( de culoare al ( o !inut( prin saponificarea cetaceumului sau prin "idro%enarea catalitic( a acidului pamitic*

2<

S,*'& /ii. +intre sol'en!ii folosi!i la fa ricarea produselor cosmetice sunt cunoscu!i apa i alcoolul etilic 2pentru su stan!ele "idrofile3 i %rasimile i uleiurile %rase 2pentru su stan!ele lipofile3* A!) este so'entul pre)ent $n ma&oritatea produselor cosmetice* Pielea este considerat( ca unul dintre cele mai importante or%ane de depo)itare a apei $n or%anism* Este ne'oie de men!inerea permanet( a ec"ili rului "idric i la acesta contri uie $n mod e'ident i produsele cosmetice prin ac!iunea lor "irdratanta 2at5t prin aport de ap( c5t mai ales prin aport de su stan!e ce $n%lo ea)( i men!in apa la ni'elul epidermei3* Se folosete apa distilat( sau deminerali)at( deoarece apa dur( prin con!inutul mare de s(ruri de calciu i ma%ne)iu poate forma $n pre)en!a acidului stearic s(ruri insolu ile 2stearatul de calciu 3 care pot duce la separarea emulsiilor* 1 alt( calitate important( a apei folosite $n produsele cosmetice este aceea de a fi pur( micro iolo%ic* A*#,,*"* &$i*i# este sol'entul frec'ent utili)at at5t prin lo!iunile "idroalcoolice iolo%ic acti'e# folosite $n produsele

c5t i pentru diferitele tipuri de e9tracte naturale introduse altfel $n produsul cosmetic*

cosmetice* Alcoolul este folosit ca so'ent pentru diferitele principii acti'e care nu pot fi

2.1./. )ateriile prime solide T)*#"* este un silicat de ma%ne)iu "idratat cu urme de aluminiu i fier* /alcul cosmetic tre uie s( fie c5t mai fin de culoare al ( i lipsit de car onat de calciu i ma%ne)iu de mic( i de o9id de fier* C),*i "* este un produs natural re)ultat din de)a%re%area feldsfa!ilor prin ac!iunea io9idului de car on i a apei* Este un silicat de aluminiu cu compo)i!ie 'aria il(* Se pre)int( ca o pul ere al ( foarte fin( insolu il( $n ap( cu proriet(!i a sor ante emoliente calmate i de)infectante* A0i%, "* este un poli)a"arid compus din amilo)( 2molecule de +%luco)( le%ate prin 1H %lico)idic $n po)i!ia 16<3 i amilopectina 2 macromolecule de + %luco)( le%ate $n po)i!ie 16< i ramificare prin le%aturi de 16F3* Amidonul are asupra pielii un efect calmant i de aceea intr( $n compo)i!ia depilatoarelor# a produselor cu ac!iune c"eratolitic(# etc *Amidonul se e9tra%e din produsele 'e%etale*
2?

C)(>, )$"* %& #)*#i" !(&#i!i$)$ se folosete ca su stan!( a ra)i'( $n produse pentru $n%ri&irea din!ilor i la prepararea pudrelor $n amestec cu alte su stan!e de tipul fosfatului dicalcic# metafosfatul de sodiu# piofosfatul de calciu# alumina microni)at( etc* Produsul precipitat este al str(lucitor cristalin 'oluminos* 2.1.5. !onser$an ii Sunt folosi!i $n produsele cosmetice 'i)ea)( dou( ac!iuni difetite:o ac!iune antio9idant( i o ac!iune antiseptic(* Su stan!ele antio9idante sunt acele produse care $nt5r)ie procesul de r5nce)ire a %r(similor i a uleiurilor permi!5nd conser'area lor sau a preparatelor pe a)( de %r(simi timp mult mai $ndelun%at* 4n afara mirosului nepl(cut produsele re)ultate prin r5nce)irea %r(similor au i o ac!iune iritant( asupra pielii# moti' pentru care este o li%atorie o canser'are a acestora* Su stan!ele antio9idante folosite $n produsele cosmetice sunt de re%ul(: tocoferolii 2$n special 'itamina E natural( sau sintetic(3 util"idro9ianisolul 2KHA3# util"idro9itoluenul 2KH/3# "idroc"inona# piricatec"ina# acidul ascor ic# acidul maleic# esterul etilic# sau propilic al acidului %alic etc* Su stan!ele antiseptice care au ac!iune de distru%ere sau de $n"i are a de)'olt(rii ciupercilor# acteriilor i muce%aiuriloir sunt foarte importante pentru industia cosmetic(* Cele mai repre)entati'e sunt esterii: metilic# propilic# en)ilic# sau fenilic al acidului para# o9i# en)oic ca atare sau s(rurile acestor esteri* E9ist( o serie $ntrea%( de produse naturale 2uleiuri 'olatile e9tracte3 care au ac!iune antiseptic( foarte puternic( i care sunt introduse $n produsele cosmetice asi%ur( conser'area acestora f(r( a fi ne'oie de aportul conser'an!ilor de sinte)(* At5t pentru produsele antio9idante c5t i pentru produsele antiseptice tre uie sta ilit( cu foarte mare aten!ie do)a optim( pentru a e'ita e'entualele ac!iuni iritante sau to9ice pe care le6ar putea pro'oca* 2.1.6. !oloran ii cosmetici Acetia repre)int( o clas( de materii prime foarte important(* Ei pot fi de ori%ine animal( 2carminul# purpura3 de ori%ine 'e%etal( 2 clorofila# 9antofila# "enna# indi%oul# etc3 de ori%ine mineral( 2pam5nturile colorate# o9i)ii metalici naturali3 sau sintetici care pot fi

2F

minerali 2o9i)i# "idro9i)i# di'eri compleci# etc3 sau or%anici 2pi%men!i i lacuri sau su stan!e solu ile $n di'eri so'en!i3* Caracteristica important( a coloran!ilor este solu itilatea lor $ntr6un sol'ent adec'at i lipsa de to9icitate* 4n %eneral se folosesc pentru produsele cosmetice acei coloran!i accepta!i pentru produsele alimentare* +intre coloran!ii cosmetici mai des utili)a!i sunt :clorura cuprica# rodamina# a)ulena# tartra)ina# o9idul de )inc* 2.1.7. Parfumurile i aromele Aceste materii prime au fost de&a pre)entate $n capitolul I* Para%raful 1*1 i repre)int( o cate%orie $nsemnat( i determinant( $n calitatea produselor* Pentru fiecare cate%orie de produse cosmetice se folosesc compo)i!ii de parfunare sau aromati)are specifice compati ile i adec'ate*

2.2 M)$&(ii !(i0& #" )#/i" & +!&#i=i#. ?+">+$) /&*& )#$i'&@
Su stan!ele acti'e care se $ncorporea)( $n re!etele produselor cosmetice sunt deose it de numeroase* Ele confer( acestora calit(!i deose ite # m(rindu6le eficien!a i functionalitatea* Prin cercet(rile la orioase ce se fac $n acest domeniu paleta acestor materii prime cu ac!iune specific( de'ine de la o )i la alta tot mai 'ariat( i mai comple9(* E9ist( su stan!e acti'e e9trase din produsele naturale dar e9ist( i su stan!e acti'e o !inute prin sinte)( c"imic(* 4n func!ie de efectul scontat pentru produsul cosmetic se ale% su stan!e acti'e cu ac!iuni specifice ine determinate* 1 parte din aceste ac!iuni o au i unele dintre materiile prime de a)( netionate mai sus prin con!inutul lor $n su stan!e iolo%ic acti'e* Preci)(m cate'a dintre materiile prime cu ac!iune specific( folosite $n cosmetic(# o un( parte dintre ele a'5nd ori%inea i $n produsele montane* 2.2.1 M)$&(i*& !(i0& #" )#/i" & "$(i$i'., (&'i$)*i-) $. 0itaminele sunt compui or%anici cu acti'itate iolo%ic( deose it( pentru or%anism asi%ur5nd re%ralea i stimularea proceselor meta olice* S6a constatat c( deficien!a local( de

2@

'itamine poate fi ameliorat( prin aplicarea lor pe piele $n%lo ate $n produsele cosmetice* Ele se folosesc pentru a corecta unele tul ur(ri $n ioc"imismul pielii* Jitaminele sunt sinteti)ate predominant de plante# de unde se i e9tra%* +eoarece $n produsele 'e%etale co!inutul de 'itamine nu este foarte mare se utili)ea)( pe scara mare i 'itaminele o !inute prin sinte)( c"imic(* Jitaminele se $mpart $n dou( mari clase: 'itamine "idrosololu ile 2comple9ul de 'itamine K# 'itamina C# P3 i 'itamine liposolu ile 2A# +# E# G# -3 care sunt mai des utili)ate $n produsele cosmetice* Jitamina A are rol $n men!inerea inte%rit(!ii pielii* Lipsa ei produce descuamarea pielii# uscarea fisurarea* Jitamina A este preluat( din diferite produse 'e%etale su pro'itamin( A* Jitamina + 2calciferol3 re%lea)( ec"ili rul dintre con!inutul de calciu# ma%ne)iu i fosfor* Jitamina E 2tocoferol3 are ac!iune antirid antio9idant( de re%enerare a !esuturilor* Jitamina G este un amestec de aci)i %rai nesatura!i 2linolic# linoleic# arac"idonic3# care sunt pre)en!i i $n structura lipidic( a te%umentului* Jitamina G are o ac!iune nutriti'( i emolient(* Jitamina K86acidul pantotenic are rol $n intre!inerea p(rului fiind factor important $mpotri'a $nc(run!irii# iar 'itamina KF este important( pentru ac!iunea ei antiacneic(# antise oreic(* +intre materiile prime cosmetice de pro'enien!( montan( cu con!inut de 'itamine# deci cu efact nutriti'# 'itamini)ant preci)(m: uleiul de c(tin( 2Hippop"ae r"amnoides3# uleiul de &ir 2Ga%us sil'atica3# e9tractul de mace 2Rosa canina3# e9tractul de merior 2Jaccinium Jitis Idaea3* /ot ca materii prime cu rol nutriti'# re'itali)ant# putem men!iona: !olesterolul component de a)( al lanolinei pre)entate $n su capitolul 2*1*8** El este pre)ent i $n structura !esutului su cutanat* +ecitina pre)entat( $n su capitolul 2*1*2*cu efect $n creterea "idrofiliei pielii i cu rol $n respira!ia celular(* !olagenul are un rol esen!ial $n men!inerea 'italit(!ii !esuturilor pre'enind $m (tr5nirea lor* Cola%enul este pre)ent $n structura dermului* El repre)int( ?A din %reutatea or%anismului form5nd ma&oritatea masei proteice a tendoanelor# li%amentelor# cartila&elor oaselor i pielii* S6a constatat i o ac!iune imunolo%ic( a cola%enului* Aportul de cola%en adus prin produsele cosmetice a&ut( la men!inerea elasticit(!ii pielii# pre'ine $m (tr5nirea i ridicare ei*
2H

form( de

#leiul de $i*on are o compo)i!ie c"imic( asem(n(toare se umului i din aceast( cau)( este utili)at pentru ac!iunea sa re'itali)ant( mai ales $n tenurile uscate $n care %landele se acee au o secre!ie diminuat(* ,xtractul de placent con!ine un comple9 de su stan!e pielii* ,xtractele de nmoluri terapeutice sunt comple9e iolo%ice care furni)ea)( su stan!e or%anice iostimulatoare# "omoni# 'itamine# sulf# potasiu# clor# calciu6 elemente at5t de importante $n meta olismul i func!iile pielii Produsele apicole $ntre care amintim: +ptorul de matc repre)int( produsul %landular sali'ar secretat de al inele tinere* Este o%at $n 'itaminele A# K 1# K2# "ormoni# lipide# en)ime #%lucide# etc* Ele stimulea)( procesele 'itale a&ut5nd celulele s(6i recupere)e func!iile fi)iolo%ice normale* Polenul este o%at $n 'itamine i aminoaci)i a'5nd rol de re'itali)are a celulelor i iolo%ic acti'e 2"ormoni#

en)ime# 'itamine aminoaci)i# oli%oelemente# etc*3 cu ac!iune nutriti'( i re'itali)ant( asupra

!esutului con&uncti'

&ig. 5 ' Polen recoltat de albine 2.2.2 M)$&(ii !(i0& #" &=&#$ %&-,%,() $ Produsele de)odori)ante pre)int( propriet(!i adsor ante i antiseptice* Adesea compo)i!iile de parfumare folosite pentru astfel de produse au i ac!iune de)odori)ant(* Se folosesc ca produse de)odorante su stan!e c"imice cu spectru lar% de ac!iune antimicro ian( 2ir%asan62#<#< triloro 2 "idro9i difenileter: "e9aclorofen:acid oric: saruri cuaternare de

2E

amoniu etc3 i su stan!e cu ac!iune astin%ent( antiperspirant( 2s(ruri ale metalelor de Al i Zn3* +atorit( to9icit(!ii pe care o au aceste su stan!e $n ultimul timp se folosesc cu mare succes i eficien!( produse de)odori)ante naturale com in5nd efectul antiseptic 2antimicro ian# antifun%ic3 cu efectul astin%ent* +intre produsele de pro'enient( montan( am putea preci)a: pentru ac!iunea atiseptic( e9tractul de lic"eni de rad 2=snea ar ata3# uleiul 'olatil de cim rior 2/";mus serp;lum3#uleiul 'olatil de so'5rf 21ri%ani 'ul%are3 e9tractul de clorofil( i clorofilina sodo6cupric( 2 din =rtica dioica sau alte specii3 etc* pentru ac!iunea astrin%ent( e9tactul de "er alit 2L;trum salicariae3 e9tractul de ceren!el2Deum ur anum3 e9tractul de pri oi 2Deranium mac"rorri)um3 clorofila 2.2.7 M)$&(ii !(i0& #" )#/i" & ) $i>i,$i#. Conser'area micro iolo%ic( a produselor cosmetice prin $n"i area de)'olt(rii diferitelor acterii i ciuperci# care %(sesc mediul potri'it $n aceste produse este o pro lem( de mare actualitate* +in acest( cau)( cunoscu!i fiind principalii %ermeni pato%eni# mepato%eni i fun%i care se de)'olt( $ntru6un mediu specific produsului cosmetic se folosesc conser'an!ii adec'a!i 2pe care i6am pre)entat la acest capitol3*=n alt aspect al acestei pro leme este $ns( acela de a folosi materii care s( dea produsului cosmetic efect antimicro ian i fun%istatic $n 'edere pre'enirii unor infec!ii la ni'elul pielii* =tili)area anti ioticelor nu este de dorit( datorit( fenomenelor aler%ice care pot ap(rea ca o reac!ie a or%anismului i $n plus e9ist( riscul de a se crea forme de acterii re)istente la anti iotice* +in acest( cau)( e9tractele 'e%etale i uleiurile 'olatile cu ac!iune anti iotic( au cunoscut o amploare tot mai mare $n reali)area de produse cosmetice cu ac!iune anti iotic(* Ele nu dau o isnuin!( i sunt mult mai ine tolerate de or%anism $n do)ele corespun)(toare unei ac!iuni specifice adec'ate* +intre materiile prime 'e%etale cu ac!iune antimicro ian( i antifun%ic( care pot fi o !inute $n )ona montan( preci)a(m: e9tractul de lic"eni 2=snea ar ata3# e9tractul de r(c"itan 2L;trum sal;cariae3# e9tractul de %(l enele 2Calendulae offcinalis3# e9tractul de turi!( mare 2A%rimonia eupatoria3# uleiurile de cim rior 2/";mus serp;lum3# de rad 2A ies al a3# de ceren!el 2Deum ur anum3# de so'5r' 2ori%anum 'ul%are3* 2.2.: M)$&(ii !(i0& #" )#/i" & ) $ii =*)0)$,)(&, #)*0) $..

8>

Produsele cosmetice destinate pre'eniri apari!iei unor inflama!ii sau c"iar trat(rii unor mici inflama!ii locale se reali)ea)( folosind su stan!e c"imice de sinte)( cu ac!iune antiinflamatoare 2a)ulena# indometacin# etc3 dar se ucur( de mult mai mare succes produsele cosmetice care au la a)( materii prime 'e%etale cu ac!iune antiinflamatoare* Ca materii prime din acest( cate%orie care pot fi reali)ate pe a)a unor specii medicinale ce cresc $n )ona montan( amintim: e9tractul i uleiul 'olatil de coada oricelului 2Ac"illea millefolium3# e9tractul de arnic( 2Arnica montana3 e9trsctul de 2Alc"emilla 'ul%aris3# e9tractul de Ec"inacea purpurea* 2.2.; M)$&(ii !(i0& #" )#/i" & )+$(i 3& $.. Produsele cosmetice cu ac!iune astrin%ent( 2de micorare a porilor dilata!i sau de e9ercitare a unei ac!iuni "emostatice locale $n ca)ul unei mici t(ieturi3 folosesc pentru o !inerea efectului scontat materii prime de sinte)( cu ac!iune astrin%ent( sau materii prime de ori%ine 'e%etal(* +intre materiile prime de pro'enient( montan( preci)(m: e9tractul de cre!ioar( 2Alc"emilla 'ul%aris3# e9tracul de ceren!el 2Deum ur anum3# e9tractul de pri oi 2Deranium mac"rorri)um3# e9tractul de &ale 2Sal'ia officinalis3# e9tractul de scoar!( de ste&ar 2Buercus ro ur3# e9tractul de coada racului 2Potentilla anserina3* 2.2.A M)$&(ii !(i0& #" )#/i" & #i#)$(i-) $., &!i$&*i-) $.. Materiile prime care confer( astfel de efecte produselor cosmetice pre)int( $n acelai timp ac!iune "emostatic( anti iotic(# trofic(# re%eneratoare* Ca su stan!( de sinte)( folosit( $n acest scop $n produsele cosmetice este alantoina* Materii prime de pro'enient( montan( folosite $n acest scop sunt: e9tractul de t(t(neas( 2S;mp";tum officinalis3# uleiul de catin( 2Hippop"ae r"amnoides3# e9tractul de %(l enele 2Calendulae officianalis3# e9tractul de p(tla%in( 2Planta%o lanceolata3# e9tractul de sun(toare 2H;pericum perforatum3* sp5n) 2Helle orus purpurascens3* e9tractul de pri oi 2Deranium mac"rorri)um3# e9tractul de cre!ioar(

81

&ig. 6 '(untoare 2.2.8 M)$&(ii !(i0& #" )/i" & &0,*i& $., 6i%()$) $.. Au ac!iune emolient( $n %eneral sunt su stan!ele cu ac!iune "idratant( care reuesc s( p(stre)e factorul normal de "idratare al pielii* Materiile prime 'e%etale cu ac!iune emolient( con!in $n %eneral mucila%ii* C5te'a materii prime cu ac!iune emolient( de pro'enien!( montan( preci)(m: e9tractul de pod al 2/ussila%o farfara3# e9tractul de nal ( de p(dure 2Mal'a s;l'estris3# e9tractul de trei fra!i p(ta!i 2Jiola tricolor3

&ig. 7 - 2rei &ra i Pta i #e9tractul de p(tla%in( 2Planta%o lanceolata3* 2.2.B M)$&(ii !(i0& #" )#/i" & $, i#.# +$i0"*)$,)(& )+"!() #i(#"*)/i&i !&(i=&(i#& Sunt folosite $n produse cosmetice care com at sen)a!ia de o oseal( care redau 'italitatea elasticitatea i 'i%oarea !esuturilor pe care se aplic(* Aceste materii prime au $n %eneral o uoar( ac!iune lu refiant(# "iperemi)ant(# re'ulsi'(# 'enotonic(* +intre materiile prime de pro'enien!( montan( ce au astfel de propriet(!i sunt : e9tractul de arnic( 2Arnica mantana3# uleiul de rad 2A ies al a3# uleiul de pin 2Pinus montana3# uleiul 'olatil de ienup(r 2Puniperus communis3# e9tractul de an%elic( 2An%elica arc"an%elica3*
82

2.2.C M)$&(ii !(i0& #" )#/i" & ) $i#&*"*i$i#.. Produsele cosmetice anticelulitice au drept scop pre'enirea instal(rii acestei afec!iuni i e'itarea unei accentu(ri a olii p5na la o e)itate cronic(# poliartro)a# constipa!ie cronic(* Ac!iunea anticelulitic( presupune un comple9 de ac!iuni simultane 2emolient(# antiedematoas(# antie9udati'(# de acti'are a circula!iei perifirice3 care permit drena&ul !esuturilor adipoase su cutanate infiltrate cu %r(simi# %lico%en# sare i ap(* 1 astfel de ac!iune se o !ine prin concurarea mai multor principii acti'e care ac!ionea)( simultan* =n efect 'aloros s6a o !inut prin ulili)are produselor 'e%etale cu con!inut de saponine $n amestec cu alte produse 'e%etale cu ac!iune stimulatoare asupra circula!iei# ac!iune antiseptic( i emolient(* +intre materiile prime de pro'enien!( montan(#folosite $n produse cosmetice sunt: e9tractul de ieder( 2Hedera "eli93# e9tracul de %"impe 2Ruscus aculeatus3# de curpen de p(dure 2Clematis 'ital a3# tinctura de arnic( 2Arnica montana3# uleiul 'olatil de rad 2A ies al a3# uleiul 'olatil de ienup(r 2Puniperus communis3# e9tractul de t(t(neas( 2S;mo";tom offcinalis3* 2.2.10 M)$&(ii !(i0& #" )#/i" & &#() +,*)(.. Radia!iile ultra'iolete descompuse $n =J6A2<>>>682>> A3# =J6K282>>62E>> A3 si =J6 C22E>>62>>> A3 sunt respons ile de a%resiunile asupra epidermei i dermului* Radia!iile de momeniul =J6C sunt foarte periculoase dar# din fericire intensitatea luminii solare la suprafa!a p(m5ntului nu se e9tinde $n acest domeniu* Zonele K i A sunt sediu radia!iilor care pro'oac( eritemul i pi%mentarea pielii 2 ron)area3* Radia!iile =J6K penetrea)( puternic $n epiderm( i sunt responsa ile $ntre altele de unele reac!ii fotoc"imice ce dau insola!ia 7 re)ultanta unei o9id(ri en)imatice profunde* Radia!iile =J6A sunt responsa ile de ron)area direct( a pielii f(r( a se produce inflamatia 2eritemul preliminar3 datorita fotoo9id(rii melaninei pre)ent( $n straturile superioare ale pielii unde a&un% aceste radia!ii* E9ist( trei cate%orii de materii prime folosite ca filtru solar:filtru =J6K# =J6A i filtru total $n func!ie de domeniul de radia!ii pe care6l a soar e* Se folosesc ca filtru solar $n produse cosmetice su stan!e c"imice de tipul en)ofenonei paraamino en)oa!ilor deri'a!i i acidului salicilic*

88

+intre materiile prime 'e%etale de or%ine montan( folosite ca filtru solar $n produse cosmetice sunt: uleiul de catin( 2Hippop"ae r"amnoides3

&ig. 8 '!tina # e9tractul de cre!ioar( 2Alc"emilla 'ul%aris3# e9tractul de mu%uri de ste&ar 2Buercus ro ur3# e9tractul de ieder( 2Hedera "eli93* 2.2.11 M)$&(ii !(i0& #" )#/i" & ) $i()%i#)*.. Radicalii li eri 21H# 123 sunt molecule cu un $nalt %rad de insta ilitate# put5nd reac!iona cu constituen!ii c"eie ai celulei i de a6i altera $n anumite condi!ii 2stres# radia!ii =J# deficiente en)imatice3* Qintele principale ale radicalilor li eri sunt aci)ii %rai polinesatura!i 2a caror alterare produc de)or%ani)area mem ranelor epidermei care duce la des"idratarea ei sau la unele fenomene inflamatorii3 i proteinele en)imatice# proteinele de structur(6cola%en# elastin(6 aci)i nucleici 2a caror alterare poate antrena modific(ri fa'ori)5nd $m (tr5nirea3* Materiile prime cosmetice cu ac!iune antiradicalic( sunt acelea care pre'in formare radicalilor li eri sau $i neutrali)ea)(# e'it5nd de%rad(rile pe care le6ar putea produce la ni'elul pielii* Materiile prime 'e%etale cu ac!iune antiradicalic( au $n %eneral un con!inut o%at $n tanin* Sunt recunoscute pentru acest( ac!iune: e9tractul atomi)at de cre!ioar( 2Alc"emilla
8<

ioc"imice ire'ersi ile#

'ul%aris3# e9tractul de cre!uc( 2Gilipendula ulmaria3# e9tractul de mu%uri de ste&ar 2Buercus ro ur3*

2.2.12 M)$&(ii !(i0& #" )#/i" & ) $i+&>,(&i#., ) $i)# &i#.. Se oreea este o stare patolo%ic( datorat( unor tul ur(ri func!ionale ale %landelor se acee# caracteri)at( printr6un plus de %r(sime la suprafa!a pielii sau p(rului* Acneea apare de o icei pe fondul se oreei fiind caracteri)at( de o producere e9a%erat( de su um asociat( cu o struarea conductului se aceu i inflamarea foliculului polise aceu* Materiile prime cu ac!iune antise oreic(# antiaceic( tre uie s( ai ( proprieta!i de cur(!are a surplusului lipidic de la suprafa!a pielii 2fie cu sol'enti potri'i!i fie cu su stan!e a sor ante de tipul caolin# talc car onat de potasiu3 dar i ac!iune antiinflamatoare i anti iotic(* Ca materii prime naturale se utili)ea)( e9tractele "idroalcoolice din plante care cur(!( e9cesul de su um de la suprafa!a pielii a'5nd $n acelai timp i o ac!iune antiinflamatoare i anti iotic(* Se fac de re%ul( amestecuri comple9e de materi prime naturale i de sinte)( c"imic( pentru a asi%ura ac!iunile specifice* +intre materiile prime de pro'enien!( montan( destinate acestor afec!iuni sunt: e9tractul i uleiul 'olatil de coada oricelului 2Ac"illea millefolliun3# e9tractul de 2C"r;sant"emum alsamita3# e9tractul de &ale 2Sal'ia officianalis3 etc* rusture 2Arctiumlappa3#e9tractulde %al enele 2 Calendulae officianalis3#e9tractul de calapar

&ig19 '1lbenele

8?

7. PRINCIPII BIOACTIVI
0atura este sursa de materii prime# tiin!a este drumul care ne duce spre ele i astfel te"nolo%ia a'ansat( repre)int( mi&locul prin care acest drum de'ine eficient* +intre odori)antele# aromati)antele i alte principii resursele 'e%etale montane preci)(m: #leiurile $olatile Sunt numite i uleiuri eterice sau uleiuri esen!iale* Acestea sunt amestecuri comple9e de "idrocar uri alifatice i aromatice# alde"ide i alcooli# aci)i# esteri i al!i constituien!i# predomin5nd $ns( compuii din clasa terpenoidelor* =leiurile 'olatile repre)int( amestecul de su stan!e 'olatile e9istent $ntr6un produs 'e%etal care poate fi uor antrenat cu 'apori de ap(* =leiurile 'olatile constituie o clas( de principii acti'e deose it de 'aloroas( pentru industria de parfumerie# cosmetic(# farmaceutic( i alimentar(* Ac!iunea lor cea mai repre)entati'( $n afara celei de a fi odorant sau aromati)ant natural deose it # este cea antiseptic(# cicatri)ant(* Ma&oritatea produselor 'e%etale au $n paleta de principii acti'e i uleiul 'olatil care se iosinteti)ea)( fie din $ntrea%a plant( sau dintr6un anumit or%an al acesteia* !oncretele Sunt e9tracte o !inute din produse 'e%etale proaspete 2de re%ul( flori3 prin e9trac!ie cu sol'en!i or%anici* Este e'itat( uscarea sau des"idratarea lor pentru a se e'ita unele modific(ri ce pot sur'eni asupra calit(!ii su stan!elor odorante sau aromati)ante ce se e9tra%* Prelucrarea se face imediat dup( recoltarea plantelor* Se folosesc pentru e9trac!ia sol'en!ilor "idrofo i* E9trac!ia se face la rece* +up( e9trac!ie sol'entul or%anic este $ndep(rtat o !in5ndu6se astfel concreta* !oncretul de pomada Pomada este o !inut( $n procesul de e9trac!ie a uleiurilor 'olatile din petale de flori proaspete cu a&utorul %r(similor prin te"nica clasic( 2enfleura%e3 sau prin macerarea petalelor $n %rasimi 'e%etale sau animale* Dr(simea $m i at( cu parfumul florilor respecti'e se numete pomad(* ioacti'e ce se pot e9tra%e din

8F

Concretul de pomad( se o !ine $n urma e9trac!iei alcoolice a su stan!elor odorante 2uleiuri 'olatile3 din pomad(* Solu!ia e9tracti'( alcoolic( se filtrea)( i se concentrea)( prin e'aporarea 2de preferin!a su 'id3 alcoolului6sol'entul de e9trac!ie* Absolutele Sunt o !inute din concrete i re)inoide $n urma unei e9trac!ii alcoolice a acestora* Sol'en!ii "idrocar ona!i folosi!i la o !inerea concretei sau re)inoidei e9tra% din materialul 'e%etal i alte su stan!e $n afara compuilor odoran!i sau aromatici i anume: %r(simi# parfine# ceruri# r(sini* =nele au rol fi9ator asupra componentelor 'olatile dar altele repre)int( un alast* Kalastul pre)ent $n concret nefiind solu il $n alcool etilic este $ndep(rtat* E9tactele alcoolice se filtrea)(# se las( cate'a ore la temperatura sca)ut( 261?LC3 timp $n care are loc precipitarea cerurilor care s6au e9tras $n alcool# se filtrea)( din nou i apoi se distil( filtratul pentru recuperarea sol'entului 2alcoolul etilic care se recuperea)(3* 4n 'asul de distilare 'a r(m5ne concentrata a solut(* :e*inoidele -oleore*inele@ Sunt e9tracte o !inute cu a&utorul sol'en!ilor or%anici din produsele 'e%etale uscate 2r(d(cini# ri)omi# lemn# frun)e uscate# fructe# semin!e3 din r(ini# alsamuri# %umire)ine i din produse de ori%ine animal(* +atorit( structurii c"imice pe care o au su stan!ele odorante din aceste cate%orii de materii prime# nu se deprecia)( $n timpul des"idrat(rii i depo)it(rii* 4n unele ca)uri formarea su stan!elor odorante sau a unor principii acti'i importante are loc $n timpul usc(rii lente a materiei 'e%etale# datorit( proceselor en)imatice i o9idati'e car au loc* +e e9emplu formara iridoidelor $n r(d(cina de iris sau formara eu%enolului $n r(d(cina de ceren!el* 4n unele ca)uri# la plantele uscate# mem ranele celulare nu sunt permea ile sol'en!ilor "idrocar ona!i i atunci se recur%e la umectare i di'i)are fin( a materialului 'e%etal $nainte de e9trac!ie* Se folosesc pentru e9trac!ie# $n acest ca) i sol'en!i misci ili cu apa 2alcool# aceton(3* E9trac!ia se reali)ea)( la rece sau la cald 2$n func!ie de necesitate3# pentru a reali)a un randament optim de e9trac!ie* 2incturile Sunt preparate farmaceutice lic"ide o !inute prin e9trac!ia produselor 'e%etale cu o cantitate de 1> ori mai mare de sol'ent* Sol'entul este de re%ul( alcool etilic de concentra!ie F>6@>A* E9trac!ia se face prin macerare sau percolare*
8@

,xtractele Sunt preparate farmaceutice o !inute prin concentrarea solu!iilor e9tracti'e 2re)ultat $n urma procesului de e9trac!ie $n sistemul solid6lic"id repre)entat de amestecul plant(6sol'ent3 p5n( la o concentra!ie sau consisten!( dorit(* 4n func!ie de cantitatea de sol'ent e'aporat i recuperat din e9tract #deci $n func!ie de puterea de concentrare al e9tractului se o !in e9tracte de concentra!ie i consisten!( diferite: e9tracte fluide 2de consisten!( fluid(3# care pot fi e9tracte "idroalcoolice# apoase sau %licolice o !inute prin macerare# percolare sau alte te"nici de e9trac!ie specifice $n func!ie de principiul acti' care se urmarete a fi e9tras* e9tracte moi 2de consisten!( '5scoas( a'5nd ma9 2>A umiditate3 care se o !in din e9tractele fluide $n urma distil(rii sol'entului p5n( la o anumit( concentra!ie* e9tracte uscate su form( pul'erulent( cu ma9 ?A umiditate# o !inute din e9tractele fluide sau moi prin concentrarea acestora $n su stan!a acti'(* Su stantele ioacti'e naturale i)olate sunt o !inute din uleiurile 'olatile sau din e9tracte i tincturi prin di'erse procedee de e9trac!ie# de i)olare sau de purificare i anume: distilare frac!ionat(# crioscopie# separare pe coloan(# e9trac!ie cu sol'en!i*

8H

Componente solide + Solubilizare +

Componente lichide

Filtrare

Impuriti

Depozitare intermediar

mecanice

Decantare

Giltrare sub presiune pe mase filtrate

Soluii moleculare sau coloidale

Impuriti

Ambalare

mecanice Gaz propulsor

Ambalare tip aerosoli Produse de parfumerie

Spray-uri

&ig. 11 &luxul principal pe opera iuni al proceselor de ob inere a produselor de parfumerie i a lo iunilor Ca orice clasificare# i aceasta nu tre uie pri'it( $n mod ri%id# deoarece unele produse socotite ca materii prime au9iliare pot fi $n unele formule 2re!ete3 materii prime principale :astfel sol'en!ii pot fi considera!i tot ca e9cipien!i: emul%atorii sunt materiale au9iliare pentru prepararea cremelor i a emulsiilor# dar pot fi # i a)e importante ale cremelor etc**

8E

Pentru simplificare# dei criteriul de clasificare nu este $n totalitate unitar# materiile prime de u) cosmetic se %rupea)( cel mai frec'ent $n urmatoarele cate%orii: materii %rase 2%r(simi3# ceruri# deri'ate mi9te# deri'ati ai petrolului# e9trase fi)iolo%ice# produi c"imici or%anici i anor%anici*

Materi e %ras( /opire

Componente lic"ide 2ap(# parfum# etc*3

Componente solide pi!meni Ca" P#$%&'(n# )CaC#"%

+ Giltrare pe filtru cu p5n)(

Emulsionare sau suspensionare $n mala9oare


Impuritti mecanice

+ Emulsi i 2creme 3 Suspensi i 2creme3 1mo%eni)are

Am alare

Consumator &ig.12 &lux principal pentru ob inerea cremelor

<>

:. TE9NOLOGIA DE FABRICARE A CREMELOR COSMETICE


Ga ricarea cremelor i emulsiilor cosmetice presupune mai multe fa)e i anume: 1. Pregtirea materiilor prime 2. 2opirea sau ncl*irea grsimilor -grsimi; ceruri; uleiuri.* Se reali)ea)( la H>LC# $ntr6un ca)an duplicator care este un 'as special din ino9# pre'()ut cu manta de $nc(l)ire prin care circul( a uri sau apa cald(* Pentru a se %oli uor aceste aparate sunt pre'a)ute cu dispo)iti'e de asculare sau cu pompe speciale de trans'a)are a %r(similor $n mala9or* 3. &iltrarea grsimilor topite printr6un filtru simplu 2p5n)( de filtru te9til(# sau p5n)( fina metalic( ino9ida il(3#pentru $ndep(rtarea impurit(!ilor mecanice $n suspensie sau decantate la fundul ca)anului* ". <i*ol$area ingredien ilor liposolubili 2colesterol# nipa%in# amfisol3 se reali)ea)( prin introducerea %r(similor topite i filtrate $n mala9orul de fa rica!ie* /. <i*ol$area ingredien ilor hidrosolubili 2trietanolamina# $nc(l)irea apei la H>LC* 5. ,mulsionarea amestecului la @>6H>LC# prin introducerea apei cu in%redien!i peste %r(simile topite# su a%itare continu( i $n fir foarte su !ire# $n mala9orul de fa rica!ie* Mala9orul poate fi de mai multe tipuri func!ie de sistemul de a%itare: de re%ul( sunt a%itatoare planetare# pre'()ute cu racle!i pentru cur(!area cremei depuse pe pere!ii mala9orului* Pentru o omo%eni)are mai un( e9ist( mala9oare pre'()ute cu tur in( de omo%eni)are* Mala9oarele pentru fa ricarea emulsiilor sunt pre'()ute cu manta du l( prin care circul( a ur sau apa de r(cire* Ele sunt adaptate la pompe de 'id care e'it( aerarea produselor $n timpul amestec(rii* Cu a&utorul 'idului se pot aspira $n instala!ie materiile prime* 6. :cirea emulsiei su a%itare continu( i su 'id# $n mala9orul de fa rica!ie* 7. Parfumarea se reali)ea)( prin introducerea $n mala9or# la temperatura de 8?6<>LC# pentru emulsia format(# su a%itare continu(# a compo)i!iei de parfumare i a celorlalte in%rediente termola ile 2e9tracte 'e%etale# pi%men!i 'e%etali 3 care se omo%eni)ea)( $n masa cremei* 8. <escrcarea cremei sau emulsiei cu a&utorul unei pompe de %olire 2cu care este pre'()ut mala9orul3 i depo*itarea ei $n 'ase de ino9 $nc"ise* 19. =mogeni*area cremelor prin m(cinare este un proces care contri uie la micorarea particulelor emulsiei# la creterea %radului de fine!e al acesteia# ceea ce $i d( o mai mare ora9ul# tOeen3 prin

<1

sta ilitate i un aspect calitati' superior* Principiul m(cin(rii const( $n for!area cremei s( treac( printr6un spa!iu at5t de mic $nc!t )do indu6se particulele fa)ei dispersate se reduc i se fra%mentea)( din ce $n ce mai mult# astfel sunt moara cu 'al!uri i moara coloidal(* 11.!ondi ionarea cremelor $n am ala&e specifice se reali)ea)( cu a&utorul unor maini speciale care asi%ur( i do)area corespun)(toare pe am ala& a produsului 12.!ontrolul calit ii produsului

/opire %r(simi

4nc(l)ire apa

+i)ol'are in%redien!i

+i)ol'are in%redientii

Giltrare

Giltrare

Stocare

Emulsionare

R(cire

Parfumare

Condi!ionare

Control calitate &ig.1 3 &lux tehnologic pentru fabricarea cremelor

<2

:.1. O!&()/ii 2i "$i*)D& +!&#i=i#& Aa cum s6a putut constata# indiferent de produsul fa ricat# te"nolo%ia produselor cosmetice se specifice* +e men!ionat este faptul c( utila&ele necesare reali)(rii opera!iilor de sinte)( i condi!ionare a produselor cosmetice sunt specifice domeniului* +in punct de 'edere al utila&elor specifice# ele se folosesc at5t pentru pre%(tirea materiilor prime# precum i pentru efectuarea proceselor propriu6)ise # au o fle9i ilitate i o elasticitate din punct de 'edere al sorturilor de produse care se o !in* a)ea)( pe c5te'a opera!ii comune ce au un caracter %eneral# ca topire# solu ili)are# decantare# filtrare# amestecare# 2mala9are3 etc* # opera!ii ce se reali)ea)( $n utila&e

:.2. EE&0!*& %& #,0!"2i ,(3) i#i %i !(,%"+&*& #,+0&$i#& Preparatele utili)ate $n tratamentul e9tern i profila9ia afec!iunilor cutanate pot fi prescrise $ntr6o 'arietate de forme farmaceutice i cosmetice* Ale%erea formei farmaceutice i a 'e"iculului pentru un preparat topic este dat( dup( urmatoarele criterii: compati ilitatea principiului acti'6'e"icul6in%redien!i ad&u'an!i: sta ilitatea preparatului i a principiului acti' 2conser'area $n timp3: reolo%ia produsului plasticitate# ti9otropie: 6 conser'area micro iolo%ic(: aspectul: la'a ilitatea*

Di !" #$ %& '&%&(& >i,=)(0)#&"$i# este important ca: 'e"iculul utili)at s( ai ( afinitate redus( pentru su stan!a acti'( i s(6i asi%ure o 'e"iculul i su stan!a acti'( s( ai ( o acti'itate termodinamic( un(: produsul s( fie astfel reali)at ca te"nolo%ie i compo)i!ie $nc5t s( ai ( o toleran!( un(# parametrii fi)ico6c"imici i micro iolo%ici corespun)(tori# o un(

sta ilitate un(:

cutanat(

sta ilitate i conser'a ilitate $n timp*


<8

:.2.1 VITAMINELE A Jitaminele alc(tuiesc o clas( de compui iolo%ic acti'e e9trem de "etero%en( din punct de 'edere structural i func!ional* S$("#$"() #6i0i#. ) !(,'i$)0i &*,( 2i 'i$)0i &*,( A +intre precursorii naturali ai 'itaminelor A cei mai importan!i sunt R6# N6 i S6 carotenii# cripto9antina# mi9o9antina# afanina# leprona# ec"inenona etc* Carotenii sunt compui naturali des $nt5lni!i $n or%anismele 'e%etale# i mai pu!in $n cele animale* Condi!ia o li%atorie ca un carotenoid s( poat( $ndeplini rol de 'itamin( A este ca cel pu!in una din e9tremit(!i s( pre)inte un nucleu N6ionic* La cealalt( e9tremitate se poate afla un nucleu R6ionic# N6ionic sau pseudoionic*
*"C C*" C* C*"
*"C C*" C* C*"

C*

C #

C*"

C*

C #

C*"

-ionona

- ionona

F<#)(,$& "* este cel mai important precursor al 'itaminei A* El se %(sete $n cloroplaste $mpreun( cu clorofila# fie su forma unor compleci proteici "idrosolu ili# fie su form( de pic(turi lipidice* 1 cantitate aprecia il( de N6caroten se %(sete $n morco'i unde repre)int( apro9imati' 8>A din totalul carotenoi)ilor# fa!( de 1A pentru R6caroten i respecti'e >#1A $n ca)ul S6 carotenului*
*"C C*" C*" C*" C*"
C*"

C*"

C*"

C*"

*"C

-caroten

<<

G<#)(,$& "* se deose ete de N6caroten prin faptul c( la una din e9tremit(!i pre)int( un ciclu R6iononic i este compus optic acti'e* Se %(sete $n plante de re%ul( al(turi de N6caroten# dei $n unele plante lipsete 2spanac# ur)ic(# ore) etc3*
*"C C*" C*" C*" C*"
C*"

C*"

C*"

C*"*"C

-caroten H<#)(,$& "* $nso!ete# de asemenea# N6carotenul $n plante unde se %(sete $ns( $n cantit(!i mult mai mici*
*"C C*" C*" C*" C*"
C*"

C*"

C*"

C*"*"C

-caroten Jitaminele A pot e9ista su mai multe forme structurale* Gorma alcoolic( 2'itamina A13 se numete retinol* 4n func!ie de unele ac!iuni fi)iolo%ice# 'itamina A 1 se mai numete 'itamina anti9eroftalmic( 2a9eroftal3# 'itamina de ap(rare a epiteliilor# 'itamina de cretere liposolu il(*
*"C C*" C*" C*" C*& #*

C*"

vitamina A1(retinol) +in uleiul de pete a fost i)olat 86de"idroretinolul sau 'itamina A2* =lterior aceasta a fost o !inut( i pe cale sintetic(*
C*" C*" C*& #*

*"C

C*"

C*"

vitamina A2(3-dehidroretinol)
<?

S$)(& )$"()*. Gura&ele i produsele alimentare de ori%ine 'e%etal( i animal( con!in at5t 'itamina A c5t i precursorii scesteia* Cea mai mare cantitate de 'itamina A se %(sete $n untura petilor marini* Ea pro'ine din planctonul care formea)( "rana acestora* Cantit(!i mari de 'itamina A se mai %(sesc $n ficat# muc"i# %(l enuul de ou# unt etc* =leiurile 'e%etale# untura# mar%arina# seul# carnea %ras( nu con!in 'itamin( A* P(,!(i&$./i*& !(,'i$)0i &*,( 2i 'i$)0i &*,( A Carotenii sunt su stan!e solu ile $n %r(simi i sol'en!i or%anici i insolu ile $n ap(* Retinolul este relati' termosta il $n pre)en!a o9i%enului# este insolu il $n ap( i uor solu il $n c"loroform# en)ene# aceton(# met"anol# eter etilic i lipide* +in solu!ia metanolic(# retinolul cristali)ea)( la temperaturi foarte &oase cu formare de cristale de culoare %al en(* Retinolul i de"idroretinolul de'in mult mai sta ile su forma solu!iilor lipidice* Si $&-) #6i0i#. ) 'i$)0i &i A Preparatele farmaceutice de 'itamin( A se o !in# de o icei din ficatul petilor marini i mamiferelor* Materia prim( pentru sinte)a c"imic( a 'itaminei A o constituie amestecul de R6 i N6 ionon( o !inut prin e9trac!ie din ulei de coriandru* +e6a lun%ul timpului s6au aplicat mai multe metode de sinte)( c"imic( a diferitelor preparate cu acti'itate 'itaminic( A* 1 prim( te"nolo%ie utili)at( $n anii T<> se a)ea)( pe condensarea N6iononei cu s(ruri ale acidului S6 romcrotanic* A urmat apoi o te"nic( a)at( pe transformarea citratului $n N6 ionon(# iar sinte)a propriu6)is( const( $ntr6o succesiune de transform(ri de tip Dri%nard* Prote&area 'itaminei A fa!( de ac!iunea o9idant( a aerului se face reali)5nd transform(rile su a)ot* R,*"* >i,*,3i# )* 'i$)0i &*,( A Caren!a 'itaminei A determin( starea de "ipo'itamino)( A# iar $n ca)uri acute # de a'itamino)( A# caracteri)at( printr6o multitudine de simptome* Simptomul caracteristic a'itamino)ei A $l constituie sc(derea acti'it(!ii 'i)uale i diminuarea capacit(!ii oc"iului de a se adapta la lumina*
<F

Are ac!iune de ameliorare de re%enerare celular( a epidermei# de stimulare a sinte)ei de cola%en i de reducere a sinte)ei metaloproteina)elor matriciale care de%radea)( cola%enul* Astfel# eneficiile 'itaminei A se refer( la $ntre!inerea calit(!ii pielii i la $ncetinirea procesului de $m (tr5nire* Jitamina A# su toate formele sale# e utili)at( at5t $n cosmetic( c5t !i $n medicin(* Acidul retinoic# retinil palmitatul# i)otretinoina# tretinoina i retinolul sunt folosite medicinal ca tratament de suprafa!( pentru acnee i Ceratite* +eri'a!ii 'itaminei A sunt cunoscu!i $n domeniul cosmeticii anti6$m (tr5nire* Jitamina A# odat( p(struns( $n piele# crete recepti'itatea pielii i contri uie la creterea con!inutului de cola%en# ceea ce ne $ntinerete i# implicit# ne sporete $ncrederea $n noi $nine* :.2.2 VITAMINA E /ocoferolii sunt su stan!e liposolu ile destul de r(sp5ndite# mai ales $n re%nul 'e%etal# fiind sinteti)a!i numai $n or%anismele 'e%etale# pro a il $n frun)ele 'er)i# unde se %(sete fitolul care $nso!ete clorofila* Semin!ele con!in o cantitate important( de 'itamina E# pro a il transportat( din frun)e* Em rionul din plant( con!ine mai mult( 'itamin( E dec5t s(m5n!a* Animalele nu pot sinteti)a 'itaminele E# ci le sunt aduse cu alimenta!ia 'e%etal(* La animale se %(sesc $n cantit(!i mici $n ficat# inim(# rinic"i# muc"i# placent(# lapte# ou( i sunt de pro'enien!( e9o%en(* Sursa cea mai un( de 'itamina E o constituie uleiurile 'e%etale# care con!in $n propor!iii 'aria ile cele patru 'itamine E 2R# N# S# U3* S$("#$"() #6i0i#. /ocoferolii se pot deduce din compusul de a)( numit tocol: sunt deri'a!i de crom* Cromanul este constituit dintr6un ciclu en)enic i un "eterociclu format din cinci car oni i un o9i%en 2are un o9i%en piranic3* 4n tocoferoli# o9i%enul piranic este $n po)i!ii para cu un "idro%en fenolic 2"idro9ilul din po)i!ia F a nucleului en)enic3# iar la C2 al ciclului o9i%enat este su stituit( o caten( lateral( nesaturat( analoa%( fitolului# un alcool nesaturat alifatic i care la plantele 'er)i am '()ut c( esterificat( clorofila* +i'eri tocoferoli difer( $ntre ei prin num(rul i po)i!ia %rup(rilor metil su stituite la nucleul croman al compusului tocol* Gunc!ia fenolic( li er( a fost identificat( pe spectrului de a sor !ie caracteristic* a)a

<@

1 Croman
CH8 2CH238 CH CH8

CH8 1H CH2 CH C 2CH238

CH8 CH 2CH238

CH8 CH

Fitol

G<$,#,=&(,*"* are formula elementar( C2EH?>12*

CH8 H1 CH8 H8C CH8 1 2CH238 CH8 CH 2CH238 CH8 CH 2CH238 CH8 CH CH8

R,*"* 'i$)0i &i E 4n ce pri'ete administrarea e9tern(# 'itamina E are ac!iune "idratant(# dar i de protec!ie c5nd e 'or a de ac!iunea noci'( a radia!iilor solare* Mai mult# are eneficiul de a stimula re%enerarea celular( acceler5nd procesul de cicatri)are* Printre eneficiile acestei 'itamine se mai numar( distru%erea to9inelor# creterea lon%e'ita!ii celulelor# calmarea tenului iritat# com aterea ridurilor i prote&area or%anismului $n fa!a radicalilor li eri# protec!ie $mpotri'a =J * 4n ca)ul persoanelor ce au suferit de acnee i au r(mas cu semne i cicatrici pe fa!(# 'itamina E este mai mult dec5t necesar( $ntruc5t contri uie la re%enererea pielii

<H

:.2.7 CARDIOLIPINA Este un difosfatidil%licerol # cel mai important care intr( $n structura miocardului i a mem ranei interne a mitocondriilor* Este sin%urul fosfatidil care posed( propriet(!i imunolo%ice* Cardiolipina 2I=PAC numele de V1#86 is 2sn68W6fosfatidil36sn6%licerolV3 este o component( important( a mem ranei mitocondriale interne# unde repre)int( circa 2>A din compo)i!ia de lipide totale * Cardiolipinina2CL3 este $nt5lnit( aproape e9clusi' la ni'elul mem ranei mitocondriale interne i este esen!ial( pentru func!ionarea optim( a numeroase en)ime care sunt implicate $n meta olismul ener%etic mitocondrial* S$("#$"() Cardiolipinina din !esuturile animalelor 2CL3 este un tip de lipide dip"osp"atidil%licerol* Dlicerofosfolipidele sunt esteri ai %licerolului # aci)ilor %rai superiori# acidului fosforic i unei a)e a)otate* +ou( molecule de fosfatidil%licerol conectate $n centru de %licerol pentru a forma o structur( dimeric(* +eci# aceasta are patru %rupuri de alc"il i desf(oar( poten!ial dou( sarcini ne%ati'e* +eoarece e9ist( patru lan!uri alc"il distincte $n cardiolipina# poten!ialul de comple9itatea acestei specii de molecule este enorm* Cu toate acestea# $n !esuturile celor mai multe animale# cardiolipinina con!ine 1H6atomi de car on form5nd lan!uri de alc"il ai aci)ilor %rai nesatura!i*

&ig 1". (tructura cardiolipinei +in moment ce e9ist( dou( molecule de fosfa!i $ntr6o molecul(# fiecare dintre ele pot prinde un proton* +ei are o structur( simetric(# fosfa!ii sunt ioni)an!i la ni'eluri foarte diferite de aciditate: p-1 M 8 i P-2X @*?* +eci# $n condi!ii normale fi)iolo%ice 2pH6ul $n care este $n &urul 'alorii de @3# molecula poate transporta o sin%ur( sarcin( ne%ati'(* Drup(rile

<E

"idro9il 261H i6163 pe fosfat ar forma o le%(tur( sta il( de "idro%en intramoleculare cu %rupul de %licerol centrat de "idro9il# form5nd astfel o structur( de re)onan!( iciclic*

&ig.1/ (tructura biciclic a cardiolipinei

&ig.15 - 4onil acridina Ka)at pe aceast( structur( special(# indicator fluorescent mitocondrial# nonil acridina 20A13 a fost %(sit( ulterior le%at( de structura cardiolipinic( din mitocondrii* 4n eucariote# cum ar fi dro&dii# plante i animale# procesele de sinte)( se crede c( se $nt5mpl( $n mitocondrii* Primul pas este acilarea %licerol686fosfat de c(tre un aciltransfera)e %licerol686fosfat* Apoi acil%licerol686fosfat poate fi acilat pentru a forma un acid fosfatidic 2PA3* Cu a&utorul en)imei C+P6+AD sinteta)a 2fosfatida citidililtransferase3# PA este transformat( $n citidinedifosfat6diacil%licerol 2C+P6+AD3* =rm(torul pas este transformarea C+P6+AD la fosfat fosfatidil%licerol 2PDP3 de c(tre PDP sinteta)a en)imei# urmat( de defosforilare pentru a forma PD* 4n cele din urm(# o molecula de C+P6+AD este lea%a de PD pentru a forma o molecul( de cardiolipinici# catali)at de sinteta)a mitocondriile6locali)ate* 4n procariote# cum ar fi acteriile# sinteta)a difosfatidil%licerol catali)ea)( un transfer de frac!iunea fosfatidil de o fosfatidil%licerol li er 8W6"idro9il # cu eliminarea de o molecula de %licerol# prin ac!iunea unei en)ime le%ate de fosfolipa)a +# en)im( ce poate func!iona $n sens in'ers# $n anumite condi!ii fi)iolo%ice pentru a elimina cardiolipina*

?>

Cardiolipina este utili)at( $n produsele cosmetice # $n special $n cremele antirid a'5nd ca efect pe l5n%( atenuarea ridurilor de e9presie c5t i cele datorate '5rstei i efect de liftin% #re%enerea)( celulele i reface lipidele 'itale * +e asemenea cardiolipina are efect de re%enerare a epidermei #$m un(t(!ind elasticitatea pielii* Se utili)ea)( $n cremele de )i i de noapte * CellEffect include o com ina!ie re'etat( de in%rediente# printre care i Cardiolipina care reface lipidele 'itale: L6carnosina confer( ener%ie tenului: e9tractul de spanac prote&ea)( epiderma de stresul o9idant iar Ro9isomele con!in o en)im( ce re%enerea)( epiderma de%radat(*

:.2.: ACIDUL 9IALURONIC D&+#(i&(&. Acidul "ialuronic a fost descoperit $n urm( cu apro9imati' F> de ani* 0umele s(u reflect( natura sa transparent( 2cu'5ntul %recesc pentru sticl( este ";alos3* Acidul "ialuronic 2de asemenea denumit H;aluronan sau $n Rom5nete Hialuron3 este o component( esen!ial( a !esuturilor conectante* A sen!a lui conduce la de%radarea !esuturilor** La ni'elul pielii a sen!a lui conduce la riduri i cute* Acidul "ialuronic 2AH3 este su stan!a intercelular( i intertisular( careTTcimentea)(TT !esutul con&uncti' form5nd fi re i re!ele care se constituie $n separare i protec!ie* Su ac!iunea unor en)ime specifice# denumite "ialuronida)e2"ialuronat %lico%en6 "idrola)e3 se produce sc"im area 2de policondensare 3 macromoleculei de acid "ialuronic* Hialuronida)a se afl( $ntr6o serie de %ermeni pato%eni2 streptococi# stafilococi# etc3#$n 'eninul erpilor i insectelor* Pre)en!a "ialurida)ei se e9plic( prin rolul fi)iolo%ic al acesteia* Astfel# spre e9emplu# secretarea "ialuronida)ei de c(tre acterii facilitea)( p(trunderea acestora $n or%anism * Scindarea en)imatic( a acidului "ialuronic conduce p5n( la oli%o%lucide# $ndeose i tetra%lucide sau di%lucide* 4n serul san%uin se afl( o anti"ialuronida)( care manifest( ac!iune de in"i are a ac!iunii de "idroli)( a "ialuronida)ei* Acidul "ialuronic 2C1<H2101113n este un polimer al di)a"aridelor# fiind compus din +6 acid %lucuronic i +606acetil%luco)amin(# le%at prin le%aturi %lico)idice N61#< si N1#8* ariere impermea ile de

?1

&ig.16.a '&ormula chimic a acidului hialuronic

&ig.16.b '&ormula chimic a acidului hialuronic

Este o pul ere de culoare al (# inodor(* Este sta il( din punct de 'edere ener%etic# datorit( stereoc"imiei componen!ilor polidi)a"aridici# %rup(rile de pe fiecare molecul( de %lco)( se afl( $n po)i!ii preferen!ial sterice# $n timp ce atomii de "idro%en mai mari ocup( po)i!ii a9iale mai pu!in fa'ora ile*

&ig.16.b '&ormula de proiec ie >a?orth a acidului hialuronic Interesul pentru folosirea acestuia ca in%redient ioacti' $n produsele de $n%ri&ire a pielii a $nceput dup( ce s6a descoperit faptul c( ni'elul acidului "ialuronic con!inut de epiderm( scade odat( cu '5rsta* +atorit( structurii sale# acidul "ialuronic formea)( la ni'elul pielii un
?2

film in'i)i il# transparent i elastic# ac!ion5nd $n acelai timp $n profun)ime# la ni'elul !esuturilor precum i la ni'elul cartila&elor articula!iilor* Rolul s(u este de a men!ine cele mai importante caracteristici ale epidermei tinere i s(n(toase: suple!ea# elasticiatea i tonicitatea* la ni'elul articula!iilor# men!ine elasticitatea i suple!ea cartila&elor ac!ion5nd totodata i ca un Vlu refiantV* 4n com ina!ie cu cola%enul 2de e9emplu cola%enul din somon3 duce la re%enerarea pielii# !esuturilor i cartila&elor de la articula!ii* 4n ca)uri mai %ra'e se poate asocia siner%ic cu Dluco)amina iYsau Codroitina* Lipsa acidului "ialuronic conduce i la alte afec!iuni $n afar( de artrita i osteoartrita cum ar fi: prolapsul 'al'ei mitrale a inimii* +ar nu numai at5t* Lipsa acidului "ialuronic conduce la afec!iuni ale retinei oc"iului 2detaarea retinei3# contrac!ii musculare# ra"itism# %laucom# Ceratoconus# fi romial%ie# acro%eria 2ridarea premature a pielii3# sindromul $m (tr5nirii premature# "ernii# $m (tr5nirea cartila&elor* Acidul "ialuronic a fost numit Zeli9irul tineretii. deoarece s6a constatat c( persoanle care consum( mari cantit(!i de acid "ialuronic t(aiesc mult mai mult* Acidul "ialuronic "idratea)( pielea# a&ut( pielea s( re!ina umiditatea# elimin( ridurile fine i %rosiere* Peste H>A din persoanele peste '5rsta de ?> de ani sufer( $ntr6un fel sau altul de artrita* Acidul "ialuronic tratea)a efecti' artrita* Reduce inflama!ia# stimulea)( creterea !esuturilor de le%(tur( i a cartila&elor de la articula!ii# lu refia)( $nc"eieturile* Efectele se fac sim!ite rapid dup( $nceperea supliment(rii cu acid "ialuronic* Cu si%uran!( ridurile sunt una dintre pro lemele de actualitate ale femeilor# care te face s( constienti)e)i trecerea anilor* Dra!ie cercet(rilor# ele pot fi com (tute nu doar cu a&utorul isturiului* 4n ceea ce pri'este in&ec!iile antirid# acidul "ialuronic este su stan!a cea mai eficient(* /ratarea ridurilor cu a&utorul acidului "ialuronic se efectuea)( prin in&ectarea unui %el* 1dat( p(truns $n piele# %elul re!ine apa i se amestec( cu acidul "ialuronic din piele# d5ndu6i 'olum acesteia* Astfel# pielea cap(t( aspectul ini!ial# ridurile fiind eliminate* Este 'or a de un produs iode%rada il care se $mpr(tie $n mod natural $n or%anism* Aadar de)a'anta&ul ar fi acela c( in&ec!iile $i pierd efectul dup( o anumit( perioad( de timp i tre uie ref(cute* A'anta&ul este $ns( efectul re'ersi il al inter'entiei care este mai pu!in $n%ri&or(tor dec5t aspectul definiti' al inter'en!iilor c"irur%iei estetice* Acidul "ialuronic este folosit mai ales pentru ridurile din )ona nasului i a %urii* +e asemnea# se poate recur%e la acidul "ialuronic pentru tratarea o ra&ilor# a frun!ii i a ridurilor de su oc"i* Adesea i u)ele sunt remodelate cu a&utorul acidului "ialuronic* Acesta este recomandat tuturor tipurilor de ten*
?8

Cel mai pur acid "ialuronic este constituit dintr6un %el omo%en i monofa)ic#fiind mai pu!in e9pus ac!iunii distructi'e a radicalilor li eri# a'5nd o re)isten!( $ndelun%at(# iar in&ectarea se reali)ea)( cu a&utorul unor serin%i din sticl( special(# $n care este introdus acel ser* Acidul "ialuronic este in&ectat direct $n rid ridic( i umple instantaneu ridul prin capacitatea lui de cretere a 'olumului acestuia* Imediat de la prima in&ectare ridul este redus $n mod 'i)i il# iar nere%ularit(!ile din piele sunt reparate* Pielea uscat(# sol)oas( cum ar fi cele pro'ocate de dermatita atopic( pot fi tratate cu o lo!iune de piele pe a)( de prescrip!ie care con!in "ialuronat de sodiu ca in%redient acti'* Pre)en!a acidului "ialuronic din !esutul epitelial a fost demonstrat de proliferarea Ceratinocitelor i intensificarea pre)en!ei de acid retinoic# efectu5nd "idratarea pielii* Produsele cosmetice cu con!inut de acid "ialuronic "idratea)( tenul# permi!5ndu6i s( arate mai fin i mai str(lucitor* Studiile clinice au ar(tat c( a&ut( i la o 'indecare mai rapid( i poate reduce apari!ia at5t a 'ec"ilor c5t i a noilor cicatrici* In&ectiile cu acid "ialuronic# se folosesc pentru a diminua aparitia ridurilor# im atranirea si depresiile tenului cau)ate de cicatrici de acnee sau de r(ni* +e%radare i rea sor !ia i)o'olemic(: dup( in&ectare# sufer( un proces lent de de%radare i)o'olemic( 7 dei %elul de'ine mai pu!in concentrat# el lea%( mai mult( ap( i $n acest fel $i men!ine 'olumul o perioad( mai mare de timp* Kiocompati ilitatea acidului "ialuronic este e9celent(* 0u este nici citoto9ic# nici %enoto9ic* 0u produce efecte secundare acute# su acute sau cronice# i nici nu produce reac!ii de "ipersensi ilitate* Ar putea ap(rea reac!ii o inuite le%ate de in&ectare: umfl(turi# durere# m5nc(rimi# '5n(t(i# sensi ilitate* :.7 M&$,%& %& !(&!)()(& ) #(&0&*,( 2i " 3"& $&*,( #,+0&$i#& Recentele studii asupra procesului $m (tr5nirii au e'iden!iat modific(rile la ni'el molecular pe care# acest proces le implic(* Mitocondria# responsa il( de respira!ia celular(# este cea mai 'ulnera il( stresului o9idati'* Alterarea ei conduce la cri)a ener%etic( celular(# determin5nd astfel $m (tr5nirea !esuturilor* Stresul o9idati' alterea)( i sinte)a de proteine# conduc5nd la modific(ri structurale ale fi relor de cola%en i la apari!ia ridurilor* Gunc!ia ener%etic( a mitocondriei este sus!inut( prin DP<D# sursa de A/P# corect5nd astfel loca&ele ener%etice celulare*

?<

Superen)ima anti5m (tr5nire# supero9id dismuta)a# prote&ea)( fi rele de cola%en i fi ro latii responsa ili de sinte)a acestor fi re* 4n cascad( cu trila%enul# asi%ur( reor%ani)area fi relor cola%ene i remodelarea tenurilor mature# ridate* Produsele cosmetice tre uie s( ai ( o aciditate apropiat( de cea fi)iolo%ic( 2pH su @3# o afinitate cutanat( i dac( este ca)ul s( se a soar ( $n straturile pielii* 0atura c"imic( a constituien!ilor unui produs are o importan!( fundamental( $n pri'in!a penetra!iei i afinit(!ii fa!( de piele* Sunt dotate cu afinitate una produsele cu caractere lipofil6"idrofile care au at5t propriet(!i "idrofile c(t i lipofile* +e altfel# astfel de su stan!e se %(sesc i $n piele* +in aceast( cate%orie fac parte %r(simile# uleiurile 'e%etale# uleiurile animale# lecitina# lanolina* pH6ul produselor cosmetice tre uie nu numai s( nu produc( o alcalini)are# dar s( i com at( unele cau)e de alcalo)(# re%ener5nd pH6ul fi)iolo%ic care este cuprins $ntre <#? i F#?* Structura fi)ico6c"imic( a preparatelor tre uie s( se apropie de structura coloidal( a pielii i de aceea starea coloidal( %elurile#emulsiile sunt $n %eneral formele preferate* Pentru $ntr!tinerea pielii preparatele cele mai $nsemnate sunt cremele* Acestea sunt incluse $n cate%oria un%uentelor e9ist5nd o mare asemanare $ntre componentele un%uentelor farmaceutice i cremelor cosmetice* Al(turi# de creme se folosesc i preparate lic"ide denumite lo!iuni* 0atura %elic( a un%uentelor este necesar( spre a6si men!ine o form( constant( la am alare: un%uentele tre uie s( fie plastice* Astfel un %el nu este o i%atoriu s( fie alc(tuit din componente ine diferen!iate fi)ic i c"imic# ci din molecule foarte asem(n(toare din punct de 'edere c"imic# dar structurate prin a%re%are de e9emplu 'aselina* +in aceast( structur( %elic( a un%uentelor re)ult( propriet(!ile reolo%ice prin care se caracteri)ea)( i care se refer( la 'ariet(!ile de forme pe care le pot suferi corpurile su ac!iunea unor anumite for!e* +ac( $ntr6un sistem dispers etero%en# solidYlic"id# fa)a solid( a&un%e la o concentra!ie $nc5t particulele solide se atin% unele de altele# prin)5ndu6se $ntr6o re!ea# datorit( unor le%(turi secundare# de tipul for!elor 'an der [aals# atunci se formea)( sisteme plastice* C5nd asupra unor astfel de sisteme $ncep s( ac!ione)e for!e mecanice sla e# punctele sau suprafe!ele de contact $ncep s( se $ndep(rte)e unele de altele $n raport cu m(rimea i 'ite)a for!ei mecanice* Pentru a se putea 'edea sc"im area '5sco)it(!ii# for!a i 'ite)a de forfecare tre uie s( atin%( o anumit( limit(# numit( limit( de fluiditate# sau limita de cur%ere* +up( trecerea limitei de cur%ere# tipul cur%erii de'ine pseudoplastic# iar '5sco)itatea scade p5n( c5nd de'ine direct propor!ional( cu for!a i 'ite)a de forfecare# aceasta fiind '5sco)itatea de ec"ili ru# al c(rui re)ultat fiind reodestruc!ia# adic( desfacerea structurii spatiale* +up(

??

aceea sistemul este l(sat $n repaus# dup( un timp se a&un%e din nou la '5sco)itatea ini!iala(: aceast( sc"im are re'ersi il( de sol6%el se numete ti9otropie* J(sco)itatea plastic(# ti9otropia# punctul de cur%ere# capacitatea de intindere i aderare# consisten!a# sunt propriet(!ile care diri&ea)( prepararea corect( a un%uentelor* Emulsiile i cremele sunt sisteme disperse# amestecuri a dou( fa)e lic"ide 2insolu ile una $n cealalt(3 una fiind fa)a dispersat( iar cealalt( fa)a dispers(* Aceste sisteme sunt sta ili)ate cu a&utorul emul%atorilor* Cele doua fa)e pot fi ulei 2fa)a dispersat(3 $n ap( 2fa)a de dispersie3 sau in'ers apa $n ulei* 4ntre doua lic"ide incompati ile e9ist( :o tensiune superficiala 2\3 mare i o suprafa!( de separare 2S3 mare* Gormarea cremei# emulsiei presupune o ener%ie superficial( li er( c5t mai mica 2G3* Pentru a o !ine aceasta tre uie s( sc(dem tensiunea superficial( i suprafa!a de separare dintre lic"ide# conform formulei : FIJ ES Emul%atorii sunt su stan!e care micorea)( tensiunea superficial( mare# form5nd pelicule protectoare pe suprafa!a pic(turilor* Emul%atorii $mpiedic( opalescen!a sistemului i dau '(sco)itate mare* Emul%atorii sta ili)ea)( emulsia prin orientarea celor dou( %rup(ri ale moleculei: partea "idrofil( i partea "idrofo ( la suprafa!a de separare a celor dou( fa)e nemisci ile* 4n func!ie de tipul de emul%ator predomin( o %rupare sau cealalt(* Moleculele emul%atorilor formea)( la interfa)e un strat monomolecular orientat# astfel $nc5t %ruparea lipofil( se diri&ea)( c(tre ulei iar %ruparea "idrofil( c(tre ap(* +up( cum se cunoate caracter "idrofil au %rup(rile 7 C11Me# 7 1H# S18Me# i caracter lipofil pre)int( rdicalii de "idrocar uri alc"ilici sau arilici * Gilmele monomoleculare formate la suprafa!a particulelor fa)ei disperse# constituie 'erita ile particule# care $mpiedic( unirea acestor particule i deci separarea emulsiei $n cele dou( fa)e nemisci ile* Emul%atorul fiind solu il# at5t $n fa)a continu( a sistemului c5t i $n interfa)(# se poate $mp(r!i $ntre acestea f(c5nd s( scad( tensiunea superficial( ori%inal(* Pentru ca emulsia s( fie sta il( este necesar ca particulele fa)ei disperse s( fie c5t mai mici i din aceast( cau)( la formarea emulsiilor este foarte important modul $n care se face a%itarea amestecului* Emul%atorii "idrofili se folosesc la formarea emulsiilor ulei $n ap( 2=YA3 $n care fa)a dispersat( este uleiul iar fa)a dispers( este apa* Acest tip de emulsii formea)( cremele "idratante# semi%rase# uscate*

?F

Emul%atorii lipofili se folosesc la formarea emulsiilor ap( $n ulei 2AY=3 $n care fa)a dispersat( este apa iar fa)a dispers( 2disper%ent3 este uleiul* Acest tip de emulsie $l formea)( cremele %rase* La dispersarea a dou( lic"ide nemisci ile $n pre)en!a unui emul%ator# prin a%itare puternic(# se formea)( dou( tipuri de emulsie =YA i AY= dar r(m5ne cea mai sta il( $n func!ie de tipul de emul%ator 2"idrofil sau lipofil3* Emul%atorii pot aduce %r(simile naturale $ntr6o stare de particule foarte fine put5nd s( fi9e)e cantit(!i mari de ap( ceea ce le d( o mai una putere de penetrare la ni'elul pielii* :.71 S$)>i*i$)$&) &0"*+ii*,( 2i #(&0&*,( Sta ilitatea emulsiilor i cremelor cosmetice depinde de densitatea celor dou( fa)e nemisci ile care tre uie s( fie c5t mai apropiate 2acest lucru se reali)ea)$ prin utili)area emul%atorilor3* 4n acela timp dac( '5sco)itatea sistemului este mare particulele fa)ei dispersate se $ntalnesc mai %reu# deci emulsia este mai sta il(* C5nd raportul dintre cele dou( fa)e este mai mic decat 1 2fa)a intern( Yfa)a e9tern(3 emulsia are o un( sta ilitate* +e asemenea# cu c5t tensiunea superficial( este mai mic( cu at5t sta ilitatea emulsiei este mai un( 2rolul emul%atorilor3* Pre)en!a electroli!ilor $n sistem $n concentra!ii mici accentuea)( rolul sta ili)ator al emul%atorilor dar $n concentra!ii mari ei potdistru%e emulsia* 4n sta ilirea re!etelor de fe rica!ie pentru cremele cosmetice tre uie s( se !in( seama de to!i aceti factori pentru a o !ine creme i emulsii cosmetice de un( calitate* :.7.2 S$("#$"() !i&*ii Pentru o mai un( $n!ele%ere a a sor!iei produselor cosmetice tre uie s( cunoatem structura "istolo%ic(# func!iile pielii i modul $n care ac!ionea)( asupra ei produsele cosmetice* Pi&*&) este un $n'eli continuu mem ranos# con&uncti'o6epitelial# care acoper( corpul $n $ntre%ime* Pielea este un or%an cu o acti'itate 'ital( comple9(* Structura "istolo%ic( a pielii* Este alc(tuit( din trei straturi: Epidermul este constituit din mai multe straturi: stratum lucidum 2care i el particip( la func!ia de arier( re%l5nd pH6ul pielii i permea ilitatea cutanat(# prin con!inutul de lipide i
?@

su stan!e "idrosolu ile pe care le are3# stratum %ranulosum# stratum spinosum i stratum asale 2sau %erminati'3* Stratul a)al sau stratul cel mai profund al apidermei i el are rol de re5noire continu( a celulelor epiteliale din straturile de deasupra* Dermul este de natur( con&unct'( i con!ine fi re de cola%en# elastin( i reticulin(* Aceste fi re sunt impre%nate de un %el de mucopoli)a"aride cu mare capacitate de $n i are a apei i de re!inere a ei* El este sediul proceselor meta olice intense din piele# contin5nd numeroase 'ase san%uine# limfatice i termina!ii ner'oase* +ermul are i el un efect imunolo%ic 2de autoap(rare a o%anismului3* 1dat( cu '5rsta $i pierde din elasticitate fapt care are ca urmare formarea ridurilor* ipodermul este stratul cel mai profund al pielii i este format din !esut con&uncti' la9 a'5nd rol $n termore%lare i depo)itarea %r(similor* !i"temul #landular este alc(tuit din %lande se acee# %lande sudoripare i foliculii piloi* $landele "e%acee sunt situate $n derm i produc se umul# asi%ur5nd filmul lipidic cu rol antimicro ian# antifun%ic# lu refiant* $landele "udoripare au %lomerul situat $n "ipoderm# iar canalul sudoripar str( ate toat( %rosimea dermului p5n( la suprafa!a pielii unde se desc"ide printr6un orificiu numit por al %landei* Are func!ie de eliminare i de termore%lare* Goliculii piloi repre)int( sacul dermoproteic $n care este cuprins( r(d(cina firului de p(r 2 ul ul3* :.7.7.F" #$ii*& !i&*ii 13 Gunc!ia de protec!ie* Protec!ie mecanic( se reali)ea)( prin fenomenul de Ceratini)are care $ncepe $n epidermul 'iu i se continu( $n stratul cornos* +ermul particip( i el la protec!ia mecanic( prin con!inutul de cola%en i elastin( care dau elasticitate pielii* -eratina este o protein( specific( pielii# cu mare con!inut de diaminoaci)i i aminoaci)i cu sulf# dintre care predomina cisteina care se transform( uor prin o9idare $n disulfura corespun)(toare care $i confer( ri%iditate* -eratina are un pH acid i re)isten!( la contactul cu di'eri micro i# 'irui# para)i!i# i asi%ur( protec!ia micro iolo%ic( 2 ariera iolo%ic(3* Se umul secretat de %landele se acee particip( de asemenea la ap(rarea antimicro ian( i antifun%ic( a pielii* Lipsa 'itaminei A din piele duce la o Ceratini)are e9a%erat(*

?H

Protec!ia c"imica se datorete con!inutului $n %r(simi al stratului cornos care asi%ur( astfel impermea ilitatea pielii fa!( de ap( i fa!( de su stan!ele acide i alcaline sla e* Protec!ie fat( de lumin( i ra)ele =J prin su stan!a ioc"imic( fotoprotectoare melanina care se sinteti)ea)( $n stratul a)al* 23 Gunc!ia de arier( de re%lare a permea ilita!ii cutanate se reali)ea)( prin alan!a "idrofil6lipofila care e9ist( la ni'elul epidermei* 83 Gunc!ia de recep!ie sen)oriala este dat( de termina!iile ner'oase din piele < Gunc!ia de circula!ie i respira!ie se datorea)( proceselor meta olice la care particip( pielea prin captarea o9i%enului atmosferic i eliminarea io9idului de car on* ?3 Gunc!ia de termore%lare* :.7.: A>+,(>/i) !(i !i&*& ) !(,%"+&*,( #,+0&$i#& A sor !ia percutanat( poate fi descris( $n termeni cantitati'i pentru diferite etape ale proceselor fi)ico6c"imice* Penetra!ia i resor !ia su stan!elor prin piele constituie un proces comple9 la care particip( soli ilitatea# difu)iunea# atrac!ia i reac!iile c"imice reciproce i alte procese iolo%ice* Se pot distin%e patru etape : di)ol'area particulei de su stan!e $n e9cipient 2'e"icul# a)( de un%uent3 difu)ia moleculelor su stan!ei prin 'e"icul spre suprafa!a pielii p(r(sirea 'e"iculului i p(trunderea $n stratul cornos difu)ia prin stratul cornos# $n epiderm i derm* 4n prima etap( are loc di)ol'area particulelor su stantei or%anice $n 'e"icul# conform ecua!iei 0o;es6["itne; Jite)a de di)ol'areM dBYdtM2S*+Y"32S'*C3# =nde S M suprafa!a particulelor care se di)ol'(: + M coeficientul de difu)ie al moleculelor su stan!ei prin 'e"icul:"M %rosimea stratului de difu)ie $n &urul particulelor care se di)ol'(:S'M solu ilitatea su stan!ei $n 'e"i'ul :CM concentra!ia su stan!ei $n 'e"icul* 4n etapa a doua la fel ca i $n a patra# are loc difu)ia moleculelor su stan!ei printr6un mediu# 'e"icul # respecti' !esut cutanat relati' omo%en :ea depinde de %radientul de

?E

concentra!ie ]C# de distan!a pe care moleculele o au de st( (tut# d# i de coeficientul de difu)ie + al moleculelor su stan!ei $n mediul de difu)ie : dBYdt M + *]CYd 4n etapa a treia a a sor !iei percutanate inter'ine procesul critic al tra'ers(rii stratului cornos* Acest transfer se desf(oar( printr6un process de difu)ie pasi'( care $n cele mai multe ca)uri poate fi descries de le%ea lui GicC* Glu9ul 2G3 sau 'ite)a de difu)ie la ec"ili ru 2dBYdt3 $n unitatea de timp# pe unitate de suprafa!( este dat( de : G M dBYdt M CP*C'*+s*AY" =nde CP >factorul de parti!ie $ntre stratul cornos si 'e"icul: C'Mconcentratia su stan!ei di)ol'at( $n 'e"icul: +sMcoeficientul de difu)ie a su stan!ei $n stratulcornos 2piele3#A>suprafa!a de aplicare a preparatului pe piele#:"M%rosimea stratului cornos* Coeficientul de reparti!ie piele 2strat coenos3Y'e"icul# CP# are mare importan!( $n sta ilirea unei rela!ii $ntre propriet(!ile su stan!ei i 'ite)a sa de penetrare $n piele* El este dependent i de afinitatea reciproc( dintre su stan!( si 'e"icul* 1 'aloare mare a CP indic( faptul c( 'e"iculul are o afinitate redus( pentru su stan!(# $n sc"im o 'aloare mic( a Cp indic( un %rad crescut de interac!iune a su stan!ei cu 'e"iculul# fat ce determin( re!inerea su stan!ei de c(tre 'e"icul *Coeficientul de distri uie Cp este deci un raport al concentra!iilor su stan!ei la ec"ili ru# $ntre stratul cornos Cs# i concentra!ia $n 'e"icul#C'* CpMCsYC' Produsul dintre coeficientul de reparti!ie CP i solu ilitatea su stan!ei $n 'e"icul#C' este cunoscut i su numele de acti'itate termodinamic(* aMCP*C' Primul factor care poate limita transportul su stan!elor prin piele $l constituie coeficientul de reparti!ie# lipideYap( al acestuia# care 'a determina m(rimea coeficientului de transfer strat cornosY'e"icul* 1 alt( F>ellule* Re)or !ia su stan!elor liposolu ile pare s( fie posi il( datorit( faptului c( acestea se pot di)ol'a $n !esutul adipos superficial al epidermului i apoi sunt treptat re)or ite $n straturile mai profunde ale pielii* Prin canalele lipidice trec moleculele lipidice# nepolare #ca $n ca)ul cremelor nutriti'e i re'itali)ante care sunt destinate s( pre'in( unele fenomene ce pot s( apar( dup( o anumit( arier( o constituie stratul cornos* E9ist( dou( posi ilit(!i de a F>ellule transportul prin acest strat cornos: celulele "idrofile dar c"eratini)ate i canalele lipidice dintre

F>

'5rst( la ni'elul epidermei i anume pierderea elasticit(!ii# atrofierea !esutului su cutanat# apari!ia ridurilor Hidratarea celulelor c"eratini)ate# dar i a canalelor lipidice# permit o cretere a transportului moleculelor "idrofile polare* Preparatele "idratante au rolul de a men!ine ec"ili rul $ntre aceste su stan!e care asi%ur( un %rad normal de "idratare al epidermei* Acest ec"ili ru poate fi asi%urat prin compo)i!ia cremei i prin aportul unor e9tracte 'e%etale cu con!inut $n mucila%ii i alte poli)a"aride* Prin "idratare apa se asocia)( prin le%(turi de "idro%en cu %rup(rile polare ale stratului du lu lipidic pre)ente $n spa!iile intercelulare* Acceleratorii de a sor !ie prin piele ac!ionea)( prin creterea permea ilit(!ii stratului cornos fie $n re%iunea lipidic( fie $n cea a proteinelor c"eratini)ate* Principala component( a !esutului con&uncti' este %licoprotein( care formea)( o re!ea ale c(ror oc"iuri sunt ocupate de o poli)a"arid(: $n acest fel structura %licoproteidei functionea)( pentru macromolecule ca o sit(* 4n condi!ii normale# reteaua este $mp5n)it( de moleculele acidului "ialuronic sau de moleculele altor su stan!e macropoli)a"aridice* Astfel# orice su stan!( care este capa il( s( depolimeri)e)e aceste molecule ale poli)a"aridelor# adic( s( eli ere)e oc"iurile re!elei fa'ori)5nd permea ilitatea !esutului con&uncti'* 1 astfel de ac!iune se numete "ialuronida)a $ntruc5t marete permea ilitatea pielii i resor !ia* Este important ca $n aplicarea produselor cosmetice s( se !in( cont de principalele tipuri de piele*+e asemenea de proprietatea cremele demac"iante care s( fa'ori)e)e emulsionarea %r(similor i a impurit(!ilor ce tre uiesc $ndep(rtate de pe suprafa!a pielii# ca apoi s( se poat( aplica cu succes o crem( cosmetic(*

F1

;.&'()C)&A&E Su stan!ele din cosmetice sunt a sor ite de or%anism# prin piele* +e multe ori# in%redientele c"imice ale cosmeticelor i ale produselor de $n%ri&ire corporal( sunt to9ice i au efecte de)astruoase asupra s(n(t(!ii noastre* +in multitudinea de su stan!e c"imice utili)ate# doar c5te'a au fost supuse unor teste am(nun!ite de to9icitate# iar unele nu au fost testate deloc * Pielea femeile a sor e anual 268 Cilo%rame de su stan!e to9ice prin intermediul produselor cosmetice u)uale* Afectate nu sunt numai femeile# ci i (r a!ii# pentru c( i produsele destinate lor 2crem( sau spum( de ras# after6s"a'e# ampon3 au aceleai in%rediente periculoase* +ar cel mai %ra' este c( astfel de su stan!e se re%(sesc inclusi' $n produsele destinate $n%ri&irii copiilor* Gaptul c( produsele cosmetice sunt f(cute s( stea mult pe raft# denot( con!inutul mare $n conser'an!i care contri uie prin to9icitatea lor la poten!ialul canceri%en ridicat* Produsele cosmetice sunt adesea nite ZcocCtailuri. de c"imicale cu ac!iune canceri%en(# iritan!i ai pielii# to9ine de cretere 2care afectea)( de)'oltarea fi)ic( i mental( la copii3# pertur atori endocrini 2su stan!e care opresc sau loc"ea)( transmiterea de "ormoni $n corp i se interpun astfel $n de)'oltare3# a%en!i muta%eni 2cau)ea)( muta!ii ale A+06ului care duc fie la cancer fie la afec!iuni con%enitale3# neuroto9ine 2su stan!e c"imice care afectea)( sistemul ner'os3# to9ine de reproducere 2care afectea)( sistemul reproducti'3 i sensi ili)atori 2su stan!e c"imice care pro'oac( reac!ii aler%ice $n !esuturile normale $n urma e9punerii repetate la acestea3* Pe lista celor mai periculoase produse conduc detaat !)()>& ii# conser'an!i utili)a!i $n aproape toate produsele cosmetice pentru piele i p(r# inclusi' s(pun# ampon# deodorant i c"iar lo!iuni pentru e elui* Para enii sunt e9trem de utili $n stoparea de)'olt(rii acteriilor# dar specialitii au descoperit i c( mimea)( efectele estro%enului# "ormonul se9ual feminin# care# printre alte ac!iuni ale sale# poate contri ui i la de)'oltarea tumorilor canceroase mali%ne* =n efect similar# de fa'ori)are a apari!iei tumorilor# are i )*"0i i"* care intr( $n compo)i!ia deodorantelor i antiperspirantelor* S(rurile de aluminiu i )irconiu din compo)i!ia

F2

deodorantelor

loc"ea)( %landele sudoripare i reduc pentru c5te'a ore cantitatea de

transpira!ie de la ni'elul pielii* /otui# din cau)a aluminiului care se a soar e prin piele# deodorantele i antiperspirantele care con!in acest element pot contri ui la apari!ia tumorilor mamare* L)"(i* +"*=)$"* %& +,%i" ?SLS@# este considerat responsa il pentru irita!iile pielii* Aceast( su stan!( este un deter%ent puternic# a%resi'# folosit la scar( lar%( ca de%resant pentru motoare ^Lauril sulfat de sodiu poate irita pielea# poate produce urticarie# poate determina c(derea p(rului# alte produse pot pro'oca ulcera!ii ale %urii# pro'oca irita!ii ale oc"ilor* P(trunde foarte uor prin piele i poate a&un%e la inim(# pl(m5ni# ficat sau creier* =neori# pe etic"ete# lauril sulfatul de sodiu este ascuns su denumirea de su stan!( pseudo6natural(# prin formula ,pro'ine din nuc( de cocos.* Interac!ion5nd cu nitri!ii din apa de la ro inet# lauril sulfatul de sodiu poate produce i$(,-)0i & canceri%ene* E$) ,*)0i &*& 2deri'a!i ai amoniacului3 sunt su stan!e care pot afecta %ra' s(n(tatea noastr( i a celor dra%i* S(punurile# ampoanele# %elurile de du# spumantele de aie# c"iar i produsele pentru copii con!in acest amestec fatal de su stan!e 2dietanolamin(6+EA# trietanolamin(6/EA i monoetanolamin(6MEA3 care $n contact cu nitri!ii care se %(sesc $n ap(# produc i$(,-)0i & precum 0+EA 206nitro)odietanolamin(3# o su stan!( foarte canceri%en(# care afectea)( $n special rinic"ii i care este a sor it( foarte uor de piele# mai ales de pielea fra%ed( a copiilor* Aceste su stan!e sunt iritante pentru oc"i# afectea)( foliculul pilos i cau)ea)( uscarea i c(derea p(rului*

4nc( un e9emplu care pune i mai multe semne de $ntre are $n le%(tur( cu si%uran!a produselor de $n%ri&ire personal( este =,(0)*%&6i%) : o su stan!( iritant(# canceri%en(# folosit( $n industria mo ilei* La un moment dat# formalde"ida a fost eliminat( din produc!ia mo ilei# $ns( se folosete la scar( lar%( su form( de conser'ant i de)infectant $n ampoane# lac de un%"ii# $nt(ritori pentru un%"ii i produse pentru creterea p(rului* Pro'oac( aler%ii# ame!eal(# dureri de cap i dureri cumulate* =nele creme "idratante pot con!ine su numele de ')+&*i . +)" !)()=i .# un amestec de "idrocar uri aromatice din petrol sau alte produse deri'ate din petrol# ale c(ror denumiri de pe etic"ete con!in prefi9ele Zprop;l. sau Zmet";l.* Acestea nu las( pielea s( respire# loc5nd astfel eliminarea to9inelor din corp* Pot pro'oca sensi ilitate la lumin( i pot s(r(ci pielea de propriile uleiuri naturale# efectul fiind uscarea i cr(parea acesteia# $m (tr5nirea prematur(# acneea i di'erse alte afec!iuni ale pielii*
F8

P*"0>"* este con!inut $n mai mult de &um(tate din ru&uri# Plum ul este un canceri%en ine cunoscut care afectea)( sistemul "ormonal* Este uor a sor it prin piele i se depo)itea)( $n oase* Mai poate pro'oca pro leme comportamentale# de memorie i de lim a&# dar poate conduce i la o cretere a a%resi'it(!ii* Cei mai 'ulnera ili sunt copiii i femeile $ns(rcinate* G"%(, "* %& #.(>" &, folosit ca a)( pentru 'opseaua de p(r i pentru ampoanele contra m(tre!ii# se tie c( pro'oac( oli fatale precum cancerul i o serie $ntrea%( de afec!iuni comune precum astm i dureri de cap* Pe etic"eta produselor este men!ionat ca G+_C sau +_C* A3& /ii %& !)(="0)(& folosi!i $n multe produse de $n%ri&ire personal( sunt de o icei pe a)( de petroleum* Ei pot cau)a dureri de cap# ame!eal(# aler%ii# pro leme respiratorii# iritarea pielii i sensi ilitate c"imic(* T)*#"*# este un canceri%en cunoscut* /alcul este un produs mineral o !inut prin e9tra%erea minier( a rocilor de talc# care apoi sunt procesate prin sf(r5mare# uscare i m(cinare pentru eliminarea altor re)iduuri de minerale* Cu toate acestea# acest proces nu separ( unele fi re minuscule care sunt foarte asem(n(toare cu cele de a) est* +in aceast( cau)( talcul este asociat cu a) estul ca poten!ial canceri%en* Copiii sunt i mai e9pui la reac!ii to9ice sau iritati'6aler%ice datorate produselor de $n%ri&ire corporal(* Pielea copilului# $n special a nou6n(scutului i su%arului# este mai su !ire i mai fra%il( dec5t cea a adultului* Stratul superficial al epidermei# cel mai important $n rolul de arier( protectoare# este mult mai fin la copil dec5t la adult* Aa se e9plic( de ce la cea mai mic( a%resiune apar urme pe pielea copilului* `i tot fra%ilitatea pielii este moti'ul pentru care su stan!ele din compo)i!ia produselor de $n%ri&ire p(trund mai uor prin epiderma copiilor* Cele mai periculoase su stan!e c"imice din produsele de $n%ri&ire pentru copii 2pe l5n%( cele enumerate p5n( acum3 sunt urm(toarele : )#i%"* +)*i#i*i# 2este to9ic dac( e folosit $n cantit(!i mari sau la persoane cu sensi ilitate la salicila!i# c(rora le face r(u c"iar i folosit $n cantit(!i mici3# "(&&) 2folosit( $n cantit(!i mari sau $n mod repetat este iritant( pentru piele i oc"i3# #,*,() /ii# #, +&(') /ii K #) $i$)$& 0)(&# )#i%"* >,(i# 2con!inut $n pudrele de talc# folosit pentru calit(!ile sale antiseptice# de'ine to9ic dac( este in%erat ori in"alat3# #)0=,("* 2$n cantit(!i mari poate pro'oca st(ri de confu)ie# irita ilitate# "iperacti'itate neuromuscular(

F<

C)(& +" $ )*$&( )$i'&*& I%noran!a noastr( a permis fa rican!ilor de produse cosmetice i de $n%ri&ire personal( s( foloseasc( orice su stan!e f(r( a fi trai la r(spundere* Este necesar s( fim contien!i i s(6i facem i pe al!ii contien!i cu pri'ire la aceste aspecte* =na dintre alternati'ele pe care le a'em pentru moment este citirea atent( a etic"etei produsului* Multe companii de cosmetice au $nceput s( lanse)e aa6numitele produse Znaturale.# dar pentru c( nu e9ist( standarde asupra a ceea ce $nseamn( Znatural.# multe dintre acestea con!in i su stan!e c"imice* /ot ce putem face este s( ne pre%(tim o list( cu in%redientele periculoase i s( 'erific(m cu aten!ie produsele $nainte de a le cump(ra* +e urm(rit pe etic"ete compuii or%anici naturali 2care nu sunt produi de sinte)(3 i care sunt enefici pielii : unt de s"ea# ulei de s(m ure de stru%ure# ulei de masline# ulei de ar%an etc*e9ist( creme i alte produse cosmetice care con!in conser'an!i i antio9idan!i naturali :'itaminaA# 'itamina E# aceste produse le putem diferen!ia i prin faptul c( nu con!in parfum i nici coloran!i iar produii to9ici tre uie s( fie $n cantitate redus(* Acestea au un pre! mai ridicat# deoarece costul o !inerii compuilor or%anici naturali este mai mare# sunt produse cu o to9icitate mai redus( de care tre uie s( !inem seam(*

F?

A. !=4!+#@AA
Su stan!ele care intr( $n compo)i!ia cosmeticelor sunt a sor ite de or%anism# prin

piele*+e multe ori in%redientele c"imice ale cosmeticelor i ale produselor de $n%rilire corporal( sunt to9ice i au efecte de)astruoase asupra s(n(t(!ii noastre* Produsele cosmetice sunt adesea amestecuri de prosui c"imici cu ac!iune canceri%en(# iritan!i ai pielii# to9ine de cretere# pertur atori endocrini# a%eni muta%eni# neuroto9ine# to9ine de reproducere i sensi ili)atori +in multitudinea de su stan!e c"imice utili)ate #doar c5te'a au fost supuse unor teste Pe lista celor mai periculoase produse "e *n"criu urmatorii produ+i chimici , Par enii Aluminiu Lauril sulfatul de sodiu 2SLS3 Etanolaminele 2deri'a!i ai amoniacului36trietanolamin( /EA 6dietanolamin( +EA 6monoetanolamin( MEA Gormalde"ida Plum ul Dudronul de c(r une A%en!ii de parfumare sintetici I%noran!a noa"tr- a permi" .a%rican/ilor de produ"e co"metice +i de *n#ri0ire per"onal-

am(nun!ite de to9icitate #iar unele nu au fost testate deloc*

"- .olo"ea"c- orice "u%"tan/- .-r- a .i tra+i la r-"pundere. E"te nece"ar "- .im con+tien/i +i "-i .acem +i pe al/ii con+tien/i cu privire la ace"te a"pecte. &ot ce putem .ace e"te "- ne pre#-tim o li"t- cu in#rediente periculoa"e +i "- citim cu aten/ie eticheta oric-rui produ" *nainte de a le cump-ra

FF

BIBLIOGRAFIE
A0DELA MARC=LESC= 7Parfumuri #aromati)ante si cosmetic din produse montane6Editura 1niveritatii23ucian 4la#a2 !i%iu 1556 C.DAE!C1 7Arome +i 'doran/i 7Editura 1niver"itatii 89olitehnica2&imi"oara 1555 9.$.!E:$EE;-9rincipii Fundamentale ale chimie or#anice 7Editura &ehnica 15<< A.9 &E:=E&)E; 7Chimie or#anic 7Editura &ehnica 15<> ?E=' $A:4A= 74iochimie &ratat Comprehen"iv-Editura Didactica +i 9eda#o#ic- 74ucure+ti@ 1555 C.D. =eni/e"cu 7 Chimie or#anic-@ vol. ) +i ))@ Ed. Didactic- +i 9eda#o#ic-@ 4ucure+ti@ 156A E. 4eral@ B. ?apan 7 Chimie or#anic-@ Ed. &ehnic-@ 4ucure+ti@ 15C1 4. A. 9avlov 7 Chimie or#anic-@ Ed. &ehnic-@ 4ucre+ti@ 15<> B. Avram 7 Chimie or#anic-@ vol. ) +i ))@ Ed. Didactic- +i 9eda#o#ic-@ 4ucure+ti@ 156> Ran%a J*#/eodorescu E6 Anatomia i fi)iolo%ia omului#Ed* Medical(# Kucureti# 1E@> Leucu!a Sorin*E 7Kiofarmacie i Garmacocinetic(# Editura +acia#Clu& 0apoca# 2>>2 Leucu!a Sorin 6 /e"nolo%ia Garmaceutic( Industrial( #Editura +acia # Clu& 0apoca #2>>@ Ciocanelea C*#Ionescu Stoian 7 /e"nic( Garmaceutic(# Ed* +idactic( i Peda%o%ic(# Kucureti# 1E@< aaaGarmacopeea Rom5na 7 Colecti'ul Academic# Kucureti# 1E@F OOO*eucerin*comYinfo6centerYneOsroom6Con%ress Report EA+J 2>1> Y Com ination of urea and ";aluronic acid effecti'el; counteracts OrinCles OOO*amOa;*roYm(rcile noastreYartistri6creme lu9ur;

F@