Sunteți pe pagina 1din 2

Setul de probleme obligatorii la disciplina TERMOTEHNICA Facultatea de INGINERIA si MANAGEMENTU SISTEME OR TEHNO OGICE anul II Anul uni!

ersitar "#$% & "#$'


1.1 Intrun recipient (butelie) cu volumul V = 40 l se afl gaz la temperatura t = 17+ n o!" si presiunea vacuumetrica #pV#=100 + $%n mm&$'". (tiin) c presiunea

atmosferic (barometric) este p* = 7+0mm&g, s- se afle . a) presiunea absolut a gazului )in recipient p bar"/ b) cantitatea )e gaz e0primata prin n1 2mol", V3 m43" si m 2g"/ c) volumul specific al gazului, v m452g".
1.$ 6rintr7o con)ucta cilin)rica curge )ebitul = 40 + n 2g5min" )e gaz cu presiunea manometric, pm = 4 + 0.1% n bar" 8i temperatura t = $79!

:tiin) ca 1g = 40 2g52mol. :- se )etermine . a) presiunea absoluta a gazului/ b) )ensitatea gazului in con)itiile )ate si in con)itii normale/ c) )ebitul volumetric e0primat ;n m45s si m435s. <ate. p* = 7+0 mm&g, V13= $$,414 m43 5 2mol, 3 =1 = >414,4 ?52mol%@, H 2O = 1000kg / m 1.4 . Intr7un motor agentul )e lucru parcurge cicluri formate )in transformrile. 17$ comprimare izoterm- )e la . p1 = 1 bar si t1 = 179!, pAn la p$ = 10 + 0,1% n bar/ $74 ;nc-lzire izobar- pAn la B4 = ($+0,1% n) %B$/ 474 )estin)ere politropica pina la volumul initial si p 4 = $+0,1% n bar / 471 revenire izocor- la starea iniCial. <ate. pentru agentul care parcurge ciclul (azotul). m = 0.004 2g/ M N 2 = 28
kg / 2= kmol

1.4 / =1 = >414.4 ?52mol%@ :e cer. a. tabel cu parametrii )e stare p, B, V ;n strile 1, $, 4, 4/ b. tabel cu. D, E, FG, F&, F: pentru fiecare transformare, verificAn) si ;ncHi)erea ciclului (Dc, Ec, FGc, F&c, F:c)/ c.ran)amentul termic It si puterea pro)us 6t 2J" )e un motor care efectueaz nc=1000 cicluri5minut/ ). reprezentarea ciclului ;n )iagramele p7V 8i B7: 1.4 ' masina termica functioneaza )upa un ciclu !arnot reversibil inversat. 7 n par. vara 7 ca instalatie frigorifica. temperatura sursei reci fiin) mentinuta la $7 o!, la o temperatura a sursei cal)e )e 4Ko! si 7 n impar . iarna 7 ca pompa )e cal)ura. cu temperatura sursei cal)e )e $4 o!, la o temperatura a sursei reci )e 71+o!. =aportul volumelor pe ambele transformari izotermice fiin) +, se cer.

a) b) c) ))

reprezentarea calitativa a ciclului termo)inamic in )iagramele p7v si B7s/ lucrul mecanic specific al ciclului 2?52g"/ eficienta (frigorifica sau calorica) a masinii/ puterea mecanica consumata, )aca.

7 n par. puterea termica necesara in timpul verii, la sursa rece este D := = ($+ + n) 2J, 7 n impar. puterea termica necesara in timpul iernii la sursa cal)a este Dsc = (+0 + n) 2J/ e) )ebitul masic )e aer folosit ca agent )e lucru 2g5H". <ate. 1aer=$L 2g52mol, =1=>414,4 ?52mol @. 1.+ 6rintr7o con)ucta cu )iametrul e0terior ) e = 100+n mm si lungimea )e 1,+ m curge apa cal)a. !on)ucta se afla intro incapere un)e este asezata . 7 n par. orizontal/ 7 n impar. vertical. :a se )etermine . a) valoarea coeficientului )e convectie pe suprafata e0terioara a con)uctei M e J5m$@", stiin) ca temperatura peretelui acesteia este t p=+0+n o!, iar temperatura aerului )in incapere, )e 1+ o!/

b) flu0ul termic convectiv pe metru liniar )e con)ucta Nlc J5m"/


c)

flu0ul termic ra)iant pe metru liniar )e con)ucta N lr J5m", )aca factorul )e ra)iatie al suprafetei acesteia este O=0,>+0,0$ % n.

<ate . forma ecuatiei criteriale recoman)ate in acest caz . 3u= !%(Pr%6r)n un)e != 0,14+ si n=154/ !0=+,K7 J5m$@4 7 constanta )e ra)iatie a corpului negru absolut. n = numarul )e or)ine )in lista afisata la avizier a grupei Bermen )e pre)are. :aptamana a 147a.