Sunteți pe pagina 1din 2

IDIOTUL

Romanul Idiotul, al lui F.M. Dostoievski, publicat n 1868, n seria Russky Vestnik, la Sankt-
Petersburg, este, e eparte, unul intre cele mai misterioase romane ale scriitorului rus,
av!n ca element e gene"# orin$a e a %i n%#$i&at un 'om ntru totul sublim. (imic nu-i mai
greu pe lume, mai ales acum) *oi aminti c# intre c+ipurile sublime ale literaturii cre&tine
cel mai apropiat e es#v!r&ire este al lui Don ,ui-ote. Dar acesta este sublim numai pentru
c#, n acela&i timp, este &i riicol. Pick.ick al lui Dickens /o iee in%init mai slab# ec!t Don
,ui-ote, totu&i imens#0 este &i el riicol, tocmai prin asta %iin cuceritor) 1ean *al-ean este &i
el o tentativ# puternic#, ar tre"e&te simpatia atorit# teribilei sale ne%ericiri &i prin %aptul c#
societatea este nereapt# cu el. Pe c!n la mine nu e2ist# nimic, nimic asem#n#tor)3 /F.M.
Dostoievski0.
4m spus misterios ntruc!t raporturile intre persona-e sunt mai alambicate ec!t n celelalte
romane, ialogurile pose# un caracter insinuant, %iin ag#$ate uneori e probleme sociale ale
vremii &i evenin ecisive n stabilirea tipologiei persona-elor, a rela$iilor intre ele. Dialogul
a-ut# &i la stabilirea unor puncte ma-ore e ec+ilibru, n care protagonistul incontestabil al
romanului, prin$ul 5ev (ikolaevici M&kin, solitar ca un pisc, este n acela&i timp un persona-
conectat e altele, precum col$ul unui p#trat care se raportea"# la celelalte col$uri 6 Semion
Par%ionovici Rogo-in, (astasia Filippovna, 4glaia 7vanovna 8pancin. 9e+nica o"#rii
misterului este st#p!nit# magistral e Dostoievski.
'Poate cea mai cunoscut# sentin$# ostoievskian# in romanul Idiotul este %ormula unei utopii
estetice: ;Frumuse$ea va m!ntui lumea<. 8ste una intre temele ;serioase, eruite, sublime<,
al#turi e altele c!t se poate e ;realiste<, cum ar %i peeapsa cu moartea sau situa$ia
economic# a Rusiei, care l obseea"# pe eroul principal. (u se poate s# %aci parte in ;lumea
asta<, in nalta societate rus#, ac# pui at!ta su%let n propriile-$i iei. Ri&ti s# nu ai aeren$#
la ea, s# %ii luat rept un ;iiot<. =eea ce cu prin$ul M&kin se &i nt!mpl#.3 /8mil 7orac+e0
Re%eritor la prin$ul M&kin, cititorului i este greu s#-l plase"e n e2treme: 'M&kin se apropie
e noi ca o %iin$# venit# e pe o alt# planet#3 /Paul 8vokimov0 sau prin$ul nu este ec!t un
iiot, n sensul meical al termenului. >neva, la mi-loc, se situea"# multiple teorii, cre c#
cea mai valabil# ar %i aceea c# prin$ul este un bun cunosc#tor al psi+ologiei umane, un om prin
e2celen$# empatic: Sunt sigur c# estinul ei nu este intre cele obi&nuite. =+ipul i e vesel, ar
a su%erit ngro"itor, nu-i a&a? Su%erin$a i-o tr#ea"# oc+ii, aceste ou# oscioare, aceste ou#
puncte e sub oc+i, e une ncep obra-ii. 8 o %a$# mnr#, teribil e mnr# si nu &tiu : o %i
bun# la su%let sau nu? 4+, e-ar %i bun#@ 9otul ar %i salvat@ 3) pentru ca peste ou# secune
s#-i presimt# s%!r&itul : '=re c# &i m!ine s-ar putea c#s#toriA s-ar c#s#tori &i, peste o
s#pt#m!n#, "ic eu, ar n-ung+ia-o. 3
Dostoievski %olose&te introucerea lui M&kin n societatea e nlt# clas# rus# ca pe o
moalitate e contrast ntre aparen$# &i esen$#: societatea materialist# lau# valorile pre"ente
la M&kin &i m#rturise&te ea ns#&i aeren$a la aceste valori, ns# nu-l poate 'g#"ui3 pe acesta.
Rogo-in nutre&te o iubire pro%un# &i real#, ar istructiv#, %iin precursoare a unei crime, n
cele in urm#. (astasia ns#&i a %ost corupt# &i nglobat# e societatea epravat# 6 %rumuse$ea
&i inocen$a ei l-au conus 9o$kB /poate cel mai resping#tor caracter in roman0 &i l-au
eterminat s# o p#stre"e rept concubin#, auc!n-o ntr-o cvasi-nebunie.
Cn ceea ce prive&te raporturile sociale, mereu pervertitoare, M&kin nu se %ocali"ea"# pe
v!rte-ul e interese care plute&te ca un nor easupra societ#$ii, nutrin un re%u" categoric e a
lua parte, c+iar &i pasiv, la m!r&#viile lumii. Dragostea n sine este pre"entat# n i%erite
mani%est#ri, stimulat# e motive i%erite: cre&tine, pasionale, materiale. Cn timp ce Danea
ore&te n "aar s# se c#s#toreasc# cu (astasia pentru ca, prin aceasta, s# ob$in# o "estre mare,
Rogo-in nutre&te o pasiune pro%un# &i ntunecat# pentru aceasta. M&kin, cu toate acestea, o
iube&te in mil#, ragostea lui av!n caracter cre&tin. 4ceast# ragoste pentru (astasia
nlocuie&te c+iar &i ragostea viril#, romantic# pe care o are pentru 4glaia, care a e"voltat o
mare apreciere pentru puritatea inimii lui M&kin &i a capacit#$ii sale e a iubi o %emeie, c+iar
&i cum este (astasia. Cns# M&kin nu e iubit e nimeni, iar e respectat, este respectat oar 'e
cei e-un abis cu el3 :4glaia, Rogo-in &i (astasia. De cealalt# parte r#m!ne gloata, oamenii cu
sim$uri incomplete &i valori alterate. Cns#&i prin$ul M&kin meitea"#: '=u voi, omul poate
a-unge &i mai prost ec!t sunt eu.3 Eameni incapabili e re%lec$ii, meiocri, care nu pot veea
aev#rul in %a$a lor, pentru care lumea e n alb sau n negru, M&kin ori e iiot, ori e prea
inteligent, cu inten$ii iabolice, cali%ic# orice lucru care iese in logica lor ngr#it# rept o
ru&ine, a c#ror valori se cl#esc pe un substrat, strat &i astrat material. De asta, s%!r&itul
romanului i las# nesc+imba$i, pla$i, evenimentele preceente trec!n prin via$a lor ca un
accelerat. (imic nu sc+imb# cursul g!nirii lor, nimic nu-i mi&c#, arbora$i n uitare &i-n
ini%eren$#.
E tem# care guvernea"# romanul lui Dostoievski este libertatea. Scena n care prin$ul merge
acas# la Rogo-in, persona-e create antitetic, conturea"# i%eren$a intre pasiune &i iubire,
intre libertate &i constr!ngerea omului e c#tre sentiment. Eamenii obi&nui$i nu au nevoie e
libertate, ci e pasiuni emente n care s# se lepee c!t mai grabnic e ei in&i&i, pentru a aora
sau a %i aora$i. Doar oamenii liberi au posibilitatea e a iubi pentru c# actul e iubire n
vi"iunea lui Dostoievski nu impune nimic, presupune a!nc# recunoa&tere a meiocrit#$ii
noastre, a putin$ei noastre omene&ti &i acceptarea liberului arbitru, a riscului e a %i n&ela$i,
e"am#gi$i, ru&ina$i. 'Dar pentru el, pentru prin$, a o iubi cu patim# pe aceast# %emeie e
aproape e neconceput, ar %i vorba espre o cru"ime, o lips# e omenie)=omp#timirea este
cea mai important# &i poate unica lege a e2isten$ei ntregii omeniri.3 Pasiunea n sc+imb, este
o sub-ugare a omului, o reucere la voin$a celuilalt, este o suboronare a spiritului, o
constr!ngere a %iin$ei, o c#ere.
For$a romanului ostoievskian st# n construc$ia narativ#, n o"area misterului, n psi+ologia
persona-elor &i n ac$iunea e nalt# tensiune, plasat# pe mai multe planuri. 9itlul romanului
este, e asemenea, genial, pentru c#, n ecursul nara$iunii, reali"e"i c#, e %apt, prin$ul este
singurul om care &i p#strea"# umanitatea n mi-locul unei societ#$i care su%er# e aceast#
boal#, ereitar# 6 iio$enia.

S-ar putea să vă placă și