Sunteți pe pagina 1din 82

Sven Hassel

Camarazi de front
Camarades of War
Cea mai nensemnat
durere a degetului tu
cel mic e pentru mine
mai dureroas dect
moartea a milioane de
oameni.
Am fost adui la Centrul de pansare, unde murdria noastr respingtoare i paraziii ce ne
colciau pe rnile deschise l-au fcut pe chirurg s turbeze de furie.
u mi-a fost dat n !iaa mea s !d asemenea porci" e#clam el.
$edicul acesta foarte tnr, proaspt ieit din coala de la %raz nu !zuse, ntr-ade!r, mare lucru
n !iaa lui. $icuul l blagoslo!i cu o ploaie de n&urturi, ceea ce i-a sporit i mai mult furia. 'e &ur
pe onoarea lui de soldat c !a fi aspru pedepsit, dac bineneles !a scpa cu !ia. (n atunci se
distr cu delicii auzindu-l cum zbiar n timp ce i scotea schi&ele de obuz care mpnau muntele
acesta de carne.
)nrul medic nu tia altce!a, nu era dect un copil care nu a!ea s mai creasc. *u mpucat trei
sptmni mai trziu, legat de un plop. +perase un general ce fusese mucat de o !iper i
generalul murise sub cuitul copilului. Chirurgul statului-ma&or fiind beat, nu putuse face operaia,
ns cine!a ceruse anchet, iar chirurgul de la statul-ma&or se grbi s dea !ina pe tnrul su
coleg. ,ncompeten i nendeplinire a datoriei, declarase consiliul de rzboi. )nrul zbier
necu!iincios n timp ce era legat de plop, au trebuit patru oameni s-l care i au obser!at c inima i
se zbtea s-i sparg pieptul. 'oldaii l-au mbrbtat spunndu-i c trebuie s se poarte ca un
brbat. -ar e tare greu s fi brbat cnd nu ai dect ./ de ani i iluzia c eti cine!a pentru c ai
dou stele la mnec.
Cei din pluton au po!estit c a fost o e#ecuie urt. 0rau !echi infanteriti care !zuser multe"
Aii regimentului 12.
TRENUL-SPITAL AUXILIAR 877 EST
Gerul !"a #n or"$e maer"e v"e or" moar!% &re$um o lam! #nro'"! #n fo$( )n de&!rare% se au*ea $um
ro*neau ar+or"" #n &!dure( Lo$omo"va% $are r!,ea lun,ul ren san"ar% flu"era va"eul e" sf-'"eor '"
&-n! '" va&or"" al+" &!reau re$" "n a$eas! *" de "arn! ruseas$!( .e$an"$"" &urau $!$"ul" ,rele de
+lan! '" s$ure #m+l!n"e( Sue de r!n"/" *!$eau #n,r!m!d"/" #n va,oanele de marf! #nsemnae $u
mar" $ru$" ro'""% "ar *!&ada s&ul+era! de &e
-
ram+leu de ,oana renulu" &!rundea #n v-re0ur" &r"n
&ere/"" a$o&er"/" $u &romoroa$!(
1!$eam #n va,onul 28% #m&reun! $u ."$u/ul '" $u Le,"onarul( ."$u/ulu" #" &!runsese o s$3"0! #n
s&ae% "ar o m"n! #" smulsese 0um!ae d"n fese( Era $ul$a &e +ur!% #n &a"e(
4 Nu $re*" $!-" ros de-un $3"ul *drav!n5 6reau s! *"$ $u fesa asa $are "-a r!mas lu" Ivan5
Le,"onarul% $are #'" &r"vea oa! *"ua #n o,l"nd! nenum!raele% sr"$!$"un" &ersonale% se &orn" s!
r-d! #n$e"'or(
4 E'" mare '" &ros( )n +aal"oanele d"s$"&l"nare nu &o/" $3"ul" de$- aun$" $-nd /"-a" l!sa '" $a&ul(
Tu #ns! e ve" #noar$e &e fron s!-/" la'" 0um!aea $ealal! de fund(
."$u/ul re$!*u &e &a"e +lesem-nd( Le,"onarul #l +!u &e umer"(
4 L"n"'e'e-e% &or$ mare $e e'"% alfel r"'" s! e arun$e 0os d"n va,on la urm!oarea de+ar$are a
ero"lor defun$/"7
Ceva ma" #n$olo% l-n,! &eree% Hu+er #n$ease $u r!$neele(
4 Cred $! a $r!&a% 'o&" ."$u/ul(
4 8a% '" nu va f" s"n,urul% murmur! Le,"onarul% 'er,-ndu-'" frunea de sudoare(
Avea fe+r! mare '" d"n &ansamenul ve$3" de o& *"le% $e nu "*+uea s!-" a$o&ere um!rul r!n"% #"
$ur,ea &uro"( Era $ea de a 9:-a ran! a sa( Pr"mele 92 daau d"n vremea $-nd era #n Le,"unea
Sr!"n!% unde serv"se "m& de 9; an"% asfel #n$- se $ons"dera ma" mul fran$e* de$- neam/% $u
o+ra*ul s!u !+!$"% $u saura s$und! '" ve'n"$ul s!u% $3"'o$ #nre +u*e(
4 A&!% &enru 8umne*eu% a&!7 "m&lor! su+of"/erul Hu3n% $are avea &-ne$ul des$3"s(
C"neva de l-n,! u'! #l #n0ur!(
4 Gura7 N-avem de +!u de$- &ro&r"a ur"n!% '" da$! fa$" una $a asa "$!lo'"" e &un la *"d &enru
#m+oln!v"re "nen/"ona!(
<mul $u &-ne$ul des$3"s #n$e&u s! &l-n,!( Un alul% de la $el!lal $a&! al va,onulu"% r-se
r!u!$"os=
4 N-a" de$- s! fa$" $a no"% l"n,e ,3ea/!(
Cel de l-n,! m"ne% >eld?e+el-ul% se r"d"$! &e 0um!ae% #n $"uda durer"lor &e $are " le &r"$"nu"a +ura
,!ur"! de un ,lon/ de m"ral"er!(
4 Camara*"7 >@3rer-ul va avea ,r"0! de no"(
R"d"$! +ra/ul% salu-nd /ea&!n% '" "non! #n$e&uul unu" mar' na*"s% #ns! $!*u #na&o" &e &a"e%
e&u"*a( Ho3oele $elorlal/" ur$ar! s&re &lafonul a$o&er" $u &romoroa$!(
4 Eroul a o+os"% m-r-" un ,las% "ar #nre "m& Adolf se #m+u"+! $u de oae(
4 6! r"m" #n f-/a $ons"l"ulu" de r!*+o"% *+"er! >eld?e+el-ul(
."$u/ul #" *v-rl" #n $a& o oal! $u var*! #m&u/"!(
4 Ta$!-/" $lan/a7 8a$! fundul nu m"-ar f" #n 3alul !sa% /"-a' s$oae $eea $e-/" serve'e dre& $re"er
s!-l r"m" &ar"dulu" !u(
Trenul se o&r" $u o *,udu"ur! &uern"$! $are ne f!$u s! /"&!m de durere( Gerul &!rundea '" ma"
mul% amor/"ndu-ne de,eele de la m-"n" '" &"$"oare(
Promoroa$a ne $r"s&a nem"los $3"&ur"le( Un"" se d"srau desen-nd $u v-rful +a"onee" &e &ere/""
#n,3e/a/" an"male m"$" '" nos"me% $are d"s&!reau #n$e% #ns! un $!/elu'% +oe*a &e lo$ <s$ar% a fos
redesena de nenum!rae or"% &enru $! #n$e&use s! ne f"e dra,( Aun$" $-nd% $3"nu"/" de see%
l"n,eam &ereele #n,3e/a% aveam mare ,r"0! s! nu ne a"n,em de <s$ar(
4 Unde mer,em5 #nre+! m"$ul "nfaner"s de 97 an"% $are avea am+ele &"$"oare sr"v"e(
4 A$as!% &u'"ule% #" 'o&" un su+of"/er r!n" la $a&(
4 Au*" la el7 r-se mar"narul de la .area Nea,r!% $u femurul *dro+"( Ce-" a"a% $as!5 Ra"ul lu" H"ler%
#n $are #n,er"" lu" Adolf% $u *vas"$a &e $!&!/-n!% $-n! AHors WesselB5
Se sr-m+! s&re sala$"ele $e s$-ne"au re$e(
Trenul &orn" d"n nou% a$es $"uda ren san"ar al$!u" d"n 8: de va,oane &enru v"e% murdare '"
#n,3e/ae% &l"ne $u m"*er"a uman! num"! noro"( Ero" $are +lesemau% #n0urau% &l-n,eau% e&ave
#ns&!"m-nae *v-r$ol"ndu-se de durere% a$es so" de ero" de $are &"erele de morm-n nu
&omenes$ n"$"oda!(
4 Ia s&une% ara+ule% sr",! ."$u/ul% '"" $are va f" &r"mul lu$ru &e $are-l vo" fa$e $-nd vom a0un,e la
afur"s"ul !la de s&"al5 .! vo" ,3"fu" +"ne '" a&o" m! vo" n!&us" &ese &u"$u/e(((7
<$3"" #" erau sr!lu$"or" de dor"n/!( Penru &r"ma da! #n v"a/! se du$ea la s&"al% "ar a$esa #n o$3""
lu" era un fel de +ordel% unde $l"en/"" se +u$urau de serv"$"" $om&lee( Le,"onarul r-se #n +!a"e de
0o$(
4 )/" va ven" /"e m"nea la $a&% +!"ee( )n &r"mul r-nd ve" n!du'" s$o/-nd f!r-me de fler &r"n o/" &or""
'"-/" va &"er" &ofa de $ra"l-$%$rede-m!7
4 8oare r!u $-nd m!$elar"" !'"a #/" a"e #n $arne v"e5 #nre+! ur"a'ul s&er"a(
Le,"onarul #noarse $a&ul '" &r"v" $3"&ul mare '" +es"al% &al"d de fr"$! la au*ul $elor $e-l a'e&au(
4 Cum&l"( )/" a"e 3!l$" #nre," d"n sl!n"n! '" nu &o/" s&une n"$" of7
4 .a"$! Pre$"s!% ,emu ."$u/ul(
Trenul se a&le$! s$-r/-"nd #nr-o $ur+! lun,!(
4 8u&! $e m! vor $oase la s&"al% am ,-nd" eu $u ,las are% #m" vo" ,!s" o aman!% #ns! una
s$um&!% $u &alon de v"*on '" meser"a'!(
4 Pr"$e& $am $e-a" vrea% f!$u Le,"onarul &les$!"nd( < +u$!/"$! fa"n!7
4 Ce-" a"a o aman!5 #nreru&se ."$u/ul(
I-am da l!mur"r" am!nun/"e(
4 Ad"$! o -rf! #n afara +ordelulu"7 Nu se &oae(((7 C" &o/" s! sal/" de-asea5
)n$3"se o$3"" '" #n$e&u s! v"se*e +aal"oane de fee frumoase $are dau d"n fund(
4 C" $am $- $os! una5 #nre+! m"0"nd un o$3"(
4 Solda &e un an de *"le% "-am 'o&"% u"-nd de durerea d"n s&ae% #n "m& $e m! ,-ndeam la
amana $u v"*on(
4 Am avu oda! o "u+"! la Casa+lan$a% v"s! Le,"onarul( Asa a fos "med"a du&! $e am fos num"
ser,en #n $om&an"a a D-a( Eun! $om&an"e% un 'ef de rea+!% nu unul afur"s"(
4 8!-l dra$ulu" de 'ef% am m-r-" eu( To/" 'ef"" sun afur"s"/"% ma" +"ne vor+e'e-ne des&re &u"$u/a a(
4 Era so/"a de&rava! a unu" armaor &ured de +o,a( Nu ma" avea dou!*e$" de an" '" avea
dam+la s!-'" &l!eas$! aman/"% $!rora le d!dea a&o" &a&u$""% unul du&! alul(
4 C" /"-a da '" /"e &las!5 Ca $elorlal/"5
4 Nu% m"n/" Le,"onarul% eu am 'ers-o( Avea &"elea m!sl"n"e% &!rul ne,ru $a *moala '" dessous-ur"
$are e ame/eau &re$um un Roederer se$ 9F;:( 8a$! a" f" v!*u-o% m!" +!"ee7
Su+of"/erul r!n" la $a& r-se #n$e"'or=
4 E'" un $unos$!or% m"-ar &l!$ea s! e v!d la rea+!(
Le,"onarul% $u o$3"" #n$3"'"% $u o $u"e de mas$! de ,a*e su+ $eaf!% nu-l #nvredn"$" m!$ar $u o
&r"v"re(
4 >eme"le nu m! "neresea*!% sun doar am"n"r" d"n re$u(
4 Ce5 f!$u su+of"/erul ulu"% a" re$u $umva la "nam"$5
R-seele $e "*+u$n"r! #l "r"ar! &e Le,"onar(
4 Ce v! &r"ve'e asa &e vo"% &"fan" nenoro$"/"5
>ur"os% *v-rl" o $"*m! $!re su+of"/er% $are se fer"( C"*ma a"nse &e av"aorul mur"+und% $are n"$" nu
o+serv!(
4 E"ne /"n"% r-n0" $el!lal(
Saura ur"a'! a ."$u/ulu" se r"d"$! #n$e( N"men" alul% $u asemenea ran!% nu ar f" fos "n sare de
a'a $eva( Cu s$l"&"r" de ne+un"e #n &r"v"r"% #n'f!$! &e su+of"/erul #n,ro*"% $are aer"*! #n $a&!ul
o&us al va,onulu"% $u *,omo #nfunda(
4 I-au !"a +"lu/ele nomadulu"7 r!$n" ur"a'ul( C-"n"" d"n la,!rul de la >a,en( 8a$! ma" aud o vor+!
des&re nomad% v! fr-n, ,-ul7 U"e a'a7
Ru&se &aul une" $ara+"ne '" arun$! +u$!/"le &e &ere/"" va,onulu"% du&! $are $!*u la lo$ ,em-nd #n
&a"e(
Le,"onarul fredona #n surd"n! A6"no% dul$e moare% v"no(((B(
4 E'" $am &ros $res$u% ."$u/ule(
Ur"a'ul "*+u$n" #n r-s(
4 Asa-m" &la$e( .a" &ovese'e de -rfa a d"n Casa+lan$a( Ce +ordel e '" Casa+lan$a asa5
Le,"onarul #'" drese ,lasul(
4 Casa nu-" un +ordel% e un ora' de &e $oasa Afr"$""% unde le,"onar"" de m-na a doua #nva/! s!-'"
+ea sudoarea% s! 3aleas$! n"s"& '" unde% noa&ea% e &o/" $!&u'" $u un 'an$ru( La Casa &-n! '"
"d"o/"" $are '"-au #n$3"&u" $! Le,"unea #nseamn! o v"a/! de avenur" afl! $! nu-s de$- n"'e &or$"% f""
de &or$" $a "ne '" $a m"ne% la fel $a #n oae armaele d"n lumea #nrea,!(
4 T"$!lo'"lor7 *+"er! >eld?e+el-ul na*"s( 6a" vou! aun$" $-nd mare'alul von .anse"n va re$e de
Lod* '" se va #ndre&a s&re .os$ova7
4 Ca &r"*on"er% #n drum $!re S"+er"a5 s&use $"neva #n +!a"e de 0o$(
4 Gura7 r!$n" ."$u/ul( .a" s&une $eva des&re Afr"$a(
4 8umne*eule% $- &o/" f" de &ros $res$u7 Era o fa! &e $"nse% $on"nu! Le,"onarul( Alla3 m"-e
maror $! o "u+eam( Se a&le$! '" 'o&"=
4 C"uda $! dra,osea &oae s! doar! a- de are(
4 )/" "nrase #n sufle5 #nre+! ."$u/ul% $are #'" s$!r&"na fundul $u +a"onea( Am &!du$3" #n fund%
*"se #n $3"& de s$u*!(
4 P!du$3"" au ,eneral" "se/"% af"rm! un $"un,% al $!ru" un"$ +ra/ era ros de ,an,ren!( G!ses$
#nodeauna lo$ul $el ma" &or"v" &enru a aa$a(
)'" m"ros" +ra/ul(
4 Gan,rena #ns! nu le &la$e% #" fa$e s! verse(
4 C-nd vo" "e'" d"n s&"al vo" $af" un "nenden% m!rur"s" ."$u/ul% $u o$3"" &"erdu/" &e &ere/""
va,onulu"(
4 Ce a" $u "nenden/""5
4 6"e #m&u/"e7 N-a" o+serva n"$"oda! $! sunem u*" su+ "m&ermea+"lele noasre5 Pr"$e&" $um
v"ne $3es"a5 Inendenul $-'",! $-e re" m!r$" la f"e$are "m&ermea+"l% "ar no" renun/!m la unul sau
dou! &enru a ,!s" $eva ma" +un% #/" da" seama $u $- se ale,e5
4 Eun! afa$ere% o+serv! Le,"onarul( Alla37 8e-a' &uea deven" "nenden(
4 C" &u"$ua a5 ,emu ."$u/ul% u"-nd de "nenden(
Le,"onarul r!s&unse $a '" $um '"-ar f" vor+" s"e'"=
4 8oar Alla3 '"e $- o "u+eam( 8e dou! or" am #n$er$a s! m! omor du&! $e m"-a da &a&u$""(
A$o&er"nd *,omoul renulu" &-n! la no"% r!*+" un alul( Erus$ s-a f!$u !$ere( C"uleam ure$3"le
asemen" unor an"male 3!"u"e(
4 Ga+os
9
% murmur! $"neva(
Am #n$e&u s! d-rd-"m% nu de fr",% $" &enru $! moarea &!runsese #n va,on( Un av"on( Se ro" '"
reven"% *um*eul $res$u( Cu moorul url-nd *+ura #n lun,ul renulu"( Seaua ro'"e /"nea ne#ndur!or
$ru$"le ro'"" $e &un$au a$o&er"'ur"le $onvo"ulu"( A&araul lu! #n!l/"me% a&o" $o+or# #n &"$a0(
4 6"no% d"avol ro'u7 url! ."$u/ul( C-"nele "adulu"% v"no% s! se erm"ne o da!7
Ca '" $um &"loul l-ar f" au*"% ,loan/ele r!&!"r! #n &ere/" "e'"nd &e $ealal! &are( Se au*"r! /"&ee%
a&o" 3or$!"ur"( Le,"onarul fredona A6"no% dul$e moare% v"no(((B( C"neva 3o3oea% alul ,emea
/"n-ndu-se de +ur!( Lo$omo"va 'u"er!( Inram #nr-o &!dure(
>!r! #ndo"al! $! av"onul se m"su"se undeva% #n $erul a$ese" d"m"ne/" sen"ne '" ,eroase( Ro/"le
r!sunau &e '"ne% fr",ul $um&l" &!rundea &r"n ,!ur"le l!sae de &ro"e$"le(
4 Alfred7
8e mul nu ma" &ronun/asem &renumele m"$ulu" le,"onar( N"$" nu '"u +"ne da$! o f!$usem
vreoda!(
4 Alfred((( &oae s&un &ros""( Nu /"-a" dor" n"$"oda! o $as! a a5 Cu mo+"le '" a'a ma" de&are5
4 Nu% Sven% a re$u vremea a$eea% s&use r-n0"nd(
C- de mul #m" &l!$ea $3"&ul s!u smead(
4 Am &ese re"*e$" de an"(La 9: am "nra #n Le,"une% ad!u,-ndu-m" do"( Sun de &rea mula
vreme un &or$( Guno"ul ese elemenul meu( Camera #m&u/"! de la S"d0-+el-A++es va r!m-ne
ul"ma(
4 C" asa nu e ne$!0e'e5
4 N"m"$ nu re+u"e s! e ne$!0eas$!( 6"a/a e frumoas!% vremea e frumoas!(
4 E a- de fr",% Alfred(
4 C" fr",ul e +un( <r"$e vreme e +un!% a-a "m& $- e'" #n v"a/!( P-n! '" o &u'$!r"e e +un!% aun$"
1 Prescurtare de la Jagdbomber" avion de vntoare i
bombardament
$-nd #n$! ma" r!"e'" '" nu e ,-nde'" la $e ar f" &uu f" da$!((( A$es Ada$!B #" su&!r! &e oamen"(
4 Nu /"-e fr"$! de o ran! la ,-5 #nre+! $el $u ,an,rena( Poae va re+u" s! &or/" un $ol"er de f"er(
4 E" '"7 C-nd oae se vor sf-r'"% #m" vo" ,!s" o slu0+! #nr-un de&o*" al Le,"un""( )n f"e$are sear! o
s"$l!% a&o" '" +ursa nea,r! $u maer"alele( C" nu m! ,-ndes$ la *"ua de m-"neH la mos$3e"e de
dou! or" &e *"( 8e res% &u/"n #m" &as!(
4 Eu% s&use se,arul% du&! $e va f" da 0os H"ler% m! vo" du$e la 6ene/"a( Am lo$u" a$olo "m& de
do"s&re*e$e an"% #m&reun! $u +a+a$ul( >rumos ora'( C"ne $unoa'e 6ene/"a5
4 Eu% ros" un ,las s"ns #nr-un $ol/(
Era av"aorul &e moare( Am #n$remen"( Ule"ul #n$"ns #" arsese o+ra*ul% o$3"" nu ma" erau de$-
dou! &ee ro'"" #nr-o mas! $enu'"e% $u refleIe v"ne/""(
Infaner"sulu" #" $ur,eau +aleleH f!r! s! &r"veas$! s&re mur"+und% #nre+!=
4 A" fos de$" la 6ene/"a5
< !$ere lun,!% &e $are n"men" nu $ue*! s-o #nreru&!( Se #n-m&la rar $a un om &e moare s!
vor+eas$! des&re un ora'(
4 Canalul $el mare
;
e ma" frumos #n lum"na ser""( Gondolele seam!n! $u d"amanele l!s-nd #n
urma lor 0er+e de &erle((( Ese $el ma" frumos ora' d"n lume% #n $are m"-ar f" &l!$u s! mor% s&use $el
a&roa&e mor% '""nd +"ne $! va mur" #nr-un va,on de v"e% undeva &e l-n,! Eres-L"ovsJ(
4 Un solda +!r-n ese #nodeauna mul/um"% v"s! ma" de&are Le,"onarul% &enru $! r!"e'e '"
'"e $e #nseamn! asa( Numa" $! nu sun &rea mul/" solda/" +!r-n"( Cea $u $oasa n"$" nu-" '"e(
Trenul fr-n! s$r-'n"nd( )na"n! #n s$uur!ur" s$ure% a&o" fr-n! d"n nou( Se o&r" $u un urle &relun,
'" lo$omo"va se #nde&!r! s! se al"mene*e $u oae $-e re+u"au une" lo$omo"ve(
Ne aflam #nr-o ,ar!( 1,omo de $"*me% sr",!e% $omen*"( Se au*"r! r-see% ma" ales un r-s
auor"ar% de ,rada% un am!r- de ru&ee nu &uea r-de #n felul !sa(
4 Unde sunem5 #nre+! &"on"erul(
4 )n Rus"a% "d"oule(
C"neva des$3"se u'a va,onulu" '" a&!ru fa/a n!-n,! a unu" su+of"/er san"ar(
4 He"l% $amara*"7 ne$3e*! el(
4 A&!7 se au*" un ,eam! $e "e'ea d"nre &a"ele so"oase(
4 Pu/"n! r!+dare% ve/" &r"m" a&! '" su&!( Ave/" ,rav-r!n"/" a"$"5
4 Te /"" de +an$ur"7 Sunem &roas&e/" $a /"&ar""% 3o3o" se,arul( To$ma" ne #noar$em de la un me$"
de fo+al(
Su+of"/erul d"s&!ru #n ,ra+!( Tre$u o vreme% a&o" se "v"r! $-/"va &r"*on"er" de r!*+o"% &!*"/" de un
osa' er"or"al% $are du$eau o ,!lea! $u su&! $!ldu/!( < urnar! #n ,amelele noasre
de*,us!oare( Am m-n$a-o '" n" se f!$u '" ma" foame( <sa'ul ne f!,!du" s! ne ma" adu$!% dar nu
f!$u n"m"$% #n s$3"m+ sos"r! al/" &r"*on"er" s! dea 0os $adavrele( Pa"s&re*e$e $adavre% d"n $are nou!
#n urma aa$ulu" aer"an( Au vru s!-l "a '" &e av"aor% dar a$esa "*+u" s!-" $onv"n,! $! #n$! ma"
r!"a(
Ceva ma" -r*"u sos" un med"$ -n!r% #nso/" de $-/"va su+of"/er" san"ar"( Arun$! "$" '" $olo o &r"v"re '"
de f"e$are da! s&use a$ela'" lu$ru= ATre$e% nu-" n"m"$ ,rav(B C-nd a0unse l-n,! ."$u/ul% "*+u$n"
furuna(
4 Le&!d!ur! de -rf!7 ."-au smuls 0um!ae de $ur% #ns! nu-" n"m"$ ,rav% a"5 Cul$!-e a"$"%
fa$3"rule% s!-/" smul, &e al !u '" s!-m" s&u" da$!-" de r-s7
)l a&u$! de ,le*n! &e med"$% $are se lun," #n &a"ele &uuroase(
4 Eravo7 se +u$ur! ,an,renosul '" #n$e&u s!-l loveas$! &e med"$ &ese fa/! $u +ra/ul s!u &ured%
d"n &ansamenul $!ru"a se s$ur,ea s-n,e '" &uro"(
.ed"$ul fu ras afar! de do" su+of"/er" #n ul"ma $l"&!% &l"n de &uro" '" $um&l" la vedere(
4 Nu-" n"m"$ ,rav7 *+"era ."$u/ul( N!!r!ule7
4 Asa e va $osa s$um&7 amen"n/! med"$ul fur"os(
4 8u-e dra$ulu"7
Ce" re" au s!r" 0os '" au ras u'a ,l"san!( Trenul a &orn" ma" de&are a doua *" d"m"nea/a% dar au
u"a s! ne ma" adu$! m"$ul de0un(
Av"aorul #n$! ma" r!"a% un alul mur"se #n "m&ul no&/"" '" do" d"nre no" se luar! la +!a"e &enru
$"*mele sale( C"*me frumoase '" mo"% $are mer"au s! e +a/" &enru ele% f""nd f!$ue $u s",uran/!
#na"ne de r!*+o"% $!&u'"e $u &"ele de $uloare des$3"s!( Le do+-nd" un >eld?e+el ar"ler"s(
Pumnul s!u &o$n" +!r+"a su+of"/erulu" de v-n!or"% f!$-ndu-l s! u"e $-va"m& de $"*me(
4 Ce $"*me ,ro*ave7 eI$lam! >eld?e+el-ul% sr!lu$"nd de +u$ur"e(
S$u"&! &e ele '" le lusru" $u m-ne$a(
4 .a" +"ne a" da morulu" &e ale ale% #l &reven" $"neva% alfel s-ar &uea s! le &"er*" &e $ele no"
foare $ur"nd(
4 S! #ndr!*neas$! $"neva7 sr",! >eld?e+el-ul% $a un $-"ne $are #'" a&!r! osul(
4 Gefu"rea '" des&u"erea $adavrelor% asa #nseamn! Cons"l"ul de r!*+o"% s! '""7
Su+of"/erul rase o #n0ur!ur!% dar #'" s$oase $"*mele% $u $are #n$!l/! morul( 8u&! o or!% n"$"
$adavrul nu '"-ar ma" f" re$unos$u &ro&r"ul e$3"&amen% &-n! la $el ma" ne#nsemna ar"$ol(
Su+of"/erul Hu3n% $el $u +ura des$3"s!% $erea #nruna a&!( Le,"onarul #" arun$! o +u$a! de ,3ea/!
s-o su,!( ."e au #n$e&u s!-m" ard! &"$"oarele '" #nre, ru&ul #m" era sr!+!u de #m&uns!ur"%
oasele mele &!reau $u&r"nse de fl!$!r"( C"am des&re $e e vor+a= la #n$e&u sun durer"% $are a&o"
2 Canal Grande
se l"n"'es$( Urmea*! fl!$!r"le% &-n! $e &"$"oarele dev"n "nsens"+"le( A$easa e ,an,rena '"
&"$"oarele mor% aun$" durer"le ur$! '" ma" sus( La s&"al se a"e $a&!ul $u&r"ns de ,an,ren!( .!
#nf"or((( Am&uarea((( Numa" asa nu7 I-am 'o&" ,roa*a mea( Le,"onarulu"% $are m! &r"v"=
4 Penru "ne asa ar #nsemna sf-r'"ul r!*+o"ulu"( .a" +"ne #/" &"er*" un &"$"or de$- $a&ul(((
8a% r!*+o"ul ar lua sf-r'"( Am #n$er$a s! m! $onsole* #n "m& $e &an"$a m! ,-u"a( P"$"oarele%
f"re'e((( Cu m-"n"le ar f" ma" r!u( S&a"ma m! f!$ea s! m! $uremur( Nu% nu% f!r! $-r0e7 Nu vreau s!
f"u "nval"d(((
4 Ce e-a a&u$a5 m! #nre+! Le,"onarul ulu"(
Sr",asem A"nval"d7B f!r! s!-m" dau seama( Am adorm" d"n nou( .-au re*" durer"le% #ns! eram
mul/um"H &"$"oarele m! dureau% &r"n urmare #n$! ma" r!"au( .a" aveam &"$"oare +une( Au urma
#n$! dou! o&r"r"( 8e f"e$are da! l-am au*" s&un-nd=
4 Nu-" ,rav(
4 Pe +ar+a Profeulu"% $e e ,rav aun$"5 Le,"onarul #l ar!! &e av"aor% $are o$ma" mur"se( 8ar el%
n"$" el nu-" ,rav5
Nu a r!s&uns n"men"( C"udaul ren san"ar auI"l"ar #'" urma drumul s&re ves( 8u&! dou!s&re*e$e
*"le de $!l!or"e% la Cra"ova% :;K d"nre r!n"/" au fos des$!r$a/" su+ form! de $adavre(
4 3leaht de smiorciti, bombni preotul. 4i cerei lui -umnezeu s ! a&ute, ce are ns
-umnezeu de a face cu nite tlhari ca !oi5
Chem infirmierele s ia doi mori.
4n dup-amiaza aceea, preotul czu pe scri i i rupse braul n trei locuri.
4 %eme ct !oi toi la un loc" ne spuse infirmiera rznd.
,nfirmiera aceasta a!ea ne!oie de dou mperecheri pe zi pentru a-i pstra buna dispoziie.
Ce oameni ciudai" murmur micuul 6egionar.
'e ntoarse cu faa spre noi i ne po!esti despre un sihastru care se retrsese n deertul 7iful-ui.
.AGA1IA .<RLII
)n fosul sem"nar d"n Cra$ov"a% $are &ura a$um numele de AS&"alul auI"l"ar nr(DB% med"$"" o&erau #n
!$ere( E"roul sare/ulu" servea dre& sal! de o&era/"e( N"$"$-nd +unul &!r"ne nu '"-ar f" &uu
#n$3"&u" $! a"$" vor mur" a-/"a oamen"(
Eram #n"ns &e o ar,!% are $a a+la ondula!% '" a'e&am s! f"e o&era un r!n" la $a&( <mul mur"(
6en" a&o" r-ndul unu" v-n!or% r!n" la +ura( .ur" '" el( 8u&! el au ma" mur" #n$! re"% du&! a$eea
do" au fos s$o'" afar! #n$! #n v"a/!( )m" ven"se r-ndul(
4 P!sra/"-m" &"$"oarele7 au fos ul"mele $uv"ne &e $are le-am ros" #na"ne de anese*"e(
C3"rur,ul !$ea(
.-am re*" #nr-o $amer! '" ma" aveam &"$"oare( Pr"mele ore au fos desul de &l!$ue% a&o" au
#n$e&u #ns! sufer"n/ele( 8urer" aro$e% sufer"n/e $um&l"e a- &enru m"ne $- '" &enru $e"lal/"( )n
oda"a $e &u/ea a "od '" fenol se #n!l/au ne#nreru& ,emee% #n "m& $e #nuner"$ul &roe$or se l!sa
#n$e asu&ra &aur"lor(
< "nf"rm"er! se &le$! deasu&a mea% #m" lu! &ulsul '" #'" v!*u de drum ma" de&are( >e+ra $re'ea%
$3"nur"le mor/"" se -rau #n 0urul nosru% m! #n$ol!$eau $a 'er&""( )nr-un $ol/ al #n$!&er"" &-ndea
>eme"a $u $oasa( >eme"a $enu'"e% #nv!lu"! #n ne,ru% avea mul de lu$ru(
4 >a"n! &rad!% mor!$"une% nu-" a'a5 Prad! fa"n!((( 8ar nu $red $! m"-e fr"$!(((
Tremuram de fr"$!(
4 Plea$! de a"$"% &uoare a fenolulu"7 A'ea&! u &u/"n% s! v"n! ru'""% #/" vor ar!a e" /"e%
m"$-+ur,3e*! nem/oa"$!7
>eme"a $u $oasa r-se r!,u'"% remur-nd de ner!+dare( Era la $a&!ul r!+d!r""( Le,"onarul fredona
#nr-una A6"no% dul$e moare% v"no(((B(
."-am a$o&er" ure$3"le $u &almele s! nu ma" aud $-ne$ul !sa +lesema% dar m"" de ,lasur"
"nonau #n $or= A6"no% dul$e moare% v"no(((B( >eme"a $enu'"e r"d"$! #n$-na! &r"v"r"le '" #n$er$! !"'ul
$oase"% o $oas! sr!lu$"oare( La fel de !"oas! $a ,3"lo"na de la Plo*ensee sau de la Len,r"es( Cu
oae $! Ursule" $a&ul "-a fos !"a $u o +ard!% la Mol"ma
D
(((
4 Ce o #ndru,"% n!!r!ule5 8oar '"" +"ne $! "u+"a a era la Eerl"n '" se $ul$a $u SS-"'""% s! ma"
rea$! "m&ul((( ."nuna! fa!7 Nu e ma" sm"or$!"% $re"nule((( Era o vreme $-nd ma" era" un solda
adev!ra '" a$um remur" de s&a"m! #na"nea >eme"" $u $oasa7 Eae $!l$-"ele% sa" dre&/"% '" "a-/"
r!mas-+un( Cum ve" re$e &ra,ul% o/" e vor u"a( 6"no% vulurule% v"no '" "a-m!7 Cre*"((( $! m"-e
eam! de "ne5
>eme"a $enu'"e se r"d"$!( )nv!lu"! #n man"a e" nea,r!% se a&ro&"e de &aul meu((( )n$e((( Am s$os
un r!$ne( Inf"rm"era a ven" #n fu,! s!-m" 'ear,! frunea( 8oamne% $e m-n,-"ere r!$oroas!(((
Ploua( P"$!ur"le monoone #m" &ooleau nerv""( >eme"a $u $oasa d"s&!ruse% lu-nd $u ea &e do"
d"nre no"(
3 Lagr pentru prizonierii germani
8u&! o s!&!m-n! am fos mua #n al salon% unde "-am #n-ln" &e ."$u/ul '" &e Le,"onar( ."$u/ul
se alesese $u 'a&e *"le de $ar$er!% la "e'"re% &enru $! sr",ase AUra7 Au ven" -rfele7 Re&ede #n
s$ue$e% $amara*"7B la a&ar"/"a "nf"rm"ere"-'efe% $are era #nso/"! de a0uoarele e"( A urma un s$andal
monsru '" +"ne#n/eles san$/"un" d"n &area med"$ulu"-'ef( Nefer"$"ul nosru &r"een nu ma" &r"$e&ea
n"m"$( )n$! nu #n/elesese d"feren/a #nre un s&"al '" un +ordel(
4 C"udae lu$rur" ma" ve*" &e a"$"7 f!$u Le,"onarul #n +!a"e de 0o$( Unele d"nre "nf"rm"ere sun rele
de mus$!( Am &r"ns oae &onur"le de la Hansen% $are-" a"$" de 97 lun"( U"e% de &"ld!% sora L"se% a
#n$er$a un re,"men #nre, n!d!0du"nd s! fa$! un +!"a( 8e,ea+a( 8ar $on"nu!( 1"$e $!-" o daor"e
&ar"o"$!7
4ntr-o zi cu !reme frumoas am fost instalai, nfofolii n pturi, pe o teras de unde puteam !edea
0lba sclipind i lepurile trase mpotri!a curentului. 4n faa acestei pri!eliti, orele se scurgeau
molcom, n zgomotul ritmic al ciocanelor de nituit din uzina de la 'tulpen.
(icioarele mele nepenite trebuiau reeducate. 8ltima schi& de obuz, pe care o luasem pe cnd m
cram pe falez, atinsese coloana !ertebral. + infirmier m n!a s merg. Am suferit cumplit,
ns, ncetul cu ncetul, rbdarea acestei femei urte i de!otate a fcut minuni. umele ei5 6-am
uitat. umele prietenilor l uii, pe al dumanilor niciodat.
$icuul i pre!eni to!arii si de salon9
4 0 mai bine s tii dinainte. -ac d dracu s m lsai fr bere, ! putei numra morii"
8ICTATURA .ICULULUI
Rus"a% sau ma" eIa$ $eea $e $uno'eam no" d"n Rus"a% ad"$! fronul de es% &!rea de&are( Numele
a$esa r!m!sese &enru no" s"m+olul "adulu"% #ns! un "ad ale $!ru" ,ro*!v"" de&!'eau #n sad"sm o
$e n!s$o$"ser! rel",""le &enru a-" #ns&!"m-na &e &!$!o'"( )nr-adev!r% eram de&are% #ns! eram
r!n"/"% +olnav"% desfr-na/"% #m+!a/" de v"a/! '" de dor"n/a de a u"a( Ne +!eam 0o$ de oae% deoare$e
m-"ne vom mur"(
Ham+ur,( Un s&"al +un% $-/"va med"$" +un"% al/"" ma" &u/"n +un"% "nf"rm"ere de oae felur"le(
Preu"nden" &e unde fusesem ne-au m!$el!r"% dar a$um se erm"nase( Eram &e &"$"oare% aveam
dre&ul s! "e'"m% +ordelur"% #n$!"er!r" '" oae $-e ne l"&s"ser!( Ne #m&ere$3eam $u or"$e feme"e
#n-lneam% eI$e&/"e f!$-nd des",ur Le,"onarul% $are nu ma" era #n sare% de $-nd fusese mu"la de
SS-"sul d"n la,!rul de la >a,en( Alfred Mal+ se d"sra #ns! alfel= +ea( C-nd s&uneam Anomadul se
/"ne +"neB #nsemna $! era #nr-a- de +ea #n$- al/"" #n lo$ul lu" ar f" fos mor/"(
>oare $ur-nd% #n re" $-r$"um" d"n ora'% n" s-a da #n mod &ol""$os a #n/ele,e $! &re*en/a noasr!
era nedor"!( Pol"e/e $are #" d"s&l!$u ."$u/ulu" '" $os! &e auor" dou! $omo/"" $ere+rale% un nas ru&
'" $-eva fra$ur" de m"$! "m&oran/!( 8u&! $are nam"la se &r!+u'" #n &ro&r"a-" v!rs!ur!% #n s&aele
sau"" lu" E"smarJ% de unde fu r"d"$a de &aru 3a"dama$" d"n Pol"/"a m"l"ar!( .ed"$ul-'ef 3o!r# $!
"-ar re+u" &u/"n re&aus( 1e$e *"le #n $amera de "*olare% *e$e *"le $are l-au do+or-( )n f"e$are *"
s&!l!ur" soma$ale% #n f"e$are *" $l"sm!% la f"e$are dou! *"le es am"+"an% &lus dou! "n0e$/""
#m&or"va A+o/"" &orulu"B% $u urmarea $! s!rmanul ."$u/ul +lesema oae feme"le% d"n lume(
8r( Ha3ler nu &unea n"$"oda! &e $"neva #n $ar$er!( Nu% $amera de "*olare era suf"$"en!H f!$ea de
*e$e or" ma" mul de$- or"$e m!sur! d"s$"&l"nar!(
Ne aflam o/" la s&"al d"n $au*a fe+re"% fe+ra mla'"n""% malar"e% "fo"d!% s&an"ol! sau ma" '"u eu $are(
.uream de fe+r! $a mu'ele(
4 E o $3es"une de "n"m!% s&unea dr% Ha3ler% $are #'" #m&odo+ea #nodeauna fra*ele $u A?ellB sau
A<MB% a'a $um Le,"onarul s&unea A+onB( Unul r!"se mul! vreme &r"nre en,le*"% $el!lal &r"nre
fran$e*"( .an""le asea sr!"ne #" enervau &e un""% alora #ns! le "ns&"ra #n$redere( N"$" med"$ul '" n"$"
nomadul nu erau de-a" no'r"(
8r( Ha3ler nu &ura n"$" una d"n numeroasele sale d"s"n$/""% '" ele oae sr!"ne% a$ordae de
du'man"" $elu" de-al III-lea Re"$3( 8e$ora/"" ,lor"oase '" umane% r!u-v!*ue #n domn"a +ruelor( 8u&!
;N "ul"e% 9F22 au #n$er$a s!-l s&-n*ure &e dr( Ha3ler% noro$ul #ns! l-a a0ua '" lu$rea*! '" a$um #n
a$es s&"al de fe+r"l"% #n $are a-a lume #" daorea*! v"a/a(
)n s&"al ,!se'" de oae% de la $ele ma" +une la $ele ma" rele= suden/" la med"$"n! na*"'"%
"n$a&a+"l"% forma/" #n ,ra+!% '" med"$" l"&s"/" de "n"m!% $are nu $unos$ de$- un s"n,ur lu$ru%
re,ulamenul(
4 S! re$em #n +"roul meu% s&unea dr( Ha3ler% de f"e$are da! $-nd se &ere$ea vreo dandana(
8u&! o 0um!ae de or! #l vedea" &e #m&r"$"na "e'"nd ro'u la fa/! '" ru'"na(
4 Se$!ur"7 re*um! Ha3ler(
Era un $ondu$!or &edan% #n/ele,!or% "nv"*"+"l '" omn"&re*en( Toa! lumea '"a a$easa% #n$e&-nd
$u "$!losul do$or >ranJendorf% med"$ de sa-ma0or% &-n! la soldaul Geor, >reOa, d"n salonul
nosru(
Geor, avea o +oal! $"uda! $are nu &uea f" "den"f"$a!( I se luau mereu &ro+e de s-n,e% dar f!r!
n"$" un re*ula( C-nd &!rea $! oul mer,e s&re +"ne% fe+ra #n$e&ea d"n nou s! ur$e(
Conrolau% $!uau% +!nu"nd $! s"mulea*!% #ns! fe+ra era auen"$!( Se f!$eau ra*"" ful,er% la ord"nul
+and"ulu" de >ranJendorf% &enru a des$o&er" *a3!rul $u +en*"n!% or" al m"0lo$ de &rovo$a
em&eraura( >ranJendorf $ondu$ea &ersonal o&era/""le% m!,ulea% amen"n/a% dar era nevo" s! se
rera,! #nv"ns( Geor, avea fe+r!(
."$u/ul '"-a &"erdu o du&!-am"a*! #nrea,! f!,!du"ndu-" mun/" de m"nun!/"" $a &re/ al se$reulu"%
dar Geor, $l!"na d"n $a&=
4 >e+ra mea e adev!ra!% &o/" s! m! $re*"% $amarade(
Un "& $"uda% nu +ea% nu 0u$!% nu-l &reo$u&au feele( Se &l"m+a #nodeauna s"n,ur( Era +!"a
frumos% un +!"a +un &e $are oa! lumea #l adora% ma" &u/"n >ranJendorf% $are #n$e&use a-l ur" &e
osa'ul a$esa de ;2 de an"(
<$u&am $amera 7;% $u vedere s&re Ree&ers+a3n
2
'" Palaul Gus"/"e"% de la $a&!ul +ulevardulu"(
Le,"onarul s$oase la "veal! de su+ salea o s"$l! de +ere( 8e fa& era o s"$l! mare de M@mmel
P
%
$are re$u d"n m-n! #n m-n!( He"n* Eauer se '" #m+!ase(
4 A/" v!*u feele $are au fos r!$"e5 Afur"s" de nos"me7 s&use Se"n% adu$-nd vor+a de o ser"e de
$r"me $om"se re$en( Poves" $! feele fuseser! v"olae% a&o" de f"e$are da! su,rumae $u un $"ora&
or" al! &"es! d"n len0er"a lor "n"m!% du&! $are !"ae $u $u/"ul &e +ur!( >!r! #ndo"al!% o&era unu"
sad"$( Pol"/"a era la $a&!ul r!+d!r""(
4 Poae $!-" >ranJendorf% em"se ."$u/ul( Ce +af! am avea da$! l-am &uea urna7
4 Toae asea vor sf-r'" r!u% sr",! sudeul .our"*% un volunar &e $are nu-l &ueam sufer"( 6o" $are
v! &"erde/" vremea $u -rfele7 6! +!l!$"/" #n noro"7 ."-e s$-r+! de vo" o/"7
T"&ul era $am &ur"an(
4 Tu vor+e'"5 f!$u ."$u/ul amen"n/!or( E'" un Iuda v-ndu lu" Adolf7
.ese$a un +o/ de sl!n"n!% d"n $are *v-rl" o +u$a! #n mura $e3ulu" $are &!l" '" se #ndre&! s&re el(
Cu un r!$ne de ,roa*!% .our"* se sre$ur! su+ &a% &e $are ."$u/ul se ol!n" a'a #n$!l/a $um era%
r!,-nd de sl!n"na &e $are nu "*+uea s-o ru&! $u d"n/""( )n $l"&a a$eea% o "nf"rm"er! #nredes$3"se
u'a% nu v!*u al$eva de$- &e ur"a'ul #n$!l/a &e &a '" aler,! $u o$3"" "e'"ndu-" d"n $a& s-o $3eme
&e sora-'ef!( A$easa ven" #n ra&( Pr"vel"'ea nam"le" $are se l!f!"a $u sl!n"na #nr-o m-n! '" $u
s"$la #n $ealal! #" !"e r!suflarea(
4 A" #ne+un"5
."$u/ul s$oase s"$la de la ,ur! '" s$u"&! &e deasu&ra &aulu" dre& #n s$u"&!oarea de l-n,! u'!(
Inf"rm"era se fer" la "m&( Trase $u &uere aer #n &"e& adulme$-nd(
4 Ce vre"% s&er"eoare +!r-n!5
Ne /"neam res&"ra/"a( Era +ea '" #n sare de or"$e( 8e $ur-nd se #n$!"erase $u o fa!% #nr-o $amer!
de la ea0ul D( >aa avusese &reen/"a s! fa$! +a"e #na"ne de a se $ul$a $u ea( )n $3"& de &roes%
arun$ase $ada &e fereasr! '" *,omoul "-a f!$u &e o/" s! se re&ead! #n &"vn"/! $re*-nd $! e
+om+ardamen(
<$3"" "nf"rm"ere"-'efe% &ore$l"! AE"l! de seuB d"s&!ruser! de &e fa/a e" $a o lun! &l"n!(
4 )ndr!*ne'"5 'u"er! ea% '" se a&le$! asu&ra ur"a'ulu"% $ul$a foare l"n"'" &e &a(
4 R"d"$!-e% &or$ule7 da$! nu vre" s! fa$" $uno'"n/! $u m"ne(
4 P!srea*!-/" mun"/"a% ,raso( Te '"u eu( Te $3eam! AE"l! de seuB% dar eu #/" *"$ AGr!mad! de
sl!n"n!B( Ha"de% #n"nde-o7
C3"&ul feme"" se #nro'"(
4 Sus% v"!7
)l #n'f!$! &e ."$u/ul% #l r"d"$!% s&re ulu"rea noasr!% '"-l arun$! &e &odea% unde aer"*! *,omoos(
Toal vr!0"% se a'e*! '" o &r"v" f!r! o vor+!( E"l!-de-seu #n"nse $ear$eaful% arun$! sl!n"na '" ra$3"ul
#n $u"a $u ,uno" '" "e'" f!r! a ma" s&une $eva(
4 Sf-n! N!s$!oare% ar"$ul! +rua% $e m-a' +ae $u ea7 Ce $afeal! ar "e'"% v! &ue/" #n$3"&u"%
+!"e/"5
4 Te-ar sr"v" $a &e un &u" de ,!"n!% fu de &!rere Eauer(
4 Ce-a' ma" v"ola-o &e s&er"eoarea asa% a37 Ce "-a' fa$e7
U'a se des$3"se '" E"l! de seu o+ur! des$3"*!ura(
4 A" *+"era desul% +es"e( .a" sun '" +olnav"( 8a$! nu e &oole'"% a" de a fa$e $u m"ne(
Tr-n" u'a f!r! s! se s"n$3"seas$! de +olnav"(
4 Ce feme"e7 s&use ."$u/ul vesel(
Se duse s! &es$u"as$! s"$la d"n $o'ul de ,uno" '" o ,ol" d"nr-o sor+"ur!(
4 )nr-o +un! *" #/" ve" fr-n,e ,-ul% de &ros $res$u $e e'"% #" s&use $u +l-nde/e Le,"onarul% de &e
&aul s!u de la &eree( Era $el ma" +un &a d"n sa0on '" #l o$u&ase d"n &r"ma $l"&! $-nd sos"se( Paul
era al $e3ulu" .our"*% $are &roesase "m"d( Le,"onarul #l &r"v"se de sus% f!r! a-" r!s&unde( Cum
.our"* se #n$!&!/-na% Mal+ d!du *"arul de o &are '" se r"d"$! #n$e(
4 Ra3a% $amarade7
4 Ce-a" *"s5 f!$u .our"*(% &!r"nd $! nu e #n/eles(
S"m/eam $! urmea*! $aful( ."$u/ul ven" ma" a&roa&e% $a un urs $e s"me m"erea% .our"* nu v!*u
4 Celebra strad a plcerilor din apropierea portului Hamburg, n lungul
creia pe vremea corbiilor se ntindeau funiile (Reep = funie).
Adevrata rue Pigale de la gurile Elbei, afectat i ea n prezent de
fagelul SIDA, bordelurile i localurile deocheate fcnd loc mafei
jocurilor mecanice.
5 Rachiu de chimion
furuna a&ro&""ndu-se% dar se s"m/" a&u$a de ,3eare de o/el '" a*v-rl" &e $el ma" r!u &a% $el de
l-n,! u'!( Cel $are #l o$u&a era ve'n"$ re*" de $e"lal/"% $are a&r"ndeau or" s"n,eau lum"na(
4 E'" doar un &or$% s&use #n$e"'or ur"a'ul% '" a" $eru &aul !sa% nu-" a'a5
4 8a% $a&"ul! .our"*(
."$u/ul r"d"$! o s&r"n$ean!(
4 8omnule rean,a0a $lasa I% se ,r!+" s! adau,e $e3ul(
4 Eun% s&use $el!lal% mul/um"(
)l s"l" &e .our"* s! $-ne un &salm de F versee des&re m-nu"rea lum""% du&! $are #" &orun$" s!
mear,! la $ul$are( )n s$3"m+ el se &orn" s! *+"ere un $-ne$ $are l-ar f" &uu du$e la 'rean,%
&enru #nal! r!dare% a&o" arun$! s"$la &e fereasra des$3"s!H de 0os se au*"r! &roese ve3emene(
Era d"n $e #n $e ma" +ea( )n $ele d"n urm!% un &umn +"ne /"n" #l ame/" '" #n salon se l!s! l"n"'ea(
)anti -ora nu se gndea dect la bani. )ria n spatele te&ghelei, chiar sub petele-spad mpiat i
sorbea ct e ziua de lung a:ua!it cu angustura, nelsnd nimic s-i scape din cele ce se
petreceau n local.
$icul 6egionar edea n faa ei i bea pernod.
4 + nscocire a dia!olului, spunea el, dar nu-i dai seama dect la al optulea pahar.
7se i l ddu fetei pe al noulea. Aceasta se dezbrc ntr-una din niele nguste. A!ea len&eria
neagr ca noaptea i transparent. -oar chiloii erau roii, de un rou corai. -ar numai 'tein i
0;ald i-au !zut.
TANTI 8<RA
Ne &ere$eam "m&ul la A6"ndsOrJe II
:
% o +om+! d"n s&aele ,!r""( Tan" 8ora% &aroana a$ese"
$-r$"um" de luI% era o feme"e dur! '" ur-! &enru $are nu $ona n"m"$ al$eva de$- +an""( No"% $ra""
mor/""% nu &ueam de$- s!-" d!m dre&ae= ACu +an" #/" &o/" $um&!ra v"a/a ve'n"$! l-n,! Alla3% #n
v!"le al+asreB% s&unea Le,"onarul% a&le$-ndu-'" frunea $!re sud-es(
4 Cu +an" &o/" ven" la Tan" 8ora% am s&us eu% r"m"/-ndu-" +e*ele d"n v-rful de,eelor(
Eram &l"n" de +an"% "ar +ursa nea,r! d"n Ham+ur, era $el ma" +un vad d"n lume( Puea" $um&!ra
a"$" o $e-/" dorea"% &-n! '" un $adavru(
La Tan" 8ora lum"na era ro'"e% d"fu*! '" se dansa% $u oae $! era "ner*"s '" &ol"/"a #'" f!$ea a&ar"/"a
desul de des( 8ar ,a*da noasr! era un d"avol $u fus!% "ar ,"n"or"" nu o+servau n"$"oda! n"m"$( Pe
f"'a sa+"l"menulu" era s$r"s= ALo$al s&e$"al% ne"neresan &ol""$B% #ns! nu era lo$ unde s! se
&erea$! ma" mule lu$rur" "ner*"se $a la A6"ndsOrJe IIB(
6eneau a"$" dame #n $!uare de eI&er"en/e &ro3"+"e% $are 'ov!"au% emo/"onae% s! rea$! &ra,ul%
or" oamen" $are se #m+!au #na"ne $a o m-n! m"ser"oas! s! le a"e +ere,aa( Cadavrul era ,!s"
a&o" #n El+a% "ar vama #l de&unea #n anre&o*"ul de l-n,! Lan,en+r@$Je(
< fa! $u ro$3"a &-n! la ,enun$3" #l #nre+! &e Le,"onar da$! dansea*!( Nu-" a$ord! n"$" m!$ar o
&r"v"re(
4 8ans!m% m"$ule5 "ns"s! faa% &r"v"nd $u "neres mura +rual!% sr!+!u! de o $"$ar"$e lun,!% de
un ro'u a&r"ns(
4 8u-e dra$ulu"% sr"$ao7 m-r-" Le,"onarul(
>aa #n$e&u s! /"&e fur"oas!( Un +!r+a -n!r #na"n! &e la s&ae s&re s$aunul Le,"onarulu" '" #'"
#ndre&! m-"n"le $!re ,-ul lu"% dar #n a$eea'" $l"&! o lov"ur! #nre &"$"oare '" ala #n m!rul lu" Adam
#l $ul$ar! la &!m-n( Le,"onarul se a'e*! la lo$ '" ma" $eru o vo$!( Tan" 8ora f!$u semn &orarulu"%
un +el,"an sol"d% $are r"d"$! ru&ul ne#nsufle/" '"-l arun$! #n s&aele une" u'"% de unde al/"" #l
rans&orar! #nr-un lo$ de&!ra( >aa s-a ales $u o s$!rm!neala +un!% #nr-o $!m!ru/! de l-n,!
+u$!!r"e( Nu sr",!% f""nd &e 0um!ae sufo$a! su+ o &ern! murdar! $e #n!+u'"se mule ale /"&ee(
Un fos &roIene '"-a asuma sar$"na s-o &ede&seas$! $u un +"$" s$ur $!*!$es$% &r"m" $-ndva de
la un SS-"s( A$esa avea dou!= unul $um&!ra de la E?ald% $!l!ul de la Tan" 8ora% $el!lal de la un
a,en de &ol"/"e 0ud"$"ar!% $are #l so$o"se numa" +un &enru a soar$e m!rur"s"r" $u el(
)nr-adev!r% +"$"ul a$esa $onr"+u"se la avansarea sa% deoare$e #nr-o d"$aur! re+u"e s! da"
randamen( SS-"sul $!*u &r"*on"er l-n,! S3"om"r '" a fos s&-n*ura deasu&ra fo$ulu"( Nu a
m!rur"s" mare lu$ru% $!$" oamen"" de la GPU #n"nseser! &u/"n &rea are &lo&ul( Nu "-au re+u"
de$- dou! m"nue s! moar!(
E?ald o +"$"u" &e fa! de dou! or"% du&! $are se $ul$! $u ea% a'a $um o+"'nu"a( )n *"ua urm!oare%
faa fu v!*u! d"n nou la Tan" 8ora &r"m"nd $a de o+"$e" DPK d"n #n$as!r"% nu-" ma" $eru n"$"oda!
Le,"onarulu" s! danse*e eu ea(
)nr-o sear!% dou! dame +"ne au lua lo$ l-n,! Le,"onar( Nu erau -rfe% una d"nre ele #'" arun$!
&r"v"rea asu&ra $amaradulu" nosru '" se "nsal! &"$"or &ese &"$"or r"d"$-ndu-'" fusa( Se vedea $ol/ul
unu" 0u&on al+% s$ro+"% '" len0er"a &arfuma!( Le,"onarul #'" a&r"nse o nou! /",ar! de la ve'n"$ul
6 * Tria vntului. II", n jargon hamburghez (infuenat de contactul cu
apropiata populaie danez)
$3"'o$ &e $are #l /"nea #nre +u*e '" se u"! $3"or"' la 'am&an"a lor(
4 C3-eauneuf5 E $u adev!ra $ea ma" +un!5
8amele se f!$ur! $! nu au au*"( Le,"onarul $3"$o" a&le$-ndu-se s&re +rune!% &e $are &r"eena e"
o numea G"sele(
4 6re/" s! ne 0u$!m #m&reun! &e o su! de m!r$"5
8ama nu r!s&unse% dar ro'" '" Le,"onarul "*+u$n" #n r-s( Tan" 8ora% $are urm!rea mane0ul &r"nr-o
o,l"nd!% se &orn" '" ea s! r-d!(
4 8a$! am ur$a #m&reun!% /"-a' da dou! sue de m!r$" '" o &ere$3e de $3"lo/" no"% 'o&" &r"eenul
nosru(
Tan" 8ora se #ne$! $u +"erul e"% un amese$ de ra$3"u dane* $u an,usura( Asa $"$! ar $ur!/a
sufleul de &!$ae% s&unea ea% dar un &reo #" *"sese $! sufleul e" era $am ,reu de $ur!/a(
4 Ar re+u" s!-/" f"e ru'"ne7
L"sa #l res&"n,ea &e Le,"onar( )'" ,ol"se &a3arul d"nr-o s"n,ur! sor+"ur!% #n "m& $e &r"eena e" a+"a
se a"nsese de al s!u(
Le,"onarul r-se &e su+ musa/! '" f!$u semn $3elner"/e" $are o a0ua &e Tan" 8ora la +ar% ar!-ndu-"
&a3arul ,ol( )n &a3arul L"se" au fos urnae "med"a $-eva &"$!ur" d"nr-o s"$l! al $!re" $on/"nu era
se$reul &aroane"( Re*ulaul era #nodeauna mul/um"or( Tan" 8ora murmur! #n "m& $e um&lea
&a3arul Le,"onarulu"=
4 E'" un &or$% dar s! f"e #nr-un $eas +unH &or$!r"oarele sun rena+"le% +!"ee(
Le,"onarul r-se d"n nou(
4 8oamn!% &aru sue de m!r$" '" len0er"e nou! de la Par"s5 #" &ro&use s$o/-nd roo$oale de fum(
Trude sufl! &e un &a3ar foare $ura '" #n$e&u s!-l 'ear,! $u #nd-r0"re( C"a la fel de +"ne $a no" $!
Le,"onarul nu &uea avea le,!ur" $u o feme"e( Tan" 8ora s$oase o /",ar! lun,!(
4 8!-m" un fo$% +asard afr"$an(
Le,"onarul se eIe$u! '" se rase de nas(
4 8u&! "ne% $am $- ar re+u" s! dau doamne" &enru o ra"! &r"n &a5
Se #noarse s&re L"sa=
4 A" &"$"oare frumoase% doamn!% a" &"$"oare foare frumoase( ."-ar &l!$ea s! e de*+ra$( Case
sue de m!r$" &enru a e de*+r!$a% #na"ne #ns! a" vrea s! danse*" $u m"ne% doamn!5
4 Nu7 Las!-m! #n &a$e% nu sun $eea $e $re*"(
R"d"$! d"nr-o s&r-n$ean!(
4 Adev!ra5 .are &!$a( 1-m+" &ol""$os( 8ar nu ne &ue/" &!r!s" #n felul a$esa% doamn!(
G"sele nu +ea% #n s$3"m+ fum! '" #" era $ald( Lu! lo$ l-n,! m"ne '" o #nre+a" #nr-o doar! da$! vrea
s! se $ul$e $u m"ne( Eram '" eu +ea% #m" dam seama $! sun +!d!ran% dar &u/"n #m" &!sa( G"sele
$l!"n! d"n $a& #n "m& $e #'" +alansa &"$"orul #n$!l/a $u &anof de sear!% d"n m!ase ro*( ATre+u"e
$! e +o,a!B% m"-am *"s(
4 Cul$!-e $u m"ne(
Se &ref!$u $! nu aude '"% &rof"-nd de o nou! #n$!"erare a ."$u/ulu"% d"s&!ru% u"-ndu-'" #ns!
&o'ea( )n ea era o $are de "den"ae #m&reun! $u adresa e" '" +an"% d"n $are Le,"onarul lu! o su!
de m!r$"(
4 Qsa-" &re/ul eI&er"en/e"% s&use el '" $omand! $el de-al o&s&re*e$elea &a3ar( 6a ven" s"n,ur!
du&! a$e% nu re+u"e s! " le du$"% urm! el% $a '" $um m"-ar f" ,3"$" ,-ndur"le(
L"sa avea un nume $u !on '" lo$u"a nu de&are de El+a% era f!r! #ndo"al! o feme"e +o,a!(
4 Tre+u"e $!-" &l"n! de +"'ar"% f!$u E?ald% l"n,-ndu-se &e +o(
4 8a$! e a"n," de ea(((% #n$e&u #n 'oa&! Le,"onarul% #n "m& $e se 0u$a $u '"'ul(
E?ald se s$uur! $a de un f"or '" r-se ,al+en% o$3"" s!" or"+"l" de &e'e " se roeau #n $a&( L-am
v!*u &e ."$u/ul $um se r"d"$! '" arun$! $u/"ul% $are se #nf"&se #nre de,eele lu" E?ald% f!r! s!-l
r!neas$!(
4 Ce e'" u5
4 Un $-"ne &uuros% +-l+-" E?ald% &r"v"nd $a 3"&no"*a $u/"ul(
A$esa a&ar/"nuse unu" om d"n #nde&!raa S"+er"e% un om &e $are #l omor"sem $u lov"ur" de $"*m!%
l-n,! CerJasO% &enru $! s$osese un o$3" lo$oenenulu" de v-n!or" d"n re,"menul 9N2( ."$u/ul
luase $u/"ul d"n $"*ma "&ulu" '" se folosea de el $u m!"esr"e( )nr-o *"% &e fronul de r!s!r"% am
&le$a #n re$unoa'ere &ese un &od $e &!rea ve$3"% nef""nd n"men" $are s!-l #nre/"n!% era un &od
d"n f"er '" d"n lemn( Am re$u &odul #n ,ra+!% $"*mele noasre r!sunau &e meal% &r"nre raverse%
r-ul r-n0ea r!u!$"os% deoare$e% '"a $eea $e no" n"$" nu +!nu"am% +u$ur"a &e $are ne-o &re,!ea
Ivan(
.er,eam &!l!vr!,"nd $a de o+"$e"% "ar ."$u/ul venea d"n urm!( Era foare &ros d"s&us $!$" de re"
*"le nu ma" fusesem a&rov"*"ona/" '" ma" ales &enru $! E!r-nul #" "ner*"sese s! v"ole*e una d"nre
feme"le #n un"form!% $e $!*user! &r"*on"ere noa&ea re$u!(
4 Te omor $a &e un $-"ne da$! e a"n," de ea% m-r-"se amen"n/!or E!r-nul(
Pr"n urmare% ."$u/ul r!m!sese #n urm!% #m+ufna '" fr!m-na de ,-ndur" u$",a'e( Parula se
m"su"se #n $ea/a d"n $are ma" r!*+!ea doar *vonul ,lasur"lor( Erus$% se o&r"( Ie'"nd d"n &-$la
,roas!% o um+r! !$u! #n$!le$ase &ara&eul '" alune$a du&! no" $u &a'" de &"s"$!( )nr-o $l"&!%
."$u/ul deven" un alul% $"*mele sale #n$ear! s! s$-r/-"e '" ,or"la% &res$3"m+a! #n &aner! nea,r!%
d"s&!ru #n s&aele omulu"% &r"n a+ur"" $enu'""(
Un /"&! r!,u'"( Parula amu/" deoda!% res!r"nd $a un s"n,ur om( Se au*"r! ,emee% a&o" &a'" ,re"
r!sun-nd &e f"er( Luasem auomaele #n m-n!( E!r-nul $l"&ea% des% Pora &re,!ea o ,renad!% "ar
Se,e remura% $a de f"e$are da! $-nd se #n-m&la $eva(
8"n ne,ur" a&!ru ."$u/ul% r!,-nd de &"$"or o form! l"&s"! de v"a/!( < arun$! #n fa/a noasr! r-n0"nd(
4 L-a/" v!*u &e !sa5
G-ul s"+er"anulu" era des$3"s% ro'u &re$um ure$3"le unu" &e'e mare% "ar s-n,ele se s$ur,ea &e
&od(
."$u/ul #'" 'erse s-n,ele #nune$a de &e o+ra*(
4 Por$ul m-a murd!r" o $-nd l-am u$"s(
E!r-nul rase ad-n$ aer #n &"e&(
4 Unde a" da de el5
4 Ie'ea d"n r-u% #n s&aele vosru% dar l-am $resa &u/"n &e sal"n"sul !sa(
4 Ne-a" salva% *"se E!r-nul% '" ne ar!! #n$!r$!ura de eI&lo*"+"l de su+ 3a"na morulu"(
4 6-n!or s"nu$",a'% +-l+-" Se,e $uremur-ndu-se(
Pora 'u"er! lun,(
4 ."$u/ule% ma" s&use E!r-nul% ne-a" salva v"a/a(Ind"v"dul !sa ne-ar f" ransforma #n ra$3ee(
Ur"a'ul se fo" 0ena% nef""nd o+"'nu" s! f"e l!uda(
4 E'" "ue de $u/"% *"se Le,"onarul $u m-ndr"e% f""nd$! #" fusese &rofesor ."$u/ulu"(
Nam"la se umfl! #n &ene de &l!$ere% &r"v" s&re E!r-nul "m&lor-ndu-l=
4 Aun$" &o s-o "au &e a"a $u fundul mare5
E!r-nul f!$u nu d"n $a&% #'" arun$! auomaul &e um!r '" &orn" d"n nou la drum( )l urmam #n !$ere(
."$u/ul /"&a '" ,lasul s!u &uern"$ re+u"e $! se au*ea &-n! la ru'"% &e &area $ealal! a r"ulu"(
E!r-nul se o&r" '" &use arma su+ nasul ur"a'ulu"=
4 L"ne-e de&are de sold!/oa"$!% or" e du$" dre& #n "ad '" m"-ar &!rea r!u( Nu ,lumes$% ."$u/ule7
A$esa /"nu seama de amen"n/are% dar se &erfe$/"on! '" ma" mul #n m-nu"rea $u/"ulu"% s&re marea
mul/um"re a Le,"onarulu"(
E?ald '"a oae a$esea '" el #nsu'" m-nu"a $u desul! #ndem-nare '"'ul s!u $u ar$% lua $-ndva
unu" mar"nar &oru,3e*( .ar"narul era +ea '" d"n $au*a lu" E?ald se alesese $u $ea de-a doua
$ondamnare( < &ovese ur-!( E?ald s$!&ase de la,!rul de eIerm"nare a $r"m"nal"lor &rofes"on"'"%
nu se '"a +"ne $um% ar!-ndu-se foare d"s$re #n a$eas! &r"v"n/!( Se$rearul se$/"e" 0ud"$"are%
Nauer% d"n &osul de &ol"/"e d"n srada Sad3aus+r@$Je 8% #" smulsese o ure$3e lu" E?ald '" #"
*dro+"se de,eele de la &"$"oare unul $-e unul( Nu &enru asas"narea mar"narulu"% nu% #n vremur"le
a$esea lu$rul era de m"$! "m&oran/!( Erau u$"'" a-/"a mar"nar"7 C- "m& $adavrele sau la $oad!%
de $e s! s-rne'" a-a *arv! &enru ma" n"m"$5 8ar Herr Nauer $redea $! E?ald '"a $eva des&re
a$"v"aea ACa&ele" ro'""B '" dorea $u #nfo$are s! rea$! la se$/"unea an"$omun"s! a &ol"/"e"
se$ree% la "ns&e$orul Mraus% $el ma" mare asas"n &e $are l-a r!+da vreoda! &!m-nul% #ns! un
&ol""$"an a+"l% $onform normelor $elu" de al III-lea Re"$3(
Mraus a fos s&-n*ura #n 9F2:% #nr-o *" &lo"oas!% #nr-o $elul! de la >u3ls+@el( Era #nr-adev!r o *"
mo3or-!( Mraus /"&a $a un 'oare$e $are se #nea$! '" sem!na realmene $u a$e'" ro*!or"( A
re+u" s! f"e dus &e sus &-n! su+ la/ul nou% $e m"rosea &l!$u a nou% &enru $e" $!rora le &la$e
m"rosul de fun"e( 8o" "ner" #l sus/"neau &e s$!unel #n "m& $e el /o&!"a sm"or$!"ndu-se% a&o" $"neva
lov" $u &"$"orul s$aunul r!surn-ndu-l( G-l,"" &u/"n% ,-ul " se lun,"% o$3"" #" "e'"r! #n afar! #n mod
$"uda( Unul d"nre "ner" s&use=
4 8amn"7 '" &le$!(
Cel!lal ma" r!mase &enru a fa$e o foo,raf"e% la re&e*eal!% deoare$e era "ner*"s(
4 A damne ,ood souven"r7 #" s&use el &r"eene" sale d"n Ham+ur,% o fa! frumoas! $are adora
,enul a$esa de foo,raf""( Ta!l e" fusese u$"s de $ur-nd undeva #n r!s!r"% #m&u'$a #n $eaf!% $u un
Na,an% &enru n"m"$% a$um #ns! $-nd r!*+o"ul se #n$3e"ase Ivan re+u"a s! ma" u$"d! $-/"va $u
Na,anul #n $eaf!( >aa #n$! nu aflaseH #n foo,raf"e se vedea l"m+a mare a lu" Mraus( T-n!rul r-se(
4 S$oae l"m+a la no"7
N"$" el nu '"a $! AMr"m"nalraBR Mraus% d"n +"roul :N al se$/"e" an"$omun"se a Gesa&o-ulu"% '"-ar f"
v-ndu mam!% a! '" $o&"" &enru a "nra #n serv"$""le se$ree ale /!r"" -n!rul""( Se ofer"se volunar '"
dase "nforma/"" "m& de un an #nre,% a$um #ns! s$oea l"m+a% a'a $um fa$ o/" 'er&""(
E?ald% &e'ele% sad"$ul '" afeme"aul% "*+u" s! s$a&e d"n &osul de &ol"/"e f!r! a f" f!$u $uno'"n/!
$u Mraus( Se *vonea $! s&usese mule% amese$-nd adev!rul $u m"n$"una(
Tan" 8ora rase d"n ra+u$ '" *"se=
4 Asea nu m! &r"ves$% da$! #ns! &or$ul s$a&! o vor+! $are m-ar fa$e s! a0un, la m-na A.arelu"
NauerB% e" +"ne% aun$"(((
1-m+" '" f!$u $u o$3"ul( <are d"n &r"$"na fumulu" d"n ve'n"$ul e" ra+u$% sau era un semn $!re
$"neva $are era a'e*a l-n,! n"'ele $ele m"$"5 N"men" nu o &uea s&une% dar E?ald "e'"
de-a-ndaraelea% $a un m!s$!r"$" 3u"du"(
Aun$" $-nd am a&!ru no" la Tan" 8ora oae a$esea erau de domen"ul re$uulu" '" #n $l"&a
a$easa E?ald era +lo$a #nre dou! s$aune #nale d"n fa/a +arulu"% remur-nd $a un 'a$al $e era(
."$u/ul r-dea '" se 0u$! vo"os $u '"'ul de la $are E?ald nu-'" &uea des&r"nde &r"v"rea( Tan" 8ora se
s$o+ea #n d"n/" $u o fur$ul"/! '" se u"a $-nd la% unul $-nd la $el!lal(
4 >!r! +!a"e% +!"e/"( 8a$! ave/" de ,-nd s!-l #m&u'$a/" &e $-"nele% !sa s$oae/"-l na"+"" afar!% dar
f!r! +!!" &e a"$"(
E?ald #n$er$! s! s$a&e% dar o &"ed"$! #l f!$u s! se lun,eas$! &e &ar$3e( C-nd se r"d"$!% un $u/" #"
'u"er! &e la ure$3e '" se #nf"&se #n u'a $amere" #n $are o+"'nu"a s! +"$"u"as$! feele( Se o&r" +rus$
'" 'o&" r!,u'"=
4 8oar nu v-am f!$u n"m"$7
Se"n se &ref!$u $! #l a0u!% dar E?ald% $are remura% fu arun$a #n sus &r"nr-o &r"*! de 0udo '" $!*u
,reo" la &!m-n% unde r!mase nem"'$a( )n $l"&a de #n$3e"ere% ."$u/ul se a&le$! asu&ra ru&ulu"
$3"r$" '" #" arse una $u &"$"orul% du&! $are am &!r!s" A6"ndsOrJe IIB% foare mul/um"/" de no"(
4 <oi, e!reii din lagrele lui =immler, suntei marf de pre. +biecte, i nu altce!a, asta suntei,
spuse >rand, camionagiul.
4 u-i ade!rat" strig btrnul e!reu n uniform !rgat.
Am izbucnit cu toii ntr-un rs lipsit de !eselie. 0!reul cel btrn a rmas cu gura deschis, cu ochii
nfundai, plini de durere.
u-i ade!rat" 6anurile !or cdea, ca pe !remea lui $oise, care ne-a eliberat din robie n 0gipt.
>trnul rse cu amrciune9
4 Astzi n-ar mai putea s-o fac i, chiar dac ai scpa de haitele lui =immler, altunde!a !ei da
peste ali =immleri. +riunde !ei fi, tot prigonii !ei fi.
(orta i nmn moului .?? de mrci.
4 ' ai n noua ta !ia, cnd o !ei ncepe s-mi trimii o carte potal"
0!reul mngie banii zmbind i ntreb9
4 8nde s-i scriu5
(orta ridic din umeri.
4 Cine tie5
8rm cu glas gra!9
4 Cnd !ei gsi o casc ruginit zcnd pe pmnt, ciocnete n ea i ntreab9 @Cine putrezete
aici5A -ac e casca mea i !oi rspunde9 @8n tmpit din armata germanA. Atunci las-mi un bileel
sub casc i !oi !eni s-l iau ntr-o noapte cu lun plin.
E6REUL
4 Te "u+es$% "-am s&us(
Era &enru $el &u/"n a dou!s&re*e$ea oar!( <are #n sf-r'" #m" dau seama5 Ea #n$e&u s! r-d!
#n$re/"ndu-'" &l"ur"le f"ne de la o$3"% ne-am a'e*a &e $ana&ea s! &r"v"m El+a &e fereasr!( Pe fluv"u
re$ea le,!n-ndu-se un vas ve$3"% su&ra-n$!r$a $u oamen"% #'" re$u de,eul &ese nasul meu
s-l$"(
4 Te-a duru $-nd /"-au s&ar nasul5
4 Pe momen &u/"n% ma" mul du&! a$eea(
4 A" o$3"" re$"% Sven% $3"ar '" aun$" $-nd r-*" r!m-n dur"( )n$ear$! s!-" ma" #m+l-n*e'" &u/"n(
Am r"d"$a d"n umer"(
4 <sa'"" lu" H"ler sun f!$u/" s! f"e f!r! m"l!(
4 8a de unde% u nu a" n"m"$ d"nr-un solda de-al lu" H"ler( E'" un &u'" $are s-a &omen" #n
un"form!% $u a+le la &"e&( R!*+o"ul ese r!u% '# nu oamen""( S!ru!-m!% sr-n,e-m! la &"e&%
ara!-m" $! u nu e'" r!u7
Am s!rua-o #n$! o da!% am sr-ns-o la &"e&( Afar! #n srad! un ramva" fr-na *,omoos(
4 Cum ar!/" #n $"v"l5
4 Ca un "m+e$"l(
4 6or+e'" ur-(
4 C"u% dar a'a vor+"m #n meser"a noasr!( Nu &o/" u$"de &ol""$os( Nu &o/" s&un= A.! du$ la
oale!B% $a a&o" s! e la'" &e v"ne l-n,! $alea fera!% de fa/! $u 8NN de +!r+a/" '" PN de /!r!n$"%
$are #/" aud +!'"n"le '" e v!d $um e 'er," $u o frun*!(
4 E'" #n,ro*"or(
Se r"d"$! #nr-un $o &r"v"ndu-m! dre& #n o$3"(
4 Nu "*+ue'" s! f" $a $e"lal/"% /"-e fr"$! de "ne #nsu/"(
.! s!ru! $u '" ma" mul! #nfo$are(
Eram #n"n'" d"n nou al!ur" '" &r"veam &lafonul(
4 ."-ar &l!$ea s! mer, la v-n!oare% am v"sa eu $u ,las are( La vremea asa ra/ele sun o$ma"
+une '" v"n d"ns&re es(
4 8a% v-nam ra/e #m&reun! $u so/ul meu% s&use ea( )'" mu'$! +u*ele% dar era &rea -r*"u(
4 Unde e a$um so/ul !u5 am #nre+a% $u oae $! #m" era "nd"feren(
4 )n Rus"a% $u d"v"*"a lu"( Ese $olonel% are frun*ele de se0ar la ,uler(
Am *-m+"(
4 No" le *"$em sala!( E!r+aul !u e un erou5 Pro+a+"l $! da% de vreme $e are $ru$ea de f"er '"
salaa(
4 E'" r!u!$"os% Sven( Ese $a '" "ne of"/er #n re*erv!(
4 Eu nu sun of"/er #n re*erv!% m-a fer" 8umne*eu7 am r!+ufn" eu(
4 6reau s! s&un% ese la fel $a "ne% nu "u+e'e r!*+o"ul '" n"$" &e >@3rer(
4 E de ne$re*u $- de &u/"n" oamen" #l "u+es$ &e Adolf( Te #nre+" $um de ne s! #n $-r$!(
4 Cu adev!ra% l-a" &uu sufer" vreoda!5 #nre+! &r"v"ndu-m! $u aen/"e(
4 Ea da% G"sele% $-ndva% demul% am $re*u #n el( 8oamne7 Cum am fos #n sare s! $red #n
m!s$!r"$"ul !sa5
4 .!s$!r"$"5 r-se ea ne#n$re*!oare( Ce ve*" de r-s la el5
4 Nu% a" dre&ae% nu e fa$e s! r-*"% a$um #ns! nu ma" $red #n el( C" so/ul !u #l "u+ea5
4 La #n$e&u% da( Credea $! va salva German"a(
4 8e la $e5
4 Nu '"u% a'a s&uneau o/"( )n or"$e $a*% a da de lu$ru '" &-"ne &o&orulu"(
4 P-"nea ese ra/"onal"*a!% "ar mun$a s-a s$3"m+a% dar a$" a$um% vr!0"oareo% nu am $3ef s!
vor+"m des&re asa(
4 E'" "m&os"+"l% Sven( Se s&une vr!0"oare $ele" &e $are o "u+e'"5
4 Toae feme"le sun vr!0"oare or" -rfe( Nu a" ven" #nr-o sear! la A6"ndsOrJe IIB s! #n$er$" s! f""
-rf!5 8orea" s! e &ros"ue*"( L"sa a ,!s" $e $!ua% u #ns! /"-a" &"erdu $ura0ul% #n mod la'(
4 E'" #n,ro*"or(
4 E"ne#n/eles( Te &o/" a'e&a la al$eva de la $e" ma" res&"n,!or" sold!/o" &e $are "-a *!m"sl"
&!m-nul5 S!rman! so$"eae $are ne va mo'en" $-ndva7
)'" arun$! +ra/ele #n 0urul ,-ulu" meu '" m! s!ru! a- de s!l+ae$ #n$- am s"m/" ,usul s-n,elu"
&e +u*e(
Era *!&u'eal!( Pura un 0u&on mov% de -rf!% #" s&usesem( Unul d"n a$elea $are e a/-/!( 8"n srad!
r!suna *,omoul ramva"elor( Tun"$a mea nea,r! '" ur-! *!$ea arun$a! #n m"0lo$ul "n$!&er""( Unul
d"nre $a&eele de mor r-n0ea $!re avan( )n de&!rare o s"ren! &orn" s! urle s"n"sru% re*"ndu-ne(
4 Alarm!% *"se dama #n 0u&on mov% &r"v"nd $erul f!r! nor"% #nro'" de #nserare(
4 8!-o dra$ulu" de alarm!% 3a" s! fa$em dra,ose% "-am s&us r!surn-nd-o &e s&ae(
Am f!$u dra,ose &-n! s-a ru& 0u&onul( Eram ne+un% ea sr",a% eu ,-f-"am(U"asem lumea( >oare
sus% deasu&ra noasr!% mar"le +om+ard"ere l!sau urme al+e #n urma lor% +om+ele $!deau% dar
undeva de&are% &oae &e l-n,! Ma"ser-W"l3elmsrasse( <f!% a&ro&""ndu-se d"n nou de m"ne( )"
s"m/eam ru&ul frumos '" su+/"re l"&" de al meu% era su&lu '" need '" m"rosea a &roas&!( R"d"$ase
un &"$"or '" su+ $"ora&ul su+/"re se vedeau un,3""le ro'""( Avea &"$"oare frumoase '" lun,"% &e $are
m-na mea le urm!rea de la ,le*n! '" &-n! la roun0"mea 'oldulu"(
4 8a$! ar ven" so/ul !u% ne-ar omor-5
4 Nu va ven"( Ese $u d"v"*"a lu"% o d"v"*"e de lu&!% a ;8-a de v-n!or"( 8re& "ns",n! are un 'o"m(
4 < '"u% #" s&uneam d"v"*"a 'o"mulu"( A fos la Gome" '" la N"$o&ol% o adev!ra! d"v"*"e a mor/""(
Nu-/" ve" revedea n"$"oda! +!r+aul(
4 Nu vor+" a'a(
)n$e&u s! &l-n,! !$u% la$r"m"le " se s$ur,eau ne#n$ea% #n "m& $e o +!eam u'urel &e s&ae '" #"
m-n,-"am &-rul% a'a $um m-n,-" un &"so"(
4 Toae asea sun d"n $au*a r!*+o"ulu"% 'o&" ea(
)n $ele d"n urm! sun! #n$earea alarme" '" *,omoul sr!*"" ur$! "ar!'" &-n! la no" #n *!&u'eala ser""(
<amen"" r-deau l"n"'"/"% nu fusese de$- o alarm! m!run!% doar $-eva sue de mor/" '" r!n"/"(
4 Povese'e-m" &u/"n $um e &e a$olo(
S!ru" mul '" nu #n/ele,eam $e nevo"e avea s! '"e $e se &ere$e #n "ad(
4 Cre*" $!-" +"ne s! u$"*" oamen" &enru $! sun de al! ras!5 8e &"ld! evre""(
4 >a$ ma" mul de$- s!-" u$"d! &ur '" s"m&lu( Po/" $um&!ra un sa$ $u evre"% sau /",an" mor/" $a
$enu'! de #n,r!'!m-n(
4 Nu se &oae7
4 Nu *!u5 Sun alele '" ma" '"( N-a" "dee $-e &o/" vedea(
4 8ar de $e sun oare evre"" a- de ur-/"5
4 Nu '"u( Eu nu am n"m"$ #m&or"va lor% am #n-ln" #ns! adesea oamen" $are nu-" #n,3"/eau '"
ou'" nu erau na*"'"% d"m&or"v!(
4 Sun ne+un"5
4 >!r! #ndo"al!% #ns! /"$n"/" sunem $u o/""( Ce" $are nu-s sau #n$3"'" #n s&aele s-rme" ,3"m&ae(
Lumea s-a #nors $u fundul #n sus '" doar ne+un"" ma" au dre&ur" $e!/ene'"( Nu &o u"a *"ua $-nd
am da &ese un evreu% &e $-nd v-nam &ar"*an"(
4 Povese'e% m! ru,!% #n"n*-ndu-se lene'(
4 Povesea e desul de lun,!% dar mer"! s! f"e s&us!( Eram &e aun$" #n mun/"" Ce3oslova$"e"% #n
$!uarea &ar"*an"lor( < rea+! &l!$u!% &enru $! eram de $a&ul nosru% #m&!r/"/" #n $ee m"$"% f!r!
n"$" o su&rave,3ere( 8"n $-nd #n $-nd ma" r!,eam #n aer% de form!( R"s"&a ur"a'! de mun"/"e
0us"f"$a ra&oarele noasre% &e $- de r!*+o"n"$e% &e a- de m"n$"noase( )n real"ae nu se
#n-m&lase s! ne #n-ln"m $u $"neva( C" no"% '" &ar"*an"" ne ev"am re$"&ro$( Lu$rul de $!&een"e era
s! ,!s"m mereu $eva de m-n$are '" aun$" $-nd nu ma" r!m-nea n"m"$% +!"e/"" &le$au s! v-ne*e
$a&re ne,re% o v-n!oare $are $osa Re"$3-ul o $an"ae ulu"oare de mun"/"e( Se #n-m&la desul de
rar s! reven"m $u o $a&r! or" un $er+% de $ele ma" mule or" #ns! adu$eam un &or$ sau un v"/el% ma"
lesne de #m&u'$a f""nd le,a/"(
)nr-o sear!% #na"ne de a&usul soarelu"% am a0uns la o $ol"+! de mune &!r!s"!% unde ne-am 3o!r-
s! #no&!m(
4 ANo"B5 Ad"$! $"ne5
4 Nu-" $uno'"( < 'lea3! de afur"s"/" d"nr-un re,"men de r!*n"/"% ve'n"$ $u un &"$"or #n ,roa&!(
C-nd am "nra #n $ol"+! am s"m/" un m"ros dul$ea,% &!run*!or( )n vreme $e m-n$am% m"rosul
deven" '" ma" s!ru"or( Pora ur$! s! vad! des&re $e e vor+a '" &ese &u/"n "m& se #noarse r-n0"nd
'" #'" 'erse 0o+enul $u m-ne$a(
4 Am ,!s" un n!!r!u mor #n &a% el &ue a'a(
4 Ce neru'"nare7 f!$u +a0o$or"or He"de( S! e #nal/" la $er #n &aul !u% &e vremur"le asea7
4 Pora avea 0o+en5 se m"r! G"sele(
4 8a% Pora f!$use ros de unul #n Rom-n"a '" nu se des&!r/ea de el n"$" #n &r"ma l"n"e( C"% $um
s&uneam% am ur$a o/" do"s&re*e$e s!-l vedem &e "&ul mor #n &aul lu"( Era un +!r-n $e se
od"3nea $uv""n$"os% #n $!ma'a lu" al+!(
4 S-a s$!&a #n s$ue$e% *"se Pora% $are sre$urase o &r"v"re su+ &la&uma ,rea /!r!neas$!( Ce
&or$7 Un &a a- de fa"n7
4 Ce &ue7 sr-m+! Se,e d"n nas(
4 8omnulu" suden nu-" &la$e &arfumul5 r-n0" Pora '" #n/e&! $adavrul $u +a"onea(
4 A" ,r"0! s! nu ,!ure'" &!r/"le &e unde &o s$!&a ,a*ele% #l $er! E!r-nul% asa n-am ma" &uea
su&ora( Am fa$e +"ne s!-l #n,ro&!m( Ha"% a&u$a/"-v! de rea+! '" #n,ro&a/"-l(
."$u/ul '" Pora au a&u$a f"e$are de un $a&! al $ear$eafulu" '" au $!ra $adavrul( P!m-nul era
#ns! a- de #n,3e/a #n$- a fos $u ne&u"n/! de s!&a ,roa&a( L-am #n,ro&a #n +!le,ar% $eea $e
era mul ma" u'or% du&! $are ne-am rea&u$a s! +em '" s! 0u$!m $!r/"(
4 E $eva #n $ol"+a asa +lesema!7 m-r-" deoda! He"de% &r"v"nd nervos #n 0ur(
Lam&a $u ,a* fume,a arun$-nd o lum"n! s"n"sr!(
4 .a" a$!-/" $lan/a7 se o/!r# Pora( Goa$! or" du-e l-n,! mo'% #n +!le,ar(
."$u/ul s$oase un m-r-"% #" d!du un ,3"on lu" He"de '" 0o$ul $on"nu!( 8ar a$um ne era &ese
&u"n/! s! ne $on$enr!m( Cu oae s"m/ur"le re*e% $"uleam ure$3"le( He"de nu eI&r"mase de$-
nel"n"'ea $are ne a&!sa &e o/"( Era $eva $are alarma "ns"n$ul nosru m"lenarH asu&ra $ol"+e"
&luea un m"ser(
8u&! o 0um!ae de or!% E!r-nul nu ma" r!+d!% a*v-rl" $!r/"le &e mas! '" sr",! $u ,las un!or=
4 8a$! e $"neva &e a"$"% s! se arae7
T!$ere( < !$ere a&!s!oare( N"$" $el ma" m"$ *,omo( Cu oae a$esea $eva era% o s"m/eam% $eva
v"u% $eva $are nu f!$ea &are d"n $as!(
4 E $"neva as$uns a"$"% morm!" Se,e '" se l"&" de &eree $u &"solul- m"ral"er! la 'old( Eu*ele #"
remurau de enervare(
4 Poae am &"$a &ese un $u"+ de &ar"*an"% 'o&" E!r-nul(
."$u/ul s$oase la "veal! o #n$!r$!ur! de d"nam"!% d"n $are avea ve'n"$ +u*unarele &l"ne(
4 Ce-ar f" s! arun$!m #n aer $o$"na asa5
4 S!&-ne'e-e% #l &ool" E!r-nul( S! $er$e!m &ese o% alfel #nne+un"m(
Ne-am $!/!ra &e s$ar! $-e &aru deoda!% $u armele &re,!"e s! $ul$e la &!m-n or"$e ar f"
a&!ru #n fa/!( < u'! *+ur! #n /!nd!r" d"nr-o lov"ur! de &"$"or( )n "m& $e m"$ul Le,"onar sro&ea d"n
+el'u, #n$!&erea $u o salv! d"n &"solul-m"ral"er!( He"de *v-rl" o ,renad! #n $amera al!ura!(
4 Pe e"% &e d"avol"7 url! Pora(
Pu'"le '" auomaele s$u"&au fl!$!r" m-n"oase #n +e*n!(
4 Tr!"as$! Le,"unea7 *+"era sr"den Le,"onarul% f!$-nd salur" de ",ru( 8eoda! se au*" un *,omo
$a de une% $a '" $um am f" des$o&er" un $u"+ de &ar"*an"% dar nu era de$- un dula& mare &l"n $u
3a"ne $are se &r!+u'"se &ese el% &r"n*-ndu-l $a &e un 'oare$e(
8u&! un sfer de $eas% ea0ul era devasa ma" $um&l" de$- ar f" f!$u-o un ura,an( 8"n &l!&um"le
/!r!ne'"% &e $are le s&"ne$asem #ns&!"m-na/"% ful,"" n"n,eau asu&ra noasr!% #n "m& $e as$ulam
$u ure$3"le $"ul"e% mu/" $a &e'""(
8e la ea0ul de sus ne &arven" ou'" un fo'ne u'or(
4 8umne*eule7 murmur! Le,"onarul(
>r"$a n" se ur$a &e '"ra s&"n!r""( Pr"mul $are '"-a &"erdu s!&-n"rea de s"ne a fos He"de(
4 C"ne-" a$olo5 Sune/" #n$er$u"/"% d"avol"lor7 r!$n" el% f!$-nd s! r!sune #nrea,a $l!d"re(
A&o" !$erea se l!s! a&!s!oare( Tremuram d"n $re'e &-n! #n !l&"(
4 S! fu,"m7 'o&" ."$u/ul% alune$-nd s&re una d"n feresre(
8"n nou un *,omo nedeslu'" deasu&ra noasr!( ."$u/ul s$oae un urle '" s!r" &r"n fereasr!%
f!$-nd /!nd!r" ,eamul( Ne $u&r"nse &an"$a% ne #m+ul*eam s! fu,"m( He"de #'" arun$! auomaul
$are se +lo$ase #n "m&ul v-n!or"" de sr",o"( C-nd am a0uns afar!% ne-am da seama $! l"&se'e
Se,e(
4 Tre+u"e s! ne #noar$em s!-l $!u!m% 3o!r# E!r-nul% $eea $e ne f!$u s! d!m d"n nou +u*na #n
$asa +lesema!(
4 Hu,o% unde e'"5
Am s$!&!ra un $3"+r" s! a&r"nd lam&a $u ,a* '"% la lum"na remur-nd!% am *!r" o ar!are #nal!% #n
3a"ne v!r,ae(
E!r-nul #'" reven" &r"mul(
4 He"% *e+raule7
S"luea m"*era+"l! se #ndre&! $a la m"l"!r"e% $u &r"v"rea a/"n"! asu&ra E!r-nulu" '" &re*en!
ra&orul=
4 8omnule >eld?e+el% &r"*on"erul nr( D:78FPNF se de$lar! fu," d"n $om&an"a de lu$ru de la $alea
fera! 2DP: es(
4 Nu se &oae7 "*+u$n" Pora( .a" sun '" al/"" $a "ne &e a"$"5
4 Nu% domnule solda(
4 Is&r!ve'e $u "lur"le asea $ara,3"oase% f!$u E!r-nul enerva(
4 E"% e"7 "nerven" Pora( .! s"m m!,ul" s! f"u ,ra"f"$a $u AdomnuleB( Nu m" s-a ma" #n"m&la
n"$"oda! una $a asa7
.o'nea,ul #n 3a"ne v!r,ae &r"vea em!or #n 0ur% r!m!sese #n &o*"/"e de dre&/"% #n m"0lo$ul #n$!&er""(
4 Ia lo$% #" s&use Pora% ar!-ndu-" masa #m+el'u,a!( Ia-/" un $ol/ de &-"ne '" o +u$a! de $arne%
$u o #n,3"/"ur! de $afea(
E!r-nul de/"nu #'" m"'$! +u*ele remur-"nd(
4 8omnule solda de sa-ma0or% de/"nuul nr% D:78FPNF $ere &erm"s"unea s! vor+eas$!(
4 8!-" drumul% fr!/"oare% m-r-" ."$u/ul(
8e/"nuul $el v-rsn"$ r!mase mu( P!rea s!-'" $aue $uv"nele% '""nd &rea +"ne $- e de &r"me0d"os
s! s&un! $eva $e ar &uea d"s&la$e( < vor+! ne&or"v"! &uea #nsemna moarea( Penru el no"
eram du'man"% #n $"uda +anderolelor $u $a& de mor% #nsemnul un"!/"lor d"s$"&l"nare(
4 Ha"% v!r,aule7 Ce vre" s! ne 'o&e'"5 l!r! Pora '" #n"nse $a o &"s"$! de,eul s&re $3"&ul
$enu'"u al mo'nea,ulu"% &e $are murd!r"a se l"&"se #n sraur" #nune$ae(
<mul #'" &l"m+! &r"v"r"le o+os"e ale o$3"lor s!" "n0e$a/" &e f"e$are d"nre u$",a'"" le,al" $e eram(
4 Ce vre" s! ne s&u"5 #nre+! Erand% $am"ona,"ul% $are &u/ea res&"n,!or $a #nodeauna( Nu
#ndr!*nea s! se du$! la den"s &refer-nd s! #ndure sufer"n/e $3"nu"oare( 8e oae #" +!,asem #n
d"n/"" lu" sr"$a/"% de la &raf de &u'$! '" sal&eru &-n! la ,!"na/ de &as!re(
4 8ar !$e/" o da!% "d"o/"lor7 se r!s" E!r-nul( Nu vede/" $! e mor de fr"$!5 8a$! v-a/" u"a #n
o,l"nd! a/" #n/ele,e de $e al!ur" de vo" '" dra$u-" ma" frumos7
Se duse la mo'nea,% #l $u&r"nse $u m-na &e du&! umer" '" #" s&use #n felul s!u% s$!r&"n-ndu-'" o
s&r"n$ean! $u &"&a=
4 Nu-/" f"e eam!% &r"eene% nu sunem $3"ar a- de f"oro'" $um &!rem( Ce-a" vru s! s&u"5
8e/"nuul r!sufl! ad-n$ &r"v"nd omul s$und% vo"n"$% $u $3"&ul $umse$ade de su+ $as$a nea,r!(
<$3"" lor se #n-ln"r!% $e" a- de ne,r" a" de/"nuulu" $u $e" l"m&e*" '" al+a'r" a" E!r-nulu"( Ne-am
da seama $! $e" do" au f!$u% d"nr-o s"n,ur! &r"v"re% un le,!m-n $e nu se ma" &uea desfa$e(
4 Herr >eld?e+el% a lua $el ma" m!run lu$ru de a"$" #nseamn! a 0efu"% am fos as$uns a"$" re" *"le%
dar nu am &us m-na &e n"m"$(
E!r-nul se s$uur! de r-s(
4 U"! a"urel"le asea( A'a*!-e '" m!n-n$!(
Se #noarse $!re He"de(
4 Cau! $eva de m-n$are% dar m"'$!-e ma" re&ede(
He"de r!m!sese $u ,ura $!s$a! #n fa/a de/"nuulu"% $a '" $um ar f" avu veden""( ."$u/ul se a&le$!
s&re el=
4 >! &a'"% +-*o" de ra3a% s! n-o "e" &e $oa0!7
He"de se re*" '" se re&e*" #n +u$!!r"e( E!r-nul urm!=
4 Unde a" dorm" #n a$ese re" *"le5
4 Pe 0os% #n +u$!!r"e% Herr >eld?e+el% &enru $! am &!du$3" '" nu doream s! murd!res$
$ear$eafur"le asea $urae(
4 .a"$! Pre$"s!7 3o3o" Pora% &r!&!d"ndu-se de r-s( 8a$! o/" ar f" la fel de s"m/"/"% r!*+o"ul ar
deven" o adev!ra! &l!$ere7
He"de se #noarse $u +ra/ele #n$!r$ae $u ra$3"u '" sl!n"n! afuma!( Arun$! *,omoos oul &e
mas!( Se,e des$o&er"se o $are &e un raf '" o #n"nse E!r-nulu"(
4 Ga*dele noasre sun oamen" $""/"(
Carea% era "n"ula! AMarl .arIB(
4 Taman $e ne-ar re+u" la Gesa&o% m-r-" He"de(
4 Gura% &u&!-m!-n fund or" #/" a" ,ramofonul s! nu e ma" aud s$-r/-"nd( Nu $umva $re*" $! am
u"a $! a" fos $-ndva urn!or5
He"de #l &r"v" $u ur! &e vl!0,anul de Pora% $u 0o+en &e $a&H auomaul $u $are se 0u$! ne,l"0en #l
/"nea #ns! la res&e$(
4 E &!$a de masa asa frumoas!% s&use de/"nuul% v!*-nd $um Le,"onarul a"e sl!n"na d"re$ &e
!+l"e(
4 Ia nu ne ma" +ae la $a&% #l re&e*" Erand% $are f!$ea la fel $u &-"nea(
4 Tre+u"e s! a" ,r"0! de lu$rur"% s!ru" #n$!&!/-na mo'nea,ul(
4 Gura% 0"dane7 r!$n" He"de s$u"&-nd(
Se a&le$! &ese mas!% l"&"ndu-'" a&roa&e o+ra*ul de $el al +!r-nulu"( <$3"" lu" de al$ool"$%
sr!+!u/" de v"n"'oare ro'""% s$l"&eau de r!uae( R-,-"(
4 As$ul!% v!r,aule7 Eu% Gul"us He"de% su+of"/er #n re,"menul ;7 de +l"ndae% s&un $! e'" un 0"dan
#m&u/"(
Pr"v" r"umf!or #n 0ur(
4 Ce-a" de *"s de asa% s$-rn!v"e5
8e &e s$!unelul &e $are 'edea% mo'nea,ul #l &r"vea ulu"( P!rea $! nu #'" d! seama $! des&re el e
vor+aH "nsulele lune$au &ese el% &rea de mule or" " se vor+"se asfel( Nu ma" &!rundeau #n el% era
"mun"*a( He"de se r!su$ea #n oae d"re$/""le% $a un aur ,aa s! #m&un,! oreadorul(
4 Cu "ne am vor+"% morule% 'u"er! el d"n $ol/ul +u*elor( E'" un 0"dan &uuros% un ra3a de 0"dan(
)'" arun$! &e s&ae $a&ul r-*-nd de &ro&r""le-" $uv"ne s$-rnave% re&e-ndu-le de $-eva or"% $a &e o
l"an"e &!,-n! #n $are $uv-nul 0"dan revenea o+sedan( Se #nf"er+-nase% s$u"&a% *+"era% #" $ur,eau
+alele( No" !$eam( E!r-nul m-n$a% ne&!s!or% $a '" $um nu ar f" au*" 'uvo"ul de $uv"ne
s$-r+oase( Pora *-m+ea r!,-ndu-se foare aen de ure$3e% Le,"onarul flu"era A6"no% dul$e
moare% v"no(((B( E!r-nul #m&!r/" $!r/"le $u #n$e"neal! '" mare ,r"0!( Erus$% #n m-na lu" He"de a&!ru
un revolver mare( )nde&!r! $u un &o$ne se$ &"ed"$a% un *,omo $e nou! n" se &!ru de o+u*(
4 )/" *+or $re"er""% 0"dane7
R-dea +es"al #n "m& $e r"d"$! #n$e revolverul /"n"nd $a&ul mo'nea,ulu"( Se l!sase o !$ere
amen"n/!oare( .o'ul se r"d"$! f"I-ndu-l &e He"de $u o &r"v"re $"uda!(
4 8a$! vre/" s! ra,e/" #n m"ne% domnule su+of"/er% nu am $e fa$e( 8a$! m! omor-/" &e m"ne or"
omor-/" un $-"ne% o un dra$( Nu-" de$- o deose+"re= $-"nelu" #" e fr"$! de moare% m"e #ns! nu(
Tra,e/"% da$! asa v! e &ofa% s! "e'"m #ns! afar!( A"$" s-ar murd!r" oul% n"m"$ nu murd!re'e ma"
r!u $a $re"erul% domnule su+of"/er% $-nd se #m&r!'"e '" se s$ur,e(
4 8ra$u s! e "a7 *+"er! He"de% al $!ru" de,e #n$e&use s! se *,-r$eas$! &e r!,a$"(
N"$" a$um E!r-nul nu s&use n"m"$( )noarse l"n"'" o $are s!-'" erm"ne &as"en/aH era dama de
&"$!(
4 Pune arma 0os% ordon! +rus$(
He"de &!ru ulu"(
4 )" ur!s$ &e evre"7 )nodeauna am avu &of! s! u$"d unul7
4 Pune "med"a arma 0os7
."$u/ul se r"d"$ase% a$/"on-nd ar$ul '"'ulu" de ran'ee( E!r-nul " se adres! d"re$=
4 Gul"us He"de% las! revolverul(
Le,"onarul fredona A6"no% dul$e moare% v"no(((B a+"a 'o&"( He"de l!s! m-na #n 0os% revolverul $!*u
*orn!"nd( Pe fa/! " se $"ea o s&a"m! ve$"n! $u ne+un"a( Le,"onarul #" &use o &"ed"$!% r-n"ndu-l la
&odea( ."$u/ul r"d"$! '"'ul 3o!r- s! "-l #nf",! #n s&ae% dar mo'nea,ul #l o&r" la "m&% a&u$-ndu-l de
+ra/(
4 Nu% nu-l u$"de% $amarade(
Am #n$remen"( ."$u/ul #l l!s! &e He"de '" se u"! fur"os la +!r-nul evreu% &al"d '" remur-nd% $e " se
a,!/ase de +ra/(
4 8e $e e o&u" s! r!$es$ +es"a asa &uuroas!5 8oar e-a "nsula7
8e/"nuul $l!"n! d"n $a&(
4 Nu% $amarade% nu m-a "nsula% eu sun evreu% "ar el e +olnav( Toae asea se vor u"a aun$" $-nd
lumea va f" v"nde$a!(
4 Eolnav5 sr",! Pora( E &rea &u/"n s&us% e $el ma" mare "$!los &e $are l-a &ura vreoda!
&!m-nul7
E-r-nul f!$u un ,es $u m-na(
4 Nu ma" f"/" a- de seo'" de s-n,e% l!sa/"-l #n &a$e '" a'e*a/"-v! s! &uem 0u$a #n sf-r'"( 6re" s!
0o$"5 #l #nre+! &e fosul de/"nu(
4 Nu% domnule >eld?e+el(
4 Nefer"$"ule% nu-m" &o/" s&une $amarade% a'a $um "-a" s&us +and"ulu" !sa mare $are e ."$u/ul5
.o'nea,ul $l!"n! $a&ul '" des$3"se ,ura% dar dur! o ve'n"$"e &-n! s! au*"m=
4 6o" #n$er$a% #ns! va f" ,reu(
Am 0u$a #n !$ere &-n! $-nd Erand #'" arun$! $!r/"le &e mas!(
4 Nu ma" am $3ef% m-am &l"$"s"(
4 E'" un -m&" de $al"+ru mare% se #nfur"e Pora% am s!-/" s-l$es$ mura &o$"!(
Arun$-ndu-se ful,er!or #nr-o &are% Erand ev"! s"$la $are% a*v-rl"! $u oa! &uerea% se s&arse #n
m"" de $"o+ur" #n &eree(
4 E &!$a s! murd!r"m oae asea% murmur! d"n nou +!r-nul de/"nu( Ce" $are au a+andona $asa
au do" $o&""% $are #" vor mo'en"(
4 8e unde '""5
4 )n dula& sun 3!"nu/e de $o&"l(
4 Ia s&une% de fa& a" '" u o $as!5
4 Am avu% #ns! m"-a fos lua! de mul(
4 C"ne /"-a lua-o5 Por!re""5 #nre+! $u na"v"ae Mraus% SS-"sul $e fusese ransfera la no" d"n
&r"$"na la'"!/"" doved"e &e fron(
Ne-a &ufn" r-sul% #ns! evreul $el v-rsn"$ $onven"=
4 Por!rel5 8a% se &oae s&une '" a'a(
4 <" f" 'er&el" $asa $u"va% &e vremea Re&u+l"$"" de la We"mar7 r-n0" Mraus(
4 Poae f!r! '"rea mea% r"&os! se$ de/"nuul(
4 Cum e-au #n3!/a% v!r,aule5 #l $3es"on! Pora(
E!r-nul evreu #nfule$! la$om #n$! o +u$a! de $arne% #'" s&r"0"n" $a&ul #n &alm! '" #n$e&u s!
vor+eas$!( 6or+ea $a '" $um ar f" fos s"n,ur% a'a $um vor+es$ doar $e" $are au fos #n$3"'" '" "*ola/"
un "m& #ndelun,a( Nu vor+es$% s$u"&!% u'es$ $uv"nele% v"sea*! $u ,las are(
4 )n SD8 ne-au lua( Eu am s$!&a &enru $! aveam rela/""(
4 6o" !'"a d"n Lara sf-n!% ave/" #nodeauna &"le% *,-nd!r" He"de(
Ura lu" era a- de mare #n$- nu 'ov!"a s! '"-o arae r"s$-ndu-'" v"a/a( )'" des$o&er"se $ol/"" &re$um
un $-"ne(
4 A" re+u" s&-n*ura% s&ur$!$"une7
E!r-nul evreu urm! f!r! a se l!sa +!u(
4 Tr!"am la Ham+ur,% &e AHo$3 AlleeB% #n a&ro&"ere de Ro3er+aum% un lo$ #n$-n!or(
<f!% ,-nd"ndu-se la Ham+ur,% $-nd ora'ul m"roase a aer s!ra de mare '" fum de la va&oare% $-nd
m"$"le lunr"" de &e El+a r!sun! de r-see(
4 Eram% $3"rur,-somaolo,% aveam mul/" $l"en/" '" &r"een"( Am "*+u" s! o+/"n nu &a'a&or $u v"*a
Par"dulu" '" m-am ,-nd" s! sr!+a Rus"a &enru a a0un,e #n C3"na( Cl!"n! $a&ul( Proas! "dee(
No"% evre""% sunem &r",on"/" '" a$olo(
E!r-nul r-se a le3am"e(
4 )nr-adev!r% sune/" &r",on"/" la sov"e"$"% la &olone*"% a&roa&e #n oa! lumea sune/" &r",on"/"( 8e
$e5 S"n,ur 8umne*eu '"e(
Se #noarse $!re He"de(
4 Gul"us% u ar re+u" s! '"" de $e% oda! $e-" ur!'" &e evre"(
4 Sun &or$" '" +and"/"7 $3el!l!" He"de( 8ovad! Talmudul(
Gul"us He"de #" ura &e evre" &enru $! $el ma" "nel",en +!"a d"n $lasa lu" era un evreu &e numele de
.our"*( ."$ul .our"* #l a0ua &e vo"n"$ul Gul"usH #" sufla '" #" &asa f"/u"$"( )n de$ursul an"lor% Gul"us
res"m/"se f"e$are $uv-n 'o&"% f"e$are f"/u"$! &re$um o um"l"n/! ar*!oare% "ar ura lu" $res$use a"n"$(
)n afar! de asa% n"$" He"de nu '"a ma" mul de$- no" des&re ura de ras!( 8oar $! #nv!/ase &e de
ros lun,"le "rade na*"se(
Am re#n$e&u s! 0u$!m #n !$ere% f!r! mul! ra,ere de "n"m!( Pora s$oase flauul% #'" sufl! nasul%
s$u"&! &e de,ee '" #n$e&u s! $-ne A."$a serenad!B( As$ulam vr!0"/"( Era s&lendoarea &r"m!ver""%
$-ne$ul m""lor de &!s!rele $e &!runseser! #n $ol"+a #nune$a! &res$3"m+-nd-o #nr-un &ala de
$r"sal% #n $are &r"n/" #n 3a"ne de m!ase &!reau $! dansea*! un menue( Au*eam o or$3esr!
#nrea,! d"r"0a! de $a&elma"srul $ur/""(
Evreul #n$e&u '" el s! $-ne( Avea un ,las ,rav '" r!,u'"( 6"sa% am"n"ndu-'"((( Casa d"na"ne de SD8%
o feme"e #n ro$3"e de un al+asru des$3"s% $ea $are #" &l!$ea((( Ana lu" "u+"!((( Cum ma" r-dea7
R-dea ar!-ndu-'" d"n/"" al+"% $- era de dr!,u/!7 Ana% dra,a lu" Ana% &e $are a ,!s"-o u$"s!% su+ o
&oar!% &enru $! era ru'"nea rase"( Erau +!r+a/" "ner" '" are vesel"% #n un"forme +rune% $e" $are au
omor--o% #'" adu$ea foare +"ne am"ne( )nr-o sear! se duseser! #m&reun! la earu s! vad!
AW"l3elm TellB '"% &e $-nd se #nor$eau% el r!m!sese #n urm! s!-'" $um&ere /",!r"( Ea o luase
#na"ne% &e o$ur"le e" #nale% al $!ror /!$!n" fu d"nr-o da! a$o&er" de *,omo de $"*me /"nu"e( <
au*"se /"&-nd((( de dou! or"( Pr"ma oar! un sr",! lun, '" as$u/"% "ar a doua oar! $a un 3or$!"(
R!m!sese #nlemn"% v!*-nd $um o $ul$! la &!m-n( .a" au*ea '" a$um lov"ur"le faale( Un &u'" de
la SA% +lon*"u '" $u un $3"& an,el"$% &e $are or"$e mam! l-ar f" adora% o lov"se $u o s$-ndur! #n $a&(
Era la ;D "un"e 9FDP% $3"ar I-n,! 8armaor(
)na"ne s! se #n-m&le a$easa% &ere$user! adesea ser" mu*"$ale% el $-na la fa,o or" v"oar!% ea la
&"an( Ana $-na a&roa&e #nodeauna .o*ar% $u a$eea'" &rofun*"me de sen"men $a soldaul
a$esa ro'$ovan% 0e,os '" $u 0o+en ur"(
Le,"onarul #'" lu! mu*"$u/a '" a$om&an"e un mar' r!*+o"n"$ &e $are nu-l $uno'eam% dar ne l!s!
v"s!or"( 8eoda! r!sun! un dans $!*!$es$ #m&r!'""nd or"$e urm! de melan$ol"e( 8even"r!m '" no"
s!l+a"$"% +e/" '" url-nd s! d!r-m!m $ol"+a( E!r-nul evreu r-dea '" el% u"-nd de so/"a lu" asas"na!%
de $asa fura!% de m""le de lov"ur" #n$asae de la "ner" #n un"forme frumoase #m&odo+"e $u "ns",ne
$u $a& de mor( 6ru s! danse*e '" dans! $u He"de% $are u"ase $u oul $! ura &e evre"( Se +!eau
&e s&"nare '" se $l!"nau #n r"m( Lo&!"am o/"( Le,"onarul% #n$-na% sr",a ATr!"as$! Le,"unea7B%
&ar"$"&-nd la dans #n a&lau*ele uurora( )n $ele d"n urm!% o+os"/"% ne-am &r!+u'" &e s$aune '" am
re#n$e&u s! +em &-n! ne-am $3er$3el" de o( Pe su+ ,r"n*"le +!r-ne r!sunau +ol+orosel" de
+e/"v"(
Evreul $el v-rsn"$% $are su,3"/a un &"$% re#n$e&u s! &oveseas$!(
4 C!l!or"a mea s&re C3"na m"-au $urma-o #nr-un or!'el murdar( )n s!n!aea voasr!(
Se r"d"$! '" rase o #n,3"/"ur!( Gum!ae d"n l"$3"d " se s$urse &e +!r+"e(
4 .! $3eam! Ger3ard S"ef '" $um sunem #nre osa'"% lo$oenen de "nfaner"e Ger3ard S"ef(
C3"$o" '" f!$u $u o$3"ul% $a '" $um ne-ar f" #n$red"n/a un mare se$re( No" am "*+u$n" #n r-s
&le*n"ndu-ne &e &ul&e( ."$u/ul se r!surn! de &e s$aun de a-a r-s '" vom"!( Erand #" urn! #n $a&
o ,!lea! $u a&!( Evreul $on"nu! neul+ura=
4 Eram #n re,"menul 7: de "nfaner"e% de I-n,! Alona( 6ro"au s! m! r"m"! la re,"menul de
,ard!% Ia Posdam% dar m"e &u/"n #m" &!sa de ,ard!% #n 9F9F m-au el"+era '" m"-am relua sud""le(
Era la GT"n,en% o e&o$! de aur(
.a" rase o #n,3"/"ur!(
4 8a% e +"ne la GT"n,en% s&use E!r-nul( Am fos a$olo $a u$en"$ la -m&larul Rada0saJ( L-a"
$unos$u% *e+raule5 8omnule lo$oenen5
Toa! lumea r-se( E!r-nul #'" #ndes! &"&a lu" ve$3e $u $a&a$(
4 C"" $afeneaua a"a fa"n!% d"n $ol/% de-" *"$e AHol*au,eB5
4 < '"u% aveau o fa! &e $are o $3ema Eer3a7 eI$lam! Ger3ard% fer"$" de a-'" am"n" faa &e $are
o $3ema Eer3a(
4 C" $e s-a ma" #n-m&la du&! a$eea5 #nre+! Erand% s$u"&-nd &e He"de% $are adorm"se(
4 .-au $3ema la +"roul NM68-ulu"( Unul m!run/el% foare ama+"l% m-a &of" #n!unru '"% *-m+"nd
#nruna% m"-a eI&l"$a $! sun re/"nu f""nd +!nu" de s&"ona0( 8ar asea se vor l!mur"% +"ne#n/eles%
f!r! urm! de #ndo"al!( 8es",ur $! se vor l!mur"7 6o" f" #m&u'$a or" #n,ro&a de v"u la Mol"ma% $e
a-ea f"/e 0ur"d"$e7 Se &une o 'am&"l! '" oul dev"ne s"m&lu( Am v!*u mule #n Rus"a sov"e"$!% de
du&! s-rma ,3"m&a!% '" am a0uns s! ur!s$ dou! $ulor"% verdele NM68-ulu" '" ne,rul ,!r*"lor SS(
E!r-nul s$oase &"&a d"n ,ur! '" $l!"n! $a&ul(
4 Tovar!'uS Ger3ard% e #n/ele,em( < $!$"ul! $u $ru$e verde e &oae fa$e '" ea s! e $uremur"(
4 Pe $-nd eram la Eor"*ov% re+u"a s! ne #n,r"0"m s"n,ur" de-ale ,ur""( .-n$area o ,!seam #n fluv"ul
$e $ur,ea $3"ar #n mar,"nea la,!rulu"( Eor"sov e #n C3"na% #nr-o m"$! re&u+l"$! am!r-! sov"e"$!(
4 C-nd a" $e m-n$a% #n$! ma" mer,e% *"se Erand% mu'$-nd d"nr-un $-rna(
S"ef #l &r"v" lun, '" rase o du'$! +un! d"n s"$la $u ra$3"u(
4 Cre*"5 A" au*" de &e'ele ro'u5
."$ul Le,"onar se a&le$! &ese mas! &r"v"ndu-l aen &e do$orul S"ef(
4 Cel $are #/" d! v"erm" la f"$a5 >lu"er! lun,( Sun da/" na"+"" "&"" de la Eor"*ov( Pr"n urmare% a"
&ara*"/" #n f"$a% lo$oenene5
S"ef #n$uv""n/! ,rav(
4 8a% '" asa doare( Te roade &e d"n!unru% 3a&ur"le &e $are /" le dau nu fa$ de$- s! &relun,eas$!
durer"le( 8e la &e'"" ro'"" am re$u la o$nele de la Gaslanov( Le '"/"% marele &us"u s!ra d"n sudul
As"e"( 8u&! a$eea ne-au r"m"s #n Ural"( La .arrosov( la fa+r"$a de lo$omo"ve( )n $ele d"n urm! "-au
sr-ns &e nem/"% $e3"% ausr"e$"% &olone*" '" ne-au dus la #n$3"soarea de r"a0 de la GorJ"% a&o" la
Lem+er,( A$olo ne a'e&a $ea ma" mare sur&r"*! a v"e/"" noasre( SS-"'"" '" sov"e"$"" au #n$ro&" un
adev!ra -r, de oamen"( )n sr",!e '" r-see d"s&re/u"oare am fos &reda/" d"n nou SS-ulu"% #n
s$3"m+ul $elor &e $are na*"'"" #" #na&o"au ru'"lor( Camara*"% a/" #n$er$a vreoda! s! r!m-ne/" &e
v"ne $easur" #nre,"5
Lu! /",area &e $are "-o arun$ase Erand '" rase un fum% #n$3"*-nd o$3"" de &l!$ere(
4 A/" fos vreoda! #n$3"'" #n va,oane de f"er% a- de #n,3esu"/" #n$- 0um!ae s! se sufo$e5 A/"
$onsaa $- de moale se &!srea*! un $adavru aun$" $-nd sa" &e el $u orele5 Qsa e felul
modern de a rans&ora $arnea v"e(
C"am( Nu eIa,era $u n"m"$( Cunos$usem '" no" Tor,au( La fel '" Len,r"es '" >or-Pl"ve( Gusasem
'" no" d"$aura(
4 La sov"e"$" nu-" ma" r!u5 #nre+! fosul SS-"s(
4 Sun eIa$ a$e"a'" oamen"( )n la,!rul 287% d"n Ural"% n" se da &e'e ve$3" de o su! de an"% &e'e
&ured% s!ra '" #m&u/"ul &e'e "ulJa% $are '" v"u &ue% a'a se na'e( La .a0daneJ% aveam &are de
&-"ne $u v"erm"% &"l"ur! de f"er '" ala'( 8e/"nu/"" se #ne$au $u ea '" mureau( S! e +a! $u &aul
arme" or" $u &"s"$a $u nou! $o*" e a$ela'" lu$ru% ru'"" foloseau '" e" lan/ur" s! ne sno&eas$! &ese
'ale% "ar eIe$u/""le erau ma" ales $u Na,anul #n $eaf!( SS-"'"" &referau fun"a( 6e*" '" u% SS-"sule% e
$am a$ela'" lu$ru(
4 Nu sun SS-"s% &roes! Mraus(
Un *-m+e f"n #n$re/" +u*ele lu" S"ef(
4 Asa o vor s&une mul/" $-nd va sos" *"ua so$oel"lor(
Pora m-r-"=
4 To/" d"n NM68 '" SS au fos volunar"( )l ar!! &e Mraus% $are ne,a( 6e" r!m-ne #nodeauna un
+and" de SS-"s '" da$! nu /"-am f!$u felul &-n! a$um% e &ur '" s"m&lu &enru $! e &!sr!m &enru
o o$a*"e fes"v!(
S"ef "nerven"(
4 Nu f"" a- de s-n,eros( Cu s",uran/! $! e +-nu" de $o'marur"% $eea $e e mul ma" r!u de$- s!
f"" s&-n*ura( 8ar s! $on"nu"( La >or-Pl"ve $-nd vo"am s! ne u'ur!m re+u"a s! ne a'e*!m &e o
s$-ndur! lun,!( Cel $are $!dea #n 'an/ se #ne$a #n ra3a( SS-"'"" &uneau r!m!'a, &e r!,a*ul $e-"
re+u"a s! d"s&ar!( La .a0daneJ% la ru'"% era la fel% mul/" au $r!&a a$olo #ne$a/"( 8"s&!reau #nr-o
+ol+oroseal! de +!'"$" de aer(
."$u/ul s$u"&! un os de ,-s$! '" rase un ,- de +ere=
4 La Eru$Jendorf D% de l-n,! Tor,au% $-nd ne s$!&am #n &analon"% &enru $! ,ul""le ne &rovo$au
d"aree% ne &uneau s! ur"n!m un"" &e al/""(
Ne-am u"a m"ra/" la ur"a'( Era &enru &r"ma oar! $! vor+ea de vremea $-nd fusese la &u'$!r"e( Nu
'"am $e f!$use '" n"$" unde fusese #n$3"s( Urm!% $u ,ura &l"n!=
4 ."-au ru& +ra/ul #n re" lo$ur" '" m"-au smuls de,eul m"$ de la &"$"or $u $le'ele(
Se r"d"$!% a&u$! un fool"u ,reu '"-l f!$u /!nd!r" de &eree(
4 U"e a'a #" vo" fa$e d"avolulu" a$elu"a de la Tor,au $-nd #l vo" ,!s"( C"u $! lu$rea*! #nr-un la,!r
de l-n,! Weser(
4 La >a,en au $asra &e $-/"va doar $a s! r-d!% s&use Le,"onarul $u o$3"" arun$-nd s$-ne"% $um
au maur"" $-nd s"m $! se a&ro&"e $l"&a r!*+un!r""(
4 Eu am #n$er$a s! m! s&-n*ur% $-nd m-am #nors de la >or-1"nna% s&use E!r-nul(
Se f!$u !$ere( .a" au*"sem $! E!r-nul se s&-n*urase% dar so/"a sa !"ase fun"a la "m& '" un
&r"een l-a readus la v"a/!( E!r-nul nu ma" #n$er$ase n"$"oda! s! se omoare(
Am re#n$e&u s! 0u$!m( Ger3ard $-'",! $-eva sue de m!r$" '" l-am l!sa s! $-'",e $u
+un!-'""n/!( Nu &!rea s!-'" dea seama( Ne +u$uram o/" $-nd r!,ea o $are +un!(
4 La na"+a% Ger3ard% e #m+o,!/e'"7
C"neva #m&"nse s"$la s&re el(
4 Tra,e o du'$!% lo$oenene7
S"ef +!u '" &use s"$la 0os lov"nd-o de fund% a'a $um f!$eam '" no"( Gesul a$esa avea un #n/eles%
#nsemna o+"'nu"n/a $u s"$la% un semn de +!r+!/"e(
Su+of"/erul He"de se adunase de &e 0os '"-l #m+r-n$" &e Mraus de l-n,! Ger3ard( Se "s$! n"/"$!
,-l$eav!% $-eva #n0ur!ur" '" He"de lu! lo$ul lu" Mraus &lesn"nd d"n l"m+!( Se u"! $u $oada o$3"ulu"
la Ger3ard(
4 Ha" s!-" $ur!/!m &e $!$!$"o'"" !'"a(
Ger3ard #n$uv""n/! '" am 0u$a $u ma" mul! aen/"e( Ger3ard $on"nu! s! $-'",e( He"de &!rea
0",n"( )n $ele d"n urm! se l!s! &!,u+a'(
4 Sun $ur!/a7
Ger3ard r-se(
4 Po/" s! #m&rumu/" de la m"ne% da$! vre"(
4 Cu $e do+-nd!5
4 Cu :NK% $um se "a aun$" $-nd a" de a fa$e $u "&" du+"o'"% 3o!r# Le,"onarul(
Afar! sr!lu$ea luna% &""n! '" round!% $a '" $um &r"vel"'ea $elor re"s&re*e$e $and"da/" la moare ar
f" amu*a-o( Le,"onarul m!ur! $!r/"le '" *v-rl" s$aunul $- $olo $u &"$"orul(
4 Go$ul !sa m! &l"$"se'e% ma" +"ne 3a" s! ne +aem7
C- a" +ae d"n &alme am fos ,aa s! #n$e&em +oIul( ."$u/ul '" He"de s-au #nf!/"'a dre& &r"m""
$om+aan/"( R"n,ul fu #n$on0ura $u fun"" luae d"n $ana&ea '" fool""( Pa$3ee de &ansamen
deven"r! m!nu'" de +oI( Cele dou! mar" +rue s-au #n$"ns #nr-o lu&! $e de,ener! "ue #nr-o +!a"e
de &om"n!( Pl"n" de v-n!!" '" de s-n,e% la fel de #nd-r0"/" am-ndo"= He"de ne,l"0! #ns! o $l"&! ,arda
'" asa "-a fos faal( ."$u/ul% url-nd &re$um o ,or"l!% #l a&u$! de ,le*n! f!$-ndu-l s! $ad! '" #l lov"
$u $a&ul de &odea% &-n! $-nd a$esa a-rn! $a o $-r&!( Arun$! a&o" ru&ul ne#nsufle/" #nr-un $ol/
'" se &r!+u'"% la r-ndul s!u% do+or- de un somn &rofund(
Afar!% luna lum"na ma" de&are $o&a$"" #n,3e/a/"( Adorm"sem o/"% $la"e &ese ,r!mad!% &re$um
$!/e""( T!$erea s"n"sr! a munelu" #nv!lu" &e $e" re"s&re*e$e $and"da/" la moare% #n $a+ana #n $are
&e vremur" veneau s! se od"3neas$! s$3"or" vesel"(
."$u/ul a fos &r"mul $are "-a *!r" #n d"m"nea/a urm!oare( 6eneau #n '"r "nd"an% &!'"nd ,r!+" #n "m&
$e $o+orau munele% &e unde s-n$a era &ar$! des&"$a!( .-r-"ul ."$u/ulu" ne adun! "n ,ra+!(
Eram #n,3e/a/"(
P!reau mul ma" numero'" de$- no" '" erau #narma/" $u arun$!oare de fl!$!r"% re" m"ral"ere ,rele%
&re$um '" $u o +a*ooJa d"n $ele no"( Soarele $are #n$e&use s! s$alde #n aur"u $ulm"le f!$ea s!
s$l"&eas$! ar,"nul $a&eelor de mor( Cu +"no$lul am &uu o+serva $! #n frune era un
<+ersurmf@3rer( Se,e sus/"nea &e +un!-dre&ae $! era o $om&an"e #nrea,!( E!r-nul lu!
+"no$lul de la o$3" '"% f!r! a #noar$e $a&ul% 'o&"=
4 S&une/" lu" Ger3ard s-o #n"nd!(
4 Unde s! m! du$5 #nre+! Ger3ard S"ef% $are era #n &ra, '" &r"vea &e deasu&ra um!rulu" lu"
Pora(
)nr-adev!r% unde5 Ne-am &r"v" d"s&era/"( ."$u/ul '" He"de r"d"$ar! murele lor s-l$"e $!re $er%
$l"&"nd(
1"ua #n$e&use r!u( A$olo sus% &e &oe$a #n,us!% unul se #m&"ed"$! '" am v!*u $um
<+ers$3arf@3rerul *+"era la el ,es"$ul-nd $u un &"sol m"ral"er! #n m-n!(
4 N"'e ,unoa"e% m-r-" He"de% &"&!"ndu-'" o$3"ul umfla% o adun!ur! de ,unoa"e7
4 S! &unem m"ral"era #n &o*"/"e '" s! le fa$em de &ere$an"e la o/"% &ro&use Pora(
4 Gro*av% a&o" #" '" $res!m7 su,3"/! ."$u/ul 0on,l-nd $u '"'ul s!u mare(
4 T!$e/"% n!!r!"lor% se sro&'" E!r-nul la e"( Sunem unu la dou!*e$"( Tre+u"e s!-" du$em $u
*!3!relul(
4 N"$" u nu $re*" $e s&u"% morm!" Se,e( Ne vor $!s!&" #nda! $e vor ,!s" urmele $3"ol3anulu" '" &e
Ger3ard(
4 E"ne *"$"% Hu,o% "nerven" Le,"onarul( C3"ar !sa ne va u$"de(
)" ar!! maa3ala $are re&e*ea a$um un al v-n!or( 8"s&!rur! $-e unul #n s&aele unor +ra*" f"rav"(
)nr-un sfer de $eas vor f" d"n$oa$e '" a&o" foare re&ede la no"(
Au a&!ru &re$um r!*neul( Se,e sr-nse d"n/"" '" &use m-na &e auoma( E!r-nul r"d"$! d"nr-o
s&ran$ean! f!$-ndu-ne semn s! r!m-nem l"n"'"/"( ."$u/ul #'" alese al! &o*"/"e( Armele $om&an"e"
de SS-"'" $l!m&!neau( Mraus% $el $are fusese ransfera la no" &enru la'"ae% fu a&u$a de o use
$avernoas!(
4 S-o #n"ndem7
4 L"-e fr"$! de fra/"" !"5 #nre+! #n$e Pora(
Le,"onarul 'u"era $-ne$ul s!u &refera( <+ersurmf""3rer-ul SS mer,ea re&ede% $u m-ne$"le
sufle$ae% " se vedeau +ra/ele a$o&er"e de &!r ne,ru( S"m/eam $! moarea e foare a&roa&e% n!r"le
noasre frem!au $a la v-naul #n$ol/" de ,ona$"( Ger3ard se f!$u nev!*u #n $a+an!% urma de
."$u/ul '" de Eauer( Soseau((( To/" +!"e/" "ner"% frumo'" '" +"ne 3r!n"/"(
4 Com&an"eee% sa"7 la &"$"oor arm7 Pe lo$ re&aus(((
<rd"nele r!sunau% se$" '" dure% a'a $um era '" d"m"nea/a(
E!r-nul $l"&" s&re $!&een"a $u &!r ne,ru '" o$3"" lor se #n-ln"r!( E!r-nul &!'" #n$e &e "ar+a
"n$red"+"l de verde% $are #" &l!$use a- de mul evreulu" $el v-rsn"$( ."$ul le,"onar #'" f!$ea de
lu$ru #n s&aele lu"% #n &o*"/"e de ra,ere% sre$ur-ndu-se f!r! a ara,e aen/"a du&! o ,r!mad! de
lemne(
Pora se "nsalase #n $as! '" &uea" +!nu" o ,ur! nea,r!-al+!sru"e #n s&aele feresre" $u ,ra""%
as$uns! de s$-ndur"( E!r-nul era a&!ra de do" d"nre $e" ma" +un" r!,!or" a" fronulu"(
<f"/erul SS #'" r!,ea o$ma" n!dra,"" #n,reuna/" de .auserul s!u% $-nd d"n!unrul $ase" se au*"
$l"n$3eul de farfur"" '" &a3are( SS-"'"" #n!l/ar! $a&ul( Ce *,omo #m+"eor7
Ra&orul E!r-nulu" fu s$ur '" se$( AN"m"$ deose+" de semnalaB( >arfur""le '" &a3arele r!sunar! d"n
nou '" su&lul of"/er SS &r"v" r"d"$-nd d"n s&r-n$ene s&re u'a des$3"s!( Se #ndre&! u'or% $u o
#n$e"neal! #n,r"0or!oare% $!re $as!( Curelele sale no" s$-r/-"au( A0unse l-n,! +uu$ul de l-n,!
"nrare% unde se o&r"% a&u$! o&orul '" ree*! o +u$a! de lemn d"nr-o s"n,ur! lov"ur!( To&orul
fusese as$u/" de un meser"a'( 8-nd $u &"$"orul #n lemnul !"a% r-se #n$e"'or( C3"&ul " se #n!s&r"
$-nd se #noarse $!re E!r-nul(
4 8umneaa% >eld?e+el% #/" sr-n," oamen"" '" &le$a/" re&ede de a"$"(
C-nd r"d"$! +ra/ul &enru saluul na*"s% la #n$3e"eura m-"n"" s$l"&" un $eas mare de aur(
Glasul E!r-nulu" un!=
4 )na"ne% mar'% +and"/"lor7
Ne-am aduna% &osa$"( Ne #m+r-n$eam morm!"nd( ."$u/ul '" He"de au "e'" d"n $as! $l!"n-ndu-se(
."$u/ul /"nea #n m-n! $u/"ul s!u lun, s"+er"an(
4 Lua/"-v! armele( )na"ne% mar'7 ordon! E!r-nul $u ,las de senor(
Am re$u foare a&roa&e de SS-"'"% $are ne &r"veau de sus(
4 C!$!$"o'"7 *"se unul d"nre e"(
."$u/ul res!r"% dar Le,"onarul '" E!r-nul #l #n$adrar! "med"a( T!un"" ro"au #n/e&-ndu-ne $um&l"%
#nodeauna $3"ar l-n,! mar,"nea ,ulerulu"( Am sr!+!u +r!deul f!r! s! #noar$em $a&ul '" a+"a
$-nd am a0uns 0os% l-n,! &odul $el ve$3"% ne-am o&r"( >!r! un $uv-n% ne-am arun$a la &!m-n% $u
$a&eele #ndre&ae s&re $a+an!% &e $are soarele o lum"na a$um d"n &l"n(
L-am v!*u &e <+ersurmf@3rer-ul $el #nal "nr-nd #n $as!% urma de do" SS-"'"( Au r!mas mul "m&
#n!unru% f!r! s! se #n-m&le $eva( C-/"va se ol!n"ser! &e "ar+a verde '" 0u$au *arur" sau $!r/"% f!r!
n"$" o ,ra+!(
4 Pr"eenul nosru% lo$oenenul S"ef% s-a as$uns +"ne% *"se Pora(
4 S! n!d!0du"m% 'o&" E!r-nul #n,r"0ora% mu'$-ndu-'" &"&a(
."$u/ul d!du un r-nd de 'na&s '" am +!u #ndelun,% $u l!$om"e( < da! $u arsura al$oolulu"% #n v"ne
n" se s$ur,ea fur"a% ,usul s-n,elu"( ."$u/ul s$u"&! &e o frun*!(
4 C-"n" +lesema/"7 S!-" $!s!&"m7 Ha"% E!r-nule7 f!$u el r!,u'" +!-nd dara+ana &e m"nerul
$u/"ulu"(
E!r-nul su,ea #n $on"nuare de mu'"u$ul &"&e"( 8eoda!% l"n"'ea fu s&ar! de un /"&! &relun,(
Ins"n$"v ne-am l"&" '" ma" mul la &!m-n(
4 .o'ul nu s-a as$uns desul de +"ne% ,emu Se,e(
Sr",!ul r!sun! d"n nou% sr",!ul a$ela &e $are no" #l $uno'eam &rea +"ne% &enru $! #l au*"sem de
a-ea or" #n #n$3"sor" '" #n la,!re(
4 Ce-" fa$5 #nre+! &rose'e Erand(
4 .oare len!% l!r! Le,"onarul% a'e*-ndu-'" arun$!orul de fl!$!r" #n &o*"/"e( C-nd eram #n R"f ne
r!*+unam de f"e$are da! $-nd $!s!&eau &e unul d"nre a" no'r"(
Pr"vea $!re E!r-nul% $are sa #n"ns #n s&aele unu" uf"'% $u &r"v"rea a/"n"! asu&ra $a+ane"( To$ma"
se &re,!ea s! $on"nue% $-nd "e'"r! afar! r!,-ndu-l &e Ger3ard du&! e"( .o'ul se -ra #n &aru
la+e '" /"&a #nruna( SS-"'"" #l loveau Cu $"*mele '" #" fr-nser! un +ra/( >"e$are ,es al lor ne
sfredelea $re"er""% a&roa&e #nne+un"sem(
L-au lov" &ese fa/! '" se &r!+u'"( <+ers$3arf@3rer-ul se &le$! asu&ra lu"% $u un $u/" #n m-n!(
E!nu"am $e avea de ,-nd s! fa$!% ma" v!*usem de asea '" ou'" de f"e$are da! ne lua &r"n
sur&r"ndere( L"&!ul a$ela% &relun, '" neomenes$% aun$" $-nd ru&ul se des"nde $a un ar$(
.em+rul #n$! v"u% arun$a &e &oe$!% $o+ora la vale s!l-nd(
I-au /"nu $a&ul &e +uu$ '" $!&een"a nu lov" de$- de dou! or" $u o&orul( S-n,ele /-'n" &-n!
de&are( R-deau #n "m& $e au s!&a o ,roa&! #n +!le,ar% #n $are #ndesar! $or&ul #m&reun! $u
$!&!/-na% a&o" &orn"r! la drum $-n-nd( Cur-nd d"s&!rur! &e du&! +ra*"(
Se,e &l-n,ea $u su,3"/ur"% ."$u/ul +lesema% "ar E!r-nul ne "m&lora=
4 >"/" re*ona+"l"7
Le,"onarul #ns! 'u"era &re$um un 'ar&e(
4 Tr!"as$! Le,"unea7 S! fa$em $a &e vremur" #n R"f7
>ur"a lu" se #n"nse $a un "n$end"u de &!dure '" #n numa" $-eva se$unde ne-am 3o!r-( Lu&"" aveau
s! se lu&e $u lu&" '" ma" fero$"% o 3a"! $ondus! de f"ara maro$an!(
A-i ucide semenul poate fi uneori o uurare.
Cel care trebuia s moar se prbui. Bgrie pmntul cu unghiile i picioarele, ochii i se nchiser.
6egionarul lo!i gura care horcise nc o dat @=eil"A, iar membrele ticlosului fur smulse de plopul
brusc destins.
'oarele se nl ncet deasupra crestelor muntelui pentru a contempla rzbunarea, iar !ictimele de
la Ausch;itz trebuie c s-au bucurat de adierea dreptii.
RQ1EUNAREA
As$un'" #n $oloanele munelu"% #" a'e&am &e u$",a'"" lu" Ger3ard(
G-ndul de a-" u$"de ne um&lea de fer"$"re% o fer"$"re $are #m" am"nea de a$eea &e $are o s"m/eam
&e vremea $o&"l!r"e"% de Cr!$"un% aun$" $-nd a'e&am #n s&aele u'"" #n$! #n$3"se s! vedem &omul
ferme$a(
Se,e &l-n,ea% avea sufleul $el ma" sens"+"l d"n oa! 'lea3a noasr!( Pora #n0ura% m"$ul le,"onar
morm!"a +leseme ar!+e'"(
Lo$ul ales de no" era o adev!ra! for!rea/! naural!% o $a&$an! de &r"ns SS-"'"% un &ol",on de ras
la /"n!(
4 Ce +!'$!l"e va f"% *"se Erand $am"ona,"ul% su,-ndu-'" #nruna d"n/"" ,!uno'"(
4 Pe <+eruS !la mare #l s$al&e*% sr",! Gul"us He"de% d"n #n!l/"mea $o&a$ulu" de unde &-ndeau(
4 Nu% Gul"us% rea+a asa eu o fa$% "-o ree*! Pora s!ru-ndu-'" $u/"ul(
4 Sune/" ne+un" de-a +"nelea% "nerven" E!r-nul( 6-a/" ,-nd" $e urm!r" vor f" la $ele $e ave/" de
,-nd5
4 N-a" s&or% s&use Pora% s$u"&-nd &e 0os( Po/" s! m! $re*"% n"$" unul d"nre e" nu se va #noar$e
a$as! la m!-sa s! &oveseas$! $e s-a #n-m&la( P-n! la noa&e $or+"" le vor 3al" la o/" o$3""(
4 Sune/" n"'e -m&"/"7 "*+u$n" fur"os E!r-nul( Nu v! da/" seama $!-" vor+a de o $r"m!5
Am r!mas $u ,ura $!s$a!(
4 Cum a" s&us5 sr",! Pora% u"-nd $! #n mune se aude &-n! de&are( 8ar $eea $e fa$em no" de
&aru an" #n$oa$e $um nume'"% domnule >eld?e+el5
4 N!!r!ule7 P-n! as!*" a" u$"s doar du'man"% nu $om&ar"o/"(
4 8u'man"7 3o3o" Pora +a0o$or"or( 8u'man"" me" sun numa" SS-"'""(
Pl"n de "nd",nare% E!r-nul s!r" afar! d"n ,roa&a &e $are o #m&!r/ea $u Se,e '" $u m"ne '" #'"
#ndre&! revolverul s&re Pora% $are se lun,"se du&! o s-n$!(
4 E'" $am u"u$% +!"ee% dar #/" vo" #m&ros&!a memor"a7 )/" am"ne'" de NM68-"'"" &e $are "-am
#m&u'$a l-n,! Eo+rusJ5 A" u"a $um ."$u/ul '" Le,"onarul le-au !"a +ere,aa volunar"lor
s"nu$",a'" la M"ev5 I-a" u"a &e +osn"a$ul '" feme"le d"n $om&an"a de +rand"'"5 Erau $umva
&r"een"5 )n a$es $a* a" un fel $"uda de a-/" raa &r"een""7 >!r! s! ma" &omenes$ de "nfaner"'"" de
la $oa 7P2% $"v"l"" d"n $analele HarJovulu"% de &ersonalul &en"en$"arulu" d"n Polava7 To &r"een" au
fos5 S! ma" $on"nu"5
E!r-nul se f!$use ro'u $a fo$ul la fa/!(
4 Ce l"m+ar"/! ma" a"7 'u"er! Pora( .a" +"ne e f!$ea" &o&! #n ru&ele de 'o$ ale .-nu"orulu"7
4 )n$3"de ,ura a s&ur$a! de +erl"ne*% or" e $ul$ la &!m-n $3"ar a$um7 url! E!r-nul% s$os d"n
f"re( Auomaul /"nu la 'old /"nea s&re Pora(
S-a f!$u !$ere( Era &enru &r"ma oar! $-nd #l vedeam #n asemenea sare( Nu se ma" #n-m&lase
n"$" m!$ar o da! #n $ursul $elor re" an" de $-nd eram #m&reun!( )l &r"veam ulu"/" &e dra,ul nosru
W"l3elm EaOer% $are r!sufla ,reu% $a '" $um s-ar f" sufo$a( Re#n$e&u s! vor+eas$! +-l+-"ndu-se(
4 Sun n"'e f"are% SS-"'"" !'"a% asas"n"% e adev!ra% ar mer"a o $e le-a/" fa$e( C" da$! e $"neva
$are s! v! #n/elea,!% a$ela sun $3"ar eu(
8use m-na la ,- '" arun$a o &r"v"re s&re $ulmea de unde #" au*eam &e SS-"'" $-n-nd=
'o ;eit die braune =eide geht,
%ehCrt das alles mir.
Ct se ntinde castania cmpie,
)oate mi aparin numai mie.
4 8ar u"a/" $! nu s-r&e'" m!$elur"le &r"n $r"m!(
Glasul #" deven"se o 'oa&!( Pora #n$er$! s! s&un! $eva% dar E!r-nul #l o&r" $u un ,es(
4 6! am"n"/" *"ua #n $are l-a/" u$"s &e "$!losul a$ela de lo$oenen la Lem+er,5
Ne &r"vea &e o/" &e r-nd '" &r"v"rea lu" ne sfredelea(
4 6! adu$e/" am"ne5
Nu a r!s&uns n"men"( Ne am"neam $a '" $um ar f" fos "er"( Un of"/er d"n &ol"/"a fronulu" fusese u$"s
$u un ,lone #n $a&% #n &l"n! srad! Pa3lev"% d"n Lem+er,( )n $ursul ra*"e" $are a urma au fos
aresae 'a"*e$" de &ersoane% $are au fos eIe$uae $3"ar #n fa/a $ase" unde fusese ,!s" mor
lo$oenenul( Pr"nre v"$"me erau nou!s&re*e$e $o&"" su+ do"s&re*e$e an"( Toae lo$u"n/ele d"n 0ur
au fos f!$ue s$rum( < feme"e a fos omor-! #m&reun! $u &run$ul e" $u &aul arme"(
4 <are u$",a'ul of"/erulu" nu '"-a re,rea fa&a5 #n$3e"e E!r-nul murmur-nd(
)'" smulse $as$a% "ar a$easa se roso,ol" &e &an!% a&o" #'" $on"nu! vo"os $ursa la vale anren-nd
,ro3o"'ul #n urma e"(
4 I-a/" u"a &e $e" do" SS-"'" &e $are "-a/" #n0un,3"a la Sal"no5 urm! el $u #n$!&!/-nare( R!s&laa
a fos masa$rarea lo$u"or"lor d"n Er",aden3of( 8ar elefon"sa a$eea $are &re"ndea $! fusese
v"ola! de $"v"l" ru'"5 Tre"*e$" de feme" '" $o&"" au lua drumul ro+"e" #n la,!rele Re"$3-ulu"(((
8a% ne am"neam( Telefon"sa a m!rur"s" ma" -r*"u $! nu fusese v"ola!( ."n/"se( Au r"d"$a d"n
umer" '" au +!,a-o *e$e *"le la &-rna"e &enru $! #'" +!use 0o$ de &ol"/"a se$re!% #ns! #n sa $o&"""
mureau de foame% #n "m& $e mamele lor $r!&au mun$"nd #n German"a(
Cu o$3"" #n$3"'"% E!r-nul $on"nu! s! am"neas$! mule alele( Pora $l"&ea des% Se,e ,emea%
He"de s$u"&a% Le,"onarul flu"era &r"nre d"n/" A6"no% dul$e moare(((B% doar ."$u/ul nu &!rea
"m&res"ona(B
4 8a$! #" m!$el!r"/" &e SS-"'"% urm! E!r-nul% o fa$e/" $u +un!-'""n/!( 6a &l!" #nrea,a &o&ula/"e
d"m&re0ur% $- '" de/"nu/""% ad!u,! el du&! o $l"&!( 6o" ve/" &ura v"na &enru f"e$are $e va f"
#m&u'$a( >"e$are ,lone #n $eaf! al vosru va f" '" $-nd oul se va #n$3e"a% ve/" &uea s&une $u
m-na &e "n"m! $! #nr-adev!r sune/" asas"n"(
8u&! $e ne &r"v" d"n nou &e r-nd% ne sr",!=
4 C" a$um ra,e/"% da$! #ndr!*n"/"7 Nu u"a/" #ns! $! de f"e$are da$! $-nd un SS-"s #'" d! ul"ma
suflare daor"! vou!% u$"de/" #n a$ela'" "m& '" dou!*e$" de $"v"l"% $u s",uran/! feme" '" $o&""% &run$"%
elev"% +"e/" $o&"" #nfomea/"% $are #n $l"&a asa #n$! se ma" 0oa$!% f!r! a +!nu" $e-" a'ea&!7 Tra,e/" '"
r!*+una/"-l &e evreul Ger3ard S"ef% $el $are refu*a s! se +a,e #n &a &enru a nu-l um&le de
&!du$3"( 6-ar s$u"&a da$! ar afla $e ave/" de ,-nd s! fa$e/"( 6re/" s!-l r!*+una/"5 Aun$" sr",a/" #n
,ura mare $e a/" v!*u( S! nu u"a/" vreoda!7 C-nd oa! lumea se va #nfofol" #n +un!sare du&!
r!*+o"% vo" s! sr",a/" #n $on"nuare( A$easa s! f"e r!*+unarea &enru m""le de Ger3ard &e $are "-au
orura(
Le,"onarul se r"d"$! o+os"(
4 A" dre&ae% E!r-nule% $a #nodeauna(
)'" arun$! m-n"os /eava arun$!orulu" de fl!$!r"% o sr"v" su+ &"$"oare '" sr",! r!,u'"=
4 S! f"e +lesema/"7 N" s-a lua oul% +u$ur"a% l"+eraea '" $ura0ul nu folose'e la n"m"$( C- &r"ve'e
armele% e s",ur $! nu &o f" de$- #n slu0+a a$esor "$!lo'"% m-nu"e $3"ar de no"% &or$" #n un"form!(
Se l!s! la &!m-n% s$oase $ovora'ul de ru,!$"une% #'" des$!l/! +o$an$""% #n,enun$3e $u fa/a $!re
r!s!r" '" se ru,! #ndelun,( Pr"veam #n !$ere a$es lu& d"n mun/"" +er+er"% $are nu &uea n"$" m!$ar
s! mu'e $u/"ul $are% #n$e% ne u$"dea(
Unul $-e unul% ne-am r"d"$a( E!r-nul &orn" la vale% "ar no" l-am urma $u "n"ma ,rea( Pora s$u"&!
$u n!duf% #'" #ndes! 0o+enul &e $!&!/-n!% #'" arun$! arma ,rea &e um!r% &!'"nd '" el #n urma omulu"
s$und '" vo"n"$ $e $o+ora f!r! a #noar$e $a&ul(
SS-"'"" $-nau '" a$um( Sr-n,eam &umn"" de durere '" fur"e( He"de morm!"=
4 I-am f" avu &e o/"7 Nu ar f" dura n"$" $"n$" m"nue(
E!r-nul ,r!+" &asul #n vreme $e no" #l urmam ,reo"( Co+or-'ul se ma" #ndul$"se $-nd un m"ros
#n!+u'"or ne #nv!lu" deoda!% ven"nd &e deasu&ra &!dur""( Ne-am o&r" foare m"ra/" s! vedem
v!l!u$" ,ro'" de fum r"d"$-ndu-se d"nre $o&a$"(
4 Ce-ar &uea f"5 murmur! E!r-nul ,-nd"or(
4 Cred $! e #n &!dure% $u oae $! &are a ven" de ma" de&are% s&use Pora( )'" #m&"nse &!l!r"a
s&re $eaf!( Par$! ar f" la Mao?"*e% dar de $e na"+a arde5
Se,e s$oase 3ara '" +usola(
4 Arde TeJolo?"$3% ne anun/! se$(
Ne-am re&e*" $a ne+un"" de-a dre&ul &e mune #n sus% &r"nre s-n$"% &!'un" '" s$ur!ur"( Sudoarea
ne &!rundea #n o$3"( Le,"onarul s$oase un sr",!% ar!-nd s&re sud-es% unde o al! $oloan! de
urn se #n!l/a $!re $erul al+asru(
Se,e s$oase d"n nou 3ara(
4 8e daa asa arde la Erano?"$3( Ce se #n-m&l! oare5
4 Re&resal""% s&use E!r-nul( 8ar &enru $e5
Erand #'" s!l! la lo$ &e um!r +urlanul de &l"! '" &ro&use=
4 Tre+u"e s! mer,em s! vedem des&re $e-" vor+a(
C" d"ns&re sud se *!rea al "n$end"u(
4 Ce dra$u se #n-m&l!5 "*+u$n" He"de(
4 Re&resal""% re&e! E!r-nul( 6reun sm"n" $are "-a f!$u felul unu"a d"nre +!"e/"" lu" H"mmler '"
a$um o/" d"n #m&re0ur"m" re+u"e s! &l!eas$!(
Pe &an! $o+ora un $-"ne l!r-nd #nruna% Pora #l &r"nse( Era o $or$"ur! mare de $-"ne lu&% a'a
$um aveau &e a"$" $e" ma" mul/" d"nre /!ran"% $u *,arda ru&! '" +lana #nro'"! de s-n,e( E"eul
$-"ne era #nne+un" de fr"$! '" durere(
E!r-nul rase ,-nd"or d"n &"&!% $u &r"v"rea a/"n"! asu&ra $-"nelu"(
4 An"malul a$esa v"ne de la o ferm! de mune% '" nu d"nr-un sa(
Le,"onarul% $are m-n,-"a $-"nele &e $a&% se #nre+!=
4 Asa ar &uea #nsemna $! l"$3"dea*! '" ,os&od!r""le m"$"5 Ce na"+a s-o f" #n-m&la5
)'" ver"f"$! $u aen/"e arma '"% $um E!r-nul se &re,!ea s! $on"nue $o+or-'ul% Le,"onarul #l o&r" $u
un ,es( A'e*-nd $u &ruden/! arma% &r"v" $!re es '" $eru o /",ar!(
4 E!"e/"% E!r-nul ne-a /"nu o &red"$! mare% "ar no" am fos #n/ele,!or" &enru $! erau desule
mo"ve( 8ar a$um% a$olo sus oul e $u&r"ns de fl!$!r"( Se &rea &oae $a &e &area $ealal! un"" s! f"
fos ma" &u/"n #n/ele,!or"( )n a$es $a* eu $ons"der $! nu ma" avem n"$" no" mo"ve s! f"m #n
$on"nuare #n/ele,!or"(
4 Gura% f!$u E!r-nul( Aduna/"-v! armele% &orn"m(
4 A'ea&! &u/"n% s! au*"m $e are de s&us nomadul(
Le,"onarul r-n0" r!u!$"os( <$3"" #" sr!lu$eau de ur! fana"$!(
4 Pe Alla37 S!-" u$"dem &e SS-"'"7
4 Nu% s&use E!r-nul(
4 C-"n"" ur+a/" re+u"e omor-/"7 r!$n" Le,"onarul( Easar*"" lu" H"mmler nu sun al$eva7 C"ne m!
urmea*!5 R"d"$a/" m-na(
Pora% ."$u/ul% He"de '" Erand r"d"$ar! &umnul( I-am urma $u "n"ma #ndo"!( Ul"mul "nr! #n r"nd
Se,e% &r"v"nd #n $3"& de s$u*! s&re E!r-nul(
4 Pe Alla37 E o *" mare% s&use Le,"onarul r"d"$-ndu-se(
)" &use m-na &e um!r E!r-nulu"(
4 No" e #n/ele,em% dar #n/ele,e-ne '" u( SS-"'"" nu se ma" &o r!*+una% '"-au erm"na rea+a% oul
arde( Ne $ondu$"% a'a $um a" f!$u-o #nodeauna &e fron5
E!r-nul s$uur! d"n $a&(
4 6! urme* &enru $! nu am #n$oro% un asas"na #ns! nu vo" $ondu$e(
Le,"onarul r"d"$! d"n umer"(
4 >oare +"ne( E!"e/"% Urma/"-m!(
Am a"ns l"*"era &!dur"" $!/!r-ndu-ne &ese o+sa$ole $are "-ar f" f!$u s! 'ov!"e &e v-n!or"" de
mune% #ns! dorul r!*+un!r"" ne d!dea ar"&"( Am #na"na asfel ore #nre,"% des$3"*-ndu-ne drum &r"n
m!r!$"n"' $u o&oarele '" $a*malele noasre( Aveam m-"n"le #ns-n,erae% dar Le,"onarul ne
#m+oldea o$!r-ndu-ne% ma" fana"$ de$- o/"( Isov"/"% #l amen"n/am $u armele% el #ns! r-dea
d"s&re/u"or r"m"/-nd #n oae d"re$/""le sr",!ul s!u de lu&! maro$an(
Am a0uns #n sf-r'" la &r"ma ,os&od!r"e( R!m!seser! doar ru"nele fume,-nde '" re" $adavre
$3"r$"e% dou! feme" '" un $o&"l(
E!r-nul #n$3"se o$3""% era l"v"d( Eram f"are o/el"e #n r!*+o"% $are v!*usem de oae% #ns! m-"n"le n"
s-au $r"s&a sr-n,-nd '" ma" are armele( Ne-am re&e*" ma" de&are% #n urma Le,"onarulu"( 8u&! o
or!% am des$o&er" #n$! dou! le'ur"H do" +!r-n" #m&u'$a/" #n $eafa( Le,"onarul le r!su$"% $3"&ur"le lor
nu ma" erau deo- o ,aur!(
4 P-D8% sa+"l" Pora &"&!"nd or"f"$"ul $u de,eul(
Asu&ra $adavrelor n"$" o 3-r"e( Toul fusese lua(
4 Poae f" la fel de +"ne o&era &ar"*an"lor% su,er! Mraus% la'ul(
4 E"ne#n/eles7 f!$u Eauer% "*+u$n"nd #n r-s #m&reun! $u no"(
E!r-nul #'" s$oase &"&a d"n ,ur! '" " se adres! SS-"sulu"=
4 )/" &o s&une $uv-n $u $uv-n $e va s$r"e m-"ne #n *"arele d"n /ar!( Dranii panici au fost
asasinai de bandii. 0i au incendiat i trei sate i mai multe gospodrii. 7epresaliile !or urma ct de
curnd. Semna% He"nr"$3 H"mmler( 8u&! $are% Sandarenf@3rer-ul SS Elo+el% num" de >@3rer
'eful &ol"/"e" d"n Era$3% va &ro$eda la eIe$u/""le u*uale( Penru ma" mul! s",uran/! se va men/"ona
$! +and"/"" &urau un"forme ,ermane( Ce" de la RSHA se ,-ndes$ la oae(
Pora #'" &use de,eul &e rana une"a d"nre v"$"me% a&o" #l m"ros"(
4 Gan,ren! #n &r"ma fa*!(
4 Ia e u"!7 EIa$ la fel $a la $adavrele ,al+ene de la 8o+rov"na% s&use Le,"onarul(
Pora #n$l"n! $a&ul% m"ros"nd d"n nou(
4 Cel!lal s-a s$!&a #n &analon"(
4 A'a f!$eau #nodeauna aun$" $-nd #" ,a*am la E"rJenau% *"se deoda! SS-"sul Mraus(
Se l!s! o !$ere $um&l"!( Am u"a de $adavre &enru $! se &rodusese $eva $are era al dra$ulu" de
"neresan( Toae &r"v"r"le s-au #nors $!re vo"n"$ul SS-"s% $el $e fusese "*,on" d"nre a" s!"%
de,rada '" r"m"s #nr-un re,"men d"s$"&l"nar $a de*eror(
4 Ca s! ve*"((( C" $e-a" ma" v!*u la E"rJenau5
SS-"sul &!l"% f!$-ndu-se a&roa&e verde( Ceea $e as$unsese $u a-a ,r"0e "m& de re" an" #"
s$!&ase a$um f!r! vo"e( )n no&/"le de nesomn se emuse s! nu f"e r!da% de $"neva de la
se$rear"a% de &"ld! su+of"/erul Gul"us He"de% &r"nre al/""% &e $are #l re#n-ln"se la no"( Ce s&a"m!
r!sese aun$" $-nd #l v!*use &e He"de7<are re+u"a s!-l "m&lore s! a$!% &l!"ndu-" or"$e5 8ar
&oae $! He"de nu '"use oul((( Alfel era "neI&l"$a+"l $! !$use a-a vreme((( Mraus #n$er$ase
des",ur s! f"e mua% $!&"anul von Earr"n, #ns! 3o!r-se= AN"$" vor+!B( AT"$!losul a$ela de von
Earr"n,% la fel $a o/" $e"lal/" d"n &luonul !sa +lesema7 Tr!d!or" de &ar"e $are ar re+u" nea&!ra
l"$3"da/"(((B(
Se &rodusese un lu$ru de ne$re*u% n"men" nu-l r!dase% o f!$use el% $u ,ura lu"( Adres! o
ru,!$"une lu" 8umne*eu% de $are se le&!dase #n 9FD8% $-nd "nrase #n SS( C- de m-ndru fusese
s! se #m&!une*e a$as! la el #n un"forma na*"s!% verde% $u $a&ee de mor ar,"n""7 Cu $-! ,r"0!
$osese +anderola nea,r! &ur-nd l"erele de ar,"n AToenJo&fver+andB UUn"unea Ca&ulu" de .orV
&e m-ne$a s-n,!( I*+u$n"se #n r-s v!*-nd s&a"ma mame" sale aun$" $-nd a&!ruse a$as!
#m+r!$a #n un"forma a$easa mul-ur-!( )l amen"n/ase &e a!l s!u $u #n$3"soarea $-nd a$esa
"nvo$ase dre&aea lu" 8umne*eu( Ce fer"$"re s! ve*" oae le&!d!ur"le d"n $ar"er &r"v"ndu-e
eror"*a/"7((( To/" $e" $are fuseser! o+ra*n"$" $u el se #nre$eau s!-l !m-"e*e( C-nd $-r$"umarul
refu*ase a-" da &e $red"% arun$ase &e e0,3ea $-eva m!r$" so"oase '" #n !$erea ,rea $e se l!sase%
"-a sr",a= A>oare $ur-nd va ven" vremea $-nd e ve" -r# la &"$"oarele mele7B
Nu a dura mul% #nr-adev!r((( Un +"le/el sre$ura #n $u"a de s$r"sor" a un"!/""% $ea &e $are nu o
des$3"dea de$- E"$Je% 'eful SS% $u numele '" adresa $-r$"umarulu"% &ur-nd men/"unea ATr!d!or
de &ar"eB( 8u&! re" s!&!m-n" $-r$"umarul a fos $3ema '"% #n a$eea'" *"% " s-au a&l"$a *e$e
+asoane% #n"ns &e o $a&r! de lemn( S! se #nve/e m"ne% m-r'avul7 )nr-o *" de "anuar"e% #n 9FD8% a
fos &r"ns #n s-rmele ,3"m&ae '" a&o" #n,ro&a #m&reun! $u vreo $"n$"*e$" de evre"% s&-n*ura/" #n
a0un #n s&aele ,ra0dur"lor(
A&o" *"ua #n $are sos"se la Gross Rosen% una d"nre $ele ma" frumoase d"n v"a/a lu"( C"-o am"nea
mereu $u emo/"e( I se #n$red"n/! ,r"0a $-"n"lor( Adora $-"n""% dar Hau&surmf@3rer-ul SS Sre"$3er
era un n!!r!u( Penru fa&ul $! un"" d"nre r!d!or"" de &ar"e fuseser! mu'$a/" &u/"n de $-"n"" s!"%
Sre"$3er f!$use !r!+o"( E adev!ra% fusese '" un mor% $e "m&oran/! avea #ns! a$easa5 <r"$um
ar f" mur"( Un +o'oro,% fos m"n"sru al Re&u+l"$""% $are le'"na de f"e$are da! $-nd lua un +ason &e
s&"nare(((
Hau&surmf@3rer-ul Sre"$3er $eru an$3e! '"% da$! nu ar f" fos '" &ovesea $u AHo&a-3o&7B%
afa$erea ar f" fos $lasa!( Mraus re$uno'ea $! s!r"se n"/elu' &ese $al $u AHo&a-3o&B% $3"ar '" fa/!
de n"'e r!d!or" de &ar"e( >usese "nven/"a lu" Se"nm@ller% <+ers$3arf@3rer-ul d"n +lo$ul 7% "ar 0o$ul
avea ma" mule var"ane(
8e &"ld!% $-/"va de/"nu/" erau adu'" &e &laoul $el mare d"n s&aele s-ne"H l" se a'e*a o $u"e &e $a&
'" re+u"au s-o /"n! su+ amen"n/area $u +!a"a( SS-"'"" r!,eau a&o" #n $u"" '"% des",ur% se ma"
#n-m&la $a un de/"nu s! se alea,! $u un ,lon/ #n s$!f-rl"e( 8ar $e m"nuna eIer$"/"u de "r '" $- de
amu*an era7
Se ma" or,an"*au de asemenea '" aler,!r" &e deasu&ra 'an/ur"lor lar"nelor% "ar $-nd de/"nu/""
re$eau &ese s$-ndur"% l" se r!,eau de su+ &"$"oare( Era 3a"os s!-" ve*" *+!-ndu-se #n ra3a% un""
mureau #n$e% e adev!ra% dar $e "m&oran/! ma" avea5
8oamne% $- r-deau #n +aal"onul a$ela7 .a" erau #n$! mule ale eun de a 0u$! AHo&a-3o&B7H #nr-o
*" #ns!% Se"nm@ller a de&!'" ou'" m!sura( Le,ase #m&reun! re" de/"nu/"% #n &"elea ,oal!% de
a,re,aul de $!ldur!% s! vad! da$! erau $ura0o'"(
Erua a$eea de Sre"$3er #" des$o&er"se( Ce !r!+o" se "s$ase7 )n $ele d"n urm! #ns! "$!losul de
Sre"$3er a &!/"-o '" el( A a&!ru #n fa/a $ons"l"ulu" de r!*+o"% &enru a f" lua a&!rarea r!d!or"lor de
&ar"e% a fos alun,a d"n SS '" ransfera la av"a/"e( Se s&unea $! fusese do+or- #n Polon"a(
8u&! Gross Rosen% Mavens+r@$J( Numa" feme"( Era a$olo un Sa+sf@3rer $are &ura "ns",na de
s-n,e a &ar"dulu" d"n 9F;D Un v"*"onar( C-e &uea n!s$o$" $u feele((( Puea" s! #nne+une'" du&!
asemenea 'ed"n/e7 < de/"nu!% fos avo$a% $ue*! s! a$u*e &e SS-"'" de a+u* de &uere( A fos
sno&"! #n +!a"e $u o $oad! de m!ur!% du&! $are au s!r" &e ea de la #n!l/"mea mese"%
sf!r-m-nd-& $a &e o $oa0! de ou( Comandanul de la Ravens+r@$J nu a $eru an$3e!% $el &u/"n el
'"a $um re+u"e raa! &leava a$easa( C" $e d"sra$/"e s! +"$"u"e'" feme"le7 Te dureau $oasele de
a-a r-sH s-a #n-m&la ou'" #nr-un r-nd $a lu$rur"le s! se #n$ur$e% &enru $! una d"nre s$or&""
&roesase $u !r"e% sus/"n-nd $! fusese #ns!r$"na! de Mraus( Avusese ,r"0e $a "a&a s! $ra&e la
"m&% mul/um"! +unelor sale rela/"" $u med"$ul-'ef( 8e ne$re*u $- era de ,reu s! omor" o feme"e(((
>usese nevo"e s!-" fa$! o "n0e$/"e $u +en*"n!(
Un lu$ru +un fusese '" num"rea lu" la E"rJenau% la $om&an"a de eIerm"nare( La #n$e&u era" ou'"%
$- de $-% "m&res"ona aun$" $-nd soseau m"" de evre" &enru a-'" &r"m" &or/"a de CO$lon E( 8ar e
o+"'nu"e'" $u oae( )nr-adev!r n"$" nu ma" '"a num!rul evre"$elor &e $are le l"$3"dase(
)nr-o +un! *" #ns! noro$ul l-a &!r!s"% a fos *"ua $ea ma" #nune$a! a v"e/"" sale% $ea #n $are a fos
da afar! d"n e$3"&a de eIerm"nare( .ul/um"! Unersurmf@3rer-ulu" SS Ro$3ner '" doar &enru $!
v"olase o rom-n$!( S! ma" a" #n$redere #n $amara*"7 S-au #nver'una #m&or"va lu" '" a $elor &aru
$om&l"$" a" s!"% 3o!r-nd s! f"e r"m"'" la se$/"a de "nsru"re de lu&! d"n Cra$ov"a( 8ar s$!&! daor"!
unu" &"$"or "nfe$a( < m"e de m!r$" l-a $osa "nfe$/"a de la &"$"or% $u oae a$esea% ,3"n"onul se
#n$!&!/-n! s!-l urm!reas$!( A fos v!rsa d"re$ la re,"menul SS A8er >@3rerB( Un re,"men de
"$!lo'"% $are nu v"sau de$- o moare ero"$!(((
Au urma lun" de sudoare% de d"s&erare '" s&a"m!% &-n! fu," de &e fron% la HarJov% $3"ar d"n &r"ma
*"( Cons"l"ul de r!*+o"% de,radarea% #n$3"soarea de la Tor,au( C" a$um remura am"n"ndu-'" de
Tor,au% $ea ma" $um&l"! d"nre &u'$!r""7 8u&! $are $ulmea((( re,"menul a$esa #n,ro*"or
d"s$"&l"nar% $u u$",a'" de $ea ma" 0osn"$! s&e/!(
Iar a$um% o$ma" nele,"u"/"" !'"a #ndr!*neau s!-l 0ude$e% &e el% osa'ul >@3rer-ulu"% veeran na*"s7
Se umfl!% dar% &r"v"ndu-" &e ."$u/ul '" &e Pora% $ura0ul #l &!r!s" &r"n o/" &or""( Nu &uea" '" n"$"oda!
de $e erau #n sare sm"n"/"" !'"a((( adev!rae +rue((( &ueau n!s$o$" $e e ma" r!u( Mraus #'" am"n"
de $!&"anul .eOer% de <+ersurmf@3rer-ul Gra?o3l% de Sonderf@3rer-ul Hansen (((Sudoarea
#n,3e/a! #" &"$ura de &e frune( S! $ear! a0uor5 Poae $! #n ve$"n!ae s-ar afla $-/"va $amara*"
d"n SS5 Ce &l!$ere s!-" denun/e #n sf-r'" &e &or$"" !'"a7 S-ar l!sa $u $-eva ,loan/e #n $eaf! '"
#n$! ar f" &rea &u/"n7
8ar $e na"+a e asa5 Ia!-l &e Pora a&ro&""ndu-se((( foare #n$e( Nu m! a"n,e7 vru s! sr",e% de &e
+u*ele sale #ns! nu "e'" n"$" un sune( Avea l"m+a umfla!% us$a!% &e s&ae #" $ur,ea sudoarea(
Le,"onarul% monsrul a$esa maro$an% f"ara asa $u $"$ar"$e% se #ndre&a *-m+"nd s&re el( C" ,or"la
de ."$u/ul((( +a $3"ar '" Gul"us He"de% fraele s!u de arme((( veneau &u/"n adu'" de s&ae% $a '" $um
s-ar &re,!" s!-l aa$e( Erand% 3o/ul de Erand% s$oase $u/"ul(
8oar nu-l vor omor#7 Nu se &oae7 E!r-nul vor+"se de $r"m!( Cu oae a$esea #l u$"seser! &e
Hannsen% #n$e% fusese un omor( Iar &e Gra?o3l #l s&-n*uraser!% o omor fusese( Pe $!&"anul
.eOer #l #m&u'$aser!% al omor((( A$e'" oamen" #n,ro*"or"7 A$e'" r!d!or" de &ar"e( Se va a&!ra(((
va ra,e(((
Un *,omo meal"$( 8umne*eule7 Pora #l f!$use s! s$a&e arma d"n m-n!(
4 Nu7 sr",! $-nd Le,"onarul #l lov" $u +o$an$ul #nre &"$"oare(
1-m+eau% !$u/"% $u d"n/"" #n$le'a/" '" des$o&er"/"( Urma s! moar! as!*"5 8ar era $um&l"((( v"a/a%
frumoasa v"a/!(((7 Nu #'" f!$use de$- daor"a '" n"m"$ al$eva( <are &ueau #n/ele,e asa u$",a'""5
E!r-nul #l &r"v"% f!r! o vor+!% $u &r"v"rea #nune$a!% $u o$3" $are nu ma" erau a" s!"( Era du'manul
s!u% nu s&use AEse un asas"naB(
Cer$ul se sr-n,ea( L-au #n$on0ura% foare de a&roa&e( Mraus era #n m"0lo$% &re$um &aa al+! d"n
$enrul /"ne"( Au #n$e&u s! loveas$!( < durere "nsu&ora+"l! #" s!+!u $or&ul d"n $a& &-n! #n
&"$"oare( S$oase un /"&! #n "m& $e se &!+u'ea% a'a $um /"&ase '" Ger3ard(
4 Isuse C3r"soase% a0u!-m!( Sf-n! >e$"oar!% a0u!-m!( A37 "m&lor! f!r! a f" au*"% m! vo" fa$e
&reo &enru resul v"e/""( 8oamne% e vo" slu0"% nu e vo" rene,a n"$"oda!( Salvea*!-m! de d"avol""
!'"a7
.un/"" s-au r!surna% $erul s-a des$3"s((( L-au le,a sr-ns $u fun"" '" l-au l!sa a$olo% s-n,er-nd%
f!r! a-" a$orda "m&oran/!% #n "m& $e fumau #n !$ere(
A&o" &lo&ul a fos #ndo" $!re &!m-n( C"a $e avea s! urme*e( Urleul s!u era de f"ar!% &oae
&enru $! #nne+un"se( 8ar nu-l au*" de$- Saan% $are se +u$ur!(
Asfel mur" SS-"sul% $u mem+rele '" ar"$ula/""le smulse( 1+"er! *e$e m"nue #na"ne de a mur"( Pora
fu de &!rere $! avusese &are de o moare &rea ra&"d!( Am arun$a 3o"ul #nr-o r-&! #n,us! '"
+aal"onul #'" $on"nu! drumul( )n a&ro&"erea unor ale ru"ne fume,-nde am da &ese o +and! de
SS-"'"% #ns! n"men" nu a ras% "ar sr",!ul Le,"onarulu" AAlla3 el AJ+ar7B nu r!sun! #n mune( Seea
noasr! de r!*+unare era &ool"!(
G"sWle dormea( Am #m+r!/"'a-o% se re*"% se #n"nse '" m! s!ru! $u fo$( 8orm"se foare mul "m&(
4 C"% s&use% evreul &e $are l-a/" #n-ln" a mur" #n $ele d"n urm!5
Am s!rua-o f!r! a-" r!s&unde( R-se '" am re$!*u #nl!n/u"/"% a&o" m! #nre+! d"n nou=
4 A mur"5
4 Nu% evre"" nu mor n"$"oda!(
4 P-n! #nr-o *" o re+u"e s! moar!% f!$u ea m"ra!(
4 Nu( Nu &o/" u$"de un evreu( Con"nu! s! r!"as$!% #n $"uda ur""% #n $"uda &erse$u/"lor(
4 Nu #n/ele,% dar n-are a fa$e( Lu$rur"le asea m! &l"$"ses$% &refer s! fa$em dra,ose(
4n bordelul cel mare se fcuse curenie cu prile&ul sosirii noilor pensionare.
(etele uria, cel care fusese spnzurat deasupra biroului la care edea )anti -ora, dispruse i fu
nlocuit cu un cap de taur. Cine!a agase de un corn un ciorap foarte finE de cellalt atrna o
pereche de chiloi albastru-deschis.
+ femeie complet dezbrcat dansa pe irul de mese, n timp ce proiectoarele fceau s &oace
lumini colorate pe prile cele mai intime ale anatomiei dansatoarei.
(ublicul rcnea, $icuul depea orice nchipuire. A fost ne!oie s-l doborm cu o sticl n cap
pentru a-l potoli.
.ICULUL SE L<G<8ECTE
)n *"ua a$eea am sos" la s&"al $3"ar #na"ne de v"*"!(
8o$orul .a3ler se o&r" la &aul lu" .our"* '"% a'a $um f!$ea #nodeauna% arun$! o &r"v"re &e
3-r""le &e $are " le &re*ena E"l! de seu( Cu"er! &u/"n &r"nre d"n/"% a&o" #l &r"v" $u aen/"e &e .our"*%
volunarul sude(
4 Cum se s"me as!*" fl!$!ul nosru5
4 Nu &rea +"ne% domnule med"$-'ef% s&use .our"*% res&e$-nd $ele ma" +une rad"/"" m"l"are(
4 Adev!ra5 Nu e'" $3"ar a- de +olnav% dra,! &r"eene( Se r!su$" eIam"n-ndu-l &e ."$u/ul% $are
era #n"ns $a o s$-ndur! &e &a% $u m-"n"le a'e*ae #n lun,ul ru&ulu" &e $ear$eaf '" ar+ora o mur!
$- se &oae ma" -m&"!(
8o$orul .a3ler *-m+" '" re#n$e&u s! flu"ere su+/"re(
4 Pa$"enul se s"me ma" +"ne5
."$u/ul su,3"/! de fr"$!% med"$ul #ns! nu &!rea $! o+serv!(
4 Sarea &a$"enulu" ese #n ,eneral +un!( Cere s! f"e r"m"s la +aal"onul de $onvales$en/! al
d"v"*"e"(
."$u/ul se r"d"$! d"nr-o s"n,ur! m"'$are% $u o &r"v"re &or"v"! a sf-'"a "n"ma(
4 Am &uea s!-" semn!m "e'"rea% s! vedem $-nd(((
4 .ar/"% &e 'a&e% #" sufl! E"l! de seu(
8o$orul .a3ler *-m+" &e su+ mus!/"(
4 8e a$ord% sor!% &e 'a&e(
."$u/ul des$3"se ,ura% fr"$a " se vedea #n o$3" '" nu &r"$e&ea% la fel $a no"% $e #l a&u$ase &e do$orul
.a3ler( 8ar% s&re u'urarea ,eneral!% med"$ul se #noarse +rus$ s&re .our"* #n"n*-ndu-" m-na(
4 .ul noro$7 N!d!0du"es$ $! e-a" od"3n" +"ne la no"(
."$u/ul se &r!+u'" la lo$ &e &ern!% av-nd "m&res"a $! se afl! #n &arad"s(
4 Pa$"enul &are $am &al"d% af"rm! do$orul $-nd a0unse #n dre&ul &aulu" ur"a'ulu"(
E"l! de seu &ufn" &e nas '" #" #nm-n! o foa"e #n $are era vor+a ma" mul de &ede&se d"s$"&l"nare
de$- de +oal!( .ed"$ul se ded"$! une" as$ul!r" aene a *dravene" $u"" ora$"$e(
4 Pa$"enul are d"f"$ul!/" ev"dene de res&"ra/"e% d"$!( Res&"ra/"a remar$a+"l de r!u m"ros"oare% "ar
l"m+a foare #n$!r$a!( UL"m+a ."$u/ulu" a-rna afar! &re$um o 3al$! de $arne &ure*"! #n uun '"
al$ool(V C" alfel% $um o ma" du$"% &r"eene5 urm! do$orul sar$as"$(
4 8omnule do$or% $-nd sau lun,"% desul de +"ne% #ns! #nda! $e m! r"d"$% m" se fa$e r!u%
r!s&unse $u ,las de mur"+und(
4 Hm% 3m((( #n/ele,( L"&s! de a&e"% doar see mare5
4 8a% s&use ."$u/ul% $are 3a+ar nu avea $e &uea s! #nsemne $uv-nul a&e"(
8o$orul *-m+" '" d"$!=
4 Pa$"enul va re$e la re,"m% "m& de o& *"le( Nu se va r"d"$a d"n &a% se vor alerna +!" '" s&!l!ur"
soma$ale(
E"l! de seu #'" ar!! d"n/"" ,al+en" $u un r"n0e d"a+ol"$% $-nd do$orul salu! '" #'" $on"nu! "ns&e$/"a(
A+"a du&! $e #nre, salonul fu re$u #n rev"s!% ."$u/ul '"-a da seama de n!&asa $are se a+!use
asu&ra lu"( 8ar nu era n"m"$ de f!$u( 6en" ora s&!l!ur""% adm"n"sra! de E"l! de seu &ersonal(
Ced"n/a a r!mas de &om"n!(
4 6o" $3ema 0andarm"" '" ve" a0un,e #n fa/a $ons"l"ulu" de r!*+o"% urla E"l! de seu% #m&un,"nd $u
oae &uer"le $anula #r fundul $el mare al ."$u/ulu"(
4 N"$" un $ons"l"u de r!*+o" nu m! &oae #m&"ed"$a s! fa$ &e "ne% r"&os! ."$u/ul r!,-nd o +!'"n!(
A&a #n$e&u s! $lo$oeas$! '" se rev!rs! d"n "r",aor( Inf"rm"era /"&a% ."$u/ul ne$3e*a% dar s&!l!ura
a fos $u oae a$esea #n,3"/"! &-n! la ul"ma &"$!ur!(
4 C" a" s-o /"" #n "ne7 un! E"l! de seu(
)n0ur-nd '" +lesem-nd% ."$u/ul &!sr! l"$3"dul ma" mul de o or! #n el% '""nd $! "nf"rm"era se va
#noar$e s!-" fa$! o "n0e$/"e(
A$ul era #nodeauna $el ma" ve$3" '" ma" mare d"n $-e &uea ,!s"% #l #nf",ea foare #n$e &enru a-l
au*" &e ur"a' *+"er-nd( Era $l"&a e" de r!*+unare(
)n *"ua a$eea% n"$" nu se a&le$ase +"ne deasu&ra fundulu" &!ros% $-nd un ,3e"*er r!sun!or "*+u$n"
$u &uere( E"l! de seu s!r" #na&o" s$o/-nd un sr",! de s&a"m!% #n "m& $e r-sul ."$u/ulu" f!$ea s!
se $uremure &aur"le( Inf"rm"era% #m&ro'$a! de sus &-n! 0os% &u/ea s!-/" mue nasul(
4 Por$ neru'"na7 +-l+-"% vo" avea ,r"0! s! e #n$3"d! &-n! la sf-r'"ul *"lelor ale7
4 Ta$" d"n ,ur!% +urduf de &"&"7 3o3o" ."$u/ul vesel(
E"l! de seu em"se $-eva sunee s!l+a"$e '" a&u$-nd &a$"enul de ure$3"% #l lov" $u $a&ul de
mar,"nea &aulu"(
4 8ra$e7 s&use $u adm"ra/"e Le,"onarul% du&! $are se $ufund! d"n nou #n $""rea Coranulu"(
< sor! #'" sre$ur! $a&ul &r"n des$3"*!ura u'"" '" du&! $e v!*u s$ena% d"s&!ru $a &r"n m"nune( Cu
oae a$esea% ."$u/ul a avu ul"mul $uv-n% $!$"% #n$e&-nd d"n *"ua a$eea% s&!l!ur"le au fos
su&r"mae(
Pese o s!&!m-n!% #n $al"ae de $onvales$en% du&! $e +!u &re$um o ,ur! de $anal% &!runse #n
$amera #n $are E"l! de seu #'" &ere$ea ora de od"3n!% #n"ns! &e &a '" $""nd romanul e" favor"
A>eme"a $u do" +!r+a/"B(
8eoda!% se au*" un !r!+o" monsru% &e $are n"men" nu #ndr!*n" s!-l #nreru&!( .ed"$ul de serv"$"u%
unul nou% anun/a #n ,ra+!% se doved" desul de &re$au s!-'" l"&eas$! doar ure$3ea la u'!% f!r!
#ns! a "nerven" #n a$eas! +!!l"e a "an"lor(
8u&! lun," m"nue de a'e&are% deoda! se "nsaur! !$erea( Ne emeam s! nu se f" l!sa $u
moare de om( T!$erea a dura dou! ore '" 0um!ae '" oa! lumea #n$e&use s! se nel"n"'eas$!
de-a +"nelea% $-nd am v!*u a&!r"nd &e E"l! de seu +ra/ la +ra/ $u ."$u/ul% $o+or-nd s$!r"le(
."$u/ul avea un o$3" #nv"ne/" '" un"forma u"m"or de +"ne &er"a!( C"*mele '" $enura% lusru"e%
sr!lu$eau $a n"$"oda! ma" #na"ne(
E"l! de seu ar+ora un &alon ro'u '" o &!l!r"e +leu% #m&odo+"! $u &ene de fa*an mul"$olore( >!r! a
ne a$orda o &r"v"re% &ere$3ea se f!$u nev!*u! #n d"re$/"a Ree&er+a3n '" nu reven" de$- -r*"u #n
$ursul no&/""( ."$u/ul mor de +ea% "ar E"l! de seu "*+u$n"nd #n r-sul de feme"e ame/"! '"
0u$-ndu-se $u un +alon d"nr-o +!'"$! de oa"e% &e $are #l avea le,a de #n$3e"eura m-"n""(
Nam"la se l!s! s! $ad! &e un &a sr!"n% lo$aarul f""nd s"l" s! se mue #n $a&!ul $el!lal al
salonulu"( R-dea '" sfor!"a $a un &or$ ,3"fu"% #m&u/"nd aerul $u m"asme de $-r$"um!(
)n *"ua urm!oare% ne anun/! $! ese #ndr!,os" '" #n$e&u s! se fer$3e*u"as$! #nr-un fel de $are
n"men" nu $ue*! s!-'" +a! 0o$(
4 Er"an"n!7 'o&" Le,"onarul(
Er"an"n!% #n"ns! $u &er"a de 3a"ne% nu &uea fa$e n"m"$ la o asemenea $3"$!(
4 Sun frumos% nomadule5
Le,"onarul se #nv-r" #n 0urul lu" #n$re/"nd d"n nas(
4 E'" frumos% $u oae $! a" &rea mul $ur #n &analon"( Poae $! ou'" nu se va o+serva% ad!u,!
#m&!$"u"or( >u," '" f"" fer"$"(
Nu re$u mul '" "a!-l #na&o"% $o+or-nd re&ele ver","nos% $a un aur fur"os( Cu &r"v"rea $run!%
&!runse #n salon $a un +ol"d '" se a'e*! &e 0os morm!"nd(
4 Plo'n"/a7 S$-r+oasa7 Ce s$roaf!7 .-a da &e u'! afar! *"$-ndu-m" $! &u a &arfum $a un +ordel
#n &ra,ul fal"menulu"7
4 C" a" #n,3"/" u a'a $eva5 #nre+! Le,"onarul f!$-nd &e m"raul(
4 8a% m-a lua &r"n sur&r"ndereH dar o s! vad! ea7 8oar sun un r!*+o"n"$7
4 C" un n!!r!u% s&use ama+"l Le,"onarul( Eu% Alfred Mal+% d"n Le,"unea Sr!"n!% #m" &erm" s-o
s&un(
Ur"a'ul d"n &al"d se f!$u ro'u( 8!du $u &"$"orul #nr-o ,!lea!% #" rase un &umn lu" .our"*% #l
amen"n/! &e Se"n $!-l "a la &alme '" se r!s" &e fereasr! la un $"$l"s nev"nova(
A&o" &orun$" lu" .our"* s! ne $-ne &salm"( Cum nefer"$"ul se $odea% #l fu,!r" &e su+ oae &aur"le
&-n! a0unse #n sf-r'" la al s!u% d"n $are se #n!l/ar! a&o" $-ne$e le'"nae( A" f" *"s $! e ,lasul unu"
$re'"n d"n ,roa&a $u le"(
."$u/ul #'" &use $a&ul su+ ro+"ne% se 'erse $u $ear$eaful '" deoda! ordon!=
4 Se"n% Eauer7 La drum% mer,em la $urve7
4 La ora asa5 #nre+! Se"n% #n vreme $e Eauer #n$e&ea s! se e$3"&e*e(
Le,"onarul se &r!&!dea de r-s(
4 E"ne#n/eles% se s"me nevo"a de eIer$"/"u(
Am &orn" $u ,!l!,"e mare( )n drum% &e $or"dorul &r"n$"&al% am da de o ,!lea!% &e $are ."$u/ul o
r!surn! d"nr-o lov"ur! de &"$"or( A&a se rev!rs! &e &odeaua "ma$ula!( >eme"a de serv"$"u%
"nd",na!% se re&e*" la ur"a'(
4 A" f!$u-o #nad"ns% "$!losule7
4 Ce-a" *"s5 1,r"&/uroa"$! 3"ler"s!7
G!leaa se alese $u un nou 'u% $are o &ro"e$! dre& &r"n u'a de s"$l!( Geamur"le se s&arser! $u
*,omo de une% #n "m& $e feme"a &orn" s! urle $a d"n ,ur! de 'ar&e( A&!ru #n fu,! su+of"/erul de
serv"$"u% $u $as$! &e $a& '" #narma &or"v" re,ulamenulu"( Era un "nerel l"&s" de eI&er"en/!% $u
o$3" foare al+a'r"% $are arun$au s$-ne"% $eea $e de asemen" f!$ea &are d"n re,ulamen(
4 8re&/"7 ordon! el(
Am &o$n" $al$-"ele desul de moale lu-nd o a"ud"ne $are sem!na $umva $u &o*"/"a de dre&/"(
C3"&ul feme"" se #nsen"n!( )'" 'erse m-"n"le &e 'or/ul murdar% #m&odo+" #n dre&ul +ur/"" $u un vulur
s&!l!$" '" se de*l!n/u" *+"er-nd &e $uloar(
4 Pe "ne% &or$ule% e vo" #nv!/a $e-" ord"nea% s&use su+of"/erul(
."$u/ul #n$l"n! $a&ul &r"v"ndu-l &"e*"' &e *elosul a+la,"u% $u $as$a &rea mare &enru el% $a '" $um ar
f" $!ua &e $3"&ul s!u &r"mele semne ale ne+un"e"(
4 Cu "ne vor+es$% ,olanule7
4 Cu m"ne5 s&use ."$u/ul m"ra% ar!-ndu-se $u de,eul( A/" ma" &omen" a'a $eva5 ne sur-se
$onf"den/"al( Conform re,ulamenulu" re+u"e s! m" se adrese*e $u ,radul &e $are #l am% $3"ar da$!
a' avea &-ne$!ra"e(
)" &use su+of"/erulu" m-ne$a su+ nas% a- de a&roa&e #n$- a$esa f!$u un &as #na&o"% &enru a nu
f" r!surna(
4 A'a $um domnul su+of"/er &oae vedea% eu sun <+er,efre"er '" ara, aen/"a $! #n felul a$esa
re+u"e s! f"u num"(
Ne-am #nv"ne/" de r-s( N"men" nu l-ar f" $re*u &e ."$u/ul #n sare de asemenea r!s&uns% demn de
Pora(
4 6re" s! m! #nve/" &e m"ne5 r!$n" su+of"/era'ul( 8re&/" '" nu vor+" de$- aun$" $-nd e vo" #nre+a(
4 E'" un $ur $u ure$3"% s&use ."$u/ul(
Gradaul eI&lod! $a o +om+!=
4 Sune/" maror" la $e m"-a s&us7 +-l+-" nes!&-n"(
Le,"onarul r-se #n$e"'or% $eea $e m!r" '" ma" mul fur"a $elu" d"n fa/a noasr!(
4- C" u% de $e r-*"% "d"oule% ne,ru s$o&"7 .! o$u& eu '" de "ne7
1-m+eul se 'erse de &e fa/a Le,"onarulu" '" o$3"" " se f!$ur! $a de 'ar&e( Nov"$ele su+of"/er avea
a$um un du'man de moare(
Se"n "nerven" foare re&ede=
4 6! ra&ore*% domnule su+of"/er% $! nu &uem f" maror"( Nu am v!*u n"m"$(
4 Re+el"une7 url! r!$anul( S! v"n! ,arda7
S-au #nf""n/a a&ro&""ndu-se #n *,omo "nfernal *e$e solda/" "nf"rm"er"% "e'"/" d"n $amera de ,ard!(
4 Aresa/"-"7
N"men" nu se m"'$!(
4 Nu avem dre&ul% f!$u un +!r-n <+er,efre"er% !r!,!n-nd $uv"nele( Nu &uem% ad!u,! el(
4 Asa-" re+el"une7 Re+el"une7
E!r-nul <+er,efre"er% #n$-na% ne f!$ea $u o$3"ul% #n "m& $e no" urm!ream desf!'urarea
even"menelor n!d!0du"nd $e-" ma" r!u(
Su+of"/erul% "*+u"nd s! se s!&-neas$!% #" sr",!=
4 G-nde'e-e +"ne7 S-ar &uea s! e $ose $a&ul( Sun >@3rer #n H"ler0u,end7
Smulse &"solul s!u ,reu P-D8 d"n o$% #l arm! '" +-l+-"% ma" mul s$u"&-nd $uv"nele=
4 )n numele >@3rer-ulu"% sune/" aresa/" $u o/"" '" v" se va !"a $a&ul7
Aun$" se #n-m&l! $e era f"res$ s! se #n-m&le( Revolverul se slo+o*" s"n,ur( 8"n re$ul%
res&onsa+"lul $u 3-rda"ele se s&er"e a- de are #n$- ma" rase un fo$% re*"nd e$oul #n #nre,
s&"alul '" f!$-nd-o &e feme"a de serv"$"u s-o "a la s!n!oasa% neu"-nd ou'" s!-'" "a ,!leaa '"
$-r&a de 'ers &odelele(
S-a des$3"s o u'! f!$-nd lo$ Hau&feld?e+el-ulu" 8omas% &e +u*e #n$! av-nd urmele m"$ulu"
de0un( C-n!r" s"ua/"a d"nr-o &r"v"re% '" se #noarse su&!ra s&re su+of"/erul $are #" d!dea #na"ne $u
Are+el"uneB '" Asa+oa0B(
4 E'" s",ur $! ra&orul dum"ale $ores&unde real"!/""5 #nre+! $"o$!n"nd $u de,eele &e nasurele
de sus al un"$"" "m&e$a+"le a su+of"/erulu"( C"ne a ras5
4 Eu7 l!r! m"$ul res&onsa+"l $u 3-rda"ele(
4 Nu *!u5 C" asu&ra $u"% m! ro,5 Nu v!d n"$" un mor(
Pr"v" #n 0ur $!u-nd un $adavru% $are ar f" 0",n" s&"r"ul s!u &enru ord"ne(
4 A'a se #n-m&l! #nodeauna $-nd se a&u$! +o+o$"" s! ra,!( C" de $e a/" ras% domnule
su+of"/er5
Pronun/a AdomnuleB '" Asu+of"/erB asfel #n$- s! eI&r"me #nre,ul s!u d"s&re/( Nu &r"m" r!s&uns(
>eld?e+el-ul s&"alulu" se amu*a( Ar!! $u de,eul a$u*aor $ele dou! ,!ur" de nou! m"l"mer" d"n
u'a la+oraorulu"% d"n $are "e'eau a$um $-eva fee +londe &re$um ,r"ul( >eld?e+el-ul &luea( Ce
s"ua/"e m"nuna!7 S! le arae $um sr"ve'e &!du$3ele !sa de su+of"/era'7 Se l"n,ea &e +o de
&l!$ere(
4 A" #nne+un"5 Re+el"une5 Asemenea lu$rur" nu se &o &ere$e #n s&"alul AmeuB( Cred $! e'" de
a$ord $u m"ne% r!s&unde7
4 Herr >eld?e+el(((
4 >!r! $uv-n!r" "d"oae7 "-o ree*! su&er"orul% #n$-na de el(
8eoda!% s&re nesf-r'"a sa de*"lu*"e% l-am v!*u a&!r-nd &e $or"dor &e do$orul .a3ler #n $arne '"
oase( Elu*a lu" al+! fluura afar!% #nr-un fel &rea &u/"n m"l"ar( Se o&r" #n fa/a ,ru&ulu" aduna la
&"$"oarele s$!r"lor '" $u m-na f!$u un ,es a le3am"e(
4 Ce m"*er"e7 Ad0uan% s$oae-m" asea de a"$"( Te-a" $rede #nr-o ,ar! +om+arda!(
N" se adres! nou!=
4 Sune/" #nvo"/"5 8a/"-" drumul7 A&o"% ar!-nd s&re u'a d"n s"$l!= C" vede/" s! f"e &us ,eamul la lo$%
oul e $u dosul #n sus( A"$" e s&"al% nu $"r$(
8o$orul .a3ler s&unea #nodeauna As&"alB% '" nu Ala*areB% $um se o+"'nu"a #n arma!( .a" arun$!
o &r"v"re s$ur! '" asu&ra numeroaselor dame $e se adunaser! &e $or"dor(
4 Inf"rm"erele mele n-au al$eva ma" +un de f!$u de$- s! se +a,e #n $3es"un" sold!/e'"5
Salu! '" #'" v!*u de drum( Inf"rm"erele s-au vola"l"*a% $e" d"n ,ard! s-au #nors *,omoos #n $amera
de ,ard!% "ar no" ne-am f!$u nev!*u/" &r"n u'"le roa"ve( Ad0uanul 'u"er! su+of"/erulu"=
4 6"n eu sus "med"a% s! m! o$u& de "ne( Penru #n$e&u ve" "nra #n $ar$er!(
4 )n $ar$er!7 sr",! nefer"$"ul% a- de are #n$- do$orul .a3ler% d"n $el!lal $a&! al $uloarulu"% se
#noarse +rus$(
4 A" s&us $eva% ad0uanule5
4 Nu% domnule med"$-'ef(
)nre "m&% &enru no"% d"m"nea/a se anun/a &rom"/!oare( Am n!v!l" $u 3!rm!la"e #n +ordelul #n $are
o feme"e ur-! #'" a'e&a $l"en/"" #n s&aele +"roulu"( Pe &eree era af"'a un av"* $are f!$ea
$unos$u $!% #n $a* de nevo"e% s! f"e $3ema! Gandarmer"a m"l"ar! nr( NNN9 '"% #n $a*ur" de eIrem!
ur,en/!% un"aea NN:N(
.ura de &u'$!r"a' a ."$u/ulu" nu-" s&unea +"ne#n/eles n"m"$ +un% a'a #n$- feme"a $ea ,ras! se
,-nd" d"n $a&ul lo$ulu" la nr( NNN9( ."$u/ul se a&le$! deasu&ra +"roulu"(
4 C"" nem/e'e5 o #nre+!( 8a5 Aun$" as$ul!% ,raso% sun! alarma la -rfele ale% dar ma" re&e0or7
As!*" sunem &u'" &e fa&e mar"7
R-se mul/um"% se #ndre&! la adev!raa sa #n!l/"me '" a'e&!( Tan" se r"d"$!% $- un mune% &"e&ul
" se *+!ea s! s$a&e d"n su"en% o$3"" e" m"$" '" s&!l!$"/" arun$au ful,ere% "ar $ele $-eva f"re d"n
+!r+"e " s-au *+url" +!!"oase(
4 Ie'" afar!7 *+"er!% sau $3em >eld,endarmer"a7
Se sro&'ea la no" o/"( 8e su+ e0,3ea s$oase un +ason de 0andarm '" #" a&l"$! ."$u/ulu" una &ese
$!&!/-n-(
A$esa s$oase un *+"era '" du&! a$eea oul se &ere$u $u v"e*a ful,erulu"( 8"n Tan" nu ma"
r!mase de$- un &a&u$( Resul &luea &r"n salonul #n $are o $"read! de fee% &e 0um!ae
de*+r!$ae% se #n,r!m!d"ser! &r"n $ol/ur"% $re*-nd $! &ese +ordelul 3am+ur,3e* aer"*ase un 6;(
4 Ha"de/"% frumoaselor7 url! ur"a'ul% +"ne d"s&us% "a!-ne d"n nou a"$"7 8e +!u '" a&o" re&ede #n
s$ue$e7
4 Nu avem n"m"$ de +!u% s&use Elfr"ede( C3e"le sun la doamna(
A&le$-ndu-se asu&ra munelu" de $arne $e *!$ea &e 0os% ."$u/ul s$oo$" ,!s"nd $3e"le #nre s-n"(
>eele% ferme$ae% se re&e*"r! #n &"vn"/! '" se de*l!n/u" un $3"ol3an monsru( Ne-am #m+!a $u o/""%
urnam al$ool &e ,-le0ul -rfelor( Se"n &"$a $u $erneal! &e fundul une"a d"nre ele% Eauer #'" f!$ea
de lu$ru $u vo"n"$a Trude &e &"an% #nrea,a #n$!&ere era &l"n! de &a3are s&are '0 de v!rs!ur"(
."$u/ul% &rea o+os" s! $!l!reas$!% se o&"nea $u Isa+ele $ul$a &e &odea% #n "m& $e no" d!deam
m!sura $-n-nd=
'chCn ist die 6iebe im =afen,
'chCn ist die 6iebe zur 'ee...
>un-i dragostea n port cnd eti,
*rumos e marea s iubeti...
C" soseau al/" $l"en/"% $!s$-nd o$3"" mar" de u"m"re(
N"$" nu am &!r!s" +"ne a'e*!m-nul% $-nd $e" d"n >eld,endarmer"e au des$"ns #n "ure'( Gandarm""
erau #narma/" &-n! #n d"n/" '" &!reau &u'" &e fa&e mar"( 8"n!unru r!sunau /"&eele "ser"$e ale
feme"lor(
4 Puor"le o "au &e $oa0!% *"se ."$u/ul% ma" +ea $a de o+"$e"(
>!r! n"$" un mo"v se o&r" #n m"0lo$ul sr!*"" '"% $u m-"n"le &-ln"e la ,ur!% r!$n" &e ruse'e=
4 So"7
Tre" 0andarm" $e r!m!seser! l-n,! ma'"n! se #noarser! $a fr"&/" s&re no"( )l v!*ur! &e ."$u/ul
fluur-nd d"n m-"n" '" sf"d-nd ,loaa de 0andarm"(
Se au*" ro&o de $"*me% *!n,!n" de arme% un moor &uern"$ &orn"( Gandarm""% $are sno&"ser! #n
+!a"e nu numa" &ersonalul +ordelulu"% $" '" $l"en/"" ,!s"/" la f-/a lo$ulu"% '"-au #ndre&a a$um aen/"a
asu&ra une" &r!*" ma" de so"(
4 A&ro&"a/"-v!% &!du$3"lor% s! v! masa$re*7 r!$nea ."$u/ul $!re 0andarm"" seo'" de m!$el '" foare
3o!r-/" s! 3!$u"as$! o $e #n-lneau #n $ale(
)n n"$" una d"n &ol"/""le d"n lume nu &o/" ,!s" &e $"neva $are s! se &oa! $om&ara $u +ruele
,ermane $are &oar! &e &"e& sem"luna de meal( T"&"lor d"n >eld,endarmer"e le &l!$ea la ne+un"e
s! ru&! +ra/ele #n ma" mul/" "m&"( Se &r"$e&eau s! loveas$! un "nd"v"d f!r! a-l fa$e s! le'"ne%
adu$-ndu-l% #ns! #n &ra,ul ne+un"e"H '"% #nr-adev!r% nu &u/"n" solda/" au re$u d"n $elulele $u *!+rele
ale 0andarmer"e" #n $ele $a&"onae ale a*"lur"lorH &e $are nu le ma" &!r!seau de$- $u &"$"oarele
#na"ne(
4 Alla3 e mare7 *"se Le,"onarul% #n "m& $e #'" $!ua +oIul s&an"ol $u /e&"(
."$u/ul se &ro/!&ea #n $on"nuare% $u &"$"oarele de&!rae% &e l"n"a de ramva"% $e ma" &rad! &enru
+rue7 Se"n #n0ura% Eauer r-dea r!,u'"% #nf!'ur-nd #n 0urul #n$3e"eur"" $ureaua la $a&!ul $!re"a
a-rna ea$a +a"onee" 4 o arm! $um&l"! &enru $"ne '"a s-o foloseas$!% "ar Eauer re$ea dre& un
maesru(
>eld?e+el-ul de 0andarm" Eraun% un aur $!ru"a #" &l!$eau ma" ales anum"e lov"ur" 0oase 4 $are
f!$eau oul 3ar$ea-&ar$ea 4 $o+ora srada f!r! s! se ,r!+eas$!% urma de u$",a'"" lu"(
Cas$a &!rea m"$! &e /easa lu" enorm!( <+erfeld?e+el-ul Eraun% d"n +r",ada a D-a% era $el ma"
mare "$!los $e &urase vreoda! un"forma a$easa( ."lo, #n fa/a su&er"or"lor '" od"os fa/! de o/" $e"
$are de&"ndeau de el% avea '$oala $omandoulu" &ol"/"e" d"n Ham+ur,( .ul/" ,rev"'" r!m!seser!
olo," du&! $e-" lu$rase Eraun% mule -rfe d"n SanJ-Paul" 0uraser! r!*+unare du&! $e +enef"$"aser!
de raamenul s&e$"al de la 8"s&ensarul nr(7 d"n 8av"dsrasse( Cum aerul d"n Ham+ur, #n$e&use a
deven" nes!n!os &enru el% $eruse muarea la Eerl"n% dar la de$lararea r!*+o"ulu" reven"se la
Ham+ur,% #n frunea unu" $omando s&e$"al(
)nr-un r!s"m& foare s$ur% Par"sul s-a +u$ura '" el de +"nefa$er"le sale% #ns! de ,roa*a re*"sen/e"
fran$e*e reven"se #n ora'ul-&or( )" &l!$ea s! loveas$! solda/"" &-n! $e mureau( Sr",!ul &e $are #l
s$oea v"$"ma aun$" $-nd o lovea #nre &"$"oare era &enru el $ea m!" #n!l/!oare mu*"$! '" &e
$-nd se a&ro&"a #n frunea +ruelor sale de ."$u/ul% sem!na $u un demon aras de m"rosul s-n,elu"(
E-a " se lovea de $"*me% o +-! $are% sus/"nea el% u$"sese do" solda/" d"nr-o s"n,ur! lov"ur!( I se
s&unea AGor"laB% o &ore$l! $are #l #nfur"a(
Sr",!ul ."$u/ulu" +u+u" &re$um uneul=
4 Gor"l!7 .!la" mare% v"no s! e $!s!&es$7
4 Pe el7 6reau s!-l &r"nde/" v"u7
Ca&e 0andarm" s-au n!&us" asu&ra ur"a'ulu"% $are #" a'e&a% #nf"& $a o s-n$!% $3"ar #n m"0lo$ul
drumulu"( Se au*"r! +u'"ur" #n!+u'"e% un 0andarm 3or$!"( ."$u/ul mu,ea &re$um un $er+% $e" d"n
$omandoul lu" Eraun ,alo&au &e srad!( Toul nu a dura n"$" $"n$" m"nue( Le,a $a un +urduf%
."$u/ul fu arun$a #n ma'"na >eld,endarmer"e"(
4 Alla3 AJ+ar7 r!$n" Le,"onarul '" se n!&us" lov"nd $u +oIul #n $eafa unu" 0andarm( S$l"&" un $u/"%
"*+u$n" un fo$ de arm!( )n lun,ul sr!*""% um+re a+"a +!nu"e se sre$urau &e l-n,! $ase fu,"nd #n
fa/a 0andarm"lor a- de ur-/"( Le,"onarul #" s!r" unu"a #n $-r$! '" #l sr-nse de +ere,a! &-n! se
&r!+u'"( Se"n r-dea $a un ne+un% $u dosul m-"n"" do+or" &e unul $are #n$er$a s! s$oa! revolverul
d"n o$(
8eoda! se au*"r! flu"er!ur" sr"dene( < feme"e sr",! d-nd alarma=
4 >u,"/"% +!"e/"% v! aa$! a$um o $omandoul7
8"ns&re Ree&er+a3r" se au*ea urleul une" s"rene% se a&r"ndeau lum"n"% srada r!suna de $"*me
/"nu"e( >!r! a ma" $ere resul '" $!r-nd $u no" ru&ul "ner al ."$u/ulu"% am 'ers-o $!re +er!r"a
SanJ-Paul"% unde &orarul ne-a des$3"s o &oar! s$ufunda! #n +e*n!( Am au*" r!&!"ul une"
m"ral"ere(
."$u/ul era &e de&are $el ma" &onos"% o+ra*ul #" era *e+ra de dou! r!n" mar" $e s-n,erau d"n
+el'u,( Ne-am dus du&! un "nf"rm"er al s&"alulu"% $are% f!r! &rea mule mena0amene% #l $usu &e
$amaradul nosru( Nenoro$"ul +lesema de durere% d"n fer"$"re #ns! ma" avea m-"n"le le,ae% $eea
$e #l #m&"ed"$a s! se #m&or"veas$!( 8u&! $e a re$u desul "m&% &e drumur" o$ol"e% a$ela'"
"nf"rm""er ne-a $ondus #na&o" la s&"al(
8u&! re" *"le% #n saloane au &!runs r"umf!or *e$e 0andarm" $u $!'"% su+ $omanda &ersonal! a lu"
Eraun% $are #l re$unos$u "med"a &e ."$u/ul( S-au arun$a asu&ra lu" '" l-au lua $u e"( Pe no" #ns!
nu ne-au ma" ,!s" n"$"oda!(
S-au ma" s$urs dou! *"le( S&re u"m"rea ,eneral!% am v!*u-o aun$" &e E"l! de seu &!r!s"nd s&"alul%
o$ma" $-nd era ma" mul! rea+! de f!$u( Era #n mare /"nu!= &!l!r"e ro'"e% +lu*! ,al+en! '"
um+rel! verde% $eea $e o f!$ea s! semene $u marele &avoa* al Era*"l"e"( )nre, s&"alul o urm!rea
de la feresre( Inf"rm"era-'ef! o lu! "ue &e 1"rJus?e, '" d"s&!ru &e s$ara sa/"e" SanJ-Paul" a
meroulu"( Se #noarse &e la ora 97 '" un sfer /"n-ndu-l &e ."$u/ul de m-n!( Ce s-a #n-m&la nu am
f" afla n"$"oda! da$! un 0andarm nu ar f" "sor"s" fanas"$a #n-m&lare(
E"l! de seu avea rela/"" #nale% &r"nre $are $3"ar '" un ,eneral( Au v!*u-o "nr-nd $a o furun! #n
>eld,endarmer"e% urma! de un ,eneral de ar"ler"e% de re" of"/er" de sa-ma0or '" de un
Gru&&enf@3rer SA( A$esa d"n urm! nu '"a s! *"$! de$- AA3% da5B la or"$e(
)n$! d"n &ra, ,eneralul #n$e&u s! r-m+"/e*e=
4 8re&/"7 8"s$"&l"na las! de dor" a"$"7 re&e-nd a$ese $uv"ne de re" or"% #n r!s"m& de re"*e$" de
se$unde( Her+er >re"3err von Senne% ar"ler"s $a '" ,eneralul% $eru s!-l vad! &e <+erfeld?e+el-ul
Eraun Hans( Pronun/! AHansB $a '" $um ar f" da $u +arda(
Ce"lal/" do" of"/er" #'" $"o$!neau vo"o'" o$ur"le revolverelor% &e $are le &urau #n dre&ul +ur/""% $onrar
re,ulamenulu"( Generalul #'" &use mono$lul '" d!du un 'u E"+l"e" $are *!$ea &e 0os( < sen"nel!
m"orl!"=
4 Gandarmer"a 7% n"m"$ de semnala7
4 Por$ule7 #" r!s&unse E"l! de seu% #m&un,-nd sen"nela $u um+rela(
4 8a% doamn!% adm"se omul% $!ru"a vederea unu" ,eneral #" d!dea ame/el"(
<+erfeld?e+el-ul Eraun ven" #n fu,! d"n $u'$a lu" d"n s&aele $or"dorulu" $u $elule% lu! &o*"/"a de
dre&/" '" #n'"r! un ra&or l"&s" de sr!lu$"re &e $are n"$" nu "*+u" s!-l erm"ne(
4 Cul$a% <+erfeld?e+el7
Eraun r!su$" $a&ul f!r! s! #n/elea,!( Tre$user! &e &u/"n *e$e an" de $-nd se de*o+"'nu"se de
asemenea eIer$"/""( Generalul #l a/"n" &r"n mono$lu( E"l! de seu #m&"nse #na"ne ,u'a e" du+l!(
4 La &!m-n% &or$ule7
Pre$um se n!ru"e un mune m"na% Eraun se &r!v!l" la &!m-n '" se v!*u s"l" s! eIe$ue
re,ulamenar eIer$"/"ul% &-n! $-nd ma"orul se de$lar! mul/um"(
4 Clea3a asa are nevo"e de d"s$"&l"n!7 un! ,eneralul de ar"ler"e s$u"&-nd &e foo,raf"a une"
$!&een"" r!*+o"n"$e% &e nume Ludendorff(
Se o$u&! ener,"$ de #nre, &ersonalul 0andarmer"e"% $eru &unerea #n l"+erae a ."$u/ulu"% am"n" de
fronul de es '" "n$3e"e $u a$ese $uv"ne #ns&!"m-n!oare=
4 Toa! &or$!r"a asa va f" ra&ora! >@3rer-ulu"( 6o" r"m"e ur,en &ro&unerea de muare #nr-o
un"ae $om+aan!(
Se au*" sla+ un A8a% domnule ,eneralB( ."$u/ulu" #" s&use r!s&"$a=
4 8e "ne m! vo" o$u&a ma" -r*"u7
)n a$eea'" $l"&! #ns! o+serv! "ns",na re,"menelor d"s$"&l"nare '" ro'"( Res&"r! ad-n$=
4 >ronul de r!s!r" e a'ea&!7
>!$u un semn '" E"l! de seu #l #n'f!$!( ."$u/ul &!rea d"n $e #n $e ma" n!u$"(
4 La &r"ma #n$er$are de fu,!% doamna se va folos" de arm!7
8u&! $are s-au reras(
."$u/ul s$u"&! &e 0os '" s&use=
4 6"no% Emma% s!-" l!s!m(
Ea #l lu! de m-n! '"-l duse $a &e un +!"e/el( L-am $ul$a% #ns! se #m+!! #m&reun! $u Le,"onarul '"
#n l"n"'ea no&/"" "-am au*" 'o&"nd #ndelun,( 8"n $-nd #n $-nd la ure$3" ne &arveneau $uv"ne
&re$um B0andarm"B '" AGor"laB(((
)nr-o s-m+!! seara s-au 3o!r- s! se du$! du&! AGor"laB( Erau #n &l"n! form!% form! $are se
#m+un!!/" '" ma" mul #n$! mul/um"! s"$le" de vo$! &e $are Le,"onarul o luase $u el( Eraun
o$ma" se de*+r!$a '" &!ru sur&r"ns de v"*"a a$easa ne&rev!*u!( Nu-l re$unos$u d"n &r"ma $l"&!
&e ."$u/ul% $are era deose+" de &r"eenos% #l ,-d"la $u v-rful $u/"ulu"% #l $"u&ea de o+ra* '" #"
f!,!du"a s!-" a"e +ere,aa( <+erfeld?e+el-ul Eraun nu "*+u" de$- s! em"! un sr",! sla+% f""nd &e
0um!ae sufo$a de de,eele de o/el ale Le,"onarulu" $are #l sr-n,eau de ,-(
4 6reau s!-l omor eu% $u m-na mea% &roes! ."$u/ul aun$" $-nd Eraun se #nv"ne/"(
C3"ar aun$" d"n dorm"or a "e'" doamna Eraun% mem+ru a$"v #n or,an"*a/"a feme"lor
na/"onal-so$"al"se( )na"ne de a-'" da seama de $e se &ere$e% ordon!=
4 L"n"'e7 Imed"a l"n"'e7
)n &enum+r! " se &ueau *!r" moa/ele d"n &!r '" $!ma'a de noa&e% $are% $a oul d"n a&aramen%
a&ar/"nuse fosulu" &ro&r"ear% o evre"$! v!duv!% moar! la Neuen,amme( A&aramenul $ons"u"a
un ve$3" v"s al doamne" Eraun% &e $are #nr-o +un! *" '"-l real"*ase( 6!duva% #m&reun! $u $e" re"
$o&""% fusese r"d"$a! de SS% f!r! a &uea lua $u ea de$- $eea $e aveau &e e"% la ora re" d"m"nea/a(
8oamna Eraun fusese de fa/!% #m+r!$a! #n &"ele de sus '" &-n! 0os( Pe s$!r" &r"$3"ndelul de re"
an" &l-nse s&un-nd $!-" ese fr", #n &loa"e( Un SS-"s #l &!lmu"( 8oamna Eraun o s$u"&! &e v!duv!
#n o+ra* '" o lov" $u &"$"orul #n flu"erul &"$"orulu"(
4 Tu '" /-n$"" !" ve/" f" &u'" +"ne #n la,!r(
A&o"% ur$! s! s$3"m+e a&aramenul du&! ,usul e"% #na"ne de a-" sos" +!r+aul( Evre"$a '" $e" do"
m"$u/" au fos r"m"'" la $amera de ,a*are% "ar faa de re"s&re*e$e an" sf-r'" #nr-un +ordel de la,!r(
."$u/ul aflase des&re oae a$esea &e $!" a"n"$e% $unos$ue doar de $e" $are r!"es$ #n mar,"nea
so$"e!/""( )'" r"d"$! &r"v"rea asu&ra doamne" Eraun( C-nd a a&u$a-o de &!r s-a au*" un morm!"(
>eme"a /"&!% nu &rea are( < lov" $u $a&ul de o$ul u'""% l-s-nd-o a&o" s! $ad! f!r! v"a/!(
4 A fos un d"avol% #" s&use Le,"onarulu"% sr"v"nd $a&ul doamne" su+ $"*mele sale(
)l su,rum! &e Eraun $u un $a+lu de o/el '"% du&! $e se as",ur! $! a mur"% murmur! $-eva $uv"ne
la"ne'" r!mase #n sr!fundur"le memor"e" d"n vremea $-nd fusese #n &ens"unea $aol"$! d"n
."nden(
La &le$are au ver"f"$a $u ,r"0! +roas$a de la u'!(
4 E-nu"e a-/"a "&" du+"o'" &e a"$"% ar &uea s&ar,e a&aramenul7 s&use ."$u/ul(
)'" rase &analon"" #n sus '"-l urm! &e Le,"onar la Tan" 8ora% $are le &use $-e un &a3ar d"na"ne
*"$-ndu-le=
4 )n$! un &!3!rel% +!"e/"5
Ca '" $um o$ma" erm"naser! un dans(
4 SJXl7 f!$u Le,"onarul d-ndu-l &ese $a&(
4 S-a f!$u5 'o&" Tan" 8ora urn-ndu-'" un +"er(
Le,"onarul o &r"v" '" $l"&" r"d"$-nd &a3arul(
4 SJXl7 re&e! el(
4 )n s!n!aea uuror $elor &e $are #" ve" aran0a% s&use Tan" 8ora% $are era ,aa s! 0ure or"$u" $!
$e" do" $l"en/" nu se m"'$aser! oa! noa&ea d"n +om+a e"(
Nu #nre+! #ns! n"men"(
)n *"ua urm!oare% av"oanele $anad"ene +om+ardau $ar"erul #n $are lo$u"se AGor"laB%
ransform-ndu-l #nr-o mare de fl!$!r"( ."$u/ul #" s&use Le,"onarulu"=
4 Ce +af! &e no" $! ne-am 3o-r" s! mer,em "er"% alfel am f" a0uns &rea -r*"u7 C" nu am ma" f"
&uu "nra #n &arad"sul lu" Alla3% nu-" a'a% nomadule5
4 Nu-/" +ae 0o$ de lu$rur"le ser"oase% r!s&unse Le,"onarul(
4 )rebuie s ai relaii, spunea )anti -ora. 0 la fel de necesar ca aerul pe care l respiri.
@*rumosul (aulA era o relaie e#celent. )rimitea oameni la spnzurtoare sau le comuta pedeapsa
n munc silnic dup bunul su plac i de altfel nu fcea nimic pentru nimeni, )anti -ora ns nu
era nici ea o relaie de neluat n seam.
@*rumosul (aulA era unul dintre cei mai !eninoi erpi ai celui de-al ,,,-lea 7eich. )anti -ora nu se
temea de muctura lui. 7se, scrpinndu-i pulpele groase, n timp ce urmrea din ochi cum ies
zbirii 'er!iciului de 'ecuritate.
7achiul de ienupr, pe care @*rumosul (aulA doar l mirosise, fu golit n chiu!et, pentru mai mult
siguran9 $icuul zicea c-i pcat de el"
A6IN8STYRME IIB
>"'a noasr! de "e'"re a fos semna! #nr-o m"er$ur" oare$are( 8o$orul .a3ler ne-a sr-ns m-na
&r"v"ndu-ne #n o$3"% av-nd &enru f"e$are $-eva vor+e +une(
Ne-au re+u" re" *"le s! ne lu!m r!mas-+un de la oa! lumea% "ar ."$u/ul se #nre$u &e s"ne la
+ordel( Le,"onarul '" $u m"ne ne-am #m+!a *drav!n la A6"ndsOrJe IIB% #nso/"/" de Tan" 8ora% $are
morm!"a d"n vreme #n vreme $uv"ne ne"nel","+"le% &r"v"ndu-l &e Le,"onar #nr-un fel $"uda( Eram
a'e*a/" #nr-una d"n n"'ele $ele m"$"% su+ lum"na ro'"e voala!(
4 Ce ve/" fa$e vo" do" du&! r!*+o"5 am #nre+a eu% ma" mul s! *"$ '" eu $eva(
4 8u&! r!*+o"5 v"s! Le,"onarul% &r"v"nd $u "neres $um #'" s$3"m+! a+s"nul $uloarea #n "m& $e
roea &a3arul #n m-n!( Poae m! vo" o$u&a &u/"n $u $omer/ul(
4 Traf"$ de $arne v"e% su,er! Tan" 8ora(
4 8e $e nu5 < marf! $a or"$are ala((( Sun lo$ur" unde feme"le sun rare '" $os! mul( 8a$! e-a'
f" #n-ln" a$um $-/"va an"% dra,a mea ,ras!% /"-a' f" ,!s" o slu0+! +un!( Te-a" f" d"sra $u un #nre,
+aal"on la E.C-ul d"n Al,er(
4 S$-rn!v"e% r!s&unse Tan" 8ora(
4 8a$! a' "*+u"% dar asa numa" du&! $e a' !"a +ere,aa la $-/"va $are o mer"!% m-a' fof"la s!
r!"es$ $a un +o,!a' d"n$olo de <$ean( Undeva unde s! nu f"e &ol"/"a asa #ndr!$"!(
R-se s"n,ur la ,-ndul a$esa(
4 N"$" u nu $re*" $e s&u"% "-o !"e Tan" 8ora% a&r"n*-ndu-'" o nou! ma3or$!( 6re" s!-/" s&un eu $e
ve" fa$e #nda! $e se va #n$3e"a r!*+o"ul5 Te ve" &re*ena la &r"mul $enru de re$ruare fran$e* '"
ve" &o$n" d"n $!l$-"e &enru a o+/"ne un $onra$ #n Le,"une(
Le,"onarul o &r"v" lun,( C"$ar"$ea lu" #n"ns! deven"se ro'"e $a fo$ul% $a '" $um s-n,ele era &e $ale
s! /-'neas$! &r"n &"elea su+/"re( Sr"v" /",ara &e 0um!ae fuma! #n s$rum"er!(
U'a roa"v! s$-r/-" '" &erdeaua d"n m!r,ele $e a-rna #n fa/a e" *orn!"( < &erdea d"n m!r,ele $um
se #n-lnes$ #n sudul S&an"e" or" #n >"l"&"ne% darul f!$u de mul de un mar"nar( )nr-o noa&e%
mar"narul a$ela sr",ase #n nasul unu" "& de la Gesa&o= AS! e "a dra$u% &e "ne '" &e Adolf7B '" #"
arun$ase #n fa/! un &a3ar &e $-nd "&ul #'" s$oea revolverul( Tan" 8ora era &u/"n ma" de&are% dar
"ue $a ful,erul r"d"$! m-na arun$-nd o &"ar!( Gesa&ov"sul fu ,!s" $eva ma" -r*"u #nr-un 'an/
d"ns&re Ham+ur,(
)n *"ua urm!oare mar"narul re+u"a s! se #m+ra$e% #ns! ven" s! adu$! &erdeaua de m!r,ele( Pese
&u/"n "m& "e'" #n lar,% la +ordul lu" E"smar$J% '" mur" #n a&a #n,3e/a!% $u o$3"" m-n$a/" de &es$!ru'"%
&enru dra&elul &e $are #l ur-se(
4 Alfred7 s&use Tan" 8ora $u o dul$ea/! neasemu"! #n ,las% de $are nu a" f" $re*u-o #n sare(
R!m-" l-n,! m"ne% ve" &uea fa$e o $e ve" dor"% #/" f!,!du"es$% o% d"n $l"&a #n $are #/" ve" le&!da
un"forma '" &-n! #n *"ua mor/""(
<are era o "lu*"e sau erau #nr-adev!r la$r"m" $e s$l"&eau #n o$3"" a$ese" feme" dure 4 o$3"" a$e"a
s&!l!$"/" $a a" une" $o+re $e se re&ede asu&ra &r!*""( Sem!nau #nre e"% &aroana de +ordel '"
sold!/o"ul &-rl" de $e" $"n$"s&re*e$e an" &ere$u/" #n de'erur"le Afr"$""( C"ud!/en""le v"e/""(((
4 8ora% +!r-na mea &r"een!% 'o&"( Le,"onarul a"n"$% s! #n$er$!m s! f"m ar"% s! nu deven"m
sen"menal"( >loarea al+asr! nu-" de no"( Tu e s"m/" +"ne &r"nre -rfe '" +and"/"% "ar eu #n de'er% $u
o &u'$!-m"ral"er! &e um!r( Cu oae a$esea% #nr-o +un! *" $-nd vom f" $u adev!ra +!r-n"% ne
vom re#n-ln" '" vom $um&!ra un lo$al m""el% $u un +ar '" 'a&e s$aune(
Tan" 8ora of!(
4 Alfred% nu va ven" n"$"oda! vremea s! avem un +ar '" 'a&e s$aune% &enru $! la ora a$eea u
ve" f" mu'$a de mul /!r-na% &"er*-ndu-/" s-n,ele #n n"s"&% "ar eu vo" f" moar! #n urma unu" del"r"um
remens(
Le,"onarul se r"d"$!% aduse $-eva s"$le% f!$u un amese$ '" #n"nse un &a3ar mare lu" Tan" 8ora(
4 Eea% feme"e( C"m am-ndo" $e #nseamn! ,-ndur"le ne,re(
< s"ren! #n$e&u s! sune alarma% de*l!n/u"nd un adev!ra $on$er(
4 Alarm!7 s&use $"neva% $a '" $um nu am f" '"u-o '" 0um!ae d"n lo$al se ,ol"(
< doamn! $u &!rul 'aen "nr! '" #nre+! unde ese ad!&osul( Era frumoas!% $u o$ur" #nale '" fus!
sr-m!% $u $"ora&" des$3"'"% foare f"n"( Nu era o -rf!(
Pr"mele +om+e au #n$e&u s! $ad! $uremur-nd $asa% du&! $are o +aer"e an"aer"an! #n$e&u '" ea
s! ra,!( Sus &e $er &lueau m"$" nor" al+"(
4 )" au*"/"5 *"se $"neva(
)nr-adev!r% se au*eau +om+ard"erele ,rele des$r""ndu-'" $er$ur"le deasu&ra Ham+ur,ulu"% #n
*um*e de mooare(
4 Unde e ad!&osul5 #nre+! doamna(
4 A"$"% s&use $"neva ar!-nd a+ureul ,ol d"n fa/a +arulu"(
Un nou '"r de +om+e se a+!u asu&ra sr!*"lor(
4 Sun un"" $are a$um fa$ &e e"% r-se un mar"nar de la su+mar"ne% +!,-ndu-'" m-na &e su+ fusele
une" fee(
8oamna $are $!ua ad!&osul "e'"% urma! de un domn ,ras% foare nervos( )n a$eea'" $l"&!% $asa fu
*,udu"! $a de r!*ne '" lum"na $l"&" amen"n/!or(
4 Asa a fos una fa"n!7 *"se mar"narul a&le$-nd &e s&ae faa% $are #n$e&u s! ,eam!(
8oamna '" domnul $el nervos au ven" #na&o" #n mare ,ra+!( Ea era dr!,!la'!% $u &!rul #n
de*ord"ne '" o+ra0"" #nro'"/" de fr"$!( 8es",ur $! nu era #n$! o+"'nu"! $u moarea( Se a'e*! la +ar%
&r"v"nd $u eam! #n 0ur( .ar"narul% $are #'" &"erduse &an,l"$a de la +ere!% a+andon! faa '" se
a&ro&"e de doamn!( >!r! o vor+!% #'" sre$ur! m-na sa mare #n lun,ul &"$"orulu" su+/"re(
4 Las!-m" so/"a #n &a$e% s&use domnul $el ,ras% r"d"$-ndu-se(
.ar"narul nu-l v!*u '"% a&le$-ndu-se s&re $u$oan!% #" 'o&" $eva d"n $are se au*ea mereu $uv-nul
A&aB(
4 Las-o #n &a$e &e so/"a mea% mar"narule7 s&use d"n nou domnul "nd",na(
4 8e $e5 #nre+! $ur"os mar"narul(
4 Penru $!-" nevas!-mea(
4 E +!r+aul !u5 f!$u mar"narul s$e&"$( 8a5 )m" &la$ feme"le m!r"ae(
8omnul #l a&u$! de +ra/=
4 6e*" +"ne $!-" so/"a mea7
4 E" '"5 *"se mar"narul% $are era desul de +ea( 6reau s! m! $ul$ $u nevas!-a% #n/ele,"% fr!/"oare5
)'" l"&" &alma de &ul&ele doamne"% $are #l &!lmu"% fur"oas!( R-se $u 3o3oe% rase o du'$! '" r!$n"=
4 )m" &la$"% ador s! m" se o&un! re*"sen/!% dar m-"ne &le$ #n lar, $u U-l8F( Ad!u,! $onf"den/"al=
Ese ul"ma mea $!l!or"e(
Un ro*ne $um&l" ne a$o&er" deoda! $u &raf m!run de ,"&s( .ar"narul #'" rase $a&ul #nre umer"
*-m+"nd(
4 Asa a fos foare a&roa&e% dar la m"ne nu se &r"nde( ." s-a &re*"s $! m! vo" $ur!/a #n
urm!oarea $!l!or"e( La &r"ma or&"l!((( f-sss7 U-l8F e o 3odoroa,!% "ar $omandanul von Gra?"* o
le&r!( Tu% 3-r'"ul de'erulu"% l-a" $unos$u &e le&ra de von Gra?"*% $u $ru$ea lu" de la ,-% &r"m"!
dre& re$uno'"n/! &enru o/" $e" &e $are "-a r"m"s la fund5
4 Gura% f!$u Le,"onarul% $are o$ma" #" eI&l"$a lu" Tan" 8ora% $u luI de am!nune% re/ea une"
anum"e su&e $e se m-n$a la 8amas$(
8omnul $el ,ras% $are $!*use ,reo" &e un s$aun la ro*neul +om+e"% se r"d"$! #ndre&-ndu-se
/o&!"nd s&re mar"nar( Se o&r" amen"n/!or #n fa/a $elu" de la su+mar"ne(
4 )/" ordon s!-m" la'" so/"a #n &a$e '" s!-" $er" s$u*e(
4 Ra3a7 *"se Le,"onarul( N!!r!ul vrea s! se +a! $u mar"narul5
4 Trea+a lor% ros" Tan" 8ora% s$o/-nd un roo$ol de fum(
.aeloul se a&le$! '" o s!ru! &e doamn! dre& &e ,ur!( 8omnul se $l!"n!% #l lov" #n +!r+"e '"
sr",! lu$rur" de ne#n/eles( So/"a lu" sr",a '" ea( 8omnul r"d"$! m-na '"-l n"mer" #n$! o da! &e
mar"nar% r!surn-ndu-" +erea% o 3al+! A"n,efarB% ,reu de &ro$ura( To$ma" a$easa s-rn" m-n"a
omulu"( )" arse un 'u domnulu"% $are se &r!+u'"% a&o" se n!&us" asu&ra feme""% r!surn-nd-o &e
s&ae( So/ul se r"d"$!% &al"d( Puse m-na &e un s$aun vr-nd s!-l s&ar,! #n $a&ul adversarulu" s!u%
nu-l n"mer" #ns! '" o lov" &e feme"e% $are $!*u la &!m-n $a o &!&u'! near"$ula!(
.ar"narul se re&e*" asu&ra lu"(
4 Por$ule7 S! da" #nr-o feme"e7 )/" ar! eu% /"e7
8omnul se n!ru" $u fa/a #na"ne% $u nasul #n &ul+ere '" &orarul +el,"an #l arun$! #n srad!(
4 Ia mu"erea7 *+"er! un feld?e+el "nfaner"s( 8!-" la +u$"7
4 Ta$!-/" $lan/a7 se enerv! Tan" 8ora(
U'a s-a des$3"s '" un ,ard"an de srad! "nr! $l!"n-ndu-se(
4 Arde #nre, M"r$3en3alle7 anun/! el( Arde $a-n "ad(
)'" s$oase $as$a '" se v!*u $! &e $3"&ul foare &al"d avea dun," de ne,real!( Un"forma #" era
#m+"+a! de fum(
4 8umne*eule% $um arde(((
Ceru un ra$3"u du+lu '"-l +!u d"nr-o sor+"ur!(
4 Afar! #n srad! e unul ,ras $are se sm"or$!"e( 6o" l-a/" arun$a afar!5
>!r! s! ma" a'e&e un r!s&uns% ar!! $!re doamna #n"ns! &e e0,3ea% $are m"'$a d"n $a&
,em-nd(
4 Ce-" $u ea% e lov"! la $a&5
4 Tare $ur"os ma" e'"7 /"&! >eld?e+el-ul $l!"n-ndu-se( 6re" s! e +a/" $u m"ne% $om+aanule5
4 E"ne#n/eles $! nu% r!s&unse ,ard"anul% '/er,-ndu-'" ,ura $u dosul &alme"% $eea $e-l f!$u s! &ar!
'" ma" murdar(
4 E'" un la'7 sr",! >eld?e+el-ul(
4 As$ul!% &"fanule% s&use ,ard"anul $u r!+dare% l"n"'e'e-e( Ce ma" arde7 relu! a&o" #nor$-ndu-se
$!re Trude( )n$! o +ere% fumul !sa #/" d! o see((( C" u% &"fanule% #n"nde-o% nu m! +a $u r!n"/""(
>eld?e+el-ul $u $a&ul +anda0a #n$er$! s! a0un,! la &ol"/a"ul de srad!% dar #'" &"erdu e$3"l"+rul( Cu
foare mare oseneal! a&u$! o s"$l! '" o a*v-rl" #n $a&ul ,ard"anulu"% $are s!r" #na&o" fer"ndu-se(
4 E'" ne+un5 #'" rase revolverul(
4 8a% +-l+-" +e/"vanul% ne+un de le,a(
Se s$oo$" &r"n +u*unare '" s$oase un &ee$ de 3-r"e% &e $are #l v-r# su+ nasul ,ard"anulu" ulu"(
4 Ia e u"!7 eI$lam! a$esa% 'er,-ndu-'" s-n,ele $e-" $ur,ea d"nr-o *drel"ur! &rovo$a! de s"$l!(
Ca un &erm"s de v-n!oare7 Unul adev!ra7 A" noro$% f!r! 3-r"a asa era" un om mor( Ce lov"ur!
m"-a da% +es"a7
.ar"narul #'" #nfund! "ar!'" m-na &e su+ fusele doamne"(
4 Am s-o ,-d"l( 6e/" vedea $um #'" va reven"% *"se r-*-nd(
8oamna ,emu( Cu o s"n,ur! m"'$are mar"narul #" smulse fusa de &e ea(
4 C3"lo/e" ro*7 0u+"l! el% d-ndu-" o &alm! &ese fese( Ha"% re*e'e-e7 He"n* nu se va ma" #noar$e
n"$"oda! la Ham+ur,(
< nou! ser"e de +om+e( Pa3arele s-au r!surna sun-nd% lum"na s-a s"ns% una d"n fee /"&a de fr"$!(
>eld?e+el-ul #n$e&u s! $-ne( Pol"/a"ul u'ea( Cas$a " se roso,ol"se #nr-un $ol/ #n momenul
eI&lo*"e"( .ar"narul s!rua feme"a $are ,emea #nruna(
4 )n s!n!aea m"r"lor7 se au*" un ,las(
Toa! lumea a r-s '" am +!u #n s!n!aea mar"narulu" '" a doamne"(
4 ."'$!-e% &uoare% se au*" #n #nuner"$( .-"ne e ul"mul meu drum $u U-l8F% a*" #ns! e r-ndul !u(
Trude aduse lum-n!r" '" #n &enum+r! am deose+" dou! ru&ur" #n"nse &e 0os( 8oamna s$oase un
/"&! as$u/"( Pol"/a"ul m-r-"=
4 Por$ule% las-o #n &a$e7
Tan" 8ora se r"d"$! #n !$ere '" #na"n! &e #nuner"$ s&re +!r+aul $ul$a deasu&ra doamne"(
)m+r!$!m"nea feme"" era sf-'"a!% se a&!ra v"olen% dar maeloul era &e $ale de a-'" a"n,e s$o&ul(
Gard"anul se &le$! s&re mar"nar '" #" smulse v"$"ma(
E!r+aul se r"d"$! *+"er-nd +e*me"$((( Se re&e*" la u'!(
4 La &r"ma m"'$are ra,7 amen"n/! &ol"/a"ul(
.ar"narul d"s&!ru morm!"nd &e s$!r"( Aun$" am au*" $um &o$nes$ +om+ele "n$end"are( Pe asfal
se r!s&-nd" un l"$3"d ar*!or% "ar fl!$!r"le s-au #n!l/a% v""% "s$-nd o $!ldur! $a de $u&or( C"neva
sr",a $er-nd n"s"&( Um+rele oamen"lor se alun,eau #n lum"na a$easa de "ad( Srada #nrea,!
ardea(
Tan" 8ora a&r"nse $alm! un ra+u$% al dou!*e$elea de la #n$e&uul alarme"( Le,"onarul $-na A6"no%
dul$e moare% v"no(((B( L-am v!*u &r"n fereasr! &e mar"nar a&r"n*-ndu-se &re$um o or/!% se o&"
#n$e &-n! $-nd d"n el nu r!mase de$- un fel de &!&u'! ro'"a"$!(
>eme"a v"ola! 'edea &e 0os '" &r"vea dre& #na"ne% f!r! a vedea $eva( Se $l!"na /"&-nd mereu '"
#n$e&u s! se loveas$! $u $a&ul de &ere/"% d"n $e #n $e ma" re&ede% $a un ren $are &r"nde v"e*!(
Glasul e" ur$! #nr-un va"e as$u/"(
4 A #nne+un"% s&use un su+of"/er de &"on"er"(
Tan" 8ora #'" arun$! &r"v"r"le asu&ra feme"" $are se +alansa(
4 8u-o #n s&ae% &orun$"% f!$-nd semn lu" E?ald(
8"n nou +u+u" de une( )n a&ro&"ere $asele se &r!+u'eau% sr",!ele #ns! fur! #n,3"/"e de furuna
de fl!$!r" $are m!ura% &re$um un ura,an oul d"n Hansa&la*(
Tan" 8ora% $alm! #n $on"nuare% ne-a adus un &laou $u $asane $oa&e% &e $are le-am m-n$a $u
sare &-n! $-nd o &arul! a Serv"$"ulu" de Se$ur"ae #'" f!$u o "nrare *,omooas!( )n-" s-au u"a la
,ard"an% $are #'" &use la lo$ &e $a& $as$a% "ar <+ers$3arf@3rer-ul $are $omanda ru&a flu"er! lun,(
4 A3a7 Ia! un a,en $are s! la $!ldur"$!% $e sur&r"*! &l!$u!7
Gard"anul lu! &o*"/"a de dre&/" &re*en-ndu-'" ra&orul(
4 Ins&e$or de &ol"/"e Mrull% de la "nf"rmer"a G!r"" Cenrale( N"m"$ de semnala(
SS-"'"" au "*+u$n" #n r-s(
4 N-a" "ma,"na/"e% aa"e7 Gum!ae d"n $ar"er arde '" u n-a" n"m"$ de semnala5 Afar!% $3"ar l-n,!
"nrare% sun dou! $adavre '" nu a" n"m"$ de semnala5
SS-"sul #n"nse m-na r-*-nd( >!r! o vor+!% &ol"/a"ul "-a #nm-na ord"nul de &arulare '" $arneul(
SS-"sul r!sfo" ne&!s!or $arne/elul $enu'"u% f!r! s! $"eas$! ord"nul de serv"$"u% +!,! oul #n
+u*unarul de la &"e& '" " se adres!=
4 )/" dore'" un ,lone-n $eaf!% aa"e5
Pol"/a"ul $l"&" des% #'" a,"! $a&ul '" ros" $eva ne"nel","+"l(
4 S! e &u" la ad!&os #n +ordelul !sa% #n "m& $e no" ne fa$em daor"a% e &rea de o7
)l &er$3e*"/"on! aen% #nv-r"ndu-se #n 0urul &ol"/a"ulu"( .auserul d"s&!ru #n +u*unarul SS-"sulu"(
4 Ha"% $u fa/a la &eree% dar ma" re&ede7
Cu auomaul #l #m&"nse $!re *"d(
4 Te ve" +!l!+!n" de-o fun"e% nene &ol"/a"ule% $u un anun/ &e +urd"3an= 8e*eror7
Ce"lal/" SS-"'" se &r!&!deau de r-s(
4 .-"n"le la $eaf!% or" #/" smul, ure$3"le7 *+"er! 'eful(
)nor$-ndu-se $!re +ar $omand!=
4 C"n$" 3al+e% re&ede(
Tan" 8ora se r"d"$! f!$-nd $u o$3"ul lu" Trude% $are d"s&!ru #n s&ae% a$olo unde era elefonul '" lu!
lo$ul e" de la +ar( Puf!"a nervoas!( SS-"sul o &r"vea "ns"sen( S",uran/a sa &!rea $! s$ade #n fa/a
a$ese" feme" ,rase $u o$3"" dur"% $are-l m!sura $u "nd"feren/!(
4 Am *"s $"n$" 3al+e(
Tan" 8ora #'" s$oase foare #n$e /",ara d"n ,ur! '" #" sufl! fumul #n o+ra*(
4 Nu(
To/" au r!mas #nm!rmur"/"( Cuv-nul r!sunase ea &o$neul une" $ara+"ne( Le,"onarul #'" des$o&er"
d"n/""( Se r"d"$! '" el a'e*-ndu-se &e a+ureul de l-n,! <+ers$3arf@3rer(
4 Cre*" $!-" meser"a'% omul5 o #nre+! &e Tan" 8ora ar!-ndu-l $u $a&ul(
4 Nu% $u s",uran/! #ns! un &ros(
4 C"ne-" &ros5 He"% maroano7 r!$n" SS-"sul(
Tan" 8ora #" sufl! d"n nou fumul #n o+ra*(
4 Tu( 8a$! a" f" fos ma" 'me$3er% de mul e-a" f" $!ra de a"$"(
8"n s&aele &r!v!l"e" a&!ru Trude% $are f!$u un semn a+"a v!*u $!re Tan" 8ora '"-l &r"v" $u vo"o'"e
&e SS-"s( A$esa se r!s" fur"os=
4 .! amen"n/"% *drean/o5 E "m&ul s! ne fa$" o v"*"!( .! vo" o$u&a &ersonal de "ne% $o&"la mea7
<amen"" s!" r-ser! are '" unul d"nre e" #'" &use auomaul &e +ar( Le,"onarul #" #m&"nse $a d"n
,re'eal! '" arma $!*u &e 0os $u *,omo(
4 N!!r!ule7 url! SS-"sul(
Tan" 8ora o &r"v" d"n nou &e Trude% $are #n$uv""n/! d"n $a&(
4 A&lea$!-e '" $ule,e-/" arma% ordon! 'eful omulu" s!u( A&o"% $!re Tan" 8ora= Ce se aude $u
3al+ele alea5 Tre+u"e s! n" le lu!m s"n,ur"5
4 Nu &r"m"/" n"m"$% s&use Tan" 8ora% a'e*-nd o s"$l! &e &enul"mul raf d"n s&aele e"(
4 Ce-a" *"s5 Refu*" s! ne serve'"5
Un SS-"s se sre$ur! #n s&aele e0,3ele"(
4 >! $e /" se s&une% &lo'n"/o% sau e va" de $a&ul !u(
>eld?e+el-ul $el $u &erm"s de v-n!oare se r"d"$! '" se a&ro&"e #m&le"$"ndu-se de +ar(
4 Le&re de SS% $"ne vrea s! se +a! $u m"ne5
SS-"sul #" arun$! o &r"v"re "nd"feren!(
4 )n"nde-o% se$!ur!7
>el?e+el-ul% $l!"n-ndu-se d"n $e #n $e ma" are% #'" l"&" o+ra*ul de $el al 'efulu"(
4 6a s! *"$! o $au/"% le&!d!ur!7
Cel!lal nu-l lov" de$- o s"n,ur! da! $u &aul revolverulu" '" >eld?e+el-ul se &r!+u'" $a un +olovan(
8"n nas " se s$ur,ea un f"r"$el de s-n,e(
4 A$um a0un,e7 m-r"" Tan" 8ora% &un-nd 0os /",area( 8a$! nu d"s&!re/" la re&e*eal! o/" $"n$"% o
&!/"/" s! /"ne/" m"ne( A*v-rl" auomaul de &e +ar( A$esa e lo$al% nu arsenal(
Se a&u$! s! 'ear,! frene"$ e0,3eaua% u"-ndu-se &e fur"' $!re u'!( Le,"onarul des$3"se ,ura s!
s&un! $eva% dar #" 'o&"=
4 Ta$"% ve*"-/" de rea+a a(
4 Pe o/" dra$""7 un! <+ers$3arf@3rer-ul( T-rf! +!r-n!% e $!s!&"m% s! vedem $um #/" ara! 3o"ul7
)" d!du un &"$"or >eld?e+el-ulu" #n nes"m/"re% f!$-nd s!-" $ad! &ansamenul( A&!ru o $"$ar"$e lun,!%
re$en!( Era des$3"s! #n ma" mule lo$ur"% se &uea vedea $arnea ro'"e sr!+!u! de un dren( Una
d"n fee se a&le$! asu&ra r!n"ulu"=
4 Hans7 <3% s!rmanul Hans7
)l -r# $u mare ,reuae &-n! la una d"nre n"'e( SS-"'"" r-deau% "ar 'eful r"d"$! d"n umer"(
4 La &le$are s!-l lua/" '" &e de$!*uul !sa% #l vom da &u/"n la dara$( C" a$um s! v"n! +erea% or" a/"
da de dra$u7
EIa$ #n $l"&a a$eea &orarul u'" u'or( Tan" 8ora r"d"$! re&ede $a&ul '" *-m+"( A&!ruse un +!r+a
m!run/el% $u un fular al+ #n 0urul ,-ulu"% #nr-un "m&ermea+"l $enu'"u '" $u m-nu'" al+e( Avea o$3""
$"uda/"% o&ales$en/"% $a la mor/"(
Tan" 8ora #'" a&r"nse al ra+u$% &o$n" d"n de,ee '" s&use=
4 Eun! seara% Paul(
.!run/elul #n$l"n! $a&ul(
4 He"l H"ler7
Panof"" lu" s$-r/-"au( >!r! s! se ,r!+eas$!% "nroduse o /",ar! #nr-un lun, /",are de ar,"n% $u
$a&!ul de f"lde'% #n "m& $e SS-"'"" #l &r"veau 3"&no"*a/"( )ndre&! /",areul $!re <+ers$3arf@3rer-ul
$!/!ra &e a+ure( C!&een"a *+"r"lor se ul+ur!( Nu &rea '"a $e s! fa$!( S! se r"d"$e '" s!-'"
&re*"ne ra&orul% or" &ur '" s"m&lu s! r!$neas$!= AGura7B% $eea $e "-ar f" &l!$u ma" mul( Glasul #" era
#ns! &rea fam"l"ar% #" am"nea de $a*arm! sau de $or"doarele #nune$ae de la &ol"/"e( Nu #ndr!*nea(
Pe de al! &are% eI&er"en/a #l #nv!/ase $! su+ /oalele r"d"$ole ale $"v"l"lor se &ueau as$unde
sur&r"*e de ne$re*u(
Alune$! de &e a+ure% #ns! #n$e% '" nu-'" a&ro&"e de$- &e 0um!ae $!l$-"ele% f!r! a le &o$n"(
S&use $! f!$ea o ra*"e o+"'nu"! '" ,!s"se un ,ard"an de srad! sus&e$ de de*erare(
E!r+aul $el s$und arun$! o &r"v"re ne&!s!oare s&re a,enul #n &"$"oare de l-n,! &eree(
4 <rd"nul de ra*"e5
SS-"sul 'ov!"( < m-nu'! de &"ele al+! se #n"nse &orun$"oare(
4 <rd"nul5
4 Nu am% domnule(
Un o$3" m"ra #l &r"v"% unul s"n,ur% $el s-n, de &e $3"&ul &al"d( Cel!lal &r"vea #n ,ol% era d"n s"$l!% la
fel de nes"m/"or $a '" "n"ma omule/ulu"% foare &or"v" #ns! &enru a-" #n,ro*" &e "n$ul&a/"(
4 Ce #nseamn! asa5 Nu a" ord"nul5
4 Nu% domnule((( SS-"sul 'ov!"a s!-" a$orde un ,rad( C"ne na"+a era5 Am $re*u de $uv""n/! s!
$onrole* &u/"n $loa$a asa de a"$"(
<mule/ul r"d"$! un $ol/ al +u*elor #nr-un sur-s $e sem!na $u o ,r"mas! #nf"or!oare(
4 C"ne a $re*u de $uv""n/!5 C" $e #n/ele," &r"n $loa$!5 A"$" nu-" de$- un s"n,ur &or$% "ar a$ela e'"
$3"ar dumneaa% <+ers$3arf@3rer(
Urm! o !$ere &relun,!( Undeva de&are se au*eau +om+ele $!*-nd(
4 8umneaa $ondu$" ru&a5
4 8a% domnule(
4 Nu ma" s&une7 Pr"n urmare% dumneaa e'" v"nova de "le,al"aea asa5 Ra*"e &e $on &ro&r"u%
f!r! ord"n( Cons"l"ul de r!*+o"% nu-" a'a% <+ers$3arf@3rer5 )/" re$uno'" des",ur v"nov!/"a5
SS-"sul se +!l!+!nea nes",ur de &e un &"$"or &e $el!lal( Avea a$um $!l$-"ele a&ro&"ae% "ar de,eul
m"$ era &e $us!ura &analon"lor( Ceva nu era #n re,ul! $u $"v"lul !sa( Tan" 8ora 'er,ea #n
$on"nuare e0,3eaua% $u o$3"" sr!lu$"or" de +u$ur"e r!u!$"oas!(
4 <+ers$3arf@3rer-ul SS Erenner ra&orea*! $! re$unoa'e(
E!r+aul $el s$und r"d"$! o s&r"n$ean!( <$3"ul v"u se ma" #nune$! &u/"n% $el mor r!mase de
,3ea/!(
4 6om ma" sa de vor+! la Car"erul ,eneral( Po/" &le$a $u oamen"" dum"ale(
4 6! ro, s!-m" s&une/"% domnule% unde s!-m" #na"ne* ra&orul5
<mule/ul d!du roa! lo$alulu" f!r! s! r!s&und!( Pr"v" #n numeroasele n"'e% "lum"nae $u $-e o
lum-nare% '" ar!! $!re a,enul de srad!% $are sa dre&% l"&" de &eree% $u m-"n"le la $eafa(
4 Pe !sa lua/"-l $u vo"(
<+ers$3arf@3rer-ul% #n $on"nuare #n &o*"/"e de dre&/"% se r!su$ea &enru a se ,!s" mereu $u fa/a la
m!run/el(
4 Unde re+u"e s! ne &re*en!m% domnule5
N"$" un r!s&uns( E!r+aul #n ne,ru era a$um #n fa/a +arulu" '" &r"vea s"$lele( Tan" 8ora fre$a ma"
de&are% f!r! a &r"v" la n"men"( Trude #" urn! un &a3ar de ra$3"u de "enu&!r( ."ros" &a3arul(
4 8"n <landa% s&use% $a '" $um '"-ar f" vor+" s"n,ur(
R!su$ea &a3arul &r"v"nd l"$3"dul( )n$e&u s! fredone*e=
Fudenblut soll spritzen...
S! $ur,! s-n,e de evreu((( &use &a3arul &e +ar% #l ma" adulme$! o da! '" murmur!=
4 Amserdam( Me"*ers,ra$3(
)l ma" duse o da! la nas% f!$u un semn d"n $a& '" se r"d"$! f!r! a f" ,usa( Se #ndre&! re&ede s&re
u'!% dar% #n re$ere% #" &use m-na &e um!r lu" E?ald(
4 Tu e &re*"n/" m-"ne la ora 9; '" 9N la m"ne( Adresa /"-o s&une 'eful !u(
ProIeneul se f!$u al+ la fa/! $a un mor( )l a'e&au vremur" ,rele( 8e l-n,! u'! "&ul $el s$und se
ma" #noarse $!re $!&een"a *+"r"lor(
4 Sun $ons"l"erul 0ud"$"ar Paul E"eler% de la S",uran/a Na/"onal!% Se$/"a a 2-a% II A(
C" d"s&!ru(
4 8ra$e7 'o&" <+ers$3arf@3rer-ul% n!u$"( A>rumosul PaulB #n &ersoan!7
)'" &r"v" ru&a( Asa #nsemna &le$area a&ro&"a! s&re fronul de r!s!r"% #nr-o un"ae $om+aan!(
Clea3a l-a lua &e ,ard"an #n 'uur"H l-au amen"n/a &e &orar '" l-au s$u"&a &e E?ald% dar n-au
s&us n"m"$ la adresa lu" Tan" 8ora( Era a"$" $eva $e nu &ueau &r"$e&e(
Sun! #n$earea alarme"( Preu"nden" #n ora' r!suna urleul s"renelor &om&"er"lor% $are sr!+!eau
sr!*"le( Ardea &ese o( P-n! la no" a0unse m"ros de $arne ars!( Carne de om( >eld?e+el-ul $u
&erm"sul de v-n!oare nu #'" ma" reven" '" mur" #n +ra/ele fee" $are se v"ndea &e un '" $afea% ma"
&re/"oase de$- l"n,our"le de aur(
4 >"r-ar s! f"e7 eI$lam! Le,"onarul( Ce sear!7
< &r"v" &e Tan" 8ora% $are #'" sor+ea ra$3"ul(
4 C"ne-" E"eler '" de unde #l $uno'"5
4 E'" $ur"os% nu-" a'a5 *-m+" ea( Paul E"eler ese s$ul! mare la &ol"/"a 0ud"$"ar!% a"$" la Ham+ur,(
E $ons"l"er( Semn!ura lu" e &oae r"m"e f!r! 0ude$a! #n $a&!ul $el!lal al lum""( Surm+annf@3rer%
sau a'a $eva(
4 C" u fre$vene*" asemenea monsru5
Tan" 8ora urm!% f!r! a-" &!sa de #nreru&ere(
4 Pe vremur"% Paul nu era mare lu$ru% un 'me$3er oare$are de la AMr"&o
7
B( L-am s$!&a o da!
d"nr-o +elea Use s$o+" #n d"n/" $u un $3"+r"V( >!r! m"ne% A>rumosul PaulB '"-ar f" f((( noro$ul% dar%
+"ne#n/eles% m"-am lua m!sur"le mele de s",uran/!(
R-se #n$e"'or(
4 C-nd a" de a fa$e $u 'er&" de so"ul asa% #/" re+u"e ser +un(
Le,"onarul se s$!r&"n! du&! ure$3e(
4 Hm((( f!$u el dus &e ,-ndur"( S-ar &uea s! f"e $am nes!n!os( Ce s-ar #n-m&la da$!
A>rumosulu" PaulB "-ar r!*n" &r"n m"ne $! e ma" &ruden s! s$a&e de "ne((( )n lo$ul lu"% eu a'a a'
fa$e% "e&ura'ule(
Tan" 8ora se &use &e r"s(
4 Ia s&une% Alfred% $3"ar m! $re*" ul"ma $"*m!5
4 La dra$u% f"re'e $! nu7 8a$! a" f" fos fa! mare% de mul n-a" ma" f" &e a"$"((( 8ar +!"aul !sa are
o mur!7 ."e nu m"-ar &l!$ea s! '"u $eva $are "-ar &uea #" d!un!or(
Tan" 8ora se d"sra(
4 8a$! $"neva ar f" a- de &ros #n$- s! m! r!$eas$!% o $eea $e '"u ar "e'" d"n morm-n% "ar
r"+unalele ar re+u" s! fa$! 8N ore su&l"menare( < '"u o/"( Ese #n "neresul lor s! nu m" se
#n-m&le n"m"$ '" s! s$a& $u v"a/! d"n r!*+o"ul !sa% &o/" s! m! $re*"( E foare &os"+"l de alfel s!
sf-r'es$ s"n,ur!% $u $-eva d"nre -rfe% #n $!uare de $l"en/"% undeva #n s&aele +"ser"$"" Sf-nul
."$3ael( Aun$" #ns! Adolf va f" $r!&a de mul(
8!du &ese $a& ra$3"ul '" #'" #nfo" $3"$a nea,r! $u am-ndou! m-"n"le(
4 Ceea $e '"" des&re el e de naur! &ol""$!5
4 >"re'e( Cre*" oare $! "&"" de so"ul !sa se em de o s"m&l! $r"m!5
Am +!u #n !$ere(
Pol"/a"ul $are "nrase doar s!-'" s&ele ,-le0ul de fum a fos 0ude$a de un r"+unal eI$e&/"onal% #n
numa" dou!*e$" de m"nue( Gude$!orul% un 0ude$!or +!r-n% avea de 0ude$a m"" de oamen"% $eea
$e era $u mul &ese &uer"le lu"( So/"a sa sud"a dosarele% #n "m& $e el m-n$a '" semna nenum!rae
do$umene d"n $are nu $""se n"$" m!$ar un s"n,ur r-nd( 8u&! r!*+o" s-a reras la &ens"e% $ul"v-nd
lalele '" ,aroafe l-n,! $!su/a sa d"n Aum@3le% la $"n$" m"nue d"san/! de sau"a lu" E"smarJ(
)n *"ua $-nd a &ronun/a verd"$ul nefer"$"ulu" ,ard"an% avusese o d"m"nea/! deose+" de #n$!r$a!
'" se ,r!+ea s! v"n! a$as! la &r-n*( )n numele >@3rer-ulu"% a$u*aul va &l!" $u v"a/a de*erarea%
av-nd #ns! #n vedere numero'"" an" &ere$u/" #n $adrul &ol"/"e"% ese "era de de$a&"are '" va f"
eIe$ua &r"n #m&u'$are( Pronun/! AHe"l H"lerB $-nd a&roa&e $! &!r!s"se sala(
Pol"/a"ul de $"n$"*e$" de an"% $are avea re"*e$" de an" de serv"$"u% se &r!+u'" 3o3o"nd( C"neva
&ovesea $! amanul era &e 0um!ae mor de fr"$! #na"ne $3"ar de a f" sr!&uns de dou!s&re*e$e
,loan/e( Un osa' d"n &luon #l a"nse la $a&% mu"l-ndu-l( Asa era #m&or"va re,ulamenulu"% '" &uea
re$e dre& a$ de v"olen/! 4 $eva $e nu-'" are lo$ul #n $adrul une" eIe$u/"" m"l"are(
Lo$oenenul de &ol"/"e $are $omanda &luonul se #nro'" de su&!rare '"-l &ede&s" &e v"nova% $are%
du&! dou! s!&!m-n"% &le$! #n Polon"a s! urm!reas$! &ar"*an"( )nr-o noa&e #nune$os% $om&an"a
lor a fos r"m"s! undeva la nord de Lem+er,( 8ou! $am"oane s-au #m&omol"( )n "m& $e mun$eau
s! le el"+ere*e% au "*+u$n" deoda! fo$ur" de arm!( Un fo$ "nens% $u m"$" fl!$!r" al+asre( 6eneau
d"n drea&a% d"n s-n,a '" d"n fa/a lor( Toul nu a dura de$- eIa$ &arus&re*e$e m"nue% a&o" s-a
l!sa !$ereaH nu se ma" au*ea de$- rosneul fl!$!r"lor $are m"su"au $am"oanele '" $-eva
,emee(
Um+re #m+r!$ae /!r!ne'e s-au "v" d"n #nuner"$( Au da $u &"$"orul #n mor/"% "ar r!n"/"lor lov"ura de
,ra/"e( Nu le luase mul "m& s! l"$3"de*e 97P de solda/" d"n &ol"/"e% lo$oenenul Was"l"0 Polonef
d"s&!ru a&o" !$u% a'a $um ven"se( Ce" 97P de solda/" omor-/" erau o/" oamen" #n v-rs!% $are
+!user! an" de-a r"ndul sr!*"le d"n Ham+ur,% Eremen sau L@+e$J% f!r! a f" +!nu" vreoda!
eI"sen/a unor asemenea u$",a'" fana"$"% de ea&a lu" Was"l"0 Polonef(
8u&! un anum" "m&% fam"l""le vor &r"m" $-e o $are &o'al!= ASer,enul ma0or S$3ul* Usau .@llerV a
$!*u la daor"e% &enru >@3rer '" &ar"e( >@3rer-ul v! mul/ume'eB(
.a" ales nu re+u"a s! &l-n,"% $!$" a-/" ar!a durerea nu e demn de un ,erman% asa &uea f"
$ons"dera dre& sa+oa0H &-n! '" anun/ur"le moruare nu re+u"au s! &omeneas$! de sufer"n/!(
AAm &r"m" $u m-ndr"e vesea mor/"" f"ulu" nosru% lo$oenenul #n re*erv! He"n* .@ller% $!*u &enru
&ar"e(((B
Tre" s!&!m-n" ma" -r*"u% fam"l"a .@ller &r"m"se o s$r"soare lun,! $are anun/a eI&ed"erea a 927
m!r$" '" ;P de &fen"n,"% re$uno'"n/a armae" &enru sa$r"f"$"u( E!r-nul .@ller s-a #nfur"a '" s&use o
mul/"me de lu$rur" &e seama &re/ulu" s-n,elu"% dar fu au*" de $"neva $are su&rave,3ea $asa(
)n seara urm!oare% au a&!ru do" domn" +"ne #m+r!$a/"% $are #l s!lar! &e .@ller( A fos '" un
&ro$es( 8efe"sm% &urare ne$ores&un*!oare &enru un +un ,erman% ofense aduse >@3rer-ulu" '"
#ndemn la r!s$oal!( )nr-o d"m"nea/! de no"em+r"e% &e $-nd &loua m!run% $!l!ul #" !"e $a&ul lu"
.@ller-a!l(
8oamna .@ller% $are r!"se a-a vreme al!ur" de Hans .@ller% a fos r"m"s! la Ravens+r@$J%
&enru reedu$are(
7 Krimminalpolizei Poliia Judiciar
8n cor de strigte i chemri se nla din mii de guri. >ombele cdeau ca grindina. (e strzi
alergau tore umane, prefcndu-se apoi n mici mumii.
4l chemau n a&utor pe -umnezeu, dar -omnul nu-i auzea.
>iserica 'fntu icolaie era o mare de flcri. (reotul ncerc s sal!eze 'fintele +doare, dar un
Christ mare de piatr se prbui peste el rupndu-i alele.
Ardea =amburgul.
oi beam n pi!nia spitalului, n timp ce tabii (artidului benchetuiau ntr-un restaurant subteran
din >aum;all, unde (aul >ielert cuta un asasin.
(entru &efuitorii de cada!re, noaptea se do!edea fructuoas.
E<.EAR8A.ENT 8E N<APTE
Asu&ra s&"alulu" $!deau or&"lele av"a/"e" "nam"$e( C!m"nul de $o&"" d"ns&re Landun,s+r@$Je fusese
d"srus #n$! ma" #na"ne( Un nor ur"a' de fum '" $!m"nul d"s&!ruse% #m&reun! $u 'o"m"" 3"ler"'" '" o/"
$e"lal/" $o&"" d"n &"vn"/!( To aun$" au d"s&!ru '" $e" nou! +!"e/" de do"s&re*e$e an"% servan/"" unul
an"aer"an(
< ar"&! a s&"alulu"% $ea $are avea fa/ada &e Na$3srasse% fusese &e 0um!ae ras!( Se ma" &ueau
vedea resur"le $onors"onae ale &aur"lor de f"er% un &"$"or ,ol smuls de la ,enun$3" su+ un ro"
+-*-"or de mu'e '" o m-n!% o m-n! mare% as&r!% $u un "nel need &e de,e( C"-o d"s&uau do" $-"n"
$osel"v"% $eea $e ne f!$u s! r-dem(
4 .are &or$!r"e% $amara*"% sufl! Le,"onarul( Sf-r'"ul e a&roa&e% Re"$3-ul dev"ne l"n"a #n-"(
)n fa/a +er!r"e" Sf-nu Paul% o feme"e &e 0um!ae #nf!'ura! #nru-un $ovor ro*% ve$3"% a$o&er"!
oa! de &raf de $al$ar $enu'"u% &l-n,ea de una s"n,ur!( )n *"ua a$eea erau mul/" $are &l-n,eau
s"n,ur"( Pe &oara d"ns&re m"a*!noa&e a Ham+ur,ulu" fu v!*u! o lun,! &ro$es"une% erau
mun$"or"" sr!"n" $are lu$rau $u $onra$( N"men" nu #n$er$! s!-" arese*e% &ol"/"a se &r!+u'"se( Cu
&over" ,rele &e umer"% mun$"or"" sr!+!ur! Neum@nser% re$ur! &odul de la Rens+our, '" se
#ndre&ar! $!re ,ran"/!( Erau s!u" de r!*+o"ul ,erman( Au re$u ,ran"/a f!r! a f" $onrola/"%
German"a oa! &!rea $u&r"ns! de fl!$!r"(
)n $eea $e ne &r"vea% "e'"rea d"n s&"al a fos am-na! f!r! eI&l"$a/"" '" am fos re&ar"*a/" la
de,a0area ru"nelor% dar $ea $are ne $omanda era mul &rea l"&s"! de eI&er"en/!% &enru $!ane
ve$3" $a no"( Era o "nf"rm"er!-'ef!% nou-ven"!% $are &ura un $o$ mare #n v-rful $a&ulu"% o feme"e
"&"$ ,erman!% sla+! '" &l"n! de ea( Pe &"e&% deasu&ra +ro'e" de ar,"n% se l!f!"a em+lema
Par"dulu"% oa! d"n aur( 6or+ea ,uural '" r!,u'"(
4 6o" !"a &aru% ne&r"$o&s"/"lor% fa$e/" +"ne '" m"'$a/"-v! ma" re&ede7 >a$e/" ros de o lo&a! '"
de,a0a/" sa/"a D(
4 < s"n,ur! lo&a!5 se "neres! ."$u/ul(
4 <+ra*n"$ule7 l!r! mu"erea $ea sla+!(
Le,"onarul se r"d"$! foare ne&!s!or '" *"se #n fran/u*e'e=
4 Allons-O% les ,ars7
8
4 A"$" se vor+e'e #n ,erman!7 *+"er! ea(
4 .a" du-e dra$ulu"7
>eme"a s$r-'n" d"n d"n/" '" d"s&!ru &e s$!r"( < "nf"rm"er! m!run/"$!% $are v!*use s$ena% ne 'o&"=
4 >er"/"-v! de .a3"lda7 Are un frae la Gesa&o(((
Le,"onarul se adres! ."$u/ulu"=
4 Am"ne'e-m" s-o re$ &e .a3"lda &e l"sa lu" Pora(
4 8e $e5 f!$u m"$a "nf"rm"er! m"ra!(
Le,"onarul o &r"nse de +!r+"e(
4 Penru *"ua r!fu"el"lor% dr!,u/o( >a$em l"sa d"n fu,a $alulu"(
4 8umne*eule7 eI$lam! &rosu/a% n-o/" f" $omun"'"5
Cam"ona,"ul $el vo"n"$ W"llO Eauer "*+u$n" #n r-s '" faa $l!"n! $a&ul v!*-ndu-ne &le$-nd(
4 S! a" ,r"0! $e s&u"% Gre3e% 'o&" une" $ole,e( Comun"'"" #'" noea*! numele% e "m&ul s-o
'er,em(
Sora Gre3e se &orn" s! r-d!(
4 Nu e $a*ul meu% fao( Ta!l meu e de $"n$" an" #nr-un la,!r de $on$enrare( Era na/"onal-so$"al"s%
dar nu '"a s!-'" /"n! l"m+a-n fr-u( )n/ele,"% am asfel o &ol"/! de as",urare &enru v""or(
Cealal! se s$!r&"na ,-nd"oare(
4 .!$ar da$! a' &uea s&une la fel( 8"n &!$ae #ns! a!l meu ese ma"or #nr-o d"v"*"e SA Adas
Re"$3B(
Con"nuar! s! s&ele #n !$ere $anule '" ser"n,"% "ar du&! un "m& $ea m"$! *"se% &"erdu! #n ,-ndur"=
4 Poae $! ar re+u" s! ra&ore* 'efulu"5 A'a s&une re,ulamenul $-nd e vor+a de $uv"ne
su+vers"ve(
Gre3e se u"! lun, la ea(
4 .ar,are% s! nu fa$" asa7 Se &oae #noar$e #m&or"va a #n *"ua $-nd Adolf nu va ma" f"(
Re,ulamenele asea sun f!$ue s! le $al$" #n &"$"oare% am"ne'e-/" sfaul meu= n-a" v!*u% n-a"
8 S mergem, biei!
au*"% n-a" vor+"7
Se r!su$" s! &le$e '" #" ma" *"se o da!=
4 8a$! vre" s! e /"" la su&rafa/!% /"ne m"ne $e /"-am s&us( .!n-n$!% dorm"% $ul$!-e $u $"ne vre"%
dar /"ne-/" ,ura% asa e &r"n$"&alul(
Sora Gre3e lu$rea*! '" as!*" #nr-un s&"al( T"m& de &aru an" a #n,r"0" solda/"% a #n$3"s o$3""
mor/"lor% "-a oro&" $u morf"n! aun$" $-nd erau #n &ra,ul ne+un"e"% s-a $ul$a $u e" $-nd era la
$a&!ul nerv"lor( T"m& de do" an" a #n,r"0" solda/" en,le*"% f!$-ndu-le "n0e$/""% o$!r"ndu-" $um f!$use '"
$u solda/"" ,erman"( A&o"% $"v"l"" au lua lo$ul solda/"lor% $u +ol" $"udae '" ne$unos$ue &-n! aun$"(
Inf"rm"era Gre3e de la Cru$ea Ro'"e refu*! s! ur$e s$!r"le "erar3"$e '" $on"nu! s! fa$! "n0e$/""( 8"n
$-nd #n $-nd #n-lnea $-e un fos &a$"en% ,erman% norve,"an% dane*% en,le* or" ne,ru $on,ole*%
ara+ d"n Al,er% vreun le,"onar remur-nd de fe+r! $are se #nor$ea d"n Indo$3"na( Se +u$ura
rev!*-ndu-"% +ea $u e"% uneor" se $ul$a $u unul or" $u alul(
4 )nodeauna nu-" de$- o f""n/! omeneas$!% s&unea ea% '" am v!*u a- de mule(((7
Gre3e a fos o mare "nf"rm"er!% &e $are un"" o d"s&re/u"au #n numele morale"% dar al/"" mul ma"
omeno'" 4 o saluau $u res&e$( C""orule% da$! ve" re$e vreoda! &r"n Ham+ur,% du-e la
Landun,s+r@$Jen% nu de&are de Ree&ers+a3n( La s-n,a fa/! de HafenJranJ3e"% #nr-o $as!
reras!% $are ese o $l"n"$! de s&e$"al"ae% o ve" ,!s" &e sora Gre3e '" mul/ume'e-" #n numele
uuror +!r+a/"lor ne$unos$u/" #n un"form! verde sau JaJ"(
."$a .ar,are a fos s&-n*ura! #nr-o *" de ma" d"n anul 9F2P% mur"nd o a- de &rose'e &re$um
r!"se% #n numele morale" '" d"n $au*a num!rulu" &rea mare de ra&oare(
<d"3neas$!-se #n &a$e% nu e s"n,ura de felul e"(
)n $eea $e ne &r"vea% ,!s"sem m"0lo$ul s! $3"ul"m de la de,a0area erenulu" '" 0u$am $!r/" #n &"vn"/!%
la "nf"rm"erul Peers(
4 C!$"% s&unea Le,"onarul% da$! a0u!m la de,a0!r"% a0u!m #n a$ela'" "m& '" &e $e" &e $are #"
ur-m(
Peers $-'",a( Ne ,3"fu"a $u $-rna/" sro&"/" $u al$ool de FN de ,rade% #ndo" $u a&! '" eram fer"$"/"
$! sunem #n v"a/!( La Ham+ur,% #n 9F22% a$esa era lu$rul de $!&een"e( >r!/"orul ar!! $!re un
+or$an #n $are &luea $eva ,reu de def"n"(
4 Ce ma" e '" asa5 #nre+!% lun,"nd ,-ul(
Peers &r"v" #na&o" '" r!s&unse=
4 Un a&end"$e "nfe$a(
Pl"n de "neres% ."$u/ul #l $ulese $u v-rful de,eelor '" flu"er! $-"nele al $!ru" +o se vedea se su+
a&araul $u ra*e X(
4 E'" un &or$7 #" *"se Le,"onarul an"malulu"% o+serv-nd $um #n,3"e +u$aa de "nes"n(
4 A" s! ve*"% &rofe/" Peers% &un r!m!'a, $-rn!$"or"" me" $onra 'na&sulu" !u $! #l d! afar!(
C-"nele% ol!n" #nr-un $ol/% ne &r"vea $u o$3"" s!" #nfomea/"% deoda! se r"d"$!% su,3"/! v"olen '"
s$u"&! a&end"$ele(
4 Adu ra$3"ul7 sr",! Peers #n$-na( Am '"u-o(
Cu un ,es de mare sen"or "-a #na&o"a ou'" ."$u/ulu" un $-rn!$"or% anun/-ndu-ne $a #n &luonul 7
ese un ar"ler"s #n sare s! #n,3"! or"$e(
4 A"urea% f!$u Le,"onarul% $are nu $redea( Am ma" v!*u eu un"" $are #n,3" 'er&"% s"$l! sau s$u"&!
fo$(
4 Ha" s! vedem% &ro&use ."$u/ul% da$! nu-" de a$ord% #l $oono,"m(
)n drum $!re &luonul 7 am $ules #n ,r!d"n! o +roas$!( Ar"ler"sul era un munean *drav!n $u
&almele $- lo&e/"le( Pe frunea 0oas! '" e'"!% s&r-n$enele " se #m&reunau '" o$3"" s!" m"$" '" ne,r"
ne f"Iau "m&( R-se% foare m-ndru% $-nd Peers #l #nre+! da$! ar &uea m-n$a +roas$a(
4 )n,3" or"$e da$! m" se d! $eva &enru a$easa(
4 < &alm!7 *"se ."$u/ul(
4 Penru asa% r!s&unse ar"ler"sul% v! &o sno&" &e o/"% $u "ne #n frune% se$!ur!7
>r!/"orul res!r"( Un v-n!or de mune se a&ro&"e '" #n,!"m! #nr-un d"ale$ a&roa&e de ne#n/eles=
4 Em"l &oae ru&e $u m-na &"$"orul mese"% &oae ame/" o va$!% u"e a'a7 C" va$a se &r!+u'e'e(
Poae r"d"$a un $al de ar"ler"e% $u 3arna'amen $u o(
."$u/ul rase aer #n &"e&% &l"n de d"s&re/( Se duse la fereasra r"&l!% a&u$! rama% o *,udu" de
$-eva or"% a&o" #'" &use #nrea,a for/!( 1"dul #n$e&u s! $ra&e% ur"a'ul r!mase $u rama #n m-"n"%
r"umf!or( A*v-rl" oul &r"n ,olul feresre" #n ,r!d"n!% de unde se #n!l/! un *,omo de une #nso/" de
&roese( Ar"ler"sul r"d"$! +!r+"a( Se r"d"$! #n$e% a&u$! masa $ea mare d"n m"0lo$ul #n$!&er""%
smulse un &"$"or '"-l sf!r-m! de $ol/ul &aulu"( ."$u/ul% r"d"$-nd d"n umer"% lu! &aul $u $el $are #l
o$u&a $u o '"% #n urleele de s&a"m! ale +"eulu" om% #l arun$! #n $el!lal $a&! al $amere"(
4 L"n"'e7 r!$n" un >eld?e+el d"n &aul lu"(
8ou! &alme #l $um"n/"r!( C- #l &r"ve'e &e ar"ler"s% un &umn #l f!$u s! se #n"nd! &e 0os% $u ,ura
des$3"s! de m"rae(
Le,"onarul ne f!$u semn( L-am #n$adra &e ."$u/ul lu-ndu-l $u no"(
4 Asa se las! $u &-rna"e% dra,ul meu% &rofe/" Peers( Se vor da semnalmenele ale% $el ma" r!u e
+u$lu$ul $u fereasra(
4 6e*"-/" de rea+!% &e vremur"le asea d"s&ar a-ea(((
S$oase +roas$a d"n +u*unar '" o arun$! &e +"roul "nf"rm"ere"% $are s!r" fr"&! s$o/-nd un /"&! de
,roa*!(
Av"oanele au reven" noa&ea( Ru,ur"le% rean"mae de fosfor% s-au a&r"ns d"n nou f!$-nd ale v"$"me(
Co&""" se re&e*eau des$ul/" #n ad!&osur" &enru a &"er"% &r"n'" #n $urs! $a 'oare$""( Undeva% #n *ona
&orulu"% o $oloan! de &r"*on"er" &!*"/" de ,ard"en" d"n SS se #ndre&a de asemenea $!re un
ad!&os( N"men" nu au*" urleul +om+e" $are #l lov" d"n &l"n( Nu r!mase de$- o ,r!mad! de $arne
s-n,er"nd!% $are se $onors"ona% urma! de &uoarea o+"'nu"! de s-n,e% sal&eru '" $arne ars!( Un
SS-"s f!r! &"$"oare se -r# &l-n,-nd &-n! la un &r"*on"er $are nu ma" avea &-ne$( .ur"r! unul #n
+ra/ele $elu"lal( Arun$!oarele de fl!$!r" ale ,en"'"lor "-au &ref!$u a&o" #n $enu'!(
Pe l-n,! .on$Je+er,srasse se &uea vedea $um lune$! o um+r!% $are d"n $-nd #n $-nd se a&le$a
asu&ra ru&ur"lor $e *!$eau a$olo( < lam! de $u/" s$l"&ea% se$/"on-nd $-e un de,e '" "nelul
d"s&!rea #nr-un +u*unar #n$!&!or( Um+ra mer,ea ma" de&are% $!re $adavrul urm!or% un ,eam!%
o lov"ur! de m!$"u$! '" de,ee a,"le $are &"&!"au ru&ul #n$! frem!-nd((( Preu"nden"% l-n,! El+a%
&e Hansa&la*% #n Mra"ser W"l3elmsrasse% se &uea vedea a$ela'" lu$ru( )n $ol/ul lu" Aler?all o
feme"e urla de ,roa*!( < s"lue! s$und! '" fel"n! se arun$! asu&ra e"% de,ee de o/el #" #n!+u'"r!
sr",!ul #n ,-le0((( Cu ,enun$3"ul% +!r+aul #" &use &"ed"$! r!surn-nd-o% o m-n! s$oo$" &e su+
fusa sr-m!% sf-'""nd len0er"a su+/"re( P"$"oarele feme"" se *+!ur! $u d"s&erare% #n "m& $e o &ul&!
su&l! '" mus$3"uloas! le de&!ra((( 6or+e f"er+"n/" '" dul$" " se 'o&eau la ure$3e% #n "m& $e o ,ur!
la$om! #" m-n,-"a $3"&ul $r"s&a(((
4 Las!-m!((( nu vreau s!-/" fa$ r!u((((
>eme"a #l l!s!% ma" +"ne asa de$- moarea(((( Pl-n,ea de s&a"m!((( 8easu&ra lor un &om de
Cr!$"un sr!lu$"or se le,!na #n aer% a&a $l"&o$ea #n $analul El+e"% &ro"e$oarele "lum"nau $erul% l"v"d
de &raf '" fl!$!r"( P!m-nul remura% la fel $a feme"a su+ m-na $elu" $are o v"ola( Cu &re$au/"e%
m-na ur$! #n lun,ul &"$"oarelor desf!$ue% de*+r!$-nd v"$"ma( Era o feme"e -n!r! $are se ,r!+ea
s&re ad!&os '" d!duse &ese unul d"n mon'r"" &e $are #" *!m"sles$ asfel de no&/"( Se arun$!
asu&ra e"((( N"$" nu ma" sr",!( < +om+! eI&lod! nu de&are((( Nu-" a$ordar! aen/"e% nu s"m/"r!
&!m-nul $are se $uremura su+ e"( Cu del"$ae/e% +!r+aul s$oase unul d"n $"ora&"" su+/"r" de
m!ase% #'" &l"m+! +u*ele &e el% #'" #nfund! o+ra*ul((( Res&"ra/"a #" deven" 'u"er!oare% o$3"" #" lu$eau
#n lum"na fl!$!r"lor( .u'$! o+ra*ul feme""% o a&u$! de &!r '"% foare re&ede% #" #nf!'ur! $"ora&ul #n
0urul ,-ulu"((( Sr-nse((( >eme"a 3or$!"a% *+!-ndu-se $u #nd-r0"re( E!r+aul r-se( Eu*ele " se
#nv"ne/"r!% o$3"" "-au "e'" d"n $a&% ,ura " s-a des$3"s( Tru&ul se f!$u moale '" mur"( E!r+aul s$oase
$u #nfr",urare $3"lo/"" m"$" a" v"$"me" '" #" &use #n +u*unar% du&! $are v"ol! $adavrul #n$! o da!%
s!ru-nd ,ura l"&s"! de v"a/!( Se l"n"'"% *-m+" $adavrulu" s"lu"% $!*u #n ,enun$3" '" #'" #m&reun!
m-"n"le(
4 8oamne% sun m-na Ta( )n$! un d"avol de feme"e a fos &ede&s"% a'a $um m"-a" &orun$"(
Se a&le$! asu&ra ru&ulu" '"% $u v-rful $u/"ulu"% $res! o $ru$e &e frune% a&o" d"s&!ru $a o &"s"$!
&r"nre ,r!me*"le de molo* '" ru"nele fume,-nde(
Pu/"n ma" -r*"u% dou! feme" "nere au ,!s" $adavrul% dar% $u&r"nse de ,roa*!% au fu," $- le /"neau
&"$"oarele( Era al $"n$"lea asas"na #n numa" $-eva s!&!m-n"% &ol"/"a era la &-nd!( Afa$erea re$u
de la &ol"/"a 0ud"$"ar! la Gesa&o% "ar $ons"l"erul Paul E"eler &relu! an$3ea% A>rumosul PaulB #n
&ersoan!% &roe$orul lu" Tan" 8ora(
)n &alon '" m-nu'" al+e% $u /",areul de ar,"n #nre +u*e% '" $u nasul as$uns #nr-o +a"s!
&arfuma!% &r"v" #ndelun, $adavrul% #n !$ere( To$ma" se #n$3e"aser! m!sur!or"le '" foo,raf""le% un
med"$ se r"d"$! de l-n,! ru&ul ne#nsufle/"% un med"$ v-rsn"$% $are se u"a d"nr-o &are la
A>rumosul PaulB(
4 A v"ola-o #na"ne de a o su,ruma( R!n"le '" !"eur"le au fos f!$ue du&! $e a mur"(
4 .a" +"ne m"-a" s&une $"ne le-a f!$u7 m-r-" E"eler( Ar f" fos ma" folos"or7
)" #noarse s&aele med"$ulu" '" se #ndre&! #n$e s&re .er$edes-ul s!u( ."nea #" lu$ra d"n &l"n%
m"nea a$eea $are n!s$o$"se orur" d"avole'" &enru A"nam"$"" Re"$3-ulu"B '" $are era #n sf-r'"
&reo$u&a! de $eva re*ona+"l(
La ea0ul re" al Prefe$ur"" d"n Marl .u$J Pla* se #nre,"srau v"$"mele +om+ardamenulu"% des",ur
$u o a&roI"ma/"e de $-eva sue% $!$" era "m&os"+"l a al$!u" sa"s"$" eIa$e( < fun$/"onar! #n
v-rs!% roas! &ar$! de mol""% aduna l"sele( 8u&! mule d"s$u/""% se a0unsese la D 298 mor/"% a-/"a
r!n"/" '" a-/"a d"s&!ru/"% $!$" foare mule $or&ur" fuseser! &res$3"m+ae #n $enu'!% du&! $e ,en"'""
$ur!/aser! lo$ul $u arun$!oarele de fl!$!r"( Au fos m-*,!l"e f"'e% a$esea r"m"se la ar3"ve% a fos
"m+ra un vraf de $er"f"$ae de de$es% #n a'e&area aa$ulu" urm!or( Ese nevo"e de ord"ne #nr-o
so$"eae $"v"l"*a!(
La num!rul D:7% de la ea0ul do"% A>rumosul PaulB% #n$on0ura de $-/"va $ole,"% sud"a foo,raf""le
$elor $"n$" feme" asas"nae( Cea ma" -n!r! de 9: an"% $ea ma" v-rsn"$! de D;% oae sran,ulae $u
un $"ora&% oae av-nd &e frune o $ru$e s-n,er"eH #n oae $a*ur"le $r"m"nalul luase $3"lo/"" $u el(
4 T"&ul e solda% s&use +rus$ Paul E"eler '" se r"d"$!(
Ce" re" $ole," l-au &r"v" #nm!rmur"/"( Un SS-"s #l a0u! s!-'" #m+ra$e &alonul( )'" rase $u ,r"0!
m-nu'"le al+e &e m-"n" '"% &uf!"nd d"n /",areul s!u lun,% &!r!s" Prefe$ura(
T"m& de ore #n '"r a &uu f" v!*u &l"m+-ndu-se &r"n sr!*"le r!u m"ros"oare% $u o +a"s! &arfuma!
la nas% &r"v" $u d"s&re/ de un"" '" salua um"l de al/""( A fos v!*u '" la Tan" 8ora% &!l!vr!," $u feele%
se r!s" la E?ald% a&o" r!!$" &e Neuer Wall "nr-nd #n d"verse lo$ur"(
C!re sear! a0unse la un resauran de luI% de l-n,! Eaum?all% la $-eva ea0e su+ &!m-n( La
su&rafa/! nu se vedea de$- o ve$3e &"vn"/! $u ve$3"ur"% dar du&! $e $o+ora" o s$ar! a+ru&!% $are
du$ea mul su+ n"velul sr!*""% o nou! lume /" se des$3"dea( Lo0ele $u aer $ond"/"ona $u&r"ndeau
mese a$o&er"e $u /es!ur" "ma$ulae% $u vesel! de &or/elan '" ar,"n!r"e( L!m&"le $olorae% fool""le
$omode '" $ovoarele ad-n$" $onr"+u"au la amosfera "n"m!( < arma! de $3elner" #n ves! al+!% $u
revere ro'""% se #n,r"0ea de $l"en/"" ele,an/" '" vesel"(
)n a$ese resaurane su+erane de luI nu ,!sea" l"se de m-n$!rur" '" n"$" de v"nur"( Comanda"
or"$e dorea"% "ar &re/ul era #n fun$/"e de $omand!( < $u$oan! foare sumar #m+r!$a! #" lu! &alonul
A>rumosulu" PaulB% $are se arun$! ne&!s!or #nr-un fool"u% f!r! a-l #nvredn"$" &e o+erul fr-n de la
m"0lo$ n"$" m!$ar $u o &r"v"re( Po-rn"$3e $u $"u&er$"% $arof" &r!0"/"% s"$la de <&&en3e"mer((( du&!
$are Paul E"eler se l!s! &e s&ae #n$e&-nd s! sud"e*e numeroasa adunare( Ele,an/" of"/er" #n
un"form! $enu'"e sau verde% of"/er" de mar"n! #n al+asru #n$3"s% $u f"reur" aur"e '" $!m!'" de o
al+ea/! or+"oare% SS-"'" #n ne,ru $u ,ulerele $usue $u ar,"n% fun$/"onar" de &ar"d% a- de
#n$!r$a/" $u aur #n$- &-n! '" un mare'al de &e vremea lu" >ran*-Gose&3 "-ar f" &"*mu"% o/" r-deau%
ne&!s!or"% $u damele #m+r!$ae #n m!!sur" '" +l!nur"( Un am"ral se umfla #n &ene #nre dou!
doamne foare vesele% la ,- #" a-rna $ru$ea de $avaler $u s&ade '" frun*e de se0ar '" $ea B&enru
.er"B% d"n &r"mul r!*+o" mond"al( Paul E"eler &ufn" d"s&re/u"or v!*-nd $! am"ralul #" arun$! o &r"v"re
de sus% am"ralul #ns! ar f" #n,3e/a da$! "-ar f" $"" ,-ndur"le Sandaenf@3rer-ulu" SS Paul E"eler(
A>rumosul PaulB #" ura la fel &e of"/er"" su&er"or" $- '" &e 0unJer"% $eea $e o demonsr! $u &r"sos"n/!
du&! aenaul d"n ;N "ul"e $-nd% #n $al"aea sa de Gru&&enf@3rer SS% "nr! su+ $omanda d"re$! a
'efulu" Gesa&o-ulu"% Malen+runner(
P-n! una-ala% #'" devora #n !$ere &o-rn"$3ea% mu'$-nd de &e oase &re$um un an"mal de &rad!%
f!r! s!-" &ese de &r"v"r"le &l"ne de d"s&re/ ale $elor d"n 0ur( <asele rosneau #nre d"n/"" s!" &uern"$"%
d"n $-nd #n $-nd s$u"&a $-e unul '" se s$o+ea $u fur$ul"/a( La sf-r'" s$!&! un r-,-" u'or(
>u salua &ol""$os% mul &rea &ol""$os% de un domn #n $"v"l% $are re$ea &e l-n,! masa lu" urma de
o doamn!( E"eler r!s&unse f!r! a s$oae d"n ,ur! $o&anul de &o-rn"$3e% &e $are #l /"nea $u
am-ndou! m-"n"le(
4 A,en al Gesa&o-ulu"% foare sus &us( 8umne*eu '"e $e $au! a"$"7 'o&" domnul #nso/"oare"
sale(
Un fun$/"onar de la Par"d% #n un"form! ou de ra/!% #'" f!$u a&ar"/"a flan$a de re" feme"( Ceru $on"a$
'"% #n re$ere% o &lesn" &ese fund &e &r"eena unu" $avaler"s $are vru s! se su&ere% #ns! $-nd
re$unos$u &e v"nova deven" +rus$ numa" *-m+ee( <mul Par"dulu" ma" rase o &alm! &ese fesele
dansaoare" unu" ma"or d"n Luf?affe( A$esa &roes! '" &rofer! sla+ $-eva amen"n/!r"( Na*"sul
&ufn" #n r-s% &r"v"nd $ru$ea de r!*+o" a ma"orulu"% $are sr!lu$ea s"n,ura"$! &e &an,l"$a #n dou!
$ulor"(
4 T-n0e'" du&! o moare de erou5
<f"/erulu" " se ur$! s-n,ele #n o+ra*% #ns! &arenera lu" *-m+" omulu" de la Par"d( Av"aorul% v-n!%
se #ndre&! '" s&use #n$e=
4 6e" avea ve'" de la m"ne(
4 C" u de la m"ne% r!s&unse $el!lal% lu-ndu-'" $-rdul de dame la +ar% unde se ur$! seme/ &e un
a+ure(
A>rumosul PaulB #'" 'erse ,ura $u 'erve/elul '" $eru o mo$a( >oare de&are se au*ea /"&!ul de
alarm! al s"renelor(
Por/"le ,rele de o/el% &rev!*ue $u r!sufl!oare% au fos *!vor-e% ,on"nd afar! lumea fl!$!r"lor( Se
s"m/ea $!derea +om+elor &r"n u'oare *,udu"ur"( <+er"" serveau $a de o+"$e"% f!r! ,ra+!% f!r!
eam!H n"$" $ea ma" m"$! $om&as"une &enru $e" $are% #n urlee de ,roa*!% /o&!"au a$olo sus &e
asfalul ar*-nd sau &enru $o&""" $are se o&eau #n lum"na or+"oare a fosforulu"( <r$3esra $-na
mu*"$! lan,uroas! &enru floarea Ham+ur,ulu" '" a Par"dulu"% '"ra,ur"le s$l"&eau &e de$oleur"le
ad-n$" ale feme"lorH &"erele de o valoare "nes"ma+"l! sr!lu$eau la m-"n"le rasae ale
dansaoarelor(
Afar!% &e sr!*"le #nve$"nae% um+rele fanoma"$e ale no&/"lor de alarm! erau la &-nd!((( < +om+!
asu&ra ele,anulu" lo$al de noa&e% $e man! $ereas$! ar f" #nsemna &enru 0efu"or"" de $adavre7
Unele um+re aveau *vas"$! la +uon"er!(
Pr"nre mese re$u% sre$ur-ndu-se% o feme"e frumoas!% #nr-o ro$3"e al+asru-des$3"s '" $u &anof"
de$u&a/" $u o$ur" #nale% se o&r" l-n,! Paul E"eler(
4 Eun! *"ua% Paul( Tu% a"$"5
Cu o$3"" &e 0um!ae #n$3"'" #" f!$u sen"n s! "a lo$ &e s$aunul d"n fa/a sa(
4 A'a*!-e% Else+e3% s! &!l!vr!,"m(
Else+e3 se a'e*! r"d"$-nd n"/elu' fusa% $eea $e des$o&er" &"$"oarele e" lun,"% #n $"ora&" eIrem de
f"n"(
4 C3es"un" &ersonale sau de serv"$"u5
A>rumosul PaulB /u,u"e +u*ele( <$3"ul v"u lu$ea amen"n/!or(
4 E r!*+o"% Else+e3% sunem #nodeauna de serv"$"u(
Ea r-se sar$as"$(
4 ."-am da seama% Paul( C3"ar du&! $e am &"erdu &e so/ul meu '" re" fra/"(
)'" a&r"nse o /",ar!( 8u&! o $l"&! de ,-nd"re% ad!u,!=
4 C" un f"u( Un"$ul meu f"u( )n/ele," $e #nseamn! asa% Paul5
4 Nu #nseamn! n"m"$% Else+e3% a+solu n"m"$( S"n,urul lu$ru $are $onea*! ese v"$or"a
German"e"( S! mor" &enru >@3rer re+u"e s! f"e dor"n/a f"e$!ru" ,erman% +!r+a or" feme"e% '" ese o
moare frumoas!% Else+e3% o moare de &"*mu"( Nu or"$"ne se &oae f!l" $u $"n$" ero" $!*u/" la
daor"e(
>eme"a &r"v" lun, o$3"ul mor(
4 A" s&us ero"5
4 8a% ero" $!*u/" &e $-m&ul onoare"% &enru >@3rer% r!s&unse Paul% #ndre&-ndu-se $-nd &ronun/!
A>@3rerB(
Else+e3 r-se for/a(
4 E!"e/elul meu avea 'a&e an"% o ,r"nd! "-a fr-n s&aele( ."$u/ul meu >r"*((( S!-l f" au*" $um
&l-n,ea(((
4 Nu-" v"$or"e f!r! la$r"m"% dra,a mea% e le,ea v"e/""( Penru a +"ru" re+u"e s! sufer"( P-n! '"
>@3rer-ul re$e &r"n $l"&e ,rele(
4 A" fos vreoda! &e fron5 #nre+! ea dul$e(
4 Nu% nu &e fronul la $are e ,-nde'"% #ns! &e un alul% s&use E"eler !"os( Adolf H"ler 4 se r"d"$!
4 are nevo"e de oamen" $are s! fa$! s! mear,! ma'"na% oamen" f!r! m"l! &enru r!d!or"%
defe"'"% $are s! a&ere ero"$ul &o&or ,erman de $"uma asa( S! nu $re*" $! mun$a noasr! e
u'oar!% faa mea( Tre+u"e s! f"m dur"% ar" $a o/elul lu" Mru&&% s! nu avem n"m"$ d"n sens"+"l"!/"le
$o&"l!re'"( Crede-m!% nu '"u $e #nseamn! s! a" "n"m!(
4 Te $red% s&use% &r"v"ndu-l lun,(
AC!u!orul de ero"B avea un o$3" &reu"nden"% r!s$olea s&"alele% +aal"oanele de su&rave,3eor"%
un"!/"le de &ol"/"e% fa+r"$"le% +"rour"le( Inval"*"% +!r-n"% &u'"% $u o/"" #" $!deau #n &las!(
4 A)na"ne% $amara*"7B Ple$au $-n-nd s&re un"!/"le de "nsru"re( AEse a- de frumos s! f"" solda7B
Tr!"as$! German"a% r!"as$! Adolf H"ler '" r!"as$! moarea ero"lor7
A>rumosul PaulB r!!$ea &e sr!*" #n $on"nuare% era v!*u &reu"nden"( C-nd se &l"$"sea% ordona s!
" se adu$! dou! feme" &enru Av"*"!B( Asa #" lua $-va "m&% du&! $are% &u/"n $am ro'u #n o+ra0" '"
&u/"n $am o+os"% Paul E"eler &le$a de la AGud"$"ar!B( >eele Av"*"aeB erau el"+erae( Toul are &re/ul
s!u(
8u&! ale re" *"le avu lo$ o nou! $r"m!% o o feme"e% la $-/"va &a'" de Ree&ers+a3n% #n He"n
HoOersrasse% d"n a&ro&"erea s&"alulu"( Cons"l"erul 0ur"d"$ Paul E"eler $re*u $! #nne+une'e de
fur"e( C!r-nd du&! el o du*"n! de eI&er/"% #" asmu/" &re$um o 3a"! amen"n/-ndu-" de oae relele(
4 S! nu v! #noar$e/"% ,r!mad! de ne&u"n$"o'"% #na"ne de a adu$e un re*ula7 Ave/" $"n$" *"le% n"$"
o se$und! ma" mul( )n $a* $onrar% v! a'ea&! d"v"*"a SS d"n se$orul $enral al fronulu" de es( S!
$r!&a/" a$olo re,lemenar% #n m"0lo$ul mla'"n"lor7
Co&o"" &!r!s"ser! $l!d"rea $enu'"e d"n Marl .u$J Pla*% do" $-e do"( Al 'aselea asas"na a fos $el
al une" "nf"rm"ere de la no" d"n s&"al% o fa! de ;9 de an"( Ca '" $elelale% a fos v"ola!% "ar $3"lo/""
d"s&!ruser! '" e"(
(rincipiile mrginite ale unei mame absurde au fost n mare msur cauza crimelor sale. +mora
pentru a face bine, fiind ncredinat de meritele lui.
)ot ceea ce i spusese mama rmsese nsemnat cu litere de foc n mintea bolna!, nceondu-i
nelegerea. imeni ns nu ncerc s-l neleag.
oi nine eram ucigai, ns ucigai n ser!iciu comandat, ceea ce era cu totul altce!a... firete nu
ns i pentru cei ucii"
UCIGACUL 8E >E.EI
Hans Eauer a fos $el $are a des$o&er" $3"lo/""( A$eas! des$o&er"re a s-rn"% $um era '" de
a'e&a% ,lumele $ele ma" 0osn"$e% &-n! $-nd Se"n ne-a &us *"arul su+ nas(
Era vor+a de o nou! $r"m!( )n$! o feme"e( Cadavrul% $a '" $ele ale v"$"melor aner"oare% fusese
de*+r!$a de $3"lo/" de $!re u$",a'% un adev!ra sad"$(
4 La na"+a7 sr",! Eauer(
Pr"vea a"ur" sa$ul d"n $are s$osese $3"lo/"" '" #" num!ra nervos= 'ase7 Am ver"f"$a '" no"% $u a$ela'"
re*ula( Le,"onarul flu"er! a &a,u+!(
4 T-r-ura7 Case $3"lo/" '" 'ase $adavre% so$oeala se &or"ve'e7
."$u/ul se #n"nse '" arun$! o &r"v"re s$ur! #n sa$ul r!surna l-n,! &a( Con/"nea $-eva &a$3ee $u
+"s$u"/" de se$ar! '" $eva len0er"e% #m&!ur"! re,ulamenar% $u vulurul av"a/"e" la vedere(
4 Cum "-a" ,!s"5 #nre+! ."$u/ul% lov"nd sa$ul $u &"$"orul(
4 )n $e ra3a m-am +!,a% $oro+!"ndu-l7 C!uam $eva de s$r"s '" am s"m/" $! alune$! $eva% asa-"7
s&use Eauer #nor$-nd $a&ul(
4 ."n/"7 3o!r# ."$u/ul( Adev!rul ese $! adulme$a" $eva de man,l" '" e-a" arun$a &e sa$ul lu"
Geor,(
)n $amer! nu eram de$- no" $"n$"% o/" $e"lal/" erau la $orvoad! sau la v"*"a med"$al!(
4 Ce ne fa$em5 #nre+! su&ef"a Eauer(
4 6re" s! s&u" $e o s! fa$"5 #l $ore$! Se"n( Tu "-a" ,!s"% nu no"( No" nu ne +!,!m nasul #n lu$rur"le
alora(
Eauer r-se r!u!$"os '" r"d"$! un de,e% &e $- de a$u*aor &e a- de 0e,os(
4 Tu vor+e'"57 Poae $! nu e'" u $el $are "-a 'u" 'na&sul ."$u/ulu" #n "m& $e era la +ordel5 A" 5
Nu ma" s&u" n"m"$% ,!u*arule5
."$u/ul s!r" $a ars( )l &r"nse &e Se"n de $eaf! '" r!$n" la el% s$uur-ndu-l= APor$ule7 Ese adev!ra $!
u m-a" fura5B
Se"n s!ea #ns&!"m-na #n m-"n"le ur"a'ulu"(
4 >ur" de la un &r"een7 Ce &or$!r"e7
)l smu$" &e Se"n ma" s!-" ru&! +ere,aa% a&o" #l l!s! #n0ur-nd=
4 A" s!-m" adu$" #n $ea ma" mare v"e*! re" s"$le% e &r"ve'e de unde le fur"( 8ar $- ma" re&ede%
a" #n/eles5 Lu! un $3"lo '"-l adulme$!= )n$! ma" &ue a mu"ere(
4 Gura7 s&use Le,"onarul% #nor$-ndu-se $!re Eauer% $are s!ea ol!n" #n &a( Ce s&u"5 Arun$!m
o vor+! la &ol"/"e5
4 E'" ne+un5 s!r" Eauer( 8re& $"ne m! "e"5 Cre*" $! am le,!ur" $u s"$le/""5
Le,"onarul $l!"n! d"n $a&=
4 C3"ar la asa m! ,-ndeam% or"$um re+u"e s! fa$em $eva( A" o al! "dee5 Aun$" am eu una '"%
f!r! s! ma" a'e&e r!s&uns% #" arun$! lu" Eauer '"'ul( >olose'e-l $um re+u"e% s! &uem u"a
&ovesea a$easa $- ma" re&ede(
Eauer /"nea '"'ul #n m-n! '" &r"v"rea lu" #ns&!"m-na! re$u de la arm! la Le,"onarul% $e-'" fum!
&"&a l"n"'"(
4 6re" s!-l u$"d &e m"$u/ul Geor,5 Nu se &oae7
Le,"onarul #l &r"v" u"m"=
4 Cre"nule7 6re" s-o fa$ eu% sau Sven% sau Se"n5 Tu l-a" des$o&er"% e rea+a a% dar &enru $!
ne-a" &oves"% a$um e '" a noasr!( 8e asa vrem s! fa$em $eva( Nu-" $a*ul s! mer,em la Mr"&o% a"
dre&ae( 8e mul nu ne ma" #n/ele,em $u &ol""a( 8e$" re+u"e s! o fa$em no"( Geor, a omor- 'ase
feme"% #m" ve" s&une $! no" am u$"s ma" mule% ese adev!ra% dar nu-" a$ela'" lu$ru( C" m"$u/a
"nf"rm"er!5 Era o $ole,!( U$",-nd-o% Geor, a f!$u un lu$ru 0osn"$% $!$" era '" $ole,a lu"( 6e*" +"ne
$! nu ma" are dre&ul la v"a/! '" $! asa ne &r"ve'e &e no"(
Eauer #n$3"se o$3""( Al+"se(
4 Nu &o s!-l u$"d( Nu m"-a f!$u n"m"$ '" #m" $er" s! fa$ o $r"m!( < s! f"u &r"ns '" dus #n fa/a
&luonulu" de eIe$u/"e(
A$ese $uv"ne #l $uremurar!(
Le,"onarul se r"d"$!% merse la Eauer% #" smulse $u/"ul d"n m-"n" '" '"-l &use la $"*m!( S$r"'n"=
4 Tu re+u"e s!-l su&r"m"% la'ule7
Eauer se $l!"na #na"ne '" #na&o"% #n$ovo"a de ura Le,"onarulu"( ."$u/ul se ofer" s! a"e el ,-ul lu"
Geor,(
Le,"onarul se #noarse '"-l &r"v" #ndelun,(
4 8e $e vre" s! o fa$" u5
Ur"a'ul se &use &e r-s=
4 Penru $! re+u"e s!-" su$eas$! ,-ul $"neva '" da$! o fa$ eu sau alul o una e7
4 C" nu-/" &as!5 $on"nu! Le,"onarul(
4 8e $e5 Geor, ese un ,uno"% a" s&us-o $3"ar u% nomadule(
Le,"onarul "*+u$n" #n r-s '" se r-n" &e &a=
4 Pe Allan7 E'" ,ro*av( Geor, ese un ,uno" '" &enru asa #" a" +ere,aa $u s-n,e re$e7 Se r"d"$!
#nr-un $o= Camarade7 )n numele so$"e!/"" $e va ven" #/" dores$ o moare ero"$! #na"ne $a r!*+o"ul
s! se f-s-"e7
S$oase de su+ salea o s"$l! de $on"a$ '" rase d"n ea un ,- #na"ne de a fa$e urul $amere"(
4 Eun% de$" o s!-l $ure/" &e a$es Geor,5
4 )/" ma" s&un o da!7 sr",! ."$u/ul% $are o$ma" se o$u&a de Se"n( Pe $-nd 'na&sul meu% 3o/ de
la &r"een"7 8!du $u &"$"orul unu" $3"lo al+asru $are *!$ea% &e 0os( C" $- "m& vor ma" *!$ea a"$"
am+ala0ele asea de +u$"% $a s! eI$"e lumea5
Eauer se ,r!+" s! adune len0er"a fem"n"n! '" s-o #ndese #n sa$ul lu" Geor,% #m&"n,-ndu-l a&o" la lo$%
su+ &a( Se #noarse s&re Le,"onar% $are 0on,la $u re" *arur"(
4 8oamne Isuse C3r"soase7 murmur! Eauer $u o vo$e su,ruma!( )n"nse m-na( 8!-m" $u/"ul '" o
s!-l fa$ +u$!/ele% de n"$" ma"$!-sa n-o s!-l ma" re$unoas$!(
Le,"onarul #'" r"d"$! &r"v"reaH un *-m+e v"$lean " se #n"&!r" &e $3"&ul dur( >!r! un $uv-n% s$oase
$u/"ul s"+er"an d"n $"*m! '"-l #n"nse lu" Eauer% $are% remur-nd% '"-l as$unse su+ &ern!(
U'a se des$3"se( Geor,% #nso/" de al/""% #'" f!$u o "nrare vesel! '" *,omooas!( Adu$ea un or
&r"m" de la o "nf"rm"er!% $!$" oae #l adorau &e m"$u/ul av"aor de dou!*e$" de an"% $are &!rea de
'a"s&re*e$e( Un *-m+e r!u!$"os a&!ru &e mura lu" Eauer( )'" rase arma de su+ &ern!(
4 Ia asa% $amarade7 Po/" s! a" $u el la fel de +"ne '" &r!0"ur" '" -rfe(
Eauer #n$remen"% a&o" #n$e&u s! r-d! #n felul s!u $o&"l!res$ '" #m&!r/" &r!0"ura(
4 C"ne mer,e la +ordel5 sr",! Er"$3% ,en"sul(
)'" um&lu ,ura $u or '" #n$e&u s! +oIe*e $u un adversar "ma,"nar(
4 Prea mul! r"s"&! de ener,"e7 sr",! ."$u/ul $u o vo$e ,rav!( Ia-/" +an"" '" $ar!-e du&! +ere% alfel
#/" ar! eu +oI7
< lov"ur! +"ne /"n"! #l arun$! &e ,en"s #n &aul lu" T3omas Gensen( A$esa se r"d"$! '" se a'e*! &e
un al &a( T3omas nu se amese$a n"$"oda!( Se 'o&ea $! fusese volunar #n 9FDF '" el #nsu'" nu
s&unea da sau nu( 8ar $!-" era dor de $as!% asa aflaser! $u o/""( 6olunar or" +a% nu ma" su&ora
r!*+o"ul '" se s&unea $!-'" !"ase venele% s$!&-nd la un f"r de &!r de $urea mar/"al!( T3omas se
rer!,ea #n $ara&a$e $um devenea $"neva ma" $ur"os( Le,"onarul #" ordonase ."$u/ulu" s-o ra,! de
l"m+! &e "nf"rm"era-'ef!% $are '"a oul des&re T3omas% dar s!rmanul "d"o raase oul m!rur"s"ndu-"
a$ese"a d"n $a&ul lo$ulu" "nen/""le sale( Inf"rm"era Emma #l &r"v"se ,-nd"oare &e ."$u/ul% $l!"nase
d"n $a&% a&o" se $ul$ase $u el( Ceva ma" -r*"u l-a $!ua #ns! &e Le,"onar% $are dormea #m&!$a '"
l-a arun$a &e 0os d"nr-o s"n,ur! lov"ur!(
4 Car&e maro$an7 L-a" &us &e ."$u/ul s! m! s&"one*e7 E'" un nemern"$(
A&o" #l s!ruase &e ."$u/ul '" "e'"se #n "m& $e a$esa #" r"m"ea +e*ele(
4 E'" $el ma" mare "m+e$"l &e $are l-a su&ora vreoda! &!m-nul7 sr",ase Le,"onarul enerva(
4 Sun un &ros% nomadule% o '"u( 8ar% ve*" u% eu nu &o s! m"n(
4 Asa e% renun/! Le,"onarul(
4 Nu v"" $u no"% Geor,% s-o fa$em la!5 #l #nre+! Eauer &r"v"ndu-l f"I( 8ou!*e$" de an"% asa-" v-rsa
"deal!(
4 .ul/umes$% dar nu-" de m"ne( Eu urme* sfaur"le lu" Goe++els &enru "ner"" solda/"( S! se /"n!
de&are de +!uur!% uun '" feme"(
Eauer #n$e&u s! se s$o+eas$! #nre d"n/" $u '"'ul(
4 A" dre&ae( Toae feme"le sun n"'e d"avol"% ele r!s&-ndes$ s"f"l"sul '" oae $elelale( Ar f" ma"
+"ne s! le $ur!/!m &e oae% nu-" a'a5 I*+u$n" #n r-s '" m"'$! su,es"v '"'ul( S! +a," #n oae o s$ul!
$a asa7 '" se &orn" &e r-s(
Geor, se o&r" d"n m-n$a '" r!mase $u ,ura $!s$a! #n fa/a lu" Eauer% $are #'" roea amen"n/!or
$u/"ul deasu&ra $a&ulu" s!u(
4 8e $e s&u" asa5 #nre+! el l"n"'"(
4 >eme"le sun n"'e ,unoa"e% nu-" asa &!rerea a5 su&ral"$"! Eauer(
4 Nu #n/ele,% s&use Geor,( Nu e-am ma" v!*u a'a( )'" &use fel"a 0os '" #n$e&u s! se &l"m+e
nervos &r"n $amer!( N-am n"m"$ #m&or"va feme"lor% "ar $ele &e $are le $unos$ sun foare dr!,u/e
$u m"ne( C" mama era +un! $u m"ne= era a- de +"ne $-nd m! s!rua% #na"ne de $ul$are% $-nd
eram m"$( 8ar a$um e moar!(((( ars! $u fosfor( Cred $! se afl! #n $er(
4 8oar 8omnul '"e unde s-o afla% s&use Eauer +rual( Nu ma" r-dea '" #l &r"vea &e Le,"onar $are
se 0u$a "nd"feren $u *arur"le( Nu e-a" $ul$a n"$"oda! $u o feme"e5 relu! Eauer a&le$-ndu-se $a
s!-l o+serve ma" +"ne &e -n!rul solda(
Se"n% &rea nervos% #n$e&u s! flu"ere( S"m/ea $a '" no" $! Eauer mer,e &rea re&ede(
4 Nu7 sr",! Geor,( Ur!s$ asa7 A" #n/eles #n sf-r'"7 Ur!s$((( sune/" n"'e an"male% n"'e f"are
murdare aun$" $-nd v! ,-nd"/" la feme"7 C" $-nd feme"le au a$elea'" ,-ndur" $a vo"% ele sun
unelele 8"avolulu"7
Eauer se rerase% #n,ro*"% #n fa/a &r"v"r"" lu" Geor,% #n o$3"" lu" se $"ea ne+un"a( T-n!rul solda #'"
&r"nse &!rul #n &umn"% $a '" $um ar f" vru s! '"-l smul,!% a&o" $!*u &e &a $u fa/a #n,ro&a! #n m-"n"
'" #n$e&u s! &l-n,!(
Se l!s! o !$ere a&!s!oare( To/" #l &r"veau #nm!rmur"/" &e -n!rul solda% dar% d"n $e" $"n$"s&re*e$e%
doar no" $"n$" #n/ele,eam des&re $e-" vor+a( ."$u/ul se r"d"$!% #'" rase &analon"" '" &orn" s&re
Geor,% dar% $a o &aner!% Le,"onarul s!r"% #" &use m-na &e um!r '" ros" ferm=
4 6"no% ."$u/ule% s! +em $eva(
4 >a$" $"nse5 s&use ur"a'ul mul/um"(
Le,"onarul $onf"rm! '" #l lu! de a$olo(
4 Tre+u"e s!-l omor5 #nre+! "no$en ."$u/ul% ar!-ndu-l &e Geor, $are *!$ea #n &a 3o3o"nd de
&l-ns% f!r! s!-" ma" &ese de $eva(
Se"n '" $u m"ne l-am #n$adra "med"a '" se #ndu&le$! s! "as!( La #noar$ere% $-eva ore ma" -r*"u%
era l"n"'e( Geor, se afla la "nf"rmer"e '" a0ua un elev s! &re,!eas$! +anda0ele( R-deau am-ndo"
fer"$"/"% #" au*eam de &e $uloar( Eauer se #n"nse #n &a murmur-nd=
4 < fa$ #n seara asa% re+u"e(
Le,"onarul $l!"n! d"n $a&=
4 Cu $- ma" re&ede% $u a- ma" +"ne(
Ne-am &us &e +!u f!r! eam!% a'a $um o f!$eam #n f"e$are *"% f!r! s! ne &ese de "nerd"$/""% #n
"m& $e ."$u/ul a ur$a la Emma( Seara se s$ur,ea% "ar no" eram o ma" +e/"( 8eoda!% a&!ru
"nf"rm"era-'ef!% f!r! un"form!% av-nd &e ea o ro$3"e de $as! verde( Un s&e$a$ol "ned"7
Cu &a'" de &"s"$!% ea se a&ro&"e de Eauer% #n"nse m-na '" 'o&"=
4 8!-m"-l7
4 Ce vre/" s! s&une/"5
Se a&le$! deasu&ra lu" '"% $a s! nu re*eas$! oa! #n$!&erea% 'o&"=
4 < '"" foare +"ne% d!-m"-l7
Eauer se r"d"$! '" o &r"v" ne#n/ele,!or(
4 A37 Nu &r"$e&"( E" +"ne% &o/" s! f"" mul/um" $! sun eu '" nu &ol"/"a7
Coro+!" su+ &erna $amaradulu" nosru% lu! $u/"ul '"-l as$unse su+ ro$3"e( Ie'" f!r! s! &r"veas$! &e
n"men"(
4 .!,arul de ."$u/ul a r!n$!n"7 s!r" Le,"onarul(
4 Ce-" de f!$u5 #nre+! Eauer d"s&era(
4 Ce se #n-m&l! a"$"5 se au*" o vo$e #n #nuner"$(
N"men" nu-" r!s&unse( T-r*"u% s&re d"m"nea/!% a&!ru '" ."$u/ul% vesel nevo"e mare '" sr",-nd $- #l
/"nea ,ura( Le,"onarul #l #n-m&"n!% 'u'o"r! $eva% "e'"r! '" #'" $on"nuar! d"s$u/"a la oale!( La
#noar$ere% ."$u/ul era so+ru% !$u '" $3"ar &u/"n r"s(
Le,"onarul se r-n" #n &a '" #'" a&r"nse o /",ar!% f!r! s! s$oa! un $uv-n '" f!r! s! r!s&und! la
semnele noasre(
8"m"nea/a $on"nu! $a de o+"$e" $u v"*"a med"$al!% $u do$orul .a3ler #n frune( Sora-'ef! era de o
r","d"ae re,ulamenar!% $3"&ul e" nu r!da n"m"$ #n le,!ur! $u $ele &ere$ue( Un ar"ler"s $u
&"$"orul am&ua% un nou-ven"% #n$e&u s! r-d! &rose'e $-nd .a3ler #l #nre+! $um se s"me(
4 E"ne% domnule m!$elar-'ef% m"nuna7 Am fos s! +eau $u fe"/ele un $on"a$( S$r"e/" $! m! s"m al
na"+"" de +"ne% domnule m!$elar7 Ha"% s&al! &u"na7
To/" res!r"r!% a'e&-nd o eI&lo*"e% dar do$orul #l &r"v" o $l"&!% a&o" #l +!u l"n"'"or &e um!r(
4 Cu a- ma" +"ne% >"s$3er% a' vrea s! &uem s&une $u o/"" asa(
Le,"onarul m! &r"v"% $"o$n"ndu-'" frunea( Sora-'ef! #l urm! &e do$or '"% $3"ar #na"ne de a "e'" &e
u'!% $!u! &r"v"rea Le,"onarulu"( Se #n/ele,eau foare +"ne= +!r+aul dur '" feme"a nu ma" &u/"n dur!%
unul sla+ '" us$a% $ealal! o+e*! +u3!"!( U'a se #n$3"se $u un *,omo se$( ."$ul Geor, se r"d"$!
'" #'" r!s$ol" #n sa$( L-am v!*u $um #'" #nal/! frunea u"m"% $!u-nd $eva((( a&o" $um &r"v" d"n nou #n
sa$ '"% lu-nd o 3o!r-re +rus$!% l-a le,a '" l-a arun$a su+ &a% s$o/-nd un /"&! '" "e'"nd &e u'! $a
un ne+un(
4 Ce are5 #l #nre+! Le,"onarul &e Eauer(
4 Nu #n/ele,( S-a sona '" !sa7
4 Se roes$% se roes$ deasu&ra a '" e *dro+es$7 Sr",! ar"ler"sul "*+u$n"nd #nr-un r-s demen(
Te *dro+es$ #n$e"'or((( <s $u os((( Uraaa% $amara*"% #na"ne7 La lu&!7 No"% +l"ndaele% &or$""% $ea
ma" +un! $arne de un d"n lume7 '" se &use d"n nou &e r-s(
4 Gura7 url! unul d"n Prus"a <r"enal!% $u soma$ul &erfora(
>"s$3er #l &r"v" &ol""$os% salu! '"-" vor+" #n false=
4 8a% ,enerale7 )" erm"n!m( Cred doar #n Sf-na Tre"me '" #n v"$or"e( )n numele lu" Adolf% am"n7
4 Ese $om&le ne+un7
Le,"onarul #" f!$u semn ."$u/ulu" '" am-ndo" se &osar! #n fa/a lu" >"s$3er% $are% &l-n,-nd% #n$er$a
s! "a &o*"/"a de lu&!(
4 Re&aus% ar"ler"sule7 $omand! Le,"onarul $a la "nsru$/"e(
>"s$3er se relaI!( )l &r"vea &e Le,"onar% dar nu &!rea s!-l vad!(
4 Cul$!-e '" dorm"7 $on"nu! vo$ea as&r!(
Ar"ler"sul l!r!= AEaer"e la &osur"le de lu&!( >o$7 Ad!&os"/"-v!7B 8"nr-un sal se r-n" #n &a% se
roso,ol" &e s&ae '" /"nu" avanul(
4 Ra3a7 eI$lam! &rusa$ul( E ne+un de-a +"nelea7
.asa o$ma" se #n$3e"ase% $-nd% deoda!% u'a se des$3"se% l!s-nd s! rea$! un veeran $u &!l!r"a
"role*! l!sa! &e $eaf!% urma de un "nd"v"d ne,r"$"os% mas"v% $u &!l!r"a #nfunda! &e $a& $a '" $um
"-ar f" fos &rea mare(
4 He"l7 sr",! veeranul(
C"n$"s&re*e$e oamen" #'" r"d"$ar! nasur"le d"n su&a de ur*"$"% &r"v"ndu-l $u "neres(
4 Ra3a7 s&use &rusa$ul(
Noul-ven" se &use &e r-s=
4 S! re$" &e la m"ne% erou de re" &arale% '" o s!-/" #n$!l*es$ +oa'ele de-o s! *"$" $!-s ou!
r!s$oa&e(
4 S-n/e/" de la ,arn"*oan!5 #nre+! ."$u/ul% &r"v"ndu-" $ur"os &e $e" do" $"v"l"(
4 )nr-un fel% +!"aule% '"-" f!$u semn amu*a $elu"lal(
Le,"onarul #" &r"v" &r"nre ,ene(
4 Pol"/"a5 #" #nre+!(
4 A" ,3"$"% Mr"&o( N-a/" ma" v!*u a'a $eva% a"5 Care d"nre vo"% ero" de do" +an"% se nume'e Geor,
>reOa,% d"n re,"menul 7 an"aer"an!5
Toae &r"v"r"le se #ndre&ar! s&re Geor,% $are% al+ $a $ear$eaful% se s&r"0"nea de mas!H $el v-rsn"$
se o&r" #n fa/a lu"(
4 Pr"n urmare% #n,era'ule% u e'" Geor, >reOa,5
Geor, des$3"se ,ura f!r! s! s$oa! un $uv-n( Pol"/"sul se a&le$! s&re el(
4 L"-a &"er" ,lasul% "e&ura'ule5 Penru $! nenea Mr"&o a ven" s! e vad!5 Poae $! adu$em o
vese +un!((( &oae a" &r"m" o mo'en"re nea'e&a!((( 8a$! a" $on'""n/a $ura!% nu-/" e fr"$! de
Mr"&o7
)n sal! se l!sase o l"n"'e de morm-n(
4 Nu vre" n"m"$ de la nenea5 P!$a% e deran0ea*! da$! ne u"!m &r"n +a,a0ele ale% s! vedem
da$! nu a" mo'en" $umva $e $!u!m5
>!r! s! a'e&e un r!s&uns% se a&le$! '" rase sa$ul -n!rulu" solda s&re el(
4 Nu7 url! Geor,( Nu-l a"n,e% e al meu7
Pol"/"sul r!mase surd la $uv"nele lu"% "ar ne,r"$"osul " se &os! #n s&ae $a o s-n$!( Pol"/"sul #n$e&u
s! $oro+!"e( Ha"na de &"ele nea,r! se #nredes$3"se '"-am *!r" $urelele $are sus/"neau o$ul unu"
&"sol D8( Geor, #l &r"vea 3"&no"*a( Cu +rual"ae% omul #" r!v!'" efe$ele m"l"are a- de
$on'""n$"os #m&!ur"eH o $u"e de +om+oane $!*u urma! de foo,raf"a une" doamne $u &!rul ,r"(
4 .am!7 sr",! Geor, d"s&era% v!*-nd foo,raf"a(
C-eva manuale au fos '" ele arun$ae% a&o" o E"+l"e '" la sf-r'" un $u/" #n ea$! 4 un $u/"
f"nlande*( Pol"/"sul #l rase d"n ea$a d"n &"ele de ren '" eIam"n! o/elul sr!lu$"or% mar$a de o
*,-r"eur! ad-n$!(
4 Ese al !u% m"$u/ule5 '" arma d"s&!ru #n +u*unarul 3a"ne"( Cu dou! de,ee% &ol"/"sul /"nea a$um
un $3"lo de dam! al+% a&o" unul al+asru% #n$! unul al+((( )n oal 'ase(
Se r"d"$!( Aerul mal"/"os #" d"s&!ruse% r!m!sese H"ena(
4 8esul $u ,luma7Tu a" asas"na feele( 8a$! ne,"% nu fa$" de$- s!-/" #n,reune*" s"ua/"a( Ha"7 '"
$e" do" #l a&u$ar!(
4 L!sa/"-m!% sun +olnav7 sr",! Geor, d"s&era( Ara fe+r!% s&use% #n$er$-nd s!-" loveas$! &e $e"
do" $olo'"(
4 >"" $alm% s&use ne,r"$"osul $are vor+ea &enru &r"ma da!(
8e de&are% de &e s$!r"% #n$! se ma" au*ea vo$ea lu" Geor, $are sr",a= AL!sa/"-m! l!sa/"-m!% am
fe+r!7B
C-nd% &ese $-eva $l"&e% ma'"na se o&r" la $ol/ul $u Ree&ers+a3n% Geor, reu'" s! le s$a&e '"%
aler,-nd &e 'oseaua Gla$"s% s!r" &ese +ar"era de la S&or&la*( Ce" do" aler,au &e urmele lu"(
4 Sa"7 sr",ar! de re" or"% re,ulamenar( Sa"7
A&o" se au*"r! #m&u'$!ur"le( Pro"e$"lele auomaulu" #l arun$ar! #n aer% o $l"&! &!ru $! &lue'e%
a&o" $!*u *dro+"( R-$-" &!m-nul '" s&use $eva de ne#n/eles(
Pol"/"sul se #noarse &e $!l$-"e(
4 .or( ."s"une #nde&l"n"!( S! du$em $or&ul la mor,!(
Cu ne,r"$"osul la volan% &orn"r! s&re Mr"&o(
4 To no" sunem $e" ma" +un"( N"$" de daa asa nu ne &a'e fronul de es(
4 4nc nu s-a nscut omul care mi !a cuceri inima, spunea mereu )anti -ora.
4 ' iubeti o singur femeie este mpotri!a naturii, pretindea 6egionarul.
-ar cu!intele astea datau dinaintea ntlnirii lor.
Acum, rede!eniser copii i !isau un paradis, adic un bar cu apte locuri.
)anti -ora l ruga s dezerteze, dar el era prea btrn i prea !iclean ca s fac asemenea
nebunie.
)renul porni separndu-i ca pe atia alii.
7zboiul continua mai slbatic ca niciodat.
)NT<ARCEREA PE >R<NT
<f"/erul de serv"$"u d"n ,ar! ne ver"f"$! a$ele '" s&use s$ur=
4 Trenul Eerl"n-6ar'ov"a-Lem+er,% &eronul 2(
4 Aun$"% !sa e7 sus&"n! Le,"onarul(
C!&"anul #l &r"v" '" #" r!s&unse mu$al"=
4 Cam a'a $eva a *"s '" Ce*ar $-nd a re$u Ru+"$onul(
4 8a% alea &acta est.
U"m"% of"/erul #l sud"e &e soldaul $u $"$ar"$e(
4 E'" suden% <+er,efre"er5
4 Nu% +aal"onul ; d"n Le,"unea Sr!"n!% r!s&unse Le,"onarul% amu*a de sur&r"*a of"/erulu"(
4 C" '"" $e #nseamn!5 "ns"s! $el!lal(
4 8a% #n$3"&u"/"-v!7
<f"/erul ro'" '" ne l!s! s! re$em( ."$u/ul r!$n" '" &orn" $a la $urse( < des$o&er"se &e E"l! de seu
$are% s&re sur&r"*a ,eneral!% ven"se s!-'" "a r!mas-+un( Se re&e*"r! unul la $el!lal $a do" elefan/"
de lu&!(
Trenul% $a un 'ar&e fl!m-nd% a'e&a solda/"" $are se #n,3esu"au &e &eron( Pr"veam marea &endul!
d"n ,ar! ale $!re" l"m+" se roeau ne,re '" amen"n/!oare( L"m+"le se #nv-reau% se #nv-reau% se
#n,3"/eau una &e ala((( )n $ur-nd se va erm"na oul(
Prusa$ul '" T3omas Gensen sos"r! #n$e% $o$o'a/" su+ +a,a0ul "nfaner"sulu"( Se"n '" Eauer se
a&le$ar! &e fereasra $om&ar"menulu" '" sr",ar! $! au $"n$" lo$ur"( Cum o$ma" le #n"ndeam
+a,a0ele% o m!"$u/! de la Cru$ea Ro'"e ne #nre+! da$! vrem $afea% ad"$! o f"erur! de sa$ de "u!(
4 )m+ar$area7 sr",! of"/erul de &eron &enru a &ara oar!% $!$" n"men" nu-l +!,a #n seam!(
)m&"nse +rual $-/"va oamen"% &r"nre $are '" &e ."$u/ul% $are #" r!s&unse &rom& $u un 'uvo" de
#n0ur!ur"% dar '""nd $! nu-" +"ne s! e &u" $u $e" de &e fron% 0andarmul se f!$u nev!*u( Trenur"le
a$esea &!reau f!$ue s! e #nne+uneas$!( Se au*" o vo$e de feme"e $are% sr",a= AAlfred7B
Le,"onarul se #noarse '" aler,! s&re $3"o'$ul l-n,! $are Tan" 8ora% $u ,ulerul r"d"$a% se
as$unsese $u ,reu(
Puse m-na &e um!rul m"$ulu" le,"onar '" #" 'o&"=
4 L"-am adus 3a"ne $"v"le( Gr!+e'e-e s! e s$3"m+" la oale! '" fu,"7
Le,"onarul #'" &lea$! o$3""(
4 8ora% m"$u/a mea% f!r! &ros""7 )" '"" &e $-"n"" d"n 0andarmer"e( N"$" unu"a d"nr-o m"e nu-"
"*+ue'e lov"ura '"% da$! m! &r"nd la "ne% o &!/e'" '" u(
4 Nu-m" e fr"$! de #n$3"sor"le lor7
4 Nu% dar m"e #m" ese de ,loan/ele lor7
S$oase un ar"$ol de$u&a d"nr-un 0urnal '" "-l &use su+ nas( Ea #'" mu'$! +u*ele $""nd= A)n aen/"a
de*eror"lor '" la'"lor7 4 Cer &o&orulu" ,erman '" ma" ales feme"lor s! f"e $u o$3"" #n &aru $a s!-"
des$o&ere &e la'"" $are se as$und #n $oloanele de refu,"a/" $a s! rea$! de la es la ves( N"$" o m"l!
&enru a$e'" m"*era+"l" de*eror"7 6o"% demne feme" ,ermane% na/"onal-so$"al"se% denun/a/"-" f!r!
m"l!% f"e $! ese vor+a de sr!"n"% f"e $! sun so/"% f"" sau fra/"( Lo$ul lor nu ese #n marea noasr!
German"e na/"onal-so$"al"s!7 Semna He"nr"$3 H"mmlerB(
Tan" 8ora #'" #n!l/! &r"v"rea=
4 Ce monsru7 8ar a" &u/"n! r!+dare% se va ,!s" a$ &enru $o0o$ul lu"7
4 Sau &enru al nosru% da$! ne &ur!m $a &ro'""( S"n,ura 'ans! de su&rav"e/u"re ese s! urm!m
m"'$area ,eneral!((% #n !$ere( S! e as$un*" &e $- ese &os"+"l( < &r"nse de +!r+"e( C" s! a" #n
+u*unar 3-r"" $are s! e fa$! s! re$" de $el ma" afur"s" $onrol(
)l ar!! &e >eld?e+el-ul $e sem!na ou un 3"&o&oam=
4 Pr"ve'e-l &e !la $u $eafa ,roas!% s-ar #nf"ora de &l!$ere s! arese*e un de*eror '" s!-l s&-n*ure
$u o &an$ar! &e &"e&( Pl-n,"% +!r-na mea 8ora5 Ce #nseamn! asa5 8ora% &oole'e-e7 '"
#n$er$! s-n,a$" s!-" 'ear,! la$r"m"le(
4 E'" un n!!r!u% un n!!r!u% 3o3oea feme"a $u $a&ul &e um!rul lu"( < s!-/" s$r"u% Alfred% #n
f"e$are s!&!m-n!(((
.-n,-"a $"$ar"$ea lu" &r"v"nd lo$omo"va $are sa ,aa s! &lesneas$! su+ &res"unea va&or"lor $e
/-'neau #n 0eur" al+e '" se ,-ndea= APar$! ar f" o f"ar! $are se 3r!ne'e $u s-n,ele vosru7 Unde
$re*" $! v! du$e5B
)na"ne de a-" r!s&unde% Le,"onarul &r"v" &odul &e $are *dr!n,!neau ramva"ele=
4 E!r-nul ne-a s$r"s $! re,"menul se afl! a&roa&e de <r'a% #n se$orul $enral( <r'a ese la
"nerse$/"a drumur"lor #nre ."nsJ% Tula '" .os$ova( 8rumul mer,e &-n! #n S"+er"a '" se erm"n! la
Mol"ma% a$olo unde $amara*"" no'r" lu$rea*! #n m"ne(
A<r'a7B ,-nd" ea( Un nume( Un nume ne$unos$u% un &un$ &e 3ara nem!r,"n"!( Un lo$ r"s '"
murdar #n "mens"aea Rus"e"% &r"n $are re$ m"" de solda/"% d"nre $are $e" ma" mul/" nu se ma" #nor$(
Ea #" m-n,-"e m-"n"le% &e $are soara nedrea&! le o+l",! s! adu$! moarea alor solda/" '" &e $are
ar f" &refera s! le vad! amese$-nd +!uur"le(((
4 Alfred7 murmur! ea% #n,3"/"ndu-l d"n &r"v"r"( Nu #n/ele,"% "m+e$"lule% $! e "u+es$5 8e $e5 Ha+ar
n-am( Am fos v"ola! la do"s&re*e$e an"% la $"ns&re*e$e am #n$e&u s! "u+es$ $3es"a asa% dar
a$um nu ma" #m" &as!( Co&""% no" do" nu ma" &uem s! avem% dar sunem dou! f""n/e $are se #n/ele,
'" se &o "u+"( Am-ndo" '"m $! v"a/a ese un $arnaval m"*era+"l #n $are re+u"e s! &or/" mas$a $ea
+un!( Alfred% e a'e& '" re"*e$" de an" da$! ese nevo"e( )nr-o +un! *" ne vom re*" d"n a$es v"s
ur- '" aun$" o s! v"ndem 'andramaua '" o s! &le$!m undeva unde &uem mun$"(
Le,"onarul "*+u$n" #n r-s=
4 Unde% 8ora5 )n T"+e5
4 Nu% #n Era*"l"a( Sora mea are un +ordel% unul adev!ra% ese lo$ a$olo '" &enru no" do"( >!r!
0andarm"% f!r! Gesa&o% s! &o/" res&"ra #n l"n"'e(
< m"$u/! "nf"rm"er!% &roas&! "e'"! d"n '$ol"le >@3rer-ulu"% /o&!"a #n lun,ul &eronulu" a,!/-nd "$" '"
$olo $-e o ramur! de +rad% a'a $um v!*use #nr-un f"lm de r!*+o"( )'" 'er,ea o$3"" $u +a"sa '"%
arun$-ndu-'" $a&ul &e s&ae $a o ?alJ"r"e% sr",a= A6! mul/umes$% ero"7 6! mul/umes$ $! lu&a/"
&enru a ne a&!ra &e no"% feme"le ,ermane% de $"uma sov"e"$!7B
Un "nfaner"s $u mur! de vul&e rase un v-n '" #" s&use #n fa/!= AL"e #/" l"&se'e $eva% fe"/o7B '" o
&o$n" &ese fund #n r-sul ,eneral(
4 Gr!+e'e-e s&re $as!% v"n #nv"n,!or""7
."$u/a "nf"rm"er!% ulra,"a!% smulse ramura de +rad '" fu," s! se &l-n,! unu" >eld?e+el d"n
0andarmer"e% $are r"d"$! "nd"feren d"n umer" '" o #nde&!r!(.a" #n$olo% o #nrea,! fam"l"e #nso/ea un
&u'" de 'a&es&re*e$e an"% $are &le$a #n Polon"a la o un"ae de "nsru"re(
4 S! f"" $ura0os '" demn7 sr",a a!l% $ons"l"er m"n"ser"al( C" s! fa$" $"nse fam"l"e" ale(
4 C" a'e&!m o s$r"soare $- ma" $ur-nd% ne&oae7 $3el!l!"e un mo' $u &!rul al+% #nr-o un"form!
fane*"s! de $olonel d"n &r"mul r!*+o" mond"al( S! ne s$r"" $um >@3rer-ul /"-a #nm-na Cru$ea de
f"er7
4 S! r"m"/" o foo,raf"e $- de re&ede o s! &o/"% murmur! mama% 'er,-ndu-'" o l!$r"m!(
4 >eme"le ,ermane nu &l-n,% Lu"se7 #" s&use a!l $u re&ro'(
Un &asor $u &!l!r"e round! #'" re$u +ra/ul &ese umer"" feme"" '" #" s&use% $onsolaor=
4 Ese o onoare s!-/" r"m"/" f""" la lu&! #m&or"va +ar+ar"lor $are ne amen"n/! &ar"a7
Un al mem+ru al fam"l"e"% #n /"nu! na*"s!% #l &r"v" $u as&r"me=
4 Cum5 Inam"$ul ne amen"n/! &ar"a5 N-a eI&l"$a a- de $lar >@3rer-ul $! e vor+a doar de
a0us!r" ale l"n"e" fronulu"5
4 A0us!r" &-n! la Eerl"n7 r-n0" un su+of"/er de la o al! fereasr! a renulu"(
Preoul $l"&" #ns&!"m-na( )'" +!,! de,eul #nre ,ulerul are '" ,-% "ar m!rul lu" Adam #n$e&u s! " se
a,"e #n "m& $e-l &r"vea $u um"l"n/! &e omul Par"dulu"(
4 6o"am s! s&un $! "nam"$ul a n!v!l" #n U$ra"na% $are% du&! s&usele >@3rer-ulu"% ese o &ar"a
noasr!(
4 C-nd a s&us >""3rer-ul a'a $eva5
4 8e ma" mule or"% vor+"nd des&re marele Re"$3 $e se va #n"nde &-n! #n Cau$a*% unde sun
"nam"$"" no'r" a$um(
Na*"sul #" f!$u semn s! a$!(
4 N-ar f" ma" +"ne &enru dumneaa% &asore% s! ra," o ra"! &e fronul de es% s!-" a0u/" &e ero""
no'r" s!-l #nfr-n,! &e du'man5 '" rad"a de fer"$"re v!*-ndu-l &e &asor $um remur!(
< s"lue! ,r" se sre$ura #n lun,ul renulu" '" Eauer url! de +u$ur"e re$unos$-ndu-l &e E?ald de la
Tan" 8ora% #n un"form! de $am&an"e(
Cu dou! *"le #n urm! "nrase &e &oara $enu'"e a $ar"erulu" ,eneral al Gesa&o-ulu" d"n Marl .u$J
Pla* '"% du&! o lun,! a'e&are% se re*"se #n +"roul lu" E"eler(
E"eler% a'e*a &e $ol/ul mese"% luase d"n m-"n"le lu" E?ald ra&orul o+"'nu"% s$r"s $u l"ere m"$"( Lov"
ra&orul $u dosul &alme"(
4 C-e m"n$"un" '" "nven/"" sun a"$"5
4 N"$" una% domnule Er",adenf@3rer( Toul ese adev!ra7
4 Renun/! la AdomnuleB( La no" se s&une d"re$ Er",adenf@3rer% r-n0" E"eler( )n$ear$! s! /"" m"ne7
Un &oo& de #n0ur!ur" $!*u &ese E?ald% mu de u"m"re( La sf-r'"% E"eler s$oase o 3-r"e al+! $u
dun,! ro'"e '" "-o &use su+ nas(
4 U"e% #n$or&orarea a #nr-un re,"men d"s$"&l"nar( A" fos solda doar 'ase s!&!m-n"% a'a-"5
4 8a% Er",adenf@3rer% *+"er! E?ald% &o$n"nd d"n $!l$-"e $a '" $um ar f" #nv!/a asa &e erenul de
"nsru$/"e de la Grafen?e3r(
< am"n"re $are-l #n,3e/a( .a" +"ne la #n$3"soare de$- #nr-o $a*arm! de "nfaner"e% s&usese &e
aun$"( C" fusese lua de a$olo% des$o&er"ndu-se $! oul era o eroare '" $! ar f" re+u" dus la
#n$3"soare &enru fur '" ale $o/$!r""( S$!&a de arma!% du&! $e #'" "s&r!v"se $ondamnarea% r!"se
#n med"ul "nerlo& al Ham+ur,ulu"% dar #" era o ma" ,reu( >ronul #" aduna &e o/"% $3"ar '" &e $e" $a
E?ald% "ar re,"menele d"s$"&l"nare erau $reae o$ma" &enru +and"/" $a el(
E"eler se a&le$ase deasu&ra lu" s&un-ndu-"=
4 .a" ese '" o al! solu/"e% &r"eene(
.ura lu" E?ald se lum"n!% se vedea s$!&a( 8"n &-rna"e s$!&ase deven"nd urn!or( Pu/"n" erau $e"
$are ma" "e'eau de la Gesa&o #n urma denun/ur"lor sale% "ar Paul E"eler #" daora $3"ar num"rea $a
Er",andenf@3rer% $!$" urn!orul% d"n #n-m&lare% $!*use &ese o afa$ere "m&oran!(
4 >a$ o $eea $e dor"/"% Er",andenf@3rer% se +-l+-" E?ald $u o &r"v"re de $-"ne +!u(
4 Po/" s! ale," #nre dou! var"ane= +aal"onul d"s$"&l"nar sau r"+unalul $u &ro$edura de ur,en/!
&enru du'man"" &o&orulu"(
E?ald se sufo$a=
4 8ar n-am f!$u n"m"$7 ,emu el( Nu m-am amese$a n"$"oda! #n &ol""$!7
4 Nu ma" s&une7 #" r!s&unse E"eler ar!-ndu-" ra&orul( C" asea5 Sun oare '"r" mondene5 E'"
+!,a &-n! la ,- #n &ol""$!% s$um&ule(
Se #noarse $!re u'! '" sr",!= AGe",e% Po*7B A&!rur! "med"a do" ,",an/" #n un"form! SS(
4 Pro$edura de ur,en/! &enru !sa7 r-n0" E"eler% ar!-ndu-l &e E?ald $!ru"a #" $l!n/!neau d"n/"" '"
era ,aa s! le'"ne(
Ce" do" SS-"'" #l a&u$ar! de m-"n"% s&un-ndu-" re$e=
4 6"no% m"$u/ule(
4 Nu% nu7 url! nefer"$"ul( Nu &ue/" s!-m" fa$e/" una $a asa% Er",andenf@3rer7 6-am serv" $ore$%
v-am eIe$ua oae" dor"n/ele7
4 Nu am de$- o s"n,ur! dor"n/!% #m&u/"ule% s! nu-/" ma" v!d mura7 #" r-se E"eler #n nas(
E?ald sr",a #nne+un"( ."*era+"lul urn!or fusese desul de &ros "ns&"ra s! o &omeneas$! &e
Tan" 8ora #n ul"mul s!u ra&or( Toul se erm"nase &enru el% n"men" nu se a"n,ea de Tan" 8ora(
4 E"ne% ,!s"/"-" o un"form! '" s! &le$e $u &r"mul $onvo"(
Asa era &r"$"na &enru $are E?ald se sre$ura a$um #n lun,ul renulu"% #nr-o un"form! f!r! e&ole/" '"
f!r! #nsemne de arm!( E"eler nu se mul/um"se s!-l r"m"! #nr-un re,"men oare$are d"s$"&l"nar% $"
$3"ar #n +aal"onul F9F de reedu$are d"s$"&l"nar!% afla la Eres-L"o?sJ( 8a$! E?ald ar f" +!nu" $e-l
a'ea&!% ar f" #n"ns-o #n ma3alalele Ham+ur,ulu"( Ar f" avu ma" mule 'anse s! s$a&e a'a de$-
d"n $ea ma" $ele+r! un"ae a armae" ,ermane% a$olo unde Sa+sfelZ?e+el-ul Neur"n, e &r"mea
"nvar"a+"l $u a$elea'" $uv"ne=
4 8a$! v! re$e $umva &r"n $a& $! v! &ue/" s$!&a &"elea fu,"nd de a"$"% v! #n'ela/"( La am"a*! ve/"
$!&!a un ,lone re,ulamenar #n $eaf!(
)n lun,ul renulu" aler,au $-/"va 0andarm"% $u &l!$"le sr!lu$"oare &e &"e&( ."$ul le,"onar o sr-nse
&e an" 8ora la &"e&(
4 Asa ese% 8ora% re+u"e s! &le$( A$es r!*+o" nu se &oae erm"na f!r! $a&oralul Alfred Mal+ d"n
al ;-lea% re,"men al Le,"un""( G-nde'e-e% da$! H"ler #nv"n,e% n-o s! ne f"e +"ne7
Tan" 8ora #l #n,ro&! la &"e&ul e" ur"a'( Gur"le lor se $!uar!% &uea" s! $re*" $! n-o s!-" ma" dea
n"$"oda! drumul(
4 Alfred% 'o&" ea% o s! e #nor$" s",ur7
Era a&roa&e un ord"n da lu" 8umne*eu( Le,"onarul nu re+u"a s! moar! &enru o $au*! "d"oa!(
)n!l/! &r"v"rea '" se for/! s! sur-d!(
4 < s! m! #nor$% s$um&a mea 8ora% &e Alla3 $! o s! m! #nor$( Ru'"" n-or s! &oa! u$"de un
$a&oral d"n Le,"une7 8oar un $a+"l ar &uea-o fa$e(
4 Alfred% s$r"e-m"% s$r"e-m"7 )nne+unes$ da$! m! u"/"7 )" s&use% #m+r!/"'-ndu-l s!l+ae$% $u "n"ma
sf-'"a!( Pl-n,ea% "ar la$r"m"le l!sau d-re &e o+ra*ul &udra(
4 )n va,oane7 sr",! un 0andarm( Se #n$3"d u'"le7
Le,"onarul ur$! #n$e '" r!mase #n $adrul u'""( 8ora #ns! #" m-n,-"a fa/a sl!+"!(
4 Ad"o7 s&use el $u o vo$e su,ruma!(
4 Nu% maro$ane% nu ad"o% $" la revedere% s&use ea mu'$-ndu-'" +u*ele(
4 A" dre&ae% la revedere7 r-se '" el(
."$u/ul #'" arun$! &e ,eam sa$ul% a&o" farfur"a $u re" $-rna/"% o &-"ne de se$ar! '" $-eva s"$le de
ra$3"u( Se re&e*" a&o" #n$! o da! #n +ra/ele lu" E"l! de seu '" o r"d"$! #n sus #nr-o ul"m!
#m+r!/"'are(
4 A" ,r"0! de "ne% ursule% s! nu e adun d"n +u$!/ele% r-se ea( 8u&! $e ne $!s!or"m o s! avem
dou!*e$" '" re" de $o&"" la fel de ur"a'" $a "ne(
4 La na"+a7 r-se ."$u/ul( < s! f"e lu$rul $el ma" +un d"n v"a/a mea( Tr!"as$! #nfr-n,erea7 8ou!*e$"
'" re" de mu$o'"% 8oamne7
4 < s! s$o om d"n "ne% 3o/ de +u*unare7 '" #" d!du o &alm! &e o+ra*(
."$u/ul r-se fer"$"=
4 .-am #ndr!,os" de "ne7 E'" $ea ma" are d"nre feele d"n 'andramaua de &e W"ener Neusad
'" ou'" e'" a- de s"m&a"$!7 Emma% s&use el lum"na% $-nd se erm"n! r!*+o"ul o s! ne a$"u"m
am-ndo" #nr-un +ordel '" ve" vedea $! e'" $ea ma" +un! -rf!7
4 Por$ule7 sr",! E"l! de seu ulra,"a!( Sun o doamn!% nu o -r-ur!% #n$ear$! s! /"" m"ne asa(
8e alfel o s! am eu ,r"0!(((
."$u/ul #'" &le$! /easa ur"a'!(
4 Iar!-m!% da$! e-am su&!ra% dar adu-/" am"ne $! nu sun un ,enleman7 C" a" ,r"0! $-nd
en,le*"" o s!-'" arun$e +om+ele% s!-/" as$un*" -r"/a7
Ea #" sur-se% '" o$3"" #" d"s&!rur! #n &ernu/ele de ,r!s"me(
4 Ursule% murmur! ea% e'" &ros $a un +ou7 8ar #m" &la$" &rea mul( A' vrea s! e #nor$"% $3"ar '"
$u un &"$"or l"&s!% asa n-are n"$" o "m&oran/!( Ea $3"ar ar f" ma" +"ne% a" f" ma" as$ul!or(
Un 0andarm se &lan! #n f-/a lor% $u &"$"oarele $r!$!nae% '" #l #m&"nse &e ."$u/ul s&re ren=
4 S&une-m"% <+er,efre"er% a'e&/" o "nv"a/"e s&e$"al!5
4 )n $"n$"s&re*e$e *"le m! #nor$% Emma7 Perm"s"e &enru #nsur!oare% ,!ses$ eu $eva% sr",!
ur"a'ul(
Trenul se urn" $u o smu$"ur! '" $a&ul lu" se lov" de un f"er% r-n"ndu-l(
4 Isuse% m"-am s&ar $a&ul7 .! vo" #noar$e7
4 )noar$e-e% #noar$e-e7 sr",! Emma( Aler,a al!ur" de ren% /"n-ndu-'" &oalele fuse" $u m-na '"
a,"-nd $u $ealal! +onea ro'"e de "nf"rm"er!( >a/a #" era s$!lda! #n la$r"m"( )noar$e-e% ursule%
#noar$e-e7
Tan" 8ora% &e 0um!ae as$uns! de $3"o'$% #" f!$ea semne Le,"onarulu" $are #n$! se /"nea #n u'a
des$3"s!( < feme"e de $"n$"*e$" de an" $!*u% av-nd #n +ra/e un $o&"l de re" lun" $are se roso,ol" &e
asfal( Se au*" /"&!ul #n,ro*" al unu" &u'$a' mar"n(
.a" re&ede% ma" re&ede((( Nesf-r'"ul ren se -ra du$-nd $u el re" m"" '" o& sue de $a&ee de v"e
#n un"form!% &r"nre ru"nele Ham+ur,ulu"% s&re Eerl"n(
Un 0andarm #'" !"a drum &e $uloar=
4 )n$3"de/" feresrele% se ra,e asu&ra $elor $are se ara! la fereasr!(
4 .us$! de ra3a7 eI&lod! un su+of"/er de la #n!l/"mea &lase" &enru +a,a0e(
)nr-un al $om&ar"men $"neva #n$e&u s! $-ne=
4 )noar$e-e% #noar$e-e% e a'e&% $!$" &enru m"ne u e'" fer"$"rea(((
Pe &eron% sue de "u+"e% de mame% de feme" '" de $o&"" #n$! ma" f"Iau l"n"a or"*onulu"% a$olo unde
renul d"s&!ruse% l!s-nd #n urma lu" o $olon! de fum $are se #n!l/a s&re nor"( Ce" ma" mul/" urmau s!
nu se ma" vad!( Tan" 8ora% s"n,ur! l-n,! $3"o'$% &r"vea a+sen! '" +u*ele #" remurau(
4 )noar$e-e% Alfred((( Penru numele 8omnulu"% #noar$e-e la m"ne% nu $onea*! $um% $3"ar '" #n
$-r0e% dar #noar$e-e(((
E"l! de seu a0uns! la $a&!ul &eronulu"% $on"nua s!-'" a,"e +onea ro'"e( G-f-"a% o+os"!% du&!
a$es eIer$"/"u neo+"'nu"(
4 Urs &ros% 'o&" ea% s! nu r!m-" &e a$olo(((
C" f!$u un lu$ru de $are s"n,ur! nu se $redea $a&a+"l!= #n m"0lo$ul &eronulu"% su+ ,eamur"le s&are%
#'" #m&reun! m-"n"le '" se ru,!(
)n$e&u s! &lou!% o &loa"e f"n! '" a&!s!oare( Peronul se ,ol" #n$e% "ar s"renele #n$e&ur! s! urle(
<amen"" aler,au $are #n$oro( )n de&!rare $!*u &r"ma +om+!(
La "nrarea &e &eron r!m!sese doar o -n!r! $u fa/a #m&"er"!% $are #'" sf-'"a +a"sa $u d"n/""(
4 <o% +-",u"a ea $u vo$ea su,ruma!( <f% nu% <o7(((
8eoda!% s$oase un /"&! as$u/" '" #n$e&u s!-'" smul,! &!rul de d"s&erare= A<o% nu-" l!sa s! e
u$"d!7 H"ler e un asas"n7 ,emu ea( H"ler e un asas"n7B
8o" "ner" $"v"l" #n 3a"ne ne,re au a&!ru +rus$ l-n,! ea( < "ns",n! de ar,"n sr!lu$" #nr-o m-n! '"
se au*"= AGesa&oB( S-a *+!u $u #nd-r0"re% dar "*+u"r! s-o -ras$! #n &enum+ra m"ser"oas! a
$l!d"r"" Pol"/"e"(
)n ren% "nfaner"sul <o murmura=
ALoe% dra,a mea% o s! ne revedem #n $ur-ndB( )m&!r!'" unu" $amarad fa&ul $! Loe era
#ns!r$"na!(
8ar $o&"lul lu" Loe nu a v!*u n"$"oda! lum"n! *"le"( .ama sa s&usese adev!rul #nr-o /ar! #n $are
adev!rul e$3"vala $u o $ondamnare la moare(
Trenul sr!+!ea German"a( Se o&rea $-eva $l"&e #n ,!r" su&raa,lomerae &enru a #n,3"/" no" valur"
de solda/" eIenua/"( Se $!/!rau &ese mun/" de sa$"% marm"e% m!'" de ,a*e% &u'"% m"ral"ere%
&!ur" f!$ue sul '" &ese ru&ur" #m+r!$ae #n verde% #n al+asru% #n ne,ru% #n $enu'"u(
Toae armele( Solda/" d"n mar"n! #n v-rs! de 'a"s&re*e$e an"% $u "ns",na $elor de la su+mar"ne &e
m-ne$!H SS-"'" fana"$" $u o$3"" f"$'"% $res$u/" #n $asa saulu" d"$aor"al $u nume de "ns"u/"e
edu$a"v!H &ol"/"'" #nre dou! v-rse% #nr-un verde ven"nos% #n drum $!re un &os de &ol"/"e de /ar!%
men"/" s! f"e /"na &ar"*an"lor "nam"$"% $are #" v-nau $a &e f"are( Erau solda/" d"n d"v"*""le de +l"ndae%
#n 0e,oasele lor un"forme ne,re% &u/"nd a +en*"n! '" ule"H $avaler"'" sol"*"% $a or"$e /!ran% $u e&ole/""
,al+en-/"&!orH s$un*" v-n!or" de mune $u floarea de &lum+ &e m-ne$!H ar"ler"'" f!r! de$ora/""H
,en"'" $u fe/ele #m&"er"e de o+oseal! du&! mun$" "numane% r"'" $a e&ole/"" lor ne,r"( Erau
ar"ler"'" d"n mar"n!% #nal/" '" ,ra'"% mul/um"/" $! a&ar/"n une" arme #nde&!rae de fron% #n lun,ul
$oaselorH a,en/" de le,!ur! $u o$3"" "nel",en/"% $are #'" #m&o&o/onau s&usele $u $uv"ne sr!"ne%
&enru a ar!a $-e l"m+" '"u( 8ar $e" ma" mul/" erau "nfaner"'" #n un"forme a- de r!&$"u,oase
#n$- de*m"n/eau denum"rea ,lor"oas! de Are,"n! a armelorB(
Pr"n oae $ol/ur"le se +ea% se 0u$a( Un ,ru& 'u'oea #n 0urul unu" "nf"rm"er% un <+er,efre"er(
4 Cu 3e&a"a% nu-" n"m"$ de f!$u% s&unea "nf"rm"erul% $u v!rsaul '" ,r"&a% n"$" a-((( &enru a- de
&u/"n v! r"m" la &l"m+are( Arun$! #n 0urul lu" o &r"v"re &ruden!% dar nu " se &!ru $! are vreun
as$ul!or &r"me0d"os #n a&ro&"ere( Con"nu! 'o&"nd= T"fo"da% +!"e/"% un adev!ra "fos% asa e $eva(
Asa-" do+oar!7 >e+r!% s! le $ra&e ermomerele( 8a$! unul s"n,ur ese a&roa&e mor% n"$" e" nu ma"
re*"s!( N"$" nu $re*" $- de +un" dev"n $re*-nd $! e'" ,aa s! ur$" la $erur"( C" a&o" +oala durea*!
foare mul(
4 C" $um &o/" s! fa$" "fo"d!5 #nre+! un "nfaner"s de'"ra(
C-eva &l"$ule/e #'" s$3"m+ar! &ro&r"earul '" "nf"rm"erul #'" ma" #nfund! n"'e +an" #n +u*unar( 1-m+"
$onf"den/"al% du&! o al! &r"v"re #m&re0ur(
4 Praful d"n &a$3ee #l &une/" #n $afea '" &e urm! ra,e/" o du'$! de vod$!( )n $el mul
$"n$"s&re*e$e *"le sune/" #nr-un &a +un '" a/" erm"na-o $u r!*+o"ul &enru 'ase lun"(
4Po/" s! $r!&"5 #nre+! un $avaler"s ma" s$e&"$(
4 A" avu &are vreoda! de $eva f!r! r"s$ur"% $re"nule5 s&use un av"aor #nr-o ele,an! un"form!
,r"-+leu% $u &"e&ul &l"n de de$ora/""( Avea a&roa&e dou!*e$" de an"% dar r!*+o"ul #l #m+!r-n"se $u
$el &u/"n *e$e an"( Se s!uraser! &-n! '" e"% ero"" *+ur!or" a" lu" Herman Goer"n,(
Traversarea Eerl"nulu" a avu lo$ noa&ea% #n "m&ul une" alarme( Pese o% #n lun,ul renulu" #n/esa%
ne *+!eam s! a0un,em la oalee% #n amosfera &es"len/"al! se s$3"m+au re&l"$" su&"de(
Le,"onarul% #n,3esu" #nre ."$u/ul '" m"ne% #l avea #n fa/! &e E?ald% v-n! de $"ud!% #n$adra de
Se"n '" Eauer( 8e la #n!l/"mea &lase" &enru +a,a0e% &rusa$ul ,lumea '" "m"a d"verse &ersona0e(
4 Ia s&une-ne $e &!rere are H"ler des&re s"ua/"e7 sr",! Se"n(
Prusa$ul #'" r"d"$! f"lrul m!'"" de ,a*e $a &e un m"$rofon% #'" &or"v" o 'uv"/! &e frune '" #'" #m&"nse
#na"ne +u*a de 0os( Sem!na $u o $ar"$aur! #n,ro*"oare a lu" H"ler% vo$ea #ns! era u"m"oare(
4 >eme" ,ermane% +!r+a/" ,erman"7 N"$"oda! nu am fos a- de a&roa&e de v"$or"e7 L"n"a fronulu"
ese s"nuoas! '" fa$e o&era/""le d"f"$"le( Ne vom re&l"a &e &o*"/"" d"na"ne sa+"l"e% &enru $a a$/"un"le
noasre s! se desf!'oare $onform &lanulu"( 8u'man"" &o&orulu" s&un $! ese vor+a de o rera,ere%
dar '"/" $! a$olo unde se afl! +rav"" me" solda/" nu &oae f" vor+a de rera,ere7 )n$! un m"$ efor '" a
noasr! ese v"$or"a f"nal!( 8ar% a'e&-nd-o% f"/" s",ur" $! ve/" mur" $a n"'e ero"7
R"d"$-ndu-'" +ra/ul &enru salu% #'" &"erdu e$3"l"+rul '" se &r!+u'"(
4 >@3rer-ul a $!*u% s&use Eauer(
."$u/ul #'" r!su$ea me"$ulos o /",ar!( )n "m&ul $elor &aru lun" &ere$ue la s&"al adunase
$on'""n$"os oae mu$ur"le '" avea a$um un s!$ule/ de uun( Tre$ua lu" s!r!$"e #l #nv!/ase s! nu
r"s"&eas$! n"m"$% or"$e &uea deven" folos"or(
4 Crede/" $! o s! &r"mes$ o &erm"s"e da$! m! #nsor $u Emma5 #nre+! re$-nd $u l"m+a &e fo"/!(
4 E"ne#n/eles $! nu( Hau&feld?e+el-ul Edel va s&une $! e'" "d"oul re,"menulu" '" $! "d"o/"" nu
re+u"e s! se #nsoare( C" &e urm! de $e s! la'" v!duv! o fa! a- de dr!,u/!5 "*+u$n" Le,"onarul #n
r-s(
4 .a" a$"7 )n-" '" #n-" $! Emma n-are n"m"$ d"nr-o fa! dr!,u/!( Ese un an$ $are l-ar do+or#
$3"ar '" &e Edel d"nr-o lov"ur!(
4 Edel va s&une de asemenea% $on"nu! Le,"onarul% $! moarea ero"$! ese s"n,ura a 'ans!%
alfel% du&! r!*+o"% o s! a0un," #nr-un la,!r de eIerm"nare% $a &er"$ol &u+l"$7
A$eas! evo$are ne f!$u &e o/" s! ne sr-m+!m(
4 Nu #n/ele,7 s&use ."$u/ul(
4 N"$" nu m! m"r!% r-se Eauer(
4 Nu sun de$- un &or$ s$os d"n '$oala de $ore$/"e( .ame" nu-" &!sa de no"% "ar &e +!r-nul #l '"u
mereu +ea( La "nerna ne +!eau '" #n resul "m&ulu" ne +!eam #nre no"( C"e vreunul d"nre vo"
$e-" a"a o '$oal! de $ore$/"e5 Nu5 .! a'e&am la asa( Iadul7 N"$" vor+! de '$oal!( N"$" n-o s!
ave/" nevo"e% s&unea su&rave,3eorul% un r!s&o&" d"n T@r"nen% Se s&unea $! feme"a or,an"sulu" #"
fusese aman! '" de asa fusese "*,on" d"n +"ser"$!( C" ese adev!ra $! n-avea" nevo"e s! '"" s!
s$r"" '" s! $"e'" $a s! $ar" ,r"n*" de f"er sau s! sa&" 'an/ur"( Pe urm!% am deven" solda% nu u"a/" $!
fa$ &are d"nre $e" a$"v"% nu sun re*erv"s( ." s-a s&us= APle$" la r!*+o" $a s!-/" a&er" &ar"aB( )n
s"nea mea m-am #nre+a de $e re+u"e s! o a&!r% da$! ea nu a f!$u n"m"$ &enru m"ne '" n"$"
m!$ar nu eram eu $au*a a$elu" r!*+o"( A)m&or"va +ar+ar"lor% a du'man"lor f!r! m"l!B% au s&us( Eun(
8e$" e lu&/" $u +ar+ar" '" oamen" f!r! m"l!( Pro+a+"l $! e" '"u a$olo sus $! du'man"" sun '" ma" r!"
$a "ne% ."$u/ule( Tu e'" doar $arne de un( Am dus-o a'a% r!,-nd asu&ra a o $eea $e m" se
d!dea ord"n% &-n! $-nd m" s-a s&us= ACar!-e7B% '" am #n"ns-o( C" "m& de 'ase an" m-am &l"m+a
$u B,!"naB na*"s! &e &"e&(
."$u/ul se o&r" '" ne &r"v" r!u!$"os(
4 8ar a$um s-a "v" $eva nou '" asa m! ul+ur!( Sun lo,od" '" o s! am dou!*e$" '" re" de $o&"" $u
$ea ma" +un! feme"e d"n lume% s&use% 'er,-ndu-'" fa/a( C" ese $eva $e nu mer,e( Celu" de
d"n$olo% de la HarJov% M"ev% Sevaso&ol '" d"n $elelale lo$ur" #n $are ne-am a&!ra &ar"a% da$! #"
s&u"= AAs$ul!% Ivan Ivanov"$"% de $e ra," #n m"ne5B < s!-/" s&un!= ATovar"'$" >r"/% n-am n"$" o
#ndo"al!7 T!u$a Sal"n a s&us $! re+u"e s! o fa$(B C"% &o$% e &omene'" $u o ,aur! #n frune( 1"-m"
da$! nu sunem sona/" am-ndo"5
Le,"onarul &r"v" #n,r"0ora #n 0urul lu"% #n$3"se +rus$ u'a $om&ar"menulu" '" s&use $u as&r"me=
4 Ta$"% $re"nule7 8a$! nu% o s! e s&-n*ure $3"ar da$! e #n/ele," $u Ivan(
4 To$ma" asa '" s&un7 sr",! ."$u/ul( .ereu /" se s&une $e s! fa$"% mereu a$eea'" &la$!= AGura% f!
$e /" se s&une% sau o s! a-rn" la $a&!ul fun"e"B( U"e $! eu nu #n/ele,(
4 N-are n"$" o "m&oran/!% s&use $u $ru*"me Le,"onarul( Su&une-e( Ese ma" s!n!os '" &enru
"ne% '" &enru no"( < s! e #m+oln!ve'"% ,-nd"ndu-eH $a&ul !u nu-" f!$u &enru a'a $eva% el re+u"e
s! &oare $as$a '" a-a o(
."$u/ul r"d"$! d"n umer"=
4 Pro+a+"l $! a" dre&ae% nomadule(
43tiu ce-i asta, spuse 6egionarul.
e uitam la soldaii spnzurai care se blbneau n !nt. =ienele poliiei a!eau mult de lucru n
acel moment. 'e respecta cu strictee noul ordin al *Ghrer-ului9 Curtea marial sau procedura de
urgen pentru urmtoarele cazuri9
-efetism, dezertare, sabota&.
Ameninare la adresa siguranei statului.
>anditismul, &efuirea cada!relor, trdarea.
4 3tiu ce-i asta, repet 6egionarul. 0ste nceputul sfritului. 7zboaiele se pierd ntotdeauna n
acelai chip.
R<CA8A
C!l!or"a noasr! a dura dou!s&re*e$e *"le '" s-a #n$3e"a la ro$ada P"nsJ-Gomel% &u/"n s&re
sud-ves de 8av"d GorodoJ(
8u&! Serv"$"ul de "nforma/""% re,"menul ar f" re+u" s! se afle f"e la Per"Jovo% f"e la SJr",alov(
Cel $are a v!*u m!$ar o s"n,ur! da! ro$ada a$easa nu o va u"a n"$"oda!( Ese un drum de
&ese &aru*e$" de mer" l!/"me% +!!or" de re$erea a m"l"oane de ro/" '" 'en"le( Nu ese de$- un
drum '" ou'" ese la fel de "m&oran &enru arma! $um ese aora &enru "n"m!( 1" '" no&e se
s$ur, m"" de ve3"$ule #nr-un 'uvo" ne$onen"% $are da$! s-ar o&r" ar &rovo$a '" moarea fronulu"(
)nr-un sens re$ $oloane lun," $u mun"/""% mer"nde% unur"% an$ur" '" ve3"$ule ale &o'e"( )n $elalal
sens% &"ese de ar"ler"e d"sruse% ve3"$ule /!nd!r"% e&ave de +l"ndae% f"are r!su$"e $are s-au num"
$-ndva av"oane '" un '"r nesf-r'" de am+ulane &l"ne $u ru&ur" de oamen"(
La urma-urme"% o $eea $e #nseamn! $uv-nul r!*+o"( A$eas! ro$ad! era un su&l"$"u &enru
solda/"( Iarna% un &a"noar% vara% un fluv"u de &raf% #n "m&ul &lo"lor o mla'"n!% #n $are ma'"n"%
an"male '" oamen" r!m-n #nn!mol"e(
Ne -ram u'"nd% #n0ur-nd '" s$u"&-nd #n lun,ul unu" val de &!m-n% s&er-nd% $a o/" $e"lal/"% s!
,!s"m un m"0lo$ de rans&or( )n "m&ul une" o&r"r"% ."$u/ul &le$! du&! $"ordeal!% a'a $um #" era
o+"$e"ul% '" nu se #noarse de$- du&! re" ore( T-ra du&! el un sa$ &l"n $u 3aleal!(
4 E'" ne+un7 s&use &rusa$ul( Gaf% +!"ee( 8a$! e &r"nd e a'ea&! fun"a(
4 La'ule% r-n0" ."$u/ul( Tu nu ve*" $! se re$"f"$! l"n"a fronulu"% alfel s&us% $! ne rera,em5 Aveam
ord"n s! arun$!m oul #n aer '" nu v! adu$e/" am"ne de Mu+an% aun$" $-nd au fos arun$ae #n aer
dou! sue de one de 3aleal!5 )'" m-n,-"e sa$ul sur-*-nd r!u!$"os( 6"am"ne &enru v"$or"e7 A&o"%
"*+u$n"nd #n r-s% #'" #ndes! d"nr-oda! dou! +anane #n ,ur!(
4 8e $-e or" rev!d drumul !sa% s&use Eauer arun$-nd mu$ul /",!r""% m! a&u$! o/" dra$""7
."$u/ul% $are #n$e&use s! se &l"$"seas$! '" $are avea $3ef de o $afeala% #l sr-nse de ,- &e Eauer
'" nu '"m $e s-ar ma" f" #n-m&la da$! nu s-ar f" o&r" l-n,! no" o $"sern!( A&!ru un >eld?e+el=
4 )n$oro% lene'"lor5
4 S&re re,"menul ;7 +l"ndae(
4 Nu o s! a0un,e/" n"$"oda! #n r"mul !sa7 l!r! el% r!u!$"os(
Toae $a&eele se r"d"$ar!( Un"form! $ro"! &e m!sur!% $as$3e! ele,an!% $enur!
nere,ulamenar!% $u revolver of"/eres$( 8e'" /"nea de "nenden/!% #'" &erm"sese rese ,al+ene de
$avaler"s% #n lo$ul $elor al+asre% a- de ur-e% ale ru&elor de &e fron% &e $are re+u"a s! le &oare
'" "nenden/a( Cum eram s"n,urul $are se s$ulase #n &"$"oare% #n "m& $e o/" $e"lal/" r!m!seser!
#n"n'" #n "ar+!% $om&le "nd"feren/"% >eld?e+el-ul s!r" d"n $am"on% r!,-nd $a un m!,ar(
4 )n &"$"oare% ,olan"lor7 C" la drum7 Cu fa/a s&re r!s!r"% a$olo unde v! a'ea&! o moare ero"$!7
S-au r"d"$a $u o #n$e"neal! eIas&eran!( ."$u/ul #'" arun$! sa$ul &e s&ae $a un 3amal '" &orn" la
drum f!r! s!-" ma" arun$e vreo &r"v"re(
4 He"% <+er,efre"er% $e-" $u sa$ul !la5
4 Un sa$ de "u!(
Su+of"/erul se sufo$! de fur"e=
4 )/" +a/" 0o$ de m"ne7 Ce-" #n!unru5
4 Po'a '" 3aleala $omandanulu" nosru% lo$oenen-$olonelul H"nJa% r!s&unse ."$u/ul f!r! s!
$l"&eas$!(
4 Ara!-m"7
4 Nu &o% s&use ."$u/ul% le,-nd ,ura sa$ulu"(
4 Ce s&u"5
4 GeJados
F
7 murmur! ur"a'ul% f!$-nd semn $u o$3"ul(
4 E"ne 0u$a7 'o&" Le,"onarul $u adm"ra/"e(
4 Ce-" +alamu$ul !sa5 url! >eld?e+el-ul(
."$u/ul #'" &le$! &r"v"rea=
4 Lo$oenenul m"-a s&us= ASolda% n"men" s! nu-'" +a,e nasul a"$"( Ese se$reB( Asa ese
adev!rul adev!ra% domnule >eld?e+el7 '" f!$u un ,es ener,"$ $u m-na(
>eld?e+el-ul ne &r"v" de*arma% o+serv-nd $! ne adun!m #n 0urul ."$u/ulu"( S!r" #n $am"on sr",-nd(
4 )n"nde/"-o7 < s! anun/ 0andarmer"a des&re vo"(
Cam"onul d"s&!ru #nr-un nor de &raf% #n "m& $e ."$u/ul #m&!r/ea $u m!r"n"m"e $"o$ola!( Am &orn"
la drum f!r! n"$" o ,ra+!% la fel $a /",an"" $are au oa! v"a/a #na"nea lor% "ar la $a&!ul a *e$e
J"lomer" am $!*u de a$ord $! re+u"e s! fa$em un nou &o&as(
Se a'ernuse de0a noa&ea $-nd ne-a re*" *,omoul unu" moor( 8rumul era #n/esa $u ve3"$ule=
$am"oane% ma'"n"% unur"% +randur"% rans&oroare de ru&e% +l"ndae% o #nrea,! arma!(
4 Pe onoarea mea7 sr",! Eauer( A" s&une $!-" &arad! m"l"ar!7
4 8a% '" #n$! s&re ves7 $om&le! Se"n(
4 S-a erm"na r!*+o"ul% $amarade5 sr",! ."$u/ul unu" re*erv"s +!r-n% afla la volanul unu" $am"on
$u mun"/"e(
4 Re&l"em l"n"a fronulu"7 r-n0" $el!lal(
Un ma"or sos" #n frunea ale" $oloane '" s!r" #n m"0lo$ul drumulu"% a,"-ndu-'" revolverul(
4 >a$e/" lo$ &enru re,"menul meu% sr",! el% sau v! s&ar, $a&eele(
Nu l-a +!,a n"men" #n seam! '" $elelale ve3"$ule au $on"nua s! #na"ne*e $u v"e*a unu" mele( <
l"mu*"n! Hors$3 $u se,ule/ meal"$ #'" !"a $u ,reu drumul( )n!unru se *!reau of"/er" de sa-ma0or(
A&!ru "med"a un lo$oenen-$olonel de 0andarmer"e #n$on0ura de un #nre, &luon(
4 >a$e/" lo$ ,eneralulu"-$omandan de arma!7
Toa! lumea se $!l$a &e &"$"oare '" ,eneralul nu reu'ea s! avanse*e( Aun$"% 0andarm"" au da ord"n
s! f"e #m&"nse &ese $reasa ala*ulu" ve3"$ulele $are +lo$au re$erea( Am #n$e&u s! #m&"n,em ma"
mule d"nre ele(
4 Asa-" $ulmea% s&use $"neva( 8"n &r"$"na "nd"v"dulu" !su"a% sr"$!m ma'"n"le( Ese o ru'"ne7
4 Pese $-/"va an" de r!*+o" o s! sf-r'e'" &r"n a #n/ele,e% +!"aule7 r-se Le,"onarul(
Un $olonel% $omand-nd re,"menul de ar"ler"e ra$a! de $a"% &roes! v"olen% v!*-ndu-" &e
0andarm" $um #" #m&"n,eau ve3"$ulele% "ar #n momenul #n $are lo$oenen-$olonelul de 0andarmer"e a
&us m-na &e fr-"ele $alulu" s!u% l-a lov" de ma" mule or" $u $rava'a &ese fa/!% sr",-ndu-"=
4 Gos la+ele7
)ndemn-ndu-'" $alul $are ne$3e*a% &le$! #n ,alo& s&re ,eneral% des$!le$!% lu! &o*"/"e de dre&/" '"
#n$er$! s! vor+eas$!% dar nu " se l!s! "m&(
4 Ce vre"% $olonele5 s$3el!l!" ,eneralul( Am da un ord"n sau nu5 Cre*" $! am de ,-nd s!
mu$e,!"es$ #n v!,!una asa5
4 Generale% r!s&unse $olonelul &e un on re$e% +aer""le mele nu &o &!r!s" drumul( Ca"" sun
o+os"/" '" nu &o ur$a &e alu* n"$" m!$ar un s"n,ur un(
4 Asa nu m! &r"ve'e( Tre+u"e s! &le$ "med"a(
4 Refu* s! eIe$u ord"nul dumneavoasr!( <amen"" me" vor r!m-ne &e 'osea(
Generalul #l m!sur! $u &r"v"re amen"n/!oare(
4 8a$! refu*a/" s! v! su&une/"% aun$"(((
Colonelul se #ndre&!( )l #nre$ea $u un $a& &e ,eneral% "ar la ,- #" a-rna o de$ora/"e(
4 Aun$"% ,enerale5
<$3"" ,eneralulu" se m"$'orar!(
4 Am s! u*e* de &uerea mea '" o s! v! r"m" #n fa/a Cur/"" .ar/"ale( Nu avem nevo"e de of"/er" $a
dumneavoasr! #n armaa ,erman!(
Colonelul &!l"(
4 Ese ul"mul dumneavoasr! $uv-n% ,enerale5
Generalul nu-" r!s&unse '" se #noarse $!re of"/erul de 0andarm" $are se /"nea du&! el(
4 <+ersleunan S$3oll(
Colonelul #'" duse m-na la o$ul arme"% #'" soase &"solul '" #l arm!(
Generalul f!$u un &as #na&o"% &al"d $a un mor% #n "m& $e of"/erul de 0andarm" #n$remen"% u"m"(
Toa! a,"a/"a d"n ro$ad! se o&r" +rus$(
Pe +u*ele $olonelulu" m"0" un *-m+e(
4 Nu e eme% ,enerale% e'" &rea res&"n,!or $a s! e #m&u'$% dar refu* s! ma" serves$ #n a$uala
arma! ,erman!(
9 Documente secrete (N.A.)
4 Aresa/"-l% l!r! ,eneralul(
)na"ne $a 0andarm"" s! a&u$e s! fa$! vreun ,es% $olonelul duse /eava arme" #n $erul ,ur"" '" rase(
R!mase #n$! o se$und! #n &o*"/"a de dre&/"% se $l!"n! #na"ne '" #na&o"% &e urm! se &r!+u'" la
&"$"oarele ,eneralulu"% $a un run$3" de se0ar do+or-(
Generalul se #noarse &e $!l$-"e '" se ur$! #n ma'"n!% o ordonan/! #" a$o&er" &"$"oarele $u o &!ur!(
)l au*"r!m s&un-ndu-" 'efulu" s!u de sa-ma0or= APrea mul/" "m+e$"l" #n $l"&ele aseaB(
Gandarm"" reu'"ser! s! #m&"n,! e$3"&a0ele de &area $ealal! a ala*ulu"% $a"" ne$3e*au d"s&era/"
alune$-nd &e &an!% $or&ul $olonelulu" fu arun$a #nr-un $am"on% '"% #n s$ur "m&% Hors$3-ul d"s&!ru
#n lun,ul drumulu"(
4 Pe $"nsea mea7 eI$lam! &rusa$ul( Colonelul !sa s-a &r"$e&u $um s! &!r!seas$! s$ena(
Urleele ."$u/ulu" #l #nreru&ser!(
4 Un $am"on de-al nosru7
)nr-adev!r% un $am"on $u &rela!% mar$a $u semnul nosru d"s"n$"v% dou! $ru$" al+e &e fond
al+asru% #na"na &e drum(
4 He"% $amarade% sr",! Eauer( Unde e du$"5 Puem s! ur$!m5
Coferul% un <+er,efre"er% m-r-" f!r! s! ne &r"veas$!(
4 .! du$ la MTln% "d"oule7
4 Unde5 s&use Le,"onarul u"m"(
4 A" do&ur" #n ure$3"5 Am s&us MTln% '" $uv"nele lu" #" f!$ur! &e $e" d"n 0ur s! "*+u$neas$! #n r-s(
4 A" au*"% ne+unul vrea s! mear,! la MTln7
4 Nu u"a s! s$3"m+" renul la Ereslau7
R-seele $on"nuar!(
Un ar"ler"s s!r" &e s$ara $a+"ne"=
4 L"ne7 U"e un &erm"s $a s! o "e" &e s$ur!ur!% '" #" arun$! una d"nre a$ele% 3-r"" &e $are or"$e
solda de &e fronul de es o avea #n +u*unar% #n $"uda &ede&selor severe( Erau man"fese su+
form! de &erm"s de re$ere &e $are av"oanele ruse'" le arun$au $u m""le(
4 6re" s! ne du$" &-n! la Eerl"n5 se ru,! Le,"onarul( .!$ar &-n! la &r"ma sa/"e de merou(
4 Ur$!-e% da$! a" $3ef% s&use neul+ura soldaul(
Nu a re+u" s! o s&un! de dou! or"( Prusa$ul #l #nre+! &e 'ofer &r"n% ,eamul s&ar=
4 Ese adev!ra% mer," la MTln5
4 E"ne#n/eles% m"s"une "m&oran!(
Ne ar!! foa"a de drum '" am $"" m"ra/" $! mer,ea #n m"s"une s&e$"al! la MTln% re$-nd &r"n
Lem+er,% 6ar'ov"a% Ereslau% Eerl"n '" 8ormund(
4 A'a7 sr",a Eauer( )n v"a/a mea nu am v!*u o r!sna"e ma" mare7 S! fa$" m"" de J"lomer" $u o
ra+l!% $3"ar '" &enru $eva "m&oran(
4 Ce &oae f" a- de "m&oran5 #nre+ar! ma" mule vo$"(
4 .anale en,le*e'"% &enru ru&ele de &e fron% $amara*"7 Se $!/!raser! '" al/" solda/" #n $am"on(
4 R!*+o"ul se erm"n! #n $ur-nd% s&use un su+of"/er 0e,os% s$u"&-nd &e drum(
4 A'e&-nd asa% $on"nu!m7 r-se un "nfaner"s s$und '" foare &al"d(
4 C"/" de $e nu ma" a&are Adolf &e fron5 )" ese eam! $!-" vom sr",a= A>@3rer% e urm!m7B '" o s!
&orn"m du&! el% &-n! la Eerl"n(
Un solda de o&s&re*e$e an"% &e a $!ru" un"form! /"&!or de nou! a&!reau "n"/"alele HG -
H"ler0u,end% se r"d"$! &al"d $a un mor(
4 6! "ner*"$ s! vor+"/" asfel7 Qsa-" defe"sm( < s! v! noe*( C!$" ese de daor"a mea s! denun/
or"$e ena"v! de r!*vr!"re(
Se"n #l &r"nse de umer" '"-l arun$! #n fundul $am"onulu"(
4 Gura% ne"s&r!v"ule7 C"m no" $e fa$em $u r!d!or"" $a "ne(
E!"aul #n$e&u s! sr",e '"% &enru a-" a$o&er" /"&eele(
)n$e&usem de0a un $-ne$% $-nd ."$u/ul s-a &us &e urla=
4 Av"oanele7
A s!r" "med"a &ese o+lonul $am"onulu" '" s-a #n"ns &e $-m&= Le,"onarul '" &rusa$ul #l urmar! '" e"(
8e+andada a &us s!&-n"re &e drum( Un *,omo de une7 Tre" av"oane de v-n!oare ruse'" ne
/"neau $u m"ral"erele lor( Ne-am l"&" de &!m-n $u $a&ul #nre umer"% s"m/"nd $urenul de aer re$e
&rovo$a de a&araele $are *+urau la rasul "er+""( Pe ar"&"le lor seaua ro'"e sr!lu$ea s"n"sr!(
4 Pe o/" dra$""7 #n0ura un <+er,efre"er( Am #n $am"on *e$e m"" de l"r" de +en*"n!( Isuse% da$! asa
&o$ne'e va f" un adev!ra fo$ de ar"f"$"" +en,ale*(
Cele re" av"oane survolar! d"n nou 'oseaua( 6edeam ru&ur" de oamen" arun$ae #n aer( C-/"va
"nfaner"'" "ner" au #n$e&u s! ra,! #n sus url-nd(
4 Se #m&ue rea+a% murmur! &rusa$ul% l"&"ndu-se de &!m-n(
.a" mule ve3"$ule ardeau &e 'osea( Se au*eau sr",!e= Inf"rm"er"7 Inf"rm"er"7
8ar $u" #" &!sa7 Prusa$ul #l rase v"olen &e Le,"onar #n ,roa&a #n $are ne as$unsesem #n $l"&a #n
$are 'ase av"oane $o+orau #n &"$a0% unul du&! alul(
AP-n! a"$" ne-a fos7BIdeea #m" re$u &r"n $a& #n "m& $e ma roso,oleam #n fundul unu" $raer(
Undeva% sus% fl!$!r" al+asre "e'eau d"n armele av"oanelor de v-n!oare% "ar &!m-nul /-'n" #n sus
&re$um un ,3e"*er ur"a' '" au*"r!m sr",!e #ns&!"m-n!oare( Un $!&"an $u &r"v"rea ul+ure
amen"n/a $u &umn"" av"oanele $are v"rau '" veneau d"n nou asu&ra noasr!( C!&"anul s-a &r!+u'"
#nr-un r-u de s-n,e '" $a&ul s!u $u o$3"" lar, des$3"'" s-a roso,ol" $a un &e&ene &e 'osea(
Cas$3ea "-a s!r" $eva ma" de&are( Un "nfaner"s de o&s&re*e$e an"% url-nd% aler,a &e n"'e
$"our"% $u am+ele &"$"oare !"ae deasu&ra ,le*nelor( L!sa #n urma lu" o d-r! &ur&ur"e( Pan"$a #"
$u&r"nsese &e solda/"( S-au r"d"$a o/" '" au f!$u $el ma" r!u lu$ru $are &uea f" f!$u% ad"$! s! fu,!
#n lun,ul 'osele"(
Av"aor"" se dedar! aun$" unu" ver"a+"l masa$ru '" salvele r!&!"r! &e $or&ur"le remur-nde( Un
lo$oenen #n un"forma nea,r! a an$3"'"lor s!r" #n ,roa&a noasr! '" +o$an$ul s!u #l lov" &e ."$u/ul
$are #n0ur!( Lo$oenenul #n$e&u s! r-d!% &re*en-ndu-se= A<3lsenB(
Era $u adev!ra "&ul of"/erulu" de fron% $u m"ral"era a-rna! de um!r '" &"e&ul &l"n de de$ora/""(
Le,"onarul #'" r"d"$! &r"v"rea% #l $-n!r" '" se &re*en! la r-ndul s!u(
)n 0urul nosru oul &lesnea% fr",ea% &loua $u fo$( Av"oanele aa$ar! d"n nou( < eI&lo*"e asur*"oare
ne smulse d"n ad!&osul &roe$or( Pese no" re$u un val de fo$% oa! ro$ada era #n fl!$!r"(
4 Ce" *e$e m"" de l"r" a" me"7 ,emu <+er,efre"er-ul(
C!*u o &loa"e de +om+eH oul s!r" #n aer( Era sf-r'"ul(
Av"oanele d"s&!rur! s&re r!s!r"% fusela0ul lor ar,"n"u sr!lu$ea #n lum"na soarelu"(
Ne-am s$ula #n$e% des$o&er"nd $! drumul era #n/esa $u mor/"( Un of"/er de av"a/"e a lua $omanda
'" am #n$e&u s! adun!m $adavrele '" ve3"$ulele $ar+on"*ae( <+er,erfre"er-ul $are re+u"a s!
mear,! la MTln &r"vea d"srus $am"onul #n fl!$!r"(
4 8oamne% 3-r""le mele7 H-r""le mele7 Toul a ars(
Solda/"" $are nu f!$eau &are d"nr-o anume un"ae au fos aduna/" #nr-o $om&an"e eero$l"!%
ver"a+"l mo*a"$ $u oae armele '" oae /!r"le AIe"( Un,ur"% +ul,ar"% rom-n"% un $a&oral f"nlande*%
$-/"va "u,oslav"% +a $3"ar '" un bersaglier "al"an% $u &ene de $o$o' &e $a&(
."$u/ul% &e $are a$eas! adun!ur! #l enerv!% &o$n" un solda d"n &ol"/"a &olone*!= A)n"nde-o%
r!d!orule7B
Se au*"r! murmure #n $om&an"a #n $are ma" mul de un sfer erau volunar"( Lo$oenenul <3lsen
#n$er$! s!-" $alme*e &e s$andala,"" enerva/" de $uv-nul Ar!d!orB( Un $a*a$ d"n T"fl"s #'" s$oase
$3"ar $u/"ul '" #n0ur! #n ,erman!( ."$u/ul "*+u$n" #n r-s '"-l sr",! &e Le,"onar% $are mer,ea #n
frunea $om&an"e"% al!ur" de lo$oenenul <3lsen(
4 .a" las!-ne #n &a$e7 ven" r!s&unsul(
Lo$oenenul #n$e&u s! r-d! '"-l amen"n/! &e ur"a'ul al $!ru" $a& r!s!rea deasu&ra adun!ur""( Se
au*"r! o$!r" '" #n$e&u s! r!*+a! un murmur de fur"e% #n "m& $e o &"ar! #l lov" &e ."$u/ul #n um!r(
>usese arun$a! de un $e3% $are &ura un"forma &ol"/"e" de &e fron( Ur"a'ul #'" mu'$! +u*ele '"
&orn" s&re omul $are +!ea #n rera,ere% o m-n! de f"er #l a&u$! de ,- '"-l arun$! #n,ro*" la
mar,"nea drumulu"( Pe urm!% $amaradul nosru n" se al!ur! '" #n$e&u s! $-ne(
Tre" *"le ma" -r*"u am a0uns la ProsJuro?% unde $"udaa $om&an"e a fos d"*olva!% urm-nd $a
f"e$are s! se des$ur$e $um &oae( )n a$ela'" ora' am v!*u &enru &r"ma oar! #n,ro*"orul &relud"u
al une" s!r" de lu$rur" '" ma" #n,ro*"oare(
8o" "nfaner"'" +!r-n" erau s&-n*ura/"% f"e$are de $-e un s-l& de ele,raf% av-nd &e &"e& $-e o
&an$ard! &e $are &ar$! ardeau l"ere ro'""=
APrea la' $a s!-'" a&ere &ar"a7B
Ne-am o&r" $a s! &r"v"m ru&ur"le $are se le,!nau #n v-n(
4 Penru e" r!*+o"ul s-a 'f-r'"% f"lo*of! &rusa$ul(
4 C"u $e-" asa% s&use Le,"onarul% s$!r&"n-ndu-'" nasul( E semn +un( La fel &uea" vedea '" #n
mun/"" R"f% #na"ne de r!s$oala "nsur,en/"lor(
Am $on"nua s! sr!+aem ora'ul #n $!uarea unu" lo$ de dorm"( )n fa/a noasr! a a&!ru o $l!d"re
$are sem!na $u un 3am+ar% d"n $are e r!snea un m"ros &uern"$ de $arof" sr"$a/" '" de f-n
mu$e,!"(
4 .are s$ofal!% s&use &rusa$ul( Tre+u"e ou'" s! #no&!m a"$"(
4 E"ne% s&use ."$u/ul% dar u o s! f"" &r"mul $are o va #n"nde(
Se re&e*" #n!unru &re$um o lo$omo"v!% #n +e*na d"n $are se au*eau numa" #n0ur!ur" '" +leseme(
8ou! ru&ur" au *+ura afar! '" #n $-eva m"nue eram la ad!&os(
Lo$oenenul <3lsen r-se $-nd au*" o vo$e #n noa&e(
4 ."$u/ule% u e'"5
Le,"onarul #'" a&r"nse lanerna '" #l re$unos$u su&ef"a &e E?ald% de la Tan" 8ora(
4 Sf-n! N!s$!oare7 C" u e'" a"$"% eI$lam! ."$u/ul( A" r!+dare &-n! m-"ne% s!-'" $a&e/"
$3elf!neal! &e $are o mer"/"7
8"nr-o da!% un urle de +u$ur"e "*+u$n" deasu&ra oamen"lor adorm"/"( Un /"&! de feme"e #" /"nu
"sonul(
4 Am ,!s" o feme"e7 se au*"% #n $"uda &roeselor fur"oase ale unor ,lasur" fem"n"ne( 6en"/"% +!"e/"% e
a"$" un #nre, +ordel de $am&an"e(
Se a&r"nse #n$! o lanern! $e f!$u s! sr!lu$eas$! #n noa&e #nsemnele unu" $!&"an( Ceea $e
."$u/ul luase dre& +ordel era un dea'amen de Cru$e Ro'"e '" de elefon"se d"n av"a/"e( Ur"a'ul
se v!"a% a re+u" s!-l a'e*!m $u for/a% "ar lo$oenenul <3lsen '"-a folos" #nrea,a d"&loma/"e
&enru a-l $alma &e $!&"an% $are amen"n/a $u Curea .ar/"al! &enru ena"v! de v"ol(
S-a &o,or- l"n"'ea( La m"e*ul no&/""% am fos re*"/" de &a'"" unor +o$an$" /"nu"/"( Lum"n" aler,au de
$olo-$olo% ,lasur" +ruale $ereau l"vreele '" fo"le de drum( Erau 3"enele &ol"/"e"( )narma/" &-n!-n d"n/"
'" sol"*" $a s-n$"le% ver"f"$au #nre, 3am+arul% &l!$"le #n form! de sem"lun! de la ,-ul lor lu$eau
amen"n/!oare #n &enum+r!% de o m"e de or" ma" #n,ro*"oare de$- m"ral"erele "nam"$ulu"(
>r"$a% o fr"$! $um&l"! n" se sre$ur! su+ &"ele( Cu Ivan e ma" &uea" #n/ele,e $-eoda!% $u a$ese
+rue n"$"oda!( Erau #nru&area +es"al"!/""( Puseser! de0a m-na &e unul% un su+of"/er de ar"ler"e
$are se *+!ea '" /"&a= AL!sa/"-m!% l!sa/"-m!7 8oar n-o s! m! u$"de/"7 Am re" $o&"" '" feme"a m"-a
fos u$"s! #nr-un +om+ardamen( Tre+u"e s! m! #nor$ la $o&""" me"7B
4 Gura% &or$ule7 m-r-" >eld?e+el-ul a $!ru" &la$! arun$a lu$"r" u$",a'e(
Su+of"/erul #nne+un"= AL!sa/"-m!% m-r'av"lor7 U$",a'" de $amara*"7 Nu vreau s! mor% nu vreau s!
mor7B dar se *+!ea "nu"l(
L-au !+!$" +"ne( Un <+erfeld?e+el "-a ras un 'u #nre &"$"oare% $eea $e l-a f!$u s! se
&r!+u'eas$!% url-nd( Ce" $are #l /"neau "-au da drumul( 8"nr-o da! s-a n!&us" asu&ra $elu" ma"
a&ro&"a &ol"/"s% do+or"ndu-l la &!m-n &r"n a$es aa$ nea'e&a( >r"$a de moare d!duse
nefer"$"ulu" for/e no"( )'" mu'$! v"$"ma de fa/!% s$o/-nd urlee de f"ar!% dar $e"lal/" ven"r! #n a0uorul
$amaradulu" lor% lov"ndu-l $u &aur"le armelor% ransform-ndu-" fa/a #nr-o mas! s-n,er-nd!(
Su+of"/erul a fos arun$a #nr-un $am"on '"% f!r! s! $l"&eas$!% +ruele '"-au $on"nua ra*"a( Un
<+erfeld?e+el ne-a $eru a$ele(
4 Un re,"men de +l"ndae #n m"s"une s&e$"al!7 murmur! el(
)l $-n!r" &e Le,"onar '" #" arun$! ."$u/ulu" o s$ur! &r"v"re(
Tre$u a&o" de la m"ne la Se"n '" la &rusa$(
4 Un m"$ o$ol% e"% lene'"lor7 Asa #m" m"roase a de*erare% nu-" a'a5
Ul"mele lu" $uv"ne ne-au #n,3e/a( Tr"+unalul $u &ro$edura de ur,en/! nu as$ula eI&l"$a/""le% ,ra+a
era mul &rea mareH dou! m"nue de del"+erare '" &e urm! &luonul de eIe$u/"e sau 'rean,ul(
4 Ul"ma un"ae5 m-r-" el% /"nu"ndu-ne(
4 S&"alul 9F% Ham+ur,% "-a r!s&uns Le,"onarul(
4 C"-a$um "a!-v! a"$"% 0efu"or" de $adavre( Crede/" $! &ue/" s! a'e&a/" l"n"'"/" erm"narea
r!*+o"ulu"% a"5 '" sr",! unu" su+of"/er $u arma la &"e&( <$u&!-e de urma asa de &or$"% sun
sus&e$/" de de*erare( Ha"% la drum7
Ne-am ars% m! ,-ndeam( C" #" &r"veam &e Le,"onar '" &e ."$u/ul% $are "e'eau d"n $l!d"re #m&"n'" de
la s&ae% al+" $a varul% dar $u un aer "nd"feren(
Ne-am su" #nr-un $am"on $u $aroser"a &roas&! vo&s"!( 8u&! no" au fos arun$ae '" elefon"sele(
4 >a$e/" lo$ doamnelor% r-se un &ol"/"s% s$u"&-nd-o &e una d"nre ele dre& #n fa/!(
>eme"a s-a #nors "ns"n$"v(
4 Ca&ul sus% fe"/o7 < s! a" o$a*"a s!-l &le$"% /"-o &rom"7
Paru "nf"rm"ere au "e'" aler,-nd '" una a $!*u &un-ndu-"-se &"ed"$!( Urm! o lov"ur! #n s&ae( L"&a
'" un murmur se au*" &r"nre no"(
4 Gura7 Golan" de*eror"% sr",! un &ol"/"s(
E?ald fu '" el -r-% url-nd% s&re $am"on% de $!re dou! +rue( Le,"onarul 'o&"H A8a$! s$!&!m% m!
an,a0e* la Ivan% s! le eIerm"n &e +ruele aseaB(
Unul d"nre e" arun$! o &r"v"re #n $am"on% dar nu des$o&er" $"ne vor+"seH AL"n"'e% &or$"lor7B
Tre" $am"oane &l"ne o$3" se #ndre&ar! s&re fosa #n$3"soare GPU afla! #n $enrul ora'ulu"% unde
am fos &r"m"/" $u 'uur" '" #n0ur!ur"( 8"n $elule $enu'"" '" umede% #n/esae $u feme" '" +!r+a/"% ur$au
,emee% +leseme '" ru,!$"un"( Un m"ral"or #" +lesema% url-nd% &e H"ler% H"mmler% r!*+o"ul '" &e
Sal"n( < elefon"s! se de*+r!$! '" se ofer" unu" &ol"/"s= A((( da$! m! la'" &e urm! s! fu,B% 'o&" ea(((
< /!ran$! rusoa"$!% s",ur! $! va f" #m&u'$a! &enru $! as$unsese de*eror"% #'" sr",a $u fana"sm
ura #m&or"va lu" H"ler(
La $el!lal $a&! al $uloarulu"% un $!&"an #n,enun$3ea se ru,a #n !$ere( )n $-e lo$ur" fusese
"nvo$a 8umne*eu #n "m&ul r!*+o"ulu"5 Preu"nden"% f!r! n"$" o #ndo"al!% &r"*on"er"" $ereau #ndurare
$u a$eea'" #nfo$are( Am v!*u un ,eneral de d"v"*"e ru,-ndu-l s!-l a0ue #m&or"va +l"ndaelor
sov"e"$e% #n "m& $e ru&ele #" erau #n de+andad!% H"ler #l am"nea #n "m&ul d"s$ursur"lor des&re
German"a mare% #n "m& $e SS-"'"" #" s&-n*urau &e &reo/" #n la,!rele de eIerm"nare( Se au*ea
numele 8omnulu" #n +ar!$" s"n"sre% $ol$!"nd de v"erm"% #na"ne $a fun"a s! su,rume ul"mul /"&!(
SS-"'""% $u +u*unarele &l"ne de lu$rur" furae% $ondamna/" la moare du&! &ro$edura "de ur,en/!%
"m&lorau '" e" m"la $ereas$!( Ad"$! $ereau a0uorul 8omnulu" $a s! re#m+ra$e 3a"nele na*"se((( 8ar
8umne*eu &!rea $! nu-" aude n"$" &e $ondamna/"" la moare d"n #n$3"sor"le GPU% n"$" &e &reo/"" d"n
la,!reH n"$" &e ,eneralul #n$on0ura de an$ur"le sov"e"$e% n"$" &e am&ua/"" $are ,em &r"n s&"ale(
Unul du&! alul au fos du'" #n fa/a r"+unalulu" o/" &r"*on"er"" f!$u/" de 0andarm" '" #" s-a &us a$eea'"
#nre+are( Numele% v-rsa% re,"menul( C-eva 'oa&e #nre $e" re" 0ude$!or"% un fo'ne al 3-r""lor%
oul #n :N de se$unde((( Pe urm! o #nre+are &us! de un 0ude$!or m!run/el $u o$3elar" f!r! ram!(
4 Ave/" $eva de s&us #n a&!rarea dumneavoasr!5
8ar $um des$3"dea ,ura "n$ul&aul(((
4 8a% da% am ma" au*" asa(
8"n nou 'oa&e( < semn!ur! &us! &e $-eva 3-r""% su,a"ve(
4 )n numele >@3rer-ulu" '" al &o&orulu" ,erman% $ondamna la moare &r"n #m&u'$are( Urm!orul7
)n felul a$esa $el de-al III-a Re"$3 $redea $! ma" &oae s! $-'",e r!*+o"ul(
La $el!lal $a&! al $uloarulu"% a$olo unde #n$e&eau s$!r"le% se au*ea un murmur de ,lasur"
r!,u'"e= o$ma" sos"se &luonul de eIe$u/"e( Cu v"e*a ful,erulu" erau des$3"se u'"le $elulelor% dar
#nodeauna f!r! o ord"ne &re$"s!% #n a'a fel $a &r"*on"er"" s! nu '"e $u" #" venea r-ndul( < "nf"rm"er!
de $"n$"*e$" de an"% $are fusese dus! #n $ure% se arun$! la &!m-n(
Au le,a-o de s-l& $u m-"n"le deasu&ra $a&ulu"( Tre" ord"ne '" dou!s&re*e$e fo$ur" de arm!( L-au
adus &e urm!orul '"% $u m"$" &au*e% a'a s-a s$urs oa! *"ua( La f"e$are dou! ore se s$3"m+a
&luonul( C!&"anul a fos -r- de &"$"oare(
Se a,!/a de $ea ma" m"$! $r!&!ur! '" a &r"m" a-ea lov"ur" de &"$"or &ese m-"n"% &-n! " le-au
*dro+"( Sr",a $a un an"mal r!n" '" a fos eIe$ua $ul$a( E?ald urla $a un ne+un( Le-a s$!&a
emn"$er"lor% a fu," '" s-a arun$a de le ea0ul re"% fra$ur-ndu-'" am+ele &"$"oare( A re+u" le,a de
s-l& $a s! f"e #m&u'$a(
4 C" asa e o onoare &rea mare &enru el% s&use Le,"onarul(
Coferul $am"onulu" r"m"s la MTln% ale $!ru" a$e r!m!seser! #n ma'"na ars!% a mers *dro+" '" s-a
a'e*a s"n,ur l-n,! s-l&( 8ou! *"le ma" -r*"u% re,"menul #" $onf"rm! de&o*"/"a% dar era ard"v(
Noro$ul #n$! ma" era $u no"( )na"ne s! ne v"n! r-ndul% 3"enele &ol"/"e"% s&re marele lor re,re% au fos
o+l",ae s! ne el"+ere*e( Lo$oenenul <3lsen sos"se $u a$e de la re,"men $are dovedeau $!
eram #n "m&ul serv"$"ulu"% '" nu n"'e de*eror"(
Salva/" #n ul"ma $l"&!% am &orn" s&re 8ru+n"a% unde se aflau &o*"/""le noasre(
*eld;ebel-ul necunoscut trimise o sal! la ntmplare spre inamicii in!izibili din pdure.
4n chip de rspuns, asupra noastr s-a abtut o ploaie de gloane ridicnd praful n &ur.
4 ,diotule" sri 6egionarul, smulgnd mitraliera din minile *eld;ebel-ului. u aa se trage"
8rc pe marginea traneei i, lipindu-se de pmnt, trase ochind fiecare tufi.
(atru siluete au ncercat s fug, dar au fost doborte de gloane bine intite.
6egionarul i schimb ncrctorul i izbucni n rs.
8IN N<U PE >R<NT
Hau&feld?e+el-ul Ear3 a fos $el $are ne-a lua #n &r"m"re la $om&an"a a P-a( )l &ore$l"sem
AEarosanulB( 8e su+ ur"a'a $as$3e! de $avaler"e% nere,ulamenar!% &e $are o &ura% o$3"" lu" m"$" '"
r!" ne-au "ns&e$a d"n $a& &-n! #n &"$"oare '" $eea $e a v!*u l-a #nfur"a #nr-un 3al f!r! de 3al(
Cu aerul unu" $o&"l r!sf!/a% $are fa$e mofur" #n fa/a m-n$!r""% se +osumfl! '" #n$e&u s! se 0oa$e $u
$ol/ul unu" $arne/el $are a&!rea #nre al do"lea '" al re"lea nasure al vesonulu" s!u(
)n!l/-ndu-'" $a&ul% $a '" $um $ele ma" rele v"se ale sale se #m&l"n"ser!% se &os! #n fa/a &rusa$ulu" '"
m-r-"=
4 Numele7
6o$ea lu" r!suna #n +urn"/a $eau'"e '" de&r"man!% roso,ol"ndu-se &ese r"sele $ase /!r!ne'"(
4 <+er,efre"er <o E@lo?% =err =auptfeld;ebel, m-am &re*ena% $onform ord"nulu" &r"m"% la
re,"menul ;7% $om&an"a a P-a% du&! $e am fos el"+era d"n s&"alul 9F% Ham+ur,(
4 Cul$a7 'u"er! Umflaul% '" omul se arun$! #n noro" $u v"e*a ful,erulu" '" lu! a&o" &o*"/"a
re,ulamenar!(
Umflaul #l &r"v" aen% a&o" se &lan! #n fa/a Le,"onarulu"% dar% #na"ne s! a&u$e s! s$oa! un $uv-n%
a$esa &o$n" d"n $!l$-"e '" sr",! a'a $um '"u s! o fa$! doar $!anele +!r-ne=
4 <+er,efre"er Alfred Mal+% =err =auptfeld;ebel, la ord"nele dumneavoasr!% du&! $e am fos
el"+era d"n s&"alul 9F% Ham+ur,(
Nu se #n-m&l! n"m"$( Le,"onarul se /"nea dre&% a'a $um doar un solda afla su+ arme an" #n '"r
'"a s-o fa$!7
Ear3 #" lu! +onea '" $onsa! s$ur=
4 P!rul de lun,"me nere,ulamenar!( Cul$a% +asard afr"$an% '" !sa5 $on"nu! el% &un-ndu-m"
m-na &e um!r(
4 Se,ar Sven Hassel% =err =auptfeld;ebel, la ord"nele dumneavoasr!% du&! $e am fos el"+era
d"n s&"alul 9F% Ham+ur,(
Trase de $enura mea=
4 Prea lar,!% e$3"&amen nere,ulamenar( Cul$a7
La fel s-au &ere$u lu$rur"le '" $u Se"n( 6en" r-ndul ."$u/ulu"% $are era la fel de #nal '" sol"d $a
Hau&feld?e+el-ul Ear3% dar alfel $onsru"( P"e&ul s!u se +om+a deasu&ra +ur/"" su&e% mura lu"
$u frune #n,us! era lum"na! de o$3"" v""% sr!lu$"or" $a $e" a" une" vul&"H nasul ur" de &umn" '"
,ura #nredes$3"s! #" d!deau aerul une" ma"mu/e( Umflaul #l &r"v" su&ef"a(
4 C" !sa de unde a ma" r!s!r"5 N-am v!*u n"$" oda! $eva ma" 3"dos7
4 N"$" eu7 r!s&unse ."$u/ul% mul/um" '" sur-*-nd $u $a&ul a&le$a( ." se s&une% de alfel% ."$u/ul%
dar nu !sa e numele meu( .ama m-a +oe*a Wolf,an,% $a &e un oare$are .o*ar% &enru $a*ul #n
$are a' f" deven" mu*"$"an( C" m! ma" $3eam! '" Helmu3% d"n $au*a mare'alulu" von H"nden+ur,(
8e la +!r-nul meu% un +e/"van% am mo'en" numele de Mreu*feld( )n &lus am 3emoro"*" '" #m" &u
&"$"oarele( Iar dumneavoasr!% dumneavoasr! sune/" Hau&feld?e+el-ul Ear3( C" a$um m! arun$
s"n,ur la &!m-n% $a s! nu v! ma" o+os"/" s!-m" s&une/"( >a$e r!u la ,- s! /"&a/"(
C" ."$u/ul se #n"nse l-n,! no"(
8umne*eu '"e $e se &ere$ea #n $re"erul Earosanulu"% &e $are d"s$ursul #l &aral"*ase o $l"&!(
N"men" nu #ndr!*n"se vreoda! s!-" r!s&und! &e a$es on( )n$e&u s! sr",e '" s! #n0ure $a or"$e
su+of"/er $are e &e $ale s! eI&lode*e de fur"e( Asa #/" l!sa #nodeauna "m& de ,-nd"re( C" a urla
#ndelun,( ."$u/ul #l &r"vea $u "neres(
4 )n noro"% &or$ule7 sr",! el( 8re&/"7 Sal #na"ne7 .a" re&ede% lene'"lor7
C-m&ul r!suna( ."$u/ul r-dea% aler,a% s!rea% se -ra r-*-nd mereu( Earosanul #'" &"erdu suflul(
4 C-nd v!d ,radele ale% 'u"er! el s$u"&-nd% m" se fa$e &!rul m!$"u$!( 8u&! m"ne% or"$e "nd"v"d
$are a a0uns <+er,efre"er% a r!" desul7 '" s$u"&! d"n nou% &r"v"ndu-l &e ."$u/ul% /ea&!n #n fa/a lu" '"
a$o&er" de noro" d"n $a& &-n! #n &"$"oare(
<$3"" lor se #n-ln"r! '" ar f" r!mas a'a mul "m& da$! ."$u/ul n-ar f" ru& !$erea(
4 <+er,efre"er ."$(((% dar se ,r!+" s! re$"f"$e( Wolf,an, Mreu*feld v! roa,! s!-" a$orda/"-o
&erm"s"e% re" s!&!m-n" de &erm"s"e% &enru #nsur!oare( Pe lo,odn"$a mea o $3eam! Emma% =err
=auptfeld;ebel.
Earosanul se sufo$!( Eu*a de 0os #" $!*u $a o u'! "e'"! d"n /-/-n"(
4 Ce-m" $er"57
4 < &erm"s"e% s&use ."$u/ul% sur-*-nd( Tre+u"" s! m! #nsor% =err =auptfeld;ebel.
<r"$e $uloare d"s&!ru de &e fa/a Earosanulu"( )n$e&u s! se le,ene% o$3"" +ul+u$a/" deven"r! f"$'"(
Asa &uea s! f"e sf-r'"ul((( &!m-nul urma s! se des$3"d! su+ !l&"le sale((( nu &uea s! f"e
adev!ra $! un "nd"v"d $u $are f!$use "nsru$/"e d"s$"&l"nar! o 0um!ae de or! $ue*a s!-" $ear!
&erm"s"e% $u un asemenea *-m+e -m& &e fa/!7 C" #n$! unul $are lenev"se &aru lun" &r"n s&"ale(((
Unul $are de-a+"a s$!&ase de Curea .ar/"al!7 Earosanul v"sa( Era un $o'mar((( 8ar nu7 Era $- se
&oae de adev!ra((( Ursul s!ea #n fa/a lu" sur-*-nd% un sur-s 0osn"$% "m+e$"l% +un s! e
#nne+uneas$!7 C" asa #n fa/a lu"((( Hau&feld?e+el-ul Her+er Ear3% su&ranum" AHer+er $el !"osB
#n$! de la '$oala de su+of"/er" d"n Eerl"n% $el ma" as&ru su+of"/er al ru&elor de +l"ndae7(((
)n$e&u s! remure% s! &!leas$!% s! se #nro'eas$!( 8"n ,- #" s$!&! un 3or$!" s!l+a"$((( 8ar se o&r"
"med"a( <+servase $! ."$u/ul sur-dea #n $on"nuare '"% $a or"$e +!r-n Hau&feld?e+el% '"a $! &o/"
s!-/" +a/" 0o$ or"$- de un <+er,efre"er% &-n! $-nd #n$e&e s! sur-d!( Pe urm! dev"ne &er"$ulos(((
)n$e&e ne+un"a( < ne+un"e &e $are o &oae o&r" doar un ,lone +"ne /"n"% #na"ne de asa #ns!% el%
Earosanul% ar f" fos f!$u f!r-me(
)l &r"v" &e ."$u/ul '" s&use $u o vo$e s"ns!=
4 >u,"% fu,"/" $u o/""7 C" s! $"es$ numele vosru &e l"sa $elor $!*u/" #n lu&!( Iar u% u s! nu ma"
a&ar" #n fa/a mea% '" d"s&!ru a&roa&e aler,-nd(
Ne-am #nors &e &o*"/""le noasre #m&reun! $u $e" de la "nenden/! '" am des$o&er" $! d"n
re,"menul de +l"ndae% $a de o+"$e" r!mas f!r! an$ur"% +aal"oanele 9 '" D deven"ser! +aal"oane de
"nfaner"e( Pora se &r!&!d" de r-s v!*-ndu-l &e ."$u/ul(
4 Ia!-e d"n nou a$as!% v"! #n$!l/a!7 )m" fa$e o deose+"! &l!$ere s! e rev!d7 Curul !u a
su&rav"e/u" o&era/"e"5 Ese adev!ra% $! nu ma" a" de$- 0um!ae d"n el5
4 C-nd o s! &un m-na &e "ne% u n-o s! ma" r!m-" $u n"m"$7
Pora ev"! la "m& o ,renad! ,oal!% #n "m& $e E!r-nul% $are se +!l!+!nea $a de o+"$e"% ne &r"v" #n
felul lu"% so+ru% dar $!lduros(
4 .@ller nu ma" ese( Ivan l-a r!&" #n $ursul unu" aa$ '" l-am ,!s" re" *"le ma" -r*"u((( v! #n$3"&u"/"
$um(
Prusa$ul r"d"$! o s&r-n$ean!= AR!s",n"5B
4 8a( Hu,o Se,e ese #n &erm"s"e la Eerl"n% de'" ar f" re+u" s! a0un,! la 8ormund( < &ovese $u
o fa!% a'a ne-a s$r"s #n ul"ma s$r"soare(
4 C"ne '"e &ese $e -rf! a da7 m-r-" ."$u/ul(
Nu "-a r!s&uns n"men"( Ne sre$uram% #ndo"/" de 'ale% #n lun,ul ran'ee" $are du$ea #n l"n"a #n-"%
$-nd s-a au*" un ,lone 'u"er-nd( Un su+of"/er s$oase un sr",! '" se &r!+u'"( EIa$ #nre o$3"% su+
mar,"nea $!'"" de o/el(
4 Un r!,!or s"+er"an% s&use Pora(
Am r"d"$a ru&ul arun$-ndu-l &e deasu&ra &ara&eulu" de &e $are se roso,ol" #nr-un nor de &raf(
4 Am"n% s&use Pora% $on"nu-ndu-'" drumul(
S&re sear!% lo$oenenul <3lsen ne-a des$o&er" #nr-un ad!&os #n $are ne as$unsesem $a s!
0u$!m $!r/"( Preluase $omanda $om&an"e"% du&! moarea lo$oenenulu" Haler% $!*u $u &u/"n "m&
#n urm!( <3lsen s-a a'e*a &e un $ona"ner $u m!'" de ,a*e '" ne-a &r"v" &e r-nd( Pora "-a #n"ns
+urduful $u $on"a$( )'" &use de,eul la ,ura +urdufulu"% #l r!surn! '" rase o du'$!% a'a $um f!$eam
'" no"% a&o" u'" s!-'" drea,! ,lasul '" se 'erse la ,ur! $u dosul m-ne$""(
4 Ee"er% s&use el #nor$-ndu-se s&re E!r-nul% vo" '" ,ru&a #n-" va re+u" s! &le$a/" la noa&e #n
&arulare( 8ar &o/" num" &e al$"neva s! "a $ondu$erea( Re,"menul a da ord"n s! f"e $a&ura/"
&r"*on"er"(
4 Sf-n! >e$"oar!7 sr",! ."$u/ul fur"os( Cum ne ,!s"m '" no" un lo$'or l"n"'"% $um se re*es$ $e"
de sus s! ne +a,e &"elea-n saramur!(
Lo$oenenul *-m+"(
4 C"ne /"-a s&us $! "e" &are la a$/"une5
4 Lo$oenene% re+u"e% ero"" !'"a "m+e$"l" au nevo"e de o d!da$!( C!ua/"-l &e Gul"us He"de(
E!r-nul #n$e&use s! se e$3"&e*e $-nd Le,"onarul s-a r"d"$a #n &"$"oare(
4 R!m-" a"$"% vo" $omanda eu ,ru&a( A" $o&"" '" va f" nevo"e de oamen" $a "ne du&! r!*+o"( No"% o/"
!'"a% sunem n"'e ,unoa"e f!r! "m&oran/!(
4 Nu% nomadule% s&use E!r-nul( Eu &le$% nu ,ru&a #n-"% $" ,ru&a a doua% &e $are o $ondu$ eu a
fos desemna! &enru m"s"une( Se,arul Paus va $ondu$e &luonul #n a+sen/a mea(
4 Cerule7 ,emu &rusa$ul% #m+r!$-ndu-'" 3a"na de &"ele( Ce adun!ur! de ero"% n"$" nu '"u $um ma"
&oae f" vor+a de rera,ere7
La uns&re*e$e noa&ea eram ,aa de drum( Comandanul re,"menulu"% lo$oenen-$olonelul H"nJa%
ven" $3"ar el #n &ersoan!( ."$u/ul morm!"a(
4 8o$orul .a3ler m"-a &res$r"s s! ev" eforur"le% dar $u" #" &as!5 Sf-n! >e$"oar!% $e m"*er"e '"
r!*+o"ul !sa7
4 Gura% ."$u/ule% s&use H"nJa +la0"n( 8e-a+"a a" s$!&a de 'rean,(
Ne-am &or"v" $easur"leH era ora ;D '" F m"nue du&! s&usele lu" H"nJa(
)n flan$ul dre& +u+u"a ar"ler"a% un *,omo nu o$ma" l"n"'"or(
4 E *ona re,"menulu" 9N2% s&use Le,"onarul% urm!r"nd $u &r"v"rea $oada $a de $ome! a unu"
o+u*(
)n s&aele lu"% Earosanul% sos" $u mer"ndele% l-a des$o&er" &e ."$u/ul s-nd &e alu* '"
#ndo&-ndu-se $u +"s$u"/"( S-a f!$u sa$o0"u(
4 Ia!-e% +and"ule7 A3% da$! aflu $! s-a fura un s"n,ur +"s$u"% nu ma" dau do" +an" &e &"elea a7 C"
va f" $ea ma" frumoas! *" d"n v"a/a mea(
4 8a% Hau&feld?e+el% s&use ."$u/ul $u $!l$-"ele l"&"e% dar f!r! s! se r"d"$e #n &"$"oare(
4 8e unde a" +"s$u"/""5 "ns"s! $el!lal(
."$u/ul #'" &o$n" d"n nou $!l$-"ele f!r! s! se r"d"$e(
4 8e la o -rf! d"n 8u+rasna( ." "-a r"m"s &r"n $ur"er s&e$"al(
Su+of"/erul m-r-" s"n,3er" de &r"v"r"le lo$oenen-$olonelulu" H"nJa( 8a$! "-ar re$e $umva a$esu"a
&r"n $a& s!-" dea $omanda &arule"((( Earosanul remura numa" la ,-ndul !sa( H"ler% $el &u/"n% $are
era '" el un s"m&lu su+of"/er% '" n"m"$ ma" mul% se 'er,ea undeva $u o/" #m&o&o/ona/"" !'"a de
of"/er"(((
Earosanul "*+u$n" #n r-s la ,-ndul ,eneral"lor s-nd dre& #n fa/a unu" su+of"/er(
Lo$oenen-$olonelul H"nJa #l &r"v" u"m" '"-l #nre+! $e ,!se'e a- de amu*an( Earosanul 'ov!"(
4 .! ,-ndeam la $eva% domnule $olonel(
4 )nr-adev!r5s&use H"nJa( Poae la o ru&! de 'o$ &e $are a" vrea s-o $oman*"5
4 A '" f!$u &e el% r"se ."$u/ul(
H"nJa #l &r"v" sever &e ur"a'(
4 .a" a$"% $u ,ura a s&ur$a!( Hau&feld?e+el-ul ese su&er"orul !u% nu u"a asa(
."$u/ul s!r" #n &o*"/"e de dre&/"(
4 8a% domnule $olonel% n-o u" n"$"oda!% dar m"-ar &l!$ea s-o fa$(
H"nJa #'" &!sr! $u ,reu ser"o*"aea% reu'"nd s! murmure=
4 >"/" aen/"7
4 Gaa% Ee"er5 'o&" <3lsen +!-ndu-l &e um!r &e E!r-n(
."$u/ul &orn" /"n-ndu-'" &"solul-m"ral"er! $a &e o $a*ma% $eea $e-l f!$u s! resar! &e $olonelul
H"nJa% dar a$esa renun/! s! ma" &omeneas$! des&re re,ulamen unu" asemenea $a& &!ra(
4 L"ne/"-v! armele #n a'a fel $a s! nu se loveas$! #nre ele% s&use E!r-nul( C" /"ne/"-v! a&roa&e%
s! nu v! r!!$"/"(
Ne-am roso,ol" de $ealal! &are a alu*ulu"% #n no manHs land, s&re &o*"/""le ru'"lor( Sre$ur-ndu-ne
f!r! *,omo &e &oe$a l!sa! #nre $-m&ur"le% de m"ne% ne-am -r- &e su+ s-rma ,3"m&a!% $a
n"'e &anere% #n noa&ea $e se #n"ndea #n fa/a noasr! $a un *"d de $a"fea( Le,"onarul '" $u m"ne
eram $3"ar #n s&aele E!r-nulu"% urmau ."$u/ul '" $u Pora% "ar He"de -ra sa$ul $u ,renade de
m-n!% le,ae sno&% &enru arun$area #n aer a ad!&osur"lor( Res&"ra *,omoos $a #nodeauna $-nd
#" era fr"$!(
< !$ere r!u-&reves"oare ne #n$on0ura% &!m-nul res&"ra% d"n mla'"n! se r"d"$au va&or"% se s"m/ea
m"ros de lemn ars( Aveam sen*a/"a $! sunem s"n,ur" &e lume((( $u moarea &e urmele noasre(
E!r-nul ver"f"$! m"ral"era ,rea% "ar ."$u/ul vru s!-'" a&r"nd! o /",ar!(
4 Im+e$"lule7 'o&" Le,"onarul( 6re" s! ne omor"5
4 .a" !$e/" oda!7 sufl! E!r-nul nervos(
Eauer #'" s&r"0"n" $a&ul &e sa$ul $u ,renade% *"$-nd $! lu$rur"le se #n$ur$!(
Cul$a/" unul l-n,! alul% &r"veam &e deasu&ra unu" d-m+ &o*"/""le ru'"lor% aflae ne&l!$u de a&roa&e(
8a$! #n"ndeam m-na% &ueam a"n,e $-m&ul de m"ne al du'manulu"(
."$u/ul #'" &lan! m"ral"era &e re&"ed '" #l &r"v" #nre+!or &e E!r-nul(
4 Cum vom sr!+ae asa5
.u'$-ndu-'" +u*ele% Le,"onarul ne aver"*! $! o s! s!r"m #n aer( Un *,omo ne &arven"((( un
$l"n$3e sla+( >"e$are mu'$3" ne-a res!r"( Pora ne f!$u semn s! f"m aen/" #n s-n,a( Al $l"n$3e(
4 ,o t!oi mati"
Ivan "n &ersoan!% s&use ."$u/ul l"n"'"(
E!r-nul #" rase un 'u enerva( Ne /"neam res&"ra/"a((( Pora% a" $!ror o$3" lu$eau #n noa&e% #'"
&re,!" +a"onea( Am au*" un r-s #n #nuner"$% &e urm! au r!s!r" $3"ar l-n,! no" &aru s"luee(
Tre+u"a doar s! #n"n*" m-na $a s!-" fa$" &r"*on"er"((( n"m"$ ma" s"m&lu(
4 Ha"dem7 'o&" E!r-nul(
Ca &"s"$"le am ur$a !$u/" $!re e"% #n "m& $e #'" vedeau ne&!s!or" de d"s$u/"a lor( 8eoda! s-a
au*" un *,omo '" un /"&! s$ur= He"de $!*use #nr-o ,roa&!(
C- a" $l"&"% oul s-a s$3"m+a( Ce" &aru ru'" au /-'n" s&re &o*"/""le lor /"&-nd=
4 GermansJ"7 GermansJ"7
."$u/ul% url-nd% '"-a arun$a lo&aa s$ur! de "nfaner"s $!re rusul $el ma" a&ro&"a% dar% d"ns&re
l"n""le "nam"$e% au '" #n$e&u s! 'u"ere rasoare $are s$!ldau *ona #nr-o lum"n! or+"oare( He"de%
"e'"nd d"n ,roa&!% m!ur! lo$ul d"n fa/a sa $u m"ral"era( < s"lue! se re&e*" la m"ne( Am reu'" s!
d"s"n, f",ura $r"s&a! a unu" as"a"$( Avea o vo$e a&roa&e de $o&"l(
Tre" ,loan/e dre& #n fa/a $u o$3"" o+l"$" '" s-a roso,ol" la &!m-n% unde a r!mas nem"'$a( 8e la
ru'" se r!,ea rafal! du&! rafal!( Erand% #n$!r$!orul nosru% fu lov" '" $!*u $u s-n,ele '"ro"ndu-"
d"nr-o ran! ur-! #nre $eaf! '" um!r( 6!*-ndu-l% ne-am &"erdu $a&ul '" ne-am +!u $a ne+un""%
u"-nd de m"s"unea noasr! de a $a&ura &r"*on"er"(
4 Pomo0"% &omo0"7 Um"l!% m"l!V% ,emea un r!n" $are *!$ea la m"$! d"san/!(
4 N-a/" f!$u n"$" un &r"*on"er5 s&use E!r-nul $u re&ro' $-nd ne-am re,!s" ,-f-"nd #nr-un $raer(
Nu &uem s! ne #noar$em% ord"nul e ord"n(
Ne #nre+! $e-" $u rusul $are sr",a(
4 E 3ar$ea-&ar$ea7 r"d"$! d"n umer" ."$u/ul( Am #ndo" lo&aa &e el(
4 N!!r!ule% mereu #m" fa$" de-asea7 Nu '" de$- s! love'"7 .are ,3"n"on $! e avem $u no"(
4 S",ur $! da7 url! ."$u/ul% f!r! s!-" &ese de ru'"( .ereu e v"na mea7 8!du $u &umnul #n &!m-n '"
se r"d"$! $- era de mare '" r!$n" de r!sun! $-m&ul= E"ne% +"ne7 .! du$ la Ivan '"-l vo" adu$e $3"ar
&e $omandanul lor% s&er $! a'a o s! f"/" #n sf-r'" mul/um"/"7
4 ."$u/ule7 sr",! E!r-nul #n,ro*"( La &!m-n7
8ar ur"a'ul #'" $on"nu! $ursa s&re l"n""le "nam"$% "nd"feren la 'u"erul ,loan/elor% '" d"s&!ru #n noa&e
url-nd(
4 E ne+un de le,a7 ,emu E!r"nu"( Tre+u"e s!-l &r"ndem #na"ne s! a0un,! la e"(
Ne-am ,r!+" '" l-am a0uns #nr-o ,roa&! &re,!"ndu-'" ,renadele( Ceara noasr! se au*ea &-n!
de&are( 8eoda!% "rul a #n$ea de am+ele &!r/"% o/" se $redeau #n fa/a une" $r"*e de ne+un"e
$ole$"v!( < or! ma" -r*"u ne aflam #n l"n""le noasre% f!r! &r"*on"er" '" eram &r"m"/" de
lo$oenen-$olonelul H"nJa% #n $ulmea% fur"e"(
4 Com&an"a asa ese $ea ma" nenoro$"! 'lea3! de "d"o/" d"n o re,"menul7 .a" s!m no" de
vor+!7 '" d"s&!ru f!r! s! ne ma" salue(
."$u/ul as$ula s&r"0"n" de &ereele ran'ee"( )n noa&ea urm!oare% $om&an"a a &r"m" ord"nul s!
r"m"! dou! ,ru&e #n s&aele l"n""lor "nam"$ulu"% &enru a $er$ea $e se #n-m&l! a$olo( <3lsen
remar$! "med"a $! m"s"unea ne va $osa s$um&% dar H"nJa "-o ree*!=
4 8esul% lo$oenene( 8aor"a soldaulu" nu ese s!-'" s$a&e &"elea% $" s! lu&e( 8"v"*"a m"-a da
ord"nul% eu nu fa$ de$- s!-l eIe$u( G-nde'" &rea mul% lo$oenene( Tre+u"e s! e su&u"% da$! nu
vre" s! a0un," la Tor,au( U"! $e a" #n $a& $- "m& &or/" $as$a de o/el( A"$"% #n ;7% sunem ul"m""
d"nre am!r-/"% #n/ele,e oda!( A'e& ra&orul &ese 'ase ore(
Lo$oenenul a r!mas #n$remen"% $u re$e&orul #n m-n!(
8e $-va "m& se au*eau *,omoe de mooare de &area rus!% dar av"a/"a nu des$o&er"se n"m"$( Ca
de o+"$e"% oul era $amufla $u mul! a+"l"ae( <r"$e urm! de 'en"l! era 'ears! de ,en"'" '" re+u"a
folos"! ve$3ea meod! de re$unoa'ere% $u "nfaner"a( S"m/eam $u o/"" $! se #n-m&l! $eva(
4 L"n"'ea asa nu-m" s&une n"m"$ +un% an"$"&! E!r-nul( Ivan a aduna mul maer"al a$olo% #n
s&ae(
4 8ar de $e no" sunem mereu $e" $are re+u"e s! &le$e5 m-r-" He"de( Cum e ros de
s$!rm!neala% #na"ne% $om&an"a a P-a7
4 Penru $! e'" un ra3a% r-n0" Pora '" &enru $! e afl" #nr-un re,"men s&e$"al% $are re+u"e s! f"e
m!$el!r" a'a $um ,-ndes$ ero"" German"e" mar"( < s!-/" ve*" &orreul !u s$r"s $u l"ere de aur(
E"ne#n/eles #n $a*ul #n $are nu e vor $ur!/a ma" #na"ne7
4 ."e nu-m" e eam!7 +om+!n" ."$u/ul( C"% or"$um% sun $el ma" $ura0os d"nre vo"% ,olan"lor(
)n a$eea'" $l"&! a&!ru lo$oenenul $u &o'a(
4 A" '" u o s$r"soare% ."$u/ule(
Ur"a'ul r!mase su&ef"a= A< s$r"soare &enru m"ne5B
Pr"vea $u eam! &l"$ul $enu'"u '" so"os &e $are o m-n! s-n,a$e s$r"sese= ATan$3"sulu"
<+er,efre"er Wolf,an, Mreu*feld% &luonul II Pader+ornB( EI&ed"orul nu '"a n"m"$ des&re
$amaradul nosru de foare mul "m&% $!$" el nu se ma" afla de mul la Pader+orn( Garn"*oana era
a$eea $are noase se$orul &o'al= ;D 72P(
4 Sf-n! N!s$!oare7 Ese &r"ma s$r"soare d"n v"a/a mea% 'o&" ur"a'ul( Cum se des$3"de $3es"a
asa5
S-n,a$"% ru&se &l"$ul '" s$oase o 3-r"e de am+ala0 a$o&er"! $u un s$r"s m!run( Am r!mas u"m"/"
v!*-ndu-l $um &!le'e #n "m& $e des$"fra $u ,reu(
Gul"us He"de r"d"$! o s&r-n$ean!=
4 6e'" &roase% $amarade5
Ur"a'ul nu-" r!s&unse% $on"nu-nd s! &r"veas$! 3"&no"*a 3-r"a(
He"de #" rase un ,3"on=
4 Ce-"% s&une-ne7
."$u/ul s!r"% #l &r"nse de $eaf!% #l "*+" de &ara&e '" #'" s$oase +a"onea% dar un 'u al Le,"onarulu" #l
arun$! la &"$"oarele lu" He"de% #nne+un" de s&a"m!(
."$u/ul se r"d"$! '"-l &r"v" &e Le,"onar=
4 Asa o s! e $ose $a&ul% s$ursur! ar!+eas$!7
Le,"onarul #'" a&r"nse o papiroIa f!r! s! arae $ea ma" m"$! emo/"e(
4 N-o s! f"e n"$"oda! un domn7 murmur! He"de% &al"d(
4 Gura7 s&use ur"a'ul(
Se rase de o &are% r"d"$! s$r"soarea '" o nee*" &e ,enun$3"( < re$"ea &e #ndelee( E!r-nul se
a'e*! l-n,! el '" #" #n"nse o /",ar!% fumar! a&o" #n !$ere( E!r-nul #" &use m-na &e um!r(
4 Po s! e a0u% $amarade5
4 8a% murmur! $el!lal% l!s-ndu-m! #n &a$e &-n! $-nd Ivan sau un SS-"s o s!-m" ,!ureas$!
&"elea7
Se r"d"$!% #l #m&"nse &e E!r-nul% arun$! s$r"soarea de&are '" &le$! lov"nd $u &"$"orul sa$ul $u
,renade=
4 < s"n,ur! vor+!% ,a'$! de ero"% '" v! su$es$ ,-ul(
Ne arun$! auomaul #n $a&% a&o" d"s&!ru(
E!r-nul% $l!"n-nd d"n $a&% r"d"$! s$r"soarea '" o des&!ur"(
4 Tre+u"e s! f"e #n,ro*"oare% da$! l-a adus #n 3alul !sa7
4 Un $re"n7 s&use He"de% fre$-ndu-'" $eafa(
4 Am &uea $ere s! f"e mua% &ro&use un nou-ven"% Gefre"erul Tre&Ja% al $!ru" a! era $olonel de
"nfaner"e(
4 8a$! vre" s! e o$u&" u de rea+a asa% s&use He"de% fre$-ndu-'" #n $on"nuare $eafa(
4 8e $e nu5 '" Tre&Ja &orn" s&re mas!( Ese doar un $r"m"nal '" lo$ul lu" ese la *"d(
Le,"onarul #n0ur! #n fran$e*! '" #l &r"v" &e E!r-nul(
4 6re" s!-l denun/" &e ."$u/ul5 #nre+! He"de(
4 Nu-" ,reu% s&use Tre&Ja% s$o/-nd o foa"e de 3-r"e '" #n$e&-nd s! m-*,!leas$! un ra&or(
4 ."nuna7 r-n0" He"de( 8a$! H"nJa $"e'e asa% e-a" a0uns(
4 N-o s! a0un,! la $olonel% r!s&unse Tre&Ja% $" la NSP<
9N
(
Puse m-na &e ra&orul $are ar f" #nsemna eIe$uarea ."$u/ulu"(
E!r-nul ne $3em!% &e Le,"onar '" &e m"ne '" ne ar!! fa"moasa s$r"soare(
Era de la mama ."$u/ulu"=
@-ragul meu Jolfgang, m dor picioarele, dar trebuie s-i scriu ca s te anun c nu mai eti
copilul meu, dei eu te-am adus pe lume. >lestemat fie ziua aceea. )atl tu, acel nenorocit, era
un golan ade!rat, tu eti ns i mai ru. )u eti criminal i mama ta suport consecinele. Am
primit ieri o pereche de ciorapi de ln de la doamna 'chultz, tii, cea care m-a a&utat s te bag la
coala de biei. 4i !oia binele, la fel ca toat lumea, dar ai fost nerecunosctor i ai ntins-o de
acolo pentru c uneori te mai i bteau. $ereu mi-ai adus numai necazuri. Au fost atia domni i
doamne care au !rut s te a&ute, pentru c le fceam mena&ul i am fost att de umilit cnd ai furat
o marc de la zarza!agiul $olerhans. (oliitii erau s te omoare n btaie cnd ai but laptele
gardianului %rGner. Am fcut attea pentru tine, eu, srmana ta, mam. Ai primit nclri noi cnd
ai intrat la coal i te-am btut de cte ori trebuia, n ciuda reumatismelor mele. )oate petele de
pe scrisoare sunt urmele lacrimilor mele. 6a biroul de plasare mi s-a spus c eti un criminal
notoriu, iar directorul Apel, care este un domn att de bine, mi-a spus c dac ai fi mort a putea
gsi de lucru, dar tu eti un duman al societii i nefericirea mamei tale. Abia dup ce o s mori
pentru patrie or s aib gri& de mine. -eci fii biat bun, Jolfgang, i ofer mamei tale aceast
mic bucurie, toat lumea mi spune c este uor, dar tiu c n-o s-o faci. u mai a!em deloc
crbuni i este !ina ta, aa spun cei care dau cota. @emernicul dumnea!oastr de fiu mai triete,
srmana doamn Kreutzfeldt5A a spus domnul 'chneider. $o&icul" $amei tale i este frig, JolfgangE
a!ioanele !in n fiecare noapte i este ngrozitorE ieri am schimbat un tichet de unt pe unul de cafea.
)rebuie s fii bun i s cazi pentru *Ghrer, dac asta mi rezol! problemele. 4mi !ine s plng cnd
m gndesc ce fericii am fi fost dac te-ai fi nscris n (artid, aa cum a fcut Karl al doamnei
'chultz. Karl este acum un domn elegant i cu multe decoraii, iar doamna 'chultz spune c-i n
antura&ul lui =immler. + face fericit pe mama sa i i-a adus un inel, un colier de aur ade!rat cu
pietre roii i tichete de unt. A luat totul de la un inamic al poporului, care spera astfel s-i sal!eze
!iaa, el, un L// monstru care ne trdeaz, dar i dai seama cum i trateaz Karl pe aceti oameni
ngrozitori. Jolfgang, doamna 'chultz m cheam s beau o cafea. *ii biat bun, ho de buzunare,
i mori ca un erou pentru ca mama ta s capete crbune. u-i trimit salutri, bastardule, cci n-ai
tiut niciodat s faci ce!a bun pentru mama ta.
P(S( 4 -up ce o s cazi pentru *Ghrer, spune camarazilor ti s-mi trimit o fotografie a
mormntului, s o pot arta domnului director ApelA.
4 Pe Alla3% $e mam! $um&l"!7 eI$lam! Le,"onarul(
4 Pr"nde-l &e ."$u/ul #na"ne s! se #n-m&le o nenoro$"re% s&use E!r-nul $r"s&a(
L-am ,!s" as$uns #nr-un $u"+ de m"ral"er!% "ar la vederea noasr! a morm!" $eva ne"nel","+"l(
4 Am $"" s$r"soarea% s&use E!r-nul( .ama a ese #n,ro*"oare(
S!rmanul #'" fuma papiroIa, '" $-nd ne-a r!s&uns am $re*u $! o s! sar! la no"(
.-a r"m"s oda! la Mr"&o &enru $! s&!rsesem un d"sr"+u"or auoma( 6o"a 0um!ae d"n +an"%
dar nu m-am &r"ns% a'a $! m-a denun/a( )nr-o *"% $-nd Sa&o a des$o&er" la no" man"fese &e $are
le u"ase amanul e"% ea a s&us $! sun ale mele% de'" o/" $e" $are m! $unos$ '"u $! nu m! +a, #n
asfel de $3es""( A'a era de f"e$are da! '" v! 0ur $! d!dea mereu fu,a la Gesa&o s! m! oarne(
C"-a +!,a #n $a& $! da$! mor s! se a0un,! 4 o$3"" s!" sr!lu$eau amen"n/!or" 4% ve*"% E!r-nule%
m-am n!s$u $a un 'o+olan% am fos v-na $a un 'o+olan '" ea vrea s! f"u u$"s $a un 'o+olan(
E!r-nul #l lov" &e um!r=
4 L"n"'e'e-e% ."$u/ule% a"$" o/" e "u+"m% $3"ar '" $olonelul H"nJa '" $omandanul von Earr"n, /"n la
"ne '" e vor fer" de SS(
Le,"onarul #" d!du o &alm! am"$al!=
10 Supraveghetorul Partidului Naional-Socialist
4 C-nd r!*+o"ul !sa nenoro$" se va erm"na% &o/" s! v"" $u m"ne(
4 C" Emma5 Cre*" $! nu era s"n$er!5
4 Ea da% dar '"" $um sun feme"le(
4 Eram a'a fer"$" $! am &r"m" o s$r"soare% &r"ma d"n v"a/a mea(
4 Nu e ma" ,-nd"% s&use He"de% amese$-ndu-se #n d"s$u/"a noasr!% se s$r"u a-ea lu$rur" $are le
re,re/" ma" -r*"u7
4 Cre*"5 s&use ."$u/ul( Ar f" &rea frumos(
C" se &ere$u un lu$ru nea'e&a= "*+u$n"r! la$r"m" d"n o$3"" nefer"$"ulu"% a$e" o$3" $are nu *-m+eau
n"$"oda!% $3"ar aun$" $-nd ur"a'ul se s$uura de r-s( La$r"m"le l!sau d-re &e o+ra0"" lu" murdar"(
He"de #'" &ere$u m-na &ese umer"" lu"=
4 Pe na"+a% o&re'e-e $amarade%sau #n$e& '" eu% s! &l-n,7 8!-o-n$olo &e ma"$!-a% nu mer"! s!
&l-n," &enru ea '" da$! $"neva vrea &"elea a% r"m"e-l la Gul"us He"de(
8ar ur"a'ul 3o3oea de &l-ns( L-am #ndo&a $u ra$3"u% $u /",!r"% $u foo,raf"" de fee% #" #ndesam
oae #n ran"/!( Prusa$ul #" #n"nse &umnalul s!u '"-" s&use $u la$r"m" #n o$3"=
4 Ia-l% /"-l d!ru"es$(
S!rmanul r!m-nea de ne$onsola( < #nrea,! v"a/! nefer"$"! fusese s$oas! la lum"n!H n"men" nu-"
s&usese noa&e +un! $-nd era m"$% n"men" nu-l m-n,-"ase((( Lo$oenenul <3lsen% aras de
*,omo% ven" s! ne #nre+e $e s-a #n-m&la( A r!mas u"m" #n fa/a s&e$a$olulu"( E!r-nul "-a #n"ns
s$r"soarea% f!r! un $uv-n(
4 8oamne7 C-nd e ,-nde'" $e r!" &o f" oamen""(((
)l +!u &e um!r &e ."$u/ul=
4 Ca&ul sus% +!"ee% ne a" &e no" '" no" #/" sunem &r"een"( S$r"soarea asa o s! a0un,! la
$omandan(
+fierii superiori ai di!iziei benchetuiau i !inul le dezlegase limbile. imeni nu-i ascundea opoziia
fa de gu!ernmnt.
4 (artidul5 spuse colonelul regimentului de artilerie, lsndu-i pri!irea s rtceasc pe cercul de
oameni care-i ncon&ura 4 un cerc bine garnisit cu decoraii. Ce s-ar face fr noi5
A fi n opoziie era blnda manie a ofierilor superiori, dar era fcut @ntre patru ochiA. 0ra la mod
s gndeti astfel. )otui declaraiile lor, ntotdeauna reinute, nu do!edeau o opoziie de principiu.
u erau dect nite egoiti. 4n fond, nu a!eau prea multe moti!e s se plng mpotri!a (artidului,
dar acceptau cu greu refuzul acestuia de a recunoate independena deplin a Armatei. u-i
reproau lui =itler rzboiul, ci reproau doar soldatului simplu c pozeaz n strateg.
-omnii acetia, ofierii de stat-ma&or, se n!oiser pe deplin s ctige rzboiul pentru (artid, dar
doreau s-l ctige numai prin propriile fore.
)N SPATELE P<1ILIIL<R INA.ICE
Era $u &u/"n #na"ne de m"e*ul no&/""( A'e&am ora aa$ulu"(
4 Ra/"e du+l! de +!uur! '" od"3n! oa! d"m"nea/a% $onsa! Pora( C"m no" $e #nseamn! asa7
Pe la &r-n*% ord"nele au fos s$3"m+aeH a$um nu ma" &le$au #n re$unoa'ere dou! &luoane% $"
oa! $om&an"a a P-a% "m&!r/"! #n dou!s&re*e$e ,ru&e% $e aveau s! a$/"one*e "nde&enden(
4 N"$" unul n-o s! s$a&e $u v"a/!% s&use% lo$oenenul <3lsen $l!"n-nd d"n $a&(
Le,"onarul #'" $ur!/a $u #nsufle/"re auomaul% un .G 2;% arma $ea nou! $u ra,ere ra&"d!(
4 Te s"m/" ou'" $"neva $u un &u'$o$" $a !sa% s&use el sufl-nd un f"r de &raf( Am mule de s&us
#m&or"va &l"m+!r"lor &r"n &!dure% dar n"m"$ #m&or"va s$ule" !se"a% $u ea e s"m/" #n s",uran/! aun$"
$-nd m"'un! ru'""(
Eram $u o/"" #m+r!$a/" d"n $a& &-n!-n &"$"oare #n /"nu! de $amufla0( Adev!rae n!lu$"7 Un '"r de
n!lu$"% oae la fel% #narmae &-n!-n d"n/"(
4 Tre"*e$" de se$unde% murmur! lo$oenenul <3lsen% $are s!ea $u $easul #n m-n! #nre ."$u/ul
'" Le,"onarul( )na"ne7 ordon! el(
<amen"" #n$e&ur! s! rea$! &ese &ara&eul ran'e""( Un lo$oenen de ,renad"er" anun/! sum+ru=
4 Am #n$ur$a-o7
4 C!$!narule7 sr",! Pora% $are se ,r!+ea s!-" urme*e &e Le,"onar '" &e He"de(
Gru&! du&! ,ru&!% oa! lumea se m"su" #n noa&e( Un s$ur aa$ de ar"ler"e +u+u" #n se$orul
ve$"n% $a s! le a+a! ru'"lor aen/"a(
4 P!*ea7 ne &reven" ."$u/ul( Pe-a"$" sun m"ne% le m"ros de la *e$e mer"( )na"ne -r-' #n frunea
,ru&e"% $!l!u*"nd sr!+aerea $-m&ulu"( )na"ne% ero"lor% /"ne/"-v! de ."$u/ul7
>!r! s! #n-m&"n!m re*"sen/!% am reu'" s! ne sre$ur!m &r"n l"n""le ru'"lor '" am a0uns #nr-un sa%
la 'ase sau 'a&e J"lomer" #n s&aele fronulu"( Pora a fos $el $are a des$o&er"% &r"mul% an$ur"le
eI$elen $amuflae(
4 Sf-n! >e$"oar! d"n Ma*an7 eI$lam! ."$u/ul( < arma! de T-D27
4 8a$! o "au d"n lo$% o s! re+u"as$! s! sr-n,em +u$"le7
4 T!$e/" oda!% *"se E!r-nul% $are &r"vea nervos #n 0ur(
4 6! dau un sfa +un% m-r-" ."$u/ul( S-o ro"m #n v"e*! s&re &o*"/""le noasre( A"$" m"roase de la o
&o'! a ,lon/ #n $eaf!(
4 A" dre&ae% s&use Le,"onarul( Ha" s-o 'er,em ur,en% am v!*u $e aveam de v!*u(
4 8a% s-o 'er,em% a&ro+! E!r-nul(
4 Ga'$! de la'"% r-n0" Tre&Ja( >u,"/" de +es""le asea7
."$u/ul &r"v" $ur"os fa/a as$u/"! a lu" Tre&Ja% &e $are lu$eau o$3"" &l"n" de ur!( .-r-"=
4 R!m-" a"$" '" a'ea&!-"( N"men" nu e-m&"ed"$!(
Cu ."$u/ul '" $u Pora #n frune% ne-am n!&us" $a ne+un"" #n &!dure% unde un "ns"n$ s",ur ne-a
$!l!u*" &e &oe$"le #n,use $are +r!*dau mla'"na% $ele ma" a$o&er"e de a&!( To$ma" a0unsesem
&e eren des$o&er" $-nd /-'n"r! &aru ra$3ee ver*"% lum"n-nd s$ena $u o l"$!r"re &al"d!( Ne-am
arun$a $u nasul #n &!m-n% dar% $a '" $um $"neva ar f" a&!sa &e un +uon% oul #n$e&u s! remure
#n 0urul nosru( 6o$" as&re d!deau ord"ne% aerul r!sun! de 3uru" de mooare% 'en"lele an$ur"lor
,rele *!n,!neau% &!m-nul se $uremura su+ &"$"oarele noasre la re$erea ar"ler"e" '" a an$ur"lor
T-D2% $are #na"nau s&re &o*"/""le de aa$(
4 La dra$u% sr",! ."$u/ul% r"d"$-ndu-se &e 0um!ae% am &"$a $3"ar% #n o"ul ofens"ve"(
4 Ce-o s! ne fa$em5 ,emu ,renad"erul S$3m"d(
4 R!m-" $ul$a '" num!r! selele% a&o" "a-e du&! no" $-nd o vom 'er,e% *"se Le,"onarul(
4 Eu 3o!r!s$ $-nd o ro"m% "-o ree*! ."$u/ul( C"-am 3o!r- $! o ro"m "med"a% $!$" #nr-o $l"&! o
s-avem "nfaner"a &e $a& '" ne vom ale,e $u $-e-un ,lon/ #n $eaf!( Eu nu &o r!m-ne a"$"% "-am
&rom"s lu" Emma s! m!-nor$(
4 8e unde '"" $! v"ne "nfaner"a5 #nre+! Tre&Ja ne#n$re*!or(
4 Prosule7 'u"er! He"de( .a" a" de #nv!/a7 8u&! an$ur" v"ne "nfaner"a% '" da$! ne ,!se'e a"$" ve"
u"a $! re+u"e s-o fa$" &e eroul(
4 Pr"v"/"% *"se Pora% ar!-nd s&re mar,"nea &!dur""(
Un '"r lun, de s"luee% #na"n-nd #n '"r "nd"an% "e'ea d"n uf"'ur"% era "nfaner"a sov"e"$!( Imed"a%
an$ur"le #n$e&ur! s! #na"ne*e #n d"re$/"a l"n""lor ,ermane(
4 La revedere% s&use ."$u/ul '" d"s&!ru(
E!r-nul #l urm! #ndea&roa&e% a&o" Le,"onarul '" eu( Tre&Ja #n$er$! s!-l /"n! &e He"de% dar se alese
$u un &a de arm!( Ra$3eele se #n!l/au #n s&aele nosru% "ar "nfaner"a urla=
4 Ura% Sal"n7
Se au*eau deun!ur" #n oae &!r/"le( 6al du&! val% "nfaner"'"" $enu'"" s!reau #n ran'eele
du'mane% "adul s-a de*l!n/u"% ,renadele r!s$oleau &!m-nul( Ar"ler"a rus! '" $ea ,erman! se
#nre$eau #n umul(
Le,"onarul '" $u m"ne am s!r" #nr-o ,roa&! de +rand% $ald! #n$! de &e urma eI&lo*"e"( Pe fundul e"
*!$ea un ru& f!$u +u$!/"( C"neva #m" $!*u #n s&ae '" urla" de ,roa*!(
4 Ta$" d"n ,ur!% v"!7 f!$u ,lasul ."$u/ulu"(
To$ma" do+or-se un rus '" era m-n0" de s-n,e d"n $a& &-n!-n &"$"oare( 8eoda!% un *,omo de
'en"le ne #n,3e/! s-n,ele #n v"ne(
4 Un T-D27 Ne-au v!*u((( Cul$a% $-nd va f" foare a&roa&e% o 'er,em7
1,omoul #ns&!"m-n-or se a&ro&"a( S"m/eam f"or" de s&a"m! &e '"ra s&"n!r""% dar '"am $! a fu," o
$l"&! &rea devreme #nseamn! moarea( Le,"onarulu" #" remurau +u*ele $a unu" "e&ure '" #'"
#nf"&sese de,eele #n &!m-n% dar ."$u/ul &!rea &e de&l"n ne&!s!or( Erus$% url!= ARo"ul7B
Am v!*u an$ul a&le$-ndu-se &ese mar,"nea ,ro&""((( Cum am "e'" d"n ea5 N"$" &-n! as!*" n-am
afla( P"$"oarele n" se m"'$au me$an"$( Tan$ul se le,!n! deasu&ra ,ro&"" sr"v"nd o $e se afla
#n!unru% a&o" #'" urm! drumul( Ne re&e*"ser!m #n al! ,roa&!% $u ,ur"le $!s$ae% ,-f-"nd%
un"formele noasre de $amufla0 ne sr-n,eau s! ne #n!+u'e((( ."$u/ul le,! #m&reun! 'ase ,renade
'" 'o&"=
4 )" aran0e* eu &e "$!lo'"" !'"a $are nu vor s! m! lase s! m!-nor$ la Emma7
1,omoul de 'en"le se au*" d"n nou((( Ne f!$ea s! ne &"erdem m"n/"le7
4 Nu ma" &o% nu ma" &o7 urla" d"s&era(
4 Tr"m"e-le o ele,ram! $a s!-" anun/"% s&use +a0o$or"or Le,"onarul% r"d"$-ndu-'" foare &u/"n
$a&ul(
6!*u an$ul #n$e"n"nd% urela #nv-r"ndu-se '" unul $el lun, $!u-nd o /"n!((( A&o" an$ul &le$! ma"
de&are% $u 'en"lele *!n,!n"nd((( < +u+u"ur! &uern"$!% '" un o+u* *+ur! s&re un $u"+ de m"ral"er!
,erman% $are d"s&!ru #nr-un ,3e"*er de fo$( Era/ul ."$u/ulu" se ar$u" #na&o"% $u un sno& de ,renade
#n m-n!(
4 Arun$!-le% arun$!-le7 sr",!( Le,"onarul% &r"v"ndu-" 3"&no"*a m-na(
A'e&! o $l"&! $are n" se &!ru un se$ol% a&o" se roso,ol" #n ,roa&!( Ne-am sr"v" fe/ele de &!m-n(
EI&lo*"a ne smulse "m&anele((( o mare de fl!$!r"(((
4 Am 'ers-o% +!"e/"7 url! ."$u/ul r"umf!or(
8"n an$ul "n$end"a a-rna un ru& $e se $onors"ona% &e $are Le,"onarul #l a$3"! $u o rafal!( )n
a$eea'" $l"&!% d"n &!dure% "e'" aler,-nd lo$oenenul <3lsen% urma de o du*"n! de re$ru/" &roas&e/"(
Un T-D2 #" des$o&er"( < ra$3e! se #n!l/! '" #" &r"nse #n $onul e" de lum"n!(
4 >u,"/"7 url! lo$oenenul% dar n"men" nu-l au*"(
8"n ad-n$"ura unde se as$unsese% v!*u ,loan/ele se$er-ndu-" &e $e" do"s&re*e$e re$ru/"(
>eld?e+el-ul S$3ne"der fu,ea s&re ran'eele noasre sur&ae( Un o+u* de +rand $al"+rul 9P $!*u #n
fa/a lu" '" fla$!ra #l #n,3"/"((( Su+of"/erul Gr@ner '" soldaul Hau+er au fos v!*u/" d"nr-un an$ $are
s-a #nors '" a ras asu&ra lor( Un ,lon/ sr!+!u &"e&ul lu" Hau+er( C!*u #na"ne url-nd( Tan$ul re$u
&ese ru&ul lu"% #" sr"v" oasele% $arnea '" s-n,ele fur! #m&ro'$ae de-o &are '" de $ealal! a
'en"lelor( La vederea mon'r"lor de o/el% Gr@ner #m&"er" $u m-"n"le #n"nse #n fa/!% $a '" $-nd ar f"
vru s! le o&reas$!( Tan$ul se le,!na &e 'en"le% $a #nr-un dans s"n"sru( 8e 'en"la d"n s-n,a a-rna
una d"n m-"n"le lu" Hau+er% $are &!rea $! ne fa$e semne( 8e &e +oul an$ulu" se &rel"n,ea s-n,ele(
Lu" Gr@ner #" "e'"r! o$3"" d"n $a&% /"&!% #n$e&u s! aler,e% $!*u% '"% #nr-o $l"&"!% an$ul de P; de one
re$u &ese &"$"oarele lu"( Nenoro$"ul se -ra &e &!m-nul r!s$ol"% r!,-ndu-'" du&! el &"$"oarele(
Un "nfaner"s rus #l v!*u% #n0ur! '"-" rase #n s&ae o rafal! de &"sol-m"ral"er!( Se &r!+u'" '" r!mase
nem"'$a% dar "nfaner"sul doar #" $"uru"se um!rul '" Gr@ner nu mur" de$- dou! ore ma" -r*"u(
Lo$/""orul $omandanulu"% lo$oenenul Eur,sad% $!l$! &e o m"n! $are-" sf-'"e &-ne$ul( 8o" ru'" #l
,!s"r! a&!s-ndu-'" a+domenul $u m-"n"le '" #n$er$-nd s! o&reas$! "nes"nele $e se rev!rsau%
s-n,ele #" $ur,ea &r"nre de,ee% avea ,ura lar, des$3"s!% dar d"n ea nu "e'ea n"$" un sune(
4 Ciort germansIi" s&use unul d"nre ru'"% #nf",-ndu-" #n &"e& +a"onea $u re" mu$3""( < #nf"&se
#n$e% foare #n$e((( Sora lu" fusese s&-n*ura! de SS-"'" la HarJov(
Pluonul D% $omanda de <+erfeld?e+el-ul 8orn% ,alo&a #nne+un" #n no manHs land. Tre" T-D2
des$3"ser! fo$ul( <amen"" #n$er$ar! s! se as$und! #nr-o ,roa&!% unde se #n,r!m!d"r! un"" &ese
al/""% "ar "nfaner"a sov"e"$! se n!&us" asu&ra lor d"n &!dure( 8orn d!du $-eva ord"ne '" #n$e&ur!
s! ra,! #n ru'" $u $ele re" m"ral"ere .G-2;% dar an$ur"le r"&osar! $u ,renade( )n $"uda
amen"n/!r"lor 8+erfeld?e+el-ulu" #nfur"a% solda/"" r"d"$ar! m-"n"le( Infaner"'"" ru'" as$un'" "e'"r! '" e"
la vedere% r"d"$ar! &"soalele-m"ral"er! '" f!$ur! un eIer$"/"u de ra,ere la /"n! asu&ra &luonulu" D%
&-n! $-nd $!*u '" ul"mul om(
4 .!$ar '"m $e ne-a'ea&!% s&use E!r-nul( Nu avem de$- un s"n,ur lu$ru de f!$u% s! ne
#noar$em $- ma" re&ede &os"+"l(
(orta edea pe marginea parapetului, cu o cutie mare de carne conser!at n mn. <orbea !rute,
i ne!rute, cnd a fost ntrerupt de bubuitul a o sut de tunuri.
<iolena e#ploziei a fost att de mare nct (orta i cutia lui zburar n capul $icuului, care era
aezat turcete pe fundul traneei.
4n cie!a minute, ntreaga reea de tranee a&unse de nerecunoscut. A!ioanele de !ntoare
ieeau din nori i coborau toate odat n pica&E ploua cu bombe incendiare.
u mai e#ista pmnt, nici cer, nici soare. 6umea nu mai era dect e#plozii, urlete, uruit, gemete
sfietoare i strigte. Cei mori erau aruncai n aer a doua oarE cei !ii se mbiau ntr-o mare de
foc.
-i!izia ncetase s e#iste.
PARTI1ANII
R!m!'"/ele $oman"e" a P-a se ,!seau #nr-un $ol/ de &!dure% la ;7 de J"lomer" de $eea $e fuseser!
&o*"/""le ,ermane% do"s&re*e$e oamen" $u oul= lo$oenenul <3lsen% Earosanul% Pora% ."$u/ul%
Le,"onarul% Eauer% Prusa$ul% Se"n% He"de% Tre&Ja '" $u m"ne(
."$u/ul molf!"a o +u$!/"$! de lemn umed% $u s&eran/a $!-'" va &ool" seea nes"ns!% lo$oenenul
#m+!r-n"se &ese noa&e $u *e$e an"( <$3"" lu" f"$'"% #nfunda/" #n or+"e% erau "n0e$a/" de s-n,e(
4 8o"s&re*e$e oamen"7 ,emu el( 8o"s&re*e$e d"n ;;P7 Ce s! fa$% 8umne*eule% $e s! fa$5 Pr"v"rea
lu" se mua de la unul la $el!lal% d"s&era!(
4 8omnule lo$oenen% s&use Earosanul% da/"-m" vo"e s! v! &ro&un $eva( Lo$oenenul f!$u un
semn de de*,us $u m-na( Pro&un s! ne &red!m ru'"lor(
."$u/ul "*+u$n" #n r-s '"-l sr",! &e Le,"onar% $are se od"3nea &e un run$3" $!*u=
4 E!losu s-a s!ura7 Ne ofer! o va$an/! la Ivan7
Earosanul s!r"=
4 Ta$" d"n ,ur!% <+er,efre"er7
4 8u&! &ro&unerea &e $are a" s$u"&a-o% nu ma" a" dre&ul s! da" ord"ne% &ufn" ."$u/ul(
Earosanul era ,aa s! eI&lode*e(
4 8omnule lo$oenen% $er un r"+unal eI$e&/"onal s!-l 0ude$e &e "nd"v"dul !sa &enru
ne#nde&l"n"rea ord"nulu"7
4 U'urel% u'urel% s&use Gul"us He"de( ."$u/ul '" $u m"ne &uem al$!u" &e lo$ un r"+unal
eI$e&/"onal '" s! e s&-n*ur!m $3"ar de $o&a$ul !sa(
4 8omnule lo$oenen% asa-" r!*vr!"re7
4 Nu% Hau&feld?e+el( Pro&unerea dum"ale de a ne &reda du'manulu" e fa$e v"nova de re"
lu$rur" &enru $are a" mer"a 'rean,ul(
."$u/ul r-se '" #l ,-d"l! &e Earosanul du&! ure$3e=
4 Te-a" &r"ns% a"5
4 Las!-l% s&use E!r-nul% a fos odeauna un "$!los '"-a$um% #n &lus% ma" e '" la'( Ne r!fu"m $u el
$-nd ne #noar$em((( da$! ne #noar$em(
Arun$! o &r"v"re s&re drumul &e $are ru'"" se s$ur,eau #nr-un 'uvo" n!valn"$ s&re r!s!r"= Lem+er,%
Eres-L"ovsJ% Tolo'"ne( 1,omoul $oloanelor e f!$ea s! e ,-nde'" la $el al furun""( Tan$ur"le
3-r-"au% mooarele or$eau% 'en"lele *!n,!neau% $a"" ne$3e*au% ar"ler"a #na"na &re$um un 'ar&e
nesf-r'"(
Pora '" ."$u/ul ,!s"ser! &rov"*"" 4 nu mare lu$ru% $-eva $onserve% n"'e &a$3ee de +"s$u"/" ume*"
'"((( o &"s"$!( To/" se u"ar! $u s$-r+! la &"s"$!% dar ."$u/ul r-se% d-ndu-'" &e s&ae melonul(
4 < s! v! r!*,-nd"/"% solda/" de luI7 Ar!! &!durea= 6alea asa are o su! de J"lomer" l!/"me '" e
#n/esa! de &ar"*an"( Pese $-eva *"le o s! $l!m&!n"/" or"$e '"-o s! *+"era/" du&! un $o&an de m"/!7
4 Por$ s$-r+os7 Sr",! raf"naul Tre&Ja( )m" v"ne ,rea/! $-nd v!d $! un "nd"v"d $a "ne are dre&ul
s! &oare un"form!7
."$u/ul se #noarse d"nr-o m"'$are=
4 )n$! o vor+! '"-/" ru& 'alele7
Tre&Ja &!l"( Cu o &r"v"re #nven"na!% morm!" $eva ne"nel","+"l '" #n"nse m-na s&re revolver% dar se
o&r" +rus$ $-nd o+serv! eI&res"a d"n o$3"" lu" He"de(
4 8omnule lo$oenen% s&use ."$u/ul% vre/" s! #m&!r/"/" &rov"*""le5
Lo$oenenul <3lsen f!$u semn $! da '" #m&!r/" dou!s&re*e$e &or/"" r",uros e,ale( La sf-r'"%
#nmu"a f"e$!ru"a un sfer de &esme( ."$u/ul r"d"$! &"s"$a deasu&ra $a&ulu"(
4 C"ne vrea o &or/"e de &"s"$!5 N"$" un r!s&uns( >ra"er"lor7 8ar s! nu ma" ven"/" du&! a$eea s!-m"
$ere/"7 )'" s$oase d"n +u*unar &un,a $u uun( U"e uun( )n f"e$e d"m"nea/! vo" fa$e dou!s&re*e$e
/",!r" '" f"e$are o s! &r"meas$! $-e una% dar s! nu v! #n$3"&u"/" $! le fa$ $adou7 )m&rumu $u
do+-nd! ;PK( )'" r"d"$! unul d"n &umn"" s!" mar"( C" s! dea dra$u s! m! ra,e/" &e sfoar!7
(animaei5
4 Ce mun"/"" ma" avem5 #nre+! lo$oenenul(
4 >oare &u/"ne% domnule lo$oenen% r!s&unse Pora% $are *v-rlea $u &"ere &e su&rafa/a a&e" unu"
m"$ "a*( C- s! ne ra,em f"e$are un ,lon/ #n $a&(
4 .! o+ose'"% Pora( Lo$oenenul #m&"nse l!*"le de mun"/"e s&re E!r-nul( Asea sun &l"ne(
."ral"era fun$/"onea*!5 C" $e arme ma" avem5
E!r-nul r!s$ol" #nr-un mu'uro" de furn"$" $u o $rean,! us$a! '" r!s&unse &e un on foare o+os"=
4 Tre" &"soale-m"ral"er!% unul d"nre ele ruses$( Ca&es&re*e$e ,renade de m-n!% un arun$!or de
fl!$!r" '" un +rand f!r! mun"/"e(
4 Sf"n! >e$"oar!7 r-n0" Pora( Cu $e s-o du$em &-n! la sf-r'"ul r!*+o"ulu"( Numa" s! nu afle Ivan%
alfel s-ar &une &e fu,!(
4 Ta$" oda!7 sr",! fur"os lo$oenenul% -m&en""le ale nu foloses$ la n"m"$% ma" +"ne /"-ar ven" vreo
"dee( Tre+u"e s! sr!+aem se$orul !sa $u &ar"*an" $a s! a0un,em la l"n""le noasre( Tre+u"e s! se
f" o&r" &e undeva7
4 )n ve$"n!aea Eerl"nulu"% m-r"" ."$u/ul(
4 8e$lara/"" defe"se7 sr",! Tre&Ja( Cer &ro$edura de ur,en/! $onform 3o!r-r"" nr( 8 a >@3rer-ulu"7
Lo$oenenul se #noarse #n$e s&re &u'"ul $el s-n,eros(
4 E'" mul &rea -m&"( Cre*" $! avem "m& s! ne o$u&!m de asemenea $!$!n!r"" #n s&aele l"n""lor
ruse'"5
Tre&Ja #" arun$! o &r"v"re fana"$!( Po$n" d"n $!l$-"e '" de$lam! $a un $o$o'el &""$=
4 8omnule lo$oenen% or"$e solda neam/% or"$are ar f" ,radul s!u% &oae $ere a&l"$area &ro$edur""
de ur,en/! #m&or"va r!d!or"lor '" defe"'"lor7 S$oase d"n +u*unar denun/ul $u &r"v"re la ."$u/ul '" #l
#n"nse lu" <3lsen(
A$esa #l $"" #n !$ere% #l ru&se '" #l &r"v" #nr-un fel $"uda &e Tre&Ja% dre& $a un A"B #n fa/a lu" '"
m-ndru nevo"e-mare(
4 )n lo$ul !u nu m-a' umfla a-a #n &ene7 Ho!r- lu$ru% a" +oala &ro$edur"" de ur,en/!7
4 C-nd o s! &un! Ivan la+a &e no"% sr",! ."$u/ul% o s! vedem da$! ra3aul !sa ma" vrea
&ro$edur! de ur,en/!7
4 Term"n! $u urlaul sau ne re*"m la Mol"ma $- a" *"$e &e'e7
4 La na"+a7 m-r"" Le,"onarul( Prefer Sa3ara de$- S"+er"a7
4 Le dau dra$ulu" &e am-ndou!% s&use Pora( 6reau a$as!% la Eerl"n-.oa+"
99
(
4 Po/" s! ne s&u" $um a" de ,-nd s! fa$"5
4 Cer&el"m o ma'"n! de la Ivan% e ma" +"ne de$- s! mer,em &e 0os% s&use non'alan Pora(
Lo$oenenul se u"! la E!r-nul '" d!du d"n $a&= ANe+un de le,a7B
Pora se r"d"$!% #'" arun$! &e um!r &"solul-m"ral"er! '" o lu! la &as #ns&re &!dure( ."$u/ul% $a un
$-"ne $red"n$"os% du$ea lada $u mun"/""( Lo$oenenul% $u o #nf!/"'are resemna!% ordon!=
4 )n $oloan! $-e unul% du&! m"ne(
C"% "m& de dou! ore% ne-am $ro" drum &r"n &!durea de &"n"% sle"/"% e&u"*a/"% &l-n,-nd uneor"%
#n0ur-nd #n$on"nuu% dar "ns"n$ul de $onservare '" ,roa*a de $eea $e le f!$eau ru'"" &r"*on"er"lor ne
for/au s! mer,em ma" de&are( Cu s"m/ul s",ur al lu&"lor de se&!% Pora '" ."$u/ul ne $!l!u*eau
&r"n des"'ur" '" mla'"n" '"% du&! &aru *"le de sfor/!r" su&raomene'"% am *!r" deoda! lum"na
$-orva fo$ur"( Ne-am as$uns $u "u/eala ful,erulu" '" o/"% $u eI$e&/"a $!l!u*elor% am fos de a$ord
s-o 'er,em d"s$re( 8ar% #n $ele d"n urm!% &!rerea lu" Pora avu $-'", de $au*!% $u oae $!% #n
s"nea lu"% lo$oenenul o $ons"dera ne+uneas$!(
4 A$olo unde-" fo$ e Ivan% '" a$olo unde-" Ivan sun ma'"n"( C" nou! ne re+u"e una( 6"no% ."$u/ule%
3a" s! $er$e!m erenul( Au d"s&!ru #n +e*n!% #nso/"/" de #n0ur!ur"le #n!+u'"e ale $omandanulu"(
8ou! ore ma" -r*"u% "-am v!*u #nor$-ndu-se '" am-ndo" s-au a'e*a ur$e'e al!ur" de no"(
."$u/ul #'" d!du melonul &e s&ae '" #n$e&u s! r-d!(
4 8e mul ar f" re+u" s! ne $unoa'em% Gose&3 Pora( C-e-am f" &uu fa$e #m&reun! &e
11 nchisoare din Berlin
Re&ers+a3n7
4 .a'"n! avem% n"m"$ de *"s7 El"nda!% de eren% $u &l"nul f!$u% $- s-a0un," $u ea &e
Eorn3olmersrasse7
4 C" ru'""5 #nre+! lo$oenenul f"I-nd $u &r"v"rea v-rfur"le ne,re ale &"n"lor(
4 N"$" o ,r"0!( <& ma"mu/o" "ner" $are le su,eau #n 0urul fo$ulu"( (animaiei5 Au $el &u/"n *e$e l"r"
de vod$! 'er&el"! de la "nenden/!( Pun &ar"u $! s!r+!ores$ #noar$erea a$as! $u ma'"na( Pora
"*+u$n" #n r-s( C" no" o$ma" de-a"a sunem a"$"% &enru ma'"n!7
Se l!s! !$erea( Pora #'" r!su$" o /",ar!( )n sf-r'"% lo$oenenul se r"d"$!=
4 E"ne% 3a" s! lu!m ma'"na(
)n s&aele &o*"/""lor "nam"$e se &ere$u a&o" una d"nre nenum!raele ra,ed"" de $are n"$" un
$omun"$a nu &omene'e( N-au r!mas de$- dou!s&re*e$e nume 'erse d"n efe$"vele armae"(
Ca&oralul 6as"l" Rosov '" soldaul Ivan SJol"ensJ"% d"n +r",ada D27 +l"ndae% se #ndre&au s&re
m"nunaul lor an$ nou-nou/ $a s! ma" "a &asram! de oa"e% $-nd n"'e de,ee de o/el s-au #nf"& #n
,-le0ur"le lor( Toul l" se 'erse #n$e d"n fa/a o$3"lor% ve3"$ulul nou &!rea $! &lue'e #n aer( 6as"l"
reu'" s!-'" du$! m-na la ,-% a&o" mur"( Ivan rev!*u #nr-o sr!ful,erare "ma,"nea $elor do" $o&""%
#n$er$! s! sr",e% dar n"$" un sune nu "e'" de &e +u*ele sale( Se *+!u% Le,"onarul sr-nse ma" are
'" asfel mur"( Pora '" ."$u/ul #m+r!$ar! la re&e*eal! vesoanele ruse'" &ese un"$"le lor '" #'"
&user! &e $a& $!'"le mor/"lor( < 'oa&!((( ne-am sre$ura s&re fo$ul la $are se #n$!l*ea resul
e$3"&a0ulu"(
4 ,o t!oi mati, #n0ur! Pora $u vo$e are(
L-n,! fo$% ru'"" #n$e&ur! s! r-d! '" unul d"nre e" sr",!= AHa"% m!" re&ede7 A'e&!m 3alealaB(
4 Imed"a% +!"ee% "med"a% murmur! Le,"onarul( < s! $a&e/" #n ,r!d"na lu" Alla3(
)na"nam &r"n fum% !$u/"% $a &anerele( Gul"us He"de avea #n m-n! lan/ul de o/el% Le,"onarul
&umnalul s!u ara+% alul lo&aa s$ur!% de "nfaner"sH f"e$are $u arma lu" &refera!((( Toae
s$-ne"ar! deoda! #n lum"na fo$ulu"( Un ,eam! de ,roa*!((( ru&ur" *+!-ndu-se(((
He"de se arun$! asu&ra ser,enulu"% #" sr"v" fa/a #n !$"un"" $are se s"nser! sf-r-"nd '" nu-'" l!s!
&rada de$- aun$" $-nd nu ma" m"'$!( Lo$oenenul <3lsen #n$e&u s! verse( Toul se &ere$use
ful,er!or% #n !$ere% f!r! ero"sm( Pr"veam u"m"/" $adavrele $alde #n$!% unul d"nre e" ma" avea #n
m-n! o +u$a! de &-"ne% alul o ,amel! d"n $are m-n$area " se v!rsase &e &"e&(
E!r-nul% $are #'" $u&r"nsese $a&ul #n m-"n"% era l"v"d% #'" arun$ase de&are lo&aa #ns-n,era!H
lo$oenenul $on"nua s! vom"e( A$e'"a do" nu se vor o+"'nu" n"$"oda!( 8ar ."$u/ul '" Pora
s!r"ser! de0a #n an$ul nou-nou/% Pora la volan% ."$u/ul la m"ral"er!( He"de '" Se"n ur$ar! &r"n
s&ae '" /"&ar! de +u$ur"e des$o&er"nd armele= dou! m"ral"ere '" un eI$elen arun$!or de ,renade
ruses$( Pora% rad"os% &orn" moorul $are re*" e$oul #n &!dure(
4 Ce s$ul!7 No" n-avem a'a $eva7
Lo$oenenul '" E!r-nul res!r"r!=
4 E'" ne+un5 Se-aude o #n v!,!una asa7 >! moorul s! mear,! ma" #n$e7
4 Im&os"+"l% domSlo$oenen% Ivan nu '"e s! fa+r"$e mooare s"len/"oase% a'a $! &-r/-"e7
.a" f!$u o roa! $u ve3"$ulul ,reu% fr-n! +rus$% #m&ro'$-nd $u &!m-n% '" a&r"nse farur"le% $eea $e-l
f!$u &e <3lsen s- sar! "ar!'" #n sus(
4 >arur"le% 8umne*eule mare7 S"n,e-le7
4 8omS lo$oenen% da$! fa$ a'a $um *"$e/"% n-a0un,em de&are( Nu ma" sunem nem/" $are fu, #n
de+andad!% $" Ivan" #nv"n,!or"% aun$" de $e s! mer,em &e-nuner"$ '" #n !$ere5 .ul! lum"n!%
m!r" de lum"n!% v"$or"a-" a noasr!7 Tr!"as$! !u$a Sal"n7 ,o t!oi mati"
Lo$oenenul% *!&!$"% se lov" &ese frune% u"-ndu-se la E!r-nul( Pora #" re*ea $ele ma" v""
nel"n"'"( Condu$ea $a un ne+un an$ul &r"n noa&eH ."$u/ul '" el% raves"/" #n un"formele ruse'"%
s!eau #n fa/!H aun$" $-nd a0un,eam la o ara+! $u ne&u"n/! de o$ol"% am-ndo" a$$elerau '"
f!$eau $u &umnul semnul Afronulu" ro'uB $!re +!r+a/"" +!r+o'"% $u #nf!/"'area s!l+a"$! #n
ve'm"nele lor $"udae% $are ne r!s&undeau r"d"$-ndu-'" armele deasu&ra $a&ulu"(
4 Ura &enru Sal"n7 Tr!"as$! Armaa Ro'"e7 sr",au &ar"*an"" 4 $!$" e" erau 4 #m+!a/" de +u$ur"a
v"$or"e" la vederea +l"ndaulu"(
4 Gos nem/""7 sr",a Pora( < s! ne s&!l!m fundur"le la Eerl"n7
4 Lua/"-ne $u vo"7 r!s&undeau #n$-na/" &ar"*an""(
Ceas du&! $eas% $arul +l"nda #na"n! d"n ,reu &r"n &!dure( C-nd ne o&ream #n "m&ul *"le"%
$amuflam $u a-a ,r"0! ve3"$ulul #n$- nu &uea f" v!*u de la $-/"va mer"( Gum!ae d"nre no" f!$ea
de &a*! la m"ral"ere% #n vreme $e 0um!aea $ealal! dormea ad-n$(
)n *"ua a$eea% a$olo unde &!durea era ma" deas!% o ,ru&! de &ar"*an" $omanda/" de un lo$oenen
al armae" sov"e"$e se o$u&a $u un fel de &ro$edur! de ur,en/!( Pr"nseser! o -n!r! rusoa"$!% de
fel de l-n,! 6ol,a% $e slu0"se% &enru $as! '" mas!% $a feme"e de serv"$"u la $ar"erul ,eneral al unu"
re,"men ,erman( A #n$e&u ofens"va( .a" mul sau ma" &u/"n vo"% rusoa"$a a fos da! u"!r""% erau
a-ea fee% &ese o7 Un"formele $u f"reur" ro'"" au fos d"nodeauna &e ,usul feelor( Pr"n urmare%
faa s-a &omen" &r"v"nd #n urma nor"lor de &raf r"d"$a/" de re,"menul #n rera,ere '"% adun-ndu-'" #n
,ra+! lu$rur"le% s-a arun$a #n 'uvo"ul armae" ,ermane $e se s$ur,ea &e 'osea( <$!r-! de +ruele
de 0andarm"% $!dea% se r"d"$a "ar '" se $l!"na% &l-n,-nd( C-/"va J"lomer" s-a a,!/a de 'aua unu"a
d"nre $om&ar"o/"" s!" $a*a$"% dar $a*a$ul &le$! #n ,alo& '" faa $!*u( <mul o lov" $u na,a"$a lu" $ea
lun,! s&unand @nice!oA, s$u"&! &e ea '" d!du &"nen" $alulu"% #n vreme $e soarele se r!sfr-n,ea &e
"ns",na de &e $!$"ula lu" ro'"e(
< +u$a! de drum a &uu mer,e #n remor$a une" +u$!!r"" de $am&an"e% &-n! $-nd un lo$oenen a
alun,a-o( 8e &e aun$" #n$!% f!r! $a ea s-o '"e% solda/"" Armae" Ro'"" erau &e urmele e"(
)nne+un"!% a "nra #n &!dure% $u oae $! a"$" se aflau du'man"" e" de moare% $are nu erau solda/""
de fron% ore #nre," a r!!$"% &aral"*a! de eroare% a&o"% #nr-o d"m"nea/!% d!du &ese do" &ar"*an"
+!r+o'" '" fu -r-! #n fa/a lo$oenenulu" Tur"e/a% $omandanul &luonulu"( Era un +!r+a #nal '" sla+%
$el ma" +un d"n $las! la '$oala m"l"ar! de la <msJ( La &a"s&re*e$e an" #'" denun/ase mama &enru
"de"le e" $onrarevolu/"onare% '" feme"a a mur" #nr-o alune$are de eren #n la,!rul de de&orare
S"+C"Jo,o( C-nd a afla vesea% P"or Tur"e/a a r"d"$a d"n umer" '" a s&us= AA mer"a-oB( Era
"nel",en% fana"$ '" r!,ea re&ede $on$lu*""le( C-nd .ar"a a&!ru es$ora! de $e" do" &ar"*an"%
o+serv! numa"de$- $"ora&"" nem/e'"( Sur"se ,la$"al(
4 Tr!d!oareo7 'u"er! el( < s$u"&! #n fa/! '" o lov" $u $!$"ula de +lan!( Cum e nume'"5 Ce fa$"
a"$"5 8e unde v""5
>aa #'" #n!l/! $a&ul su+ lov"ur"le lu"( )n$!&!/-narea sr!mo'"lor e" "e'" la "veal!( )n$3"se &e 0um!ae
o$3"" e" frumo'"% de un al+asru $a marea% #'" l"nse s-n,ele $are-" $ur,ea &e +u*e '" sr",!=
4 6"n d"n &-ne$ele mame" '" fu, de nem/"( Tu &oae nu '"" $e se &ere$e &r"n sae% u% $are
e-as$un*" #n &!dure '" u$"*" &e la s&ae7
4 A% de$" a'a% -rfo7 )'" $3em! lo$/""orul% un $almu$ s$und% ser,enul-ma0or I,or PoloneJ( <$u&!-e
de faa asa(
Calmu$ul *-m+" #n/ele,!or% #n$e&u &r"n a o +ae &e .ar"a% #" ru&se dou! de,ee% a&o" o m-n,-"e(
4 .ar"'a% s&use du&! a$eea lo$oenenul% f!$ea" s&"ona0 &enru nem/"5
4 iet, ,emu nenoro$"a(
4 A" vru s! ne v"n*"5 s&use lo$oenenul *-m+"nd '"-" su$" ,-ul% ru&-ndu-"-l &e 0um!ae(
>aa #n$e&u s! /"&e(
4 E'" o r!d!oare $are s-a $ul$a $u nem/""(
Au lov"-o $u &"$"oarele% a&o" "-au smuls 3a"nele '" au arun$a-o #nr-un $o&a$ unde a r!mas
a,!/a! de o $rean,!% #n vreme $e-" 0u&u"au f-'"" su+/"r" de &e ru& '"-" &res!rau sare &e r!n"( Au
da-o 0os '" ea a m!rur"s"( A s&us o $e vo"au% $! r!dase Rus"a% $! lu&ase #m&or"va Armae"
Ro'""% $!-'" +!use 0o$ de Sal"n% $! era o r!d!oare d"n $l"$a lu" 6lasov( Au o+l",a-o s! +ea vod$!%
urn-ndu-"-o d"re$ &e ,-% a&o" lo$oenenul r"d"$! d"n umer"= A>a$e/" $e vre/" $u eaB(
Calmu$ul se n!&us" la ea '" o v"ol!% a&o" #" s$r"0el" &e frune o svas"$! $u v-rful unu" $u" #nro'" #n
fo$( Au ras-o &e $a& '" "-au ars &!rul% au s$u"&a-o '"% #n sf-r'"% au l!sa-o #n &a$e% le'"na!( )n *or"
au &le$a( Tur"e/a #l #nre+! &e I,or da$! mur"se(
4 8a% *"se $almu$ul% "*+u$n"nd #n r-s(
N!d!0du"a $! va mur" $u #n$eul #n &!dure% dar ea n-a mur"( Era o fa! de &r"n &!r/"le 6ol,!"% '"
oamen"" de &e 6ol,a sun re*"sen/"(
C-nd '"-a reven"% un s"n,ur ,-nd ma" r!m!sese #n m"nea e" ar*-nd de durere= s!-l u$"d! &e
$almu$ #na"ne de a mur"( Cl!"n-ndu-se '" &l-n,-nd% &orn" la drumH "ns"n$"v% se #ndre&a s&re es(
Tre" *"le ma" -r*"u se a'e*! &e un run$3" de $o&a$% n!d!0du"nd $! va mur"( Sufer"n/ele $ele ma"
$3"nu"oare se #m+l-n*"ser!% arsura de la frune nu o ma" orura% dar se s"m/ea $u&r"ns! de o
o+oseal! de moare( .ese$a ml!d"/e &l"ne de sev! $a s!-'" #n'ele seea% dar #'" sr"$ase d"n/"" '" #'"
r!n"se ,ura(
8eoda!% o m-n! se #n$le'! &e ,-ul e" '" o rase #na&o"( Cre*u $! moare v!*-nd mura de -l3ar a
."$u/ulu" su+ $as$a ruseas$!(
4 < fa!7 sr",! el( < fa! $u semnul &e frune7
4 Id"oule7 *"se E!r-nul% d!-" drumul +"ee" fee% o su,rum"(
."$u/ul o a0u! &e .ar"a s! se r"d"$e #n &"$"oare% nu f!r! a-'" &l"m+a m-"n"le mar" &e ru&ul +"ne
f!$u% a+"a a$o&er" de $-eva *dren/e(
4 Sf-n! >e$"oar! d"n Ma*an7 Ce +u$!/"$!7
4 Tre+u"e s-o du$em la lo$oenen% m-r-" E!r-nul( 8a$! e a"n," de ea% ra,( )" ar!! revolverul(
."$u/ul o &"&!"a &e fa! a'a $um se #n$ear$! o ,!"n! de ou!(
8oamne7 .! "a $u $ald #n fa/!7 ,emu el(
4 A0un,e7 )na"ne% mar'7
Au f!$u $-/"va &a'" &r"nre +ra*"% $-nd deoda! ."$u/ul eI$lam!= ,o t!oi mati"
.ar"a /"&!% #n vreme $e E!r-nul se #nor$ea #ns&!"m-na(
4 Pu"$u/a n-are $3"lo/"% a$um m"-am da seama7
4 A0un,e $u &or$!r""le7 m-r-" fur"os E!r-nul( )l lov" &e ."$u/ul $u &aul arme" &ese m-n!( Par"*an""
sun &oae foare a&roa&e '" u nu e ,-nde'" de$- la &or$!r""le ale7
Pus la &un$ de E!r-nul% ."$u/ul "-a da drumul fee" '" o/" re" au a0uns la no"( Pora flu"er! $a un
$unos$!or v!*-nd-o &e .ar"a $u ve'm"nele #n *dren/e '" fa/a vesel! a ."$u/ulu" $are *+"era= A<
,a,"$!7 N-are $3"lo/" &e ea% +!"e/"7 E o +u$!/"$! &e $"nse7B
Lo$oenenul s!r" #n sus '" se o&r" #n fa/a E!r"nulu"(
4 Ce "-a/" f!$u5
E!r-nul #l &r"v" $u o$3"" s!" l"n"'"/" '" r!mase !$u( <3lsen se ul+ur!(
4 Iar!-m!% Ee"er( 8a$! dumneaa a" fos a$olo% nu se &uea &ere$e n"m"$ r!u(
)" #n"nse m-na E!r-nulu" $are "-o sr-nse% a&o" o "nero,! &e fa!( La #n$e&u o as$ul! $u
ne#n$redere% dar svas"$a #ns-n,era- de &e frunea e" era un ar,umen mul &rea $lar $a s! se ma"
&oa! #ndo" de &ovesea e"( .ar"a vor+" $u #nreru&er" vreme de un $eas '" 0um!ae(
4 Unde sun &ar"*an"" a$um5 #nre+! lo$oenenul(
.ar"a ar!! s&re r!s!r"= #n &!dure(
4 Sun mul/"5 s&use E!r-nul(
4 8a( Ple$a/" re&ede( -a!ai, da!ai. i# nema.
8a% s&use lo$oenenul% s-o 'er,em(
>aa se a'e*! #nre Pora '" ."$u/ul% &e $a&oa +l"ndaulu"( Cu +onea de "nfaner"s rus &e $a& '" $u
o$3"" e" m",dala/" &!rea un solda du'man(
He"de #" #n"nse un &"sol-m"ral"er! '" ea r-n0" s"m/"nd r!$eala o/elulu"(
4 Eu r!*+un( Calmu$ul I,or((( ra,% moare( Po ra,e5 s&use ea #nr-o ,erman! s-l$"!(
Pora r"d"$! d"n umer"=
4 E ma" +"ne s! nu-l #n-lne'"% faa mea% '" ma" ales nu a$um% $- e'" $u no"( L"-ar re+u" &e &u/"n
$"n$"s&re*e$e *"le s! $r!&"(
Am &orn" d"n nou de-a lun,ul drumulu" #n,us( La f"e$are o&r"re% .ar"a ne &ovesea avenur"le e" '"
am au*" lu$rur" $are ne-au um&lu de m-n"e% dar de $ele ma" mule or" lo$oenenul #nreru&ea
"sor"s"rea *or"ndu-ne s! &le$!m( Se s$3"m+ase $u oul de $-nd ne aflam #n s&aele l"n""lor ruse'"(((
nervos% a,"a% n-avea n"$" un $3ef s! a0un,! un erou(
4 Gra+a asa m! #nne+une'e% m-r-"a Gul"us He"de(
4 A" *"$e $! vrea s! $a&ee o de$ora/"e% ad!u,! alul(
)nr-o *"% &e $-nd +om+!neam% lo$oenenul% $a '" $um ne ,3"$"se ,-ndur"le% ven" la no"(
4 C"u $e s&une/" des&re m"ne% dar v! #n'ela/"( Nu-m" &la$e /"nuul% asa-" o% '" n-am de$- un
s"n,ur ,-nd= s! "es d"n &!durea asa "nfernal! '" s! s$a&( S$oase un &orofel '" rase d"n el o
foo,raf"e( So/"a '" +!"e/elul meu( Are 'a&e an"% nu l-am ma" v!*u de re" an"( A'a $! v! m-n de la
s&ae d"n e,o"sm( S"n,ur nu &o s$!&a d"n /"nuul !sa +lesema(
P!rea $! a'ea&! un r!s&uns% dar no" !$eam( He"de fredon!=
0 foarte lung drumul care duce n patrie,
Att de lung, att de lung...
4 Am nevo"e de vo"% a'a $um '" vo" ave" nevo"e de m"ne% $on"nu! lo$oenenul( N-avem de ales=
or" $r!&!m $a ro+"" #n /ara asa $u a",aua e" nesf-r'"!% or" #n$er$!m s! ne #noar$em la a" no'r"(
N-are sens s! mur"m #n &!durea asa &ured!(
Pora r"d"$! $a&ul=
4 Toa! lumea vrea s! r!"as$!% $e" de d"n$olo la fel $a '" no" '" ou'" re+u"e s! f"m de a$ord $!
foare &u/"n" vor s$!&a(
4 6"e n!s$ue &enru a+aor% *"se Le,"onarul( Avem doar n"/el ma" mul "ns"n$ de $onservare
de$- $amara*"" $u r-(
4 A" dre&ae% a&ro+! He"de( 8o+"oa$e &roase% &rea la'e $a s! renun/e(
4 Nu7 sr",! lo$oenenul( E fals( 1elul nosru nu re+u"e &us #n slu0+a lu" H"ler sau lu" Sal"n% $" #n
slu0+a v"e/""7 S! su&rav"e/u"m% s! r!"m7 Tre+u"e s! ne $ro"m drum &r"n mun/" '" &r"n &!dur" &enru a
ne #noar$e7 )'" 'erse frunea '" lov" $u &"$"orul o $as$! de o/el% f!$-nd-o s! se roso,oleas$!
de&are(
E!r-nul "ns&"r! ad-n$=
4 Nu vreau s! v! des$ura0e*% dar nu $red $! ne vom ma" #noar$e( Am nevas!% re" $o&"" '" un
ael"er $are m! a'ea&! '" '"u $! n-am s!-" ma" v!d n"$"oda!(
Lo$oenenul #l a&u$! de ,uler &e E!r-nul '"-l rase s&re el( Co&ea% a&roa&e #l "m&lora=
4 E!r-ne% n-a" dre&ul s! vor+e'" a'a7 Tre+u"e s! $re*" d"n o sufleul $! ne vom #noar$e(((
R!*+o"ul e &e sf-r'"e% re+u"e s! se erm"ne( Ru'"" ne v-nea*! $a &e "e&ur"% re$ru/"" nu sun +un" de
n"m"$% nu ma" avem arme% n"$" +en*"n!% n"$" 3ran!( Pol"/"a ne eror"*ea*! '" a$as! ora'ele se
&r!+u'es$( E o &ro+lem! de s!&!m-n" sau de lun" $a s! vedem sf-r'"ul a$esu" "ad7
4 8a% dar #nv"n,!or""5 s&use +a0o$or"or Le,"onarul( Ce-o s! ma" #n$as!m no"% solda/""7 S! nu v!
#n$3"&u"/" $! am s$!&a &enru $! r!*+o"ul s-a sf-r'"( 8u&! a$eea o s! f"e ale ,ardur" de s-rm!
,3"m&a!% foamee '" o s! sf-r'"m sf-'""ndu-ne un"" &e al/""(
4 Nu% sr",! d"s&era lo$oenenul% asa nu7
4 Ea da% urm! Le,"onarul( 8e no"% l!n$"er" o+os"/" '" !+!$"/"% $"ne va avea nevo"e5 Inr!m #n
$ae,or"a maer"ale( Cu $- $r!&!m ma" re&ede% $u a- ma" +"ne( <r"$um% am u"a $e-" a"a o
meser"e( R"d"$! d"n umer" '" sufl! un f"r de &raf de &e /eav! &"solulu"-m"ral"er!( R!m-ne/" #n
arma!% $a m"ne( Cas!% mas! '" #m+r!$!m"ne( Ceva +an" '" o moare ra&"d!(
4 Ce ,ro*!v"e7 Asa nu-" de m"ne% #l $onra*"se Pora( G!ses$ eu un m"0lo$ s! "es deasu&ra
adun!ur"" !se"a de $!$!$"o'"( Plesn" d"n l"m+! '" r"d"$! un de,e% $a &enru a ne #n$red"n/a un
se$re( C"/" $um5 6o" aduna feme" &enru un +ordel a-n-"a% unde vo" f" d"re$or( Se $-'",! o
,r!mad! de +an" $u feele7 Se 'erse la ,ur! $u dosul m-"n""= Ce m"-ar &l!$ea% +!"e/"7
4 Un &or$7 s&use lo$oenenul $u de*,us(
4 8e $e% domSlo$oenen5 #nre+! m"ra Pora( >eele se dau #n v-n du&! a'a $eva% e $lar% dar n-au
&rea des o$a*"a(
C" #n$e&u s! #m&ar! slu0+e #n s-n,a '"-n drea&a uuror $elor &e $are "-ar f" "neresa% du&! r!*+o"%
v""orul lu" sa+"l"men de la Eerl"n(
8ou! *"le ma" -r*"u ne-am #n-ln" $u $e" d"n >eld,endarmer"e(
He"de "-a v!*u &r"mul( Inrase #n &!dure $u ."$u/ul '" $u .ar"a s! $aue $eva% nu '"am &rea +"ne
$e% dar eram $!l!u*"/" de "ns"n$( ."$u/ul% r-n0"nd% #'" '" &re,!"se la/ul de o/el% dar He"de #" f!$u
semn s! se &ooleas$!( Am ven" d"n urm!% #m&reun! $u lo$oenenul <3lsen( Eruele 4 re"
0andarm" 4 au fos u"m"/" $-nd ne-au v!*u% dar au deven" re&ede o+ra*n"$"( Un"formele
neo+"'nu"e #" f!$eau s! semene va, $u "nfaner"'""( Unul d"nre e"% un lo$oenen-$olonel de vreo
$"n$"*e$" de an"% #nal '" ,ras% #" $eru $u +rual"ae ord"nul de mar' lo$oenenulu"% $are-'" &"erdu
r!suflarea(
Urm! un momen de !$ere% a&o" of"/erul vor+" d"n nou=
4 L"-a &"er" ,ra"ul% lo$oenene5 Sau &r"$e&" ,reu5 6reau s!-/" v!d 3-r""le $a s!-m" dau seama
da$! a" dre&ul s! e &l"m+" &r"n &!dure(
4 Ce *!&!$"7 s&use He"de(
4 L"n"'e7 m-r-" of"/erul amen"n/!or( Leava &"solulu" s!u m"ral"er! a"n,ea &"e&ul lo$oenenulu"
<3lsen(
)n a$eea'" $l"&!% o vo$e dur!% s&!r,-nd l"n"'ea &!dur""% r!sun! #n des"'ul d"n s&aele 0andarm"lor(
4 .-"n"le sus7
Cu "u/eala ful,erulu"% re" &ere$3" de m-"n" se r"d"$ar! '" armele $!*ur! $u *,omo( Pora '"
Le,"onarul "e'"r! d"n &!dure( Pora du$ea &e um!r m"ral"era ,rea '" Le,"onarul #" rase un &umn
lo$oenen-$olonelulu"(
4 )n ,enun$3"% +asardule7 )n $ur-nd o s! a" un fund '" ma" ,reu $a a$um7
Ce" do" su+of"/er" &r"m"r! o &alm! de la ."$u/ul= A)n ,enun$3"B% *"se el(
4 L!sa/"-" #n &a$e(((% #n$e&u lo$oenenul <3lsen(
4 < s! &l!"/" s$um&7 *+"er! lo$oenen-$olonelul( C"/" $! &ara,raful F87 &ede&se'e $u moarea &e
or"$"ne malraea*! un 0andarm #n eIer$"/"ul fun$/"un""5
4 Iar de*erarea e &ede&s"! $u s&-n*ur!oarea% "-o ree*! lo$oenenul(
Cele re" +es"" nu '"au $! no" o #n-ln"sem &e .ar"a% $are #" $uno'ea( Slu0"se la e" $-!va vreme '" #"
au*"se s&un-nd $! se vor &reda ru'"lor% de,3"*a/" #n "nfaner"'"% du&! $e vor l!sa s! rea$! ofens"va(
<da! $e s&aele fronulu" avea s! se l"n"'eas$!% &ueau s! rea$! dre& $omun"'"% $u a$e
eI$elen fals"f"$ae( 8u&! a$eea% urmau s! a0un,! #n Eal$an"% mer,-nd &e drumur" de mune( .ar"a
'"a $! aveau +u*unarele &l"ne $u fo" de drum #n al+% $u semn!ura unu" ,eneral% fals"f"$a!% $u
'am&"l!% lo$oenen-$olonelul avea un ord"n de m"s"une men" s!-" des$3"d! oae u'"le(
4 A/" $!*u d"n $!ru/a $u +!le,ar5 s&use +a0o$or"or Pora% #n/e&-ndu-l &e Io$oenen-$olonel $u
+a"onea(
<f"/erul +ol+oros"=
4 < s! &l!e'" s$um&% "$!losule7
4 Asa o vom afla% $u s",uran/!% #na"ne de r!s!r"ul soarelu"% dar #n $l"&a a$eea u o s! a" $urul
re$e% +!"ee( ."$u/ul moare de &of! s! e su,rume(
4 A0un,e7 *"se lo$oenenul( Per$3e*"/"ona/"-"7 ad!u,! el &e un on se$(
4 Proese*7 url! of"/erul de 0andarm"( E o 0",n"re adus! onoare" mele(
4 Nu% s&use ."$u/ul% e &re,!"rea &enru s&-n*ur!oare(
E!r-nul ne ar!! a$ele lor% &r"nre $are am ,!s" re" ord"ne s&e$"ale #n al+% $u semn!ura unu"
,eneral(
4 Toul e &erfe$ l"m&ede% s&use lo$oenenul fluur-nd ean$ul de a$e(
."$u/ul #'" lun," ,-ul% s$o/-nd d"n +u*unar o +u$a! de s-rm! de o/el $u dou! m"nere de lemn% $are
al$!u"au la/ul=
4 Tre+u"e s!-" eIe$u% domSlo$oenen5
4 Nu7 sr",!% fur"os lo$oenenul( )" du$em la &o*"/""le noasre( A-a vreme $- $omand eu% nu &oae
f" vor+a de a'a-*"sele &ro$edur" de ur,en/!% s! v! f"e $lar(
He"de '" Earosanul &r"m"r! ord"nul s!-" du$! &e $e" re" #n ve3"$ul% unde au fos le,a/" $u m-"n"le la
s&ae( EIa$ #n $l"&a a$eea au v!*u-o &e .ar"a( Au &!l"( >aa s-a #ndre&a #n$e s&re e"% s-a o&r"
#n fa/a 0andarmulu" ,ras '" l-a s$u"&a #n fa/!% 'u"er-nd= AC"or7B
.ar"a #" su&orase m-n,-"er"le #nr-o $ol"+! &!r!s"! de l-n,! $ar"er!( Penru $! se *+!ea% a&roa&e
o su,rumase% #" smulsese ro$3"a de &e ea '"% l"+"d"nos% o um&luse de +ale% mu'$-nd-o de &"e&( Era
o +es"e ,ras!% #m+r!$a! #n un"form! de of"/er% #n $are $lo$oeau &ofe an"mal"$e( 8u&! $e s-a
s!ura% a da faa &e m-na $amara*"lor s!"( 8"n ,ura 0andarmulu" ,ras "e'"r! $uv"ne de dra,ose &e
$are le so$oea ne$esare $3"ar '" #n "m&ul
unu" v"ol( >aa a sa nem"'$a! #n vreme $e +!r+aul o &oseda( La sf-r'"% 0andarmul #" des$le'ase
d"n/"" '"% foare l"n"'"% s$u"&ase #n ,ura e"( .ar"a vom"ase( >usese ma" r!u de$- orur"le
&ar"*an"lor(
< &"ar! #l lov" &e >eld?e+el #n $eaf! '" faa r-se $a o 3"en!( ."$u/ul #" d!du #n$! una=
4 Arun$!-"-o #n mur!7
8ar ea "*+u$n" #n &l-ns '" s$!&! &"ara( ."$u/ul r"d"$! d"n umer" '"% &un-ndu-" &"ed"$!% #l f!$u &e
>eld?e+el s! se #n"nd! &e 0os( Pr"v" o $l"&! maa3ala $e se &r!+u'"se% a&o"% /"n"nd $u ,r"0!% #" rase
un 'u &uern"$ #nre &"$"oare( Un urle an"mal"$ r!sun! #n &!dure '" ru&ul se #n$ord! $a un ar$ ,aa
s! se ru&!(
Lo$oenenul <3lsen sos" aler,-nd '"-l o$!r# &e ."$u/ul $are s!ea ne&!s!or #n &o*"/"e de dre&/"(
Lo$oenen-$olonelul% $u m-"n"le le,ae la s&ae% l!r! "nd",na=
4 Asa-" orura7 Sad"sm7 A lov" un su+of"/er a$"v7 )l va $osa $a&ul7
N"men" nu $aad"$s" s!-" r!s&und!( C-nd aveam s! ne #noar$em #n l"n""le noasre% 0ude$aa lor va f"
s$ur!= de*erare% fals"f"$are de a$e% '"am &rea +"ne $e urma s! se #n-m&le(
)n *or" #ns!% &u/"n #na"ne de r!s!r"ul soarelu"% E!r-nul des$o&er" $! evadaser!( Am fos u"m"/"(((
Earosanul fusese san"nel!% l-am ,!s" le'"na% l-n,! $o&a$ul de $are fuseser! le,a/" &r"*on"er""% '"
n-a fos #n sare s!-" s&un! n"m"$ lo$oenenulu" <3lsen( Nu '"a n"m"$( )'" am"nea doar $! le'"nase
+rus$( Lo$oenenul #n0ur!% s&ume,-nd de fur"e% '" #" am"n" $! san"nela $are adoarme #n &os e
&as"+"l! de 0ude$aa Cur/"" .ar/"ale% dar Earosanul se 0ur!% &l-n,-nd% $! nu adorm"seH remurau
'un$"le &e el v!*-nd $- de fur"os e lo$oenenul(
4 Au a0uns de&are% s&use ."$u/ul% u"-ndu-se la Le,"onar '" la Pora% $are% a'e*a/" l-n,! .ar"a%
molf!"au o sfe$l!(
E!r-nul #" &r"v" l"n"'" &e f"e$are d"nre $e" re" '" &e feme"e( 8!du d"n $a&% !$u% #'" arun$!
&"solul-m"ral"er! &e um!r '" "nr! #n &!dure(
4 Sunem &r"een"% nu-" a'a5 sr",! Pora(
E!r-nul se #noarse f!r! s! s&un! n"m"$% a&o" #'" urm! drumul(
Term"nasem de #n$!r$a lu$rur"le #n ve3"$ul $-nd se #noarse(
4 A" ,!s" $eva5 s&use lo$oenenul(
4 8a% r!s&unse s$ur E!r-nul% arun$-nd o &r"v"re s&re Pora '" ."$u/ul% $are 0u$au l"n"'"/" *arur" '"
r-deau% +!-ndu-se &ese $oa&se(
4 Ce s-a #n-m&la5 "ns"s! lo$oenenul(
4 To$ma" asa nu '"u(((
Le,"onarul se a&ro&"e% mer,-nd ne&!s!or% $ur!/"ndu-'" un,3""le $u &umnalul(
4 Ce ese5 6e'n"$a lu" /",ar! remura &u/"n #n $ol/ul ,ur""(
4 Te-a" &l"m+a a*"-noa&e5
4 E"ne#n/eles% #n f"e$are noa&e m! re*es$ s! ur"ne*(
4 N-a" o+serva n"m"$5
4 Nu m"-era &rea somn% s&use el #nvesel"(
4 .ar"a era $u "ne5
4 8a( )n ,lasul lu" se ,3"$ea o u'oar! amen"n/are( 8ar% "a s&une% nu $umva e'" de la Gesa&o5
4 Am ,!s" &r"*on"er""% ar"$ul! $3"nu" E!r-nul(
4 Ce5 s!r" lo$oenenul(
4 Ce noro$7 sr",! Le,"onarul% arun$-nd &umnalul #n sus '" &r"n*-ndu-l( 8e daa asa #" s&-n*ur!m7
4 8e,ea+a% *"se E!r-nul( S-a f!$u(
Lo$oenenul <3lsen se f!$u sa$o0"u(
4 Ha" s! vedem% s&use el s$ur% '" s!-l &!*eas$! 8umne*eu &e $el $are a f!$u-o7
Ne-am re&e*" #n &!dure '"% du&! o +u$a! +un! de drum% am *!r" $ele re" ru&ur" ,oale( >urn"$"le '"
#n$e&user! s! m"'une &e fe/ele v"neeH mu'e mar"% al+asre% +-*-"au &e o$3"" "e'"/" d"n or+"e a"
lo$oenen-$olonelulu"( Era o &r"vel"'e #n,ro*"oare(
Pora se a&le$! deasu&ra $adavrulu" of"/erulu"=
4 Par"*an""% s&use el(
E!r-nul #l &r"v" #n o$3"=
4 C" eu am $re*u o a'a% dar $-nd am v!*u $e aveau #n ,ur! $ele dou! $adavre mu"lae% m-am
,-nd" la &ovesea .ar"e" '" am o +!nu"al! ur-!( Arun$! o &r"v"re Le,"onarulu" '" $on"nu!% a&!s-nd
&e f"e$are $uv-n= Nu fa$ a'a feme"le #n mun/"" R"ff-ulu"5
4 8e mul au &r"ns ru'"" m"'$area7 *-m+" sar$as"$ Le,"onarul(
Lo$oenenul #'" &use +ra/ul &e du&! umer"" E!r-nulu"=
4 .a" +"ne s! $redem $! au fos &ar"*an""( T"$!lo'"" au reu'" s! s$a&e '" au $!*u #n m-"n"le lor(
E!r-nul d!du d"n $a&=
4 Cum &o s! f"e oamen""7 murmur! el( C" $um ."$u/ul /"&a $- #l /"nea ,ura% s!r" '"-l a&u$! de ,uler=
8a$! ma" des$3"*" o da! ,ura% e-am erm"na7
Le,"onarul se 0u$! #n $on"nuare $u &umnalul% &r"v"nd s$ena $u $oada o$3"ulu"( 6or+" &r"nre d"n/"=
4 Gunoa"ele asea nu mer"au al$eva( Qsa-" r!*+o"ul(
4 C3"ar a'a5 s&use E!r-nul% #nor$-ndu-se d"nr-o m"'$are(
4 8a% '" ma" $red $! ar re+u" s!-/" rae*" nerv"" la #noar$ere(
E!r-nul r-se o+os" '" se u"! la lo$oenen=
4 Nu-" rea "deea a= s!-" #n$3"*" &e oamen"" normal" '" s!-" la'" #n l"+erae &e u$",a'"7
Am v!*u &umnalul Le,"onarulu" *+ur-nd $u "u/eala ful,erulu" '" #nf",-ndu-se #n $o&a$% $3"ar
deasu&ra $a&eelor E!r-nulu" '" lo$oenenulu"(
4 ." s-a &!ru $! v!d o vever"/!% s&use *-m+"or m"$ul le,"onar(
4 Noro$ $! nu-/" remur! m-"n"le% "-o !"e s$ur E!r-nul% alfel /"-ar remura $on'""n/a(
Ne-am #nors #n$e la an$ s! ne erm"n!m &re,!"r"le de &le$are '" $!re sear! am f!$u un nou
&o&as &e malul unu" r-u ad-n$( ."$u/ul se a&ro&"e d"s$re de a&! '" E!r-nul #l v!*u $um #'" arun$!
la/ul de o/el% dar se fer" s! s&un! $eva( Le,"onarul #n$e&u s! r-d!% #n vreme $e Earosanul% a'e*a
&e un run$3" de $o&a$% se &orn" d"n nou s! se 0ure( )l durea $a&ul '" nu &uea s! #n/elea,! $um
reu'"ser! re" &r"*on"er" le,a/" s! se el"+ere*e '" s!-l do+oare &e el% un Hau&feld?e+el d"n serv"$"ul
a$"v7
4 Nu &r"$e& n"m"$7 .! u"am la $e" re" $!$!$"o'"% $-nd m"-a +u+u" $a&ul7
4 .a" mul $a s",ur $! a fos un &ar"*an% su,er! ."$u/ul #m&!$"u"or% &"&!"nd $u$u"ul nefer"$"ulu"
su+of"/er% $are era $- un ou de ,!"n!(
4 C" '"a meser"e% ad!u,! Pora% m-n,-"ndu-l &e $a&(
Se l!s! noa&ea( Tre+u"a a$um s!-" re$em r-ul &e do" d"nre a" no'r"% Earosanul '" Gre&Ja% $are nu
'"au s! #noae(
4 Sa" a&roa&e de m"ne% e re$ eu% #" &ro&use ."$u/ul lu" Tre&Ja(
4 C" &e m"ne $"ne m-a0u!5 ,emu Earosanul(
A fos un r-s er"+"l $-nd Pora "-a s&us $! nu are de$- s! r!m-n! &e malul a$esa al r-ulu"(
)nuner"$ul ne-a $u&r"ns re&ede( 8eoda!% &lesn" un fo$ de arm!% era o $ara+"n! F8( Ne-am re&e*"=
nu de&are de no"% la l"*"era &!dur""% *!$ea .ar"a% $u $a&ul sf!r-ma( )'" &usese /eava &u'"" #n ,ur!
'" a&!sase &e r!,a$" $u de,eul mare de la &"$"or( ."$u/ul morm!" $eva d"n $are r!*+!ea re,reul
mas$ul"n '" lov" fur"os $u &"$"orul o +u$a! de "eder! #nf!'ura! #n 0urul ,le*ne"( Trea+a asa #l #nfur"e
de-a +"nelea '" asa /"nu .ar"e" dre& slu0+! de #nmorm-nare(
La m"e*ul no&/""% am re$u r-ul #no( Tre&Ja a fos ,aa-,aa s! se #ne$e '" a s$!&a doar daor"!
."$u/ulu"% $eea $e l-a f!$u s! &un! $ru$e fa"mosulu" denun/( Earosanul% $are ,-f-"a de s&a"m!% se
a,!/ase de He"de '" de Pora(
)na"ne de asa r!surnaser!m +l"ndaul ruses$ #nr-o mla'"n!% nu de&are de r-u( Era morm-nul
.ar"e"(
)oat gaca l-a condus la gar. $icul <olIs;agen de patru locuri era gata s se prbueasc sub
greutatea celor zece pasageri.
(e capot se cocoaser =eide i $icuul, pe care i-am pierdut de dou ori pe drum. 4ntr-o ocazie
att de important, toi l tutuiam pe locotenent.
)renul a plecat i am stat pe loc fcnd semne de rmas-bun, pn cnd ultima u!i de fum a
disprut. 6ocotenentul +hlsen, spri&init n coate la fereastr, !isa. u !edea copacii ari, ruinele,
rmiele mainilor, locomoti!ele distruse aruncate lng rambleu. u-i !edea dect pe ,nge i pe
%unni. ,nima i btea nebunete de fericirea re!ederii. ,nge i %unni, cntau roile de tren. <edea
zmbetut cald al lui ,nge, ochii ei surztori. -e pe acum auzea glasul de copil al lui %unni9
)at, ncotro se duc norii5
)NT<ARCEREA
Lo$oenenul <3lsen &le$a #n &erm"s"e 4 &r"ma &erm"s"e #n re" an"7 .a" ese nevo"e sa s&un $! se
des&!r/ea de no" ne+un de fer"$"re5 Iar% $-nd renul se o&r" #n ,ara d"n Ereslau% #n $om&ar"men
&!runse nea'e&a $3"ar un &r"een(
."nunaa #n-ln"re du&! a-/"a an"% aveau a-ea s!-'" s&un!7
Pr"eenul #n $au*! era a$or(
4 6"no $u m"ne la Par"em% $-nd a0un,em la Eerl"n( >a$ &are d"nr-un so" de ru&! de earu-earu
de r!*+o"% ad!u,! el r-*-nd *,omoos( Ne d"sr!m de m"nune7 >ee% 'uvoa"e de 'am&an"e% "$re
ne,re $u &olon"$ul7 To $e-/" dore'"( 8"re$or ese un <+er,ru&&enf@3rer SS( R-se d"n nou(
Lo$oenenul < 3lsen $l!"n! d"n $a& #n semn de refu*(
4 Nu vreau de$- un s"n,ur lu$ru% He"nr"$3% s! m! #nor$ ma" re&ede a$as!7 .-"n"le " se $r"s&aser!
de ner!+dare( )m" v"ne s! $o+or d"n ren '" s-o "au la fu,! )na"ne% &e l"n"e7
4 Te #n/ele,% +!r-ne% r-se "ar!'" He"nr"$3% dar v"no s! ne ve*" #nr-o *"( )/" &un de-o &are o fa!
$lasa-n-"7 < vr!0"oare oa$3e'!((( >o$% dra,ul meu% s! e lase la7 S!-" ve*" '" &e SS-"'"" no'r"% sun
#n sare de or"$e% $rede-m!( C" da$! m"'$! unul(((Ho&7 L-au '" erm"na( Cu s",uran/! $! n-a" v!*u
$eva asem!n!or(
4 Nu '"am $! e-a" #ns$r"s #n Par"d(
4 N"$" nu m-am #ns$r"s% Eern% dar $e vre"5 Prefer s! lu$re* $u e" de$- s! &ure*es$ #n ran'ee( C"
$3"ar da$! a' f" #m&or"v!% s-ar s$3"m+a oare $eva5
4 >raele !u n-a fos s&-n*ura la Eu$3en?ald5 #nre+! m"ra lo$oenenul(
4 Ea da% '" aa la fel% r!s&unse foare f"res$ He"nr"$3( 8ar $e &o fa$e5 Au vru s! fa$! &e de'e&/""%
$u a- ma" r!u &enru e"7 Tre+u"e s! '"" s! s$3"m+" ma$a*ul la "m&( L"seloe '" $u m"ne am fos
ma" 'me$3er"= am s"m/" $! re+u"e s! 0u$!m &e $area lu" H"ler '" ne-am des$ur$a(
4 8ar f"" aen s! s$3"m+" l"n"a la vreme% #l &reven" lo$oenenul(
4 Nu-/" fa$e ,r"0"7 A*" SS% m-"ne NM68 sau >EI% da$! eu sun deasu&ra% &u/"n #m" &as! de resul(
8a$! vre" s!-m" urme*" eIem&lul% Eern% n-o s! ma" ve*" n"$"oda! fronul(
4 ."-e eam! $! nu sun desul de 'me$3er s! s$3"m+ l"n"a aun$" $-nd re+u"e% *-m+" <3lsen(
Au a0uns la Eerl"n seara '" s-au des&!r/" #n ,ara S"le*"a( He"nr"$3 #" d!du lo$oenenulu" adresa%
a&o" $o+or# #n fu,! S$!r"le% r-*-nd '" d"s&!ru(
Lo$oenenul lu! un ren de nave"'" $are se o&rea la >r"edr"$3srasse '"% &u/"n de&r"ma% $o+or# #n
+"ne$unos$ua ,ar!% #n m"0lo$ul unu" 'uvo" de oamen" ,r!+"/"( 8eoda! " se f!$u fr"$!( )l $u&r"nse o
s&a"m! $are-l sufo$a( 8"n mul/"me #l salu! /ea&!n un +!r-n d"n ru&ele de a&!rare er"or"al!% dar
<3lsen nu-" r!s&unse la salu% #" f!$u un semn d"n $a&% $a de la e,al la e,al% a'a $um avea o+"$e"ul(
Imed"a% un $!&"an de $avaler"e ven" la el *-m+"nd &r"eene'e% dar &r"v"rea #" era la fel de re$e $a
e$usonul de o/el de &e $as$3e!(
4 Camarade% s&use el% &o s!-/" ara, aen/"a $! re,ulamenul $ere $a un of"/er s! r!s&und!
m"l"!re'e la saluul "nfer"or"lor #n ,rad '"% #n n"$" un $a*% $a de la e,al la e,al5 A$esa-" a&roa&e un
a$ de sa+oa0( C!&"anul de $avaler"e #l salu!= Perm"s"e &l!$u! '" ur!r"le mele de +"ne ero"lor d"n
ran'ee7
Se #nde&!r!% &"nen"" s!" *!n,!neau vesel &e &eron( A'a f!$ea el r!*+o"ul( Lo$oenenul <3lsen #'"
'erse sudoarea de &e frune '"-l urm!r" $u &r"v"rea &e $!&"anul $are% &u/"n ma" de&are% se r!/o"a la
un >eld?e+el( R"d"$! d"n umer" '"% lu-ndu-'" $ele dou! ,en/"% $o+or# s$!r"le s&re >r"edr"$3srasse(
Se s"m/ea o+os"% #n,ro*"or de o+os" '" avea sen"menul #ns&-"m-n!or $! se ,!se'e #nr-o lume
sr!"n!( )l $u&r"nse eama( <are Le,"onarul avusese dre&ae5 )'" &r"v" un"forma '"fona!% &r!fu"!%
$"*mele $u !l&"le o$"e% $ureaua murdar! de $are a-rna o$ul &"solulu" N%D8% $are nu sem!na
delo$ $u o$ul ne,ru% ele,an al .auser-ulu" &e $are #l &urau of"/er"" la s&ae( Era un amese$
$ara,3"os de solda &ros '" of"/er% $!ru"a doar e&ole/"" de ar,"n #" de*v!lu"au ,radul( <3lsen res&"r!
ad-n$ '" #'" re$u m-na &ese fa/!(
4 Eerl"n7 Eerl"nul meu7(((
<+ra*ul a&r"ns al ."$u/ulu" #" a&!ru deoda! #n fa/a o$3"lor% #l rev!*u lov"ndu-l $u &"$"orul &e 0andarm%
rev!*u $u/"ul amen"n/!or al Le,"onarulu" #nf-,-ndu-se #n $o&a$ deasu&ra $a&ulu" s!u% $adavrele
mu"lae% .ar"a moar! #nr-o +al! de s-n,e '" #noarse $a&ul *!r"nd% #n sf-r'"% $u oul al$eva #n
0urul lu"((( <ra'ul &!rea &us"u #n noa&e( Ru"ne &ese o% su+ &"$"oare s"m/ea $"o+ur" de ,eamur"H &e
&ere/" mesa0e s$r"se $u $rea= A.ama e la m!u'a Anna% la Eer,en?aldeB% A.@ller de la D s! mear,!
la un$3"ul T3eoB((( '" ,r!+" &asul s! nu ma" &"ard! n"$" m!$ar o $l"&! d"n &u/"nele *"le #n $are " se
#n,!du"se% #n sf-r'"% s! f"e "ar!'" o f""n/! omeneas$!( Tre" s!&!m-n" #n re" an"(((
Ca #nr-un v"s% " se &!ru $! vede s$r"sul lu" In,e= AGunn" a mur"% #nrea+! la aaB( )n$e&u s! sus&"ne
de s&a"m! '" #'" d!du seama $! alear,!( N"men" nu-" d!dea aen/"e% $!$" nu era lu$ru rar s! ve*"
oamen" aler,-nd '" &l-n,-nd &e sr!*"le Eerl"nulu"( 1"dur"le '" &"erele #nse'" &l-n,eau((( Gaa%
a0unsese #n fa/a $ase"( Nu-l a'e&! n"$" un mesa0( )m&"er"( Casa nu ma" eI"sa( Ras!( P!m-nul ,ol(
Lo$oenenul se a'e*! ,reo" &e una d"n ,en/"% #'" l!s! $a&ul #n m-"n" '" #n$e&u s! &l-n,! $a un
$o&"l( Camara*""7 8a% ar f" da or"$- s! f"e l-n,! el( Camara*"" s!"( ."$u/ul% o +es"e mare% E!r-nul%
$a un a!% Pora% un 'me$3er% He"de mereu ele,an%
Le,"onarul% la$on"$ '" dur((( Cu o/""% da% $u o/"" $amara*" &-n! la moare(
< m-n! " se las! &e um!r( Era m-na murdar! '" as&r! a unu" mun$"or( <3lsen r"d"$! $a&ul '" &r"v"
m"ra fa/a ars! de soare% +r!*da!% a$o&er"! de o +ar+! de $-eva *"le(
4 8omnule Grau&7 sr",! el sr-n,-nd m-na +!r-nulu"(
4 Te-a" #nors% Eern5 morm!" +!r+aul( C" a" a0uns lo$oenen7 Nevas!-a '" +!"e/elul au s$!&a%
ne-au re+u" re" *"le $a s!-" de*,ro&!m( Am salva nou!s&re*e$e( S-m+!! s-au #m&l"n" dou!
s!&!m-n" de $-nd au ras srad!( So/"a nu /"-a s$r"s5
Lo$oenenul d!du d"n $a&=
4 In,e nu s$r"e &rea des% are a-ea de f!$u(
4 8es",ur% s&use +!r-nul% s$u"&-nd o +u$a! de uun( P!rea 0ena(
4 Unde sun5
4 La a"$!-s!u% sau ma" +"ne-*"s #n $asa lu"( So$ru-!u a re+u" s! &le$e( Telefonea*! #na"ne s! e
du$"7 sr",! omul% dar lo$oenenul nu au*"( Aler,a de0a(
In,e% Gunn"% 'o&ea el ,-f-"nd( Sune/" #n v"a/!7 8umne*eu f"e +"ne$uv-na% sune/" #n v"a/!7
)n urma lu"% +!r-nul s$u"&!% al! +u$a! de uun(
4 Nenoro$"ul7 'o&" el( 8ar fusese '" ma" r!u "er" &enru a$el <+erfeld?e+el( So/"a '" $e" $"n$" $o&""
omor-/"% "ar el la Plo*ensee a$um% &enru de$lara/"" 0",n"oare la adresa >@3rer-ulu"( .-n,-"e o
&"s"$! $e se fre$a de &"$"oarele sale= Tu a" noro$% numa" de $-"n" re+u"e s! e fere'"7
Lo$oenenul <3lsen se #noarse #n fu,! s&re >r"edr"$3srasse '" lu! ramva"ul de H-lensee( Era
,aa s! " se #n-m&le o nenoro$"re% $!$" &e M@rf@rsendamm re$u &e l-n,! un ,eneral f!r! s!-l
vad!( Lu! &o*"/"a de dre&/" 'o&"nd foare #n$e=
4 Sun #n v"a/!7 In,e '" Gunn" ((( nu &r"$e&"% -m&"ule5 Tr!"es$((( 8a% domnule ,eneral% &e fron nu
e d"s$"&l"n!((( Sun #n v"a/!((( 8a% domnule ,eneral% saluul re,ulamenar s! la emel"a v"$or"e"(((
8oamne% #/" mul/umes$ $! "-a" salva7((( 8a% domnule ,eneral% nu se va ma" #n-m&la((( T"$!losule7
8e"e 8omnul o +om+! $are s! e arun$e &e &oara Eranden+ur,(( ((( )" mul/umes$ domnulu" ,eneral
&enru $! a f!$u o eI$e&/"e de la re,ulamen(((
Generalul duse re" de,ee la 'a&$! '" &le$!% #n$-na de el #nsu'"( Lo$oenenul &orn" d"n $!l$-"ele
o$"e '" #'" relu! ,oana( Reu'" ou'" s! salue un ma"or de sa-ma0or% $u &analon"" ,r"-des$3"s $u
v"&u'$! ro'"e(
4 Eerl"n m"nuna '" &ured7 S! v"n! de &e fron s! $ure/e oa! murd!r"a7 Ce frumos ar f"7 Pora '"
."$u/ul $u o m"ral"er! &e Eranden+ur,er Tor( To/" $3"ulan,"" !'"a l"$3"da/"((( 8oamne7 Tr!"es$(((
Co" &e Goa$3"m->r"edr"$3srasse% s$!&! una d"n ,en/"% o r"d"$! '" #'" $on"nu! ,oana( < fa! #l sr",!%
dar el nu au*" n"m"$( Ea r-se '"-" arun$!= Por$ule7 )" re$user! &e su+ nas o 0um!ae de l"vr! de un
'" o s"$l! de vod$!(
)n sf-r'"% $asa7 < $l!d"re &reen/"oas!% $u eras! de ,ran" lusru" '" &oar! de f"er for0aH s$ar! de
marmur! '"% &e f"e$are &al"er% o,l"n*" #n rame aur"e &e $are #n,era'" suflau #n rom&ee( A- de mul
r-sese v!*-nd a$e'" #n,er" la &r"ma lu" v"*"!7 Toul era ur"a'% &l"n de osena/"e(
La ea0ul #n-"% o u'! mare de se0ar% $u o &la$! de aram! &e $are s$r"a $u $ara$ere ,o"$e= <on
6ander '"% $u l"ere ma" m"$"% "lul de eI$elen/!= 7egierungsrat
L.
. Lo$oenenul &r"v" &la$a% #'" am"n"
de so$r"" s!" $u nasul &e sus '" de $umnaa lu" +-rf"oare((( R!sufl! ad-n$ #na"ne s! a&ese &e
+uonul soner"e" al $!re" /-r-" r!sun! #n a&aramen(
T!$ere( Sun! d"n nou( N"$" un *,omo( E!u% la #n$e&u #n$e% a&o" ma" are( Nu r!s&unse n"men"(
12 Consilier ministerial
4 Nu-" n"men" a$as!5 #'" *"se el( C"uda7
E!u dara+ana &e u'a s$ul&a! de se0ar( N"m"$( Aun$" se a'e*! &e o rea&!% des$um&!n"( )n
de&!rare% un orolo,"u +!u de dou!s&re*e$e or"( Era m"e*ul no&/""(
In,e re+u"a s! se f" #nors a$as!% lu" Gunn" #" era mereu fr"$! aun$" $-nd r!m-nea s"n,ur( As$ul!(
Ea da% $eva se m"'$ase( Avea "m&res"a $! era un fo'ne de m!ase( Era s",ur% $"neva era #n s&aele
u'""( U'a s$ul&a!% de se0ar% &!rea s!-'" +a! 0o$ de soldaul #nors de &e fron( C"neva se
as$undea% $"neva $are nu vo"a s! des$3"d!( S!r" #n &"$"oare '" +!u "ar!'" dara+ana( N"$" un
r!s&uns( )n$er$! s! se u"e &r"n #n$3e"eur"le u'""% dar erau a$o&er"e de $eva% o /es!ur! ro'"e(
)n$e&u s! loveas$! $u am-ndo" &umn""( Toul r!mase !$u(
I se &!ru $! aude o vo$e de +!r+a 'o&"nd( Un +!r+a5 La ora asa5 La In,e a lu"5 Nu se &oae7 Ea
#l "u+ea( )n *"ua #n $are se des&!r/"r!% &e &eronul ,!r""% a$esea fuseser! ul"mele vor+e &e $are le
'o&"se( )l "u+ea% avea s!-l a'e&e(((
Co+or# s$ara $u &a'" a&!sa/"% l!s-nd s! se r-neas$! u'a% al $!re" +u+u"% r!sun! #n oa! $asa%
a&o"% f!r! *,omo% ur$! d"n nou '" se as$unse #nr-un un,3er de unde &uea su&rave,3ea &al"erul(
G-f-"a% $u m-"n"le #n$le'ae &e ,en/"( )n,era'"" $u r-m+"/! &!reau $!-'" +a 0o$ de el '" s$u"&! #n
d"re$/"a lor( Profe/"a Le,"onarulu" #" r!suna #n ure$3"= A6"e nefolos"oare% n!s$ue &enru a+aor(((B
Un domn ele,an '" o doamn! "nrar! #n 3ol '" se o&r"r! s! se s!rue( R-deau( >eme"a #'" &lesn"
$avalerul &rea #ndr!*ne/ &ese m-n!(
4 <o7 A'ea&! un &"$((( .! o&es$ du&! "ne7 S$oase un m"$ sr",!( Nu% nu a"$"% da$! v"ne
$"neva5
Con"nuar! s! ur$e '" fur! foare 0ena/" v!*-ndu-l &e lo$oenen% '" desul de nel"n"'"/"( C3"ar '"
nem/"" se &ueau #n'ela '" $onfundau un"forma nea,r! a ru&elor de +l"ndae $u $ea a SS-ulu"(
S"n"srele $a&ee de mor le am"neau de &l"m+!r"le f!$ue noa&ea #n ma'"n" de asemenea ne,re(
8omnul '" doamna se ,r!+"r! '" ma" are '" se u"ar! &e deasu&ra +alusrade" de la ea0ul al re"lea(
<3lsen au*" $uv"nele 'o&"e= ARa*"e( Gesa&o(((B A&o" o u'! se #n$3"se +rus$(
4 S-a dus noa&ea lor% se ,-nd" a&r"n*-ndu-'" $ea de-a &aru*e$" '" re"a /",ar!( Se u"! la $eas(
Pese &u/"n% ora re"(
8eoda!% u'a a&aramenulu" se des$3"se f!r! *,omo( Se a&le$! s&re +alusrad! '" &uu s! vad!
&r"nre *!+rele $um un +!r+a se sre$ura afar!( Un +!r+a #nal '" vo"n"$% #n 3a"ne $"v"le +"ne $ro"e(
Se au*"r! s!ru!r"% o vo$e de feme"e ,emu(((
4 La revedere% dra,a mea% s&use +!r+aul #n 'oa&!( Pe% 0o"( < s!-" r"m" +!"aulu" un &a$3e(
Co+or# s$!r"le f!r! s! vad! um+ra as$uns! #n s&aele ram&e"(
Un v!l ro'u re$u &r"n fa/a o$3"lor lo$oenenulu"( Ure$3"le #n$e&ur! s!-" 'u"ere% #'" #nf"&se un,3""le #n
$arne( Pl-n,ea $u asemenea d"s&erare% #n$- avea $-r$e"= 8e $e% In,e% de $e5 8eoda! #" re$u &r"n
m"ne un ,-nd #n,ro*"or= 8es&re Gunn" or+"se +!r+aul $-nd s&usese A+!"aulB5 Gunn"% $are era al
lu"((( Gunn"% f"ul s!u7 Se va du$e la Gesa&o% la SS% #n "ad7((( N"m"$ &e lumea a$easa nu-l va
#m&"ed"$a s!-'" re$a&ee +!"aul7 Camara*"" s!" #l vor rene,a da$! se va du$e la Gesa&o((( Pr"een""%
&r"een"" lu" #" vor #noar$e s&aele( Le,"onarul #l va u$"de &oae% dar nu-" ma" &!sa de n"m"$((( .a"
de,ra+! d"s&re/ul $amara*"lor de$- s!-'" &"ard! f"ul( )n$e% $o+or# $ele $-eva re&e( Se o&r" #n fa/a
u'""% a&o" sun! '" +!u(
)n s&aele u'"" #n$3"se% o vo$e 0oas! de feme"e #nre+!= C"ne-"5 Nu r!s&unse "med"a( S! a'e&e(((
s! a'e&e o $l"&! $a s!-'" l"n"'eas$! "n"ma #n fl!$!r"( C-nd vor+" #n sf-r'"% o f!$u $u un ,las &e
$are nu '"-l re$unos$u=
4 In,e% sun eu% Eern(
>eme"a re+u"e $!-'" #n$3"sese o$3"" "m& de $-eva $l"&e '"-'" m"'$ase +u*ele% a&o" a&!ru% su+/"re%
#nal! '" +run!H o$3"" e" ne,r" r-deau% ,ura sur-dea% de*v!lu"nd un '"r de d"n/" sr!lu$"or"(
4 Eern7 murmur! ea( Tu7 Se arun$! #n +ra/ele lu"(
< #m+r!/"'!( < $l"&! $re*u $! v"sase((( 8a% oul se &ere$use #n v"s( Se s!ruar! ne+une'e(
Inrar! am-ndo" #n salon( Era o #n$!&ere mare% &l"n! de $ovoare or"enale &e $are% al!da!% #"
fusese eam! s! $al$e( C- rasese In,e7 Ea vor+ea% vor+ea((( Cuv"nele a0un,eau $u ,reu #n m"nea
lo$oenenulu"((( AEom+e% oul d"srus((( salva/"( Taa $3ema((( Inenden de sa-ma0or la Le"&*",(((
.ama fa$e o $ur! la Marls+ad( Ann" la m!u'a In,e+or,B(
6or+ea f!r! #nreru&ere #n fa/a &a3arelor &l"ne( <$3"" #" sr!lu$eau% un J"mono sr-m% verde $u
ne,ru% se mula &e ru&ul e"( C-nd se a'e*! &"$"or- &ese-&"$"or% v!*u $! era ,oal! su+ /es!ura
,roas! de m!ase(
AT-rf!B7 ,-nd" lo$oenenul( AT-rf! de*,us!oareB( )'" le,!na ne&!s!or &"$"orul( C"*mele #" erau
&l"ne de &raf% &raf d"n Rus"a((( >a/a +a0o$or"oare a Le,"onarulu" se "v" "ar!'"(
8eoda!% In,e #'" d!du seama $! el nu des$3"sese ,ura n"$" m!$ar o da!( Um&lu d"n nou &a3arele
'" el #l ,ol" &e al s!u d"nr-o da!( Gura frumoas! a feme"" s$3"/! un *-m+e(
4 6re" s! fa$" o +a"e5
Cl!"n! d"n $a&(
4 L"-e foame5 Am fr"&ur! re$e de $ur$an% r"m"s! de aa(
>oame5 8a% #" era foame% dar $l!"n! "ar!'" d"n $a&(
4 E'" o+os"% vre" s! e $ul$"5
Era mor de o+oseal!% dar nu r!s&unse( Ea #l &r"v" '" #nre+! se$=
4 Aun$" $e s-a #n-m&la5
El *-m+" for/a=
4 S-a #n-m&la $! e r!*+o"% dra,a mea% $! nu ma" avem $as!% $! am &"erdu oul( A&!s! &e
$uv-nul AoulB '" #l re&e!(
4 8oar a-5 r-se In,e u'ura!( S! nu-/" fa$" ,r"0"7 Taa ne va da o $e ne re+u"e% '" $3"ar ma" mul
de$- a-( E #n $ele ma" +une ra&orur" $u Par"dul(
4 Unde-" Gunn"5
Ea #'" r"d"$! o$3"" s&re $andela+ru '" a&r"nse o /",ar! #na"ne de a r!s&unde(
4 La '$oala Par"dulu" de la Eer,en% l-n,! L@ne+ur,(
<3lsen &use 0os &a3arul $u un ,es +rus$% #'" m"0" o$3"" '" s&use $u un ,las amen"n/!or=
4 8e $e5 A' &uea s! '"u5
Ea d!du drumul la $-eva roo$oale de fum(
4 >""nd$! m-am ,-nd" $! a'a e ma" +"ne% "ar &!r"n/"" me" au fos de a$eea'" &!rere(
4 1!u5 Tu '" fam"l"a a d"n lumea +un! nu '"/"% &oae% $! eu sun a!l lu" Gunn" '" $! &!rerea mea
$onea*! '" ea5 C"" $e #nseamn! ACas! de edu$are a Par"dulu"B5 L"-a" v-ndu $u s-n,e re$e f"ul
na*"'"lor7
Ea #'" &le$! $a&ul=
4 C"am(((
4 Ce '"a"5 s&use el $u d"s&re/( )l $u&r"nsese fur"a% -m&lele #" *v-$neau( )'" des$3"dea '"-'"
sr-n,ea &umn""% s&un-ndu-'" &r"nre d"n/"= A>"" $alm% &enru numele lu" 8umne*eu% l"n"'e'e-e(((B
4 C"am $! nu ve" #n/ele,e n"m"$7 *"se ea a&roa&e $u du'm!n"e( <$3"" e" arun$au ful,ere( E'" o
a- de #n$!&!/-na '" de s",ur de "ne7 Se vede de unde v""7
Lo$oenenul r-se de*,usa(
4 8a% se vede de unde v"n% In,e( Sun un &re' de $are #'" 'er, &"$"oarele $e" d"n fam"l"a Lander(((
6on Lander7
Pronun/! ul"mul $uv-n s$r-'n"nd d"n d"n/"% a&o" #n$e&u s! se &l"m+e nervos &r"n $amer! '" lov" $u
&"$"orul $ana&eaua(
4 To nu m"-a" s&us de $e e-a" des&!r/" de Gunn"7
4 Penru $! +!"aul era "nsu&ora+"l7 sr",! In,e s$oas! d"n f"re( Seam!n! $u "ne% e #n,ro*"or%
moro$!nos% #n$!&!/-na( C-nd " se s&unea $eva% m! amen"n/a $!-/" &ovese'e o( E m"n$"nos(((
4 S!-m" &oveseas$! o5 Nu #n/ele,( Ce na"+a ar avea de &oves" $e n-ar re+u" eu s! aflu5 C!
fam"l"a a m! vor+e'e de r!u% asa '"u7 C! sor!-"" $ea ferme$!oare #" &la$e s! se-amese$e #n
$eea $e n-o &r"ve'e5 S$roafa a"a ,ras!(((
4 >"" a- de +un '" s$ue'e-m! de asemenea eI&res""% #" arun$! ea r"d"$-ndu-se(
El se l!s! &e s&ae '" #n$e&u s! r-d!( S! r-d! $a un ne+un( Ea des$3"se ,ura=
4 L"-a" "e'" d"n m"n/"5
Erus$% r-sul lu" demen #n$e!( Se u"! la ea $u o$3" ar*!or"(
4 8a$! e 'o$3ea*! $uv-nul As$roaf!B% $e &!rere a" de Asr"$a!B% A-rf!B% Afa! de rouarB5
Ea se r"d"$!( 6o$ea #" era foare l"n"'"!(
4 A0un,e% Eern% &lea$!7
Ar!! u'a $u de,eul &e $are sr!lu$ea un d"aman(
4 Asa ese $asa a!lu" meu '" nu a a% nu a" $e $!ua a"$"( Pe m"ne m-a &r"m"% nu &e "ne(
Lo$oenenul arun$! de &odea &a3arul% $are se f!$u /!nd!r"(
4 8e $e n-a" des$3"s $-nd am suna '" am +!u a*"-noa&e5
)n fur"a lu"% #'" a&ro&"e fa/a r!v!'"! de $ea a so/"e"( Ea #l &r"v" l"n"'"! '" el #n/elese deoda! $! #l
d"s&re/u"a% &e el% $are s!ea #n fa/a e" #m+r!$a #n un"forma *dren/u"!(
4 Penru $! nu aveam &of! s!-/" des$3"d u'a( Pro+a+"l $! a" #n/eles de mul asa(
Se #n!+u'ea((( )" era r!u( Rolur"le se "nversaser!= nu ma" era In,e $ea &r"ns! #n $urs!% el era a$ela(
>a/a #" r!d! sufer"n/a de nedes$r"s( In,e7 In,e a lu"% &e $are o "u+ea a- de mul% #" s&usese l"n"'"!
$! nu avusese $3ef s!-" des$3"d!((( Nu-'" af"rmase v"nov!/"a% nu eI&l"$ase n"m"$( Toul &oae f"
"era% $3"ar '" "nf"del"aea% dar ea nu $eruse "erarea( A$esa era oare sf-r'"ul5 <% 8oamne% nu
#n,!du" a'a $eva7 Puea s! su&ore or"$e% "adul ruses$% or"$- avea s! dure*e% &uea su&ora or"$e%
numa" v"a/a f!r! In,e nu7 Nu% nu a'a $eva((( C" f"ul s!u((( G-f-"a% $ufund-ndu-se #n ad-n$ul &r"v"r""
$a"felae( Ea #" #noarse &r"v"rea f!r! s! dea #na&o" '" #'" re$u m-na m"$! '" #n,r"0"! &r"n &!rul
s$-ne"eor(
4 8e $e n-a" vru s!-m" des$3"*"% In,e5
Toa! fur"a lu" d"s&!ruse% nu ma" r!m!sese de$- sufer"n/a% o sufer"n/! s!l+a"$!(
4 Am re" s!&!m-n" de &erm"s"e(
Ea r"d"$! d"n s&r"n$ene% se sr-m+!% a&o" se duse la &aefon '" &use o &la$!(
4 Penru $! aveam &e $"neva #n v"*"!% am"$e(
4 < v"*"!5
4 C"" des",ur foare +"ne( Cred $! e-a" as$uns '" l-a" v!*u &e W"llO "e'"nd( 1-m+"(
4 8a% $ons"m/" el( Sle"% se &r!+u'" &e un fool"u '" #noarse $a&ul( 6re" s! ne des&!r/"m5 Era aen
la r"mul mu*"$""= A((( Lumea nu moare &enru a- de &u/"n(((B(
4 S! ne des&!r/"m5 s&use ea urn-ndu-'" un &a3ar de $on"a$( Nu m! ,-nd"sem( Ar f" &oae o
solu/"e( E!u $u #n,3"/"ur" m"$" '" &use o /",ar! #nr-un &or-/",are lun,% #n$rusa $u $"n$" d"amane
m"$"( )n or"$e $a*% m-am s!ura s! a'e&( 8eo$amda! sun #ndr!,os"! de W"llO% dar se &oae $a
u% $u m"nea a de solda% s! nu &r"$e&" $! o feme"e nu &oae r!" ve'n"$ s"n,ur!( )n fond% $!s!or"a
noasr! a fos o ,re'eal!(
4 S&unea" $! m! "u+e'"% In,e% '" l-am avu &e Gunn"(
Ea fum! $u nervo*"ae '" ma" +!u un &a3ar( < ven! " se *+!u &e frune(
4 Am s&us a-ea lu$rur"7 C-/" d"nre $e" $!s!or"/" se "u+es$5 C!s!or"a dev"ne o o+"'nu"n/!( 8a$!
a" f" avu veder" &u/"n ma" lar," '" n-a" f" da a-a "m&oran/!% am f" &uu ev"a s$ena asa -m&"! '"
am f" &uu r!" l"n"'"/"( Pr"v"rea " se f!$use as&r!% ,ura #" era +a0o$or"oare( .-a' f" &uu $ul$a $u $e"
$e-m" &la$% '" u la fel( Am f" r!mas &r"een"% do" &r"een" $u ver",3e!(((
4 In,e% dar e monsruos7 Nu se &oae7
4 Nu se &oae5 Glasul #" era r!,u'"( Ha+ar n-a" $e se &oae( S"m/" un nod #n ,-( Ce se &ere$use%
8umne*eule5 Nu In,e a lu" vor+"se a'a( )'" a'e*! $ureaua% s"m/" o$ul &"solulu" '" &use m-na &e el
f!r! s! #n$ee*e s! refle$e*e(
Ea v!*u ,esul '" *-m+" $r"s&a!=
4 >!r! drame $las"$e% &enru numele lu" 8umne*eu7 Am f" am-ndo" a- de r"d"$ol"7
El l!s! m-na s!-" $ad! '" r"d"$! d"n umer"=
4 Tre+u"e s! &le$% In,e5
4 Ar f" ma" +"ne% d!du ea d"n $a&( <r"$um% e'" &rea demoda $a s! adm"/" felul meu de a vedea
lu$rur"le( 8a$! vre" s! d"vor/e*"% Eern% n-a" de$- s!-m" s$r""(
M"monoul " se desf!$use( )" v!*u &"$"oarele lun," '" su&le &e $are le m-n,-"ase de a-ea or"( <are
s$ena a$easa se &ere$ea $u adev!ra5 Toul &!rea mul &rea su&"d% &rea "real% $ara,3"os( S!ea
a$olo% sur-*!oare '" frumoas!% r!"a( C" ou'" era moar!% #n or"$e $a*% &enru el( 8"n nou a"nse
&"solul( )n o$ul #nredes$3"s% de,eele sale alune$ar! &e o/elul re$e% a&o" se ,-nd" la +!"a((( C"
v!*u "ar!'" &r"v"rea +a0o$or"oare a Le,"onarulu"( .-na #" $!*u #n$! o da!(
4 Nu vre" un &a3ar #na"ne de a &le$a5
S&use da((( A."e% so/ul e"((( Un &a3ar #na"ne de a &le$a(((B( Au +!u #m&reun! '" ea ad!u,! $eva #n
le,!ur! $u $"*mele lu" &r!fu"e '" $u un"forma &!a!( A&o" al! remar$!% #n le,!ur! $u 3oelul unde
avea s! doarm!( 8eoda! #" s$!&ar! f!r! s! vrea $uv"nele=
4 E'" #ndr!,os"! de W"llO5
Ea #'" +!u $on"a$ul '" *-m+"( Pr"v"rea " se #nune$!(
4 L"-am s&us% #l "u+es$(
4 6-a/" $ul$a #m&reun!5
Ea #'" l!s! $a&ul &e S&ae '" #n$e&u s! r-d!( Un r-s &rovo$aor( S"m/" dor"n/a s! o +a! '" m-na #"
alune$! d"n nou s&re &"sol% dar "ma,"nea f"ulu" s!u #l $alm! '" de a$eas! da!( .-"ne se va du$e la
a+!ra unde se afla Gunn"(
Ple$-nd% #" f!$u un semn de ad"o '" v!*u la #n$3e"eura e" o +r!/ar! &e $are "-o d!ru"se $-ndva% o
+"0uer"e #n$rusa! $u &"ere al+asre% $um&!ra! d"n Rom-n"a( >er"$"!% In,e " se arun$ase de ,-%
a&o" " se d!ru"se $a n"$"oda! #na"ne((( Erau $"n$" an" de aun$"(
C-nd u'a se #n$3"se% lo$oenenul &uu #n sf-r'" s! &l-n,!% a&o" e'u! #nr-o $a*arm! a ,!r*"" de la
Posdam(
A doua *" &le$! la Eer,en s!-'" vad! +!"aul( Ta+!ra 4 +ar!$" s"m&le de lemn 4 se afla de&are% &e
$-m&% fer"! de &r"v"r"le $ur"oase( )n $"uda a&aren/elor% se &are $! le era ou'" ru'"ne% #n$- nu
doreau $a $"neva s! vad! $um% $u s-n,e re$e% meod"$% erau u$"se sufleele $o&""lor(
Un <+ersurmf@3rer SS $are-'" &"erduse un +ra/ #n 9F29 #l duse $u ma'"na #n a+!r!%
adres-ndu-"-se $u Adra,! $ole,aB% $eea $e #l s$oase d"n s!r"e &e <3lsen( SS-"sul #" s&use $a era
r!s&un*!or de edu$a/"a m"l"ar! a $o&""lor(
4 Sun n"'e $-r&e $-nd soses$ a"$"% s&use SS-"sul% r"d"$-nd onul $a s! a$o&ere *,omoul
moorulu"% dar nu ne re+u"e &rea mul! vreme $a s! fa$em d"n e" n"'e d"avol"7 )'" fluur!% #n$-na%
0um!aea de m-ne$! ,oal!( Sun #n sare s! le a"e +ere,aa '" &!r"n/"lor7
.a'"na se o&r" &e un $oln"$% la $-/"va J"lomer" de a+!r! '" SS-"sul ar!! s&re un &luon de +!"e/"
#m+r!$a/" #n ne,ru% $are se -rau(
4 Ia! $omandoul nosru &enru sa+oa0e( A'a se #n$3e"e $ursur"le noasre( R-se are s&un-nd
A$ursur"B( 8"n $-nd #n $-nd% le d!m '" $-e un evreu% $u "lu de eI&er"en/!( E ma" d"sra$"v &enru e"
s! omoare un evreu de$- s! as"se la o lu&! de $o$o'"( .a" -r*"u% or"$um vor re+u" s! u$"d!
oamen"(
Lo$oenenul se #noarse d"nr-o m"'$are '" #l &r"v" #n,ro*"( Era un SS-"s $u #nf!/"'are &l!$u! '"
foare ele,an(
A0unser! la $omandanul a+ere"% Surm+annf@3rer-ul SS Gran( Sur-*-nd% #" s&use lu" <3lsen $! nu
ma" avea f"u% a$um a&ar/"nea >@3rer-ulu"( N"$" nu &uea f" vor+a s!-l $3eme &e Gunn" '" s!-"
vor+eas$!% dar &uea s!-" r"m"! &a$3ee $are aveau s!-" f"e #nm-nae d"n &area Par"dulu"(
4 No" o/" sunem Par"dul% s&use Gran *-m+"nd f!r! #n$eare(
Lo$oenenul &roes!% $u ul"mele &uer"% #m&or"va ado&!r"" f"ulu" s!u de $!re SaH nu semnase
n"$" un a$(
4 N-are "m&oran/!% s&use #nvesel" Eannf@3rer-ul( Semn!ur"le so/"e" '" so$rulu" dumneavoasr!
sun suf"$"ene '" nu ma" &ue/" $onesa su+ n"$" o form! fa&ul $! f"ul dumneavoasr! va f" edu$a
$a un adev!ra d"s$"&ol al ."'$!r""( 6"a/a de fam"l"e nu e re$omanda+"l! &enru "nereul nosru( A"$"
sun $!l"/" $a o/elul Mru&&7
Au avu a-a +un!vo"n/! #n$- l-au $ondus &e lo$oenenul <3lsen #na&o" la Eer,en% nu &enru a f"
&ol""$o'" $u el% $" $a s!-l #m&"ed"$e s! #n$er$e% #n $"uda or"$!re" ra/"un"% s!-'" revad! f"ul(
4n faa !ilei edea un brbat cu braele i picioarele amputate, ce fusese aezat pe o main de
&ucrie. 0ra n ci!il, dar pe hain strlucea Crucea de fier clasa inti.
+bergruppenfG hrer-ul '' >erger cobor din $ercedes-ul su, ncrunt din sprncene i se uit cu
rutate la &umtatea de om.
4 6uai-l de-aici, i opti ordonanei.
Au pus mna pe indi!idul care ipa i l-au aruncat ntr-un cuptor, mpreun cu ci!a e!rei i igani.
$ainua cu pedale se rostogoli n &osul strzii i a&unse &ucria unui puti. ici un alt obiect nu mai
deran&a acum pri!irile in!itailor.
SERATQ LA SS- ICTI
)nr-o sear!% He"nr"$3 l-a dus &e lo$oenenul <3lsen #nr-o v"l! mare% d"n a&ro&"ere de Wannsee(
Toa! $rema Par"dulu" #'" d!duse #n-ln"re a$olo(
8e f"e$are &are a u'""% &e $are era s$ul&a vulurul SS% &!*eau dou! san"nele #n un"form! de ,al!(
.ul/"mea se #n,3esu"a #n 3olul #n$!&!or% unde al/" SS-"'" #n 0a$3ee al+e luau 3a"nele "nv"a/"lor(
Imed"a du&! a$eea se "nra #nr-o sal! mare% lum"na! sr!lu$"or de numeroase $andela+re de
$r"sal% $are se r!sfr"n,eau #n o,l"n*" ur"a'e% #nale $- &ere/""( )n m"0lo$ul #n$!&er"" se afla o mas! #n
form! de &o$oav!% a$o&er"! $u o /es!ur! d"n damas$% $u &or/elanur" de SWvres% sfe'n"$e $u
dou!s&re*e$e +ra/e d"n aur mas"v% $u vesel! d"n $r"sal ,rava '" ar,"n!r"e ve$3e '" mas"v!(
)nr-unul d"n $a&eele s!l""% vreo dou!*e$" de of"/er" su&er"or" arun$au &r"n mono$lur" &r"v"r" a&r"nse la
de$oleur"le ur"a'e ale doamnelor( He"nr"$3 #l rase &e <3lsen s&re a$es ,ru& '" #l &re*en! unu"
+!r+a desul de vo"n"$% #n un"form! nea,r!% a $!ru" &r"v"re #l #n,3e/! &e lo$oenen( E!r+aul a$esa
era una d"nre ro/"le $ele ma" &erfe$e ale me$an"smulu" adm"n"sra/"e" SS( )" #n"nse lo$oenenulu" o
m-n! moale '" l"&"$"oas! '" morm!" $eva #n ,enul ASun onora s! sr-n, m-na unu" of"/er de &e
fronB% a&o" #l #ndemn! &e lo$oenen s! se serveas$! '"% f!r! ale mofur"% se re&e*" la o doamn!
#m+r!$a! #n mov(
Toa! lumea se a'e*! la mas!( Un lun, '"r de SS-"'" #n 0a$3ee al+e% mer,-nd $a la "nsru$/"e% "nr!
adu$-nd felur"le de m-n$are a $!ror a+unden/! era de-a dre&ul neveros"m"l!( Era a$olo o $e-/"
&u/ea &of" "n"ma(
4 Asa da% men"u7 s&use r-*-nd Unersurmf@3rer-ul S(S( Rudol&3 Eus$3 $are% de &e a$um
$enu'"u la fa/!% s!ea #n fa/a lo$oenenulu"( S! ne f"e de +"ne7 +ol+oros" el% mu'$-nd d"nr-un &"$"or
de fa*an &e $are-l /"nea $u am-ndou! m-"n"le% #n$er$-nd asfel s! semene $u ve$3"" ero" ,erman"$"(
8u&! s&usele lu" He"nr"$3% Eus$3 #'" s&-n*urase &ro&r"a sor! la Gross-Rosen% #n urm! $u do" an"(
Avea #nr-adev!r o fa/! de u$",a'(
4 .en"u "nerna/"onal7 m-r-" el $u un ,es lar,% arun$-nd a&o" &ese um!r osul ros% &e $are un
SS-"s se ,r!+" s!-l r"d"$e( N"men" nu &!rea sur&r"ns( German"" +en$3eu"au a'a $um f!$eau oas&e/""
lu" Woan(
4 U"e an,3"nare d"n Iu,oslav"a% $on"nu! el% $u o #nf!/"'are r"umf!oare% rufe d"n Eel,"a% $"u&er$"
d"n >ran/a% $av"ar ruses$% un '" 'un$! d"n 8anemar$a% somon norve,"an% $arne de oa"e d"n
Un,ar"a% fa*an" d"n Eul,ar"a% ,!"n" d"n >"nlanda '" $arof" de &e o,oarele n"s"&oase ale Polon"e"( Nu
ne l"&se'e de$- un del"$"os rump-steaI en,le*es$7 Arun$! al do"lea os &ese um!r( 8ar $eea $e nu
ese #n$! &e l"s! &oae f" 4 #'" l"nse +u*ele unsuroase 4% a'ea&! &u/"n% lo$oenene% s! s!r"m
Canalul .-ne$""7 .! um&le de +u$ur"e ,-ndul $! vom r"d"$a la,!re de $on$enrare #n S$o/"a '" vom
a-rna lor*"" #n 'rean,7
B8umne*eule mare7 ,-nd" lo$oenenul% oare nu '"e $! am &"erdu r!*+o"ul5B
4 Ce $re*"% dra,! $ole,a% des&re v""orul German"e"5 morm!" Eus$3 #nf",-ndu-'" d"n/"" #nr-o +u$a!
de fr"&ur! de $!&r"oar!( P!rea un $an"+al #n un"form! de &arad!(
Lo$oenenul r"d"$! d"n umer" '" #'" $eru s$u*e &enru $! nu '"e( < m"n$"un! sfruna!% #nr-o
asemenea ov!r!'"e7)'" am"n" fa/a +a0o$or"oare a Le,"onarulu" '" se #nf"or!(
4 German"a va f" $ea ma" mare /ar! d"n lume '" d"n #nrea,a "sor"e% #l as",ur! &u/"n ma" -r*"u
of"/erul SS% d"n $e #n $e ma" +ea( 8ar s! f"m &re,!"/" s! ne $ur,! +alele '" s! #nfrun!m foamea%
ad!u,! el du&! o $l"&! de ,-nd"re( < foame de lu&7 Pr"v"/"-" &u/"n &e "nv"a/"" no'r"( R-n0"( As!*"
&enru a$e'" domn" e ma" "m&oran! um&lerea ma/ulu" de$- $ulura sau lu&a( 6ede/" $um +a,! #n
e"( .! refer la +!r+a/"(
4 )nr-adev!r% s&use lo$oenenul% $are nu se &uu #m&"ed"$a s! nu #nre+e= C" feme"le5
Rudol&3 r"d"$! d"n s&r-n$ene( Al os% arun$a $u ne&!sare% aer"*! #nr-o fra&"er! &enru 'am&an"e%
a'e*a! &e o mas! de serv"$"u(
4 A'e&a/" &u/"n '" ve/" vedea( R-se% $u un aer resemna '" +!u $u *,omo( A"$" oul se &ere$e
du&! re,ulamenul SS( Nu-" a- de ar"f"$"al $a reun"un"le voasre% lo$oenene( Cu +ura &l"n!%
re$em la a$ul do"( )n a$ela'" "m& mu'$! d"nr-o &"ers"$! '" *eama $urse &e un"forma lu"
,r"-des$3"s( A&o"% furioso grandiose, se sr-m+! '" &les$!" d"n l"m+!( C"% #n sf-r'"% lo$oenene%
pastorale amoroso. Toul #n l"m"ele +une"-$uv""n/e( Tre+u"e s!-/" s&un% lo$oenene% $! no"% SS-"'""%
sunem% $um s&un en,le*""% ,enleman"( T!$u '" #'" l"nse un de,e m-n0" de sos( Arun$-ndu-"
lo$oenenulu" o &r"v"re &"e*"'!% $on"nu! s!-'" su,! de,eul( Sosul $u 3rean m! fa$e #nodeauna s!
m! ,-ndes$ la fee% dar numa" la -rfele a-n-"a7
)l &r"v" &e lo$oenen '" se 3o!r# #n sf-r'" s! de+"e*e $eea $e dorea de mul! vreme s!-" s&un!
unu" "& d"n arma!=
4 6o" !'"a% of"/er"" de fron% n-ave/" n"$" $ea ma" m"$! "dee des&re +unele man"ere7 Sune/" n"'e
adev!ra/" &r"m""v"( I*+u$n" #n r-s% a'e&-nd &roesele lo$oenenulu"(
8ar <3lsen nu-l as$ula( Se ,-ndea $e-ar &uea fa$e #m&or"va so/"e" '" a so$rulu" s!u(
4 So$rul meu ese ul"mul &or$7 ros" el are(
4 S&une-m" numele lu" '"-l $omun"$ unu" &r"een d"n Pr"n* Al+re$3srasse% +-",u" Eus$3( To/" &or$""
re+u"e l"$3"da/"( Tre+u"e s! fa$em $ur!/en"e% m!rur"s" '" el $o+or-nd vo$ea(
Pu/"n ma" de&are% un <+ersurm+annf@3rer SS sr",!=
4 L"ne-/" ,ura% Eus$3% +e/"vule% alfel o s! e usure7
4 8a% <+ersurm% su,3"/! Eus$3% sor+"nd $on"a$ul( Arun$! o &r"v"re ul+ure( Tre+u"e s!-" l"$3"d!m%
s!-" arun$!m la f"are( Sun +un" numa" de a f" da/" f"arelor7
Lo$oenenul se u"! la el f!r! s!-l vad!( < vedea &e In,e #n J"monoul 0a&one* desf!$u%
de*vel"ndu-'" &"$"oarele frumoase( )noarse $a&ul% +!u o #n,3"/"ur! '" nu au*" de$- &e 0um!ae d"n
&ros""le &e $are le de+"a Eus$3(
4 A"$" damele sun d"s"nse '" +o,ae( Le m!n-n$! a$olo unde '"u eu7 R-se '" #n$e&u s!
refle$e*e= Cole,a% v"a/a e $"uda!( E'" of"/er de 3usar"% lo$oenen #nr-un re,"men de &e fron% "ar
eu $e sun5 Un am-r- de &a*n"$ de dra&el #nr-un la,!r( )'" #n$run! r"s s&r-n$enele% m!ur! d"n
farfur"e" ,r!m!0oara de oase roase '" arun$! farfur"a ,oal! #n s&ae( Sun foare nefer"$"% $u
des!v-r'"re nefer"$"7 )'" roso,ol" o$3"" d"s&era% $a '" $um s-ar f" #ne$a% '" se a&le$! s&re <3lsen $a
s!-" 'o&eas$! un se$re= 6"a/a mea e o nereu'"!% $ole,a( Ar &uea $"neva s! $read! $! dor"n/a
mea $ea ma" f"er+"ne e s! "nru la m!n!s"re5
4 Cu s",uran/!% nu% s&use lo$oenenul $u $onv"n,ere(
4 C" ou'" a$esa-" adev!rul7 C"% de fa&% $e s-a #n-m&la5 S$u"&! s$-r+" &e 0os% ,aa s-o
n"mereas$! &e ve$"na lu"= Am a0uns of"/er de Gard!( Ce onoare7 8ar am o "dee( C-nd se va sf-r'"
r!*+o"ul% o s!-m" "au d"&loma #n eolo,"e '" s&er s! sf-r'es$ $a ar3"e&"s$o& de MTln( Ar f"
nema"&omen"7 Se $l!"n! '" $on"nu!= C-nd damele frumoase de a"$" se vor s!ura de +!u
'am&an"e% vom mer,e #n l"n"a #n-"% a$olo sus( R-se '" f!$u $u o$3"ul= 6om s!r" $a&ra7
T!$u '" se $3"nu" s! se $on$enre*e( Pr"v"rea lu" $!ua &e $"neva( Ar!! #n sf-r'" o +rune! su&l!% #n
ro$3"e ar,"n"e de lame% $u un de$oleu neru'"na(
4 Te &rev"n% asa-" $ea ma" are #n domen"u7
Lo$oenenul #" urm!r" &r"v"rea '" re$unos$u o a$r"/! de $"nema foare renum"!(
4 <are oae feme"le sun $u adev!ra -rfe5 s&use el &e un on de #ndo"al!% u"-ndu-se la a$r"/a
$e fl"ra foare "n"m $u un ,eneral de &ol"/"e(
4 Nu oae% re$unos$u Eus$3% dar &e $ele $are fa$ mofur" le d!m afar!( A"a de-a$olo% $are
s$l"&e'e% e una adev!ra!7 )n f"lme 0oa$! rolur" de "n,enu!% dar a"$"% o3o7 Pe $"nsea mea% se
ransform! #nr-o +a$((( )nr-o +a$((( )n f"ne% $eva #n ,enul !sa(
4 6re/" s! s&une/" +a$an!5
4 Nu fa$e &e de'e&ul% 'oare$e de fron7 "*+u$n" fur"os +e/"vul(
Lo$oenenul #n$e&u s! r-d! '" r"d"$! d"n umer"( Eus$3 morm!" $uv"ne de ne#n/eles((( AL"$3"d!m
oa! armaa% adun!ur! de r!d!or"(((B 8eoda!% fa/a lu" lu$"oare se lum"n!(
4 C"" $e #nseamn! "n"/"alele de &e "ns",na a5
4 Jehrmacht =eer, r!s&unse lo$oenenul(
4 N-a" ,3"$"7 /"&! ,rasul% #n$-na( )nseamn! Jeg nacht hinten"
L/
)nvesel"% se lov" &ese $oa&se '"-"
f!$u semn $u $oul ve$"ne" sale(
4 8ar '"/" $um sun &ore$l"/" SS-"'"" #n arma!5 #nre+! lo$oenenul l!s-ndu-se &e s&ae(
4 Nu% s&use $ur"os Eus$3(
Ars$3% Ars$37 s&use lo$oenenul(
Se l!s! o !$ere s-n0en"oare( <3lsen se &use &e r-s% #'" r"d"$! &a3arul '" *"se=
4 )n s!n!aea armae"7 8ar $um &a3arele se r"d"$au #n$e% ad!u,! mal"/"os= )n s!n!aea armae"
>@3rer-ulu"7
Re,ula $erea s! se /"n! oasul '" a&o" s! f"e s&are &a3arele% $!$" a$esea nu re+u"au s! ma" f"e
folos"e la n"m"$ al$eva( Lo$oenenul &r"v" $u sa"sfa$/"e ,r!mada de &a3are f!$ue /!nd!r" '" #'"
&rom"se s! fa$! #n$! o da! la fel #na"ne de &le$are(
<da! $"na sf-r'"!% lumea s-a r!s&-nd" &r"n v"l!(
4 Care-" sarea de s&"r" &e fron #n $l"&a a$easa5 'o&" un of"/er de &ol"/"e la ure$3ea lu" <3lsen(
Lo$oenenul f!$u un ,es va,=
4 Sun #n &erm"s"e '" nu ma" am n"$" o "nforma/"e re$en!(
4 Perm"s"e5 sr",! Eus$3( Ce-nseamn! asa5 )n SS n-avem &erm"s""( Cel mul m"s"unea de a-"
aresa &e r!d!or" '" ,unoa"ele de so"ul !sa( 8ar "a s&une-m" de vo" !'"a% de &e fron7 N"'e
sala3or"7 )m" $re'e "n"ma $-nd se vor+e'e des&re arma!(<$3"" lu" ul+ur" #n$e&user! s!
l!$r"me*e=U"!-e la fundur"le-asea de ,eneral" $are se lea,!n!-n $"*me( Eu le *"$ &!du$3"7 Se
#nfl!$!rase= 8a$! a' f" >@3rer-ul% se$urea% de ur,en/!7 Se #noarse s&re ,rada/"" SS $are f!$user!
$er$ #n 0urul lu"= N-am dre&ae% +!"e/"5 Armaa e o urm! de o"% o ,a'$! de la'"(
A&ro+ar!( C"neva murmur!= A8a% ,a'$! de la'"B(
4 8omn"" a$e'"a frumo'" $u e&ole/"" ro'"" se #m&!unea*! #n fa/a noasr!% Garda >@3rer-ulu"7 Ne
d"s&re/u"es$ $a &e n"'e ra3a/" 4 Eus$3 s$u"&! &e $ovorul &ersan 4% $!$!$"o'"" !'"a u"! $om&le
13 Drumul napoi
$! daor"! nou! sun $eea $e sun% $!$" f!r! no"% v! #nre+% $e-ar f"5
Lo$oenenul r"d"$! d"n umer"H Pr"v" o doamn! a $!re" fus! era ras! mul deasu&ra ,enun$3"lor( Un
SS-s #" m!sura $oa&sa $u o sfoar!(
4 Ce erau $-"n"" !'"a5 $on"nu! $u #n$!&!/-nare Eus$3 '"-" f!$u semn lo$oenenulu" $u $oul(
N"'e ra3a/"7 Se &re*enau la ra&or doar &enru a o+/"ne semn!ur"% $a &e vremea ve$3"ulu" s"sem(
S$u"&! "ar!'" &e $ovor '" sr"v" &aa v-s$oas! $u &"$"orul( 6o"% !'"a% m-ndr"a We3rma$3-ulu"%
$!&!a/" de$ora/"" $u sa$ul &enru flea$ul !sa de r!*+o"7
Au #n$er$a s!-l l"n"'eas$!% dar #n *adar(
4 C" no"5 Nu *"$" n"m"$% lo$oenen $u mur! de erou5 C" no"5
4 A0un,e% Rud"7
4 Nu-" v"na a$esu" lo$oenen de +l"ndae da$! u #n$! n-a" de$ora/""(
4 Las!-m! s! sf-r'es$% $re"nule% &roes! Eus$3% $are #l a&u$ase de ,uler &e lo$oenen( R!*+o"ul
nosru e mul ma" ,reu de$- al vosru% u"e $um #m" remur! m-"n"le( Le fluur! $u fur"eH su+ nasul
lu" <3lsen( EIe$u/"" $u suele% $ole,a% eIe$u/"" #n mas!( Ar re+u" s! #n$er$" 4 $eas de $eas% *" de *"
4 s! $oman*" &luoanele de eIe$u/"e% $3"ar da$! $e" &e $are-" u$"dem nu sun de$- "nfer"or"( L"&!
ou'"% &enru $! le e eam! de moare( )'" l"nse +u*ele( Uneor" #" #n,ro&!m #na"ne s! moar! de-a
+"nelea% dar nu d"n $au*! $! sunem n"'e mon'r"( Adu-/" am"ne $! vreau s! "nru la m!n!s"re7
R!sufl!% #'" ,ol" &a3arul $are fu "med"a um&lu '"-l ,ol" "ar% d"nr-o #n,3"/"ur!( 8ar avem rea+!%
$ole,a% sunem ,r!+"/"% $e na"+a( To/" evre"" re+u"e l"$3"da/" #na"ne de sf-r'"ul r!*+o"ulu"% '"
"nele$ual"aea &olone*!% '" $ea rus!% a'a $!% #n/ele,"% lo$oenene% re+u"e s!-" d!m +!a"e da$!
vrem s! u$"dem a-/"a "nd"v"*"7
Lo$oenenul% $!ru"a " se f!$use r!u% #" #noarse s&aele lu" Eus$3( Amosfera #n$! nu se #n$!l*"se
+"ne( Pe s$ar! a+"a #n$e&user! s! +ea $on"a$ d"n &anof"" doamnelor( )n al! &are se 0u$au $u
s"$lele '" #'" d!deau 0os 3a"nele( )nr-un $ol/% do" of"/er" su&er"or" +eau '" se $3"nu"au s! dea 0os
$3"lo/"" une" doamne $are $o$od!$ea( < fa! #m+r!$a! #n al+asru dansa &e o mas!H #'" arun$!
&anof"" #n avan '" a$e'"a lov"r! o lusr! de $r"sal $are $!*u '" se f!$u /!nd!r"( Imed"a% un
Hau&surmf@3rer #'" s$oase revolverul '" do+or# ale dou!(
4 Ee$ul m"-a $!*u #n $a&% s&use el( As$ul ord"nele >@3rer-ulu"% do" la unu(
)'" #n$!r$! arma '" o &use la lo$ #n o$% no-nd $u sa"sfa$/"e $! doamnele de fa/! #l remar$aser!(
Era un semn de v"r"l"ae s! ra," a- de +"ne(
Lo$oenenul era a+sor+" #n $onem&larea unu" a+lou m"nuna( Un Sandarenf@3rer SS se a&ro&"e(
4 >rumos% nu-" a'a5
Lo$oenenul a&ro+! d"n $a&(
4 Ce $as! $"uda!% $on"nu! SS-"sul( Era a unor evre"( A"$" #'" f!$eau "$!lo'"" or,""le( >!$u un ,es
de de*,us= Era '" "m&ul s! $ur!/!m a$ese ,ra0dur" ale lu" Au,"as( )l +!u &e <3lsen &e um!r $u o
m-n! #nm!nu'a! #n al+( 6eneam '" eu a"$"( Era ma,n"f"$% som&uos% dra,ul meu7
4 Ce s-a #n-m&la $u &ro&r"earul5
SS-"sulu" " se !"e r!suflarea d"n $au*a na"v"!/"" #nre+!r""(
4 A a0uns #nr-un la,!r% ev"den7 Ce era s! fa$em $u el5 8ar ma" #n-" l-am +oe*a(
4 Eoe*a5 #l &r"v" lo$oenenul f!r! s! #n/elea,!(
4 8a% +"ne-n/eles% +oe*a( E $am $eea $e le fa$e/" vo" &ar"*an"lor% $red( Se duse r-*-nd la o
doamn!% #" sf-'"e ro$3"a '" #nnod! $ele dou! +u$!/"% $eea $e de*vel" fundul feme""( Era $ara,3"oas!%
avea &"$"oarele sr-m+e(
4 Ha"% mer,em la $ul$are5 sr",! un Surm+annf@3rer SS d"n d"v"*"a T% Asu&rave,3erea la,!relorB(
4 E lo$/""orul $omandanulu" de la <ran"en+ur,% eI&l"$! un &ol"/"s% ofer"ndu-" lo$oenenulu" o $u&!
de 'am&an"e( 6euve Cl"$[uo ver"a+"l!% nu se ,!se'e &e la no"( Avea o s"$l! #n +u*unar '" um&lu
"ar!'" &a3arele( L"-a" ,!s" o 0un"n$!% lo$oenene5
4 < $e5
4 < 0un"n$! e una d"nre $ele no"% r"se &ol"/"sul( < va$! e o doamn! $are a de&!'" v-rsa maur! '"
o "a&! e o a$ro+a! $are o fa$e #n fa/a uurora(
4 C" $e &ore$le le da/" +!r+a/"lor5
<f"/erul de &ol"/"e "*+u$n" #n r-s '" se re&e*" s&re dou! feme"( <3lsen se #noarse #n $ol/ul unde era
Eus$3% $are le eI&l"$a #n $on"nuare unor domn" #n $osume $"v"le de $uloare #n$3"s! $e f!$eau
valoro'"" SS-"'" #n vreme $e al/"" se d"srau &e fron( Unul d"nre domn" #'" a&r"nse #n$e un ra+u$
lun, '" ne,ru( Se vedea $! e $unos$!or( Era unul d"nre a$e" nem/" m"ser"o'" de $are era &l"n!
Amer"$a de Sud #nre $ele dou! r!*+oa"e( < vreme fusese $ons"l"er al &ol"/"e" se$ree d"n Eol"v"a(
.a" -r*"u a fos v!*u v-n*-nd unur" Mru&& #n Para,uaO% "nam"$ul Eol"v"e" #n lun,ul r!*+o" d"nre
$ele dou! sae( A$um avea o &o*"/"e #nal! la Eerl"n% #nr-un +"rou de la ul"mul ea0 &e Pr"n*
Al+re$3srasse(
4 )" l"$3"d!m &e o/"% +ol+orosea Eus$3% $l!"n-ndu-se &r"me0d"os '" urn-ndu-'" $on"a$ul &er
un"form!( .a" #n-" #" omor-m &e evre" &-n! la ul"mul om7 8omnul d!du d"n $a& #n !$ere( A&o"
/",an""( 8omnul a&ro+! d"n nou( Eus$3 duse ,-ul s"$le" la ,ur!% f!r! s! '"e $! un &r"een o
um&luse 0um!ae $u vo$!% 0um!ae $u ra$3"u( Se $l!"n!( A&o" v"ne r-ndul &olone*"lor '"% #n sf-r'"%
aun$" vom avea '" no"% ,erman""% lo$7 )na"ne% $amara*"7 Tr!"as$! SS-"'""7 Po$n" d"n $!l$-"e% r"d"$!
m-na '" url!= He"l7 6"$or"e7
Toa! lumea url! #n $or% a&o" "non!=
...Fudenblut soll spritzen...
C-ne$ul a fos #nreru& de o fa! &e 0um!ae ,oal!% $are fu,ea /"&-nd &r"n saloane% urm!r"! de un
of"/er #n $!ma'!% $u +reelele fluur-nd #n urma lu"( Un of"/er &ur-nd #nsemne de ,eneral SS
$omand! $u vo$e de senor=
4 Aen/"e((( oa! lumea #n s$ue$e7
Un une de vesel"e a&roa&e $! f!$u s! sar! a$o&er"'ul v"le"( Era semnalul ,oane" ne+une'" du&!
doamne( Una d"nre ele% $are &roesa% a fos v"ola! #n n"'a une" feresre( Ala mer,ea #n m-"n"%
ar!-ndu-'" $3"lo/"" d"n danel! nea,r!% ma" mul de$- "nde$en/"H un of"/er #" urn! v"n% foare #n$e% $u
sen"men( <+ersurmf@3rer-ul Sen3al a&ro+! modul de folos"re a v"nulu" no+"l fusese $-ndva
$3elar la Eon% a$um $ondu$ea "nero,aor""le la Eu$3en?ald(
8!du 0os $3"lo/"" fee" '" f!$u $-eva eI&er"mene &orno,raf"$e $u ea( To/" se #nre$eau #n
"nven"v"ae ero"$!H o/" mu,eau $a $er+"" #n $!ldur"(
Lo$oenenul <3lsen% a'e*a $!lare &e un s$aun% era +ea( )n fa/a lu"% #n"ns! &e 0os% o feme"e ,oal!%
$are nu &!srase de$- $"ora&"" lun,"% &r"n'" de 0ar"ere $u randaf"r" ro'""% se masur+a #n +ra/ele unu"
SS-"s #n $3"lo/" lun,"% $-r&"/" ,rosolan(
Lo$oenenul r-dea de $-r&eala ne#ndem-na"$!(
4 Su&er,ermanul #n "*mene% &ros $-r&"e7 S$u"&! '" a"nse fundul SS-0sulu" $3"ar &e lo$ul $-r&"(
E'" un $ur% s&use el $u $onv"n,ere( .-"ne m! vo" du$e la Pr"n* Al+re$3srasse '" vo" &oves"
$-"nelu" de la ea0ul &aru% $are-l $unoa'e &e He"nr"$3% da% #" vo" &oves" o ,r!mad! de lu$rur"
des&re $ealal! -rf!% nevas!-mea( )n$e&u d"n nou s! r-d!(
< +lond! &la"na! se a'e*! &e ,enun$3"" lu" '"-" m-n,-"e &!rul(
4 Po/" s!-m" s&u" Ilse% *"se ea(
4 Ilse% s&use lo$oenenul% s$u"&-nd "ar!'" &e &e"$ul $3"lo/"lor(
R!maser! o vreme !$u/"% urm!r"nd *v-r$ol"r"le $elor dou! ru&ur" &e &ar$3e(
4 E" #" &la$e foare mul% $onsa! +londa Ilse(
< al! feme"e l" se al!ur!( Pura o ro$3"e aur"e% desf!$u! &-n! sus% &e $oa&se(
4 Par" a- de r"s7 #" s&use ea lo$oenenulu"( 8e $e nu e d"sre*"5 Nu-/" &la$ feme"le5
4 E'" o -rf!5 #nre+! lo$oenenul(
4 ."o$anule7
4 A'a-/" re+u"e% s&use +rual <3lsen( < lov" &e fa! $u &"$"orul% dar fu ,aa-,aa s! $ad! $u
s$aunul% reu'" ou'" s! a&u$e &a3arul a'e*a 0os( Era o sa$an! de un l"ru '" 0um!ae% &l"n! $u
vod$! '" $on"a$( Un lo$oenen de &ol"/"e #" s&usese $! a$es amese$ alun,! r"se/ea(
A&!ru un Hau&surmf@3rer SS% r!,-nd un s$aun #n urma lu"( N-avea de$- un o$3"% $el!lal era
a$o&er" de un mono$lu ne,ru $are-" $!dea o "m&ul '" aun$" nu se vedea de$- o ,aur! ro'"e '"
umed!( )" &l!$ea la ne+un"e s!-'" arae ,auraH lumea-'" &"erdea &ofa de m-n$are( E!r+aul se
a'e*! ,reo" al!ur" de lo$oenen '" &r"v" #n 0ur $u s"n,urul s!u o$3"% ne,ru $a !$"unele(
4 6re" s! v"" #n la,!r s! +a," $u/"ul #n r!d!or"" &ar"e"5 )'" rase r!suflarea '" o ar!! &e +londa
&la"na!= C" u% f"" ama+"l!% n-a" vrea s! fa$" dra,ose5
4 Nu $u "ne% *"se Ilse% e'" un adev!ra &or$(
SS-"sul se &use &e r-s '" s$!&! mono$lul $are se roso,ol" su+ $ele dou! ru&ur" #nl!n/u"e &e 0os(
<r+"a ro'"e lu$eaH feele se #nf"orar!( Lo$oenenul r!,ea d"n /",ar! '" &r"vea ne&!s!or ,aura
s-n,er"e $are nu vo"a s! se v"nde$e(
4 E'" #nr-adev!r o m"$! ",roa"$!% #" s&use SS-"sul Ilse"( < &aner! $e re+u"e #m+l-n*"! $u +"$"ul(
R-sul lu" deven" amen"n/!or(
4 8e $e fa$" a'a d"n o$3"5 *"se lo$oenenul +-nd $-eva #n,3"/"ur" d"n 3al+!(
4 E ne+un% murmur! +londa &la"na!% $om&le ne+un( Se s&une $! #n la,!r r!s",ne'e oamen""(
Lo$oenenul se u"! aen la SS-"sul $e r-dea% #n vreme $e or+"a ro'"e #" d!dea o #nf!/"'are de
demen(
4 A'a ese% d!du SS-"sul d"n $a&( Paru $u"e% o suan! nea,r! sau un &or$ de evreu( P!rea $!
refle$ea*!= T"&"" $u Talmudul sun ma" re*"sen/"% dar &o&"" sr",! ma" are% sun ma" $ara,3"o'"( Nu
vre" s! v""% lo$oenene5 I-a" &uea vedea% o$ma" au adus o #n$!r$!ur! nou! &enru $u&or(
Se u"! la $ele dou! ru&ur" de &e 0os% se a&le$!% r"d"$! mono$lul '" a&u$! unul d"n s-n"" fee" ,oale%
sr-n,-ndu-l &uern"$( >aa /"&!( C3"orul $on"nu!% ne&!s!or(
4 )n $amera mea am dou! $a&ee de m!r"mea une" &oro$ale( Unul d"nre ele ese al une" evre"$e%
$el!lal al une" &olone*e( )n la,!r e o fran/u*oa"$! '" vreau $a&ul e"( Cred $! &e +"rou $a&eele sun
de$ora"ve '"% $-nd r!*+o"ul se va sf-r'"% $u s",uran/! $! vor avea valoare( E ma" u'or s! le "e" de la
Eerl"n de$- d"n "n"ma Amer"$"" de Sud% e m!" &u/"n &r"me0d"os7
Lo$oenenul +!u "ar!'"(
4 Ce +e" a$olo5 #nre+! $3"orul(
Lo$oenenul #noarse $a&ul s&re el% dar= nu r!s&unseH era f"*"$ "n$a&a+"l s!-" adrese*e $uv-nul
$ole$/"onarulu" de $a&ee(
4 Lo$oenene% a" +!u vreoda! $on"a$ $u s-n,e de feme"e5 Tre+u"e f"I un de,ear la un &a3ar%
dar e m"nuna(
< a&u$! &e Ilse de #n$3e"eura m-"n""% o mu'$! +rual '" r-$-" rana $u mar,"nea &a3arulu"( Ilse /"&!
eror"*a!% $eea $e-l f!$u s! r-d! s!l+a"$( Ce"lal/" se sr-nser! #n 0urul lor( 8omnul #nal% #m+r!$a #n
$osum #n$3"s% se a&ro&"e urma de $-/"va SS-"'" #n 0a$3ee al+e( >!r! un $uv-n% as$ul! "sor"s"rea
$elor #n-m&lae '" se #noarse $u s&aele% murmur-nd=
4 Asa-" o5 < ,lum!( Le 'o&" serv"oarelor= Aresa/"-o &e fa! &enru 0",n"re adus! unu" SS-"s( 8ar
nu a$um% ma" -r*"u( )'" a&r"nse al ra+u$ ne,ru% se u"! amu*a la &ere$3ea afla! #nr-o &o*"/"e
ero"$! '" &!r!s" sala fredon-nd(
6-n!orul de $a&ee $are +ea s-n,e de feme"e se r"d"$! '" o #m&"nse $u &"$"orul &e faa ,oal! de &e
0os(
4 T"&ul !u nu se &r"$e&e% ,!se'e unul ma" +un7
C" &le$! ma" de&are( Pu/"n du&! a$eea a&!ru% d"n nou% $u o mana $enu'"e &ese un"forma de
&arad! &l"n! de &ee( .ono$lul ne,ru d"s&!ruse "ar!'" '" $arnea or+"e" "nflamae arun$a s$l"&"r"
ro'"a"$e( Sal"va #" $ur,ea &r"n $ol/ul ,ur"" #nredes$3"se( )l lov" &e lo$oenenul <3lsen $u m-nerul de
aur al $rava'e"(
4 6"" #n la,!r% lo$oenene% s! /"nu"m $-/"va 0"dan" &e $ru$e5
Lo$oenenul r"d"$! &r"v"rea( )" ur$ar! &e +u*e $uv"ne &l"ne de ur!% dar nu era $el ma" &or"v"
momen( Nu r!s&unse '" sor+" $u #n,3"/"ur" mar" d"n 3al+a &l"n!( S! u"e((( Cum ar &uea vreoda!
s! u"e5
SS-"sul r"d"$! d"n umer" '" &le$! le,!n-ndu-se( Cre*ur! $! va $!dea% dar se #ndre&! +rus$ '"-'"
'erse $u m-nu'a al+! rana $are nu vo"a s! se v"nde$e(
4 Ple$% sr",! el( 8a$! e r!*,-nde'"% #nrea+! de <+ers$3arf@3rer-ul S$3enJ( Te vor $ondu$e #n
la,!r '" ne vom d"sra s! vedem $are sr",! ma" are% !"a/""-#m&re0ur sau &o&""(
Ie'" *dr!n,!n"nd d"n &"nen"" aur"/" &r"n'" la $"*me( Erunea #l ru,! &e <3lsen s!-" #n$3e"e su"enul(
4 E'" #n &erm"s"e5 #nre+! Ilse(
4 8a(
4 Nu a" fam"l"e5 ad!u,! +runea $u o$3"" &e 0um!ae #n$3"'"% $a o &"s"$!(
Lo$oenenul nu r!s&unse(
4 Po/" s! v"" s! e $ul$" la m"ne% &ro&use +londa Ilse(
4 Am s! m! ,-ndes$% *"se el +-nd #n $on"nuare( Era +ea-$r"/!% dar n"men" nu-'" &uea da seama(
Pun-nd 3al+a 0os% se u"! la +lond!( 8a$! a' f" #n lo$ul !u% a' 'er,e-o(
4 8e $e% eI$lam! ea arun$-ndu-'" &e s&ae% d"nr-o m"'$are a $a&ulu"% &!rul r!v!'"% sr!lu$"or $a
m!asea(
4 E un sfa +un% $rede-m!% *-m+" <3lsen( Cer,e-o f!r! s! e vad! n"men"(
4 Ce -m&en"e7
Se duse s&re un Uners$3arf@3rer $are avea &e ,uler #nsemnele S8( )" m-n,-"e &"$"oarele '" ur$ar!
#m&reun!(
Lo$oenenul n-a ma" v!*u-o vreoda!( 8u&! $e s-a $ul$a $u S8-"sul a fos aresa!( A fos s$oas!
&e u'a d"n s&ae $are da #n srada #nve$"na! '"% a doua *"% ru&ul e" a fos ,!s" #n Gr@ne?ald( Un
ra&or de serv"$"u semnala $! fusese $!l$a! de o ma'"n! ne"den"f"$a! '"% #n &lus% era una d"nre
feme"le Aaso$"aleB ale Eerl"nulu"( <amen"" au r"d"$a d"n umer"= A< -rf!7B
C"neva #l +!u &e lo$oenen &e um!r( Era un foare -n!r Surm+annf@3rer SS $e &ura la ,-
Cru$ea de f"er( Pe una d"n m-ne$" avea $usu! +anderola nea,r! &e $are% #n $ara$ere ,o"$e% se
&uea $""= ALe"+sandaren SSB( Avea un '"r "m&res"onan de de$ora/"" de-a $urme*"'ul &"e&ulu"(
4 < +ere In,efar% $amarade5 #nre+! -n!rul ma"or( Era &enru &r"ma da! #n seara a$eea $-nd
$"neva " se adresa $u ACamaradeB( ."ra% r"d"$! &r"v"rea(
4 Eere In,efar5 s&use el( )m" fa$e r!u(
R"d"$! 3al+a '" +!u #n$e% dar u'"( .a"orul SS #n$e&u s! r-d! '" m"ros" 3al+a(
4 8umne*eule% $e are e7
4 8a% e are( Ca s! r!"e'"% de a'a $eva a" nevo"e% ad!u,! lo$oenenul(
.a"orul SS d"n ,arda &ersonal! a lu" H"ler d!du d"n $a& '" arun$! o &r"v"re de 0ur-#m&re0ur(
4 Ce &or$!r"e7
<3lsen nu r!s&unseH ermenul " se &!rea &rea +l-nd(
4 C-nd se va sf-r'" r!*+o"ul% va re+u" s! d!m so$oeal! &enru o $e-au f!$u "nd"v"*"" !'"a% s&use
ma"orul(
4 R!s",nes$ oamen"(
4 8a% *"se SS-"sul( Se a&le$! s&re lo$oenen '" 'o&"= C"" $e vo" fa$e% $amarade5 .! vo" s"nu$"de(
Pr"v" d"n nou #n 0ur '" &e +u*e #" a&!ru un *-m+e "ron"$=
4 C" am s-o fa$ a"$"% $3"ar #n m"0lo$ul 3oarde"7
4 Asa-" o &ros"e% s&use lo$oenenul(
4 Poae% $amarade% dar n-o s! le $ad! +"ne(
4 E'" +ea5
4 8elo$% af"rm! ma"orul SS% $are avea $el mul dou!*e$" '" $"n$" de an"(
Era foare su+/"re% foare #nal( P!rul lu" am"nea de $uloarea ,r-ulu" $o&% o$3"" de a*ur"ul $erulu"
#nr-o *" $ald! de au,us( Era foare frumos( Se r"d"$! $- era de #nal=
4 .a" +"ne &r"ve'e% $amarade7
Se #ndre&! s&re un ,eneral SS &u &"e&ul &l"n de de$ora/"" d"n &r"mul r!*+o" mond"al% $are #n$adrau
"ns",na de aur a Par"dulu"( < res! #" #m&odo+ea m-ne$a drea&!( T-n!rul of"/er #l a&u$! de ,ulerul
&e $are sr!lu$eau frun*ele de se0ar d"n ar,"n( Sur-se '" s&use foare are=
4 Gru&&enf@3rer SS% ve/" vedea $eva $ara,3"os% o ,lum! deose+"!7
Generalul% re$u +"ne de 'a"*e$" de an"% #l &r"v"% "r"a% &e #nalul '" frumosul of"/er( To$ma" d"s$ua $u
domnul #n $osum #n$3"s '" $u re" doamne% a$r"/e de la U>A(
4 C" $are ese ,luma a$easa5
T-n!rul of"/er "*+u$n" #nr-un r-s ferme$!or '" $ona,"os( <3lsen ma" +!u &u/"n% a&o" se l!s! &e
s&ae( Se s"m/ea "nv"a &ersonal la $eea $e urma s! se &erea$!(
.a"orul #'" #ndre&! de,eul $!re ,eneral(
4 Gru&&enf@3rer SS% sune/" un "$!los% un na*"s "$!los '" "nfe$7
Generalul s!r" #na&o"( >a/a lu" &u3av! &!l"se( R!mase $u ,ura $!s$a!((( .a"orul *-m+"(
4 6o" o/"% "nd"v"*"" d"n la,!re '" d"n &ol"/"e% sune/" o adun!ura de asas"n" '" de mon'r"% dar $a s! v!
fa$ o sur&r"*! &l!$u!% v! anun/ $! am &"erdu r!*+o"ul( Am"$"" d"n &area $ealal! sun #n drum s&re
Eerl"n '" mer, re&ede7
< m-n! #l a&u$! de +ra/ '" #l s$uur! +rual(
4 Gos la+ele% "$!losule7
E!r+aul $e-l a&u$ase de +ra/ #" d!du drumul '" f!$u un &as #na&o"( Colanul G!r*"" '" Cru$ea de
$avaler "m&uneau ou'" res&e$ul( T-n!rul ma"or s$oase &"solul '" #l arm!(
Se l!s! o !$ere de moare(
Generalul '" domnul #n 3a"ne $"v"le &r"veau 3"&no"*a/" &"solul ,reu de arma! #n m-na -n!rulu"
of"/er(
4 ."-e ru'"ne de un"forma &e $are o &or% s&use ma"orul foare #n$e% a&!s-nd &e f"e$are $uv-n(
."-e ru'"ne &enru mama mea ,erman!H m"-e ru'"ne &enru /ara a$easa des&re $are se s&une $!
ar f" a mea( )n real"ae s&er $! #nv"n,!or"" no'r" vor avea #n/ele&$"unea s! v! #m&u'e &e o/"% $a &e
o 3a"! de 3"ene $e sune/"% '" s! v! s&-n*ure $u &ro&r""le voasre% $en"roane de &ere/"" $a*!rm"lor
'" #n$3"sor"lor voasre(
)'" a&!s! /eava &"solulu" &e &-ne$% &o$n" d"n $!l$-"e '" rase(
P"solul $!*u( .a"orul se $l!"n! &u/"n% dar nu $!*u( A&u$! &umnalul de &arad!% o arm! as$u/"!
&r"ns! de un lan/% '"% f!r! s! #n$ee*e s! *-m+eas$!% '"-l #nf"&se #n$e #n a+domen% des$3"*-ndu-'"%
de la s-n,a la drea&a% o ran! ad-n$!( S-n,ele #" $ur,ea &e m-"n"( Se $l!"n! d"n nou $a un $o&a$
+!u de v-n% a&o" $!*u #n ,enun$3"( ANu v! a'e&a/" la asa% asas"n"lor7B% &!rea $! s&une% dar
+u*ele lu" nu se des$3"ser!( Cu o sfor/are ur"a'! se #ndre&!% a&o" se &r!+u'"( )l &r"vea &e
lo$oenenul $e r!m!sese a'e*a $!lare &e s$aun '" r"d"$! m-na #n sem& de ad"o( < m-n! &l"n! de
s-n,e(
4 L"-a &l!$u% $amarade5 'o&" el(
Pr"v"rea " se #nune$!% dar #n$! ma" *-m+"( Cru$ea de $avaler s$oea un $l"n$3e lov"ndu-se de
nasur"( A fos #n"ns &e o mas!H $"neva #" desf!$u un"forma '" &analon""( .ur"+undul &r"v" fa/a
+!r+oas! a of"/erulu" $e se a&le$ase deasu&ra lu"(
4 )na&o" $u o/""7 Am "e'" d"n ,a'$!( P!$a $! nu v-am v!*u s&-n*ura/"7
C- de are #l durea((( 8umne*eule% $- #l durea(((
4 Poae $! ese #nr-adev!r o &ros"e% $amarade(
AA'a*!-e #n ,enun$3" '" roa,!-e 8omnulu"B% s&unea mama lu"( Eun"$ul fusese &asor% #'" am"nea(((
Un ,uler /ea&!n% al+( Eun"$ul /"nea #nodeauna &red"$a sm"or$!"ndu-se% dar r"'a la $!r/" $-nd 0u$a
la $afenea((( Lum"na $andela+rulu" de $r"sal lu$ra la Pra,a #" su&!ra o$3""( Puea au*" &e $"neva
&l"m+-ndu-se nervos #n s&aele lu"(
4 Nu re+u"e s! moar!% s&use un ,las(
1-m+"% ad"$! +u*ele " se $r"s&ar! '"-" de*vel"r! d"n/""(
4 N-a/" n"mer"-o% am s$!&a7((( A$um &uea s! moar!% dar era amu*an s!-" /"n! #n ens"une( Tou'"
$- de are &uea s!-l doar!((( 8e $e se #n0un,3"ase5 A fos su&"d% $amarade% e d"n v"na 0a&one*"lor(
.a"mu/ele a$elea ,al+ene sun m-ndre $-nd #'" fa$ 3araJ"r"% dar n-ar f" $re*u ou'" $! doare a-
de are((( C" ,-ul% '" s&aele((( .!$ar da$! n-ar eI"sa 8umne*eu7 Ar f" un ,3"n"on( Nu se num!ra
&r"nre $e" +un"% o '"a( Poae $! sufer"n/ele sale vor f" re$ue la so$oeal! da$! 8umne*eu a'ea&!
a$olo% sus((( Poae $! +un"$ul $u ,ulerul s!u s$ro+" va &une o vor+! +un! &enru el(
Generalul% &al"d $a un mor% se a&le$! deasu&ra mese" &e $are fusese #n"ns ma"orul '" fa/a lu" ar!!
deoda! $a a$eea a unu" om foare +!r-n( Cu un efor de $are n"men" nu l-ar f" $re*u $a&a+"l%
mur"+undul se r"d"$! fur"os( S-n,ele #" $ur,ea &e ,ur!( Tu'"% se #n!+u'"% +-",u" o #n0ur!ur!(
Generalul fu sro&" $u s-n,e% $eea $e #l f!$u s!-'" "as! d"n f"re( Se au*" $uv-nul A&or$!r"eB( < fa!
&l-n,ea(
.a"orul $!*u ,reo" &e mas!( A$um nu-l ma" durea((( Se s"m/ea +"ne((( >oare +"ne((( .ur"(
*r s-i fi dat seama cum, se gsi deodat n faa unei cldiri mar i cenuii, la numrul M, de pe
(rinz Albrechtstrasse. -oi !ulturi i meniunea @(oliia secretA erau gra!ate pe placa o!al de
bronz.
8rc scrile ca un robot, deschise ua grea a crei clan se afla att de sus nct se simi la fel de
mic ca un copil. 'antinela '' nu-i arunc nici o pri!ire, n ciuda uniformei lui de ofier.
6a eta&ul al patrulea se opri n faa unei ui cenuii, pe care se putea citi, pe o mic plac de aram9
')A(+ >..
'e nfior, ca i cnd i-ar fi fost frig. $ai departe se deschise alt u. Aprur cti negre i
strlucitoareE o femeie trt n lift, care cobor iute spre beciuri.
8n brbat nalt i blond, cu nasul ac!ilin 4 o nfiare ideal pentru =immler 4 se interes ce
cuta locotenentul +hlsen.
4 $-am nelat, opti locotenentul ca n !is.
Cobor scara alergnd, iei n strad i rsufl uurat. <a putea s-i pri!easc n ochi pe >trnul i
pe 6egionar fr s roeasc.
8RAG<STE 8E <CA1IE
Ploua aun$" $-nd lo$oenenul <3lsen &!r!s" v"la( Lo$oenenul n-avea mana '"-'" /"nea $as$3ea
#n m-n! $a &loa"a s! " se s$ur,! &r"n &!r( Se o&r"% #'" r"d"$! fa/a s&re $er% se +u$ur! de &loa"a $are-"
r!$orea o+ra0"" ar*!or"(((
Ce +"ne f!$use -n!rul ma"or7 8umne*eule7 E"ne f!$use7 Toa! &ere$erea sr"$a!( Lo$oenenul
s"m/" un fel de +u$ur"e '" &le$! ma" de&are( <are el ar f" avu $ura0ul a$ela a+surd5 )" re$u &r"n
m"ne un ,-nd% un ,-nd m"nuna((( S! se #noar$! a$as!% s! sune% s! sune #ndelun,% s! se #ndre&e
l"n"'" s&re aro,an/"" s!" so$r"% s!-l &r"veas$! &e so$rul s!u 'e*-nd% "m&un!or '" o+e*% #n fool"u% s!-"
s&un! o $e ,-ndea des&re e"((( N"'e &or$"% n"m"$ al$eva7 Por$" a$o&er"/" $u d"amane( S! vad!
o$3"" lor de &e'e aun$" $-nd #'" va #nf",e +a"onea #n &-ne$((( Ce $ara,3"os ar f"7
Un .er$edes ne,ru% $u num!r of"$"al de &ol"/"e% #l o$ol"( )n!unru se #nre*!reau of"/er" '" doamne $e
r-deau( Lo$oenenul #'" s&use $! se &l"$"sea( Camara*"" s!"7 Erau an" de $-nd se des&!r/"se de
e"((( Poae mur"ser! $u o/""( )l $u&r"nse eama '"-l rev!*u #n m"ne &e m"$ul le,"onar al $!ru" $3"&
+rual &!ru $! se "ve'e #n s&aele uf"'ur"lor d"n a&ro&"ere( Un $3"& f!r! ru&( Lo$oenenul s&use $u
vo$e are= ASalu% Alfred7B(
."$ul le,"onar *-m+" $u *-m+eul s!u de $a& de mor( 8oar ,ura *-m+ea% o$3"" n"$"oda!( 8e mul!
vreme o$3"" '" "n"ma lu" #n$easer! s! ma" *-m+eas$!(
4 A" avu dre&ae% Alfred7 8umne*eule7 C-! dre&ae a" avu7 Sunem n"'e v"e '" vom mur" #n
+!le,ar( Tr!"as$! Le,"unea Sr!"n!7
Sr",! a$ese $uv"ne foare are% "n$on'"en% #'" reven" '" &r"v" em!or #n 0ur( Un schupo venea
a,ale( E!nu"or% #l m!sur! &e lo$oenenul ud leoar$! d"n $a& &-n!-n &"$"oare( Pe $as$a lu" de
&ol"/"s% vulurul lu$ea '" &loa"a " se s$ur,ea de &e $eaf! &e manaua de &loa"e% $u refleIe
sr!lu$"oare( Lo$oenenul ,r!+" &asul% #n vreme $e &ol"/"sul se o&r" '"-l urm!rea $u &r"v"rea%
,-nd"ndu-se $! #n seara a$easa avea ou'" noro$((( nu fusese n"$" o alarm!( )'" $on"nu! drumul(
Lo$oenenul $o" &e o srad! laeral!( Am"n"r"le se #n,3esu"au #n m"nea lu"((( 1"ua $-nd erau &e
&o*"/"" #n a&ro&"erea v!"" El+rus-ulu"((( < $!ldur! or"d!( N"$" $o&a$"% n"$" um+r!( C- "m& re$use de
aun$"( A-/"a $amara*" mor/"% $u un ,lon/ #n frune% &e &o*"/""le a$elea7 8e ne$re*u7 )" re$u &r"n fa/a
o$3"lor un '"r de $3"&ur"% o/" $e" $e fuseser! #m&u'$a/" #n $a&= Uneroff"*"er S$3Tler% Gefre"er Eus$3%
Pan*ers$3@*e S$3ul*e% <+ers$3@*e .all% >eld?e+el Elom((( $el $are% du&! r!*+o"% vo"a s!
mear,! #n S&an"a s! $ul"ve &oro$al"( 6or+ea mereu des&re &lana/"a de &oro$al"% nu fusese
n"$"oda! #n S&an"a '" #nv!/a s&an"ola d"nr-un d"$/"onar ve$3" '" *dren/u"( )n *"ua $-nd a mur" 4
&u'$a'ul s"+er"an nu /"n"se +"ne% asfel $! a,on"a lu" a dura re" m"nue 4 le-a s&us $elor $e
s!eau #n 0urul s!u= No no me figuraba.
."$ul le,"onar% $are '"a s&an"ola% a&ro+! d"n $a& '"-" r!s&unse #n a$eea'" l"m+!( Elom a mur"
#m&!$a% ,-nd"ndu-se la &lana/"a lu" de &oro$al"( L-au #n,ro&a l-n,! un $a$us r!su$"% $u o
+u$!/"$! de &oro$al! &e $are Le,"onarul "-a &us-o #n m-n!% a&o" au +!!or" +"ne &!m-nul% $a lu&""
de se&! s! nu-l sf-'"e( N-aveau n"$"oda! "m& s-o fa$! a'a $um re+u"e% mureau a-/"a7 8ar $u
Elom era al$eva% oa! lumea $uno'ea &ovesea &lana/"e" de &oro$al"(
A doua *" a fos r-ndul lo$oenen-$olonelulu" 6on Herl"n,% &e $are &u'$a'ul s"+er"an l-a lov" su+
mar,"nea $!'""( A mur" &e lo$ '" &!m-nul n-a fos +!!or" &e morm-nul lu" &enru $! era un
nou-ven"% dar #n *"ua urm!oare ma" r!m!sese foare &u/"n d"n el% $!$" $-"n"" de se&! #l
de*,ro&aser!( Comandanul% ne+un de fur"e% &omen" de Curea .ar/"al!% dar era a- de $ald #n
valea El+rus-ulu" #n$- "n$"denul a fos u"a #na"ne de $!derea ser""(
A$es $omandan era $olonelul von L"ndenau $are% ma" -r*"u% a $!*u la M"ev% ars de v"u #n an$ul
s!u( Tru&ul lu" $ar+on"*a a-rna #n afara urele" '" Pora a s&us $! seam!n! $u o fr"&ur! u"a! #n
$u&or( R-seser!( Cum n"men" nu-" s"m/ea l"&sa lu" von L"ndenau% au l!sa $ur!/en"a #n ,r"0a lu" Ivan%
$are a '" f!$u-o( E$3"&a ru'"lor a des&r"ns $u a0uorul a dou! fur$" $or&ul $olonelulu"% $are a fos
a'e*a #nr-o ,roa&!% $u &u/"n &!m-n &ese el '" n"men" n-a afla vreoda! unde-'" doarme
L"ndenau somnul de ve$"7 <3lsen d!du d"n $a&( Ce r!*+o"7
A0unsese &e malul Havel-ulu" '" se a'e*! &e o +an$!% #n &loa"e% '"ro"nd de a&!% dar &u/"n #" &!sa '"
v!*u $! se afla al!ur" de Pr"n* Al+re$3srasse unde He"nr"$3 #'" avea +"roul% la ea0ul al &arulea al
STAP<( < fa! venea a,ale% #m+r!$a! #nr-o 3a"n! d"n &"ele ro'"e% $u o &!l!r"e ud! &e $a&( )"
*-m+"( El #" #noarse *-m+eul '"-'" 'erse fa/a(
>aa se a'e*! l-n,! el &e +an$a '"ro"nd de a&! '"-" ofer" o /",ar!( >umar! #n !$ere( L",!r"le erau
umede(
4 Sunem u*" de-a +"nelea% s&use faa% $are avea &"$"oare frumoase(
Lo$oenenul f!$u semn $! da(
4 )/" &la$e s! e &l"m+" &r"n &loa"e5
4 Nu% *"se el% a+solu de lo$(
>aa fum! $u ,reuae(
4 N"$" m"e(
)n$e&ur! s! r-d! '" r!maser! un "m& $ufunda/" #n ,-ndur"( >aa ru&se !$erea=
4 6"" de &e fron5
4 8a% d"n Es% '" m! #nor$ $ur-nd(
4 S! fa$em o +u$a! de drum #m&reun!% &ro&use ea r"d"$-ndu-se(
Porn"r! &e drumul $e mer,ea de-a lun,ul Havel-ulu"(
4 C" "u+"ul meu a avu o &erm"s"e% s&use faa #n$e"n"nd &asul( 8ar n-a ma" vru s! &le$e(
Lo$oenenul o &r"v" $u $oada o$3"ulu"( Era dr!,u/!% $u nasul $-rn% $a o &"s"$u/!(
4 A de*era5
>aa f!$u AdaB d"n $a& '"-'" 'erse fa/a(
4 Nu vo"a s! se #noar$! a$olo( )" !"aser! oul(
4 )" !"aser! oul5 #nre+! lo$oenenul f!r! s! #n/elea,!(
>aa $eru al! /",ar!(
4 8a% un ,lon/% o ran! #nr-un lo$ ne&or"v"% a fos nevo"e s!-l $asre*e( Ca s! ur"ne*e avea un u+%
&u/ea(
Lo$oenenul nu ,!s" n"m"$ de s&us( C" $omandanul >romm fusese $asra% #ns! de ru'"( Com&an"a
lu" #l ,!s"se le,a &e o mas! #n $asa unu" /!ran% $u or,anele &use #nr-o farfur"e l-n,! el% $a la
m!$el!r"e( Era mor( To a+domenul #" era v-n!( Ca&e &r"*on"er" au fos eIe$ua/" $u un ,lon/ #n
$eaf!% nu f""nd$! ar f" fos $u $eva "m&l"$a/"% $" &enru $! re+u"a da un eIem&lu( Erau 'a&e
,eor,"en" d"n re,"menul :8 ,r!n"$er"% o/" d"n T"fl"s% '" au $!*u $u fa/a #na"ne% $a ma3omedan""
aun$" $-nd #'" fa$ ru,!$"unea(
4 C"-a&o" $e s-a #n-m&la $u lo,odn"$ul !u5
< uu"a% "ns"n$"v( Povesea des&re soldaul $asra #" le,ase% deven"se '" ea $"neva de &e fron( Un
"u+" $asra((( Tr"s! &ovese% $e f!$ea o fa! #n asemenea s"ua/"e5 ."$ul le,"onar fusese $asra '"
el% #ns! de $!l!"% #nr-un la,!r(
4 L-au &r"ns% s&use faa% s$o/-ndu-'" &!l!r"a $a s-o s$uure(
4 N-a avu noro$(
4 L-au #m&u'$a la .orellens$3lu$3% #n a$ela'" "m& $u un ,eneral de av"a/"e( Am fos s!-" "au
$enu'a de la Curea .ar/"al!(
ALa na"+a7B ,-nd" lo$oenenul( A8e fa&% $e m! &r"ve'e &e m"ne &ovesea asa5B
4 ."-au da-o #nr-o $u"e de &anof"% $u re$"&"s!% $a &e un $ole &o'al(
4 C" $e-a" f!$u $u $enu'a5
>aa *-m+" '" &r"v" r-ul(
4 Am arun$a-o #n Havel( Ar!! a&a $enu'"e '" fur"oas! $are $ur,ea #n fa/a lor% ma" sr!lu$"oare $a
de o+"$e" d"n $au*a &lo""= 8e-asa v"n #n f"e$are *" a"$"% s!-" s&un= AEun! *"ua% Ro+er7B( Uneor" #"
arun$ flor" '" $-nd &le$ #" s&un= ALa revedere% Ro+er% r!*+o"ul #n$! nu s-a sf-r'"B(
4 Te #n/ele,% s&use lo$oenenul '" se m"r! $! o #n/ele,e #nr-adev!r(
Am-ndo" au mers a$as! la fa!( Ea '"-a arun$a 3a"na ro'"e &e un s$aun '" a &ro&us s! fa$! $afea%
dar a des$o&er" $! nu ma" aveaH nu ma" avea n"m"$ al$eva de$- $-eva s"$le de +ere '" do" l"r" de
vod$! aduse de Ro+er de &e fronul de es( Au +!u vod$! d"nr-o 3al+! de +ere% a&o" faa s-a
#n"ns &e sofa( Lo$oenenul o s!ru! '"-" &oves" des&re In,e '" Gunn"% #" s&use '" $! vo"a s! se
r!*+une(
4 Nu folose'e la n"m"$% 'o&" faa% sr-n,-ndu-se l-n,! el(
)" sr-nse #n m-"n" ,enun$3"" roun*"% #n vreme $e ea #l m-n,-"a &e &!r(
4 A" &!r frumos% $el al lu" Ro+er era $a al !u% la fel de ne,ru(
.-na lo$oenenulu" alune$! ma" sus% dar fusa era a- de sr-m! #n$- nu &uea mer,e ma"
de&areH faa #'" desf!$u &"$"oarele a&roa&e f!r! s!-'" dea seama% sus&"n!% #l lu! de ,-( 8e,eele
lo$oenenulu" $on"nuau s! ur$eH s"m/" mar,"nea $"ora&ulu" '"% $3"ar deasu&ra% o $"$ar"$e ad-n$!(
4 Ce-" asa5
4 < s$3"0! de +om+!% a$um do" an"(
Rana s-n,erase foare mul #n noa&ea a$eea( Un mar"nar de &e dra,oarele de m"ne se ,r!+"se
s!-" le,e un ,arou d"n &an,l"$a +eree" sale% $u &area &e $are s$r"a A.ar"na de r!*+o"B la 6edere(
8a$! rana n-ar f" fos a- de ,rav! ar f" r-s% dar suferea ,roa*n"$% s$3"0a a"nsese osul( AUn
m"l"meru ma" mul '" ad"o &"$"or7B s&usese $3"rur,ul( )'" r"d"$! &"$"orul $a s!-l &r"veas$!=
4 Am &"$"oare frumoase% nu-" a'a5
4 8a% s&use lo$oenenul(
< lu! #n +ra/e% o s!ru!( Ea des$3"se ,ura '" se $ono&"r! #nr-un lun, s!ru( 8e,eele #n$! nes",ure
#" raser! fusa #n sus% #n vreme $e faa se r"d"$! &u/"n(
4 Nu re+u"e% 'o&" ea $u o$3"" #n$3"'"( A+"a ne-am $unos$u7
8ar se l"&" de el% #'" a&!s! ,ura &e ,ura lu" #nr-un s!ru la$om% murmur! n"'e +"ee $uv"ne( El o
mu'$! de ,-% #" s!ru! sf-r$ur"le s-n"lor de*vel"/" '" #'" &l"m+! de,eele &e umer"" e"(
U"ar! oul% $ufund-ndu-se #n dra,ose( T"m& de o $l"&!% o $ulme a u"!r"" '" a v"e/""% d"n momen $e
m-"ne avea s! moar!( Ea &l-n,ea% dar de $e5 >!r! #ndo"al! $! n-ar f" '"u s! s&un!( )l &l-n,ea &e
Ro+er% $enu'! r"s"&"! &e fundul r-ulu"% se &l-n,ea &e ea #nse'"5 < s"ren! #n$e&u s! urle(
Se r"d"$ar! &e 0um!ae '"( as$ular! $u aen/"e #n$orda! $on$erul "nfernal $are +-nu"a deasu&ra
ora'ulu"% a&o" $!*ur! "ar!'" unul #n +ra/ele $elu"lal(
4 Sun en,le*""% s&use ea( Todeauna v"n *"ua(
Pueau f" au*"e av"oanele% foare sus( Cum reu'es$ oare s! ,!seas$! Eerl"nul &e vremea asa5
)n$e&ur! eI&lo*""le% f!$-nd s! se $uremure ,eamur"le(
4 Co+or-m #n &"vn"/!5 #nre+! lo$oenenul(
4 Nu% e ,roa*n"$!% umed! '" murdar!( S! r!m-nem a"$"(
Se "u+"r! d"n nou '" adorm"r! #nl!n/u"/"% e&u"*a/"( Seara% $-nd s-au re*"% $on"nua s! &lou!( E!ur!%
m-n$ar!% f!$ur! "ar!'" dra,oseH se s"m/"r! deoda! foare "ner"( A doua *" ven" sora e"% $are era
fun$/"onar! la S8( EI&res"a e" favor"! era $uv-nul ra3a% &e $are-l folosea la f"e$are dou! m"nue(
Lo$oenenul era eIas&era% o fa! a- de frumoas! n-ar f" re+u" s! foloseas$! $uv"ne(((
4 La na"+a% vo" do" nu v-a/" &l"$"s" &e #nuner"$5 s&use ea r-*-nd( C" da$! v! ale,e/" $u un $o&"l7
La dra$u5
Se duse la +u$!!r"e '" #n$e&u s! s$oo$eas$! &r"nre $r!"/"(
4 Sun &e &un$ul s! #nf""n/e*e o nou! or,an"*a/"e% sr",! ea s$o/-nd $a&ul &e u'!( E se$re!( La
na"+a% $e &ovese7 6or s! &un! m-na &e ul"m"" !"a/"-#m&re0ur $u un re,"men S8 adus d"n Polon"a
'" d"n Sude/"( Unul d"nre e"% un SS-"s% m-a #n,3esu" la oale!( Crede $! serv"$"ul e un +ordel% $eea
$e% la urma-urme"% e desul de adev!ra(
S$!&! d"n m-n! un ou(
4 Ra3a% sr",! ea% lov"nd $oa0a $u &"$"orul(
4 Al"$e e o adev!ra! s$roaf!% #" s&use faa lo$oenenulu"% dar e de rea+!( )" &o/" &oves" or"$e% nu
e denun/! n"$"oda!( A as$uns un evreu a"$"% al!ur"% dar n-a vru s!-l a0ue &e Ro+er &enru $! nu-"
&la$ de*eror""( 1"$e $! sun la'"(
Lo$oenenul f!$u un ,es va,( Ce era la'"ae sau nu #n a$es r!*+o"5
4 A" &uea s! de*ere*"5
4 C"ne a de*era5 sr",! Al"$e d"n +u$!!r"e( Nu a'e&! r!s&unsulH N-a" un 'or/5 Nu-l ,!ses$
delo$7 Ra3a% u"e-l7
4 Nu $red $! a' #ndr!*n"% r!s&unse lo$oenenul(
4 Tre+u"e s! f"e a- de #ns&!"m-n!or &e fronul de es( Nu /"-e n"$"oda! fr"$!5 #nrea+! ea
m-n,-"ndu-l &e o+ra*(
4 ."-e fr"$! odeauna% dar da$! r!m-n a$olo am o 'ans! s! s$a&( 8"m&or"v!% da$! de*ere* '"
&un m-na &e m"ne% nu ma" am s$!&are= &luonul de eIe$u/"e la Senne sau la .orellens$3lu$3(
4 Sun mul/" eIe$ua/"5
4 Un num!r de ne$re*u(
4 C" $-nd &le$"5
4 .-"ne(
Ea of! '"-l s!ru! "ar!'" $u +u*ele &l"ne '" frem!!oare% $a un r-u &r"m!vara( Al"$e ven" $u de0unul(
4 S&er s!-m" fa$e/" onoarea( He"n* v"ne d"sear!% vom f" o/" &aru(
AC"ne &oae f" He"n*5B #'" s&use lo$oenenul(
Con"a$ul '" +erea re$eau d"n m-n! #n m-n!( Eeau o $e le $!dea su+ m-n! '" Al"$e o+/"nea mule
lu$rur"% sau ma" +"ne-*"s le fura% dar '"a $! $e"lal/" furau '" e" '" a$e'"a '"au $! ea '"a7
A'a $! sf-r'ea &r"n a fura la lum"na *"le"(
4 Al"$e% n-a" n"$" o urm! de moral"ae% s&unea sora e"( Nu &o/" ou'" s! sa" #n $om+"ne*on #n fa/a
lo$oenenulu"(
4 Ra3a% *"se Al"$e% '" la na"+a $u morala(
Num"ul He"n*% &e $are-l au*"r! ur$-nd s$!r"le #n fu,!% "nr! a'a $um "nr! $"neva $are are dre&ul s!
fa$! *,omoH era Uners$3arf@3rer SS(
4 Eun!% feelor7 U"e% r!s$!u '" $afea(
S$oase un 3o3o de +e/"v '" nu o+serv! ,radul lu" <3lsen% &e $are-l num" f!r! fasoane A$ole,aB% dar
lo$oenenulu" nu-" &!sa de n"m"$(
E!ur! "ar!'"% ,lum"r!% a&o" se duser! la $ul$are( Al"$e ,emea de &l!$ere% He"n* r-dea $a un
mer$enar '" r!sufla $a un aur(
A doua *"% #n *or"% lo$oenenul &le$! f!r! s! re*eas$! &e n"men"% f!r! m!$ar s! '"e numele fee"(
Se duse #n ,ara >r"edr"$3srasse( Peronul era #n/esa de solda/" #n &erm"s"e $e se #nor$eau &e
fron% un"" #nso/"/" de $e" a&ro&"a/"% dar ma0or"aea s"n,ur"% $!$" erau ev"ae des&!r/"r"le #n ,ar!% $are
am"neau &rea mul de #nmorm-n!r"( <3lsen se &l"m+a nervos &e &eron( ANu-" $eva o+"'nu" s!
&le$" #na"ne de sf-r'"ul &erm"s"e"B% ,-nd" el(
4 8e $e na"+a nu lua/" renul de la C3arloen+ur,5 #nre+! un fun$/"onar al ,!r"" un ,ru& de solda/"(
G!s"/" ma" u'or lo$ur"% renul se formea*! a$olo(
Un su+of"/er +!r-n% $e s!ea a'e*a &e ran"/!% s&use d"s&re/u"or=
4 )n $el!lal sens ar re+u" s! lu!m renul% ar re+u" s! mer,em la S$3le"s"n,er Hof(
4 8e $e5 E ul"ma sa/"e d"n Eerl"n% &l"n! o$3"7(
4 To$ma"% r-n0" un <+er,efre"er #n"ns &e &eronul ud% $u o $u"e de mas$! de ,a*e su+ $a&( Nu e
n"$" un ren de fron #n ,ara S"le*"a% dar% da$!-/" v"*e*" fo"le la $omandanul ,!r""% $-'"," o *" '" &le$"
#n *"ua urm!oare(
Sos" un ra&"d% #n/esa de solda/" &e $are +!r-nul su+of"/er #" ar!! r-*-nd(
4 Q'"a au #n/eles7 Pun r!m!'a, &e $e vre/" $! renul se va ,ol" #n ,ara S"le*"a% dar re+u"e s! ne
,r!+"m( 8a$! #n-r*"e% $-"n"" de 0andarm" vor f" a$olo '" avem oae 'ansele s! f"m &u'" la *"d(
C-/"va solda/" s!r"r! s&re ren% #n$er$-nd s! se a,a/e(
4 Nu le e +"ne7 s&use su+of"/erul #nvesel"( C" e" s-au &r"ns7
4 N"$" o o&r"re la ,ara S"le*"a7 sr",a $ondu$orul $e fu,ea #n lun,ul &eronulu"(
Se au*" un 3o3o de r-s asur*"or( ACe vor+e'"7 < s! f"m ma" re&ede a$as!7B(
>un$/"onarul $e re$omandase ,ara C3arloen+ur, &r"vea $u ,ura $!s$a! renul ar3"&l"n(
4 >@3rer-ul nu va $-'",a r!*+o"ul $u urma asa% s&use el% &le$-nd su&!ra( Un lo$oenen de
+l"ndae ven" la lo$oenenul <3lsen '"-l salu! $u fam"l"ar"ae(
4 )n$er$" 'me$3er"a $u ,ara S"le*"a5
4 Nu% r!s&unse <3lsen% $u ne&!sare(
4 8ra,! &r"eene% dar e o *" de &erm"s"e #n &lus7
4 N-am $3ef% re&l"$! lo$oenenul *-m+"nd(
<f"/erul se #noarse &e $!l$-"e '" se #nde&!r! re&ede( ANa*"s sau -m&"% #'" s&use el% &ro+a+"l
am-ndou!B( Se duse s&re do" lo$oenen/" de "nfaner"e% d"nre $are unul d"s&!ru "med"a #n ren(
A,!/ae &e oae ,arn"ur"le% &an$are s$r"se $u l"ere mar" &urau lo*"n$" #n$ura0aoare% de eIem&lu=
A.er,e/" s&re v"$or"e7B Un su+of"/er s$u"&! &e una d"nre ele= AN-au de$- s! mear,!B7
8eoda! se au*" un flu"era( Era semnalul de aver"*are da de un >eld?e+el de la ar"ler"e( Tre" $!'"
de o/el% re" 0andarm" se "v"r! &e &eron( <$3"" amen"n/!or" s$l"&eau su+ $!'"le sr!lu$"oare( Trenul
&e $are-l a'e&a lo$oenenul "nr! #n ,ar! '" se o&r" #n s$r-'ne de fr-ne( Solda/"" se re&e*"r!(
Sr",!e% $3em!r"% #n0ur!ur"% $erur"(
4 Ur$a/" #n va,oane% renul &lea$!7
)n$e% renul sr!+!u Eerl"nul% re$u &ese S&ree% #n de&!rare se ,3"$eau AleIander&la* '"
Prefe$ura de &ol"/"e% unde sue de oamen" #n$3"'" #'" a'e&au f!r! #ndo"al! moarea( )n ,ara S"le*"a
era o mul/"me ur"a'!% dar &u/"n" au ur$a #n ren( Coada #n fa/a +"roulu" $omandanulu" ,!r"" $re'ea
mereu% o $oad! de oamen" mul/um"/" $! reu'"ser! s!-'" v"*e*e 3-r""le '" un"" #m&"nseser!
#ndr!*neala &-n! a$olo #n$- s! s&un! fam"l"e" s!-" a'e&e d"n$olo de +ar"ere( Un 'u"era lun,%
me,afoanele em"eau ord"ne( Trenul lo$oenenulu" #'" urm! drumul s&re es(
>"e$are $om&ar"men era &l"n $u o ,r!mad! de +!r+a/" #n drum s&re a+aor% $are aveau #n$! #n
s-n,e am"n"rea $elor $"n$"s&re*e$e *"le m"nunae( 8ar a$um #" a'e&a al$eva= fo$ul% +l"ndaele%
lu&ele $or&-la-$or&% s-n,ele% mu"l!r"le% moarea((( $uv"ne $u o asemenea #n$!r$!ur! de ,roa*! '"
sufer"n/e #n$- de&!'ea or"$e #n$3"&u"re(
G3emu" #nr-un $ol/% su+ mana% lo$oenenul #n$3"se o$3""% #n vreme $e $e"lal/" 0u$au $!r/"% +eau sau
s&uneau &ove'" o+s$ene( Lo$oenenul <3lsen &l-n,ea((( #n !$ere( )'" &l-n,ea f"ul &"erdu% $!m"nul
d"srus% #'" 'l-n,ea s"n,ur!aea((( Ea nu7 Nu era s"n,ur( A$olo unde #l du$ea renul erau fra/"" s!" de
arme% $amara*"" s!"(
C" #" revedea &e o/"= E!r-nul% $a o s-n$!% m"$ul le,"onar% Gose&3 Pora% ."$u/ul% a- de #nal% a-
de &ros% '" o/" $e"lal/"(((
Trenul sr!+!ea German"a(
)n $l"&a a$eea% #n s&aele fronulu" se #n$3e"a $on$enrarea de ru&e sov"e"$e( Toul fusese &re,!"
&enru $ea ma" mare ofens"v! d"n "sor"a r!*+o"ulu"(
)nr-o ,roa&! ad-n$! de o+u* "-ar f" &uu vedea &e Pora% ."$u/ul '" un "nfaner"s rus $are 0u$au
*arur"( P"soalele lor m"ral"er! *!$eau arun$ae al!ur"( To/" re" a0unseser! a$olo #n "m&ul lu&e"(
."$u/ul $-'",ase de0a o s"$l! de vod$! $-nd ur,"a $ea mare a fronulu" r!+ufn" de la o *are fa
$ealal! '" &use $a&! 0o$ulu"(
8ou! sue 'a"*e$" '" re" de d"v"*"" de "nfaner"e '" o&*e$" '" $"n$" de d"v"*"" +l"ndae &orneau la aa$(
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

S-ar putea să vă placă și