Sunteți pe pagina 1din 2

PROCEDURA CIVILA

JUDECATA IN PRIMA INSTANTA

RAMANE LA DISPOZITIA
RECLAMANTULUI DACA VA
PARCURGE SAU NU PROCEDURA

SERVICII
POSTALE

OBTINEREA SI DEPUNEREA
UNEI INCHEIERI DE VERIFICARE
A EVIDENTELOR SUCCESORALE

PROCEDURI
PREALABILE
SESIZARII
INSTANTEI

PROCEDURA
ORDONANTEI
DE PLATA

COMUNCAREA UNEI SOMATII SA PLATEASCA SUMA


DATORATA IN 15 ZILE

PRIN REZOLUTIE

CONTENCIOS
ADMINISTRATIV

TREBUIE SA SOLICITE
AUTORITATII EMITENTE IN 30 ZILE
REVOCAREA ACTULUI ILICIT

CEREREA DE
CHEMARE IN
JUDECATA

JUDECATORUL
DISPUNE
COMUNICAREA
CCJ PARATULUI

DEZBATEREA
PROCEDURII
SUCCESORAL

ACTUL DE PROCEDURA CARE


PROVINE DE LA RECLAMANT SI ARE
ROLUL DE A INSTANTA CU
SOLUIONAREA UNUI PROCES CIVIL

PARATUL E OBLIGAT SA
DEPUNA INTAMPINAREA
IN 25 ZILE DE LA
COMUNICAREA CCJ

LA DATA
RASPUNSULUI LA
INTAMPINARE

INTAMPINAREA SE
COMUNICA DE INDATA
RECL CARE E OBLIGAT
SA RASPUNDA IN 10

PAR VA LUA CUNOSTINTA


DE RASPUNSUL RECL DE
LA DOSARUL CAUZEI

JUDECATORUL
DE CEL MULT 60
FIXEAZA PRIMUL
DE ZILE DE LA
ACTUL
DEDE
PROCEDURA CE
TERMEN
DATA REZOLUTIEI
PROVINE
DE
LA
PAR
ACTUL DE PROCEDURA PRIN
JUDECATA
DISPUNE
CITAREA
PARTILOR
ATUNCI CAND ARE
CARE PAR RASPUNDE
MIJLOC PROCESUAL
PRIN CARELA
SECCJ,
PRETENTII IN LEGATURA CU
URMARIND
SA
SE
APERE
INDISPONIBILIZEAZA BUNURILE MOB/IMOB
CEREREA RECL, DERIVAND
FATA
DE PRETENTIILE
RECL
URMARIBILE
ALE
DEB AFLATE
LA
EL/
NUME, PRENUME/
RASPUNSUL
LA
1 | TERT,
Page
DIN ACELASI RAPORT
IN SCOPULPRETENTII
VALORIFICARII
LOR IN OBLIGAREA
DENUMIRE; DOMICILIU/
SI
EXCEPTIILE NEUTRALIZARE
JURIDIC SAU STRANS
MOMENTUL
IN CARE
CRED
UNEI
DEFATA
RESEDINTA/ DOMICILIU
MOTIVELE
DE FAPT
SI SUME
PROCESUALA OBLIGATIEI
RECL
ATENUAREA
LEGAT DE ACESTA
VA OBTINE
UN
TITLU
EXECUTORIU
ALES;
DE
DREPT
ALE
CERERII
ECUPRIND
INVOCATECE BANI
I SE DOVEZILE
DE EL
OBLIGATIEI
PAR
POATE
URMARI
SEMNATURA

INTAMPINAREA

CEREREA
SECHESTRUL
RECONVENTIONALA
ASIGURATOR

PROCEDURA CIVILA

CITATIA

ACT DE PROCEDURA PRIN CARE


PARATUL ESTE INCUNOSTINTAT
DE EXISTENTA PROCESULUI SI A
TERMENULUI DE JUDECATA

ACTUL DE
PROCEDURA
AL INSTANTEI

2|Page