Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 3 Procedura insolventei 26.10.

2015

Si la cererea debitoarei nu numai la cererea creditorilor, trebuie respectata conditia valoriiprag de 40.000 lei conform art.5 pct.72 din Legea85/2014.
Concluzie: debitorul aflat in stare de insolventa este obligat conform art.66 din Legea
85/2014 sa formuleze cerere de deschidere a procedurii insolventei in termen de 30 de zile de la
aparitia starii de insolventa.
Starea de insolventa trebuie sa fie deja instalata, adica actuala. Daca insolventa este doar
iminenta, debitorul are facultatea si nu obligatia de a cere deschiderea procedurii.
Conform art.67, cerera de deschidere a procedurii trebuie sa fie insotita de o lista de
documente si declaratii astfel:
-

Documentele contabile anuale si curente ale debitorului

O lista sau un inventar cu bunurile debitorului

O lista a creditorilor si creantele acestora

Lista platilor si transferurilor patrimoniale din ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii
introductive

Declaratii referitoare la intentiile debitorului in procedura de insolventa ( daca opteaza pentru


reorganizare sau faliment )

Declaratii referitoare la onorabilitatea organelor de conducere ale debitoarei ( declaratii pe


proprie raspundere autentificate de notar sau certificate de avocat din care sa rezulte ca nu a
fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infractiuni prevazute de legea concurentei )

Dovada notificarii organului fiscal

In situatia in care debitoarea nu depune toate documentele prevazute de art.67 odata cu cererea
introductiva si nici ulterior pana la termenul stabilit de judecata, sanctiunea este respingerea cererii
de deschidere a procedurii.
Cererea de deschidere a procedurii trebuie sa fie formulata la fel ca orice alta cerere de chemare
in judecata conform art.194 din NCPC.
Cererea de deschidere a procedurii se judeca in procedura necontencioasa.
Daca debitoarea solicita deschiderea procedurii generale de insolventa, cererea va trebui
semnata de reprezentantul societatii ( administratorul statutar).
Daca se solicita deschiderea procedurii semplificate de faliment, cererea va trebui insotita si de o
hotarare a Adunarii Generale a asociatiilor sau a actionarilor care hotarasc formularea unei astfel de
cereri.

Daca ulterior cererii debitorului, dar inainte de solutionarea acesteia sunt formulate cereri de
deschidere a procedurii de catre creditori, acestea se vor inregistra direct la cererea formulata de
debitor, astfel serviciul registratura va face verificari din oficiu si va inregistra cererile creditorilor
direct la dosarul care are ca obiect cerera formulata de debitor.
In cazul admiterii cererii formulate de debitor, cererile creditorilor se vor califica ca declaratii
de creanta.
In cazul in care cererea debitorului se va respinge, se vor solutiona cererile creditorilor.
Conform pct.72 din art.5, valoarea-prag este de 40.000 lei atata pentru creditor, cat si pentru
debitori, iar in ceea ce priveste creantele salariale este de 6 salarii medii brute/ economie/salariat.
Introducerea prematura cu rea-credinta de catre debitor a unei cereri de deschidere a
procedurii, atrage raspunderea patrimoniala a debitorului pentru prejudiciile pricinuite.
Cererea creditorilor ( art.72 din Legea 85/2014 si art.5 pct.20 din Legea85/2014)
Cerera de deschidere a procedurii formulata de creditori declanseaza un adevarat proces
care in mod obisnuit are caracter necontencios, intrucat debitorul cunoscand starea sa de insolventa
vadita achieseaza expres sau implicit la cerera creditorului.
Daca debitorul contesta cererea creditorului, atunci procesul capata caracter contencios.
Dupa inregistrarea cererii creditorului in termen de 48 h de la inregistrarea cererii, instanta o
va comunica debitorului si organului fiscal competent. Intr-un termen de 10 zile de la primirea cererii,
debitorul are posibilitatea fie sa conteste, fie sa recunoasca existenta starii de insolventa.
In cadrul contestatiei va putea fi administrata doar proba cu inscrisul ( documente).
Judecatorul la cerera debitorului poate dispune prin incheiere de sedinta in sarcina creditorului
plata unei cautiuni de pana la 10% din valoarea creantei, dar nu mai mult de 40.000 lei.
Daca creditorul nu achita in termen de 5 zile de la luarea masurii de catre instanta cautiunea,
instanta va respinge cerera de deschidere a procedurii.
In cazul in care, creditorul achita cautiunea, iar debitorul achita creanta creditorului,
instanta va respinge cererea ca ramasa fara obiect, iar cautiunea va fi restituita creditorului.
In situatia in care se deschide procedura generala de insolventa, instanta va desemna un
administrator judiciar, iar in situatia in care se deschide procedura simplificata de faliment, instanta va
desemna un lichidator judiciar.
La cerera formulata de debitor, instanta va deschide procedura, prin incheiere la cererea
formulata de creditor, instanta va deschide procedura prin sentinta judecatoreasca.

S-ar putea să vă placă și