Sunteți pe pagina 1din 5

Etapele procedurii insolventei - Bcr Club Antreprenori

https://www.bcrclubantreprenori.ro/ghid/afiseaza/406/etapele-proceduri...

Urmareste-ne pe:

Login | Inscriere! | Forum | Resurse | Help | Contact GHID TRAINING ONLINE CLUB ANTREPRENORI STIRI BANKING Prima pagina Ghidul antreprenorului Inchiderea unei afaceri Falimentul In tot site-ul In tot site-ul Stiri Ghid / Training Produse / Promotii Manager Companii Banking Dictionar

Etapele procedurii insolventei


Autor: Alexandru Ene, Diana Rizea ( Noerr Finance & Tax) | Publicat la data: 02.02.2011

Procedura insolventei de desfasoara in mai multe etape, prezentate in cele ce urmeaza. 1. Cererea de deschidere a procedurii insolventei. Procedura insolventei va incepe pe baza unei cereri introduse la tribunal de catre debitor sau de catre creditori, precum si de orice alte persoane sau institutii prevazute expres de lege. Debitorul este obligat sa se adreseze tribunalului cu o cerere de deschidere a procedurii insolventei in termen de 30 de zile de la aparitia starii de insolventa. Orice creditor este indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolventei daca detine asupra debitorului prezumat in insolventa o creanta certa, lichida si exigibila in cuantum de minim 45.000 lei mai veche de 90 de zile. 2. Contestatia debitorului/ Solutionarea contestatiei debitorului/ Solutionarea cererii de deschidere a procedurii insolventei de catre judecatorul sindic/ Alte masuri. Judecatorul sindic va comunica cererea de deschidere a procedurii insolventei in copie debitorului, iar debitorul trebuie fie sa conteste, fie sa recunoasca existenta starii de insolventa in termen de 10 zile de la primirea copiei. Daca judecatorul sindic stabileste ca debitorul nu este in stare de insolventa, respinge cererea creditorilor. Daca judecatorul sindic stabileste ca debitorul este in stare de insolventa, ii va respinge contestatia si va deschide, printr-o sentinta, procedura insolventei. In cazul cererii de deschidere a procedurii formulata de catre debitor, judecatorul sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii insolventei. 3. Opozitia creditorilor. In termen de 10 zile de la primirea notificarii cu privire la deschiderea procedurii insolventei la cererea debitorului, creditorii pot formula opozitie la incheierea de deschidere a procedurii. In

RECOMANDA:

5416 TIPARESTE ARTICOL:

vizualizari Comenteaza acest articol !

RATING ARTICOL:

ARTICOLE SIMILARE: Simptomele falimentului Ce se intampla cu datoriile firmei in caz de insolventa sau faliment? TAG-URI ARTICOL:

caz de admitere a opozitiei creditorilor, judecatorul sindic va revoca prin sentinta, incheierea de deschidere a procedurii insolventei. 4. Formele procedurii insolventei. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei (Legea insolventei) reglementeaza doua forme ale procedurii insolventei, respectiv (a) procedura generala si (b) procedura simplificata.

1 of 5

26.07.2013 18:38

Etapele procedurii insolventei - Bcr Club Antreprenori

https://www.bcrclubantreprenori.ro/ghid/afiseaza/406/etapele-proceduri...
creditor , contestatie , judecator sindic , sentinta , notificare , recurs , lchidator , administrator judiciar , faliment

indeplineste conditiile prevazute de Legea insolventei pentru a fi supus procedurii simplificate intra succesiv in perioada de observatie, si, ulterior, fie in reorganizare judiciara, fie direct in faliment. (b) Procedura simplificata reprezinta procedura prin care debitorul care indeplineste anumite conditii

prevazute de Legea insolventei (cum ar fi spre exemplu: nu detine nici un bun in patrimoniul sau actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi gasite, administratorul nu poate fi gasit etc.) sau la cererea sa, intra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie scurta de maximum 50 de zile. Perioada de observatie este perioada cuprinsa intre data deschiderii procedurii si data confirmarii planului de reorganizare sau, dupa caz, a intrarii in faliment. In perioada de observatie se vor stabili cauzele are au condus la starea de insolventa si cine este raspunzator pentru aceasta, daca sunt sanse de reorganizare precum si care este activul si pasivul debitorului. 5. Notificarea creditorilor. Prin hotararea de deschidere a procedurii insolventei judecatorul sindic va desemna un practician in insolventa in calitate de administrator judiciar sau, dupa caz, in calitate de lichidator care va conduce sau va supraveghea activitatea debitorului si care va efectua notificarea creditorilor cunoscuti. Notificarea va cuprinde termenele fixate prin sentinta de deschidere a procedurii ca fiind necesare pentru derularea operatiunilor de mentionare a creantelor in tabelul creditorilor. 6. Recursul. Hotararile pronuntate de catre judecatorul sindic pot fi atacate cu recurs. Termenul de recurs este de 7 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu prevede altfel. 7. Inregistrarea cererilor de admitere a creantelor. Creditorii vor formula cereri de admitere a creantelor asupra averii debitorului. Termenul limita va fi de maximum 45 de zile de la deschiderea procedurii. 8. Verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar de creante. Administratorul judiciar/ lichidatorul va verifica creantele, va intocmi si va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate creantele impotriva averii debitorului. 9. Contestatiile la tabelul preliminar. Debitorul, creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de administratorul judiciar/ lichidator in tabelul preliminar de creante. Contestatiile trebuie depuse la tribunal in termen de 5 zile de la publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa a tabelului preliminar. 10. Solutionarea contestatiilor/ Definitivarea tabelului creantelor. Dupa ce toate contestatiile la creante au fost solutionate, administratorul judiciar/ lichidatorul va inregistra, imediat, la tribunal si va avea grija sa fie afisat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creantelor impotriva averii debitorului. Tabelul definitiv de creante cuprinde toate creantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat contestatii, precum si creantele admise in urma solu-tionarii contestatiilor. 11. Reorganizarea judiciara. Reorganizarea judiciara este procedura care se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor. Procedura de reorganizare presupune intocmirea, aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit plan de reorganizare. 12. Propunerea planului de reorganizare. Urmatoarele persoane pot propune un plan de reorganizare: debitorul, administratorul judiciar si creditorii detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor cuprinse in tabelul definitiv de creante. Nu va putea propune un plan de reorganizare debitorul care, intr-un interval de 5 ani anteriori formularii cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite de legea insolventei. 13. Votarea/ Confirmarea planului de reorganizare. Cu privire la plan se va vota in adunarea creditorilor. Planul de reorganizare este supus confirmarii de catre judecatorul sindic. Daca debitorul nu se conformeaza planului sau desfasurarea activitatii aduce pierderi averii sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum si administratorul special pot solicita oricand judecatorului sindic sa aprobe intrarea in faliment. 14. Falimentul. Prin procedura falimentului se intelege procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara care se aplica debitorului in vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat. Judecatorul sindic va decide, prin sentinta sau, dupa caz, prin incheiere intrarea in faliment. 15. Notificarea creditorilor dupa intrarea in faliment. Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment, judecatorul sindic va pronunta dizolvarea societatii debitoare si va dispune ridicarea dreptului de administrare al debitorului, in cazul procedurii generale, desemnarea unui lichidator provizoriu, iar in cazul procedurii simplificate, confirmarea, in calitate de lichidator al administratorului judiciar, care va notifica creditorii. Notificarea in cazul intrarii in faliment prin procedura generala va cuprinde termenele fixate prin sentinta de deschidere a procedurii ca fiind necesare pentru derularea operatiunilor de mentionare a creantelor in tabelul suplimentar, respectiv in tabelul definitiv consolidat. In cazul intrarii in faliment prin procedura simplificata, lichidatorul va trimite o notificare creditorilor prevazuti la punctul 5 privind intrarea in procedura falimentului. 16. Inregistrarea cererilor de admitere a creantelor. Creditorii vor formula cereri de admitere a creantelor nascute dupa data deschiderii procedurii sau, dupa caz, al caror cuantum a fost modificat fata de tabelul definitiv de creante sau fata de programul de plata din planul de reorganizare, ca urmare a

2 of 5

26.07.2013 18:38

Etapele procedurii insolventei - Bcr Club Antreprenori

https://www.bcrclubantreprenori.ro/ghid/afiseaza/406/etapele-proceduri...

17. Verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar. Lichidatorul va verifica creantele mentionate la punctul 16, va intocmi si va inregistra la tribunal tabelul suplimentar de creante. 18. Contestatiile la tabelul suplimentar. Debitorul, creditorii si orice alta parte interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele si drepturile de preferinta trecute de administratorul judiciar/ lichidator in tabelul suplimentar. Contestatiile trebuie depuse la tribunal in termen de cel putin 10 zile inainte de data stabilita prin incheierea de intrare in faliment, pentru definitivarea tabelului definitiv consolidat. 19. Intocmirea tabelului definitiv consolidat. Tabelul definitiv consolidat cuprinde totalitatea creantelor ce figureaza ca admise in tabelul definitiv de creante si cele din tabelul suplimentar necontestate, precum si cele rezultate in urma solutionarii contestatiilor la tabelul suplimentar. 20. Inventarierea/ Sigilarea/ Lichidarea bunurilor din averea debitorului. Lichidatorul judiciar inventariaza, sigileaza, evalueaza si valorifica bunurile din averea debitorului. Lichidarea va incepe indata dupa finalizarea de catre lichidator a inventarierii bunurilor din averea debitorului. Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau de lichidator, in exercitiul atributiilor sale prevazute de lege, sunt dobandite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garantii reale mobiliare sau drepturi de retentie, de orice fel, ori masuri asiguratorii. Bunurile vor putea fi vandute in bloc - ca un ansamblu in stare de functionare - sau individual. Metoda de vanzare a bunurilor, respectiv licitatie publica, negociere directa sau o combinatie a celor doua, va fi aprobata de adunarea generala a creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului si a recomandarii comitetului creditorilor. Fondurile obtinute din lichidarea bunurilor debitorului vor fi distribuite in ordinea prevazuta de Legea insolventei. 21. Ordinea de distribuire a creantelor. Ordinea de distribuire a sumelor realizate in urma lichidarii prin vanzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, in favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare este urmatoarea: 1. taxe, timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective; 2. creantele creditorilor garantati nascute in timpul procedurii de insolventa dupa confirmarea planului de reorganizare, ca parte componenta a planului de reorganizare (aceste creante cuprind capitalul, dobanzile, majorarile si penalitatile de orice fel); 3. creantele creditorilor garantati, cuprinzand tot capitalul, dobanzile, majorarile si penalitatile de orice fel, precum si cheltuielile, pentru creantele nascute inainte de deschiderea procedurii. Ordinea de plata a altor creante in cazul falimentului este dupa cum urmeaza: 1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii; 2. creantele izvorate din raportul de munca; 3. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile si cheltuielile aferente, acordate dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultand din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii; 4. creantele bugetare; 5. creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii; 6. alte creante chirografare; 7. creantele subordonate in urmatoarea ordine de preferinta: (a) creantele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea generala a asociatilor, ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic; (b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit. 22. Inchiderea procedurii. Dupa lichidarea bunurilor din averea debitorului, lichidatorul va supune judecatorului sindic un raport final insotit de situatiile financiare finale. O procedura de reorganizare prin continuarea activitatii sau lichidare pe baza de plan va fi inchisa, prin sentinta, in urma indeplinirii tuturor obligatiilor de plata asumate in planul confirmat. O procedura de faliment sau o procedura care incepe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, va fi inchisa atunci cand judecatorul sindic a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la banca.

RECOMANDA:

RATING ARTICOL:

VOTURI: 8

Tipul dumeavostra de utilizator nu are dreptul de a participa activ la sesiunea de chat. Pentru mai multe informatii va rugam sa apelati la unul din operatorii nostri call-center la numarul de telefon 0800.801.227

3 of 5

26.07.2013 18:38

Etapele procedurii insolventei - Bcr Club Antreprenori

https://www.bcrclubantreprenori.ro/ghid/afiseaza/406/etapele-proceduri...

Solutii financiar-bancare Administrarea afacerii Marketing Cresterea unei afaceri Contabilitate Legislatie Inchiderea unei afaceri Vanzarile Solutii de IT Business International Vanzari - Clienti Resurse-Umane Planul de afaceri
Cauta in ghid/training

Produse si servicii Prima Pagina Companii Ghidul antreprenoruluiBusiness Online Training online Antreprenori Banking Stiri Resurse Forum Abonare la newsletter Arhiva Newsletter RSS Sitemap Termeni si conditii ANPC Un proiect sustinut de: Powered By Concept si Management Dezvoltat

Cosmote

4 of 5

26.07.2013 18:38

Etapele procedurii insolventei - Bcr Club Antreprenori

https://www.bcrclubantreprenori.ro/ghid/afiseaza/406/etapele-proceduri...

Semnatura electronica

5 of 5

26.07.2013 18:38