Sunteți pe pagina 1din 1

DINAMICA şi CONTROLUL ZBORULUI

Subiectele de examinare pentru atestare

la gradul profesional Cercetator Stiintific

1. Mişcarea generală a aeronavei pe o traiectorie rectilinie. Determinarea comenzilor


necesare mişcării şi a gradienţilor de control. Particularizarea in aproximaţia aeronavei ca punct
material

2. Dinamica voletilor aerodinamici de control şi a “lanţului cinematic” pentru transmisiile


mecanice. Modelare fizică şi matematică.

3. Studiul stabilităţii aeronavei folosind modelul liniarizat pentru mişcarea perturbată.


Modurile proprii longitudinale si lateral-direcţionale -ecuaţiile aproximative ale modurilor proprii-.
Stabilitatea statică longitudinală pentru zborul rectiliniu staţionar şi zborul în manevră (marimi
fizice caracteristice, cerinţe regulamentare, teste expereimentale în suflerii şi în zbor)

4. Rulajul pe sol staţionar şi nestaţionar, cu şi fără vint lateral. Determinarea lungimiilor de


rulare la decolare şi aterizare specifice; cerinţe regulamentare, metode experimentale de
determinare.

5. Studiul stabilităţii aeronavei cu comenzi libere, fixe şi active. Influenţa sistemelor


automate de asistare a pilotajului. Cazul ruliului rapid; ipotezele simplificatoare, modelul matematic
de studiu, cerinţele regulamentare

6. Răspunsul aeronavei la acţionarea comenzilor de zbor; modelul liniarizat. Relaţia dintre


răspunsul la comenzi şi stabilitatea dinamica.

7. Stabilirea ecuaţiilor de mişcare mecanică a aeronavei in referenţialul propriu, cu


considerarea mişcărilor mecanice proprii ale rotorilor şi ale subsistemului mecanic din sistemul
comenzilor de zbor. Organizarea unui program pentru simularea numerică a zborului controlat.

8. Studiul execuţiei virajului coordonat; virajul staţionar şi virajul forţat. Aproximarea


avionului ca punct material - corelarea rezultatelor cu cele furnizate de modelul general al mişcării
mecanice a aeronavei.

9. Evoluţii în situaţii extreme (studiu mecanic al evoluţiei, controlul/ stabilitatea aeronavei in


situaţii extreme, fenomene specifice ...): a. “stalll-ul”, b. plafonul de zbor (static, dinamic), c.
oprirea motoarelor

10. Modelul mecanic/ matematic al zborului cu comenzi active; influenţa rotorilor. Modelul
matematic pentru studiul stabilitaţii zborului cu comenzi active (stabilitatea zborului “parţial
controlat”)

Notă: Subiectele vor cuprinde, în principiu (pe lîngă celelalte tratări de rigoare), pe cît posibil şi
etapele: a. modelare fizică (ipoteze, criterii, fenomene secundare/ parazite, ...), b. modelul
matematic corespunzător celui fizic, c. rezolvarea modelului matematic, d. interpretarea soluţiilor;
semnificaţii intuitive