Sunteți pe pagina 1din 17

LUCRARE DE PRACTIC

CADRU DIDACTIC SUPERVIZOR : BIOIU TEODORA


STUDENT : TOADER MIHAELA DENISA
FACULTATEA DE ADMINISTRAIE PUBLIC
SPECIALIZARE : ADMINISTRAIE EUROPEAN
AN II LICEN

Identificarea instituiei gazd i obiectivele acesteia

SCTOPQUALITYMANAGEMENTSRLesteosocietatecomercialacuraspundere
limitata, avand capital integral romanesc. Compania are o experienta de 10 ani in
domeniul furnizarii de programe deformare profesionala. Este furnizor autorizat de
Autoritatea Nationala pentru Calificaripentru 35 de programe de initiere,
specializare, perfectionare. Toate programele deformare sustinute se finalizeaza cu
un examen de absolvire organizat n conformitatecu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al
Ministrului

Muncii,

Solidaritatii

Sociale

si

Familiei

sialMinistruluiEducatiei,CercetariisiTineretului,pentruaprobareaMetodologieicertif
icarii formarii profesionale a adultilor, absolventii obtinand certificate de
absolvirerecunoscute

de

Ministerul

Muncii,Familiei,

Protectiei

Sociale

siPersoanelorVarstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

n anul 2007 TOP QUALITY MANAGEMENT a fost certificata TUV CERT


decatre Tuv Thuringen e.V. - Germania pentru sistemul de management al calitatii,
ISO9001:2008 in domeniile de activitate: consultanta si invatamant pentru adulti.
Inanul2013TOPQUALITYMANAGEMENTafostrecertificatapentrusistemuldeman
agementalcalitatiiISO9001:2008decatreInterConformityAssesment & Certification
Company.

Oferta educationala a SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL contine o


gamalarga de cursuri de formare in domenii precum: management general,
managementulsievaluareaproiectelor,mamagementuldeseurilor,formareformatori,re
surse umane si legislatia muncii, audit sisteme de management si intern, protectia
2

muncii,comunicare in limba engleza, financiar-contabilitate, achizitii publice,


IT&C, soft skills.In plus, pentru cursurile Manager proiect, Manager resure umane
si Formator, SCTOP QUALITY MANAGEMENT SRL este autorizat de Tuv
Thuringen

e.V

Germaniapentrucertificarepersonal,cursantiiputandobtinecertificateprofesionarerec
unoscute la nivel international. Pentru cursul Auditor in domeniul calitatii, SC TOP
QUALITY MANAGEMENTSRL este autorizata de prestigiosul Institutul
International al Auditorilor Interni (IIAGlobal) din Statele Unite, fiind unicul
furnizor

recunoscut

de

aceasta

entitate

la

nivelnational.

Astfel,peplan

international,s-aobtinut echivalareaexamenului4CIA(Certified Internal Auditor),


prin recunoasterea certificatului de Auditor in domeniulcalitatii emis de SC TOP
QUALITY MANAGEMENT SRL. Echipa SC TOP QUALITY MANAGEMENT
SRL este formata din peste 25experti in management de proiect, managementul
general al organizatiei, audit, indomeniul financiar bancar, managementul calitatii,
IT&C,

cunoscatori

cel

putin

olimbastrainasiavandpregatirelanivelcelputindestudiipostuniversitareindomeniul pe
care il stapanesc.
SCTOPQUALITYMANAGEMENTSRLareexperientaingestionareaproiectelor cu
finantare

nerambursabila

fiind

Beneficiar,

in

perioada

2010

2013,

aproiectuluistrategicFlexinovIntreprinderiflexibilesiinovatoarefinantatprinPOSDRU. Acesta a oferit 80 de


cursuri autorizate ANC dintre care 16 in TIC, pentru261 de persoane ce au
dobandit cunostinte si competente care sa le permita sareactioneze la schimbarile
rapide ale pietei muncii. Toti indicatorii propusi au fostdepasiti, succesul repurtat
determinand SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL sase implice si in
derularea altor proiecte. Pe langa sustinerea de cursuri si participarea la proiecte
finantate POSDRU,SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL este initiatoarea
3

procedurii de introducere inClasificarea Ocupatiilor din Romania a urmatoarelor


profesii: EXPERT LEGISLATIAMUNCII cod COR 242220, EXPERT IN
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA codCOR 242304, TEHNICIAN IN
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA cod COR32572.
Inurmademersurilorsustinuteefectuate,inprezentcele3meseriisuntcuprinse in codul
COR. Pentru completarea demersurilor realizate, ANC a autorizat TOP QUALITY
MANAGEMENT pentru sustinerea celui mai nou curs de pe piataactuala de profil:
Expert legislatia muncii.
La sfarsitul anului 2014 societatea are un numar de 5 salariati si 10 lectori
formatori colaboratori.Indicatori economico-financiari 2013: 1.135.624 leiCA,
130.517 leiProfit.
OBIECTIVELE SOCIETII

Obiectivul fundamental: Satisfacerea tuturor cerintelor contractuale ale clientilor


prinrespectarea termenelor convenite si obtinerea unor preturi cat mai atractive.

Obiective derivate:
-cresterea satisfactiei clientilor
-cresterea prestigiului firmei si constituirea unei imagini de excelenta
-cresterea eficacitatii si eficientei activitatilor interne
-imbunatatirea continua a calitatii serviciilor furnizate

Obiective strategice:
-firma isi propune sa ofere servicii de calitate clientilor sai

Avantajul competitiv al firmei este sustinut prin raportul calitate-pret, ceea ce ii


confera viabilitate si competitivitate.

Avantajulconcurentialeste materializat in faptul ca TOP


QUALITYMANAGEMENT este autorizata pentru activitatea de formare
profesionala atat lanivel national (Autoritatea Nationala pentru Calificari) cat si la
nivel international (IIAGlobal USA si Tuv Thuringen e.V. Germania).

Procesul decizional este eficace, deciziile bazandu-se pe pe analiza intuitive si


logica a datelor si informatiilor. Ele sunt luate in functie de situatiile care se ivesc
inactivitatea curenta a societatii si se refera la majoritatea componentelor
procesualesi structurale ale firmei, fiind dictate din ratiuni economice si
manageriale, de apariiaunor probleme care necesita o rezolvare urgenta.
Deciziile luate sunt strategice dar si curente, se adopta de esalonul superior
almanagementului, la anumite intervale de timp,au termene precise de rezolvare si
desemneaza persoane responsabile pentru indeplinirea acestora.

SistemulinformationalalfirmeiSCTOPQUALITYMANAGEMENTestealcatuit din:
-date si informatii
-circuite si fluxuri informationale
-proceduri informationale
-mijloace de tratare a informatiilor

Organizareastructuralaasocietatiiesteevidentiataindocumenteledeformalizare a
structurii organizatorice, respectiv regulamentul intern, organigrama sifisele de
post.

Fisa postului este corect intocmita si respecta structura clasica n care suntprecizate
elemente precum :

I.Descriereapostului(denumireapostului,nivelierarhic,compartimentul,ponderea
ierarhica, relatiile organiatorice, obiectivele individuale, sarcini,competenesi
responsabilitati)

II.Cerintele postului
a.Competenta profesionala (cunostine, calitati, aptitudini)
b.Competenta manageriala (cunotine, calitai, aptitudini, cursuri de formare si
dezvoltare profesionala)
c.Cerine specific
Organigrama este una piramidala, specific unei structuri organizatorice de
tipierarhic-funcional. Este structurata pe 4 niveluri.Societatea dispune de un
Regulament intern.Ca in orice structura organizatorica si la TOP QUALITY
MANAGEMENT seregasesc cele sase componente primare: posturi, functii,
niveluri ierarhice, ponderiierarhice , compartimente si relaiile organizatorice.
Posturile au definite responsabilitati, in functie de nivelul de studii, cele maimari
responsabilitati revenind posturilor de conducere.Functiile sunt evidentiate in statul
de functii (nomenclatorul de functii) careeste aprobat de Administrarul societatii.

Compartimentele sunt suficient delimitate, iar relaiile organizatorice sunt dede tip
ierarhic-funcionale.
Metodele si tehnicile de management utilizate:
-delegare
-managementul calitatii
-masurarea performantei proceselor
-evaluarea satisfactiei clientilor
Legturile dintre diverse activiti, compartimente i
posturi.ResponsabilitatilesiautoritatilefunctiilorsuntaprobatedeAdministrator.Proce
sele de comunicare interna se desfasoara atat peorizontala (acelasi nivelierarhic),
cat si pe verticala (niveluri ierarhice diferite).

Obiectivele stagiului de practic


Scopul efectuarii stagiului de practica n cadrul facultatii noastre este acela de a
nefamiliarizacudomeniuldeactivitatealadministratieipublice.ncadrul
stagiului de practica se pune accentul pe exemplificarea concreta a informaiitlor
acumulate n cadrul facultatii.
nurmaactivitatiidesfauratencadrulacesteiinstitutiiamavutoportunitatea

de

acumula cunostinte obligatorii pentru cariera n acest domeniusi extrem de


important este faptul ca am putut observa modul cum acestea suntaplicate.
Obiectivul general al stagiului de practica consta n pregatirea, informarea
si nvatarea unor norme metodologice specifice institutiei n care se efectueaza
acesta, n scopul deprinderii abilitatilor de comunicare si efectuare corecta a
sarcinilor n viitoarea cariera pe care o voi urma
7

Detaliidesprecoordonatorulstagiuluidepractic
Coordonatorul stagiului de practica este doamna Daniela Nicolau.
Daniela este licentiata in Stiinte Administrative si detine un Master in Consultanta
in management si dezvoltarea afacerilor si un Master in Managementul afacerilor
publice. Cu o experienta profesionala de peste 7 ani, Daniela a colaborat cu diferite
organizatii (publice si private) in domeniul Managementului si al Fondurilor
structurale. A scris Cereri de finantare pe diferite teme (sisteme integrate de
management al deseurilor, infiintare parc eolian, formare profesionala pentru
adulti, schimb de experiente si cooperare internationala) si a lucrat in
implementarea proiectelor cu finantari nerambursabile, ajutand la coordonarea
activitatilor de consultanta pentru sisteme de management si dezvoltare resurse
umane, asigurarea calitatii, procedurarea activitatilor, implementarea si evaluarea
gradului de conformitate cu standardele de calitate, precum si conceperea si
aplicarea strategiilor si politicilor de dezvoltare ale societatii.
In cadrul TOP QUALITY MANAGEMENT este lector autorizat ANC pentru
cursurile de Manager de proiect, Formator, Manager de inovare - Abilitati
manageriale, Managementul stresului ocupational, Manager imbunatatire procese,
Comunicare Manageriala.

Jurnal de practic

Perioada de desfurare:
De la: 3 martie 2016 pn la 25 mai 2016
Program de lucru: 6 ore pe saptamana
Durata totala a stagiului de practica: 66 de ore
ndrumtor desemnat din coala Naional de Studii Politice i
Administrative
Numele i prenumele Teodora Bitoiu
Gradul didactic: Profesor universitar

Societatea organizatoare a stagiului de practic:


Denumire: SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL
Sediul social: Str Dionisie Lupu, nr 49, et 3, ap 7, sector 1, Bucuresti
Domeniul de activitate: 8559 Alte forme de invatamant

Cadrul de desfurare a activitii:


Firma furnizoare de cursuri de formare profesionala pentru adulti- serviciul cursuri.

Tutorele desemnat din partea firmei


Numele i prenumele Nicolau Daniela Valentina
Functia ocupata Manager al sistemelor de management al calitatii
Telefon, e-mail: 0767 335 264 danielavalentina_radu@yahoo.com
9

Saptamana 1. 9-03-2016
In prima saptamana am facut cunostinta cu coordonatorul de practica din cadrul SC
TOP QUALITTY MANAGEMENT SRL, doamna Valentina Nicolau, care ne-a
aratat sediul firmei, dar si obiectivele generale si specific ale societatii .
Promovarea si organizarea cursurilor de formare profesionala este extrem de
importanta pentru sustinerea transformarii fortei de munca in conditiile unei piete a
muncii aflata intr-o permanenta evolutie. Formarea profesionala este activitatea
principala a firmei SC TOP QUALITY MANAGEMENT.
Invatarea pe tot parcursul vietii trebuie abordata ca o necesitate obiectiva impusa
de tranzitia spre o economie i o societate bazate pe cunoatere.Aceasta orientare
este susinuta de optiunea conform careia o societate bazata pe cunoatere necesita
investitii si eforturi pentru dezvoltarea resurselor umane, pentru incurajarea
angajatilor sa dobandeasca noi competente si sa accepte mobilitatea ocupaionala.
Simultan este important sa se promoveze calitatea la angajare, sa se dezvolte
strategii accesibile de invatare si de formare profesional la orice varsta.

Obiectiv general
Cresterea competitivitatii angajatilor in vederea sprijinirii dezvoltarii capitalului
uman pentru o piata a muncii moderna si flexibila.

Obiective specifice
1. Dezvoltarea competentelor pentru realizarea unei calificari complete,
inlaturarea scepticismului si a lipsei de receptivitate in ceea ce priveste
beneficiile formarii profesionale

10

2. Pregatirea resurselor umane capabile sa contribuie la cresterea


competitivitatii fortei de munca;
3. Actualizarea cunostintelor si perfecionarea pregatirii profesionale in
ocupatia de baza, precum si in ocupaii inrudite;
4. Schimbarea calificarii, determinata de restructurarea economica, de
mobilitatea sociala sau de modificari ale capacitaii de munca;

Saptamana 2. 16-03-2016

In cea dea doua saptamana am cunoscut mai bine organizata si principalele


caracteristici in plan organizatoric si functional care au fost identificate.
Cunoasterea organizatiei s-a realizat pe parcursul desfasurarii stagiului de practica.
Astfel am aflat despre obiectul de activitate al firmei, modul in care sunt organizate
activitatile si departamentele si intreg pocesul de lucru din cadrul departamentului
Cursuri. Salariatii companiei ne-au prezentat in detaliu fiecare aspect legat de
functionarea si desfasurarea activitatii in firma si am avut ocazia de a ne
familiariza cu documentele care se intocmesc.
Pentru inceput am fost observatori, iar dupa intelegerea procesului am aplicat in
practica cunostintele dobandite.

Saptamana 3. 23-03-2016

In cadrul celei de-a treia saptamana am primit cererile de inscriere la cursuri si


inregistrat formulare de participare la cursuri.

11

Saptamana 4. 30-03.2016

In saptamana patru am intocmit lista cursantilor inscrisi , apoi am contactat clientii


pentru intocmirea contractelor de curs. Altaturi de alta colega am intocmit
contractele de scolarizare si facturile aferente.

Saptamana 5. 6-04-2016

In aceasta saptamana m-am familiarizat cu intocmirea necesarului de resurse


si am luat la cunostinta despre cum se realizeaza aprovizionarea cu material.

Saptamana 6. 13-04-2016

In cursul acestei saptamani am desfasurat mai multe activitati . Am ajutat la


pregatirea materialelor si a salii de curs, am participat la :
-pregatirea formularelor necesare pentru prima zi de curs
-primirea cursantilor si preluarea documentelor
Am observat procesul de desfasurare a cursului, iar dupa incheierea cursului am
desfasurat urmatoarele activitati:
-am intocmit borderoul cu datele de identificare ale cursantilor, durata
cursului, data absolvirii, seria si numarul diplomei
-am completat in registrul de eliberare a diplomelor
-am observat modul in care se completeaza o diploma de absolvire, procedura
eliberarii si arhivarea cotoarelor certificate emise.

12

Saptamana 7. 20-04-2016

In aceasta saptamana am primit o serie de documente pe care le-am scanat,


sortandule apoi pe categorii in dosarele specifice .

Saptamana 8. 27-04-2016

In saptamana opt am realizat in programul informatic Microsoft Excel , un tabel cu


numele cursantilor pentru urmatorul curs.

Saptamana 9. 11-05-2016

In aceasta saptamana de practica am fotocopiat documentele aferente cursurilor


desfasurate, apoi am realizat un cd cu scanarile efectuate.

Saptamana 10. 18-05-2016

In saptamana aceasta am intocmit

necesarul de resurse

si am realizat

aprovizionarea cu material.

Saptamana 11. 25-05-2016

In decursul ultimei saptamani de practica am fotocopiat si aranjat dosare


cronologic in functie de data cu care erau inregistrate. In acea zi am reetichetat un
numar de aproximativ 30 de dosare.

13

Comentariul stagiului de practic

Raportandu-ma la relatiile stabilite cu membrii institutiei pot sa spun ca m-am


intergrat foarte bine si nu am ezitat niciun moment sa cer ajutorul atunci candam
avut nevoie.
Personalul SC TOP QUALITTY MANAGEMENT SRL s-a dovedit a fi
format din persoane extrem de amabile care mi-au acordat o deosebita atentie si
mai ales multa rabdare. Deasemenea mi-au pus la dispozitie informatii utile ce mau ajutat sa-mi largesc orizonturile dar si utile pentru a-mi intocmi raportul de
practica.
Am indeplinit sarcinile primite si am folosit cu eficenta timpul petrecut in
cadrul societatii.
Consider ca aceasta perioada de practica a fost constructiva pentru
viitoarea mea cariera ca functionar public. Activitatile si experienta pe care am
acumulat-o le consider utile pentru dezvoltarea mea profesionala si sper ca pe
viitor sa-mi exercit anumite calitati ce le-am dobandit in perioada stagiului de
practica.
Consider ca aceasta perioada de practica a fost benefica pentru mine din
mai multe pucte de vedere. Cu toate ca la inceputul stagiului de practica m-am
confruntat cu una dintre cele mai mari probleme ale unui student si anume lipsa de
experienta, am reusit sa fac fata provocarilor si piedicilor ce mi-au iesit in cale. Am
reusit sa ma integrez in aceasta echipa ,am cautat sa acumulez cat mai multe
informatii si sa dobandesc cunostinte noi.

14

In cadrul firmei am constatat ca lucrul in echipa este foarte important. Principalele


aspecte ale muncii n echipa sunt legate de comunicare, scopuri comune, coeziune
si autonomie.
In cadrul firmei se realizeaza frecvent comunicarea intre diferite echipe pentru
realizarea sarcinilor in timp util si implicit pentru indeplinirea obiectivelor.
Persoanele se ajuta intre ele pentru a ndeplini orice sarcina.
Coeziunea grupului se refera factorii ce influenteaza membrii sa ramana n echipa:
cu cat mai mult isi doresc membrii sa faca parte din echipa, cu atat mai coerenta va
fi echipa. Coeziunea are efecte pozitive pentru echipa TOP QUALITY
MANAGEMENT deoarece asigura suport social si incredere.
Autonomia, un alt aspect specific identificat in cadrul firmei se

refera la

independenta echipei si a membrilor sai, la modul in care echipa isi influenteaza


propria activitate, la modul n care se iau decizii si la modul in care un membru al
echipei poate actiona independent.
Dupa desfasurarea stagiului de practica am acumulat cunostinte depre intreg
procesul desfasurat in cadrul departamentului cursuri, de la primirea cererilor de
inscriere aferente fiecarui curs, la intocmirea contractelor si facturilor pentru
fiecare participant si finalizarea cursului cu eliberarea suplimentelor si
certificatelor de absolvire.
Desfasurarea stagiului de practica sub indrumarea tutorelui de practica
reprezinta o experienta profesionala si personala, un atuu pentru integrarea pe piata
muncii.

15

Analiza SWOT
Puncte tari:
-identificarea corecta a necesitatilor clientilor
-identificarea si dimensionarea corecta a resurselor necesare desfasurarii cursului
-raspunde cerintelor clientului si propune acestuia variante optime de rezolvare a
necesitatilor
- -valorifica abilitatile si competentele personalului
-organizatia si furnizorii ei sunt interdependenti intr-o relatie ce trebuie sa fie
reciproc avantajoasa conform principiilor eficienta-pret-calitate-promptitudinedisponibilitate
-evalueaza oportunitatile si necesitatile de imbunatatire continua
Puncte slabe:
-lipsa unei persoane care sa se ocupe de promovare a imaginii firmei si a cursurilor
organizate
-volumul mare de munca in departamentul de cursuri
Oportunitati:
-organizarea de noi cursuri conform cerintelor clientilor
Amenintari:
-firme concurente care ofera cursuri la preturi mai avantajoase

16

Concluzii

Firma isi desfasoara activitatea in bune conditii, are personal calificat si cu


experienta in domeniu, ceea ce constituie un atuu in atragerea clientilor pentru
cursurile de formare profesionala.Consider ca ar trebui facuta o promovare mai
intensa a imaginii firmei si implicit a cursurilor organizate de TOP QUALITY
MANAGEMENT pentru a spori numarul clientilor.
In concluzie,pot spune ca acest stagiu de practica a fost unul benefic pentru
dezoltarea mea profesionala, in sensul ca am dobanit noi cunostinte si am desprins
anumite calitati ce ma vor ajuta sa fiu un bun funtionar.

17

S-ar putea să vă placă și