Sunteți pe pagina 1din 3

Asistenţa Primară a Stării de Sănătate

Proiect – Program de sănătate


Asist. drd. Mioara Matei

PROIECT DE PROGRAM DE SĂNĂTATE


în BCV, DIABET ZAHARAT, CANCERE, OBEZITATE, BOLI
GENETICE
Exemplu: Proiect de Program de educaţie pentru sănătate în cancerul de col uterin

Etape:

1) Documentarea
2) Alcătuirea planului proiectului
3) Structurarea programului de sănătate

1) Documentarea
a. Site-ul DSP Iaşi – Compartimentul Programe de Sănătate
b. Cursul IV de Asistenţa Primară a Stării de Sănătate
c. Tratate
d. Articole

2) Alcătuirea planului proiectului:


 Analiza situaţiei în populaţia respectivă cu identificarea problemei şi stabilirea
priorităţilor:
 Planificarea programului de sănătate:
- scop:
- obiective
- populaţia căreia se adresează
- planificarea resurselor:
• de la ce nivel se culeg informaţiile
• cum se prelucrează datele
• cum se prelucrează datele
• cine poate finanţa proiectul
- aplicarea programului
- evaluarea programului
 Bibliografie

1
Asistenţa Primară a Stării de Sănătate
Proiect – Program de sănătate
Asist. drd. Mioara Matei

3) Structurarea programului de sănătate

A. Justificarea studiului:

I. Analiza situaţiei → se poate face prin:


2) Măsurarea unor indicatori
• ai stării de sănătate
Exemplu: - caracteristicile (distribuţia) populaţiei pe sexe (femei), grupe de vârstă (20
- 65 de ani), mediu de provenienţă → identificăm astfel grupurile populaţionale cu
risc
- morbiditate (incidenţă, prevalenţă)
- mortalitate
- factori de risc
• de utilizare a serviciilor de sănătate
Exemplu: - câte persoane au făcut examen clinic
- câte persoane au solicitat trimiteri la ginecologie pentru infecţii genitale
- câte persoane au făcut examen Babeş Papanicolau

3) Anchete epidemiologice speciale → se obţin informaţii de la beneficiarii


serviciilor de sănătate (populaţie) despre nivelul de cunoştiinţe asupra cancerului
de col uterin (Exemplu: 20% sunt informate)

4) Colaborarea cu instituţii / persoane care cunosc comunitatea respectivă (exemplu:


I.S.P., D.S.P., clinici de specialitate care au în evidenţă persoane cu o anumită
patologie)

II. Identificarea problemei: lipsa de cunoştinţe (informare) a femeilor din grupa de


vârstă 20-35 de ani, din mediul urban privind factorii de risc pentru cancerul de col
uterin, privind posibilităţile de depistare precoce, privind semnele de „alarmă”

B. Scop: creşterea adresabilităţii la medic a populaţiei asistate la 70% după 9 luni

C. Obiective:
1. evaluarea gradului de informare în populaţia asistată la debutul programului (prin
aplicarea unei fişe de anchetă epidemiologică – fişă chestionar) privind factorii de risc,
posibilităţile de depistare precoce şi semnele de „alarmă”
2. creşterea gradului de informare al populaţiei asistate în ceea ce priveşte cancerul de
col uterin

D. Populaţia:
2
Asistenţa Primară a Stării de Sănătate
Proiect – Program de sănătate
Asist. drd. Mioara Matei

- femeile peste 20 de ani asistate la Cabinetul Medicului de familie

E. Modalităţi de realizare a obiectivelor (planificarea resurselor, aplicarea


programului)

Obiectivul 1
- resurse umane
- resurse materiale: hârtie, transport, comunicaţii, imprimare
→ Total
- aplicarea chestionarului în populaţia studiată (culegerea datelor)
- prelucrarea datelor
- interpretarea datelor

Obiectivul 2
1. distribuirea de materiale informative privind „semnele de alarmă”, factorii de risc,
metodele de depistare precoce
- resurse umane, materiale (D.S.P. – Compartimentul de Programe)
- comunicare
→ Total
1. elaborarea de materiale informative care să conţină:
- telefonul Cabinetului medicului de afmilie
- telefoanele clinicilor de ginecologie
- telefoanele altor cabinete de depistare precoce a cancerului de col uterin
(Cabinete de Planing Familial)
- resurse umane
- resurse materiale
→ Total

F. Evaluarea progamului
- reaplicarea chestionarului la sfârşitul programului
- prelucrarea şi interpretarea datelor

• BIBLIOGRAFIE