Sunteți pe pagina 1din 72

Repararea Cutiei de Viteze

Fisa de Constatare

CARTERUL CUTIEI DE VITEZE SI AMBREIAJULUI


Reperul:
Caracteristici tehnice: - materialul Fc 270 CrCu NU 0900-201

Pozitia
pe
desen

Denumirea
uzurii sau
defectiunii

Modul de
constatar
e si AMCuri
folosite

Dimensiuni
(mm)

initia
l

Admise
pana la
reparati
e

Procedeul
de
reconditiona
re

Conditii
tehnice
de
reformare

Ia, b, c,
d

Uzura
locasurilor
pentru
rulmenti

Se constata
prin:

Ia; Ib
72+0.01

cotrol vizual
existenta
rizurilor si
altor indicii
ca urmare a
rotirii
rulmentului

71.980

Se reface
dimensiunea
initiala prin
prelucrare

Se alezeaza la
o dimensiune
majorata

Se executa filet
nou majorat

72-0.012
Ic ; Id
80+0.01

79.980

80-0.012

II

III

Uzura
locasurilor
axelor pentru
schimbarea
vitezelor

Uzura gaurilor
cu filet

masurare
cu
comparator
ul si
micrometru
l pentru
exterior de
50-75mm si
75-100 mm
Dezaxarea
se verifica
cu calibrul
Se constata
prin:

15+0.05

15.20

15-0.016
control
vizual
existenta
rizurilor sau
gripajelor
se masoara
cu
comparator
ul si
micrometru
l pentru
exterior de
0-25mm
sau
verificare
cu calibrul
Se constata
prin:

control
vizual

verificare
cu surub
nou
IV

Fisuri, sparturi

Se constata
prin:

Cotrol
vizual

Se
reconditioneaz
a prin sudura
autogena sau
electrica

Fisa de Constatare

SUPORTUL MANSONULUI DE CUPLARE

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul Fc 28 CrCu 0900-201

Se
reformeaza
cand
prezinta
fisuri in
locasurile
pentru
rulmenti sau
in peretii de
rezistenta

Pozitia pe
desen

Denumirea
uzurii sau
defectiunii

Uzura
alezajului
pentru
rulment

Modul de
constatare
si AMC-uri
folosite

Dimensiuni
(mm)
initial
admise
a
pana la
reparatie
80+0.009
80+0.021

Se constata
prin:
control vizual
(existenta
indiciilor de
rotire a
rulmentului)
masurarea cu
comparatorul

80.020

Procedeul
de
reconditiona
re
Se reface
dimensiunea
initiala prin
bucsare

Conditii
tehnice
de
reformare

II

Uzura fusului
in frecare cu
mansonul de
cuplare

III

Fisuri, sparturi

si micrometrul
de exterior de
75-100mm
Se constata
prin:
control vizual
(existenta
rizurilor)
se masoara
cu
micrometrul
pentru
exterior de
75-100mm
Se constata
prin:
control vizual

520
52-0.046

51.780

Se rectifica
prin strunjire
pentru a se
reface forma si
rugozitatea
initiala

Se
reformeaza
cand
diametrul
exterior a
ajuns la
40mm

Nu se
reconditioneaz
a

Se
reformeaza
cand
prezinta
fisuri sau
sapaturi

Fisa de Constatare

MANSON DE CUPLARE

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul Fc 28 CrCu NU 0900-201;


- tratament termic: suprafetele marcate ---se calesc prin
CIF pe adancimea de maximum 5mm
la duritatea de 40-48 HRC

Pozitia
pe
desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatar
e si AMC
uri
folosite

0
I

II

Uzura
alezajului
in frecare
cu suprotul

Uzura
fuslui
pentru
rulment

Se constata
prin:
control
vizual
(existenta
rizurilor)
masurare
cu
comparator
ul si
micrometrul
pentru
exterior de
50-75mm
Se constata
prin:
control
vizual
(existenta
rizurilor prin
rotirea
rulmentului)

Dimensiuni
Procedeul
(mm)
de
Initiala Admise reconditiona
pana la
re
reparati
e
3
4
5
+0.104

Uzura zonei
de contact
cu bratele
furcii

Se constata
prin:
control
vizual

52
52+0.030

52.280

Se
reconditioneaz
a prin bucsare
pentru a se
reface
dimensiunea
initiala sau o
dimensiune de
reparatie

Se
reformeaza
cand dupa
bucsare s-a
uzat peste
limita
admisa

65+0.021
650.002

65.00

Se
reconditioneaz
a prin bucsare
pentru a se
reface
dimensiunea
initiala

Se
reformeaza
cand dupa
bucsare s-a
uzat peste
limita
admisa

1.6
Rugozitat
ea
Ra

0.3
Denivela
ri

Se rectifica

masurare
cu
micrometrul
pentru
exterior de
50-75mm

III

Conditii
tehnice
de
reformar
e

IV

Fisuri,
sparturi

masurarea
denivelarilo
r cu liniar si
lamele
calibrate
pentru
grosime
Se constata
prin:
control
vizual

Nu se
recontioneaza

Mansonul
de cuplare
se
reformeaza
cand
prezinta
fisuri sau
sparturi

Fisa de Constatare

AXUL FURCII AMBREIAJULUI ASAMBLAT

Reperul:

se compune din: pirghia axului

axul furcii

Caracteristici tehnice: - materialul : parghia axului este executata


din OLC 45 STAS 880-80; axul furcii este executat din OLC 45 X AT
STAS 8580-70;
- tratament termic: axul este imbunatati la 241285 HB

Pozitia
pe desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatare si
AMC uri
folosite

Uzura
zonelor de
frecare cu
bucsele

Se constata
prin:
control vizual

Dimensiuni
Procedeul
(mm)
de
Initial Admise reconditiona
a
pana la
re
reparati
e

Conditii
tehnice
de
reformar
e

24-0.020
24-0.072

23.700

Se
recondtioneaz
a prin:
a. Rectificare
b. Matalizare
pentru a se
reface
dimensunea
initiala

Se
reformeaz
a cand
dupa
incarcare
cu sudura
s-a uzuat
peste
limita
admisa

10+0.098
10+0.040

10.40

Se rectifica la
o dimensiune
majorata

masurare cu
micrometrul
pentru exterior
de 0-25mm sau
verificare cu
calibrul
II

Uzura
gaurii
pentru bolt

Se constata
prin:
control vizual
(deformari,strivi
ri)

III

Fisuri,
deformari

Masurare cu
sublerul sau
verificare cu
calibrul
Se constata
vizual

Fisurile la ax
nu se
reconditioneaz
a.
Fisurarea
parghiei se
reconditioneaz
a prin sudura.
Deformarea
parghiei se
reconditioneaz
a prin
indreptare.

Fisa de Constatare

FURCA AMBREIAJULUI

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul: OLC 45 X STAS 880-80


10

Se
reformeaz
a cand
prezinta
fisuri sau
deformari

- tratament termic: suprafetele marcate ---se calesc prin


CIF la duritatea de minimum 57 HRC
pe adancimea de 1.5-2.5mm
Restul piesei se
imbunatateste la 241-285 HB.

Pozitia
pe desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatar
e si AMC
uri
folosite

Dimensiuni
(mm)
Initial Admise
e
pana la
reparat
ie

Procedeul
de
reconditiona
re

Conditii
tehnice
de
reformar
e

Uzura
suprafetie
de contact
cu
mansonul
de cuplare

Se
constataprin
control
vizual si
masurare cu
sublerul

8+0.2
8-0.2

Se
reconditioneaz
a prin
a. rectificare si
calire prin
cureti de

11

7.2

II

III

Uzura gaurii
cu filet

Fisuri,
rupturi

Se constata
prin:
control
vizual
verificare cu
surub nou
Se constata
prin control
vizual

M16x1.
5

Fisa de Constatare

12

inductie
b. incarcare
prin sudura
electrica
Se executa
filet nou
majorat

Nu se
recontioneaza

Furca
ambreiajul
ui se
reformeaza
cand
prezinta
fisuri sau
rupturi.

FLANSA

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul: OLC 45 STAS 880-80;


- tratament: imbunatatit termic la 241-285 HB

13

Pozitia
pe
desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatar
e si AMC
uri
folosite

Dimensiuni
(mm)
Initiale Admise
pana la
reparat
ie

Procedeul
Conditii
de
tehnice de
reconditiona reformare
re

Uzura
canelurilor

Se constata
prin:
control
vizual
existenta
striviturilor

30.34+0.0

30.40(rol
e
12.3m
m)

Se reface
dimensunea
initiala prin
incarcare
manuala cu
sudura elctrica
si preluare in
centru
specializat

9.800

Se executa
gauri noi
decalate
echidistant
fata de cele
anterioare sau
se majoreaza
cele anterioare

II

Uzura
gaurilor
pentru
suruburi

verificarea
distantei
intre role
12mm
asezata in
goluri
diametral
opuse cu
calibrul
Se constata
prin:
control
vizual si
verificare
cu calibru

30

30.340.030

9+0.220
9+0

14

Se
reformeaza
cand dupa
reconditiona
re s-a uzat
peste limita
admisa

Fisa de Constatare

MANSON EXTERIOR

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul: ATP SiMgFe STAS 201/2-71

15

Pozitia
pe desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatar
e si AMC
uri
folosite

Dimensiuni
Procedeul
(mm)
de
Initial Admise reconditiona
e
pana la
re
reparati
e

Conditii
tehnice
de
reformare

Uzura
danturii

Se constata
prin:
control
vizual
(existenta
strivirilor)

15.8+0.

II

Uzura
gaurilor
pentru
suruburi

verificarea
grosimii
dintelui la
distanta de
9.6mm de
la varf cu
calibrul
Se constata
prin:
control
vizual

14.8

Nu se
reconditioneaz
a

Dintele a
carui
grosime
este sub
14.8mm se
reformeaza

9.2

Se alezeaza
pana la
diametrul de
11 mm

Cand
gaurile prin
uzura au
ajuns la
diametrul
de 11.8 mm
mansonul
se
reformeaza

15.8-0.2

8.2+0.1
8.2+0

(striviri,
deformari)
Masurarea
diametrului
cu sublerul

16

Fisa de Constatare

MANSON INTERIOR CANELAT

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul: OLC 45x STAS 880-80;


-tratamentul: imbunatatit la 217-255 HB termic

17

Pozitia
pe
desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatar
e si AMC
uri
folosite

Dimensiuni
Procedeul
Conditii
(mm)
de
tehnice de
Initial Admise reconditiona reformare
re
e
pana la
reparati
e

Uzura
canelurilor
interioare

Se constata
prin:
cotrol vizual
(existenta
strivirilor)

40.63+0.

II

Uzura

verificarea
distantei
intre role
4.5 mm
asezate in
goluri
diametral
opuse
Se constata

05

18

18

40.80
(role
4.7
mm)

Nu se
reconditioneaz
a

Cand
canelurile
noi
executate sau uzat
peste limita
admisa se
reformeaza

17

Se reface

Cand dupa

danturii
exterioare

prin:
cotrol vizual
(existenta
strivirilor)

dimensiunea
initiala prin
incarcare cu
sudura
electrica
(manuala)

se verifica
grosimea
dintelui la
distanta de
14mm de la
varf cu
calibru

Fisa de Constatare

ARBORE AMBREIAJ

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul: OLC 45 X STAS 880-80;

19

reconditiona
re s-a uzat
peste limita
admisa,
mansonul se
reformeaza

- tratament termic: pe zona canelata marcata cu


---- pe
adancimea de 1.5-2.5mm este calit prin
curenti de inductie la
minimum 56 HRC.
Restul piesei este imbunatatita la 217-255HB.

Pozitia
pe desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatar
e si AMC
uri
folosite

Uzura fusului
pentru
rulment

Se constata
prin:
cotrol vizual
(existenta
rizurilor din
cauza rotirii
rulmentului
pe fus)

Dimensiuni
(mm)
Initiale Admise
pana la
reparat
ie
40+0.018
40+0.002

40.00

Procedeul
de
reconditiona
re

Conditii
tehnice
de
reformar
e

Se reface
dmensiunea
initiala prin:
a. incarcare cu
arc electric
vibrator

Se
reformeaza
cand dupa
recontionare
s-a uzat
peste limita
admisa

b. incarcare in
mediu protector

20

II

Uzura zonei
canelate in
contact cu
discul
ambreiajului

III

Uzura zonei
canelate in
contact cu
cuplajul

IV

Fisuri,
deformari

Masurare cu
micrometrul
pentru
exterior de
25-50mm
Se constata
prin:
cotrol vizual
(existenta
strivirilor pe
flancuri)
se masoara
distanta
dintre 3 dinti
cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau
verificare cu
calibrul
Se constata
prin:
cotrol vizual
(existenta
strivirilor pe
flancuri)
se masoara
distanta
dintre 3 dinti
cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau
verificare cu
calibrul
Se constata
prin:
control vizual
control
defectoscopic
cu spray
control prin
ferolux

de CO2 sau Ar.


Se executa in
centru
specializat
19.75-0.030
19.75-0.072

19.50

Se reface
dimensiunea
initiala prin
incarcare sub
strat protector
de CO2 sau Ar.
Se executa in
centru
specializat

Se
reformeaza
cand dupa
reconditiona
re s-a uzat
peste limita
admisa

20.234+0.0

20.00

Se reface
dimensiunea
initiala prin
sudura sub strat
protector de
CO2 sau Ar. Se
executa in
centru
specializat

Se
reformeaza
cand dupa
reconditiona
re s-a uzat
peste limita
admisa

Nu se
reconditioneaza

Arborele
fisurat sau
deformat se
reformeaza

20.234-0.03

Fisa de Constatare

ARBORE PRINCIPAL ASAMBLAT

21

Reperul:
bucsa

se compune din: arbore principal

;manson

Caracteristici tehnice: - materialul: arborele principal este executat


din OLC 45 X
STAS 880-80;
mansonul este executat din poliamida
Norma FIAT 55132/238958;

PA 57.50

bucsa este executata din bronz


sintetizat;
- tratament termic: arborele principal este
imbunatatit la 217255HB;

Pozitia
pe
desen

Locul de
uzura sau
defectiun

Modul de
constatar
e si AMC

Dimensiuni
(mm)
Initiale Admise
pana la
22

Procedeul
Conditii
de
tehnice de
reconditiona reformare

II

III

uri
folosite

Uzura
fusului
pentru
rulment

Se constata
prin:
control
vizual
(existenta
rizurilor din
cauza rotirii
inelului
rulmentului
de fus)

Uzura
fusului
pentru
rulment

Uzura zonei
canelate
pentru rotile
dintate

masurare
cu
micrometrul
pentru
exterior de
25-50 mm
sau
verificare cu
calibrul
Se constata
prin:
control
vizual
(existenta
rizurilor din
cauza rotirii
inelului
rulmentului
de fus)
masurare
cu
micrometrul
pentru
exterior de
25-50 mm
sau
verificare cu
calibrul
Se constata
prin:
cotrol vizual
(existenta
strivirilor pe
flancuri)

reparat
ie

re

35+0.011
35-0.005

35.00

Se reface
dimensiunea
initiala prin:
a. incarcare cu
arc electric
vibrator
b. incarcare in
mediu
protector de
CO2 sau Ar. Se
executa in
centre
specializate

Se
reformeaza
daca dupa
reconditiona
re s-a uzat
peste limita
admisa.

40+0.018
40+0.002

40.00

Se reface
dimensiunea
initiala prin:
a. incarcare cu
arc electric
vibrator
b. incarcare in
mediu
protector de
CO2 sau Ar. Se
executa in
centre
specializate

Se
reformeaza
daca dupa
reconditiona
re s-a uzat
peste limita
admisa

19.75-

19.50

Se reface
dimensiunea
initiala prin
incarcare sub
strat protector
de CO2 sau Ar.

Se
reformeaza
daca dupa
reconditiona
re s-a uzat
peste limita

0.010

19.750.057

23

IV

Uzura zonei
canelate
pentru
cuplaj

Uzura
interioara a
bucsei

VI

Uzura
locasului

se masoara
distanta
peste 3
dinti cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau
verificare cu
calibrul
Se constata
prin:
cotrol vizual
(existenta
strivirilor pe
flancuri)
Masurarea
distantei
peste 3
dinti( dantu
ra este
taiata de
z/2 deci
peste 3dinti
efectivi cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau
verificare cu
calibrul
Se constata
prin:
control
vizual
(existenta
striviturilor
sau
deformarilor
)
masurare
cu
comparator
ul si cu
micrometrul
pentru
exterior 2550mm
Se constata
prin:

Se executa in
centre
specializate

admisa

20.00

Se reface
dimensiunea
initiala prin
incarcare cu
sudura sub
strat protector
de CO2 sau Ar.
Se executa in
centre
specializate

Se
reformeaza
daca dupa
reconditiona
re s-a uzat
peste limita
admisa

25+0.080
25+0.040

25.200

Se
reconditioneaz
a prin alezare
la o
dimensiune
majorata

Bucsa se
reformeaza
cand
diametrul
interior are
25.800 mm

28.5-0.028
28.5-0.061

28.490

Se
reconditioneaz

20.234+0.
03

24

pentru
bucsa

VII

Fisuri,
deformari

control
vizual si
miscarea
bucsei care
se
deplaseaza
in locas
masurarea
cu
comparator
ul si
micrometrul
pentru
exterior 2550mm
Se constata
prin:
control
vizual
control
defectoscop
ic cu spray
control prin
ferolux

a prin alezarea
la o cota
majorata

Nu se
reconditioneaz
a

Arborele
fisurat sau
deformat se
reformeaza

Fisa de Constatare

ARBORE SECUNDAR

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul: 18 Mo CrNi STAS 791-80;

- tratament termic: cementat si calit la minimum


57HRC pe
adancimea de 0.4-0.6mm. Capatul
filetat nu este cementat.

25

Pozitia pe
desen

Locul de
uzura sau
defectiune

Modul de
constatare si
AMC uri
folosite

Uzura fusului
pentru
rulment

Se constata
prin:
control vizual
(existenta
rizurilor din
cauza rotirii
inelului
rulmentului pe
fus)
masurarea cu
micrometrul
pentru exterior
de 25-50mm
sau verificare
cu caibrul

26

Dimensiuni
Procedeul
(mm)
de
Initiale Admise reconditiona
pana la
re
reparati
e
300
30-0.013

29.987

Se reface
dimensiunea
initiala prin:
a. incarcare cu
arc electric
fibrator
b.incarcare in
mediu
protector de
CO2 sau Ar. Se
executa in
centru
specializat

Conditii
tehnice de
reformare

Se
reformeaza
daca dupa
reconditiona
re s-a uzat
peste limita
admisa

II

III

IV

Uzura fusului
pentru
rulment

Uzura zonei
canelate
pentru rotile
dintate

Se constata
prin:
control vizual
(existenta
rizurilor din
cauza rotirii
inelului
rulmentului pe
fus)
masurarea cu
micrometrul
pentru exterior
de 25-50mm
sau verificare
cu caibrul
Se constata
prin:
control vizual
(existenta
strivirilor pe
flancuri)

Uzura zonei
canelate
pentru
cuplare cu
mansonul de
cuplare

masurarea
lungimii peste
doi dinti cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau
verificare cu
calibru
Se constata
prin:
control vizual
(existenta
strivirilor pe
flancuri)

Uzura danturii
de angrenare

se masoara
lungimea peste
doi dinti cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau
verificare cu
calibru
Se constata
prin:

27

350
35-0.016

34.984

Se reface
dimensiunea
initiala prin:
a. incarcare cu
arc electric
fibrator
b.incarcare in
mediu
protector de
CO2 sau Ar. Se
executa in
centru
specializat

Se
reformeaza
daca dupa
reconditiona
re s-a uzat
peste limita
admisa

12.76-

12.500

Se incarca prin
sudura sub
strat protector
de CO2 sau Ar
pentru ase
reface
dimensiunea
initiala. Se
executa in
centru
specializat.

Se
reformeaza
cand dupa
reconditiona
re s-a uzat
peste limita
admisa

16.16-0.07
16.16-0.12

15.650

Se
reformeaza
cand dupa
reconditiona
re s-a uzat
peste limita
admisa

17.31+0.0

17.050

a.Se incarca
prin sudura
sub strat
protector de
CO2 sau Ar
pentru ase
reface
dimensiunea
initiala. Se
executa in
centru
specializat
b. Se incarca
cu sudura
electrica
a.Se incarca
prin sudura

0.010

12.760.058

25

Se
reformeaza

cu satelitii

VI

Uzura filetului

VII

Fisuri

control vizual.
Se urmareste
existenta uzurii
la oboseala
(cavitati,
ciupituri) care
nu trebuie sa
acopere peste
45% din
suprafata
activa a
flancurilor
masurarea
lungimii peste
3 dinti cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau
verificare cu
calibru
Se constata
prin:
control vizual
(spire strivite)
sau verificare
cu piulita noua
Se constata
prin:
control vizual
control
defectoscopic
cu spray
control prin
feroflux

28

17.31-

sub strat
protector de
CO2 sau Ar
pentru ase
reface
dimensiunea
initiala. Se
executa in
centru
specializat

0.025

Se executa
filet nou M
20x1.5-6g

Nu se
reconditioneaz
a

cand dupa
reconditiona
re s-a uzat
peste limita
admisa

Arborele
fisurat sau
deformat se
reformeaza

Fisa de Constatare

AXUL ROTII PENTRU MERS INAPOI

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul: 18 Mo CN 13 STAS 791-80;

- tratament termic: cementat si calit pe


adancimea de 0.40.7mm la duritatea de
minimum 57 HRC. Acest tratament se
aplica
pe zona de diametrul de 25mm.

29

Pozitia
pe
desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatar
e si AMC
uri folosite

Dimensiuni
Procedeul
Conditii
(mm)
de
tehnice de
Initial Admise reconditiona reformare
e
pana la
re
reparati
e

Uzura
suprafetei
de frecare
cu roata
dintata
pentru mers
inapoi

Se constata
prin:
control
vizual
rizurile sau
gripajele nu
trebuie sa
acopere
peste 3%
din
suprafata

250
25-0.021

24.880

Se reface
dimensiunea
initiala prin
metalizare, Se
executa in
centru
specializat sa
se rectifica la
dimensiunea
de 24.50 sau
24.5-0.021 mm

Se
reformeaza
cand dupa
reconditiona
re s-a uzat
peste limita
admisa.

Se executa
filet nou
majorat M
12x1.25

Nu se
reconditioneaz
a

Axul
deformat sa fisurat s
reformat

II

III

Uzura
filetelor

se masoara
cu
micrometrul
pentru
exterior de
0-25mm
Se constata
prin:
control
vizual Nu
trebuie sa
existe spire
intrerupte
sau strivite

Fisuri,
deformari

verificare cu
surub nou
Se constata
prin:
control
vizual
control

30

defectoscopi
c cu spray
control prin
feroflux

Fisa de Constatare

ROATA DINTATA CONDUCATOARE VITEZELE A II-A SI A III-A

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul: 18 Mo CN 13 STAS 791-80;

- tratament termic: cementat si calit. Adancimea


stratului 0.60.8mm si duritate minimum 57
HRC pe dantura, canelura si
fetele laterale.

31

Pozitia
pe
desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatare
si AMC uri
folosite

Dimensiuni
(mm)
Initiale Admise
pana la
reparat
ie

Procedeul
Conditii
de
tehnice
reconditiona
de
re
reformare

Uzura
danturii

Se constata
prin:
control vizual

37.67+0.0

Dantura cu
uzura la
oboseala sau
cu uzura in
grosime
(distanta peste
4 si 3 dinti )
peste limita
admisa nu se
reconditioneaz
a. Se
ajusteaza
sectiunea de
repere pentru
2 dinti
neconsecutivi
rupti sub 1/5

37.670.03

cavitatile si
ciupiturile
cauzate de
uzura la
oboseala nu
trebuie sa
acopere mai
mult de 40%
din suprafata
activa a
flancurilor. Nu
trebuie sa
existe dinti

37.400

27.46+0.0
3

27.460.03

32

27.200

Se
reformeaza
cand
prezinta 2
dinti
consecutivi
rupti sub
1/5 din
lungime,
cand
prezinta
unul sau
mai multi
dinti rupti
peste 1/5
din lungime
sau cand

rupti ( se
admit
maximum 2
dinti
neconsecutivi
rupti sub 1/5
din lungime)

II

Uzura
canelurilor

se masoara
lungimea
peste 4 dinti
(pentru
dantura z=31)
si peste 3
dinti( pentru
dantura z=24)
cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau
verificare cu
calibrul
Se constata
prin:
control vizual
Se verifica
existenta
strivirilor

30.63+0.0
10

30.630
(4.5)

30.90
(role
4.7
mm)

se masoara
distanta intre
role asezate in
goluri
diametral
opuse cu
calibrul

Fisa de Constatare

ROATA DINTATA GLISANTA VITEZA I SI MERS INAPOI


33

din lungime.
Dintii rupti nu
se
reconditioneaz
a.

peste 2
dinti
neconsecut
ivi rupti sub
1/5 din
suprafata.

Nu se
reconditioneaz
a

Se
reformeaza
cand
prezinta
uzura peste
limita
admisa.

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul: 18 Mo CN 13 STAS 791-80;

- tratament termic: cementat si calit. Adancimea


stratului 0.60.8mm si duritate minimum 57
HRC pe dantura, caneluri si
fetele laterale.

Pozitia
pe
desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatare
si AMC uri
folosite

Dimensiuni
Procedeul
Conditii
(mm)
de
tehnice de
Initiale Admise reconditiona reformare
pana la
re
reparati
e
34

Uzura
danturii

Se constata
prin:
control
vizual

17.32+0.0

cavitatile si
crapaturile
cauzate de
uzura la
oboseala nu
trebuie sa
acopere mai
mult de 40%
din
suprafata
activa a
flancurilor.
Nu trebuie
sa existe
dinti rupti
( se admit 2
dinti rupti
neconsecuti
vi rupti sub
1/5 din
lungime) Se
verifica
uzura
frontala.

14.50.2
14.50

17.320.03

se masoara
lungimea
peste 2 dinti
cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau
se verifica
cu calibrul
se masoara
lungimea
dintilor cu
uzura
frontala sau
a dintilor
rupti.Lungim
ea dintilor se

35

17.100

Cand prezinta
uzura la
oboseala sau
in grosime
(lungimea
peste doi dinti
este mai mica
de 17.10 mm)
nu se
reconditioneaz
a Sectiunea
dintilor rupti
se ajusteaza
( 2 dinti
neconsecutivi
rupti sub 1/5
din lungime)

Se
reformeaza
cand
prezinta mai
mult de 2
dinti
neconsecuti
vi rupti sub
1/5 din
lungime,
cand
prezinta 2
dinti
consecutivi
rupti sub
1/5 din
lungime sau
1 dinte rupt
peste 1/5
din lungime,
cand uzura
frontala a
depasit
limita
admisa si
cand dupa
reconditiona
re s-a uzat
peste limita.

II

III

Uzura
canelurilor

Uzura
suprafetelo
r in contact
cu furca

masoara la
varf
Se constata
prin:
control
vizual
Se verifica
existenta
strivirilor
se verifica
distanta
dintre role
asezate in
goluri
diametral
opuse cu
calibrul
Se constata
prin:
control
vizual

30.63+0.0
10

30.630
(role
4.5)

33.50
33.5-0.160

30.90
(role
4.7)

Nu se
reconditioneaz
a

33.100

a. Se rectifica
b. se incarca
cu sudura
pentru a se
reface
dimensiunea
initiala sau o
dimensiune
majorata

existenta
strivirilor
se masoara
lungimea
butucului cu
sublerul

36

Se
reformeaza
cand
prezinta
uzuri peste
limita
admisa.

Fisa de Constatare

ROATA DINTATA CONDUSA VITEZA I

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul: 18 Mo CN 13 STAS 791-80;

- tratament termic: cementat si calit. Adancimea


stratului 0.60.9mm si duritate minimum 57
HRC pe dantura, canelura si
fetele laterale.

37

Pozitia
pe
desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatare
si AMC uri
folosite

Uzura
danturii

Se constata
prin:
control vizual
(cavitatile si
ciupiturile
cauzate de
uzura la
oboseala) nu
trebuie sa
acopere mai
mult de 40%
din suprafata
activa. Nu
trebuie sa
existe dinti
rupti (se admit

Dimensiuni
(mm)
Initial Admise
e
pana la
reparat
ie

Procedeul
Conditii
de
tehnice de
reconditiona reformare
re

58.47+0.

Dintii uzati
frontal se
reconditioneaz
a prin
incarcare cu
sudura
electrica
pentru a se
reface
dimensiunea
initial. Uzura la
oboseala sau
in grosime se
reconditioneaz
a prin
deformare

03

58.470.03

38

58.100

Se
reformeaza
cand dupa
reconditiona
re s-a uzat
peste limita
admisasau
cand
prezinta 2
dinti
consecutivi
rupti sub
1/5 din
lungime.
Cand
prezinta mai

maximum 2
dinti
neconsecutivi
rupti sub 1/5
din lungime)

17+0.2
170

16.5
4/5 din
lungime

plastica. Se
executa in
centru
specializat

mult de 2
dinti
neconsecuti
vi rupti sub
1/5 dn
lungime.

Nu se
reconditioneaz
a

Cand
canelurile sau asezat
peste limita
admisa se
reformeaza.

se masoara
lungimea
peste 6 dinti
cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau se
verifica cu
calibru
se masoara
lungimea
dintilor cu
uzura forntala
cu sublerul

II

Uzura
canelurilor

se masoara
lungimea
dintilor rupti
Se constata
prin:
control vizual,
se verifica
existenta
strivirilor

24.95+0.
14

24.950
(5
mm)

24.90
(distanta
intre
role,
5.32)

se masoara
distanta intre
role asezate in
goluri
diametral
opuse cu
calibrul

Fisa de Constatare

ROATA DINTATA CONDUSA VITEZA a II-a ASAMBLATA


39

Reperul:

Se compune din: roata dintata condusa viteza a II-a


roata dintata

sincronizare

Caracteristici tehnice: - materialul: 18 Mo CN 13 STAS 791-80 pentru


ambele piese;

- tratament termic: Pentru roata dintata condusa


viteza a II-a
cementat si calit. Adancimea
stratului 0.6-0.8 mm si duritatea
de
minimum 57HRC pe dantura, caneluri si fetele laterale.
Pentru roata dintata sincronizare
cementat si calit. Adancimea stratului
0.4-0.6 mm si duritate
minimum 57 HRC pe
dantura. Piesele se fosfateaza antigripant
(dupa
asamblare si prelucrare).

40

Pozitia
pe
desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatar
e si AMC
uri
folosite

Dimensiuni
(mm)
Initial Admise
e
pana la
reparat
ie

Procedeul
de
reconditiona
re

Conditii
tehnice de
reformare

Uzura
danturii
rotii dintate
conduse
viteza a II-a

Se constata
prin:
control
vizual.
Cavitatile si
ciupiturile
(cauzate de
uzura la
oboseala)
nu trebuie
sa acopere
mai mult de
40% din
suprafata
activa a
flancurilor.
Nu trebuie
sa existe
dinti rupti
(se admit
maximum 2
dinti
neconsecuti
vi rupti sub
1/5 din
lungime)

48.21+0.

47.950

Nu se
reconditioneaz
a. In cazul ca
prezinta 2 dinti
rupti
neconsecutivi
sub 1/5 din
lungime,
sectiunea
rupta se
ajusteaza.

Se formeaza
cand uzura
la oboseala
(cavitati,
ciupituri)
acopera
peste 40%
din
suprafata
activa a
flancurilor,
cand
prezinta 2
dinti
consecutivi
rupti sub 1/5
din lungime
sau mai
mult de 2
dinti
neconsecuti
vi rupti sub
1/5 din
lungime,
cand
distanta
peste 5 dinti
este mai
mica de
47.95 mm

36.20

Dintii rupti sau


striviti frontal
se ajusteaza in
cazul in care
nu sunt

Se
reformeaza
cand
lungimea
peste 5 dinti

II

Uzura
danturii
rotii dintate
sincronizare

se masoara
distanta
peste 5 dinti
cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau
se verifica
calibrul
Se constata
prin:
control
vizual.
Strivirilor si

03

48.210.03

36.44+0.
03

36.440.03

4.5

-0.3

41

3.50

uzurilor
frontale.

4.5-0.2

indeplinite
conditiile de
reformare

este mai
mica de
36.20 mm,
cand
lungimea
dintilor este
sub 3 mm,
cand
prezinta 5
dinti rupti
(neconsecuti
vi pe mai
mult de 1/2
din
lungime.)
Cand
prezinta 3
dinti rupti
(consecutivi
sub 1/2 din
lungime)

Se rectifica la
o dimensiune
nemajorata, se
forfeteaza
antigipant

se masoara
lungimea
peste 5 dinti
cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau
verificare cu
calibrul
se masoara
lungimea
dintilor cu
uzura
frontala la
1/2 din
inaltime cu
calibrul

III

Uzura
alezajului

Se constata
prin:
control
vizual
(rizuri,
gripaje). Se
admit rizuri
circulare pe
maximum
0.5% din
suprafata.

45+0.075
45-0.050

masurarea
alezajului cu
comparator
ul si
micrometrul
pentru
exterior de
25-50 mm

42

45.170

IV

Uzura
suprafetelo
r laterale
ale rotii
dintate
condusa

Se constata
prin:
control
vizual
(striviri)

24.40
24.4-0.05

24.00

Se rectifica

masurarea
lungimii
butucului cu
micrometrul
pentru
exterior sau
verificare cu
calibru

Fisa de Constatare

ROATA DINTATA CONDUSA VITEZA a III-a ASAMBLATA

Reperul:

Se compune din: roata dintata condusa viteza a III-a


roata dintata

sincronizare

Caracteristici tehnice: - materialul: 18 Mo CN 13 STAS 791-80 pentru


ambele piese;

43

- tratament termic: Pentru roata dintata condusa


viteza a III-a
cementat si calit. Adancimea
stratului 0.6-0.8 mm si duritatea
de
minimum 57HRC pe dantura, caneluri si fetele laterale.
Pentru roata dintata sincronizare
cementat si calit. Adancimea stratului
0.4-0.6 mm si duritate
minimum 57 HRC pe
dantura. Piesele se fosfateaza antigripant
(dupa
asamblare si prelucrare).

Pozitia
pe
desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatar
e si AMC
uri
folosite

Dimensiuni
(mm)
Initial Admise
e
pana la
reparat
ie

Procedeul
de
reconditiona
re

Conditii
tehnice
de
reformare

Uzura
danturii
rotii dintate
conduse
viteza a IIIa

Se constata
prin:
control
vizual.
Cavitatile si
ciupiturile
(cauzate de

38+0.03
38.-0.03

Nu se
reconditioneaz
a. In cazul ca
prezinta 2 dinti
rupti
neconsecutivi
sub 1/5 din

Se
formeaza
cand uzura
la oboseala
(cavitati,
ciupituri)
acopera

44

37.750

uzura la
oboseala)
nu trebuie
sa acopere
mai mult de
40% din
suprafata
activa a
flancurilor.
Nu trebuie
sa existe
dinti rupti
(se admit
maximum 2
dinti
neconsecuti
vi rupti sub
1/5 din
lungime)

II

Uzura
danturii
rotii dintate
sincronizare

se masoara
distanta
peste 4 dinti
cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau
se verifica
calibrul
Se constata
prin:
control
vizual.
(Strivirilor si
uzurilor
frontale si
dintii rupti)

36.44+0.

36.20

03

36.440.03
-0.3

4.5
4.5-0.2

se masoara
lungimea
peste 5 dinti
cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau
verificare cu
calibrul
se masoara

45

3.50

lungime,
sectiunea
rupta se
ajusteaza.

peste 40%
din
suprafata
activa a
flancurilor,
cand
prezinta 2
dinti
consecutivi
rupti sub
1/5 din
lungime sau
mai mult de
2 dinti
neconsecuti
vi rupti sub
1/5 din
lungime,
cand
distanta
peste 4
dinti este
mai mica de
37.750 mm

Dintii rupti sau


striviti frontal
se ajusteaza in
cazul in care
nu sunt
indeplinite
conditiile de
reformare

Se
reformeaza
cand
lungimea
peste 5
dinti este
mai mica de
36.200 mm,
cand
lungimea
dintilor este
sub 3.5
mm, cand
prezinta 5
dinti rupti
(neconsecut
ivi pe mai
mult de 1/2
din

III

IV

Uzura
alezajului

Uzura
suprafetelor
laterale ale
rotii dintate
condusa

lungimea
dintelui la
dstanta de
1/2 din
inaltime. Se
masoara
dintii cu
uzura
frontala mai
avansata
sau dintii
rupti
Se constata
prin:
control
vizual
(rizuri,
gripaje). Se
admit rizuri
circulare pe
maximum
0.5% din
suprafata.
masurarea
alezajului cu
comparator
ul si
micrometrul
pentru
exterior de
25-50 mm
Se constata
prin:
control
vizual
(rizuri,strivir
i)

lungime.)
Cand
prezinta 3
dinti rupti
(consecutivi
sub 1/2 din
lungime)

45+0.075
45-0.050

45.170

Se rectifica la
o dimensiune
nemajorata, se
forfeteaza
antigipant

24.40
24.4-0.05

24.00

Se rectifica

masurarea
lungimii
butucului cu
micrometrul
pentru
exterior de
0-25 mm
sau
verificare cu

46

calibru

Fisa de Constatare

BUTUC DINTAT SUPORT SINCRONIZATOR

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul: 18 Mo CN 13 STAS 791-80;

- tratament termic: cementat si calit pe caneluri,


dantura si
fetele laterale. Adancimea 0.40.6 mm la minimum 57 HRC.

47

Pozitia
pe
desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatar
e si AMC
uri
folosite

Dimensiuni
(mm)
Initiale Admise
pana la
reparat
ie

Procedeul
de
reconditiona
re

Conditii
tehnice
de
reformare

Uzura
danturii
exterioare

Se constata
prin:
control
vizual
(existenta
strivirilor
sau dintilor
rupti)

36.44+0.0

Nu se
reconditioneaz
a (se admite
un dinte rupt
pe maximum
1/4 din
lungime dar sa
nu fie la
marginea
sectorului)

Se
reformeaza
cand uzura
in grosime
este peste
limita
admisa;
cand
prezinta
dinti rupti
la margine;
unul sau
mai multi
dinti
interiori
rupti peste

03

36.440.003

masurarea
lungimii
peste 5
dinti cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau

48

36.20

verificare
cu calibru
II

Uzura
canelurilor

Se constata
prin:
control
vizual

1/4 din
lungime
24.95+0.1
4

24.950

24.90
(role
5.2 mm)

existenta
strivirilor
verificarea
distantei
intre role
5 mm,
asezate in
goluri
diametral
opuse cu
calibrul

Fisa de Constatare

MANSON ALUNECATOR

Reperul:

49

Nu se
reconditioneaz
a.

Se
reformeaza
cand
distanta
intre role
5.2 mm
asezate in
goluri
diametral
opuse este
mai mare
de 24.90
mm

Caracteristici tehnice: - materialul: 18 Mo CN 13 STAS 791-80;

- tratament termic: cementat si calit. Adancimea


straturilor
0.4-0.6 mm la minimum 57 HRC
pe dantura si degajare de 8 H
11 (+0.090)

Pozitia
pe desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatar
e si AMC
uri
folosite

Uzura
danturii

I. Uzura in
grosime se
constata
prin:

Dimensiuni
(mm)
Initial
e

50

Admise
pana la
reparat
ie

Procedeul
de
reconditiona
re

Conditii
tehnice
de
reformar
e

Nu se
reconditioneaz
a

Mansonul
cu dantura
uzata
peste

control
vizual
masurarea
grosimii
dintilor la
distanta de
1.9 mm de
la varf cu
micrometrul
pentru roti
dintate sau
verificare cu
calibru.

4.4+0.03
4.4-0.03

4.15

limita
admisa se
reformeaza
.

240
24-0.084

Ib. Uzura in
lungime se
constata
prin:

23.00
Se ajusteaza
fara ca
lungimea sa
scada
23.00mm

control
vizual
existenta
dintilor rupti
masurare cu
sublerul

II

Uzura
degajarii
pentru furca

Se constata
prin:
control
vizual,
existenta
strivirilor

8+0.090
80

masurare cu
subler sau
verificare cu
calibru

51

8.5

Se rectifica

Cand
lungimea a
scazut sub
23.00mm
mansonul
se
reformeaza
. Nu se
admin dinti
rupti
Se
reformeaza
cand
latimea
degajarii a
ajuns la 9
m

Fisa de Constatare

SINCRONIZATOR

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul: aliaj din Cu(58-60%); Mn (3-4%);


Al (2-3%); Fe
(0.3-0.7%); Ni (0.3-0.5%); Si
(maximum 0.2%); Sn (maximum
0.2%); Pb
(maximum 0.1%); restul Zn;

se obtine

- tratament termic: se trateaza termic pentru a


duritatea (HB 5/250/15) 180.

52

Pozitia
pe
desen

Locul de
uzura sau
defectiun
e

Modul de
constatar
e si AMC
uri
folosite

Uzura
suprafetei
conice
interioare

Se constata
prin:
control
vizual prin
a se verifica
uzura
filetului a
carui
adancime
nu trebuie
sa fie sub
0.2mm

II

Uzura
danturii

se verifica
cu tampon
Se contata
prin:
control
vizual
uzura in
grosime,
uzura
frontala,
existenta
dintilor
rupti
se masoara
grosimea
dintelui cu
micrometru
l pentru roti
dintate

Dimensiuni
(mm)
Initiale Admise
pana la
reparat
ie

Procedeul
de
reconditiona
re

Conditii
tehnice
de
reformar
e

0.4
(adancim
ea
filetului)

0.2

Nu se
reconditioneaz
a.

Se
reformeaz
a cand
spirele sau uzat
peste
limita
admisa

3.37+0.12
3.370

3.00

Nu se
reconditioneaz
a dantura
uzata in
grosime peste
limita admisa
Dintii uzati
frontal peste
limita admisa
se incarca prin
sudra
autogena

Se
reformeaz
a cand
uzura in
grosime a
depasit
limita
admisa,
cand uzura
frontala a
depasit
limita
admisa.
Cand
prezinta
dinti rupti.
Se admite
cate un
dinte rupt
pe fiecare
sector dar
sa nu fie
plasat la
margine.

(la
distanta
de 0.38
de varf)
30.05
( la
distanta
de
0.38mm
de la
varf)

se masoara
lungimea
dintilor
rupti sau
uzati cu
sublerul

53

2.60

sparturi

prin:
control
vizual

reconditioneaz
a

reformeaz
a cand
prezinta
fisuri sau
sparturi

Fisa de Reconditionare

CARTERUL CUTIEI DE VITEZE A AMBREIAJULI

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul: Fc 270 CrCu NU 0900-201

Denumirea uzurii sau defectiunii:


I. a; b; c; d. Uzura locasurilor pentru rulmenti
II. Uzura locasurilor axelor pentru schimbarea vitezelor
III. Uzura gaurilor cu filet.
IV. Fisuri, crapaturi.

Pozitia pe desen

Denumirea uzurii sau


defectiunii

Ia; Ib

Uzura locasurilor pentru


54

Dimensiuni
(mm)
Initiale
Admise
pana la
reparatie
+0.018
72
71.980

rulmenti
Ic; Id
II

Uzura locasurilor axelor


pentru schimbarea
vitezelor

72-0.012
80+0.018
80-0.012
15+0.059
15-0.016

CARTERUL CUTIEI DE VITEZE SI A AMBREIAJULUI

55

79.980
15.200

TEHNOLOGIA DE RECONDITIONARE

I a; b; c; d. Uzura locasurilor pentru rulmenti. Se reface


dimensiunea initiala pentru bucsare. Pentru aceasta se alezeaza locasurile
56

astfel: locasurile cu diametrul de 72+0.018; 72-0.012; se alezeaza la diametrul de


75+0.030 mm, iar locasurile cu diametrul de 80+0.018; 80-0.012; se alezeaza la
diametrul de 83+0.050 mm. Prin alezare locasul trebuie sa aiba rugozitatea Ra
de 3.2, iar abaterea de la concentricitate fata de locasul anterior sau fata de
locasul cu axa comuna, nu trebuie sa depaseasca 0.03 mm. Se executa
bucse din teava de otel de dimensiunea prezentata in figurile de mai jos. Se
introduce bucsa in locasul corespunzator si se alezeaza la dimensiunea
initiala. Este necesar ca inainte de montare bucsa sa se raceasca la cca 60oC.
Utilaje, SDV-uri si AMC-uri folosite. Masina universala de alezat, strung
paralel, comparator, micrometru pentru exterior de 50-75, micrometru
pentru exterior de 75-100 mm , comparator cu suport magnetic, subler,
calibru de control al coaxialitatii.

57

Conditii tehnice de calitate. Dupa alezare, bucsele trebuie sa aiba


diametrul interior de 72+0.018; 72-0.012; mm si 80+0.018; 80-0.012; mm. Rugozitatea
Ra sa fie de 3.2. Abaterea de la coaxialitate intre doua locasuri pe aceeasi
axa sa nu depaseasca 0.02 mm, distanta dintre axele locasurilor sa fie
111+0.02 mm. Distanta fata de axa cepului de centrare inferior trebuie sa fie
de 1270.02 mm pentru axa locasurilor inferioare ( Ia si Ic) si de 2380.04 mm
pentru axa locasurilor superioare (Ib si Id). Abaterea de la perpendicularitate
a axelor fata de suprafata exterioara a peretelui din spate sa fie sub 0.08
mm pe distanta de 300 mm.
II. Uzura locasurilor axelor pentru schimbarea vitezelor. Se
reconditioneaza prin alezare la o dimensiune majorata pentru a se reface
ajustajul initial cu axele. Alezarea trebuie sa asigure rugozitatea Ra de 3.2.
Utilaje, SDV-uri, AMC-uri folosite. Masina de alezat universala,
comparator, micrometru pentru exterior 0-25 mm, subler, calibru pentru
verificarea coaxialitatii.
Conditii tehnice de calitate. Diametrul locasurilor trebuie sa aiba o
dimensiune care sa asigure refacerea ajustajului initial. Rugozitatea Ra sa fie
3.2. Abaterea de la coaxialitate sa fie sub 0.02mm.

58

III. Uzura gaurilor cu filet. Se reconditioneaza prin executarea unor


filete noi majorate. Reconditionarea se incepe prin alezarea gaurilor cu filet
uzat si tairea filetului nou. Gaurile cu filet M 8 x 1.25 se alezeaza la diametrul
de 8.3+0.376; 8.3+0.076 mm si se executa filet M 10 x 1.5; gaurile cu filet M 10 x
1.25-6 H, se alezeaza diametrul de 10.6+0.312; 10.6-0.047 mm si se executa filet
nou M 12 x 1.25-6 H; gaurile cu filet M 12 x 1.25-6 H se alezeaza la diametrul
de 12.3+0.376 ; 12.3+0.076 mm si se executa filet nou M 14 x 1.5-6 H, gaurile cu
filet M 16 x 1.5-6 H se alezeaza cu diametrul de 14.3+0.376 ; 14.3+0.076 mm si se
executa filet nou M 18 x 1.5-6 H.
Utilaje, SDV-uri, AMC-uri folosite. Masina de gaurit, alezoare sau
burghie speciale cu diametrul de 8.3 ; 10.6; 12.3 si 16.3 tarozi M 10 x 1.5; M
12 x 1.25-6 H; M 14 x 1.25-6 H;
M 16 x 1.5-6 H si M 18 x 1.5-6 H; surub de
control M 10 x 1.5-6 H; M 12 x 1.25-6 H; M 14 x 1.25-6 H; M 16 x 1.5-6 H si M
18 x 1.5-6 H.
Conditii tehnice de calitate. Filetul trebuie sa fie curat fara spire
intrerupte. Adancimea gaurilor nu trebuie sa o depaseasca pe cea anterioara
cu mai mult de 0.5 mm.
IV. Fisuri, sparturi. Se reconditioneaza numai daca fisura sau
spartura nu a patruns la locasurile pentru rulmenti. Se sudeaza electric sau
autogen.
Sudura electrica necesita urmatoarele operatii:
- delimitarea exacta a capetelor fisurii si executarea la ambele capete a unei
gauri cu diametrul de 3 mm, astfel 2/3 din diametru sa iasa in afara
capatului suduii;
- se prelucreaza marginile fisurii la un unghi de 80o pe adancimea de cel
putin 3/4 din grosimea peretelui;
- se incalzeste piesa pana la 250-350oC;
- se sudeaza fisura folosind electrod EFN Cu 4 STAS 7242-69. Se
recomnada curent continuu cu electrodul legat la polul pozitiv. Intensitatea
curentului este de 140-150 A. Acest electrod se foloseste in cazul ca este
necesara prelucrarea sudurii prin aschiere.
Daca nu se face prelucrarea prin aschiere se foloseste electrod EF 4
STAS 7242-69.
Dupa sudare, piesa se lasa sa se raceasca lent.
59

Reconditionarea prin sudura autogena necesita urmatoarele oepratii:


- prelucrarea marginilor fisurii la un unghi de 80o pe 2/3 din adancime;
- preincalzirea piesei la cca 550o C;
- se executa sudura autogena cu vergea care contine 60% din Ni si 25% Cu
in cazul in care dupa sudare se prelucreaza prin aschiere sau cu un continut
de 3-3.6% carbon, 3-3.5% siliciu, 0.3-0.8% mangan si 0.3% nichel in cazul ca
nu este necesara prelucrarea prin aschiere.
In ambele casuri se foloseste flux cu compozitia: 50% borax, 47%
bicarbonat de sodiu si 3% bioxid de siliciu. Dupa sudare piesa se raceste lent
timp de 24 de ore;
- se face verificarea vizuala a sudurii;
- se executa prelucrarile necesare prin aschiere sau polizare.
Utilaje, SDV-uri si AMC-uri folosite. Generator pentru sudura electrica
cu curent continuu (GES-350), cuptor pentru incalzirea piesei, generator de
acetilena, trusa pentru sudura autogena, vatra pentru sudura autogena,
polizor portabil.
Conditii tehnice de calitate. Sudura trebuie sa fie compacta, uniforma,
omogena si fara pori.
In cazul unor fisuri sau sparturi, in zona care sunt solicitate la eforturi
mari se executa lipirea cu alama, folosind instalatia de sudura autogena.
Pentru lipire nu mai este necesara preincalzirea la temperatura ridicata. Se
foloseste ca material de adaous AMSiLp STAS 204-68 sau AMSnLp STAS 20468. Fluxul folosit se compune din: 70% borax topit, 20% sare de bucatarie,
10% acid boric sau 50% borax topit, 50% acid boric.

60

Fisa de Reconditionare

SUPORTUL MANSONULUI DE CUPLARE

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul: Fc 28 Cr Cu 0900-201.

Denumirea uzurii sau defectiunii:


I. Uzura locasului pentru rulment
II. Uzura fusului in frecare cu mansonul de cuplare
III. Fisuri, sparturi

61

Pozitia pe desen

Denumirea uzurii sau


defectiunii

Uzura locasului pentru


rulment
Uzura fusului in frecare
cu mansonul de cuplare

II

Dimensiuni
(mm)
Initiale
Admise
pana la
reparatie
+0.009
80
80.020
80-0.021
520
51.780
52-0.046

SUPORTUL MANSONULUI DE CUPLARE

62

TEHNOLOGIA DE RECONDITIONARE

I. Uzura locasului pentru rulment. Se reface dimensiunea initiala


prin bucsare. Se alezeaza locasul la diametrul de 83+0.054 ; 830 mm cu
rugozitatea Ra de 3.2. Adancimea locasului este de 24.3+0.2 ; 24.30 mm. Se
63

executa o bucsare din fonta sau otel ca in figura de mai jos si se preseaza in
locas. Este indicat ca inainte de presare bucsa sa fie racita la cca 60oC . Dupa
presare se alezeaza la dimensiunea initiala.
Utilaje, SDV-uri si AMC-uri folosite. Strung paralel, micrometru pentru
exterior de 75-100 mm, comparator, subler.

Conditii tehnice de calitate.Locasul trebuie sa aiba diametrul de 80+0.009


; 80-0.021 mm, abaterea de la cilindricitate sa nu depaseasca 0.02 mm,
rugozitatea Ra sa fie de 1.6, abaterea de la concentricitate fata de suprafata
cu diametrul de 1420 ; 142-0.050 mm sa nu depaseasca 0.03 mm.
II. Uzura fusului in frecare cu mansonul de cuplare. Se rectifica
prin strunjire pentru a se reface forma si rugozitatea la conditii initiale. Opera
se va face prin indepartare minima de material, admitandu-se sa ramana
rizuri are acopera 10% din suprafata.
Utilaje, SDV-uri si AMC-uri folosite. Diametrul exterior al fusului trebuie
sa aiba una din dimensiunile 51.50; 51.5-0.046; 510; 51-0.046 sau 50.50; 50.5-0.046
mm. Rugozitatea Ra sa fie 1.6. Se admit rizuri care acopera 10% din
suprafata.
III. Fisuri, sparturi. Nu se reconditioneaza.

Fisa de Reconditionare
64

MANSON DE CUPLARE

Reperul:

Caracteristici tehnice: - materialul: Fc 28 Cr Cu NU 0900-201.

Denumirea uzurii sau defectiunii:


I. Uzura alezajului in frecare cu suportul
II. Uzura fusului pentru rulment
III. Uzura zonei de contact cu bratele furcii
IV. Fisuri, sparturi

Pozitia pe desen

Denumirea uzurii sau


defectiunii

Uzura alezajului in
frecare cu suportul
Uzura fusului pentru
rulment
Uzura zonei de contact
cu bratele furcii

II
III

65

Dimensiuni
(mm)
Initiale
Admise
pana la
reparatie
+0.104
52
52.280
52+0.030
65+0.021
65.000
65+0.002
1.6( rugozi 0.3(adancim
ea
Tatea Ra) denivelarilor

MANSON DE CUPLARE

66

TEHNOLOGIA DE RECONDITIONARE

I. Uzura alezajului in frecare cu suportul. Se reface dimensiunea


initiala sau cea de reparatie prin bucsare.Se alezeaza mansonul la diametrul
de 55+0.046;550 mm.
Se executa bucsa din Fc 35 STAS 568-75 ca in figura de mai jos care se
preseaza in locas. Inainte de presare este indicat ca bucsa sa se raceasca la
temperatura de cca 60oC. Dupa bucsare se alezeaza la dimensiunea
necesara pentru a se obtine ajustajul initial cu suportul. Suportul are treptele
de reparatie 51.5; 51.50 mm. Dupa alezarea finala se executa gaurile de
ungere si se tesesc marginile.
Utilajele, SDV-uri si AMC-urile folosite. Strung paralel, masina de gaurit,
comparator, micrometru pentru exterior de 50-75mm, subler.

67

Conditii tehnice de calitate. Dimensiunea dupa bucsare trebuie sa fie


una din valorile 52+0.104 ; 52+0.030; 51.5+0.104; 51.5+0.030; 51+0.104; 51+0.030;
50.5+0.104; 50.5+0.030; corespunzator suportului cu care se asambleaza.
Rugozitatea Ra sa fie de 1.6, iar abaterea de la concentricitate fata de
diametrul de 600; 60-0.190 sa fie sub 0.05 mm.
II.Uzura fusului pentru rulment. Se reface dimensiunea initiala prin
bucsare. Se strunjeste fusul la dimensiunea 62.5+0.117; 62.50.087 mm pe
lungimea de 6.2+0.2; 6.20 mm. Se executa o bucsa din otel ca in ultima figura
prezentata si se preseaza in locas. Este indicat ca inainte de presare sa se
incalzeasca bucsa la cca 100OC. Dupa presare se prelucreaza exteriorul la
dimensiunea initiala.
Utilaje, SDV-uri si AMC-uri folosite. Strung paralel, micrometru pentru
exterior de 50-75mm, comparator, subler.
Conditii tehnice de calitate. Dupa bucsare, suprafata exterioara trebuie
sa aiba rugozitatea Ra de 1.6, dimensiunea fusului sa fie de 65+0.021; 65+0.002
mm. Abaterea de la perpendicularitate fata de suprafata de contact a
mansonului cu furca (suprafata III) sa fie sub 0.2 mm.
III. Uzura zonei de contact cu bratele furcii. Se rectifica pentru a
inalta denivelarile. Se prelucreaza prin rectificare intreaga suprafata pentru a
se inlatura denivelarile. Rectificarea se efectueaza cu indepartare minima de
material.
Utilaje, SDV-uri si AMC-uri folosite. Masina de rectificat, subler.
Conditii tehnice de calitate. Rugozitatea Ra sa fie de 1.6 ( se admit
denivelari cu adancimea maxima de 0.1 mm care acopera maximum 9% din

68

suprafata). Abaterea de la perpendicularitate fata de suprafata cu diametrul


de 65 mm sa fie sub 0.2 mm.
IV. Fisuri, sparturi. Nu se reconditioneaza.

Fisa de Reconditionare

AXUL FURCII AMBREIAJULUI ASAMBLAT

Reperul:
reper

Se compune din : parghia axului

axul furcii

Caracteristici tehnice: - materialul: parghia este executata din OLC


45 STAS 880-80,
axul furcii este executat
din OLC 45 X AT STAS 8580-74;
- tratament termic: axul este imbunatatit la 241285 HB

Denumirea uzurii sau defectiunii:


I. Uzura zonelor de frecare cu bucsele

69

II. Uzura gaurii pentru bolt


III. Fisuri, deformari.

Pozitia pe desen

Denumirea uzurii sau


defectiunii

Uzura zonelor de frecare


cu bucsele
Uzura gaurii pentru bolt

II

Dimensiuni
(mm)
Initiale
Admise
pana la
reparatie
24-0.020
23.700
24-0.072
10+0.098
10.400
10+0.040

AXUL FURCII AMBREIAJULUI ASAMBLAT

70

TEHNOLOGIA DE RECONDITIONARE

I. Uzura zonelor de frecare cu bucsele. Se reconditioneaza prin:


a) rectificare;
71

b) metalizare;
Rectificarea se executa pentru a se indeparta uzura. Nu se rectifica
zona pe care se fixeaza furca ambreiajului. Se executa pentru a se obtine
una din dimensiunile: 23.5 m, 23 mm, 22.5 mm. Rectificarea se va efectua
cu indepartare minima de material pentru a se obtine treapta cea mai
apropiata.
Utilaje, SDV-uri si AMC-uri folosite. Strung paralel, micrometru pentru
exterior de 0-25 mm, subler.
Conditii tehnice de calitate. Fusurile (ambele fusuri) trebuie sa aiba una
din dimensiunile: 23.5-0.020; 23.5-0.072 mm; 23-0.020; 23-0.072 mm; 22.5-0.020; 22.50.072 mm. Rugozitatea Ra trebuie sa fie maximum 1.6( se admit rizuri si pete
care pot acoperi max. 8% din suprafata) Abaterea de la coaxialitate sa nu
depaseasca 0.05 mm.
Reconditionarea prin metalizare se face in scopul refacerii dimensiunii
initiale. Se executa in centru specializat.
II. Uzura gaurii pentru bolt. Se alezeaza pentru a se indeparta
uzura. Alezarea se va executa prin indepartare minima de material la una din
treptele 10.5, 11, 11.5mm.
Utilaje, SDV-uri si AMC-uri folosite. Masina de gaurit sau strung paralel,
comparator, micrometru pentru exterior de 0-25 mm.
III. Fisuri, deformari. In cazul ca parghia prezinta fisura, se
reconditioneaza prin sudura electrica. Se foloseste electrod E 43.2.R.21/STAS
1125/2-76 cu diametrul de 2.5 mm. Se recomanda ca electrodul sa fie legat
la polul pozitiv.
Utilaje, SDV-uri si AMC-uri folosite. Generatir pentru sudura cu curent
continuu, masa de sudura.
Conditii tehnice de calitate. Sudura sa fie uniforma, fara fisuri. Piesele
la care parghia prezinta deformari, se indreapta. Piesele torsionate se
indreapta prinzand piesa in menghina cu un cleste si un levier se aduce
parghia pe directia corespunzatoare. Parghia incovoiata se indreapta cu
ajutorul piesei de 10 tf.

72