Sunteți pe pagina 1din 14

GLUCIDELE=combinatii organice cu functiuni mixte care au in molecula lor grupari

hidroxilice si carbonilice(aldehidica si cetonica)


-in structura monoglucidelor este o singura grupare carbonilica si mai multe grupari hidroxilice,
de aceea se numesc derivati polihidroxicarbonilici
-nomeclatura: se mai numesc hidrati de carbon(carbon hidratat cu molecule de apa; glucoza are
formula C6H12O6, zaharoza C12H22O11 si celuloza C6H10O5
-denumirea de glucide deriva de la cuvantul grecesc glicos=dulce; ele se mai numesc zaharuri de
la zaharoza(diglucida formata din fructoza si glucoza) cu gust foarte dulce pronuntat
-denumirea uzuala a monoglucidelor se formeaza pt aldoze cu ajutorul sufixului oza ce
desemneaza monoglucida respective (glucoza, riboza, manoza) si sufixul uloza pt cetoze
(ribuloza, levuloza, fructoza care face exceptie avand denumire similara aldozelor)
-denumirea structural se stabileste in functie de felul si pozitia gruparilor functionale
Glucoza s.n. 1 aldo-2,3,4,5,6 pentahidroxihexan
Fructoza s.n. 2 ceto-1,3,4,5,6 pentahidroxihexan

-rolul glucidelor in organismele vii:


Sursa de energie - asigura energia necesara functiilor vitale de mentinere a proceselor
vietii
Substante de rezerva amidon la plante si glycogen la animale
Substante de sustinere - celuloza la plante, chitina-scheletul nevertebratelor, substantele
organice din oase, cartilagii, tesuturi conjunctive
Actiune specifica imunostimulatoare, anticoagulanta, emolienta

4
-glucidemonoglucide nehidrolizabile (-oze)trioze(C3)/ tetroze(C4)/ pentoze(C5)/
hexoze(C6

-aldoze (glucoza)

-cetoze (fructoza)

ozidele hidrolizabile omogene-holozide oligozide (oligoglucide)

2-10 monoglucide
poliozide (poliglucide)-omogene

n-monoglucide -neomogene
heterogene-heterozide (glicozide) continglucide

aglicon

1)Monoglucidele (ozele)
*structura
-triozele dihidroxiacetona(cetoza) si gliceroaldehida(aldoza) deriva de la glicerina

-2H -2H 1C* asim

-prin oxidarea glicerinei in gliceroaldehida rezulta un atom de carbon asimetric ceea ce conduce
la formarea a doi stereoizomeri: D-gliceroaldehida cu gruparea hidroxilica in partea dreapta
(dextro=drept) si L-gliceroaldehida cu gruparea hidroxilica in partea stanga (levo=stang)

5
*izomerie
a) Izomeri datorati gruparii carbonilice- aldoze si cetoze
b)Izomeri datorati pozitiei gruparilor hidroxilice secundare din catena carbonica a
monoglucidelor stereoizomeri (izomeri de pozitie cu mase moleculare identice dar cu
proprietati diferite)
c) Izomerie optica datorata prezentei atomilor de carbon asimetrici
-glucidele care rotesc planul luminii polarizate spre dreapta s.n. izomeri dextrogiri [d(+)]
-glucidele care rotesc planul luminii polarizate spre stanga s.n. izomeri levogiri [d(-)]
-amestecul celor 2 stereoizomeri in proportii egale formeaza amestecul racemic
d) Izomerie datorata structurii molecular aciclica sau ciclica
-in stare solida se gasesc sub forma ciclica
-in solutie exista un echilibru intre forma ciclica si forma liniara (carbonilica)
-prin reactive de aditie intramoleculara gruparea carbonilica a molecule de monoglucida
formeaza cu una din gruparile hidroxilice ale molecule un semiacetal ciclic rezultand astfel un
hidroxil glicozidic foarte reactive in locul gruparii carbonilice
-formarea ciclului are loc prin etape intermediare in care se formeaza mai intai un produs
instabil care contine 2 grupari hidroxilice la carbonul carbonilic
-prin eliminarea unei molecule de apa intre unul din hidroxilii carbonului carbonilic si unul din
hidroxilii altui carbon din aceeasi molecula se obtine o punte de oxygen care leaga cei 2 atomi de
C cu formarea unui heterociclu cu 5 atomi sau cu 6 atomi unul dintre cei 5 sau 6 atomi fiind
oxigenul
-datorita asemanarii acestor 2 cicluri cu combinariile heterociclice furanul respective piranul,
forma ciclica a monoglucidelor s.n furanozica cand heterociclul este format din 5 atomi sau
piranozica cand este format din 6 atomi

6
e) Izomerie datorata pozitiei hidroxilului glicozidic-anomeria
-gruparea hidroxilica rezulta prin ciclizarea interna a moleculelor de monoglucide, numita si
hidroxilul semiacetalic sau glicozidic poate avea 2 pozitii:

-Izomerul - OH semiacetalic sub planul ciclului

-Izomerul - OH semiacetalic deasupra planului ciclului

Mutarotatia reprezinta trecerea reversibila, in cazul D-glucozei, a anomerului in


anomerul ; se realizeaza prin intermediul structurii liniare a molecule D glucoza
care are doar 4 atomi de C asim.

7
f) Izomerie datorata formulelor de perspective conform carora atomii din
molec.monoglucidelor nu se gasesc in acelasi plan ci sunt orientate in spatiu a.i. sa
se evite deformarea unghiurilor de valenta si molecula sa prezinte stabilitate

*proprietatile monoglucidelor

a)fizice

-monoglucidele sunt subtante cristaline, incolore, cu gust dulce, usor solubile in apa,
greu solubile in alcooli si insolubile in eter, chloroform si hidrocarburi

-datorita prezentei atomilor de C, asimetrici in molecula, monoglucidele sunt subst.


optic active adica rotesc planul luminii polarizate spre dreapta si stanga

-monoglucidele care rotesc planul luminii polarizate spre dreapta s.n. stereoizomeri
dextrogiri si se noteaza cu (+), iar cele care rotesc spre stanga s.n. stereoizomeri
levogiri si se noteaza cu (-)

b)chimice

-sunt determinate de gruparile functionale existente in molecula lor gruparea


carbonilica(aldehidica si cetonica) si de gruparile hidroxilice

-sunt determinate si de prezenta concomitenta a celor 2 grupari si de pozitia lor in


molecula

REACTII DE REDUCERE

-reactia de fixare de H la gruparea aldehidica sau cetonica a monoglucidei si


formarea unor grupari hidroxilice, respective formarea de polialcooli

8
-denumirea polialcoolilor rezultati se face pornind de la denumirea glucidei la care
se inlocuieste terminatia -oza cu terminatia ita (pentoza-pentita, hexoza-hexita,
xiloza-xilita)

+2H +2H

-sorbitolul prin oxidare poate conduce la sorboza o cetoza utilizata la fabricarea


vitaminei C iar aldehida glicarica prin reducere trece in glicerina

+H2

REACTII DE OXIDARE

a)oxidare blanda ctozele raman nemodificate, iar aldozele trec prin oxidarea
gruparilor lor aldehidice in acizi onici numiti si acizi aldonici

9
-denumirea acestora se face prin substituirea terminatiei oza din glucida
respective cu sufixul onic (glocoza-acid gluconic, galactoza-acid galactonic, riboza-
acid ribonic)

-acizii aldonici sunt solubili in apa si formeaza saruri care pot fi utilizate in emdicina
de ex: gluconatul de calciu se utilizeaza ca agent calcifiant

b)oxidare energica se produce in prezenta unor oxidanti puternici

-aldozele sunt transformate in acizi dicarboxilici numiti acizi zaharici oxidandu-se pe


langa gruparea aldehidica de la atomul de C1 si cea de alcool primar al molecule
adica gruparea OH de la atomul C6

-din glucoza se obtine prin oxidare energica acidul glucozaharic, din manoza acidul
manozaharic, din galactoza acidul galactozaharic(acid mucic)

10
c)oxidare cu protejarea gruparii carbonilice

-protejarea se poate realize prin reactii de condensare sau de eterificare a


hidroxilului glicozidic

-dupa oxidare, gruparea carbonilica protejata poate reveni la starea initiala; initial se
obtine un acid glicozidic care prin hidroliza conduce la acidul uronic (aldouronic sau
cetouronic)

-oxidarea se produce numai la gruparea de alcool primar, formandu-se acizii uronici


care contin in molecula lor cate o grupare carbonilica (aldehidica sau cetonica) si
una carboxilica

11
-cetozele prin oxidare puternica formeaza acizi dicarboxilici prin ruperea molecule

-astfel din fructoza prin oxidare energica se obtine acidul oxalic si acidul tartric

-in prezenta acizilor sulfuric sau clorhidric concentrati pentozele si hexozele se


deshidrateaza la cald si trec in furfurol sau derivatii sai

-din pentoze se obtine furfurolul iar din hexoze hidroxi metil furfurolul

12
-furfurolul si derivatii sai in prezenta naftolului formeaza produsi de condensare
colorati care servesc la identificarea monoglucidelor

REACTII DE CONDENSARE

-caracteristice gruparii carbonil din molecula monoglucidei

-prin reactia de condensare cu acidul cianhidric, aldozele trec in cianhidrine,


compusi care prin hidroliza duc la o monoglucida ce contine un atom sau un carbon
mai mult decat monoglucida de la care s-a plecat, punand in libertate hidroxilamina

13
REACTII DE FORMARE A GLICOZIDELOR

-prin reactivitatea marita a OH-ului glicozidului de la C1, glucidele formeaza eteri


care poarta numele de glicozide

-legatura dintre componenta glucidica si cea neglucidica si cea neglucidica este o


legatura glicozidica

-glicozidele contine deci in molecula lor o componenta glucidica si o componenta


neglucidica care poarta numele de aglicon glicozidele sunt deci glucide
heterogene

-glicozidele reprezinta principalele substante cu rol biologic activ, existente in


plantele medicale utilizate in diferite tratamente profilactice si curative

ESTERIFICAREA

-gruparile OH-glicozidice si gruparile hidroxilice primare se esterifica mai usor decat


gruparile hidroxilice secundare

-in prezenta acizilor anorganici si organici glucidele formeaza esteri

-reactia de formare a esterilor fosforici ai aldehidei glicerice si dihidroxiacetonei:

14
FORMAREA DIGLUCIDELOR (reactia de eterificare)

-se realizeaza prin condensarea a 2 molecule de monoglucide-prin eliminarea unei


molecule de apa intre 2 grupari hidroxilice din cele 2 molecule, iar oxigenul ramas
dupa eliminarea apei este puntea de legatura

-exista 2 situatii distincte:

Daca eliminarea de apa se realizeaza intre hidroxilii glicozidici ai celor 2


monoglucide avem legatura 1-1 diglicozidica si se obtin diglucide
nereducatoare

Daca eliminarea de apa se realizeaza intre hidroxilul glicozidic al unei


monoglucide si hidroxilul alcoolic al celeilalte avem legatura 1-4
monoglicozidica si se obtin digluxide reducatoare

15
Trehaloza are 2 molecule de alfa D glucoza Maltoza are 2
molecule de alfa D glucoza

legate 1-1 diglicozidica legate 1-4


monoglicozidic

diglugica nereducatoare diglucida


reducatoare

16
Diglucida nereducatoare

FERMENTATIA ALCOOLICA

-este o consecinta a prezentei celor 2 tipuri de grupari functionale in molecula


glucide

-sub actiunea enzimelor din drojdia de bere, izomerii seriei D ai glucozei pot fi
transformati in alcool etilic si bioxid de carbon conform reactiei:

C6H12O6 2CH3CH2OH + 2CO2

17