Sunteți pe pagina 1din 14

Glucidele

1. Caracteristici generale ale glucidelor


Glucidele sau zaharurile sunt polihidroxialdehide sau polihidroxicetone şi derivaţii
acestora.
Clasificare:
-monozaharidele sau ozele sunt glucide simple care nu pot fi hidrolizate în molecule
mai mici
-dizaharidele- formează prin hidroliză 2 molec de monozaharide
-oligozaharidele- polimeri care conţin 2-10 unităţi de monozaharide
- polizaharidele- polimeri care conţin mai multe unităţi de monozaharide

Nomenclatura
Formula generală CnH2nOn- unde n este nr atomilor de carbon
Denumirea lor se face în funcţie de :
-nr atomilor de C-trioze, tetroze, pentoze, hexoze
- natura grupării carbonil: aldoze (conţin grupare aldehidică –CHO) şi cetoze
(conţin grupare cetonică >C=O)
Exemplu: glucoza este o aldoză iar fructoza o cetoză
Sistem de numerotare al
atomilor de C

Glucoza

α-D-glucopiranoză β-D-glucopiranoza
2. Formele ciclice ale glucidelor
Studiul proprietăţilor fizico-chimice a demonstrat că predomină forma ciclică, atât în
soluţie cât şi în stare solidă.
Prezenţa în moleculă a celor 2 grupări funcţionale hidroxil şi carbonil facilitează atacul
nucleofil al grupării –OH asupra grupării carbonil.
Atacul grupării OH se face de la atomii de carbon care permit formarea ciclurilor de 5
(cicluri furanozice) sau 6 atomi (cicluri piranozice).
Gruparea nouă hidroxil rezultată se numeşte semiacetalică sau glicozidică.

α-D-fructoza β-D-fructoza
Fructoza
3. Izomeria monozaharidelor
Plană: de funcţiune- aldoze şi cetoze
Izomerie optică (strereoizimeria optică)
Izomerii care diferă prin configuraţia spaţială se numesc stereoizomeri. Toate
monozaharidele sunt substanţe optic active (rotesc planul luminii polarizate) datorită
prezenţei în molecula lor a unuia sau mai multor atomi de C asimetrici (excepţie
cetotrioza).

Stereoizomerii care diferă între ei prin configuraţia tuturor atomilor de C asimetrici sunt
enantiomeri. Enantiomerii se deosebesc între ei prin sensul rotirii planului luminii
polarizate iar amestecul echimolecular a 2 enantiomeri constituie un racemic, optic
inactiv.

Stereoizomerii care diferă prin configuraţia a 1 până la n-1 atomi de C asimetrici se


numesc diastereoizomeri.

Stereoizomerii care diferă prin configuraţia unui singur atom de C se numesc epimeri.
Ex. Glu şi gal sunt epimere la C4 iar glu şi man sunt epimere la C2.

Man Glu Gal

Din motive de sistematizare, compuşii optic activi au fost


împărţiţi în 2 serii sterice, D şi L, după asemănarea
configuraţiei cu un compus etalon, gliceraldehida (în
funcţie de config atomului de C asimetric cel mai depărtat
de gruparea carbonil)

Monozaharidele naturale aparţin seriei D.


4. Aminozaharuri
-se obţin prin înlocuirea unei grupe hidroxil din molec unei oze cu o grupare amino
(NH2), care este în general acetilată sau sulfatată.
- Cele mai importante sunt glucozamina, galactozamina, manozamina care intră în
structura glicoproteinelor, glicolipidelor, proteoglicanilor, antibioticelor.

β-D-glucozamina N-acetil-glucozamina
D-galactozamina
Prin condensarea manozei cu acidul piruvic rezultă
acidul neuraminic prin a acărui acilare se obţin N-
acil-derivaţi numiţi acizi sialici. Prin acetilarea ac
neuraminic rezultă acidul N-acetil-neuraminic,
constituient important al glicoproteinelor.

Acid N-acetilmuramic

5.Dezoxizaharuri
-se obţin prin înlocuirea unei grupări hidroxil din
molec unei oze cu un atom de hidrogen.
-ex: deoxiriboza, componentă glucidică a ADN
6. Proprietăţi chimice ale monozaharidelor
Reacţii datorate grupării carbonil
-reducerea monozaharidelor duce la polialcoolii corespunzatori, reacţia fiind
catalizată în organism de enzime NADH-depenedente

D-glucoza-----D-sorbitol
D-fructoza-----D-sorbitol
D-manoza-----D-manitol
Oxidarea ozelor duce la diferiţi produşi
----Oxidarea la gruparea carbonil------formarea de acizi aldonici

Glucoza Acid
gluconic

-----Oxidarea protejată la gruparea primară C 6 formează


acizi uronici

Condensarea cu compuşi azotaţi conduce la azometine:


formarea de Hb glicozilate prin condensarea glu cu grupări
amino ale Val sau Lys din lanţurile α sau β ale Hb

Hb glicozilată este un parametru util în clinică ptr aprecierea


Acid glucuronic
glicemiei, fiind crescută la diabetici
Reacţii datorate grupării –OH
-Esterificarea- esterificarea ozelor cu acidul fosforic, care constituie prima etapă în
metabolizarea lor şi menţinerea lor în celulă

Fructozo-1,6-bisfosfat
Glucozo-6-fosfat Fructozo-6-fosfat

--Formarea de glicozide: glucozide (ale glu),


galactozide (ale gal), fructozide (fructoza)
-recţionează cu ROH
-daca R este monozaharid ----rezultă di-şi
polizaharide
metil-glucozida
7. Oligozaharide
-sunt compuşi glucidici rezultaţi prin condensarea a
2-10 monozaharide între carea se stabioleşte o leg
glicozidică

Dizaharidele sunt cele mai importante şi abundente Zaharoza


oligizaharide.

Ex: zaharoza (sucroza)- este sintetizată de plante-


conţine α-glucoză şi β-fructoză unite prin leg α-1,2-
glicozidică

-maltoza- se formează în timpul digestiei Maltoza


amidonului:2 molec de glu unite prin leg α-1,4-
glicozidică

- lactoza- prezentă în lapte-formată din β-gal şi


α-glu legate prin leg β-1,4-glicozidică

Lactoza
8. Polizaharide
Polizaharidele sau glicanii sunt compuşi chimici care prin hidroliză chimică sau
enzimatică formează monozaharide sau derivaţii acestora. Au rol:
- structural (celuloza şi proteoglicanii)
-energetic-forma sub care organismele vii îşi depozitează surplusul energetic:
amidon şi glicogen

Homoglicani-polimeri ai unui singur tip de monozaharid: manani, galactozani, glicani


Heteroglicani –compuşi macromoleculari formaţi prin asocieri covalente între proteine
şi glucide (mucopolizaharide)

Amidonul –forma de depozitare a glucozei în plante


-polimer al glucozei care conţine 2 componente:
 amiloza –polimer liniar în care resturile de α-glu sunt unite prin leg α-1,4-glicozidică
Amilopectina- polimer ramificat format din α-glu unite prin leg α-1,4-glicozidică şi α-
1,6-glicozidică
Porţiunea liniară cuprinde 25-30 resturi de glu
Amiloza

Amilopectina
Glicogenul- principala formă de depozit a rezervelor glucidice din organism (în special în
ficat şi muşchi)
 are structură asemănătoare cu amilopectina dar cu grad de ramificare mai mare
Polimer al glucozei - leg α-1,4-glicozidice şi α-1,6-glicozidice
 porţiunile liniare conţin 8-10 resturi glicozidice

Celuloza –polimer liniar în care


molec de β-glucoză sunt unite
prin leg β-1,4-glicozidice
-nu este digerată de org
uman deoarece nu avem
echipamentul enzimatic necesar

Celuloza