Sunteți pe pagina 1din 4

Numele si prenumele:

TEST LA CONTABILITATE CLASA A IX-a


Patrimoniul unitii: Activele circulante

1.Care element patrimonial nu a fost incadrat corect?


a) materii prime ( stocuri )
b) debitorii diversi ( creante )
c) actiuni proprii ( investitii financiare pe termen scurt )
d) acreditivele ( creante comerciale )

2.Enumerati principalele categorii de stocuri si explicati produsele finite.


a. e.
b. f.
c. g.
d. h.

3.Completati spatiile libere:


Acreditivele reprezinta disponibilitatile banesti ale intreprinderii, virate intr-un ............... distinct la
dispozitia...........................destinat ................................ obligatiilor, pe masura livrarii de marfuri, executarii de lucrari si
prestarii de servicii.

4.Sumele puse la dispozitia personalului in vederea efectuarii unor plati in numele intreprinderii reprezinta:
a) debitorii diversi
b) avansuri de trezorerie
c) sume in curs de decontare
d) efecte de primit

5.Definiti creantele.

6.Completati spatiile libere:


Efectele comerciale de primit circula sub denumirea de............................ sau .................................................. etc.

7.Din categoria casa si conturi la banci fac parte:

-................................................................
-................................................................
-................................................................
-................................................................
8.Definiti stocurile.

9. Activele circulante sunt structurate astfel:

A. Stocuri
B. .............................................
C. .............................................
D. .............................................

10. Completati spatiile libere:


Casa reprezinta totalitatea sumelor in numerar si a altor valori sub forma
de ..............................................., ............................................................., .......................................................... .

11. Completati spatiile libere:


Creantele salariale se refera la creantele unitatii economice asupra.................................... datorita......................................
acordate acestuia ( acestora ).

12. Activele circulante au urmatoarele caracteristici:


- raman in unitate pe o perioada.................................................................
- lichiditatea este............................................................................ .
- participa........................................................................
- isi transmit................................. valoare asupra produselor nou obtinute.
- se consuma si isi recupereze valoarea....................................................... participare la circuitul economic.

Subiect Sub.1 Sub.2 Sub.3 Sub.4 Sub.5 Sub.6 Sub.7 Sub.8 Sub.9 Sub.10 Sub.11 Sub.12 Total
e
Punctaj 5p 18 p 6p 5p 10 p 4p 8p 8p 6p 6p 4p 10 p 90 p
e
Obs. Se acorda 10 puncte din oficiu. 100 de puncte inseamna nota 10
Numele si prenumele:

TEST LA CONTABILITATE CLASA A IX-a Randul II

1. Creantele generate de acordarea unor sume de bani furnizorilor inainte de livrarea marfurilor ( in avans ) reprezinta:
a) clienti;
b) furnizori - debitori;
c) acreditive;
d) sume in curs de decontare.

2.Enumerati principalele categorii de stocuri si explicati marfurile.


a. e.
b. f.
c. g.
d. h.

3. Completati spatiile libere:


Actiunile proprii sunt actiunile......................................... temporar in vederea micsorarii capitalului social
prin................................ lor sau in vederea atribuirii lor ..................................... societatii .

4. Creantele determinate de vanzarea actiunilor si obligatiunilor reprezinta:


e) titluri de participare
f) clientii
g) debitorii diversi
h) efecte de primit

5. Definiti creantele.

6. Completati spatiile libere:


Clientii incerti reprezinta creante fata de clientii........................................, dubiosi si care au probleme
de .............................................. .

7. Din categoria creantelor fac parte: - creantele comerciale


-.......................................................................
-........................................................................
-........................................................................
- .......................................................................
8. Definiti activele circulante.

9. Din categoria ,, alte creante fac parte:

- creane.......................................................
- creane.......................................................
- creane.......................................................

10. Completati spatiile libere:


Conturile la banci se refera la lichiditati sub forma de ................................................., de ................................. bancare,
sume n curs de decontare .

11. Activele circulante au urmatoarele caracteristici:


- raman in unitate pe o perioada.................................................................
- lichiditatea este............................................................................ .
- participa........................................................................
- isi transmit................................. valoare asupra produselor nou obtinute.
- se consuma si isi recupereze valoarea....................................................... participare la circuitul economic.

12. Completati spatiile libere:


Creantele fiscale se refera la acele sume de bani pe care unitatea urmeaza sa le recupereze de
la .................................................... .

Subiecte Sub.1 Sub.2 Sub.3 Sub.4 Sub.5 Sub.6 Sub.7 Sub.8 Sub.9 Sub.1 Sub.11 Sub.1 Total
0 2
Punctaje 5p 18 p 6p 5p 10 p 4p 8p 10 p 6p 6p 10 p 2p 90 p

Obs. Se acorda 10 puncte din oficiu.


100 de puncte inseamna nota 10.