Sunteți pe pagina 1din 154

JOAN REEVES

Opri]i nunta!
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
IRINA POPESCU-TISMANA

ALCRIS
Romance
Capitolul 1

Ally Fletcher a[teptase [ase ani [ase ani lungi pentru aceast`
ocazie. Doar nu era s-o opreasc` o simpl` furtun` cu tunete.
Privi prin rul de ploaie care-i sp`la parbrizul, pentru a repera
biserica. {terg`toarele nu puteau face fa]` unui potop care reducea
vizibilitatea la zero.
O simpl` furtun`? Era ca [i cum ai spune c` o tornad` texan` era
doar o adiere de vnt, gndi Ally, \ngrijorat` c` ar putea s` scape
cl`direa veche din piatr`.
Brusc, biserica se \n`l]` din cea]a serii ce \ncepuse s` se lase [i Ally
ap`s` pe frn`. Mi[c` brusc spre dreapta volanul ma[inii \nchiriate, \n
efortul de a \ntoarce \n parcare. Mare gre[eal`.
Micu]a ma[in` albastr` se roti \n cerc [i se opri cnd se ciocni de
un Jaguar negru parcat de-a lungul aleii. Nu avu timp nici m`car s`
]ipe, dar impactul o zgl]i pe Ally din cocul prea strns situat \n
cre[tetul capului pn` \n t`lpile \nc`l]ate \n pantofi elegan]i.
Ma[ina \nchiriat` se scutur`, apoi motorul tu[i [i muri.
6 JOAN REEVES

Ally \[i eliber` r`suflarea care-i r`m`sese undeva \ntre pl`mni [i


gt. Acesta era sfr[itul perfect al unei zile perfect de oribile.
Cu minile tremurnde, scoase maneta din vitez` [i trase frna de
mn`. Nu avea timp de pierdut cu istericalele. Zborul ei de la Love
Field din Dallas aterizase cu treizeci de minute mai trziu la Hobby
Airport, datorit` furtunii.
Disperat` s` ajung` \n micu]ul ora[ Brookwood la cincisprezece
mile sud de Houston, luase singura ma[in` disponibil` de la agen]ia
de \nchirieri chiar dac` asta \nsemna s`-[i \nghesuie picioarele lungi
\ntr-o ma[in` evident proiectat` pentru unul dintre cei mai mici
locuitori din Munchkin Land.
Cu \ntrziere, func]ionarul de la agen]ie o avertizase c` aerul
condi]ionat al ma[inii era pu]in defect. Curnd descoperi c` nu
func]iona deloc.
Cumva, se descurc` pe str`zile inundate din Houston [i \ntr-un
timp record, dat fiind ora de aglomera]ie a ora[ului, reu[i s` ias`.
La ora cnd Ally intrase pe drumul cu dou` benzi de circula]ie ce
ducea la Brookwood, seara ploioas` de iunie devenise o experien]`
sufocant` \n strmtoarea unei ma[ini unde era tot att loc ca \ntr-o
conserv` de pe[te. Aerul condi]ionat defect cooperase cu umezeala
Houstonului ca s`-i \nmoaie machiajul aplicat cu grij`. {i acum, asta!
Dezgustat`, Ally d`du cu pumnii \n volan. Va l`sa blestemata de
ma[in` acolo unde era aripa dreapt` tamponat` de cea stng` a
Jaguarului. Se va ocupa de aceast` problem` [i de precis nervosul
proprietar al Jaguarului, mai trziu.
Ally ap`s` pe clan]a portierei, dar u[a nu se mi[c`. Gemu disperat`.
Nu avea timp [i de asta. Exasperat`, \mpinse tare [i cu um`rul. U[a se
deschise. Cu un ]ip`t [ocat, Ally c`zu afar` \n ploaie.
OPRI}I NUNTA! 7

Instinctiv, \[i opri c`derea cu minile, alegndu-se cu dou` palme


julite pentru efortul ei. Cu adev`rat furioas` acum pe pr`p`dita de
ma[in`, ploaia care o mura, ora aglomerat` de trafic, [i apelul telefonic
care declan[ase aceast` nebunie se chinui s` se ridice \n picioare.
Impulsiv, lovi cu piciorul drept \n u[a ma[inii.
Auu! ]ip` ea de durere, dar u[a r`mase \nchis` ... }op`ind pe
piciorul stng, gemu ... Se putea mai r`u?
Totul era din vina lui Burke. Nu-l v`zuse pe afurisitul de om de
[ase ani. {ase ani de via]` lini[tit`, ordonat`. Dar din momentul \n care
bunica ei \i rostise numele \n aceast` dup`-amiaz`, lumea ei \ncepuse
s` o ia razna.
O s` pl`te[ti pentru asta, Burke Winslow! morm`i ea tremurnd
\n ploaia puternic`.
{chiop`tnd, se gr`bi spre treptele bisericii, strmbndu-se de
durere de fiecare dat` cnd piciorul ei drept, v`t`mat, atingea pavajul.
Rochia scump`, neagr` [i sub]ire pe care o purta nu-i oferea nici o
ap`rare contra vremii. Se gndi tnjind la jacheta asortat`, pierdut` pe
undeva \n timpul grabei nebune de la Dallas la Houston. Dispari]ia
jachetei din m`tase foarte scump` era un alt motiv s`-l urasc` pe
Burke Winslow.
Cnd concepuse acest plan, Ally se imaginase sosind la biseric` [i
ar`tnd de parc` ar fi descins din paginile lui "Vogue". |n loc de asta,
ar`ta ca fotografia cuiva dintr-un ziar care alunecase \n noroi.
Cu piciorul zvcnind [i apa picurndu-i din p`r, \mpinse u[ile
duble din metal ale bisericii.
Venise s` arate sofisticat [i superb \n cea mai bun` toalet` a ei. |n
avion, se v`zuse p`[ind \n centrul bisericii cu to]i ochii b`rba]ilor
a]inti]i asupra ei. Mai ales ochii intens c`prui ai lui Burke. |n visarea ei
8 JOAN REEVES

cu ochii deschi[i, fusese calm` [i re]inut` [i oh, att de rece. Ei bine,


era chiar rece, gndi ea, cl`n]`nind din din]i.
Pentru o clip`, Ally se gndi s`-[i abandoneze planul impulsiv. Dar
poate c` pn` la urm`, nu ar`ta att de r`u pe ct credea. Momentul
de \n]elepciune se duse.
Cnd totul se va termina, hot`r\ Ally, va avea o dr`gu]` c`dere
nervoas`. Dar acum, nu avea timp. Nunta probabil \ncepuse deja.

***

Burke Winslow avea un nod ct un puc de hochei \n m`runtaie.


Cel pu]in \ncepuse \n m`runtaie. Imediat ce preotul spusese, "Dragii
mei", pucul de hochei se urcase. Acum, p`rea s` se fi a[ezat \n gt.
|nghi]i. Gulerul alb, apretat, care-i \nconjura gtul, nu l`sa loc unui
puc de hochei. De abia mai putea respira. Se uit` \n jur, neauzind nici
un cuvnt din ce spunea preotul. Ca \ntr-un vis, remarc` ferigile [i
florile din co[urile care flancau altarul.
Trei femei purtnd rochii de saten de culoarea [erbetului de
portocale ar`tau sim]indu-se prost \n aceste inven]ii cu mneci
bufante [i fuste clo[. O auzise pe una dintre domni[oarele de onoare
bomb`nind c` miresele aleg \ntotdeauna culori hidoase [i stiluri care
nu flateaz` \nso]itoarele lor astfel \nct mireasa, prin contrast, s` apar`
mai frumoas`.
Asta ar putea fi unica justificare pentru alegerile f`cute de Tiffany,
partenera lui de afaceri. Nu, se corect` el. Ast`zi era mai mult dect o
partener` de afaceri. Era mireasa lui. Cel pu]in cu numele.
OPRI}I NUNTA! 9

Mireasa lui? Tmplele \ncepur` s`-i zvcneasc`. Chiar dac` numai


cu numele, gndul \l f`cu s` fie cuprins de un fior de team`..
Burke se uit` la dreapta lui. Fratele lui Rod, na[ul, [i cei mai buni
doi prieteni ai lui Burke, Dave Hernandez [i Craig Bishop, cavaleri de
onoare, st`teau acolo, ar`tnd cu mult mai confortabil \n
smochingurile lor, dect Burke \ntr-al lui, totu[i, judecnd dup`
expresiile lor, sem`nau mai curnd a ciocli la o \nmormntare dect
\nso]itorii lui.
Ochii i se \ntoarser` \napoi spre Tiffany. Era ca [i cum \[i privea
via]a trecnd pe dinaintea ochilor. Dintr-o dat`, se \ntreb` ce naiba
f`cea. Merita \ncheierea unei afaceri s` te \nsori cu o femeie pe care
nu o iube[ti? Bine\n]eles, draga de Tiffany era o partener` de afaceri
nemaipomenit`. Ajutase la cre[terea companiei, la actualul statut
financiar, dar nu era un motiv s-o fac` so]ia lui. Burke sim]i un instinct
primitiv de a o [terge. Picioarele i se mi[car` nelini[tite.
Ce faci? [uier` Tiffany.
Burke o privi [i fu ca [i cnd o vedea pe adev`rata Tiffany pentru
prima dat`. Ar`ta extrem de pu]in pl`cut`. Ciudat. Nu remarcase
niciodat` acele \ncre]ituri de la ochi. Adev`rat, erau slabe, dar \[i putea
\nchipui cum se vor adnci \n c]iva ani.
De fapt, cu ct studia mai mult liniile acelea, cu att mai tare
sem`nau cu ni[te [an]uri \ncastrate \n piele. Acum, c` se gndea la
asta, se \ncrunt` un pic. Niciodat` nu-[i d`duse seama de asta \nainte.
La fel cum nu [tiuse c` este att de lipsit` de gust. Ochii lui se
\ntoarser` la rochiile de culoarea [erbetului de portocale ale
domni[oarelor de onoare.
Ochii cenu[ii ai lui Tiffany se \ngustar`. De obicei, el aprecia acea
privire concentrat` fiindc` \nsemna c` ea calcula o oarecare strategie
10 JOAN REEVES

ce ar duce la cre[terea profiturilor companiei. Acesta era singurul


lucru care \i pl`cea la Tiffany, era o femeie de afaceri. Ast`zi, totu[i,
acea privire ascu]it` \l f`cu s` se \nfioare.
Burke Winslow, s` nu \ndr`zne[ti s`-mi faci nepl`ceri. Nu este
timpul s` dai \napoi!
Burke \nghi]i din greu. Cuvintele ei sunau ca ssitul prevenitor al
unui [arpe. Nu ca [oapta sexy pe care ar trebui s-o foloseasc` o
mireas`. {i felul \n care p`rea s`-i citeasc` gndurile era de-a dreptul
\nfrico[`tor.
Ne-am \n]eles s` facem acest lucru. |]i aminte[ti? [uier` ea din
nou.
Noi nu ne-am \n]eles, vru el s` strige. Ea concepuse acest plan
tr`snit [i-i vorbise despre el. {i precis nu [uierase cnd \l convinsese
s` fac` asta. Nu se putea \nsura cu o femeie care [uiera chiar dac`
urma s` fie o c`s`torie doar cu numele.
Pic`turi de sudoare \i ap`rur` pe frunte. Brusc, Burke fu sigur c`
f`cea cea mai mare gre[eal` din via]a lui. Nu, se corect` singur, a doua
cea mai mare. Onoarea celei mai mari gre[eli fusese deja acordat`
pentru fiasco-ul primei lui c`s`torii.
|nsp`imntat, hot`r\ c` trebuie s` opreasc` aceast` fars` \nainte de
a merge mai departe.
Dar cum? Tiffany avea [i ea mndria ei. Cteodat` \i st`tea ca un
spin \n coast`, dar era totu[i partenera lui. Oft`. Cu mult mai
important, era o prieten`. {i chiar dac` n-ar fi fost, doar nu era s` fac`
ceva nedemn, ca de exemplu, s` plece.
Draga de Tiffany avea o mndrie de neclintit. A v`t`ma acea
mndrie ar fi o nebunie, ca [i cum ai flutura un steag ro[u \n fa]a unui
taur iar consecin]ele ar fi \ngrozitoare.
OPRI}I NUNTA! 11

Ar face moarte de om dac` el ar anula brusc nunta ... chiar \n fa]a


altarului! Burke sim]i c` i se face r`u. Senza]ia de grea]` \i d`du brusc
o inspira]ie. Ar trebui s` se anuleze ceremonia dac` s-ar trnti la
p`mnt [i ar \ncepe s` se zbat` de parc` ar fi cuprins de spasme.
Burke Winslow! [uier` Tiffany din nou. Acesta este r`spunsul la
problema noastr`. |]i aminte[ti?
Cuvintele ei for]ar` cruda realitate s`-i potoleasc` emo]iile care-l
amenin]au. Era prins la mijloc. Cu un oftat, \ncuviin]` c` totul mersese
prea departe. Nu mai exista cale de \ntoarcere. Va trebui s` treac` prin
toat` nebunia asta.
Mda, \mi amintesc, morm`i el doar pentru urechile ei. Dar a fost
ideea ta [i eu am fost destul de prost s` te las s` m` convingi c` va
merge.
{i \n acel moment, [tiu c` nu va putea trece printre toate acestea.
Nu era corect.
|[i drese vocea [i se preg`ti s` vorbeasc`. Poate c` Tiffany nu avea
o via]` personal`. |ntotdeauna crezuse c` era ciudat c` o femeie att
de splendid` era complet neinteresat` cnd venea vorba despre
b`rba]i. Ar fi surprins dac` ea ar avea vreodat` o \ntlnire. Dar el avea
via]` social`? Nu avea?
Burke se \ncrunt` [i \ncerc` s`-[i aminteasc` ultima lui \ntlnire.
Cnd nu descoperi nimic realiz` c` el [i cu Tiffany erau de aceea[i
teap`. Poate c` se meritau unul pe altul. B`nuia c` nimeni altcineva nu
[i-ar dori doi \mp`timi]i de munc` a[a cum erau ei.
Nu, Burke!
Tiffany \i d`du un ghiont [i-l \mpunse cu tocul de la pantofii ei de
satin, \n picior.
Burke se strmb` de durere.
12 JOAN REEVES

S` nu \ndr`zne[ti s` dai \napoi, [opti Tiffany. Ai fost de acord [i


o s` te oblig s` te ]ii de cuvnt.
Burke \[i \nghi]i o exclama]ie de durere [i o privi \n ochi. Chiar
speriat a[a cum era, recunoscu semnele amenin]`toare care ][neau
ca razele de laser din ochii mari [i verzi.
Bine, bine, morm`i el.
Ea \l recompens` cu un zmbet pl`cut. Avea dreptate. El fusese de
acord cu Tiffany c` muncise prea greu ca s` lase s` scape aceast`
ocazie. Venise cu o cale ingenioas` de a ocoli o situa]ie spinoas`. {i nu
era ca [i cnd va fi trebuit s-o curteze pe Tiff. Amndoi rseser` de acea
idee.
Resemnndu-se cu soarta, Burke d`du din umeri. Supravie]uise
unei c`s`torii distruse. Ceva de acest gen. Putea s-o fac` iar`[i. Cel
pu]in nu se autoam`gea c` el [i Tiffany erau \ndr`gosti]i nebune[te.
Asta n-ar fi r`u deloc, comparnd cu prima lui c`s`torie [i divor]ul.
|l auzi pe preot intonnd:
Dac` cineva de aici [tie vreun motiv pentru care aceast` femeie
[i acest b`rbat n-ar trebui s` fie uni]i prin sfnta tain` a c`s`toriei, s`
vorbeasc` acum sau ...
Opri]i nunta! se auzi o voce de femeie.
Burke \[i roti ochii \n cap [i murmur` un "Mul]umesc" fierbinte. O
dulce u[urare \i alung` disperarea a[a cum razele de soare gonesc
norii cei negri.
Tiffany \i d`du un cot ascu]it [i-i [uier` un cuvnt care n-ar fi
trebuit niciodat` rostit \n biseric`. De[i \i venea s` rd` tare, Burke \[i
compuse o fa]` inexpresiv`. Era salvat. |n ciuda ra]ionamentelor din
urm` cu doar cteva clipe, nu putea dect s` se bucure cnd se
\ntoarse s` vad` de unde \i venea salvarea.
OPRI}I NUNTA! 13

Un cor \n`bu[it de bolboroseli [i [oapte str`b`tu biserica. Cineva


chicoti nervos. To]i \[i \ntinser` gturile s` vad` cine strigase obiec]ia.
O femeie [chiop`t` din fundul sanctuarului. Fiecare pas pe care-l
f`cea era \nso]it de un zgomot de fle[c`ial` [i l`sa pete de noroi pe
covorul bogat, albastru. Chiar de la distan]a aceasta, \i p`rea familiar`.
P`rul ei ud leoarc` \i atrna pe cap \ntr-un coc care p`rea s`-[i fi
pierdut direc]ia. Atrna jalnic peste urechea dreapt` \n acel moment,
\n timp ce restul podoabei capilare p`rea s` fie lipit` de frunte. Din
tivul rochiei negre curgea ap`. |n cteva cuvinte era personificarea
unei curci plouate.
Ce \nseamn` asta? \ntreb` Tiffany, iar ro[ea]a \i color` pome]ii.
Asta este ideea ta despre glum`? se \ntoarse spre el, iar ochii \ngusta]i,
ca ni[te buc`]i de sticl` verde, sc`p`rau de mnie.
Nu. Bine\n]eles c` nu. De ce a[ face a[a ceva? {tii c` am nevoie
de aceast` c`s`torie.
{i a[a era. Avea nevoie de aceast` c`s`torie. R`sufl` adnc, plin de
u[urare. Poate c` avea nevoie de o so]ie, dar precis nu voia una.
Timid, se uit` la Tiffany, [tiind c` nu se va mai supune ceremoniei,
atta timp ct beneficia de aceast` amnare datorat` misterioasei
femei ud` leoarc`. Indiferent cine era, era r`spunsul la rugile lui
disperate.
|ntr-un fel, \i va explica lui Tiffany, hot`r\ el, nefiind \n stare s`
simt` nici un regret. Plin de veselie, pl`nuia cum s`-i explice. O va lua
ca pe o afacere care e[uase. Draga de Tiffany va \n]elege. Trebuia s`
\n]eleag`, fiindc` nimic pe lume nu l-ar putea face acum s` se mai
c`s`toreasc`. Se leg`n` pe c`lcie, u[urat de aceast` \ntors`tur` a
evenimentelor.
V` rog s` a[tepta]i, pot explica, strig` femeia.
14 JOAN REEVES

O nou` rund` de morm`ieli str`b`tu biserica.


Zmbetul lui Burke se topi. Se \ncrunt`! Sprncenele i se ridicar`
[i ochii i se m`rir`. Se \ndrept` [i-[i a]inti \ntreaga aten]ie asupra
femeii.
Nu putea fi adev`rat.
O urm`rea cum parcurgea distan]a dintre ei. Ploaia \i distrusese
coafura [i pantofii, dar f`cuse minuni cu rochia simpl`, una din acele
rochii negre cu care femeile obi[nuiesc s`-[i umple dulapurile.
|mbibarea cu ap` permisese ]es`turii s` se muleze pe trupul apetisant
curbat \n toate locurile potrivite.
Ochii lui zburar` c`tre fa]a femeii. Era ea!
Sub p`rul ud [i \nclcit era dovada vie a celei mai mari gre[eli din
via]a lui fosta lui so]ie, Ally Fletcher.
Tu!
Sistemul de ap`rare al lui Burke trecu pe ro[u. Adrenalina \ncepu
s`-i alerge prin vene. Dac` ar avea de ales \ntre lupt` [i fug`, ar alege
categoric pe prima. P`truns de emo]ii contradictorii \ncerc` s`-[i
imagineze cum \[i putuse face apari]ia Ally la aceast` or` [i \n acest loc.
U[urarea fu \nlocuit` de stupefac]ie. |ntr-o clip`, senza]ia se
transform` \ntr-o furie puternic`, r`sturnnd toate celelalte emo]ii,
l`sndu-l pe Burke profund scandalizat \n mijlocul celor [ase ani de
durere.
Cum \ndr`znea Ally s` n`v`leasc` aici a[a [i s`-i distrug` nunta? Nu
d`du aten]ie glasului con[tiin]ei care-i reamintea propria re]inere de a
se \nsura cu Tiffany.
Furia lui Burke la apari]ia brusc` a lui Ally, aici [i acum, cre[tea cu
fiecare pas f`cut de ea. |[i \nchipuia oare c` poate p`trunde \n via]a lui
[i c` va fi primit` \n lumea sa cu bra]ele deschise?
OPRI}I NUNTA! 15

Ei bine, va trebui s` se gndeasc` la altceva! |[i \ncruci[` bra]ele.


Hot`rrea i se accentu`. Va fi \ncntat s`-i arate lui Ally Fletcher ct de
superior \i era.
|[i imaginase ani \ntregi cum ar fi s`-i dea o doz` din propriul ei
medicament. Cum i-ar pl`cea o lingur` plin` de inim` zdrobit`? Ochii
lui se \ngustar` pe fa]a ei.
Nimic nu l-ar mai opri acum de la \nsur`toare, \[i jur` el, mai ales
dac` era ceva la care s` obiecteze Ally. Zmbi posac [i a[tept` ca fosta
lui nevast` s` vorbeasc`.
Expresia crncen` a lui Burke o f`cu pe Ally s`-[i doreasc` s` fi
procedat altfel. Fusese nebun` s` zboare pn` aici. Ar fi trebuit s`
telefoneze, \n ciuda obiec]iilor bunicii Edith. Chiar [i o telegram` ar fi
fost preferabil` \n loc s`-l \nfrunte \n fa]a attor oameni.
Ally se sim]i n`ucit` cnd privi \n ochii c`prui ai lui Burke. Oh!
{i-i amintea mult prea bine. Cndva, o priviser` cu pasiune fierbinte.
Acum, ace[ti ochi ar`tau crnceni [i mortali ca ni[te vrfuri de s`geat`.
Burke, las`-m` s`-]i explic, spuse Ally.
|ncerc` s`-[i \nl`ture crlion]ii uzi de pe frunte \n timp ce-[i f`cea
curaj, dar amestecul de ploaie [i fixativ ]ineau p`rul lipit strns ca un
clei. |n acel moment, se sim]i la fel de urt` ca atunci cnd fusese un
copil gras. Se lupt` cu sentimentul de nesiguran]` pe care \l aducea
aceste amintiri.
Burke, d`-o afar` de aici ca s` putem continua, \i ceru Tiffany.
Privirea de ghea]` a lui Ally ar fi putut \nghe]a un martini cnd o
contempl` pe mireasa lui Burke. Ally nu o pl`cu de la prima vedere.
Era exact tipul pe care Burke \l pl`cuse \ntotdeauna o micu]` clon`
blond` a lui Barbie, cu o m`sur` a pieptului mai mare dect
coeficientul ei de inteligen]`.
16 JOAN REEVES

A[ vrea s` vorbesc cu tine spuse Ally, ignornd-o pe femeie. |ntre


patru ochi, te rog, ad`ug` ea, hot`rt` s` fie ra]ional` [i calm`.
Pleac`, indiferent cine e[ti, ]ip` Tiffany.
Ally o privi din cap pn` \n picioare. |i displ`cea totul la aceast`
femeie, de la pielea ca piersica, pn` la picioarele micu]e \nc`l]ate \n
pantofi de satin alb, cu tocuri.
Cum \ndr`znea mireasa lui Burke s` arate a[a de pur` [i perfect`
dup` ziua prin care trecuse Ally? Asta f`cu s`-i sporeasc` nepl`cerea [i
mai mult.
Ce-]i mai cloce[te mintea, Ally? \ntreb` Burke.
Ally \l privi.
Nu este u[or, Burke. Te rog.
U[or? Cnd mi-ai f`cut tu mie ceva u[or?
Buzele lui Burke se strnser`. |[i puse minile \n [olduri [i \nfrunt`
femeia care cndva \i topise inima suficient ca s` se \nsoare cu ea.
Chiar plin` de noroi [i ud` leoarc`, \nc` \l f`cea s` simt` noduri \n
stomac. Nemilos, alung` aceast` dorin]` prosteasc`. Era o nebunie s`
mai aib` astfel de gnduri.
Nu am venit aici s` \nvii trecutul, spuse ea.
Un murmur din mul]ime o f`cu s` se uite peste um`r.
Burke realiz` momentul exact cnd descoperi c` o sut` de oameni
\i sorbeau fiecare cuvnt. Observ` cu satisfac]ie cum se \nro[e[te.
Cu att mai bine. Ce dr ... Burke \[i aminti unde era, ce faci aici?
|[i \ncruci[` bra]ele [i b`tu ner`bd`tor din piciorul drept.
B`taia piciorului \i aminti lui Ally de tic`itul unui ceas ... de la o
bomb`.
|nghi]i \n sec, con[tient` de graba ac]iunilor ei de cnd bunica \i
spusese c` Burke urma s` se c`s`toreasc` \n seara aceasta.
OPRI}I NUNTA! 17

Ce o apucase? Dac` era a[a de sup`rat pe ea fiindc` oprea nunta,


nu voia s` fie la mai pu]in de [apte kilometri dep`rtare cnd va
descoperi motivul pentru care \ntrerupsese ceremonia. Nu va s`ri \n
sus de fericire.
Ally? Vocea lui \ntreb`toare purta o not` de avertizare.
Ea trase de timp. Privirea \i trecu peste mica adunare. |i recunoscu
pe c]iva dintre invita]i. Ei fuseser` [i la nunta ei cu Burke, \n aceea[i
biseric`. Amintirea era dulce-am`ruie mai mult am`ruie.
Bunicul lui Burke st`tea \n partea de biseric` a mirelui, a[a cum
st`tea la propria ei nunt` cu Burke. Spre surprinderea ei. el \i f`cu cu
ochiul. Ally reu[i s`-i zmbeasc` slab [i s` dea din cap. |ntotdeauna \l
pl`cuse pe Frederick Winslow
Aten]ie, Ally, o provoc` Burke ironic. Concentreaz`-te. Ce vrei?
Vreau?
Ochii ei se \ndreptar` spre fa]a lui Burke. Chiar [i dac` n-ar fi stat
cu cteva trepte deasupra ei, tot ar fi dominat-o cu \n`l]imea. Nu va da
aten]ie dorin]ei care o furnica atunci cnd se uita la el. Nu va da, \[i
jur` ea \n t`cere.
Acum, la dou`zeci [i opt de ani, Burke era [i mai frumos dect
atunci cnd se m`ritase cu el. Smocul lui de p`r de culoarea nisipului
era \nc` des [i bogat. Cteva linii fine d`deau fe]ei lui caracter [i-l
f`ceau mai atr`g`tor ca oricnd. Ce vroia ea? Oh, Doamne!
Ally, \i ceru ascu]it Burke.
Da, bine, spuse ea, \ngrozit` de ct de lipsit` de vlag` p`rea.
Gura i se \nchise strns. |[i \n`bu[i r`spunsul fizic nea[teptat fa]`
de el. Niciodat` s` n-o mai apuci pe acest drum, se cert` ea \n gnd.
Dar nu-[i putea opri fiorul care-i alerga de-a lungul [irei spin`rii. El
avea aceea[i ochi c`prui cu gene lungi, care o puteau arde cu o privire.
18 JOAN REEVES

De ce l-a alungat?
Oh, m-am prins, se cl`tin` Burke pe c`lcie, cu bra]ele
\ncruci[ate \n timp ce o observa. Aceast` mic` \ntrerupere este unul
din impulsurile tale nebune[ti. Acum c` e[ti aici, nu [tii ce s` spui?
Este doar o reac]ie spontan` la rec`s`toria mea? Aceea[i veche Ally!
rnji el. Nu te-ai schimbat deloc.
Cuvintele lui aspre \i \nghe]ar` dorin]a. |mpietrit`, strig`:
Nu este adev`rat.
|[i mu[c` limba, ca s` nu-i spun` c` nu mai era nimic la ea care
s` semene cu fata nesigur` de optsprezece ani cu care se \nsurase cu
[ase ani \n urm`. Se schimbase [i procesul fusese dureros.
Ally r`sufl` adnc, |n loc de asta, spuse, cu ct mai mult`
demnitate, de parc` ea era un adult [i el un copil neastmp`rat:
Poate c` ar trebui s` mergem undeva s` discut`m asta.
Vocea lui Burke sc`zu \n intensitate:
N-ai vrut s` discu]i acum [ase ani, murmur` el \ncet. Nu v`d ce
am avea de discutat acum ... Ad`ug` cu ochii str`lucind de emo]ie ...
A[a c` ia loc sau pleac`.
El zmbi afectat ca [i cum [tia ct de mult va ur\ ceea ce va spune
\n continuare:
M` c`s`toresc, [i tu nu po]i face nimic s` m` \mpiedici.
Oh, carachios nesuferit! exclam` ea \nfuriat` de vorbele lui.
Dup` tot necazul prin care am trecut ca s` ajung aici. Nu este vina mea
c` am ajuns prea trziu s` opresc nunta \nainte de a \ncepe.
Vrei s` ie[i afar` [i s` ne la[i \n pace? Acum! interveni Tiffany.
Du-te [i a[az`-te, Ally. Po]i urm`ri nunta chiar dac` n-ai fost
invitat`, spuse Burke.
Nu te po]i \ndura! strig` Ally, exasperat`.
OPRI}I NUNTA! 19

}i-am spus s` stai jos, \i comand` el cu fermitate.


Fa]ada de calm senin a lui Ally se evapor`:
N-o s` m` a[ez. Nu-mi po]i ordona ca unui copil neastmp`rat.
Am ceva s`-]i spun, Burke Winslow, [i o s` m` ascul]i.
Murmurul din partea invita]ilor crescu \n volum pn` la un
morm`it pres`rat cu rsete. Ally se \mbujor`, dndu-[i seama c` ei trei,
ea, mireasa [i mirele, se d`deau \n spectacol.
Foarte bine, stai acolo, \i \ntoarse Burke spatele. Continu`,
p`rinte, spuse el pastorului.
Oh, Burke, spuse pastorul cu un zmbet blnd. Nu pot face asta
pn` nu aud ce are de spus domni[oara. Sunt sigur c` nu ar fi
\ntrerupt un eveniment att de important dac` n-ar fi vorba de ceva
important.
Tiffany interveni:
P`rinte, sunt sigur` c` strugurii sunt cam acri pentru ea. Probabil
este vreo iubit` p`r`sit` ... Se uit` la ceas ... Oricum, se face trziu [i
va trebui s` termin`m, fiindc` mine plec la Los Angeles la o \ntlnire
important`, diminea]a devreme.
Un hohot de rs \ntmpin` vorbele ei. Ally se uit` la blond`. Era
iritat` s` nu piard` \ntlnirea de afaceri de la L.A.? Era oarb` femeia la
b`rbatul de lng` ea?
Ally se uit` la Burke. Nu p`rea agitat ctu[i de pu]in de remarcele
miresei sale. Ce se petrecea aici?
Te rog, p`rinte, sunt sigur` c` putem rezolva asta dup` aceea.
Nu-i a[a, Burke? \ntreb` Tiffany.
Burke d`du din cap [i morm`i:
Mda, sigur.
Va trece prin asta dac` era ultimul lucru pe care ar trebui s`-l fac`.
20 JOAN REEVES

|i va ar`ta el lui Ally.


Dar nu po]i, protest` Ally.
Ally, pleac` de aici.
St`tea cu spatele la ea. |i va ar`ta ce sim]i cnd e[ti respins. Ignorat.
R`zbunarea era o infuzie amar` [i el de-abia a[tepta s` i-o
administreze.
Nu e[ti binevenit` aici, o inform` el cu fermitate.
Cuvintele \i fur` \ntmpinate de un zumz`it proasp`t de
conversa]ie. Invita]ii la nunt` aveau o zi interesant`. Mine, [tirea va
circula prin tot Brookwoodul, b`nui el.
Surprinz`tor, bunicul lui nu scoase o vorb`. Burke se \ntoarse u[or
[i se uit` la Frederick Winslow. Fu surprins s` vad` amuzamentul
evident de pe fa]a b`trnului. Dar bunicul \ncercase s`-i vorbeasc`,
s`-i cear` s` nu se \nsoare cu Tiffany.
Burke, trebuie s` m` ascul]i, strig` Ally.
Nu am nimic de-a face cu tine.
De aceast` dat` se \ntoarse cu fa]a la ea. Buzele lui erau \ntinse
\ntr-un zmbet nepl`cut.
Mitoc`nia lui deliberat` f`cu s` se \nfierbnte sngele lui Ally [i mai
tare. Ar trebui s`-l lase s` continue aceast` nunt` tmpit`. Apoi ar rde
cnd el [i-ar da seama. Dar sim]ea un junghi \n inim` la gndul c` se
\nsura cu altcineva mai ales viziunea frumuse]ii blonde stnd lng`
el la altar.
Ce este cu toat` chestia asta? \ntreb` Tiffany, \ntorcndu-se.
Ally, eu m` \nsor, a[a c` \ntoarce-te la Dallas, unde te-ai ascuns
\n ultimii [ase ani.
Mi-e team` c` nu te pot l`sa s` faci asta, spuse Ally.
Era surprins` c` [tia unde locuia.
OPRI}I NUNTA! 21

{i cum ai s` m` opre[ti?
Rnjetul lui o scotea din s`rite. F`cu un semn cu capul spre ie[ire.
Dar pentru c` el era un m`gar, ea nu trebuia s` se comporte ca atare.
Spunndu-]i ceva. |n particular, Burke.
Nu cred c` am avea ce s` ne spunem unul altuia.
|nceteaz` s` fii att de capsoman [i ascult`-m` doar un minut, \i
ceru Ally, pierznd b`t`lia cu propriul ei temperament
Putem, v` rog, s` facem ceva progrese aici? ceru Tiffany. Burke,
du-te s` vorbe[ti cu ea [i \ntoarce-te, ca s` putem termina asta.
S` nu m` faci capsoman, spuse Burke, ignornd-o pe Tiffany.
Credeam c` te-ai maturizat un pic, dar nici gnd. E[ti la fel de
\nc`p`]nat` cum erai cnd te-am cunoscut prima oar`. Crezi c` po]i
intra aici cnd dore[ti [i s` m` \nvr]i dup` degete cum \]i place? Ei
bine, zilele acelea s-au dus, scumpete.
Nu-mi spune scumpete, zise Ally printre din]ii \ncle[ta]i.
S` nu-mi spui ce pot [i ce nu pot face. |]i voi spune cum vreau.
Ca de exemplu, c` m` \nsor dac` doresc.
Pentru numele lui Dumnezeu, nu te po]i \nsura, prostule!
r`bufni Ally.
{i de ce nu, m` rog? se r`sti Burke.
Pentru c` e[ti \nc` \nsurat cu mine.
Capitolul 2

Ce? url` Tiffany.


Involuntar, Ally se d`du un pas \napoi, dar nu era nevoie s` fie
\ngrijorat`. Furia lui Tiffany era direc]ionat` doar c`tre Burke.
De ce tu ... tu! explod` cea care ar fi urmat s` fie mireas`.
Apoi \l lovi pe Burke peste fa]` cu florile pe care le ]inea \n mn`.
Pentru o femeie micu]`, avea destul` for]`, gndi Ally cu o admira]ie
plin` de invidie.
Polenul galben plou` pe smochingul negru [i petale portocalii
c`zur` pe du[umea. F`r` un alt cuvnt, Tiffany se r`suci [i cobor\
treptele ce duceau la altar.
A[teapt` o clip`. |]i pot explica, protest` Burke involuntar, sigur
c` n-avea habar ce se petrecea.
Singurul lucru pe care \l [tia era c` afacerea cu Sakamoto Limited
se evapora \n fa]a ochilor lui.
Dar cople[itoarea u[urare pe care o sim]ea nu-i permitea s`-i par`
prea r`u.
OPRI}I NUNTA! 23

Singurul lucru pe care \l regreta era \ncurc`tura \n care o pusese


pe Tiffany, cauzat` de aceast` reprezenta]ie.
A[teapt`, Tiff! Tiffany! |ntoarce-te! o strig` vrnd s` se scuze, dar
[tiind c` era \n zadar.
Odat` pornit`, \]i trebuia timp ca s-o opre[ti pe Tiffany.
Ea nu se uit` \n urm`.
O s` vorbesc cu tine cnd o s` m` \ntorc de pe coast`, strig` ea
punctndu-[i fraza cu o b`taie a ceea ce mai r`m`sese din buchetul ei,
pe coaps` ... Spre adunarea invita]ilor, flutur` o mn` de parc` ar fi
\ndep`rtat o scam`... Toat` lumea ... toat` lumea s` mearg` acas`!
Un val de rsese urm` cuvintelor ei furioase. Unii dintre invita]i se
ridicar`, dar cei mai mul]i r`maser` a[eza]i. Era limpede c` nu credeau
c` reprezenta]ia s-a termint, b`nui Burke. {i \n micul ora[ Brookwood,
trebuia s` fie cea mai mare distrac]ie de fapt singura distrac]ie de
vineri seara, cnd campionatul de fotbal [colar urma s` vin` doar
peste cteva luni.
Musafirii nu se mai deranjar` s`-[i p`streze vocile joase cnd
discutar` despre nunta neterminat` care va d`inui \n memoria
or`[elului. Burke nu \ndr`znea s` ri[te o privire spre fratele [i prietenii
lui. {tia c` Rod, Dave [i Craig nu vor uita niciodat` asta [i vor face tot
posibilul ca nici el s` nu uite.
Burke oft`. Nu mai era cazul s` foloseasc` precau]ie [i mndrie
pentru a o prinde pe fugara lui mireas`. Tiff nu-l va asculta pn` nu i
se va vindeca orgoliul r`nit. |n trecut, fusese martor la furia ei fa]` de
ceea ce considera o insult`. Adesea o acuzase c` era rud` cu Hatfields
ct [i cu McCoy din cauza talentului ei de a purta pic`. Se \nfior`,
[tiind c` acum avea pic` [i pe el.
Burke? \i \ntrerupse reverendul gndurile.
24 JOAN REEVES

Ai vrea s` m` adresez musafirilor t`i?


Burke \[i frec` fa]a cu ambele mini, dorindu-[i s` \nl`ture nunta
cea cu ghinion ct mai u[or.
Mul]umesc, p`rinte, dar voi avea eu grij`.
Se uit` la fratele lui, Rod, [i apoi la prietenii lui, Dave [i Craig.
Gemu \n sine. Urmau s` aib` o zi ocupat` cu asta. Resemnat, se
\ntoarse spre adunare [i fu \ntmpinat de zmbete largi [i rsete
\n`bu[ite. Partea de biseric` destinat` lui p`rea s` accepte f`r`
dificultate. De fapt, p`reau s` se fi distrat pe cinste.
Din nefericire, partea de biseric` a miresei era evident goal`.
Familia lui Tiffany [i prietenii plecaser` deja. Se \ncrunt`. Situa]ia
putea fi mai delicat` dect crezuse. Tat`l lui Tiffany [i fra]ii lui erau to]i
bancheri \n Houston. De fapt, erau bancherii lui. {i erau cunoscu]i
pentru lipsa lor de umor.
|mi pare r`u, oameni buni, ce pot s` spun? d`du Burke din
umeri. Mul]umesc c` a]i venit. Dac` v` este foame, duce]i-v` la Ballard,
lng` golf. Este p`cat s` se pr`p`deasc` atta mncare, [i orchestra ar
trebui s` fie extraordinar`. Vin [i eu mai trziu.
Se str`dui s` zmbeasc`, de[i nu sim]ea nici un pic de veselie
pentru felul \n care se \ntorsese seara.
Cu pa[i hot`r]i, cobor\ treptele de la altar [i se opri \n fa]a lui Ally.
Cu o voce de ghea]`, rosti:
}ie, am cte ceva s`-]i spun, o prinse, smucind-o, de bra]. Cred
c` va trebui s` vorbim acum.
Ally sim]i c` o las` genunchii. Oh, Doamne! F`cuse o eroare
imens` de judecat`. Doar c`-i pusese mna pe bra] [i dorea s` se
arunce \n bra]ele lui! Rezist` tenta]iei de a face un astfel de lucru
nes`n`tos. |n loc de asta, \ncerc` s`-i \nl`ture mna.
OPRI}I NUNTA! 25

D`-mi drumul, bomb`ni ea.


De[i strngerea lui nu o durea, nu-i permitea s` scape.
Nu cred c` a[ face un astfel de lucru. {tiu ct de mult \]i place s`
dispari cum \ntorc spatele.
Ally \nghi]i cu greu. Acum, n-avea ce face. Ar fi trebuit s` se
strecoare afar` cu anturajul lui Tiffany.
Tr[indu-[i picioarele [i sim]indu-se ca [i cum ar fi avut cu cinci ani
mai mult [i condus` la scaunul de tortur`, \i permise lui Burke s-o
scoat` din biseric`. Un zgomot puternic de conversa]ie \i urm`ri.
Mersul de la altar la u[ile duble din spatele sanctuarului i se p`ru
interminabil. Ally \[i \n`l]` capul cu mndrie, de parc` era obi[nuit` s`
apar` la evenimente sociale ar`tnd ca o curc` plouat`. Nu-[i putu
opri ro[ea]a care-i color` obrajii murdari de noroi.
Dup` ce ea [i Burke trecur` prin u[ile duble din spate, \[i scutur`
bra]ul ca s` [i-l elibereze din strnsoarea lui.
Destul. Sunt \n stare s` merg f`r` ajutorul t`u, morm`i ea.
Vreau doar s` m` asigur c` nu vei disp`rea a[a cum ai f`cut-o
acum [ase ani.
Ally nu avea cum s` se apere \mpotriva adev`rului, a[a c` atac`:
Oh, calmeaz`-te!
Eu? S` m` calmez? Vocea lui spori cu c]iva decibeli. {tii c` ai
tupeu? Ai n`v`lit aici ar`tnd ca ... |[i flutur` mna \n susul [i \n josul
ei, p`rnd c` i se epuizaser` cuvintele. A[a! exclam` el \n cele din
urm`. {i \mi strici nunta. {i vrei s` m` calmez?
|[i cl`tin` capul dintr-o parte \ntr-alta.
Ce-ai f`cut? Ai venit \not de la Dallas?
Nu, am zburat, dar a trebuit s` m` lupt cu ni[te noroaie, vorbi ea
ironic, refuznd s`-l lase s` vad` ct de mult o jigneau cuvintele lui.
26 JOAN REEVES

{i ea care crezuse proste[te c` o s`-l impresioneze ct de sofisticat`


[i de matur` era ...
Ce leg`tur` are \nf`]i[area mea cu orice altceva? se r`sti ea,
tr`gndu-[i [uvi]ele \nclcite de p`r de pe obrazul drept [i
strmbndu-se de durere.
El o privi din nou din cap pn` \n picioare.
Dac` te-ai luptat cu noroaiele, se vede c` ele au \nvins.
Apoi, col]urile gurii lui se ridicar`.
Ally era furioas`.
Pentru informarea ta, domnule Burke Winslow, eu ... eu ...
Rsul lui o \ntrerupse.
S` nu \ndr`zne[ti s` rzi de mine, explod` Ally.
Nu m` pot ab]ine. Dac` te-ai putea vedea cum ar`]i. Nu pot
s`-mi imaginez cum ai reu[it s` ar`]i ca un [obolan murat.
Un ... [obolan ... murat? \ntreb` ea printre din]ii \ncle[ta]i ...
Efortul de a se face dorit` de el putea fi punctat cu un zero mare
[i umflat ...
{tii de ce? Am f`cut-o inten]ionat, ca s` m` cobor la nivelul
[obolanului murdar pe care am venit s`-l v`d.
Ha,ha, ha, Ally. Aiurea \n tramvai! o zeflemisi el.
Ally \[i adun` ultimele r`m`[i]e de demnitate.
Hai s` uit`m cum ar`t eu. Oricum, nu are nimic de-a face cu asta.
Ba are mult de-a face. Arat` ct de imposibil` [i impulsiv` e[ti
\nc`. Ai n`v`lit aici [i mi-ai stricat nunta \ntr-un acces de gelozie. A[
spune c` am de ce s` fiu sup`rat.
Ei bine, poate c` [i eu am dreptul s` fiu sup`rat`! ripost` Ally,
fierbnd iar`[i. {i am o veste bomb` pentru tine, m`gar arogant [i plin
de ifose. {i nu ]i-am distrus nunta dintr-un capriciu.
OPRI}I NUNTA! 27

El ridic` o sprncean`.
E[ti sigur` de asta? Dup` cum v`d, nu prea ai succes cu mine.
Vorbele lui o f`cur` pe Ally s` ia foc.
E[ti nebun dac` \]i \nchipui c` m-am pr`p`dit de dorul t`u \n
ultimii [ase ani. {i asta fiindc` nu am avut timp s` m` gndesc la tine
din cauza celorlal]i b`rba]i din via]a mea, min]i ea [i apoi \i veni un
gnd. De unde ai [tiut c` m` ascund la Dallas?
Ce vrei s` spui? p`ru \ncurcat Burke.
|n biseric`, m-ai acuzat c` m` ascund la Dallas.
El d`du din umeri.
Trebuie s`-mi fi spus cineva.
Pentru informarea ta, nu m-am ascuns la Dallas [i m-a durut \n
cot de tine.
De ce nu vedea c` devenise tot ceea ce dorea el de la o femeie? Era
inteligent`, sofisticat`, matur` [i plin` de succes, sau cel pu]in a[a o
asigurau prietenele ei, ori de cte ori \ncercau s-o combine cu cineva.
Ally \[i frec` bra]ul acolo unde o atinsese mna lui. Putea s` jure c`
\i simte urma palmei pe piele o furnica \ntr-un fel care \i accelera
pulsul. Asta nu se \ntmplase niciodat` cu vreunul din b`rba]ii cu care
se \ntlnise.
A[a c` spune-mi de ce mi-ai ruinat nunta dac` nu din cauza
dragostei ne\mp`rt`[ite?
Precis nu din cauz` c`-mi place s` m` fac de rs, \nchise ea ochii,
hot`rt` s` pun` cap`t certei lipsite de sens. Aceast` ceart` nu duce la
nimic bun ... F`cu un gest spre u[ile duble ... Aceste u[i se pot
deschide dintr-o clip` \ntr-alta [i vom fi \nconjura]i de to]i prietenii [i
rudele tale curioase. Nu [tiu ce gnde[ti tu, dar eu m-am s`turat s` fiu
atrac]ia acestei distrac]ii de sear`.
28 JOAN REEVES

Da ... Burke se uit` \n jur. Ai dreptate. Vino. Nu vom fi deranja]i


\n camera de discu]ii a bisericii. Dup` tine, se \nclin` el [i f`cu un gest
cu mna dreapt`.
Ally \i arunc` o privire nimicitoare. El ar face bine s` nu
izbucneasc` din nou \n rs. Se r`suci pe c`lcie [i-[i ridic` regal capul.
|mi amintesc drumul.
|n timpul scurtului drum de la sanctuar la camera mare care servea
drept buc`t`rie [i loc de discu]ii, Ally \ncerc` din greu s`-[i recapete
echilibrul. Acum era [ansa ei s`-i arate lui Burke ct de diferit` era. O
va face chiar dac` asta ar omor\-o.
Acum, era uimit` c` Burke acceptase aceast` sugestie rezonabil`.
Burke pe care-l cunoscuse cu ani \n urm` ar fi protestat [i ar fi
continuat s` se certe.
Cteva momente mai trziu, Burke \mpinse u[a de la camera de
discu]ii. Ally intr` \n \nc`perea \ntunecat` [i se opri, nefiind \n stare s`
vad` nimic. Burke \ntinse mna [i-i atinse um`rul. Ea se \nfior` la
aceast` atingere.
Stai aici [i las`-m` pe mine s` aprind lumina.
El se \ndep`rt`, l`snd-o s` se minuneze de reac]ia termina]iilor ei
nervoase la o simpl` atingere a lui.
|[i umezi buzele. Cum ar reac]iona dac` ar atinge-o mai mult dect
din \ntmplare? Ally era bucuroas` c` el nu-i observase reac]ia. Ar
trebui s` se controleze.
Faptul de a-l avea \n preajm` cerea o comportare model. Asta
trebuia s` fie problema ei, reflect` ea.
Luminile fluorescente sc`ldar` camera.
Hai vino, spuse Burke \ndreptndu-se spre buc`t`ria echipat`
gen restaurant din cap`tul \nc`perii.
OPRI}I NUNTA! 29

Acum, \ntr-un fel mai calm` [i dorind s` pun` cap`t la ceea ce


fusese cel pu]in un plan str`lucit, Ally merse spre canapelele din
cap`tul opus al \nc`perii.
Camera mare, care servea ca loc de adunare pentru membrii
bisericii, se schimbase pu]in de cnd fusese ultima oar` aici. Un pian
ocupa \nc` un col] [i un c`min din c`r`mid` ro[ie se afla \n cel`lalt.
Dou` canapele oliv lungi, separate de o m`su]` de cafea
dreptunghiular`, din stejar, erau aranjate perpendicular pe c`min. O
pereche de fotolii ro[u-ar`mii, se afla \n fa]a c`minului.
Ally realiz` dintr-o dat` ct de obosit` era.
M` voi ghemui \ntr-unul dintre aceste fotolii [i voi \ncerca s` m`
prefac c` ultimele cteva ore n-au existat, spuse ea.
Ca s` uite \ncerc`rile acelei zile [i inconvenientele serii, \i va lua
ceva timp, totu[i.
F`r` sup`rare, dar cred c` ar trebui s` te duci la toaleta din col],
s` te mai \mprosp`tezi, nu? spuse Burke, ochii str`lucindu-i de
amuzament cnd o m`sur` de la p`rul \nclcit pn` la pantofii
murdari de noroi.
Uitndu-se \n jos, Ally trebi s` \ncuviin]eze. Era prea murdar` ca s`
se a[eze m`car pe marginea fotoliului.
Bun` idee. M` scuzi?
Bine\n]eles, se \nclin` Burke. Cum a[ putea refuza o cerere att
de protocolar`?
Ally refuz` s` riposteze.
Jigodie, murmur` ea printre din]i \n timp ce-i zmbea.
|n camera de toalet`, Ally \[i v`zu imaginea \n oglind` [i se
cutremur`. Ar`ta mult mai r`u dect \[i \nchipuise. Sofisticat` [i
apetisant`? Ha! Nu era de mirare c` el nu era impresionat!
30 JOAN REEVES

P`rul ei moale [i str`lucitor fusese \nlocuit de o mas` de culoarea


noroiului, atrnnd \ntr-o parte a capului. Gravita]ia se pare c`
\nvinsese singurul ac de p`r care-l ]inea precar. Cea mai bun` rochie
a ei era un dezastru.
Acea blestemat` de ma[in`!
Aproape uitase c` [ifonase chestia aia albastr`. Va trebui s` rezolve
totul cu proprietarul Jaguarului.
Ally spuse \n grab` o rug`ciune ca ma[ina \nchiriat` s` porneasc`,
pentru a se \ntoarce la aeroport \nainte ca avionul s` plece la noapte.
Asta dac` Burke n-o va schilodi dup` ce-i va spune povestea ei.
Va trebui s-o fac, spuse ea imaginii din oglind`.
De ce nu putea ar`ta ca femeia pentru care se str`duise din greu
s` devin`? Poate c` nu mai era fata ca o a[chie cu care se \nsurase
Burke, dar ar`ta bine.
Mai important, Ally se \mp`case cu sine. Nu mai vedea adolescenta
durdulie nefericit`, care ]inea cur` de sl`bire ca s` intre \ntr-un bikini
\n vara dup` terminarea liceului. De[i odat` slab`, nu se uitase
niciodat` la imaginea ei f`r` a vedea o fat` gras`. Era mul]umit` c` se
schimbase.
Bietul Burke! Cnd \l \ntlnise \n acea zi de var`, habar nu avusese
c` primul bikini ascundea mai mult dect p`r]ile vitale ale anatomiei
ei. Ascundea [i nesiguran]a adolescentei gr`sulii, transformat`. Acea
nesiguran]` d`duse na[tere celor mai rele crize de gelozie. O rosese
ca un acid ori de cte ori Burke se aflase aproape de o alt` femeie. Asta
fusese cu adev`rat ceea ce-i distrusese c`s`toria.
Cel pu]in c[tigase ceva prin pierderea singurului b`rbat pe care-l
iubise vreodat`. Se descoperise pe sine. Acum avea cteva kilograme
\n plus, dar se sim]ea bine cu ele [i cu ea \ns`[i.
OPRI}I NUNTA! 31

Ally se \ncrunt`, amintindu-[i imaginea lui Tiffany \n fa]a altarului.


Plesc`i din limb` la imaginea ei. S` se simt` urt` pe lng` Tiffany era
la fel de ridicol ca [i presupusa ei motiva]ie de a veni aici, hot`r\ ea,
p`r`sind toaleta.
Burke se sim]ea ca acas` \n buc`t`rie. Era absorbit de sarcina lui [i
nu o remarc`. Ea admir` fiecare detaliu al \nf`]i[`rii lui, de la p`rul des
de culoarea nisipului pn` la t`lpile pantofilor bine lustrui]i. Avea o
fa]` mai matur` [i mai atr`g`toare. Ochii care o fermecaser`
\ntotdeauna, aveau u[oare riduri la col]uri, ceea ce d`dea fe]ei un plus
de caracter [i de drzenie.
A[a cum i se maturizase fa]a, tot a[a [i trupul. Linia zvelt`,
adolescentin`, disp`ruse complet. Acum avea mu[chi bine dezvolta]i
[i era \mbr`cat \ntr-un mod care-i punea \n valoare. Gndul \i zbur` la
felul \n care ar ar`ta gol.
Burke nu mai era tn`rul de dou`zeci [i doi de ani de care se
\ndr`gostise. Devenise un b`rbat unul foarte atr`g`tor. Smochingurile
nu erau arme cinstite \n r`zboiul sexelor. Nici un b`rbat nu ar trebui s`
aib` asemenea avantaj \n fa]a unei femei. Spre disconfortul ei, Burke
ar`ta ct se poate de sexy \n acest costum clasic, negru.
Parfumul b`rb`tesc de after shave o gdila la nas.
|l urm`ri \n t`cere cum m`sura apa pentru cafea. Se trezi cu ochii
pe minile lui, mari [i bronzate, \n timp ce-[i f`cea treaba.
Un fior \i trecu de-a lungul [irei spin`rii. |[i aminti o vreme cnd
minile lui o atinseser` [i o \nnebuniser` de dorin]`. Scutur` din cap
[i-[i reveni din visare.
Vrei s` fac eu asta? se oferi ea ... Cnd se c`s`toriser`, Burke se
ocupa de buc`t`rie, ea nepunnd mna s` fiarb` apa ... Cafeaua ta era
memorabil`, dar nu fiindc` era bun`.
32 JOAN REEVES

{tii s` faci cafea?


Cuvintele lui o f`cur` s` rd`.
Este a[a de [ocant?
Rsul \i mai eliber` tensiunea [i el zmbi.
Cnd ne-am c`s`torit, nu puteai nici m`car s` fierbi apa.
Privirea lui \ntrzie pe fa]a proasp`t sp`lat`. Aproape c`-i uitase
gropi]a de la col]ul drept al gurii. Chiar sub lumina fluorescent` din
tavan, pielea ei str`lucea.
Ei bine, asta era acum [ase ani, zmbi ea.
Lui Burke \i trebui un moment s` realizeze ce era diferit la ea. Era
bronzat`. Bra]ele ar`tau mai puternice, mai c`rnoase. Nu mai era slab`
ca un model. |i pl`cea asta.
Nu-[i putea lua ochii de la ea. Rochia f`r` mneci ar`ta un trup
care l-ar fi f`cut pe un b`rbat s` se mai uite a doua oar` [i a treia. Se
\ncrunt`. Nu-i pl`cea deloc ideea.
Chiar a[a, [ase ani, murmur` el, abia ascultnd ce spunea ea, \n
timp ce ochii lui c`utau diferen]e \n \nf`]i[are.
Trupul \i era mai copt. Ar`tase grozav cnd se c`s`toriser`, dar
acum exista ceva la ea care-i strnea un interes pe care ar fi preferat s`
nu-l simt`.
Ally era mai rotund`. Mai plin`. Privirea lui trecu peste sni.
Minile \l furnicau s`-i urm`reasc` liniile trupului.
Erai complet nefolositoare la buc`t`rie, spuse el, mole[it \ntr-un
fel de apropierea ei.
Sunt ceva mai expert` acum, chicoti Ally.
Sper, spuse Burke, \ntorcndu-[i fa]a, ca ea s` nu-i citeasc`
dorin]a din ochi.
Ally era bucuroas` c` Burke se \ntorsese cu spatele.
OPRI}I NUNTA! 33

Privirea lui o f`cea s` doreasc` lucruri nebune[ti, de neatins, dar el


apar]inea unei alte femei acum. Acest gnd o umplea de disperare.
Nu-i era de nici un folos s` se chinuiasc`.
Uite, trebuie s` m` \ntorc la aeroport ct de curnd posibil. {i am
o mic` problem` cu transportul, d`du ea din mn`. Dar este problema
mea, nu a ta. |n orice caz, avionul de \ntoarcere la Dallas pleac` peste
dou` ore. A[a c` de ce s` nu clarific`m lucrurile?
S` clarifice lucrurile? Cuvintele i se imprimar` \n minte. Burke nu
avea curajul s` r`spund`. I-ar fi pl`cut s` clarifice lucrurile cu ea dar
nu conversa]ia pe care o avea \n gnd. D`du drumul la cafetier` [i
\ncepu s` deschid` u[a de la dulap, sub pretextul c`ut`rii ce[tilor,
\ncercnd \n tot acest timp s`-[i limpezeasc` gndurile.
Dup` un moment, Ally spune:
Burke?
Se \ncrunt`. Faptul c` o ignora \i reamintea foarte mult de trecut.
Acesta era mult mai asem`n`tor cu Burke pe care-l cuno[tea. Prea des
o ignorase cnd \ncerca s`-i vorbeasc`. Iritat`, reac]ion` ca Ally pe care
o cuno[tea el [i se r`sti:
Dac` ne gr`bim s` termin`m, poate \]i po]i prinde dr`g`la[a
mireas` din urm` \nainte de a lua avionul spre coast`.
Ideea ca Tyffani s` fie descris` \n acest fel \l umplu de veselie pe
Burke.
Tiffany? Dr`g`la[`?
Ally r`bufni.
Ce este a[a de nostim?
Nu cred c` am auzit vreodat` ca Tiffany s` fie descris` astfel.
Dar este cel mai dr`g`la[ lucru pe care l-am v`zut vreodat`, nu
putu Ally s` se ab]in` [i ad`ug`: |n felul \n care \]i plac ]ie femeile, nu?
34 JOAN REEVES

Imediat ce cuvintele \i ie[ir` pe gur`, Ally \[i dori s` le fi \nghi]it.


Cum putea s`-l conving` c` se schimbase cu astfel de cuvinte
veninoase?
B`nuiesc c` ar trebui s` [tii. |n fond e[ti expert` la genul de
femei care-mi plac. A[a-i ... Cuvintele ei geloase deschiser` rana din
trecut ... Nu mai ]ine, Ally, spuse Burke, lini[tit.
Ally se uit` \n alt` parte.
{tiu cum pare asta. |mi pare r`u, respir` ea adnc [i se scuz`. Hai
s` uit`m ce am spus. A fost doar o glum` proast`, spuse ea slab.
Bine, \ncuviin]` el, surprins de scuza ei. S` uit`m de asta, spuse
el acru, neconvins de fa]a ei smerit`.
Nu mai trebuia s`-i accepte gelozia. Posesivitatea ei le distrusese
c`snicia. Erau zile cnd \ncercase s-o fac` pe Alli s` cread` \n el [i \n
dragostea lui.
|n fond, spuse el cu voce tare ceea ce gndea, nu mai sunt
\nsurat cu tine. Sau sunt? se \ncrunt` el.
Nu te \ncrunta, Burke. Aceast` situa]ie nepl`cut` poate fi
remediat` u[or. Atunci, vei fi liber s` te \nsori cu Tuffany.
Ally fu cople[it` de triste]e. Gre[ise s` vin` aici. Ar fi trebuit s`
telefoneze. De ce nu o f`cuse?
Comentariul blnd al lui Ally \l surprinse din nou pe Burke. Murea
de dorin]a de a-i spune c` nunta lui era doar un aranjament de afaceri.
Ce avea femeia aceasta de voia s`-i explice? S-o fac` s`-l cread`? Nu
\nv`]ase nimic? Paria c` dac` va ap`sa pe butonul pe care trebuia,
controlul lui Ally se va face ]`nd`ri.
Poate c` \[i va da drumul la furia [i istericalele pe care le avea cnd
erau c`s`tori]i. Atunci \i va trece aceast` ... aceast` dorin]` de a o
cuprinde \n bra]e.
OPRI}I NUNTA! 35

Tiffany este tot ce \[i poate dori un b`rbat.


Cndva aceste cuvinte ar fi strnit-o pe Ally care vedea o
amenin]are \n orice femeie \ntre [aisprezece [i [aizeci de ani.
Ally strivi monstrul verde care \[i \n`l]ase capul lui urt. Putea paria
c` p`pu[a blond` era exact ceea ce vroiau b`rba]ii. Dar nu-l va l`sa s`
vad` dac` aceste cuvinte \i provoac` sau nu o criz` de gelozie.
Trebuie s` te sim]i foarte norocos, spuse ea cu calm [i se
\ndep`rt`.
Uitndu-se \n urm`, \l v`zu ca lovit de tr`snet. Las`-l s` vad` c` era
sigur` pe ea [i neafectat` de emo]ii m`runte.
Sunt sigur` c` dac` a[ ajunge s-o cunosc pe Tiffany a[ place-o
foarte mult, ad`ug` ea.
Burke sim]i o emo]ie ciudat` \n cuvintele ei. Nu-[i putu \nchipui
de ce se simte brusc att de deprimat. Scuturnd din cap confuz,
umplu ce[tile ad`ugnd lapte [i zah`r pentru Ally.
Dintr-o dat`, realiz` de ce \l sup`raser` vorbele ei. Lui Ally nu-i mai
p`sa de el, dac` era att de calm` [i placid` \n leg`tur` cu Tiffany. {i,
pervers, asta \l deranja. Mi[cat, st`tea cu ce[tile aburinde [i o privea
cum se plimba prin \nc`pere. Nu vroia s` fie indiferent`, la naiba!
|ncerc` s`-[i spun` c` a[a era cel mai bine. Nimeni nu putea tr`i \n
vrtejul cople[itor de emo]ii \n care fusese el [i Ally timp de nou` luni
ale scurtei lor c`s`torii. Prive[te doar torentul de emo]ii pe care \l
dezl`n]uise venirea ei \n seara aceasta. }ipaser` unul la altul [i-[i
aruncaser` insulte ca pe vremuri. Obiceiurile vechi nu se puteau
distruge, b`nui el. Inspir` adnc [i \ncepu s` mearg` spre ea.
Ei bine, b`nuiesc c` s-a terminat, spuse el u[or, f`r` a crede cu
adev`rat. Am avut un gnd nebunesc c`, \n ciuda a ceea ce ai spus, ai
venit aici pentru a te \mp`ca.
36 JOAN REEVES

El [tia c` dac` ar fi avut mai mult timp, Ally [i-ar da arama pe fa]`.
S` ne \mp`c`m? rse Ally. De unde ]i-a venit un asemenea gnd,
Burke? spuse ea mndr` de performan]a sa. Ce prostie!
Da, b`nuiesc c` a fost imagina]ia mea bogat`, glumi el,
sim]indu-se din ce \n ce mai nesigur ... Ei chiar nu-i p`sa? ...
N-a fost deloc nostim ce ai spus, zise el u[or iritat v`znd-o c`
rde \n continuare.
Ally zmbi.
Prima dat` cnd tu [i Tiffany ajunge]i \n Dallas, v` trebui s`
cin`m \mpreun`. Asta se va \ntmpla cnd va face plopul pere, gndi
ea, p`strndu-[i zmbetul fals pe fa]`.
Oh, da. Sigur. Va fi distractiv, spuse Burke \ntinzndu-i cea[ca de
cafea.
|ntre ei se l`s` o t`cere stnjenitoare. Chiar totul se terminase \ntre ei?
Burke se a[ez` pe una dintre canapele. Ally se \ntoarse [i puse
cea[ca pe m`su]a de cafea. |[i alung` cea]a din ochi [i se a[ez` pe
canapeaua opus`. Era cam proast`, dar sim]ea ca [i cnd l-ar fi pierdut
din nou. |nghi]i \n sec, refuznd s` se lase prad` acestui sentiment.
Rela]ia lor se sfr[ise cu ani \n urm`. Aparent, ea \nc` nu acceptase
acel fapt.
Da, spuse ea curajoas`. Cina cu tine [i nevas ... cu tine [i cu
Tiffany va fi dr`gu]`.
Ca interesat`, Ally pretinse c` studiaz` desenul de pe cea[ca de
cafea. De ce se sim]ea att de trist`? |[i f`cuse o via]` bun` pentru sine,
f`r` Burke. Dar dac` ar fi putut schimba ceea ce se \ntmplase cu [ase
ani \n urm` ... Risc` o privire spre el. El o f`cea s` arunce trecutul [i
pruden]a afar` pe fereastr`. Nici un alt b`rbat nu avusese vreodat`
acest efect asupra ei.
OPRI}I NUNTA! 37

A[a c` spune-mi de ce ai stricat nunta, zise Burke.


Oh, da, inspir` adnc, sim]indu-se lng` Burke ca o biat` molie
contemplnd o flac`r`. Sunt sigur` c` e[ti gata s` auzi.
Sunt numai ochi [i urechi. Pe moment sunt calm [i relaxat, dar
am a[teptat ct am putut de mult. A[a vorbe[te. Despre ce este vorba?
El putea fi calm acum, dar era doar calmul dinaintea furtunii.
Cred c` voi avea nevoie de asta pentru a-mi relata povestirea.
Sorbi din cafea [i se strmb`.
Ce s-a \ntmplat? Nu am pus suficient zah`r [i lapte?
Acum, o beau neagr`.
Se sim]ea ciudat de \ncntat` c` el \[i amintise cum \i pl`cea s`-[i
bea cafeaua.
Oh, o privi el timid. O s`-]i aduc o alt` cea[c`.
El \ntinse mna dup` cea[c`. Minile li se atinser`. Ally putea auzi
sunetul r`sufl`rilor lor. Uit` despre ce vorbeau.
Ce? \ntreb` ea cu r`suflarea t`iat`.
Se lupt` cu tenta]ia de a \nchide ochii [i a se sprijini de el.
Cum? \ntreb` Burke, privind adnc \n ochii ei.
R`suflarea lui Ally se opri \n gt. |[i mut` degetul ar`t`tor cu un
milimetru. Alunec` lng` al lui pentru un scurt moment.
Mna lui Burke tres`ri. Cafeaua se v`rs` peste marginea ce[tii [i pe
degetele lui.
Au!
Vraja se rupse.
Ai p`]it ceva? \ntreb` Ally, lundu-i cea[ca din mn`.
Nimic.
|[i scoase batista din buzunar [i-[i [terse degetele.
Cafeaua este bun` [i a[a, spuse ea \n grab`. Nu m` deranjeaz`.
38 JOAN REEVES

Bine. Continu`-]i povestea, spuse el, a[ezndu-se la loc.


Pulsul lui Burke alerga ca un cal la o curs`. Mna \i era nesigur`. O
strnse pumn [i o ap`s`. D`du din cap spre Ally [i-i arunc` un zmbet.
Cnd ea \i \ntoarse zmbetul, Burke \i privi gropi]a din col]ul gurii.
|[i aminti cum s`ruta acea gropi]`. {i brusc, singurul lucru pe care-l
vroia era s-o s`rute din nou. Ceea ce era \ntre ei nu putea fi terminat.
Nu putea fi dac` sim]ea \nc` aceast` nevoie, aceast` dorin]` puternic`
pentru ea.
Pasiunea care existase \ntre ei nu se stinsese. |nc` mocnea. Cel
pu]in \n el.
El nu-i putea provoca dect necazuri, \[i reaminti Ally. {i nu-i mai
apar]inea. Era necesar s` clarifice aceast` situa]ie [i apoi via]a ei [i a lui
se putea \ntoarce la normal. Se va duce la Dallas [i-[i va continua via]a
lini[tit`. Via]a ei lini[tit`, tern`, plicticoas`, \i spunea vocea con[tiin]ei.
Asta era ce vroia.
Chiar vroia?
Capitolul 3

|[i aminte[ti cnd am hot`rt s` divor]`m? \ntreb` Ally.


Sprncenele lui Burke se ridicar`.
Am decis s` divor]`m? Din felul \n care \mi amintesc eu, n-a fost
nici o decizie. Tu ai hot`rt pe cont propriu s` iei o astfel de hot`rre.
Nu am avut nimic de spus \n materie.
Bine, dar ai gr`bit acest subiect, din cte \mi amintesc.
Erai turbat` de gelozie cnd am venit acas` trziu dup` o sesiune
de studiu ...
O sesiune de studiu cu acea femeie cu care petreceai mai mult
timp dect cu mine! spuse Ally, \ncercnd s`-[i p`streze vocea calm`.
{i tu te-ai lansat \ntr-un atac, enumerndu-mi a[a-zisele aventuri
de cnd ne-am c`s`torit, se strmb` Burke. Nu [tiu cum credeai c` a[
fi avut energia s` m` descurc cu acele multe femei, cnd munceam cu
norm` \ntreag`, f`r` a mai men]iona c` \ncercam s`-mi termin
masteratul. S` am grij` de copila[ul de tine [i s` \ncerc s` te men]in
fericit` era o slujb` \n sine.
40 JOAN REEVES

S` ai grij` ca de copilul de mine? A[a ai v`zut tu c`s`toria noastr`?


De ce tu ... tu ...
Ally nu putea g`si nimic suficient de tare ca s`-l numeasc`. Vina o
rodea puternic. El avea mai mult` dreptate dect voia ea s`
recunoasc`, dar adev`rul o r`nea. Se r`sti la el:
Nesim]it arogant ...
Dezam`git` c` \[i pierduse controlul, \nchise gura, refuznd s` se
lase dus` de emo]iile n`valnice. Nu-i va face pl`cerea s` gndeasc`
despre ea c` era \nc` imatur`. Cu un efort imens, \[i st`pni sup`rarea,
dar jignirea \i color` cuvintele.
Uite, \[i arunc` ea cuvintele de parc` aveau un gust amar. Nu am
venit aici s` ajungem la asta. Tot ceea ce \ncerc s`-]i spun este ce s-a
\ntmplat. Am fost sup`rat`. Mi-ai spus c` dac` eu cred cu adev`rat c`
umbli dup` fuste, atunci s`-i dau drumul [i s` divor]ez. A[a am [i f`cut.
Dar am uitat s` semnez blestematele de hrtii [i s` le completez.
Ai uitat? \ntreb` el, nevenindu-i s` cread`. Cum ai putut uita un
astfel de lucru?
Era u[or. Eram sup`rat`.
Inspir` [i se uit` la el de parc` ar fi dorit s-o provoace.
Sup`rat`?
El trnti cea[ca pe mas` att de tare, \nct lichidul negru se
\mpr`[tie peste stejarul l`cuit.
P`i, dac` erai a[a de de[tept, de ce nu ]i-ai dat seama c` nu
fuseser` completate? Nu te-ai gndit c` era ciudat cnd n-ai primit
niciodat` copiile?
Burke \[i lu` din nou cea[ca [i d`du pe gt cafeaua. |l arse pe
din`untru. Nu se uit` la Ally [i nu-i r`spunse. |[i aminti cum crezuse
c` devenise mai \n]eleapt`.
OPRI}I NUNTA! 41

N-ai nici un r`spuns? \l \ndemn` ea.


{i eu eram sup`rat, morm`i el, neprivind-o [i nevrnd s`-i dea
satisfac]ie s` afle cum crezuse c` se \ntoarce la el.
Ally r`mase f`r` cuvinte. Oare \n vocea lui auzise durere? |[i
limpezi glasul.
Da, bine, este de \n]eles.
{i cum ai descoperit c` nu eram divor]a]i cu adev`rat?
Am primit un telefon de la bunica mea. }i-o aminte[ti pe bunica
Edith?
Cea care locuie[te \n Galveston? zmbi el. Da. Mi-o amintesc.
|ntotdeauna m-am gndit c` ea [i bunicul meu s-ar \n]elege bine.
Oh, nu, scutur` Ally viguros din cap. Nu cred c` ar avea ceva \n
comun.
Precis ar avea, \[i d`du el ochii peste cap. Dar nu asta discut`m.
Nu este nevoie s` \ncepem o ceart` pentru asta. Continu`-]i povestea.
Bunica mi-a telefonat azi la birou. Mi-a spus c` a f`cut curat \n
mansard`, unde aveam ni[te lucruri depozitate. |ntr-una dintre cutii a
g`sit hrtiile de divor]. S-a uitat peste ele [i [i-a dat seama c` n-au fost
niciodat` semnate.
Ally d`du din umeri.
Nu [tiu cum, dar ea [tia c` te \nsori ast`zi [i a crezut c` ar trebui
s`-mi spun`.
Nu pot s` cred. |nc` \nsurat dup` [ase ani de via]` singur.
Ally putea paria c` via]a lui de celibatar fusese mult mai fascinant`
dect a ei. Oh, avusese [i ea \ntlniri, dar nu \n mod serios.
Bine\n]eles, fusese ocupat` cu colegiul [i s`-[i construiasc` o carier`.
Preston Kesey era singurul b`rbat cu care se \ntlnea regulat, dar
\n loc de iubit, Preston devenise cel mai bun prieten al ei. Nici unul
42 JOAN REEVES

dintre ei nu dorea mai mult dect prietenia dar, hot`r\ ea, Burke nu
avea nevoie s` [tie asta.
Aceast` noutate \mi va pune piedici cu siguran]` \n via]a social`,
spuse ea, dar m` \ngrozesc s` m` gndesc ce s-ar fi \ntmplat dac` nu
]i-a[ fi oprit nunta.
Bigamia nu este ceva ce a[ vrea s` trec \n C.V.-ul meu. Presupun
c` ar trebui s`-]i mul]umesc c` ai sosit la ]anc. Numai c` a[ fi vrut s`
nu fi fost att de dramatic.
Tu [i cu mine, amndoi. S` m` dau \n spectacol nu este ideea
mea de distrac]ie. P`cat c` Tiffany nu a r`mas s` aud` explica]iile.
Oricum , n-ar fi avut timp. Trebuia s`-[i fac` bagajele ...
Da, a[a a zis ... Ally nu se putea ab]ine ... Nu vreau s` fiu
insinuant`, dar p`rea ... ``` ... mai curnd preocupat` de afaceri.
Oh, asta.
Ego-ul lui Burke se mobiliz` cu aceast` ocazie. Era oripilat c` Ally
va gndi probabil c` nu ar fi \n stare s`-[i fac` rost de o femeie. |i era
necaz c` nici o femeie nu reu[ise s` trezeasc` \n el emo]iile pe care Ally
i le strnise. Acum, era cazul s`-i arate c` nu mai avea nici o putere
asupra lui, fiindc` nu avea!
Ei bine, Tiff [i cu mine suntem parteneri de afaceri \n primul [i
\n primul rnd.
Las-o pe Ally s` deduc` ce pofte[te dup` acesat` constatare
prosteasc`, decise el.
Ally \[i plec` ochii.
Oh! Ce convenabil.
Tiffany este o femeie dintr-un milion, rosti el alegndu-[i
cuvintele cu grij`. Am fost parteneri de afaceri ani \ntregi. Avem
acelea[i priorit`]i \n afaceri [i \n via]`.
OPRI}I NUNTA! 43

Ce dr`gu], murmur` Ally.


Nu sunt geloas` pe vaca aia. Nu sunt geloas`, \[i repet` ea \n minte.
Am fost \mpreun` suficient de mult timp ca rela]ia noastr` s`
reziste testului timpului, spuse Burke expansiv.
Nu min]ea complet, ra]ion` el.
Ce minunat, murmur` ea.
Compania noastr` are nevoie de o infuzie de capital pentru a se
extinde. Asta creeaz` o mul]ime de probleme. Acesta este unul dintre
motivele pentru care Tiffany a reac]ionat a[a ciudat. Este stresat`. Este
cu adev`rat o persoan` minunat`. Sunt sigur c` vei vedea, dac` vei
ajunge s-o cuno[ti.
Oh, sunt sigur`, spuse Ally, dar gndind: "Cnd o zbura porcul".
Burke se uit` la ea \ndeaproape.
|[i b`tea joc de el?
Oricum, ne-am lovit de un zid \n planurile noastre de extindere.
Seara asta a fost doar un exemplu, de ct trebuie s` \ndur`m.
Asta-i tot ce va spune, hot`r\ Burke. Las-o s` se \ntoarc` la Dallas [i
atunci el \[i va face griji dac` va primi finan]area de la Sakamoto
Limited f`r` s` aib` o nevast`.
Deci, ve]i continua cu nunta imediat ce aceast` problem` se
rezolv`?
Sigur, min]i el. Cnd e[ti partener de atta timp cu Tiffany, cum
sunt eu, nu mai stai pe gnduri.
Parteneri scr[ni Ally din din]i. De ce nu spusese aman]i?
|n]eleg, reu[i ea s` replice. Sun` de parc` ai avea un angajament
extraordinar cel mai bun din lume, f`r` niciuna din \ncurc`turile
legale. De ce s` distrugi un lucru bun prin c`s`torie?
Burke d`du din umeri.
44 JOAN REEVES

Ca s` scurtez povestea, pentru a \ncheia tranzac]ia, aveam nevoie


de o nevast`. Investitorii japonezi sunt extrem de conservatori. Persoana
care st`pne[te Sakamoto Limited este [i mai tradi]ionalist dect \n mod
obi[nuit. Dup` sursele mele, el consider` compania noastr` prea riscant`
fiindc` nici unul dintre noi nu suntem c`s`tori]i. A[a c` am decis s`
elimin`m problema formaliznd aranjamentul nostru.
S` elimina]i problema? S` formaliza]i aranjamentul? ... Vocea lui
Ally se pierdu de parc` nu auzise bine sau nu-i venea s` cread` ce
auzise. Scutur` din cap ... Pare de parc` ai scrie un plan de cinci ani,
nu a te \ndr`gosti. Tu [i Tiffany v` c`s`tori]i din cauz` c` ai nevoie de
o so]ie? Ca s` \nchei o tranzac]ie?
{i \nc` are nevoie de una.
Burke [i Ally se \ntoarser` la vocea bunicului lui.
Frederick Winslow st`tea \n prag.
Cafeaua asta miroase bine. Cred c` am s` beau o cea[c`
\mpreun` cu voi, zmbi el.
Bunicule, nu te-am auzit intrnd.
Burke nu era surprins s`-[i vad` bunicul. Frederick Winslow avea
talentul s` fie \n centrul ac]iunii \n orice situa]ie. B`nuia c` \i lipseau
zilele de glorie cnd comanda echipele de forare dup` petrol.
Ceea ce vreau s` spun, este c` p`s`rica a zburat din cuib. Tat`l
lui Tiffany s-a \ntors [i mi-a spus c` [i dac` ar fi amenin]at cu pu[ca
n-ar mai l`sa-o pe fiica lui s` treac` din nou prin aceast` fars`.
Burke ridic` din umeri.
Nu pot spune c` \i \nvinuiesc. B`nuiesc c` Tiffany [i cu mine
trebuie s-o lu`m de la \nceput.
Nu p`rea prea sup`rat din cauza situa]iei, gndi Ally. Poate c` nu
era a[a de legat de Tiffany a[a cum vroia ca ea s` cread`.
OPRI}I NUNTA! 45

Deci, ce ai de gnd s` faci, fiule? |nc` ai nevoie de o nevast`. Se


pare c` partenera ta s-a hot`rt s` nu mai \ndeplineasc` acest rol.
Burke d`du din umeri.
O s` m` gndesc eu la ceva.
Presupun c` am \ncurcat r`u lucrurile, spuse Ally, nesigur`.
}i-a spus Burke totul? \ntreb` Frederick Winslow [i continu`
\nainte de a auzi r`spunsul: ce bine c` m-am hot`rt s` apar aici. Pot
face ceva lumin` \n aceast` situa]ie.
Burke se strmb`. Cu aten]ia lui Ally fixat` asupra bunicului, Burke
scutur` din cap [i-[i duse degetul la buze, \n efortul de a-l avertiza s`
nu mai spun` ceva.
Bunicul lui nu fusese niciodat` entuziasmat de aceast` nunt` [i
precis \i va spune lui Ally c` el [i Tiffany nu avuseser` niciodat` vreo
\ntlnire. Se va asigura ca Ally s` afle fiecare detaliu el extrem de
limitatei vie]i sociale a lui Burke.
Din nefericire, Frederick Winslow ori nu \n]elesese, ori prefera s`
ignore avertismentul. {tiind ct de iste] era bunicul lui, Burke \[i
\nchipui c` b`rbatul \nalt cu p`r alb care \i crescuse pe el [i pe Rod,
hot`rse din nu se [tie ce motive s` ignore avertismentul lui Burke,
fiindc` se porni:
I-ai spus lui Ally de ce tu [i cu Tiffany a]i venit cu aceast` schem`
nebuneasc`?
Pu]in, morm`i Burke, dndu-[i seama c` urma s` fie umilit.
Tocmai eram pe cale, s` clarific`m lucrurile, cnd ai ap`rut tu.
Atunci, nu m` l`sa s` te opresc. Voi fi lini[tit ca un [oricel.
Cnd va fi ziua aceea? se \ntreb` \n gnd Burke.
Bunicule, m` voi ocupa eu de asta. Tu te po]i duce acas`. Voi
veni [i eu mai trziu s` te pun la curent.
46 JOAN REEVES

Este prea mare deranjul pentru tine, a[a c` o s` r`mn aici


pentru o vreme ... Frederick \[i ridic` minile lungi peste cap [i se
\ntinse ... M-am s`turat s` ascult toate brfele din biseric`. Doar nu
crezi c` ei nu [tiu c` este un meci bun la televizor, dar prefer` s` dea
din clan]` despre tine [i Ally.
Burke [i Ally gemur` la unison.
Las`-m` s`-mi beau cafeaua. D`-i drumul, Burke. Nu m` b`ga \n
seam`.
Frederick se servi singur cu cafea [i se a[ez` pe canapea, lng` Ally.
Lui Burke nu-i sc`p` sclipirea de amuzament din ochii bunicului
s`u. Se p`rea c` b`trnul se distra de aceast` mic` fars`.
|i spuneam lui Ally despre Sakamoto Limited. Vezi, Ally,
compania mea creeaz` software care va revolu]iona industria
computerului.
Care este numele companiei tale? \ntreb` ea.
Burke zmbi.
"Byte me". Proiect`m [i realiz`m software de computer \n special
pentru \ncep`tori. Noul nostru produs face ca fiecare utilizator s`
foloseasc` mult mai u[or monitorul, s`-[i compun` o list` de software
pe care \l vrea \n aparatul lui. Software-ul nostru va c`uta [i distruge,
organiznd software-ul cerut.
Remarcabil, se sim]i Ally cuprins` de mndrie pentru performan]a
lui. Eu am vrut s` m` descotorosesc de tot ce am \n plus, dar am
descoperit c` dac` vrei s` [tergi programul pe care nu-l mai vrei, atunci
un alt program poate fi afectat [i nu va func]iona cum trebuie.
Exact. Software-ul nostru va analiza fiecare fil` a programului pe
care-l vrei [i apoi va face ca \ntregul sistem s` lucreze corect. Gnde[te-te
la pia]a pentru acest program. Lucr`m de patru ani s`-l realiz`m.
OPRI}I NUNTA! 47

Cnd Burke [i Tiffany au intrat \n afaceri, mai \nti au cump`rat


cl`direa vechiului Club social Havenpark, spuse Frederick.
Nu a costat mult s-o model`m pentru a face primele noastre
produse, \n special jocuri, dar aveam nevoie s` ne extindem [i s`
\mbun`t`]im instala]iile \nainte de a \ncepe produc]ia la acest nou
proiect, spuse Burke.
{i aici intervine Sakamoto, ad`ug` ea.
Corect. Avem nevoie de o investi]ie de capital ca s` reu[im.
Bine\n]eles, vom recupera cheltuielile de \nceput \ntr-o perioad`
relativ scurt` de timp.
|n]eleg de ce este att de important pentru tine, spuse ea.
Chiar [i dup` standardele japoneze, Sakamoto este prea de
mod` veche. El crede c` dac` un b`rbat [i o femeie care sunt parteneri
de afaceri [i nu sunt c`s`tori]i unul cu altul ...
Sunt implica]i \ntr-un soi de rela]ie fizic`, termin` Frederick. Nu
este caraghios? {i el nu este un excentric ca mine, Ally, puf`i el. Dar
nu m` l`sa s` m` amestec \n povestea ta. Continu`, fiule.
Dup` cum spuneam ... \ncerc` Burke din nou.
Acel b`rbat se comport` de parc` femeile [i b`rba]ii nu pot lucra
\mpreun` f`r` ca hormonii s` le joace feste [i s` distrug` compania, se
interpuse Frederick. Ar trebui s` [tie, uitndu-se la rezultatele voastre
financiare, c` tu [i Tiffany nu ave]i hormoni.
Ally \[i \n`bu[i un chicotit, dar nu spuse nimic.
Burke tres`ri.
Mul]umesc, bunicule. Vrei s` spui tu restul povestirii?
Nici gnd fiule, faci o treab` bun`.
B`trnul se l`s` pe sp`tarul canapelei [i sorbi din cafea:
Continu`.
48 JOAN REEVES

Sakamoto crede [i c` un b`rbat nec`s`torit este un om instabil.


Dup` filozofia lui, oamenii c`s`tori]i sunt mai responsabili [i muncesc
mai din greu.
Deci, ca s` scurt`m povestea, \l \ntrerupse din nou Frederick,
dac` Tiffany [i Burke vor bani trebuie s` se cupleze cu cineva. A[a c`
au hot`rt s` se cupleze unul cu altul, fiind r`spunsul perfect la
problem`.
Burke \[i d`du ochii peste cap.
Ei bine, sunt bucuros c` \n cele din urm` am avut [ansa s`-mi
spun povestea, morm`i el.
Se uit` la bunicul s`u. Ochii alba[tri ai acestuia sclipeau pozna[.
Burke cuno[tea aceast` privire. O v`zuse de fiecare dat` cnd
Federick \i p`c`lise pe el [i pe Rod s` fac` ceva ce nu vroiau s`
munceasc` \ntr-un local de hamburgheri \n loc s` fac` autostopul
pn` \n Alaska unde s` lucreze pe un vas de pescuit, a[a cum
hot`rser` c` trebuie s` fac` cei doi fra]i, \ntr-o var`. Dar de data
aceasta n-o s` mearg`, indiferent ce ar fi.
Este o poveste, hmm, foarte interesant`, spuse Ally.
Era Burke \ncurcat cu Tiffany sau nu? se \ntreb` ea. Sim]i o und`
de speran]` c` aceast` c`s`torie nu era nimic mai mult dect ceva
conven]ional.
|mi pare r`u c` ]i-am stricat planurile.
Aha, aud regretul din vocea ta, morm`i Burke.
Dup` ce sorbi din cafea, Frederick spuse:
Tu limpeze[ti bine lucrurile, Ally. Dar \ntotdeauna ai fost fat`
dr`gu]`.
Ally zmbi.
Mul]umesc, domnule Winslow.
OPRI}I NUNTA! 49

Hai, hai. Nu-mi spune domnule Winslow. |nainte \mi ziceai


bunicule [i presupun c` \ntr-un fel sau altul e[ti \nc` m`ritat` cu
nepotul meu, deci e[ti \ndrept`]it` s`-mi spui a[a. {i nu voi accepta
"nu" ca r`spuns.
Bine, bunicule. Este ceva mai mult \n aceast` poveste? Vreun
secret \ntunecat despre orgoliosul domn Sakamoto?
Sakamoto vine aici s`pt`mna viitoare. B`nuiesc c` Burke va
pierde tranzac]ia, chiar dac` pentru Sakamoto compania lor ar fi o
investi]ie perfect` ... Frederick se \ncrunt`... Aceast` tranzac]ie \i face
pe Burke [i pe Tiffany s` ac]ioneze ca o pereche de clovni.
Mul]umesc c` ai explicat totul att de succint, spuse Burke sec.
La dracu', fiule. Sunt total \mpotriv` s` se ia \n rs jur`mintele
c`s`toriei, chiar dac` pari convins c` partenerii buni de afaceri pot fi
[i buni parteneri de c`s`torie ... Oft` adnc ... Totu[i, b`nuiesc c` dac`
te c`s`tore[ti cu cineva care \]i place exist` \ntotdeauna [ansa s` ajungi
s`-l iube[ti. Ce p`rere ai, Ally?
Ally \[i studie cafeaua ca [i cum ar fi de]inut r`spunsul la acea
\ntrebare dificil`. Cnd fusese m`ritat` cu Burke, lui p`ruse s`-i pese
doar s` mearg` \nainte \n ciuda temerilor ei imature c` se vedea cu
alte femei.
Aparent, cariera era pentru Burke \nc` cel mai important lucru din
via]a lui. |n Tiffany, g`sise o femeie care se potrivea perfect planurilor
lui.
Da, eu cred c` dragostea se poate na[te \ntre doi oameni, spuse
ea \ncet.
{i-l \nchipui pe Burke cu frumoasa Tiffany, zi dup` zi. {i noapte
dup` noapte. Putea \ncepe ca un angajament de afaceri, dar dat` fiind
intimitatea situa]iei, va ajunge s` cad` prad` farmacelor lui Tiffany. Nu
50 JOAN REEVES

era genul de b`rbat care s` aleag` o via]` de celibat. Cu moralul sc`zut,


\[i d`du seama c` va reu[i doar s` \ntrzie inevitabilul.
Spune-mi, Ally, ce te-a adus la Houston? \ntreb` Frederick.
B`nuiesc c` este ceva \n neregul` cu divor]ul vostru.
Scumpul meu Will care mi-a dat hrtiile n-a avut suficient` minte
s` le urm`reasc`. B`nuiesc c` asta din cauz` c` nu practica avocatura
dect de un an, spuse ea.
{i a r`mas \n coad` de pe[te.
Bunicule nu crezi c` este pu]in cam exagerat? \ntreb` sec Burke.
Dar sunt curios cum o s` te descurci, spuse Frederick. Vreau s`
spun, ai nevoie de o nevast`, Burke. {i se \ntmpl` s` ai deja una!
Capitolul 4

Oh, nu. Nici m`car s` nu te gnde[ti, la ceea ce te gnde[ti, \l


avertiz` Ally.
|ntruchiparea so]iei lui nu era ceea ce contase ea.
De ce nu? Ar fi r`spunsul perfect la problema mea, spuse Burke.
|[i l`s` capul pe o parte [i o studie ca [i cum o evalua pentru acest rol.
Eu nu sunt r`spunsul la problema ta.
El nu se schimbase, realiz` Ally. Cariera \nc` ocupa locul unu \n
via]a lui. {i o avea pe Tiffany ca num`rul doi. Nu o voia \napoi. Vroia
doar ca aceast` stupid` tranzac]ie s` aib` succes.
Nu am venit aici ca s` fiu nevasta ta, Burke. Am venit s` repun
divor]ul \napoi pe rol. Trebuie s` facem tot ce este necesar pentru a-l
oficializa.
Putem face asta, imediat dup` ce se face afacerea, dac` asta vrei.
Jignit` de \ncuviin]area lui pentru divor], Ally spuse:
Bun. Este exact ceea ce vreau. Nu vreau s` fiu c`s`torit` cu tine
mai mult dect vrei tu s` fii c`s`torit cu mine.
52 JOAN REEVES

Nu era nevoie s` [tie c` o parte a ei dorise ca el s`-i arunce o privire


[i s` se \ndr`gosteasc` din nou de ea. Ce romantic` incurabil` mai era!
Burke spuse:
E[ti gr`bit` s` fii liber` legal. De ce? Te a[teapt` cineva s`-]i iei
zborul?
Ally \i \ntlni ochii [i [tiu c` se min]ise singur` cnd hot`rse s` se
\ntoarc` aici. Nu dorise numai ca el s-o vad` pe femeia care devenise.
Vrusese s` se \ndr`gosteasc` din nou de ea.
Oh, Ally, proast` mai e[ti!
Ai un iubit care te a[teapt`?
Dracul o \mpinsese s` \ncuviin]eze. Era singura scuz` care o f`cu
s`-i r`spund`:
Oh, da, am. {i este cel mai minunat om din lume.
Sprncenele lui Burke se \ncre]ir`.
|n]eleg. Nu-i de mirare c` vrei ca divor]ul s` se finalizeze ... Dar
acum, e[ti \nc` nevasta mea, spuse el dup` o pauz`, cu o voce rece.
Ally \[i trnti cea[ca pe mas`.
|nceteaz` cu asta. Nu sunt so]ia ta.
Nu asta ai spus \n biseric`, acum mai pu]in de o jum`tate de or`?
\i reaminti Burke.
Deci, avea pe altcineva? Nu-i trebuise mult timp ca s`-l \nlocuiasc`.
|n fond, abia trecuser` [ase ani. De ce fusese a[a gr`bit`?
Nu am venit aici s`-]i stric nunta fiindc` vroiam s` fiu din nou
nevasta ta. Ar fi trebuit s` nu fiu \n toate min]ile ca s` vreau asta, nu?
Mul]umesc, spuse el.
Mintea \i lucra cu febrilitate. Asta putea fi [ansa lui. Puse frn`
gndului. {ansa pentru ce? S`-i arate lui Ally c` nu avea nevoie de ea.
Da? Sau era altceva?
OPRI}I NUNTA! 53

|nl`tur` gndul. Era o [ans` pentru r`zbunare. Ce altceva putea fi?


Ea \i frnsese inima [i acum se \ntorsese s` ]op`ie, cu pove[ti despre
noul ei iubit. Ei bine, \i va ar`ta c` nu-i mai p`sa de ea.
Vreau s` spun, se gr`bi Ally s` adauge, c` n-ai stat cu minile
\ncruci[ate a[teptnd s` m` \ntorc la tine, nu-i a[a?
Ai dreptate. Ar fi trebuit s` fiu nebun s` a[tept sau s` vreau asta.
Bun. Atunci suntem de acord.
Ally se for]` s`-[i ia cafeaua ca [i cum totul era stabilit.
|[i comand` sie[i s` ispr`veasc` de tot cu asta [i s` plece \nainte de
a se face de rs mai r`u.
Dar e[ti \nc` nevasta lui, spuse Frederick cu un chicotit. Asta
sigur va rezolva o gr`mad` de probleme.
|nceteaz` s` spui asta, bunicule. Nu sunt nevasta lui.
Mi se pare c` protestezi cam mult, spuse Burke cu ochi care-i
str`luceau.
N-ai dect s` crezi ce vrei, spuse ea cu inima b`tndu-i cam tare.
Protestele ei vehemente \l \nt`rtar`.
Bunicul are dreptate, o incit` el.
Nu, nu are. Suntem c`s`tori]i doar cu numele.
Dar asta este O.K. Va fi un aranjament de afaceri exact cum
urmau s` aib` Burke cu Tiffany, interveni Frederick. O c`s`torie de
convenien]`.
Eu nu cred asta, bunicule, spuse Ally \ncercnd s` nu strige.
Ar fi vrut s` precizeze c` \n afacerea \n care intrau Burke [i Tiffany
nu era vorba numai despre computere. Chiar credea b`trnul c`
Burke \[i va ]ine mult` vreme minile departe de Tiffany? Poate c`
Frederick Winslow uitase cum este s` fii \n aceea[i cas` cu un membru
al sexului opus, dar ea nu uitase.
54 JOAN REEVES

Cum putea s` aib` cu Burke o c`s`torie doar cu numele, singurul


b`rbat unicul b`rbat care-i strnea fiecare termina]ie nervoas` a
trupului?
Burke studie expresia de panic` de pe fa]a lui Ally. De ce era a[a
de sup`rat`? |i repugna att de mult ideea de a-i fi so]ie? So]ia lui. Cele
dou` cuvinte aveau un efect nescontat asupra lui. |[i spuse c` era din
cauza incit`rii pentru g`sirea solu]iei la problema lui imediat`. Ca s`-i
dea lui Ally o lec]ie, va fi un bonus suplimentar, totu[i.
De fapt, Burke, insist` Frederick, sosirea lui Ally este r`spunsul
la toate problemele tale.
Cnd Ally mri a protest, Frederick spuse:
Ascult`-m` doar. Ceea ce ai propus este splendid.
Nu am propus nimic! protest` Ally.
Ally, po]i s-o iei la goan` [i s`-l la[i pe Burke \ncurcat. Tu e[ti
singura care l-a pus \n situa]ia asta. Dac` ai fi semnat hrtiile de divor]
a[a cum ar fi trebuit s-o faci, el n-ar fi fost \n situa]ia asta grea. Sau dac`
l-ai fi \n[tiin]at pn` acum. Dar tu ]i-ai f`cut apari]ia [i ai f`cut-o pe
Tiffany s` fug`. Dup` cum v`d eu lucrurile, e[ti responsabil` de
aceast` \ncurc`tur`.
Nu, bunicule! ripost` ea.
Frederick st`tu \n picioare, apoi se cl`tin`, ca dezorientat. |[i ap`s`
mna pe frunte:
Oh, capul meu!
Ce s-a \ntmplat?
Burke se gr`bi s`-l sprijine pe bunicul s`u de partea dreapt`, iar
Ally de cealalt` parte.
Aici, stai jos, \l \ndemn` ea. Las`-m` s`-]i aduc ni[te ap`.
O lu` \n direc]ia buc`t`riei [i fu \napoi \ntr-o clip`.
OPRI}I NUNTA! 55

Hai, nu v` mai \nvrti]i \n jurul meu, bomb`ni Frederick, sorbind


din paharul cu ap` adus de ea. B`nuiesc c` sunt doar stresat de
\ntreaga situa]ie.
Ally se sim]i \ngrozitor.
|mi pare att de r`u, spuse ea plin` de remu[c`ri.
Pe fruntea lui Burke ap`rur` cute de \ngrijorare.
Este nevoie s` chem un doctor?
Nu, nu. Voi fi bine. Doar o mic` ame]eal`. B`nuiesc c` a fost din
cauza agita]iei.
Ochii lui Ally [i ai lui Burke se \ntlnir` peste capul lui Frederick.
Ochii ei \ntrebau. Ai lui acuzau. Burke \[i cl`tin` capul [i-[i mi[c`
umerii, nefiind \n stare s` explice atacul de ame]eal` al bunicului.
Frederick nu se plnsese de nici o problem` de s`n`t`tate.
Din cte [tia, bunicul s`u era \n perfect` stare de s`n`tate.
|ngrijorat, realiz` pentru prima oar`, c` Frederick Winslow nu mai era
deloc tn`r.
M-am sup`rat a[a de tare \n leg`tur` cu tranzac]ia acestui
Sakamoto, \nct tensiunea, presiunea sngelui a sc`pat de sub
control, spuse Frederick.
N-am [tiut c` ai probleme cu tensiunea arterial`, spuse Burke,
sim]indu-se vinovat.
Fusese att de ocupat, \nct \l neglijase pe bunicul s`u \n ultimele
cteva s`pt`mni. A[adar \ncepuse s` sufere de hipertensiune
arterial`?
Nu este ceva cu care s` m` laud.
Burke \l studie pe Frederick \ndeaproape, dar bunicul lui nu ar`ta
altfel dect ar`tase vreodat`. De fapt, era imaginea unei s`n`t`]i bune.
Contrariat, se \ntreb` despre aceast` brusc` problem` de tensiune.
56 JOAN REEVES

Relaxeaz`-te, \l \ndemn` Ally. Nu vom mai vorbi despre asta.


Nu, este nevoie s` vorbim, insist` Frederick. Burke trebuie s`
fac` pe gazda s`pt`mna viitoare. Ally, planul t`u este unica lui [ans`.
Voi doi \nc` sunte]i c`s`tori]i. Este r`spunsul perfect. Chiar dac`
Burke vrea s` divor]eze [i s` se rec`s`toreasc`, nu poate face asta \n
timp util. {i asta presupunnd c` Tiffany mai vrea s` treac` prin
aceast` c`s`torie.
Acesta este [antaj emo]ional, se v`ic`ri Ally.
Oh, drag`, gemu Frederick [i \nchise ochii.
Bunicule, bunicule, spuse Ally \n grab`, n-am vrut s` spun ...
Burke o f`cu s` tac`.
Destul, acum. Vom vorbi mai trziu, morm`i el, la fel de
contrariat pe ct \ngrijorat.
Contrariat`, realiz` c` el avea dreptate. Dar trebuia s` se \ntoarc`
la Dallas, nu era \n stare s`-i ]in` piept lui Burke Winslow.
Ally, \i datorezi asta lui Burke, insist` el. Dac` n-ai fi fost tu, acum
ar fi fost c`s`torit.
Nu este vina mea, protest` ea slab, dar \n sinea ei se sim]ea
vinovat`.
Tu e[ti cea care a oprit nunta, nu-i a[a? \ntreb` Frederick.
Da, dar ... dar n-ar fi fost legal, se blbi ea.
Sakamoto nu ar fi avut de unde s` [tie, spuse Frederick.
Da, dar ...
{i Burke a muncit prea mult ca s` piard` totul acum
Bunicule, tranzac]ia nu este a[a important`, spuse Burke cu o
ridicare din umeri.
Nu este iportant`? Atunci de ce tu [i Tiffany urma]i s` v`
c`s`tori]i pentru a o face s` func]ioneze?
OPRI}I NUNTA! 57

Burke se \ncrunt`, sim]indu-se prost din cauza \ntreb`rii.


Tranzac]ia era important`, dar nu-l va pune la p`mnt dac` nu o va
realiza. Poate c` priorit`]ile lui nu erau chiar acestea, Poate c` nunta
devenise prea important`. Fusese singurul lucru care \l ]inuse dup` ce
Ally plecase.
Gnde[te-te la toate nepl`cerile pe care i le-ai cauzat lui Tiffany
[i familiei ei, spuse Frederick, f`r` a mai men]iona c` l-ai ridiculizat pe
Burke.
Da, dar ... vocea lui Ally era mai blnd` dect \naine, sim]ind c`
lupt` \ntr-o b`t`lie \n care nu era posibil s` \nving`.
Ca s` rezum`m, spuse Frederick, ap`sndu-i mna, ai sabotat
viitorul lui Burke.
Ally se sim]ea mizerabil.
Nu asta am inten]ionat. Nu mi-am dat seama de consecin]e.
Te cred copil`. Dar este [ansa ta s` \ndrep]i lucrurile. Joac` rolul
nevestei lui Burke \n urm`toarea lun`. Atunci cnd hrtiile sunt
semnate, tu [i Burke pute]i aranja cu divor]ul. Asta vre]i, nu-i a[a?
Bine\n]eles, spuser` amndoi la unison.
Ally ezit`. |i cerea mai mult dect putea. Cum putea fi al`turi de
Burke zi dup` zi f`r` a men]iona nop]ile, \i [opti vocea tenta]iei [i
s` nu se \ndr`gosteasc` de el din nou? Nu la asta se a[teptase! Dar nu
vroia s`-l supere pe Frederick mai mult.
Burke o observa pe Ally \n timp ce ea cnt`rea schema lui Frederick.
Ar trebui s` fie cinstit cu ea [i s`-i spun` c` soarta companiei lui nu
atrna de aceast` tranzac]ie. Dar ceva \l re]inu s` r`mn` t`cut. Poate c`
Ally \i datora ceva pentru c`-l p`r`sise, \n felul \n care o f`cuse cu [ase
ani \n urm`. O privi de sus \n jos, sigur c` habar nu avea c` o studia.
Poate c` dorea doar s` afle dac` ea se mai \nfl`c`ra cnd o s`ruta.
58 JOAN REEVES

S-o s`rute! Ce-i trecea prin cap? Potole[te-te, \[i comand` el. Nu
vor exista s`rut`ri. Va fi doar o c`s`torie de convenien]`. |n felul \n
care ar fi fost dac` Tiffany ar fi mers pn` la cap`t cu ceremonia. |[i
aminti gelozia lui Ally care le destr`mase c`s`toria ... Ea \i frnsese
inima.
Hot`rrea lui se \nt`ri.
Decide-te acum. Spune-mi \ntr-un fel sau altul, spuse el cu
brusche]e.
D`-mi un minut! M` gndesc.
Ally \[i prinse buza \n din]i, c`utnd toate semnifica]iile acestui
trg. {tia c` era o gre[eal`. |ntr-un fel, va trebui s` g`seasc` o cale s`
joace rolul nevestei lui Burke, dar s`-[i ]in` emo]iile \n fru. Se uit` la
el [i oft`. Altfel nu va reu[i s` ias` ne[tirbit`.
Este un plan prostesc, protest` ea, dar b`nuiesc c` nu am de
ales.
Poate s` fie prostesc, dar nu am de ales, acum. Am treizeci
angaja]i [i familiile lor, la care trebuie s` m` gndesc. Nu este vorba
doar de viitorul meu. Este [i al lor, se ap`r` el.
Cumva, nu se sim]ea vinovat c` o for]a cu jum`t`]i de adev`ruri.
Ally \[i r`suci minile.
Nu m-am gndit la asta \n acest fel.
Tu niciodat` nu te-ai gndit \n trecut, a[a c` de ce te-ai fi gndit
acum? morm`i el.
Nu este cinstit. Nu mai sunt fata proast`, care eram acum [ase
ani.
Burke o privi din cap pn` \n picioare.
Cu excep]ia unor diferen]e fizice evidente ... nu v`d c` ai fi
diferit`.
OPRI}I NUNTA! 59

Este insult`tor. Se pare c` nici tu nu te-ai schimbat prea mult.


Oh, ba da. Nu mai sunt sufletul \ncrez`tor care eram cndva.
M-ai lecuit de asta spuse el.
A[ putea spune la fel despre tine dac` ne-am m`sura \n insulte.
Un lucru este sigur. E[ti acela[i [ovinist autocrat [i arogant cu care am
fost m`ritat`. Este un motiv excelent s` oficializ`m divor]ul. A[a c` o
s` fac pe nevasta pentru a ob]ine acest divor], apoi adio!
Copii, copii. M` doare capul din cauza voastr`. |nceta]i cu cearta.
|n orice moment pot n`v`li aici to]i curio[ii din biseric`. Ar trebui s`
v` las singuri s` v` certa]i.
Nu, nu pleca, \l implor` Ally, nevrnd s` r`mn` singur` cu
Bruke. Ai nevoie de odihn`.
M` simt mult mai bine. Dar tu ai nevoie s` te l`mure[ti cu Bruke.
Frederick se duse spre u[` [i f`cu o pauz`.
Acum, stabili]i amndoi detaliile. {tiu c` amndoi sunte]i adul]i
maturi [i inteligen]i. Pune]i trecutul la spate. Uita]i pasiunea pe care
a]i avut-o cndva. Nici s` nu v` gndi]i la tot ce este trupesc.
Dup` ce bunicul lui plec`, Burke r`mase t`cut. Ar trebui s` clarifice
lucrurile cu Ally [i s`-i spun` c` afacerea lui nu va falimenta dac`
aceast` tranzac]ie nu va avea loc? Nu spuse nimic. Un impuls interior
nu vroia ca ea s` plece \nc`.
S-a hot`rt, atunci. Vei fi nevasta mea.
Cuvintele atinser` o coard` \n adncul inimii lui Ally [i, f`r` s` vrea,
zmbi.
Pentru o lun`, ad`ug` el.
Zmbetul lui Ally se duse ca [ters cu guma.
Pn` cnd voi ob]ine divor]ul real, zise Ally.
Avea nevoie s` taie leg`tura dintre ei o dat` pentru totdeauna.
60 JOAN REEVES

Asta vrem amndoi, da? \ntreb` el.


Sigur c` da ... Mndria \i cerea lui Ally s` nu-i permit` lui Burke
s` cread` c` ea ducea o via]` att de tern` \nct putea renun]a u[or la
aceasta ... Vreau s` am dreptul s`-mi v`d ... se \mpiedic` la cuvntul
"iubit", prietenul. Nu vreau ca acest aranjament s` strice rela]ia mea
cu Preston.
Preston?
Preston Kesey, b`rbatul pe care l-am men]ionat. El [i cu mine ...
inspir` adnc [i continu`, suntem prieteni speciali.
Da? \[i strmb` gura a zeflemea, Burke. Prieten special?
Sim]i cum \l cuprinde un val de furie ...
Cum \[i c[tig` existen]a?
Ce leg`tur` are cu discu]ia noastr`?
Vreau s` m` asigur c` te poate \ntre]ine cum trebuie.
Tr`ie[ti \n Evul Mediu, Burke. Femeile nu mai au nevoie de un
b`rbat ca s` le \ntre]in`.
Aha! deci nu are serviciu! sim]i el o satisfac]ie crud`.
Nici gnd. Este un artist renumit. Munca lui se afl` \n colec]iile
de pe Coasta de Est [i de Vest. De fapt, este o celebritate.
Ally \[i \ncruci[` degetele. Bietul Preston, chiar era talentat, dar
munca lui nu era \nc` apreciat`. Burke scoase un soi de morm`it.
O celebritate, hmm.
Acum ce mai este? Cnd credeai c` era un pr`p`dit, erai \ncntat.
Acum cnd \]i dai seama c` nu este a[a, e[ti nemul]umit.
Tu [i cu Pearson locui]i \mpreun`? \ntreb` el, ignorndu-i
acuza]ia.
Preston, \l corect` Ally. Nu, suntem amndoi teribil de
independen]i, spuse ea vesel`. Ne p`str`m locuin]e separate, dar
OPRI}I NUNTA! 61

majoritatea timpului ni-l petrecem \mpreun`. M` a[teapt` \n noaptea


aceasta. De aceea vreau s` plec la Dalls ct mai repede posibil.
Nu po]i sta o noapte departe de el, hm?
Burke ar`ta mai sup`rat cu fiecare minut care trecea. Ally \l privi
surprins`. P`rea gelos! Nu-l putea invidia pe un b`rbat pe care nu \l
v`zuse niciodat`. Mai ales nu din cauza ei.
Este adev`rat. Este greu s` fii desp`r]it, spuse ea, urm`rindu-i
expresia cu grij`.
Fu uluit` s` vad` cum maxilarul lui se \ncordeaz` [i se destinde de
parc` mesteca ceva nepl`cut.
Imposibil dup` cum p`rea, dar el era gelos. Ally recuno[tea
simptomele. Ea fusese victima acelora[i emo]ii negative toate lunile
c`s`toriei ei cu Burke. Ciudat, cunoa[terea faptului c` era gelos o
umplea de extaz. Ar fi trebuit s`-i par` r`u pentru el, se mustr` ea,
fiindc` [tia din experien]` ct de distrug`toare putea fi gelozia.
C]i ani are?
Vai, att de multe \ntreb`ri, fu surprins` Ally de aceast`
nea[teptat` \ntoarcere a evenimentelor. Cred c` Preston trebuie s`
aib` un an sau doi mai pu]in ca mine.
Un b`rbat mai tn`r! accentu` Burke. Este dezgust`tor.
De ce? \ntreb` ea cu ochi mari [i nevinova]i.
De ce? P`i, oricine [tie de ce este asta dezgust`tor, morm`i el.
B`nuiesc c` eu nu sunt oricine, fiindc` nu v`d nimic dezgust`tor
\n asta.
Bine\n]eles. Doar nu cochetezi cu orice Tom, Dick [i Pearsall
care apare.
Ce insinuezi? Eu nu cochetez cu ... se \ntrerupse ea.
Deci, era gelos pe ea?
62 JOAN REEVES

De cte ori fusese chinuit` de asmenea sentimente negative din


cauza lui? Lui pu]in \i p`sase. {i acum, ea trebuia s`-l menajeze?
|l privi drept \n ochi, \[i cobor\ vocea [i spuse cu ging`[ie:
Eu nu cochetez. Sunt complet serioas` cnd este vorba de
b`rba]ii mei.
Spre marea ei \ncntare, culoarea fe]ei lui deveni de un
ro[u-aprins, ca [i cum ar fi fost gata s` explodeze \n orice moment.
Satisf`cut` cu acest mic experiment, Ally cochet` cu ideea de a-l
face pe Burke s` simt` ceea ce sim]ise ea. S`-l lase s` \nve]e ct te
poate face gelozia de nefericit. Poate c` el \nv`]ase cte ceva [i despre
compasiune.
Ochii lui c`prui \i sus]ineau privirea. Nu va fi \n stare s` petreac` o
lun` lng` el. Nici m`car s`-i dea o lec]ie. Nu f`r` a-[i rupe gtul.
Cred c` o lun` poate fi prea mult. S` spunem o s`pt`mn`,
spuse ea.
Imposibil! S-a stabilit c` trebuie s` fie o lun`, replic` repede
Burke.
Ea scutur` din cap.
N]]. Nu ]ine. M-a[ putea descurca dou` s`pt`mni. Presupun
c-a[ putea s`-i cer lui Preston s` vad` de apartamentul meu , \[i strnse
ea buzele, gnditoare.
Buzele lui se sub]iar`.
Bine, se r`sti el. F`-o. Sunt sigur c` Percy se poate descurca f`r`
tine dou` s`pt`mni.
Preston, \l corect` Ally cu un u[or oftat.
Spera ca Preston s` nu afle vreodat` cum interpreta ea eronat
rela]ia lor.
Cnd \ncepe aceast` c`s`torie de convenien]`? spuse ea.
OPRI}I NUNTA! 63

Voi avea nevoie s` merg acas` [i s`-mi fac bagajul.


Oh, nu. Nu vreau s` te scap din ochi. O s`-]i cump`r eu tot ce ai
nevoie.
Nu fi caraghios. Nu am de gnd s` refuz s` m` \ntorc.
Nici prin cap nu-i trecea s` nu-i dea o lec]ie.
Te cred. S` spunem c` o nou` garderob` este r`splata mea un
bonus pentru a \ncheia trgul.
Ally \ncepu s`-l contrazic`, dar fu \ntrerup` de Frederick. Acesta
intr`, ar`tnd plin de via]`, ca [i cum ame]eala lui nici nu existase.
Burke! strig` Frederick. N-o s`-]i vin` s` crezi ce s-a \ntmplat cu
Jaguarul t`u.
Capitolul 5

O or` mai trziu, o mic` mul]ime, majoritate masculin`, se


strnsese \n \ntuneric ca s` urm`reasc` o ma[in` de remorcare
ag`]nd cu un odgon ma[ina de \nchiriat a lui Ally. Farurile ma[inilor
care r`m`seser` pe alee luminau scena.
Fiecare b`rbat de acolo venise [i-[i trecuse mna peste aripa
Jaguarului de parc` ar fi vrut s-o netezeasc`, gndi Ally, descoperind
pu]in umor \n aceast` scen`. B`rba]ii erau a[a de nostimi \n privin]a
ma[inilor.
Ally, trebuie s`-]i spun c` a fost cea mai distractiv` vineri de cnd
am venit acas` de la colegiu, spuse Rod, fratele lui Burke, rnjind ca o
maimu]`.
Da, asta sunt eu. Domni[oara Distrac]ie, zmbi ea slab.
Organizezi zile de na[tere sau doar nun]i? \ntreb` Craig Bishop.
Nume[te-m` agent. Vom vorbi, morm`i Ally, uitndu-se unde
st`tea Burke cu Dave Hernandez.
B`rba]ii se uitau plini de comp`timire la Jaguar.
OPRI}I NUNTA! 65

|n cele din urm`, ma[ina-remorc` reu[i s` prind` ma[ina de


\nchiriat. Ally semn` hrtiile de \nchiriere [i se \ntoarse. Cel pu]in,
ploaia se oprise.
Deci, ce faci \n continuare? \ntreb` Rod.
|nc` nu m-am hot`rt, spuse ea. Probabil o s`-]i \nchid gura cu
ceva.
Ally voia s`-i cear` scuze lui Burke, dar el [i Dave Fernandez
me[tereau ceva la aripa ma[inii.
Apoi Burke se uit` la Ally ca [i cum [i-ar fi amintit de prezen]a ei.
Hai, Ally.
Tonul vocii lui o f`cu s` dea \napoi. Nu se mi[ca din loc. Se uitar`
]int` unul la cel`lalt. El clipi primul.
Bine, spuse el ]uguindu-[i buzele [i dnd din cap. Acum! \i
comand` el deschizndu-i portiera.
Nu ]ipa la mine, spuse Ally f`r` a se clinti dinloc.
Cineva, Rod gndi ea, rse, dar apoi se potoli.
Nu ]ip. Fac o cerere rezonabil` de a pleca de aici [i a te urca \n
ma[in`.
Cu tine?
Nu, cu Brad Pitt. Bine\n]eles, cu mine.
Nu fi sarcastic. Poate nu vreau s` merg cu tine. Voi merge cu
fratele t`u.
Rod \[i ridic` ambele mini [i se trase \napoi.
Oh, nu. S-ar putea s` fiu un pu[ti prost de la colegiu, dar sunt
suficient de iste] s` nu m` amestec \n chestia asta.
Ally se \ntoarse spre Craig. |nainte ca ea s` vorbeasc`, acesta spuse:
|mi pare r`u, Dave [i cu mine mergem cu Rod.
Acum te urci \n ma[in`? \ntreb` Burke.
66 JOAN REEVES

Nu. |nc` e[ti iritat din cauza zgrieturii la ma[in`.


Zgrietur`? A[a nume[ti tu o zgrietur` zona asta de un metru
p`trat unde vopseaua este r`zuit`?
R`zuit`? Vorbe[ti de parc` ar fi vorba de o persoan` bolnav`.
Ally se uit` la mu[chiul din falca lui care se tot mi[ca. Poate c` \l
provocase cam mult.
S` [tii c` \ntr-adev`r \mi pare r`u pentru ma[ina ta, spuse Ally
pentru a zecea oar`.
Las-o balt`, \i suger` Burke.
Nu-a f`cut-o inten]ionat, spuse Rod.
A[a este, interveni Ally, [i \n afar` de asta este doar o zgrietur`,
ce mare lucru!
|]i spun eu ce lucru mare este. Ma[ina reprezint` ceva mai mult
dect un mijloc de transport.
Oh, da. B`rbatul [i ma[ina lui. Este statutul t`u de via]`, imaginea
care te reprezint`, \[i d`du ea ochii peste cap.
Nu, este primul lucru pe care l-am cump`rat cu banii mei.
Reprezint` orele lungi de munc` ne\ntrerupt` [i grea. Este
recompensa pe care mi-am oferit-o dup` un astfel de chin.
Oare, asta-i tot? spuse Ally cu u[urin]`, nevrnd s` dea curs
simpatiei strnite de cuvintele lui.
Las`-m` s`-]i dau un sfat, Ally. Atta timp ct mi-ai stricat nunta,
m-ai insultat, mi-ai gonit partenera de afaceri [i mi-ai bo]it ma[ina,
n-a[ spune c` a fost o sear` bun`, a[a c` nu-mi spune tu mie ce s` fac
[i intr` naibii \n ma[in`. Acum!
Simpatia ei se evapor`.
S-ar putea s-o intimidezi pe partenera ta de afaceri cu acest
r`cnet, dar nu ]ine cu mine.
OPRI}I NUNTA! 67

|ncruntarea lui p`rea suficient de feroce ca s` \nsp`imnte pe


oricine, gndi Ally, dar pe ea o umfl` rsul.
Disperat, Burke \[i ridic` ambele mini \n aer [i f`cu un pas spre
ea:
Ajunge! E[ti cea mai enervant` ...
Nici nu te gndi s` spui asta, Burke, \l sf`tui prietenul s`u Dave.
Nu merit` s` intri la \nchisoare pentru asta!
Chiar [i Ally se str`dui s` nu zmbeasc` de aceast` dat`.
Bunicule, ai vrea s` m` aju]i \n chestia asta, \l implor` Burke.
Frederick rse [i o lu` pe Ally de bra].
Hai s` mergem, feti]o, Burke devine foarte nesuferit cnd este
obosit.
Burke \[i d`du ochii peste cap, dar nu zise un cuvnt, ci doar se
instal` pe scaunul lui \n ma[in` [i a[tept`.
Frederick \i ]inu portiera lui Ally. Cnd o v`zu a[ezat`, spuse:
Burke, o s` aib` grij` de tine, s`-]i g`seasc` un loc de dormit
pentru c` ar`]i foarte obosit`.
Chiar sunt, admise ea oprindu-[i cu greu un c`scat.
Aminte[te-]i doar, spuse el \n [oapt`, doar pentru urechile ei, c`
Burke este un soi de cine care latr`, dar nu mu[c`.
Nu [tiu, bunicule, r`spunse ea tot \n [oapt`, dar acum arat` ca [i
cum \ntr-adev`r ar vrea s` m` mu[te.
Frederick rse.
Aparen]ele \n[al` foarte adesea, feti]o. Probabil c` ar vrea s` te
mu[te, dar nu \n felul \n care crezi tu.
|i f`cu cu ochiul [i \nchise portiera.
Burke porni ma[ina ca o vijelie [i intr` scurt \n curb`, de parc`
s-ar fi temut c` ea va continua s`-i opun` rezisten]`.
68 JOAN REEVES

Abia dup` vreo dou` str`zi \ncetini viteza.


Ally era intens con[tient` de prezen]a lui fizic` \n micul spa]iu din
ma[in`. So]ul ei. Numai la gndul `sta se \nfierbnt`. Niciodat` n-ar fi
ghicit c` ziua asta o s` se termine cu ei doi \n ma[in`, \mpreun`.
Dup` un minut, spuse:
N-am [tiut c` Brookwood are un motel, acum.
Pe fereastr` se vedea strada principal` a ora[ului cu stejari b`trni
alinia]i de fiecare parte.
Nu are.
Atunci, unde mergem? se \ntoarse spre el cu nedumerire.
Unde crezi? La mine acas`.
Ally sim]i c`-i sare inima din piept.
Oh, nu, nici gnd. |ntoarce imediat ma[ina [i du-m` \napoi la
Houston. M` po]i l`sa la primul motel \ntlnit pe drum.
Minile lui Burke se crispar` pe volan.
|n nici un caz.
Nu voi sta cu tine la noapte.
El \i v`zu strmb`tura chiar [i \n \ntuneric.
Nu te \ngrijora, Ally. Virtutea ta dubioas` va fi \n perfect`
siguran]` cu mine.
Faci tot ce se poate ca s` m` insul]i, nu-i a[a?
Nu, vine chiar de la sine, r`spunse el,
Ce vrei s` spui cu aceast` insinuare asupra virtu]ii mele?
Hei, tu e[ti cea care te-ai l`udat cu cuceririle tale.
Nu-i adev`rat.
Ba da. Ai spus c` nu cochetezi. C` e[ti serioas` cu b`rba]ii.
B`rba]ii \nseamn` plural. Ce alt` concluzie ar fi trebuit s` trag?
Ally se strmb`, frustrat`.
OPRI}I NUNTA! 69

|n afar` de asta, maimu]`relile tale din aceast` sear` m-au f`cut


s`-mi pierd r`bdarea. Sunt prea obosit ca s` conduc pn` la Houston.
Va trebui s` te obi[nuie[ti cu casa mea mai devreme sau mai trziu, a[a
c` este mai bine mai devreme. Urmeaz` s` fie casa ta, doar [tii.
Doar pentru dou` s`pt`mni [i startul nu se d` pn` mine, \n
ceea ce m` prive[te.
Este ridicol, puf`i Burke. Ce diferen]` este \ntre ast`-noapte [i
mine-diminea]`?
Mare. A[a c` du-m` la Houston.
Ai devenit cu adev`rat o femeie exigent`. Cnd eram c`s`tori]i,
niciodat` nu cereai nimic \n afar` de aten]ia mea permanent`
dou`zeci [i patru de ore pe zi, termin` el sarcastic.
Asta pentru c` respectul fa]` de mine \ns`mi este mai puternic
dect atunci.
Ce \nseamn` asta?
Ally \[i ferec` gura. Doar nu avea de gnd s`-i pun` sufletul pe tav`.
Crede-m`, nu doresc aten]ia ta nici m`car pentru dou`zeci [i
patru de secunde, spuse ea.
Bine, pentru c` nici n-o vei primi. {i nici nu o s` te duc la
Houston.
Ea se enerv` [i izbucni:
Poate c` am devenit mai preten]ioas`, dar tu ai devenit
imposibil.
Obi[nuie[te-te cu asta. {i obi[nuie[te-te cu ideea de asta \n casa
mea. Face parte din \n]elegere. Nu te \ngrijora, nu voi atenta la
virtutea ta, rnji el.
I-ar fi pl`cut s`-i [tearg` rnjetul de pe fa]`, gndi ea. |[i mu[c`
buza inferioar`.
70 JOAN REEVES

M-am \nvoit la asta sub presiune. Nu cred c` m-am gndit destul.


Tu [i bunicul t`u m-a]i vrt \n aceast` \n]elegere \nainte de a m` fi
gndit suficient. Nici m`car n-am stabilit regulile de baz`.
Reguli de baz`? rse el, dar f`r` a p`rea amuzat.
Poate c` am fost for]at` s` fac asta, dar insist s` stabilim cteva
reguli. Vreau s` fie clar \n]eles ce este permis [i ce nu este.
Asta \l va ]ine la distan]`, sper` ea.
Acesta nu este un soi de joc de-a \ntlnirea, Ally.
Te rog s` faci diferen]a.
E[ti nevasta mea.
M` pretind nevasta ta, se interpuse ea.
Asta \nseamn` s` te sim]i bine lng` mine [i \n casa mea. A[a c`
trebuie s` locuie[ti \n casa mea.
S` m` prefac c` locuiesc \n casa ta.
Vei fi st`pna casei mele [i vei \ndeplini \ndatoririle unei neveste.
Ha! Adic` s` \ndeplinesc toate \ndatoririle unei neveste?
Da. S` te prefaci, oft` Burke, pe care r`bdarea \ncepea s`-l
p`r`seasc`. Renun]. Asta te satisface?
A[a b`nuiesc. Dar s` ne \ntoarcem la dormitul din noaptea
aceasta \n casa ta.
Ally! gemu el.
Ea ridic` minile.
Ascult`-m`. N-am venit preg`tit` s` stau aici. N-am nici m`car o
periu]` de din]i [i cu att mai pu]in o c`ma[` de noapte.
Atunci, voi opri [i-]i vei lua una. Exist` un magazin deschis
dou`zeci [i patru de ore \n Brookwood.
Bine. Am nevoie de demachiant, solu]ie abraziv` de cur`]at fa]a,
crem` de noapte, crem` pentru ochi, deodorant, past` de din]i,
OPRI}I NUNTA! 71

periu]`, [ampon ... Ally, hot`rt` s` nu-i fac` via]a u[oar`, continu` s`
\n[ire tot ce-i trecea prin cap.
Burke spuse, uimit:
Ai nevoie de toate astea pentru o noapte?
Mai mult sau mai pu]in, spuse Ally, bucuroas` c` se dovedea a fi
o pacoste.
Va regreta c` o f`cea s` stea \n casa lui.
Cnd eram c`s`tori]i, nu foloseai niciodat` attea chestii pentru
fa]`.
Dar acum sunt mai \n vrst`. Trebuie s` fiu mai grijulie cu
\nf`]i[area mea.
Nu obiecteaz` Piercy cnd te urci \n pat uns` toat` pe fa]`?
\ntreb` el, u[or iritat.
P`i, nu le folosesc cnd Preston este \n jur, spuse ea r`ut`cioas`.
Burke r`mase t`cut. Nu-i pl`cea imaginea care-i ap`rea \n minte.
Ura gndul ea cu un alt b`rbat.
Bine, hai s` lu`m ce ai nevoie [i s` mergem acas`, spuse el,
intrnd \n parcarea magazinului.
O or` mai trziu [i cu dou` sute de dolari mai s`rac, o gr`bi pe Ally
s` intre \n ma[in` [i trnti portiera. Era uimit ct costau cremele. Era
la fel de uimit c` o femeie avea nevoie de attea chestii pentru a merge
la culcare noaptea [i s` arate aproape prezentabil \n diminea]a
urm`toare. Conducnd, el morm`i:
E[ti satisf`cut`, acum?
Tot am nevoie de o c`ma[` de noapte [i ceva s` \mbrac
diminea]`.
Ai ghinion. |n Brookwood nu exist` un raion de \mbr`c`minte
deschis toat` noaptea. Va trebui s` a[tep]i pn` mine s` mergi la
72 JOAN REEVES

cump`rat de haine. Po]i folosi noaptea aceasta pentru a-]i \ntocmi


lista. Sunt sigur c` va fi de o m`rime considerabil`, spuse el sec.
Bine, dar \n ce o s` dorm?
Burke avea o propunere, dar nu credea c` o va primi cu
amabilitate. Dar gndul la ea, nepunnd nimic \n afara unui zmbet, \l
f`cu s` zmbeasc`.
La ce te gnde[ti? \ntreb` Ally.
La nimic ... |[i limpezi vocea ... Pot g`si ceva pentru tine \n
noaptea aceasta, dar va trebui s` te duci mine la cump`r`turi, ca s` ai
ce purta.
Dac` m-ai l`sa s` iau avionul pn` acas`, a[ putea \mpacheta [i
m-a[ \napoia \n dou` zile.
Nu te cred, a[a c` s` nu mai discut`m.
Ce inten]ionezi s` faci, s` petreci fiecare minut cu mine ca s` te
asiguri c` nu o [terg din ora[? bomb`ni Ally.
Dac` este necesar.
O privi cu coada ochiului. De fapt, nu ar fi chiar o corvoad`.
Ally oft`.
S` l`s`m gluma, chiar este nevoie s` m` \ntorc la Dallas foarte
curnd. Am l`sat un birou, o slujb` [i clien]i de care sunt responsabil`.
El se \ncrunt`.
Nu m-am gndit la asta. {eful t`u o s` te dea afar`?
Ally nu putu rezista ocaziei care i se oferea.
De fapt, eu sunt [eful.
Ce vrei s` spui?
Este compania mea. Am o firm` mic` de contabilitate.
E[ti o ma[in` de calculat, hmm? Trebuie s` spun c` sunt
surprins.
OPRI}I NUNTA! 73

Am muncit din greu ca s` progresez. Sunt bun` la ceea ce fac.


|mi iubesc munca [i clien]ii mei m` iubesc.
Ei bine, dac` tu e[ti [eful, atunci n-ar trebui s` fie o problem`,
spuse el, \nchiznd subiectul
Ally realiz` c` nu ar fi trebuit s` fie att de gr`bit` s`-l impresioneze
cu realiz`rile ei.
Bine, admise ea cu re]inere. |mi pot l`sa asistenta s`-mi conduc`
lucrurile ... doar dac` nu apare vreo urgen]`.
El o privi plin de considera]ie.
Niciodat` nu mi-a trecut prin minte c` ai cap pentru afaceri.
|ntotdeauna urai faptul c` eram att de prins, dar ghicesc c` [i tu e[ti
prins` pu]in. Nu orice femeie are propria ei afacere la doi ani dup`
terminarea colegiului.
Aprecierea lui o entuziasm` [i o f`cu s` se \nmoaie.
Cred c` a[ putea s`-mi iau liber un timp. Am muncit att de mult
s` urmez colegiul [i apoi s`-mi dovedesc mie c` m` pot descurca, \nct
n-am avut nici o vacan]` adev`rat`.
Gndul la ea muncind din r`sputeri \l f`cu s` se simt` prost.
}i-a[ fi dat eu bani s` mergi la colegiu, spuse el impulsiv.
A fost mai bine pentru mine s` o fac singur`. N-am acceptat
ajutor nici chiar de la p`rin]i.
Rular` \n t`cere o vreme. Ally observ` c` intraser` \ntr-o zon`
reziden]ial` cu vile luminate discret.
{tiu p`rin]ii t`i c` ai venit aici? \ntreb` Burke.
Ally \[i scutur` capul cu putere.
Nu, [i dac` am noroc, nu vor afla. Ei \nc` n-au trecut peste
c`s`toria noastr` brusc` ...
{i la fel de bruscul divor]? termin` el.
74 JOAN REEVES

Ea d`du din cap.


Nu mi-am putut \nchipui de ce n-au intervenit mai mult dup` ce
ai ap`rut cu un inel de logodn` \n buzunar, la o lun` dup` ce ne-am
cunoscut.
Inel de logodn`? rse el. Nu [tiu dac` acel diamant minuscul
putea fi numit cu adev`rat un inel de logodn`. Ai aruncat acea
pocitanie de inel \n Trinity River \n drumul t`u spre Dallas cnd m-ai
p`r`sit?
Ally nu spuse nimic. |nc` avea inelul acela [i inelul de cununie.
|nc` \i mai smulgea o lacrim` de fiecare dat` cnd c`uta prin cutia de
bijuterii.
Acesta este cartierul t`u? \ntreb` ea, schimbnd subiectul.
Burke f`cu stnga \ntr-o alee ce ducea spre o cas` enorm` f`cut`
din cedru, piatr` [i mari suprafe]e de sticl`. El ap`s` pe un buton de
pe bord cnd ajunse \n apropierea casei. U[a dubl` a garajului se
deschise [i intr` \n garaj, parcnd lng` o camionet` mare, neagr`.
Ally r`mase cu gura c`scat`. Se descurcase foarte bine \n cariera ei,
dar Burke se descurcase evident mai bine cu compania lui de softuri.
Acestea sunt ale tale?
Cu modestie, da.
Arat` ca [i cum ai fi pl`tit bine pentru munca ta grea.
Se sim]ea tulburat` de semnele de bog`]ie etalate peste tot. Cnd
ea [i cu Burke se c`s`toriser`, fuseser` pe picior de egalitate din punct
de vedere material. Att familia ei ct [i a lui f`ceau parte din clasa de
mijloc.
La u[a din spate, form` un num`r pe o tastatur` de siguran]` [i
apoi f`cu o plec`ciune c`tre ea.
"Mi casa es su casa".
OPRI}I NUNTA! 75

Ally oft`.
B`nuiesc c` aceast` cas` a ta este casa mea dar doar pentru
dou` s`pt`mni.

***

Trei zile mai trziu, Ally decise c` dac` nu va putea s` se duc` la


supermarket s` se aprovizioneze cu cte ceva de ron]`it, va muri de
inani]ie \nainte ca cele dou` s`pt`mni s` se \ncheie.
Se gr`bi de-a lungul holului larg ce ducea spre dormitorul
principal. Aplicele ascunse \n pere]i nu erau aprinse [i fu mul]umit`
c` nu trebuia s` se uite la colec]ia de art` abstract` a lui Burke, care
era aliniat` pe ambii pere]i. Ura abstractul. Era rece [i lipsit e via]`, ca
totul din aceast` cas`.
Cnd comentase c` nu [tia c` lui \i place arta modern`, el spusese:
Cred c` gustul meu \n art` probabil dep`[e[te imaginea cu cinii
jucnd pocher. Toate aceste opere reprezint` o investi]ie. De cnd
le-am cump`rat, valoarea lor a crescut cu o sut` cincizeci la sut`.
Cel pu]in sunt bune la ceva, morm`i ea \n timp ce trecea pe
lng` pnzele enorme.
Personal, dac` ea ar urma s` investeasc` \n art`, s-ar asigura s` fie
ceva care s`-i plac`. Chiar dac` ar fi numai picturi ale cinilor jucnd
pocher.
Ally inspir` adnc \nainte de a bate la u[a dormitorului. Cnd el nu
r`spunse, strig`:
Burke? E[ti treaz?
76 JOAN REEVES

}inuse s` se scoale \nainte de ora [apte ca s`-l poat` prinde \nainte


de micul dejun. Cum nu se auzi nici un r`spuns, cioc`ni mai tare,
spernd ca Dierdre Henry, menajera lui, s` n-o aud`.
Dierdre, sever` ca un sergent major, probabil c` preg`tea micul
dejun lui Burke, a[a c` era ocupat`. Dup` un minut, Ally cr`pa u[a [i
se uit` \n`untru.
|l auzi \nainte de a-l vedea. Sfor`ia u[or.
Burke, e[ti treaz?
|ntrebare prosteasc`. Dormise mai mult dect era necesar. Se uit`
la el. Cuvertura era \nf`[urat` \n jurul mijlocului. Pieptul lui musculos
era acoperit cu firicele fine de p`r de culoarea nisipului a[a cum \[i
amintea Ally. Un picior p`ros z`cea expus.
Ally \[i umezi cu limba buzele ce i se uscaser` brusc. |n lumina vag`
a dimine]ii, ar`ta ca visul oric`rei femei. Prea trziu \[i d`du seama c`
sfor`itul \ncetase. Cear[aful se mi[c` de parc` ar fi prins via]`.
Vezi ceva care \]i place? \ntreb` Burke cu o voce r`gu[it` de somn
[i de ceva la care ea nici nu vroia s` se gndeasc`.
Nu \n mod special, min]i Ally. |mi pare r`u c` te trezesc, dar este
ceva ce trebuie s` discut`m, spuse ea cu autoritate.
El b`tu cu palma pe pat.
Stai jos [i spune-mi despre ce este vorba.
Inima lui Ally b`tu cu putere.
Oh, nu, mul]umesc, prefer s` stau \n picioare. Mul]umesc
oricum, bigui ea.
Nu ]i-e team`, a[a-i?
De ce naiba ar trebui s`-mi fie team`?
El d`du din umeri. Cear[aful se mi[c`. Ochii lui Ally examinar`
surplusul de piele dezgolit`.
OPRI}I NUNTA! 77

Oh, Dumnezeule, gndi ea, imaginndu-[i cum \[i vr` mna sub
cear[af [i mngie acel trup frumos .
Brusc, se \ntoarse.
Te pot contacta mai trziu. Nu este chiar a[a de important, spuse
Ally \ndreptndu-se spre u[`.
El rosti un cuvnt cu o voce am`gitor de \nceat`.
La[o.
Asta o f`cu s` se opreasc`. Se \ntoarse.
Ce-ai spus?
M-ai auzit. N-ai \ncredere \n tine cu mine \n preajm`.
El \[i puse minile sub cap [i o privi drept \n ochi.
Ally nu-[i putu dezlipi privirea de la cuverturi pentru a vedea ct
din el fusese expus. Oh, nu, gemu \n sinea ei. |nchise ochii [i inspir`
adnc.
Nu [tiu despre ce vorbe[ti, spuse ea, cu o voce slab`.
{oapta ei \l tulbur` pe Burke. O visase, [i cnd deschisese ochii, o
v`zuse. |i trebuise fiecare dram de voin]` ca s` nu \ntind` mna dup`
ea. Vroia s-o trag` lng` el.
Suntem amndoi maturi [i f`r` obliga]ii, Ally, \i spuse el cu o
voce blnd` [i ademenitoare.
|ntinse mna spre ea. |ncet, ca vr`jit`, merse spre el. |[i puse mna
\ntr-a lui. Cnd o trase u[or, ea se supuse [i veni mai aproape.
Domnule Winslow, micul dejun este gata! se auzi vocea ferm` la
interfonul de pe hol.
Ally s`ri \n picioare ca pi[cat`.
O s`-]i vorbesc \n timpul micului dejun, spuse ea [i fugi din
camer`.
La[` mic`, spuse Burke \n camera goal`.
78 JOAN REEVES

Ally \[i studie obrajii \n fl`c`ri \n oglinda de la baie.


E[ti o proast`, Ally Fletcher!
Vocea \i tremura de emo]ie. |nchise ochii, dar asta \i intensific` [i
mai tare imginea din minte.
Oh, Burke, [opti ea, amintindu-[i cum ar`ta cu cear[afurile
r`sucite: dezv`luind mult, ascunznd [i mai mult.
Ochii lui o \mb`tau cu amintirea pasiunii. Vocea lui r`gu[it` o
tulbura [i o provoca.
Ce o s` m` fac? gemu ea.
El abia fusese acas` \n ultimele cteva zile, dar \n loc ca asta s` o
ajute, o f`cuse s` fie [i mai doritoare s`-l z`reasc`.
Noaptea trecut`, r`m`sese treaz` pn` cnd \l auzise venind, \n jur
de dou` diminea]a. Unde fusese? Cu cine fusese? |ntreb`rile o
chinuiau. La naiba, o \nnebunea chiar dac` era aici sau era plecat.
Trebuia s` evadeze pentru un timp. Un motiv \n plus s`-i \nfrunte
privirea sugestiv` [i s` se confrunte cu el la micul dejun. Cel pu]in
Deirdre va fi acolo a[a c` nu va trebui s`-l vad` singur`.
Ally p`r`si camera de oaspe]i [i se \ndrept` spre buc`t`rie. Nu se
mai opri uimit` \n camera mare ct dou` etaje. Acum, v`zu doar
lambriurile frumoase din stejar. Cel pu]in c`ldura [i bog`]ia temnului
echilibra perfec]iunea albului pe care \l folosise designerul la interior.
Ar fi fost speriat` de moarte s` bea o cafea pe sofalele albe [i mari.
I-ar fi fost [i mai fric` s` se apropie de draperiile albe din cap`tul
camerei, de team` s` nu le p`teze.
|n acea prim` noapte cnd sosise, Burke privise \n jurul camerei
de parc` i-ar fi citit \n ochi.
Este cam deprimant? \ntrebase el.
Ally se eschiv`.
OPRI}I NUNTA! 79

P`i, schemele monocrome sunt la mod`, din cte \n]eleg. Este


foarte, foarte sofisticat.
Ura de-a dreptul acest lucru, dar era oricum mai bine dect
buc`t`ria.
Asta mi-a spus [i decoratorul, spusese el dnd din cap. Mi-a
explicat c` diferitele texturi de ton \n ton m`resc interesul vizual.
Personal, m` gndeam c` ceva \n ro[u sau galben ar fi mai interesant,
dar Tiffany m-a convins c` decoratorul avea dreptate.
Ah, Tiffany ... monstrul cu ochi verzi al lui Ally \[i f`cuse apari]ia
... Poate a[ putea schimba cteva perne. S` adaug pu]in ro[u [i galben,
dac` ai vrea?
Sigur. F` orice vrei, \i spuse el.
Apoi, Ally privi \n jur cu interes. St`tuse \ntins` \n pat, visnd cu
ochii deschi[i la ce ar face dac` ar fi casa ei.
Ezitnd, Ally p`[i \n buc`t`ria enorm` [i se \nfurie. Majoritatea
spitalelor nu aveau atta o]el inoxidabil \n s`lile de opera]ii. Granitul
negru al t`bliilor str`lucea rece \n lumina fluorescent`. Era sigur` c`
totul ar fi foarte potrivit pentru un spital.
O plit` suficient de mare pentru cel mai expert buc`tar, ocupa
centrul unui perete. Totul era impecabil de curat, chiar dac` \n aer se
sim]ea miros de [unc`, ou` pr`jite [i cafea proasp`t r[nit`.
Bun` diminea]a, doamn` Henry, salut` Ally str`duindu-se s` dea
o not` de veselie tonului ei.
Ally se sim]ea \n acela[i fel \n care se sim]ise cnd fusese prezentat`
femeii: la fel de ne\nsemnat` [i sup`r`toare ca o musc`. |ntr-un fel,
sim]ea c` doamna Henry ar dori s-o alunge din palatul ei de o]el.
Se uit` dac` femeia nu avea un plici de mu[te \n apropierea ei.
|mi pute]i da o cea[c` de cafea, v` rog?
80 JOAN REEVES

Bine\n]eles, spuse Deirdre cu o voce indiferent`.


D` dou`, spuse Burke.
Ally tres`ri.
Nu te-am auzit intrnd.
Burke lu` cele dou` ce[ti \n care Derirdre turnase cafea.
Adu micul dejun la piscin`, Deirdre, te rog!
Piscina [i curtea interioar` erau frumuse]ea casei. Ally [i-ar fi
petrecut cu u[urin]` fiecare zi stnd sub copertina acoperit` cu
bougainvillea, uitndu-se la bazinul albastru care se afla \n spatele casei.
Pn` la urm`, Ally c`p`tase curajul s` deschid` draperiile albe \n
fiecare zi, cnd Deirdre termina de f`cut cur`]enie \n acea parte a
casei. Vederea era spectaculoas`. Se obi[nuise s` vad` acea scen`
tropical` \n fiecare diminea]`.
Se trnti \n scaunul ei preferat, cu fa]a la piscin`. O cascad` \n
miniatur` clipocea vesel peste pietrele de la cap`tul piscinei [i se v`rsa
\n apa albastr` cristalin`.
|]i place, nu-i a[a? \ntreb` Burke a[ezndu-se pe scaunul de lng` ea.
Pot spune cu sinceritate c`-mi place la nebunie. Aproape c` nu
te mai gde[ti cum arat` restul casei.
Imediat ce-i ie[ir` vorbele, Ally \[i acoperi gura cu minile.
Vai, n-am vrut s`-]i insult casa.
Deci, nu-]i place. De ce?
Buc`t`ria seam`n` cu o sal` de opera]ie, remarc` ea.
}i-am spus s` schimbi, dac` ceva nu-]i place. Vreau s` te sim]i
bine aici.
Care-i problema? Nu voi fi aici att de mult. {i urm`toarea
doamn` Winslow s-ar putea s` nu fie mai \ncntat` de gustul meu
dect sunt eu de gustul decoratorului pe care l-ai angajat. Corect?
OPRI}I NUNTA! 81

Burke sim]i cum \l p`r`se[te buna dispozi]ie.


Corect, se r`sti el [i-[i \ndrept` aten]ia asupra menajerei.
Aceasta puse tava cu micul dejun pe mas` [i apoi se \ndep`rt`. Ally
se gndi c` p`rea s` execute un salut militar.
Domnule Winslow, spuse Deirdre. Este nevoie s` rev`d cu
dumneavoastr`, preg`tirile pentru petrecere.
Am o zi foarte \nc`rcat`, dar \]i voi telefona mai trziu.
Buzele lui Deirdre se sub]iar`.
Foarte bine, d`du ea scurt din cap [i se \ntoarse \n buc`t`rie.
Ally zmbi.
E[ti sigur c` nu a fost \n armat`?
Zmbi [i el.
Este o \nv`]`toare pensionar`, Ally.
Ally se cutremur`.
Pariez c` acei copii au fost bucuro[i s`-i s`rb`toreasc`
pensionarea.
Burke \i oferi co[ule]ul cu cornuri.
Este pu]in cam mohort`, dar nu-i po]i g`si nici un defect la
g`tit.
Ally alese un corn cu stafide [i lu` untul.
Foarte adev`rat, spuse ea mu[cnd din cornul cald [i gemnd de
pl`cere. La acest sunet, Burke se uit` \n sus. |i pl`cuse s-o fac` s`
geam` a[a adnc [i jos din piept. Se foi pe scaun [i-[i aranj` [ervetul
strategic. Ally avea cel mai tulbur`tor efect asupra lui.
Ally \l privise uitndu-se la ea [i se \nro[i. |[i \nghi]i cafeaua,
recunosc`toare c` era suficient de rece ca s` nu-i ard` limba. Brusc,
intimitatea micului dejun o [oc`. Ea [i Burke se comportau ca un
cuplu c`s`torit.
82 JOAN REEVES

Se auzi zgomotul por]ii de la gr`din`. Ally se uit` piezi[ la Burke


cnd Tiffany \[i f`cu apari]ia. {i diminea]a fusese att de dr`gu]` pn`
acum, gndi nefericit` Ally.
Bun`, Burke, spuse Tiffany.
Cum au decurs \ntlnirile? \ntreb` Burke.
Tiffany remarc` prezen]a lui Ally [i d`du ]eap`n din cap, iar aceasta
din urm` \i r`spunse \n acela[i fel.
Tiffany se a[ez` lng` Burke [i \ncepu s`-i raporteze detaliat
\ntlnirile. Ally o studie pe femeie \n timp ce vorbea. Purta un costum
de in alb. Jacheta era croit` pe corp, iar fusta scurt` abia \i ajungea la
jum`tatea coapsei. Evident, femeia \[i considera picioarele frumoase.
Din nefericire, avea dreptate.
Al`turi de proasp`ta, ne[ifonata Tiffany, Ally se sim]ea murdar` \n
tricoul ei galben, [ortul albastru [i teni[i. Singura ei consolare era c`
dac` Tiffany intra \n cas`, ar fi devenit invizibil` \n albul \mbr`c`mintei
sale fa]` de albea]a decorului. Gndul o f`cu pe Ally s` zmbeasc`.
Cnd auzi cuvntul petrecere, ciuli urechile.
Despre ce petrecere este vorba? \ntreb` ea. A men]ionat-o [i
doamna Henry.
Petrecera pentru Sakamoto, spuse Burke.
Nu [tiu nimic despre asta, replic` Ally, u[or jenat`. Cnd va fi?
S`pt`mna viitoare cnd sose[te, bine\n]eles, spuse Tiffany,
adresndu-se direct lui Ally pentru prima oar`. Este vorba de afaceri.
Ally \[i scutur` capul, nevenindu-i s` cread`.
Cnd aveai de gnd s`-mi spui?
Asta-i problema? \ntreb` Burke. |]i spun acum.
C]i oameni particip` la aceast` petrecere?
El d`du din umeri.
OPRI}I NUNTA! 83

Aproape o sut`, cred.


O sut`! {i tu [tii ce problem` mare este?
Totul va fi comandat, spuse Tiffany dnd din umeri.
Nu va trebui s` fac nimic, spuse el. Totul a fost planificat
Noi folosm de obicei servicii comandate, interveni Tiffany. Sunt
foarte ...
Nu-mi vine s` cred, o \ntrerupse Ally, care i se adres` lui Burke.
Cum se presupune c` a[ putea da o petrecere smb`ta viitoare?
}i-am spus, s-a aranjat. |n afar` de asta, gnde[te-te c` este o
parte a serviciului pe care mi-l faci.
Nu sunt suficient de bine pl`tit` ca s`-l consider o parte a
serviciului.
Ochii lui Tyffany se m`rir`:
O pl`te[ti pentru ...
Burke o \ntrerupse.
Ce p`rere ai despre dublarea sumei pe care o prime[ti?
El [i Ally se privir` ]int` [i nici unul dintre ei nu-[i plec` ochii.
Splendid. Ce spui de dou` ori zero? \ntreb` Ally.
Uf, poate ar trebui s` plec? spuse Tiffany.
Uite, Ally, nu este mare lucru. O sut` de oameni pot s` par` o
hoard`, dar crede-m`, nu exist` comport`ri turbulente sau veselie, din
nefericire. Aceste lucruri sunt plictisitoare de moarte.
Atunci poate m` voi lipsi de ea. Ur`sc petrecerile plictisitoare,
spuse ea.
Nu cred asta. E[ti gazda, pentru cei mai mul]i. Poate vei anima
lucrurile.
Ar fi trebuit s` angajezi pe cineva s` fac` pe nevasta ta, bomb`ni
ea.
84 JOAN REEVES

N-ar merge. Nu mai da \napoi, acum. E[ti nevasta mea [i-]i vei
juca rolul ca atare.
Tiffany se ridic` \n picioare.
Cnd sunt \n jurul vostru, m` simt invizibil`. Ne vedem la birou,
Burke.
Nu se obosi s`-i spun` la revedere lui Ally \nainte de a disp`rea.
Ce a apucat-o? \ntreb` Ally.
Burke d`du din umeri.
B`nuiesc c` nu vroia micul dejun. Trebuie s-o [terg, spuse el
uitndu-se la ceas.
N-am terminat de discutat.
Ba da, am terminat. Cred c` este o list` cu invita]i pe masa de
scris din dormitorul meu. Uit`-te peste ea [i vorbim mai trziu.
Se \ntoarse s` plece.
B`nuiesc c` vei avea nevoie s` \mbraci ceva la petrecere. Am uitat
asta cnd am fost la cump`r`turi smb`t` ... |[i vr\ mna \n buzunar
[i scoase portofelul, de unde scoase o carte de credit ... Folose[te-o.
Trata]ia mea. Poate cump`r`turile \]i vor uza din energia nervoas`, ca
s` fii prea obosit` pentru a te certa disear`, zmbi el. {i ia [i Jaguarul.
Cheile sunt tot pe masa din dormitor.
Ally r`mase cu gura c`scat`.
Ai \ncredere \n mine s`-mi la[i scumpele tale posesiuni? Sunt
onorat`.
Nu fi caraghioas`. Dar ai grij` de Jaguar.
Capitolul 6

Ally se schimb` \n ni[te pantaloni maro [i o bluz` asortat`, f`r`


mneci. |[i trecu un pieptene prin p`r [i-[i aplic` pu]in ruj pe buze
\nainte de a merge \n camera lui Burke.
Imediat ce trecu pragul, \i sim]i mirosul de after shave. Inspir`
adnc [i \nchise ochii. Ct se intens ar fi mirosul dac` [i-ar ap`sa
buzele pe pielea lui? Prezen]a lui era att de puternic` \n camer`, \nct
Ally se \nfior` de parc` ar fi fost atins`.
Se uit` tnjind la patul masiv care ocupa mijlocul \nc`perii imense.
Deirdre f`cuse deja patul [i d`duse cu aspiratorul. Chiar dac`
decoratorul iubitor de monocromie o [ocase, dormitorul lui Burke
avea mai mult` personalitate dect restul casei.
Prezen]a lui era marcat` \n \nc`pere prin mirosul de colonie,
hrtiile de pe masa de scris [i cartea, un roman de Tom Clancy, care
st`tea cu fa]a \n jos pe noptier`.
Ea \ncerc` patul, aruncndu-se \n mijlocul cuverturii ivorii. Doar
stnd \ntins` aici [i visnd la Burke o f`cu s` ame]easc` de dor. Se
86 JOAN REEVES

\ntinse [i se r`sf`]` \n moliciunea m`t`sii, \ntorcndu-[i capul \n


cuvertur`, pentru a-i sim]i mirosul.
Dup` cteva minute, Ally se ridic`, nevrnd s`-i dea ocazia
menajerei severe s-o g`seasc` lenevind \n patul st`pnului. Dar nu se
putu ab]ine s` nu se gndeasc` la cum ar fi putut fi.
V`zu cheile peste un vraf de hrtii aflate pe masa de scris. Apoi
observ` hrtia de sub chei. Ally lu` cheile [i citi mesajul scris cu litere
ap`sate.
"Ne \ntlnim la birou pentru a mnca de prnz la amiaz` dac` nu
e[ti prea la[`."
Oh, om nesuferit ce e[ti! exclam` ea.
F`cu stnga-mprejur [i p`r`si camera, uitnd \n iritarea ei s`
\ndrepte cuvertura acolo unde [ezuse.

***

Burke st`tea \n birou [i se uita pe geam. D`duse de dracu'. Nu se


putea gndi dect la Ally. Ar fi trebuit s` se concentreze asupra
rapoartelor de pe birouul lui, dar renun]ase \n urm` cu o or`.
Ner`bd`tor, se uit` la ceas. Mai era \nc` o or` pn` la amiaz`. Va
ap`rea Ally?
O b`taie \n u[` \l trezi din reverie.
Ce este, Dave?
Vreau s` [tii c` o aduc pe Clarissa disear`.
Minunat. Lui Meg i-ai spus deja? ... Cum Dave \ncuviin]` din cap,
Burke \ntreb`: C]i vom fi?
OPRI}I NUNTA! 87

Cred c` Meg a spus c` a f`cut rezervare pentru [aptesprezece,


pentru cazul \n care bunica lui Ally se simte \n stare s` conduc` ma[ina
de la Galveston.
Excelent, excelent. M-am oferit s` trimit pe cineva dup` doamna
Fletcher, dar ea nu ar fi acceptat. Poate c` dac` vine, Ally nu s-ar mai
sim]i o intrus`.
Burke se uit` afar` pe fereastr`. Nu-i remarc` pe copiii care se
jucau \n parcul de peste drum, nici pe mamele lor, care-i urm`reau.
Cu ochii min]ii, o vedea pe Ally. Cel pu]in, o vedea \n felul \n care
spera s` fie disear` cnd o va aduce acas` de la cin` relaxat` [i
\ntr-o dispozi]ie bun` de la camaraderia prietenilor lui, mncarea
bun` [i a b`uturilor reci. Burke zmbi.
Burke? \ntreb` Dave.
Scuz`-m`, Dave, se \ntoarse Burke. Altceva?
Dave chicoti:
B`nuiesc c` nu. |ntr-un fel am impresia c` nu merit` s` te omori
pn` nu trec urm`toarele dou` s`pt`mni. {i nu m` refer la Sakamoto
... Ridic` o mn` pentru a opri protestele lui Burke ... Potole[te-te
omule. Oh, cred c` ar trebui s`-]i spun. Frederick este pe drum.
Burke \l urm`ri pe prietenul [i vicepre[edintele lui plecnd. Din
nefericire, Dave avea dreptate. El nu p`rea s` se concentreze \n felul
\n care o f`cea \n mod normal [i nu se putea opri s` nu viseze la Ally.
Trebuind s`-[i \mpart` c`minul cu ea, \l f`cea s` stea ca pe t`ciuni.
Ce vroia el \n privin]a lui Ally? Crezuse c` vroia r`zbunare. |n loc
de asta, \[i petrecea majoritatea orelor de trezie pl`nuind cum s-o
atrag` \n patul lui [i a orelor de somn visnd acela[i lucru.
Cnd bunicul s`u \[i vr\ capul pe u[`, Burke \i f`cu semn s` intre.
-S` [tii bunicule, c` este numai vina ta, \l acuz` el.
88 JOAN REEVES

Vai, dar ce am mai f`cut?


Este vorba despre Ally ... Burke \[i trecu mna prin p`r ... M`
\nnebune[te.
Ce face, Burke?
O gr`mad` de lucruri.
Ca de exemplu?
Ei bine, umbl` \n [ort [i tricou. Cel pu]in ar putea s`-[i pun` ceva
peste picioare, r`bufni el. {i apoi, \[i piapt`n` p`rul jum`tate \n sus [i
jum`tate atrnnd pe spate ca [i cum s-ar fi t`v`lit \n pat. |[i vopse[te
unghiile de la picioare cu acel ro[u \ndr`zne], sexy, ca s` arate
provocator.
Da, spuse Frederick ironic, \mi dau seama c` asta ar enerva un
b`rbat.
{i felul \n care miroase.
Urt?
Nu! M`car de ar fi a[a. Este vorba de acel parfum pe care-l
folose[te. Am intrat ast`-noapte [i i-am sim]it parfumul de cum am
p`[it \n camera de zi. M` face s` ... Se \ntrerupse [i se \nro[i. N-are
importan]`.
|nc` te mai atrage? \ntreb` Frederick cu un zmbet larg.
Cu ct sunt mai mult lng` ea, cu att devin mai confuz, spuse
Burke. Ar trebui s-o fac pachet [i s-o trimit la Dallas cu prima ocazie.
P`i nu este prea trziu. Po]i s-o pui pe Meg s` fac` o rezervare la
urm`torul zbor.
Nu, nu pot face asta.
De ce nu? Este o problem` simpl`, care se poate rezolva cu un
telefon la o linie aerian`.
Burke se mi[c`, nelini[tit.
OPRI}I NUNTA! 89

Nu este a[a de u[or.


De ce nu?
Nu este [i gata. S` schimb`m subiectul. Te-ai hot`rt s` vii la cin`
cu noi disear`?
S-ar putea s` trec pe acolo. Trebuie s` fug, acum. Doar am vrut
s` cercetez terenul, cum s-ar spune.
Frederick de-abia a[tepta s` ias` din biroul lui Burke , s` poat` da
un telefon.
Scumpo, merge minunat. Lucrurile progreseaz` \n felul \n care
am crezut. A[a bunic, a[a nepot, b`nuiesc ... Chicoti, apoi \ntreb`:
Spune-mi, te-ai uitat peste calendar [i ai ales o dat` pentru noi?

***

Cnd Ally conduse spre cl`direa lui Burke, v`zu sta]ionnd ma[ina
lui Frederick. El vorbea la celular. Cel pu]in era un semn bun. Poate
c` norocul ei se schimba. Imediat ce-l v`zu c` pune telefonul
deoparte, alerg` la el.
Bunicule, trebuie s` m` aju]i.
Ally, Ally, ce te sup`r`?
Am nevoie s` m` duci la aeroport ct mai repede posibil.
Ce? De ce vrei s` fac asta?
P`rea dezorientat de propunerea ei.
Pentru c` atunci cnd Burke o s` vad` ce i s-a \ntmplat ma[inii
lui, o s` m` ucid`. Apoi va intra la \nchisoare [i via]a lui va fi distrus`.
Frederick rse.
90 JOAN REEVES

Dumnezeule, pentru o clip` m-ai speriat. Acum, de ce e[ti a[a de


sup`rat`?
Vino cu mine, \l lu` ea de bra] [i-l duse \n partea dreapt` a
ma[inii. Uit`-te doar, [opti ea.
Oh, Doamne.
Frederick \nconjur` ma[ina [i se uit` la portiera dreapt` bo]it`.
Nu a fost vina mea, oft` Ally, \ncercnd s`-[i re]in` lacrimile.
Burke o s-o urasc` precis acum.
Spune-mi. Ce s-a \ntmplat?
Ea d`du din umeri, neputincioas`.
Nu [tiu. Am ie[it afar` din magazinul Neiman-Marcus [i am v`zut
imediat. Cineva trebuie s` fi intrat cu spatele \n Jaguar [i a [ters-o! F`r`
s` se deranjeze s`-[i lase numele sau adresa!
Frederick scutur` din cap.
Ei bine, astfel de lucururi se mai \ntmpl`.
Burke o s` m` omoare, nu-i a[a?
Nu. Explic`-i [i o s` \n]eleag`.
Dar el iube[te aceast` blestemat` de ma[in`, spuse ea printre
lacrimi.
Frederick aprob` din cap. Vroia s`-i spun` c` Burke o iubea pe ea
[i mai mult, dar nu \ndr`znea s-o fac`. Era prea devreme \nc`. |n afar`
de asta, aceste vorbe trebuia s` vin` de la Burke.
Po]i s`, hmm, cum s` spun delicat s` te ab]ii s`-i spui pn`
alt`dat`, spuse Frederick cu un zmbet.
Oh, nu. Nu pot face asta. Ar \nsemna s` mint, protest` Ally.
Tocmai atunci, Burke ie[i pe u[a din fa]`.
Jaguarul meu! Ce i-ai f`cut Jaguarului meu?
|n loc de un ]ip`t, \ntrebarea lui era o [oapt` intim`.
OPRI}I NUNTA! 91

Ally tremura. {i atunci, lacrimile pornir` [uvoi, nemaiputnd fi


]inute \n fru.
|mi pare r`u. Oh, Burke, este oribil. M` simt \ngrozitor din cauza
asta.
F`r` s` [tie cum s-a \ntmplat, se trezi \n bra]ele lui. Minile lui \i
mngiau p`rul [i-i murmura cuvinte lipsite de \n]eles. Era minunat,
gndi ea. Euforia \i alung` nefericirea [i savur` s` fie \n bra]ele lui.
Dac` ar fi [tiut c` se va sim]i a[a grozav, i-ar fi [ifonat portiera cu mult
timp \n urm`. Oft` [i-[i trase nasul.
Burke \[i scoase batista [i i-o d`du. O v`zu pe Tiffany ie[ind din
cl`dire [i-i f`cu cu mna. Ea nu-i r`spunse. Bine\n]eles, era \nc`
sup`rat` pe el, chiar dac` se \ntorsese la comportamentul obi[nuit, de
serviciu.
Tiffany ajunse \n dreptul Jaguarului [i se aplec`.
}]], spuse ea.
Mngie cu degetele noua zgrietur` a ma[inii [i apoi se uit` \n
sus.
Vai, vai. Sunt \ntotdeauna uluit` cum scap` de responsabilit`]i
unele femei, v`rsnd lacrimi, spuse Tiffany.
Capul lui Ally se ridic` brusc.
Ce-ai spus?
M-ai auzit. N-am vorbit \ncet.
Nu \ncerc s` m` eschivez de la responsabilit`]i. O s` pl`tesc
pentru stric`ciunea ma[inii lui Burke.
E[ti sigur` c` \]i po]i permite?
Ally v`zu ro[u.
S` fii sigur` c` pot! |mi pot permite chiar s` am sni de silicon
ca ai t`i dac` a[ vrea!
92 JOAN REEVES

Uh, hai s` mergem, spuse Burke intervenind repede \ntre cele


dou` femei.
E-n regul` Burke. N-am de gnd s-o atac pe pretinsa ta nevast`,
se miorl`i Tiffany, O femeie care se folose[te de lacrimi ca ea trebuie
s` insulte pe cineva despre care [tie c` este mai istea]`, arat` mai bine
[i este mult mai atr`g`toare fizic. Este unicul mod \n care poate
concura cu mine.
Ca s`-[i \ncheie discursul, se sprijini de Burke [i-l s`rut` pe gur`.
Te v`d mai trziu iubitule, spuse ea [i-l b`tu pe obraz.
Burke nu [tia dac` el sau Ally era mai [ocat de ce spusese partenera
lui de afaceri. Ce o apucase pe Tiff? R`mas f`r` civinte, o urm`ri pe
Tiffany \ndep`rtndu-se [i mergnd \ntr-un fel \n care nu o v`zuse
niciodat`.
Ally [uier` printre din]i:
Deci, tu [i Tiffany sunte]i doar parteneri de afaceri? Urma s` ave]i
o c`s`torie de convenien]`? ha!
Era geloas`! |ntr-un fel, asta nu-l tulbura cum \l tulbura odat`.
B`nuiesc c` nu vom mai mnca \mpreun`? \ntreb` Burke.
Zmbea ca [i cum ar fi fost fericit de ceva. Ce ar fi putut s` fie, Ally
nu putea ghici.

***

Ally avea nevoie de ajutor. Se \n[elase \n privin]a lui Burke


Winslow. S`-l \nve]e cum este s` fii gelos? Ce caraghios tocmai cnd
primise o lec]ie ast`zi. Dar nu era prea trziu s` schimbe situa]ia. |l va
OPRI}I NUNTA! 93

face pe Preston s` se dea drept iubitul ei. El se va preta fiindc` avea un


ridicat sim] al umorului.
Preston, am nevoie de ajutorul t`u, exclam` ea cnd el r`spunse
la telefon.
Hei, Ally, pisicu]o. Te-ai r`zgndit \n privin]a r`masului la
Houston?
Buna dispozi]ie a lui Preston veni prin telefon de parc` ar fi fost \n
camer`.
Preston, am \ncurcat-o.
Este vorba despre fostul t`u so]?
Cam a[a ceva.
}i-am spus s` nu te duci acolo. Ar fi trebuit s`-i telefonezi
aproape exso]ului t`u.
Ally se strmb`.
Crede-m`, \mi pare r`u c` nu ]i-am urmat sfatul. M-a [antajat s`
stau aici, dar este mult mai greu dect mi-am \nchipuit.
Preston izbucni \n rs.
Vrei s` nu mai rzi? Nu este deloc distractiv.
Ba da, este. Puternica Ally a cedat.
Preston, nu este chiar a[a. Doar c` ... vocea i se \ntrerupse.
Dragoste? termin` Preston pentru ea.
Nu! ... Nu, nu este, spuse ea cu vehemen]`. B`nuiesc c` este doar
dorin]` trupeasc`.
Poftim? \ntreb` el.
Nu m` zeflemisi. Am dou`zeci [i patru de ani. Pot avea dorin]e,
dac` vreau.
El se opri din rs.
Trebuie s-o v`d [i pe asta.
94 JOAN REEVES

Dect s`-]i trimit o band` video, de ce nu vii aici s` vezi cu ochii


t`i?
Da. Cred c` voi veni. Acum sunt ocupat cu piesa aceea pe care o
fac pentru muzeu. Cred c`-mi voi lua liber urm`toarea s`pt`mn` [i o
s` te vizitez.
Ai vrea?
Tu chiar vrei? \ntreb` el, p`rnd surprins.
Preston, voi fi fanul t`u devotat pentru totdeauna dac` vei face
asta.
Ally, e[ti bine?
Este vorba de acea femeie. Acea Tiffany cu care urmeaz` s` se
\nsoare. M` \nnebune[te. |l s`rut` chiar \n fa]a mea. {i el \ncearc` s`
m` fac` s` cred c` vede doar softuri de computere dou`zeci [i patru
de ore pe zi. Nu c` sunt geloas`. Dar chiar sunt. Dar n-am nici un
motiv s` fiu. Vreau s` spun, bigui ea, nu este ca [i cnd a[ avea
preten]ii asupra lui.
Dar e[ti nevasta lui, nu?
Ba da, dar nu cu adev`rat. Totul este a[a de confuz. Am nevoie
de cineva care s` m` sus]in`. Vii aici, Preston? Te rog s` vii.
Sigur, Alli, cum s` nu! Pentru ce sunt prietenii?

***

Ally d`du o aten]ie special` \nf`]i[`rii ei \n acea sear`. Se hot`r\


s`-[i lase p`rul liber peste umeri. |[i ondul` [i-[i d`du cu fixativ pletele
negre [i petrecu mai mult timp dect \n mod obi[nuit s`-[i aranjeze
OPRI}I NUNTA! 95

coafura. Studie buclele r`v`[ite [i d`du din cap. Era exact efectul pe
care [i-l dorea.
Inten]iona s` fie la timp la petrecere, dar inten]iona s`-l fac` pe
Burke s` a[tepte pn` \n ultimul minut s` plece. Preston \i spusese c`
va \nchiria o ma[in` la aeroport [i va fi la casa lui Burke la timp, pentru
a-i face rezervarea la restaurant.
De-acum, Preston ar trebui s` sune \n orice moment la u[`, gndi
ea.
Spera ca ea s` fi avut suficient` \ndr`zneal` pentru a-l prezenta
drept iubitul ei.
|[i control` \nf`]i[area \n oglind`. Rochia ro[ie i se \nvrtea sexy
deasupra genunchilor. Corsajul strmt \i punea \n valoare snii. Era
genul de rochie care \l f`cea pe un b`rbat s` se uite [i a doua oar`.
Spera c`-l va face pe Burke s-o vad` ca pe o femeie atr`g`toare. Poate
l-ar putea convinge pe Preston s`-[i vre nasul \n ceafa ei, sau s-o
priveasc` languros.
Cnd nu mai avu r`bdare s` a[tepte, \[i lu` po[eta de m`tase [i
sandalele asortate cu tocuri \nalte. Pulsul i se accelerase cnd cobor\
la parter. Burke lenevea pe o sofa din salonul mare. Ea se opri brusc
la picioarele sc`rilor.
Ochii lui o m`surar` din cap pn` \n picioare. L`s` s`-i scape un
fluierat.
Oau!
Este potrivit cu locul \n care mergem? \ntreb` ea, [tiind c` este.
Toate preg`tirile ei meritaser`. Se bucura de aprecierea lui.
Nu cred c` ai ar`ta mai bine \n altceva, spuse Burke.
Ba putea, gndi el, imaginndu-[i-o goal` \ntre cear[afurile lui. |i
pl`cea c`-i cump`rase haine. Se \ntreba dac` avea [i lenjerie ro[ie pe
96 JOAN REEVES

dedesubt, care s` se asorteze cu rochia. Perspectiva aceasta \l duse cu


gndul la noi fantezii.
|]i datorez cel pu]in asta, spuse Burke. Cnd eram c`s`tori]i,
n-aveam destui bani s`-]i cump`r o rochie.
Sunt bucuroas` c` ai reu[it a[a de bine, spuse Ally cu timiditate.
Se sim]ea neobi[nuit de mndr` de succesul lui.
Mul]umesc. Nu pot spune c` am f`cut-o singur. Tiffany a
contribuit la succes, la fel ca Dave [i Craig, [i al]ii pe care \i vei \ntlni
\n aceast` sear`.
Oh, iar Tiffany, spuse Ally sim]ind o \n]ep`tur` de gelozie la
aprecierea lui despre incomparabila Tiffany.
Se auzi soneria.
Este probabil pentru mine, spuse ea cu r`suflarea oprit` [i
dorindu-[i brusc s` nu-l fi chemat pe Preston. Eu ... `` ... a[tept un
prieten.
Avea sentimentul c` asta o s` fac` mai mult r`u dect bine. Se gr`bi
spre u[`. |l auzi pe Burke \n spatele ei. Cnd deschise u[a [i-l v`zu pe
Preston, avu o presim]ire. El ar`ta de parc` ar fi p`[it de pe coperta
unei reviste.
Cu p`r negru ca t`ciunele [i ochi alba[tri cuceritori, Preston era de
departe cel mai chipe[ b`rbat pe care \l v`zuse vreodat`. Dar p`lea \n
compara]ie cu Burke, hot`r\ ea, v`zndu-i pe cei doi b`rba]i \mpreun`
pentru prima oar`.
Hei, Ally, pisicu]o, spuse Preston zmbindu-i diabolic.
Ea se uit` peste um`r [i \ntlni privirea furioas` a lui Burke,
realiznd c` f`cuse o eroare serioas` de judecat`.
Ally \l \mbr`]i[` cum ar fi f`cut-o cu orice prieten.
Preston, ce dr`gu] din partea ta c` ai venit.
OPRI}I NUNTA! 97

Ally! Draga mea!


Preston o trase \n bra]ele lui [i o s`rut`. Apoi, ochii i se deschiser`
mari. Ally \l privi \n ochi. El \i f`cu cu ochiul, continund s` ignore fa]a
rug`toare a lui Ally.
Ce se \ntmpl` aici? \ntreb` Burke.
Ally se uit` peste um`r la el. Fa]a lui ar`ta ca un cer \nainte de
furtun`.
Ally \l lu` pe Preston de bra] [i-l trase \n cas`.
Oh, Burke, el este Preston Kesey. Prietenul meu de la Dallas.
Ce f`cuse oare?
Hei, spuse Preston \ntinznd mna.
Burke \i privi mna de parc` ]inea o otrav` exotic`. Apoi o lu` [i o
strnse pn` la zdrobire. Din nefericire, prietenul lui Ally era mai
puternic dect ar`ta. Burke mri [i \ntrerupse contactul.
|mi face pl`cere s` te cunosc, Winslow, spuse Preston.
Burke mri \n replic`.
Mda. La fel [i mie, Pesto.
Preston, \l corect` Ally. I-am telefonat lui Preston ast`zi s`-i cer
s` aib` grij` de apartamentul meu. {i am tot vorbit, trecnd de la un
lucru la altul [i iat`-l aici, termin` ea cu un zmbet str`lucitor.
Da, spuse Preston. {tii cum este. Nu putem suporta s` fim
departe unul de altul.
El \ncerc` s-o s`rute pe Ally pe obraz, dar aceasta \ntoarse capul [i
el se alese cu o gur` plin` de p`r.
Ia-]i minile [i gura de pe nevasta mea! ]ip` Burke.
Preston zmbi agale.
Hei, potole[te-te, omule. S-ar putea s` fie nevasta ta, dar este
iubita mea.
98 JOAN REEVES

Aceast` constatare \nr`ut`]i [i mai mult lucrurile. Ally s`ri imediat:


Ascult`, Burke, doar nu m` invidiezi c` am un prieten, nu? |n
fond, tu \i ai pe Dave [i Craig, pe fratele t`u [i pe Tiffany.
Tiffany!
Deci, despre asta era vorba. Ar fi trebuit s` [tie, gndi Burke. Ea
trebuie s` se fi dus drept acas` [i s`-i fi cerut lui Preston s` vin` aici.
De ce aceast` [mecherie, conspira]ie ... Vroia s` se joace?
Burke va fi dr`gu] [i amabil chiar dac` asta l-ar omor\. N-ar trebui
s` fie greu, acum cnd [tia la ce joc se a[tepta s` participe.
Iart`-m`, nu mi-am dat seama la \nceput cine e[ti. E[ti prietenul
ei special de la Dallas, nu-i a[a?
Prieten special? repet` Preston ... Ochii lui rdeau spre Ally. |i lu`
o [uvi]` de p`r [i o \nf`[ur` \n jurul degetului ... Da, b`nuiesc c` sunt.
Nu prea mul]i prieteni ar merge att de departe, nu-i a[a Ally, pisicu]o?
Ochii ei promiser` c`-i va pl`ti pentru asta.
Deci se presupune c` pleca]i la cin`, nu? \ntreb` el.
Burke era tentat s` spun` c` el nu era invitat.
Da, a[a este, Preston. Ai venit cu o ma[in` de \nchiriat.
Acesta-i Preston, spuse Ally.
Preston zmbi doar [i \ncuviin]` din cap spre Burke, de parc` ar fi
descoperit ceva amuzant.
Burke se strmb`.
Las-o \n fa]`. Noi vom lua ce a mai r`mas din Jaguarul meu. Tu
[i Ally v` pute]i \nghesui \n fa]` pentru a mai recupera din ultimele
cteva zile cnd a]i fost desp`r]i]i. Ar trebui s` fie o sear` mare!
Burke era \mp`r]it \ntre amuzament [i gelozie, Pe de o parte,
gndea c` schema transparent` a lui Ally era hilar`. Pe de alt` parte,
nu aprecia ca aceast` reptil` \mpopo]onat` s-o pip`ie \n fa]a lui.
OPRI}I NUNTA! 99

Pentru Ally, fur` cele mai nepl`cute treizeci de minute din via]a ei,
att ct dur` drumul de la casa lui Burke la restaurant. St`tea
\nghesuit` \ntre doi b`rba]i solizi, speriat` de moarte c` Preston va
spune ceva care s-o dea de gol. Dar Preston \[i juc` rolul ca un actor.
Ba chiar pu]in prea bine.
Burke ar`ta de parc` suferea de o indigestie sever` cnd \ntinse
cheile de la Jaguar valetului de la restaurantul mexican.
Nu te obosi s` fii prea grijuliu cu ea, morm`i el.
Restaurantul ar`ta ca o versiune hollywoodian` a unui sat mexican
din 1930. Lumini colorate conturau acoperi[ul. Pere]ii erau vopsi]i s`
par` vechi. Cactu[i [i ghivece mari cu petunii [i brgonii ornau curtea
interioar`.
O band` de cnt`re]i mexicani se ad`uga zgomotului, dar pe Ally
nu o deranja. Dac` ar fi fost cu adev`rat zgomot, poate c` n-ar fi
trebuit s` converseze cu Preston. {tia c` prietenul ei o va ironiza f`r`
mil` \n leg`tur` cu asta.
Se \ncrunt`. |ncerc` s`-[i reaminteasc` seara de la biseric`. De ce
crezuse c` este necesar s`-l conving` pe Burke c` avea un amant? Era
vina lui, hot`r\ ea, iritat` de ridicolul situa]iei \n care se g`sea.
{eful de sal` \i conduse spre mesele din spate. Ally mergea \ntre
Burke [i Preston, sim]indu-se ca un condamnat escortat spre ultima
mas`.
Ally se uit` la oamenii care st`teau la mas` [i strig`:
Bunico! Ce faci aici?
-Tn`rul t`u amabil m-a invitat, spuse femeia atr`g`toare cu p`rul
argintiu ... Se \ndrept` spre Frederick Winslow [i zmbi. Nepotul t`u
este att de atent.
Da, \ncuviin]` Frederick. A[a bunic, a[a nepot.
100 JOAN REEVES

Doamn` Fletcher, este o pl`cere s` v` v`d din nou. Sunt att de


bucuros c` a]i putut veni, spuse Burke.
|i ]inu scaunul lui Ally s` se a[eze, dar Preston \i tr`sese [i el un
scaun.
Ally se uit` la cele dou` scaune [i-i trecu prin minte c` va urma o
lung`, lung` sear`.
Capitolul 7

Seara se dovedi una dintre cele mai frustrante pe care Ally o


petrecuse. Pe de o parte \i pl`cea s` fie cu oamenii la care ]inea dar
nu-i v`zuse prea mult \n ultimii ani, ca bunic`-sa, bunicul lui Burke,
Rod, Dave [i Craig, dndi ea cu invidie.
Pe de alt` parte, la vremea cnd \[i terminase toc`ni]a mexican`,
era gata s`-l ia la b`taie pe so]ul ei doar cu numele. Acesta \[i petrecuse
seara ignornd-o [i dndu-i aten]ie lui Tiffany. Nu-l v`zuse niciodat`
comportndu-se a[a ... a[a de revolt`tor de romantic.
Prima dat` cnd se aplecase spre Tiffany [i-i [optise cu gura
aproape de urechea ei, Ally vrusese s`-l smulg` de lng` ea. Trebuise
s` se obi[nuiasc` [i s` se uite cum schimb` \ntre ei rsete intime
[oapte. I se f`cea r`u cnd \l observa cum murmur` nimicuri dulci \n
urechea femeii.
Rsul lui Tiffany \i zgria nervii. De fiecare dat` cnd rdea \[i
acoperea gura cu mna, apoi \i zmbea \ncurajator lui Burke. |i f`ceau
pl`cere aten]iile lui. Evident, se s`rutaser` [i se \mp`caser` dup`
102 JOAN REEVES

t`r`boiul de la biseric`. De fapt, Ally b`nuia c` era martora \mp`c`rii


lor. Ce norocoas` sunt! gndi ea cu acreal`.
Era total dezgust`tor, hot`r\ ea, aplecndu-se repede, ca [i cum
[i-ar fi sc`pat [ervetul. Manevra ei evitase cu succes buzele lui Preston.
|n timpul lungii seri, devenise foarte precaut` cu prietenul ei. Era o
dilem` dintre cele mai iritante care b`rbat o \nfuria mai mult, Burke
care flirta f`]i[, sau Preston care p`rea determinat s-o trateze pe Ally cu
aceea[i aten]ie romantic` pe care Burke o ar`ta fa]` de Tiffany.
S` mai crezi c` se \ngrijorase dac` va fi \n stare s`-l conving` pe
Preston s` se comporte ca un amant ... La naiba, dac` o va mai face
mult pe iubitorul, \l va acuza de h`r]uire sexual`.
Tocmai atunci ap`ru [i capul lui Preston lng` al ei.
Ar trebui s` ne oprim s` ne \ntlnim a[a, spuse el rnjind ca un
prost.
Credeam c` mi-a c`zut [ervetul, spuse Ally.
B`nuiesc c` nu, hm?
Ally porni s` se ridice, dar Preston o opri cu o mn` pe um`r.
Spune-mi, Ally, pisicu]o, care este povestea cu Tiffany?
Ce vrei s` spui?
Este cu adev`rat prins`?
Trage propriile tale concluzii. So]ul meu nu-[i poate ]ine minile
departe de ea.
Preston zmbi.
Da. Am remarcat. Bine.
Bine? A[ spune c` este dezgust`tor [i revolt`tor.
Ally auzi un scaun scr]ind pe pardoseala de ceramic`, apoi capul
lui Burke se al`tur` capului ei [i al lui Preston, aproape de paviment.
Ce se \ntmpl` aici? \ntreb` Burke.
OPRI}I NUNTA! 103

Pisicu]a Ally vroia s` vorbeasc` \ntre patru ochi cu mine, Bark,


spuse Preston.
Numele este Burke, Percy.
Bine, bine. Dac` m` scuzi, mi-a venit tot sngele \n cap. Cred c`
o s` merg \n jurul mesei s` vorbesc cu ceilal]i musafiri.
Preston se ridic` [i-[i trase scaunul.
Pisicu]a Ally, hm? r`bufni Burke. {i cum ai primit aceast`
porecl`?
Folose[te-]i imagina]ia, spuse Ally r`ut`cioas`.
Ea se ridic` [i inspir` adnc. V`zu c` Preston plecase s` discute cu
Rod.
Burke se ridic` [i el [i se \ntoarse c`tre Tiffany. Ally \ncerc` s` nu-l
observe, dar de aceast` dat`, n-o atinse [i nu-i vorbi. |n loc de asta,
vorbi peste ea cu bunicul lui.
Ally \ncerc` s`-l ignore. Convers` peste mas` cu bunic`-sa. Bunica
Edith p`rea c` se distreaz` de minune. Rsese [i vorbise cu Frederick
majoritatea serii, dup` cum remarcase Ally.
Ally \l v`zu pe Burke f`cnd un comentariu despre vacan]a pe care
Frederick [i-o programase.
Oh, bunicule, spuse Ally, pleci [i dumneata \n croazier`?
Cum el \ncuviin]` din cap, ea spuse:
Tot a[a [i bunica mea. A fost anul trecut [i a participat la un bal.
{i bunicul a fost anul trecut, spuse Burke. Unde pleca]i, doamn`
Fletcher?
Edith Fletcher \[i flutur` mna.
Oh, agen]ia se ocup`. Am uitat locurile unde ne oprim.
Dar nu ai spus c` te-ai distrat a[a de bine \nct ai luat aceea[i
excursie [i anul acesta? \ntreb` Ally.
104 JOAN REEVES

Atunci, spre mirarea ei, bunica se \nro[i. Nu credea c` o mai v`zuse


pe bunic`-sa \mbujorndu-se \nainte. Spre [i mai marea ei
surprindere, femeia spuse:
Oh, draga mea, mi-a trecut ora de culcare. Cred c` trebuie s`
plec.
|i mul]umi lui Burke, spuse la revedere [i plec`.
Ally se uit` la ceas. De-abia era ora zece. Nu o cunoscuse niciodat`
pe bunica ducndu-se la culcare \nainte de unu diminea]a. Exista chiar
[i o glum` ea era bufni]a familiei.
Dup` cteva minute, Frederick se ridic`.
Cred c` voi pleca [i eu. Aceast` petrecere este pentru tineri. {i
un tip b`trn ca mine are nevoie s` fie \n pat pentru a-[i face somnul
de frumuse]e.
Burke \l observ` plecnd.
Sunt \ngrijorat \n privin]a lui, Rod, spuse el peste mas`.
Crezi c` se simte bine? \ntreb` Ally, \ngrijorat` [i ea.
Cred c` se simte prea bine, chicoti Rod.
Ce vrei s` spui? \ntreb` Burke.
Vreau s` spun c` este \ndr`gostit, spuse Rod cu un zmbet
sofisticat.
Nu! \l contrazise Burke. De unde ]i-a venit aceast` idee?
Pentru c` am intrat ieri \n buc`t`rie [i l-am auzit vorbind la
telefon. |[i stabilea o \ntlnire trzie pentru ast`-sear`. S-o fi dus el s`
se urce \n pat, dar nu \ntr-al lui. Asta-i p`rerea mea.
M`i s` fiu al naibii, fluier` Burke. {mecher b`trn ... {tii cumva
cine este? \l \ntreb` pe Rod.
N]]]. {i nici nu spune. A zis s`-mi v`d de treaba mea [i s`-mi ]in
gura.
OPRI}I NUNTA! 105

Ally \[i dorea ca bunic`-sa s`-[i g`seasc` pe cineva ca Frederick.


Bunica Edith fusese singur` de cnd Ally era copil. |ncepu s` spun`
ceva dar aten]ia \i fu atras` de Preston care f`cuse \nconjurul mesei [i
acum se a[ezase pe un scaun de lng` Tiffany. |[i \nchise brusc gura.
Ce avea aceast` femeie de atr`gea orice b`rbat? Sigur, era frumoas`
[i bine cl`dit`, gndi Ally cu ciud`, dar trebuia ca [i Preston s` cad` \n
cap dup` ea?
To]i p`reau adnci]i \n conversa]ii. Numai ea [i Burke nu aveau ce
discuta. Uitndu-se \n jur, constat` c`-i place corpul executiv de la
"Byte Me". Era un amestec interesant de b`rba]i [i femei, mai b`trni
sau mai tineri dect Burke, care p`reau s` fie cei mai buni \n probleme
de computere, din ceea ce auzise discutndu-se la mas`.
O acceptaser` cu to]ii de parc` n-ar fi fost nimic deosebit la o
nevast` care-[i face apari]ia dup` [ase ani. Judecnd dup` mutrele lor
zmbitoare \[i \nchipui c` povestea de la nunta lui Burke f`cuse turul
ora[ului.
Deci, spune-mi, Tiffany cum ai ajuns s` te \ncurci cu aceast`
[leaht` de maniaci?
Tiffany \l privi \n ochi [i se trezi c` nu este \n stare s` gndeasc`
prea coerent. St`tuse ca vr`jit` din momentul \n care el intrase [i
fusese prezentat grupului. Nu \ntlnise niciodat` pe cineva care s-o
fac` s`-i bat` inima att de tare. Era convins` c` va face un atac dac`
aceasta nu-[i \ncetinea b`t`ile.
F`r` a se sim]i bine cu mici conversa]ii, de obicei discuta afaceri
ale ei sau ale lumii, \n general. Dar pe moment, nu-i veni nimic \n
minte s` spun`.
Preston nu clipise cnd o privise \n ochii ei verzi ca frunzele
proaspete dintr-o diminea]` de prim`var`. Dup` p`rerea lui, era
106 JOAN REEVES

perfect`. Ceva la ea \l f`cuse s` ac]ioneze mai \ndr`zne] dect f`cuse


cu orice alt` femeie pe care abia o cunoscuse. Se \ntinse [i-i atinse
mna. Strecurndu-[i degetele peste pielea neted`, \i \ncercui
\ncheietura minii [i sim]i pulsul b`tnd nebune[te. Asta \i spuse tot
ce era nevoie s` [tie.
Cred c` tu [i cu mine avem multe \n comun, spuse el.
Tiffany \i studie gura [i se \ntreb` cum ar fi s-o simt` peste a ei. Nu
mai avusese un astfel de gnd \n to]i cei dou`zeci [i [ase de ani ai ei.
Am o diplom` \n finan]e [i sunt coproprietar` la aceast`
companie, spuse ea pe ner`suflate.
Ochii lui Preston se oprir` pe buzele ei. Le mngie cu ochii,
imaginndu-[i cum ar fi s` le s`rute.
Eu am o diplom` \n art`. Pictez capodopere care se vnd rar.
Tiffany se mi[c`, chiar dac` foarte u[or, spre el.
Ai dreptate, murmur` ea, avem multe \n comun.

***

Chelneri]a ap`ru s` mai ia comenzi de b`utur`.


La naiba cu caloriile, spuse Ally. Vreau o alt` margarita rece. F`r`
sare.
Ce vrei s` spui \n leg`tur` cu caloriile? \ntreb` Burke imediat ce
chelneri]a plec`.
Ally era pu]in jenat` c` auzise. D`du din umeri.
De obicei, m` limitez la o singur` b`utur`. Alcoolul face parte
dintre alimentele bogate \n calorii, de care m` pot lipsi \n general.
OPRI}I NUNTA! 107

De cnd te \ngrijoreaz` caloriile? N-ai avut niciodat` probleme cu


greutatea.
Ally rse.
Asta arat` ct de pu]ine [tii despre mine.
El \[i \ntoarse scaunul [i o privi cu toat` aten]ia.
Spune-mi ce nu [tiu, o provoc` el.
Bine, o voi face. Pn` \n ultima clas` de liceu, am fost gras`.
Fugi de-aici! spuse Burke cu o expresie care ar`ta clar c` nu
crede o iot`.
Este adev`rat, insist` Ally.
Chelneri]a le puse b`uturile \n fa]`. Fiecare \[i lu` paharul [i Burke
\l ridic` pe al lui.
Pentru \ncheierea cu succes a acestei \n]elegeri, toast` el.
Ally \[i ciocni paharul de al lui. Ideea ei de \ncheiere cu succes
presupunea o schimbare radical`. Dar era vina ei c` \l c`utase. Sorbi
din pai, l`snd s`-i intre amestecul delicios [i rece \n gur`.
Este minunt. |mi place gustul de acru-s`rat.
Lu` bucata de l`mie de pe marginea paharului [i mu[c` din ea.
Apoi \[i linse pic`turile de l`mie de pe buze.
Burke se gndi c` nu va fi \n stare s` se controleze. Vroia s` guste
[i el l`mia ... de pe buzele ei.
{i spune-mi, dac` erai gras`, cum de erai slab` ca un b`] cnd
ne-am cunoscut? reu[i el s` \ntrebe.
|nainte de ultima clas`, am hot`rt c` m-am s`turat s` fiu sora
cea gras` a lui Elaine. Elaine era att de superb` [i de de[teapt`. Eu nu
eram nici pe departe ca ea.
N-am avut ocazia s-o cunosc pe sora ta, dar mi-e greu s` cred c`
nu o eclipsai.
108 JOAN REEVES

Aprecierea lui o mi[ca. Era oare efectul alcoolului?


Elaine nu vine prea mult pe acas`. Acum este la Paris de opt ani.
Dar nu era posibil s`-]i ajung` nici m`car la degetul mic.
Jur c` este adev`rat. Am \nceput dieta \nainte de a \ncepe [coala
[i m-am apucat de jogging. Uram s` alerg, totu[i, a[a c` am hot`rt s`
reduc caloriile pn` pierd din greutate. La terminare, reu[isem, \n
special prin voin]` [i fl`mnzire.
Nu este r`u pentru corp? se \ncrunt` el.
Ba da. Pierzi greutate, dar ai tendin]a s-o recape]i imediat. |n
cazul meu, eram att de \nnebunit` s` r`mn slab`, \nct am f`cut
lucruri proste[ti ca s` nu m` \ngra[. Crede-m`, n-ai vrea s` [tii.
Dar nu mai faci asta, nu? p`ru el \ngrijorat.
Nu. Din fericire, dup` ce ne-am desp`r]it, mi-am venit \n fire. A
luat ceva timp, dar am \nv`]at s` m`nnc hran` s`n`toas` [i ce-i mai
important, am \nv`]at s` iubesc gimnastica.
Se uit` \n jos, jenat`.
E nostim, dar cnd am \ncetat s` m` \nfometez [i am \nceput s`
duc o via]` s`n`toas`, am \ncetat s` m` v`d ca pe o fat` gras`. |nainte
de asta, de fiecare dat` cnd m` uitam \n oglind`, asta vedeam.
Vroia s`-i spun` c` asta era sursa nesiguran]ei ei, dar nu putea
s`-i ofere sufletul pe tav`.
Nu mi te pot imagina \n acest fel. Cnd te-am v`zut pe plaj` \n
acea zi \n care ne-am cunoscut ... Uh! Mi s-a t`iat r`suflarea.
Ally vroi s`-i spun` c` [i ea sim]ise la fel.
Ghicesc c` este una din acele pove[ti de succes despre diet`. Nu
]i-ai c`p`tat niciodat` greutatea \napoi?
Am \ncercat cnd ne-am desp`r]it, m`rturisi Ally.
Cum?
OPRI}I NUNTA! 109

Am mncat \n prostie, dar \mi disp`ruse pl`cerea [i am renun]at.


Peste ani, am mai pus cteva kilograme, dar este din cauz` c` am mai
mult` mas` muscular`, acum.
{i ar`]i grozav, spuse cu c`ldur` Burke.
Ally r`mase perplex` de complimentul lui.
Mul]umesc, spuse ea.
Ar fi vrut s`-l s`rute. Vorbele lui \nsemnau mult pentru ea.
Burke se aplec` spre ea. Se \ntinse [i-[i lipi palma de obrazul ei.
Frumoasa Ally, spuse el.
Hei, Brike, ia-]i minile de pe femeia mea, spuse Preston \n
spatele lor.
Ally tres`ri. Burke \n]epeni.
Cine spune c` este femeia ta?
Este! De aceea mi-a telefonat [i mi-a cerut s` vin aici. |i era dor
de mine ... F`cu cu ochiul ... {tii ce vreau s` spun?
Lui Ally \i venea s`-l strng` de gt pe Preston. Comportamentul lui
era abominabil. Era timpul s` aib` o discu]ie cu el despre acest rol al
lui de amant.
Oh, [tiu exact ce vrei s` spui, zise Burke.
I-ar fi pl`cut s`-l strng` de gt pe om. Las-o pe Ally s-o [tearg` cu
acest imbecil. |i va ar`ta el. Se ridic` \n picioare [i-[i c`ut` cheile \n
buzunarele de la pantaloni. Le arunc` \n fa]` lui Ally.
De ce s` nu iei Jaguarul [i s`-l duci pe Pierce \napoi la ma[ina lui?
Pe mine m` va aduce Tiffany, dup` ... se \ntrerupse el sugestiv.
Ally se \ntoarse c`tre Preston cu un zmbet att de str`lucitor \nct
o durea.
Grozav` idee. S` plec`m acum, Preston, astfel vom avea restul
serii \mpreun`.
110 JOAN REEVES

Cum spui tu, Ally pisicu]o.


Burke scr[ni din din]i. Ura ca acest om s`-i fi pus nevestei lui o
porecl` att de revolt`toare!
Bine, spuse Burke a[ezndu-se.
Trase de scaunul lui Tiffany.
Ce ... bigui Tiffany, v`rsndu-[i b`utura la mi[carea brusc` a
scaunului de c`tre Burke.

***

Iubita lui Frederick \l \ntmpin` cnd acesta sosi. El lu` paharul cu


vin ro[u oferit de ea. Se rezem` de sofaua ei [i oft`.
Obosit? \ntreb` ea \ncet.
El ridic` o mn`.
Este un pic de condus pn` aici.
Dar merit. Nu? glumi ea.
Absolut.
El sorbi din vin f`r` a-i p`r`si fericirea.
Deci cum merg lucrurile? \ntreb` el.
Ea \[i \ncre]i sprncenele.
Nu [tiu, Freddy. |ncep s` m` \ntreb dac` a fost o idee bun`.
Nu te \ntreba. A fost cea mai bun` idee pe care am avut-o
vreodat`. Cei doi \[i apar]in unul altuia. |mi cunosc nepotul. {tiu
porni ce a trecut dup` ce s-au desp`r]it. Are nevoie de ea. Va merge.
Ea rse.
Dac` tu spui a[a ...
OPRI}I NUNTA! 111

Ei bine, asta [i ceva sex bun vor face treaba.


Zmbi cu ochi str`lucitori [i-i mngie p`rul.
Dac` tot am vorbit despre asta ... \[i ridic` sprncenele
\ntreb`tor.
Credeam c` e[ti obosit, zmbi ea.
Draga mea, nu sunt niciodat` obosit pentru asta.
B`rba]ii! spuse ea cu dezgust pref`cut, aruncndu-[i bra]ele de
gtul lui.

***

Nu-mi vine s` cred tupeul acestui mucos de Romeo, [uier`


Burke, mi[cnd nervos scala de la radio.
Despre cine vorbe[ti? \ntreb` Tiffany.
Iubitul lui Ally, despre el, r`bufni Burke stingnd radioul.
Nu este un mucos.
Ea este suficient de b`trn` s` fie ... sora lui mai mare.
{i eu sunt cu doi ani mai mare ca Ally, spuse Tiffany cu un oftat.
Ce leg`tur` are asta cu orice altceva? \ntreb` Burke [i f`r` a mai
a[tepta un r`spuns, spuse furios:
Felul \n care [u[oteau [i se vrau unul \n altul la mas`, mi-a \ntors
stomacul pe dos. Nu puteau a[tepta pn` ajung \n spatele unor u[i ca
s` se comporte a[a?
Am \n]eles eu gre[it? \ntreb` Tiffany \ncet.
Ce vede la pu[tiul `la? \ntreb` Burke, ignornd \ntrebarea lui
Tiffany.
112 JOAN REEVES

Poate c` dac` so]ia ta nu l-ar fi \ncurajat, nu s-ar fi comportat att


de scandalos. O femeie d` tonul \ntr-o rela]ie. A[ zice c` nevasta ta
joac` tare.
Tiffany, ]i-am spus vreodat` c` vorbe[ti prea mult?
Ai v`zut cum se comport` Tiffany? \ntreb` Ally tr`gnd cu putere
de schimb`torul de viteze al Jaguarului.
Preston se strmb`.
Aceste lucruri nu sunt f`cute din cauciuc, Ally. Ia-o mai u[or cu
biata ma[in`.
Ally \l fulger` cu privirea.
{i tu, cum te explici pe tine, domnule?
Ce vrei s` spui? \ntreb` Preston. M-am pref`cut pentru a-l face
gelos pe so]ul t`u sau cine este el. Doar nu de asta ai vrut s` vin aici?
Te-ai \nvrtit tot timpul \n jurul lui Tiffany. Nu era suficient c`-l
\nvrte[te pe Burke pe degete, dar a trebuit ca [i prietenul meu cel
mai bun s` cad` \n plas`.
Preston rse.
Hai s` judec`m mai bine lucrurile. Ce te-a sup`rat mai mult? Pe
mine flirtnd cu Tiffany sau pe Burke flirtnd cu ea toat` noaptea?
S` mai crezi c` a \ncercat s` m` conving` c` nunta cu ea era o
c`s`torie de convenien]`, spuse ea mnuind cu brutalitate maneta
ma[inii.
Nu [tiu pentru cine s`-mi par` mai r`u, spuse Preston. Pentru
tine, sau pentru aceast` biat` ma[in`.
Capitolul 8

Ally \l v`zu pe Preston plecnd cu Mustangul. Cel pu]in avusese


norocul s` dea peste o ma[in` decent` la agen]ia de \nchirieri. Poate
dac` ar fi avut [i ea noroc, nu s-ar fi aflat acum \n aceast` situa]ie
nepl`cut`. Se \ntoarse s` plece, dar se opri cnd v`zu farurile
m`turnd aleea.
Oh, nu. Burke [i Tiffany. Spera ca ei s` n-o fi v`zut. |ntr` repede \n
cas`, nevrnd s` fie martora s`rutului lor de noapte bun` ... sau la ceva
[i mai r`u. Poate c` dac` st`tea \n camera ei [i nu-l vedea pe Burke
pn` \n seara petrecerii pentru Sakamoto, va fi \n stare s`-[i p`streze
demnitatea intact`. Nu voia ca el s`-[i dea seama c` era \nc` o dat`
victima monstrului cu ochi verzi. Pe moment, se sim]ea mai geloas`
dect fusese vreodat`. Poate din cauz` c`-l dorea mai mult dect
crezuse c` este posibil.
Singul lucru care o salva era faptul c` el nu \ncercase s-o seduc`.
Cu excep]ia acestei dimine]i cnd \l surprinsese \n pat [i p`ruse
complet imun la tot ce-i atr`sese unul spre altul. Nu \n]elegea cum era
114 JOAN REEVES

posibil. |i r`nea orgoliul c` nu \ncercase nimic cu ea. Oare era de


nedorit?
|nfrunt` asta, Ally Fletcher, murmur` ea cnd urc` sc`rile spre
camera ei. E[ti neferict` lng` el [i nefericit` departe de el. Pe scurt,
e[ti o catastrof`.
Epuizat`, Ally se hot`r\ la un du[ [i apoi \n pat. Era mai bine dect
s` asculte murmurul vocilor de la parter. Nu voia s` [tie ce se \ntmpla
\n camera mare, sau [i mai r`u, \n dormitorul lui Burke.
Din nefericire, dou` ore mai trziu, Ally \nc` se foia [i se \ntorcea
de pe o parte pe alta. Du[ul cald nu o ajutase. Nici num`ratul oilor nu
avea efect ... Poate c` un pahar de lapte va fi mai eficient, gndi ea,
azvrlind cuvertura.

***

Burke ridic` vasul cu lapte din frigider [i chiar \n acel moment se


aprinse lumina.
Oh, nu [tiam c` e[ti treaz, spuse Ally, strngndu-[i cordonul de
la halat.
Inima \i tres`ri la vederea lui Burke, \mbr`cat doar \n blugi.
Picioarele lui erau goale. Tot a[a \i era [i pieptul, gndi ea, ochii ei
desf`tndu-se pe pielea lui bronzat`. Cnd \[i d`du seama c` el \i
remarca privirea, se uit` imediat \n alt` parte.
Mi-era sete, spuse el. M-am gndit s` beau ni[te lapte. Vrei [i tu?
Ally \nghi]i \n sec. Precis vroia [i ea.
Lapte? Vreau, spuse ea \n grab`.
OPRI}I NUNTA! 115

Fa]a i se \mbujor`. Spera ca el s` nu observe. Amndoi se


\ntoarser` [i se \ntinser` dup` vas \n acela[i timp. Bra]ul lui \i atinse
snii. Ea se d`du \napoi.
Scuz`-m`, bigui el.
Nici o problem`.
|[i strnse din nou cordonul, att de tare \nct o durea. La naiba
cu blestema]ii ei de hormoni!
Burke umplu dou` pahare [i-i \ntinse unul.
Mul]umesc.
Ar fi trebuit s` se \ntoarc` \n camera ei, gndi ea. |n loc de asta, \[i
trase scaunul [i se a[ez` la mas`, ignorndu-[i propriul bun-sim].
Burke i se al`tur` la mas`. |[i [terse palmele brusc transpirate, de
blugi. |i era team` s`-[i deschid` gura, ca s` nu-i cear` s`-l \nso]easc`
\n pat. T`cerea era att de adnc`, \nct \[i \nchipui c` ea \l putea auzi
cum \[i \nghi]ea laptele.
Ally urm`rea gtul lui Burke cnd \nghi]ea. |i pl`ceau umerii lui .
Uitndu-se la el, sim]i c` o furnic` locuri care nu o mai furnicaser` de
mult` vreme. |[i roti paharul de lapte iar`[i [i iar`[i. Nu-l mai vroia.
Vroia s` simt` gura lui peste a ei, minile lui pe trupul ei, senza]ia
pielii lui sub minile ei.
Uf! Ally lu` un [erve]el de hrtie [i-[i [terse fruntea. Este cald aici.
Acum c` ai men]ionat acest lucru, ai dreptate, \[i [terse [i Burke
fruntea cu [erve]elul. De ce nu mergem \n pat? Acolo este \ntotdeauna
r`coare noaptea, lng` piscin`.
Sun` bine, spuse Ally.
Burke o conduse prin camera mare, mintea lucrndu-i repede la o
nou` schem`. Cnd ajunser` \n holul ce ducea spre dormitorul lui, el
se opri.
116 JOAN REEVES

Nu am putea ie[i pe u[ile de sticl` de la camera mare?


Am pus alarma la acelea, putem ie[i printr-una de la dormitorul
meu, \i explic` el.
Oh, O.K.
Ea se l`sase convins`. U[urat, el aprinse lumina din hol. {tia c`
n-o putea impresiona cu gravurile lui. Ei nu-i pl`cea arta
contemporan` cu toate c` cheltuise att de mul]i bani. Poate c` trupul
lui o va impresiona.
Intrar` \n dormitor. Dup` o privire rapid` la patul masiv din
centrul camerei cu cuvertura [ifonat`, Ally \[i feri ochii. Avea destule
necazuri cu gndurile ei ca s` mai aib` nevoie [i de acest stimulent.
Trebuia s` lupte \mpotriva acestei atrac]ii. Dar era att de slab`, [i el
att de atr`g`tor.
Hei, vrei s` \no]i? \ntreb` Burke.
Nu am costum.
{i? \[i \n`l]` el o sprncean`.
Ally inspir` repede.
Cred c` ar trebui s` m` duc \n patul meu.
De ce? Care-i problema? }i-e fric` c` nu-]i po]i controla impulsul?
Ally \n]epeni.
Nu am probleme cu controlul meu, min]i ea. Numai c` nu vreau
s` crezi c` o s` ne apuc`m s` facem amor.
El n-o p`c`lea pe Ally. Ea intui brusc motivul adev`rat pentru care
o ademenise \n camera lui. {i nici nu exista de aici o ie[ire prin u[i de
sticl`. Se \nfior` \n \ntregime. De indignare, \[i spuse ea. Nu de
dorin]`.
Burke Winslow, am o veste pentru tine. Nu m` culc cu tine.
Burke sim]i cum \i scade un pic controlul.
OPRI}I NUNTA! 117

Ea nu p`ruse s` aib` o problem` cnd fusese mult prea


prietenoas` cu acel tip Pearsall.
Ei bine am [i eu o veste pentru tine, Ally pisicu]o. Nu ]i-am cerut
s-o faci.
Bine. Fiindc` nu am de gnd ... Nu se sim]ea att de triumf`toare
pe ct ar fi trebuit; \ntr-un fel, refuzul lui categoric o deranja ... Dar \n
cazul \n care eram interesat`, ceea ce nu sunt, ai spune nu?
Merse spre perete [i ap`s` pe unul din butoane. Bazinul piscinei
se lumin`.
Burke veni unde era ea [i ap`s` pe un alt buton. Brusc, str`lucir`
lumini \n interiorul bazinului, transformndu-l \ntr-o bijuterie
scnteietoare.
Ce frumos! exclam` Ally.
Din cte \mi amintesc, spuse Burke, cnd eram c`s`tori]i nu am
fost prea \nfl`c`ra]i.
Era un mod de a \nfuria o pisic`, gndi Burke cu ingeniozitate.
Cuvintele lui o mhnir` pe Ally. Ap`s` pe un alt buton. O muzic`
difuz` \ncepu s` se aud` din difuzoarele ascunse. Un solo de saxofon
senzual umplu camera. Grozav. Asta era exact ceea ce lipsea gndi ea,
realiznd dintr-o dat` ct de periculos de nesigure \i erau emo]iile. Ea
\ncepu s` opreasc` acel comutator, dar mna lui Burke o acoperi pe a
ei.
Las-o, spuse el.
Inima lui Ally b`tea att de tare, \nct fu sigur` c` el o putea auzi.
Respira]ia \i deveni sacadat`.
Nostim, spuse ea, nefiind \n stare s` reziste provoc`rii lui [i [tiind
c` se vra \n bucluc. Eu \mi amintesc de altceva. Nu-]i puteai ]ine
minile departe de mine.
118 JOAN REEVES

Burke \ntinse mna [i atinse cu indexul curba obrazului ei.


Mngie \n jos pielea m`t`soas`.
Biata Ally. Trebuie s` suferi de amnezie. Tu [i cu mine nu ne
\mp`cam cnd era vorba de sex.
Degetul continu` de-a lungul gtului [i se opri la bariera halatului.
Ally \i imit` gestul cu excep]ia c` nu-[i opri mi[carea degetului la
gt. Continu` s`-[i mi[te degetul \ncet, fiecare celul` nervoas` din
vrful lui furnicnd de dorin]`, cnd tras` o linie de la obraz la pieptul
lui, peste sfrcurile pietroase [i \n jos spre talia de la blugi.
{tia c` se joac` acum cu focul, dar nu se putea opri.
Poate c` tu e[ti cel cu memoria selectiv`.
Burke gemu [i gfi.
|n visurile tale, dulcea]o.
El \[i ]inu r`suflarea [i blugii \i dezgolir` pntecul. Degetul lui Ally
se mi[c` \n spa]iul \ngust [i se opri.
Nu purta chilo]i, realiz` ea.
Inima ei b`tu mai puternic [i rosti cu mare efort, vocea fiindu-i
r`gu[it` de dorin]`:
Nu \n visurile mele, puiule, \l zeflemisi ea.
Ally de-abia se mai ]inea pe picioare, \ntr-att de tare \i tremurau
genunchii. |[i sim]ea trupul de parc` era pe cale s` ia foc. |[i sprijini
fruntea de pieptul lui. Tremura.
Nu pierd nici un vis despre tine cu mine \n pat.
Patul t`u sau al meu? \ntreb` el, gfind.
Al t`u. Este mai aproape, spuse ea desf`cndu-[i halatul.
Oh, Ally!
Burke o cuprinse \n bra]e [i o duse \n patul imens, a[eznd-o cu
grij`, ca [i cum ar fi fost o p`pu[` de por]elan care s-ar putea sparge.
OPRI}I NUNTA! 119

Apoi, controlul lui se f`cu ]`nd`ri. Ally se sim]ea de parc` ar fi fost


prins` \ntr-un vrtej. C`ma[a ei disp`ru repede, ca [i blugii lui, [i \n
cele din urm` ea avea ce dorise trupul lui lng` al ei.
Atingerea lui era tot ce-[i amintea. S`rut`rile lui o f`ceau s`-[i
piard` r`suflarea.
Ally se rostogoli deasupra [i-[i asum` pozi]ia superioar`,
ghidndu-l [i spunndu-i ce vroia.
Dorin]a ta este ordin pentru mine, [opti Burke, delectndu-se cu
aceast` nou` Ally. Se \mb`t` \n posedarea lui de c`tre ea. De[i min]ise
spunnd c` nu f`cuser` sex grozav cnd fuseser` c`s`tori]i, nu fusese
nimic ca acum.
Ally fusese \ntotdeauna ezitant`, realiz` el brusc. Acum era o
partener` egal`. Era mai bine ca \nainte. Nevasta lui devenise o for]`
formidabil`, cu care aveai de-a face.
Ce o f`cuse att de agresiv` \n pat? Se \ncrunt`. Nu-i pl`cea numele
care-i veni \n minte.
Ally \i s`rut` cuta de \ncruntare. Se mi[c` rapid, de team` s` nu se
trezeasc` \nainte ca visul s`-[i ating` apogeul.
Apoi, ea \i strig` numele. Burke \i urm`rea trupul \n convulsii,
satisf`cut c` \i oferise asta. Apoi veni [i propria lui eliberare.
Ally se pr`bu[i peste el. Burke \i s`rut` buclele umede ce c`zuser`
peste fa]`.
Ally \[i ap`s` fa]a \n pieptul lui. Se ascundea, p`rea \ngrozit` de
ceea ce se \ntmplase, ca s`-l priveasc` \n fa]`. {tiuse ce-i face el. De ce
c`zuse oare \n ghearele lui? \i [opti mica voce a con[tiin]ei. Nu c`zuse.
Se aruncase cu capul \nainte.
Dar Tiffany? \i [opti aceea[i voce. Ally se foi, nelini[tit`. El este so]ul
meu, \[i r`spunse ea. Nu al ei.
120 JOAN REEVES

Dac` fac sex cu el, atunci va r`mne so]ul meu. Gndul o


entuziasm` brusc.
|i sim]ea minile pip`ind-o. Ar trebui s` plece. Chiar ar trebui. Dar
nu voia. Vroia s` r`mn` cu el. S`-l cucereasc`. S`-l c[tige.
Minile lui \i alungar` [i restul de voin]` care-i mai r`m`sese. De
data aceasta, el stabili ritmul. Ally crezu c` va \nnebuni. O \ntoarse cu
spatele la saltea [i o f`cu s`-l priveasc` \n ochi. Ea \i b`tu spatele cu
pumnii, dar el nu se gr`bi. {i lui Ally \i pl`cu fiecare minut chinuitor.
Cnd el nu se mai putu ab]ine, gemu [i se supuse implor`rilor ei,
oferindu-i fiecare pl`cere pe care o cerea, ba chiar [i mai mult.
Extenuat, se pr`bu[i lng` ea [i morm`i:
Pariez c` Percy nu poate reu[i performan]a asta.
Dup` cteva minute, vorbele lui \i p`trunser` \n creierul amor]it.
Ally deschise larg ochii. Burke sfor`ia u[or lng` ea.
Oh! Cum putea oare? Nu-l va ierta niciodat` pentru asta, gndi
Ally, eliberndu-se din bra]ele lui. Repede, \[i puse c`ma[a de noapte,
\[i \nf`[ur` halatul [i fugi spre camera de oaspe]i.
Cum putea fi Burke att de crud? F`cuse dragoste cu ea doar ca s`
fie chit cu Preston!
Capitolul 9

Ally dormi pu]in \n acea noapte. Prin minte i se perinda scena


petrecut` mereu [i mereu. Poate c` \l judeca gre[it pe Burke. Poate c`
ar trebui s`-i dea o [ans` s` se scuze, sau s` se explice.
Extenuat`, adormi cu pu]in \naitea zorilor. La ora cnd se d`du jos
din pat, diminea]a urm`toare, soarele ajunsese la zenit.
Ally avu grij` s`-[i ascund` cearc`nele de sub ochi [i s` se fac`
prezentabil`. Cnd \n cele din urm` c`p`t` curaj s` coboare [i s` se
confrunte cu menajera cu buzele strnse, i se spuse c` Burke nu va fi
\n acea sear` la cin`.
R`nit`, Ally r`t`ci prin cas`, gndindu-se c` ar putea telefona.
Orele treceau cu pas de melc. Se trnti pe canapeaua imens` din
camera mare [i \ncerc` s` priveasc` la televizor, dar f`r` succes.
La miezul nop]ii, era \ntr-o dispozi]ie din cele mai proaste. El \[i
avusese [ansa, dar alesese s` n-o foloseasc`.
Durerea ei crescuse \n urm`toarele zile.
|l evit` pe Burke pe ct de mult posibil, \n urm`toarea s`pt`mn`.
122 JOAN REEVES

Lua Jaguarul \n fiecare zi, f`cndu-i pl`cere s` conduc` ma[ina


superb`. Burke nu-i ceruse niciodat` cheile [i ea nu i le d`duse \napoi.
De fapt, nu se gndise deloc la ea. Se am`ra c` nu f`cuse nici un
efort s` se scuze. |ncerc` s` se conving` c` nu-i p`sa, dar nu era a[a. |i
p`sa att de tare, \nct credea c` inima i se va frnge de fiecare dat`
cnd se gndea la el.
Avusese dreptate. O c`s`torie doar cu numele \ntre ei doi nu va
func]iona. |ntr-un fel, aceast` afirma]ie o consola prea pu]in.
Era mult mai r`u dect \nainte. |[i petrecea zilele \ncercnd s`-[i
imagineze ce era. |n cele din urm`, ajunsese la concluzia c` era
suficient de matur` ca s` [tie cum se simte dragostea ... [i suferea de
un caz acut de dragoste.
Ally nu mai putea continua jocul de a-l face gelos cu bietul Preston.
Planificase s`-i spun` asta lui Preston, dar brusc, [i el p`rea s-o evite.
Era foarte r`u. El ar fi putut s-o \nveseleasc`, gndi ea.
Cu o zi \naintea petrecerii pentru Sakamoto, se duse la Galveston
s`-[i viziteze bunica. Acum, conducea Jaguarul cu u[urin]`. Ap`s` pe
accelera]ie, dorindu-[i s` fie piciorul lui Burke. Poate c` o durere
ascu]it` l-ar trezi [i l-ar face s`-[i vin` \n fire.
Parcurse \n vitez` drumul ce separa Galveston Island de cmpia
texan`.
Ziua \nsorit` \i aduse aminte de c`l`toria la Galvewston din vara \n
care \l cunoscuse pe Burke. Crescnd \n Dallas, \[i p`trecuse multe
veri cu mama tat`lui ei, \n Galveston. Nu mai fusese din acea var` \n
care se \ndr`gostise de Burke.
|ncetinind, o lu` pe drumul care ducea \n ora[. Mintea \i era att
de plin` de amintiri [i de regrete, \nct nu putu aprecia frumuse]ea
leandrilor ro[ii de pe marile bulevarde.
OPRI}I NUNTA! 123

|ntoarse spre strada ce ducea spre ceea ce se numea Silk Stocking


District, un cartier cu vile vechi [i case \n stil victorian, unele
supravie]uind uraganului distrug`tor din 1900.
Ally f`cu o alt` curb` [i intr` pe aleea str`juit` de crini \n plin`
floare. Emo]ia o gtui cnd v`zu casa alb-crem cu obloanele verzi.
|ntotdeauna \i pl`cuse casa bunicii Edith.
Cnd ie[i din ma[in`, bunic`-sa deschise u[a din fa]` [i ie[i pe
verand`.
Ally \i arunc` o privire [i strig`:
Oh, bunico!
Urc` treptele \n fug` [i se arunc` \n bra]ele bunicii.
Ce este copil`, ce s-a \ntmplat? o b`tu bunica pe spate, a[a cum
f`cea cnd era mic` [i trebuia consolat`.
Totul, se smiorc`i Ally.
Oh, draga mea, spuse Edith Fletcher. S` st`m pe verand` [i
s`-mi poveste[ti. Am f`cut ni[te pine cu banane azi-diminea]` cnd
mi-ai dat telefon. Cu ni[te ceai verde, vom pune ]ara la cale.
O duse pe Ally la scaunul balansoar, [i o oblig` s` se a[eze acolo,
dup` care o leg`n` u[or.
Eu g`sesc c` un leg`nat [i un ceai bun vindec` majoritatea
bolilor vie]ii.
O b`tu pe Ally pe obraz [i-i zmbi. |i zmbi [i Ally.
Sper c` ai dreptate.
|n timp ce bunica era ocupat` \n buc`t`rie, Ally \nchise ochii [i-[i
folosi picioarele pentru a-[i balansa scaunul. Mi[carea o lini[ti.
Parfumul petuniilor [i leandrilor din curte \i relax` mu[chii \ncorda]i.
Dup` un timp, Edith se \ntoarse cu o tav` pe care o puse pe o
m`su]` din fa]a unei b`nci [i \ncepu s` toarne ceai aromat \n dou` ce[ti.
124 JOAN REEVES

Nu prea mi-e foame, spuse Ally.


Edith chicoti.
Ghicesc c` ai crescut, Ally. Mi-amintesc c` atunci cnd erai mic`,
primul lucru pe care vroiai s`-l faci cnd erai r`nit`, era s` m`nnci.
Ally se strmb`.
Din fericire, m-am dezb`rat de acest obicei, altfel a[ fi ct o
magazie.
}i-am spus \ntotdeauna c` maturitatea [i hormonii te vor sc`pa
de gr`simea de copil.
La aceasta, Ally trebui s` rd`.
Asta [i ]innd o diet` s`n`toas`, f`r` a mai men]iona exerci]iile
fizice.
Ally lu` farfuriu]a cu pine de banane [i dup` ce lu` o \nghi]itur`,
o puse deoparte.
Este cu adev`rat bun`, bunico.
Bine, acum spune-mi care este problema ta? Este acel so] al t`u?
Nu este so]ul meu!
Am proba contrariului, spuse Edith. A[teapt` o clip`.
Intr` \n cas` [i se \ntoarse imediat cu un vraf de hrtii \ntr-o map`
albastr`.
Deci, de la asta se trage \ntregul dezastru.
Nu fi aspr`, Ally.
Edith \i \ntinse hrtiile.
Este ciudat cum s-au g`sit astea \n aceea[i zi \n care Burke urma
s` se c`s`toreasc`, morm`i Ally.
Oh, se \nec` Edith, [i tu[i.
Te sim]i bine?
Edith d`du din cap, cu fa]a foarte ro[ie.
OPRI}I NUNTA! 125

Da, b`nuiesc c` am \nghi]it gre[it, spuse ea schimbnd repede


subiectul. Ce o s` por]i la marea petrecere de mine-sear`?
Ally d`du din umeri.
Nu [tiu. Aveam o rochie zdrobitoare, dar nu v`d ce sens are s-o
\mbrac acum. Nu exist` nimeni c`ruia s`-i pese.
Dar Burke? Lui nu-i pas`?
M` \ndoiesc. Lui nu-i pas` dect s`-[i fac` acea afacere ... Se uit`
\n alt` parte, \nghi]indu-[i lacrimile.
Cred c` te \n[eli \n privin]a lui Burke, spuse Edith cu
\n]elepciune. Poate c` problema este c` tu nu po]i vedea acea parte a
lui. Ally \[i mu[c` buza inferioar`.
Gre[e[ti. |i v`d acea parte. B`nuiesc c` cea mai mare problem`
este c` eu vreau s` fiu num`rul unu ca prioritate \n via]a lui. }in prea
mult. El nu are loc \n via]a lui pentru nimic altceva dect pentru
blestemata companie a lui. M` folose[te doar pentru a \ncheia acea
afacere. Ei bine, nu nu m` voi l`sa folosit`, bunico.
Sunt sigur` c` nu este adev`rat. Burke ]ine la tine, Ally. Cred c`
aceste dou` s`pt`mni au fost o ocazie rar` pentru fiecare dintre voi
s` vad` ce a pierdut cnd ai plecat. {i tu ai fost cea care a plecat, copil`.
Ally \ncuviin]` din cap, nefericit`.
{tiu. {tiu. Nu [tii de cte ori am regretat acea noapte. Cred c`
dac` a[ putea da timpul \napoi a[ proceda altfel. Am avut [ansa mea [i
i-am dat cu piciorul. Poate c` eram \nc` prea necop]i amndoi, rse ea
cu am`r`ciune. Poate c` ar trebui s` \ncerc`m din nou peste al]i [ase
ani.
Nu cred c` un b`rbat ca Burke Winslow va mai fi disponibil peste
al]i [ase ani, spuse Edith.
Ai dreptate, [opti Ally.
126 JOAN REEVES

{tiam c` asta era ultima mea [ans` [i am distrus-o Am f`cut ceea ce


n-ar fi trebuit s` fac. Am zbrcit-o la fel de r`u ca \nainte.
Ce naiba ai f`cut a[a de r`u? \ntreb` Edith.
Ally se \nro[i ca focul. Nu-i putea spune bunicii despre noaptea ei
de pasiune.
Oh, \n]eleg, spuse Edith. P`i, ezit` ea, nu s-a mi[cat p`mntul?
Ally scoase un mic chicotit.
Bunico!
S-ar putea s` fiu bunica ta, dar [tiu ce important este sexul
\ntr-o rela]ie, spuse ea. Deci, nu te-a \ntors pe dos?
Nu! Nu este adev`rat, \[i cobor\ Ally capul. A fost mai bine dect
\nainte, [opti ea.
Din cauz` c` sunte]i amndoi mai maturi. Crede-m` draga mea,
sexul cnd e[ti tn`r nu se compar` cu sexul cnd e[ti mai \n vrst`.
Bunicu]o! Ally era [ocat`. N-o mai auzise niciodat` pe bunic`-sa
vorbind att de deschis. Edith continu`.
Cnd v-a]i c`s`torit nu era]i dect ni[te pu[ti, oft` ea.
|ntotdeauna m-am sim]it responsabil` pentru ce s-a \ntmplat. Dac`
n-ai fi stat cu mine \n vara aceea, nu l-ai fi \ntlnit niciodat` pe Burke.
Bunico, n-am [tiut c` ai sim]it a[a.
Ei bine, a[a a fost. Nu am f`cut nimic s` \ndrept lucrurile. Ally,
[tiu c` mama ta [i Frank m-au blamat \ntotdeauna pe mine. Credeam
c` fiul meu m` va renega dup` ce tu [i Burke a]i anun]at c` v`
c`s`tori]i. Vai, ce sup`rat a fost!
Atunci, de ce el [i mama nu au pus piciorul \n prag? \ntreb` Ally.
Edith zmbi.
L-am \ntrebat acela[i lucru. A spus c` s-a uitat la tn`rul t`u [i
s-a v`zut pe el cnd a cunoscut-o prima oar` pe mama ta.
OPRI}I NUNTA! 127

N-am [tiut niciodat` asta, spuse Ally, minunndu-se de aceast`


informa]ie ... |[i d`du ochii peste cap ... |]i po]i \nchipui ce o s` spun`
cnd vor afla despre acest fiasco?
P`i, dac` nu iese nimic din asta ...
{i nu va ie[i! o \ntrerupse Ally.
Atunci, nu v`d nici un motiv s` le spui ceva, zise Edith. Eu voi
t`cea, dac` vrei.
Oh, bunico, e[ti o bomboan`.
Doresc doar ca vrsta s` fi adus mai mult` \n]elepciune, spuse
Edith cu un zmbet plin de afec]iune. Este greu s` [tii dac` faci ceea
ce trebuie cnd te amesteci \n treburile altora.
Tu nu te amesteci, spuse Ally [i o \mbr`]i[`.
Atunci, las`-m` s` m` amestec [i s` te \ntreb asta. Dac` tu crezi
c` Tiffany \l \nvrte pe Burke dup` deget, ce faci tu ca s-o contracarezi?
Ce vrei s` spui?
Ei bine, pe vremea mea, dac` o femeie vroia un b`rbat, se ducea
dup` el. Din cte v`d, tu ai prioritate asupra omului t`u. Chiar ai de
gnd s`-l la[i f`r` nici o lupt`?
Dar tu nu \n]elegi. El nu m` vrea. Cred c` nu o vrea nici m`car
pe Tiffany. Cred c` ea chiar este o asociat` de afaceri, spuse Ally cu
sinceritate. Mi-ar p`rea bine pentru el dac` ar vrea-o pe Tiffany. Nu-mi
place s` m` gndesc c` o s` \mb`trneasc` f`r` cineva care s`-l
iubeasc`.
Ochii i se \mp`ienjenir` de lacrimi. Edith \i d`du la o parte p`rul
de pe frunte.
E[ti foarte \n]eleapt`, copil`. B`rba]ii care sunt \nsura]i cu
afacerile lor de multe ori sfr[esc singuri. {i uneori este prea trziu
cnd realizeaz` ceea ce au sacrificat.
128 JOAN REEVES

Nu vreau s` i se \ntmple lui Burke, [opti Ally.


Atunci, lupt`-te pentru el.
Dar cum? Cum s` \ndep`rtezi un b`rbat de ceea ce iube[te? Acea
afacere a lui \nseamn` pentru el mai mult dect orice \n via]`. Chiar
nu [tiu ce s` fac!
E[ti sigur` \n privin]a asta? Las`-m` s`-]i dau ceva la care s` te
gnde[ti. Pentru un tangou trebuie doi.
Ally a[tepta. |n cele din urm` spuse:
Trebuie pentru un tangou [i ...? ridic` ea \ntreb`toare din
sprncene.
Asta-i tot. Gnde[te-te la asta. Dac` tu ai ob]inut ceva din noaptea
aceea, ce p`rere ai despre el?
Ally sim]i din nou cum se \mbujoreaz`.
Gnde[te-te la asta, drag`. Mai vrei ceai \nainte de plecare?
\ntreb` bunica ridicnd ceainicul.
Capitolul 10

Disear` totul se va termina, gndi Burke, privindu-[i imaginea \n


oglind`. Firma de catering sosise cu oamenii [i miresme apetisante
pluteau prin toat` casa. Ultima dat` cnd se dusese s` controleze,
v`zuse c` totul era gata.
Pe bufet str`luceau tacmuri de argint. Paharele de cristal
scnteiau a[teptnd barmanul. Camera era plin` de flori proaspete.
Chiar [i Deirdre Henry avea un zmbet pe fa]a osoas`. El ar trebui s`
fie \ncntat. Dar nu era.
|]i control` ceasul de aur cnd \[i prinse cureaua. |i ceruse lui
Tiffany [i restului personalului din firm` s`-[i fac` apari]ia cu o or` mai
devreme. Auzise soneria de mai multe ori [i-[i \nchipuise c` sosiser`.
Ast`-sear` era ultima dat` cnd va trebui s-o duc` pe Ally [i s-o
prezinte ca pe nevasta lui. Ar fi trebuit s` fie u[urat. Dar nu era.
|ntr-un fel, toat` bucuria p`rea s`-l p`r`seasc` pe m`sur` ce
treceau zilele. Chiar [i Rod comentase c` devenise prea iritabil. Totul
era din vina lui Ally.
130 JOAN REEVES

Nu avea importan]` c` \ncercase s` justifice dezertarea ei din acea


noapte \n care f`cuser` dragoste ... Asta \l rodea.
Nu fusese suficient de bun pentru ea? Nu o f`cuse s` se \nvrt`
p`mntul cu ea \n felul \n care i se \ntmplase lui cnd se uitaser` unul
\n ochii celuilalt?
Ea \l evitase constant \n ziua urm`toare [i \n ziua de dup`. Pn` la
urm`, \n]elesese c` nu voia s`-l vad`. Nu vroia s` vorbeasc` cu el. Nu
vroia nici m`car s` se uite la el, b`nuia. Fugea de el a[a cum f`cuse
exact cu [ase ani \n urm`. Nu [tia de ce. {i asta \l \nnebunea.
Vroia s` vorbeasc` despre asta cu ea. S-o \ntrebe de ce-i f`cea asta
lui, lor, dar mndria \l oprea. Ea \i mai frnsese inima o dat`, dar asta
nu-l oprise s` se fac` de rs [i s` cad` \n cap dup` ea din nou.
B`nuise c`-[i petrece zilele cu acel blestemat de artist din Dallas.
Cum dispozi]ia lui Burke se \nr`ut`]ea, fiecare p`rea s`-l evite. Chiar
[i Tiffany, care de obicei era imuna` la orice pe lume cu excep]ia
afacerilor, st`tuse departe de birou.
Ei bine, la bine [i la r`u, ast`-sear` era seara. |[i \ndrept` cravata.
Muzica lui Gershwin \i ajunse la urechi. Orchestra pe care o angajase
\ncepuse s` cnte.
Este timpul spectacolului, spuse ei imaginii din oglind`.
Burke tocmai urase bun venit b`trnului Sakamoto, \mbr`cat
\ntr-un sever costum negru [i fiului s`u Nishi, \mbr`cat \ntr-un costum
Armani scump. Vorbea cu Nishi cnd observ` ochii tn`rului
m`rindu-se de admira]ie.
Burke se uit` peste um`r s` vad` ce atr`sese aten]ia lui Nishi. Sim]i
cum fa]a i se coloreaz`. O s`-i suceasc` gtul lui Ally, imediat ce vor
r`mne singuri. Cum \ndr`znea s` poarte ceva ... ceva att de
provocator.
OPRI}I NUNTA! 131

Aten]ia fiec`rui b`rbat din \nc`pere era \ndreptat` asupra ei cnd


merse spre el.
Domnule Sakamoto, permite]i-mi s-o prezint pe so]ia mea, spuse
Burke, \nl`n]uindu-[i minile cu ale ei [i tr`gnd-o lng` el [i asta fu
gre[eala lui.
|i putea sim]i acel parfum. Chiar gtul \i ar`ta incredibil de sexy, cu
firicele de p`r negru care-i atingeau ceafa.
El spuse cu greutate:
Ally este contabil`.
Sim]ea c`ldura emannd din carnea ei chiar dac` fiecare
centimetru de piele era acoperit de la gt pn` la picioare. Trupul lui
r`spunse cu c`ldura proprie. Niciodat` nu mai v`zuse o rochie mai
seduc`toare.
Dantela neagr` acoperea un corsaj adnc decoltat \n fa]`, care-i
sus]inea snii prin nu se [tie ce magie la mod`. |ntregul ansamblu era
mai erotic dect dac` n-ar fi purtat nimic.
Ally murmur` un "bun`" \n japonez`, cu o plec`ciune.
Spatele corsajului negru se adncea pn` sub talie, remarc` Burke.
Dantela neagr` o acoperea de la gt \n jos, f`cndu-l s` ame]easc` de
dorin]`.
Aproape avu un atac de inim`, \ngrijorndu-se ca materialul delicat
ce-i sus]inea snii genero[i s` nu crape. Scoase un oftat de u[urare
cnd ea se \ndrept`. Rochia rezistase presiunii. De el nu era prea sigur,
totu[i.
Ah! zmbi Sakamoto. Ce dr`gu] s` fiu \ntmpinat \n propria mea
limb`. Vorbi]i japoneza?
Din p`cate, nu, spuse Ally. De[i am vrut \ntotdeauna s` \nv`]. Am
avut o prieten` la colegiu care era de la Kyoto. Din fericire pentru
132 JOAN REEVES

mine, vorbea engleze[te. Ea este cea care m-a \nv`]at cteva cuvinte
din limba dumneavoastr`.
Burke se uit` la Ally cu un nou respect. |l f`cuse pe Sakamoto
senior s`-i m`nnce din palm` cnd el abia \i smulsese cteva vorbe.
Apoi, o prezent` pe Ally fiului lui Sakamoto. Ea \l fermec` [i pe
Nishi Sakamoto. Femeia era o minune.
Ally convers` \n voie cu Sakamoto. Burke se relax` [i \ncepu s` se
uite dup` Tiffany. Era nevoie ca aceasta s` se implice \n conversa]ie cu
Sakamoto [i fiul s`u. Nu-[i vedea partenera nic`ieri.
Sosi un alt val de invita]i. Spre marea consternare a lui Burke,
a[a-zisul prieten al lui Ally, Preston, era cu ei. Cine \l invitase? De parc`
nu [tia ...
Ally pisicu]o, strig` tare nenorocitul de tip, venind [i
\mbr`]i[nd-o.
Pentru o clip`, Burke se temu c` rochia nu va trece testul de
rezisten]`. |[i desf`cu haina, gata s` o arunce peste ea dac` se va
dovedi necesar.
Ally zmbi:
Unde ai fost, str`ine? Te-am v`zut mai des \n Dallas dect aici.
Burke se uit` la b`rbat, surprins. Dac` el nu ocupase timpul lui
Ally, atunci ce f`cuse ea \n plimb`rile cu Jaguarul?
Hei, Burke, cum merge? \ntreb` Preston, \ntinzndu-i mna.
Bine, Presley, r`spunse Burke, strngndu-i mna cu ct de
mult` putere avea.
Dar artistul se dovedi iar`[i plin de for]`.
Ally se \ntoarse spre Sakamoto [i fiul lui.
El este prietenul meu Preston Kesey, din Dallas. Este un artist ale
c`rei lucr`ri apar \n cteva colec]ii proeminente din sud-vest, spuse ea.
OPRI}I NUNTA! 133

Un artist? |n ce domeniu lucra]i, domnule Kesey? \ntreb` tn`rul


Sakamoto.
Prefer uleiul, r`spunse Preston, \ndoindu-[i degetele de la mna
dreapt`. De[i s-ar putea s` treac` o vreme pn` s` pot ]ine o pensul`.
El [i Nishi vorbir` o vreme despre impresioni[tii francezi. Dup`
cteva minute, Nishi scoase o carte de vizit` [i i-o d`du lui Preston.
A[ fi foarte interesat s` v` v`d munca. V` rog, suna]i-m` pentru
a putea stabili o \ntlnire.
Surprins, Preston zmbi.
De-abia a[tept.
Nevrnd s` testeze mai mult r`bdarea lui Burke, Ally profit` de o
pauz` \n conversa]ie ca s` se scuze politicos. |l lu` pe Preston de bra],
\mpingndu-l c`tre alt grup.
Burke privi minile strnse pe bra]ul b`rbatului [i trebui s`-[i
foloseasc` fiecare f`rm` de voin]` s` nu sar` s`-i despart`.
Preston \[i roti mna dreapt` [i-[i \ndoi degetele.
M` voi bucura cnd tu [i cu Burke o s` v` rezolva]i problemele,
spuse el.
Ce vrei c` spui? \ntreb` Ally, uitndu-se la el. S-a \ntmplat ceva
cu mna ta?
Da, tu [i cu gorila ta de b`rbat.
Nu este b`rbatul meu, Preston. {i vorbe[ti prostii.
Ally, e[ti att de preocupat` de el, c` nu po]i vedea p`durea din
cauza copacilor.
|nceteaz` s` mai vorbe[ti \n [arade [i spune-mi la ce te referi, \l
rug` Ally.
Las`-m` s`-]i demonstrez ... Preston ar`t` spre Burke peste
camer`. Acela p`rea adncit \n conversa]ie.
134 JOAN REEVES

Vezi b`rbatul care nu-]i este so]?


Ea \ncuviin]` din cap.
Observ`, \i comand` el cnd o \nconjur` cu bra]ul.
Spre surprinderea ei, capul lui Burke se \ntoarse \n direc]ia lor.
Chiar de aici \i putea vedea privirea furioas`.
Te-ai prins? o \ntreb` Preston.
Da, oft` ea trist`. Este gelos pe tine.
El \[i scutur` capul.
Nu asta ai vrut?
A[a am crezut. Dar hot`rsem c` gelozia nu \nseamn` nimic \n
ultim` instan]`. |nseamn` doar c` cineva vrea s` pun` st`pnire pe
tine, dar nu este sigur de st`pnirea lui. Eu nu vreau s` fiu propri-
etatea lui. {i \n mod sigur nu vreau s` fiu folosit` pentru a se \ncheia
o afacere.
Gelozia lui Burke o durea. El o posedase \n cel mai esen]ial mod
[i nu-[i d`duse seama c` \l iubea. Folosise noaptea lor de pasiune
pentru a se umfla \n pene [i a-[i ar`ta suprema]ia fa]` de Preston.
Ochii lui Preston c`utau prin camer`.
Tiffany n-a sosit \nc`?
Nu cred, replic` absent` Ally. Preston, dac` ai fi un tip gelos ...
Ceea ce nu sunt, spuse el cu un zmbet [treng`resc. B`nuiesc c`
din cauz` c` sunt mai mult \n contact cu sentimentele mele dect
majoritatea. Ia aminte c` sunt un artist.
Dar dac` erai [i nu vroiai s` fii, insist` ea, ce te-ar fi re]inut s` nu
devii gelos \n primul rnd?
El \i f`cu cu ochiul.
Autocontrolul.
Ea \l plesni peste bra].
OPRI}I NUNTA! 135

R`spunde la \ntrebare!
Bine. Singurul lucru care ar ajuta, \ntr-adev`r, ar fi s` [tii c`
posezi dragostea necondi]ionat` a celeilalte persoane.
Ally \l s`rut` pe obraz.
Mul]umesc, Preston.
Ally, gemu el. |ncerci s`-mi suce[ti capul?
Burke v`zu ro[u cnd o surprinse pe Ally s`rutndu-l pe Preston
Kesey pe obraz, dar se lini[ti cnd o v`zu p`r`sindu-[i prietenul [i
\ndreptndu-se spre urm`torul grup de musafiri de lng` ea. Burke
continu` conversa]ia cu Sakamoto [i fiul lui \n timp ce o urm`rea pe
Ally.
Ea v`zu c` to]i oaspe]ii fuseser` prezenta]i [i primise b`uturi. Se
scuz` [i merse spre al]i oaspe]i, controlnd dac` era mncare [i
b`utur` din bel[ug.
El era plin de mndrie cnd o v`zu ct de u[or intrase \n rolul de
so]ie. Era ca [i cum ar fi dat zeci de petreceri \mpreun`, ani de zile.
-So]ia dumitale este nemaipomenit`, dat fiind c` nimeni nu [tia c`
exist`, ad`ug` Nishi.
Fusesem \nstr`ina]i, dar s-a terminat, spuse Burke.
Dar v-a]i \mp`cat? \ntreb` Nishi.
Burke se uit` la el, sesiznd interesul din spatele \ntreb`rii
politicoase.
|[i d`du brusc seama c` \ntregul lui viitor atrna \n balan]`. {i nu
numai din cauza afacerii.
U[a se deschise [i intr` un alt grup de invita]i. Cnd o v`zu pe
Tiffany, \i fu team` ca privirea s` nu-i joace feste.
V`d c` tocmai a sosit domni[oara Estes, murmur` el celor doi
b`rba]i. M` scuza]i dac` m` duc s-o aduc?
136 JOAN REEVES

Haina mea \]i st` la dispozi]ie, morm`i Burke cnd ajunse lng`
Tiffany.
Despre ce vorbe[ti? \ntreb` Tiffany, uitndu-se nervoas` \n jur.
Tiff, ce te-a g`sit s` \mbraci a[a ceva? \ntreb` Burke.
M-am gndit c` un costum de serviciu ar fi nelalocul lui aici,
ripost` Tiffany. Ce nu este \n regul` cu rochia mea?
Asta-i o rochie? De-abia exist` material \n ea pentru a o califica
drept rochie.
Buzele lui Tiffany tremurar`.
Vrei s` spui c` nu sunt atr`g`toare?
Ally ajunse chiar atunci lng` ei. Arunc` o privire la expresia
furioas` a lui Burke [i la ochii verzi [i imen[i ai lui Tiffany
\mp`ienjeni]i de lacrimi.
Tiffany, spuse ea \mbr`]i[nd femeia. Ar`]i minunat ast`-sear`.
Chiar ... chiar ar`t? \ntreb` Tiffany, [ov`ielnic.
Da, ar`]i. Domnii Sakamoto senior [i junior sunt aici. Sunt sigur`
c` doresc s` discute cu tine.
Burke deschise gura s` spun` ceva, dar Ally \i arunc` o privire care
\l f`cu s`-[i \nghit` cuvintele.
De ce nu mergem la toalet`, o clip`? Burke poate continua s`
\ntre]in` familia Sakamoto, propuse Ally.
Sigur, spuse Burke. Nici o problem`. Al`tura]i-v` nou` imediat
ce pute]i.
Se uit` din nou la Tiffany. Ar`ta bine. Cel pu]in nu era femeia lui
ca s` se \ngrijoreze \n privin]a ei.
Uf, Tiff. M-am purtat necorespunz`tor. Ar`]i fantastic.
|ntr-adev`r, Burke? \ntreb` ea nelini[tit`.
|ntr-adev`r.
OPRI}I NUNTA! 137

Zmbi cnd cele dou` femei plecar` cu sandalele lor cu tocuri


\nalte. Scutur` din cap [i veni la domnul Sakamoto. Ce o apucase pe
Tiffany?
Domni[oara Estes va veni \ntr-o clip`. Ea [i so]ia mea au ni[te
treburi urgente, explic` Burke, \ntrebndu-se ce-[i spuneau cele dou`
femei una alteia.
Ally \[i dorea ca Burke s` fi \ncetat s` se uite la ele.
Ai fost foarte dr`gu]` cu mine, spuse Tiffany.
Dar eu sunt gazda pentru cei mai mul]i, spuse Ally cnd intrar`
\n toaleta de la parter [i \ncuie u[a dup` ele.
Lund un [erve]el, i-l \ntinse lui Tiffany.
Mul]umesc.
Tiffany se [terse cu grij` pe sub ochi, cocolo[i [erve]elul [i oft` din
greu.
Cred c` ar fi trebuit s` port un costum.
Nu. Ar`]i grozav. To]i b`rba]ii se vor repezi la tine cnd te vei
\ntoarce la petrecere, zmbi ea.
Mul]umesc, Ally ... Tiffany \[i plec` ochii. Mi-ai r`spunde la o
\ntrebare?
Cred c` da. Care este \ntrebarea?
Ct de serioas` este rela]ia ta cu ... se opri ea [i inspir` adnc.
Cu Burke? termin` Ally, ne[tiind ce s` r`spund`, fiindc` \n fond,
Tiffany ar fi trebuit s` fie nevasta lui Burke acum.
Nu! Cu Preston, spuse Tiffany, p`rnd stnjenit`.
Cu Preston? rse Ally. Dumnezeule! Este un prieten. Cel mai bun
prieten al meu. Nimic mai mult, Tiffany.
Dar nu \n]eleg modul cum s-a comportat la restaurant \n acea
sear`. {i Burke a spus c` era amantul t`u.
138 JOAN REEVES

Ally avu bunul-sim] s` ro[easc`.


Am inventat totul, Tiffany,
Dar de ce ai f`cut a[a ceva?
Dintr-un milion de motive, nici unul dintre ele prea bun.
|ncercam s`-l fac gelos, pe Burke la fel de gelos cum obi[nuiam eu
s` fiu, oft` ea. Cum \nc` se pare c` sunt, cnd este vorba despre el.
Eram geloas` pe tine, Tiffany.
Tiffany se \mbujor`.
Din cauza glumei pe care am f`cut-o la prnz, \n aceea[i zi,
b`nuiesc. {i apoi din felul \n care flirtam la restaurant. |mi pare r`u.
Nu [tiu ce mi-a venit. Eram furioas` fiindc` ]i-ai b`tut joc de de nunta
mea.
{i pentru c` am \nnebunit cnd te-am v`zut stnd lng` el \n
biseric`. Te m`ritai cu so]ul meu. Bine\n]eles c` Burke a complicat
lucrurile cnd a sugerat c` sunte]i aman]i, chiar dac` era o c`s`torie
de convenien]`. A[a c` am sugerat c` am [i eu un amant.
Ochii lui Tiffany se m`rir`.
Deci, \nc` \l iube[ti pe Burke.
M` declar vinovat`, spuse Ally, l`sndu-se pe [ezlongul de lng`
perete.
Tiffany se a[ez` lng` ea.
Asta este foarte nostim. E[ti \ndr`gostit` de Burke [i l-ai adus pe
Preston s`-l faci pe Burke gelos. Apoi eu m` \ndr`gostesc de Preston
[i sunt geloas` pe tine.
E[ti \ndr`gostit` de Preston? se minun` Ally, [i cum aceasta
\ncuviin]` din cap, o \mbr`]i[`. Dar este nemaipomenit, Preston este
un tip grozav.
Zmbetul lui Ally p`li.
OPRI}I NUNTA! 139

Dar Burke?
Ce-i cu el? \ntreb` Tiffany, aranjndu-[i p`rul
Cineva cioc`ni \n u[`.
Cred c-ar fi mai bine s` d`m [i altcuiva [ansa s` intre, spuse Ally,
tulburat` de indiferen]a lui Tiffany, care nu p`rea s` cread` c` Burke
va fi sup`rat c`-l va p`r`si.
Hai s`-i \ntlnim pe domni, propuse Ally, cnd ie[ir` din camera
de toalet`.
Ce ai de gnd s` faci cu Burke? \ntreb` Tiffany.
S` fac? \ntreb` Ally, gndindu-se c` era o \ntrebare ciudat`. Oh,
\mi voi juca rolul ct voi putea de bine. Apoi m` voi duce acas` la
Dallas [i voi ob]ine divor]ul a[a cum ne-am \n]eles.
Oh, spuse Tiffany \ncet. |mi pare r`u, Ally.
Ally o conduse pe tn`r` spre domnii japonezi.
Iat`-v`, zmbi Burke. Domnilor, v-o prezint pe domni[oara
Estes.
Tiffany se \nclin` politicos [i-i salut` pe b`rba]i. Burke vorbi foarte
pu]in, \n timp ce Ally ghida conversa]ia. Ea o f`cu pe Tiffany s` scoat`
ce era mai bun \n ea, permi]ndu-i s`-[i etaleze cuno[tin]ele despre
finan]e. Tiffany discuta despre cifre tot att de u[or cum unii oameni
cnt`.
Asta pn` cnd \[i f`cu apari]ia Preston. Tiffany se opri \n mijlocul
unui cuvnt. Mai trziu, reu[i s`-[i termine fraza, dar nu avu prea mare
\n]eles pentru nimeni.
Ally zmbi, cunoscnd motivul \ntreruperii bru[te a lui Tiffany. Se
uit` la Preston [i observ` c` mna lui se mi[ca pe spatele acesteia.
Nimeni altcineva nu v`zu c` degetele lui mngiau alene pielea lui
Tiffany.
140 JOAN REEVES

Preston vorbi pu]in cu Nishi Sakamoto, dar lui Tiffany \i pierise


graiul. Lui Ally i se f`cu mil` de biata femeie [i spuse:
Domnilor, ne pute]i scuza, v` rog, pe domni[oara Estes, domnul
Kesey [i pe mine?
Spre surprinderea lui Burke, trioul se \ndep`rt`. Vroia s`-i urmeze,
dar nu putea. |i pierdu repede din vedere cnd disp`rur` \n mul]ime.
Burke \i atrase pe Dave Hernadez [i Craig Bishop \n conversa]ie.
Apoi, \i f`cu s` vorbeasc` despre un nou joc la computer pe care \l
creaser`. Imediat ce to]i cei patru se adncir` \n conversa]ie, se scuz`
[i plec` \n c`utarea lui Ally.

***

Ar fi trebuit s` [tiu c` vei fi aici, spuse Burke, venind \n spatele


lui Ally. Chiar \]i place acest bazin, nu-i a[a?
Ea \i zmbi peste um`r.
Da, \mi place. Este frumos aici, \n lumina lunii.
Era cuprins` de o adnc` triste]e. Acum [tia adev`rul despre
dragoste. Nu exista cu adev`rat cnd era amenin]at` de gelozie.
|l iubea pe Burke. Exista [ansa s` nu \nceteze niciodat`. Dar nu
credea c` poate spune acela[i lucru despre el. Oh, b`nuia c` o iubise
cu [ase ani \n urm`, dar ea distrusese acea iubire.
Bun`, frumoaso.
Buzele lui Burke \i atinser` pielea fin` a cefei. Ea tremur` drept
r`spuns. Singurul lucru r`mas \ntre ei era aceast` dorin]` de
net`g`duit.
OPRI}I NUNTA! 141

Nu face asta, abia [opti Ally.


De ce nu? E[ti so]ia mea, eu sunt so]ul t`u. Lumina lunii este
\mb`t`toare ... O s`rut` din nou ... Sunt nebun dup` tine.
Ally inspir` adnc.
S-ar putea s` fim so] [i so]ie acum, dar ce spui despre s`pt`mna
viitoare, cnd o s` m` duc acas`, la Dallas?
Burke \nghe]`.
S` te duci acas`?
Da, spuse Ally, rugndu-se ca el s-o ia \n bra]e [i s`-i declare
iubirea lui.
Burke se rezuma la s`rut`rile lui, \mpr`[tiindu-le pe gt [i pe linia
b`rbiei. Minile \i mngiau trupul, insistnd asupra dantelei ce-i
acoperea vrfurile snilor. Cu siguran]`, Ally se va \nmuia [i va r`mne
cu el.
O s` vedem cnd va sosi momentul, spuse el, folosindu-[i toat`
arta ca s-o mngie cu buzele [i cu minile.
Ally se \nfior`.
Dar divor]ul nostru?
Ea a[tepta cuvintele de care avea nevoie. Dar cuvintele nu veneau.
Cum putea s` vrea blestematul acela de divor]? Mai ales dup` ceea
ce experimentaser` \mpreun`?
Gura lui o atinse u[or pe a ei.
Hai, Ally, s` nu mai vorbim despre asta acum. Nu sim]i magia
dintre noi?
O \ntoarse cu fa]a la el. |i cuprinse mijlocul [i o trase la el.
}i-aminte[ti ce bine a fost \n acea noapte? \ntreb` el. Ne putem
strecura printre u[ile de acolo [i am fi \n dormitorul meu \ntr-o
secund`.
142 JOAN REEVES

Cnd o s`rut`, ea nu-i rezist`. |n loc de asta, \[i puse toat` inima \n
acest s`rut. |l s`ruta de parc` nu se mai putea opri. R`suflarea lui
deveni gfit`.
Te vreau, [opti ea. Am a[a mare nevoie de tine, Burke.
{i m` po]i avea, rosti el r`gu[it.
Ea \i sim]ea dorin]a evident`. Dar \nc` nu spusese ceea ce avea Ally
nevoie s` aud` ce trebuia s` aud` \nainte de a i se d`rui din nou.
Burke, te rog, spuse ea, inten]ionnd s`-l roage s`-i spun` ce
simte pentru ea.
|]i va pl`cea, Ally, \i promise Burke. |]i va pl`cea mai mult dect
]i-a pl`cut vreodat` cu alt b`rbat.
Ochii lui Ally se deschiser` brusc.
Ce-ai spus?
M-ai auzit, dulcea]`.
|i s`rut` p`rul [i apoi gropi]a din col]ul gurii.
Numai eu \]i pot oferi pl`cerea de care ai nevoie.
Gura lui alunec` \n jos pe gt pn` \n spatele urechii. O s`rut`
acolo [i apoi \ncepu s`-i mu[te u[or lobul, f`cnd-o s` geam` de
dorin]`.
Te voi face s`-]i strigi pl`cerea ca acum, \i [opti el lng` gt. Ca
\n noaptea aceea. Te voi iubi att de intens \nct nu-]i vei mai aminti
cum a fost \n patul altui b`rbat.
Ea \l \mpinse. El se \mpiedic` [i c`zu \ntr-unul din scaunele de
lng` piscin`.
Ce? Ce s-a \ntmplat cu tine?
Nu e[ti \nnebunit dup` mine. Tot ceea ce vrei este s` \nchei
aceast` tranzac]ie. Nu-]i pas` de mine cu excep]ia a ceea ce po]i
st`pni. O juc`rie pe care s` o p`strezi doar pentru tine. Ai ceva tupeu.
OPRI}I NUNTA! 143

Ally era \ntr-o stare de furie ie[it` din comun.


Patul altui b`rbat? b`tu ea mnioas` din picior. De ce nu explici
acest comentariu?
Burke \njur` \n surdin`, emo]ional dat peste cap [i dorind-o att
de tare \nct \l durea.
Nu eu sunt cel care m-am l`udat cu cuceririle mele, ocoli el
r`spunsul.
Ne \ntoarcem iar`[i? Nu m-am l`udat. {i nu erau cuceriri, spuse
Ally, ap`rndu-se.
Bine. Hai s` vedem, cum ai formulat asta? Via]a ta social` activ`?
Da, am una. Asta nu este acela[i lucru cu a te culca cu orice
b`rbat care apare la orizont.
El pufni.
C]i b`rba]i \]i adulmec` urmele \n Dallas?
E[ti mr[av.
Ally \[i d`du drumul mniei. Era mult mai bine dect durerea care
o a[tepta.
Eu? |n ce soi de joc v-a]i vrt tu [i prietenul t`u Preston? Ce ai
f`cut cu el cnd te-ai ascuns de mine?
E[ti [i crud, spuse Ally.
Recunosc o femeie \n c`lduri cnd v`d una [i ... m` uit la ea
acum. Te-ai \mbr`cat cu aceast` rochie pentru a seduce, a[a c` nu te
obosi s` negi.
Nu \n]elegi nimic.
Frustrat de continua ei respingere, Burke \i prinse bra]ul.
Al naibii s` fiu dac` o s` te las s` te dai \n spectacol cu el sub
acoperi]ul meu. Nici s` nu te gnde[ti s` \ncerci s`-l duci \n patul t`u
pe furi[, ca s`-]i satisfaci dorin]a pe care am aprins-o \n tine!
144 JOAN REEVES

Ally \[i smulse bra]ul din mna lui.


S` nu te mai apropii de mine, altfel o s` m` asigur c` nu vei mai
putea satisface nici o femeie mult` vreme, Burke Winslow!

***

Prestin [i Tiffany st`tur` ghemui]i unul \ntr-altul la umbra din


spatele stejarului mare pn` cnd Burke se \ntoarse la petrecere.
Acum nu era timpul s-o caute pe Ally [i s-o consoleze. Ori s` se
confrunte cu Burke ca s`-i vre min]ile \n c`p`]na lui tare.
Am \ncercat s`-i spun lui Ally, spuse Tiffany uitndu-se \n ochii
lui Preston.
Ce s`-i spun, iubito? \i s`rut` Preston vrful nasului.
C` Burke trebuie s` fie \nc` \ndr`gostit de ea. De ce altfel m-ar fi
folosit ca s-o fac` geloas`?
Cum a f`cut asta?
|ntre mine [i Burke nu a fost niciodat` nimic \n afar` de
prietenie, dar i-a sugerat lui Ally c` am fi aman]i. Aminte[te-]i de
restaurant, cnd st`teai cu Ally. Ai v`zut ct de ciudat se purta Burke?
Ciudat?
Da, [optindu-mi ... rznd cu mine. Este adev`rat, flirtam cu el,
doar pentru a fi chit cu Ally. Dar el nu s-a comportat niciodat` a[a cu
mine. Se pref`cea doar, ca s` o fac` pe ea geloas`. {i \n tot acest timp,
\mi spunea glume tmpite g`site pe internet.
Glume? Credeam c`-]i spune lucruri sexy, par[ive.
Preston \i s`rut` ochii \nchi[i.
OPRI}I NUNTA! 145

Burke? \[i \ncre]i nasul Tiffany. A[ fi surprins` s` se gndeasc`


vreodat` la sex.
Crede-m`, se gnde[te, spuse Preston, s`rutndu-i gura.
Ally ajunse \n dormitor f`r` ca cineva s` fie martor al expresiei ei
distruse. Avusese a doua [ans`, dar nu fusese \n stare s` reaprind`
dragostea pe care Burke o sim]ise cndva pentru ea.
Cu minile tremurnde, \[i studie \nf`]i[area. |n afar` c` era pu]in
palid`, nu ar`ta ca o femeie a c`rei inim` fusese zdrobit`.
Poate c` maturitatea \i adusese un soi de acceptare [i \n]elepciune,
gndi ea trist`. Cel pu]in \nv`]ase c` via]a continu`. |ntr-un fel,
func]ionezi [i te vindeci.
|l iubea pe Burke. Era un fapt, [i sentimentele ei pentru el nu se
vor schimba niciodat`. El nu vroia cu adev`rat s` fie c`s`torit cu ea.
Burke vroia doar s-o prezinte ca pe a lui, ca s`-l poat` convinge pe
Sakamoto de stabilitatea [i loialitatea lui.
|l iubea suficient ca s` \ncerce s`-l ajute s`-]i \ncheie tranzac]ia cu
succes, de[i se temea c` afacerea va fi singurul lucru care conta pentru
el.
Ally inspir` adnc [i se preg`ti pentru performan]a vie]ii sale. Cel
pu]in, \i putea oferi lui Burke tranzac]ia Sakamoto, ca dar de
desp`r]ire.
Capitolul 11

|n urm`toarele cteva ore, Ally juc` un rol care precis ar fi f`cut-o


s` c[tige un premiu academic, gndi ea f`cnd o pauz` s`-[i trag`
r`suflarea.
|i delect` pe Sakamoto-san [i pe Nishi-san cu anecdote dup`
anecdote, toate destinate s` accentueze rela]ia stabil` pe care ea [i
Burke o aveau. Poate c` ar trebui s` se apuce s` scrie romane de
fic]iune, gndi ea cu am`r`ciune, rznd politicoas` la ceva ce spunea
Nishi.
Menajera veni s` se consulte cu ea. Ally se scuz` [i o urm` pe
Deirdre \n buc`t`rie. Cu coada ochiului, \l v`zu pe Burke
apropiindu-se de Sakamoto. Bun. Las`-l s`-[i fac` jocul, gndi ea.
S` mai deschidem [ampanie, doamn` Winslow? Se face trziu. |n
curnd vor \ncepe s` plece.
Ally se uit` la cada cu ghea]` \n care st`teau sticlele.
Sigur. De ce nu? Deschide-le pe toate. Astfel voi avea [i eu una
numai a mea, spuse ea.
OPRI}I NUNTA! 147

Foarte bine, spuse Deirdre ]eap`n`.


Evident, o dezaproba. Bun, gndi Ally. Las`-l pe sergentul de
menajer` s` o dezaprobe. Nu-i p`sa. A[tept` pn` cnd chelnerul
umplu o tav` cu pahare de [ampanie.
Nu am mncat sau b`ut nimic ast`-sear`, spuse Ally. A[a c` este
vremea s` m`nnc, s` beau [i s` fiu vesel` ... Ridic` un pahar [i i-l d`du
lui Deirdre. Bea, doamn` Henry. Ai r`mas \n urm`. {i eu la fel.
Cu asta, Ally goli paharul.
Deirdre Henry o privi \ngrozit`. Apoi, spre uimirea lui Ally, \[i goli
propriul pahar \ntr-o clipit`.
Pe Ally o umfl` rsul.
La o parte! ... Mai lu` \nc` dou` pahare, ignornd expresia de
avertizare a chelnerului ... Uite, ia altul!
Cnd Deirdre \l ridic` [i \ncepu s` \nghit`, Ally o opri.
Mai bine ia-o mai \ncet, o sf`tui ea.
Deirdre bigui:
Da, ave]i dreptate. Mul]umesc.
Ally zmbi [i o b`tu pe um`r.
A fost pl`cerea mea ... Se \ntoarse s` plece apoi se opri.
|ntorcndu-se, spuse: Apropo, ai f`cut o treab` bun`. A fost o
petrecere grozav`.
Femeia se f`cu ro[ie ca focul.
Mul]umesc, doamn` Winslow. M` bucur c` a]i remarcat.
Ally d`du din cap cu emfaz` [i p`r`si buc`t`ria. Paharul de
[ampanie pe care-l d`duse pe gt \i d`duse o u[oar` ame]eal`. |l goli
[i pe cel pe care-l ]inea \n mn`, pentru a-[i men]ine senza]ia. Era mult
mai bine a[a dect cu constrngerea de ghea]` pe care [i-o impusese
cnd \l l`sase pe Burke \n patio.
148 JOAN REEVES

Merse printre oaspe]i pentru a se asigura c` to]i se simt bine. Chiar


ar fi trebuit s` m`nnce ceva, gndi ea, dar nu-i era deloc foame. Lu`
un alt pahar de [ampanie de pe tava chelnerului [i-l urm`ri cum \[i
croie[te drum prin \nc`pere.
Cnd chelnerul ajunse la Burke [i Sakamoto fu mul]umit` c`
fiecare dintre ei lu` cte un pahar. Poate c` urmau s` toasteze pentru
\ncheierea cu succes a tranzac]iei, gndi ea, avnd un sentiment de
de[ert`ciune.
Burke [i musafirii lui se a[ezar` \ntr-un col] lini[tit. Ea \i observa [i
fu recompensat` s` vad` fe]ele lor pline de zmbete. Brusc, \l v`zu pe
Burke ridicnd paharul spre ea drept salut.
A[adar, Ally credea c` singurul lucru pe care-l vroia de la ea era s`
\ncheie tranzac]ia? |i va ar`ta ct de tare se \n[ela.
So]ia mea este foarte frumoas`, nu-i a[a? \ntreb` el.
Extraordinar de frumoas`, spuse repede Nishi.
Exist` doar o problem`, spuse Burke. Ea nu este chiar so]ia mea.
So]ia dumneavoastr` nu este so]ia dumneavoastr`? \l chestion`
Sakamoto, ]eap`n.
Ei bine, este so]ia mea, dar am divor]at. Acum [ase ani. Numai c`
ea n-a completat niciodat` actele, a[a c` acum \nc` suntem c`s`tori]i.
Burke sim]ea cum i se ia o greutate enorm` de pe umeri. Dac` prin
asta o va c[tiga pe Ally \napoi, atunci acest gest de dou`zeci de
milioane de dolari va merita.
Sakamoto \i spuse ceva \n japonez` fiului s`u.
{i o vede]i pe domni[oara Estes acolo? Partenera mea de afaceri?
ar`t` Burke cu degetul spre locul unde Tiffany st`tea bra] la bra] cu
Preston Kesey.
Da, spuse Sakamoto. O domni[oar` foarte dr`gu]`.
OPRI}I NUNTA! 149

Ea [i cu mine suntem logodi]i.


Ce? spuser` la unison Nishi [i Sakamoto.
Sau cel pu]in am fost pn` cnd Ally [i-a f`cut apari]ia.
Cuvinte japoneze furioase \ncepur` s` se schimbe \ntre Sakamoto
[i fiul lui.
Burke \ncepu s` realizeze ruinarea unui an \ntreg de negocieri.
Dac` ai de gnd s` te distrugi, gndi el, atunci f`-o \n stil mare!
{i vede]i b`rbatul cu care st`?
La \ncuviin]area lor din cap, el spuse:
Acolo este iubitul nevestei mele, de la Dallas.
Ce \nseamn` asta? \ntreb` Sakamoto senior, s`rind \n picioare.
Burke \[i sorbi [ampania. Era timpul s` termine cu asta.
Ally \[i lu` la revedere cu c`ldur` de la cei doi japonezi. Era
recunosc`toare c` hot`rser` s` plece, de[i comentariile lor rapide \n
japonez` f`r` a mai men]iona privirile ciudate adresate ei o l`sar`
nedumerit`.
Dup` aceea, musafirii \ncepur` s` dispar` cte doi, cte trei. Cnd
u[a se \nchise dup` ultimul, oft` u[urat`.
Ei bine, doamn` Henry, spuse ea obosit`, a[a cum spune un
vechi cntec, balamucul s-a terminat.
Deirdre se \ncrunt`.
Nu-mi amintesc exact aceste cuvinte.
Ally flutur` din mn`.
Cuvinte diferite. Acela[i \n]eles. Aceast` sticl` de [ampanie [i cu
mine avem o \ntlnire.
Lu` o sticl` plin` pe jum`tate [i un pahar [i se \ndrept` spre sc`ri.
Urcatul sc`rilor era la fel de greu ca escaladarea unui munte, gndi
ea, cnd \n cele din urm` ajunse \n camera ei. Intr` [i \ncuie u[a
150 JOAN REEVES

dormitorului. Nu vroia ca so]ului ei s`-i fie u[or, \n cazul \n care acesta


ar fi hot`rt s` \nceap` s`-i vorbeasc` despre drepturile conjugale.
Era extenuat`. |[i trase rochia de pe ea [i, cumva, g`si energia s`-[i
spele fardul de pe fa]` [i s` se spele pe din]i. Dar era mult prea obosit`
s` fac` un du[ [i s`-[i spele p`rul de fixativul care-i men]inea coafura
sofisticat`.
D`du la o parte cuvertura [i se trnti \n pat. Apoi se \ntinse dup`
sticla de [ampanie. Nu mai b`use niciodat` [ampanie direct din sticl`,
gndi ea, ducnd-o la gur`.
Nu prea se potrivea cu gustul de past` de din]i. Dar va ac]iona
minunat ca somnifer, gndi ea punnd sticla pe noptier` [i
strecurndu-se sub cuvertur`. Oft` [i \ntr-o clip` adormi.
La un moment dat, s` fi fost o or` sau opt ore mai trziu, se trezi
din somn. Ceva un zgomot o trezise.
Ally? Ally, las`-m` s` intru. Trebuie s` vorbim.
S` vorbim, pe naiba, morm`i ea.
{tia ce avea Burke \n cap [i nu avea nici o leg`tur` cu o conversa]ie.
|[i puse o pern` peste cap ca s` nu-l mai aud`.
Spre surprinderea ei se trezi \n zori. Raze aurii se infiltrau printre
jaluzelele de lemn [i c`deau pe pat.
Gemu [i se ridic` \n capul oaselor, treaz` de-a binelea, dar cu o
durere cumplit` de cap [i cu un gust amar \n gur`.
Totu[i, din motive necunoscute, era vioaie [i plin` de energie, de
parc` ar fi dormit toat` noaptea.
Se \ntinse, cu inten]ia de a reveni la via]a ei dinainte, ct mai
repede posibil. D`du cuvertura la o parte [i-[i puse picioarele pe
du[umea.
Era doar pu]in ame]it` cnd se cl`tin` spre baie.
OPRI}I NUNTA! 151

Nu prea r`u pentru o femeie care fusese aproape dou`zeci de ore


cu nimic altceva \n stomac dect [ampanie.
Putea s` fac` asta, hot`r\ ea, vrndu-se sub du[. Era u[or. Tot ce
trebuia s` fac` era s` nu se gndeasc` la ce se \ntmplase. Se va gndi
la asta mine. Aceast` filozofie o servise pe Scarlett O'Hara destul de
bine.
Sigur, s` nu se gndeasc` la Burke \i va lua ceva efort, realiz` ea
cnd se preg`ti s` plece. Dar avea o gr`mad` de timp s` se tot
fr`mnte.
Nu se deranj` s` ia ceva, cu excep]ia po[etei. |n afar` de rochia pe
care o purta, pe care Burke i-o cump`rase, nu vroia amintiri ale
timpului petrecut aici. Va fi mai u[or a[a.
Doamna Henry \[i luase liber de diminea]`, a[a \nct casa era
lini[tit`. Lui Ally \i p`rea r`u c` nu avea ocazia s`-i spun` la revedere
b`trnului majur. Ajunsese s` ]in` la femeie, descoperi ea.
|n grab`, scrise un bilet lui Burke, spunndu-i c` va l`sa Jaguarul
la una dintre parc`rile aeroportului [i-i ca trimite cheile mai trziu,
\ntruct el avea o dublur`.
O cuprinse o senza]ie de sl`biciune. Nu putea pleca f`r` o ultim`
privire la casa lui. Spera ca el s` fie fericit \n ea.
Burke se trezi din cauza soneriei. Deschise ochii, se uit` \n jur [i
descoperi c` era \n propriul lui pat. La dracu'! Vrusese s` ajung` \n
patul lui Ally, noaptea trecut`. De[i \ncercase s-o trezeasc` de cteva
ori \n orele foarte mici ale dimine]ii, ea \l ignorase.
Soneria sun` iar`[i [i iar`[i.
Bine. Bine. Vin.
Obosit, \[i c`ut` halatul [i [i-l puse pe el. Apoi reu[i s` ajung` la u[`
[i s-o deschid`.
152 JOAN REEVES

Tiffany. Ce vrei? clipi el din cauza luminii puternice a soarelui.


{tii ct este ceasul?
Da. spuse ea privindu-[i ceasul de la mn`. Este unu
dup`-amiaz`.
Asta \l trezi de-a binelea.
Atta este?
Cum de dormise att de trziu? {i unde era Ally? Casa era
\ngrozitor de t`cut`.
Trebuie s`-]i spun nout`]ile. Nishi Sakamoto tocmai a sunat.
Da. |mi pare r`u pentru asta, Tiffany. O s` m` revan[ez \ntr-un
fel fa]` de tine. {tiu ct de mult doreai s` se fac` aceast` tranzac]ie.
Despre ce vorbe[ti? Vor s` semneze hrtiile imediat ce suntem
gata.
Burke scutur` din cap, ca [i cum ar fi vrut s` se limpezeasc`.
|mi pare r`u. Cred c-am \n]eles ceva gre[it. Credeam c` ai spus
c` au venit pentru tranzac]ie.
Chiar a[a ... Se \ncrunt` ... De[i nu \n]eleg exact explica]iile lor.
De ce? Ce au spus?
Las`-m` s` v`d dac`-mi amintesc exact vorbele lor. Nishi a spus
c` taic`-s`u se a[tepta ca americanii s` fie foarte individuali[ti, dar tu
te-ai dovedit contrariul. Ei [i-au \nchipuit c` dac` tu te po]i descurca
\n via]a personal`, atunci precis po]i s` te descurci cu orice problem`
care apare ... Crezi c` are vreun sens?
Burke se porni pe rs. Rse pn` \i d`dur` lacrimile.
Da, \ntr-un fel ciudat, b`nuiesc c` au dreptate.
Bine, te las s` s`rb`tore[ti cu Ally ... Tiffani ezit`. Apropo, \mi iau
cteva zile libere. Cred c` o s` m` duc la Dallas. Poate o s` m` ocup
pu]in de art`.
OPRI}I NUNTA! 153

Burke [i-i reaminti pe ea [i pe Preston cu bra]ele \nl`n]uite. Asta \l


f`cu s` rd` [i mai tare.
Nu mai rdea dou` ore mai trziu, cnd \[i scoase Jaguarul din
parcare [i se duse la benzin`ria aeroportului.
|mi pare r`u, domnule Winslow. Nu [tiu cum a ap`rut zgrietura
pe capot`, spuse [eful. Dar sunt sigur c` a[a era cnd a venit.
Nici o problem`. Ma[ina nu are importan]`. F`-mi doar plinul de
benzin` [i d`-mi factura.
Cincisprezece minute mai trziu, era pe autostrada care ducea spre
nord. Dac` se gr`bea, o va \nv`]a pe Ally c` fuga nu era un r`spuns la
problemele lor.
Oftnd u[urat`, Ally deschise u[a de la apartamentul ei. Adulmec`.
Era ciudat. P`rea c` mirosea a cafea. |[i puse sub bra] coresponden]a
[i-[i trnti geanta pe scaunul din micul hol.
Frunz`rindu-[i coresponden]a, intr` \n camera de zi.
Era timpul s` vii acas`, spuse Burke.
Ally ]ip` [i arunc` \n el cu coresponden]a. Cnd v`zu cine era,
r`sufl` u[urat`. |[i duse mna la piept s`-[i potoleasc` b`t`ile inimii.
Ce faci aici? exclam` ea.
A[a \]i \ntmpini tu so]ul? se ridic` el [i veni spre ea.
Ally se d`du \napoi.
S` nu te apropii mai mult.
U[urarea ei se transform` \n panic`. De ce venise aici? Nu era
cinstit.
Burke se opri [i o privi cu amuzament.
Relaxeaz`-te, Ally. Tu [i cu mine avem de discutat unele
probleme.
Probleme! rosti ea de parc` ar fi fost ceva resping`tor.
154 JOAN REEVES

Am f`cut tot ce am putut s` te ajut \n problemele tale, Burke. Mai


mult nu pot. Nu mai pot fi so]ia ta.
El f`cu un alt pas spre ea.
Nu veni mai aproape. |l voi stiga pe Percy. Este peste hol.
Vrei s` spui Preston, spuse Burke, rznd.
Da, da, spuse Ally, nervoas`.
Nu ]i-ar folosi la nimic.
Crezi?!
Nu este acas`. Este \nc` la Houston. De unde crezi c` am ob]inut
cheia?
Nu [tiu. D`-mi-o \napoi imediat, \ntinse ea mna.
Mi-ar p`rea bine s` ]i-o dau, spuse el acoperind distan]a dintre
ei din doi pa[i mari. Dar eu nu vorbesc despre orice cheie. Ci de cheia
de la inima mea.
Apoi se n`pusti asupra ei [i ea era prea cople[it` ca s` protesteze.
Mult mai trziu, Ally se trezi. Ceva o gdila la nas. Deschise ochii
[i-l v`zu pe Burke deasupra ei. El plimba o [uvi]` de p`r \nainte [i
\napoi peste vrful nasului ei.
Este un soi de totur` exotic`? \ntreb` ea, \ntinzndu-se lene[.
|i pl`cea felul \n care ochii lui \i urm`reau fiecare mi[care senzual`.
Este timpul pentru discu]ia pe care am men]ionat-o.
Oh, Burke, nu strica lucrurile acum.
El o f`cu s` tac`, s`rutnd-o.
Nu, iubito, asta nu va strica nimic, ci va face ca totul s` fie \n
ordine.
{i a[a a fost.
Epilog

Gr`be[te-te, Burke, o s` \ntrziem, spuse Ally \ngrijorat`.


Dac` nu vom ajunge la timp la biseric`, nu va fi vina mea. {tii
cum sunt sunt eu cnd v`d lenjerie ro[ie.
E[ti att de r`u, spuse ea cu un chicotit.
{i nu-]i pare bine? \[i ridic` el sprncenele \n mod exagerat.
Uite-o, strig` Ally. Burke r`suci volanul Jaguarului. Printr-o
manevr` demn` de ac]iunea unui film, coti cu abilitate [i intr` pe aleea
bisericii \n parcare.
Haide, Ally s` ne gr`bim.
O luar` la fug` [i n`v`lir` \n camera rezervat` petrecerii de nunt`.
Am reu[it! strig` Ally. Acolo sunt bunica mea [i bunicul t`u.
Preg`te[te-te pentru o moral` despre punctualitate.
Frederick Winslow [i Edith Fletcher se \ntoarser`. Amndoi p`reau
nelini[ti]i.
Cred c` singura nunt` la care voi doi a]i fost la timp a fost a
voastr`, morm`i Frederick.
156 JOAN REEVES

Ajut`-m` cu blestemata asta de cravat`, Burke.


Ally [i Burke schimbar` priviri amuzate [i \ncepur` s`-[i
\ndeplineasc` \ndatoririle de doamn` [i respectiv cavaler de onoare.
|nainte de a se alinia pentru mar[ul nup]ial, Burke o trase pe Ally
deoparte. Mul]umea cerului c` avusese o a dou` [ans` cu Ally, fiindc`
nu-[i putea imagina via]a f`r` ea.
La cte nun]i am fost \n biserica asta? \ntreb` el, privind-o \n ochi.
Socotind-o pe prima a noastr` [i aproape a doua a ta, [i apoi
reafirmarea jur`mintelor noastre, facem ca locul acesta s` fie ocupat,
spuse Ally cu rsul sclipindu-i \n ochii ferici]i. Partea mea favorit`
totu[i, este \ntotdeauna cnd pastorul spune c` po]i s`ruta mireasa.
Burke se uit` la Frederick [i la Edith, care a[teptau acordurile
mar[ului nup]ial.
Nervosul cuplu s`rea peste \ndemnurile pastorului cnd se
s`rutar` [i [u[otir` \mpreun`.
Ally \i urm`ri privirea [i zmbi la cei doi oameni care \nsemnau att
de mult pentru ea. Bunica Edith [tiuse cu luni \nainte de hrtiile de
divor] nesemnate. Cnd \l \ntlnise pe Frederick \n acea croazier` [i
descoperise cine era, cei doi hot`rser` s` dea o mn` de ajutor
soar]ii.
F`r` amestecul lor, ea [i Burke nu s-ar fi reunit niciodat` \ntr-un
mod att de dramatic.
Ea \[i \nghi]i nodul de emo]ie din gt.
Cnd crezi c` ar trebui s` le spunem c` urmeaz` s` fie str`bunici?
[opti Burke, mngindu-i pntecul plat.
S` a[tept`m pn` la recep]ie, spuse Ally. Pn` atunci putem
practica partea mea favorit` a ritualului. Pentru cazul \n care ne
hot`rm s` mai facem o nunt`.
OPRI}I NUNTA! 157

Rznd, el o tachin` cu un s`rut cast pe buze.


Nume[ti `sta un s`rut? se plnse Ally. Haide, Burke, s`rut`-m`
cum trebuie.
A[a c` Burke o s`rut` din nou, de aceast` dat` cu toat` inima [i
sufletul.
Slav` Domnului, oft` Ally, unele lucruri nu se schimb` niciodat`.

Sfr[it