Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LUNG DURAT LA FIZIC CLASA a IX-a

Planificate - 68 ore
Probe de evaluare sumativ - 3 ore
Lucrri de laborator - 3 ore

Competene specifice Capitolul. Uniti de Coninuturi Nr. Data Obser-


Subcompetene nvare. ore vaii

I. OPTICA 24
GEOMETRIC.
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 1.1. Reflexia luminii. * Reflexia luminii. 5
- Descrierea fenomenului: Legile reflexiei.
reflexia luminii. * Oglinda plan.
- Verificarea experimental a * Oglinzi sferice.
legilor reflexiei. Aplicaii.
- Construcia imaginii n
oglinzilor sferice.
- Utilizarea legilor reflexiei la
rezolvarea problemelor.
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 1.2. Refracia * Refracia luminii. 5
- Descrierea fenomenului: luminii. Legile refraciei.
refracia luminii. * Reflexia total.
- Verificarea experimental a Aplicaii(fibre optice,
legilor refraciei luminii. binoclu, periscop...)
- Utilizarea legilor reflexiei, Lucrare de laborator:
refraciei la rezolvarea ,,Determinarea
problemelor. indicelui de refracie
al unei substane
transparente."
CS-1; CS-2; CS-3 1.3. Dispersia * Dispersia luminii 2
- Descrierea fenomenului: luminii.
dispersia luminii.
CS-1;CS-2;CS-3;CS-4; 1.4. Lentile subiri. * Lentile subiri. 5
- Construirea imaginilor n Construirea
lentilele subiri. imaginilor n lentile.
- Utilizarea legilor reflexiei, *Formula lentilei
refraciei i a formulei lentilei subiri.
subiri la rezolvarea Lucrare de laborator:
problemelor. ,,Determinarea
distanei focale a
unei lentile
convergente."
CS-1;CS-2;CS-3;CS-4; 1.5. Instrumente * Instrumente optice:
-Explicarea principiilor de optice. lupa, aparatul, 3
funcionare a unor fotografic, aparatul
instrumente optice n care are fotografic,
loc reflexia i refracia microscopic.
luminii.
-Investigarea instrumentelor
optice(lupa, aparatul
fotografic, aparatul de
proiecie, microscopul).
CS-1; CS-2; CS-3 - 1.6. Ochiul - sistem * Ochiul - sistem 2
Identificarea defectelor de optic natural. optic natural.
vedere i stabilirea * Defectele vederii.
modalitilor de corectare a Ochelarii.
acestora.
1
Sistematizare-
1
generalizare.
Evaluare sumativ
II. INTRACIUNI 30
PRIN CMPURI
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 2.1. Cmpul * Legea atraciei 6
- Extrapolarea cunotinelor gravitaional. universale.
despre fora de greutate la * Cmpul
studiul cmpului gravitaional. gravitaional
- Utilizarea legii atraciei Intensitatea cmpului
universale la rezolvarea gravitaional.
problemelor n diferite * Sistemul Solar.
contexte. Planete i satelii.
Comete. Meteorii.
Lucrare de laborator:
,,Determinarea
intensitii cmpului
gravitaional cu
ajutorul pendulului
gravitaional."
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 2.2. Cmpul electric. * Interaciunea 7
- Extrapolarea cunotinelor electrostatic. Legea
despre interaciunile electrice lui Coulomb.
la studiul cmpului electric. * Cmpul electric.
- Utilizarea legii lui Coulomb Intensitatea cmpului
la rezolvarea problemelor n electric.
diferite contexte. * Modelul planetar al
atomului.
CS-1; CS-2; CS-3; CS-4 2.3. Cmpul 6
- Extrapolarea cunotinelor magnetic.
despre inducia magnetic i * Cmpul magnetic.
fora electromagnetic la * Interaciunea dintre
studiul cmpului magnetic. conductoare paralele
- Utilizarea legii atraciei parcurse de cureni
universale i a legii lui electrici.
Coulomb la rezolvarea * Aciunea cmpului
problemelor n diferite electric i a celui
contexte. magnetic asupra
- Descrierea rolului cmpului sarcinilor electrice.
magnetic al Pmntului n * Cmpul magnetic
protejarea de radiaii cosmice. al Pmntului. Aurore
- Trasarea analogiilor ntre polare.
cmpul gravitaional, electric
i magnetic.
CS-1; CS-2; CS-3 2.4. Cmpul * Cmpul 7
- Explicarea procesului de electromagnetic. electromagnetic.
generare reciproc a Unde electro- * Unde
cmpurilor electric i magnetice. electromagnetice.
magnetic. Viteza de propagare
a undelor
electromagnetice.
- Justificarea existenei * Clasificarea
undelor electromagnetice prin undelor
detectarea undelor radio. electromagnetice.
- Stabilirea naturii comune a * Unde radio.
undelor radio i a undelor Proprieti ale
luminoase. undelor
electromagnetice.
* Unde luminoase.
Determinarea vitezei
luminii.
Sistematizare-
3
generalizare.
1
Evaluare sumativ
III. INTERACI-
10
UNI NUCLEARE
CS-1; CS-3 - Descrierea 3.1. Nucleul atomic. * Nucleul atomic. 1
structurii nucleului * Fore nucleare
CS-1;CS-2;CS-3 - 3.2. Radioactivitatea. * Radioactivitatea 2
Extrapolarea cunotinelor Radiaii nucleare. *Radiaii nucleare.
despre interaciunile prin
cmpuri asupra proceselor
nucleare
CS-1;CS-2;CS-3;CS-5 3.3. Fisiunea * Fisiunea nucleelor 2
- Descrierea construciei i nucleelor de uraniu. de uraniu.
principiului de funcionare a Energetica atomic * Energetica atomic
reactorului nuclear. (nuclear). (nuclear)
- Estimarea posibilelor efecte
ale energiei nucleare i
pericolului deeurilor
radioactive.
CS-1;CS-2;CS-3;CS-5 - 3.4. Reacii *Reacii 1
Estimarea posibilelor efecte termonucleare. termonucleare.
ale energiei termonucleare. Energetica Energetica
termonuclear. termonuclear.
CS-1;CS-2;CS-3;CS-5 - 3.5. Aciunea 1
Estimarea posibilelor efecte radiaiilor nucleare * Aciunea radiaiilor
ale energiei nucleare i asupra organismelor nucleare asupra
pericolului deeurilor vii. Reguli de organismelor vii.
radioactive. protecie contra Reguli de protecie
radiaiei. contra radiaiei
CS-1;CS-2;CS-3;CS-5 - 3.6. Rolul fizicii n * Rolul fizicii n 1
Aprecierea importanei dezvoltarea dezvoltarea celorlalte
progresului tiinifico-tehnic celorlalte tiine ale tiine ale naturii i n
n dezvoltarea civilizaiei. naturii i n dezvoltarea
dezvoltarea societii societii.
Sistematizare-
generalizare. 1
Evaluare sumativ 1
Rezerv 4