Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DISCIPLINA: MATEMATICA
CLASA: XII A
PROFESOR: Beliu Aliona
TEMA: Limita unui ir. Noiunea de ir convergent, divergent
Nr. Leciei: 137
LOC DE DESFASURARE: CABINET DE MATEMATICA
TIMP: 90 MINUTE (2 ORE)
Tipul leciei: de formare a capacitilor de dobndire a cunotinelor.
Subcompetene curriculare: 1.1, 1.2,1.3,1.4,1.8
Obiectivele leciei: La finele leciei elevii vor fi capabili:
- S caracterizeze unele siruri utilizand reprezentarea geometrica a unor cazuri particulare
- S utilizeze unele siruri de numere rationale pentru aproximarea unor numere reale
- S exprime termenului general al unui sir printr-o relatie de recurenta
- S modeleze situatii cu ajutorul sirurilor.
- S stimuleze gandirea logic si intuitiv (prin prezentarea unor desene ,scheme sau
reprezentari grafice ,precum si a numeroase exemple si contraexemple)
STRATEGII DIDACTICE:
METODE DE INVATARE: conversatia, explicatia, exercitiul, problematizarea
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe
RESURSE MATERIALE: fise de lucru, seturi de probleme
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: manuale alternative clasa a XI a, culegeri de probleme
Admitere Bac
METODE DE EVALUARE: evaluare sumativa, continua pe parcursul lectiei, formativa
DESFASURAREA ACTIVITATII:
1.ORGANIZAREA SI PREGATIREA CLASEI: (5 MIN)
-verificarea frecventei
-verificarea existentei si operationalitatii resurselor materiale
(creta,burete,carti,caiete)

2.CAPTAREA ATENTIEI: (5 MIN)


-anuntarea subiectului pentru tema lectiei
-anuntarea competentelor
-anuntarea modului de desfasurare a activitatii

3.REACTUALIZAREA CUNOSTINTELOR: (30 MIN )


Se va realiza prin intrebari referitoare la siruri si exemple sau observatii pentru
consolidarea cunostintelor teoretice;intrebarile si raspunsurile vor fi scurte si vor presupune
reactualizarea notiunilor si stabilirea unor conexiuni cu alte siruri (progresii,siruri de
matrici,siruri de integrale)
-Cum se defineste un sir de numere reale ?
-Care sunt modalitatile de a defini un sir ?
(se vor prezenta exemple de siruri luate de la algebra sau siruri de integrale de tipul:
(In )n1 ,siruri de matrici de forma :
an bn
An= cn dn

siruri de tipsn=x1n+ x2n,unde x1 , x2 sunt solutii ale unei ecuatii de grad 2.


-Ce este un sir monoton ?Exemple
-Ce este un sir marginit ? Dar nemarginit ?
(Se vor da exemple de siruri monotone nemarginite an=n,sau marginite, dar
nemonotone bn=(-1)n ,n>=1
-Cand spunem ca un sir (an) are limita + sau -?
(exemple prin reprezentari grafice)
-Cand spunem ca un sir (an) are limita finita a ?
(exemple ,eventual prin reprezentari grafice )
-Cum se pot clasifica sirurile ? CONVERGENTE (cu limita finite)
-DIVERGENTE(cu limita + ,- sau fara limita )
(exemple )
-Reactualizarea unor teoreme de convergenta fundamentale
(Se pot da exemple de siruri convergente dar nemonotone an=(-1)n /n )
-Studiul convergentei unor siruri elementare: (an)nN, (nr)nN, (p(n))nN,
(p(n)/q(n))nN,progresii aritmetice sau geometrice.
-Ce se intelege prin subsir al unui sir ? (Exemple,Teoreme de convergenta a
subsirurilor)
-Care sunt principalele proprietati ale sirurilor convergente si ce operatii se pot efectua
cu ele ? (Criterii de majorare ,criteriul clestelui)
-Care sunt cazurile exceptate? Exemple de eliminare a nedeterminarii.
-Care este sirul lui EULER si ce nedeterminare inlatura el ?
In continuare se va lucra folosind fisa de lucru 1,care foloseste itemi cu alegere duala si
itemi cu alegere multipla,pentru fixarea cunostintelor teoretice precum si itemi de
completare pentru calculul unor limite mai simple in scopul acomodarii elevului cu cerintele
examenului de bac.Elevii vor lucra independent cate 2 sau 3 in banca iar dupa 10 minute vor
argumenta rezultatele precizate in fisa eventual prin exemple.

FISA DE LUCRU 1 (25 MIN)

Precizati daca urmatoarele afirmatii sunt adevarate sau false:

1.Orice sir marginit este convergent.


2.Orice sir nemarginit este divergent.
3.Daca a n + atunci (a n) este nemarginit.
4.Orice sir convergent este monoton.
5.Daca a n b n si (b n) monoton atunci ( a n) monoton.
6.Daca (a n) convergent atunci ( a n)2 convergent.

Incercuiti afirmatia corecta :


7. A.Daca ( a n) divergent atunci (a n ) divergent
B. Daca (a n ) convergent atunci ( a n) convergent
C.Daca (a n)convergent atunci (a n ) convergent
D. Daca (an2 )monoton atunci (a n) monoton
8. Reciproca teoremei :Orice sir monoton si marginit este convergent este:
A.Orice sir convergent este sir monoton
B.Orice sir convergent este sir marginit
C.Orice sir convergent este monoton si marginit
D.Orice sir convergent este monoton sau nemarginit
9. A.( an+bn)convergent ( an)si(bn)convergente
B.( an+bn) si ( anbn)convergente ( an) si (bn) convergente
C. ( an+bn) , ( anbn) si ( an/bn)convergente ( an) si (bn) convergente
D. a n a, b n b,b0 an/bn a/b
10. Fie( an) si (bn)siruri convergente .
A. an<bn lim an<lim bn
B. an<bn lim anlim bn
C. lim an<lim bn an<bn
D. lim anlim bn anbn
11. A: (an ) nemarginit 1/an0
B: (an) crescator si nemarginit, an>0 1/an 0
C: 1/an 0,an>0 (an ) crescator si nemarginit
D: daca an0, an 0 nu rezulta ca (1/an ) nemarginit
12: A: an b n 0 an 0 sau b n 0
B: an b n 0 , ( an)si(bn)convergente an 0 sau b n 0
C: ( an/bn)convergent ( an)si(bn)convergente
D: ( an/bn)convergent ( an) sau (bn)convergente
Completati raspunsurile:

1.Limitele sirurilor an =sin n ,respectiv bn=n+sin n sunt a=.,b=..

2.Limita sirului cn = [1-2(1/3+1/32++1/3n)] este c=


3.Valorile reale ale numerelor a,b astfel incat: lim( (n2+1)/n an-b)=2
n+
sunt a=. , b=
4.Limita sirului dn =( 1 / n2+1 + 1/ n2+2 + +1/ n2+n ) este d=
n
5.Limita sirului n+3 este l=.
ln=
n2+1

Observatie:problemele presupun si reactualizarea unor cunostinte anterioare legate de functia


sin,de calcul al sumei termenilor unei progresii geometrice precum si folosirea criteriului
clestelui sau al sirului lui Euler .

In fisa de lucru 2 vor fi prezentate probleme de sinteza , folosind eventual itemi


semiobiectivi(intrebari structurate). Problemele sunt prezentate gradat,si se va urmari in ce
stadiu de pregatire se afla elevii .Vor fi folosite si cunostinte din clasele IX,X dar si din clasa
XII. Dupa 15 minute de gandire elevii vor fi scosi la tabla pentru a prezenta solutiile fiind
ajutati eventual si de profesor.

FISA DE LUCRU 2 (35 MIN)

1.Se da sirul: an=1/12+1/23++1/n(n+1)

a)Aratati ca an=1-1/(n+1)
b)Aflati lim an
n+

2.Se considera f:RR , f(x)=(2x+1)/((x2+1)(x2+2x+2))


a) Sa se verifice ca f(x)=1/(x2+1)-1/((x+1)2+1), ()xR
b)Sa se arate ca f(1)+f(2)+.+f(n)=1/2-1/((n2+1)+1), ()nN*
c)Sa se calculeze lim(f(1)+f(2)+.+f(n))
n+
d)Sa se calculeze lim n2(f(1)+f(2)+.+f(n)-1/2)
n+

3.Se considera sirurile ( an)si(bn),n>=1,definite prin:


an=1+1/1!+1/2!++1/n! ; bn= an+1/(n!n)

a)Sa se stabileasca monotonia sirurilor ( an)si(bn).


b)Stiind ca lim an=e, calculati lim bn
n+ n+
c)Sa se ordoneze crescator elementele e, an+1, bn.
4.Fie f:RR .f(x)=xex
a)Sa se calculeze .f (x).
b)Sa se afle intervalele de monotonie ale lui f.
c) Fie an=f (n)(0), n>=1.Calculati a 2005

d)Aflati lim ((a1 +a2++ an )/ n2)


n+
5.Se defineste (In)n>=0 astfel:

I0 = 01 1/(x2+6x+10) dx , In= 01 xn/(x2+6x+10) dx ,n>=1


a)Sa se calculeze I0 si I1;
b)Sa se demonstreze ca:
In+2 +6In+1 +10In =1/(n+1)
In+1 In
1/17(n+1) In1/17(n-1), ()n>=1
c)Calculati:
lim n In.
n+

4. CONCLUZII:(5 MIN)
Notarea elevilor,anuntarea temei pentru acasa,anuntarea subiectului pentru urmatoarea lectie.
(Se vor face aprecieri individuale si colective asupra activitatii desfasurate)
Observatie:problemele 4 si 5 pot constitui tema acasa ,in cazul in care timpul de rezolvare a fost
insuficient.Daca s-a reusit rezolvarea tuturor activitatilor se poate propune ca tema problema IV
de la subiectele de bac din sesiunea iunie-iulie 2004,punctele a,d,e,f.

5. TEMA ACASA

Se considera functia f: (0,+) R,f(x)= (4x+4)/(x2(x+2)2 ) si sirul (an )nN* ,


an=f(1)+f(3)++f(2n-1), () n N*
a)Sa se verifice ca f(x)=1/ x2 - 1/ (x+2)2 , () x (0,+)
b)Utilizand metoda inductiei matematice , sa se arate ca :
an=1-1/(2n+1)2 , () n N*
c)Sa se calculeze lim an
n+
d) Sa se calculeze lim n2(an-1)
n+

Evaluare