Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

GRECIA ȘI ROMA ANTICĂ

I. Grecia antică:

X X X, Enciclopedia civilizaţiei greceşti, Bucureşti, 1993.


V. V. Sergheev, Istoria Greciei antice, Bucureşti, 1951.
V. V. Struve, D. P. Kallistov, Grecia antică, Bucureşti, 1958.
A. Piatkowski, O istorie a Greciei antice, Bucureşti, 1988.
A. Bonnard, Civilizaţia greacă, Bucureşti, vol. I-II (1967), III (1969).
M. Marinescu-Himu, A. Piatkowski, Istoria literaturii eline, Bucureşti, 1972.
P. Leveque, Aventura greacă, 2 vol., Bucureşti, 1987.
E. Levy, Grecia în secolul V de la Clisthenes la Socrate, Bucureşti, 1998.
P. Carlier, Secolul al IV-lea grec pînă la moartea lui Alexandru, Bucureşti, 1998.
F. Chamoux, Civilizaţia greacă în epocile arhaică şi clasică, 2 vol., Bucureşti, 1985.
M. I. Finley, Vechii greci, Bucureşti, 1974.
R. Flaceliere, Viaţa de toate zilele în Grecia secolului lui Pericle, Bucureşti, 1976.
K. M. Kolobova, E. L. Ozereţkaia, Cum trăiau vechii greci, Bucureşti, 1961.
C. Ioniţă, Relaţii agrare în Grecia veche, Bucureşti, 1987.
Al. Suceveanu, Alexandru cel Mare, Bucureşti, 1993.
D. Tudor, Alexandru Macedon, Bucureşti, 1968.
F. Chamoux, Civilizaţia elenistică, 2 vol., Bucureşti, 1985.
M. Gramatopol, Civilizaţia elenistică, Bucureşti, 1974.
A. Piatkowski, Istoria epocii elenistice, Bucureşti, 1996.
A. B. Ranovici, Elenismul şi rolul său istoric, Bucureşti, 1953.
G. Glotz, Cetatea greacă, Bucureşti, 1992.
Z. Petre, Civilizaţia greacă şi originile democraţiei. Premise istorice (I), Bucureşti, 1993.
M. I. Finley, Democraţie antică şi democraţie modernă, Sibiu, 1995.
K. Michalowski, Cum şi-au creat grecii arta, Bucureşti, 1975.
R. Ginouves, Arta greacă, Bucureşti, 1992.
M. Tarangul, Fidias, Bucureşti, 1978.
E. R. Dodds, Grecii şi iraţionalul, ed. a II-a, Iaşi, 1998 (= Dialectica spiritului grec,
Bucureşti, 1983.
N. A. Kun, Legendele şi miturile Greciei antice, Bucureşti, 1958.
Al. Mitru, Legendele Olimpului, ed.. a II-a, Bucureşti, 1966.
R. Flaceliere, Istoria literară a Greciei antice, Bucureşti, 1980.
J. Defradas, Literatura elină, Bucureşti, 1968.
D. M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice. Texte şi interpretări, Bucureşti, 1969.
W. F. Otto, Zeii Greciei. Imaginea divinităţii în spiritualitatea greacă, Bucureşti, 1995.
P. Veyne, Au crezut grecii în miturile lor ? Eseu despre imaginaţia constituantă, Bucureşti,
1996.
J. - P. Vernant, Mit şi gîndire în Grecia antică. Studii de psihologie istorică, 2 vol., Bucureşti,
1995.
F. Robert, Religia greacă, Bucureşti, 1998.
Gh. Vlăduţescu, O enciclopedie a filosofiei greceşti. Filosofi, filosofii, concepţii
fundamentale, vol. I, Bucureşti, 1994.
A. Tilgher, Viaţa şi nemurirea în viziunea greacă, Bucureşti, 1995.
J. - P. Vernant, Originile gîndirii greceşti, Bucureşti, 1995.
M. Detienne, Stăpînitorii de adevăr în Grecia arhaică, Bucureşti, 1996.
M. Florian, Cosmologia elenă, Bucureşti, 1993.
G. E. R. Lloyd, Metode şi probleme în ştiinţa Greciei antice, Bucureşti, 1988.
J. Boardman, Grecii de peste mări, Buc., 1988.
H. I. Marrou, Istoria educaţiei în antichitate, vol. I (Lumea greacă), Buc., 1997.
A. M. Snodgrass, Grecia epocii întunecate, Buc., 1994.
J.-P. Vernant, Mit şi religie în Grecia antică, Buc., 1995.

II. Roma antică:


R. Bloch, J. Cousin, Roma şi destinul ei, vol. I, II, Buc., 1985.
M. Bordet, Istoria Romei antice, Buc., 1998.
R. Brilliant, Arta romană de la republică la Constantin, Buc., 1979.
J. Carcopino, Viaţa cotidiană în Roma la apogeul imperiului, Buc., 1979 .
E. Cizek, Epoca lui Traian. Împrejurări istorice şi probleme ideologice, Buc., 1980.
E. Cizek, Istoria Romei, Bucureşti, 2002.
J.-C. Fredouille, Enciclopedia civilizaţiei şi artei romane, Buc., 1974.
M. Crawford, Roma republicană, Bucureşti, 1997.
A. Giardina (coord), Omul roman, Buc., 2001.
M. Gramatopol, Arta imperială a epocii lui Traian, București, 2011.
P. Grimal, Civilizaţia romană, vol. I, II, Buc., 1973.
N. Hannestad, Monumentele publice ale artei romane, Buc., 1989.
J.-N. Robert, Roma, 2002.
N. Lascu, Cum trăiau romanii, Buc., 1965.
G. A. Mansuelli, Civilizaţiile Europei vechi, vol. I, cap. VI, VII, vol. II, Buc., 1978.
H..I. Marrou, Istoria educaţiei în antichitate, vol. II (Lumea romană), Buc., 1997.
H..I. Marrou, Biserica în antichitatea târzie, Buc., 1999.
Th. Mommsen, Istoria romană, vol. I-III, Buc., 1987, 1988.
Jo-Ann Shelton, As the Roman Did. A Sourcebook in Roman Social History, New York,
Oxford, 1988.
D. Tudor, Figuri de împăraţi romani, Bucureşti, vol. I şi II (1974), III (1975).
D. Tudor, Călătoriile împăraţilor Hadrian şi Caracalla, Bucureşti, 1987.
P. Roché , Ph. Le Maitre, Invaziile barbare, Bucureşti, 2000.
F. de Coulanges, Cetatea antică. Studiu asupra cultului, dreptului şi instituţiilor Greciei şi
Romei, 2 vol., Bucureşti, 1984.
E. Molcut, D. Oancea, Drept roman, Bucureşti, 1997.
E. Cizek, Mentalităţi şi instituţii romane, Bucureşti, 1998.
N. A. Maskin, Principatul lui Augustus. Originea şi conţinutul său social, Bucureşti, 1954.
G. Boissier, Cicero şi prietenii săi. Studii asupra societăţii romane din vremea lui Cezar,
Bucureşti, 1977.
R. Étienne, Viaţa cotidiană la Pompei, Bucureşti, 1970.
I. Barnea, O. Iliescu, Constantin cel Mare, Bucureşti, 1982.
R. Brilliant, Arta romană de la Republică la Constantin, Bucureşti, 1979.
N. H. Hannestadt, Monumentele publice ale artei romane. Program iconografic şi mesaj,
Bucureşti, 1989.
M. Gramatopol, Arta imperială a epocii lui Traian, Bucureşti, 1984.
R. Turcan, Cultele orientale în lumea romană, Bucureşti, 1998.
X X X, Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti, 1982.
A. Husar, Gesta deorum per romanos, I-III, Târgu Mureș, 2003-2007.
A. Barrett, Caligula, București, 2008.
E. Champlin, Nero, București, 2007.
C. Odahl, Constantin și Imperiul creștin, București, 2007.
A. R. Birley, Hadrian, București, 2007.
J. Bennett, Traian, București, 2008.
M. Cary, H. H. Scullard, Istoria Romei, București, 2008.
J. Berry, Totul despre Pompei, București, 2008.
A. Goldsworthy, Totul despre armata romană, București, 2003.
N. Spivey. M. Squire, Panorama lumii antice, București, 2007.