Sunteți pe pagina 1din 52

Acţiunile SIF2 Moldova s-au apreciat cu 7,27%, în intervalul 7-14 noiembrie, ocupând locul al

doilea în topul creşterilor de la Bursa de Valori Bucureşti, după Alumil, cu o apreciere de 11,57%.
SIF2 a înregistrat un profit de 131,4 milioane de lei, în primele nouă luni ale anului,
reprezentând 138% faţă de prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli 2017, potrivit raportului
trimestrial al companiei. Portofoliul de acţiuni cotate deţine ponderea principală, de 78,4% din
valoarea totală a activelor, în timp ce ponderea acţiunilor necotate este de 8,9%. S-au menţinut
sectoarele financiar şi energetic (48,3%, respectiv 19,3% raportat la valoarea activelor) ca
sectoare principale în structura portofoliului, se mai arată în raportul citat: "Pe de o parte a
continuat procesul de reducere a numărului de participaţii din portofoliu, concretizat prin vânzarea
integrală a pachetelor de acţiuni în cazul a opt emitenţi, iar pe de altă parte a crescut expunerea pe
emitent, în special pe portofoliul CORE, cu efecte pozitive asupra performanţei întregului
portofoliu".
Recent, SIF2 Moldova a achiziţionat un pachet de 10% din capitalul social al Mecanica Ceahlău
(23.990.846 acţiuni), ajungând la o deţinere totală de 73,3%.
BET-FI, indicele celor cinci SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a crescut cu 1,57%, în intervalul 7-
14 noiembrie.
Indicele BET-XT, al celor mai lichide 25 de companii de la BVB, a urcat uşor, cu 0,15%, în
perioada menţionată.
Totodată, indicele BET a scăzut cu 0,38%.
Acţiunile Nuclearelectrica (SNN) s-au apreciat cu 3,52%, în intervalul analizat, reprezentând cel
mai bun plasament din indicele BET.
Societatea Naţională Nuclearelectrica a încheiat primele nouă luni ale acestui an cu un profit net
de 225,285 milioane lei, în creştere cu 120% faţă de cel obţinut în perioada similară din 2016.
Topul fondurilor de investiţii, în intervalul analizat, este condus de titlurile Certinvest BET-FI
Index, cu o apreciere de 1,96%.
Pe locul al doilea, în acest clasament, s-a situat FDI Piscator Equity Plus, ce a înregistrat o
creştere de 1,14%, în timp ce poziţia a treia a fost ocupată de titlurile FDI Napoca, care au urcat cu
1,13%.
Depozitele bancare în lei au avut un randament negativ de -1,07%, în intervalul menţionat, în
timp ce depozitele în euro au avut un randament de 0,02%, în condiţiile în care cursul monedei
naţionale în raport cu cea europeană a scăzut cu 1,11%, în intervalul de timp precizat.
Totodată, cotaţia aurului s-a depreciat cu 1,61%, la cursul BNR.
Preţul criptovalutei Bitcoin, raportat la moneda euro, a scăzut cu 9,92%.
Potrivit CoinDesk Price Index (indice ce reprezintă o medie a preţurilor criptomonedei la
principalele burse din lume), vineri, în jurul orei 16.30, criptovaluta se tranzacţiona în apropierea
nivelului de 6598 de dolari.
Tot vineri, la ora menţionată, capitalizarea de piaţă a monedei digitale era de aproximativ 120,4
de miliarde de euro, potrivit site-ului "coinmarketcap.com".

* Precizare:
Randamentele plasamentelor analizate la această rubrică sunt raportate la moneda europeană.
Randamentele calculate sunt cele mai bune pe fiecare categorie de plasament, fără a fi luată în calcul
lichiditatea tranzacţiilor. Piaţa AeRO nu este luată în calcul. Valorile unitare ale fondurilor mutuale
utilizate în analiză sunt cele aferente perioadei precizate în grafic. Articolul nu reprezintă o sugestie de
investiţii.

INFORMATII GENERALE

1.1. Prezentare

SIF Moldova S.A. Bacau este un organism de plasament colectiv incadrat in categoria
"Alte Organisme de Plasament Colectiv" (AOPC), care functioneaza in conformitate cu
prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 31/1990/R privind
societatile comerciale, republicata si cu modificarile ulterioare, cu respectarea celorlalte acte
normative in materie, ale actului constitutiv si ale reglementarilor sale interne.

Societatea de Investitii Financiare Moldova SA Bacau este inregistrata in Registrul


Comertului sub nr. J04/2400/1992, codul unic de inregistrare 2816642, atribut fiscal R.

Societatea de Investitii Financiare Moldova SA este autorizata definitiv ca societate de


investitii prin decizia CNVM nr. 1902/30.08.1999.

Conform Atestatului nr. 257/14.12.2005 SIF Moldova SA a fost inscrisa in Registrul


CNVM cu nr. PJR09SIIR/040001.

Conform Atestatului nr. 258/14.12.2005, SIF Moldova SA a fost incadrata in categoria


AOPC cu o politica de investitii diversificata.

Societatea este succesoarea Fondului Proprietatii Private II Moldova,


reorganizat si transformat in conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996
si Legii nr. 164/1999.

Capitalul social subscris si varsat este de 51.908.958,8 lei, fiind divizat intr-un numar
de 519.089.588 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei, actiunile sunt inscrise la Cota Bursei de
Valori Bucuresti - categoria I-a, incepand cu 01.11.1999. Evidenta actiunilor si actionarilor
este tinuta in conditiile legii, de catre S.C. Depozitarul Central S.A. iar Serviciile de
depozitare ale activelor sunt asigurate de Societatea Comerciala Banca Romana
pentru Dezvoltare - GSG S.A. Bucuresti.

Audiorul financiar al societatii este S.C. Deloitte Audit S.R.L.


Bucuresti.

In conformitate cu statutul si cu contractul de societate, SIF Moldova SA este condusa


de un Consiliu de Administratie ales pentru un mandat de cate 4 ani, incepand din anul 1997.

Auditorul financiar al societatii este S.C. Deloitte Audit S.R.L.


Bucuresti.

Societatea de Investitii Financiare Moldova SA este inregistrata, conform dispozitiilor


legale 14214c221o in vigoare, la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare - Certificat de
inregistrare nr. 418/07.09.1999

Obiectul de activitate al societatii:


 administrarea si gestionarea actiunilor la societatile comerciale pentru care s-au emis
actiuni proprii, corespunzator certificatelor de proprietate si cupoanelor nominative de
privatizare subscrise de cetateni;

 gestionarea portofoliului de actiuni si efectuarea de investitii financiare in vederea


maximizarii valorii propriilor actiuni;

 mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoanele fizice si persoanele juridice


si plasarea lor in valori mobiliare.

Strategia aprobata de actionari s-a concretizat in urmatoarele:

 Conducerea prin obiective, in vederea cresterii performantei emitentului.

 Promptitudinea si acuratetea diseminarii informatiei cu privire la toate


aspectele importante legate de emitent, conform cerintelor legislatiei in vigoare
si normelor CNVM si BVB.

 Respectarea si protejarea drepturilor actionarilor asa cum sunt acestea


prevazute in legislatia specifica si in Statutul SIF Moldova SA prin:

- tratament egal aplicat tuturor actionarilor indiferent de pachetul


detinut;

- asigurarea legaturii cu actionarii, la sediul central, prin


Serviciului Actionariat-Comunicare si la reprezentantele din tara,
prin persoanalul cu astfel de atributiuni.

1.2. Indeplinirea obiectivelor

1.2.1. Indeplinirea obiectivelor generale si a indicatorilor strategici

Indicatori de profit

Programul de activitate al SIF Moldova SA pentru anul 2006 prevedea ca principale


obiective strategice:

o valoarea unitara a activului net - crestere procentuala anuala de 35%;

o profitul net - crestere de aproximativ 12% raportat la nivelul prevazut al anului


precedent;
o program investitional de 70 mil. lei, sursa principala de finantare reprezentand-
o veniturile din vanzari.

1. Valoarea unitara a activului net (VUAN) a inregistrat o crestere a valorii


superioara tintei stabilite (57,98% fata de 35%), variind de la 1,6555 lei/actiune (31.12.2005)
la 2,6154 lei/actiune (31.12.2006). Aceasta performanta s-a bazat in principal pe cresterea
activelor cu 331.389.489 lei, la sfarsitul anului 2006 SIF Moldova SA administrand un activ
total de 1.403.849.526 lei.

Evolutia pozitiva a indicatorului VUAN a condus la o atitudine favorabila a


investitorilor fata de actiunile "SIF 2", ce s-au caracterizat prin lichiditate ridicata, prin
crestere cu circa 69 % a pretului mediu anual fata de anul precedent si prin valori de
tranzactionare superioare VUAN. Evolutia pozitiva a tuturor indicatorilor finaciari se poate
constata in Tab. 1.2.1.

Tab. 1.2.1. Evolutia indicatorilor finaciari

Indicator 2003 2004 2005 2006


Pret minim /
0,2300/0,4350 0,4300/0,8800 0,8450/2.4800 1,6700/3.320
maxim (lei)
Pret inchidere,
sfarsit de an 0,4300 0,8300 2,4500 3,2600
(lei)
VUAN (lei) 0,8018 1,0374 1,6555 2,6154
Pret/ VUAN 55,92 73,66 137,02 117,87
(%)
Pret/profitnet
6,84 11,31 26,65 21,52
unitar
Dividend
0,0480 0,0500 0,0500 0,0600
(lei/actiune)
Randament
9,30 5,78 2,04 1,53
dividend (%)
Capitalizare
bursiera (mil. 230 453 1.334 1.789
lei)
Activ net (lei) 416.210.580,50 538.508.215,10 859.338.860,12 1.357.647.738,65
Numar actiuni 519.089.588 519.089.588 519.089.588 519.089.588
in circulatie
Fig. 1.2.1. Evolutia indicatorului finaciar pret/VUAN (%)

]2. Profitul net a fost realizat in proportie de 123,33%, adica 48.344.613 lei, fata de
prevederea bugetata de 39.200.000 lei. Optimizarea structurii portfoliului a permis depasirea
obiectivelor stabilite privind veniturile nete realizate si a condus la cresterea constanta a
valoarii activului net, prin:

- imobilizari financiare - dividende;

- investitii financiare cedate.

Tab. 1.2.1.1. Realizare indicatori de profit (lei)

Indicator 2003 2004 2005 2006


Valoare activ net 416.210.581 538.508.200 859.338.860 1.357.647.739
Profit net 39.202.817 45.745.895 48.585.105 48.344.613

Fig. 1.2.1.1. Realizare indicatori de profit


Se observa din acest grafic ca, desi valoarea activului net a crescut an de an pana la a
se tripla, valoarea profitului net a sporit doar de 1,5 ori, ceea ce semnifica o rata sporita a
cheltuielilor de functionare.

3. Investitiile

Fata de Programul investitional asumat, in valoare de 70 mil. lei, investitiile realizate


in anul 2006, inclusiv cele ce urmeaza a fi inregistrate in 2007, sunt in valoare de 47,9 mil. lei,
reprezentand 68,61% din obiectivul anual. Nivelul de indeplinire al obiectivelor investionale a
fost afectat de caracteristicile evolutive ale pietei, de faptul ca nu au fost listati noi emitenti
atractivi pentru investitori si de suprasubscrierea inregistrata care a condus la diminuarea
plasamentului in cazul Transelectrica.

Au fost efectuate plasamente primare si secundare in actiuni cotate si drepturi asociate


acestora in valoare de 44,16 mil. lei, investitii de 0,26 mil. lei in actiuni ale emitentilor de
tip inchis, investitii in unitati de fond de 2,29 mil. lei si de 1,24 mil. lei in instrumente
financiare derivate, toate investitiile fiind in active din Romania.

Se observa ca actiunile cotate au crescut in pondere cu cca. 10% in defavoarea unor


plasamente mai putin atractive, cum sunt in acest moment depozitele bancare si titlurile de
stat, mai putin riscante dar cu eficienta mult diminuata.

Modificarile semnificative in portofoliile administrate fata de anul 2005 sunt cele


prezentate in tabelul urmator:

Tab.1.2.1.2. Modificarea activelor din portofoliu

Active 2005 2006


(lei) (%) (lei) (%)
Actiuni cotate,
drepturi de
preferinta 744.407.159 69,41 1.092.845.918 77,85
Actiuni necotate 190.282.132 17,74 231.094.153 16,46
Depozite bancare 70.569.472 6,58 58.501.739 4,17
Certificate de -
depozit 30.611.731 2,85 0,00
Titluri de stat 2.237.147 0,21 - 0,00
Fig. 1.2.1.2.Portofoliu comparativ

1.2.2. Indeplinirea obiectivelor finaciare

1.2.2.1. Administrarea portofoliului de actiuni

Reconfigurarea si optimizarea portofoliului de actiuni

In anul 2006 conducerea SIF Moldova SA a continuat politica de


reconfigurare si optimizare a portofoliului de actiuni in vederea cresterii
rentabilitatii acestuia, urmarindu-se marirea valorii participatiilor in
societati profitabile sau in societati cu posibilitati de tranzactionare
avantajoase si reducerea participatiilor in societati aflate intr-o situatie
economico-financiara dificila/fara perspective.

Aceste obiective au fost realizate prin urmatoarele tipuri de operatiuni de capital:

 modificarea participatiei prin participarea la majorare/diminuare a capitalului


social sau de radiere, astfel:

- majorarea capitalului social la 19 societati comerciale, in valoare nominala de


20.704.602,4 lei din rezerve;

- diminuarea capitalului social la 3 societati comerciale, in valoare nominala totala


de 5.175.535,6 lei;

- radierea a 13 societati comerciale la care s-a finalizat procedura de lichidare,


rezultand iesirea din portofoliu a participatiilor detinute in valoare nominala de 2.961.410,5
lei.
- radierea a 3 societati comerciale care au fost absorbite prin fuziune, rezultand
iesirea din portofoliu a participatiilor detinute in valoare nominala de 474.811,4 lei si
majorarea participatiilor detinute la societatile absorbante in valoare nominala de 319.000,0
lei.

 modificarea participatiei SIF Moldova SA ca urmare a tranzactiilor finalizate


prin transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor (vanzari/achizitii),
investitii directe (plasamente primare) sau retrageri:

- vanzari - s-a inregistrat vanzarea participatiilor (integral sau partial) de la 54


societati comerciale, in valoare nominala de 9.995.095,8 lei;

- achizitii - au avut ca obiect actiunile a 34 societati comerciale, in valoare nominala


de 5.789.785 lei;

- investitii directe (plasamente primare) SIF la 14 societati comerciale, in valoare


nominala de 10.335.412 lei;

Evolutia portofoliului la valoare nominala

Efectuarea operatiunilor de restructurare din cursul anului a condus la diminuarea


numarului societatilor comerciale din portofoliu, astfel incat la 31.12.2006 portofoliul
cuprinde 279 societati comerciale, la care sunt detinute actiuni in valoare nominala totala de
308,4 mil. lei. Dintre acestea, un numar de 90 de societati comerciale, la care SIF Moldova
SA detine actiuni in valoare nominala de 54,8 mil. lei reprezentand 17,77% din totalul
participatiilor la valoarea nominala, sunt in diverse stadii ale procedurii de lichidare sau
reorganizare judiciara.

Structura portofoliului de actiuni

Reconfigurarea si optimizarea portofoliului de actiuni in 2006 a condus la urmatoarea


structura a acestuia:

- functie de tipul actiunilor: Tab. 1.2.2.1.1.

 tranzactionate;

 netranzactionate;

- functie de marimea participatiei in societatile comerciale din portofoliu -


Tab 1.2.2.1.2., Tab 1.2.2.1.3., Tab. 1.2.2.1.4

- functie de sectoarele de activitate - Tab. 1.2.2.1.5.


Fig. 1.2.2.1.1. Actiuni tranzactionate - variatii anuale la valoare nominala

Fig. 1.2.2.1.2. Actiuni tranzactionate - variatii anuale la valoare de piata


Fig. 1.2.2.1.3. Portofoliu - 2005- cresterea valorii de piata

Tab 1.2.2.1.3. Marimea participatiei SIF Moldova - numar de societati comerciale

Numar de societati 2005 2006


Participatii nesemnificative: < 10% 229 116
Participatii semnificative: 10 % - 33 148 129
%
Participatii de control: 33 % - 50 % 22 21
Participatii majoritare: > 50 % 21 13
Total participatii : 326 279

Tab 1.2.2.1.4. Marimea participatiei SIF Moldova - valoare si pondere

Valoare nomina a portofoliului 2005 2006


Valoare (%) Valoare (%)

(mii lei) (mii lei)


Participatii nesemnificative: < 10% 151.575 52.28 169.373 54.91
Participatii semnificative: 10 % - 33 % 105.760 36.48 108.946 35.32
Participatii de control: 33 % - 50 % 13.414 4.63 12.059 3.91
Participatii majoritare: > 50 % 19.158 6.61 18.071 5.86
Total participatii : 289.907 100.00 308.449 100.00

Fig. 1.2.2.1.4. Portofoliu comparativ


Fig. 1.2.2.1.5. Portofoliu - 2006 - cresterea valorii de piata

Tab 1.2.2.1.5. Portofoliul functie de sectoarele de activitate

31.12.2005 31.12.2006
Participatii la
valoarea nominala Participatii la
Nr. Nr.
valoarea nominala
SECTOR soc. soc.
Valoare Valoare
com. com.
(%) (%)
(mii lei) (mii lei)
Banci, asigurari 10 105.285 36,32 10 125.901 40,8

Constructii de masini 27 49.309 17,01 27 54.917 17,8


Textile 62 30.602 10,56 45 26.501 8,6
Chimie 12 28.692 9,90 11 24.840 8
Agricultura 79 22.971 7,92 64 19.684 6,4
Metalurgie 10 20.948 7,23 9 17.793 5,8
Industrii alimentare 25 7.994 2,76 23 8.094 2,6
Comert, alimentatie publica 31 5.567 1,92 24 6.652 2
Altele 70 18.538 6,38 66 24.066 7,8
TOTAL 326 289.907 100,00 279 308.449 100,00

Din tabelele mentionate ca si din graficele de mai sus rezulta ca valoarea de piata a
portofoliului SIF Moldova s-a apreciat considerabil in 2006 fata de 2005, cresterea fiind de
cca. 7,7 ori fata de 5,6 ori. Aceasta si din cauza faptului ca a crescut procentul societatilor din
sectorul financiar bancar, in detrimental celor din industria usoara, mai putin performante.

SIF Moldova SA a urmarit imbunatatirea activitatii de administrare si monitorizare a


portofoliului, avand ca scop cresterea valorii si profitabilitatii participatiilor detinute in
societatile comerciale. Masurile intreprinse in acest sens au vizat cu prioritate implicarea prin
AGA si Consiliile de Administratie in societatile in care SIF Moldova SA detine pozitii
majoritare sau de control, precum si in cele in care s-au efectuat plasamente de capital, pentru
a impune politici manageriale eficiente, care sa asigure dezvoltarea societatii si obtinerea de
profit, sau politici de criza care sa asigure redresarea societatii.

Totodata, s-a urmarit promovarea principiilor europene de conducere corporatista, de


tratament echitabil al actionarilor, de etica in afaceri, pentru a impune conduite si practici
manageriale corecte, care sa asigure dezvoltarea societatii, obtinerea de profit si protejarea
intereselor SIF Moldova SA in societatile comerciale din portofoliu in care detine pozitii
nesemnificative, semnificative sau de control, pentru stoparea practicilor neloiale de
decapitalizare a acestora, de modificari de acte constitutive in sensul delegarii unor atributii ale
AGA catre CA sau restrangerii dreptului de tranzactionare a actiunilor, etc.

1.2.2.2. Activitatea de investire-dezinvestire

1.2.2.2.1. Activitatea de investire

1. Investire actiuni pe piata primara

In.2006 au fost inregistrate plasamente primare prin participarea la


majorarea capitalului social al 13 emitenti din portofoliu si prin
participarea la infiintarea unei societati comerciale. Au fost inregistrate
plasamente in actiuni in valoare nominala totala de 10,3 mil. lei, la un pret
de 28,7 mil. lei, astfel:

 7 societati cotate, la care s-au subscris actiuni in valoare nominala de 7,6 mil. lei,
la un pret al pietei de 13,65 mil.lei;

 7 societati necotate, la care s-au subscris actiuni in valoare nominala de 2,7 mil.
lei, la un pret al pietei de 15,05 mil. lei;
Din acestea, plasamente efectuate la sfarsitul anului 2005 si inregistrate in 2006 au
fost in valoare nominala de 6,4 mil. lei, la un pret de 19,3 mil. lei.

SIF Moldova a mai subscris la 4 societati comerciale actiuni in valoare nominala de


1,8 mil. lei, la un pret egal cu aceasta, aceste plasamente fiind in curs de inregistrare.

2. Investire actiuni pe piata secundara

Structurarea unui portofoliu format din titluri lichide si cu potential de


crestere a reprezentat un obiectiv important, in paralel cu cresterea
volumului operatiunilor speculative si cu extinderea activitatii spre piata
instrumentelor financiare derivate.

Pe fondul unor evolutii imprevizibile care au marcat o buna perioada


piata de capital cu corectii semnificative si incertitudini privind evolutia
cotatiilor, politica SIF Moldova SA a fost una prudenta dar consecventa in
sensul acumularilor pe emitentii de interes, respectiv o politica a speculatiilor
pe titlurile cu volatilitate ridicata.

In aceste conditii, in anul 2006 operatiunile de cumparare au vizat


actiunile unui numar de 34 emitenti, din care 32 listati pe pietele
reglementate, cu o valoare totala de achizitie de 33,20 mil. lei fata de 60,02
mil. lei in 2005. De mentionat ca in cazul unor emitenti programele de
achizitie initiate anterior au vizat si alte efecte pozitive, anume:

 primirea de actiuni cu tiltlu gratuit, avand o valoare nominala


totala de 6,21 mil. lei;

 conferirea dreptului de subscriere de actiuni, la preturi inferioare


cotatiei din piata, in cadrul unor operatiuni de majorare a
capitalului social, actiuni avand o valoare de 10,37 mil. lei.

3. Investire alte instrumente financiare

Pentru diversificarea portofoliului precum si pentru fructificarea unor oportunitati


conjuncturale, s-au mai efectuat plasamente in:

 unitati de fond - 2,29 mil. lei ;

 drepturi de preferinta - 0,017 mil. lei ;

 instrumente financiare derivate (BMFMS) - 1,24 mil. lei ;


 titluri de participare la Fondul Oamenilor de Afaceri in valoare nominala de 8.468
lei si valoare de piata de 16.114,49 lei.

1.2.2.2.2. Activitatea de dezinvestire - pe piata secundara

La finele anului 2006 s-au inregistrat operatiuni de vanzare partiala sau a intregului
pachet detinut in cazul unui numar de 56 emitenti, din care 29 de tip inchis, 54 contracte fiind
incheiate, iar 2 in derulare. Au fost astfel inregistrate venituri din vanzari de 48,18 mil. lei
comparativ cu 31,78 mil. lei in anul 2005, cu un profit calculat in functie de costul istoric, de
34,73 mil. lei fata de 26,65 mil. lei inregistrat la finele anului 2005.

II. Situatia economico-finaciara

Situatiile financiare au fost intocmite si prezentate in conformitate cu


Reglementarile contabile, conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii
Economice Europene, aplicabile institutiilor reglementate si supravegheate de
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Este asigurata comparabilitatea datelor pentru exercitiile financiare


2005 si 2006, dupa trecerea la leul greu - RON, moneda de raportare a
rezultatelor financiare este RON.

Pozitia financiara este reflectata in elementele de bilant, intocmite in


conformitate cu Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a
Comunitatii Europene.

2.1. Patrimoniul

In exercitiul financiar 2006, comparat cu anul 2005, an pentru care


este asigurata comparabilitatea datelor, elementele patrimoniale sunt
prezentat in Anexa 2.1.Bilant. Elementele bilantiere au cunoscut o crestere
insemnata, asa cum se vede in Tab. 2.1.1.:

Tab. 2.1.1.Activul
2005 2006
Active bilantiere
(%) (%)
Active imobilizate, din care: 100,00 123,52
 Imobilizari financiare 100,00 124,64
Active circulante 100,00 52,86
Total active 100,00 100,36
Datorii 100,00 104,14
Provizioane 100,00 75,48
Capitaluri proprii 100,00 112,70
Ponderea principala in total active o constituie imobilizarile financiare, prezentate in Tab.
2.1.2.:

Tab. 2.1.2. Imobilizarile financiare in 2006

Valoare Pondere total active

(lei) (%)
 Titluri ale societatilor din portofoliu
321.384.684 80,46%
 Total creante
60.656.292 15,19%

Pe ansamblu, desi imobilizarile financiare au crescut cu 24,64%, ducand la o


maximizare a valorii societatii, crestere favorizata de imbunatatirea structurii de portofoliu si
dinamizarea pietei de capital, capitalurile proprii au crescut cu numai 12,7%.

Datoriile societatii au scazut in exercitiul financiar 2006 cu 28 %, adica cu 11.477.190


lei.

SIF Moldova este consecvent in aplicarea principiului prudentei, motiv pentru care in
exercitiul financiar 2006 au fost create provizioane in valoare totala de 53.099.632 lei si
anulate alte provizioane in valoare totala de 85.610.639 lei .

2.2. Contul de profit si pierdere

Masoara performanta societatii materializata in valoarea indicatorilor, demonstrand


cresterea valorica a elementelor sale, in conditiile in care s-a luat ca etalon anul 2005 pentru
care este asigurata comparabilitatea datelor:

Tab. 2.2.1. Contul de profit si pierdere

2005 2006
Contul de profit si pierdere
(%) (%)
Venituri din activitatea curenta, din care: 100,00 166,77
 Imobilizari financiare 100,00 108,51
 Investitii financiare cedate 100,00 150,09
Provizioane, creante reactivate 100,00 663,07
Cheltuieli din activitatea curenta, din care: 100,00 263,75
 Privind investitii financiare cedate 100,00 244,28
 Amortizari si provizioane 100,00 290,18
 Alte cheltuieli din activitatea curenta 100,00 232,28
Rezultatul brut 100,00 99,65
Impozit pe profit 100,00 93,86
Profit net 100,00 99,51

Din total venituri de 151.026.367 lei, principalele surse de realizare in exercitiul


financiar 2006, sunt cele prezentate in Tab. 2.2.2.:

Tab. 2.2.2. Venituri

Total venituri (%)


Veniturile din dividende de la societatile din portofoliu 21,74
Venituri din vanzari titluri 31,58
Venituri din creante imobilizate 3,75
Venituri din provizioane, creante reactivate 39,59
Alte venituri 3,34

Din total cheltuieli de 97.697.832 lei, care au contribuit in mod direct la realizarea
veniturilor in anul 2006, sunt cele prezentate in Tab. 2.2.3.:

Tab. 2.2.3.

Total cheltuieli (%)


Alte cheltuieli ale activitatii curente 24,69 %
Amortizari, provizioane 54,99 %
Cheltuieli cu vanzarile de titluri 12,81 %
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (CNVM, BVB, 1,93 %
Registru, audit, SC Depozitara)
Alte cheltuieli 5,58 %

Vanzarile nete in exercitiul 2006 au fost de 35.183.745 lei.

2.3. Fluxurile de trezorerie

Fluxurile de trezorerie comparate pe cei doi ani si calculate prin metoda directa, au
cunoscut o evolutie descendenta, prezentata in Tab. 2.3.1. :

Tab. 2.3.1. Fluxurile de trezorerie (lei)

Elemente 2005 2006


Numerar si echivalent in numerar la inceputul 151.242.720 104.017.729
perioadei
Numerar si echivalent in numerar la sfarsitul 104.017.729 61.344.928
perioadei
Flux de numerar (47.224.992) (42.672.801)

Preocuparea permanenta a societatii de a avea suficiente fonduri pentru indeplinirea


obligatiilor sale si pentru furnizarea de fonduri necesare dezvoltarii portofoliului in exercitiul
financiar 2006, cand fluxul de numerar a fost negativ a determinat o anumita structura a
deciziilor orientate in investirea pe piata de capital.

2.4. Principalii indicatori economici sunt prezentati in Tab. 2.4.1.

Indicatorul lichiditatii curente, definit ca indicatorul capitalului circulant, respectiv


indicatorul lichiditatii imediate, adica indicatorul test acid, exprima de cate ori se cuprind
datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente fara stocuri. Valorile obtinute
sunt mai mici decat cele recomandate, care sunt in jurul valorii 2 dar, avand in vedere ca
plasamentele in titluri de stat si depozite bancare sunt inregistrate in cadrul pozitiei de active
imobilizate financiare, se apreciaza ca de fapt nu exista riscuri de neacoperire pentru datoriile
curente.

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obtine SIF


Moldova la o unitate de resurse investite, atat de catre SIF cat si de catre
creditorii acestuia, demonstrand ca in anul 2006 s-au obtinut rezultate
pozitive, cu cca. 10% peste valoarea inflatiei, deci valori real pozitive.

Tab. 2.4.1. Tabel recapitulativ cu indicatorii economico-financiari

UM 2003 2004 2005 2006


Indicatorii de lichiditate
Lichiditate curente ori 0,78 0,32 0,79 2,34
Lichiditate imediata ori 0,78 0,32 0,79 2,34
Indicatori de activitate

Viteza de rotatie a activelor ori 0,28 0,12 0,09 0,45


imobilizate
Viteza de rotatie a activelor ori 0,27 0,11 0,08 0,38
totale
Viteza de rotatie a debitelor - zile 111 21,60 44,83 61,37
clienti
Indicatori de profitabilitate
Rentabilitate a capitalului angajat % 9,50 8,85 5,22 17,29
Profit net /actiune de baza lei 0,073 0,085 0,093 0,09

Rezultatul pe actiune reprezinta profitul net generat de SIF si atribuibil actiunilor


comune, unde analiza arata ca la o valoare a actiunii de 0.1 lei s-a obtinut un profit net de
0,09, deci o profitabilitate fata de valoarea nominala de 90%. Trebuie facuta mentiunea ca
acesti indicatori nu pot fi totusi comparati decat in anii 2005 si 2006, cand exista o baza
similara de calcul, CNVM a modificat in anul 2005 modul de reflectare a activului net pentru
cele 5 SIF-uri.

2.5. Repartizarea profitului este prezentata in Tab. 2.5.1.:

Tab. 2.5.1. Repartizarea profitului

Destinatia 2005 2006


Profit net de repartizat 48.585.105 48.344.613
-Pentru constituire rezerve legale 1.163.148 1.025.864
-Pentru rezerve statutare sau contractuale - -
-Rezerve constituite ca surse proprii de finantare - -
-Alte rezerve sau repartizari prevazute de lege - -
-Pentru acoperirea pierderii contabile din anii -
precedenti 1.129
-Pentru dividende 34.779.003 32.702.644
-Alte repartizari - -
Profit net nerepartizat 12.642.954 14.614.976

2.6. Realizarea BVC 2006

Fata de prevederile BVC pe anul 2006, societatea a inregistrat venituri totale


substantial mai mari, cu cca. 61%, asa cum rezulta din Tab.2.6.1. , 2.6.2. si Fig.2.6.2.

Tab. 2.6.2. Analiza realizarii veniturilor - capitole principale


Prevazut Realizat (%)

(lei) (lei)
Venituri totale 93.550.000,00 151.026.367,02 161
Venituri financiare 92.070.000,00 146.534.119,46 159
Venituri din activitatea 1.480.000,00 4.492.247,56 304
curenta

Fig. 2.6.2. Analiza realizarii veniturilor - capitole principale


La Cheltuieli se constata o depasire substantiala a capitolului cheltuieli financiare, cu
peste 123%, asa cum rezulta din Tab.2.6.3. si Fig.2.6.3., a cestea provenind din executarile
silite efectuate de AVAS in contul biletelor la ordin avalizate de FPP II Moldova si ajunse la
scadenta.

Tab. 2.6.3. Analiza realizarii cheltuielilor - capitole principale

Prevazut Realizat (%)

(lei) (lei)
Cheltuieli totale 51.500.000,00 97.697.831,28 190
Cheltuieli financiare 36.500.000,00 81.263.949,49 223
Cheltuieli ale activitatii 15.000.000,00 16.433.881,79 110
curente

Fig.. 2.6.3. Analiza realizarii cheltuielilor - capitole principale

De asemeni au crescut mult veniturile provenind din creante (dobanzi bancare,


obligatiuni), cu cca 50%, cat si cele din alte activitati, asa cum rezulta din Tab.2.6.4.si
Fig.2.6.4.

Totusi se remarca o scadere a veniturilor financiare provenind din dezinvestiri si


nerealizarea acestui indicator, care are o pondere mare in venituri, cu cca. 16%.

Tab. 2.6.4. Analiza realizarii veniturilor financiare pe capitole

Prevazut Realizat (%)

(lei) (lei)
Venituri financiare 92.070.000,00 146.534.119,46 159
venituri din imobilizari 30.000.000,00 32.828.453,30 109
financiare (dividende)
venituri din creante (dobanzi 4.000.000,00 6.016.296,97 150
bancare, obligatiuni)
venituri din investitii 56.570.000,00 47.713.673,18 84
financiare cedate
venituri din diferente de curs 0,00 2.440.757,31 100
valutar
venituri din 0,00 57.404.883,40 100
provizioane
alte venituri 1.500.000,00 130.055,30 9
financiare

Fig. 2.6.4. Analiza realizarii veniturilor financiare pe capitole

Restul cheltuielilor au cunoscut valori rezonabile, cresteri care se incadreaza in limita


a 10-15%, asa cum rezulta din Tab.2.6.5. si Fig.2.6.5.

Tab. 2.6.5. Analiza realizarii cheltuielilor finaciare pe capitole

Prevazut Realizat (%)

(lei) (lei)
Cheltuieli financiare 36.500.000,00 81.263.949,49 223
cheltuieli din investitii 29.500.000,00 12.516.902,15 42
financiare cedate
cheltuieli comisioane 1.000.000,00 150.964,48 15
tranzactii
cheltuieli din diferente de 0,00 5.408.710,69
curs valutar
cheltuieli cu serviciile 50.000,00 37.557,94 75
bancare
cheltuieli cu provizioane 49.600.041,01
alte cheltuieli 5.950.000,00 13.549.773,22 228
financiare
Fig. 2.6.5. Analiza realizarii cheltuielilor finaciare pe capitole

Profitul realizat in aceste conditii a fost totusi peste valorile aprobate de actionari,
depasirea fiind de cca. 23% la profitul net, asa cum rezulta din Tab.2.6.6. si Fig2.6.6.

Tab. 2.6.6. Analiza realizarii profitului

Prevazut Realizat (%)

(lei) (lei)
Profit brut 42.050.000,0 53.328.535,7 127
0 4%
Profit impozabil 12.050.000,0 31.349.925,2 260
0 5%
Impozit pe profit 2.850.000,00 4.983.922,35 175
%
39.200.000,0 48.344.613,3 123
0 9%

Profit net

Fig.2.6.6. Analiza realizarii profitului

III. Managementul riscului


Prin natura activitatilor efectuate, societatea de tip SIF-ul este expusa
unor riscuri variate care includ: riscul valutar, riscul aferent mediului
economic, riscul de dobanda, riscul de credit, riscul de lichiditate si riscul
aferent impozitarii.

Una din coordonatele importante ale managementului societatii se


refera la limitarea efectelor potential-adverse asociate acestor factori de risc
asupra performantelor financiare.

 Riscul valutar. Majoritatea activelor si pasivelor financiare ale SIF Moldova sunt
exprimate in moneda nationala si prin urmare fluctuatiile cursului de schimb nu afecteaza
in mod semnificativ activitatea SIF Moldova. Expunerea fata de fluctuatiile cursului de
schimb valutar se datoreaza in principal datoriilor si creantelor din bilete la ordin
denominate in USD si EUR precum si a depozitelor bancare denominate in EUR.
 Riscul aferent mediului economic. Economia romaneasca continua sa prezinte
caracteristici specifice unei economii emergente si exista un grad semnificativ de
incertitudine privind dezvoltarea mediului politic, economic si social in viitor.
Managementul societatii se preocupa sa prevada natura schimbarilor ce vor avea loc in
mediul economic din Romania si care va fi efectul acestora asupra situatiei financiare si a
rezultatului operational si de trezorerie al societatii. Moneda care nu este pe deplin
convertibila, un grad scazut de lichiditate al pietei de capital si existenta unor variatii inca
mari ale cursurilor de schimb ale monedei nationale, sunt alte elemente de risc importante.
SIF Moldova nu are o politica formala concreta de acoperire a riscului aferent mediului
economic.
 Riscul de dobanda. Majoritatea activelor si pasivelor financiare ale SIF Moldova sunt
nepurtatoare de dobanda si prin urmare fluctuatiile ratelor dobanzii pe piata nu afecteaza
in mod semnificativ activitatea SIF Moldova. Excedentul de numerar sau de alte
disponibilitati banesti asimilate este investit in titluri de investitii pe termen scurt cu
maturitatea de pina la 3 sau 6 luni. Titlurile cu venit fix in care SIF Moldova a investit
comporta maturitati de pina la 12 luni.
 Riscul de credit. SIF Moldova este expus riscului de credit aferent instrumentelor
financiare ce decurge din posibila neandeplinire a obligatiilor de plata pe care o terta parte
le are fata de SIF. SIF Moldova nu are o politica formala de acoperire a riscului de credit.
 Riscul de lichiditate. Instrumentele financiare ale SIF Moldova includ investitii in
actiuni care nu sunt tranzactionate pe o piata organizata si care, in consecinta, pot avea o
lichiditate redusa. Drept urmare SIF Moldova poate avea dificultati in lichidarea rapida a
investitiilor in aceste instrumente la o valoare apropiata de cea determinata in baza
modelului de calcul al activului net al societatilor de investitii financiare, prevazut in
Regulamentul nr.15/2004 emis de catre CNVMpentru a indeplini cerintele proprii de
lichiditate. SIF Moldova nu are o politica formala de acoperire a riscului de lichiditate.
 Riscul aferent impozitarii. Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a
masurilor fiscale se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari diferentiate ale
autoritatilor. Sistemul fiscal din Romania este supus unor modificari permanente. care pot
fi retroactive. In anumite situatii. autoritatile fiscale pot adopta o pozitie diferita fata de
pozitia societatii si pot calcula anumite dobanzi si penalitati fiscale. Declaratiile privind
impozitele si taxele pot fi supuse controlului si revizuirii pe o perioada de cinci ani, in
general dupa data depunerii lor. In conformitate cu reglementarile legale in vigoare in
Romania perioadele controlate mai pot fi supuse in viitor unor verificari aditionale. In
acest caz managementul societatii considera ca a inregistrat valori corecte in conturile de
taxe, impozite si alte datorii catre stat, totusi exista un risc ca autoritatile sa aiba o pozitie
diferita de a societatii. Ultimul control al Ministerului Finantelor Publice la care SIF
Moldova a fost supus a acoperit perioada pana la 30.09.2004. Ca urmare, datoriile SIF
Moldova SA de la aceasta data pina la 31 decembrie 2006 pot face oricand obiectul unei
verificari.
IV. Incadrarea in reglementarile legale referitoare la nivelele de detinere permise

(Regulamentul CNVM nr. 15/2004, art. 188)

Conform Raportului Consiliului de Administratie al SIF Moldova prezentat in sedinta


AGA ordinara din data de 28.04.2006, la data de 29.12.2006, conform activului net calculat si
certificat de societatea depozitara BRD - GSG Bucuresti, expunerea portofoliului este
urmatoarea:

 ponderea valorilor mobiliare si instrumentelor pietei monetare neadmise la


tranzactionare sa nu depaseasca 20% din activele totale (actiuni inchise,
obligatiuni inchise si certificate de depozit):

Tab. 4.1.Ponderea valorilor mobiliare neadmise la tranzactionare

Tip activ Valoare activ Pondere in total


activ (%)
(lei)
Actiuni inchise (cu exceptia BCR 24.509.358,90 1,745
si Bancpost, conf. precizari
art.275)
Obligatiuni inchise (corporative) 1.067.288,18 0,076
Certificate de depozit 0,000 0,000
TOTAL 25.576.647,08 1,821
 ponderea valorilor mobiliare si instrumentelor pietei monetare
inscrise/tranzactionate la cota Bursei (la nivel de emitent) sa nu depaseasca 10% din activele
totale: la data de 29.12.2006 detinerile de actiuni TLV depasesc pragul de 10% stabilit,
respectiv 11,581%. Ponderea pentru obligatiuni TLV nu se calculeaza, intrucat acestea sunt
neadmise la tranzactionare. La data de 29.09.2006 exista doua societati care nu se încadreaza
în prevederile de mai sus:

- BRD Bucuresti;

- Banca Transilvania Cluj Napoca.

Se constata ca însumarea detinerilor TLV si BRD nu depasesc 80 % din


total active, in conformitate cu prevederile aliniatului care limiteaza la 80%
aceste tipuri de detineri.

 ponderea instrumentelor financiare emise de entitati apartinand aceluiasi grup sa


nu depaseasca 50% din activele totale:

Tab. 4.2. Pondrea instrumentelor finaciare detinute, apartinand aceluiasi grup

Denumire grup Valoare activ Pondere in total


activ (%)
(lei)
GRUPUL BT, din care :
- Actiuni TLV 162.577.444,26 11,581
- Obligatiuni TLV 1.067.288,18 0,076
- Titluri de participare la BT Maxim si BT 4.146.153,00 0,295
Invest 1
Total GRUP 167.790.885,44 11,952

Pe total, detinerea in grupul BT nu depaseste limita impusa.

 ponderea instrumentelor financiare derivate in afara pietelor reglementate sa nu


depaseasca 20% din activele totale - nu este cazul;

 ponderea conturilor curente si a numerarului sa nu depaseasca 10% din activele


totale: la data precizata ponderea era de 0,237% (3.330.280,07 lei/1.403.849.525,65 lei);

 ponderea depozitelor bancare constituite si detinute la aceeasi banca sa nu


depaseasca 30% din activele totale: total detineri in depozite bancare este de 4,167 % din
valoarea activelor totale (58.501.738,97 lei/1.403.849.525,65 lei);
 total detineri in instrumente financiare derivate sa nu depaseasca valoarea totala a
activului net: valoare instrumente financiare derivate (marja/prima) = 382.514,00 lei < valoare
activ net = 1.357.647.738,65 lei;

 ponderea titlurilor de participare ale AOPC sa nu depaseasca 50% din activele


totale: limita impusa nu este depasita, conform Tab. 3.11..

Tab. 4.3. Ponderea titlurilor de participatie la AOPC

Denumire AOPC Valoare activ Pondere in total activ

(lei) (%)
Actiuni XFOA 16.114,49 0,001
Titluri de participare BT Invest 1 1.424.153,00 0,101
Total AOPC 1.440.267,49 0,102

V. Realizarea obiectivelor non-financiare in 2006. Situatia litigiilor

In evidentele SIF Moldova SA, la data de 31.12.2006 erau inregistrate 284 litigii
avand obiecte diverse iar in cursul acestui an sunt pe rol 157 litigii in care SIF Moldova SA
are calitate de reclamant si 46 in care figureaza ca parat. Totalul dosarelor solutionate este in
numar de 81.

Cererilor de chemare in judecata mentionate li se adauga si cele 223 de avize de


legalitate acordate de SIF Moldova pentru desfasurarea unor operatiuni specifice, 9 dosare de
verificare a documentatiei in vederea participarii la licitatii organizate de societate in vederea
instrainarii pachetului de actiuni la diverse societati, precum si cele 53 de dosare privind
opinii si consultanta juridica, emise in raport cu unele probleme concrete ridicate in
desfasurarea activitatii SIF Moldova SA. La acestea se adauga 50 de dosare avand ca obiect
procedura insolventei, inregistrate in evidentele societatii si in care SIF Moldova nu are
calitate de creditor, ci doar de actionar, dosare in care au fost formulate o serie de inscrisuri si
asigurata reprezentarea in instanta.

Ca urmare a diligentelor depuse, au fost recuperate creante in suma totala de


275.972,78 lei, in litigiile avand ca obiect pretentii decurgand din dividende
restante si chirii.

5.1. Litigii in care SIF Moldova SA are calitatea de reclamant

Sunt in total 232 litigii, din care au fost solutionate in cursul anului 2006 un numar de
75 litigii. Total litigii pe rol = 157, aflate in diferite faze procesuale; valoare litigii in lei =
11.251.686,93 lei, din care suma de 698.097,93 lei in litigiile avand ca obiect recuperarea
dividendelor restante, suma de 5.538.655,40 lei in falimente si reorganizari judiciare, iar cea
de 5.005.933,60 lei in dosarele avand ca obiect pretentii; valoare litigii in valuta pe categorii
de obiecte, astfel: 18.722.561 USD si 199.313 Euro in lichidari judiciare; 5.051.424,68 USD
si 300.000 DEM in dosare avand ca obiect pretentii; 31.060.043,45 USD in contestatii la
executare.

Cu privire la retragerea unor societati de la tranzactionare societatea a promovat litigii


cu urmatoarele societati: S.C. Sanex S.A., S.C. Vascar S.A., S.C. Vigotex S.A. si S.C. Intfor
S.A. Retragerea de la tranzactionare a acestor societati a avut la baza reglementari ale CNVM
considerate de societatea noastra nelegale. Totodata societatile in speta au interpretat si aplicat
intr-un mod particular dispozitiile legale in vigoare si au incalcat drepturile pe care societatea
le avea in cadrul procedurii de retragere de la tranzactionare, aducand prin aceasta prejudicii
patrimoniale.

Referitor la litigiile avand ca obiect anularea hotararilor AGA prin care se majoreaza
capitalul social si considerate nelegale si prejudiciabile de societate, precizam urmatoarele
aspecte:

Operatiunile de majorare a capitalului social s-au facut prin urmatoarele moduri:

a) aport in numerar fara reevaluarea prealabila a patrimoniului societatii si fara


acordarea unei prime de emisiune precum si fara acordarea dreptului de preferinta
actionarilor minoritari;

b) aport in natura supraevaluat, si care nu are nici o legatura cu obiectul de activitate


al societatilor respective neavand o fundamentare si justificare economico-financiara adecvata
(ex: S.C. Prodvinalco S.A., S.C. Deltalact S.A. Tulcea, S.C. Agrocomplex S.A. Barlad,
Societatea de Asigurare - Reasigurare Astra S.A. Bucuresti).

Totodata unele majorari de capital social cu aport in natura s-au facut cu


nerespectarea dispozitiilor legale 14214c221o privitoarea la cvorumul de vot prevazut de art.
240 din Legea nr.297/2004 invocandu-se de societatile parate aplicabilitatea Avizului CNVM
13/2004 modificat prin Avizul CNVM nr.98/2005.

In ceea ce priveste dispozitiile normative aratate mai sus SIF Moldova a solicitat pe
cale principala anularea acestora, iar in subsidiar s-au ridicat exceptii de nelegalitate a
acestora in cadrul litigiilor unde au fost invocate.

De precizat este faptul ca Avizului CNVM 13/2004 modificat prin Avizul CNVM
nr.98/2005 a fost anulat prin Sentinta Civila nr.1990 din 26.09.2006 pronuntata de Curtea de
Apel Bucuresti la cererea societatii.
Aceste actiuni de majorare a capitalului social au avut ca efect crearea unui avantaj in
favoarea exclusiva a actionarului majoritar care si-a majorat in mod artificial cota, detinute in
detrimentul actionarilor minoritari.

In toate situatiile amintite, rezultatul a fost prejudicierea grava a intereselor societatii


prin diminuarea semnificativa a cotei detinute de SIF Moldova SA.

Referitor la dosarele solutionate in cursul acestui an merita a fi mentionata modalitatea


de finalizare a litigiului cu S.C. Asigurare-Reasigurare Astra S.A., respectiv dezinvestirea SIF
Moldova printr-o tranzactie judiciara care a avut ca obiect renuntarea societatii la dreptul
dedus judecatii in schimbul unei despagubiri in valoare de 480.000 lei.

In structura litigiilor solutionate se poate observa ca in 9 dosare SIF Moldova a renuntat


la judecata ca urmare a instrainarii pachetului de actiuni detinut la respectivele societati, 8
actiuni au fost respinse, iar in 18 dosare s-a pronuntat solutie de admitere a actiunii, cu
consecinta anularii hotararilor nelegale si repunerea partilor in situatia anterioara pronuntarii
lor.

5.1.1. Litigii avand ca obiect recuperarea de dividende restante: 29 dosare, din


care 19 au fost finalizate in 2006, ramanand pe rolul instantelor de judecata sau in faza de
executare silita, dupa caz, un numar de 10 litigii ce urmeaza a fi solutionate.

Tranzactia intre SIF Moldova si Simat Sighisoara reprezentand debit decurgand din
dividende restante aferente exercitiului financiar 1997, a fost incheiata de parti la momentul
desfasurarii procedurii de reorganizare judiciara a acestei societati. A fost incheiata Conventia
de esalonare, considerand ca la aceasta societate SIF are calitatea de actionar, astfel ca iesirea
S.C. Simat S.A. din reorganizare si inchiderea procedurii insolventei este avantajoasa pentru
toate partile implicate, respectiv societatea debitoare, actionarii, dar si creditori acestei
societati.

Tot prin tranzactie s-a solutionat si litigiul cu S.C. Gastroinvest S.A. Iasi. In urma
incheierii unei conventii de esalonare, debitul in cuantum de 7.081,05 lei a fost acoperit
integral.

In toate litigiile avand ca obiect pretentii decurgand din dividende restante se poate
observa faptul ca societatea a obtinut castig de cauza, actiunea SIF Moldova fiind admisa
integral. Urmare a demersurilor intreprinse in cursul anului 2006 s-au facut, in cadrul acestor
litigii, incasari in suma totala de 216.504,42 lei.

5.1.2. Litigii avand ca obiect procedura reorganizarii judiciare si a falimentului: 43


dosare, din care 34 litigii pe rol, iar 9 dosare solutionate si arhivate.
Dosarele aflate sub incidenta legii privind procedura insolventei au in majoritate ca
obiect falimentul respectivelor societati, procedura in cadrul careia SIF Moldova are in
principal calitatea de creditor chirografar, implicandu-se ca atare in desfasurarea lichidarii,
prin formularea cererilor permise de cadrul legal in aceasta materie: cereri de declarare a
creantei, observatii si obiectiuni la rapoartele lichidatorilor, cereri de stabilire a raspunderii
fostilor administratori de la respectivele societati.

In cursul acestui an au fost declarate creantele in dosarele de faliment ale S.C. Onsal
S.A. Onesti, S.C. Max Invest S.R.L. Bucuresti si Nova Bank Bucuresti. Cereri introductive
promovate de SIF Moldova pentru deschiderea procedurii au fost formulate pentru debitele
datorate de S.G.I. Bucuresti, Digicom S.R.L. Bucuresti si Asociatia Pas Tranzitour Piatra
Neamt. Pana la sfarsitul acestui an s-a solutionat cu hotarare de deschidere a procedurii
falimentului doar dosarul privind pe S.C. Digicom S.A. Bucuresti.

De precizat ca aceste actiuni au fost declansate ulterior executarii SIF Moldova de


catre AVAS Bucuresti, ocazie cu care SIF Moldova a intrat in posesia biletelor la ordin
executate si a dobandit astfel creante certe, lichide si exigibile. Tot in urma executarii de catre
AVAS, am formulat si cereri de rectificare a tabelului creditorilor, in sensul transformarii
creantei din una sub conditie, in una certa. Este cazul S.C. Editip S.A. Tulcea, S.C. Max
Invest S.R.L. Bucuresti, S.C. Lerus S.R.L. Sibiu si S.C. Aust Rom S.A. Tusnad Sat. De
remarcat ca in cazul ultimelor doua societati inscrierea s-a facut in randul creantelor
prioritare, ca urmare a subrogarii in drepturile creditorului AVAS - creditor bugetar.

Mentionam totodata la aceasta categorie de litigii faptul ca sunt promovate in cadrul


procedurii si cereri de stabilire a raspunderii personale patrimoniale a administratorilor
statutari, actiuni determinate de faptul ca pasivul debitorilor nu poate fi acoperit din averea
respectivei societati. Ca atare, creditorii incearca sa-si acopere creanta din averea personala a
fostilor administratori, actiuni de acest gen fiind promovate si de societatea noastra in
dosarele de faliment privind pe: S.C. Pol Handel Impex S.R.L. Suceava, S.C. Aust Rom S.A.
Tusnad Sat, S.C. C.B. Investitii S.R.L. Bucuresti, S.C. Max Invest S.R.L. Bucuresti, S.C.
Cona Impex S.R.L. Beresti-Tazlau, S.C. Genexim S.R.L. Bacau si S.C. Editip S.A. Tulcea.

Cat priveste dosarele solutionate, s-a inchis procedura falimentului fara a se realiza de
catre SIF Moldova creanta declarata, cu mentiunea insa ca pentru suma de 500.288,73 lei
detinuta impotriva S.C. Cona Impex S.R.L. Beresti-Tazlau s-a formulat totodata cerere de
stabilire a raspunderii administratorilor, actiune ce se afla in continuare pe rol, in fata primei
instante.

Singurul dosar unde nu a mai existat posibilitate efectiva de urmarire a debitorului este
cel referitor la S.C. Invest House S.R.L. Bucuresti pentru creanta in suma de 1.880.000 USD
decurgand din doua bilete la ordin emise de aceasta societate si avalizate de F.P.P. II
Moldova. In urma executarii SIF Moldova de catre AVAS pentru aceasta suma, societatea
noastra nu a mai avut posibilitatea de a executa la randul ei emitentul, debitoarea fiind deja
radiata din registrul comertului in urma inchiderii procedurii falimentului. Potrivit legii,
redeschiderea procedurii nu mai este posibila, astfel ca dosarul a fost inchis fara a mai fi
promovata actiune in instanta.

5.1.3. Litigii avand ca obiect diferite pretentii banesti: 16 dosare, din care 13 pe rolul
instantelor judecatoresti, iar 3 dosare solutionate.

Predomina, astfel cum se poate observa in structura acestor litigii, pretentiile SIF
Moldova impotriva fostilor administratori ai unor societati falite. Cum creantele
SIF Moldova nu s-au putut realiza in cadrul procedurii de faliment, SIF Moldova a formulat
actiune in stabilirea raspunderii personale patrimoniale a persoanelor fizice care au asigurat
conducerea societatilor debitoare si care prin faptele lor au contribuit la producerea starii de
insolventa. De precizat de asemenea, ca suma in aceste litigii reprezinta in fapt creantele
declarate in cadrul procedurii de faliment.

In cursul acestui an au fost promovate 3 actiuni de acest tip, cu sesizarea faptului ca


doua dintre aceste actiuni sunt indreptate impotriva unor persoane ce au domiciliul in
strainatate - Irak si Franta - situatie in care litigiul nu numai ca va genera cheltuieli cu
procedura in strainatate si va fi solutionat intr-o perioada mai indelungata de timp.

Semnalam admiterea actiunii impotriva fostului administrator al S.C. Aust Rom 95 S.A.
Tusnad Sat, paratul fiind obligat la plata sumei de 470.000 USD in contul falitei, reprezentand
biletul la ordin emis de societatea debitoare si avalizat de FPP II Moldova. Solutia a ramas
irevocabila in cursul acestui an prin respingerea recursului promovat de parat, cu precizarea
insa ca procedura de executare silita va fi de asemenea costisitoare si de durata daca avem in
vedere faptul ca fostul administrator nu este cetatean roman si are domiciliul in Austria.

Tot in 2006 a fost declansata si procedura de executare silita a fostilor administratori ai


S.C. Relona Trans S.R.L. Bacau si S.C. Trust Ares Impex S.R.L. Piatra Neamt, precum si
cererile indreptate impotriva unor persoane care au garantat obligatiile S.C. Max Invest S.R.L.
Bucuresti. Este cazul S.C. Best Oil S.R.L. Bucuresti si S.C. Simpex Comp S.R.L. Iasi, la acest
moment dosarul fiind in recurs la cererea SIF Moldova.

Printre dosarele castigate de SIF in acest an este si actiunea indreptata impotriva Bancii
Comerciale Romane, la cererea SIF Moldova parata fiind obligata la plata sumei de
4.313.220,91 lei, ca si dosarul cu Nova Bank, debitor de la care a fost recuperata suma de
206.922,34 lei anterior declansarii falimentului la aceasta banca.

5.1.4. Litigii cu obiecte diverse: 9 dosare, din care 5 au fost solutionate in cursul
acestui an, iar 4 dosare sunt in continuare pe rolul instantelor.
Dintre cele aflate pe rol, doua actiuni au fost admise: cea in contradictoriu cu Registrul
Independent Monitor Bucuresti, parata fiind obligata la a face mentiunea de radiere a SIF
Moldova din calitatea de actionar la S.C. Tricotaje Unitatea S.A. Bucuresti, calitate pe care nu
am detinut-o niciodata; actiunea in contradictoriu cu C.N.V.M., instanta anuland Avizul nr. 13
din 21.01.2005, care stabilea in contradictie cu prevederile art. 218 din Legea nr. 31/1990 si
art. 240 din Legea pietei de capital ca dreptul de preferinta se acorda si in situatia majorarii
capitalului social cu aport in natura, iar conditiile de cvorum si vot in adunarea generala
extraordinara sunt diferite dupa cum se acorda sau nu dreptul de preferinta.

In cadrul dosarelor solutionate, este de observat ca hotararile pronuntate nu sunt, in


mare parte, defavorabile societatii noastre: pachetul de actiuni detinut la SIF Moldova SA a
fost instrainat la Sofert Bacau, Remat Botosani si Iason Brasov, astfel ca actiunile au fost
respinse pentru lipsa calitatii procesuale a SIF Moldova, iar cat priveste actiunea in
contradictoriu cu 1 Iunie S.A. Timisoara, societate in insolventa, aceasta viza in esenta
ridicarea indisponibilizarii dispusa de catre judecatorul-sindic asupra actiunilor detinute de
SIF Moldova SA la aceasta societate, masura ce impiedica o eventuala decizie de instrainare a
pachetului de actiuni. Litigiul a ramas fara obiect deoarece potrivit actualei reglementari,
actiunile unei societati in insolventa nu pot fi instrainate de catre cei care le detin.

5.1.5. Litigii avand ca obiect opozitii cambiale si contestatii la executarea biletelor


la ordin avalizate de FPP II Moldova: 35 dosare pe rol, in marea lor majoritate initiate in
cursul acestui an, ca urmare a procedurii de executare silita declansata de AVAS impotriva
SIF Moldova. Un singur dosar a fost arhivat prin cererea de renuntare la judecata formulata de
SIF Moldova SA.

In dosarele avand ca obiect opozitii cambiale, in numar total de 8 litigii, remarcam


solutionarea favorabila a opozitiei privind biletele la ordin emise de S.C. Exotic Com S.R.L.
Piatra Neamt si S.C. Avicom S.A. Oprisenesti. Litigiile sunt fara expresie valorica, obiectul
dosarelor constand in aspecte ce privesc chestiuni referitoare la forma in care au fost emise
biletele la ordin.

In alte 4 litigii solutia vizeaza la finele lui 2006 hotararea de declinare a competentei de
la Judecatoria Bacau la Curtea de Apel. Aceeasi solutie este pronuntata si in dosarele avand ca
obiect contestatiile la executare, unde din 27 de dosare, a fost pronuntata declinarea, fie la
Curtea de Apel Bacau fie la cea din Bucuresti, in 21 de dosare.

Hotararile de declinare au fost atacate de SIF Moldova cu recurs, iar in cele in care s-a
pronuntat respingerea recursului cu contestatie in anulare.

Sunt de asemenea de sesizat doua solutii de admitere a contestatiei la executare


formulata de SIF Moldova SA, cu consecinta anularii formelor de executare intreprinse de
AVAS, si anume hotararile referitoare la Max Invest Bucuresti pentru B.O. in suma de
800.000 USD si Digicom Bucuresti pentru B.O. in suma de 3.032.482,79 USD.

Hotararile au fost atacate cu recurs atat de AVAS, cat si de SIF Moldova. Criticile
societatii noastre au in vedere de aceasta data aspecte asupra carora instanta nu s-a pronuntat,
chestiuni cum sunt cele referitoare la nulitatea actelor de executare intreprinse de AVAS,
prescriptia obligatiei de plata a biletului la ordin, lipsa unui titlu executor valabil.

5.1.6. Litigii penale: 10 dosare, din care in 6 pe rol, iar 4 solutionate, conform la raport.

5.2. Litigii in care SIF Moldova SA are calitatea de parat

Sunt in total un numar de 52 litigii in aceasta calitate, din care 46 pe rol aflate in
diferite faze procesuale si 6 solutionate:

 valoare litigii in lei = 5.117.643,21 lei, din care suma de 4.497.643,21 lei
in litigiile avand ca obiect pretentii, iar cea de 620.000 lei in dosarele avand ca
obiect actiuni cambiale directe in contradictoriu cu AVAS Bucuresti;

 valoare litigii in valuta in cadrul actiunilor in pretentii initiate de catre


AVAS: 7.110.140 USD si 1.090.000 DEM.

Litigiile din aceasta categorie se grupeaza astfel:

5.2.1. Litigii avand obiecte diverse si dosare de revendicare: 22 dosare, pe rolul


instantelor judecatoresti in diferite faze procesuale.

Dosarele avand obiecte diverse sunt in numar de 12 si se refera la cereri ale tertilor cu
privire la constatarea nulitatii unor contracte de vanzare-cumparare, obligatii de a face sau
pretentii banesti.

Referitor la dosarele avand ca obiect pretentii mentionam litigiul prin care Directia
Generala a Finantelor Publice Harghita a solicitat stabilirea raspunderii personale
patrimoniale a SIF Moldova SA pentru suma de 4.445.511,02 lei, reprezentand pasivul ramas
neacoperit in dosarul de faliment al S.C. Filatex S.A., societate la care SIF are calitatea de
actionar. Reclamanta creditoare D.G.F.P. Harghita a cerut antrenarea raspunderii SIF
Moldova in solidar cu toti ceilalti actionari ai S.C. Filatex S.A. si impreuna cu fostii
administratori statutari.

Instanta de fond a respins actiunea indreptata impotriva societatii, iar in recurs, Curtea
de Apel Targu Mures a obligat reclamanta D.G.F.P. Harghita la plata sumei de 1.428,92 lei cu
titlu de cheltuieli de judecata catre recurenta SIF Moldova.
Debit pretins de la SIF Moldova se constituie si dosarul promovat de S.C. Incom Iasi,
valorea pretentiilor in suma de 52.028,8 lei decurgand din diverse contracte de vanzare-
cumparare actiuni. Dosarul se afla pe rolul instantei de fond.

In ceea ce priveste litigiul cu Filip Gelu prin care acesta solicita radierea ipotecii
inscrisa in favoarea SIF Moldova mentionam ca in dosarul nr. 178/2006 Tribunalul Bacau -
Sectia comerciala si-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei
Bacau. Recursul SIF Moldova impotriva acestei hotarari a fost solutionat favorabil, cauza
fiind trimisa spre competenta solutionare Tribunalului Bacau - Sectia comerciala. La finele
acestui an, pe fondul cauzei nu a fost pronuntata nici o solutie de admitere sau respingere a
cererii de radiere a ipotecii.

Cele doua dosare de anulare a hotararii nr. 9 a adunarii generale a actionarilor de la


SIF Moldova promovate de S.C. Biscol Grup S.A. Galati si S.C. Stordas Grup S.A. Galati
sunt la finele anului 2006 suspendate.

Dosarele care au ca obiect revendicarea unor bunuri imobile sunt in numar de 10 si se


refera la cererile anumitor persoane care revendica aceste bunuri de la societati aflate in
portofoliul SIF Moldova. In aceste cauze societatea este chemata in garantie de societatile
care detin efectiv aceste imobile pentru a le despagubi in situatia in care cererea de
revendicare ar fi admisa.

Referitor la actiunea promovata de Suceveanu Margareta si avand ca obiect


revendicarea suprafetei de teren de 785 mp situati in Bacau, str. Trotus, nr. 5, precum si
ridicarea constructiilor edificate pe acest teren, respectiv 5 garaje, un buncar de valori, un
punct alimentar, un grup sanitar, instanta a admis actiunea reclamantei. Hotararea a fost
atacata cu apel de catre societatea. Cererea reconventionala a SIF Moldova SA promovata in
acest dosar de revendicare, impotriva reclamantei Suceveanu Margareta si constand in
pretentii decurgand din contravaloarea constructiilor edificate de SIF Moldova a fost
suspendata pana la solutionarea irevocabila a actiunii de revendicare.

Tot intr-un dosar de revendicare, respectiv cel promovat de Paulian Dan, instanta a
admis actiunea reclamantului si a obligat societatea la despagubiri pentru terenul in suprafata
de 10.117 mp situat in Iasi. Apelul SIF Moldova impotriva acestei hotarari de obligare a fost
admis si sentinta a fost anulata pe motiv ca judecata s-a realizat de catre o instanta
necompetenta. Dosarul a fost trimis spre compteneta solutionare la Tribunalul Iasi - Sectia
civila.

Dosarele solutionate in cadrul acestor litigii sunt in numar total de 6. Toate actiunile
solutionate conform la Raport sunt favorabile SIF Moldova.
5.2.2. Litigii avand ca obiect actiuni cambiale directe si recursuri in anulare: 10
dosare, in contradictoriu cu Bankcoop. Litigiile au fost solutionate in cursul acestui an prin
respingerea contestatiei in anulare formulata de SIF Moldova, dosarele urmand a fi arhivate in
cursul anului 2007.

5.2.3. Litigii avand ca obiect actiuni cambiale directe: 14 dosare, in contradictoriu


cu AVAS Bucuresti. Cu exceptia dosarului privind pe S.C. Symbol Electronica S.R.L. Bacau
in care AVAS a obtinut pana in acest moment castig de cauza, celelalte 12 actiuni au fost
promovate in cursul acestui an. Important de precizat ca toate aceste actiuni, au fost initiate de
AVAS dupa ce anterior, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, SIF Moldova a
anulat avalul dat pe respectivele bilete la ordin, exonerandu-se astfel societatea de obligatia
achitarii acestor sume.

In trei dosare avand acest obiect SIF Moldova SA a promovat exceptie de


neconstitutionalitate a unor prevederi din cuprinsul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
51/1998 privind valorificarea unor active bancare.

Actiunea directa a AVAS a fost respinsa in 11 din cele 14 dosare aflate pe rol, instanta
retinand ca intemeiata exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de societatea noastra.
Hotararile pronutate sunt definitive dar nu si irevocabile, recursul promovat de AVAS urmand
a fi solutionat de Inalta Curte de Casatiei si Justitie - sectia comerciala, in cursul anului 2007.

VI. Relatiile cu actionarii si cu institutiile pietei de capital

Respectarea principiilor de guvernanta corporativa

Conform aplicarii principiilor OECD in codul de conducere si administrare, SIF


Moldova SA, in relatia cu actionarii si institutiile pietei de capital a avut in mod deosebit in
vedere 3 obiective:

 protejarea si asigurarea drepturilor actionarilor:

 drepturile de proprietate: prin liste de coduri confidentiale, asigurari de


transferuri de titluri de valoare, actualizari de date;

 dreptul de a participa la AGA: direct - prin convocarea acestora in mod legal


sau prin reprezentare - punere la dispozitie de procuri speciale, buletine de vot
prin corespondenta, liste mandatari, informatii),;

 dreptul la informare: direct, scris, publicatii, site;

 dreptul de a primi dividende: cu/ fara solicitare expresa.


 tratament egal fata de actionari;

 asigurarea respectarii obligatiilor de informare si raportare catre piata si institutiile


pietei de capital (CNVM, BVB), de raspuns la solicitarile acestor institutii.

Au fost respectate in totalitate obligatiile de comunicare reglementate


CNVM si BVB, conform Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 si nr. 15/2004,
Codul BVB, prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si
calendarului de raportare financiara 2006, anume:

- Raportarile periodice catre CNVM si BVB.


- Raportarile curente catre CNVM si continue catre BVB.

- Obligatiile de informare a actionarilor SIF Moldova SA au fost respectate prin


comunicate de presa, publicarea raportarilor, informatiile furnizate in sistemul electronic al
pietei de capital si cuprinse in site-ul societatii, oferind tratament egal acestora. Organizarea
activitatii la sediul central si reprezentante a permis si a asigurat rezolvarea operativa a
solicitarilor formulate de actionari direct sau prin corespondenta.

VII. Activitatea de audit intern

Auditul intern s-a desfasurat in baza planului de angajament stabilit in conformitate cu


obiectivele societatii si reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului
activitatilor entitatii, in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului
riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia. Auditul intern functioneaza in
directa subordonare a Consiliului de Administratie al S.I.F. Moldova

Principalele activitati desfasurate de SIF Moldova SA care au fost


supuse auditului intern in anul 2006, conform planului de audit intern,
privesc:

- obligatiile SIF Moldova decurgand din garantii acordate (bilete la


ordin);

- inventarierea elementelor de activ si pasiv; evaluarea


elementelor de activ si pasiv cu ocazia inventarierii si in bilantul
contabil incheiat la data de 31.12.2005;

- managementul resurselor umane; incheierea si derularea


Contractului colectiv de munca; salarizarea personalului;
- distribuirea si plata dividendelor cuvenite actionarilor SIF
Moldova SA pentru exercitiile financiare 2003 si 2004 si a
dividendelor neachitate la data de 31.12.2003.

Opinia auditorului intern, rezultatele activitatii, concluziile,


recomandarile si propunerile, precum si planul de masuri aplicat pe
parcursul desfasurarii activitatii de audit au fost cuprinse in rapoarte
periodice de audit intern care au fost prezentat Consiliului de Administratie
al SIF Moldova, care, in baza concluziilor si recomandarilor facute, a luat
masurile corespunzatoare pentru gestionarea riscurilor identificate.

Auditul intern apreciaza ca activitatile supuse auditului in anul 2006


sunt conforme cu politicile, programele si managementul societatii, in
conformitate cu prevederile legale si reglementarile interne. Nu au fost
identificate situatii in care Consiliul de Administratie a decis sa accepte
riscuri semnificative.

In conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 15/2004 si cu Reglementarile


interne, la Compartimentul de control intern sunt deschise si tinute urmatoarele registre: un
registru public in care sunt consemnate reclamatiile actionarilor si modalitatile de solutionare a
acestora; un registru in care sunt evidentiate investigatiile si controalele efectuate, durata,
perioada si rezultatul acestora, precum si propunerile si deciziile luate pentru remediere; un
registru de evidenta a tuturor documentelor supuse vizei de control intern.

VIII. Politica de dividende a SIF Moldova

In ultimii 3 ani, Adunarile Generale ale Actionarilor au aprobat cu majoritate de voturi


punerea la dispozitie a dividendelor cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la data tinerii
adunarilor generale.

Conform legislatiei in vigoare, cheltuielile aferente platii dividendelor au fost suportate de


catre actionari, proportinal cu sumele cuvenite.

Distribuirea si plata dividendelor catre actionari s-a desfasurat conform hotararilor


adoptate in AGOA din 29.04.2006. La solicitarea actionarilor au fost efectuate plati de
dividende prin casierie (actionari - persoane fizice), virament (persoane fizice si juridice) si au
fost avansate la plata prin mandat postal dividendele cuvenite actionarilor.

In cazul actionarilor decedati dividendele s-au platit dupa efectuarea


transferului actiunilor pe numele mostenitorilor, la solicitarea acestora, prin
transfer bancar sau casierie.
Toate informatiile legate de plata dividendelor (hotarari AGA, modalitati si proceduri,
perioade) au fost comunicate actionarilor conform cerintelor de informare (presa, site, sistem
electronic al BVB si CNVM, afise).

Situatia platii dividendelor pe ultimii 3 ani este prezentata sintetic in Tab. 8.1. si in
graficele anexate, precum si in extenso in Tab.8.2.

Tab. 8.1. Situatia platii dividendelor pe ultimii 3 ani

Specificatie 2003 2004 2005


Valoare dividend/actiune 0,0494 0,0600 0,0670
(lei)
Total plati (%) 80,10 80,19 69,77

Fig. 8.1. Valoarea dividend/actiune, in ultimii 3 ani

Fig. 8.2. Plata dividendelor catre actionari in ultimii 3 ani - pondere (%)

VIII. Evenimente importante

Evenimentele importante ale anului 2006 au facut obiectul


raportarilor curente, continue si periodice, fiind aduse la cunostinta
institutiilor pietei si actionarilor prin raportari, publicare in presacentrala si
in site-ul societatii, conform reglementarilor legale in vigoare.

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF Moldova SA si-a


desfasurat lucrarile in data de 29.04.2006, la a doua convocare, cand au fost intrunite
conditiile de cvorum pentru a fi analizate problemele inscrise in ordinea de zi din convocator
si adoptarea de hotarari valabile, aferente acestora. La a doua convocare au participat actionari
in nume propriu si mandatati ce detineau un numar de 154.738.158 actiuni reprezentand
29,8095% din capitalul social al SIF Moldova SA. Hotararile adoptate au fost publicate in
presa prin comunicatul de presa din ziarul Bursa din data de 03.05.2006, in Monitorul Oficial
partea a IV-a nr. 1476/15.05.2006, transmise la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bacau pentru mentiuni in registru, au fost afisate la sediul central, sediile
reprezentantelor SIF Moldova SA din cele 9 judete si municipiul Bucuresti si cuprinse in site-
ul societatii.

 Tranzactiile semnificative (cu valori mai mari de 500.000 $) efectuate in


cursul anului 2006 au fost cele din Tab. 9.1.:

Tab. 9.1. Tranzactii semnificative in anul 2006

Transmis
Nr.crt. Tranzactie semnificativa BVB/CNVM Publicata in presa in:
Vanzare pachet actiuni SC
METEX SA
1 Tulcea 02/22.02.2006 Ziarul BURSA 23.02.2006
Achizitie actiuni SC CONDMAG
SA
2 Brasov 1773/22.05.2006 Ziarul BURSA 23.05.2006
Subscriere actiuni C.N.T.E.E.
3 TRANSELECTRICA SA 2039/15.06.2006 Ziarul BURSA 16.06.2006
Subscriere actiuni BANCA
4 TRANSILVANIA SA 2137/22.06.2006 Ziarul BURSA 23.06.2006
Subscriere actiuni C.N.T.E.E.
5 TRANSELECTRICA SA 2169/27.06.2006 Ziarul BURSA 28.06.2006
Subscriere actiuni SC TURISM
6 FELIX SA 2675/18.08.2006 Ziarul BURSA 21.08.2006
Achizitie actiuni SC
TESATORIILE REUNITE SA
7 Bucuresti 3292/19.10.2006 Ziarul BURSA 20.10.2006
Vanzare actiuni SC
8 APARTAMENTUL SA Tulcea 3310/19.10.2006 Ziarul BURSA 20.10.2006
Vanzare actiuni SC MITTAL
9 STEEL ROMAN SA Roman 3698/30.11.2006 Ziarul BURSA 04.12.2006
Vanzare actiuni SC MATEX SA
10 Deva 3792/12.12.2006 Ziarul BURSA 13.12.2006
11 Vanzare actiuni SC FIRMELBO 3792/12.12.2006 Ziarul BURSA 13.12.2006
SA Botosani

Chelia se Cum poți scăpa Varicele dispar PLĂGI DE Paraziții vor ieși La 47 de ani,
vindecă în 7 de monturile instantaneu! PSORIAZIS? din tine CA DIN această femeie
zile! Metodă într-o noapte! Asta dizolvă Tratează-le PUȘCĂ! În arată ca o fată!
ieftină! Trebuie De ce ascund cheagurile de IMEDIAT! Se iau fiecare Iată secretul ei:
doar în fiecare farmaciile sânge și curăță 3 linguri de … dimineață, ia… la culcare...
seară să... acest... vasele…

Numele indicelui BET, indice oficial al pietei de capital din Romania provine de la
prescurtarea denumirii din limba engleza a indicelui si anume Bucharest Exchange Trading.
Indicele BET are ca data de referinta data de 19 septembrie 1997, cand a primit valoarea de
inceput de 1000 puncte, iar data de start este 22 septembrie 1997.

Proiectul Bursei de Valori Bucuresti de creare a indicelui BET a beneficiat de asistenta


acordata de Institutul Austriac de Studii Avansate.

Indicele BET a fost creat din necesitatea de a reflecta tendinta de ansamblu a preturilor
celor mai lichide 10 societati listate in cadrul Bursei de Valori Bucuresti. Aceste societati sunt
selctate exclusiv din cadrul societatilor listate la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti,
urmarindu-se totodatasi o diversificare a activitatilor societatilor respective.

Indicele BET, prin constructie si metodologie de calcul, reprezintasi o baza adecvata


pentru realizarea tranzactiilor derivate pe indici realizate la Bursa de Marfuri din
Sibiu. Aceste tranzactii sunt options si futures si combinatii ale acestora. Tranzactionarea
instrumentelor derivate pe indici au scopul de a acoperi riscul investitorilor in actiunile ce
intra in portofoliul indicelui, prin angajarea de tranzactii pe instrumente derivate in sensul
invers al celor pe valorile mobiliare respective. Aceasta operatie este denumita arbitrajul pe
index („index arbitrage”). Indicele BET este exprimat si in USD („dollar terms”), prin
convertirea preturilor in lei la cursul BNR din ziua respectiva, prezentand importanta pentru
investitorii straini.

Indicele BET este calculat prin ponderarea preturilor celor mai lichide 10 societati
listate la Categoria I a Bursei de Valori Bucuresti cu capitalizarea bursiera.

Selectarea societatilor incluse in portofoliul indicelui se face prin respectarea


urmatoarelor reguli:

- societatile trebuie sa fie inscrise la cota in categoria I a Bursei de Valori Bucuresti;


- societatile trebuie sa aiba o capitalizare bursiera cat mai mare si, de asemenea, capitalizarea
insumata a tuturor societatilor admise trebuie sa reprezinte cel putin 60% din capitalizarea
bursiera totala;

- selectarea societatilor trebuie sa asigure diversificare portofoliului indicelui;

- actiunile ce compun indicele trebuie sa fie cele mai lichide de pe piata si valoarea totala a
tranzactionarilor efectuate cu acestea trebuie sa insumeze cel putin 70% din valoarea totala a
tranzactiilor efectuate la Bursa de Valori Bucuresti.

Criteriile mai sus prezentate sunt revizuite lunar prin analizarea performantelor
societatilor incluse in portofoliul indicelui, precum si a societatilor recent listate, in vederea
unei posibile actualizari a componentei indicelui.

Ajustarea indicelui se face prin una din urmatoarele metode:

• modificarea factorilor de ponderare;

• modificarea valorii indicelui prin aplicarea unui factor de corectie, cum am prezentat mai
sus.

Ajustarea indicelui se realizeaza in conditiile in care se produc urmatoarele evenimente:

• divizari sau consolidari ale actiunilor incluse in portofoliul indicelui;

• modificarea componentei indicelui (inlocuirea unui simbol in portofoliul indicelui)

• modificari survenite in capitalizarea unei societati incluse in portofoliul indicelui, astfel


incat ponderea acestui simbol sa depaseasca limita de 25% din capitalizarea totala a
simbolurilor incluse in indice;

• modificari de capital (majorari sau diminuari) ale uneia dintre societatile care au actiuni
cuprinse in cosul indicelui.

Operatiunile prezentate presupun si o recalculare a factorului de ponderare pentru acele


simboluri care au fost ajustate anterior la limita procentuala de 25% din capitalizarea bursiera
a cosului indicelui.

In conformitate cu decizia Comitetului Bursei, Comitetul indicelui este responsabil pentru


toate operatiunile referitoare la componenta indicelui si regulile aplicabile acestuia.

Comitetul indicelui este abilitat sa adopte decizii privind respectarea regulilor de selectie
precum si a metodologiei de calcul a indicelui si se intruneste anual pentru analizarea si
aprobarea deciziilor de ajustare a indicelui.

Comitetul indicelui, are de asemenea rolul de a transmite Comitetului Bursei orice


propunere vizand utilizarea comerciala a indicelui, precum si utilizarea lui ca baza pentru
tranzactiile cu instrumente derivative.
Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a schimbat in august 2007 ponderile si componenta in
indicele BET, titlurile Broker Cluj (BRK) si Biofarm Bucuresti (BIO) inlocuind actiunile
Oltchim (OLT) si Azomures (AZO), conform deciziei Comitetului Indicilor, potrivit
comunicatului transmis de BVB. Astfel, la data de 22 august 2007, Banca Transilvania (TLV)
avea cea mai mare pondere, de 19,95%, urmata de Petrom Bucuresti (SNP) cu 19,93%, BRD
Groupe Societe Generale (BRD) de 19,90%, Rompetrol Rafinare Constanta (RRC) cu 10%,
Transelectrica Bucuresti (TEL) cu 7,77%, Impact Developer & Contractor Bucuresti (IMP) cu
7,77%, Biofarm Bucuresti (BIO) cu 5,13%, Antibiotice Iasi (ATB) cu 4,34%, Broker Cluj
(BRK) cu 3,33% si Turbomecanica Bucuresti (TBM) cu 1,88%.

4.2 Indicele bursier BET-C

Denumirea indicelui BET-C provine de la denumirea din limba engleza Bucharest


Exchange Trading – indice compozit. Acest indice a fost creat pentru a reflecta evolutia de
ansamblu a preturilor tuturor societatilor listate la Bursa de Valori Bucuresti, cu exceptia
Societatilor de Investitii Financiare, si, deoarece numarul societatilor listate la bursa a crescut
in timp.

Data de lansare a indicelui a fost 17 aprilie 1998, iar data de referinta 16 aprilie 1998
cand indicele a primit valoarea de 1000 puncte la fel ca si indicele BET.

Metoda de calcul utilizata pentru aflarea zilnica a indicelui BET-C este identica cu cea
utilizata pentru determinarea indicelui BET si este identica de asemenea cu cea utilizata
pentru calcularea majoritatii indicilor de generatie a doua (CAC 40 –Franta, FT-SE 100-
Londra, S&P 500- S.U.A).

In ceea ce priveste regulile de selectare a societatilor in portofoliul indicelui exista numai


conditia ca societatea respectiva sa fie listata la Bursa de Valori Bucuresti. Dupa cum am spus
si mai inainte Societatile de Investitii Financiare nu sunt cuprinse in portofoliul indicelui
BET-C.

Ponderea maxima a unei societati incluse in indicele BET-C este de 25% din totalul
capitalizarii bursiere totale a societatilor incluse in portofoliul acestuia.

Ajustarea indicelui BET-C se realizeaza prin una din metodele:

- modificarea factorilor de ponderare

- modificare valorii indicelui prin aplicarea unui factor de corectie

Evenimentele principale care conduc la ajustari ale indicelui BET-C sunt urmatoarele:

- divizari sau consolidari ale actiunilor ce compun cosul indicelui;

- adaugarea sau stergerea unui simbol in/din portofoliul indicelui ca urmare a listarii /
delistarii de la Bursa de Valori Bucuresti;

- modificari survenite in capitalizarea unei societati care conduc la depasirea pragului


procentual impus de 25% din capitalizarea totala a tuturor societatilor din portofoliul
indicelui;
- modificari de capital ale unei societati cuprinse in portofoliul indicelui.

Operatiile prezentate anterior, corespunzatoare simbolurilor respective, implicasi


recalcularea factorului de ponderare pentru simbolul ajustat la limita de 25% din capitalizarea
totala inglobata de indice.

Spre deosebire de indicele BET, modificarile indicelui BET-C nu sunt transmise catre
mass-media.

Comitetul indicelui are aceleasi atributii ca si in cazul indicelui BET.

Ca si indicele BET, indicele BET-C este calculat atat in lei cat si in dolari.

BIBLIOGRAFIE

ANGHELACHE, GABRIELA . Piete de capital- Caracteristici Evolutii Tranzactii Editura

Economica, 2004
Dacă evoluţia unui indice ne convinge, putem lua în considerare
varianta de a ne structura portofoliu în funcţie de componenţa
indicelui respectiv, dar trebuie să ţinem cont de faptul că este
recomandat să investim în domenii variate, pentru a diminua riscul
sectorial.

De aceea nu este indicat să urmărim un indice sectorial în totalitate, ci


este de preferat să alegem din componenţa lui doar acele acţiuni care
corespund criteriilor noastre de selecţie.

De exemplu, indicele BET a avut o creştere de 61,2% în ultimii 3 ani,


ceea ce înseamnă un randament de cel puţin 20% pe an. Putem
astfel, în funcţie de resursele deţinute, să investim în toate cele 10
acţiunile din componeţa lui sau să selectăm un număr mai mic de
acţiuni, între 3 şi 5, pentru a ne fi mai uşor să le urmărim şi să
tranzacţionăm cu ele.

Putem în continuare să urmărim şi evoluţia indicelui BET-FI şi a lui


BET-NG, amândoi fiind indici sectoriali şi dacă o creştere de 10% şi
respectiv 8% pe an este satisfăcătoare, atunci putem să ne
completăm portofoliu şi cu câte una sau două acţiuni din componenţa
acestor indici.
Indicele BET, care urmăreşte cele mai lichide 10 acţiuni tranzacţionate la Bucureşti, a urcat cu 12,5%
în primele două luni din 2017 la aproape 8.000 de puncte şi are una dintre cele mai bune evoluţii din
Europa, fiind peste indicii bursieri ai unor burse mult mai dezvoltate precum cele din Austria (4,9%),
Elveţia (4%), Germania (3,1%), Ungaria (0,2%). Un ritm de creştere asemănător cu cel al indicelui
bursier românesc l-a avut şi indicele WIG20 al bursei din Polonia, cea mai mare piaţă de capital din
Europa Centrală şi de Est.

“Optimismul investitorilor are la bază cel puţin trei aspecte: evoluţia macroeconomică mult peste
creşterea economică la nivelul Uniunii Europene, acordarea de dividende consistente în urma unui an
cu rezultate pozitive şi perspectiva promovării la un nou statut al pieţei“, spune Lucian Anghel,
preşedintele BVB.

Evoluţia pozitivă a indicelui BET s-a datorat în mare parte avansului acţiunilor celor şase companii din
energie şi din utilităţi din componenţa sa generat de cererea mare de energie electrică şi gaze
naturale de la începutul anului în condiţiile temperaturilor scăzute. Iar bursa din România este
caracterziată de unii analişti ca fiind una a energiei.

Un alt vector care a acţionat ca un stimulent la începutul anului pentru companiile din energie de la
bursă, având în vedere că majoritatatea sunt deţinute de stat, a fost memorandumul votat în Guvern
prin care se solicită ca minimum 90% din profitul obţinut pe anul 2016 de companiile ale căror acţionar
majoritatar este statul să fie acordat spre dividende, iar acest lucru, susţin analiştii, face ca
randamentul dividendelor companiilor din structura indicelui de referinţă BET să fie la cel mai ridicat
nivel din ultimii ani. Anterior, cota respectivă era de 50%. Prin urmare companiile controlate de stat vor
face presiuni în Adunările Generale ale Acţionarilor pentru rate de distribuţie mai mari din profiturile pe
anul 2016.

Cei doi stimulenţi de mai sus, coroboraţi cu perspectiva unei creşteri economice peste cea a unor ţări
din regiune au determinat ca indicele BET să urce timp de câteva şedinţe chiar la circa 8.000 de
puncte, cel mai ridicat nivel post-criză. Ieri indicele BET afişa 7.997 de puncte.

A fost primul indice oficial al Bursei de Valori Bucuresti, fiind lansat in septembrie 1997.
Data de referinta a indicelui a fost 19 septembrie, data de start 22 septembrie, iar valoarea de
start de 1000 de puncte de indice.

Scopul creari indicelui BET este in primul rand reflectarea tendintei de ansamblu a
preturilor corespunzatoare celor mai lichide si active 10 societati tranzactionate in cadrul
BVB.

Principiile de constructie ale indicelui au fost astfel alese incat sa reflecte miscarile de
pret ale celor mai lichide 10 actiuni cotate la prima categorie a bursei. In selectarea titlurilor
care sa compuna indicele s-a urmarit diversificarea domeniului de activitate al societatilor
emitente.

In Tabelul 7. 1 sunt enumerate actiunile care intrau in componenta indicelui la data de


1.11.2003:

Tabelul 7.1. Componenta indicelui BET la 1.11.2003

Nr. crt. Simbol Societate


1 ALR Alro S.A.
2 ARC Arctic S.A. Gaesti
3 ATB Antibiotice Iasi
4 AZO Azomures S.A.
5 BRD Banca Romana pentru Dezvoltare
6 INX Otel Inox S.A. Targoviste
7 OLT Oltchim S.A.
8 SNP Petrom Bucuresti R.A.
9 TER Terapia S.A.
10 TLV Banca Transilvania

Structura indicelui este analizata lunar de catre Comitetul Indicelui din cadrul Bursei
de Valori Bucuresti, care este abilitat sa adopte decizii privind respectarea regulilor de selectie
si a metodologiei de calcul a indicelui. Daca unele din actiunile incluse in structura indicelui
nu mai corespunde cerintelor de tranzactionare, aceste actiuni sunt inlocuite.

De asemenea, Comitetul Indicelui transmite propuneri Comitetului Bursei vizand orice


utilizare comerciala a indicelui.

Cele 10 actiuni ce compun indicele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


a) actiunile trebuie sa fie cotate la prima categorie a BVB
b) societatile trebuie sa dispuna de cea mai mare capitalizare bursiera; suma
capitalizarilor societatilor ale caror actiuni suni incluse in portofoliul indicelui BET trebuie sa
reprezinte cel putin 60% din capitalizarea bursiera totala;
c) selectarea societatilor trebuie sa asigure diversificarea portofoliului indicelui;
d) actiunile societatilor incluse in indice trebuie sa fie cele mai lichide; valoarea
tranzactionata a actiunilor incluse in portofoliu trebuie sa rreprezinte cel putin 70% din
valoarea tranzactionata la BVB.

Din punct de vedere al modului de calcul, indicele este determinat in mod similar
cu majoritatea indicilor internationali si anume, prin ponderare cu capitalizarea bursiera.

Metoda de calcul a indicelui este:

unde:

f = factor de corectie

pi0 = pretul mediu ponderat al actiunii i la momentul de referinta (19 septembrie


1997)

pit = pretul mediu ponderat al actiunii i la momentul curent t

qit = numarul total de actiuni emise din actiunea i la momentul de referinta

Modificarile survenite sunt luate in calcul cu ajutorul unui divizor (f) care se
modifica atunci cand au loc modificari de capital (majorari, diminuari), operatiuni de divizare
(diminuarea valorii nominale), de consolidare (marirea valorii nominale), etc.

Ajustarea indicelui se realizeaza prin urmatoarele metode:


a) modificarea factorilor de ponderare;
b) modificarea valorii indicelui prin aplicarea unui factor de corectie.

Ajustarea indicelui este determinata de urmatoarele evenimente principale: divizari


sau consolidari ale acsiunilor componente ale portofoliului indicelui; modificarea
componentei indicelui (inlocuirea unui titlu); modificari intervenite in capitalizarea unei
societati ale carei actiuni sunt incluse in portofoliul indicelui, astfel incat ponderea acestui
simbol sa depaseasca limita procentuala de 25% din capitalizarea totala a simbolurilor incluse
in indice; modificari de capital pentru o societate ale carei actiuni sunt incluse in indice.

Al doilea scop al indicelui BET este acela de a constitui o baza adecvata pentru
tranzactionarea instrumentelor derivate pe indici pentru a asigura mecanisme de acoperirea
riscului pentru investitori.

Indicele BET a inregistrat in anul 2002 o crestere anuala cu 119,79% (104,8% in


USD), maximul fiind atins la data de 13 noiembrie 2002: 1705,21 puncte, asa cum se observa
in Figura 7.2.

Fig 7.2. Evolutia indicelui BET in perioada ianuarie-decembrie 2002

Anul 2002 a fost de fapt doar un punct de inflexiune in evolutia pietei bursiere
romanesti, indicele BET continuandu-si cresterea in perioada 2003-februarie 2004 (vezi fig.
7.3.)
Fig. 7.3. Evolutia indicelui BET in perioada 06.01.2003-30.01.2003

Indicele BET-C

Al doilea indice al BVB a fost lansat la data de 17 aprilie 1998 pentru a reflecta
evolutia de ansamblu a preturilor tuturor societatilor listate la BVB (cu exceptia Societatilor
de Investitii Financiare).

In vederea includerii unei societati in indicele BET-C este necesar ca respectiva


societate sa fie listata la BVB (aceasta fiind singura regula de selectie). Ponderea maxima a
unei societati este de 25% din capitalizarea totala a indicelui. La data de 1 iunie 1988, indicele
BET-C includea 101 de societati, dintre care 16 erau listate la prima categorie, iar restul la a
doua.

Modul de calcul al indicelui este similar cu cel al indicelui BET si se bazeaza pe media
ponderata cu capitalizarea bursiera a actiunilor care compun portofoliul indicelui.

Principalele evenimente care determina ajustarea indicelui sunt:


a) divizari sau consolidari ale actiunilor componente ale cosului indicelui,
b) adaugarea sau stergerea unui simbol in/din portofoliul indicelui ca urmare a
listarii, respectiv delistarii,
c) modificari survenite in capitalizarea unei societati astfel incat ponderea acestui
simbol sa depaseasca limita procentuala de 25% din capitalizarea totala a titlurilor incluse in
indice,
d) modificari de capital pentru o societate ale carei titluri sunt incluse in indice.

Ajustarea indicelui se realizeaza prin modificarea factorului de ponderare, precum si


prin modificarea valorii indicelui prin aplicarea unui factor de corectie.

Atunci cand sunt cotate noi societati la BVB, noile titluri intra automat in componenta
indicekui, incepand cu ziua imediat urmatoare dupa formarea pretului pe piata. Indicele este
recalculat cu un factor de corectie in ziua in care are loc modificarea de structura. Factorul de
corectie este valoarea indicelui din ziua anterioara modificarii cosului.
Indicele BET-FI

Este primul indice sectorial lansat de BVB si reflecta tendinta de ansamblu a preturilor
fondurilor de investitii tranzactionate la BVB.

Singura regula privind includerea unui fond de investitii in indicele BET-Fi este ca
acesta sa fie listat la BVB.

Metoda de calcul a indicelui BET-FI este similara celor folosite pentru indicii BET si
BET-C. Factorul de ponderare pentru BET-FI este numarul de actiuni ale simbolului
respectiv.

Indicele BET-FI inregistra la sfarsitul anului 2007 o valoare superioara cu 122,73%


(107,5% in USD) valorii din ultima zi de tranzactionare a anului 2006, maximul fiind atins in
ziua de 23 septembrie 2007: 7644,03 puncte, asa cum rezulta si din graficul 7.5.
Capitalizarea de piaţă a companiilor din componenţa indicelui BET a crescut
de 8 ori în ultimii 20 de ani, la 35 de miliarde de lei
Companiile din sectorul bancar, Banca Transilvania şi BRD, cele mai
longevive în componenţa acestui indice
Principalul indice al BVB a fost lansat pe 19 septembrie 1997, includea 10
companii şi începea de la un nivel de 1.000 de puncte
După 20 de ani, indicele BET include 13 companii şi are o valoare de peste
8.000 de puncte

BET (Bucharest Exchange Trading), indicele principal al pieţei de capital româneşti,


împlineşte 20 de ani de existenţă pe 19 septembrie 2017. Lansat de Bursa de Valori
Bucureşti (BVB) pe 19 septembrie 1997, BET a fost primul indice dezvoltat şi totodată
indicele de referinţă al pieţei locale de capital. BET reflectă evoluţia celor mai
tranzacţionate companii de pe Piaţa Principală a BVB, excluzând societăţile de investiţii
financiare (SIF-uri). Criteriul principal de selecţie al societăţilor incluse în indice este
lichiditatea. Începând cu anul 2015, pentru selecţie se aplică şi criterii legate de
transparenţa emitenţilor, calitatea raportărilor şi a comunicării acestora cu investitorii.
Indicele BET şi-a început istoria în urmă cu 20 de ani de la un nivel de 1.000 de puncte,
cu 10 companii şi o capitalizare de 443 milioane lei. De-a lungul timpului, 36 de companii
au fost incluse în BET. Astăzi, indicele principal se află la 8.000 de puncte, include 13
companii cu o valoare de piaţă de peste 35 miliarde de lei.
„Investitorii care au fost în piaţă de la început şi au crezut în dezvoltarea pieţei de capital
româneşti au fost răsplătiţi cu randamente foarte bune. Indicele principal al bursei a
crescut de peste patru ori din 2009 şi până în prezent, companiile din BET distribuind în
ultimii ani dividende consistente. Indiferent de trendul pieţei, însă, cel mai important
este ca investitorii să rămână activi la tranzacţionare, în căutare de noi oportunităţi”, a
declarat Lucian Anghel, preşedintele BVB.
Istoric, la un an din momentul lansării, BET avea să atingă minimul istoric: pe 24
septembrie 1998, indicele ajungea la cel mai scăzut nivel, de 281 de puncte.

În contrapartidă, la aproape 10 ani de la momentul lansării, BET a atins maximul istoric:


pe 24 iulie 2007, principalul indice al pieţei de capital din România a avut 10.813 puncte
la închiderea şedinţei. Ulterior, evenimentele de pe scena financiară internaţională din
anul 2008 au condus la scăderi abrupte pe toate pieţele de capital ale lumii, iar nivelul
minim după această perioadă a fost atins în România pe 25 februarie 2009, când indicele
BET avea un nivel de 1.887 puncte. Pe 18 septembrie 2017, BET a închis şedinţa aproape
de nivelul de 8.000 de puncte, o creştere de 324% faţă de 2009.
Pe 22 septembrie 2014, BVB lansează indicele BET-TR, primul indice de tip total return,
construit pe structura indicelui de referinţă al pieţei, BET. Indicele BET-TR reflectă atât
evoluţia preţurilor companiilor componente, cât şi dividendele oferite de acestea. De la
un nivel de 4.910 puncte la lansare, BET-TR a încheiat şedinţa din 18 septembrie 2017 la
un nivel de 10.600 de puncte. Practic, valoarea BET-TR s-a dublat în ultimii 3 ani.
Cel mai longeviv emitent din istoria BET este Banca Transilvania şi se află în componenţa
acestui indice de 17 ani. BRD - Groupe Société Générale se află de 16 ani în BET, iar OMV
Petrom de 15 ani.
La momentul lansării, cea mai mare pondere în indicele BET o avea Oltchim (25,58%). În
prezent, doi emitenţi au ponderi de aproape 20%: Banca Transilvania (19,99%) şi Fondul
Proprietatea (20%).

Componenţă indice BET 1997 şi 2017

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) calculează şi distribuie în timp real 8 indici proprii -
BET, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BET-FI, BET-NG, BET Plus - precum şi
un indice dezvoltat împreună cu Bursa de Valori din Viena, indicele ROTX.
Gabriela Anghelache-Bursa si piata extrabursiera, Editura Economica
2. Adrian Nitu-Burse de marfuri si valori, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2002
3. Liviu-Stelian Begu-Statistica Internationala, Editura All Beck, Bucuresti, 1999
4. Reuters-Introducere in studiul Analizei tehnice, Editura Economica, Bucuresti, 2002
5. Anghelache G.,Obreja C.-Piete de capital si tranzactii bursiere, Editura ASE, 2000

Compozitie inidice BET 15.12.2017

Societate Actiuni Pret ref. FF FR FC Ponderea(


%)
FONDUL 10.074.080.746 0,8590 0,90 0,893000 1,000000 21,05
PROPRIETATEA
BANCA 4.341.435.921 2,0850 1,00 0,710000 1,000000 19,45
TRANSILVANIA
S.A.
OMV PETROM S.A 56.644.108.335 0,2800 0,30 1,000000 1,000000 14,40
S.N.G.N. ROMGAZ 385.422.400 30,6500 0,30 1,000000 1,000000 10,73
S.A.
BRD - GROUPE 696.901.518 12,5000 0,40 1,000000 1,000000 10,55
SOCIETE
GENERALE S.A.
S.N.T.G.N. 11.773.844 387,0000 0,50 1,000000 1,000000 6.90
TRANSGAZ S.A
SOCIETATEA 345.939.929 10,8400 0,50 1,000000 1,000000 5,67
ENERGETICA
ELECTRICA S.A.
Digi 100.000.000 35,9000 0,40 1,000000 1,000000 4,35
Communications N.V
C.N.T.E.E. 73.303.142 25,0000 0,50 1,000000 1,000000 2,77
TRANSELECTRICA
CONPET SA 8.657.528 99,0000 0,50 1,000000 1,000000 1,30
S.N. 301.513.851 7,0500 0,20 1,000000 1,000000 1,29
NUCLEARELECTR
ICA S.A
MedLife S.A. 20.092.000 30,0000 0,50 1,000000 1,000000 0,91
BURSA DE 7.674.198 27,5000 1,00 1,000000 1,000000 0,64
VALORI
BUCURESTI SA
FF = Factor Free FR = Factor FC = FL =
Float Reprezentare Factor Factor
Corectie Lichid
Pret itate

Compozitie inidice BET-BK 15.12.2017

Societate Actiuni Pret FF FR FC FL Pondere


ref. a(%)
FONDUL
10.074.080.746 0,8590 0,90 0,072714 1,000000 1,00 7,45
PROPRIETATEA
OMV PETROM 56.644.108.335 0,2800 0,30 0,116115 1,000000 1,00 7,27
S.A
Erste Group Bank 429.800.000 163,000 0,80 0,013005 1,000000 0,75 7,19
AG 0
BANCA 4.341.435.921 2,0850 1,00 0,060104 1,000000 1,00 7,16
TRANSILVANI
A S.A
Digi 100.000.000 35,9000 0,40 0,262321 1,000000 1,00 4,96
Communications
N.V
SIF BANAT 548.849.268 2,7100 1,00 0,330610 1,000000
0,75 4,85
CRISANA S.A
S.N.T.G.N. 11.773.844 387,000 0,50 0,160976 1,000000
1,00 4,83
TRANSGAZ S.A. 0
SIF OLTENIA 580.165.714 2,1850 1,00 0,384274 1,000000
0,75 4,81
S.A.
SIF MOLDOVA 1.038.179.176
1,3860 1,00 0,334475 1,000000 0,75
S.A
SIF MUNTENIA 807.036.515
0,9960 1,00 0,897118 1,000000 0,50 4,74
S.A.
SIF 2.184.286.664
TRANSILVANI 0,2460 1,00 0,894633 1,000000 0,75 4,74
A S.A
SOCIETATEA 345.939.929 4,67
ENERGETICA
10,8400 0,50 0,189228 1,000000 1,00
ELECTRICA
S.A.
BRD - GROUPE 696.901.518 4,62
SOCIETE 12,5000 0,40 0,100824 1,000000 1,00
GENERALE S.A.
S.N.G.N. 4,62
385.422.400 30,6500 0,30 0,099075 1,000000 1,00
ROMGAZ S.A.
C.N.T.E.E. 73.303.142 25,0000 0,50 0,378425 1,000000 1,00 4,56
TRANSELECTRI
CA
CONPET SA 8.657.528 99,0000 0,50 1,000000 1,000000 0,75 4,23
S.N. 4,20
NUCLEARELECT 301.513.851 7,0500 0,20 1,000000 1,000000 0,75
RICA S.A.
MedLife S.A. 20.092.000 30,0000 0,50 1,000000 1,000000 0,75 2,93
ALRO S.A. 713.779.135 3,0400 0,20 1,000000 1,000000 0,50 2,85
BURSA DE 1,39
VALORI 7.674.198 27,5000 1,00 1,000000 1,000000 0,50
BUCURESTI SA
TERAPLAST SA 856.910.970 0,4000 0,50 1,000000 1,000000 0,50 1,13
COMPA S. A. 218.821.038 0,9200 0,50 1,000000 1,000000 0,50 0,66
ANTIBIOTICE 0,61
671.338.040 0,5540 0,50 1,000000 1,000000 0,25
S.A.
IMPACT
DEVELOPER &
CONTRACTOR
277.866.574 1,0300 0,30 1,000000 1,000000 0,50 0,56
S.A.
IAR SA Brasov 18.878.853 9,2000 0,30 1,000000 1,000000 0,25 0,17

Compozitie inidice BET –FI 15.12.2017

Societate Actiuni Pret ref. FF FR FC Pondere


a(%)
FONDUL
PROPRIETATE 10.074.080.746 0,8590 0,90 0,289000 1,000000 28,91
A
SIF BANAT
548.849.268 2,7100 1,00 1,000000 1,000000 19,10
CRISANA S.A.
SIF MOLDOVA 18,48
1.038.179.176 1,3860 1,00 1,000000 1,000000
S.A.
SIF OLTENIA 16,28
580.165.714 2,1850 1,00 1,000000 1,000000
S.A.
SIF 10,32
MUNTENIA 807.036.515 0,9960 1,00 1,000000 1,000000
S.A.
SIF 6,90
TRANSILVANI 2.184.286.664 0,2460 1,00 1,000000 1,000000
A S.A.

Compozitie inidice BET –NG 15.12.2017

Societate Actiuni Pret ref. FF FR FC Pondere


a(%)
OMV PETROM S.A. 56.644.108.335 0,2800 0,30 0,904000 1,000000 30,60
S.N.G.N. ROMGAZ
385.422.400 30,6500 0,30 1,000000 1,000000 25,21
S.A.
S.N.T.G.N.
11.773.844 387,0000 0,50 1,000000 1,000000 16,21
TRANSGAZ S.A.
SOCIETATEA
ENERGETICA 345.939.929 10,8400 0,50 1,000000 1,000000 13,34
ELECTRICA S.A.
C.N.T.E.E.
73.303.142 25,0000 0,50 1,000000 1,000000 6,52
TRANSELECTRICA
CONPET SA 8.657.528 99,0000 0,50 1,000000 1,000000 3,05
S.N.
301.513.851 7,0500 0,20 1,000000 1,000000 3,02
NUCLEARELECTRIC
A S.A.
ROMPETROL
44.109.205.726 0,0520 0,10 1,000000 1,000000 1,63
RAFINARE S.A.
ROMPETROL WELL
278.190.900 0,3800 0,30 1,000000 1,000000 0,23
SERVICES S.A.
OIL TERMINAL S.A. 582.430.253 0,1540 0,30 1,000000 1,000000 0,19
PETROLEXPORTIM
408.697 3,7400 0,30 1,000000 1,000000 0,00
PORT S.A.

Compozitie inidice BET –XT-TR 15.12.2017

Societate Actiuni Pret ref. FF FR FC Pondere


a(%)
FONDUL
10.074.080.746 0,8590 0,90 0,745000 1,000000 15,29
PROPRIETATEA
BANCA
TRANSILVANIA 4.341.435.921 2,0850 1,00 0,592000 1,000000 14,12
S.A.
OMV PETROM S.A. 56.644.108.335 0,2800 0,30 1,000000 1,000000 12,54
S.N.G.N. ROMGAZ
385.422.400 30,6500 0,30 1,000000 1,065079 9.94
S.A.
BRD - GROUPE
SOCIETE 696.901.518 12,5000 0,40 1,000000 1,000000 9,18
GENERALE S.A.
S.N.T.G.N.
11.773.844 387,0000 0,50 1,000000 1,037864 6,23
TRANSGAZ S.A.
SOCIETATEA
ENERGETICA 345.939.929 10,8400 0,50 1,000000 1,000000 4,94
ELECTRICA S.A.
SIF MOLDOVA S.A. 1.038.179.176 1,3860 1,00 1,000000 1,040293 3,94
SIF BANAT
548.849.268 2,7100 1,00 1,000000 1,000000 3,92
CRISANA S.A.
Digi
Communications 100.000.000 35,9000 0,40 1,000000 1,000000 3,78
N.V.
SIF OLTENIA S.A. 580.165.714 2,1850 1,00 1,000000 1,045570 3,49
C.N.T.E.E.
73.303.142 25,0000 0,50 1,000000 1,088526 2,63
TRANSELECTRICA
SIF MUNTENIA
807.036.515 0,9960 1,00 1,000000 1,045558 2,21
S.A.
SIF TRANSILVANIA
2.184.286.664 0,2460 1,00 1,000000 1,081800 1,53
S.A.
CONPET SA 8.657.528 99,0000 0,50 1,000000 1,101027 1,24
S.N.
NUCLEARELECTRIC 301.513.851 7,0500 0,20 1,000000 1,051131 1,18
A S.A.
ALRO S.A. 713.779.135 3,0400 0,20 1,000000 1,000000 1,14
MedLife S.A. 20.092.000 30,0000 0,50 1,000000 1,000000 0,79
BURSA DE VALORI
7.674.198 27,5000 1,00 1,000000 1,000000 0,56
BUCURESTI SA
TERAPLAST SA 856.910.970 0,4000 0,50 1,000000 1,000000 0,45
COMPA S. A. 218.821.038 0,9200 0,50 1,000000 1,000000 0,27
IMPACT
DEVELOPER & 277.866.574 1,0300 0,30 1,000000 1,035143 0,23
CONTRACTOR S.A.
TURBOMECANICA
369.442.475 0,2860 0,50 1,000000 0,14
S.A.
IAR SA Brasov 18.878.853 9,2000 0,30 1,000000 1,000000 0,14
ELECTROARGES SA 69.764.650 1,4850 0,40 1,000000 1,000000 0,11
Compozitie inidice BET –PLUS 15.12.2017

Societate Actiuni Pret ref. FF FR FC Pondere


a(%)
FONDUL
10.074.080.746 0,8590 0,90 0,991000 1,000000 20,91
PROPRIETATEA
BANCA
TRANSILVANIA 4.341.435.921 2,0850 1,00 0,788000 1,000000 19,32
S.A.
OMV PETROM S.A. 56.644.108.335 0,2800 0,30 1,000000 1,000000 12,89
S.N.G.N. ROMGAZ
385.422.400 30,6500 0,30 1,000000 1,000000 9,60
S.A.
BRD - GROUPE
SOCIETE 696.901.518 12,5000 0,40 1,000000 1,000000 9,44
GENERALE S.A.
S.N.T.G.N.
11.773.844 387,0000 0,50 1,000000 1,000000 6,17
TRANSGAZ S.A.
SOCIETATEA
ENERGETICA 345.939.929 10,8400 0,50 1,000000 1,000000 5,08
ELECTRICA S.A.
Digi
Communications 100.000.000 35,9000 0,40 1,000000 1,000000 3,89
N.V.
C.N.T.E.E.
73.303.142 25,0000 0,50 1,000000 1,000000 2,48
TRANSELECTRICA
ALRO S.A. 713.779.135 3,0400 0,20 1,000000 1,000000 1,18
CONPET SA 8.657.528 99,0000 0,50 1,000000 1,000000 1,16
S.N.
NUCLEARELECTRIC 301.513.851 7,0500 0,20 1,000000 1,000000 1,15
A S.A.
MedLife S.A. 20.092.000 30,0000 0,50 1,000000 1,000000 0,82
ZENTIVA S.A. 416.961.150 3,3000 0,20 1,000000 1,000000 0,75
ROMPETROL
44.109.205.726 0,0520 0,10 1,000000 1,000000 0,62
RAFINARE S.A.
BURSA DE VALORI
7.674.198 27,5000 1,00 1,000000 1,000000 0,57
BUCURESTI SA
AEROSTAR S.A. 152.277.450 4,5800 0,30 1,000000 1,000000 0,57
ANTIBIOTICE S.A. 671.338.040 0,5540 0,50 1,000000 1,000000 0,6
TERAPLAST SA 856.910.970 0,4000 0,50 1,000000 1,000000 0,46
BIOFARM S.A. 985.375.350 0,2880 0,50 1,000000 1,000000 0,38
COMPA S. A. 218.821.038 0,9200 0,50 1,000000 1,000000 0,27
IMPACT
DEVELOPER & 277.866.574 1,0300 0,30 1,000000 1,000000 0,23
CONTRACTOR S.A.
ELECTROMAGNETI
676.038.704 0,1550 0,80 1,000000 1,000000 0,23
CA SA
ROPHARMA SA 511.267.413 0,3700 0,40 1,000000 1,000000 0,20
PATRIA BANK S.A. 3.762.399.213 0,1655 0,20 1,000000 0,603662 0,20
VRANCART SA 1.031.683.547 0,1940 0,30 1,000000 1,000000 0,16
TURBOMECANICA
369.442.475 0,2860 0,50 1,000000 1,000000 0,14
S.A.
IAR SA Brasov 18.878.853 9,2000 0,30 1,000000 1,000000 0,14
ELECTROARGES SA 69.764.650 1,4850 0,40 1,000000 1,000000 0,11
OIL TERMINAL S.A. 582.430.253 0,1540 0,30 1,000000 1,000000 0,07
SSIF BRK
FINANCIAL GROUP 337.749.919 0,0768 0,70 1,000000 1,000000 0,05
SA
TURISM,
578.949.939 0,0960 0,30 1,000000 1,000000 0,05
HOTELURI,
RESTAURANTE
MAREA NEAGRA
S.A.
ALTUR S.A. 824.388.338 0,0366 0,50 1,000000 1,000000 0,04
CEMACON SA 113.990.218 0,6380 0,20 1,000000 1,000000 0,04
ROMCARBON SA 264.122.096 0,1055 0,40 1,000000 1,000000 0,03
AAGES S.A. 10.000.000 3,4700 0,30 1,000000 1,000000 0,03
ALUMIL ROM
31.250.000 0,9660 0,30 1,000000 1,000000 0,02
INDUSTRY S.A.
PREBET SA AIUD 45.553.043 0,2990 0,60 1,000000 1,000000 0,02

Pond