Sunteți pe pagina 1din 1

Identitate, interculturalitate şi multiculturalism în literatura română şi europeană

Anul al II-lea, sem. I

Literatura concentraţionară. Forme de receptare critică în spaţiul posttotalitar european

Subiect propus pentru examen


– Sesiunea februarie 2018 –

1. Elaboraţi o lucrare ştiinţifică pe tema Identitate, memorie şi ficţiune în


literatura concentraţionară pornind de la analiza unuia dintre textele din lista
de mai jos (la alegere):

Herta Müller, Leagănul respiraţiei


Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii

*Note:
 Lectura şi citarea textelor corpusului sunt obligatorii.
 Lucrările în care vor fi identificate pasaje copiate (fără menţionarea, în note, a
surselor) vor fi notate cu nota 2. Fiecare lucrare va fi însoţită de bibliografia
consultată, în care se vor regăsi cel puţin 5 studii de specialitate (studii critice,
articole ştiinţifice din reviste de specialitate, istorii literare etc.). Citarea surselor
electronice de tip „referat.ro, referat.clopotel.ro., e-referate.ro” etc. va atrage
depunctarea lucrărilor.
 Toate citatele din studii şi articole teoretice / critice, istorii sau dicţionare literare
vor fi însoţite de referinţele bibliografice consemnate în notele de subsol.

Data-limită pentru trimiterea lucrărilor (la adresa alina.crihana@gmail.com): 9.02.2018

Bibliografie orientativă / selectivă

*** Caietele Echinox, vol. 13, Gulag şi Holocaust, Cluj-Napoca, Dacia, 2007
Bertrand, Lucie, « « Récit concentrationnaire » et « prose d’idées » », in Cahiers de
Narratologie [On-line], nr. 14 / 2008, mis en ligne le 29 février 2008, URL :
http://narratologie.revues.org/523
Bertrand, Lucie, « Littérature concentrationnaire et paratextes », in Loxias [On-line], nr. 20
/ 2008, URL : http://revel.unice.fr/loxias/index.html?id=2141
Cesereanu, Ruxandra, Gulagul în conştiinţa românească. Memorialistica şi literatura
închisorilor şi lagărelor comuniste (eseu de mentalitate), Iaşi, Polirom, 2005
Kègle, Christiane & Godin, Richard (éds.), Les récits de survivance : modalités génériques et
structures d'adaptation au réel, Presses de l’Université Laval, Québec, 2007
Rădulescu, Mihai, Istoria literaturii române de detenţie-memorialistica reeducărilor, vol. I,
Editura Ramida, 1998
Rădulescu, Mihai, Istoria literaturii române de detenţie, vol. II, Editura Ramida, 1998