Sunteți pe pagina 1din 70

INTRODUCERE

FIZICA CONSTRUCTIILOR

ACUSTICA
IN
ARHITECTURA

1
ACUSTICA
IN
ARHITECTURA

1. ACUSTICA FIZICA
2. ACUSTICA FIZIOLOGICA
3. ACUSTICA SPATIALA
4. IZOLARE ACUSTICA
5. PROTECTIE ACUSTICA

ACUSTICA FIZICA
UNDELE ACUSTICE – mişcări oscilatorii
ale unor medii elastice, datorate unor
forţe exterioare

Medii elastice:
- gazoase (ex. aer)
- lichide (ex. apă)
- solide

2
ACUSTICA FIZICA

În medii gazoase şi lichide:


– unde succesive de comprimare şi
dilatare

În medii solide:
– unde succesive de comprimare şi
dilatare
– unde de răsucire, încovoiere etc.
5

UNDA SIMPLA
OSCILOGRAMA
(reprezentare sinusoidală)
- Perioadă
- Frecvenţă
- Amplitudine

3
UNDA SIMPLA
VITEZA (funcție de densitatea,
elasticitatea, temperatura mediului)

material viteza material viteza


(m/s) (m/s)
oţel 6100 beton 3231
aluminiu 4877 apă 1433
cărămidă 4176 plumb 1158
lemn 4000 plută 366
sticlă 3962 aer 343
cupru 3901 cauciuc 150

UNDA SIMPLA
v=f· v = 331,5 + 0,6 · T
v = viteza sunetului [m/s]
v = viteza sunetului în aer [m/s]
f = frecvenţa [Hz]
T = temperatura [°C]
 = lungimea de undă [m]

Sunet 16 Hz = 20 m
160 Hz = 2m
16000 Hz = 0,02 m (2 cm)

4
SUNETE COMPLEXE
Reprezintă însumarea unui număr mai mic sau
mai mare de unde sonore simple

Spectru sonor – reprezentarea pe orizontală


a frecvenţelor sonore şi pe verticală a
intensităţilor corespunzătoare
Tipuri curente de sunete complexe:
• sunete muzicale
• zgomote
• pocnete
9

Spectru sonor

1
0

5
Spectru sonor

1
1

Nivel echivalent

Leq

1
2

6
MARIMI MASURABILE

• Putere [W]
• Presiune [Pa]
• Intensitate [W/m2]

13

ACUSTICA FIZIOLOGICA

Perceperea sunetului – subiectivă

Caracteristici obiective care


influențează percepția subiectivă:
- durata
- frecvența
- intensitatea

14

7
DURATA

Durata minimă: 1/100 sec.

Senzația sonoră subiectivă persistă un


timp și după întreruperea sunetului

15

FRECVENTA

• INFRASUNETE – 1...16 Hz
• SUNETE AUDIBILE – 16...20000 Hz
• ULTRASUNETE – peste 20000 Hz

16

8
PRESIUNE, INTENSITATE
Nivel minim de percepție
Interval de percepție:
• Presiune: 20 mPa ... 200 Pa
• Intensitate:1.10-12 ... 10 W/m2
Relația senzație sonoră (subiectivă) –
intensitate a sunetului (obiectivă) este o
relație logaritmică: este necesară o
creștere de 10 ori a intensității pentru a
obține o senzație de dublare a sunetului
17

LOGARITMI
Logaritmul unui număr:
puterea la care trebuie ridicată
baza pentru a obține numărul

lg 1 = 0, 100 = 1
lg 10 = 1, 101 = 10
lg 100 = lg 102 = 2 102 = 100
lg 1000 = lg 103 = 3 103 = 1000
18

9
LOGARITMI
Logaritmul unui număr:
puterea la care trebuie ridicată
baza pentru a obține numărul

lg 1 = 0 lg 2 = 0,30
lg 10 = 1 lg 3 = 0,48
lg 4 = 0,60
lg 5 = 0,70
19

LOGARITMI
Logaritmul unui număr:
puterea la care trebuie ridicată
baza pentru a obține numărul

lg 10 = 1 lg 20 = 1,30
lg 100 = 2 lg 30 = 1,48
lg 40 = 1,60
lg 50 = 1,70
20

10
LOGARITMI
Reguli de calcul:

1. Logaritmul produsului / raportului


lg (a × b) = lg a + lg b
lg (a / b) = lg a – lg b

21

LOGARITMI
Reguli de calcul:

1. Logaritmul produsului / raportului


lg (a × b) = lg a + lg b
lg (a / b) = lg a – lg b

22

11
LOGARITMI
Reguli de calcul:

2. Logaritmul puterii
lg a2 = 2 × lg a
1
lg 𝑎 = × lg 𝑎
2

23

NIVEL SONOR
Nivelul sonor se raportează
întotdeauna la o intensitate sonoră de
referință: I0=1.10-12 W/m2

Unitate de măsură: Bel (B), decibel (dB)


1 B = 10 dB

24

12
NIVEL SONOR
0,000000000001 1.10-12 0
0,00000000001 1.10-11 10
0,0000000001 1.10-10 20
0,000000001 1.10-9 30
0,00000001 1.10-8 40
0,0000001 1.10-7 50
0,000001 1.10-6 60
0,00001 1.10-5 70
0,0001 1.10-4 80
0,001 1.10-3 90
0,01 1.10-2 100
0,1 1.10-1 110
1 1.100 120
10 1.101 130
25

Niveluri sonore
sursa nivel sonor (dB)
motor cu reacţie 130
motoare, maşini 100-110
orchestră mare 90
difuzor tare 80
stradă circulată 75
convorbire normală 70
maşina de scris 60
zgomot obişnuit în birouri 50
locuinţă liniştită 30
şoaptă la 1,5 m 15
26

13
TARIE

Reprezintă nivelul subiectiv al intensităţii


sonore.
Se raportează atît la intensitatea sunetului
cât și la frecvența sa, prin comparație cu
frecvența de 1000 Hz
Unitate de măsură: fon

27

RELATIA
FRECVENTA-INTENSITATE-AUZ

28

14
Decibeli ponderați - dB(A)
Reprezintă ponderarea pe frecvențe a
sunetului, corespunzător unor curbe
standardizate de tip A, B sau C
dB
0.0
-10.0
-20.0 db(A)
dB(C)
-30.0
-40.0
-50.0
-60.0
16
20
25
40
50
63
80
31.5

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
12500
16000
20000
Hz
29

INSUMAREA SUNETELOR
• I x 2 = L + 3 dB lg 2 = 0,3
L = 10 lg I/I0 lg 3 = 0,5
lg 4 = 0,6
L = 10 lg 2xI/I0 =
= 10 lg I/I0 + 10 lg 2 =
=L+3

• I x 3 = L + 5 dB
• I x 4 = L + 6 dB
30

15
EFECT DE MASCARE

L1= 80 dB; L2= 60 dB


L 1 + L2 = ?
I1= 108; I2=106 [W/m2]
I1 + I2 = 108 + 106 =
= 101.000.000 = 1,01 x 108
L1+L2 = 10·log(1,01x108) = 80,04 dB

31

EFECT DE MASCARE

L1= 50 dB; L2= 30 dB


L 1 + L2 = ?
I1= 105; I2=103 [W/m2]
I1 + I2 = 105 + 103 =
= 101.000 = 1,01 x 105
L1+L2 = 10·log(1,01x105) = 50,04 dB

32

16
EFECT DE MASCARE
L+(L-20)

10L/10 + 10(L-20)/10=10L/10 + 10L/10 ·10-2 =


=10L/10 + 0,01 ·10L/10 = 1,01 ·10L/10

10 lg (1,01 ·10L/10) =
= 10 lg 1,01 + 10 lg (10L/10) =
= 10 · 0,004 + 10 · L/10 = 0,04 + L
33

EFECT DE MASCARE

N+N → N + 3 dB
N + (N-3) → N + 1,8 dB
N + (N-5) → N + 1,2 dB
N + (N-10) → N + 0,4 dB
N + (N-15) → N + 0,13 dB
N + (N-20) → N + 0,04 dB

34

17
Propagarea sunetului
Surse punctuale:
reducere 6 dB la fiecare dublare a distanței

d=1m … L=80 dB
d=2m … L=74 dB
d=4m … L=68 dB

35

Propagarea sunetului
Surse liniare:
reducere 3 dB la fiecare dublare a distanței

d=10m … L=80 dB
d=20m ... L=77 dB
d=40m … L=74 dB

36

18
REFLEXIE

- reflexie similară razelor luminoase


- lungimi de undă de ordinul cm și m
- la trecerea dintr-un mediu în altul o parte a
razelor se reflectă, o altă parte se refractă
- pentru ca reflexia să nu fie alterată:
asperități < 1/10  (20-25 cm)

37

ABSORBTIA SUNETULUI

Ei = Er + Ea

Coeficient de reflexie: Er / Ei

Coeficient de absorbție: a = Ea / Ei

38

19
Protecţie acustică

IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -


Estimarea izolării acustice
Diferența de nivel (brută)
D = L 1 – L2
Diferența de nivel standardizată
DnT = L1 – L2 + 10lgT/T0

L1, L2 Niveluri de zgomot


T Durata de reverberație
T0 Durata de reverberație de referință
(T0=0,5 sec.)
39

Protecţie acustică

IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -


Estimarea izolării acustice

Diferența de nivel normalizată


Dn = L1 – L2 – 10lgA/A0

L1, L2 Niveluri de zgomot


A Aria de absorbție echivalentă
A0 Aria de absorbție echiv. de referință
(A0=10 m2)
40

20
Protecţie acustică

IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -


Estimarea izolării acustice

Indice de atenuare (acustică)


R = L1 – L2 + 10 lg S/A

L1, L2 Niveluri de zgomot


S Aria elementului care realizează izolarea
A Aria de absorbție echivalentă

41

Protecţie acustică

IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -

Interval de 6 octave în constructii


Octava
1000

2000

4000
125

250

500
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

Treime
de octava
Interval pentru studii în treime de octava

42

21
Protecţie acustică

IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -

Grafic al valorilor R
(măsurate)
în funcție de frecvență

43

IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -

6 indici de atenuare R
(16 indici de atenuare în benzi de
treime de octavă)

Indice de izolare Rw

44

22
IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -

Rw = 52 dB

Grafic al valorilor R
în funcție de frecvență
+ curba valorilor de
referință 45

IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -

46

23
IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -

Indice de izolare Rw
(în laborator)
Indice de izolare aparent R’w
(in situ)
Intotdeauna R’w < Rw

Datorită transmisiei sunetului pe căi


colaterale
47

IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -

CAI COLATERALE DE TRANSMISIE A


ZGOMOTULUI

- datorate transmisiei vibrațiilor către și dinspre


pereții și planșeele alăturate
- micșorează izolarea efectivă în medie cu 3-5 dB
față de determinările făcute în laborator.
- posibil, dar dificil, de redus cu ajutorul unor
rezemări sau separări prin intermediul unor straturi
elastice
48

24
IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -

F f

Ff Df
Fd

Dd

E S
D d

49

IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -

Pereți simpli, planșee


(elemente masive)
• etanșeitate
• legea masei

50

25
IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -
Pereți simpli, planșee (elemente masive)

51

IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN


1. PERETI OMOGENI 1. PERETI OMOGENI
1 1.1. Beton armat netencuit 4 1.1. Beton armat grosime 11
2.1. grosime 10 cm
Beton armat
49 2.1. cm, tencuit pe ambele feţe Tencuiala
6.1. 6.1. cu un strat de tencuială de
1 cm, grosime totală 13 cm 51
Beton armat

10cm 1cm 11cm 1cm

2 1.1. Beton armat netencuit 5 1.1. Beton armat grosime 14,5


2.1. grosime 12,5 cm
Beton armat
51 2.1. cm, tencuit pe ambele feţe Tencuiala
6.1. 6.1. cu un strat de tencuială de
1 cm, grosime totală 16,5 53
Beton armat
cm

125cm 1cm 145cm 1cm

3 1.1. Beton armat netencuit 6 1.1. Beton armat grosime 19


2.1. grosime 14 cm
Beton armat
52 2.1. cm, tencuit pe ambele feţe Tencuiala
6.1. 6.1. cu un strat de tencuială de
1 cm, grosime totală 21 cm Beton 55
armat

14cm 1cm 19cm 1cm

52

26
IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN
1. PERETI OMOGENI 1. PERETI OMOGENI
7 2.1. Perete ½ cărămidă plină 18 2.1. Perete din fâşii B.C.A.,
5
(12 ) tencuit pe ambele feţe Tencuiala grosime 7,5 cm 32
cu un strat de tencuială de
2 cm, grosime totală 15,5 Caramida plina
49
cm Fâsii B.C.A.

2cm 115cm 2cm 75cm

8 2.1. Perete 1 cărămidă plină 19 2.1. Perete din fâşii B.C.A.,


(25) tencuit pe ambele feţe Tencuiala grosime 10 cm 34
cu un strat de tencuială de
2 cm, grosime totală 28 cm 54
Caramida
plina Fâsii B.C.A.

2cm 24cm 2cm 10cm

9 1.1. Perete 1½ cărămidă plină 20 2.1. Perete din fâşii B.C.A.,


5
2.1. (37 ) tencuit pe ambele feţe Tenc. grosime 12,5 cm 35
cu un strat de tencuială de
2 cm, grosime totală 39,5 57
Caramida
cm plina Fâsii B.C.A.

2cm 355cm 2cm 125cm

53

IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN


1. PERETI OMOGENI
21 2.1. Perete din blocuri B.C.A.,
grosime 20 cm tencuit pe Tencuiala
ambele feţe cu un strat de
tencuială de 2 cm, grosime
totală 24 cm B.C.A. 46

2cm 20cm 2cm

22 1.1. Perete din blocuri B.C.A.,


2.1. grosime 24 cm tencuit pe Tencuiala
ambele feţe cu un strat de
tencuială de 2 cm, grosime
totală 28 cm B.C.A. 47

2cm 24cm 2cm

23 1.1. Perete din blocuri de beton


cu 2 goluri, grosime 39 cm 44

Blocuri
beton
cu goluri

29cm

54

27
Protecţie acustică

IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN


2. PERETI MULTISTRAT, GREI 2. PERETI MULTISTRAT, GREI
30 1.2. Perete multistrat: fâşii Fasii 33 1.2. Perete multistrat: fâşii Fasii
5
2.2. B.C.A. 7 cm, plăci poroase B.C.A. 2.2.
5
B.C.A. 12 cm, plăci poroase B.C.A.
vată min. 7cm, strat de aer Vata vată min. 4cm, strat de aer Vata
5
6 cm, fâşii B.C.A. 7 cm, min.
5
6cm, fâşii B.C.A. 7 cm, min.
aer
grosime totală 28 cm 51 grosime totală 30 cm aer 53
Fasii
Fasii
B.C.A.
B.C.A.

75 7 6 75cm 125 4 6 75cm


28cm 30cm

31 1.2. Perete multistrat: fâşii Fasii 34 1.2. Perete multistrat: beton Beton
2.2. B.C.A. 10cm, plăci poroase B.C.A. 2.2. armat 14cm, strat de aer armat
vată min. 4cm, strat de aer Vata 6cm, zidărie ¼ cărămidă aer
3
1cm, fâşii B.C.A. 10cm, min. 6 cm, tencuită pe o faţă
3
grosime totală 25 cm aer 52 (2cm), grosime totală 28 cm Caramida 55
Fasii
B.C.A. Tencuiala

10 4 1 10cm 14cm 6 63 2cm


25cm 28,3cm

32 1.2. Perete multistrat: fâşii Fasii 35 1.2. Perete multistrat: beton Beton
5
2.2. B.C.A. 12 cm, plăci poroase B.C.A. 2.2. armat 14cm, strat de aer armat
vată min. 4cm, strat de aer Vata 6cm, plăci poroase vată Vata min.
5
1cm, fâşii B.C.A. 7 cm, min. min. 4cm, zidărie ¼
3
grosime totală 25 cm aer 52 cărămidă 6 cm, tencuită pe Caramida
Fasii o faţă (2cm), grosime totală 57
B.C.A. 3 Tencuiala
32 cm

125 4 1 75cm 14cm 6 4 63 2cm

25cm 32,3cm

55

IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN


2. PERETI MULTISTRAT, GREI
37 1.2. Perete multistrat: zidărie 1
2.2. cărămidă 24cm, strat de aer Caramida
5cm, zidărie ½ cărămidă aer
5
11 cm, grosime totală
5
40 cm Caram.
61

24cm 5 115cm
405cm

38 1.2. Perete multistrat: zidărie 1


2.2. cărămidă 24cm tencuită pe Caramida
o faţă (2cm), strat de aer aer
5cm, zidărie ½ cărămidă
5
11 cm, tencuită pe o faţă Caram.
5
(2cm), grosime totală 44 cm 64
Tenc.

2 24cm 5 115cm 2cm


445cm

39 1.2. Perete multistrat: zidărie 1


2.2. cărămidă 24cm, strat de aer Caramida
11cm, zidărie 1 cărămidă aer
24cm, grosime totală 59 cm 62
Caramida

24cm 5 24cm
53cm

56

28
IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -
ALCĂTUIRI UȘOARE
Nu mai funcționează direct principiul general al
legii masei (decât în mică măsură)

Izolarea (atenuarea transmiterii zgomotului) se


realizează conform principiului
“masă – resort – masă”

57

IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -


ALCĂTUIRI UȘOARE
• ETANȘAREA
• MASA
• MULTIPLICAREA
numărului de straturi (dublare, triplare)
• ALTERNARE
(plăci grele (etanșe) – straturi de aer –
materiale poroase)
• SEPARARE, DESOLIDARIZARE

58

29
IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -
Pereți ușori gipscarton
– structura din lemn

Rw= 38-46 dB

Rw= 60-65 dB

59

IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -


Pereți ușori gipscarton – structura din metal
Rw= 45 dB

Rw= 47 dB

Rw= 47-52 dB

60

30
IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -
Pereți ușori gipscarton – structura din metal
Rw= 51 dB

Rw= 53 dB

Rw= 55-59 dB

61

IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -


Pereți ușori gipscarton – structura din metal
Rw= 55-60 dB

Rw= 63-65 dB

Rw= 62-69 dB

62

31
IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT AERIAN -
Dublaje gipscarton

Rw= max. 7 dB

Rw= max. 15 dB

Rw= max. 15 dB

63

IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN

UȘI ȘI FERESTRE

• UȘI
- etanșare (garnituri de etanșare,
multiplicare praguri)
- greutate (foi de ușă masive)
- dublare, sasuri tampon

64

32
Protecţie acustică

IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN


4. USI
1 3 Uşă din lemn plină, etanşă,
gros. 40mm 27
2 3 Uşă din lemn, vitrată, geam
simplu 5mm 17
3 3 Uşă din metal, plină,
etanşă, rezistentă la foc,
grosime 48mm 34
4 3 Uşă din metal, vitrată,
etanşă, rezistentă la foc,
grosime 48mm, geam 31,5
termorezistent 6-22-6 mm
5 3 Uşă vitrată, profile Al cu
rupere de punte termică,
geam termoizolant 4-14-4 30
mm
6 3 Uşă Jansen – Janisol,
profile oţel cu rupere de
punte termică, geam dublu
termoizolant 43
7 3 Uşă Forster Therm Tür,
profile oţel cu rupere de
punte termică, geam dublu
termoizolant 43
65

IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN

UȘI ȘI FERESTRE
• FERESTRE
- etanșare (preferabile ferestrele fixe)
- dublare, triplare
- îngroșare sticlă (grosimi diferite)
- sticlă specială fonoizolatoare

66

33
IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN
USI SI FERESTRE

67

IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN


FERESTRE

- geam simplu 4 mm Rw = 30 dB
- geam simplu 6 mm Rw = 32 dB
- geam dublu 4/16/4 mm Rw = 31 dB
- geam dublu 4/16/6 mm Rw = 35 dB
- geam dublu 8/16/6 mm Rw = 36 dB
- geam triplu 4/14/4/14/4 mm Rw = 32 dB
- geam triplu 6/14/4/14/4 mm Rw = 36 dB
- geam triplu 6/14/4/14/8 mm Rw = 39 dB
68

34
IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN
FERESTRE

• STICLĂ
- geam laminat 44.2 mm Rw = 37 dB
- geam dublu 44.2/16/6 mm Rw = 42 dB
- geam dublu 66.2/16/10 mm Rw = 44 dB
- geam dublu 44.2/16/66.2 mm Rw = 48 dB
- geam dublu 6/16/8 mm Rw = 36 dB

69

IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN


5. FERESTRE
1 4 Fereastră Kömmerling,
profile PVC, geam dublu
termoizolant 34

2 4 Fereastră Jansen – Janisol,


profile oţel cu rupere de
punte termică, geam dublu
termoizolant 10-16-5 mm 38

3 4 Fereastră Jansen – Janisol,


profile oţel cu rupere de
punte termică, geam dublu
termoizolant 9-20-9 mm 43

4 4 Fereastră Forster Therm


Clima, profile oţel cu rupere
de punte termică, geam
dublu termoizolant 46

70

35
IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN
Perete cu gol (ușă sau fereastră)

S1  S2
Rw  10 lg Rw 1 Rw 2
 
S1  10 10
 S2  10 10

S1, S2 suprafața peretelui plin, respectiv


a golului
Rw1, Rw2 Indicii de izolare corespunzători

71

IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN


Exemplu 1:
-Perete cărămidă 37,5 cm R1=57 dB
-Fereastră geam termoizolant R2=34 dB
Dimensiuni:
perete 4,2m x 2,7m (11,34 m2) S1= 9,54m2
fereastră 1,5m x 1,2m S2 = 1,80m2

R rezultant: 41,88 dB
72

36
IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN
Exemplu 2:
-Perete cărămidă 37,5 cm R1=57 dB
-Fereastră geam cuplat R2=28 dB
Dimensiuni:
perete 4,2m x 2,7m (11,34 m2) S1= 9,54m2
fereastră 1,5m x 1,2m S2 = 1,80m2

R rezultant: 35,96 dB
73

IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN


Exemplu 3:
-Perete cărămidă 37,5 cm R1=57 dB
-Fereastră geam termoizolant R2=34 dB
Dimensiuni:
perete 4,2m x 2,7m (11,34 m2) S1= 8,19m2
fereastră 2,1m x 1,5m S2 = 3,15m2

R rezultant: 39,5 dB
74

37
IZOLARE LA ZGOMOT AERIAN
Exemplu 4:
-Perete cărămidă 25 cm R1=54 dB
-Ușă plină lemn 4 cm R2=27 dB
Dimensiuni:
perete 4,2m x 2,7m (11,34 m2) S1= 9,45m2
ușă 0,9m x 2,1m S2 =1,89m2

R rezultant: 34,75 dB
75

PROTECTIE ACUSTICA
STRATEGIE

1. PUNEREA PROBLEMEI

- Precizarea nivelului și caracteristicilor


sursei de zgomot
- Precizarea zgomotului tolerabil

76

38
PROTECTIE ACUSTICA
STRATEGIE

Precizarea sursei de zgomot

- măsurări obiective (dB) sau subiective (foni)

Precizarea zgomotului tolerabil

- curbe de zgomot CZ
- nivele sonore medii (dB)
77

PROTECTIE ACUSTICA
Nivel sonor admis / produs dB(A)

spaţiu nivel sonor nivel sonor


admis produs
camere de locuit 35 75-85
birouri 45-55 80-85
sală de lectură 30 30
săli de curs 35-40 80-90
cinematografe 40 95
saloane bolnavi, spitale 30-35 70-85
circulaţii comune - 85-90
78

39
PROTECTIE ACUSTICA

Nivel sonor admisibil

- nivel de zgomot maxim admisibil


stabilit prin reglementări
- nivel de zgomot maxim recomandat,
din considerente de confort

79

PROTECTIE ACUSTICA
STRATEGIE

2. MĂSURI GENERALE

- de obicei nu necesită investiții


suplimentare
- amplasament, partiu, măsuri
administrative

80

40
Protecţie acustică

PROTECTIE ACUSTICA
STRATEGIE

3. MĂSURI PARTICULARE
(reprezintă investiții suplimentare)

- reducerea zgomotului la sursă


- ecranare, carcasare
- insonorizare locală sau generală
- izolare
81

PROTECTIE ACUSTICA
FATA DE ZGOMOTE INTERIOARE

PUNEREA PROBLEMEI:
- NIVEL ZGOMOT - aerian
- de impact
- NIVEL TOLERABIL

ACTIUNI:
- la sursă
- între sursă și spațiul protejat
- în spațiul protejat

82

41
Funcțiuni (spații) protejate Funcțiuni (spații) zgomotoase
Nivel protejat Nivel zgomot
Lp R’w minim Lz
-laboratoare de audiologie, cercetări acustice
-amfiteatre, săli de conferinţe, săli de audiţii, -spaţii comerciale situate sub aparta-mente cu
teatru, concert, spectacole nivel de zgomot > 85 dB(A)
-saloane, rezerve cu 1-2 paturi 30 spații 90 -săli de sport
-cabinete individuale de studiu în biblioteci -depozite, ateliere
inter-
media-
-încăperi de locuit, camere în hoteluri, moteluri, -spaţii comerciale situate sub aparta-mente cu
cămine etc. re nivel de zgomot max. 85 dB(A)
-birouri cu concentrare mare a atenţiei -centrale şi puncte termice, staţii de hidrofor,
-săli de clasă, săli de studii, săli de lectură în situate sub apartamente
biblioteci 35 61 85 -garaje
-cabinete medicale şi de consultaţii -săli de cinematograf, teatru şi similare
-saloane cu 3 sau mai multe paturi, saloane de -săli de festivităţi, muzică, gimnastică
terapie intensivă
-săli de operaţie şi anexe ale acestora
56
-spaţii comerciale situate sub aparta-mente cu
nivel de zgomot max. 80 dB(A)
-birouri cu activitate normală, administraţie, -cabinete medicale de stomatologie
laboratoare, calculatoare 40 51 80 -săli de clasă, săli de conferinţe
-birouri de lucru cu publicul, birouri de
dactilografiere, centrale telefonice
46 -încăperi de locuit, camere în hoteluri, moteluri,
cămine etc.
-birouri de lucru cu publicul
-coridoare, holuri comune, casa scării, uscătorii,
-încăperi pentru eliberarea cărţilor, sala
spaţii depozitare în locuinţe, hoteluri etc.
cataloagelor, expoziţii - în biblioteci 41
-săli de gimnastică (dans), discoteci
45 75 -spaţii comerciale situate sub aparta-mente cu
nivel de zgomot max. 75 dB(A)
-anexe sociale, vestiare, toalete
-saloane de bolnavi, cabinete de consultaţie,
36 cabinete medicale
-birouri de administraţie
-săli de restaurant şi alte unităţi de alimentaţie
publică, săli de mese
-săli de jocuri -dormitoare în grădiniţe, creşe
-unităţi de prestări servicii, spaţii de lucru cu
50 35 70
publicul (curăţătorie, poştă, croitorii, cizmării, (reco-
reparaţii etc.) man-
dat)
-foyere, holuri
-centrale telefonice, birouri de dactilografiere
-foyere, holuri
-birouri tehnice, dispecerat în interiorul sau
imediata apropiere a halelor de producţie
55 65 -încăperi pentru eliberarea cărţilor, sala
cataloagelor, expoziţii – în biblioteci

83

PROTECTIE ACUSTICA
FATA DE ZGOMOTE AERIENE
Alegerea corectă a elementului de construcţie
care să asigure izolarea acustică suficientă

- R’w minim necesar


- Normat / reglementat (obligatoriu)
- Recomandat – nivel de confort dorit
- Transmisii colaterale
- Alcătuire masivă sau ușoară
- Dimensiuni, caracteristici adaptate spațiului

84

42
PROTECTIE ACUSTICA
FATA DE ZGOMOTE AERIENE - EXEMPLU

spațiu protejat: cameră de hotel


spațiu zgomotos: cameră de hotel
- R’w minim necesar
(normat)

85

Funcţiuni (spaţii) Funcţiuni (spaţii) zgomotoase


protejate Nivel protejat Nivel zgomot
Lp R’w minim Lz
-laboratoare de audiologie, cercetări acustice
-amfiteatre, săli de conferinţe, săli de audiţii, -spaţii comerciale situate sub apartamente cu
teatru, concert, spectacole nivel de zgomot > 85 dB(A)
-saloane, rezerve cu 1-2 paturi 30 spaţii 90 -săli de sport
-cabinete individuale de studiu în biblioteci -depozite, ateliere
inter-
media-
-încăperi de locuit, camere în hoteluri, moteluri, -spaţii comerciale situate sub aparta-mente cu
cămine etc. re nivel de zgomot max. 85 dB(A)
-birouri cu concentrare mare a atenţiei -centrale şi puncte termice, staţii de hidrofor,
-săli de clasă, săli de studii, săli de lectură în situate sub apartamente
biblioteci 35 61 85 -garaje
-cabinete medicale şi de consultaţii -săli de cinematograf, teatru şi similare
-saloane cu 3 sau mai multe paturi, saloane de -săli de festivităţi, muzică, gimnastică
terapie intensivă
-săli de operaţie şi anexe ale acestora
56
-spaţii comerciale situate sub aparta-mente cu
nivel de zgomot max. 80 dB(A)
-birouri cu activitate normală, administraţie, -cabinete medicale de stomatologie
laboratoare, calculatoare 40 51 80 -săli de clasă, săli de conferinţe
-birouri de lucru cu publicul, birouri de
dactilografiere, centrale telefonice
46 -încăperi de locuit, camere în hoteluri, moteluri,
cămine etc.
-birouri de lucru cu publicul
-coridoare, holuri comune, casa scării, uscătorii,
-încăperi pentru eliberarea cărţilor, sala
spaţii depozitare în locuinţe, hoteluri etc.
cataloagelor, expoziţii - în biblioteci 41
-săli de gimnastică (dans), discoteci
45 75 -spaţii comerciale situate sub aparta-mente cu
nivel de zgomot max. 75 dB(A)
-anexe sociale, vestiare, toalete
-saloane de bolnavi, cabinete de consultaţie,
36 cabinete medicale
-birouri de administraţie
-săli de restaurant şi alte unităţi de alimentaţie
publică, săli de mese
-săli de jocuri -dormitoare în grădiniţe, creşe
-unităţi de prestări servicii, spaţii de lucru cu
50 35 70
publicul (curăţătorie, poştă, croitorii, cizmării, (reco-
reparaţii etc.) man-
dat)
-foyere, holuri
-centrale telefonice, birouri de dactilografiere
-foyere, holuri
-birouri tehnice, dispecerat în interiorul sau
imediata apropiere a halelor de producţie
55 65 -încăperi pentru eliberarea cărţilor, sala
cataloagelor, expoziţii – în biblioteci

86

43
Funcţiuni (spaţii) Funcţiuni (spaţii) zgomotoase
protejate Nivel protejat Nivel zgomot
Lp R’w minim Lz
-laboratoare de audiologie, cercetări acustice
-amfiteatre, săli de conferinţe, săli de audiţii, -spaţii comerciale situate sub apartamente cu
teatru, concert, spectacole nivel de zgomot > 85 dB(A)
-saloane, rezerve cu 1-2 paturi 30 spaţii 90 -săli de sport
-cabinete individuale de studiu în biblioteci -depozite, ateliere
inter-
media-
încăperi de
căminelocuit,
etc. camere în
-încăperi de locuit, camere în hoteluri, moteluri,
re
-spaţii comerciale situate sub aparta-mente cu
nivel de zgomot max. 85 dB(A)
-birouri cu concentrare mare a atenţiei -centrale şi puncte termice, staţii de hidrofor,
hoteluri, moteluri, cămine
-săli de clasă, săli de studii, săli de lectură în
61
situate sub apartamente

etc.
biblioteci
-cabinete medicale şi de consultaţii
35
35 85 -garaje
-săli de cinematograf, teatru şi similare
-saloane cu 3 sau mai multe paturi, saloane de -săli de festivităţi, muzică, gimnastică
terapie intensivă
-săli de operaţie şi anexe ale acestora
56
-spaţii comerciale situate sub aparta-mente cu
nivel de zgomot max. 80 dB(A)
-birouri cu activitate normală, administraţie, -cabinete medicale de stomatologie
laboratoare, calculatoare 40 51 80 -săli de clasă, săli de conferinţe
-birouri de lucru cu publicul, birouri de
dactilografiere, centrale telefonice
46 -încăperi de locuit, camere în hoteluri, moteluri,
-birouri de lucru cu publicul
încăperi de locuit, camere în
cămine etc.
-coridoare, holuri comune, casa scării, uscătorii,
-încăperi pentru eliberarea cărţilor, sala
cataloagelor, expoziţii - în biblioteci 41 hoteluri, moteluri, cămine
spaţii depozitare în locuinţe, hoteluri etc.
-săli de gimnastică (dans), discoteci
45 75
75 -spaţii comerciale situate sub aparta-mente cu
-anexe sociale, vestiare, toalete etc.
nivel de zgomot max. 75 dB(A)
-saloane de bolnavi, cabinete de consultaţie,
36 cabinete medicale
-birouri de administraţie
-săli de restaurant şi alte unităţi de alimentaţie
publică, săli de mese
-săli de jocuri -dormitoare în grădiniţe, creşe
-unităţi de prestări servicii, spaţii de lucru cu
50 35 70
publicul (curăţătorie, poştă, croitorii, cizmării, (reco-
reparaţii etc.) man-
dat)
-foyere, holuri
-centrale telefonice, birouri de dactilografiere
-foyere, holuri
-birouri tehnice, dispecerat în interiorul sau
imediata apropiere a halelor de producţie
55 65 -încăperi pentru eliberarea cărţilor, sala
cataloagelor, expoziţii – în biblioteci

87

Funcţiuni (spaţii) Funcţiuni (spaţii) zgomotoase


protejate Nivel protejat Nivel zgomot
Lp R’w minim Lz
-laboratoare de audiologie, cercetări acustice
-amfiteatre, săli de conferinţe, săli de audiţii, -spaţii comerciale situate sub apartamente cu
teatru, concert, spectacole nivel de zgomot > 85 dB(A)
-saloane, rezerve cu 1-2 paturi 30 spaţii 90 -săli de sport
-cabinete individuale de studiu în biblioteci -depozite, ateliere
inter-
media-
încăperi de
căminelocuit,
etc. camere în
-încăperi de locuit, camere în hoteluri, moteluri,
re
-spaţii comerciale situate sub aparta-mente cu
nivel de zgomot max. 85 dB(A)
-birouri cu concentrare mare a atenţiei -centrale şi puncte termice, staţii de hidrofor,
hoteluri, moteluri, cămine
-săli de clasă, săli de studii, săli de lectură în
61
situate sub apartamente

etc.
biblioteci
-cabinete medicale şi de consultaţii
35
35 85 -garaje
-săli de cinematograf, teatru şi similare
-saloane cu 3 sau mai multe paturi, saloane de -săli de festivităţi, muzică, gimnastică
terapie intensivă
-săli de operaţie şi anexe ale acestora
56
-spaţii comerciale situate sub aparta-mente cu
nivel de zgomot max. 80 dB(A)
-birouri cu activitate normală, administraţie, -cabinete medicale de stomatologie
laboratoare, calculatoare 40 51
51 80 -săli de clasă, săli de conferinţe
-birouri de lucru cu publicul, birouri de
dactilografiere, centrale telefonice
46 -încăperi de locuit, camere în hoteluri, moteluri,
-birouri de lucru cu publicul
încăperi de locuit, camere în
cămine etc.
-coridoare, holuri comune, casa scării, uscătorii,
-încăperi pentru eliberarea cărţilor, sala
cataloagelor, expoziţii - în biblioteci 41 hoteluri, moteluri, cămine
spaţii depozitare în locuinţe, hoteluri etc.
-săli de gimnastică (dans), discoteci
45 75
75 -spaţii comerciale situate sub aparta-mente cu
-anexe sociale, vestiare, toalete etc.
nivel de zgomot max. 75 dB(A)
-saloane de bolnavi, cabinete de consultaţie,
36 cabinete medicale
-birouri de administraţie
-săli de restaurant şi alte unităţi de alimentaţie
publică, săli de mese
-săli de jocuri -dormitoare în grădiniţe, creşe
-unităţi de prestări servicii, spaţii de lucru cu
50 35 70
publicul (curăţătorie, poştă, croitorii, cizmării, (reco-
reparaţii etc.) man-
dat)
-foyere, holuri
-centrale telefonice, birouri de dactilografiere
-foyere, holuri
-birouri tehnice, dispecerat în interiorul sau
imediata apropiere a halelor de producţie
55 65 -încăperi pentru eliberarea cărţilor, sala
cataloagelor, expoziţii – în biblioteci

88

44
PROTECTIE ACUSTICA
FATA DE ZGOMOTE AERIENE - EXEMPLU

spațiu protejat: cameră de hotel


spațiu zgomotos: cameră de hotel
- R’w minim necesar (normat)
- Lp= 35 dB →R’w = 51dB
- Lz= 75 dB

Opțiuni:
-alcătuire masivă
-alcătuire ușoară
89

PROTECTIE ACUSTICA
FATA DE ZGOMOTE AERIENE - EXEMPLU
Fâşii bca 7,5 cm 32 Perete b.a. 11cm tenc. 1+1cm 51
Fâşii bca 10 cm 34 Perete b.a. 145cm tenc. 1+1cm 53
Fâşii bca 12,5 cm 35 Perete b.a. 19cm tenc. 1+1cm 55
Blocuri bca 20cm, Cărămidă plină 11,5cm
tencuit 2+2cm 46 tenc. 2+2cm 49
Blocuri bca 24cm, Cărămidă plină 24cm
tencuit 2+2cm 47 tenc. 2+2cm 54
Placă (perete) b.a. 11 cm 50 Cărămidă plină 35,5cm tenc.
Placă (perete) b.a. 12,5 cm 51 2+2cm 57
Placă (perete) b.a. 14 cm 52 Cărămidă eficientă 29cm
Placă (perete) b.a. 16 cm 53 tenc. 2+2cm 54
Placă (perete) b.a. 18 cm 54 Blocuri ceramice goluri 29cm
Placă (perete) b.a. 20,5 cm 55 tenc. 2+2cm 52
Placă (perete) b.a. 23 cm 56
90

45
PROTECTIE ACUSTICA
FATA DE ZGOMOTE AERIENE - EXEMPLU
gk 125cm, profil 5cm, v.min. 5 cm, gk 125cm – total 7,5cm 44
gk 125cm, profil 75cm, v.min. 5 cm, gk 125cm – total 10cm 48
gk 125cm, profil 10cm, v.min. 5 cm, gk 125cm – total 12,5cm 50
gk 125cm, profil 10cm, v.min. 8 cm, gk 125cm – total 12,5cm 54
gk 2125cm, profil 5cm, v.min. 5 cm, gk 2x125cm – total 10cm 50
gk 2125cm, profil 75cm, v.min. 5 cm, gk 2x125cm – total 12,5cm 53
gk 2125cm, profil 10cm, v.min. 5 cm, gk 2x125cm – total 15cm 55
gk 2125cm, profil 10cm, v.min. 8 cm, gk 2x125cm – total 15cm 61
gk 2125cm, profil 2x5cm, v.min. 4 cm, gk 2x125cm – total 15,5cm 63
gk 2125cm, profil 2x5cm, v.min. 2x4cm, gk 2x125cm – total 15,5cm 65
gk 2125cm, profil 2x75 (10)cm, v.min. 2x4 cm, gipscarton 2x125cm
– total 20,5cm 65
gk 2125cm, profil 10cm, v.min. 4 cm, gk 125cm, profil 10cm,
v.min. 4cm, gipscarton 2x125cm – total 20,5cm 66
91

PROTECTIE ACUSTICA
FATA DE ZGOMOTE AERIENE - EXEMPLU

spațiu protejat: cameră de hotel


spațiu zgomotos: cameră de hotel
R’w minim necesar (normat): 51dB
Alcătuire masivă:
perete zidărie cărămidă 24cm, tencuit →Rw=54dB
rezervă Rw-R’w = 3dB

92

46
Protecţie acustică

PROTECTIE ACUSTICA
FATA DE ZGOMOTE AERIENE - EXEMPLU

spațiu protejat: cameră de hotel


spațiu zgomotos: cameră de hotel
R’w minim necesar (normat): 51dB

Alcătuire ușoară:
gk 2125cm, profil 2x75 (10)cm,
v.min. 2x4 cm, gipscarton 2x125cm
– total 20,5cm →Rw=65dB
rezervă Rw-R’w = 14dB

93

IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT DE IMPACT-


Planșee
Nivel de zgomot de impact
Ln [dB(A)]

Nivelul sonor măsurat în camera situată sub


cea în care este produs zgomotul

Ln,w L’n,w
94

47
IZOLARE ACUSTICA - ZGOMOT DE IMPACT-

Ciocan de zgomot de
impact
(Tapping machine)
95

PROTECTIE ACUSTICA

FATA DE ZGOMOTE DE IMPACT

Posibilități de acțiune:
- acțiune la sursă (pardoseală)
- interpunere (dală flotantă)
- desolidarizare (tavan suspendat)
- combinații

96

48
PROTECTIE ACUSTICA - ZGOMOT DE IMPACT-

Necesar izolare (nivel de zgomot de impact)


• apartament – apartament:
Ln,w maxim= 62 dB
• salon bolnavi (spital) – salon bolnavi
Ln,w maxim= 65 dB
• biblioteci (școli) – săli de clasă
Ln,w maxim= 58 dB

97

PROTECTIE ACUSTICA - ZGOMOT DE IMPACT-


Recomandări izolare
(nivel de zgomot de impact)
• apartament – apartament:
• salon bolnavi (spital) – salon bolnavi
• biblioteci (școli) – săli de clasă
Ln,w maxim= 40 dB

98

49
PROTECTIE ACUSTICA - ZGOMOT DE IMPACT-
Elemente despărţitoare de construcţie între: Valorile
maxime
Nr.
Spaţiile alăturate aşezate deasupra unităţii ale
crt. Unitatea funcţională
funcţionale indicelui
L’n - dB
1 Clădiri de locuit
– orice încăpere încăperi din apartamente adiacente 62
dintr-un apartament coridoare, holuri comune, casa scării şi alte
spaţii similare 58
uscătorii, spălătorii, spaţii depozitare 62
săli de cinematograf, teatru şi altele similare nu se
admit
2 Hoteluri, cămine, case de oaspeţi
– camere de locuit încăperi similare 62
coridoare, holuri, casa scării şi spaţii
similare 58
uscătorii, spălătorii, spaţii de depozitare, nu se
centrale de instalaţii admit
săli de întruniri, conferinţe, cinematografe nu se
admit
99

PROTECTIE ACUSTICA - ZGOMOT DE IMPACT-


Elemente despărţitoare de construcţie între: Valorile
maxime
Nr. crt. Spaţiile alăturate aşezate deasupra ale
Unitatea funcţională indicelui
unităţii funcţionale
L’n - dB
3 Spitale, policlinici, dispensare
– saloane cu 1-2 paturi saloane adiacente 65
coridoare, birouri de administraţie 58
alte spaţii nu se
admit
– saloane cu peste 3 paturi saloane adiacente 65
şi saloane de terapie cabinete de consultaţii 62
intensivă cabinete de stomatologie 62
săli de operaţie şi anexe ale acestora 62
coridoare, birouri de administraţie 58
amfiteatre, săli de conferinţe 58
alte spaţii nu se
admit
100

50
PROTECTIE ACUSTICA - ZGOMOT DE IMPACT-

Planșee
• beton armat 10cm – Ln,w= 77 dB
• beton armat 12,5cm – Ln,w= 75 dB
• beton armat 14cm – Ln,w= 74 dB
• beton armat 16cm – Ln,w= 73 dB

101

PROTECTIE ACUSTICA - ZGOMOT DE IMPACT-

Pardoseli
Îmbunătățirea nivelului de zgomot de impact
Ln [dB(A)]

Reducerea nivelului de zgomot de impact


măsurat în spațiul protejat (dedesubt),
datorată existenței pardoselii

102

51
PROTECTIE ACUSTICA - ZGOMOT DE IMPACT-

Pardoseli
- fără efect asupra zgomotului de impact Ln = 0
- straturi elastice, efect mediu
(acțiune la sursă)
Ln = 7-15 dB
- dale flotante (interpunere)
Ln > 20 dB

103

PROTECTIE ACUSTICA - ZGOMOT DE IMPACT-

(acțiune la sursă)

Pardoseli elastice
• Covoare PVC 1,5-2mm Ln,w= 7dB
• Covoare PVC cu suport
textil țesut 2-2,5mm Ln,w= 9 dB
• Mochetă fibre poliamidice Ln,w=18 dB
• Mochetă nețesută Ln,w=20 dB

104

52
PROTECTIE ACUSTICA - ZGOMOT DE IMPACT-

(acțiune la sursă)

Pardoseli elastice
• Parchet l.u. 22mm lipit pe
PFL poros 16mm Ln,w=10dB
• Parchet l.u. 22mm pe dușumea
oarbă, grinzișoare lemn Ln,w=16dB

105

PROTECTIE ACUSTICA - ZGOMOT DE IMPACT-

(interpunere)
Pardoseli pe dală flotantă
• Parchet sau covor PVC lipit pe
dală flotantă beton 3,5cm pe strat
elastic v.min. rigidă 10mm Ln,w=23dB
• Parchet sau covor PVC lipit pe
dală flotantă beton 3,5cm pe strat
elastic v.min. rigidă 20mm Ln,w=28dB

106

53
PROTECTIE ACUSTICA - ZGOMOT DE IMPACT-
(interpunere)

Pardoseli pe dală flotantă


• Pardoseală pe dală flotantă beton 5cm
pe strat elastic v.min. rigidă 30mm
(doc. ISOVER) Ln,w=30dB

107

PROTECTIE ACUSTICA - ZGOMOT DE IMPACT-

(desolidarizare)

Tavane suspendate elastic, etanșe


• Placă b.a. 14cm + tavan elastic gipscarton
placat (gr. totală 4cm) Ln,w=71dB
• Placă b.a. 14cm + tavan elastic gipscarton
cu schelet elastic suspendat
(dist.min. 20cm) Ln,w=64 dB
1
0
8

54
PROTECTIE ACUSTICA
FATA DE ZGOMOTE DE IMPACT

Alegerea corectă a alcătuirii care să asigure


izolarea suficientă la zgomot de impact.

- L’w maxim necesar pentru planșeu


 Lw suplimentar pentru pardoseală
- Normat / reglementat (obligatoriu)
- Recomandat – nivel de confort dorit
- Dimensiuni, caracteristici adaptate spațiului

109

PROTECTIE ACUSTICA
FATA DE ZGOMOTUL REVERBERAT EXCESIV

Reverberația unui spațiu generează


creșterea nivelului sonor

110

55
REVERBERATIA

Fenomen caracteristic spațiilor închise,


cu dublu efect:
• întărire a sunetului ca urmare a reflexiilor
succesive pe suprafețele ce delimitează incinta
• prelungire a sunetului în spațiul de emisie
după oprirea sursei sonore

111

REVERBERATIA

112

56
REVERBERATIA

113

REVERBERATIA

114

57
PROTECTIE / REVERBERATIE

T=0,16V/A

V= volumul spațiului
A=aria de absorbție echivalentă

115

PROTECTIE / REVERBERATIE
Normativ (C125-1/2013)

116

58
PROTECTIE / REVERBERATIE

Variația nivelului sonor în încăpere


L = 10lga1/a0

a1=absorbția medie a încăperii după


intervenție
a0=absorbția medie inițială a încăperii

117

PROTECTIE / REVERBERATIE

Absorbția medie a încăperii


amediu = SA/SS

A =suprafața echivalentă de absorbție


S =aria suprafeței corespunzătoare

118

59
PROTECTIE / REVERBERATIE

119

PROTECTIE / REVERBERATIE

120

60
ABSORBTIA SUNETULUI

Ei = Er + Ea

Coeficient de reflexie: Er/Ei

Coeficient de absorbție: a = Ea/Ei

121

MATERIALE SI STRUCTURI
FONOABSORBANTE

• Materiale poroase
• Membrane vibrante
• Rezonatori
• Structuri absorbante complexe

122

61
MATERIALE POROASE

Pori deschiși, comunicanți


- materiale textile
- tencuieli poroase
- plăci din materiale poroase

123

MATERIALE POROASE

1 – absorbția variază cu logaritmul grosimii


2 – absorbția scade cu scăderea frecvenței
3 – aplicarea depărtată de suprafața rigidă duce la o creștere a
absorbției la frecvențe joase
124

62
TEXTILE

Trevira CS

125

MATERIALE TEXTILE + BURETE

VIBRASTO [FR]

126

63
MATERIALE TEXTILE + BURETE

VIBRASTO [FR]

lipit pe beton lipit pe gipscarton


127

PLACI POROASE

ECOPHON 128

64
PLACI POROASE

ECOPHON 129

TENCUIELI POROASE/FONOABSORBANTE

BASWA [CH]
BASWAphon Fine

130

65
TENCUIELI POROASE/FONOABSORBANTE

BASWA [CH]
BASWAphon Fine

131

TENCUIELI POROASE/FONOABSORBANTE

BASWA [CH]
BASWAphon Fine

aplicat pe suport

distanțat 20 cm

132

66
MEMBRANE VIBRANTE

Membrane elastice (placaj, carton, materiale


plastice) prinse solidar pe un schelet

Absorbţia este maximă la o anumită frecvenţă (din


gama 80-250 Hz), apoi scade puternic

Eficacitate sporită dacă spaţiul de aer este umplut


cu material poros

133

MEMBRANE VIBRANTE

Absorbţia este maximă la o anumită frecvenţă (din


gama 80-250 Hz), apoi scade puternic
Eficacitate sporită dacă spaţiul de aer este umplut
cu material poros
134

67
REZONATORI

Cavități cu un volum dat, care comunică cu


exteriorul printr-un “gât” de dimensiuni mici
Absorbție foarte selectivă, în jurul frecvenței de
rezonanță

Pot fi și rezonatori cuplați, obținuți prin


plasarea unor plăci rigide perforate (sau cu
fante) în fața unui perete rigid

135

REZONATORI

136

68
REZONATORI CUPLATI (PLACI PERFORATE)

GUSTAFS [SE]

137

REZONATORI CUPLATI (PLACI PERFORATE)

GUSTAFS [SE]

138

69
REZONATORI CUPLATI (PLACI PERFORATE)

PH8

PH10
139

REZONATORI CUPLATI (PLACI PERFORATE)

Siniat
140

70