Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume:

Clasa a X-a C

Test de evaluare a cunoştinţelor

„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare


şi nu ucid cu largi fiori de sfânt mister
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc şi tot ce-i neînţeles
în calea mea se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari
în flori, în ochi, pe buze ori morminte. sub ochii mei-
Lumina altora căci eu iubesc
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns şi flori şi ochi şi buze şi morminte.”
în adâncimi de întuneric,
dar eu, (Lucian Blaga - „Eu nu strivesc corola de
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină - minuni a lumii”)
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna
nu micşorează, ci tremurătoare
măreşte şi mai tare taina nopţii,

I.Răspunde la fiecare din următoarele cerinţe: (65p)

1. Explică titlul poeziei. 10p


2. Precizează tema poeziei. 10p
3. Menţionează două motive prezente în textul dat. 5p
4. Extrage din text cuvintele care exprimă prezenţa eului poetic. 10p
5. Identifică în text cuvinte/sintagme care sugerează ideea de mister. 10p
6. Descifrează simbolistica elementelor: flori, ochi, buze, morminte. 20p

II. Indică varianta/ variantele corecte de răspuns: ( 3x5p)=15p


1. Pronumele personal “eu” reprezintă:
a) poetul b). creatorii de artă c). oamenii de ştiinţă
2. Verbele care definesc demersul poetului sunt:
a) nu strivesc b) nu ucid c) sugrumă d) sporesc e) îmbogăţesc
3. Poezia Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga apare in anul 1919 in
volumul:
a). Poemele Luminii b Paşii Profetului c În marea trecere
III. Completează spaţiile libere: (2x 5 puncte)=10p
1. În concepţia lui Blaga, cunoaşterea este de două tipuri:.............................. .................
2. Corola de minuni a lumii este o metaforă care desemnează............................................

Se acorda 10 puncte din oficiu.