Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS

1. Tema de proiect
2. Prezentarea cadrului natural, economic şi social (localizare, clima, relief, vegetaţie, geologie, soluri,
reţea hidrografică etc.)
3. Calcule preliminare,
a. Tabelul 1 – Precipitaţiile medii utile (Pv) ; Formule; Calcule.
b. Tabelul 2 – Consumul de apă mediu lunar – ETRO ; Formule; Calcule.
4. Calculul necesarului de apă de irigatie
a. Tabelul 4 – Calculul elementelor regimului de irigare
i. Calculul deficitului/excedentului de apă din precipitatii
ii. Calculul bilanţul apei în sol) ; Formule; Calcule
5. Calculul elementelor hidrotehnice ; Formule; Calcule
Centralizatorul rezultatelor (se trec rezultatele finale in tabelul de mai jos)

1 necesarul de apă de irigaţie 145800 m3

391,96 m3/h
2 debitul de apa necesar irigării
3,9196 l/s

3 necesarul de instalaţii de udare 2 buc

Piese desenate

6. Planul schemei de funcţionare a aripilor de udare pe sectorul de udare, executat la o scară convenabilă
(1:2000 sau 1:2 500, pliat la format A 4 .
Conţinutul cartuşului
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Disciplina: Geniu rural /
– Bucureşti
Îmbunătăţiri Funciare Planşa nr. 1 20 mm
Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

Nume Semnătura scara


50 mm

Proiectat

Schema de funcţionare a aripilor de


Desenat
udare în sistemul de irigaţii
20 mm

........................... judeţul
Verificat Data
...............................

Contr. STAS ...................

Aprobat

25 mm 40 mm 25 mm 25 mm 65 mm

180 mm
1. Localizare

2. Clima

3. Relief

4. Vegetatie si fauna

5. Solurile

6. Apele
Tabelul 1-Calculul precipitatiilor medii utile
Luna Aprilie Mai Iunie Iulie August Total
Precipitatii 44 59,6 71,3 51,2 42,2
P(mm)
Pv(m3/ha) 223 453 542 389 259

Precipitatii medii utile Pv=10*∆*P


∆ pt stepa moderata: 0,76
Pt luna Aprilie Pv=10*0,76*444=334; cultura a fost infiintata pe data de 10 Aprilie, deci doar 20 de zile din
luna Aprilie sunt luate in calcul
Pt luna mai Pv=10*0,76*62,7=514
Calculul se repeta pt toate lunile urmatoare
Tabelul 2 – Consumul de apă mediu lunar inregistrat la statia meteorologica
Craiova
Luna Aprilie Mai Iunie Iulie August Total
Nr zile luna 20 31 30 31 25
ETROz 17 29 46 47 27
m3/ha
Etro lunar Pv 340 899 1380 1457 675

Consumult de apa mediu lunar ETRO=Nr zile din luna* ETROz


Tabelul 3- Calculul necesarului de apa lunar pentru cultura de soia din localitatea
Malu Mare
Specificare Aprilie Mai Iunie Iulie August Total
Etro lunar 340 899 1380 1457 675
m3/ha
Pv m3/ha 223 453 542 389 259
Aport freatic - - - - - -
Deficit 117 446 838 1068 416
Excedent - - - - - -
3
Bilantul apei in sol m /ha
Rezerva 1169 1052 1106 768 700
initiala Ri
Rezerva finala 1052 606 268 -300 284
fara irigare
RFRI
Plafonul minim P min=6,1%=654

Necesarul de - 48 386 954 370


apa al culturii
Norma de - 500 500 500+500 500
udare
Rezerva finala 1106 768 700 784
cu irigare

Data aplicarii
udarii
Deficitul=ETRO-Pv
Excedent=Pv-ETRO
Rezerva initiala Ri=100*h*DA*CC
H=0,75m pt floarea soarelui in zona de silvostepa, DA= 1,43/m3, CC=10,9%, Ri=100*0,75*1,43*10,9=1169
Rezerva finala fara irigare RFRI=Ri-Deficit
Pt luna Aprilie:1169-117=> RFRI pt Aprilie=1052. Pentru celelalte luni calculul este similar
Plafonul minim(Pmin%)=CO+β(CC-CO)
β=coeficient, pt textura nisipoasa= 1/3
Pmin%= 3,7+1/3(10,9-3,7)=6,1%
Plafonul minim(Pmin)=100*h*DA*Pmin%=100*0,75*1,43*6,1=654
Necesarul de apa al culturii se calculeaza dupa compararea RFRI cu P min. Daca RFRI<P min, necesarul de apa
se calculeaza cu relatia Pmin-RFRI
Norma de udare=100*h*DA(CC-Pmin%) = 100*0,75*1,43(10,9-6,1)=514,8 m3 se rotunjeste la 500m3
Rezerva finala cu irigare RFI=RFRI+m
m= norma de udare administrata in luna de calcul
RFI=606+500=1106 pt luna Mai
Data aplicarii udarii T1=(RI-Pmin)/(ETROz-PVz)
T1 Mai=(1052-654)/(29-14,61)=28
T1 Iunie=(1106-654)/(46-18,06)=16
T1 Iulie=(768-654)/(47-12,54)=3
T1 August=(700-654)/(27-10,36)=3
Data aplicarii celei de a doua udariT2=T1+m/(ETROz-PVz)
T2 Iulie=3+500/(47-12,54)=17
Necesarul de apa de irigatie=∑m*S
S=972*600=*583200m2=58,32ha, ∑m=2500
Necesarul de apa de irigatie=145800m3

Debitul de apa in functie de textura solului- pentru textura lutoasa 10 mm/h viteza de inflitratie a apei
Pluviometria(d1*d2)=12*12m=16,6.
Debitul aspersorului=2,39
Nr de aspersoare n=1+(La-d1/2)/d1 =1+(972-6)/12= 81,5 se rotunjeste la 82 aspersoare
Debitul aripi de udare Qa=nr de aspersoare*debitul aspersorului =82*2,39=195,98m3
Nr de cicluri zilnice NCZ= t/(Tf+Tz-Tm)
t=timpul de functionare al aripi de udare=
Tf timpul de functionare=m/(10*i*ηc), m=500, i=16,6, ηc=randamentul udarii in camp=0,9
Tf=500/(10*16,6*0,9)=3 ore
Tz=timpul de zvantare pt mutare manuala=1
Tm=Tz=1
NCZ=21/(3+1-1)=7
Lungimea tronsonului de antena LTA=(NCZ*d2*T)/2
T=timpul necesar administrarii normei de udare pe tot sectorul de udare cu valori de la 10 la 12 zile
LTA=(7*12*12)/2=504(varianta favorabila)
Nr de aripi de udare cu functionare laterala Na=LA/LTA
Na=972/504=2 instalatii necesare
Debitul necesar intregii suprafate Q=Qa*Na
195,98*2=391,96 m3
Distanta dintre hidranti Dh=Np*d2 = 3*18=54m