Sunteți pe pagina 1din 25

Plan de afaceri

Tipul afacerii: PRODUCŢIE

Localizarea: Voinesti,comuna Voinesti, judetul Dambovita

Numele firmei: S.C LAVANDER COM S.R.L

Forma de constituire: Societate cu raspundere limitata


Realizat de: Gheboianu Ioana

2
Scopul afacerii

Ideea afacerii este aceea de a produce,colecta,preluca si vinde plantele


medicinale si produsele obtinute din acestea.

Obiectivele financiare ale afacerii


Obiectivul financiar alafacerii este să se atingă o cifră de afaceri de cel puţin
50.000 RON pe an din vânzarea acestora

Misiunea societatii
Scopul înfiinţării societatii îl constituie dezvoltare durabilă a comunei Voinesti precum
si creearea unor noi locuri de munca. Acest deziderat va fi atins prin derularea şi
stabilirea de relaţii de cooperare cu organizaţii, instituţii, persoane juridice şi fizice din tar
ă şi străinătate, prin crearea şi punerea în practică a unor iniţiative locale în contextul
dezvoltării durabile regionale şi pentru promovarea managementului pe plan local, a
protecţiei mediului, protectiei sociale, învăţământ, tineret, cultură şi educaţie
Antibioticele moderne au distrus imunitatea naturala, iar utilizarea lor excesiva a devenit
recent o epidemie. Antibioticele din farmacie distrug bacteriile folositoare din intestinele
noastre si conduc la crearea de superbacterii nocive, care sunt extrem de rezistente la
medicamentele prescrise.In loc sa continuam diminuarea capacitatii naturale a
organismului de a se opune multor boli, putem folosi ca antibiotice produse naturale si
ierburi. Mai jos gasiti cele mai populare produse naturale, care au proprietati antibiotice

Societatea Lavander va realiza urmatoarele activitatii:

-Productia de lavanda in cultura

-Colectara din flora spontana

-Valorificarea plantelor medicinale

Cultivarea planetelor medicinale si aromatice este favorizata de conditiile pedo-


climaterice din tara noastra. Atat pe piata interna cat si pe cea europeana, cererea este
in plina ascensiune. Randamentul acestor culturi este unul foarte ridicat! Aceasta
inseamna bani foarte multi pentru intreprinzator. Investitia initiala este mica in raport cu
venitul mediu obtinut.

Costul de start-up
Pentru demararea activităţii se vor cheltui 45.000 RON pentru înfiinţarea culturii
şi pentru finanţarea unui an până la intrarea în producţie.

3
Descrierea societatii Lavander

Scopul înfiinţării societatii Lavander îl constituie dezvoltare durabilă a comunitătii


din comuna Voinesti. Acest deziderat va fi atins prin derularea şi stabilirea de relaţii de
cooperare cu organizaţii, instituţii, persoane juridice şi fizice din tară şi străinătate, prin
crearea şi punerea în practică a unor iniţiative locale în contextul dezvoltării durabile
regionale şi pentru promovarea managementului pe plan local, a protecţiei mediului,
protectiei sociale, învăţământ, tineret, cultură şi educaţie.
Societatea doreşte să contribuie la revigorarea spiritului comunitar, la cooperarea
interetnică, să promoveze şi să susţină activităţi de protecţia mediului, de tineret,
sociale şi de altă natură care să contribuie la prosperitatea locuitorilor satului.
Societatea urmareste ca prin dezvoltarea afacerii să prezinte un exemplu de
organizare a unei activităţi în comunitate care să ofere surse de venit şi un model de
organizare şi administrare a resurselor locale în interesul comunităţii.
S.C LAVANDER COM S.R.L. va oferi de asemenea si posibilitatea cetateniilor
din comuna de a se inscrie la cursuri de specializare ,fara costuri suplimentare.

COMUNA VOINESTI

Geomorfologic , comuna Voinesti apartine zonei subcarpatilor , fiind situata pe Valea


Dambovitei , delimitandu-se trei unitati majore :

- zona deluroasa ce apartine subcarpatilor interni cu dezvoltare de la est la nord , zone cu


culmi inalte , cu panta medie si mare , paralele in general cu reteaua hidrografica , majora si
secundara .

- piemontul de Candesti situat la vest de raul Dambovita ;

- sistemul de terase al raului Dambovita .

Din punct de vedere geologic pe teritoriul comunei Voinesti apar:

- gresii calacaroase , marne cenusii sistoase , argile cenusii , marne calcaroase ;

- argile, gresii, nisipuri, pietrisuri.

Reteaua hidrografica este dominata de raul Dambovita , care strabate comuna pe directia EV-
NS , si este emisarul tutror cursurilor de apa _ (paraul Raul Alb) . Orizontul acvifer freatic se
situeaza la 8,0-10,0m adancime fata de cota terenului natural , in zona de terasa medie.

Din punct de vedere climatic , zona comunei Voinesti se caracterizeaza prin :

4
- precipitatii medii anuale 800 mm;

- evapotranspiratia E= 460 ../ mp// an;

- scurgerea medie anuala 105 mm;

- adancimea de inghet h= 0,90 m;

- temperatura medie anuala + 8 grade celsius;

- temperatura minima absoluta a aerului – 26,1 grade celsius ;

- temperatura maxima absoluta a aerului + 38 grade celsius;

5
Pentru realizarea Strategiei am pornit de la anliza SWOT a punctelor tari si slabe ale
comunitatii Voinesti

Puncte tari – care sunt avantajele Puncte slabe :


noastre ?
- Legatura cu drumuri judetene si - Posibilitati reduse de desfacere
nationale ; pentru produsele agricole specifice zonei
( fructe )
- Retea alimentare cu apa in toate
satele ; - Lipsa posibilitatilor de angajare ;

- Retea alimemntare cu gaze - Slaba implicare a cetatenilor in


( 30%) ; rezolvarea problemelor comunitatii ;

- Existenta Centrului de Sanatate


Voinesti care deserveste intreaga vale a
Dambovitei ;

- Existenta unui sistem de


invatamant dezvoltat ( gradinite , scoli
generale , liceu)

- Agricultura foarte dezvoltata –


pomicultura

- Forta de munca aclificata ;

- Exista dorinta de de a intocmi si


aplica proiecte destinate dezvoltarii
locale
Oportunitati Amenintari

- Imbunatatirea cooperarii intre - Migrarea tinerilor si a fortei de


mediul de afaceri si administratia munca inalt calificata catre orase si in
publica locala ; strainatate

- Revitalizarea unor obiceiuri si - Retinere fata de ideile noi, schimbari


forme de exprimare culturala radicale , reconversie profesionala
traditionala

- Accesarea fondurilor structurale si


de la bugetul de stat ;

- Apropierea de municipiul
Targoviste , precum si de municipiul
Campulung Muscel ; comuna este
strabatuta de DN 72A.
Piaţa ŢINTĂ

6
Sursele de distribuţie şi de aprovizionare

Colectarea din flora spontană a plantelor medicinale şi aromatice


Producţia plantelor medicinale şi aromatice în cultură

Distribuirea plantelor se va face la sediul cumparatorului.

Oportunităţi:
Cerere în creştere continuă de plante medicinale şi aromatice
Existenţa în flora spontană a peste 3500 de specii de plante din care 10%
(350 specii) sunt utilizate în farmacia populară
În nomenclatorul întreprinderilor farmaceutice există 160 de specii de plante
medicinale şi aromatice, 110 provenind din flora spontană, 50 fiind introduse
în cultură
Firmele farmaceutice străine sunt tot mai interesate de achiziţionarea de plante
medicinale şi aromate din România

Ameninţări:
Canalele de achiziţionare de la producători privaţi de plante medicinale şi
aromate sunt abia în formare
Sprijinul pentru înfiinţarea culturilor din partea Ministerului Agriculturii se obţine
cu efort mare şi poate produce decalaje în comparaţie cu competitorii din uniunea
Europeană
Subfinanţarea sistemului farmaceutic poate duce la derapaje pe lanţul de
furniziri de plante medicinale şi aromatice

În România se produc 17.000 tone plante medicinale de cultură sau din


flora spontană. Piaţa este în continuă creştere din 1990. Trebuie să ţ inem cont de
piaţa Uniunii Europene de profil care poate absorbi cantităţi mari deplante, în
special din flora spontană.
În domeniul plantelor medicinale şi aromatice creşte numărul persoanelor care
încep să se ocupe cu recoltarea din flora spontan ă a acestora. Numărul
exploataţiilor agricole specializate în cultivarea plantelor medicinale şi aromatice
un este mare, acest tip de organizare a acestei activităţi fiind laînceput în judeţul
Maramure.
Putem estima că în fiecare an se înfiinţează 5 – 15 afaceri în acest
domeniu, 2/3 dintre acestea se închid după 2-3ani de exploatare.
Costurile materiilor prime vor scadea sau creste in viitor?
Influenţele vor fi minore, numai pentru completare material săditor,
deoarece cultura înfiinţată se va exploata pe minimum 5 – 10 ani (cultură
multianuală). Analiza financiară se va face pe 5 ani.

Locatia unde va veti desfasura afaerea este accesibila mijloacelor de transport.

7
Legea cere reglementează domeniul de activitate ales este: LEGEA
PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE, LEGEA NR 491/2003, PUBLICATA
IN M.OF. PARTEA I NR 844/26.11.2003.

Analiza pieţii
Analiza mediului de afaceri:
8
Sectorul industrial din care face parte afacerea este in crestere sau in
scadere?
Sectorul de prelucrare a plantelor medicinale şi aromatice este într-o
creştere deosebită în ultimii ani. Din ce în ce mai multă lume doreşte atât
tratamente alternative tratamentelor clasice cu medicamente de sinteză, cât şi
posibilităţi cât mai diverse de a preîntâmpina îmbolnăvirile prin utilizarea
produselor naturale.
În urmă cu un an, pentru prima dată în istoria Congresului Mondial
asupra cancerului, s-arecunoscut oficial importanţa medicinei tradiţionale,
alternative pentru combaterea sau tratarea cancerului. A fost unul dintre cele mai
mari succese ale promovării tratamentelor alternative cu plante medicinale de
cultură sau din flora spontană.
În România se produc 17.000 tone plante medicinale de cultură sau din
flora spontană. Piaţa este în continuă creştere din 1990. Trebuie să ţ inem cont de
piaţa Uniunii Europene de profil care poate absorbi cantităţi mari deplante, în
special din flora spontană.

Cat de multe afaceri se deschid/inchid?


În domeniul plantelor medicinale şi aromatice creşte numărul persoanelor
care încep să se ocupe cu recoltarea din flora spontană a acestora. Numărul
exploataţiilor agricole specializate în cultivarea plantelor medicinale şi aromatice
un este mare, acest tip de organizare a acestei activităţi fiind laînceput în judeţul
Maramure.
Putem estima că în fiecare an se înfiin ţează 5 – 15 afaceri în acest
domeniu, 2/3 dintre acestea se închid după 2-3ani de exploatare.

9
Dezvoltarea afacerii este conditionata de un factor specific? (ex.: depinde
daca este in urbal sau in rural, depinde de varsta clientilor, depinde de gradul de
dezvoltarea economica a zonei etc.)
Dezvoltarea afacerii este condiţionată de cunoaşterea detaliată a
tehnologiei de cultură a plantelor medicinale şi aromatice, acest aspect fiind cel
mai sensibil aspect al afacerii. Tehnologia corectă poate asigura sporuri naturale,
producţii sezoniere/anuale care să genereze profituri considerabile.
Fiind o activitate agricolă este supusă aceluiaşi set de factori de risc
climatici şi meteorologici: ploaie/secetă, grindină, dăunători.
Pentru recoltarea plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană este
esenţial să se sincronizeze momentele de recoltare cu momentele de potenţial
maxim al plantelor, astfel încât principiile active din plante să existe
înconcentraţiile maxime.

Exista particularitati speciale ale sectorului industrial in care urmeaza sa se


dezvolte afacerea? (productie de serie sau productie mica, infrastuctura, materii
prime etc)
Recoltarea plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană un
prezintă particularităţ i speciale – se recoltează conform epocilor optime plantele
“pregătite” de natură.
Producţia plantelor medicinale şi aromatice trebuie să ţină cont de
specificul fiecărei plante de cultură, de tehnologia specifică, de particularităţile
solului, cantitatea anuală de precipitaţii, regimul mediu de temperatură, curenţi de
aer etc.

Clienţi

Acest tip de activitate presupune colaborarea numai cu clienţi persoane


juridice. Vânzările se vor face către fiemele care prelucrează plante medicinale şi
aromatice.
Care este comportamentul potentialilor clienti?
1. Ce este important pentru ei? (pret, calitate, prezentare etc)
Pentru clienţi cel mai important lucru este calitatea produselor din
cultură sau din flora spontană livrate, precum şi
ritmicitatea/sezonalitatea livrărilor în cantităţi prelucrabile industrial.
2. Cat de frecvent cumpara ei produsul/serviciul?
Produsele au valorificare sezonieră. Unele cu o singură perioadă de valorificare,
altele cu două sau mai multe perioade devalorificare.

Pretul pe kg poate varia de la 0,35 euro pana la 4-5 euro, in functie de: specie, partea folosita
(flori, frunze, radacini, rizomi, muguri, seminte, fructe etc.), de starea produsului, de
sistemul in care sunt produse: ecologic sau conventional.
Planul operaţional şi de management
A. Dotări cu echipamente

Care sunt echipamentele necesare? Incercati sa le descrieti cat mai in amanunt?


Tractor mini sau motocultor
Fertilizator
Ventilator/aerotermă pentru uscare

De unde veti procura echipamentele necesare? Exista nevoie de cerinte specifice


pentru punerea in functiune a echipamentele? (autorizatii, spatiu, instruire,etc)
Toate echipamentele se pot procura de pe plan local. Nu există
cerinţe speciale pentru dotare.

Cat de mare este spatiu de care aveti nevoie pentru afacere?


Birou firma : 20mp
Depozit / uscătorie : 50mp

Personal
1 Manager activitate
10 culegători în sezon (pentru recoltare din flora spontană)
5 persoane la întreţinere cultură
4 persoane prelucrare
3 persoane ambalare

Care sunt calificarile necesare?


Manager activitate – experienţă în administrarea afacerilor
Muncitori sezonieri – nu necesită calificare deosebită
DATE GENERALE
TEHNOLOGIA DE PRODUCŢIE A LAVANDEI ÎN CULTURĂ
Lavandula angustifolia - Planta erbacee cu flori albastre, placut mirositoare,
levantica este folosita in medicina si in industria parfumurilor. Levantica este foarte
usor de recunoscut: flori micute, lila, frunzele acoperite de un puf argintiu, parfum
intens, racoritor.
Particularitati si cerinte biologice

Lavanda este o specie montana, putin pretentioasa. Semintele


lavandei sunt tari, acoperite cu o membrana slab permeabila,
fapt pentru care germineaza si rasar intr-o perioada
indelungata. Dupa rasarire, plantele de lavanda formeaza tufe,
ca urmare a aparitiei de noi ramificatii, sporind totodata
productia de inflorescente.
Cresterea numarului de ramificatii ajunge la un nivel maxim,
dupa care acestea incep sa se usuce, ceea ce impune ca,
periodic, o data la 7-10 ani, sa fie executate lucrari de intretinere.
Taierile de intinerire si mentinerea culturii in bune conditii contribuie la prelungirea
vietii plantatiilor de lavanda pana la 20-30 de ani. Lavanda este o planta
permanent verde. Schimbarea frunzelor se realizeaza treptat. In timpul perioadei
de repaus, o parte dintre frunzele batrane se usuca si cad.
In populatiile de lavanda, predomina cele care infloresc o singura data pe an. Se
gasesc insa si forme care infloresc esalonat sau de 2 ori in timpul vegetatiei.
In decursul perioadei de vegetatie, lavanda parcurge
urmatoarele faze:
1- infrunzire;
2- butonizare;
3- inflorit;
4- maturarea semintelor.
Raspandire
In tara noastra cultura lavandei in scopuri industriale, desi a inceput din
anul 1950, ia amploare dupa 1970, ajungand in prezent la aproximativ 420 ha, la
nivelul anului 1990 suprafata sa extins la peste 3000 ha.
Temperatura
Factorul principal care limiteaza raspandirea diferitelor specii de lavanda
este temperatura. Plantele de lavanda pornesc in vegetatie la temperaturi medii
zilnice ale aerului in jurul a 10 C. Samanta semanata in pragul iernii direct in camp
sau in straturi reci rasare in masa primavara, la 12-15 C, daca are umiditatea
necesara. Plantele care au iernat in conditii neprielnice ies din iarna slabite si
pornesc in vegetatie mai tarziu, cand tamperatura aerului ajunge in jur de 14 C.
Lavanda rezista foarte bine la temperaturi de -15 C, fara a fi acoperita cu un strat
de zapada si la temperaturi de -31 C, atunci cand stratul de zapada are grosime
de 40-50 cm.
Cultivatorii au ajuns la concluzia ca plantatiile realizate in zone cu
temperaturi medii zilnice ridicate (peste 20 C) imbatranesc mai timpuriu, din care
cauza continutul in ulei volatil scade.
Temperaturile medii mai scazute in zone situate la altitudini ridicate explica
imbatranirea mai lenta a plantatiilor, precum si calitatea superioara a uleuilui volatil
obtinut in aceste zone.
In ceea ce priveste lavandinul, observatiile din campurile experimentale si
de productie de la SCPMA-Fundulea intaresc concluziile din diferite tari, ca acesta
este mult mai sensibil la actiunea temperaturii scazute.

Apa
Lavanda este o planta specifica zonelor uscate si a climei calde, avand si
caractere morfogenetice adecvate, care ii dau posibilitatea sa suporte bine seceta.
Cultivata pe locuri cu exces de umiditate, lavanda sufera prin putrezirea
radacinilor, ceea ce determina imbatranirea si uscarea rapida a tufelor. Semintele
de lavanda rasar numai cand stratul superficial de sol in care sunt incorporate are
umiditatea suficienta. De asemenea, in cazul producerii de butasi inradacinati, atat
pt lavanda cat si pt lavandin, umiditatea este un factor hotarator.
Transplantarea la loc definitiv a butasilor inradacinati sau a rasadului se va
face numai in sol umed. In cazul lipsei umiditatii plantele vor fi in mod obligatoriu
udate la cuib.

Lumina
Lavanda si lavandinul sunt specii iubitoare de lumina. Plantele de lavanda
crescute la soare infloresc intotdeuna intr-un procent mai mare, dezvolta tufe mari,
cu de peste 3 ori mai multe inflorescente.
Lumina conditioneaza formarea contitatii de masa foliara, precum si
asimilarea si producerea ueliului volatil. Pt a spori cantitatea de lumina se
recomanda ca in tara noastra plantatiile de lavanda sa fie amplasate pe terenuri
cu expozitie sudica, sud-vestica sau chiar estica.
Altitudinea
Lavanda este o specie de mare altitudine, ea putand fi gasita in zona de
origine, in mod spontan, pana la 1700-1800 m inaltime. Cu cat lavanda creste pe
locuri mai inalte, cu atat productia de ulei volatil este mai scazuta, dar de o calitate
mai superioara, dat fiind continutul mai mare in acetat de linalil.
Solul
Lavanda poate creste pe soluri sarace si uscate, soluri caracteristice pt
plantele colinare sau muntoase. Rezultatele cele mai bune se obtin atunci cand
lavanda se cultiva pe soluri adanci, bogate in calcar, permeabile si cu apa freatica
la adancime de cel putin 2-2, 5 m. Solurile foarte nisipoase, solurile grele, lutoase,
reci si umede nu sunt indicate pt cultura lavandei.
Amplasarea culturii.
Lavanda este o specie perenă, care poate fi cultivată pe acelaşi loc
timp de
8-10 de ani. Pentru prelungirea duratei de exploatare sunt necesare tăieri
de întinerire a tufelor, executate la 10-15 cm de la sol, în aşa fel încât să nu
fie produs un dezechilibru în biologia plantei, între dezvoltarea părţii aeriene
şi a celei subterane. Este recomandată amplasarea plantaţiilor pe sole
protejate de vânturi, însorite, cu expoziţie sudică, cu sol profund şi
permeabil.
Vor fi evitate suprafeţele îmburuienate cu buruieni perene.

Administrarea îngrăşămintelor.
Lavanda este o plantă care valorifică bine îngrăşămintele organice.
Se recomandă folosirea gunoiului de grajd, foarte bine fermentat şi aplicat
cât mai uniform, care contribuie la dezvoltarea masei vegetative şi la
creşterea conţinutului în ulei volatil. Pot fi aplicate 25-40 t/ha gunoi de grajd,
toamna, sub ar ătură, înainte de înfiinţ area plantaţiilor. Mai pot fi aplicate
mraniţă sau compost, la fiecare cuib, odată cu plantatul răsadurilor.

Lucrările solului.
Pentru înfiinţ area culturii de lavandă este recomandată o arătură
adâncă, precedată eventual de o afânare adâncă la 50-70 cm (desfundare),
apoi terenul trebuie foarte bine mărunţit, nivelat şi menţinut fără buruieni,
prin discuiri şi grăpări repetate.
Toamna, înainte de plantare, terenul va fi discuit adânc şi va fi
pregătit superficial, cu un combinator.
Înfiinţarea plantaţiei.
Lavanda se poate înmulţi prin sămânţă (sem ănat direct în câmp sau
prin răsad) sau vegetativ (prin butaşi înrădăcinaţi sau prin despărţirea tufei).
Atât sământa cât şi materialul vegetativ de înmulţire trebuie să provină din
culturi certificate ecologic.
Cea mai frecvent folosită metodă de înfiinţare a culturii este cea prin
r ăsad, deoarece pot fi obţinute culturi încheiate, fără goluri, cu plante
viguroase şi cu productivitate bună. Răsadurile pot fi produse în straturi
reci, prin semănare în septembrie-octombrie sau primăvara, foarte
devreme. Se recomandă ca straturile să fie de 1 m lăţime şi 8-10 m
lungime, cu poteci de 50 cm între ele. Suprafaţa straturilor va fi cu 10 cm
sub nivelul terenului şi trebuie să fie foarte bine nivelată cu grebla, apoi se
trasează sănţuleţe la 10-15 cm între rânduri, în care se va semăna.
Sămânţa utilizată trebuie să fie cu puritatea de minimum 70% şi germinaţ ia
de minimum 50%. După semănat, rândurile vor fi acoperite cu mraniţă
pentru a nu se forma crustă. Când plantele au 2-3 perechi de frunze
formate se va efectua răritul, lăsând circa 5 cm distan ţă între plante pe
rând; plantuţele smulse la rărit pot fi replantate. Până în toamnă, suprafaţa
stratului va fi plivită de buruieni, va fi udată, iar plăntuţele pot fi fasonate
prin tăierea tijelor florale care se formează.

Materialul de plantat va fi gata pentru înfiinţarea culturii la începutul


lunii septembrie. În acest scop, materialul va fi scos din straturi, va fi sortat
şi stratificat în nisip sau sol umed, până la plantare. De pe un hectar de
straturi pot fi obţinute 400.000 de răsaduri, iar pentru 1 hectar sunt
necesare 20.000 de răsaduri.
Există posibilitatea înmulţirii lavandei prin butaşi înrădăcinaţi sau
materialul poate proveni din despărţirea tufelor de la plantaţiile vechi care
sunt desfiinţate. Ramurile de la baza tufei care au format rădăcini pot fi
folosite la plantare, existând posibilitatea de înrădăcinare a lăstarilor. În
acest scop în luna octombrie tufa va fi tăiată la 8-10 cm deasupra solului şi
va fi acoperită cu pământ. În anul următor, pe ramurile îmbătrânite se
formează lăstari noi, bine înrădăcinaţ i. În cursul primăverii, aceş tia vor fi
muşuroiţ i, iar toamna sunt scoşi şi desfăcuţi în mai mulţi puieţi care sunt
trecuţi în şcoala de fortificare un an. De la o tufă pot fi obţinuţi până la 200
puieţi.
Plantarea se efectuează fie manual, fie semimecanizat. Se folosesc
răsaduri sănătoase, cu partea aeriană de 10-12 cm lungime. Lavanda se
plantează la 100 cm între rânduri şi la 50 cm între cuiburi pe rînd. Dacă
terenul este în pantă, atunci plantarea trebuie efectuată pe curbele de nivel.
Înainte de plantare, terenul va fi marcat la distanţele de plantare
recomandate, apoi se udă şi se administrează mraniţă la cuib. Răsadul se
fasonează, prin tăierea vârfurilor lăstarilor şi r ădăcinilor la 15 cm lungime,
apoi se mocirleşte şi se plantează. Completarea golurilor se va face în
primăvară, după pornirea în vegetaţie a plantelor şi poate fi repetată în
toamnă, folosind răsaduri special păstrate din materialul iniţial.
Lucrările de îngrijire.
În culturile de lavandă sunt necesare lucrări de completare a golurilor
şi combaterea buruienilor. Încă din primul an, vor fi executate lucrări de
prăşit şi de plivit, pentru a fi ţinute sub control buruienile. În planta ţiile tinere
sunt necesare 4-6 praşile, iar la plantaţiile mai bătrâne, 2-3 praşile. În
primul an, va fi acordată o atenţie deosebit ă distrugerii buruienilor perene
de genul costreiului, pirului, volburei pentru a se simplifica lucrările în anii
următori.
Lavanda este considerată o specie rezistentă la boli şi dăunători, dar
există unele boli, precum septorioza (Septoria lavandulae ), ce pot ataca
frunzele, care se usucă şi cad. Pentru combaterea acestor boli, este
recomandată igiena culturală şi încorporarea în adâncime a resturilor
vegetale, dar pot fi aplicate şi stropiri în vegetaţie cu zeamă bordeleză, în
concentraţie de 1%.
În anii umezi sau în zonele umede pot ap ărea dăunători, aşa cum
este lăcusta verde de păş une (Tettygonia viridissima). Pentru prevenirea
atacului, în plantaţiile de lavandă trebuie distruse foarte bine buruienile şi
trebuie executate lucrări de afânare a solului după recoltare.

Recoltarea.
Se recomandă recoltarea la înflorire deplină (75% inforescenţe
deschise), atunci când con ţinutul în ulei volatil este maxim. Trebuie să se
recolteze în miezul zilei, între orele 10 şi 14, pe timp însorit şi călduros, fără
vânt, rouă sau ceaţă, pentru a exista maximum de ulei volatil în
inflorescenţe.
Recoltarea se efectuează manual cu secera; cu o mână se apucă
mănunchiul de l ăstari şi se taie lăstarii având grijă să nu se taie porţiuni cu
frunze. După recoltare, lăstarii vor fi puşi în coşuri şi vor fi transportaţi
imediat la distilare.
Recoltarea se mai poate realiza şi cu maşini speciale, a căror
productivitate este mare, reducând astfel consumul de muncă de la 20
muncitori pentru 1 ha, la 0,5 ha/oră recoltare mecanizată.
Pentru a fi obţinute infloresceţe uscate, se recomandă ca uscarea să
se efectueze la umbr ă, în şoproane sau poduri, întinse în straturi subţiri, pe
rame, pe o perioadă de 5-6 zile, pentru a fi evitată brunificarea.
Inflorescenţele pot fi uscate şi artificial, la temperaturi de maximum 35ºC.
Randametul de uscare este de 5-7:1.
Condiţiile de recepţionare prevăd următoarele:
1- pentru produsul în stare proaspătă: maximum 2% resturi de tulpini
florale, flori brunificate, fructificaţii; maximum 0,25% corpuri străine
organice; maximum
0,5% corpuri străine minerale; minimum 0,55% conţinutul în ulei volatil;
2- la produsul în stare uscată: maximum 5% resturi de tulpini forale,
flori brunificate, fructificaţii; nu se admit corpuri străine organice; maximum
0,5% corpuri străine minerale; maximum 11% umiditate; minimum 1%
conţinutul în ulei volatil.
Producţia de inflorescen ţe proaspete în primii 2-3 ani este de 2-3 t/ha, iar
în anii următori poate ajunge la 5-6 t/ha.
UTILIZAREA LAVANDEI

Recomadari majore: in tratarea hiperexcitabilitate, migrene, insomnii.

Alte recomandari pentru tratamente:

Intern:
- Dischinezie biliara, balonarea la bolnavii de bila, crizele biliare insotite de dureri de
cap. Se ia lavanda sub forma de pulbere, administrata pe stomacul gol, cate o lingurita de
patru ori pe zi. Datorita principiilor sale active amare, lavanda mareste secretia de bila si
ajuta la evacuarea ei, calmand durerile abdominale si activand digestia.

- Depresia, anxietatea - in cazurile usoare se ia lavanda sub forma de tinctura - 1 lingurita


dizolvata in jumatate de pahar de apa, de 3-4 ori pe zi, in cure de lunga durata (3 luni
minimum). Uleiul volatil de lavanda se administreaza in depresiile si crizele de anxietate
severe: doua picaturi de ulei volatil amestecate cu putina miere se iau de trei ori pe zi, pe
stomacul gol. Studiile facute pana in prezent au aratat ca exista o anumita selectivitate a
pacientilor tratati cu aceasta planta, unii neavand o reactie speciala la uleiul volatil, in
timp ce la altii s-a observat o ameliorare clara a starii launtrice, ameliorare tradusa prin
reducerea sensibilitatii psihice, estomparea fricilor si angoaselor, reaparitia dorintei de
viata.

- Aritmie cardiaca, adjuvant in ischemia cardiaca aparuta pe fond de stres. Lavanda este
prin excelenta o planta antistres, motiv pentru care, administrata in cure de lunga durata,
amelioreaza si, gradat, conduce la vindecarea bolilor produse de acesta. In problemele
cardiace s-a observat o actiune deosebit de favorabila a tincturii de lavanda, care
actioneaza direct la nivelul sistemului nervos central. Se administreaza de trei-patru ori
pe zi cate o lingurita de tinctura diluata in jumatate de pahar de apa.

- Viermi intestinali, infectii cu protozoarul Giardia lamblia. Se combina in proportii egale


tinctura de lavanda, de pelin si de cimbru (toate tincturile se prepara la fel ca cea de
lavanda). Se ia din aceasta combinatie de tincturi cate o lingurita diluata in putina apa, de
patru ori pe zi, inainte de masa. O cura dureaza minimum doua saptamani. Acest
tratament este eficient atat singur, cat si in combinatie cu remediile alopate, a caror
eficienta o mareste.

- Oboseala, iritabilitatea psihica, insomnia. Cele mai bune rezultate se obtin facand bai cu
lavanda, cu jumatate de ora inainte de culcare. Suplimentar, este bine sa puneti sub perna
un mic saculet (ceva mai plat) cu lavanda. Somnul va fi mai odihnitor si mai lin, iar peste
zi veti remarca o mult mai buna rezistenta psihica si stapanire de sine. Intern, se ia
tinctura de lavanda: o lingurita de trei ori pe zi.

- Dureri de cap, migrena, ameteala. Ca remediu de urgenta se iau 1-2 picaturi de ulei
volatil de lavanda cu putina miere. Ca tratament pe termen lung se recomanda pulberea
de lavanda: o lingurita de patru ori pe zi, administrata pe stomacul gol.
- Reumatism. Se face un ceai din o parte flori de soc si doua parti lavanda, o lingurita din
acest amestec fiind oparita cu o cana de apa, dupa care se lasa sa se raceasca putin si se
filtreaza. Se beau pe zi 2-3 cani din acest ceai, cat mai cald (pentru ca efectul sudorific si
depurativ sa fie mai intens). Are un gust destul de greu de suportat, dar o cura de 10 zile
cu acest ceai are efecte antireumatice exceptionale. Tuse convulsiva, gripa, bronsita - 2
picaturi de ulei volatil se amesteca cu o lingura de miere si se administreaza cate putin
din acest amestec, care nu va fi inghitit direct, ci va fi lasat sa alunece pe gat pentru a-si
exercita din plin efectele antiinfectioase si calmante. Se iau maximum 6 picaturi de ulei
de lavanda pe zi la adulti si doua picaturi pe zi la copii.

Extern:

- Adjuvant in pneumonie si bronsita cronica. La 4 linguri de lavanda proaspat macinata se


adauga apa, amestecand progresiv, pana cand se formeaza o pasta, care se inveleste in
tifon si se aplica pe piele. Deasupra cataplasmei se pune o sticla cu apa fierbinte si se
acopera cu o patura, ca sa pastreze caldura. Cataplasma se tine minimum o jumatate de
ora.

- Contra paduchilor si a altor insecte parazite. 3-4 picaturi de ulei volatil de lavanda se
amesteca cu o lingurita de otet si se aplica pe par (sau pe zona afectata), dupa care capul
se acopera vreme de cateva ore, pentru a se forma un mediu de vapori de ulei volatil care
vor elimina insectele. Se aplica tratamentul 7-10 zile la rand.

- Pentru cresterea parului. Se face un masaj la radacina parului cu otet de lavanda obtinut
prin macerare dupa metoda de mai sus.

- Intretinerea pielii uscate. Imediat dupa baie se aplica uleiul gras de lavanda (obtinut prin
macerarea plantei in ulei de floarea-soarelui, dupa metoda de mai sus) pe toata pielea,
facandu-se in acelasi timp un masaj usor. Eczeme uscate, tumefactii produse de loviri - Se
aplica uleiul gras de lavanda pe zona afectata de 3-4 ori pe zi.

UTILIZARI CASNICE ALE LAVANDEI:

- Condiment de lavanda - amestecati in cimbrul cu care condimentati mancarurile putina


lavanda (intr-o proportie aproximativa de 1:5). Mancarurile vor capata o aroma
deopotriva delicioasa si rafinata, fiind, in plus, si mai usor digerabile. In zona sudica a
Alpilor, cimbrul amestecat cu lavanda se da mancaciosilor pentru a le regla apetitul si a-i
ajuta astfel sa scada spontan in greutate.

- Pentru a scapa de molii - se pun in dulap saculeti cu inflorescente de lavanda uscata.


Zilnic, continutul saculetilor se freaca in palme pentru ca astfel sa se degaje cat mai mult
ulei volatil, care alunga insectele.

- Furnicile, puricii si gandacii fug de mirosul de lavanda. Pentru a scapa de musafirii


nepoftiti, stropiti de doua ori pe zi locurile in care acestia se ascund sau traseele pe care
vin, cu o solutie formata din 6 linguri de apa si 10 picaturi de ulei volatil de lavanda.
- Pentru a scapa de mirosurile neplacute din casa - puneti intr-o cana de apa 10 picaturi de
ulei volatil de lavanda si 10 picaturi de ulei volatil de menta. Stergeti cu aceasta solutie
peretii, podelele toate zonele care degaja mirosuri neplacute. Evitati suprafetele lacuite,
pentru ca uleiurile volatile sunt un dizolvant redutabil si strica lacul.
VANZAREA LAVANDEI
Primul pas il reprezinta asigurarea ca marfa vanduta este de calitate, intrucat la
inceput recolta este analizata din punct de vedere calitativ de catre procesatori. De
asemenea, se pot vinde flori uscate la un pret de aproximativ 10 lei/kg de floare uscata.
Productia la hectar este exprimata pentru flori verzi. Prin uscare se elimina aproximativ
50-60% din greutate, prin urmare trebuie tinut cont de acest factor.
Astfel, ca la un hectar cultivat si o productie maxima de 5.000 kg, cantitatea rezultata prin
uscare este de 2.000 kg. La un pret de 10 lei/kg obtineti un venit de 20.000 lei /hectar.
Alte doua elemente definitorii sunt momentul cand vinzi si in ce cantitate, iar cel mai
important aspect este negocierea unui pret bun, de pe o pozitie care iti permite acest
lucru.
In Romania, cultivarea lavandei fiind la inceput, se urmaresc profiturile rapide si de
volume mari de catre cei ce o cultiva. Majoritatea cultivatorilor intermediaza vanzarea de
butasi si asigura consultanta doar pe perioada primului an.
Uleiul de lavanda
Uleiul essential de lavanda este produsul final ce rezulta din toata aceasta activitate de
productie a lavandei. El este si cel mai profitabil produs, atunci cand vine vorba despre
vanzare.

Uleiul se extrage din floare verde, culeasa cu maxim 12-24 ore inainte, el avand un pret
de valorificare de 80 Euro/litru. Se pot insa distila si florile uscate, obtinandu-se cantitati
mai mici de ulei, insa de o calitate net superioara, avand o compozitie chimica foarte
concentrata. In acest caz, pretul litrului de ulei este cuprins intre 150-200 Euro.

Companii care achizitioneaza flori uscate


Enumeram mai jos firmele de profil ce achizitioneaza florile uscate in general, acestea
impreuna cu tija sau paiul florii fiind utilizate in cea mai mare parte la productia de
ceaiuri exclusiv de lavanda sau in compozitie cu alte plante medicinale, la obtinerea de
tincturi etc.

 Parapharm, loc. Brad


 Kalpo SRL, Pietroasele Buzau
 Adserv Brasov
 Larix Sovata
 StefMar Valcea
 Elidor Bucuresti
 Favisan Lugoj
 Fiterman Iasi
 Hypericum Baia Mare
 Remedia Bucuresti
 Hofigal Bucuresti
 Steaua Divina Bucuresti
 Medica Bucuresti
 Etera Cluj
 Bonchis Bihor
 Plafar Bucuresti
 Herbagetica Brasov
 Rotta Natura Buzau
 Dacia Plant Alba Iulia
 Fares SA Orastie
Zece sfaturi pentru a dezvolta o cultură bogată și
profitabilă de lavandă.
1. Alegerea soiului potrivit O cultură reușită implică în primul rând alegerea unui
soi rezistent și productiv. Ceea ce trebuie să avem în vedere este că există soiuri care se
pretează mai mult pentru decorațiuni, iar altele pentru producția de ulei esențial. De
exemplu, soiurile „Hemos”, „Lavandula Angustifolia True” si „Sevastopolis
Angustifolia” sunt niște soiuri dedicate in general producției de ulei esențial. Profitul
poate fi unul pe măsură, având în vedere că în prezent prețul unui litru de ulei esențial de
lavandă ajunge și la 530 lei (120 de euro).
2. Alegerea terenului pentru înființarea culturii de lavandă Lavanda dispune de
o versatilitate ridicată, ceea ce face ca planta să se poată adapta destul de ușor pe
diferite tipuri de sol. În literatura de specialitate, pentru lavandă cele mai bune soluri
recomandate sunt cele moderat fertile, reavene și bine drenate. Planta vegetează cel mai
bine pe soluri nisipoase, argiloase, calcaroase sau chiar lutoase. Cu toate acestea, cel
mai importat aspect în ceea ce privește alegerea solului este să ne asigurăm că apa nu
va bălti. În cazul în care pământul va rămâne umed mai mult de 4-5 zile există toate
șansele ca plantele să putrezească. În ceea ce privește pH-ul solului, acesta ar trebui să
fie cuprins între 6,5 – 8,0.

3.Perioada optimă de plantare Perioada optimă de plantare, recomandată de cei mai


mulți cultivatori, este toamna, mai exact de la jumătatea lunii septembrie și până când
dă înghețul. De asemenea, lavanda se poate planta și în primăvară, în „ferestrele” cu
temperaturi ușor calde, fără ploi. 4. Pregătirea terenului pentru plantare Pentru
o plantare optimă, fermierii sunt sfătuiți să execute următoarele lucrări: scarificarea,
arătura si discuirea. După aceste operațiuni se recomandă ca fermierii să îmbogățească
solul cu îngrășământ, de preferință cu gunoi de grajd. De asemenea, înainte de plantarea
propriu-zisă cultivatorii sunt încurajați să mărunțească foarte bine terenul și să se
asigure că este curat de buruieni.
5. Distanțele optime de plantare Deoarece culturile sunt realizate pe suprafețe
relativ mici, cea mai folosită distanță între plante este de circa 50 cm. Aceasta distanță
este optimă și în privința dezvoltării plantelor, ajutându-le să nu crească între ele
buruieni. În ceea ce privește distanța între rânduri, aceasta poate începe de la 90 cm –
100 cm până la 1,3 – 1,5 m, în funcție de nevoile fiecărui cultivator. Se recomandă
totuși păstrarea unei distanțe de minim 1 m între rânduri, pentru a putea executa diverse
lucrări agricole cu un motocultor.
6. Cum realizăm plantarea propriu-zisă Pentru a ne asigura ca plantele se vor prinde
în proporție cât mai mare, plantarea lavandei se va realiza manual. Adâncimea gropii pe
care o vom săpa trebuie să fie de circa 12-13 cm, în funcție de cât de mare este butașul
de lavandă. Odată introdus acesta în pământ vom acoperi bine cu pământ rădăcina,
astfel încât să ne asigurăm că nu rămân goluri de aer. Nu uitați să udați, planta rezistă în
general la secetă, dar are nevoie de apă în primul an de viață, înainte de a deveni mai
viguroasă.
7. Întreținerea lavandei În general, se spune că două lucruri îi plac cel mai mult
lavandei: foarfeca și soarele. Astfel, pentru a ne asigura că plantele vor produce flori și
tot mai multe tije florale este important să tundem aceasta chiar în primul an. Toaletarea
plantei, după prima recoltă, în iunie, este foarte importantă. De asemenea, eliminarea
buruienilor este obligatorie pentru a avea o cultură de lavandă sănătoasă și bine
dezvoltată.
8. Instalarea unui sistem de irigații Pentru a atinge potențialul de producție al
fiecărui soi, este de asemenea important ca fermierul să își instaleze un sistem de
irigații prin picurare, în acele zone din țară unde nivelul precipitațiilor anuale este mai
mic de 500 mm. În cazul în care nu există fonduri suficiente, cultivatorii pot iriga
plantele cu ajutorul unui tractor si a unei cisterne tractate. Lavanda este o plantă
rezistentă, chiar și la temperaturile calde si la perioadele lipsite de precipitații, datorită
rădăcinilor foarte adânci pe care și le dezvoltă, ajungând în anul 5 și până la 2,80 m. Cu
toate acestea, mai ales în primul an este recomandat ca fermierul să dispună de un
sistem de irigații.
9. Costurile materialului săditor Pentru a înființa un hectar cu lavandă un fermier va
avea nevoie de circa 18.000 -20.000 de butași, ceea ce înseamnă că vei avea un cost cu
materialul săditor de circa 36-40.000 lei, dacă prețul butașului este de 2 lei. Pe lângă
aceste costuri este bine să mai avem disponibili niște bani pentru oamenii care ne vor
ajuta la plantare, precum si pentru achiziționarea unui motocultor. Aceste lucruri ne pot
duce la o investiție de circa 48.000 lei.
10. Valorificarea inteligenta Nu întâmplător această plantă aromatică este denumită
și aurul mov. Un avantaj al celor care aleg să cultive și apoi să comercializeze lavanda
este că această plantă poate fi valorificată printr-o mulțime de moduri. Indiferent de
soiul cultivat, este important ca fermierul să încerce cât mai multe modalități de
valorificare a propriei producții, de exemplu, în cadrul târgurilor și piețelor, prin
internet, sau spre alți procesatori sau comercianți: sub formă de plante uscate, către
producătorii de ceaiuri, cosmetice sau detergenți ori în industria alimentară, la prețuri
de 12-15 lei/kg; sub formă de punguțe aromatizate, buchețele/mărturii pentru nunți sau
decorațiuni diverse; sub formă de ulei esențial sau apă florală, produse foarte utile în
industria farmaceutică, în cosmetică, în parfumerie sau pentru aromoterapie. Un litru de
ulei esențial de lavandă se vinde cu 150-200 de euro, un litru de apă florală de lavandă
– cu 30-35 de euro; sub formă de plante verzi, direct către distileriile care obțin ulei
esențial, la un preț de cca 5 lei/kg. la ghiveci în scop decorativ sau peisagistic, sau sub
formă de butași înrădăcinați în vederea înființării de noi plantații. Se poate opta pentru
o singură astfel de direcție de valorificare sau chiar pentru toate. Producția anuală este
de cca 6.000 kg de inflorescențe la hectar, ceea ce înseamnă un profit anual situat între
5.000 de euro/ha (în cazul valorificării de plante verzi) și 15.000 de euro/ha (în cazul
obținerii de ulei esențial).
Analiza şi planificarea financiară
Start-up cost învestiţii existente:

Panificarea necesarului de resurse financiare


pentru inceperea activitatii

Cheltuiala Valoare
Amenajare sediu si uscatorie 70mp 12000.00
Achizitie scule de gradinarit 500.00
Achizitionare de mobilier de birou 300.00
Achizitionare echipamente diverse 3000.00
Chirie platita in avans 1,000.00
Sortate butasi 100.00
Mocirlare butasi 100.00
Plantare 1,000.00
Afanare 1,400.00
Inlaturare butoane 350.00
Alte costuri 1250.00
Subtotal 21,000.00

Inventar de pornire/materii prime

Cheltuiala Valoare
Material saditor (+15%reparare) 13000 buc 11,500.00
Ingarsaminte sub aratura 40t 3,200.00
Fertilizanti 300kg 2,500.00
Apa pt plantare 65mc 1,300.00
Subtotal 18,500.00
Materia primă pentru 12 luni

Rezerva pentru 12 luni de cheltuieli curente


Cheltuiala Valoare
Transport ingrasaminte 1,200.00
Transport ingrasaminte fertilizare 500.00
Aratura de semi-desfundare 1ha 600.00
Nivelare aratura 600.00
Cultivare aratura 800.00
Transport butasi 320.00
Marcare teren si trasare brazde 900.00
Cultivare intre randuri (4 ori) 1,000.00
Alte cheltuieli 500.00
Subtotal 6420.00

Achizitii de mijloace fixe lei 500.00


Salarii fixe lei
PTTR lei 200.00
Reclama si publicitate lei 200.00
Alte cheltuieli fixe (amortizare) lei 2,900.00
Cheltuieli fixe lei 3,800.00

Costuri variabile
Materii prime si materiale (ingrasaminte) lei 40.00
Utilitati lei 1,000.00
Impozite si taxe lei 1,000.00
Salarii variabile lei 2,400.00
Alte cheltuieli variabile lei 850.00
Cheltuieli variabile lei 5,290.00