Sunteți pe pagina 1din 17

REGULAMENT DE ORGANIZARE

PROIECT INTERNATIONAL,
EDIȚIA IX-A
Organizatori „B.P. Hasdeu” Iași - Școala „Liteni” Iași;

Înscrierea se face în perioada 19 martie – 8 iunie 2018, pentru ETAPA I.


Este ultima ediție în care mai organizăm acest proiect.

Structură proiect:

1. Concurs Județean ,,File de Tradiție Românească”, Ediția I

2. Simpozion Internațional “ALTERNATIVE ALE MANAGEMENTULUI PENTRU CALITATE ȘI


PROGRES ÎN EDUCAȚIE” cu ISBN Ediția a VII-a

3. Simpozion Județean ,,STRATEGII DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR ÎN


ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” cu ISBN

4. Conferință Națională ,,INTEGRARE EUROPEANĂ PRIN STIMULAREA CREATIVITĂȚII ȘI


VALORIFICAREA TRADIȚIILOR” cu ISBN

5. Revistă ,,VENIT-AU ZILELE ÎNVIERII”, Nr. 5, 2018 cu ISSN

6. ALBUMUL PREMIANȚILOR celor 8 ediții de concurs „Sărbătoarea Învierii – Lumina Sufletelor


Noastre” desfășurate în perioada 2010-2017 pe CD cu ISBN – Gratuit, doar pentru participanții la
simpozion cu sau fără publicare,. Acest album va cuprinde desene/lucrări ale elevilor care au fost
premiate în decursul anilor și sunt selectate în mod aleatoriu de către organizatori. Albumul va fi
color cu o estetică deosebită, constituindu-se într-o ediție unicat, de lux. Precizați în chestionar la a
câta participare sunteți și dacă doriți acest album sau nu.

Vă rugăm să completați anexele.


Anexele se trimit listate și completate în plicul cu lucrări.
Fiecare cadru didactic participant este rugat să completeze și Chestionarul - de la sfârșitul
regulamentului pe care ÎL LISTAȚI și îl puneți în coletul cu lucrări . Chestionarul trebuie să fie
completat de mână și semnat .

I. SECTIUNEA CONCURS ELEVI – Gratuit

Concursul este GRATUIT; fiecare cadru didactic poate înscrie maxim 2 elevi.
Participanții la Concurs gratuit primesc diplomele cu rezultatele elevilor înscriși în concurs.
Nu se primeste nici un alt fel de document în plus.
Participanții la simpozion pot înscrie 5 elevi gratuit la concurs.

1. Condiţii de participare la concurs

Participanţii la concurs sunt:


- cadre didactice;
- preşcolari de la orice nivel;
- elevii claselor I- VIII;

1
- elevii claselor IX-XII.
Lucrările trimise vor respecta următoarele cerinţe de elaborare.

CONCURSUL JUDEȚEAN ,,FILE DE TRADIȚIE ROMĂNEASCĂ” Ediția I

TOATE SECŢIUNILE AU CA TEMĂ PRINCIPALĂ Paștele/Primăvara/Vara - un motiv


religios din sfera sărbătorilor Învierii şi/sau tradiţii şi obiceiuri locale legate de sărbătorile pascale
inclusiv Sărbatoarea Floriilor (Înviere, Patimi, etc.); peisaje de primăvară, flori, magia primăverii ca
anotimp al renaşterii, vara cu peisaje, jocuri de primăvară, încondeierea oualor, colindul de Florii,
icoane etc.

Încercaţi să nu utilizaţi simbolul iepuraşului (cat mai putin posibil).

I . SECŢIUNEA ELEVI:

CONCURS
1. Creaţie plastică clasică pictura, desen, grafica, etc – (acuarelă, guaşe, creion, ceracolor); A4
A3 sau orice format
2. Creaţie tehnologică/abilităţi practice: colaje simple sau mixte (orice tehnică), felicitări, mici
decoraţiuni, tehnica quilling etc., din materiale diverse, inclusiv reciclabile; orice format
3. Felicitări – format A5 sau orice format;
4. Creaţie tehnico-informatică: desen, grafică pe calculator, Power Point, Paint, etc.; orice format
5. Fotografie, mai ales fotografii VECHI – format A4 – ce ilustrează Sfânta Sărbătoare sau
activităţi extraşcolare legate de Sărbatoarea Învierii Domnului, traditiile si obiceiurile stramosesti,
costume populare vechi, sezatori, hora satului etc. (serbări, grupuri de colindători de Florii,
încondeierea ouălor de Paşte, voluntariat etc.). Fotografiile pot fi listate pe hartie color obisnuita.
6. Creaţie literară (proză, poezie, eseu, compuneri, scrisori) având ca temă: bucuria Învierii,
frumuseţea primăverii ca anotimp al renaşterii, bogăţia tradiţiilor populare legate de Sărbătoarea
Învierii, etc.
7. Origami de Paște, Primăvară, Vară, din diverse materiale, inclusiv reciclabile, Tehnica Quilling.
8. Icoane pe sticlă, lemn sau orice suport și în orice format.
9. Ouă încondeiate de orice fel sau orice dimensiune, inclusiv prin tehnica quilling, origami sau
orice fel de tehnica.
10. Orice fel de decoratiune cu tematica Pascală sau de primavară/vară confecționate inclusiv
din materiale reciclabile
11. Afiș, poster, machetă, rebus sau absolut orice fel de creatie care respecta tematica dată.

-pot fi și lucrări colective realizate de un grup de elevi sau de colectivul clasei.


-toate lucrările trebuie elaborate în formatul ales în secţiune;
-sunt acceptate toate tehnicile de lucru pe orice fel de suport (hartie, carton, etc.);
-toate lucrările de la secţiunea 4, 5 (elevi) trebuiesc printate alb negru sau color în format A4;

Este necesar ca pe fiecare lucrare de la secţiunile 1-10, elevi, fără creațiile literare (în partea din
dreapta jos, pe verso) să fie o etichetă în care se va specifica: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului,
clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, anul, numele cadrului didactic coordonator, secţiunea.

Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs 2 lucrari ale elevilor indiferent de sectiune, un
elev poate participa la mai multe secţiuni.
Cadrele didactice participante la simpozion pot înscrie 5 elevi la concurs gratuit.

FIȘA DE ÎNSCRIERE pentru concurs elevi trebuie înregistrată, semnată și ștampilată de către
directorul unității, semnată și de către cadrul didactic coordonator, completată în dublu exemplar,
listata apoi pusa in plic – criteriu eliminatoriu!
2
Acolo unde directorul nu este de acord cu semnarea fișei o puteți trimite fără avizul directorului.
Declarația trebuie listată, completată și semnată apoi pusă în plic.

1. Criterii de evaluare / jurizare – barem de notare


* Se va urmări respectarea temei date si a dimensiunii standard a lucrarii. (5 p)
* Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie.(20 p)
* Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.(5 p)
* Se va urmări armonia si unitatea compozițiilor (10 p)
* Se vor urmări contrastele acord – dominanta; ritmul plastic; centrele de interes (20 p)
* Se va urmări dominanta de culoare si acord cromatic (5 p)
* Se va urmări mesajul pe care îl transmite și simbolistica (20 p)
* Se va urmări dinamismul personajelor (5 p)
Oficiu 10 p.
Total 100 p.

REVISTA ,,VENIT-AU ZILELE ÎNVIERII” Nr. 5 2018 pe suport CD cu ISSN cuprinde


creațiile literare ale elevilor și cadrelor didactice care doresc să publice.
Pentru realizarea Revistei este necesară o resursă financiară de 15 lei (sumă în care intră
publicarea articolelor elevilor și cadrului didactic).
- pentru publicarea creațiilor literare ale elevilor/cadrelor didactice, în revistă (pe CD cu ISSN)
lucrarile se trimit și în format electronic pe adresa: concursinviereelevi@yahoo.com.
Fiecare cadru didactic care are elevi înscriși pentru revistă poate publica și el personal un
articol (orice material din tematica dată) sau eseu, poezie, etc. - să nu depașească 3 pagini, devenind
autor de articol ISSN.

CONDIȚII DE TEHNOREDACTARE a creaţiilor literare (elevi și cadre didactice care doresc


să publice) vor fi tehnoredactate în format A4, scris la un rând, cu font Times New Roman, caractere
dimensiunea 12, marginile de 2 cm, cu diacritice şi să nu depăşescă 1-3 pagini.
Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul,
numele cadrului didactic coordonator. Nu se eticheteaza pe spate creatiile literare .
La două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12);
Creațiile literare se listează A4 şi se pun în plic.
Concursul este avizat MEN în CAERI 2017 cu nr. 26404 din 16.02.2017, pag. 19, poz. 399,
avizul va fi trecut pe diplome.

II . SECŢIUNEA CADRE DIDACTICE: SIMPOZION INTERNATIONAL

“ALTERNATIVE ALE MANAGEMENTULUI PENTRU CALITATE ȘI PROGRES


ÎN EDUCAȚIE” cu ISBN

Completați Fișa de Înscriere aferentă Simpozionului International, completând corect varianta


aleasă: cu publicare sau fără publicare.

Condițiile tehnoredactării sunt valabile pentru toate cele 3 publicații cu ISBN și le găsiți la
sfârșitul enumerării publicațiilor.

Pentru publicare, lucrările se trimit pe adresa concursinviere@yahoo.com.

Participarea este cu publicarea lucrării în CD cu ISBN sau fără publicarea lucrării.


Participanții la simpozion – cu sau fără publicare - pot înscrie gratuit și 5 elevi în concurs.

3
Toate cele 3 publicații: Simpozion Internațional, Conferință Națională, Simpozion Județean,
vor avea ISBN propriu, pe suport CD.

Pentru buna desfășurare a acestei activități este necesară o resursă financiară de 75 lei pentru
secțiunea cu publicare sau 70 lei pentru secțiunea fără publicare – pentru simpozionul internațional.

Conferința Națională este gratuită pentru cei care participă la unul din simpozioane sau la
ambele simpozioane – cu sau fără publicare.

Cheltuielile financiare sunt destinate tipăririi diplomelor și documentelor proiectului, CD-


urilor și întregii logistici necesare desfășurării proiectului.

Completați Fișa de înscriere aferentă Simpozionului ales precizând dacă este cu sau fără publicare
La trimiterea materialului pe email vă rugăm să precizați secțiunea la care vă înscrieți cu numărul și
titlul secțiunii.

Secțiuni Simpozion Internațional - ISBN:

1. Management educațional
2. Managementul grupelor de performanță
3. Managementul proiectelor educaționale/activităților cultural-artistice
4. Managementul conflictelor
5. Condițiile managementului/managerului de succes
6. Obținerea progresului în educarea elevilor cu CES
7. Parteneriate pentru calitate între instituții de învățământ și comunitatea locală
8. Modalități de susținere a calității în didactica aplicată(implementare de strategii, parteneriate
interdisciplinare, parteneriate transcurriculare)
9. Managementul clasei în alternativele educaționale (Waldorf, Step by step, Montessori, etc)
10. Parteneriate strategice pentru o școală de succes(familie, biserică, ONG-uri, autorități locale,
mediu de afaceri, etc)
11. Rolul noilor educații în managementul de succes(educație ecologică, pentru sănătate, pentru
valori, juridică, financiară, nutrițională, pentru drepturile omului, pentru cooperare, pentru timp
liber, interculturală, etc)
12. Modalități de obținere a performanțelor la concursurile școlare de profil; artistice; de specialitate

II . SECŢIUNEA CADRE DIDACTICE: SIMPOZION JUDEȚEAN ISBN

,,STRATEGII DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR ÎN


ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” (preșcolar, primar, gimnazial și liceal)

Completați Fișa de Înscriere aferentă Simpozionului Județean, completând corect varianta


aleasă: cu publicare sau fără publicare.

Pentru publicare, lucrările se trimit pe adresa simpozioninviere@yahoo.com.

Pentru simpozionul județean resursa financiară este de 75 lei pentru secțiunea cu publicare sau
70 lei pentru secțiunea fără publicare.
4
Pentru participarea la ambele simpozioane cu publicare, resursa financiară este de 110 lei, iar
fără publicare la ambele simpozioane – 100 lei.

Secțiuni Simpozion Județean - ISBN:

1. Proiecte didactice pentru lecții de predare – învățare – evaluare în scopul dezvoltării competențelor
specifice fiecărei discipline.
2. Strategii tradiționale și moderne de predare – învățare
3. Strategii de evaluare
4. Referate pentru asigurarea caracterului practico-aplicativ al cunoștințelor dobândite
5. Dezvoltarea competențelor de relaționare în cadrul grupului școlar; a comunității locale, etc.
6. Activități specifice pentru dezvoltarea competențelor în ciclul preșcolar, primar, gimnazial, liceal.
7. Proiecte educative/educaționale care vizează dezvoltarea competențelor
8. Parteneriate de orice fel

II . SECŢIUNEA CADRE DIDACTICE: CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ ISBN

,,INTEGRARE EUROPEANĂ PRIN STIMULAREA CREATIVITĂȚII ȘI


VALORIFICAREA TRADIȚIILOR”

Pentru publicare, lucrările se trimit pe adresa legendepascale@yahoo.com.

Conferința Națională este gratuită pentru cei care participă la unul din simpozioane sau la
ambele simpozioane – cu sau fără publicare.

CONFERINȚA ESTE DESTINATĂ NUMAI PARTICIPANȚILOR LA SIMPOZION CU


SAU FĂRĂ PUBLICARE - iar CD-ul cu ISBN - este gratuit.
Participanții la conferință vor primi și o Diplomă de participare.

Materialele conferinței vor fi cuprinse într-un CD cu ISBN care se acordă GRATUIT numai
celor care participă și la simpozion – cu sau fără publicare.
Materialul format Word trebuie să aibă maxim 5 pagini , minim cât doreste fiecare să scrie .
Condițiile de tehnoredactare sunt aceleasi de la simpozion – vezi mai sus.

Secțiuni conferință națională:

a. Sărbatoarea Învierii Domnului – abordare teologică;


b. Tradiții și obiceiuri locale , de Paște și Florii (referate, scenete ,serbări, eseuri, etc)
c. Curriculum creativ ( proiecte didactice ce au ca temă Sărbatorile Pascale sau activități
extrașcolare legate de Paște, serbări, scenete Pascale, pricesne, șezători, tehnici de
încondeiere a oualor, ppt-uri ce respectă tematica etc.)
d. Parteneriate școala-comunitate, de orice fel desfășurate cu ocazia Paștelui
e. Voluntariat crestin (proiecte de caritate – de orice fel - în parteneriat cu azile, centre de
plasament etc.)
f. Sărbătoarea Învierii din perspectiva inter și transcurriculară
g. Paștile în Europa

Respectivele lucrări vor fi publicate într-un CD cu ISBN, pe care îl va primi fiecare participant care
doreste publicarea.

CONDIȚII DE TEHNOREDACTARE PENTRU SIMPOZION INTERNAȚIONAL/


SIMPOZION JUDEȚEAN, CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ.

5
Condiţiile de tehnoredactare sunt valabile pentru toate cele 3 publicații: Simpozion
Internațional, Simpozion Județean și Conferință Națională.

Redactarea lucrărilor (referatelor):

Lucrarile vor fi redactate în limba română sau în orice alta limbă de circulație
internațională ; engleză, franceză , spaniolă , italiană, rusă, maghiară etc.
 Textul redactat în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 2 cm (text aliniat justified);
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
 la două rânduri de titlu, în dreapta se va scrie autorul, instituţia și localitatea (Times New
Roman, 12, Bold);
 la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării cu diacritice (Times New
Roman,12);
 lucrările primite şi care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate anterior vor aparea in
publicațiile mai sus menționate cu ISBN propriu pe suport CD.
 bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume –
autor, anul, titlul, editura;
 acolo unde nu aveti bibliografie nu este obligatorie consemnarea acesteia.
 vă rugăm să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române! – condiție obligatorie
 lucrarea trebuie să aibă maxim 5 pagini.
 pentru publicarea lucrării, aceasta va fi însoţită de un rezumat de maxim 3 pagini.
 lucrarea şi rezumatul vor fi transmise în format electronic, în ataşament, în două fişiere
separate, cu următoarele denumiri:
-lucrare (poate avea maxim 5 pagini)
-rezumat (maxim 3 pagini)

Proiectele didactice, de parteneriat, activitățile extrașcolare, de voluntariat se vor publica în


întregime fără rezumat.

Lucrările pot fi redactate în orice limbă de circulație internațională doriți.


Participarea este cu publicarea lucrării sau fără publicarea lucrării.
Cine nu dorește publicarea lucrării în CD cu ISBN nu mai trimite lucrarea nici pe email nici listată în
plic. Puneți în plic numai prima pagină listată și precizați pe fișă – fără publicare.
Completați Fișa de Înscriere aferentă Simpozionului Internațional sau Județean, bifând
corect varianta aleasă: cu publicare sau fără publicare.

Participanții la simpozion pot înscrie gratuit și 5 elevi în concurs.

Fiecare cadru didactic poate participa cu 2 lucrari proprii (desene, felicitări, icoane, poezii, ouă
încondeiate etc ) după modelul de la secţiunile 1-10 şi un referat la simpozion.
La secţiunile concursului 1 -10 cerinţele sunt aceleaşi ca şi la elevi.
Pentru cele doua lucrari cadrele didactice primesc Titlu de Excelență și Diplomă de merit.

Se acceptă doi coordonatori pentru un referat dar fiecare asigura resursa financiară în mod
separat, ambii vor primi întreaga documentatie a proiectului , diplome , adeverințe și CD cu ISBN.
Activitățile extrașcolare(de orice fel) – serbări, scenete, etc – proiectele educative, le puteți
publica întregi, fără rezumat.

Lucrările pentru cele doua simpozioane și conferință vor fi trimise la următoarele adrese de
mail:

1. pentru simpozion internațional adresa este: concursinviere@yahoo.com


2. pentru simpozion județean adresa este: simpozioninviere@yahoo.com
3. pentru conferință națională adresa este: legendepascale@yahoo.com
6
Rezumatul va fi trimis și în format listat în plic - obligatoriu împreuna cu fișa de înscriere .
Cei care aveți proiecte educative, de voluntariat, didactice sau orice fel de proiecte; scenete,
parteneriate, etc – le publicați în întregime fără a mai face rezumat .
Lucrarea si rezumatul pentru simpozion vor fi trimise în format electronic la următoarea
adresele de mail de mai sus, în două fișiere separate cu titlul: lucrare, rezumat iar rezumatul şi în
format listat, în plicul cu lucrări.

Atentie!!! Nu trimiteți lucrările decat prin email la adresele indicate. NU PUBLICĂM


lucrările trimise prin wetransfer, dropbox sau alte forme deoarece ori nu ajung la noi ori se șterg
automat înainte ca editura să le preia – să le descarce de pe mail .
Nu mai trimiteți lucrările pe adresa mea personală de email, ci trimiteți-le pe adresele indicate
mai sus.
Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul știintific al lucrarilor,
corectitudinea textului sau pentru cele care nu respectă cerințele prezentului regulament.

Este interzisă perceperea de bani de la elevi sau părinții acestora pentru acest proiect.

Fiecare participă la ce secțiune dorește.


Participarea este prin corespondenţă.

Program:

Sunt două etape de înscriere la Proiect; tematica și secțiunile rămân la fel pentru
ambele etape de înscriere.
ÎNSCRIEREA pentru ETAPA I și expedierea lucrărilor către organizatori se face în perioada
19 martie – 8 iunie 2018 data poștei pe baza fişelor de înscriere (ANEXA 1,4). Participanții la
simpozion și concurs vor completa fișele de înscriere aferente secțiunii solicitate și chestionarul.
Pe fișa de înscriere simpozion, precizați dacă ați trimis și material pentru conferință.

ÎNSCRIEREA se face în perioada 19 martie – 8 iunie 2018 (data poştei) pentru ETAPA I.
Participanții numai la concurs gratuit nu se pot înscrie la conferință.

Se trimit următoarele documente:

 lucrările elevilor și ale cadrelor didactice, împreună cu fişa de înscriere și anexele aferente
completate corespunzator;
 fișa de înscriere concurs elevi și simpozion trebuie să fie obligatoriu în 2 exemplare – criteriu
eliminatoriu,
 chestionarul, completat de mână și semnat împreună cu acordul de parteneriat în două exemplare; -
completat cu datele dumneavoastră, precum şi un plic A4 cu burduf autoadresat şi timbrat – timbru
de 4 lei şi dovada achitării contributiei financiare prin mandat poştal sau banii direct în plicul cu
lucrări, preferăm banii direct în plic și sigilati bine plicurile.
Sigilați și capsați coletele în mod corespunzător cu capse sau bandă scotch.
Fiecare persoană obligatoriu va pune plic autoadresat, timbrat corespunzator, nu mai folosiți timbre
fiscale, ci postale. Cine nu respecta cerințele nu primeste diplomele. NU putem expedia diplome pentru
mai multe persoane în acelasi plic. Fiecare persoană își pune plic autoadresat cu numărul de telefon
trecut în mod obligatoriu pe plic sub adresa .
Încercați să nu folosiți adresa școlii dacă știți că nu vi se înmânează corespondența. Indicați pe
plic o adresă sigură la care să primiți materialele. Scrieți obligatoriu adresa dumneavoastră pe plicul
autoadresat și numărul de telefon mobil.
Protejați munca dumneavoastra.

7
ATENȚIE !!! Aceia dintre dvs care au avut probleme cu poșta la expedierea coletelor către mine sau
la primirea diplomelor – vă rog să folosiți poșta privată pentru mai multa siguranță (Fan Courier, Urgent
Curier etc ). NU trimiteți colete prin Cargus!
Puneți contribuția financiara în plic/colet și sigilati bine plicurile cu banda scotch sau capse; am primit colete
desfăcute din cauza că nu au fost sigilate corespunzator.
Coletele cu valoare mare este obligatoriu să fie trimise recomandate cu confirmare de primire ,
să fiți siguri că ajung la mine .
Am avut probleme cu poșta.

ATENȚIE!

Toți participanții la acest proiect sunt rugați să expedieze plicul/coletul cu confirmare de


primire sau recomandare (mai ales cei de la simpozion). Nu mai trimiteți corespondența cu timbraj
simplu, deoarece riscați să nu ajungă deloc la noi.
Toți participanții sunt rugați să pună în plic 3 lei suplimentar deoarece diplomele vor fi
expediate cu confirmare de primire pentru mai multă siguranță (fără cei care trimit prin poșta
privată).
Participanții la simpozion care vin în grup sunt rugați să trimită coletul prin poșta privată –
daca locuiesc în oraș – deoarece este sigur, rapid, iar costurile sunt la fel; sau colet postal cu confirmare
pentru cei care locuiesc la țară. De asemenea, pentru primirea diplomelor, cei care au trimis prin poșta
privată vor primi tot prin poștă privată (Fan courier). Fiecare participant își pune plic propriu
autoadresat fără timbre iar destinatarul principal pune plic cu burduf A4 cu adresă și număr de telefon
în care vor fi incluse celelalte plicuri.

Am avut probleme mari cu poșta, la expedierea diplomelor în țară – au fost întârzieri de livrare și
de 4 săptămâni.

Pentru siguranța plicului sau coletului dvs. vă rog să expediați coletul fie recomandat, fie cu
confirmare de primire – cum doriți dvs. – și păstrați chitanța de la poștă pentru verificare.

Unele persoane nu au primit diplomele deși noi am facut eforturi mari și am trimis la toți
paricipantii . Aceia dintre dvs care ați avut probleme cu primirea documentelor de la noi – sunteti rugați
să puneți plic autoadresat pentru posta privată (daca este în zona dvs ) cu adresa scrisă pe plic și nr sigur
de telefon, fără timbre , deoarece o sa plătiți coletul la primire .

ATENTIE ! NU mai trimiteți plicurile pe adresa școlii ,,Liteni” pentru că NU O SĂ FIȚI


ÎNSCRIȘI ÎN PROIECT pentru simplul fapt că NU ați respectat prezentul regulament și
corespondența NU a ajuns la mine.

Toate materialele vor fi expediate într-un plic/colet pe următoarea adresă:

Prof. Nastasă Adriana la Şc. „B. P. Hasdeu”, Corp A, Str. Ion Creangă, nr. 27, cod 700317, Loc.
IAŞI, jud. Iași cu specificaţia pe plic pentru CONCURS ÎNVIERE .
Cei care trimit resursa financiară prin mandat – folosesc același nume și aceeași adresă de mai
sus.

Expedierea diplomelor și materialelor proiectului către participanți se va face în perioada


10 august 2018– 7 septembrie 2018 pentru Etapa I.
Va rog sa aveți grijă ce adresă treceți pe plicul autoadresat în așa fel încât să vă primiți
corespondența în condiții de siguranță .

Lucrările cadrelor didactice, împreună cu fişele de înscriere , chestionarul şi rezumatul listat, se pun
în acelaşi plic cu lucrările elevilor, inclusiv plicul autoadresat şi contributia financiara.
8
Un cadru didactic poate participa cu 2 lucrari proprii (în partea din dreapta jos, pe verso, să fie o
etichetă în care se va specifica: titlul lucrării, şcoala, localitatea şi judeţul, numele cadrului didactic,
secţiunea.
Un cadru didactic poate participa la ambele secţiuni (elevi şi cadre didactice) sau la una dintre ele, la
care doreşte fiecare iar plicul autoadresat îl pune o singură dată.
Acordul de pareneriat nu este obligatoriu; numai cine doreste.

DATA LIMITĂ A ÎNSCRIERII LA PROIECT: 8 IUNIE 2018 pentru etapa I.


Înscrierea pentru etapa II se va face ulterior.

Jurizarea va fi facută de către organizatori şi partenerii concursului dupa realizarea expozitiei,


conform graficului stabilit - imediat dupa încheierea înscrierilor.

EXPEDIEREA PREMIILOR, adeverințelor /diplomelor de participare: 3.09.2018– 23.11.2018,


pe adresele indicate de îndrumători în fişele de înscriere si pe plicurile autoadresate. Participanţii vor trimite
şi un plic autoadresat, format A4, timbrat - timbru de 4 lei, în vederea primirii adeverinţelor şi
premiilor.
Se vor acorda premii speciale acordate de catre juriu și organizatori, premiile I, II, III, menţiuni in
procent care nu depășește 30% din numărul total al participanților şi diplome de excelenţă, de participare/
adeverinţe cadrelor didactice îndrumătoare;
Nu se trimit diplome on-line!

Nu se admit contestaţii.
Lucrările elevilor nu se restituie.
Nu se acordă premii în bani sau alte bunuri materiale.
Lucrările înscrise in concurs devin proprietatea organizatorilor , cu dreptul de a le folosi liber.
Autorii lucrărilor pentru simpozion iși asumă raspunderea autenticității textului publicat.
Un cadru didactic poate participa cu 5 lucrari elevi pentru concurs - indiferent de secțiune, o
lucrare pentru simpozion şi două lucrări proprii la secţiunea cadre didactice; o lucrare pentru conferință.
Fișa de înscriere elevi și simpozion completată trebuie obligatoriu să fie în dublu exemplar,
criteriu eliminatoriu !
Sunteți rugați să completați și declarația de la Anexa 3 - criteriu eliminatoriu .
Participanții la simpozion completeaza fișa aferentă acestuia.
Aveti voie sa expediati catre mine mai multe persoane in acelasi colet și să puneți resursa
financiară în același colet dar să îl sigilați corespunzător, eventual faceți o listă cu fiecare participant.

Participanții la Concurs și Simpozion cu sau fără publicare pot publica în mod gratuit
articol în volumul Conferinței Naționale ,,Integrare Europeană prin stimularea creativității și
valorificarea tradițiilor” care are ISBN.
Pentru implicarea în acest proiect – destul de amplu și cu foarte multe cerințe – fiecare participant
la secțiunea simpozion (cu sau fără publicare) primește următoarele documente:
Participantii la Concurs și Simpozion cu sau fără publicare primesc urmatoarele:

1. Adeverință de evaluator la nivel local/județean; colaborator – pentru acele cadre didactice


care participă la concurs și simpozion cu sau fără publicare în număr de minim 4
persoane de la aceeași școală sau școli /grădinițe diferite (profesori sau învatațori) și care
expediază materialele într-un singur colet către noi (pot fi și 4 persoane de la școli diferite
dar să expedieze către noi - obligatoriu – într-un singur colet); cadre care s-au implicat în
mediatizarea și promovarea proiectului, făcându-l cunoscut în arealul lor geografic; care au
făcut muncă de evaluare și preselecție a lucrărilor ce urmează a fi înscrise în concurs; care
au constituit grupuri de lucru locale și regionale.

9
2. Adeverință de participant la activitățile proiectului.

3. Adeverință de coordonator elevi.

4. Titlu de excelență / Diplomă de merit pentru cadrele didactice care participă cu lucrari
proprii la concurs.

5. Certificat de voluntar pentru promovarea culturii a tradițiilor și obiceiurilor strămoșești.

6. Diplomă de participare și adeverință de autor articol ISBN pentru participanții la


Simpozion.

7. Adeverință autor articol ISBN pentru participanții cu lucrări la Conferința Națională.

8. Diplomă de participare la Conferință Națională.


9. Adeverință de organizator expoziție la nivel local/județean pentru cadrele didactice care
trimit minim 3 ouă încondeiate tradițional și profesional conform tehnicilor din zonele
etnografice ale participanților; sau pentru cei care trimit țesături, cusături tradiționale de
orice tip și mărime precum și orice piesă de costum popular (brâu, ie, năframă etc.);
covorașe, ștergare, trăistuțe, carpete etc. – toate piesele țesute, cusute, lucrate manual.
Țesăturile, cusăturile – toate piesele trimise să fie NOI sau în stare foarte bună – nu rupte,
murdare, uzate, etc. Piesele respective vor alcatui expozitia proiectului.

10. Adeverință autor articol revista cu ISSN pentru cei care publică în Revista proiectului.
11. Adeverință de multiculturalitate /diversitate prin implicarea elevilor de alte etnii sau cu
CES în proiect. Precizați pe fișa de înscriere dacă sunt cu CES sau de alte etnii.

Cadrele didactice care au participat în decursul celor nouă ani de organizare a proiectului – la
una sau mai multe ediții (precizați acest lucru în chestionar) vor primi 2 documente surpriză din
partea organizatorilor. Atenție, numai participanții la simpozion – cu sau fără publicare – primesc
cele 2 documente surprize – Nu și cei de la concurs gratuit.
În speranta unei frumoase colaborări vă multumesc pentru implicare și vă asteptam cu tot dragul.
Pentru nelămuriri și alte detalii mă puteți contacta la:
Profesor metodist Nastasă Adriana, tel 0740421222, email addynastasa@yahoo.com.
Urmează fișele de înscriere și chestionarul.

10
Școala..............................................
Nr. înreg........../............................... ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS JUDEȚEAN

,,FILE DE TRADIȚIE ROMĂNEASCĂ”,


EDITIA a I-a, Iași, 2018
Şcoala „B. P. HAŞDEU” – IAŞI ; Şcoala “LITENI” Iaşi

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR :


…………………......................................................................................................................
ŞCOALA: ………………………………………………JUDEȚ.....…………......................
Secţiunea – CONCURS ELEVI
ADRESA PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR (a unității de învațământ sau a dvs.
personală de acasă): .................................................................................................................
...................................................................................................................................................
E-MAIL, TELEFON..................................................................................................................
ÎNDRUMĂTOR ………..………................…………………………............…….................

Nr. Numele şi prenumele


Clasa SECŢIUNEA TITLUL LUCRĂRII
crt. elevului
1.
2.
3.
4.
5.

Lucrări proprii cadru didactic……………………………………………………………………….

Obiecte pentru expoziția proiectului…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………......................

Director, Prof. Îndrumător, Avizat organizator,


Școala....................................

11
ANEXA 2

DECLARAȚIE

Subsemnatul/a cadru didactic la


Școala................................................Jud........................................
declar pe proprie raspundere că nu percep taxă pentru acest proiect de la elevi sau părinții acestora
și nu plătesc taxă personală pentru concursul județean ,,FILE DE TRADIȚIE ROMÂNEASCĂ”,
Ediția I.

Numele și prenumele.................................
Semnătura..................................................

12
ANEXA 3

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE SIMPOZION INTERNAȚIONAL


“ALTERNATIVE ALE MANAGEMENTULUI PENTRU CALITATE ȘI PROGRES
ÎN EDUCAȚIE”
Şcoala “B. P. HAŞDEU” Iaşi, EDITIA a VII-a, 2018

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:..........................................................


………………….......................................................................................................................
ŞCOALA: ................................................................./JUDEȚ..................................................
Secţiunea SIMPOZION...........................................................................................................
ADRESA PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR ( a unității de învațământ sau a dvs.
personală de acasă): .................................................................................................................
………………………………………………………………………….......……………........
…………………………………………………………....…………………….......................
E-MAIL, TELEFON.................................................................................................................
ÎNDRUMĂTOR ………..………................…………………………............…….................

SIMPOZION: CU PUBLICARE FĂRĂ PUBLICARE

TITLUL LUCRĂRII..............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

ARTICOL CONFERINȚĂ – DA NU

TITLU........................................................................................................................................

ALBUM DA NU

13
ANEXA 4

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE SIMPOZION JUDEȚEAN


,,STRATEGII DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR”
Şcoala “B. P. HAŞDEU” Iaşi, EDIȚIA a I-a, 2018

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:..........................................................


………………….......................................................................................................................
ŞCOALA: ................................................................./JUDEȚ..................................................
Secţiunea SIMPOZION...........................................................................................................
ADRESA PENTRU TRIMITEREA DIPLOMELOR ( a unității de învațământ sau a dvs.
personală de acasă): ................................................................................................................
………………………………………………………………………….......…………….......
…………………………………………………………....……………………......................
E-MAIL, TELEFON.................................................................................................................
ÎNDRUMĂTOR ………..………................…………………………............……................

SIMPOZION: CU PUBLICARE FĂRĂ PUBLICARE

TITLUL LUCRĂRII.............................................................................................................

...................................................................................................................................................

ARTICOL CONFERINȚĂ – DA NU

TITLU.......................................................................................................................................

ALBUM DA NU

14
ANEXA 5

CHESTIONAR

1. De ce ați ales participarea la acest proiect? A câta participare este?


Precizați dacă doriți Albumul Proiectului.

DA NU

2. Ce ați dobândit/veți dobândi dumneavoastră sau elevii prin implicarea


în acest proiect ; ce asteptări aveti ?

3. Sugestii pentru organizatori în vederea îmbunătățirii proiectului.


Sugestii pentru noul proiect ,,File de tradiție românească”.

4. Considerați folositoare participarea directă sau indirectă? Motivați.

Scoala, judetul:
Nume si prenume:
Semnatura:
15
Școala Liteni Iași Şcoala ........................................... Judeţul ..................
Str. Principală Nr. 268 Iași Adresa ...........................................................................
Tel. 0232-724001 Tel. .................................................................................
Nr. .................. din ........................ Nr. .................. din .....................................................

ACORD DE PARTENERIAT
În cadrul Concursului Județean ,,File de tradiție romănească”,
EDIȚIA a I-a, Iași, 2018
Încheiat astăzi, ..................2018 între:

• Şcoala Liteni Iaşi, reprezentată de prof. Gheorghe Moga, în calitate de director şi prof. Nastasă
Adriana în calitate de coordonator al proiectului județean ,,File de tradiție romănească”, Iaşi, ediţia a I-a,
2018.
• Şcoala ......................................................, reprezentată de .....................................,.în calitate de
director şi ............................................................în calitate de participant la proiectul ,,File de tradiție
romănească”, Iaşi, ediţia a I-a, 2018.
Durata: martie 2018 - august 2018.
Şcoala coordonatoare se obligă :
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia;
 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Şcoala participantă se obligă:
 Să înscrie elevii în concurs;
 Sa îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite.
Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Partenerii se obligă să co laboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform
planului stabilit.

Şcoala Liteni Iaşi, Jud. Iaşi Şcoala ............................................. Jud ....................


Director, Director, ......................................................................
prof. Gheorghe Moga
CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR,

16
COORDONATOR PROIECT, ..........................................................................................
prof. Nastasă Adriana

17