Sunteți pe pagina 1din 25

Cuprins :

Cap.1. Dinamica si caracteristicile industriei textile actuale la nivel


mondial
Cap.2. Tendinte actuale ale industriei textile din Romania
Cap.3. Afacerea in domeniul textil,o provocare?
3.1 Alegerea gamei de produse de fabricat
3.2 Stabilirea strategiei firmei pe termen lung,mediu,scurt
3.3 Stabilirea crezului/a codului etic al firmei
3.4 Precizarea competentei distinctive a firmei

Cap 4. Analiza critica a situatiei existente intr-o firma reala


4.1 Prezentarea generala a firmei
4.2 Analiza SWOT
4.3 Prezentarea gamei de produse realizate de catre firma si selectarea
produsului ce va fi analizat
4.4 Analiza consumului de timp.Fotografierea zilei de lucru.Balanta
timpului de munca
4.5 Analiza produsului din punct de vedere al studiului muncii
4.6 Analiza activitatii firmei din punct de vedere al metodelor de munca
4.6.1 Graficul miscarilor executantului
4.6.2 Graficul activitatii om- masina
4.7 Caracterizarea psiho-ergonomica a locului de munca
4.8 Amplasarea utilajelor pe linia tehnologica.Determinarea fluxului fizic
de repere.

4.9 Productivitatea muncii.Solutii pentru fundamentarea cresterii


productivitatii muncii

23
Cap.5.Selectarea solutiilor ce pot fi aplicate in firma nou creata
Cap.6. Concluzii

23
CAP.I Dinamica si caracteristicile industriei textile
actuale la nivel mondial

Producţia şi comerţul cu articole textile a fost,de-a lungul timpului,un


important factor de dezvoltare economică în întreaga lume.
Piaţa mondială a produselor textile şi de confecţii de îmbrăcăminte este o
piaţă vastă şi eterogenă,care acoperă o multitudine de produse,de la fibre şi fire
textile până la textile finite,tricotaje şi confecţiile.
Ponderea acestei ramuri în economia mondială la nivelul anului 2002 a fost
următoarea:
- 6,3% din valoarea globală a producţiei mondiale de produse prelucrate;
- 16% din totalul forţei de muncă industrială;
- 7,4% din valoarea comerţului mondial cu produse prelucrate.

Principalele caracteristici ale pieţei mondiale a acestor produse :


- sunt ramuri industriale care utilizează intensiv munca vie,în special în industria
confecţiilor de îmbrăcăminte,costul forţei de muncă influenţând decisiv
competitivitatea produselor ;
- existenţa unei pieţe saturate,puternic concurenţiale în ţările dezvoltate,iar
coeficientul de elasticitate a cererii faţă de venit este redus ;
- intensificarea procesului de globalizare a producţiei şi comerţului,bazat pe
diferenţierea între nivelul costurilor de producţie,inclusiv al salariilor în diverse
ţări ;
- textilele şi îmbrăcămintea au constituit timp de decenii singurele produse
prelucrate al căror comerţ a fost reglementat pe plan internaţional prin sistemul
cotelor de import (Acordul Multifibre 1956-2000 – Acordul pentru Textile –
OMC – 2000-2004).

Ultimii ani ai secolului trecut au fost bogaţi în evenimente pentru industria


textilă,parte importantă dintr-un proces în continuă schimbare,în următoarele
direcţii:
• ritm accelerat de mondializare a textilelor;
• identificarea unor noi căi de comunicare cu partenerii stăini şi noi forme
de cooperare;
• câştigarea de noi segmente de piaţă prin atragerea de consumatori
potenţiali prin: modalităţi noi de livrare, service, capacitate sporită de
adaptare, exigenţă în calitatea produselor, tipuri noi de fire, finisaje etc.;
• difuzia mondială de tehnologii;
• mondializarea creaţiei şi inovaţiei textile;

23
• noi căi de distribuţie în comerţul cu produse de îmbrăcăminte;
• noi localizări pentru activităţi industriale.
Tendinţe previzibile în economia mondială şi europeană privind piaţa de
textile - confecţii de îmbrăcăminte:

Piaţa mondială a textilelor şi confecţiilor se caracterizează încă de la sfârşitul


secolului trecut printr-o puternică competitivitate, determinată de faptul că
cererea evoluează lent în ţările dezvoltate, iar rolul şi numărul ţărilor în curs de
dezvoltare, concurente pe această piaţă, a crescut considerabil.
Pentru viitorul apropiat şi chiar pe termen mediu şi lung schimbările care se
preconizează în domeniul textil şi de confecţii vor aduce, se pare, mai multe
riscuri şi provocări decât noi oportunităţi, în special pentru exportatorii mai mici
din ţările în curs de dezvoltare.
Romania figurează în primele 10 ţări în UE, atât la importurile de confecţii
ţesute (locul 9), cât şi la importurile de confecţii tricotate (locul 7).
În ceea ce priveşte locul României în topul furnizorilor de îmbrăcăminte în
UE,încă din anul 1997, România s-a situat pe locul 8, în topul furnizorilor de
îmbrăcăminte pe piata unica europeana ,detinand o cota de piata de
2,2%,plasandu-se imediat in urma Poloniei (locul 7) şi înaintea Ungariei, Cehiei,
Sloveniei, Bulgariei şi Slovaciei.
România, de asemenea, deţine primul loc la importurile de confecţii ţesute şi
tricotate ale Italiei, Marii Britanii şi Germaniei ( numai pentru confectii ţesute, la
cele tricotate deţine locul doi, după Ungaria).
În anul 2002, România a deţinut locul 4 în ierarhia furnizorilor de textile şi
confecţii în UE.

CAP.II Tendinte actuale ale industriei textile din


Romania

Industria confecţiilor de îmbrăcăminte face parte dintr-un sector mai larg


al industriei uşoare şi anume – industria de textile-confecţii.
Industria de textile-confecţii în România este o industrie cu tradiţie
îndelungată, având societăţi care funcţionează de peste 100 de ani, cum sunt:
Carpatex –S.A. Braşov, Stofe – S.A. Buhusi, Dorobanţul – S.A. Ploieşti,
Libertatea – S.A. Sibiu, Textila Oltul –S.A. Sf. Gheorghe, Ciserom – S.A. Sebeş,
fiind reprezentată în toate judeţele ţării, cu pondere mai însemnată în economia
judeţelor: Timiş, Sibiu, Iaşi, Bihor, Mureş şi Bucureşti. Dacă ne raportăm la cifra
de afaceri realizată la nivelul anului 20031, numai pentru sectorul de confecţii,
primele 10 judeţe au fost în ordine: Bucureşti + Ilfov, Arad, Vrancea, Iaşi, Bihor,
Bacău, Covasna, Cluj, Botoşani, Brăila.

23
Referitor la locul şi rolul industiei confecţiilor de îmbrăcăminte în cadrul
economiei naţionale, pot fi prezentate, pe scurt, câteva aspecte relevante:

• utilizează o importantă forţă de muncă, în special feminină, cu un nivel


superior de calificare (peste 250.000 salariaţi);
• contribuie la stabilitatea socială fiind reprezentată în majoritatea
judeţelor ţării;
• deţine o pondere însemnată din exportul total al economiei naţionale;
• contribuie cu sold pozitiv la balanţa de comerţ exterior a ţării,
asigurând astfel surse valutare pentru importurile proprii şi disponibilităţi pentru
alte necesităţi ale economiei;
• a prezentat şi prezintă şi în continuare atractivitate pentru investiţiile
de capital străin.
După anul 1989, s-a remarcat tendinţa de creştere a numărului de
întreprinderi care activează în domeniul textile-confecţii ( în 1989 funcţionau
587 de întreprinderi,conform datelor M.E.C.), precum şi tendinţa de privatizare
masivă şi de creştere a numărului de întreprinderi mici şi mijlocii.
De remarcat este şi faptul că domeniul confecţiilor a atras de-a lungul
anilor importante investiţii străine.
Din punct de vedere al structurii proprietăţii, în prezent, gradul de
privatizare al sectorului de confecţii este de 99,8%. Industria confecţiilor de
îmbrăcăminte se numără printre sectoarele în care procesul de privatizare s-a
derulat într-un ritm foarte accelerat.
Pe termen scurt şi mediu industria textilă şi de confecţii din România va
suferi influenţe din partea următorilor factori:
• creşterea deosebită a competiţiei atât pe piaţa internă cât şi
internaţională,în special în domeniul industrei textile şi confecţii de
îmbrăcăminte;
• liberalizarea completă a comerţului mondial cu textile şi confecţii de
îmbrăcăminte de la 1.01.2005;
• impactul lărgirii UE la 25 de ţări membre şi din 2007 la 27 de ţări;
• negocierile în cadrul Rundei Doha sub egida Organizaţiei mondiale a
Comerţului (care prevăd reducerea taxelor vamale de import cu solicitarea
aplicării favorabile pentru ţările în curs de dezvoltare);
• definitivarea unei zone de comerţ liber în zona Pan-Euro-Mediteraneană
(pe lângă cele 12 ţări membre actuale ar include şi România şi Bulgaria);
• intrarea Chinei şi Rusiei în Organizaţia Mondială a Comerţului;
• adoptarea Codului Vamal U.E.;
• concentrarea producţiei şi comercializarea produselor în cadrul unor
grupuri de mari interese, locale, zonale şi chiar mondiale;

23
• evoluţia preţului la energie electrică şi gaze în corelare cu creşterea
ponderii energiilor regenerabile;
• intensificarea măsurilor de protejare a mediului;
• creşterea ponderii materiilor prime din surse reciclabile.

Un moment de referinţă pentru conturarea perspectivelor de dezvoltare ale


industriei uşoare şi deci şi pentru sectorul confecţiilor de îmbrăcăminte l-a
constituit anul 1999. Ministerul Industriei şi Comertului – Departamentul
Industrie, în colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Textile
Pielărie şi Centrul de Dezvoltare a Resurselor Umane a elaborat la sfârşitul
anului 1999, un program de dezvoltare a industriei uşoare pâna în anul 2010,
având în vedere perspectivele evoluţiei pieţei interne, precum şi tendinţele
previzibile în economia mondială şi europeană privind industria uşoară.
Prognozele elaborate se refereau la următoarele aspecte :
• perspectivele evoluţiei pieţei interne privind desfacerea produselor
ramurii şi în acest sens, evoluţia prognozată a consumurilor populaţiei, pe
principalele grupe de produse şi pe surse de provenienţă, pentru perioada 2000-
2005-2010;
• evoluţia prognozată a exportului valoric pe zone geografice;
• tendinţele importului pentru producţie precum şi a importului de produse
finite.
In acest sens se iau in considerare urmatoarele directii strategice de
dezvoltare pe termen mediu si lung:
• menţinerea poziţiei României pe pieţele externe actuale, dar şi câştigarea
de noi pieţe, inclusiv prin recâştigarea poziţiei avute anterior pe unele pieţe ca
Rusia, SUA şi altele;
• modernizarea produselor si tehnologiilor de fabricaţie;
• alinierea la standardele internaţionale;
• promovarea şi stimularea exportului;
• dezvoltarea IMM-urilor;
• dezvoltarea competiţiei de piaţă, aplicarea efectiva a politicii
concurenţei, în vederea realizării unei concurenţe loiale;
• dezvoltarea cadrului stimulativ pentru investiţii;
• dezvoltarea cooperării internaţionale;
• îmbunătăţirea ofertei de servicii pentru IMM-uri, în vederea creşterii
performanţelor acestora în afaceri;
• dezvoltarea activităţii de cercetare în sectorul industrial al confecţiilor,
pentru realizarea de articole textile cu valoare adăugată.

23
CAP. III Afacerea in domeniul textil,o provocare?

3.1Alegerea gamei de produse de fabricat


Firma noastra se numeste S.C.TEX FASHION.S.R.L.si are ca domeniu de
activitate confectionarea tinutelor de ocazie si office pentru dama.

Locatia:Iasi
Str.Gh.Doja, nr.31
An infiintare:2009
Numar angajati :80
Utilaje:
 2 mese de calcat;
 1 masa de spanuit masa de lansare;
 20 masini de cusut;
 1 masina format gaici;
 1 masina tighelat si taiat inele;
 5 masini coasere surfilare;
 1 masina fixat nasturi.

3.2 Stabilirea strategiei firmei pe termen lung,mediu,scurt

Strategii pe termen lung:


Pe termen lung,firma doreste sa-si creeze un renume pe piata industriei
textile prin produsele sale,si sa se impuna pe piata prin profesionalism si
calitatea produselor realizate.
Dorim sa ne extindem si pe alte zone comerciale,sa crestem vanzarile cu
cel putin 20%,cu ajutorul clientilor fideli in favoarea carora vom mentine
raportul pret-calitate al produselor.
Deasemenea crearea unui site propriu al firmei care sa contina istoricul si
prezentarea firmei si a produselor comercializate ar ajuta la imaginea acesteia si
ar oferi clientilor informatii despre produsele afisate in cataloage si la care ar
avea acces la orice ora.
Strategii pe termen mediu:
Pe termen mediu,dorim sa diversificam portofoliul de produse pentru a
satisface nevoile tuturor clientilor,indiferent de varsta si de clasa sociala.Firma
isi propune ca scop acapararea a unui procent de 40% din piata locala.

23
Strategii pe termen scurt:

Ca o strategie pe o perioada scurta S.C.TEX FASHION S.R.L. isi propune


sa vanda cat mai multe dintre produsele sale,amortizarea investitiei si atragerea
unui numar mai mare de clienti care sa ramana fideli firmei noastre.

3.3 Stabilirea crezului/a codului etic al firmei


Succesul firmei este influentat in mod hotarator de colaboratorii nostrii de
produsele fabricate si de principiile pe care le detinem in afacere.
Colaboratorii nostrii sunt pe punctul nostru forte determinand prestigiul si
capacitatea noastra de performanta.Produsele noastre vin in intampinarea
dorintelor clientilor care sunt criticii nostri cei mai de pret –ei hotarasc succesul
sau insuccesul nostru.
Principiile noastre sunt sigurarea calitatii produselor la cel mai inalt
nivel,clientul este mereu in centrul atentiei iar preocuparea pentru imbunatatiri o
consideram decisiva in obtinerea prestigiului nostru.

3.4. Precizarea competentei distinctive a firmei


Vom aduce ceva nou pe piata prin modelele create, mereu la moda si prin
folosirea materialelor de calitate deosebita,folosita la tinutele pentru ocazii,
matase naturala, casmir ,voal, saten din matase, tafta, organza, broderii,
dantela.Totodata pentru a dobori concurenta de pe piata nationala confectionam
la comanda tinute de ocazii de lux,adica materialul din care este croit produsul
este batut cu cristale Swarovski.
Produsele pe care le realizam se remarca si prin model si tehnica ascunsa
a cusaturii.

23
CAP.IV ANALIZA CRITICÃ A SITUAŢIEI
EXISTENTE ÎN FIRMA S.C.KATTY FASHION
S.R.L.

4.1 Prezentarea generala a firmei

S.C. KATTY FASHION S.R.L este o companie fondatã în 2003 care are ca
obiect de activitate fabricarea de articole de îmbrãcãminte în sistem lohn si
propriu precum si comertul cu acestea.

Locatia:Iasi
Str.Calea Chisinaului,nr.57
Tel.:0040/0332411797
Fax.:0040/0332800796
Site:www.katty-fashion.ro

O parte din comenzile aferente activitãtilor desfãsurate sunt preluate prin


firma proprie din Marea Britanie, KAMIDE LTD.Modul de lucru al societãtii
noastre este axat pe seriozitatea privind conditiile de calitate ,onorarea
termenelor de livrare si profesionalismul specialistilor care a asigurat
longevitatea relatiei între Katty Fashion si clientii sãi interni si externi.Gama de
produse pe care o executãm cuprinde în principal:bluze, camãsi, fuste, rochii,
jachete, sacouri, pantaloni din tesãturã, bluze si rochii din jersey.

În ceea ce priveste comenzile pe care le poate onora societatea noastrã


acestea sunt de ordinul a 20000-25000 mii bucati/luna.În a doua jumãtate a
anului 2005 a fost lansatã colectia proprie, remarcatã pe piata internã datoritã
armoniei dintre linia sport si casual. Ca urmare a prospectãrii pietei, participãrii
la târguri si expozitii de profil, chestionãrii clientilor, departamentul de
marketing elaboreazã rapoartele de prognozã referitoare la modele, tehnologii,
materiale, culori, care constituie datele de intrare pentru realizarea colectiilor

23
proprii, în cadrul compartimentului de creatie.Aprovizionarea cu materii prime
este asiguratã de la furnizori atent selectati. Selectarea unui furnizor se bazeazã
pe evaluarea capacitãtii acestuia de a furniza produse de calitate, în conditii
economice si comerciale avantajoase.

Activitatea de desfacere este asiguratã de cãtre departamentul de marketing


care distribuie produsele S.C. KATTY FASHION S.R.L la magazine specializate
si la alti clienti.În aprilie 2006, S.C. KATTY FASHION S.R.L a parcurs auditul
de supraveghere efectuat de organismul de certificare AJA REGISTRARS , care
a decis mentinerea certificatului pentru sistemul de management al calitãtii din
cadrul organizatiei, conform SR ISO 9001:2001. In decembrie 2008 societatea a
parcurs auditul efectuat de organismul de certificare QEC ,care a certificat S.C.
KATTY FASHION S.R.L pentru sistemul de management al calitatii ISO 9001-
2000.

Certificarea sistemului de management al calitãtii reprezintã angajamentul


nostru pentru satisfactia clientului. Îmbunãtãtirea performantei prin calitate este
deviza politicii firmei si premiza de bazã pentru o cooperarea si dezvoltare
fructuoasã.

4.2 Analiza SWOT


Puncte tari:
 Nivel ridicat al exportului
 Produse competitive pentru piata autohtona a tarilor dezvoltate
 Firma se evidentiaza prin calitatea superioara a produselor comercializate
in scopul satisfacerii cerintelor clientelei
Puncte slabe:
 Preponderenta lohn-ului care limiteaza posibilitatea cresterii capitalului de
lucru din surse proprii
 Lipsa tehnologiei moderne
 Necesitatea de materii prime din afara tarii si care sunt mai scumpe
preponderenta
Oportunitati:
 Participarea la targuri nationale si internationale si expozitii
 Existenta a trei mari piete potentiale pentru exporturile in Uniunea
Europeana, Statele Unite ale Americii, CSI.
 Apropierea geografica de principalele piete de desfacere externa :U.E.

23
Amenintari:
 Dependenta de materii prime si accesorii care nu se produc in tara in
cantitatea si calitatea dorita
 Putere de cumparare scazuta pentru marea majoritate a populatiei
 Intrarea pe piata a noilor competitori directi.

4.3.Prezentarea gamei de produse realizate de catre firma si


selectarea produsului ce va fi analizat
Firma este specializata pe productia exclusiva imbracaminte dama.Aceasta
produce din orice tip de materie prima in functie de cerintele beneficiarului toate
modelele si marimile.Din gama nostra de produse fac
parte:sacouri,rochii,camasi,pantaloni,fuste,tricotaje,costume.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

23
Model nr.: 5 S
Denumire produs:BLUZA

Nr.faze Denumire Utilaj Timp(sec.) Medie


(min.)
1. Surfileaza volan guler 3F 1’ 60
2. Tg 0,1-0,4 volan guler MS 2’10’’ 130
3. Increteste volan guler MS 1’ 60
4. Aplica volanul pe guler MS 3’ 180
5. Infunda gulerul MS 2’30’’ 150
6. Surfileaza gulerul 3F 1’50’’ 110
7. Tg 0,1 garnitura guler MS 2’30’’ 150
8. Aplica steiul la guler MS 1’20’’ 80
9. Surfileaza steiul 3F 1’ 60
10. Tg 0,1-0,4 banda mare fata MS 4’20’’ 260
11. Surfileaza banda mica fata 3F 1’ 60
12. Tg 0,1-0,4 banda mica fata MS 2’20’’ 140
13. Increteste banda mica fata MS 1’20’’ 80
14. Aplica volan mare fata MS 1’ 60
15. Aplica volan mic fata MS 4’ 240
16. Tg 0,1 cant fata stanga MS 3’40’’ 220
17. Tg 0,1 garnitura fenta stanga MS 3’ 180
18. Surfileaza fenta dreapta 3F 2’ 120
19. Tg 0,1 garnitura cant fenta dreapta MS 2’ 120
Aplica fenta dreapta la cant piept MS 2’ 120
20. dreapta
21. Tg 0,1 garnitura fenta dreapta MS 2’10’’ 130
22. Surfileaza volan umar 3F 0’40’’ 40
23. Tg 0,1-0,4 tiv volan umar MS 1’20’’ 80
24. Surfileaza volan spate 3F 0’40’’ 40
25. Tg 0,1-0,4 tiv volan spate MS 1’20’’ 80
26. Increteste volan umar MS 1’ 60
27. Increteste volan spate MS 1’ 60
28. Aplica volanul la spate MS 1’ 60
29. Aplica volanul la fata MS 1’ 60
30. Imbina cu spatele cu platca MS 1’ 60
31. Surfileaza spate 3F 0’40’’ 40
32. Imbina fata cu platca MS 1’ 60
33. Surfileaza umar 3F 0’30’’ 30

23
34. Tg 0,1 garnitura platca spate MS 1’ 60
35. Tg 0,1 garnitura platca umar MS 1’ 60
36. Imbina lateralele+surfilat MS 2’30’’ 150
37. Tg 0,1-0,6 laterale MS 2’40’’ 160
38. Surfileaza terminatia 3F 1’ 60
40. Tg 0,1-0,8 terminatie MS 2’20’’ 140
41. Surfileaza volan maneca 3F 1’20’’ 80
42. Tg 0,1-0,4 volan maneca MS 2’40’’ 160
43. Increteste volan maneca MS 1’20’’ 80
44. Aplica volan pe maneca MS 2’50’’ 170
45. Imbina maneca MS 2’50’’ 170
46. Surfileaza imbinarea manecii 3F 2’ 120
47. Tg 0,1 aplatizat+0,6 imbinare MS 4’20’’ 260
48. Imbina maneca+surfilat MS+3F 1’40’’ 100
49. Tg 0,1 aplatizat+0,6 int.maneca MS 1’50’’ 110
50. Surfileaza terminatia manecii MS 1’ 60
51. Tg 0,1-0,8 terminatia manecii MS 3’ 180
52. Aplica maneca in rascroiala MS 3’10’’ 190
53. Surfileaza rascroiala manecii 3F 2’30’’ 150
54. Tg 0,1 aplatizat+0,6 rascroiala MS 3’20’’ 200
manecii
55. Aplica gulerul in rascroiala gatului MS 1’30’’ 90
56. Surfileaza rascroiala gatului 3F 1’10’’ 70
57. Tg 0,1 garnitura gulerului MS 1’35’’ 95
58. Aplica emblema de prezentare MS 0’30’’ 30
59. Executia butonierelor 2’30’’ 150
60. Coase nasturi 2’30’’ 150

23
4.4 Analiza consumului de timp.Fotografierea zilei de
lucru.Balanta timpului de munca

Timp Timp Timp


Nr. Categoria
Conţinut activitate observată inceput sfârşit consumat
crt. de timp
(ora) (ora) (min)
1. Lucreaza la masina de cusut 11.05 operational
2. Primeste repere 11.07 11.08 1 operational
3. Coase 11.08 11.14 6 operational
4. Aduce repere 11.14 11.16 2 deservire
5. Aseaza reperele 11.17 11.19 2 deservire
6. Coase 11.19 11.31 12 operational
7. Aseaza repere 11.31 11.32 1 deservire
8 Coase 11.32 11.50 18 operational
intreruperi
9. Vorbeste 11.50 11.55 5 neregleme
ntate.
10. Aduce repere,le aseaza pe masina 11.56 12.00 4 deservire
11. Sorteaza repere 12.01 12.5 4 deservire
12. Coase 12.05 12.20 15 operational
13. Preda repere prelucrate 12.20 12.21 1 deservire
14. Aduce repere 12.22 12.25 3 deservire
15. Aseaza repere 12.26 12.29 3 deservire
16. Coase 12.29 12.35 6 operational
intreruperi
17. Vorbeste 12.35 12.42 7 neregleme
ntate
18. Coase 12.42 12.58 16 operational
Preda repere
19. 12.58 13.00 2 deservire
20. Aduce repere de pe raf 13.01 13.05 4 deservire
21. Aseaza reperele pe scaun 13.05 13.06 1 deservire
22. Schimba ata 13.06 13.10 4 deservire
23. Regleaza masina 13.10 13.12 2 deservire
24. Coase 13.12 13.20 8 operational
intreruperi
25. Vorbeste 13.20 13.22 2
nereglem.
26. Paraseste loc de munca 13.22 intrer.ner.

23
4.5 Analiza produsului din punct de vedere al studiului muncii

Din analiza generala a procesului de productie reiese ca datorita amplasarii


meselor foarte apropiate unele de altele se reduce timpul de munca al
muncitorilor, acestia putand trece de la o masina la alta mai usor ,putand finaliza
prima faza si astfel creste productivitatea muncii.
Materialele necesare confectionarii produsului final erau asezate foarte
aprope de masini,astfel muncitorului ii era mai usor sa le manevreze si sa
execute operatia.In acest mod muncitorul putea da reperul cu usurinta la
urmatoarea operatie.

4.6 Analiza activitatii firmei din punct de vedere al metodelor de


munca

Sacou cu buzunare cu refileti:

a)Lipirea gulerului

Graficul execuntant-masina
Operatie:lipirea gulerului Utilaj:masina de termolipit
Timp Om Masina Timp
(sec.) (sec.)
2’’ 1. Ia gulerul din cutie

3’’ 2. Aseaza fetele(fata-dos) 7’’


1’’ 3. Suprapune intaritura Timp mort

1’’ 4. Porneste masina

15’’ 5. Timp mort Masina functioneaza 15’’


2’’ 6. Scoate gulerul

4’’ 7. Aseaza gulerul in pachet Timp mort 5’’

23
Graficul celor doua maini

Mana stanga Simbol Mana dreapta


MS MD

Se deplaseaza spre pachetul cu <= => Se deplaseaza spre pachetul cu


gulere intaritura
Apuca pachetul cu gulere fata- O O Apuca pachetul cu intaritura
dos
Duce pachetul cu gulere la O O Duce pachetul cu intaritura la
masina de termolipit masina de termolipit
Desface pachetul O O Desface pachetul

Apuca fata-dosul gulerului O O Apuca intaritura

Aseaza fetele pe blatul masinii O O Aseaza intaritura pe platul


masinii
Suprapune fetele gulerului O O Suprapune fetele gulerului

Alimenteaza masina de O O Alimenteaza masina de


termolipit termilipit
Asteapta Ɋ => Se deplaseaza spre zona de
iesire a masinii
Apuca gulerele lipite O O Apuca gulerele lipite

Aseaza gulerele intr-un pachet O O Aseaza gulerele intr-un pachet

Transporta gulerele la operatie ← ← Transporta gulerele la operatia


urmatoare urmatoare

23
Schita locului de munca

Intaritura

Reper dos

Lada

©Om

b)Aplicarea buzunarului cu refileti

23
Graficul executant-masina
Operatie:buzunar cu refileti Utilaj:masina simpla de cusut

Timp Om Masina Timp


(sec.) (sec.)
2’’ 1. Ia materialul din lot

7’’ 2. Taie deschiderea pentru


buzunar Timp mort 11’’
2’’ 3. Aseaza materialul sub
piciorusul masinii
10’’ 4. Efectueaza operatia Masina functioneaza 10’’

5’’ 5. Ajusteaza materialul

Timp mort 7’’


2’’ 6. Aseaza materialul in lot

Graficul celor doua maini

23
Mana stanga Simbol Mana dreapta
MS MD
Tine materialul Ɋ O Taie deschiderea buzunarului

Intareste capetele buzunarului O O Intareste capetele buzunarului

Coase refiletul O O Coase refiletul

Tine materialul Ɋ O Regleaza masina

Coase refiletul O O Coase refiletul

Tine materialul Ɋ O Regleaza masina

Scoate materialul O O Apuca foarfeca

Tine materialul Ɋ O Taie restul de la refilet

Pune materialul pe masa O O Pune foarfeca pe masa

Ia din cutie alt buzunar O O Ia foarfeca

Graficul executant-masina

23
Operatie:buzunar cu refileti Utilaj:masina automata
Timp Om Masina Timp
(sec.) (sec.)

2’’ 1. Ia materialul din lot

1’’ 2. Fixeaza materialul sub


masina Timp mort 8’’

3’’ 3. Fixeaza zona de taiat cu


laserul
2’’ 4. Porneste masina

5’’ 5. Timp mort Masina functioneaza 5’’

2’’ 6. Ia bucata de material

2’’ 7. Aseaza materialul in lot Timp mort 4’’

Graficul celor doua maini

23
Mana stanga Simbol Mana dreapta
MS MD
Ia pachetul O O Ia foarfeca

Tine pachetul O O Taie panglica


pachetului
Pune pachetul pe masa O O Arunca panglica

Ia alt pachet O O Pune foarfeca pe masa

Dezleaga pachetul O O Dezleaga pachetul

Pune materialul de baza O O Pune refiletul

Tine materialul de baza O O Tine materialul de


baza
Asteapta-masina functioneaza Ɋ Ɋ Asteapta-masina
functioneaza
Ia materialul O O Ia materialul

Tine materialul de baza O O Tine buzunarul

Pune buzunarul in lot O O Pune buzunarul in lot

4.7 Caracterizarea psiho-ergonomica a locului de munca


Spatiul destinat muncii este bine organizat,fiecare muncitor stie ce are de
facut,sunt bine pregatiti pentru activitatea care o desfasoara,in schimb nu exista

23
o comunicare buna intre ei ceea ce duce la discutii in contradictoriu,ceea ce
inseamna timp pierdut si totodata scaderea productivitatii.
Munca se desfasoara intr-un spatiu bine iluminat,cu aer conditionat in dotare
pentru a avea o temperatura optima in timpul activitatii.Firma are in plus unele
utilitati care ii avantajeaza si ii motiveaza pe angajati cum ar fi tonomate de
cafea,rezervoare de apa potabila.

4.8 Amplasarea utilajelor pe linia tehnologica.Determinarea


fluxului fizic de repere.

LANSARE CTC

23
4.9 Productivitatea muncii.Solutii pentru fundamentarea cresterii
productivitatii muncii

23
- perfectionarea angajatului pe mai multe operatii;
- pentru ca intre angajati sa fie o comunicare mai buna si sa nu existe
dispute,ar trebuie ca seful de sectie sau inginerul sa-i supravegheze mai
atent folosind anumite restrictii pe care le impune angajatilor:
 avertisment;
 scaderea salariului cu 5%;
 si in cel mai rau caz concedierea acestuia;
- impunerea unui plan de munca si platirea in functie de numarul de
produse pe care il face fiecare angajat,asa dar personalul este stimulat
sa realizeze un numar cat mai mare de produse in timp util.

Cap.V Selectarea solutiilor ce pot fi aplicate in firma


nou creata

Vom crea in firma noastra un ambient placut si curat in care angajatii sa se


simta bine,stimulandu-le in acest fel modul in care acestia lucreaza.
Relatiile angajator-angajat se vor baza pe respect si incredere, daruire in
ceea ce fac si fiecare angajat va primi beneficii pentru eforturile depuse.
Se va face interviu la fiecare persoana angajata pentru a ne asigura ca
aceasta este una bine pregatita.Echipa astfel formata va fi una bine pregatita,
unita, pentru o functionare cat mai buna a firmei si avansarea pe piata a acesteia.

CAP.VI Concluzii
Au fost desfasurate toate activitatile aferente etapelor de realizare, in
conformitate cu obiectivele specifice, respectiv obiectivul general al

23
proiectului.

23

S-ar putea să vă placă și