Sunteți pe pagina 1din 36

1.

Referitor la structura prenzentată în imagine sunt corecte afirmațiile:

AMPc
[x] mediator secundar

[x] AMPc este mediatorul intracelular a multor semnale hormonale

[x] se scindează sub influenţa fosfodiesterazelor corespunzătoare

[x] servesc ca intermediari secundari în realizarea efectului hormonal

[x] se formează din ATP sub influenţa adenilatciclazei

[x] AMPC este efector alosteric pentru proteinkinaze

[x] implică activarea proteinkinazelor A

2. Referitor la structura prenzentată în imagine sunt corecte afirmațiile:

GMPc
[x] servesc ca intermediari secundari în realizarea efectului hormonal

[x] se formează din GTP sub influenţa guanilatciclazei

[x] se scindează sub influenţa fosfodiesterazelor corespunzătoare


3. Selectați compusul chimic la care participă compusul prezentat:

A. Este tiaminpirofosfat

B. Participă la reacția de decarboxilare a alfa-cetoacizilor

C. Componenta de baza este vitamina B1

D. Este componentă a complexul enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH)

E. Coenzimă necesară pentru funcţionarea normală a enzimelor ciclului Krebs

4. Selectați compusul chimic la care participă compusul prezentat:

A. Este vitamina B2 (riboflavina)

B. Intră în componența FAD-ului

C. Vitamină necesară pentru activitatea mono- şi diaminoxidazelor

D. Acceptor de H+ şi ē în NAD+ este riboflavina

5. Referitor la structura chimică prezentată sunt corecte afirmațiile:

ATP
[x] are două legături macroergice

[x] este intermediar energetic (transportă energia de la procesele exergonice la cele endergonice)

[x] poate fi donator de grupări pirofosfat

[x] energia eliberată în procesele catabolice este utilizată pentru sinteza ATP-lui

[x] energia eliberată la hidroliza ATP-lui este utilizată în reacţiile endergonice

6. Referitor la structura chimică prezentată sunt corecte afirmațiile:

Piridoxalfosfat(derivat al vit. B6)


[x] partea prostetică a transaminazelor este piridoxalfosfatul

[x] coenzima decarboxilazelor AA este piridoxalfosfatul (derivatul vitaminei B6)

7. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția


chimică:

Enzima: Glutamat decarboxilaza


[x] prin alfa-decarboxilare din Glu se obţine acidul gama-aminobutiric (GABA)

[x] cofactor este piridoxalfosfatul (vit. B6)

[x] decarboxilazele se referă la liaze.

8. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția


chimică:

A. Este din clasa liazelor

B. Conține ca cofactor piridoxalfosfatul

C. Histidina(His)  Histamina + CO2

D. Enzima: Histidin decarboxilaza


9. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția
chimică:

Enzima: LactatDH
A. LDH este oxido-reductază

B. Reacția are loc în condiţii anaerobe

C. Enzima reprezintă o dehidrogenază NAD+ dependentă

D. LactatDH reprezintă un oligomer

E. Lanţurile proteice M si H ale LDH sunt codificate de gene diferite

F. Reprezintă enzime indicatorii hepatospecifice

10. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția


chimică:

Enzima:MalatDH
A. Reacția reprezintă sistemul navetă malat-asparpartat

B. Este o reacție din ciclul Krebs

C. Enzima este o dehidrogenază NAD+ dependentă

11. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția


chimică:

Enzima:SuccinatDH
A. Inhibiţia enzimei depinde de concentraţia inhibitorilor

B. Malonatul este inhibitor competitiv al enzimei

C. Este o enzimă FAD+ dependentă


12. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția
chimică:

Enzima:

13. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția


chimică:

Enzima: Hexokinaza/Glucokinaza
a) [x] este prima reacţie din glicoliză

b) [x] este prima reacţie din glicogenogeneză

c) [ ] în toate ţesuturile este catalizată de enzima hexokinaza

d) [ ] este ultima reactive din glicoliza

e) [x] în muşchi hexokinaza este inhibată de glucozo-6-fosfat

14. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția


chimică:

Enzima: Fosfoglucomutaza
a) [x] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza

b) [ ] este catalizată de enzima glucozo-6-fosfataza

c) [ ] este o reacţie din glicoliză

d) [ ] este o reacţie din gluconeogeneză

e) [x] este o reacţie din glicogenoliză


15. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția
chimică:

Enzima: Glucozo-6-fosfataza
a) [x] este o reacţie din glicogenoliză SAU GLUCOENOGENEZĂ

b) [ ] este o reacţie din glicoliză

c) [ ] este o reacţie din glicogenogeneză

d) [ ] are loc în mitocondrii

e) [x] enzima ce catalizează reacţia este glucozo-6-fosfataza

16. Reacția chimică:

Glucozo-1-fosfat ↔ Glucozo-6-fosfat
a) [x] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza

b) [ ] este catalizată de enzima glucozo-6-fosfataza

c) [ ] este o reacţie din glicoliză

d) [ ] este o reacţie din gluconeogeneză

e) [x] este o reacţie din glicogenoliză

17. Reacția chimică:

Glucoza + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP


a) [x] este prima reacţie din glicoliză

b) [x] este prima reacţie din glicogenogeneză

c) [ ] în toate ţesuturile este catalizată de enzima hexokinaza

d) [ ] este ultima reactive din glicoliza

e) [x] în muşchi hexokinaza este inhibată de glucozo-6-fosfat


18. Reacția chimică:

Glucozo-6-fosfat ↔ fructozo-6-fosfat
a) [ ] este prima reacţie a glicolizei

b) [x] este a doua reacţie din glicoliză

c) [ ] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza

d) [x] este catalizată de enzima glucozofosfat izomeraza

e) [ ] este catalizată de enzima hexokinaza

19. Reacția chimică:

Fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP


a) [ ] este a treia reacție din glicogenoliză

b) [ ] este o reacţie reversibilă

c) [ ] este catalizată de enzima fosfofructomutaza

d) [x] este catalizată de enzima fosfofructokinaza

e) [x] enzima ce catalizează această reacţie este enzimă reglatoare

20. Reacția chimică:

Fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat


a) [ ] este o reacţie a glicogenolizei

b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei

c) [ ] este catalizată de enzima fructozo-1,6-difosfataza

d) [x] este catalizată de enzima fructozo-1,6-difosfataldolaza

e) [ ] este catalizată de enzima fosfofructokinaza


21. Reacția chimică:

Dihidroxiacetonfosfat ↔ Gliceraldehid-3-fosfat
a) [ ] este o reacţie a glicogenolizei

b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei

c) [ ] este catalizată de enzima triozofosfat mutaza

d) [x] este catalizată de enzima triozofosfat izomeraza

e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o transferază

22. Reacția chimică:

Gliceraldehid-3-fosfat + NAD+ + H3PO4 ↔ 1,3-difosfoglicerat + NADH+H+


a) [ ] este o reacţie a glicogenolizei

b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei

c) [ ] este catalizată de enzima gliceraldehidfosfat dehidrataza

d) [x] este catalizată de enzima gliceraldehidfosfat dehidrogenaza

e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o liază

23. Reacția chimică:

1,3-difosfoglicerat + ADP ↔ 3-fosfoglicerat + ATP


a) [ ] este o reacţie a glicogenolizei

b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei

c) [x] este catalizată de enzima fosfogliceratkinaza

d) [ ] este catalizată de enzima fosfogliceratmutaza

e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o ligază

a) [ ] este o reacţie de fosforilare oxidativă

b) [x] este o reacţie de fosforilare la nivel de substrat

c) [x] 1,3-difosfogliceratul este un compus supermacroergic

d) [ ] este o reacţie din calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei

e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este enzimă reglatoare

24. Reacția chimică:

3-fosfoglicerat ↔ 2-fosfoglicerat
a) [x] este o reacţie a glicolizei

b) [ ] este o reacţie a glicogenogenezei

c) [ ] este catalizată de enzima fosfogliceratkinaza

d) [x] este catalizată de enzima fosfogliceratmutaza

e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este din clasa transferazelor

25. Reacția chimică:

2-fosfoglicerat ↔ fosfoenolpiruvat + H2O


a) [ ] este o reacţie a glicogenolizei

b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei

c) [ ] este catalizată de enzima fosfoenolpiruvat carboxikinaza

d) [x] este catalizată de enzima enolaza

e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o hidrolază


26. Reacția chimică:

fosfoenolpiruvat + ADP → piruvat + ATP


a) [ ] este o reacţie de fosforilare oxidativă

b) [x] este o reacţie de fosforilare la nivel de substrat

c) [ ] piruvatul este un compus macroergic

d) [ ] este o reacţie din gluconeogeneză

e) [x] enzima ce catalizează această reacţie este enzimă reglatoare

27. Reacția chimică:

Piruvat + NADH+H+ ↔ lactat + NAD+


a) [ ] are loc în condiţii aerobe

b) [x] are loc în condiţii anaerobe

c) [x] este catalizată de enzima lactatdehidrogenaza (LDH)

d) [x] LDH este oxido-reductază

e) [ ] este o reacţie din ciclul Krebs

28. Reacția chimică:

Piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat + ADP + H3PO4


a) [x] este o reacţie anaplerotică

b) [ ] este o reacţie din glicoliză

c) [x] este catalizată de piruvat carboxilaza

d) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o liază

e) [x] enzima are ca grupare prostetică biotina

29. Reacția chimică:

Oxaloacetat + GTP ↔ fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP


a) [ ] este o reacţie din glicogenogeneză

b) [ ] este o reacţie din glicoliză

c) [x] este o reacţie din gluconeogeneză

d) [x] are loc în citozol

e) [ ] raportul ATP/ADP înalt favorizează formarea oxaloacetatului

30. Reacția chimică:

Fructozo-1,6-difosfat + H2O → fructozo-6-fosfat + H3PO4


a) [ ] este o reacţie din glicogenoliză

b) [ ] este o reacţie din glicoliză

c) [x] este o reacţie din gluconeogeneză

d) [ ] are loc în mitocondrii

e) [x] enzima ce catalizează reacţia este fructozo-1,6-difosfataza


31. Reacția chimică:

Glucozo-6-fosfat + H2O → glucoză + H3PO4


a) [x] este o reacţie din glicogenoliză

b) [ ] este o reacţie din glicoliză

c) [ ] este o reacţie din glicogenogeneză

d) [ ] are loc în mitocondrii

e) [x] enzima ce catalizează reacţia este glucozo-6-fosfataza

32. Referitor la compusul prezentat sunt corecte afirmațiile:

Colesterol
a) [x] este derivat al ciclopentanperhidrofenantrenului

b) [x] posedă o grupă hidroxil în ciclul A la C3

c) [x] posedă o legătură dublă în ciclul B la C5

d) [ ] posedă o legătură dublă în ciclul A la C3

e) [ ] catena laterală se finisează cu gruparea carboxil

A. Biosinteza colesterolului necesită NADPH

B. Biosinteza colesterolului - substrat serveşte acetil-CoA

C. Intră în componența membranelor biologice

D. Precursor al acizilor biliari


33. Referitor la compusul prezentat sunt corecte afirmațiile:

Triglicerid
A. Reprezintă forma de stocare a energiei

B. Este lipid neutru

C. Intermediarul în sinteza trigliceridelor este acidul fosfatidic

D. Scindarea completă a triacilgliceridelor în tractul gastro-intestinal necesită lipazele pancreatice şi intestinale

E. Biosinteza triacilglicerolilor este activată de insulină

F. Depozitarea trigliceridelor în ţesutul adipos este nelimitată

34. Referitor la compusul prezentat sunt corecte afirmațiile:

Diacilglicerol-3-fosfat
35. Referitor la compusul prezentat sunt corecte afirmațiile:

Fosfatidilserina
A. Are caracter acid

B. Fosfatidiletanolamina se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare

C. CDP-digliceridul interacţionează cu serina, formând fosfatidilserină


36. Referitor la compusul prezentat sunt corecte afirmațiile:

Fosfatidiletanolamină
A. Fosfatidilcolina se obţine prin transmetilarea fosfatidiletanolaminei

B. Este un lipid amfipatic

a) [ ] reprezintă o formă de depozitare a energiei

b) [ ] conţine sfingozina

c) [ ] conţine ceramida

d) [ ] se mai numeşte şi lecitină

e) [x] se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare

a) [ ] sunt reprezentanţi ai ceridelor

b) [x] sunt componenţii principali ai membranelor celulare

c) [ ] reprezintă o rezervă de energie

d) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic

e) [ ] se deosebesc după sarcina electrică

a) [ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin transmetilarea fosfatidilserinei

b) [ ] fosfatidiletanolamina se obţine prin carboxilarea fosfatidilserinei

c) [x] fosfatidiletanolamina se obţine prin decarboxilarea fosfatidilserinei

d) [x] enzima este o decarboxilază

e) [ ] enzima este o carboxilază

37. Referitor la compusul prezentat sunt corecte afirmațiile:

Fosfatidilcolina
a) [ ] se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare

b) [ ] capătul polar posedă sarcină negativă

c) [ ] se mai numesc şi cefaline

d) [x] rol structural - constituienţi a membranelor biologice

e) [x] rezultă prin metilarea fosfatidiletanolaminelor

A. Sursa de grupare metil pentru sinteza de novo a fosfatidilcolinei este S-adenozilmetionina

B. Fosfatidilcolina se obţine prin transmetilarea fosfatidiletanolaminei

a) [ ] sunt reprezentanţi ai ceridelor

b) [x] sunt componenţii principali ai membranelor celulare

c) [ ] reprezintă o rezervă de energie

d) [x] sunt derivaţi ai acidului fosfatidic

e) [ ] se deosebesc după sarcina electrică

38. Referitor la compusul prezentat sunt corecte afirmațiile:

Sfingozina
a) [ ] este un aminoalcool dihidroxilic saturat

b) [x] e component al sfingomielinei

c) [x] este constituent al glicolipidelor

d) [ ] este baza structurală a glicerofosfolipidelor

e) [ ] nu intră în structura ceramidei

39. Referitor la compusul prezentat sunt corecte afirmațiile:

Acetoacetat(Acidul acetoacetic)
a) [x] spontan prin decarboxilare generează acetona

b) [x] poate fi redus la beta-hidroxibutirat

c) [ ] se sintetizează din malonil-CoA

d) [ ] sinteza lui are loc in citozol

e) [ ] se utilizează ca substrat energetic în ficat


40. Compusul chimic prezentat participă la:

Glicina(Gly)
Sinteza:

a) [x] nucleotidelor purinice

b) [ ] glutaminei

c) [x] creatinei

d) [x] hemului

e) [ ] nucleotidelor pirimidinice

A. La sinteza glutationului

a) [x] sinteza serinei

b) [ ] sinteza indicanului

c) [ ] sinteza metioninei

d) [x] conjugarea acizilor biliari

e) [x] serveşte ca sursă de grupări cu un atom de carbon pentru tetrahidrofolat (THF)

a) [ ] este aminoacid esenţial

b) [x] se transformă în serină

c) [ ] este un aminoacid cetogen

d) [ ] transformarea glicinei în serină este o reacţie ireversibilă

e) [x] la transformarea glicinei în serină participă N5,N10-СН2-THF (tetrahidrofolat)

41. Compusul chimic prezentat participă la:

Serina(Ser)
a) [ ] este aminoacid indispensabil

b) [ ] este aminoacid cetoformator

c) [x] se sintetizează din 3-fosfoglicerat

d) [x] se poate forma din glicină

e) [ ] participă la sinteza metioninei


a) [x] participă la sinteza glicerofosfolipidelor

b) [x] serveşte ca sursă de fragmente cu un atom de carbon pentru tetrahidrofolat (THF)

c) [ ] participă la sinteza hemului

d) [ ] participă la sinteza nucleotidelor purinice şi pirimidinice

e) [ ] participă la biosinteza corpilor cetonici

a) [ ] este tioaminoacid

b) [ ] are punctul izoelectric in zona de pH bazic

c) [x] este aminoacid neesential

d) [ ] este aminoacid esential

e) [ ] la pH=4 migrează spre anod

42. Compusul chimic prezentat participă la:

Aspartat(Acid aspartic)
Participă la sinteza:

a) [ ] carbamoilfosfatului

b) [x] nucleotidelor pirimidinice

c) [ ] glutationului

d) [x] ureei

e) [ ] corpilor cetonici

a) [x] sistema-navetă malat-aspartat

b) [ ] ciclul glucoză-alanină

c) [x] sinteza nucleotidelor purinice

d) [ ] sinteza hemului

e) [x] sinteza glucozei

a) [ ] este aminoacid indispensabil

b) [ ] este aminoacid cetoformator

c) [ ] se supune dezaminării oxidative directe

d) [x] se supune transdezaminării

e) [x] la dezaminare se transformă în oxaloacetat


43. Compusul chimic prezentat participă la:

Glutamat(Acid glutamic)
a) [ ] este parte componentă a hemului

b) [ ] este parte componentă a acidului pantotenic

c) [x] este parte componentă a acidului folic

d) [ ] la dezaminare se transformă în oxaloacetat

e) [ ] la dezaminare se transformă în piruvat

a) [ ] este aminoacid cetoformator

b) [x] se supune dezaminării oxidative directe

c) [x] din Glu se sintetizează glutamina

d) [ ] se supune dezaminării intramoleculare

e) [x] se obţine prin aminarea reductivă a α- cetoglutaratului (enzima -glutamatdehidrogenază)

a) [ ] tio aminoacid

b) [ ] aminoacid bazic

c) [x] aminoacid dispensabil

d) [ ] aminoacid hidrofob

e) [ ] hidroxiaminoacid

44. Compusul chimic prezentat participă la:

Histidina(His)
a) [x] pentru om este aminoacid semidispensabil

b) [ ] este aminoacid cetoformator

c) [ ] se supune dezaminării oxidative

d) [x] se supune dezaminării intramoleculare

e) [ ] prin decarboxilarea His se obţine serotonină

A. Histidina este precursorul histaminei


45. Compusul chimic prezentat participă la:

S-adenizilmetionina
A. Este sursă de grupare metil pentru sinteza de novo a fosfatidilcolinei

a) [ ] este produsul de catabolism al metioninei

b) [x] este forma activă a metioninei

c) [x] serveşte ca donator de grupări -CH3

d) [ ] serveşte ca donator de adenozil

e) [ ] serveşte ca donator de metionină

46. Selectați afirmațiile corecte referitor la compusul:

NAD(Nicotinamiddinucleotid)
a) [ ] acceptor de H+ şi ē în NAD+ este adenina

b) [x] acceptor de H+ şi ē în NAD+ este nicotinamida

c) [x] adiţionează 1H+ şi 2ē (ionul hidrid)

d) [x] un H+ al substratului se transferă pe NAD+, altul trece în solvent

e) [ ] adiţionează 2H+ şi 2ē
a) [x] transferă hidrid-ionul

b) [ ] se uneste cu apoenzima prin legături covalente

c) [x] se uneste cu apoenzima prin legături necovalente, slabe

d) [ ] contine riboflavina

e) [ ] vitamina componentă este B3

Participă la:

A. Lactat-----Piruvat

B. Alfa-cetoglutarat-----succinil-CoA

C.Izocitrat-----alfa-cetoglutarat

D. Etanol----- acetaldehidă

E. Malat-----oxaloacetat

47. Selectați afirmațiile corecte referitor la compusul:

NADPH
A. calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei furnizează NADPH pentru sinteza acizilor graşi

B. lanţul microzomial de oxidare conţine NADPH, citocromul P450 ,flavoproteine

C. derivat al vitaminei PP (nicotinamida)

D.Participă la transreaminare: alfa-cetoglutarat + NH3+ NADPH+H+ → Glu + NADP+ + H2O

E. Sinteza colesterolului: beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) ----- acid mevalonic


48. Selectați afirmațiile corecte referitor la compusul:

FAD (coenzima vit.B2 - riboflavina)


Participă la :

A. Reacția succinat ---- fumarat

B. glicerolfosfat

C. acil-CoA

D. enoil-CoA

a) [x] catalizează reacţii de oxido-reducere

b) [ ] catalizează reacţii de izomerizare

c) [ ] adiţionează şi cedează doar electroni

d) [x] adiţionează şi cedează electroni si protoni

e) [ ] catalizează reacţii de carboxilare

A. Este coenzima complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza

a) [ ] contin nicotinamida

b) [ ] vitamina componentă este B6

c) [x] vitamina componentă este B2

d) [ ] participă la reactii de hidroliză

e) [x] participă la reactii de dehidrogenare

a) [ ] acceptor de H+ şi ē în FAD este adenina

b) [x] acceptor de H+ şi ē în FAD este riboflavina

c) [ ] adiţionează 1H+ şi 2ē (ionul hidrid)

d) [ ] un H+ al substratului se transferă pe FAD, altul trece în solvent

e) [x] adiţionează 2H+ şi 2ē


49. Selectați afirmațiile corecte referitor la compusul:

Acid folic (B9)


A. Acidul glutamic este parte componentă a acidului folic

a) [ ] este aminoacid

b) [x] este vitamină

c) [ ] este coenzimă

d) [x] constă din pteridină, acid para-aminobenzoic şi acid glutamic

e) [ ] constă din pteridină, acid para-aminobenzoic şi glicină

50. Selectați afirmațiile corecte referitor la compusul:

Vitamina H (Biotina)
A. piruvat carboxilaza are ca grupare prostetică biotina

B. oxidarea completă a propionil-CoA necesită vitamina H

Participă la:

- Sinteza acizilor grași

- Gluconeogeneză (I cale - piruvatdecarboxilaza)

- Intervine în catabolismul Leu

51. Selectați afirmațiile corecte referitor la compusul:

Piridoxalfosfat (Derivat al piridoxalului vit.B6)

A. coenzimele transaminazelor sunt piridoxalfosfatul şi piridoxaminfosfatul

B. La transdezaminarea aspartatului participă coenzima piridoxalfosfat

C. coenzima decarboxilazelor AA este piridoxalfosfatul (derivatul vitaminei B6)


Participă la:

- Transaminare AA

- Decarboxilarea AA

- Transsulfurarea AA

52. Katalul reprezintă:


Katalul (simbol: kat) este unitatea de măsură derivată din Sistemul Internațional folosită pentru cuantificarea
activității catalitice a enzimelor.

53. Selectați afirmațiile corecte referitor la imaginea prezentată:

Ecuatia Michaelis-Menten
Ecuatia Michaelis-Menten exprima relatia matematica dintre viteza initiala a unei reactii catalizate enzimatic,
concentratia substratului si anumite caracteristici ale enzimei. Aceasta ecuatie este o ecuatie de viteza pentru
reactiile catalizate enzimatic, cu un singur substrat.

Constanta Michaelis reprezinta valoarea concentratiei de substrat la care viteza reactiei catalizate enzimatic este
jumatate din viteza maxima de reactie.

54. Selectați procesele chimice la care participă compusul prezentat:

Vitamina PP (Nicotinamida)
A. vitamină - componentă a coenzimelor complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza
55. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția
chimică:

Enzima: Glutaminsintetaza
a) [x] este o reacţie de dezintoxicare temporară a amoniacului

b) [ ] are loc doar în ficat şi în rinichi

c) [x] este catalizată de glutaminsintetaza

d) [ ] Gln este unica formă de transport al NH3 de la ţesuturi spre ficat şi rinichi

e) [ ] Gln este forma finală de dezintoxicare a amoniacului

56. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția


chimică:

Enzima: Glutaminaza
A. în rinichi glutaminaza catalizează reacţia: Gln + H2O →Glu + NH3 pentru eliminarea amoniacului

57. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția


chimică:

Enzima: Piruvatcarboxilaza
a) [x] este o reacţie anaplerotică

b) [ ] este o reacţie din glicoliză

c) [x] este catalizată de piruvat carboxilaza

d) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o liază

e) [x] enzima are ca grupare prostetică biotina


58. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția
chimică:

Enzima: Alaninaminotransferaza (ALAT)


A. transdezaminarea alaninei

59. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția


chimică:

Enzima: Aspartataminotransferaza (ASAT)


A. enzimă indicatorie cardiospecifică

60. Compusul chimic prezentat la nivelul rinichilor favorizează:

Aldosteronul
A. Reabsorbția de Na și eliminarea fosfaților

B. Absorbția apei prin osmoză

61. Referitor la reacția chimică prezentată sunt corecte afirmațiile:


Acetil-CoA + oxaloacetat + H2O → citrat + HS-CoA Enzima: CITRATSINTAZA
a) [x] este prima reacţie din ciclul Krebs

b) [x] este o reacţie utilizată la transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol

c) [ ] este catalizata de citrat liaza

d) [x] reprezintă o condensare aldolică urmată de hidroliză

e) [ ] reacţia necesită ATP pentru energie

A. Enzima: CITRATSINTAZA

62. Referitor la reacția chimică prezentată sunt corecte afirmațiile:

Citrat ↔ izocitrat
a) [x] este o reacţie a ciclului Krebs

b) [x] cis-aconitatul este intermediar al reacţiei

c) [x] izomerizarea se realizează prin dehidratare, succedată de hidratare

d) [ ] este catalizată de enzima izocitrat dehidrogenaza

e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este din clasa izomerazelor

63. Referitor la reacția chimică prezentată sunt corecte afirmațiile:

Izocitrat + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + CO2 + NADH+H+


a) [x] este o reacţie de oxido-reducere

b) [ ] este catalizată de izoenzima aconitază

c) [ ] izocitrat dehidrogenaza mitocondrială poate utiliza ca coenzimă şi NADP+

d) [ ] izocitrat dehidrogenaza citoplasmatică utilizează ca coenzimă doar NAD+

e) [x] izocitrat dehidrogenaza mitocondrială este activată de ADP şi inhibată de NADH


64. Referitor la reacția chimică prezentată sunt corecte afirmațiile:

alfa-cetoglutarat + NAD+ + HS-CoA → succinil-CoA + CO2 + NADH+H+


a) [x] este o reacţie de oxido-reducere

b) [x] este catalizată de complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza

c) [ ] reacţia nu se supune reglării

d) [ ] se petrece în citozol

e) [x] succinil-CoA este un compus macroergic

65. Referitor la reacția chimică prezentată sunt corecte afirmațiile:

Succinil-CoA + GDP + H3PO4 ↔ succinat + GTP + HS-CoA


a) [x] este o reacţie a ciclului Krebs

b) [x] este o reacţie de fosforilare la nivel de substrat

c) [ ] este o reacţie de fosforilare oxidativă

d) [x] este catalizată de enzima succinil-CoA sintetaza

e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este din clasa liazelor

66. Referitor la reacția chimică prezentată sunt corecte afirmațiile:

Succinat + FAD ↔ fumarat + FADH2


a) [ ] decurge în citozol

b) [x] este catalizată de enzima succinat dehidrogenaza

c) [ ] enzima ce catalizează reacţia este o enzimă alosterică

d) [x] malonatul este inhibitor competitiv al enzimei

e) [ ] enzima este inhibată de AMP

67. Referitor la reacția chimică prezentată sunt corecte afirmațiile:

Fumarat + H2O ↔ L-malat


a) [ ] este o reacţie de hidroliză

b) [x] este catalizată de enzima fumaraza

c) [ ] fumaraza poate utiliza ca substrat şi maleatul

d) [x] fumaraza este o enzimă stereospecifică

e) [ ] malatul este inhibitor alosteric al enzimei

68. Referitor la reacția chimică prezentată sunt corecte afirmațiile:

Malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+


a) [ ] este catalizată de enzima malat reductaza

b) [x] este o reacţie utilizată în sistema-navetă malat-aspartat

c) [x] este o reacţie din ciclul Krebs

d) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este reglatoare

e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este inhibată de citrate

69. Reacţia chimică

Ala + alfa-cetoglutarat → piruvat + Glu


a) [x] este reacţia de transaminare a alaninei

b) [ ] este reacţia de dezaminare directă a aspartatului

c) [x] e catalizată de alaninaminotransferaza (ALT)

d) [ ] e catalizată de aspartataminotransferaza (AST)

e) [ ] în rezultatul reacţiei se formează oxaloacetat şi glutamate

70. Reacţia chimică

Asp + alfa-cetoglutarat →oxaloacetat + Glu


a) [ ] este reacţia de transaminare a alaninei

b) [x] este o etapă a dezaminării indirecte a aspartatului

c) [ ] e catalizată de alaninaminotransferaza (ALT)

d) [x] e catalizată de aspartataminotransferaza (AST)

e) [ ] în rezultatul reacţiei se formează piruvat şi glutamat

71. Reacţia chimică

His --> Histamină + CO2

a) [x] e alfa-decarboxilare

b) [ ] e omega-decarboxilare

c) [x] este reacţia de formare a histaminei

d) [ ] este reacţia de formare a serotoninei

e) [ ] produsul reacţiei posedă acţiune vasoconstrictoare

a) [ ] este reacţia de sinteză a triptaminei

b) [ ] este o reacţie de decarboxilare a alfa-cetoacizilior

c) [ ] produsul reacţiei inhibă secreţia de HCl în stomac

d) [x] produsul reacţiei posedă acţiune vasodilatatoare

e) [x] produsul reacţiei este mediator în reacţiile alergice şi inflamatorii


72. Reacţia chimică

Serotonină
a) [ ] este reacţia de formare a histaminei

b) [x] este reacţia de formare a serotoninei

c) [ ] e reacţia de decarboxilare a triptofanului

d) [ ] e reacţia de decarboxilare a tirozinei

e) [x] produsul reacţiei posedă acţiune vasoconstrictoare

a) [ ] este reacţia de formare a histaminei

b) [ ] produsul reacţiei poseda acţiune vasodilatatoare

c) [ ] produsul reacţiei contribuie la secreţia de HCl în stomac

d) [x] produsul reacţiei participă la reglarea temperaturii, tensiunii arteriale, respiraţiei

e) [x] produsul reacţiei este mediator în SNC

73. Reacţia chimică

a) [ ] e reacţia de decarboxilare a tirozinei

b) [ ] e reacţia de decarboxilare a triptofanului

c) [x] este reacţia de formare a dopaminei

d) [ ] este reacţia de formare a tiraminei

e) [x] produsul reacţiei este precursorul noradrenalinei şi al adrenalinei

a) [ ] este o reactie de carboxilare

b) [x] DOPA este precursorul melaninelor

c) [x] este catalizată de decarboxilaza aminoacizilor aromatici

d) [x] inhibitorul decarboxilazei aminoacizilor aromatici (alfa-metildopa) contribuie la scăderea tensiunii arteriale

e) [ ] alfa-metildopa măreşte tensiunea arterială


74. Reacţia chimică

Glu  GABA +CO2

a) [ ] este catalizată de enzima glutamatcarboxilaza

b) [ ] este catalizată de enzima glutamatdehidrogenaza

c) [x] produsul reacţiei este acidul gama-aminobutiric (GABA)

d) [ ] produsul reacţiei este mediator activator în SNC

e) [x] produsul reacţiei este utilizat în tratamentul epilepsiei

75. Reacţia chimică

Glu + NAD+ + H2O → alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3


A. Dezaminarea directă a AA

B. Enzima : glutamatDH

76. Reacţia chimică

Asp + alfa-cetoglutarat → oxaloacetat + Glu


A. Transdezaminarea și transaminarea lui Asp

B. Enzima: Aspartataminotransferaza (ASAT)


77. Reacţia chimică

alfa-cetoglutarat + NH3+ NADPH+H+ → Glu + NADP+ + H2O


A. Transreaminare a aminoacizilor

B. în prima etapă are loc aminarea reductivă a alfa-cetoglutaratului

C. în etapa a doua are loc transaminarea glutamatului cu un alfa-cetoacid

78. Selectaţi efectele fiziologice ale compusului chimic prezentat:

Cortizol
a) [x] inelul ciclopentanperhidrofenantrenic

b) [ ] 20 aminoacizi

c) [x] legătură dublă între C4 şi C5

d) [ ] gruparea carboxil în poziţia C3

e) [x] cetogrupa în poziţia C3

a) [x] precursorul general este colesterolul

b) [x] colesterolul este obţinut din beta-lipoproteinele plasmei sau sintetizat de novo

c) [ ] ca precursori sunt fosfolipidele şi sfingomielina

d) [x] etapa comună este transformarea colesterolului în pregnenelonă (enzima hidroxilaza, conţine citocromul
P450)

e) [ ] după biosinteză sunt depozitaţi în celule.

a) [ ] în sînge circulă preponderent în stare liberă

b) [x] în sînge circulă fixaţi de proteine

c) [x ] cortizolul este transportat de transcortină (70%) şi de serumalbumină (15%)

d) [ ] cortizolul este transportat doar în stare liberă

e) [x ] aldosteronul şi androgenii sunt transportaţi de serumalbumină.


79. Selectaţi efectele fiziologice ale compusului chimic prezentat:

Aldosteronul
a) [x] sunt C21 steroizi

b) [ ] la om 11-dezoxicorticosteronul este de 30-50 ori mai activ ca aldosteronul

c) [x] se sintetizează din colesterol

d) [ ] se sintetizează din fenilalanină şi tirozină

e) [] mecanismul de acţiune e membrano-intracelular.

a) [x] organul ţintă este rinichiul

b) [x] reglează homeostazia hidrică şi electrolitică

c) [] reglează concentraţia ionilor de calciu şi fosfor

d) [ ] reglează sinteza parathormonului

e) [ ] reglează glicemia.

a) [x] reabsorbţia Na+, Cl- şi a apei

b) [ ] eliminarea de Na+, Cl- şi apă

c) [x] eliminarea de K+, H+, NH4+

d) [ ] reabsorbţia de K+, H+, NH4+

e) [x] reabsorbţia de Na+ prin mecanismul activ Na+/K+-ATP-aza.

a) [ ] majorează concentraţia de K+ în sînge şi reduce concentraţia de Na+, Cl-

b) [x] măresc reabsorbţia de Na+, Cl- şi HCO3- în tubii distali renali

c) [x] accelerează schimbul de sodiu extracelular cu potasiu intracelular

d) [] scade reabsorbţia apei

e) [ ] creşte eliminarea sodiului.


80. Selectaţi efectele fiziologice ale compusului chimic prezentat:

Testosteron
a) [x] asigură spermatogeneza

b) [ ] nu determină particularităţile sexuale secundare

c) [x ]contribuie la dezvoltarea caracterelor sexuale secundare şi a comportamentului la bărbaţi

d) [x] rol anabolizant în dezvoltarea scheletului şi a muşchilor

e) [] inhibă spermatogeneza

a) [x] activează replicarea şi transcrierea în ţesuturile ţintă, stimulînd sinteza proteinelor

b) [ ] inhibă sinteza proteinelor în ţesuturile ţintă şi induc bilanţ azotat negativ

c) [ x] majorează sinteza proteinelor în ficat şi rinichi

d) [x] stimulează mineralizarea ţesutului osos

e) [] provoacă hiperglicemie

a) [x] sunt C19 steroizi

b) [x ] se sintetizează în celulele interstiţiale Leydig din testicule

c) [ ] hormonul luteinizant micşorează secreţia testosteronului

d) [ ] circulă în plasmă în formă liberă (98%)

e) [] fracţiunea legată de proteine este biologic active

a) [x] reprezentatul cardinal este testosteronul

b) [ ] principalul androgen este androsteronul

c) [ ] se depozitează în celule după sinteză

d) [ ] sunt transportaţi în sânge în stare liberă

e) [x] sunt transportaţi de o globulină sanguină specific


Catabolismul androgenilor:

a) [x] are loc primordial în ficat

b) [ ] are loc numai în rinichi

c) [x] se conjugă cu formele active ale acidului glucuronic şi sulfuric şi se elimină cu urina

d) [ ] la bărbaţi 2/3 din 17-cetosteroizi sunt de natură testiculară

e) [ x] la bărbaţi 1/3 din 17-cetosteroizi sunt de natură testiculară

81. Selectaţi efectele fiziologice ale compusului chimic prezentat:

Estradiol

a) [x] induc sinteza ARNm şi producerea proteinelor specifice în celulele organelor ţintă (organele sferei
genitale, glandelor mamare, cartilajului laringelui, cartilajului epifizar al oaselor tubulare etc.)

b) [ ] sunt inductori ai enzimelor gluconeogenezei

c) [ ] stimulează acumularea lipidelor în ficat şi ţesutul adipos

d) [ ] inhibă eliminarea biliară a colesterolului

e) [x] stimulează sinteza colagenului şi depozitarea calciului şi fosfaţilor în epifizele oaselor

a) [x] dezvoltarea organelor genitale feminine

b) [x] dezvoltarea caracterelor sexuale secundare feminine

c) [ ] inhibarea modificărilor ploriferative ale endometriului

d) [ ] inhibarea contracţiilor uterului în faza foliculară a ciclului ovarian

e) [x] asigură desfăşurarea sarcinii, a procesului de naştere şi lactaţia

Hormonii estrogeni - catabolism:

a) [x] se petrece în ficat

b) [] se petrece doar în rinichi

c) [] se petrece în intestin

d) [ x] principalul catabolit este estriolul

e) [ x] estriolul se conjugă cu forma activă a acidului glucuronic sau sulfuric şi se elimină prin bilă şi urină
Hormonii ovarieni (estrogenii şi progesterona):

a) [ ] se produc numai în ovare

b) [x] în cantităţi reduse se sintetizează în testiculi, adrenale, ficat, piele

c) [x] în timpul gestaţiei se produc şi în unitatea feto-placentară

d) [x ] estrogenii circulă în plasmă legaţi de proteine transportatoare specifice

e) [x] progesterona este intermediarul comun în biosinteza hormonilor steroizi

S-ar putea să vă placă și