Sunteți pe pagina 1din 14

Mase de obturatie

Definitie.Sunt numitemasele sintetice speciale capabile sa inlocuiasca


defectele tesuturilor dure avind scopul dea preintimpina evoluarea pprocesului
distructiv s idea restabili forma anatomica si functia dintelui.
In dependenta de functie, masele stomatologice de obturatie se devizeaza in 5
grupe mari
1.de pansament si de obturatie provizorie
2.de obturatie de baza
3.de obturatie curative
4.de obturatie permanenta
5.de obturatie de canal
Acesta sistematizare reflecta indicatia materialelor si este foarte comoda in
connditiile de activitate clinica.
Caracteristicele de baza ale maselor obturative
Adeziunea, coeziunea masei de obturatie cu tesuturile dure dentare.
Constringere, stare aparuta la solidificarea obturatiei din contul proceselor
fizico chimice, evaluate in cadrul structurarii ei.
Dezintegrare, process conditionat de actiunile diluantului(lichid bucal)
Aderenta marginala, stare determinata de radul de constrinere, de
coeficientul de dilatere termica si adeziune a obturantului si manifesta efectul
de coeziune (lipire), aderare micromecanica, sau a ambelor.
Abraziune, pierderea de masa a obturantului fata de de suprafata, cara
contacteaza cu factorii abrazivi.
Limita de rezistenta, posibilitatile plombei dea se contrapune fortei
administrate.
Coeficientul de dilatare a masei obturative, process evidentiat in amestecul
obturativ in perioada de polimerizare si in obturatie in urma actiunilor termice.
Viabilitatea masei preparate, timpul, de care de care dispune medical
stomatolo pentru a aplica masa obturativa in cavitatea preparata pentru a fi
condensate uniform si dea restabili partea de tesut lipsa.
! masa de obturatie ideala trebuie sa corespunda
urmatoarelor cerinte medico tehnice
1.stabilitate chimica( nu se dezolva in apa si lichidul oral )
2.plasticitate, devenind dura in cavitatea oral ape parcursul a 5, 1" min
3.adezivitate inalta fata de tesuturile dure dentare in mediul umed
4.coeficientul de dilatare termica apropiat tesuturilor dure
5.solidificarea in prezenta apei si lichidului oral
#.atermoconductor
$.substrat hiroscopic minim
%.indiferenta fata de tesuturile dentare si ale mucoasei orale
&.stabilitate de culoare pe parcursul e'ploatatiei
1".pastrarea volumului dupa intarire cu o adezivitate marinala ideala
11.()*ul aproape de $," in timpul prizei chimice si dupa ea
12.durabilitatea adecvata tesuturilor dure dentare
13.suportarea abrazivitatii, sinura nefiind abraziva
14.antisepticitate si antiinflamabilitate
15.radiocontrasticitate
+ici un material nu corespunde intocmai cerintelor descries.
Materiale de obturatie provizorie
Definitie.Sunt numite masele, folosite in stomatoloie in situatiile, cind
din anumite considerente devine imposibila finalizarea tratamentului cariei
intro sinura vizita.
,aterialele provizorii mai pot fi administrate pentru izolarea obturatiilor
curative aplicate pe planseul cavitatii cariate, in cavitatea dentare sau la
orificiul radicular si drept obturatie de baza subiacent obturatiilor
permanente.-urata aplicarii lor va fi de la o zi pina la # luni( 1, 14 zile
banda. provizoriu, de la 15 zile, la # luni obturatie provizorie)
,asele de obturatie provizorie se prepara pe suprafata ruoasa a paletei de
sticla cu spatula metalica sau cea de masa plastica. Se aplica in cavitate
intro sinura portiune si se condenseaza usor cu un bullet de vata.
Exemple
1.ciment zinc sulfat(dentina artificiala), va servi 1,3 zile
2.pasta de dentna, pe $, 1" zile
3.vino'ol, pina la # luni
4.cement policarbo'ilic, pina la # luni , /utaperca
Cu eugenol, 01,, 2emp 3ond, 4inoment
Fara eugenol(+5), pentru composite,,, 6avit,,(5S(5), ,,6oltosal,,
(6oltene), ,,6impat,,(Septodont), ,,6iprospad,, (-entspl7), ,,2emp3ond +5,,
(8err), ,,2empit,,(6entri'), ,,2empo(ro,,(1adua 1osii)
9otopolimere ,,6impat,, , ,,9ermit,, , ,,6lip,, , ,,6lip 9 ,,: curativ, ,,2emplit
;<6,, , fiind elastice se inlatura cu e'cavatorul.

Materiale de obturatie de baza
Clasificare
1.de baza curative
2.de baza de izolare
Materiale de baza curative, sunt aplicate pe planseul cavitatii preparate , cu
rosimea nu mai mare de ",5 mm in scopul obtinerii efectelor, odontotrop,
analezic si antiinflamant.
5'emple
1.pe baza de 6A(!)), 6almecina, -a7cal (-entspl7), 6alcium
=1 (-entspl7), 6alcipulpe(Septodont), ;ife(8err), Alcaliner
(5S(5), 6alcimol(>oco), 1eocap(>ivadent).
2.pe baza de 4n!25< 3iodent, pasta 4inc,!'id,5uenol,
,,6avitec,, , ,,4inoment,, , ,,;edermi',,. (asta lizozim<vitaminica,
paste combinate, ,,(ulpomi'in,,(Septodont)< -e'ametazon,
9ramecetina si (olime'ina ca antibiotic.
Materiale de baza izolativelainere!, sunt realizate p<u izolarea oranului
pulpar de la actiunile to'ice si termice ale materialului obturativ permanent.
/rosimea lor va devia intre ",5 mm si 1,5 mm.
1.izolarea de baza in start subtire ",5<",$ mm(izolat de actiuni chimice)
2.izolarea de baza in start ros mai mare sau eal cu 1," mm
5'emple <6ement fosfat, Aril, >isfat, 0<pac, 6iment policarbo'ilic, 6ement
stecloionomeric.
6ele mai populare cemente sunt stecloionomerile
1.3ase ;ine (-entspl7)
2.6hem 9il 2 (-entspl7)
3.6hem 9il superior (-entspl7)
4.>itrebond (3,) , >itremer (3,)
5.A?ua 0onobond, 0onofil, 0onoseal (>oco)
;ainere lichide(fluide) p<u o izolare de baza in strat subtire (lacuri isolative)<
niste obturatii fine(subtiri) de izolare , aplicate in cavitatea praparata cu
pensula speciala, uniform repartizata pe pereti si planseul in 2<3 straturi.
9unctia de baza < izolarea pulpei de actiuni chimice , termice si alvanice ale
obturatiei definitive.
;acuri de izopare populare ,,Silicat,, , 6ontrasil,, (Septodont), ,,(ulpidor,,
(-entspl7), ,,-entin (rotector,, (>ivadent), < ,,2hermoline,, ,
,,Amalam;iner,, (>oco), ,,2ector,, , ,,;aeArtis,, , ,,5vicrol >arnish,, (-ental
Spofa).

Materiale de obturatie permanenta
Sunt folosite p<u obturatia definitiva a defectelor in tesuturile dure dentare,
avind obictivul dea restabili dintele ca sistem estetico<functional.
"istematizarea obturantelor permanente
A."olidificabile
1.6ementuri
1.1 ,inerale (baza ac. fosforic)
a.zinc<fosfate
b.silicate
c.silicofosfate
1.2 6imenturi polimerice( baza<acid poliacrilic sau alt acid oranic)
a. policarbo'ilate(sunt solubile in lichidul oral ), 6arbo'7late
6ement()iraeus 8ulzer) , -urelor (5S(5), ,,)arvard 66,, ,
,,6arboco,, (>oco). Sunt sup e apa: ,,(ol7 9 plus,, (-entspl7),
,,A?ualo',, (>oco).
b. lassionomerice (mase noi cu perspectiva care imbina
to'icitatea scazuta, stabilitatea ma.ora, esteticitatea
satisfacatoare, efectul anticarie< s7stem clasic apa< pulbere)
2. ,ateriale obturative polimerice(mase plastice)
2.1 +eumplute< mase rapid solidificabile de polimerizare rece
a. 3azate pe rasini acrilice (lichid<pulbere)
(ulbere
@polimetilmetacrilatul(polimerul)
@pimentii(o'idul de 4n sau altul)
@initiatorulpero'idul de benzoil)
;ichidul
@monomer< eterul metacrilatului
0n inhibitor< hidrohinomul.
2.2 Amplute(composite) materiale polimerice obturative
3.6ompomere(sisteme compozito<ionomerice)< mase de refacere prezentate
de combinarea rupelor acide ale polimerilor lassionomere si rupelor
fotopolimere ale rasinilor compozitionale.
4.,ateriale restaurative metalice
4.1 Amalamele
a.dearint< Amalcap (lus, >ivacap, 6ontour, S7bralo7,
Septallo7, 662A<"1, 662A<43
b.de cupru: 6,2A <5# in capsule( 1usia)
4.2 Alia.ul de aliu(allodent ,)
4.3 Aur pur p<u obturatii dentare( se folosesc foite de aur )
Amalama clasica< alia. din
@ #5<##B arint
@ 2&<32B cosistor
@2<#B cupru
@pina la 1 B zinc
Acest alia. se amesteca cu mercur.
#. $rimar dure
1. 0ncrustatii(directe, indirecte, standarde, computerizate)
a. metalice
b.ceramice
c. din masa plastica
d. metalo< ceramice, metalo: acrilice
2. >inire(laminat), fatetare adeziva (directa, indirecta)
3. 6onstructii de retentie
a.pivoti parapulpari<pini
b.pivoti intracanalar<poste
(e parcursul evolutiei dispar tot mai des materialele cu particularitati slabe
fizico:mecanice si chimice( cementele minerale, materialele polimerice
neumplute), mai rar sunt folosite amalamele. 0n schimb au apaut o cantitate
impunatoare de mase compozitionale, cemente stecloionomere, compomere,
capabile sa satisfaca cerintele moderne fata de obturatia restaurativa.
Cementuri glassionomere
! rupa de mase stomatoloice moderne elaborate pe calea unirii
particularitatilor sistemelor silicate si poliacrilice.
%nele particularitati fizico c&imice
1.Stabilitate ma'ima la efectul de rupere este realizata dupa 24 de ore dupa
preparare si cuprinde &":1%" ,(A
2.,odul elasticitatii este eal cu $,(A
3.5ste putin solubil in lichidul bucal
4.Adezivitatea chimica este e'celenta, %<12 ,(A fata de tesuturile dure
dentare si masele de obturatie
5.(uterea de coeziune a /60 cu smaltul e de 5 ,(A
#.(uterea de coeziune a /60 cu dentina e de 3 ,(A
$articularitati pozitive
a. Adezivitate buna fata de tesuturile dure dentare si material de obturatie
b. 3iocompatibilitate
c. +u irita pulpa(molecula ma.ora a acidului poliacrilic aproape nu trece prin
canaliculele dentinare)
d. Actiuni anticarie ( prin alcalinizare, elimina 9, fara dezinterarea de
structura a masei)
e. Stabilitate ma.ora
f. 6onstrinere scazuta de polimerizare
. 6oeficient de dilatare termica apropiat de cel al tesuturilor dentare
h. 5lasticitate si stabilitate de culoare
i. Slab se dilueaza in lichidul bucal
.. 1<contrasticitate
C. 6ompatibilitate cu amalama si composite
l. (ot fi folosite in sandvis:tehnica (deschisa)

$rocedeu de folosire a cementelor
Autopolimerizabile se prepara pe )2! distilata sau lichid special D min pe
palete de hirtie. 9laconasul cu lichid va fi inchis ermetic.
Fotopolimerizabile se prepara 1<1,5 min (fotopolimerizarea dureaza 4"<#"
sec).
Avind la baza principiul , componenta si mecanismul de solidificare , se
clasifica cementurile lassionomerice in urmatoarele rupe
1. 6ementuri clasice(traditionale) biocomponente
2. 6ementuri lassionomere hibride de solidificare dubla si tripla
3. 6ementuri monocomponente fotopolimere

Cementuri clasice bicomponente
Au un sinur mecanism de solidificare chimica(tip acido<basic)
Sistemul pudra<lichid. ;a intarire (solidificare) se formeaza o sare ionomera
slab diluata in lichidul bucal.
Diverse forme de elaborare
1. (raf<sticla alumosilicata cu 9. ;ichidul, solutie apoasa a acidului
poliacrilic (,,0onobond,, (>oco)), /lassionomer cement.
2. 5laborate in capsule in care lichidul si praful sunt despartite, care se
prepara in preparator(3ase ;ine (-entspl7)), (>ivalass 3ase (>ivodent)
3. A?uacementuri(acidul poliacrilic se include in praf in forma de cristale).
;ichidul <apa distilata<( 3ase ;ine (-entspl7)), A?ua 0onobond (>oco).
Capacitati
a. sunt mechanic stabile
b. adezivitate chimica la tesuturile dentare
c. elimina 9 in tesuturile dentare
d. nu au nevoie de fotoinitiere
Cementuri &ibride solidificare dubla si tripla!
sunt cele traditionale cu un adios de rasina polimera fotosolidificabila.
Mecanismul de solidificare
1.reactie obisnuita dupa prepararea acido bazica
2.reactie rapida de polimerizare a masei plastice in urma fotoefectului(are loc
coeziunea matricei masei plastice cu lassionomerul), ( >itreb3ond (3,),
9u.i ;inin ;6 (606), (hotac:bond , Aplicap(5S(5).
Capacitati
1.putin sensibile la umeditate
2.se solidifica fara formarea microisurilor
3.poseda adezivitate mare la tesuturile dentare dure
Cu mecanism triplu (firma 3(M)) Vitremer
a.cu lumina de zi
b.cu sistem autopolimer al matricei polimerice
c.reactie chimica de luna durata a cementului
Capacitati
1.a scazut brusc constrinerea de polimerizare
2.a crescut stabilitatea
3.au o coeziune buna la dentina
4.compenseaza constrinerea de polimerizare a compozitului
Cementuri monocomponente fotopolimere
(oseda un sinur mecanism de solidificare, la actiunea luminii are loc reactia
de polimerizare a masei plastice, iar reactia lassionomera nu se produce, din
care considerente nu urmeaza leatura chimica cu smaltul si dentina(Septocal
;S (Septodont), 0onoseal(>oco), 6avalite (8err))
Masele permante cementer/glassionomere prezinta particularitati positive
1.adeziune chimica fata de tesuturile dure dentare
2.coeziune marinala buna
3.coeficientul de dilatare termica eal cu cel al tesuturilor dure
4.constrinere minima la solidifcare
5.efect cariostatic(9)
#.biocompatibilitate ma.ora, lipsa iritatiei pulpare (e'ceptie fac cavitatile
cariate profunde)
$.calitati estetice satisfacatoare
%.calitati mecanice satisfacatoare(la consolidare)
&.simplicitate la folosire
1".relativ ieftine( de 4 ori mai ieftine decit compozitele)
articularitati negative
a. cele polimerizabile sensibile la actiunile umeditatii insistind izolare cu lac
pe 24 ore
b.complicate in prelucrare si polizare
c. nu sunt abraziv stabile
d. mai putin sensibile sunt cele fotopolimerizabile
Cementul !ibrid ,,Vitremer,,(3M)/ cement de solidificare tripla
1. polimerizare foto (imediata)
2. polimerizare chimica(microcapsule cu praf care contin sistemul catalitic
patentat)< reactie de solidificare in toate sectoarele
3.reactie lassionomerica<aprovizioneaza adeziunea chimica,
biocompatibilitatea, eliminarea 9
Indicatii de folosire a cementurilor glassionomere
a. obturatii estetice clasa 3 si 5 ale dintilor permanenti
b. obturarea eroziunii, defectului cuneiform
c. toate clasele 3lacC in dinti provizorii
d. obturarea dintilor in erontostomatoloie
e. refacerea provizorie a dintilor fracturati
f. refacerea coroanei distruse a dintelui cu formarea bontului
. obturatie de baza ,,sandvis<tehnica,,
Sunt produse si cementuri pacheble(condensate), ,,8etac ,olar,,(5S(5),
,,9u.i & /(,, (/6), ,,6hem9le',, (-entspl7), ele prezinta stabilitate ma.ora si
pot fi condensate cu fuloarul.
Compozitele
0n conformitate cu standartul international 0S!, materialele compozitionale
sunt alcatuite din 3 componente
a.matricea oranica(matricea de polimer)
b.umplutorul anoranic(particule anoranice)
c.substante tensio< active de suprafata(silane)
"#Matricea organica se prezinta de monomer, inhibitor, catalizator si
fotoabsorbant(la fotopolimere)
,onomerul <baza compozitului se prezinta ca un produs al reactiei
bisfenolului si licidilmetacrilatului.
0nhibitorul polimerizarii se adaua la masa de obturatie cu scopul de
aprovizionare a termenului arantat de pastrare si viabilitatii de plasticitate.
6atalizatorul se prezinta ca o substanta capabila sa includa startul,
accelerarea si activizarea procesului de polimerizare.
9oto <absorbantul ultraviolet se adaua din considerentele micsorarii
dependentei compozitului de razele solare.
$#%mplutorul anorganic(particele de cuart, sticla de bariu, siliciu si
circoniu) se include in matricea oranica cu scopul maririi stabilitatii
mecanice si chimice a materialului, micsorarii volumului de constrinere
de polimerizare si coeficientului de dilatare termica.
3#&ubstantele tension/ active de suprafata sau silane sunt incluse in
compozite p<u ameliorarea coeziunii particulelor anoranice cu baza
oranica , intru formarea unui monolit chimic stabil.
Clasificarea maselor compozitionele
1. ,acroumplute sau macrofilate sunt compozitele cu marimea particulelor
umplutorului 1<1""" mCm. Aceasta rupa de materiale a fost sintezata
prima, obtinind o popularitate foarte mare in lumea stomatoloica.
1eprezentanti < 5vicrol(Spofa -ental), 6oncis (3,), Adaptic (-entspl7),
5pacril (Stoma), 9olacor<6 (1adua 1osii), 6ompodent
6rasnoznament)
0ndicatii <obturatia cavitatilor cariate de clasa 1 3lacC, mai rar clasele 2 si
5, care nu impune estecitate ma.ora.
2. ,icroumplute sau microfilate sunt masele compozitionale cu marimea
particulelor umplutorului ",""5: ","5 mCm. ,asele poseda o esticitate
ma.ora.
1eprezentanti <0sopat, )elio (rores, )elio ,oler (>ivident), -urafile
()iraeus 8ulzer), -eufill S6, -eufill<, (-eussa),
Silu' (lus(3,)
0ndicatii 1.cavitati cariate de clasele 3 si 5 3lacC
2.defecte cuneiforme, eroziune dentara
3.6ompozite hibride < materiale cu marime particulelor umplutorului
",""5 <1"" mCm. Sunt cele mai populare mase de obturatie capabile sa fie
folosite universal.
1eprezentanti< (rizma 2(), Spectrum (-entspl7), >alu' (lus, 4 1""
(3,), )erculite =1> (8err), -eufill )(-eussa),
6harisma (8ulzer), 2etric (>ivo dent), Arabesc( >oco)
0ndicatii
1.cavitati cariate de toate clasele 3lacC(1<#)
2.defecte cuneiforme si eroziuni
3.lucrari restaurative la distrueri coronare massive
0n functie de forma de polimerizare masele compozitionale se devizeaza in
2 rupe
1.compozite autopolimerizabile
2.c.fotopolimerizabile
'tapele de lucru cu compozitele fotopolimere
1. anesteziere
2. iienizarea profesionala a cavitatii bucale
3. selectarea culorii obturantului
4. prepararea cavitatii(cariate, cuneiforme, erosive) si administrarea
8oferdamului
5.prelucrarea medicamentoasa a cavitatii preparate
#.rava.ul total al cavitatii
$.spalarea(iriarea) de amestecul ravant
%.uscarea cavitatii
&.aplicarea sistemului bondin
1".aplicarea obturantului in straturi
11.prelucrarea obturatiei cu freze speciale
12.postbondinul
13.slefuiri si poliare
14.acoperirea dintelui restaurat cu fluor<el

(lo)/ composite
,asele floE prezinta un inalt efect ,,ti'otrop,,< capacitatea dea se scure
pep e suprafata formind o pelicula subtire.
(lo) /composite
1. 1evolution (8err)
2. 9ilteC 9loE (3,)
3. -urafill 9loE (3isco)
4. Altraseal =2 plus (Altradent)
5.2etric 9loE (>ivadent)
articularitati
a. destul de stabile
b. elasticitate ma.ora
c. caracteristice estetice bune
d. radio<contraste
e. patrunde bine in sectoarele reu accesibile si nu se preline de pe
suprafata administrate
arti negative: constrinerea de polimerizare foarte mare(5B)
Indicatii de folosire
1. obturarea cavitatilor de colet , defecte cuneiforme , eroziuni
2. refacerea micilor fisuri de smalt
3. ermetizarea invaziva si neinvaziva a fisurilor
4. obturarea cavitatilor cariate clasa 3 si 5
5. obturarea cavitatilor mici pe suprafata masticatorie
#. clasa 2 prin prepararea ,,tunnel,,
$. refacerea dispicaturilor(aschierilor) ceramicii si metaloceramicii
%. obturarea dintilor prin metoda ,,refacerii in straturi,, ( stratul
subadaptiv primul)
&. formarea bontului sub coroana
1". restabilirea adezivitatii marinale ale plombelor compozitionale
11. fi'area incrustatiilor de ceramica si vinirelor
12. fi'area sistemelor de atelare(sinare) din fibre (1ibbond, 9iber<splint)
Compozite consolidate
Alternative amalamelor sunt compozitele condensate(pacCable)
Sunt elaborate pe baza matricei polimere ,,dense,, , modificate si
umpluturilor hibrizi cu marimea particulelor pina la 3,5 mcm.
articularitatile lor
1.rezistenta ma.ora la abraziune
2.consistenta compacta(se condenseaza in cavitatea cariata, nu se scure,
nu se lipeste de instrument si poate fi modelata un timp indelunat)
3.constrinere de polimerizare minima(1.#<1.%)
Sunt numite materialele capabile sa umple tridimensional lumenul canalului
radicular maistral si al celor accesorii si sa siileze tubulii dentinari.
Masele date se devizeaza in 3 grupe
1. plastice
2. primar dure
3. semisolide
*bturante plastice de canal(siallere)
a. bazate pe cimentul fosfat( 6ementul fosfat, >isfat, Adhezor)
b. bazate pe amestecul zinc<o'id euenolic(pasta zinc<o'id<euenolica,
5stesone, 5ndofil, 5ndometazone, 2ubliSeal)
c. bazata pe cementul zinc<o'id euenolic (6alcimol, 5ndosol, 6ariosan,
5ndobtur, 6anasan, (ulp 6anal Sealer, 16 23, Fachs 6ement)
d. bazate pe hidro'id de calciu(/licodent, -iaCet, Sealape', 6alasept,
3iocale', (cu formarea 6a(!))2, 5ndocal, Ape'it)
e. bazate pe rasini rezorcin formalina((aracin, 9oredent, 3ioplast, 9orfenan)
f. bazate pe rasine epo'ide (0ntradont, 2hermaseal, 5ndodont, 5po'ical,
2opseal, A)<2#, A)<plus, 5ndorez)
. cementuri sticloionomere de canal (5udion, 5ndo<Gen, 8etac<5ndo aplicar
h. alte materiale de canal ( (asta eutoniu, 6rezodent, 2reatmentspad,
Gendo fill)
h. amalame de canale in serini
*bturante pe canal primar dure(fialler)
1. pivoti de utaperca (standard si nestandard )
2. pivoti de arint
3. pivoti de masa plastica