Sunteți pe pagina 1din 1

Scrisoare de intenție

(Model propus în cadrul Admiterii la Master FEAA 2018)

1. Date de identificare ale candidatului:


(așa cum reies din cartea de identitate: nume, iniţiala/iniţialele tatălui, prenume)

2. Precizați în maxim cinci rânduri care sunt motivele şi argumentele pentru care aţi ales
să studiaţi la FEAA?
(motive personale, preferinţe legate de o anumită carieră, argumente pentru obţinerea unei
anumite calificări etc.)

3. Precizați de unde v-aţi informat despre oferta educaţională a FEAA pentru programele
de master?

4. Încercați să formulați în maxim cinci rânduri care sunt aşteptările dumneavoastră


privind viaţa de masterand în cadrul FEAA?
(în ceea ce priveşte procesul educaţional, precum şi eventuala angajare pe durata studiilor)

5. Considerați că aţi avut realizări deosebite pe parcursul ciclului de licență care să vă


recomande pentru a fi student în cadrul programelor de master oferite de FEAA?
(exemplu: participări la olimpiade, concursuri studențești sau conferințe, acţiuni de
voluntariat, stagii de studiu sau practică ERASMUS, vizite la universități de prestigiu etc.)

6. Cum doriţi să vă implicaţi în activităţile extracurriculare organizate de cadrele


didactice sau studenţii FEAA?
(participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti, concursuri, acţiuni de
voluntariat, schimburi de experienţă, participarea la/organizarea de activităţi culturale,
sportive etc.)

7. Menţionaţi, dacă doriţi, alte elemente care consideraţi că vă recomandă pentru a fi


student în cadrul programelor de master oferite de FEAA.

Data............................. Semnătura candidatului.......................................

Notă: Eseul va fi redactat la un rând, cu caractere Times New Roman, 12 şi va conţine între 300 şi
500 de cuvinte. Acesta va fi depus în original în dosarul de înscriere.