Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a VIII –a
Titlul lecţiei: Rădăcina pătrată
Tipul lecţiei: Lecţie comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe
Obiective operaţionale:
- elevii să cunoască noţiunea de rădăcină pătrată
- elevii să conştientizeze şi să înţeleagă că pătratul unui număr raţional pozitiv este întotdeauna pozitiv sau zero
- elevii să conştientizeze şi să înţeleagă că rădăcina pătrată dintr-un număr negative nu există.
- să extragă rădăcina pătrată din numere raţionale pătrate perfecte.
- să-şi însuşească algoritmul de extragere a rădacinii pătrate dintr-un număr natural pătrat per
Strategie didactică
Evenimentele Activităţile din lecţie desfăşurate pentru realizarea obiectivelor Metode, materiale,
lecţiei P – profesor, E – elev mijloace

Captarea Profesorul face prezenţa, verifică dacă există cretă, cere elevilor să aibă caietele de temă şi de clasă pe Povestirea
atenţiei. bancă . verifică efectuarea temei pentru acasă calitativ.
Pregătirea clasei
pentru lecţie
Prezentarea de 2 2 1
2
 1
2

P: a).Calculaţi: 3 , (–3) ,   ,    .
material pentru 2  2 Exerciţiu individual
reactualizarea b). Dacă x este număr raţional pozitiv, care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate întotdeauna: Conversaţie frontală
cunoştinţelor x  0, x  0, x  0, x  0 .
2 2 2 2

însuşite anterior c). care numere raţionale au pătratul 9?


E: la tablă rezolvă cerinţele.
P: împreună cu elevii ajung la concluzia că
Pătratul unui număr raţional este întotdeauna pozitiv sau zero (adică nenengativ).
P: scrie pe tablă concluzia, elevii în caiete
Informarea P: Anunţă titlul lecţiei, elevii scriu titlul în caiete Explicaţia
elevului asupra Rădăcina pătrată a unui număr raţional pozitiv Conversaţie
obiectivelor euristică
Definiţie: Fie a un număr raţional pozitiv  a  0  . Numărul pozitiv x se numeşte rădăcina pătrată a
urmărite
numărului a dacă x2=a.
Notăm rădăcina pătrată a numărului a cu a
 a  0 şi a =x înseamnă x2=a şi x  0
  a  a
2

P: scrie pe tablă elevii în caiete


P: Obs: scrierea  3 nu are sens
P:Exemple: Explicaţia
Prezentarea de a). 64  8 2  8  8 Conversaţie frontală
material nou. b).   7 2  7 7
Dirijarea c). 0 0
învăţării 2 Conversaţie
Asigurarea 16 4 4 4
euristică
d).     
feed-back-ului 25 5
  5 5 Exerciţiu frontal
Demonstraţia
Prezentarea de P: In continuare vom prezenta două metode de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un număr natural Conversaţie
material nou. pătrat perfect euristică
Dirijarea Metoda 1. Exerciţiu frontal
învăţării - descompunem numărul în produse de factori primi Demonstraţia
Asigurarea - scriem numărul ca putere cu exponentul 2
reţinerii - baza puterii este rădăcina pătrată
Asigurarea exemplu: 144  2 4  3 2 = (2 2  3) 2  12 2
feed-back-ului 144 =12.
Obs. calculul rădăcinii pătrate dintr-un număr natural pătrat perfect poate fi efectuat mai simplu dacă
descompunem numărul în produse de pătrate perfecte
Exemplu: 225= 925; 225  15
P: propune spre rezolvare 324 441 1024
Prezentarea de Metoda 2 Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate Conversaţie
material nou. Calculăm rădăcina pătrată din 1024. euristică
Dirijarea Parcurgem următoarele etape: Explicaţia
învăţării I. 10  24 se desparte numărul în grupe de câte două cifre de la dreapta la stânga Demonstraţia
Asigurarea II. 1024 căutăm numărul cel mai mare al cărui pătrat este mai mic sau egal cu 10.
reţinerii Acesta este 3 şi îl scriem în dreapta sus. Pătratul numărului se aşează sub 10.
Asigurarea Efectuăm scăderea. Obţinem 1, primul rest parţial.
feed-back-ului III. 1024 Lângă primul rest parţial coborâm grupa următoare. Obţinem 124.
Dublăm cifra 3 a rădăcinii pătrate. Obţinem numărul 6, pe care+l aşezăm sub3.
IV. 1024 Ignorând ultima cifră a numărului 124 obţinem numărul 12.
Împărţim 12 la 6 şi obţinem câtul 2. Aşezăm cifra 2 la dreapta numărului 6.
Obţinem 62. Înmulţim 62 cu 2, obţinem 124. Scădem 124 din 124.
Obţinem restul 0. Trecem cifra 2 la rădăcina pătrată. Algoritmul se încheie.
P: Propune spre rezolvare : 7056 ; 6724
P: tema pentru acasă problemele: 1,2 pag. 64(mate 2000+6)