Sunteți pe pagina 1din 7

Fişa Nr.

1 Bifaţi pătrăţelul în dreptul imaginii în care găsiţi elemente caracteristice tradiţiilor şi mitologiei
naţionale

Mărţişorul, Igor Vieru Nucari, Igor Vieru La Nistru , Eleonora Romanescu Strâmbă lemne, Lazăr Dubinovschi

Valentina Rusu - Ciobanu. La joc. Sonet, Andrei Sîrbu. Mihai Grecu, Ospitalitatea.
Fişa Nr.2 Bifaţi pătrăţelul în drepul imaginilor care evocă evenimentele dramatice prin care a trecut poporul
basarabean.

Copilăria, Mihail Grecu Casa, Eleonora Romanescu Strâmbă lemne, Lazăr Dubinovschi Fructe în câmp, Andrei Sîrbu.

Sub semilună, Andrei Mudrea Franţuzoaică, , Grigore Vieru, Glebus Sainciuc Orfelinat, Andrei Mudrea
Eugenia Malesevschi
Fişa Nr.3 Bifaţi pătrăţelul în drepul imaginilor care emană coloritul peisajului moldovenesc

Miez de vară, Igor Vieru Piatra istoriei, Adrei Sârbu Interior, E.Maleşevschi Orheiul vechi, Andrei Mudrea

Autoportret, Poarta la Butuceni, Valea Morilor, Ion Morarescu Strada Alexei Șciusev
V. Rusu-Ciobanu Ghenadie Jalba Vasile Movileanu
Fişa Nr.4 Bifaţi pătrăţelul în drepul imaginilor care abordează subiecte cosmpolite: scene din
cotidian, naturi statice, compoziţii abstracte.

Gutuie, Andrei Sârbu Zi de toamnă, Mihail Grecu Mulsul oilor, Flori,


Plexandru Plămădeală Ion Morarescu

Miez de vară, Igor Vieru Chişinău, Vasile Movileanu Fetele de la Geadîr-Lunga


Mihail Grecu
Fişa Nr.5 Bifaţi pătrăţelul în drepul imaginilor care au o valoare profanată, dezvoltă un prost-gust
şi un aspect « dulceag ». (Kitsch)
1. Autorul Monumentului lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.
2. Pictoriţa care „cântă natura în culori”
3. Autoarea autoportretului
4. Autorul multor portrete sculpturale şi a personajului folcloric Strâmbă-Lemne
5. Autoarea tabloului „Cană pe pervaz”
6. Plasticianul care a ilustrat: „Soacra cu trei nurori, Călin file din poveste, snoave populare Păcală şi Tândală
7. Maestru al măştilor executate cu mult suflet şi umor.

P L Ă M Ă D E A L Ă

R O M A N E S C U

M A L E Ş E V S C H I

D U B I N O V S C H I

C I O B A N U

V I E R U

S A I N C I U C