Sunteți pe pagina 1din 3

DIRECŢIA GENERALĂ

EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ


etapa pe școală
Nivelul 1 – clasele a V-a și a VI-a
BAREM DE NOTARE
 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut să
numeroteze rândurile scrise.
 În cazul în care în cerință a fost precizată existența unei limite maxime de rânduri, nu se vor lua
în considerare rândurile excedentare.

SUBIECTUL I__________________________________________ ________30 de puncte


A. 4 puncte: 1 punct pentru fiecare răspuns corect
1. d
2. a
3. c
4. b

B. 4 puncte: 0,5 p. pentru fiecare idee plasată corect

8 5 6 4 2 3 1 7

C. 12 puncte: 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare din cerințe


1. Notarea a două cuvinte care denumesc părțile unei nave: tribord, babord. (1 p. + 1 p.) 2 p.
Formularea răspunsului într-un enunț: 1p.
Orice altă variantă de răspuns: 0 p.

2. Precizarea zilei și a anotimpului în care se petrece acțiunea: duminică, primăvara: (1 p. + 1 p.) 2 p.


Formularea răspunsului într-un enunț: 1p.
Orice altă variantă de răspuns: 0 p.

3. Prezentarea a două motive pentru care Tom îi propune lui Jim să îl lase să meargă după apă, de
exemplu: la fântână se adună băieţi şi fete care, în timp ce îşi aşteptau rândul, se jucau; dura cel puţin o
oră să revină de la fântână etc.
Prezentarea celor două motive (1,5 p. + 1,5 p.) 3 p.
Încercare de prezentare: 1 p.
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p.

4. Explicarea, în cel mult 10 rânduri, a semnificației enumerației: surprinde numărul mare de copiii care au
văruit gardul etc.
Explicare clară și nuanțată: 2 p.;
Explicare ezitantă: 1 p.
Numerotarea rândurilor: 1 p.
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p.

D. 10 puncte
Numerotarea rândurilor: 1 p.
Precizarea opțiunii: 1 p.
Folosirea unor mărci ale subiectivității: 1 p.
Explicarea coerentă a opțiunii: 5 p.; explicare ezitantă: 3 p.; încercare de prezentare: 1 p.
Exprimare corectă, clară, nuanțată: 1 p.
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1p.
Nu se va puncta tendința de comentare a textului, apelul nejustificat la concepte de teorie
literară.
SUBIECTUL al II-lea________________________________________________ 20 puncte
A. 10 puncte: 2 puncte pentru fiecare răspuns corect
1. Menționarea denumirii asociației: Asociația Telefonul Copilului.
Răspunsul inclus în enunț: 2 p.
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.

2. Precizarea sensului cuvântului respondent: cel care a răspuns la întrebări.


Răspunsul inclus în enunț: 2 p.
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.

3. Notarea a două dintre motivele pentru care copiii nu ar mărturisi părinților că sunt victime ale
fenomenului bullying, de exemplu: rușine, teama de răzbunarea agresorilor, nu cred că adulții îi pot ajuta,
nu vor să fie etichetați ca trădători, teamă de reacția părinților.
Răspunsul inclus în enunț: 2 p. (1 p. + 1 p.)
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p. (0,5 p. + 0,5 p.)
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.

4. Numirea spațiului în care au loc cele mai multe acțiuni de bullying: sala de clasă.
Răspunsul inclus în enunț: 2 p.
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p

5. Motivarea răspunsului.
Răspunsul clar, nuanțat: 2 p.
Răspunsul ezitant: 1 p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.

B. (10 puncte)
Numerotarea rândurilor: 1 p.
Formularea răspunsului: 2 p.
Explicarea răspunsului în mod convingător: 4 p./explicare schematică: 2 p.; încercarea de a explica:
1 p.
Coerența ideilor: 1 p.
Exprimare corectă, clară, nuanțată: 1 p.
Respectarea normelor de ortografie și de punctuație: 1 p.

SUBIECTUL al III-lea______________________________________________ 10 puncte


1. Notarea denumirii băuturii răcoritoare: Granini.
Răspunsul inclus în enunț: 2 p.
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.

2. Precizarea aspectului suferat de precizarea referitoare la procentul de fruct: este un suc natural, sănătos
etc.
Răspunsul inclus în enunț: 2 p.
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.

3. Explicarea dimensiunii diferite a literelor din cele două mesaje scrise: sloganul campaniei este scris cu
litere de dimensiune mai mare cu scopul de atrage atenția asupra denumirii produsului/a mărcii, în timp ce
precizarea referitoare la cantitatea de fruct este scrisă cu litere mai mici fiindcă este o informație
secundară.
Răspunsul inclus în enunț: 2 p.
Răspunsul neinclus în enunț: 1 p.
Răspuns greșit sau lipsa răspunsului: 0 p.
4. Prezentarea, în cel mult 10 rânduri, a relației dintre imaginea din reclamă și sloganul acesteia, de
exemplu: mărul bea din sticla cu suc, dovadă că îi place: iubește Granini etc.:
Numerotarea rândurilor: 1p.
Prezentare clară, prin surprinderea relației dintre imagine și mesaj: 3 p.; prezentare ezitantă:: 2
încercare de prezentare: 1 p.
Lipsa răspunsului sau răspuns greșit: 0 p.

S-ar putea să vă placă și