Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA”

FACULTATEA DE PSIHOSOCIOLOGIE
SPECIALIZAREA: PSIHOLOGIE

CAIET DE PRACTICĂ

SUPERVIZOR: TUTORE:

ASIST. UNIV.ELENI BURGASLIS LECT. UNIV. DR.


MIHAELA RUS

STUDENTĂ: BUDA
MEDA

CONSTANŢA – 2010
OBIECTUL ACTIVITAŢII PSIHOLOGICE

- RECRUTAREA ŞI SELECŢIA PSIHOLOGICĂ


- EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE
- IMPLICARE ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE ÎN ORGANIZAŢII
- ACTIVITATE DE ANALIZĂ A MUNCII
- INVESTIGAREA PROCESULUI DE SCHIMBARE
ORGANIZAŢIONALĂ
-EVALUAREA STRESULUI OCUPAŢIONAL, PROIECTAREA ŞI
IMPLEMENTAREA INTERVENTIILOR DE MANAGEMENT AL
STRESULUI OCUPAŢIONAL

CADRU LEGAL

Cabinetul de psihologie îsi desfăşoară activitatea în temeiul


următoarelor acte normative:
1. Lege nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de
psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.
Prezenta lege reglementează modul de exercitare a profesiei de
psiholog cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.
2. Hotărârea de Guvern nr. 355/11.04.2007 privind
supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru
supravegherea sănătăţii lucrătorilor faţă de riscurile pentru securitate
si sănătate, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli
profesionale cauzate de agenţi nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau
biologici, caracteristici locului de muncă, precum si a suprasolicitării
diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.
INSTRUMENTE UTILIZATE

SISTEM CAS:
1. Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive (BTPAC) –
vizează evaluarea aptitudinilor cognitive;
2. Teste de personalitate – vizează evaluarea personalităţii;
3. Teste de evaluare a intereselor ocupaţionale – vizează evaluarea
intereselor ocupaţionale ;
4. Teste de evaluare a emoţiilor – evaluează stările emoţionale;
5. Teste de evaluare a cunoştinţelor;
6. Teste de atenţie – evaluează atenţia distributivă şi atenţia
concentrată.

ETAPELE EVALUĂRII PSIHOLOGICE


- PSIHOLOGIA MUNCII, SERVICII ŞI TRANSPORTURI -

1. Identificarea unităţii angajatoare care solicită/necesită evaluare

psihologică periodică a personalului angajat.

2. Identificarea categoriei de angajajaţi care urmează a fi supuşi

evaluării psihologice.
3. Se stabileşte de comun acord cu managerul unităţii beneficiare de

servicii psihologice, data (ziua şi ora) testării psihologice.

4. Închierea Contractului de prestări servicii psihologice, între

furnizor şi beneficiar.

5. Construirea Bateriei de teste psihologice, în funcţie de specificul

categoriei de angajaţi.

6. Efectuarea testării psihologice la data stabilită.

7. Prelucrarea rezultatelor bateriei de teste administrate fiecărui


angajat.

8. Eliberarea avizului psihologic, în funcţie de scorul obţinut la

bateria de teste.

9. Înregistrarea datelor obţinute în formă electronică şi în Registrul


de evidenţă.

10. Întocmirea Raportului de evaluare psihologică.


*** Activitatea de EVALUARE A PERFOMANŢELOR

PROFESIONALE (la care se referă tema de faţă) se desfaşoară pe 2

planuri:
1. Activitate de cabinet (presupune lucrul cu documentele
necesare);
2. Activitate de teren (presupune contactul cu persoanele care fac
obiectul evaluării psihologice, testarea psihologică şi consilierea
psihologică acolo unde este cazul).
Dintre abilităţile cognitive, avute în vedere în cadrul activităţii de
evaluare a performanţelor profesionale, sunt testate psihologic şi
orientarea spaţială şi perceperea detaliilor.

TESTAREA PSIHOLOGICĂ

În vederea evaluării psihologice în domeniul psihologiei muncii,


testarea psihologică se realizează în două modalităţi:
1. testare individuală (psihologul administrează bateria de teste unei
singure persoane). Se poate realiza în variantă hârtie-creion sau în
variantă soft.
2. testare de grup (psihologul administrează bateria de teste
simultan unui grup de persoane). Se realizează în variantă hârtie-creion.

În cadrul cercetării de faţă, pentru colectarea datelor s-a realizat


testarea de grup.
ABILITATEA CADRELOR DIDACTICE
DE A
COMUNICA ÎN DOMENIUL ŞCOLAR

CUPRINS

CAP. I. EVALUAREA PERFORMANŢELOR


PROFESIONALE………………………................9
CAP. II. ABILITĂŢILE VERBALE ŞI COMUNICAREA
PEDAGOGICĂ………………….......11
CAP. III. METODOLOGIE DE
CERCETARE.................................................................................15
1.
Obiectivelecercetării...........................................................................................................1
5
2.
Ipoteze ................................................................................................................................1
5
3.Variabilele
cercetării............................................................................................................15
4. Prezentarea lotului de
subiecţi.............................................................................................16
5. Prezentarea instrumentelor de
lucru....................................................................................17
6. Recoltarea datelor…………………………………………………..
……………………..21
CAP. IV. PREZENTAREA ŞI INTERPRETAREA
DATELOR………………………………...…22
1. Analiza statistică şi interpretarea datelor – test
,,Vocabular”………………………….…22
2. Analiza statistică şi interpretarea datelor – test ,,
Sintaxă”………………………………25
3. Analiza statistică şi interpretarea datelor – Tabele de
comparaţie………………………..27
CONCLUZII………………………………………………………………………………
….……..30
ANEXA……………………………………………………………………………….
……...……..31