Sunteți pe pagina 1din 5

Etica si integritatea academica sugereaza dezvoltarea unei culturi a integritatii si responsabilitatii in

viata academica.

Integritatea academică presupune respectarea de către studenţi, profesori şi personalul


administrativ al instituţiei de învăţământ a unui set de valori şi principii etice cum ar libertate
academică, competenţă, integritatea morală, corectitudine intelectuală şi onestitate, colegialitate,
loialitate, responsabilitate, transparenţă, respect şi toleranţă.

Principiile Integrităţii academice:


1. Integritatea morală

2. Colegialitatea

3. Loialitatea

4. Respectul şi toleranţa

5. Profesionalismul

6. Onestitatea şi corectitudinea intelectuală

7. Dreptatea şi echitatea

8. Transparenţa

9. Responsabilitatea profesională şi socială

10. Libertatea academică

11. Autonomia personală

12. Meritul

Cultura academică ASEM promovează în mod activ şi consecvent, prin declaraţii, documente
instituţionale şi coduri de comportament academic, acele valori, norme şi practici, care ghidează
întreaga comunitate instituţională. În acest fel se conturează un etos bazat pe respectarea
principiilor privind demnitatea şi integritatea fizică şi morală a oamenilor, instruirea lor continuă,
dezvoltarea cunoaşterii şi îmbunătăţirea calităţii, participarea la procesele de democratizare şi de
asigurare a egalităţii de şanse.

Despre proiect
Este unanim recunoscut, că calitatea învăţământului superior, în mare măsură, este determinată
şi de faptul: sunt respectate normele şi valorile etice in cadrul instituţiei sau nu. O instituţie
prestigioasă, care formează specialişti de o înaltă calificare tinde cu desăvârşire la promovarea
integrităţii academice precum şi la protejarea valorilor morale: onestitate, colegialitate, respect,
încredere, responsabilitate, libertate academică, transparenţă, bunăvoinţă şi grijă etc. Astfel,
integritatea academică urmăreşte ca aceste valori să fie respectate de fiecare membru al
comunităţii academice, indiferent cine este acesta - student, profesor sau reprezentant al
administraţiei instituţiei, astfel evitându-se minciuna, furtul, mituirea, plagierea şi alte
comportamente de acest gen.
Cu regret, pentru instituţiile de învăţământ din Republica Moldova, nerespectarea principiilor
integrităţii academice constituie nişte lucruri fireşti. Comportamentul imoral este frecvent justificat
prin „aşa-s circumstanţele,... toţi fac la fel, etc...” Lipsa unor reguli de comportament clar definite
nu favorizează o conduită academică onorabilă.
În scopul promovării conceptului şi principiilor integrităţii academice în rândul studenţilor şi
profesorilor şi elaborarea Codului de Onoare al ASEM, grupa de iniţiativă constituită din profesori
şi studenţi ai ASEM pe lângă Centrul Moldo-American pentru iniţiativă Privată (MACIP), în
colaborare cu Rectoratul ASEM lansează proiectul “Promovarea Integrităţii Academice la
Academia de Studii Economice”.

Obiectivele acestuia fiind:

1. Elaborarea, plasarea şi menţinerea paginii web „Integritatea Academică” şi plasarea pe


site-ul ASEM;

2. Efectuarea unui studiu în rândul studenţilor şi profesorilor ASEM privind cunoaşterea şi


respectarea principiilor integrităţii academice;

3. Realizarea lunară a câte 2 emisiuni radiofonice la „Radio ASEM”;

4. Organizarea mesei rotunde „Influenţa integrităţii academice asupra calităţii procesului de


instruire şi de cercetare ştiinţifică”;

5. Elaborarea proiectului Codului etic al ASEM şi mediatizarea acestuia;

6. Elaborarea şi publicarea „Ghidului Integrităţii Academice”;

7. Organizarea conferinţei „Modalităţi de asigurare a integrităţii academice”;

8. Evaluarea şi monitoringul final al proiectului.

Cine ar trebui sa elaboreze Codul Etic?

Colectivele studentesti
28
Colectivele de profesori
15
Administratia institutiei
15
Un comitet format din reprezentantii a tuturor categoriilor enumerate mai sus
51
Ministerul Educatiei

1. De ce am nevoie de etică?

Cunoasteti semnificatia notiunii de integritate academica?

Credeți ca trebuie instituit un cod de etica universitara ? sau cel putin la nivelul facultatii ?
(„A copia≠a reuşi”,”Plagiatul=a fura”,”Nota cumpărată≠cunoştinţe”

Obiectivele punctuale pe care Ghidul practic își propune să le transmită studenților, masteranzilor și
doctoranzilor, în acord cu curriculum-cadru al cursului de Deontologie Academică, sunt următoarele:
 Deprinderea noțiunilor de bază ale deontologiei academice; cunoașterea noțiunilor elementare ale
deontologiei academice (înțelegerea și internalizarea lor).  Cunoașterea normelor explicite (texte cu
valoare normativă) sau implicite (cutume, practici) care reglementează conduita academică a muncii
intelectuale în activitățile desfășurate în cadrul programelor de studii ale UB.  Înțelegerea normelor
(rațiunea lor, corelarea lor cu alte norme deontologice etc.); explicarea rațiunilor care stau la baza
normelor deontologice ale UB.  Asimilarea normelor (raportarea lor nemijlocită la activitatea
academică desfășurată de către fiecare cursant în cadrul programelor de studii ale UB); raportarea
acestor norme la standardele disciplinare specifice.  Asumarea normelor în activitatea academică a
cursanților; dezvoltarea unei culturi a responsabilității în munca intelectuală din UB.  Aplicarea
cunoștințelor dobândite în raport cu specializările și nivelurile de studii ale cursanților; punerea în
practică a cunoștințelor dobândite în activitățile intelectuale specifice programului de studii urmat. 
Internalizarea bunelor practici de conduită intelectuală; manifestarea unui spirit de solidaritate,
reactivitate și suport pentru consolidarea integrității academice în UB2 .

OBIECTIV chestionar : sa vad daca se cunoaste notiunea de integritate academica si se cunosc


componentele ei

Indiferent daca da, sau nu, ar trebui constituit un ghid sau un cod de etic cu urmatoarele obiective
(vezi mai sus)

Exercițiu: Imaginați-vă o lădiță cu mere proaspăt culese. După un timp, observați că un măr a
mucegăit, astfel că îl îndepărtați ca să nu strice și merele vecine. Situația se repetă de câteva ori în
decursul zilelor următoare. În final, cercetați mai amănunțit lădița cu mere și constatați că lădița
însăși e putredă și din acest motiv prindeau mucegai toate merele. Dar dacă lădița de mere este o
metaforă pentru universitate, iar merele, pentru membrii comunității acelei universități? Ce credeți
că este mai relevant pentru a explica acțiunile imorale perpetuate și generalizate, lădița stricată
(mediul universitar în care apar comportamentele imorale) sau merele stricate (indivizii care se
comportă imoral)?

De ce credeti ca e mai bine sa fie un cod etic la nivel de facultate si nu la nivel de universitate ?

Ce alte efecte credeți ca mai poate avea lipsa de integritate academică asupra societății ?

Definiție Codul de etică este un ansamblu coerent de reguli morale (interdicții sau obligații morale).

Nu știu ce înseamnă integritatea academică


Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Respectarea unor reguli de catre studenti profesori si restul personalului dintr-


o universitate.

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Nontiunea de integritate academică se refera la respectarea unor principii si


reguli atat de catre studenți cat sti de catre cadrele didactice.

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

A respecta regulile din mediul academic fara deviatii comportamentale

Sa respecte anumite valori sau reguli ale unei instituții

Respect fata de regulile facultatii

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Respectarea principiilor cerute intr-un asemenea context.

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

A fi corect dpdv universitar

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Respect in cadrul academic

Reguli/conduita ce ar trebui respectate in spațiul academic.

Corectitudine si onestitate in activitatea academica

presupune respectarea unui set de valori si principii etice ce trebuie respectate


de cei care fac parte din institutia academica

Nu știu ce înseamnă integritatea academică


Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Integritatea academică presupune respectarea de către studenţi, profesori


şi personalul administrativ al instituţiei de învăţământ a unui set de
valori şi principii etice cum ar libertate academică, competenţă,
integritatea morală, corectitudine intelectuală şi onestitate, colegialitate,
loialitate, responsabilitate, transparenţă, respect şi toleranţă.

Da, respectarea unui set de valori si principii etice de catre studenti,profesori si


personalul administrativ al instituției de învățământ.

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

A nu fi prea compromis, a fi CINSTIT.

Nu știu ce înseamnă integritatea academică

Chiar nu stiu.

Pt a fi ordine