Sunteți pe pagina 1din 30

Model de contract de franciză Holiday Inn

TRADUCERE DIN LIMBA ENGLEZA

CONTRACT INTERNATIONAL DE FRANSISA


TRANSFORMAREA INTR-UN HOTEL DE LANŢ

Acest contract (“Contract”) intra in vigoare in data ……………………, intre……….,


societate organizata si fiintand in conformitate cu legile statului …….., avand sediul
principal al activitatii in ………… (“Licentiator”) si ………, societate organizata si
fiintand in conformitate cu legile Romaniei, cu adresa in ……………, Romania
(“Licentiat”) .

Licentiatorul si Licentiatul convin asupra urmatoarelor :


1. LICENTA
1.1. Scop. Licentiatorul detine anumite marci comerciale si de servicii, incluzand “
Holiday Inn” si “ Crowne Plaza” (“Marcile”), identificate cu hoteluri functionand sub
asemenea Marci si licentiaza un sistem care furnizeaza servicii hoteliere distinse, de
inalta calitate, folosind Marcile pentru public (“Sistemul”) . Standardele inalte stabilite de
Licentiator constituie esenta Sistemului . Licentiatul ia la cunostinta ca va fi necesar ca
periodic sa efectueze cheltuieli pentru Hotel (precum este definit mai jos) pentru a-l
mentine in conformitate cu standardele Sistemului si cu prevederile prezentului Contract .
Licentiatul a cercetat pe cont propriu riscurile afacerii. Nici Licentiatorul nici alta
persoana nu au facut nici o reprezentare referitoare la obiectul prezentului Contract care
sa nu fie deplin enuntata in cele de mai jos. Cunoscand faptele relevante, Licentiatul
doreste sa incheie prezentul Contract pentru a obtine licenta de folosire a Sistemului
pentru operarea hotelului situat in………………, Romania (“Hotelul”) .
1.2. Acordarea licentei . Prin prezentul, Licentiatorul acorda Licentiatului o licenta ne-
delegabila, non-exclusiva (“Licenta”) pentru folosirea Marcilor si Sistemului in cadrul
Hotelului, dar
1.2.1 numai in conformitate cu prezentul Contract si numai pe “Durata Licentei”,
prevazuta in Articolul 15 al prezentului, si
1.2.2 numai pentru Marcile pe care Licentiatorul, periodic, le considera potrivite pentru
folosirea lor in cadrul Hotelului
1.3. Restrictii. Prezentul Contract si Licenta acordata prin acesta se aplica numai la adresa
specificata . Acest Contract nu limiteaza dreptul Licentiatorului (sau ale departamentelor,
companiilor mama, sucursalelor sau filialelor sale) de a folosi sau licentia Sistemul sau
orice alta parte din acesta sau sa se angajeze in sau sa licentieze orice afacere la orice alta
adresa, oriunde situata.Licentiatul recunoaste ca Licentiatorul si companiile mama,
departamentele, sucursalele si filialele respective sunt acum si pot fi in viitor implicate in
alte activitati incluzand activitati ce implica o cazare temporara si activitati conexe, care
pot fi concurente cu Sistemul, si recunoaste ca Licentiatul nu dobandeste din prezentul
alte drepturi decat acela de a folosi Sistemul la Hotel, in concordanta cu termenii acestui
Contract.

2. HOTELUL
Hotelul cuprinde toate structurile, facilitatile, mobilierul, dotarile, echipamentul, si
intrari, iesiri, parcari si alte zone periodic localizate pe terenul identificat de Licentiat la
adresa susmentionata, sau situate pe orice alt teren periodic admis de Licentiator pentru
completari, semne sau alte facilitati. Hotelul include acum facilitatile enumerate in Anexa
A la prezentul. Nici o modificare la numarul camerelor si nici o alta modificare
semnificativa (precum adaugarea facilitatilor de jocuri de noroc) la Hotel nu pot fi facute
fara aprobarea scrisa prealabila a Licentiatorului. Redecorarea si modificari structurale
minore care corespund standardelor si specificatiilor Licentiatorului nu vor fi considerate
semnificative. Licentiatul confirma ca este indreptatit la posesia asupra Hotelului pe
intreaga Durata a Licentei fara restrictii care sa interfereze vreo prevedere a prezentului
Contract.

3. SISTEMUL
Sistemul este alcatuit dintr-o combinatie intre Marci si alte elemente asemenea, definite
de catre Licentiator periodic pentru a identifica hotelurile Holiday Inn in fata publicului
consumator si/sau sa contribuie la o asemenea identificare si asocierea acestuia cu
standarde de calitate . In prezent, Sistemul include marcile : “ Holiday Inn Resort”, “
Crowne Plaza “, “ Holiday Inn “, “ Holiday Inn Garden Court “, “ Holiday Inn Express “,
“ Holidex “ si alte asemenea marci de servicii, marci comerciale, drepturi de autor,
designs, know-how si drepturi de proprietate similare, precum sunt definite periodic sa
faca parte din Sistem ; accesul la un serviciu de rezervari computerizat; reclama,
publicitate si alte programe si materiale de marketing ; programe si materiale de
instruire ; standarde, specificatii, politici si alte cerinte enuntate sau amintite in acest
Contract si periodic in Manualul de Standarde Holiday Inn aplicabile Hotelului
(Manualul); si programe pentru inspectarea Hotelului si consultarea cu licentiatii .
Marcile si alte elemente ale Sistemului pot fi imbunatatite sau schimbate periodic .
Pentru indeplinirea obligatiilor din prezentul, Licentiatorul poate incheia aranjamente
pentru suport tehnic, facilitati si personal si aranjamente operationale similare cu orice
companie mama, sucursala sau companie afiliata, pentru a beneficia de resurse care pot fi
eficient impartasite, si a face reclama, promovare si publicitate Sistemului in intreaga
lume .

4. OBLIGATIILE LICENTIATULUI
4.1. Obligatiile Licentiatului. Pe toata Durata Licentei (definita in Art.15), Licentiatul are
urmatoarele obligatii :
4.1.1.mentinerea unui inalt standard etic si moral al Hotelului
4.1.2.mentinerea Hotelului intr-o maniera de curatenie, siguranta si ordine si in
conditii de clasa ridicata
4.1.3.furnizarea de servicii eficiente, de curtoazie si de inalta calitate catre public
4.1.4.functionarea Hotelului 24 de ore din 24 in fiecare zi, exceptand situatiile in care
Licentiatorul permite altfel, in baza unor circumstante speciale
4.1.5.se va supune in toate privintele cerintelor Manualului (in caz contrar, se
considera incalcare a Obligatiilor Licentiatului din prezentul )
4.1.6.se va supune tuturor standardelor si specificatiilor Licentiatorului referitoare la
bunurile si serviciile utilizate in exploatarea Hotelului
4.1.7.se va supune cererintelor Licentiatorului privind :
a) tipurile si calitatea serviciilor si produselor care pot fi sau trebuie utilizate,
promovate sau oferite in cadrul Hotelului
b) utilizarea, afisarea, stilul si tipul semnelor
c) ghidul si listele cu servicii de rezervare ale Hotelului
d) instruirea personalului implicat in operarea Hotelului
e) participarea la toate programele de marketing, reclama, instruire si operare,
desemnate de catre Licentiator ca programe ale intregului Sistem in interesul optim
pentru hotelurile care utilizeaza Sistemul; si
f) intretinerea, aspectul si starea Hotelului
4.1.8.se va conforma tuturor cerintelor guvernamentale, va plati toate taxele si va
mentine toate licentele si permisele guvernamentale necesare exploatarii Hotelului in
conformitate cu prezentul Contract si cu Manualul
4.1.9.va permite reprezentantiilor Licentiatorului sa realizeze in orice moment
inspectia de “Evaluare a Calitatii” a Hotelului; le va acorda acestora cazarea gratuita
pe perioada rezonabil necesara efectuarii inspectiei ; si va remedia deficientele
mentionate intr-un “ Rezumat de Deficiente “ , pana la datele stabilite de Licentiator
4.1.10.va asigura ca nici o parte a Hotelului sau a Sistemului nu e folosita pentru a
genera sau promova o afacere concurentiala sau alte facilitati de cazare, cu exceptia
cazurilor in care Licentiatorul poate aproba pentru afaceri sau facilitati de cazare
detinute, licentiate, operate sau altfel aprobate de catre Licentiator
4.1.11.va utiliza toate mijloacele rezonabile pentru a incuraja utilizarea facilitatilor
Holiday Inn de catre public
4.1.12.va folosi in toate privintele toate eforturile Licentiatului pentru a crea imagine
favorabila si a crea un raspuns favorabil al publicului la numele “ Holiday Inn”; si
4.1.13.va plati cu promtitudine Licentiatorului toate sumele datorate acestuia si
companiilor afiliate ca redevente sau comisioane, indiferent daca rezulta sau nu din
prezentul Contract si va plati cu promptitudine toti furnizorii pentru bunuri si servicii
achizitionate de catre Licentiat in scopul utilizarii lor in Hotel

4.2.Spatii inchiriate. Daca Licentiatul inchiriaza sau concesioneaza unei terte persoane
orice spatiu din Hotel (de ex . un magazin din hol sau un restaurant), Licentiatul va
asigura ca spatiul respectiv si toate activitatile desfasurate in interiorul acestuia sa fie
in concordanta in toate privintele cu prezentul Contract si cu Manualul, iar Licentiatul
va asigura dreptul Licentiatorului pentru acces in spatiile respective si ca
Licentiatorului ii este permis accesul pentru inspectarea acelorasi in scopul urmaririi
indeplinirii obligatiilor Chiriasului conforme cu prezentul Contract si cu Manualul .

5. AMELIORAREA FACILITATILOR
Licentiatul poate oricand in timpul duratei prezentului sa solicite substantiala
modernizare, reabilitare, reconditionare, sau alte modalitati de ameliorare a Hotelului,
astfel incat acesta sa se mentina in conditii adecvate, competitive si in concordanta cu
standardele aplicate in general hotelurilor din aceeasi categorie cu Hotelul . Daca
cerintele de ameliorare cauzeaza Licentiatului dificultati economice excesive, acesta
poate rezilia prezentul Contract, conform Pct. 15.2 .

6. CONTRAPRESTATII ; PLATI
6.1. Comisioane si Onorarii .Pe perioada Licentei, pentru fiecare luna (sau parte din luna)
Licentiatul va plati Licentiatorului pana la data de 15 a lunii urmatoare :
6.1.1. cu exceptia celor amendate in Anexa B, paragraf 1 si paragraf 2, o redeventa
de 4 % din veniturile din cazare brute atribuibile sau platibile pentru inchirierea sau
rezervarea de camere la Hotel cu deduceri numai pentru taxe pe vanzari si camere
(“Venit Camere Brut”) sau 50 000 US$ pe an, oricare reprezinta mai mult. Venit
Camere Brut este explicat pe larg in “Indrumar Interpretativ” in Anexa B, paragraf 4.
6.1.2. urmatoarele onorarii :
(a) o “Contributie pentru Marketing si Rezervari” de 2% din Venit Camere Brut, si
(b) o “Contributie Speciala pentru Marketing la Frecventarea Priority Club “, la rata
curenta de 7% din Venit Camere Brut pe fiecare noapte de sejur hotelier pentru care
punctele sau milele de frecventa (legate de un program de alianta pentru frecventarea
unei companii aeriene) trebuie recompensate in termenii programului Priority Club.
Programul Priority Club este un program de loialitate, care recompenseaza prin
puncte membrii care se cazeaza in hotelurile din reteaua Holiday Inn . Aceste puncte
pot fi reconsiderate pentru premii . Programul Priority Club curent ramane in vigoare
pana la 31.Decembrie1998, iar reglarea conturilor se va face pana la 30 Iunie 1999 ;
se poate prelungi peste aceste date daca Manualul este amendat sa prevada astfel;
contributiile mentionate la Clauzele 6.1.2.(a) si (b) de mai sus fiind obiectul
schimbarilor periodice de catre Licentiator dupa cum urmeaza :
(x) daca se aproba de catre majoritatea membrilor Sistemului (care vor fi socotiti pe
baza principiului un hotel, un vot), care reprezinta majoritatea hotelurilor care fac
obiectul majorarii; sau
(y) daca se aproba de catre majoritatea membrilor Sistemului sau ai “ IAHI”
(Asociatia Internationala a Holiday Inns Inc, sau un succesor confirmat in aceasta
calitate de catre Licentiator) intr-o intrunire a licentiatilor Sistemului sau la o sedinta
anuala a IAHI, dupa caz, convocata de Licentiator printr-o notificare cu nu mai putin
de 45 zile in prealabil; sau
(z) in privinta contributiei mentionate la Clauza 6.1.2.(a) o majorare de catre
Licentiator pe propria optiune, printr-o notificare scrisa cu 30 zile in prealabil, cu
conditia ca suma majorarii sa nu depaseasca 0.5% din venitul brut camere,iar
cresterea sa fie in vigoare pe o perioada nu mai lunga de 12 luni si cu conditia ca
dupa ce se termina aceasta perioada, timp de 24 de luni, Licentiatorul sa nu efectueze
o alta asemenea crestere arbitrara .

6.1.3. o Taxa Sistem Rezervare egala cu sumele datorate la cursul dominant de la


acea data si in moneda convenita prin contractul (sau contractele) pentru asemenea
servicii (serviciile sunt cunoscute in mod curent sub numele de “Holidex”) incheiat
intre Licentiat si Licentiator sau un afiliat al Licentiatorului si o taxa World-wide
Hotel System pentru instalarea si folosirea unui sistem computerizat de management
conform cu conditiile Licentiatorului si care este legat la Holidex in conformitate cu
specificatiile Licentiatorului .
6.1.4. toate taxele cuvenite pentru programe de comision al agentilor de voiaj si
pentru programele sponsorizate de orice asociatie de marketing hotelier referitoare la
Hotel, fiind inteles ca participarea Licentiatului in asemenea programe este
voluntara, si
6.1.5. o suma egala cu orice taxa pe vanzari, valoare adaugata, venituri brute sau
similara, cotizatie sau taxa guvernamentala ce va trebui platita sau incasata de
Licentiator sau un afiliat al Licentiatorului si calculata doar la platile necesare
conform prezentului, in afara de cazul in care taxa este o alternativa optionala la o
taxa pe venit platibila de catre Licentiator . Orice taxa de retinere va fi platita de
Licentiat catre autoritatile fiscale competente in termenul prevazut de lege . Daca
orice asemenea retinere este solicitata, Licentiatul (a) in termen de 30 de zile de la
data platii unei astfel de taxe, cotizatii sau impozit retinut de Licentiat in legatura cu
orice plata catre Licentiator sau un afiliat al acestuia, va furniza Licentiatorului
originalul sau copia certificata a chitantei care dovedeste plata acestora catre
autoritatile competente, si
(b) va lua toate masurile rezonabil necesare pentru a da posibilitatea Licentiatorului
sa obtina orice inlesnire fiscala care ii este accesibila.
6.2.Cheltuieli diverse Platile cerute mai sus nu includ costul echipamentului sistemului de
rezervari sau intretinerea sa . O taxa initiala standard va fi pretinsa la cererea de
aprobare a oricarei camere care este adaugata la Hotel .

6.3.Venit Brut Camere Licentiatul ia la cunostinta ca anumite plati catre Licentiator din
prezentul se bazeaza pe Venitul Brut Camere . Astfel, pentru a asigura ca Licentiatorul
este tratat cu corectitudine in aceste privinte, Licentiatul este de acord sa se straduiasca
sa maximizeze venitul brut camere in concordanta cu practica hoteliera si nu va
intreprinde nimic care sa poata reduce venitul brut camere pentru a favoriza orice alta
activitate .(ex.: daca tariful camerei este promovat ca incluzand si alte bunuri sau
servicii, ca micul dejun sau fitness, intregul pret al camerei constituie venitul brut
camere) .

6.4.Plati Toate platile si transferurile vor fi facute, la optiunea Licentiatorului, fie in


moneda USA (calculata la un curs de schimb oficial, existent la sfarsitul fiecarei luni
pentru care se cuvin platile), fie in moneda tarii in care este situat Hotelul, fie in Euros
daca aceasta va fi moneda in vigoare a acelei tari in acel moment (asemenea moneda
este denumita“Moneda Specificata”). Aceste plati vor fi facute prin transfer , cec sau
debitare directa, dupa cum indica Licentiatorul . Toate sumele datorate Licentiatorului
nu contin TVA sau echivalentul . Licentiatul va pastra intotdeauna fonduri suficiente
in conturile sale pentru a asigura ca sunt platite cu promptitudine si integral toate
sumele cuvenite Licentiatorului .

6.5.Aplicarea platilor Fiecare plata din cadrul acestui capitol va fi insotita de declaratia
lunara mentionata mai jos la art.11.1 . Licentiatorul poate aplica oricare suma primita
in baza acestui articol pentru oricare din sumele datorate conform acestui articol .
Neplata sumelor cuvenite constituie incalcarea acestui Contract, iar sumele restante
vor genera dobanda de la data scadenta, la unu si jumatate la suta (1½ %) pe luna, dar
fara a depasi in nici un caz dobanda maxima reglementata de lege .

6.6 Debitul direct. Licentiatorul are dreptul, in orice moment si la aprecierea sa exclusiva,
sa solicite Licentiatului sa stabileasca un aranjament de debit direct pentru sumele
cuvenite conform acestui Contract . Acest aranjament de debit direct va fi incheiat
intre Licentiat si banca lui si va asigura transferul electronic al fondurilor din banca
Licentiatului in contul Licentiatorului in termen de 24 ore de la primirea
instructiunilor scrise ale Licentiatorului transmise prin fax, curier sau posta normala.

6.7. Controlul schimbului valutar. Licentiatul va notifica Licentiatorului imediat daca


vreodata vreo restrictie legala este impusa in jurisdictia in care se afla Hotelul asupra
cumpararii Monedei Specificate sau a transferului sau a creditarii unei corporatii
nerezidente cu plati in Moneda Specificata. Licentiatul va depune cele mai bune
eforturi pentru a obtine orice acorduri sau autorizatii care pot fi necesare pentru a
efectua plata catre Licentiator in Moneda Specificata. Acceptarea de catre Licentiator
a platii in alta moneda decat Moneda Specificata nu va degreva sau exonera
Licentiatul de obligatia sa de a efectua platile viitoare in Moneda Specificata in
masura permisa de lege. Daca prin utilizarea celor mai bune eforturi Licentiatul nu
este capabil a obtine acordul sau autorizarea unei metode si maniere de efectuare a
platii acceptabile Licentiatorului, atunci Licentiatorul poate prin notificare scrisa catre
Licentiat sa rezilieze prezentul Contract imediat fara ca vreo pretentie sa fie exprimata
de oricare dintre parti celeilalte cu privire la asemenea reziliere dar tinand seama de
prevederile prezentului Contract care intra sau se mentin in vigoare ulterior unei astfel
de rezilieri.

7. RESPONSABILITATILE LICENTIATORULUI
7.1. Instruire Licentiatorul va specifica si va pune la dispozitie programe de instruire
obligatorii si optionale. In cazul in care Licentiatorul nu pune sau nu poate pune la
dispozitie aceste programe, Licentiatorul va asigura furnizarea lor de catre terti . Va fi
perceputa o taxa pentru programul de instruire obligatoriu privind anumite sisteme
computerizate furnizate de Licentiator sau de catre afiliatii sai, potrivit termenilor
acordurilor privind aceste sisteme, insa nu vor fi emise note de plata pentru alte
servicii sau programe de instruire obligatorii . Transportul, cazarea si alte cheltuieli ale
Licentiatului si angajatilor sai vor fi suportate de Licentiat . Pentru materialele de
instruire pot fi percepute taxe rezonabile.

7.2.Servicii de rezervare Licentiatorul sau o companie afiliata vor permite Licentiatului


accesul la serviciile sistemului de rezervare Holidex pentru Hotel (daca este fezabil sa
furnizeze acest serviciu) cu conditia ca Licentiatul sa-si fi indeplinit obligatiile
materiale ce-i revin conform acestui Contract si prevederilor acordurilor scrise pentru
asemenea servicii incheiate intre Licentiat si Licentiator sau afiliatii sai . In cazul in
care Licentiatorul sau afiliatii sai nu pot oferi neintrerupt serviciile acestui sistem de
rezervare pentru Hotel , Licentiatorul poate oferi un sistem alternativ pentru rezervari
dintre cele utilizate la hotelurile detinute, administrate sau licentiate de catre
Licentiator.

7.3.Consultanta Licentiatorul va oferi la aprecierea sa Licentiatului in mod gratuit


consultanta si recomandari referitoare la operare si marketing .

7.4. Contributia pentru folosirea marketing-ului si rezervarii Contributia pentru


Marketing si Rezervare va fi utilizata de sau in numele Licentiatorului exclusiv pentru
costuri asociate reclamei, promovarii, publicitatii, cercetarii de piata si altor programe
de marketing si activitati conexe si pentru programe de rezervare si activitati conexe,
incluzand suport pentru promovarea retelei mondiale Holiday Inn. Hotelurile detinute
si operate de Licentiator si afiliatii sai vor fi taxate cu o contributie de marketing si
rezervari pe baza general aplicabila licentiatilor Sistemului. Programele locale si
regionale de marketing si activitatile conexe pot fi conduse de Licentiat, dar numai pe
cheltuiala Licentiatului si in functie de cerintele Licentiatorului. Taxe rezonabile pot fi
solicitate pentru materiale de reclama optionale furnizate Licentiatului pentru
asemenea programe si activitati la cererea Licentiatului.

7.5 Mentinerea Standardelor. Licentiatorul va cauta sa mentina standarde inalte ale


calitatii, curateniei, aspectului si serviciilor la toate hotelurile ce utilizeaza Sistemul
pentru a promova, proteja si spori imaginea publica si reputatia numelui Holiday Inn si
sa mareasca cererea pentru servicii oferite de Sistem.

7.6 Aplicarea Manualului. Manualul va fi aplicat tuturor hotelurilor din Sistem operate
sub aceeasi Marca sau Marci ca si Hotelul. Exceptii limitate de la conformare pot fi
facute de Licentiator in scris pe baza conditiilor locale sau ale circumstantelor
speciale.

7.7. Ameliorarea Sistemului. Licentiatorul va depune eforturi pentru a concepe si


dezvolta noi si imbunatatite metode de conducere a activitatii in conformitate cu
Sistemul si alte completari, modificari sau inovatii la Sistem pe care le va considera
dezirabile. Licentiatorul agreeaza sa efectueze asemenea ameliorari, completari,
modificari si inovatii accesibile Licentiatului la cea mai timpurie oportunitate dupa ce
vor fi fost deplin dezvoltate in acceptia Licentiatorului.
8. MANUALUL
8.1. Proprietatea. Manualul este in proprietatea Licentiatorului si a fost imprumutat
Licentiatului cu conditia ca Licentiatul:
8.1.1. ia la cunostinta ca dreptul de autor al Manualului este detinut de Licentiator
8.1.2. agreeaza sa actualizeze continutul Manualului
8.1.3. agreeaza sa nu dezvaluie continutul Manualului vreunui tert, si
8.1.4. agreeaza sa returneze Manualul Licentiatorului prompt la rezilierea prezentului
Contract.
In cazul vreunui diferend privind continutul Manualului, va guverna exemplarul
Manualului pastrat la sediul departamental al Licentiatorului.

8.2. Modificari. Fiecare modificare in Manual va fi explicata in scris Licentiatului cu cel


putin 30 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarii respective. Comitetul pentru
Standarde al Licentiatorului sau echivalentul acestuia trebuie sa aprobe asemenea
modificare si trebuie sa determine ca modificarea a fost formulata in buna credinta in
interesul optim al Sistemului, dupa ce va fi fost cautat sfatul si recomandarea
Comitetului pentru Reguli de Operare al IAHI.

9. IAHI
9.1.Apartenenta. Licentiatorul, Licentiatul si alti licentiati ai Sistemului mondial sunt
eligibili a deveni membri ai Asociatiei Internationale Holiday Inns, Inc. (“IAHI”) si,
ca membri, sunt indreptatiti sa voteze la sedintele acesteia pe baza ‘un hotel, un vot’,
cu conditia ca asemenea persoana juridica sa-si fi platit toate taxele cuvenite IAHI.
Scopul IAHI este a lua in considerare si discuta si face recomandari asupra
problemelor generale legate de operarea hotelurilor din Sistem. Pentru a indeplini
acest scop, Licentiatorul va cauta sfatul si recomandarea Consiliului de Administratie
IAHI si ale Comitetelor acesteia pentru Reguli de Operare, Reclama, International si
Rezervari.

9.2.Functiile Comitetelor. Comitetele IAHI, functiile si membrii acestora sunt


conditionati de aprobarea scrisa a Licentiatorului, care aprobare nu va fi nerezonabil
retinuta. Recunoscand ca IAHI trebuie sa functioneze intr-o maniera corespunzatoare
interesului optim al tuturor persoanelor ce utilizeaza Sistemul, partile prezentului vor
depune cele mai mari eforturi pentru a determina concordanta regulilor IAHI cu
prezentul Contract.
10. DREPTURI DE PROPRIETATE
10.1Proprietatea asupra Sistemului si a Marcilor. Licentiatul ia cunostinta de proprietatea
nerestrictionata si exclusiva a Licentiatorului asupra Sistemului si de dreptul exclusiv
al Licentiatorului de a acorda licente pentru utilizarea tuturor sau unor elemente ale
Sistemului. Licentiatul agreeaza si ia la cunostinta in mod specific ca Licentiatorul
este proprietarul tuturor drepturilor, titlurilor si intereselor legate de Marcile “Holiday
Inn”, “Crowne Plaza”, “Holiday Inn Resort”, “Holiday Inn Garden Court”, “Holiday
Inn Express” si ale tuturor Marcilor asociate Sistemului, impreuna cu reputatia
simbolizata prin acestea. Licentiatul ia la cunostinta si agreeaza ca nu obtine nici un
titlu de participatie sau drept de proprietate asupra Marcilor, Sistemului sau reputatiei
simbolizate prin acestea. Licentiatul agreeaza ca Licentiatorul va avea dreptul sa
rezilieze prezentul Contract imediat daca Licentiatul contesta direct sau indirect
validitatea proprietatii asupra Sistemului sau Marcilor.

10.2Ameliorari. Toate ameliorarile si completarile aduse sau asociate oricand Sistemului


de persoane altele decat Licentiatul si toate marcile de servicii, marcile comerciale,
drepturile de autor si inregistrarile de marci comerciale si de servicii oricand utilizate,
solicitate sau acordate in legatura cu Sistemul, vor actiona in beneficiul si vor deveni
proprietatea Licentiatorului. Licentiatul va notifica Licentiatorului orice ameliorare,
completare, modificare sau inovatie asupra metodei de operare pe care o considera de
folos in dezvoltarea Sistemului, urmand a fi evaluata de Licentiator. Pentru ca
Licentiatul, Licentiatorul si Sistemul sa beneficieze cu totii de schimbul de idei liber,
Licentiatul va permite Licentiatorului sa introduca in Sistem si/sau Manual orice
ameliorari, completari, modificari sau inovatii care vor fi fost notificate de Licentiat
Licentiatorului, fara ca vreo plata sa-i revina Licentiatului. In acest sens, Licentiatul
acorda prin prezentul Licentiatorului si licentiatilor tuturor hotelurilor ce utilizeaza
Sistemul, licenta perpetua, non-exclusiva, scutita de redevente de a folosi orice know-
how, ameliorari si completari oricand aduse sau asociate Sistemului de catre Licentiat
ca rezultat al experientei acumulate in exploatarea Licentei acordate prin prezentul
Contract.

10.3 Reputatia. Intreaga reputatie decurgand din utilizarea de catre Licentiat a Marcilor
va actiona in beneficiul si va deveni proprietatea Licentiatorului. La expirarea sau
rezilierea prezentului Contract, nici o suma nu va fi desemnata sau atribuibila
reputatiei asociate cu utilizarea de catre Licentiat a Sistemului sau a vreunui element al
Sistemului, inclusiv orice marci comerciale sau marci de servicii licentiate prin
prezentul.
10.4 Litigii privind Marcile Comerciale. Licentiatorul va avea dreptul si
responsabilitatea exclusive de a rezolva litigiile cu terti privind utilizarea intregului
sau partilor Sistemului. Licentiatul, pe cheltuiala sa rezonabila, va acorda colaborarea
sa in toate chestiunile de acest gen. Toate recuperarile rezultate din litigii cu terti
privind utilizarea Sistemului sau a vreunei parti a acestuia vor reveni Licentiatorului.
Nu este necesar ca Licentiatorul sa initieze actiune sau procedura impotriva pretinsilor
imitatori sau contrafacatori si poate solutiona orice litigiu prin acordarea unei licente
sau in alt fel. Licentiatul nu va initia nici o actiune sau procedura impotriva pretinsilor
imitatori sau contrafacatori sau vreo alta actiune sau procedura pentru pune in vigoare
sau a proteja Sistemul.

10.5 Protejarea Numelui si a Marcilor. Ambele parti vor depune toate eforturile in
concordanta cu cele de mai sus pentru a proteja, mentine si promova numele “Holiday
Inn”, caracteristicile sale distinctive si celelalte Marci, sloganuri, etc., asociate cu
Sistemul. Licentiatul nu va utiliza Marcile in nici un fel care ar putea prejudicia
valoarea lor sau reputatia asociata Marcilor, inclusiv utilizarea Marcilor in mod
generic. Licentiatul agreeaza sa incheie orice document considerat necesar sau
recomandabil de catre Licentiator sau consilierii acestuia, pentru a obtine protectia
Marcilor sau a mentine validitatea si vigoarea lor constanta. Licentiatul agreeaza sa
utilizeze Marcile si numele asociate Sistemului numai in maniera autorizata de
Licentiator si ia la cunostinta ca orice utilizare neautorizata a acestora va constitui
violare a drepturilor Licentiatorului.

Partea a II-a a contractului

11. EVIDENTA SI AUDIT


11.1. Declaratii Lunare. Toate incasarile Hotelului, inclusiv Venit Camere Brut, vor fi
permanent evidentiate precum va cere rezonabil Licentiatorul. In prima zi a fiecarei
luni Licentiatul va remite Licentiatorului o declaratie reflectand calculatia sumelor
cuvenite in acel moment conform Art.6 de mai sus si informatii despre luna
precedenta privind venit brut camere, alte incasari ale Hotelului, procentaj de ocupare
a camerelor, tarife medii pe camera, situatia rezervarilor si alte informatii ce pot fi
utile in legatura cu marketing si alte functiuni ale Licentiatorului sau ale afiliatilor sai
(“Date”). Datele vor fi in proprietatea Licentiatorului. Declaratia va fi in asemenea
forma si detaliu precum Licentiatorul va specifica periodic in mod rezonabil si va
putea fi utilizata de Licentiator in scopuri rezonabile. Licentiatorul va factura
Licentiatul pentru sumele cuvenite, iar Licentiatul va achita sumele respective nu mai
tarziu de data de 15 a lunii in care este trimisa factura.

11.2. Pregatirea si Pastrarea Evidentei. Licentiatul, intr-o maniera si forma satisfacatoare


Licentiatorului si utilizand standarde contabile si de raportare rezonabil solicitate de
Licentiator, va pregati in mod curent (si va pastra pentru o perioada de nu mai putin de
patru ani) evidente complete si precise privind venitul brut camere si toate aspectele
financiare, operationale, de marketing si altele legate de Hotel si activitatea acestuia.
Asemenea evidente vor include, fara a se limita la, registre contabile, situatii privind
impozitele, rapoarte guvernamentale, benzi de registru, rapoarte zilnice si declaratii
complete trimestriale si anuale (declaratie de profit si pierdere, balante si flux de
numerar).

11.3 Audit. Daca exista indoieli asupra sumei venitului brut camere, Licentiatorul poate
solicita Licentiatului, pe cheltuiala Licentiatului, sa obtina calcularea si certificarea ca
precise a sumelor respective de catre un contabil public autorizat. Pe Durata Licentei
(definita in Art. 15.1 de mai jos) si timp de doi ani ulterior, Licentiatorul si agentii sai
autorizati vor avea dreptul sa verifice informatia solicitata prin acest Contract, prin
solicitarea, primirea, inspectarea si audit, in orice moment rezonabil, a oricaror si
tuturor evidentelor mentionate mai sus, oriunde s-ar afla acestea. Daca vreo asemenea
inspectie sau audit dezvaluie vreo deficienta la vreo plata cuvenita prin prezentul,
Licentiatul va plati imediat deficienta plus dobanda precum este prevazut in Art. 6.5
de mai sus. In plus, daca deficienta la orice plata pentru orice perioada de 12 luni este
intentionata sau depaseste cinci procente (5%) din suma corecta si nu este reglata prin
plati suplimentare, de asemenea Licentiatul va plati imediat Licentiatorului intregul
cost al inspectiei si audit, inclusiv, dar nu limitat la, deplasare, cazare, mancare, salarii
si alte cheltuieli ale personalului de inspectie sau audit. Daca audit-ul dezvaluie o plata
excedentara, Licentiatorul o va restitui imediat Licentiatului.

11.4 Declaratii Financiare Anuale. Licentiatul va remite Licentiatorului imediat ce va


avea disponibil, dar nu mai tarziu de 90 zile de la sfarsitul anului fiscal al
Licentiatului, si intr-un format rezonabil solicitat de Licentiator, declaratii financiare
complete pentru anul respectiv. Licentiatul le va certifica fiind corecte si reale si
pregatite in conformitate cu principii contabile general acceptate aplicate
corespunzator, iar orice certificare falsa va fi incalcare a prezentului Contract.

12. INDEMNIZATIE SI ASIGURARE


12.1 Indemnizatie. Licentiatul il va indemniza pe Licentiator, compania mama, sucursala
sau afiliata si pe functionarii, administratorii, angajatii, agentii, succesorii si
imputernicitii acestora (fiecare fiind denumit in cele ce urmeaza “Parte Indemnizata”)
si ii va mentine neafectati de orice pierdere, raspundere, dauna, cost sau cheltuiala si le
va rambursa prompt toate platile (amenzi, daune, taxe legale, costuri, penalizari si
cheltuieli) determinate de orice reclamatie, pretentie, taxa, penalizare sau investigatie
sau procedura juridica sau administrativa (chiar cand neglijenta unei Parti Indemnizate
este banuita), decurgand din:
12.1.1. orice eveniment reclamat la Hotel, sau
12.1.2. orice act, omisiune sau obligatie a Licentiatului sau a oricui asociat sau afiliat
cu Licentiatul sau cu Hotelul, sau
12.1.3. orice incalcare a prezentului Contract, sau
12.1.4. orice act neconcordant cu legea sau inadecvat
La alegerea Licentiatorului, Licentiatul va apara de asemenea Partile Indemnizate
impotriva acelorasi. In orice caz, fiecare Parte Indemnizata va avea dreptul, prin
consultanta la optiunea sa, a controla orice chestiune in masura in care aceasta ar putea
afecta direct sau indirect asemenea Parte Indemnizata. De asemenea, Licentiatul va
rambursa fiecarei Parti Indemnizate toate cheltuielile (inclusiv onorarii de avocat si
costuri de judecata) incumbate rezonabil Partii Indemnizate respective la remedierea
vreunei culpe sau la aplicarea vreunui drept din prezentul Contract, la efectuarea rezilierii
prezentului Contract sau la incasarea vreunei sume cuvenite prin prezentul.

12.2 Asigurare. Licentiatul se va conforma in fiecare moment de-a lungul Duratei


Licentei tuturor cerintelor de asigurare pentru orice inchiriere sau ipoteca privind
Hotelul si cu cerintele de asigurare ale Licentiatorului privind suma si tipul acoperirii
si va mentine la Hotel, in orice imprejurare, un mimim din urmatoarea asigurare,
reasigurata de un asigurator reputat:
12.2.1. raspunderea patronului si/sau asigurarea despagubirii lucratorilor, precum
este prescrisa de legea aplicabila ; si
12.2.2.asigurarea raspunderii pentru public si pentru produs (inclusiv raspunderea
asumata prin contract) si asigurarea raspunderii pentru automobil, toate pe baza de
eveniment, cu limita unica de acoperire pentru vatamare personala si corporala si
daune asupra proprietatii, de cel putin zece milioane Dolari SUA (US$ 10 000 000)
pentru fiecare eveniment. Asemenea asigurare va include acoperirea raspunderii
pentru bautura, unde este cazul.
Asemenea asigurare specifica precum este mentionata la Clauza 12.2.2. de mai sus, poate
fi inlocuita, cand Licentiatorul agreeaza astfel in scris, cu o acoperire comparabila, in
conformitate cu practicile locale si logica afacerilor, cu conditia ca limita unica de
acoperire pentru vatamare personala si corporala si daune asupra proprietatii sa fie de cel
putin zece milioane Dolari SUA (US$ 10 000 000). Acoperirea furnizata de orice polita
va include si va raspunde oricarei proceduri legale oriunde declansate, inclusiv in state si
teritorii in jurisdictia Statelor Unite ale Americii. Sumele din asigurare vor fi platibile
oriunde in lume. Fiecare asigurare citata aici va denumi fiecare Parte Indemnizata ca
Asigurat Suplimentar.

12.3 Dovada asigurarii; Aranjamentele Licentiatorului Simultan cu cele de aici, anual


ulterior si de fiecare data cand o schimbare este efectuata la vreo acoperire asiguratorie
sau vreul purtator de asigurare, sau atunci cand Licentiatorul solicita, Licentiatul va
furniza Licentiatorului certificatele de asigurare, inclusiv termenul si acoperirea asigurarii
in vigoare si persoana asigurata . Daca Licentiatul nu resuseste sa mentina o acoperire
satisfacatoare pentru Licentiator, Licentiatorul poate aranja asemenea asigurare in
favoarea Licentiatului si recupera de la Licentiat toate costurile efectuarii unor asemenea
aranjamente.

13. TRANSFER

13.1. Transfer de catre Licentiator Licentiatorul va avea dreptul sa transfere sau sa


incredinteze acest Contract sau orice drepturi ale sale sau obligatii rezultate din
prezentul unei alte persoane fizice sau juridice .

13.2. Licenta personala a Licentiatului


13.2.1 Licentiatul recunoaste si intelege ca drepturile si indatoririle rezultate din acest
Contract sunt ale sale personal si ca Licentiatorul acorda prezenta Licenta pe baza
abilitatii in afaceri, competentei financiare si calitatilor Licentiatului si (daca
Licentiatul este o asociatie sau corporatie) pe baza asociatilor sau actionarilor
Licentiatului . In conformitate, cu exceptia cazurilor in care se obtine acordul scris al
Licentiatorului pentru fiecare caz, Licentiatul :
(a) nu va vinde, incredinta, sublicentia, gaja, ipoteca, impovara sau transfera in alt
mod (aceste acte vor fi denumite in continuare “Transfer”) vreun interes direct sau
indirect din acest Contract si nu va permite ca vreun Transfer sa survina prin operarea
legii sau altfel (un asemenea transfer fiind nul si fara valoare), si
(b) nu va permite niciunei persoane fizice, asociatii, corporatii sau altei persoane
juridice care detine direct sau indirect un Interes de Participatie (definit mai jos) in
Licentiat (fiecare astfel de persoana fiind denumita Detinator de Participatie) sa
Transfere un Interes de Participatie in Licentiat, si
(c) daca direct sau indirect detine sau ia in chirie bunurile imobiliare folosite in
operarea Hotelului, nu va Transfera unei terte parti aceste bunuri imobiliare in intreg
sau in parte substantiala.
13.2.2 Licentiatul recunoaste dreptul Licentiatorului de a refuza sa-si dea acordul
pentru un Transfer sau de a adauga conditii la acesta .
13.2.3 In scopul acestui Cap. 13.2, Termenul “Interes de Participatie” denumeste, in
cazul unei corporatii, un interes al unui actionar intr-o asemenea corporatie si
denumeste, in cazul unei asociatii, un interes al unui asociat , total sau partial, in acea
asociatie . Daca Licentiatul este o asociatie sau o corporatie, Licentiatul probeaza ca
Interesele de Participatie in Licentiat sunt direct si (daca este cazul) indirect detinute in
proprietate asa cum este aratat in Anexa A la prezentul . Licentiatul va notifica
Licentiatorul cu privire la orice transfer propus al oricarui Interes de Participatie cu cel
putin 30 de zile inaintea datei efective .
13.2.4 Licentiatul va obtine de la detinatorii de participatie toate angajamentele
necesare pentru a inlesni Licentiatului indeplinirea Clauzei 13.2.1(b) de mai sus.
13.2.5 Orice Transfer, ca cel mentionat in Clauza 13.2.1, care are loc fara acordul
prealabil scris al Licentiatorului, va constitui o incalcare substantiala a prezentului
Contract si va da dreptul Licentiatorului sa rezilieze imediat acest Contract printr-o
notificare, fara posibilitatea de a remedia situatia, asa cum este prevazut in Clauza
15.4.4 de mai jos.

13.3 Managementul Hotelului Licentiatul trebuie permanent sa mentina si sa exercite


direct un control al managementului activitatii Hotelului . Licentiatul nu va incheia
vreun contract de leasing, de management sau alt contract asemanator pentru operarea
Hotelului sau a unei parti a acestuia (incluzand, fara limitari, serviciile de mancare
si/sau bauturi) fara acordul scris prealabil al Licentiatorului .

14. ACHIZITII IMPUSE SI DAUNE PENTRU HOTEL

14.1 Achizitie impusa Cat mai curand posibil, Licentiatul va notifica Licentiatorul cu
privire la orice propunere de preluare prin achizitie impusa. Daca Licentiatorul
accepta ca Hotelul sau o parte substantiala din el sa fie cumparat, va acorda
consideratia corespunzatoare si prompta transferarii acestui Contract unei locatii
selectate de catre Licentiat atat de prompt cat este rezonabil posibil, si in orice caz in
termen de 4 luni de la preluare, cu conditia ca Licentiatul sa fi completat prompt o
cerere de transfer a Licentei acelei noi locatii . Daca Licentiatorul accepta locatia si
autorizeaza transferul si daca Licentiatul deschide un nou hotel la aceasta locatie,
conform specificatiilor Licentiatorului in 2 ani de la inchiderea Hotelului, noul hotel,
la deschidere, va fi considerat Hotelul licentiat prin prezentul Contract . Daca
achizitionarea impusa are loc si, din diferite motive, un nou hotel nu devine Hotelul
conform prezentului Contract in stricta conformitate cu acest paragraf (sau daca este
evident pentru Licentiator ca acesta este cazul), acest Contract va inceta imediat pe
baza unei notificari facute de catre Licentiator Licentiatului .

14.2. Calamitate Daca Hotelul sufera daune datorita unui incendiu sau unei alte
calamitati, Licentiatul va inlocui de urgenta pierderea produsa . Daca pierderea sau
inlocuirea necesita inchiderea Hotelului, Licentiatul va notifica imediat Licentiatorul,
va repara sau inlocui Hotelul in concordanta cu standardele Licentiatorului, va incepe
reconstructia in termen de 4 luni de la inchidere si il va redeschide imediat ce este
operabil (dar in orice caz in termen de 24 de luni de la inchidere), dandu-i
Licentiatorului o notificare prealabila detaliata referitoare la data redeschiderii . Daca
Hotelul nu este redeschis asa cum se prevede in acest paragraf, prezentul Contract va
fi imediat reziliat printr-o notificare facuta de Licentiator Licentiatului .

14.3. Perioada de Licenta nu poate fi mărita . Nimic din acest Articol 14 nu va mari
Perioada de Licenta, dar Licentiatului nu i se va cere sa faca vreo plata conform
Articolului 6 pentru perioadele in care Hotelul este inchis datorita unei achizitii
impuse sau unei calamitati .

15. PERIOADA LICENTEI ; REZILIEREA

15.1 Perioada Licentei ; Expirarea Acest Contract si orice Licenta acordata in baza
acestuia va expira, fara notificare, dupa 20 de ani de la data cand Licentiatorul
autorizeaza in scris Licentiatul sa inceapa sa foloseasca Sistemul pentru Hotel, astfel
incat acesta sa poata fi deschis si sa functioneze ca un hotel Holiday Inn Resort ;
rezilierea mai devreme a Perioadei de Licenta va fi tratata in continuare . (“Perioada
Licentei”) . Conditiile care trebuie indeplinite inainte ca Licentiatul sa poata folosi
Stemul pentru Hotel sunt prezentate in paragraful 3 al Anexei B la prezentul . Acest
Contract poate inceta asa cum e prevazut in Articolul 14 fara ca Licentiatul sa
plateasca o taxa de reziliere si de asemenea poate inceta asa cum este prevazut in
continuare .

15.2 Rezilierea Licentei la cererea Licentiatului Licentiatul poate opta pentru rezilierea
acestui Contract prezentand in scris Licentiatorului optiunea sa, cu cel putin 24 de
luni inainte de data aleasa pentru rezilierea Contractului . Pentru ca aceasta notificare
sa fie operanta, trebuie sa fie insotita de plata unei sume globale (ca plata pentru
dreptul de a termina inainte de termen Contractul si nu ca o penalizare sau nu in loc
de alte plati cerute conform acestui Contract), egala cu totalul sumelor cerute la plata
conform Articolului 6 (cu redeventa, componenta a sumei globale, in nici un caz mai
mica de 50,000 U$D anual) pentru 36 de luni calendaristice de functionare
precedente datei la care Licentiatorul primeste notificarea scrisa; cu conditia, in orice
caz, ca, daca notificarea Licentiatului, prevazuta in Art. 15.2, este data in timpul
primelor 36 de luni ale Perioadei de Licenta, atunci partea din suma globala de plata,
descrisa in Clauzele 6.1.1 si 6.1.2, va fi calculata dupa proiectile veniturilor
(intocmite de Licentiat si prezentate in Anexa C ) pentru 36 de luni ulterioare datei
notificarii (in suma totala fiind inclusa si redeventa in nici un caz mai mica de 50,000
U$D anual) .

15.3.Rezilierea Licentei la cererea Licentiatorului Acest Contract se va termina la orice


notificare a Licentiatorului catre Licentiat, si /sau Licentiatorul (si sucursalele si
companiile sale afiliate) poate inceta sa furnizeze Licentiatului servicii (incluzand
serviciul de rezervari Holidex) Licentiatului fara o notificare prealabila, doar daca nu
este ceruta de lege, cu conditia ca :
15.3.1 notificarea sa fie expediata prin posta cu cel putin 30 de zile inainte de data
stabilita pentru rezilierea Contractului
15.3.2 notificarea sa identifice rezonabil una sau mai multe incalcari ale obligatiilor
Licentiatului
15.3.3 nerespectarea (-ile) obligatiilor din Contract sa nu fie remediata complet in
termenul specificat in notificare
Daca, in cursul a 12 luni precedente unei astfel de notificari de la Licentiator, Licentiatul
va fi comis o incalcare a acestui Contract pentru care i s-a facut deja o notificare de
terminare a Licentei sau a serviciilor oferite, dar care si-a incetat efectul, deoarece
incalcarea a fost remediata, perioada acordata pentru remedierea incalcarilor ulterioare va
fi, daca si in masura in care este permis de lege, de 10 zile in loc de 30 de zile.
Notificarea de terminare a Licentei sau de suspendare a serviciilor facuta de catre
Licentiator nu-l va absolvi pe Licentiat de obligatiile prevazute in acest Contract .
15.4 Rezilierea imediata de catre Licentiator Partile convin ca oricare din urmatoarele
circumstante vor constitui o incalcare grava a acestui Contract, indreptatind Licentiatorul
sa termine acest Contract imediat (sau in cel mai scurt timp permis de legea aplicabila)
dupa expedierea catre Licentiat a notificarii de incheiere :
15.4.1 Licentiatul sau oricare garant al obligatiilor Licentiatului prevazute in
prezentul devine insolvabil sau este in imposibilitate de a-si plati datoriile sau este
declarat falit sau face subiectul unei actiuni in justitie in baza legislatiei privind
starea de insolvabilitate sau de falimentare, sau o reclamatie involuntara este
inregistrata in legatura cu Licentiatul sau oricare asemenea garant in baza legii si nu
este rezolvata in termen de 60 de zile de la inregistrare, ori daca un executor
judecatoresc permanent sau temporar, un administrator sau imputernicit este
desemnat de instanta sa administreze Hotelul, o parte sau toate bunurile Licentiatului
ori ale unui asemenea garant, sau daca s-a consimtit la aceasta sau nu s-a contestat
aceasta pe cale legala de catre Licentiat sau asemenea garant, sau Licentiatul sau un
asemenea garant transfera bunurile in beneficiul creditorilor sau fac o declaratie
scrisa prin care reiese ca sunt in incapacitate de plata a datoriilor scadente, sau o
sarcina sau alta obligatie ramane asupra intregului sau unei parti substantiale a
Hotelului sau a bunurilor Licentiatului sau ale unui asemenea garant pentru 30 de
zile, sau
15.4.2 Pierderea de catre Licentiat a posesiei sau a dreptului de posesie asupra
Hotelului in intregime sau a unei parti semnificative a acestuia, daca nu se prevede
altfel in Articolul 14, ori
15.4.3 Licentiatul contesta in instanta dreptul Licentiatorului sau al proprietarilor
Sistemului de a licentia Sistemul sau orice parte a acestuia sau contesta validitatea
marcilor comerciale si a serviciului de marci ale Licentiatorului, sau
15.4.4 Intervine o incalcare a Articolului 13 de mai sus, sau
15.4.5 Orice actiune intreprinsa in vederea dizolvarii sau lichidarii Licentiatului sau
unui garant al acestuia, in cazul unei asociatii sau corporatii, cu exceptia cazului in
care se face ca urmare a decesului unui asociat, sau
15.4.6 Licentiatul (sau actionarul majoritar ori asociatul Licentiatului, daca este
cazul) este, sau se descopera ca a fost, invinuit de o infractiune (sau de orice alta
ofensa care afecteaza in orice fel Hotelul, Sistemul sau Licentiatorul), sau
15.4.7 Licentiatul nu opereaza Hotelul permanent ca un hotel Holiday Inn, sau
15.4.8 Licentiatul declara inregistrari financiar-contabile false sau prezinta
Licentiatorului raporturi sau informatii false, sau
15.4.9 Licentiatul cu buna stiinta eludeaza obligatiile Manualului referitoare la
siguranta, protectia, exclusivitatea oaspetilor Hotelului, iar aceasta se poate reflecta
negativ sau poate afecta in orice fel Hotelul, Sistemul sau Licentiatorul, companiile
mama , departamentele, sucursalele si filialele acestuia
15.4.10 In timpul ultimei inspectii “Evaluarea calitatii“ efectuate la Hotel de catre
reprezentantii Licentiatorului, rezultatul obtinut de catre Licentiat este “ESEC”
general si Licentiatul nu a remediat pana la datele stabilite de Licentiator deficientele
cuprinse in “Raportul Deficientelor” si, ca urmare a inspectiei efectuate pentru a se
verifica remedierea acestora, Licentiatul obtine din nou rezultatul “ ESEC ” general .

15.5 Taxa de reziliere Partile recunosc dificultatea calcularii pierderilor suferite de


Licentiator in urma incheierii inainte de termen a Contractului si au stabilit o taxa de
reziliere, care reprezinta cea mai buna estimare a pierderilor rezultate din aceasta
cauza si care este doar o taxa legata de incheierea inainte de termen a Contractului,
nu este o penalizare sau despagubiri pentru nerespectarea Contractului si nu
substituie alta plata . Daca rezilierea Contractului se face in baza Sectiunii 15.3 sau
15.4 de mai sus, Licentiatul va plati la timp suma globala egala cu platile totale
cerute la Articolul 6 (in suma totala fiind inclusa si redeventa cel putin egala cu
50,000 U$D anual), pe perioada de 36 de luni de operare precedente rezilierii sau
asemenea perioada mai scurta care este egala cu Perioada Licentei ramasa la data
rezilierii, cu conditia ca daca rezilierea Contractului se face in baza articolului 15.3
sau 15.4 :
15.5.1 in primele 36 de luni ale duratei acestui Contract, sau
15.5.2 inainte ca Licentiatorul sa autorizeze Licentiatul sa foloseasca Sistemul
pentru Hotel in baza Sectiunii 15.1 si a paragrafului 3 din Anexa B a prezentului,
partea din suma globala de plata indicata in Clauzele 6.1.1 si 6.1.2 va fi calculata
utilizand proiectiile de venit alcatuite de Licentiat si incluse in Anexa C pentru
primele 36 de luni de functionare a Hotelului dupa data rezilierii (in suma totala fiind
inclusa si redeventa in nici un caz mai mica de 50,000 U$D anual) .

16. DE-IDENTIFICAREA HOTELULUI DUPA REZILIERE


Licentiatorul isi va lua orice masuri necesare pentru a se asigura ca nu se foloseste nici o
parte a Sistemului sau a Marcilor la sau in legatura cu hotelul dupa sfarsitul Perioadei de
Licenta . Aceasta va implica, pe langa altele, modificari materiale ale elementelor
distinctive ale Sistemului la Hotel , inclusiv demontarea insemnului pricipal, si toate
actiunile necesare pentru a exclude orice posibilitate de confuzie din partea publicului
referitoare la statutul Hotelului . Orice modificari care nu s-au efectuat in termen de 30 de
zile de la data terminarii pot fi facute de catre Licentiator sau reprezentantii lui, pe
cheltuiala Licentiatului, care pot intra in Hotel in acest scop . Licentiatul nu se va oferi sa
devina in vreun fel asociat cu Licentiatorul, va inceta imediat sa functioneze sau sa
prezinte Hotelul ca un hotel Holiday Inn si va inceta sa prezinte Hotelul ca fiind in vreun
fel legat cu Sistemul .

17. REINNOIRE SI CONTINUARE


Acest Contract nu poate fi reinnoit sau continuat decat daca acest lucru este hotarat
printr-un contract semnat de ambele parti .

18. RELATIILE DINTRE PARTI


18.1 Nu relatii de agentie Licentiatul este un contractor independent . Nici una dintre
parti nu este agentul sau reprezentantul celeilalte sau nu are puterea de a-l obliga (sau
dreptul de a-i conduce sau superviza chestiunile curente ) pe celalalt in orice scop, nu
se intentioneaza sau nu se creeaza prin acest Contract relatii de parteneriat, joint
venture, custodie sau relatii de angajare . Licentiatul recunoaste ca legea referitoare la
agentiile comerciale si /sau distribuitorii din Romania nu se va aplica in acest Contract
pentru ca Licentiatul sa devina agent comercial sau distribuitor al Licentiatorului .
Mai mult, Licentiatul nu se va oferi pentru aceasta sau nu va declara ca a fost vreodata
agent comercial sau distribuitor al Licentiatorului .

18.2 Anunturile Licentiatului catre Public privind Statutul Independent Licentiatul va


actiona dupa cum este necesar sau dupa cum Licentiatorul poate uneori rezonabil
solicita sa minimizeze riscul unei plangeri facute impotriva Licentiatorului fata de
orice eveniment in cadrul Hotelului sau pentru actiuni, omisiuni sau obligatii ale
Licentiatului sau ale oricarui asociat sau afiliat al acestuia sau al Hotelului. Aceste
masuri trebuie, de exemplu, sa includa anunturile din camerele de cazare, spatiile
publice, reclamele, ofertele hoteliere, si altele asemenea, explicand clar publicului
statutul Licentiatului: Licentiatul este un independent, care opereaza sub licenta
Licentiatorului si ca Licentiatorul nu este proprietarul sau operatorul Hotelului si nu
este responsabil pentru ceea ce intampla in Hotel . Cu exceptia cazului in care este
cerut de lege, Licentiatul nu va folosi cuvantul “ Holiday” sau alte cuvinte similare in
denumirea companiilor, asociatiilor sau marcilor sale si nici nu va autoriza sau
permite aceasta unei terte parti . Licentiatul nu va folosi cuvintele “ Holiday “ sau “
Holiday Inn “ sau orice alt nume sau marca asociate cu Sistemul pentru a crea vreo
obligatie sau indatorire a Licentiatorului .

19. DIVERSE
19.1 Separabilitate si Interpretare Remedierile prevazute in acest Contract nu sunt
exclusive. Daca orice prevedere a Contractului sau orice parte a acestuia (“Prevedere
Ofensatoare”) se declara sau devine inaplicabila, invalida sau ilegala indiferent din ce
motiv, celelalte clauze si prevederi ale prezentului Contract vor ramane in vigoare, cu
exceptia cazului cand excluderea Prevederii Ofensatoare ar face activitatea
impracticabila comercial sau ar afecta negativ dreptul Licentiatorului de a rezilia acest
Contract la incalcarea acestuia sau dreptul de a primi plata taxelor sau altor
remuneratii .

19.2 Beneficiul Exclusiv Cu exceptia cazului cand in prezentul se prevede altfel, acest
Contract este in exclusivitate in beneficiul ambelor parti semnatare si nu confera
drepturi sau beneficii unei terte parti .Nici un contract intre Licentiator si alta parte nu
este in beneficiul Licentiatului .

19.3 Nici o interferenta in relatiile contractuale Licentiatul declara si garanteaza ca orice


contract cu o terta parte incheiat pentru licentierea sau administrarea Hotelului
(denumite “ Contract Existent ”) au fost sau vor fi reziliate corect si legal inainte de
inceperea Perioadei Licentei . Licentiatul recunoaste si afirma ca Licentiatorul nu a
cercetat sau produs rezilierea sau incalcarea unui Contract Existent si ca decizia de a
rezilia (sau de a nu reinnoi ) un asemenea contract a fost o decizie independenta a
Licentiatului .In consecinta, Licentiatul va despagubi si nu va implica Licentiatorul,
companiile afiliate , directorii, functionarii si salariatii acestuia in nici o reclamatie,
pierdere, responsabilitate, cost sau cheltuiala datorata rezilierii, expirarii sau ne-
innoirii unui Contract Existent .

19.4 Indeplinirea obligatiilor de catre Licentiat Licentiatul este de acord sa execute


lucrarile de imbunatatire si renovare, inclusiv achizitionarea mobilierului,
dispozitivelor, echipamentului, prevazute in Anexa D, PIP-ul, Lista Deficientelor,
anexate prezentului si incorporate acestuia . Licentiatul recunoaste ca acordul lui de a
executa lucrarile cerute prin PIP este un element esential, pe care s-a bazat
Licentiatorul cand a incheiat acest Contract . Licentiatul este autorizat sa foloseasca
Sistemul pentru Hotel inainte de terminarea lucrarilor cerute in PIP numai in cazul, in
care Licentiatul este in deplina conformitate cu cerintele Anexei D si cu celelalte
prevederi ale acestui Contract . Neexecutarea lucrarilor cerute de PIP in concordanta
cu cerintele si specificatiile Licentiatorului (inclusiv termenele pentru desfasurare si
finalizare si alte date mentionate in Anexa D) va constitui o incalcare grava a
obligatiilor Licentiatorului conform acestui Contract , indreptatind Licentiatul sa
rezilieze Contractul si sa se prevaleze de toate compensatiile .

19.5 Contractul in totalitatea sa Acest Contract (impreuna cu Scrisoarea de Solicitare


semnata de ambele parti, anterioara acestui Contract) substituie toate angajamentele
anterioare, scrise sau verbale, declaratiile si garantiile intre parti si constituie
Contractul in totalitatea sa intre parti cu privire la continutul acestuia . Acest Contract
nu poate fi amendat sau suplimentat decat printr-un acord scris al partilor, identificat
in mod specific a fi un asemenea acord si semnat de un reprezentant al fiecarei parti .

19.6 Retinerea Licentiatorului de a-si da acordul Consimtamantul Licentiatorului, oricand


este solicitat in baza acestui Contract, nu va fi refuzat decat daca acordandu-l, in
aprecierea Licentiatorului, va aduce prejudicii Sistemului ; acel consimtamant poate fi
refuzat fara o justificare suplimentara, daca Licentiatul in acel moment incalca
prevederile acestui Contract .

19.7 Validitatea Contractului Licentiatul trebuie sa aiba acest Contract analizat de catre
consultantul sau juridic, care garanteaza ca acesta este, in forma si continut, in
intregime valabil si aplicabil in Romania si Licentiatul agreeaza ca va inregistra acest
Contract si /sau va obtine toate aprobarile de la autoritatile in drept, ce vor fi necesare
periodic pentru ca acest Contract sa ramana in intregime valid si aplicabil in Romania .

19.8 Fara Exonerari Primirea de catre una dintre parti a unei plati sau prestatii cuvenite in
baza acestui Contract, cu cunostinta incalcarii unei clauze, conditii sau acord ale
prezentului, nu va fi considerata o exonerare de la acea neregula si nici o derogare la
orice prevedere a prezentului din partea unei parti nu va fi considerata sa fi fost
efectuata decat daca este continuta in scris, identificata ca atare si semnata de partea
care face derogarea . Lipsa de insistenta a oricarei dintre parti, in oricare caz, asupra
indeplinirii stricte a oricarei prevederi a acestui Contract, sau lipsa de exercitare a
oricarui drept sau optiuni continute in prezentul, nu va fi intrepretata ca o derogare sau
renuntare la o asemenea prevedere, drept sau optiune pentru viitor si toate prevederile
acestui Contract vor ramane in vigoare si aplicabile in continuare .
19.9 Cheltuieli la Incalcare Cheltuielile incumbate vreuneia dintre parti pentru aplicarea
drepturilor cuvenite din incalcarea acestui Contract, vor fi platite de catre partea care a
comis incalcarea.

19.10 Efect Obligatoriu. Legea Contractului Acest Contract va deveni valid cand va fi
semnat de Licentiator si va fi guvernat de si interpretat in concordanta cu legile interne
ale Angliei indiferent de conflictele intre principiile de drept. Partile convin ca orice
disputa aparuta in legatura cu acest Contract va fi decisa final prin arbitraj la Londra,
Anglia, conform Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internationale de Comert, de catre
unul sau mai multi arbitri, desemnati in conformitate cu Regulile mentionate, cu
conditia ca asemenea alegere de forum sa nu afecteze sau deterioreze :
19.10.1 dreptul Licentiatorului de a revendica exonerare executorie oricand in orice
jurisdictie, si
19.10.2 dreptul oricarei parti de a impune orice decizie a arbitrilor susmentionati in
tribunalele oricarei jurisdictii

19.11 Notificari Notificarile prezentului se vor face in scris, in limba engleza, vor fi
transmise intai prin fax si apoi inmanate personal sau trimise prin posta inregistrata
(acolo unde e posibil par avion) sau prin DHL sau un serviciu de curierat international
echivalent, Licentiatului la adresa mentionata mai sus si Licentiatorului la
Departamentul Juridic, sau persoanei si la adresa care pot fi desemnate ulterior prin
notificare . Notificarile emise in conformitate cu aceasta Sectiune 19.11 vor fi
considerate ca au fost transmise, cu incepere de la :
19.11.1 data confirmarii de transmitere a fax-ului
19.11.2 data la care a fost inmanata personal
19.11.3 a treia zi lucratoare dupa expedierea prin posta inregistrata sau prin serviciul
de curierat .
Aprobarile si acordurile Licentiatorului nu vor avea efect decat daca vor fi evidentiate
intr-un inscris semnat in numele Licentiatorului.

19.12 Renuntarea totala si acordul de a nu actiona in instanta Fiecare dintre parti agreeaza
ca nu va incepe nici o actiune juridica sau formula nici o pretentie, fie cunoscuta fie
necunoscuta, impotriva celeilate parti sau afiliatilor acesteia, bazate pe actiuni, discutii
sau intelegeri (cu exceptia Acordului Scrisorii de Solicitare semnat de ambele parti,
anterior acestui Contract), care au survenit inaintea semnarii acestui Contract .

19.13 Titulatura Titlurile acestui Contract sunt doar de convenienta si nu vor controla sau
afecta intelesul sau interpretarea prevederilor acestui Contract .

20. RECTIFICARI
Este inteles si agreat faptul ca daca se solicita o modificare a textului acestui Contract
inaintea semnarii sale, aceasta rectificare se va constitui ca parte integranta a acestui
Contract, asa cum este mentionat in Anexa B la prezentul . Daca o rectificare a acestui
Contract trebuie efectuata dupa semnarea sa, rectificarea mentionata va fi constituita ca
parte integranta a acestui Contract in forma unui document separat.
DREPT DOVADA, partile au incheiat acest Contract incepand cu data stabilita mai sus .

Licentiat Licentiator,

ss. indesc.

Prin : _____ Prin :______________


Nume: Nume:
(Semnatar Autorizat) (Semnatar Autorizat)
Functie : __________ Functie :-
____________
Data : Data :
Anexele A-C

ANEXA A
FACILITATI SI SERVICII (Articolele 2 si 5)
Situare Zona si descriere generala
……….. etaje, cladire cu coridor interior situata pe str. ………………..,
Romania
Proprietarii cladirii(nume si adrese)
Licentiatul
Inchirieri (parti, termene, etc.), daca e cazul : Nu se aplica
Numar aprobat de camere de cazare : ….. camere
(O camera de cazare de inchiriat este definita ca orice camera cu baie, indiferent de
utilizarea camerei, de ex. facilitati de depozitare, conferinte, birouri, etc, cu exceptia
cazului cand Licentiatul demonstreaza , satisfacator Licentiatorului, ca aceste camere nu
sunt inchiriate drept camere de cazare)
Restaurante si holuri de asteptare (numar, locuri pe scaun, nume si descriere)
….. restaurante cu capacitatea de …… locuri pe scaun
1 hol receptie cu capacitatea de …. locuri pe scaun
…. baruri cu capacitatea de …. locuri pe scaun
Facilitati de recreere: ………..
Magazin de suveniruri : ………..
Alte concesionari sau magazine : …………
Facilitati de parcare (numar de locuri, descriere) : ….. locuri de parcare (…. la
suprafata, …. in garaj)
Alte facilitati si servicii : … sali de conferinta cu capacitatea de ….. locuri pe scaun
PROPRIETATEA LICENTIATULUI (clauza 13.2.3)
Societatea ………. 100 %
Actionari …. %
ANEXA B
1. Sectiunea 6.1 “Comisioane si Onorarii” - clauza 6.1.1 este rectificata prin prezenta
astfel :
De la data inceperii Perioadei de Licenta si in timpul primului an de functionare a
Hotelului ca un hotel Holiday Inn, Licentiatul va plati Licentiatorului o redeventa de 2%
din veniturile brute din cazare atribuibile sau platibile pentru inchirierea sau rezervarea de
camere la Hotel cu deduceri numai pentru taxe pe vanzari si camere (“Venit Camere
Brut”) .
Pe perioada celui de-al doilea an de functionare al Hotelului ca un hotel Holiday Inn,
Licentiatul va plati Licentiatorului o redeventa de 3% din Venit Camere Brut.
Incepand cu cel de-al treilea an de functionare al Hotelului ca un hotel Holiday Inn si
pana la terminarea Perioadei de Licenta, Licentiatul va plati Licentiatorului o redeventa
de 4 % din Venit Camere Brut .
Venit Camere Brut este explicat in totalitate in Anexa B, paragraful 4, a prezentului .
2. Este eliminata prin prezenta mentiunea din Clauza 6.1.1 a acestui Contract, referitoare
la redeventa anuala minima de 50,000 US$.
3. Licentiatul va furniza urmatoarele informatii si nu va folosi Sistemul la Hotel inainte
de :
a. furnizarea de informatii si efectuarea de catre Licentiat a lucrarilor necesare pentru ca
Licentiatorul sa finalizeze Formularul de Autorizare a Deschiderii Hotelului (in forma
furnizata Licentiatului) ;
b. producerea de catre Licentiat a unui Certificat de Arhitect/Contractor (in forma
furnizata Licentiatului) semnat de autoritatile in drept ;
c. producerea de catre Licentiat a unui Certificat de Sistem Protectie contra Incendiilor
finalizat (in forma furnizata Licentiatului) semnat de autoritatile in drept ;
d. producerea de catre Licentiat a unui Certificat de Operare/Ocupare a Hotelului (in
forma furnizata Licentiatului) semnat de autoritatile in drept ;
e. producerea de catre Licentiat a unui Certificat de Pregatire a Personalului/ Pregatire in
caz de incendiu (in forma furnizata Licentiatului) semnat de autoritatile in drept ;
f. Licentiatul sa-si indeplineasca in totalitate obligatiile care rezulta din acest Contract,
din Acordul Scrisorii de Solicitare, din Manual, din orice alte standarde si din cerintele
Holiday Inn notificate Licentiatului inainte de data prezentului .
Nereusita Licentiatului de a-si indeplini obligatiile la timp si in conformitate cu
standardele si cerintele Holiday Inn, asa cum au fost specificate mai sus, precum si cu “
Obligatiile de Performanta ale Licentiatului “ prezentate in Anexa B, paragraful 5,
a prezentului, va (i) constitui incalcare a acestui Contract si va permite Licentiatorului sa
rezilieze Contractul si (ii) da Licentiatorului dreptul la toate despagubirile contractuale si
legale .
4. Indrumar Interpretativ - Venit Camere Brut
Venit Camere Brut include toate veniturile provenite din inchirierea camerelor de cazare,
include dar nu limiteaza la acesta, venitul din rezervarile garantate, chiar atunci cand
clientul cu rezervare nu a ocupat camera, (denumita in activitatea hoteliera uneori
“neprezentare garantata”), camere utilizatr in timpul zilei, paturi pliante si paturi pentru
copii. Venit Camere Brut, totusi, nu va include incasarile provenite din taxe vanzari si
camera, venituri din inchirierea salilor de conferinta sau banchet sau venituri din
inchirierea spatiilor comerciale .
Sumele care nu pot fi deduse din Venit Camere Brut includ, dar nu se limiteaza la,
datoriile din creantele rezultate de la debitori nelichidati, orice taxa sau comision platit
agentilor de turism sau companiilor de credit card, management sau taxe de licenta si
orice suma achitata de un client legata de inchirierea unei camere de cazare (ca “ taxa de
service ” sau asemanator) indiferent de cum sunt inregistrate in contabilitatea
Licentiatului .
Daca Hotelul ofera pe camera un pret care include alte bunuri si servicii (ex. transport,
mic dejun, facilitati de recreere, etc.), costul sau valoarea acestor bunuri si servicii
aditionale nu va fi scazuta din Venit Camere Brut sau nu va reduce Venitul Camere Brut
in nici un fel, cu exceptia cazului in care partile au convenit altfel in scris, in avans . De
exemplu, daca in pretul unei camere de 100.00 US$ este inclusa si o sticla de vin si
accesul la clubul de recreere, atunci Venitul Camere Brut rezultat din inchirierea unei
astfel de camere ramane tot 100.00 US$ .
Cu toate acestea, Licentiatul intelege si recunoaste ca Licentiatorul nu va fi de acord cu
nici un fel de reduceri, cu exceptia celor legate de un extra-serviciu, optional, care (i) nu
este in mod obisnuit taxat in legatura cu inchirierea camerelor de cazare si care (ii)
clientul a fost liber sa refuze (in schimbul unei reduceri a taxei camerei) cand a inchiriat
camera de cazare . In nici un caz Licentiatorul nu va agrea vreo reducere care (a) este o
suma nerezonabila sau (b) depaseste costurile directe ale Licentiatului (opuse preturilor
de vanzare) pentru bunurile si serviciile oferite, sau (c) depaseste 10 % din suma indicata
ca taxa camera pe folio/factura clientului .
5. Obligatiile de Performanta ale Licentiatului
Licentiatul nu va folosi Sistemul la Hotel pana nu va fi in concordanta cu urmatoarele
conditii restante:
a. Licentiatul va plati Licentiatorului restul de 50 % din taxa de solicitare, suma de …..
U$D, inainte de semnarea de catre ambele parti a acestui Contract .
b. Inainte de deschiderea Hotelului ca un hotel Holiday Inn Resort, Licentiatorul va primi
de la Licentiat o garantie bancara neconditionata, de la o banca agreata de Licentiator, in
favoarea sa si valabila pe toata Perioada Licentei . Aceasta garantie bancara trebuie sa fie
pentru o suma de 50,000 US$ .
c. Licentiatul va termina lucrarile mentionate in Programul de Imbunatatire a Proiectului,
incluzand lucrarile care trebuie terminate inaintea de deschiderea Hotelului ca un hotel
Holiday Inn, pentru a asigura deschiderea si functionarea Hotelului ca un hotel Holiday
Inn pana la cel tarziu ……. .
d. Licentiatul va incheia cu Licentiatorul un Contract standard de Beneficiar al Marcii
inainte de deschiderea Hotelului ca un hotel Holiday Inn .
e. Licentiatul va incheia cu Licentiatorul un Contract standard de licenta Holidex inainte
de deschiderea Hotelului ca un hotel Holiday Inn .
ANEXA C
PROIECTIILE FINANCIARE ALE LICENTIATULUI
Ani Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul
5
Numar de Camere 138 138 138 138 138
Ocupare % 35 % 50 % 55 % 60 % 65 %
Tarif Mediu Camera US$ 110 116 128 134 141
Venit Brut Camere
US$ (x 1000) 1939 2921 3546 4050 4616
Redevente - 2 % din Venit Brut Camere
US$ (x 1000) 39 58 71 81 92
Redevente - 3 % din Venit Brut Camere
US$ (x 1000) 58 88 106 121 138
Redevente - 4 % din Venit Brut Camere
US$ (x 1000) 78 117 142 162 185
Taxe Marketing/Rezervari - 2 % din
Venit Brut Camere
US$ (x 1000) 39 58 71 81 92

Anexa D

ANEXA D
PROGRAMUL DE IMBUNATATIRE A PROIECTULUI -LISTA DEFICIENTELOR
COMPLETAREA DATELOR

Vezi Programul de Imbunatatire a Proiectului anexat .

PROGRAM DE IMBUNATATIRE A PROIECTULUI …… ROMANIA


REVIZUIRE PROPUSA
……… CAMERE

Realizat de :
Khirstie Gunn Myles

Inspectare Proiect realizata


pe ………..(data)

Data revizuirii ( A) : …..


DD – Director dezvoltare ……….

Acest document PIP este valabil pe o perioada de 12 luni de la data inspectarii data
dupa care poate constitui subiect de revizuire
Programul de îmbunatatire a proiectului (PIP) consta în urmatoarele elemente :

Sectiunea 1 Informatii asupra proiectului


Consta dintr-o lista de informatii de baza despre proiect, cu numar de camere, gama de
facilitati oferite, data deschiderii, etc.

Sectiunea 2 Revizuirea proiectului


Contine notele Consultantului pentru Imbunatatirea Proiectului asupra conditiilor si
competitivitatii proiectului alaturi de alte informatii descriptive.

Sectiunea 3 Cerinte obligatorii HI si date de finalizare


Aceasta este o sectiune importanta pentru proprietar / solicitant si contine detalii asupra
elementelor majore de lucrari ce trebuie finalizate pentru ca hotelul sa fie
oficial deschis catre sistemul Holiday Inn. In cazul hotelurilor unde este planificata o
intrare în sistem rapida, vor fi specificate datele de finalizare ante- si post- intrare; altfel,
se vor mentiona datele de finalizare a lucrarilor înainte de intrare.
În cazul în care exista date de finalizare post-intrare, unele dintre datele cheie vor fi
considerate ‘termene de referinta’ (milestones), si finalizarea acestora va fi controlata de
un reprezentant HII (consultant PIP sau Director servicii livrari fransiza sau Consultant
pentru evaluarea calitatii). Nerespectarea acestor ‘termene de referinta’ proiectate poate
conduce la înaintarea proiectului catre Comitetul de Distributie.
În plus fata de finalizarea principalelor elemente de lucrari, toate standardele colaterale
trebuie respectate asa cum sunt prevazute în manualele de standarde. Detalii suplimentare
asupra cerintelor existente sunt de asemenea prevazute în manualul de marketing,
disponibil prin intermediul Directorului de servicii livrari fransiza în cadrul
departamentului de marketing.
Nota : atât Manualele de standarde cât si Manualul de marketing sunt specifice fiecarui
tip de extindere ( de ex. : Holiday Inn Crowne Plaza, Holiday Inn, Holiday Inn Garden
Court, Holiday Inn Express / magazin, hotel, expres, etc) .
Exista de asemenea o lista de diverse cerinte de semnalizare interioara (vezi sectiunea 5)
pentru a respecta specificatiile semnalizarii corecte.

Sectiunea 4 Derogare
Sectiunea A contine o lista a derogarilor obisnuite (de ex. : intentia de a renunta temporar
la folosirea baii fara finisare nealunecoasa - pina la urmatoarea dotare majora). Aceste
derogari de rutina sunt aprobate de Departamentul de standarde proiecte fara a face
referinta la Comitetul de distributie.
Sectiunea B contine o lista de derogari exceptionale ce vor fi supuse atentiei Comitetului
de distributie EMEA (fara a anexa recomandare din partea Departamentului de standarde
proiect). De asemenea sunt incluse aici elemente de neconcordanta cu standardele, cazuri
in care derogarile sau lucrarile de remediere nu sunt propuse sau considerate viabile de
catre Departamentul de standarde proiect. (de ex : o suprafata exagerat de mica a
camerelor de cazare). Proiectul facand parte din aceasta categorie nu va avea sanse de
primire a Aprobarii Comitetului de distributie.

Sectiunea 5 Cerinte semnalizare interioara


Reprezinta o lista, pe care se va bifa, acoperind cerintele de semnalizare interna.(ex:
director de servici,etc).

Sectiunea 6 Certificate de deschidere


Sunt copii in alb ale certificatelor de deschidere care trebuie in totalitate completate in
vederea intrarii proiectului in sistemul.

Sectiunea 7 Standarde Holiday Inn


Se ataseaza PIP-ului o copie recenta a manualului de standarde HI (pentru segmentul
respectiv). Nota : Manualul de standarde va fi dat separat.

Sectiunea 8 Prezentari proiecte


Se prezinta detalii de proiectare si specificatii cerute de HI (Departamentul de standarde
proiect) pentru studiere, inainte de executia / finalizarea lucrarilor. Alaturi de
cerinte de camere mostra.

Sectiunea 9 Politica informarii clientilor


Aceasta sectiune este destinata recomandarilor clientilor si are in vedere reducerea
incovenientelor clientilor pe durata terminarii lucrarilor PIP.
Sectiunea 10 Acordul fata de PIP al Proprietarului / Solicitantului si HI
Se semneaza de Proprietar / Solicitant la primire si de reprezentantii HI dupa Aprobarea
Comitetului de distributie.