Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


SPECIALIZAREA: ECTS
ANUL: III

CONTRACTUL DE FRANCIZA
STUDIU DE CAZ: HOTEL BEST WESTERN BUCOVINA

Coordonator:
Prof.univ. dr. habil Olimpia BAN
Asist.univ.dr. Afrodita BORMA
Student:
Győrfi (Gulyás) Ildikó-Judith

ORADEA
2019

1
Aderarea la UE, armonizarea legilor interne cu cele europene cat si saturatia redusa a pietei
in domeniu, determina o rentabilitate crescuta a investitiilor hoteliere, mai ales pe termen mediu si
lung. Proprietarul unui nou hotel, pentru a-si administra afacerea, poate opta intre propria
administrare a hotelului, managementul international sau franciza. Dintre acestea, franciza este
acea retea legala care asigura intrarea si activarea pe piata a hotelului sub o marca nationala sau
internationala consacrata anterior, ceea ce inlatura dezavantajul costurilor mari pentru publicitatea
unui nume nou. In plus, beneficiarul se bucura de exclusivitate teritoriala si asistenta tehnica
pemanenta la care este obligat francizorului a o asigura pe toata durata contractului.In sistemul de
drept romanesc contractul de franciza cunoaste o reglementare proprie in Ordonanta de Guvern
52/1997, republicata. Ceea ce caracterizeaza acest contract este independenta financiara intre cele
doua parti in colaborare: francizorul si beneficiarul.
Pt a putea avea vocatia de francizor pe piata hoteliera, sunt cerute urmatoarele conditii: o
marca inregistrata, o afacere in plina derulare in domeniul hotelier si posibilitatea de a pune la
dispozitia beneficiarului un ansamblu de cunostinte pentru exploatarea marcii a carui denumire o
poarta hotelul (denumit in legislatie know-how).
Nimeni nu poate derula o afacere in franciza decat daca indeplineste exigentele cerute de
francizor: standarde manageriale si financiare, respectarea identitatii comune a retelei de franciza
(aceeasi imagine, amenajare a hotelului, calitate a serviciilor si tehnologie folosita) cat si
confidentialitatea cu privire la know-how-ul furnizat.
Relatiile intre francizor si francizat se desfasoara in trei etape prevazute de legea in materie: relatii
precontactuale, contractuale si postcontractuale.
In cadrul relatiilor precontractuale se concretizeaza decizia celor doua parti de a colabora,
stabilindu-se si detalii privind taxa de intrare in retea, redeventele anuale, experienta transferabila
dar si datele de contact ale actualilor francizati astfel incat viitorul beneficiar poate gasi in surse
concrete motivatia pentru a trece la faza contractuala. Dupa manifestarea acordului de vointa,
urmeaza negocierea contractului unde, inainte de a semna, partile trebuie sa cada de acord asupra
unor termeni si conditii . Tratarea riguroasa a acestor probleme este esentiala intrucat efectele
negocierii vor fi prezente pe toata durata derularii contractului. De aceea este indicatata asistarea
partlior de catre specialisti in domeniu: juristi, experti contabili si consultanti in materia francizei.
Legea prevede anumite obligatii care revin partilor chiar si in lipsa indicarii lor exprese in
contract. In temeiul legii, francizorul este obligat sa asigure francizatului atat o pregatire initiala

2
cat si asistenta comerciala permanenta pe toata durata existentei contractului. De asemenea,
francizatul are obligatia de a furniza francizorului orice informatie de natura a-i fi cunoscute si
evaluate performantele realizate si situatia finaciara. In ceea ce priveste costurile pe care le
presupune funcionarea unui hotel intr-o retea de franciza, trebuie facuta o diferenta intre costul
intrarii in retea si costul de functionare.
Cheltuielile de intrare in retea cuprind dreptul de intrare si cheltuielile specifice marcii: amenajarea
hotelului, elemente decorative, formarea personalului. Dreptul de intrare in retea poate varia intre
10 000 si 1 000 000 euro pentru franciza marcii unui hotel de mare succes.
Costul de functionare este format din redevente dar si din cheltuielile impuse cu formarea
permanenta. De obicei, redeventele anuale pe care francizatul trebuie sa le plateasca sunt
proportionale cu cifra de afaceri. De aceea se poate prevede o redeventa periodica minima in
sarcina francizatului sau realizarea unei anumite cifre de afaceri pentru a-i fi garantat francizorului
un venit minim cert.
In ce priveste durata raporturilor contractuale, legea nu prevede un termen fix, acesta fiind
determinat in functie de caracteristicile proprii fiecarei francize insa obliga ca acest termen sa fie
fixat astfel incat sa pemita beneficiarului amortizarea investitiilor specifice francizei. In general,
acest termen este cuprins intre 5-10 ani, cu posibilitate de prelungire a contractului.
La incetarea raporturilor contractuale pentru pastrarea identitatii comune si reputatiei
retelei de franciza, francizatul va fi obligat la respectarea clauzelor de confidentialitate si de
neconcurenta stabilite anterior prin contract astfel incat fostul beneficiar al francizei sa nu
demareze o afacere suscceptibila de a fi concurenta cu activitatea francizorului.

Contractul de franciza
Definitie: Franciza este un “sistem de comercializare a produselor, serviciilor sau
tehnologiilor, bazat pe o colaborare stransa si continua intre persoane fizice sau juridice,
independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda unei
alte persoane, denumita beneficiar, dreptul de a exploata o afacere, un produs sau un serviciu”1
Avantaje: pastrarea independentei hotelului, includerea in sistemul centralizat de
rezervari, participarea comuna la targurile internationale, cataloage de prezentare, strategii de
marketing comune, furnizori comuni (si deci costuri mai mici pentru hoteluri), taxe de afiliere

1
Ordinul Guvernului nr. 52/1997 http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=2391

3
mici.
Dezavantaje: strategia de marketing si publicitate poate fi uneori nepotrivita pentru piata
romaneasca. Accesul la sistemul de rezervari global al lantului poate fi suplinit prin inscrierea in
sistemele de rezervari independente.

Modelul si structura contractului de franciza

Partile:
 Francizor
Francizorul este un comerciant care:
- este titularul drepturilor asupra unei marci inregistrate; drepturile trebuie exercitate pe o durata cel putin
egala cu durata contractului de franciza;
- ofera un ansamblu de produse si/sau servicii si/sau tehnologii;
- asigura beneficiarului o pregatire initiala pentru exploatarea marcii inregistrate;
- utilizeaza personal si mijloace financiare pentru promovarea marcii sale, a cercetarii si inovatiei,
asigurand dezvoltarea si fiabilitatea produsului.
Francizorul este de obicei o firma binecunoscuta, care dispune de goodwill si de o marca
inregistrata si recunoscuta, care atrage consumatorul. Aceasta marca sau simbol trebuie sa fie protejate
cel putin pe durata contractului. El investeste active umane si financiare pentru promovarea marcii
comerciale, pentru a asigura succesul conceptiei.
 Francizatul sau beneficiarul
Francizatul este un comerciant, persoana fizica sau juridica, selectionat de francizor, care
adera la principiul omogenitatii retelei de franciza, asa cum este ea definita de catre francizor.
Francizatul investeste capital, timp, munca, experienta comerciala din trecut ca noua unitate a
sistemului sa functioneze cu succes.
Beneficiarul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
- sa dezvolte reteaua de franciza si sa mentina identitatea sa comuna, precum si reputatia acesteia;
- sa furnizeze francizorului orice informatie de natura a facilita cunoasterea si analiza
performantelor si a situatiei sale fmanciare, pentru a asigura o gestiune eficienta in legatura cu
franciza;
- sa nu divulge la terte persoane know-how-ul furnizat de catre francizor, atat pe durata contractului

4
de franciza, cat si ulterior.
Contractul de franciza trebuie sa cuprinda clauze privind:
- drepturile francizorului si francizatului;
- bunurile si/sau serviciile si/sau tehnologiile furnizate francizatului;
- obligatiile francizorului si ale francizatului;
- conditiile financiare pentru francizat;
- durata contractului;
- conditiile de reinnoire a contractului;
- conditiile in care poate avea loc cesiunea sau transferul drepturilor decurgand din contract;
- dreptul de preemptiune a francizorului;
- conditiile de folosire de catre francizat a insemnelor distinctive apartinand francizorului;
- dreptul francizorului de a dezvolta obiectul francizei;
- rezilierea contractului;
- recuperarea de catre francizor a oricarui element corporal sau necorporal, care-i apartine, in caz de
incetare a contractului inainte de termenul prevazut;
- descrierea know-how-ului, ce va fi utilizat conform contractului de franciza, intr-un document separat
sau in oricare alta forma adoptata.
Contractul de franciza va respecta urmatoarele principii:
- termenul va fi astfel fixat incat sa permita beneficiarului amortizarea investitiilor specifice
francizei;
- francizatul trebuie sa fie avizat in prealabil asupra intentiei francizorului de a nu reinnoi contractul
la data expirarii sau de a nu semna un nou contract;
- in cadrul clauzelor de reziliere, se vor stabili in mod clar circumstantele care pot sa determine o
reziliere fara preaviz;
- conditiile pentru cesiunea drepturilor decurgand din contract vor fi precizate cu claritate, in special
conditiile de desemnare a unui succesor;
- dreptul de preemptiune va fi prevazut daca interesul mentinerii sau dezvoltarii retelei de franciza
necesita recunoasterea acestui drept;
- clauzele de concurenta vor fi cuprinse in contract pentru protejarea know-how-ului;
- obligatiile financiare ale beneficiarului vor fi precizate cu claritate si vor fi determinate astfel incat
sa favorizeze atingerea obiectivelor comune.

5
ELEMENTELE CONTRACTULUI DE FRANCIZA

Preambulul contractului
Acesta contine denumirea partilor contractual: denumirea gazdei sistemului/francizorului si
denumirea beneficiarului/francizatului. Conform acestuia francizatul trebuie sa fie constient de faptul
ca, odata cu semnarea contractului va avea obligatii si responsabilitati, care pot afecta si existenta unor
persoane necunoscute de el: ceilalti francizati sau intreprinzatorii viitori.
Urmatorul punct il reprezinta defnirea marcilor si numelor comerciale. Importanta acestora consta
in posibilitatea consumatorilor de a distinge produsele/serviciile sistemului de alte produse/servicii
similare. Astfel rezulta ca francizatul va primi nu numai produsul, dar si numele si renumele legat de
acesta.
Pe baza contractului francizatul poate folosi des marca comerciala impreuna cu un nume geografic
sau cu un prenume/nume de familie.

Teritoriul
Este unul din punctele cele mai problematice. Aici poate fi argumentata marimea
teritoriului unde francizatul isi poate desfasura activitatea in exclusivitate. Interesul francizorului
este ca potentialul teritorial al afacerii sa fie exploatat maxim, astfel el incearca sa limiteze spatiul
de activitate al partenerului sau nu acorda exclusivitate acestuia. Interesul francizatului este de a
primi un teritoriu care sa-i asigure o cifra de afaceri suficient de mare incat sa poata realiza profitul
asteptat.

Durata contractului
Durata contractului nu este uniforma, situandu-se in general intre 5-20 de ani. Durata
contractului va fi stabilita astfel incat sa permita beneficiarului amortizarea investitiei specifice
francizei (taxa initiala, capitalul investit), si sa asigure un nivel de trai si profit sigur. Dupa primii 5
ani se va dovedi daca cooperarea partenerilor aduce roadele asteptate. Francizorul va instiinta
francizatul cu mult inainte de expirarea contractului asupra intentiei de a reinnoi contractul la data
expirarii sau de a nu semna un nou contract.

6
Taxele
Francizorul trebuie sa plateasca doua tipuri de taxe: o taxa initiala si o taxa periodica sau
royalty.
1) Taxa initiala de franciza este independenta de succesul afacerii. Aceasta se plateste inca
inainte de inceperea activitatii, dupa semnarea contractului, si a carei marime depinde de renumele si
de puterea financiara a francizorului. Suma taxei initiale trebuie sa se recupereze pe durata
contractului.
Taxa initiala cuprinde urmatoarele cheltuieli:
- alegerea spatiului comercial;
- instruirea francizatului;
- asistenta financiara, juridica si manageriala;
- publicitate legata de deschiderea noii unitati;
- dezvoltarea manualului de franciza;
- dezvoltarea sistemului de contabilitate;
- marketingul sistemului;
- onorarii pentru juristi si alti specialisti;
- designul unitatii al ambalajelor, etc.
2) Taxa periodica de franciza sau royalty se plateste de beneficiar dupa inceperea afacerii
si poate fi platita sub doua forme: procent din profit (cel mai des utilizat) sau comisioane dupa
produsele achizitionate de la francizor.
Marimea acestei taxe trebuie fixata astfel incat sa nu determine intreprinzatorul la ridicarea excesiva
a preturilor.

Manualul francizei
Manualul francizei este ,,biblia sistemului", urmarirea lui este obligatorie, nerespectarea
poate duce la rezilierea contractului. Manualul reglementeaza cu precizitate toate aspectele
profesionale ale afacerii. Avand in vedere ca sistemul a obtinut succesele cu ajutorul metodelor,
tehnicilor, reglementarilor si cunostintelor descrise in acest manual, asteptarile sunt de inteles. Gazda
sistemului poate modifica manualul in functie de schimbarile pietei.

1) Dreptul de proprietate

7
Unitatile sistemului de franciza sunt create in marea majoritate a cazurilor de francizati. Unii
francizati pot sa desfasoare o alta activitate dupa expirarea contractului, insa francizorii mai renumiti,
mai puternici din punct de vedere financiar dispun de spatiul comercial, pentru ca ei vor sa continue
activitatea comerciala si dupa incetarea contractului. Astfel multi francizori inchiriaza francizatilor
spatiul comercial, asigurand astfel continuitatea afacerii.
2) Instruirea, trainingul
Interesul francizorului este ca el sa asigure o instruire buna, prin care francizatul poate sa-
si insuseasca metodele specifice necesare functionarii cu succes a unitatii. Este important ca
francizatul sa ofere pograme de instruire continue avand in vedere posibilitatea introducerii unor
noi produse, tehnologii sau servicii. Instruirea initiala este inclusa in taxa initiala, iar dreptul,
obligativitatea si costul instruirii continue prezinta obiectul intelegerilor dintre parteneri.
3) Timpul de functionare
Contractul de franciza specifica si timpul de functionare obligatoriu, care in general este
armonizat cu regulile locale.
4) Politica de preturi
Uniformitatea sistemelor de franciza inseamna un nivel asemanator al preturilor. Acest
nivel al preturilor trebuie sa tina cont si de specificul si potentialul pietei locale, cu renumele
sistemului si al marcii. Datorita concurentei puternice din toate domeniile economice, francizatului
trebuie sa i se permite reduceri speciale de preturi.
5) Publicitate, promovare
Toate publicitatile locale trebuie sa fie aprobate de gazda sistemului, pentru ca interesul
tuturor este ca activitatea de publicitate locala sa fie armonizata cu imagine a globala a sistemului.
Pe de alta parte este important ca francizatul sa aiba dreptul de a reactiona prompt la semnalele
pietei locale, cu aprobarea francizatului, prin metode specifice si eficiente de reclama,
caracteristice teritoriului respectiv.
6) Controlul
Francizorul are dreptul de a controla fara nici un preaviz unitate a francizata, contabilitatea
acesteia, respectarea stricta a metodelor, tehnicilor de comercializare, productie sau de prestare a
serviciilor, calitatea publicitatii, etc.

8
Prin contractul de franciza, francizorul controleaza respectarea tuturor elementelor constitutive ale
imaginii marcii. Marca francizorului, simbol al identitatii si al renume lui retelei de franciza
constituie garantia calitatii produsului/serviciului furnizate consumatorului.
7) Salariul minim
Renumele unui sistem poate sa sufere grav daca intr-unul dintre unitati angajatii nu sunt
satisfacuti de remuneratia, iar aceste probleme devin publice, cunoscute de clienti si posibilii
francizati. Pentru a inlatura aceasta problema se stabileste contractual salariul minim, mai mare de
obicei decat salariul minim in domeniul respectiv.

Cesiunea proprietatii
Franciza consta intr-o cooperare stransa intre cei doi parteneri. Din aceasta cauza
francizorul trebuie sa stabileasca niste conditii in ceea ce priveste vanzarea sau predarea sistemului
unei persoane necunoscute care ar putea deteriora renumele sistemului prin faptul ca este incapabil
sa organizeze functionarea cu succes a unitatii.
Predarea proprietatii este foarte importanta in cazul vanzarii unitatii, respectiv in cazul incapacitatii
de munca a francizatului.

Intreruperea contractului
Este domeniul cel mai sensibil al contractului de franciza. Contractul trebuie sa exprime
exact, precis conditiile in care francizatul poate obtine reinnoirea contractului, modificarea sau
anularea sa, precum si clauze referitoare la transferul sau vanzarea francizei.

Reglementari privind incetarea contractului


Aceste puncte se refera mai ales la datoriile francizatului in cazul in care el isi intrerupe
activitatea:
- predarea manualului de franciza, precum si a altor documente secrete francizorului;
- incetarea folosirii licentelor, tehnologiilor si a numelui comercial propus de francizor;
- daca spatiul de comercializare ramane in posesia beneficiarului, atunci acesta are obligatia de a
transforma spatiul astfel incat sa nu se poata confunda cu unitatea francizata;
- anuntul public al incetarii/rezilierii contractului de franciza;
- recuperarea de catre francizor a stocurilor de la francizat;

9
- rezolvarea tuturor problemelor financiare dintre fostii parteneri contractuali.

Rezolvarea litigiilor
Din cauza interpretarii diferite a termenilor contractului de franciza, numarul litigiilor
francizor-beneficiar a crescut foarte mult in ultimii ani. O alta cauza a litigiilor o constituie
favorizarea francizorului in contractele elaborate, redactate de juristii proprii. De aceea, in scopul
protejarii beneficiarului, in S.U.A., inainte de a fi semnat de cele doua parti contractul de franciza
este analizat de Comisia Federala pentru Comert a S.U.A..
Francizorzul, isi rezerva de regula dreptul de a reinnoi contractul. Daca beneficiarul nu
indeplineste obligatiile ce le are fata de francizor/sistem, sau nu respecta standardele de calitate,
francizorul are dreptul de a rezilia contractul sau de a refuza reinnoirea lui. In mod normal,
reinnoirea contractului da nastere unui alt contract.
Pentru a preveni si inlatura divergentele din domeniul francizarii in 1960 a fost creata
Asociatia Intenationala de Franchising (A.LF) in scopul reprezentarii companiilor francizate din
intreaga lume. Scopurile A.I.F. sunt:
- stabilirea de standarde pentru afaceri;
- sa serveasca ca purtator de cuvant pentru sistemul de franciza;
- sa ofere servicii companiilor membre si tuturor celor interesati de afacerile de tip franciza;
- desfasurarea unor programe educationale pentru manageri.

10
STUDIU DE CAZ
HOTEL BEST WESTERN BUCOVINA

“Bucovina este partea cea mai veche si mai frumoasa a tarii noastre, raiul Moldovei” … ”
acolo e sfanta cetate a Sucevei, scaunul domniei vechi” … “acolo doarme primul descalecat
Dragos, imblanzitorul de zimbri, Alexandru cel Bun, intemeietorul de legi, Binecredinciosul
Voievod Stefan cel Mare si Sfant, zidul de aparare al crestinatatii.”2

La intersectia punctelor de reper care definesc identitatea Bucovinei, se afla cea mai
impunatoare cladire din zona - Hotel Best Western Bucovina. Situat la 35 km de Suceava si la 5
km distanta de Manastirea Voronet, hotelul propune sa ofere cazare la inalte standarde de calitate.

2
Mihai Eminescu

11
Acesta a devenit destinatia preferata a familiilor care isi doresc o vacanta pe masura, cu amintiri
placute si emotii pozitive.
Servicii oferite:
Cazare:
Hotel Best Western Bucovina, Gura Humorului ofera 220 locuri de cazare distribuite in 60
camere Twin, 24 Matrimoniale, 38 Single, 4 Junior Suite, 2 Apartamente si 2 camere VIP.
Camerele te intampina cu amenajari in stil gotic, atmosfera intima si privelisti minunate asupra
imprejurimilor.

Restaurant:
Pentru cei aflati in cautarea unei experiente culinare traditionale, destinatia perfecta este
Restaurantul Casa cu Pridvor. Aici, gastronomia se impleteste cu traditia si istoria locala, crand
delicii cum numai in Bucovina se gasesc.

12
Evenimente:
Centrul de conferinte Best Western Bucovina, Gura Humorului a devenit una dintre
locatiile preferate pentru cei care vor sa desfasoare simpozioane, congrese, seminarii sau intalniri
de afaceri.Cele 5 sali de conferinta ale hotelului sunt dotate cu cele mai moderne echipamente si
pot gazdui pana la 500 de participanti. Pauza de cafea, masa de pranz sau cina pot fi servite in
spatiile special amenajate si in cele 2 restaurante. Dotari: ecran de proiectie, videoproiector,
sonorizare si microfoane, internet wireless, flipchart si consumabile.

13
Nunti:
Pentru organizarea nuntii au la dispozitie cele 2 restaurante: Casa cu Pridvor cu o capacitate
de 180 locuri si Restaurantul Naturalis cu o capacitate de 60 locuri. Se ofera:
- Inchirierea gratuita a salii
- Huse festive
- Parcare gratuita in limita locurilor disponibile
- O camera pentru miri cu late check-out
- Tarife speciale pentru cazarea invitatilor
- Acces la serviciile Escape Spa
Bucovina:
Credinta profunda - dimensiune definitorie a locuitorilor de aici, a facut posibila
plamadirea neasemuitelor manastiri bucovinene. Albastrul de Voronet, sunetul de toaca la asfintit,
vesmintele taranilor impodobite cu insemne crestine, te vor indemna sa revii mereu in Bucovina.
Patrunde in lumea incarcata de spiritualitate si admira aceste monumente de arta: Manastirea
Voronet, Manastirea Humor, Manastirea Moldovita, Manastirea Arbore, Manastirile Sucevita si
Putna.
Daca doresti sa traiesti un adevarat miracol dat de magia peisajului si a traditiei si sa pasesti
pe un pamant binecuvantat, opreste-te aici, in Bucovina, leagan de istorie si cultura romaneasca,
tinut unde se pastreaza cu sfintenie comori de frumuseti daruite cu sensibilitate si maiestrie de cei
care au vietuit si vietuiesc pe aceste meleaguri.

14
Casa de Bucovina – Club de Munte SA are ca obiect de activitate prestarea de servicii
hotelere, servicii de alimentatie publica si agreement, vanzarea de pachete turistice, organizare de
conferinte sau evenimente pentru companii din tara si strainatate, etc.
Best Western Bucovina, principalul activ al societatii, este un hotel ce ofera experienta
unica a ospitalitatii bucovinene.Hotelul Best Western Bucovina este primul reper cu identitatea
unui lant international (Best Western) din zona judetului Suceava si in continuare singurul hotel
care opereaza intr-o franciza internationala in aceasta zona.
Hotelul Best Western Bucovina se afla in apropierea renumitelor manastiri cu picturi pe
peretii exteriori, la 35 km de Suceava, 5 km de Manastirea Voronet si la 4 km de Manastirea
Humorului.
Hotelul este de 4 stele, care functioneaza din anul 2002, afiliat lantului Best Western.
Hotelul dispune de urmatoarele facilitati:
- 130 de camera / 220 locuri
- 2 restaurante
- 7 Sali de conferinta cu capacitati cuprinse intre 25 si 280 de locuri.
- Lobby bar ( cu 60 de locuri)
- Terasa (40 de locuri)
- Terasa de vara
- Zona SPA
Hotelul Best Western Bucovina are in portofoliu atat clientela romana cat si clientela straina –
grupuri de turisti in special din zona Comunitatii Europene cat si din Japonia, Israel.

Best Western International, Inc. este cel mai mare lant hotelier din lume, avand peste
4.195 de hoteluri în peste 80 de tări diferite.3 Sediul principal al lantului hotelier se află în Phoenix,
Arizona,4 si gestionează peste 2.000 de hoteluri numai în America de Nord. Best Western are o
politică de marketing ce include accesul gratuit la internet în toate hotelurile Best Western.
Începand cu anul 2002, Best Western International s-a concentrat pe promovarea brand-ului unor
proprietăti din Europa si Asia: Best Western Premier.

3
www.hospitalitynet.org /MKG Worldwide Hotel Brand Ranking
4
www.bestwestwrn.com /Contact Us.

15
Spre deosebire de alte lanturi hoteliere, fiecare hotel Best Western este detinut si gestionat
individual. Best Western nu oferă franciză în modul traditional, ci actionează ca o
asociatie nonprofit unde fiecare franciză actionează si votează ca si un membru al asociatiei.

Concluzii

Patrunderea pe piata internationala a necesitat întotdeauna rabdare si din acest punct de


vedere nici Europa de Est sau Romania nu sunt exceptii. Intrarea pe aceste piete necesita
investigatii si planificari meticuloase, pentru a se obtine profituri încurajatoare într-o perioada
rezonabila. Daca micile întreprinderi stau la baza dezvoltarii francizei, franciza la randul ei poate
contribui la consolidarea sectorului micilor întreprinderi în special si a economiei în general. Deci
interesul este comun, iar sprijinul reciproc. Prosperitatea întreprinderilor mici si mijlocii faciliteaza
dezvoltarea francizei, iar franciza da solutii pentru unele probleme si neajunsuri ale întreprinderilor
sau întreprinzatorilor autohtoni.

16
Bibliografie:

1.Macovei M. – “Franchising in teorie si exemple, Idei de afaceri”, 2006.

2.Mendehlson M., Acheson D. – “Franchising in practica”, Tradeinform, Budapesta, 1999.

3. Ban, O. Distributia turistică si e-mediarii, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2015

4. Stănciulescu, Gabriela –Managementul operatiunilor de turism, editia a II-a, Ed. All BECK,
Bucuresti, 2003.

www.bestwesternbucovina.ro, accesat in 06.11.2019


www.bvb.ro, accesat in 09.11.2019
www.capital.ro, accesat in 09.11.2019
www.francizor.ro, accesat in 06.11.2019
ro.wikipedia.org , accesat in 06.11.2019

17