Sunteți pe pagina 1din 46

Suport de curs

Iniţiere în AutoCAD-2D

INIŢIERE ÎN AUTOCAD-2D
Formator: Ing. Zaraza Abrudan

INIŢIERE ÎN AUTOCAD-2D_____________________________________________________1
Tema 1: Prezentarea interfeţei grafice___________________________________________3
1.1. ELEMENTE DE INTERFAŢĂ______________________________________________________3
1.1.1. Lansarea în execuţie a programului___________________________________________________3
1.2. SPECIFICAŢII ŞI RECOMANDĂRI DE LUCRU______________________________________5
1.2.1. Crearea unui desen nou____________________________________________________________5
1.2.2. Prezentarea interfeţei grafice________________________________________________________7
1.2.3. Precizări şi recomandări de lucru_____________________________________________________7

Tema 2: Desenarea interactivă_________________________________________________9


2.1. SISTEMUL DE COORDONATE____________________________________________________9
2.1.1 . Specificarea coordonatelor________________________________________________________10
2.1.2. Introducerea coordonatelor în AutoCAD______________________________________________11
2.2. ORGANIZAREA UNEI SESIUNI DE LUCRU_________________________________________11
2.2.1. Stabilirea limitelor desenului_______________________________________________________11
2.2.2. Alegerea unităţilor de măsură pentru lungimi, distanţe, unghiuri__________________________12
2.2.3. Moduri de lucru în AutoCAD_______________________________________________________12
2.2.4. Crearea straturilor (layer-elor)______________________________________________________16
2.2.5. Selectarea entităţilor desenate_____________________________________________________17
2.2.6. Controlul prin panoramare al afişării desenului________________________________________18

Tema 3: Comenzi pentru desenare (Line, Ray, Xine, Mline, Pline, Circle, Arc, Polygon,
Rectang, Donut, Spline, Ellipse, Point, Revcloud, Table)____________________________19
3.1. DESENAREA OBIECTELOR ÎN PLAN_______________________________________________19
3.1.1. Linia___________________________________________________________________________19
3.1.2. Figuri geometrice simple___________________________________________________________21
3.1.3. Punctul. Tabelul__________________________________________________________________22

Tema 4: Comenzi pentru editare (modificare şi construcţie) (Erase, Copy, Mirror, Offset,
Array, Move, Rotate, Scale, Stretch, Trim, Extend, Break, Chamfer, Fillet, Explode,
Lengthen)_________________________________________________________________24
4.1. MODIFICAREA OBIECTELOR DESENATE___________________________________________24
4.1.1. Ştergerea obiectelor______________________________________________________________25
4.1.2. Refacerea ultimului obiect şters_____________________________________________________25
4.1.3. Copierea obiectelor_______________________________________________________________25
4.1.4. Mutarea obiectului_______________________________________________________________25
4.1.5. Duplicarea obiectelor_____________________________________________________________25
4.1.6. Oglindirea obiectelor_____________________________________________________________25
4.1.7. Rotirea unui obiect_______________________________________________________________26
4.1.8. Scalarea obiectelor_______________________________________________________________26
4.1.9. Deformarea obiectelor____________________________________________________________26
4.1.10. Matrici de obiecte_______________________________________________________________26
4.1.11. Întreruperea obiectelor___________________________________________________________27

Formator-ing. Zaraza Abrudan 1


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

4.1.12. Tăierea obiectelor_______________________________________________________________27


4.1.13. Extinderea obiectelor____________________________________________________________27
4.1.14. Teşirea colţurilor obiectelor_______________________________________________________28
4.1.15. Racordarea colţurilor obiectelor____________________________________________________28
4.1.16. Unirea a două sau mai multe obiecte, pentru a forma un singur obiect_____________________28
4.1.17. Explodarea (desfacerea) entităţilor compuse (blocuri, polilinii, cote, reţele, solide, regiuni etc.) în
obiectele componente_________________________________________________________________28
4.1.18. Modificarea lungimii unui obiect sau unghiului unui arc_________________________________28

Tema 5: Comenzi şi facilităţi ajutătoare (List, Id, Dist, Area, Divide, Measure, Cal)_______29
5.1. TIPURI DE COMENZI__________________________________________________________29
5.1.1. Divizarea unui obiect______________________________________________________________29
5.1.2. Extragerea informaţiilor despre obiectele desenate_____________________________________30
5.1.3. Calculul ariei şi perimetrului unui contur poligonal închis_________________________________31
5.1.4. Activarea calculatorului____________________________________________________________31

Tema 6: Texte scrise în desen__________________________________________________32


6.1. INTRODUCEREA TEXTULUI____________________________________________________32
6.2. FORMATARE ŞI STILURI DE TEXT________________________________________________32
6.3. EDITAREA TEXTELOR EXISTENTE________________________________________________33
6.4. CARACTERE SPECIALE________________________________________________________34
Tema 7: Haşurarea (umplerea cu modele)_______________________________________34
7.1. HAŞURI____________________________________________________________________34
7.1.1. Comenzile Hatch şi Gradient________________________________________________________35

Tema 8: Cotarea în desen____________________________________________________37


8.1. DEFINIREA COTĂRII__________________________________________________________37
8.1.1. Elementele cotării________________________________________________________________37
8.1.2. Configurarea elementelor cotării____________________________________________________38
8.1.3. Tipuri de cote conform AutoCAD____________________________________________________38

Tema 9: Blocuri_____________________________________________________________40
9.1. UTILITATEA BLOCURILOR_____________________________________________________40
9.1.1. Crearea blocurilor________________________________________________________________40
9.1.2. Inserarea blocurilor_______________________________________________________________42

Anexe____________________________________________________________________43
ANEXA 1 (TIPURI DE LINII ÎN DESENUL TEHNIC)______________________________________43
ANEXA 2 (DISPUNEREA VEDERILOR)________________________________________________44
ANEXA 3 (REPREZENTAREA SECŢIUNILOR)____________________________________________45

Formator-ing. Zaraza Abrudan 2


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

SUPORT DE CURS
Tema 1: Prezentarea interfeţei grafice
1.1. ELEMENTE DE INTERFAŢĂ
1.1.1. Lansarea în execuţie a programului
 Acţionând prin dublu clic a pictogramei (shortcut) specifice programului AutoCAD,
localozată pe de desktop.

 Folosind succesiunea: Start menu/ All Programs/Autodesk/AutoCAD 2008/ AutoCAD


2008

Formator-ing. Zaraza Abrudan 3


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

 Acţionând pictograma AutoCAD direct de la locaţia în care a fost instalat programul

Formator-ing. Zaraza Abrudan 4


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

1.2. SPECIFICAŢII ŞI RECOMANDĂRI DE LUCRU


1.2.1. Crearea unui desen nou

După lansarea în execuţie a programului, este afişat ecranul AutoCAD. Pentru


a crea un desen nou se poate activa comanda New din meniul File.
Comportamentul comenzii New depinde de setările efectuate pentru
variabilele de sistem Startup şi Filedia.
- Valoarea implicită pentru variabila Starup este 0 (off). În acest caz desenul
nou se deschide direct prin afişarea ecranului AutoCAD.

Ecran AutoCAD

- Valoarea variabilei poate deveni 1 (on), prin tastarea in linia de comandă,


situaţie în care sunt afişate ferestrele de mai jos pentru începerea unui nou
desen.

Formator-ing. Zaraza Abrudan 5


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Se poate alege una din cele trei variante de incepere a unui desen nou.

Obs. Este recomandabilă utilizarea variantei implicite-Startup=0 (Off) !!!

Formator-ing. Zaraza Abrudan 6


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

1.2.2. Prezentarea interfeţei grafice

1.2.3. Precizări şi recomandări de lucru


Precizări
Programul respectă reglementările şi standardele în vigoare ale desenului
tehnic industrial;
Desenele sunt realizate conform normelor construcţiei geometrice,
respectând următorul principiu: „o figură geometrică complexă este
construită din mai multe figuri geometrice simple”;
Domenii de utilizare - toate domeniile tehnice: mecanică, electronică şi
automatizări, electrotehnică, construcţii, arhitectură, design de interior si
exterior, topografie, etc.
Programul permite realizarea de: desene în plan, modelare în spaţiu, calcule
tehnice, hărţi, etc.
Exemple de aplicaţii de tip CAD: CorelDRAW, CorelCAD, AutoCAD,
ArhiCAD, ElectroCAD, etc.

Formator-ing. Zaraza Abrudan 7


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Introducerea comenzilor din linia de comandă

pentru executarea comenzii tastate, se apasă Enter, sau Space, sau click
dreapta;
se pot folosi în editarea comenzilor, tastele de editare: Delete, Backspace,
tastele săgeţi, etc.
vizualizarea istoriei comenzilor: F2;
formatul opţiunilor unei comenzi:
o instrucţiune curentă or [opţiuni] <valoare implicită>:
o pentru a selecta o opţiune, tastăm literele evidenţiate
o pentru a accepta valoarea curentă (implicită), apăsăm Enter
pentru a repeta o comandă:
o apăsăm Enter, pentru repetarea ultimei comenzi
o tastăm “multiple” înainte de introducerea unei comenzi pentru a o
repeta de câteva ori
anularea unei comenzi: tasta Esc
undo şi redo pot fi folosite
unele comenzi pot fi introduse în mod “transparent” în cadrul unei alte
comenzi active; pentru aceasta, comanda respectivă va fi precedată de
apostrof (‘).

Ajutor

F1 – se apasă când este activă o comandă pentru care vreau informaţii


Ajutor general: F1 sau din meniul Help  help
Din bara de comenzi, butonul ?
Din casete de dialog, butonul help
Se tastează ‘help în timpul unei comenzi, pentru asistenţă la acea comandă.

Recomandări

Se recomandă utilizarea AutoCAD Clasic (spaţiul de lucru corespunzător


acestuia);
In cazul utilizării variantei implicite de construcţie a unei figuri geometrice
este mai facilă apelarea comenzii din bara de instrumente (unelte)
corespunzătoare;
Pentru variantele complexe, comenzile se apelează din meniul
corespunzător;
Este recomandată urmărirea permanentă a textului care apare în linia de
comandă; ceea ce este precizat între paratezele de forma: ‹...›, reprezintă
varianta implicită a comenzii apelate.

Formator-ing. Zaraza Abrudan 8


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Tema 2: Desenarea interactivă


2.1. SISTEMUL DE COORDONATE

Sistemul principal de coordonate al AutoCAD-ului este numit WCS (World Coordinate


System). Utilizatorul poate defini, însă, propriul sistem de coordonate, numit UCS (User
Coordinate System), prin folosirea comenzii UCS cu opţiunile:

Semnificaţii:
1. New – alegerea unui nou UCS prin precizarea
Zaxis – unei noi origini şi a unui punct pe noua axă Oz, în sensul ei pozitiv
3point – a trei puncte necoliniare: originea, un punct pe noua axă Ox şi un punct pe
noua axă Oy, în sensurile pozitive ale acestora

Formator-ing. Zaraza Abrudan 9


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Object – asocierii cu un obiect existent în desen (dreaptă, cerc etc.)


2. Move – defineşte originea unui nou UCS prin deplasarea vechii origini pe axa Oz
3. World – UCS implicit

2.1.1 . Specificarea coordonatelor


Tipuri de coordonate
- Carteziene (rectangulare) →(x,y) → x=abscisa, y=ordonata; reprezintă distanţele de
la punct la axele de coordonate; pot fi şi negative.

- Polare → (r<u) →r = distanţa de la punct la originea sistemului de coordonate; u =


măsura unghiului format de axa Ox cu vectorul de poziţie al punctului.

Formator-ing. Zaraza Abrudan 10


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

2.1.2. Introducerea coordonatelor în AutoCAD

Desenarea se poate face în:

- Coordonate absolute → sunt specificate în raport cu originea sistemului de


coordonate curent
 Mod de introducere- comanda „line”, apoi se introduc valorile pentru
coordonata pe axa X şi coordonata pe axa Y, separate de virgulă. Ex. –
20,60

- Coordonate relative → sunt raportate la poziţia curentă a cursorului


Scrierea coordonatelor relative este precedată de simbolul @.
 Mod de introducere- comanda „line”, apoi se introduc: simbolul @ru. Ex.
- @50<4

2.2. ORGANIZAREA UNEI SESIUNI DE LUCRU

Formator-ing. Zaraza Abrudan 11


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

La începerea unui desen nou, se iniţializează mediul de lucru prin: stabilirea limitelor
desenului, alegerea unităţilor de măsură, precizarea sistemului de coordonate, crearea
straturilor (layer-e), controlul afişării imaginii, etc.

Se recomandă utilizarea formatelor şi unităţilor implicite, mai ales pentru


începători!!!

2.2.1. Stabilirea limitelor desenului

Limitele desenului sunt date prin fixarea colţului din stânga jos (lower left corner) şi a
celui din dreapta sus (upper right corner). Dimensiunile 297, 210 sunt pentru pagina de
format A4, orizontal.

2.2.2. Alegerea unităţilor de măsură pentru lungimi, distanţe,


unghiuri

AutoCAD măsoară distanţele şi


lungimile în unităţi de desenare d.u.
(drawing units) arbitrare. Stabilirea unei
corespondenţe între aceste unităţi şi o
unitate reală se impune numai la copierea
pe hârtie a desenului sau la calculul unor
proprietăţi fizice (m, V).

Forma de afişare a unităţilor,


precizia de afişare şi tipul unităţilor se pot
alege cu comanda DDUnits, sau Units, sau
Format →Unit, în caseta de dialog care se
va deschide.

Formator-ing. Zaraza Abrudan 12


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

2.2.3. Moduri de lucru în AutoCAD


- ajută la realizarea unor desene exacte.

1) GRID
- activează un sistem de puncte a căror densitate se poate controla (grilă de
desenare)
- se activează/dezactivează:
 butonul GRID, sau
 comanda GRID
- se stabileşte pasul în caseta Draft Settings

2) SNAP
- comandă saltul cursorului cu un anumit pas; de obicei se asociază cu GRID
- se activează/dezactivează:
 butonul SNAP, sau
 comanda SNAP
3) ORTHO
- ajută la desenarea liniilor verticale şi orizontale
- se activează/dezactivează:
 butonul ORTHO, sau
 comanda ORTHO
4) COORDS
- pentru afişajul coordonatelor (on/off)
- se foloseşte comanda: COORDS
5) OSNAP
- Object Snap – fixare pe obiecte în puncte precis definite
- se activează/dezactivează:
 Tools →Toolbars→Object Snap
 butonul OSNAP (click dreapta pe Osnap →Settings)
 Shift +click dreapta  Osnap
- există 12 moduri de fixare pe obiect; cursorul sare exact în punctul specificat

Formator-ing. Zaraza Abrudan 13


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Observaţie:
– se activează comanda corespunzătoare elementului care se va desena
– se setează modul de fixare
– fiecare mod de fixare are un semn grafic care apare în apropierea punctului
respectiv
– se face click pe obiect în momentul afişării semnului grafic corespunzător
– culoarea şi mărimea semnului grafic asociat se poate schimba: Tools →
Options →Drafting →AutoSnapMarkeColor, respectiv AutoSnapMarkeSize

Puncte de fixare

1. Endpoint – punctul de la capătul unui obiect (linie, arc, segment de polilinie)


Exemplu de folosire:
 Comanda Line
 Se bifează Endpoint
 Se caută punctul în zona capătului obiectului
2. Midpoint – pentru a indica mijlocul unei linii, segment de polilinie, arc.
3. Intersection – intersecţia a două obiecte (linii, arce, segmente de polilinie)
4. Center - centrul unui cerc, arc, elipsă (pentru desenarea de cercuri concentrice)
5. Tangent - pentru a duce tangente într-un punct de pe cerc sau tangente la două cercuri
6. Perpendicular - pentru a duce o perpendiculară la un obiect (punctul indicat poate fi
primul necesar pentru a desena obiectul, sau ultimul)
7. Apparent Intersection - realizează saltul pe intersecţii aparente de linii, arce, în vederea
curentă (pentru 3D)
8. Quadrat - realizează saltul pe cadranele 0º, 90º, 180º, 270º ale arcelor, cercurilor,
elipselor
9. Node - realizează saltul pe puncte
10. Insert - realizează saltul pe punctele de inserare pentru blocuri şi imagini
11. Nearest - realizează saltul pe punctul cel mai apropiat de punctul selectat, dar care să se
afle pe obiect
12. Paralel - desenează un vector paralel cu un alt obiect
 se specifică primul punct de pe linie
 se pune cursorul pe segmentul la care ducem paralela
 se mută cursorul în poziţie aprox. paralelă cu segmentul indicat → apare o
traiectorie de aliniere pentru noul obiect

Obs. În imaginile de mai jos sunt prezentate fereastrele Drafting


Setting cu câteva puncte de prindere active, cât ţi fereastra de
lucru AutoCAD cu modurile „Grid” şi „Osnap” active. Este
surprinsă acţiunea de setare a unor puncte de prindere

Formator-ing. Zaraza Abrudan 14


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Formator-ing. Zaraza Abrudan 15


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

2.2.4. Crearea straturilor (layer-elor)

Diferitele elemente ale unui desen pot fi organizate pe straturi, pentru fiecare strat (layer)
putând fi asociate o anumită culoare, un anumit tip de linie, o anumită grosime a liniei.
Astfel, pentru un desen de ansamblu, fiecare piesă componentă a ansamblului poate fi
desenată pe un layer separat; la un desen de execuţie al unei piese, liniile de contur, haşurile,
cotele pot fi desenate pe layer-e diferite.
În acest fel, se poate renunţa oricând la afişarea unuia sau mai multora dintre layer-e.
Comanda cu care se pot crea şi modifica layer-e este LAYER, comandă ce determină
afişarea unei casete de dialog prin care se pot selecta direct proprietăţile asociate layer-oelor.

Pentru setarea grosimii (lăţimii) liniei, culorilor şi tipurilor de linie există următoarele
ferestre de dialog:

Formator-ing. Zaraza Abrudan 16


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

2.2.5. Selectarea entităţilor desenate

Comenzile de editare (modificare a obiectelor desenate) solicită selectarea obiectelor.


Acest lucru se poate face în maimulte moduri:

 Cu ajutorul grip-urilor, prin clic pe obiectul care se doreşte a fi selectat.


Grip-urile (puncte de prindere), apar pe ecran sub forma unor casete
transparente, de culoare albastră, devenind roşii şi opace când sunt selectate pentru editare,
respectiv verzi, atunci când mouse-ul se află deasupra lor, fără a le selecta.

Obs. Grip-urile permit modificarea obiectelor prin unul din cele cinci moduri
specifice: deformare, mutare, rotire, scalare şi oglindire. Acestea sunt operaţii
de editare care vor fi studiate în cadrul Temei 4.

Formator-ing. Zaraza Abrudan 17


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

 Cu ajutorul unei ferestre (Window-W), prin indicarea a două colţuri opuse,


de la stânga spre dreapta; sunt selectate doar entităţile care intră complet în interiorul
ferestrei.

 Cu ajutorul unei ferestre de intersecţie (Crossing-C), definită de asemenea


prin indicarea a două colţuri opuse, dar care determină selectarea atât a obiectelor
incluse total în fereastră, cât şi a celor atinse doar de către aceasta.

Formator-ing. Zaraza Abrudan 18


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

2.2.6. Controlul prin panoramare al afişării desenului


AutoCAD permite controlul imaginii afişate, atât din punctul de vedere al factorului
de mărire (zooming), cât şi al poziţiei suprafeţei afişate în cadrul desenului (panoramare).
Suprafaţa din desen afişată pe ecran – suprafaţa afişată (display extends) – pote fi
întreaga suprafaţă alocată prin comanda Limits, numai zona eocupată fecetiv de obiectele din
desen – suprafaţa efectivă (drawing extends) – sau doar o parte din acestea.

Tema 3: Comenzi pentru desenare (Line, Ray, Xine, Mline, Pline,


Circle, Arc, Polygon, Rectang, Donut, Spline, Ellipse, Point,
Revcloud, Table)
3.1. DESENAREA OBIECTELOR ÎN PLAN

 Obiectele sunt figuri geometrice create de AutoCad.


 AutoCad foloseşte grafica vectorială: obiectele sunt definite prin formă, dimensiune,
poziţie, sunt desenate cu precizie şi uşor de modificat.
 Obiectele pot fi create prin comenzile corespunzătoare

Formator-ing. Zaraza Abrudan 19


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

 din meniul Draw


 din bara de instrumente Draw
 din linia de comandă.

3.1.1. Linia

Comanda Semnificaţie
Line Desenează segmente de dreaptă
Xline Desenează drepte (opţiuni: Hor, Ver, Ang, Bisect, Offset)
Ray Desenează o semidreaptă
Mline (ML) Desenează o succesiune de linii multiple, paralele
Polyline Desenează obiecte compuse din segmente de dreaptă şi arce de
cerc

Formator-ing. Zaraza Abrudan 20


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Formator-ing. Zaraza Abrudan 21


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

3.1.2. Figuri geometrice simple

Point
Polygon Deseneazăpoligoane
Desenează un punctregulate
Table
Rectangle Creează un
Desenează untabel în desen
dreptunghi
Arc Desenează un arc de cerc
Circle Desenează un cerc
Revision Cloud Desenează obiecte compuse din arce de cerc (asemănătoare
formei norilor), obiecte menite să atragă atenţia asupra unei
anumite părţi a ansamblului desenat
Donut Desenează cercuri cu grosime (inele)
Spline Desenează o curbă spline (curbă netedă care trece prin sau foarte
aproape de o mulţime dată de puncte din plan sau din spaţiu)
Ellipse Desenează o elipsă
Ellipse Arc Desenează un arc de elipsă

3.1.3. Punctul. Tabelul

Point
- punctele sunt utile ca obiecte geometrice de referinţă
- se pot seta forma şi dimensiunea punctului:
 din meniul Format→Point Style
 comanda DDPTYPE
 setarea afectează toate punctele
- se specifică coordonatele punctului

Formator-ing. Zaraza Abrudan 22


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Table
- tabelele sunt utilizate pentru realizarea indicatoarelor şi tabelelor de componenţă
în desenul tehnic
- se pot insera:
 din meniul Draw
 comanda Table
 fereastra Insert Table permite formatarea tabelului
- facilităţile oferite:
 utilizarea ecuaţiilor (editate de utilizator) sau formulelor de
calcul (predefinite) în celulele tabelului;
 legarea bidirecţională a tabelelor din AutoCAD cu foile de
calcul Microsoft Excel;
 extragerea unor date din desen cu comanda Dataextraction
(lungimi, atribute ale blocurilor, etc.).

Formator-ing. Zaraza Abrudan 23


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Tema 4: Comenzi pentru editare (modificare şi construcţie)


(Erase, Copy, Mirror, Offset, Array, Move, Rotate, Scale,
Stretch, Trim, Extend, Break, Chamfer, Fillet, Explode,
Lengthen)
4.1. MODIFICAREA OBIECTELOR DESENATE

Formator-ing. Zaraza Abrudan 24


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Comanda Semnificaţie
Erase Şterge obiectele selectate
Oops Reface ultimul obiect şters
Copy Desenează copii ale obiectelor
Mirror Desenează simetricele obiectelor selectate, în raport cu o dreaptă
Offset Desenează un obiect de acelaşi tip cu cel selectat, prin punctul
sau la distanţa indicate
Array Creează cópii multiple ale unui obiect, într-o reţea rectangulară
sau polară
Move Mută obiectele selectate, prin translaţie, după un vector definit
prin două puncte
Rotate Roteşte obiectele selectate, în plan, în jurul unui punct
Scale Scalează (măreşte sau micşorează) obiectele, în raport cu un
punct
Trim Retează porţiuni ale obiectelor desenate, dincolo de o muchie
tăietoare
Extend Extinde obiectele selectate până la o frontieră aleasă
Stretch Permite deformarea unui obiect, păstrând legăturile dintre părţile
componente
Break Elimină o porţiune din obiectul selectat sau îl separă în două
părţi
Join Uneşte două sau mai multe obiecte, formând unul singur
Chamfer Realizează teşirea unui contur sau a unui colţ
Fillet Realizează racordarea (rotunjirea) unui contur sau a unui colţ
Explode Explodează (desface) entităţile compuse (blocuri, polilinii, cote,
reţele, solide, regiuni etc.) în obiectele componente
Lengthen Modifică lungimea unui obiect sau unghiul unui arc

 Sunt operaţii de modificare a desenelor create


 Se găsesc în meniul Modify
 Acţionează asupra unui obiect sau asupra mai multora

4.1.1. Ştergerea obiectelor


o Se selectează obiectul

Formator-ing. Zaraza Abrudan 25


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

o Se apelează comanda erase

4.1.2. Refacerea ultimului obiect şters


o Se apelează comanda oops

4.1.3. Copierea obiectelor


o Se apelează comanda copy
o Se selectează obiectul
o Copierea obiectului se realizează prin translaţie după un vector definit de 2
puncte

4.1.4. Mutarea obiectului


o Se apelează comanda move
o Se selectează obiectul
o Mutarea obiectului se realizează prin translaţie după un vector definit de 2
puncte

4.1.5. Duplicarea obiectelor


o Comanda offset
o Desenează un obiect de acelaşi tip cu cel selectat
o Obiectul va trece prin punctul indicat sau la distanţa specificată de
utilizator, fiind mărit sau micşorat corespunzător noii poziţii.

4.1.6. Oglindirea obiectelor


o Se apelează comanda mirror
o Desenează simetricul unui obiect în raport cu o axă (dreaptă) definită prin
2 puncte sau indicată de utilizator
o Este utilă la reprezentarea elementelor simetrice din desene

4.1.7. Rotirea unui obiect


o Se apelează comanda rotate
o Roteşte obiectul selectat în plan, în jurul unui punct care se specifică
o Se precizează unghiul de rotaţie:
 Dacă este>0, rotirea se face în sens trigonometric
 Dacă este<0, rotirea se face în sensul acelor de ceasornic

Formator-ing. Zaraza Abrudan 26


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

4.1.8. Scalarea obiectelor


o Se apelează comanda scale
o Prin scalare obiectul selectat se măreşte sau se micşorează în raport cu un
punct (base point) sau de un număr de ori

4.1.9. Deformarea obiectelor


o Se apelează comanda stretch
o Selecţia elementelor se face printr-o fereastră de tip “Crossing”. Sunt
deplasate capetele elementelor selectate. Deformarea se face astfel:
- obiectele aflate în întregime în interiorul ferestrei de selecţie sau care
sunt selectate individual, sunt deplasate cu vectorul deformare;
- obiectele aflate parţial în fereastra de selecţie sunt deformate.

4.1.10. Matrici de obiecte


o Se apelează comanda array
o Comanda creează copii multiple ale unui obiect, dispuse într-o reţea
rectangulară sau polară
o În cazul reţelelor rectangulare, se specifică numărul de rânduri şi coloane
şi distanţa între obiecte
o Distanţa între obiecte include dimensiunea acestora

Formator-ing. Zaraza Abrudan 27


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

o În cazul dispunerii polare a obiectelor, se specifică punctul în jurul căruia


se dispun obiectele, numărul acestora, dacă se rotesc sau nu în jurul
punctului.

4.1.11. Întreruperea obiectelor


o Comanda folosită: break
o Se foloseşte pentru ştergerea unor părţi din obiect sau întreruperea unui
obiect: se specifică punctul în care începe şi cel în care încetează
întreruperea.

4.1.12. Tăierea obiectelor


o Comanda folosită: trim
o Retează porţiuni ale obiectelor desenate aflate dincolo de o muchie
tăietoare
o Se selectează întâi obiectul sau obiectele care constituie muchiile tăietoare
o Se selectează apoi obiectul sau obiectele din care se taie
o Partea îndepărtată depinde de poziţia punctului de selecţie pe obiectul care
trebuie tăiat
o Multilinia nu se foloseşte ca muchie tăietoare.

4.1.13. Extinderea obiectelor


o Comanda: extend
o Extinde obiectele până la o frontieră aleasă
o Se selectează întâi obiectul frontieră
o Se selectează apoi obiectul de extins
o Se pot extinde obiecte deschise: linii, polilinii, arce
o Operaţiile extend şi trim sunt complementare
o Dacă frontiera nu se intersectează cu prelungirea obiectului care trebuie extins, se
foloseşte opţiunea Edge→Extend, care extinde obiectul până la o intersecţie
fictivă cu prelungirea frontierei

a)

Formator-ing. Zaraza Abrudan 28


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

b)

frontiere

4.1.14. Teşirea colţurilor obiectelor


o Comanda: chamfer
o Se pot specifica distanţele d1 şi d2 de teşire, sau
o Distanţa d şi unghiul de înclinare al teşiturii, pentru opţiunea Angle.

4.1.15. Racordarea colţurilor obiectelor


o Comanda: fillet
o Se va specifica raza de racordare.

4.1.16. Unirea a două sau mai multe obiecte, pentru a forma un


singur obiect
o Comanda: join
o Selectarea obiectului sursă
o Selectarea obiectului/obiectelor care urmează a fi unit/unite cu obiectul sursă.

4.1.17. Explodarea (desfacerea) entităţilor compuse (blocuri,


polilinii, cote, reţele, solide, regiuni etc.) în obiectele
componente
o Comanda: explode
o Selectarea obiectului.

4.1.18. Modificarea lungimii unui obiect sau unghiului unui


arc
o Comanda: lengthen
o Selectarea obiectului.

Formator-ing. Zaraza Abrudan 29


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Tema 5: Comenzi şi facilităţi ajutătoare (List, Id, Dist, Area,


Divide, Measure, Cal)
5.1. TIPURI DE COMENZI

Comenzile ajutătoare sunt utile pentru aflarea unor informaţii complete despre un
obiect sau un grup de obiecte desenate.

Comanda Semnificaţie
Divide (DIV) Împarte obiectul selectat într-un număr ales de părţi egale
Measure Efect similar cu Divide, în locul numărului de segmente de
divizare alegându-se lungimea acestora
List Permite examinarea datelor stocate pentru o anumita entitate.
Dist Măsoara distanta si unghiul intre 2 puncte desemnate si
afiseaza distanta in unitati de desenare.
ID (identificare) Permite precizarea unui punct in desen si furnizarea
coordonatelor acestuia
Area Calculeaza aria si perimetrul portiunii inchise din desen
Cal Activează calculatorul

5.1.1. Divizarea unui obiect


Constă în împărţirea obiectului în părţi egale, prin plasarea unor marcatori în punctele de
diviziune
 Comanda Divide: se specifică numărul de părţi în care se împarte obiectul
o Se aplică: Draw→Point→Divide

Formator-ing. Zaraza Abrudan 30


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

 Comanda Measure: se specifică distanţa între 2 diviziuni; ultimul segment poate fi, în
acest caz, de altă lungime
o Se aplică: Draw→Point→Measure
o Formatul punctului: Format→Point Style

5.1.2. Extragerea informaţiilor despre obiectele desenate


 Comanda List: oferă date despre obiectul selectat

Formator-ing. Zaraza Abrudan 31


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

 Comanda Dist: afişează distanţa între 2 puncte, unghiul în planul XOY


 Comanda ID: afişează coordonatele punctului selectat

Obs. Lungimea segmentului din fereastra de mai jos, afisata prin comanda
„Dist” este de 100 unităţi, iar coordonatele punctului final sunt (140,60).

5.1.3. Calculul ariei şi perimetrului unui contur poligonal


închis
 Comanda Area: afişează aria unui contur poligonal închis şi lungimea circumferinţei
acestuia
o Opţiunea Add: permite adunarea ariilor mai multor obiecte selectate
o Opţiunea Substract: permite scăderea ariilor

Obs. Aria şi perimetrul dreptunghiului din fereastra mai jos, afişate prin
comanda „Area” sunt 4400, respectiv 300 unităţi, iar coordonatele punctului
final sunt (140,60).

Formator-ing. Zaraza Abrudan 32


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

5.1.4. Activarea calculatorului


 Comanda Cal: activează calculatorul, permiţând efectuarea de calcule.
Tema 6: Texte scrise în desen
6.1. INTRODUCEREA TEXTULUI

 Permite inserarea, pe lângă desen, a descrierilor, numerelor, comentariilor,


notaţiilor
 Se apelează comanda Text
 Se alege una din cele două opţiuni: single line text, pentru scrierea pe un singur
rând, respectiv multiline text, pentru scrierea pe mai multe rânduri
 Se precizează punctul din care începe scrierea textului

6.2. FORMATARE ŞI STILURI DE TEXT

 Formatarea
textului se face în fereastra
Text Style din meniul
Format

Formator-ing. Zaraza Abrudan 33


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

 În cazul opţiunii multiline text, caseta care se deschide conţine opţiuni de


formatare avansată

Formator-ing. Zaraza Abrudan 34


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

1.
2.

Obs. Se pot stabili: stilul de scriere, tipul şi dimensiunea fontului, culoarea,


direcţia de scriere, unghiul de înclinare. De asemenea se pot introduce
simboluri şi caractere speciale.

6.3. EDITAREA TEXTELOR EXISTENTE

Modificarea textelor existente se poate realiza prin comenzile: Ddedit Mtedit şi


Properties.
Comanda Ddedit Mtedit, care poate fi activată şi prin dublu clic pe textul respectiv,
permite înlocuirea caracterelor textului şi a unor proprietăţi ale fontului.

6.4. CARACTERE SPECIALE

De regulă caracterele speciale se folosesc la cotarea desenelor.

Combinaţia Rezultatul
%%d Simbolul pentru grade (º)
%%p Simbolul pentru plus/minus(±)
%%c Simbolul pentru diametru (Ø)
%%u Introducere text subliniat
%%o Introducere text supraliniat

Formator-ing. Zaraza Abrudan 35


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Tema 7: Haşurarea (umplerea cu modele)


7.1. HAŞURI

Haşurarea reprezintă notarea convenţională grafică pe desen a diferitelor materiale.


Conform normelor desenului tehnic, părţile pline ale pieselor metalice secţionate, se
haşurează.
Haşurile sunt linii continue subţiri drepte, paralele, înclinate la 45º, la dreapta sau la
stânga, faţă de o linie de contur a proiecţiei, faţă de o axă a reprezentării sau faţă de chenarul
desenului.

Haşuri utilizate în desenul tehnic

7.1.1. Comenzile Hatch şi Gradient

Haşurarea suprafeţelor secţionate se face cu ajutorul comenzilor HATCH şi GRADIENT,


care au ca efect plasarea unui model de haşură într-o suprafaţă mărginită de un contur închis.
Modelul de haşură poate fi ales dintr-un fişier de modele, prin introducerea numelui
modelului respectiv, sau poate fi creat de către utilizator. La tastarea comenzii HATCH apare
următoarea fereastră de dialog:

Formator-ing. Zaraza Abrudan 36


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Etape de lucru:
1. Alegerea modelului – opţiunea Patern
2. Alegerea unghiului de înclinare a modelului – opţiunea Angle
3. Alegerea distanţei dintre elementele componente ale modelului de haşură – opţiunea
Scale
4. Alegerea punctului de plecare pentru aplicarea modelului – opţiunea Hatch origin
5. Marcarea zonei de haşurare ( e foarte important să fie o zonă închisă) – opţiunea
Boundaries cu următoarele posibilităţi:
– Alegerea unui punct din interiorul zonei de haşurat (Add: Pick points)
– Selectarea unor obiecte de haşurat (Add: Select objects)
6. Aplicarea haşurii

Există, de asemenea, opţiuni pentru lăsarea unor zone libere în interiorul zonelor marcate
pentru haşurare (zonele interne lăsate libere se numesc insule).

Formator-ing. Zaraza Abrudan 37


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Comanda GRADIENT permite aplicarea unor modele de haşură care să simuleze modul
în care poate cădea lumina pe obiectul căruia le-au fost aplicate.

Tema 8: Cotarea în desen


8.1. DEFINIREA COTĂRII

Cotarea reprezintă operaţia de înscriere pe desenul unei piese a dimensiunilor care


determină toate elementele geometrice ale acesteia.
Se realizează:

Formator-ing. Zaraza Abrudan 38


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

 Din meniul Dimension


Înainte de a începe cotarea se configurează elementele cotării.

8.1.1. Elementele cotării


- linia de cotă
- extremităţile liniei de cotă
- linia de indicaţie
- linia ajutătoare
- cota

8.1.2. Configurarea elementelor cotării

 Dimension→Style
 sau comanda: Dimstyle
 în fereastra corespunzătoare se apasă butonul Modify şi se configurează:
 mărimea săgeţii
 mărimea textului
 plasarea textului deasupra liniei de cotă
 alinierea textului de-a lungul liniei de cotă
 precizia (număr zecimale)
 distanţa la care e plasată cota faţă de de linia de cotă

Formator-ing. Zaraza Abrudan 39


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

8.1.3. Tipuri de cote conform AutoCAD

Comanda Semnificaţie
Linear Dimension Realizează cotarea liniară (măsoară lungimea unui segment)
Aligned Dimension Aliniază cota
Arc Length Măsoară lungimea unui arc de cerc
Radius Dimension Cotează raze de cerc
Jogged Dimension Cotează raze de cerc atunci când centrul cercului se află în
afara zonei de lucru şi nu poate fi pus în evidenţă
Diameter Dimension Cotează diametre de cerc
Angular Dimension Cotează unghiuri
Quick Dimension Cotează rapid obiecte (QDIM)
Baseline Dimension Cotează faţă de o singură bază
Continue Dimension Cotează în serie
Quick Leader Cotează prin linie de indicaţie
Tolerance Introduce toleranţe geometrice
Center Mark Marchează centrul unui cerc sau al unui arc de cerc
Dimension Edit Editează cote
Dimension Text Edit Editează textul cotei
Dimension Update Actualizează cote
Dimension Style Creează şi modifică stiluri de cotare
Control
Tema 9: Blocuri

9.1. UTILITATEA BLOCURILOR


În AutoCAD, o colecţie de obiecte individuale pot fi grupate într-o singură entitate
complexă, numită bloc.
Comanda EXPLODE aplicata unui bloc il transforma in entitatile din care este
compus

Formator-ing. Zaraza Abrudan 40


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Tehnica folosirii blocurilor este foarte utilă atunci când, într-un desen este necesar să
se includă în mod repetat, anumite obiecte: indicatorul, şuruburi şi piuliţe, ferestre, uşi,
simboluri, etc.

9.1.1. Crearea blocurilor


 Blocurile pot fi create prin comenzile corespunzătoare
 din meniul Draw→Block, opţiunea Make
 din bara de instrumente, prin dublu clic pe pictograma specifică
 din linia de comandă, prin tastarea numelui comenzii (Block)
În urma lansării comenzii se deschide fereastra de dialog Block Definition

Make Block Transformă un desen executat într-un bloc ce urmează să fie


inserat într-un alt desen
Insert Block Inserează un desen deja executat ca bloc într-un alt desen pe cale
de execuţie

Formator-ing. Zaraza Abrudan 41


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

 Name - numele blocului ce va fi creat; dacă exista un bloc cu acest nume,


AutoCAD-ul emite mesajul "Block B1 already exists. Redefine it? <N>:";
raspunzand "Y", blocul existent deja cu acest nume va fi inlocuit cu
blocul nou creat;
 Base point - punctul de inserare al blocului – punct de referinţă propriu, prin
care blocul se poziţionează în desen;
 Objects – obiectele care vor fi incluse în bloc. Acţionarea butonului Select
objects permite selectarea acestor entităţi;
 Behavior – permite stabilirea altor proprietăţi ale blocului ca: adnotativitatea –
posibilitatea scalării neuniforme pe cele două direcţii, scalarea uniformă şi
posibilitatea ca blocul să fie explodat (descompus în obiecte componente).

Obs. Blocurile astfel create vor putea fi folosite doar în desenul curent.Pentru
a-l utiliza şi în alte desene, blocul trebuie salvat pe disc ca fişier desen (.dwg),
prin comanda „Wblock”. La apelarea comenzii se deschide fereastra de mai
jos!

Formator-ing. Zaraza Abrudan 42


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

9.1.2. Inserarea blocurilor

 din meniul Insert →Block, opţiunea Make


 din bara de instrumente, prin dublu clic pe pictograma specifică
 din linia de comandă, tastând Insert

Prin comanda Insert se introduc blocuri în desen, fie din baza de date a desenului
curent, fie de pe disc (adică un fisier .dwg). Daca există două blocuri cu acelaşi nume
(unul în baza de date şi unul pe disc; două pe acelaşi suport nu sunt posibile), va fi inserat
cel aflat in baza de date.

Name - numele blocului de inserat se alege din fereastra de dialog a comenzii, din lista
blocurilor definite in baza de date.
Insertion point - punctul în care va fi inserat punctul de baza al blocului apelat (punctul de
inserare al blocului).
X scale factor <1>/ Corner/ XYZ: nr. real - factorul de scară pe direcţia X
Y scale factor <default=X>: nr. real - factorul de scară pe direcţia Y (poate sa fie
diferitde factorul de scară pe X)
Rotation angle <0>: unghi în grade - unghiul cu care va fi rotit blocul (deci putem
insera blocuri rotite faţă de original cu un unghi oarecare).
Sunt acceptate şi valori negative pentru factorii de scară, rezultând blocuri
oglindite. De asemenea, comanda MIRROR aplicată unui bloc produce o nouă
entitate de tip BLOCK cu un factor de scară negativ (pozitiv dacă originalul
era negativ).

Formator-ing. Zaraza Abrudan 43


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

Anexe
ANEXA 1 (TIPURI DE LINII ÎN DESENUL TEHNIC)

Desenul tehnic este un limbaj grafic universal utilizat în toate domeniile tehnice.
Alfabetul desenului tehnic este format din diferite tipuri de linii. Ele sunt prezentate în
tabelul de mai jos.
Tip de Clasa de
Denumirea liniei Reprezentarea liniei Exemple de utilizare
linie grosime
Contururi reale vizibile;
Linie Linie continuă
Chenare; Muchii reale
groasă groasă
vizibile
Muchii fictive vizibile;
Haşuri;
Linie Linie continuă Linii de cotă;
subţire subţire Linii ajutătoare;
Linii de indicaţie;
Linie
Linii de fund la filete
continuă
Linie continuă
Linii de ruptură pentru
subţire ondulată
delimitarea vederilor şi
secţiunulor, numai dacă
limita respectivă nu este o
Linie continuă
linie de axă
subţire zig-zag

Linie Linie întreruptă


groasă groasă
Linie Contururi acoperite;
întreruptă Muchii acoperite
Linie Linie întreruptă
subţire subţire

Linii de axă de revoluţie;


Linie Linie-punct Traseele planelor de simetrie;
subţire subţire Suprafeţe de rostogolire
pentru roţi dinţate
Linie Traseele planelor de
Linie-punct mixtă
punct secţionare
Indicarea liniilor sau a
Linie Linie-punct suprafeţelor cu prescripţii
groasă groasă speciale

Contururile pieselor
Linie-
Linie Linie-două puncte învecinate;
două
subţire subţire Poziţii intermediare şi
puncte
extreme

Formator-ing. Zaraza Abrudan 44


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

ANEXA 2 (DISPUNEREA VEDERILOR)

OBSERVAŢIE:

Este necesar un număr de minim 3 vederi pentru reprezentarea completă a unei


piese. Excepţie fac axele şi arborii care pot fi reprezentaţi în 2 vederi.

Formator-ing. Zaraza Abrudan 45


Suport de curs
Iniţiere în AutoCAD-2D

ANEXA 3 (REPREZENTAREA SECŢIUNILOR)


Secţiunea pune în evidenţă părţile solide ale obiectului care sunt în contact cu planul
de secţiune. Pentru a realiza o secţiune, se consideră un plan de secţionare care trece prin
piesă (vezi desenele).

Secţiunile rezultate sunt reprezentate in desenele de mai jos. Partea plină a pieselor
este haşurată.

Formator-ing. Zaraza Abrudan 46