Sunteți pe pagina 1din 12

IMPACTUL MULTINAȚIONALELOR ÎN ROMÂNIA

IMPACTUL MULTINAȚIONALELOR ÎN ROMÂNIA PUBLICAȚIE ECONOMICĂ COFACE ROMANIA de Iancu Guda CFA, EMBA Services Director,

PUBLICAȚIE ECONOMICĂ COFACE ROMANIA

de Iancu Guda CFA, EMBA Services Director, Coface Romania

ÎN ROMÂNIA PUBLICAȚIE ECONOMICĂ COFACE ROMANIA de Iancu Guda CFA, EMBA Services Director, Coface Romania

Cuprins

01.

Cifra de afaceri

02.

Numărul de angajați

03.

Salariul mediu net

04.

Profitul net

05.

Contribuțiile fiscale

06.

Creanțe

07.

Trezoreria

08.

Furnizori locali

09.

Investiții

10.

Dividende

11.

Concluzii

07. Trezoreria 08. Furnizori locali 09. Investiții 10. Dividende 11. Concluzii
07. Trezoreria 08. Furnizori locali 09. Investiții 10. Dividende 11. Concluzii
Stimate cititor, Companiile mari joacă un rol crucial în stabilitatea și dezvoltarea mediului de afaceri

Stimate cititor,

Companiile mari joacă un rol crucial în stabilitatea și dezvoltarea mediului de afaceri din România. Astfel, doar 5% dintre firmele active în România înregistrează venituri peste 1 milion de EUR (cca. 27.000 de companii, nivel similar în fiecare an din ultimul deceniu), dar acestea concentrează 84% din cifra de afaceri consolidată la nivelul întregului mediu de afaceri (comparativ cu doar 76% acum zece ani). Dintre acestea, multinaționalele se disting prin know-how-ul internațional și dezvoltarea unor strategii investiționale pe termen lung, cu efecte benefice atât pe plan social, cât și eco- nomic și demografic.

Analizând evoluția situațiilor financiare pentru cele mai mari 100 de companii multinaționale active în România în ultimul deceniu, observăm dezvoltarea sustenabilă a situațiilor financiare, atât pe partea bilanțului, cât și a contului de profit și pierdere. În această publicație, veți descoperi cele mai importante zece evoluții ale aces- tora din ultimul deceniu.

În această publicație, veți descoperi cele mai importante zece evoluții ale aces - tora din ultimul
IANCU GUDA CFA, EMBA Services Director Coface Romania IANCU GUDA lancu Guda este responsabil pentru

IANCU GUDA CFA, EMBA

Services Director Coface Romania

IANCU GUDA

lancu Guda este responsabil pentru dezvoltarea liniilor de servicii ca Director General al Coface Credit Management Services SRL. Are peste 10 ani de experiență în managementul riscului de credit, ocupând o serie de poziții în domenii precum securizarea creanțelor, evaluarea portofoliilor de credit, coordonator la nivel regional pentru platforma de servicii sau manager pentru dezvoltarea produselor. Din 2013, este lector asociat la lnstitutul Bancar Român, unde predă cursuri de analiză financiară avansată și corporate finance în cadrul programului CEFA.

După absolvirea facultății FABBV din cadrul ASE, lancu a finalizat cu succes programul DOFIN - Centru de Excelență European în 2010, toate cele trei nivele de certificare CFA în anul 2016 și deține autorizația de formator autorizat ANC. Acesta a absolvit cursurile EMBA Sheffield University, fiind câștigătorul singurei burse integrale la nivel național.

Începând din martie 2012, lancu este membru activ al AAFBR (Asociația Analiștilor Financiari - Bancari din România) și preia respons- abilitatea de Vicepreședinte în perioada 2014 - 2016 precum și al doilea mandat de Președinte al Consiliului Director al AAFBR pentru 2018 - 2020.

1
1

CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri consolidată s-a dublat în ultimul deceniu, crescând de la 128 MLD RON (2007) la 277 MLD RON (2017) și reprezentând 21% dintre veniturile consolidate la nivelul întregului mediu de afaceri, respectiv 28% din PIB-ul României. Creșterea veniturilor a fost posibilă datorită investițiilor realizate pe termen lung prin reinvestirea majorității profiturilor obținute, așa cum se observă din analiza urmatoare.

Cifra de Afaceri (MLD RON)

300 250 200 150 100 50 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
300
250
200
150
100
50
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Cifra de Afaceri (MLD RON) 300 250 200 150 100 50 2008 2009 2010 2011 2012

NUMĂRUL DE ANGAJAȚINumărul de angajați a crescut cu aproape 50% în ultimul deceniu, de la 158.000 (2008)

Numărul de angajați a crescut cu aproape 50% în ultimul deceniu, de la 158.000 (2008) la 234.000 (2017), reprezentând aproape 5% din totalul angajaților în mediul de afaceri. Creșterea numărului de angajați este însoțită și de investițiile realizate în resursa umană, prin training-urile interne sau externe, accesul la o cultură organi- zațională matură și know-how-ul internațional dezvoltat prin experiența extinsă în țări din toate continentele. Aceasta a contribuit și la dezvoltarea calității resursei umane disponibile în România.

Număr de Angajați

PROFITUL NETresursei umane disponibile în România. Număr de Angajați Profitul net al celor mai mari 100 de

Profitul net al celor mai mari 100 de multinaționale active în România s-a dublat în ultimul deceniu, în linie cu evoluția cifrei de afaceri, rezultatul net consolidat raportat de acestea crescând de la 5,1 MLD RON (2008) la 10,7 MLD RON (2017), reprezentând aproape 21% din profitul consolidat al tuturor firmelor active în România. Marja netă de profitabilitate pentru cele mai mari 100 de multinaționale este de 4%, în linie cu media consolidată la nivelul întregului mediu de afaceri. Aceasta reflectă o performanță financiară superioară, având în vedere investițiile majore realizate de aceste companii, precum și salariul mediu mai mare cu 69% decât media din economie.

Rezultatul Net = Profit (RON)

12,0 250.000 10,0 200.000 8,0 150.000 6,0 100.000 4,0 50.000 2,0 2008 2009 2010 2011
12,0
250.000
10,0
200.000
8,0
150.000
6,0
100.000
4,0
50.000
2,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
SALARIUL MEDIU NET
CONTRIBUȚIILE FISCALE

Salariul mediu net înregistrat aproape s-a dublat în ultimul deceniu, deși inflația cumulată în perioada respectivă este de 43%. Astfel, salariul mediu net înregistrat de cele mai mari 100 de multinaționale active în România a crescut de la 2,472 RON (2008) la 4,441 RON (2017), comparativ cu media națională de 2,629 RON (finalul anului 2017). Salariile mai mari reflectă investiția în resursa umană, calificarea superioară comparativ cu mediul de afaceri și creșterea contribuțiilor fiscale aferente.

Salariul mediu net (RON)

5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2008 2009 2010 2011 2012
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Contribuțiile fiscale (impozit profit, dividend, TVA și contribuții pentru salarii) plătite de cele mai mari 100 de multinaționale în România ultimului deceniu au crescut de la 11 MLD RON (2007) la 22 MLD RON (2017). Plățile fiscale efectuate de cele mai mari 100 de multinaționale reprezintă 16% dintre veniturile fiscale înregis- trate de stat în 2017 (140,2 MLD RON), 9% dintre veniturile publice totale (252 MLD RON) și aproximativ 5% din PIB-ul înregistrat în anul respectiv. Astfel, fără aportul direct al acestor companii, deficit- ul fiscal ar fi fost cel puțin dublu (fără să considerăm și efectele pozitive indirecte propagate furnizorilor).

25

20

15

10

5

Total contribuții (MLD RON) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TVA
Total contribuții (MLD RON)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TVA
Contribuții
Impozit Pro t
Dividend
6
6

CREANȚE

Finanțarea mediului de afaceri prin extinderea creditului comercial oferit clienților – soldul creanțelor celor mai mari 100 de multinațio- nale active în România a crescut de la 14 MLD RON (anul 2008) la 35 MLD RON (2017), comparativ cu soldul creanțelor înregistrat la nivelul întregului mediu de afaceri, care a crescut de la 213 MLD RON (2008) la 323 MLD RON (2017). Astfel, cele mai mari 100 de multinaționale active în România finanțează aproape 10% din creditul comercial în economie, aproape o treime comparativ cu întreg creditul bancar.

Creanțe - Top 100 - % din total

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

10,7% 9,9% 8,7% 8,4% 8,3% 8,3% 8,3% 8,0% 6,7% 6,7% 2008 2009 2010 2011 2012
10,7%
9,9%
8,7%
8,4%
8,3%
8,3%
8,3%
8,0%
6,7%
6,7%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

TREZORERIAAsigurarea unui buffer de lichiditate în economie, în condițiile în care trezoreria celor mai mari

Asigurarea unui buffer de lichiditate în economie, în condițiile în care trezoreria celor mai mari 100 de multinaționale a crescut de la 5 MLD RON (2008) la 8,3 MLD RON (2017), ceea ce a reprezentat între 6% - 9% din lichiditatea întregului mediu de afaceri activ în România. Aceste rezerve monetare pot contribui la absorbția unor șocuri în economie, prin preluarea, atunci și acolo unde este nevoie, a finanțării creditului comercial ori a investițiilor necesare în economie.

Trezorerie - Top 100 - % din total

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

8,7% 8,3% 8,1% 8,2% 8,2% 6,8 % 6,8% 6,6% 6,5% 6,4 % 2008 2009 2010
8,7%
8,3%
8,1%
8,2%
8,2%
6,8 %
6,8%
6,6%
6,5%
6,4 %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

FURNIZORI LOCALI2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afacerile furnizorilor locali s-au dezvoltat, datorită

Afacerile furnizorilor locali s-au dezvoltat, datorită creșterii vânzărilor și, implicit, a majorării comenzilor către parteneri. Astfel, soldul furnizorilor în bilanțul celor mai mari 100 de multinațio- nale active în România a crescut de la 14 MLD RON (2008) la 31 MLD RON (2017), reprezentând în medie 5% din soldul furnizorilor înregistrat la nivelul întregii economii (o pondere similară cu ponderea în PIB, ceea ce reflectă că majoritatea acestor furnizori sunt domestici).

Furnizori - Top 100 - % din total

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

5,2% 5,0% 4,9% 4,9% 4,7% 4,6% 4,5% 4,4% 4,1% 3,7% 2008 2009 2010 2011 2012
5,2%
5,0%
4,9%
4,9%
4,7%
4,6%
4,5%
4,4%
4,1%
3,7%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

INVESTIȚII REALIZATEDezvoltarea economiei și creșterea competitivității mediului de afaceri prin investițiile realizate. Astfel, suma

Dezvoltarea economiei și creșterea competitivității mediului de afaceri prin investițiile realizate. Astfel, suma tuturor investițiilor realizae în ultimul deceniu de către cele mai mari 100 de multinaționale se ridică la aproape 89 MLD RON, comparativ cu 748 MLD RON înregistrate la nivelul întregului mediu de afaceri. În proporție de aproape 80%, investițiile realizate pe termen lung ale acestor multinaționale se referă la active corporale (utilaje, echipamente, mașini, clădiri sau terenuri), diferența fiind de natură financiară (ex:

preluări de alte firme).

CAPEX - Top 100 - % din total

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

26,5% 22,0% 15,1% 14,2% 13,5% 10,3% 9,0% 8,7% 8,4 % 7,7% 2008 2009 2010 2011
26,5%
22,0%
15,1%
14,2%
13,5%
10,3%
9,0%
8,7%
8,4 %
7,7%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

DIVIDEND2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Reinvestirea în companie a 65% din

Reinvestirea în companie a 65% din nivelul profiturilor obținute în ultimul deceniu, cu o rată de distribuire a dividendului de doar 35%, respectiv 19 MLD RON. Prin comparație, dividendele totale înregistrate la nivelul întregului mediu de afaceri în ultimul deceniu se ridică la 264 MLD RON (din care 75% in 2016 - 2017, după reducerea impozitului de la 16% la 5%), în condițiile în care rata de distribuire a dividendului a fost de 11%. Astfel, decapitalizarea mediului de afaceri activ în România a cauzat creșterea gradului de îndatorare de la 65% (2008) la 75% (2017), cel mai ridicat nivel din Europa.

DPR (Dividend / Rezultat Net)

200% 160% 120% 80% 40% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
200%
160%
120%
80%
40%
0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
DPR_Top 100
DPR_Total

CONCLUZII CHEIE PRIVIND EVOLUȚIA CELOR MAI MARI 100 DE MULTINAȚIONALE ÎN ULTIMUL DECENIU

CONCLUZII CHEIE PRIVIND EVOLUȚIA CELOR MAI MARI 100 DE MULTINAȚIONALE ÎN ULTIMUL DECENIU 7
CONCLUZII CHEIE PRIVIND EVOLUȚIA CELOR MAI MARI 100 DE MULTINAȚIONALE ÎN ULTIMUL DECENIU 7

7

EVOLUȚIA BILANȚULUI 6. Soldul creanțelor comerciale a crescut de la 14 MLD RON (anul 2008)
EVOLUȚIA BILANȚULUI
6. Soldul creanțelor comerciale a crescut de la 14 MLD
RON (anul 2008) la 35 MLD RON (2017), reprezentând
aproape 11% din totalul creditului comercial și o treime
raportat la creditul bancar.
7. Trezoreria a crescut de la 5 MLD RON (2008) la 8,3
MLD RON (2017), ceea ce a reprezentat între 6% - 9%
din lichiditatea întregului mediu de afaceri activ în
România.
8. Soldul furnizorilor în bilanțul celor mai mari 100 de

multinaționale active în România a crescut de la 14 MLD RON (2008) la 31 MLD RON (2017), reprez- entând în medie 5% din soldul furnizorilor înregistrat la nivelul întregii economii.

9. Suma tuturor investițiilor realizate în ultimul deceniu

se ridică la aproape 89 mld RON, comparativ cu 748 MLD RON înregistrate la nivelul întregului mediu de afaceri.

10. Reinvestirea în companie a 65% din nivelul profitu- rilor obținute în ultimul deceniu, cu o rată de distribuire a dividendului de doar 35%, respectiv 19 MLD RON.

1. 2. 3. 4. 5.
1.
2.
3.
4.
5.

EVOLUȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

Dublarea cifrei de afaceri, de la 128 MLD RON (2007)

la 277 MLD RON (2017).

Creșterea numărului de angajați cu aproape 50% în

ultimul deceniu, de la 158.000 (2008) la 234.000 (2017).

Salariul mediu net înregistrat aproape s-a dublat în

ultimul deceniu, de la 2.472 RON (2008) la 4.441 RON (2017), în condițiile în care media națională la finalul

anului 2017 a fost de 2.629 RON.

Profitul net consolidat raportat a crescut de la 5,1 MLD

RON (2008) la 10,7 MLD RON (2017), reprezentând aproape 21% din profitul consolidat al tuturor firmelor active în România.

Contribuțiile fiscale (impozit profit, dividend, TVA și

contribuții pentru salarii plătite) au crescut de la 11 MLD

RON (2007) la 22 MLD RON (2017), reprezentând 16% dintre veniturile fiscale înregistrate de stat în 2017 (140,2 MLD RON), 9% dintre veniturile publice totale (252 mld RON) și aproximativ 5% din PIB-ul înregistrat în anul respectiv.

RON), 9% dintre veniturile publice totale (252 mld RON) și aproximativ 5% din PIB-ul înregistrat în

8

Această prezentare conține exclusiv proprietatea intelectuală a autorului de la data prezentului document și în conformitate cu informatiile disponibile la această dată. Documentul a fost elaborat din diverse surse considerate a fi serioase și de încredere. Cu toate acestea, autorul nu garantează în niciun fel că informațiile conținute în acest material sunt adevarate, corecte și complete. Prezentarea și analiza datelor sunt oferite cu bună credință și doar în scop informativ. Ca o completare la acest material, alte informații vor fi colectate în alt mod de către cititor. Autorul nu își asumă nicio răspundere pentru pierderile rezultate din utilizarea sau fundamentarea datelor folosite în prezentare. Cititorul nu este autorizat să extragă sau să reproducă acest material și analiza implicit conținutăp pentru uz personal și intern, decât cu condiția ca acesta sa menționeze, în mod clar, autorul. De asemenea, pentru a face orice declarație publică sau pentru orice alt scop comercial, este nevoie de acordul scris al autorului.

scop comercial, este nevoie de acordul scris al autorului. Coface Romania T. +40/0374 670 720

Coface Romania T. +40/0374 670 720 comunicare-romania@coface.com

este nevoie de acordul scris al autorului. Coface Romania T. +40/0374 670 720 comunicare-romania@coface.com www.coface.ro
www.coface.ro
www.coface.ro