Sunteți pe pagina 1din 12

IMPACTUL MULTINAȚIONALELOR

ÎN ROMÂNIA

PUBLICAȚIE ECONOMICĂ COFACE ROMANIA


de Iancu Guda CFA, EMBA
Services Director, Coface Romania
Cuprins
01. Cifra de afaceri
02. Numărul de angajați
03. Salariul mediu net
04. Profitul net
05. Contribuțiile fiscale
06. Creanțe
07. Trezoreria
08. Furnizori locali
09. Investiții
10. Dividende
11. Concluzii
Stimate cititor,

Companiile mari joacă un rol crucial în stabilitatea și dezvoltarea


mediului de afaceri din România. Astfel, doar 5% dintre firmele active
în România înregistrează venituri peste 1 milion de EUR (cca.
27.000 de companii, nivel similar în fiecare an din ultimul deceniu),
dar acestea concentrează 84% din cifra de afaceri consolidată la
nivelul întregului mediu de afaceri (comparativ cu doar 76% acum
zece ani). Dintre acestea, multinaționalele se disting prin
know-how-ul internațional și dezvoltarea unor strategii investiționale
pe termen lung, cu efecte benefice atât pe plan social, cât și eco-
nomic și demografic.

Analizând evoluția situațiilor financiare pentru cele mai mari 100 de


companii multinaționale active în România în ultimul deceniu,
observăm dezvoltarea sustenabilă a situațiilor financiare, atât pe
partea bilanțului, cât și a contului de profit și pierdere. În această
publicație, veți descoperi cele mai importante zece evoluții ale aces-
tora din ultimul deceniu.
IANCU GUDA CFA, EMBA

Services Director
Coface Romania

IANCU GUDA
lancu Guda este responsabil pentru dezvoltarea liniilor de servicii ca Director General al Coface Credit Management Services SRL.
Are peste 10 ani de experiență în managementul riscului de credit, ocupând o serie de poziții în domenii precum securizarea
creanțelor, evaluarea portofoliilor de credit, coordonator la nivel regional pentru platforma de servicii sau manager pentru dezvoltarea
produselor. Din 2013, este lector asociat la lnstitutul Bancar Român, unde predă cursuri de analiză financiară avansată și corporate
finance în cadrul programului CEFA.

După absolvirea facultății FABBV din cadrul ASE, lancu a finalizat cu succes programul DOFIN - Centru de Excelență European în
2010, toate cele trei nivele de certificare CFA în anul 2016 și deține autorizația de formator autorizat ANC. Acesta a absolvit cursurile
EMBA Sheffield University, fiind câștigătorul singurei burse integrale la nivel național.

Începând din martie 2012, lancu este membru activ al AAFBR (Asociația Analiștilor Financiari - Bancari din România) și preia respons-
abilitatea de Vicepreședinte în perioada 2014 - 2016 precum și al doilea mandat de Președinte al Consiliului Director al AAFBR pentru
2018 - 2020.

1
1 CIFRA DE AFACERI
Cifra de afaceri consolidată s-a dublat în ultimul deceniu, crescând de la 128 MLD RON (2007) la 277 MLD
RON (2017) și reprezentând 21% dintre veniturile consolidate la nivelul întregului mediu de afaceri, respectiv
28% din PIB-ul României. Creșterea veniturilor a fost posibilă datorită investițiilor realizate pe termen lung
prin reinvestirea majorității profiturilor obținute, așa cum se observă din analiza urmatoare.

Cifra de Afaceri (MLD RON)


300

250

200

150

100

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2
2 NUMĂRUL DE ANGAJAȚI 4 PROFITUL NET

Numărul de angajați a crescut cu aproape 50% în ultimul deceniu, Profitul net al celor mai mari 100 de multinaționale active în
de la 158.000 (2008) la 234.000 (2017), reprezentând aproape 5% România s-a dublat în ultimul deceniu, în linie cu evoluția cifrei de
din totalul angajaților în mediul de afaceri. Creșterea numărului de afaceri, rezultatul net consolidat raportat de acestea crescând de la
angajați este însoțită și de investițiile realizate în resursa umană, 5,1 MLD RON (2008) la 10,7 MLD RON (2017), reprezentând
prin training-urile interne sau externe, accesul la o cultură organi- aproape 21% din profitul consolidat al tuturor firmelor active în
zațională matură și know-how-ul internațional dezvoltat prin România. Marja netă de profitabilitate pentru cele mai mari 100 de
experiența extinsă în țări din toate continentele. Aceasta a contribuit multinaționale este de 4%, în linie cu media consolidată la nivelul
și la dezvoltarea calității resursei umane disponibile în România. întregului mediu de afaceri. Aceasta reflectă o performanță
financiară superioară, având în vedere investițiile majore realizate
de aceste companii, precum și salariul mediu mai mare cu 69%
decât media din economie.

Număr de Angajați Rezultatul Net = Profit (RON)


250.000 12,0

10,0
200.000
8,0
150.000
6,0
100.000
4,0

50.000
2,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3 SALARIUL MEDIU NET 5 CONTRIBUȚIILE FISCALE

Salariul mediu net înregistrat aproape s-a dublat în ultimul deceniu, Contribuțiile fiscale (impozit profit, dividend, TVA și contribuții
deși inflația cumulată în perioada respectivă este de 43%. Astfel, pentru salarii) plătite de cele mai mari 100 de multinaționale în
salariul mediu net înregistrat de cele mai mari 100 de multinaționale România ultimului deceniu au crescut de la 11 MLD RON (2007) la
active în România a crescut de la 2,472 RON (2008) la 4,441 RON 22 MLD RON (2017). Plățile fiscale efectuate de cele mai mari 100
(2017), comparativ cu media națională de 2,629 RON (finalul anului de multinaționale reprezintă 16% dintre veniturile fiscale înregis-
2017). Salariile mai mari reflectă investiția în resursa umană, trate de stat în 2017 (140,2 MLD RON), 9% dintre veniturile publice
calificarea superioară comparativ cu mediul de afaceri și creșterea totale (252 MLD RON) și aproximativ 5% din PIB-ul înregistrat în
contribuțiilor fiscale aferente. anul respectiv. Astfel, fără aportul direct al acestor companii, deficit-
ul fiscal ar fi fost cel puțin dublu (fără să considerăm și efectele
pozitive indirecte propagate furnizorilor).

Salariul mediu net (RON) 25


Total contribuții (MLD RON)
5,000
4,500 20
4,000
3,500
15
3,000
2,500
2,000 10

1,500
1,000 5

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TVA Contribuții Impozit Profit Dividend

3
6 CREANȚE

Finanțarea mediului de afaceri prin extinderea creditului comercial


oferit clienților – soldul creanțelor celor mai mari 100 de multinațio-
nale active în România a crescut de la 14 MLD RON (anul 2008) la
35 MLD RON (2017), comparativ cu soldul creanțelor înregistrat la
nivelul întregului mediu de afaceri, care a crescut de la 213 MLD
RON (2008) la 323 MLD RON (2017). Astfel, cele mai mari 100 de
multinaționale active în România finanțează aproape 10% din
creditul comercial în economie, aproape o treime comparativ cu
întreg creditul bancar.

Creanțe - Top 100 - % din total


12,0%
10,7%
10,0% 9,9%
8,7%
8,3% 8,3% 8,3% 8,4%
8,0%
8,0% 6,7% 6,7%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7 TREZORERIA

Asigurarea unui buffer de lichiditate în economie, în condițiile în care trezoreria celor mai mari
100 de multinaționale a crescut de la 5 MLD RON (2008) la 8,3 MLD RON (2017), ceea ce a
reprezentat între 6% - 9% din lichiditatea întregului mediu de afaceri activ în România. Aceste
rezerve monetare pot contribui la absorbția unor șocuri în economie, prin preluarea, atunci și
acolo unde este nevoie, a finanțării creditului comercial ori a investițiilor necesare în economie.

Trezorerie - Top 100 - % din total

10,0%
8,7%
8,3% 8,1% 8,2% 8,2%
8,0% 6,8 % 6,8%
6,6%
6,5% 6,4 %
6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8 FURNIZORI LOCALI

Afacerile furnizorilor locali s-au dezvoltat, datorită creșterii vânzărilor și, implicit, a majorării
comenzilor către parteneri. Astfel, soldul furnizorilor în bilanțul celor mai mari 100 de multinațio-
nale active în România a crescut de la 14 MLD RON (2008) la 31 MLD RON (2017), reprezentând
în medie 5% din soldul furnizorilor înregistrat la nivelul întregii economii (o pondere similară cu
ponderea în PIB, ceea ce reflectă că majoritatea acestor furnizori sunt domestici).

Furnizori - Top 100 - % din total


6,0%
5,2%
5,0% 4,9% 4,9%
5,0% 4,7%
4,5% 4,6%
4,4%
4,1%
4,0% 3,7%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5
9 INVESTIȚII REALIZATE

Dezvoltarea economiei și creșterea competitivității mediului de afaceri prin investițiile


realizate. Astfel, suma tuturor investițiilor realizae în ultimul deceniu de către cele mai
mari 100 de multinaționale se ridică la aproape 89 MLD RON, comparativ cu 748 MLD
RON înregistrate la nivelul întregului mediu de afaceri. În proporție de aproape 80%,
investițiile realizate pe termen lung ale acestor multinaționale se referă la active corporale
(utilaje, echipamente, mașini, clădiri sau terenuri), diferența fiind de natură financiară (ex:
preluări de alte firme).

CAPEX - Top 100 - % din total


30,0% 26,5%

25,0%
22,0%
20,0%

15,1%
15,0% 14,2%
13,5%
10,3%
10,0% 8,7% 9,0%
8,4 %
7,7%
5,0%

0,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

10 DIVIDEND

Reinvestirea în companie a 65% din nivelul profiturilor obținute în ultimul deceniu, cu o


rată de distribuire a dividendului de doar 35%, respectiv 19 MLD RON. Prin comparație,
dividendele totale înregistrate la nivelul întregului mediu de afaceri în ultimul deceniu se
ridică la 264 MLD RON (din care 75% in 2016 - 2017, după reducerea impozitului de la
16% la 5%), în condițiile în care rata de distribuire a dividendului a fost de 11%. Astfel,
decapitalizarea mediului de afaceri activ în România a cauzat creșterea gradului de
îndatorare de la 65% (2008) la 75% (2017), cel mai ridicat nivel din Europa.

DPR (Dividend / Rezultat Net)

200%

160%

120%

80%

40%

0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DPR_Top 100 DPR_Total

6
CONCLUZII CHEIE
PRIVIND EVOLUȚIA
CELOR MAI MARI 100 DE MULTINAȚIONALE
ÎN ULTIMUL DECENIU

7
EVOLUȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI EVOLUȚIA BILANȚULUI
PIERDERE
6. Soldul creanțelor comerciale a crescut de la 14 MLD
1. Dublarea cifrei de afaceri, de la 128 MLD RON (2007) RON (anul 2008) la 35 MLD RON (2017), reprezentând
la 277 MLD RON (2017). aproape 11% din totalul creditului comercial și o treime
raportat la creditul bancar.
2. Creșterea numărului de angajați cu aproape 50% în
ultimul deceniu, de la 158.000 (2008) la 234.000 (2017). 7. Trezoreria a crescut de la 5 MLD RON (2008) la 8,3
MLD RON (2017), ceea ce a reprezentat între 6% - 9%
3. Salariul mediu net înregistrat aproape s-a dublat în din lichiditatea întregului mediu de afaceri activ în
ultimul deceniu, de la 2.472 RON (2008) la 4.441 RON România.
(2017), în condițiile în care media națională la finalul
anului 2017 a fost de 2.629 RON. 8. Soldul furnizorilor în bilanțul celor mai mari 100 de
multinaționale active în România a crescut de la 14
4. Profitul net consolidat raportat a crescut de la 5,1 MLD MLD RON (2008) la 31 MLD RON (2017), reprez-
RON (2008) la 10,7 MLD RON (2017), reprezentând entând în medie 5% din soldul furnizorilor înregistrat la
aproape 21% din profitul consolidat al tuturor firmelor nivelul întregii economii.
active în România.
9. Suma tuturor investițiilor realizate în ultimul deceniu
5. Contribuțiile fiscale (impozit profit, dividend, TVA și se ridică la aproape 89 mld RON, comparativ cu 748
contribuții pentru salarii plătite) au crescut de la 11 MLD MLD RON înregistrate la nivelul întregului mediu de
RON (2007) la 22 MLD RON (2017), reprezentând 16% afaceri.
dintre veniturile fiscale înregistrate de stat în 2017
(140,2 MLD RON), 9% dintre veniturile publice totale 10. Reinvestirea în companie a 65% din nivelul profitu-
(252 mld RON) și aproximativ 5% din PIB-ul înregistrat rilor obținute în ultimul deceniu, cu o rată de distribuire
în anul respectiv. a dividendului de doar 35%, respectiv 19 MLD RON.

8
Această prezentare conține exclusiv proprietatea intelectuală a autorului de la data prezentului document și în conformitate cu informatiile disponibile la
această dată. Documentul a fost elaborat din diverse surse considerate a fi serioase și de încredere. Cu toate acestea, autorul nu garantează în niciun fel că
informațiile conținute în acest material sunt adevarate, corecte și complete. Prezentarea și analiza datelor sunt oferite cu bună credință și doar în scop
informativ. Ca o completare la acest material, alte informații vor fi colectate în alt mod de către cititor. Autorul nu își asumă nicio răspundere pentru pierderile
rezultate din utilizarea sau fundamentarea datelor folosite în prezentare. Cititorul nu este autorizat să extragă sau să reproducă acest material și analiza
implicit conținutăp pentru uz personal și intern, decât cu condiția ca acesta sa menționeze, în mod clar, autorul. De asemenea, pentru a face orice declarație
publică sau pentru orice alt scop comercial, este nevoie de acordul scris al autorului.

Coface Romania
T. +40/0374 670 720
comunicare-romania@coface.com

www.coface.ro

S-ar putea să vă placă și