Sunteți pe pagina 1din 1

Poluarea solului(Definitie,Clasificarea gradului de poluare)

Prin poluarea solului se intelege actiunea prin care omul/natura adduce modificari negative asupra
proprietatilor fizice,chimice/bilologice,estetice si ecologice fapt care-I depreciaza calitatea ca mediu si
support al vietii.

Poluarea solului este la fel de veche ca si solurile,doar ca in trecutul geologic poluarea avea un effect
nesemnificativ iar solul,o mare putere de regenerare.

Clasificare:-poluare endogena-manifestata prin poluare interna;

-poluare exogena-cauzata de factorii si produsi proveniti din afara solului;

Clasificarea poluarii solului:

1.natura poluarii: fizica,chimica,biologica,radioactive;

2.sursa de poluare: -poluarea prin lucraci de excavare a solului;

-poluarea prin acoperirea solului cu deseuri;

-poluarea cu substante anorganice ;

-poluarea cu substante radioactive;

-poluarea cu dejectii animale;

-poluare prin eroziune si alunecare;

-poluare prin acidifiere;

-poluare cu exces/deficit de apa;

-poluare cu pesticide.

3.gradul de poluare-se face prin determinarea pierderilor de recolta din cauza poluarii in raport cu
producerea Agricola obtinuta pe un sol identic dar nepoluat.

NOTA APRECIERE POLUARE PIERDERI RECOLTA


0 NEPOLUAT <5
1 SLAB POLUAT 6-10 %
2 MEDIU POLUAT 11-25 %
3 PUTERNIC POLUAT 26-50 %
4 FOARTE PUTERNIC POLUAT 51-75%
5 EXCESIV POLUAT >75%