Sunteți pe pagina 1din 1

Test

I Completati spatiile punctate:


In anul 101 d.Hr. conducatorul dacilor se numea .............................................................
In anul 106, o parte a statului dac a devenit ....................................................................
Fluviul peste care romanii au trecut pentru a se lupta pe teritoriul dacilor se numeste .............
Capitala dacilor se afla la ..............................................................................................
Cele mai vechi informatii scrise despre geti se regasesc in opera istoricului ............................

II.Completează rebusul următor:

1
2
3
4
5
6
7

1. Strămoşi ai noştri.
2. Ştinţa care se ocupă cu aducerea la suprafaţă şi analizarea urmelor lăsate de
societăţile dispărute.
3. Inscripţiile pe monumente, tratatele, cronicile, scrisorile, legile şi altele sunt izvoare
istorice ...........
4. Credinţă în mai mulţi zei.
5. A unificat triburile geto-geţilor şi a pus bazele statului dac.
6. Zeul suprem al dacilor.
7. Ştiinţa care se ocupă cu datarea evenimentelor.

III. Găsiţi o relaţie cauză – efect.


« Înainte de a merge la Istru, Darius, regele perşilor, birui mai întâi pe geţi care se cred
nemuritori. Căci tracii s-au predat lui Darius fără luptă. Geţii, însă, pentru că s-au purtat
nechibzuit, au fost îndată robiţi, măcar că ei sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci. »
(Herodot, părintele istoriei şi geografiei, sec. V î.e.n.)

Cauzele unui eveniment sunt actiuni, circumstante si alte motive care-l determina (conduc la
producerea acelui eveniment.) Cauzele se intampla inaintea evenimentului.
Efectul este rezultatul sau consecinta evenimentului. Un efect poate fi cauza altui eveniment.