Sunteți pe pagina 1din 7

PROGRAMĂ PENTRU OPȚIONAL

„TĂRÂMUL COPILĂRIEI”

TIPUL OPŢIONALULUI: TRANSDISCIPLINAR


DURATA: Un an şcolar

GPN NR. 1 NUCET, BIHOR


GRUPA MARE ȘI MIJLOCIE
PROF. ÎNV. PREȘC. PETER MARIANA-CLAUDIA
„TĂRÂMUL COPILĂRIEI”
OPȚIONAL TRANSDISCIPLINAR

ARGUMENT:

„Copilăria este o lume aparte; pentru noi o lume ciudată, fantastică, ireală,
pentru cei ce fac parte din ea dimpotrivă, una reală și plină de armonie.”

Eugen Herovanu

Vârsta preșcolară este considerată „vârsta de aur a copilăriei”. În această perioadă copiii
desfășoară cu mare plăcere jocuri dar și alte tipuri de activități prin care ei încearcă să traducă în
realitate propriile dorințe. Preșcolaritatea timpurie este dominată de o experiență săracă, strâns
legată de ceea ce copiii văd, simt și trăiesc, acasă, pe stradă, în parc, etc., dar care se amplifică
treptat, conturând o lume mirifică, în care ființele și obiectele sunt parteneri fideli de joacă și
totul poate fi însuflețit. Realul și imaginarul nasc multe întrebări în mintea neobosită a
preșcolarilor. Mediul grădiniței contribuie decisiv la întregirea acestui univers al copilăriei,
îmbogățește sfera cunoașterii, întețește avântul creativității și satisface dorința de manifestare
prin nenumărate jocuri și activități al căror rezultat este în final starea de bine, de relaxare, de
bucurie.
Este bine știut faptul că noul stârnește și întreține întotdeauna curiozitatea, interesul și de
aceea în munca cu copiii se cere în permanență evitarea monotoniei prin folosirea alternativă a
mai multor tipuri de activități precum și varietatea subiectelor abordate. Pe de altă parte
profesorii au datoria morală și nu numai, de a ține cont de preferințele, întrebările copiilor pentru
a le oferi sprijinul în găsirea răspunsurilor, exprimarea emoțiilor, a sentimentelor, în dezvoltarea
priceperilor și deprinderilor dar și a exprimării prin intermediul limbajului oral.
Opționalul „Tărâmul copilăriei” propune o îmbinare echilibrată între transpunerea preșcolarilor
în diverse roluri, ipostaze de joc și manifestarea trăiriror lor prin intermediul artelor și științelor.
Armonia în dezvoltarea plenară a personalității copilului înseamnă un echilibru în toate
domeniile de dezvoltare.

1
TIPUL OPȚIONALULUI: transdisciplinar

COMPETENȚE GENERALE:
Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral;
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive;
Formarea și dezvoltarea deprinderilor motrice de bază și utilitar-aplicative;
Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
Stimularea expresivității și creativității prin desen, pictură, modelaj;
Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică.

COMPETENȚE SPECIFICE:
 Interpretarea artistică a rolurilor personajelor din povești,

 Comunicarea prin dialog cu interlocutorii,


 Exersarea capacităților de analiză, sinteză, comparație,
 Reflectarea frumosului din natură utilizând elemente din mediul înconjurător în
lucrările personale,
 Dezvoltarea abilităților de interacțiune pozitivă în cooperare și competiție,
 Stabilirea de comun acord cu grupul, a unui plan de lucru,
 Realizarea unor tablouri, machete din viața cotidiană sau din lumea fantastică,
 Sincronizarea în intonarea cântecelor, în dans și mișcare,
 Redarea temelor în viziune proprie, originală prin tehnici cunoscute de desen,
pictură, modelaj,
 Valorificarea cunoștințelor și deprinderilor în contexte noi.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:
 Teatru de păpuși
 Dramatizare
 Observare
 Joc de rol
 Joc de mișcare, sportiv

2
 Confecționare
 Decorare
 Pictură
 Desen
 Modelaj
 Intonare cântece
 Euritmie
 Reconstituire de imagini
 Concurs

CONȚINUTURI:

Interpretarea unor roluri,


Crearea unor secvențe dialogate,
Extragerea mesajului dintr-un text literar,
Construirea, crearea după model sau liber a unei teme date sau povești,
Compararea situațiilor reale cu cele imaginare,
Redarea unor aspecte, acțiuni, a unor personaje prin imagine artistică,
Găsirea soluțiilor în situații problematice,
Realizarea unor produse și lucrări artistice originale,
Căutarea de informații suplimentare despre o temă studiată, prin diverse surse de
informare aflate la dispoziție,
Stabilirea relațiilor cauză – efect.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ȘI PROCEDEE: jocul, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul,

MATERIAL: siluete pentru teatru, păpuși, materiale din natură, bloc de desen, acuarele,
carioci, creioane colorate, imagini din povești, plastilină, planșete, mulaje, enciclopedii, reviste,
decor teatru de păpuși, laptop, CD, DVD, puzzle, jaloane, cutii de carton, mături, joben, oglindă
lampă, covor, etc.

FORME DE ORGANIZARE: colectiv, în grupuri mici, în perechi, individual.

3
MODALITĂȚI DE EVALUARE:
☺ produsele activității;
☺ probe orale, practice;
☺ concursuri;
☺ expoziții;
☺ portofoliu individual;
☺ aprecieri verbale și recompense.

DURATA: An școlar............

BIBLIOGRAFIE:

Curriculum pentru învățământul preșcolar, Editura DPH, 2009

Ion Creangă - „Povești, povestiri, amintiri”, Editura Steaua nordului

Revista Învățământul Preșcolar, Nr. 3/2007, Editura Arlequin

Revista Învățământul preșcolar și primar, Nr. 1-2/2016, Editura Arlequin

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII

Tema Activități de învățare Obiective operaționale


Data/săpt.
S1 „Sunt vesel” Desen, aplicație - să reprezinte elemente
componente ale feței umane și
starea de bucurie
S2 „Mistere din corpul Observare - să descrie funcții simple ale unor
uman” părți, organe interne ale corpului
S3 „Curiozități despre Convorbire cu suport - să caute informații în reviste,
oameni” ilustrat enciclopedii
S4 „Personajul din palma Desen în conturul - să asocieze forma palmei cu
mea” palmei elemente din natură, viețuitoare
S5 „Turtița” Teatru de păpuși - să utilizeze vorbirea dialogată
- să formuleze mesajul poveștii
S6 „A fost odată...” Joc-exercițiu -să compună povești cu personaje
din desene animate
S7 „Albă ca Zăpada”- Asamblare - să reconstruiască imagini prin

4
puzzle așezarea corectă a pieselor de
puzzle
S8 „Piticii” Modelaj - să execute mișcări translatorii,
circulare și de aplatizare
S9 „O întâmplare Povestire și joc -să creeze întâmplări despre
fantastică” imitativ personaje imaginare
-să imite acțiuni ale personajelor
S 10 „Ajutoarele lui Joc sportiv - să respecte traseul stabilit
Spiderman” executând deprinderile motrice
adecvate
S 11 „Masca lui Spiderman, Pictură , decorare - să obțină produse originale prin
Batman, Ironman” tehnica preferată
S 12 „Obiecte fermecate” Modelaj - să prelucreze din plastilină
(oglindă, măr, lampă, obiecte cu „puteri miraculoase”
covor, pânză, etc.)
S 13 „Prietenii Cenușăresei” Joc de rol - să stabilească de comun acord
roluri, reguli de joc, de
întrajutorare
S 14 „În lumea basmelor” Cântec - să intoneze cântecul sincronizat
cu acompaniamentul muzical
S 15 „Castelul înghețat” Confecționare - să realizeze creativ o lucrare
colectivă cu temă dată
S 16 „Dansul oamenilor de Euritmie - să execute mișcări de dans
zăpadă” sincronizat cu grupul
S 17 „La Carnaval”- Mini-spectacol - să defileze pe scenă purtând un
evaluare indiciu al personajului ales
S 18 „Pinocchio” Povestire - să identifice comportamente
pozitive și negative și
consecințele lor
S 19 „Coronițe pentru prinți Confecționare, - să aplice elemente decorative în
și prințese” decorare mod creativ și original
S 20 „Am puteri Joc de rol - să imite un personaj preferat
supranaturale”
S 21 „O lume dispărută” Vizionare - să identifice urmașii animalelor
dispărute prin comparație
S 22 „Cântecul dinozaurilor” Audiție - să descrie dinozaurul preferat
S 23 „Jack și vrejul de Dramatizare - să enumere obiecte fermecate
fasole”
S 24 „Extratereștrii” Joc de mișcare - să respecte regulile pe parcursul
unui traseu prestabilit
S 25 „Personaje din povești” Desen, decupare, -să confecționeze siluete
îndoire - să interpreteze rolul personajelor
S 26 „Jobenul magic” Joc de atenție - să denumească obiectele care se
repetă într-o succesiune
S 27 „Călătorie cu covorul Joc distractiv - să se ascundă sub covor, la
lui Aladin” semnal

5
S 28 „Fata babei și fata Joc de masă - să reconstituie traseul fiecărei
moșneagului” fete
- să diferențieze situațiile reale de
cele imaginare
S 29 „Ouă de dinozauri” Pictură - să obțină o nouă culoare în urma
combinării a două culori
S 30 „Petrecerea lui Ariel” Euritmie - să execute pași de dans simpli:
lateral, în față, în spate, piruete
S 31 „Personajele la start” Concurs -să respecte regulile probelor de
concurs
S 32 „Activitatea preferată” Evaluare finală - să enumere activitățile preferate
- albumul grupei parcurse în timpul anului și câteva
materiale folosite