Sunteți pe pagina 1din 12

Tip PROTOCOL MEDICAL

document
S.C.J.U. Pag. 1 / 11
Constanta Denumire Managmentul și
administrarea
soluțiilor
concentrate de
electroliți la nou
născut
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document

Managmentul și administrarea soluțiilor


concentrate de electroliți la nou născut

EXEMPLAR :

Copierea parţială sau în întregime prin orice mijloc, a procedurii este interzisă
fără acordul scris al managementului

Elaborat Verificat Aprobat


Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 2 / 11
Constanta Denumire Managmentul și
administrarea
soluțiilor
concentrate de
electroliți la nou
născut
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document

Numele şi prenumele: Dr. Frățiman Livica Dr Obadă Bogdan Dr. Grasa Cătălin
Semnătura:
Data:

LISTA DIFUZARE RETRAGERE

Nr. Difuzare Retragere


crt. Departament Data Numele si Semna- Data Numele si Semna- Observatii
prenumele Tura prenumele tura

Lista de control a reviziilor

Nr.
Obiectul reviziilor Elaborat/data Verificat/data Aprobat/data
crt.
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 3 / 11
Constanta Denumire Managmentul și
administrarea
soluțiilor
concentrate de
electroliți la nou
născut
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document

3
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 4 / 11
Constanta Denumire Managmentul și
administrarea
soluțiilor
concentrate de
electroliți la nou
născut
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document

1. SCOP
Prezentul protocol reglementeaza Managmentul și administrarea soluțiilor
concentrate de electroliți la nou născut

2. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

Termenii utilizaţi în procedură sunt în conformitate cu standardul SR EN ISO


9000:2006 şi Manualul sistemului de management al calitatii, cod MC.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

 SR EN ISO 9000: 2006 – Sisteme de Management al calităţii. Principii


fundamentale şi Vocabular;
 SR EN ISO 9001: 2008 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
 SR EN ISO 9004: 2001 – Sisteme de management al calităţii. Linii directoare
pentru îmbunătăţirea performanţelor;
 SR ISO IWA 1: 2009 – Sisteme de management al calitatii. Linii directoare
pentru imbunatatiri de proces in organizatiile de servicii de sanatate;
 SR CEN/TS 15224: 2007 Servicii medicale. Ghid pentru utilizarea standardului
SR EN ISO 9001: 2001.
 SR EN ISO 9004:2010 –Conducerea unei organizatii catre un succes durabil.
O abordare bazata pe managementul calitatii;

Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 5 / 11
Constanta Denumire Managmentul și
administrarea
soluțiilor
concentrate de
electroliți la nou
născut
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document

4. MODUL DE LUCRU

CLORURĂ DE SODIU 5,85 %

- 100 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţin clorură de sodiu 5,844 g şi apă
pentru preparate injectabile.
- 1 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine 1 mmol sodiu şi 1 mmol clor.
- Osmolaritate teoretică 2000 mOsm/l
- Aciditate de titrare (până la pH 7,4) < 0,5 mmol/l
- pH 5,0 – 7,0

Indicaţii terapeutice
-Hiponatremie;
-Hipocloremie;
-Hiperhidratare hipotonă

Doze şi mod de administrare:


Doza trebuie adaptată în funcţie de deficitul de sodiu, calculat din valorile
analitice ale ionogramei serice, ca şi în funcţie de valorile analitice ale echilibrului
acido-bazic.
Deficitul de sodiu la nou născut se calculează după formula:

Deficit de sodiu (mmol) = (Na+normal- Na+actual) x greutatea corporală (kg) x 0,6

Doza zilnică maximă se ajustează în funcţie de necesităţile electrolitice.


Necesarul zilnic estimat de sodiu la nou născut este de:
- 2-4 mEq/kg/zi la nou născutul la termen
- 0-3 mEq/kg/zi în prima săptămână de viață la nou născutul prematur
- 3-6 mEq/kg/zi după prima săptămână de viață la nou născutul prematur
Necesarul zilnic estimat de clor la nou născut este de 2-4 mEq/kg/zi.

Mod şi cale de administrare:


Se perfuzează intravenos, doar în forma diluată, prin adăugare într-o soluţie
perfuzabilă adecvată.Pentru perfuzare în venele periferice, soluţia trebuie diluată
astfel încât osmolaritatea să nu depăşească 800 mOsm/l.Trebuie ţinut cont de faptul
că adăugarea concentratului de clorură de sodiu în soluţia de perfuzat trebuie făcută
în condiţii strict aseptice, imediat înainte de a monta perfuzia. Apoi, flaconul trebuie
agitat uşor.

Contraindicaţii:
-Hipernatremie.
-Hipercloremie.
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 6 / 11
Constanta Denumire Managmentul și
administrarea
soluțiilor
concentrate de
electroliți la nou
născut
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document

GLICEROFOSFAT DE SODIU (Glycophos 216 mg/ml concentrat


pentru soluţie perfuzabilă)

- Substanţa activă este glicerofosfatul de sodiu pentahidrat.


Un mililitru concentrat conţine glicerophosfat de sodiu pentahidrat 306,1 mg,
echivalent la glicerofosfat de sodiu anhidru 216 mg.
- Celelalte componente sunt : acid clorhidric concentrat şi apă pentru preparate
injectabile.
Glycophos este o soluţie limpede, incoloră, practic fără particule vizibile.
Medicamenul este disponibil în cutii cu 10 flacoane din polipropilenă care
conţin câte 20 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.
Glycophos este utilizat ca supliment în nutriţia parenterală, pentru asigurarea
necesarului de fosfat.
Glycophos nu trebuie administrat nediluat. Perfuzarea trebuie să dureze cel
puţin 8 ore.
Glycophos conține 2mEq/ml sodiu și este contraindicată administrarea soluției
la nou născuții cu hipernatremie, hiperfosfatemie, insuficiență renală și șoc.
La nou născut se administrează 1-1,5 mmol/kg/zi.
Necesarul zilnic estimat de fosfor la nou născut este:
20-25 mg/kg/zi

CLORURĂ DE SODIU 0,9%

Clorură de sodium 0,9% conţine substanţa activă clorură de sodiu şi face


parte din grupul soluţii implicate în balanţa hidroelectrolitică,electroliţi.
Indicaţii terapeutice la nou născut:
-Volum expander în reanimarea neonatală, resuscitare.
-Solvent pentru electroliţi sau medicamente compatibile.
Doze:
-10 ml/kg i.v. lent timp de 5-10 min. Se consideră o administrare mai lentă la nou
născuți cu VG mai mică de 30 săptămâni.
Contraindicații și precauții:
A se evita administrarea rapidă datorită riscului crescut de Hemoragie
intracraniană.

CLORURA DE POTASIU 74,56 mg/ml

Compoziţia calitativă şi cantitativă


- 100 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine clorură de potasiu 7,456g.
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 7 / 11
Constanta Denumire Managmentul și
administrarea
soluțiilor
concentrate de
electroliți la nou
născut
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document

Forma farmaceutică:
Concentrat pentru soluţie perfuzabilă.
Soluție apoasă limpede şi incoloră.

Indicaţii terapeutice
-Tratamentul deficitului de potasiu, în special dacă e însoţit de alcaloză
hipocloremică. Forma de concentrat pentru soluție perfuzabilă este recomandată
dacă potasiul nu poate fi administrat pe cale orală sau când hipokaliemia este
marcată.
-Aportul de potasiu în cadrul nutriției parenterale.

Doze şi mod de administrare


Doza se ajusează în funcţie de valorile ionogramei serice şi echilibrul acido-bazic.
Deficitul de potasiu la nou născut se calculează după formula:

K mEq/kg/zi = deficit de K (mEq) x greutatea (kg) x 0,5

Necesarul zilnic estimat de potasiu la nou născut este:


- 0-2 mEq/kg/zi în prima săptămână de viață
- 1-3 mEq/kg/zi după prima săptămână de viață
Necesarul zilnic estimat de clor la nou născut este de 2-4 mEq/kg/zi.

Mod de administrare:
Pentru uz intravenos. Se utilizează diluat sau ca aditiv la o soluţie perfuzabilă.
Concentraţia de potasiu din soluţia perfuzată nu trebuie să depaşească 40 mEq/l
pentru abordul venos periferic și 80 mEq/l pentru administrarea pe cateter central
venos.Concentratul de clorură de potasiu 74,56mg/ml se adauga chiar înainte de
pornirea perfuzie, în condiţii stricte de asepsie.Flaconul se agită uşor pentru
omogenizare.Ca principiu se indică administrarea perfuziei cu potasiu prin pompele
de perfuzie pentru monitorizarea corectă a terapiei.

Contraindicaţii:
Soluţia de Clorură de potasiu 74,56mg/ml nu se administreză în caz de:
Hiperkaliemie
Hipercloremie
Disfuncţii asociate frecvent cu hiperkaliemie cum sunt:
-deshidratarea,
-insuficiența renală acută

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare:


A nu se utiliza niciodată soluţia nediluată! Concentratul de Clorură de potasiu
74,56mg/ml trebuie administrată cu precauţie, în caz de:
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 8 / 11
Constanta Denumire Managmentul și
administrarea
soluțiilor
concentrate de
electroliți la nou
născut
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document

-decompensare cardiacă,
-tratament simultan cu diuretice care economisesc potasiu, antagonişti de
aldosteron, inhibitori de enzimă de conversie sau medicamente cu potenţial
nefrotoxic (antiinflamatoare nesteroidiene).
Administrarea perfuziilor cu potasiu trebuie să fie oprită dacă apar semne de
insuficienţă renală.Toxicitatea digitalicelor este crescută în caz de hipokaliemie.Apar
modificări tipice pe ECG cănd balanţa potasiului este dezechilibrată ( hipo sau
hiperkaliemie).
Totuşi, nu există o relaţie directă între modificăriile ECG-ului şi concentraţia
sanguină a potasiului.Monitorizarea clinică trebuie să cuprindă determinări periodice
ale ionogramei serice şi ale echilibrului acido-bazic. Soluţia trebuie administrată strict
intravenos, deoarece administrarea paravasculară poate determina necroză tisulară.

BICARBONAT DE SODIU 84 mg/ml

Bicarbonatul de sodiu este o sare alcalină. Administrarea sa creşte


concentraţia bicarbonatului şi corectează manifestările clinice ale acidozei
metabolice (tulburare caracterizată prin creșterea acidității plasmei).
Substanța activă este hidrogenocarbonat de sodiu. Fiecare mililitru de solutie
contine 84 mg de hidrogenocarbonat de sodiu. Celelalte componente sunt edetat
disodic și apă pentru preparate injectabile.

Indicații terapeutice:
Tratamentul acidozei metabolice severe cauzată de pierderile renale sau
gastrointestinale. Se administrează cu precauție, doar dacă nou născutul este
ventilat adecvat. Nu este medicație recomandată în resuscitarea neonatală.
Administrarea în resuscitarea prelungită rămâne controversată, se administrează
după stabilirea ventilației adecvate și fără răspuns terapeutic la altă medicație
administrată.

Doze și mod de administrare:


Doza se ajusează în funcţie de valorile echilibrul acido-bazic.
Deficitul de bicarbonat de sodiu la nou născut se calculează după formula:

HCO3 necesar (mEq) = HCO3 deficit (mEq/L) x 0,3 x greutatea (kg)

Se administrează jumătate din doza calculată și se reevaluează echilibrul


acido-bazic.Doza uzuală este de 1-2 mEq/kg/doză și se administrează i.v. timp de
30-60 minute.
La nou născut concentrația recomandată a soluției de bicarbonat de sodiu
este de 4,2% (0,5 mEq/ml). Bicarbonatul de sodiu 8,4% se diluează cu SG 5%, SG
10% sau Ser fiziologic 0,9% în raport 1:1 pentru a obține concentrația de 4,2%.
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 9 / 11
Constanta Denumire Managmentul și
administrarea
soluțiilor
concentrate de
electroliți la nou
născut
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare:


Bicarbonatul de sodiu este o soluție extrem de hipertonă și administrarea sa
prea rapidă poate duce la hemoragie intraventriculară la nou născutul prematur și la
termen.Nu se administrează cu soluții care conțin calciu sau fosfor, poate precipita.

Reacții adverse:
-Valori anormal de mari ale sodiului din sânge, valori anormal de mari ale sărurilor din
sânge. Administrarea pe cale injectabilă a soluţiei de Bicarbonat de sodiu, poate
produce hipernatremie (creşterea nivelului de sodiu în sânge ).
La doze mari:
- alcaloză metabolică(scăderea acidităţii plasmei);
- hipokaliemie (scăderea nivelului de potasiu în sânge);
- hipocalcemie (scăderea nivelului de calciu în sânge);
- hiperosmolaritate plasmatică;
- febră;
- infecţie la locul de injectare;
- flebită (inflamația peretelui venos);
- tromboză venoasă.
Administrarea pe cale paravenoasă poate produce necroză tisulară (distrugerea si
moartea unei porțiuni dintr-un țesut).
În cazul apariţiei reacţiilor adverse se întrerupe administrarea.
Pătrunderea soluției în afara venei poate produce necroză a țesuturilor.
Alte reacții adverse raportate sunt:
-infecție la locul de injectare;
-stare febrilă;
-inflamația venelor;
-inflamația venelor însoțită de formarea de cheaguri de sânge.

GLUCONAT DE CALCIU 95 mg/ml

10 ml soluţie injectabilă conţin gluconat de calciu 950 mg şi excipienţi: zaharat de


calciu, clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile.
Grupa farmacoterapeutică: suplimente minerale, calciu, preparate cu calciu.

Indicații terapeutice:
Tratamentul Hipocalcemiei neonatale simptomatice.Hipocalcemia neonatală
apare la valori de calciu seric ionizat < 4mg/dl sau calciu seric total < 7-8mg/dl.

Doze și mod de administrare:


Tratamentul acut: 100-200 mg/kg/doză (1-2 ml/kg/doză) i.v. în infuzie lentă timp de
10-30 minute.
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 10 / 11
Constanta Denumire Managmentul și
administrarea
soluțiilor
concentrate de
electroliți la nou
născut
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document

Tratament întreținere: 200-800 mg/kg/zi (2-8 ml/kg/zi) i.v. în infuzie continuă timp de
3-5 zile.
În exsanghinotransfuzie: 100 mg la fiecare 100 ml concentrat eritrocitar administrat
i.v. lent timp de 10 minute (1 ml la 100 ml concentrat eritrocitar administrat).
Necesarul zilnic estimat de calciu la nou născut este:
150-200 mk/kg/zi.

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare:


Se administrează i.v. lent, de preferat în cateter central, diluat în soluții
compatibile pentru infuzia continuă sau intermitentă. Se administrează într-o venă
mare prin ac mic pentru a evita hipercalcemia, extravazarea și necroza. Nu se
utilizează în administrare intramusculară sau subcutanată.
Tratamentul se va supraveghea prin monitorizarea calcemiei, aluri ventriculare
prin pulsoximetrie sau eventual electrocardiogramei.

GLUCOZĂ

Glucoză soluţie perfuzabilă conţine substanţa activă glucoză anhidră (sub


formă de glucoză monohidrat) care face parte din grupul de soluţii pentru
administrare intravenoasă; soluţii pentru alimentaţie parenterală.
Glucoză 5%
1000 ml soluţie perfuzabilă conţin glucoză 50 g sub formă de glucoză monohidrat 55
g şi excipienţi: clorură de sodiu, acid clorhidric 0,1 mol/l sau hidroxid de sodiu 0,1
mol/l, apă pentru preparate injectabile.
Glucoză 10%
1000 ml soluţie perfuzabilă conţin glucoză 100 g sub formă de glucoză monohidrat
110 g şi excipienţi: clorură de sodiu, acid clorhidric 0,1 mol/l sau hidroxid de sodiu 0,1
mol/l, apă pentru preparate injectabile.
Glucoză 20%
1000 ml soluţie perfuzabilă conţin glucoză 200 g sub formă de glucoză monohidrat
220 g şi excipienţi: clorură de sodiu, acid clorhidric 0,1 mol/l sau hidroxid de sodiu 0,1
mol/l, apă pentru preparate injectabile.
Glucoză 33%
O fiolă de 10 ml conţine: glucoză monohidrat 3,63 g (corespunzător la substanţa
anhidră 3,30g) şi excipienţi: clorura de sodiu, acid clorhidric, apă pentru preparate
injectabile.

Indicaţii terapeutice
Aport caloric glucidic în alimentația parenterală.
Vehicul pentru aport terapeutic.
Tratamentul Hipoglicemiei neonatale simptomatice.
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 11 / 11
Constanta Denumire Managmentul și
administrarea
soluțiilor
concentrate de
electroliți la nou
născut
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document

Doze și mod de administrare:


La nou-născutul cu Hipoglicemie simptomatică se administrează:
a. minibolus de glucoză 10%, 2–4 ml/kg, aduce o cantitate de 200 mg/kg de glucoză
care va duce la o creştere gradată a glicemiei şi prevenirea hiperinsulinismului cu
hipoglicemie de rebound.
b. infuzia continuă de glucoză, iniţial cu 4-5 mg /kg/min şi se creşte treptat la 6-8
mg/kg/min pentru a menţine glicemia peste 50 mg/dl (8 mg/kg/min este rata
producţiei de glucoză hepatică, dar există cazuri refractare când sunt necesare
cantităţi de 20 mg/kg/min).
c. monitorizarea glicemiei la 30 min.
Dacă hipoglicemia persistă, se creşte rata de administrare a glucozei până la
12 mg/kg/min cu monitorizarea glicemiei la 30 min. În general nu este necesar o rată
mai mare a glucozei de 12 mg/kg/min sau concentraţie mai mare de 12,5 % glucoză
pentru menţinerea glicemiei, cu excepţia situaţiei când există o hipoglicemie
refractară.
Calcului ratei de infuzie cu glucoză se face după diferite formule:

În alimentația parenterală Glucoza reprezintă principalul substrat energetic


pentru nou născutul prematur și la termen, având rol esențial în metabolismul
cerebral.
Pentru nou născutul prematur administrarea glucozei trebuie să înceapă
imediat după naștere: 4-6 mg/kg/min la prematurul VLBW, 8-10 mg/kg/min la
prematurul ELBW.Se crește rata de infuzie cu 0,5-1 mg/kg/min până la maxim 12-13
mg/kg/min.
Formulă de calcul a aportului glucidic:
Cantitatea de glucoză ml/kg x concetrația soluției de glucoză = cantitatea de glucoză g/kg/zi
Rata de infuzie:
Cantitatea de glucoză mg/kg x 1440 min/zi = ritmul mg/kg/min.
Concentrația glucozei administrate poate fi cuprinsă între 5% și 15%.
Pentru nou născutul la termen bolnav este necesar un aport minim de
9g/100kcal. Necesarul zilnic de glucide trebuie să fie de 8-14 g/kg/zi. Administrarea
parenterală trebuie inițiată din primele 2 ore de viață cu rată de 4-6 mg/kg/min și se
crește până la maxim 11-14 mg/kg/min. Administrarea de glucoză 5% la nou născutul
la termen nu este recomandată, presupune administrarea unui volum mare de lichide
și duce la supraîncărcarea volemică.
Tip PROTOCOL MEDICAL
document
S.C.J.U. Pag. 12 / 11
Constanta Denumire Managmentul și
administrarea
soluțiilor
concentrate de
electroliți la nou
născut
Cod Ediţia: 1 / Rev. 0
document

Atenționări și precauții speciale:


Glucoza în concentrații mai mari de 15% trebuie administrată pe cateter central
venos pentru a diminua riscul de flebită și tromboză.
Bolusul de Glucoză trebuie administrat i.v. lent.
Întreruperea bruscă a infuziei continue cu glucoză trebuie evitată datorită riscului de
Hipoglicemie de rebound.

5. RESPONSABILITĂŢI

Conform fiselor posturilor si regulamentelor interne.

6. FORMULARE

S-ar putea să vă placă și